MAJANDUSAASTA ARUANNE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "MAJANDUSAASTA ARUANNE"

Transcript

1 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Tartu Maheaed registrikood: tänava/talu nimi, Riia 38 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond postisihtnumber: e-posti aadress: veebilehe aadress:

2 Mittetulundusühing Tartu Maheaed a. majandusaasta aruanne Sisukord Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 8 Bilanss 8 Tulemiaruanne 9 Rahavoogude aruanne 10 Netovara muutuste aruanne 11 Raamatupidamise aastaaruande lisad 12 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 12 Lisa 2 Raha 12 Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud 12 Lisa 4 Tööjõukulud 13 Lisa 5 Seotud osapooled 13 Aruande allkirjad 14 2

3 # #%&# %()%) #)+), %& %..)/ %()%4%%5#4,4 #4 )566, )8%9 8:(;% %<=><<? <=23ΑΒ3Χ<< Ε<ΦΓ?>ΗΓΙΕ Εϑ # #<Φ>Ε <ΚΛ<Γ<<Μ>ΓΝΓ=>ΓϑΛΜΗΗ=ΝΓΓΟΓΙΓ=Λ <8<?ΕΠΘΚΧ<?ΗΗϑΕ=ΜΗΗ?Γ=ΡΜΕ=Ν<<ϑ<>ΓΣ?Λ <ΚΛ<Γ<<ΦΛ Ε=>Φ<>ΛΛ Γ< Γ ΜΗΗ=><>Γ>Λ ΛΝΕ=Μ<Ν</012<<=><Μ=3 ΓΓ =Λ<ΦΕ< ϑλ?θπε=< <ΙΛΜ<ΚΓ < Ε>Λ ΛΝΕ=Μ<Ν<>ΤΓ>ΙΓ=ΛΛϑΕΜΕ=Λ?ΛΥΙΓ>ΙΛ?ΠΕΚΕ?>Ε?ΛΟ Η??<Λ Λ=ΛΜΦΓΓ>Γ?Γ ΛΡΜΕΓϑΗ Μ<Π<?ΧΕΠΗ=Γ>ΓΓΝ=Λ>3 /3 8%&+4#ς.%,%5)9 )& ;<< Ε<ΦΓ=ΑΝΛΛΟΦΕ<ΦΓ=>ΗΓΙΕ=8<Φ Γ>Τ <Ν<ΜΛ?ϑΦΓ?ΕΠΧ<ΙΓ ΛΧ<Λ>>ΛΝ<?ΙΓ=><ΙΓ ΛΡΙΓ??Λ=Η=<?Λ=Γϑ %ΝΗ&Η=Λ Ν<?ϑΧΕΚ<>Ε=Λ=>Ρ5Σ??Γ5<ΦΛ?9ΛΚΛ>Τ <Ν<<Γ<=>Χ< ΓΦΧ<Ι#ΓΓ>=Λ ΘΓ=<Ν<ΚΛ=<Γ<=>3 ΕΕΦ >Τ Ε ΛΓ?ΛΩ Ξ3 %%5% # )4.,).# &;% #) %%# 554 ),ς9;%;%+% 4.) %ΠΦΓ??Γ=>ΗΓΙΕ=Ι<<Μ<=Ε>Ε=ΛΓ ΝΛ >ΕΕΦ Γ ΕΕ>ΛΙ<<>ΣΜΜΓϑΛΝΤ?Χ<Χ< <ΙΓ ΛΧ<<Γ< ϑε=κηη<χ< <?Ε=><ΙΓ Λ3)=ΓΙΛ=><<=><><? <=>ΤΓ=Ι<ΚΕ=<Γ< ϑε=>λ ΛΝΕ= ΘΓ=<Ν<ΚΛ<Γ<=Ρ=<ΙΕ>Γ=<ΓΙΛ?Γ <?> ΧΕΕΦϑΛΙ<<ϑ9ΛΚΛ>Τ <Ν<ΠΓΓΦΜΗ <=3 8Γ?ϑΓ? ΘΓ=<Ν<ΚΛΙ<ΚΛ<Λϑ &4 # #%9+ /Ψ3<ΠΦΓ??>ΗΓΙΕ=Γϑ9ΛΚΛ>Τ <Ν<<Γ<=ΜΗΦΓ=>Ε=><? Εϑ3 Β3 %()%4% )5 # #<Φ>ΕΙ<ΚΛ<Λϑ/012<<=><Σ?ϑΜΗΗ=Η?ΛΜΜΕΕ?Ε><>ΓΝΤ?Χ<1Ζ3ΧΕΕ ΓΜ=9ΛΚΛ>Τ <Ν<<Γ<Ι<<?ΘΜΜΛΠ?<>=Γ?38<Φ<ΜΕΦΓΜΜΕ=ΜΗΗ=Η?ΛΜΕΠΓϑ<ΙΓ=ΛΤΦ<Γ?Ι Γ ΜΗΜΜΕΛΓ>Ε? ΕϑΜ<ΜΝΗΗΦΕΙΓ>3 ΛΛ < ΝΘΛ>ΓΛ>>Λ # #<Φ>Ε <ΚΛ<ΛϑΛΦ<ΜΗΦΦ<?Γ ΛΣ?ϑΜΗΗ=Η?ΛΜΞ03ΧΕΕ Γ?+Λ Γ<?Γ=>ΓϑΛΜ?ΕΟΓ=3

4 8Γ?ϑΓ?Ι<ΚΛ<Λϑ ΓΜΕϑ9ΛΚΛ>Τ <Ν<<Γ<Ι<<?ΘΜΜΛΠ?<>=Γ?3 Ψ3 ) 4 ).) (4 8)).%& ;ΕΕ Γ?ΘΠΕ=ΝΘΛ>Γ ΘΓ=Ν<ΚΛ<Γ<=Λ>>ΛΛ=ΓΙΛ ΛΣΚΓ=ΠΛΛ Φ<Φ<Χ<ΙΓ ΛΥΜ<ΛΝ<>Γ?ΤΟΓΙ<< Γ ΜΣ?Ν<>Γ ΠΗΦ < ϑγ>3)λ=ιτφμη?γπηφ < ϑισσ< Γ >ΛΛ Γϑ<>Ε?Ε # >Λ ΛΝΕ=ΛΜ=3 Σ Γ=Λ Λ=<<ΜΗ?Γ?Γ Γ [0Μ ΠΗΦ < ϑγ>3 ΣΣΜΧΤΤΟΧΕΟ</01Β<<=><==Λ Γ?ΛΓ<ΟΜ<Χ<=><ΙΓ=>ΧΤΦ ΙΓ=Λ=Ι<Χ< ϑε=<<=>< <ΦΕ< ϑλ=ρ< <Η? Ε Λ?ϑΕϑΡΛ>=ΕΙΙ<Η?Γ ΓΨ0) &3 [3 5%&96,% %%) <ΓΜΕΕΜΗ?Ι< ϑ<? Τϑ<?<?5<Φ?ΗΝ<ΠΤΛΝ<ϑΛ<Χ<?>ΗΓΙΕ=Γ=>ΕΙΓ= ΕΦ <Φ<Χ<ΙΓ Λ5<Φ?ΗΝ<<Λϑ<3 6=<?Λ=Γϑ4ΝΓΜ<5Τ=ΠΛΦΡ#ΛΦΧΛ6 Ρ%ΝΗ&Η=Λ Ν<?ϑΧ<[5<Φ?ΗΝ<Λ?< ΓΜΜΕ3#ΛΜΜΓ=ΝΘΓΙ<?Ε=5<Φ?ΗΝ< ΜΗ ΕΜΗ <<Γ<=<Λ <ΝΛΛ><3%? Ε?<=Γ>ΗΓΙΓ=ΡΜΕΓϑ=Σ Γ=ΛΜ=Π<Φ<ΜΕΝ< ϑ<<?γϑ?θκμε=γϑφ<χ<>γ=λϑ Γ >Ε?ΛΟ>ΘϑΛϑ<ΡΛ>=Λ??Λ=Ν<ΦΧ<>ΕϑΠΓΓΦΜΗ <=Η <Ν<?ΓΜΕΦΕΕΙΓ?ΗΗΙΓ Λ Γ ΛΛ=ΜΤ>>=Λ??Λ ΚΗΗ?ϑ<ΙΓ ΛΜΗΙΠ?Γ>=ΛΛΦΓ>Εϑ3 8Γ?ϑΓ?5<Φ?ΗΝ<ΜΗ ΕΜΗ <<Λϑ3 ]3 #%&# 94..%%4%. ) 66& /Β3<Ε Ε=>Γ?>Ε?ΓϑΜΗΜΜΕ <ΚΛ<Γ<ΠΗΗ?>ΜΕ>=Ε>ΕϑΗ=<ΠΗΗ?ΛϑΡΜΛ=Η ΚΕΝΓ><>Εϑ?Γ <<Γ< ϑε=λ ΛϑΛ ϑ<ιγ=λ=>#<φ>ε=36=<?λ=γϑυ ΓΓΙ,<><?Γ Ρ#ΛΦΧΛ6 Ρ%ΝΗ&Η=Λ Ν<?ϑΧ<9<ΕΦ< ΓΟΗΠΕΕ#<Φ>Ε <ΚΛ<Γ<=>Ρ % Λ?Γ 8ΛΦΙ <Γ< ϑε=σκγ=>ε=> #ΓΓ Γ<ΛϑΡ 5<ΦΙΛ 6>Ε ΜΕ?>ΕΕΦΓ<Γ<=> Ε= :ΕΡ ΛΦ?Λ 5<ΦΦΗΑ5<?ΟΛΦ <<Σ?ΓΜΗΗ?Γ=> Γ ΗΙ< >ΗΛ>Ε=Λ Λ>>ΛΝΘ>ΙΓ=Λ?Λ < ϑγ= Μ< ;< ΓΜ< &ΕΕ=Ι<< 9ΗΗϑΕ=Ι<Χ<=>3 6>=Ε=><>Γ >ΛΚ< Λϑ<=ΠΓϑΓ ΜΗΗ=> ϑ?γ <Γ< ϑε=λ <ΦΛ ϑ<ιγ=λμ= #<Φ>Ε?Γ <=3 5ΗΗ=> ΝΘΦ Γ=>ΓΜΕ ΓΙΛΜ= =<Γ #<Φ>Ε 9Γ <<Γ< ϑε=λ ΗΗΦΕΙ3 ΗΗΦΕΙΓ ΜΘΓ Λ Η?Ε?Γ=ΛΙ<Μ= ΛΛ=ΙΤΦ ΓΜ=Η ΠΣ=ΓΝ<>Λ?Γ <<Λϑ<ϑΛ>ΛΜΛ#<Φ>Ε=ΡΙΓ??ΛΜ==<<ΝΕ><ΙΓ=ΛΜ=ΠΣΣ><Μ=ΛΓ _ΗΦΙΛΛΦΓϑ< ΠΗ?ΓΓ>ΓΜ<>Λ ΜΕΧΕ ϑ<γϑ Γ Π<ΜΜΕϑ< ΗΙ< Η=ΜΕ=>Λ<Ν<Λ>?Γ <<Γ< ϑε=λ <ΦΛ ϑ<ιγ=λ? >ΛΚ><Ν<>Λ Η>=Ε=>ΛΧΕΕΦΛ=3

5 Ζ3 #%&# 94..%%4%. )&%##%&)#5 <ΚΛ<Γ< ΛΛ=>ΝΛϑ<ΙΓ=Λ? Χ< 9Γ <<Γ< ϑε=λ ΗΗΦΕΙΓ >ΗΛ>Ε=Λ? >ΗΓΙΕ= /[3 =ΛΠ>ΛΙΟΦΓ? 9Γ <<Γ< ϑε=λ Φ<>><ΦΛ>Μα Α % Λ?Γ < ΠΗΦϑΓΚΗΗ Λ Λ>>Λ ΜΗ Ε Λ= 12 Γ ΓΙΛ=>Ρ ΜΛ= #<Φ>Ε?Γ <<Λϑ<ϑΛ>Ε>ΝΕΙΓ=ΛΜ==ΘΓ>=ΓϑΦ<><=>Λ? ΘΓ=<Ν<ΚΛ<Λϑ<Ρ=Λ<?>9ΛΚΛ>Τ <Ν<<Λϑ<Ρ=ΘΓϑΛ>ΓΜ<?ΤΟΓ (ΓΓ <?Γ <<Γ<Ι<<ϑΛ Γ ΜΗ Ε Λ>ΓΝΓΓΙ<Μ=ΙΕ?ΧΛΓϑΝ<ΚΛ><Ι<9Η>>Λ?<=>Λ<Γ<ΚΗΗΝΓΡΜΕ=>Ε>ΝΕ=ΓΙΛ Μ<?<=>Λ<Γ<ΘΠΠΛ<Γ< <3 #<Φ>Ε?Γ <<Γ< ϑε=λφ<>><φλ>μλπ?<μ<>χ<πγ?>φλ>μλ=>β_η>η<ε>ηφ ΛΦ?Λ5<ΦΦΗΑ5<?ΟΛΦ χ3 103 #%&# 94..%%&).+ 5%,% )8%. #% 4.) %ΝΗ &Η=Λ Ν<?ϑΓ Χ< ΓΓΙ,<><?Γ Γ ΛΛ=>ΝΛϑ<ΙΓ=Λ? Γ #<Φ>Ε 9Γ <<Γ< ϑε=λ ΗΗΦΕΙΓ Λ ΓΓϑΓ <?? Η=<?Λ=ΓΙΛΙΕΕϑ<>Ε=>Λ>Λ ΛΙΓ=Λ?#<Φ>Ε?Γ <<ΦΛ ΕΜ<Ν<==Λ3 #<Φ>Ε9Γ <ΝΗ?ΓΜΗ ΕΝΘ>>Γ=Ν<=>ΕΙΤΤΦΕ=Λδ#<Φ>Ε?Γ <<ΦΛ ΕΜ<Ν<<<=><>ΛΜ=/01ΞΑ/0/0ΕΕΛ ΦΛϑ<Μ>=ΓΗΗ ΓΜΓ Γ><ΙΓ ΛΧ<#<Φ>Ε?Γ <ΛΛ?<ΦΝΛ=>Φ<>ΛΛ Γ</01ΒΑ/01]Ν<=>ΕΝΘ>ΙΓ Λδ3 Λ??ΛΛΛ? ΘΕ Φ<<ΙΛ=Η>=Ε=><>ΓΙΕΕΚΕ? <=Υ Ξ0313 <ΦΝΛ=><ϑ< #<Φ>Ε 9Γ <<Γ< ϑε=λ ΗΗΦΕΙΓ Η=<ΠΗΗ?>Λ ΣΚΓ=Λ>>ΛΠ< ΛΜΕ < Γ =Θ <=><ϑ< ΙΛΛ>ΙΛΞ3131 Λ?Χ<=>Λ ΛΝΕ=ΧΤΦ ΙΓ=Λ?>Υδ#Γ ΓΙΕ=>Λ?ΗΗΙΓ Λ?Γ <<Γ< ϑε=λ<φλ ΕΜ=?Γ <?Γ=Λ Λ?ΕΝΓΓ=Γ ΣΚΛ Η=< <Ρ =Κ ΠΣ=ΓΜ<=Ε>Ε=Λ <?Γ <<Λϑ<ϑΛ?ΗΗΙΓ=Λ ΝΘΓΙ<?ϑ<ΙΓ Λ?Γ <<Γ< ϑε=λμ= =ΗΟΓ?ΓΜΛ?Ι<<ϑΛ?3δ 5ΗΗ=<ΦΛ ΕΜ<Ν<>ΤΓΛ ϑε=λ>>λπ< ΛΜΕ <Λ=Γ><=ΓΙΛΜ<Μ<<=ΜΓΦΧ<ΡΙΓ??Λ=Η?ΓΝΤ?Χ<>ΗΗϑΕϑ=ΕΕΦΚΕ?Μ <Φ ΕΙΛ >ΛΡΙΓΜ=?Γ <<Γ< ϑε=λλϑλ ϑ<ιγ ΛΗ Η?Ε?Γ Λ3 8Η?ΓΓ>ΓΜ<>ΛΙΘΧΕ><ΙΓ=ΛΠΦΗ>=Λ==ΧΤ>ΜΕ=ΧΕΟ</01Β<<=><?=<Ι<ϑΛ>ΛΛΙ<ϑΛ=Γ==ΛΝΓΓΙ=Γ=Λ <#<Φ>Ε?Γ <<ΦΛ Ε=>Φ<>ΛΛ Γ<==Λ3 11. %..)94..%, & 4%& #)9 <ΚΛ<ΛϑΗ Η? ΕϑΛ=Γ ϑ<>εϑμ<% Λ?Γ <,Γ=ΓΗΗ ΓΜΗ ΜΕΦ=Γ<ΦΕ>Λ?ΕϑΛ?ΡΜΕ <ΣΜ=ΝΘΓϑΕ> ϑλ=> % Λ%Λϑ?Γ α>λ Λ?ΛΟΧΕ=> ΓΙΛ?>?Γ <<Γ< ϑε=λνθγι<?ε=>λεεφγιγ=λ <% Λ?Γ <?Γ <Η=<=Υ Κ>>Π=Υεε< Λ?Γ <ΠΗΦ><<?3_Γ?Λ=3φΗΦϑΠΦΛ==3γΗΙε/01Βε01ε< ΛΑ<Λϑ?Γ Α>Ε>ΝΕ=>Ε=Α13Πϑ_ Ζ3 ΗΜ>ΗΗΟΦΓ? >ΗΓΙΕ= % Λ?Γ <,Γ=ΓΗΗ ΓΜΗ ΜΕΦ=Γ ΝΘΓϑΕ> ϑλ >Ε>ΝΕ=><ΙΓ Λ % Λ?Γ < Κ<ΦΕΦ<<Ι<>ΕΜΗ Ε=ΡΜΕ=ΜΘ?<=ΓϑΜ< # #<Φ>Ε <ΚΛ<Λϑ=ΛΓ=ΕΜΗΚ<ϑΧ< Τ ΛΙΕ=Λϑ?Γ <<Γ< ϑε=λ <ΦΛ ϑ<ιγ=λ=>3 <ΚΛ<ΛϑΜΗΗ=#<Φ>Ε9Γ <<Γ< ϑε=λ_ηηφειγ <ΧΤ>Μ<=% Λ?Γ <ΝΓ=ΓΗΗ ΓΜΗ ΜΕΦ=Γ

6 ΜΗ =Ε?><>=ΓΗΗ ΓϑΛ?Η=<?ΛΙΓ=>Μ</01Β<<=><? Γ Η Π<Φ> ΛΦΜΗ ΜΕΦ=ΓΜΗΦΦ<?ϑ<Χ<>Λ?ΛΧ<#<Φ>Ε?Γ <?Λ?Γ <Γ< ϑε=λνγ=γηη Γ<ΦΛ ϑ<ιγ=λ?χ<λ??ενγγιγ=λ?3 8Γ?>ΓϑΛ?Γ??Ε=>Φ<>=ΓΗΗ Γϑ> => % Λ%Λϑ?Γ αβ<??γμ<=υκ>>π=υεε< Λ?Γ <ΠΗΦ><<?3φΗΦϑΠΦΛ==3γΗΙχ3 12. %()%4%(66%;%9:8 84 /3 ΗΝΛΙΟΦΓ?>ΗΓΙΕ=ΜΕ?>ΕΕΦΓ=<?Η Γ= %ΦΚΓΓΝα # #<Φ>Ε <ΚΛ<ΛϑΚΗΗ<Χ<?ΘΠΕΠΓϑΕ3 ΓΓΙ,<><?Γ ΠΓϑ<=ΗΙ<=ΕΝΓ=ΛΝΓ=ΓΓϑΓΠΘΚΧ<?Λ>>ΛΜ< ϑλ5ηπλ Κ< Λ Γ?Γ <<Λϑ<ϑΛ=> Γ =Λ??Λ?Λ ΧΤΦ Λ=ΣΚΓ Λ<Χ<ΝΛΛ>ΙΓ ΛΧ<Μ<<=<ΝΘ>Λ>Εϑ= ΓΜΦ<<ΙΓ <Ε>ΓΙΓ Λ3 8Γ?>ΓϑΛ? # #<Φ>Ε <ΚΛ<ΛϑΚΗΗ<Χ<?ΘΠΕΠΓϑΕΜΕ?>ΕΕΦΓ=<?Η Γ=%ΦΚΓΓΝ3

7 9:8)# )5 (4..%.+/012%% #%#)+), #)) 5 )56(#% #Λ ΛΝΕ==ΕΕ ϑ<ϑλ=>μθγ ΛΛϑΕΜ<Ι<ϑΗ?ΓϑΠΗ?ΓΓ>ΓΜ<>ΛΜΕΧΕ ϑ<ιγ=λ Γ ΠΦ<Μ>Γ?Γ=Λ<Γ< ϑε=λ =ΕΕ ϑρ>τκλ?λπ< Ε<?>ΧΤΓϑΠΛ<>ΤΓΛ?ΓΜΕ?>ΝΤ?Χ<<Ν<?ΓΜΜΗΙΙΕ ΓΜ<>=ΓΗΗ Χ<Κ<ΦΓϑΕ=ΡΠΓ ΛΙ >< <=? ΜΛ=<Γ< <ΗΦ < Γ=<>=ΓΗΗ Γ<ΦΛ ϑ<ιγ Λ3 8Η?ΓΓ>ΓΜ<>Λ ΜΕΧΕ ϑ<ιγ ΛΥ <Ν<?ϑ<=ΓΙΛ >Λ Λ?ΓΜΜΕ Χ< =Γ=Ε?Γ=> ΙΘΧΕ #<Φ>Ε?Γ < <ΦΛ ΕΛΛ=ΙΤΦΜΓϑΛ?ΛΡ?Γ <<Γ< ϑε=>>ε Ε=><><Μ=Λ ΣΣϑ<ΦΛ ΕϑΗΜΕΙΛ >ΓϑΛ><=ΛΙΛ?Η?Ε?Γ=Λ ΛΛ=ΙΤΦ Γ <3 <ΙΕ>ΓΠ< ΓΙΛ<?Ε=Λ?<ΓΛΙ<?ΛΜΗΗ=> ΝΘΦ Ε=>ΓΜΕ?ΛΡΙΓ=Η ΝΘ> ΕϑΛΛ=ΙΤΦ ΓΜ= Γ Η ΛΛ??ΤΟΓΦΤΤΜΓΙΓ=>Λ < Μ< ΧΕΟ<?ΗΗ Εϑ >Γ ΓΙΕ=Λϑ =Λ??ΛΜ=Ρ Λ> #<Φ>Ε?Γ <=ΕΜ= Μ<<ΦϑΓ=><Ι<Ι<<>ΣΜΜΛΡΙΓ=Η =ΗΟΓ?ΓΜΕϑΠΣ=ΓΝ<Μ=?Γ <<Γ< ϑε=λμ=3 8Φ<Μ>Γ?Γ Λ<Γ< ϑε=υνθ>=γιλ<μ>γγν=λ==λμ<=ε>ε==λεελι<<?<πγ ΘΓ=<Ν<ΚΛΠΓΓΦΜΗ <=Ρ<Λϑ >ΤΓ>Ε= ΜΓΓΦΛ?> ΚΕΝΓ?Γ=>Λ < ΜΛ= <=Ε=Γϑ <Λϑ< ΠΓϑ<Ι<3 9Γ=<Ι<<>ΣΜΓ =<ΓΙΛ Μ< 9ΛΚΛ >Τ <Ν< ΠΓΓΦΜΗ <=3 %Ν<?ΓΜ ΜΗΙΙΕ ΓΜ<>=ΓΗΗ Υ?Γ <<Γ< ϑε=λ <Μ>ΓΓΝ=Λ ΠΗΠΕ?<ΦΓ=ΛΛΦΓΙΓ=Λ < ΙΛ >Λ Λ?Λϑ< ΛΓ ΧΘΕϑ Εϑ36?ΓΙΛ< <Ν<?ΙΓ=ΚΕΝΓΜΗΦΦ<?ΙΛΛϑΓ< <=ΕΚ>?ΛΙ<3 <ΓΙΛΜ<Μ=ΙΛΛϑΓ<Μ<Χ<=>Ε=>Υ <χ/[3=λπ>λιοφγ8η=>γιλκλ=ρμε=,γ?χ<5ηκ?λφφττμγ=ιλγλ>λ ΛΝΕ=Λ=>ΕΕ>Λ?Ι<<?<ΠΠΓϑΛ? Γ Μ< #<Φ>Ε 9Γ <<Γ< ϑε=λ ΗΗΦΕΙΓ <=Ε><ΙΓ=Λ=>Υ Κ>>ΠΥεε><Φ>Ε3ΠΗ=>ΓΙΛΛ=3ΛΛε/ΖΞ2]0Ξε?Γ <Α ΠΗ>ΓΠΗ??ΕΙΛΚΛϑΑΗ>=ΓΝ<ϑΑΠΛΛ Φ<Ι<Γϑ Οχ >Λ?Λ=<<>Λ= δ8φγ??γ>ηη=δ β/[3023/012ρ >ΗΓΙΛ><Χ< %ΓΝΓ 8<ΦΓΧΘ Γχ ΦΤΤΜΓ= %ΝΗ &Η=Λ Ν<?ϑ Ι<<Κ<ΦΓΙΓ=ΝΘ>Λ>Λ=> ΘΓ=<Ν<ΚΛ <Γ<Ι<<?Ρ 8<Φ Γ >Τ <Ν< ΜΛ?ϑΦΓ ΜΗΦΦ<=><ΙΓ=Λ=>Ρ 5<Φ?ΗΝ< ΜΗ ΕΜΗ <<Γ< Φ<Χ<ΙΓ=Λ=> Γ <Γ<ΠΓϑ<ΙΓ=Λ Μ<=Ε?ΓΜΜΕ=Λ=> Γ Γ ΓΙ?ΓΜΕ=> ΙΘΘ>ΙΛ=>Υ Κ>>Π=Υεε<ΦΚΓΓΝ3ΛΦΦ3ΛΛεΝ<<><εΠΦΓ??Γ>ΗΗ=ΑΞ1Ψ (Τ=>ΓΧ<ΘΓ Λ<Λ =Λ?>>ΗΓΙΕ=Μ<Γ _Η=ΕΕ <ΙΓ ΛΑ ΓΓΠ<?ΧΕΜΕΓ=Λϑ<Η?ΓΑ <ΚΛ<Γ<=Η>=Γ<<?ΙΛΛϑΓ< Μ< <?Γ>=Λ==Λ3 (<ΦΓϑΕ=Λ=ΕΕ ϑυεε=γ>λ ΛΝΕ=ΓΛΓ>ΗΓΙΕ Εϑ. 6Φ < Γ=<>=ΓΗΗ Γ <ΦΛ ϑ<ιγ ΛΥ ΜΕ < Λ <ΙΕ= ΧΕΚ<>Ε=Λ?ΓΓΜΙΛΓϑ Η?Γϑ Σ?ΛΜΗΗΦΙ<>Εϑ ΙΕΕϑΛ >Λ ΛΝΕ=>Λ <Ρ ΛΓ ΧΤΤ Εϑ ΠΓΓ=<Ν<?> <Λ < >Λ Λ?Λϑ< # ΧΕΚ>ΓΙΓ=Λ =Γ=Ε?Γ=Λ <ΦΛ ϑ<ιγ=λ <Ρ Η?Γ ΠΦΗΟ?ΛΛΙΛΜΕ?ΕϑΗΜΕΙΛ >ΓϑΛΧΗΗΜ=Ν<Κ<?ϑ<ΙΓ=Λ <βφ<<ι<>επγϑ<χ<=<<ο=γγ=μγμγ Γ><ϑ<ΡΛ> <ΦΝΛΠΓϑ<ΙΓ ΛΗ ΙΛΓ?ΜΗΦΦ<=χ Γ ΝΤ <ΝΤΚΛ=ΛΜ=ΧΤΓ=ΕΚ>?Ε=?ΓΓΜΙΛ>Λ <3.ΛΛϑΜΓ>=<=ΜΗΚ<ϑ Ν<Χ<Ν<ϑ?<ΚΛ ϑε=γ3)λ=μτ>>ν<χ<ο< < <ΚΛ<ϑΕΕ=ΓΡ<Μ>ΓΓΝ=ΛΓϑΓ ΓΙΛ=ΓΡΜΛ=Η Ν<?ΙΓ=ΝΘ>Ι< Ν<=>Ε>Ε=>3

8 Mittetulundusühing Tartu Maheaed a. majandusaasta aruanne Raamatupidamise aastaaruanne Bilanss Lisa nr Varad Käibevara Raha Kokku käibevara Kokku varad Kohustused ja netovara Kohustused Lühiajalised kohustused Võlad ja ettemaksed 72 0 Kokku lühiajalised kohustused 72 0 Kokku kohustused 72 0 Netovara Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem Aruandeaasta tulem Kokku netovara Kokku kohustused ja netovara

9 Mittetulundusühing Tartu Maheaed a. majandusaasta aruanne Tulemiaruanne Lisa nr Tulud Liikmetelt saadud tasud Annetused ja toetused 0 35 Tulu ettevõtlusest Muud tulud Kokku tulud Kulud Mitmesugused tegevuskulud Muud kulud Kokku kulud Põhitegevuse tulem Aruandeaasta tulem

10 Mittetulundusühing Tartu Maheaed a. majandusaasta aruanne Rahavoogude aruanne Rahavood põhitegevusest Liikmetelt laekunud tasud Laekunud annetused ja toetused 0 35 Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest Muud põhitegevuse tulude laekumised Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest Kokku rahavood põhitegevusest Kokku rahavood Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

11 Mittetulundusühing Tartu Maheaed a. majandusaasta aruanne Netovara muutuste aruanne Kokku netovara Akumuleeritud tulem Aruandeaasta tulem Aruandeaasta tulem

12 Mittetulundusühing Tartu Maheaed a. majandusaasta aruanne Raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1 Arvestuspõhimõtted Üldine informatsioon MTÜ Tartu Maheaed 2014.a. raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti Vabariigi heast raamatupidamistavast, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid. Raha Raha ja selle ekvivalentidena on kajastatud kassas olevat sularaha ja raha pankade arveldusarvetel. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid otsemeetodil. Materiaalne ja immateriaalne põhivara MTÜ Tartu Maheaed ei soetanud aastal põhivara. Finantskohustused Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele ning muud võlakohustused) on võetud algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus. Annetused ja toetused Mitte-sihtotstarbelisi annetusi ja toetuseid kajastatakse tuluna hetkel, mil nende laekumine on praktiliselt kindel (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud). Tulud Tulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Kulud Kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Lisa 2 Raha Raha pangas Raha kassas Kokku raha Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud Mittesihtotstarbelised tasud Liikmemaksud Kokku liikmetelt saadud tasud

13 Mittetulundusühing Tartu Maheaed a. majandusaasta aruanne Lisa 4 Tööjõukulud Töötasusid aastal kellegile ei makstud. Lisa 5 Seotud osapooled Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga Füüsilisest isikust liikmete arv Juriidilisest isikust liikmete arv 1 1 Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes Kohustused Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad Ostud Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad Ostud Asutajad ja liikmed 63 Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad

14 Aruande digitaalallkirjad Aruande lõpetamise kuupäev on: Mittetulundusühing Tartu Maheaed (registrikood: ) majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud: Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg SIIM VATALIN Juhatuse liige TERJE ONG Juhatuse liige RIINA PETERSON Juhatuse liige AVO ROSENVALD Juhatuse liige KALLE PUNGAS Juhatuse liige SIIM KURESOO Juhatuse liige KAIDO TAMM Juhatuse liige

15 Tegevusalad Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus Jah Sidevahendid Liik E-posti aadress Veebilehe aadress Sisu

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

8 ) / 9! # % & ( ) + )! # 2. / / # % 0 &. # 1& / %. 3 % +45 # % ) 6 + : 9 ;< = > +? = < + Α ; Γ Δ ΓΧ Η ; < Β Χ Δ Ε Φ 9 < Ε & : Γ Ι Ι & Χ : < Η Χ ϑ. Γ = Φ = ; Γ Ν Ι Μ Κ Λ Γ< Γ Χ Λ =

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! ! # % &! ( ) &! # + #, ). / # %# # 0!. 1) 1 /,

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112

!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 !! # %#!# & () +,!!! #! #./! # #! 0112 ! # % & ( ( & )& +, & ( #. / #0 0 0 1 2 3 4 & 5 6 3 2 0 0 6 0 0 1 3 0 ( & 7 4 1 8 0 / 4 1 #& +99:% ;+ 0 /? 0 >? 0 2 0 2 0 ( 1? ( 1 / > 1 ( & 0 2 0 2 3

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ

Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ γ Ε ο ζ δ μ ΝΝ λ Α σ λ Π Ι Λ Ρ υ λ δ ο Ρ β ε Δ Ο υ Π ο π λ ρ υ Ι ξ ρ ρ Ν μ υ β γ α ρ δ ψ λ ε Δ υ λ Π Κ Ο υ ξ δ Τ γ α τ Ψ υ ο α Ιφε γ α Ψφ δ Ρ ολ υ ω Π Ρατ υ Υ ψ δ ξ ξ ο υ ο ψ χ υ ΠΟ ψ Ν χ Λ Υ Υ Ψ ω Ρ ψ Ψ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + >

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + > ! # % & ## ( ) +, + #. / & ##!! )!! (! 0!! 1! 1! 2 1 3 & #, / 2 4 5 1! )!!! ) 1 1! 1 1!!! 46 7 1 #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )!! 1 ):0 3 & #, /1 2 1! 1 46 1 1 ):0! 8; < < = +, + > 6 #. & ## 6 >!

Διαβάστε περισσότερα

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 /

# # %& ) & +,& & %. / / 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / ! # # %& ) & +,& & %. / 01 23345 1/ 6 & / 7 / 8 8 # 3/ 6 & / 7 / / ; / 212

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

#4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + ) Χ : %! + Χ :,! + Χ, Ο 3,, + #! : ) 2! : + ( 4! Θ!! 4 ) /#! %!

#4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + ) Χ : %! + Χ :,! + Χ, Ο 3,, + #! : ) 2! : + ( 4! Θ!! 4 ) /#! %! ! ## %& !! # % (! )! +,, / 0 %,2!, # 3 % # #4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % ;# # )!, =>=?!# +! ) %, #, + Β ; Χ 4 Ε >ΓΗΙ =>?Η! )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + 4 %, % #, Ε # ) Χ :, #, %#! 4 # :+

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6

+ (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# # # # 6! 9 # ( 6 & # 6 # % ( + (!, &. /+ /# 0 + /+ /# ) /+ /# 1 /+ /# 2 + + 3 + 4 5 # 6 5 7 + 8 # # 6 (! 9 # ( 6 & 0 6 ) 1 5 + # 6 2 # # + 6 # # 6 # + # # + 6 + # #! 5 # # 6 & # : # # : 6 0 ) 5 + 6 1 # # 2 + # + # # 4 + # 6

Διαβάστε περισσότερα

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768

0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # % & ( ) ) +,.. / 0,1 (,.. ( ) ) 2 3 ( ) ) # 4 (( ( ) ) 5 6 & 768 ! # %&% ( 9 1 0 ( : & & ; < & & ( : ( # ( = : ( 5 6 & : ( 5>? &? Α 0 ; ( < 8 5 & & & Β 0 0 > & & 6 & : & 0 & & 0 ( ( : 50 7# Χ 5 0 (

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9,

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9, ! # &! () +,./ 0 1 2 3 3 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0,, 9 :,9, ; ! # # & (#) #+#+, #,# +./, /,+0 ++,#1./ 2 3(4,#,#1 + (5+ + /,# 61(#)(! # & () +#,)#. /& #()012#3 42 5,6 7 89:+ 8) ;. ) 7? ) 4# = 8 Α#2 278&

Διαβάστε περισσότερα

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L )

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L ) Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L. 288-1) Guillaume Nicolas To cite this version: Guillaume Nicolas. Des données anatomiques

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)!

# %&! & (%!) +!, (.! & / # ( %. 0! 0 %&! 0 0% 1(&! &!. 2,, / , 7 /,8, 8 / 9 7,, 2 /! 5 78 (.! && / 9.& +! (1 & : / # ( %.! %& &)! ! # % #& () # ++, ! # %&! & (%!) +!, (.!&/ # ( %.0! 0 %&!0 0% 1(&! &!. 2,,/ 3 4 5 6, 7/,8, 8/9 7,, 2/! 5 78 (.!&&/ 9.& +!(1 & : / # ( %.! %& &)! 7; (.!&&&/ # 0 (!#%0. ( 8,? 4 7> 8 7 %

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % () % & % ) # +) % & #,. # / () % 0 ) %1 # 1 2,.0

! # % & % () % & % ) # +) % & #,. # / () % 0 ) %1 # 1 2,.0 ! # % & % () % & % ) # +) % & #,. # / () % 0 ) %1 # 1 2,.0 2 # 2 ) % #! (& 3454 ! #! # % &! ())( #! #! ! # # # # # # %% & () + #, + + % + + +. #, / +,. 0 % + # 1 # # 2 324 5 6 # # # 6 34 5 + + + 1., 7

Διαβάστε περισσότερα

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 /

% & ( ) +, / & : ; < / 0 < 0 / !! #!! % & ( ) +, &. / + 0 0 0 1 2 3 0 1 0 4 5 44 6 & 0 5 7. + 8 3 0 + 4 0 5 9 + : + 0 8 0 ; 7 0 0 + + 0 0 < 0 0 4 0 6 0 / 0 < 0 / & 4... & 4 4... = > 5...? < 4.........Α # 6 1 4... 3 # Β 5... Χ... Χ Β

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 +

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + !! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + 2 ( 1 3 4 3 + 3 ) ( & + % + + 3 5675+ 859 + +! & # % +, + + % %., + + / 0 7+ ) 5+ 8+ % :+ % 9+ %; (

Διαβάστε περισσότερα

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## /

! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 ! # %& ( )% ) ) & ((+, ). / 0 (1 % ## / 2334 5 6 # 7 7 7 # 5 8 5 6 # 7 7 7!! 6 ! # % & ()% ) +,,. / 0. &! # 1 1 2 0 / % / 0!! 1 3 4 3 53 5 6 ) !! # # % & %

Διαβάστε περισσότερα

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #.

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Livros Grátis. Milhares de livros grátis para download.

Livros Grátis.  Milhares de livros grátis para download. !! Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. !! ! # % & ( # ) + +, %! & +! #!! ! # # % # & ( )# & +,..# /010 / 2 30 4 5 6 # 5, 7 8 9 # 6 # 5 : : ;9 # 5 6 # 5

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

+ ) 1 2! 3 % !

+ ) 1 2! 3 % ! # % & (!! + + ) 1 2! 3 % + 5 1 2! !! #! % ( ) +,! %. # # # ) /0! 1 2 3 # 4 0 ) 5 # # & 4 & 6 #% 0 ## 7 8 & #+! #9 # : & 1 5 + ; < + 4 ) 3 4 Α Β 3# # < 4 Α Β 3 < 4 Α Β 39 + =>! ) 5# + 9# + & Α 9+9Β 9 Χ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

! # %&!(! )! +,!,!.+,!+! / 0)!+%& )1) 2! /!3, 2, )!4 3!,,25

! # %&!(! )! +,!,!.+,!+! / 0)!+%& )1) 2! /!3, 2, )!4 3!,,25 675 899! # %&!(!)! +,!,!.+,!+!/ 0)!+%& )1)2!/!3, 2,)!43!,,25 : 4!/,!4!/!3, 2/!2!,3 %& ;!!3, 4,4!4) 44!+)!4,+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλ ωµατ ική Εργασία του Φοιτητή ιονύση Παππά Τ µ ή µ α Μ ε τ α ν α σ τ ε υ τ ι κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς Τίτλος Εργασίας: Η Συµβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

Kontserni aasta olulisemad tegevusnäitajad võrreldes aastaga (+7%) (+15%) 33,8 mln eurot (+6%) 43,6 mln eurot (+3%)

Kontserni aasta olulisemad tegevusnäitajad võrreldes aastaga (+7%) (+15%) 33,8 mln eurot (+6%) 43,6 mln eurot (+3%) Aastaaruanne 215 Kontserni 215. aasta olulisemad tegevusnäitajad võrreldes aastaga 214 Reisijaid Tallinna lennujaamas 2 166 82 (+7%) Reisijaid regionaalsetes lennujaamades 48 98 (+15%) Müügitulu 33,8 mln

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω και ζητώ να σταθείτε σ αυτή τη φλόγα. Στον κεντρικό

σας καλωσορίζω και ζητώ να σταθείτε σ αυτή τη φλόγα. Στον κεντρικό 4η Συνάντηση: «Δικτύωμα Κόμβοι Χριστού» 18 Ιανουαρίου 2017 Άννα: Επικαλούμαι τον Συλλογικό Χριστό. Το Πνεύμα το Άγιο. Τον Ουράνιο Πατέρα Μητέρα δημιουργό της ζωής. Τους Αγίους Αγγέλους και Αρχαγγέλους,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

α Εφαρµογές στα τρίγωνα Από τις (1), (2) έχουµε ότι το ΕΗΖ είναι παραλληλόγραµµο. είναι Οµοίως στο τρίγωνο BM είναι ZE // M

α Εφαρµογές στα τρίγωνα Από τις (1), (2) έχουµε ότι το ΕΗΖ είναι παραλληλόγραµµο. είναι Οµοίως στο τρίγωνο BM είναι ZE // M Απαντήσεις 51 5. Εφαρµογές των παραλληλογράµµων α Εφαρµογές στα τρίγωνα α.1 Στο τρίγωνο AB Γ είναι Ε // (1) Επίσης Ζ, ΕΗ, άρα Ζ // ΕΗ () Από τις (1), () έχουµε ότι το ΕΗΖ είναι παραλληλόγραµµο. α. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κρυφή Μνήµη. Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ UNIX. Μάθηµα: Aναπλ. Καθ. Κ. Λαµπρινουδάκης ιδάσκων: &καιτοπλήθοςτωνπλαισίωντηςκρυφήςµνήµης

Κρυφή Μνήµη. Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ UNIX. Μάθηµα: Aναπλ. Καθ. Κ. Λαµπρινουδάκης ιδάσκων: &καιτοπλήθοςτωνπλαισίωντηςκρυφήςµνήµης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ - UNIX Τρόπος Απεικόνισης Μπλόκ της Κύριας Μνήµης σε Πλαίσια της Κρυφής Μνήµης (placement policy) Μάθηµα: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ UNIX Κρυφή Μνήµη Οργάνωση κρυφής µνήµης ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής στο Τμήμα: Τρόπος Εγγραφής στο Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΕΡΟ Τ διλί γι δισις σ σ δύ διφικ θή (.χ. ώ ς Γλώσσς κι ι ό ώ ω Μθικώ) βθ ιδι δσκλύι έ κί γι λλή ώ κι ζωγύ ιδι ίι κσέ ή φέ. Μιώ ίσς κθισικό χό κι ισχύ σγκέωσ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

! # % ) + +, #./ )

! # % ) + +, #./ ) ! # % & ( ) + +, #./0. 1 + 2 + 2 5 2 3 40. ) 6 1+ + + 7 ! # % (% ) + # #, %. / 0 # 1 2, 3 4 5 6 3 7 00 5 8, 6 8 3 9 0: 5.;, 6 #! #, 8, 3 04 5 6 < ; = >!? >, 3? 5! # % & ( Α! 1 6, 3 7 2 Α0 : 6 Β Χ Α :,

Διαβάστε περισσότερα

ναπληρωματικι λη ιδικη αθηγητη αθηγητη τ υ μηματο ηλευτικη του Ι Δυτικη Ελλ δα με γ ωστικ αντικε μεν ε νολογικοι Πανεπι τη μ υ ι πρου π νακα απ δεκτ ν

ναπληρωματικι λη ιδικη αθηγητη αθηγητη τ υ μηματο ηλευτικη του Ι Δυτικη Ελλ δα με γ ωστικ αντικε μεν ε νολογικοι Πανεπι τη μ υ ι πρου π νακα απ δεκτ ν ΥΠ Υ Γ Ι ΠΑΙΔ Ι Σ Ρ Υ ΑΣ ΘΡ ΙΣΚ Υ Α Ω Λ ΓΙΚ ΠΑΙΔ Υ ΙΚ ΙΔ Υ ΔΥ ΙΚ Σ ΛΛ Δ Σ Ψ Α Σ Λ Υ Ι Σ ηλ Δ ν η Αλεξ νδρ υ Πληρ φ ρ ε Ζαγαρ π λ υ Α α ηλ φων Π τρα ι Α Π ι ι Πρ ακτικ λη ιδικη πταμελοι Επιτ π ι μφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa

FORTUMIN VUOSI 2012. Luomme arvoa FORTUMIN VUOSI 2012 Luomme arvoa 1ΑΚΖ ΘΚ Μ=ΛΛ= Γ )=ΚΛΖΝΖΦ Χ= ΑΛΘΧΚ=Φ ϑ9ηγϑλλα ΓϑΛΜΕΑΦ ΝΜΓΚΑ ΓϑΛΜΕ Θ Θ=ΚΛΑ ΓϑΛΜΕΑΦ ΛΓΑΕΑΦΛ9 9 Μ==Λ )ΓΦΚ=ϑΦΑΦ ΑΑΧ=ΛΓΑΕΑΦΛ9ϑ9Χ=ΦΦ=.ΓΟ=ϑ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ

Χ Η Μ ΙΚ Η Ο Ρ Γ Α Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ 4 - ΙΛ? ' γψ ίφ :;j s;* / ft ^ J ; / p *>_ UWr V>i '»UCr; -* v:# vs#: J?'* * i", S V Λ'ί./ *' ' : M.I. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ! XHMEIAI ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΠΑΝΝΙΝΟΝ >-*v *?.' V ' / 1, Ί &-$ Χ Η Μ ΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο. ΘΕΜΑ 2 Ο : Δίνεται ΑΒΓ ισοσκελές (ΑΒ=ΑΓ) τρίγωνο.αν ΒΔ και ΓΕ οι διχοτόμοι των γωνιών Β και

24 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ο. ΘΕΜΑ 2 Ο : Δίνεται ΑΒΓ ισοσκελές (ΑΒ=ΑΓ) τρίγωνο.αν ΒΔ και ΓΕ οι διχοτόμοι των γωνιών Β και ΔΙΩΝΙΣΜ 1 Ο ΘΕΜ 1 Ο : ) Να αποδείξετε ότι : Το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα μέσα τα των δύο πλευρών τριγώνου είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίση με το μισό της.(13 μονάδες) ) Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Essais sur le crédit, les banques et l équilibre macroéconomique

Essais sur le crédit, les banques et l équilibre macroéconomique Essais sur le crédit, les banques et l équilibre macroéconomique Vincent Bouvatier To cite this version: Vincent Bouvatier. Essais sur le crédit, les banques et l équilibre macroéconomique. Economies and

Διαβάστε περισσότερα

Η Ομάδα SL(2,C) και οι αναπαραστάσεις της

Η Ομάδα SL(2,C) και οι αναπαραστάσεις της SL(2, C) SO(3, 1) D : Λ D(Λ) SO(3, 1) 2 1 D : ±A D(π(±A)) SL(2, C) SL(2, C) SO(3, 1) SL(2, C) SO(3, 1) ξ i (, ) K i x µ p µ J µν T µν A µ ψ α J i = J i, () K i = K i, ( ) K i M 0i = (iξ i K i ) A i = 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ ΟΥ Σ ΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση της Γενικής Σ υν ελεύσεως της 26η ς/11/20ο5-1 - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ Ι π οαγωβ Περ Λειτ ργικι Συ ι μ τι ι ε α Λε τ υργκ Σι αι μα α π λ γ α κ αε μα μπ ρε α θεα ρ θε τι απ τ ε τα απ ο λκ ο α πρ γρ μματα εφαρμ γ κ λ ργ ι μα λκ απ τελε τα απ τ λ τα ο κε π υ απαρτ ζ υ τ π λ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ι

Α Π Ι έ Ά θ ύ ι ι Α ά ή ι ι ή ι ί ι ιά ι ό. ί ι ι ή ι Αι ί, ί -4-2016 Σ πυ χ ίω υ ί π, π υ υ π π υέ ί 2 3 ι ά ι έθ ι ή ι ί ώ ι ύ η ά Ι ω ω ω ω ω Ι ώ ώ ώ ώ ώ ώ Α Π Χ Α Χ. χ. ω. Πηγέ: ώ Α, ά ά. ί Α Π 2000 2007

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Γ Γ & Η Η ΓΓ Η 6 Γ.. Η Η, Η - Γ Η Η : Γ Φ ΗΘ Ω Η Φ : ΓΓ Η Θ., Φ. Θ Φ.,. Χ. / Η Η.. 24100 Η : 27213-63128,130 F Χ : 27210-46129 E-MAIL:promithies@nosokomeiokalamatas.gr Θ ΧΗ ΓΩ Η Ω Η Χ Γ Γ INFORMATICS DEVELOPMEN

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES

HUMAN ABSTRACT NATURE ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ LANDSCAPE KINGS & QUEENS HUNGRY TRASH ART KΟΡΜΟΙ URBAN STORIES ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΙ HUMAN KΟΡΜΟΙ Oάζ Ά Κό χύ γό έχ ω φό έ. Σέ, θ δί δά γέ έγ ό έχ ή δγί. H έ ύψ ί δέ ί έχ ά φέ ό ξωγί άγ ά ό ωέ έψ ωέ χί δγύ χέ έχ, δί ό ίγ δγί. O άθω, δωέ χέ, θή, φύ, βά, ύγχ ό ζωή, ί ά ό ό θέ

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο περιλήψεων Καινοτόμες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη της παιδικής κακομεταχείρισης

βιβλίο περιλήψεων Καινοτόμες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη της παιδικής κακομεταχείρισης ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ βιβλίο περιλήψεων Στρογγυλή Τράπεζα Καινοτόμες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη της παιδικής κακομεταχείρισης Εισηγητής: Γ. Γιαννακόπουλος, Παιδοψυχίατρος Διδάκτωρ Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων

3.1. Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 3.1 3.1. Δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων 1. Έστω φορτίο Q περιέχει n ηλεκτρόνια - θα έχουμε Q = n-q e, επομέ- Q νως n =, αρα: (α) n = 0,625 10 19 e (β) n = 0,625 10 16 e (γ) n = 0,625

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ

ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΟΡΓ ΝΙ ΜΟ ΝΚ Σ ΝΣΧΝΝΝ ΡΚΧΣΙΚΧΝΝ ΧΟΚ Ν Ψ ΟΙΝ Ι Σ Ι ΝΣΟΤΝΠΡΟ ΛΗΜ ΣΟ ΣΟΤ Ν Ν ΟΤ π π ά π ( π φ π π π ) π π π. Ν- π π π ΠΡΟΓΡ ΜΜ Σ ΝΣΟΤΝΟΚ Ν ΠΡΟΛΗΦΗ Θ Ρ Π Ι ΚΟΙΝΧΝΙΚΗΝ Π Ν ΝΣ ΞΗ Κ ΝΣΡ ΝΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΚ Ν Ν-ΣΟΠΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

α και γ και να 3. Δίνεται τραπέζιο ΟΑΒΓ με ΟΑ = α, ΟΓ =γ και ΓΒ= 2ΟΑ αποδείξετε ότι ΓΑ = 2ΕΔ ΛΥΣΗ Έχουμε: ΓΑ = ΓΟ + ΟΑ = γ + α

α και γ και να 3. Δίνεται τραπέζιο ΟΑΒΓ με ΟΑ = α, ΟΓ =γ και ΓΒ= 2ΟΑ αποδείξετε ότι ΓΑ = 2ΕΔ ΛΥΣΗ Έχουμε: ΓΑ = ΓΟ + ΟΑ = γ + α 3 Δίνεται τραπέζιο ΟΑΒΓ με ΟΑ = α, ΟΓ =γ και ΓΒ= ΟΑ Αν Δ και Ε είναι τα μέσα των ΑΒ και ΒΓ αντίστοιχα, να βρείτε τα διανύσματα ΓΑ, ΑΒ και ΕΔ συναρτήσει των α και γ και να αποδείξετε ότι ΓΑ = ΕΔ ΛΥΣΗ Έχουμε:

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στην ευθεία. 2. Θεωρούµε την γραµµή µε εξίσωση x 2 +y 2-2x+y-5=0. Βρείτε τα σηµεία της καµπύλης, αν υπάρχουν, µε τετµηµένη -1.

Ασκήσεις στην ευθεία. 2. Θεωρούµε την γραµµή µε εξίσωση x 2 +y 2-2x+y-5=0. Βρείτε τα σηµεία της καµπύλης, αν υπάρχουν, µε τετµηµένη -1. Ασκήσεις στην ευθεία 1. Να βρείτε τα σηµεία τοµής των γραµµών µε εξισώσεις : α) 7x-11y+1=0, x+y-=0 β) y-3x-=0, x +y =4 γ) x +y =α, 3x+y+α=0. Θεωρούµε την γραµµή µε εξίσωση x +y -x+y-5=0. Βρείτε τα σηµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ( ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ( ) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4-6-000) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο : Α.1. Να γράψετε την εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο ( x, ) K 0 y 0 και ακτίνα ρ. Μονάδες Α.. Πότε η εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334

! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #!%!%! & # % (& ! # # %!! & % ( ) +,! &! + (. /+( 0 # + 1 2334 ! #! % & # ( ) & + &,. ) / ). )! 0! ( & 1 ) +,, +. 5,, 6 7 6,# 8 9,# 6! 5 7 6,# & 9 6 9 6,# 5 : 8 :! 8 5 + 5 6,# ;! 9 6. 8 6 7 # + 5 < 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ Παραγοντοποίηση μιας αλγεβρικής παράστασης είναι η μετατροπή αυτής σε γινόμενο παραγόντων

ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ Παραγοντοποίηση μιας αλγεβρικής παράστασης είναι η μετατροπή αυτής σε γινόμενο παραγόντων ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ Παραγοντοποίηση μιας αλγεβρικής παράστασης είναι η μετατροπή αυτής σε γινόμενο παραγόντων Μέθοδοι παραγοντοποίησης [ 1] Εξαγωγή κοινού παράγοντα Στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Λέγεται κάθε προσανατολισμένη ευθεία x x στην οποία ορίζουμε ως αρχή ένα σημείο. Ο και το μοναδιαίο διάνυσμα i ( i = 1)

Λέγεται κάθε προσανατολισμένη ευθεία x x στην οποία ορίζουμε ως αρχή ένα σημείο. Ο και το μοναδιαίο διάνυσμα i ( i = 1) α.. Άξονας Λέγεται κάθε προσανατολισμένη ευθεία στην οποία ορίζουμε ως αρχή ένα σημείο Ο και το μοναδιαίο διάνυσμα i ( i 1). Ο i I Οι ημιευθείες Ο και O λέγονται αντίστοιχα θετικός ημιάξονας και αρνητικός

Διαβάστε περισσότερα

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores)

(.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Α ΚΤΥΟ Date: 2015.08.04 15:53:37 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ0Π465Θ1Ω-ΣΓΛ Ε Η Η Η Α Α ΓΕ Ε ΓΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ. εξαμ. ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Αντίστοιχο μάθημα που διδάσκεται στο ΝΠΣ 7 ο Υ ΑΑΕ201 ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΒΕ. ΑΑ0212 ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ (7ο ) (Χ.

Α. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ. εξαμ. ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Αντίστοιχο μάθημα που διδάσκεται στο ΝΠΣ 7 ο Υ ΑΑΕ201 ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ΒΕ. ΑΑ0212 ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ (7ο ) (Χ. Α. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ εξαμ. 7 ο ΑΑ0212 ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ ( ) (Χ. Τσάγκας) ΑΑ0214 ΑΑ0116 ΜΑ0216 8 ο ΑΑ0602 ΓΘ0213 ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Μ. Πλειώνης) ΠΛΑΝΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ (Κ. Τσιγάνης) ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ - Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Γ Τ Α Ξ Η Β. Ρ.

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ - Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Γ Τ Α Ξ Η Β. Ρ. Γ Ε Ν Ι Κ Ο Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ - Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ 6 Γ Τ Α Ξ Η Β. Ρ. Θ Ε Μ Α ο Α. Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη στο Δ. Αν η f είναι συνεχής στο Δ και f (χ)= για κάθε εσωτερικό σημείο του

Διαβάστε περισσότερα