Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι Χρήσης της Fon. Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015"

Transcript

1 Όροι Χρήσης της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 Καλωσήλθατε στη Fon. Εισερχόμενοι στο Δίκτυο Fon συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντεςόρους χρήσης των υπηρεσιών Fon (ΟΧ) και Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε διαβάστε τους παρόντες ΟΧ προσεκτικά, καθώς αναγράφουν τα νόμιμα δικαιώματά σας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρόντες ΟΧ, δεν μπορείτε να εισέλθετε στην υπηρεσία Fon και θα πρέπει να απέχετε από τη χρήση της. Η εταιρία «Fon Wireless Limited» (εφεξής: «Fon» ή «εμείς»), είναι καταχωρημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο (αρ. εγγραφής ) και έχει έδρα στο Λονδίνο (25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB, United Kingdom). Η Fon είναι ένα Δίκτυο σημείων ασύρματης σύνδεσης στο Διαδίκτυο τα οποία δημιουργούν οι χρήστες. Εισερχόμενοι στο Δίκτυο αποκτάτε πρόσβαση στα Σημεία Fon σε όλο το διεθνές Δίκτυο κάνοντας μία μόνο εγγραφή. I. Υπηρεσίες Fon Μέρη τα οποία δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους Χρήσης Οι παρόντες ΟΧ διέπουν την παροχή υπηρεσιών από την Fon στα Μέλη της Fon και στους Επισκέπτες της Fon (εφεξής: «Εσείς» ή «εσείς»). Το περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που περιέχονται στον Ιστότοπο της Fon δεν έχουν σχεδιαστεί ούτε προορίζονται για πρόσωπα τα οποία διαμένουν σε χώρες όπου το εν λόγω περιεχόμενο είναι μη νόμιμο ή εγκεκριμένο. Με την επιφύλαξη ρητής αντίθετης διάταξης, οι παρόντες ΟΧ μαζί με το έντυπο εγγραφής, την Πολιτική Απορρήτου της Fon και, όπου ισχύει, την Σύμβαση Αδείας Χρήσης του Λογισμικού Fon και την Σύμβαση Αδείας Χρήσης του Λογισμικού Εφαρμογών Fon, (εφεξής: η «Σύμβαση»), διέπουν την συμβατική σχέση μεταξύ της Fon και των Μελών της Fon ή Επισκεπτών της Fon, κατά περίπτωση. Αναγνωρίζετε ότι δεν έχετε βασιστεί σε οποιεσδήποτε δηλώσεις οι οποίες δεν περιέχονται ειδικά στην παρούσα Σύμβαση. Δηλώνετε ότι έχετε τη νόμιμη ηλικία και νομική ικανότητα να καταρτίσετε την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση που συμβάλλεστε για λογαριασμό κάποιας εταιρίας, δηλώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένος να καταρτίσετε την παρούσα και συμφωνείτε ότι ευθύνεστε προσωπικά σε αντίθετη περίπτωση. Πρόσωπα τα οποία αποκτούν πρόσβαση στο Σημείο Fon

2 Προκειμένου να αποκτήσετε την ιδιότητα Μέλους της Fon ή Επισκέπτη της Fon, πρέπει να εγγραφείτε στη Fon και να κάνετε κλικ στο αντίστοιχο πεδίο προκειμένου να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε τους παρόντες ΟΧ, την Πολιτική Απορρήτου και τους λοιπούς όρους εφόσον ισχύουν. Τα Μέλη της Fon έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα Σημεία Fon. Οι Επισκέπτες της Fon θα πρέπει να αγοράσουν μία Άδεια Fon ή να τους χορηγηθεί περιορισμένη ή απεριόριστη πρόσβαση δυνάμει κάποια προωθητικής ενέργειας της Fon ή ειδικής συμφωνίας μεταξύ της Fon και κάποιου Τρίτου. Τα Μέλη και Επισκέπτες της Fon πρέπει να εγγραφούν δια της Fon ή Συνεργάτη της Fon προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα Σημεία Fon. Τα Μέλη της Fon πρέπει να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία τους με τον πάροχο ευρυζωνικών υπηρεσιών Διαδικτύου («ISP») επιτρέπει την κοινή χρήση εύρους ζώνης. Τα Μέλη της Fon ευθύνονται αποκλειστικά για την τήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων έναντι του ISP. Εγγραφή σε Λογαριασμό της Fon Κατά τη διαδικασία εγγραφής θα σας ζητηθεί να παράσχετε κάποια στοιχεία, όπως το όνομά σας και λοιπά προσωπικά δεδομένα σας. Οφείλετε να παρέχετε ακριβή και πλήρη στοιχεία στις σχετικές ερωτήσεις. Επίσης οφείλετε να τηρείτε τα στοιχεία σας ενημερωμένα. Πρέπει να εγγραφείτε στο Δίκτυο Fon κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού εντύπου που αναρτάται στον Ισότοπο ή το Portal μας και το οποίο παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες. Θα πρέπει να επιλέξετε ένα μοναδικό όνομα χρήστη, το οποίο θα πρέπει να θυμάστε ή τηρείτε σε ασφαλές μέρος. Πρέπει να τηρείτε τον κωδικό εισόδου σας μυστικό και να μην τον κοινοποιήσετε ή μοιράζεστε με τρίτους. Οφείλετε να ενημερώσετε άμεσα στη Fon σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση σας οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων εισόδου και/ή κωδικών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κλοπής, απώλειας και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, προκειμένου να ακυρωθεί άμεσα το όνομα χρήση ή ο κωδικός εισόδου. Στο μέτρο που η Fon δεν έχει ενημερωθεί σχετικά, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση ονομάτων χρήστη ή κωδικών εισόδου από τρίτους. Οφείλετε να κοινοποιείτε στη Fon κάθε μεταβολή των στοιχείων που περιέχονται στο έντυπο εγγραφής σας. Όλες οι πληροφορίες και στοιχεία τα οποία συλλέγονται ή τηρούνται από τη Fon διέπονται από την Πολιτική Απορρήτου της Fon.

3 Περιγραφή των Υπηρεσιών Fon Οι υπηρεσίες που παρέχει η Fon συνίστανται στα εξής: Διευκόλυνση της πρόσβασης στα Σημεία Fon Παροχή πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία διαφόρων Σημείων Fon Ταυτοποίηση και καταχώρηση της πρόσβασης Παροχή πρόσβασης στα Σημεία Fon δια της πώλησης Αδειών στους Επισκέπτες της Fon Τα Μέλη της Fon και οι Επισκέπτες της Fon μπορούν να συνδέονται με το Δίκτυο της Fon μέσω οποιουδήποτε Σημείου Fon το οποίο είναι διαθέσιμο. Για να συνδεθείτε στο Δίκτυο, θα πρέπει να επιλέξετε κάποιο Σημείο Fon, και να εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό εισόδου σας μέσω του Ιστότοπου της Fon ή του Portal Πρόσβασης της Fon. Η Fon επαληθεύει τα δεδομένα που εισάγατε και σας επιτρέπει να συνδεθείτε με Σημείο Fon σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Η Fon θα κοινοποιεί σε εσάς όλες τις ενημερώσεις του Λογισμικού Fon όποτε υπάρχει κάποια νέα έκδοση. II. Μέλη της Fon Τρόποι κτήσης της ιδιότητας Μέλους της Fon Μπορείτε να αποκτήσετε την ιδιότητα Μέλους της Fon αποδεχόμενοι τους όρους της παρούσας και εφόσον διαθέτετε ένα Router Fon ή Συνεργάτη της Fon με εγκατεστημένη τη λειτουργικότητα της Fon. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε router συμβατό με το Λογισμικό της Fon μπορείτε να προμηθευθείτε ένα Router Fon από τον Ιστότοπο της Fon. Εγκατάσταση και Ενεργοποίηση του Λογισμικού Fon και του Σημείου Fon Μετά από την εγγραφή σας στο Δίκτυο Fon και την αποδοχή των όρων της παρούσας, μπορείτε να τηλεφορτώσετε, εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό Fon. Συμφωνείτε να εγκαταστήσετε το Λογισμικό Fon σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο εγχειρίδιό μας το οποίο αναρτάται στον Ιστότοπό μας. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η Fon δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια η οποία προκύπτει από τη μη ορθή εγκατάσταση του Λογισμικού Fon. Εάν περιέλθει σε γνώση σας οποιαδήποτε ιδιότητα του Υλισμικού Fon, Λογισμικού Fon ή της Υπηρεσίας Fon η οποία προκαλεί ή δύναται να προκαλέσει ζημία, οφείλετε να μας

4 ενημερώσετε άμεσα αποστέλλοντας το Έντυπο Εντοπισμού Σφαλμάτων της Fon στην ηλεκτρονική διεύθυνση Το Σημείο Fon θα ενεργοποιηθεί και τεθεί σε πλήρη λειτουργία εφόσον έχει εγκατασταθεί σωστά το Λογισμικό Fon ή το Router Fon και έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας. Η Fon μπορεί να δημοσιεύει στοιχεία σχετικά με την τοποθεσία οποιουδήποτε Σημείου Fon το οποίο καταχωρούν τα Μέλη της Fon στο Δίκτυο Fon κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου άλλοι χρήστες Fon να έχουν πρόσβαση στο Δίκτυο Fon. Οι Επισκέπτες της Fon μπορούν να συνδεθούν στα Σημεία Fon αφότου εγγραφούν στο Δίκτυο Fon και καταβάλουν το αντίτιμο της Άδειας Fon όπως ορίζεται στη ρήτρα Επισκεπτών της Fon. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μελών της Fon Με την εγγραφή σας ως Μέλους της Fon κατανοείτε ότι δημιουργείτε ένα Σημείο Fon συνδέοντας το Router Fon στο Δίκτυο Fon. Άλλοι χρήστες θα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο Διαδίκτυο μέσω αυτού του Σημείου Fon. Ως αντάλλαγμα για την δημιουργία και διατήρηση του Σημείου Fon σύμφωνα με τους παρόντες ΟΧ, θα έχετε πρόσβαση σε όλα τα Σημεία Fon. Εάν έχετε εγγραφεί ως Μέλος της Fon δια της κατοχής ενός Router Fon, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και συνδέσετε τον λογαριασμό σας σε έναν λογαριασμό PayPal, οπότε θα δικαιούστε να λαμβάνετε μερίδιο των εσόδων κάθε σύνδεσης η οποία αποκτάται από το δικό σας Σημείο Fon από οποιονδήποτε Επισκέπτη της Fon, ωστόσο δεν θα έχετε δικαίωμα σύνδεσης σε άλλα Σημεία Fon. Επισημαίνεται ότι αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες. Ως Μέλος της Fon δεν θα έχετε δικαίωμα να συνδεθείτε ταυτόχρονα σε περισσότερα Σημεία Fon, ωστόσο θα έχετε το δικαίωμα να παρέχετε ελεύθερη πρόσβαση στο δικό σας Σημείο Fon σε περισσότερους χρήστες της επιλογής σας, ο ακριβής αριθμός των οποίων θα ορίζεται από την Fon κατά περιόδους. Ως Μέλος της Fon, συμφωνείτε να τηρείτε το Σημείο Fon ενεργό 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα προκειμένου να μπορούν να συνδέονται σε αυτό άλλα Μέλη και Επισκέπτες της Fon. Για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Σημείων Fon, τα Μέλη της Fon οφείλουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις επίσημες εκδόσεις του Λογισμικού Fon. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Fon μόνο για νόμιμους σκοπούς. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Fon για παράνομους σκοπούς ή παρέχετε

5 μη νόμιμο ή παράνομο περιεχόμενο ή παραβείτε τους παρόντες ΟΧ, την Πολιτική Απορρήτου της Fon, τους Όρους Χρήσης του Ιστότοπου Fon και του Portal Πρόσβασης Fon ή την Άδεια Χρήστη του Λογισμικού Fon, η Fon μπορεί να αποσυνδέσει άμεσα από το Δίκτυο Fon το Σημείο Fon που έχετε δημιουργήσει και να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το Σημείο Fon για να έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για την τηλεφόρτωση (upload / download) μεγάλων αρχείων και ότι δεν θα κάνετε αθέμιτη χρήση της υπηρεσίας κατά τρόπο που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην Υπηρεσία για τον κάτοχο ή χρήστη του Σημείου Fon. III. Επισκέπτες της Fon Για να αποκτήσετε την ιδιότητα του Επισκέπτη της Fon θα πρέπει να εγγραφείτε στη Fon, να αγοράσετε μία Άδεια μέσω των διαθέσιμων τρόπων πληρωμής ή να σας χορηγηθεί περιορισμένη ή απεριόριστη πρόσβαση δυνάμει κάποια προωθητικής ενέργειας της Fon ή ειδικής συμφωνίας μεταξύ της Fon και κάποιου Τρίτου. Οι σχετικές χρεώσεις παρατίθενται στον Ιστότοπο της Fon και στο Portal Πρόσβασης της Fon. Οι Επισκέπτες της Fon μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τις ισχύουσες χρεώσεις οποτεδήποτε, μέσω του Ιστότοπου της Fon και του Portal Πρόσβασης της Fon. Οι σχετικές χρεώσεις περιλαμβάνουν τους ισχύοντες έμμεσους φόρους και λοιπές χρεώσεις και μπορεί να ποικίλλουν από χώρα σε χώρα 1. Οι τρόποι πληρωμής για πρόσβαση στις Υπηρεσίες Fon τους οποίους μπορεί να επιλέξει ο Επισκέπτης της Fon παρατίθενται στον Ιστότοπο της Fon και παρέχονται δια της διαδικασίας εγγραφής. Οι Επισκέπτες της Fon καταβάλλουν στη Fon το αντίτιμο κάθε Άδειας Fon. Η Fon διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει οποτεδήποτε τις τιμές, προωθήσεις και/ή εκπτώσεις για τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία Fon μετά από την σχετική μεταβολή αποδέχεστε αυτή σιωπηρά. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Fon μόνο για νόμιμους σκοπούς. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Fon για παράνομους σκοπούς ή παρέχετε μη νόμιμο ή παράνομο περιεχόμενο ή παραβείτε τους παρόντες ΟΧ, την Πολιτική Απορρήτου της Fon, τους Όρους Χρήσης του Ιστότοπου Fon και του Portal Πρόσβασης Fon ή την Άδεια Χρήστη του Λογισμικού Fon, η Fon μπορεί να αποσυνδέσει άμεσα από το Δίκτυο Fon το Σημείο Fon που έχετε δημιουργήσει και να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση. 1 Στην Πολωνία το κόστος αποστολής FON στο 7368 είναι 3 PLN/ 3,69 PLN συμπερ. ΦΠΑ. Το κόστος αποστολής FON στο 7468 είναι 4 PLN/ 4,92 PLN συμπερ. ΦΠΑ.

6 Όλοι οι Επισκέπτες της Fon έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τα Μέλη της Fon, κατά περίπτωση. IV. Υποχρεώσεις της Fon Η Fon θα παρέχει πρόσβαση και ελέγχει την πρόσβαση στα Σημεία Fon, πιστοποιώντας όλα τα Μέλη και Επισκέπτες της Fon οι οποίοι συνδέονται στα Σημεία Fon. Η Fon θα καταχωρεί τον αριθμό των χρηστών οι οποίοι εισέρχονται σε κάθε Σημείο Fon και το είδος του χρήστη που εισέρχεται σε κάθε Σημείο Fon. Η Fon συμφωνεί να καταβάλει τα αντίστοιχα ποσά στα Μέλη της Fon τα οποία έχουν ενεργοποιήσει και συνδέσει τον λογαριασμό τους στο Paypal, όπου παρέχεται αυτή η δυνατότητα. Ποιότητα Υπηρεσιών Η Fon δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις όσον αφορά στα επίπεδα συνδεσιμότητας μέσω της συσκευής σας. Η συνδεσιμότητα μπορεί να ποικίλλει με βάση την τοποθεσία σας σε σχέση με το Σημείο Fon. Η μη συνδεσιμότητα μπορεί να οφείλεται στη σύμβαση που έχετε με τον Συνεργάτη της Fon, ο οποίος σας παρέχει περιορισμένη πρόσβαση στο Δίκτυο. Η Fon δεν εγγυάται την ταχύτητα πρόσβασης και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων. Η Fon δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν προβλήματα συνδεσιμότητας τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε. Η Fon διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή διακόψει οποιονδήποτε λογαριασμό Fon σε περίπτωση που διαπιστωθεί δόλια χρήση του. Πολιτική Αποζημίωσης Η Fon εγγυάται ότι οι υπηρεσίες πιστοποίησης τις οποίες παρέχει θα είναι διαθέσιμες κατά 80% στη διάρκεια οποιουδήποτε 24ώρου. Σε περίπτωση που η πιστοποίηση διακοπεί ή αναφερθεί οποιοδήποτε πρόβλημα της υπηρεσίας, η Fon οφείλει να αποζημιώσει τον Επισκέπτη της Fon για τη μη χρήση της ημερήσιας Άδειας Fon. Η προθεσμία αποζημίωσης είναι 15 ημέρες από την ενεργοποίηση της Άδειας, ή, σε περίπτωση πολυήμερης Άδειας, από την τελευταία ημέρα ενεργοποίησής της. Μετά από την εκπνοή της προθεσμίας αποζημίωσης ο Επισκέπτης της Fon θα λάβει νέα Άδεια Fon. Εφόσον εγκριθεί η αποζημίωση, θα λάβετε το αντίστοιχο ποσό με τον τρόπο πληρωμής που είχατε επιλέξει για την αγορά ή μέσω Paypal, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Fon. Υποχρεώσεις των Μελών της Fon που σχετίζονται με τον λογαριασμό τους στο Paypal

7 Τα Μέλη της Fon τα οποία έχουν επιλέξει (όπου είναι διαθέσιμη η εν λόγω επιλογή) να προσφέρουν ένα Σημείο Fon έναντι αποζημίωσης, δικαιούνται να εισπράττουν από τη Fon, η δε τελευταία οφείλει να καταβάλει προς αυτά, ποσοστό επί των καθαρών εσόδων κάθε Άδειας Fon η οποία αγοράζεται μέσω του σχετικού Σημείου Fon, εξαιρουμένων των έμμεσων φόρων και λοιπών χρεώσεων, όπου ισχύουν. Τα Μέλη της Fon μπορούν να λαμβάνουν ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα ποσοστά εσόδων και λοιπά ποσοστά, μέσω του Ιστότοπου της Fon. Τα σχετικά ποσοστά περιλαμβάνουν τους έμμεσους φόρους και λοιπές χρεώσεις, όπου ισχύουν. Η καταβολή προς τον δικαιούχο θα διενεργείται μόλις το ποσό το οποίο οφείλεται στο Μέλος της Fon αντιστοιχεί στο προκαθορισμένο ποσό για εξόφληση, όπως αυτό αναρτάται στον Ιστότοπο της Fon. Εξυπηρέτηση Πελατών Η Fon διαθέτει Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών προς το σκοπό απάντησης σε ερωτήσεις που αφορούν στην παροχή των Υπηρεσιών της. Εάν είστε χρήστης των Υπηρεσιών της Fon, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών αποστέλλοντας μήνυμα στην κατωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με τις Υπηρεσίες πρέπει να απευθύνεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών εγγράφως, εντός ενός μήνα από τον χρόνο κατά τον οποίο ο χρήστης έλαβε γνώση του θέματος στο οποίο αφορά το αίτημα. Η αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος θα κοινοποιείται προς εσάς εντός ενός μήνα από την παραλαβή του αιτήματος εκ μέρους της Fon. V. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιογενής ποιότητα των Υπηρεσιών της Fon, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο επίσημες εκδόσεις του Λογισμικού Fon για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία Fon που σας ενδιαφέρει. Αποδέχεστε ότι η Fon και το σύμβολο, λογότυπα και γραφικά της αποτελούν εμπορικά σήματα αυτής και ότι τα σχετικά δικαιώματα της Fon επί αυτών προστατεύονται από το νόμο. Οφείλετε να διακόψετε άμεσα κάθε χρήση του συμβόλου, των λογοτύπων και γραφικών της Fon σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης. Συμφωνείτε ότι το Υλισμικό, Λογισμικό και η Υπηρεσία της Fon προστατεύονται από τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ότι τα σχετικά δικαιώματα της Fon επί αυτών προστατεύονται από το νόμο. Οφείλετε να σέβεστε τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ακόμη και μετά την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης. Συμφωνείτε ότι οι υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν περιεχόμενο, πληροφορίες και υλικό το οποίο προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπές διατάξεις, όπως ενδεικτικά από τη νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής

8 ιδιοκτησίας, και ότι δεν θα κάνετε χρήση του εν λόγω περιεχομένου, πληροφοριών ή υλικού με οποιονδήποτε τρόπο πέραν της επιτρεπόμενης χρήσης των Υπηρεσιών. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, η Υπηρεσία, το περιεχόμενο και/ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο εισάγεται στον Ιστότοπο της Fon και στο Portal της Fon (συμπεριλαμβανομένων, καθαρά για ενημερωτικούς λόγους και όλως ενδεικτικώς, των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, εικόνων, γραφικών κλπ.) προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή, διανομή, δημοσίευση, μεταβίβαση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη εκμετάλλευσης η οποία δεν εξουσιοδοτείται ρητά από τον δικαιούχο των δικαιωμάτων λειτουργίας. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο. Συμφωνείτε ότι δεν θα μεταβάλλετε, μισθώσετε, δανείσετε, πωλήσετε, διανείμετε, εκχωρήσετε, αντιγράψετε ή κοινοποιήσετε το Λογισμικό ή οποιαδήποτε δεδομένα τα οποία λαμβάνετε μέσω του Λογισμικού, σε οποιονδήποτε τρίτο, ότι δεν θα δημιουργήσετε παράγωγα έργα με βάση τις Υπηρεσίες της Fon με οποιονδήποτε τρόπο και ότι δεν θα προβείτε με οποιονδήποτε τρόπο σε μη εξουσιοδοτημένη εκμετάλλευση των Υπηρεσιών της Fon, όπως ενδεικτικά εισβάλλοντας ή επιβαρύνοντας τη χωρητικότητα του δικτύου. Συμφωνείτε επίσης να μην κάνετε χρήση των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο προκειμένου να παρενοχλήσετε, κατασκοπεύσετε, απειλήσετε, συκοφαντήσετε ή άλλως παραβιάσετε τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, καθώς και ότι η Fon δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αντίστοιχη χρήση των Υπηρεσιών εκ μέρους σας ή για τυχόν παρενοχλητικά, απειλητικά, συκοφαντικά, προσβλητικά ή παράνομα μηνύματα ή μεταδόσεις που μπορεί να λάβετε ως αποτέλεσμα χρήσης οποιωνδήποτε Υπηρεσιών της Fon. Συμφωνείτε να κάνετε αποκλειστικά προσωπική και μη εμπορική χρήση του Λογισμικού και του Εμπορικού Σήματος, καθώς και τυχόν δεδομένων στα οποία αποκτάτε πρόσβαση μέσω του Λογισμικού. Η άδεια χρήσης του Λογισμικού, των συστατικών του και τυχόν δεδομένων τρίτων θα παύσει να ισχύει σε περίπτωση που παραβείτε τους ανωτέρω περιορισμούς. Σε περίπτωση διακοπής της άδειάς σας, συμφωνείτε να διακόψετε κάθε χρήση του Λογισμικού, των συστατικών του και τυχόν δεδομένων τρίτων. Δικαιούχοι όλων των δικαιωμάτων επί δεδομένων τρίτων, λογισμικού τρίτων ή servers δεδομένων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων κυριότητας, είναι και παραμένουν οι αντίστοιχοι τρίτοι. Συμφωνείτε ότι οι εν λόγω τρίτοι μπορούν να ασκήσουν εναντίον σας τα δικαιώματά τους από την παρούσα Σύμβαση απευθείας στο όνομά τους. VI. Όροι χρήσης του Ιστότοπου της Fon Η πρόσβαση στον Ιστότοπο της Fon είναι ελεύθερη και δεν χρεώνεται. Ωστόσο, ορισμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο τα οποία αναρτώνται στον ιστότοπο από την Fon ή από

9 Τρίτους ενδέχεται να υπόκεινται σε προηγούμενη συμφωνία ή περαιτέρω συμφωνίες μεταξύ της Fon και των Συνεργατών της. Χρήση του Ιστότοπου της Fon και των συνδεδεμένων Ιστοσελίδων Το περιεχόμενο του Ιστότοπου της Fon απευθύνεται αποκλειστικά στους καταναλωτές. Μη εξουσιοδοτημένη εμπορική χρήση ή μεταπώληση του εν λόγω περιεχομένου απαγορεύεται, εκτός εάν παρέχεται η προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Fon. Η πρόσβαση, περιήγηση και χρήση του Ιστότοπου της Fon γίνεται με ευθύνη του Χρήστη. Κατά συνέπεια, ο Χρήστης πρέπει να τηρεί επιμελώς και πιστά όλες τις πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τη Fon σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου και του περιεχομένου του. Ο χρήστης υποχρεούται συνεπώς να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο με τη δέουσα επιμέλεια και με νόμιμο τρόπο, και ιδίως να απέχει από τις κατωτέρω ενέργειες: i. Χρήση του περιεχομένου για σκοπούς παράνομους, αθέμιτους, αντικείμενους στη γενικά αποδεκτή χρήση ή στη δημόσια τάξη. ii. Καταγραφή ή αντιγραφή, διανομή, παροχή δημόσιας πρόσβασης με οποιοδήποτε μέσο δημόσιας επικοινωνίας, μεταμόρφωση ή μεταβολή του περιεχομένου χωρίς την ρητή έγκριση του δικαιούχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων. iii. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου και ιδίως πληροφοριών οποιουδήποτε είδους που αντλούνται από την παρούσα σελίδα ή από τις υπηρεσίες της Fon προς το σκοπό διαφημίσεων, απευθείας πωλήσεων ή άλλων εμπορικών σκοπών, αποστολή μη προκληθέντων μηνυμάτων ή μηνυμάτων spam, και κοινοποίηση των ανωτέρω πληροφοριών. Περιορισμός Ευθύνης για το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες Η Fon προσφέρει περιεχόμενο και υπηρεσίες κάνοντας χρήση όλων των τεχνικών μέσων τα οποία διαθέτει για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών της. Η Fon έχει το δικαίωμα να επιφέρει, όπου κρίνει αυτό απαραίτητο, οποιεσδήποτε αλλαγές, διορθώσεις, βελτιώσεις ή μεταβολές σε οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες εμφανίζονται στον Ιστότοπό της, στις υπηρεσίες ή στο περιεχόμενο, χωρίς να γεννάται οποιαδήποτε αξίωση, υποχρέωση αποζημίωσης ή ευθύνη. Η Fon δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή απώλεια η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας ή λειτουργίας του Ιστότοπού της. Ωστόσο, η Fon οφείλει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αποκατάσταση των υπηρεσιών της σε περίπτωση τεχνικής βλάβης. VII. Τελικές Διατάξεις

10 Καταγγελία, τροποποίηση, εκχώρηση Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται σε καταγγελία από εσάς ή την Fon οποτεδήποτε. Εάν επιθυμείτε τη λύση της παρούσας Σύμβασης, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό στη διεύθυνση ή να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο του Ιστότοπου δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τον χρόνο ισχύος της καταγγελίας. Η Fon μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση οποτεδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση αθέτησης ή ύπαρξης ενδείξεων αθέτησης οποιωνδήποτε όρων της παρούσας. Η Fon μπορεί επίσης να αναστείλει ή διακόψει την Πρόσβαση σε περίπτωση που θεωρεί ότι κάποιο Μέλος έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του ή παραβεί τον σκοπό των παρόντων ΟΧ. Σε περίπτωση που η Fon επιθυμεί τη λύση της παρούσας Σύμβασης, οφείλει να σας ενημερώσει μέσω στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει στη Fon. Η παρούσα Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους οποιουδήποτε συμβαλλομένου. Σε περίπτωση καταγγελίας η Fon θα συνεχίσει να τηρεί όλα τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά, ενώ εσείς οφείλετε να συνεχίσετε να σέβεστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Fon. Η Fon έχει δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Σύμβαση οποτεδήποτε. Θεωρούμε ότι θα προκύψει ανάγκη τροποποιήσεων καθώς θα προστίθενται νέες ιδιότητες, χαρακτηριστικά και προδιαγραφές στο Υλισμικό, Λογισμικό και την Υπηρεσία. Οφείλουμε να κοινοποιήσουμε προς εσάς οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων ΟΧ ένα μήνα πριν από την θέση αυτών σε ισχύ. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τις τροποποιήσεις ή θεωρείτε ότι αυτές έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε εσάς, έχετε δικαίωμα να καταγγείλετε τη Σύμβαση. Μπορείτε να καταγγείλετε, αναστείλετε ή διακόψετε οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την πρόσβαση στο περιεχόμενο του Ιστότοπου της Fon. Σε αυτή την περίπτωση οι χρήστες δεν έχουν οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης. Η Fon έχει δικαίωμα να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της από την παρούσα Σύμβαση σε οποιαδήποτε εταιρία μέλος του ομίλου της. Στην περίπτωση αυτή η Fon θα υποκατασταθεί σε όλα της τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της από την παρούσα Σύμβαση από τον αποκτώντα/εκδοχέα. Δια της παρούσας αποδέχεστε κάθε σχετική μεταβίβαση ή εκχώρηση. Περιορισμός Ευθύνης Η Fon ευθύνεται δυνάμει της παρούσας μόνο για ζημίες οι οποίες προκύπτουν εύλογα ως προβλέψιμη συνέπεια κάποιας σχετικής αθέτησης της σύμβασης. Η Fon δεν ευθύνεται για ζημίες οι οποίες προκύπτουν ως αποτέλεσμα άλλων υπηρεσιών ή προϊόντων τα οποία παρέχονται ή διαφημίζονται μέσω των Υπηρεσιών της Fon ή παρέχονται μέσω άλλων συνδέσμων που υπάρχουν στις Υπηρεσίες της Fon, ή ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε πληροφοριών ή συμβουλών οι οποίες παρέχονται ή διαφημίζονται μέσω των Υπηρεσιών της Fon ή παρέχονται μέσω άλλων συνδέσμων που υπάρχουν στις Υπηρεσίες της Fon.

11 Δεν ισχύει οποιοσδήποτε αποκλεισμός ή περιορισμός της ευθύνης της Fon για (α) αθέτηση ή απάτη εκ προθέσεως, ή (β) θάνατο ή σωματική βλάβη. Ακυρότητα Μέρους Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο από αρμόδιο δικαστήριο, η σχετική διάταξη θα θεωρείται διαγραφείσα, οι δε λοιπές διατάξεις της παρούσας θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ, ως εάν η παρούσα Σύμβαση είχε καταρτιστεί χωρίς αυτή. Συνολική Συμφωνία Οι παρόντες ΟΧ μαζί με την Πολιτική Απορρήτου, και (όπου ισχύει, την Σύμβαση Άδειας Χρήσης Λογισμικού Εφαρμογών της Fon, την Σύμβαση Άδειας Χρήσης Λογισμικού της Fon ή τυχόν πρόσθετους όρους τους οποίους εσείς έχετε αποδεχθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, νέου προϊόντος ή υπηρεσίας) αποτυπώνει την τελική και συνολική συμφωνία μεταξύ υμών και της Fon σε σχέση με την Υπηρεσία και τα προϊόντα και υπηρεσίες και υπερισχύει έναντι κάθε προηγούμενης συμφωνίας των μερών σε σχέση με την Υπηρεσία. Δικαιοδοσία και Εφαρμοστέο Δίκαιο Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από τους νόμους της Αγγλίας, εξαιρουμένων των διατάξεων περί επιλογής ή σύγκρουσης δικαίου. Τα συμβαλλόμενα μέρη δια της παρούσας συμφωνούν ότι υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας. VIII. Ορισμοί Σύμβαση: οι παρόντες Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του εντύπου εγγραφής, της Πολιτικής Απορρήτου της Fon και, όπου ισχύει, της Σύμβασης Άδειας Χρήσης Λογισμικού της Fon και της Σύμβασης Άδειας Χρήσης Λογισμικού Εφαρμογών της Fon και της Πολιτικής για τη χρήση Cookies. Portal Πρόσβασης της Fon (ή Portal της Fon): το portal που χρησιμοποιείται από τη Fon στα Σημεία Fon δια του οποίου τα Μέλη ή Επισκέπτες της Fon μπορούν να εγγράφονται ή αποκτούν πρόσβαση στο Δίκτυο της Fon. Υλισμικό της Fon ή Υλισμικό: Το Υλισμικό το οποίο διανέμεται από τη Fon ή από τρίτους και το οποίο χρησιμοποιείται για τη σύνδεση το Δίκτυο της Fon. Μέλος της Fon: ο εγγεγραμμένος χρήστης της Fon ο οποίος προσφέρει κοινή χρήση εύρους ζώνης μέσω Router της Fon ή router Συνεργάτη της Fon με εγκατεστημένη τη λειτουργικότητα της Fon, ως αντάλλαγμα για την ελεύθερη σύνδεση σε οποιοδήποτε Σημείο Fon του Δικτύου της Fon. Ορισμένα Μέλη της Fon ενδέχεται να φέρουν ειδικά δικαιώματα και υποχρεώσεις.

12 Δίκτυο της Fon: το παγκόσμιο δίκτυο σημείων WLAN μιας κοινότητας της οποία τα μέλη κάνουν κοινή χρήση του εύρους ζώνης της διαδικτυακής τους σύνδεσης. Τα εν λόγω σημεία είτε βρίσκονται στην τοποθεσία μεμονωμένων Foneras είτε αποτελούν τμήμα του Εξοπλισμού Βάσης του Πελάτη και προσφέρονται ως υπηρεσία βέλτιστης προσπάθειας (best-effort service). Συνεργάτης της Fon: Τρίτος ο οποίος έχει καταρτίσει συμφωνία συνεργασίας με τη Fon. Κατάλογος των Συνεργατών της Fon αναρτάται στον Ιστότοπό της. Άδεια Fon ή Άδεια: Εισιτήριο το οποίο αγοράζουν οι Επισκέπτες της Fon προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε Σημείο Fon. Router της Fon: συσκευή η οποία διανέμεται από τη Fon ή τους Συνεργάτες της και ενεργοποιείται με το Λογισμικό Fon. Fonera, Fonera SIMPL ή Fonera για μικρές επιχειρήσεις είναι διάφοροι τύποι Router της Fon. Υπηρεσίες της Fon ή Υπηρεσίες: οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από τη Fon και οι οποίες συνίστανται στην παροχή πρόσβασης στο Δίκτυο Fon, στην παροχή πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία των Σημείων Fon, στην πιστοποίηση και εγγραφή των Μελών και Επισκεπτών της Fon, και σε κάθε πρόσθετη υπηρεσία η οποία παρέχεται από τη Fon στον Συνεργάτη της Fon ή στα Μέλη της Fon. Λογισμικό Fon ή Λογισμικό: Λογισμικό το οποίο διανέμεται από τη Fon ή εγκαθίσταται στο router ενός Συνεργάτη της Fon και το οποίο παρέχει στα Μέλη της Fon πρόσβαση το Δίκτυο της Fon. Σημείο Fon: σημείο δημόσια πρόσβασης WLAN το οποίο ανήκει στο Δίκτυο της Fon και λειτουργεί με ευθύνη της Fon, των πελατών ή Συνεργατών της. Επισκέπτης της Fon: εγγεγραμμένος χρήστης ο οποίος δεν προσφέρει κάποιο Σημείο Fon και ο οποίος αγοράζει και χρησιμοποιεί πληρωμένη πρόσβαση σε Σημείο Fon ή έχει άλλως δικαίωμα περιορισμένης ή απεριόριστης πρόσβασης δυνάμει κάποια προωθητικής ενέργειας της Fon ή ειδικής συμφωνίας μεταξύ της Fon και κάποιου Τρίτου. Ιστότοπος της Fon (ή Ιστότοπος): Κάθε στοιχείο και περιεχόμενο του ιστότοπου από το οποίο μπορεί κανείς να αποκτήσει πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τη Fon. Τρίτος: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενος στην παρούσα Σύμβαση. ISP: ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου. Wi-Fi: τεχνολογία ασύρματων επικοινωνιών. Εσείς ή εσείς: Το Μέλος ή Επισκέπτης της Fon.

13 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ FON Χρήση της Εφαρμογής Κινητού Καλωσήλθατε στην Σύμβαση Άδειας Χρήσης Λογισμικού Εφαρμογών Fon («το Λογισμικό») (η «Σύμβαση»). Η παρούσα Σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ υμών (ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου χρήστη του Λογισμικού) και της Fon, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της. Η Fon παρέχει στον πελάτη των Συνεργατών της (υπάρχοντες ή μελλοντικοί «Συνεργάτες της Fon», όπως αυτοί εμφανίζονται στον ιστότοπο της Fon) πρόσβαση μέσω του Λογισμικού. Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν τροποποιούν τους όρους της συμφωνάς σας με τον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου («ISP») ή τον Συνεργάτη της Fon. Ωστόσο, θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ μεταξύ υμών και της Fon ή μεταξύ υμών και του Συνεργάτη της Fon οι αντίστοιχοι Όροι Παροχής Υπηρεσιών της Fon και των Συνεργατών της Fon. Η Fon σας παρέχει το δικαίωμα να τηλεφορτώσετε (download), εγκαταστήσετε και χρησιμοποιείτε το Λογισμικό στη συσκευή του κινητού σας τηλεφώνου προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της Fon ή στις υπηρεσίες του Συνεργάτη της Fon τις οποίες ενεργοποιεί η Fon, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Για να τηλεφορτώσετε και εγκαταστήσετε το Λογισμικό πρέπει να αποδεχθείτε τους Όρους της παρούσας Σύμβασης. Επίσης, δεσμεύεστε και από τους Όρους Υπηρεσιών του Apps Store από το οποίο έχετε τηλεφορτώσει την Εφαρμογή Fon. Η παρούσα Σύμβαση είναι νομικά δεσμευτική και θα πρέπει να λάβετε γνώση όλων των όρων της. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω όρους, η Fon δεν σας παρέχει άδεια χρήσης του Λογισμικού και εσείς δεν έχετε δικαίωμα να τηλεφορτώσετε το Λογισμικό ενώ θα πρέπει να ακυρώσετε ή διακόψετε την όποια διαδικασία εγκατάστασης έχετε αρχίσει. Η παρούσα Σύμβαση ισχύει μόνο για την Άδεια του Λογισμικού. Καμία διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν επιφέρει οποιαδήποτε τροποποίηση στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της Fon ή στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Συνεργάτη της Fon, όπως αυτοί αναρτώνται στον ιστότοπο του Συνεργάτη της Fon. Η μη αποδοχή των όρων της παρούσας Σύμβασης δεν επηρεάζει την δυνατότητα χρήσης άλλων υπηρεσιών της Fon ή του Συνεργάτη της Fon. Εγκαθιστώντας το Λογισμικό δεσμεύεστε ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Η Fon διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας Σύμβασης οποτεδήποτε αναρτώντας νέα έκδοση αυτών. Χρήση του Λογισμικού μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση συνιστά σιωπηρή αποδοχή των τροποποιημένων όρων. Η Fon θα χρησιμοποιεί την τρέχουσα τοποθεσία σας μέσω της συσκευής σας αποκλειστικά προκειμένου να σας υποδείξει ενεργά σημεία κοντά στην τοποθεσία σας. Η Fon δεν ευθύνεται για τυχόν Δαπάνες που σχετίζονται με τη σύνδεση στο Σήμα WiFi της Fon ή των Συνεργατών της Fon. Τα ενεργά σημεία Wi-Fi (Wi-Fi hotspots) ανήκουν στη Fon και λειτουργούν υπό την ευθύνη της. Η Fon δεν είναι σε θέση να υπολογίσει την ταχύτητα τηλεφόρτωσης (upload/download) σε αυτές τις τοποθεσίες.

14 Χρήση και Περιορισμοί Χρήσης Το λογισμικό, τα έγγραφα και τοπικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία εγκαθιστά ή χρησιμοποιεί η εφαρμογή εγκατάστασης ανήκουν στη Fon, ενώ δια της παρούσας σας παρέχετε από την Fon μη αποκλειστική, μη-εκχωρητή άδεια χρήσης αυτών (με την επιφύλαξη των κατωτέρω περιορισμών) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Η παρούσα Σύμβαση ορίζει τους όρους νόμιμης χρήσης του Λογισμικού, και όλων των επικαιροποιήσεων (updates), επανεκδόσεων, αντικαταστάσεων και αντιγράφων αυτού που δημιουργούνται από ή για εσάς. Όλα τα δικαιώματα τα οποία παρέχονται ρητά σε εσάς ανήκουν στην Fon ή στους αντίστοιχους δικαιούχους τους. α. ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ: (i) Να εγκαταστήσετε και κάνετε προσωπική χρήση του Λογισμικού και τυχόν επικαιροποιήσεων αυτού που εκδίδονται από τη Fon (κατά τη διακριτική της ευχέρεια) σε μορφή πρωτογενή κώδικα, επί συσκευής η οποία σας ανήκει και την οποία εσείς ελέγχετε, ενώ μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό για προσωπική σας μη εμπορική χρήση ή ωφέλεια. Η άδεια χρήσης του Λογισμικού που σας παρέχετε δυνάμει της παρούσας Σύμβασης ισχύει εωσότου καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο. Έχετε δικαίωμα να καταγγείλετε την παρούσα Σύμβαση διακόπτοντας τη χρήση του Λογισμικού εν όλω ή εν μέρει και καταστρέφοντας όλα τα αντίγραφα αυτού. Η παρούσα Σύμβαση λήγει αυτοδικαίως σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου αυτής εκ μέρους σας, ή σε περίπτωση που η Fon αναρτήσει ανακοίνωση καταγγελίας της παρούσας στον ιστότοπό της ή αποστείλει σε εσάς σχετική κοινοποίηση της καταγγελίας. β. ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ: (i) Να προβείτε σε ανακατασκευή, ανάστροφη μηχανική, αποσυναρμολόγηση, μετατροπή, μίσθωση, εκμίσθωση, δανεισμό ή διανομή του Λογισμικού (εν όλω ή εν μέρει) ή στη δημιουργία παράγωγων έργων ή βελτιώσεων του Λογισμικού ή τμήματος αυτού. (ii) Να ενσωματώσετε το Λογισμικό σε οποιοδήποτε συστατικό ή υλικολογισμικό οποιασδήποτε συσκευής η οποία θα κατασκευαστεί από εσάς ή για λογαριασμό σας. (iii) Να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό με οποιονδήποτε μη νόμιμο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή κατά οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος δεν συνάδει με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. (iv) Να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό για την λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων μηχανικής υποστήριξης της ζωής ή εφαρμογών καίριας σημασίας όπου διακυβεύεται η ανθρώπινη ζωή ή περιουσιακά δικαιώματα. Κατανοείτε ότι το Λογισμικό δεν έχει σχεδιαστεί για τους σκοπούς αυτούς και ότι τυχόν ανεπάρκειά του σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο, σωματικές βλάβες ή σημαντικές υλικές ή περιβαλλοντικές ζημίες για τις οποίες η Fon δεν ευθύνεται. (v) Να χρησιμοποιήσετε ή εξάγετε το Λογισμικό κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου ή άλλων εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών. (vi) Να πωλήσετε, μισθώσετε, δανείσετε, διανείμετε, μεταβιβάσετε ή υπεκχωρήσετε το Λογισμικό ή το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτή ή να αποκομίσετε εισόδημα από τη χρήση ή παροχή του Λογισμικού, προκειμένου να αποκομίσετε άμεση εμπορική ή χρηματική ωφέλεια ή άλλως, χωρίς την προηγούμενη, ρητή και έγγραφη άδεια της Fon. Τα ανωτέρω διέπονται από τις κείμενες διατάξεις και κάθε άλλη ρητή διάταξη νόμου ή κανονισμού.

15 Κυριότητα επί του Λογισμικού Εφόσον το Λογισμικό προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, διεθνείς συνθήκες και/ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα και σχετικές διατάξεις του Ηνωμένου Βασιλείου ή άλλων χωρών, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε προς όλες τις σχετικές διατάξεις, καθώς και προς τυχόν πρόσθετες κοινοποιήσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή περιορισμούς που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση. Η Fon διατηρεί όλα τα δικαιώματα κυριότητας και λοιπά δικαιώματα ιδιοκτησίας επί των σχετικών συνεισφορών της στο Λογισμικό. Δια της παρούσας δεν σας παρέχετε οποιοδήποτε δικαίωμα σε σχέση με οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία της Fon, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) του Λογισμικού και των εμπορικών σημάτων της Fon, και δεν ιδρύεται οποιαδήποτε σχέση μεταξύ υμών και της Fon πέραν αυτής του δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου. Υπηρεσίες και Υλικό Τρίτων Το Λογισμικό ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες και ιστότοπους τρίτων μερών (συλλογικά και ατομικά «οι Υπηρεσίες»). Κατανοείτε ότι κατά τη χρήση των Υπηρεσιών ενδέχεται να συναντήσετε περιεχόμενο το οποίο μπορεί να είναι προσβλητικό, άσεμνο ή ενοχλητικό και να μην αναγνωρίζεται ως γλωσσικά προσβλητικό. Κατανοείτε επίσης ότι τα αποτελέσματα οποιασδήποτε αναζήτησης ή η εισαγωγή συγκεκριμένου URL μπορεί να οδηγήσει αυτομάτως και χωρίς καμία πρόθεση σε συνδέσμους (links) ή να περιέχει παραπομπές σε ενοχλητικό περιεχόμενο. Ωστόσο, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με δικό σας αποκλειστικά κίνδυνο και ότι η Fon δεν φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο μπορεί να είναι προσβλητικό, άσεμνο ή ενοχλητικό. Ορισμένες Υπηρεσίες ενδέχεται να εμφανίζουν, περιέχουν ή δημιουργούν περιεχόμενο, δεδομένα, πληροφορίες, στοιχεία, εφαρμογές ή υλικό τρίτων (το «Υλικό Τρίτων») ή να παραπέμπουν σε συνδέσμους σε συγκεκριμένους ιστότοπους τρίτων. Κάνοντας χρήση των Υπηρεσιών αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Fon δεν υποχρεούται να εξετάζει ή αξιολογεί το περιεχόμενο, την ακρίβεια, πληρότητα, χρονική ακρίβεια, εγκυρότητα, τη συμμόρφωση με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, νομιμότητα, ευπρέπεια, ποιότητα ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα του Υλικού Τρίτων ή των ιστότοπων τρίτων. Η Fon δεν εγγυάται, δεσμεύεται ή αναλαμβάνει ή πρόκειται να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι υμών ή έναντι οποιουδήποτε άλλου προσώπου για τυχόν Υπηρεσίες τρίτων, Υλικό Τρίτων ή ιστότοπους τρίτων μερών ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων. Συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν περιεχόμενο, πληροφορίες και υλικό το οποίο προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και λοιπές διατάξεις, όπως ενδεικτικά από τη νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, και ότι δεν θα κάνετε χρήση του εν λόγω περιεχομένου, πληροφοριών ή υλικού με οποιονδήποτε τρόπο πέραν της επιτρεπόμενης χρήσης των Υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο. Συμφωνείτε ότι δεν θα μεταβάλλετε, μισθώσετε, δανείσετε, πωλήσετε, διανείμετε ή δημιουργήσετε παράγωγα έργα με βάση τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο και ότι δεν θα προβείτε με οποιονδήποτε τρόπο σε μη εξουσιοδοτημένη εκμετάλλευση των Υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά εισβάλλοντας ή επιβαρύνοντας τη χωρητικότητα του δικτύου. Συμφωνείτε επίσης να μην κάνετε χρήση των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο προκειμένου να παρενοχλήσετε, κατασκοπεύσετε, απειλήσετε, συκοφαντήσετε ή άλλως παραβιάσετε τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, καθώς και ότι η Fon δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αντίστοιχη χρήση των Υπηρεσιών εκ μέρους σας ή για τυχόν παρενοχλητικά, απειλητικά, συκοφαντικά, προσβλητικά ή παράνομα μηνύματα ή μεταδόσεις που μπορεί να λάβετε ως αποτέλεσμα χρήσης οποιωνδήποτε Υπηρεσιών.

16 Επίσης, Υπηρεσίες τρίτων και Υλικό Τρίτων στα οποία ενδεχομένως έχετε πρόσβαση από το Λογισμικό ή τα οποία εμφανίζονται στο Λογισμικό ή συνδέονται με αυτό, δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες ή σε όλες τις χώρες. Η Fon δεν εγγυάται ότι οι εν λόγω Υπηρεσίες και Υλικό είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα προς χρήση σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη τοποθεσία. Στο μέτρο που επιλέγετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις εν λόγω Υπηρεσίες ή Υλικό, το πράττετε με δική σας αποκλειστικά πρωτοβουλία και ευθύνεστε για συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, όπως ενδεικτικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Η Fon, οι δικαιοπάροχοι και Συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν, αναστείλουν, αποσύρουν οποιεσδήποτε Υπηρεσίες ή να διακόψουν την πρόσβαση σε αυτές οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Fon για την απόσυρση ή διακοπή της πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες. Ο Πάροχος της Εφαρμογής μπορεί επίσης να θέσει περιορισμούς στη χρήση ή πρόσβαση σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες, οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη. Συμφωνείτε να κάνετε αποκλειστικά προσωπική και μη εμπορική χρήση του Λογισμικού και τυχόν δεδομένων στα οποία αποκτάτε πρόσβαση μέσω αυτού. Συμφωνείτε να μην εκχωρήσετε, αντιγράψετε, μεταβιβάσετε ή κοινοποιήσετε σε οποιονδήποτε τρίτο το Λογισμικό ή οποιαδήποτε δεδομένα στα οποία αποκτάτε πρόσβαση μέσω αυτού. Η άδεια χρήσης του Λογισμικού, των συστατικών του και τυχόν δεδομένων τρίτων θα παύσει να ισχύει σε περίπτωση που παραβείτε τους ανωτέρω περιορισμούς. Σε περίπτωση διακοπής της άδειάς σας, συμφωνείτε να διακόψετε κάθε χρήση του Λογισμικού, των συστατικών του και τυχόν δεδομένων τρίτων. Δικαιούχοι όλων των δικαιωμάτων επί δεδομένων τρίτων, λογισμικού τρίτων ή servers δεδομένων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων κυριότητας, είναι και παραμένουν οι αντίστοιχοι τρίτοι. Συμφωνείτε ότι οι εν λόγω τρίτοι μπορούν να ασκήσουν εναντίον σας τα δικαιώματά τους από την παρούσα Σύμβαση απευθείας στο όνομά τους. Η παρούσα διάταξη θα ισχύει και μετά από την λύση της παρούσας Σύμβασης. Υποστήριξη, Επικαιροποιήσεις Λογισμικού & Διαθεσιμότητα Παρότι η Fon έχει προσπαθήσει να καλύψει ένα ευρύ φάσμα κινητών συσκευών, το Λογισμικό της Fon δεν λειτουργεί σε όλες τις συσκευές κινητών τηλεφώνων. Η επιτυχία της τηλεφόρτωσης και λειτουργίας μπορεί να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής. Η Fon μπορεί να επιλέξει να παράσχει προς εσάς υποστήριξη και/ή επικαιροποιήσεις, βελτιώσεις ή μετατροπές του Λογισμικού (συλλογικά: «Υποστήριξη»), κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, και να διακόψει την παροχή Υποστήριξης οποτεδήποτε χωρίς σχετική ειδοποίηση προς εσάς. Η Fon μπορεί να μεταβάλει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε ιδιότητα του Λογισμικού οποτεδήποτε, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας οποιουδήποτε χαρακτηριστικού, βάσης δεδομένων ή περιεχομένου του Λογισμικού. Η Fon μπορεί επίσης να θέσει περιορισμούς σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και υπηρεσίες ή να περιορίσει την πρόσβασή σας σε συγκεκριμένα τμήματα ή στο σύνολο του Λογισμικού ή στον ιστότοπο Εφαρμογών της Fon, χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη. Επιπρόσθετα, για συγκεκριμένες εκδόσεις του Λογισμικού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Λογισμικού ή να αποκατασταθούν σφάλματα, η Fon μπορεί κατά καιρούς να τηλεφορτώνει και εγκαθιστά αυτομάτως επικαιροποιήσεις του Λογισμικού με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κατά καιρούς η Fon μπορεί να τηλεφορτώνει αυτομάτως την τελευταία έκδοση του Λογισμικού και να σας ειδοποιεί όταν αυτή είναι έτοιμη για εγκατάσταση. Η τηλεφόρτωση του Λογισμικού μπορεί να εμποδίζεται από τον ISP ή το δίκτυό σας. Εάν επιθυμείτε να επικαιροποιήσετε το Λογισμικό σας, πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας Σύμβασης προκειμένου να εγκατασταθεί η επικαιροποιημένη έκδοση στη συσκευή σας. Η Fon είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την συντήρηση και υποστήριξη αυτής της εφαρμογής.

17 Η Fon έχει το δικαίωμα να αναστείλει την πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω του Λογισμικού. Η Fon μπορεί να προβεί σε αυτή την ενέργεια για οποιονδήποτε λόγο, ωστόσο κατά κανόνα το πράττει κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του Λογισμικού ή των συστημάτων που το υποστηρίζουν. Χρεώσεις Δεδομένων και Πρόσβαση Αναγνωρίζετε ότι ο μηχανισμός αναζήτησης ενεργών σημείων προϋποθέτει δεδομένα πρόσβασης. Εφόσον δεν ορίζεται άλλως, η Fon δεν σας χρεώνει για την υπηρεσία, ωστόσο ο πάροχός σας ενδέχεται να επιβάλλει κάποια χρέωση. Χρεώσεις για δεδομένα πρόσβασης μπορεί να σας επιβληθούν από τον πάροχο δικτύου σας με βάση το ατομικό σας τιμολόγιο. Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν εσάς. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες σε δίκτυο του εξωτερικού, το κόστος χρήσης δεδομένων μπορεί να είναι αρκετά αυξημένο. Η Fon δεν παρέχει οποιεσδήποτε εγγυήσεις όσον αφορά στα επίπεδα συνδεσιμότητας μέσω της συσκευής σας. Αυτά ενδέχεται να εξαρτώνται από το τιμολόγιό σας, τη Σύμβασή σας με τον Συνεργάτη της Fon ή τον πάροχο δικτύου σας, από τη συσκευή σας και από την τοποθεσία σας σε σχέση με κάποιο Ενεργό Σημείο (Hotspot). Η μη συνδεσιμότητα μπορεί να οφείλεται στη σύμβαση που έχετε με τον Συνεργάτη της Fon, ο οποίος σας παρέχει περιορισμένη πρόσβαση στο Δίκτυο. Η Fon δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν προβλήματα συνδεσιμότητας τα οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσετε. Η παρούσα διάταξη θα ισχύει και μετά από την λύση της παρούσας Σύμβασης. Αποποίηση Ευθύνης: Χρήση του Λογισμικού με ίδιο κίνδυνο του χρήστη και «στην παρούσα κατάσταση». Η Fon, τα στελέχη, οι διευθυντές, εργαζόμενοι, συνεργάτες, αντιπρόσωποι, θυγατρικές και εκδοχείς αυτής (συλλογικά: «Εταιρίες της Fon»), αποποιούνται ρητώς κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με το Λογισμικό και τυχόν δεδομένα στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω του Λογισμικού, καθώς και σε σχέση με την ακρίβεια, χρονική ακρίβεια, πληρότητα ή επάρκεια του Λογισμικού και οποιωνδήποτε δεδομένων στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω αυτού, συμπεριλαμβανομένης της σιωπηρής εγγύησης κυριότητας, εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για τη σκοπούμενη χρήση και μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Σε περίπτωση που το Λογισμικό ή και οποιαδήποτε δεδομένα στα οποία παρέχεται πρόσβαση μέσω αυτού αποδειχθούν ελαττωματικά, τα έξοδα αποκατάστασης ή οποιαδήποτε σχετική ζημία βαρύνουν αποκλειστικά εσάς (και όχι τις Εταιρίες της Fon), ακόμη και εάν οι Εταιρίες της Fon έχουν ενημερωθεί για το ενδεχόμενο του σχετικού ελαττώματος ή ζημίας. Περιορισμός Ευθύνης Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, δια της παρούσας δεν αποκλείεται ή περιορίζεται η ευθύνη οποιουδήποτε συμβαλλόμενου για απάτη, ψευδείς παραστάσεις, θάνατο ή σωματική βλάβη από αμέλεια.

18 Η Fon δεν ευθύνεται έναντι υμών για αξιώσεις και υποχρεώσεις οποιουδήποτε είδους οι οποίες απορρέουν από ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση του Λογισμικού από εσάς ή από τρίτους. Η Fon δεν ευθύνεται έναντι υμών για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, αποθετική ή παρεπόμενη ζημία η οποία προκαλείται από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης ή πρόσβασης του Λογισμικού ή τυχόν δεδομένων στα οποία αποκτάτε πρόσβαση μέσω αυτού, ανεξαρτήτως εάν η σχετική αξίωση ασκείται δυνάμει οποιασδήποτε νομικής θεωρίας ή εθίμου. Στην εν λόγω ζημία δεν περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, ζημίες στον προσωπικό σας υπολογιστή ή λογισμικό, ζημία ή απώλεια της επιχείρησής σας ή των δεδομένων σας, και ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας εσόδων ή εμπορικών ευκαιριών, που σχετίζονται με ή προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα ως αποτέλεσμα της μη παροχής των υπηρεσιών ή βλάβης του εξοπλισμού ή υποκείμενης βλάβης των γραμμών. Πληροφορίες οι οποίες παρέχονται μέσω του Λογισμικού ενδέχεται να είναι μη επίκαιρες, ανακριβείς ή να περιέχουν σφάλματα ή παραλείψεις, στην οποία περίπτωση η Fon δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη. Η Fon μπορεί να μεταβάλει ή διακόψει οποιαδήποτε ιδιότητα ή χαρακτηριστικό του Λογισμικού ή τη χρήση ορισμένων ή όλων των χαρακτηριστικών ή τεχνολογιών του Λογισμικού οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς. Μη γενική Παραίτηση - Ακυρότητα Μέρους Στο μέτρο που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη εν όλω ή εν μέρει, δυνάμει οποιουδήποτε νόμου ή κανόνα δικαίου ή άλλως, η σχετική διάταξη (ή τμήμα αυτής) θα θεωρείται ότι δεν αποτελεί μέρος της παρούσας Σύμβασης, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα, το κύρος και η εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων της παρούσας. Εφαρμοστέο δίκαιο Η παρούσα Σύμβαση αποτυπώνει τη συνολική συμφωνία και συνεννόηση των μερών σε σχέση με το Λογισμικό και υπερισχύει έναντι κάθε προηγούμενης συμφωνίας, συνεννόησης ή δέσμευσης σε σχέση με το ίδιο αντικείμενο. Η παρούσα Σύμβαση και η σχέση μεταξύ υμών και της Fon διέπονται από τη νομοθεσία της Αγγλίας και Ουαλίας, εξαιρουμένων των διατάξεων περί σύγκρουσης δικαίου. Αποκλειστικά αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά από την παρούσα Σύμβαση είναι τα δικαστήρια της Αγγλίας και Ουαλίας.

19 Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισμοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισμού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προμηθεύει ή πωλεί τα Προϊόντα που διατίθενται στον Πελάτη μέσω της ιστοσελίδας, σε όλες τις χώρες του Κόσμου, εξαιρουμένων των ΗΠΑ (εφεξής: «Fon»). Fon US, Inc.: Η Εταιρία η οποία προμηθεύει ή πωλεί τα Προϊόντα που διατίθενται στον Πελάτη μέσω της ιστοσελίδας στην επικράτεια των ΗΠΑ (εφεξής: «Fon»). Προϊόντα: Όλα τα προϊόντα τα οποία προσφέρονται, προωθούνται και διατίθενται στον Πελάτη μέσω της ιστοσελίδας της Fon. Πελάτης: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αγοράζει ή αποκτά Προϊόντα Fon μέσω της ιστοσελίδας. Πρόταση αγοράς του Πελάτη: Η Παραγγελία του Πελάτη για το Προϊόν. Προώθηση: Προσφορά προϊόντων με έκπτωση επί συγκεκριμένης τιμής, η οποία ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένο αριθμό μονάδων. Επιβεβαίωση Παραγγελίας: Η έγγραφη αποδοχή της παραγγελίας του Πελάτη από τη Fon. Επιβεβαίωση Αγοράς: το οποίο αποστέλλει ο Πελάτης στη Fon και με το οποίο επιβεβαιώνει όλα τα στοιχεία της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών του στοιχείων και των στοιχείων του πωλούμενου προϊόντος. Τίμημα: Το συνολικό χρηματικό ποσό το οποίο οφείλει να καταβάλει ο Πελάτης στη Fon προκειμένου να αγοράσει ή αποκτήσει τα Προϊόντα. 1. Αντικείμενο 1.1. Οι παρόντες ΟΠΠΕ ισχύουν για όλες τις πωλήσεις Προϊόντων Fon μέσω της ιστοσελίδας της Fon Οι παρόντες ΟΠΠΕ υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων, εκτός εάν αυτοί έχουν συμφωνηθεί ρητά μεταξύ της Fon και των Πελατών της Όλες οι παραγγελίες Προϊόντων θα θεωρούνται ως πρόταση αγοράς του Πελάτη σύμφωνα με τους παρόντες ΟΠΠΕ Η Επιβεβαίωση της Παραγγελίας από την Fon προς τον Πελάτη συνιστά αποδοχή της πρότασης αγοράς του Πελάτη, με την επιφύλαξη των παρόντων ΟΠΠΕ.

20 1.5. Ο Πελάτης ευθύνεται αποκλειστικά για την επαλήθευση της αγοράς με βάση την Επιβεβαίωση της Παραγγελίας της Fon και οφείλει να ενημερώσει τη Fon για οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια διαπιστώσει την Παραγγελία, εντός 24 ωρών από την λήψη της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας από τη Fon. Η Fon δεν ευθύνεται για την παράδοση οποιουδήποτε Προϊόντος με το οποίο δεν έμεινε ικανοποιημένος ο Πελάτης λόγω σφάλματος ή ανακρίβειας της παραγγελίας, εφόσον ο Πελάτης δεν έχει ενημερώσει τη Fon για οποιαδήποτε παράλειψη στα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω. 2. Όροι Τιμολόγησης και Πληρωμής 2.1. Το Τίμημα το οποίο είναι καταβλητέο από τον Πελάτη για το Προϊόν που αυτός απέκτησε είναι αυτό που αναγράφεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας της Fon, και το οποίο αναλύεται στην τιμή του Προϊόντος, φόρους και έξοδα αποστολής. Η τιμή του Προϊόντος πρέπει να συμφωνεί με τα στοιχεία που παρέχονται στην ιστοσελίδα της Fon Το Τίμημα θα πρέπει να περιλαμβάνει κάθε καταβλητέο ποσό το οποίο προκύπτει από τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο Πελάτης Η εξόφληση του Προϊόντος θα διενεργείται πριν από την παράδοσή του, με έναν από τους τρόπους πληρωμής που προβλέπονται στην ιστοσελίδα της Fon Η Fon μπορεί να αναστείλει την παράδοση του Προϊόντος εφόσον δεν έχει εισπράξει ολοσχερώς το τίμημα. 3. Παράδοση 3.1. Το Προϊόν θα παραδίδεται στη διεύθυνση του Πελάτη η οποία αναγράφεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας και στην Επιβεβαίωση Αγοράς Η Fon δεσμεύεται για την παράδοση το Προϊόντος εντός 30 ημερών από την Επιβεβαίωση της Αγοράς από τον Πελάτη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έγκαιρη παράδοση λόγω μη διαθεσιμότητας του Προϊόντος, η Fon οφείλει να ενημερώσει τον Πελάτη, ο δε τελευταίος έχει δικαίωμα να ακυρώσει τη Σύμβαση και να του επιστραφεί το ποσό το οποίο κατέβαλε για το Προϊόν εντός 30 ημερών Οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη η οποία προκύπτει από οποιαδήποτε αιτία σε σχέση με το Προϊόν ή τη συσκευασία του θα πρέπει να κοινοποιείται από τον Πελάτη στη Fon εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Σε περίπτωση μη έγκαιρης κοινοποίησης της ζημίας, ελαττώματος ή βλάβης του προϊόντος ή της συσκευασίας του κατά τα ανωτέρω, ο Πελάτης φέρει όλο τον κίνδυνο ζημίας ή ελαττώματος του παραδοθέντος Προϊόντος Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στην προώθηση του προϊόντος, ο Πελάτης ευθύνεται για τα έξοδα αποστολής, τα οποία θα πρέπει να ορίζονται με ακρίβεια και να αναλύονται στο Τίμημα. 4. Δικαίωμα επιστροφής ή απόρριψης του Προϊόντος 4.1. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν μείνει ικανοποιημένος από το Προϊόν κατά την παραλαβή του, μπορεί να το επιστρέψει εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του. Ο Πελάτης θα πρέπει να κοινοποιήσει την πρόθεσή του για επιστροφή του Προϊόντος αποστέλλοντας σχετικό στη διεύθυνση:

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Το παρόν συνιστά το συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Πελάτη (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή «ο Πελάτης») και της εταιρείας μας. Είμαστε η Groupon Greece Υπηρεσίες Διαδικτύου Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση.

3. Χρήση του Λογισμικού με Προστατευόμενο από Πνευματικά Δικαιώματα Υλικό / Αποζημίωση. Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός υπολογιστή Toshiba. Οι ακόλουθες συμβάσεις περιγράφουν τα δικαιώματα που έχετε για τη χρήση του προεγκατεστημένου λογισμικού στον υπολογιστή σας. Αν αποδεχτείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα

Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell. σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα Όροι & Προϋποθέσεις σχετικά με την Πώληση των Προϊόντων και Υπηρεσιών της Dell σε Εταιρικούς Πελάτες στην Ελλάδα 1. Εισαγωγή Οι παρόντες όροι (οι «Όροι») ισχύουν για το σύνολο των Προϊόντων, του Λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Εγγραφή

1. Εισαγωγή. 2. Εγγραφή 1. Εισαγωγή 1.1 H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE), με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449 (2008), και αριθμό μητρώου Προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS IM382_Nav_E_El_00 Περιεχόμενα Άδειες χρήσης τελικού χρήστη 4 Έναρξη χρήσης 12 Χρήση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Tzirka Maria Irene Lawyer Legal Consultant

Tzirka Maria Irene Lawyer Legal Consultant 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Beauty Hall σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του. Η ιστοσελίδα http://www.beauty-hall.gr στο εξής αποκαλούμενη ως «ιστοσελίδα» για συντομία, έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ TREND MICRO ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital Άδεια χρήσης τελικού χρήστη της Western Digital ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ. Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας.

ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ. Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας. ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ 1. ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ 1.1. ΣΚΌΠΌΣ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας. Πριν από την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και την

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( ΣΥΜΒΑΣΗ ) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Μην διστάζεις, κάποιοι άλλοι θεωρούν σημαντική τη δική σου συμμετοχή. Έλα και εσύ για λίγο στη δική τους θέση

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Μην διστάζεις, κάποιοι άλλοι θεωρούν σημαντική τη δική σου συμμετοχή. Έλα και εσύ για λίγο στη δική τους θέση ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H ElaStiThesiTous.gr, η κίνηση ενεργών πολιτών που δημιούργησε και είναι ιδιοκτήτης τoυ δικτυακού τόπου ElaStiThesiTous.gr, είναι μια επιγραμμική (online) υπηρεσία που υποστηρίζεται από ενεργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express

Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Διεθνής Σύμβαση Passport Advantage Express Η παρούσα Διεθνής Σύμβασης Passport Advantage Express της IBM ("Σύμβαση"), συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε σχετικών Προσαρτημάτων, Όρων Χρήσης και Εγγράφων Συναλλαγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ BLACKBERRY SOLUTION ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η Σύμβαση Παραχώρησης Άδειας BlackBerry Solution (η "Σύμβαση"),

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird (/) Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird Για την εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών σας δημιουργήσαμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής αγοράς Truckbird. Για να προχωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2

... ... ... ... ... ... ... ... 1/2 ...... cytacc@hq.cyta.gr 2155555900... 1 3......... 1 1........ 1/2 CYTA............ 1. 3..... 11.... 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1

Δεκέμβριος 2012 Σελίδα 1 ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης αποτελούν σύμβαση («σύμβαση») ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα