Τίτλοι και υπότιτλοι κεφαλαίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλοι και υπότιτλοι κεφαλαίων"

Transcript

1 Τίτλοι και υπότιτλοι κεφαλαίων Μέρος Α : Βασικές έννοιες 1. Το χάος των χρηματοοικονομικών εξελίξεων και η τέχνη & επιστήμη των αναλύσεων 2. Εισαγωγή στους εθνικούς λογαριασμούς Με έμφαση στους εξωτερικούς λογαριασμούς μίας χώρας 3. είκτες τιμών και πληθωρισμός Η επιτομή της πολυπλοκότητας της οικονομικής ζωής 4. Πληθωρισμός και επιτόκια και ο ρόλος του θεσμικού πλαισίου 5. Πληθωρισμός, υπερπληθωρισμός, αντιπληθωρισμός και τα οφέλη της σταθερότητας των τιμών 6. Οικονομικοί κύκλοι Ανατομία και πρόβλεψη Μέρος Β : Αναλύσεις βραχυχρονίων διακυμάνσεων 7. Λογική θεμελίωση των υποδειγμάτων Αναζητώντας τη χρυσή τομή μεταξύ ευχρηστίας και αποτελεσματικότητας 8. Ο Κεϋνσιανός Σταυρός Ισορροπία στην αγορά αγαθών & υπηρεσιών 9. Το υπόδειγμα IS/LM Ισορροπία στις αγορές αγαθών & υπηρεσιών και χρήματος 10. Αναλύσεις σεναρίων & διαταραχών με το υπόδειγμα IS/LM Με έμφαση στη δυναμική του δημοσίου χρέους Μέρος Γ : Νομισματική πολιτική & χρηματοοικονομικό σύστημα 11. Νομισματική πολιτική Οι κύριοι παίκτες και οι αποφάσεις τους 12. Κεντρική τραπεζική Νομισματική πολιτική και χρηματοοικονομική σταθερότητα Μέρος : Βραχυχρόνιες διακυμάνσεις & διεθνείς χρηματαγορές 13. Συναλλαγματικές ισοτιμίες Ένας δύσκολα ελεγχόμενος σταθεροποιητικός μηχανισμός 14. Το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών Η αγορά συναλλάγματος και οι διεθνείς χρηματαγορές στο προσκήνιο 15. Το υπόδειγμα Mundell-Fleming Αναλύοντας τις διεθνείς επιδράσεις 16. Το υπόδειγμα Mundell-Fleming (Μέρος Β ) Επεκτάσεις και ειδικά θέματα 17. ιεθνή επενδυτικά κεφάλαια Η άναρχη πειθαρχία των αγορών 18. Χρηματαγορές και το διεθνές νομισματικό σύστημα υναμική αλληλεπίδραση με απρόβλεπτες συνέπειες Μέρος Ε : Μακροχρόνια ανάπτυξη 19. Η αγορά εργασίας στο προσκήνιο Μακροχρόνια ανάπτυξη και βραχυχρόνιες διακυμάνσεις 20. Κυβερνήσεις, χρηματαγορές και μακροοικονομία Ακροβατώντας μεταξύ αναπτύξεως, ανισορροπιών, προσδοκιών και κρίσεων v

2 Συνοπτικά περιεχόμενα Μέρος Α : Βασικές έννοιες Το χάος των χρηματοοικονομικών εξελίξεων Εισαγωγή Το χάος των χρηματοοικονομικών εξελίξεων Στόχοι και εκπαιδευτικά εργαλεία Προσέγγιση του βιβλίου Ευχαριστίες 35 Εισαγωγή στους εθνικούς λογαριασμούς Εισαγωγή Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Οι εξωτερικοί λογαριασμοί μίας χώρας Ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών Η ταυτότητα αποταμιεύσεων επενδύσεων Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 86 είκτες τιμών και πληθωρισμός Εισαγωγή Η άνοδος και η πτώση του πληθωρισμού είκτες τιμών και πληθωρισμός Πληθωρισμός Ένα απλό υπόδειγμα Ένας επικίνδυνος φαύλος κύκλος Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 131 Πληθωρισμός και επιτόκια Εισαγωγή Το πραγματικό επιτόκιο Πραγματικό επιτόκιο & στρατηγική συμπεριφορά των καταθετών Θεσμικό πλαίσιο και πραγματικά επιτόκια Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 160 Πληθωρισμός, υπερπληθωρισμός, αντιπληθωρισμός Εισαγωγή Πληθωρισμός Υπερπληθωρισμός Αντιπληθωρισμός Σταθερότητα τιμών Ορισμός Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 212 Οικονομικοί κύκλοι Εισαγωγή Σύντομη παρουσίαση Ανατομία ενός τυπικού κύκλου Το κόστος των οικονομικών κύκλων Πρόβλεψη των οικονομικών κύκλων Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 254 vi

3 Μέρος Β : Αναλύσεις βραχυχρονίων διακυμάνσεων Λογική θεμελίωση των υποδειγμάτων Εισαγωγή Περί των υποδειγμάτων Κύριες μεταβλητές Αγορά αγαθών & υπηρεσιών Επεκτάσεις Άλλες μεταβλητές Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 297 Ο Κεϋνσιανός Σταυρός Εισαγωγή Ανάλυση ισορροπίας Αναλύσεις σεναρίων και διαταραχών Επεκτάσεις Ευελιξία του υποδείγματος Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 326 Το υπόδειγμα IS/LM Εισαγωγή Ισορροπία στην αγορά αγαθών & υπηρεσιών Ισορροπία στην αγορά χρήματος Ισορροπία στην οικονομία Ποιοτικές αναλύσεις σεναρίων και διαταραχών Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 352 Αναλύσεις σεναρίων & διαταραχών με το υπόδειγμα IS/LM Εισαγωγή Αναλύσεις σεναρίων και διαταραχών Εισαγωγικά Τυπικά σενάρια οικονομικής πολιτικής Θέματα οικονομικής πολιτικής Άλλα σενάρια και διαταραχές Ελλείμματα του προϋπολογισμού και δημόσιο χρέος Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 404 Μέρος Γ : Νομισματική πολιτική & χρηματοοικονομικό σύστημα Νομισματική πολιτική Εισαγωγή Νομισματική κυκλοφορία Βασικές έννοιες και μεταβλητές Σύντομη εισαγωγή στην τραπεζική ημιουργία χρήματος από τις εμπορικές τράπεζες Η έλλειψη ρευστότητας και το ευάλωτο των τραπεζών Εμπορικές τράπεζες και νομισματική κυκλοφορία Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 449 Κεντρική τραπεζική Εισαγωγή Οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών Άσκηση της νομισματικής πολιτικής Κεντρικές τράπεζες & αγορές ύσκολη συμβίωση Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 510 vii

4 Μέρος : Βραχυχρόνιες διακυμάνσεις & διεθνείς χρηματαγορές Συναλλαγματικές ισοτιμίες Εισαγωγή Ονομαστική ισοτιμία Πραγματική ισοτιμία Πληθωρισμός και μεταβολές της ονομαστικής ισοτιμίας Συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών Σύντομη περιγραφή Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 548 Το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών Εισαγωγή Περί αποδόσεων Η συνθήκη ισοδυναμίας των επιτοκίων Επεκτάσεις Ισοζύγιο xρηματοοικονομικών συναλλαγών Επιδράσεις Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 598 Το υπόδειγμα Mundell-Fleming Εισαγωγή Εξωτερική ανισορροπία Αυτόματος σταθεροποιητικός μηχανισμός Ισορροπία στην αγορά συναλλάγματος Το υπόδειγμα Mundell-Fleming Σενάρια οικονομικής πολιτικής ιαταραχές από την αγορά συναλλάγματος Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 637 Το υπόδειγμα Mundell-Fleming (Μέρος Β ) Εισαγωγή Μικρή χώρα Επεκτάσεις Μεγάλη χώρα Σενάρια οικονομικής πολιτικής Άλλα συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών Ειδικά θέματα Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 676 ιεθνή επενδυτικά κεφάλαια Εισαγωγή ιεθνή επενδυτικά κεφάλαια ιλήμματα Περί των συναλλαγματικών περιορισμών Συναλλαγματικές κρίσεις ιεθνή επενδυτικά κεφάλαια και το ευμετάβλητο των ισοτιμιών Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 724 Χρηματαγορές και το διεθνές νομισματικό σύστημα Εισαγωγή Σταθερές έναντι μεταβλητών ισοτιμιών Συστήματα ισοτιμιών Σύντομη ιστορική αναδρομή Η πορεία προς την ΟΝΕ Αναζητώντας το ιδανικό σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 768 viii

5 Μέρος Ε : Μακροχρόνια ανάπτυξη Η αγορά εργασίας στο προσκήνιο Εισαγωγή H αγορά εργασίας Γενική ισορροπία Όλες οι αγορές μαζί Ανάλυση σεναρίων και διαταραχών Σταθεροποιητική πολιτική και μακροχρόνια ανάπτυξη Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 823 Κυβερνήσεις, χρηματαγορές και μακροοικονομία Εισαγωγή Ακροβατώντας μεταξύ αναπτύξεως, ανισορροπιών, προσδοκιών και κρίσεων Μετριάζοντας τους κινδύνους Λύση από το θεσμικό πλαίσιο; Η άγνωστη χρυσή τομή του θεσμικού πλαισίου 839 Ευρετήρια 842 ix

6 Αναλυτικά περιεχόμενα Μέρος Α : Βασικές έννοιες Το χάος των χρηματοοικονομικών εξελίξεων Εισαγωγή Το χάος των χρηματοοικονομικών εξελίξεων 9 Μεγάλος αριθμός μεταβλητών 10 Σύνθετες αλληλεπιδράσεις 11 Συνεχείς αλλαγές στην οικονομία και τις χρηματαγορές 20 Έλλειψη καλών προβλέψεων Στόχοι και εκπαιδευτικά εργαλεία 22 Στόχοι 22 Εκπαιδευτικά εργαλεία Προσέγγιση του βιβλίου 28 Πλαίσιο αναλύσεων 28 Σύντομη περιγραφή 29 Φιλοσοφία 32 Αναγνωστικό κοινό Ευχαριστίες 35 Εισαγωγή στους εθνικούς λογαριασμούς Εισαγωγή Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 38 Τρεις μέθοδοι μετρήσεως 39 Η μέθοδος των δαπανών 45 Χρήση των πραγματικών στοιχείων Οι εξωτερικοί λογαριασμοί μίας χώρας 55 ιεθνείς επενδύσεις, εισοδήματα και πληρωμές 56 Τρία Ισοζύγια Ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 68 Χρηματοδότηση 68 υνητικές επιπτώσεις Η ταυτότητα αποταμιεύσεων επενδύσεων Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 86 είκτες τιμών και πληθωρισμός Εισαγωγή Η άνοδος και η πτώση του πληθωρισμού είκτες τιμών και πληθωρισμός 94 Βασικές έννοιες 94 Κατασκευή των δεικτών 99 Αδυναμίες των δεικτών Πληθωρισμός Ένα απλό υπόδειγμα 110 Πληθωριστικές πιέσεις και πληθωρισμός 111 Πληθωριστικές πιέσεις υνάμεις προσφοράς και ζητήσεως Ένας επικίνδυνος φαύλος κύκλος 123 υναμική 123 Ο ρόλος του θεσμικού πλαισίου 124 Ο ρόλος των προσδοκιών 126 Ο ρόλος της αξιοπιστίας των Αρχών 128 Ο ρόλος της συναινέσεως και της αξιοπιστίας των θεσμών Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 131 Πληθωρισμός και επιτόκια Εισαγωγή Το πραγματικό επιτόκιο 135 Η πλευρά των αποταμιευτών/δανειστών 135 Η πλευρά των δανειζομένων Πραγματικό επιτόκιο & στρατηγική συμπεριφορά των καταθετών 147 Ο ρόλος του θεσμικού πλαισίου 147 Γιατί όχι διοικητικά μέτρα; 148 x

7 4.4 Θεσμικό πλαίσιο και πραγματικά επιτόκια 149 Μέτρα καταπιέσεως του χρηματοοικονομικού συστήματος 149 Απελευθέρωση του χρηματοοικονομικού συστήματος Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 160 Πληθωρισμός, υπερπληθωρισμός, αντιπληθωρισμός Εισαγωγή Πληθωρισμός 164 Όταν η κοινή λογική δεν είναι πολύ λογική 164 Το κόστος του πληθωρισμού Υπερπληθωρισμός 186 Το μέγεθος του προβλήματος 186 Ανατομία 188 Συνέπειες Αντιπληθωρισμός 197 Το μέγεθος του προβλήματος 197 Ανατομία 198 Συνέπειες Σταθερότητα τιμών Ορισμός Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 212 Οικονομικοί κύκλοι Εισαγωγή Σύντομη παρουσίαση 217 Χαρακτηριστικά 218 Περιγραφή Ανατομία ενός τυπικού κύκλου 224 Περί της πολυπλοκότητας των κύκλων 224 Ανατομία ενός τυπικού κύκλου 226 Περί της πολυπλοκότητας των κύκλων (Συνέχεια) Το κόστος των οικονομικών κύκλων Πρόβλεψη των οικονομικών κύκλων 243 είκτες 244 Αδυναμίες των δεικτών Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 254 Μέρος Β : Αναλύσεις βραχυχρονίων διακυμάνσεων Λογική θεμελίωση των υποδειγμάτων Εισαγωγή Περί των υποδειγμάτων 258 Ορισμός 258 Χρονοδιάγραμμα παρουσιάσεως 259 Αλγόριθμος 260 Χρήση 262 Κατηγορίες μεταβλητών Κύριες μεταβλητές Αγορά αγαθών & υπηρεσιών 263 Συνολική ζήτηση 263 Ιδιωτική κατανάλωση 264 ιαθέσιμο εισόδημα 274 Φόροι 275 Επενδύσεις 276 ημόσια κατανάλωση 281 Εξαγωγές 282 Εισαγωγές 283 Συνθήκη ισορροπίας 285 Σύνοψη Επεκτάσεις Άλλες μεταβλητές 288 Κατανάλωση 288 Επενδύσεις 292 Εξαγωγές και εισαγωγές 296 xi

8 Ισολογισμοί και συναλλαγματικός κίνδυνος Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 297 Ο Κεϋνσιανός Σταυρός Εισαγωγή Ανάλυση ισορροπίας 301 Κύριες μεταβλητές 301 Ενδογενείς και εξωγενείς μεταβλητές 301 Ισορροπία Αναλύσεις σεναρίων και διαταραχών 307 Αύξηση των δημοσίων δαπανών 309 Αναλύσεις διαταραχών Συνοπτική παρουσίαση Επεκτάσεις Ευελιξία του υποδείγματος 322 6ο Βήμα του αλγορίθμου Περισσότερες επιδράσεις Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 326 Το υπόδειγμα IS/LM Εισαγωγή Ισορροπία στην αγορά αγαθών & υπηρεσιών 331 Κύριες μεταβλητές 331 Ενδογενείς και εξωγενείς μεταβλητές 331 Ισορροπία 331 Μεταβολές της ισορροπίας Ισορροπία στην αγορά χρήματος 340 Κύριες μεταβλητές 340 Ενδογενείς και εξωγενείς μεταβλητές 343 Ισορροπία 343 Μεταβολές της ισορροπίας Ισορροπία στην οικονομία Ποιοτικές αναλύσεις σεναρίων και διαταραχών Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 352 Αναλύσεις σεναρίων & διαταραχών με το υπόδειγμα IS/LM Εισαγωγή Αναλύσεις σεναρίων και διαταραχών Εισαγωγικά Τυπικά σενάρια οικονομικής πολιτικής 357 Επεκτατική νομισματική πολιτική 357 Επεκτατική δημοσιονομική πολιτική Θέματα οικονομικής πολιτικής 372 Πρώτη σύγκριση της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής 372 Μείγμα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής 373 ημοσιονομική και νομισματική πολιτική: είναι ανεξάρτητες; 376 Οικονομική πολιτική και οικονομικός κύκλος Άλλα σενάρια και διαταραχές 378 Εφαρμογές του αλγορίθμου 378 Προσδοκίες: ενδογενείς ή εξωγενείς; 385 Επεκτάσεις του υποδείγματος Ελλείμματα του προϋπολογισμού και δημόσιο χρέος 386 υνητικές παρενέργειες 386 Ελλείμματα του προϋπολογισμού Συστατικά. 390 Η δυναμική του δημοσίου χρέους 394 Η αξία της αξιοπιστίας και ο πειρασμός του χρέους 401 Χρηματοδότηση του ελλείμματος και του χρέους Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 404 xii

9 Μέρος Γ : Νομισματική πολιτική & χρηματοοικονομικό σύστημα Νομισματική πολιτική Εισαγωγή Νομισματική κυκλοφορία Βασικές έννοιες και μεταβλητές Σύντομη εισαγωγή στην τραπεζική 415 Τραπεζική λογιστική Βασικές έννοιες 416 ιαμεσολάβηση και σχετικοί κίνδυνοι ημιουργία χρήματος από τις εμπορικές τράπεζες Η έλλειψη ρευστότητας και το ευάλωτο των τραπεζών Εμπορικές τράπεζες και νομισματική κυκλοφορία Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 449 Κεντρική τραπεζική Εισαγωγή Οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών 455 Στόχοι 455 Εργαλεία 459 Περιορισμοί Άσκηση της νομισματικής πολιτικής 469 Κανονικές συνθήκες 469 Συνθήκες υπερπληθωρισμού ή αντιπληθωρισμού Κεντρικές τράπεζες & αγορές ύσκολη συμβίωση 479 Η μεγάλη εικόνα 479 Ενδογενείς πιστωτικοί κύκλοι 483 Φούσκες 490 Κρίσεις Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 510 Μέρος : Βραχυχρόνιες διακυμάνσεις & διεθνείς χρηματαγορές Συναλλαγματικές ισοτιμίες Εισαγωγή Ονομαστική ισοτιμία Πραγματική ισοτιμία 518 Τιμές και ανταγωνιστικότητα 518 Πραγματική ισοτιμία 521 ιμερείς και σταθμισμένες ισοτιμίες Πληθωρισμός και μεταβολές της ονομαστικής ισοτιμίας 528 Πληθωρισμός και μεταβολές της ανταγωνιστικότητας 528 Ο Νόμος της μίας τιμής Συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών Σύντομη περιγραφή 535 Νομισματική ένωση 536 Dollarization 538 Currency Board 539 Truly fixed exchange rate 541 Adjustable peg 542 Crawling peg 543 Basket peg 544 Target zone 545 Managed float 547 Pure float Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 548 Το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών Εισαγωγή Περί αποδόσεων 551 Αποδόσεις αξιογράφων/επενδύσεων 552 Συναλλαγματική απόδοση Η συνθήκη ισοδυναμίας των επιτοκίων 559 xiii

10 Απόδειξη 559 Συνέπειες Επεκτάσεις 576 Απλουστευτικές υποθέσεις Επανεξέταση 576 Ασφάλιστρο ρευστότητας 577 Κόστη συναλλαγών 579 Ασφάλιστρο κινδύνου 581 Συνθήκη ισοδυναμίας των επιτοκίων Ρεαλιστικότερη μορφή Ισοζύγιο xρηματοοικονομικών συναλλαγών Επιδράσεις 586 Νομισματική πολιτική 588 Προσδοκίες 589 Χρηματοοικονομική μόλυνση (Contagion) 591 Οικονομική πολιτική 593 Πληθωρισμός 593 Μακροοικονομικές ανισορροπίες 594 Συνθήκες στις διεθνείς χρηματαγορές 595 Θεσμικό πλαίσιο 596 Σύνοψη Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 598 Το υπόδειγμα Mundell-Fleming Εισαγωγή Εξωτερική ανισορροπία Αυτόματος σταθεροποιητικός μηχανισμός 603 Σύστημα μεταβλητών ισοτιμιών 604 Σύστημα σταθερών ισοτιμιών 605 Σύνοψη 607 Αδρανοποίηση Ισορροπία στην αγορά συναλλάγματος 609 Κύριες μεταβλητές 609 Ενδογενείς και εξωγενείς μεταβλητές 610 Ισορροπία 610 Μεταβολές της ισορροπίας Το υπόδειγμα Mundell-Fleming 613 Ισορροπία 613 Αλγόριθμος αναλύσεως σεναρίων και διαταραχών 614 Απλουστεύσεις Σενάρια οικονομικής πολιτικής 616 (Αξιόπιστο) Σύστημα σταθερών ισοτιμιών 617 Σύστημα μεταβλητών ισοτιμιών 623 Σύστημα ισοτιμιών και αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής ιαταραχές από την αγορά συναλλάγματος 631 Αύξηση του διεθνούς επιτοκίου 631 Αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου και ρευστότητας 634 Mη-αναμενόμενη υποτίμηση 634 Ένταση των προσδοκιών υποτιμήσεως Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 637 Το υπόδειγμα Mundell-Fleming (Μέρος Β ) Εισαγωγή Μικρή χώρα Επεκτάσεις 642 Ο δυνητικός ρόλος των συναλλαγματικών περιορισμών 642 Περί των συναλλαγματικών αποθεμάτων Μεγάλη χώρα Σενάρια οικονομικής πολιτικής 652 Επεκτατική νομισματική πολιτική υπό σταθερή ισοτιμία 653 Επεκτατική νομισματική πολιτική υπό μεταβλητή ισοτιμία 655 Σενάρια οικονομικής πολιτικής Σύνοψη Άλλα συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών 657 Μη-αξιόπιστο σύστημα (Non-credible) σταθερών ισοτιμιών 657 Ρυθμιζόμενη ισοτιμία (Adjustable peg) 665 ιολισθαίνουσα ισοτιμία (Crawling peg) 667 Σύστημα ζώνης (Target zone) Ειδικά θέματα 669 ανεισμός σε ξένο νόμισμα Τα στρεβλά κίνητρα των σταθερών ισοτιμιών 670 Η αδύνατη τριάδα ( The impossible trinity ) 672 xiv

11 Ο ρόλος των προσδοκιών και η αξία της αξιοπιστίας Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 676 ιεθνή επενδυτικά κεφάλαια Εισαγωγή ιεθνή επενδυτικά κεφάλαια ιλήμματα 681 Θετικά 682 Αρνητικά Περί των συναλλαγματικών περιορισμών 695 Ταξινόμηση 696 Στόχοι 699 Θετικά και αρνητικά Συναλλαγματικές κρίσεις 706 Υποδείγματα 1ης Γενεάς Ο ρόλος των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών 708 Υποδείγματα 2ης Γενεάς Ο ρόλος των προσδοκιών 709 Μία σύνθεση των υποδειγμάτων 711 Οι δίδυμες κρίσεις Τραπεζικές & συναλλαγματικές ιεθνή επενδυτικά κεφάλαια και το ευμετάβλητο των ισοτιμιών 714 Προσφορά & ζήτηση Ένα απλό υπόδειγμα για τις ισοτιμίες 716 Περί των πληροφοριών και προσδοκιών 718 Ονομαστικές ισοτιμίες και θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη 720 Εξηγώντας τη συμπεριφορά των ονομαστικών ισοτιμιών 721 Βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις, μεσο-μακροπρόθεσμες τάσεις Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 724 Χρηματαγορές και το διεθνές νομισματικό σύστημα Εισαγωγή Σταθερές έναντι μεταβλητών ισοτιμιών 731 Συγκριτικά πλεονεκτήματα των αξιόπιστων σταθερών ισοτιμιών 731 Συγκριτικά πλεονεκτήματα των μεταβλητών ισοτιμιών Συστήματα ισοτιμιών Σύντομη ιστορική αναδρομή 736 Ο Κανόνας του Χρυσού ( Gold Standard ), Η ταραχώδης περίοδος του Μεσοπολέμου, Το Σύστημα Bretton Woods, Κυμαινόμενες ισοτιμίες, 1971 Παρόν Η πορεία προς την ΟΝΕ Αναζητώντας το ιδανικό σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 768 Μέρος Ε : Μακροχρόνια ανάπτυξη Η αγορά εργασίας στο προσκήνιο Εισαγωγή H αγορά εργασίας 774 Η συνάρτηση παραγωγής 774 Ζήτηση 783 Προσφορά 787 Ισορροπία 790 Μεταβολές της ισορροπίας Γενική ισορροπία Όλες οι αγορές μαζί 802 Η αγορά εργασίας στο σύστημα συντεταγμένων (Y, i ). 802 Γενική ισορροπία 804 Σταθεροποιητικοί μηχανισμοί Ανάλυση σεναρίων και διαταραχών 806 Αγορά αγαθών & υπηρεσιών 807 Αγορά χρήματος 809 Αγορά συναλλάγματος 810 Αγορά εργασίας Σταθεροποιητική πολιτική και μακροχρόνια ανάπτυξη 818 Από τη σταθεροποιητική πολιτική στη μακροχρόνια ανάπτυξη 819 Από τη μακροχρόνια ανάπτυξη στη σταθεροποιητική πολιτική 821 xv

12 19.6 Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 823 Κυβερνήσεις, χρηματαγορές και μακροοικονομία Εισαγωγή Ακροβατώντας μεταξύ αναπτύξεως, ανισορροπιών, προσδοκιών και κρίσεων 827 Περί των κινδύνων 827 Ενισχυτές διαταραχών 828 Αλληλεπριδράσεις των ενισχυτών διαταραχών και των αποσταθεροποιητικών μηχανισμών 830 Άλλες επιδράσεις Μετριάζοντας τους κινδύνους Λύση από το θεσμικό πλαίσιο; 836 Η «υπόσχεση» των περιορισμών 836 Προβληματισμοί Η άγνωστη χρυσή τομή του θεσμικού πλαισίου 839 Ευρετήρια 842 xvi

13 Κατάλογος ενθέτων 1.1. Παρομοιώσεις για το Χάος των Χρηματοοικονομικών Εξελίξεων ιευκρινίσεις & Ορισμοί Η Κρίση που Άλλαξε τον Κόσμο Παράδειγμα Αντικρουομένων Μηνυμάτων Υπάρχει Λογική στις Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις; Βλέποντας την Κρίση να Έρχεται «Ουδέν καλόν αμιγές κακού» Επιλογές Πολιτικής: Συνήθως, «Το Μη Χείρον Βέλτιστον» Ιαπωνία στη εκαετία του 1990 «Ταξιδεύοντας στο Άγνωστο» Τουρκία 2001 Επενδυτικό «Βατερλώ» Τραπεζικές Κρίσεις, Οι «Κανόνες του Παιχνιδιού» Αλλάζουν «Ό,τι Αρχίζει Ωραίο» Η Μάχη του ολαρίου Η Μάχη του ολαρίου (Συνέχεια) «Κακές» Προβλέψεις Συμβαίνουν και στα «Καλύτερα Σπίτια» Κακές και Λιγότερο Κακές Προβλέψεις «Το Μη Χείρον Βέλτιστον» Ακριβείς ή Χρήσιμες Προβλέψεις; Στόχοι, Εργαλεία, Περιορισμοί και Προβλέψεις Σταθμοί της Χρηματοοικονομικής Ιστορίας, Tell-Our-Mom Test Ένα ύσκολο Test για Αναλυτές Τύποι Αναγνωστών και Προτεινόμενος Τρόπος Μελέτης ΑΕΠ και Ευτυχία Το ΑΕΠ της Ελλάδος Μέτρηση του ΑΕΠ και Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών & Υπηρεσιών Λογική και Αριθμοί Μία Εφαρμογή στην Ανάλυση Σεναρίων Το Εξωτερικό Εμπόριο της Ευρωζώνης Πρωταθλητές στην Παραοικονομία Ελλάδα Μία Υπερχρεωμένη Χώρα Από το ΑΕΠ στο ιαθέσιμο Εισόδημα των Νοικοκυριών Όταν οι απάνες Ξεπερνούν το Εισόδημα Πρώτη Προσέγγιση Ελλάδα Το Χρονικό μίας Προαναγγελθείσας Κρίσεως Μακροοικονομικά Μεγέθη Ροές και Ποσότητες Ο Μεγαλύτερος Οφειλέτης και ο Μεγαλύτερος Πιστωτής Μετρώντας το Ρόλο της Κυβερνήσεως στην Οικονομία Όταν οι απάνες Ξεπερνούν το Εισόδημα Επανεξέταση Πληθωρισμός και The Law of Living Memory Πληθωρισμός, Αποπληθωρισμός και Αντιπληθωρισμός είκτες Laspeyres, Paasche και Fisher Πόσο Μεγάλη είναι η Μεροληψία του ΤΚ; Σταθερότητα Τιμών Ορισμός Chain-weighted Πραγματικό ΑΕΠ Πηγές Πληθωριστικών Πιέσεων Η Ανελαστικότητα των Τιμών στην Πράξη Ανελαστικότητα των Τιμών Μαθήματα για Οικονομικούς Παράγοντες Καταπολέμηση του Πληθωρισμού Παρακολουθώντας τις Πληθωριστικές Πιέσεις Οι Υπερβολές της Νέας Οικονομίας Το Κόστος του Αποπληθωρισμού Πληθωρισμός, Κυβερνήσεις και Κεντρικές Τράπεζες ομικός Πληθωρισμός Ελλάδα Κάποια «Κρυφά» Οφέλη της ΟΝΕ Παγκοσμιοποίηση, Απελευθέρωση των Αγορών & Πληθωρισμός Πληθωρισμός και Ονομαστικά Επιτόκια Ονομαστικά Επιτόκια Καταθέσεων και ανεισμού 143 xvii

14 4.3. Αξιοπιστία των Αρχών και Πραγματικά Επιτόκια Μακροοικονομική Σταθεροποίηση και Πραγματικά Επιτόκια Regulation Q Η Απελευθέρωση του Χρηματοοικονομικού Συστήματος της Ελλάδος Χρηματοοικονομική Απελευθέρωση και Πραγματικά Επιτόκια Χρηματοοικονομική Απελευθέρωση «Ουδέν καλόν αμιγές κακού» Χρηματοοικονομικός Τύπος: Πληθωρισμός Παντού Οι Λειτουργίες του Χρήματος Τιμαριθμοποιημένα Κυβερνητικά Ομόλογα Exchange-Rate-based Stabilization Programs ΟΝΕ και Πραγματικά Επιτόκια Συν και Πλην Ασφάλιστρο Πληθωρισμού Λογική Ασφάλιστρο Συναλλαγματικού Κινδύνου Λογική Ασφάλιστρο Κινδύνου Πτωχεύσεως Λογική Πληθωρισμός και Βαθμοί Πιστοληπτικής Ικανότητας Γερμανία 1948 Τα Οφέλη της Σταθερότητας των Τιμών Το Κατώτατο Όριο του Ονομαστικού Επιτοκίου Καλός και Κακός Αντιπληθωρισμός Σύγκριση Τιμές Ακινήτων & Αξιογράφων και Αντιπληθωρισμός Ο Αντιπληθωρισμός της Ιαπωνίας, Πληθωρισμός και Φάση του Οικονομικού Κύκλου Χρονολογία των Οικονομικών Κύκλων Βλέποντας Μπροστά Η «Μεγάλη Εικόνα» του Βιβλίου Οι Οικονομικοί Κύκλοι των Αναπτυσσομένων Χωρών Οι Υπερβολικές Φήμες για το Τέλος των Οικονομικών Κύκλων Μετριασμός των Οικονομικών Κύκλων Πιθανές Αιτίες Το Μακροχρόνιο Κόστος των Κρίσεων Η Εμπειρία της Ν.Α. Ασίας Η Μεγάλη ιεθνής Ύφεση της εκαετίας του είκτες των Οικονομικών Κύκλων Καμπύλη Αποδόσεων Ένας Σημαντικός Προπορευόμενος είκτης Προπορευόμενοι είκτες και Προβλέψεις των Σημείων Καμπής Παράδειγμα Αντικρουομένων Σημάτων Χρηματοοικονομικός Τύπος και Οικονομικοί είκτες Κατανάλωση και Τιμές Ακινήτων και Μετοχών Το Μέγεθος του Συντελεστή b Στοιχεία Το Μέγεθος του Συντελεστή b Λογική Πηγές Χρηματοδοτήσεως των Επιχειρήσεων Από την Πληθώρα των Επιτοκίων Ποιο; Γρήγορες Αναλύσεις Σεναρίων και ιαταραχών Μετατοπίσεις της Καμπύλης AD Λογική ιεθνής Μετάδοση των Οικονομικών Κύκλων Γρήγορη Ανάλυση Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζητήσεως Χρήματος Είναι η Ταχύτητα Κυκλοφορίας του Χρήματος Σταθερή; Η Κλασσική Ποσοτική Θεωρία του Χρήματος Μικροοικονομική Θεμελίωση της LM Νομισματική Πολιτική Τέχνη & Επιστήμη Αποτελεσματικότητα της Νομισματικής Πολιτικής Παγίδα Ρευστότητας Χρηματοοικονομικός Τύπος και Νομισματική Πολιτική Περικλής, ο Πρώτος Κεϋνσιανός Χρηματοοικονομικός Τύπος Σενάρια ημοσιονομικής Πολιτικής Μονεταριστές και ημοσιονομική Πολιτική Ο Πολλαπλασιαστής των ημοσίων απανών Περί του Αριθμού των Οργάνων της Οικονομικής Πολιτικής 375 xviii

15 Μπροστά στην Οθόνη του Bloomberg Προσδοκίες και Κατανάλωση ΗΠΑ, Σεπτέμβριος είκτες Προσδοκιών των Νοικοκυριών και των Επιχειρήσεων Το Σύνδρομο των Υπερ-Αισιοδόξων Προσδοκιών Χρηματοοικονομικός Τύπος Εξαγωγές και Ανάπτυξη «Ατμομηχανές» της Παγκοσμίου Οικονομίας Κανάλια ιεθνούς Μεταδόσεως των Οικονομικών Κύκλων Ελλάδα 2010 Το Πρόγραμμα Σταθεροποιήσεως & Αναπτύξεως Ελλείμματα του Προϋπολογισμού & ημόσιο Χρέος 5 Ερωτήματα Ο ημοσιονομικός Εκτροχιασμός της Ελλάδος Βαθμοί Πιστοληπτικής Ικανότητας Η ημοσιονομική Προσαρμογή της Ελλάδος Ο 13 ος Άθλος του Ηρακλή; Τα Τέσσερα D του Τρόμου: Debt, Deficits, Deflation, Depreciation ημόσιο Χρέος και Αποσταθεροποιητικές Προσδοκίες Συνιστώσες της Νομισματικής Κυκλοφορίας Περί της Ρευστότητας Ο Μετασχηματισμός ιάρκειας Παραστατικά Άλλοι Τραπεζικοί Κίνδυνοι Η Αδιαφάνεια των Τραπεζών Ασύμμετρη Πληροφόρηση και Επιπτώσεις της Εγγύηση Καταθέσεων «ίκοπο Μαχαίρι» Too big to fail Ισχύς εν τη Αδυναμία Στόχοι ΕΚΤ, Fed και Τράπεζα της Αγγλίας Στόχευση του Πληθωρισμού Inflation Targeting Επιτόκια Κεντρικών Τραπεζών ΕΚΤ και Fed Ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών και Πληθωρισμός Οι ύο Πυλώνες της Νομισματικής Πολιτικής της ΕΚΤ Ενδιάμεσοι και Τελικοί Στόχοι της Νομισματικής Πολιτικής ΕΚΤ ώδεκα Χρόνια Νομισματικής Πολιτικής, Ανακοινώσεις των Κεντρικών Τραπεζών και Νομισματική Πολιτική Οδηγοί της Νομισματικής Πολιτικής Κανάλια Μεταδόσεως της Νομισματικής Πολιτικής Κανόνες έναντι ιακριτικής Ευχέρειας Rules vs. Discretion Νομισματική Πολιτική σε Περιβάλλον Μηδενικών Επιτοκίων Αποτρέποντας τις Κρίσεις Από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη ιαταραχές και Πιστωτικοί Κύκλοι Από τις Ανισορροπίες στους Τραπεζικούς Κινδύνους Βλέποντας την Κρίση να Έρχεται Η υναμική της Ιαπωνικής Κρίσεως Lender of the Last Resort Λογική & υνητικές Παρενέργειες Τριγωνικές Ισοτιμίες Ισοτιμίες και Ανταγωνιστικότητα Πραγματική Ανατίμηση και Πραγματικό Επιτόκιο ύο «Κρυφά» Κόστη της ΟΝΕ Ισοτιμίες Big Mac Οι Νομισματικές Ενώσεις εν Είναι για Πάντα Το Crawling Peg της Ουγγαρίας, Ο Τυχαίος Περίπατος των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Οι Χρηματικές Ροές με τους Εξωτερικούς Λογαριασμούς της Χώρας Η Πλευρά των Αμερικανών Επενδυτών ανεισμός σε Ξένο Νόμισμα Carry Trade ραχμή και Γιέν Σύγκλιση των Επιτοκίων στην Ευρωζώνη Μακροοικονομικές Ανισορροπίες και Επιτόκια Συναλλαγματικοί Περιορισμοί και Αυτονομία της Νομισματικής Πολιτικής Παρέμβαση στην Αγορά Συναλλάγματος 587 xix

16 Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών και Ισοτιμίες Οικονομική ιπλωματία Plaza & Louvre Accords Συμφωνία με τη Συνθήκη Ισοδυναμίας των Επιτοκίων Σταθερές Ισοτιμίες και Πειθαρχία της Οικονομικής Πολιτικής Η Ελλάδα στην Ευρωζώνη Υπερ-ακόντιση της Ισοτιμίας (Exchange Rate Overshooting) Συναλλαγματικών Αποθεμάτων τα Παράδοξα Κερδοσκοπικές Επιθέσεις Εκ του Ασφαλούς; George Soros και η Κρίση της Στερλίνας τον Σεπτέμβριο Εξετάζοντας την Αξιοπιστία ενός Συστήματος Target Zone Το Ιρλανδικό Θαύμα Απομυθοποίηση ιεθνή Επενδυτικά Κεφάλαια Η «Εξομολόγηση» του Economist Η Εμπειρία του Μεξικού Πέφτοντας Θύμα της Επιτυχίας Η Εμπειρία της Ελλάδος Κεντρικών Τραπεζών Βίοι Παράλληλοι Sudden Stops Το Απρόβλεπτο των ιεθνών Επενδυτικών Κεφαλαίων Tobin Tax Interest Equalization Tax Στόχοι και (Απρόβλεπτα) Αποτελέσματα ιεθνές Εμπόριο και Αναποτελεσματικότητα των Συναλλαγματικών Περιορισμών Χρηματοοικονομική Καινοτομία και Αναποτελεσματικότητα των Συναλλαγματικών Περιορισμών Η Αλλεργία των Αγορών στους Συναλλαγματικούς Περιορισμούς Contractionary Devaluations Υποδείγματα Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Ειδήσεις και Ισοτιμίες Κανόνας του Χρυσού Σταθεροποιητικός Μηχανισμός ιεθνή Επενδυτικά Κεφάλαια «Όλα Αλλάζουνε και Όλα τα Ίδια Μένουν» Η Κρίση της Στερλίνας τον Σεπτέμβριο Αξιοπιστία Ένα Μάθημα που Μάλλον εν Αφομοιώθηκε Πλήρως ύο Ελληνικές Υποτιμήσεις Μαρκεζίνης (1953) και Σημίτης (1985) Το Πρόβλημα Ν Υπάρχει Οικονομικό DNA των Εθνών; Η Συνθήκη του Maastricht H Κρίση της Ελλάδος το Η Συνάρτηση Παραγωγής Cobb-Douglas Παραγωγικότητα, Ανάπτυξη, Βιοτικό Επίπεδο, Αποτιμήσεις Μετοχών Πηγές Αναπτύξεως Growth Accounting Θεσμικό Πλαίσιο της Αγοράς Εργασίας και Μακροχρόνια Ανεργία Ελάχιστος Κατώτατος Μισθός Παρενέργειες Αγαθών Προθέσεων Αγορά Εργασίας ΗΠΑ έναντι Ευρώπης Θεσμικό Πλαίσιο της Αγοράς Εργασίας, Ανάπτυξη και Απασχόληση Περί του Παραγωγικού Κενού Κρίσεις, Υφέσεις και υνητική Παραγωγή Πηγές Μακροχρονίου Αναπτύξεως Επανεξέταση Η Καμπύλη Phillips Σαθρότητα του Χρη/κού Συστήματος και Οικονομική Πολιτική 832 xx

17 Κατάλογος εφαρμογών 2.1. Μεταβολή των Αποθεμάτων και Ρυθμός Αυξήσεως του ΑΕΠ Ισοζύγιο Πληρωμών και Ζήτηση για το Εγχώριο Νόμισμα Χρηματοδότηση των Ελλειμμάτων του ΙΤΣ Ελλείμματα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών Προσομοίωση Εξωτερικά Ελλείμματα και Πλεονάσματα: CA < 0 CF > Υπολογισμός του Πληθωρισμού Πληθωρισμός και Αυξήσεις Τιμών Πληθωρισμός και Μεταβολή του Κόστους Ζωής Παραγωγή, Πληθωρισμός και Ευημερία των Πολιτών Υπολογισμός του Αποπληθωριστή του ΑΕΠ Υπολογισμός του είκτη Τιμών Καταναλωτή Κόστος Παραγωγής και Πληθωριστικές Πιέσεις Πραγματικό και Αναμενόμενο Πραγματικό Επιτόκιο Καταθετικά Προϊόντα Προστατευμένα από τον Πληθωρισμό Ο Πληθωρισμός ως Φόρος Η Επίδραση της Μη-Τιμαριθμοποιημένης Φορολογικής Κλίμακας Αυτο-επιβεβαιούμενες Προσδοκίες Υποτιμήσεως Υψηλός Πληθωρισμός και Κερδοφορία των Τραπεζών Κατανάλωση και ιαθέσιμο Εισόδημα Εισοδήματα, Πλούτος και Κατανάλωση Κατανάλωση και Επιτόκια Αβέβαιη Σχέση Κατανάλωση και Μεταβολές του ιαθεσίμου Εισοδήματος Επιτόκια και Επενδύσεις Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών &Υπηρεσιών Ανάλυση της Αλυσιδωτής Αντιδράσεως G Ανάλυση της Αλυσιδωτής Αντιδράσεως TR και t Χάραξη της Καμπύλης IS Μετατοπίσεις της Καμπύλης IS Όγκος Συναλλαγών και Ζήτηση Χρήματος Χάραξη της Καμπύλης LM Μετατοπίσεις της Καμπύλης LM Υπόδειγμα IS/LM Ισορροπία Αύξηση της Νομισματικής Κυκλοφορίας Μ Αύξηση των ημοσίων απανών G Χρέος και Πιθανότητα Πτωχεύσεως Πιστωτικός Κίνδυνος Παράδειγμα Κίνδυνος Επιτοκίου Παράδειγμα Κίνδυνος Ρευστότητας Παράδειγμα Συναλλαγματικός Κίνδυνος Παράδειγμα ημιουργία Χρήματος από τις Εμπορικές Τράπεζες Ο Πειρασμός της Χαμηλής Ρευστότητας Αυτο-επιβεβαιούμενες Προσδοκίες Πτωχεύσεως Μόχλευση και το Ευάλωτο των Τραπεζών Μεταβλητότητα των Καταθέσεων και Υπερβάλλοντα ιαθέσιμα Έγκαιρη Αναγνώριση των Φουσκών Μία Ατελής Επιστήμη Φούσκες, Παρεμβάσεις των Κ.Τ. και Ηθικός Κίνδυνος Μετατροπή των Ισοτιμιών με την Απλή Μέθοδο των Τριών Υποτίμηση και Ανταγωνιστικότητα 520 xxi

18 13.3. Ισοτιμίες και Ανταγωνιστικότητα Πραγματική Ανατίμηση και Ανταγωνιστικότητα Προσομοίωση Crawling Peg Χωρίς Πραγματική Ανατίμηση Συναλλαγματική Απόδοση Υπολογισμός Συναλλαγματική Απόδοση Αναμενόμενη και Πραγματοποιηθείσα Επιτόκια και Αναμενόμενη Συναλλαγματική Απόδοση Μεταβολές των Επιτοκίων και των Ισοτιμιών Εξηγώντας τα Αστρονομικά Επιτόκια Ασφάλιστρο Ρευστότητας Λογική και Υπολογισμός Συναλλαγματικοί Περιορισμοί και Κόστος Συναλλαγών Ασφάλιστρο Κινδύνου Λογική και Υπολογισμός Αυτο-επιβεβαιούμενες Προσδοκίες Υποτιμήσεως Το ημοσιονομικό Κόστος της Αδρανοποιήσεως Υπόδειγμα Mundell-Fleming Ισορροπία Επεκτατική ημοσιονομική Πολιτική Σταθερή Ισοτιμία Επεκτατική ημοσιονομική Πολιτική Μεταβλητή Ισοτιμία Επεκτατική Νομισματική Πολιτική Μεταβλητή Ισοτιμία Αύξηση του ιεθνούς Επιτοκίου Σταθερή & Μεταβλητή Ισοτιμία Μη Αναμενόμενη Υποτίμηση Σταθερή Ισοτιμία ανεισμός σε Ξένο Νόμισμα Μετατοπίσεις της Καμπύλης Ζητήσεως Εργασίας 787 xxii

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Χρηματαγορές και το διεθνές νομισματικό σύστημα Δυναμική αλληλεπίδραση με απρόβλεπτες συνέπειες Οδοδείκτης Μέρος Α Βασικές Έννοιες Μέρος Β Αναλύσεις Βραχυχρονίων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Εισαγωγή στους εθνικούς λογαριασμούς Με έμφαση στους εξωτερικούς λογαριασμούς μίας χώρας Οδοδείκτης Μέρος Α Βασικές Έννοιες Μέρος Β Αναλύσεις Βραχυχρονίων Διακυμάνσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών

Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Σχετικά Επίπεδα Τιμών και Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Μακροχρόνιοι Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών 1 Ισοτιµία Δολαρίου Στερλίνας, 1870-2011 $6.00$$ $5.00$$ $4.00$$ $3.00$$ $2.00$$

Διαβάστε περισσότερα

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 1. Τα αναμενόμενα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 2. Πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η παγκόσμια αγορά κεφαλαίου; 3. Οι συστημικοί κίνδυνοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης

7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 7. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών και οι αντιφάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης 1. Ιστορική αναδρομή της Ευρωπαϊκής ενοποίησης 2. Η θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών 3. Είναι η ΕΕ μία

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Κεφάλαιο 32 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συναθροιστική ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη µακροοικονοµική Περίγραµµα κεφαλαίων Ποιο είναι το αντικείµενο της µακροοικονοµικής Με τι ασχολούνται οι µακροοικονοµολόγοι; Γιατί διαφωνούν οι µακροοικονοµολόγοι Ποιο είναι το

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο: Γαζώνας Θωμάς Αρ. μητρώου: 1207Μ065 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Κατεύθυνση: Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα : Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Το σύστημα του Χρυσού

Διαβάστε περισσότερα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα

Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα Κατανάλωση, Αποταμίευση και Προσδιορισμός του Εθνικού Εισοδήματος σε Κλειστή οικονομία χωρίς Δημόσιο Τομέα -Σκοπός: Εξήγηση Διακυμάνσεων του Πραγματικού ΑΕΠ - Δυνητικό Προϊόν: Το προϊόν που θα μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες

6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 6.1 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες 6.2 Επιχειρήματα υπέρ και κατά των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμών 6.1 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t Περιεχόμενα Πρόλογος στην ελληνική έκδοση 17 Πρόλογος στη δέκατη αμερικανική έκδοση 19 Ευχαριστίες 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 33 Τι πραγματεύεται η Διεθνής Οικονομική;........................ 35 Τα οφέλη από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο»

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία «Η πορεία της Ελλάδας πριν και μετά το Μνημόνιο» Προπτυχιακή φοιτήτρια: ΝΙΚΙΑ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Οι παρακάτω θεματικές ενότητες προτείνονται ενδεικτικά για το έτος 2012 (παράδοση: Μάιος 2013). Τα θέματα παρουσιάζονται σε ευρεία μορφή και μπορούν να καλύψουν μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία Μια Μακροοικονομική Θεωρία για την ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 30 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

Η παραχώρηση και αξιοποίηση της περιοχής του Ελληνικού ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία: Αποτίμηση των μακροοικονομικών επιδράσεων

Η παραχώρηση και αξιοποίηση της περιοχής του Ελληνικού ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία: Αποτίμηση των μακροοικονομικών επιδράσεων ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 210 9211200-10 Fax 210 9233977, 210 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες

2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια και προσδοκίες 2.1 Εισαγωγή Η ανάπτυξη της αγοράς των ευρωνοµισµάτων, η σταδιακή κατάργηση των περιορισµών της κίνησης κεφαλαίων και η εισαγωγή νέων χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006. ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006. ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σπουδών ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2005-2006 ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονοµική Θεωρία ιδάσκων: Γ. Οικονοµίδης. Email: gecon@aueb.gr, www.aueb.gr/users/gecon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 8 Προσδιορισμός τιμών και ποσοτική θεωρία Προσδιορισμός τιμών Προσδιορισμός τιμών! Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό επίπεδο τιμών και πως μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.

Precious Metals Greece. Starter Kit 1. Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece. Starter Kit 1 Precious Metals Greece Gold & Silver guide. Precious Metals Greece www.preciousmetalsgreece.com info@preciousmetalsgreece.com Αγαπητέ επενδυτή, Σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σου προς

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06.

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Μέθοδοι ανάλυσης του Επιχειρηµατικού και Χρηµατοοικονοµικού Περιβάλλοντος Σύγχρονα θέµατα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Μέθοδοι ανάλυσης του Επιχειρηµατικού και Χρηµατοοικονοµικού Περιβάλλοντος Σύγχρονα θέµατα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Μέθοδοι ανάλυσης του Επιχειρηµατικού και Χρηµατοοικονοµικού Περιβάλλοντος Σύγχρονα θέµατα 1 2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (1) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (2) Η

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει

Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει Συγκριτική ανάλυση βασικών οικονομικών δεδομένων Φεβρουάριος 2013 Σύνοψη Συμπέρασμα 1 Α. Η ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1.1 Τι είναι η κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

«Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προσδιορισμός Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment 1. Κεϋνσιανή θεωρία - Υπόδειγμα. Keynesian Model 1 Βασικές αρχές: Το μέγεθος του Εθνικού εισοδήματος (παραγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ε. Οικονόμου Καθηγητής Οικονομικών Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος

Γεώργιος Ε. Οικονόμου Καθηγητής Οικονομικών Μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος Η Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας και η Εξάρτησή της από την Ακολουθούμενη Πολιτική και τις Εξελίξεις των Οικονομιών των Χωρών στη Νομισματική Ένωση Γεώργιος Ε. Οικονόμου Καθηγητής Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της τρέχουσας δηµοσιονοµικής κρίσης στην ευρωζώνη στο δίκαιο της ΟΝΕ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013 Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους λογαριασμοί. 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EIΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ email: d.tzanas@tecgroup.gr

EIΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ email: d.tzanas@tecgroup.gr EIΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ email: d.tzanas@tecgroup.gr FOCUS ON THE FIRST LINE!!! Αξιολογήστε την προοπτική του προσδοκώμενου κύκλου εργασιών της υποψήφιας επιχειρηματικής σας ιδέας (1 η γραμμή της ΚΑΧκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ

Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ Μέτρηση οικονομικής επιτυχίας Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): μετρά συγχρόνως (α) το συνολικό εισόδημα που έχει αποκτηθεί από την παραγωγή του μέσα στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το

θέση: 1. Να γνωρίζει τις λειτουργίες που αναδεικνύουν τα ασκήσεων, ερωτήσεων βασισμένες στο Keybook. πλεονεκτήματα του που περιέχει το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΟΙΚΗΗ. ιδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (Μικροοικονομία Μακροοικονομία) με τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή υνολική ιάρκεια 48 ώρες ΚΩ ΙΚΟ 1 2 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 μονάδες) Υποθέστε ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας Lowland ασκεί πολιτική ανοικτής αγοράς με στόχο την διευκόλυνση της οικονομικής μεγέθυνσης. α) Παρουσιάστε διαγραμματικά την πιθανή επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση 1) Χωρίς πληθωρισμό και με ονομαστικό επιτόκιο (i).03, κάποιος μπορεί να ανταλλάξει μια μονάδα σημερινής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η οικονομική πολιτική αποτελεί μέρος της γενικής κυβερνητικής πολιτικής μιας χώρας και ασκείται με σκοπό τον επηρεασμό του οικονομικού γίγνεσθαι. Ανεξαρτήτως της έντασης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα :Δημοσιονομική πολιτική. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα :Δημοσιονομική πολιτική. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική Χρηματοοικονομική των,δημοσιονομική Επιχειρήσεων, πολιτική, Ενότητα : Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2009

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2009 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2009 1996 8 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ, ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Ερώτηση 1 Την 30 η Σεπτεμβρίου 2013, τα επιτόκια ενός έτους του γιεν Ιαπωνίας και της λίρας Αγγλίας είναι αντιστοίχως i = 1% και i = 4%, ενώ η ισοτιμία όψεως είναι 150 ανά λίρα (S 30-9-13 = 150/ ). Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ

Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Κώστας Σημίτης Ομιλία στην εκδήλωση για την αίτηση ένταξης της Ελλάδας στο Ευρώ Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα, 9 Μαρτίου 2000 Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την χώρα. Η αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ σηματοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος 1. Η εντολή και το καθήκον της άσκησης νομισματικής πολιτικής Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο Ευρωσύστημα τον στόχο της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχειρηματικοί κύκλοι. Αντιμετώπιση αυτών. Νεώτερες Θεωρίες. Πολιτικοί επιχειρηματικοί κύκλοι»

Θέμα: «Επιχειρηματικοί κύκλοι. Αντιμετώπιση αυτών. Νεώτερες Θεωρίες. Πολιτικοί επιχειρηματικοί κύκλοι» Θέμα: «Επιχειρηματικοί κύκλοι. Αντιμετώπιση αυτών. Νεώτερες Θεωρίες. Πολιτικοί επιχειρηματικοί κύκλοι» Συντάκτης: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Μc Χρηματοοικονομικών 1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Βουλευτή Α Αθηνών κ. Γ. Αλογοσκούφη σε εκδήλωση με θέμα: «Η Ελληνική Οικονομία μετά τη Μεταπολίτευση, η Κρίση και η Οικονομική Πολιτική»

Ομιλία του Βουλευτή Α Αθηνών κ. Γ. Αλογοσκούφη σε εκδήλωση με θέμα: «Η Ελληνική Οικονομία μετά τη Μεταπολίτευση, η Κρίση και η Οικονομική Πολιτική» Ομιλία του Βουλευτή Α Αθηνών κ. Γ. Αλογοσκούφη σε εκδήλωση με θέμα: «Η Ελληνική Οικονομία μετά τη Μεταπολίτευση, η Κρίση και η Οικονομική Πολιτική» Αθήνα, 28 Μαΐου 2009 Η εκδήλωση της διεθνούς κρίσης τον

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων

Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες. Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων Οι Διεθνείς Χρηματαγορές και οι Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγματος και η Ακάλυπτη Ισοδυναμία των Επιτοκίων 1 Η Διεθνής Αγορά Συναλλάγµατος Διεθνές αποκεντρωµένο δίκτυο διαπραγµατευτών

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy)

Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων. Χρήσιµο για τις συναλλαγές. Μία µορφή πλούτου. Επάρκεια. Χωρίς Χρήµα. Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) Απόθεµα περιουσιακών στοιχείων Χρήµα Χρήσιµο για τις συναλλαγές Μία µορφή πλούτου Χωρίς Χρήµα Επάρκεια Ανταλλακτική Οικονοµία (Barter economy) 1 Λειτουργίες του Χρήµατος Μέσο διατήρησης της αξίας Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων 1 Θέματα παρουσίασης Η Παγκόσμια Αγορά ο κύκλος της οικονομίας και των επενδύσεων Το Τρίπτυχο της Επένδυσης : Κατανομή Διασπορά Χρονικός Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα