Τίτλοι και υπότιτλοι κεφαλαίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλοι και υπότιτλοι κεφαλαίων"

Transcript

1 Τίτλοι και υπότιτλοι κεφαλαίων Μέρος Α : Βασικές έννοιες 1. Το χάος των χρηματοοικονομικών εξελίξεων και η τέχνη & επιστήμη των αναλύσεων 2. Εισαγωγή στους εθνικούς λογαριασμούς Με έμφαση στους εξωτερικούς λογαριασμούς μίας χώρας 3. είκτες τιμών και πληθωρισμός Η επιτομή της πολυπλοκότητας της οικονομικής ζωής 4. Πληθωρισμός και επιτόκια και ο ρόλος του θεσμικού πλαισίου 5. Πληθωρισμός, υπερπληθωρισμός, αντιπληθωρισμός και τα οφέλη της σταθερότητας των τιμών 6. Οικονομικοί κύκλοι Ανατομία και πρόβλεψη Μέρος Β : Αναλύσεις βραχυχρονίων διακυμάνσεων 7. Λογική θεμελίωση των υποδειγμάτων Αναζητώντας τη χρυσή τομή μεταξύ ευχρηστίας και αποτελεσματικότητας 8. Ο Κεϋνσιανός Σταυρός Ισορροπία στην αγορά αγαθών & υπηρεσιών 9. Το υπόδειγμα IS/LM Ισορροπία στις αγορές αγαθών & υπηρεσιών και χρήματος 10. Αναλύσεις σεναρίων & διαταραχών με το υπόδειγμα IS/LM Με έμφαση στη δυναμική του δημοσίου χρέους Μέρος Γ : Νομισματική πολιτική & χρηματοοικονομικό σύστημα 11. Νομισματική πολιτική Οι κύριοι παίκτες και οι αποφάσεις τους 12. Κεντρική τραπεζική Νομισματική πολιτική και χρηματοοικονομική σταθερότητα Μέρος : Βραχυχρόνιες διακυμάνσεις & διεθνείς χρηματαγορές 13. Συναλλαγματικές ισοτιμίες Ένας δύσκολα ελεγχόμενος σταθεροποιητικός μηχανισμός 14. Το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών Η αγορά συναλλάγματος και οι διεθνείς χρηματαγορές στο προσκήνιο 15. Το υπόδειγμα Mundell-Fleming Αναλύοντας τις διεθνείς επιδράσεις 16. Το υπόδειγμα Mundell-Fleming (Μέρος Β ) Επεκτάσεις και ειδικά θέματα 17. ιεθνή επενδυτικά κεφάλαια Η άναρχη πειθαρχία των αγορών 18. Χρηματαγορές και το διεθνές νομισματικό σύστημα υναμική αλληλεπίδραση με απρόβλεπτες συνέπειες Μέρος Ε : Μακροχρόνια ανάπτυξη 19. Η αγορά εργασίας στο προσκήνιο Μακροχρόνια ανάπτυξη και βραχυχρόνιες διακυμάνσεις 20. Κυβερνήσεις, χρηματαγορές και μακροοικονομία Ακροβατώντας μεταξύ αναπτύξεως, ανισορροπιών, προσδοκιών και κρίσεων v

2 Συνοπτικά περιεχόμενα Μέρος Α : Βασικές έννοιες Το χάος των χρηματοοικονομικών εξελίξεων Εισαγωγή Το χάος των χρηματοοικονομικών εξελίξεων Στόχοι και εκπαιδευτικά εργαλεία Προσέγγιση του βιβλίου Ευχαριστίες 35 Εισαγωγή στους εθνικούς λογαριασμούς Εισαγωγή Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν Οι εξωτερικοί λογαριασμοί μίας χώρας Ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών Η ταυτότητα αποταμιεύσεων επενδύσεων Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 86 είκτες τιμών και πληθωρισμός Εισαγωγή Η άνοδος και η πτώση του πληθωρισμού είκτες τιμών και πληθωρισμός Πληθωρισμός Ένα απλό υπόδειγμα Ένας επικίνδυνος φαύλος κύκλος Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 131 Πληθωρισμός και επιτόκια Εισαγωγή Το πραγματικό επιτόκιο Πραγματικό επιτόκιο & στρατηγική συμπεριφορά των καταθετών Θεσμικό πλαίσιο και πραγματικά επιτόκια Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 160 Πληθωρισμός, υπερπληθωρισμός, αντιπληθωρισμός Εισαγωγή Πληθωρισμός Υπερπληθωρισμός Αντιπληθωρισμός Σταθερότητα τιμών Ορισμός Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 212 Οικονομικοί κύκλοι Εισαγωγή Σύντομη παρουσίαση Ανατομία ενός τυπικού κύκλου Το κόστος των οικονομικών κύκλων Πρόβλεψη των οικονομικών κύκλων Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 254 vi

3 Μέρος Β : Αναλύσεις βραχυχρονίων διακυμάνσεων Λογική θεμελίωση των υποδειγμάτων Εισαγωγή Περί των υποδειγμάτων Κύριες μεταβλητές Αγορά αγαθών & υπηρεσιών Επεκτάσεις Άλλες μεταβλητές Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 297 Ο Κεϋνσιανός Σταυρός Εισαγωγή Ανάλυση ισορροπίας Αναλύσεις σεναρίων και διαταραχών Επεκτάσεις Ευελιξία του υποδείγματος Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 326 Το υπόδειγμα IS/LM Εισαγωγή Ισορροπία στην αγορά αγαθών & υπηρεσιών Ισορροπία στην αγορά χρήματος Ισορροπία στην οικονομία Ποιοτικές αναλύσεις σεναρίων και διαταραχών Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 352 Αναλύσεις σεναρίων & διαταραχών με το υπόδειγμα IS/LM Εισαγωγή Αναλύσεις σεναρίων και διαταραχών Εισαγωγικά Τυπικά σενάρια οικονομικής πολιτικής Θέματα οικονομικής πολιτικής Άλλα σενάρια και διαταραχές Ελλείμματα του προϋπολογισμού και δημόσιο χρέος Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 404 Μέρος Γ : Νομισματική πολιτική & χρηματοοικονομικό σύστημα Νομισματική πολιτική Εισαγωγή Νομισματική κυκλοφορία Βασικές έννοιες και μεταβλητές Σύντομη εισαγωγή στην τραπεζική ημιουργία χρήματος από τις εμπορικές τράπεζες Η έλλειψη ρευστότητας και το ευάλωτο των τραπεζών Εμπορικές τράπεζες και νομισματική κυκλοφορία Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 449 Κεντρική τραπεζική Εισαγωγή Οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών Άσκηση της νομισματικής πολιτικής Κεντρικές τράπεζες & αγορές ύσκολη συμβίωση Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 510 vii

4 Μέρος : Βραχυχρόνιες διακυμάνσεις & διεθνείς χρηματαγορές Συναλλαγματικές ισοτιμίες Εισαγωγή Ονομαστική ισοτιμία Πραγματική ισοτιμία Πληθωρισμός και μεταβολές της ονομαστικής ισοτιμίας Συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών Σύντομη περιγραφή Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 548 Το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών Εισαγωγή Περί αποδόσεων Η συνθήκη ισοδυναμίας των επιτοκίων Επεκτάσεις Ισοζύγιο xρηματοοικονομικών συναλλαγών Επιδράσεις Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 598 Το υπόδειγμα Mundell-Fleming Εισαγωγή Εξωτερική ανισορροπία Αυτόματος σταθεροποιητικός μηχανισμός Ισορροπία στην αγορά συναλλάγματος Το υπόδειγμα Mundell-Fleming Σενάρια οικονομικής πολιτικής ιαταραχές από την αγορά συναλλάγματος Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 637 Το υπόδειγμα Mundell-Fleming (Μέρος Β ) Εισαγωγή Μικρή χώρα Επεκτάσεις Μεγάλη χώρα Σενάρια οικονομικής πολιτικής Άλλα συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών Ειδικά θέματα Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 676 ιεθνή επενδυτικά κεφάλαια Εισαγωγή ιεθνή επενδυτικά κεφάλαια ιλήμματα Περί των συναλλαγματικών περιορισμών Συναλλαγματικές κρίσεις ιεθνή επενδυτικά κεφάλαια και το ευμετάβλητο των ισοτιμιών Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 724 Χρηματαγορές και το διεθνές νομισματικό σύστημα Εισαγωγή Σταθερές έναντι μεταβλητών ισοτιμιών Συστήματα ισοτιμιών Σύντομη ιστορική αναδρομή Η πορεία προς την ΟΝΕ Αναζητώντας το ιδανικό σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 768 viii

5 Μέρος Ε : Μακροχρόνια ανάπτυξη Η αγορά εργασίας στο προσκήνιο Εισαγωγή H αγορά εργασίας Γενική ισορροπία Όλες οι αγορές μαζί Ανάλυση σεναρίων και διαταραχών Σταθεροποιητική πολιτική και μακροχρόνια ανάπτυξη Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 823 Κυβερνήσεις, χρηματαγορές και μακροοικονομία Εισαγωγή Ακροβατώντας μεταξύ αναπτύξεως, ανισορροπιών, προσδοκιών και κρίσεων Μετριάζοντας τους κινδύνους Λύση από το θεσμικό πλαίσιο; Η άγνωστη χρυσή τομή του θεσμικού πλαισίου 839 Ευρετήρια 842 ix

6 Αναλυτικά περιεχόμενα Μέρος Α : Βασικές έννοιες Το χάος των χρηματοοικονομικών εξελίξεων Εισαγωγή Το χάος των χρηματοοικονομικών εξελίξεων 9 Μεγάλος αριθμός μεταβλητών 10 Σύνθετες αλληλεπιδράσεις 11 Συνεχείς αλλαγές στην οικονομία και τις χρηματαγορές 20 Έλλειψη καλών προβλέψεων Στόχοι και εκπαιδευτικά εργαλεία 22 Στόχοι 22 Εκπαιδευτικά εργαλεία Προσέγγιση του βιβλίου 28 Πλαίσιο αναλύσεων 28 Σύντομη περιγραφή 29 Φιλοσοφία 32 Αναγνωστικό κοινό Ευχαριστίες 35 Εισαγωγή στους εθνικούς λογαριασμούς Εισαγωγή Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 38 Τρεις μέθοδοι μετρήσεως 39 Η μέθοδος των δαπανών 45 Χρήση των πραγματικών στοιχείων Οι εξωτερικοί λογαριασμοί μίας χώρας 55 ιεθνείς επενδύσεις, εισοδήματα και πληρωμές 56 Τρία Ισοζύγια Ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 68 Χρηματοδότηση 68 υνητικές επιπτώσεις Η ταυτότητα αποταμιεύσεων επενδύσεων Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 86 είκτες τιμών και πληθωρισμός Εισαγωγή Η άνοδος και η πτώση του πληθωρισμού είκτες τιμών και πληθωρισμός 94 Βασικές έννοιες 94 Κατασκευή των δεικτών 99 Αδυναμίες των δεικτών Πληθωρισμός Ένα απλό υπόδειγμα 110 Πληθωριστικές πιέσεις και πληθωρισμός 111 Πληθωριστικές πιέσεις υνάμεις προσφοράς και ζητήσεως Ένας επικίνδυνος φαύλος κύκλος 123 υναμική 123 Ο ρόλος του θεσμικού πλαισίου 124 Ο ρόλος των προσδοκιών 126 Ο ρόλος της αξιοπιστίας των Αρχών 128 Ο ρόλος της συναινέσεως και της αξιοπιστίας των θεσμών Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 131 Πληθωρισμός και επιτόκια Εισαγωγή Το πραγματικό επιτόκιο 135 Η πλευρά των αποταμιευτών/δανειστών 135 Η πλευρά των δανειζομένων Πραγματικό επιτόκιο & στρατηγική συμπεριφορά των καταθετών 147 Ο ρόλος του θεσμικού πλαισίου 147 Γιατί όχι διοικητικά μέτρα; 148 x

7 4.4 Θεσμικό πλαίσιο και πραγματικά επιτόκια 149 Μέτρα καταπιέσεως του χρηματοοικονομικού συστήματος 149 Απελευθέρωση του χρηματοοικονομικού συστήματος Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 160 Πληθωρισμός, υπερπληθωρισμός, αντιπληθωρισμός Εισαγωγή Πληθωρισμός 164 Όταν η κοινή λογική δεν είναι πολύ λογική 164 Το κόστος του πληθωρισμού Υπερπληθωρισμός 186 Το μέγεθος του προβλήματος 186 Ανατομία 188 Συνέπειες Αντιπληθωρισμός 197 Το μέγεθος του προβλήματος 197 Ανατομία 198 Συνέπειες Σταθερότητα τιμών Ορισμός Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 212 Οικονομικοί κύκλοι Εισαγωγή Σύντομη παρουσίαση 217 Χαρακτηριστικά 218 Περιγραφή Ανατομία ενός τυπικού κύκλου 224 Περί της πολυπλοκότητας των κύκλων 224 Ανατομία ενός τυπικού κύκλου 226 Περί της πολυπλοκότητας των κύκλων (Συνέχεια) Το κόστος των οικονομικών κύκλων Πρόβλεψη των οικονομικών κύκλων 243 είκτες 244 Αδυναμίες των δεικτών Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 254 Μέρος Β : Αναλύσεις βραχυχρονίων διακυμάνσεων Λογική θεμελίωση των υποδειγμάτων Εισαγωγή Περί των υποδειγμάτων 258 Ορισμός 258 Χρονοδιάγραμμα παρουσιάσεως 259 Αλγόριθμος 260 Χρήση 262 Κατηγορίες μεταβλητών Κύριες μεταβλητές Αγορά αγαθών & υπηρεσιών 263 Συνολική ζήτηση 263 Ιδιωτική κατανάλωση 264 ιαθέσιμο εισόδημα 274 Φόροι 275 Επενδύσεις 276 ημόσια κατανάλωση 281 Εξαγωγές 282 Εισαγωγές 283 Συνθήκη ισορροπίας 285 Σύνοψη Επεκτάσεις Άλλες μεταβλητές 288 Κατανάλωση 288 Επενδύσεις 292 Εξαγωγές και εισαγωγές 296 xi

8 Ισολογισμοί και συναλλαγματικός κίνδυνος Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 297 Ο Κεϋνσιανός Σταυρός Εισαγωγή Ανάλυση ισορροπίας 301 Κύριες μεταβλητές 301 Ενδογενείς και εξωγενείς μεταβλητές 301 Ισορροπία Αναλύσεις σεναρίων και διαταραχών 307 Αύξηση των δημοσίων δαπανών 309 Αναλύσεις διαταραχών Συνοπτική παρουσίαση Επεκτάσεις Ευελιξία του υποδείγματος 322 6ο Βήμα του αλγορίθμου Περισσότερες επιδράσεις Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 326 Το υπόδειγμα IS/LM Εισαγωγή Ισορροπία στην αγορά αγαθών & υπηρεσιών 331 Κύριες μεταβλητές 331 Ενδογενείς και εξωγενείς μεταβλητές 331 Ισορροπία 331 Μεταβολές της ισορροπίας Ισορροπία στην αγορά χρήματος 340 Κύριες μεταβλητές 340 Ενδογενείς και εξωγενείς μεταβλητές 343 Ισορροπία 343 Μεταβολές της ισορροπίας Ισορροπία στην οικονομία Ποιοτικές αναλύσεις σεναρίων και διαταραχών Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 352 Αναλύσεις σεναρίων & διαταραχών με το υπόδειγμα IS/LM Εισαγωγή Αναλύσεις σεναρίων και διαταραχών Εισαγωγικά Τυπικά σενάρια οικονομικής πολιτικής 357 Επεκτατική νομισματική πολιτική 357 Επεκτατική δημοσιονομική πολιτική Θέματα οικονομικής πολιτικής 372 Πρώτη σύγκριση της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής 372 Μείγμα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής 373 ημοσιονομική και νομισματική πολιτική: είναι ανεξάρτητες; 376 Οικονομική πολιτική και οικονομικός κύκλος Άλλα σενάρια και διαταραχές 378 Εφαρμογές του αλγορίθμου 378 Προσδοκίες: ενδογενείς ή εξωγενείς; 385 Επεκτάσεις του υποδείγματος Ελλείμματα του προϋπολογισμού και δημόσιο χρέος 386 υνητικές παρενέργειες 386 Ελλείμματα του προϋπολογισμού Συστατικά. 390 Η δυναμική του δημοσίου χρέους 394 Η αξία της αξιοπιστίας και ο πειρασμός του χρέους 401 Χρηματοδότηση του ελλείμματος και του χρέους Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 404 xii

9 Μέρος Γ : Νομισματική πολιτική & χρηματοοικονομικό σύστημα Νομισματική πολιτική Εισαγωγή Νομισματική κυκλοφορία Βασικές έννοιες και μεταβλητές Σύντομη εισαγωγή στην τραπεζική 415 Τραπεζική λογιστική Βασικές έννοιες 416 ιαμεσολάβηση και σχετικοί κίνδυνοι ημιουργία χρήματος από τις εμπορικές τράπεζες Η έλλειψη ρευστότητας και το ευάλωτο των τραπεζών Εμπορικές τράπεζες και νομισματική κυκλοφορία Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 449 Κεντρική τραπεζική Εισαγωγή Οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών 455 Στόχοι 455 Εργαλεία 459 Περιορισμοί Άσκηση της νομισματικής πολιτικής 469 Κανονικές συνθήκες 469 Συνθήκες υπερπληθωρισμού ή αντιπληθωρισμού Κεντρικές τράπεζες & αγορές ύσκολη συμβίωση 479 Η μεγάλη εικόνα 479 Ενδογενείς πιστωτικοί κύκλοι 483 Φούσκες 490 Κρίσεις Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 510 Μέρος : Βραχυχρόνιες διακυμάνσεις & διεθνείς χρηματαγορές Συναλλαγματικές ισοτιμίες Εισαγωγή Ονομαστική ισοτιμία Πραγματική ισοτιμία 518 Τιμές και ανταγωνιστικότητα 518 Πραγματική ισοτιμία 521 ιμερείς και σταθμισμένες ισοτιμίες Πληθωρισμός και μεταβολές της ονομαστικής ισοτιμίας 528 Πληθωρισμός και μεταβολές της ανταγωνιστικότητας 528 Ο Νόμος της μίας τιμής Συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών Σύντομη περιγραφή 535 Νομισματική ένωση 536 Dollarization 538 Currency Board 539 Truly fixed exchange rate 541 Adjustable peg 542 Crawling peg 543 Basket peg 544 Target zone 545 Managed float 547 Pure float Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 548 Το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών Εισαγωγή Περί αποδόσεων 551 Αποδόσεις αξιογράφων/επενδύσεων 552 Συναλλαγματική απόδοση Η συνθήκη ισοδυναμίας των επιτοκίων 559 xiii

10 Απόδειξη 559 Συνέπειες Επεκτάσεις 576 Απλουστευτικές υποθέσεις Επανεξέταση 576 Ασφάλιστρο ρευστότητας 577 Κόστη συναλλαγών 579 Ασφάλιστρο κινδύνου 581 Συνθήκη ισοδυναμίας των επιτοκίων Ρεαλιστικότερη μορφή Ισοζύγιο xρηματοοικονομικών συναλλαγών Επιδράσεις 586 Νομισματική πολιτική 588 Προσδοκίες 589 Χρηματοοικονομική μόλυνση (Contagion) 591 Οικονομική πολιτική 593 Πληθωρισμός 593 Μακροοικονομικές ανισορροπίες 594 Συνθήκες στις διεθνείς χρηματαγορές 595 Θεσμικό πλαίσιο 596 Σύνοψη Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 598 Το υπόδειγμα Mundell-Fleming Εισαγωγή Εξωτερική ανισορροπία Αυτόματος σταθεροποιητικός μηχανισμός 603 Σύστημα μεταβλητών ισοτιμιών 604 Σύστημα σταθερών ισοτιμιών 605 Σύνοψη 607 Αδρανοποίηση Ισορροπία στην αγορά συναλλάγματος 609 Κύριες μεταβλητές 609 Ενδογενείς και εξωγενείς μεταβλητές 610 Ισορροπία 610 Μεταβολές της ισορροπίας Το υπόδειγμα Mundell-Fleming 613 Ισορροπία 613 Αλγόριθμος αναλύσεως σεναρίων και διαταραχών 614 Απλουστεύσεις Σενάρια οικονομικής πολιτικής 616 (Αξιόπιστο) Σύστημα σταθερών ισοτιμιών 617 Σύστημα μεταβλητών ισοτιμιών 623 Σύστημα ισοτιμιών και αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής ιαταραχές από την αγορά συναλλάγματος 631 Αύξηση του διεθνούς επιτοκίου 631 Αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου και ρευστότητας 634 Mη-αναμενόμενη υποτίμηση 634 Ένταση των προσδοκιών υποτιμήσεως Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 637 Το υπόδειγμα Mundell-Fleming (Μέρος Β ) Εισαγωγή Μικρή χώρα Επεκτάσεις 642 Ο δυνητικός ρόλος των συναλλαγματικών περιορισμών 642 Περί των συναλλαγματικών αποθεμάτων Μεγάλη χώρα Σενάρια οικονομικής πολιτικής 652 Επεκτατική νομισματική πολιτική υπό σταθερή ισοτιμία 653 Επεκτατική νομισματική πολιτική υπό μεταβλητή ισοτιμία 655 Σενάρια οικονομικής πολιτικής Σύνοψη Άλλα συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών 657 Μη-αξιόπιστο σύστημα (Non-credible) σταθερών ισοτιμιών 657 Ρυθμιζόμενη ισοτιμία (Adjustable peg) 665 ιολισθαίνουσα ισοτιμία (Crawling peg) 667 Σύστημα ζώνης (Target zone) Ειδικά θέματα 669 ανεισμός σε ξένο νόμισμα Τα στρεβλά κίνητρα των σταθερών ισοτιμιών 670 Η αδύνατη τριάδα ( The impossible trinity ) 672 xiv

11 Ο ρόλος των προσδοκιών και η αξία της αξιοπιστίας Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 676 ιεθνή επενδυτικά κεφάλαια Εισαγωγή ιεθνή επενδυτικά κεφάλαια ιλήμματα 681 Θετικά 682 Αρνητικά Περί των συναλλαγματικών περιορισμών 695 Ταξινόμηση 696 Στόχοι 699 Θετικά και αρνητικά Συναλλαγματικές κρίσεις 706 Υποδείγματα 1ης Γενεάς Ο ρόλος των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών 708 Υποδείγματα 2ης Γενεάς Ο ρόλος των προσδοκιών 709 Μία σύνθεση των υποδειγμάτων 711 Οι δίδυμες κρίσεις Τραπεζικές & συναλλαγματικές ιεθνή επενδυτικά κεφάλαια και το ευμετάβλητο των ισοτιμιών 714 Προσφορά & ζήτηση Ένα απλό υπόδειγμα για τις ισοτιμίες 716 Περί των πληροφοριών και προσδοκιών 718 Ονομαστικές ισοτιμίες και θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη 720 Εξηγώντας τη συμπεριφορά των ονομαστικών ισοτιμιών 721 Βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις, μεσο-μακροπρόθεσμες τάσεις Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 724 Χρηματαγορές και το διεθνές νομισματικό σύστημα Εισαγωγή Σταθερές έναντι μεταβλητών ισοτιμιών 731 Συγκριτικά πλεονεκτήματα των αξιόπιστων σταθερών ισοτιμιών 731 Συγκριτικά πλεονεκτήματα των μεταβλητών ισοτιμιών Συστήματα ισοτιμιών Σύντομη ιστορική αναδρομή 736 Ο Κανόνας του Χρυσού ( Gold Standard ), Η ταραχώδης περίοδος του Μεσοπολέμου, Το Σύστημα Bretton Woods, Κυμαινόμενες ισοτιμίες, 1971 Παρόν Η πορεία προς την ΟΝΕ Αναζητώντας το ιδανικό σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 768 Μέρος Ε : Μακροχρόνια ανάπτυξη Η αγορά εργασίας στο προσκήνιο Εισαγωγή H αγορά εργασίας 774 Η συνάρτηση παραγωγής 774 Ζήτηση 783 Προσφορά 787 Ισορροπία 790 Μεταβολές της ισορροπίας Γενική ισορροπία Όλες οι αγορές μαζί 802 Η αγορά εργασίας στο σύστημα συντεταγμένων (Y, i ). 802 Γενική ισορροπία 804 Σταθεροποιητικοί μηχανισμοί Ανάλυση σεναρίων και διαταραχών 806 Αγορά αγαθών & υπηρεσιών 807 Αγορά χρήματος 809 Αγορά συναλλάγματος 810 Αγορά εργασίας Σταθεροποιητική πολιτική και μακροχρόνια ανάπτυξη 818 Από τη σταθεροποιητική πολιτική στη μακροχρόνια ανάπτυξη 819 Από τη μακροχρόνια ανάπτυξη στη σταθεροποιητική πολιτική 821 xv

12 19.6 Βασικές έννοιες και αγγλική ορολογία Ασκήσεις 823 Κυβερνήσεις, χρηματαγορές και μακροοικονομία Εισαγωγή Ακροβατώντας μεταξύ αναπτύξεως, ανισορροπιών, προσδοκιών και κρίσεων 827 Περί των κινδύνων 827 Ενισχυτές διαταραχών 828 Αλληλεπριδράσεις των ενισχυτών διαταραχών και των αποσταθεροποιητικών μηχανισμών 830 Άλλες επιδράσεις Μετριάζοντας τους κινδύνους Λύση από το θεσμικό πλαίσιο; 836 Η «υπόσχεση» των περιορισμών 836 Προβληματισμοί Η άγνωστη χρυσή τομή του θεσμικού πλαισίου 839 Ευρετήρια 842 xvi

13 Κατάλογος ενθέτων 1.1. Παρομοιώσεις για το Χάος των Χρηματοοικονομικών Εξελίξεων ιευκρινίσεις & Ορισμοί Η Κρίση που Άλλαξε τον Κόσμο Παράδειγμα Αντικρουομένων Μηνυμάτων Υπάρχει Λογική στις Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις; Βλέποντας την Κρίση να Έρχεται «Ουδέν καλόν αμιγές κακού» Επιλογές Πολιτικής: Συνήθως, «Το Μη Χείρον Βέλτιστον» Ιαπωνία στη εκαετία του 1990 «Ταξιδεύοντας στο Άγνωστο» Τουρκία 2001 Επενδυτικό «Βατερλώ» Τραπεζικές Κρίσεις, Οι «Κανόνες του Παιχνιδιού» Αλλάζουν «Ό,τι Αρχίζει Ωραίο» Η Μάχη του ολαρίου Η Μάχη του ολαρίου (Συνέχεια) «Κακές» Προβλέψεις Συμβαίνουν και στα «Καλύτερα Σπίτια» Κακές και Λιγότερο Κακές Προβλέψεις «Το Μη Χείρον Βέλτιστον» Ακριβείς ή Χρήσιμες Προβλέψεις; Στόχοι, Εργαλεία, Περιορισμοί και Προβλέψεις Σταθμοί της Χρηματοοικονομικής Ιστορίας, Tell-Our-Mom Test Ένα ύσκολο Test για Αναλυτές Τύποι Αναγνωστών και Προτεινόμενος Τρόπος Μελέτης ΑΕΠ και Ευτυχία Το ΑΕΠ της Ελλάδος Μέτρηση του ΑΕΠ και Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών & Υπηρεσιών Λογική και Αριθμοί Μία Εφαρμογή στην Ανάλυση Σεναρίων Το Εξωτερικό Εμπόριο της Ευρωζώνης Πρωταθλητές στην Παραοικονομία Ελλάδα Μία Υπερχρεωμένη Χώρα Από το ΑΕΠ στο ιαθέσιμο Εισόδημα των Νοικοκυριών Όταν οι απάνες Ξεπερνούν το Εισόδημα Πρώτη Προσέγγιση Ελλάδα Το Χρονικό μίας Προαναγγελθείσας Κρίσεως Μακροοικονομικά Μεγέθη Ροές και Ποσότητες Ο Μεγαλύτερος Οφειλέτης και ο Μεγαλύτερος Πιστωτής Μετρώντας το Ρόλο της Κυβερνήσεως στην Οικονομία Όταν οι απάνες Ξεπερνούν το Εισόδημα Επανεξέταση Πληθωρισμός και The Law of Living Memory Πληθωρισμός, Αποπληθωρισμός και Αντιπληθωρισμός είκτες Laspeyres, Paasche και Fisher Πόσο Μεγάλη είναι η Μεροληψία του ΤΚ; Σταθερότητα Τιμών Ορισμός Chain-weighted Πραγματικό ΑΕΠ Πηγές Πληθωριστικών Πιέσεων Η Ανελαστικότητα των Τιμών στην Πράξη Ανελαστικότητα των Τιμών Μαθήματα για Οικονομικούς Παράγοντες Καταπολέμηση του Πληθωρισμού Παρακολουθώντας τις Πληθωριστικές Πιέσεις Οι Υπερβολές της Νέας Οικονομίας Το Κόστος του Αποπληθωρισμού Πληθωρισμός, Κυβερνήσεις και Κεντρικές Τράπεζες ομικός Πληθωρισμός Ελλάδα Κάποια «Κρυφά» Οφέλη της ΟΝΕ Παγκοσμιοποίηση, Απελευθέρωση των Αγορών & Πληθωρισμός Πληθωρισμός και Ονομαστικά Επιτόκια Ονομαστικά Επιτόκια Καταθέσεων και ανεισμού 143 xvii

14 4.3. Αξιοπιστία των Αρχών και Πραγματικά Επιτόκια Μακροοικονομική Σταθεροποίηση και Πραγματικά Επιτόκια Regulation Q Η Απελευθέρωση του Χρηματοοικονομικού Συστήματος της Ελλάδος Χρηματοοικονομική Απελευθέρωση και Πραγματικά Επιτόκια Χρηματοοικονομική Απελευθέρωση «Ουδέν καλόν αμιγές κακού» Χρηματοοικονομικός Τύπος: Πληθωρισμός Παντού Οι Λειτουργίες του Χρήματος Τιμαριθμοποιημένα Κυβερνητικά Ομόλογα Exchange-Rate-based Stabilization Programs ΟΝΕ και Πραγματικά Επιτόκια Συν και Πλην Ασφάλιστρο Πληθωρισμού Λογική Ασφάλιστρο Συναλλαγματικού Κινδύνου Λογική Ασφάλιστρο Κινδύνου Πτωχεύσεως Λογική Πληθωρισμός και Βαθμοί Πιστοληπτικής Ικανότητας Γερμανία 1948 Τα Οφέλη της Σταθερότητας των Τιμών Το Κατώτατο Όριο του Ονομαστικού Επιτοκίου Καλός και Κακός Αντιπληθωρισμός Σύγκριση Τιμές Ακινήτων & Αξιογράφων και Αντιπληθωρισμός Ο Αντιπληθωρισμός της Ιαπωνίας, Πληθωρισμός και Φάση του Οικονομικού Κύκλου Χρονολογία των Οικονομικών Κύκλων Βλέποντας Μπροστά Η «Μεγάλη Εικόνα» του Βιβλίου Οι Οικονομικοί Κύκλοι των Αναπτυσσομένων Χωρών Οι Υπερβολικές Φήμες για το Τέλος των Οικονομικών Κύκλων Μετριασμός των Οικονομικών Κύκλων Πιθανές Αιτίες Το Μακροχρόνιο Κόστος των Κρίσεων Η Εμπειρία της Ν.Α. Ασίας Η Μεγάλη ιεθνής Ύφεση της εκαετίας του είκτες των Οικονομικών Κύκλων Καμπύλη Αποδόσεων Ένας Σημαντικός Προπορευόμενος είκτης Προπορευόμενοι είκτες και Προβλέψεις των Σημείων Καμπής Παράδειγμα Αντικρουομένων Σημάτων Χρηματοοικονομικός Τύπος και Οικονομικοί είκτες Κατανάλωση και Τιμές Ακινήτων και Μετοχών Το Μέγεθος του Συντελεστή b Στοιχεία Το Μέγεθος του Συντελεστή b Λογική Πηγές Χρηματοδοτήσεως των Επιχειρήσεων Από την Πληθώρα των Επιτοκίων Ποιο; Γρήγορες Αναλύσεις Σεναρίων και ιαταραχών Μετατοπίσεις της Καμπύλης AD Λογική ιεθνής Μετάδοση των Οικονομικών Κύκλων Γρήγορη Ανάλυση Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζητήσεως Χρήματος Είναι η Ταχύτητα Κυκλοφορίας του Χρήματος Σταθερή; Η Κλασσική Ποσοτική Θεωρία του Χρήματος Μικροοικονομική Θεμελίωση της LM Νομισματική Πολιτική Τέχνη & Επιστήμη Αποτελεσματικότητα της Νομισματικής Πολιτικής Παγίδα Ρευστότητας Χρηματοοικονομικός Τύπος και Νομισματική Πολιτική Περικλής, ο Πρώτος Κεϋνσιανός Χρηματοοικονομικός Τύπος Σενάρια ημοσιονομικής Πολιτικής Μονεταριστές και ημοσιονομική Πολιτική Ο Πολλαπλασιαστής των ημοσίων απανών Περί του Αριθμού των Οργάνων της Οικονομικής Πολιτικής 375 xviii

15 Μπροστά στην Οθόνη του Bloomberg Προσδοκίες και Κατανάλωση ΗΠΑ, Σεπτέμβριος είκτες Προσδοκιών των Νοικοκυριών και των Επιχειρήσεων Το Σύνδρομο των Υπερ-Αισιοδόξων Προσδοκιών Χρηματοοικονομικός Τύπος Εξαγωγές και Ανάπτυξη «Ατμομηχανές» της Παγκοσμίου Οικονομίας Κανάλια ιεθνούς Μεταδόσεως των Οικονομικών Κύκλων Ελλάδα 2010 Το Πρόγραμμα Σταθεροποιήσεως & Αναπτύξεως Ελλείμματα του Προϋπολογισμού & ημόσιο Χρέος 5 Ερωτήματα Ο ημοσιονομικός Εκτροχιασμός της Ελλάδος Βαθμοί Πιστοληπτικής Ικανότητας Η ημοσιονομική Προσαρμογή της Ελλάδος Ο 13 ος Άθλος του Ηρακλή; Τα Τέσσερα D του Τρόμου: Debt, Deficits, Deflation, Depreciation ημόσιο Χρέος και Αποσταθεροποιητικές Προσδοκίες Συνιστώσες της Νομισματικής Κυκλοφορίας Περί της Ρευστότητας Ο Μετασχηματισμός ιάρκειας Παραστατικά Άλλοι Τραπεζικοί Κίνδυνοι Η Αδιαφάνεια των Τραπεζών Ασύμμετρη Πληροφόρηση και Επιπτώσεις της Εγγύηση Καταθέσεων «ίκοπο Μαχαίρι» Too big to fail Ισχύς εν τη Αδυναμία Στόχοι ΕΚΤ, Fed και Τράπεζα της Αγγλίας Στόχευση του Πληθωρισμού Inflation Targeting Επιτόκια Κεντρικών Τραπεζών ΕΚΤ και Fed Ανεξαρτησία των Κεντρικών Τραπεζών και Πληθωρισμός Οι ύο Πυλώνες της Νομισματικής Πολιτικής της ΕΚΤ Ενδιάμεσοι και Τελικοί Στόχοι της Νομισματικής Πολιτικής ΕΚΤ ώδεκα Χρόνια Νομισματικής Πολιτικής, Ανακοινώσεις των Κεντρικών Τραπεζών και Νομισματική Πολιτική Οδηγοί της Νομισματικής Πολιτικής Κανάλια Μεταδόσεως της Νομισματικής Πολιτικής Κανόνες έναντι ιακριτικής Ευχέρειας Rules vs. Discretion Νομισματική Πολιτική σε Περιβάλλον Μηδενικών Επιτοκίων Αποτρέποντας τις Κρίσεις Από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη ιαταραχές και Πιστωτικοί Κύκλοι Από τις Ανισορροπίες στους Τραπεζικούς Κινδύνους Βλέποντας την Κρίση να Έρχεται Η υναμική της Ιαπωνικής Κρίσεως Lender of the Last Resort Λογική & υνητικές Παρενέργειες Τριγωνικές Ισοτιμίες Ισοτιμίες και Ανταγωνιστικότητα Πραγματική Ανατίμηση και Πραγματικό Επιτόκιο ύο «Κρυφά» Κόστη της ΟΝΕ Ισοτιμίες Big Mac Οι Νομισματικές Ενώσεις εν Είναι για Πάντα Το Crawling Peg της Ουγγαρίας, Ο Τυχαίος Περίπατος των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Οι Χρηματικές Ροές με τους Εξωτερικούς Λογαριασμούς της Χώρας Η Πλευρά των Αμερικανών Επενδυτών ανεισμός σε Ξένο Νόμισμα Carry Trade ραχμή και Γιέν Σύγκλιση των Επιτοκίων στην Ευρωζώνη Μακροοικονομικές Ανισορροπίες και Επιτόκια Συναλλαγματικοί Περιορισμοί και Αυτονομία της Νομισματικής Πολιτικής Παρέμβαση στην Αγορά Συναλλάγματος 587 xix

16 Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών και Ισοτιμίες Οικονομική ιπλωματία Plaza & Louvre Accords Συμφωνία με τη Συνθήκη Ισοδυναμίας των Επιτοκίων Σταθερές Ισοτιμίες και Πειθαρχία της Οικονομικής Πολιτικής Η Ελλάδα στην Ευρωζώνη Υπερ-ακόντιση της Ισοτιμίας (Exchange Rate Overshooting) Συναλλαγματικών Αποθεμάτων τα Παράδοξα Κερδοσκοπικές Επιθέσεις Εκ του Ασφαλούς; George Soros και η Κρίση της Στερλίνας τον Σεπτέμβριο Εξετάζοντας την Αξιοπιστία ενός Συστήματος Target Zone Το Ιρλανδικό Θαύμα Απομυθοποίηση ιεθνή Επενδυτικά Κεφάλαια Η «Εξομολόγηση» του Economist Η Εμπειρία του Μεξικού Πέφτοντας Θύμα της Επιτυχίας Η Εμπειρία της Ελλάδος Κεντρικών Τραπεζών Βίοι Παράλληλοι Sudden Stops Το Απρόβλεπτο των ιεθνών Επενδυτικών Κεφαλαίων Tobin Tax Interest Equalization Tax Στόχοι και (Απρόβλεπτα) Αποτελέσματα ιεθνές Εμπόριο και Αναποτελεσματικότητα των Συναλλαγματικών Περιορισμών Χρηματοοικονομική Καινοτομία και Αναποτελεσματικότητα των Συναλλαγματικών Περιορισμών Η Αλλεργία των Αγορών στους Συναλλαγματικούς Περιορισμούς Contractionary Devaluations Υποδείγματα Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Ειδήσεις και Ισοτιμίες Κανόνας του Χρυσού Σταθεροποιητικός Μηχανισμός ιεθνή Επενδυτικά Κεφάλαια «Όλα Αλλάζουνε και Όλα τα Ίδια Μένουν» Η Κρίση της Στερλίνας τον Σεπτέμβριο Αξιοπιστία Ένα Μάθημα που Μάλλον εν Αφομοιώθηκε Πλήρως ύο Ελληνικές Υποτιμήσεις Μαρκεζίνης (1953) και Σημίτης (1985) Το Πρόβλημα Ν Υπάρχει Οικονομικό DNA των Εθνών; Η Συνθήκη του Maastricht H Κρίση της Ελλάδος το Η Συνάρτηση Παραγωγής Cobb-Douglas Παραγωγικότητα, Ανάπτυξη, Βιοτικό Επίπεδο, Αποτιμήσεις Μετοχών Πηγές Αναπτύξεως Growth Accounting Θεσμικό Πλαίσιο της Αγοράς Εργασίας και Μακροχρόνια Ανεργία Ελάχιστος Κατώτατος Μισθός Παρενέργειες Αγαθών Προθέσεων Αγορά Εργασίας ΗΠΑ έναντι Ευρώπης Θεσμικό Πλαίσιο της Αγοράς Εργασίας, Ανάπτυξη και Απασχόληση Περί του Παραγωγικού Κενού Κρίσεις, Υφέσεις και υνητική Παραγωγή Πηγές Μακροχρονίου Αναπτύξεως Επανεξέταση Η Καμπύλη Phillips Σαθρότητα του Χρη/κού Συστήματος και Οικονομική Πολιτική 832 xx

17 Κατάλογος εφαρμογών 2.1. Μεταβολή των Αποθεμάτων και Ρυθμός Αυξήσεως του ΑΕΠ Ισοζύγιο Πληρωμών και Ζήτηση για το Εγχώριο Νόμισμα Χρηματοδότηση των Ελλειμμάτων του ΙΤΣ Ελλείμματα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών Προσομοίωση Εξωτερικά Ελλείμματα και Πλεονάσματα: CA < 0 CF > Υπολογισμός του Πληθωρισμού Πληθωρισμός και Αυξήσεις Τιμών Πληθωρισμός και Μεταβολή του Κόστους Ζωής Παραγωγή, Πληθωρισμός και Ευημερία των Πολιτών Υπολογισμός του Αποπληθωριστή του ΑΕΠ Υπολογισμός του είκτη Τιμών Καταναλωτή Κόστος Παραγωγής και Πληθωριστικές Πιέσεις Πραγματικό και Αναμενόμενο Πραγματικό Επιτόκιο Καταθετικά Προϊόντα Προστατευμένα από τον Πληθωρισμό Ο Πληθωρισμός ως Φόρος Η Επίδραση της Μη-Τιμαριθμοποιημένης Φορολογικής Κλίμακας Αυτο-επιβεβαιούμενες Προσδοκίες Υποτιμήσεως Υψηλός Πληθωρισμός και Κερδοφορία των Τραπεζών Κατανάλωση και ιαθέσιμο Εισόδημα Εισοδήματα, Πλούτος και Κατανάλωση Κατανάλωση και Επιτόκια Αβέβαιη Σχέση Κατανάλωση και Μεταβολές του ιαθεσίμου Εισοδήματος Επιτόκια και Επενδύσεις Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών &Υπηρεσιών Ανάλυση της Αλυσιδωτής Αντιδράσεως G Ανάλυση της Αλυσιδωτής Αντιδράσεως TR και t Χάραξη της Καμπύλης IS Μετατοπίσεις της Καμπύλης IS Όγκος Συναλλαγών και Ζήτηση Χρήματος Χάραξη της Καμπύλης LM Μετατοπίσεις της Καμπύλης LM Υπόδειγμα IS/LM Ισορροπία Αύξηση της Νομισματικής Κυκλοφορίας Μ Αύξηση των ημοσίων απανών G Χρέος και Πιθανότητα Πτωχεύσεως Πιστωτικός Κίνδυνος Παράδειγμα Κίνδυνος Επιτοκίου Παράδειγμα Κίνδυνος Ρευστότητας Παράδειγμα Συναλλαγματικός Κίνδυνος Παράδειγμα ημιουργία Χρήματος από τις Εμπορικές Τράπεζες Ο Πειρασμός της Χαμηλής Ρευστότητας Αυτο-επιβεβαιούμενες Προσδοκίες Πτωχεύσεως Μόχλευση και το Ευάλωτο των Τραπεζών Μεταβλητότητα των Καταθέσεων και Υπερβάλλοντα ιαθέσιμα Έγκαιρη Αναγνώριση των Φουσκών Μία Ατελής Επιστήμη Φούσκες, Παρεμβάσεις των Κ.Τ. και Ηθικός Κίνδυνος Μετατροπή των Ισοτιμιών με την Απλή Μέθοδο των Τριών Υποτίμηση και Ανταγωνιστικότητα 520 xxi

18 13.3. Ισοτιμίες και Ανταγωνιστικότητα Πραγματική Ανατίμηση και Ανταγωνιστικότητα Προσομοίωση Crawling Peg Χωρίς Πραγματική Ανατίμηση Συναλλαγματική Απόδοση Υπολογισμός Συναλλαγματική Απόδοση Αναμενόμενη και Πραγματοποιηθείσα Επιτόκια και Αναμενόμενη Συναλλαγματική Απόδοση Μεταβολές των Επιτοκίων και των Ισοτιμιών Εξηγώντας τα Αστρονομικά Επιτόκια Ασφάλιστρο Ρευστότητας Λογική και Υπολογισμός Συναλλαγματικοί Περιορισμοί και Κόστος Συναλλαγών Ασφάλιστρο Κινδύνου Λογική και Υπολογισμός Αυτο-επιβεβαιούμενες Προσδοκίες Υποτιμήσεως Το ημοσιονομικό Κόστος της Αδρανοποιήσεως Υπόδειγμα Mundell-Fleming Ισορροπία Επεκτατική ημοσιονομική Πολιτική Σταθερή Ισοτιμία Επεκτατική ημοσιονομική Πολιτική Μεταβλητή Ισοτιμία Επεκτατική Νομισματική Πολιτική Μεταβλητή Ισοτιμία Αύξηση του ιεθνούς Επιτοκίου Σταθερή & Μεταβλητή Ισοτιμία Μη Αναμενόμενη Υποτίμηση Σταθερή Ισοτιμία ανεισμός σε Ξένο Νόμισμα Μετατοπίσεις της Καμπύλης Ζητήσεως Εργασίας 787 xxii

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Εισαγωγή στους εθνικούς λογαριασμούς Με έμφαση στους εξωτερικούς λογαριασμούς μίας χώρας Οδοδείκτης Μέρος Α Βασικές Έννοιες Μέρος Β Αναλύσεις Βραχυχρονίων Διακυμάνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ / Εναλλακτικές Προσεγγίσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ / Εναλλακτικές Προσεγγίσεις ` ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Γκεσιόνα Σαρίδη και Στυλιανή Βαρδάκη ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ / Εναλλακτικές Προσεγγίσεις ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: κ. Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου

Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου Πράξη: Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου ράση 4: Εκπαίδευση και Υποστήριξη προς στις Τοπικές Κοινωνίες Ά Κύκλος Σεµιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος 1. Η εντολή και το καθήκον της άσκησης νομισματικής πολιτικής Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο Ευρωσύστημα τον στόχο της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση του 2007-2009: τα αίτια, η αντιμετώπιση και οι προοπτικές

Η κρίση του 2007-2009: τα αίτια, η αντιμετώπιση και οι προοπτικές ιεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων Η κρίση του 2007-2009: τα αίτια, η αντιμετώπιση και οι προοπτικές Πρόλογος Τρύφων Κολλίντζας Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών & Πρόεδρος & ιευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ KAI ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ: Executive MSc in European Studies ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 21 Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΣΤΕΛΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: «ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΜΕΡΙΚΑ ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Παναγιώτα Καραµάνου (Κεντρική Τράπεζα) Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση χρέους, δηµοσιονοµική λιτότητα και οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη

Κρίση χρέους, δηµοσιονοµική λιτότητα και οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 214 Μελέτες (Studies) / 3 Κρίση χρέους, δηµοσιονοµική λιτότητα και οικονοµική κρίση στην Ευρωζώνη ΣΤΕΛΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. οικονομικο ΔΕΛΤιο. ιουνιοσ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. οικονομικο ΔΕΛΤιο. ιουνιοσ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ οικονομικο ΔΕΛΤιο ιουνιοσ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Βασικές αρχές οικονομικής πολιτικής Στους βασικότερους αντικειμενικούς σκοπούς της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνονται: η πλήρης απασχόληση, η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά Χαρακτηριστικά μιας Εναλλακτικής Οικονομικής Πολιτικής Θεματική Ενότητα Περιορισμοί, Στόχοι και Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2009

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2009 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2009 1996 8 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ, ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΕΚΟΥ ΡΟΖΑ ΜΗΤΣΟΥ ΟΛΓΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η μακροοικονομική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η μακροοικονομική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η μακροοικονομική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Τάσος Αναστασάτος Senior Economist, Eurobank Γκίκας Χαρδούβελης Καθηγητής Πανεπιστημίο Πειραιώς Chief Economist, Eurobank Περίληψη Στη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

Η περίπτωση της Αργεντινής. Αίτια της χρεοκοπίας του 2001 & σύγκριση με Ελλάδα. Θεοδόσης Σαμπανιώτης Senior Economic Analyst tsabaniotis@eurobank.

Η περίπτωση της Αργεντινής. Αίτια της χρεοκοπίας του 2001 & σύγκριση με Ελλάδα. Θεοδόσης Σαμπανιώτης Senior Economic Analyst tsabaniotis@eurobank. Τόμος V, Τεύχος 3, Μάιος 2010 Η περίπτωση της Αργεντινής. ιεύθυνση Οικονομικών Μελετών & Προβλέψεων Θεοδόσης Σαμπανιώτης Senior Economic Analyst tsabaniotis@eurobank.gr Αίτια της χρεοκοπίας του 2001 &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Φανή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2014 3,5E 7,5E

Ετήσια Έκθεση 2014 3,5E 7,5E Ετήσια Έκθεση 2014 30 6E E 3,5E 6E E 80 E 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Ταχυδρομική διεύθυνση: 60640 Frankfurt am Main, Germany Τηλέφωνο: +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος: www.ecb.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΪΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΦΕΡΔΟΥΤΣΗ ΕΜΜ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ (AM 162) ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

«Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από το: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η οικονομική πολιτική αποτελεί μέρος της γενικής κυβερνητικής πολιτικής μιας χώρας και ασκείται με σκοπό τον επηρεασμό του οικονομικού γίγνεσθαι. Ανεξαρτήτως της έντασης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1. Η έννοια του χρήματος Με τον όρο χρήμα ή μέσο πληρωμών νοούμε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε

Διαβάστε περισσότερα

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>>

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία με τίτλο: Υλοποίηση Εργασίας: Καλιμαγκίνα Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα