Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser"

Transcript

1 Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βήµα 1. Άνοιγµα συσκευασίας... 3 Βήµα 2. Κατανόηση λειτουργίας του εκτυπωτή... 5 Βήµα 3. Τοποθέτηση του ιµάντα µεταφοράς και των κασετών γραφίτη... 7 Βήµα 4. Τοποθέτηση χαρτιού Βήµα 5. Σύνδεση του καλωδίου εκτυπωτή Για τοπική εκτύπωση...17 Για εκτύπωση από δίκτυο...18 Βήµα 6. Ενεργοποίηση του εκτυπωτή Βήµα 7. Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας Βήµα 8. Αλλαγή της γλώσσας οθόνης Βήµα 9. Εγκατάσταση του λογισµικού εκτυπωτή Εγκατάσταση του λογισµικού εκτυπωτή σε Windows...22 Επανεγκατάσταση του λογισµικού εκτυπωτή...26 Κατάργηση εγκατάστασης του λογισµικού εκτυπωτή...27 Αλλαγή της γλώσσας οθόνης...28 Βήµα 10. Προβολή του οδηγού χρήσης Σε Windows...29 Σε Macintosh...29 Σε Linux

3 Βήµα 1. Άνοιγµα συσκευασίας 1 Αφαιρέστε τον εκτυπωτή και όλα τα εξαρτήµατα από το χαρτοκιβώτιο συσκευασίας. Ελέγξτε ότι ο εκτυπωτής συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία: Κασέτες γραφίτη Καλώδιο ρεύµατος Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης CD-ROM Οδηγός βέλτιστης ρύθµισης CD-ROM SyncThru (µόνο για το CLP-510N) Γρήγορος οδηγός SyncThru (µόνο για το CLP-510N) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Αν κάποια στοιχεία λείπουν ή είναι κατεστραµµένα, επικοινωνήστε αµέσως µε τον πωλητή. Τα στοιχεία µπορεί να διαφέρουν από τη µια χώρα στην άλλη. Το CD-ROM περιέχει το πρόγραµµα οδήγησης εκτυπωτή, τον οδηγό χρήσης και το πρόγραµµα Adobe Acrobat Reader. Το καλώδιο ρεύµατος µπορεί να είναι διαφορετικό ανάλογα µε τη χώρα σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτός ο εκτυπωτής ζυγίζει 32 κιλά µαζί µε και την κασέτα γραφίτη. Ακολουθήστε ασφαλείς τεχνικές για τον ανασηκώσετε και να τον χειριστείτε. Αν πρέπει να µετακινήσετε τον εκτυπωτή, θα πρέπει να γίνει από δύο άτοµα. Χρησιµοποιήστε τις λαβές, όπως φαίνεται στο διάγραµµα (βλ. σελίδα 5). Αν ένα µόνο άτοµο προσπαθήσει να ανασηκώσει τον εκτυπωτή, µπορεί να προκληθεί τραυµατισµός στην πλάτη. 3

4 42 Αφαιρέστε προσεκτικά την ταινία συσκευασίας από τον εκτυπωτή. 3 Τραβήξτε και βγάλτε το δίσκο χαρτιού από τον εκτυπωτή και αφαιρέστε την ταινία συσκευασίας από το δίσκο. 4 Επιλέξτε τη θέση του εκτυπωτή: Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από τον εκτυπωτή ώστε να είναι δυνατό το άνοιγµα τον δίσκων και των καλυµµάτων του εκτυπωτή και για να υπάρχει επαρκής εξαερισµός. Εξασφαλίστε το κατάλληλο περιβάλλον: Μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια Μακριά από την άµεση ροή αέρα από κλιµατιστικά, συσκευές θέρµανσης ή ανεµιστήρες Χωρίς ακραίες συνθήκες ή διακυµάνσεις θερµοκρασίας, ηλιακού φωτός και υγρασίας Ένα µέρος καθαρό, ξηρό και χωρίς σκόνη ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να τοποθετήσετε τον εκτυπωτή σε µια επίπεδη επιφάνεια. Αν δεν το κάνετε, µπορεί να παρουσιαστούν προβλήµατα στην ποιότητα εκτύπωσης. 4

5 Βήµα 2. Κατανόηση λειτουργίας του εκτυπωτή είτε παρακάτω τα κύρια εξαρτήµατα του εκτυπωτή: Επάνω κάλυµµα (Ανοίξτε για να τοποθετήσετε τον ιµάντα µεταφοράς.) Υποστήριγµα εξόδου ίσκος εξόδου χαρτιού Κουµπί ελευθέρωσης του επάνω καλύµµατος Λαβή (Χρησιµοποιήστε την για να ανασηκώσετε τον εκτυπωτή. Οι λαβές βρίσκονται στην κάτω άκρη και των δύο πλευρών του εκτυπωτή.) Πίνακας ελέγχου (Ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2 του Οδηγού χρήσης στο CD-ROM.) Μπροστινό κάλυµµα (Ανοίξτε για να αντικαταστήσετε το δοχείο απορριµµάτων του γραφίτη.) Αριστερό κάλυµµα (Ανοίξτε τελείως για να τοποθετήσετε τις κασέτες γραφίτη και για να πιέσετε το κουµπί ελευθέρωσης του επάνω καλύµµατος.) Προαιρετικός δίσκος 2 (Τροφοδότης 500 φύλλων χαρτιού) ίσκος 1 (Τροφοδότης 250 φύλλων χαρτιού) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιφάνεια του δίσκου εξόδου µπορεί να ζεσταθεί αν εκτυπώνετε µεγάλο αριθµό σελίδων ταυτόχρονα. εν πρέπει να αγγίξετε την επιφάνεια και µην αφήνετε τα παιδιά να την πλησιάζουν. 5

6 εξιό κάλυµµα (Ανοίξτε για να αφαιρέσετε το χαρτί που έχει µπλοκάρει.) ίσκος πολλαπλών χρήσεων (Ανοίξτε για να τοποθετήσετε ειδικά υλικά εκτύπωσης.) Λαβή (Χρησιµοποιήστε την για να ανασηκώσετε τον εκτυπωτή.) Κάλυµµα χώρου εµπλοκής του προαιρετικού δίσκου 2 (Ανοίξτε για να αφαιρέσετε τα χαρτιά που έχουν µπλοκάρει από τον προαιρετικό δίσκο 2.) Κεραία ασύρµατου δικτύου* Κάλυµµα πίνακα ελέγχου (Ανοίξτε για να τοποθετήσετε προαιρετικά εξαρτήµατα.) ιακόπτης ρεύµατος Θύρα δικτύου** Θύρα USB Υποδοχή ρεύµατος * Μαζί µε τον εκτυπωτή δεν παρέχεται κάρτα ασύρµατου δικτύου. Είναι µια επιλογή που πρέπει να αγοράσετε και να τοποθετήσετε ξεχωριστά. ** Η θύρα δικτύου ανήκει στο βασικό εξοπλισµό του CLP-510N. Οι χρήστες του CLP-510 µπορούν να αγοράσουν και να τοποθετήσουν ξεχωριστά µια προαιρετική κάρτα δικτύου. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του εκτυπωτή στο CD-ROM. 6

7 Βήµα 3. Τοποθέτηση του ιµάντα µεταφοράς και των κασετών γραφίτη 1 Πιάστε τη λαβή και ανοίξτε τελείως το αριστερό κάλυµµα µέχρι να βρεθεί σε ορθή γωνία µε το κυρίως πλαίσιο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν το αριστερό κάλυµµα δεν είναι τελείως ανοιχτό, το κουµπί ελευθέρωσης του επάνω καλύµµατος θα παραµείνει κλειδωµένο. 2 Πατήστε το κουµπί ελευθέρωσης του επάνω καλύµµατος για να χαλαρώσετε το επάνω κάλυµµα και να το ανοίξετε τελείως. Αφαιρέστε την ετικέτα από τον ιµάντα µεταφοράς. Κουµπί ελευθέρωσης του επάνω καλύµµατος 7

8 3 Αποµακρύνετε τον ιµάντα µεταφοράς από τον εκτυπωτή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η µονάδα απεικόνισης βρίσκεται ήδη τοποθετηµένη µέσα στον εκτυπωτή. 4 Αφαιρέστε τις προστατευτικές συσκευές και από τις δύο πλευρές του ιµάντα µεταφοράς. 8

9 5 Εντοπίστε τις υποδοχές του ιµάντα µεταφοράς στο εσωτερικό του εκτυπωτή, µία σε κάθε πλευρά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε τη βλάβη, µην εκθέτετε τη µονάδα απεικόνισης στο φως για περισσότερο από µερικά λεπτά. Κλείστε το επάνω και το αριστερό κάλυµµα αν πρέπει να σταµατήσετε την εγκατάσταση για οποιονδήποτε λόγο. 6 Κρατώντας τη λαβή στον ιµάντα µεταφοράς, ευθυγραµµίστε τον µε τις υποδοχές σε κάθε πλευρά στο εσωτερικό του εκτυπωτή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κρατήστε οριζόντιο τον ιµάντα µεταφοράς. Μην γυρίζετε ανάποδα τον ιµάντα µεταφοράς, διαφορετικά µπορεί να χυθεί γραφίτης. 9

10 7 Σύρετε τον ιµάντα µεταφοράς προς τα κάτω µέσα στον εκτυπωτή και πιέστε τον σταθερά στη θέση του. 8 Πιέστε σταθερά τους µοχλούς κλειδώµατος σε κάθε πλευρά προς το επάνω κάλυµµα, όπως φαίνεται παρακάτω, για να ασφαλίσετε τον ιµάντα µεταφοράς στη θέση του. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν αφήσετε ανοιχτό το αριστερό κάλυµµα για περισσότερο από µερικά λεπτά, η µονάδα απεικόνισης µπορεί να εκτεθεί στο φως. Αυτό προκαλεί βλάβη στη µονάδα απεικόνισης. Κλείστε το αριστερό κάλυµµα αν πρέπει να σταµατήσετε την εγκατάσταση για οποιονδήποτε λόγο. 10

11 9 Αφού βεβαιωθείτε ότι το αριστερό κάλυµµα είναι ανοιχτό, κλείστε το επάνω κάλυµµα. Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά ασφαλισµένο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην προσπαθείτε να κλείσετε το αριστερό κάλυµµα όταν το επάνω κάλυµµα είναι ανοιχτό. Αυτό µπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εκτυπωτή. 10 Βγάλτε τις κασέτες γραφίτη από τη συσκευασία τους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιµοποιείτε αιχµηρά αντικείµενα, όπως µαχαίρι ή ψαλίδι, για να ανοίξετε τις συσκευασίες των κασετών γραφίτη. Μπορεί να καταστρέψετε την επιφάνεια των κασετών γραφίτη. 11

12 11 Κρατώντας και τις δύο πλευρές των κασετών γραφίτη, ανακινήστε τις ελαφρά από τη µία πλευρά στην άλλη για να µοιραστεί οµοιόµορφα ο γραφίτης. 12 Τοποθετήστε τις κασέτες σε µια επίπεδη επιφάνεια, όπως εικονίζεται, και αφαιρέστε το χαρτί που καλύπτει την κασέτα γραφίτη αφαιρώντας την ταινία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πέσει γραφίτης στα ρούχα σας, σκουπίστε τον µε ένα στεγνό πανί και ξεβγάλετε µε κρύο νερό. Το ζεστό νερό διαλύει το γραφίτη στο ύφασµα. 13 Στη δεξιά πλευρά της κασέτας γραφίτη υπάρχει µια ετικέτα που προσδιορίζει την κασέτα χρώµατος που µπαίνει σε κάθε υποδοχή. Μαύρο Κίτρινο Ματζέντα Γαλάζιο 12

13 14 Κρατώντας κάθε κασέτα γραφίτη και µε τα δύο χέρια, τοποθετήστε τις στην αντίστοιχη θέση τους µε την παρακάτω σειρά: Γαλάζιο, Ματζέντα, Κίτρινο και µετά Μαύρο χρώµα. Στη συνέχεια, χρησιµοποιήστε τη λαβή για να σύρετε τελείως την κασέτα στο εσωτερικό. Πιάστε από εδώ Όταν τοποθετήσετε σωστά τις κασέτες γραφίτη, οι κασέτες του κίτρινου και του µαύρου χρώµατος δεν έχουν εισαχθεί τελείως. Θα µετακινηθούν αυτόµατα στη θέση τους όταν κλείσετε το αριστερό κάλυµµα. 15 Κλείστε το αριστερό κάλυµµα. Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά ασφαλισµένο. Αν δεν έχετε τοποθετήσετε σωστά τις κασέτες γραφίτη, το αριστερό κάλυµµα δεν θα κλείσει σωστά. Ελέγξτε ξανά για να βεβαιωθείτε ότι τα χρώµατα των κασετών αντιστοιχούν σε αυτά που είναι σηµειωµένα στη δεξιά πλευρά. Ποτέ µην πιέζετε το κάλυµµα για να κλείσει. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την εκτύπωση κειµένου µε κάλυψη 5%, µπορείτε να αναµένετε µια διάρκεια ζωής της κασέτας γραφίτη περίπου ή ασπρόµαυρων σελίδων και ή έγχρωµων σελίδων. Όµως, η κασέτα γραφίτη που αποστέλλεται µαζί µε τον εκτυπωτή εκτυπώνει ασπρόµαυρες σελίδες και έγχρωµες σελίδες. 13

14 Βήµα 4. Τοποθέτηση χαρτιού Ο δίσκος ( ίσκος 1) µπορεί να χωρέσει το πολύ 250 φύλλα απλού χαρτιού. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε χαρτί µεγέθους A4 και Letter. Για να τοποθετήσετε χαρτί: 1 Βγάλτε το δίσκο από τον εκτυπωτή. 2 Πιέστε προς τα κάτω το µεταλλικό έλασµα µέχρι να κλειδώσει στη θέση του. 3 Λυγίστε τα φύλλα χαρτιού προς τα εµπρός και πίσω για να ξεχωρίσουν οι σελίδες και µετά ξεφυλλίστε τα ενώ κρατάτε τη µία πλευρά. Χτυπήστε ελαφρά τις πλευρές της δεσµίδας σε µια επίπεδη επιφάνεια για να την ισιώσετε. 14

15 4 Τοποθετήστε το χαρτί µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα επάνω. Βεβαιωθείτε ότι και τέσσερις γωνίες είναι σε οριζόντια θέση µέσα στο δίσκο και κάτω από τα γωνιακά άγκιστρα, όπως φαίνεται παρακάτω. 5 Μην υπερβαίνετε το µέγιστο ύψος της δεσµίδας. Η υπερπλήρωση του δίσκου µπορεί να προκαλέσει εµπλοκή του χαρτιού. 15

16 6 Πιέστε τον οδηγό χαρτιού, όπως φαίνεται και µετακινήστε τον στην άκρη της δεσµίδας χαρτιού µέχρι να αγγίξει ελαφρά την πλευρά της δεσµίδας. Μην πιέζετε πολύ τον οδηγό στην άκρη του χαρτιού γιατί µπορεί το χαρτί να λυγίσει. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε να αλλάξετε το µέγεθος του χαρτιού στο δίσκο, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του εκτυπωτή στο CD-ROM. 7 Σύρετε ξανά το δίσκο µέσα στον εκτυπωτή. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Μην πιέζετε πολύ τον οδηγό πλάτους γιατί θα προκληθεί στρέβλωση του υλικού. Αν δεν ρυθµίσετε σωστά τον οδηγό πλάτους, µπορεί να προκληθεί εµπλοκή του χαρτιού. 16

17 Βήµα 5. Σύνδεση του καλωδίου εκτυπωτή Για τοπική εκτύπωση Για να εκτυπώσετε από τον υπολογιστή σας σε ένα τοπικό περιβάλλον, πρέπει να συνδέσετε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή µε ένα καλώδιο USB. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη σύνδεση του εκτυπωτή στη θύρα USB του υπολογιστή χρειάζεται ένα πιστοποιηµένο καλώδιο USB. Θα πρέπει να προµηθευτείτε ένα καλώδιο συµβατό µε USB 2.0 το οποίο θα έχει µήκος 3 µέτρα ή λιγότερο. 1 Ελέγξτε ότι ο εκτυπωτής και ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιηµένοι. 2 Συνδέστε το καλώδιο USB του εκτυπωτή στην υποδοχή στο πίσω µέρος του εκτυπωτή. 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα USB του υπολογιστή. Αν χρειαστείτε βοήθεια, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του υπολογιστή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για εκτύπωση µε διασύνδεση USB, πρέπει να εκτελέσετε τα Windows 98/Me/2000/2003/XP. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση του λογισµικού εκτυπωτή σε Windows" στη σελίδα

18 Για εκτύπωση από δίκτυο Μπορείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή CLP-510 ή CLP-510N σε ένα δίκτυο χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet (καλώδιο UTP µε σύνδεση RJ.45). Ο εκτυπωτής CLP-510N έχει µια ενσωµατωµένη κάρτα διασύνδεσης δικτύου. Αν είστε χρήστης του CLP-510, πρέπει να τοποθετήσετε µια προαιρετική κάρτα διασύνδεσης δικτύου. Αν θέλετε να χρησιµοποιήσετε τον εκτυπωτή σε περιβάλλοντα ενσύρµατων και ασύρµατων δικτύων, πρέπει να τοποθετήσετε µια προαιρετική κάρτα διασύνδεση ενσύρµατου/ασύρµατου δικτύου. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την τοποθέτηση της κάρτας, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του εκτυπωτή στο CD-ROM. Χρήση καλωδίου Ethernet 1 Ελέγξτε ότι ο εκτυπωτής και ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιηµένοι. 2 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου Ethernet στη θύρα δικτύου Ethernet του εκτυπωτή. Προς την υποδοχή σύνδεσης δικτύου LAN 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σε µια υποδοχή σύνδεσης δικτύου LAN. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την τοποθέτηση κάρτας δικτύου, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του εκτυπωτή στο CD-ROM. 18

19 Χρήση κεραίας δικτύου Αν τοποθετήσετε µια κάρτα ενσύρµατου/ασύρµατου δικτύου, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον εκτυπωτή σε ένα ασύρµατο περιβάλλον. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την τοποθέτηση κάρτας ενσύρµατου/ασύρµατου δικτύου, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του εκτυπωτή στο CD-ROM. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά τη σύνδεση του εκτυπωτή, πρέπει να ρυθµίσετε τις παραµέτρους δικτύου στον πίνακα ελέγχου. Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του εκτυπωτή. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό που δίνεται µαζί µε την κάρτα. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του λογισµικού. Βήµα 6. Ενεργοποίηση του εκτυπωτή 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος στην υποδοχή ρεύµατος στο πίσω µέρος του εκτυπωτή. 2 Συνδέστε το άλλο άκρο σε µια κατάλληλα γειωµένη πρίζα ρεύµατος και ανοίξτε την τροφοδοσία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μερικά µέρη στο εσωτερικό του εκτυπωτή µπορεί να ζεσταθούν όταν η τροφοδοσία είναι ανοιχτή ή µετά την εκτύπωση. Προσέξτε να µην καείτε όταν εργάζεστε στο εσωτερικό του εκτυπωτή. Μην αποσυναρµολογείτε τον εκτυπωτή όταν είναι ενεργοποιηµένος ή συνδεδεµένος, γιατί µπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία

20 Βήµα 7. Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας Εκτυπώστε µια δοκιµαστική σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής λειτουργεί σωστά. Για να εκτυπώσετε µια δοκιµαστική σελίδα: Στην κατάσταση ετοιµότητας, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί Upper Level ( ) στον πίνακα ελέγχου για 2 δευτερόλεπτα για να εκτυπωθεί µια δοκιµαστική σελίδα. Εκτυπώνεται µια δοκιµαστική σελίδα µε τις λειτουργίες και τις δυνατότητες του εκτυπωτή. Βήµα 8. Αλλαγή της γλώσσας οθόνης Για να αλλάξετε τη γλώσσα που εµφανίζεται στον πίνακα ελέγχου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 1 Στη κατάσταση ετοιµότητας, πατήστε το κουµπί Menu (Μενού) ( ) στον πίνακα ελέγχου µέχρι να δείτε την ένδειξη "Setup" στην κάτω γραµµή της οθόνης. 2 Πατήστε το κουµπί Enter ( ) για να έχετε πρόσβαση στο µενού. 3 Πατήστε το κουµπί Enter ( ) όταν εµφανιστεί η ένδειξη "LCD Language" στην κάτω γραµµή της οθόνης. 4 Πατήστε το κουµπί κύλισης ( ή ) µέχρι να εµφανιστεί η γλώσσα που θέλετε να χρησιµοποιήσετε. 5 Πατήστε το κουµπί Enter ( ) για να αποθηκεύσετε την επιλογή. 6 Πατήστε το κουµπί On Line/Continue ( ) για να επιστρέψετε στην κατάσταση ετοιµότητας. 20

21 Βήµα 9. Εγκατάσταση του λογισµικού εκτυπωτή Το CD-ROM του εκτυπωτή περιέχει λογισµικό εκτύπωσης σε Windows, λογισµικό εκτύπωσης σε Macintosh, λογισµικό εκτύπωσης σε Linux, ηλεκτρονικό οδηγό χρήσης και το Acrobat Reader για προβολή του οδηγού χρήσης. Αν εκτυπώνετε από Windows: Μπορείτε να εγκαταστήσετε το παρακάτω λογισµικό εκτυπωτή χρησιµοποιώντας το CD-ROM. Πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή για Windows. Χρησιµοποιήστε αυτό το πρόγραµµα οδήγησης για να εκµεταλλευτείτε πλήρως τις λειτουργίες του εκτυπωτή σας. Ανατρέξτε στη σελίδα 22. Εποπτεία κατάστασης (Status Monitor). Εµφανίζεται όταν παρουσιαστούν σφάλµατα εκτύπωσης. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5 στον Οδηγό χρήσης του εκτυπωτή στο CD-ROM. Για βοήθεια στην προβολή του οδηγού χρήσης, ανατρέξτε στη σελίδα 29. Αν εκτυπώνετε από Macintosh: Για πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση του λογισµικού εκτύπωσης και την εκτύπωση από Macintosh, ανατρέξτε στο Παράρτηµα Α στον Οδηγό χρήσης του εκτυπωτή σας. Για βοήθεια στην προβολή του οδηγού χρήσης, ανατρέξτε στη σελίδα 29. Αν εκτυπώνετε σε Linux: Για πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης Linux, ανατρέξτε στο Παράρτηµα Β στον Οδηγό χρήσης του εκτυπωτή σας. Για βοήθεια στην προβολή του οδηγού χρήσης, ανατρέξτε στη σελίδα

22 Εγκατάσταση του λογισµικού εκτυπωτή σε Windows Πριν την εγκατάσταση του λογισµικού του εκτυπωτή, ελέγξτε τα ακόλουθα: Στοιχείο Λειτουργικό σύστηµα RAM Ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο Internet Explorer Απαιτήσεις Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP/ /98/Me 32 MB NT 4.0/ MB XP 128 MB MB 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP/ MB 5.0 ή νεότερη έκδοση ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Για Windows NT 4.0/2000/XP/2003, ο διαχειριστής του συστήµατος θα πρέπει να εγκαταστήσει το λογισµικό. Στον εκτυπωτή CLP-510N υποστηρίζονται µόνο Windows 95 και Windows NT 4.0. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τον εκτυπωτή CLP-510N, για να εκτυπώσετε ένα έγγραφο σε Windows 95 ή Windows NT 4.0, πρέπει να εγκαταστήσετε το SyncThru και µετά να προσθέσετε µια θύρα εκτυπωτή δικτύου. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την εγκατάσταση του SyncThru και την προσθήκη θύρας, ανατρέξτε στον "Γρήγορο οδηγό λογισµικού διαχείρισης δικτύου" και στον "Οδηγό χρήσης του SyncThru". Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, πρέπει να κλείσετε όλες οι εφαρµογές στον υπολογιστή. 1 Τοποθετήστε το CD-ROM στη µονάδα CD-ROM. Η εγκατάσταση θα ξεκινήσει αυτόµατα. Αν η µονάδα CD-ROM δεν λειτουργήσει αυτόµατα: Επιλέξτε Run (Εκτέλεση) από το µενού Start (Έναρξη) και πληκτρολογήστε x:\setup.exe στο πλαίσιο Open (Άνοιγµα) (όπου x είναι το γράµµα της µονάδας CD- ROM) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν εµφανιστεί το παράθυρο New Hardware Found (Βρέθηκε νέο υλικό) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης, κάντε κλικ στην επάνω δεξιά γωνία του πλαισίου για να κλείσετε το παράθυρο ή κάντε κλικ στο Cancel (Άκυρο). 22

23 2 Αν ο εκτυπωτής δεν είναι ήδη συνδεδεµένος στον υπολογιστή, όταν ανοίξει το παρακάτω παράθυρο, συνδέστε τον εκτυπωτή στον υπολογιστή και ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Μετά κάντε κλικ στο Next (Επόµενο). Windows XP Αν ο εκτυπωτής είναι ήδη συνδεδεµένος και ενεργοποιηµένος, δεν θα εµφανιστεί αυτή η οθόνη. Παραλείψτε το επόµενο βήµα. 3 Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης. Typical (Τυπική): Γίνεται εγκατάσταση του συνηθισµένου λογισµικού για τον εκτυπωτή και τον Οδηγό χρήσης. Συνιστάται για τους περισσότερους χρήστες. 23

24 Custom (Προσαρµοσµένη) Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα του λογισµικού και τα στοιχεία που θέλετε να εγκαταστήσετε. Μετά την επιλογή της γλώσσας και των στοιχείων, κάντε κλικ στο Next (Επόµενο). View User s Guide (Προβολή του Οδηγού χρήσης): Σας επιτρέπει να προβάλετε τον Οδηγό χρήσης. Αν στον υπολογιστή σας δεν υπάρχει εγκατεστηµένο το Adobe Acrobat, κάντε κλικ σε αυτή την επιλογή και θα γίνει αυτόµατη εγκατάσταση του Adobe Acrobat. 4 Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, εµφανίζεται ένα παράθυρο που σας ζητάει να εκτυπώσετε µια δοκιµαστική σελίδα. Αν θέλετε να εκτυπώσετε µια δοκιµαστική σελίδα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και κάντε κλικ στο Next (Επόµενο). ιαφορετικά, κάντε απλώς κλικ στο Next (Επόµενο) και προχωρήστε στο βήµα 6. 5 Όταν η δοκιµαστική σελίδα εκτυπωθεί σωστά, κάντε κλικ στο Yes (Ναι). Αν δεν εκτυπωθεί, κάντε κλικ στο No (Όχι) για να εκτυπωθεί ξανά. 6 Για να εγγραφείτε ως χρήση των εκτυπωτών Samsung ώστε να λαµβάνετε πληροφορίες από την Samsung, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και κάντε κλικ στο Finish (Τέλος). Τώρα µεταβαίνετε στην τοποθεσία της Samsung στο Web. 24

25 ιαφορετικά, απλώς κάντε κλικ στο Finish (Τέλος). ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Αν ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί σωστά, κάντε επανεγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή. Μπορείτε επίσης να κάνετε εκτύπωση από Macintosh ή Linux. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης του εκτυπωτή στο CD-ROM. Μετά τη εγκατάσταση του λογισµικού, µπορείτε να κάνετε εγκαταστήσετε ξανά ή να καταργήσετε το λογισµικό του εκτυπωτή, εάν είναι απαραίτητο. Επίσης, µπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης. Για λεπτοµερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες

26 Επανεγκατάσταση του λογισµικού εκτυπωτή Μπορείτε να εγκαταστήσετε ξανά το λογισµικό αν η εγκατάσταση αποτύχει. 1 Από το µενού Start (Έναρξη), επιλέξτε Programs (Προγράµµατα) > Samsung CLP-510 Series. Ή, τοποθετήστε το CD-ROM στη µονάδα CD-ROM. 2 Επιλέξτε Maintenance (Συντήρηση). 3 Επιλέξτε Repair (Επιδιόρθωση). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το µηχάνηµά σας είναι ήδη συνδεδεµένο µε τον υπολογιστή, θα εµφανιστεί το παρακάτω παράθυρο. Μετά τη σύνδεση του µηχανήµατος, κάντε κλικ στο Next. 26

27 Αν θέλετε να παραλείψετε την κατάσταση σύνδεσης, κάντε κλικ στο Next (Επόµενο) και στο No (Όχι) για να προχωρήσετε στην επόµενη οθόνη. Στη συνέχεια, η εγκατάσταση θα ξεκινήσει και δεν θα εκτυπωθεί µια δοκιµαστική σελίδα στο τέλος της εγκατάστασης. 4 Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εγκαταστήσετε και κάντε κλικ στο Next (Επόµενο). Αν επιλέξετε Printer (Εκτυπωτής), εµφανίζεται ένα παράθυρο που σας ζητάει να εκτυπώσετε µια δοκιµαστική σελίδα. Κάντε τα εξής: α. Για να εκτυπώσετε µια δοκιµαστική σελίδα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου και κάντε κλικ στο Next (Επόµενο). β. Όταν η δοκιµαστική σελίδα εκτυπωθεί σωστά, κάντε κλικ στο Yes (Ναι). Αν δεν εκτυπωθεί, κάντε κλικ στο No (Όχι) για να εκτυπωθεί ξανά. 5 Όταν γίνει η επανεγκατάσταση, κάντε κλικ στο Finish (Τέλος). Κατάργηση εγκατάστασης του λογισµικού του εκτυπωτή 1 Από το µενού Start (Έναρξη), επιλέξτε Programs Samsung CLP-510 Series. Ή, τοποθετήστε το CD-ROM στη µονάδα CD-ROM. 2 Επιλέξτε Maintenance (Συντήρηση). 3 Επιλέξτε Remove (Κατάργηση). Θα δείτε µια λίστα στοιχείων έτσι ώστε να µπορέσετε να αφαιρέσετε τα στοιχεία ξεχωριστά. 27

28 Αν θέλετε να απεγκαταστήσετε το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή, επιλέξτε Printer (Εκτυπωτής). Αν θέλετε να απεγκαταστήσετε το στοιχείο Status Monitor (Εποπτεία κατάστασης), επιλέξτε Status Monitor. 4 Αφού έχετε επιλέξει τα στοιχεία που θέλετε να καταργήσετε, κάντε κλικ στο Next (Επόµενο). 5 Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, κάντε κλικ στο Yes (Ναι). Το επιλεγµένο πρόγραµµα οδήγησης και όλα τα στοιχεία του καταργούνται από τον υπολογιστή σας. 6 Μετά την κατάργηση του λογισµικού, κάντε κλικ στο Finish (Τέλος). Αλλαγή της γλώσσας οθόνης Μετά την εγκατάσταση του λογισµικού, µπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα οθόνης. 1 Από το µενού Start (Έναρξη), επιλέξτε Programs (Προγράµµατα). 2 Επιλέξτε Samsung CLP-510 Series και Language Selection (Επιλογή γλώσσας). 3 Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε από το παράθυρο επιλογής και κάντε κλικ στο OK. 28

29 Βήµα 10. Προβολή του οδηγού χρήσης Ο Οδηγός χρήσης του Samsung CLP-510 Series, ο οποίος βρίσκεται στο CD-ROM του λογισµικού, είναι σε µορφή Adobe Acrobat PDF. Το εγχειρίδιο θα σας δώσει ευελιξία και άνεση στην πρόσβαση πληροφοριών. Μπορείτε να προβάλετε το εγχειρίδιο στην οθόνη σε διαφορετικές µορφές (προβολή µίας µόνο σελίδας, συνεχόµενων σελίδων ή συνεχόµενων αντικριστών σελίδων, µεγέθυνση µέχρι 1600% ή σµίκρυνση µέχρι 12,5%, κύλιση κατά δύο σελίδες ή ροή του κειµένου). Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε το εγχειρίδιο, αν είναι απαραίτητο. Σε Windows 1 Από το µενού Start (Έναρξη), επιλέξτε Programs (Προγράµµατα). 2 Επιλέξτε Samsung CLP-510 Series και View User s Guide (Προβολή του οδηγού χρήσης). Το Adobe Acrobat εκτελείται αυτόµατα και στη συνέχεια ανοίγει ο Οδηγός χρήσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν στον υπολογιστή σας δεν υπάρχει εγκατεστηµένο το Adobe Acrobat, αν επιλέξετε View User s Guide (Προβολή οδηγού χρήσης), θα γίνει αυτόµατη εγκατάσταση του Adobe Acrobat. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, επαναλάβετε τα βήµατα 1 και 2. Σε Macintosh 1 Τοποθετήστε το CD-ROM στη µονάδα CD-ROM. 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο SAMSUNG_CLP στην επιφάνεια εργασίας του Macintosh. 3 Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Manual (Εγχειρίδιο). 4 Κάντε διπλό κλικ στον κατάλληλο φάκελο γλώσσας. 5 Κάντε διπλό κλικ στο Guide.pdf. Ανοίγει το πρόγραµµα Adobe Acrobat και µπορείτε να προβάλετε τον Οδηγό χρήσης. 29

30 Σε Linux 1 Όταν εµφανιστεί το παράθυρο Administrator Login (Σύνδεση διαχειριστή), πληκτρολογήστε root στο πεδίο σύνδεσης και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του συστήµατος. 2 Τοποθετήστε το CD-ROM του λογισµικού του εκτυπωτή. 3 Κάντε κλικ στο εικονίδιο στο κάτω µέρος της οθόνης. Όταν εµφανιστεί η οθόνη τερµατικού, πληκτρολογήστε: /root]# cd /mnt/cdrom(ο κατάλογος του CD-ROM) cdrom]# gv manual/enguide.pdf ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η έκδοση του ghostscript είναι παλιά, ίσως να µην µπορείτε να δείτε το αρχείο pdf. Σε αυτή την περίπτωση, εγκαταστήστε το Acrobat Reader στο σύστηµά σας ή δοκιµάστε να διαβάσετε τον Οδηγό χρήσης σε ένα σύστηµα Windows. 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο στο κάτω µέρος της οθόνης. Όταν εµφανιστεί η οθόνη τερµατικού, πληκτρολογήστε: /root]# cd /mnt/cdrom(ο κατάλογος του CD-ROM) cdrom]#./manual/acrobat4/install 2. Αφού διαβάσετε την άδεια χρήσης, πληκτρολογήστε accept. 3. Όταν σας ερωτηθείτε για τον κατάλογο εγκατάστασης, απλώς πατήστε το πλήκτρο Enter. 4. Πρέπει να κάνετε µια συµβολική σύνδεση για να εκτελεστεί το Acrobat Reader χωρίς πλήρη διαδροµή: cdrom]# ln -s /usr/local/acrobat4/bin/ acroread /usr/bin/acroread 5. Τώρα, µπορείτε να διαβάσετε τα αρχεία pdf µε το Acrobat Reader. cdrom]# acroread /mnt/cdrom/manual/ EnGuide.pdf 30

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista

Εγκατάσταση για Windows XP και Vista LW311 Sweex - Ασύρματος προσαρμογέας LAN Cardbus 300 Mbps Μην εκθέτετε τον ασύρματο προσαρμογέα LAN Cardbus 300 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα ή αρχιτεκτονική για τον server και τον client, οι συνδέσεις δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Κάντε click στο πλήκτρο "Εκκίνηση". Εισαγωγή Το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τις λειτουργίες εκτύπωσης του ψηφιακού πολυµηχανήµατος e-studio6. Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

XEROX, The Document Company, the digital X και Phaser είναι σήµατα κατατεθέντα της Xerox Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

XEROX, The Document Company, the digital X και Phaser είναι σήµατα κατατεθέντα της Xerox Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Φαξ: 210-7299572 email: siem@siem.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Αθηνά Global

Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Αθηνά Global Εγχειρίδιο εγκατάστασης Αθηνά Global 1. 2. Ανοίξτε τον Internet Explorer και πληκτρολογήστε την διεύθυνση www.learnsoft.gr/agsetup.exe 3. 4. Πατήστε το κουμπί Εκτέλεση 5. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή ZWCAD 2010 Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Αξιόπιστη λύση CAD για Σχεδίαση 2D & 3D! Εισαγωγή Ευχαριστούµε που επιλέξατε το ZWCAD! Ο οδηγός αυτός περιγράφει την διαδικασία σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εγκατάσταση του CD-ROM Βάλτε το CD του προγράμματος στον οδηγό των CD-ROM. Θα πρέπει αυτόματα να ξεκινήσει η εγκατάσταση του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών Δημοσίου Υπαλλήλου Έκδοση 1.0 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Δημοσίων Υπαλλήλων σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Εθνική Πύλη www.ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης σελίδα 1 / 52 Πίνακας Περιεχομένων 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών

Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών Ασύρµατος BroadBand Router της Sweex + switch 4 θυρών ιαχείριση ιαχείριση σε περιβάλλον Web Τηλεδιαχείριση Πλεονεκτήµατα Κοινή χρήση Internet - Μία σύνδεση internet ευρείας περιοχής προσφέρει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series 1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: HP Deskjet 6540-50 series Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844.

Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν. Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844. Δεκέµβριος 12 Οδηγίες Ρύθµισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η168Ν Διεύθυνση: Αδριανείου 2, Τ.Κ. 115 25 Αθήνα, www.hol.gr, τηλ. εξυπηρέτησης πελατών: 13844 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

PowerNet 200 Powerline Adapter

PowerNet 200 Powerline Adapter PowerNet 200 Powerline Adapter Εγχειρίδιο Χρήστη 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 1. Περιεχόµενα Συσκευασίας... 3 2. Η συσκευή PowerNet 200... 3 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 4 2.1 Ενδείξεις LED... 4 2.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Οδηγός ενημέρωσης λογισμικού Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_27 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Εισαγωγή 2 Αποποίηση 2 2. Απαιτήσεις προ-ενημέρωσης 3 Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Μελίσσια, 23 Φεβρουαρίου 2010 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.30 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TeleCost Hotel για Panasonic TDA

TeleCost Hotel για Panasonic TDA TeleCost Hotel για Panasonic TDA 1. Οδηγίες Εγκατάστασης του Λογισμικού του Συστήματος Telecost Hotel Γενικά Για την εγκατάσταση του Λογισμικού του Συστήματος TeleCost HL θα πρέπει να ακολουθηθούν συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΣ. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του εξοπλισμού βεβαιωθείτε για τα παρακάτω: 1. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 1 / 31 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Ελληνική Έκδ ση LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Αυτός ο Ασύρματος Προσαρμογέας LAN

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1510 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1510 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Οδηγός χρήσης Μάιος 2008 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Mozilla Firefox

Εγκατάσταση Mozilla Firefox Εγκατάσταση Mozilla Firefox 1. Ανοίγετε την ιστοσελίδα http://www.mozilla.org/el/firefox. 2. Στην σελίδα αυτή πατήστε το πράσινο κουμπί που λέει Firefox Δωρεάν λήψη 3. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

HP Scanjet 7600-series

HP Scanjet 7600-series HP Scanjet 7600-series Σαρωτής σειράς HP Scanjet 7600 Περιεχόµενα 1 Βοήθεια για το σαρωτή σειράς HP Scanjet 7600...3 2 Τρόπος χρήσης του σαρωτή...4 Εγκατάσταση και προετοιµασία του σαρωτή...4 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κατά τη διάρκεια της χρόνιας 2002-2003, τα σχολεία εξοπλίστηκαν µε υπολογιστές µάρκας ARROW

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro K550 Series. Οδηγός χρήσης

HP Officejet Pro K550 Series. Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro K550 Series Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro K550 Series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες πνευµατικής ιδιοκτησίας 2005 Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett- Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 1.Εισαγωγή Για να µπορέσει ένας υπολογιστής να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο του Ιονίου θα πρέπει κατ' αρχήν να βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Samsung Electronics δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης S300 Series

Οδηγός χρήσης S300 Series Οδηγός χρήσης S300 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 101, 10E Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...5 Πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή...6 Σας

Διαβάστε περισσότερα

hp LaserJet 3300mfp series

hp LaserJet 3300mfp series hp LaserJet 3300mfp µ hp LaserJet 3300mfp series οδηγός «Ξεκινώντας» Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Company 2002 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ETHERNET (CAT5 UTP)

Διαβάστε περισσότερα

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM

LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον Ασύρματο Δρομολογητή Ευρείας Ζώνης Sweex 140 Nitro XM. Με

Διαβάστε περισσότερα