Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών»"

Transcript

1 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών»

2 Το νέο Π.Μ.Σ. Το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης των Διαφορών» Εγκρίθηκε από το ΥΠΕΠΘ τον Οκτώβριο του 2011 (ΦΕΚ Β 2215/ ) Πρώτη εγγραφή φοιτητών: Σεπτ Επιστημονικός Διευθυντής: Καθ.Α.Γ.Καΐσης

3 Εγγραφή στο Π.Μ.Σ. Πτυχιούχοι Νομικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου Καλή βαθμολογία στο IELTS ή TOEFL ή Cambridge Certificate για αποφοίτους μη-αγγλόφωνων πανεπιστημίων Δύο πανεπιστημιακές συστατικές επιστολές Μπορεί να οργανωθούν και προσωπικές συνεντεύξεις Rolling admission basis Maximum: 80 φοιτητές κατ έτος

4 LL.M. Structure LL.M. (90 ECTS) 8 Υποχρεωτικά Μαθήματα (48 ECTS) 4 Μαθήματα Επιλογής (12 ECTS) Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

5 Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης Πλήρης φοίτησης Διάρκεια: 14 μήνες 2 εξάμηνα διδασκαλίας 1 εξάμηνο για τη Διπλωματική Μέγιστη διάρκεια σπουδών: 6 εξάμηνα

6 Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο I Διεθνικό Δίκαιο του Εμπορίου I Διεθνής Εμπορική Διαιτησία I Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο II Διεθνικό Δίκαιο του Εμπορίου II Διεθνής Εμπορική Διαιτησία II Ευρωπαϊκός Χάρτης Ενέργειας

7 Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα αναλυτικά Διεθνικό Δίκαιο του Εμπορίου I & II Οι πηγές Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο Σημαντικές διασυνοριακές συναλλαγές (πώληση, leasing, αξιόγραφα, κλπ.) Κανόνες και εφαρμογή των συμβάσεων για τις διεθνείς επενδύσεις Οι αρχές και οι συμφωνίες του WTO

8 Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα αναλυτικά Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο I & II Οι πηγές και το γενικό νομικό περιβάλλον Η εσωτερική αγορά Το δίκαιο του εξωτερικού εμπορίου της ΕΕ Δίκαιο ανταγωνισμού, απορρύθμιση, κρατικές ενισχύσεις, δημόσιες συμβάσεις Εξειδικευμένα αντικείμενα του Δικαίου της ΕΕ, όπως οι κανόνες που σχετίζονται με την κοινή αγροτική πολιτική

9 Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα αναλυτικά Διεθνής Εμπορική Διαιτησία I & II Η συμφωνία για διαιτησία Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο Το διαιτητικό δικαστήριο Η διαδικασία Οι κανόνες της UNCITRAL και άλλων φορέων Ειδικές κατηγορίες διεθνούς εμπορικής διαιτησίας (στο ναυτιλιακό τομέα, στις επενδύσεις, στον τομέα της ενέργειας)

10 Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα αναλυτικά Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων Η Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1958 (UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) Λόγοι για την άρνηση αναγνώρισης και εκτέλεσης, άρθρο V της Σύμβαση της Νέας Υόρκης Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1961 (European Convention on International Arbitration) Η Σύμβαση του ICSID του 1965 (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States)

11 Τα Υποχρεωτικά Μαθήματα αναλυτικά Ευρωπαϊκός Χάρτης Ενέργειας Διεθνής συνεργασία στον ενεργειακό τομέα Οι διατάξεις και οι αρχές του ECT Η δημιουργία κανόνων στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, ενεργειακή συνεργασίας, μεταφοράς ενέργειας και των ανοιχτών ανταγωνιστικών αγορών Διατάξεις για την προστασία των επενδυτών Η σχέση μεταξύ των διατάξεων του ECT και των κανόνων του WTO.

12 Τα Μαθήματα Επιλογής 1. Νομικές Πτυχές της Διεθνούς Χρηματοοικονομικής 2. Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου 3. Διεθνές και Ευρωπαϊκό Φορολογικό Δίκαιο 4. Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο 5. Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας Καινοτομία, Τεχνολογία και Δίκαιο Ευρεσιτεχνίας 6. Διεθνές Δίκαιο Αφερεγγυότητας: Αρχές και Πολιτική 7. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές 8. Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Ανταγωνισμού / Νόμος κατά των Συμπράξεων 9. Δίκαιο Πληροφορικής και Ηλεκτρονικό Εμπόριο 10. Νομικό Τραπεζικό Περιβάλλον 11. Ποινικό Οικονομικό Δίκαιο 12. Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο 13. Νομικές πτυχές της Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κινδύνων 14. Ευρωπαϊκό Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή 15. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 16. Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις Διεθνικού και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και Εναλλακτικών Τρόπων Επίλυσης των Διαφορών

13 Ποιότητα στη διδασκαλία Επισκέπτες καθηγητές (ενδεικτικά):

14 Διεθνή συνέδρια και σεμινάρια Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους διοργανώνονται διεθνή συνέδρια και σεμινάρια σε εξειδικευμένα και συναφή με το Π.Μ.Σ. αντικείμενα, με πιο πρόσφατο αυτό με συνδιοργανωτή το Γερμανικό Ινστιτούτο Διαιτησίας (DIS) υπό τον τίτλο Arbitration and Alternative Dispute Settlement in Germany, Greece and the Balkan States.

15 Διπλωματική Εργασία Διπλωματική Εργασία 1 εξάμηνο (πλήρους φοίτησης) Ενδεικτικό μέγεθος εργασίας: λέξεις

16 Επαγγελματική αποκατάσταση Δικηγορικά γραφεία Ιnternational Law Firms Διεθνείς οργανισμοί Θεσμικοί οργανισμοί ADR Xρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Επιμελητήρια Ερευνητικά Κέντρα Ιδιωτικός Τομέας

17 Τέλος της παρουσίασης