ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ"

Transcript

1 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 271 ΤΙΜΗ 0,10 Θα πραγματοποιηθεί και φέτος το Αθλητικό Θερινό Camp στο Άλσος Βέικου σελ. 9 ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ η κεραία της οδού Ξάνθηςσελ. 4 Το τελευταίο ζεϊμπέκικο του Δημήτρη Μητροπάνου σελ. 31 σελ. 10 Τηλεφωνήστε για όποιο μικρό ή μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζει η γειτονιά ή η περιοχή σας Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε. ΓΚΡΑΒΑΣ

2 2 Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ÂÓ appleú appleâè Ó ıâ Ù Ë Â Î ÈÚ δια χειρός ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Είναι η πρώτη φορά νομίζω που δίνεται η δυνατότητα μέσω νομοθετικής διάταξης να τακτοποιηθούν όλες οι αυθαίρετες εγκαταστάσεις εντός του Άλσους Βέικου. Στο νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό περιλαμβάνονται άρθρα για τις άνευ αδείας εγκαταστάσεις στα άλση και τα πάρκα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Αν και από το Δήμο Γαλατσίου δεν είναι και πολύ αισιόδοξοι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί, επιτέλους, να μπει μια τάξη στο Άλσος Βέικου. Είναι γνωστό ότι τα δύο cafe εντός του Άλσους λειτουργούν άνευ αδείας με την ανοχή της εκάστοτε διοίκησης του Δήμου. Και τούτο γίνεται γιατί τα κτίρια όπου στεγάζονται, όπως και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις εντός του Άλσους, είναι χτισμένα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και συνεπώς δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας εκ μέρους του Δήμου. Το σημερινό, όμως, καθεστώς ημιπαρανομίας εγκυμονεί κινδύνους για όλους: για τους ιδιοκτήτες των cafe, τους θαμώνες και τη διοίκηση του Δήμου. Είναι γνωστό πως για να πάρει άδεια λειτουργίας ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να έχει προηγηθεί η άδεια της Υγειονομικής Υπηρεσίας και της Πυροσβεστικής. Και τέτοιες άδειες δεν έχουν εκδοθεί ποτέ ούτε από τη μια ούτε από την άλλη υπηρεσία για το Άλσος. Είναι παράλογο καταστήματα με τέτοια χρήση να λειτουργούν χωρίς σύστημα πυρόσβεσης εγκεκριμένο από την Πυροσβεστική. Γι αυτό ας μπει ένα τέλος σ αυτή την άναρχη κατάσταση. Ο Νόμος, λοιπόν, που ψηφίστηκε πρόσφατα αναφέρει για τα άλση και ταπάρκα στο άρθρο 41: Η παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 τροποποιείται ως εξής: 1.α. Υπό την επιφύλαξη των, στο άρθρο 48 παρ. 1 του παρόντος νόμου και στο άρθρο 53 παρ. 1 του ν. 4042/ 2012 προβλεπομένων, δεν επιτρέπεται η μεταβολή του κύριου προορισμού και η αναίρεση της λειτουργίας των εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή πολεοδομικής ζώνης ή εντός οικιστικής περιοχής κειμένων κοινοχρήστων εκτάσεων, οι οποίες καλύπτονται από δασική βλάστηση φυσικώς ή τεχνητώς δημιουργημένη (πάρκα και άλση). Η ως άνω απαγόρευση ισχύει επίσης: α) για τα πάρκα και άλση τα οποία χαρακτηρίζονται από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ως κοινόχρηστοι χώροι χωρίς άλλο ιδιαίτερο χαρακτηρισμό, αλλά έχουν αποκτήσει εν τοις πράγμασι τέτοιο χαρακτήρα (πάρκου ή άλσους) και β) για κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, που περιβάλλονται από τον οικιστικό ιστό χωρίς να έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης, φέρουν δασική βλάστηση, φυσικώς ή τεχνητώς δημιουργηθείσα και λειτουργούν εκ των πραγμάτων ως πάρκα και άλση. 1.β. Στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας υπάγονται και τμήματα πάρκου ή άλσους, τα οποία φέρουν μη δασική βλάστηση συνδέονται όμως οργανικά με το σύνολο του πάρκου ή άλσους υπό την έννοια ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του συνόλου. 1.γ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι προδιαγραφές σύνταξης των μελετών διαχείρισης των πάρκων και αλσών. Οι ως άνω μελέτες εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Της έγκρισης αυτής προηγείται θετική γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού όπου αυτή απαιτείται για λόγους προστασίας των αρχαιοτήτων ή κηρυγμένων μνημείων δυνάμει των διατάξεων του ν. 3028/ δ. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 71 του Δασικού Κώδικα (ν.δ. 86/1969), η οποία προστέθηκε στο άρθρο αυτό με την παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3208/2003, ισχύει αναλόγως και για τα πάρκα και άλση, νοουμένου, αντί του αναφερομένου στην ως άνω διάταξη Υπουργού Γεωργίας, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 1.ε. Υφιστάμενα κτίρια και υποδομές εντός πάρκων και αλσών χωρίς έγκριση εξαιρούνται της κατεδάφισης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της ως άνω διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 71 του Δασικού Κώδικα και της προβλεπομένης στη διάταξη αυτή υπουργικής απόφασης και εφόσον οι οικείοι Ο.Τ.Α. εξασφαλίσουν εντός τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία εγκρίσεις. 1.στ. Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές που πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε εκτάσεις των παραγράφων 1 και 1α του παρόντος κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας εξαιρούνται της κατεδάφισης. 1.ζ. Τυχόν πράξεις της διοίκησης που εκδόθηκαν για την προστασία των εκτάσεων των παραγράφων 1ε και 1στ του παρόντος άρθρου ανακαλούνται. 1.η. Αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως δασωτέων ή αναδασωτέων που αφορούν πάρκα και άλση αίρονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας μετά τη δημιουργία ή αναδημιουργία της δασικής βλάστησης. 1θ. Έργα απαραίτητα για τη λειτουργία των περια στικών δασών, πάρκων και αλσών που συντηρούν και εμπλουτίζουν τη βλάστηση, βελτιώνουν την αισθητική του τοπίου, εξασφαλίζουν την άνετη, ασφαλή κίνηση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών και διευκολύνουν τη σωματική άσκηση, την αναψυχή και την πνευματική ανάταση του ανθρώπου δεν συνιστούν μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης των εν λόγω περιαστικών δασών, πάρκων και αλσών. Ο τυχόν αναδασωτέος χαρακτήρας τους δεν εμποδίζει την ανάπτυξη των έργων αυτών. Μπορεί η διαδικασία νομιμοποίησης των εγκαταστάσεων να αποδειχθεί χρονοβόρα αλλά θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Με την ευκαιρία, ας μου πει κάποιος, επειδή έρχεται και καλοκαίρι, μέχρι ποιού σημείου έχουν την άδεια εκ μέρους του Δήμου Γαλατσίου να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα οι καφετέριες εντός του Άλσους; Γιατί από ό,τι θυμάμαι και από το περσινό καλοκαίρι, τα τραπεζοκαθίσματα κόντευαν να φτάσουν μέχρι την Λ. Βεΐκου. ΤΗΛ FAX ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΛΟΣ Ε.Ι.Ε.Τ.Ε.Α. Αλκυόνης 10, Τ.Κ Γαλάτσι site: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 7938 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ: Δικαιούχος Σήματος: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΚΙΤΣΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΟΥ * Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύονται δεν απηχούν απαραίτητα τις απόψεις της εφημερίδας. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΖΩΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΞΕΝΙΑ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Ιδιώτες ευρώ Δημόσιο, Οργανισμοί Δημοσίου, Δήμοι, Περιφέρεια, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Τράπεζες, Α.Ε ευρώ

3 Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η 3 Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΕΔΕ σημειώνει ότι με έκπληξη παρακολουθούν οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το μπαράζ δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών, που αναφέρονται σε μελέτη που εκπόνησε το ΚΕΠΕ για λογαριασμό του υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα με την οποία προτείνονται νέες περικοπές στα έσοδα των Δήμων για τη διετία ! Η ΚΕΔΕ υπενθυμίζει ότι τα έσοδα των Δήμων για λειτουργικές δαπάνες από το 2009 μέχρι σήμερα, έχουν υποστεί μείωση κατά 50,26% και για επενδύσεις κατά 55,16%. Πέραν των μειώσεων αυτών, συνεχής είναι φέτος η αφαίμαξη των ελάχιστων πλέον πόρων των Δήμων, για την κάλυψη μεταβιβαστικών πληρωμών του 2011, ύψους 190 εκατ. ευρώ περίπου, που σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Δήμων (προνοιακά επιδόματα, μεταφορές μαθητών, κλπ). Αποτέλεσμα των μειώσεων αυτών είναι η δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Δήμοι, πολλοί εκ των οποίων αδυνατούν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στη μισθοδοσία των υπαλλήλων τους και την κάλυψη των αναγκών των πολιτών. Μετά από τα παραπάνω ερωτάται Εκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ στις 24 Απριλίου από την ΚΕΔΕ το Υπουργείο Οικονομικών, εάν η μελέτη του ΚΕΠΕ έχει λάβει υπόψη της ότι η χώρα θα παρουσίαζε ήδη πρωτογενή πλεονάσματα, εάν εφαρμόζονταν στην Κεντρική Κυβέρνηση και στους υπόλοιπους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μειώσεις ανάλογες με αυτές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Οι Δήμοι είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν να οδηγηθεί σε χρεοκοπία και σε κατάρρευση ένας από τους λίγους θεσμούς που απέμειναν με οργανωτική και λειτουργική ικανότητα και στους οποίους πρέπει να στηριχθεί η πατρίδα μας για να ανακάμψει από την κρίση.»γι αυτό, οι Δήμοι έχουν ήδη προγραμματίσει κινητοποιήσεις και Γενική Συνέλευση στις 24 Απριλίου». Δ. È ÓÓ ÙÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÊ ÚÂÈ ÙÙÈÎ Τα Γραφεία της Περιφέρειας Αττικής επισκέφτηκε την Τρίτη 17 Απριλίου, ο υπουργός Εσωτερικών, Τάσος Γιαννίτσης, για να συναντηθεί με τον περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρό, προκειμένου να ενημερωθεί σημείο προς σημείο για όλα τα διαδικαστικά θέματα που άπτονται της ομαλής διεξαγωγής των εκλογών της 6ης Μαΐου Ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, καλωσόρισε τον υπουργό και τον ενημέρωσε εκτενώς για τον προγραμματισμό ενόψει των εκλογών της Περιφέρειας Αττικής, της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας, με τις 8 Περιφερειακές Ενότητες, τους 66 Δήμους και τα περισσότερα από εκλογικά τμήματα, τονίζοντας: «Είναι η πρώτη φορά που υπουργός Εσωτερικών επισκέπτεται την Περιφέρεια Αττικής, κάτι που αποτελεί μια αισιόδοξη προοπτική ότι κάποτε η απόσταση μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης θα μικρύνει. Η Περιφέρεια Αττικής είναι υπεύθυνη για την άρτια προετοιμασία και την ομαλή διενέργεια των εκλογών στο Νομό Αττικής. Η πείρα μας σε προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες από τη Νομαρχία Αθηνών θα αποδειχθεί πολύτιμος αρωγός.»η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και τους Δήμους της Αττικής, θα μεριμνήσει τόσο για την έγκαιρη προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας όσο και για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την εξυπηρέτηση των δικαστικών αντιπροσώπων και των πολιτών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ενημέρωση των πολιτών, ώστε να μάθουν έγκαιρα πού ψηφίζουν αλλά και στη μετακίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες που θα θελήσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.»με όλο το προσωπικό καταρτισμένο και έτοιμο, με αξιοποίηση της τεχνολογίας, με συνέπεια και ταχύτητα, τηρώντας πάντα το πλαίσιο της νομιμότητας, είμαι βέβαιος ότι η εκλογική διαδικασία και αυτή τη φορά θα διεξαχθεί και θα ολοκληρωθεί επιτυχώς». Από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών, Τάσος Γιαννίτσης, ζήτησε πλήρη ετοιμότητα της Περιφέρειας και στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για τα θέματα της εκλογικής διαδικασίας και δήλωσε: «Είμαι βέβαιος ότι για άλλη μια φορά το Υπουργείο Εσωτερικών και η Περιφέρεια Αττικής, όπως γινόταν και παλαιότερα με τη Νομαρχία Αθηνών, θα συνεργαστούν με τρόπο αποτελεσματικό, ο οποίος θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη και επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών».

4 4 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Ξανά σε λειτουργία η κεραία κινητής τηλεφωνίας της οδού Ξάνθης Επανέρχεται στο προσκήνιο η κεραία κινητής τηλεφωνίας στην οδό Ξάνθης 28, δίπλα από το εκκλησάκι του Αγίου Σάββα, καθώς μετά την «αποκαθήλωσή» της τον περασμένο Μάιο, φαίνεται πως επαναλειτουργεί, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλουν στο Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του 16ου και πρώην 17ου Δημοτικού Σχολείου. Τότε, το Μάιο του 2011 αγανακτισμένοι γονείς μαθητών που φοιτούν στα προαναφερόμενα σχολεία αλλά κάτοικοι της περιοχής, νεχίζουν να βομβαρδίζουν με ακτινοβολία τα μικρά παιδιά μας και τους κατοίκους γενικότερα της περιοχής. Το τραγελαφικό δε είναι ότι ενώ δικαιωθήκαμε σε όλα τα έγγραφα από όλες τις υπηρεσίες, έχουμε κατ εξακολούθηση μηνυθεί από τους καταπατητές της δημόσιας έκτασης κ.κ. Γκλίνους κι αντί να απολογούνται αυτοί στους εισαγγελείς, τους πταισματοδίκες και τα αστυνομικά τμήματα, απολογούνται οι γονείς μέλη των Δ.Σ. του 16ου Δημοτικού Σχολείου.»Δυστυχώς, η διοίκηση του Δήμου, παρά τις προεκλογικές της υποσχέσεις δια στόματος Δημάρχου ότι θα κατεβάσει με τα χέρια του τον διακόπτη που ηλεκτροδοτεί τις κεραίες, παρά τις δεσμεύσεις ότι θα επιταχύνουν και θα υλοποιήσουν όλες τις αποφάσεις που αποσπάσαμε από αρμόδιες υπηρεσίες, αγκιστρώνονται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και δεν έρχονται σε ρήξη με τα συμφέροντα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας.»αυτή η πολιτική, που θυσιάζει την υγεία του κοινωνικού συνόλου, στο βωμό του κέρδους των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, είναι η πολιτική της κεντρικής εξουσίας, η οποία με τις τροποποιήσεις των νόμων 3431/2006 και 2801/2000 με αυτόν του νόμου 4053/2012, αλλάζει η διαδικασία χορήγησης της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας και δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να έχουν σε λειτουργία παράνομες κεραίες για χρονικό διάστημα 24 μηνών και την ευχέρεια να συμπληρώνουν τον ελλιπή φάκελό τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αυτής.»όλοι αυτοί που εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό προκειμένου να σταθούν στην εξουσία, δεν μας οδηγούν μόνο στη φτώχεια και την εξαθλίωση, δεν τσακίζουν μόνο το δικαιώμά μας στην εργασία, στην παιδεία, στην υγεία αλλά δεν διστάζουν να μας οδηγήσουν και στο θάνατο, βομβαρδίζοντάς μας με ακτινοβολία προκειμένου να μη θιχτούν τα οικονομικά συμφέροντα πολυεθνικών εταιρειών.»οι κεραίες φυτρώνουν σαν μανιτάρια σε όλη σε συνεργασία με το Κίνημα Πολιτών Γαλατσίου κατά των κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε οικιστικό ιστό, κατόρθωσαν να ρίξουν το μεταλλικό ιστό στον οποίο ήταν τοποθετημένη η κεραία, έχοντας, βέβαια, στα χέρια τους έγγραφα που αποδείκνυαν πως αυτή ήταν εγκατεστημένη χωρίς να έχει τις απαιτούμενες άδειες από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομιών) και την Πολεοδομία και χωρίς την έγκριση ηλεκτροδότησης της κεραίας από τη ΔΕΗ. Παρόντες στην αποξήλωση ήταν και δημοτικοί σύμβουλοι του Γαλατσίου, ως επί το πλείστον της αντιπολίτευσης. Τώρα, σχεδόν ένα χρόνο μετά, οι Σύλλογοι Γονέων του 16ου Δημοτικού Σχολείου επανέρχονται με μια σκληρή ανακοίνωση - η οποία αποτελεί και απόφαση της Γενικής Συνέλευσής τους - υποστηρίζοντας πως «παρά το γεγονός ότι το δίκαιο του αιτήματός μας αναγνωρίστηκε και προφορικά κι εγγράφως από όλες τις υπηρεσίες, και παρότι τελικά υπάρχει από τον Οκτώβριο του 2011 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών (αρ. πρωτ. 2033/ ) για κατεδάφιση - απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών και εγκαταστάσεων σε έκταση δημοσίου δάσους αναδασωτέου, αντί εμπράκτως να αποδοθεί δικαιοσύνη, σε νέα μέτρηση της ΕΕΤΤ βρέθηκαν στον ίδιο χώρο να ακτινοβολούν τα παιδιά μας και τους κατοίκους, όχι μόνο η κεραία της Vodafone αλλά και μια επιπλέον κεραία της Cosmote.» Και η ανακοίνωση συνεχίζει ως εξής: «Παρά την κινητοποίηση που κάναμε πέρυσι το Μάιο, όπου με τη συμβολή των γονέων και κατοίκων της περιοχής επετεύχθη η διακοπή της λειτουργίας της εγκατεστημένης κεραίας, οι εκπρόσωποι των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας μαζί με κάποιους ασυνείδητους δημότες, οι οποίοι έχουν το θράσος να καταπατούν και να ενοικιάζουν δασική έκταση στις εταιρίες αυτές προκειμένου να πάρουν το ανάλογο οικονομικό αντίτιμο, εγκατέστησαν τις κεραίες κι αδιαφορώντας πληρως για τις καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος τους, συ- την πόλη, χωρίς καμία διάκριση για το αν δίπλα λειτουργούν σχολειά ή όχι (στο 16ο και 8ο νηπιαγωγείο, στα δημοτικά σχολεία και το νηπιαγωγείο της Ελ. Βενιζέλου, στην Ηροδότου κλπ.). Οι γονείς και οι κάτοικοι και πολύ περισσότερο η Δημοτική Αρχή, έχουμε υποχρέωση να υπερασπιστούμε τη ζωή μας, τη ζωή των παιδιών μας.»οι Σύλλογοί μας καλούν το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή κατά των κεραιών του Δήμου να πρωτοστατήσει στην άμεση απεγκατάσταση των κεραιών του θανάτου. Καλούμε την αρμόδια Εισαγγελέα Αθηνών να ερευνήσει και να καταλογίσει ευθύνες όπου υπάρχουν. Καμία ολιγωρία, καμία απάθεια με τις ζωές μας, την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών μας και των κατοίκων.» ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η υπ αριθμ. 2033/ απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών είναι ευθύς εξ αρχής σαφής ορίζοντας ως θέμα της την «Κατεδάφιση και απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών και εγκαταστάσεων σε έκταση δημοσίου δάσους αναδασωτέου». Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (σ.σ. όπου υπόκειται η Διεύθυνση Δασών Αθηνών) κ. Ηλίας Λιακόπου-

5 Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α 5 λος λέει πως «αποφασίζουμε:»να κατεδαφιστούν - απομακρυνθούν οι αυθαίρετες κατασκευές και τα πάσης φύσεως υλικά ήτοι: η περίφραξη της έκτασης βόρεια και δυτικά με σιδηροπασσάλους και συρματόπλεγμα συνολικού μήκους 44,40 μ. και ύψους 1,00 μ., κλίμακα από τσιμέντο μήκους 19,40 μ. και πλάτους 1,70 μ., σιδερένια κλίμακα μήκους12,50 μ. και πλάτους 1,70 μ., τσιμεντένια πλατφόρμα - βεράντα διαστάσεων 8,30μ.Χ10,00μ. και τσιμεντένια βάση διαστάσεων 2,00μ.Χ2,00μ. με τοποθετημένης επί αυτής ανεμογεννήτριας με βάση ιδίων διαστάσεων και ύψους 4,50 μ.»η απομάκρυνση των παραπάνω αυθαιρέτων θα γίνει με την τεχνική υποστήριξη που διατίθεται και από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 2880/2001 και με την συνδρομή και καθ υπόδειξη της ανωτέρω Δ/νσης και της κατά τόπο δασικής υπηρεσίας. (Δασονομείο - Δασοφυλακείο)»Να συνταχθεί Πρωτόκολλο απομάκρυνσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 114 του Ν. 1892/1990 από την ανωτέρω Διεύθυνση.»Οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας και ο οικείος Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται οι αυθαίρετες εγκαταστάσεις και προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την εφαρμογή των οριζόμενων στη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 114 Ν.1892/1990.» ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αφιέρωμα στον Θόδωρο Αγγελόπουλο Η ζωή είναι εικόνα, είναι τέχνη, η ανάσα κυλάει μέσα απ αυτή. Και μεις οι υπόλοιποι, οι «λίγοι», αναμένουμε την λύτρωση! Το ταξίδι μακρινό, η Ιθάκη μια για όλους. Μπορεί νά ναι «Ο θίασος», μπορεί το «Ταξίδι στα Κύθηρα», μπορεί «Το λιβάδι που δακρύζει» Μιλάμε για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, την Κυριακή 22 Απριλίου, ώρα 20:00 στον κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο «παίρνω Αμπάριζα». Προβολή ταινίας: «Το λιβάδι που δακρύζει». Παρουσιάζουν: Κορίνα Κεχρολόγου και Ιφιγένεια Καλατζή. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Παρέχονται οργανωμένες σημειώσεις. Τιμές ιδιαίτερα προσιτές , ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗ- ΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙ- ΔΙΑ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ LOWER. τηλ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑ- ΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται από τελειόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής με εμπειρία στο χώρο. Ειδικές τιμές για πολύτεκνους ΑΓΓΛΙΚΩΝ καθηγήτρια με διδακτική εμπειρία σε όλα τα επίπεδα και υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα διπλώματα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά και ενήλικες. τηλ

6 6 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Νέα υπηρεσία δωρεάν υποστήριξης εμπορικών επιχειρήσεων από την ΕΣΕΕ Μια νέα υπηρεσία δωρεάν παροχής εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης προς όσες μικρές και πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη, εγκαινίασε η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ). Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καθοδήγηση των εμπόρων σε δράσεις ρεαλιστικές, γρήγορα εφαρμόσιμες και άμεσου αποτελέσματος, που θα προσφέρουν στις επιχειρήσεις μια σημαντική ανάσα στα πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. «Υ πηρεσίες Υποστήριξης Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» λέγεται το πρόγραμμα, το οποίο βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση από πλευράς εμπόρων - και πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς, άλλωστε, λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες απόλυτης κρίσης όπως αυτές που διανύει η χώρα μας τώρα. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι επισκέπτονται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες τις έδρες των επιχειρήσεων που δηλώνουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, αναγνωρίζουν σε συνεργασία με τον επιχειρηματία τις προβληματικές καταστάσεις και προτείνουν αποδοτικές λύσεις, υπό την καθοδήγηση ενός επιτελείου εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από ειδικούς σε όλα τα επιμέρους θέματα που απασχολούν τον Έλληνα έμπορο (ρευστότητα, ρύθμιση οφειλών, θέματα οργάνωσης και διοίκησης, φορολογία, ασφαλιστικά θέματα κ.λπ.). Συγκεκριμένα οι εμπειρογνώμονες που συνεργάζονται στο πρόγραμμα είναι οι: Δημήτρης Μπούρλος, ειδικός σε ασφαλιστικά θέματα, Αντώνης Μέγγουλης, για εξειδικευμένα νομικά ζητήματα, Αντώνης Μουζάκης και Δημήτρης Λέντζας, ειδικοί σε θέματα φορολογίας, Νίκος Τριτάρης, ειδικός σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης, Δημήτρης Καρράς, ειδικός σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας, και Ειρήνη Βλαχάκη, ειδική σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που απέμειναν στην ελληνική αγορά, εξακολουθούν να λειτουργούν σε ένα δυσμενές και ασυνεπές περιβάλλον. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η ΕΣΕΕ, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σταμάτησαν τη λειτουργία τους το 2011 σε σύγκριση με το 2010, οδηγώντας στην απώλεια θέσεων εργασίας. Όσο συνεχίζεται η σημερινή κατάσταση, οι αριθμοί δυστυχώς θα επιδεινώνονται καθώς οι εκτιμήσεις της ΕΣΕΕ δείχνουν ότι άλλες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις βρίσκονται πολύ κοντά στο οριστικό τους κλείσιμο εντός του τρέχοντος έτους. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι μόνο στο εμπόριο την περασμένη χρονιά χάθηκαν θέσεις εργασίας, με τις απολύσεις να εμφανίζουν αύξηση κατά 55%. Η ΕΣΕΕ πιστεύει ότι η μόνη προοπτική εξόδου από την κρίση δεν μπορεί να είναι άλλη από την στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας των Mικρών και Mεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες με εύκολο και άμεσο τρόπο θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της εσωτερικής αγοράς και στην ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η απασχόληση στις ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 85% του εργατικού δυναμικού, δηλαδή πολύ παραπάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε. τη στιγμή που οι μεγάλες επιχειρήσεις δημιουργούν μόλις το 14% των θέσεων απασχόλησης στην Ελλάδα, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 33%. Το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ Στόχος είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσον το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων. Ήδη, από το σχεδιασμό του έργου έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να υλοποιηθεί μια τόσο μεγάλης έκτασης πρωτοβουλία με το μικρότερο δυνατό κόστος, με το μεγαλύτερο ανταποδοτικό όφελος για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν και με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων. Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την ολοκλήρωσή του στα τέλη του Οι υπηρεσίες, όμως, αυτές της ΕΣΕΕ θα συνεχίσουν να παρέχονται στις εμπορικές επιχειρήσεις και μετά τη λήξη του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι επιχειρηματίες στο site της Ε.Σ.Ε.Ε.

7 Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ 7 ΕΛΛΗΝΕΣ: Τα πειραματόζωα της Ευρώπης Γράφει ο ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΚΑΤΣΑΚΟΣ, Δημοσιογράφος Δεν χωρά πλέον καμιά αμφισβήτηση ότι η Ελλάδα έχει καταστεί ένα οικονομικό πείραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Καθώς κανείς από τους ευρωπαϊκούς εταίρους δεν έχει αντιμετωπίσει μία παρόμοια κατάσταση τις τελευταίες δεκαετίες, δεν μπορεί να δώσει και μια ξεκάθαρη λύση για το μέλλον της Ελλάδας. Πίσω όμως από το μνημόνιο, τη χρεοκοπία και το κούρεμα του χρέους, υπάρχουν άνθρωποι και συγκεκριμένα ένας λαός που βρέθηκε ξαφνικά να επωμίζεται όλες τις... «αναγκαίες» διαρθρωτικές αλλαγές που συμβαίνουν στην χώρα, επιβαλλόμενες από τις πολιτικές «αυθεντίες» της Ευρώπης και της Ελλάδας. Ο Ελληνικός λαός «αναγκάζεται» να υπακούσει... ή τον αναγκάζουν μέσω ενός οργανωμένου ψυχολογικού πειράματος; Πριν αναφερθώ στο πασίγνωστο πείραμα του Stanley Milgram για την υπακοή, αξίζει να ειπωθεί ότι η λέξη «υπακοή» αναφέρεται σε αλλαγή κάτω από άμεση πίεση. Η πίεση αυτή μπορεί να ασκείται με τιμωρία ή αμοιβή. Μπορεί να απορρέει από το κύρος αυτού που την ασκεί ή από τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζει το άτομο. Επηρεασμένος από τις φρικαλεότητες της ναζιστικής εποχής και τη συστηματική εξόντωση εκατομμυρίων ανθρώπων στους θαλάμους αερίων, ο Milgram, γράφει για την υπακοή: «H υπακοή είναι ένας ψυχολογικός μηχανισμός που συνδέει την ατομική πράξη με την πολιτική σκοπιμότητα. Είναι η συνδετική δύναμη που δεσμεύει τους ανθρώπους σε συστήματα εξουσίας. Τα γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας δείχνουν ότι για πολλούς ανθρώπους η υπακοή είναι μία βαθιά ριζωμένη μορφή συμπεριφοράς, ένα δυνατό ένστικτο που υπερβαίνει την ηθική αγωγή του ατόμου, τα αισθήματα συμπάθειας και γενικά την ηθική του συμπεριφορά». Ο Milgram σχεδίασε το πείραμα για να δει πόσο θα υπάκουε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων στις πιέσεις ενός επιστήμονα. Σαράντα άτομα δείγμα, τυπικοί Αμερικάνοι ετών, δέχθηκαν να συμμετάσχουν στο πείραμα. Ο ρόλος τους ήταν ρόλος «δασκάλου» που τιμωρεί τον μαθητευόμενο, κάνοντάς του ηλεκτροσόκ όταν εκείνος έκανε λάθη. Το κάθε επιπλέον λάθος συνοδευόταν από την αύξηση της έντασης του ηλεκτροσόκ που γινόταν στο μαθητή. Αυτό που αναζητούσε ο Milgram ήταν σε ποια ένταση του μου) και ακολούθησαν τις οδηγίες ενός προσώπου κύρους που δεν είχε ειδική εξουσία να επιβάλλει τις διαταγές του. Ακόμα και αν δεν υπάκουαν στο πρόσωπο αυτό, δεν θα έχαναν τα χρήματά τους ούτε θα ακολουθούσε τιμωρία. Οι αντιδράσεις τους έδειχναν ότι χαρακτηρίζονταν από άγχος και απογοήτευση κατά τη διάρκεια του πειράματος. Όμως η πλειονότητα συνέχισε το πείραμα μέχρι τέλους. Η υπακοή μπορεί να διαπαιδαγωγεί και να οδηγήσει σε φιλανθρωπικές πράξεις ή μπορεί να οδηγήσει και σε καταστροφικές ενέργειες. Υψηλή υπακοή παρουσιάζεται όταν απαντώνται συγκεκριμένοι παράγοντες. Ας τολμήσουμε να κάνουμε μία σύν- παράδειγμα το «βάζω πλάτη» ως σύνθημα υπακοής του ελληνικού λαού για να πετύχει το σχέδιο σωτηρίας, καθώς μέχρι τώρα δεν έχει παρουσιαστεί κάποια συστηματική και οργανωμένη διαμαρτυρία. Ο επιστήμονας διαβεβαίωνε ότι τα ηλεκτροσόκ που υπέστησαν τα αντικείμενα είναι επώδυνα αλλά όχι μοιραία, όπως ακριβώς γίνεται με τα μέτρα που συνεχώς ανακοινώνονται. Επώδυνα αλλά αναγκαία για να ορθοποδήσει η Ελληνική οικονομία. Μέχρι το τελευταίο επίπεδο του ηλεκτροσόκ, το θύμα δεχόταν να απαντά, ερμηνευμένο ως θέληση του να συμμετάσχει. Κάτι παρόμοιο γίνεται και με την πλειονότητα του ελληνικού λαού, που δέχεται όλα ηλεκτροσόκ θα έπαυε να υπακούει ο «δάσκαλος» στις πιέσεις του επιστήμονα να συνεχίσει. Από τα 40 άτομα του δείγματος, τα 14 δεν υπάκουσαν στο πείραμα και σταμάτησαν νωρίς. Τα υπόλοιπα 26 υπάκουσαν και έφτασαν στο δυνατότερο ηλεκτροσόκ. Πολλά από τα υπάκουα άτομα αναστέναζαν με ανακούφιση όταν ο επιστήμονας τους σταμάτησε, άλλα ζάρωναν τα φρύδια τους, κάποια κουνούσαν το κεφάλι τους λυπημένα και μερικά παρέμεναν ήρεμα σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Το πείραμα έδωσε το πρωτοφανές εύρημα της απόλυτης δύναμης της υπακοής. Τα 26 άτομα εγκατέλειψαν την ηθική τους συμπεριφορά (της μη βλάβης δηλαδή άλλου ατό- δεση των παραμέτρων του πειράματος του Milgram, με την ελληνική πραγματικότητα: Το κύρος του επιστήμονα που «πιέζει» για υπακοή. Ειδικότερα αν έχει το κύρος ενός μεγάλου οικονομικού οργανισμού, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, αν το πείραμα έχει σχεδιαστεί για έναν πολύ σοβαρό λόγο, όπως η σωτηρία της Ελλάδας από το υπέρογκο δημόσιο χρέος και η επαναφορά της στις αγορές. Τότε η υπακοή έχει υψηλά αποτελέσματα. Ένας ακόμα λόγος είναι η εθελοντική υποταγή του θύματος στο σύστημα του ερευνητή, όπως για αυτά τα μέτρα που του επιβάλλονται και συνεχίζει να πληρώνει, πέραν ελάχιστων εξαιρέσεων. «Το Eλληνικό πείραμα»: Η πίεση με τον τρόπο που επιβάλλεται από τους φορείς κύρους όπως ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΕΕ (επιστήμονας) αναγκάζει την ελληνική κυβέρνηση (δάσκαλος) με «αμοιβή» τη σωτηρία της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, να φτάσει στο μέγιστο βαθμό ηλεκτροσόκ του ελληνικού λαού (θύμα), υπό το φάσμα των «λαθών» (μη καταβολή φόρων κτλ.) του αλλά και των αναγκαστικών συνθηκών που έχουν επέλθει, λόγω μεγάλου δημόσιου χρέους. Μήπως τελικά η Ελλάδα έχει γίνει ψυχολογικό πειραματόζωο πριν γίνει οικονομικό;

8 8 Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ŒÓ ÁÂÁÔÓfi, ÌÈ ÊˆÓ Î È ÌÈ ÈÛÙÔÚ... Συνειδητοποιείς ότι μεγάλωσες, όταν έχεις δει από κοντά ανθρώπους που για άλλους αποτελούν απλά «ονόματα», απλά, περασμένα πρόσωπα, στην ιστορία του κάθε τομέα, της κάθε Γράφει η ΖΩΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ τέχνης τους, του δικού τους κόσμου. Συνειδητοποιείς ότι μεγάλωσες, όταν μια ξαφνική είδηση για το θάνατο ενός τέτοιου προσώπου είναι ικανή να σε ταράξει, να σε θλίψει, να σε μελαγχολήσει. Όταν ένα όνομα συνοδεύεται από μελωδίες, αβίαστα, φυσικά, όταν λίγοι στίχοι έχουν τη δύναμη να γεννήσουν αναμνήσεις δικές σου, μόνο δικές σου, προσωπικές αναμνήσεις, να αναστήσουν συναισθήματα και βαθιά θαμμένες σκέψεις, συνδέοντας χώρο, χρόνο, λόγια και νότες. Δην Τρίτη το πρωί εισχώρησε και στο δικό μου σπίτι η είδηση πως ο Δημήτρης Μητροπάνος πέθανε. Ακούστηκε απότομα, παράξενα, κάπως σαν αμφισβητήσιμο, ειρωνικό αστείο. Να προλάβω να πω ότι δεν έχω σκοπό να εγκωμιάσω και εγώ από εδώ το μουσικό έργο ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή του τραγουδιστή, μιας και είμαι βέβαιη πως τις μέρες που προηγήθηκαν, όλοι, ή τουλάχιστον όσοι δεν έκαναν κάτι για να το αποτρέψουν, χόρτασαν από σχετικά αφιερώματα, άλλα περισσότερο πλούσια, ή ειλικρινή, άλλα πιο φτωχά ή προσποιητά. Όπως πάντα. Ένα μεγάλο σούσουρο. Και μετά; Σιωπή. Τι να γίνει, αναρωτιέστε. Έτσι κυλούν τέτοια θέματα. Αυτή είναι η φυσιολογική τους ροή. Τραγουδιστές, ηθοποιοί, καλλιτέχνες, άνθρωποι, «μεγάλοι» και «μικρότεροι», θα γεννηθούν, θα ζήσουν, θα δημιουργήσουν ό,τι έχουν να δημιουργήσουν, και θα πεθάνουν. Κυνικό; Λογικό. Τι γίνεται, όμως, όταν μια τέτοια, λογική είδηση, σε «αναγκάζει» να σαστίσεις; Να μιλήσω για εμένα. Ο Δημήτρης Μητροπάνος για εμένα ανήκε στην κατηγορία «τραγουδιστές που ακούν οι γονείς μου». Μαζί με αρκετούς άλλους, συνόδευε τα ταξίδια και τις διαδρομές μας, βγαίνοντας μαγικά από το ραδιόφωνο του αμαξιού μας και επαναλαμβάνοντας ακούραστα, λέξεις πόνου, έρωτα, οργής. Για αρκετό καιρό, πίστευα πως δεν υπήρχε, πως υπήρξε δηλαδή κάποτε, στο παρελθόν, αλλά και για αυτό δεν είμαι σίγουρη, ίσως και να μη με είχε απασχολήσει ποτέ το συγκεκριμένο ερώτημα. Κάποια στιγμή, έμαθα πως όχι μόνο υπήρχε στο παρόν μου, αλλά τραγουδούσε και ενεργά. Παραξενεύτηκα. Η φωνή του με ακολουθούσε μια ολόκληρη ζωή, και αυτός από μόνος του μου φαινόταν τόσος πολύς καιρός για ένα ζωντανό άνθρωπο! Τον είδα από κοντά σε μια από τις συναυλίες που πραγματοποίησε το προηγούμενο καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι πως δεν πήγα στη συναυλία για εκείνον. Δεν ένιωθα την ανάγκη να τον συναντήσω (όσο η απόσταση που διακρίνει τον τραγουδιστή και ένα θεατή του σε μια συναυλία θεωρείται συνάντηση), ωστόσο έτυχε. Άκουσα έτσι τη γνωστή μου από παλιά φωνή, όμως, αν και η χροιά της έμοιαζε πραγματικά οικεία, η εικόνα της μου φάνταζε ξένη, απόμακρη, άγνωστη. Και ήταν άγνωστη. Για εμένα. Λένε πως οι φωνές στο ραδιόφωνο είναι πιο γοητευτικές από τις αντίστοιχες στην τηλεόραση, γιατί μπορείς να τις φανταστείς όπως θέλεις. Υποθέτω πως κάτι τέτοιο ίσχυσε και στην περίπτωσή μου. Μέσα σε έναν κόσμο μαζικό, φουριόζο, γεμάτο μάσκες και προσωπεία, κάποιοι άνθρωποι έχουν την τύχη να μη χρειάζονται την εικόνα για να φανούν. Τύχη; Δουλειά; Σίγουρα δουλειά. Ίσως και τύχη. Πάντως ο Δημήτρης Μητροπάνος ήταν ένας από αυτούς. Με πείραξε που έφυγε Έχω την αίσθηση πως για τους γονείς μου και για όσους άλλους γνώριζαν από την πρώτη στιγμή που τον άκουσαν ότι ήταν ζωντανός, ο χαμός του θα είναι μεγαλύτερο πλήγμα. Παρόλα αυτά, οι δίσκοι του θα συνεχίσουν να υπάρχουν, στα σπίτια που υπήρχαν, η φωνή του θα συνεχίσει να ακούγεται, στα αμάξια που ακουγόταν, οι στίχοι που τραγούδησε θα συνεχίσουν να αγγίζουν, τις καρδιές που άγγιξαν. Αυτό που έχει σημασία στο τέλος της ημέρας, δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά η μυρωδιά που αφήνει στο βάδισμά του Μετά τη λυπηρή είδηση, ένα μεγάλο πλήθος σχολίων ξεχύθηκε, προερχόμενο από κάθε δυνατό μέσο. Αναμενόμενο και ως ένα σημείο τιμητικό. Τιμή, μέχρι να μετατραπεί σε αφορμή για γκρίνια, αρνητικά προκατειλημμένη κριτική, και για μια ακόμη φορά, μιζέρια. Άκουσα τη φράση «όποιος δε δάκρυσε όταν έμαθε πως πέθανε, δεν έχει το δικαίωμα να μιλάει για αυτόν». Κάτι μου λέει πως όσοι δάκρυσαν, είναι όσοι δε μίλησαν. Όπως και να έχει, δε νομίζω πως συμφωνώ. Ο καθένας κουβαλάει μια μοναδική του ιστορία, και πολύ πιθανόν, σε κάποιο σημείο της, η μουσική υπόκρουση να θυμίζει ένα από εκείνα τα τραγούδια Δε φέρνουν όλες όμως οι ιστορίες δάκρυα Συνειδητοποίησα ότι μεγάλωσα, όταν έμαθα πως ο Δημήτρης Μητροπάνος δε ζει πια. Όχι όμως γιατί δε θα τον ακούω από αύριο, (κάτι τέτοιο δύσκολο να συμβεί), αλλά επειδή κατάφερα να φέρω στην επιφάνεια του μυαλού μου πολλές στιγμές υπό τη μουσική του Αυτό, όμως, δεν μοιάζει υποχρεωτικά κακό «Δ ÚÔÛÊ ÁÈÎ ÙË ÂˆÊfiÚÔ ÏÂÍ Ó Ú» Την Πέμπτη 5 Απριλίου 2012 εγκαινιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη η ατομική έκθεση φωτογραφίας της Κλεοπάτρας Χαρίτου με θέμα «Τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας». Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Μαΐου. ι φωτογραφίες της Κλεοπάτρας Χαρίτου αναδεικνύουν την ιστορική και αρχιτεκτονική σπουδαιότητα των Προσφυγικών και την κρυφή από την κοινή θέα ομορφιά τους, υπογραμμίζοντας την πολιτισμική τους αξία. Ο φωτογραφικός φακός αποτυπώνει τα εσωτερικά των διαμερισμάτων, τα κλιμακοστάσια, αλλά και τα σημάδια της καθημερινότητας των ενοίκων τους, όπως αυτά παρέμειναν καταγεγραμμένα από τότε που οι χώροι εγκαταλείφθηκαν μετά την πώλησή τους στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου το Οι εικόνες αυτές είναι ίσως τα τελευταία φωτογραφικά ντοκουμέντα που συνδέονται με τη μνήμη των Μικρασιατών προσφύγων, εικόνες που μιλούν τη γλώσσα της λησμονιάς και κάποιες φορές ξεπερνούν τα σύνορα του θέματος, αγγίζοντας κάθε θεατή. Τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο σύνολό τους απαριθμούν 228 διαμερίσματα. Σχεδιάστηκαν από τους αρχιτέκτονες Κίμωνα Λάσκαρι και Δημήτρη Κυριακό. Χτίστηκαν το 1933, προκειμένου να στεγάσουν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα και το πρώτο δείγμα λαϊκής πολυκατοικίας, ενώ συγκαταλέγονται ανάμεσα στα 113 πιο σημαντικά έργα της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα. Η έκθεση χωρίζεται σε 2 ενότητες: στα κλιμακοστάσια, όπου 50 έγχρωμες φωτογραφίες απεικονίζουν την αρχιτεκτονική των κτηρίων, τα κλιμακοστάσια, και στα διαμερίσματα όπου άλλες 50 έγχρωμες φωτογραφίες απεικονίζουν τα εσωτερικά των σπιτιών, σκιαγραφούν τις μικρές προσωπικές ιστορίες των ενοίκων, μέσα από τα εναπομείναντα αντικείμενα τους. - Ελεύθερη είσοδος: Κάτοχοι κάρτας ανεργίας Νέοι κάτω των 22 ετών Άτομα με ειδικές ανάγκες Ξεναγοί Μέλη του ICOM Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο οδού Πειραιώς, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, ,

9 Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α 9 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ CAMP ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ Έκτακτη επιχορήγηση ευρώ από το Δ. Γαλατσίου για την υλοποίησή του Σε δύο περιόδους, από 18 έως 30 Ιουνίου η πρώτη και από 2 έως 14 Ιουλίου η δεύτερη, θα πραγματοποιηθεί και φέτος το θερινό Camp στο Άλσος Βέικου από τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Γαλατσίου, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση, που ελήφθη κατά πλειοψηφία, του διοικητικού συμβουλίου του. Το κόστος του αναμένεται να φτάσει τις ευρώ, ποσό το οποίο θα καλύψει ο Δήμος Γαλατσίου με έκτακτη επιχορήγησή του προς το Νομικό Πρόσωπο. Μάλιστα, φέτος η συμμετοχή των παιδιών θα είναι δωρεάν με την προϋπόθεση τα παιδιά να είναι μόνιμοι κάτοικοι Γαλατσίου. Το 2012 είναι μια ακόμα δυσκολότερη από οικονομικής πλευράς χρονιά, γεγονός που άφηνε μάλλον ανοιχτό το ενδεχόμενο το Θερινό Camp που εδώ και πέντε χρόνια υλοποιεί ο Αθλητικός Οργανισμός, με μεγάλη ομολογουμένως επιτυχία, να μην λάβει χώρα φέτος. Από τη μια η έγκριση του γνωστού μας Μεσοπρόθεσμου, το οποίο προέβλεπε μείωση των δαπανών των Δήμων και από την άλλη η μη υλοποίηση από την Γ.Γ.Α. του προγράμματος «Μαζικός Αθλητισμός για Όλους», έφεραν το Ν.Π. στη δυσάρεστη θέση να μην προβλέψει στον προϋπολογισμό του το αθλητικό πρόγραμμα του Camp. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού κ. Μανώλης Πρωτονοτάριος κατά την εισήγηση του θέματος, «δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη και να μην ευαισθητοποιηθούμε στα δεκάδες τηλεφωνήματα που λάβαμε από δημότες μας για το αν και φέτος θα πραγματοποιηθεί η διοργάνωση αυτή που τόσο αγαπούν τα παιδιά αλλά και που στηρίζουν οι γονείς καθώς ανακουφίζονται από το βάρος του πώς μπορούν τα παιδιά τους να περάσουν δημιουργικά, σε πνεύμα άθλησης, ένα μέρος των διακοπών τους.» «Το Αθλητικό Πρόγραμμα Camp» συνέχισε ο κ. Πρωτονοτάριος «είναι πολύπλευρο και δίνει την δυνατότητα άθλησης, διασκέδασης, δημιουργικής απασχόλησης, έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, ευαισθητοποίησης σε θέματα υγείας και, πολύ σημαντικό για τη σημερινή εποχή, της σίτησης.» Η υλοποίησή του, όμως, χρήζει της συμβολής Στιγμιότυπο από την τελετή λήξης της περσινής πρώτης περιόδου του Camp. του Δήμου Γαλατσίου, ήτοι της επιχορήγησής του από αυτόν με το ποσό των ευρώ. Το ποσό αυτό δεν βγήκε αυθαίρετα αλλά στηρίχθηκε σε μελέτη που έγινε για το απαιτούμενο υλικό, το προσωπικό και την οργάνωση του Camp. Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες εκμάθησης των αθλημάτων του ποδοσφαίρου, του στίβου, του μπάσκετ, του βόλεϊ, του τένις, της κολύμβησης, των διαφόρων ψυχοκινητικών παιχνιδιών, χρειάζονται οι ειδικές για το κάθε άθλημα μπάλες, ρακέτες, στεφάνια, κορίνες, σωσίβια, σανίδες, εμπόδια στίβου, στρώματα. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Camp εξυπακούεται πως πρέπει να είναι εξειδικευμένο, δηλαδή γυμναστές ΤΕΦΑΑ με ανάλογη ειδικότητα, ιατρικό προσωπικό (γιατρός και νοσηλεύτρια ΤΕΙ), γραμματείς, καθαρίστριες και φύλακες. Ο αριθμός του προσωπικού θα οριστεί ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Θα χρειαστούν τριάντα (30) γυμναστές για τα τμήματα των παιδιών, που ο αριθμός των παιδιών δεν πρέπει να ξεπερνάει τα δεκαπέντε - είκοσι (15-20) παιδιά ανά τμήμα. Η δαπάνη μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ και θα βαρύνει τον υπό αναμόρφωση προϋπολογισμό του Ν.Π. για το 2012 από τους Κ.Α. Ως προς την οργάνωση τώρα, κάθε χρόνο το Camp χωρίζεται σε δύο περιόδους και φιλοξενεί περίπου χίλια (1.000) παιδιά. Η διάρκεια της κάθε περιόδου είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες με ωράριο από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Εκτός από τα αθλήματα και τις λοιπές δραστηριότητες, σε όλα τα παιδιά θα δοθεί ένα καπέλο κι ένα μπλουζάκι, που θα είναι απαραίτητα να τα φορούν για πρακτικούς λόγους (ομοιόμορφη εμφάνιση, προστασία από τον ήλιο κλπ.) και φυσικά θα σιτίζονται με γεύμα που θα αναλάβει εταιρεία catering μετά από διαγωνισμό. Αυτές είναι οι γενικές συνισταμένες του θερινού Camp για το οποίο, όπως δήλωσε ο κ. Πρωτονοτάριος, θα ζητηθεί και η χορηγία αθλητικών οργανισμών και καταστημάτων που εδρεύουν στο Γαλάτσι. Ο «ΠΑΛΜΟΣ» θα σας ενημερώσει εγκαίρως για τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. ΦΥΣΙΚΟΣ καθηγητής, απόφοιτος Πανεπιστημίου Αθηνών, παραδίδει Φυσική, Μαθηματικά σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου , ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ παραδίδονται από καθηγήτρια νέα με αγάπη για τα παιδιά και μεταδοτικότητα. Ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς. τηλ ΧΗΜΙΚΟΣ με μακρόχρονη εμπειρία στη διδασκαλία και μεταδοτικότητα, παραδίδει ιδιαίτερα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά. τηλ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Παντείου Πανεπιστημίου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού ή αναλαμβάνει τη μελέτη τους. Τιμές ιδιαίτερα προσιτές. τηλ

10 10 Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Το τελευταίο ζεϊμπέκικο Η χαρακτηριστικά βαθιά φωνή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού σίγησε για πάντα το πρωί της Τρίτης 17 Απριλίου. Ο Δημήτρης Μητροπάνος, σε ηλικία 64 ετών, έφυγε από κοντά μας μετά από δύσκολη μάχη που έδινε τον τελευταίο καιρό να ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Το πρωί της περασμένης Τρίτης, ο Δήμητρης Μητροπάνος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου νοσηλεύτηκε για λίγες ώρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με πνευμονικό οίδημα - αυτό αναφέρει ως αιτία θανάτου το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν. Ετσι ήσυχα, αθόρυβα και οπωσδήποτε αναπάντεχα «έσβησε»... Ποιός δεν έχει χορέψει ένα από τα βαριά ζεϊμπέκικα που είχε εκείνος τραγουδήσει; Ποιός δεν έχει δακρύσει ακούγοντας ένα από τα τραγούδια του που μιλούσαν κατευθείαν στην καρδιά; Ποιός δεν έχει συντροφεύσει μία (έστω) στιγμή πόνου ή χαράς με ένα από αυτά; Ποιός δεν έχει αναπολήσει, ποιός δεν έχει μετανιώσει αλλά και ποιός δεν έχει τελικά αποφασίσει ακούγοντας εκείνη τη φωνή που έβγαινε από τα σωθικά της ψυχής του Δημήτρη Μητροπάνου; Για εμάς τους νεότερους σε ηλικία, ο Δημήτρης Μητροπάνος ήταν ο σύγχρονος εκπρόσωπος του παλιού ατόφιου λαϊκού τραγουδιού και για τους παλιότερους ο αξιότερος ίσως συνεχιστής του. «Ωραία σαν αμαρτία», «Τί το θες το κουταλάκι», (η αθάνατη!) «Ρόζα», «Αλίμονο», «Καλοκαίρια και χειμώνες», «Πες μου πού πουλάν καρδιές», «Θάλασσες», «Δίδυμα φεγγάρια»... είναι λίγα, πολύ λίγα μόνο από τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, γράφοντας το δικό του ξεχωριστό κεφάλαιο στην ελληνική μουσική ιστορία. Ο Δημήτρης Μητροπάνος γεννήθηκε στην Αγία Mονή, μια συνοικία έξω από τα Τρίκαλα στις 2 Απριλίου του Μεγάλωσε χωρίς τον πατέρα του, τον οποίο γνώρισε στα 29 του χρόνια. Μέχρι τα 16 του νόμιζε πως είχε σκοτωθεί στον ανταρτοπόλεμο, όταν ήρθε ένα γράμμα το οποίο έλεγε πως ζει στην Ρουμανία. Ο πατέρας του καταγόταν από ένα χωριό της Καρδίτσας το Καππά. Από μικρός δούλευε τα καλοκαίρια για να βοηθήσει τα οικονομικά της οικογένειας του. Πρώτα ως σερβιτόρος στην ταβέρνα του θείου του και ύστερα στις κορδέλες κοπής ξύλων. Μετά την τρίτη γυμνασίου, το 1964, μετέβη στην Αθήνα να ζήσει με τον θείο του στην οδό Aχαρνών. Προτού τελειώσει το γυμνάσιο άρχισε να δουλεύει ως τραγουδιστής. Στην ίδια ηλικία, έπειτα από παρότρυνση του Γρηγόρη Μπιθικώτση, τον οποίο γνώρισε σε μία συγκέντρωση της εταιρίας του θείου του, στην οποία τραγούδησε, επισκέφτηκε την «Κολούμπια». Εκεί ο Τάκης Λαμπρόπουλος του γνώρισε τον Γιώργο Ζαμπέτα, δίπλα στον οποίο θα δουλέψει στα «Ξημερώματα». Τον Ζαμπέτα τον μνημονεύει ως μεγάλο του δάσκαλο και δεύτερο πατέρα. Όπως έχει δηλώσει, «ο Ζαμπέτας είναι ο μόνος άνθρωπος στο τραγούδι ο οποίος με βοήθησε χωρίς να περιμένει κάτι. Με όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες μου κάτι πήρα και κάτι έδωσα». Το 1966 ο Μητροπάνος συναντάται, τυχαία, για πρώτη φόρα με τον Μίκη Θεοδωράκη και ερμηνεύει, στη θέση άλλου καλλιτέχνη που τότε ασθενούσε, μέρη από τη «Ρωμιοσύνη» και το «Άξιον Εστί» σε μια σειρά συναυλιών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το 1967, ο Μητροπάνος ηχογραφεί τον πρώτο του 45άρη δίσκο, με το τραγούδι «Θεσσαλονίκη». Είχε προηγηθεί η ηχογράφηση του τραγουδιού «Χαμένη Πασχαλιά», το οποίο όμως λογοκρίθηκε από τη Χούντα και δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Στην πορεία που χάραξε στο δρόμο του λαϊκού έντεχνου, το 1972 υπήρξε ένας σημαντικός σταθμός: ο συνθέτης Δήμος Μούτσης και ο ποιητής - στιχουργός Μάνος Ελευθερίου κυκλοφορούν τον «Άγιο Φεβρουάριο», με ερμηνευτές τον Μητροπάνο και την Πετρή Σαλπέα, σηματοδοτώντας ένα σταθμό στην ελληνική μουσική. Τον Ιούλιο του 1999, ο Μητροπάνος και ο Μούτσης θα ξαναβρεθούν επί σκηνής στο Ηρώδειο με την Δήμητρα Γαλάνη και την σοπράνο Τζούλια Σουγλάκου για δυο μουσικές βραδιές στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών. Οι συναυλίες αυτές ηχογραφούνται ζωντανά και κυκλοφορούν σε διπλό CD δύο μήνες αργότερα. Ακολουθούν «Ο Δρόμος για τα Κύθηρα» του Γιώργου Κατσαρού και «Τα συναξάρια» του Γιώργου Χατζηνάσιου, έργα υψηλής ποιότητας αλλά και μεγάλης απήχησης στην ελληνική κοινωνία. Στη μακρόχρονη πορεία του στο ελληνικό τραγούδι, ο Δημήτρης Μητροπάνος συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους δημιουργούς του λαϊκού αλλά και του έντεχνου τραγουδιού. Γιώργος Ζαμπέτας, Μίκης Θεοδωράκης, Δήμος Μούτσης, Απόστολος Καλδάρας, Τάκης Μουσαφίρης («Εμείς οι δυο» κ.α.), Χρήστος Νικολόπουλος («Πάρε Αποφάσεις» σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου), Γιάννης Σπανός («Ο Μητροπάνος τραγουδάει Σπανό») ήταν οι συνθέτες με τους οποίους συνδέθηκε επαγγελματικά, χτίζοντας μια καριέρα συνυφασμένη με την ελληνική λαϊκή μουσική παράδοση, μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 80. Η συμμετοχή του σε δίσκους των Λάκη Παπαδόπουλου (με το τραγούδι «Για να σ εκδικηθώ») και Νίκου Πορτοκάλογλου («Κλείνω κι έρχομαι») αναδεικνύουν εκείνη την εποχή την ευρεία γκάμα της ερμηνείας του και προαναγγέλλουν μια στροφή στον τρόπο ερμηνείας του, που θα οδηγήσει σε μια σειρά από δίσκους που άλλαξαν σε μεγάλο βαθμό την έννοια του καλού σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού. Οι συνεργασίες με το Μάριο Τόκα και το Φίλιππο Γράψα («Η εθνική μας μοναξιά» και «Παρέα με έναν ήλιο») συνδυάζουν τη λαϊκή υφή και συναίσθημα με την πιο βαθιά έννοια στίχων και τη χρησιμοποίηση λέξεων πιο επιτηδευμένων. Παράλληλα, η απήχηση των τραγουδιών στην κοινωνία και η εμπορική επιτυχία αναδεικνύουν αυτές τις δημιουργίες ως εργαλεία αλλά και συμπτώματα της εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας. Η πολύ σημαντική συνεργασία με τον Θάνο Μικρούτσικο με τον δίσκο «Στου Αιώνα την Παράγκα», σε στίχους Άλκη Αλκαίου, Κώστα Λαχά, Λίνας Νικολακοπούλου και Γιώργου Κακουλίδη, αποτελεί στροφή του ερμηνευτή σε ακόμα πιο «έντεχνες» διαδρομές, διατηρώντας και πάλι την ταυτότητα του λαϊκού. Ο Μητροπάνος συνεχίζει στα ίδια μονοπάτια, με τραγούδια των Μικρούτσικου, Κορακάκη, Μουκίδη, Παπαδημητρίου κ.α. στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του Από τις τελευταίες δουλειές του Θεσσαλού αοιδού, ξεχωρίζει το «Πες μου τ άληθινά σου» σε μουσική Στέφανου Κορκολή και στίχους Ελεάνας Βραχάλη και Νίκου Μωραΐτη, αλλά και η ζωντανή ηχογράφηση «Υπάρχει και το ζεϊμπέκικο», από το πρόγραμμα - ωδή στον εθνικό χορό της Ελλάδας μαζί με τους Θέμη Αδαμαντίδη και Δημήτρη Μπάση, καθώς επίσης και ο δίσκος «Στη Διαπασών», ο οποίος περιέχει 12 λαϊκά τραγούδια και μια μπλουζ μπαλάντα. Από τα τραγούδια του δίσκου ξεχωρίζει το τραγούδι «Η εκδρομή» του Γιάννη Μηλιώκα, το οποίο γράφτηκε για την επιστροφή του ερμηνευτή στη δισκογραφία μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τελευταίες δισκογραφικές δουλειές του Δημήτρη Μητροπάνου ήταν η ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας του στο Ηρώδειο (Σεπτέμβριος 2009), αποτελούμενη από 2 CD με τον τίτλο «Τα τραγούδια της ζωής μου», και ο δίσκος «Εδώ Είμαστε» με τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη σε στίχους του ίδιου, της Λίνας Νικολακοπούλου, του Μάνου Ελευθερίου, του Λάκη Λαζόπουλου και ένα ποίημα του Κωστή Παλαμά. Τα σχόλια και τα λόγια που ακούστηκαν από συναδέλφους του κι όχι μόνο, μετά τον ξαφνικό χαμό του, μαρτυρούν πως το ξεχωριστό ήθος και η εντιμότητά του θα λείψουν, κυρίως σε μια εποχή που πλέον τα συναντάς σπάνια... Δ.Π.

11 Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α 11 Κάποιος να ενδιαφερθεί Η φωτογραφία είναι από τη Λ. Βεΐκου και συγκεκριμένα στο ύψος της πεζογέφυρας εκεί όπου είναι φυτεμένη μια σειρά ελατάκια λέιλαντ. Φιλοδοξία, όταν πρωτοφυτεύθηκαν τα έλατα αυτά, ήταν να μεγαλώσουν και να καλύψουν το άχαρο τσιμέντο της πεζογέφυρας. Να αποτελέσουν ένα πράσινο τείχος που θα αναβαθμίσει αισθητικά την κεντρική λεωφόρο - και κατ επέκταση την πόλη - και να βοηθήσει κι εμάς, τους πρωτευουσιάνους, να «ανοίξει» το μάτι μας από το γκρίζο που αντικρύζουμε γύρω μας. Αυτά στη θεωρία γιατί η πράξη άλλα δείχνει... Τα ελατάκια είναι αφημένα στην τύχη τους. Όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, το αδύναμο έλατο έχει λυγίσει και είναι θέμα χρόνου να πέσει εντελώς και μάλιστα στη λεωφόρο. Πιο κάτω από το δεντράκι αυτό, υπάρχουν δυο τρία ακόμα ξεραμένα. Στο ξερό χώμα που τα φιλοξενεί έχουν αναπτυχθεί παντός είδους ζιζάνια και ξερόχορτα και βρίσκουν κρυψώνα κάθε λογής σκουπίδια. Η έλλειψη πρασίνου στο αστικό περιβάλλον αναδείχθηκε ως το μείζον περιβαλλοντικό ζήτημα τα τελευταία χρόνια. Έγινε αιχμή του δόρατος για δημοτικές παρατάξεις σε προεκλογικές περιόδους (θυμάστε το «ναι στο πράσινο, όχι στο τσιμέντο» της δημοτικής μας αρχής;) και αντικείμενο θριαμβολογίας όταν καταφέρναμε να «πρασινήσουμε μια γωνιά της πόλης». Άντε και την πρασινήσαμε, το θέμα είναι μετά τί γίνεται; Θεωρητικά, το πράσινο θα αναβαθμίσει την αισθητική της πόλης μας. Θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε και θα συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας με τη δημιουργία εκεί ενός μικροκλίματος. Θα αναδείξει τον πρασινισμένο χώρο ως προορισμό αναψυχής, περιπάτου και κοινωνικής συναναστροφής... Να γράψω κι άλλα τέτοια όμορφα θεωρητικά; Πρακτικά, ωστόσο, η εικόνα διαψεύδει τη θεωρία. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις, βέβαια. Αλλά, δυστυχώς, σε αρκετές γωνιές του Γαλατσίου, σε πεζόδρομους, σε πλατειούλες, σε τριγωνάκια, σε παιδικές χαρές, το πράσινο υποφέρει. Ξεραίνεται, καταστρέφεται, κόβεται, παρκάρουν πάνω του... Η δημοτική αρχή οφείλει να νοιαστεί. Και να το κάνει άμεσα, αν θέλει πραγματικά να διατηρήσει τους ελάχιστους χώρους πρασίνου που διαθέτει αυτή η πόλη. Δράσεις για την ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας Από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης των Αναπτυξιακών Συμπράξεων για την υλοποίηση του προγράμματος «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» (Τοπ/ΕΚΟ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» » Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν συνολικά 132 Σχέδια Δράσης, συνολικού προϋπολογισμού ευρώ, από τα οποία αναμένεται να ωφεληθούν πάνω από άνεργοι. Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, τα οποία πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, μέσω της ένταξης και επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος, οι άνεργοι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο των Τοπ/ΕΚΟ χρηματοδοτούνται δράσεις όπως επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση, πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, κτλ. Οι περιοχές και οι τομείς παρέμβασης προσδιορίστηκαν στα Σχέδια Δράσης που υποβλήθηκαν από τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις, στις οποίες συμπράττουν ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η εγγραφή των ωφελουμένων ανέργων στο Μητρώο Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή στον Ειδικό Κατάλογο εκτός Μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και επιπλέον να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες πληθυσμού: - Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα - Άτομα με αναπηρία - Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών - Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας - Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking - Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες - Άτομα με Θρησκευτικές και πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες - Αιτούντες άσυλο - Αποφυλακισθέντες - Πρώην χρήστες ουσιών - Οροθετικοί - Άστεγοι - Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια - Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου Φορέας Διαχείρισης των προγραμμάτων είναι η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΥΚΕΚΟ). Οι πίνακες κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί καθώς και αναλυτικότερες πληροφορίες για τα προγράμματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα

Να εφαρμοστεί η απόφαση της Διεύθυνσης Δασών

Να εφαρμοστεί η απόφαση της Διεύθυνσης Δασών ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 277 ΤΙΜΗ 0,10 Να εφαρμοστεί η απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ζητούν από τη διοίκηση του Δήμου Γαλατσίου σύλλογοι, κάτοικοι και αντιπολίτευση

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρούνται της κατεδάφισης υποδομές του Άλσους Βέικου

Εξαιρούνται της κατεδάφισης υποδομές του Άλσους Βέικου ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 270 ΤΙΜΗ 0,10 ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ: «Σ αυτές τις εκλογές κρίνεται η πορεία της Ελλάδας τις επόμενες δεκαετίες» σελ. 23 Εξαιρούνται της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πικραμμένος πρωθυπουργός

Ο Πικραμμένος πρωθυπουργός ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 275 ΤΙΜΗ 0,10 Ο Πικραμμένος πρωθυπουργός της υπηρεσιακής κυβέρνησης Ο κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας,

Διαβάστε περισσότερα

Δάνειο 130 δισ. ευρώ και «κούρεμα» του χρέους

Δάνειο 130 δισ. ευρώ και «κούρεμα» του χρέους ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 263 ΤΙΜΗ 0,10 Δάνειο 130 δισ. ευρώ και «κούρεμα» του χρέους Μετά από σειρά σκληρών διαπραγματεύσεων και μετά από την ολονύκτια

Διαβάστε περισσότερα

Νέα σκληρά μέτρα ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Νέα σκληρά μέτρα ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 261 ΤΙΜΗ 0,10 Νέα σκληρά μέτρα ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Σκληρά - τα σκληρότερα ίσως, μέχρι στιγμής! - μέτρα στυγνής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 300 ΤΙΜΗ 0,10. σελ. 20. σελ. 5. Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου!

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 300 ΤΙΜΗ 0,10. σελ. 20. σελ. 5. Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου! ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 300 ΤΙΜΗ 0,10 Δημόσια Διαβούλευση για τον προϋπολογισμό του Δήμου Γαλατσίου Πραγματοποιήθηκε η δημόσια διαβούλευση για το Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ενενήντα ανέργους σελ.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ενενήντα ανέργους σελ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 266 ΤΙΜΗ 0,10 Επιδοτούμενο πρόγραμμα για ενενήντα ανέργους σελ. 12 Τρίμηνη απασχόληση, 200 ώρες εργασίας, 1.200 ευρώ σύνολο αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 283 ΤΙΜΗ 0,10. σελ. 3. Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου!

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 283 ΤΙΜΗ 0,10. σελ. 3. Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου! ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 283 ΤΙΜΗ 0,10 Τέλος το αμαξοστάσιο του Δήμου από τον Λόφο Κόκκου Με το Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 282 ΤΙΜΗ 0,10 ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ. Τηλεφωνήστε

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 282 ΤΙΜΗ 0,10 ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ. Τηλεφωνήστε ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 282 ΤΙΜΗ 0,10 Αυτοκτόνησε συνταξιούχος Είναι ο δεύτερος αυτόχειρας σε διάστημα 20 ημερών στο Γαλάτσι σελ. 3 ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ Σε ιδιώτες

Διαβάστε περισσότερα

Τραγικός θάνατος 22χρονου

Τραγικός θάνατος 22χρονου ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 313~ ΤΙΜΗ 0,10 Τραγικός θάνατος 22χρονου από έκρηξη φιάλης υγραερίου σελ. 3 ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ευρεσιτέχνης: Ομόφωνη και η νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή η Ομορφοκκλησιά την Κυριακή του Πάσχα

Ανοιχτή η Ομορφοκκλησιά την Κυριακή του Πάσχα ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 322 ΤΙΜΗ 0,10 Και δεύτερη χειροβομβίδα έριξαν στην οδό Καραϊσκάκησελ. 3 Ανοιχτή η Ομορφοκκλησιά την Κυριακή του Πάσχα σελ. 11 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκίνησαν γονείς και δασκάλους οι μαθητές του 7 ου Δημοτικού σελ. 10 Ποιοί ελεύθεροι επαγγελματίες παίρνουν το επίδομα ανεργίαςσελ.

Συγκίνησαν γονείς και δασκάλους οι μαθητές του 7 ου Δημοτικού σελ. 10 Ποιοί ελεύθεροι επαγγελματίες παίρνουν το επίδομα ανεργίαςσελ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 319 ΤΙΜΗ 0,10 Συγκίνησαν γονείς και δασκάλους οι μαθητές του 7 ου Δημοτικού σελ. 10 Ποιοί ελεύθεροι επαγγελματίες παίρνουν το επίδομα

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα 440.000 παιδιά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας

Στην Ελλάδα 440.000 παιδιά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 295 ΤΙΜΗ 0,10 17 Οκτωβρίου Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας Στην Ελλάδα 440.000 παιδιά ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Κλείνουν οι Δήμοι. της Αττικής 29 & 30 Αυγούστου. Παραμελημένα και βρώμικα παρτέρια. Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου!

Κλείνουν οι Δήμοι. της Αττικής 29 & 30 Αυγούστου. Παραμελημένα και βρώμικα παρτέρια. Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου! ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 287 ΤΙΜΗ 0,10 Κλείνουν οι Δήμοι της Αττικής 29 & 30 Αυγούστου Την Τετάρτη 22 Αυγούστου, στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΑ, οι δήμαρχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 269 ΤΙΜΗ 0,10. σελ. 15. Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου!

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 269 ΤΙΜΗ 0,10. σελ. 15. Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου! ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 269 ΤΙΜΗ 0,10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για γέλια και για κλάματα Εικόνα πλήρους διάλυσης παρουσίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου και μάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ. 251.000 ευρώ ζητά ως αποζημίωση ο κ. Δημήτρης Γκλίνος με αγωγή που κατέθεσε εναντίον μας. Προσοχή, κίνδυνος στη Λ. Βεΐκου!

ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ. 251.000 ευρώ ζητά ως αποζημίωση ο κ. Δημήτρης Γκλίνος με αγωγή που κατέθεσε εναντίον μας. Προσοχή, κίνδυνος στη Λ. Βεΐκου! ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 291 ΤΙΜΗ 0,10 251.000 ευρώ ζητά ως αποζημίωση ο κ. Δημήτρης Γκλίνος με αγωγή που κατέθεσε εναντίον μας σελ. 2 ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 284 ΤΙΜΗ 0,10. Επίθεση από αγνώστους στο στέκι «παίρνω Αμπάριζα» σελ. 8. σελ.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 284 ΤΙΜΗ 0,10. Επίθεση από αγνώστους στο στέκι «παίρνω Αμπάριζα» σελ. 8. σελ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 284 ΤΙΜΗ 0,10 Τρίτωσε το κακό Άλλος ένας συμπολίτης μας, ο τρίτος κατά σειρά σελ. 5 μέσα σε σαράντα ημέρες, έβαλε τέλος στη ζωή του

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος 2015 - Φύλλο 5-1ος χρόνος

Ιούνιος 2015 - Φύλλο 5-1ος χρόνος Με την υποστήριξη των Ιούνιος 2015 - Φύλλο 5-1ος χρόνος Athens Pride 2015: Η Αθήνα πήρε θέση σελ.22 Απλή τρέλα Τη μισή... Νέα Ιωνία διεκδικεί η διαχρονική γραφειοκρατία του ελληνικού Δημοσίου Φιλαδέλφεια/Χαλκηδόνα:

Διαβάστε περισσότερα

Θερινό Αθλητικό Camp ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ. Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου! Τηλεφωνήστε

Θερινό Αθλητικό Camp ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ. Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου! Τηλεφωνήστε ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 323 ΤΙΜΗ 0,10 Θερινό Αθλητικό Camp ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 14 ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ Το έκτο κατά σειρά θερινό Αθλητικό Camp του Πολιτιστικού και Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της

Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟ - ΟΡΑΜΑ ΤΕΥΧΟΣ 65 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Θεσσαλονίκη 100 χρόνια μετά Σ τις 22 Οκτωβρίου 1912 το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης συνεδρίασε έκτακτα και αποφάσισε να προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

για το τέλος ακίνητης περιουσίας

για το τέλος ακίνητης περιουσίας ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 293 ΤΙΜΗ 0,10 Στα δικαστήρια ΕΥΔΑΠ και Δήμος για το τέλος ακίνητης περιουσίας Τελικά θα λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Και ο Δήμος Γαλατσίου στο κίνημα της πατάτας Ξεπερνούν τις 6.000 οι παραγγελίες Θα διατεθούν πάνω από 250 τόνοι

Και ο Δήμος Γαλατσίου στο κίνημα της πατάτας Ξεπερνούν τις 6.000 οι παραγγελίες Θα διατεθούν πάνω από 250 τόνοι ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 265 ΤΙΜΗ 0,10 Και ο Δήμος Γαλατσίου στο κίνημα της πατάτας Ξεπερνούν τις 6.000 οι παραγγελίες Θα διατεθούν πάνω από 250 τόνοι Και ο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινά η αξιολόγηση υπαλλήλων σε υπουργεία, δήμους & ΝΠΔΔ σελ. 4

Ξεκινά η αξιολόγηση υπαλλήλων σε υπουργεία, δήμους & ΝΠΔΔ σελ. 4 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 326 ΤΙΜΗ 0,10 Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τέλεσε λειτουργία στην Ομορφοκκλησιά σελ. 9 Ξεκινά η αξιολόγηση υπαλλήλων σε υπουργεία, δήμους

Διαβάστε περισσότερα

μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις

μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 315 ΤΙΜΗ 0,10 Κατολισθήσεις στην οδό Έβρου μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις σελ. 9 Δωρεάν μελέτη από το ΕΜΠ για την αξιοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ποδηλάτες Γαλατσίου Ραντεβού κάθε Δευτέρα στο Παλιό Τέρμα

Ποδηλάτες Γαλατσίου Ραντεβού κάθε Δευτέρα στο Παλιό Τέρμα ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 316 ΤΙΜΗ 0,10 Αυτοκτόνησε γυναίκα 46 ετών πέφτοντας από τον 4 ο όροφο σελ. 3 Ποδηλάτες Γαλατσίου Ραντεβού κάθε Δευτέρα στο Παλιό Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ένα κλικ. Ταξίδι µε πλοίο:... Αυτά είναι τα δικαιώµατά σας. Τηλεφωνήστε ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΚΚΕ - ΚΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Μ ένα κλικ. Ταξίδι µε πλοίο:... Αυτά είναι τα δικαιώµατά σας. Τηλεφωνήστε ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΚΚΕ - ΚΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 384 ΤΙΜΗ 0,10 Επιδότηση µητέρων για εγγραφή παιδιών σε Παιδικούς Σταθµούς Ξεκίνησε το Πρόγραµµα στο οποίο µπορούν να συµµετέχουν µητέρες

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρούνται της κατεδάφισης

Εξαιρούνται της κατεδάφισης ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 285 ΤΙΜΗ 0,10 Εξαιρούνται της κατεδάφισης οι εγκαταστάσεις στο Άλσος Βέικου Σώζονται, όπως φαίνεται, οι εγκαταστάσεις (αθλητικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίστηκαν τα νέα μέτρα

Ψηφίστηκαν τα νέα μέτρα ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 298 ΤΙΜΗ 0,10 Ψηφίστηκαν τα νέα μέτρα 153 ΝΑΙ, 128 ΟΧΙ, 18 ΠΑΡΩΝ Η Βουλή υπερψήφισε - αν και με απώλειες - τα σκληρότερα ίσως μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου!

Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου! ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 297 ΤΙΜΗ 0,10 Αυτή είναι η επίμαχη επιστολή του γονέα στο 2 ο Δημοτικό Η επιστολή ενός γονέα μαθητή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου

Διαβάστε περισσότερα

Θα μας φάνε τα κουνούπια

Θα μας φάνε τα κουνούπια Μάιος 2011 - Αρ. φύλλου 1 Διανέμεται δωρεάν Δημοτικά τέλη φωτιά έφερε ο Καλλικράτης Αυξήθηκαν δραματικά τα δημοτικά τέλη στο Δήμο Θερμαϊκού. Αιτία, την οποία επικαλέστηκε η διοίκηση, είναι το μεγάλο χρέος

Διαβάστε περισσότερα