ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Προγραμματιστικές Ασκήσεις, Εργαστήριο 1 Να ολοκληρωθούν μέχρι τη λήξη του εργαστηρίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Προγραμματιστικές Ασκήσεις, Εργαστήριο 1 Να ολοκληρωθούν μέχρι τη λήξη του εργαστηρίου"

Transcript

1 Προγραμματιστικές Ασκήσεις, Εργαστήριο 1 Να ολοκληρωθούν μέχρι τη λήξη του εργαστηρίου 1. Γράψτε, μεταγλωττίστε και τρέξτε το παρακάτω πρόγραμμα το οποίο λύνει την πρωτοβάθμια εξίσωση 2x + 4 = 0 : class LinearEquation1 { public static void main( String args [ ] ) { int alpha = 2; int beta = 4; double x = -beta/alpha; System.out.println ( "The solution to equation 2x+4 = 0 is x = " + x ) ; } } 2. Τροποποιήστε το πρόγραμμα LinearEquation1 από το πρώτο ερώτημα ώστε να λύνει μια οποιαδήποτε πρωτοβάθμια εξίσωση αx + β = 0, με ακέραιους συντελεστές. Θα ονομάσετε το νέο πρόγραμμα LinearEquation2. Το πρόγραμμα σας θα διαβάζει τους αριθμούς alpha και beta από την είσοδο. Επειδή πλέον μπορούμε να έχουμε οποιεσδήποτε τιμές στα alpha και beta, πρέπει να ελέγξουμε τις ειδικές περιπτώσεις όπου το alpha ή/και το beta είναι μηδέν. Αν και το alpha και το beta είναι μηδενικά θα πρέπει να τυπώσει Infinite Solutions. Αν το alpha είναι μηδέν και το beta είναι μη μηδενικό, θα τυπώσει No Solution. Αλλιώς το πρόγραμμα θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει την ρίζα της εξίσωσης. Παρακάτω είναι τέσσερα παραδείγματα για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται το πρόγραμμα σας: >java LinearEquation2 Give alpha and beta 2 4 The solution to the equation 2x+4=0 is x=-2 >java LinearEquation2 Give alpha and beta 2 5 The solution to the equation 2x+5=0 is x=-2.5 >java LinearEquation2 Give alpha and beta 0 5 No Solution >java LinearEquation2 Give alpha and beta 0 0 Infinite solutions

2 3. Τροποποιήστε το πρόγραμμα LinearEquation2 από το δεύτερο ερώτημα ώστε να μπορούμε να λύσουμε πολλαπλές πρωτοβάθμιες εξισώσεις. Θα ονομάσετε το νέο πρόγραμμα LinearEquation3. Το πρόγραμμα θα ρωτάει τον χρήστη αν θέλει να λύσει μια πρωτοβάθμια εξίσωση και αν απαντήσει yes θα συνεχίζει όπως στην LinearEquation2. Η διαδικασία αυτή θα συνεχίζεται μέχρι ο χρήστης να απαντήσει no. Παρακάτω είναι ένα δείγμα για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται το πρόγραμμα σας: >java LinearEquation3 Do you want to solve a linear equation? yes Give alpha and beta 5 2 The solution to the equation 5x+4=0 is x=-0.4 Do you want to solve a linear equation? no Στοίχιση κώδικα: Ο κώδικας πρέπει να είναι σωστά στοιχισμένος αλλιώς αφαιρείται ένα 20% του Turnin: Κάντε turnin τα προγράμματα σας στο π.χ. turnin <όνομα αρχείου> Στον κώδικα να αναγράφονται σε σχόλια το όνομα, το login και o AM σας. Χρησιμοποιείτε μόνο λατινικούς χαρακτήρες αλλιώς δεν λειτουργεί το turnin. Βαθμολόγηση: Άσκηση 1: 2μ (1,5μ αν τρέχει και 0,5 μ για τη στοίχιση. Αν δεν τρέχει 0μ.) Άσκηση 2: 5μ (1,5μ για κάθε περίπτωση που περιγράφεται στην οθόνη (για την τρίτη περίπτωση 0.5 αν δουλεύει για ακέραιο αποτέλεσμα, +1 αν έχουν το casting), και 0,5μ για τη στοίχιση.) Άσκηση 3: 3μ (1.5μ αν δουλεύει η διαδικασία ερώτηση-απάντηση έστω και μία φορά, 1,μ αν γίνεται σωστά η επανάληψη και 0,5μ για τη στοίχιση.)

3 Προγραμματιστικές Ασκήσεις, Εργαστήριο 2 Να ολοκληρωθούν μέχρι τη λήξη του εργαστηρίου 1. Γράψετε ένα πρόγραμμα UpperDiagonal το οποίο να δημιουργεί και να δίνει τιμές σε έναν άνω τριγωνικό πίνακα. Το πρόγραμμά σας θα ζητάει από τον χρήστη το μέγεθος του πίνακα, θα δημιουργεί τον άνω τριγωνικό πίνακα και θα του δίνει τιμές ξεκινώντας από το 0 από αριστερά προς τα δεξιά και πάνω προς τα κάτω. Τέλος, θα διατρέχει και θα τυπώνει τις τιμές του πίνακα. Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται το πρόγραμμά σας. Στο παράδειγμα φαίνεται και ποια θα πρέπει να είναι η μορφή του πίνακα που θα δημιουργήσετε και ποιες οι τιμές που θα πρέπει να έχει ο πίνακας. >java UpperDiagonal Give the matrix size 3 The upper diagonal array of size 3 is: Προσοχή: Ο στόχος της άσκησης δεν είναι να τυπώσετε αυτές τις τιμές, αλλά να δημιουργήσετε ένα δισδιάστατο πίνακα που θα τις κρατάει. Η απλή εκτύπωση δεν θα πάρει βαθμούς. 2. Δημιουργήστε μια κλάση Timer η οποία υλοποιεί ένα χρονόμετρο που μετράει λεπτά και ώρες. Η κλάση θα έχει ένα πεδίο για τα λεπτά και ένα για τις ώρες τα οποία αρχικοποιούνται στο μηδέν. Έχει επίσης δύο μεθόδους: (α) Την μέθοδο advance η οποία προχωράει το χρονόμετρο κατά ένα λεπτό, και (β) την μέθοδο printelapsedtime η οποία τυπώνει τον χρόνο που έχει περάσει (δείτε το παράδειγμα για το πώς θα πρέπει να είναι η εκτύπωση). Δημιουργήστε επίσης μια κλάση CountTime η οποία θα έχει την main. Μέσα στη main θα δημιουργήσετε ένα αντικείμενο Timer. Ζητήσετε από τον χρήστη να σας δώσει τον αριθμό των λεπτών που θέλει να μετρήσει, προχωρήσετε το χρονόμετρο αντίστοιχα, και θα τυπώσετε στο τέλος τον χρόνο που έχει περάσει. Παρακάτω είναι ένα δείγμα για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται το πρόγραμμα σας: Στοίχιση κώδικα: Ο κώδικας πρέπει να είναι σωστά στοιχισμένος αλλιώς αφαιρείται ένα 20% του >java CountTime Give the number of minutes you want to count 90 Elapsed time: 1 hour(s) and 30 minute(s) Turnin: Τα Group 1 και 3 θα κάνουν turnin τα προγράμματα στο Τα Group 2 και 4 θα κάνουν turnin τα προγράμματα στο π.χ. turnin UpperDiagonal.java CountTime.java turnin UpperDiagonal.java CountTime.java Στον κώδικα να αναγράφονται σε σχόλια το όνομα, το login και o AM σας. Χρησιμοποιείτε μόνο λατινικούς χαρακτήρες αλλιώς δεν λειτουργεί το turnin.

4 Ακαδ. Έτος Προγραμματιστικές Ασκήσεις, Εργαστήριο 3 Να ολοκληρωθούν μέχρι τη λήξη του εργαστηρίου Ένα ιστόγραμμα τιμών μετράει για ένα σύνολο από τιμές πόσες φορές εμφανίστηκε η κάθε τιμή. Για παράδειγμα αν έχω τις τιμές: 1,2,1,2,4,5,3,3,3,2,4 το ιστόγραμμα τους είναι 2,3,3,2,1, και είναι ο αριθμός εμφανίσεων των τιμών 1,2,3,4,5 αντίστοιχα (η τιμή 1 εμφανίζεται 2 φορές, η τιμή 2, 3 φορές, κοκ). Στην άσκηση αυτή θα υλοποιήσετε μια κλάση GradeHistogram η οποία κρατάει ένα ιστόγραμμα για τους βαθμούς ενός μαθήματος. Η κλάση σας θα πρέπει να κρατάει το μέγιστο βαθμό για το μάθημα, και ένα πίνακα τον αριθμό εμφανίσεων του κάθε Αν ο μέγιστος βαθμός είναι maxgrade τότε οι πιθανοί βαθμοί θα είναι όλοι οι ακέραιοι στο διάστημα [1,maxGrade]. Η κλάση θα πρέπει να έχει και τις εξής μεθόδους: 1. Ένα constructor, ο οποίος θα παίρνει σαν όρισμα τον μέγιστο βαθμό και ένα πίνακα με βαθμούς και δημιουργεί το ιστόγραμμα των βαθμών. 2. Μια μέθοδο tostring, η οποία θα επιστρέφει ένα String που αναπαριστά το ιστόγραμμα. Για το ιστόγραμμα στο παραπάνω παράδειγμα θα επιστρέφει το String: «1:2 2:3 3:3 4:2 5:1». 3. Την μέθοδο equals, η οποία θα συγκρίνει αν δύο ιστογράμματα είναι ίδια. 4. Μια μέθοδο addhistogram η οποία παίρνει σαν όρισμα ένα άλλο ιστόγραμμα (ένα αντικείμενο τύπου GradeHistogram) και, εφόσον έχουν τον ίδιο μέγιστο βαθμό, το προσθέτει στο υπάρχον ιστόγραμμα. Σας δίνεται η κλάση GradeHistogramTest, για να τεστάρετε την κλάση σας. Όταν υλοποιήσετε τις μεθόδους που καλούνται στην main, βγάλετε τα σχόλια από τις αντίστοιχες εντολές για να τεστάρετε τις μεθόδους. Τεστάρετε τον κώδικα σας σταδιακά όπως φαίνεται στα σχόλια. Στοίχιση κώδικα: Ο κώδικας πρέπει να είναι σωστά στοιχισμένος αλλιώς αφαιρείται ένα 20% του Πριν ξεκινήσετε την υλοποίηση σκεφτείτε τι πεδία θέλετε να κρατάει η κλάση σας και πως θα τα χρησιμοποιήσετε. Πεδία: Όλα τα πεδία θα πρέπει να ορίζονται private. Κάντε turnin τα προγράμματα σας στο π.χ. turnin Geometric.java

5 Προγραμματιστική Άσκηση, Εργαστήριο 4 Στην άσκηση αυτή θα υλοποιήσετε ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται ένα τραπεζικό λογαριασμό και επιταγές. Το πρόγραμμα σας θα έχει δύο βασικές κλάσεις: την κλάση Check για τις επιταγές, και την κλάση Account για τον λογαριασμό της τράπεζας. Η κλάση Check, έχει δύο βασικά πεδία: το όνομα του παραλήπτη και το ποσό της επιταγής. Και τα δύο πεδία αρχικοποιούνται στον constructor της μεθόδου. Ορίστε και τις κατάλληλες μεθόδους πρόσβασης (accessor methods). Η κλάση Account έχει επίσης δύο βασικά πεδία: το ποσό του λογαριασμού (το οποίο είναι ένας double) και το όνομα του κατόχου του λογαριασμού. Επίσης έχει τις εξής μεθόδους: 1. Τον constructor της κλάσης ο οποίος παίρνει σαν όρισμα το όνομα του κατόχου. Το ποσό αρχικοποιείται στο μηδέν. 2. Τη μέθοδο deposit η οποία παίρνει σαν όρισμα ένα ποσό και το προσθέτει στο λογαριασμό. 3. Υπερφορτώστε την deposit ώστε να παίρνει όρισμα μια επιταγή και να προσθέτει το ποσό της επιταγής στον λογαριασμό, εφόσον η επιταγή έχει παραλήπτη τον κάτοχο του λογαριασμού. Επιστρέφει boolean τιμή αν έγινε σωστά η κατάθεση. 4. Τη μέθοδο tostring η οποία επιστρέφει ένα String που αποτελείται από το όνομα του κατόχου και το ποσό χωρισμένα με :. Για να τεστάρετε την κλάση σας δημιουργείστε μία άλλη κλάση TestAccount και συμπληρώστε την main όπως φαίνεται παρακάτω. Στοίχιση κώδικα: Ο κώδικας πρέπει να είναι σωστά στοιχισμένος αλλιώς αφαιρείται ένα 20% του class TestAccount { public static void main(string[] args){ // δημιουργήστε τον λογαριασμό myaccount στο όνομα σας // καταθέστε 100 ευρώ στον λογαριασμό σας // δημιουργήστε μια επιταγή στο όνομα σας για 100 ευρώ // καταθέστε την επιταγή στον λογαριασμό σας // θα εκτυπώνεται ένα μήνυμα αν έγινε σωστά η κατάθεση System.out.println(myAccount); } } Πεδία: Όλα τα πεδία θα πρέπει να ορίζονται private. Κάντε turnin τα προγράμματα σας στο π.χ. turnin TestAccount.java

6 Προγραμματιστική Άσκηση, Εργαστήριο 5 Ο στόχος της άσκησης είναι να εξασκηθείτε με την δημιουργία copy constructors και την φωλιασμένη κλήση μεθόδων. Για την άσκηση αυτή θα δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα που θα χειρίζεται τις επαφές ενός κινητού. Το πρόγραμμα σας θα έχει 2 βασικές κλάσεις: 1. Η πρώτη είναι η κλάση Contact η οποία κρατάει πληροφορίες για μία επαφή: το παρατσούκλι (nickname) με το οποίο είναι καταχωρημένη η επαφή, το όνομα (name) και το νούμερο (number). 2. Η δεύτερη είναι η κλάση ContactList που κρατάει πληροφορίες για μια λίστα από επαφές. Οι επαφές αποθηκεύονται σε ένα πίνακα. Το μέγεθος του πίνακα δίνεται στον constructor. Σας δίνεται η κλάση ListTest η οποία περιέχει την μέθοδο main και η οποία προϋποθέτει τις παραπάνω δύο κλάσεις και κάποιες μεθόδους γι αυτές τις κλάσεις. Υλοποιήστε τις κλάσεις ώστε η main να λειτουργεί σωστά. Η έξοδος της θα πρέπει να είναι: King s Slayer: Jamie Lanister Tywin: Tywin Lanister Tyrion: Tyrion Lanister King s Slayer: Jamie Lanister Tywin: Tywin Lanister The Imp: Tyrion Lanister The two lists are different Υποδείξεις: Για την άσκηση αυτή θα πρέπει να σκεφτείτε μόνοι σας τι πεδία και τι μεθόδους θα ορίσετε. Προσέξτε τι σας ζητάει η main και σκεφτείτε ποια θα είναι τα απαραίτητα πεδία και μέθοδοι για την υλοποίηση σας. Μην υλοποιήσετε μεθόδους που δεν χρειάζονται. Υλοποιήστε φωλιασμένη κλήση μεθόδων όπου γίνεται, αλλιώς η λύση σας δεν θα θεωρηθεί σωστή. Στοίχιση κώδικα: Ο κώδικας πρέπει να είναι σωστά στοιχισμένος αλλιώς αφαιρείται ένα 20% του Πεδία: Όλα τα πεδία θα πρέπει να ορίζονται private. Κάντε turnin τα προγράμματα σας στο π.χ. turnin ContactList.java

7 Προγραμματιστική Άσκηση, Εργαστήριο 6 Στην άσκηση αυτή θα υλοποιήσετε ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται τις τραπεζικές συναλλαγές τριών ατόμων. Η υλοποίηση σας είναι μια πιο σύνθετη εκδοχή της υλοποίησης που κάνατε για το Εργαστήριο 4. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τον κώδικα που κάνατε σε εκείνο το εργαστήριο, αλλά με προσοχή γιατί υπάρχουν αρκετές και σημαντικές αλλαγές. Το πρόγραμμα σας θα έχει τρεις βασικές κλάσεις: την κλάση Check για τις επιταγές, και την κλάση Account για τον λογαριασμό της τράπεζας, και την κλάση Person για ένα άτομο. Η κλάση Check, έχει τρία πεδία: το όνομα του παραλήπτη, το ποσό της επιταγής, και τον τραπεζικό λογαριασμό που εξέδωσε την επιταγή. Όλα τα πεδία αρχικοποιούνται στον constructor της μεθόδου. Ορίστε μεθόδους πρόσβασης (accessor methods) για όλα τα πεδία. Η κλάση Account έχει επίσης τρία πεδία: το νούμερο του λογαριασμού, το ποσό των χρημάτων στον λογαριασμό (το οποίο είναι ένας double), και το άτομο Person που είναι ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού. Επίσης έχει τις εξής μεθόδους: 5. Τον constructor της κλάσης ο οποίος παίρνει σαν ορίσματα τιμές και για τα τρία πεδία. 6. Μία μέθοδο πρόσβασης για το ποσό του λογαριασμού. 7. Την μέθοδο withdraw η οποία παίρνει σαν όρισμα ένα ποσό και το αφαιρεί από τον λογαριασμό. Επιστρέφει μια boolean τιμή αν η ανάληψη των χρημάτων έγινε επιτυχώς. 8. Την μέθοδο issuecheck η οποία παίρνει σαν όρισμα το όνομα του παραλήπτη και το ποσό και δημιουργεί επιστρέφει μια επιταγή από τον λογαριασμό για αυτό τον παραλήπτη. 9. Τη μέθοδο deposit η οποία παίρνει σαν όρισμα μια επιταγή και εφόσον η επιταγή έχει παραλήπτη τον κάτοχο του λογαριασμού, και η επιταγή καλύπτεται, εξαργυρώνει την επιταγή στον λογαριασμό. Επιστρέφει boolean τιμή αν έγινε σωστά η κατάθεση. Η κλάση Person έχει τέσσερα πεδία: το όνομα και το ΑΦΜ του κατόχου, τον λογαριασμό (Account) του ατόμου, και ένα ArrayList checklist με όλες τις επιταγές (Check) που έχουν εκδοθεί για το άτομο αυτό. Επίσης έχει τις εξής μεθόδους: 1. Τον constructor της κλάσης ο οποίος παίρνει σαν ορίσματα το όνομα και το ΑΦΜ. 2. Μία μέθοδο πρόσβασης για το όνομα. 3. Την μέθοδο openaccount η οποία παίρνει σαν όρισμα ένα ποσό δημιουργεί τον λογαριασμό για το άτομο με νούμερο ίδιο με το ΑΦΜ, και αρχικό ποσό το όρισμα. 4. Την μέθοδο issuecheck η οποία παίρνει σαν όρισμα ένα άλλο άτομο και ένα ποσό και εκδίδει μια επιταγή για αυτό και το ενημερώνει κατάλληλα. 5. Την μέθοδο depositcheck η οποία παίρνει σαν όρισμα μια επιταγή την καταθέτει στον λογαριασμό του ατόμου. Επιστρέφει boolean τιμή αν έγινε σωστά η κατάθεση. 6. Την μέθοδο printassets η οποία εκτυπώνει τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου. Συγκεκριμένα τυπώνει το όνομα και ΑΦΜ, το ποσό που υπάρχει στον λογαριασμό, και το (συνολικό) ποσό που έχει το άτομο σε επιταγές. Σας δίνεται επίσης και η υλοποίηση της μεθόδου depositallchecks (μέσα στο αρχείο Person.java) η οποία προσπαθεί να καταθέσει τις επιταγές στο λογαριασμό του πελάτη, και αφαιρεί όποια επιταγή κατατίθεται

8 επιτυχώς. Η μέθοδος υποθέτει ότι η λίστα σας λέγεται checklist. Χρησιμοποιεί ένα iterator για να αφαιρεί στοιχεία το οποίο δεν έχετε μάθει ακόμη. Τέλος σας δίνεται ακόμη το αρχείο Transactions.java το οποίο περιέχει την main και μοντελοποιεί τις συναλλαγές τριών ατόμων, και η σωστή έξοδος στο Output.txt. Αυτό θα χρησιμοποιήσετε για να τεστάρετε τον κώδικα σας. Υποδείξεις: Δημιουργήστε ένα ξεχωριστό αρχείο για κάθε κλάση. Δημιουργήστε πρώτα τα πεδία, τους constructors και τις μεθόδους πρόσβασης για κάθε κλάση. Προχωρήστε στην συνέχεια με την σειρά που δίνει τις κλάσεις η άσκηση (Check Account Person). Κάθε φορά που ολοκληρώνετε μια κλάση μπορείτε να την κάνετε compile για να βλέπετε αν έχετε συντακτικά λάθη. Μπορείτε να βάλετε σε σχόλια κομμάτια της main για να τεστάρετε αυτά που έχετε υλοποιήσει. Στοίχιση κώδικα: Ο κώδικας πρέπει να είναι σωστά στοιχισμένος αλλιώς αφαιρείται ένα 20% του Πεδία: Όλα τα πεδία θα πρέπει να ορίζονται private. Κάντε turnin τα προγράμματα σας στο π.χ. turnin Transactions.java

9 Προγραμματιστική Άσκηση, Εργαστήριο 7 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Σας δίνεται το αρχείο Example13.java το οποίο περιέχει τις κλάσεις Person, IdPerson, και Example13. Ο κώδικας όπως είναι χτυπάει λάθος όταν κάνουμε compile. Διορθώστε τα λάθη αλλάζοντας μόνο την κλάση IdPerson. Παραδώστε τον διορθωμένο κώδικα. ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Ο στόχος της άσκησης είναι να εξασκηθείτε με την κληρονομικότητα. Ορίστε την κλάση Document η οποία κρατάει πληροφορία για ένα κείμενο. Η κλάση έχει ένα πεδίο text τύπου String το οποίο κρατάει το περιεχόμενο του κειμένου. Ο constructor παίρνει σαν όρισμα ένα String με το περιεχόμενο του κειμένου. Δημιουργήστε και μία μέθοδο print() η οποία τυπώνει το κείμενο. Ορίστε μια κλάση TextFile η οποία παράγεται (κληρονομεί) από την κλάση Document και κρατάει πληροφορία για ένα αρχείο κειμένου. Η κλάση έχει το πεδίο pathname τύπου String το οποίο κρατάει το path του αρχείου στον υπολογιστή. Ο constructor παίρνει σαν ορίσματα το pathname και το κείμενο του αρχείου. Υπερβείτε την μέθοδο print() ώστε να τυπώνει πρώτα το pathname και μετά (σε ξεχωριστή γραμμή) το κείμενο του αρχείου. Ορίστε μια κλάση η οποία να παράγεται (κληρονομεί) από την κλάση Document και κρατάει πληροφορία για ένα . Η κλάση έχει τα πεδία sender και recipient τύπου String τα οποία κρατάνε τον αποστολέα και παραλήπτη του αντίστοιχα. Ο constructor παίρνει σαν ορίσματα το όνομα του αποστολέα, το όνομα του παραλήπτη, και το κείμενο του . Υπερβείτε την μέθοδο print() ώστε να τυπώνει πρώτα From: και το όνομα του αποστολέα, μετά (σε ξεχωριστή γραμμή) To: και το όνομα του παραλήπτη, και τέλος (σε ξεχωριστή γραμμή) το κείμενο του αρχείου. Ορίστε επίσης την μέθοδο attach η οποία παίρνει σαν όρισμα ένα αντικείμενο Document και συνενώνει το κείμενο του Document σε αυτό του , χωρίζοντας τα με το String Ορίστε επίσης την κλάση DocumentTest η οποία θα περιέχει την main καθώς και την μέθοδο printdocuments η οποία παίρνει σαν όρισμα ένα πίνακα από Documents και τα τυπώνει. Η main θα δημιουργεί ένα πίνακα από τρία Documents. Το πρώτο θα είναι ένα απλό Document, το δεύτερο ένα και το τρίτο ένα αρχείο. Καλέσετε την μέθοδο printdocuments για να τα τυπώσετε τα τρία Documents. Μετά κάνετε attach το αρχείο κειμένου στο , και καλέστε ξανά την printdocuments. Όλα τα πεδία σε όλες τις κλάσεις θα πρέπει να ορίζονται private. Στοίχιση κώδικα: Ο κώδικας πρέπει να είναι σωστά στοιχισμένος αλλιώς αφαιρείται ένα 20% του Πεδία: Όλα τα πεδία θα πρέπει να ορίζονται private. Κάντε turnin τα προγράμματα σας στο π.χ. turnin Example13.java

10 Προγραμματιστική Άσκηση, Εργαστήριο 8 Να ολοκληρωθούν μέχρι τη λήξη του εργαστηρίου Για την άσκηση αυτή θα δημιουργήσετε κλάσεις που χειρίζονται σχήματα (παραλληλόγραμμα, κύκλους, τρίγωνα, κλπ). Για οποιοδήποτε σχήμα θέλουμε να υπολογίζουμε την περίμετρο του (perimeter) και το εμβαδό του (area). Επίσης θέλουμε να συγκρίνουμε τα σχήματα με βάση το λόγο του εμβαδού προς την περίμετρο. Η υλοποίηση σας θα πρέπει να είναι αρκετά γενική ώστε να μπορεί να επεκταθεί για οποιοδήποτε σχήμα. Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιήσετε κληρονομικότητα. Θα ακολουθήσετε τα εξής βήματα: Ορίστε ένα interface ComparableShape το οποίο θα ορίζει την μέθοδο compareareatoperimeterratio που θέλουμε να υλοποιούν όλα τα σχήματα. H μέθοδος παίρνει σαν όρισμα ένα άλλο ComparableShape και αν έχουν τον ίδιο λόγο επιστρέφει 0, αν το αντικείμενο που καλεί έχει μεγαλύτερο λόγο επιστρέφει 1, αν το αντικείμενο που δίνετε σαν όρισμα έχει μεγαλύτερο λόγο επιστρέφει -1. Ορίστε μια αφηρημένη κλάση Shape η οποία υλοποιεί το interface ComparableShape. Η κλάση ορίζει αφηρημένες τις μεθόδους perimeter και area και υλοποιεί την μέθοδο compareareatoperimeterratio. Στην κλάση ορίζουμε και ένα πεδίο String name, το οποίο αρχικοποιούμε στον constructor και κρατάει ένα όνομα που δίνουμε για να ξεχωρίζουμε το σχήμα. Η κλάση έχει και μία μέθοδο print η οποία τυπώνει το όνομα, περίμετρο, εμβαδόν. Ορίστε δύο ενυπόστατες (concrete) κλάσεις Rectangle και Circle που παράγονται από την Shape και ορίζουν το σχήμα παραλληλόγραμμο και κύκλος. Το παραλληλόγραμμο αρχικοποιείται με τις δύο πλευρές του και ο κύκλος με την ακτίνα. Ορίστε την κλάση ShapeTest η οποία έχει την main, στην οποία θα δημιουργήσετε ένα πίνακα από 4 αντικείμενα ComparableShape. Τα μισά θα τα ορίσετε κύκλους και τα άλλα μισά παραλληλόγραμμα. Διατρέξτε τον πίνακα, τυπώστε τις πληροφορίες για κάθε σχήμα, και τυπώστε το σχήμα με το μεγαλύτερο λόγο εμβαδού προς περίμετρο. Υποδείξεις: Όλα τα πεδία σε όλες τις κλάσεις θα πρέπει να ορίζονται private. Ορίστε όλα τα μεγέθη double. Η περίμετρος του κύκλου με ακτίνα r είναι 2πr, και το εμβαδόν πr 2. Για τις μαθηματικές πράξεις χρησιμοποιείστε τις (στατικές) μεθόδους της κλάσης Math. Π.χ., Math.PI μας δίνει την τιμή του π, και Math.sqrt είναι η μέθοδος για την τετραγωνική ρίζα. Διαβάστε περισσότερα για την Math εδώ. Στοίχιση κώδικα: Ο κώδικας πρέπει να είναι σωστά στοιχισμένος αλλιώς αφαιρείται ένα 20% του Κάντε turnin τα προγράμματα σας στο π.χ. turnin ShapeTest.java

11 Προγραμματιστική Άσκηση, Εργαστήριο 9 Να ολοκληρωθούν μέχρι τη λήξη του εργαστηρίου Για την άσκηση αυτή θα δημιουργήσετε κλάσεις που χειρίζονται το χαρτοφυλάκιο ενός χρηματιστή. Για την άσκηση θα χρησιμοποιήσετε κληρονομικότητα και την δομή HashMap. Ορίστε μια κλάση Stock η οποία κρατάει πληροφορία για κάποια μετοχή. Η κλάση έχει το σύμβολο της μετοχής, και την τιμή της μετοχής (double) τα οποία αρχικοποιούνται στον constructor. Ορίστε accessor και mutator μεθόδους όπου χρειάζεται, και μια μέθοδο tostring η οποία επιστρέφει String με τα πεδία της κλάσης. Ορίστε επίσης μια μέθοδο updateprice η οποία αλλάζει την τιμή της μετοχής κατά r% όπου το r είναι ένας τυχαίος πραγματικός αριθμός μεταξύ -0.5 και 0.5. Όλα τα πεδία πρέπει να οριστούν private. Ορίστε μια κλάση FixedRateStock η οποία να κληρονομεί από την κλάση Stock και κρατάει πληροφορία για μετοχές που δίνουν σταθερή απόδοση. Η κλάση έχει επιπλέον το πεδίο rate το οποίο κρατάει την απόδοση της μετοχής και αρχικοποιείται στον constructor. Η κλάση υπερβαίνει την μέθοδο updateprice ώστε να αυξάνεται κάθε φορά κατά ποσοστό rate. Επίσης υπερβαίνει και την μέθοδο tostring ώστε να επιστρέφει πληροφορία και για το rate. Ορίστε μια κλάση Investment η οποία κρατάει πληροφορία για μια επένδυση. Κρατάει πληροφορία για την μετοχή στην οποία έχει γίνει η επένδυση και τον αριθμό (int) των μετοχών που έχουν αγοραστεί. Έχει επίσης τις μεθόδους: computevalue η οποία μας επιστρέφει την αξία της επένδυσης; buy η οποία παίρνει σαν όρισμα ένα αριθμό και προσθέτει τις ανάλογες μετοχές; sell η οποία παίρνει σαν όρισμα ένα αριθμό, αφαιρεί τις αντίστοιχες μετοχές και επιστρέφει τα έσοδα από την πώληση. Αν δεν είναι εφικτή η πώληση απλά επιστρέφει μηδέν; allsold η οποία επιστρέφει boolean τιμή αν όλες οι μετοχές της επένδυσης έχουν πουληθεί; tostring η οποία επιστρέφει String με όλες τις πληροφορίες της επένδυσης. Ορίστε μια κλάση Portfolio η οποία κρατάει πληροφορία για το χαρτοφυλάκιο. Κρατάει ένα HashMap με τις επενδύσεις (Investment) που έχει το χαρτοφυλάκιο, με κλειδί το σύμβολο της μετοχής. Έχει επίσης το πεδίο name με το όνομα του κατόχου του χαρτοφυλακίου, και το πεδίο cash με το ποσό των χρημάτων που έχουν τοποθετηθεί στο χαρτοφυλάκιο, τα οποία αρχικοποιούνται στον constructor. Η κλάση έχει τις μεθόδους: buy που παίρνει ένα αντικείμενο Stock και ένα αριθμό μετοχών και εφόσον είναι δυνατόν αγοράζει τις μετοχές και τις προσθέτει στο χαρτοφυλάκιο; sell που παίρνει ένα αντικείμενο Stock και ένα αριθμό μετοχών και εφόσον είναι δυνατόν πουλάει τις μετοχές και τις αφαιρεί από το χαρτοφυλάκιο. Αν η έχουν πουληθεί όλες οι μετοχές μιας επένδυσης, τότε αφαιρείται από το χαρτοφυλάκιο; computevalue, η οποία υπολογίζει την συνολική αξία του χαρτοφυλακίου (συμπεριλαμβάνοντας και τα μετρητά); tostring η οποία επιστρέφει String με τις πληροφορίες για τα περιεχόμενα του χαρτοφυλακίου (μετρητά και μετοχές). Σας δίνεται η κλάση StockMarket η οποία χρησιμοποιεί τις παραπάνω κλάσεις για να τεστάρετε τον κώδικα σας. Υποδείξεις: Όλα τα πεδία σε όλες τις κλάσεις θα πρέπει να ορίζονται private. Ορίστε όλα τα μεγέθη double. Οι μέθοδοι tostring πρέπει να υλοποιηθούν με φωλιασμένες κλήσεις της tostring.

12 Στοίχιση κώδικα: Ο κώδικας πρέπει να είναι σωστά στοιχισμένος αλλιώς αφαιρείται ένα 20% του Κάντε turnin τα προγράμματα σας στο π.χ. turnin Portfolio.java

13 Προγραμματιστική Άσκηση, Εργαστήριο 10 Να ολοκληρωθούν μέχρι τη λήξη του εργαστηρίου Στην άσκηση αυτή θα εξασκηθείτε στην επεξεργασία αρχείων και την χρήση των δομών της Java. Σας δίνεται ένα αρχείο input.txt με φιλίες μεταξύ χρηστών του Facebook. Κάθε γραμμή του αρχείου έχει ένα ζευγάρι από IDs χρηστών (integer) χωρισμένα με tab, που σημαίνει ότι αυτοί οι δύο χρήστες είναι φίλοι. Διαβάστε το αρχείο και δημιουργείστε ένα καινούριο αρχείο output.txt όπου σε κάθε γραμμή θα έχετε ένα χρήστη και την λίστα με τα IDs των φίλων του. Έτσι για παράδειγμα αν στο αρχείο εισόδου έχουμε τα ζευγάρια: Για τον χρήστη με ID 1, το αρχείο θα έχει την γραμμή: 1: Για την υλοποίηση σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα HashMap από ArrayList. Δημιουργείστε μια κλάση FriendList η οποία θα έχει την main μέσα στην οποία θα κάνετε όλη την υλοποίηση. Εκτός από την είσοδο σας δίνεται και το αρχείο με το σωστό αποτέλεσμα της εξόδου. Στοίχιση κώδικα: Ο κώδικας πρέπει να είναι σωστά στοιχισμένος αλλιώς αφαιρείται ένα 20% του Κάντε turnin τα προγράμματα σας στο π.χ. turnin FriendList.java

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μαθήματα από τα εργαστήρια

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μαθήματα από τα εργαστήρια ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μαθήματα από τα εργαστήρια ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Μαθήματα από το πρώτο εργαστήριο Δημιουργία αντικειμένου Scanner Scanner input = new Scanner(System.in); Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αντικείμενα με πίνακες. Constructors. Υλοποίηση Στοίβας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αντικείμενα με πίνακες. Constructors. Υλοποίηση Στοίβας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αντικείμενα με πίνακες. Constructors. Υλοποίηση Στοίβας Ένα ιστόγραμμα τιμών μετράει για ένα σύνολο από τιμές πόσες φορές εμφανίστηκε η κάθε τιμή. Για παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αντικείμενα με πίνακες. Constructors. Υλοποίηση Στοίβας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αντικείμενα με πίνακες. Constructors. Υλοποίηση Στοίβας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αντικείμενα με πίνακες. Constructors. Υλοποίηση Στοίβας Στην άσκηση αυτή θα υλοποιήσετε μια κλάση Geometric η οποία διαχειρίζεται μια γεωμετρική ακολουθία ακεραίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) Βρείτε τα λάθη Στο πρόγραμμα στην επόμενη διαφάνεια υπάρχουν διάφορα λάθη Ποια είναι? public abstract

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και Αντικείμενα Constructors

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και Αντικείμενα Constructors ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κλάσεις και Αντικείμενα Constructors Μαθήματα από το lab Ένα πρόγραμμα αποτελείται από διάφορες κλάσεις και αντικείμενα αυτών των κλάσεων. Μία από τις κλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και Αντικείμενα Αναφορές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και Αντικείμενα Αναφορές ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κλάσεις και Αντικείμενα Αναφορές Μαθήματα από το lab Υπενθύμιση: Η άσκηση ζητούσε να υλοποιήσετε μία κλάση vector που να διαχειρίζεται διανύσματα οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Στατικές μέθοδοι και μεταβλητές Εσωτερικές κλάσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Στατικές μέθοδοι και μεταβλητές Εσωτερικές κλάσεις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στατικές μέθοδοι και μεταβλητές Εσωτερικές κλάσεις Στατικές μέθοδοι Τι σημαίνει το keyword static στον ορισμό της main μεθόδου? Τι είναι μια στατική μέθοδος?

Διαβάστε περισσότερα

I (JAVA) Ονοματεπώνυμο: Α. Μ.: Δώστε τις απαντήσεις σας ΕΔΩ: Απαντήσεις στις σελίδες των ερωτήσεων ΔΕΝ θα ληφθούν υπ όψην.

I (JAVA) Ονοματεπώνυμο: Α. Μ.: Δώστε τις απαντήσεις σας ΕΔΩ: Απαντήσεις στις σελίδες των ερωτήσεων ΔΕΝ θα ληφθούν υπ όψην. I (JAVA) Ονοματεπώνυμο: Α. Μ.: + ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Δώστε τις απαντήσεις σας ΕΔΩ: Απαντήσεις στις σελίδες των ερωτήσεων ΔΕΝ θα ληφθούν υπ όψην. + 1 ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ (σελ. 2/3) 2 ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ (σελ. 3/3)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και Αντικείμενα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και Αντικείμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κλάσεις και Αντικείμενα Στην άσκηση αυτή θα υλοποιήσετε μια κλάση RandomVector η οποία διαχειρίζεται ένα τυχαίο διάνυσμα ακεραίων το οποίο μπορεί να έχει οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αντικείμενα ως ορίσματα Εισαγωγή στις αναφορές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αντικείμενα ως ορίσματα Εισαγωγή στις αναφορές ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αντικείμενα ως ορίσματα Εισαγωγή στις αναφορές Αντικείμενα ως ορίσματα Μπορούμε να περνάμε αντικείμενα ως ορίσματα σε μία μέθοδο όπως οποιαδήποτε άλλη μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αναφορές Μέθοδοι που επιστρέφουν αντικείμενα Deep and Shallow Copies

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αναφορές Μέθοδοι που επιστρέφουν αντικείμενα Deep and Shallow Copies ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αναφορές Μέθοδοι που επιστρέφουν αντικείμενα Deep and Shallow Copies Μαθήματα από το εργαστήριο Όταν η εκφώνηση σας ζητάει να φτιάξετε μία μέθοδο που παίρνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και Αντικείμενα Μέθοδοι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και Αντικείμενα Μέθοδοι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κλάσεις και Αντικείμενα Μέθοδοι Παράδειγμα 1 Θέλουμε ένα πρόγραμμα που να προσομοιώνει την κίνηση ενός αυτοκινήτου, το οποίο κινείται πάνω σε μία ευθεία πάντα

Διαβάστε περισσότερα

I (JAVA) Ονοματεπώνυμο: Α. Μ.: Δώστε τις απαντήσεις σας ΕΔΩ: Απαντήσεις στις σελίδες των ερωτήσεων ΔΕΝ θα ληφθούν υπ όψην.

I (JAVA) Ονοματεπώνυμο: Α. Μ.: Δώστε τις απαντήσεις σας ΕΔΩ: Απαντήσεις στις σελίδες των ερωτήσεων ΔΕΝ θα ληφθούν υπ όψην. I (JAVA) Ονοματεπώνυμο: Α. Μ.: + ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Δώστε τις απαντήσεις σας ΕΔΩ: Απαντήσεις στις σελίδες των ερωτήσεων ΔΕΝ θα ληφθούν υπ όψην. + 1 ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ (σελ. 2/3) 2 ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ (σελ. 3/3)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και Αντικείμενα Constructors, equals, tostring

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και Αντικείμενα Constructors, equals, tostring ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κλάσεις και Αντικείμενα Constructors, equals, tostring Constructors (Δημιουργοί) O Constructor είναι μια «μέθοδος» η οποία καλείται όταν δημιουργούμε το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σύνθεση αντικειμένων Παράδειγμα: Τμήμα πανεπιστημίου

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σύνθεση αντικειμένων Παράδειγμα: Τμήμα πανεπιστημίου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύνθεση αντικειμένων Παράδειγμα: Τμήμα πανεπιστημίου Μεγάλο παράδειγμα Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα λογισμικό για ένα τμήμα πανεπιστημίου. Το τμήμα έχει 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πίνακες Κλάσεις και Αντικείμενα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πίνακες Κλάσεις και Αντικείμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πίνακες Κλάσεις και Αντικείμενα Μαθήματα από το πρώτο εργαστήριο Έλεγχος ισότητας για Strings: Διαβάζουμε το String option και θέλουμε ένα loop να συνεχίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αντικείμενα ως ορίσματα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αντικείμενα ως ορίσματα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αντικείμενα ως ορίσματα Αντικείμενα ως ορίσματα Μπορούμε να περνάμε αντικείμενα ως ορίσματα σε μία μέθοδο όπως οποιαδήποτε άλλη μεταβλητή Οποιαδήποτε κλάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αναφορές Στοίβα και Σωρός Μνήμης Αντικείμενα ως ορίσματα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αναφορές Στοίβα και Σωρός Μνήμης Αντικείμενα ως ορίσματα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αναφορές Στοίβα και Σωρός Μνήμης Αντικείμενα ως ορίσματα ΑΝΑΦΟΡΕΣ new Όπως είδαμε για να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο χρειάζεται να καλέσουμε τη new. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και Αντικείμενα Μέθοδοι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και Αντικείμενα Μέθοδοι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κλάσεις και Αντικείμενα Μέθοδοι Παράδειγμα 1 Θέλουμε ένα πρόγραμμα που να προσομοιώνει την κίνηση ενός αυτοκινήτου, το οποίο κινείται και τυπώνει τη θέση του.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Δημιουργώντας δικές μας Κλάσεις και Αντικείμενα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Δημιουργώντας δικές μας Κλάσεις και Αντικείμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δημιουργώντας δικές μας Κλάσεις και Αντικείμενα Μαθήματα από το πρώτο εργαστήριο Δημιουργία αντικειμένου Scanner Scanner input = new Scanner(System.in); Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σύνθεση αντικειμένων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σύνθεση αντικειμένων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύνθεση αντικειμένων class Person { private String name; public Person(String name){ this.name = name; public String getname(){ return name; class Car { private

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και Αντικείμενα Μέθοδοι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και Αντικείμενα Μέθοδοι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κλάσεις και Αντικείμενα Μέθοδοι Παράδειγμα 1 Θέλουμε ένα πρόγραμμα που να προσομοιώνει την κίνηση ενός αυτοκινήτου, το οποίο κινείται πάνω σε μία ευθεία πάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Παράδειγμα Κληρονομικότητας Γενικευμένες κλάσεις Συλλογές Από το προηγούμενο lab Είχαμε την κλάση Document, και δύο παραγόμενες κλάσεις: TextFile, Email Document

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραμματισμού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Πίνακες, βρόχοι, συναρτήσεις 1 Ιουνίου 2017 Το σημερινό εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και αντικείμενα στην Java Strings Πίνακες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και αντικείμενα στην Java Strings Πίνακες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κλάσεις και αντικείμενα στην Java Strings Πίνακες ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Κλάση Μια κλάση είναι μία αφηρημένη περιγραφή αντικειμένων με κοινά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σύνθεση αντικειμένων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σύνθεση αντικειμένων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύνθεση αντικειμένων Αντικείμενα μέσα σε αντικείμενα Ορίζουμε κλάσεις για να ορίσουμε τύπους δεδομένων τους οποίους χρειαζόμαστε Π.χ., ο τύπος δεδομένων Date

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 02: Προγραμματισμός με Γενικούς Τύπους (JAVA Generics) ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Εργαστήριο 02: Προγραμματισμός με Γενικούς Τύπους (JAVA Generics) ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Εργαστήριο 02: Προγραμματισμός με Γενικούς Τύπους (JAVA Generics) ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Generic Types Τα Generics έχουν προστεθεί στη JAVA από το 2004 ως μέρος του J2SE 5.0 Με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Constructors Υπερφόρτωση Αντικείμενα ως παράμετροι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Constructors Υπερφόρτωση Αντικείμενα ως παράμετροι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Constructors Υπερφόρτωση Αντικείμενα ως παράμετροι Μαθήματα από το lab Boolean μεταβλητές: Συνήθως τα ονόματα που δίνουμε στις boolean μεταβλητές περιγράφουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και Αντικείμενα Μέθοδοι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και Αντικείμενα Μέθοδοι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κλάσεις και Αντικείμενα Μέθοδοι Παράδειγμα Θέλουμε ένα πρόγραμμα που να προσομοιώνει την κίνηση ενός αυτοκινήτου, το οποίο κινείται και τυπώνει τη θέση του.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) Κληρονομικότητα Employee name hiringdate getname gethiringdate Οι παράγωγες κλάσεις κληρονομούν τα πεδία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Copy Constructor Deep and Shallow Copies

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Copy Constructor Deep and Shallow Copies ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Copy Constructor Deep and Shallow Copies class ArrayVar { public static void main(string[] args){ int[] array = {1,2,3; int x = 4; increment(array); for (int

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 25/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 25/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 25/10/07 Αριθμητική στο δυαδικό σύστημα (γενικά) Συμπληρωματικά για δυαδικό σύστημα Η πρόσθεση στηρίζεται στους κανόνες: 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και Αντικείμενα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και Αντικείμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κλάσεις και Αντικείμενα Η εξέλιξη των γλωσσών προγραμματισμού Η εξέλιξη των γλωσσών προγραμματισμού είναι μια διαδικασία αφαίρεσης Στην αρχή ένα πρόγραμμα ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΝΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2016-2017 ΕΡΓΑΣΙΑ 1 (JAVA) Παράδοση 26/4/2017 Στα πλαίσια της εργασίας θα υλοποιηθεί ένα απλοϊκό πρόγραμμα κρατήσεων Ξενοδοχείων. Για απλοποίηση θα περιοριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) Κληρονομικότητα Employee name hiringdate getname gethiringdate Οι παράγωγες κλάσεις κληρονομούν τα πεδία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πίνακες Κλάσεις και Αντικείμενα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πίνακες Κλάσεις και Αντικείμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πίνακες Κλάσεις και Αντικείμενα Μαθήματα από το πρώτο εργαστήριο Δημιουργία αντικειμένου Scanner Scanner input = new Scanner(System.in); Το αντικείμενο input

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Χρήση Δομών String processing Στατικές μέθοδοι και μεταβλητές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Χρήση Δομών String processing Στατικές μέθοδοι και μεταβλητές ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Χρήση Δομών String processing Στατικές μέθοδοι και μεταβλητές ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Περίπλοκες δομές Έχουμε μάθει τρεις βασικές δομές ArrayList HashSet

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό, Αντώνιος Συµβώνης, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ,, Slide 6

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό, Αντώνιος Συµβώνης, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ,, Slide 6 Ανασκόπηση Μια εφαρµογή Java είναι ένα σύνολο από συνεργαζόµενες κλάσεις Εβδοµάδα 2: Αντικείµενα, Κλάσεις και Μέθοδοι Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό,,, Slide 1 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό,,, Slide 2 Ανασκόπηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός. Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός. Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - 3 ΘΕΜΑΤΑ: Κλάσεις Αντικείμενα Δομητές/Κατασκευαστές - Μέθοδοι - Παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγ/μό Η/Υ

Εισαγωγή στον Προγ/μό Η/Υ Εισαγωγή στον Προγ/μό Η/Υ Ενότητα 7 2ο μέρος: Επιπλέον έννοιες σχετικά με αντικείμενα Διδάσκων: Μιχάλης Τίτσιας Περιεχόμενα Τι μπορεί να περιέχει μια τάξη Μέθοδοι τάξης και σταθερές τάξης Πολυμορφισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σύνθεση αντικειμένων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σύνθεση αντικειμένων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύνθεση αντικειμένων Μεγάλο παράδειγμα Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα λογισμικό για ένα τμήμα πανεπιστημίου. Το τμήμα έχει 4 φοιτητές οπού ο καθένας έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πολλές φορές έχουμε πολλές μεταβλητές του ίδιου τύπου που συσχετίζονται και θέλουμε να τις βάλουμε μαζί.

Πολλές φορές έχουμε πολλές μεταβλητές του ίδιου τύπου που συσχετίζονται και θέλουμε να τις βάλουμε μαζί. ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακες Πολλές φορές έχουμε πολλές μεταβλητές του ίδιου τύπου που συσχετίζονται και θέλουμε να τις βάλουμε μαζί. Τα ονόματα των φοιτητών σε μία τάξη Οι βαθμοί ενός φοιτητή για όλα τα εργαστήρια.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εισαγωγή στη Java Είσοδος Χρησιμοποιούμε την κλάση Scanner της Java import java.util.scanner; Αρχικοποιείται με το ρεύμα εισόδου: Scanner in = new Scanner(System.in);

Διαβάστε περισσότερα

public void printstatement() { System.out.println("Employee: " + name + " with salary: " + salary);

public void printstatement() { System.out.println(Employee:  + name +  with salary:  + salary); Κληρονομικότητα Η κληρονομικότητα (inheritance) αποτελεί έναν από τους χαρακτηριστικότερους μηχανισμούς των αντικειμενοστρεφών γλωσσών προγραμματισμού. Επιτρέπει την δημιουργία μιας νέας κλάσης απορροφώντας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Πρωταρχικοί Τύποι

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Πρωταρχικοί Τύποι 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γλώσσα προγραµµατισµού Java είναι ισχυρά τυποποιηµένη (strongly typed), που σηµαίνει ότι κάθε µεταβλητή και κάθε έκφραση έχει κάποιο τύπο, ο οποίος πρέπει να είναι γνωστός κατά το χρόνο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αναφορές Μέθοδοι που επιστρέφουν αντικείμενα Copy Constructor Deep and Shallow Copies

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αναφορές Μέθοδοι που επιστρέφουν αντικείμενα Copy Constructor Deep and Shallow Copies ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αναφορές Μέθοδοι που επιστρέφουν αντικείμενα Copy Constructor Deep and Shallow Copies class Person private String name; public Person(String name) this.name

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αναφορές Αντικείμενα ως ορίσματα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αναφορές Αντικείμενα ως ορίσματα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αναφορές Αντικείμενα ως ορίσματα Η μνήμη του υπολογιστή Η κύρια μνήμη (main memory - RAM) του υπολογιστή κρατάει τα δεδομένα για την εκτέλεση των προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 Δημιουργήστε μια κλάση με όνομα Metro που θα παριστάνει τη μονάδα μέτρησης μήκους. 1 μέτρο έχει υποδιαιρέσεις : 1m =10dm =100cm =1000mm.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αναφορές Μέθοδοι που επιστρέφουν αντικείμενα Copy Constructor Deep and Shallow Copies

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αναφορές Μέθοδοι που επιστρέφουν αντικείμενα Copy Constructor Deep and Shallow Copies ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αναφορές Μέθοδοι που επιστρέφουν αντικείμενα Copy Constructor Deep and Shallow Copies class Person { private String name; public Person(String name){ this.name

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Constructors, equals, tostring Αντικείμενα ως παράμετροι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Constructors, equals, tostring Αντικείμενα ως παράμετροι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Constructors, equals, tostring Αντικείμενα ως παράμετροι Constructors (Δημιουργοί) O Constructor είναι μια «μέθοδος» η οποία καλείται όταν δημιουργούμε το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Αντικειµενοστρεφής προγραµµατισµός

2.1 Αντικειµενοστρεφής προγραµµατισµός 2.1 Αντικειµενοστρεφής προγραµµατισµός Στον αντικειµενοστρεφή προγραµµατισµό (object oriented programming, OOP) ένα πρόγραµµα υπολογιστή είναι ένα σύνολο αλληλεπιδρώντων αντικειµένων. Μπορεί να ειπωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (JAVA) 11/3/2008

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (JAVA) 11/3/2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (JAVA) 11/3/2008 Κατασκευαστές (Constructors) Ειδικός τύπος μεθόδων, οι οποίες: - είναι public και έχουν το ίδιο όνομα με αυτό της κλάσης - χρησιμοποιούνται για να αρχικοποιήσουν κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java III

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java III ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εισαγωγή στη Java III Ισότητα Strings class StringTest public static void main(string args[]) String x1 = "java"; String y1 = "java"; System.out.println("1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σύνθεση αντικειμένων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σύνθεση αντικειμένων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύνθεση αντικειμένων Παραδείγματα Τι γίνεται αν έχουμε ένα constructor που παίρνει όρισμα ένα πίνακα? public Car(int[] position) Αν ο πίνακας αλλάξει μέσα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 1 ο ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οι ασκήσεις αυτού του φυλλαδίου καλύπτουν τα

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείµενα. ηµιουργία και χρησιµοποίηση αντικειµένων. ηµιουργία αντικειµένων

Αντικείµενα. ηµιουργία και χρησιµοποίηση αντικειµένων. ηµιουργία αντικειµένων Αντικείµενα ηµιουργία και χρησιµοποίηση αντικειµένων ηµιουργία αντικειµένων Για να δηµιουργήσω ένα νέο αντικείµενο χρησιµοποιώ τον τελεστή new µε τοόνοµατηςκλάσηςαπότηνοποίαθέλωναδηµιουργήσωένααντικείµενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java III

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java III ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εισαγωγή στη Java III Το if-else statement Το if-else statement δουλεύει καλά όταν στο condition θέλουμε να περιγράψουμε μια επιλογή με δύο πιθανά ενδεχόμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Διάλεξη 6 : ΠΙΝΑΚΕΣ

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Διάλεξη 6 : ΠΙΝΑΚΕΣ Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Διάλεξη 6 : ΠΙΝΑΚΕΣ Κων. Κόκκινος ΠΙΝΑΚΕΣ (ARRAYS) Είναι χώροι της μνήμης για προσωρινή αποθήκευση δεδομένων του ίδιου τύπου. Οι πίνακες είναι δομές δεδομένων που τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αναφορές Μέθοδοι που επιστρέφουν αντικείμενα Copy Constructor Deep and Shallow Copies

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αναφορές Μέθοδοι που επιστρέφουν αντικείμενα Copy Constructor Deep and Shallow Copies ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αναφορές Μέθοδοι που επιστρέφουν αντικείμενα Copy Constructor Deep and Shallow Copies class Person { private String name; public Person(String name){ this.name

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 - Αντικειμενοστραφής Υλοποίηση του Συστήματος Κατανομής Θέσεων σε Προγράμματα Σπουδών

ΕΡΓΑΣΙΑ 4 - Αντικειμενοστραφής Υλοποίηση του Συστήματος Κατανομής Θέσεων σε Προγράμματα Σπουδών ΕΡΓΑΣΙΑ 4 - Αντικειμενοστραφής Υλοποίηση του Συστήματος Κατανομής Θέσεων σε Προγράμματα Σπουδών Ημερομηνία Ανάθεσης: 16/11/2017 Ημερομηνία Παράδοσης: 30/11/2017 (14 ημέρες) Τελευταία Ώρα Παράδοσης: 9:00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σύνθεση αντικειμένων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Σύνθεση αντικειμένων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σύνθεση αντικειμένων class Person { private String name; public Person(String name){ this.name = name; public String getname(){ return name; class Car { private

Διαβάστε περισσότερα

Για την υλοποίηση του προγράμματος χρειάζονται 3 βασικές κλάσεις.

Για την υλοποίηση του προγράμματος χρειάζονται 3 βασικές κλάσεις. 3 η Σειρά Ασκήσεων Άσκηση 1 Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο θα διαχειρίζεται λογαριασμούς χρηστών (Accounts). Από το πρόγραμμα θα έχουμε δυνατότητα με το κατάλληλο μενού να δημιουργούμε νέους λογαριασμούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java II

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java II ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εισαγωγή στη Java II Strings Η κλάση String είναι προκαθορισμένη κλάση της Java που μας επιτρέπει να χειριζόμαστε αλφαριθμητικά. Ο τελεστής + μας επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραμματισμού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: Εκφράσεις, πίνακες και βρόχοι 14 Απριλίου 2016 Το σημερινό εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αναφορές Στοίβα και Σωρός μνήμης Αντικείμενα παράμετροι String Interning

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αναφορές Στοίβα και Σωρός μνήμης Αντικείμενα παράμετροι String Interning ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αναφορές Στοίβα και Σωρός μνήμης Αντικείμενα παράμετροι String Interning Αποθήκευση αντικειμένων Οι θέσεις μνήμης των αντικειμένων κρατάνε μια διεύθυνση στο

Διαβάστε περισσότερα

Wrapper Classes, Abstract Classes and Interfaces

Wrapper Classes, Abstract Classes and Interfaces Wrapper Classes, Abstract Classes and Interfaces Εβδοµάδα 3: Κλάσεις συσκευαστές, αφηρηµένες κλάσεις και διαπροσωπείες Αντικείµενα και µη-αντικείµενα Η Java παρέχει τύπους αντικειµένων και απλούς τύπους

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η μέθοδος main(), εμφάνιση μηνυμάτων, Java προγράμματα που εκτελούν αριθμητικές πράξεις Γαβαλάς Δαμιανός

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I(5 ο εξ) Εργαστήριο #4 ο : Αποσφαλμάτωση (debugging), μετατροπές

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I(5 ο εξ) Εργαστήριο #4 ο : Αποσφαλμάτωση (debugging), μετατροπές Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I(5 ο εξ) Εργαστήριο #4 ο : Αποσφαλμάτωση (debugging), μετατροπές τύπων, δημιουργία τυχαίων αριθμών, λήψη εισόδου από χρήστη Λογικά λάθη public class ShowLogicErrors

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος Δεδομένων, Μορφοποίηση Δεδομένων Εξόδου. (Διάλεξη 7) Είσοδος/ Έξοδος

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος Δεδομένων, Μορφοποίηση Δεδομένων Εξόδου. (Διάλεξη 7) Είσοδος/ Έξοδος Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος Δεδομένων, Μορφοποίηση Δεδομένων Εξόδου (Διάλεξη 7) 1 Είσοδος/ Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράμματα πρέπει να πάρουμε κάποια δεδομένα και να δώσουμε αποτέλεσμα Συνάρτηση εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 (10/7/2015) ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α 1. (3.5 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος Δεδομένων, Μορφοποίηση Δεδομένων Εξόδου. (Διάλεξη 7)

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος Δεδομένων, Μορφοποίηση Δεδομένων Εξόδου. (Διάλεξη 7) Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος Δεδομένων, Μορφοποίηση Δεδομένων Εξόδου (Διάλεξη 7) 1 Είσοδος/Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράμματα πρέπει να πάρουμε κάποια δεδομένα και να δώσουμε αποτέλεσμα Συνάρτηση εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 1 ο ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οι ασκήσεις αυτού του φυλλαδίου καλύπτουν τα

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I(5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I(5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I(5 ο εξ) Εργαστήριο #2 ο : Ανατομία προγραμμάτων εφαρμογών, η μέθοδος main(), εμφάνιση μηνυμάτων, Java προγράμματα που εκτελούν αριθμητικές πράξεις 2 Ανατομία ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Παράδειγμα Κληρονομικότητας Γενικευμένες κλάσεις Παράδειγμα κληρονομικότητας Έχουμε ένα σύστημα διαχείρισης εισιτηρίων μιας συναυλίας. Το κάθε εισιτήριο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Διάλεξη 2 : ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Διάλεξη 2 : ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Διάλεξη 2 : ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΕΛΕΣΤΕΣ & ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ Κων. Κόκκινος Μεταβλητές-1 Οι μεταβλητές αποτελούν θέσεις μνήμης στις οποίες αποθηκεύονται τιμές αντίστοιχες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V : Εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν δηµιουργία κλάσεων στη Java.

Κεφάλαιο V : Εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν δηµιουργία κλάσεων στη Java. Κεφάλαιο V : Εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν δηµιουργία κλάσεων στη Java. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εργαστηριακές ασκήσεις οι οποίες αφορούν τη δηµιουργία και την χρήση κλάσεων στη Java. Ποιο

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #4 ο : Αποσφαλμάτωση (debugging), μετατροπές

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #4 ο : Αποσφαλμάτωση (debugging), μετατροπές Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Εργαστήριο #4 ο : Αποσφαλμάτωση (debugging), μετατροπές τύπων, δημιουργία τυχαίων αριθμών, λήψη εισόδου από χρήστη Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Λογικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 [3/11/2015].

Μάθημα 1 [3/11/2015]. Μάθημα 1 [3/11/2015]. Στην πρώτη διάλεξη πραγματοποιήθηκε επανάληψη της γλώσσας Java και ως εξάσκηση επιλύθηκαν οι ασκήσεις της Εξεταστικής Περιόδου 2015 οι οποίες κοινοποιούνται μαζί με ενδεικτική λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) Ένα μεγάλο παράδειγμα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) Ένα μεγάλο παράδειγμα. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) Ένα μεγάλο παράδειγμα. Κληρονομικότητα Employee name hiringdate getname gethiringdate Οι παράγωγες κλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια Ανδριάνα Πρέντζα aprentza@unipi.gr Εργαστηριακός Συνεργάτης: Δρ. Βασιλική Κούφη vassok@unipi.gr Περιεχόμενα Java Classes Java Objects Java

Διαβάστε περισσότερα

Τι χρειάζεται ένας φοιτητής για τη σωστή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μαθημα;

Τι χρειάζεται ένας φοιτητής για τη σωστή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μαθημα; Εισαγωγή Τι χρειάζεται ένας φοιτητής για τη σωστή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μαθημα; 1. Σελίδα μαθήματος Εγγραφή Ο κάθε φοιτητής πρέπει να κάνει εγγραφή στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα e-class

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Κατασκευάζοντας Ημερολόγια. Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/02/2018 Ημερομηνία Παράδοσης: 13/03/2018, 09:00

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Κατασκευάζοντας Ημερολόγια. Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/02/2018 Ημερομηνία Παράδοσης: 13/03/2018, 09:00 ΕΡΓΑΣΙΑ 2 Κατασκευάζοντας Ημερολόγια Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/02/2018 Ημερομηνία Παράδοσης: 13/03/2018, 09:00 Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας άσκησης είναι η απόκτηση εμπειρίας στη χρήση πινάκων (πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου. ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 2.6: Είσοδος / Έξοδος εδοµένων, Μορφοποίηση εδοµένων Εξόδου ( ιάλεξη 7) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ 1 Είσοδος/ Έξοδος Σε σχεδόν όλα τα προγράµµατα πρέπει να πάρουµε κάποια δεδοµένα και να δώσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Διάλεξη 9 : ΑΦΗΡΗΜΕΝΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Διάλεξη 9 : ΑΦΗΡΗΜΕΝΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Διάλεξη 9 : ΑΦΗΡΗΜΕΝΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ INTERFACES ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ (INNER CLASSES) Αφηρημένες Κλάσεις (Abstract Classes) (1/6) Οι αφηρημένες κλάσεις χρησιμοποιούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 17/1/08

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 17/1/08 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 17/1/08 Constructors (Κατασκευαστές) Ειδικός τύπος μεθόδων που δημιουργούν αντικείμενα μιας κλάσης και: Εκτελούνται κατά την αρχικοποίηση των αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java II

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java II ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εισαγωγή στη Java II HelloWorld.java class HelloWorld public static void main(string args[]) // print message System.out.println( Hello world! ); javac HelloWorld.java

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Χρήσης του DrJava

Παραδείγματα Χρήσης του DrJava Παραδείγματα Χρήσης του DrJava Version 1.1 Επιμέλεια: Κόγιας Δημήτρης, Χαράλαμπος Πατρικάκης, Εργαστήριο Αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού [1] Πίνακας Περιεχομένων Κεφάλαιο 1. Προγράμματα για εξάσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

B. Ενσωμάτωση Ιθαγενών Μεθόδων

B. Ενσωμάτωση Ιθαγενών Μεθόδων B. Ενσωμάτωση Ιθαγενών Μεθόδων Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε: Να δημιουργείτε κώδικα Java που θα φορτώνει βιβλιοθήκες και θα καλεί ιθαγενείς μεθόδους (native methods). Να χρησιμοποιείτε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αναφορές Στοίβα και Σωρός Αναφορές-Παράμετροι String Interning

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Αναφορές Στοίβα και Σωρός Αναφορές-Παράμετροι String Interning ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αναφορές Στοίβα και Σωρός Αναφορές-Παράμετροι String Interning new Όπως είδαμε για να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο χρειάζεται να καλέσουμε τη new. Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Κλάσεις. Τροποποιητές, ιασυνδέσεις, Πακέτα. Τροποποιητές ελέγχου προσπέλασης µεταβλητών και µεθόδων

Κλάσεις. Τροποποιητές, ιασυνδέσεις, Πακέτα. Τροποποιητές ελέγχου προσπέλασης µεταβλητών και µεθόδων Κλάσεις Τροποποιητές, ιασυνδέσεις, Πακέτα Τροποποιητές ελέγχου προσπέλασης µεταβλητών και µεθόδων Υπάρχουν 4τροποποιητές: default, public, private, protected. Default: εν προηγείται τροποποιητής του ονόµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Δομημένος Προγραμματισμός Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr 2 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++ Φύλλο Διαγωνίσματος Ακαδημαϊκό εξάμηνο: Χειμερινό

Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++ Φύλλο Διαγωνίσματος Ακαδημαϊκό εξάμηνο: Χειμερινό Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++ Φύλλο Διαγωνίσματος Ακαδημαϊκό εξάμηνο: Χειμερινό 2013-14 Διδάσκων: Γεώργιος Παπαϊωάννου Μονογραφή επιτηρητή: Στοιχεία Φοιτητή (συμπληρώνεται από το φοιτητή) Όνομα: Αίθουσα/αμφιθέατρο:

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ. Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού

Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ. Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Σημειώσεις του εργαστηριακού μαθήματος Πληροφορική ΙΙ Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, Εαρινό εξάμηνο Οι σημειώσεις βασίζονται στα συγγράμματα: A byte of Python (ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι. Μέθοδοι ηµιουργοί, Υπερφόρτωση και Υπέρβαση Μεθόδων

Μέθοδοι. Μέθοδοι ηµιουργοί, Υπερφόρτωση και Υπέρβαση Μεθόδων Μέθοδοι Μέθοδοι ηµιουργοί, Υπερφόρτωση και Υπέρβαση Μεθόδων Μέθοδοι Οιµέθοδοικαθορίζουντηνσυµπεριφοράενόςαντικειµένου. Τα βασικά µέρη από τα οποία αποτελείται µία µέθοδος είναι τα εξής: Το όνοµα της µεθόδου

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά υπολογιστών Εργαστήριο 9 Κλάσεις στην Python. Σκοπός της 9ης άσκησης είναι να μάθουμε αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό στην Python.

Γραφικά υπολογιστών Εργαστήριο 9 Κλάσεις στην Python. Σκοπός της 9ης άσκησης είναι να μάθουμε αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό στην Python. Γραφικά υπολογιστών Εργαστήριο 9 Κλάσεις στην Python Σκοπός της 9ης άσκησης είναι να μάθουμε αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό στην Python. 1. Εισαγωγή Κάθε χαρακτήρας σε ένα παιχνίδι χρειάζεται κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 1 ο ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Οι ασκήσεις αυτού του φυλλαδίου καλύπτουν τα

Διαβάστε περισσότερα

9:00-10:00 π.μ. (60 λεπτά) Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου, 2016

9:00-10:00 π.μ. (60 λεπτά) Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου, 2016 Πανεπιστήμιο Κύπρου Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΠΜ 401: Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής, 2016 Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17, Χειμερινό Εξάμηνο 1 η Ενδιάμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Ημερομηνία Ανάρτησης: 05/10/2015 Ημερομηνία Παράδοσης: 19/10/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος αυτής της εργασίας είναι η χρησιμοποίηση δομών ελέγχου και βρόγχων. ιαβάστε προσεχτικά το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

HY-252 Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός. Χειµερινό Εξάµηνο 2010 ιδάσκων: Χριστοφίδης Βασίλης. Ηµεροµηνία Παράδοσης: 15/10/2010

HY-252 Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός. Χειµερινό Εξάµηνο 2010 ιδάσκων: Χριστοφίδης Βασίλης. Ηµεροµηνία Παράδοσης: 15/10/2010 HY-252 Αντικειµενοστραφής Προγραµµατισµός Χειµερινό Εξάµηνο 2010 ιδάσκων: Χριστοφίδης Βασίλης 1 η Σειρά Ασκήσεων Ηµεροµηνία Παράδοσης: 15/10/2010 Άσκηση 1 Loops, IO (20%) Όνοµα αρχείου : Assign1_username.java

Διαβάστε περισσότερα