ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Ικαρίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Ικαρίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Ικαρίας Ταχ. Κώδικας : Τηλ. : , -412 Fax : ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 6 ης /2015 τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου Ικαρίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Θέµα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήµατος σχετικού µε την παράταση έναρξης ισχύος του ΣΧΟΟΑΠ Ικαρίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 81/2015 Στο Χριστό Ραχών Ικαρίας σήµερα 26 Μαΐου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήµου Ικαρίας, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 3840/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ κ. Ν. Λαρδά, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/ ). Παρόντος και του Δηµάρχου κ. Στέλιου Σταµούλου, διαπιστώθηκε από τoν Πρόεδρο του Δηµοτικού Συµβουλίου πως υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο 21 µελών παραβρέθηκαν παρόντα 18, απόντα 3 µέλη και ονοµαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Λαρδάς Νικόλαoς Πρόεδρος Δ.Σ 1 Σταυρινάδης Χριστόδουλος 2 Λαρδά- Καρίµαλη Βασιλική Αντ/ρχος 2 Μάζαρης Μιχάλης 3 Κουντούπης Στέλιος»» 3 Καρούτσος Φανούρης 4 Κόχυλας Σωτήριος»» 5 Τέσκος Σπύρος»» 6 Τσαντές Στέφανος 7 Μουρσελάς Ευάγγελος 8 Καζάλας Χριστόδουλος 9 Καλογερής Γιώργος 10 Μαυρογεώργη Ειρήνη 11 Ρούσσος Ηλίας 12 Ξηρού Χριστίνα 13 Μπινίκου Μαρία 14 Καλαµάρας Νικόλαος 15 Καλαµπόγιας Νικόλαος 16 Κανάγιος Απόστολος 17 Γαγλίας Ηλίας 18 Σταµούλης Κωνσταντίνος Παρόντες ήταν επίσης: ο πρόεδρος της Τ.Κ. Αγ. Πολυκάρπου κ. Στ. Τσεπέρκας, ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Μαγγανίτη κ. Ε. Καρναβάς και το µέλος του συµβουλίου της Δ.Κ. Ραχών κ. Θ. Στενός. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Πολίτης Αργύρης, υπάλληλος του Δήµου Ικαρίας, για την τήρηση των πρακτικών. 1

2 Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον κ. Δήµαρχο, ο οποίος αναφερόµενος στο 8 ο θέµα της ηµερησίας διάταξης, έθεσε υπ όψιν του σώµατος το µε αρ. πρωτ.: 3560/ (επισυνάπτεται) αίτηµα πολιτικών µηχανικών και πολιτών της Ικαρίας, είπε: «Με αφορµή το αίτηµα των Πολιτικών µηχανικών και πολιτών της Ικαρίας για παράταση των παρεκκλίσεων των παρ.ζ.21 και Ζ.22 των Γενικών Διατάξεων του ΣΧΟΟΑΠ Ικαρίας Επισηµαίνουµε τα εξής : Οι παραπάνω αναφερόµενες παράγραφοι αναφέρονται στις εκτός σχεδίου περιοχές και στους ορεινούς οικισµούς του νησιού, στις περιοχές αυτές δίδεται περίοδος δύο (2) ετών για την εφαρµογή του ΣΧΟΟΑΠ και πιο συγκεκριµένα α) για τα εκτός σχεδίου γήπεδα ισχύουν οι προ ΣΧΟΟΑΠ αρτιότητες εφόσον οι προτεινόµενες είναι µεγαλύτερες. β) για τους ορεινούς οικισµούς οι περιοχές που βρίσκονται εκτός του προτεινόµενου ορίου του κάθε οικισµού και εντός της ζώνης των 800 µ από το κέντρο του. οι χρήσεις και των δύο είναι οι προτεινόµενες από το ΣΧΟΟΑΠ. Θα πρέπει εδώ να θυµίσουµε ότι η συζήτηση του ΣΧΟΟΑΠ της Ικαρίας ξεκίνησε το έτος 2003, έγιναν συγκεντρώσεις για ενηµέρωση των κατοίκων και στις δύο φάσεις της µελέτης και εκφράστηκαν οι σκέψεις και οι ανησυχίες και των τριών δήµων και δεν προχώρησαν σε ψήφιση του, µε σκοπό την άσκηση πίεσης για διορθώσεις που θα µπορούσαν να το βελτιώσουν. Βέβαια το ΣΧΟΟΑΠ στηρίχθηκε στο νόµο για το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ Α 128/3 7 08) και στο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τα οποία δίνουν τις επιλογές και τις διαχρονικές κατευθύνσεις των κυβερνήσεων.. Και ερχόµαστε στο έτος 2013 όπου το τότε δηµοτικό Συµβούλιο, µε την 37/2013 απόφαση του παρέλαβε το Β2 στάδιο της µελέτης ΣΧΟΟΑΠ, αποδεχόµενο κατά πλειοψηφια (Η έγκριση έγινε µε 9 υπέρ ΠΕΑ, µε 7 κατά από την ΛΑ.Σ, 1 λευκό από την ΑΣΠΙ και 1 παρόν και 3 απόντων από την ΠΕΑ), όσα προτεινοταν σε αυτό το σχέδιο. Αν και από την απερχόµενη διοίκηση εκφράστηκε η άποψη (π.χ Δήλωση κ. Χ. Σταυριναδη στις ), ότι κατάφεραν να µην αλλάξει τίποτα στους οικισµούς και ότι το ΣΧΟΟΑΠ αφορά τις εκτός σχεδίου περιοχές και όχι τους οικισµούς και τα όρια τους. Δυστυχώς η πραγµατικότητα είναι διαφορετική µε το ισχύον ΣΧΟΟΑΠ αλλάζουν τα όρια σε 40 περίπου οικισµούς, προτείνεται οριοθέτηση µε κάποιες τροποποιήσεις σε 10 περίπου οικισµούς και δεν αλλάζουν τα όρια µόνο σε 8 οικισµούς, αυτούς των κάτω των κατ. οικισµούς που έχουν θεσµοθετηµένα όρια µε ΦΕΚ. Ειδικά για τα όρια των ορεινών οικισµών η µελετητική οµάδα από την Β φάση ξεκαθάριζε ότι µε βάση το νόµο πλαίσιο για το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, και τους περιορισµούς της οριοθέτησης των οικισµών θα περιορίζονταν τα όρια τους για την εξοικονόµηση πόρων και έργων στους οικισµούς (οδοποιϊα, δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροδότησης κλπ). Να θυµίσουµε ότι στην συγκεκριµένη συνεδρίαση οι Δ.Σ της ΛΑΣ, επισήµαναν ότι «Θα τοποθετηθούµε γνωµοδοτώντας αρνητικά επί των προτάσεων του Β2 σταδίου της µελέτης ΣΧΟΟΑΠ νήσου Ικαρίας, Γιατί παρά την προσπάθεια που έγινε όλα αυτά τα χρόνια, η συγκεκριµένη µελέτη δεν ανταποκρίνεται ούτε στην αρχική επιδίωξη της Τοπικής διοίκησης, ούτε στις σύγχρονες ανάγκες της πλειονότητας της τοπικής κοινωνίας. Και Καλούσαµε την διοίκηση του δήµου να κινηθεί στην κατεύθυνση διεκδίκησης από το ΥΠΕΚΑ νοµοθετικής Ρύθµισης που θα λαµβάνει υπ όψιν το ιδιαίτερο οικιστικό µοντέλο της Ικαρίας. Επίσης ανάλογη παρέµβαση πρέπει να γίνει από την διοίκηση του δήµου σε ότι αφορά το Δασολόγιο για να εκπονηθούν από τις συναρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων οι δασικοί χάρτες που θα αποτυπώνουν τη σηµερινή υφιστάµενη κατάσταση. Πιστεύοντας ότι µόνο µέσα από αυτή την οδό θα οδηγηθούµε σε µερική έστω λύση των σηµαντικών ζητηµάτων χωροταξικής φύσεως που αφορούν την Ικαρία και στο θέµα της εκπόνησης Δασολογίου.» Λαµβάνοντας όλα αυτά υπ όψιν µας, καθώς και το δεδοµένο της νοµικής ισχύος του εν λόγω χωροταξικού σχεδιασµού, θα προσπαθήσουµε το αµέσως επόµενο διάστηµα να εκκινήσουµε της αναγκαίες διαδικασίες τροποποίησης του ΣΧΟΟΑΠ νήσου Ικαρίας σε όσο το δυνατόν θετικότερη κατεύθυνση. 2

3 Σε αυτή την κατεύθυνση σχετικά µε το αίτηµα των δηµοτών που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στον χώρο των κατασκευών, αποδεχόµαστε το αίτηµα τους, και καλούµε το Δηµοτικό συµβούλιο να εισηγηθούµε σε όλες της συναρµόδιες υπηρεσίες να δοθεί παράταση τουλάχιστον ενός (1) έτους στην έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων του ΣΧΟΟΑΠ νήσου Ικαρίας. Τέλος ανοίγοντας το θέµα των χωροταξικών προβληµάτων του νησιού προτείνουµε στο το Δηµοτικό συµβούλιο να εισηγηθούµε : Αρχικά την ενηµέρωση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ, και την έκκληση βοήθειας για την απεµπλοκή στα δυο σηµαντικότερα ζητήµατα χωροταξικής φύσεως του νησιού : ü το ΣΧΟΟΑΠ Νήσου Ικαρίας ü το θέµα της εκπόνησης Δασολογίου στην Ικαρία. Σε ότι αφορά το ΣΧΟΟΑΠ Νήσου Ικαρίας χρειαζόµαστε η συνδροµή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ για την τροποποίηση του, τόσο στη συνδροµή έτσι ώστε να υπάρξει Νοµοθετική Ρύθµιση που θα λαµβάνει υπ όψιν το ιδιαίτερο οικιστικό µοντέλο της Ικαρίας. Όσο και διασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων για αυτό. Σε ότι αφορά το Δασολόγιο επιβάλλεται να αποτυπωθούν από τις συναρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων οι δασικοί χάρτες που θα αποτυπώνουν την πραγµατική κατάσταση. Εν συνεχεία για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί σχετικά µε πολεοδοµικά προβλήµατα των οικισµών : ü Σε ότι αφορά το Γ.Π.Σ του Αγίου Κηρύκου απαιτείται η ολοκλήρωση του (εκκρεµεί από την δεκαετία του 90) παράλληλα βέβαια χρειάζεται η επανεξέταση ορισµένων ζητηµάτων, δεδοµένου ότι από τη χρονολογία της αρχικής αποτύπωσης µέχρι σήµερα έχουν αλλάξει ριζικά τα οικιστικά δεδοµένα στην περιοχή. ü Σε ότι αφορά το Γ.Π.Σ του οικισµού του Φάρου (εκκρεµεί από την δεκαετία του 90) πιστεύουµε ότι απαιτείται η επανεξέταση ορισµένων ζητηµάτων πριν την τελική έγκριση γιατί και σε αυτή την περίπτωση έχουν αλλάξει τα οικιστικά δεδοµένα του οικισµού. ü Σε ότι αφορά το Γ.Π.Σ του οικισµού των Θερµών (εκκρεµεί από την δεκαετία του 90) εκτιµούµε ότι επιβάλλεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του που αφορούν στην επέκταση των ορίων του οικισµού.» Η δηµοτική σύµβουλος κ. Μ. Μπινίκου (ΠΕΑ), είπε ότι: «Οι σύµβουλοι της ΠΕΑ είναι θετικοί στην παράταση και στην τροποποίηση του ΣΧΟΑΠ. Αναφερόµενη στο ιστορικό των διαδικασιών, µίλησε για την ανάθεση των εργασιών το 2006 σε µελετητικό γραφείο από τους τρεις προηγούµενους Δήµους και για το κατά πόσο οι µελετητές είχαν σχέση µε το νησί, γνώριζαν το χώρο και αναρωτήθηκε αν συµµετείχαν µηχανικοί της Ικαρίας, που γνωρίζουν τα θέµατα του νησιού. Το 2011 ήρθε σαν τελεσίγραφο από το υπουργείο περιβάλλοντος ότι αν δεν παραδινόταν η µελέτη του ΣΧΟΑΠ θα έπρεπε να πληρωθεί πρόστιµο , δηλαδή όλη η ΣΑΤΑ του Δήµου. Το θέµα τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση, γίνανε δηµοτικά συµβούλια, έγινε ενηµέρωση από τον Σύλλογο Ικαρίων Επιστηµόνων και καταλήξαµε στην έκδοση του ΦΕΚ για το ΣΧΟΑΠ. Παρά τα τρωτά του σηµεία, έχει και θετικά στοιχεία, όπως για παράδειγµα η µη τοποθέτηση ανεµογεννητριών στην κορυφογραµµή. Έτσι κι αλλιώς όλοι οι νόµοι τροποποιούνται, εποµένως συµφωνούµε στην τροποποίηση µε εµπλοκή µηχανικών της Ικαρίας, οι οποίοι ξέρουν που πάσχει και να καταλήξουµε σε αποτέλεσµα επωφελές για όλους» Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Κ. Σταµούλης (Ικα.Ρι.Α) τόνισε ότι το ΣΧΟΑΠ απαξίωσε τη µικρή ιδιοκτησία και έτσι έρχονται οι µεγάλες επιχειρήσεις, αγοράζουν σε ευτελή ποσά τις µικρές ιδιοκτησίες και γίνονται µεγάλα ξενοδοχεία. Γι αυτό «είµαστε ριζικά αντίθετοι µε το ΣΧΟΑΠ και συµφωνούµε µε την εισήγηση του Δηµάρχου». Ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ηλ. Γαγλίας (ΑΣΠΙ) συµφώνησε µε το αίτηµα παράτασης της έναρξης ισχύος του ΣΧΟΑΠ και πρότεινε να δηµιουργηθεί φορέας υλοποίησης του ΣΧΟΑΠ µε σκοπό τη συλλογή στοιχείων(όπως προβλέπεται από τον Καλλικράτη και από τον Ν.2508/1997), που θα το βελτιώσουν και θα το κάνουν βιώσιµο και ανεκτό από την κοινωνία. 3

4 Το Δ.Σ., αφού έλαβε υπ όψιν τα παραπάνω και το δεδοµένο της νοµικής ισχύος του ΣΧΟΟΑΠ Δήµου Ικαρίας (ΦΕΚ 198/ΑΑΠ/ ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Ο δήµος Ικαρίας θα εκκινήσει τις αναγκαίες διαδικασίες τροποποίησης του ΣΧΟΟΑΠ, σε όσο το δυνατόν θετικότερη κατεύθυνση, και θα προχωρήσει στην συγκρότηση του φορέα υλοποίησης. Σε αυτή την κατεύθυνση και αποδεχόµενο το σχετικό αίτηµα των δηµοτών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των κατασκευών (αρ. πρωτ.: 3560/ ), εισηγείται σε όλες της συναρµόδιες υπηρεσίες να δοθεί παράταση τουλάχιστον ενός έτους στην έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων του ΣΧΟΟΑΠ νήσου Ικαρίας. Παράλληλα ο Δήµος θα προβεί στην ενηµέρωση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΠΕ, και την έκκληση βοήθειας για την απεµπλοκή στα δυο σηµαντικότερα ζητήµατα χωροταξικής φύσεως του νησιού: ü Στο ΣΧΟΟΑΠ Νήσου Ικαρίας, ώστε να υπάρξει Νοµοθετική Ρύθµιση που θα λαµβάνει υπ όψιν το ιδιαίτερο οικιστικό µοντέλο της Ικαρίας, όσο και στη διασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων γι' αυτό. ü Στο θέµα της εκπόνησης Δασολογίου στην Ικαρία, για το οποίο επιβάλλεται να αποτυπωθούν από τις συναρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων οι δασικοί χάρτες που θα αποτυπώνουν την πραγµατική κατάσταση. Εν συνεχεία για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί σχετικά µε πολεοδοµικά προβλήµατα των οικισµών : ü Σε ότι αφορά το Γ.Π.Σ του Αγίου Κηρύκου απαιτείται η ολοκλήρωση του (εκκρεµεί από την δεκαετία του 90) παράλληλα βέβαια χρειάζεται η επανεξέταση ορισµένων ζητηµάτων, δεδοµένου ότι από τη χρονολογία της αρχικής αποτύπωσης µέχρι σήµερα έχουν αλλάξει ριζικά τα οικιστικά δεδοµένα στην περιοχή. ü Σε ότι αφορά το Γ.Π.Σ του οικισµού του Φάρου (εκκρεµεί από την δεκαετία του 90) πιστεύουµε ότι απαιτείται η επανεξέταση ορισµένων ζητηµάτων πριν την τελική έγκριση γιατί και σε αυτή την περίπτωση έχουν αλλάξει τα οικιστικά δεδοµένα του οικισµού. ü Σε ότι αφορά το Γ.Π.Σ του οικισµού των Θερµών (εκκρεµεί από την δεκαετία του 90) εκτιµούµε ότι επιβάλλεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του που αφορούν στην επέκταση των ορίων του οικισµού. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 81/2015 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως κατωτέρω: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δηµοτικού Συµβουλίου ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ 4

5 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Ικαρία, /05/2015 Αριθµ. Πρωτ.: Ταχ. Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Ικαρίας Ταχ. Κώδικας : Τηλ. : , -412 Fax : Προς Αποκεντρωµένη Διοίκηση Αιγαίου Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Διοικητικού Οικονοµικού Τµήµα Διοίκησης Νοµού Σάµου Πυθαγόρα 9 ΣΑΜΟΣ Θέµα : Αποστολή απόφασης Δηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ. Απόφασης : 81/ Σας διαβιβάζουµε συνηµµένα απόσπασµα του µε αριθµό 6/2015 πρακτικού τακτικής συνεδρίασης του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου µας, που περιλαµβάνει την µε αριθµό 81/ απόφαση. Παρακαλούµε να προβείτε στον κατά νόµο έλεγχο αυτής. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΔΑΣ 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Στον Άγιο Κήρυκο Ικαρίας, σήµερα Πέµπτη 28 Μαΐου 2015, η υπογράφουσα Κωνσταντίνα Σπανού, διοικητική υπάλληλος του Δήµου Ικαρίας, τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Δηµοτικού καταστήµατος πίνακα µε το 8 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που συζητήθηκε κατά την 6 η τακτική συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου της 25 ης Μαΐου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήµατος σχετικού µε την παράταση έναρξης ισχύος του ΣΧΟΑΠ Ικαρίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ : 6/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 81/2015 Η ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΑΣΑ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 1.- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΑΝΟΥ 2.- 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 10/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση του διετούς σχεδίου δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 168 /2013

Αρ. Απόφασης: 168 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10-188 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 18-04-2011. Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 13/09/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 09/04/2012 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 9/14-09-2011 Αριθμός Απόφασης 57/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 9/14-09-2011 Αριθμός Απόφασης 57/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 9/14-09-2011 Αριθμός Απόφασης 57/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 1. Έναρξη Μελέτης

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. 1. Έναρξη Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδομίας και Βιώσιμης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 email: nikmoschos@gmail.com http://epoleodomia.volos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΔIMHNIAIA ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ/ΤΜΗΜΑ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Iδιοκτήτης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΙΟΝΟΣ 1, - 81100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ e-mail : info@dimoschalkis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Πρακτικό της με αριθμό : -14-/9-08-2011 συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 3 ης / 24-3-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 3 ης / 24-3-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 8/2015 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 3 ης / 24-3-2015 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Από το πρακτικό 7/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 13 Η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 28-5-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 28-5-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αριθμ.πρωτ.: 7959/12-6-2013 Αριθμός Απόφασης 98/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 28-5-2013 τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση : B.Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα Σπάτα Ταχ. Κώδικας: 190 04 Τηλέφωνο : 213-2007300 FAX : 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 15/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

να είναι απολύτως επιβεβλημένη, είναι, ωστόσο, εξαιρετικά δύσκολη.

να είναι απολύτως επιβεβλημένη, είναι, ωστόσο, εξαιρετικά δύσκολη. editorial Δύο μήνες εφαρμογής του «Καλλικράτη» φαίνεται πως παραείναι αρκετό διάστημα για να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πως δρουν και πράττουν υπό την αποθέωση μιας μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail:council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

3. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα Γραμματέας

3. Μανουσάκη Φαντάκη Ανθούλα Γραμματέας ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο Σήμερα 13 Ιουνίου 2007 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 συνήλθε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στην αίθουσα συνεδριάσεων του μετά την υπ αριθμό 360/7-6-2007 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης

Παύλος Μιχαήλ Γεώργιος Γρηγόριος Γρηγόριος Ανδρέας Στέργιος Ευάγγελος Ιωάννης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25/10-12-2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 598/2014 ΘΕΜΑ: Απόκτηση διατηρητέου κτηρίου (καπναποθήκη) επί της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 24 / 25-11-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Απριλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 16852 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ του πρακτικού της με αριθμό 17/ 2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ του πρακτικού της με αριθμό 17/ 2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ του πρακτικού της με αριθμό 17/ 2008 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Α π ό φ α σ η: 291/2008 Π ε ρ ί λ η ψ η: Συζήτηση επί

Διαβάστε περισσότερα