Θέμα:Κατασκεύη και λειτουργία θαλάμου καύσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα:Κατασκεύη και λειτουργία θαλάμου καύσης"

Transcript

1 Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Θέμα:Κατασκεύη και λειτουργία θαλάμου καύσης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Φοιτητής: Παγώνης Χρυσόστομος Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ Κατσανεβάκης Αθανάσιος Μηχανολόγος Μηχανικός Σέρρες 2010

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον υφιστάμενο εξοπλισμό του εργαστηρίου ανήκει ένα σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την χρήση ατμού σε κύκλο RNAKINE. Στον ατμοπαραγωγό του συστήματος δεν είναι δυνατόν να πάρουμε μετρήσεις για τις παραμέτρους της καύσης να μετρήσουμε τη θερμοκρασία των καυσαερίων και να έχουμε οπτική επαφή της καύσης. Για αυτόν τον λόγο κατασκευάστηκε ένας θάλαμος καύσης έτσι ώστε να μπορούμε με τον κατάλληλο εξοπλισμό να πάρουμε μετρήσεις και να μπορούμε να αποκτήσουμε εικόνα των επιπτώσεων των διαφόρων παραμέτρων στη μορφολογία και στην εικόνα της φλόγας. Επίσης να μπορεί να γίνει εξάσκηση των φοιτητών στη ρύθμιση και μέτρηση ενός καυστήρα πετρελαίου καθώς επίσης και στην συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγησή του. Στη διάρκεια της εργασίας αυτής μελετήθηκε, σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και λειτούργησε ένας θάλαμος καύσης κατάλληλος για να υλοποιηθούν τα παραπάνω. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.ΣΕΛ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΣΕΛ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ..ΣΕΛ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ...,...ΣΕΛ 5 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ...ΣΕΛ 5 ΛΟΓΟΣ ΑΕΡΑ....ΣΕΛ 6 ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΗΣ. ΣΕΛ 6 ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ....ΣΕΛ 7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕΛ 8-10 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ.ΣΕΛ10-17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΜΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ...ΣΕΛ18-22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ.....ΣΕΛ 23 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...ΣΕΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ...ΣΕΛ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΣΕΛ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...ΣΕΛ 34 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ....ΣΕΛ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την κατασκευή και τη λειτουργία ενός θαλάμου καύσης κατάλληλου για πειραματική καύση πετρελαίου. Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει ένας θάλαμος καύσης κατάλληλος για την μελέτη των βασικών παραμέτρων της καύσης. Από άποψη δομής η εργασία αποτελείται από τέσσερα κύρια μέρη. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του θεωρητικού τμήματος της πτυχιακής εργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται τo θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας καύσης στο βαθμό που αυτή χρησιμοποιήθηκε στην υλοποίηση της πτυχιακής εργασίας, και παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες υπολογισμού των κυρίων σχεδιαστικών παραμέτρων του θαλάμου καύσης. Το δεύτερο κεφάλαιο συμπεριλαμβάνει τα σχέδια του καυστήρα αναλύοντας λεπτομερώς τα εξαρτήματα και τη λειτουργία τους. Στο τρίτο κεφάλαιο υπάρχουν ενδεικτικές μετρήσεις λειτουργία του θαλάμου καύσης. από τη Στο τελευταίο μέρος της πτυχιακής εργασίας παρατίθενται η ξένη και η ελληνική βιβλιογραφία η οποία χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας αυτής. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Η καύση είναι η μετατροπή της χημικής ενέργειας η οποία περιέχεται σε ορισμένες ουσίες σε θερμότητα εφόσον υπάρξουν κατάλληλες συνθήκεςσυνθήκες έναυσης-. Κατόπιν, με βάση τα όσα θα μάθουμε για τις μετατροπές της ενέργειας προσπαθούμε να μετατρέψουμε αυτή την θερμότητα σε έργο. Από χημικής απόψεως η καύση είναι η οξείδωση ορισμένων συστατικών των καύσιμων και κυρίως του άνθρακα προς οξείδια. Οξείδωση είναι η ένωση αυτών των συστατικών με το οξυγόνο. Συνήθως η χημική αυτή αντίδραση είναι εξώθερμη εκλύεται λοιπόν κατά την οξείδωση αυτή σημαντικό ποσό θερμότητας το οποίο προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε ενεργειακά. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ Η κύρια αντίδραση η οποία λαμβάνει χώρα κατά την καύση ενός τυπικού καύσιμου είναι η οξείδωση του άνθρακα προς διοξείδιο του άνθρακα και του υδρογόνου προς νερό. Αυτή περιγράφεται από την παρακάτω εξίσωση: Οξείδωση Άνθρακα C + O 2 CO 2 + Θερμότητα Η παραπάνω εξίσωση οξείδωσης του άνθρακα λέγεται στοιχειομετρική διότι οι ποσότητες ουσίας που χρησιμοποιούνται είναι ακριβώς αυτές που απαιτούνται για μια τέλεια αντίδραση ούτε περισσότερες ούτε λιγότερες-. Οξείδωση υδρογόνου Η2 + ½ Ο2 H2O + Θερμότητα Οξείδωση θείου S + O2 SO2 + Θερμότητα ΛΟΓΟΣ ΑΕΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 5

6 Λόγος αέρα ονομάζεται ο συντελεστής λ ο οποίος ισούται με ΜΑ/Μα. Μα: Ειδική απαιτούμενη στοιχειομετρική μάζα αέρα. (kg αέρα/kg Μα=Μο*4,1928 4,2918:Είναι kg αέρα. Μ Α : Επειδή στην πράξη δεν μπορούμε να πετύχουμε καλή καύση με την στοιχειομετρική ποσότητα του αέρα, έτσι χρησιμοποιούμε περίσσεια αέρα δηλ. αέρα περισσότερο από αυτόν που προβλέπεται από τις χημικές εξισώσεις της καύσης. Μ Α =λ * Μα Όσο μεγαλύτερο είναι το λ τόσο μεγαλύτερη είναι η περίσσεια αέρα. Ο χρησιμοποιούμενος λόγος αέρα εξαρτάται από το είδος του καύσιμου, από τον σχεδιασμό της εστίας καύσης αλλά και από άλλους παράγοντες. Για αέρια καύσιμα είναι συνήθως λ=1,05 1,15 Για υγρά καύσιμα είναι συνήθως λ=1,1 1,2 Για στερεά καύσιμα είναι συνήθως λ=1,15 1,3 ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΗΣ Η αδιαβατική θερμοκρασία καύσης υποδηλώνει την μέγιστη θερμοκρασία που θα μπορούσε να αναπτυχθεί κατά την καύση σε μία εστία η οποία είναι απολύτως μονωμένη από το περιβάλλον. Προφανώς τέτοια εστία δεν μπορεί να υπάρξει και έτσι η αδιαβατική θερμοκρασία καύσης δεν επιτυγχάνεται στην πραγματικότητα. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους η αδιαβατική θερμοκρασία της καύσης δεν επιτυγχάνεται διάσπαση των μορίων του καύσιμου στις υψηλές θερμοκρασίες φλόγας κτλ-. Στην ουσία η αδιαβατική θερμοκρασία της καύσης αποτελεί ένα θεωρητικό άνω όριο για την θερμοκρασία της φλόγας με μεγάλη χρησιμότητα στην τεχνική της καύσης. Ο υπολογισμός της αδιαβατικής θερμοκρασίας καύσης προκύπτει από την σχέση του ισοζυγίου ενέργειας της εστίας καύσης ως θερμοκρασία των καυσαερίων εάν θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει απαγωγή θερμότητας προς το περιβάλλον δηλ όταν στην σχέση: Q + m fg * Cpfg *Tfg = m f * (Cpf*Tf +Δhu) + m α *Cpa *Tα [1] Τεθεί Q =0 Εάν την εξίσωση αυτή την λύσουμε ως προς την θερμοκρασία των καυσαερίων τότε προκύπτει η αδιαβατική θερμοκρασία καύσης. Πολλές φορές μπορούμε να κάνουμε ορισμένες απλοποιητικές παραδοχές: Ο αέρας καύσης και το καύσιμο προσάγονται στην εστία σε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 6

7 θερμοκρασία περιβάλλοντος και επομένως οι ενθαλπίες τους μπορούν να αγνοηθούν. Στην περίπτωση αύτη η παραπάνω σχέση γράφεται: m fg* Cpfg *Tfg = m f *Δhu [2] Διαιρώντας και τα δύο μέλη της εξίσωσης με m f έχουμε Μfg *Cpfg *Tfg =Δhu [3] Λύνοντας ως προς Tfg υπολογίζουμε την αδιαβατική θερμοκρασία καύσης Tfg = Δhu / (Mfg * Cpfg) [4] H σχέση αύτη και εφόσον ισχύουν οι απλοποιητικές παραδοχές που προαναφέρθηκαν δίδει την αδιαβατική θερμοκρασία καύσης. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Βαθμός απόδοσης καύσης είναι ο λόγος της θερμότητας η οποία μεταδόθηκε από την εστία της καύσης προς το περιβάλλον της εστίας προς την θερμότητα η οποία προσήχθη στην εστία από το καύσιμο, και τον αέρα της καύσης. Ο βαθμός απόδοσης καύσης προκύπτει από την σχέση: N καύσης = Q / (m f*(cpf*tf +Δhu) + m α* Cpα * Τα ) [5] Και εκφράζει το τμήμα της θερμότητας των καυσαερίων που χρησιμοποιήθηκε ως ωφέλιμη θερμότητα. Το υπόλοιπο τμήμα της θερμότητας των καυσαερίων απορρίπτεται στο περιβάλλον με τα καυσαέρια και είναι απώλεια θερμότητας. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 7

8 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. O θάλαμος καύσης του εργαστηρίου θα λειτουργεί με υγρά καύσιμα και συγκεκριμένα με (πετρέλαιο θέρμανσης S). Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε τις απαραίτητες ποσότητες αέρα, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία του θαλάμου καύσης χρειάζεται να προσδιορίσουμε ορισμένες βασικές παραμέτρους της καύσης για τον θάλαμο που κατασκευάσαμε. 1)Προσδιορισμός της παροχής καυσίμου στο θάλαμο καύσης. 2)Απαιτούμενη ποσότητα αέρα καύσης και αδιαβατικής θερμοκρασίας για τις διάφορες συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά την διάρκεια της λειτουργίας του θαλάμου καύσης. 3)Απαιτούμενη ποσότητα αέρα αραίωσης για την πτώση της θερμοκρασίας των καυσαερίων στην καμινάδα. 1)Προσδιορισμός της παροχής καυσίμου: Επειδή ο θάλαμος καύσης δεν θα χρησιμοποιηθεί για την θέρμανση κάποιου μέσου πχ. Νερό με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες που θα αναπτύσσονται κατά την διάρκεια της λειτουργίας θα είναι πολύ μεγάλες με κίνδυνο να καταστραφεί ο θάλαμος καύσης. Έτσι αποφασίστηκε να αγοραστεί ο μικρότερος καυστήρας ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερες θερμοκρασίες. Ο καυστήρας που επιλέχτηκε είναι ο RIELLO G3X τύπος 450M1, με παροχή 1,6 3 kg/h. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στο παράρτημα. 2)Απαιτούμενη ποσότητα αέρα καύσης: Την απαιτούμενη ποσότητα αέρα καύσης την βρίσκουμε χρησιμοποιώντας τις γραμμομοριακές μάζες οξυγόνου και του αέρα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 8

9 Χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις των παραμέτρων καύσης Μ ο, Μ α, Μ Α. Οι εξισώσεις αυτές αναγράφονται λεπτομερώς στους παρακάτω πίνακες υγρών καυσίμων απαιτούμενης ποσότητας οξυγόνου και αέρα καύσης καθώς επίσης της ειδικής ποσότητας καυσαερίων που παράγονται και της αδιαβατικής θερμοκρασίας. ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Οι παρακάτω πίνακες μας δείχνουν την ειδική απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου και αέρα για διαφορετικά λ (λόγους αέρα).επίσης βλέπουμε και το Μ fg που είναι η ειδική ποσότητα καυσαερίων που παράγονται ανά κιλά καυσίμου. Ο τύπος που μας δίνει το Μ fg είναι: Μ fg = 1-α+λ*Μα ή Μ fg = 1-α+Μ Α 1) Mo=2,666*c+7,939*h+0,998*s-O Μο: Ειδική απαιτούμενη στοιχειομετρική μάζα οξυγόνου.(kg O 2 /kg 2,666:Είναι η ποσότητα σε kg οξυγόνου η οποία απαιτείται για να οξειδωθεί ένα κιλό άνθρακα(c). C: Είναι το ποσοστό άνθρακα που βρίσκεται στο εκάστοτε υγρό καύσιμο και τις τιμές τις παίρνουμε από τον πίνακα της σύνθεσης και της θερμογόνου δύναμης των καυσίμων. 7,939: Είναι η ποσότητα σε kg οξυγόνου η οποία απαιτείται για να οξειδωθεί ένα κιλό υδρογόνου(h). h: Είναι το ποσοστό υδρογόνου που βρίσκεται στο εκάστοτε υγρό καύσιμο και τις τιμές τις παίρνουμε από τον πίνακα της σύνθεσης και της θερμογόνου δύναμης των καυσίμων. 0,998: Είναι η ποσότητα σε kg οξυγόνου η οποία απαιτείται για να οξειδωθεί ένα κιλό θείου(s). S: Είναι το ποσοστό θείου που βρίσκεται στο εκάστοτε υγρό καύσιμο και τις τιμές τις παίρνουμε από τον πίνακα της σύνθεσης και της θερμογόνου δύναμης των καυσίμων. Ο: Για το οξυγόνο θεωρούμε ότι είναι αμελητέα ποσότητα στα υγρά καύσιμα. 2)Μα=Μο*4,1928 Μα: Ειδική απαιτούμενη στοιχειομετρική μάζα αέρα. (kg αέρα/kg 4,2918:Είναι kg αέρα. 3)Μ Α =λ * Μα Μ Α : Επειδή στην πράξη δεν μπορούμε να πετύχουμε καλή καύση με την στοιχειομετρική ποσότητα του αέρα, έτσι χρησιμοποιούμε περίσσεια αέρα δηλ. αέρα περισσότερο από αυτόν που προβλέπεται από τις χημικές εξισώσεις της καύσης. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 9

10 λ:είναι ο λόγος αέρα και ισούται με λ= Μ Α/ Μα. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του λ τόσο μεγαλύτερη είναι και η περίσσεια του αέρα. Ο χρησιμοποιούμενος λόγος αέρα εξαρτάται από το είδος του καύσιμου, από τον σχεδιασμό της εστίας καύσης αλλά και από άλλους παράγοντες. Για αέρια καύσιμα είναι συνήθως λ=1,05 1,15 Για υγρά καύσιμα είναι συνήθως λ=1,1 1,2 Για στερεά καύσιμα είναι συνήθως λ=1,15 1,3 Τ fg =Δhu/(M fg *C pfg ) Επίσης στους πίνακες αναγράφεται και η αδιαβατική θερμοκρασία καύσης Τ fg. ( ο Κ) Δhu είναι η θερμογόνος δύναμη του καυσίμου (kj/kg).τα στοιχεία της θερμογόνου δύναμης του εκάστοτε καυσίμου τα βρίσκουμε από τον πίνακα 1. Η αδιαβατική θερμοκρασία καύσης υποδηλώνει την μέγιστη θερμοκρασία που θα μπορούσε να αναπτυχθεί κατά την καύση σε μια εστία η οποία είναι απολύτως μονωμένη από το περιβάλλον. Προφανώς τέτοια εστία δεν μπορεί να υπάρξει και έτσι η αδιαβατική θερμοκρασία καύσης δεν επιτυγχάνεται στην πραγματικότητα. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι στους οποίους η αδιαβατική θερμοκρασία καύσης δεν επιτυγχάνεται-διάσπαση των μορίων του καυσίμου στις υψηλές θερμοκρασίες της φλόγας κτλ. Στην ουσία η αδιαβατική θερμοκρασία της καύσης αποτελεί ένα θεωρητικό άνω όριο για την θερμοκρασία της φλόγας με μεγάλη χρησιμότητα στην τεχνική της καύσης. Μο(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ S) Mα (kg αέρα/kg M A (kg αέρα/kg Μfg (kg καυσαερίου/kg Tfg Σε Βαθμούς Kelvin Tfg Σε Βαθμούς celsiou 3,13 13,47 kg O2/kg καυσίμου ΓΙΑ λ=1 ΓΙΑ λ=1,1 ΓΙΑ λ=1,2 ΓΙΑ λ=1,3 ΓΙΑ λ=1,4 ΓΙΑ λ=1,5 13,47 14, ,5 1937,4 14,82 15, ,3 1749,2 16,170 17, ,6 1590,5 17,51 18, ,9 1454,8 18,86 19, ,7 1337,6 20,21 21, ,4 1235,3 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 10

11 Μο(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EL) Mα (kg αέρα/kg 3,33 14,31 kg O2/kg καυσίμου ΓΙΑ λ=1 ΓΙΑ λ=1,1 ΓΙΑ λ=1,2 ΓΙΑ λ=1,3 ΓΙΑ λ=1,4 ΓΙΑ λ=1,5 M A (kg αέρα/kg Μfg (kg καυσαερίου/kg Tfg Σε Βαθμούς Kelvin 14,31 15, ,74 16, ,17 18, ,60 19, ,03 21, ,46 22, Μο(ΚΑΥΣΙΜΟ DIESEL) Mα (kg αέρα/kg M A (kg αέρα/kg Μfg (kg καυσαερίου/kg Tfg Σε Βαθμούς Kelvin 3,34 14,36 ΓΙΑ λ=1 14,36 15, kg O2/kg καυσίμου ΓΙΑ λ=1,1 15,79 16, ΓΙΑ λ=1,2 17,23 18, ΓΙΑ λ=1,3 18,67 19, ΓΙΑ λ=1,4 20,10 21, ΓΙΑ λ=1,5 21,54 22, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 11

12 Μο(ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ) Mα (kg αέρα/kg M A (kg αέρα/kg Μfg (kg καυσαερίου/kg Tfg Σε Βαθμούς Kelvin 3,09 13,29 ΓΙΑ λ=1 13,29 14, kg O2/kg καυσίμου ΓΙΑ λ=1,1 14,62 15, ΓΙΑ λ=1,2 15,95 16, ΓΙΑ λ=1,3 17,28 18, ΓΙΑ λ=1,4 18,61 19, ΓΙΑ λ=1,5 19,94 20, Μο(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ M) Mα (kg αέρα/kg M A (kg αέρα/kg Μfg (kg καυσαερίου/kg Tfg Σε Βαθμούς Kelvin 3,21 13,81 ΓΙΑ λ=1 13,80 14, kg O2/kg καυσίμου ΓΙΑ λ=1,1 15,20 16, ΓΙΑ λ=1,2 16,58 17, ΓΙΑ λ=1,3 17,96 18, ΓΙΑ λ=1,4 19,34 20, ΓΙΑ λ=1,5 20,72 21, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 12

13 Μο(ΒΑΡΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ) Mα (kg αέρα/kg M A (kg αέρα/kg Μfg (kg καυσαερίου/kg Tfg Σε Βαθμούς Kelvin 2,91 12,52 ΓΙΑ λ=1 12,52 13, kg O2/kg καυσίμου ΓΙΑ λ=1,1 13,77 14, ΓΙΑ λ=1,2 15,02 16, ΓΙΑ λ=1,3 16,28 17, ΓΙΑ λ=1,4 17,53 18, ΓΙΑ λ=1,5 18,78 19, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 13

14 ΚΑΥΣΙΜΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΖΑΣ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΛΟΓΟΣ ΑΕΡΑ C H S Δh u ΜJ/KG λ kg ΒΕΝΖΙΝΗ 0,855 0,1445 0, ,5 1 ΜΙΓΜΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ 0,89 0,1095 0, ,1 1,1 ΚΑΥΣΙΜΟ DIESEL 0,86 0,132 0,006 42,7 1,2 ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 0,918 0,082 0, ,4 1,3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ EL 0,857 0,131 0,01 42,7 1,4 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Μ 0,853 0,116 0,025 40,8 1,5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ S 0,849 0,106 0, ΒΑΡΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 0,898 0,065 0,008 ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ 37,7 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ο πίνακας 1 αναφέρεται στα ποσοστά C,H,S που περιέχονται στα υγρά κάυσιμα.επίσης αναγράφεται και η θερμογόνος δύναμη αυτών. kg O2/kg C kg O2/kg H kg O2/kg S Γραμμομοριακή Μάζα Αέρα C pfg C pl C pκ kg kg kg kg kj/kg*κ kj/kg*κ kj/kg*κ 2,66 7,93 0,99 4,29 1,25 1,0036 1,1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Ο πίνακας 2 αναφέρεται στις ποσότητες Ο 2 που απαιτούνται ώστε να γίνει μια τέλεια αντίδραση οξείδωσης. Επίσης στον πίνακα 2 αναγράφεται η ειδική θερμοχωρητικότητα (Cp) των καυσαερίων του αέρα και του μίγματος καυσαερίου-αέρα. Επειδή το (Cp) είναι διαφορετικό, για διαφορετικές θερμοκρασίες, για λόγους ευκολίας των πράξεων επιλέγουμε να έχουμε σταθερό (Cp) για τα καυσαέρια 1,25 kj/kg*κ και τον αέρα 1,0036 kj/kg*κ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 14

15 3)Απαιτούμενη ποσότητα αέρα αραίωσης για την πτώση της θερμοκρασίας των καυσαερίων στην καμινάδα: Ο αέρας αραίωσης των καυσαερίων είναι απαραίτητος για να μπορέσουμε να ρίξουμε την θερμοκρασία των καυσαερίων σε πιο ασφαλή επίπεδα έτσι ώστε να προστατεύσουμε την καμινάδα από την υπερβολική θερμοκρασία αλλά και την προστασία των φοιτητών που ασκούνται στο εκάστοτε πείραμα. Την απαιτούμενη ποσότητα αέρα την βρίσκουμε από την εξίσωση ισοζύγια ενέργειας και μάζας. Ο τύπος είναι: E κ = E fg + E l O σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να μπορέσουμε να βρούμε την απαιτούμενη ποσότητα φρέσκου αέρα μέσω της εξίσωσης αυτής έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιλέξουμε τον κατάλληλο σε παροχή ανεμιστήρα. Σχήμα m l T l m fg, T fg m κ (m fg + ml) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 15

16 Σύμφωνα με τις παρακάτω εξισώσεις μπορούμε να υπολογίσουμε την απαιτούμενη ποσότητα αέρα. E K =E fg +E l (1) E fg =m fg *C pfg *(T fg T αναφ. ) (2) E l =m l *C pl *(T l T αναφ. ) (3) E κ =m κ *C pκ *(T κ T αναφ. ) (4) m κ =m fg +m l (5) Η (1) εξίσωση σε σχέση με τις εξισώσεις (2), (3), (4) και (5) γίνεται: m κ =m fg +m l ml=; m fg =14,4 kg/h C pκ =1,1 kj/kg* o K C pl =1,0036 kj/kg* o K C pfg =1,25 kj/kg* o K T κ =200 o C T l =20 o C T fg =1937,4 o C Tαναφ.=0 ΓΙΑ λ=1 m fg *C pfg *(T fg T αναφ. )+m l *C pl *(T l T αναφ. ) = m κ *C κ *(T κ T αναφ. ) m fg *C pfg *(T fg T αναφ. )+m l *C pl *(T l T αναφ. ) = m fg +m l *C κ *(T κ T αναφ. ) 14,4*1,25*1937,43+m l *(1,036*20)=14,4+m l *(1,1*200) 34873,74+m l *20,072=14,4+m l *220 m l *199,928=34859,34 ml=174,3 kg/h Με ίδιο τρόπο βρίσκουμε και τα υπόλοιπα λ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 16

17 ΓΙΑ λ=1,1 ml=172,7 kg/h ΓΙΑ λ=1,2 ml=169,9 kg/h ΓΙΑ λ=1,3 ml=167,6 kg/h ΓΙΑ λ=1,4 ml=165,5 kg/h ΓΙΑ λ=1,5 ml=163,6 kg/h ml kg/h Γράφημα 174,3 172,7 169,9 167,6 165,5 163,6 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 λ Γράφημα: Στο γράφημα βλέπουμε την απεικόνιση των αποτελεσμάτων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ. Ο θάλαμος καύσης του εργαστηρίου ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΑΙ ΑΤΜΟΛΕΒΙΤΕΣ έχει σχεδιαστεί για να μπορούν να γίνουν οι παρακάτω μετρήσεις: 1)Μέτρηση σύστασης των καυσαερίων 2)Μέτρηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων 3)Οπτική παρακολούθηση της φλόγας 1)Μέτρηση σύστασης των καυσαερίων: Η μέτρηση της σύστασης των καυσαερίων έχει σκοπό να μετρήσει μια συγκεκριμένη ποσότητα καυσαερίων στην καμινάδα όπου υπάρχει η κατάλληλη υποδοχή έτσι ώστε να μπορούμε να μετρήσουμε και να γνωρίζουμε την περίσια του αέρα στα καυσαέρια και τα ποσοστά των παρακάτω στοιχείων (Ν) Άζωτο, (Ο 2 ) οξυγόνο, (SO x ) οξείδιο του θείου, (ΝΟ x ) οξείδια του Αζώτου, (Η 2 Ο) νερό, (CO 2 ) διοξείδιο του άνθρακα, (CO) μονοξείδιο του άνθρακα, άκαυστοι υδρογονάνθρακες στα καυσαέρια. Η μέτρηση της συστάσεις των καυσαερίων μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές: - Συσκευή Orsat: H συσκευή Orsat χρησιμοποιείται σε εργαστηριακές μετρήσεις. Είναι κλασική ακριβής μέθοδος. Με τη συσκευή Orsat καυσαέριο μιας εστίας καύσης συμπιέζεται σε διάφορα υγρά απορρόφησης και διαλύονται το CO2, το O2 και το CO. - Συσκευή Bacharach :H συσκευή Bacharach αναπτύχθηκε επειδή η συσκευή Orsat δεν είναι βολική για μεταφορά και μετρήσεις στα λεβητοστάσια. Oι συσκευές Bacharach έχουν συνήθως περιοχή μετρήσεων 0 μέχρι 20% κατά όγκο με ακρίβεια ±0,5% κατά όγκο. H ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 18

19 μέτρηση της περιεκτικότητας του CO2 στα καυσαέρια γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλης ειδικής βαθμονομημένης ογκομετρικής φιάλης, η οποία περιέχει υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του καλίου. H αναρρόφηση των καυσαερίων γίνεται με τη βοήθεια ελαστικής αντλίας χειρός (περίπου 20 πιέσεις). Με περιστροφή ή ανάδευση της φιάλης το καυσαέριο αντιδρά με το διάλυμα και απορροφάται το CO2. Δημιουργείται υποπίεση, η στάθμη του υδατικού διαλύματος ανέρχεται, ισορροπεί και δείχνει την κατά όγκο περιεκτικότητα του CO2 στα καυσαέρια. Tο υγρό της μέτρησης με τον καιρό καταναλίσκεται, οπότε πρέπει να αντικατασταθεί. - Αναλυτής υπέρυθρης ακτινοβολίας: H συσκευή χρησιμοποιείται σε εργαστηριακές μετρήσεις. Έχει πεδίο μέτρησης οποιουδήποτε εύρους και ακρίβεια ±2% της μετρούμενης τιμής. O αναλυτής αυτός βασίζεται στην ικανότητα του CO2 να απορροφά ακτινοβολία στην υπέρυθρη περιοχή του φάσματος (θερμική ακτινοβολία) σε ορισμένα μήκη κύματος. Oι διαφορές θερμοκρασίας οι προκαλούμενες λόγω της απορρόφησης μετρώνται σε σύγκριση με κάποιο αέριο αναφοράς, ενισχύονται και δείχνονται ή και καταγράφονται. -Αναλυτής αερίου: σωλήνων testo testo 327-1, η επαναφορτιζόμενη μπαταρία και το πρωτόκολλο βαθμολόγησης συμπεριλαμβανόμενοι, μετρούν το Ο2, κοβάλτιο, το hpa και C το testo είναι το εισαγωγικό όργανό σας στην ανάλυση αερίου σωλήνων. Μετρά την έλξη αποδοτικότητας, C, Ο2, του CO2, κοβαλτίου και σωλήνων καύσης. Το φως υποβάθρου των ισχυρών οδηγήσεων στην επίδειξη 4 γραμμών εγγυάται μια διαβασμένη επίδειξη ακόμα κι αν οι όροι φωτισμού είναι δυσμενείς. Ο αναλυτής ξεχωρίζει εξ αιτίας της εύκολης ναυσιπλοΐας επιλογών και της εργονομικής κατοικίας του καθώς επίσης και της διάρκειάς του. * Εύκολη ναυσιπλοΐα επιλογών * επίδειξη τμήματος 4 γραμμών * Φως επίδειξης των οδηγήσεων * Εύκολο έντυπο IR * Ενσωματωμένη συμπυκνωμένη παγίδα * TÜV από RgG 253 ACC. 1. BImSchV * Το EN μέρος 2 για το Ο2, C, hpa * Το EN μέρος 3 για το κοβάλτιο * Η μικρή λι-ιονική επαναφορτιζόμενη μπαταρία (1200 μα, διάρκεια ζωής 5 χ) μπορεί να επαναφορτιστεί μέσα ή όργανο εξωτερικών όψεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 19

20 * Γρήγορη σύνδεση ελέγχων που χρησιμοποιεί το ενιαίο βούλωμα ελέγχων * Περιβαλλοντική μέτρηση κοβαλτίου που χρησιμοποιεί τον έλεγχο αερίου σωλήνων * Διπλή μέτρηση τοίχων Ο2 (μπορεί να αποθηκευτεί) * Χωρίστε στη μέτρηση θερμοκρασίας * Αδιάλυτη μέτρηση κοβαλτίου (μπορεί να αποθηκευτεί) * Συντάξτε τη μέτρηση * 6-8 καύσιμα (χώρα-συγκεκριμέναα (π.χ. UK=6)) * IP 40 Αναλυτής αερίου testo Μετρήσεις περιεκτικότητας του O2: H μέτρηση της περιεκτικότητας του O2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του λόγου αέρα λ και του βαθμού απόδοσης και έμμεσα για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας του CO2. - Κυψέλες διάχυσης :H μέθοδος μέτρησης με τις κυψέλες διάχυσης βασίζεται στο φαινόμενο ότι αέρια τα οποία δεν αντιδρούν μεταξύ τους διαχέονται το ένα στο άλλο μέσω μοριακών κινήσεων. Mια ηλεκτροχημική κυψέλη έχει δύο ηλεκτρόδια και είναι γεμάτη με μια χημική ουσία η οποία όταν αντιδρά με το O2 δίνει μια ηλεκτρική τάση της τάξης των mv. H ηλεκτρική τάση είναι ανάλογη προς την περιεκτικότητα του O2. H κυψέλη καλύπτεται από μια διαπερατή μεμβράνη, μέσα από την οποία λαμβάνει χώρα η διάχυση του O2 από το καυσαέριο. - Παραμαγνητικοί αναλυτές: Oι παραμαγνητικές μέθοδοι μέτρησης βασίζονται στο ότι τα μόρια του O2 έχουν μαγνητικές ιδιότητες. Αν τα μόρια του O2 βρεθούν μέσα σε μαγνητικό πεδίο, τότε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 20

21 προσανατολίζονται κατά τη διεύθυνση των γραμμών του πεδίου και κινούνται (μαγνητικός άνεμος). Από τις παραμαγνητικές μεθόδους χρησιμοποιείται κυρίως η θερμομαγνητική. Στη θερμομαγνητική μέθοδο σε δύο παράλληλους θαλάμους θερμαίνονται μόνιμα (ανά μία) δύο αντιστάσεις, ψυχωμένες κατ αρχήν εξίσου από το διαρρέον καυσαέριο. Aν στον ένα θάλαμο δημιουργηθεί ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο, τότε μόρια του O2 σ αυτόν αποκτούν υψηλότερη ταχύτητα. H εντατικοποιημένη ροή συντελεί σε αυξημένη ψύξη της αντίστοιχης αντίστασης. H θερμοκρασιακή διαφορά, η οποία είναι ανάλογη προς την περιεκτικότητα του O2, μπορεί να προσδιοριστεί με συγκριτική μέτρηση των αντιστάσεων σε μια γέφυρα Wheatstone. H περιοχή μετρήσεων είναι 0*100% κατ όγκο με ακρίβεια < ±2% της τιμής μέτρησης. Μετρήσεις περιεκτικότητας του CO: Ως βασικές μέθοδοι για τη μέτρηση περιεκτικότητας του CO μπορούν να εφαρμοστούν χημικές μέθοδοι όπως η συσκευή Orsat ή καταλυτική οξείδωση του CO προς CO2 και μέτρηση στη συνέχεια της μεταβολής του όγκου του CO2. Χρησιμοποιούνται επίσης αναλυτές υπέρυθρης ακτινοβολίας με περιοχή μετρήσεων από 100 ppm (0,01% κατ όγκο) έως 100% CO2. Ακόμη χρησιμοποιούνται κυψέλες διάχυσης. Μετρήσεις περιεκτικότητας των Sox: Χρησιμοποιούνται αναλυτές υπέρυθρης ακτινοβολίας ή συχνότερα αναλυτές θερμικής αγωγιμότητας, όπως για τη μέτρηση του CO2. Μετρήσεις περιεκτικότητας των Nox: Oι μετρήσεις περιεκτικότητας των NOx γίνονται κυρίως με αναλυτές υπέρυθρης (IR) ή υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας. Είναι δυνατές περιοχές μετρήσεων 0*1000 ppm. * Μετρήσεις περιεκτικότητας των υδρογονανθράκων HC: H περιεκτικότητα των υδρογονανθράκων στα καυσαέρια μπορεί να μετρηθεί με αναλυτές υπέρυθρης ακτινοβολίας. Ακριβέστερα αποτελέσματα μπορούν να ληφθούν και με τη χρήση ενός ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (FID = Flame Ionisation Detector). Ανάλογα με τις απαιτήσεις ευαισθησίας είναι δυνατές περιοχές μετρήσεων 0*10 ppm και 0* ppm. Σε απλούς ελέγχους εστιών καύσης επαρκεί ανίχνευση άκαυστων HC στα καυσαέρια. Κατά τη μέτρηση της αιθάλης μπορεί στο χάρτινο φίλτρο εκτός από τον γκρίζο χρωματισμό να εμφανιστεί και ένας κίτρινος. Με στάξιμο σταγόνων ακετόνης στο φίλτρο προκύπτει μετά την εξάτμιση ένας ενισχυμένος κίτρινος χρωματισμό ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 21

22 Μετρήσεις αιθάλης: O δείκτης αιθάλης είναι μέτρο της ποιότητας της καύσης και για την εκπομπή στερεών σωματιδίων. Μετρήσεις αιθάλης έχουν νόημα μόνο για λέβητες πετρελαίου. Με τη βοήθεια ειδικής αντλίας αναρροφάται ορισμένη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία διέρχονται από ειδικό χάρτινο φίλτρο και αφήνουν μια αμαύρωση. H σύγκριση του βαθμού αμαύρωσης με μια σειρά τυποποιημένων δειγμάτων δίνει το δείκτη αιθάλης σε μια κλίμακα αμαύρωσης (π.χ. κλίμακα Bacharach) με τιμές από 0 (λευκό) έως 10 (μαύρο) με ενδιάμεσους διαβαθμισμένους τόνους του γκρίζου. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 22

23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1)ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 2)ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ: (Οι διαστάσεις είναι σε χιλιοστά του μέτρου) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 23

24 ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ: σχέδιο 1 Επεξηγήσεις Σχεδίου 1 1. Επιστροφή καυσίμου : στην υποδοχή αυτή βιδώνει ένας εύκαμπτος σωλήνας με μαστό όπου επιτρέπει να επιστραφεί το περισσευούμενο πετρέλαιο πίσω στη δεξαμενή. 2. Αναρρόφηση καυσίμου : στην υποδοχή αυτή βιδώνει επίσης ένας εύκαμπτος σωλήνας με μαστό που επιτρέπει την αναρρόφηση του πετρελαίου από την αντλία του καυστήρα. 3. Θέση υποδοχής του μονόμετρου : στη θέση αυτή βιδώνει ένα όργανο πιέσεως (μανόμετρο) με το οποίο μπορούμε να ελέγχουμε την πίεση του πετρελαίου στον καυστήρα. Η πίεση πρέπει να είναι συγκεκριμένη έτσι ώστε να έχει σταθερή απόδοση ο καυστήρας. 4. Ρύθμιση πίεσης αντλίας : ο ρυθμιστής υπάρχει για να μπορούμε να ρυθμίσουμε την αντλία πετρελαίου έτσι ώστε να έχουμε την επιθυμητή πίεση (πίεση λειτουργίας) 5. Θέση υποδοχής μέτρησης υποπίεσης : 6. Βίδες στήριξης του τάμπερ αέρα : οι βίδες συγκρατούν το τάμπερ στη σωστή θέση. Επίσης χρησιμεύουν στη ρύθμιση του τάμπερ έτσι ώστε να αυξομειώνεται η παροχή του αέρα. 7. Τάμπερ αέρος : 8. Λυχνία και μπουτόν επαναφοράς : 9. Φλάντζα με θερμομονωτικό παρέμβασμα : στο σημείο αυτό συνδέεται ο καυστήρας με το θάλαμο καύσης όπου υπάρχει ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 24

25 αυξημένη θερμοκρασία λόγο της θερμότητας που εκπέμπεται από τη φλόγα μέσα στο θάλαμο. Γι αυτό και υπάρχει το θερμομονωτικό παρέμβασμα για να μειώσει τη μετάδοση θερμότητας από το θάλαμο προς τον καυστήρα. σχέδιο 2 Επεξηγήσεις Σχεδίου 2 1. seal= μόνωση ή στεγανοποίηση ή κάτι που κάνει την δουλειά της φλάντζας. 2. pump= αντλία 3. coil = πηνίο, σπειροειδές αντικείμενο (πολλαπλασιαστής = coil pack) 4. O-ring = λάστιχο στεγανοποίησης σε σχήμα κύκλου 5. Regulator= ρυθμιστής αντλίας πίεσης 6. O-ring = λάστιχο στεγανοποίησης σε σχήμα κύκλου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 25

26 7. Filter= φίλτρο 8.. needle valve = βαλβίδα με μικρή οπή(στόμιο) και λεπτό σε μέγεθος βελόνας εμβολάκι η ωστήριο. 9. Plate= μεταλλική πλάκα 10. O-ring = λάστιχο στεγανοποίησης σε σχήμα κύκλου 11. O-ring = λάστιχο στεγανοποίησης σε σχήμα κύκλου 12. pump seal = στεγανοποιητικό αντλίας 13. shell = κέλυφος η περίβλημα και knob = λαβή ή μπουτόν 14. joint = άρθρωση, σύνδεσμος 15. tube = σωλήνας, αυλός η αγωγός 16. cover= κάλυμμα, καπάκι 17. terminal board= πλακέτα τερματικού σταθμού 18. control box 530se*= κουτί ελέγχου 530 se* 19. e.p. cell 20. electrode assembly = συναρμολόγηση ηλεκτροδίων 21. blast tube assembly = συναρμολόγηση σωλήνων εκρήξεως, η εκρηκτικών αγωγών κλπ 22. gasket = στεγνωτική φλάντζα ή τσιμούχα 23. flange = πατούρα ή πλακάκι, κάτι που έχει χείλος ή μηχανική φλάντζα 24. end ring 25. DIFFUSER DISC = δίσκος διάχυσης η διασποράς 26. ELECTRODE BRACKET = υποστήριγμα "μπράτσο" η κάλυμμα περίβλημα ηλεκτροδίου 27. nozzle holder = φορέας του μπεκ, εκεί που κάθετε το μπεκ ψεκασμού 28. collar = περιλαίμιο 29. air damper= πεταλούδα ρύθμισης ροής αέρα 30. FLEXIBLE OIL LIME = μεταβλητό (εύκαμπτο) ιξώδες λαδιού (lime = ασβέστης ή υδροξείδιο του ασβεστίου) 31. CONNECTOR = σύνδεσμος 32. Fan= φτερωτή 33. Motor= κινητήρας 34. CAPACITOR 4 μf = πυκνωτής 4μικρό farad ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 26

27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Με τη βελτίωση του βαθμού απόδοσης των συστημάτων μετατροπής ενέργειας μειώνεται το κόστος της ενέργειας και η συνολικά παραγόμενη ποσότητα ρύπων. Από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σημερινής εποχής είναι η διαχείριση της ενέργειας και η μόλυνση του περιβάλλοντος. Μεγάλη πηγή μόλυνσης αποτελούν οι μετατροπές της ενέργειας με καύση. Κατά την καύση, εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα CO2 και τους υδρατμούς, παράγονται ακόμη μονοξείδιο του άνθρακα CO, αιθάλη, άκαυστοι υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του θείου SO2 και οξείδια του αζώτου NOx (NO και NO2, τα οποία για λόγους συντομίας συμβολίζονται συλλογικά ως NOx). Το CO είναι *ύπουλο* δηλητήριο. Το SO2 σε μεγάλες συγκεντρώσεις προκαλεί ερεθισμούς και βλάβες της αναπνευστικής οδού, ενώ μαζί με τα NOx συμβάλλει στο σχηματισμό της όξινης βροχής. Tα NOx συμμετέχουν ακόμη στο σχηματισμό όζοντος O3 κοντά στο έδαφος, ενώ σε μεγάλης διάρκειας υψηλές συγκεντρώσεις προκαλούν νόσους της αναπνευστικής οδού. Οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες είναι *ύποπτοι* για καρκινογενέσεις. Ρύπος με την ευρεία έννοια θεωρείται πλέον και το CO2, λόγω της βασικής εξάρτησης από αυτό του φαινόμενου του θερμοκηπίου. H ενιαία επομένως αντιμετώπιση των δύο προβλημάτων θεωρείται αναγκαία. Με τη βελτίωση του βαθμού απόδοσης των συστημάτων μετατροπής ενέργειας μειώνεται αφενός το κόστος της ενέργειας και αφετέρου η συνολικά παραγόμενη ποσότητα ρύπων. Οι καυστήρες & οι λέβητες Τα βασικά στοιχεία του συστήματος μετατροπής της ενέργειας των καυσίμων σε θερμότητα για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης χώρων και νερού χρήσης είναι οι καυστήρες και οι λέβητες. Οι καυστήρες και οι λέβητες είναι ώριμα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και για το λόγο αυτό υπόκεινται ήδη σε Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Ευρωπαϊκές Οδηγίες) και Τυποποίηση (πρότυπα). Οι καυστήρες και οι λέβητες πρέπει να έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και δοκιμαστεί κατάλληλα και αυτό πιστοποιείται με ειδική σήμανση (πχ. CE). Ρύθμιση ισχύος του καυστήρα Καυστήρες πετρελαίου. Κατά τη θέση σε λειτουργία ο καυστήρας πρέπει να ρυθμίζεται για την προβλεπόμενη ονομαστική (μέγιστη) θερμική ισχύ, η οποία δίνεται στην πινακίδα του λέβητα, εκτός εάν γίνει ρύθμιση για θερμική ισχύ μικρότερη από την ονομαστική. H ρύθμιση της θερμικής ισχύος γίνεται με ρύθμιση της παροχής του καυσίμου. H ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 27

28 αναγκαία παροχή καυσίμου mb υπολογίζεται: mb=3600n/hu.ηλ σε kg/h όπου: N, η θερμική ισχύς του λέβητα σε kw Hu, η θερμογόνος δύναμη του καυσίμου, Hu = kj/kg ηλ, ο βαθμός απόδοσης του λέβητα (σε κλάσμα της μονάδας). Γι αυτήν την υπολογισμένη παροχή επιλέγεται το αντίστοιχο ακροφύσιο ή τα ακροφύσια, αν πρόκειται για μεγάλη μονάδα. H κατάλληλη γωνία και η κατανομή των σταγονιδίων του ακροφυσίου καθορίζονται από τον κατασκευαστή του καυστήρα. Tο μέγεθος του ακροφυσίου σε αμερικάνικα γαλόνια ανά ώρα (1 US gal/h=3,78 lit/h) για (υπέρ)πίεση 7 bar (100 psi) επιλέγεται ανάλογα με την πίεση του καυσίμου στο ακροφύσιο. Έτσι η αναγκαία ποσότητα καυσίμου προσδιορίζεται με ρύθμιση της πίεσης της αντλίας. Καυστήρες αερίου. Στον καυστήρα αερίου η αναγκαία παροχή καυσίμου VB υπολογίζεται: VB=3600N/Hu.ηΛ= m³/h 2 όπου: N, η θερμική ισχύς του λέβητα σε kw B, η θερμική φόρτιση του λέβητα σε kw Hu, η θερμογόνος δύναμη του καυσίμου σε kj/m³ ηλ, ο βαθμός απόδοσης του λέβητα (σε κλάσμα της μονάδας) H παροχή αερίου καυσίμου κατά κανόνα ρυθμίζεται με ανάγνωση ενδείξεων του μετρητή αερίου για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Ρύθμιση της παροχής του αέρα. Μετά τη ρύθμιση της παροχής του καυσίμου ακολουθεί η ρύθμιση της παροχής του αέρα, εφόσον αυτή δε γίνεται αυτόματα μέσω της διάταξης ελέγχου (αυτοματισμού) του καυστήρα. H ορθή ρύθμιση μπορεί να γίνει μόνο αφού θερμανθεί η εγκατάσταση σε μόνιμη λειτουργία και φθάσει η θερμοκρασία προσαγωγής του νερού στην τιμή λειτουργίας και η καπνοδόχος είναι τόσο θερμή, ώστε να δίνει τον αναγκαίο ελκυσμό. H ορθή ρύθμιση μπορεί να γίνει μόνο μέσω μετρήσεων με τη βοήθεια κατάλληλων οργάνων. O λόγος αέρα λ: O λόγος αέρα λ είναι ίσος με το πηλίκο της πραγματικής παροχής αέρα προς τη θεωρητικά ελάχιστη απαιτούμενη παροχή. Καθορίζει την ποσότητα των καυσαερίων, οπότε μαζί με τη θερμοκρασία των καυσαερίων καθορίζει τις θερμικές απώλειες με τα καυσαέρια. H τιμή του λ στους σημερινούς καυστήρες πρέπει να είναι μεταξύ λ=1,3 έως λ=1,15 5. Τιμές πολύ μικρότερες από λ=1,15 οδηγούν σε αυξημένη παραγωγή CO. Tα σημερινά πρότυπα, όπως το EΛOT EN 303 και το DIN 4702 προβλέπουν πλέον μέτρηση του λόγου αέρα λ και όχι της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε CO2 (ή O2). H μέτρηση της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε CO2 ή O2 γίνεται για την έμμεση ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 28

29 εκτίμηση του λόγου αέρα λ. O λόγος αέρα λ μπορεί να προσδιοριστεί με ικανοποιητική προσέγγιση από την περιεκτικότητα του CO2xCO2 ή του O2xO2 στα ξηρά καυσαέρια. Μετρήσεις των καυσαερίων: Οι μετρήσεις των καυσαερίων χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ποιότητας της λειτουργίας του συστήματος καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου. H ανάλυση των καυσαερίων δίνει πληροφορίες για την ποιότητα της καύσης, για την παραγωγή ρύπων και έμμεσα για το βαθμό απόδοσης. Αντικείμενα των μετρήσεων είναι: - O λόγος αέρα λ ή αντίστοιχα η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε CO2 ή O2. - H θερμοκρασία των καυσαερίων. - O αριθμός αιθάλης κατά Bacharach. - H περιεκτικότητα των καυσαερίων σε μονοξείδιο του άνθρακα CO. - H περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξείδια του αζώτου NOx. - H περιεκτικότητα των καυσαερίων σε διοξείδιο του θείου SO2. - H περιεκτικότητα των καυσαερίων σε άκαυστους υδρογονάνθρακες HC (HnCm). - H υπερπίεση ή υποπίεση μέσα στο θάλαμο καύσης. - H υποπίεση στο τέλος του λέβητα. Oι απαιτήσεις για τις τιμές των ανωτέρω μεγεθών καθορίζονται από αντίστοιχα Πρότυπα και Υπουργικές Αποφάσεις. Oι μετρήσεις των περιεκτικοτήτων των συστατικών των καυσαερίων γίνονται με χημικές ή φυσικές μεθόδους. Oι χημικές μέθοδοι είναι μέθοδοι απορρόφησης, όπου το θεωρούμενο συστατικό αφαιρείται από το μίγμα με κατάλληλο αντιδραστήριο και απορροφάται. H έκταση της αντίδρασης και άρα η περιεκτικότητα του συστατικού αναγνωρίζεται από μεταβολές όγκου, μάζας ή χρώματος. Oι φυσικές μέθοδοι προσδιορίζουν την περιεκτικότητα του συστατικού με βάση τις φυσικές ιδιότητες των συστατικών. Oι μέθοδοι αυτές μπορεί να είναι η φασματική ανάλυση υπέρυθρου, η ανάλυση θερμικής αγωγιμότητας, ανάλυση ιονισμού κτλ. Oι μέθοδοι αυτές χρησιμοποιούνται σε συνεχώς αυξανόμενο βαθμό σε ηλεκτρονικές συσκευές με ενδείξεις ή και καταγραφές. Oι μετρήσεις που αφορούν στο καυσαέριο γίνονται με ποσότητες καυσαερίου που αναρροφούνται από οπή που διανοίγεται στον καπναγωγό σύνδεσης του λέβητα με την καπνοδόχο, σε δεδομένη απόσταση από το λέβητα, όπως ορίζεται από τα πρότυπα1. Μετρήσεις περιεκτικότητας του CO2: Oι μετρήσεις περιεκτικότητας του CO2 ουσιαστικά γίνονται για να προσδιοριστεί έμμεσα ο βαθμός απόδοσης της εστίας καύσης. Για διευκόλυνση των τεχνικών έχουν δημιουργηθεί διαγράμματα από τα οποία προσδιορίζεται ο βαθμός ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 29

30 απόδοσης της εστίας από την τιμή της περιεκτικότητας του CO2 στα ξηρά καυσαέρια για δεδομένη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ καυσαερίων και αέρα του χώρου εγκατάστασης. Έτσι σήμερα, επειδή οι τεχνικοί έχουν συνηθίσει να προσδιορίζουν το βαθμό απόδοσης με τη βοήθεια ειδικού κανόνα μέσω της τιμής της περιεκτικότητας του CO2, οι σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές, δίνουν και ένδειξη της περιεκτικότητας του CO2, την οποία εκτιμούν πιθανώς έμμεσα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 30

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 31

32 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 5 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 32

33 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 6 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 7 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 33

34 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σημειώσεις του μαθήματος του Ζ Εξαμήνου Τμήμα Μηχανολογίας Δρ Αθανάσιος Κατσανεβάκης Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 34

35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2.ΠΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 35

36 3.ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΣΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 36

37 4.ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 37

38 5.ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 38

39 6.ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 39

40 7.ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΕΝΑΥΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 40

41 8.ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ 41

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. Η καλύτερη εποχή για τη συντήρηση του λέβητα και του καυστήρα της κεντρικής θέρμανσης, είναι αμέσως μετά την παύση της λειτουργίας τους στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 )

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) ( σελ. 10 11 ΜΕΚ ΙΙ ) από φυσική Μια μεταβολή ονομάζεται : Ισόθερμη, εάν κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ.

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ. Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απάντ. σε σημειώσεις από τα ΜΕΚ ΙΙ ή την φυσική Να δώστε τους ορισμούς των πιο κάτω μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165

2. Ποιο είναι το πρώτο βήμα της μεθοδολογίας διάγνωσης βλαβών ; 165 Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 5 ου κεφαλαίου 1. Τι εννοούμε με τον όρο διάγνωση ; 165 Με τον όρο διάγνωση εννοούμε τη μεθοδολογία που εφαρμόζουμε προκειμένου να εντοπίσουμε μια βλάβη σ ένα σύστημα λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο

Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο Διαγώνισμα στο 4 ο κεφάλαιο 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 2. Από ποια μέρη αποτελείται το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις ΓΓ/Μ2 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις 140 ΧΗΜΕΙΑ: Υδρογονάνθρακες- Πετρέλαιο - Προιόντα από υδρογονάνθρακες - Αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΙΙ (Ε) Ασκηση 7 η. Δειγματοληψία καυσαερίων

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΙΙ (Ε) Ασκηση 7 η. Δειγματοληψία καυσαερίων Τμήμα Μηχανολογίας Εργαστήριο Ατμολεβήτων - Ατμοστροβίλων και Θερμικών Εγκαταστάσεων Υπεύθυνος: Dr.-Ing. Ν. Ορφανουδάκης, Αν. Καθηγητής ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ ΙΙ (Ε) Ασκηση 7 η Δειγματοληψία καυσαερίων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό

Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου. Συστατικό Α. Στοιχειοµετρικός προσδιορισµός του απαιτούµενου αέρα καύσης βαρέος κλάσµατος πετρελαίου Για τον παραπάνω προσδιορισµό, απαραίτητο δεδοµένο είναι η στοιχειακή ανάλυση του πετρελαίου (βαρύ κλάσµα), η

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ Ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; σελ. 137 ( μονάδες 6 ΤΕΕ 2003 ) ( μονάδες 13 ΕΠΑΛ 2010 ) 1. το σύστημα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες και καυστήρες αερίου

Λέβητες και καυστήρες αερίου Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 2014/5 Το Φυσικό Αέριο Στο Επαγγελματικό Λύκειο ΠΕΜΠΤΗ, 15-5-2014 Λέβητες και καυστήρες αερίου Γιάννης Τσικαλάκης Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΤHERMOVENT HELLAS A.E Λεβητοστάσιο κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής

Δ Ε Υ Α Ρ. Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557. Εισήγηση. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ -ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 Πληροφ.: Ν. Κορναρόπουλος Ρόδος 05/02/2013 τηλ.: 2241064860 Αρ. πρωτ.: 1557 Εισήγηση Στον Βιολογικό Αστικών Ρόδου πρέπει να αντικατασταθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων

Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων BoilEFF Raising the efficiency of Boiler Installations www.rae.gr/boileff Αυξάνοντας την Απόδοση του Συστήματος Θέρμανσης κατά την Εγκατάσταση Λεβήτων Project No. EIE/06/134/sI2.448721 Π 4.1 Εγγυημένη

Διαβάστε περισσότερα

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Ανανίας Τοµπουλίδης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Εκποµπές NO Χ που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας Ενότητα 2: Η Καύση στους Ατμοπαραγωγούς Δρ Γεώργιος Αλέξης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σ.Τ.ΕΦ. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ Απρίλιος 2014 Μιχαήλ Βλαχογιάννης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Νικόλαος Απ. Καμπούρας Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΘK4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ - ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ - ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ - ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ Η ΚΑΥΣΗ ΣΕ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΥΠΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΗ Διπλ/χου Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού Ε.Μ.Π. Διδ/ρος Μηχανολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1η ενότητα 1η ενότητα 1. Εναλλάκτης σχεδιάζεται ώστε να θερμαίνει 2kg/s νερού από τους 20 στους 60 C. Το θερμό ρευστό είναι επίσης νερό με θερμοκρασία εισόδου 95 C. Οι συντελεστές συναγωγής στους αυλούς και το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας

Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας Δευτερογενής Εναλλάκτης Θερμότητας για Αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης για λέβητα με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου 15-75 kw Διαθέσιμος σε τρία μοντέλα: GPH AK 28 έως 28 kw GPH AK 50 έως 50 kw GPH AK 75 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m²

ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw. 80-110m² ΣΥΝΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw PELLET ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 24kw ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Επίτοιχο λεβ? 24kw ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ Διαμέρισμα 10kw Πηγή ενέργειας ανά ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΑΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΕ 23/1/2015 ΑΝΑΝΙΑΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΑΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΕ 23/1/2015 ΑΝΑΝΙΑΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΑΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΕ 23/1/2015 ΑΝΑΝΙΑΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Άσκηση 1: Δίνεται ατμοπαραγωγός εξαναγκασμένης ροής τύπου ΒΕΝSOΝ μιας διαδρομής καυσαερίων με καύσιμο λιγνίτη με Η u = 5233 KJ/, σε κλειστό

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 24 Σχηµατισµός Νέφους Σταγόνων Αρχή ιασκορπισµού ιασκορπισµός είναι η σταγονοποίηση των υγρών καυσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ Ατμολέβητες με φλογοσωλήνα και αεριαυλούς Πλεονεκτήματα ατμολεβήτων φλογοσωλήνα: Συμπαγής κατασκευή Λειτουργία σε μεγάλο εύρος παροχών ατμού Φθηνότερη λύση Μειονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Δημήτρης Παπαδόπουλος, χημικός Βύρωνας, 2015 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ Κάθε ουσία, εκτός από άτομα μόρια ή ιόντα, περιέχει χημική ενέργεια. H χημική ενέργεια οφείλεται στις δυνάμεις του δεσμού (που συγκρατούν

Διαβάστε περισσότερα

GTU C 330. >> Εύκολη προσαρμογή και τέλεια ενσωμάτωση >> Κορυφαία απόδοση λειτουργίας >> Ευρεία γκάμα ισχύος

GTU C 330. >> Εύκολη προσαρμογή και τέλεια ενσωμάτωση >> Κορυφαία απόδοση λειτουργίας >> Ευρεία γκάμα ισχύος ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ GTU ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ C 220 GTU C 330 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ PROJECT **** Λέβητες πετρελαίου συμπύκνωσης μεγάλης ισχύος >> Εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Η ατμόσφαιρα και η δομή της

Η ατμόσφαιρα και η δομή της 1 Η ατμόσφαιρα και η δομή της Ατμόσφαιρα λέγεται το αεριώδες στρώμα που περιβάλλει τη γη και το οποίο την ακολουθεί στο σύνολο των κινήσεών της. 1.1 Έκταση της ατμόσφαιρας της γης Το ύψος στο οποίο φθάνει

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

5. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

5. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 5. ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ A. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ E.1.1 Να συμπληρώσετε τα διάστικτα: α) Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού ένωσης από τα στοιχεία της ονομάζεται... Β) Πρότυπη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1. Πώς ορίζεται η περίσσεια αέρα και η ισχύς μίγματος σε μία καύση; 2. Σε ποιές περιπτώσεις παρατηρείται μή μόνιμη μετάδοση της θερμότητας; 3. Τί είναι η αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΤΙΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Φαντάκη Παναγιώτη μηχανολόγου εκπαιδευτικού. Καυστήρες διασκορπισμού υψηλής πίεσης. Ένας καυστήρας πετρελαίου είναι ένα σύνολο εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Kane 5 0 1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Kane 5 0 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Kane 5 0 1 Παλαιολόγου 32 Αγ. Ι. Ρέντης ΤΚ 18233 Τηλ:(+30)2104810582 Τηλ/Fax:(+30)2104820054 Ο αναλυτής καυσαερίων Kane 501: Μετράει: Διοξείδιο του Άνθρακα, Θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ενεργειακό πρόβληµα Τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε αµφίβολη µακροπρόθεσµη επάρκεια ενεργειακών πόρων Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων αξιοποίησης της ενέργειας (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ, Κ Η 2 Ο(g) CΟ(g) CO 2 (g) Λύση Για τη συγκεκριμένη αντίδραση στους 1300 Κ έχουμε:

Τ, Κ Η 2 Ο(g) CΟ(g) CO 2 (g) Λύση Για τη συγκεκριμένη αντίδραση στους 1300 Κ έχουμε: ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 5-6 (Α. Χημική Θερμοδυναμική) η Άσκηση Η αντίδραση CO(g) + H O(g) CO (g) + H (g) γίνεται σε θερμοκρασία 3 Κ. Να υπολογιστεί το κλάσμα των ατμών του

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου 1 η. Πώς διακρίνονται τα συστήματα ψεκασμού ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας τους ; διακρίνονται σε : * μηχανικά ( μηχανοϋδραυλικά ) * συνδυασμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΥΣΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ Τί είναι Καύση Καύση µπορούµε να ονοµάσουµε κάθε εξώθερµη χηµική αντίδραση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321

Κεφάλαιο 2. Logano. GE315 86-230 kw Σελ. 38. GE515 201-510 kw Σελ. 41. GE615 511-1.200 kw Σελ. 44. Logano GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 GE615 με πίνακα ελέγχου Logamatic 4321 Κεφάλαιο 2 Επιδαπέδιοι χυτοσιδηροί λέβητες πετρελαίου / αερίου 86-1200 kw GE315 86-230 kw Σελ. 38 GE515 201-510 kw Σελ. 41 GE615 511-1.200 kw Σελ. 44 35 36 Επιδαπέδιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εξοικονομήσεις Κόστους με τη χρήση της Γκάμας AddHX Προσθέτων Καυσίμων Βαρέως Μαζούτ Κατά τη λειτουργία ενός καυστήρα, υπάρχουν πολλές δαπάνες. Κάποιες από αυτές τις δαπάνες θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία.

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Α. Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις ισχύουν για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη μετατροπή και τη συντήρηση εγκαταστάσεων αερίου, με πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αντιρρύπανσης Πετρελαιοκινητήρων

Συστήματα Αντιρρύπανσης Πετρελαιοκινητήρων Συστήματα Αντιρρύπανσης Πετρελαιοκινητήρων 1 Επιπτώσεις στην υγεία από τη ρύπανση πετρελαίου; Σοβαρότατες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου από τις εκπομπές ρύπων πετρελαίου Επιπτώσεις στην υγεία

Διαβάστε περισσότερα

8. Καταγραφικός Εξοπλισμός για τη Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

8. Καταγραφικός Εξοπλισμός για τη Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 8. Καταγραφικός Εξοπλισμός για τη Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ.. 0.2.7. Ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Σεμινάριο : Δευτέρα 29 10-2008 ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός Οργάνωσή Σχολικός Σύμβουλος Στ. Σπανομήτσιος ΗθέρμανσητηςΓηςαπότονήλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΤΕΡΥΓΩΝ Α ΚΑΙ Δ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Παρουσιάζονται βασικές παράμετροι γύρω από: ΤΟ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ & ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ 1. Να υπολογιστεί η πυκνότητα του αέρα σε πίεση 0,1 MPa και θερμοκρασία 20 ο C. (R air =0,287 kj/kgk) 2. Ποσότητα αέρα 1 kg εκτελεί τις παρακάτω διεργασίες: Διεργασία 1-2: Αδιαβατική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις.

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Θερμοχημεία, είναι ο κλάδος της χημείας που μελετά τις μεταβολές ενέργειας που συνοδεύουν τις χημικές αντιδράσεις. Ενθαλπία (Η), ονομάζεται η ολική ενέργεια ενός

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Μέρος Ι: Μέτρηση του ΡΗ της βροχής από τρεις διαφορετικές περιοχές (βιομηχανική περιοχή, κέντρο αστικής πόλης, βουνό) και επίδραση των νερών αυτών σε μάρμαρο και μέταλλο.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 4 ου κεφαλαίου

Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 4 ου κεφαλαίου Απαντήσεις στο διαγώνισμα του 4 ου κεφαλαίου 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 1. το σύστημα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις. Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164

Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις. Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164 Γενικές Πληροφορίες & Συχνές Ερωτήσεις Σχετικά με τα ειδικά εξελιγμένα ενεργά Συστατικά για το υγραέριο (LPG) micrologic PREMIUM 163 και 164 Η ιστορία Το έτος 2006 ξεκίνησε η συνεργασία της Adam Opel GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Buderus Logatop / MHG (MAN) Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57. MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58. MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ.

Κεφάλαιο 4. Buderus Logatop / MHG (MAN) Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57. MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58. MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ. Κεφάλαιο 4 Buderus Logatop / MHG (MAN) Καυστήρες πετρελαίου / αερίου 15-1.450 kw Buderus Logatop LE-A 22-140 kw Σελ. 57 MHG (MAN) DE1H 15-98 kw Σελ. 58 MHG (MAN) RE1H 15-70 kw Σελ. 59 MHG (MAN) RZ2 - RZ3

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 5 ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Ορισμός. Ο λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θερμοδυναμική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Θερμοδυναμική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Θερμοδυναμική Ενότητα 1 : Εισαγωγή Δρ Γεώργιος Αλέξης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

(Β' Τάξη Εσπερινού) Έργο Ενέργεια

(Β' Τάξη Εσπερινού) Έργο Ενέργεια Φυσική Α' Γενικού Λυκείου (Α' Τάξη Εσπερινού) Ευθύγραμμες Κινήσεις: Ομαλή Ομαλά μεταβαλλόμενη Μεγέθη κινήσεων Χρονική στιγμή χρονική διάρκεια Θέση Μετατόπιση Ταχύτητα (μέση στιγμιαία) Επιτάχυνση Εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

1 Μια γνωριμία με τα μπεκ πετρελαίου.

1 Μια γνωριμία με τα μπεκ πετρελαίου. 1 Μια γνωριμία με τα μπεκ πετρελαίου. Το μπεκ ή ακροφύσιο ( ΦΩΤΟ! ), είναι το τελευταίο εξάρτημα που βρίσκεται το πετρέλαιο πριν εγκαταλείψει το καυστήρα και καεί. Η αποστολή του είναι να προετοιμάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ BACHARACH ΣΕΙΡΑ FYRITE TECH

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ BACHARACH ΣΕΙΡΑ FYRITE TECH ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ BACHARACH ΣΕΙΡΑ FYRITE TECH Fyrite Tech 50 Μετράει : Οξυγόνο (Ο 2 ), Θερμοκρασία καυσαερίων, θερμοκρασία αέρα Υπολογίζει : Διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ), Βαθμό απόδοσης καύσης, Περίσσεια

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση!

Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Η ιδανική οικολογική λύση για ατομική θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση! ƭƾǃLjǖdžǔ ƴǖǎǒǟNjǎǚǔLjǔ ƴǖǎDžǖǂǔǎƾǎLjǔ ƭdžnjǖǐǖǒdžǀǂǔ Τεχνολογία Συμπύκνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Χειμερινό Εξάμηνο 007 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών Χειμερινό Εξάμηνο 007 Πρόβλημα 1 Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Χημική Ισορροπία 61 Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 62 Τι ονομάζεται κλειστό χημικό σύστημα; Παναγιώτης Αθανασόπουλος Κλειστό ονομάζεται το

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/2003),

5. Τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 207/Α/2003), Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.: 189533/11 (ΦΕΚ 2654 Β/9-11-2011) : «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 2008

ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 2008 ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 008 Νόμος τελείων αερίων Κλάσμα μάζας Καταστατική εξίσωση αερίων: V m m M Όπου: Παγκόσμια Σταθερά Αερίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα