Περιεγχειρητικό Monitoring στην Παιδιατρική Αναισθησία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεγχειρητικό Monitoring στην Παιδιατρική Αναισθησία"

Transcript

1 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 51 Περιεγχειρητικό Monitoring στην Παιδιατρική Αναισθησία Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Η θνησιμότητα που σχετίζεται με την αναισθησία είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα βρέφη και στα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες1 2.J. Κατά την τελευταία δεκαετία όμως, μπορεί να ισχυριστεί κανείς, πως τόσο η εξέλιξη των μεθόδων παρακολούθησης της περιεγχειρητικής παθοφυσιολογίας, όσο και η καθιέρωση παιδιατρικών ΜΕΘ και η εξειδίκευση των παιδοαναισθησιολόγων επιτρέπουν: α) τη διενέργεια πολύωρων και δύσκολων επεμβάσεων σε παιδιά (αποκατάσταση συγγενών ανωμαλιών) και β) την επιτυχή αντιμετώπιση του βαρέως πάσχοντος παιδιατρικού ασθενούς4 Η επιλογή της παρακολούθησης όλων, των περισσοτέρων 1l ενός μέρους μόνον των ζωτικών λειτουργιών υπαγορεύεταιl: από το είδοςτηςχειρουργικ1ίς επέμβασης και 2: από τη γενική κατάσταση του μικρού ασθενούξ Monitoring θερμοκρασίας Η συνεχ1iς παρακολούθηση της θερμοκρασίας (περιφερικής και κεντρικίiς) και η αποκατάσταση των απωλειών θερμότητας αποτελεί βασική προϋπόθεση της ασφαλούς χορ1iγησης αναισθησίας στα παιδιά. Κατά τη διάρκεια πολύωρων επεμβάσεων και όχι μόνο, οι απώλειες θερμότητας υπερτερούν της παραγόμενης θερμότητας6 Η καταστολή της θερμορρύθμισης από τους αναισθητικούς παράγοντες, η αδυναμία παραγωγής θερμότητας, είτε με το ρίγος είτε με την εκούσια δραστηριότητα των μυών του σώματος, μαζί με τις αυξημένες απώλειες θερμότητας, που παρατηρούνται στα νεογνά λόγω αυξημένης αναλογίας επιφάνειας σώματος προς το σωματικό βάρος, οδηγούν στην εμφάνιση της υποθερμίας. Η αποβολή θερμότητας συντελείται με την ακτινοβολία, την απώλεια εξ επαφής, την αγωγιμότητα και τέλος με την εξάτμιση, κυρίως όταν το χειρουργικό πεδίο είναι εκτεταμένο. Στα νεογνά, ο κυριότερος τρόπος παραγωγής θερμότητας είναι η χωρίς ρίγος θερμογένεση, σε αντίθεση με τους εν1ίλικες. Αυτή γίνεται με το μεταβολισμό του φαιού λίπους που ενεργοποιείται από την έκκριση της νορεπινεφρίνης. Η εμφάνιση υποθερμίας επηρεάζει όλα τα συστήματα του οργανισμού (πίνακας 1), αποτελεί προδιαθεσι- Καρδιαγγειακό Μεταβολισμός Αναπνευστικό Αιμοποιητικό Νευρικό Φαρμακοκινητική Ρίγος -1-co (ico με το ρίγος), ISVR, κεvrρική ανακατανομή του αίματος καρδιακή ανεπάρκεια βραδυκαρδία καρδιακές αρρυθμίες -!-Βασικός μεταβολισμός (I αν υπάρχει ρίγος) I άρδευση ιστού μεταβολική οξέωση, λιπόλυση Ι ελεύθερων λιπαρών οξέων -!-χρησιμοποίηση γ λυ κόζης υπεργλυ καιμία IPVR-1- υποξική πνευμονική αγγειοσύσπαση 1' ανατομικός νεκρός χώρος -!-αερισμός (άπνοια στα νεογνά) 1'γλοιότητας, μετατόπιση της καμπύλης της Hb02 προς τα αριστερά ICVR (αγγειακών εγκεφαλικών αvnστάσεων) -1-CBF EEG βραδέα κύματα κώμα -1-MAC -!-ηπατικής αιματικής ροής, -!-ηπατικού μεταβο- λισμού -!-νεφρικής αιματικής ροής, I διαλυτότητας των αναισθητικών, παρατεταμένη δράση μυοχαλαρωτικών tvo2 κατά 500% tco2 παραγωγής.

2 52 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ κό παράγοντα λοιμώξεων, παρατείνει τη νοσηλεία7 και αυξάνει τη θνησιμότηταχ. Έτσι η εξασφάλιση νορμοθερμίας διεγχειρητικά αποτελεί "λυδία λίθο" για την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας. Στα νεογνά πρωταρχική εκδ1μωση της υποθερμίας είναι η υποξυγοναιμία που μπορεί να οδηγήσει στη συν11- θη "άπνοια" των νεογνών μετεγχειρητικά (πίνακας 2). J. αναπνευστικής απάντησης στο i C02 Υποθερμία J.άρδευσης των ιστών i μεταφοράς 02 με την Hb \ I ΟΞΕΩΣΗ I I αναπνευστική μεταβολική \ I i πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων μεταβολική οξέωση υποξία καρδιακό shunt Δ-'tΑ (βοτάλειος πόρος ωοειδές τρήμα)..., / Μέτρηση της θερμοκρασίας: Η θερμοκρασία παρακολουθείται κεντρικά 1l περιφερικά. Σε κάθε περίπτωση πέρα από τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, μας ενδιαφέρει η ακριβής απόδοση της κεντρικής (πυρηνικής) θερμοκρασίας. Ως κεντρική θερμοκρασία ορίζεται η θερμοκρασία του αίματος από το οποίο αρδεύεται ο υποθάλαμος. Κεντρική θερμοκρασία10 Η παρακολούθηση της κεντρικής θερμοκρασίας γίνεται από διάφορα σημεία του σώματος, όπως: Τυμπανική μεμβράνη Εφαρμόζεται εύκολα και θεωρείται ότι αντανακλά τη θερμοκρασία του υποθαλάμου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ξύπνιο ασθενή και ίσως είναι ο καλύτερος δείκτης της θερμοκρασίας του πυρήνα ( core temperature). Στα προβλήματα συμπεριλαμβάνονται η πιθανότητα αιμορραγίας και διάτρησης, αν και αυτή εμφανίζεται ελαττωμένη με τη χρήση των σύγχρονων μαλακών και ελαστικών θερμομέτρων. Η καθαριότητα του έξω ακουστικού πόρου είναι απαραίτητη για την αποφυγή λαθών μέτρησης. Ρινοφάρυγγας Αντιστοιχεί περίπου με τη θερμοκρασία του εγκεφάλου. Ωστόσο το θερμόμετρο μετακινείται εύκολα και μπορεί να επηρεάζεται από τα εισπνεόμενα αέρια. Τέλος, υπάρχει πιθανότητα ρινορραγίας και τραυματισμού. Οισοφάγος Αντιστοιχεί περίπου στην θερμοκρασία της καρδιάς και γίνεται με την τοποθέτηση του δέκτη σε απόσταση είκοσι εκατοστών από το φραγμό των οδόντων (στον εν1ίλικα). Ορθό Ο τρόπος αυτός ενδέχεται να μην είναι καλά ανεκτός στον ξύπνιο ασθενή. Η μέτρηση επηρεάζεται από την παρουσία κοπράνων και έχει αργ1i ανταπόκριση. Πρέπει να γίνεται σε απόσταση μέχρι 10 εκατοστά απ' τον σφιγκηίρα και δείχνει βαθμούς Κελσίου λιγότερο από τη θερμοκρασία του aρτηριακού αίματος. Πευμονικtί αρτηρία Οι καθετήρες πνευμονικής αρτηρίας εκτός από τη μέτρηση καρδιακ11ς παροχ1iς με θερμοαραίωση, μπορούν να χρησιμοποι ηθσύν παράλληλα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του αίματος της πνευμονικ1ίς αρτηρίας. Περιφερική θερμοκρασία Η μέτρηση της θερμοκρασίας του δέρματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δείκτης της ιστικ1ίς αιμάτωσης. Δεν αποτελεί μέτρηση της θερμοκρασίας του πυρήνα και η τι ηί της επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες και ειδικότερα από την αγγειοσύσπαση και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Στον ξύπνιο ασθενή, η θερμοκρασία τυμπανικής μεμβράνης, πνευμονικής αρτηρίας, ρινοφάρυγγα και οισοφάγου είναι περίπου ίσες. Η στοματική θερμοκρασία είναι λιγότερο αξιόπιστη. Κατά την καρδιοπνευμονική παράκαμψη ή την ελεγχόμενη υποθερμία, η θερμοκρασία της τυμπανικ1ίς μεμβράνης, πνευμονικ1iς αρτηρίας και οισοφάγου διαφοροποιούνται ταχύτερα από τη θερμοκρασία του ορθού.

3 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 53 iναιφς ) : ' "PC! J1Ρο ηψη5 m<:. τrοθtp iι:jς.διεvχειρηη. 1) Παρακολούθηση της θερμοκρασίας του ασθενούς (κεντρικής ή και περιφερικής) 2) Παρακολούθηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος α) νεογνά > 25' C β) βρέφη έως 6 μηνών > 24C γ) παιδιά και ενήλικες:21 'C 3) Κάλυψη του ασθενούς. Τοποθέτηση θερμομονωτικών σκεπασμάτων και κουβέρτας κενού (Bair-Hugger System). Προστατεύεται ιδιαίτερα η κεφαλή γιατί: α) έχει δυσανάλογα μεγάλη επιφάνεια σε σχέση με τη συνολική επιφάνεια σώματος και β) τα αγγεία της κεφαλής δεν συσπώνται σε αντίδραση προς το ψύχος 4) Θερμαινόμενα στρώματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ένταση της παρεχόμενης θέρμανσης. 5) Θερμαντική λυχνία σε απόσταση 70 cm από τον ασθενή. 6) Ύγρανση και θέρμανση χορηγούμενων αερίων 7) Θέρμανση χορηγούμενων υγρών Η κουβέρτα κενού στην οποία διοχετεύεται θερμός αέρας διατίθεται σε τύπο ειδικά σχεδιασμένο για παιδιατρικ1i χρήση (κάλυμμα για την κεφαλ11). Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της ταχύτητας με την οποία χορηγείται ο αέρας, καθώς επίσης και της θερμοκρασίας αυτού. Από συγκριτικές μελέτες προκύπτει, ότι η χρησιμοποίηση κουβερτών αέρα είναι ασφαλέστερη από την χρήση στρωμάτων στα οποία κυκλοφορεί ζεστό νερό1'. Βέβαια με αυτές τις μεθόδους ενεργητικής θέρμανσης μπορείναπροκληθούνυπερθερμία, θερμικό έγκαυμαι2 και αλλοίωση της ελαστικότητας του τραχειοσωλήνα '\ όταν οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 38 ο C. Η διεγχειρητική ύγρανση και θέρμανση των χορηγουμένων αερίων14, κυρίως σε επεμβάσεις που διαρκούν περισσότερο από μία ώρα, δρα προστατευτικά στο επιθήλιο της τραχείας'5, κινητοποιεί τις εκκρίσεις κατά μήκος των αεροφόρων οδών16 και ελαχιστοποιεί τις απώλειες θερμότητας'7 'χ (περίπου 15% των συνολικών απωλειών). Στα βρέφη και στα παιδιά οι απώλειες θερμότητας από το αναπνευστικό σύστημα, εξαιτίας του υψηλού αναπνεόμενου όγκου, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική υποθερμία. Η ύγρανση των εισπνεομένων αερίων επιτυγχάνεται είτε παθητικά είτε ενεργητικά. Η παθητική μέθοδος (τεχνηηi μύτη, ανταλλάκτες ύγρανσης - θέρμανσης) εν- δείκνυται σε παιδιατρικούς ασθενείς εξαιτίας των μικρών αναπνεόμενων όγκων και η μέγιστη απόδοσ1ί τους επιτυγχάνεται στη διάρκεια μίας ώρας. Δεν συνιστάται η χρήση τους σε νεογνά και βρέφη, γιατί αυξάνουν το νεκρό χώρο στο κύκλωμα αναισθησίας [ mlγ 9 Η χρήση τους είναι ασφαλής σε παιδιά με ΒΣ > 15kg. Δεν έχει αποδειχτεί ότι η μέθοδος αυτή μπορεί ν' αυξήσει την κεντρική θερμοκρασία. Αντίθετα, τα ενεργητικά συστ1ίματα ύγρανσης είναι πιο αποτελεσματικά (όχι μόνο μειώνουν τις απώλειες, αλλά αυξάνουν την κεντρικ1i θερμοκρασία), έχουν μεγαλύτερο κόστος, συνδέονται όμως με επιπλοκέξ0 Σε περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται επιβάλλεται η συνεχ1iς μέτρηση της θερμοκρασίας τόσο του ασθενούς, όσο και των χορηγούμενων αερίων. Η θέρμανση των χορηγούμενων υγρών θεωρείται απαραίτητη, αφού η γρήγορη χορ1iγηση μεγάλου όγκου υγρών έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση υποθερμίας. Οι συσκευές που έχουν σχεδιαστεί για τη θέρμανση των χορηγούμενων υγρών στους παιδιατρικούς ασθενείς έχουν βελτιωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Είναι χαμηλών αντιστάσεων και δεν απαιτούν μεγάλους αρχικούς όγκους. Ενέχουν όμως τον κίνδυνο δημιουργίας φυσαλίδων σε περίπτωση που μειωθεί η θερμοκρασία των υγρών ώσπου να φτάσουν στον ασθενji2'. Η θερμομόνωση και η χρ1iση μικρού ηiκους συστημάτων ορού αποτελούν φθηνότερη και ασφαλέστερη πρακτικ1ί- Monίtorίng καρδιαγγειακού συστήματος Στηρίζεται στις ίδιες αρχές και πραγματοποιείται με τις ίδιες τεχνικές που απαιτούνται και για το monitoring του ενήλικα. Έλεγχος ηλεκτροκαρδιογραφήματος: το monitoring της ηλεκτρικής συμπεριφοράς της καρδιάς επιτυγχάνεται με την απεικόνιση των ηλεκτρικών δυναμικών σε ηλεκτροκαρδιοσκόπιο. Τα ηλεκτρόδια του ΗΚΓ τοποθετούνται στα δύο άνω άκρα και το τρίτο στη λαγόνιο ακρολοφία. Παίρνουμε τις Ι, Π, ΠΙ aπαγωγές. ΣυνJiθως, παρακολουθούμε τη Π απαγωγ1i. Εάν απαιτείται παρακολούθηση και προκαρδίου απαγωγής συν1iθως παίρνουμε τη V55 Παρακολούθηση καρδιακής συχνότητας: πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ο αριθμός των σφύξεων, καθότι στα παιδιά η καρδιακή παροχή είναι ευθέως ανάλογη προς την καρδιακή συχνότητα. Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.

4 54 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ'ΓΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α. Έμμεση (αναίμακτη, μη επεμβατική) Γίνεται κυρίως με τη μέθοδο της ταλαντωσιμετρίας. Η συσκευή Dinamap είναι εξαιρετικά εύχρηστη και οι μετρ1ίσεις της ακριβείς. Για την ακρίβεια των μετρήσεων συνιστάται το πλάτος της περιχειρίδας να είναι ίσο με το 30% της περιφέρειας του βραχίονα, το μήκος να καλύπτει % την περιφέρεια. Τοποθετείται στο μέσο της απόστασης ωλέκρανου και ακρωμίου. Η χρησιμοποίηση μεγάλης περιχειρίδας υποεκτιμά και η μικρή υπερεκτιμά την πραγματική τιμή της aρτηριακής πίεσης. Β. Ά μεση (επεμβατική)10 Η άμεση ενδοαγγειακή παρακολούθηση είναι αποδεκτή σαν κορυφαία μέθοδος (gold standard) για τη μέτρηση της ΑΠ. Συγχρόνως γίνεται η παρακολούθηση των αερίων του αίματος και της οξεοβασικής ισορροπίας του ασθενή. Οι αρτηρίες που καθετηριάζονται συνήθως κατά σειρά προτεραιότητας είναι: - κερκιδική [πριν τον καθετηριασμό γίνεται το Allen test για τον έλεγχο ύπαρξης παραπλεύρου κυκλοφορίας, παρόλο που η αξιοπιστία του αμφισβητείται] -ραχιαία του ποδός - οπίσθια κνημιαία -μασχαλιαία -μηριαία Η βραχιόνιος δεν θεωρείται ασφαλής λόγω απουσίας παραπλεύρου κυκλοφορίας, χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί η υψηλότερη επικινδυνότητα. Στα νεογέννητα καθετηριάζεται η ομφαλική αρτηρία. Τα μεγέθη των καθετήρων που χρησιμοποιούνται κυμαίνονται από 24G στα νεογνά έως 20 G στα μεγαλύτερα παιδιά. Ο καθεηίρας μπορεί να παραμείνει ενδοαγγειακά 3 μέρες 1l και περισσότερο, εφ' όσον λειτουργεί ικανοποιητικά και δεν παρατηρούνται σημεία ελλειπούς αιμάτωσης του μέλους ή φλεγμονής. Οι πιο συνηθισμένες επιπλοκές είναι ο σπασμός, η θρόμβωση, το ανεύρυσμα της αρτηρίας, αιμάτωμα, τραυματισμοί παρακείμενων νεύρων, εμβολές και φλεγμονές. Σπάνια αλλά μοιραία για τα παιδιά επιπλοκtί αποτελεί η αιμορραγία εξ αιτίας aποσύνδεσης του καθετήρα και απώλειας μεγάλης ποσότητας αίματος. Μέτρηση κεντρικής φλεβικής πίεσης Επιτυγχάνεται όταν τοποθετηθεί ενδοαγγειακός καθετήρας στο δεξιό κόλπο ή στην άνω κοίλη φλέβα μέσω περιφερικής προσπέλασης. Καθετηριάζονται συ- νήθως η έσω και έξω σφαγίτιδα, η υποκλείδιος, η βασιλικtί, η ομφαλική και η μηριαία φλέβα. Τα μεγέθη των καθετήρων κυμαίνονται από 3 έως 7 French ανάλογα με την ηλικία και το ΒΣ του παιδιού. Monίtorίng καρδιακής παροχής (CO) Η παρακολούθηση της αποβολής ούρων, της aρτηριακής πίεσης, των διακυμάνσεων περιφερικής - κεντρικής θερμοκρασίας και του χρόνου επαναπλήρωσης των τριχοειδών αγγείων χρησιμοποιούνται σαν δείκτες για την αξιολόγηση της CO στα παιδιά. Υπάρχουν όμως πολλές περιπτώσεις όπου τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρ1ίσεων οδηγούν σε εσφαλμένα συμπεράσματα 22 '2). Ακόμη υπάρχουν επεμβάσεις, όπως καρδιο-θώρακοαγγείο χειρουργικές, επεμβάσεις της σπονδυλικής στήλης και του εγκεφάλου και τέλος πολύπλοκες επεμβάσεις κοιλίας, όπου η άμεση μέτρηση της CO θεωρείται απαραίτητη. Διαλείπουσα μέτρηση της CO α) Σύσrημα COLD Ο καθετηριασμός της πνευμονικής αρτηρίας στα παιδιά και η μέτρηση της CO με τη μέθοδο της θερμοαραίωσης μετά από έγχυση παγωμένου ορού δεν συνηθίζεται στα πολύ μικρά παιδιά, εξαιτίας του μεγάλου μεγέθους των καθετήρων Swan-Ganz. Κατά τις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις διενεργείται ανοιχτός, άμεσος καθετηριασμός της πνευμονικής αρτηρίας από το χειρουργό. Στις υπόλοιπες όμως επεμβάσεις είναι χρtiσιμη η εφαρμογή του συστήματος COLD24 Ο aνιχνευτής της θερμοκρασίας (probe thermistor) τοποθετείται σε μια οποιαδήποτε περιφερική αρτηρία [1,3 G διαμέσου 20 G του aρτηριακού καθετήρα]. Συνήθως, επιλέγονται η βραχιόνιος ή η μηριαία αρτηρία. Η CO υπολογίζεται (από την εύρεση του εμβαδού που περικλείεται) από την καμπύλη της θερμοαραίωσης μετά από έγχυση παγωμένου ορού διαμέσου ενός κεντρικού φλεβικού καθετήρα. Το σύστημα COLD δεν επηρεάζεται από τις αναπνευστικές παραμέτρους25, όπως οι μετρήσεις με τον καθετήρα της πνευμονικής αρτηρίας. Βέβαια, οι μετρήσεις σε περίπτωση ανεπάρκειας της τριγλώχινας βαλβίδας ή σε shunt από δεξιά προς τα αριστερά, όπως και με τις υπόλοιπες μεθόδους, δεν αξιολογούνται.

5 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 55 β) Καθετήρας πνευμονικής αρτηρίας( Swan-Ganz) Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της καρδιακής παροχής και τη μέτρηση των πιέσεων στις δεξιές καρδιακές κοιλότητες και την πνευμονική αρτηρία. Υπάρχουν καθετήρες μεγέθους 5 French για παιδιά με ΒΣ 8-20 kg και 7 French για μεγαλύτερα, οι οποίοι συνοδεύονται από εισαγωγέα (θηκάρι) μεγέθους μισό ως ένα νούμερο μεγαλύτερο. Για μικρότερα βρέφη διατίθενται καθετήρες 4 French, αλλά είναι δύσκολοι στη χρήση τους. Κατά την αποκατάσταση συγγενών καρδιακών ανωμαλιών σε νεογνά, οι καθετήρες Swan-Ganz μεγέθους 2-3 French, ενός αυλού τοποθετούνται κατευθείαν στην πνευμονική αρτηρία ή στην δεξιά κοιλία. Η CO μετριέται με την εισαγωγ1ί ξεχωριστού καθετήρα στον δεξιό κόλπο για την έγχυση του παγωμένου ορού. Οι παραπάνω καθετήρες παρέχουν και τη δυνατότητα μέτρησης του κορεσμού του μικτού φλεβικού αίματος (SV02). Τα αγγεία που προτιμώνται για τη διαδερμική τοποθέτηση του Swan-Ganz είναι κατά σειρά: έσω σφαγίτιδα, υποκλείδιος και μηριαία φλέβα. Στα μικρά παιδιά υπάρχει το πρόβλημα της μικρής απόστασης, έτσι ώστε όταν η περιφερική πύλη βρίσκεται στην πνευμονικ1ί αρτηρία, η κεντρική είναι συν1ίθως έξω από το δεξιό κόλπο Ίl στον εισαγωγέα ή ακόμη και έξω από το σώμα. Η προσπέλαση των υποκλειδίων φλεβών δεν συνιστάται σε βρέφη, διότι ο εισαγωγέας εξαιτίας του μεγάλου μήκους του μπορεί να περάσει στην απέναντι φλέβα. Οι επιπλοκές της τοποθέτησης του Swan -Ganz είναι οι συνήθεις (λοίμωξη, αιμορραγία, εμβολ1l, τραυματισμός των βαλβίδων, αποκλεισμός δεξιού σκέλους, πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός, κοιλιακές αρρυθμίες και εμβολή από αέρα). Στα παιδιά το φουσκω μένα μπαλονάκι μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη απόφραξη της πνευμονικής κυκλοφορίας (υπόταση- κυάνωση). Ακόμη έχει παρατηρηθεί βραδυκαρδία κατά τις επαναλαμβανόμενες εγχύσεις παγωμένου ορού, καθώς και υπερφόρτωση όγκου. Συνεχής μέτρηση της CO α) Με την αρχ1i του Fick26'27'2x. Απαιτούνται: 1) ινοπτικός καθετήρας πνευμονικής αρτηρίας για τη μέτρηση του κορεσμού του μικτού φλεβικού αίματος (SV02). Τοποθετείται διεγχειρητικά σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, 2) μεταβολικό computer για τη μέτρηση της κατανάλωσης του οξυγόνου (V02) και 3) παλμικό οξυγονόμετρο για τη μέτρηση του κορεσμού (Sα02). Με βάση την αρχή του Fick, υπολογίζεται η CO από την παρακάτω εξίσωση: V02 CO= -- Ca02-CV02 Οι μετρήσεις είναι πιο αξιόπιστες σε σχέση με τη μέθοδο της θερμοαραίωσης. Αποφεύγεται επίσης και η υπερφόρτωση με υγρά εξαιτίας των επανειλημμένων εγχύσεων. β) Καθετήρας συνεχούς μέτρησης της CO (CCO-Optί-Q) Είναι δυνατή η συνεχής μέτρηση της Κ.Π. με την ενσωμάτωση της πηγής θερμότητας στον καθεηίρα της πνευμονικής αρτηρίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αυτόματα και συνεχώς η μέτρηση της CO (με ανταπόκριση στις μεταβολές sec). Το νέο σύστημα χρησιμοποιεί την αρχή της θερμής θερμοαραίωσης με τη βοήθεια ενός χάλκινου σπειράματος το οποίο προωθείται στη δεξιά κοιλία. Αυτό θερμαίνεται περιοδικά με σκοπό τη λήψη δεδομένων της CO (με ανίχνευση της αύξησης της θερμοκρασίας σε περιφερικότερο σημείο) αυτόματα κάθε 10 sec. Ο συνδυασμός συνεχούς monitoring του SV02 και συνεχούς αυτόματης μέτρησης της CO με τον καθεηίρα (ΟΡτΙ-Q) είναι σταθμός στην εξέλιξη των καθετήρων Swan-Ganz. Βέβαια, όλα τα παραπάνω λόγω μεγάλου μεγέθους των καθετήρων δεν χρησιμοποιούνται σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των έξι ετών. γ) Οισοφάγειο Doppler (σύστημα ODMyo Το σύστημα ODM αποτελείται από δύο μέρη: τον καθετήρα ο οποίος περιέχει τον μετατροπέα Doppler και το monitor το οποίο δίνει στην οθόνη το προφίλ της ταχύτητας της αιματικής ροής. Ο καθετήρας τοποθετείται στο κατώτερο τμήμα του οισοφάγου (ύψος Θ5-Θ6 της ΘΜΣΣ). Αποτελεί αναίμακτη μέθοδο συνεχούς εκτίμησης αιμοδυναμικών μεταβολών μετρώντας την ταχύτητα του αίματος στην κατιούσα αορτή. Εφαρμόζεται σε καταστάσεις όπου οι επεμβατικές μέθοδοι είναι αδύνατες ή ακατάλληλες. Επιπλέον η μέθοδος συμπληρώνει τις επεμβατικές. Οι περιορισμοί της μεθόδου οφείλονται στο ότι στη-

6 56 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣ!ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ρίζεται σε πολλές υποθέσεις και στις μέσες τιμές που χρησιμοποιούνται για τις μετρήσεις της CO. Για αυτό οι τιμές που λαμβάνονται με τη μέθοδο αυτή, πρέπει να θεωρούνται σαν μια καλ1ί εκτίμηση μόνο και όχι σαν μοναδική βάση για την κλινική εκτίμηση του ασθενούς. Ειδικότερα στα βρέφη η CO συνήθως υποεκτιμάται, γιατί είναι δύσκολο να γίνουν ακριβείς μετρήσεις. Αξιολογούνται κυρίως οι αλλαγές που συμβαίνουν στις τιμές της CO. Ο μικρότερος καθετήρας που διατίθεται έχει εύρος 6mm, γεγονός το οποίο περιορίζει τη χρήση του, αν και υπάρχουν κλινικές μελέτες και σε βρέφη. Διοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία10 Η χρ1ίση της συνεχώς αυξάνει τόσο για διαγνωστικούς λόγους όσο και διεγχειρητικά (π.χ. αποκατάσταση συγγενών καρδιακών ανωμαλιών) σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προαναφερθείσες μέθοδοι είτε ανεπαρκούν είτε είναι αδύνατες. Η διοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία χρησιμοποιεί έναν μετατροπέα προσαρμοσμένο στην άκρη ενός κοινού εύκαμπτου γαστροσκοπίου μ1ίκους 110 cm. Το περιφερικό άκρο μπορεί να περιστραφεί κατά 180 σε δύο επίπεδα. Οι νεότερες συσκευές περιέχουν έναν ανιχνευτή θερμοκρασίας και προλαμβάνουν έτσι τον κίνδυνο θερμικής βλάβης. Το όργανο κατευθύνεται στη σωστή θέση με τη χρήση της εικόνας υπερήχων. Με τη βω1θεια της διοισοφάγειας υπερηχοκαρδιογραφίας γίνεται ποιοτική εκτίμηση του τελοδιαστολικού και τελοσυστολικού όγκου καθώς και του κλάσματος εξώθησης, υπολογίζονται το πάχος του κοιλιακού τοιχώματος, η ταχύτητα ρο1ίς του αίματος διαμέσου των καρδιακών βαλβίδων και των μεγάλων αγγείων. Διατίθενται καθεηίρες διοισοφάγειας υπερηχοκαρδιογραφίας αρκετά μικροί για τελειόμηνα νεογνά. Σε ασθενείς με BΣ<20kg απαιτείται συνήθως διασωλήνωση για την προστασία των αεροφόρων οδών. Η πιο συνηθισμένη επιπλοκ1ί της μεθόδου είναι η υποθερμία και έπονται η απόφραξη κύριου βρόγχου2υ και η αιμοδυναμική αστάθεια 3 0' 3 1 από παρεμπόδιση της ροής των πνευμονικών φλεβών. Monitoring του αναπνευστικού συστήματος Βασική υποχρέωση του αναισθησιολόγου αποτελεί η εξασφάλιση της επαρκούς ιστικής οξυγόνωσης. Οι συνέπειες ακόμα και μιας προσωρινής διακοπής της παροχής οξυγόνου μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή νοσηρότητα και θνητότητα. Την πρώτη θέση στη φαρέτρα του monitoring του αναπνευστικού, αλλά και του κυκλοφορικού στον παιδιατρικό ασθενή κατέχει η χρήση του προκάρδιου και του οισοφάγειου στηθοσκόπιου. Μεταβολές της καρδιακής συχνότητας και του ρυθμού αλλά και του αναπνευστικού ψιθυρίσματος (διακοπή του αερισμού εξαιτίας aποσύνδεσης, κάμψης ή απόφραξης του τραχειοσωλήνα, βρογχόσπασμος, υγροί ρόγχοι κ.λ.π.) γίνονται άμεσα αντιληπτά. Κατά την εφαρμογή του οισοφάγειου στηθοσκοπίου στα νεογνά και στα βρέφη απαιτείται προσεκτική επιλογή του κατάλληλου μεγέθους, έτσι ώστε να μη προκαλούνται τραυματισμοί του οισοφάγου ή/και απόφραξη των αεροφόρων οδών εξαιτίας μετατόπισης του μεμβρανώδους οπισθίου τοιχώματος της τραχείας από το γειτονικό, υπερμέγεθες οισοφάγειο στηθοσκόπιο 5 Η μέθοδος αυηί συνεχούς παρακολούθησης του αναπνευστικού και κυκλοφορικού συστήματος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις μικρές και μέσης βαρύτητας επεμβάσεις, όπου δεν απαιτείται η εφαρμογή του επεμβατικού monitoring. Μέτρηση του κορεσμού του οξυγόνου (SaO Παλμική οξυγονομετρία10 Μη επεμβατική τεχνική που χρησιμοποιείται στη συνεχή εκτίμηση του εκατοστιαίου ποσοστού κορεσμού της αιμοσφαιρίνης σε 02 στο αρτηριακό αίμα. Καθιερώθηκε στην κλινική πράξη από το και από τότε απέκτησε ευρεία αποδοχή και χρήση. Σήμερα θεωρείται βασικό ελάχιστο standard ελέγχου του ασθενούς. Το μειονέκτημα των παλμικών οξυγονομέτρων είναι ότι είναι ανακριβή σε περίπτωση μεγάλων αλλαγών της μερικής πίεσης του οξυγόνου (ΡΟ2) στο άνω άκρο της καμπύλης διαχωρισμού της Hb, όπου μια μικρή αλλαγ1ί του κορεσμού μπορεί να υποδηλώνει μεγάλη διαφοροποίηση στη μερική πίεση του 02 στο αρτηριακό αίμα. Δεν παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες αναφορικά με τις μεταβολές της Pa02 μέχρι αυτή να ελαττωθεί κάτω από το επίπεδο των 83 mmhg. Ωστόσο στα σαφή πλεονεκτήματα συμπεριλαμβάνονται η συνεχής παροχή πληροφοριών, το σχετικά αξιόπιστο των μετρήσεων (ιδιαίτερα στο εύρος % ), ο μη επεμβατικός χαρακτήρας και η ευκολία στη χρήση. Δεν απαιτεί ιδιαίτερη εκπαίδευση και η εφαρμογή του συνοδεύεται από αμελητέο κίνδυνο. Η εφαρμογή της παλμικής οξυγονομετρίας αποδείχθηκε ότι μειώνει τη συχνότητα των περιεγχειρητικών υποξικών επεισο-

7 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 57 δίων υ. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι Ιδιαίτερα στα παιδιά οι μετρήσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα σε καταστάσεις υποθερμίας, υπότασης και φτωχής άρδευσης των ιστών ( αγγειοσύσπαση). Η υψηλότερη αναλογία της εμβρυίκής αιμοσφαιρίνης (HbF) στις μικρές ηλικίες δεν προκαλεί κλινικά λάθη, γιατί η HbF έχει φάσμα απορρόφησης ανάλογο με την Hb του ενtiλικα. Δεν πρέπει όμως να παραγνωρίζει κανείς ότι περισσότερο στα βρέφη απ? ότι στα παιδιά, χαμηλές τιμές Sa02<80% μπορεί να σχετίζονται με συνθήκες βαριάς υποξίας (ΡΟ2 30 mmhg), κάτω υπό συνθήκες μετατόπισης της καμπύλης της Hb. Οι παιδικοί αισθητtiρες είναι ειδικά σχεδιασμένοι για μικρές επιφάνειες, καθότι προκύπτουν προβλήματα χρtiσης λόγω κακής εφαρμογής. Έχουν αναφερθεί "εγκαύματα" σε μικρά παιδιά τα οποία μάλλον οφείλονται σε τοπική ισχαιμία λόγω πιεστικής εφαρμογtiς του αισθητήρα κι όχι σε βλάβη από τη θερμική ενέργεια του φωτός που εκπέμπεται. Για το λόγο αυτό απαιτείται συχνti αλλαγή της θέσης εφαρμογής του αισθηηiρα. Διαδερμική μέτρηση μερικής πίεσης οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα (Ptc0 2 και PtcCOy Η επάρκεια της οξυγόνωσης και του αερισμού στα παιδιά και ιδίως στα νεογνά και βρέφη μπορεί να εκτιμηθεί με το διαδερμικό ηλεκτρόδιο μέτρησης Ptc02 και PtcC02. Η βασική αρχή της μεθόδου είναι ότι σε κάποια δερματική περιοχti, όπου η ροή είναι μεγαλύτερη από την ποσότητα που απαιτείται για την τοπική κατανάλωση 02, η τριχοειδική μερικti πίεση του 02 προσεγγίζει την αρτηριακti. Εάν το δέρμα θερμανθεί και αυξηθεί η αιματικti ροή ο παραπάνω συσχετισμός ισχυροποιείται. Το 02 και το C02 διαχέονται από το υπεραιμικό δέρμα και η μερικti τους τάση μετριέται με επιφανειακά ηλεκτρόδια (Clark & Seνeninghaus). Διατίθεται ηλεκτρόδιο είτε για τη σύγχρονη μέτρηση και των δύο παραμέτρων είτε για την κάθε μία χωριστά. Στα νεογνά υπάρχει μεγαλύτερη συσχέτιση μεταξύ Ptc02 και Pa02 απ' ό,τι στις υπόλοιπες ηλικίες. Επίσης, η σχέση PtcC02 και PaC02 είναι πιο σταθερή από τη σχέση της PaC02 με το τελοεκπνευστικό διοξείδιο (PETC02). Η χρήση της παραπάνω μεθόδου σε σχέση με την παλμικti οξυγονομετρία έχει περισσότερα μειονεκτήματα παρά πλεονεκτήματα. Απαιτούνται υψηλή τοπική θερ- μοκρασία 44 OC [κίνδυνος εγκαύματος], χρειάζεται χρόνος προθέρμανσης, βαθμονόμηση, ο χρόνος απάντησης στις μεταβολές είναι υψηλός και συχνές αλλαγές θέσης του ηλεκτροδίου του οποίου η τοποθέτηση απαιτεί εξοικείωση. Επηρεάζεται από την παρουσία αναισθητικών (Ν20, αλοθάνιο κλπ., οπότε προφανώς λόγω αγγειοδιαστολής δίνει υψηλότερες τιμές). Βέβαια, η μέθοδος είναι χρtiσιμη στην ανίχνευση της δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα και πιθανής ισχαιμίας των άκρων. Θεωρείται ότι ο συνδυασμός παλμικtiς οξυγονομετρίας και διαδερμικής μέτρησης του PtcC02 συνιστά επαρκές monitoring της ιστικής οξυγόνωσης, ιδιαίτερα στα βρέφη. Μέτρηση πίεσης του 02 του επιπεφυκότα10 Στην προσπάθεια βελτίωσης του χρόνου απάντησης αναπτύχθηκε ένα ηλεκτρόδιο για την ΡΟ2 του επιπεφυκότα ( conjuctiνal electrode Pcj02). Αποτελείται από ένα ηλεκτρόδιο Clark σ?ένα δακτύλιο από ακρυλικό υλικό το οποίο τοποθετείται με προσοχή στον επιπεφυκότα. Δεν χρειάζεται θέρμανση, ισορροπεί γρήγορα (σε 60s) και έχει ταχύτερο χρόνο απάντησης. Οι τιμές που λαμβάνονται είναι 50-80% χαμηλότερες από την Ρα02 ) 4 πως και με τη μέτρηση της Ptc02 οι τιμές επηρεάζονται από την CO, την ηλικία, το αλοθάνιο και την υπο-ογκαιμία. Δεν υπάρχουν αναφορές για κάκωση του οφθαλμού. Συνεχής μέτρηση αερίων αίματος Η συνεχής μέτρηση των αερίων αίματος έρχεται να καλύψει το κενό της διαλείπουσας λήψης αερίων αίματος και να ξεπεράσει ορισμένα γνωστά προβλήματα ακρίβειας των μετρήσεων (είσοδος αέρα, υπερβολική αραίωση, από ηπαρίνη, μεταβολισμός των έμμορφων στοιχείων του αίματος) τα οποία έχουν σαν συνέπεια τη διαφοροποίηση του οξεοβασικού profil του ασθενti. Η πιο γνωστή συσκευή συνεχούς μέτρησης αερίων αίματος είναι η συσκευti Paratrend 7. Αποτελείται από μία οθόνη επίδειξης των μετρήσεων, μια τροχήλατη βάση όπου βρίσκονται τα αέρια αναφοράς, μια μονάδα (modula) ειδική για κάθε ασθενή η οποία αφαιρείται, συνοδεύει τον άρρωστο και επανασυνδέεται στη συσκευή. Ο αισθητήρας διαμέτρου 0,5 mm συνδέεται με αρτηριακό καθετήρα εύρους 20 G και προωθείται μέσω αυτού στην αρτηρία. Είναι ένας τριπλός αισθηηiρας φθορισμού με τη βοήθεια του οποίου

8 58 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ μετριούνται in vivo ΡΟτΡCΟτΡΗ και HC03 με ακρίβεια η οποία πλησιάζει αυτή της ανάλυσης αερίων αίματος. Υπάρχει ε μπει ρ ία από τη χρήση της συσκευής σε παιδιατρικούς ασθενείς ΜΕΘ με αναπνευστικά προβλήματα και σε βαριές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Αναφέρεται η χρησιμότητά της κατά την ανίχνευση εμβολής από αέρα, υποξαιμίας κατά τον αερισμό ενός πνεύμονα και στην παρακολούθηση του κυκλώματος εξωσωματικής κατά τη διάρκεια καρδιοπνευμονικής παράκαμψης. Τέλος, έχουμε σύγχρονη καταγραφή της aρτηριακής πίεσης, λιγότερες αιμοληψίες και παραμένει στον ασθεν1ί έως και επτά ημέρες. Καπνογραφία - Κ απ ν ομετρία Η συνεχής μέτρηση του εκπνεομένου διοξειδίου του άνθρακα συμβάλλει στην πρώιμη ανίχνευση πολλών ανεπιθύμητων συμβαμάτων 1 5 διεγχειρητικά και μειώνει έτσι την περιεγχειρητική θνητότητα και θνησιμότητα16'17 Σήμερα η καπνογραφία συμπεριλαμβάνεται στο απαραίτητο monitoring σε πολλές χώρες. Το καπνόμετρο μετρά αναίμακτα τη συγκέντρωση του C02 στα αέρια της εισπνοής και εκπνοής παρέχοντας μια ανάλυση αναπνοής προς αναπνοή, την οποία και παρουσιάζει στη μορφή του καπνογραφήματος. Η καπνογραφία διεγχειρητικά παρέχει στον αναισθησιολόγο πληροφορίες σχετικά με το αναπνευστικό σύστημα, τη λειτουργία του καρδιαγγειακού, κάποιες ενδείξεις σχετικές με το μεταβολισμό και με τη λειτουργία του αναισθησιολογικού κυκλώματος. Στην παιδιατρική αναισθησία και πρακτικ1ί παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα που σχετίζονται κυρίως με την δειγματοληψία των εκπνεομένων αερίων και με τη θέση από την οποία παίρνεται το δείγμα. Ανάμεσα στους μελετητές υπάρχει διχογνωμία σχετικά με: α) την ανάλυση πλάγιας ή κύριας ροής (mainstreamsidestream) β) την ταχύτητα αναρρόφησης του δείγματος των αερίων, και γ) τη θέση από την οποία συλλέγεται το δείγμα (περιφερικό 1l κεντρικό άκρο του τραχειοσωλ1ίνα). Στα παιδιά με ΒΣ < 12 kg προτιμάται η ανάλυση κυριας ρωiς και η περιφερική λήψη του δείγματος38. Εξαιτίας των μικρών αναπνεόμενων όγκων και της υψηλής συχνότητας αναπνοών δεν λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα κυψελιδικών εκπνεομένων αερίων (βέλτιστη ροή δειγματοληψίας 200 ml/min στους ενήλκες). Επιπλέον η μεγάλη ροή φρέσκων αερίων κατά τη χορήγηση αναισθησίας με το σύστημα Jackson Rees ή το σύστημα Bain aραιώνει τα εκπνεόμενα αέρια 1 9, 4, 4 1 και επηρεάζει σημαντικά την ακρίβεια του τελεοεκπνεόμενου co2. Στη μείωση της αξιοπιστίας των μετρήσεων συμβάλλουν και οι ενδεχόμενες απώλειες γύρω από τον τραχειοσωλήνα χωρίς αεροθάλαμο. Βάσει των παραπάνω δεδομένων διατίθενται για τα παιδιά ειδικοί τραχειοσωλήνες με ενσωματωμένο καθετήρα δειγματοληψίας, οι οποίοι φέρουν στο άνω άκρο τους πύλη για τη σύνδεση με τον αναλυηί. Οι μετρήσεις επηρεάζονται κατά την απόφραξη του καθετήρα από εκκρίσεις. Παρ' όλες τις δυσκολίες που έχει η χρ1ίση της καπνογραφίας στα παιδιά συντελεί στην πρώιμη αναγνώριση των παρακάτω καταστάσεων: Ενδοβρογχική διασωλ1ίνωση Μετακίνηση τραχειοσωλ1ίνων Μεταβολή της αναπνευστικής συχνότητας Δεξιοαριστερά shunt Εμβολικά φαινόμενα Αύξηση του νεκρού χώρου Ί' παραγωγ11ς co2 (πυρετός, κακοήθης υπερθερμία) J, παραγωγής co2 (υποθερμία, μυοχάλαση) Παρ' όλο που δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η εφαρμογή του monitoring εξασφαλίζει συνθήκες ασφάλειας και άνεσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι: 1) Η σωστή αξιολόγηση των πληροφοριών που μας δίνει προϋποθέτει γνώση και κρίση. 2) Συμπληρώνει θεαματικά την κλινικ1ί εμπειρία χωρίς όμως ουδέποτε να την υποκαθιστά. 3) Οι μικροί ασθενείς αντιλαμβάνονται τις επεμβατικές προσπελάσεις και σε καμμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιχειρούνται,ενώ το παιδί είναι ξύπνιο και 4) Θα πρέπει να γίνεται μία αξιολόγηση της αναγκαιότητας του κάθε είδους monitoring, ώστε να περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο. Οι υπερβολές οδηγούν σε συχνότερες επιπλοκές απ' ό,τι στους ενήλικες.

9 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 59 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. GraffτD, Phillips OC, Beπsow DW, Kelly Ε: Baltimore aπesthesia study committee: factors iπ pediatriac aπaesthesia mortality. Aπaesth. Analgesia: 43, Prys Roberts C: Μοπitοήπg the cardioνascular system iπ: Saidmaπ LJ, Smith ΝΤ ( eds) Moπitoriπg iπ Anesthesia ΝΥ, Wileπ Smith RM: aπesthesia for Iπfaπts aπd childreπ. ed 4th, Chicago, Mosby, PD Booker. Equipmeπt aπd moπitoήπg iπ paediatric aπaesthesia. Br. J. Aneasth 1999 ; 82: Μ.Μ. Γκάλα. Moπitoriπg στην παιδοαναισθησία. 1ο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο παιδοχειρουργικ1ίς αναισθησίας και ανάνηψης. 6. Anttoπeπ Η, Puhakka Κ, Niskaπeπ J, Ryhauπeπ Ρ. Cutaπeous heat loss iπ childreπ duriπg aπaesthesia. Br. J. Anaesth. 1995; 74: Kurz Α, Sessler DI, Leπharat R. Perioperatiνe πormothermia to reduce the iπcideπce of surgicalwouπd iπfectioπ aπd shorteπ hospitalisatioπ. Ν. Eπgl. J. Med ; 334: Bush HL jr, Hydro U, Fischer Ε, Faπtiπ GA, Siliaπe MF, Barie PS. Hypothermia duriπg electiνe abdomiπal aortic aπeurysm repair: the high risk price of aνoidable morbidity. J. Vasc. Surg. 1995; 21: Richard F. Kaplaπ. Hypothermia Ι Hyperthermia Maπual of complicatioπs duήπg aπesthesia. 10. A.R. Aitkeπhead - R.M. Joπes Κλινική Αναισθησιολογία. Μοπitοήπg και εξοπλισμός στην κλινική αναισθησία σελ Kurz Α, Kurz Μ, Poesche G, Faryπiak Β, Redl G, Hackl W: Forced air warmiπg maiπtaiπs iπtraoperatiνe πormothermia better thaπ circulatiπg - water mattresses. Anesth Analg 1993; 77: Azzam FJ, Κrock JL. Thermal burπs iπ two iπfaπts associated with a forced air warmiπg system Anesth. Analg 1995; 81: Ayala JL, Coe Α. Thermal softeπiπg of tracheal tubes: aπ uπrecogπised hazard of the bair Hugger actiνe patieπt warmiπg system. Br. J. Anaesth. 1997; 79: Bissoππette Β. Sessler DI, Laflamme Ρ. Passiνe aπd actiνe iπspired gas humidificatίoπ ίπ ίπfaπts aπd childreπ Anesthesiology 1989; 71: Chaloπ J, Patel C, Alim, Ramaπathaπ S, Caplaπ L, Taπg CK, Turπdert Η: Humidity aπd the aπesthetized patieπt. Anaestesiology 50: , Forbes AR: Temperature, humidity aπd mucus flow iπ the iπtubated trachea. Br. J. Aπaesth 46: 29-34, Tollofsrud SG, Guπderseπ Υ, Aπderseπ R: Peroperatiνe hypothermia Acta Anaesthesiol Scaπd 28: , Berry FA Jr, Hughes Daνies DI, Difazio CA: Asystem for miπimiziπg respiratory heat loss iπ iπfaπts duήπg operatioπ. Απ esth. Analg 1973; 52: Bίssoππette Β, Sessler DI. Passίνe or actiνe ίπspired gas humidificatίoπ iπcreases thermal steady-state temperatures ίπ aπesthetized iπfaπts. Anesth. Analg 1989; 69: Κleiπ EF ίπ, Graνes SA 'Ήοt pot" tracheitis Chest 1974 ; 65: Steνeπsoπ GW, Τοbίπ Μ, Hall SC. Fluid Warmer as a poteπtial source of air bubble emboli. Anesth. Analg ; 80: Butt W, Shaππ F. Core - peήpheral temperature gradieπt does ποt predict cardiac output or systemic νascular resistaπce iπ childreπ. Anaesth. Iπteπsiνe Care 1991; 19: Wodey Ε, Pladys Β, Betvemienx Ρ, Kerebel Ε, Ecoffey C, Capillary refilliπg time aπd hemodyπamics iπ πeoπates: a Doppler echocardiografic eνaluatioπ. Crit. Care Med. 1998; 26: McLucRue Β.Α., Murdoch ΙΑ, Marsh MJ, Andersoπ D. Α Comparisoπ of pulmoπary aπd femoral artery thermodilutioπ cardiac iπdices iπ paediatric iπteπsiνe care patieπts Acta Paedήatr 1996 ; 85: νοπ Spiegel Τ, Wietasch G, Bursch J, Hoeft Α Cardiac output determiπatioπ with traπspulmoπary thermodilutioπ. Απ alterπatiνe to pulmoπary catheteήzatioπ? Anaesthetist 1996; 45: Wippermaππ C-F, Huth RG, Samidt FX, Thul J, Betaπcor Μ, Schaπz D. Coπtiπuous measuremeπt of cardiac output by the Fick pήπciple iπ iπfoπts aπd childreπ: comparisoπ wiιh the themodilutioπ method. Iπteπsiνe Care Med 1996; 22: Carpeπter JD, Nair S, Staw Ι. Cardiac output determiπatioπ: thermodilutioπ νersus πew computerized Fick method. Crit. Care Med ; 13:

10 60 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓ!ΑΣ ΚΑΙ ΕΝ'ΓΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 28. Keitanen Ο, Takala J, ΚaήΑ Continuous measurement of cardiac output by the Fick principle: clinical validation in intensive care. Cήt. Care Med 1992 ; 20: Gilbert Τ, Panico F, McGill W. Et al. Bronchial obstruction by transesophageal echocardiography probe in a pediatήc cardiac patient. Anesth. Analg. 1992; 74: Bensky AS, Ο' Bήen JJ, Hammon JW. Transesophageal echo probe compression of an aberrant ήghtsubclavian artery J. Am. Soc. Echocardiogr 1995 ; 8: Frommelt PC, Stuth ΕΑ. Transesophageal echocardiography in tolal anomalous pulmonary venous drainage: hypotension caused by compression of the pulmonary venous confluence during probe passage J. Am. Soc. Echocardiogr 1994; 7: Seveήnghaus JW, Astrup ΡΒ. History of blood gas analysis Int Anesth Clin 1987; 25: Cote CJ, Goldstein ΕΑ, Cole ΜΑ et al. Α single blind study of pulse oximetry in children. Anaesthesiology 1988; 68: Chapman ΚR, Liu FL W, Watson RM, Rebuck AS. Conjuctival oxygen tension and its relationship to arteήal oxygen tension J. Clin. Monit. 1986; 2: Leigh Μ, Jones J, Motley Η. The expired carbon dioxide as a continuous guide of the pulmonary and circulation systems during anaesthesia and surgery J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1961: 41: Cooper J, Newbower R, Κitz R. Απ analysis of major errors and equipment failures in anaesthesia management: consideration for prevention and detection. Anaesthesidogy 1984 ; 60 ; Caplan RA, Posner ΚL, Ward RJ, Cheney FW Adverse respiratory events in anaesthesia. Α closed claim analysis. Anaesthesiology 1990; 72: Badgwell JM, McLeod ΜΕ, Lerman J, Creighton RE. End-tidal PC02 measurements sampled at distal and proximal ends of the endotracheal tube in infants and children Anaesth Analg 1987 ; 66: BadwellJM,HeavherJE,MayWSetal.End-tidalPC02 monitoήng in infants and children ventilated with either a partial rebreathing or non-rebreathing circuit. Anaestheology 1987; 66: Rich GI, Sconzo JM. Continuous end-tidal C02 sampling within the proximal endotracheal tube estimates arterial C02 -tension in infants Ca J. Anaesth.: 1991; 38: Hill SC, Badgwell JM, MacLeal ΜΕ et al. Accuracy of end-tidal PC02 measurements using a sidestream capnometer in infants and children ventilated with the Sechrist infantventilator. Can. J. Anaeth 1990; 37:

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Μέτρηση της αιματηρής. Αρτηριακής Πίεσης» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης» Αιμοδυναμική παρακολούθηση α) Μη επεμβατική Ηλεκτροκαρδιογράφημα Αρτηριακός σφυγμός Αναίμακτη αρτηριακή πίεση

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος

Όταν χρειάζεται ρύθμιση της ποσότητας των χορηγούμενων υγρών του ασθενή. Όταν θέλουμε να προλάβουμε την υπερφόρτωση του κυκλοφορικού συστήματος Ερωτήσεις Αξιολόγησης Εργαστηριακού Μαθήματος Θέμα: «Κεντρική Φλεβική Πίεση» 1. Τι είναι η Κεντρική Φλεβική Πίεση (ΚΦΠ); Είναι η υδροστατική πίεση των μεγάλων φλεβών που είναι πλησιέστερα στην καρδιά,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ

ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗ ΙΣΘΜΟΥ ΑΟΡΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΩΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Συνηθισμένη συγγενής ανωμαλία (6-8% των Σ.Κ.) Συχνότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ Αρτηριακές οδοί: α) Μηριαία αρτηρία: - πλεονεκτήµατα: -µεγαλύτερο αγγείο - µεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» Χρήση του επεµβατικού monitoring στην αναισθησία. Α. Σταθόπουλος, Χ. Χάµος, Ο. Κισκήρα, Α. Ψευδή Αναισθησιολογικό τµήµα Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΕΛΙΣΜΟΣ» To monitoring του ασθενούς αποτελεί κλειδί στην παροχή αναισθησιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Παλμική οξυμετρία. Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Παλμική οξυμετρία. Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Παλμική οξυμετρία Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Εξήγηση της αρχής λειτουργίας του παλμικού οξυμέτρου Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2

Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 Κακώσεις του Θώρακα ΜΙΧΑΗΛ ISBN 960-372-054-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΩΡΑΚΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 1.1. Επιδημιολογία... 3 1.2. Μηχανισμοί κάκωσης - Ταξινόμηση... 3 1.3. Διαγνωστική προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Edwards Lifesciences

Προϊόντα Edwards Lifesciences Προϊόντα Edwards Lifesciences Τεχνικά χαρακτηριστικά και κλινικές μελέτες Τεχνολογίες Edwards Lifesciences Το 70% των προϊόντων αιμοδυναμικού ελέγχου που χρησιμοποιoύνται παγκοσμίως είναι Edwards. Η Edwards

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ. Κιέκκας Παναγιώτης, Νοσηλευτής Π.Ε., PhD. Επίκ. Καθηγητής Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ. Κιέκκας Παναγιώτης, Νοσηλευτής Π.Ε., PhD. Επίκ. Καθηγητής Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ Κιέκκας Παναγιώτης, Νοσηλευτής Π.Ε., PhD Επίκ. Καθηγητής Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Δηλώνω υπεύθυνα ότι προσωπικά, ή ως μέλος εργασιακής/ερευνητικής ομάδας, δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και

Αιµορραγία. Η αιµορραγία αυτή προέρχεται από τη διατοµή µιας φλέβας και Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 55-62 Αιµορραγία Στο κυκλοφορικό σύστηµα του ενήλικα ανθρώπου υπάρχουν έξι λίτρα περίπου αίµατος, το οποίο µεταφέρει στα κύτταρα των ιστών

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοδυναμική παρακολούθηση ασθενούς σε παιδιατρική ΜΕΘ με τη μέθοδο της διαπνευμονικής θερμοαραίωσης

Αιμοδυναμική παρακολούθηση ασθενούς σε παιδιατρική ΜΕΘ με τη μέθοδο της διαπνευμονικής θερμοαραίωσης Αιμοδυναμική παρακολούθηση ασθενούς σε παιδιατρική ΜΕΘ με τη μέθοδο της διαπνευμονικής θερμοαραίωσης Ευλαβής Γεώργιος,, Νοσηλευτής ΠΕ, MSc Προϊστάμενος ΜΕΘ Παίδων, Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαθήτρια: Κ. Σοφία. Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Μαθήτρια: Κ. Σοφία Καθηγητής: κ. Πιτσιλαδής Σχολ. Έτος: 2015-2016 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-BYPASS Αορτοστεφανιαία παράκαμψη είναι η χειρουργική διαδικασία της παράκαμψης των θρομβώσεων ή των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 700600010000 1 700600010000 2 70060002000 70060002000 4 700600020004 5 7000010000 6 700601010000 7 700601010000 8 SWAN GANZ SWAN-GANZ απλοί, δύο αυλών 6 fr SWAN-GANZ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων»

Εργαστήριο. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ. «Τοποθέτηση. Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Εργαστήριο Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική ΙΙ «Τοποθέτηση Κεντρικών Φλεβικών Καθετήρων» Κεντρικές Φλεβικές γραμμές: Τι είναι; Πότε τις χρησιμοποιούμε; Πως τις τοποθετούμε; Έχουν επιπλοκές; Πως προλαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ 8 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (ΣΤΕΝΩΣΕΙΣ) ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μία παρακώλυση της ροής του αίµατος οφείλεται συχνά σε στένωση και µπορεί να σταµατήσει τη ροή του αίµατος µερικώς ή τελείως. Κάθε µία από

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοδυναμικό monitoring Βασικές αρχές Δυναμικοί δείκτες. Τσαγκούριας Ματθαίος ΜΕΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Αιμοδυναμικό monitoring Βασικές αρχές Δυναμικοί δείκτες. Τσαγκούριας Ματθαίος ΜΕΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου Αιμοδυναμικό monitoring Βασικές αρχές Δυναμικοί δείκτες Τσαγκούριας Ματθαίος ΜΕΘ Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου Βασικές αρχές αιμοδυναμικού monitoring Δεν υπάρχει τεχνική που να βελτιώνει την κλινική έκβαση από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς, είναι οι ατέλειες στη δομή της καρδιάς, που είναι παρούσες κατά τη γέννηση. Μια από αυτές είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1. 31/3/2011 Bogdan Raitsiou M.D 1 ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 1 Bogdan Raitsiou M.D 1 Πνιγμός στο νερό Ξένο σώμα Θερμοπληξία Υποθερμία Bogdan Raitsiou M.D 2 ΠΝIΓΜΟΣ Εμβύθιση ή κατάδυση εντός υγρού, συχνά συνδυάζεται με : *

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι: Θερμοκρασία. Αρτηριακός σφυγμός. Αναπνοή. Αρτηριακή πίεση

Ποια είναι: Θερμοκρασία. Αρτηριακός σφυγμός. Αναπνοή. Αρτηριακή πίεση ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 1 Θερμοκρασία Ποια είναι: Αρτηριακός σφυγμός Αναπνοή Αρτηριακή πίεση 2 Θερμοκρασία σώματος Ορισμός: Είναι το αποτέλεσμα του ισοζυγίου μεταξύ παραγόμενης και αποβαλλόμενης θερμότητας. Ρυθμίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ Κάθε χρόνο περίπου 200.000 νέοι ασθενείς διαγιγνώσκονται με Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής. Είναι γνωστό επίσης, ότι η ρήξη του Ανευρύσματος Κοιλιακής Αορτής οδηγεί σε ποσοστό τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών

Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Συστηματικές επιδράσεις της οξέωσης της υπερκαπνίας των βαριά πασχόντων ασθενών Γιώργος Κουλιάτσης, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Β Κλινικής Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝ Έβρου Εισαγωγή- Υπερκαπνία, Οξέωση, Οξυαιμία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 7 ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ Σε µια καρδιά που λειτουργεί φυσιολογικά, το αίµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο ρέει από το σώµα στη δεξιά πλευρά της καρδιάς (στο δεξιό κόλπο και από εκεί στη δεξιά κοιλία).

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος Β Δρ. Ανδρέας Φλουρής Ερευνητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων Πίεση Αίματος Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 1 Το Κυκλοφορικό Σύστημα Μηχανισμός μεταφοράς ουσιών στο ανθρώπινο σώμα Σύστημα κοιλοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών. Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία

Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών. Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία Επεμβατική Αντιμετώπιση Ενδοκαρδιακών και Εξωκαρδιακών Επικοινωνιών Νικόλαος Γ. Ελευθεράκης Επιμελητής Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία Διαφλέβια σύγκλειση Μεσοκολπικής Επικοινωνίας Διαφλέβια σύγκλειση Μυϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αρτηριακή παρακέντηση

Αρτηριακή παρακέντηση Αρτηριακή παρακέντηση Ενότητα 3: Διαγνωστικές εξετάσεις Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σκοποί ενότητας Εξήγηση της τεχνικής λήψης αερίων αρτηριακού αίματος

Διαβάστε περισσότερα

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία

12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0. ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία 12ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙ0 Στρογγυλό Τραπέζι: Συγγενείς καρδιοπάθειες ενηλίκων- πνευµονική υπέρταση ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τύποι- Πρόγνωση- Θεραπεία Κωνσταντίνος Θωµαϊδης, Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ. ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΤΗΣ (ενηλίκων) Συστάσεις του ERC για την Αναζωογόνηση - 2005 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Τι είναι αναζωογόνηση ; Για τη διατήρηση της ζωής χρειάζεται συνεχής τροφοδοσία όλων των οργάνων με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα

Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3. Κυκλοφορικό Σύστημα. Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 3 Κυκλοφορικό Σύστημα Καρδιά Αιμοφόρα αγγεία Η κυκλοφορία του αίματος Αίμα Η μεταφορά των θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα και των ιστών και η απομάκρυνση από αυτά των άχρηστων γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΤΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ Χ.ΓΡΑΙ ΗΣ,Γ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.ΜΑΜΑ ΑΣ,. ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ, Θ.ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ,.ΚΟΥΛΑΞΗΣ, Γ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡ ΙA ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 1 Η φυσιολογική καρδιά είναι µία πολύ δυνατή αντλία φτιαγµένη από µυϊκό ιστό, που λειτουργεί εντατικά και συνεχώς. Έχει περίπου τις διαστάσεις µιας ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων

Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Περιφερικά αγγεία Ενδιαφέροντα περιστατικά Αντιμετώπιση νόσων αρτηριών κάτω άκρων Μ. Γ. Περούλης MD, MSc, PhD Επικ. Επιµελητής Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων Η Περιφερική

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1 κ ε φ ά λ α ι ο Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση 1.1 Αλγόριθμοι στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση Το πρώτο διεθνές συνέδριο για τις κατευθυντήριες οδηγίες (Guidelines) για την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ΑΜΠΡΑΧΙΜ ΣΑΡΑ-ΕΛΕΝΗ & ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙΘ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ Το καρδιαγγειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΈς ΝΌΣΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ Αραγιάννης Δημήτριος Μονάδα Υπέρτασης Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. Καρδιά & παιδί. Αρχίζοντας από τη βρεφική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΕΜΠΡΟΣ ΤΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ ΠΙΣΩ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ Η πνευμονική αρτηρία (pulmonary trunk) εκφύεται από τον αρτηριακό κώνο της δεξιάς κοιλίας. Έχει κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλαγή αερίων. Ενότητα 1: Αερισμός και αιμάτωση. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Ανταλλαγή αερίων. Ενότητα 1: Αερισμός και αιμάτωση. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ανταλλαγή αερίων Ενότητα 1: Αερισμός και αιμάτωση Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Ανταλλαγή αερίων 2 Ανταλλαγή αερίων Η συγκέντρωση O 2 στον ατμοσφαιρικό αέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ Κωνσταντίνα Σωτηρίου Αναισθησιολόγος, Επιμ. Β' ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός ΕΑΕ Νοέμβριος 2010 Αερισμός - Κατανομή αερισμού Περιοχικές διαφορές στον αερισμό Καμπύλη ενδοτικότητας Αιμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΛσιας Φροντίδα και χειρισμός ασθενούς με τραχειοστομία: (Ι) Κατευθυντήριες οδηγίες (ΙΙ) Εκπαιδευτικό υλικό (ΙΙΙ) Δείκτες μέτρησης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ Η.Κ.Γ. ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ Η.Κ.Γ. ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ Η.Κ.Γ. ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΣΤΟ Γ.Ν.Α «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ηλεκτροκαρδιογράφημα ( Η.Κ.Γ ), ως απλή και εύχρηστος εργαστηριακή μέθοδος, είναι βοηθητικό και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Σπιρομέτρηση Διάχυση. Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος

Σπιρομέτρηση Διάχυση. Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος Σπιρομέτρηση Διάχυση Τσαούσης Βασίλης Πνευμονολόγος ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΑ Τραχεία - μεγάλη ταχύτητα αέρα - στροβιλώδης ροή Βρογχικό δέντρο - μεταβατική ροή αέρα Μικροί αεραγωγοί - μικρή ταχύτητα αέρα - γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D.

Καρδιά. Καρδιά. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Άσκηση και αρτηριακή πίεση. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία. Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Άσκηση και Υγεία Μεταβολικές ασθένειες και άσκηση Άσκηση και αρτηριακή πίεση Πασχάλης Βασίλης, Ph.D. Καρδιά Καρδιά Η καρδιά είναι ένα μυϊκό όργανο

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι

Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Αναπνοή και ήχος Ομιλία και τραγούδι Σχέδιο εργασίας της Α τάξης Γελ. Πελοπίου Υπεύθυνος καθηγητής: Παπαδημητρίου Νικόλαος Αναπνοή Μέλη : Αγγελόπουλος Γιάννης Τσιπολίτης Γιώργος Η αναπνοή σε επίπεδο οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική

Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Επεμβατική Ακτινολογία Ενημέρωση Ασθενών Επεμβατική Ακτινολογία: Η εναλλακτική σου στη χειρουργική Τα τελευταία 20 χρόνια, η Επεμβατική Ακτινολογία παρουσιάζει διαρκή εξέλιξη και αποτελεί μία πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ. 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ 1. Το σχεδιάγραμμα δείχνει 3 διαφορετικά αιμοφόρα αγγεία, Α, Β και Γ. (α) Να ονομάσετε τα αγγεία Α και Β. (β) Πώς είναι προσαρμοσμένο το αγγείο Γ για να έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί το

Διαβάστε περισσότερα

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας»

Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Καρβελάς Φώτης Δ/ντής Χειρουργικής κλινικής «Άγιος Ανδρέας» Όσο πιο προσεκτικοί, ήπιοι και ευγενικοί είναι οι χειρουργικοί χειρισμοί, τόσο λιγότερος είναι ο μετεγχειρητικός πόνος του ασθενούς, πιο σύντομη

Διαβάστε περισσότερα

AquaTec 1.2. Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων. Νίκος Καρατζάς

AquaTec 1.2. Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων. Νίκος Καρατζάς AquaTec 1.2 Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Βασικές Αρχές Μεταφοράς Αερίων Νίκος Καρατζάς 2 Φυσική και φυσιολογία των Καταδύσεων Προειδοποίηση: Το υλικό που παρουσιάζεται παρακάτω δεν πρέπει να θεωρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ. Επαμεινώνδας Κοσμάς. Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ Επαμεινώνδας Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στα μιτοχόνδρια Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Οξυγόνωση αρτηριακού αίματος

Διαβάστε περισσότερα

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

39. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ - ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΠΕΡΙΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 1. Διεξαγωγή λεπτομερούς ιστορικού πριν από κάθε χορήγηση αναισθησίας: Αναισθησιολογικό ιστορικό καθώς και ατομικό αναμνηστικό της μητέρας Πλήρες ιστορικό της τρέχουσας κύησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΤΡΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ: ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ X. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΙΔΗΣ, Ε. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Θ. ΜΠΙΤΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής. Το θαύµα... της ζωής!

Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής. Το θαύµα... της ζωής! Τµήµα Υπερήχων & Εµβρυοµητρικής Ιατρικής Το θαύµα... της ζωής! Οι Υπέρηχοι Εγκυμοσύνης... Τμήμα Υπερήχων & Εμβρυομητρικής Ιατρικής Στο Τμήμα Υπερήχων & Εμβρυομητρικής Ιατρικής της ΡΕΑ Μαιευτικής Γυναικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1

Κυκλοφορικό σύστημα. Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Κυκλοφορικό σύστημα Από μαθητές και μαθήτριες του Στ 1 Η καρδία Χτύπα 2 δισεκατομμύρια φορές σε όλη μας τη ζωή. Βρίσκεται στο θώρακα, κέντρο προς αριστερά. Έχει το μέγεθος μιας γροθιάς. Αλεξάνδρα, Αναστασία,

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 12: Αρτηριακή Πίεση Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ P.N.FTh M.TTh ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ VO2=COX A VO2 CO=ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ A VO=ΑΡΤΗΡΙΟ ΦΛΕΒΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακική Επισκληρίδιος Αναισθησία σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς.

Θωρακική Επισκληρίδιος Αναισθησία σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς. Θωρακική Επισκληρίδιος Αναισθησία σε Καρδιοχειρουργικούς Ασθενείς. Υπάρχει δίλημμα; Κ.Θεοδωράκη, Αναισθησιολόγος Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Εισαγωγή Συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον όσον αφορά τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ Παίζει ρολό ο χρόνος από την επέλευση της ανακοπής ; Το τριφασικό μοντέλο αντιμετώπισης της ανακοπής ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΦΑΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών στα παιδιά. Χρήστος Σαλάκος Παιδοχειρουργός Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ

Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών στα παιδιά. Χρήστος Σαλάκος Παιδοχειρουργός Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών στα παιδιά Χρήστος Σαλάκος Παιδοχειρουργός Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Αίτια Θανάτου στην Παιδική Ηλικία Αίτιο 4-52 εβδομάδες 1-4 έτη 5-14 έτη Σύνδρομο Αιφνίδιου Θανάτου Συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΦΥΡΟΠΡΟΜΗΚΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (2 ο Μέρος) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Οι τασεοϋποδοχείς σε άλλα σημεία του κυκλοφορικού (1) Σε μεγάλα αγγεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανευρύσματα Εγκεφάλου

Ανευρύσματα Εγκεφάλου Ανευρύσματα Εγκεφάλου Το εγκεφαλικό ανεύρυσμα είναι μια παθολογική διάταση σε ένα μέρος του τοιχώματος ενός αγγείου του εγκεφάλου που οφείλεται σε ένα έλλειμμα του μέσου χιτώνα του τοιχώματος του αγγείου.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Το δέρμα αποτελείται από 2 στιβάδες: i. Επιδερμίδα ii. Κυρίως δέρμα ή χόριο ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Κυριότερες λειτουργίες δέρματος: i.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 7: Φυσιολογία της καρδιάς Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση

Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Η εφαρμογή της Καρδιοαναπνευστικής δοκιμασίας κόπωσης σε ασθενείς με Πνευμονική Αρτηριακή υπέρταση Κωνσταντίνος Κώντσας, Παρασκευή Τριβήλου, Αναστασία Καραγκιούλη, Ελένη Τριανταφυλλίδη Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΥΠΟΞΑΙΜΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Επαμεινώνδας Ν. Κοσμάς Δ/ντής 3ης Πνευμον. Κλινικής ΝΝΘΑ Σωτηρία Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Από την ατμόσφαιρα στους ιστούς ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Βασική

Διαβάστε περισσότερα

Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές

Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές Υπερηχογραφία Αγγείων Βασικές αρχές Δημ. Καρδούλας M.Sc, Ph.D Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης Ευρωκλινική Αθηνών Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014 Βασικές Αρχές Φυσικής Οργανολογία των Υπερήχων Αιμοδυναμική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΠΥΡΕΤΟΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΠΥΡΕΤΟΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΠΥΡΕΤΟΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ Ζωτικά σημεία (TPR) Θερμοκρασία Σφυγμός Αναπνοές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ Στο πρωτόκολλο θα συμπεριληφθούν αυστηρά και μόνο ασθενείς με ανθεκτική υπέρταση που ορίζεται ως η αδυναμία ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης παρά τη

Διαβάστε περισσότερα

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Περιεχόμενα Πρόλογος συγγραφέων... 7 Εισαγωγή... 9 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 11 Απλές συμβουλές για την ώρα των εξετάσεων... 13 Βασικές γνώσεις για τα νοσοκομεία και τους νοσηλευτές... 15 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚΑΡΔΙΑ ΗΚΑΡΔΙΑ. Ροβίθης Μιχαήλ

ΗΚΑΡΔΙΑ ΗΚΑΡΔΙΑ. Ροβίθης Μιχαήλ ΗΚΑΡΔΙΑ Η καρδιά που το μέγεθός της είναι λίγο μεγαλύτερο από μία γροθιά, είναι μία διπλή αυτόνομη μυώδης αντλία. Ενώ το βάρος της κυμαίνεται από 280 340 γραμμάρια. Είναι η κεντρική αντλία του κυκλοφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις

Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Διευθυντής: Καθηγητής κ. Γεώργιος Ανωγειανάκις 1. Που βρίσκεται η καρδιά; Α) Εξ ολοκλήρου στο αριστερό μεσοθωράκιο Β) Πίσω από την τραχεία Γ) Εξ ολοκλήρου στο δεξί μεσοθωράκιο Δ) Μπροστά από την τραχεία Ε) Παρασπονδυλικά αριστερά 2. Ποια από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΙΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΦΑΡΥΓΓΑΣ ΛΑΡΥΓΓΑΣ ΤΡΑΧΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΠΛΕΥΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Θυρεοειδής χόνδρος Κρικοθυρεοειδής σύνδεσμος ΤΡΑΧΕΙΑ Κρικοειδής χόνδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΛΑΦΗΣΗ, ΑΚΡΟΑΣΗ Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΚΙ ΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΨΗΛΑΦΗΣΗ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΥΓΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠ ΚΑΡΩΤΙ ΙΚΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ -ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΟΔΟΣ ρίνα φάρυγγας στοματική κοιλότητα ΚΑΤΩ ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΟΔΟΣ λάρυγγας τραχεία 2 βρόγχοι πνεύμονες ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση

Συγκοπτικά επεισόδια καρδιαγγειακής αιτιολογίας: διαγνωστική προσπέλαση There are no translations available. Γιώργος Κολιός Καρδιολόγος Οι ασθενείς με συγκοπή αποτελούν το 2% των επισκέψεων στα τμήματα έκτακτων περιστατικών. Η ετήσια επίπτωση συγκοπτικών επεισοδίων στα ηλικιωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανάλυση βασικών αιμοδυναμικών παραμέτρων 1 ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΡΟΝΤΖΟΥ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗN ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΘ Βασικές διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α Χειρουργική Κλινική ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α Χειρουργική Κλινική ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΓΚΡΙΝΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Α Χειρουργική Κλινική ΛΑΙΚΟ Νοσοκομείο Ως ΓΕΣ χαρακτηρίζεται κάθε επικοινωνία: μεταξύ ενός οργάνου του πεπτικού συστήματος και οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις των σχετικών παραγράφων της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των φύλλων οδηγιών χρήσης Σημείωση: Οι σχετικές παράγραφοι της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του

Διαβάστε περισσότερα

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α

OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α OΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΛΥΒΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ Τ.Ε.Π ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Γ.Ν.Α Είναι η συσσώρευση υγρού στον διάµεσο ιστό και στις πνευµονικές κυψελίδες. Η συσσώρευση υγρού µπορεί να εµποδίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ντρια: Καθηγήτρια Ελένη Ασκητοπούλου ΕΤΗΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 ΚΥΚΛΟΣ 21 ος ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ. Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Πλωτάρχης (YΙ) Π. Χουντής ΠΝ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣ ΣΕ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΚΟΙΛΙΑ 23% 31% ΘΩΡΑΚΑΣ + ΑΚΡΑ 52% 11% ΚΕΦΑΛΙ 41% 26% Ι. ΒΑΡΕΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο

Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Ενότητα 5: Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πνευμονικό αγγειακό δίκτυο Η πνευμονική κυκλοφορία αρχίζει από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Ειδικές έννοιες φυσιολογίας ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Ειδικές έννοιες φυσιολογίας ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης 1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κωνσταντίνος Καλλαράς Καθηγητής Φυσιολογίας Ειδικές έννοιες φυσιολογίας ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης Είναι ουσιώδες να γνωρίζει κανείς με ποιούς τρόπους η ΑΠ διατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS

DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS DAMAGE CONTROLL ORTHOPAEDICS Damage Control «Η λιγότερο κατανοητή έννοια της δεκαετίας» Απλά σημαίνει: Εάν ο πολυτραυματίας ασθενής οδηγηθεί στο χειρουργείο πρέπει να γίνει κάτι για τα κατάγματα των μακρών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΗΧΑΝΗ TΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

Η ΜΗΧΑΝΗ TΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 1 ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ Θωρακοχειρουργός Η ΜΗΧΑΝΗ TΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Βασικές γνώσεις εξωσωματικής κυκλοφορίας στην καρδιοχειρουργική Αφιερωμένο στη γυναίκα μου Σοφία που χρόνια πολλά ανέχεται τις,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1

Κεφάλαιο 6 ο ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Κεφάλαιο 6 ο ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ 1 Το αναπνευστικό σύστημα Εξυπηρετεί την ανταλλαγή αερίων πνευμονική αναπνοή Την πρόσληψη οξυγόνου από την ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης. Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσικοθεραπείας

Στέφανος Πατεράκης. Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσικοθεραπείας Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσικοθεραπείας Γενικά : Χαλάρωση είναι η ηρεμία και η ανάπαυση του σώματος και του μυαλού, δηλ. το αντίθετο του στρες. ΧΑΛΑΡΩΣΗ: επιστημονικά ορίζεται η κατάσταση κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17

Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής στην πράξη - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος :17 Απαντά ο κ. Θεμιστοκλής Ευκαρπίδης, Γενικός Χειρουργός Ίσως λίγοι από εμάς να είμαστε ενημερωμένοι για τη σπουδαία εργασία που εκτελεί στο σώμα μας, ένα από τα όργανα του, η χοληδόχος κύστη. Εκεί μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η επίδραση της υποβοήθησης με παραορτική αντλία αντιώθησης (PULVAD) στη μηχανοενεργητική της αριστερής κοιλίας σε χοίρειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. To υπό προμήθεια συγκρότημα θα πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης αντοχής, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα