Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free"

Transcript

1 Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 100% HCFC-free 25

2 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση διπλών εξωτερικών τοίχων με χρήση της μπλε μόνωσης αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM της Dow. Καλύπτει τις βασικές αρχές, τα σχεδιαστικά θέματα και τις μεθόδους τοποθέτησης. Σημείωση Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το κεφάλαιο μπορεί να αλλάξουν. Όταν επιλέγετε το STYROFOAM στη μελέτη σας, πρέπει να ακολουθείτε τις πιο πρόσφατες συμβουλές και συστάσεις. Απευθυνθείτε στην Dow ή επισκεφθείτε το διαδικτυακό μας τόπο στη διεύθυνση: Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο 26

3 Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο: βασικές αρχές Γενικά Η απαιτούμενη θερμική απόδοση των εξωτερικών τοίχων σε κάθε σχέδιο, δεν θα πρέπει να είναι λιγότερη από αυτήν που προβλέπεται από τον Εθνικό Οικοδομικό Κανονισμό. Συχνά, θα ήταν δικαιολογημένο ένα υψηλότερο επίπεδο. Ο πλέον αναγνωρισμένος τρόπος για να επιτευχθεί συμμόρφωση των τοίχων μιας οικοδομής με τον Κανονισμό, είναι να ενσωματωθεί θερμική μόνωση στην κατασκευή. Τρόποι χρήσης Η θερμομόνωση τοίχου μπορεί να τοποθετηθεί: στην εξωτερική πλευρά εντός ενός εσωτερικού κενού στην κατασκευή. στην εσωτερική πλευρά Όπου και να τοποθετηθεί η θερμομόνωση θα πρέπει: να παρέχει επαρκή θερμική αντίσταση που να επιτρέπει στην κατασκευή να πληρεί το επίπεδο απόδοσης των προδιαγραφών. να παρέχει ένα συνεχές μονωτικό στρώμα χωρίς θερμικές γέφυρες. να μη μειώνει την αντίσταση του τοίχου στις καιρικές συνθήκες. να αντιστέκεται στη διείσδυση νερού. Φωτιά Η χρήση των θερμομονωτικών υλικών εντός ενός διάκενου που δεν αερίζεται, δεν προδικάζει τις ιδιότητες πυραντοχής του τοίχου. Οι πλάκες δεν είναι πιθανό να αναφλεγούν, αν η φωτιά διεισδύσει σε ένα κενό που δεν αερίζεται. Η εξάπλωση της φλόγας θα είναι ελάχιστη, αφού δεν θα υπάρχει αρκετός αέρας για να διατηρήσει την καύση. Όταν τοποθετείτε συσκευές που παράγουν θερμότητα, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής. Οι σωλήνες καπνού και αερίου που πιθανόν εισέρχονται στο διάκενο, θα πρέπει να διαχωρίζονται από τις πλάκες θερμομόνωσης από έναν άκαυστο μανδύα που θα περιλαμβάνει κενό χώρο τουλάχιστον 25 mm. Καλώδια που καλύπτονται από PVC και είναι πιθανό να έρθουν σε επαφή με πλάκες αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης, θα πρέπει να προστατεύονται από ειδικούς μεταλλικούς αγωγούς, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος διαπέρασης του πλαστικοποιητή από το PVC. Διείσδυση της βροχής Ο τοίχος από τούβλα είναι πορώδης. Σε μικρές περιόδους βροχοπτώσεων, το νερό της βροχής θα διεισδύσει από τον εξωτερικό τοίχο και μπορεί να τρέξει στο εσωτερικό μέτωπο του τοίχου αυτού. Για να αποφευχθεί το πέρασμα της υγρασίας από τον εξωτερικό επιμέρους τοίχο στο εσωτερικό φύλλο, θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές διάκενο μεταξύ του εξωτερικού τοίχου και του εξωτερικού μετώπου των θερμομονωτικών πλακών. Ένα καθαρό κενό πάχους 50 mm, είναι κατάλληλο για όλους τους βαθμούς έκθεσης. Για ορισμένες περιπτώσεις, ένα καθαρό κενό των 25 mm θα είναι αρκετό για να αποτρέψει την είσοδο της υγρασίας στο εσωτερικό φύλλο. Τοποθέτηση STYROFOAM στην τοιχοποιία Πλάκες WALLMATE CW-SL-A D o w - Λύ σ ε ι ς δ ό μ η σ η ς 27

4 Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο: βασικές αρχές Κτιριακό κέλυφος Σε ένα κέλυφος κτιρίου, όταν σε αυτό δεν περιλαμβάνονται ελαφρά προκατασκευασμένα στοιχεία (διαφανή ή αδιαφανή), υπάρχει πάντα μια ανομοιογένεια στην όλη δομή του, η οποία στην πραγματικότητα προέρχεται: από τα στοιχεία του φέροντα οργανισμού από τα στοιχεία πληρώσεως, τα οποία παρουσιάζουν κάποιο βαθμό ομοιογένειας. Η εφαρμογή της στοιχειώδους θεωρίας εναλλαγής θερμότητας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, διαμέσου του κελύφους του κτιρίου, ο υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας Κ των στοιχείων του κελύφους και, εξ αυτού, οι επιφανειακές σε αυτά εσωτερικές θερμοκρασίες, βασίζονται σε ορισμένες παραδοχές σταθερής κατάστασης και μονοδιάστατης ροής θερμότητας. Στην πραγματικότητα, όμως, οι παραδοχές αυτές δεν ισχύουν, γιατί ούτε το θερμοκρασιακό πεδίο είναι σταθερό (αυτό παραβλέπεται στην πράξη) αλλά ούτε και η ροή θερμότητας είναι μονοδιάστατη. Στους τοίχους, στοιχεία με μειωμένη θερμομονωτική ικανότητα προκαλούν διαταραχές στην κανονική ροή θερμότητας, όπως: τα στοιχεία του φέροντα οργανισμού που δεν έχουν προστατευθεί θερμομονωτικά (Σχήματα 1, 2, 3, 4). οι αλλαγές πάχους στους τοίχους πληρώσεως. Σχήμα 1 ΕΞΩ ΕΞΩ Σχήμα 2 Σχήμα 3 ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΕΞΩ ΜΕΣΑ ΜΕΣΑ ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΜΕΣΑ ΜΕΣΑ Σχήμα 4 Σημείωση: Όλες οι σημειωμένες στα ως άνω σχήματα κατευθύνσεις ροής θερμότητας, είναι τελείως ενδεικτικές 28

5 Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο: θέματα σχεδιασμού Γενικά Ένας τοίχος με διάκενο, συνήθως αποτελείται από δύο επιμέρους τοίχους (τουβλοδομές) που ενώνονται με σενάζ μεταξύ τους. Ο εξωτερικός τοίχος είναι, συνήθως, από τούβλο όπως και ο εσωτερικός, παρόλο που χρησιμοποιούνται και κατασκευές τούβλο/μπλοκ και μπλοκ/μπλοκ. Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας που καθορίζεται στον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό, καθώς και στο σχέδιο του νέου, οι εξωτερικοί τοίχοι πρέπει να έχουν θερμική μόνωση. Στα καινούρια κτίρια, αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα με την τοποθέτηση της θερμομόνωσης στο διάκενο. Ένας εσωτερικός επιμέρους τοίχος από τούβλο που έχει ενισχυθεί με θερμομόνωση, θα απορροφήσει και θα συγκρατήσει τη θερμική ενέργεια, ενώ το κτίριο θερμαίνεται. Ο τοίχος θα επιστρέψει τη θέρμανση αυτή στα δωμάτια, όταν το κτίριο δεν θερμαίνεται, διατηρώντας έτσι μια πιο ομοιόμορφη εσωτερική θερμοκρασία. Τοίχοι από κεραμικούς πλίνθους Διπλός εξωτερικός τοίχος Η κατασκευή εξελίχθηκε από την απλή μονοκέλυφη τοιχοποιία, που ήταν συνήθης κατασκευή μέχρι το Ο τρόπος αυτός κατασκευής τοίχων δεν επιτρέπεται, πλέον, με βάση τη σημερινή τυποποίηση. Ο τοίχος αναλαμβάνει πλήρως τη θερμομόνωση. Διπλός τοίχος με διάκενο και WALLMATE CW-SL-A εσωτερικά Κατασκευαστικά προβλήματα των τοίχων διπλού κελύφους, υπάρχουν ως προς την αγκύρωση των δύο τοίχων που βρίσκονται σε απόσταση 10 cm. Η συνηθισμένη αυτή κατασκευή, έχει ιδιαίτερα στατικά προβλήματα, καθώς δημιουργούνται ισχυρές ροπές κι απαιτείται μία σειρά ανοξείδωτων αγκυρίων. Έτσι, προκύπτουν κατασκευαστικά προβλήματα που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν πάντα από τους ανειδίκευτους εργάτες. Λύσεις STYROFOAM STYROFOAM είναι η μπλε θερμομόνωση από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη της Dow. Η διαδικασία εξέλασης δίνει στο STYROFOAM τη χαρακτηριστική δομή κλειστών κυψελίδων και τις εξής βασικές, φυσικές ιδιότητες: χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας. χαμηλή υδροαπορροφητικότητα. υψηλή αντοχή στη συμπίεση. Η Λύση STYROFOAM για τη θερμομόνωση διάκενων είναι το WALLMATE CW-SL-A. Το WALLMATE CW-SL-A έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει το μέγιστο όφελος στην κατασκευή τοίχων με διάκενο. τα άκρα για συναρμογή επιπέδων το ένα δίπλα στο άλλο και το ακριβές ταίριασμα, προσφέρουν συνέχεια στη θερμομόνωση. ένα εύρος πάχους από 25 έως 60 mm, επιτρέπει στη θερμική απόδοση να ταιριάξει στις απαιτήσεις της κατασκευής. Τοιχοποιία με βάση στατικούς υπολογισμούς, για ιδιαίτερα καταπονούμενα σημεία της κατασκευής. Η φέρουσα τοιχοποιία ενδείκνυται για κατασκευές με μικρά ανοίγματα και μικρά παράθυρα. Η προφανής αυτή αλήθεια έρχεται, πολύ συχνά, σε αντίθεση με τις σύγχρονες κατασκευές. Όλα τα παραδοσιακά κτίρια, αντιμετώπιζαν την κατασκευή με αυτά τα δεδομένα. Σε περίπτωση που δεν υπήρχε δυνατότητα αποφυγής κάποιου μεγάλου ανοίγματος, κατασκευαζόταν κάποιο ανακουφιστικό τόξο ή γινόταν μια διαίρεση της τοιχοποιίας με πεσσούς. Για μεγάλα ανοίγματα, υπάρχουν σήμερα άλλες κατασκευές, π.χ. κτίρια με σκελετό από μπετόν ή χάλυβα. Συμβουλευτείτε το πίνακα δεδομένων προϊόντων με Λύσεις STYROFOAM για τα πλήρη στοιχεία φυσικών ιδιοτήτων και απόδοσης της θερμομόνωσης WALLMATE CW-SL-A. * Εμπορικό σήμα της εταιρείας Dow Chemical ( DOW ) ή οποιασδήποτε θυγατρικής εταιρείας της DOW. D o w - Λύ σ ε ι ς δ ό μ η σ η ς 29

6 Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο: θέματα σχεδιασμού Διαστασιολόγηση τοιχοποιίας Ένα τούβλο στη λεπτή διατομή έχει ένα μήκος 24 cm. Εάν προστεθεί σε αυτό ένας αρμός 1 cm, προκύπτει διάσταση των 25 cm. Αντίστοιχα, στο πλάτος ισχύει 11,5 cm + ένας αρμός του 1 cm = 12,5 cm = 25/2 και στο ύφος + αρμό = 6,25 cm = 12,5/2. Αυτά τα 6,25 cm αντιστοιχούν ^ 2.5 ^ 5 ^ 5 ^ 2.5 στο ύφος της στρώσης (δόμος). (Σχήμα 5) Ύψος πλίνθου Ύψος δοκού ,5 83, ,5 125 Σχήμα 5 >> Συσχέτιση υψών Σχήμα 7 >> Αγκύρια για διπλό εξωτερικό τοίχο Στην κατασκευή, γίνεται διάτρηση τριών διαστάσεων για τοιχοποιία: διάσταση πεσσού διάσταση ανοίγματος διάσταση παραστάδας Διαστάσεις σε cm 75 Σχήμα 6 >> Τοποθέτηση αγκυρίων Το μήκος του τοίχου μιας κατοικίας από τη μία γωνία μέχρι την άλλη, δίνει τη διάσταση του πεσσού. Π.χ. 50 πλίνθοι Χ 25 cm = 12,50 m. Επειδή ο αριθμός των αρμών είναι κατά 1 μικρότερος του αριθμού των πλίνθων, θα πρέπει να αφαιρεθεί η διάσταση ενός αρμού, οπότε έχουμε: 50 Χ 25,0 cm = 12,5 m - 1 cm = 12,49 m 100 Χ 12,5 cm = 12,5 m - 1 cm = 12,49 m Τυποποίηση διαστάσεων για τοιχοποιία, υπάρχει σε ελάχιστες περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό, η κατασκευή των τοίχων, στις δεδομένες από το σχέδιο διαστάσεις, ικανοποιείται με συμπίεση ή αύξηση των αρμών. Στην περίπτωση του ανοίγματος, θα πρέπει να προσθέσουμε στη διάσταση έναν αρμό. Δηλαδή, 10 Χ 25 cm = 2,50 m + αρμός = 2,51 m. Η παραστάδα είναι ένας πεσσός στο τέλος μιας τοιχοποιίας. Εδώ ισοφαρίζεται η αφαίρεση του αρμού από την προσαύξηση. Π.χ. 2 Χ 25 cm = 50 cm. Οι ίδιοι υπολογισμοί ισχύουν και για την κατά πλάτος ή καθ ύψος τοποθέτηση των πλίνθων. Π.χ. 10 Χ 12,5 cm = 1,25 m ± 1 cm αρμός = 1,24 ή 1,26 m 10 X 6,25 cm = 62,5 cm ± 1 cm αρμός = 61,5 ή 63,5 cm. 30

7 Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο: θέματα σχεδιασμού Σχήμα 8 >> Ακανόνιστη πλινθοδομή Τουλάχιστον 3 - το πολύ 8 δομικά, μετά 1 μπατικό. Ακανόνιστη οδόντωση. Σχήμα 10 >> Μπατική πλινθοδομή Οι αρμοί συμπίπτουν ανά δύο στρώσεις. Ακανόνιστη οδόντωση. Σχήμα 9 >> Σταυροειδής πλινθοδομή Οι αρμοί τοποθετούνται στο κέντρο του μπατικού πλίνθου. Μετάθεση κάθε δεύτερης δρομικής στρώσης κατά 1/2 πλίνθου. Κανονική οδόντωση. Σχήμα 11 >> Βάσεις για εμφανείς τοιχοποιίες και πρέκια D o w - Λύ σ ε ι ς δ ό μ η σ η ς 31

8 Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο: μέθοδοι τοποθέτησης Για τη σωστή εφαρμογή του WALLMATE CW-SL-A, διαβάστε προσεκτικά και εφαρμόστε την ακόλουθη σειρά εργασιών: α. Περίπτωση θερμομόνωσης διπλού εξωτερικού τοίχου, χωρίς συρόμενα στο διάκενο Χτίστε τον πρώτο επιμέρους τοίχο μέχρι τη στάθμη του πρώτου σενάζ. Καθαρίστε πολύ καλά τον τοίχο και το δάπεδο αυτό από τα περισσεύματα κονιάματος. Τοποθετήστε την πρώτη σειρά WALLMATE CW-SL-A με τρόπο ώστε να εφάπτεται στο δάπεδο και τον τοίχο. Εάν δεν είναι δυνατή η πλήρης επαφή του WALLMATE CW-SL-A με το δάπεδο, προτείνεται να σφραγιστούν τα κενά της έδρασης, ενδεικτικά με λάσπωμα ή άμμο. Για τη στήριξη του WALLMATE CW-SL-A, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ειδικά στηρίγματα (που θα προμηθευτείτε από τον συνεργάτη της περιοχής σας), σε πυκνότητα 6 τεμάχια/πλάκα. Τοποθετήστε με επιμέλεια την επόμενη σειρά WALLMATE CW-SL-A έως τη στάθμη του σενάζ, φροντίζοντας να εφαρμόσουν πλήρως οι πλάκες τόσο μεταξύ τους όσο και με τα υπόλοιπα στοιχεία της οικοδομής (τοίχοι, κολόνες, δοκάρια κ.ά.). Οι κλιμακωτές απολήξεις των πλακών WALLMATE CW-SL-A στους αρμούς, πρέπει να έχουν φορά που να απομακρύνει το νερό της βροχής, που τυχόν θα διεισδύσει από τον εξωτερικό τοίχο. Χτίστε και τον δεύτερο επιμέρους τοίχο μέχρι τη στάθμη του σενάζ. Κατασκευάστε το σενάζ, φροντίζοντας να τοποθετήσετε, στη μία του πλευρά, λωρίδα SHAPEMATE GREC-A, για να μονώσετε τη θερμογέφυρα που θα δημιουργηθεί. Το SHAPEMATE GREC-A είναι σκληρή θερμομονωτική πλάκα αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης που μπορεί να σοβατιστεί (ζητήστε το αντίστοιχο ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν από τα γραφεία πωλήσεων της Dow ή τον προμηθευτή σας). Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία κατά τμήματα, μέχρι την ολοκλήρωση του διπλού τοίχου. Σχήμα 12 ➀ Σενάζ ➁ WALLMATE CW-SL-A ➂ Αγκυρώσεις WALLMATE CW-SL-A ➃ SHAPEMATE GREC-A β. Περίπτωση θερμομόνωσης διπλού εξωτερικού τοίχου με συρόμενα στο διάκενο Η πρόβλεψη κουφωμάτων με συρόμενα στο διάκενο του διπλού τοίχου, αποκλείει την κατασκευή σενάζ στις θέσεις λειτουργίας τους. Η εφαρμογή του WALLMATE CW-SL-A πρέπει να γίνει όπως περιγράφεται στην περίπτωση 1, χωρίς, όμως, διακοπές σε στάθμες σενάζ που εμποδίζουν τα συρόμενα κι με το WALLMATE CW-SL-A να στερεώνεται στον εσωτερικό επιμέρους τοίχο. Η τήρηση των οδηγιών εφαρμογής που περιγράφτηκαν είναι σημαντική για τη σωστή θερμομονωτική απόδοση των διπλών τοίχων, ειδικά στο σημείο που προβλέπεται πλήρης επαφή των πλακών WALLMATE CW-SL-A με το δάπεδο και τον τοίχο, προς αποφυγή απωλειών θερμότητας λόγω κυκλοφορίας αέρος. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, είναι ακατάλληλα για θερμομόνωση διπλής τοιχοποιίας, υλικά που φέρουν αυλακώσεις, εξογκώματα ή ανάγλυφες διαμορφώσεις στην επιφάνειά τους. Τα θερμομονωτικά προϊόντα της Dow δεν περιέχουν πλήρως αλογονωμένους χλωροφθοράνθρακες (CFC), καθοριζόμενους στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ από το Περιβαλλοντολογικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕΡ). 32

9 Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο: μέθοδοι τοποθέτησης Σχήμα 13 >> Δάπεδο (λεπτ. σοβατεπιού) σε χώρο με μη θερμαινόμενο υπόγειο Σχήμα 14 >> Δάπεδο (λεπτ. σοβατεπιού) σε χώρο χωρίς υπόγειο Σχήμα 15 >> Λεπτομέρεια τοίχου από πέτρα και πλινθοδομή Σχήμα 16 >> Βάση για εμφανή τοιχοποιία D o w - Λύ σ ε ι ς δ ό μ η σ η ς 33

10 Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο: μέθοδοι τοποθέτησης Σχήμα 17 >> Εσωτερικό τοίχου με κουφώματα ρολλών Σχήμα 18 >> Λεπτομέρεια με επένδυση τοίχου εσωτερικά 34

11 Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο: μέθοδοι τοποθέτησης Σχήμα 19 >> Χτιστό πρεβάζι Σχήμα 20 >> Κάθετο διαχωριστικό - Μόνωση σε διπλή τοιχοποιία D o w - Λύ σ ε ι ς δ ό μ η σ η ς 35

12 Στεγανότητα και θερμομόνωση τοίχων με διάκενο Η σωστή θερμομόνωση για διπλή τοιχοποιία Στο πλαίσιο ενημέρωσης για τις εξελίξεις στον τομέα της θερμομόνωσης, το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Dow σας παρουσιάζει ένα newsletter σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται στη διπλή τοιχοποιία, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων, χρησιμοποιώντας τη σωστή θερμομόνωση. Πιστεύουμε ότι θα λύσει πολλές από τις απορίες που έχουν οι μηχανικοί σχετικά με τη σωστή επιλογή θερμομονωτικού υλικού στη διπλή τοιχοποιία. ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Η θερμομόνωση πρέπει να είναι ανθεκτική στην υγρασία. Χωρίς καμία αμφιβολία η ποιο σημαντική τεχνική ιδιότητα για ένα θερμομονωτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί σε διπλή τοιχοποιία με ή χωρίς κενά είναι η αντίσταση υδροαπορροφητικότητας. Γιατί; Εάν ένα θερμομονωτικό υλικό βραχεί, χάνει το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητάς του και δεν μπορεί πλέον να προσφέρει την θερμομονωτική του αξία στον τοίχο. Δεν έχει σημασία ποια είναι η αρχική τιμή της, όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφία, γιατί εάν δεν μπορεί να αντισταθεί στην υγρασία τότε χάνει την αρχική του τιμή και δεν θα μπορέσει να την ανακτήσει μέσα στο χρόνο, έστω και εάν στεγνώσει. Ποια είναι η καλύτερη θερμομόνωση που πρέπει να προδιαγραφεί ; Η παραπάνω ερώτηση αναζητείται συνήθως να απαντηθεί από τους περισσότερους αρχιτέκτονες και μελετητές. Μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον ευρέως φάσματος τεχνικών προδιαγραφών, που προσφέρονται από όλους ανεξάρτητα τους παραγωγούς και αφορούν στην θερμική αγωγιμότητα, στην αντίσταση διαφυγής υδρατμών, στην υδροαπορροφητικότητα, κ.λ.π. δεν φαίνεται να είναι εύκολο να βρεθεί: α) Ο καλύτερος τρόπος για να μπορεί κανείς να συγκρίνει δύο προϊόντα που θα του δώσουν την ίδια απόδοση. β) Ο τρόπος με τον οποίο κάποιος θα έχει να συγκρίνει όμοιες αποδόσεις και όχι μεμονωμένες ιδιότητες. Κάποιος παραγωγός μπορεί να έχει καλύτερο ή παραπλήσιο συντελεστή θερμοαγωγιμότητας με κάποιο άλλο και να πρέπει να χρησιμοποιηθεί το υλικό του με επιπλέον προστασία της εξωτερικής του επιφάνειας και κάποιος άλλος να έχει καλύτερη αντίσταση στην υδροαπορρόφηση και εγγυημένο συντελεστή θερμοαγωγιμότητας. Οι διπλοί τοίχοι είναι ένα υγρό περιβάλλον. Μπορεί να υπάρχει υγρασία μέσα σε διπλή τοιχοποιία; Όσο καλά κι αν έχει χτιστεί μια διπλή τοιχοποιία, έστω κι αν δεν μπορεί άμεσα να εισχωρήσει το νερό της βροχής, οι διαφορές θερμοκρασίας οι οποίες αναπτύσσονται μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού και η διαπίδυση των υδρατμών μέσω των υλικών, σίγουρα δημιουργεί περιβάλλον υγρό στο ενδιάμεσο. Για το λόγο αυτό είναι αντίστοιχα σημαντικό τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των τοίχων να είναι ανθεκτικά στην υγρασία και τη διάβρωση. Παράλληλα θα πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή σε κύκλους εναλλαγής θερμοκρασιών. 36

13 Στεγανότητα και θερμομόνωση τοίχων με διάκενο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Όταν τίθεται θέμα ποιο είναι το κατάλληλο υλικό για να χρησιμοποιηθεί σε θερμομόνωση διπλής τοιχοποιίας είναι καλό κανείς να θυμάται τις ακόλουθες αρχές: Παρόλο που κάποια υλικά (όπως ινώδη υλικά, διογκωμένη πολυστερίνη βαρέως τύπου, κλπ) έχουν υψηλό αρχικό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, έρευνες έχουν δείξει ότι η μακροχρόνια αντίσταση θερμοπερατότητας επιτυγχάνεται καλύτερα με το Styrofoam. Έστω και εάν τα ευαίσθητα στην υγρασία υλικά (όπως ινώδη υλικά, διογκωμένη πολυστερίνη βαρέως τύπου, κλπ) τοποθετηθούν με επικάλυψη φράγματος υδρατμών, η πρακτική έχει δείξει ότι είναι πολύ δύσκολο να προστατευτούν απόλυτα. Η σωστή εκλογή και εφαρμογή του θερμομονωτικού υλικού σε διπλή τοιχοποιία, αποτελεί κρίσιμη απόφαση, γιατί σε περίπτωση αστοχίας του, η αλλαγή του καθίσταται πρακτικά και οικονομικά ασύμφορη. Πολλές φορές το αποτέλεσμα απορρόφησης της υγρασίας, ιδίως σε υλικά που είναι μέσα σε διπλούς τοίχους είναι αδύνατον να αναγνωρισθεί στην πράξη, μιας και είναι εγκλωβισμένα μέσα σε μη προσπελάσιμη κατασκευή. Το αποτέλεσμα όμως, φαίνεται αργότερα από τον χρήστη του κτιρίου και είναι μετρήσιμο από την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας λόγω της ελλιπούς προστασίας Δομή κλειστών κυψελίδων D o w - Λύ σ ε ι ς δ ό μ η σ η ς 37

14 Θερμομόνωση τοίχων με διάκενο: τυπικές ιδιότητες κατά CE ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ WALLMATE CW-SL-A ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΛΟΤ EN 1602 Kg/m 3 32 ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ 90 ΗΜΕΡ. ΣΤΟΥΣ 10 C ΕΛΟΤ EN W/mk Kcal/mh C 0,035 0,030 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (τιμή στο όριο διαρροής ή 10% παραμόρφωση) ΕΛΟΤ ΕΝ CS (10\Y) 100 ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΟΥ 2% ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ (Ερπυσμός) ΕΛΟΤ ΕΝ ΥΔΡΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ με εμβάπτυση ΕΛΟΤ ΕΝ WL(T) 0,7 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (υπό προσδιορισμένη θερμοκρασία & σχετική υγρασία 23 C, ΕΛΟΤ ΕΝ DS (TH) 90% & παραμόρφωση 2%) ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΙΑ - ουδέν ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ μ (Αέρας μ=1) ΕΛΟΤ ΕΝ ΟΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - C -50/+75 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ (EUROCLASS) ΕΛΟΤ ΕΝ E ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ - mm ΠΑΧΗ - mm 25, 30, 40, 50, 60, 70 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΛΑΚΑΣ Επιδερμίδα εξέλασης * (κατόπιν παραγγελίας) (1) Κλιμακωτή διαμόρφωση πλευρών για πάχη 30mm και πάνω

15 Dow - Λύσεις δόμησης Ολική Μόνωση Εξωτερικών Τοίχων Αποφυγή υγρασίας μούχλας 39

16 Ολική Μόνωση Εξωτερικών Τοίχων Αποφυγή υγρασίας μούχλας Η υγρασία του αέρα στο εσωτερικό περιβάλλον ενός κτιρίου εξαρτάται τόσο από τον εσωτερικό όγκο του, την επιφάνεια των ανοιγμάτων και τον φυσικό αερισμό τους, όσο και από τον αριθμό των ατόμων που διαμένουν ή εργάζονται μέσα σ αυτόν. Έτσι, ο αέρας εντός και εκτός ενός κτιρίου, είναι ένα μείγμα μορίων νερού και αέρα. Ο συνδυασμός αυτός οδηγεί υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας σε εξάτμιση του νερού, δημιουργώντας υγρασία, εκφρασμένης σε επί τοις εκατό περιεκτικότητας επί του αέρα. Όταν ο υγρός αέρας κρυώσει, φτάνει το σημείο κορεσμού σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Οπότε, εάν η επιφανειακή θερμοκρασία είναι χαμηλότερη του σημείου συμπύκνωσης του αέρα, τότε δημιουργείται συμπύκνωση υδρατμών στην επιφάνεια. Επειδή όμως η επιφανειακή θερμοκρασία της τοιχοποιίας ενός κτιρίου είναι άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένη με το επίπεδο θερμομόνωσής της, η δημιουργία συμπύκνωσης υδρατμών είναι αποτέλεσμα ελλιπούς θερμομόνωσης. Με το STYROFOAM IB-SL, επιτυγχάνεται η ολική θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων, παρεμποδίζοντας τη δημιουργία θερμικών γεφυρών και έτσι εξασφαλίζεται η επίτευξη του προσδοκώμενου επίπεδου θερμικής άνεσης μέσα στον χώρο, χωρίς μουχλιάσματα, καταστροφή της επιφάνειας και αισθητικά προβλήματα. Το STYROFOAM IB-SL προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: Μείωση των θερμικών απωλειών εξοικονόμηση ενέργειας, Υψηλή ποιότητα ζωής Αποφυγή υγρασίας και μούχλας, Αποφυγή προβλημάτων δόμησης: - επιφανειακή συμπύκνωση υδρατμών, - αισθητικά προβλήματα, - καταστροφή υλικών. Η επιφάνεια των πλακών STYROFOAM IB-SL επιφέρει υψηλή πρόσφυση στο σκυρόδεμα, σοβά και συγκολλητικά χωρίς διαλύτη. Οι πλάκες STYROFOAM IB-SL: εν απορροφούν υγρασία, εν παγώνουν, Αντιστέκονται σε μηχανικές καταπονήσεις, επομένως διατηρούν την θερμομονωτική τους αξία καθώς και τις μηχανικές τους ιδιότητες καθόλη την διάρκεια ζωής του έργου. ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ Προτεινόμενη κατανομή στηριγμάτων ➀ STYROFOAM IB-SL ➁ Στήριγμα ➂ Κόλλα ➃ Υαλόπλεγμα ➄ Σοβάς-Τελική επιφάνεια Πρακτική εξωτερικής θερμομόνωσης 40

17 Ολική Μόνωση Εξωτερικών Τοίχων Αποφυγή υγρασίας μούχλας Τοποθέτηση Με το STYROFOAM IB-SL και σε συνδυασμό με το πιστοποιημένο από τον ΕΟΤΑ σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης KELYFOS, το οποίο κατέχει την ευρωπαϊκή πιστοποίηση ΕΤΑ (European Technical Approval) και είναι ελεγμένο με βάση το ETAG 004 για την εξωτερική θερμομόνωση, επιτυγχάνεται η ολική θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων, παρεμποδίζοντας τη δημιουργία θερμικών γεφυρών και έτσι εξασφαλίζεται η επίτευξη του προσδοκώμενου επίπεδου θερμικής άνεσης μέσα στον χώρο, χωρίς μουχλιάσματα, καταστροφή της επιφάνειας και αισθητικά προβλήματα. Στην περίπτωση που η μόνωση τοποθετείται μετά την κατασκευή της τοιχοποιίας, οι πλάκες θα πρέπει να στηρίζονται μηχανικά με ειδικά στηρίγματα, ειδικά σε μεγάλες επιφάνειες ή όταν η επιφάνεια της τοιχοποιίας είναι κακής ποιότητας. Εφόσον η επιφάνεια του τσιμέντου δεν είναι εντελώς επίπεδη, μια τσιμεντοειδής κολλά εφαρμόζεται ως μια συνεχής λωρίδα περιμετρικά στην πλάκα του θερμομονωτικού, καθώς και σημειακά σε 2-3 σημεία στο μέσο της πλάκας. Εάν η επιφάνεια του τοίχου είναι επίπεδη, η κόλλα εφαρμόζεται με οδοντωτή σπάτουλα σε όλη την επιφάνεια της θερμομονωτικής πλάκας. Σε μεγαλύτερες επιφάνειες οι πλάκες θα πρέπει να εγκαθίστανται κατά τέτοιο τρόπο, προσέχοντας ιδιαίτερα την ομαλότητα της επιφάνειας και κάνοντας παράλληλα μηχανική στερέωση. Η μηχανική στερέωση των πλακών με τα ειδικά βύσματα, βάση και των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ETAG 004 για την εξωτερική θερμομόνωση, παρουσιάζεται στην εικόνα:προτεινόμενη κατανομή στηριγμάτων Η τραχύς επιφάνεια των πλακών έχει μεγάλη πρόσφυση στο σκυρόδεμα. Η επιφάνεια των πλακών του STYROFOAM IB-SL μπορεί να επιχριστεί με ειδικούς σοβάδες. Σαν υπόστρωμα του σοβά, απαιτείται ειδική τσιμεντοειδής κόλλα, οπλισμένη με υαλόπλεγμα. Το τελείωμα θα πρέπει να εφαρμοστεί με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, ακολουθώντας τους κανόνες σοβατίσματος για μηδενική απορρόφηση υγρασίας. Μετά από εκτενή έκθεση στον ήλιο (UV-ακτινοβολία) η επιφάνεια των θερμομονωτικών πλακών μπορεί να αποχρωματιστεί και να παρουσιάσει σκόνη, η οποία θα πρέπει να αφαιρεθεί πριν την εφαρμογή του σοβά. Ειδική προσοχή απαιτείται στο σημείο συναρμογής του κτιρίου με τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο: χωρίς την κατάλληλη θερμική προστασία, η αποτελεσματικότητα της μόνωσης (εξωτερικής, εσωτερικής ή πατώματος) μειώνεται αισθητά. Η μόνωση σε τέτοια σημεία εκτίθεται σε ισχυρές επιδράσεις: υγρασία από το έδαφος, βροχή, μηχανική καταπόνηση, οξέα αποσύνθεσης φυτών κλπ. Το STYROFOAM IB-SL εξαιτίας της αντίστασης υδροαπορροφητικότητας, της μεγάλης αντοχής στους κύκλους ψύξης απόψυξης και μηχανικής αντοχής, προσφέρει επαρκή και μόνιμη λύση. Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης D o w - Λύ σ ε ι ς δ ό μ η σ η ς 41

18 Ολική Μόνωση Εξωτερικών Τοίχων Αποφυγή υγρασίας μούχλας Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑ ΕΣ STYROFOAM IB-SL-A ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ EN 1602 kg/m 3 32 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ 90 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟΥΣ 10 C ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (τιμή στο όριο διαρροής ή 10% παραμόρφωση) EN EN 826 W/mK kcal/mh C 0,035 0,030 N/mm 2 0,25 kp/cm 2 2,50 Υ ΡΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ EN % κατ όγκο 1,5 max ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΙΑΣΤΟΛΗΣ - mm/mk 0,07 ΤΡΙΧΟΕΙ Η ΑΓΓΕΙΑ - - ουδέν ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ μ (Αέρας μ=1) EN min ΟΡΙA ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - C -50/+75 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΚΟΣ mm 1250 ΕΝ 822 ΠΛΑΤΟΣ mm 600 ΠΑΧΗ EN 823 mm 30, 40, 50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΛΑΚΑΣ - - Χωρίς επιδερμίδα εξέλασης Τα τεχνικά στοιχεία των προϊόντων STYROFOAM που αναγράφονται, είναι σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του CE Marking. 42

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση αγροτικών εγκαταστάσεων 100% HCFC-free 67 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση αποθηκών φρούτων και λαχανικών καθώς και των εγκαταστάσεων εκτροφής ζώων με χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN 12667 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ -- -- 2500 600 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN 12667 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ -- -- 2500 600 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ SHAPEMATE GREC-A ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ SHAPEMATE GREC-A ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ 90 ΗΜΕΡ. ΣΤΟΥΣ 10 C ΕΛΟΤ EN 12667 W/mkKcal/mh C 0,035 0,030 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (τιμή στο όριο

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα 100% HCFC-free 15 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα με χρήση της μπλε μόνωσης αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. CE Mark 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. CE Mark 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης CE Mark 100% HCFC-free 9 Ο νέος κανονισμός ΕΝ 13164 για την Εξηλασμένη Πολυστερίνη και το CE Mark Από το Μάρτιο του 2003, η Dow εφαρμόζει το CE Mark στις πλάκες θερμομόνωσης των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow XENERGY - H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow Από την ημέρα που η Dow εφηύρε το αφρώδες εξηλασμένο πολυστυρένιο, η εξέλιξη και ανάπτυξη του προϊόντος είναι συνεχής.

Διαβάστε περισσότερα

XENERGY H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow

XENERGY H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow XENERGY H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow XENERGY - H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow Από την ημέρα που η Dow εφηύρε το αφρώδες εξηλασμένο πολυστυρένιο, η εξέλιξη και ανάπτυξη του προϊόντος είναι

Διαβάστε περισσότερα

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow

H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow XENERGY - H vέα γενιά θερμομόνωσης από την Dow Από την ημέρα που η Dow εφηύρε το αφρώδες εξηλασμένο πολυστυρένιο, η εξέλιξη και ανάπτυξη του προϊόντος είναι συνεχής.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης «Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας KELYFOS και η συµβολή του στην εξοικονόµηση ενέργειας.» Κων/νος νος Ασλάνης ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής υποστήριξης και marketing ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. 1 Στην Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα θερμομόνωσης Star XPS

Σύστημα θερμομόνωσης Star XPS Σύστημα θερμομόνωσης Star XPS με θερμομονωτικές πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη Ιδέες με μέλλον. Baumit XPS ΣΎΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ XPS Θερμομόνωση και διαμόρφωση πρόσοψης ταυτόχρονα Το Σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών:

Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών: 1 Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών: 2 Εξοικονόµηση ενέργειας - Τεχνοοικονοµική Μελέτη (ΚΑΠΕ) Αποτελέσµατα για κτίριο κατοικίας: Εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Κατανάλωση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα Κατανομή τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα (1999) Οικιακός Τομέας Τριτογενής Τομέας Κατανάλωση ενέργειας σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ 1 ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ, W Ως απόλυτη υγρασία του αέρα ορίζεται η ποσότητα των υδρατμών σε γραμμάρια, ηοποία περιέχεται σε 1 m 3 αέρα. Μονάδα μέτρησης

Διαβάστε περισσότερα

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s Styropan XPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Α φ ρ ο ύ Ε ξ η λ α σ μ έ ν η ς Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η ς P r o d u c t s o f E x t r u d e d P o l y s t y r e n e F o

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιστορικά στοιχεία Η πορεία της θερμομόνωσης στη χώρα: 1979 1990 ΚΘΚ Καμία θερμομόνωση - θερμοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ τρόποι μετάδοσης της θερμότητας αγωγιμότητα μεταφορά ακτινοβολία Θερμικές απώλειες (ή πρόσοδοι) Το κτίριο χάνει θερμότητα: Μέσω του κελύφους, ανάλογα με τη

Διαβάστε περισσότερα

Είναι το πλέον αξιόπιστο θερμομονωτικό υλικό σε όλο τον κόσμο. Είναι το θερμομονωτικό που εμπιστεύονται οι περισσότεροι Έλληνες Μηχανικοί

Είναι το πλέον αξιόπιστο θερμομονωτικό υλικό σε όλο τον κόσμο. Είναι το θερμομονωτικό που εμπιστεύονται οι περισσότεροι Έλληνες Μηχανικοί Γιατί STYROFOAM : Είναι το πλέον αξιόπιστο θερμομονωτικό υλικό σε όλο τον κόσμο Η DOW είναι η μόνη εταιρεία που διαθέτει αποτελέσματα τεχνικών εκθέσεων επιστημονικών φορέων και ινστιτούτων στη Γερμανία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η Εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των Συνθηκών της Αγοράς «Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση αφρώδους εξηλασμένου πολυστυρενίου σε σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)

Η χρήση αφρώδους εξηλασμένου πολυστυρενίου σε σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) Holger Merkel, Martin Reimers 1) Η χρήση αφρώδους εξηλασμένου πολυστυρενίου σε σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια Η Ευρώπη συνεχίζει να σπαταλά το 20% τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση θερμομονωτικών

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products EPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Δ ι ο γ κ ω μ έ ν η Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η P r o d u c t s o f E x p a n d e d P o l y s t y r e n e S t y r o p a n E P S EPS

Διαβάστε περισσότερα

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους

Μία από τις βασικότερες παραμέτρους Ο καθοριστικός ρόλος των κουφωμάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Τα κουφώματα είναι παρειές του κτιρίου και μέσα επαφής με το περιβάλλον, άρα στοιχεία από τα οποία μπορεί να διαφύγει ενέργεια. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδανική λύση σε κάθε σύγχρονο πρόβλημα θερμομόνωσης

Ιδανική λύση σε κάθε σύγχρονο πρόβλημα θερμομόνωσης Ιδανική λύση σε κάθε σύγχρονο πρόβλημα θερμομόνωσης Ιδανική λύση σε κάθε σύγχρονο πρόβλημα θερμομόνωσης Ίσως το κορυφαίο μονωτικό υλικό σήμερα. Το αποτελεί την τεχνολογική εξέλιξη των θερμομονωτικών πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3.

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3. ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΤΤΕΥΕΙ Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS Η ΧΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΑ ΩΜΑΤΑ Το φράγµα υδρατµών δύναται να τοποθετηθεί ανάλογα της υγροµετρίας

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ του Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Baumit open. Καινοτομία στην θερμομόνωση. Ιδέες με μέλλον.

Baumit open. Καινοτομία στην θερμομόνωση. Ιδέες με μέλλον. Baumit open Καινοτομία στην θερμομόνωση Ιδέες με μέλλον. Baumit open EΥΧΑΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα H σημασία της άνετης διαβίωσης στο εσωτερικό του σπιτιού δεν αναφέρεται συχνά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Η θερμομόνωση της τοιχοποιίας είναι ένα μεγάλο κομμάτι της θερμομόνωσης. Καταρχήν έχουμε τα διαφορετικά είδη τοιχοποιίας: Από σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ - ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ

ΕΞΗΛΑΜΕΝΗ - ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΤΣΕΡΙΝΗ 1 ARC Μελετητική - Λενακάκης Κ. & Λ. ΟΕ Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών Περιβαλλοντικών Έργων - χεδιασμού έργων Α.Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ - ΘΕΡΙΟ Σ.Κ. 71304 Εργοτέλους 58 ΣΗΛ. +30.2810.260077 FAX Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα θερμομονωτικά τούβλα είναι τούβλα που διαθέτουν πορώδη μάζα με αποτέλεσμα να έχουν αυξημένα θερμομονωτικά χαρακτηριστικά. Αυτό επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1

ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΑΣΚΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1 2 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, Q ( W h ) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Μεταφορά ενέργειας με: Θερμική αγωγή ή Θερμική μεταβίβαση ή με συναγωγιμότητα (μεταφορά θερμότητας στην επιφάνεια επαφής

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών

Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Τεύχος αναλυτικών υπολογισμών Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΚΤΙΡΙΟ «Δ» Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ Μελετητές: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΜΥΡΣΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα.

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα. Baumit StarContact Προϊόν Σύνθεση Έτοιμη προς χρήση κονία για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS, πετροβάμβακα και XPS και για επίστρωση του υαλοπλέγματος. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή.

Διαβάστε περισσότερα

Πλάκες Εξηλασµένης Πολυστερίνης Fibran Eco

Πλάκες Εξηλασµένης Πολυστερίνης Fibran Eco Πλάκες Εξηλασµένης Πολυστερίνης Fibran Eco Η εξηλασµένη πολυστερίνη Fibran Eco είναι ένα αφρώδες θερµοµονωτικό υλικό µε κλειστές κυψέλες που παράγεται από θερµοπλαστική πολυστερίνη, η οποία, µε µια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS

Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS 1 ηµήτρης Πολιτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος Καινοτοµικών Συστηµάτων όµησης Knauf ΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος Οδηγίες εγκατάστασης Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος Έλεγχος Όταν ελέγχετε το υπόστρωμα, δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σημεία και, στη συνέχεια, υποβάλλετε το υπόστρωμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και οικονομία ενέργειας 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και οικονομία ενέργειας 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και οικονομία ενέργειας 100% HCFC-free Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...5 Μερικά λόγια για το STYROFOAM...6 Εξειδικευμένη λύση STYROFOAM...7 Συμμόρφωση με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ Μετάδοση της θερμότητας Αγωγή Μεταφορά θερμότητας από μόριο σε μόριο ενός στοιχείου Η θερμότητα μεταδίδεται πάντοτε από μια θερμότερη προς μια ψυχρότερη περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό-διαθεσιμότητα

Το υλικό-διαθεσιμότητα τοιχοποιίες Το υλικό-διαθεσιμότητα Διαθεσιμότητα Περιοχή Κορεστείων Ν. Καστοριάς Δισπηλιό, Φλώρινα-λημναίοι οικισμοί Δισπηλιό, Φλώρινα-λημναίοι οικισμοί Μονεμβασιά παραδόσεις, πολιτισμός Το κλίμα το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών

Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης FIBRAN A.E. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θερμομόνωση οικοδομικών κατασκευών. Ανάλογα με το τμήμα που θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). To PVC είναι το τρίτο πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2η έκδοση ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2η έκδοση Σεπτέμβριος 2010 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Tο µονωτικό υλικό της ανεστραµµένης θερµοµόνωσης δώµατος πρέπει: να αντέχει στην απορρόφηση νερού.

Tο µονωτικό υλικό της ανεστραµµένης θερµοµόνωσης δώµατος πρέπει: να αντέχει στην απορρόφηση νερού. 1.6 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΩΜΑΤΟΣ ΜΕ POLYTILE ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ H απόδοση και η αντοχή των δωµάτων στο χρόνο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, µεταξύ των οποίων είναι και η θέση της θερµοµόνωσης εντός της κατασκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5

Dow Λύσεις δόμησης. Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP<5 Dow Λύσεις δόμησης Λύσεις για θερμομόνωση, άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας ODP=0 GWP

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΤAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ. Θερμομόνωση με προϊόντα Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps

Κ ΑΤAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ. Θερμομόνωση με προϊόντα Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Κ ΑΤAΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ Θερμομόνωση με προϊόντα Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Εξηλασμένη πολυστερίνη Μονάδες Μέτρησης Σύμβολα σύμφωνα με το EN 13164 300 - L 400 - L 500 - L 600 - L 700 - L 300 - I MAESTRO

Διαβάστε περισσότερα

Technical Department page 1

Technical Department page 1 Technical Department page 1 E T I C S Eternal Thermal Insulation Compound System Technical Department page 2 Απώλειες Θερμότητας στα κτίρια Στέγη & ανώτατο όριο 27 % άπεδα, παράθυρα, πόρτες 22 % Τούβλο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα. Η οικονοµική µόνωση για εξωτερικές προσόψεις. µε θερµοµονωτικές πλάκες από πολυστερίνη

Σύστηµα. Η οικονοµική µόνωση για εξωτερικές προσόψεις. µε θερµοµονωτικές πλάκες από πολυστερίνη Σύστηµα θερµοµόνωσης µε ΕPS Η οικονοµική µόνωση για εξωτερικές προσόψεις µε θερµοµονωτικές πλάκες από πολυστερίνη Θερµοµόνωση και διαµόρφωση προσόψεων σε ένα βήµα Προστασία και οικονοµία στην καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Περιγραφή χρήσης. Αρμόστοκος

ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ. Περιγραφή χρήσης. Αρμόστοκος ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ Σύμβολο Περιγραφή Περιγραφή χρήσης Αρμόστοκος Εσωτερικές επιφάνειες τοίχων και δαπέδων, επίσης κάτω από το επίπεδο του εδάφους, εξωτερικές επιφάνειες τοίχων, επίσης κάτω από το επίπεδο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Θερµοµόνωση κτιρίων

Εξωτερική Θερµοµόνωση κτιρίων Εξωτερική Θερµοµόνωση κτιρίων Εισηγητής :ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε..Ε ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΤΕΕ ΤΑΚ Ενεργειακή Κατανάλωση Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1 Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά Μάθημα Νο 1 Καταστάσεις της ΎΎλης (Φυσικές Ιδιότητες) Στερεά Υγρή Αέρια Στερεά Συγκεκριμένο Σχήμα Συγκεκριμένο ΌΌγκο Μεγάλη πυκνότητα Δεν συμπιέζονται εύκολα Σωματίδια με

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα θερµοµόνωσης µε πετροβάµβακα

Σύστηµα θερµοµόνωσης µε πετροβάµβακα Σύστηµα θερµοµόνωσης µε πετροβάµβακα Η µόνωση για εξωτερικές προσόψεις για κάθε τύπο κτιρίου Βιοκλιµατική δόµηση στο µέγιστο Θερµοµόνωση και διαµόρφωση πρόσοψης ταυτόχρονα Κατάλληλο για όλα τα υποστρώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας με Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Εξοικονόμηση Ενέργειας με Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Ημερίδα ΚΑΠΕ 3 Οκτωβρίου 2007 Εξοικονόμηση Ενέργειας με Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Εισηγητής : Π. Γκογκούδης 1 Polytile Ενεργειακή Κατανάλωση Στην Ευρώπη, ο κτιριακόςτομέας: Καταναλώνει περίπου

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οδηγίες συστηµάτων εξωτερικών θερµοµονώσεων µε διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα οργανικά επιχρίσµατα ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Baumit Star. ποιότητα ζωής. Εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας Για νέα κτίρια και ανακαίνιση Άψογη αισθητική. Ιδέες με μέλλον.

Baumit Star. ποιότητα ζωής. Εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας Για νέα κτίρια και ανακαίνιση Άψογη αισθητική. Ιδέες με μέλλον. Baumit Star ποιότητα ζωής Εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας Για νέα κτίρια και ανακαίνιση Άψογη αισθητική Ιδέες με μέλλον. Baumit Star ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Επένδυση στο μέλλον Η θερμομόνωση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ Ο φαινολικός αφρός γνωστός και σαν ισοκυανουρίνη είναι σκληροποιημένος αφρός ο οποίος όπως και οι πολυστερίνες ανήκει στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Μονοκατοικία κ. Βοναζούντα, Αγία Παρασκευή 27/3/2008 Α. ΣΥΝΟΨΗ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ Κατά την ενεργειακή αποτίμηση εξετάστηκαν: Εξωτερική τοιχοποιία Δώμα Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Ημερίδα ΚΑΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η Εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των Συνθηκών Αγοράς Ολοκληρωμένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Εξοικονομήστε ενέργεια προσθέτοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ NEOTHERM

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ NEOTHERM Βιομηχανία Δομικών Υλικών Χρωμάτων & Επιχρισμάτων ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ NEOTHERM Ελαχιστοποιήστε τις θερμικές απώλειες τον χειμώνα και την εισροή θερμότητας το καλοκαίρι ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Περιγραφή Προϊόντος Επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρίας υψηλού πάχους, ιδανικό για εκτεθειμένες ταράτσες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμομόνωση Οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για κτίρια Κατοικιών - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμομόνωση Οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για κτίρια Κατοικιών - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμομόνωση Οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για κτίρια Κατοικιών - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος

Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος 1. Θέρμανση και δροσισμός: το σύστημα επαναπροσδιορίζεται διαρκώς, επιτυγχάνοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες σε όλες τις εποχές του χρόνου. 2. Καλύτερη θερμική άνεση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΡΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος 100% HCFC-free 43 Το ενημερωτικό αυτό κεφάλαιο περιγράφει τη θερμομόνωση δωμάτων με χρήση των μονωτικών υλικών μπλε εξηλασμένης πολυστερίνης STYROFOAM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Ημερίδα ηκκξκ Εξοικονόμηση & Διαχείριση Ενέργειας στα κτίρια Κέρκυρα, 3 Ιουλίου 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Α. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων

Διαβάστε περισσότερα

GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ

GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ SIP ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ SIP H ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ DIP -ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ EVOTHERM PLUS ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘ. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Hidrozol & Hidrozol Elastik Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης 1. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Hidrozol & Hidrozol Elastik: Αδιάβροχο Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης Αδιάβροχο Ελαστικό Τσιμεντοειδές Υλικό Στεγάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κ Α Ι ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών Upo_Home_Comf_EN_GR_0508.indd 1 02.06.2008 16:06:57 Ur Σύστημα Uponor

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Η βάση για προηγμένο σχεδιασμό 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Η βάση για προηγμένο σχεδιασμό 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Η βάση για προηγμένο σχεδιασμό 100% HCFC-free 77 Εισαγωγή Η Dow συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, με εμπειρία ενός αιώνα στο συγκεκριμένο χώρο. Οι ετήσιες πωλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία.

Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Εγκατάσταση συσκευών αεριού σε επαγγελματικά μαγειρεία. Α. Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις ισχύουν για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη μετατροπή και τη συντήρηση εγκαταστάσεων αερίου, με πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας

Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Μέθοδος υπολογισµού συντελεστών θερµοπερατότητας και αποτελεσµατικής θερµοχωρητικότητας Νίκος Χατζηνικολάου Λειτουργός Βιοµηχανικών Εφαρµογών Υπηρεσία Ενέργειας Βασικές Ορολογίες Συντελεστής Θερµικής Αγωγιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Marmodom - Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων

Marmodom - Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Marmodom - Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Η εταιρία Marmodom σας προτείνει το υπό πιστοποίηση κατά ETAG 004 (ETICS) από φορέα της ΕΟΤΑ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης BioPanoply για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σελίδα 1 από8 Περισσότερο από 19 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τετραγωνικά µέτρα και 25 χρόνια πείρας στην Ευρώπη!

Διαβάστε περισσότερα

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ.

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. Κλειώ Αξαρλή, αρχιτέκτονας, αναπλ. καθηγήτρια, τμήμα Πολ. Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Κανονισμός για την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Αφού έχουμε γνωρίσει τα υλικά που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση στις κατασκευές, θα μελετήσουμε τους τρόπους εφαρμογής τους αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ Σελίδα 1 από 16 ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ρ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΕΓΛΕΡΗΣ Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Τεχνικός Σύµβουλος, ΝΕΟΤΕΧ ΑΕΒΕ Λέξεις κλειδιά: Καινοτοµικές, Θερµοµονωτικές Πλάκες Μικρού Πάχους ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα