Γαβαλάς αµιανός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr"

Transcript

1 ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) ιάλεξη #3: ικτυακά πρότυπα, το µοντέλο αναφοράς OSI, Επίπεδο ζεύξης δεδοµένων (data link layer), Αξιόπιστη Επικοινωνία και Έλεγχος Ροής. ιαγνωστικά εργαλεία δικτύων (ping, traceroute) Γαβαλάς αµιανός Εαρινό εξάµηνο Περίληψη διάλεξης Πρότυπα δικτύωσης Το µοντέλο αναφοράς OSI και τα στρώµατά (επίπεδα) του Λειτουργίες που ανήκουν στο µοντέλο αναφοράςosi Επίπεδο ζεύξης δεδοµένων (data link layer) Αξιόπιστη Επικοινωνία και Έλεγχος Ροής ιαγνωστικά εργαλεία δικτύων (ping, traceroute)

2 Πρότυπα (Standards) Τα πρότυπα είναι δηµοσιευµένες συµφωνίες που περιλαµβάνουν τεχνικές προδιαγραφές Γιατί χρειάζονται: Τα προϊόντα και οι εφαρµογές που ακολουθούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στα πρότυπα είναι συµβατές µε άλλα προϊόντα, εφαρµογές, περιεχόµενο, υπηρεσίες,... Παραδείγµατα: Ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν σε συγκεκριµένη τάση ρεύµατος. Οι παροχείς ρεύµατος (π.χ. µπρίζες) παρέχουν ρεύµα αυτής της τάσης Εταιρία που παράγει ραδιοφωνικούς δέκτες που µπορούν να λάβουν ραδιοφωνικά σήµατα σε συγκεκριµένη µπάντα συχνοτήτων και να συντονιστούν µε ραδιοφωνικούς ποµπούς Εταιρία hardware που παράγει κάρτες δικτύου. Οι κάρτες θα πρέπει να είναι συµβατές µε κάποιο δικτυακό πρότυπο (π.χ. ΙΕΕΕ 82.3) για να µπορεί ο Η/Υ που «φοράει» την κάρτα να συνδεθεί σε κάποιο δίκτυο (LAN) Εταιρία λογισµικού που αναπτύσσει έναν νέο browser. Ο browser θα πρέπει να ακολουθήσει τις προδιαγραφές της HTML για να παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε web περιεχόµενο 2

3 Πρότυπα Απαιτούνται για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας (συµβατότητας) µεταξύ συσκευών Πλεονεκτήµατα Εξασφαλίζουν µια µεγάλη αγορά για συσκευές και λογισµικό Προϊόντα διαφορετικών κατασκευαστών µπορούν να επικοινωνήσουν Μειονεκτήµατα Παγώνουν την τεχνολογία δεν παράγεις µια συσκευή ή λογισµικό µέχρι να δηµοσιευθεί το πρότυπο που θα πρέπει να υποστηρίζει Συχνά υπάρχουν πολλαπλά πρότυπα για το ίδιο αντικείµενο Οργανισµοί προτυποποίησης (standardization bodies) ANSI (American National Standards Institute): παράγει πρότυπα για βιοµηχανίες ηλεκτρονικών αλλά και σε άλλα πεδία (χηµική και πυρηνική µηχανική, υγεία και ασφάλεια, κατασκευές) TIA (Telecommunications Industry Association): επικεντρώνει σε πρότυπα της πληροφορικής, ασύρµατες, δορυφορικές επικοινωνίες, οπτικές ίνες, τηλεφωνικές συσκευές IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): ένωση επαγγελµατιών µηχανικών (engineers) ISO (International Standardization Organization): διατηρεί κεντρικά γραφεία στην Γενεύη, αποτελεί συλλογή από πρότυπα και οργανισµούς που αντιπροσωπεύουν 48 χώρες Στόχος του ISO είναι να αναπτύξει διεθνή τεχνολογικά πρότυπα για να διευκολύνει την παγκόσµια ανταλλαγή πληροφορίας και το εµπόριο 3

4 Οργανισµοί προτυποποίησης (standardization bodies) ITU (International Telecommunication Union) Ένα εξειδικευµένο σώµα των Ηνωµένων Εθνών που ρυθµίζει τις διεθνείς τηλεπικοινωνίες (π.χ. ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές επικοινωνίες), προδιαγραφές για τηλεφωνικές και δορυφορικές επικοινωνίες, δικτυακές επικοινωνίες, κοστολογήσεις επικοινωνιακών υπηρεσιών IAB (Internet Architecture Board) Μια τεχνική συµβουλευτική οµάδα ερευνητών και τεχνοκρατών επαγγελµατιών µε ενδιαφέρον για το σχεδιασµό, εξέλιξη και διαχείριση του Internet IETF (Internet Engineering Task Force) Οργανισµός που θέτει πρότυπα για το πως συστήµατα επικοινωνούν µέσω του Internet, συγκεκριµένα πως τα πρωτόκολλα λειτουργούν και αλληλεπιδρούν W3C (World Wide Web Consortium) O οργανισµός που καθορίζει τα πρότυπα σχετικά µε τον παγκόσµιο ιστό (web) 4

5 Αρχιτεκτονική δικτύων µε τη λογική των στρωµάτων ή επιπέδων (layers) Στρώµατα ή Επίπεδα H «παραβολή» του ταχυδροµείου και των αεροπορικών µεταφορών ιεπαφή µεταξύ Στρωµάτων Στοίβα πρωτοκόλλων (protocol stack) Ηλογική των επιπέδων στις αεροπορικές µεταφορές Εισιτήριο (αγορά) Αποσκευές (έλεγχος) Πύλες (φόρτωση) Εισιτήριο (παράπονα) Αποσκευές (συλλογή) Πύλες (άδειασµα) Εισιτήριο Αποσκευές Πύλη Αεροδιάδροµος (απογείωση) ροµολόγηση αεροπλάνου ροµολόγηση αεροπλάνου Αεροδιάδροµος (προσγείωση) Προσγείωση / απογείωση ροµολόγηση αεροπλάνου ροµολόγηση αεροπλάνου Αεροδρόµιο αφετηρία Ενδιάµεσες στάσεις κέντρα ελέγχου Αεροδρόµιο προορισµός Επίπεδα (Layers): κάθε επίπεδο υλοποιεί µία υπηρεσία Μέσω διεργασιών που γίνονται εσωτερικά σε κάθε επίπεδο Βασίζεται σε υπηρεσίες που παρέχονται σε προηγούµενα / επόµενα επίπεδα 5

6 Γιατί επίπεδα;;; Καταµερισµός του πολύπλοκου προβλήµατος σε µικρότερα, πιο απλά προβλήµατα («διαίρει και βασίλευε») Κάθε επίπεδο είναι υπεύθυνο για την αντιµετώπιση κάποιων προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν Κάθε επίπεδο κρύβει την πολυπλοκότητα του από τα υπόλοιπα επίπεδα και τους χρήστες (tranasparency: «διαφάνεια») Αποτελεσµατικότερη δοµή αποτελούµενη από πολλές επί µέρους µονάδες (modular) Μια καινούργια υπηρεσία µπορεί να υλοποιηθεί µετατρέποντας µόνο ένα επίπεδο (στρώµα) Μοντέλο Αναφοράς OSI (Open System Interconnection) Εφαρµογής Παρουσίασης Συνόδου Μεταφοράς ικτύου ιασύνδεσης δεδοµένων Φυσικό 6

7 Πρότυπο αρχιτεκτονικής OSI-ISO OSI: Open System Interconnection ISO: International Standardization Organization Μοντελοποιώντας χρησιµοποιώντας στρώµατα (Layers Models) Στρώµατα (layers) Μείωση πολυπλοκότητας σχεδίασης «Χτίσιµο πάνω στο προηγούµενο» Επίπεδο ν επικοινωνεί µε επίπεδο ν Κανόνες + Συνθήκες επιπέδου ν πρωτόκολλα επιπέδου ν Πρωτόκολλα Υψηλού επιπέδου (εφαρµογές) και Χαµηλού επιπέδου (ηλεκτρικά σήµατα) Από ν σε ν επίπεδο τα δεδοµένα µεταφέρονται ως εξής: Κάθε επίπεδο περνά τα δεδοµένα και πληροφορίες ελέγχου στο επίπεδο που βρίσκεται ακριβώς κάτω από αυτό, µέχρι τα δεδοµένα και οι πληροφορίες αυτές να µεταφερθούν στο κατώτερο και να πραγµατοποιηθεί η βασική επικοινωνία 7

8 Μοντέλο OSI Φυσικό στρώµα (Physical Layer) Μετάδοση ακατέργαστων bits ( ή ) από τον αποστολέα στον δέκτη. Στρώµα ιασύνδεσης εδοµένων (Data Link Layer) Τεµαχίζει τα δεδοµένα σε πλαίσια δεδοµένων (frames) Επιβεβαιώνει ότι η επικοινωνία του Φυσικού στρώµατος είναι αξιόπιστη (Πλαίσια επαλήθευσης -acknowledgement frames) Ανίχνευση και επιδιόρθωση λαθών (Error detection and correction) Έλεγχος ροής (flow control) Μοντέλο OSI Στρώµα ικτύου(network Layer) ροµολόγηση πακέτων Έλεγχος συµφόρησης Στρώµα Μεταφοράς (Transport Layer) Τεµαχίζει τα µηνύµατα σε µικρότερες µονάδες Επιβεβαιώνει ότι όλες οι µονάδες φτάνουν στο άλλο άκρο και επανα-συναρµολογεί το µήνυµα Πολυπλεξία συνδέσεων Υπηρεσίες µεταφοράς πακέτων από άκρο σε άκρο (end-to-end) (π.χ., αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων στον δέκτη) Έλεγχος συµφόρησης (congestion) και ροής πακέτων 8

9 Μοντέλο OSI Στρώµα Συνόδου (Session Layer) Εγκαθίδρυση και επίβλεψη συνδέσεων µεταξύ τερµατικών συστηµάτων Στρώµα Παρουσίασης (Presentation Layer) Κωδικοποίηση δεδοµένων, Μετατροπές στη µορφή παρουσίασης της πληροφορίας (συµπίεση, ασφάλεια) Στρώµα Εφαρµογής (Application Layer) Περιλαµβάνει προγράµµατα χρηστών τα οποία χρησιµοποιούν το επίπεδο παρουσίασης για τις επικοινωνιακές τους ανάγκες 9

10 «Επικοινωνία» µεταξύ επιπέδων στο µοντέλο OSI Ενθυλάκωση (encapsulation) των header+data κάθε επιπέδου ως δεδοµένα του κατώτερου επιπέδου Ενθυλάκωση (encapsulation) στο µοντέλο του OSI Data link layer Header (επικεφαλίδα) Data link layer Trailer (ουρά)

11 To µοντέλο αναφοράς TCP/IP εν έχουν υλοποιηθεί To µοντέλο αναφοράς TCP/IP

12 Το Μοντέλο του ιαδικτύου FTP HTTP SNMP TFTP TCP UDP IP NET NET 2 NET n 2

13 Πρωτόκολλο (protocol) Ησυµφωνία ανάµεσα σε δύο επικοινωνούντα µέρη, ως προς τον τρόπο µε τον οποίο θα διεξαχθεί η επικοινωνία Ένα ανθρώπινο πρωτόκολλο και ένα δικτυακό πρωτόκολλο: Γεια σου Γεια Έχεις ώρα; 2: χρόνος TCP connection req TCP connection response <file> Πλαισίωση (Framing) Στο επίπεδο «ζεύξης δεδοµένων» δύο υπολογιστές ανταλλάσσουν πλαίσια (frames) Ένα πλαίσιο περιέχει: ιεύθυνση αποστολέα (MAC address) ιεύθυνση παραλήπτη (MAC address της κάρτα δικτύου που είναι µοναδική) εδοµένα Κώδικα ανίχνευσης σφαλµάτων κατά την επικοινωνία Επικεφαλίδα και ουρά (header & trailer) Πρωτόκολλο (προαιρετικό: σε περίπτωση που κάποια µηχανή υποστηρίζει διάφορα πρωτόκολλα) 3

14 Πλαίσια βασισµένα σε συρµούς ψηφίων (bit streams) BS Header BODY CRC ES High-level Data Link Control (HDLC) BS: Beginning Sequence ES: Ending Sequence Η σειρά µεταδίδεται επίσης και όταν το κανάλι είναι ανενεργό Πως αντιµετωπίζεται η περίπτωση όπου η σειρά παρουσιάζεται µέσα στα δεδοµένα; Bit-stuffing Πως αντιµετωπίζεται η περίπτωση όπου η σειρά παρουσιάζεται µέσα στα δεδοµένα; Ο αποστολέας µόλις στείλει 5 συνεχόµενα, (δεδοµένου ότι δεν θέλει να στείλει το ES), τότε στέλνει και µετά συνεχίζει µε τα υπόλοιπα ψηφία. Ο παραλήπτης, µόλις παραλάβει 5 συνεχόµενα, τότε ελέγχει το επόµενο ψηφίο Εάν είναι, τότε υποθέτει ότι αποτελεί bit-stuffing, το αγνοεί και συνεχίζει την λήψη των υπολοίπων ψηφίων. Εάν όµως είναι, τότε αντιλαµβάνεται ότι το πλαίσιο είτε έχει τελειώσει είτε υπάρχει κάποιο λάθος και παίρνει το επόµενο ψηφίο. Εάν είναι, δηλαδή έχει πάρει, τότε το πλαίσιο έχει τελειώσει. Εάν είναι, τότε υπάρχει κάποιο λάθος, οπότε ολόκληρο το πλαίσιο απορρίπτεται, και περιµένει το επόµενο που αποτελεί την αρχή του επόµενου πλαισίου. 4

15 Bit-stuffing εδοµένα που παραδίδονται από το Network Layer Στα δεδοµένα εµφανίζεται ακολουθία 8 bits που συµπίπτει µε το BS και το ES Extra bit που προστίθεται από το Data Link Layer Extra bit που αφαιρείται από το Data Link Layer του παραλήπτη και διαβιβάζεται στο Network Layer Ο αποστολέας προσθέτει ένα επιπλέον bit ώστε ο παραλήπτης να µην το εκλάβει ως ES Ο παραλήπτης αφαιρεί το επιπλέον bit Ανίχνευση Σφαλµάτων (Error Detection) Σφάλµατα λόγω θορύβου ή παρεµβολών Ανίχνευση και Επιδιόρθωση Σφαλµάτων Προϋποθέτουν την αποστολή πλεονάζουσας πληροφορίας (redundant information) π.χ. ένα πακέτο αποστέλλεται δύο φορές αν ο παραλήπτης λάβει δύο πακέτα που συµπίπτουν, θεωρεί ότι δεν έχει γίνει λάθος στην µετάδοση του πακέτου Μέθοδοι ανίχνευσης σφάλµατος ισδιάστατη Ισοτιµία (two-dimensional parity) Άθροισµα ελέγχου (check sum) Κυκλικός Κώδικας Πλεονασµού (Cyclic Redundancy Check CRC) 5

16 Ανίχνευση Σφαλµάτων (Error Detection) Τι γίνεται σε περίπτωση που ανιχνευθεί σφάλµα; Επαναµετάδοση (retransmission): Ο δέκτης ζητά από τον αποστολέα να ξαναστείλει το πλαίσιο Στο πλαίσιο µπορεί να περιληφθεί πλεονάζουσα πληροφορία ώστε ο δέκτης να µπορεί να επιδιορθώσει τα σφάλµατα (error correction codes) Πότε χρησιµοποιούµε επαναµετάδοση και πότε επιδιόρθωση σφάλµατος; Τεχνικές Ανίχνευσης Σφαλµάτων: Μονοδιάστατη Ισοτιµία (Parity) Έστω ότι χρησιµοποιούµε άρτια ισοτιµία (το άθροισµα των data και parity bits είναι άρτιος αριθµός) Ο αποστολέας στέλνει: Data bits Παράδειγµα ο Ο παραλήπτης λαµβάνει: parity bit Το άθροισµα των bits δεν είναι άρτιο: ο παραλήπτης ανιχνεύει λάθος και ζητάει επανεκποµπή Λάθος (δεν µπορεί βέβαια να το διορθώσει) Παράδειγµα 2ο Ο παραλήπτης λαµβάνει: ύο λάθη Το άθροισµα των bits είναι άρτιο: ο παραλήπτης δεν ανιχνεύει λάθος 6

17 υσδιάστατη Ισοτιµία (Parity) bit σε κάθε byte χρησιµοποιείται σαν bit ισοτιµίας Το άθροισµα όλων των bits να είναι άρτιο (even parity) Το πρωτόκολλο µπορεί να καθορίζει είτε άρτια (even parity) είτε περιττή ισοτιµία (odd parity) Τα δεδοµένα τοποθετούνται σε ένα πίνακα (matrix) Το άθροισµα όλων των στηλών και γραµµών να είναι θετικό (even parity) Η µέθοδος ανιχνεύει σφάλµατα στις περιπτώσεις που υπάρχουν ή 2 ή 3 σφάλµατα σε ένα πλαίσιο ή πολλές φορές ακόµα και 4 Πλεονάζουσα πληροφορία = 8 + Ν bits, όπου Ν = databits / 7 (δηλαδή για κάθε 7 bits δεδοµένων στέλνεται ένα parity bit) Πολύ πιο αποδοτικό από το να σταλούν όλα τα δεδοµένα 2 φορές και επίσης υπάρχει καλύτερη πιθανότητα ανίχνευσης των σφαλµάτων Παράδειγµα υσδιάστατης Ισοτιµίας Bits ισοτιµίας (parity bits) Χρησιµοποιείται Χρησιµοποιείται άρτια άρτια ισοτιµία ισοτιµία (το (το άθροισµα άθροισµα των των bits bits σε σε κάθε κάθε γραµµή γραµµή & στήλη στήλη είναι είναι άρτιος άρτιος αριθµός) αριθµός) 7

18 8 Παράδειγµα υσδιάστατης Ισοτιµίας Λάθος Λάθος Ο δέκτης παρέλαβε το πιο κάτω πλαίσιο: Ο δέκτης µπορεί να επιδιορθώσει το σφάλµα! Παράδειγµα υσδιάστατης Ισοτιµίας Λάθος Λάθος Ο δέκτης παρέλαβε το πιο κάτω πλαίσιο: Ο δέκτης δεν µπορεί να επιδιορθώσει το σφάλµα! ιπλά λάθη ανιχνεύονται αλλά δεν διορθώνονται αν βρίσκονται στην ίδια γραµµή ή στήλη ιπλά λάθη ανιχνεύονται αλλά δεν διορθώνονται αν βρίσκονται στην ίδια γραµµή ή στήλη

19 Άθροισµα Ελέγχου (checksum) Οαποστολέας απλά προσθέτει όλες τις λέξεις (words) του πλαισίου και επισυνάπτει το άθροισµα στο πλαίσιο (ones complement addition) Ο παραλήπτης κάνει το ίδιο (απλά προσθέτει όλες τις λέξεις του πλαισίου και συγκρίνει το αποτέλεσµα µε το Άθροισµα Ελέγχου που παρέλαβε µε το πλαίσιο Εάν τα δύο αθροίσµατα είναι τα ίδια, τότε το πλαίσιο είναι αποδεκτό Εάν τα δύο αθροίσµατα διαφέρουν, τότε το πλαίσιο απορρίπτεται Ο αλγόριθµος αυτός συνήθως δεν χρησιµοποιείται στη ζεύξη δεδοµένων Παράδειγµα: H e l l o W o r l d C 6C 6F F 72 6C 64 2E C6C + 6F F + 726C + 642E = 7FC Στέλνονται τα δεδοµένα ακολουθούµενα από το 77C Τεχνικές ιόρθωσης (Hamming) Κωδικοποιούνται οι καταστάσεις µε τρόπο ώστε να απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον ένα συγκεκριµένο αριθµό αλλαγών (απόσταση Hamming). π.χ. Απόσταση Hamming των και = 3 (µε XOR) Παράδειγµα: έστω αλφάβητο τεσσάρων συµβόλων (A, B, C, D) Κωδικοποίηση ώστε να µεγιστοποιηθεί η απόσταση Hamming: Α=, Β =, C =, D = (ποια είναι η απόσταση Hamming και ποια η σπατάλη;) Σε διπλό σφάλµα κάνω σωστή διόρθωση, π.χ. αν λάβω => (πως βρίσκω τη σωστή λέξη;) Αν όµως ένα τριπλό λάθος αλλάξει το σε θα το διορθώσω εσφαλµένα σε Για ανίχνευση d σφαλµάτων χρειάζεται κώδικας µε απόσταση Hamming d+ Για διόρθωση d σφαλµάτων χρειάζεται κώδικας µε απόσταση Hamming 2d+ Ξοδεύονται κάποιοι κωδικοί: δεν αντιστοιχίζονται σε νόµιµες τιµές (π.χ., στο παραπάνω παράδειγµα, ο κωδικός δεν είναι νόµιµος). Όταν ανιχνεύεται παράνοµος κωδικός, µετατρέπεται στον πιο κοντινό του νόµιµο. Σπατάλη, αλλά αξιοπιστία. Χρησιµοποιούνται σε CD-ROM 9

20 Κυκλικός Κώδικας Πλεονασµού (Cyclic Redundancy Check, CRC) Βασισµένη στη θεωρία των πεπερασµένων πεδίων Κάθε συρµός (bit stream) αντιπροσωπεύει ένα πολυώνυµο M(x) (n+)-bit συρµός αντιπροσωπεύει πολυώνυµο βαθµού n M(x) = x 3 +x 2 +x +x = x 3 +x Επιλογή διαιρέτη: Πολυώνυµο C(x) βαθµού k το οποίο γνωρίζουν ο αποστολέας και παραλήπτης Ο αποστολέας στέλνει το πολυώνυµο P(x) το οποίο είναι βαθµού n+k (δηλαδή n+k+ bits) Το πολυώνυµο P(x) επιλέγεται έτσι ώστε το υπόλοιπο της διαίρεσης P(x) / C(x) να είναι Ο παραλήπτης κάνει τη διαίρεση και αν υπάρχει υπόλοιπο τότε το δεδοµένο πλαίσιο έχει κάποιο σφάλµα Εάν δεν υπάρχει υπόλοιπο, τότε πιθανότατα το πλαίσιο παραλήφθηκε σωστά Πλαισίωση, έλεγχος σφαλµάτων και θόρυβος Υποθέτουµε πως έχουµε πλαίσιο µεγέθους n bits και η πιθανότητα σφάλµατος σε ένα bit = p (ανεξάρτητη από την πιθανότητα σφάλµατος σε οποιοδήποτε άλλο bit). Πιθανότητα αλάνθαστης µετάδοσης του πλαισίου (-p) n Όσο µεγαλώνει ένα πλαίσιο, µεγαλώνει και η πιθανότητα σφάλµατος! Όσο µικραίνει ένα πλαίσιο αυξάνονται και οι µη ωφέλιµες πληροφορίες (επικεφαλίδες κλπ) που µεταδίδονται Εάν η πιθανότητα λάθους σε ένα πλαίσιο είναι «µικρή» τότε, σε περίπτωση λάθους, ο παραλήπτης µπορεί να ζητήσει επαναµετάδοση του πλαισίου Σε περίπτωση που η πιθανότητα λάθους σε ένα πλαίσιο είναι «µεγάλη», τότε µπορεί να είναι πιο αποδοτικό να χρησιµοποιείται διόρθωση λαθών (π.χ. Forward error correction code, FEC) 2

21 Περίληψη Ως τώρα γνωρίσαµε τεχνικές µε τις οποίες ο δέκτης ανιχνεύει ή (πιθανά) διορθώνει σφάλµατα Πως όµως ο δέκτης ενηµερώνει ότι έχει (ή δεν έχει) λάβει ένα πλαίσιο και µάλιστα χωρίς λάθη;;; Αξιόπιστη µετάδοση και έλεγχος ροής (reliable transmission and flow control) Πρωτόκολλα Παύσης και Αναµονής (Stop and Wait Protocols) Πρωτόκολλα Ολισθαίνοντος Παραθύρου (sliding window protocols) Παράθυρο µε bit Πρωτόκολλο µε οπισθοδρόµηση κατά Ν (Go-Back N) Πρωτόκολλο µε Επιλεκτική Επανάληψη (selective repeat) 2

22 Αξιόπιστη Μετάδοση (Reliable Transmission) Χρήση πακέτων επιβεβαίωσης (acknowledgements, ACKs) και χρονοµέτρων (timers) Ο δέκτης κάθε φορά που παραλαµβάνει ένα πλαίσιο χωρίς σφάλµατα τότε στέλνει πακέτο επιβεβαίωσης (ACK) στον αποστολέα Ο αποστολέας συνεχίζει να στέλνει πλαίσια ενόσω λαµβάνει ACKs Εάν περάσει µια χρονική περίοδος κατά την οποία ο αποστολέας δεν λάβει κανένα ACK, ή αν λάβει αρνητικές επαληθεύσεις NACK (δηλαδή ο δέκτης έλαβε πλαίσια µε σφάλµατα), ο αποστολέας ξαναστέλνει τα προηγούµενα πλαίσια Πρωτόκολλα Παύσης και Αναµονής (Stop and Wait Protocols) Οποµπός στέλνει ένα πλαίσιο και σταµατάει, περιµένοντας επαλήθευση (ACK) Όταν πάρει ACK στέλνει το επόµενο πλαίσιο Εάν πάρει NACK ή λήξει κάποιο χρονόµετρο (timer), τότε ξαναστέλνει το προηγούµενο πακέτο Αποστολέας Παραλήπτης χρονόµετρο χρονόµετρο Πλαίσιο ACK ACK Πλαίσιο Αργή Αργήδιαδικασία... Σταµατάω Σταµατάω τη τη µετάδοση µετάδοση δεδοµένων δεδοµένων µέχρι µέχρι να να φτάσει φτάσει κάποιο κάποιο ACK ACK 22

23 Τι µπορεί να πάει λάθος Αποστολέας Παραλήπτης Αποστολέας Παραλήπτης χρονόµετρο Πλαίσιο χρονόµετρο Πλαίσιο ACK Πλαίσιο Πλαίσιο ACK ACK Το πλαίσιο έχει χαθεί (π.χ. λόγω buffer overflow σε έναν router) Περιττή επανεκποµπή ενός πλαισίου που έχει ληφθεί χωρίς λάθη επειδή χάθηκε το ACK Τι µπορεί να πάει λάθος Αποστολέας Παραλήπτης χρονόµετρο Πλαίσιο ACK Πλαίσιο χρονόµετρο ACK Περιττή επανεκποµπή ενός πλαισίου που έχει ληφθεί χωρίς λάθη επειδή άργησε το ACK (έληξε ο timer) 23

24 Αύξων Αριθµός Πλαισίου (Frame Sequence Number) Αποστολέας Παραλήπτης Πλαίσιο ACK Πλαίσιο ACK Πλαίσιο ACK Πρωτόκολλα Ολισθαίνοντος Παραθύρου (Sliding Window) Οαποστολέας διατηρεί ένα παράθυρο µε τους αύξοντες αριθµούς όλως των πλαισίων που έχει στείλει και για τα οποία δεν έχει λάβει επαλήθευση Κάθε φορά που στέλνει καινούργιο πλαίσιο, αυξάνει το άνω όριο του παραθύρου Κάθε φορά που λαµβάνει επαλήθευση, αυξάνει το κάτω όριο του παραθύρου Ο παραλήπτης επίσης διατηρεί παράθυρο µε τους αύξοντες αριθµούς των πλαισίων που αναµένει Αν πάρει πλαίσιο εκτός παραθύρου, τότε το αγνοεί Οι αύξοντες αριθµοί επαληθευµένων πλαισίων µπορούν να µπουν στην επικεφαλίδα εξερχόµενων πλαισίων για καλύτερη απόδοση (piggybacking) 24

25 Πρωτόκολλο Ολισθαίνοντος Παραθύρου µε Παράθυρο bit Υποθέτουµε ότι ο αύξων αριθµός αποτελείται από 3 bits (δηλαδή -7). Αποστολέας Παράθυρο αποστολής Παραλήπτης Παράθυρο λήψης Οπισθοδρόµηση κατά Ν (Go Back N): κανονική λειτουργία 25

26 Οπισθοδρόµηση κατά Ν (Go Back N): χαµένο πλαίσιο Το πλαίσιο #2 χάνεται. Όταν ο παραλήπτης λαµβάνει το πλαίσιο #3, το απορρίπτει γιατί περιµένει το #2 (σύµφωνα µε το παράθυρό του) Τα ACKs στέλνονται αθροιστικά Επιλεκτική Επανάληψη (Selective Repeat) To πρόβληµα µε την τεχνική Go-Back-N είναι ότι σε περίπτωση λάθους σε ένα πλαίσιο, ο αποστολέας µπορεί να ξαναστείλει πολλά πλαίσια που είχαν ληφθεί σωστά, άρα δεν είναι αποδοτική σε κανάλια µε υψηλό θόρυβο π.χ. στο προηγούµενο παράδειγµα ξαναστέλνει το πλαίσιο #3, παρότι είχε ληφθεί σωστά από το δέκτη Στην τεχνική Selective Repeat ο παραλήπτης έχει παράθυρο µεγαλύτερο από στέλνει NACK για πλαίσια που έχουν χαθεί αλλά κρατάει επόµενα πλαίσια (όσα του επιτρέπει το παράθυρό του) που έχουν ληφθεί χωρίς λάθη Πρόβληµα: χρειάζεται περισσότερη µνήµη (buffer) στην πλευρά του παραλήπτη Το παράθυρο του αποστολέα δεν µπορεί να υπερβαίνει το (MaxSeqNum+)/2 26

27 Επιλεκτική Επανάληψη (Selective Repeat) 27

28 Εργαλεία «διάγνωσης» (probing) στο Internet Το Internet «µεγαλώνει» µε εκθετικό ρυθµό, τόσο σε αριθµό χρηστών, όσο και σε αριθµό συνδεδεµένων Η/Υ Πως προκύπτουν όµως στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε τον αριθµό συνδεδεµένων Η/Υ; Τις πρώτες µέρες του Internet υπήρχαν µερικές δες τοποθεσίες και το µέγεθος µπορούσε να προσδιοριστεί εύκολα Σήµερα χρειάζεται ένα αυτοµατοποιηµένο εργαλείο που διατρέχει το DNS (το σύστηµα που αποθηκεύει ονόµατα και διευθύνσεις υπολογιστών) και µετά ελέγχει αν ο κάθε Η/Υ είναι συνδεδεµένος εκείνη τη στιγµή Υπάρχουν σήµερα διαθέσιµα στους χρήστες εργαλεία για τη διάγνωση (probing) στο Internet ICMP Internet Control Message Protocol Αποτελεί το µηχανισµό αποστολής µηνυµάτων ελέγχου και αναφοράς λαθών για τη λειτουργία ενός δικτύου IP ICMP πακέτα: IP πακέτα ειδικού τύπου (χωρίς L4 payload) Echo_request Echo_reply Time exceeded Host_unreachable Port_unreachable 28

29 Ping Ένα από τα απλούστερα διαγνωστικά εργαλεία Ο χρήστης δίνει ως όρισµα το όνοµα ή τη διεύθυνση ενός Η/Υ Το ping στέλνει ένα µήνυµα (ICMP packet) στον Η/Υ και περιµένει ένα µικρό χρονικό διάστηµα έως ότου ο Η/Υ αποκριθεί Αν ο Η/Υ αποκριθεί σηµαίνει ότι είναι alive, διαφορετικά το Ping αναφέρει ότι ο Η/Υ δεν αποκρίνεται Πως εκτελείται: ping <όνοµα Η/Υ> [παράµετροι] ping sapfo.aegean.gr Παραδείγµατα παραµέτρων -a: Resolve addresses to hostnames -r <count>: Record route for count hops -w timeout: Timeout in milliseconds to wait for each reply Ping οκιµάστε να κάνετε ping τον Η/Υ ct-green.ct.aegean.gr και αναφέρεται τι είδους στοιχεία τυπώνει Από την κονσόλα (command prompt) του Η/Υ σας Από έναν αποµακρυσµένο Η/Υ, π.χ. Τι διαφορές εντοπίζετε;;; 29

30 Ping «Τρέξτε» το ping κάνοντας χρήση κάποιων από τις διαθέσιµες παραµέτρους, π.χ. ping -r 9 sapfo.aegean.gr ping -w 2 sapfo.aegean.gr Ping: χρησιµότητα ως διαγνωστικό εργαλείο & αδυναµίες To ping χρησιµοποιείται συχνά ως διαγνωστικό εργαλείο από διαχειριστές δικτύων (network administrators) Ενηµερώνει κατά πόσο ένας Η/Υ είναι συνδεδεµένος και λειτουργεί, για το κατά πόσο υπάρχει συµφόρηση (congestion) στο δίκτυο, για το ποια τµήµατα του δικτύου λειτουργούν σωστά και ποια έχουν βλάβη, κλπ (πως;;;;) Έχει όµως πολλές αδυναµίες ως διαγνωστικό εργαλείο καθώς αν ένας Η/Υ δεν αποκρίνεται, δύσκολα µπορεί να εξακριβωθεί η ακριβής αιτία Ο Η/Υ έχει αποσυνδεθεί, δεν λειτουργεί (off) ή έχει βλάβη Ο τοπικός Η/Υ έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο Ίσως υπάρχει πρόβληµα σε ενδιάµεσο Η/Υ ή στο δίκτυο Το δίκτυο είναι υπερφορτωµένο µε κυκλοφορία δεδοµένων και ο Η/Υ δεν αποκρίνεται στον καθορισµένο χρόνο Η εταιρία που φιλοξενεί τον Η/Υ έχει ρυθµίσει το δίκτυό της έτσι ώστε να απορρίπτονται ping πακέτα (για λόγους ασφαλείας, ώστε να είναι εξασφαλισµένη από επιθέσεις «άρνησης εξυπηρέτησης» (denial of service), όπου το δίκτυο κατακλύζεται από Ping πακέτα ώστε να τεθεί εκτός λειτουργίας 3

31 traceroute ιαγνωστικό εργαλείο που προσδιορίζει τους ενδιάµεσους Η/Υ κατά µήκος της διαδροµής από τον τοπικό προς ένας αποµακρυσµένο Η/Υ Κάθε µία από τις γραµµές εξόδου του προγράµµατος αντιστοιχεί σε έναν ενδιάµεσο Η/Υ (δροµολογητή, router) Υπάρχει ως προ-εγκατεστηµένο πρόγραµµα σε πολλά λειτουργικά συστήµατα Μπορείτε να το «τρέξετε» και online, π.χ. traceroute 3

32 traceroute: πως λειτουργεί; Όταν εκτελούµε το traceroute στον τοπικό Η/Υ, στέλνουµε ένα UDP πακέτο µε το πεδίο Time-To-Live (TTL)= Όταν αυτό το πακέτο φθάσει στον πρώτο ενδιάµεσο Η/Υ (router), αυτός µειώνει την τιµή του TTL κατά ένα και απορρίπτει το πακέτο. Στη συνέχεια ο router στέλνει ένα πακέτο στον Η/Υ µας αναφέροντας τη διεύθυνσή του, άρα ο Η/Υ µας γνωρίζει πλέον τον πρώτο ενδιάµεσο router στη διαδροµή προς τον αποµακρυσµένο Η/Υ που µας ενδιαφέρει Στη συνέχεια, ο Η/Υ µας στέλνει ένα UDP πακέτο µε TTL=2 (µε την ίδια διεύθυνση παραλήπτη, εκείνη του Η/Υ που µας ενδιαφέρει) Το πακέτο θα περάσει από τον ίδιο ενδιάµεσο router που ήδη γνωρίζουµε, ο οποίος θα µειώσει το TTL= και θα το προωθήσει στον επόµενο ενδιάµεσο router. Εκείνος (ο 2ος ενδιάµεσος) θα µειώσει το TTL=, θα απορρίψει το πακέτο και θα στείλει πίσω στον Η/Υ µας ένα ICMP πακέτο που θα αναφέρει τη διεύθυνσή του. Άρα πλέον γνωρίζουµε και τον δεύτερο ενδιάµεσο router Στο επόµενο βήµα, ο Η/Υ µας θα στείλει πάλι ένα UDP πακέτο µε TTL=3 και η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι να λάβουµε ένα ICMP πακέτο µε τη διεύθυνση του H/Y που µας ενδιαφέρει. Τότε θα γνωρίζουµε πλέον την πλήρη λίστα µε τους ενδιάµεσους routers που βρίσκονται ανάµεσα στον Η/Υ µας και σε εκείνος που µας ενδιαφέρει. traceroute: πως λειτουργεί; UDP (TTL = ) Destination: TTL: Time To Live 32

33 traceroute: πως λειτουργεί; TTL = TTL: Time To Live traceroute: πως λειτουργεί; ICMP Address: TTL: Time To Live traceroute output:

34 traceroute: πως λειτουργεί; TTL = UDP (TTL = 2) Destination: TTL = TTL: Time To Live traceroute: πως λειτουργεί; ICMP Address: TTL: Time To Live traceroute output:

Μεταγωγή Κυκλωμάτων και Πακέτων και Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης

Μεταγωγή Κυκλωμάτων και Πακέτων και Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης Μεταγωγή Κυκλωμάτων και Πακέτων και Δίκτυα Απευθείας Ζεύξης Περίληψη Μεταγωγή Κυκλωμάτων (Circuit switching) Μεταγωγή Πακέτων (Packet switching) Μεταγωγή Εικονικών Κυκλωμάτων (Virtual circuit switching)

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο. Αναγκαιότητα και ορισμός λογικής σύνδεσης. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο. Αναγκαιότητα και ορισμός λογικής σύνδεσης. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Λογική σύνδεση 2 Πλαισίωση 3 Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων 4 5 Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακοί Συνεργάτες: Γιασεµή Ασλανίδου, Η/Ν Μηχ. Άγγελος Χαριτόπουλος, Η/Ν Μηχ.-MSc Data Communications

Εργαστηριακοί Συνεργάτες: Γιασεµή Ασλανίδου, Η/Ν Μηχ. Άγγελος Χαριτόπουλος, Η/Ν Μηχ.-MSc Data Communications ιδάσκοντες: Στέλιος Σαββαϊδης, Επίκ. Καθ., Τµήµα Η/Ν, ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Πειραιά E-mail: ssavaid@teipir.gr Εργαστηριακοί Συνεργάτες: Γιασεµή Ασλανίδου, Η/Ν Μηχ. Άγγελος Χαριτόπουλος, Η/Ν Μηχ.-MSc Data Communications

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ethereal: ICMP

Εργαστήριο Ethereal: ICMP Εργαστήριο Ethereal: ICMP Έκδοση:1.0 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε µερικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Εργαστήριο 8 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Στόχος Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση με τα εργαλεία διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση

.1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης. .2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου. .3 Δίκτυα Μεταγωγής και Διαδίκτυα. .4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης 1 Βασικές Έννοιες Δικτύωσης 2 Δίκτυα Άμεσου Συνδέσμου Ευάγγελος Παπαπέτρου 3 Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 4 Δικτύωση: συνολική θεώρηση 5 ΕΠαπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής ροή πολυµέσων

Συνεχής ροή πολυµέσων Συνεχής ροή πολυµέσων Εισαγωγή ικτυακά πρωτόκολλα Πολυµέσα και δίκτυα Συνεχής ροή Ροή από εξυπηρετητές ιστοσελίδων Ροή από εξυπηρετητές µέσων Πρωτόκολλο RTSP Πρωτόκολλο RTP οµή πακέτων RTP Πρωτόκολλο RTCP

Διαβάστε περισσότερα

( εύτερο Κεφάλαιο του Προγράµµατος ALL THREE LAYERS - ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕ Α)

( εύτερο Κεφάλαιο του Προγράµµατος ALL THREE LAYERS - ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕ Α) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ( εύτερο Κεφάλαιο του Προγράµµατος ALL THREE LAYERS - ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΠΙΠΕ Α) Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται µε τα τρία επίπεδα που περιλαµβάνει το πρωτόκολλο Χ.25, δηλαδή το φυσικό επίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ/ΠΛΗ22/ΑΘΗ.3 5 η ΟΣΣ 10/05/2014. Νίκος Δημητρίου ΣΕΠ/ΘΕ ΠΛΗ22

ΕΑΠ/ΠΛΗ22/ΑΘΗ.3 5 η ΟΣΣ 10/05/2014. Νίκος Δημητρίου ΣΕΠ/ΘΕ ΠΛΗ22 ΕΑΠ/ΠΛΗ22/ΑΘΗ.3 5 η ΟΣΣ 10/05/2014 Νίκος Δημητρίου ΣΕΠ/ΘΕ ΠΛΗ22 Λύσεις ΓΕ4 ΕΑΠ/ΠΛΗ22/ΑΘΗ.3/5η 2 3 A D 4 1 B 2 3 C 1. Μετάδοση A-D 2. Ο Α αποστέλλει ένα πακέτο με τη MAC address του D 3. O πίνακας του switch

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241

Κεφάλαιο 7. 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241 Κεφάλαιο 7 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts)

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Η επικοινωνία εφαρµογών που τρέχουν σε ετερογενή συστήµατα τα οποία συνδέονται σε δίκτυα διαφορετικών τεχνολογιών Χρήστος Ηλιούδης, Πέτρος Λάµψας & Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου ρ Κωνσταντίνος Σ Χειλάς Ethernet Ένα πλαίσιο (frame) Ethernet 00 d0 06 99 18 28 00 02 b3 0b 86 08 00 45 00 Η επικεφαλίδα του IP 0 ToS 0 ToS 00

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις θεµελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής δικτύων και τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων

ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τηλεφωνίας (σταθερής, κινητής) Δίκτυα αισθητήρων Περισσότερο θα εστιάσουμε στα δίκτυα υπολογιστών τα οποία μπορούμε να τα κατατάξουμε σε κατηγορίες ανάλογα την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επικοινωνιακό υποδίκτυο ονομάζεται το σύνολο των κόμβων που παρεμβάλλονται κατά την αποστολή ενός πακέτου από τη πηγή στο προορισμό. Το επικοινωνιακό υποδίκτυο μπορεί να βασίζεται είτε στη φιλοσοφία των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λογισμικό Δεδομένα Πακέτο Πακέτο Υλικό Πλαίσιο Bit Επίπεδο δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 4.1. Δίκτυο μη συγκεκριμένης τοπολογίας (mesh topology)

Σχήμα 4.1. Δίκτυο μη συγκεκριμένης τοπολογίας (mesh topology) Λειτουργίες του Network Layer - Δρομολόγηση Στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται ένα δίκτυο μη συγκεκριμένης τοπολογίας (mesh topology), όπως είναι για παράδειγμα ένα δίκτυο ευρείας περιοχής WAN (Wide Area Network).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean.

ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean. ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean.gr Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή 2. Το φυσικό Στρώµα 3. Το στρώµα Ζεύξης εδοµένων 4.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN).

ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά ίκτυα (LAN). Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 01 ΕΚ 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 5ο Ενότητες Μαθήµατος 1. Τεχνικές Πολλαπλής Πρόσβασης Πρωτόκολλα LAN ιευθυνσιοδότηση στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3

Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3 Καθυστέρησησεδίκτυα µεταγωγήςπακέτων 2 ο Φροντιστήριο ΗΥ 335 Οι 4 συνιστώσες της καθυστέρησης πακέτων 2 Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Επίπεδα πρωτοκόλλων. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Επίπεδα πρωτοκόλλων. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Επίπεδα πρωτοκόλλων Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο

7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο Κεφάλαιο 7 7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο Σελ. 247-249 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Διευθυνσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI

Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI Πρωτόκολλο TCP Διάλεξη ΙΙI Χρόνος επαναμετάδοσης Στην προηγούμενη διάλεξη είδαμε ότι: Η πρόβλεψη του χρόνου επαναμετάδοσης ενός πακέτου βάσει του εκθετικού μέσου παρατηρημένου χρόνου παράδοσης παλιότερων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ημέχρι τώρα περιγραφή των πρωτοκόλλων TCP/IP αποδεικνύει, ότι το πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των αυτοδύναμων πακέτων στον προορισμό, που δηλώνεται από τη διεύθυνση προορισμού, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2 η Διάλεξη: TCP/UDP Δικτυακά πρωτόκολλα / εφαρμογές Ports Unix δικτυακές εντολές Transmission Control Protocol - TCP Πρωτόκολλο Mεταφοράς RFC 793 [Postel 1981] Xρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης... Περιεχόμενα Εισαγωγή...7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11 Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25 Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...65 Κεφάλαιο 4 Μεταγωγή Δεδομένων και Δρομολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και από τις 6 ερωτήσεις του Μέρους ΙΙ Πάντοτε οι απαντήσεις σας θα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των αρχών που διέπουν της υπηρεσίες του επιπέδου δικτύου:

Κατανόηση των αρχών που διέπουν της υπηρεσίες του επιπέδου δικτύου: ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) ιάλεξη #5: Επίπεδο ικτύου (IP layer). ρομολόγηση (routing) σε IP δίκτυα. Εργαστηριακές ασκήσεις με το εργαλείο ανάλυσης πρωτοκόλλων (protocol analyzer) Ethereal. Γαβαλάς

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Ασκηση 2- Κυκλικοί Κώδικες

Εργαστηριακή Ασκηση 2- Κυκλικοί Κώδικες Εργαστηριακή άσκηση 2 Θεωρία ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Οι κώδικες διόρθωσης σφαλµάτων χρησιµοποιούνται µερικές φορές για µετάδοση δεδοµένων, για παράδειγµα, όταν το κανάλι είναι µονόδροµο (simplex)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων 2.1 Ethernet 2.2 Internet 2.3 Asynchronous Transfer Mode 2.4 Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 2A (Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ., Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ ρ. Ε. Μάγκος Ενότητες Μαθήµατος 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α.1. 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol)

Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) Η υλοποίηση του πρωτοκόλλου µεταφοράς TCP είναι προσανατολισµένη για ενσύρµατα δίκτυα δεδοµένων παρέχοντας µια ασφαλή µεταφορά δεδοµένων µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρώμα δικτύου στο Internet Παράδοση πακέτων IP Για να παραδοθεί ένα πακέτο IP εμπλέκονται δύο διαφορετικές διεργασίες: 1. Προώθηση: Πώς θα μεταφερθεί το πακέτο από τη διεπαφή εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρώμα δικτύου στο Internet Παράδοση πακέτων IP Για να παραδοθεί ένα πακέτο IP εμπλέκονται δύο διαφορετικές διεργασίες: 1. Προώθηση: Πώς θα μεταφερθεί το πακέτο από τη διεπαφή εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΕΕ 802.16 ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΕΕ 802.16 ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΕΕ 802.16 ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP Βίτσας Βασίλειος Αρχιτεκτονική και φιλοσοφία του Internet Ένα διαδίκτυο TCP/IP παρέχει 3 είδη υπηρεσιών Η διάταξη τους είναι ιεραρχική Ασυνδεσμικό σύστημα παράδοσης ΗυπηρεσίαIP ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες υλοποιούνται στο επίπεδο του στρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Τεχνική Ανίχνευσης του. Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνική Ανίχνευσης του ICMP Echo Spoofing Πτυχιακή Εργασία Σελίδα 95 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 98 ΜΕΡΟΣ Α: Έλεγχος του Icmp Echo Reply Πακέτου 103 A.1. Ανίχνευση του spoofed Icmp Echo Request Πακέτου.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 8ο Δικτύωση TCP/IP Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Δικτύωση TCP/IP Τι είναι το TCP/IP; Επίπεδα, διευθύνσεις, ΝΑΤ Πρωτόκολλα: ARP, DHCP TCP/IP H πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Internet protocol stack Encapsulation Connection oriented VS connectionless services Circuit Switching Packet Switching Store-and-forward switches

Internet protocol stack Encapsulation Connection oriented VS connectionless services Circuit Switching Packet Switching Store-and-forward switches Internet protocol stack Encapsulation Connection oriented VS connectionless services Circuit Switching Packet Switching Store-and-forward switches ultiplexing: TD, FD, Statistical multiplexing, CDA OSI

Διαβάστε περισσότερα