Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 24/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 482/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάκληση της 456/2011 απόφασης.σ. και έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, του ήµου Κατερίνης και του Επιµελητηρίου Πιερίας, για τη συνδιοργάνωση έκθεσης µε τίτλο «3 η Εµποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας 2011» Σήµερα στις 27 Σεπτεµβρίου 2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 3.15 µ.µ. συνήλθε το ηµοτικό Συµβούλιο Κατερίνης σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµαρχείου ύστερα από την αρ.πρωτ.78560/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 του Ν.3852/2010, καθώς και σε όλους τους προέδρους των ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.8 του Ν.3852/2010. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 41 µελών βρέθηκαν παρόντα τα 39. Επίσης, παρέστη και ο δήµαρχος που κλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.6 του Ν.3852/2010. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Λιακόπουλος Αθανάσιος Πρόεδρος 21 Παπαζιώγας Νικόλαος Μέλος 2 Αθανασιάδης Χαράλαµπος Μέλος 22 Παπατολίκα Βικτωρία Μέλος 3 Ανανιάδης Σταύρος Μέλος 23 Πούλιου Περδίκη Ασηµίνα Μέλος 4 Βαϊνάς ηµήτριος Μέλος 24 Παπαγιαννούλης Αντώνης Μέλος 5 Γιουµίδης Αλέξανδρος Μέλος 25 Φωτιάδης Νικόλαος Μέλος 6 Γκούνας Αθανάσιος Μέλος 26 Κυριακίδης Γεώργιος Μέλος 7 Ίτσιος Γεώργιος Μέλος 27 Κοκαβίδης Γεώργιος Μέλος 8 Παπαζήσης Αναστάσιος Μέλος 28 Αθανασιάδης Παναγιώτης µέλος 9 Καραφουλίδης Χρήστος Μέλος 29 Γκοτζαµανίδης Γεώργιος Μέλος 10 Κεραµιδιώτης Ευστάθιος Μέλος 30 Γκουγκουρέλας Χρήστος Μέλος 11 Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος Μέλος 31 Μαλτζάρης Ιωάννης Μέλος 12 Λεµονόπουλος Χρήστος Μέλος 32 Μπερεδήµας Παναγιώτης Μέλος 13 Μάντζιος Αντώνιος Μέλος 33 Μπίνιας Κωνσταντίνος Μέλος 14 Μηλιώτης Νικόλαος Μέλος 34 Καρατζόγλου Χαράλαµπος Μέλος 15 Σατραζέµης Ζήνων Μέλος 35 Μπουρονίκος Νικόλαος Μέλος 16 Τζουµέρκα Καλλιόπη Μέλος 36 Χατζηκώστας Γεώργιος Μέλος 17 Μπουσνάκης Αστέριος Μέλος 37 Παπαδηµητρίου Θωµάς Μέλος 18 Νατσιός Νικόλαος Μέλος 38 Σαλπιστής Νικόλαος Μέλος 19 Νατσιός Στέφανος Μέλος 39 Στυλιανίδης Αθανάσιος Μέλος 20 Ντόντης Λάζος Μέλος ΑΠΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 Μπογιατζής Χρήστος Μέλος 2 Οφείδης Σάββας Μέλος Αν και κλήθηκαν νόµιµα ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1. Αµβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής 2. Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 3. Γεωργίου Ελένη Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη 4. Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου 5. Γκούτζας Θεόδωρος Τ.Κ. Λαγόραχης 6. Ευαγγελόπουλος Αντώνιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου 7. Κακάνης Αλέξανδρος Τ.Κ. Ελάφου 8. Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης 9. Μακρίδου Παρθένα.Κ. Κατερίνης

2 10. Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας 11. Νατσιάβας Γεώργιος.Κ. Σβορώνου 12. Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη 13. Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ.Παραλίας 14. Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 15. Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύας 16. Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 17. Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος 18. Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 19. Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου 20. Παλιαρούτας-Θεοδώρου Κων/νος Τ.Κ. Φωτεινών 21. Κήπου Ευάγγελος.Κ. Καλλιθέας 22. Καραπαναγιωτιδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά 23. Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάµου ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1. Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής 2. Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 3. Μορθανάσης Ιωάννης.Κ. Κορινού 4. Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 5. Χελιδονόπουλος Γεώργιος.Κ. Περίστασης 6. Τοστσίδης Νικόλαος Τ.Κ. Κούκου 45ΠΜΩΕΤ-Ζ4Λ Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε πως η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, διότι πρέπει άµεσα να υποβληθούν οι προτάσεις για την ένταξη των έργων του δήµου στα επιδοτούµενα προγράµµατα των Υπουργείων. Πέραν τούτου πρέπει άµεσα να ληφθεί απόφαση για το θέµα {Ανάκληση της 456/2011 απόφασης.σ. και έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, του ήµου Κατερίνης και του Επιµελητηρίου Πιερίας, για τη συνδιοργάνωση έκθεσης µε τίτλο «3 η Εµποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας 2011»}, διότι η εµποροβιοτεχνική έκθεση θα πραγµατοποιηθεί από τις έως και δεν υπάρχει ο απαιτούµενος χρόνος ώστε το θέµα να συζητηθεί σε τακτική συνεδρίαση. Τα µέλη του.σ. δέχτηκαν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης και για το 19 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήµαρχο κ. Νικόλαο Μπουρονίκο-, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: Α. Με την 456/2011 απόφαση.σ αποφασίστηκε η συνδιοργάνωση έκθεσης µε τίτλο «Εµποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας» µε το Επιµελητήριο Πιερίας, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις έως και η παραχώρηση του χώρου της Εµποροπανήγυρης για το σκοπό αυτό. Η συµµετοχή του ήµου στην έκθεση δε θα υπερβαίνει τα ευρώ για την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν από την κατανάλωση ρεύµατος και νερού. Β. Την πρόθεση του ήµου να συνάψει προγραµµατική σύµβαση µε την Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και το Επιµελητήριο Πιερίας, για τη συνδιοργάνωση έκθεσης µε τίτλο «3 η Εµποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας 2011», διότι στόχος και όραµα της έκθεσης είναι η ενίσχυση όλων των επιχειρήσεων της Κατερίνης και του νοµού µας, η δυνατότητά τους να προβάλλουν τα προϊόντα τους µέσα από την έκθεση και η προβολή της πόλης µας και του νοµού µας. Γ. Ο ήµος αναλαµβάνει την υποχρέωση να καλύψει τη δαπάνη για τις εξής εργασίες: φωτογράφηση της έκθεσης, απεντόµωση χώρου, προβολή τηλεοπτικού σποτ,. Το ποσό δε θα ξεπερνάει τις και θα καλυφθεί από τον Κ.Α Κατόπιν των παραπάνω, εισηγείται: 1) τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, του ήµου Κατερίνης και του Επιµελητηρίου Πιερίας, µε την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν συγκεκριµένο ρόλο, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο. Η προγραµµατική σύµβαση θα συναφθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 100 (Προγραµµατικές Συµβάσεις) του Ν.3852/2010 Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Το.Σ. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 65, 94 και 95 του Ν.3852/2010,

3 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Ανακαλεί την 456/2011 απόφαση.σ. µε την οποία αποφασίστηκε η συνδιοργάνωση της έκθεσης µε τίτλο «Εµποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας» µε το Επιµελητήριο Πιερίας, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις έως η παραχώρηση του χώρου της Εµποροπανήγυρης για το σκοπό αυτό. Β. Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, του ήµου Κατερίνης και του Επιµελητηρίου Πιερίας για τη συνδιοργάνωση έκθεσης µε τίτλο «3 η Εµποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας 2011», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας σε συνεργασία µε το ήµο Κατερίνης και το Επιµελητήριο Πιερίας, συνδιοργανώνουν την 3η Εµποροβιοτεχνική Έκθεση Πιερίας 2011, στο χώρο της Εµποροπανήγυρης του ήµου Κατερίνης στον οικισµό Ανδροµάχης από 30 Σεπτεµβρίου έως 5 Οκτωβρίου Με την παρούσα σύµβαση ο κάθε συµβαλλόµενος αναλαµβάνει συγκεκριµένο ρόλο όπως ειδικότερα περιγράφεται στα άρθρα που ακολουθούν: ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η συνδιοργάνωση της 3 ης Εµποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας. Η έκθεση αυτή αφορά επαγγελµατίες όλου του Νοµού και συνιστά µια άµεση ευκαιρία προβολής αυτών και του συνόλου των εκπροσώπων του παραγωγικού και εµπορικού κλάδου, παρέχοντας τη δυνατότητα να προβάλλουν τα προϊόντα τους µέσω της έκθεσης. Σκοπός των Φορέων είναι, η λειτουργία της Εµποροβιοτεχνικής Έκθεσης να καθιερωθεί ως θεσµός στο Νοµό µας, µετά την επιτυχία της συνδιοργάνωσης και λειτουργίας της 1 ης και 2 ης Εµποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας. Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: 1. Εκτυπώσεις: α) flyers, β) κατάλογοι της έκθεσης γ) Πλότερ σε µουσαµά και τοποθέτηση αυτών δ) αφίσες, ε) προσκλήσεις ζ) φάκελοι προσκλήσεων η) Εκτύπωση σε µουσαµά χάρτη της έκθεσης και θ) Προµήθεια µουσαµά πλάτη στο βάθρο των εκδηλώσεων 2. ιανοµή flyers και αφισοκόλληση αφισών 3. Προµήθεια και χάραξη πλακετών βράβευσης 4. Ηχοληψία - φωτισµός του χώρου 5. Φύλαξη του χώρου 6. Καθαριότητα του χώρου 7. Καταχωρήσεις σε τοπικές εφηµερίδες 8. ιαφηµίσεις σε τοπικά ραδιόφωνα 9. ηµιουργία - προβολή τηλεοπτικών σποτ 10.Απεντόµωση του χώρου της έκθεσης 11. Πολιτιστικές εκδηλώσεις 12.Φωτογράφιση Βιντεοσκόπηση της έκθεσης 13.Μακέτες ηµιουργικό 14. Κέτερινγκ κατά την έναρξη και λήξη της έκθεσης 15.Κόστος κοινόχρηστων χώρων της έκθεσης 16. Κόστος δαπάνης ρεύµατος 17. Κόστος δαπάνες ύδρευσης. 18. Ανεύρεση εκθετών 19. Επιµέλεια της κατασκευής της έκθεσης και τοποθέτηση των εκθεµάτων

4 20. Τακτοποίηση οικονοµικών θεµάτων των εκθετών και συναφή εργασίες για την λειτουργία της έκθεσης. ΑΡΘΡΟ 3 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις: 1. Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας αναλαµβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 1.1.Να χρηµατοδοτήσει τις εργασίες της παρούσας σύµβασης σύµφωνα µε τη σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης 1.2.Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης µε τους άλλους συµβαλλόµενους και τα αρµόδια όργανα στην υλοποίηση των προβλεπόµενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση του προβλεπόµενου στη σύµβαση αυτή αντικειµένου. 1.3.Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδροµή και άλλων φορέων για την υλοποίηση της σύµβασης να παρεµβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις ενέργειες των συµβαλλοµένων µερών προς τους φορείς αυτούς 1.4.Τη διάθεση των πόρων που προβλέπονται για την ολοκλήρωση της 3 ης Εµποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας, ήτοι ποσού 20000,00 ευρώ, για τις εξής εργασίες: α)εκτυπώσεις, διανοµή φυλλαδίων και αφισοκόλληση, κατασκευή, ανάρτηση και αποκαθήλωση αεροπανό και πλότερ σε µουσαµά, µεγαφωνική εγκατάσταση, διαφήµιση σε εφηµερίδες. 1.5.Να συµµετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης 2.Ο ήµος Κατερίνης αναλαµβάνει τις εξής υποχρεώσεις: 2.1. Να παραχωρήσει το χώρο της Εµποροπανήγυρης µε υπηρεσίες ηλεκτροδότησης και υδροδότησης Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης µε τους άλλους συµβαλλόµενους και τα αρµόδια όργανα στην υλοποίηση των προβλεπόµενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση του προβλεπόµενου στη σύµβαση αυτή αντικειµένου Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδροµή και άλλων φορέων για την υλοποίηση της σύµβασης να παρεµβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις ενέργειες των συµβαλλοµένων µερών προς τους φορείς αυτούς Να διαθέσει τους πόρους που προβλέπονται για την ολοκλήρωση της 3 ης Εµποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας, ήτοι ποσού 2.000,00 ευρώ, για τις εξής εργασίες: φωτογράφηση της έκθεσης, απεντόµωση χώρου, προβολή τηλεοπτικού σποτ Να συµµετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης 3. Το Επιµελητήριο Πιερίας αναλαµβάνει: 3.1. Να χρηµατοδοτήσει τις εργασίες της παρούσας σύµβασης σύµφωνα µε την από υπ αριθµ. 2/πρακτ.3/23 Μαρτίου 2011 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης µε τον άλλο συµβαλλόµενο και τα αρµόδια όργανα στην υλοποίηση των προβλεπόµενων εργασιών και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του ρόλου και των δυνατοτήτων του για την ολοκλήρωση του προβλεπόµενου στη σύµβαση αυτή αντικειµένου 3.3. Σε περίπτωση που απαιτείται η συνδροµή και άλλων φορέων για την υλοποίηση της σύµβασης να παρεµβαίνει κατάλληλα και να συντονίζει τις ενέργειες των συµβαλλοµένων µερών προς τους φορείς αυτούς Τη διάθεση των πόρων που προβλέπονται για την ολοκλήρωση της 3 ης Εµποροβιοτεχνικής Έκθεσης Πιερίας, ήτοι ποσού 30000,00 ευρώ για τις εξής εργασίες: πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαφηµίσεις στα ραδιόφωνα και στην τηλεόραση, κέτερινγκ κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων, κόστος κοινόχρηστων χώρων, προµήθεια και χάραξη πλακετών βράβευσης, µακέτες δηµιουργικό για φυλλάδια βιντεοσκόπηση της έκθεσης, ανεύρεση εκθετών, επιµέλεια της κατασκευής της έκθεσης και τοποθέτηση των εκθεµάτων, τακτοποίηση οικονοµικών θεµάτων των εκθετών και συναφή εργασίες για την λειτουργία της έκθεσης Να συµµετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης. ΑΡΘΡΟ 4 ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

5 Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 52000,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Οι πόροι αυτοί θα προέλθουν από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (20000,00 ευρώ),το ήµο Κατερίνης (2000,00 ευρώ) το Επιµελητήριο Πιερίας (30000,00 ευρώ)ως ακολούθως: 1) ποσό 20000,00 ευρώ από πόρους της Περιφερειακής Ενότητα Πιερίας 2) ποσό 2000,00 ευρώ από πόρους του ήµου Κατερίνης το οποίο ψηφίζει από τον Κ.Α του προϋπολογισµού του ήµου. 3) ποσό 30000,00 ευρώ από πόρους του Επιµελητήριο Πιερίας ΑΡΘΡΟ 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει µετά την ολοκλήρωση του έργου και παραλαβή του από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. Το 100% των πόρων, ήτοι 52000,00 ευρώ θα καταβληθεί µετά την ολοκλήρωση του έργου και παραλαβή του από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου. ΑΡΘΡΟ 6 ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα σύµβαση ισχύει από σήµερα και έχει διάρκεια έξι (6) µήνες. Ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται σε εκατό (100) ηµέρες από την υπογραφή της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 7 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύµβασης αυτής θα συσταθεί όργανο µε την επωνυµία «Κοινή Επιτροπή» (Κ.Ε.Π.) µε έδρα την Κατερίνη Η Κ.Ε.Π. αποτελείται από: 1. Μαυρίδου Σοφία Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας µε αναπληρωτή το Ρουκά ηµήτριο 2. Χιονίδη Σάββα ήµαρχο του ήµου Κατερίνης µε αναπληρωτή τον Μπουρονίκο Νικόλαο 2. Χατζηχριστοδούλου Ηλία Πρόεδρο του Επιµελητήριο Πιερίας µε αναπληρωτή τον Κουλούµογλου Μάρκο. Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης τα συµβαλλόµενα µέρη πρέπει να κοινοποιήσουν τα οριζόµενα από αυτούς µέλη στην Κ.Ε.Π. Αντικείµενο της Κ.Ε.Π. είναι η τήρηση των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης, η πιστοποίηση υλοποίησης και παραλαβή του αντικειµένου της, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειµένου της σύµβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, σχετικής µε την ερµηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρµογής της. Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Π. θα είναι ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητα Πιερίας Η Κ.Ε.Π. είναι δυνατόν να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειµένου της σύµβασης όταν και εφόσον ζητηθεί από οποιαδήποτε τα συµβαλλόµενα µέρη. Η Κ.Ε.Π. συνέρχεται τακτικά ανά µήνα και έκτακτα όταν το ζητήσει ένας από τους συµβαλλόµενους φορείς Συνεδριάζει στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητα Πιερίας Τα πρακτικά της Κ.Ε.Π. κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη αφού υπογραφούν. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κάθε τακτικό µέλος µπορεί να αντικατασταθεί από ένα αναπληρωµατικό. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της καλής πίστης από οποιαδήποτε από τα συµβαλλόµενα

6 µέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωµα να καταγγείλουν τη σύµβαση και να αξιώσουν την αποκατάσταση κάθε ζηµίας τους. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων που αφορά την εκτέλεση και ερµηνεία της Σύµβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας θα επιλύεται από τα αρµόδια ικαστήρια. Ως αρµόδια δικαστήρια συµφωνείται ότι είναι αποκλειστικά αυτά της Κατερίνης. ΑΡΘΡΟ 10 ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Καµιά τροποποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µερών που στην προκειµένη περίπτωση είναι τα µέλη της Κοινής Επιτροπής. 2. Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την Προγραµµατική Σύµβαση ή καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από υποχρεώσέις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη Προγραµµατική Σύµβαση. Μειοψηφούντων των.σ. Σαλπιστή Ν., Ανανιάδη Στ., Μάντζιου Α. και Μπερεδήµα Π., διότι διαφωνούν µε τη χρηµατοδότηση των εµπόρων και βιοτεχνών από τους δηµότες. Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για τα περαιτέρω. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 482/2011. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας Τα Μέλη Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη, Με εντολή ηµάρχου Ο προϊστάµενος Τµήµατος ιοικητικών Υπηρεσιών Ξυγωνάκης Ευστράτιος Κ.Σ.