H ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"

Transcript

1 Γιώτα Κραβαρίτου H ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ευχαριστώ θερµά το Τµήµα σας για την πρόσκληση και χαίροµαι που ήρθα να λάβω µέρος στο Συνέδριό σας, νιώθω όµως και µια στεναχώρια βλέποντας πως τα νέα πανεπιστήµια προχωρούν µε µεγάλους διασκελισµούς στην έρευνα νέων θεµάτων, σε σύγκριση µε τον αργό βηµατισµό των παλαιών, σε ότι αφορά τουλάχιστο την επιστήµη του δικαίου και όπως εγώ τη βλέπω. 1.Θα πραγµατευτώ εν συντοµία την προβληµατική του φύλου στην ελληνική νοµική επιστήµη, αν και σωστότερα ο τίτλος θα έπρεπε να είναι η µη προβληµατική του φύλου στη νοµική επιστήµη του τόπου µας γιατί οι δυσκολίες ένταξης και ανάπτυξής της οπτικής του φύλου επιµένουν σχεδόν απελπιστικά : ελάχιστη, αν υπάρχει, η πρόοδος από το 1993 που η Οµάδα Γυναικείων Σπουδών στο ΑΠΘ οργάνωσε το Συνέδριο για τις γυναικείες σπουδές στην Ελλάδα και την Ευρώπη 1. Σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει στην Ανθρωπολογία, την Ιστορία ή την Κοινωνιολογία τα Νοµικά σα να µην προχωρούν και να µένουν πίσω, παρότι εδώ και πολλά χρόνια ασχολούµαστε µε τις γυναικείες σπουδές και, µια και είπατε ονόµατα κύριε πρόεδρε, εγώ θα αναφέρω εδώ µόνο τη Ζώγια Χρονάκη που εδώ και είκοσι χρόνια ασχολείται συστηµατικά µε το θέµατα αυτά. 1.Τη Νοµική Επιστήµη την χαρακτηρίζει το εξής παράδοξο: ενώ είναι ανέκαθεν και εξ ορισµού υποχρεωµένη να ασχολείται µε τη ικαιοσύνη, και σήµερα και µε την Iσότητα των φύλων -σύµφωνα µε τα άρθρα του Συντάγµατος και µε αντίστοιχες διατάξεις κυρίως του Ευρωπαϊκού ικαίου-, και ενώ έχει ανάγκη από την οπτική του φύλου για να πραγµατώσει τους στόχους που η ίδια επιδιώκει, αναπτύσσει τεράστιες αντιστάσεις στην κατανόηση αυτής της προβληµατικής και την αποδοχή της. Οι λόγοι είναι πολλοί- και ποιόν να πρωτοαναφέρουµε. Ένας από τους πολύ βασικούς είναι, βέβαια, ότι οι κανόνες του δικαίου πάντα γραφόταν από άρρενες σύµφωνα τις προτεραιότητές τους και τις αντιλήψεις τους, και η οργάνωση και απονοµή της δικαιοσύνης παροµοίως ασκείται επί αιώνες από το ίδιο φύλο (αυτή η συµπαγής παράδοση δύσκολα µπορεί να ξαναχτιστεί θεµελιωµένη στην ισότητα αν η προσπάθεια δεν είναι συλλογική, συνειδητή, κεντρική στόχευση των ασχολουµένων µε το ίκαιο και τη Νοµική επιστήµη). Ένας άλλος σπουδαίος είναι ότι η νοµική επιστήµη είναι µια σκληρή επιστήµη, µια επιστήµη ιδιαίτερα hard: είναι µια κανονιστική επιστήµη που οργανώνει την εξουσία, και η εξουσία στις βαθιές καταβολές και ρίζες της που τώρα πάντως τις βλέπουµε αρκετά καθαρά, όπως περίπου ένα υδρόφυλο φυτό σε ένα γυάλινο δοχείο µε νερό -αποκλείει την οπτική του φύλου. Η Νοµική ανήκει στις κανονιστικές επιστήµες της οποίας οι πρακτικές της εφαρµογές που συνδέονται µε την (αν)ισότητα των φύλων αδυνατούν να αφοµοιώσουν αυτή την οπτική στο βάθος της, και όχι επιφανειακά. Η τεράστια παράδοση η βαρύτητα - που έχει προς αυτή τη κατεύθυνση, της αγνόησης των δοµών ανισότητας και ασυµµετρίας, της παραγνώρισης των γυναικείων αξιών και του κόστους κυρίως θα έλεγα της αναπαραγωγής για τις γυναίκες, κάνει πάντα σχεδόν να τείνουν αν όχι βέβαια προς εξαφάνιση πάντως προς 1 Οµάδα Γυναικείων Σπουδών, Γυναικείες Σπουδές στην Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Εµπειρία, Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1995?

2 συρρίκνωση- µέσα από την ιδιοποίηση- τα ρήγµατα υπέρ της οπτικής του φύλου. Τα ρήγµατα λόγου χάρη που προκάλεσε το φεµινιστικό κίνηµα µε την πολύπτυχη δράση του κατά τη δεκαετία του εξήντα στην Ευρώπη- όπως συνηθίζουµε να λέµε, αλλά τότε είµαστε και εκτός και σε µας τη δεκαετία του εβδοµήντα µετά την πτώση της δικτατορίας. Αποτυπώθηκαν µεν στο Νόµο, σαν να είναι όµως παραµερισµένες, ξεθωριασµένες, οι επιταγές του Νόµου για ισότητα, επιφανειακής εφαρµογής. Ανυπολόγιστης πάντως αξίας αυτά τα ανεξίτηλα τυπωµένα γράµµατα του Νόµου- τα black letters κατά τους αγγλοσάξωνες, ένα κρατούµενο που δεν θα αφήσουµε από το χέρι µας. Η εφαρµογή όµως της ουσιαστικής ισότητας, που προϋποθέτει την προβληµατική και οπτική του φύλου δεν έχει εγγραφεί στις διανοητικές αποσκευές και τις απαραίτητες τεχνικές για την άσκηση της εργασίας- του λειτουργήµατός τους όπως λέµε -των διαφόρων κατηγοριών νοµικών, δικαστών δικηγόρων, πανεπιστηµιακών- ας µην ξεχνάµε πως το δίκαιο είναι µεταξύ των άλλων καθηµερινή πρακτική και πράξη. Οι νοµικοί έχουν εκπαιδευτεί µε ένα είδος παρωπίδων ως προς την προβληµατική του φύλου-υποθέτω ότι δεν συµβαίνει το ίδιο µε τους εδώ φοιτητές της ανθρωπολογίας-κοινωνιολογίας- που τους διευκολύνει να αναπτύσσουν αντιστάσεις, και τους εµποδίζει να ασχοληθούν µε το ζήτηµα της ισότητας και να την εφαρµόσουν, και τούτο όχι µόνο στη χώρα µας. 2. Στην ελληνική επιστήµη του δικαίου δεν έχουµε µόνο τα γνωστά εµπόδια που επισηµαίνονται και τις χαρακτηριστικές αντιστάσεις που συναντάµε γενικά, όπως είναι ο γνωστός και µη εξαιρετέος αντιφεµινισµός 2 όπως διυλίζεται και επεκτείνεται στους τόπους παραγωγής της νοµικής επιστήµης, η άγνοια ή ενδεχοµένως ένας φόβος που οδηγεί σε απόρριψη όχι µόνο της ενασχόλησης αλλά και της απλής γνωριµίας (γνώσης) και ενηµέρωσης µε την προβληµατική του κοινωνικού φύλου- πράγµα που χαρακτηρίζει ακόµη και ευαίσθητους µαρξιστές, φίλους και εξαιρετικούς νοµικούς 3. εν είναι µόνο η εγγραφή και των γυναικών που ασχολούνται µε τη Νοµική επιστήµη σε αυτή την παράδοση και η ασυνείδητη- εκ µέρους τους υιοθέτηση και συνέχιση της ανδρικής νοµικής γραφής και σκέψης (εδώ, αχ, και οι πολυάριθµες πλέον στις κατώτερες βαθµίδες στην συντριπτική πλειοψηφία τους- δικαστίνες), πράγµα που δείχνει ότι η γλώσσα του δικαίου παραµένει πάντα η ανδρική γλώσσα. Είναι, ακόµη, γιατί στη χώρα µας κυριαρχεί η δογµατική ερµηνεία του δικαίου, µια ερµηνεία που δεν παίρνει υπόψη της άλλες επιστήµες, όπως η κοινωνιολογία λόγου χάρη, και τα πορίσµατά τους. εν είναι δηλαδή σε εµάς όπως στις χώρες του Common law- Αγγλία, Ηνωµένες Πολιτείες Αυστραλία- όπου εκεί οι δικαστικές αποφάσεις είναι επιδεκτικές τέτοιου είδους αναλύσεων και αναφορών ιστορικών, κοινωνικών, οικονοµικών, ακόµη και φύλου- γιατί σε αυτές τις έννοµες τάξεις και στο νοµικό τους πολιτισµό οι δικαστικές αποφάσεις στα λεγόµενα obiter dicta φιλοσοφούν κιόλας και συνοµιλούν ανοιχτά µε τον σκοπό του νόµου, µε τη δικαιοσύνη. Τούτο δεν συµβαίνει σε εµάς όπου ο/η δικαστής έρχεται να εφαρµόσει τον νοµοθετηµένο κανόνα. Εδώ κυριαρχεί ο νοµοθετηµένος κανόνας αφενός, ο ποζιτιβισµός αφετέρου που δεν διευκολύνουν. 2 Βλ. τα σχετικά κείµενα της Αγγέλικας Ψαρά. 3 Προσωπική µαρτυρία: πριν από χρόνια δηµοσίευσα ένα βιβλίο µε τίτλο Φύλο και ίκαιο (Παπαζήσης, 1996). Το βιβλίο αυτό δεν έχει παραπεµφθεί από κανένα, απολύτως κανένα, συνάδελφο της Σχολής µου µέχρι σήµερα, αν και πολλοί ασχολούνται µε θέµατα φύλου και ισότητας. Πιστεύω ότι κάτι ανάλογο δεν µπορεί να συµβεί στη ιστορία, ανθρωπολογία και κοινωνιολογία- ίσως γιατί δεν είναι τόσο σκληρές επιστήµες.

3 Στις χώρες του Civil Law, του ευρωηπειρωτικού δικαίου πλην της Ελλάδας συµπεριλαµβάνεται βέβαια και η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία κλπ : σε όλες αυτές τις χώρες δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες σε έκταση συζητήσεις, έρευνες, βιβλία και άρθρα για την οπτική του φύλου που συναντάµε µέσα στο ίδιο το πεδίο της νοµικής επιστήµης όπως συµβαίνει κατεξοχήν στις χώρες του Common Law. Υφίστανται µεν τέτοιου είδους έρευνες και µελέτες, έχουν γίνει και γίνονται κυρίως από γυναίκες που είχαν λάβει µέρος στο φεµινιστικό κίνηµα, αλλά είναι περιθωριακές ως προς την παραγωγή της ίδια της νοµικής επιστήµης και στο εσωτερικό της 4 : Η δογµατική παράδοση της Νοµικής τις απωθεί, τις ωθεί προς το µέρος των πολιτικών επιστηµών, της κοινωνιολογίας, εθνολογίας, ανθρωπολογίας, ιστορίας. Και σε όσες ευρωπαϊκές χώρες αυτές οι επιστήµες έχουν µακρά παράδοση και συνοµιλούν οι ίδιες µε το δίκαιο γίνεται περισσότερη δουλειά, ενώ σε µας στο µέτρο που είναι περιορισµένη και δεν επικοινωνούν µε το δίκαιο γνωρίζοντας το βέβαια, δεν βοηθά και την ανάπτυξη της προβληµατικής του φύλου στην ελληνική νοµική επιστήµη που έχει η ίδια αυτό το χαρακτηριστικό : να είναι κατά κλειστή- όχι εµπνεόµενη, βοηθούµενη από τις άλλες επιστήµες. Ναι, εδώ επισηµαίνω ότι η µη αποδοχή του φύλου από τη Νοµική αν και έχει βέβαια λόγους καταδικούς της, δεν είναι εντελώς άσχετη µε τη σχετική ωρίµανση άλλων επιστηµών αλλά και την επικοινωνία µεταξύ µας, που αν δεν είναι ανύπαρχτη είναι επιφανειακή, δεν έχει γίνει κάποια δουλειά αλληλογνωριµίας των µεθόδων µιας εκάστης, επικρατεί ως προς αυτό άγνοια ή γενικολογία ή ίσως και κάποια καχυποψία. Κυκλοφορούν βέβαια και πάµπολλες µελέτες χρηµατοδοτούµενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ισότητα των φύλων- για τις ετήσιες εκθέσεις, στα πλαίσια ad hoc προγραµµάτων που, δυστυχώς, στο χώρο του δικαίου σπάνια εισάγουν ή αξιοποιούν ουσιαστικά την προβληµατική του κοινωνικού φύλου. Αν και χρησιµοποιούν όρους όπως gender, gender mainstreaming και παρόµοιους που συνδέονται µε το κοινωνικό φύλο, γιατί τους υποχρεώνουν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τη µελέτη, κάνουν κατάχρηση αυτών των όρων και τους αδειάζουν από το περιεχόµενό τους, τους «ξεκοιλιάζουν» 5. Τούτο εξηγείται όχι µόνο µε την ανεπάρκεια των εργαλείων της ελληνικής νοµικής επιστήµης αλλά, επίσης, και µε στόχους που έχει παραδοσιακά να υπηρετήσει η ισότητα κατά το κοινοτικό δίκαιο η οποία υποτάσσεται εξ αρχής στην οικονοµία της αγοράς και τον ανταγωνισµό- αν και, κυρίως µε τις νέες διατάξεις του Χάρτη της Νίκαιας για την ισότητα, που αντανακλώνται και στο υπό επεξεργασία Ευρωπαϊκό σύνταγµα, ανοίγονται θετικές προοπτικές- απλώς προοπτικές, δυνατότητες ως προς την παραγωγική ένταξη της οπτικής του κοινωνικού φύλου και στην ελληνική νοµική επιστήµη. 3. Στην πληµµυρίδα των νοµικών εργασιών που εκπορεύονται από τις ανάγκες του ευρωπαϊκού δικαίου- και όχι µόνο σε αυτές- χρησιµοποιούνται φεµινιστικές θεωρήσεις και θεωρίες που εµπεριέχουν βέβαια την οπτική του φύλου, η κάθε 4 Πρέπει να εξάρουµε ωστόσο τις µελέτες, παρεµβάσεις και την επίδραση που είχε η κυρία Μαραγκοπούλου όσον αφορά τις θετικές δράσεις ως µέτρο προς την πραγµατοποίηση της ουσιαστικής εξαίρεσης µεταξύ των φύλων και όχι ως εξαίρεση και «θετική διάκριση»- κατά το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και διάφορους θεωρητικούς- επί των αρνητικών διακρίσεων, που και λογικά δεν στέκεται. 5 Βλ. επί παραδείγµατι το βιβλίο για το Gender mainstreaming στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό ινστιτούτο, Βρυξέλλες, Θα έλεγα πάντως ότι η άγνοια αυτών των ερευνητριών αντανακλά γενικότερες άγνοιες και ελλείψεις κατάρτισης.

4 µια µε τον τρόπο της, ίσως πολλές φορές ωστόσο δίχως κριτική πρόσληψη και κατά τρόπο ανεπεξέργαστο. Όσον αφορά λόγου χάρη την βία κατά των γυναικών γίνεται χρήση γενικευτικών σχηµάτων και γενικευµένη θυµατοποίηση των γυναικών λόγου χάρη της θεωρίας της αµερικανίδας νοµικού Cathrine ΜacKinnon µε τον αστραφτερό νοµικό κριτικό λόγο, που ωστόσο δεν προσιδιάζουν για την κατανόηση την ερµηνεία και του προαγωγή του νοµικού λόγου στη χώρα µας- ο νοµικός χώρος (επιστήµη)µας ενδιαφέρει εδώ, αλλού αλλιώς 6. Το ίδιο συµβαίνει και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές του Civil Law, και εδώ συµφωνώ µε την παρατήρηση της Γερµανίδας νοµικού και ιστορικού του δικαίουute Gerhard ότι τέτοιου είδους ξεπατικώµατα στην περιοχή του δικαίου παραγνωρίζουν το πλαίσιο και αποφεύγουν ιδιαίτερα σηµαντική εθνική διαφορά στην ιστορία του δικαίου και τη νοµική κουλτούρα 7. Θα προσέθετα ακόµη ότι πρόβληµα για την προαγωγή της οπτικής του φύλου υφίσταται και όταν εισάγονται µεταµοντέρνες νοµικές θεωρήσεις που θεµελιώνονται στην απόλυτη ελευθερία του υποκειµένου γυναίκα η οποία θεωρείται ως δυνάµενη πάραυτα να απαλλαγεί από κάθε είδος καθορισµό και περιορισµό- και αυτή η προσέγγιση έχει, σε τελική (νοµική) ανάλυση, αναγωγές στην αγγλοαµερικανική νοµική παράδοση και στη διαφορετική αντίληψη της ισότητας 8. Στο αµερικανικό δίκαιο η ισότητα πάει χέρι- χέρι µε την ελευθερία- και τρέχουν µαζί µεθυσµένες στις απέραντες εκτάσεις του νέου κόσµου για να τον κατακτήσουν, ενώ στη Ευρώπη η ισότητα πράγµατι συµβαδίζει µε την αλληλεγγύη και συνδέεται ιστορικά µε αιµατηρούς αγώνες των εργαζοµένων, που έχουν γράψει δίκαιο και αφορούν έµµεσα και το φύλο-( η αναπαράσταση της ισότητας µέσα από τους κανόνες και την ιστορία του δικαίου σαφώς διαφέρει ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού και µάλλον απρόσφορη εδώ η µεταφορά των θεωριών σε ότι αφορά τη θεωρία και εφαρµογή των κανόνων του δικαίου). Εκείνο που θέλω να πω- να υπογραµµίσω- είναι η ανάγκη µεγαλύτερης έρευνας σε σχέση µε τα συγκεκριµένα, τα πολύ συγκεκριµένα ελληνικά δεδοµένα όσον αφορά την οπτική των φύλων, πράγµα που δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να µην εντοπίζονται προβλήµατα ή προσεγγίσεις που η ελληνική επιστήµη του δικαίου θέλει να αγνοεί και να µην βλέπει, όπως- µεταξύ άλλων- είναι τα νοµικά προβλήµατα που θέτουν οι λεσβιακές σχέσεις, το πως δοµείται η ανδρικότητα από τους νοµικούς κανόνες, ή η σχέση φύλου, δικαίου, ψυχανάλυσης και ή σχέση γλώσσας δικαιικής και φύλου. 6 Η µεγάλη διαφορά φαίνεται στα θέµατα σεξουαλικής παρενόχλησης, όπως δείχνει κυρίως ρύθµιση στη Γαλλία αυτού του πολύ παλιού µεν αλλά καινοφανούς νοµικού φαινοµένου. 7 Ute Gerhard, Debating Women Equality, Towards a Feminist Theory of Law from a European Perspective, µτφρ από τα γερµανικά από τις Allison Brown και Belinda Cooper, 2001, Rutgers σελ. γράφει neglect context and elide crucial national difference in legal history and legal culture. Προσωπική εµπειρία από Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο της Φλωρεντίας: ορισµένοι συνάδερφοι προερχόµενοι από τις Ηνωµένες Πολιτείες έρχονταν µε τις έτοιµες θεωρίες-ως ετοιµοπαράδοτα επεξεργασµένα προϊόντα που ήθελαν να εφαρµόσουν, ή πίστευαν πως ταίριαζαν και στην ευρωπαϊκή περίπτωση, µε παντελή έλλειψη εκ µέρους τους τόσο του συγκριτικού δίκαιου όσο και του ευρωπαϊκού νοµικού πολιτισµού. 8 Η επίδραση του δικαίου των ΗΠΑ στο θέµα της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στα κράτη µέλη των οποίων οι έννοµες τάξεις των κρατών επηρεάζονται άµεσα, παρόλο που είναι αδιαµφισβήτητη (βλ.rachman, L americanisation du droit, Archives de la philosophie du droit,1998), δεν έχει ακόµη αξιολογηθεί- κυρίως οι συνέπειές της σε αυτό που αλλού έχω αποκαλέσει «συναισθηµατικό έλλειµµα» και συνδέεται µε την διαχωρισµό της οικονοµίας, και µέσω του δικαίου, από τις θεµελιώδεις ανάγκες των ανθρώπων.

5 4. Προβλήµατα αόρατα και προβλήµατα ασύλληπτα. α. εν υπάρχει, καθόσον γνωρίζω, νοµικός προβληµατισµός εκπεφρασµένος-στα ελληνικά νοµικά περιοδικά και συγγράµµατα- όσον αφορά τις σχέσεις των λεσβίων γυναικών, ενώ αλλού η λεσβιακή νοµική θεωρία γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη και πλούσια είναι η σχετική νοµική βιβλιογραφία. Παραπέµπω σε κείµενα όπως το Fragments in Lesbian Legal Theory 9, και επισηµαίνω τη χρησιµότητα και το ενδιαφέρον µιας ευρύτερης έρευνας, που µπορεί να µας δείξει άγνωστες όψεις της οργάνωσης σεξουαλικότητας που µια πτυχή της περιγράφει- πιστεύω ότι δεν είναι απλώς λογοτεχνικό- το κόκκινο βιβλιαράκι Αι αγαπώσαι 10. Ως γνωστόν η οµοφυλοφιλική σχέση των γυναικών αγνοείται κατά παράδοση από το δίκαιο, στη χώρα µας και αλλού, τέτοιου είδους σχέση είναι αόρατη για τον νοµοθέτη.το θέµα πάντως της ισότητας στις εργασιακές σχέσεις όσον αφορά γενικά τους οµοφυλόφιλους, αντιµετωπίζεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο που προβλέπει κατάργηση διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού και δίνει τη δυνατότητα ευρύτερης ενασχόλησης µε το θέµα στην ελληνική νοµική επιστήµη. β. Η νοµική επιστήµη στη χώρα µας δεν έχει ακόµη ασχοληθεί µε της σχέση δικαίου, φύλου και ψυχανάλυσης- ούτε καν όµως µε το δίκαιο και την ψυχανάλυση, σίγουρα λόγω και της µεγάλης καθυστέρησής που έχει η ανάπτυξη της επιστήµης αυτής στην Ελλάδα- ενώ στη Γαλλία και τις αγγλοσαξωνικές χώρες η σχετική συζήτηση έχει την τελευταία δεκαετία εγκατασταθεί. Η κατανόηση της ψυχαναλυτικής προσέγγισης σύµφωνα µε την οποία ο Νόµος ανήκει στη συµβολική τάξη, όπου υπάρχει πειθαρχία, απαγόρευση, τάξη, και κυριαρχεί ο λόγος νόµος του πατέρα 11, για το ρόλο του δικαίου στη διαµόρφωση των σχέσεων των φύλων µε τους ρόλους που επέβαλε, ή και συνεχίζει να προάγει, θεωρούµε πως είναι απολύτως αναγκαία όσον αφορά την οπτική του φύλου. Όπως επίσης και η ανάλυση της γλώσσας των νόµων 12, των δικαστικών αποφάσεων και γενικά των νοµικών κειµένων ως προς την κατασκευή της σεξουαλικότητας, των παρεκκλίσεων, των κυρώσεων. γ. Η σύνδεση µεταξύ ανδρικότητας-masculinity αγγλιστί- και νόµου είναι παντελώς άγνωστη, θα µπορούσαµε να πούµε και ασύλληπτη από την ελληνική νοµική επιστήµη. Η θεωρητική ενασχόληση, η προβληµατικοποίηση της σχέσης µεταξύ του «νόµου» και της «ανδρικότητας» δεν τίθεται και δεν υφίσταται παρ ηµίν, η βαρύτητα δηλαδή του νόµου στον καθορισµό της ανδρικής υποκειµενικότητας και ότι αυτό συνεπάγεται. Έτσι δεν µπορεί να γίνει κατανοητή η ανδρική νοµική (δικαιική) παράδοση- δεν υπάρχει και άλλη πλην της ανδρικής - που εκφράζει την ανδρική νοµική αυθεντία, έτσι όπως καθορίζει τις σχέσεις εξουσίας µέσα από τις νοµικές ρυθµίσεις. Αυτό καθαυτό το γεγονός ότι ίκαιο στο σύνολό του δηµιουργήθηκε στα πλαίσια θεωριών και θεσµών που έχουν αναπτυχθεί από άνδρες και εκφράζουν προτεραιότητες και 9 Βλ.Saphho goes to School, Fragments in Lesbian Legal Theory, 1998, Leslie J. Moran, Daniel Monk, Sara Beresford (επιµ.) Legal Queeries.Lesbian, Gay and Transgender Legal Studies, Μηνάς Χριστόπουλος,Αι αγαπώσαι, εκδ. Άγρα, Βλ. πρόχειρα Pιerre Legendre, Law and Unconcious: A Legendre Reader, Language, Discourse, Society, x.x, P. Goodrich- D.Carlson (επιµ.) Essays in Jurisprudence and Psychoanalysis, University of Michigan Press, Αν Άρµπορ, Γιώτα Κραβαρίτου,Ο λόγος της ποιήτριας στο Νοµική και Ποίηση(υπό έκδοση)

6 στόχους τους δεν νοείται, δεν είναι αντιληπτό, ως αντικείµενο έρευνας ή διδασκαλίας. Το έµφυλο (gendering) γενικά όλων αυτών των διαδικασιών δεν απασχολεί. Ετούτη η νέα επιστηµολογική προσέγγιση- η οποία δεν οφείλεται στις κριτικές νοµικές σπουδές που έχουν τους περιορισµούς των µαρξιστικών ως προς το φύλο αλλά στις γυναικείες σπουδές 13 - που θέτει την «ανδρικότητα» στο επίκεντρο της αποδόµησης της εξουσίας του νόµου δεν έχει τεθεί ακόµη στην ελληνική νοµική ατζέντα : από όσο γνωρίζω το πρόβληµα παραµένει άγνωστο. Αν στο αγγλικό δίκαιο, στα πλαίσια του οποίου έχει αναπτυχθεί η σχετική προβληµατική, το ζήτηµα της ανδρικότητας έχει την ίδια σχέση µε το οικογενειακό δίκαιο όσο και µε το εµπορικό- δηλαδή καµία- στη χώρα µας είναι ακόµη «ασύλληπτο». 5. Το πέπλο που εµποδίζει την ελληνική νοµική επιστήµη να διακρίνει, να δει την οπτική του φύλου είναι ακόµη- πολύ πυκνό. εν είναι ωστόσο µόνο αναγκαία σήµερα η ανάπτυξη της οπτικής αυτής στην ελληνική νοµική επιστήµη, σε ορισµένους κλάδους της τουλάχιστον- συνταγµατικό, οικογενειακό, εργατικό λόγου χάρη, όπου υφίστανται ορισµένες αποσπασµατικές µελέτες - αλλά υπάρχουν και δυνατότητες, προκλήσεις, µεγάλες θεωρητικής τουλάχιστον επεξεργασίας, κυρίως γιατί: Πρώτον, οι πιο πολλοί κλάδοι του δικαίου οφείλουν, αν όχι να λογαριαστούν, τουλάχιστο να ασχοληθούν, να αναφερθούν στην Ισότητα. εύτερον, γιατί το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον τρόπο του βέβαια και για τους λόγους του, έχει ως στόχο την ισότητα των φύλων- µπορεί να θέσει έτσι, να προκαλέσει µάλλον και τη διερεύνηση της οπτικής του φύλου. Τρίτον, η Νοµική έχει θυλικοποιηθεί, «εκθηλυνθεί», πώς να το πούµε. Αν πριν από έναν ακριβώς αιώνα η Καλιρρόη Παρέν έγραφε στην Εφηµερίδα των Κυριών ότι η Νοµική Σχολή των Αθηνών δεν είχε πάρει ούτε µια γυναίκα- «ικηγόρος ούτε µία»- σήµερα η πλειοψηφία των εισαγοµένων ανήκουν στο θηλυκό γένος και µεγαλώνει και η παρουσία τους στο διδακτικό προσωπικό. Πληρουµένων ορισµένων άλλων προϋποθέσεων, η βιωµένη εµπειρία (lived experience) που ορισµένες φεµινιστικές προσεγγίσεις την θεωρούν αναγκαία προϋπόθεση στην ανάπτυξη µιας φεµινιστικής θεώρησης του δικαίου, θα µπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο στη (νοµική) επεξεργασία της οπτικής του φύλου. Έχει καταστεί αναγκαία στην ελληνική επιστήµη του δικαίου- δεν θα µπορούσαµε βέβαια να µιλήσουµε για εγκατάλειψη της δογµατικής µεθόδου, αυτό βέβαια δεν θα ήταν δυνατό- ο εµπλουτισµός της µελέτης του δικαίου µε την διεπιστηµονική µέθοδο, το άνοιγµά της προς τις κοινωνικές επιστήµες, προς το συγκείµενο, τις µοντέρνες θεωρήσεις. Είναι απαραίτητη η µελέτη των νοµικών φαινοµένων από κοινού µε τις κοινωνικές πρακτικές όπως και τις ιστορικές πρακτικές. Ιδιαίτερη σηµασία θα έδινα στην καταγραφή της ελληνικής νοµικής ιστορίας όσον αφορά το γυναικείο φύλο, όχι µόνο τις διεκδικήσεις του εξεγερµένου ή προοδευτικού γυναικείου κινήµατος αλλά και τις διατάξεις των ελληνικών νόµων, και προπαντός των εθίµων, κυρίως εκείνων των εποχών- ιστορικών περιόδων που καθόλου δεν µοιάζουν- ή πολύ λίγο συµπλέουν µε αυτές άλλων χωρών, κυρίως την εντόπιση και αξιολόγηση των αντιφάσεών τους ως προς την ισότητα που θα συνδεθεί µε την οπτική του φύλου. εν έχουµε συγκεντρώσει ακόµη το υλικό µας- εγώ νοµίζω ότι θα άρχιζα από τον πρώτο αστικό κώδικα 13 Richard Collier, Masculinity, Law and the Family,1995, σελ.35

7 που γράφηκε σε ελληνική γλώσσα επί Τουρκοκρατίας στις Παραδουνάβιες κτήσεις, τον κώδικα Καρατζά, ο οποίος στο πρώτο τµήµα του περί προσώπων, µιµούµενος το πνεύµα του Ναπολεόντειου Κώδικα αλλά σε ελληνική του καιρού εκείνου εκδοχή (τουρκοκρατία ακόµη), στο πρώτο κεφάλαιό µε τίτλο Περί ανδρών και γυναικών και στο πρώτο άρθρο µε τις εξής τρείς φράσεις, ή εδάφια όπως λέµε εµείς οι νοµικοί, ξεκαθαρίζει τη θέση των ανδρών και τη θέση των γυναικών στην κοινωνία :στους µεν πρώτους δίνει την εξουσία της δηµόσιας σφαίρας και όλα τα αξιώµατα, για τις δεύτερες προβλέπει ρητά ότι εκεί δεν έχουν καµιάν απολύτως θέση. Οι άνδρες µόνοι γίνονται άρχοντες, κριταί, κυβερνήται δηµόσιοι. Οι άνδρες µόνοι γίνονται αρχιερείς, ιερείς, διάκονοι. Αι γυναίκες από κάθε πολιτικήν αξίαν, εξουσίαν, και υπηρεσίαν δηµόσιαν εµποδίζονται. Για µας τις νοµικούς τα λόγια του Νόµου είναι σαν να βγαίνουν από το στόµα µιας παντοδύναµης νεράϊδας ή ενός παντοδύναµου δράκου που µε αυτά ντύνει και φτιάχνει την πραγµατικότητα, αυτή παίρνει το σχήµα, την όψη των µαγικών λόγων του νόµου και δηµιουργεί έτσι µια δηµόσια σφαίρα χωρίς τις γυναίκες. Γιαυτό τώρα- που αποχτήσαµε κάποια αυτογνωσία και φωνή, ζητάµε από το Νόµο να εκφέρει άλλα λόγια, θετικά για το δεύτερο φύλο. Λόγου χάρη: Όχι µόνο οι άνδρες αλλά και οι γυναίκες γίνονται αρχόντισσες, κριτές, κυβερνήτες δηµόσιοι, και γιατί όχι, και αρχιέρειες, ιέρειες, διακόννισσες. Οι γυναίκες από κάθε πολιτική αξία, εξουσία, και δηµόσια υπηρεσία όχι µόνο δεν εµποδίζονται, αλλά και καταλαµβάνουν µπορεί και το ήµισυ των θέσεων- για λόγους δικαιοσύνης και ισότητας προς το άλλο φύλο, για να µην κάνουµε αντιστροφή και πούµε να µπεί στη θέση της λέξης άνδρες η λέξη γυναίκες, στη θέση του πατέρες οι µητέρες. Θέλω να προσελκύσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι έχουµε τις δικές µας, τις νοµικές, µεθόδους και τρόπους σκέψης- ως κανονοκρατική επιστήµη πρέπει όχι απλώς να ακούµε κριτική αλλά και να προτείνουµε τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να λέει ο κανόνας- αν η πολιτική επιστήµη, η κοινωνιολογία και η ανθρωπολογία σκέφτονται αλλιώς, τις ενδιαφέρουν άλλα στοιχεία, οι όψεις της πραγµατικότητας, καλά κάνουν, παρακαλούµε µόνο να κατανοήσουν και τους δικούς µας τρόπους- για τούτο χρειαζόµαστε επικοινωνία, δεν έχουµε, το επαναλαµβάνω και υπογραµµίζω, ακόµη διάλογο και επικοινωνία µεταξύ µας. Προς στιγµήν πιστεύω ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η αόρατη στα συγγράµµατα νοµική ιστορία των γυναικών, του φύλου, λόγου χάρη στον ναπολεόντειο Αστικό κώδικα που πάντα εξυµνείται χωρίς καµιά αναφορά στο φύλο, να ασκηθεί κριτική σε αναλύσεις εργατικού δικαίου που ακόµη και σήµερα χαρακτηρίζουν ως ευεργετικές ή προστατευτικές τις διατάξεις που έχουν σχέση µε την άδεια τοκετού έχοντας ως µέτρο µοναδικό και πρότυπο τον άνδρα εργαζόµενο-µόνο που το σώµα του δεν γεννάει και η άδεια τοκετού είναι αναγκαία και αδήριτη συνθήκη της ανθρώπινης αναπαραγωγής- και όχι ευεργησία προς τις γυναίκες. Να µελετηθούν οι εποχές που ο εθνικός νοµοθέτης κινείται όχι απλώς σαν κάβουρας αλλά µάλλον ως εξάπους ή και οκτάπους, όλες τις κινήσεις του οποίου δεν γνωρίζουµε, δεν έχουµε ακόµη κάµει τον συσχετισµό τους. Όπως επί παραδείγµατι την δεκαετία του πενήντα, µετά την µοναδική εµπειρία εξόδου των γυναικών από το σπίτι κατά την αντίσταση και τον εµφύλιο, τις βαθύτατες αλλαγές που υφίσταται η ελληνική οικογένεια- κυρίως της αριστεράς που είναι κατατµηµένη, φυλακή, εξορία, κοµµάτια της στις ανατολικές χώρες- εποχή που ο νοµοθέτης από τη µια παραχωρεί δικαίωµα ψήφου (βιτρίνα εκσυγχρονισµού σε

8 εποχή γενικευµένης πολιτικής καταπίεσης) και από την άλλη τα δικαστήρια της χώρας καταδικάζουν σε διαζύγιο εις βάρος γυναικών επειδή δεν θέλησαν να αφήσουν την εργασία τους µετά το γάµο- ο σύζυγος δεν δίνει την συγκατάθεσή του- ή επειδή δεν ακολουθεί το σύζυγο όταν παίρνει µετάθεση, τα παιδιά δεν µπορούν να γραφούν στο σχολείο από τη µητέρα, κλπ, κλπ, ο κηδεµόνας είναι άντρας. Θα πρέπει, θεωρώ, να µελετηθεί η νοµοθεσία και ο τρόπος της κατασκευής του φύλου, τις διατάξεις που ρυθµίζουν τη χρήση του σώµατός τους και ιδιαίτερα της σεξουαλικότητάς τους. Οι ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις και η αποδόµηση του λόγου και των διχοτοµιών του φύλου και αυτές αναγκαίες 14. Ωστόσο αυτές οι µοντέρνες αναλύσεις του δικαίου, όσο απαραίτητες και αν είναι, δεν θα µπορέσουν από µόνες τους να εµβολήσουν την στερηµένη προβληµατικής φύλου Νοµική Επιστήµη. Νοµίζω ότι, θα πρέπει να γίνει ταυτοχρόνως και έρευνα φύλου µε τις κλασικότερες µεθόδους για να προαχθεί η οπτική του φύλου. Είναι νωρίς ακόµη αλλά βέβαιο, πιστεύω, ότι τα συγγράµµατα της νοµικής θα πρέπει κάποια στιγµή στο µέλλον να ξαναγραφούν, όπως έγινε και µε τα αναγνωστικά του ηµοτικού, µε βάση την οπτική του φύλου. εν υπάρχουν στη χώρα µας παρά ελάχιστες µελέτες για το κοινωνικό φύλο στη νοµική επιστήµη, η προβληµατική αυτή είναι ακόµη ευρύτατα άγνωστη- και ενώ είναι αδιαπέραστη ακόµη η Νοµική από την προβληµατική και οπτική του φύλου αυτή η ίδια ασχολείται, και δεν µπορεί να κάνει άλλο από το να ασχολείται, µε την ισότητα. Η δυναµική δηλαδή που περικλείει η επιστήµη του δικαίου όσον αφορά την ουσιαστική ισότητα είναι µεγάλη, τροµαχτική ίσως για οροσµένους. Εδώ θα πρέπει να γίνει δουλειά τόσο µε τη σκευή των φεµινιστικών θεωριών όπως δουλεύαµε την παλιότερη εποχή- στην Οµάδα Γυναικείων Σπουδών του ΑΠΘ- και χωρίς να εγκαταλέιψουµε το γενικευτικό κριτικό λόγο ταυτοχρόνως να χρησιµοποιήσουµε τα εκλεπτυσµένα τεχνικά εργαλεία για το κοινωνικό φύλο, που δεν αγνοεί τις πολύπλοκες και τεχνικές νοµικές ρυθµίσεις των θεµάτων τα οποία µας απασχολούν- δουλειά σκληρή, άχαρη πολλές φορές, αλλά απαραίτητη για την είσοδο και εδραίωση του κοινωνικού φύλου στην ελληνική επιστήµη του δικαίου. Απαραίτητη τόσο, όσο και ο διάλογος του ικαίου για το φύλο µε τις άλλες επιστηµες: ας ευχηθούµε εδώ να γίνει µια γόνιµη συνάντηση. 14 Όπως και οι αναλύσεις που θεωρούν ότι ο ίδιος ο νόµος δηµιουργεί τις διαστροφές και τις παραβατικές ερωτικές συµπεριφορές, βλ. επί παραδείγµατι Carl F. Stychin, Law s Desire, Sexuality and the Limits of Justice, 1995, Unmanly diversions- The construction of the homosexual body (politic) in law, σελ. 117 επ.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων «Η Εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο σηµαντικά µέσα για Ενδυνάµωση των γυναικών µε τη Γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στην θεµατική ενότητα : Η ανδρική και γυναικεία εµπειρία. ραστηριότητα 3 Μεγαλώνοντας σαν αγόρι- Μεγαλώνοντας σαν κορίτσι

Εργασία στην θεµατική ενότητα : Η ανδρική και γυναικεία εµπειρία. ραστηριότητα 3 Μεγαλώνοντας σαν αγόρι- Μεγαλώνοντας σαν κορίτσι Εργασία στην θεµατική ενότητα : Η ανδρική και γυναικεία εµπειρία ραστηριότητα 3 Μεγαλώνοντας σαν αγόρι- Μεγαλώνοντας σαν κορίτσι Εύη Πάτκου 1 ο Γυµνάσιο Πυλαίας Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2004 1 Εισαγωγή Τα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κωδικός μαθήματος: SEAB109 (3Ω/Υ) Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών: 3o και 4 ο Μονάδες ECTS: 6 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης e mail: pechtelidis@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ. Επαναφέρουµε σήµερα ενώπιον σας και ενώπιον της κυπριακής κοινωνίας ένα πολύ σηµαντικό θέµα.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ. Επαναφέρουµε σήµερα ενώπιον σας και ενώπιον της κυπριακής κοινωνίας ένα πολύ σηµαντικό θέµα. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ Θέµα: Το έλλειµµα ισότητας στην διαδικασία εξεύρεσης προσωπικού, µέσω των καταχωρήσεων στον Τύπο Φίλες και φίλοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, Σας ευχαριστώ θερµά για τη σηµερινή παρουσία σας, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΦΥΛΟ Μυστήριο αποτελεί τα τελευταία 20 χρόνια η συνεχής µείωση της συµµετοχής του γυναικείου φύλου στην επιστήµη των

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους. Γιώργος Σούλτης

Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους. Γιώργος Σούλτης Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους Γιώργος Σούλτης Σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα διαχέεται και προάγεται η επιστήμη και παράγεται νέα γνώση Δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Τέλης Τύμπας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Swedish Institute for Disability Research; tympas@phs.uoa.gr)

Τέλης Τύμπας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Swedish Institute for Disability Research; tympas@phs.uoa.gr) Εισήγηση στην Ημερίδα Η Πολιτική για την Αναπηρία, Η Αναπηρία για την Πολιτική που συνδιοργάνωσε η ευρωβουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα, το Τμήμα ΑΜΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ και το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα

Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα Επ. fcoiv. Ερ., Gr. R. So. Re. 1983 Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη* Το πρώτο διεθνές συνέδριο για την «Έρευνα και εκπαίδευση γύρω από τη

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Μάριος Βρυωνίδης 5ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΕΛΜΕΚ - ΠΟΕΔ ΟΛΤΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «Φύλο και Εκπαίδευση : Μια εξίσωση ισότητας» Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία.

Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία. Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία. Τ α δ ι κ α ι ώ µ α τ α τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α. Εισαγωγή Πολλές έρευνες και µελέτες σχετικά µε τη θέση της γυναίκας απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Ηέκδοση, για πρώτη φορά στα ελληνικά, του έργου του

Ηέκδοση, για πρώτη φορά στα ελληνικά, του έργου του Περί του πολίτη Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Συγγραφέας : Hobbes Thomas Μεταφραστής : Βαβούρας Ηλίας ISBN: 9789604632732 Τιμή: 15,98 Σελίδες: 416 Διαστάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ .1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Τηλεόραση & Φιλαναγνωσία ΚΕΙΜΕΝΟ Ένα σηµαντικό ζήτηµα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιµήσεων του κοινού συνδέεται µε τις επιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική Απόλαυση και Αφηγηµατικός Κινηµατογράφος (1975) Laura Mulvey

Οπτική Απόλαυση και Αφηγηµατικός Κινηµατογράφος (1975) Laura Mulvey Οπτική Απόλαυση και Αφηγηµατικός Κινηµατογράφος (1975) Laura Mulvey Το άρθρο αυτό επιβεβαιώνει τη γνώµη πολλών φεµινιστών/ τριών κριτικών του κινηµατογράφου ότι το ανδρικό βλέµµα κυριαρχεί στις ταινίες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου «Παγκόσμια Ευρώπη: οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2007 1 Προσφωνήσεις. Αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΠΕ Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 Η έμφυλη εμπειρία των γυναικών στην πολιτική

ΕΝΠΕ Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 Η έμφυλη εμπειρία των γυναικών στην πολιτική ΕΝΠΕ Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 Η έμφυλη εμπειρία των γυναικών στην πολιτική Κυρίες και κύριοι, Καταρχήν να συγχαρώ την Ένωση Περιφερειών για την πρωτοβουλία της οργάνωσης της σημερινής εκδήλωσης ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ. Ιωάννα Βραχωρίτου Άννα Κουµανταράκη

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ. Ιωάννα Βραχωρίτου Άννα Κουµανταράκη ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΜΦΥΛΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Ιωάννα Βραχωρίτου Άννα Κουµανταράκη ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ α) η διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Νομοθεσία απασχόλησης για θέματα αναπηρίας Η εργασία είναι δικαίωμα όλων των ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων με αναπηρία όπως αυτό ορίζεται και προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ. 1.Στόχοι της εργασίας. 2. Λέξεις-κλειδιά ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΟ42 2 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2012-2013 ΘΕΜΑ: «Να συγκρίνετε τις απόψεις του Βέμπερ με αυτές του Μάρξ σχετικά με την ηθική της

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία Εισαγωγή «Όποιος έχει υγεία, έχει ελπίδα. Και όποιος έχει ελπίδα, έχει τα πάντα.» Τόμας Κάρλαϊλ Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο Ο πατέρας μου είναι γιατρός, ένας από τους καλύτερους παθολόγους που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων

Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων Η καμπάνια του ΟΗΕ HeforShe - Ένα κίνημα αλληλεγγύης ανδρών και γυναικών για την ισότητα των φύλων Μελίνα Δασκαλάκη, Δικηγόρος, Δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων. Καλημέρα σας, Καλοσωρίζω όλους και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικές δοµές και συναίσθηµα Ειδικές Πηγές: Το φαινόµενο πολυπλοκότητας ακρότητας (Linville, 1982)

Γνωστικές δοµές και συναίσθηµα Ειδικές Πηγές: Το φαινόµενο πολυπλοκότητας ακρότητας (Linville, 1982) 91 στόχους µας και εποµένως δεν µας προκαλείται διέγερση και ούτε έντονο συναίσθηµα («σε συµπαθώ, αλλά δεν είµαι ερωτευµένος µαζί σου»). Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση του «µαζί δεν κάνουµε και χώρια δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες)

Επίπεδο Γ2. Χρήση γλώσσας (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά. Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Γ2 (20 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (5 μονάδες) Ο φίλος σας έγραψε μία μελέτη σχετικά με τρόπους βελτίωσης της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών. Επειδή, όμως, είναι ξένος, κάνει ακόμη λάθη,

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο.

Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια του Management: εµπεριέχει δύο βασικές λειτουργίες, την οργάνωση και τη διοίκηση, καθώς και µια βοηθητική, τον έλεγχο. Η έννοια της οργάνωσης: ως ενέργεια: ρύθµιση των σχέσεων ανάµεσα στα µέλη

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Arist Von Schlippe, Jochen Schweitzer επιµέλεια: Βιργινία Ιωαννίδου µετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Περιεχόµενα 1. Σκεπτικό εκπαίδευσης οµάδας ΜΟ 2. Περιγραφή 3. Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραµµα 4. Εκπαιδευτική µεθοδολογία (µε βήµατα) 5. Θέµατα (στόχος, βήµατα) ΣΟ Υπευθυνότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ. Developing Leadership Skills ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Developing Leadership Skills Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

II29 Θεωρία της Ιστορίας

II29 Θεωρία της Ιστορίας II29 Θεωρία της Ιστορίας Ενότητα 15: Αντώνης Λιάκος Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Τί κοινό έχουν; 2 Το παρόν στο παρελθόν 1 Raphael Samuel, Theatres of memory. Past and Present in contemporary

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ. Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ. Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

3. Κριτική προσέγγιση

3. Κριτική προσέγγιση Επιστημολογική προσέγγιση της σχέσης θεωρίας και πράξη 3. Κριτική προσέγγιση Καθηγητής Κώστας Χρυσαφίδης Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΕΑΠΗ e.mail:kchrys@ecd.uoa.gr Θεωρία και Πράξη Κριτική Προσέγγιση Οι θετικιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment during the

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού.

Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Αποτελέσµατα Έρευνας για τη µισθοδοσία αντρών και γυναικών στον κλάδο του ωροµίσθιου κυβερνητικού προσωπικού. Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών,τα οποία όµως συµπεριλαµβάνουν και

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια στην Ενότητα «Το Εκπαιδευτικό Σύστημα» από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού.

Σχόλια στην Ενότητα «Το Εκπαιδευτικό Σύστημα» από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού. Σχόλια στην Ενότητα «Το Εκπαιδευτικό Σύστημα» από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού. Από την ανάλυση του περιεχομένου αυτής της Ενότητας (η οποία παρουσιάζεται αυτούσια μετά τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το διάλογο ανάπτυξης των εργαζοµένων Εισαγωγή Στόχος: Το κλίµα του διαλόγου

Οδηγίες για το διάλογο ανάπτυξης των εργαζοµένων Εισαγωγή Στόχος: Το κλίµα του διαλόγου Οδηγίες για το διάλογο ανάπτυξης των εργαζοµένων Εισαγωγή Ο διάλογος ανάπτυξης των εργαζοµένων είναι µέρος της επιλεγµένης µεθοδολογίας για την υλοποίηση της πλήρους χαρτογράφησης της συσσωρευµένης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στην δευτεροβάθµια

σχετικά µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στην δευτεροβάθµια ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα συζητηθεί η µε αριθµό 189/4-9- 2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της ηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α ΓΕΛ - Β ΕΣΠΕΡΙΝΑ Το βιβλίο για το μάθημα «Πολιτική Παιδεία» (Οικονομία - Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) αποτελεί σύνθεση μερών τριών ήδη υπαρχόντων βιβλίων (Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

«Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική»

«Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική» ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΒΑΛΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 «Η κατάρτιση του αρχιτέκτονα. ιασύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε την επαγγελµατική πραχτική» Στο µεταίχµιο µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων»

«Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Αθήνα, 09/07/2012 «Ο θεσμός των μετακλητών υπαλλήλων» Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα για την εξεύρεση ισοδύναμων δημοσιονομικών μέτρων είναι και η κατάργηση του δαπανηρού θεσμού των μετακλητών υπαλλήλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα