ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 4 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1o Θέση Τίτλος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κάτοχος Θέσης Εταιρεία Όμιλος Επιχειρήσεων Παραγωγής Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού «ΡΕΣΤ» Τοποθεσία Θεσσαλονίκη Ημερομηνία Συμπλήρωσης Σκοπός Είναι υπεύθυνος για τη συνολική λογιστική παρακολούθηση του Ομίλου και τον συντονισμό των λειτουργιών του λογιστηρίου. Στατιστικά Στοιχεία Προτάσεις για μείωση του κόστους παραγωγής κατά 2% τα επόμενα 2 έτη Προτάσεις για μείωση του κόστους τιμολόγησης αποθεμάτων κατά 5% τα επόμενα 5 έτη Προτάσεις για εξοικονόμηση οικονομικών πόρων.. Δομή / Ιεράρχηση Αναφερόμενος στο Γενικό Διευθυντή, προΐσταται 5 ατόμων Περιεχόμενο και Εύρος Εργασίας o είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της κοστολόγησης παραγωγής, την οικονομική παρακολούθηση θυγατρικών του ομίλου και γενικότερα το συντονισμό των λειτουργικών του λογιστηρίου οικονομικής διεύθυνσης. o άρτια υποστήριξη της εταιρίας σε φορολογικά και εργατικής νομοθεσίας θέματα Συγκεκριμένες Υπευθυνότητες o Καθημερινή λεπτομερής παρακολούθηση του cash flow της εταιρίας o Κοστολόγηση αποθεμάτων - παραγωγής o Παρακολούθηση διακίνησης και τιμολόγησης αποθεμάτων o Παρακολούθηση μισθοδοσίας, ΙΚΑ κ.λ.π. o Παρακολούθηση σωστής τήρησης Ε.Γ.Λ.Σ. o Παρακολούθηση ΦΜΥ, ΦΠΑ, χαρτοσήμου κ.λ.π. ΕΑΠ ΔΕΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 4 ης ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

2 o o o Σύνταξη 3μηνιαίων ισολογισμών κατά ΔΛΠ γα το Χρηματιστήριο Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Τήρηση Θεωρημένων Βιβλίων ΘΕΜΑ 2o α) Κατά αρχάς, πρέπει να δοθεί εκπαίδευση που να εξυπηρετεί τους στόχους της επιχείρησης (Σκουλάς.. σελ ). Τα υψηλόβαθμα στελέχη μπορούν να παρακολουθήσουν σεμινάρια σύγχρονων μεθόδων μάνατζμεντ, τα μεσαία στελέχη χρήσιμο θα ήταν να παρακολουθήσουν σεμινάρια στις σύγχρονες τεχνολογίες, ενώ για το εργατικό προσωπικό ενδείκνυται η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και συγκεκριμένα με εφαρμογές στην αλυσίδα συναρμολόγησης. (Σκουλάς σελ , , ) Για τους πωλητές, χρήσιμο θα ήταν ένα εξειδικευμένο σεμινάριο πωλήσεων σύγχρονων συστημάτων ήχου και εικόνας, που μπορεί να οργανώσει ένα εξωτερικό γραφείο παροχής υπηρεσιών. β) Η απάντηση μπορεί να στηριχθεί στο Κεφάλαιο «Μέτρα Απόδοσης» του Σκουλά, σελ ΤΙ ΚΑΝΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ διευθυντές τμηματάρχες υπαλλήλους γραφείου πωλητές εργάτες ΓΑΤΙ ΤΟ ΚΑΝΩ ΣΚΟΠΟΙ Για να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς Βελτίωση των μεθόδων ελέγχου, με στόχο τις μηδενικές αστοχίες σε όλα τα τμήματα Για να χρησιμοποιούν σύγχρονα λογισμικά στην αποτίμηση του κόστους όλων των τμημάτων και δ/νσεων Για να αυξηθούν οι πωλήσεις κατά 5% την επόμενη πενταετία Συναρμολόγηση καινοτόμων συστημάτων χωρίς λάθη, με απώτερο στόχο τις μηδενικές αστοχίες ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Το ετήσιο μεικτό κέρδος θα ανέλθει. Το ετήσιο καθαρό κέρδος θα ανέλθει. Η ετήσια προβολή και διαφήμιση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των. Απόλυτη εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων συναρμολόγησης με o 1% αστοχίες το προσεχές έτος o 0% αστοχίες για τα επόμενα έτη Ετήσια αύξηση παραγωγικότητας κατά 5%. Ετήσια αύξηση πωλήσεων τουλάχιστον 1% για τα επόμενα 5 έτη. Μείωση του κόστους παραγωγής κατά 3% Ετήσια αύξηση παραγωγικότητας κατά 5%. ΕΑΠ ΔΕΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 4 ης ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2

3 ΘΕΜΑ 3o Βασικό χαρακτηριστικό της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας είναι η παγκόσμια οικονομική αλληλεξάρτηση στην οποία οι διεθνείς διασυνδέσεις μεταξύ των εθνικών οικονομιών, των αγορών, των παραγωγικών και χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων είναι τόσο ισχυρές ώστε οι οικονομικές εξελίξεις σε κάθε χώρα επηρεάζονται σε μεγάλο ή καθοριστικό βαθμό από τις διεθνείς εξελίξεις και πολιτικές. Οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών αποτελούν την κυριότερη κινητήρια δύναμη της παγκοσμιοποίησης. Οι νέες τεχνολογίες επιταχύνουν την παγκοσμιοποίηση με τη δημιουργία μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε παγκόσμιο επίπεδο. Καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία και διάδοση της νέας τεχνολογικής επανάστασης παίζει η επιστήμη και η έρευνα. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αποτελούν βασικούς συντελεστές της επιστημονικής και τεχνολογικής παγκοσμιοποίησης. Η οικονομική παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια διαδικασία μετασχηματισμού της παγκόσμιας οικονομίας σε ένα οργανικό σύστημα σαν αποτέλεσμα αφενός της επέκτασης των διεθνών οικονομικών σχέσεων σε πολλές χώρες και περιοχές και αφετέρου της εμβάθυνσης της αλληλεξάρτησής τους. Στη συνέχεια αναφέρουμε συγκεκριμένες μορφές της οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Η παγκοσμιοποίηση της παραγωγής παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Έχει προχωρήσει σημαντικά η απελευθέρωση της αγοράς αγαθών σε παγκόσμιο επίπεδο. Βασικό δείκτη της παγκοσμιοποίησης αποτελούν οι συντελεστές εξαγωγών και εισαγωγών. Οι άμεσες επενδύσεις σημειώνουν συνεχή αύξηση. Επιταχύνεται η απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Συντελείται με γρήγορους ρυθμούς η απελευθέρωση της αγοράς κεφαλαίων. Στοιχεία της παγκοσμιοποίησης αποτελούν η ομογενοποίηση της παραγωγής και της κατανάλωσης. Η παγκοσμιοποίηση ενισχύεται από τη δυναμική αύξηση του μαζικού τουρισμού. Ο πολιτιστικός χώρος αποκτά όλο και περισσότερο κοινά στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο. Δημιουργούνται πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Η παγκοσμιοποίηση ενισχύει τις τάσεις διαμόρφωσης ενός ενιαίου παγκόσμιου πολιτισμού. Η περιβαλλοντική παγκοσμιοποίηση έχει δύο πτυχές: την παγκοσμιοποίηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και την παγκοσμιοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος. Μία από τις εκδηλώσεις της πολιτικής και θεσμικής παγκοσμιοποίησης είναι ο περιορισμός της εθνικής κυριαρχίας, του έθνους-κράτους και η αύξηση του ρόλου των διεθνών και παγκόσμιων οργανισμών. Τέλος η κοινωνική παγκοσμιοποίηση εμφανίζεται περισσότερο σαν δυνατότητα και σαν αίτημα ορισμένων πολιτικών και κοινωνικών κινημάτων κ.λ.π. Θετικές επιδράσεις: Η παγκοσμιοποίηση συμβάλλει στον τεχνολογικό, οικονομικό, διαρθρωτικό και θεσμικό εκσυγχρονισμό πολλών χωρών. Η παγκοσμιοποίηση μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης. Η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων οδηγεί στην αύξηση του διεθνούς εμπορίου, δημιουργεί νέο εμπόριο, νέες δυνατότητες εξαγωγών, κυρίως εντός των διεθνών δικτύων των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Μια από τις ευνοϊκές επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης είναι η πιο εύκολη και γρήγορη διεθνής διάδοση των επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η πολιτική και κοινωνική παγκοσμιοποίηση έχει επίσης ΕΑΠ ΔΕΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 4 ης ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

4 ευνοϊκές επιδράσεις όπως είναι η τάση παγκοσμιοποίησης των γενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της πολιτικής δημοκρατίας, της κοινωνικής προστασίας και ασφάλειας και των εργατικών δικαιωμάτων. Θετική επίδραση μπορεί να θεωρηθεί επίσης η τάση διαμόρφωσης παγκόσμιας κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης στους διεθνείς οργανισμούς, στα συνδικάτα και τα κοινωνικά κινήματα. Αρνητικές επιπτώσεις: H σημαντικότερη αρνητική επίπτωση είναι η αύξηση των ανισοτήτων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, η άνιση κατανομή των ωφελειών και των πλεονεκτημάτων της παγκοσμιοποίησης. Η παγκοσμιοποίηση ενισχύει τη θέση των πολυεθνικών επιχειρήσεων και αποδυναμώνει τη θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα νέα δυναμικά συγκριτικά πλεονεκτήματα που συνδέονται με τις γνώσεις, την τεχνογνωσία και τις νέες τεχνολογίες δημιουργούνται και υπάρχουν κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες ενώ είναι περιορισμένα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αρνητικά φαινόμενα υπάρχουν και στον τομέα μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες οδηγεί στη διαιώνιση και διεύρυνση του διεθνούς αναπτυξιακού χάσματος. Η παγκοσμιοποίηση στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες δεν οδήγησε στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Συμβάλλει επίσης στη γρήγορη επέκταση των χρηματοοικονομικών κρίσεων σε περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο. Υποσκάπτει επίσης το κοινωνικό κράτος και έχει ορισμένες δυσμενείς επιπτώσεις στους εθνικούς πολιτισμούς. Αρνητική επίπτωση θεωρείται από πολλούς αναλυτές το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση περιορίζει την εθνική αυτοδιάθεση, την κρατική κυριαρχία και μετατοπίζει τα κέντρα λήψης αποφάσεων από το εθνικό σε περιφερειακό ή παγκόσμιο επίπεδο. Η εθνική κυριαρχία περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τους διεθνείς οργανισμούς και τις οικονομικές ενώσεις κ.λ.π Τα αδύνατα σημεία και οι διαρθρωτικές αδυναμίες που επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας συνοψίζονται ως εξής: 1. Το εκπαιδευτικό σύστημα και το σύστημα αρχικής κατάρτισης δεν έχει προσαρμοστεί επαρκώς ώστε να παρέχει στους νέους τα εφόδια που είναι σημαντικά στην κοινωνία της γνώσης. 2. Η αποδοτικότητα του Δημόσιου τομέα παραμένει χαμηλή. 3. Η Ελλάδα υστερεί στη διάχυση των νέων τεχνολογιών. 4. Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη είναι περιορισμένες. 5. Οι παλαιοί θεσμοί στήριξης της επιχειρηματικότητας δεν υπήρξαν αποτελεσματικοί ενώ οι νέες δομές δεν έχουν δείξει ακόμη τις δυνατότητές τους. 6. Η λειτουργία του ανταγωνισμού σε ορισμένες αγορές εξακολουθεί να είναι ατελής. 7. Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να είναι σχετικώς κλειστή. 8. Η ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα κ.λ.π. Η Ελληνική οικονομία διαθέτει μια σειρά από ισχυρά σημεία που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. 1. Η εκκίνηση από ένα υψηλό σημείο του οικονομικού κύκλου αποτελεί καθ εαυτή ένα ισχυρό σημείο της Ελληνικής οικονομίας. 2. Το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας διαθέτει υψηλό επίπεδο γενικής παιδείας. 3. Μια σημαντική πρωτοπορία επιχειρήσεων έχει υλοποιήσει τεχνικές, οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές που τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού. ΕΑΠ ΔΕΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 4 ης ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4

5 4. Οι πολιτισμικές παραδόσεις της ελληνικής κοινωνίας ευνοούν την επιχειρηματική πρωτοβουλία. 5. Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας κ.λ.π. ΘΕΜΑ 4o 4.1. Οι ξένες επενδύσεις ασκούν σημαντική επίδραση στις χώρες εξαγωγής και στις χώρες υποδοχής των επενδύσεων. Από αυτή την άποψη υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των άμεσων ξένων επενδύσεων και των επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: α. Η συμβολή στην ανάπτυξη. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις γενικά φέρνουν νέα τεχνολογία, νέες αγορές και διοικητικές ικανότητες, ενώ οι ξένες επενδύσεις χαρτοφυλακίου διευρύνουν τα πλαίσια χρηματοδότησης, διευκολύνουν την πρόσβαση σε φθηνότερα κεφάλαια. β. Διαφορές στο χρονικό ορίζοντα. Οι άμεσοι επενδυτές, κατά κανόνα, δεσμεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ ο χρονικός ορίζοντας των επενδύσεων χαρτοφυλακίου είναι μικρότερος. γ. Κίνητρα. Οι επενδυτές χαρτοφυλακίου ενδιαφέρονται κυρίως για το μέγεθος του κέρδους, του τόκου και του μερίσματος. Τα κίνητρα αυτά είναι σπουδαία κίνητρα και για τους άμεσους επενδυτές, οι οποίοι όμως υποκινούνται και από άλλους παράγοντες όπως είναι η αύξηση του μεριδίου στην αγορά, η αύξηση της αποδοτικότητας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. δ. Διακυμάνσεις. Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου παρουσιάζουν μεγαλύτερες βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις και υπόκεινται περισσότερο στις ψυχολογικές επιδράσεις της αγοράς. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις εξαρτώνται περισσότερο από τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες διακυμάνσεις των οικονομικών κύκλων και τις επιπτώσεις τους. Βλ. Τόμος Δ ΕΑΠ Ενότητα α. Ο ΟΤΕ με τις δραστηριότητες που έχει αναπτύξει στις χώρες των Βαλκανίων, μέσω της COSMOTE, κυρίως αναζητεί αγορές, δηλαδή νέους πελάτες για τα προϊόντα κινητής τηλεφωνίας (και τα συγγενή προϊόντα σταθερής τηλεφωνίας κ.λ.π.). Αυτό μπορεί να τεκμηριωθεί, λαμβανομένου υπόψη της αύξησης των μεριδίων πωλήσεων σε όλες τις χώρες της Βαλκανικής, που έχει επεκταθεί ο ΟΤΕ. (Οι φοιτητές αναμένεται να χρησιμοποιήσουν διάφορες πηγές στο internet, που αναφέρονται στην «κατάκτηση αγορών από τις θυγατρικές της COSMOTE, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα http/www.cosmote.gr/cosmote.portal). Μέσω των ΑΞΕ του ΟΤΕ- μέσω της COSMOTE- Ο ΟΤΕ αναζητεί και πλουτοπαραγωγικούς πόρους, αφού στις θυγατρικές της εταιρείας, στο εξωτερικό απασχολεί και εργαζόμενους με φθηνότερο εργατικό κόστος με αυτό της Ελλάδας. Επίσης, επιδιώκει την ανεύρεση στρατηγικών πόρων ή ικανοτήτων, τεχνολογικής τεχνογνωσίας, τεχνογνωσίας μάρκετινγκ κ.λ.π., από τις εξαγορές ή συγχωνεύσεις ή συνέργειες των εταίρων στις Βαλκανικές χώρες. β. Ο ΟΤΕ μέσω των ΑΞΕ του μπορεί να επιτύχει τα επόμενα οφέλη για τις χώρες των Βαλκανίων. ΕΑΠ ΔΕΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 4 ης ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5

6 1. Η εισροή κεφαλαίου μέσω της αρχικής επένδυσης στις χώρες των Βαλκανίων καλυτερεύει το ισοζύγιο πληρωμών τους. Εάν τα κέρδη του ΟΤΕ παραμένουν στις χώρες αυτές (έστω σε σημαντικό βαθμό), τότε η φορολόγησή τους περαιτέρω τονώνει τα κρατικά έσοδα στη Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Αλβανία και Ρουμανία. 2. Ο ΟΤΕ μεταφέρει τεχνογνωσία σε : τεχνολογία, Έρευνα & Ανάπτυξη και Μάρκετινγκ στις χώρες της Βαλκανικής. Η μεταφορά γίνεται από την COSMOTE στις θυγατρικές της στα τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης και μάρκετινγκ στις χώρες αυτές και σταδιακά, διαχέεται στις τοπικές οικονομίες. 3. Η είσοδος του ΟΤΕ στις αγορές των Βαλκανικών χωρών, μπορεί να τονώσει τη βιομηχανική δομή και επιχειρηματικότητα στις χώρες αυτές, εφόσον οι τοπικές αγορές αποκτούν ένα νέο ανταγωνιστή και κατά συνέπεια οι ντόπιοι καταναλωτές διευρύνουν τις επιλογές τους στον κλάδο της αγοράς της τηλεφωνίας. Έτσι και οι τιμές στον κλάδο αυτό κρατούνται σταθερές ή και πέφτουν. Βέβαια, προϋπόθεση για να επιτευχθεί η τόνωση της βιομηχανικής δομής και επιχειρηματικότητας είναι να μην πραγματοποιηθούν ολιγοπωλιακές συνθήκες στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας της σχετικής αγοράς μετά την είσοδο του ΟΤΕ και των θυγατρικών του. ΕΑΠ ΔΕΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 4 ης ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Φανή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ»

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ζουγανέλη Σοφία Α.Μ. 108 ΘΕΜΑ: Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr ΕΡΩΤΗΜΑ Α (Α.1) Παρουσιάστε κατά την κρίση σας τις επιδιώξεις / σκοπούς των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) του Ομίλου ΟΤΕ, όπως δραστηριοποιείται στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας μέσω της θυγατρικής του

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Τμήματος Αγορών Κινητής Τηλεφωνίας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Υπεύθυνος Τμήματος Αγορών Κινητής Τηλεφωνίας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών : Θεματική Ενότητα : Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 11 Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων & Οργανισμών Ακαδ. Έτος: 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» Υπό της φοιτήτριας: ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Αφεντούλη Γραμματική Οκτώβριος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πασχαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ της ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας

Ελληνική Τραπεζική Παρουσία Στον Τομέα Των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων Στα Βαλκάνια Η Περίπτωση Της Ρουμανίας ΔΗΛΩΣΗ Η διατριβή αυτή είναι πρωτότυπη και εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική», του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>>

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία με τίτλο: Υλοποίηση Εργασίας: Καλιμαγκίνα Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ERP ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ EUROBANK» Φοιτήτρια : Μαρία Κατσιάνη Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΕΛΛΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΤΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΕΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΥΖ ΑΛΙΝΑ. ΠΡΕΒΕΖΑ 2008 Οι επενδυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΡΙΖΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΥΡΙΖΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: Ο Βιομηχανικός τομέας και η σημασία του στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 1. ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ, ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. 7 1.1 Ορισμός Εξαγωγής 7 1.2 Είδη Εξαγωγής 7 1.2.1 Εξαγωγές με συν/κες διατυπώσεις 7 1.2.2 Εξαγωγές χωρίς συν/κες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τσιρώνης Ιωάννης και Αγγουρίδης Βασίλειος ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εξελίξεις και Προοπτικές Ρόλος του τραπεζικού συστήματος Αποτελεί γενικά παραδεκτή αρχή, ότι η ασκούμενη, μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, πολιτική και ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Υποβληθείσα στον Καθηγητή κ. Ρουκανά Σπύρο

Πτυχιακή εργασία. Υποβληθείσα στον Καθηγητή κ. Ρουκανά Σπύρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέ»α πτυχιακής εργασίας: Ο ρόλος του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος στην Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2 Αθήνα, Ιούλιος 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Τη συνολική εμπειρογνωμοσύνη- μικρό μέρος της οποίας παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 Συνοπτικές Προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) για το σχεδιασμό των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα