H ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ"

Transcript

1 Γιώτα Κραβαρίτου H ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ευχαριστώ θερµά το Τµήµα σας για την πρόσκληση και χαίροµαι που ήρθα να λάβω µέρος στο Συνέδριό σας, νιώθω όµως και µια στεναχώρια βλέποντας πως τα νέα πανεπιστήµια προχωρούν µε µεγάλους διασκελισµούς στην έρευνα νέων θεµάτων, σε σύγκριση µε τον αργό βηµατισµό των παλαιών, σε ότι αφορά τουλάχιστο την επιστήµη του δικαίου και όπως εγώ τη βλέπω. 1.Θα πραγµατευτώ εν συντοµία την προβληµατική του φύλου στην ελληνική νοµική επιστήµη, αν και σωστότερα ο τίτλος θα έπρεπε να είναι η µη προβληµατική του φύλου στη νοµική επιστήµη του τόπου µας γιατί οι δυσκολίες ένταξης και ανάπτυξής της οπτικής του φύλου επιµένουν σχεδόν απελπιστικά : ελάχιστη, αν υπάρχει, η πρόοδος από το 1993 που η Οµάδα Γυναικείων Σπουδών στο ΑΠΘ οργάνωσε το Συνέδριο για τις γυναικείες σπουδές στην Ελλάδα και την Ευρώπη 1. Σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει στην Ανθρωπολογία, την Ιστορία ή την Κοινωνιολογία τα Νοµικά σα να µην προχωρούν και να µένουν πίσω, παρότι εδώ και πολλά χρόνια ασχολούµαστε µε τις γυναικείες σπουδές και, µια και είπατε ονόµατα κύριε πρόεδρε, εγώ θα αναφέρω εδώ µόνο τη Ζώγια Χρονάκη που εδώ και είκοσι χρόνια ασχολείται συστηµατικά µε το θέµατα αυτά. 1.Τη Νοµική Επιστήµη την χαρακτηρίζει το εξής παράδοξο: ενώ είναι ανέκαθεν και εξ ορισµού υποχρεωµένη να ασχολείται µε τη ικαιοσύνη, και σήµερα και µε την Iσότητα των φύλων -σύµφωνα µε τα άρθρα του Συντάγµατος και µε αντίστοιχες διατάξεις κυρίως του Ευρωπαϊκού ικαίου-, και ενώ έχει ανάγκη από την οπτική του φύλου για να πραγµατώσει τους στόχους που η ίδια επιδιώκει, αναπτύσσει τεράστιες αντιστάσεις στην κατανόηση αυτής της προβληµατικής και την αποδοχή της. Οι λόγοι είναι πολλοί- και ποιόν να πρωτοαναφέρουµε. Ένας από τους πολύ βασικούς είναι, βέβαια, ότι οι κανόνες του δικαίου πάντα γραφόταν από άρρενες σύµφωνα τις προτεραιότητές τους και τις αντιλήψεις τους, και η οργάνωση και απονοµή της δικαιοσύνης παροµοίως ασκείται επί αιώνες από το ίδιο φύλο (αυτή η συµπαγής παράδοση δύσκολα µπορεί να ξαναχτιστεί θεµελιωµένη στην ισότητα αν η προσπάθεια δεν είναι συλλογική, συνειδητή, κεντρική στόχευση των ασχολουµένων µε το ίκαιο και τη Νοµική επιστήµη). Ένας άλλος σπουδαίος είναι ότι η νοµική επιστήµη είναι µια σκληρή επιστήµη, µια επιστήµη ιδιαίτερα hard: είναι µια κανονιστική επιστήµη που οργανώνει την εξουσία, και η εξουσία στις βαθιές καταβολές και ρίζες της που τώρα πάντως τις βλέπουµε αρκετά καθαρά, όπως περίπου ένα υδρόφυλο φυτό σε ένα γυάλινο δοχείο µε νερό -αποκλείει την οπτική του φύλου. Η Νοµική ανήκει στις κανονιστικές επιστήµες της οποίας οι πρακτικές της εφαρµογές που συνδέονται µε την (αν)ισότητα των φύλων αδυνατούν να αφοµοιώσουν αυτή την οπτική στο βάθος της, και όχι επιφανειακά. Η τεράστια παράδοση η βαρύτητα - που έχει προς αυτή τη κατεύθυνση, της αγνόησης των δοµών ανισότητας και ασυµµετρίας, της παραγνώρισης των γυναικείων αξιών και του κόστους κυρίως θα έλεγα της αναπαραγωγής για τις γυναίκες, κάνει πάντα σχεδόν να τείνουν αν όχι βέβαια προς εξαφάνιση πάντως προς 1 Οµάδα Γυναικείων Σπουδών, Γυναικείες Σπουδές στην Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Εµπειρία, Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1995?

2 συρρίκνωση- µέσα από την ιδιοποίηση- τα ρήγµατα υπέρ της οπτικής του φύλου. Τα ρήγµατα λόγου χάρη που προκάλεσε το φεµινιστικό κίνηµα µε την πολύπτυχη δράση του κατά τη δεκαετία του εξήντα στην Ευρώπη- όπως συνηθίζουµε να λέµε, αλλά τότε είµαστε και εκτός και σε µας τη δεκαετία του εβδοµήντα µετά την πτώση της δικτατορίας. Αποτυπώθηκαν µεν στο Νόµο, σαν να είναι όµως παραµερισµένες, ξεθωριασµένες, οι επιταγές του Νόµου για ισότητα, επιφανειακής εφαρµογής. Ανυπολόγιστης πάντως αξίας αυτά τα ανεξίτηλα τυπωµένα γράµµατα του Νόµου- τα black letters κατά τους αγγλοσάξωνες, ένα κρατούµενο που δεν θα αφήσουµε από το χέρι µας. Η εφαρµογή όµως της ουσιαστικής ισότητας, που προϋποθέτει την προβληµατική και οπτική του φύλου δεν έχει εγγραφεί στις διανοητικές αποσκευές και τις απαραίτητες τεχνικές για την άσκηση της εργασίας- του λειτουργήµατός τους όπως λέµε -των διαφόρων κατηγοριών νοµικών, δικαστών δικηγόρων, πανεπιστηµιακών- ας µην ξεχνάµε πως το δίκαιο είναι µεταξύ των άλλων καθηµερινή πρακτική και πράξη. Οι νοµικοί έχουν εκπαιδευτεί µε ένα είδος παρωπίδων ως προς την προβληµατική του φύλου-υποθέτω ότι δεν συµβαίνει το ίδιο µε τους εδώ φοιτητές της ανθρωπολογίας-κοινωνιολογίας- που τους διευκολύνει να αναπτύσσουν αντιστάσεις, και τους εµποδίζει να ασχοληθούν µε το ζήτηµα της ισότητας και να την εφαρµόσουν, και τούτο όχι µόνο στη χώρα µας. 2. Στην ελληνική επιστήµη του δικαίου δεν έχουµε µόνο τα γνωστά εµπόδια που επισηµαίνονται και τις χαρακτηριστικές αντιστάσεις που συναντάµε γενικά, όπως είναι ο γνωστός και µη εξαιρετέος αντιφεµινισµός 2 όπως διυλίζεται και επεκτείνεται στους τόπους παραγωγής της νοµικής επιστήµης, η άγνοια ή ενδεχοµένως ένας φόβος που οδηγεί σε απόρριψη όχι µόνο της ενασχόλησης αλλά και της απλής γνωριµίας (γνώσης) και ενηµέρωσης µε την προβληµατική του κοινωνικού φύλου- πράγµα που χαρακτηρίζει ακόµη και ευαίσθητους µαρξιστές, φίλους και εξαιρετικούς νοµικούς 3. εν είναι µόνο η εγγραφή και των γυναικών που ασχολούνται µε τη Νοµική επιστήµη σε αυτή την παράδοση και η ασυνείδητη- εκ µέρους τους υιοθέτηση και συνέχιση της ανδρικής νοµικής γραφής και σκέψης (εδώ, αχ, και οι πολυάριθµες πλέον στις κατώτερες βαθµίδες στην συντριπτική πλειοψηφία τους- δικαστίνες), πράγµα που δείχνει ότι η γλώσσα του δικαίου παραµένει πάντα η ανδρική γλώσσα. Είναι, ακόµη, γιατί στη χώρα µας κυριαρχεί η δογµατική ερµηνεία του δικαίου, µια ερµηνεία που δεν παίρνει υπόψη της άλλες επιστήµες, όπως η κοινωνιολογία λόγου χάρη, και τα πορίσµατά τους. εν είναι δηλαδή σε εµάς όπως στις χώρες του Common law- Αγγλία, Ηνωµένες Πολιτείες Αυστραλία- όπου εκεί οι δικαστικές αποφάσεις είναι επιδεκτικές τέτοιου είδους αναλύσεων και αναφορών ιστορικών, κοινωνικών, οικονοµικών, ακόµη και φύλου- γιατί σε αυτές τις έννοµες τάξεις και στο νοµικό τους πολιτισµό οι δικαστικές αποφάσεις στα λεγόµενα obiter dicta φιλοσοφούν κιόλας και συνοµιλούν ανοιχτά µε τον σκοπό του νόµου, µε τη δικαιοσύνη. Τούτο δεν συµβαίνει σε εµάς όπου ο/η δικαστής έρχεται να εφαρµόσει τον νοµοθετηµένο κανόνα. Εδώ κυριαρχεί ο νοµοθετηµένος κανόνας αφενός, ο ποζιτιβισµός αφετέρου που δεν διευκολύνουν. 2 Βλ. τα σχετικά κείµενα της Αγγέλικας Ψαρά. 3 Προσωπική µαρτυρία: πριν από χρόνια δηµοσίευσα ένα βιβλίο µε τίτλο Φύλο και ίκαιο (Παπαζήσης, 1996). Το βιβλίο αυτό δεν έχει παραπεµφθεί από κανένα, απολύτως κανένα, συνάδελφο της Σχολής µου µέχρι σήµερα, αν και πολλοί ασχολούνται µε θέµατα φύλου και ισότητας. Πιστεύω ότι κάτι ανάλογο δεν µπορεί να συµβεί στη ιστορία, ανθρωπολογία και κοινωνιολογία- ίσως γιατί δεν είναι τόσο σκληρές επιστήµες.

3 Στις χώρες του Civil Law, του ευρωηπειρωτικού δικαίου πλην της Ελλάδας συµπεριλαµβάνεται βέβαια και η Γαλλία, η Γερµανία, η Ιταλία κλπ : σε όλες αυτές τις χώρες δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες σε έκταση συζητήσεις, έρευνες, βιβλία και άρθρα για την οπτική του φύλου που συναντάµε µέσα στο ίδιο το πεδίο της νοµικής επιστήµης όπως συµβαίνει κατεξοχήν στις χώρες του Common Law. Υφίστανται µεν τέτοιου είδους έρευνες και µελέτες, έχουν γίνει και γίνονται κυρίως από γυναίκες που είχαν λάβει µέρος στο φεµινιστικό κίνηµα, αλλά είναι περιθωριακές ως προς την παραγωγή της ίδια της νοµικής επιστήµης και στο εσωτερικό της 4 : Η δογµατική παράδοση της Νοµικής τις απωθεί, τις ωθεί προς το µέρος των πολιτικών επιστηµών, της κοινωνιολογίας, εθνολογίας, ανθρωπολογίας, ιστορίας. Και σε όσες ευρωπαϊκές χώρες αυτές οι επιστήµες έχουν µακρά παράδοση και συνοµιλούν οι ίδιες µε το δίκαιο γίνεται περισσότερη δουλειά, ενώ σε µας στο µέτρο που είναι περιορισµένη και δεν επικοινωνούν µε το δίκαιο γνωρίζοντας το βέβαια, δεν βοηθά και την ανάπτυξη της προβληµατικής του φύλου στην ελληνική νοµική επιστήµη που έχει η ίδια αυτό το χαρακτηριστικό : να είναι κατά κλειστή- όχι εµπνεόµενη, βοηθούµενη από τις άλλες επιστήµες. Ναι, εδώ επισηµαίνω ότι η µη αποδοχή του φύλου από τη Νοµική αν και έχει βέβαια λόγους καταδικούς της, δεν είναι εντελώς άσχετη µε τη σχετική ωρίµανση άλλων επιστηµών αλλά και την επικοινωνία µεταξύ µας, που αν δεν είναι ανύπαρχτη είναι επιφανειακή, δεν έχει γίνει κάποια δουλειά αλληλογνωριµίας των µεθόδων µιας εκάστης, επικρατεί ως προς αυτό άγνοια ή γενικολογία ή ίσως και κάποια καχυποψία. Κυκλοφορούν βέβαια και πάµπολλες µελέτες χρηµατοδοτούµενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ισότητα των φύλων- για τις ετήσιες εκθέσεις, στα πλαίσια ad hoc προγραµµάτων που, δυστυχώς, στο χώρο του δικαίου σπάνια εισάγουν ή αξιοποιούν ουσιαστικά την προβληµατική του κοινωνικού φύλου. Αν και χρησιµοποιούν όρους όπως gender, gender mainstreaming και παρόµοιους που συνδέονται µε το κοινωνικό φύλο, γιατί τους υποχρεώνουν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τη µελέτη, κάνουν κατάχρηση αυτών των όρων και τους αδειάζουν από το περιεχόµενό τους, τους «ξεκοιλιάζουν» 5. Τούτο εξηγείται όχι µόνο µε την ανεπάρκεια των εργαλείων της ελληνικής νοµικής επιστήµης αλλά, επίσης, και µε στόχους που έχει παραδοσιακά να υπηρετήσει η ισότητα κατά το κοινοτικό δίκαιο η οποία υποτάσσεται εξ αρχής στην οικονοµία της αγοράς και τον ανταγωνισµό- αν και, κυρίως µε τις νέες διατάξεις του Χάρτη της Νίκαιας για την ισότητα, που αντανακλώνται και στο υπό επεξεργασία Ευρωπαϊκό σύνταγµα, ανοίγονται θετικές προοπτικές- απλώς προοπτικές, δυνατότητες ως προς την παραγωγική ένταξη της οπτικής του κοινωνικού φύλου και στην ελληνική νοµική επιστήµη. 3. Στην πληµµυρίδα των νοµικών εργασιών που εκπορεύονται από τις ανάγκες του ευρωπαϊκού δικαίου- και όχι µόνο σε αυτές- χρησιµοποιούνται φεµινιστικές θεωρήσεις και θεωρίες που εµπεριέχουν βέβαια την οπτική του φύλου, η κάθε 4 Πρέπει να εξάρουµε ωστόσο τις µελέτες, παρεµβάσεις και την επίδραση που είχε η κυρία Μαραγκοπούλου όσον αφορά τις θετικές δράσεις ως µέτρο προς την πραγµατοποίηση της ουσιαστικής εξαίρεσης µεταξύ των φύλων και όχι ως εξαίρεση και «θετική διάκριση»- κατά το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και διάφορους θεωρητικούς- επί των αρνητικών διακρίσεων, που και λογικά δεν στέκεται. 5 Βλ. επί παραδείγµατι το βιβλίο για το Gender mainstreaming στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό ινστιτούτο, Βρυξέλλες, Θα έλεγα πάντως ότι η άγνοια αυτών των ερευνητριών αντανακλά γενικότερες άγνοιες και ελλείψεις κατάρτισης.

4 µια µε τον τρόπο της, ίσως πολλές φορές ωστόσο δίχως κριτική πρόσληψη και κατά τρόπο ανεπεξέργαστο. Όσον αφορά λόγου χάρη την βία κατά των γυναικών γίνεται χρήση γενικευτικών σχηµάτων και γενικευµένη θυµατοποίηση των γυναικών λόγου χάρη της θεωρίας της αµερικανίδας νοµικού Cathrine ΜacKinnon µε τον αστραφτερό νοµικό κριτικό λόγο, που ωστόσο δεν προσιδιάζουν για την κατανόηση την ερµηνεία και του προαγωγή του νοµικού λόγου στη χώρα µας- ο νοµικός χώρος (επιστήµη)µας ενδιαφέρει εδώ, αλλού αλλιώς 6. Το ίδιο συµβαίνει και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές του Civil Law, και εδώ συµφωνώ µε την παρατήρηση της Γερµανίδας νοµικού και ιστορικού του δικαίουute Gerhard ότι τέτοιου είδους ξεπατικώµατα στην περιοχή του δικαίου παραγνωρίζουν το πλαίσιο και αποφεύγουν ιδιαίτερα σηµαντική εθνική διαφορά στην ιστορία του δικαίου και τη νοµική κουλτούρα 7. Θα προσέθετα ακόµη ότι πρόβληµα για την προαγωγή της οπτικής του φύλου υφίσταται και όταν εισάγονται µεταµοντέρνες νοµικές θεωρήσεις που θεµελιώνονται στην απόλυτη ελευθερία του υποκειµένου γυναίκα η οποία θεωρείται ως δυνάµενη πάραυτα να απαλλαγεί από κάθε είδος καθορισµό και περιορισµό- και αυτή η προσέγγιση έχει, σε τελική (νοµική) ανάλυση, αναγωγές στην αγγλοαµερικανική νοµική παράδοση και στη διαφορετική αντίληψη της ισότητας 8. Στο αµερικανικό δίκαιο η ισότητα πάει χέρι- χέρι µε την ελευθερία- και τρέχουν µαζί µεθυσµένες στις απέραντες εκτάσεις του νέου κόσµου για να τον κατακτήσουν, ενώ στη Ευρώπη η ισότητα πράγµατι συµβαδίζει µε την αλληλεγγύη και συνδέεται ιστορικά µε αιµατηρούς αγώνες των εργαζοµένων, που έχουν γράψει δίκαιο και αφορούν έµµεσα και το φύλο-( η αναπαράσταση της ισότητας µέσα από τους κανόνες και την ιστορία του δικαίου σαφώς διαφέρει ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού και µάλλον απρόσφορη εδώ η µεταφορά των θεωριών σε ότι αφορά τη θεωρία και εφαρµογή των κανόνων του δικαίου). Εκείνο που θέλω να πω- να υπογραµµίσω- είναι η ανάγκη µεγαλύτερης έρευνας σε σχέση µε τα συγκεκριµένα, τα πολύ συγκεκριµένα ελληνικά δεδοµένα όσον αφορά την οπτική των φύλων, πράγµα που δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να µην εντοπίζονται προβλήµατα ή προσεγγίσεις που η ελληνική επιστήµη του δικαίου θέλει να αγνοεί και να µην βλέπει, όπως- µεταξύ άλλων- είναι τα νοµικά προβλήµατα που θέτουν οι λεσβιακές σχέσεις, το πως δοµείται η ανδρικότητα από τους νοµικούς κανόνες, ή η σχέση φύλου, δικαίου, ψυχανάλυσης και ή σχέση γλώσσας δικαιικής και φύλου. 6 Η µεγάλη διαφορά φαίνεται στα θέµατα σεξουαλικής παρενόχλησης, όπως δείχνει κυρίως ρύθµιση στη Γαλλία αυτού του πολύ παλιού µεν αλλά καινοφανούς νοµικού φαινοµένου. 7 Ute Gerhard, Debating Women Equality, Towards a Feminist Theory of Law from a European Perspective, µτφρ από τα γερµανικά από τις Allison Brown και Belinda Cooper, 2001, Rutgers σελ. γράφει neglect context and elide crucial national difference in legal history and legal culture. Προσωπική εµπειρία από Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο της Φλωρεντίας: ορισµένοι συνάδερφοι προερχόµενοι από τις Ηνωµένες Πολιτείες έρχονταν µε τις έτοιµες θεωρίες-ως ετοιµοπαράδοτα επεξεργασµένα προϊόντα που ήθελαν να εφαρµόσουν, ή πίστευαν πως ταίριαζαν και στην ευρωπαϊκή περίπτωση, µε παντελή έλλειψη εκ µέρους τους τόσο του συγκριτικού δίκαιου όσο και του ευρωπαϊκού νοµικού πολιτισµού. 8 Η επίδραση του δικαίου των ΗΠΑ στο θέµα της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στα κράτη µέλη των οποίων οι έννοµες τάξεις των κρατών επηρεάζονται άµεσα, παρόλο που είναι αδιαµφισβήτητη (βλ.rachman, L americanisation du droit, Archives de la philosophie du droit,1998), δεν έχει ακόµη αξιολογηθεί- κυρίως οι συνέπειές της σε αυτό που αλλού έχω αποκαλέσει «συναισθηµατικό έλλειµµα» και συνδέεται µε την διαχωρισµό της οικονοµίας, και µέσω του δικαίου, από τις θεµελιώδεις ανάγκες των ανθρώπων.

5 4. Προβλήµατα αόρατα και προβλήµατα ασύλληπτα. α. εν υπάρχει, καθόσον γνωρίζω, νοµικός προβληµατισµός εκπεφρασµένος-στα ελληνικά νοµικά περιοδικά και συγγράµµατα- όσον αφορά τις σχέσεις των λεσβίων γυναικών, ενώ αλλού η λεσβιακή νοµική θεωρία γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη και πλούσια είναι η σχετική νοµική βιβλιογραφία. Παραπέµπω σε κείµενα όπως το Fragments in Lesbian Legal Theory 9, και επισηµαίνω τη χρησιµότητα και το ενδιαφέρον µιας ευρύτερης έρευνας, που µπορεί να µας δείξει άγνωστες όψεις της οργάνωσης σεξουαλικότητας που µια πτυχή της περιγράφει- πιστεύω ότι δεν είναι απλώς λογοτεχνικό- το κόκκινο βιβλιαράκι Αι αγαπώσαι 10. Ως γνωστόν η οµοφυλοφιλική σχέση των γυναικών αγνοείται κατά παράδοση από το δίκαιο, στη χώρα µας και αλλού, τέτοιου είδους σχέση είναι αόρατη για τον νοµοθέτη.το θέµα πάντως της ισότητας στις εργασιακές σχέσεις όσον αφορά γενικά τους οµοφυλόφιλους, αντιµετωπίζεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο που προβλέπει κατάργηση διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισµού και δίνει τη δυνατότητα ευρύτερης ενασχόλησης µε το θέµα στην ελληνική νοµική επιστήµη. β. Η νοµική επιστήµη στη χώρα µας δεν έχει ακόµη ασχοληθεί µε της σχέση δικαίου, φύλου και ψυχανάλυσης- ούτε καν όµως µε το δίκαιο και την ψυχανάλυση, σίγουρα λόγω και της µεγάλης καθυστέρησής που έχει η ανάπτυξη της επιστήµης αυτής στην Ελλάδα- ενώ στη Γαλλία και τις αγγλοσαξωνικές χώρες η σχετική συζήτηση έχει την τελευταία δεκαετία εγκατασταθεί. Η κατανόηση της ψυχαναλυτικής προσέγγισης σύµφωνα µε την οποία ο Νόµος ανήκει στη συµβολική τάξη, όπου υπάρχει πειθαρχία, απαγόρευση, τάξη, και κυριαρχεί ο λόγος νόµος του πατέρα 11, για το ρόλο του δικαίου στη διαµόρφωση των σχέσεων των φύλων µε τους ρόλους που επέβαλε, ή και συνεχίζει να προάγει, θεωρούµε πως είναι απολύτως αναγκαία όσον αφορά την οπτική του φύλου. Όπως επίσης και η ανάλυση της γλώσσας των νόµων 12, των δικαστικών αποφάσεων και γενικά των νοµικών κειµένων ως προς την κατασκευή της σεξουαλικότητας, των παρεκκλίσεων, των κυρώσεων. γ. Η σύνδεση µεταξύ ανδρικότητας-masculinity αγγλιστί- και νόµου είναι παντελώς άγνωστη, θα µπορούσαµε να πούµε και ασύλληπτη από την ελληνική νοµική επιστήµη. Η θεωρητική ενασχόληση, η προβληµατικοποίηση της σχέσης µεταξύ του «νόµου» και της «ανδρικότητας» δεν τίθεται και δεν υφίσταται παρ ηµίν, η βαρύτητα δηλαδή του νόµου στον καθορισµό της ανδρικής υποκειµενικότητας και ότι αυτό συνεπάγεται. Έτσι δεν µπορεί να γίνει κατανοητή η ανδρική νοµική (δικαιική) παράδοση- δεν υπάρχει και άλλη πλην της ανδρικής - που εκφράζει την ανδρική νοµική αυθεντία, έτσι όπως καθορίζει τις σχέσεις εξουσίας µέσα από τις νοµικές ρυθµίσεις. Αυτό καθαυτό το γεγονός ότι ίκαιο στο σύνολό του δηµιουργήθηκε στα πλαίσια θεωριών και θεσµών που έχουν αναπτυχθεί από άνδρες και εκφράζουν προτεραιότητες και 9 Βλ.Saphho goes to School, Fragments in Lesbian Legal Theory, 1998, Leslie J. Moran, Daniel Monk, Sara Beresford (επιµ.) Legal Queeries.Lesbian, Gay and Transgender Legal Studies, Μηνάς Χριστόπουλος,Αι αγαπώσαι, εκδ. Άγρα, Βλ. πρόχειρα Pιerre Legendre, Law and Unconcious: A Legendre Reader, Language, Discourse, Society, x.x, P. Goodrich- D.Carlson (επιµ.) Essays in Jurisprudence and Psychoanalysis, University of Michigan Press, Αν Άρµπορ, Γιώτα Κραβαρίτου,Ο λόγος της ποιήτριας στο Νοµική και Ποίηση(υπό έκδοση)

6 στόχους τους δεν νοείται, δεν είναι αντιληπτό, ως αντικείµενο έρευνας ή διδασκαλίας. Το έµφυλο (gendering) γενικά όλων αυτών των διαδικασιών δεν απασχολεί. Ετούτη η νέα επιστηµολογική προσέγγιση- η οποία δεν οφείλεται στις κριτικές νοµικές σπουδές που έχουν τους περιορισµούς των µαρξιστικών ως προς το φύλο αλλά στις γυναικείες σπουδές 13 - που θέτει την «ανδρικότητα» στο επίκεντρο της αποδόµησης της εξουσίας του νόµου δεν έχει τεθεί ακόµη στην ελληνική νοµική ατζέντα : από όσο γνωρίζω το πρόβληµα παραµένει άγνωστο. Αν στο αγγλικό δίκαιο, στα πλαίσια του οποίου έχει αναπτυχθεί η σχετική προβληµατική, το ζήτηµα της ανδρικότητας έχει την ίδια σχέση µε το οικογενειακό δίκαιο όσο και µε το εµπορικό- δηλαδή καµία- στη χώρα µας είναι ακόµη «ασύλληπτο». 5. Το πέπλο που εµποδίζει την ελληνική νοµική επιστήµη να διακρίνει, να δει την οπτική του φύλου είναι ακόµη- πολύ πυκνό. εν είναι ωστόσο µόνο αναγκαία σήµερα η ανάπτυξη της οπτικής αυτής στην ελληνική νοµική επιστήµη, σε ορισµένους κλάδους της τουλάχιστον- συνταγµατικό, οικογενειακό, εργατικό λόγου χάρη, όπου υφίστανται ορισµένες αποσπασµατικές µελέτες - αλλά υπάρχουν και δυνατότητες, προκλήσεις, µεγάλες θεωρητικής τουλάχιστον επεξεργασίας, κυρίως γιατί: Πρώτον, οι πιο πολλοί κλάδοι του δικαίου οφείλουν, αν όχι να λογαριαστούν, τουλάχιστο να ασχοληθούν, να αναφερθούν στην Ισότητα. εύτερον, γιατί το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τον τρόπο του βέβαια και για τους λόγους του, έχει ως στόχο την ισότητα των φύλων- µπορεί να θέσει έτσι, να προκαλέσει µάλλον και τη διερεύνηση της οπτικής του φύλου. Τρίτον, η Νοµική έχει θυλικοποιηθεί, «εκθηλυνθεί», πώς να το πούµε. Αν πριν από έναν ακριβώς αιώνα η Καλιρρόη Παρέν έγραφε στην Εφηµερίδα των Κυριών ότι η Νοµική Σχολή των Αθηνών δεν είχε πάρει ούτε µια γυναίκα- «ικηγόρος ούτε µία»- σήµερα η πλειοψηφία των εισαγοµένων ανήκουν στο θηλυκό γένος και µεγαλώνει και η παρουσία τους στο διδακτικό προσωπικό. Πληρουµένων ορισµένων άλλων προϋποθέσεων, η βιωµένη εµπειρία (lived experience) που ορισµένες φεµινιστικές προσεγγίσεις την θεωρούν αναγκαία προϋπόθεση στην ανάπτυξη µιας φεµινιστικής θεώρησης του δικαίου, θα µπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο στη (νοµική) επεξεργασία της οπτικής του φύλου. Έχει καταστεί αναγκαία στην ελληνική επιστήµη του δικαίου- δεν θα µπορούσαµε βέβαια να µιλήσουµε για εγκατάλειψη της δογµατικής µεθόδου, αυτό βέβαια δεν θα ήταν δυνατό- ο εµπλουτισµός της µελέτης του δικαίου µε την διεπιστηµονική µέθοδο, το άνοιγµά της προς τις κοινωνικές επιστήµες, προς το συγκείµενο, τις µοντέρνες θεωρήσεις. Είναι απαραίτητη η µελέτη των νοµικών φαινοµένων από κοινού µε τις κοινωνικές πρακτικές όπως και τις ιστορικές πρακτικές. Ιδιαίτερη σηµασία θα έδινα στην καταγραφή της ελληνικής νοµικής ιστορίας όσον αφορά το γυναικείο φύλο, όχι µόνο τις διεκδικήσεις του εξεγερµένου ή προοδευτικού γυναικείου κινήµατος αλλά και τις διατάξεις των ελληνικών νόµων, και προπαντός των εθίµων, κυρίως εκείνων των εποχών- ιστορικών περιόδων που καθόλου δεν µοιάζουν- ή πολύ λίγο συµπλέουν µε αυτές άλλων χωρών, κυρίως την εντόπιση και αξιολόγηση των αντιφάσεών τους ως προς την ισότητα που θα συνδεθεί µε την οπτική του φύλου. εν έχουµε συγκεντρώσει ακόµη το υλικό µας- εγώ νοµίζω ότι θα άρχιζα από τον πρώτο αστικό κώδικα 13 Richard Collier, Masculinity, Law and the Family,1995, σελ.35

7 που γράφηκε σε ελληνική γλώσσα επί Τουρκοκρατίας στις Παραδουνάβιες κτήσεις, τον κώδικα Καρατζά, ο οποίος στο πρώτο τµήµα του περί προσώπων, µιµούµενος το πνεύµα του Ναπολεόντειου Κώδικα αλλά σε ελληνική του καιρού εκείνου εκδοχή (τουρκοκρατία ακόµη), στο πρώτο κεφάλαιό µε τίτλο Περί ανδρών και γυναικών και στο πρώτο άρθρο µε τις εξής τρείς φράσεις, ή εδάφια όπως λέµε εµείς οι νοµικοί, ξεκαθαρίζει τη θέση των ανδρών και τη θέση των γυναικών στην κοινωνία :στους µεν πρώτους δίνει την εξουσία της δηµόσιας σφαίρας και όλα τα αξιώµατα, για τις δεύτερες προβλέπει ρητά ότι εκεί δεν έχουν καµιάν απολύτως θέση. Οι άνδρες µόνοι γίνονται άρχοντες, κριταί, κυβερνήται δηµόσιοι. Οι άνδρες µόνοι γίνονται αρχιερείς, ιερείς, διάκονοι. Αι γυναίκες από κάθε πολιτικήν αξίαν, εξουσίαν, και υπηρεσίαν δηµόσιαν εµποδίζονται. Για µας τις νοµικούς τα λόγια του Νόµου είναι σαν να βγαίνουν από το στόµα µιας παντοδύναµης νεράϊδας ή ενός παντοδύναµου δράκου που µε αυτά ντύνει και φτιάχνει την πραγµατικότητα, αυτή παίρνει το σχήµα, την όψη των µαγικών λόγων του νόµου και δηµιουργεί έτσι µια δηµόσια σφαίρα χωρίς τις γυναίκες. Γιαυτό τώρα- που αποχτήσαµε κάποια αυτογνωσία και φωνή, ζητάµε από το Νόµο να εκφέρει άλλα λόγια, θετικά για το δεύτερο φύλο. Λόγου χάρη: Όχι µόνο οι άνδρες αλλά και οι γυναίκες γίνονται αρχόντισσες, κριτές, κυβερνήτες δηµόσιοι, και γιατί όχι, και αρχιέρειες, ιέρειες, διακόννισσες. Οι γυναίκες από κάθε πολιτική αξία, εξουσία, και δηµόσια υπηρεσία όχι µόνο δεν εµποδίζονται, αλλά και καταλαµβάνουν µπορεί και το ήµισυ των θέσεων- για λόγους δικαιοσύνης και ισότητας προς το άλλο φύλο, για να µην κάνουµε αντιστροφή και πούµε να µπεί στη θέση της λέξης άνδρες η λέξη γυναίκες, στη θέση του πατέρες οι µητέρες. Θέλω να προσελκύσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι έχουµε τις δικές µας, τις νοµικές, µεθόδους και τρόπους σκέψης- ως κανονοκρατική επιστήµη πρέπει όχι απλώς να ακούµε κριτική αλλά και να προτείνουµε τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να λέει ο κανόνας- αν η πολιτική επιστήµη, η κοινωνιολογία και η ανθρωπολογία σκέφτονται αλλιώς, τις ενδιαφέρουν άλλα στοιχεία, οι όψεις της πραγµατικότητας, καλά κάνουν, παρακαλούµε µόνο να κατανοήσουν και τους δικούς µας τρόπους- για τούτο χρειαζόµαστε επικοινωνία, δεν έχουµε, το επαναλαµβάνω και υπογραµµίζω, ακόµη διάλογο και επικοινωνία µεταξύ µας. Προς στιγµήν πιστεύω ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η αόρατη στα συγγράµµατα νοµική ιστορία των γυναικών, του φύλου, λόγου χάρη στον ναπολεόντειο Αστικό κώδικα που πάντα εξυµνείται χωρίς καµιά αναφορά στο φύλο, να ασκηθεί κριτική σε αναλύσεις εργατικού δικαίου που ακόµη και σήµερα χαρακτηρίζουν ως ευεργετικές ή προστατευτικές τις διατάξεις που έχουν σχέση µε την άδεια τοκετού έχοντας ως µέτρο µοναδικό και πρότυπο τον άνδρα εργαζόµενο-µόνο που το σώµα του δεν γεννάει και η άδεια τοκετού είναι αναγκαία και αδήριτη συνθήκη της ανθρώπινης αναπαραγωγής- και όχι ευεργησία προς τις γυναίκες. Να µελετηθούν οι εποχές που ο εθνικός νοµοθέτης κινείται όχι απλώς σαν κάβουρας αλλά µάλλον ως εξάπους ή και οκτάπους, όλες τις κινήσεις του οποίου δεν γνωρίζουµε, δεν έχουµε ακόµη κάµει τον συσχετισµό τους. Όπως επί παραδείγµατι την δεκαετία του πενήντα, µετά την µοναδική εµπειρία εξόδου των γυναικών από το σπίτι κατά την αντίσταση και τον εµφύλιο, τις βαθύτατες αλλαγές που υφίσταται η ελληνική οικογένεια- κυρίως της αριστεράς που είναι κατατµηµένη, φυλακή, εξορία, κοµµάτια της στις ανατολικές χώρες- εποχή που ο νοµοθέτης από τη µια παραχωρεί δικαίωµα ψήφου (βιτρίνα εκσυγχρονισµού σε

8 εποχή γενικευµένης πολιτικής καταπίεσης) και από την άλλη τα δικαστήρια της χώρας καταδικάζουν σε διαζύγιο εις βάρος γυναικών επειδή δεν θέλησαν να αφήσουν την εργασία τους µετά το γάµο- ο σύζυγος δεν δίνει την συγκατάθεσή του- ή επειδή δεν ακολουθεί το σύζυγο όταν παίρνει µετάθεση, τα παιδιά δεν µπορούν να γραφούν στο σχολείο από τη µητέρα, κλπ, κλπ, ο κηδεµόνας είναι άντρας. Θα πρέπει, θεωρώ, να µελετηθεί η νοµοθεσία και ο τρόπος της κατασκευής του φύλου, τις διατάξεις που ρυθµίζουν τη χρήση του σώµατός τους και ιδιαίτερα της σεξουαλικότητάς τους. Οι ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις και η αποδόµηση του λόγου και των διχοτοµιών του φύλου και αυτές αναγκαίες 14. Ωστόσο αυτές οι µοντέρνες αναλύσεις του δικαίου, όσο απαραίτητες και αν είναι, δεν θα µπορέσουν από µόνες τους να εµβολήσουν την στερηµένη προβληµατικής φύλου Νοµική Επιστήµη. Νοµίζω ότι, θα πρέπει να γίνει ταυτοχρόνως και έρευνα φύλου µε τις κλασικότερες µεθόδους για να προαχθεί η οπτική του φύλου. Είναι νωρίς ακόµη αλλά βέβαιο, πιστεύω, ότι τα συγγράµµατα της νοµικής θα πρέπει κάποια στιγµή στο µέλλον να ξαναγραφούν, όπως έγινε και µε τα αναγνωστικά του ηµοτικού, µε βάση την οπτική του φύλου. εν υπάρχουν στη χώρα µας παρά ελάχιστες µελέτες για το κοινωνικό φύλο στη νοµική επιστήµη, η προβληµατική αυτή είναι ακόµη ευρύτατα άγνωστη- και ενώ είναι αδιαπέραστη ακόµη η Νοµική από την προβληµατική και οπτική του φύλου αυτή η ίδια ασχολείται, και δεν µπορεί να κάνει άλλο από το να ασχολείται, µε την ισότητα. Η δυναµική δηλαδή που περικλείει η επιστήµη του δικαίου όσον αφορά την ουσιαστική ισότητα είναι µεγάλη, τροµαχτική ίσως για οροσµένους. Εδώ θα πρέπει να γίνει δουλειά τόσο µε τη σκευή των φεµινιστικών θεωριών όπως δουλεύαµε την παλιότερη εποχή- στην Οµάδα Γυναικείων Σπουδών του ΑΠΘ- και χωρίς να εγκαταλέιψουµε το γενικευτικό κριτικό λόγο ταυτοχρόνως να χρησιµοποιήσουµε τα εκλεπτυσµένα τεχνικά εργαλεία για το κοινωνικό φύλο, που δεν αγνοεί τις πολύπλοκες και τεχνικές νοµικές ρυθµίσεις των θεµάτων τα οποία µας απασχολούν- δουλειά σκληρή, άχαρη πολλές φορές, αλλά απαραίτητη για την είσοδο και εδραίωση του κοινωνικού φύλου στην ελληνική επιστήµη του δικαίου. Απαραίτητη τόσο, όσο και ο διάλογος του ικαίου για το φύλο µε τις άλλες επιστηµες: ας ευχηθούµε εδώ να γίνει µια γόνιµη συνάντηση. 14 Όπως και οι αναλύσεις που θεωρούν ότι ο ίδιος ο νόµος δηµιουργεί τις διαστροφές και τις παραβατικές ερωτικές συµπεριφορές, βλ. επί παραδείγµατι Carl F. Stychin, Law s Desire, Sexuality and the Limits of Justice, 1995, Unmanly diversions- The construction of the homosexual body (politic) in law, σελ. 117 επ.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν

Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν 41 Διαγώνισµα 91 Ισότητα των Φύλων Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν Το επάγγελµα της εκπαιδευτικού στην Ελλάδα αποτέλεσε το πρώτο µη χειρωνακτικό επάγγελµα που άνοιξε και θεωρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Πραγµατικότητα η ανισότητα των δύο φύλων

Πραγµατικότητα η ανισότητα των δύο φύλων Πραγµατικότητα η ανισότητα των δύο φύλων Simerini 21/02/2010 ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ-ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΖΑ Πόσο φεµινίστριες είναι οι Κύπριες; Κάποτε µιλούσαµε για ισότητα µεταξύ των δύο φύλων. Τελικά, εν έτει 2010, το ωραίο

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων «Η Εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο σηµαντικά µέσα για Ενδυνάµωση των γυναικών µε τη Γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ. Επαναφέρουµε σήµερα ενώπιον σας και ενώπιον της κυπριακής κοινωνίας ένα πολύ σηµαντικό θέµα.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ. Επαναφέρουµε σήµερα ενώπιον σας και ενώπιον της κυπριακής κοινωνίας ένα πολύ σηµαντικό θέµα. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ Θέµα: Το έλλειµµα ισότητας στην διαδικασία εξεύρεσης προσωπικού, µέσω των καταχωρήσεων στον Τύπο Φίλες και φίλοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, Σας ευχαριστώ θερµά για τη σηµερινή παρουσία σας, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΟΥ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ. Ε-mail: isotita-comm@auth.gr Θεσσαλονίκη 23 /3/2015 Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση»

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση» Ημερίδα: Ισορροπία εργασίας, οικογένειας και προσωπικής ζωής σε κρίση; Συνεδρία 4 η : Η Οικογενειακή και Επαγγελματική ζωή των γυναικών σε πίεση: Πολιτικές, Μαθήματα και Προκλήσεις Αθήνα, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στην θεµατική ενότητα : Η ανδρική και γυναικεία εµπειρία. ραστηριότητα 3 Μεγαλώνοντας σαν αγόρι- Μεγαλώνοντας σαν κορίτσι

Εργασία στην θεµατική ενότητα : Η ανδρική και γυναικεία εµπειρία. ραστηριότητα 3 Μεγαλώνοντας σαν αγόρι- Μεγαλώνοντας σαν κορίτσι Εργασία στην θεµατική ενότητα : Η ανδρική και γυναικεία εµπειρία ραστηριότητα 3 Μεγαλώνοντας σαν αγόρι- Μεγαλώνοντας σαν κορίτσι Εύη Πάτκου 1 ο Γυµνάσιο Πυλαίας Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2004 1 Εισαγωγή Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Έρευνας. Ενότητα 2.7: Τα συμπεράσματα. Βύρων Κοτζαμάνης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μέθοδοι Έρευνας. Ενότητα 2.7: Τα συμπεράσματα. Βύρων Κοτζαμάνης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μέθοδοι Έρευνας Ενότητα 2.7: Τα συμπεράσματα Βύρων Κοτζαμάνης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΦΥΛΟ Μυστήριο αποτελεί τα τελευταία 20 χρόνια η συνεχής µείωση της συµµετοχής του γυναικείου φύλου στην επιστήµη των

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κωδικός μαθήματος: SEAB109 (3Ω/Υ) Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών: 3o και 4 ο Μονάδες ECTS: 6 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης e mail: pechtelidis@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015

Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία τους για τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές. Αναλυτικό διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 5/10/2015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Αθ. Κανελλοπούλου-Μαλούχου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Δίκαιο, η Νομική Επιστήμη και η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

1η - 2η ιδακτική Ενότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις

1η - 2η ιδακτική Ενότητα ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Παρατηρήσεις - Σχόλια - Επεξηγήσεις Ε Ι Α Γ Ω Γ Η 16 1η - 2η ιδακτική Ενότητα ΕΙΑΓΩΓΗ Παρατηρήσεις - χόλια - Επεξηγήσεις 1. «τις µέρες µας όλο και πιο σηµαντικό τµήµα των κανόνων δικαίου βρίσκεται έξω από το Κράτος, όπως π.χ. τα όργανα της

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

1/5/2004. Λόγος: Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2000/78/ΕΚ)

1/5/2004. Λόγος: Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2000/78/ΕΚ) 1 1/5/2004 Λόγος: Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2000/78/ΕΚ) 2 (α) (β) (γ) Ο περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση

Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση Κωδικός μαθήματος: ΚΕΠ 302 Διδάσκων: Δημήτρης Θ. Ζάχος Πιστωτικές μονάδες: 10 Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: Τετάρτη 6-9 αίθουσα 907 Εισαγωγικά Η επιτυχής συμμετοχή σ ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ιστορική Αναδρομή Καθώς άλλαξαν οι κοινωνικές αξίες και οι οικονομικές συνθήκες, στη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών, οι γυναίκες εισέρχονται στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης.

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης. Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους, στο Συνέδριο της Κυπριακής Προεδρίας με θέμα «Εξαλείφοντας το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών: Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη Α) Η αρχή της ισότητας στο ελληνικό Σύνταγμα i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας.

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας. Ομιλία Αλεξάνδρας Πάλλη στην Ημερίδα της ΕΣΕΕ με θέμα: «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 20 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1

Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Η ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ: Η Σχετικότητα και ο Χρονισμός της Πληροφορίας Σελ. 1 Μια σύνοψη του Βιβλίου (ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ): Η πλειοψηφία θεωρεί πως η Νόηση είναι μια διεργασία που συμβαίνει στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Διαβάστε περισσότερα

«Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής»

«Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής» «Γυναίκες Αρχιτεκτόνισσες / Πολιτικοί Μηχανικοί: Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην εξισορρόπηση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής» Ναταλία Σπυροπούλου Ερευνήτρια ΕΚΚΕ Μεθοδολογία και δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία.

Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία. Η Βία κατά των γυναικών και η θέση της στην κοινωνία. Τ α δ ι κ α ι ώ µ α τ α τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α. Εισαγωγή Πολλές έρευνες και µελέτες σχετικά µε τη θέση της γυναίκας απασχολούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Σηµείωση για όσους συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο Αυτό είναι ένα ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στα µέλη που βρίσκονται στο Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών

Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών Τ Ο Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Π Ρ Ο ς Ω Π Ο Τ Η ς Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α ς ς Τ Ο Ν. Κ Ι Λ Κ Ι ς Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 8 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ. Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Γενικά στοιχεία Περιεχόµενα Οδηγός για µελέτη Το παρόν ηλεκτρονικό εγχειρίδιο έχει ως στόχο του να παρακολουθήσει τις πολύπλοκες σχέσεις που συνδέουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Του Ρόµπερτ Ηλία Νατζέµυ

ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Του Ρόµπερτ Ηλία Νατζέµυ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Του Ρόµπερτ Ηλία Νατζέµυ Στην σελίδα http://www.armonikizoi.com/2016/ek θα βρείτε χρήσιµες πληροφορίες και τεχνικές για την απελευθέρωση από εσωτερικά εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας. µε θέµα: «Ισότητα των φύλων και ανταγωνιστικότητα ο ρόλος των επιχειρήσεων»

Συνέδριο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας. µε θέµα: «Ισότητα των φύλων και ανταγωνιστικότητα ο ρόλος των επιχειρήσεων» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Συνέδριο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας µε θέµα: «Ισότητα των φύλων και ανταγωνιστικότητα ο ρόλος των επιχειρήσεων» Οµιλία του Προέδρου του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Μάριος Βρυωνίδης 5ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΕΛΜΕΚ - ΠΟΕΔ ΟΛΤΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «Φύλο και Εκπαίδευση : Μια εξίσωση ισότητας» Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ .1 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Τηλεόραση & Φιλαναγνωσία ΚΕΙΜΕΝΟ Ένα σηµαντικό ζήτηµα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιµήσεων του κοινού συνδέεται µε τις επιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5: Ισχύς του δικαίου: πότε και πώς ισχύει ο νόμος

Ενότητα 5: Ισχύς του δικαίου: πότε και πώς ισχύει ο νόμος ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ενότητα 5: Ισχύς του δικαίου: πότε και πώς ισχύει ο νόμος Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοπός ενότητας 1. Από την έννοια του θεσμού στην έννοια του νόμου 2. Νομικός θετικισμός

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους. Γιώργος Σούλτης

Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους. Γιώργος Σούλτης Το επίπεδο σπουδών στα ΤΕΙ, προβλήματα εκπαίδευσης και τρόποι για την βελτίωση τους Γιώργος Σούλτης Σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα διαχέεται και προάγεται η επιστήμη και παράγεται νέα γνώση Δεν μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Τόλης Νικηφόρου Η ΕΞΑΙΣΙΑ Η ΟΝΗ ΤΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ. Παρουσίαση µυθιστορήµατος από τη ήµητρα Κογκίδου

Τόλης Νικηφόρου Η ΕΞΑΙΣΙΑ Η ΟΝΗ ΤΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ. Παρουσίαση µυθιστορήµατος από τη ήµητρα Κογκίδου Τόλης Νικηφόρου Η ΕΞΑΙΣΙΑ Η ΟΝΗ ΤΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ Παρουσίαση µυθιστορήµατος από τη ήµητρα Κογκίδου Ο τίτλος µπορεί να σοκάρει και να παραπλανά καταρχήν, αλλά είναι ένα βιβλίο που καταπιάνεται µε θεµελιωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των Φύλων Αλληλεγγύη Δράση. Οι εργασίες του GUE/NGL στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ισότητα των Φύλων Αλληλεγγύη Δράση. Οι εργασίες του GUE/NGL στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ισότητα των Φύλων Αλληλεγγύη Δράση Οι εργασίες του GUE/NGL στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ισότητα των Φύλων, Αλληλεγγύη, Δράση Ο αγώνας για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΑΡΘΡΟ 49 Β ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

στις οποίες διαμορφώθηκαν οι ιστορικοί και οι πολιτισμικοί όροι για τη δημοκρατική ισότητα: στη δυτική αντίληψη της ανθρώπινης οντότητας, το παιδί

στις οποίες διαμορφώθηκαν οι ιστορικοί και οι πολιτισμικοί όροι για τη δημοκρατική ισότητα: στη δυτική αντίληψη της ανθρώπινης οντότητας, το παιδί 160 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Τα δικαιώματα του παιδιού και οι συνέπειες της αναγνώρισής τους σε διεθνές επίπεδο αντιπροσωπεύουν μια τεράστια αλλαγή των αντιλήψεων και των νοοτροπιών για το παιδί, γεγονός που συνοδεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νοµικό Τµήµα Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, 11 2 2004 Υπό : Ευσταθίας Αγγελοπούλου ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

Μερικές σκέψεις πάνω στην αρχή της ισότητας µε αφορµή την Α.Π. 668/2003 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Μερικές σκέψεις πάνω στην αρχή της ισότητας µε αφορµή την Α.Π. 668/2003 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Μερικές σκέψεις πάνω στην αρχή της ισότητας µε αφορµή την Α.Π. 668/2003 Αθήνα, 5 1 2004 Υπό : Ευσταθίας Αγγελοπούλου Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Για την αρχή της ισότητας έχουν γραφεί εκατοντάδες κυριολεκτικά σελίδες,

Διαβάστε περισσότερα

1.Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

1.Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» 1.Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» Αστικό Δίκαιο Ενωσιακής προέλευσης (Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο) Ερμηνεία των Νομών και Δικαιοπραξιών Ειδικά θέματα στο σύστημα της Αδικοπρακτικής Ανώμαλη εξέλιξη των συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 14/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thessalikipress.gr Θεοδώρα Τζανή http://www.thessalikipress.gr/eidiseis/biblio/e-stigmoula-einai-dunate-ste-thessalikepress.html MEAT INFO ''Η στιγμούλα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 13 Μαρτίου 2006 Χαιρετισμός στην Εκδήλωση με θέμα : ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Θέλω να σας ευχαριστήσω, εκ μέρους του ΣΥΝ, για την πρόσκληση να παρευρεθούμε και να χαιρετίσουμε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 6: Θετικιστικές σχολές δικαίου. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Ενότητα 6: Θετικιστικές σχολές δικαίου. Παρούσης Μιχαήλ. Τμήμα Φιλοσοφίας ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ενότητα 6: Θετικιστικές σχολές δικαίου Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοποί ενότητας 1. Το δίκαιο και η φύση του 2. Θετικιστικές σχολές δικαίου 1. Τί ονομάζουμε δίκαιο; Ποιά

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Προέδρου του ΣΦΕΕ κ. ιονύση Φιλιώτη στην επετειακή εκδήλωση του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε

Χαιρετισµός του Προέδρου του ΣΦΕΕ κ. ιονύση Φιλιώτη στην επετειακή εκδήλωση του ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, Εκλεκτοί προσκεκληµένοι, Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος που βρίσκοµαι σήµερα µαζί σας σ αυτήν την θαυµάσια επετειακή εκδήλωση του Προµηθευτικού Συνεταιρισµού Φαρµακοποιών Αττικής.

Διαβάστε περισσότερα

17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ

17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ 17η ιδακτική Ενότητα ΑΡΧΗ ΤΗ ΙΑΚΡΙΗ ΤΩΝ ΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΑ ΠΟΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ Απόσπασµα από το ύνταγµα που ψήφισε η Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας το Μαΐο του 1827 το αρ. 5 Η κυριαρχία ενυπάρχει στο Έθνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Η σύναψη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης στη χώρα μας νοείται και επιτρέπεται μόνο μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών. Ως αποτέλεσμα,

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Τρίτη,

ελτίο Τύπου Τρίτη, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ελτίο Τύπου Τρίτη,27.05.2008 OMIΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο Μάθημα 4 ο :Πανόραμα Δικαιϊκών συστημάτων-δίκαια του Δυτικού Κόσμου Αν. Καθηγήτρια: Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου

Διαβάστε περισσότερα

Τέλης Τύμπας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Swedish Institute for Disability Research; tympas@phs.uoa.gr)

Τέλης Τύμπας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Swedish Institute for Disability Research; tympas@phs.uoa.gr) Εισήγηση στην Ημερίδα Η Πολιτική για την Αναπηρία, Η Αναπηρία για την Πολιτική που συνδιοργάνωσε η ευρωβουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα, το Τμήμα ΑΜΕΑ του ΣΥΡΙΖΑ και το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα

Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα Επ. fcoiv. Ερ., Gr. R. So. Re. 1983 Διεθνές συνέδριο για την έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από τη γυναίκα Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη* Το πρώτο διεθνές συνέδριο για την «Έρευνα και εκπαίδευση γύρω από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου «Παγκόσμια Ευρώπη: οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2007 1 Προσφωνήσεις. Αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και

λειτουργεί αποτρεπτικά και εξυπηρετεί την τακτική της καθυστέρησης της γενικευµένης χορήγησης του επιδόµατος σε όλους τους δικαιούχους, πάγια θέση και Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α Ε Υ ΟΜΟ ΙΚΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ή ΑΡΝΗΣΙ ΙΚΙΑ Eίστε και εσείς µάρτυρες ως η κορυφαία συνδικαλισική οργάνωση των ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ. Ιωάννα Βραχωρίτου Άννα Κουµανταράκη

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ. Ιωάννα Βραχωρίτου Άννα Κουµανταράκη ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΜΦΥΛΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Ιωάννα Βραχωρίτου Άννα Κουµανταράκη ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ α) η διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική Απόλαυση και Αφηγηµατικός Κινηµατογράφος (1975) Laura Mulvey

Οπτική Απόλαυση και Αφηγηµατικός Κινηµατογράφος (1975) Laura Mulvey Οπτική Απόλαυση και Αφηγηµατικός Κινηµατογράφος (1975) Laura Mulvey Το άρθρο αυτό επιβεβαιώνει τη γνώµη πολλών φεµινιστών/ τριών κριτικών του κινηµατογράφου ότι το ανδρικό βλέµµα κυριαρχεί στις ταινίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 23.2.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την ενδυνάµωση των κοριτσιών στην ΕΕ µέσω της εκπαίδευσης Επιτροπή ικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 01 Ιουνίου 2002 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑ Α Α

Σάββατο, 01 Ιουνίου 2002 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑ Α Α Σάββατο, 01 Ιουνίου 2002 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από τα παρακάτω πολιτικά κόµµατα: Ραλλικό Κόµµα Λαϊκό Κόµµα (1910) Σοσιαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

5 -Τρόποιενσωµάτωσηςτης ΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης σταεκπαιδευτικάσυστήµατα

5 -Τρόποιενσωµάτωσηςτης ΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης σταεκπαιδευτικάσυστήµατα 5 -Τρόποιενσωµάτωσηςτης ΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης σταεκπαιδευτικάσυστήµατα Μπορεί να εκπληρώσει τους σκοπούς τηςηπεστοπλαίσιοτου παραδοσιακού σχολείου; Υπάρχει δυσαρµονία ανάµεσα στην ΠΕ και το παραδοσιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 (αναφορικά µε την κατηγορία, τον κωδικό, τον τίτλο, το επίπεδο συνθετότητας και το εξάµηνο διδασκαλίας του κάθε µαθήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι καλημέρα Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση

Κυρίες και κύριοι καλημέρα Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση Κυρίες και κύριοι καλημέρα Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω εικονοκλαστικά αμφισβητώντας λίγο τον ελληνικό τίτλο της σημερινής εκδήλωσης «Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων»

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» «Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» Ημερίδα: «Το Δικαίωμα στην Εργασία και η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Jane Lewis, 2009, Work family balance, gender and policy, UK, Edward Elgar Publishing Limited, 246 σελ.

Jane Lewis, 2009, Work family balance, gender and policy, UK, Edward Elgar Publishing Limited, 246 σελ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 217 Jane Lewis, 2009, Work family balance, gender and policy, UK, Edward Elgar Publishing Limited, 246 σελ. Η εφαρμογή πολιτικών για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

Περί της «Αρχής ανεξαρτησίας των κινήσεων»

Περί της «Αρχής ανεξαρτησίας των κινήσεων» Περί της «Αρχής ανεξαρτησίας των κινήσεων» Παρακολουθώ στο δίκτυο τις τελευταίες µέρες να γίνεται συζήτηση για την «Αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων» ή την «επαλληλία εξισώσεων κίνησης». Προσπαθώ στο µέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΠΑΔΕΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία Εισαγωγή «Όποιος έχει υγεία, έχει ελπίδα. Και όποιος έχει ελπίδα, έχει τα πάντα.» Τόμας Κάρλαϊλ Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο Ο πατέρας μου είναι γιατρός, ένας από τους καλύτερους παθολόγους που

Διαβάστε περισσότερα

1. Έρευνα για το Σχολικό κλίμα

1. Έρευνα για το Σχολικό κλίμα Βασικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έρευνα για το Σχολικό κλίμα...2 1.1 Αναγκαιότητα...2 1.2 Στόχοι της έρευνας...2 2. Το Ερωτηματολόγιο...3 2.1 Δομή...3 2.2 Δείγμα...3 2.3 Μορφή...3 3. Φορέας Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το συνέδριο, µαζί µε το ετήσιο εξίσου επιτυχές διεθνές «South East Europe Energy Dialogue που κατά παράδοση γίνεται κάθε χρόνο τον Ιούνιο στη Θεσ

Αυτό το συνέδριο, µαζί µε το ετήσιο εξίσου επιτυχές διεθνές «South East Europe Energy Dialogue που κατά παράδοση γίνεται κάθε χρόνο τον Ιούνιο στη Θεσ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΘΗΝΑ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΠΡΟΕ ΡΟΣ Κύριε Υπουργέ, Κύριε Εκπρόσωπε της Αξιωµατικής αντιπολίτευσης, Κύριοι Βουλευτές, Κύριε Πρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα