Προδιαγραφές Διαδικτυακού Σαρωτή Α3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προδιαγραφές Διαδικτυακού Σαρωτή Α3"

Transcript

1 Από: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 8-83 Μέγαρο ΙΑΚΩΒΙΔΗ 3ος Όροφος 080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 203 Προδιαγραφές Διαδικτυακού Σαρωτή Α3 Το παρόν έγγραφο παραθέτει τις Τεχνικές Προδιαγραφές μηχανήματος σάρωσης για τις ανάγκες του γραφείου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). Στόχος είναι η συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων από τον προσφοροδότη σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Οι προσφοροδότες θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι την 20 η Δεκεμβρίου 203 και ώρα 2:00μμ. Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής με τον ακόλουθο τρόπο: Έντυπη παράδοση σε σφραγισμένο φάκελο στη Διεύθυνση Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 8-83, Μέγαρο ΙΑΚΩΒΙΔΗ 3ος Όροφος, 080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. o Στον εξωτερικό φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η πρόταση «Προσφορά για αγορά Σαρωτή για τις ανάγκες του γραφείου της ΡΑΕΚ». Το όνομα της εταιρίας. Η διεύθυνση της εταιρείας. Όνομα εταιρείας Άτομο επικοινωνίας Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση εταιρείας Προμηθευτής Σταθερό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο Fax

2 Μέρος Α: Υποχρεωτικές Προδιαγραφές Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ο σαρωτής. Οι προδιαγραφές κατηγοριοποιούνται σε Γενικά Χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά Σάρωσης Διασύνδεση Συμβατότητα Συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα τα κουτάκια της στήλης «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» αν η εκάστοτε απαίτηση καλύπτεται ή όχι από το προσφερόμενο μηχάνημα με τον εξής τρόπο: - Αν η απαίτηση καλύπτεται συμπληρώστε. - Αν η απαίτηση δεν καλύπτεται συμπληρώστε ΟΧΙ. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε απαίτηση δεν καλύπτεται τότε η προσφορά θα απορρίπτεται. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» συμπληρώστε την ενδεχόμενη παραπομπή σε ηλεκτρονικό υλικό που αποδεικνύει την προδιαγραφή. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο μηχάνημα σάρωσης υπερκαλύπτει την οποιαδήποτε προδιαγραφή, παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε στην ίδια στήλη την αντίστοιχη τεχνική τιμή της προδιαγραφής με την παραπομπή της. Η συμπλήρωση της στήλης αυτής είναι προαιρετική, δεν αξιολογείται και θα χρησιμοποιηθεί από τη ΡΑΕΚ μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμη προσφορά για περισσότερα από μηχανήματα σάρωσης, παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε για κάθε μηχάνημα ξεχωριστά τους πίνακες που ακολουθούν. 2

3 A/A Κατασκευαστής & Μοντέλο ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Συμπληρώστε τον κατασκευαστή και το μοντέλο του σαρωτή ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Αριθμός Σαρωτών 2 Μέγεθος επιφάνειας σάρωσης Α3 3 Μέγεθος επιφάνειας σάρωσης Α4 4 Σάρωση αποχρώσεων γκρι 8bit 5 Σάρωση έγχρωμη 24bit 6 Δυνατότητα αυτόματης τροφοδοσίας (ADF) 7 Δυνατότητες μεγέθυνσης / σμίκρυνσης 8 Δυνατότητες ρύθμισης φωτεινότητας 9 Δυνατότητες ρύθμισης αντίθεσης 0 Σάρωση διπλής όψης Τροφοδοσία χαρτιού (ADF) > 50-φύλλα 3 Εγγύηση Διάρκεια Εγγύησης (μήνες) 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΑΡΩΣΗΣ Μέγιστη ανάλυση 600dpi ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 5 Ταχύτητα σάρωσης B&W Color 200 dpi 200 dpi ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 Πρόγραμμα οδήγησης TWAIN 7 Πρόγραμμα οδήγησης ISIS 8 Σύνδεση USB 2.0 ή ταχύτερη 9 Διαδικτυακή σύνδεση 3

4 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 20 Διασύνδεση με λογισμικά διαχείρισης εγγράφων 2 Συμβατότητα με τον σταθμό εργασίας που διασυνδέεται 22 Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα Windows 7 Μέρος Β: Οικονομική Προσφορά - Κριτήρια Αξιολόγησης Στους παρακάτω πίνακες όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά και πρέπει να συμπληρωθούν ως εξής: Τα πεδία που φέρουν το σύμβολο του Ευρώ ( ) θα πρέπει να συμπληρωθούν με την αγοραστική αξία του εκάστοτε προϊόντος χωρίς ΦΠΑ. Κόστος μηχανής σάρωσης: Η τιμή (χωρίς ΦΠΑ) της προσφοράς σας για αγορά του σαρωτή από την ΡΑΕΚ. Στην τιμή αυτή θα συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και εγκατάσταση του μηχανήματος στα γραφεία της ΡΑΕΚ, η διεύθυνση της οποίας αναγράφεται στο πάνω αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας του εν λόγω εγγράφου. T = Κόστος μηχανής σάρωσης Κριτήρια Αξιολόγησης Κόστος Μηχανής Σάρωσης (Τ) * * Η προσφορά που θα κατοχυρωθεί θα είναι αυτή με τη χαμηλότερη τιμή για το Τ. Περίοδος παράδοσης: Συμπληρώστε τον αριθμό ημερών που θα μεσολαβήσουν για την παράδοση του σαρωτή στα γραφεία της ΡΑΕΚ, από την ημερομηνία κατακύρωσης της προσφοράς. Ο αριθμός αυτός είναι δεσμευτικός. Περίοδος παράδοσης (αριθμός ημερών) 4

5 Υπογραφή:... Ονοματεπώνυμο:... Τίτλος:... 5