ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ"

Transcript

1 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 271 ΤΙΜΗ 0,10 Θα πραγματοποιηθεί και φέτος το Αθλητικό Θερινό Camp στο Άλσος Βέικου σελ. 9 ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ η κεραία της οδού Ξάνθηςσελ. 4 Το τελευταίο ζεϊμπέκικο του Δημήτρη Μητροπάνου σελ. 31 σελ. 10 Τηλεφωνήστε για όποιο μικρό ή μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζει η γειτονιά ή η περιοχή σας Μ ένα κλικ η ζωή της πόλης μπροστά σου! ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε. ΓΚΡΑΒΑΣ

2 2 Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ÂÓ appleú appleâè Ó ıâ Ù Ë Â Î ÈÚ δια χειρός ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Είναι η πρώτη φορά νομίζω που δίνεται η δυνατότητα μέσω νομοθετικής διάταξης να τακτοποιηθούν όλες οι αυθαίρετες εγκαταστάσεις εντός του Άλσους Βέικου. Στο νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό περιλαμβάνονται άρθρα για τις άνευ αδείας εγκαταστάσεις στα άλση και τα πάρκα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Αν και από το Δήμο Γαλατσίου δεν είναι και πολύ αισιόδοξοι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί, επιτέλους, να μπει μια τάξη στο Άλσος Βέικου. Είναι γνωστό ότι τα δύο cafe εντός του Άλσους λειτουργούν άνευ αδείας με την ανοχή της εκάστοτε διοίκησης του Δήμου. Και τούτο γίνεται γιατί τα κτίρια όπου στεγάζονται, όπως και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις εντός του Άλσους, είναι χτισμένα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και συνεπώς δεν μπορεί να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας εκ μέρους του Δήμου. Το σημερινό, όμως, καθεστώς ημιπαρανομίας εγκυμονεί κινδύνους για όλους: για τους ιδιοκτήτες των cafe, τους θαμώνες και τη διοίκηση του Δήμου. Είναι γνωστό πως για να πάρει άδεια λειτουργίας ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να έχει προηγηθεί η άδεια της Υγειονομικής Υπηρεσίας και της Πυροσβεστικής. Και τέτοιες άδειες δεν έχουν εκδοθεί ποτέ ούτε από τη μια ούτε από την άλλη υπηρεσία για το Άλσος. Είναι παράλογο καταστήματα με τέτοια χρήση να λειτουργούν χωρίς σύστημα πυρόσβεσης εγκεκριμένο από την Πυροσβεστική. Γι αυτό ας μπει ένα τέλος σ αυτή την άναρχη κατάσταση. Ο Νόμος, λοιπόν, που ψηφίστηκε πρόσφατα αναφέρει για τα άλση και ταπάρκα στο άρθρο 41: Η παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 998/1979 τροποποιείται ως εξής: 1.α. Υπό την επιφύλαξη των, στο άρθρο 48 παρ. 1 του παρόντος νόμου και στο άρθρο 53 παρ. 1 του ν. 4042/ 2012 προβλεπομένων, δεν επιτρέπεται η μεταβολή του κύριου προορισμού και η αναίρεση της λειτουργίας των εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή πολεοδομικής ζώνης ή εντός οικιστικής περιοχής κειμένων κοινοχρήστων εκτάσεων, οι οποίες καλύπτονται από δασική βλάστηση φυσικώς ή τεχνητώς δημιουργημένη (πάρκα και άλση). Η ως άνω απαγόρευση ισχύει επίσης: α) για τα πάρκα και άλση τα οποία χαρακτηρίζονται από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ως κοινόχρηστοι χώροι χωρίς άλλο ιδιαίτερο χαρακτηρισμό, αλλά έχουν αποκτήσει εν τοις πράγμασι τέτοιο χαρακτήρα (πάρκου ή άλσους) και β) για κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, που περιβάλλονται από τον οικιστικό ιστό χωρίς να έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης, φέρουν δασική βλάστηση, φυσικώς ή τεχνητώς δημιουργηθείσα και λειτουργούν εκ των πραγμάτων ως πάρκα και άλση. 1.β. Στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας υπάγονται και τμήματα πάρκου ή άλσους, τα οποία φέρουν μη δασική βλάστηση συνδέονται όμως οργανικά με το σύνολο του πάρκου ή άλσους υπό την έννοια ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του συνόλου. 1.γ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι προδιαγραφές σύνταξης των μελετών διαχείρισης των πάρκων και αλσών. Οι ως άνω μελέτες εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Της έγκρισης αυτής προηγείται θετική γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού όπου αυτή απαιτείται για λόγους προστασίας των αρχαιοτήτων ή κηρυγμένων μνημείων δυνάμει των διατάξεων του ν. 3028/ δ. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 71 του Δασικού Κώδικα (ν.δ. 86/1969), η οποία προστέθηκε στο άρθρο αυτό με την παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3208/2003, ισχύει αναλόγως και για τα πάρκα και άλση, νοουμένου, αντί του αναφερομένου στην ως άνω διάταξη Υπουργού Γεωργίας, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 1.ε. Υφιστάμενα κτίρια και υποδομές εντός πάρκων και αλσών χωρίς έγκριση εξαιρούνται της κατεδάφισης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της ως άνω διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 71 του Δασικού Κώδικα και της προβλεπομένης στη διάταξη αυτή υπουργικής απόφασης και εφόσον οι οικείοι Ο.Τ.Α. εξασφαλίσουν εντός τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία εγκρίσεις. 1.στ. Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδομές που πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε εκτάσεις των παραγράφων 1 και 1α του παρόντος κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας εξαιρούνται της κατεδάφισης. 1.ζ. Τυχόν πράξεις της διοίκησης που εκδόθηκαν για την προστασία των εκτάσεων των παραγράφων 1ε και 1στ του παρόντος άρθρου ανακαλούνται. 1.η. Αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως δασωτέων ή αναδασωτέων που αφορούν πάρκα και άλση αίρονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας μετά τη δημιουργία ή αναδημιουργία της δασικής βλάστησης. 1θ. Έργα απαραίτητα για τη λειτουργία των περια στικών δασών, πάρκων και αλσών που συντηρούν και εμπλουτίζουν τη βλάστηση, βελτιώνουν την αισθητική του τοπίου, εξασφαλίζουν την άνετη, ασφαλή κίνηση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών και διευκολύνουν τη σωματική άσκηση, την αναψυχή και την πνευματική ανάταση του ανθρώπου δεν συνιστούν μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης των εν λόγω περιαστικών δασών, πάρκων και αλσών. Ο τυχόν αναδασωτέος χαρακτήρας τους δεν εμποδίζει την ανάπτυξη των έργων αυτών. Μπορεί η διαδικασία νομιμοποίησης των εγκαταστάσεων να αποδειχθεί χρονοβόρα αλλά θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Με την ευκαιρία, ας μου πει κάποιος, επειδή έρχεται και καλοκαίρι, μέχρι ποιού σημείου έχουν την άδεια εκ μέρους του Δήμου Γαλατσίου να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα οι καφετέριες εντός του Άλσους; Γιατί από ό,τι θυμάμαι και από το περσινό καλοκαίρι, τα τραπεζοκαθίσματα κόντευαν να φτάσουν μέχρι την Λ. Βεΐκου. ΤΗΛ FAX ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΛΟΣ Ε.Ι.Ε.Τ.Ε.Α. Αλκυόνης 10, Τ.Κ Γαλάτσι site: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 7938 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ: Δικαιούχος Σήματος: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΚΙΤΣΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΟΥ * Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύονται δεν απηχούν απαραίτητα τις απόψεις της εφημερίδας. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΖΩΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ΞΕΝΙΑ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Ιδιώτες ευρώ Δημόσιο, Οργανισμοί Δημοσίου, Δήμοι, Περιφέρεια, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Τράπεζες, Α.Ε ευρώ

3 Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η 3 Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΕΔΕ σημειώνει ότι με έκπληξη παρακολουθούν οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το μπαράζ δημοσιευμάτων των τελευταίων ημερών, που αναφέρονται σε μελέτη που εκπόνησε το ΚΕΠΕ για λογαριασμό του υπουργείου Οικονομικών και σύμφωνα με την οποία προτείνονται νέες περικοπές στα έσοδα των Δήμων για τη διετία ! Η ΚΕΔΕ υπενθυμίζει ότι τα έσοδα των Δήμων για λειτουργικές δαπάνες από το 2009 μέχρι σήμερα, έχουν υποστεί μείωση κατά 50,26% και για επενδύσεις κατά 55,16%. Πέραν των μειώσεων αυτών, συνεχής είναι φέτος η αφαίμαξη των ελάχιστων πλέον πόρων των Δήμων, για την κάλυψη μεταβιβαστικών πληρωμών του 2011, ύψους 190 εκατ. ευρώ περίπου, που σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των Δήμων (προνοιακά επιδόματα, μεταφορές μαθητών, κλπ). Αποτέλεσμα των μειώσεων αυτών είναι η δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Δήμοι, πολλοί εκ των οποίων αδυνατούν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στη μισθοδοσία των υπαλλήλων τους και την κάλυψη των αναγκών των πολιτών. Μετά από τα παραπάνω ερωτάται Εκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ στις 24 Απριλίου από την ΚΕΔΕ το Υπουργείο Οικονομικών, εάν η μελέτη του ΚΕΠΕ έχει λάβει υπόψη της ότι η χώρα θα παρουσίαζε ήδη πρωτογενή πλεονάσματα, εάν εφαρμόζονταν στην Κεντρική Κυβέρνηση και στους υπόλοιπους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, μειώσεις ανάλογες με αυτές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Οι Δήμοι είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν να οδηγηθεί σε χρεοκοπία και σε κατάρρευση ένας από τους λίγους θεσμούς που απέμειναν με οργανωτική και λειτουργική ικανότητα και στους οποίους πρέπει να στηριχθεί η πατρίδα μας για να ανακάμψει από την κρίση.»γι αυτό, οι Δήμοι έχουν ήδη προγραμματίσει κινητοποιήσεις και Γενική Συνέλευση στις 24 Απριλίου». Δ. È ÓÓ ÙÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÊ ÚÂÈ ÙÙÈÎ Τα Γραφεία της Περιφέρειας Αττικής επισκέφτηκε την Τρίτη 17 Απριλίου, ο υπουργός Εσωτερικών, Τάσος Γιαννίτσης, για να συναντηθεί με τον περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρό, προκειμένου να ενημερωθεί σημείο προς σημείο για όλα τα διαδικαστικά θέματα που άπτονται της ομαλής διεξαγωγής των εκλογών της 6ης Μαΐου Ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, καλωσόρισε τον υπουργό και τον ενημέρωσε εκτενώς για τον προγραμματισμό ενόψει των εκλογών της Περιφέρειας Αττικής, της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας, με τις 8 Περιφερειακές Ενότητες, τους 66 Δήμους και τα περισσότερα από εκλογικά τμήματα, τονίζοντας: «Είναι η πρώτη φορά που υπουργός Εσωτερικών επισκέπτεται την Περιφέρεια Αττικής, κάτι που αποτελεί μια αισιόδοξη προοπτική ότι κάποτε η απόσταση μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης θα μικρύνει. Η Περιφέρεια Αττικής είναι υπεύθυνη για την άρτια προετοιμασία και την ομαλή διενέργεια των εκλογών στο Νομό Αττικής. Η πείρα μας σε προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες από τη Νομαρχία Αθηνών θα αποδειχθεί πολύτιμος αρωγός.»η Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και τους Δήμους της Αττικής, θα μεριμνήσει τόσο για την έγκαιρη προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας όσο και για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την εξυπηρέτηση των δικαστικών αντιπροσώπων και των πολιτών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ενημέρωση των πολιτών, ώστε να μάθουν έγκαιρα πού ψηφίζουν αλλά και στη μετακίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες που θα θελήσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.»με όλο το προσωπικό καταρτισμένο και έτοιμο, με αξιοποίηση της τεχνολογίας, με συνέπεια και ταχύτητα, τηρώντας πάντα το πλαίσιο της νομιμότητας, είμαι βέβαιος ότι η εκλογική διαδικασία και αυτή τη φορά θα διεξαχθεί και θα ολοκληρωθεί επιτυχώς». Από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών, Τάσος Γιαννίτσης, ζήτησε πλήρη ετοιμότητα της Περιφέρειας και στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για τα θέματα της εκλογικής διαδικασίας και δήλωσε: «Είμαι βέβαιος ότι για άλλη μια φορά το Υπουργείο Εσωτερικών και η Περιφέρεια Αττικής, όπως γινόταν και παλαιότερα με τη Νομαρχία Αθηνών, θα συνεργαστούν με τρόπο αποτελεσματικό, ο οποίος θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη και επιτυχή διεξαγωγή των εκλογών».

4 4 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Ξανά σε λειτουργία η κεραία κινητής τηλεφωνίας της οδού Ξάνθης Επανέρχεται στο προσκήνιο η κεραία κινητής τηλεφωνίας στην οδό Ξάνθης 28, δίπλα από το εκκλησάκι του Αγίου Σάββα, καθώς μετά την «αποκαθήλωσή» της τον περασμένο Μάιο, φαίνεται πως επαναλειτουργεί, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλουν στο Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του 16ου και πρώην 17ου Δημοτικού Σχολείου. Τότε, το Μάιο του 2011 αγανακτισμένοι γονείς μαθητών που φοιτούν στα προαναφερόμενα σχολεία αλλά κάτοικοι της περιοχής, νεχίζουν να βομβαρδίζουν με ακτινοβολία τα μικρά παιδιά μας και τους κατοίκους γενικότερα της περιοχής. Το τραγελαφικό δε είναι ότι ενώ δικαιωθήκαμε σε όλα τα έγγραφα από όλες τις υπηρεσίες, έχουμε κατ εξακολούθηση μηνυθεί από τους καταπατητές της δημόσιας έκτασης κ.κ. Γκλίνους κι αντί να απολογούνται αυτοί στους εισαγγελείς, τους πταισματοδίκες και τα αστυνομικά τμήματα, απολογούνται οι γονείς μέλη των Δ.Σ. του 16ου Δημοτικού Σχολείου.»Δυστυχώς, η διοίκηση του Δήμου, παρά τις προεκλογικές της υποσχέσεις δια στόματος Δημάρχου ότι θα κατεβάσει με τα χέρια του τον διακόπτη που ηλεκτροδοτεί τις κεραίες, παρά τις δεσμεύσεις ότι θα επιταχύνουν και θα υλοποιήσουν όλες τις αποφάσεις που αποσπάσαμε από αρμόδιες υπηρεσίες, αγκιστρώνονται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και δεν έρχονται σε ρήξη με τα συμφέροντα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας.»αυτή η πολιτική, που θυσιάζει την υγεία του κοινωνικού συνόλου, στο βωμό του κέρδους των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, είναι η πολιτική της κεντρικής εξουσίας, η οποία με τις τροποποιήσεις των νόμων 3431/2006 και 2801/2000 με αυτόν του νόμου 4053/2012, αλλάζει η διαδικασία χορήγησης της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας και δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να έχουν σε λειτουργία παράνομες κεραίες για χρονικό διάστημα 24 μηνών και την ευχέρεια να συμπληρώνουν τον ελλιπή φάκελό τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αυτής.»όλοι αυτοί που εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό προκειμένου να σταθούν στην εξουσία, δεν μας οδηγούν μόνο στη φτώχεια και την εξαθλίωση, δεν τσακίζουν μόνο το δικαιώμά μας στην εργασία, στην παιδεία, στην υγεία αλλά δεν διστάζουν να μας οδηγήσουν και στο θάνατο, βομβαρδίζοντάς μας με ακτινοβολία προκειμένου να μη θιχτούν τα οικονομικά συμφέροντα πολυεθνικών εταιρειών.»οι κεραίες φυτρώνουν σαν μανιτάρια σε όλη σε συνεργασία με το Κίνημα Πολιτών Γαλατσίου κατά των κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε οικιστικό ιστό, κατόρθωσαν να ρίξουν το μεταλλικό ιστό στον οποίο ήταν τοποθετημένη η κεραία, έχοντας, βέβαια, στα χέρια τους έγγραφα που αποδείκνυαν πως αυτή ήταν εγκατεστημένη χωρίς να έχει τις απαιτούμενες άδειες από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομιών) και την Πολεοδομία και χωρίς την έγκριση ηλεκτροδότησης της κεραίας από τη ΔΕΗ. Παρόντες στην αποξήλωση ήταν και δημοτικοί σύμβουλοι του Γαλατσίου, ως επί το πλείστον της αντιπολίτευσης. Τώρα, σχεδόν ένα χρόνο μετά, οι Σύλλογοι Γονέων του 16ου Δημοτικού Σχολείου επανέρχονται με μια σκληρή ανακοίνωση - η οποία αποτελεί και απόφαση της Γενικής Συνέλευσής τους - υποστηρίζοντας πως «παρά το γεγονός ότι το δίκαιο του αιτήματός μας αναγνωρίστηκε και προφορικά κι εγγράφως από όλες τις υπηρεσίες, και παρότι τελικά υπάρχει από τον Οκτώβριο του 2011 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών (αρ. πρωτ. 2033/ ) για κατεδάφιση - απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών και εγκαταστάσεων σε έκταση δημοσίου δάσους αναδασωτέου, αντί εμπράκτως να αποδοθεί δικαιοσύνη, σε νέα μέτρηση της ΕΕΤΤ βρέθηκαν στον ίδιο χώρο να ακτινοβολούν τα παιδιά μας και τους κατοίκους, όχι μόνο η κεραία της Vodafone αλλά και μια επιπλέον κεραία της Cosmote.» Και η ανακοίνωση συνεχίζει ως εξής: «Παρά την κινητοποίηση που κάναμε πέρυσι το Μάιο, όπου με τη συμβολή των γονέων και κατοίκων της περιοχής επετεύχθη η διακοπή της λειτουργίας της εγκατεστημένης κεραίας, οι εκπρόσωποι των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας μαζί με κάποιους ασυνείδητους δημότες, οι οποίοι έχουν το θράσος να καταπατούν και να ενοικιάζουν δασική έκταση στις εταιρίες αυτές προκειμένου να πάρουν το ανάλογο οικονομικό αντίτιμο, εγκατέστησαν τις κεραίες κι αδιαφορώντας πληρως για τις καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος τους, συ- την πόλη, χωρίς καμία διάκριση για το αν δίπλα λειτουργούν σχολειά ή όχι (στο 16ο και 8ο νηπιαγωγείο, στα δημοτικά σχολεία και το νηπιαγωγείο της Ελ. Βενιζέλου, στην Ηροδότου κλπ.). Οι γονείς και οι κάτοικοι και πολύ περισσότερο η Δημοτική Αρχή, έχουμε υποχρέωση να υπερασπιστούμε τη ζωή μας, τη ζωή των παιδιών μας.»οι Σύλλογοί μας καλούν το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή κατά των κεραιών του Δήμου να πρωτοστατήσει στην άμεση απεγκατάσταση των κεραιών του θανάτου. Καλούμε την αρμόδια Εισαγγελέα Αθηνών να ερευνήσει και να καταλογίσει ευθύνες όπου υπάρχουν. Καμία ολιγωρία, καμία απάθεια με τις ζωές μας, την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών μας και των κατοίκων.» ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η υπ αριθμ. 2033/ απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών είναι ευθύς εξ αρχής σαφής ορίζοντας ως θέμα της την «Κατεδάφιση και απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών και εγκαταστάσεων σε έκταση δημοσίου δάσους αναδασωτέου». Συγκεκριμένα, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (σ.σ. όπου υπόκειται η Διεύθυνση Δασών Αθηνών) κ. Ηλίας Λιακόπου-

5 Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α 5 λος λέει πως «αποφασίζουμε:»να κατεδαφιστούν - απομακρυνθούν οι αυθαίρετες κατασκευές και τα πάσης φύσεως υλικά ήτοι: η περίφραξη της έκτασης βόρεια και δυτικά με σιδηροπασσάλους και συρματόπλεγμα συνολικού μήκους 44,40 μ. και ύψους 1,00 μ., κλίμακα από τσιμέντο μήκους 19,40 μ. και πλάτους 1,70 μ., σιδερένια κλίμακα μήκους12,50 μ. και πλάτους 1,70 μ., τσιμεντένια πλατφόρμα - βεράντα διαστάσεων 8,30μ.Χ10,00μ. και τσιμεντένια βάση διαστάσεων 2,00μ.Χ2,00μ. με τοποθετημένης επί αυτής ανεμογεννήτριας με βάση ιδίων διαστάσεων και ύψους 4,50 μ.»η απομάκρυνση των παραπάνω αυθαιρέτων θα γίνει με την τεχνική υποστήριξη που διατίθεται και από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 2880/2001 και με την συνδρομή και καθ υπόδειξη της ανωτέρω Δ/νσης και της κατά τόπο δασικής υπηρεσίας. (Δασονομείο - Δασοφυλακείο)»Να συνταχθεί Πρωτόκολλο απομάκρυνσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 114 του Ν. 1892/1990 από την ανωτέρω Διεύθυνση.»Οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας και ο οικείος Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται οι αυθαίρετες εγκαταστάσεις και προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την εφαρμογή των οριζόμενων στη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 114 Ν.1892/1990.» ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αφιέρωμα στον Θόδωρο Αγγελόπουλο Η ζωή είναι εικόνα, είναι τέχνη, η ανάσα κυλάει μέσα απ αυτή. Και μεις οι υπόλοιποι, οι «λίγοι», αναμένουμε την λύτρωση! Το ταξίδι μακρινό, η Ιθάκη μια για όλους. Μπορεί νά ναι «Ο θίασος», μπορεί το «Ταξίδι στα Κύθηρα», μπορεί «Το λιβάδι που δακρύζει» Μιλάμε για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, την Κυριακή 22 Απριλίου, ώρα 20:00 στον κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο «παίρνω Αμπάριζα». Προβολή ταινίας: «Το λιβάδι που δακρύζει». Παρουσιάζουν: Κορίνα Κεχρολόγου και Ιφιγένεια Καλατζή. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Παρέχονται οργανωμένες σημειώσεις. Τιμές ιδιαίτερα προσιτές , ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗ- ΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ. ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙ- ΔΙΑ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ LOWER. τηλ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑ- ΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται από τελειόφοιτη της Φιλοσοφικής Σχολής με εμπειρία στο χώρο. Ειδικές τιμές για πολύτεκνους ΑΓΓΛΙΚΩΝ καθηγήτρια με διδακτική εμπειρία σε όλα τα επίπεδα και υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα διπλώματα, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά και ενήλικες. τηλ

6 6 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Νέα υπηρεσία δωρεάν υποστήριξης εμπορικών επιχειρήσεων από την ΕΣΕΕ Μια νέα υπηρεσία δωρεάν παροχής εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης προς όσες μικρές και πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη, εγκαινίασε η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ). Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η καθοδήγηση των εμπόρων σε δράσεις ρεαλιστικές, γρήγορα εφαρμόσιμες και άμεσου αποτελέσματος, που θα προσφέρουν στις επιχειρήσεις μια σημαντική ανάσα στα πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. «Υ πηρεσίες Υποστήριξης Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων» λέγεται το πρόγραμμα, το οποίο βρίσκει ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση από πλευράς εμπόρων - και πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς, άλλωστε, λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες απόλυτης κρίσης όπως αυτές που διανύει η χώρα μας τώρα. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι επισκέπτονται σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες τις έδρες των επιχειρήσεων που δηλώνουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, αναγνωρίζουν σε συνεργασία με τον επιχειρηματία τις προβληματικές καταστάσεις και προτείνουν αποδοτικές λύσεις, υπό την καθοδήγηση ενός επιτελείου εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από ειδικούς σε όλα τα επιμέρους θέματα που απασχολούν τον Έλληνα έμπορο (ρευστότητα, ρύθμιση οφειλών, θέματα οργάνωσης και διοίκησης, φορολογία, ασφαλιστικά θέματα κ.λπ.). Συγκεκριμένα οι εμπειρογνώμονες που συνεργάζονται στο πρόγραμμα είναι οι: Δημήτρης Μπούρλος, ειδικός σε ασφαλιστικά θέματα, Αντώνης Μέγγουλης, για εξειδικευμένα νομικά ζητήματα, Αντώνης Μουζάκης και Δημήτρης Λέντζας, ειδικοί σε θέματα φορολογίας, Νίκος Τριτάρης, ειδικός σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης, Δημήτρης Καρράς, ειδικός σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας, και Ειρήνη Βλαχάκη, ειδική σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που απέμειναν στην ελληνική αγορά, εξακολουθούν να λειτουργούν σε ένα δυσμενές και ασυνεπές περιβάλλον. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η ΕΣΕΕ, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σταμάτησαν τη λειτουργία τους το 2011 σε σύγκριση με το 2010, οδηγώντας στην απώλεια θέσεων εργασίας. Όσο συνεχίζεται η σημερινή κατάσταση, οι αριθμοί δυστυχώς θα επιδεινώνονται καθώς οι εκτιμήσεις της ΕΣΕΕ δείχνουν ότι άλλες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις βρίσκονται πολύ κοντά στο οριστικό τους κλείσιμο εντός του τρέχοντος έτους. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι μόνο στο εμπόριο την περασμένη χρονιά χάθηκαν θέσεις εργασίας, με τις απολύσεις να εμφανίζουν αύξηση κατά 55%. Η ΕΣΕΕ πιστεύει ότι η μόνη προοπτική εξόδου από την κρίση δεν μπορεί να είναι άλλη από την στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας των Mικρών και Mεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες με εύκολο και άμεσο τρόπο θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της εσωτερικής αγοράς και στην ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η απασχόληση στις ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 85% του εργατικού δυναμικού, δηλαδή πολύ παραπάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε. τη στιγμή που οι μεγάλες επιχειρήσεις δημιουργούν μόλις το 14% των θέσεων απασχόλησης στην Ελλάδα, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 33%. Το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ Στόχος είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσον το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων. Ήδη, από το σχεδιασμό του έργου έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να υλοποιηθεί μια τόσο μεγάλης έκτασης πρωτοβουλία με το μικρότερο δυνατό κόστος, με το μεγαλύτερο ανταποδοτικό όφελος για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν και με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων. Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την ολοκλήρωσή του στα τέλη του Οι υπηρεσίες, όμως, αυτές της ΕΣΕΕ θα συνεχίσουν να παρέχονται στις εμπορικές επιχειρήσεις και μετά τη λήξη του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι επιχειρηματίες στο site της Ε.Σ.Ε.Ε.

7 Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ 7 ΕΛΛΗΝΕΣ: Τα πειραματόζωα της Ευρώπης Γράφει ο ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΚΑΤΣΑΚΟΣ, Δημοσιογράφος Δεν χωρά πλέον καμιά αμφισβήτηση ότι η Ελλάδα έχει καταστεί ένα οικονομικό πείραμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Καθώς κανείς από τους ευρωπαϊκούς εταίρους δεν έχει αντιμετωπίσει μία παρόμοια κατάσταση τις τελευταίες δεκαετίες, δεν μπορεί να δώσει και μια ξεκάθαρη λύση για το μέλλον της Ελλάδας. Πίσω όμως από το μνημόνιο, τη χρεοκοπία και το κούρεμα του χρέους, υπάρχουν άνθρωποι και συγκεκριμένα ένας λαός που βρέθηκε ξαφνικά να επωμίζεται όλες τις... «αναγκαίες» διαρθρωτικές αλλαγές που συμβαίνουν στην χώρα, επιβαλλόμενες από τις πολιτικές «αυθεντίες» της Ευρώπης και της Ελλάδας. Ο Ελληνικός λαός «αναγκάζεται» να υπακούσει... ή τον αναγκάζουν μέσω ενός οργανωμένου ψυχολογικού πειράματος; Πριν αναφερθώ στο πασίγνωστο πείραμα του Stanley Milgram για την υπακοή, αξίζει να ειπωθεί ότι η λέξη «υπακοή» αναφέρεται σε αλλαγή κάτω από άμεση πίεση. Η πίεση αυτή μπορεί να ασκείται με τιμωρία ή αμοιβή. Μπορεί να απορρέει από το κύρος αυτού που την ασκεί ή από τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζει το άτομο. Επηρεασμένος από τις φρικαλεότητες της ναζιστικής εποχής και τη συστηματική εξόντωση εκατομμυρίων ανθρώπων στους θαλάμους αερίων, ο Milgram, γράφει για την υπακοή: «H υπακοή είναι ένας ψυχολογικός μηχανισμός που συνδέει την ατομική πράξη με την πολιτική σκοπιμότητα. Είναι η συνδετική δύναμη που δεσμεύει τους ανθρώπους σε συστήματα εξουσίας. Τα γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας δείχνουν ότι για πολλούς ανθρώπους η υπακοή είναι μία βαθιά ριζωμένη μορφή συμπεριφοράς, ένα δυνατό ένστικτο που υπερβαίνει την ηθική αγωγή του ατόμου, τα αισθήματα συμπάθειας και γενικά την ηθική του συμπεριφορά». Ο Milgram σχεδίασε το πείραμα για να δει πόσο θα υπάκουε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων στις πιέσεις ενός επιστήμονα. Σαράντα άτομα δείγμα, τυπικοί Αμερικάνοι ετών, δέχθηκαν να συμμετάσχουν στο πείραμα. Ο ρόλος τους ήταν ρόλος «δασκάλου» που τιμωρεί τον μαθητευόμενο, κάνοντάς του ηλεκτροσόκ όταν εκείνος έκανε λάθη. Το κάθε επιπλέον λάθος συνοδευόταν από την αύξηση της έντασης του ηλεκτροσόκ που γινόταν στο μαθητή. Αυτό που αναζητούσε ο Milgram ήταν σε ποια ένταση του μου) και ακολούθησαν τις οδηγίες ενός προσώπου κύρους που δεν είχε ειδική εξουσία να επιβάλλει τις διαταγές του. Ακόμα και αν δεν υπάκουαν στο πρόσωπο αυτό, δεν θα έχαναν τα χρήματά τους ούτε θα ακολουθούσε τιμωρία. Οι αντιδράσεις τους έδειχναν ότι χαρακτηρίζονταν από άγχος και απογοήτευση κατά τη διάρκεια του πειράματος. Όμως η πλειονότητα συνέχισε το πείραμα μέχρι τέλους. Η υπακοή μπορεί να διαπαιδαγωγεί και να οδηγήσει σε φιλανθρωπικές πράξεις ή μπορεί να οδηγήσει και σε καταστροφικές ενέργειες. Υψηλή υπακοή παρουσιάζεται όταν απαντώνται συγκεκριμένοι παράγοντες. Ας τολμήσουμε να κάνουμε μία σύν- παράδειγμα το «βάζω πλάτη» ως σύνθημα υπακοής του ελληνικού λαού για να πετύχει το σχέδιο σωτηρίας, καθώς μέχρι τώρα δεν έχει παρουσιαστεί κάποια συστηματική και οργανωμένη διαμαρτυρία. Ο επιστήμονας διαβεβαίωνε ότι τα ηλεκτροσόκ που υπέστησαν τα αντικείμενα είναι επώδυνα αλλά όχι μοιραία, όπως ακριβώς γίνεται με τα μέτρα που συνεχώς ανακοινώνονται. Επώδυνα αλλά αναγκαία για να ορθοποδήσει η Ελληνική οικονομία. Μέχρι το τελευταίο επίπεδο του ηλεκτροσόκ, το θύμα δεχόταν να απαντά, ερμηνευμένο ως θέληση του να συμμετάσχει. Κάτι παρόμοιο γίνεται και με την πλειονότητα του ελληνικού λαού, που δέχεται όλα ηλεκτροσόκ θα έπαυε να υπακούει ο «δάσκαλος» στις πιέσεις του επιστήμονα να συνεχίσει. Από τα 40 άτομα του δείγματος, τα 14 δεν υπάκουσαν στο πείραμα και σταμάτησαν νωρίς. Τα υπόλοιπα 26 υπάκουσαν και έφτασαν στο δυνατότερο ηλεκτροσόκ. Πολλά από τα υπάκουα άτομα αναστέναζαν με ανακούφιση όταν ο επιστήμονας τους σταμάτησε, άλλα ζάρωναν τα φρύδια τους, κάποια κουνούσαν το κεφάλι τους λυπημένα και μερικά παρέμεναν ήρεμα σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Το πείραμα έδωσε το πρωτοφανές εύρημα της απόλυτης δύναμης της υπακοής. Τα 26 άτομα εγκατέλειψαν την ηθική τους συμπεριφορά (της μη βλάβης δηλαδή άλλου ατό- δεση των παραμέτρων του πειράματος του Milgram, με την ελληνική πραγματικότητα: Το κύρος του επιστήμονα που «πιέζει» για υπακοή. Ειδικότερα αν έχει το κύρος ενός μεγάλου οικονομικού οργανισμού, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επίσης, αν το πείραμα έχει σχεδιαστεί για έναν πολύ σοβαρό λόγο, όπως η σωτηρία της Ελλάδας από το υπέρογκο δημόσιο χρέος και η επαναφορά της στις αγορές. Τότε η υπακοή έχει υψηλά αποτελέσματα. Ένας ακόμα λόγος είναι η εθελοντική υποταγή του θύματος στο σύστημα του ερευνητή, όπως για αυτά τα μέτρα που του επιβάλλονται και συνεχίζει να πληρώνει, πέραν ελάχιστων εξαιρέσεων. «Το Eλληνικό πείραμα»: Η πίεση με τον τρόπο που επιβάλλεται από τους φορείς κύρους όπως ΔΝΤ, ΕΚΤ, ΕΕ (επιστήμονας) αναγκάζει την ελληνική κυβέρνηση (δάσκαλος) με «αμοιβή» τη σωτηρία της Ελλάδας και του ελληνικού λαού, να φτάσει στο μέγιστο βαθμό ηλεκτροσόκ του ελληνικού λαού (θύμα), υπό το φάσμα των «λαθών» (μη καταβολή φόρων κτλ.) του αλλά και των αναγκαστικών συνθηκών που έχουν επέλθει, λόγω μεγάλου δημόσιου χρέους. Μήπως τελικά η Ελλάδα έχει γίνει ψυχολογικό πειραματόζωο πριν γίνει οικονομικό;

8 8 Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ŒÓ ÁÂÁÔÓfi, ÌÈ ÊˆÓ Î È ÌÈ ÈÛÙÔÚ... Συνειδητοποιείς ότι μεγάλωσες, όταν έχεις δει από κοντά ανθρώπους που για άλλους αποτελούν απλά «ονόματα», απλά, περασμένα πρόσωπα, στην ιστορία του κάθε τομέα, της κάθε Γράφει η ΖΩΗ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ τέχνης τους, του δικού τους κόσμου. Συνειδητοποιείς ότι μεγάλωσες, όταν μια ξαφνική είδηση για το θάνατο ενός τέτοιου προσώπου είναι ικανή να σε ταράξει, να σε θλίψει, να σε μελαγχολήσει. Όταν ένα όνομα συνοδεύεται από μελωδίες, αβίαστα, φυσικά, όταν λίγοι στίχοι έχουν τη δύναμη να γεννήσουν αναμνήσεις δικές σου, μόνο δικές σου, προσωπικές αναμνήσεις, να αναστήσουν συναισθήματα και βαθιά θαμμένες σκέψεις, συνδέοντας χώρο, χρόνο, λόγια και νότες. Δην Τρίτη το πρωί εισχώρησε και στο δικό μου σπίτι η είδηση πως ο Δημήτρης Μητροπάνος πέθανε. Ακούστηκε απότομα, παράξενα, κάπως σαν αμφισβητήσιμο, ειρωνικό αστείο. Να προλάβω να πω ότι δεν έχω σκοπό να εγκωμιάσω και εγώ από εδώ το μουσικό έργο ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή του τραγουδιστή, μιας και είμαι βέβαιη πως τις μέρες που προηγήθηκαν, όλοι, ή τουλάχιστον όσοι δεν έκαναν κάτι για να το αποτρέψουν, χόρτασαν από σχετικά αφιερώματα, άλλα περισσότερο πλούσια, ή ειλικρινή, άλλα πιο φτωχά ή προσποιητά. Όπως πάντα. Ένα μεγάλο σούσουρο. Και μετά; Σιωπή. Τι να γίνει, αναρωτιέστε. Έτσι κυλούν τέτοια θέματα. Αυτή είναι η φυσιολογική τους ροή. Τραγουδιστές, ηθοποιοί, καλλιτέχνες, άνθρωποι, «μεγάλοι» και «μικρότεροι», θα γεννηθούν, θα ζήσουν, θα δημιουργήσουν ό,τι έχουν να δημιουργήσουν, και θα πεθάνουν. Κυνικό; Λογικό. Τι γίνεται, όμως, όταν μια τέτοια, λογική είδηση, σε «αναγκάζει» να σαστίσεις; Να μιλήσω για εμένα. Ο Δημήτρης Μητροπάνος για εμένα ανήκε στην κατηγορία «τραγουδιστές που ακούν οι γονείς μου». Μαζί με αρκετούς άλλους, συνόδευε τα ταξίδια και τις διαδρομές μας, βγαίνοντας μαγικά από το ραδιόφωνο του αμαξιού μας και επαναλαμβάνοντας ακούραστα, λέξεις πόνου, έρωτα, οργής. Για αρκετό καιρό, πίστευα πως δεν υπήρχε, πως υπήρξε δηλαδή κάποτε, στο παρελθόν, αλλά και για αυτό δεν είμαι σίγουρη, ίσως και να μη με είχε απασχολήσει ποτέ το συγκεκριμένο ερώτημα. Κάποια στιγμή, έμαθα πως όχι μόνο υπήρχε στο παρόν μου, αλλά τραγουδούσε και ενεργά. Παραξενεύτηκα. Η φωνή του με ακολουθούσε μια ολόκληρη ζωή, και αυτός από μόνος του μου φαινόταν τόσος πολύς καιρός για ένα ζωντανό άνθρωπο! Τον είδα από κοντά σε μια από τις συναυλίες που πραγματοποίησε το προηγούμενο καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι πως δεν πήγα στη συναυλία για εκείνον. Δεν ένιωθα την ανάγκη να τον συναντήσω (όσο η απόσταση που διακρίνει τον τραγουδιστή και ένα θεατή του σε μια συναυλία θεωρείται συνάντηση), ωστόσο έτυχε. Άκουσα έτσι τη γνωστή μου από παλιά φωνή, όμως, αν και η χροιά της έμοιαζε πραγματικά οικεία, η εικόνα της μου φάνταζε ξένη, απόμακρη, άγνωστη. Και ήταν άγνωστη. Για εμένα. Λένε πως οι φωνές στο ραδιόφωνο είναι πιο γοητευτικές από τις αντίστοιχες στην τηλεόραση, γιατί μπορείς να τις φανταστείς όπως θέλεις. Υποθέτω πως κάτι τέτοιο ίσχυσε και στην περίπτωσή μου. Μέσα σε έναν κόσμο μαζικό, φουριόζο, γεμάτο μάσκες και προσωπεία, κάποιοι άνθρωποι έχουν την τύχη να μη χρειάζονται την εικόνα για να φανούν. Τύχη; Δουλειά; Σίγουρα δουλειά. Ίσως και τύχη. Πάντως ο Δημήτρης Μητροπάνος ήταν ένας από αυτούς. Με πείραξε που έφυγε Έχω την αίσθηση πως για τους γονείς μου και για όσους άλλους γνώριζαν από την πρώτη στιγμή που τον άκουσαν ότι ήταν ζωντανός, ο χαμός του θα είναι μεγαλύτερο πλήγμα. Παρόλα αυτά, οι δίσκοι του θα συνεχίσουν να υπάρχουν, στα σπίτια που υπήρχαν, η φωνή του θα συνεχίσει να ακούγεται, στα αμάξια που ακουγόταν, οι στίχοι που τραγούδησε θα συνεχίσουν να αγγίζουν, τις καρδιές που άγγιξαν. Αυτό που έχει σημασία στο τέλος της ημέρας, δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά η μυρωδιά που αφήνει στο βάδισμά του Μετά τη λυπηρή είδηση, ένα μεγάλο πλήθος σχολίων ξεχύθηκε, προερχόμενο από κάθε δυνατό μέσο. Αναμενόμενο και ως ένα σημείο τιμητικό. Τιμή, μέχρι να μετατραπεί σε αφορμή για γκρίνια, αρνητικά προκατειλημμένη κριτική, και για μια ακόμη φορά, μιζέρια. Άκουσα τη φράση «όποιος δε δάκρυσε όταν έμαθε πως πέθανε, δεν έχει το δικαίωμα να μιλάει για αυτόν». Κάτι μου λέει πως όσοι δάκρυσαν, είναι όσοι δε μίλησαν. Όπως και να έχει, δε νομίζω πως συμφωνώ. Ο καθένας κουβαλάει μια μοναδική του ιστορία, και πολύ πιθανόν, σε κάποιο σημείο της, η μουσική υπόκρουση να θυμίζει ένα από εκείνα τα τραγούδια Δε φέρνουν όλες όμως οι ιστορίες δάκρυα Συνειδητοποίησα ότι μεγάλωσα, όταν έμαθα πως ο Δημήτρης Μητροπάνος δε ζει πια. Όχι όμως γιατί δε θα τον ακούω από αύριο, (κάτι τέτοιο δύσκολο να συμβεί), αλλά επειδή κατάφερα να φέρω στην επιφάνεια του μυαλού μου πολλές στιγμές υπό τη μουσική του Αυτό, όμως, δεν μοιάζει υποχρεωτικά κακό «Δ ÚÔÛÊ ÁÈÎ ÙË ÂˆÊfiÚÔ ÏÂÍ Ó Ú» Την Πέμπτη 5 Απριλίου 2012 εγκαινιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη η ατομική έκθεση φωτογραφίας της Κλεοπάτρας Χαρίτου με θέμα «Τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας». Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Μαΐου. ι φωτογραφίες της Κλεοπάτρας Χαρίτου αναδεικνύουν την ιστορική και αρχιτεκτονική σπουδαιότητα των Προσφυγικών και την κρυφή από την κοινή θέα ομορφιά τους, υπογραμμίζοντας την πολιτισμική τους αξία. Ο φωτογραφικός φακός αποτυπώνει τα εσωτερικά των διαμερισμάτων, τα κλιμακοστάσια, αλλά και τα σημάδια της καθημερινότητας των ενοίκων τους, όπως αυτά παρέμειναν καταγεγραμμένα από τότε που οι χώροι εγκαταλείφθηκαν μετά την πώλησή τους στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου το Οι εικόνες αυτές είναι ίσως τα τελευταία φωτογραφικά ντοκουμέντα που συνδέονται με τη μνήμη των Μικρασιατών προσφύγων, εικόνες που μιλούν τη γλώσσα της λησμονιάς και κάποιες φορές ξεπερνούν τα σύνορα του θέματος, αγγίζοντας κάθε θεατή. Τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο σύνολό τους απαριθμούν 228 διαμερίσματα. Σχεδιάστηκαν από τους αρχιτέκτονες Κίμωνα Λάσκαρι και Δημήτρη Κυριακό. Χτίστηκαν το 1933, προκειμένου να στεγάσουν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα Μοντέρνας Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα και το πρώτο δείγμα λαϊκής πολυκατοικίας, ενώ συγκαταλέγονται ανάμεσα στα 113 πιο σημαντικά έργα της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα. Η έκθεση χωρίζεται σε 2 ενότητες: στα κλιμακοστάσια, όπου 50 έγχρωμες φωτογραφίες απεικονίζουν την αρχιτεκτονική των κτηρίων, τα κλιμακοστάσια, και στα διαμερίσματα όπου άλλες 50 έγχρωμες φωτογραφίες απεικονίζουν τα εσωτερικά των σπιτιών, σκιαγραφούν τις μικρές προσωπικές ιστορίες των ενοίκων, μέσα από τα εναπομείναντα αντικείμενα τους. - Ελεύθερη είσοδος: Κάτοχοι κάρτας ανεργίας Νέοι κάτω των 22 ετών Άτομα με ειδικές ανάγκες Ξεναγοί Μέλη του ICOM Φίλοι του Μουσείου Μπενάκη Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο οδού Πειραιώς, Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου, ,

9 Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α 9 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΘΕΡΙΝΟ CAMP ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΒΕΪΚΟΥ Έκτακτη επιχορήγηση ευρώ από το Δ. Γαλατσίου για την υλοποίησή του Σε δύο περιόδους, από 18 έως 30 Ιουνίου η πρώτη και από 2 έως 14 Ιουλίου η δεύτερη, θα πραγματοποιηθεί και φέτος το θερινό Camp στο Άλσος Βέικου από τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Γαλατσίου, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση, που ελήφθη κατά πλειοψηφία, του διοικητικού συμβουλίου του. Το κόστος του αναμένεται να φτάσει τις ευρώ, ποσό το οποίο θα καλύψει ο Δήμος Γαλατσίου με έκτακτη επιχορήγησή του προς το Νομικό Πρόσωπο. Μάλιστα, φέτος η συμμετοχή των παιδιών θα είναι δωρεάν με την προϋπόθεση τα παιδιά να είναι μόνιμοι κάτοικοι Γαλατσίου. Το 2012 είναι μια ακόμα δυσκολότερη από οικονομικής πλευράς χρονιά, γεγονός που άφηνε μάλλον ανοιχτό το ενδεχόμενο το Θερινό Camp που εδώ και πέντε χρόνια υλοποιεί ο Αθλητικός Οργανισμός, με μεγάλη ομολογουμένως επιτυχία, να μην λάβει χώρα φέτος. Από τη μια η έγκριση του γνωστού μας Μεσοπρόθεσμου, το οποίο προέβλεπε μείωση των δαπανών των Δήμων και από την άλλη η μη υλοποίηση από την Γ.Γ.Α. του προγράμματος «Μαζικός Αθλητισμός για Όλους», έφεραν το Ν.Π. στη δυσάρεστη θέση να μην προβλέψει στον προϋπολογισμό του το αθλητικό πρόγραμμα του Camp. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού κ. Μανώλης Πρωτονοτάριος κατά την εισήγηση του θέματος, «δεν μπορούμε να μην λάβουμε υπόψη και να μην ευαισθητοποιηθούμε στα δεκάδες τηλεφωνήματα που λάβαμε από δημότες μας για το αν και φέτος θα πραγματοποιηθεί η διοργάνωση αυτή που τόσο αγαπούν τα παιδιά αλλά και που στηρίζουν οι γονείς καθώς ανακουφίζονται από το βάρος του πώς μπορούν τα παιδιά τους να περάσουν δημιουργικά, σε πνεύμα άθλησης, ένα μέρος των διακοπών τους.» «Το Αθλητικό Πρόγραμμα Camp» συνέχισε ο κ. Πρωτονοτάριος «είναι πολύπλευρο και δίνει την δυνατότητα άθλησης, διασκέδασης, δημιουργικής απασχόλησης, έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, ευαισθητοποίησης σε θέματα υγείας και, πολύ σημαντικό για τη σημερινή εποχή, της σίτησης.» Η υλοποίησή του, όμως, χρήζει της συμβολής Στιγμιότυπο από την τελετή λήξης της περσινής πρώτης περιόδου του Camp. του Δήμου Γαλατσίου, ήτοι της επιχορήγησής του από αυτόν με το ποσό των ευρώ. Το ποσό αυτό δεν βγήκε αυθαίρετα αλλά στηρίχθηκε σε μελέτη που έγινε για το απαιτούμενο υλικό, το προσωπικό και την οργάνωση του Camp. Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες εκμάθησης των αθλημάτων του ποδοσφαίρου, του στίβου, του μπάσκετ, του βόλεϊ, του τένις, της κολύμβησης, των διαφόρων ψυχοκινητικών παιχνιδιών, χρειάζονται οι ειδικές για το κάθε άθλημα μπάλες, ρακέτες, στεφάνια, κορίνες, σωσίβια, σανίδες, εμπόδια στίβου, στρώματα. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Camp εξυπακούεται πως πρέπει να είναι εξειδικευμένο, δηλαδή γυμναστές ΤΕΦΑΑ με ανάλογη ειδικότητα, ιατρικό προσωπικό (γιατρός και νοσηλεύτρια ΤΕΙ), γραμματείς, καθαρίστριες και φύλακες. Ο αριθμός του προσωπικού θα οριστεί ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Θα χρειαστούν τριάντα (30) γυμναστές για τα τμήματα των παιδιών, που ο αριθμός των παιδιών δεν πρέπει να ξεπερνάει τα δεκαπέντε - είκοσι (15-20) παιδιά ανά τμήμα. Η δαπάνη μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ και θα βαρύνει τον υπό αναμόρφωση προϋπολογισμό του Ν.Π. για το 2012 από τους Κ.Α. Ως προς την οργάνωση τώρα, κάθε χρόνο το Camp χωρίζεται σε δύο περιόδους και φιλοξενεί περίπου χίλια (1.000) παιδιά. Η διάρκεια της κάθε περιόδου είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες με ωράριο από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Εκτός από τα αθλήματα και τις λοιπές δραστηριότητες, σε όλα τα παιδιά θα δοθεί ένα καπέλο κι ένα μπλουζάκι, που θα είναι απαραίτητα να τα φορούν για πρακτικούς λόγους (ομοιόμορφη εμφάνιση, προστασία από τον ήλιο κλπ.) και φυσικά θα σιτίζονται με γεύμα που θα αναλάβει εταιρεία catering μετά από διαγωνισμό. Αυτές είναι οι γενικές συνισταμένες του θερινού Camp για το οποίο, όπως δήλωσε ο κ. Πρωτονοτάριος, θα ζητηθεί και η χορηγία αθλητικών οργανισμών και καταστημάτων που εδρεύουν στο Γαλάτσι. Ο «ΠΑΛΜΟΣ» θα σας ενημερώσει εγκαίρως για τις ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. ΦΥΣΙΚΟΣ καθηγητής, απόφοιτος Πανεπιστημίου Αθηνών, παραδίδει Φυσική, Μαθηματικά σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου , ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ παραδίδονται από καθηγήτρια νέα με αγάπη για τα παιδιά και μεταδοτικότητα. Ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς. τηλ ΧΗΜΙΚΟΣ με μακρόχρονη εμπειρία στη διδασκαλία και μεταδοτικότητα, παραδίδει ιδιαίτερα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά. τηλ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Παντείου Πανεπιστημίου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού ή αναλαμβάνει τη μελέτη τους. Τιμές ιδιαίτερα προσιτές. τηλ

10 10 Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Το τελευταίο ζεϊμπέκικο Η χαρακτηριστικά βαθιά φωνή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού σίγησε για πάντα το πρωί της Τρίτης 17 Απριλίου. Ο Δημήτρης Μητροπάνος, σε ηλικία 64 ετών, έφυγε από κοντά μας μετά από δύσκολη μάχη που έδινε τον τελευταίο καιρό να ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Το πρωί της περασμένης Τρίτης, ο Δήμητρης Μητροπάνος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου νοσηλεύτηκε για λίγες ώρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με πνευμονικό οίδημα - αυτό αναφέρει ως αιτία θανάτου το επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν. Ετσι ήσυχα, αθόρυβα και οπωσδήποτε αναπάντεχα «έσβησε»... Ποιός δεν έχει χορέψει ένα από τα βαριά ζεϊμπέκικα που είχε εκείνος τραγουδήσει; Ποιός δεν έχει δακρύσει ακούγοντας ένα από τα τραγούδια του που μιλούσαν κατευθείαν στην καρδιά; Ποιός δεν έχει συντροφεύσει μία (έστω) στιγμή πόνου ή χαράς με ένα από αυτά; Ποιός δεν έχει αναπολήσει, ποιός δεν έχει μετανιώσει αλλά και ποιός δεν έχει τελικά αποφασίσει ακούγοντας εκείνη τη φωνή που έβγαινε από τα σωθικά της ψυχής του Δημήτρη Μητροπάνου; Για εμάς τους νεότερους σε ηλικία, ο Δημήτρης Μητροπάνος ήταν ο σύγχρονος εκπρόσωπος του παλιού ατόφιου λαϊκού τραγουδιού και για τους παλιότερους ο αξιότερος ίσως συνεχιστής του. «Ωραία σαν αμαρτία», «Τί το θες το κουταλάκι», (η αθάνατη!) «Ρόζα», «Αλίμονο», «Καλοκαίρια και χειμώνες», «Πες μου πού πουλάν καρδιές», «Θάλασσες», «Δίδυμα φεγγάρια»... είναι λίγα, πολύ λίγα μόνο από τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, γράφοντας το δικό του ξεχωριστό κεφάλαιο στην ελληνική μουσική ιστορία. Ο Δημήτρης Μητροπάνος γεννήθηκε στην Αγία Mονή, μια συνοικία έξω από τα Τρίκαλα στις 2 Απριλίου του Μεγάλωσε χωρίς τον πατέρα του, τον οποίο γνώρισε στα 29 του χρόνια. Μέχρι τα 16 του νόμιζε πως είχε σκοτωθεί στον ανταρτοπόλεμο, όταν ήρθε ένα γράμμα το οποίο έλεγε πως ζει στην Ρουμανία. Ο πατέρας του καταγόταν από ένα χωριό της Καρδίτσας το Καππά. Από μικρός δούλευε τα καλοκαίρια για να βοηθήσει τα οικονομικά της οικογένειας του. Πρώτα ως σερβιτόρος στην ταβέρνα του θείου του και ύστερα στις κορδέλες κοπής ξύλων. Μετά την τρίτη γυμνασίου, το 1964, μετέβη στην Αθήνα να ζήσει με τον θείο του στην οδό Aχαρνών. Προτού τελειώσει το γυμνάσιο άρχισε να δουλεύει ως τραγουδιστής. Στην ίδια ηλικία, έπειτα από παρότρυνση του Γρηγόρη Μπιθικώτση, τον οποίο γνώρισε σε μία συγκέντρωση της εταιρίας του θείου του, στην οποία τραγούδησε, επισκέφτηκε την «Κολούμπια». Εκεί ο Τάκης Λαμπρόπουλος του γνώρισε τον Γιώργο Ζαμπέτα, δίπλα στον οποίο θα δουλέψει στα «Ξημερώματα». Τον Ζαμπέτα τον μνημονεύει ως μεγάλο του δάσκαλο και δεύτερο πατέρα. Όπως έχει δηλώσει, «ο Ζαμπέτας είναι ο μόνος άνθρωπος στο τραγούδι ο οποίος με βοήθησε χωρίς να περιμένει κάτι. Με όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες μου κάτι πήρα και κάτι έδωσα». Το 1966 ο Μητροπάνος συναντάται, τυχαία, για πρώτη φόρα με τον Μίκη Θεοδωράκη και ερμηνεύει, στη θέση άλλου καλλιτέχνη που τότε ασθενούσε, μέρη από τη «Ρωμιοσύνη» και το «Άξιον Εστί» σε μια σειρά συναυλιών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το 1967, ο Μητροπάνος ηχογραφεί τον πρώτο του 45άρη δίσκο, με το τραγούδι «Θεσσαλονίκη». Είχε προηγηθεί η ηχογράφηση του τραγουδιού «Χαμένη Πασχαλιά», το οποίο όμως λογοκρίθηκε από τη Χούντα και δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Στην πορεία που χάραξε στο δρόμο του λαϊκού έντεχνου, το 1972 υπήρξε ένας σημαντικός σταθμός: ο συνθέτης Δήμος Μούτσης και ο ποιητής - στιχουργός Μάνος Ελευθερίου κυκλοφορούν τον «Άγιο Φεβρουάριο», με ερμηνευτές τον Μητροπάνο και την Πετρή Σαλπέα, σηματοδοτώντας ένα σταθμό στην ελληνική μουσική. Τον Ιούλιο του 1999, ο Μητροπάνος και ο Μούτσης θα ξαναβρεθούν επί σκηνής στο Ηρώδειο με την Δήμητρα Γαλάνη και την σοπράνο Τζούλια Σουγλάκου για δυο μουσικές βραδιές στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αθηνών. Οι συναυλίες αυτές ηχογραφούνται ζωντανά και κυκλοφορούν σε διπλό CD δύο μήνες αργότερα. Ακολουθούν «Ο Δρόμος για τα Κύθηρα» του Γιώργου Κατσαρού και «Τα συναξάρια» του Γιώργου Χατζηνάσιου, έργα υψηλής ποιότητας αλλά και μεγάλης απήχησης στην ελληνική κοινωνία. Στη μακρόχρονη πορεία του στο ελληνικό τραγούδι, ο Δημήτρης Μητροπάνος συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους δημιουργούς του λαϊκού αλλά και του έντεχνου τραγουδιού. Γιώργος Ζαμπέτας, Μίκης Θεοδωράκης, Δήμος Μούτσης, Απόστολος Καλδάρας, Τάκης Μουσαφίρης («Εμείς οι δυο» κ.α.), Χρήστος Νικολόπουλος («Πάρε Αποφάσεις» σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου), Γιάννης Σπανός («Ο Μητροπάνος τραγουδάει Σπανό») ήταν οι συνθέτες με τους οποίους συνδέθηκε επαγγελματικά, χτίζοντας μια καριέρα συνυφασμένη με την ελληνική λαϊκή μουσική παράδοση, μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 80. Η συμμετοχή του σε δίσκους των Λάκη Παπαδόπουλου (με το τραγούδι «Για να σ εκδικηθώ») και Νίκου Πορτοκάλογλου («Κλείνω κι έρχομαι») αναδεικνύουν εκείνη την εποχή την ευρεία γκάμα της ερμηνείας του και προαναγγέλλουν μια στροφή στον τρόπο ερμηνείας του, που θα οδηγήσει σε μια σειρά από δίσκους που άλλαξαν σε μεγάλο βαθμό την έννοια του καλού σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού. Οι συνεργασίες με το Μάριο Τόκα και το Φίλιππο Γράψα («Η εθνική μας μοναξιά» και «Παρέα με έναν ήλιο») συνδυάζουν τη λαϊκή υφή και συναίσθημα με την πιο βαθιά έννοια στίχων και τη χρησιμοποίηση λέξεων πιο επιτηδευμένων. Παράλληλα, η απήχηση των τραγουδιών στην κοινωνία και η εμπορική επιτυχία αναδεικνύουν αυτές τις δημιουργίες ως εργαλεία αλλά και συμπτώματα της εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας. Η πολύ σημαντική συνεργασία με τον Θάνο Μικρούτσικο με τον δίσκο «Στου Αιώνα την Παράγκα», σε στίχους Άλκη Αλκαίου, Κώστα Λαχά, Λίνας Νικολακοπούλου και Γιώργου Κακουλίδη, αποτελεί στροφή του ερμηνευτή σε ακόμα πιο «έντεχνες» διαδρομές, διατηρώντας και πάλι την ταυτότητα του λαϊκού. Ο Μητροπάνος συνεχίζει στα ίδια μονοπάτια, με τραγούδια των Μικρούτσικου, Κορακάκη, Μουκίδη, Παπαδημητρίου κ.α. στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του Από τις τελευταίες δουλειές του Θεσσαλού αοιδού, ξεχωρίζει το «Πες μου τ άληθινά σου» σε μουσική Στέφανου Κορκολή και στίχους Ελεάνας Βραχάλη και Νίκου Μωραΐτη, αλλά και η ζωντανή ηχογράφηση «Υπάρχει και το ζεϊμπέκικο», από το πρόγραμμα - ωδή στον εθνικό χορό της Ελλάδας μαζί με τους Θέμη Αδαμαντίδη και Δημήτρη Μπάση, καθώς επίσης και ο δίσκος «Στη Διαπασών», ο οποίος περιέχει 12 λαϊκά τραγούδια και μια μπλουζ μπαλάντα. Από τα τραγούδια του δίσκου ξεχωρίζει το τραγούδι «Η εκδρομή» του Γιάννη Μηλιώκα, το οποίο γράφτηκε για την επιστροφή του ερμηνευτή στη δισκογραφία μετά από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τελευταίες δισκογραφικές δουλειές του Δημήτρη Μητροπάνου ήταν η ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας του στο Ηρώδειο (Σεπτέμβριος 2009), αποτελούμενη από 2 CD με τον τίτλο «Τα τραγούδια της ζωής μου», και ο δίσκος «Εδώ Είμαστε» με τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη σε στίχους του ίδιου, της Λίνας Νικολακοπούλου, του Μάνου Ελευθερίου, του Λάκη Λαζόπουλου και ένα ποίημα του Κωστή Παλαμά. Τα σχόλια και τα λόγια που ακούστηκαν από συναδέλφους του κι όχι μόνο, μετά τον ξαφνικό χαμό του, μαρτυρούν πως το ξεχωριστό ήθος και η εντιμότητά του θα λείψουν, κυρίως σε μια εποχή που πλέον τα συναντάς σπάνια... Δ.Π.

11 Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α 11 Κάποιος να ενδιαφερθεί Η φωτογραφία είναι από τη Λ. Βεΐκου και συγκεκριμένα στο ύψος της πεζογέφυρας εκεί όπου είναι φυτεμένη μια σειρά ελατάκια λέιλαντ. Φιλοδοξία, όταν πρωτοφυτεύθηκαν τα έλατα αυτά, ήταν να μεγαλώσουν και να καλύψουν το άχαρο τσιμέντο της πεζογέφυρας. Να αποτελέσουν ένα πράσινο τείχος που θα αναβαθμίσει αισθητικά την κεντρική λεωφόρο - και κατ επέκταση την πόλη - και να βοηθήσει κι εμάς, τους πρωτευουσιάνους, να «ανοίξει» το μάτι μας από το γκρίζο που αντικρύζουμε γύρω μας. Αυτά στη θεωρία γιατί η πράξη άλλα δείχνει... Τα ελατάκια είναι αφημένα στην τύχη τους. Όπως βλέπετε και στη φωτογραφία, το αδύναμο έλατο έχει λυγίσει και είναι θέμα χρόνου να πέσει εντελώς και μάλιστα στη λεωφόρο. Πιο κάτω από το δεντράκι αυτό, υπάρχουν δυο τρία ακόμα ξεραμένα. Στο ξερό χώμα που τα φιλοξενεί έχουν αναπτυχθεί παντός είδους ζιζάνια και ξερόχορτα και βρίσκουν κρυψώνα κάθε λογής σκουπίδια. Η έλλειψη πρασίνου στο αστικό περιβάλλον αναδείχθηκε ως το μείζον περιβαλλοντικό ζήτημα τα τελευταία χρόνια. Έγινε αιχμή του δόρατος για δημοτικές παρατάξεις σε προεκλογικές περιόδους (θυμάστε το «ναι στο πράσινο, όχι στο τσιμέντο» της δημοτικής μας αρχής;) και αντικείμενο θριαμβολογίας όταν καταφέρναμε να «πρασινήσουμε μια γωνιά της πόλης». Άντε και την πρασινήσαμε, το θέμα είναι μετά τί γίνεται; Θεωρητικά, το πράσινο θα αναβαθμίσει την αισθητική της πόλης μας. Θα βελτιώσει την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε και θα συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας με τη δημιουργία εκεί ενός μικροκλίματος. Θα αναδείξει τον πρασινισμένο χώρο ως προορισμό αναψυχής, περιπάτου και κοινωνικής συναναστροφής... Να γράψω κι άλλα τέτοια όμορφα θεωρητικά; Πρακτικά, ωστόσο, η εικόνα διαψεύδει τη θεωρία. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις, βέβαια. Αλλά, δυστυχώς, σε αρκετές γωνιές του Γαλατσίου, σε πεζόδρομους, σε πλατειούλες, σε τριγωνάκια, σε παιδικές χαρές, το πράσινο υποφέρει. Ξεραίνεται, καταστρέφεται, κόβεται, παρκάρουν πάνω του... Η δημοτική αρχή οφείλει να νοιαστεί. Και να το κάνει άμεσα, αν θέλει πραγματικά να διατηρήσει τους ελάχιστους χώρους πρασίνου που διαθέτει αυτή η πόλη. Δράσεις για την ένταξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας Από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης των Αναπτυξιακών Συμπράξεων για την υλοποίηση του προγράμματος «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» (Τοπ/ΕΚΟ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» » Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν συνολικά 132 Σχέδια Δράσης, συνολικού προϋπολογισμού ευρώ, από τα οποία αναμένεται να ωφεληθούν πάνω από άνεργοι. Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, τα οποία πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, μέσω της ένταξης και επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος, οι άνεργοι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο των Τοπ/ΕΚΟ χρηματοδοτούνται δράσεις όπως επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση, πρακτική άσκηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, κτλ. Οι περιοχές και οι τομείς παρέμβασης προσδιορίστηκαν στα Σχέδια Δράσης που υποβλήθηκαν από τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις, στις οποίες συμπράττουν ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η εγγραφή των ωφελουμένων ανέργων στο Μητρώο Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή στον Ειδικό Κατάλογο εκτός Μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και επιπλέον να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες πληθυσμού: - Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα - Άτομα με αναπηρία - Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών - Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας - Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking - Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες - Άτομα με Θρησκευτικές και πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες - Αιτούντες άσυλο - Αποφυλακισθέντες - Πρώην χρήστες ουσιών - Οροθετικοί - Άστεγοι - Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια - Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου Φορέας Διαχείρισης των προγραμμάτων είναι η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΥΚΕΚΟ). Οι πίνακες κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί καθώς και αναλυτικότερες πληροφορίες για τα προγράμματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα

12 12 Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Αυτό το Πάσχα συνέβη κάτι το εκπληκτικό - αν και από πολλούς αναμενόμενο, αλλά όχι και από τους άμεσα υπεύθυνους. Αναφέρομαι για την μεγάλη έλλειψη «αμνοεριφίων». Οι εισαγωγείς, οι έμποροι, τα σούπερ μάρκετ και τα χασάπικα ξέμειναν από αρνιά από την Μ. Παρασκευή. Οι περισσότεροι δούλευαν με παραγγελίες και να φανταστείτε ότι ακόμη και η κεντρική αγορά είχε ξεμείνει από το πρωί. Βέβαια, οι κερδοσκόποι έδρασαν και πάλι και ανέβασαν την τιμή στα 13 ευρώ το κιλό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να περάσει πάρα πολύ κόσμος με χοιρινές μπριζόλες... Δεν υπολόγισαν ότι φέτος, όπως είναι φυσικό λόγω των οικονομικών προβλημάτων, το 60% των Αθηναίων δεν πήγε στα χωριά του. οινότοπα πράγματα λέω αλλά, δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι κοινότοπη και συγχρόνως πολύ σκληρή. Μετά την υπογραφή και του δεύτερου μνημονίου και την εφαρμογή του λεγόμενου PSI, η μόνη αισθητή αλλαγή που έγινε στην ελληνική κοινωνία είναι η προκήρυξη εκλογών. Όλα στη δημόσια διοίκηση δουλεύουν αργά, πολύ αργά, γιατί όχι μόνο δεν φοβούνται το πολιτικό κόστος, αλλά δεν υπάρχουν τα άτομα που θα τραβήξουν μπροστά και θα πάρουν σωστές και γρήγορες αποφάσεις. Έχουν παραδοθεί και έχουν δώσει γη και ύδωρ στην τρόικα και περιμένουν μόνο από αυτούς να μας βγάλουν από το τέλμα. Η τρόικα ήδη άρχισε την υπαγόρευση και άλλων μέτρων όπως π.χ. να μειωθούν κι άλλο οι μισθοί και να παρθούν ακόμη περισσότερο άλλα επαχθή οικονομικά μέτρα. Οι άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου απ ό,τι φαίνεται άρχισαν να τα καταφέρνουν. Τα λεγόμενα spreads της Ισπανίας π.χ. έπεσαν σημαντικά. Οι άνθρωποι είναι σοβαροί και κάνουν αυτό που πρέπει με συνείδηση χωρίς φόβο πολιτικού κόστους. Η χώρα μας από την άλλη πλευρά έχει 15 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει! Αυτό οφείλεται στην ανικανότητα, όχι μόνο της κεντρικής διοίκησης, αλλά και της εκλεγμένης περιφερειακής. Πολύπλοκες διαδικασίες, αδιαφάνειες και κανόνες που αντί να διευκολύνουν την κατάσταση, την κάνουν εντελώς απαγορευτική. Έρχεται ο Μπαρόζο και μας υποδεικνύει να κάνουμε με τα λεφτά αυτά δίκτυα μεταφοράς, επενδύσεις στον τουρισμό κ.τ.λ. λες και δεν είναι αυτό αυτονόητο. Θα σας πω μόνο ότι τα δίκτυα μεταφοράς θα έπρεπε - και οικονομικά θα μπορούσαν - να έχουν γίνει με τα λεφτά του πρώτου και δεύτερου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Δυστυχώς όμως, τα άτομα που διοικούσαν τότε είδαν τα πράγματα από την μικροκομματική σκοπιά και σπατάλησαν τα λεφτά σε διάφορα μικροέργα για ικανοποίηση πολιτικών συμφερόντων και φιλοδοξιών. Μέσα σε αυτόν τον χορό εκατομμυρίων έγιναν και μεγάλες μάσες, όπως αυτή του Τσοχατζόπουλου και πολλών άλλων και από τα δύο κόμματα εξουσίας. Είμαι βέβαιος ότι ο Τσοχατζόπουλος θα αθωωθεί μετά τις εκλογές. Η υπόθεση εξελίχτηκε έτσι ώστε να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να ανακτήσει λίγη από την χαμένη αξιοπιστία του. Μη σας φανεί παράξενο αν προφυλακισθεί και κανένα στέλεχος της κυβέρνησης Καραμανλή για να έχουμε ισοπαλία. Αυτός ο προεκλογικός αγώνας θα είναι ο πιο σύντομος της ιστορίας ŒÓ Û ÓÙÔÌÔ appleúôâîïôáèîfi ÁÒÓ Γράφει ο Λαμπεταίος ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ της μεταπολεμικής Ελλάδας. Ίσως αυτό είναι καλό γιατί εκ των πραγμάτων θα ξοδευτούν λιγότερα χρήματα. Η χρηματοδότηση των κομμάτων συνεχίστηκε όμως και μας εγκαλούν από το Ευρωκοινοβούλιο ότι ενώ ο ελληνικός λαός χειμάζεται από την φτώχεια, από την άλλη πλευρά μοιράζονται λεφτά στους χώρους της διαφθοράς, εννοώντας τα εντός Βουλής πολιτικά κόμματα. Επί τέλους αυτή η ιστορία θα πρέπει να σταματήσει. Είναι άνιση και αντιδημοκρατική γιατί ένας νέος πολιτικός σχηματισμός έχει μεγάλο μειονέκτημα για να μπει στην Βουλή. Αυτή η Βουλή όμως, όπως φαίνεται από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, θα είναι «πολύ πολυκομματική». Ακόμη θα εκφράζεται και η άκρα δεξιά, η Χρυσή Αυγή. Όπως είχα γράψει και σε άλλο άρθρο μου, η πολιτική και οικονομική κρίση στρέφει τα στρώματα των νεόπτωχων προς τα ακροδεξιά. Αυτό έχει δείξει η ιστορία. Είμαι περίεργος να δω αν θα γίνουν φέτος υπαίθριες προεκλογικές ομιλίες υποψηφίων ή και κεντρικές συγκεντρώσεις των πολιτικών κομμάτων στην Πλατεία Συντάγματος ή στο Πεδίο του Άρεως. Πολύ αμφιβάλλω. Πρέπει να έχει κάποιος πολύ θάρρος για να βγει να μιλήσει σε ανοιχτό, ακόμη και σε κλειστό χώρο. Τι θα βγει να πει ο Παπακωνσταντίνου; Ότι έκανε λάθη; Αυτό το άτομο που θα έπρεπε να έχει φύγει από την Ελλάδα ως παρείσακτος, έχει το θράσος να κατεβαίνει στις εκλογές. Να δούμε τι γιαούρτια θα φάει και να δούμε τι δουλειά θα κάνει όταν δεν εκλεγεί, πράγμα το οποίο είναι σχεδόν βέβαιο. Ίσως πάει στην Ολλανδία με την κυρία του. Πάντως οι εκλογές αυτές για τους υποψηφίους θα είναι φτηνές γιατί από τη μια θα αποφύγουν τις δημόσιες εμφανίσεις που κοστίζουν και από την άλλη θα εκμεταλλευτούν τα λεγόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Internet όπως Facebook, Twitter, Blogs κ.τ.λ. Εδώ όμως υπάρχει η δυνατότητα και από τον πολίτη να εκφράσει δομημένα τον αντίλογό του και να παραμείνει ο αντίλογος αυτός στο Internet για αρκετό καιρό. Οπότε ναι μεν φτηνά, αλλά δύσκολα από την άλλη πλευρά. Κατά τη γνώμη μου, η απουσία υπαίθριων προεκλογικών συγκεντρώσεων θα είναι και η ταφόπλακα της λεγόμενης «συσπείρωσης» των οπαδών. Αυτό, όμως, θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη αποχή. Από την άλλη πλευρά ήδη μέσα στο εκλογικό σώμα κυριαρχεί η ιδέα της εκδίκησης στα μεγάλα κόμματα που θα έχει σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση των μικρότερων εκτός του ΚΚΕ και ΣΥΝ που κατά κάποιο τρόπο θα παραμείνουν σταθερά στα ποσοστά τους γιατί παραμένουν και σταθερά στις θέσεις τους!! Ακόμη πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος, μεταξύ των οποίων και εγώ, θα πάει να ρίξει λευκό για να εκφράσει την αποδοκιμασία του στο υπάρχον πολιτικό σύστημα. Ο ισχυρισμός ότι η λευκή ψήφος ενισχύει το πρώτο κόμμα σε αυτή την συγκυρία δεν έχει ισχύ. Και δεν έχει ισχύ γιατί όποιο από τα δύο κόμματα βγει, θα ασκήσει την ίδια πολιτική που μας έχει επιβληθεί από την τρόικα. Ο Σαμαράς ζητά αυτοδυναμία για να έχει λέει την δύναμη και λυτά χέρια για να εφαρμόσει την πολιτική του. Οι δημοσκοπήσεις, όμως, δείχνουν άλλα. Τι θα κάνει αν δεν κερδίσει αυτοδυναμία; Θα προκαλέσει πάλι εκλογές; Θα τον αφήσουν οι πάτρωνές μας του ΔΝΤ και της ΕΕ ή θα επιβάλλουν μια νέα λύση Παπαδήμου που, όπως φαίνεται, ο λαός είναι πλέον ώριμος να αποδεχτεί; Οψόμεθα.

13 Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α 13 ÂÈÙÔ ÚÁÂ ÙÔ ÓÙÚÔ ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ ıëóòó Πασχαλινή συναυλία στην Πλ. Μητροπόλεως Σε λειτουργία τέθηκε το Κέντρο Κινητικότητας Αθηνών, μια νέα δομή που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του Διακρατικού Προγράμματος South East European Mobility Management Scheme (SEE-MMS), με συντονιστή εταίρο την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ). Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 10 Απριλίου από τον δημοτικό σύμβουλο Αθηναίων και πρόεδρο της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) κ. Γιώργο Μπρούλια. Το Κέντρο Κινητικότητας Αθηνών σχεδιάστηκε με σκοπό να παρέχει στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης πλήρη πληροφόρηση για την κινητικότητα (παντός τύπου μετακινήσεις: πεζοί, μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτοκίνητο, ταξί, ποδήλατο) και επιπλέον να προωθεί τις οικολογικές μεταφορές (χρήση ποδηλάτου, χρήση δικτύου πεζοδρόμων, car-sharing κλπ), να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τις συνδυαστικές μεταφορές (επιλογή της βέλτιστης διαδρομής), να παρέχει ειδικές πληροφορίες για συγκεκριμένες κατηγορίες επισκεπτών (τουρίστες, επαγγελματίες, καλλιτέχνες κλπ), αλλά και να προτείνει διαδρομές θεματικού περιεχομένου (τουριστικές διαδρομές, σημεία εμπορικού ενδιαφέροντος κλπ). Βασική επιδίωξη του Προγράμματος αλλά και του συντονιστή εταίρου είναι το Κέντρο Κινητικότητας Αθηνών να αποτελέσει στο μέλλον μια ισχυρή δομή που, εκτός των παραπάνω υπηρεσιών, θα μπορεί επιπλέον να υλοποιεί δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης (οργάνωση εκδηλώσεων, προωθητικές ενέργειες κλπ), να παρέχει ενημέρωση, συμβουλευτική, εκπαίδευση σε σχολεία, νηπιαγωγεία, επιχειρήσεις κλπ. για την υιοθέτηση ενός μοντέλου φιλικών προς το περιβάλλον αλλά και προς τον άνθρωπο μετακινήσεων και τέλος να συμμετέχει στη διαδικασία χάραξης πολιτικών στο επίπεδο του αστικού αλλά και του συγκοινωνιακού σχεδιασμού, δρώντας υποστηρικτικά στις αρμόδιες τοπικές αρχές. Το Κέντρο Κινητικότητας Αθηνών είναι εγκατεστημένο στο Σημείο Πληροφόρησης Επισκεπτών (Info-Point) της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Επίπεδο Αφίξεων - Περιοχή Α και λειτουργεί Καθημερινά και Σαββατοκύριακα 8:00-20:00. Ετήσιο Μνημόσυνο Για τη μνήμη και την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ Τελούμε το ετήσιο μνημόσυνο την Κυριακή 29 Απριλίου 2012 και ώρα 9:45 π.μ. στο Ιερό Ησυχαστήριο Προφήτη Ηλία Αττικού Άλσους. Τα παιδιά ΒΑΣΙΛΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΑΝΩΛΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ Η σύζυγος ΕΛΕΝΗ Ο εγγονός ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τα αδέλφια ΕΛΕΝΗ & ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΧΑΛΗΣ, ΚΩΝ/ΝΑ ΚΑΡΤΕΡΗ, ΜΙΧΑΛΗΣ & ΚΟΡΑΛΙΑ ΛΕΓΑΚΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΓΑΚΗΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΓΑΚΗ Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Συναυλία, στο κατανυκτικό πνεύμα των ημερών του Πάσχα, με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Μεικτή Χορωδία του Δήμου Αθηναίων, διοργάνωσε ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Η συναυλία, υπό τη μουσική διεύθυνση του Ανδρέα Τσελίκα, πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Μητροπόλεως με έργα Ελλήνων συνθετών που υμνούν το Άγιο Πάσχα. Ακούστηκαν τα έργα: Βυζαντινό τρίπτυχο, για έγχορδα του Κωνσταντίνου Κυδωνιάτη ( ). Βυζαντινή μελωδία, για έγχορδα του Αντίοχου Ευαγγελάτου (1903/4-1981) Βυζαντίου ήχοι, για έγχορδα του Κωνσταντίνου Γρηγορίου (1974) «Βασιλεύ, Βασιλέων, Βοήθει, Βασιλεύουσαν», «Η φλόγα του Σταυρού» από τη Βυζαντινή Ραψωδία, για έγχορδα του Δημήτρη Γούζιου (1956) Epitaph II, για έγχορδα του Θόδωρου Αντωνίου (1935) Χορικό και Παραλλαγές αρ.2, για έγχορδα του Πέτρου Πετρίδη ( )

14 14 Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Νέα Σελίδα Γράφει ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Συγγραφέας Από τούτη εδώ τη στήλη, θα περάσουν βιβλία που αξίζει να διαβάσετε. Βιβλία που αποτελούν νέες κυκλοφορίες ή κλασικά αριστουργήματα που αξίζουν μία θέση στην καρδιά και τη βιβλιοθήκη μας. «ΣΤΑΛΑΓΜΑΤΙΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Εκδόσεις ΥΠΕΡΟΡΙΟΣ, σελ. 77, τιμή 10 ευρώ Η νέα ποιητική συλλογή του σημαντικού λογοτέχνη, είναι ανθόσπαρτη με συναισθήματα αγάπης, φωτεινές αναμνήσεις, έντονα χρώματα, ζωντανές εικόνες και βαθιά επικοινωνία ψυχών. Ο Αριστογείτων Γ. Χαραλαμπάκης, στο ένατο βιβλίο του, ξεδιπλώνει σπάνιες συγγραφικές αρετές, προσφέροντάς μας απλόχερα την εμπειρία, την εμβάθυνση και την εξέλιξη μιας θαυμαστής πορείας ζωής. Τα τέσσερα μέρη του βιβλίου (Στην αγκαλιά του Αιγαίου, Στου ορίζοντα το βάθος, Στην αγαπημένη, Παιδικές μνήμες) συνδέονται με νήματα αλήθειας και συγκίνησης, φωτός και κάθαρσης. Στις Σταλαγματιές Αιγαίου, ο άριστος επιστήμονας συναντάει τον διακεκριμένο λογοτέχνη και σε κάθε σελίδα, οι δυό τους συνομιλούν με ποιητική σιωπή, συνδυάζουν τις αντιθέσεις, αισθάνονται την εσωτερική επικοινωνία, και τέλος, γίνονται ένα, ένας στίχος, ένα ποίημα, ένας άνθρωπος. Το εικαστικό εξώφυλλο και οι βινιέτες είναι του Γιώργου Σταθόπουλου. «Ο ΑΝΤΡΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» ELLIOTT KATZ Εκδόσεις Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σελ. 117, τιμή 12,50 ευρώ Αυτό το βιβλίο προσφέρει στους άντρες της εποχής μας τη γνώση σχετικά με τη δύναμη του αρσενικού που πάντα υπήρχε. Είναι το καλύτερο δώρο σ έναν άντρα, για τον εαυτό του, αλλά και για τις γυναίκες που θέλει να τον αγαπούν. Γιατί, αυτό που αναζητά κάθε γυναίκα στην εποχή μας, είναι ένας άντρας που να μπορεί να τον εμπιστεύεται και να τον εκτιμάει. Ο συγγραφέας δείχνει μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, με έναν πρακτικό, σοφό και λογικό τρόπο, πώς μπορεί ένας άντρας να γίνει ένας ήρωας για τη γυναίκα του. Το «Ο άντρας που θέλουν οι γυναίκες» απευθύνεται στους άντρες και στις γυναίκες που δεν θέλουν να συμβιβαστούν στο θέμα των σχέσεων και του έρωτα, και που θέλουν να πάρουν αυτά που έχουν ανάγκη. «ΣΑΝ ΣΤΑΧΥΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ» ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ, σελ. 531, τιμή 17 ευρώ Δύο νεαρά αδέλφια, κάτω από δραματικές συνθήκες, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Τα βήματά τους βαριά μα και αποφασιστικά. Τώρα πια, μόνη τους περιουσία, δύο φυλαχτά να μαρτυρούν την κοινή μέχρι πρότινος ζωή τους. Χωριστοί και άγνωστοι δρόμοι ανοίγονται μπροστά τους, κι ένα ημερολόγιο να καταγράφει τα χρόνια που κυλούν. Ανατροπές, φόνοι, αιμομιξίες και αδικίες πορεύονται παράλληλα με τον έρωτα, την αγάπη, την ελπίδα. Ζωές που εναλλάσσονται, πρωταγωνιστές του χθες που δίνουν τη θέση τους στους ήρωες του σήμερα. Στάχυα που χάνονται στο χρόνο. Και η ζωή, ένα ατελείωτο μωσαϊκό, αφήνει ανεξίτηλα τα ίχνη της, καθώς η ιστορία εξελίσσεται και διαγράφει τους δικούς της κύκλους. «Η ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ» JAMES REDFIELD Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ, σελ. 315, τιμή 18 ευρώ Ο συγγραφέας του best seller «Η Ουράνια Προφητεία» συνεχίζει την πορεία της πνευματικής εξέλιξης και της συγχρονικότητας, με το καινούργιο του βιβλίο. Στις 21 Δεκεμβρίου 2012, το Ημερολόγιο των Μάγια θα φτάσει στο τέλος του. Πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται για έναν οιωνό της Αποκάλυψης. Είναι έτσι όμως; Χρησιμοποιώντας τη «μέθοδο της παραβολής», όπως την ονομάζει, και βασισμένος σε δικές του πηγές, ο James Redfield εξερευνά τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στις θρησκείες του κόσμου, αποκαλύπτοντας τα ουσιαστικά μηνύματα που περιέχουν. Μηνύματα που μπορούν να ενεργοποιήσουν την εμπειρία της πνευματικότητας και να δημιουργήσουν ένα νέο κύμα ακεραιότητας και μεταρρυθμίσεων, το οποίο μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή μας και τον κόσμο. ΕΝΩΣΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ - ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ Πυθίας 14, τηλ./fax: & ÚfiÛÎÏËÛË Η Ενωση Ρουμελιωτών καλεί τα μέλη και τους φίλους της, στην ημερήσια εκδρομή που διοργανώνει την Κυριακή 20 Μαΐου 2012 στην ορεινή ΠΑΥΛΙΑΝΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ. Αναχώρηση από Βεΐκου και Γαλατσίου (τράπεζα Eurobank) στις 7.30 το πρωί. Στάση στα Καμμένα Βούρλα για καφέ και αναχωρηση γιά την Μονή Δαμάστας. Από εκεί αναχώρηση γιά την Παύλιανη γιά φαγητό και ξεκούραση. Επιστροφή μέσω Αμφίκλειας και Αλίαρτου. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Κλασικός με παιδαγωγική επιμόρφωση, διδακτική πείρα, σημειώσεις, τεστ για την εμπέδωση της ύλης, αναλαμβάνει με υπευθυνότητα, μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Η παράδοση των μαθημάτων γίνεται στο χώρο του. Τιμή από 12 ευρώ/ώρα. τηλ , ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ παραδίδονται από διπλωματούχο της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές ιδιαίτερα προσιτές. τηλ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου σε Μαθηματικά και Φυσική. Παρέχονται σημειώσεις και μεθοδολογία ασκήσεων. τηλ

15

16 16 Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 appleó, ̈Ú! ÙÈ 6 ÙÔ ª Ë Ô Ì ÂÎÏÔÁ (ª ÚÔ 1 Ô ) Γράφει ο ΤΑΣΟΣ ΠΑΣΠΑΛΑΣ - Ώσπου να ντυθείς, να πλυθείς, θα πάει 7 ο μήνας Πότε θα ψηφίσεις εσύ, παιδάκι μου;; - Μάνα, αν με ζορίσεις άλλο, σού χω πει, θα φύγω για Αυστραλία. - Νίπτω τας χείρας μου κύριε Τάσο, κακό που με βρήκε, έναν τον έχω τον κανακάρη μου, βλέπεις, και με εκβιάζει το παλιόπαιδο. κυρά Νέτα με βρήκε στο πλατύσκαλο του σπιτιού, ούτε καλημέρα δεν είπε. Βλέπεις μένουμε μεσοτοιχία και ήξερε πως ακόμη και το ροχαλητό της άκουγα τα βράδια, οπότε όλα ήταν κοινό μυστικό, προς τι οι τύποι και τα προκαταρτικά. Ξεκινούσε τη συζήτηση μαζί μου από εκεί που την είχε αφήσει μέσα στο σπίτι. Όλη την ώρα έψελνε τον κανακάρη της - βλέπεις τον άντρα της, τελευταία φορά που τον έψαλε τον πήγαμε στο Τουμπίτσι σ ένα χωριό έξω απ την Τρίπολη, Θεός σ χωρέστον. Όλη η προηγούμενη εβδομάδα ήταν η εβδομάδα των παθών και η κυρά Νέτα κάθε βράδυ ήταν στην εκκλησία με την μπόλκα της και έψελνε τα τροπάρια της Κασσιανής απ έξω κι ανακατωτά. Δεν προλάβαινε ο πατήρ Τίτος στην Αγία Ειρήνη ν ανοίξει το στόμα του και η κυρά Νέτα είχε αρπάξει το τροπάριο και το πήγαιν έφερνε. Αγράμματος δικηγόρος, που λέτε, η κυρά Νέτα. Με το που έβρισκε ευκαιρία στην κουβέντα, πετούσε ό,τι είχε συγκρατήσει απ τα τροπάρια της εκκλησίας για να παραστήσει την γραμματιζούμενη. Κάνω αγώνα όπως βλέπεις, κύριε Τάσο, μπας και ξυπνήσω αυτό το γαϊδούρι, το γιό μου, και πάει να ψηφίσει. Βλέπεις, έχει 8 μήνες άνεργος κι από τότε τό χει ρίξει στον ύπνο και στο Facebook, το βράδυ Facebook, το πρωί ύπνο ως το βράδυ. Δεν μου φτάνει αυτό, κύριε Τάσο, πληρώνω και τους ντελιβεράδες. Σταμάτησε, που λες, να τρώει απ το σπίτι, το τέρας, και τα μηχανάκια απ έξω κάνουν παρέλαση με πίτσες και σουβλάκια. Κάθε χτύπημα στο κουδούνι μου στοιχίζει 15 ευρώ, κύριε Τάσο. Έφτασα σε σημείο να σκέφτομαι μήπως πρέπει φωνάξω τον ηλεκτρολόγο να χαλάσει το κουδούνι μπας και γλιτώσω απ τους ντελιβεράδες. Μόλις τολμήσω να του πω «τι κάνεις εκεί παιδάκι μου, όλο πίτσες και σουβλάκια θα τρως;;», γίνεται θηρίο, το παλιόπαιδο, και η πρώτη του κουβέντα είναι: «Μάνα αν με ζορίσεις άλλο, σού χω πει, θα φύγω για Αυστραλία.» Φαρμακώνομαι, κύριε Τάσο, βλέπεις τον έχω έναν, η μαύρη, πώς θα τ αντέξω. Η κυρία Νέτα σηκώνει το βλέμμα της στον ουρανό και ρίχνει έναν αναστεναγμό μαζί με το «Κύριε απελθέτω απ εμού το ποτήριον τούτο. Για πες μου, κύριε Τάσο, πού πέφτει αυτή η Αστραλία να της φουσκώσω δέκα μούντζες. Ακούς εκεί, να πάρει τον κανακάρη μου η Αστραλία!» Δε μου φτάναν όλα αυτά, κύριε Τάσο, αρπάχτηκα και μ αυτήν εδώ δίπλα, την κυρά Μαμή. Ποια κυρά Μαμή, κυρία Νέτα;; Αυτή εδώ καλέ, που όσο ζούσε ο μακαρίτης ο άντρας της, μας είχαν τρελάνει κάθε βράδυ στα Μα και στα Μη. Κάθε βράδυ έτριζε το σπίτι συθέμελα, μέχρι που το ξέκανε το βόδι η κυρά Μαμή. Άκου τι έχω πάθει κύριε Τάσο με την κυρά Μαμή: με το που ξαπόστειλε το βόδι τον άντρας της, έχει μαζέψει καμιά δεκαριά γάτες σαν και του λόγου της κι ένα παλιόσκυλο ίδιο ο μακαρίτης. Δεν τολμώ να βγω στη βεράντα κι ορμάει το παλιόσκυλο κατ απάνω μου, με το που παίρνω το σκουπόξυλο βγαίνει η Μαμή σαν να της πειράξανε το παιδί, «κάνε πίσω μωρή γουρούνα» μου λέει, «μη πειράξεις το σκυλί, θα φωνάξω την αστυνομία να σε κλείσει μέσα». Δεν είμαι, λέει, φιλόζωη ή ζωόφιλη, κάτι τέτοια μου έλεγε. Έχει διαφορά, κύριε Τάσο μου, ο ζωόφιλος με τον φιλόζωο;; Το ίδιο πράγμα είναι, της λέω. Και αφού αυτή είναι φιλόζωη γιατί με λέει εμένα γουρούνα, τί της φταίξανε τα γουρουνάκια; Κάτι άλλο, κύριε Τάσο μου, το τελευταίο διάστημα ακούω στην τηλεόραση να λένε τον παιδεραστή, παιδόφιλο; Τα ακούω και λέω θα πέσει φωτιά να μας κάψει, άκου παιδόφιλος, φίλος δηλαδή του παιδιού ο μεγαλύτερος εγκληματίας της παιδικής ψυχής, Κύριε ελέησον με, Σόδομα και Γόμορρα γίναμε. Παίρνει μια ανάσα και συνεχίζει: Δε φταίμε όμως εμείς, κύριε Τάσο μου, φταίνε αυτά τα καθάρματα οι πολιτικοί, αυτοί τα κάνανε όλα ίσωμα. Κάθε μέρα βλέπεις η αναταραχή μεγαλώνει. Και σε ένα κράτος με αναταραχή βρίσκουν χώρο και φυτρώνουν τα αποβράσματα της κοινωνίας και οι παραφυάδες. Γεμίσαμε προφήτες και σωτήρες. Πού ήταν όλοι αυτοί λίγο πιο πριν, μου λες κύριε Τάσο;; Πιάσανε όλοι τους μια θεωρία και έρχονται τώρα να μας σώσουν, όποιος πει και όποιος κάνει το πιο ακραίο, γίνεται ήρωας σ αυτή τη χώρα. Βλέπεις αυτή είναι η φύση του Έλληνα, λατρεύει τις ακρότητες. Ο πόλεμος ξεκίνησε, κύριε Τάσο μου. Τα γιαουρτάκια επιτίθενται στους πολιτικούς. Οι Χρυσαυγίτες στους Πακιστανούς. Οι Καθαροί στους Ναρκομανείς. Οι Μνημονιακοί στους Αντιμνημονιακούς. Οι Οικολόγοι Πράσινοι στους Οικολόγους Ριζοσπάστες. Σε λίγο, κύριε Τάσο, θα επιτίθενται οι Υγιείς στους Ασθενείς. Οι Δημόσιοι στους Ιδιώτες. Οι Αστοί στους Αγρότες. Ζούγκλα γίναμε, κύριε Τάσο! Ζούγκλα γίναμε! Μετά τον καταιγισμό της κυρά Νέτας, προφασίστηκα έναν πονονοκέφαλος που δεν λέει να με αφήσει απ το πρωί, αλλά και γι αυτό είχε κάτι να προτείνει η κυρά Νέτα. Θες, κύριε Τάσο, να τηλεφωνήσω στο Δήμαρχο τον Τσίρο, το λαγοδόντη καλέ, γι αυτόν που έγραφες τις προάλλες, το φεγγαροκέφαλο το μορφονιό;; Να σου κάνει ένα ξεμάτιασμα; Βλέπεις, από τότε που του είπαν «ή Γιατρός ή Δήμαρχος» τό ριξε ο αθεόφοβος στο ξεμάτιασμα. Τον παίρνεις στο κινητό και σε δυο λεπτά είσαι έτοιμος. Να σου πω την αλήθεια το ξεμάτιασμα και πιο γρήγορο είναι και πιο αποτελεσματικό, άσε που δεν πληρώνεις και μία, αρκεί λέει να τον ψηφίσεις και την επόμενη τετραετία. Λοιπόν, κύριε Τάσο, ααα! Ξέχασα καλέ, να σου πω πολύχρονος, γιόρταζες την Ανάσταση Η συνέχεια την άλλη εβδομάδα.

17 Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η 17 ΕΔΣΝΑ: Στα 152 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός του για το 2012 Ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Δ.Σ. του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) ο προϋπολογισμός του Λευκό ψήφισαν ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, κ. Βαρελάς και η δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων κα Δωρή. Κατά ψήφισαν ο δήμαρχος Φυλής, κ. Μπουραΐμης, ο δημοτικός σύμβουλος Φυλής, κ. Παππούς και η κα Ζαφειρίου, περιφερειακή σύμβουλος της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση. Στα ,95 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του ΕΔΣΝΑ για το 2012 με τις εισφορές των ΟΤΑ να αποτελούν φυσικά την κύρια πηγή εσόδων του ύψους ,32 ευρώ ενώ οι οφειλές παρελθόντων ετών δήμων, νοσοκομείων κλπ. καθώς και εισφορές διαφόρων ΟΤΑ από προηγούμενα χρόνια ανέρχονται στα ,906,76 ευρώ. Ως προς τα γενικά έξοδα για το 2012, αυτά ανέρχονται στα ,84 ευρώ με τις αμοιβές του προσωπικού να είναι στα 11 εκατ. ευρώ, τη λειτουργία του αποτεφρωτήρα στα 8,5 εκατ. ευρώ, και τα αντισταθμιστικά στα ,84 ευρώ. Στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός επισήμανε για μία ακόμη φορά ότι ανέλαβε την προεδρία ενός υπερχρεωμένου φορέα με τεράστια οικονομικά προβλήματα. «Με χρέη, που ξεπερνούν τα 70 εκατ. ευρώ από το παρελθόν και συνεχώς αυξάνονται, είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταρτίσεις έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό. Γι αυτό και εισηγούμαι σε πρώτη φάση τη μείωση κατά 10% των δαπανών του, μέχρις ότου ολοκληρωθεί η προσπάθειά μου να ρυθμίσω τα χρέη του ΕΔΣΝΑ σε συνεργασία με την Κυβέρνηση.»Έχω ήδη στείλει σχετική επιστολή προς τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Οικονομικών και έχω πραγματοποιήσει τρεις (3) συναντήσεις με τον υφυπουργό Εσωτερικών, κ. Πάρι Κουκουλόπουλο, ζητώντας την ένταξη του ΕΔΣΝΑ στους φορείς της γενικής Κυβέρνησης, ώστε να μπει στο πρόγραμμα αποπληρωμής των χρεών που έχουν δημόσιοι φορείς προς τους ιδιώτες. Αν αυτό δεν γίνει και δεν υπάρξει και άλλη εναλλακτική λύση, όπως η αποπληρωμή των χρεών από τους Δήμους μέσα στο ίδιο πρόγραμμα, τότε ο ΕΔΣΝΑ αντιμετωπίζει άμεσο πρόβλημα επιβίωσης.»γι αυτό σε αυτή τη φάση προτείνω τη μείωση των δαπανών κατά 10%, μέχρις ότου μας απαντήσει η Κυβέρνηση στο αίτημά μας». Ο κ. Σγουρός, αφού υπογράμμισε ότι «το ζήτημα των σκουπιδιών είναι τεράστιας σημασίας για την υγεία των 5 εκατομμυρίων πολιτών της Αττικής» διευκρίνισε ότι «αν για οποιοδήποτε λόγο τα έσοδα από τις εισφορές των δήμων μειωθούν κατά τη διάρκεια του 2012, θα μειωθούν ισόποσα και οι δαπάνες σε όλες τις κατηγορίες». ÙÔÓ Ú (;) Ù ÏÂÊÙ ÙË ÂÚÈÊ ÚÂÈ ÙÙÈÎ Στον αέρα κινδυνεύει να μείνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη , μετά την πρόσφατη απόφαση, με ημερομηνία 9 Απριλίου 2012, του υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Θάνου Μωραϊτη, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε, για την Περιφέρεια Αττικής, εγγραφή πιστώσεων 73,4 εκατομμυρίων Ευρώ για το έτος 2012, χωρίς όμως να υπάρχει καμία δέσμευση κατανομής πιστώσεων για τα επόμενα έτη, δηλαδή μέχρι το 2015, όπως άλλωστε επιβάλει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα που ψηφίστηκε με τον προϋπολογισμό στη Βουλή των Ελλήνων. Η αναφορά που γίνεται στην απόφαση του Υφυπουργού για εγκεκριμένο προϋπολογισμό 475,2 εκατομμυρίων Ευρώ δεν αποτελεί δέσμευση για τη χρονική διάρκεια υλοποίησής του. Και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι η Περιφέρεια Αττικής με σχετική επιστολή, με ημερομηνία 26 Μαρτίου 2012, προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, είχε ζητήσει το σύνολο των εγκεκριμένων πιστώσεων για τα έτη να ανέρχεται στα 305 εκατομμύρια Ευρώ για να μπορέσει η Περιφέρεια Αττικής να ασκήσει αποτελεσματικά τις αρμοδιότητες και να υλοποιήσει το σύνολο των έργων που μεταφέρθηκαν σε αυτήν από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ). Μάλιστα, η κατανομή των πιστώσεων που ζητήθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος. Ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε: «Όταν δεν υπάρχει καμία έγκαιρη πρόβλεψη, χρονοδιάγραμμα και μακροπρόθεσμος προγραμματισμός, είναι αδύνατον να παραχθεί ουσιαστικό έργο. Αναγνωρίζουμε ότι η δέσμευση των πιστώσεων, ως υποχρέωση από το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, γίνεται με αναθεώρηση του προϋπολογισμού από τη Βουλή των Ελλήνων, όμως η επίλυση ενός τόσο σοβαρού θέματος αποτελεί για την Περιφέρεια Αττικής κρίσιμο σημείο για να μπορέσει να ασκήσει αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια των 5 εκατομμυρίων πολιτών. Επίσης, είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να στερούν από την Περιφέρεια Αττικής εθνικούς πόρους, όταν μάλιστα υπάρχει προφανής αδυναμία των Υπουργείων να τους απορροφήσουν».

18 18 Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Παρασκευή 20 Απριλίου Απριλίου : Κυκλοφορεί το βιβλίο του Έντγκαρ Άλαν Πόε «Οι Φόνοι της Οδού Μοργκ», που θεωρείται το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα της λογοτεχνίας : Οι Λουί Παστέρ και Κλοντ Μπερνάρντ ολοκληρώνουν τις δοκιμές του τεστ παστερίωσης : Το ζεύγος Κιουρί ανακαλύπτει το στοιχείο ράδιο : Η διάσημη χορεύτρια Ισιδώρα Ντάνκαν πληροφορείται τον τραγικό θάνατο των παιδιών της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και αμέσως ανακοινώνει ότι αναστέλλει επ αόριστο όλες τις εμφανίσεις της : Η Σφαγή του Λάντλοου. Η Εθνική Φρουρά της Πολιτείας του Κολοράντο ανοίγει πυρ κατά απεργών ανθρακωρύχων στην πόλη Λάντλοου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 16 άνθρωποι, μεταξύ αυτών και ο ελληνικής καταγωγής συνδικαλιστής Λούης Τίκας : Ο γερμανός θρύλος της αεροπορίας Μάνφρεντ φον Ριχτχόφεν - επονομαζόμενος και «Κόκκινος Βαρόνος» - καταρρίπτει το 79ο και 80ο αεροπλάνο, κατά τη διάρκεια του Α Παγκοσμίου Πολέμου. Την επόμενη μέρα (21 Απριλίου) θα βρει το θάνατο σε μία ακόμη αερομαχία : Έναρξη των 7ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αμβέρσας (οι 6οι δεν έγιναν ποτέ λόγω πολέμου). Λαμβάνουν μέρος αθλητές και 64 αθλήτριες από 29 κράτη σε 22 αθλήματα. Πρώτη εμφάνιση της σημαίας με τους 5 ολυμπιακούς κύκλους και πρώτη απαγγελία του Ολυμπιακού Ύμνου από τον Βέλγο ξιφομάχο Victor Boin. Μελανό σημείο ο αποκλεισμός των κρατών, που ηττήθηκαν στον πόλεμο (Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βουλγαρία), αφού το πνεύμα των αγώνων δεν θέλει τη διάκριση λόγω πολιτικών διαφορών : Η Βουδαπέστη αναφέρει θανάτους από πείνα το Μάρτιο : Υπογράφεται συμφωνία του Κεμάλ Ατατούρκ με τους Ιταλούς σύμφωνα, με την οποία οι Ιταλοί αποχωρούν από την κοιλάδα του ποταμού Μαιάνδρου στη νοτιοδυτική Τουρκία, με την υποχρέωση να ασκήσουν πίεση στους Συμμάχους υπέρ της Τουρκίας : Εγκαινιάζεται ο νέος ιππόδρομος του Φαληρικού Δέλτα με την πρώτη ιπποδρομία με στοίχημα. Το 1936 επί κυβέρνησης Μεταξά, οι αδελφοί Κωστόπουλοι, ιδρυτές της Τράπεζας Πίστεως, στους οποίους η κυβέρνηση Κοματά είχε παραχωρήσει το προνόμιο της διοργάνωσης ιπποδρομιών το 1923, παραχωρούν το προνόμιο αυτό στον συνεργάτη τους Άγγλο William Riges : Ιδρύεται ο ΠΑΟΚ (Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών) στη Θεσσαλονίκη ύστερα από πρωτοβουλία προσφύγων από την Κωνσταντινούπολη με πρώτο πρόεδρο τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη. Τα χρώματα της ομάδας είναι το μαύρο και το άσπρο, που συμβολίζουν τις χαμένες πατρίδες και την ελπίδα που δεν σβήνει : Νέος σεισμός σημειώνεται στην περιφέρεια της Κορίνθου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 15 άτομα και να μείνουν άστεγες πάνω από 500 οικογένειες : Καταρτίζεται ο Ελληνικός Κώδικας περί απονομής συντάξεων στους πολιτικούς και στρατιωτικούς συνταξιούχους : Ανήμερα το Πάσχα, ο στρατηγός Τσολάκογλου και ο Γερμανός στρατηγός Ντρίντριχ υπογράφουν το πρωτόκολλο παράδοσης των Ελλήνων στρατιωτών. Στο μεταξύ, στην Αθήνα, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ορίζεται ο Αλέξανδρος Σακελλαρίου, ενώ προσωρινά την πρωθυπουργία διατηρεί ο βασιλιάς Γεώργιος Β : Ο Κύπριος δρομέας Στέλιος Κυριακίδης, σε ηλικία 36 ετών, κερδίζει τον 50ο Μαραθώνιο της Βοστόνης με χρόνο ρεκόρ 2:29.27, που θα παραμείνει μέχρι το τέλος της δεκαετίας του : Στην Κορέα αρχίζει η ανταλλαγή των αιχμαλώτων πολέμου. Αφέθηκαν 30 Αμερικανοί στρατιώτες : Ξεσπούν σοβαρά επεισόδια κατά οπαδών της Ένωσης Κέντρου στην Αθήνα : Ο Απόλλων 16 προσεληνώνεται : Βιολόγοι βρίσκουν ζωή να ανθεί πάνω σε ηφαιστειακή ενέργεια και σε βάθος 2,5 χλμ. κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, έξω από τις ακτές της Καλιφόρνιας : Ο πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ Γουίλιαμ Φουλμπράιτ και το Μουσείο Ερμιτάζ στο Λένινγκραντ, είναι μεταξύ αυτών, που τιμούνται με τα βραβεία Ωνάση : Η Ελλάδα συνάπτει διπλωματικές σχέσεις με τη Γεωργία : Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δηλώνει κατηγορηματικά ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αναγνωρίσει τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία : Στη Γαλλία, ο συνεργάτης των Ναζί, Πολ Τουβιέ, είναι ο πρώτος Γάλλος, που καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας : Στην Αίγυπτο, η ισλαμική οργάνωση Γκαμάα αλ Ισλαμίγια αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σφαγή των 18 Ελλήνων τουριστών : Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, διακομίζεται στο ΚΑΤ με κατάγματα, μετά από ατύχημα με το ποδήλατό του. ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ : Ο προφήτης Μωάμεθ : Ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέοντας Γ : Ο «πατέρας» της σύγχρονης ψυχιατρικής Γάλλος Φιλίπ Πινέλ : Ο επιχειρηματίας και υπέρμαχος των κοινωνικών δικαιωμάτων Albert Jean Amateau : Γεννιέται στην Αυστρία ο Αδόλφος Χίτλερ : Ο Αμερικανός κωμικός Χάρολντ Λόιντ : Γεννιέται ο Καταλανός σουρεαλιστής ζωγράφος και γλύπτης Χουάν Μιρό : Ο μουσικός της τζαζ Εμίλ Κριστιάν : Ο Πορτορικανός μουσικός της λάτιν τζαζ Τίτο Πουέντε : Ο Αμερικανός ηθοποιός Ράιν Ο Νιλ : Γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός Έντι Σέντγουικ, πρωταγωνίστρια ταινιών underground και των πειραματικών φιλμ του βασιλιά της «popart», Αντι Γουώρχολ : Η Αμερικανίδα ηθοποιός Τζέσικα Λανγκ : Γεννιέται ο Αφροαμερικανός τραγουδιστής Λούθερ Βάντρος. ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ : Ο πάπας Κλήμης Ε : Ο Ιταλός ζωγράφος Τζιοβάτι Καναλέτο : Ο αρχηγός της ινδιάνικης φυλής Οτάβα, Πόντιακ : Πεθαίνει ο Γερμανός συνθέτης Καρλ Λόβε : Φεύγει από τη ζωή ο συγγραφέας του θρυλικού «Δράκουλα» Μπραμ Στόκερ : Ο μουσικός της τζαζ Τόνι Τζάκσον : Ο γλωσσολόγος καθηγητής και υπέρμαχος της καθιέρωσης της δημοτικής Μανόλης Τριανταφυλλίδης : Ο Βρετανός κωμικός Μπένι Χιλ : Πεθαίνει από ανακοπή καρδιάς ο ηθοποιός Τίμος Περλέγκας : Σε ηλικία 89 ετών, πεθαίνει ο Σταμάτης Πολενάκης, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες γελοιογράφους : Ο Νίκος Ρίζος (φωτογραφία) κωμικός ηθοποιός. ÓÈÁÌ Δε γαβγίζει, δε δαγκώνει μα στο σπίτι δεν σ' αφήνει. Τι είναι; Απάντηση: Η κλειδαριά!

19 Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 Π Α Ρ Α Ξ Ε Ν Α 19 Ηξερες ότι... Ο Εθνικός μας Ύμνος αποτελείται από 158 στίχους! Το χαρτί αποτελεί περίπου το 20% του συνολικού όγκου των σκουπιδιών. Από αυτό, περισσότερο από το 90% είναι χαρτί συσκευασίας. Το τραγικό είναι ότι για το χαρτί αυτό, το οποίο συνήθως καταλήγει στις χωματερές, κόβονται κάθε χρόνο 5,3 εκατομμύρια δέντρα. Κανείς δεν μπορεί να αυτοκτονήσει κρατώντας την αναπνοή του! Την εποχή της παντοδυναμίας της Σπάρτης, το 400 π.χ., υπήρχαν μόνιμοι κάτοικοι και σκλάβοι! Δεν είναι όλα τα καρότα πορτοκαλί! Υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα χρωμάτων, από σκούρο μωβ, κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο και άσπρο. Αυτοί που φταίνε για την περιορισμένη ποικιλία, που είναι διαθέσιμη στους καταναλωτές, δεν είναι άλλοι παρά οι προμηθευτές. Ο άγριος τύπος καρότου, είναι άσπρου χρώματος και είναι ο κυρίαρχος στα περισσότερα είδη. Ο αστακός δεν αντιλαμβάνεται τον πόνο. Ο αστακός μαγειρεύεται πάντοτε ζωντανός καθώς το κρέας του καταστρέφεται αμέσως μόλις πεθάνει. Γι αυτό ποτέ μην τρώτε αστακό που δεν έχει μαγειρευτεί ζωντανός, πράγμα το οποίο θα διαπιστώσετε από το αν έχει τυλιγμένη την ουρά του. Για τον αστακό το βραστό νερό δεν έχει και μεγάλη σημασία μιας και ο εγκέφαλός του δεν έχει κεντρικό νευρικό σύστημα και δεν αντιλαμβάνεται τον πόνο. Τα επτά θαύματα του κόσμου είναι τα εξής: Η μεγάλη πυραμίδα στην Γκίζα ( π.χ.), οι Κρεμαστοί Κήποι της Βαβυλώνας (8ος αιώνας - 6ος αιώνας π.χ.), το Χρυσελεφάντινο άγαλμα του Ολυμπίου Διός (430 π.χ.), ο Ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο ( 356 π.χ.), το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού ( π.χ.), ο Κολοσσός της Ρόδου ( π.χ.), ο Φάρος της Αλεξάνδρειας (280 π.χ.). Το μεγαλύτερο θηλαστικό στο κόσμο, η μπλε φάλαινα, μόλις γεννηθεί, ζυγίζει 50 τόνους! Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους παιδιά, πεθαίνουν από ασθένειες που προκαλούνται από την κακή ποιότητα του νερού! Η κακή υγιεινή και τα διαρροϊκά σύνδρομα δημιουργούν ένα εκρηκτικό σύνολο που εξακολουθεί να πλήττει τον πλανήτη. Ο άνθρωπος ζυγίζει περισσότερο το βράδυ απ ότι το πρωί που ξυπνάει. Υπάρχουν δύο λόγοι που το σωματικό μας βάρος είναι μικρότερο το πρωί που ξυπνάμε. Πρώτον, όταν κοιμόμαστε δεν λαμβάνουμε καμιά μορφή ενέργειας. Δεν τρώμε, δεν πίνουμε, δεν προσθέτουμε με άλλα λόγια βάρος στο σώμα μας. Αντίθετα για να συντηρηθεί ο οργανισμός όταν κοιμόμαστε, καταναλώνει ενέργεια διασπώντας ζάχαρη και λίπος. Δεύτερον, πολύ συχνά ιδρώνουμε στον ύπνο μας απελευθερώνοντας υγρά για να διατηρηθεί σταθερή η θερμοκρασία του σώματος μας. Είναι δύσκολο να υπολογιστεί το βάρος που χάνουμε κατά τον ύπνο μια και κοιμόμαστε λίγες ώρες ώστε το ποσό να είναι υπολογίσιμο. Καλό παράδειγμα, όμως, αποτελεί η αρκούδα που χάνει αρκετά κιλά κατά τη χειμερία νάρκη. Στα χειρουργεία οι γιατροί φοράνε πράσινες φόρμες επειδή το αίμα πάνω τους γίνεται λιγότερο... τρομακτικό. Μέχρι και πριν από 80 περίπου χρόνια, οι γιατροί φορούσαν άσπρα και στα χειρουργεία με αποτέλεσμα να δείχνουν σαν χασάπηδες καταρρακώνοντας την ψυχολογία των ασθενών. Κάποια στιγμή διαπίστωσαν ότι το αίμα πάνω σε πράσινες μπλούζες αποκτά λιγότερο τρομακτική απόχρωση και θυμίζει περισσότερο λεκέ από καφέ ή ιδρώτα. Ένας άνθρωπος έχει τις ίδιες πιθανότητες να σκοτωθεί από κεραυνό όσες έχει να σκοτωθεί πέφτοντας από το κρεββάτι: Mία στα Oι πιθανότητες να πεθάνει από δάγκωμα φιδιού είναι 1 στα Yπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να σκοτωθεί κάποιος από φελλό σαμπάνιας παρά από δηλητηριώδη αράχνη. Πώς προέκυψαν τα ρεκόρ Γκίνες; Το 1951, ο Σερ Χιού Μπίβερ, ο τότε Γενικός Διευθυντής της Ζυθοποιίας Guinness, κατά την διάρκεια ενός κυνηγιού, ήρθε σε διαφωνία για το αν ο χρυσός χαραδριός ή ο αγριόγαλος ήταν το ταχύτερο πουλί της Ευρώπης. Τότε αντιλήφθηκε ότι αν υπήρχε ένα βιβλίο που θα έδινε απαντήσεις σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις, θα αποδεικνυόταν πολύ δημοφιλές. Και είχε δίκιο! Το κτίριο της Όπερας του Καΐρου καταστράφηκε από φωτιά, το Για κακή του τύχη, ο πυροσβεστικός σταθμός βρισκόταν μέσα στο ίδιο κτίριο. Η Νότια Αφρική έχει 11 επίσημες γλώσσες. Οι επιστήμονες πίστευαν κάποτε πως αν ποτέ έφτιαχναν μια ατομική βόμβα, αυτή θα ήταν τόσο μεγάλη, που θα έπρεπε να μεταφερθεί στο στόχο με πλοίο. Σήμερα υπάρχουν πυρηνικές βόμβες ισχύος 1 κιλοτόνου, οι οποίες ζυγίζουν περίπου 6 κιλά. Στο δέρμα μας φυσιολογικά διαβιούν πάνω από 60 έως 80 εκατομμύρια «αθώα» για την υγεία μας μικρόβια (βακτήρια) ανά τετραγωνικό εκατοστό, παρά το ότι το περιβάλλον του δέρματος είναι «εχθρικό» για αυτά, λόγω του ότι είναι αλμυρό και όξινο. Σε αντίθεση πολλά «εχθρικά» (παθογόνα) μικρόβια δεν επιβιώνουν για πολύ, για παράδειγμα η Salmonella typhi, το μικρόβιο που προκαλεί τον τυφοειδή πυρετό δεν επιβιώνει στο φυσιολογικό δέρμα πάνω από 20 λεπτά. Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Βιβλίο οδηγός για τους χρήστες του ίντερνετ Οι φοιτητές αποτελούν τον πληθυσμό υψηλού κινδύνου για τον διαδικτυακό εθισμό, ενώ η εθιστική χρήση του διαδικτύου όχι μόνο προκύπτει από την κατάθλιψη, αλλά συμβάλλει στην ανάπτυξή της. Αυτό τονίζεται στο βιβλίο με τίτλο «Εθισμός στο διαδίκτυο και άλλες διαδικτυακές συμπεριφορές υψηλού κινδύνου», που έγραψαν οι Εμμανουήλ Σφακιανάκης, διευθυντής υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο ψυχίατρος παιδιών και εφήβων πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και ο ψυχίατρος, υπ. Διδάκτορας ΑΠΘ, Γεώργιος Φλώρος και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Λιβάνη». Στο βιβλίο επισημαίνεται ακόμη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εθισμένων εφήβων είναι αγόρια, με ποσοστό 90,7%. Οι εθισμένοι έφηβοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κατά μέσο όρο 41,4 ώρες την εβδομάδα, με κύριες δραστηριότητες που εθίζουν τα παιχνίδια σε ποσοστό 97% και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης με ποσοστό 3%. Το βιβλίο φιλοδοξεί να γίνει ένας χρήσιμος οδηγός γνωριμίας με τις παθολογικές συμπεριφορές που αναπτύσσονται στο διαδίκτυο από ενηλίκους και παιδιά. Ταυτόχρονα προτείνει τρόπους αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και στήριξης των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα από την παθολογική χρήση του διαδικτύου. Όπως τονίζεται στην έκδοση, οι παθολογικές συμπεριφορές έχουν σημαντικές συνέπειες κοινωνικής, επαγγελματικής και ψυχολογικής φύσης, και μπορεί να διαβαστεί τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από γονείς, για να γίνουν κατανοητά όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργεί ο διαδικτυακός εθισμός. Στο βιβλίο επισημαίνεται ότι βάσει μελετών έχει εντοπιστεί ότι οι φοιτητές αποτελούν τον πληθυσμό υψηλού κινδύνου για τον διαδικτυακό εθισμό, ενώ υπογραμμίζεται ότι η εθιστική χρήση του διαδικτύου όχι μόνο προκύπτει από την κατάθλιψη, αλλά συμβάλλει σε υψηλότερα επίπεδα αυτής. Συμπερασματικά αναφέρεται ότι το διαδίκτυο έχει αναδειχτεί σε ένα εξαιρετικά σημαντικό μέσο για προσωπική επικοινωνία, ακαδημαϊκή έρευνα, ανταλλαγή πληροφοριών και ψυχαγωγία. Ενώ, όμως, τα θετικά στοιχεία είναι πασιφανή, αυξάνεται διαρκώς η ανησυχία για την ανάπτυξη παθολογικών συμπεριφορών σε σχέση με αυτό, με αποτέλεσμα επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων να ασχολούνται με τα προβλήματα που δημιουργούνται από την υπερβολική χρήση του διαδικτύου.

20 20 Α Υ Τ Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 : Ú ÛÈÓË ÂÏÊÔappleÔ ËÛË ÌÂ Úˆapple ÎÔ ÌÔ Mε επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Απριλίου 2012, στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), η εναρκτήρια συνάντηση (kick off meeting) του Ευρωπαϊκού Έργου Green Twinning (Πράσινη Αδελφοποίηση). Το έργο αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας από Ευρωπαϊκούς Δήμους με αξιόλογη εμπειρία σε θέματα υλοποίησης Σχεδίων Δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας, στους Δήμους της Αττικής, αλλά και στους Δήμους άλλων Περιφερειών από ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα στους Δήμους εκείνους που είναι μέλη του «Συμφώνου Δημάρχων» για ενεργειακά βιώσιμες πόλεις. Τα τελευταία χρόνια, τα δημοτικά Σχέδια Δράσης για εξοικονόμηση ενέργειας, αναδεικνύονται σε ένα ιδιαίτερα δημοφιλή θεσμό, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρούνται βασικά εργαλεία, όχι μόνο για την προσπάθεια μείωσης των δημοτικών εξόδων, αλλά και για την προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου του θερμοκηπίου και της κλιματικής αλλαγής. Στο συγκεκριμένο έργο, εκτός της Π.Ε.Δ.Α. που συμμετέχει ως επικεφαλής, Συντονιστής Εταίρος, συμμετέχουν επίσης φορείς της αυτοδιοίκησης από πέντε ακόμα ευρωπαϊκές χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβενία, Πολωνία και Ισπανία) καθώς και ενεργειακά γραφεία και εταιρείες ενέργειας, από τις χώρες αυτές. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχει επίσης και η εταιρεία Exergia. Μιλώντας στην έναρξη της συνάντησης, το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.Α., και δημοτικός σύμβουλος Αγίας Παρασκευής, κ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και τους ευχήθηκε καλή παραμονή στη χώρα μας, υπογράμμισε ότι η ΠΕΔΑ δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επιτυχή υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έργου Green Twinning. Ο κ. Γιαννακόπουλος εκτίμησε ότι μέσα από το συγκεκριμένο έργο θα αποκτηθεί τεχνογνωσία, όχι μόνο για το πώς εκπονούνται τα δημοτικά Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, αλλά κυρίως για το πως υλοποιούνται, σημειώνοντας ότι «στόχος δεν είναι να εκπονήσεις ένα Σχέδιο και να το βάλεις στο συρτάρι, αλλά και να το υλοποιήσεις». «Γι αυτό», κατέληξε, «είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το έργο αυτό εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Intelligent Energy. Ευχαριστούμε όλους εσάς που δεχθήκατε να συμμετάσχετε στο έργο σαν εταίροι και κυρίως που μας βοηθήσατε ώστε το έργο να εγκριθεί. Η βοήθεια κάποιων ήταν καθοριστική και τους ευχαριστούμε πολύ». Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Inteligent Energy και είναι διετούς διάρκειας. Ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2012 και λήγει την 31η Μαρτίου Το Μαρούσι γιόρτασε το Πάσχα υπαίθρια Σε ατμόσφαιρα χαράς και κεφιού, πλήθος κόσμου γιόρτασε το Πάσχα στο παραδοσιακό γλέντι που διοργάνωσε ο Δήμος Αμαρουσίου, στον υπαίθριο χώρο του Αμαλίειου Ιδρύματος. Η μεγάλη γιορτή στήθηκε από νωρίς το μεσημέρι και όλοι οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν τον παραδοσιακό οβελία και τα άλλα πασχαλινά εδέσματα, με το κρασί να ρέει άφθονο, όπως επιτάσσει η ελληνική παράδοση. Ο Δήμος Αμαρουσίου έστρωσε το πασχαλινό τραπέζι μέσα από τις ευγενικές χορηγίες των επιχειρήσεων της πόλης, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κοινωνικής επιχειρηματικότητας, χωρίς να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ, ενώ σημαντική στην επιτυχία της εκδήλωσης, ήταν η συμβολή των εργαζομένων στα εξωτερικά συνεργεία του Δήμου και των εθελοντών της πόλης. Με την 5μελή ορχήστρα του μουσικοσυνθέτη και τραγουδιστή Άγγελου Καλαβρυτινού σε παραδοσιακά και άλλα τραγούδια και με προπομπό τη 12μελή ομάδα του Τμήματος παραδοσιακών χορών του Αθλητικού Κέντρου του Δήμου με χοροδιδάσκαλο τον Σταύρο Καρλή, οι συμμετέχοντες στο πασχαλινό γλέντι έγιναν μια μεγάλη παρέα, χόρεψαν, διασκέδασαν, τσούγκρισαν το πασχαλινό αυγό, αντάλλαξαν θερμές ευχές και έζησαν στιγμές ξεγνοιασιάς, ξεφεύγοντας από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου κ. Γιώργος Πατούλης στο μήνυμα του με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα σημειώνει: «Επιδίωξή μας είναι κανείς στο Μαρούσι να μην νοιώθει και να περνά μόνος, πολύ περισσότερο μάλιστα τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα. Κατευθύνουμε την προσπάθεια μας και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με κάθε συμπολίτη που έχει την ίδια διάθεση προσφοράς και αλληλεγγύης, ώστε στη δύσκολη αυτή συγκυρία να στηρίζουμε το συνάνθρωπό μας, χωρίς να επιβαρύνεται ούτε με ένα ευρώ η Μαρουσιώτικη οικογένεια. Ένα θερμό ευχαριστώ σε καθένα ξεχωριστά από τους πολλούς και σημαντικούς χορηγούς μας που μας έδωσαν την ευκαιρία να στρώσουμε ένα πλούσιο πασχαλινό τραπέζι για όλους τους συμπολίτες.» Τον κ. Πατούλη, εκπροσώπησε στο πασχαλινό γλέντι, ο αναπληρωτής Δημάρχου, αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Πέππας, ο οποίος μετέφερε τις ευχές του, ανταλλάσοντας «χρόνια πολλά» με τους παριστάμενους και τσουγκρίζοντας το πασχαλινό αυγό. Συμμετείχαν επίσης ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Εξωραϊσμού της πόλης κ. Βασίλης Κόκκαλης και ο αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας κ. Νικόλας Αλεπούς.

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ανακυκλω-ΖΩ. www.anakyklozo.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ανακυκλω-ΖΩ. www.anakyklozo.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ανακυκλω-ΖΩ www.anakyklozo.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ «Δίκτυο τοπικών φορέων για την δημιουργία απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγαπητοί γονείς Είχαμε επισημάνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι η νέα χρονιά, βρίσκει τα σχολεία σε χειρότερη κατάσταση από την περσινή, τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές Ενότητα 1 Σελίδα 1 Διάλογος 1: Αρχική επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη Διάλογος 2: Προετοιμασία υποδοχής ασθενούς Διάλογος 3: Η επικοινωνία με τον ασθενή Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης

Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Θέμα: Ενημέρωση για τα προγράμματα επιχορήγησης ωφελουμένων με Επιταγές Κατάρτισης για τη λήψη υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης Αγαπητοί φίλοι, Το πρόβλημα της ανεργίας καθημερινά κλιμακώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Α Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας. Α φ ά σ η. Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 53

Α Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας. Α φ ά σ η. Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 53 1 ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων Α Φάση: :Εμείς και η γειτονιά μας Α φάση: Εμείς και η γειτονιά μας 53 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Α φάσης Η βασισμένη στον τόπο εκπαίδευση, έχει ως αντικείμενο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ»

Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Ομαδική Εργασία Παραγωγής Γραπτού Λόγου με θέμα: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» Δ τάξη, 2013-2014 Παρουσίαση γραπτής εργασίας «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Τα βήματα που ακολουθήσαμε ήταν: 1. Αφού η δασκάλα μας έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: ΒΙ04Ν-7Ο7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 15757 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία;

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία; Δευτέρα, Ιουνίου 23, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΛΙΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΘΟΔΩΡΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η Λία Ζώτου και ο Θοδωρής Καραγεωργίου γεννήθηκαν σε δύο γειτονικά χωριά της Καβάλας. Η Λία σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!»

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!» Ημερομηνία 27/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thinkover.gr Ανδριάνα Βούτου http://www.thinkover.gr/2015/04/27/stefanos-livos/ Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΑΕΔ & ΚΕΔΚΕ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΑΕΔ & ΚΕΔΚΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΑΕΔ & ΚΕΔΚΕ Στην Αθήνα σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. Μέχρι πριν λίγες μέρες βρισκόμουν στο χωριό μου το Ριζοκάρπασο, αλλά μετά την εισβολή ήρθαμε με την μητέρα μου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, Με την παρουσία σας απόψε, τιμάτε όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ν. Ρεθύμνου «Δίκτυο Αλληλεγγύης» - Έντυπο αίτησης Σελίδα 1 από 7 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Ν.ΡΕΘΥΜΝΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού», στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 05/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 5829 ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ Πρωτ. Δημοτικής Φροντίδας:6241/25-11-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΣΟΧ 1/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 41 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΑΛΕΝΤΟ. Επιμέλεια football-academies Δευτέρα, 04 Μάρτιος 2013

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΤΑΛΕΝΤΟ. Επιμέλεια football-academies Δευτέρα, 04 Μάρτιος 2013 Στο ποδόσφαιρο η έναρξη της συστηματικής προπονητικής διαδικασίας γίνεται ολοένα και πιο νωρίς. Αυτό πλέον αποτελεί τη βάση της προπονητικής φιλοσοφίας μεγάλων ευρωπαϊκών και όχι μόνο συλλόγων. Η προπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα» Συγγραφέας: Άννα Κοντολέων Εκδόσεις: Πατάκη ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Ένας έφηβος, όπως είσαι εσύ, προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΥΚΑ- ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΥΚΑ- ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΥΚΑ- ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ''Στην σημερινή συνεδρίαση καλούμαστε να ψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό του Δήμου Πειραιά για το έτος 2015, σε εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Ηράκλειο, Τρίτη 28/04/2009 Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Κυρίες και κύριοι, Αισθάνομαι και αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Εργασία των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΜΕΡΑΜΠΙ ΤΣΑΝΑΒΑ Ελευσίνα, Μάιος 2012 ΟΡΙΣΜΟΣ Κοινωνικός ρατσισμός ή κοινωνικός αποκλεισμός είναι ο υποτιμητικός

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Συνοπτικό πλαίσιο μετακίνησης και εγκατάστασης Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί και πώς μετακινούμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πού μένουμε από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ στο Πολιτιστικό Κέντρο ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ την Δευτέρα 11 Μαρτίου 2002 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 30/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ www.gineparagogos.gr Συντονισμός A.Σ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα Τηλ. 2410 554026 contact@dimitra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους

Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Διεθνής συμφωνία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία Κείμενο για όλους Σελίδα 1 από 72 Αυτό το κείμενο είναι όλη η συμφωνία. Η συμφωνία είναι νόμος της Ελλάδας από τις 11 Απριλίου 2012. Μπορείς να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;»

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» πραγματοποιήθηκε τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2014 σε πέντε σχολεία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011)

ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Ν. 4019/2011) (Ν. 4019/2011) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ»» Γιώργος Μπιθυμήτρης Σύμβουλος συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Συλλήψεις για Ναρκωτικά ανά 1000 κατ.

Συλλήψεις για Ναρκωτικά ανά 1000 κατ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ: 3 (ΣΥΝΟΛΟ 7) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΖΩΗ» ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολικό έτος 2004 2005 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΜΑΤΕΛΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια ΕΓΓΡΑΦΟ 1 Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια 1. Την Τετάρτη 10/9/08, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άρχισε η πρώτη φάση

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

5η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

5η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 5η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

eλiza www.eliza.org.gr

eλiza www.eliza.org.gr eλiza www.eliza.org.gr H ιστορία της ΕΛΙΖΑΣ είναι η αληθινή ιστορία ενός παιδιού που δεν πρόλαβε να ανοίξει τα φτερά του. Χωρισμένοι γονείς. Ένας πατέρας που της στάθηκε αλλά χάθηκε νωρίς. Μια άρρωστη

Διαβάστε περισσότερα

15 η Ομάδα Προσκόπων Αθηνών

15 η Ομάδα Προσκόπων Αθηνών 15 η Ομάδα Προσκόπων Αθηνών Κατασκήνωση 15 ης Ομάδας Προσκόπων Αθηνών 7-16 Ιουλίου 2015 Λίμνη Ηραίου, Λουτράκι Αγαπητοί γονείς, Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Ομάδα έχει ξεκινήσει τις ετοιμασίες της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ Τ4Ε 2013-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΤΑΞΗ : Δ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ :2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ»

«Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ» «Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ» «Το όνομά μου είναι Ηρακλής και είμαι μαθητής της Ε 1 τάξης του 1 ου Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου στη Ρόδο. Όλο το καλοκαίρι περίμενα να ξεκινήσουν τα μαθήματα στο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2006 ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ ( ) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος. ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Γ1 ΤΟΥ 10 ΟΥ Δ.Σ. ΤΣΕΣΜΕ (10.11.2010) ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μελέτη Περιβάλλοντος ( Ενότητα 3: Μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς Κεφάλαιο 3: Κυκλοφορούμε με ασφάλεια) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 www.goneis-acharnes.gr Αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο ΑΧΑΡΝΕΣ 28/03/2012 ΠΡΑΞΗ 23 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 To Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 21/06/2013 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολλαπλώς κρίσιμη, έχει σημασία να κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέατρο-Δημιουργία-Παιχνίδι-Συναίσθημα και Σώμα. Θέατρο και Δημιουργία στην υπηρεσία της πρόληψης, της θεραπείας και της εκπαίδευσης

Θέατρο-Δημιουργία-Παιχνίδι-Συναίσθημα και Σώμα. Θέατρο και Δημιουργία στην υπηρεσία της πρόληψης, της θεραπείας και της εκπαίδευσης Θέατρο-Δημιουργία-Παιχνίδι-Συναίσθημα και Σώμα Θέατρο και Δημιουργία στην υπηρεσία της πρόληψης, της θεραπείας και της εκπαίδευσης www.torapaizoume.gr Xαίρετε!! Είμαστε ένας νέος κοινωνικός συνεταιρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΧΑΡΝΕΣ 25/09/2012 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Είναι ένα ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ, που ιδρύεται σε κάθε σχολική μονάδα, εκφράζει τους γονείς μέσα στο σχολείο και που η παρουσία του είναι νομικά κατοχυρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ 1 ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014 300,000 ΣΤΟΧΟΣ 200,000 ΜΑΣ 100,000 Η ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Η Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Η Πένυ Παπαδάκη μας μιλά με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου της "Φως στις σκιές"

Η Πένυ Παπαδάκη μας μιλά με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου της Φως στις σκιές Η Πένυ Παπαδάκη μας μιλά με αφορμή την επανέκδοση του βιβλίου της "Φως στις σκιές" Κυρία Παπαδάκη, το βιβλίο σας Φως στις Σκιές που επανεκδίδεται από τις εκδόσεις Ψυχογιός, πραγματεύεται δύσκολα κοινωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Ειρηνοδρομία 2016 Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Ειρηνοδρομία 2016 Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παναγούλεια 2016 - Αγώνες Ειρηνοδροµίας- 15Μάιου 2016 - www.eirinodromia.gr Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3347 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Ειρηνοδρομία 2016 Δήμος Αγ. Δημητρίου Αττικής Οργανισμός Πολιτισμού,

Διαβάστε περισσότερα