μήνυμα προέδρου... 4 ο όμιλός μας συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία... 6 στοιχεία πωλήσεων ο κλάδος της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "μήνυμα προέδρου... 4 ο όμιλός μας συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία... 6 στοιχεία πωλήσεων... 10 ο κλάδος της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας..."

Transcript

1

2 περιεχόμενα

3 μήνυμα προέδρου... 4 ο όμιλός μας συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία... 6 στοιχεία πωλήσεων ο κλάδος της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας θυγατρικές KEGOagri ΠΡΩΤΕΥΣ ILKNAK PREDOMAR η δομή μας η ιστορία μας οι αξίες μας πιστοποιήσεις Φροντίδα για τον άνθρωπο και την κοινωνία εκπαίδευση και ανάπτυξη προγράμματα εκπαίδευσης συμμετοχή στο οικουμενικό σύμφωνο του Ο.Η.Ε το κοινωνικό μας αποτύπωμα εθελοντικές δράσεις συμμετοχές και συνέδρια εφοδιαστική αλυσίδα προμήθειες με αίσθημα ευθύνης περιβαλλοντική διαχείριση αξιολόγηση του απολογισμού στο πλαίσιο του θεσμού BRAVO... 46

4 µήνυµα προέδρου 4

5 Το 2011 ήταν µια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας που δοκιµάζεται από πρωτοφανή οικονοµική κρίση. Τo σύνολο των δεικτών επιδεινώθηκε και η ανεργία διευρύνθηκε. Για το λόγο αυτό, στον όµιλο ΝΗΡΕΑ εντείναµε ακόµη περισσότερο τις προσπάθειές µας για ενέργειες που συµβάλλουν στη βελτίωση των οικονοµικών και κοινωνικών συνθηκών, αλλά και στη µακροπρόθεσµη συνέχιση της πορείας του Οµίλου µας. Με κοινωνική υπευθυνότητα και ευαισθησία στηρίξαµε ενεργά και µε συνέπεια τους εργαζόµενούς µας και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες λειτουργούµε. Επίσης, συνδράµαµε έµπρακτα τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, τους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς και την πανεπιστηµιακή έρευνα. Στηρίξαµε την Ελληνική Οικονοµία µε τις εξαγωγές των προϊόντων µας σε περισσότερες από 35 χώρες. Κατά το 2011, το 75% των συνολικών µας πωλήσεων και το 90% των πωλήσεων ψαριών κατευθύνθηκε σε χώρες του εξωτερικού συµβάλλοντας έτσι στη βελτίωση του εµπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας. Υποστηρίξαµε τους πελάτες µας, προσφέροντάς τους ποιοτικά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και προστιθέµενη αξίας. Παράλληλα, βελτιώσαµε την αποδοτικότητα της παραγωγής, συνεχίζοντας να επενδύουµε σε έρευνα και τεχνολογία και δηµιουργώντας προϊόντα που συµβάλλουν στη βιωσιµότητα του πλανήτη µας. Μειώσαµε το περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα µε ενέργειες και πρωτοβουλίες σε όλες µας τις εγκαταστάσεις και µε πλήρη διαφάνεια στη κοινοποίηση των στοιχείων και αποτελεσµάτων. Υποστηρίξαµε και δράσαµε εθελοντικά για την προώθηση των αρχών του Οικουµενικού Συµφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) για την προστασία των ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωµάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέµηση της διαφθοράς. Αλλά η πλέον σηµαντική µας συµβολή στη κοινωνική ευηµερία και τη βιώσιµη ανάπτυξη εξακολουθούν να είναι τα προϊόντα µας. Τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας προσφέρουν ποιότητα και υψηλή διατροφική αξία σε προσιτές τιµές χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον και να καταστρέφουν τα ιχθυο-αποθέµατα της φύσης. Επί πλέον, διασφαλίζουν τη βιωσιµότητα των φυσικών πηγών και παράλληλα συµβάλλουν σηµαντικά στη διασφάλιση της υγιεινής διατροφής σε προσιτές τιµές, που αποτελεί από µόνη της ένα σηµαντικό στοιχείο της κοινωνικής προόδου και ευηµερίας. Πιστεύουµε ότι όλοι µαζί, επιχειρήσεις και πολίτες, µε σύνεση και επιµονή, µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τα βραχυχρόνια εµπόδια που έχουµε µποροστά µας και να συνεισφέρουµε στην εθνική προσπάθεια για τη µακροχρόνια ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας και την ευη- µερία της κοινωνίας µας. Σε αυτή την προσπάθεια πιστεύουµε ότι πρέπει να δοθεί σηµαντική έµφαση στη στήριξη και στην ανάπτυξη του κλάδου της Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας. Ο κλάδος µας, λόγω της εξωστρέφειάς του και του εξαγωγικού του χαρακτήρα, έχει αποδείξει ότι µπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς παραγωγικούς πυλώνες που θα στηρίξουν την ανάκαµψη της Ελληνικής οικονοµίας. Αριστείδης Μπελλές Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος

6 ο όµιλός µας ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ λειτουργεί από το 1988 και µέσα στα 20 και πλέον χρόνια της επιτυχούς λειτουργίας του κατέκτησε τη πρώτη θέση, παγκοσµίως, στη παραγωγή και διάθεση µεσογειακών ψαριών. Ταυτόχρονα συγκαταλέγεται µέσα στις 10 µεγαλύτερες εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας στο κόσµο. Οι μεγαλύτερες εταιρείες Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας - πωλήσεις 2011 (εκ. ευρώ) Οι πωλήσεις της ΑΝ ΡΟΜΕ Α είναι κατ εκτίµηση Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ παράγει σε 3 χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία) και κατέχει ηγετικές θέσεις σε όλα τα προϊόντα του: ψάρια, γόνο, ιχθυοτροφές. Είναι πλήρως καθετοποιηµένος στην παραγωγή και στις πωλήσεις καλύπτοντας όλη την αλυσίδα αξίας µε την παραγωγή ιχθυοτροφών, γεννητόρων, επιλεγµένων αυγών, γόνου, έτοιµου ψαριού, επεξεργασµένων προϊόντων και εξοπλισµού ιχθυοκαλλιέργειας. Λειτουργεί δύο εργοστάσια παραγωγής ιχθυοτροφών, ετήσιας παραγωγικής δυναµικότητας τόνων, 4 ιχθυογεννητικούς σταθµούς µε ετήσια δυναµικότητα 210 εκ. τεµάχια, 56 µονάδες πάχυνσης µε τρέχουσα ετήσια δυναµικότητα τόνους, τρεις µονάδες προπάχυνσης γόνου 10 γρ. στη στεριά µε συνολική δυναµικότητα 50 εκ. τεµαχίων, 13 σύγχρονα συσκευαστήρια, εργοστάσιο µεταποίησης, 1 κέντρο γενετικής για ψάρια, 1 ερευνητικό κέντρο και µία εταιρεία που παράγει εξοπλισµό ιχθυοκαλλιέργειας, όπως κλωβούς και δίχτυα. Επί πλέον, ο Όµιλος διαθέτει µέσω της 100% θυγατρικής του εταιρίας KEGOagri αναπαραγωγικό υλικό, διατροφικά προϊόντα, φάρµακα, προϊόντα υγιεινής και εξοπλισµό σε κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους και χοιροτρόφους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 6

7 Ο όµιλος ΝΗΡΕΥΣ δραστηριοποιείται σήµερα κυρίως σε πέντε µεγάλους τοµείς: Την ιχθυοκαλλιέργεια (γεννήτορες, γόνος και ψάρια εµπορεύσιµου µεγέθους) έχοντας σε λειτουργία περίπου ιχθυοκλωβούς σε γεωγραφική διασπορά. Τη µεταποίηση ψαριών µε ένα εργοστάσιο µεταποίησης. Τον τοµέα ιχθυοτροφών µε 2 εργοστάσια παραγωγικής δυνα- µικότητας άνω των τόνων έκαστο. Τον τοµέα κατασκευής και εµπορίας εξειδικευµένου εξοπλισµού ιχθυοκαλλιέργειας είτε για ίδια χρήση είτε για άλλες εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας. Τον τοµέα της κτηνοπτηνοτροφίας µε την παραγωγή συµπληρωµάτων διατροφής παραγωγικών ζώων, τη διάθεση γενετικού υλικού και εξοπλισµού στην κτηνοτροφία. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Γεννήτορες ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟ- ΤΡΟΦΙΑ Γόνος 2 γρ. & 10 γρ. Νωπά Ιχθυηρά Τσιπούρα Λαβράκι Μυλοκόπι Φαγκρί Λιθρίνι Μυτάκι Φιλέτα Απεντερωµένα Κατεψυγµένα Τσιπούρα Λαβράκι Πέστροφα Λοιπές Κλουβιά ίχτυα Άλλα Γενετικό Υλικό ιατροφικά Συµπληρώµατα Φάρµακα Εξοπλισµός Οι κλάδοι της ιχθυοκαλλιέργειας και της µεταποίησης των ψαριών αποτελούν τον σηµαντικότερο τοµέα του Οµίλου και έχουν τις µεγαλύτερες πωλήσεις. Ακολουθεί ο κλάδος των ιχθυοτροφών και έπονται τα άλλα προϊόντα. Κατανομή πωλήσεων 2011

8 Ο Όµιλος έχει εξαγωγικό χαρακτήρα και έχει καταστεί η µεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία στον κλάδο τροφίµων στην Ελλάδα, συµβάλλοντας δυναµικά στο ελληνικό εθνικό προϊόν, στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής, καθώς και στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της χώρας. Το 2011 οι εξαγωγές του έφθασαν τα 148,1 εκ. Ο ακόλουθος πίνακας απεικονίζει την εξέλιξη του µεριδίου εξαγωγών στις πωλήσεις του Οµίλου, το οποίο διατηρείται σταθερά άνω του 50%. Εξέλιξη μεριδίου εξαγωγών Εξαγωγές Ελλάδα Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ είναι σταθερά προσηλωµένος στην επέκτασή του στο εξωτερικό δίνοντας έµφαση όχι µόνο στις εξαγωγές αλλά και στη παραγωγική του διεθνοποίηση. Εκτός της Ελλάδας, η εταιρία διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ισπανία και Τουρκία. Εξάγει το 90% των ψαριών σε πάνω από 35 χώρες στην Ευρώπη κυρίως, αλλά και την Β. Αµερική, Αφρική και Ασία. 8

9 Πωλήσεις ψαριών ανά χώρα (%) ΑΛΛΕΣ 11% ΤΟΥΡΚΙΑ 3% ΕΛΛΑΔΑ 10% ΡΩΣΙΑ 4% ΑΓΓΛΙΑ 7% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4% ΓΑΛΛΙΑ 18% ΙΤΑΛΙΑ 18% ΗΠΑ 4% ΙΣΠΑΝΙΑ 8% ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 12% Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ ακολουθεί αρχές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιώσιµης ανάπτυξης και είναι πιστοποιηµένος µε διεθνή πιστοποιητικά (ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004 και ISO 22000: 2005, BRC) που εγγυώνται έµπρακτα την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων του. Οι µετοχές της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το Έχει µετοχές που διαπραγµατεύονται στη Κύρια Αγορά, ενώ συµµετέχει και στη σύνθεση του είκτη, του είκτη Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης και του είκτη Τροφίµων Ποτών. 9

10 Στοιχεία πωλήσεων Η ανάπτυξη της Οµίλου έχει βασιστεί σε 2 άξονες: την ανάπτυξη νέων προϊόντων και ειδών ιχθυοκαλλιέργειας και την γεωγραφική επέκτασή της σε νέες αγορές. Τα κύρια προϊόντα της Νηρεύς είναι η τσιπούρα, το λαβράκι και διατίθενται ολόκληρα, σε φιλέτα ή απεντερωµένα, νωπά ή κατεψυγµένα. Κατά το 2010, ο Όµιλος άρχισε να διαθέτει στην ελληνική και διεθνή αγορά µυλοκόπι. Παράλληλα, το 2011, έχει ξεκινήσει η διάθεση νέων ειδών, όπως το µυτάκι, το φαγκρί και το λιθρίνι. Στόχος είναι να µπορούµε να προσφέρουµε στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές διαφορετικά είδη ψαριών µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας συνεχώς, µε τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και υγιεινής, σεβόµενη τον τελικό καταναλωτή. Παράλληλα, από την έναρξη της λειτουργίας της, η Νηρεύς ήταν πρωτοπόρος στην ανάπτυξη των εξαγωγών και το άνοιγµα νέων αγορών. Σήµερα είναι η πρώτη εξαγωγική εταιρεία της Ελλάδας στο χώρο των τροφίµων και τα ψάρια του εξάγονται σε περισσότερες από 35 χώρες σε όλο τον κόσµο. Οι εξαγωγές της εταιρείας αρχικά επικεντρώθηκαν στις γειτονικές χώρες της Μεσογείου που αποτελούν τη κύρια αγορά για τα προϊόντα του Οµίλου. Το 2003 το 70% των εξαγωγών είχαν κατεύθυνση την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Από το 2003 µέχρι το 2011, ο Όµιλος πέτυχε να τριπλασιάσει τις εξαγωγές του, δίνοντας έµφαση κυρίως στις νέες αγορές. Ενώ οι εξαγωγές προς τις παραδοσιακές αγορές της Ιταλίας, Ισπανίας και Γαλλίας διπλασιάστηκαν, οι εξαγωγές προς τις νέες αγορές αυξήθηκαν κατά 425%. Σήµερα οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας ανέρχονται στα 148 εκ. και είναι µοιρασµένες στις νέες και παλαιές αγορές. Η στρατηγική της Νηρεύς είναι η συνέχιση της εξωστρεφούς πορείας του µε νέα προϊόντα και έµφαση στις νέες αγορές και η υλοποίησή της µε σεβασµό προς το πελάτη και το τελικό καταναλωτή.

11 Εξέλιξη εξαγωγών πωλήσεις (εκ. ) Λοιπές χώρες Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία

12 ο κλάδος της µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας Στη περιοχή της Μεσογείου η έναρξη της υδατοκαλλιέργειας ανιχνεύεται στην Αρχαία Αίγυπτο το π.χ., όπου καλλιεργούσαν τιλάπια σε λιµνούλες. Οι Έλληνες, οι Ετρούσκοι και αργότερα οι Ρωµαίοι εκτρέφανε ψάρια και οστρακοειδή σε θαλάσσια ιχθυοτροφεία. Η υδατοκαλλιέργεια εξαφανίστηκε µε το τέλος της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας. Επανεµφανίστηκε τον 15ο αι. µ.χ. ως εκτεταµένη µεγάλης κλίµακας καλλιέργεια σε λιµνοθάλασσες της Αδριατικής και ονοµαζόταν vallicultura (υδατοκαλλιέργεια σε παράκτιες λιµνοθάλασσες). Η καλλιέργεια ψαριών αναπτύχθηκε λόγω της θρησκευτικής πρακτικής που απαγόρευε τη κατανάλωση κρέατος τις Παρασκευές. Η σύγχρονη Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 µε τη καλλιέργεια του λαβρακιού και της τσιπούρας µετά από σηµαντικές ανακαλύψεις στο γενετικό κύκλο αυτών των ειδών. Σήµερα ο κλάδος παράγει πάνω από τόνους ψάρια (τσιπούρα, λαβράκι, µυτάκι, µυλοκόπι, συναγρίδα κ.α.) µε τη τσιπούρα και το λαβράκι να αποτελούν ακόµη τα κύρια παραγόµενα είδη. Είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος κλάδος θαλασσινής ιχθυοκαλλιέργειας παγκοσµίως µετά τη παραγωγή του Ατλαντικού σολοµού. Παγκόσμια παραγωγή θαλασσινών ψαριών (χιλ. τόνοι) 12

13 Η Ελλάδα είναι η βασική παραγωγός χώρα µεσογειακών ψαριών και παράγει περισσότερο από το 40% της παγκόσµιας παραγωγής. Το 30% περίπου της παραγωγής λαµβάνει χώρα στη Τουρκία, ενώ η υπόλοιπη παραγωγή είναι µοιρασµένη στις περισσότερες χώρες της Μεσογείου: Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Μάλτα, Κύπρος, Ισραήλ, Κροατία, Τυνησία,κ.α. Εξέλιξη Παγκόσμιας Παραγωγής Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας (εκτίμηση: kontali Analyse) Ο Ελληνικός κλάδος ιχθυοκαλλιέργειας συγκαταλέγεται µεταξύ των µεγαλύτερων εξαγωγικών δυνάµεων της χώρας και το 75% της συνολικής παραγωγής εξάγεται µε κύρια κατεύθυνση την Ευρώπη. 13

14 Εξαγωγές Ελληνικής παραγωγής τσιπούρας - λαβρακιού (πηγή: kontali Analyse) ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2% ΑΓΓΛΙΑ 7% ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 8% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3% ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 6% ΓΑΛΛΙΑ 13% ΙΤΑΛΙΑ 45% ΙΣΠΑΝΙΑ 15% Στον Ελληνικό κλάδο ιχθυοκαλλιέργειας δραστηριοποιούνται περίπου 100 εταιρίες µε τζίρο µεγαλύτερο από 600 εκ. ευρώ που απασχολούν 10 χιλιάδες εργαζόµενους σε περιοχές αποµακρυσµένες από τα αστικά κέντρα. Τα 2/3 του τζίρου πραγµατοποιούνται από τις 6 µεγαλύτερες εταιρίες, ενώ η συνολική θαλάσσια έκταση για τις εγκαταστάσεις τους είναι 7,8 χλµ 2 (συγκριτικά το αεροδρόµιο των Σπάτων καταλαµβάνει 16,5 χλµ 2 ). Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας καλύπτει µόλις το 0,2% του εγχώριου προϊόντος, αλλά οι εξαγωγές του καλύπτουν το 3% των εξαγωγών της χώρας και το 12% των εξαγωγών πρωτογενούς τοµέα (Μελέτη Εθνικής Τράπεζας, 2010) 14

15 Εξαγωγές ελληνικών ψαριών (εκ. -) (πηγή: ΟΠΕ) Επί πλέον, κατά το 2011 οι εξαγωγές ψαριών κατέλαβαν πάλι την πρώτη θέση στις εξαγωγές ελληνικών αγροτικών προϊόντων και ήταν υπερδιπλάσιες σε αξία από τις εξαγωγές ελαιολάδου. ΚΛΑ ΟΣ ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2011 ( ) ΨΑΡΙΑ (ΝΩΠΑ - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ) ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΛΑ Ι

16 θυγατρικές KEGOagri Η KEGOagri είναι 100% θυγατρική του Οµίλου και κατέχει ηγετική θέση στην παροχή ολοκληρωµένων λύσεων και προϊόντων στην Ελληνική επιχειρηµατική ζωική παραγωγή, και ειδικότερα στους κλάδους της Πτηνοτροφίας, της Χοιροτροφίας και των Μηρυκαστικών, καθώς και στη Βιοµηχανία Ζωοτροφών. Η KEGOagri έχει αναπτύξει αποκλειστικές συνεργασίες µε τoυς παγκόσµιους ηγέτες παραγωγής γενετικού υλικού, ειδών διατροφής, φαρµάκων, προϊόντων βιοπροστασίας και εξοπλισµών µονάδων. Η γκάµα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η KEGOagri καλύπτει όλες τις ανάγκες για όλα τα είδη των ζώων και τους παρέχει τη δυνατότητα να παράγουν τρόφιµα υψηλής ποιότητας για τον καταναλωτή στο χαµηλότερο δυνατόν κόστος. Τα κύρια προϊόντα και οι υπηρεσίες της KEGOagri είναι: ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ στη χοιροτροφία, στην πτηνοτροφία και στην αγελαδοτροφία µέσω αναπαραγωγικών προγραµµάτων επιλογής. Η KEGOagri παράγει χοίρους αναπαραγωγής και σπέρµα Hermitage στην ιδιόκτητη φάρµα της στη Βοιωτία ιαθέτει τους νεοσσούς Ross, του παγκόσµιου ηγέτη πτηνοτροφίας AVIAGEN, ιαθέτει σπέρµα για βοοειδή από την Alta Genetics. ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ σε θέµατα διατροφής από εξειδικευµένους διατροφολόγους, αναπαραγωγής, διαχείρισης, κτηνιατρικής και υγιεινής στους παραγωγούς, µέσω εξειδικευµένων προϊόντων και συµβουλευτικών υπηρεσιών. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Παρασκευάζει προϊόντα διατροφής για όλα τα είδη των ζώων, που παράγονται στο υπερσύγχρονο ιδιόκτητο εργοστάσιο της Νηρεύς, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2008 & EN ISO 22000:2005 (HACCP) για τις διεργασίες σχεδιασµού, προµηθειών, παραγωγής, πωλήσεων και ποιοτικού ελέγχου. ιαθέτει διατροφικά προϊόντα εισαγωγής από τις εταιρίες Lactalis, Lallemand, Suomen Rehu, Aveve και APC. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η KEGOagri αναλαµβάνει το σχεδιασµό, την ανοικοδόµηση και τον εξοπλισµό εργοστασίων ζωοτροφών σε συνεργασία µε την Amandus Kahl, γερµανική εταιρεία κατασκευής εργοστασίων ζωοτροφών, της οποίας είναι αντιπρόσωπος. ιαθέτει ολοκληρωµένα συστήµατα σταυλισµού και σίτισης για πτηνοτροφικές και χοιροτροφικές µονάδες, σε συνεργασία µε τις ευρωπαϊκές εταιρίες Roxell, Fancom, Munters, Nedap. 16

17 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ιαθέτει κατ αποκλειστικότητα στην ελληνική αγορά τα προϊόντα βιοπροστασίας της DUPONT. ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ Συνεργάζεται και διαθέτει στους παραγωγούς, κτηνιατρικά φάρµακα και εµβόλια όλων των φαρ- µακευτικών εταιριών. FOCUS στην εξαγωγική δραστηριότητα Η KEGOagri, έχοντας σαν βάση την επιτυχηµένη της εξαγωγική δραστηριότητα στην Κύπρο, κάνει τα πρώτα της βήµατα σε αγορές όπως αυτή της Τουρκίας και των Βαλκανικών χωρών καθώς και σε χώρες της Β.Αφρικής, όπως στην Τυνησία. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Η εταιρία συµµετείχε µε επιτυχία, στην σπουδαιότερη έκθεση του κλάδου ZOOTECHNIA 2011, που πραγµατοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ προς τους ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ του κλάδου ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Ηµερίδα ενηµέρωσης γαλακτοπαραγωγών σε συνεργασία µε LALLEMAND SAS και ΜΕΒΓΑΛ. Η ενηµέρωση αφορούσε τις εξελίξεις και τα νέα δεδοµένα στην παραγωγή ενσιρωµάτων τριφυλλιού, σίτου, κρίθου και καλαµποκιού. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Ενηµέρωση πτηνοτρόφων στις εγκαταστάσεις της AVIAGEN στο Ε ΙΜΒΟΥΡΓΟ Η ενηµέρωση εστίασε στην απόδοση και στις εξαιρετικές οικονοµικές επιδόσεις των broiler breeders Ross 308, στη βιοασφάλεια πρόληψης, στα προγράµµατα εµβολιασµού και παρακολούθησης υγείας, καθώς και στις βέλτιστες πρακτικές ανάπτυξης για την πτηνοτροφία. Το σεµινάριο ολοκληρώθηκε µε επίσκεψη των συµµετεχόντων στις µονάδες της Aviagen µε GPs Ross

18 ΠΡΩΤΕΥΣ Η ΠΡΩΤΕYΣ είναι θυγατρική του Οµίλου ΝΗΡΕΥΣ και εξειδικεύεται στην παραγωγή τεχνολογικού εξοπλισµού και ολοκληρωµένων τεχνικών λύσεων υψηλής ποιότητας που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του Οµίλου, αλλά και αυτές των παραγωγών Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας παγκοσµίως. Η ΠΡΩΤΕYΣ προσφέρει ολοκληρωµένες τεχνικές λύσεις για τη Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια και έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώνει και να παραδίδει έργα "µε το κλειδί στο χέρι": από τη µελέτη σχεδιασµού και σκοπιµότητας µέχρι την κατασκευή και τον εξοπλισµό ιχθυογεννητικών σταθµών, µονάδων µεταποίησης και συσκευασίας και µονάδων εκτροφής ψαριών. Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο εργοστάσιο στη Χίο, το οποίο συνδυάζει αυστηρά επιλεγµένες διαδικασίες ποιότητας και προσεκτικά επιλεγµένα υλικά για την κατασκευή και συντήρηση διχτυών για κλωβούς ιχθυοκαλλιέργειας. Παράλληλα κατασκευάζει ανθεκτικούς κλωβούς όλων των τύπων και µεγεθών για εκτροφή ψαριών σε ανοικτή θάλασσα. Η ΠΡΩΤΕΥΣ διαθέτει καινοτόµα πρωτοποριακά συστήµατα και προσφέρει δίχτυα µεγαλύτερης διάρκειας ζωής που συµβάλλουν ουσιαστικά στην µείωση του κόστους στις επιχειρήσεις του κλάδου. ΠΡΟΙΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ίχτυα συµβατικά, ενισχυµένα, καθώς και κατασκευασµένα από Dyneema ίχτυα για τόνους Κλουβιά όλων των τύπων και µεγεθών για Μεσογειακά ψάρια και τόνο Συστήµατα και εξαρτήµατα αγκυροβόλησης µονάδων Σκάφη και φορτηγίδες Εξοπλισµός, κάµερες, συστήµατα ελέγχου, κανονάκια σίτισης για φάρµες Εξοπλισµός και συστήµατα επεξεργασίας νερού για ιχθυογεννητικούς σταθµούς Ολοκληρωµένες λύσεις σχεδιασµού και κατασκευής εγκαταστάσεων ιχθυοκαλλιέργειας Συστήµατα καθαρισµού διχτυών (R.O.N.C.) Πλαίσια ιαλογής (Flexipanels) Εµβολιαστές ιχθυδίων. Βελόνες εµβολιασµού ιχθυδίων και ανταλλακτικά εµβολιαστών Επισκευές διχτυοκλωβών Επισκευές και µετασκευές κλωβών ιχθυοκαλλιέργειας 18

19 Εξαγωγική Δραστηριότητα Ο εξαγωγικός προσανατολισµός της εταιρίας έχει οδηγήσει σε ισχυρή διείσδυση µε µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης σε χώρες όπως Κύπρο, Τουρκία, Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία, Ισπανία, Κανάρια Νησιά, Τυνησία καθώς και σε Αραβικές Χώρες. Ερευνα και Ανάπτυξη Η ΠΡΩΤΕΥΣ ερευνά, σε συνεργασία µε το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.), καινοτόµα προϊόντα µε βάση τον χαλκό, όπως παραγωγή διχτυών χαλκού που συµβάλλουν σηµαντικά στην µείωση του κόστους συντήρησης και καθαρισµού. Έχει προχωρήσει επίσης σε συνεργασία µε την ιταλική εταιρία ΜICANTI και ερευνά την αντικατάσταση του anti-fouling µε την ειδική επεξεργασία THORN-D, µε στόχο να προσφέρει στους σύγχρονους παραγωγούς προϊόντα µε χαµηλό κόστος συντήρησης και καθαρισµού. 19

20 ILKNAK H Ilknak ιδρύθηκε το 1996 και είναι θυγατρική του οµίλου ΝΗΡΕΑ από το Η εταιρεία είναι από τους πολύ λίγους καθετοποιηµένους παραγωγούς Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας στη Τουρκία. Οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις βρίσκονται στο Ντικιλί, 100 χλµ. βόρεια από τη Σµύρνη και τα κεντρικά γραφεία της στη Σµύρνη. Η Ilknak διαθέτει σύγχρονο ιχθυογεννητικό σταθµό, 2 ιχθυοτροφεία και συσκευαστήριο πιστοποιηµένο για εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις εγκαταστάσεις της παράγονται γόνος τσιπούρας και λαβρακιού και ποικιλία από ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας: τσιπούρα, λαβράκι, µυτάκι και µυλοκόπι. Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην αγορά γόνου στη Τουρκία και ο γόνος που παράγεται είναι γνωστός για την υψηλή του ποιότητα όσον αφορά την υγεία και το ρυθµό ανάπτυξης. Τα προϊόντα της Ilknak διατίθενται στη τοπική και την Ευρωπαϊκή αγορά µέσω της Miramar, θυγατρική εταιρεία του οµίλου ΝΗΡΕΑ που ιδρύθηκε το Τόσο η Ilknak όσο και η Miramar έχουν βραβευθεί πολλές φορές για την εξαγωγική τους δραστηριότητα, την εισαγωγή συναλλάγµατος από εµπόριο, τη κερδοφορία τους και τη πληρωµή εταιρικού φόρου. 20

21 H Predomar ιδρύθηκε το 1999 και είναι θυγατρική του οµίλου ΝΗΡΕΑ από το Γενάρη του PREDOMAR Η εταιρεία διαθέτει µονάδα προπάχυνσης γόνου τσιπούρας και λαβρακιού µε ετήσια δυναµικότητα 10 εκ. τεµαχίων στα 10 γρ. στο Καρµπονέρας, που βρίσκεται κοντά στη πόλη Αλµέρια της Ισπανίας. Παράλληλα, λειτουργεί 1 µονάδα πάχυνσης τσιπούρας και λαβρακιού ανοιχτής θαλάσσης. Η παραγωγή της Predomar, τόσο σε γόνο όσο και σε φρέσκο ψάρι, εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες της τοπικής αγοράς της Ισπανίας. 21

22 η δοµή µας ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ & /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΞΑΓΟΡΩΝ & ΑΝΑΠ/ΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ /ΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ LOGISTICS /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ /ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ MARKETING /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & R&D /ΝΣΗ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ /ΝΣΗ Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από 3 έως 11 µέλη και έχει πενταετή θητεία. Την λειτουργία του υποστηρίζουν οι παρακάτω επιτροπές : Ελεγκτική Επιτροπή Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασµού Επιτροπή Εταιρικής ιακυβέρνησης Τα υπόλοιπα όργανα διοίκησης του Οµίλου είναι : Συµβούλιο ιοίκησης εταιρείας Συµβούλιο ιεύθυνσης Οµίλου Εκτελεστική Επιτροπή Οµίλου Μονάδα Τεκµηρίωσης, Οργάνωσης & Σχεδιασµού Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας συνεδριάζει µια φορά τον µήνα, χαράσσει την στρατηγική της εταιρείας και εξετάζει τρέχοντα θέµατα. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Οµίλου συνεδριάζει τουλάχιστον µία φορά τον µήνα ή και περισσότερες σε περίπτωση που προκύψουν έκτακτα θέµατα διοικητικής φύσεως. Εξετάζει και επιλύει τα διοικητικά θέµατα της εταιρείας και κάνει προτάσεις σχετικά µε αυτά προς το ιοικητικό Συµβούλιο. 22

23 η ιστορία µας 1988 Ίδρυση της εταιρείας - λειτουργία ως µονάδα πάχυνσης έως το Κατασκευή και λειτουργία του πρώτου ιχθυογεννητικού σταθµού Συγχώνευση µε την ΠΡΩΤΕΥΣ Ιχθυοκαλλιέργειες Είσοδος στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (παράλληλη αγορά) Εξαγορές / συγχωνεύσεις µε στόχο την αύξηση παραγωγικής δυναµικότητας Ίδρυση της εταιρείας «ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ» Αγορά εργοστασίου στο Κορωπί και µετεγκατάσταση των γραφείων, έναρξη λειτουργίας µονάδων µεταποίησης, συσκευασίας - φύλαξης και µεταφόρτωσης ιχθυηρών Ίδρυση της FEEDUS και έναρξη παραγωγής ιχθυοτροφών. Μετάταξη των µετοχών από την παράλληλη στην κύρια αγορά Χ.Α. Επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, µε συµµετοχή στην INTL FISH FARMING COMPANY Εξαγορές / συµµετοχές σε εταιρείες (ΣΑΡΑΝΤΗΣ - EUROCATERERS) µε σκοπό την περαιτέρω ισχυροποίηση στο χώρο των τροφίµων αλλά και της ιχθυοκαλλιέργειας (ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ). 23

24 Αναδιάρθρωση του Οµίλου µέσω απορροφήσεων (ΑΙΓΕΑΣ Α.Ε. - ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ), εξαγορών (ΙΧΘΥΟΦΑΡΜΑ Ε.Π.Ε.), και συµµετοχών (INTERPESCA A.E.) Ίδρυση και λειτουργία της εταιρείας «BLUE FIN TUNA» στην οποία συµµετέχουν η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. και η AUSTRALIAN FISHING ENTERPRISES H ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. συµβλήθηκε ως στρατηγικός επενδυτής στην συµφωνία της εταιρείας SEAFARM IONIAN Α.Ε. µε τους πιστωτές της Είσοδος της εταιρείας στην Τουρκική αγορά µε συµµετοχή στην Τουρκική εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας ILKNAK Περαιτέρω αναδιάρθρωση του οµίλου ΝΗΡΕΥΣ µέσω των απορροφήσεων (FEEDUS-ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ κ.λ.π.). Ίδρυση της NIREUS INTERNATIONAL L.T.D. και απόκτηση από αυτήν της MIRAMAR (Τουρκία). Συµφωνία µε ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για διάθεση µέσω των καταστηµάτων του, επώνυµου ψαριού ιχθυοκαλλιέργειας (ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΒ - ΝΗΡΕΥΣ) Εξαγορά της εισηγµένης KEGO A.E. Εξαγορά της Ισπανικής εταιρείας PREDOMAR. Εξαγορά της Τουρκικής εταιρείας CARBON A.S. Κατασκευή και λειτουργία υπερσύγχρονης µονάδας προπάχυνσης γόνου στη Θεσπρωτία Απορρόφηση KEGO A.E. µε ταυτόχρονη απόσχιση κλάδου αγροκτηνοπτηνοτροφικών και εισφορά στη θυγατρική KEGOagri A.E Ίδρυση υποκαταστήµατος ΝΗΡΕΥΣ στο Μιλάνο της Ιταλίας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας TRADIMAR. 24

25 οι αξίες µας Η εταιρεία µας από την ίδρυσή της λειτουργεί µε όραµα την εδραίωσή της ως ηγέτη στην µεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια, ανάµεσα στους πέντε πρώτους παραγωγούς ιχθυηρών στην Ευρώπη, µε την παραγωγή υγιεινών προϊόντων µε υψηλή διατροφική αξία και προσιτή τιµή για τον καταναλωτή, µερι- µνώντας για τους µετόχους της, τους εργαζόµενους της, το περιβάλλον και τις κοινωνικές ανάγκες των περιοχών όπου δραστηριοποιείται. Οι αξίες που διέπουν την λειτουργία μας: Επιχειρηματική ηθική. Ομαδική εργασία, ταχύτητα, συνεργασία και δέσμευση για το αποτέλεσμα Καθοδήγηση μέσω παραδείγματος Επαγγελματική ικανοποίηση των ανθρώπων μας kαι εξισορρόπηση εργασίας και προσωπικής ζωής. Ικανοποίηση των πελατών μας και συνεργασία με πελάτες και προμηθευτές που έχουν τις ίδιες αξίες και τα ίδια πρότυπα εργασίας με εμάς. Συστηματική ενίσχυση της καινοτομίας. Παραγωγή, επεξεργασία και διακίνηση των προϊόντων μας με τον πιο φιλικό για το περιβάλλον τρόπο. Επικοινωνία με μετόχους και επενδυτές. Ηγεσία και επαγγελματική υπεροχή Επίσης στον εσωτερικό κανονισµό εργασίας της εταιρείας στο Κεφάλαιο Ζ «Προστασία συµφερόντων και πόρων» αναφέρονται µεταξύ άλλων και οι αρχές επιχειρηµατικής ηθικής της εταιρείας και συµπεριφοράς των εργαζοµένων της προς πελάτες προµηθευτές και λοιπούς συνεργάτες. 25

26 πιστοποιήσεις Έχοντας σα στόχο να γίνει η εταιρεία µας παγκόσµιος ηγέτης στην ιχθυοκαλλιέργεια φροντίζουµε για την πιστοποίηση των προϊόντων µας µε ιεθνή Πρότυπα ώστε να διασφαλίζουµε στους πελάτες µας σταθερή και υψηλού επιπέδου ποιότητα. Η Νηρεύς έχει πιστοποιηθεί από έγκριτους διεθνείς φορείς ως εξής: EN ISO 9001:2008 για το Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας EN ISO 14001:2004 για το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης EN ISO 22000:2005 για το Σύστηµα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων BRC (British Retail Consortium) Global Standard για την Ασφάλεια Τροφίµων. 26 GS1 για την κωδικοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και θέσεων

27 φροντίδα για τον άνθρωπο και την κοινωνία Ο Όµιλος ΝΗΡΕΥΣ τον εκέµβριο του 2011 απασχολούσε άτοµα στην Ελλάδα. Στον όµιλο εκτός από το εργατικό προσωπικό, που είναι ο κύριος όγκος του δυναµικού του, απασχολούνται και εργαζόµενοι µε ποικίλες ειδικότητες λόγω του αντικειµένου της εργασίας : ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΚΗΓΟΡΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΥΤΕΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ Λόγω της µεγάλης διασποράς των υποκαταστηµάτων µας, ο Όµιλος είναι στις περισσότερες περιοχές ο µεγαλύτερος και ο προτιµητέος εργοδότης. Η επιλογή του προσωπικού γίνεται µε αξιοκρατικά κριτήρια χωρίς διακρίσεις φύλου και ηλικίας βάσει τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, προϋπηρεσίας και όπου απαιτείται και µε προσωπική συνέντευξη. Στην επαρχία προτιµούνται εργαζόµενοι από τις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει, εγκεκριµένη από την ιοίκηση του οµίλου, διαδικασία πρόσληψης εργαζοµένων η οποία τηρείται απαρέγκλιτα από όλα τα υποκαταστήµατα. ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο Όµιλός µας, εξαιτίας και του αντικειµένου της εργασίας της που λαµβάνει χώρα κυρίως στην θάλασσα, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένη σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας. Σε όλες τις εγκαταστάσεις του γίνονται τακτικά επισκέψεις από ιατρούς εργασίας και τηρούνται ιατρικοί φάκελοι των εργαζοµένων. Επίσης σε τακτά χρονικά διαστήµατα γίνονται και οι επισκέψεις από τους τεχνικούς ασφαλείας οι οποίοι επιβλέπουν την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και εκπαιδεύουν τους εργαζόµενους στην χρήση των µέσων ατοµικής προστασίας. Όλοι οι εργαζόµενοι στους ιχθυο- 27

28 Από τον παιδικό διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα σήμερα τρώμε ψάρι 1ο Βραβείο 2o Βραβείο κλωβούς φορούν υποχρεωτικά ειδικά σωσίβια κατάλληλα για εργασία στις ιχθυοκαλλιέργειες. Το 2011 είχαµε (σε σύνολο εργαζοµένων) 8 ελαφρά εργατικά ατυχήµατα εκ των οποίων τα 2 ήταν τροχαία (από και προς τον τόπο εργασίας και εκτός του εργάσιµου ωραρίου). Άλλωστε τα εργατικά ατυχήµατα αποτελούν δείκτη στο σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης των προϊσταµένων των υποκαταστηµάτων µας. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ Για όλες τις θέσεις εργασίας του οµίλου έχουν σχεδιαστεί περιγραφές και, εκτός από το συγκεντρωτικό οργανόγραµµα, κάθε διεύθυνση διαθέτει επιµέρους αναλυτικό οργανόγραµµα. Για κάθε διεύθυνση επίσης υπάρχουν, βάσει του συστήµατος ISO, καταγεγραµµένες οι διαδικασίες λειτουργίας της. Στον όµιλο εφαρµόζεται από το 2009 Σύστηµα Αξιολόγησης της Απόδοσης βάσει ποσοτικών και ποιοτικών στόχων οι οποίοι καθορίζονται κάθε χρονιά σύµφωνα µε τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας και κοινοποιούνται στους εργαζόµενους. Το σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης συνδέεται µε το σύστηµα αµοιβών και παροχών της εταιρείας, µε τον σχεδιασµό καριέρας κάθε εργαζόµενου και µε το πλάνο ετήσιας εκπαίδευσης και ανάπτυξης του (µε χρονικό ορίζοντα δύο ή τριών ετών). ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Στον όµιλο µας πιστεύουµε ότι η βάση για γερές και υγιείς εργασιακές σχέσεις είναι η αµφίδροµη επικοινωνία, κάτι που ταιριάζει και µε την ανθρωποκεντρική κουλτούρα µας. Η διοίκηση επικοινωνεί µε τους εργαζόµενους δια ζώσης µε επισκέψεις στα τοπικά υποκαταστήµατα και µε εσωτερικές ανακοινώσεις οι οποίες διανέµονται µέσω του εσωτερικού mail και αναρτώνται σε όλους τους πίνακες ανακοινώσεων. Όλοι οι εργαζόµενοι έχουν πρόσβαση µέχρι τα ανώτατα κλιµάκια της διοίκησης της εταιρείας είτε µε προσωπική παρουσία είτε γραπτά. 3o Βραβείο 4o Βραβείο 5o Βραβείο ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕ- ΝΟΥΣ Εκτός από τα παραπάνω η εταιρεία µας παρέχει επίσης στους εργαζόµενούς της : Άτοκα δάνεια ως βοήθεια σε σοβαρά οικονοµικά τους προβλήµατα (κυρίως αυτά που αφορούν θέµατα υγείας). ώρο γάµου και δώρο γέννησης παιδιού (χρηµατικό ποσό). ιαγωνισµό παιδικής ζωγραφικής για παιδιά εργαζοµένων από 8 έως 12 ετών µε χρηµατικό έπαθλο. Ένα από τα έργα γίνεται η χριστουγεννιάτικη κάρτα της εταιρείας µας και κάθε παιδί που συµµετέχει παίρνει ως δώρο υλικά ζωγραφικής. Λειτουργία καφε-εστιατορίου µε ειδικές τιµές για το προσωπικό για τα κεντρικά γραφεία της Αθήνας. Έκπτωση στα προϊόντα της εταιρείας. Επιπλέον ηµέρες ασθένειας ανά έτος χωρίς προσκόµιση δικαιολογητικών. 6o Βραβείο

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος του Οµίλου ΝΗΡΕΑ

Μέλος του Οµίλου ΝΗΡΕΑ Μέλος του Οµίλου ΝΗΡΕΑ εσµευόµαστε να σας παρέχουµε =>προϊόντα παγκοσµίου φήµης και υψηλής απόδοσης και =>υπηρεσίες υψηλού επιπέδου µε στόχο =>τη βελτιστοποίηση της απόδοσης στις µονάδες σας και =>τη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

μήνυμα προέδρου... 5 ο Όμιλός μας συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία... 6 οικονομικά στοιχεία... 7 κατανομή πωλήσεων 2012... 8 πορεία ανάπτυξης...

μήνυμα προέδρου... 5 ο Όμιλός μας συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία... 6 οικονομικά στοιχεία... 7 κατανομή πωλήσεων 2012... 8 πορεία ανάπτυξης... 2 μήνυμα προέδρου... 5 ο Όμιλός μας συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία... 6 οικονομικά στοιχεία... 7 κατανομή πωλήσεων 2012... 8 πορεία ανάπτυξης... 10 ο κλάδος της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας... 12 θυγατρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

εφοδιαστική αλυσίδα... 32 το περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα... 34 περιβαλλοντική διαχείριση... 39

εφοδιαστική αλυσίδα... 32 το περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα... 34 περιβαλλοντική διαχείριση... 39 περιεχόµενα µήνυµα προέδρου... 5 η εταιρεία µας συνοπτικά επιχειρηµατικά στοιχεία... 6 οικονοµικά στοιχεία... 8 σε συνεχή πορεία ανάπτυξης... 12 θυγατρικές... 14 KEGOagri... 14 ΠΡΩΤΕΥΣ... 15 η δοµή µας...

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008-2009 ALUMIL S.A. COP REPORT 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΟΙ ΔΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ...4 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ...6 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ...8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...9 ALUMIL S.A.

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

µήνυµα προέδρου... 5 η εταιρία µας... 6 ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας αρωγός της ελληνικής οικονοµίας... 16 οι άνθρωποί µας...

µήνυµα προέδρου... 5 η εταιρία µας... 6 ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας αρωγός της ελληνικής οικονοµίας... 16 οι άνθρωποί µας... περιεχόµενα µήνυµα προέδρου... 5 η εταιρία µας... 6 ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας αρωγός της ελληνικής οικονοµίας... 16 οι άνθρωποί µας... 20 η εκπαίδευσή τους... 22 προσφορά ζωής- προσφορά αίµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1 (b): Greek Survey Template Το «INTRANEMMA» είναι Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διά βίου μάθησης LDV - Leonardo Da Vinci - Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική & Περιβαλλοντική Ευθύνη. Η Remedica νοιάζεται

Εταιρική Κοινωνική & Περιβαλλοντική Ευθύνη. Η Remedica νοιάζεται Εταιρική Κοινωνική & Περιβαλλοντική Ευθύνη Η Remedica νοιάζεται Το Συγκρότημα Remedica ιδρύθηκε το 1960 και είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Κύπρο. Η Remedica παρασκευάζει ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 2009 ΑΡΧΗ 1: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιδιώκουμε συστηματικά την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είμαστε : Άξονες Δράσης :

Ποιοι είμαστε : Άξονες Δράσης : Ποιοι είμαστε : Η Epsilon Net προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε όσους δραστηριοποιούνται στον οικονομικό χώρο, όπως σε Οικονομικές Διευθύνσεις & Λογιστήρια Επιχειρήσεων, Τμήματα Μισθοδοσίας & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων:

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: η εμπειρία του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια. Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013

Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια. Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013 Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013 Σκοπός 1. Να αναδειχθεί η ανάγκη ύπαρξης οργανωμένων, αυτοδύναμων και εξωστρεφών

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έντυπο Υποβολής Πρότασης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έντυπο Υποβολής Πρότασης Κωδικός * Επωνυµία Φορέα Ηµεροµηνία * Αριθµός Συστηµένου * * Συµπληρώνονται από το Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ

Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Εμπειρίες και Προβλήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP Η Άποψη του ΕΦΕΤ Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο Εργαλεία: Κανονισμοί Ισχύουν σε ΟΛΑ τα Κράτη Μέλη αμέσως

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Ξάνθης www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Πόσα γεύματα έχουν διανεμηθεί; Ποια είναι η «ιστορία» του Προγράμματος;

Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Πόσα γεύματα έχουν διανεμηθεί; Ποια είναι η «ιστορία» του Προγράμματος; Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Το Πρόγραμμα ΔΙΑ.ΤΡΟΦΗ απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων κοινωνικοοικονομικά ευπαθών περιοχών της χώρας, που πλήττονται περισσότερο από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Ο Συνεταιρισµός Το 2011 ιδρύθηκε ο Συνεταιρισµός «ΘΕΣγάλα-ΠΙΕς» από µια οµάδα αγελαδοτρόφων γαλακτοπαραγωγών. Σύντοµα, και µέσα από τη σκληρή δουλειά και το µεράκι των µελών

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του τεχνικού δυναμικού στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υ/Α: Παρουσίαση της Εθνικής και Διεθνούς Εμπειρίας

Ο ρόλος του τεχνικού δυναμικού στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υ/Α: Παρουσίαση της Εθνικής και Διεθνούς Εμπειρίας Ο ρόλος του τεχνικού δυναμικού στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υ/Α: Παρουσίαση της Εθνικής και Διεθνούς Εμπειρίας 8 χρόνια στον Πρίνο: Απασχόληση και συνεισφορά στην ελληνική κοινωνία Δρ. Ντίνος Νικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ BRC IFS ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ BRC IFS ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ BRC IFS ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ημερίδα 7-8/07/2005 Αθήνα.. Α Νούλης Δρ Χημικός Επικεφαλής Επιθεωρητής LRQA Slide 1 BRC Global Standard Food BRITISH

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ «Οι καλοί άνθρωποι δε χρειάζονται νόμους για να ενεργούν υπεύθυνα, ενώ οι κακοί άνθρωποι θα βρουν τρόπους για να τους παρακάμψουν» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ Βληκίδου Χρυσαφένια

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ

«ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ «ΟΡΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη Γεωπόνος Κέντρο Μελισσοκομίας ΠΑΣΕΓΕΣ Ποιο είναι το θέμα μας Η Ελληνική μελισσοκομία έχει κατακτήσει σημαντική θέση στην ελληνική αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

IntActPlan Project: <Α1-1.1-50>

IntActPlan Project: <Α1-1.1-50> IntActPlan Project: «Ολοκληρωµένες ράσεις για την ενίσχυση της Εξωστρέφειας των ΜΜΕ της ιασυνοριακής Περιοχής και την δηµιουργία Ευκαιριών ιείσδυσης σε Νέες Αγορές», IPA ιασυνοριακό πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα

Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα µοχλός ανάπτυξης της οικονοµίας Θεµατική ενότητα Γαλακτοκοµικά προϊόντα και ο σύγχρονος καταναλωτής Εισήγηση Συστήµατα ποιότητας στη παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής. Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος

Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής. Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος 4 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Λευκωσία, 01.07.2011 Η GENESIS

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές.

H ANEK σε μια ματιά: 12 Ιδιόκτητα πλοία 16 υπό διαχείρηση. 50 Λιμάνια σε προσέγγιση. >100 διαφορετικοί προορισμοί και εξυπηρετούμενες γραμμές. Παρουσίαση έργου, Χανιά 10 Μαΐου 2012 H ANEK σε μια ματιά: Ο Όμιλος εταιρειών ΑΝΕΚ LINES ασχολείται, κυρίως, με τη διαχείριση ιδιόκτητων και ναυλωμένων πλοίων επιβατηγού και φορτηγού ναυτιλίας για 44 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας Η Επαγγελματική Χρήση-Εκμετάλλευση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Ηλεκτρονικών Μέσων Δικτύων και Επικοινωνιών στον Κλάδο των Ανεξάρτητων Επισκευαστών Αυτοκινήτων Οχημάτων Ολοκληρωμένο Δίκτυο Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Oι πρώτες προσπάθειες για την ανάπτυξη του τομέα των θαλασσοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Α.» 2 Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες. Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων:

Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες. Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων: 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΜΕΤΡΟ 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα

Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Βιολογικά προϊόντα και Επιχειρηµατικότητα: Ευκαιρίες και απειλές Μουρτζιόπουλος Χρήστος ιευθυντής ιασφάλισης Ποιότητας Vivartia ABEE Detrop 9 Μαρτίου 2007 Επιχειρηµατικότητα στα βιολογικά προϊόντα Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη.

Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Business Excellence ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ EFQM Η Eπιχειρηµατική Αριστεία χρειάζεται Εξέλιξη. Βιωσιµότητα και Επιχειρηµατική Αριστεία Κάθε επιχειρηµατίας έχει στόχο να έχει

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Κολίτσα. αφορούν στην:

Εύη Κολίτσα. αφορούν στην: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Εύη Κολίτσα Οι επιχειρήσεις µαζικής εστίασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 Περιεχόμενα 15 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Η σύνταξη μιας περιγραφής εργασίας...25 Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα