Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free"

Transcript

1 Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free 25

2 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση διπλών εξωτερικών τοίχων με χρήση της μπλε μόνωσης αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM της Dow. Καλύπτει τις βασικές αρχές, τα σχεδιαστικά θέματα και τις μεθόδους τοποθέτησης. Σημείωση Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το κεφάλαιο μπορεί να αλλάξουν. Όταν επιλέγετε το STYROFOAM στη μελέτη σας, πρέπει να ακολουθείτε τις πιο πρόσφατες συμβουλές και συστάσεις. Απευθυνθείτε στην Dow ή επισκεφθείτε το διαδικτυακό μας τόπο στη διεύθυνση: Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 26

3 Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο: βασικές αρχές Γενικά Η απαιτούμενη θερμική απόδοση των εξωτερικών τοίχων σε κάθε σχέδιο, δεν θα πρέπει να είναι λιγότερη από αυτήν που προβλέπεται από τον Εθνικό Οικοδομικό Κανονισμό. Συχνά, θα ήταν δικαιολογημένο ένα υψηλότερο επίπεδο. Ο πλέον αναγνωρισμένος τρόπος για να επιτευχθεί συμμόρφωση των τοίχων μιας οικοδομής με τον Κανονισμό, είναι να ενσωματωθεί θερμική μόνωση στην κατασκευή. Τρόποι χρήσης Η θερμομόνωση τοίχου μπορεί να τοποθετηθεί: στην εξωτερική πλευρά εντός ενός εσωτερικού κενού στην κατασκευή. στην εσωτερική πλευρά Όπου και να τοποθετηθεί η θερμομόνωση θα πρέπει: να παρέχει επαρκή θερμική αντίσταση που να επιτρέπει στην κατασκευή να πληρεί το επίπεδο απόδοσης των προδιαγραφών. να παρέχει ένα συνεχές μονωτικό στρώμα χωρίς θερμικές γέφυρες. να μη μειώνει την αντίσταση του τοίχου στις καιρικές συνθήκες. να αντιστέκεται στη διείσδυση νερού. Φωτιά Η χρήση των θερμομονωτικών υλικών εντός ενός διάκενου που δεν αερίζεται, δεν προδικάζει τις ιδιότητες πυραντοχής του τοίχου. Οι πλάκες δεν είναι πιθανό να αναφλεγούν, αν η φωτιά διεισδύσει σε ένα κενό που δεν αερίζεται. Η εξάπλωση της φλόγας θα είναι ελάχιστη, αφού δεν θα υπάρχει αρκετός αέρας για να διατηρήσει την καύση. Όταν τοποθετείτε συσκευές που παράγουν θερμότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής. Οι σωλήνες καπνού και αερίου που πιθανόν εισέρχονται στο διάκενο, θα πρέπει να διαχωρίζονται από τις πλάκες θερμομόνωσης από έναν άκαυστο μανδύα που θα περιλαμβάνει κενό χώρο τουλάχιστον 25 mm. Καλώδια που καλύπτονται από PVC και είναι πιθανό να έρθουν σε επαφή με πλάκες αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης, θα πρέπει να προστατεύονται από ειδικούς μεταλλικούς αγωγούς, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διαπέρασης του πλαστικοποιητή από το PVC. Διείσδυση της βροχής Ο τοίχος από τούβλα είναι πορώδης. Σε μικρές περιόδους βροχοπτώσεων, το νερό της βροχής θα διεισδύσει από τον εξωτερικό τοίχο και μπορεί να τρέξει στο εσωτερικό μέτωπο του τοίχου αυτού. Για να αποφευχθεί το πέρασμα της υγρασίας από τον εξωτερικό επιμέρους τοίχο στο εσωτερικό φύλλο, θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές διάκενο μεταξύ του εξωτερικού τοίχου και του εξωτερικού μετώπου των θερμομονωτικών πλακών. Ένα καθαρό κενό πάχους 50 mm, είναι κατάλληλο για όλους τους βαθμούς έκθεσης. Για ορισμένες περιπτώσεις, ένα καθαρό κενό των 25 mm θα είναι αρκετό για να αποτρέψει την είσοδο της υγρασίας στο εσωτερικό φύλλο. Τοποθέτηση STYROFOAM στην τοιχοποιία Πλάκες WALLMATE CW-SL-A D o w - Λύ σ ε ι ς δ ό μ η σ η ς 27

4 Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο: βασικές αρχές Κτιριακό κέλυφος Σε ένα κέλυφος κτιρίου, όταν σε αυτό δεν περιλαμβάνονται ελαφρά προκατασκευασμένα στοιχεία (διαφανή ή αδιαφανή), υπάρχει πάντα μια ανομοιογένεια στην όλη δομή του, η οποία στην πραγματικότητα προέρχεται: από τα στοιχεία του φέροντα οργανισμού από τα στοιχεία πληρώσεως, τα οποία παρουσιάζουν κάποιο βαθμό ομοιογένειας. Η εφαρμογή της στοιχειώδους θεωρίας εναλλαγής θερμότητας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, διαμέσου του κελύφους του κτιρίου, ο υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας Κ των στοιχείων του κελύφους και, εξ αυτού, οι επιφανειακές σε αυτά εσωτερικές θερμοκρασίες, βασίζονται σε ορισμένες παραδοχές σταθερής κατάστασης και μονοδιάστατης ροής θερμότητας. Στην πραγματικότητα, όμως, οι παραδοχές αυτές δεν ισχύουν, γιατί ούτε το θερμοκρασιακό πεδίο είναι σταθερό (αυτό παραβλέπεται στην πράξη) αλλά ούτε και η ροή θερμότητας είναι μονοδιάστατη. Στους τοίχους, στοιχεία με μειωμένη θερμομονωτική ικανότητα προκαλούν διαταραχές στην κανονική ροή θερμότητας, όπως: τα στοιχεία του φέροντα οργανισμού που δεν έχουν προστατευθεί θερμομονωτικά (Σχήματα 1, 2, 3, 4). οι αλλαγές πάχους στους τοίχους πληρώσεως. Σχήμα 1 ΕΞΩ ΕΞΩ Σχήμα 2 Σχήμα 3 ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΕΞΩ ΜΕΣΑ ΜΕΣΑ ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΜΕΣΑ ΜΕΣΑ Σχήμα 4 Σημείωση: Όλες οι σημειωμένες στα ως άνω σχήματα κατευθύνσεις ροής θερμότητας, είναι τελείως ενδεικτικές 28

5 Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο: θέματα σχεδιασμού Γενικά Ένας τοίχος με διάκενο, συνήθως αποτελείται από δύο επιμέρους τοίχους (τουβλοδομές) που ενώνονται με σενάζ μεταξύ τους. Ο εξωτερικός τοίχος είναι, συνήθως, από τούβλο όπως και ο εσωτερικός, παρόλο που χρησιμοποιούνται και κατασκευές τούβλο/μπλοκ και μπλοκ/μπλοκ. Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας που καθορίζεται στον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό, καθώς και στο σχέδιο του νέου, οι εξωτερικοί τοίχοι πρέπει να έχουν θερμική μόνωση. Στα καινούρια κτίρια, αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα με την τοποθέτηση της θερμομόνωσης στο διάκενο. Ένας εσωτερικός επιμέρους τοίχος από τούβλο που έχει ενισχυθεί με θερμομόνωση, θα απορροφήσει και θα συγκρατήσει τη θερμική ενέργεια, ενώ το κτίριο θερμαίνεται. Ο τοίχος θα επιστρέψει τη θέρμανση αυτή στα δωμάτια, όταν το κτίριο δεν θερμαίνεται, διατηρώντας έτσι μια πιο ομοιόμορφη εσωτερική θερμοκρασία. Τοίχοι από κεραμικούς πλίνθους Διπλός εξωτερικός τοίχος Η κατασκευή εξελίχθηκε από την απλή μονοκέλυφη τοιχοποιία, που ήταν συνήθης κατασκευή μέχρι το Ο τρόπος αυτός κατασκευής τοίχων δεν επιτρέπεται, πλέον, με βάση τη σημερινή τυποποίηση. Ο τοίχος αναλαμβάνει πλήρως τη θερμομόνωση. Διπλός τοίχος με διάκενο και WALLMATE CW-SL-A εσωτερικά Κατασκευαστικά προβλήματα των τοίχων διπλού κελύφους, υπάρχουν ως προς την αγκύρωση των δύο τοίχων που βρίσκονται σε απόσταση 10 cm. Η συνηθισμένη αυτή κατασκευή, έχει ιδιαίτερα στατικά προβλήματα, καθώς δημιουργούνται ισχυρές ροπές κι απαιτείται μία σειρά ανοξείδωτων αγκυρίων. Έτσι, προκύπτουν κατασκευαστικά προβλήματα που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν πάντα από τους ανειδίκευτους εργάτες. Λύσεις STYROFOAM STYROFOAM είναι η μπλε θερμομόνωση από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη της Dow. Η διαδικασία εξέλασης δίνει στο STYROFOAM τη χαρακτηριστική δομή κλειστών κυψελίδων και τις εξής βασικές, φυσικές ιδιότητες: χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας. χαμηλή υδροαπορροφητικότητα. υψηλή αντοχή στη συμπίεση. Η Λύση STYROFOAM για τη θερμομόνωση διάκενων είναι το WALLMATE CW-SL-A. Το WALLMATE CW-SL-A έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει το μέγιστο όφελος στην κατασκευή τοίχων με διάκενο. τα άκρα για συναρμογή επιπέδων το ένα δίπλα στο άλλο και το ακριβές ταίριασμα, προσφέρουν συνέχεια στη θερμομόνωση. ένα εύρος πάχους από 25 έως 60 mm, επιτρέπει στη θερμική απόδοση να ταιριάξει στις απαιτήσεις της κατασκευής. Τοιχοποιία με βάση στατικούς υπολογισμούς, για ιδιαίτερα καταπονούμενα σημεία της κατασκευής. Η φέρουσα τοιχοποιία ενδείκνυται για κατασκευές με μικρά ανοίγματα και μικρά παράθυρα. Η προφανής αυτή αλήθεια έρχεται, πολύ συχνά, σε αντίθεση με τις σύγχρονες κατασκευές. Όλα τα παραδοσιακά κτίρια, αντιμετώπιζαν την κατασκευή με αυτά τα δεδομένα. Σε περίπτωση που δεν υπήρχε δυνατότητα αποφυγής κάποιου μεγάλου ανοίγματος, κατασκευαζόταν κάποιο ανακουφιστικό τόξο ή γινόταν μια διαίρεση της τοιχοποιίας με πεσσούς. Για μεγάλα ανοίγματα, υπάρχουν σήμερα άλλες κατασκευές, π.χ. κτίρια με σκελετό από μπετόν ή χάλυβα. Συμβουλευτείτε το πίνακα δεδομένων προϊόντων με Λύσεις STYROFOAM για τα πλήρη στοιχεία φυσικών ιδιοτήτων και απόδοσης της θερμομόνωσης WALLMATE CW-SL-A. * Εμπορικό σήμα της εταιρείας Dow Chemical ( DOW ) ή οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας της DOW. D o w - Λύ σ ε ι ς δ ό μ η σ η ς 29

6 Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο: θέματα σχεδιασμού Διαστασιολόγηση τοιχοποιίας Ένα τούβλο στη λεπτή διατομή έχει ένα μήκος 24 cm. Εάν προστεθεί σε αυτό ένας αρμός 1 cm, προκύπτει διάσταση των 25 cm. Αντίστοιχα, στο πλάτος ισχύει 11,5 cm + ένας αρμός του 1 cm = 12,5 cm = 25/2 και στο ύφος + αρμό = 6,25 cm = 12,5/2. Αυτά τα 6,25 cm αντιστοιχούν ^ 2.5 ^ 5 ^ 5 ^ 2.5 στο ύφος της στρώσης (δόμος). (Σχήμα 5) Ύψος πλίνθου Ύψος δοκού ,5 83, ,5 125 Σχήμα 5 >> Συσχέτιση υψών Σχήμα 7 >> Αγκύρια για διπλό εξωτερικό τοίχο Στην κατασκευή, γίνεται διάτρηση τριών διαστάσεων για τοιχοποιία: διάσταση πεσσού διάσταση ανοίγματος διάσταση παραστάδας Διαστάσεις σε cm 75 Σχήμα 6 >> Τοποθέτηση αγκυρίων Το μήκος του τοίχου μιας κατοικίας από τη μία γωνία μέχρι την άλλη, δίνει τη διάσταση του πεσσού. Π.χ. 50 πλίνθοι Χ 25 cm = 12,50 m. Επειδή ο αριθμός των αρμών είναι κατά 1 μικρότερος του αριθμού των πλίνθων, θα πρέπει να αφαιρεθεί η διάσταση ενός αρμού, οπότε έχουμε: 50 Χ 25,0 cm = 12,5 m - 1 cm = 12,49 m 100 Χ 12,5 cm = 12,5 m - 1 cm = 12,49 m Τυποποίηση διαστάσεων για τοιχοποιία, υπάρχει σε ελάχιστες περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό, η κατασκευή των τοίχων, στις δεδομένες από το σχέδιο διαστάσεις, ικανοποιείται με συμπίεση ή αύξηση των αρμών. Στην περίπτωση του ανοίγματος, θα πρέπει να προσθέσουμε στη διάσταση έναν αρμό. Δηλαδή, 10 Χ 25 cm = 2,50 m + αρμός = 2,51 m. Η παραστάδα είναι ένας πεσσός στο τέλος μιας τοιχοποιίας. Εδώ ισοφαρίζεται η αφαίρεση του αρμού από την προσαύξηση. Π.χ. 2 Χ 25 cm = 50 cm. Οι ίδιοι υπολογισμοί ισχύουν και για την κατά πλάτος ή καθ ύψος τοποθέτηση των πλίνθων. Π.χ. 10 Χ 12,5 cm = 1,25 m ± 1 cm αρμός = 1,24 ή 1,26 m 10 X 6,25 cm = 62,5 cm ± 1 cm αρμός = 61,5 ή 63,5 cm. 30

7 Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο: θέματα σχεδιασμού Σχήμα 8 >> Ακανόνιστη πλινθοδομή Τουλάχιστον 3 - το πολύ 8 δομικά, μετά 1 μπατικό. Ακανόνιστη οδόντωση. Σχήμα 10 >> Μπατική πλινθοδομή Οι αρμοί συμπίπτουν ανά δύο στρώσεις. Ακανόνιστη οδόντωση. Σχήμα 9 >> Σταυροειδής πλινθοδομή Οι αρμοί τοποθετούνται στο κέντρο του μπατικού πλίνθου. Μετάθεση κάθε δεύτερης δρομικής στρώσης κατά 1/2 πλίνθου. Κανονική οδόντωση. Σχήμα 11 >> Βάσεις για εμφανείς τοιχοποιίες και πρέκια D o w - Λύ σ ε ι ς δ ό μ η σ η ς 31

8 Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο: μέθοδοι τοποθέτησης Για τη σωστή εφαρμογή του WALLMATE CW-SL-A, διαβάστε προσεκτικά και εφαρμόστε την ακόλουθη σειρά εργασιών: α. Περίπτωση θερμομόνωσης διπλού εξωτερικού τοίχου, χωρίς συρόμενα στο διάκενο Χτίστε τον πρώτο επιμέρους τοίχο μέχρι τη στάθμη του πρώτου σενάζ. Καθαρίστε πολύ καλά τον τοίχο και το δάπεδο αυτό από τα περισσεύματα κονιάματος. Τοποθετήστε την πρώτη σειρά WALLMATE CW-SL-A με τρόπο ώστε να εφάπτεται στο δάπεδο και τον τοίχο. Εάν δεν είναι δυνατή η πλήρης επαφή του WALLMATE CW-SL-A με το δάπεδο, προτείνεται να σφραγιστούν τα κενά της έδρασης, ενδεικτικά με λάσπωμα ή άμμο. Για τη στήριξη του WALLMATE CW-SL-A, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ειδικά στηρίγματα (που θα προμηθευτείτε από τον συνεργάτη της περιοχής σας), σε πυκνότητα 6 τεμάχια/πλάκα. Τοποθετήστε με επιμέλεια την επόμενη σειρά WALLMATE CW-SL-A έως τη στάθμη του σενάζ, φροντίζοντας να εφαρμόσουν πλήρως οι πλάκες τόσο μεταξύ τους όσο και με τα υπόλοιπα στοιχεία της οικοδομής (τοίχοι, κολόνες, δοκάρια κ.ά.). Οι κλιμακωτές απολήξεις των πλακών WALLMATE CW-SL-A στους αρμούς, πρέπει να έχουν φορά που να απομακρύνει το νερό της βροχής, που τυχόν θα διεισδύσει από τον εξωτερικό τοίχο. Χτίστε και τον δεύτερο επιμέρους τοίχο μέχρι τη στάθμη του σενάζ. Κατασκευάστε το σενάζ, φροντίζοντας να τοποθετήσετε, στη μία του πλευρά, λωρίδα SHAPEMATE GREC-A, για να μονώσετε τη θερμογέφυρα που θα δημιουργηθεί. Το SHAPEMATE GREC-A είναι σκληρή θερμομονωτική πλάκα αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης που μπορεί να σοβατιστεί (ζητήστε το αντίστοιχο ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν από τα γραφεία πωλήσεων της Dow ή τον προμηθευτή σας). Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία κατά τμήματα, μέχρι την ολοκλήρωση του διπλού τοίχου. Σχήμα 12 ➀ Σενάζ ➁ WALLMATE CW-SL-A ➂ Αγκυρώσεις WALLMATE CW-SL-A ➃ SHAPEMATE GREC-A β. Περίπτωση θερμομόνωσης διπλού εξωτερικού τοίχου με συρόμενα στο διάκενο Η πρόβλεψη κουφωμάτων με συρόμενα στο διάκενο του διπλού τοίχου, αποκλείει την κατασκευή σενάζ στις θέσεις λειτουργίας τους. Η εφαρμογή του WALLMATE CW-SL-A πρέπει να γίνει όπως περιγράφεται στην περίπτωση 1, χωρίς, όμως, διακοπές σε στάθμες σενάζ που εμποδίζουν τα συρόμενα κι με το WALLMATE CW-SL-A να στερεώνεται στον εσωτερικό επιμέρους τοίχο. Η τήρηση των οδηγιών εφαρμογής που περιγράφτηκαν είναι σημαντική για τη σωστή θερμομονωτική απόδοση των διπλών τοίχων, ειδικά στο σημείο που προβλέπεται πλήρης επαφή των πλακών WALLMATE CW-SL-A με το δάπεδο και τον τοίχο, προς αποφυγή απωλειών θερμότητας λόγω κυκλοφορίας αέρος. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, είναι ακατάλληλα για θερμομόνωση διπλής τοιχοποιίας, υλικά που φέρουν αυλακώσεις, εξογκώματα ή ανάγλυφες διαμορφώσεις στην επιφάνειά τους. Τα θερμομονωτικά προϊόντα της Dow δεν περιέχουν πλήρως αλογονωμένους χλωροφθοράνθρακες (CFC), καθοριζόμενους στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ από το Περιβαλλοντολογικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕΡ). 32

9 Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο: μέθοδοι τοποθέτησης Σχήμα 13 >> Δάπεδο (λεπτ. σοβατεπιού) σε χώρο με μη θερμαινόμενο υπόγειο Σχήμα 14 >> Δάπεδο (λεπτ. σοβατεπιού) σε χώρο χωρίς υπόγειο Σχήμα 15 >> Λεπτομέρεια τοίχου από πέτρα και πλινθοδομή Σχήμα 16 >> Βάση για εμφανή τοιχοποιία D o w - Λύ σ ε ι ς δ ό μ η σ η ς 33

10 Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο: μέθοδοι τοποθέτησης Σχήμα 17 >> Εσωτερικό τοίχου με κουφώματα ρολλών Σχήμα 18 >> Λεπτομέρεια με επένδυση τοίχου εσωτερικά 34

11 Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο: μέθοδοι τοποθέτησης Σχήμα 19 >> Χτιστό πρεβάζι Σχήμα 20 >> Κάθετο διαχωριστικό - Μόνωση σε διπλή τοιχοποιία D o w - Λύ σ ε ι ς δ ό μ η σ η ς 35

12 Στεγανότητα και θερμομόνωση τοίχων με διάκενο Η σωστή θερμομόνωση για διπλή τοιχοποιία Στο πλαίσιο ενημέρωσης για τις εξελίξεις στον τομέα της θερμομόνωσης, το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Dow σας παρουσιάζει ένα newsletter σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται στη διπλή τοιχοποιία, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, χρησιμοποιώντας τη σωστή θερμομόνωση. Πιστεύουμε ότι θα λύσει πολλές από τις απορίες που έχουν οι μηχανικοί σχετικά με τη σωστή επιλογή θερμομονωτικού υλικού στη διπλή τοιχοποιία. ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Η θερμομόνωση πρέπει να είναι ανθεκτική στην υγρασία. Χωρίς καμία αμφιβολία η ποιο σημαντική τεχνική ιδιότητα για ένα θερμομονωτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί σε διπλή τοιχοποιία με ή χωρίς κενά είναι η αντίσταση υδροαπορροφητικότητας. Γιατί; Εάν ένα θερμομονωτικό υλικό βραχεί, χάνει το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητάς του και δεν μπορεί πλέον να προσφέρει την θερμομονωτική του αξία στον τοίχο. Δεν έχει σημασία ποια είναι η αρχική τιμή της, όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφία, γιατί εάν δεν μπορεί να αντισταθεί στην υγρασία τότε χάνει την αρχική του τιμή και δεν θα μπορέσει να την ανακτήσει μέσα στο χρόνο, έστω και εάν στεγνώσει. Ποια είναι η καλύτερη θερμομόνωση που πρέπει να προδιαγραφεί ; Η παραπάνω ερώτηση αναζητείται συνήθως να απαντηθεί από τους περισσότερους αρχιτέκτονες και μελετητές. Μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον ευρέως φάσματος τεχνικών προδιαγραφών, που προσφέρονται από όλους ανεξάρτητα τους παραγωγούς και αφορούν στην θερμική αγωγιμότητα, στην αντίσταση διαφυγής υδρατμών, στην υδροαπορροφητικότητα, κ.λ.π. δεν φαίνεται να είναι εύκολο να βρεθεί: α) Ο καλύτερος τρόπος για να μπορεί κανείς να συγκρίνει δύο προϊόντα που θα του δώσουν την ίδια απόδοση. β) Ο τρόπος με τον οποίο κάποιος θα έχει να συγκρίνει όμοιες αποδόσεις και όχι μεμονωμένες ιδιότητες. Κάποιος παραγωγός μπορεί να έχει καλύτερο ή παραπλήσιο συντελεστή θερμοαγωγιμότητας με κάποιο άλλο και να πρέπει να χρησιμοποιηθεί το υλικό του με επιπλέον προστασία της εξωτερικής του επιφάνειας και κάποιος άλλος να έχει καλύτερη αντίσταση στην υδροαπορρόφηση και εγγυημένο συντελεστή θερμοαγωγιμότητας. Οι διπλοί τοίχοι είναι ένα υγρό περιβάλλον. Μπορεί να υπάρχει υγρασία μέσα σε διπλή τοιχοποιία; Όσο καλά κι αν έχει χτιστεί μια διπλή τοιχοποιία, έστω κι αν δεν μπορεί άμεσα να εισχωρήσει το νερό της βροχής, οι διαφορές θερμοκρασίας οι οποίες αναπτύσσονται μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού και η διαπίδυση των υδρατμών μέσω των υλικών, σίγουρα δημιουργεί περιβάλλον υγρό στο ενδιάμεσο. Για το λόγο αυτό είναι αντίστοιχα σημαντικό τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των τοίχων να είναι ανθεκτικά στην υγρασία και τη διάβρωση. Παράλληλα θα πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή σε κύκλους εναλλαγής θερμοκρασιών. 36

13 Στεγανότητα και θερμομόνωση τοίχων με διάκενο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Όταν τίθεται θέμα ποιο είναι το κατάλληλο υλικό για να χρησιμοποιηθεί σε θερμομόνωση διπλής τοιχοποιίας είναι καλό κανείς να θυμάται τις ακόλουθες αρχές: Παρόλο που κάποια υλικά (όπως ινώδη υλικά, διογκωμένη πολυστερίνη βαρέως τύπου, κλπ) έχουν υψηλό αρχικό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, έρευνες έχουν δείξει ότι η μακροχρόνια αντίσταση θερμοπερατότητας επιτυγχάνεται καλύτερα με το Styrofoam. Έστω και εάν τα ευαίσθητα στην υγρασία υλικά (όπως ινώδη υλικά, διογκωμένη πολυστερίνη βαρέως τύπου, κλπ) τοποθετηθούν με επικάλυψη φράγματος υδρατμών, η πρακτική έχει δείξει ότι είναι πολύ δύσκολο να προστατευτούν απόλυτα. Η σωστή εκλογή και εφαρμογή του θερμομονωτικού υλικού σε διπλή τοιχοποιία, αποτελεί κρίσιμη απόφαση, γιατί σε περίπτωση αστοχίας του, η αλλαγή του καθίσταται πρακτικά και οικονομικά ασύμφορη. Πολλές φορές το αποτέλεσμα απορρόφησης της υγρασίας, ιδίως σε υλικά που είναι μέσα σε διπλούς τοίχους είναι αδύνατον να αναγνωρισθεί στην πράξη, μιας και είναι εγκλωβισμένα μέσα σε μη προσπελάσιμη κατασκευή. Το αποτέλεσμα όμως, φαίνεται αργότερα από τον χρήστη του κτιρίου και είναι μετρήσιμο από την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας λόγω της ελλιπούς προστασίας Δομή κλειστών κυψελίδων D o w - Λύ σ ε ι ς δ ό μ η σ η ς 37

14 Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο: τυπικές ιδιότητες κατά CE ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ WALLMATE CW-SL-A ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΛΟΤ EN 1602 Kg/m 3 32 ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ 90 ΗΜΕΡ. ΣΤΟΥΣ 10 C ΕΛΟΤ EN W/mk Kcal/mh C 0,035 0,030 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (τιμή στο όριο διαρροής ή 10% παραμόρφωση) ΕΛΟΤ ΕΝ CS (10\Y) 100 ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΟΥ 2% ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ (Ερπυσμός) ΕΛΟΤ ΕΝ ΥΔΡΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ με εμβάπτυση ΕΛΟΤ ΕΝ WL(T) 0,7 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (υπό προσδιορισμένη θερμοκρασία & σχετική υγρασία 23 C, ΕΛΟΤ ΕΝ DS (TH) 90% & παραμόρφωση 2%) ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ - ουδέν ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ μ (Αέρας μ=1) ΕΛΟΤ ΕΝ ΟΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - C -50/+75 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ (EUROCLASS) ΕΛΟΤ ΕΝ E ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ - mm ΠΑΧΗ - mm 25, 30, 40, 50, 60, 70 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΛΑΚΑΣ Επιδερμίδα εξέλασης * (κατόπιν παραγγελίας) (1) Κλιμακωτή διαμόρφωση πλευρών για πάχη 30mm και πάνω

15 Dow - Λύσεις δόμησης Ολική Μόνωση Εξωτερικών Τοίχων Αποφυγή υγρασίας μούχλας 39

16 Ολική Μόνωση Εξωτερικών Τοίχων Αποφυγή υγρασίας μούχλας Η υγρασία του αέρα στο εσωτερικό περιβάλλον ενός κτιρίου εξαρτάται τόσο από τον εσωτερικό όγκο του, την επιφάνεια των ανοιγμάτων και τον φυσικό αερισμό τους, όσο και από τον αριθμό των ατόμων που διαμένουν ή εργάζονται μέσα σ αυτόν. Έτσι, ο αέρας εντός και εκτός ενός κτιρίου, είναι ένα μείγμα μορίων νερού και αέρα. Ο συνδυασμός αυτός οδηγεί υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας σε εξάτμιση του νερού, δημιουργώντας υγρασία, εκφρασμένης σε επί τοις εκατό περιεκτικότητας επί του αέρα. Όταν ο υγρός αέρας κρυώσει, φτάνει το σημείο κορεσμού σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Οπότε, εάν η επιφανειακή θερμοκρασία είναι χαμηλότερη του σημείου συμπύκνωσης του αέρα, τότε δημιουργείται συμπύκνωση υδρατμών στην επιφάνεια. Επειδή όμως η επιφανειακή θερμοκρασία της τοιχοποιίας ενός κτιρίου είναι άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένη με το επίπεδο θερμομόνωσής της, η δημιουργία συμπύκνωσης υδρατμών είναι αποτέλεσμα ελλιπούς θερμομόνωσης. Με το STYROFOAM IB-SL, επιτυγχάνεται η ολική θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων, παρεμποδίζοντας τη δημιουργία θερμικών γεφυρών και έτσι εξασφαλίζεται η επίτευξη του προσδοκώμενου επίπεδου θερμικής άνεσης μέσα στον χώρο, χωρίς μουχλιάσματα, καταστροφή της επιφάνειας και αισθητικά προβλήματα. Το STYROFOAM IB-SL προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: Μείωση των θερμικών απωλειών εξοικονόμηση ενέργειας, Υψηλή ποιότητα ζωής Αποφυγή υγρασίας και μούχλας, Αποφυγή προβλημάτων δόμησης: - επιφανειακή συμπύκνωση υδρατμών, - αισθητικά προβλήματα, - καταστροφή υλικών. Η επιφάνεια των πλακών STYROFOAM IB-SL επιφέρει υψηλή πρόσφυση στο σκυρόδεμα, σοβά και συγκολλητικά χωρίς διαλύτη. Οι πλάκες STYROFOAM IB-SL: εν απορροφούν υγρασία, εν παγώνουν, Αντιστέκονται σε μηχανικές καταπονήσεις, επομένως διατηρούν την θερμομονωτική τους αξία καθώς και τις μηχανικές τους ιδιότητες καθόλη την διάρκεια ζωής του έργου. ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ Προτεινόμενη κατανομή στηριγμάτων ➀ STYROFOAM IB-SL ➁ Στήριγμα ➂ Κόλλα ➃ Υαλόπλεγμα ➄ Σοβάς-Τελική επιφάνεια Πρακτική εξωτερικής θερμομόνωσης 40

17 Ολική Μόνωση Εξωτερικών Τοίχων Αποφυγή υγρασίας μούχλας Τοποθέτηση Με το STYROFOAM IB-SL και σε συνδυασμό με το πιστοποιημένο από τον ΕΟΤΑ σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης KELYFOS, το οποίο κατέχει την ευρωπαϊκή πιστοποίηση ΕΤΑ (European Technical Approval) και είναι ελεγμένο με βάση το ETAG 004 για την εξωτερική θερμομόνωση, επιτυγχάνεται η ολική θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων, παρεμποδίζοντας τη δημιουργία θερμικών γεφυρών και έτσι εξασφαλίζεται η επίτευξη του προσδοκώμενου επίπεδου θερμικής άνεσης μέσα στον χώρο, χωρίς μουχλιάσματα, καταστροφή της επιφάνειας και αισθητικά προβλήματα. Στην περίπτωση που η μόνωση τοποθετείται μετά την κατασκευή της τοιχοποιίας, οι πλάκες θα πρέπει να στηρίζονται μηχανικά με ειδικά στηρίγματα, ειδικά σε μεγάλες επιφάνειες ή όταν η επιφάνεια της τοιχοποιίας είναι κακής ποιότητας. Εφόσον η επιφάνεια του τσιμέντου δεν είναι εντελώς επίπεδη, μια τσιμεντοειδής κολλά εφαρμόζεται ως μια συνεχής λωρίδα περιμετρικά στην πλάκα του θερμομονωτικού, καθώς και σημειακά σε 2-3 σημεία στο μέσο της πλάκας. Εάν η επιφάνεια του τοίχου είναι επίπεδη, η κόλλα εφαρμόζεται με οδοντωτή σπάτουλα σε όλη την επιφάνεια της θερμομονωτικής πλάκας. Σε μεγαλύτερες επιφάνειες οι πλάκες θα πρέπει να εγκαθίστανται κατά τέτοιο τρόπο, προσέχοντας ιδιαίτερα την ομαλότητα της επιφάνειας και κάνοντας παράλληλα μηχανική στερέωση. Η μηχανική στερέωση των πλακών με τα ειδικά βύσματα, βάση και των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ETAG 004 για την εξωτερική θερμομόνωση, παρουσιάζεται στην εικόνα:προτεινόμενη κατανομή στηριγμάτων Η τραχύς επιφάνεια των πλακών έχει μεγάλη πρόσφυση στο σκυρόδεμα. Η επιφάνεια των πλακών του STYROFOAM IB-SL μπορεί να επιχριστεί με ειδικούς σοβάδες. Σαν υπόστρωμα του σοβά, απαιτείται ειδική τσιμεντοειδής κόλλα, οπλισμένη με υαλόπλεγμα. Το τελείωμα θα πρέπει να εφαρμοστεί με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ακολουθώντας τους κανόνες σοβατίσματος για μηδενική απορρόφηση υγρασίας. Μετά από εκτενή έκθεση στον ήλιο (UV-ακτινοβολία) η επιφάνεια των θερμομονωτικών πλακών μπορεί να αποχρωματιστεί και να παρουσιάσει σκόνη, η οποία θα πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εφαρμογή του σοβά. Ειδική προσοχή απαιτείται στο σημείο συναρμογής του κτιρίου με τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο: χωρίς την κατάλληλη θερμική προστασία, η αποτελεσματικότητα της μόνωσης (εξωτερικής, εσωτερικής ή πατώματος) μειώνεται αισθητά. Η μόνωση σε τέτοια σημεία εκτίθεται σε ισχυρές επιδράσεις: υγρασία από το έδαφος, βροχή, μηχανική καταπόνηση, οξέα αποσύνθεσης φυτών κλπ. Το STYROFOAM IB-SL εξαιτίας της αντίστασης υδροαπορροφητικότητας, της μεγάλης αντοχής στους κύκλους ψύξης απόψυξης και μηχανικής αντοχής, προσφέρει επαρκή και μόνιμη λύση. Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης D o w - Λύ σ ε ι ς δ ό μ η σ η ς 41

18 Ολική Μόνωση Εξωτερικών Τοίχων Αποφυγή υγρασίας μούχλας Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑ ΕΣ STYROFOAM IB-SL-A ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ EN 1602 kg/m 3 32 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ 90 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟΥΣ 10 C ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (τιμή στο όριο διαρροής ή 10% παραμόρφωση) EN EN 826 W/mK kcal/mh C 0,035 0,030 N/mm 2 0,25 kp/cm 2 2,50 Υ ΡΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ EN % κατ όγκο 1,5 max ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΙΑΣΤΟΛΗΣ - mm/mk 0,07 ΤΡΙΧΟΕΙ Η ΑΓΓΕΙΑ - - ουδέν ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ μ (Αέρας μ=1) EN min ΟΡΙA ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - C -50/+75 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ mm 1250 ΕΝ 822 ΠΛΑΤΟΣ mm 600 ΠΑΧΗ EN 823 mm 30, 40, 50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΛΑΚΑΣ - - Χωρίς επιδερμίδα εξέλασης Τα τεχνικά στοιχεία των προϊόντων STYROFOAM που αναγράφονται, είναι σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του CE Marking. 42

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Οδηγίες για των εφαρμογή των πλακών Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Η πρόσοψη Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙIΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow XENERGY - H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow Από την ημέρα που η Dow εφηύρε το αφρώδες εξηλασμένο πολυστυρένιο, η εξέλιξη και ανάπτυξη του προϊόντος είναι συνεχής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ KELYFOS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ KELYFOS 1/14 1. Ονομασία: KELYFOS THERMAL PROTECTION SYSTEM 2. Κατηγορία: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3. Τεχνική Περιγραφή: Το σύστημα Kelyfos είναι ένα επικολούμενο σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.gr Οικοδοµή Αυτοκίνητο Βιοµηχανία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Οι θερµικές ανάγκες ενός χώρου και γενικότερα ενός κτιρίου είναι το ποσό θερµότητας που πρέπει να ληφθεί ως βάση για τον σχεδιασµό της εγκατάστασης θέρµανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ CLIMATOTAL TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 9. CLIMATOTAL ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ....................................................22 10. CLIMATOTAL ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.................................................23

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα περιεχόμενα Παρουσίαση ομίλου ΤΙΤΑΝ...2 Παρουσίαση INTERBETON...3 Το σκυρόδεμα είναι......4 Κατηγορίες σκυροδέματος...4 Πίνακας κατηγοριών σκυροδέματος...5 Απαιτήσεις για τα σκυροδέματα που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ

Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ Ένα σύστημα θέρμανσης - ψύξης χαμηλών θερμοκρασιών ακολουθεί την ενεργειακή εναλλαγή μεταξύ ανθρώπινου οργανισμού και θερμαινόμενης - ψυχόµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΚΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η

Διαβάστε περισσότερα

W 61. Copyright by Knauf Gips KG W61_TITEL-0109.dwg Stand 01.09. Συστήματα Ξηράς Δόμησης

W 61. Copyright by Knauf Gips KG W61_TITEL-0109.dwg Stand 01.09. Συστήματα Ξηράς Δόμησης W 61 Συστήματα Ξηράς Δόμησης 11/20 W61 W 61 Knauf Ξηρά Ξηρός επιχρίσματα Σοβάς και επενδύσεις και Επενδύσεις Knauf W611 Ξηρό επίχρισμα Knauf με επικολλημένες γυψοσανίδες W612 Επεξεργασμένες γυψοσανίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο χαλκός χάρη στις εξαιρετικές φυσικές του ιδιότητες και τα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει θεωρείται από τα ιδανικότερα υλικά στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές με βασικότερη εφαρμογή του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα