Γαβαλάς αµιανός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr"

Transcript

1 ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) ιάλεξη #3: ικτυακά πρότυπα, το µοντέλο αναφοράς OSI, Επίπεδο ζεύξης δεδοµένων (data link layer), Αξιόπιστη Επικοινωνία και Έλεγχος Ροής. ιαγνωστικά εργαλεία δικτύων (ping, traceroute) Γαβαλάς αµιανός Εαρινό εξάµηνο Περίληψη διάλεξης Πρότυπα δικτύωσης Το µοντέλο αναφοράς OSI και τα στρώµατά (επίπεδα) του Λειτουργίες που ανήκουν στο µοντέλο αναφοράςosi Επίπεδο ζεύξης δεδοµένων (data link layer) Αξιόπιστη Επικοινωνία και Έλεγχος Ροής ιαγνωστικά εργαλεία δικτύων (ping, traceroute)

2 Πρότυπα (Standards) Τα πρότυπα είναι δηµοσιευµένες συµφωνίες που περιλαµβάνουν τεχνικές προδιαγραφές Γιατί χρειάζονται: Τα προϊόντα και οι εφαρµογές που ακολουθούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στα πρότυπα είναι συµβατές µε άλλα προϊόντα, εφαρµογές, περιεχόµενο, υπηρεσίες,... Παραδείγµατα: Ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν σε συγκεκριµένη τάση ρεύµατος. Οι παροχείς ρεύµατος (π.χ. µπρίζες) παρέχουν ρεύµα αυτής της τάσης Εταιρία που παράγει ραδιοφωνικούς δέκτες που µπορούν να λάβουν ραδιοφωνικά σήµατα σε συγκεκριµένη µπάντα συχνοτήτων και να συντονιστούν µε ραδιοφωνικούς ποµπούς Εταιρία hardware που παράγει κάρτες δικτύου. Οι κάρτες θα πρέπει να είναι συµβατές µε κάποιο δικτυακό πρότυπο (π.χ. ΙΕΕΕ 82.3) για να µπορεί ο Η/Υ που «φοράει» την κάρτα να συνδεθεί σε κάποιο δίκτυο (LAN) Εταιρία λογισµικού που αναπτύσσει έναν νέο browser. Ο browser θα πρέπει να ακολουθήσει τις προδιαγραφές της HTML για να παρέχει στους χρήστες πρόσβαση σε web περιεχόµενο 2

3 Πρότυπα Απαιτούνται για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας (συµβατότητας) µεταξύ συσκευών Πλεονεκτήµατα Εξασφαλίζουν µια µεγάλη αγορά για συσκευές και λογισµικό Προϊόντα διαφορετικών κατασκευαστών µπορούν να επικοινωνήσουν Μειονεκτήµατα Παγώνουν την τεχνολογία δεν παράγεις µια συσκευή ή λογισµικό µέχρι να δηµοσιευθεί το πρότυπο που θα πρέπει να υποστηρίζει Συχνά υπάρχουν πολλαπλά πρότυπα για το ίδιο αντικείµενο Οργανισµοί προτυποποίησης (standardization bodies) ANSI (American National Standards Institute): παράγει πρότυπα για βιοµηχανίες ηλεκτρονικών αλλά και σε άλλα πεδία (χηµική και πυρηνική µηχανική, υγεία και ασφάλεια, κατασκευές) TIA (Telecommunications Industry Association): επικεντρώνει σε πρότυπα της πληροφορικής, ασύρµατες, δορυφορικές επικοινωνίες, οπτικές ίνες, τηλεφωνικές συσκευές IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): ένωση επαγγελµατιών µηχανικών (engineers) ISO (International Standardization Organization): διατηρεί κεντρικά γραφεία στην Γενεύη, αποτελεί συλλογή από πρότυπα και οργανισµούς που αντιπροσωπεύουν 48 χώρες Στόχος του ISO είναι να αναπτύξει διεθνή τεχνολογικά πρότυπα για να διευκολύνει την παγκόσµια ανταλλαγή πληροφορίας και το εµπόριο 3

4 Οργανισµοί προτυποποίησης (standardization bodies) ITU (International Telecommunication Union) Ένα εξειδικευµένο σώµα των Ηνωµένων Εθνών που ρυθµίζει τις διεθνείς τηλεπικοινωνίες (π.χ. ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές επικοινωνίες), προδιαγραφές για τηλεφωνικές και δορυφορικές επικοινωνίες, δικτυακές επικοινωνίες, κοστολογήσεις επικοινωνιακών υπηρεσιών IAB (Internet Architecture Board) Μια τεχνική συµβουλευτική οµάδα ερευνητών και τεχνοκρατών επαγγελµατιών µε ενδιαφέρον για το σχεδιασµό, εξέλιξη και διαχείριση του Internet IETF (Internet Engineering Task Force) Οργανισµός που θέτει πρότυπα για το πως συστήµατα επικοινωνούν µέσω του Internet, συγκεκριµένα πως τα πρωτόκολλα λειτουργούν και αλληλεπιδρούν W3C (World Wide Web Consortium) O οργανισµός που καθορίζει τα πρότυπα σχετικά µε τον παγκόσµιο ιστό (web) 4

5 Αρχιτεκτονική δικτύων µε τη λογική των στρωµάτων ή επιπέδων (layers) Στρώµατα ή Επίπεδα H «παραβολή» του ταχυδροµείου και των αεροπορικών µεταφορών ιεπαφή µεταξύ Στρωµάτων Στοίβα πρωτοκόλλων (protocol stack) Ηλογική των επιπέδων στις αεροπορικές µεταφορές Εισιτήριο (αγορά) Αποσκευές (έλεγχος) Πύλες (φόρτωση) Εισιτήριο (παράπονα) Αποσκευές (συλλογή) Πύλες (άδειασµα) Εισιτήριο Αποσκευές Πύλη Αεροδιάδροµος (απογείωση) ροµολόγηση αεροπλάνου ροµολόγηση αεροπλάνου Αεροδιάδροµος (προσγείωση) Προσγείωση / απογείωση ροµολόγηση αεροπλάνου ροµολόγηση αεροπλάνου Αεροδρόµιο αφετηρία Ενδιάµεσες στάσεις κέντρα ελέγχου Αεροδρόµιο προορισµός Επίπεδα (Layers): κάθε επίπεδο υλοποιεί µία υπηρεσία Μέσω διεργασιών που γίνονται εσωτερικά σε κάθε επίπεδο Βασίζεται σε υπηρεσίες που παρέχονται σε προηγούµενα / επόµενα επίπεδα 5

6 Γιατί επίπεδα;;; Καταµερισµός του πολύπλοκου προβλήµατος σε µικρότερα, πιο απλά προβλήµατα («διαίρει και βασίλευε») Κάθε επίπεδο είναι υπεύθυνο για την αντιµετώπιση κάποιων προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν Κάθε επίπεδο κρύβει την πολυπλοκότητα του από τα υπόλοιπα επίπεδα και τους χρήστες (tranasparency: «διαφάνεια») Αποτελεσµατικότερη δοµή αποτελούµενη από πολλές επί µέρους µονάδες (modular) Μια καινούργια υπηρεσία µπορεί να υλοποιηθεί µετατρέποντας µόνο ένα επίπεδο (στρώµα) Μοντέλο Αναφοράς OSI (Open System Interconnection) Εφαρµογής Παρουσίασης Συνόδου Μεταφοράς ικτύου ιασύνδεσης δεδοµένων Φυσικό 6

7 Πρότυπο αρχιτεκτονικής OSI-ISO OSI: Open System Interconnection ISO: International Standardization Organization Μοντελοποιώντας χρησιµοποιώντας στρώµατα (Layers Models) Στρώµατα (layers) Μείωση πολυπλοκότητας σχεδίασης «Χτίσιµο πάνω στο προηγούµενο» Επίπεδο ν επικοινωνεί µε επίπεδο ν Κανόνες + Συνθήκες επιπέδου ν πρωτόκολλα επιπέδου ν Πρωτόκολλα Υψηλού επιπέδου (εφαρµογές) και Χαµηλού επιπέδου (ηλεκτρικά σήµατα) Από ν σε ν επίπεδο τα δεδοµένα µεταφέρονται ως εξής: Κάθε επίπεδο περνά τα δεδοµένα και πληροφορίες ελέγχου στο επίπεδο που βρίσκεται ακριβώς κάτω από αυτό, µέχρι τα δεδοµένα και οι πληροφορίες αυτές να µεταφερθούν στο κατώτερο και να πραγµατοποιηθεί η βασική επικοινωνία 7

8 Μοντέλο OSI Φυσικό στρώµα (Physical Layer) Μετάδοση ακατέργαστων bits ( ή ) από τον αποστολέα στον δέκτη. Στρώµα ιασύνδεσης εδοµένων (Data Link Layer) Τεµαχίζει τα δεδοµένα σε πλαίσια δεδοµένων (frames) Επιβεβαιώνει ότι η επικοινωνία του Φυσικού στρώµατος είναι αξιόπιστη (Πλαίσια επαλήθευσης -acknowledgement frames) Ανίχνευση και επιδιόρθωση λαθών (Error detection and correction) Έλεγχος ροής (flow control) Μοντέλο OSI Στρώµα ικτύου(network Layer) ροµολόγηση πακέτων Έλεγχος συµφόρησης Στρώµα Μεταφοράς (Transport Layer) Τεµαχίζει τα µηνύµατα σε µικρότερες µονάδες Επιβεβαιώνει ότι όλες οι µονάδες φτάνουν στο άλλο άκρο και επανα-συναρµολογεί το µήνυµα Πολυπλεξία συνδέσεων Υπηρεσίες µεταφοράς πακέτων από άκρο σε άκρο (end-to-end) (π.χ., αξιόπιστη µεταφορά δεδοµένων στον δέκτη) Έλεγχος συµφόρησης (congestion) και ροής πακέτων 8

9 Μοντέλο OSI Στρώµα Συνόδου (Session Layer) Εγκαθίδρυση και επίβλεψη συνδέσεων µεταξύ τερµατικών συστηµάτων Στρώµα Παρουσίασης (Presentation Layer) Κωδικοποίηση δεδοµένων, Μετατροπές στη µορφή παρουσίασης της πληροφορίας (συµπίεση, ασφάλεια) Στρώµα Εφαρµογής (Application Layer) Περιλαµβάνει προγράµµατα χρηστών τα οποία χρησιµοποιούν το επίπεδο παρουσίασης για τις επικοινωνιακές τους ανάγκες 9

10 «Επικοινωνία» µεταξύ επιπέδων στο µοντέλο OSI Ενθυλάκωση (encapsulation) των header+data κάθε επιπέδου ως δεδοµένα του κατώτερου επιπέδου Ενθυλάκωση (encapsulation) στο µοντέλο του OSI Data link layer Header (επικεφαλίδα) Data link layer Trailer (ουρά)

11 To µοντέλο αναφοράς TCP/IP εν έχουν υλοποιηθεί To µοντέλο αναφοράς TCP/IP

12 Το Μοντέλο του ιαδικτύου FTP HTTP SNMP TFTP TCP UDP IP NET NET 2 NET n 2

13 Πρωτόκολλο (protocol) Ησυµφωνία ανάµεσα σε δύο επικοινωνούντα µέρη, ως προς τον τρόπο µε τον οποίο θα διεξαχθεί η επικοινωνία Ένα ανθρώπινο πρωτόκολλο και ένα δικτυακό πρωτόκολλο: Γεια σου Γεια Έχεις ώρα; 2: χρόνος TCP connection req TCP connection response <file> Πλαισίωση (Framing) Στο επίπεδο «ζεύξης δεδοµένων» δύο υπολογιστές ανταλλάσσουν πλαίσια (frames) Ένα πλαίσιο περιέχει: ιεύθυνση αποστολέα (MAC address) ιεύθυνση παραλήπτη (MAC address της κάρτα δικτύου που είναι µοναδική) εδοµένα Κώδικα ανίχνευσης σφαλµάτων κατά την επικοινωνία Επικεφαλίδα και ουρά (header & trailer) Πρωτόκολλο (προαιρετικό: σε περίπτωση που κάποια µηχανή υποστηρίζει διάφορα πρωτόκολλα) 3

14 Πλαίσια βασισµένα σε συρµούς ψηφίων (bit streams) BS Header BODY CRC ES High-level Data Link Control (HDLC) BS: Beginning Sequence ES: Ending Sequence Η σειρά µεταδίδεται επίσης και όταν το κανάλι είναι ανενεργό Πως αντιµετωπίζεται η περίπτωση όπου η σειρά παρουσιάζεται µέσα στα δεδοµένα; Bit-stuffing Πως αντιµετωπίζεται η περίπτωση όπου η σειρά παρουσιάζεται µέσα στα δεδοµένα; Ο αποστολέας µόλις στείλει 5 συνεχόµενα, (δεδοµένου ότι δεν θέλει να στείλει το ES), τότε στέλνει και µετά συνεχίζει µε τα υπόλοιπα ψηφία. Ο παραλήπτης, µόλις παραλάβει 5 συνεχόµενα, τότε ελέγχει το επόµενο ψηφίο Εάν είναι, τότε υποθέτει ότι αποτελεί bit-stuffing, το αγνοεί και συνεχίζει την λήψη των υπολοίπων ψηφίων. Εάν όµως είναι, τότε αντιλαµβάνεται ότι το πλαίσιο είτε έχει τελειώσει είτε υπάρχει κάποιο λάθος και παίρνει το επόµενο ψηφίο. Εάν είναι, δηλαδή έχει πάρει, τότε το πλαίσιο έχει τελειώσει. Εάν είναι, τότε υπάρχει κάποιο λάθος, οπότε ολόκληρο το πλαίσιο απορρίπτεται, και περιµένει το επόµενο που αποτελεί την αρχή του επόµενου πλαισίου. 4

15 Bit-stuffing εδοµένα που παραδίδονται από το Network Layer Στα δεδοµένα εµφανίζεται ακολουθία 8 bits που συµπίπτει µε το BS και το ES Extra bit που προστίθεται από το Data Link Layer Extra bit που αφαιρείται από το Data Link Layer του παραλήπτη και διαβιβάζεται στο Network Layer Ο αποστολέας προσθέτει ένα επιπλέον bit ώστε ο παραλήπτης να µην το εκλάβει ως ES Ο παραλήπτης αφαιρεί το επιπλέον bit Ανίχνευση Σφαλµάτων (Error Detection) Σφάλµατα λόγω θορύβου ή παρεµβολών Ανίχνευση και Επιδιόρθωση Σφαλµάτων Προϋποθέτουν την αποστολή πλεονάζουσας πληροφορίας (redundant information) π.χ. ένα πακέτο αποστέλλεται δύο φορές αν ο παραλήπτης λάβει δύο πακέτα που συµπίπτουν, θεωρεί ότι δεν έχει γίνει λάθος στην µετάδοση του πακέτου Μέθοδοι ανίχνευσης σφάλµατος ισδιάστατη Ισοτιµία (two-dimensional parity) Άθροισµα ελέγχου (check sum) Κυκλικός Κώδικας Πλεονασµού (Cyclic Redundancy Check CRC) 5

16 Ανίχνευση Σφαλµάτων (Error Detection) Τι γίνεται σε περίπτωση που ανιχνευθεί σφάλµα; Επαναµετάδοση (retransmission): Ο δέκτης ζητά από τον αποστολέα να ξαναστείλει το πλαίσιο Στο πλαίσιο µπορεί να περιληφθεί πλεονάζουσα πληροφορία ώστε ο δέκτης να µπορεί να επιδιορθώσει τα σφάλµατα (error correction codes) Πότε χρησιµοποιούµε επαναµετάδοση και πότε επιδιόρθωση σφάλµατος; Τεχνικές Ανίχνευσης Σφαλµάτων: Μονοδιάστατη Ισοτιµία (Parity) Έστω ότι χρησιµοποιούµε άρτια ισοτιµία (το άθροισµα των data και parity bits είναι άρτιος αριθµός) Ο αποστολέας στέλνει: Data bits Παράδειγµα ο Ο παραλήπτης λαµβάνει: parity bit Το άθροισµα των bits δεν είναι άρτιο: ο παραλήπτης ανιχνεύει λάθος και ζητάει επανεκποµπή Λάθος (δεν µπορεί βέβαια να το διορθώσει) Παράδειγµα 2ο Ο παραλήπτης λαµβάνει: ύο λάθη Το άθροισµα των bits είναι άρτιο: ο παραλήπτης δεν ανιχνεύει λάθος 6

17 υσδιάστατη Ισοτιµία (Parity) bit σε κάθε byte χρησιµοποιείται σαν bit ισοτιµίας Το άθροισµα όλων των bits να είναι άρτιο (even parity) Το πρωτόκολλο µπορεί να καθορίζει είτε άρτια (even parity) είτε περιττή ισοτιµία (odd parity) Τα δεδοµένα τοποθετούνται σε ένα πίνακα (matrix) Το άθροισµα όλων των στηλών και γραµµών να είναι θετικό (even parity) Η µέθοδος ανιχνεύει σφάλµατα στις περιπτώσεις που υπάρχουν ή 2 ή 3 σφάλµατα σε ένα πλαίσιο ή πολλές φορές ακόµα και 4 Πλεονάζουσα πληροφορία = 8 + Ν bits, όπου Ν = databits / 7 (δηλαδή για κάθε 7 bits δεδοµένων στέλνεται ένα parity bit) Πολύ πιο αποδοτικό από το να σταλούν όλα τα δεδοµένα 2 φορές και επίσης υπάρχει καλύτερη πιθανότητα ανίχνευσης των σφαλµάτων Παράδειγµα υσδιάστατης Ισοτιµίας Bits ισοτιµίας (parity bits) Χρησιµοποιείται Χρησιµοποιείται άρτια άρτια ισοτιµία ισοτιµία (το (το άθροισµα άθροισµα των των bits bits σε σε κάθε κάθε γραµµή γραµµή & στήλη στήλη είναι είναι άρτιος άρτιος αριθµός) αριθµός) 7

18 8 Παράδειγµα υσδιάστατης Ισοτιµίας Λάθος Λάθος Ο δέκτης παρέλαβε το πιο κάτω πλαίσιο: Ο δέκτης µπορεί να επιδιορθώσει το σφάλµα! Παράδειγµα υσδιάστατης Ισοτιµίας Λάθος Λάθος Ο δέκτης παρέλαβε το πιο κάτω πλαίσιο: Ο δέκτης δεν µπορεί να επιδιορθώσει το σφάλµα! ιπλά λάθη ανιχνεύονται αλλά δεν διορθώνονται αν βρίσκονται στην ίδια γραµµή ή στήλη ιπλά λάθη ανιχνεύονται αλλά δεν διορθώνονται αν βρίσκονται στην ίδια γραµµή ή στήλη

19 Άθροισµα Ελέγχου (checksum) Οαποστολέας απλά προσθέτει όλες τις λέξεις (words) του πλαισίου και επισυνάπτει το άθροισµα στο πλαίσιο (ones complement addition) Ο παραλήπτης κάνει το ίδιο (απλά προσθέτει όλες τις λέξεις του πλαισίου και συγκρίνει το αποτέλεσµα µε το Άθροισµα Ελέγχου που παρέλαβε µε το πλαίσιο Εάν τα δύο αθροίσµατα είναι τα ίδια, τότε το πλαίσιο είναι αποδεκτό Εάν τα δύο αθροίσµατα διαφέρουν, τότε το πλαίσιο απορρίπτεται Ο αλγόριθµος αυτός συνήθως δεν χρησιµοποιείται στη ζεύξη δεδοµένων Παράδειγµα: H e l l o W o r l d C 6C 6F F 72 6C 64 2E C6C + 6F F + 726C + 642E = 7FC Στέλνονται τα δεδοµένα ακολουθούµενα από το 77C Τεχνικές ιόρθωσης (Hamming) Κωδικοποιούνται οι καταστάσεις µε τρόπο ώστε να απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον ένα συγκεκριµένο αριθµό αλλαγών (απόσταση Hamming). π.χ. Απόσταση Hamming των και = 3 (µε XOR) Παράδειγµα: έστω αλφάβητο τεσσάρων συµβόλων (A, B, C, D) Κωδικοποίηση ώστε να µεγιστοποιηθεί η απόσταση Hamming: Α=, Β =, C =, D = (ποια είναι η απόσταση Hamming και ποια η σπατάλη;) Σε διπλό σφάλµα κάνω σωστή διόρθωση, π.χ. αν λάβω => (πως βρίσκω τη σωστή λέξη;) Αν όµως ένα τριπλό λάθος αλλάξει το σε θα το διορθώσω εσφαλµένα σε Για ανίχνευση d σφαλµάτων χρειάζεται κώδικας µε απόσταση Hamming d+ Για διόρθωση d σφαλµάτων χρειάζεται κώδικας µε απόσταση Hamming 2d+ Ξοδεύονται κάποιοι κωδικοί: δεν αντιστοιχίζονται σε νόµιµες τιµές (π.χ., στο παραπάνω παράδειγµα, ο κωδικός δεν είναι νόµιµος). Όταν ανιχνεύεται παράνοµος κωδικός, µετατρέπεται στον πιο κοντινό του νόµιµο. Σπατάλη, αλλά αξιοπιστία. Χρησιµοποιούνται σε CD-ROM 9

20 Κυκλικός Κώδικας Πλεονασµού (Cyclic Redundancy Check, CRC) Βασισµένη στη θεωρία των πεπερασµένων πεδίων Κάθε συρµός (bit stream) αντιπροσωπεύει ένα πολυώνυµο M(x) (n+)-bit συρµός αντιπροσωπεύει πολυώνυµο βαθµού n M(x) = x 3 +x 2 +x +x = x 3 +x Επιλογή διαιρέτη: Πολυώνυµο C(x) βαθµού k το οποίο γνωρίζουν ο αποστολέας και παραλήπτης Ο αποστολέας στέλνει το πολυώνυµο P(x) το οποίο είναι βαθµού n+k (δηλαδή n+k+ bits) Το πολυώνυµο P(x) επιλέγεται έτσι ώστε το υπόλοιπο της διαίρεσης P(x) / C(x) να είναι Ο παραλήπτης κάνει τη διαίρεση και αν υπάρχει υπόλοιπο τότε το δεδοµένο πλαίσιο έχει κάποιο σφάλµα Εάν δεν υπάρχει υπόλοιπο, τότε πιθανότατα το πλαίσιο παραλήφθηκε σωστά Πλαισίωση, έλεγχος σφαλµάτων και θόρυβος Υποθέτουµε πως έχουµε πλαίσιο µεγέθους n bits και η πιθανότητα σφάλµατος σε ένα bit = p (ανεξάρτητη από την πιθανότητα σφάλµατος σε οποιοδήποτε άλλο bit). Πιθανότητα αλάνθαστης µετάδοσης του πλαισίου (-p) n Όσο µεγαλώνει ένα πλαίσιο, µεγαλώνει και η πιθανότητα σφάλµατος! Όσο µικραίνει ένα πλαίσιο αυξάνονται και οι µη ωφέλιµες πληροφορίες (επικεφαλίδες κλπ) που µεταδίδονται Εάν η πιθανότητα λάθους σε ένα πλαίσιο είναι «µικρή» τότε, σε περίπτωση λάθους, ο παραλήπτης µπορεί να ζητήσει επαναµετάδοση του πλαισίου Σε περίπτωση που η πιθανότητα λάθους σε ένα πλαίσιο είναι «µεγάλη», τότε µπορεί να είναι πιο αποδοτικό να χρησιµοποιείται διόρθωση λαθών (π.χ. Forward error correction code, FEC) 2

21 Περίληψη Ως τώρα γνωρίσαµε τεχνικές µε τις οποίες ο δέκτης ανιχνεύει ή (πιθανά) διορθώνει σφάλµατα Πως όµως ο δέκτης ενηµερώνει ότι έχει (ή δεν έχει) λάβει ένα πλαίσιο και µάλιστα χωρίς λάθη;;; Αξιόπιστη µετάδοση και έλεγχος ροής (reliable transmission and flow control) Πρωτόκολλα Παύσης και Αναµονής (Stop and Wait Protocols) Πρωτόκολλα Ολισθαίνοντος Παραθύρου (sliding window protocols) Παράθυρο µε bit Πρωτόκολλο µε οπισθοδρόµηση κατά Ν (Go-Back N) Πρωτόκολλο µε Επιλεκτική Επανάληψη (selective repeat) 2

22 Αξιόπιστη Μετάδοση (Reliable Transmission) Χρήση πακέτων επιβεβαίωσης (acknowledgements, ACKs) και χρονοµέτρων (timers) Ο δέκτης κάθε φορά που παραλαµβάνει ένα πλαίσιο χωρίς σφάλµατα τότε στέλνει πακέτο επιβεβαίωσης (ACK) στον αποστολέα Ο αποστολέας συνεχίζει να στέλνει πλαίσια ενόσω λαµβάνει ACKs Εάν περάσει µια χρονική περίοδος κατά την οποία ο αποστολέας δεν λάβει κανένα ACK, ή αν λάβει αρνητικές επαληθεύσεις NACK (δηλαδή ο δέκτης έλαβε πλαίσια µε σφάλµατα), ο αποστολέας ξαναστέλνει τα προηγούµενα πλαίσια Πρωτόκολλα Παύσης και Αναµονής (Stop and Wait Protocols) Οποµπός στέλνει ένα πλαίσιο και σταµατάει, περιµένοντας επαλήθευση (ACK) Όταν πάρει ACK στέλνει το επόµενο πλαίσιο Εάν πάρει NACK ή λήξει κάποιο χρονόµετρο (timer), τότε ξαναστέλνει το προηγούµενο πακέτο Αποστολέας Παραλήπτης χρονόµετρο χρονόµετρο Πλαίσιο ACK ACK Πλαίσιο Αργή Αργήδιαδικασία... Σταµατάω Σταµατάω τη τη µετάδοση µετάδοση δεδοµένων δεδοµένων µέχρι µέχρι να να φτάσει φτάσει κάποιο κάποιο ACK ACK 22

23 Τι µπορεί να πάει λάθος Αποστολέας Παραλήπτης Αποστολέας Παραλήπτης χρονόµετρο Πλαίσιο χρονόµετρο Πλαίσιο ACK Πλαίσιο Πλαίσιο ACK ACK Το πλαίσιο έχει χαθεί (π.χ. λόγω buffer overflow σε έναν router) Περιττή επανεκποµπή ενός πλαισίου που έχει ληφθεί χωρίς λάθη επειδή χάθηκε το ACK Τι µπορεί να πάει λάθος Αποστολέας Παραλήπτης χρονόµετρο Πλαίσιο ACK Πλαίσιο χρονόµετρο ACK Περιττή επανεκποµπή ενός πλαισίου που έχει ληφθεί χωρίς λάθη επειδή άργησε το ACK (έληξε ο timer) 23

24 Αύξων Αριθµός Πλαισίου (Frame Sequence Number) Αποστολέας Παραλήπτης Πλαίσιο ACK Πλαίσιο ACK Πλαίσιο ACK Πρωτόκολλα Ολισθαίνοντος Παραθύρου (Sliding Window) Οαποστολέας διατηρεί ένα παράθυρο µε τους αύξοντες αριθµούς όλως των πλαισίων που έχει στείλει και για τα οποία δεν έχει λάβει επαλήθευση Κάθε φορά που στέλνει καινούργιο πλαίσιο, αυξάνει το άνω όριο του παραθύρου Κάθε φορά που λαµβάνει επαλήθευση, αυξάνει το κάτω όριο του παραθύρου Ο παραλήπτης επίσης διατηρεί παράθυρο µε τους αύξοντες αριθµούς των πλαισίων που αναµένει Αν πάρει πλαίσιο εκτός παραθύρου, τότε το αγνοεί Οι αύξοντες αριθµοί επαληθευµένων πλαισίων µπορούν να µπουν στην επικεφαλίδα εξερχόµενων πλαισίων για καλύτερη απόδοση (piggybacking) 24

25 Πρωτόκολλο Ολισθαίνοντος Παραθύρου µε Παράθυρο bit Υποθέτουµε ότι ο αύξων αριθµός αποτελείται από 3 bits (δηλαδή -7). Αποστολέας Παράθυρο αποστολής Παραλήπτης Παράθυρο λήψης Οπισθοδρόµηση κατά Ν (Go Back N): κανονική λειτουργία 25

26 Οπισθοδρόµηση κατά Ν (Go Back N): χαµένο πλαίσιο Το πλαίσιο #2 χάνεται. Όταν ο παραλήπτης λαµβάνει το πλαίσιο #3, το απορρίπτει γιατί περιµένει το #2 (σύµφωνα µε το παράθυρό του) Τα ACKs στέλνονται αθροιστικά Επιλεκτική Επανάληψη (Selective Repeat) To πρόβληµα µε την τεχνική Go-Back-N είναι ότι σε περίπτωση λάθους σε ένα πλαίσιο, ο αποστολέας µπορεί να ξαναστείλει πολλά πλαίσια που είχαν ληφθεί σωστά, άρα δεν είναι αποδοτική σε κανάλια µε υψηλό θόρυβο π.χ. στο προηγούµενο παράδειγµα ξαναστέλνει το πλαίσιο #3, παρότι είχε ληφθεί σωστά από το δέκτη Στην τεχνική Selective Repeat ο παραλήπτης έχει παράθυρο µεγαλύτερο από στέλνει NACK για πλαίσια που έχουν χαθεί αλλά κρατάει επόµενα πλαίσια (όσα του επιτρέπει το παράθυρό του) που έχουν ληφθεί χωρίς λάθη Πρόβληµα: χρειάζεται περισσότερη µνήµη (buffer) στην πλευρά του παραλήπτη Το παράθυρο του αποστολέα δεν µπορεί να υπερβαίνει το (MaxSeqNum+)/2 26

27 Επιλεκτική Επανάληψη (Selective Repeat) 27

28 Εργαλεία «διάγνωσης» (probing) στο Internet Το Internet «µεγαλώνει» µε εκθετικό ρυθµό, τόσο σε αριθµό χρηστών, όσο και σε αριθµό συνδεδεµένων Η/Υ Πως προκύπτουν όµως στατιστικά δεδοµένα σχετικά µε τον αριθµό συνδεδεµένων Η/Υ; Τις πρώτες µέρες του Internet υπήρχαν µερικές δες τοποθεσίες και το µέγεθος µπορούσε να προσδιοριστεί εύκολα Σήµερα χρειάζεται ένα αυτοµατοποιηµένο εργαλείο που διατρέχει το DNS (το σύστηµα που αποθηκεύει ονόµατα και διευθύνσεις υπολογιστών) και µετά ελέγχει αν ο κάθε Η/Υ είναι συνδεδεµένος εκείνη τη στιγµή Υπάρχουν σήµερα διαθέσιµα στους χρήστες εργαλεία για τη διάγνωση (probing) στο Internet ICMP Internet Control Message Protocol Αποτελεί το µηχανισµό αποστολής µηνυµάτων ελέγχου και αναφοράς λαθών για τη λειτουργία ενός δικτύου IP ICMP πακέτα: IP πακέτα ειδικού τύπου (χωρίς L4 payload) Echo_request Echo_reply Time exceeded Host_unreachable Port_unreachable 28

29 Ping Ένα από τα απλούστερα διαγνωστικά εργαλεία Ο χρήστης δίνει ως όρισµα το όνοµα ή τη διεύθυνση ενός Η/Υ Το ping στέλνει ένα µήνυµα (ICMP packet) στον Η/Υ και περιµένει ένα µικρό χρονικό διάστηµα έως ότου ο Η/Υ αποκριθεί Αν ο Η/Υ αποκριθεί σηµαίνει ότι είναι alive, διαφορετικά το Ping αναφέρει ότι ο Η/Υ δεν αποκρίνεται Πως εκτελείται: ping <όνοµα Η/Υ> [παράµετροι] ping sapfo.aegean.gr Παραδείγµατα παραµέτρων -a: Resolve addresses to hostnames -r <count>: Record route for count hops -w timeout: Timeout in milliseconds to wait for each reply Ping οκιµάστε να κάνετε ping τον Η/Υ ct-green.ct.aegean.gr και αναφέρεται τι είδους στοιχεία τυπώνει Από την κονσόλα (command prompt) του Η/Υ σας Από έναν αποµακρυσµένο Η/Υ, π.χ. Τι διαφορές εντοπίζετε;;; 29

30 Ping «Τρέξτε» το ping κάνοντας χρήση κάποιων από τις διαθέσιµες παραµέτρους, π.χ. ping -r 9 sapfo.aegean.gr ping -w 2 sapfo.aegean.gr Ping: χρησιµότητα ως διαγνωστικό εργαλείο & αδυναµίες To ping χρησιµοποιείται συχνά ως διαγνωστικό εργαλείο από διαχειριστές δικτύων (network administrators) Ενηµερώνει κατά πόσο ένας Η/Υ είναι συνδεδεµένος και λειτουργεί, για το κατά πόσο υπάρχει συµφόρηση (congestion) στο δίκτυο, για το ποια τµήµατα του δικτύου λειτουργούν σωστά και ποια έχουν βλάβη, κλπ (πως;;;;) Έχει όµως πολλές αδυναµίες ως διαγνωστικό εργαλείο καθώς αν ένας Η/Υ δεν αποκρίνεται, δύσκολα µπορεί να εξακριβωθεί η ακριβής αιτία Ο Η/Υ έχει αποσυνδεθεί, δεν λειτουργεί (off) ή έχει βλάβη Ο τοπικός Η/Υ έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο Ίσως υπάρχει πρόβληµα σε ενδιάµεσο Η/Υ ή στο δίκτυο Το δίκτυο είναι υπερφορτωµένο µε κυκλοφορία δεδοµένων και ο Η/Υ δεν αποκρίνεται στον καθορισµένο χρόνο Η εταιρία που φιλοξενεί τον Η/Υ έχει ρυθµίσει το δίκτυό της έτσι ώστε να απορρίπτονται ping πακέτα (για λόγους ασφαλείας, ώστε να είναι εξασφαλισµένη από επιθέσεις «άρνησης εξυπηρέτησης» (denial of service), όπου το δίκτυο κατακλύζεται από Ping πακέτα ώστε να τεθεί εκτός λειτουργίας 3

31 traceroute ιαγνωστικό εργαλείο που προσδιορίζει τους ενδιάµεσους Η/Υ κατά µήκος της διαδροµής από τον τοπικό προς ένας αποµακρυσµένο Η/Υ Κάθε µία από τις γραµµές εξόδου του προγράµµατος αντιστοιχεί σε έναν ενδιάµεσο Η/Υ (δροµολογητή, router) Υπάρχει ως προ-εγκατεστηµένο πρόγραµµα σε πολλά λειτουργικά συστήµατα Μπορείτε να το «τρέξετε» και online, π.χ. traceroute 3

32 traceroute: πως λειτουργεί; Όταν εκτελούµε το traceroute στον τοπικό Η/Υ, στέλνουµε ένα UDP πακέτο µε το πεδίο Time-To-Live (TTL)= Όταν αυτό το πακέτο φθάσει στον πρώτο ενδιάµεσο Η/Υ (router), αυτός µειώνει την τιµή του TTL κατά ένα και απορρίπτει το πακέτο. Στη συνέχεια ο router στέλνει ένα πακέτο στον Η/Υ µας αναφέροντας τη διεύθυνσή του, άρα ο Η/Υ µας γνωρίζει πλέον τον πρώτο ενδιάµεσο router στη διαδροµή προς τον αποµακρυσµένο Η/Υ που µας ενδιαφέρει Στη συνέχεια, ο Η/Υ µας στέλνει ένα UDP πακέτο µε TTL=2 (µε την ίδια διεύθυνση παραλήπτη, εκείνη του Η/Υ που µας ενδιαφέρει) Το πακέτο θα περάσει από τον ίδιο ενδιάµεσο router που ήδη γνωρίζουµε, ο οποίος θα µειώσει το TTL= και θα το προωθήσει στον επόµενο ενδιάµεσο router. Εκείνος (ο 2ος ενδιάµεσος) θα µειώσει το TTL=, θα απορρίψει το πακέτο και θα στείλει πίσω στον Η/Υ µας ένα ICMP πακέτο που θα αναφέρει τη διεύθυνσή του. Άρα πλέον γνωρίζουµε και τον δεύτερο ενδιάµεσο router Στο επόµενο βήµα, ο Η/Υ µας θα στείλει πάλι ένα UDP πακέτο µε TTL=3 και η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρι να λάβουµε ένα ICMP πακέτο µε τη διεύθυνση του H/Y που µας ενδιαφέρει. Τότε θα γνωρίζουµε πλέον την πλήρη λίστα µε τους ενδιάµεσους routers που βρίσκονται ανάµεσα στον Η/Υ µας και σε εκείνος που µας ενδιαφέρει. traceroute: πως λειτουργεί; UDP (TTL = ) Destination: TTL: Time To Live 32

33 traceroute: πως λειτουργεί; TTL = TTL: Time To Live traceroute: πως λειτουργεί; ICMP Address: TTL: Time To Live traceroute output:

34 traceroute: πως λειτουργεί; TTL = UDP (TTL = 2) Destination: TTL = TTL: Time To Live traceroute: πως λειτουργεί; ICMP Address: TTL: Time To Live traceroute output:

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο. Αναγκαιότητα και ορισμός λογικής σύνδεσης. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο. Αναγκαιότητα και ορισμός λογικής σύνδεσης. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Λογική σύνδεση 2 Πλαισίωση 3 Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων 4 5 Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή

ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή ΗΜΥ 360: Δίκτυα Υπολογιστών. Εισαγωγή Διδάσκων: Χρίστος Παναγιώτου Γιατί Δίκτυα Υπολογιστών; Επιχειρησιακές Εφαρμογές Π.χ., εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Εξοικονόμηση χρημάτων από τον καταμερισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου

Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Εργαστήριο 8 ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Διαμόρφωση και έλεγχος του δικτύου Στόχος Ο στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι η κατανόηση και εξοικείωση με τα εργαλεία διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ethereal: ICMP

Εργαστήριο Ethereal: ICMP Εργαστήριο Ethereal: ICMP Έκδοση:1.0 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε µερικά

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λογισμικό Δεδομένα Πακέτο Πακέτο Υλικό Πλαίσιο Bit Επίπεδο δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επικοινωνιακό υποδίκτυο ονομάζεται το σύνολο των κόμβων που παρεμβάλλονται κατά την αποστολή ενός πακέτου από τη πηγή στο προορισμό. Το επικοινωνιακό υποδίκτυο μπορεί να βασίζεται είτε στη φιλοσοφία των

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean.

ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean. ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean.gr Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή 2. Το φυσικό Στρώµα 3. Το στρώµα Ζεύξης εδοµένων 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις θεµελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής δικτύων και τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Επίπεδα πρωτοκόλλων. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Επίπεδα πρωτοκόλλων. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Επίπεδα πρωτοκόλλων Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από

ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 2004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και 3 από ΗΜΥ 654: ίκτυα Υπολογιστών Τελική Εξέταση 8 εκεµβρίου 004 Η εξέταση αποτελείται από δύο µέρη. Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις του Μέρους Ι και από τις 6 ερωτήσεις του Μέρους ΙΙ Πάντοτε οι απαντήσεις σας θα

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts)

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Η επικοινωνία εφαρµογών που τρέχουν σε ετερογενή συστήµατα τα οποία συνδέονται σε δίκτυα διαφορετικών τεχνολογιών Χρήστος Ηλιούδης, Πέτρος Λάµψας & Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2 η Διάλεξη: TCP/UDP Δικτυακά πρωτόκολλα / εφαρμογές Ports Unix δικτυακές εντολές Transmission Control Protocol - TCP Πρωτόκολλο Mεταφοράς RFC 793 [Postel 1981] Xρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη

ΙΑΛΕΞΗ 6 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 6: H Πολύπλεξη ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 6 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 Πολύπλεξη ΗΠολύπλεξηείναι η µετάδοση διαφορετικών ρευµάτων πληροφορίας µέσα από την ίδια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων

ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων ΚΕΦ. 2 - Η Λειτουργία των Δικτύων 2.1 Ethernet 2.2 Internet 2.3 Asynchronous Transfer Mode 2.4 Η αρχιτεκτονική του Δικτύου Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 2A (Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ., Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των αρχών που διέπουν της υπηρεσίες του επιπέδου δικτύου:

Κατανόηση των αρχών που διέπουν της υπηρεσίες του επιπέδου δικτύου: ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) ιάλεξη #5: Επίπεδο ικτύου (IP layer). ρομολόγηση (routing) σε IP δίκτυα. Εργαστηριακές ασκήσεις με το εργαλείο ανάλυσης πρωτοκόλλων (protocol analyzer) Ethereal. Γαβαλάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol)

Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) Κεφάλαιο 1 Το Πρωτόκολλο TCP (Transmission Control Protocol) Η υλοποίηση του πρωτοκόλλου µεταφοράς TCP είναι προσανατολισµένη για ενσύρµατα δίκτυα δεδοµένων παρέχοντας µια ασφαλή µεταφορά δεδοµένων µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών

ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Στρώμα δικτύου στο Internet. Δίκτυα Υπολογιστών ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Στρώμα δικτύου στο Internet Παράδοση πακέτων IP Για να παραδοθεί ένα πακέτο IP εμπλέκονται δύο διαφορετικές διεργασίες: 1. Προώθηση: Πώς θα μεταφερθεί το πακέτο από τη διεπαφή εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #2 Ethernet MAC Στρώµα 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες υλοποιούνται στο επίπεδο του στρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP. Βίτσας Βασίλειος ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΜΕ TCP / IP Βίτσας Βασίλειος Αρχιτεκτονική και φιλοσοφία του Internet Ένα διαδίκτυο TCP/IP παρέχει 3 είδη υπηρεσιών Η διάταξη τους είναι ιεραρχική Ασυνδεσμικό σύστημα παράδοσης ΗυπηρεσίαIP ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα και Internet στο επιχειρηµατικό περιβάλον

Δίκτυα και Internet στο επιχειρηµατικό περιβάλον Δίκτυα και Internet στο επιχειρηµατικό περιβάλον Πρώτη οµάδα ασκήσεων Οδηγίες Η εργασία αυτή είναι ατοµική. Μπορείτε να µιλήσετε µε άλλους φοιτητές για να ανταλλάξετε ιδέες. Αν κάποιος συµφοιτητής σας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός ικτύων Ε-01

Προγραµµατισµός ικτύων Ε-01 Προγραµµατισµός ικτύων Ε-01 1η ιάλεξη ιδάσκων: Νίκος Ντάρµος [http://www.cs.uoi.gr/~ntarmos/courses/networkprogramming/] Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Γενικά Υλη Βαθµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος. Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος. Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) ιασύνδεση ικτύων (internetworking) Ενότητα ΣΤ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Ενότητες Μαθήµατος ίκτυα Η/Υ Πρόσβαση στο ίκτυο (Network Access) & ιασύνδεση ικτύων (internetworking) 1. Επίπεδο 2 στο Μοντέλο TCP/IP- (Network Access ή Data Link

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη του πρωτοκόλλου SCTP και ανάπτυξη σχετικών opensource προγραµµάτων

Μελέτη του πρωτοκόλλου SCTP και ανάπτυξη σχετικών opensource προγραµµάτων ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής Μελέτη του πρωτοκόλλου SCTP και ανάπτυξη σχετικών opensource προγραµµάτων. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργακάκης Χρήστος Επιβλέπον : Χαρχαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer)

Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) Περίληψη Ο ρόλος του επιπέδου μεταφοράς Τα στοιχεία του πρωτοκόλλου μεταφοράς Τα πρωτόκολλα μεταφοράς του Διαδικτύου UDP (User Datagram Protocol) RPC (Remote Procedure

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Εργαστήριο 9β-10 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Για να συμμετέχει ο υπολογιστής μας σε ένα τοπικό δίκτυο εκτός από τη φυσική σύνδεση με το υπάρχον φυσικό μέσο χρειάζεται να ρυθμίσουμε τις δικτυακές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργασία Εξαμήνου ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σύντοµη παρουσίαση του προτύπου OSI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σύντοµη παρουσίαση του προτύπου OSI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σύντοµη παρουσίαση του προτύπου OSI Η γενική φιλοσοφία του προτύπου αρχιτεκτονικής δικτύων OSI βασίζεται στους εξής γενικούς κανόνες: - Οι λειτουργίες των ανοικτών συστηµάτων αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Wireshark: DNS

Εργαστήριο Wireshark: DNS Εργαστήριο Wireshark: DNS Έκδοση:2.0 2007 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι υπολογιστές της ίδιας ή και διαφορετικής μάρκας συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε τοπικό (local) ή ευρύ (wide) επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων

Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Επανάληψη Τεχνικών Δικτύων Βασικές Τοπολογίες Δικτύων Αρτηρία (Bus) Δέντρο (Tree) Δακτύλιος (Ring) Αστέρας (Star) Το μοντέλο Αναφοράς OSI Μετάδοση Δεδομένων στο Μοντέλο OSI Το Mοντέλο Aναφοράς TCP/IP Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Εργαστήριο 11o ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΤΥΟΥ

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Εργαστήριο 11o ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Εργαστήριο 11o ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Σκοπός του Εργαστηρίου: Η εξοικείωση των φοιτητών µε τις βασικές εντολές ελέγχου της λειτουργίας ενός δικτύου και τη σύνδεσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε αυτό. Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP (ΤRANSMISSION CONTROL PROTOCOL)

ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP (ΤRANSMISSION CONTROL PROTOCOL) Κεφάλαιο 5 ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP (ΤRANSMISSION CONTROL PROTOCOL) 5.1 Εισαγωγή : Όπως είδαµε, το πρωτόκολλο ΙΡ του 3ου στρώµατος παρέχει υπηρεσίες αποστολής πακέτων δια µέσου ετερογενών φυσικών δικτύων χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος

Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένου Συστήµατος Μοντέλο Ανάπτυξης Ασύρµατων Αισθητήρων και Πληροφοριακού Ελέγχου µέσω Ενσωµατωµένων Συστηµάτων Development Model of Wireless Sensor and Information Control via Embedded Systems Ανάγκη χρήση ασύρµατων αισθητήρων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer)

Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο δικτύου (network layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Μοντέλα υπηρεσιών του επιπέδου δικτύου Προώθηση έναντι δρομολόγησης (forwarding vs routing) IP: Πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας

Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας Απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας Μηχανισμοί κατηγοριοποίησης Χρονοπρογραμματισμός Μηχανισμοί αστυνόμευσης Ενοποιημένες υπηρεσίες Διαφοροποιημένες υπηρεσίες Τεχνολογία Πολυμέσων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 1.Εισαγωγή Για να µπορέσει ένας υπολογιστής να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο του Ιονίου θα πρέπει κατ' αρχήν να βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 100baseT ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ Το πρότυπο Ethernet για τα τοπικά δίκτυα που χρησιμοποιούν καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους για τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 100 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps). 10base2 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ικτύου 4. Πρωτόκολλα απαραίτητα για δ. Ethernet τη ιαχείριση Φυσικού Μέσου ε. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Μονάδες 8

ικτύου 4. Πρωτόκολλα απαραίτητα για δ. Ethernet τη ιαχείριση Φυσικού Μέσου ε. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Μονάδες 8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean.

ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean. ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean.gr Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή 2. Το φυσικό Στρώµα 3. Το στρώµα Ζεύξης εδοµένων 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Ι Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα