ΥΛΙΚΑ ΙΑΒΡΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΛΙΚΑ ΙΑΒΡΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ"

Transcript

1 Ανήκει στο Παραρτηµα του βιβλίου ΥΛΙΚΑ ΙΑΒΡΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Θεωρία και Ασκήσεις) ιανέµεται στο ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ» ΜΑΘΗΜΑ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Κ ΥΦΑΝΤΗΣ Ηλεκτρονική διεύθυνση: 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Ξενόγλωσσα και ελληνικά συγγράµµατα... 3 I. Επιστήµη και Τεχνική των Υλικών-Γενικά... 3 II. Επιστήµη και τεχνική των Υλικών-Ειδικά... 3 ΙΙΙ. Μέθοδοι ελέγχου και χαρακτηρισµού των υλικών... 4 ΙV. Φυσική και Χηµεία του Στερεού Σώµατος... 6 V. Φυσικοχηµεία-Ηλεκτροχηµεία (θεωρητική και εφαρµοσµένη)-χηµεία... 7 VI. ιάβρωση /φθορά- προστασία υλικών (ειδικά )-επιφανειακές κατεργασίεςσυναφή... 9 VII. Συναφή- ιάφορα VIII. Λεξικά-Προτυποποίηση -Ορολογία-Ονοµατολογία Β. ιατριβές -Μεταπτυχιακές Εργασίες I. ιατριβές II. Μεταπτυχιακές Εργασίες Γ. ηµοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων (ανά θεµατική περιοχή)16 I. Θεωρία διάβρωσης -Μηχανισµοί-Μορφολογία-Αντοχή στη διάβρωση (τεχνικά/κατασκευαστικά υλικά και βιουλικά) II. ιάβρωση και Προστασία /κατεργασία νερού-ρύπανση (Γενικά-συναφείς περιοχές-αλληλεπιδράσεις) II.1 Παθητική Προστασία-Ανόργανες επικαλύψεις (επισµάλτωση-ανοδίωσηεπιµεταλλώσεις)-επικαλύψεις µετατροπής (φωσφάτωση-χρωµικοποίηση κ.α)27 ΙΙ.2 Παθητική προστασία -Οργανικές επικαλύψεις-aντιδιαβρωτικά πιγµέντααναστολείς ΙΙΙ. Ενεργή Προστασία Καθοδική Προστασία (θυσιαζόµενες άνοδοι- τεχνική επιβαλλόµενου ρεύµατος) IV. Μέθοδοι ελέγχου και χαρακτηρισµού των υλικών (ειδικότερα των υλικών προστασίας και της αντοχής στη διάβρωση) V. Περιβάλλον και αντιδιαβρωτική προστασία (υλικά µέθοδοι-επιπτώσεις στην υγεία) VI. Nέα υλικά (αγώγιµα πολυµερή )και εφαρµογές τους (κατεργασίες, µέθοδοι αντιδαβρωτικής προστασίας κ.α.) Περιοδικά (επιλογή *) Ηλεκτρονική διεύθυνση: 2

3 Α. Ξενόγλωσσα και ελληνικά συγγράµµατα I. Επιστήµη και Τεχνική των Υλικών-Γενικά 1. Ashby & Jones, "Engineering Materials 1, "An Introduction to their Properties and Applications", Pergamon Press, (κατασκευαστικά υλικά -ιδιότητεςεφαρµογές ) 2. Ashby & Jones, "Engineering Materials 2, An Introduction to Microstructures, Processing and Design", Pergamon Press, (κατασκευαστικά υλικά µικροδοµή,κατεργασία και σχεδιασµός ) 3. D R.Askeland, "The Science and Engineering of materials", Chapman And Hall 1990 (σύγγραµµα αναφοράς-επιστήµη και τεχνική των υλικών) 4. G. S Brady, H.R. Clauser, J.A. Vaccari, "Materials Handbook", 1997, McGraw Hill 1997 (εγχειρίδιο υλικών) 5. J. H. Brophy et.al., "Η δοµή και οι ιδιότητες των υλικών τόµος IΙ. Η θερµοδυναµική της δοµής "Eκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη Θεσ/νίκη W D Callister, Jr, "Materials Science And Engineering An Introduction", John Wiley & Sons, Inc (εισαγωγή στην επιστήµη και τεχνολογία των υλικών) 7. E. H. Cornish, "Materials and the Designer", Cambridge University Press, H. W. Hayden et al., "Η δοµή και οι ιδιότητες των υλικών τόµος IΙI. Μηχανικές Ιδιότητες"Eκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη Θεσ/νίκη L.Horath Fundamentals of Materials Science for Technologists: Properties,Testing, and Laboratory Exercises, Prentice Hall, 2001 (Αρχές της επιστήµης των υλικώνιδιότητες, δοκιµές και εργαστηριακές ασκήσεις ) 10. H. Kramer, J. Scharnagl, "Werkstoffkunde fuer Praktiker", Europa Lernmittel Verlag, Wuppertal, 1980 (πρακτική µεταλλογνωσία) 11. W. Kurz, J P.Mercier, G Zambelli, "Introduction a la science des materiaux", Presses polytechniques romandes 1987 (εισαγωγή στην επιστήµη των υλικών) 12. W G. Moffat et al. (Μετάφραση-επιµέλεια Α.Α. Τζαβάρα) "Η δοµή και οι ιδιότητες των υλικών τόµος Ι. Η οµή", εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη Θεσ/νίκη M.Rose et al."η δοµή και οι ιδιότητες των υλικών τόµος IV. Ηλεκτρονικές Ιδιότητες"εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη Θεσ/νίκη J.Sackelford Introduction to Materials Science for Engineers fifth edition, Prentice Hall, 2000 (επιστήµη των υλικών για Μηχανικούς) 15. W.F.Smith, "Principles of Materials Science And Engineering", McGraw-Hill, Inc.1996.( Αρχές της επιστήµης και τεχνολογίας των υλικών ) II. Επιστήµη και τεχνική των Υλικών-Ειδικά 1. D. Altenpohl, "Aluminum: Technology, Applications, Environment", TMS International, U.S.A (αλουµίνιο-τεχνολογικού χαρακτήρα ) 2. K.J.Anusavice Philips, " Science of Dental Materials " 10th edition 1994 (οδοντιατρικά υλικά -σύγγραµµα αναφοράς) 3. ASM Handbook, Vol. 20, "Materials Selection and Design", ASM International, Materials Park, 1997 ( επιλογή υλικών και σχεδιασµός ) 4. M. Conserva, G. Donzelli, R. Trippodo, "Aluminium and its applications", EDIMET, 1992 (αλουµίνιο-τεχνολογικού χαρακτήρα) 5. Craig-Powers-Wataha, Dental materials : properties and manipulation Mosby (USA)

4 6. s, Borax consolidated limited London, 1965 (βιοµηχανικά σµάλτα-γερµανική µετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου) 7. Handbook of Organic Conductive Molecules and Polymers: Vol. 2 Conductive Polymers: Synthesis and Electrical Properties Edited by H. S. Nalwa 1997 John Wiley & Sons Ltd (αγώγιµα πολυµερή -εγχειρίδιο αναφοράς) 8. J.R.Fried, Polymer Science and Technology, Prentice Hall, C.Hamann J.Heim H.Burghardt "Organische Leiter, Halbleiter und Photoleiter" Akademie-Verlag.Berlin (αγωγοί οργανικών ενώσεων, ηµιαγωγοί, φωτοαγωγοί) 10. Ε.Καµπούρης, "Τεχνολογία Πολυµερών" Αθήνα Μ. Κουή Υγροκρυσταλλικά Υλικά (σηµειώσεις),έκδοση ΕΜΠ, H.Kricheldorf (ed.), Handbook of Polymer Synthesis, Vol B,Marcel Dekker,New York,1992 ( 13. Α.Γ.Μάµαλης Τεχνολογία των κατεργασιών των υλικών : µη συµβατικές κατεργασίες εκδόσεις «Ανωση» Αθήνα A.Nayar The Metal Databook,McGraw-Hill Companies Inc (έργο αναφοράς) 15. Ν.Καφούσιας,Γ.Μπαλτζάκη,Α.Σταθόπουλος," Οδοντιατρικά βιουλικά ",Αθήνα Κ.Παναγιώτου, Eπιστήµη και Τεχνολογία Πολυµερών Εκδόσεις Πήγασος 2000 Θεσσαλονίκη 17. Γ.Παπανικολάου Σύνθετα Υλικά, Πανεπιστήµιο Πατρών.Πάτρα H.G. Paris, W. H. Hunt (Eds), G.L. Makar, J. Kruger, A. Joshi "Advances in Magnesium Alloys and Composites" International Magnesium Association and the Non Ferrous Metals Committee, TMS, Phoenix, Arizona, January 26 pp (1998) (κράµατα µαγνησίου και σύνθετα υλικά) 19. Ι. Χ. Σιµιτζής., "Πολυµερή" έκδοση ΕΜΠ Αθήνα Ι. Χ. Σιµιτζής "Επιστήµη πολυµερών" ΕΜΠ Αθήνα T.A.Skotheim, R. L. Elsenbaumer, J. R. Reynolds, "Handbook of Conducting Polymers", Marcel Dekker, Inc.1998 (αγώγιµα πολυµερή εργο αναφοράς ) 22. Γ.Χρυσουλάκης.Παντελής, "Eπιστήµη και Τεχνολογία των Μεταλλικών Υλικών" Εκδόσεις Παπασωτηρίου Αθήνα Χ. Φτίκος, Επιστήµη και Τεχνολογία των Κεραµικών, εκδοση ΕΜΠ, Αθήνα 1997 ΙΙΙ. Μέθοδοι ελέγχου και χαρακτηρισµού των υλικών 1. ASM Handbook vol.8 "Mechanical Testing" sixth edition 1992 (εγχειρίδιο αναφοράς- µηχανικές ιδιότητες ) 2. H. Ade, S.G. Urquhart, NEXAFS * Spectroscopy and Microscopy of natural and synthetic Polymers, Internet version (2000), 3. P.L.Bailey Analysis with Ion-Selective Electrodes Heyden H.Bubert and H.Jennet,(eds ) Surface and Thin Film Analysis Wiley-VCH,2002 (Ανάλυση δοµής επιφανειών και λεπτών υµένων σύνοψη αρχών,οργανολογίας και εφαρµογών ) 5. C.Barret and T.B.Massalski Structure of metals,crystallographic methods,and data,pergamon Press L.J.Bellamy The Infrared Spectra of Complex Molecules Vol.I Chapman and Hall ( εργο αναφοράς φάσµατα I R πολυπλόκων µορίων ) 7. H.Berge,H-D.Bormann,P.Gruendler,P.Jeroschefki Elektroanalytische Methoden Methoden Grundlagen and Zusammenhaenge Akademisce Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G, Leipzig 1974 ( ηλεκτροαναλυτικές µέθοδοι αρχές-συσχετίσεις ) 4

5 8. J.Chastain, Editor Handbook of X-ray photoelectron spectroscopy Perkin Elmer,Eden Prairie 1992 (εγχειρίδιο XPS ανάλυση δοµής επιφανειών υλικών ) 9. Ν.Χατζηλιάδης ( εκδότης ) Εργαστήριο φασµατοχηµικών και φυσικοχηµικών τεχνικών Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων,Ιωάννινα Σ.Μ.Χορς Εγχειρίδιον αναλυτικής Χηµείας -II.Ποσοτικαί αναλύσεις ΕΜΠ ΑΘΗΝΑΙ 1926 (ιστορικού ενδιαφέροντος) 11. H. Engelhardt, "Hochdruck-Fluessigkeits-Chromatographie", Springer Verlag 1977 (υγρή χρωµατογραφία υψηλής πίεσης) 12. Gardner/Sward, "Paint testing manual, physical and chemical examination of paints, varnishes, lacquers and colours", 1972 ( εγχειρίδιο ελέγχου οργανικών επικαλύψεων-χρώµατα-βερνίκια-λακκες-χρωστικές ) 13. P.Griffiths, J.A. de Haseth Fourier Transform Infrared Spectrometry A wileyinterscience publication (USA) 1986 ( FTIR-έργο αναφοράς ) 14. M.Grasserbauer,H.J Dudek,M.F Ebel, Angewandte Oberflaechenanalyse mit SIMS Sekundaer-Ionen-Massenspektrometrie, AES Auger-Elektronen Spektrometrie XPS Roentgen Photoelektronen Spekrtometrie Springer Verlag Berlin /Heidelberg/New York/Tokyo 1985 ( ανάλυση επιφανειών µε φασµατοµετρία µάζας δευτερογενών ιόντων SIMS-µε φασµατοµετρία ηλεκτρονίων Auger AES και µε φασµατοµετρία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων X-XPS) 15. Θ.Α.Κουιµτζής Χηµεία Περιβάλλοντος Εκδόσεις Ζήτη Θεσ/νίκη Σ. Λιοδάκης, "Αναλυτική Χηµεία -Θέµατα και Προβλήµατα", εκδόσεις Παπασωτηρίου Αθήνα, E.A. Mueller, "Handbuch der zerstoerungsfreien Werkstoffpruefung", Oldenbourg- Verlag, Muenchen, 1975 (εγχειρίδιο -µη καταστρεπτικές µέθοδοι ελέγχου των υλικών) 18. K.H.Naeser und G.Peschel. "Physikalisch-chemische Messmethoden", VEB, Leipzig, 1986 (φυσικοχηµικές µέθοδοι µέτρησης) 19. H. Naumer, W. Heller (editors), "Untersuchungsmethoden in der Chemie" Georg Thieme Verlag, 1986 (ερευνητικές µέθοδοι στη Χηµεία) 20. R.A.Nyquist and R.O.Kagel, Infrared Spectra of inorganic compounds ( cm 1) Academic Press 1974 (φάσµατα IR ανοργάνων ενώσεων - έργο αναφοράς) 21. M.Ochsenkuehn Πετροπούλου, Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης Οπτικές Μέθοδοι έκδοση Pecsok/Shields/Cairns/McWilliam "Σύγχρονες Μέθοδοι στη Χηµική Ανάλυση", Απόδοση στα ελληνικά Στ.Βολιώτης, Εκδόσεις Γ.Α.Πνευµατικός, Αθήνα, L.Reimer,G.Pfefferkorn,"Raster-Elektronenmikroskopie,Springer-Verlag,1966 (ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης) 24. H.Schumann,"Metallographie", VEB Deutscher Verlag fuer Grundstoffindustrie, Leipzig,1974 (µεταλλογραφική εξέταση) 25. G. Schwedt/.Κ.Υφαντής (απόδοση από τα γερµανικά επιµέλεια) "Εγχειρίδιο των φυσικών και χηµικών µεθόδων ανάλυσης" εκδόσεις Γρ.Παρισιάνος, Αθήνα, 1999 (οδηγός στις σύγχρονες µεθόδους ενόργανης και µη χηµικής ανάλυσης, µε παραδείγµατα εφαρµογών διεπιστηµονικού χαρακτήρα) 26. H. Seiler, Abbildung von oberflaechen, mit elektronen,ionen und roentgenstrahlen, Bibliographisches Institut AG-Manheim, 1968 (απεικόνιση επιφανειών µε ηλεκτρόνια,ιόντα και ακτίνες Χ) 5

6 27. J.P.Sibilia, "A Guide to Materials Characterization and Chemical Analysis", VCH publishers Inc., 1988 (οδηγός στις µεθόδους χαρακτηρισµού των υλικών και τις µεθόδους χηµικής ανάλυσης) 28. D.A.Skoog, D.M.West, "Principles of Instrumental Analysis", Holt-Saunders International Editions, 1981 (Αρχές ενόργανης ανάλυσης έργο αναφοράς ) 29. Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, AWWA-ΗΠΑ, 1985 (πρότυπες µέθοδοι ελέγχου νερών και υδατικών αποβλήτων -έργο αναφοράς) 30. J.Stoehr NEXAFS * Spectroscopy, Springer Verlag 1992 (Φασµατοσκοπία NEXAFS-έργο αναφοράς) 31. E.A.Turi editor Thermal Characterization of Polymeric Materials Volume 1 and 2, academic press Γ. Βαρουφάκης Ελεγχος Υλικών στη κλασσική αρχαιότητα τεχνικές προδιαγραφές του 4 ου π.χ αιώνα έκδοση Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης Αθήνα 1987 (ιστορικού ενδιαφέροντος) 33. J C.Vickerman (editor), "Surface Analysis-The Principal Techniques", John Wiley & Sons, Inc., 1999 (ανάλυση επιφανειών-οι σηµαντικότερες µέθοδοι) 34. A. Vogel, Handbook of inorganic quantitative analysis, Longmans C.D.Wagner et al. (Eds)"Handbook of X-ray Photoelectron Spectroscopy", Physical electronics division, Perkin Elmer Corporation, Minessota, 1979 (φασµατοσκοπία XPS- βιβλίο αναφοράς) 36. H.H. Wieden, "Laboratory notes on electrical and galvanomagnetic measurements", Elsevier, Amsterdam, B.J.Yakobi et al (editors) "Microanalysis of Solids"- A.J.Nelson X-ray Photoemission Spectroscopy - Plenum Press, 1994 * Near Edge X-ray Absorption Fine Structure ΙV. Φυσική και Χηµεία του Στερεού Σώµατος 1. R.H.Bube, "Εισαγωγή στη φυσική της στερεάς κατάστασης", µετάφραση ΕΣΠΙ, Αθήνα, Σ.Βες, Γ.Κανελλής, Ν.Α.Οικονόµου, Χ.Μ.Πολάτογλου, "Φυσική της στερεάς κατάστασης", εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, Θεσ/νίκη, A. J. Dekker, "Solid state physics", Macmillan & Co L.T.D., London, S.Elliott, "The Physics and Chemistry of Solids", John Wiley & Sons, Halliday/Resnick, "Φυσική" µέρος Α και Β, Γ.Α.Πνευµατικός-Επιστηµονικές και τεχνικές εκδόσεις,αθήνα C.Hamann, H.Burghardt, T.Frauenheim, "Electrical Conduction Mechanisms in Solids", VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften Berlin, 1988 (µηχανισµοί αγωγιµότητας σε στερεά -βιβλίο αναφοράς) 7. C. Kittel, "Εισαγωγή στη φυσική στερεάς καταστάσεως", Αθήνα, 1979 απόδοση στα ελληνικά του C.Kittell "Introduction to Solid State Physics", John Wiley & sons, Inc, R.A.Levy, Αρχές της φυσικής στερεάς καταστάσεως ;Έκδοση Γ.Πνευµατικού, Αθήνα 1977 (απόδοση στα ελληνικά του Principles of Solid State Physics Αcademic Press Inc ) 9. W.Weizel "Einfuehrung in die Physik" Band II," Optik und der Bau der Materie" Bibliographisches Institut Mannheim (εισαγωγή στη Φυσική οπτική και δοµή της ύλης) 6

7 V. Φυσικοχηµεία-Ηλεκτροχηµεία (θεωρητική και εφαρµοσµένη)-χηµεία 1. G. M. Barrow, "Physikalische Chemie", Gesamtausgabe Bohman-Vieweg, 1984 (Φυσικοχηµεία) 2. F.Beck, "Elektroorganische Chemie", Verlag Chemie, 1974 (οργανική Ηλεκτροχηµεία-σύγγραµµα αναφοράς) 3. H.D.Bormann und R.Bormann-Merseburg," Einfuerung in die Eigenschaften von Elektrolytloesungen", Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.G, Leipzig, 1975 (ιδιότητες ηλεκτρολυτικών διαλυµάτων- εισαγωγή) 4. P.G.Bruce, "Solid State Electrochemistry", Cambridge University Press, E.McCash Surface Chemistry Oxford University Press 2001(Χηµεία επιφανειών) 6. N.Χατζηλιάδης "Αρχές Χηµείας (Εισαγωγή -τόµος I) " Ιωάννινα, Cotton and Wilkinson, "Advanced Inorganic Chemistry ", 1966 (σύγγραµµα αναφοράς) 8. CRC Handbook of Chemistry and Physics 69th Edition, (εγχειρίδιο Φυσικής και Χηµείας -έργο αναφοράς) 9. H. Ebert, "Elektrochemie", VOGEL VERLAG, 1978 (συνοπτική Ηλεκτροχηµεία) 10. H.Fischer, "Elektrolytische Abscheidung und Elektrokristallisation von Metallen", Springer Verlag, 1954 (ηλεκτρολυτική αποβολή και ηλεκτροκρυστάλλωση των µετάλλων) 11..Γιαννακουδάκης, "Γενική Φυσική Χηµεία",Θεσ/νίκη, Α. Γιαννακουδάκης, "Ηλεκτροχηµικές εφαρµογές", Θεσσαλονίκη, 1987 (εµπεριέχει θέµατα διάβρωσης µεταλλικών υλικών) 13.. Α. Γιαννακουδάκης, "Ηλεκτροχηµεία διαλυµάτων" Θεσ/νίκη Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie 8. voellig bearbeitete Auflage,Springer Verlag Berlin (ανόργανη Χηµεία-εργο αναφοράς,και σε αγγλική απόδοση ως Handbook of Inorganic Chemistry, ) 15. C.H. Hamman, A.Hamnett, W.Vielstich, "Electrochemistry", (Ηλεκτροχηµεία) Wiley- VCH, Heitz/Kreysa, "Grundlagen der Technischen Elektrochemie", Verlag Chemie, 1980 (αρχές εφαρµοσµένης Ηλεκτροχηµείας) 17. J.E.Huheey," Inorganic Chemistry: Principles of Structure and Reactivity ", second edition J.E.Huheey, " Ανόργανη Χηµεία -Αρχές δοµής και δραστικότητα " απόδοση στην ελληνική γλώσσα Ν.Χατζηλιάδης, Θ. Καµπανάς, Σ. Περλεπές, εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα E.G. Jaeger, Karl Schoene, "Elektrolyt-gleichgewichte", VEB, Leipzig, 1985 (ισορροπία ηλεκτρολυτών) 20. N.Κουλουµπή, Ι.Χρυσουλάκης, "Θεωρητική Ηλεκτροχηµεία", Εκδόσεις Συµεών, Αθήνα Γ.Κ.Καραισκάκης "Φυσικοχηµεία" Εκδόσεις Π.Τραυλός Αθήνα 22. Ν.Α.Κατσάνος "Φυσικοχηµεία (βασική θεώρηση)", Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, Σ.Λιοδάκης Ανόργανη Χηµεία Θέµατα και Προβλήµατα τόµος 1,Εκδοση ΕΜΠ, Αθήνα Σ.Λιοδάκης Εφαρµοσµένη Ανόργανη Χηµεία 1 Επιστηµονικές εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ, 25. Klotz / Rosenberg, "Chemical thermodynamics", (χηµική θερµοδυναµική )

8 26. G.Kortuem, "Lehrbuch der Elektrochemie", Verlag Chemie, 1970 (Ηλεκτροχηµεία - σύγγραµµα αναφοράς) 27. Η.Labhart, "Einfuehrung in die Physikalische Chemie, Teil I Chemische Thermodynamik" Springer -Verlag, 1984 (εισαγωγή στη φυσικοχηµεία Μέρος Ι χηµική θερµοδυναµική) 28. R. Landesberg, H. Bartelt, "Elektrochemische Reaktionen und Prozesse", VEB, Berlin, 1977 (ηλεκτροχηµικές αντιδράσεις και διεργασίες) 29. G.Levich Physicochemical Hydrodynamics Prentice Hall Inc Ju.Lurie, "Handbook of Analytical Chemistry" Mir Publishers Moskow, H.H. Meinke, "Die komplexe Berechnung von Wechselstromschaltungen", Sammlung Goeschen Band 5156, 1971 (ο µιγαδικός υπολογισµός κυκλωµάτων εµπέδησης από τη σκοπιά της φυσικής) 32. E. Merian Metalle in der Umwelt (Verteilung, Analytik und biologische Relevanz) Verlag Chemie Gmbh, 1984 (µεταλλικά στοιχεία στο περιβάλλον-κατανοµή, µέθδοι ανάλυσης και βιολογική σηµασία εγχειρίδιο αναφοράς) 33. W.J.Moore, "Basic Physical Chemistry", Prentice -Hall, Inc., USA, 1983 (βασική Φυσικοχηµεία ) 34. K.H.Naeser, "Physikalische Chemie fuer Techniker und Ingenieure" VEB, Leipzig, 1983 (Φυσικοχηµεία για Μηχανικούς) 35. J. O'Bockris, R.A.Fredlein, "A workbook of Electrochemistry" Plenum Press, B. Philipp / G. Reinisch, "Grundlagen der makromolekularen Chemie", Akademie Verlag Berlin, 1976 (αρχές Χηµείας µακροµορίων) 37. D.Pletcher and F.C.Walsh, Industrial Electrochemistry, Chapman and Hall, second edition 1990 (βιοµηχανική Ηλεκτροχηµεία ) 38. M.Pourbaix, "Atlas of electrochemical equilibria in aqueous solutions ", pp Pergamon press, New York, 1966 (άτλας αναφοράς ηλεκτροχηµική ισορροπία σε υδατικά διαλύµατα) 39. H.W.Preuss, "Grundriss der Quantenchemie", Bibliographisches Institut AG, Mannheim, 1962 (στοιχεία κβαντικής Χηµείας) 40. O.Regen,G.Brandes Physikalische Chemie -Formelsammlung VEB Leipzig 1984 (συλλογή τύπων Φυσικοχηµείας) 41. Ν.Ρακιντζής, "Φυσικοχηµεία", εκδόσεις Παπασωτηρίου, C.N.Sawyer, P.L.MacCarty, G.F.Parkin, "Chemistry for environmental Engineering" MacGraw-Hill International Editions, (1994) (Χηµεία τεχνολογίας περιβάλλοντος ) 43. G.Schwedt, "Taschenatlas der Umweltchemie", Georg Thieme Verlag, 1996(άτλας Χηµείας περιβάλλοντος) 44. W.Schulze, "Allgemeine und physikalische Chemie II", Walter de Gruyter & Co Berlin, 1968 (γενική Χηµεία και Φυσικοχηµεία) 45. F.v.Sturm, "Elektrochemische Stromerzeugung", Verlag Chemie, 1969 (ηλεκτροχηµική παραγωγή ρεύµατος) 46. E. Tag, "Elektrochemie", Verlag Diesterweg Salle Sauerlaender Frankfurt a. M.1984 (Ηλεκτροχηµεία) 47. A.Tager, Physical Chemistry of Polymers,Mir Publishers Moscow,english translation,second edition 1978 (Φυσικοχηµεία πολυµερών ) 48. K.Torkar, "Rechenseminar in physikalischer Chemie",Vieweg Akademische Verlagsgesellschaft, 1968 (υπολογιστικά θέµατα Φυσικοχηµείας) 8

9 49. Ullmanns Enzyklopaedie der technischen Chemie διάφοροι τόµοι (εγκυκλοπαίδεια της τεχνικής Χηµείας έργο αναφοράς) D. J. Vetter, "Elektrochemische Kinetik", 1961 (ηλεκτροχηµική κινητική- σύγγραµµα αναφοράς) 51. W. Vielstich, W. Schmickler, "Elektrochemie II", Steinkopff Darmstadt, 1976 (Ηλεκτροχηµεία ΙΙ) 52. G.Wedler, Lehrbuch der Physikalischen Chemie 3.Auflage,VCH,Weinheim,1989 (Φυσικοχηµεία) 53.. Κ. Υφαντής, "Ασκήσεις Ηλεκτροχηµείας" (Συλλογή λυµένων και αλύτων ασκήσεων Ηλεκτροχηµείας- εκπαιδευτικού χαρακτήρα) Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1987 VI. ιάβρωση /φθορά- προστασία υλικών (ειδικά )-επιφανειακές κατεργασίεςσυναφή 1. R.S.Alwitt, G.E.Thompson (editors), "Aluminum Surface Treatment Technology", The Electrochemical Society, Inc.proceedings vol.86-11, V. Ashworth and C. Coogan editors, "Cathodic protection theory and practice", ELLIS HORWOOD, ASM Handbook, Vol.5 " Surface Engineering ", ASM International, Materials Park, 1994 USA (σύγγραµµα αναφοράς) 4. ASM Handbook, Vol.13, "Corrosion", ASM International, Materials Park, USA, 1987 (σύγγραµµα αναφοράς-διάβρωση) 5. J.T.N.Atkinson and H.Van Droffelaar "Corrosion and Its Control, An Introduction to the Subject", NACE, 1985 (USA) 6. W. V. Baeckman und W.Schwenk, "Handbuch des kathodischen Korrosionsschutzes" Wiley-VCH, 1999 (εγχειρίδιο καθοδικής προστασίας-σύγγραµµα αναφοράς) 7. K.Barton, "Schutz gegen atmosphaerische Korrosion", Verlag Chemie, Weinheim 1973 (προστασία από την ατµοσφαιρική διάβρωση) 8. A.M.Berendsen, "Marine Painting Manual", TNO Paint Research Institute Delft, The Netherlands, Graham and Trotman publishers London /Dordrecht /Boston 9. J.P.Broomfield, "Corrosion of steel in concrete, Understanding, Investigation and Repair", published by E and FN Spon, 1997 (διάβρωση χάλυβα στο σκυρόδεµα) 10. B.D. Craig (editor), "Handbook of Corrosion Data", ASM International, Materials Park, 1995 (εγχειρίδιο δεδοµένων διάβρωσης) 11. DECHEMA, "Corrosion Handbook", vols.1-12 VCH, Weinheim 1989 (εγχειρίδιο διαβρωσης-σύγγραµµα αναφοράς) 12. DFO "Neue Entwicklungen in der Oberflaechenbehandlung von Aluminium", Tagungsberichtsband Maerz 1991, Duesseldorf (εξελίξεις στην επιφανειακή κατεργασία του αλουµινίου) 13. DIN Taschenbuch Nr.219 Korrosionsverhalten Korrosionspruefung Korrosionsschutz Beuth Verlag (2.Auflage) Berlin 1995 (Εγχειρίδιο DIN συµπεριφορά στη διάβρωση έλεγχος της διάβρωσης- προστασία από τη διάβρωση, συλλογή προτύπων, κανονισµών και προδιαγραφών) 14. B.Dolezel " Die Bestaendigkeit von Kunstoffen und Gummi ", Carl Hanser Verlag, 1978 (σταθερότητα των συνθετικών υλικών/πλαστικών και των υλικών από καουτσούκ / ελαστικό κόµµι) 15. Drew Chemical Corporation (publ.), "chapter 3, Cooling Water Corrosion Control in Principles of Industrial Water Treatment", USA, 1977 ( διάβρωση σε συστήµατα ψύξης νερού) 9

10 16. R.Droste, Theory and Practice of water and wastewater treatment, John Wiley, 1997 (κατεργασία νερού και αποβλήτων ) 17. ΕΕΧ (Ένωση Ελλήνων Χηµικών )-τµήµα Χρώµατα Βερνίκια Μελάνια Οµιλίες περί Χρωµάτων Αθήνα 2001 ( συλλογή οµιλιών στην ΕΕΧ ) 18. U.R.Evans, An Introduction to Metallic Corrosion, ASM International 1982 (εισαγωγή στη διάβρωση των µετάλλων ) 19. U.R.Evans, The Corrosion and Oxidation of Metals, Arnold, London 1976 (η διάβρωση και οξείδωση των µετάλλων- σύγγραµµα αναφοράς) 20. M. G. Fontana and N. D. Greene, "Corrosion Engineering", Mc Graw-Hill, New York, 1976 (Μηχανική της διάβρωσης -σύγγραµµα αναφοράς) 21. Finishing Publications Ltd "Electroplating of Plastics", 1977 ( γαλβανική επιµετάλλωση πλαστικών-αγγλική απόδοση του Kunststoff-Galvanisierung Eugen G.Leuze Verlag, Γερµανία) 22. D. R. Gabe, "Principles of Metal Surface Treatment and Protection", Pergamon Press, P. J. Gelling, Korrosion und Korrosionsschutz von Metallen, Carl Hanser Verlag, Muenchen, 1981 (εισαγωγή στη διάβρωση και προστασία των µετάλλωνγερµανική απόδοση του αγγλικού πρωτοτύπου Introduction to corrosion prevention and control for engineers-απευθύνεται σε Μηχανικούς κυρίως ) 24. A.K.Graham, Electroplating engineering handbook, 3 rd edition Van Nostrand Reinhold, 1971 (Τεχνολογία γαλβανικών επιµεταλλώσεων ) 25. G.A.Greathouse and C.J (editors) Deterioration of materials,reinhold 1954, New York (Φθορά των υλικών ) 26. K.Hauffe, Reaktionen in und an festen Stoffen 2.Auflage Springer Verlag 1966 (αντιδράσεις στην επιφάνεια και το εσωτερικό στερεών ) 27. Heitz, Henkaus, Rahmel," Korrosionskunde im Experiment ", Verlag Chemie, 1983 (εκπαιδευτικού χαρακτήρα -ασκήσεις και πειράµατα διάβρωσης) 28. H. E. Hoemig, "Metall und Wasser, Eine Einfuehrung in die Korrosionskunde", VULKAN VERLAG, 1978 (Μέταλλο και νερό,εισαγωγή στην επιστήµη της διάβρωσης) 29. D. A.Jones, "Principles and Prevention of Corrosion ", Macmillan Publishing Company (second edition) (αρχές και πρόληψη της διάβρωσης- σύγγραµµα αναφοράς) 30. H. Kaesche, "Die Korrosion der Metalle", Springer - Verlag, 1979 ( ιάβρωση των µετάλλων -σύγγραµµα αναφοράς -θεωρητική προσέγγιση) 31. Ν. Γ.Καρακασίδης, Μεταλλικά κουτιά κονσερβών ιάβρωση και Προστασία, έκδοση περιοδικό «Tρόφιµα και Ποτά», Αθήνα Π..Σ.Κόλλιας Επεξεργασία Υδατος Aθήναι 1976 ( διεπιστηµονικού χαρακτήρα ) 33. F.L. Laque, "Marine corrosion -causes and prevention" John Wiley & Sons ΗΠΑ (διάβρωση στο θαλάσσιο περιβάλλον αίτια και πρόληψη / ειδικόεφαρµοσµένου χαρακτήρα) 34. H.Liesche und K.H.Paschke Beton in aggresiven Waessern Verlag von Wilhelm Ernst und Sohn,Berlin.Muenchen!964 ( το σκυρόδεµα σε διαβρωτικά ύδαταδιεπιστηµονική προσέγγιση της φθοράς του σκυροδέµατος ) 35. Α.Μεγαλόπουλος, "Χηµεία και Τεχνολογία Νερού", Aθήνα, Μ.Μήτρακας, Ποιοτικά χαρακτηριστικά και επεξεργασία νερού, εκδόσεις Τζιόλα,Θεσ/νίκη

11 37. J. Morgan, "Cathodic protection", NACE W. M. Morgans, "Outlines of paint technology, Vol. 1. materials", Charles Griffin & Co, Second edition, England, Morgans, W., Taylor, J. "Introduction to paint technology", Fourth Edition, 1976, Priory House (εισαγωγή στη τεχνολογία των οργανικών επικαλύψεων) 40. NACE "Corrosion Engineer,s Reference Book", R.S.Treseder editor published by NACE (εγχειρίδιο-συλλογή δεδοµένων διάβρωσης-πίνακες δεδοµένων φυσικών, χηµικών και µηχανολογικών γλωσσάριο κ.α) 41. Nalco Chemical Company The Nalco Water Handbook Ed.McGraw-Hill, C.C.Nathan (Ed.), "Corrosion Inhibitors", NACE, Houston 1973 (αναστολείς διαβρωσης -βιβλίο αναφοράς) 43. Oil and Colour Chemist s Association, "The application of surface coatings: Part 4, London, Oil and Colour Chemist s Association, "Introduction to Paint Technology", fourth edition 1976, Wembley, Middlesex,UK 45. Oil and Colour Chemist s Association, Surface Coatings,Vol. 2-Paints and their applications,australia,tafe educational books (οργανικές επικαλύψεις,τόµος 2 οργανικές επικαύψεις και οι εφαρµογές τους ) 46. H. Orth, "Korrosion und Korrosionsschutz", Stuttgart, 1974 ( ιάβρωση και Προστασία εγχειρίδιο) 47. Κ.Α.van Oeteren "Korrosionsschutz durch Beschichtungsstoffe "Carl Hanser Verlag, zwei Baende 1980 (προστασία από τη διάβρωση µε επικαλύψεις,δύο τόµοι) 48. Κ.Α.van Oeteren " Korrosionsschutz -Beschichtungsschaeden auf Stahl " Bauverlag, 1979 (προστασία από τη διάβρωση, βλάβες των οργανικών επικαλύψεων σε χάλυβες) 49. V. R. Pludek," design and corrosion control", John Wiley and Sons, New York, 1977 (σχεδιασµός και αντιδιαβρωτική προστασία) 50. A.Pollak and P.Westphal, "An Introduction to Metal Degreasing and Cleaning". Robert Draper Ltd Teddington, 1963 (απολίπανση και καθαρισµός των µετάλλων) 51. P.Pracht, H.Bueskens und E.Ulrich, Handbuch Wasser Herausgeber Vereinigte Kesselwerke AG VKW Vulkan Verlag Essen 1974 (εγχειρίδιο νερού -προετοιµασία νερού και ατµολέβητες φαινόµενα διάβρωσης ) 52. R.A.Rapp (ed) "High Temperature Corrosion", NACE Publication, Houston, Texas, 1983 ( διάβρωση σε υψηλές θερµοκρασίες ) 53. W. Rausch, "Phosphatieren- Galvanotechnik III", Carl Hanser Verlag, Muenchen, 1983 (φωσφάτωση-γαλβανοτεχνική ΙΙΙ) 54. D.S.Rickerby and A.Matthews, editors "Advanced Surface Coatings -A Handbook of Surface Engineering", Blackie Chapman and Hall, USA, 1991(προηγµένες επιφανειακές επικαλύψεις εγχειρίδιο) 55. Ε. Rodzewich, "Theory and Practice of phosphating", American Electroplaters Society, 1974 (Φωσφάτωση- θεωρία και πράξη ) 56. J.C.Rowlands, F.I.Corr.T nd B.Angell, "Corrosion for marine and offshore engineers" part 11 in Marine engineering Practice published by The Institute of Marine Engineers, London, J. Ruf, "Korrosion - Schutz durch Lacke und Pigmente", Verlag W.A. Colomb, 1977 ( ιάβρωση Προστασία µέσω οργανικών επικαλύψεων και πιγµέντων) 58. J.C.Scully, "The Fundamentals of Corrosion ", Pergamon Press, 1990 (εισαγωγή στο αντικείµενο της διάβρωσης) 11

12 59. L.L. Shreir," Corrosion, vol. 1, Metal/environment Reactions, Vol.2, Corrosion Control", -Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford, 1994 ( ιάβρωση -βιβλίο αναφοράς) 60. Singer/Strauss, "Korrosion und Oberflaechenbehandlung", VDI-Verlag GmbH, 1982 (διάβρωση και επιφανειακή κατεργασία) 61. Π. Σακελλαρίδης, "Η προστασία των µετάλλων εκ της διαβρώσεως", Αθήνα, J.D.Skelly, "Water Treatment Part 14" in Marine Engineering Practice, Volume 2, published by The Institute of Marine Engineers, London Θ. Σκουλικίδης, " ιάβρωση και προστασία", Αθήνα, K.W. Thomez- K. Zerweck, "Taschenbuch fuer Lackierbetriebe", Hannover, 1985 (εγχειρίδιο για µονάδες βαφής µε οργανικές επικαλύψεις) 65. F. Toedt, " Korrosionsschutz ", Verlag de Gruyter, Berlin, 1961 (προστασία από τη διάβρωση) 66. D.Tomashov Theory of corrosion and protection of metals Collier-Mamillan Ltd London K.H.Tostmann, "Korrosion und Korrosionsschutz von Metallen" Carl Hanser Verlag Μuenchen ( διάβρωση και προστασία των µετάλλων) 68. Ε.Τσαγκαράκη- Καπλάνογλου, " Προστασία από τη διάβρωση -χρώµατα και βερνίκια", ΟΕ Β H. Uhlig, "Korrosion und Korrosionsschutz Akademie Verlag, Berlin, 1977 (διάβρωση και προστασία) 70. VEB, Autorenkollektiv, "Grundlagen metallischer Werkstoffe, Korrosion und Korrosionsschutz", Leipzig, 1984 συλλογικό έργο (µεταλλικά υλικά, διάβρωση και προστασία) 71. R.B. Waterhouse, "Fretting Corrosion", Pergamon Press, 1972 (διάβρωση εκτριβής) nd WEGEMT School, "Marine Coatings", Course University of Plymouth, Z.W. Wicks, "Corrosion Protection by Coatings", published by Federation of Societies for Coatings Technology, 1987, USA (µονογραφία αντιδιαβρωτικών οργανικών επικαλύψεων) 74. G.Wranglen, "An Introduction to corrosion and protection of metals", New York, NY: Chapman and Hall, G.Wypych, Handbook of Material Weathering, ChemTec Publishing,1995 (εγχειρίδιο φθοράς πολυµερών) 76..Κ.Υφαντής, ιάβρωση/προστασία/οργανικές επικαλύψεις,εμπ,αθήνα 1990 VII. Συναφή- ιάφορα 1. Α. Αντωνίου, "Ναυπηγική Τεχνολογία, Αθήνα", 1983 (εµπεριέχει κεφάλαιο για τη διάβρωση των ύλικών της ναυπηγικής) 2. Ι. Γ. Αντωνόπουλος, "Εισαγωγικές αρχές µεταλλογνωσίας", Ξάνθη, J Campbell, "Castings", Butterworth-Heinemann 1995 (χυτά-τεχνολογία χύτευσης) 4. DFG, Senatskomission zur Pruefung gesundheitsschaedlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung XVIII, "MAK und BAT-werte 1982", Verlag Chemie, 1982 (επικίνδυνες ουσίες στους εργασιακούς χώρους-τιµές µεγίστων συγκεντρώσεων τιµές βιολογικά ανεκτών ποσοτήτων) 5. E.M.Π Οι παλαιές συλλογές της βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π Αθήνα 1995 (αναφέρεται στην ιστορική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ µέχρι το 1950) 6. Επιτροπή Συντηρήσεως Μνηµείων Ακροπόλεως, Συντήρηση της επιφάνειας των µνηµείων της Ακροπόλεως, Αθήνα

13 7. R.A.Higgins, Engineering Metallurgy,Part I,Applied Physical Metallurgy, Part II Metallurgical Process Technology Edward Arnold HSC (Health & Safety Comιssion) Legionnaires disease The control of legionella bacteria in water systems) L8, 2000 (UK) (η νόσος των λεγεωναρίων ο έλεγχος των βακτηρίων λεγιονέλλα σε υδατικά συστήµατα) 9. J.B.Hudson, "Surface Science, An Introduction", John Wiley &Sons, Inc, ISO 9000 Συστήµατα ιασφάλισης Ποιότητας, έκδοση ΟΠE (Οργανισµός Προώθησης Εξαγωγών), Αθήνα, Qualicoat, Specifications for a quality label for paint, lacquer and powder coatings on aluminium for architectural applications, 9th Edition, W.Goepel "State and perspectives of research on surfaces and interfaces" Report EUR EN (Comission of European Communities) Μ.Ι.Καραγιάννης, "Επεξεργασία, Αξιολόγηση και Παρουσίαση Αναλυτικών εδοµένων" Αθήνα Σ.Κατράκης, Κ.Κονοφάγος," Μεταλλογνωσία -Τα κράµατα,αθήνα Κ.Κονοφάγος Μεταλλογνωσία,Τ.1,Αθήνα 1964» 16. D.C.Lindberg "The Beginnings of Western Science, ελληνική απόδοση, Οι Απαρχές της υτικής Επιστήµης", Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π/Αθήνα O.Mohr Grundlagen der allgemeinen Elektrotechnik Sammlung Goeschen Band 196/196a, Walter de Gruyter & Co Berlin 1965 ( Αρχές γενικής Ηλεκτροτεχνίας ) 18. Λ. Μούσουλος, "Μεταλλουργίαι µολύβδου- ψευδαργύρου- καδµίου", Ε.Μ.Π., Αθήνα, Κ.Μπίρης Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου , Αθήναι John K. Taylor, " ιασφάλιση Ποιότητας των Χηµικών Μετρήσεων", έκδοση Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας, Αθήνα Γ..Παπαδηµητρίου Φυσική µεταλλουργία σιδήρου και χάλυβα σηµειώσεις ΕΜΠ Γ..Παπαδηµητρίου Γενική µεταλλογνωσία ΙΙ τα κράµατα σηµειώσεις ΕΜΠ Γ..Παπαδηµητρίου Εισαγωγή στη µεταλλουργία,την τεχνολογία και τον έλεγχο των συγκολλήσεων σηµειώσεις ΕΜΠ Α.Θ.Παπαιωάννου Θερµοφυσικές ιδιότητες χηµικών ουσιών και συστήµατα µονάδων εκδόσεις Κοράλι Αθήνα 2002 ( βιβλίο αναφοράς ) 25. Vdefa 30. technischer Kursus, Iserlohn 1971 (Σεµινάριο τεχνολογίας βιοηχανικής επισµάλτωσης) VIII. Λεξικά-Προτυποποίηση -Ορολογία-Ονοµατολογία 1. G. Apelt "Kurzlexikon Physik", Aulis Verlag Deubner & Co KG Koeln 1968 (σύντοµο λεξικό φυσικής) 2. ASTM annual book of standards Section 3 Metals test methods and analytical procedures Volume wear and erosion,metal Corrosion 1998 ( συλλογή προτύπων σχετικών µε τη διάβρωση των µεταλλικών υλικών βλ. και προτυποποίηση ) 3. ASTM annual book of standards Section 11 Water and environmental Techniques Volume Water (I) 1998 ( συλλογή προτύπων σχετικών µε τον έλεγχο του νερού βλ. Και προτυποποίηση ) 13

14 4. Μ.Μπακόλα /Χριστιανοπούλου, "Γερµανο-ελληνικό λεξικό φυσικών επιστηµών",θεσ/νικη Divrys "Modern english -Greek and Greek -english Desk Dictionary" 6. Γ.Γιαννόπουλος "Αριστον Γερµανοελληνικόν Λεξικόν" Michigan press, Αθήνα, ΕΛΟΤ Κατάλογος Ελληνικών Προτύπων Catalogue of Hellenic Standards Ν. Θώµη "Πεντάγλωσσον Λεξικόν χηµικο-τεχνικής ορολογίας"εκδοση ΤΕΕ, Αθήνα 1981 (ορολογία της χηµικής µηχανικής - έργο αναφοράς) 9. ISO Catalogue 1978 (Κατάλογος εκδοθέντων ή υπο έκδοση προτύπων ανά θεµατική περιοχή) 10. IUPAC (International Union of pure and applied Chemistry), Nomenclature of inorganic Chemistry, Ονοµατολογία ανοργάνου Χηµείας EEX ελληνική απόδοση του πρωτοτύπου, Αθήνα Κ.Κανναβάς "Αγγλο-ελληνικόν λεξικόν χηµικών όρων" επιστηµονικά λεξικά Μ.Καρδαµίτσα, Αθήνα, Ε.Κισσόπουλος Η χρωµατολογία των αρχαίων (οι όροι που χρησιµοποιούσαν οι αρχαίοι Ελληνες για τα χρώµατα) ανάτυπον εκ του περιοδικού «Χηµικά Χρονικά» 1968 Αθήνα 1992 (γλωσσολογικού ενδιαφέροντος) 13.. Κρέµος "Εξάγλωσσο Λεξικό Φυσικής - Χηµείας" έκδοση ΕΕΧ Αθήνα (1980) 14. Larousse petit en couleurs Lbrairie Larousse Σ.Κ. Μπεκατώρος "Ορολογία Χηµείας" εκδόσεις Gutenberg, Aθήνα, Orsa Maggiore Editrice Dizionario della Lingua Italiana S. Papadopoulos "Technical English for Engineers and Scientists" for Intermediate and Advanced Greek Students, SP Publications Aθήνα, Π. Παπαγιαννακόπουλος, "Αγγλο-ελληνικόν λεξικόν φυσικών όρων" επιστηµονικά λεξικά Μ.Καρδαµίτσα, Αθήνα, Μ.Περτέση Κέη, (επιµέλεια) Συµβολή εις την απόδοσιν χηµικών όρων εις την ελληνικήν Τοµεύς Χηµείας ΚΠΕ «ηµόκριτος» Suess,"Γερµανο-ελληνικόν λεξικόν τεχνικής ορολογίας ", Tετάρτη έκδοση,θεσ/νικη, Thorndike-Barnhart "Comprehensive Desk Dictionary"edited by Clarence L.Barnhart, Doubleday & Company, Inc.1958 (USA) 22. G.Wahrig Deutsches Woerterbuch Bertelsmann Lexikon Verlag 1975 (γερµανικό λεξικό-έργο αναφοράς) 23. Β.Φιλόπουλος Λεξικό Πολυµερών (σχέδιο) Ελληνική Εταιρεία Πολυµερών Αθήνα 1990 Β. ιατριβές -Μεταπτυχιακές Εργασίες I. ιατριβές 1. G. Appel Dissertation "Untersuchungen zur mesoskopischen und elektronischen Struktur von Polypyrroltosylat und Polypyrrolkupferphtalocyaninsulfonat " Technische Universitaet Cottbus, Germany, H. Drossbach Dissertation Untersuchungen ueber die Vorgaenge bei der elektrochemischen Darstellung von Natriumchlorat Technische Universitaet Muenchen, Germany, (Γερµανία), M.Huisert Dissertation Electrochemical Characterisation of Filiform Corrosion on Aluminium Rolled Products Technische Universiteit Delft 2001 (The Netherlands Ολλανδία) 14

15 4. Ν.Καρακασίδης ιδακτορική ιατριβή "Η Συµπεριφορά στη ιάβρωση του λακκαρισµένου Λευκοσιδήρου σε Κονσέρβες Τροφίµων /Έλεγχος in vitro και in situ", ΕΜΠ, M.Krienke, Dissertation Elektrochemische Untersuchungen zur Kinetik der Glanzzinkabscheidung aus akalisch cyanidischen und sauren Elektrolyten Technische Universitaet Muenchen, Germany, 1974 (Γερµανία) 6. D.Laschka Dissertation Protonenleitfaehigkeit der Aquo-und Ammonokomplexe Technische Universitaet Muenchen, Germany, (Γερµανία), H.Lenderink Dissertation "Filiform Corrosion of coated Aluminium Alloys a study of mechanisms" Technische Universiteit Delft, 1995 (The Netherlands -Ολλανδία) 8. J.Lendvay Dissertation Elektrochemische Untersuchungen zur Sauerstoffreduktion an hochporoesen Elektroden Technische Universitaet Muenchen, Germany, 1973 (Γερµανία) 9. L-E.Moberg Doctoral Dissertation "Corrosion Products from Dental Alloys and Effects of Mercuric and Cupric ions on a Neuroeffector System", Karolinska Institutet, Stockholm Sweden, J.M.C.Mol "Filiform corrosion of aluminium alloys - The effect of microstructural variations in the substrate" Technische Universiteit Delft 2000 (The Netherlands - Ολλανδία) 11. G.Palaghias, Oral corrosion and corrosion inhibition processes an in vitro study, School of Dentistry, Karolinska Institutet, Stockholm Sweden, Τ. Παπαδόπουλος, ιδακτορική ιατριβή Η επίδραση της θέσης των αγωγών απαέρωσης,του χρόνου και του τρόπου χύτευσης στη δηµιουργία πόρων και στη διάβρωση των χυτών Οδοντοιατρικό τµήµα Πανεπιστηµίου Αθήνας,Αθήνα 1986 T.Papadopoulos the influence of the position of the vent sprues the time and the way of casting in the porosity and the corrosion of the castings 13. H.R.Prause Dissertation "Anwendbarkeit der Impedanzspektroskopie zur Beurteilung des Korrosionsschutzes durch organische Beschichtungen" Universitaet Stuttgart, Germany, D. W. Wabner Dissertation, Elektrochemische Untersuchungen an Wasserstoff- Gasddiffusions-Elektroden "TU Muenchen, 1971 (Γερµανία) 15. E.P.M van Westing, "Determination of coating performance with impedance measurements", Technische Universiteit Delft, 1992(The Netherlands Ολλανδία) 16. Α.D. Yfantis Dissertation, "Development and Characterisation of Corrosion Resistant Layers of Conducting Polymers on Aluminium Alloys" Technische Universitaet Cottbus, Germany, 2000 (Γερµανία) 17. D. K. Yfantis Dissertation, "Elektrochemische Untersuchungen Zur Kinetik Der Goldabscheidung Aus Kalium Gold (I) Cyanid In Cyanidischen Loesungen", Technische Universitaet Muenchen, Germany, 1976 (Γερµανία) II. Μεταπτυχιακές Εργασίες 1. Σ. Λαµπρακόπουλος, "Μελέτη του Μηχανισµού γήρανσης αγώγιµων πολυµερών της πυρρόλης εµβολιασµένων µε φθοροσύµπλοκα Μετάλλων, µέσω των µεθόδων FTIR και XPS", ΠΜΣ Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών, ΕΜΠ, Κ.Μουσουτζάνης, "Εργαστηριακή αξιολόγηση θυσιαζοµένων ανόδων ψευδαργύρου και αλουµινίου ", ΠΜΣ Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών, ΕΜΠ, Λ.Πατσαδά, "Ερευνα των στοιχείων κραµατοποίησης Bi, Zn στην ηλεκτροχηµική συµπεριφορά των θυσιαζοµένων ανόδων αλουµινίου", ΠΜΣ Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών, ΕΜΠ,

16 4. Β.Σιώκος, "Κινητική µελέτη της θερµικής γήρανσης αγώγιµων πολυµερών της πυρρόλης Ο ρόλος των ιόντων εµβολιασµού στο µηχανισµό αγωγιµότητας", ΠΜΣ Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών ΕΜΠ, Γ.Τσινιαράκης, "Εφαρµογή αγώγιµων πολυµερών πυρρόλης στην αντιδιαβρωτική προστασία µετάλλων" ΠΜΣ Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών ΕΜΠ, Αικ. Αναγνωστάκη, Αγώγιµα Πολυµερή της πυρρόλης-εφαρµογή στη τεχνολογία των τυπωµένων κυκλωµάτων & στην επιµετάλλωση πλαστικών ΠΜΣ Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών ΕΜΠ, Hongyan Xu Cathodic Protection in Sea Environment-Sacrificial Aluminum Anodes, Postgraduate Program Science and Technology of Materials National Technical University of Athens, Athens Ν.Μπικάκης Aγώγιµα πολυµερή -.εφαρµογή στην αντιδιαβρωτική επεξεργασία κραµάτων αλουµινίου ΠΜΣ Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών ΕΜΠ, Ν.Κ.Γαζής, Ανάπτυξη αντιρρυπαντικών επικαλύψεων για δίχτυα ιχθυοκλωβών ΠΜΣ Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών ΕΜΠ, Ν. Βούρδας, Μελέτη καινοτοµικών αντιδιαβρωτικών επικαλύψεων για ηλεκτροστατικά βαµµένα δοκίµια κραµάτων αλουµινίου, ΠΜΣ Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών ΕΜΠ, Σάββας Πέτρου: Το πρόβληµα της λεγιονέλλωσης (legionellosis) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αντιµετώπισή του σε συστήµατα ζεστού νερού, ΠΜΣ Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών, ΕΜΠ, Σ.Ι.Κάκος Εφαρµογή αγώγιµων πολυµερών της πυρρόλης στην επιχάλκωση ABS και τυπωµένων κυκλωµάτων ΠΜΣ Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών, ΕΜΠ, Ευπραξία Κονταρα Μελέτη δοµής και αντιδιαβρωτικής ικανότητας καινοτοµικών επικαλύψεων πολυπυρρόλης σε κράµατα αλουµινίου ΠΜΣ Επιστήµη και Τεχνολογία Υλικών, ΕΜΠ, 2003 Γ. ηµοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων (ανά θεµατική περιοχή) I. Θεωρία διάβρωσης -Μηχανισµοί-Μορφολογία-Αντοχή στη διάβρωση (τεχνικά/κατασκευαστικά υλικά και βιουλικά). 1. Angelini E, Pezzoli M, Rosalbino and Zucchi F, «Influence of corrosion on brazed joints strength», J.Dent. 1991; 19: (βιουλικά -διάβρωση συγκολλήσεων) 2. Azzari,N., Cerboncini, U., "Aspects of tinplate passivation", Proc. 3d Int. Tinplate Conference, London, October, 1984 (παθητικοποίηση λευκοσιδήρου) 3. Γ.Μπαλτζάκη, Ν.Καφούσιας, A.Σταθόπουλος, Γ.Μπατής,.Υφαντής "Η εµφάνιση του θαµπώµατος (tarnish) στα οδοντιατρικά κράµατα", Σύγχρονος Οδοντίατρος, 1, 9-13 (1983) (βιουλικά-ανασκόπηση του φαινοµένου σχηµατισµός εξαιρετικά λεπτών στοιβάδων προιόντων διάβρωσης) 4. E. Bancken,"Filiform corrosion and Adhesion of powder coating on Aluminium", Proceedings of 5th Symposium on Paints and Varnishes, Athens (1995) 5. Bastidas, J., Cabanes, J., Catalá, R. "Evaluation of prolonged exposure of lacquered tinplate cans to a citrate buffer solution using electrochemical techniques", Progress in Organic Coatings, 1997, Vol. 30, pp G. Batis G.Vougiouklakis D.Yfantis, A.Stathopoulos "Galvanic corrosion of high - copper low- silver content amalgams with prosthodontic alloys", J.Dent.Res, 65, 4, 42/536 (1986) (βιουλικά-γαλβανική διάβρωση ) 16

17 7. O.F.M.Benatti, W.G. Miranda, A.Muench " In vitro and in vivo corrosion evaluation of nickel-chromium-and copper -aluminium-based alloys '' The journal of prosthetic dentistry, vol.84, number 3, pp (2000) (βιουλικά- αξιολόγηση της in vitro και in vivo διάβρωσης κραµάτων NiCr και CuAl) 8. D.W.Berzins, I.Kawashima, R.Graves, N.Sarkar "Electrochemical characteristics of high -Pd alloys in relation to Pd allergy, Dental Materials 16 (2000) (βιουλικά ) 9. Γ.Μπατής,.Υφαντής, Α.Σταθόπουλος, Γ.Βουγιουκλάκης, " ιάβρωση κοινών αµαλγαµάτων και υψηλής περιεκτικότητας σε Cu -επίδραση της επαφής σε Ag-Pd κράµα" Πρακτικά Τόµος Α, 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας, σελ , Αθήνα, 1984 (βιουλικά ) 10. Γ.Μπατής,.Υφαντής, A.Σταθόπουλος, Ν.Καφούσιας, Γ. Μπαλτζάκη, "In vitro εξέταση της συµπεριφοράς στη διάβρωση οδοντιατρικών κραµάτων", Πρακτικά (8 ο ) Η Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας", Τόµος Β, σελ , Αθήνα, 1983 (βιουλικά ) 11. D.W.Bird, The influence of chemical treatment on the performance of low coating tinplate,, International Tinplate Conference (1988) paper No 31, Bonora, P. "Electrochemical and Corrosion Behaviour of Ion-implanted and Pulsedlaser-irradiated Metals", Materials Science and Engineering, 1985, Vol. 69, pp R.Boopathy and L.Daniels "Effect of ph on Anaerobic Mild Steel Corrosion by Methanogenic Bacteria", Applied and Environmental Microbiology 57, 2104, 1991 (βιολογική διάβρωση κοινού χάλυβα µέσω µεθανογενών βακτηρηδίων) 14. W.A.Brantley, Z.Cai, D.W.Foreman, J.C.Mitchell, E.Papazoglou, A.B.Carr "X-ray diffraction studies of a as-cast high-palladium alloys, Dent Mater 11: ,1995 (βιουλικά ) 15. Z.Cai, S.G.Vermilyea, W.A.Brantley, "In vitro corrosion resistance of high-palladium dental casting alloys", Dental Materials, 15(1999), ( βιουλικά ) 16. S.Colin, E.Beche, R.Berjoan, H.Jolibois, A.Chambaudet, "An XPS and AES study of the free corrosion of Cu-, Ni- and Zn-based alloys in synthetic sweat ",Corrosion Science, 41 (1999), (βιουλικά -µελέτη διάβρωσης κραµάτων σε συνθετικό ιδρώτα) 17. N.Defrancq, "The filiform corrosion on Aluminium: New Aspects", Proceedings of the Elstal Eurocoat Symposium, Cannes (1994) 18. J.L.Delplancke, S. Berger,X.Lefebvre et al. Filiform corrosion: interactions between electrochemistry and mechanical properties of the paints,progress in Organic Coatings 43 (2001) (νηµατοειδής διάβρωση σε αλουµίνιο επικαλυµµένο µε σκόνη πολυµερούς) 19. M.Donahue, "Kinetics and mechanisms of metallic dissolution" a review, The electrochemical society, Extended Abstracts, vol. 73-2, Boston, 1973 (άρθρο ανασκόπησης-κινητική και µηχανισµοί διάβρωσης των µετάλλων) 20. W. Fischer, H.Paradies,D.Wagner and I.Haenssel, Copper deterioration in a water distribution system of a county hospital in Germany caused by microbially induced corrosion I. Description of the problem Werkstoffe und Korrosion 43,56-62,1992 (βλάβες εξαιτίας µικροβιολογικής διάβρωσης χαλκοσωλήνων σε δίκτυο νερού νοσοκοµείου ) 21. J.Geis-Gerstorfer, In vitro corrosion measurements of dental alloys, J.Dent. 1994;22: pp (βιουλικά -αρθρο ανασκόπησης In vitro µετρήσεις αντοχής στη διάβρωση οδοντιατρικών κραµάτων) 17

18 22. J.Geis-Gerstorfer, K-H. Sauer, K. Paessler, Ion release from Ni Cr - Mo and Co Cr Mo casting alloys, Int J Prosthodont 1991;4:152: V.Goehlich, M.Marek "Corrosion behavior of Pd-Cu and Pd-Co alloys in synthetic saliva" Dental Materials /April 1990, pp (βιουλικά ) 24. F.Gil, L.Sanchez, A.Espias and J.Planell, In vitro corrosion behaviour and metallic ion release of different prosthodontic alloys,international Dental Journal (1999) 49, (βιουλικά ) 25. F.Harrison, J. Landriault, "Electrochemical aspects of tinplate corrosion", 4th Int. Tinplate Conference, October , London, Paper No. 24, ITRI Publication, pp (άρθρο ανασκόπησης η διάβρωση του λευκοσιδήρου από ηλεκτροχηµική άποψη) 26. K.Hiller, H.Kaiser, H.Kaesche,W.Braemer und F.Sperner Untersuchungen zur Resistenz von Edelmetall-Dentallegierungen Werkstoffe und Korrosion 33,83-88 (1982 ) (Βιουλικά-έρευνα της αντοχής στη διάβρωση οδοντιατρικών κραµάτων πολυτίµων µετάλλων ) 27. D.A.Jones and P.S.Amy, A thermodynamic Interpretation of Microbiologically Influenced Corrosion. Corrosion (NACE) Vol.58, No.8 pp (άρθρο ανασκόπησης- κριτική παρουσίαση της µικροβιακής διάβρωσης και συσχέτιση ηµιστοιχείων που επηρεάζονται από µικροβιακή διάβρωση µε διαγράµµατα Purbaix του σιδήρου) 28. H.Kaiser, H Kaesche, "Mechanismen der selektiven elektrolytischen Korrosion homogener Legierungen", Wekstoffe und Korrosion, 1980, Vol. 31, pp (µηχανισµοί εκλεκτικής ηλεκτροχηµικής διάβρωσης οµοιογενών κραµάτων ) 29. H.F Kappert," Oraler Galvanismus unter besonderer Beruecksichtigung des Amalgams ",Phillip Journal fuer restaurative Zahnmedizin 5.90, pp (βιουλικάάρθρο ανασκόπησης-γαλβανικά ρεύµατα στη στοµατική κοιλότητα-αµαλγάµατα) 30. Ν.Καρακασίδης και.υφαντής "Συµβολή στην έρευνα της εσωτερικής διάβρωσης λακκαρισµένων δοχείων κονσερβών", Πρακτικά 2 ο Συµπόσιο Χρωµάτων, σ , Αθήνα, 1989 (άρθρο ανασκόπησης-λακκαρισµένος λευκοσίδηρος ) 31. A.P.Kayes, M.J.Robinson,S.A.Impley A study of filiform corrosion on painted aluminium alloys using electron microscopy, J.ATB Metallurgie, vol. XXXVII. No , p , Ε.Καµούτσης και Γ.Ν.Χαιδεµενόπουλος, Χαρακτηρισµός του υδρογόνου που δεσµεύεται κατά τη διάβρωση αεροπορικών κραµάτων αλουµινίου, Πρακτικά 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών" σ ,πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 29-30/11/ Kim, C., Helwig, E., "Some aspects of corrosion of tinplate by light-coloured fruit", Proc. 4th Int. Tinplate Conference, October , London, Paper No. 31, ITRI Publication, pp (εσωτερική διάβρωση λευκοσιδήρου σε κονσέρβες) 34. D.Knorr und A.Schaller Ergebnisse methodologischer Untersuchungen zur Schaetzung der Anzahl und Flaeche von Korrosionsstellen bei lackierten Konservendosen Confructa, Bd.19 (1974),Nr 6, S Vol.19(1974),No.6,p (εσωτερική διάβρωση λακκαρισµένων κονσερβών-αξιολόγηση αριθµού και έκτασης στιγµάτων) 35. Kruse,C-L, Corrosion of galvanized steel in domestic water supplies in book of abstracts p.6 Corrosion and related aspects of materials for potable water supplies The institute of materials (UK),1992 ( διάβρωση σε µεταλλικά δίκτυα νερού-ο επιψευδαργυρωµένος χαλυβδοσωλήνας ) 36. J.Lempereur, L.Renard, Some aspects of low tin coating on steel, International Tinplate Conference (1988) paper No 33,

19 37. Löchel, B., Strehblow, H. "On the mechanism of breakdown of passivity of iron for instationary conditions", Werkstoffe und Korrosion, 1980, Vol. 31, pp (µηχανισµός άρσης της παθητικότητας του σιδήρου σε µη στάσιµες συνθήκες) 38. V.L.Lucey, "Lochkorrosion von Kupfer in Trinkwasser", Werkstoffe und Korrosion, 26, (1975) (αρθρο ανασκόπησης -τοπική διάβρωση του χαλκού στο πόσιµο νερό και µορφολογία ) 39. K.F.McGuinn and M.Elices, Sorting Tests for Stress Corrosion Resistance of Cold Drawn Prestressing Tendon Br.Corros.J., 1981,Vol.16,No C.Mannheim, N.Passy, Internal Corrosion and Shelf-life of food cans and methods of evaluation, Critical Reviews in Food Science and Nutrition,CCRC,1986,Vol.17 issue 4,p (εσωτερική διάβρωση κονσερβών ανασκόπηση) 41. J.Margelos, G.Eliades, G.Palaghias Corrosion Pattern of Silver Points In Vivo,Journal of Endodontics,Vol.17,No.6,June 1991 ( βιουλικά ) 42. L-M. Moberg, Long-term corrosion studies in vitro of amalgams and casting alloys in contact, Acta Odontol Scand 1985, 43, ( γαλβανική διάβρωση αµαλγαµάτων σε επαφή µε χυτά κράµατα -βιουλικά ) 43. Montanari, A., Milanese, G., Cassará, A., "Corrosion problems of tinplate for artichoke packs", Proc. 5th Int. Tinplate Conference, London, October 1992, Paper No. 18, ITRI Publication, pp Mills, D., "DC electrical measurement on painted steel in relation to corrosion prevention mechanisms", JOCCA, 1986, Vol. 8, pp Nakakoji, H., Mochzuki, K., Yamato, K. et al., "Effect of passivation treatments on the characteristics of tinplate", 4th Int. Tinplate Conference, October , London, Paper No. 14, ITRI Publication, pp (µέθοδοι παθητικοποίησης και χαρακτηριστικά λευκοσιδήρου ) 46. Nielsen K. Corrosion of metallic implants Br.Corros.J.1987,Vol.22,No (βιουλικά διάβρωση µεταλλικών εµφυτευµάτων) 47. Y.Oda, T.Okabe,"Effect of corrosion on the strength of soldered titanium and Ti-6Al-4V alloy", Dent Mater 12, , 1996 (αντοχή συγκολλήσεων και διάβρωση - βιουλικά ) 48. H.Orth, K.Chanteaux, G.Kurz,A.Faller und J.Grimm, Die Korrosion funkenerodierter Staehle. Metalloberflaeche, 23, Heft 12, (1969)-corrosion of spark-eroded steels ( διάβρωση χαλύβων µετά από κατεργασία µε ηλεκτρικές εκκενώσεις electrical discharge machining Funkenerosion ) 49. E.Otero, J.J Royuela The assessment of short term data of pipe corrosion in drinking water I.galvanized steel II. Copper Corrosion Science, Vol.34.No, pp (διάβρωση σωλήνων ύδρευσης από επιψευδαργυρωµένο χάλυβα ή χαλκό) 50. Palaghias G, The role of phosphate and carbonic acid-bicarbonate buffers in the corrosion processes of the oral cavity, Dent Mater 1985, 1, ( βιουλικά ) 51. Χ.Ν.Παναγόπουλος,Μ.Γονιδάκης,Α.Καράµπελας, Θερµική οξείδωση του υπερκράµατος νικελίου,cmsx-186, Πρακτικά 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεταλλικών Υλικών" σ ,πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 29-30/11/ Ν. Β.Pilling and R.E.Bedworth "oxide-metal volume ratios" J.Ins.Metals, 29 :529, 1923 (πρωτογενής δηµοσίευση ο λόγος του όγκου του οξειδίου προς αυτόν του µετάλλου, γνωστος και ως λόγος P/B) 53. L.Reclaru, H Luthy, et al Corrosion of non-precious Type III Casting Alloys, J Dent Res 80 (IADR Abstracts) 2001 p. 712 Dental Materials ( βιουλικά ) 19

20 54. F.Roubani-Kalantzopoulou, G.Patermarakis, and H.Karayianni, "The mechanism of Zn corrosion in both aerated and deaerated aqueous KNO 3 solutions", Anti-Corrosion Methods and Materials, Volume 45, Number 2, pp , N.K.Sarkar, J.W.Osborne and K.F.Leinfelder In vitro corrosion and in vivo marginal fracture of dental amalgams, J.Dent.Res 61 (11), ,1982 (βιουλικά) 56. G. Schmalz, P. Garhammer, Biological interactions of dental cast alloys with oral tissues, Dental Matreials,, 18, 2002, (βιουλικά-άρθρο ανασκόπησηςβιολογική αλληλεπίδραση χυτών οδοντιατρικών κραµάτων και στοµατικών ιστών ) 57. N.Shigeto, T.Yanagihara, S.Murakami et al, "Corrosion Properties of soldered joints Part II: Corrosion pattern of dental solder and nickel -chromium alloys", J Prosthet Dent 1991;66: (βιουλικά ) 58. N.Shigeto, T.Yanagihara, S.Murakami et al,"corrosion Properties of soldered joints Part I: Electrochemical action of dental solder and dental nickel-chromium alloys ", J Prosthet Dent.1989; 62(5): ( βιουλικά ) 59. D. Schmeisser, O. Boehme, A.Yfantis, et. al "Dipole Moment of Nanoparticles at Interfaces", Physical Review Letters, Vol. 83, Number 12, July, 1999 ( ιπολική ροπή νανοσωµατιδίων σε διεπιφάνειες -σχηµατισµός νανοσωµατιδίων ευρήµατα µέσω XPS) 60. W.Schwenk, Korrosion und Korrosionsschutz von Warmwasserbereitern Manessmann-Forschungsbericht 548/ 1970 (διάβρωση και προστασία θερµοδοχείων νερού άρθρο ανασκόπησης ) 61. G. L. Song, A. Atrens "Corrosion Mechanisms of Magnesium Alloys", Advanced Engineering Materials, 1, No 1 (1999) (µηχανισµοί διάβρωσης κραµάτων µαγνησίου -άρθρο ανασκόπησης) 62. G.D.Steele, "Filiform corrosion on architectural Aluminium -A review", Corrosion Prevention and Control, 1996, Vol.40, No6 (νηµατοειδής διάβρωση δοµικού αλουµινίου -άρθρο ανασκόπησης) 63. M.Starostina, A.Smorodin,and L.Gal-Or, Inhibition by Phosphates and Cast Iron in Cooling Water, Materials Performance 52 March 1999 pp (αναστολή διάβρωσης κοινού και χυτού χάλυβα σε νερό ψύξης µέσω φωσφορικών) 64. Štefec, R."Potentionkinetic criteria relevant to the pitting corrosion of stainless steels in chloride solutions ", Werkstoffe und Korrosion, 1982, Vol.33, pp Toedt, Z.Elektrochemie 34 (1928),586/95,853/58 (ιστορικού ενδιαφέροντος, η παρουσίαση του διαβρωσιµέτρου) 66. Tsurumaru, M., Masuda, K., Yamamoto, Y.,"Stress corrosion cracking of tinplate fish can ends", Proc. 5th Int. Tinplate Conference, London, October 1992, Paper No. 19, ITRI Publication, pp Vitanov T., Popov, A., Budevski,E. "Mechanism of Electrocrystallization", Journal of Electrochemical Society, 1974, Vol.121, No.2, pp G.Vougiouklakis A.Stathopoulos D.Yfantis G. Batis "Corrosion study of three high copper low silver content amalgams" J.Dent.Res 65, 4, 43/536 (1986) (γαλβανική διάβρωση -βιουλικά ) 69. G.Vougiouklakis, A.Stathopoulos, G. Batis, D.Yfantis "Galvanic corrosion of high Culow Ag content amalgams with metal-ceramic prosthodontics alloys", J.Dent.Res, 67, 4, 108/695 (1988) (γαλβανική διάβρωση -βιουλικά ) 70. G.Vougiouklakis, A.Stathopoulos, D.Yfantis, G. Batis "Galvanic corrosion of prosthodontic alloys with high and low -Ag content high -Cu amalgams", J.Dent.Res, 68, 4, 104 (1989) ( βιουλικά ) 20

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΥΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ» ΑΟΥΛΑ ΧΑΪ Ω

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΥΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ» ΑΟΥΛΑ ΧΑΪ Ω «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΥΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ» ΑΟΥΛΑ ΧΑΪ Ω Μεταλλική συσκευασία(κονσέρβα) Σχήµα 1. οµή της εγκάρσιας τοµής του ηλεκτρολυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου

Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη. και. Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Ηλεκτρονικές Πηγές: πεπραγμένα 2011 Επιτροπή Ηλεκτρονικών Πηγών: Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου Άννα Φράγκου Μερσίνη Κακούρη Παναγιώτης Γεωργίου Μαρία Νταουντάκη και Πόπη Φλώρου Ελευθερία Κοσέογλου Συλλογή HEAL-Link

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ι) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΙΙ) ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΙV) ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ Ως διάβρωση ορίζεται η διεργασία που επισυμβαίνει στην επιφάνεια μεταλλικών κατασκευών και οδηγεί σε ποικίλου βαθµού καταστροφή τους. Όταν ένα μέταλλο έρθει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α11 του Πιστοποιητικού Αρ

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α11 του Πιστοποιητικού Αρ Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α11 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-5 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της ΤΖΙΜΑΣ Σ. ΒΙΟΗΠΕΙΡΟΣ Ε.Ε. (BIOLAB EPIRUS) στην Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ακαδ. Έτος 2014-15, Διδάσκων: Χρήστος Βασιλειάδης, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chris@uom.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΡΟΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Γεωργίου Π. Νίνη «Η Θεωρία Ομάδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕΥΠ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ OPT 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα Όνοµα/Επίθετο: Αναστάσιος (Τάσος) Ραγκούσης Γέννηση: 2 Δεκεµβρίου 1945, Αθήνα, Ελλάδα Στρ. Θητεία: Ναύτης διαχειριστής Π.Ν. 1969-1970 Οικ. Κατάσταση: Διαζευγµένος µε ένα γιό Αρχιτέκτονα Διεύθυνση: Κόνωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-02-03 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 02 Σιδηροκατασκευές Υδραυλικών Έργων 03 Εγκατάσταση Συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ IV: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα 157 80 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Τηλ. 210 772 3179 Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διάβρωση, Οξείδωση και Προστασία Μετάλλων/ Τεχνικές Μέτρησης Διάβρωσης Το Τμήμα Μηχανολογίας και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 9 Μικτή Συνδεσμολογία, Ισχύς

ΑΣΚΗΣΗ 9 Μικτή Συνδεσμολογία, Ισχύς Σκοπός ΑΣΚΗΣΗ 9 Μικτή Συνδεσμολογία, Ισχύς Στο πείραμα αυτό θα χρησιμοποιηθούν όλες οι απραίτητες προηγούμενες γνώσεις σε μικτά συστήματα αντιστάσεων και θα υπολογιστεί η ισχύς του ρεύματος που διαρρέει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Δρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Δρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Δρ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση ΜΑΥΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Χρ. Σμύρνης, 1 Β, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο 2510 247 245, 6944 381 268

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό Έτος

ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό Έτος 1 ο Εξάμηνο Προγραμματισμός & Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βασικά Εργαλεία Λογισμικού 3-3 Ανόργανη Χημεία 3-5 Τεχνικές Σχεδιάσεις Χρήση Η/Υ (Διαγράμματα Ροής, CAD/CAM) 3 - - Φυσική Ι 3-2 Μαθηματικά Ι

Διαβάστε περισσότερα

Email: vrapanos@econ.uoa.gr

Email: vrapanos@econ.uoa.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Μάθηµα: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γραφείο 305, Σταδίου 5 ιδασκαλία: Β. Ράπανος Ηµέρα και ώρα µαθήµατος: Τρίτη, 11.00-14.00 Ώρες γραφείου:

Διαβάστε περισσότερα

Φ Υ Σ Ι Κ Η Ι (Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η)

Φ Υ Σ Ι Κ Η Ι (Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Η) Λ. Α Π Ε Κ Η Σ, Κ. Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Ο Υ Λ Ι Η Σ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τ Ο Υ Μ Α Θ Η Μ Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -272-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Παπαδάτος Π. 1, Βαββάς Δ. 1, Θεοχαράτος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Χημείας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΗΜ 021 Χειμερινό Εξάμηνο 2008

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Χημείας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΗΜ 021 Χειμερινό Εξάμηνο 2008 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Χημείας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΗΜ 021 Χειμερινό Εξάμηνο 2008 Κωνσταντίνος Ζεϊναλιπούρ Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2008 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑΣ Έργο (w)

Διαβάστε περισσότερα

ENΔEIKTIKO ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN

ENΔEIKTIKO ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN ΑΠΘ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ENΔEIKTIKO ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN BAΣIKO ΠPOΓPAMMA (1ο - 6ο EΞAMHNO) 1ο Εξάμηνο Υ02 Αρχές Αναλυτικής Χημείας 2 2 6 10 Υ01 Γενική και Ανόργανη Χημεία Ι 3 1 4 10 Υ03 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η/Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Αμφ & Αιθ. Υπολ. Μετ. Κτηρ.

ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η/Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Αμφ & Αιθ. Υπολ. Μετ. Κτηρ. 2016-2017 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9-10 1.6 Η/Υ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 10-11 & Αιθ. Υπολ. Μετ. Κτηρ. 11-12 1.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι Αμφ2 14-15 15-16 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι 19-21 1.5 ΦΥΣΙΚΗ 1.2 ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 1.4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1.5 ΦΥΣΙΚΗ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

11. Καταχώρηση και ανάλυση δεδοµένων σε ειδικό στατιστικό λογισµικό (software)

11. Καταχώρηση και ανάλυση δεδοµένων σε ειδικό στατιστικό λογισµικό (software) 11. Καταχώρηση και ανάλυση δεδοµένων σε ειδικό στατιστικό λογισµικό (software) Σύνοψη Σ αυτό το κεφάλαιο γίνεται µία εισαγωγή για τον τρόπο εισαγωγής των δεδοµένων της έρευνας σε ειδικό στατιστικό λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΜΙΚΣΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ

ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΜΙΚΣΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΜΙΚΣΑ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ Φσηεηλή Κεραγηά Λέθηνξαο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, ΑΠΘ Max Obbliger Σερληθόο ύκβνπινο BASF Γεώξγηνο Σζώρνο Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ, ΑΠΘ Λέξειρ κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ. n = σ/σ επ > 1 (9.1)

9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ. n = σ/σ επ > 1 (9.1) 72 9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ 9.1 Η διαδικασία επιλογής υλικών Η διαδικασία επιλογής υλικών είναι ίσως το κρισιμότερο βήμα που πρέπει να κάνει ο μηχανικός προτού να προχωρήσει στην υλοποίηση μίας κατασκευής, η

Διαβάστε περισσότερα

Ασηπτική Επεξεργασία Των Τροφίµων

Ασηπτική Επεξεργασία Των Τροφίµων Ασηπτική Επεξεργασία Των Τροφίµων Βασικά Η θέρµανση των τροφίµων εντός δοχείων παρουσιάζει µερικά µειονεκτήµατα, όπως: 1. εν επιτυγχάνεται οµοιόµορφη θέρµανση. 2. Υπάρχει περιορισµός όσον αφορά τη θερµοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Σύμπλοκες Ενώσεις και η καθοριστική σημασία τους στη γεωργία και τη ζωή. Διδάσκων : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ Διάλεξη 9η Κεφ. 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΑΛΑΤΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕΥΠ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ OPT 1014 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

QED Chemicals Margel 580 VPi (Vapor Phase/Volatile Corrosion Inhibitor - Αναστολέας Διάβρωσης Αέριας Φάσης)

QED Chemicals Margel 580 VPi (Vapor Phase/Volatile Corrosion Inhibitor - Αναστολέας Διάβρωσης Αέριας Φάσης) QED Chemicals Margel 580 VPi (Vapor Phase/Volatile Corrosion Inhibitor - Αναστολέας Διάβρωσης Αέριας Φάσης) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αναστολέας διάβρωσης οπλισμού σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

Γαλακτοκομία. Ενότητα 4: Θερμική Επεξεργασία Γάλακτος (1/2), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου

Γαλακτοκομία. Ενότητα 4: Θερμική Επεξεργασία Γάλακτος (1/2), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Γαλακτοκομία Ενότητα 4: Θερμική Επεξεργασία Γάλακτος (1/2), 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Καμιναρίδης Στέλιος, Καθηγητής Μοάτσου Γκόλφω, Eπ. Καθηγήτρια Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξώφυλλο Το εξώφυλλο θα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Το όνομα του Πανεπιστημίου, του Τμήματος και του Τομέα 2. Το όνομα του φοιτητή στη γενική 3. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-13-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο Σκυρόδεµα 13 Ενισχύσεις αποκαταστάσεις µε χαλύβδινα

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

E.5010 Αρχές Marketing

E.5010 Αρχές Marketing E.5010 Αρχές Marketing ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙ ΟΣ / ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ :Aρχές Marketing : E.5010 : Υποχρεωτικό / ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ :ΜΕΥ : 3 (Θεωρία)

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη»

2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» Σύρος 9,10,11 Μαΐου 2003 ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΧΗΜΕΙΑ & ΚΟΜΙΚΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΞΗΡΑΝΣΗ (σε ρεύμα αέρα)

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι & ΙΙ Εργαστηριακή Άσκηση 4: ΞΗΡΑΝΣΗ (σε ρεύμα αέρα) Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ: Σχεδιασμού, Ανάλυσης & Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Διευθυντής: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015

Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΗΣ Άρθρο 9 του N. 4009/2011 Π Ρ Α Ξ Η 9/16-06-2015 Στο Αιγάλεω, σήµερα στις 16-06-2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. ΦΕΚ τελευταίου διορισμού. α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο. Αιτιολόγηση

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. ΦΕΚ τελευταίου διορισμού. α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Ίδρυμα Σχολή/Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο. Αιτιολόγηση Ορισμός Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής κρίσης του Αναπληρωτή Καθηγητή Νικολάου Τσούβαλη, στη βαθμίδα του Καθηγητή. Αριθμ. Προκήρυξης: 3908/20.2.2012 Γνωστικό Αντικείμενο: «Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών με

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3

Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Επίδραση υπεργήρανσης στην κυκλική συμπεριφορά τάσης παραμόρφωσης κράματος Αλουμινίου 2024-T3 Α. Tζαμτζής 1,*, Α.Θ. Κερμανίδης 2 1 Εργαστήριο Μηχανικής & Αντοχής Υλικών, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ BAYER Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΙΛΟΥΧΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΙΔΗΡΑΛΟΥΜΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,,

: Six Sigma, Process Cycle Efficiency, Lean,, Six Sigma,,,, fme02042@fme.aegean.gr, fme02015@fme.aegean.gr, pvas@chios.aegean.gr,.,,, skoukoum@mie.uth.gr «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA». «SIX SIGMA» ( «Define»)..,. «SIX SIGMA» «SIX SIGMA». «Process

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Μαθήματος. Ώρες Γραφείου : ΔΕΥ-ΠΑ 08:00-16:00 (εκτός ωρών μαθημάτων)

Περιγραφή Μαθήματος. Ώρες Γραφείου : ΔΕΥ-ΠΑ 08:00-16:00 (εκτός ωρών μαθημάτων) + Περιγραφή Μαθήματος Τίτλος - Κωδικός Αριθμός του Μαθήματος : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Ι Επίπεδο - Τύπος του Μαθήματος : ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Έτος Σπουδών - Εξάμηνο : 1 ο Β Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 01 Κατηγοριοποιήση υλικών-επίδειξη δοκιμίων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ ΘεόδωροςΛούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟ206 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4 (Θεωρία 2, Εργαστήριο 2) ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5 ο Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές τις βασικές θεωρητικές γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης epublishing 2000-2010 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Αθήνα 2012 Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Καραϊσκος Δ. (2012), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ& ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ& ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ& ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΩΝ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΙΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 203 Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας Γαρουφαλιά Χ., 1 Αναγνώστου Χ., 2 Παπαγεωργίου Α. 3 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΘΕΡΜ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 1

ΗΛΙΟΘΕΡΜ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2014 1 www.iliothern.com ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ 3 Ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου Καρπενησίου, ΑΓΡΙΝΙΟ - Τ.Κ.: 30100 Τηλ: 26410 33811 - Fax: 26410 29006 Κιν: 6948 616676 www.iliotherm.com info@iliotherm.com Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα Νικελίου Για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές

Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα Νικελίου Για Φωτοβολταϊκές Εφαρμογές ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Αξιολόγηση Ημιαγώγιμων Υμενίων Σεληνιούχου Καδμίου Σε Υπόστρωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων, εξαντλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. IEEE Xplore, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Μέσω της υπηρεσίας IEEE Xplore παρέχεται πρόσβαση στα περιεχόμενα, στις περιλήψεις και στα πλήρη κείμενα (full text) άρθρων από επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΜ404 - ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

ΜΜ404 - ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΜΜ404 - ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Οδηγός μαθήματος - Εαρινό εξάμηνο 2016 Διδάσκων: Γ.Ν. Χαϊδεμενόπουλος, Καθηγητής Πρόγραμμα e-mail Ώρες Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202 2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔ. 537 ΕΚΔΟΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΑΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ A ΜΕΡΟΣ Ε.202 2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κτ. Χ-Μ ΑΙΘ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 1 ο & 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ο & 4 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο & 6 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7 ο & 8 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΥΣΗΣ & ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κτ. Χ-Μ Αμφ. 1 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κτ. Χ.-Μ. Αιθ.

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΙΑΒΡΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή αναλύεται το πολύπλοκο φαινόµενο της διάβρωσης µετάλλων στο έδαφος και παρουσιάζονται τρόποι προστασίας τους. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY

TERMS USED IN STANDARDIZAfiON OF CHEMICAL FOOD ANALYSIS SUMMARY ΑΠΟΔΟΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ 85 "Τρόφιμα", Κ. Τζιά, I. Σαριδάκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της εργασίας είναι η απόδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Χημείας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΗΜ 021 Χειμερινό Εξάμηνο 2008

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Χημείας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΗΜ 021 Χειμερινό Εξάμηνο 2008 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Χημείας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΧΗΜ 021 Χειμερινό Εξάμηνο 2008 Κωνσταντίνος Ζεϊναλιπούρ Λευκωσία, Σεπτέμβριος 2008 ΕΞΙΣΩΣΗ HENDERSON-HASSELBACH ΗεξίσωσηHenderson-Hasselbach

Διαβάστε περισσότερα

τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973795985 e- mail: klentzar@cc.uoi.gr / klentzar@gmail.com 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό στην Μηχανολογία

τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973795985 e- mail: klentzar@cc.uoi.gr / klentzar@gmail.com 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό στην Μηχανολογία Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς Λ έ ν τ ζ α ρ η ς, PhD, MSc τηλέφωνα επικοινωνίας: 6973795985 e- mail: klentzar@cc.uoi.gr / klentzar@gmail.com 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Ημερομηνία γέννησης: Τόπος γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens

Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens Bureau Veritas Training Schedule 2009 Athens BV Issue: Dec.08 January Days/Ηµέρες 12-15 Advanced Vetting Inspections 4 Προηγµένο Σεµινάριο Ελέγχου εξαµενοπλοίων 20-21 Doing Business in Multicultural Environment

Διαβάστε περισσότερα

Analysis and Decision Making in Oil Exploration and Production (1975) και Modern Refinery Technology (1976). Κατά τη διάρκεια των σπουδών του

Analysis and Decision Making in Oil Exploration and Production (1975) και Modern Refinery Technology (1976). Κατά τη διάρκεια των σπουδών του Σταμούλης Στούρνας Ο Καθηγητής Σταμούλης Στούρνας, Στάμος για όλους εμάς τους φίλους και συνεργάτες του, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1943. Αμέσως μετά τις γυμνασιακές του σπουδές στο Κολλέγιο Αθηνών, ενεγράφη

Διαβάστε περισσότερα

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water 31 1 2010 1 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol. 31,No. 1 Jan.,2010, 3, (,, 100084) :,.,, ( Microcystis aeruginosa),3 (A 2 O ) 10 6 ml - 1,> 0139 d - 1. A 2 O222,. TP ( K max ) ( R max ), Monod. :; ; ; ; :X173 :A

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Νικ. Σ. Θωμαΐδης Eργ. Αναλυτικής Χημείας Τμ. Χημείας, Παν. Αθηνών Ορθότητα: Υλικά αναφοράς: Σύγκριση της πειραματικής τιμής με την «αληθή» τιμή

Διαβάστε περισσότερα

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59.

K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. K. Oatley & J. Jenkins, Συγκίνηση: Ερμηνείες και Κατανόηση (μεταφ. Μ. Σόλμαν, Μπ. Ντάβου) Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2004, σελ. 41-59. Εισαγωγή Περί Μελέτης της Συγκίνησης Τα πάθη Μόνον αυτά δίνουν τη νοημοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν. διόρθωσης τυπογραφικού λάθους. το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ανακοινώνεται ότι κατόπιν. διόρθωσης τυπογραφικού λάθους. το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Ε.Μ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθήνα, 29/08/2012 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνεται ότι κατόπιν διόρθωσης τυπογραφικού λάθους το Πρόγραμμα των Επαναληπτικών Εξετάσεων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2011-2012 διαμορφώνεται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ University of Food Technologies at Plovdiv (UFT-Plovdiv

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία & Εξαγωγές

Συσκευασία & Εξαγωγές Συσκευασία & Εξαγωγές Μανώλης Δανιήλ Διευθυντής ΟΠΕ 19/7/2013 1 19/7/2013 2 19/7/2013 3 19/7/2013 4 19/7/2013 5 19/7/2013 6 19/7/2013 7 19/7/2013 8 19/7/2013 9 19/7/2013 10 19/7/2013 11 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ

Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Μεταπτυχιακά προγράμματα ειδίκευσης που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΔΜ Επιμέλεια: Ανανίας Τομπουλίδης Καθηγητής ΤΜΜ ΠΔΜ Συνεργάτης Γραφείου Διασύνδεσης ΠΔΜ 1.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013 ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Ζ Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών : 6 2 4 Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 Γέφυρα Wheatstone

ΑΣΚΗΣΗ 7 Γέφυρα Wheatstone Σκοπός ΑΣΚΗΣΗ 7 Γέφυρα Wheatstone Σκοπός της άσκησης αυτής είναι Η κατανόηση της λειτουργίας και του τρόπου μέτρησης μιας αντίστασης με τη χρήση της διάταξης γέφυρας Wheatstone Θεωρητικό Υπόβαθρο Εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Αντώνιος Ι. Κατσαµάς Ηµεροµηνία και Τόπος Γέννησης: 9 Ιουνίου 1973, Πειραιάς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ίπλωµα Μηχανολόγου Μηχανικού Βιοµηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρηµένη Ανόργανη Χηµεία - Εργαστηριακές Ασκήσεις

Προχωρηµένη Ανόργανη Χηµεία - Εργαστηριακές Ασκήσεις Γ. Κακάλη, Αν. Καθ. Ε.Μ.Π. Α. Γάκη, Χηµ. Μηχ. ΕΜΠ Προχωρηµένη Ανόργανη Χηµεία - Εργαστηριακές Ασκήσεις ΑΣΚΗΣΗ 6 Παρασκευή ασβεσταργιλικών ενώσεων µε τη µέθοδο πολυµερισµού αρχικών διαλυµάτων και τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

ΝΑΙ (στην Αγγλική) ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2703006 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 3 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος Καταμερισμός των πηγών εκπομπής Δρ. Αγγελική Καρανάσιου Επιβάρυνση της Ατμόσφαιρας Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.) Υπερβάσεις των θεσπισμένων

Διαβάστε περισσότερα

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας 1 απόυδραυλικές εγκαταστάσεις εσωτερικών δικτύων οικιών. 2 από ψυκτικές συσκευές Φροντίσαµενα να πάρουµε από τον κάθε κρουνό δειγµατοληψίας τα πρώτα 500 ml, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Παπαδοπούλου Όνομα : Παναγιώτα Όνομα πατρός : Δημήτριος Όνομα συζύγου : Λεωνίδας Ημερομηνία Γέννησης : 1-6 - 1970 Οικογενειακή Κατάσταση : Έγγαμη με ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος. 47 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Χηµικές ενώσεις χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο µεταλλικός δεσµός. Είναι καλοί αγωγοί της θερµότητας και του ηλεκτρισµού και όταν στιλβωθούν αντανακλούν το

Διαβάστε περισσότερα

Χρωµατογραφικές Μέθοδοι

Χρωµατογραφικές Μέθοδοι Χρωµατογραφικές Μέθοδοι Ο διαχωρισµός µιγµάτων ενώσεων σε καθαρά συστατικά και η ποσοτικοποίησή τους αποτελούν κεντρικό θέµα της εργαστηριακής χηµικής εργασίας. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο µπορούν να αναλυθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 1. APPLE, M. Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα, µετφρ. αρβέρη, Τ., Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 1. APPLE, M. Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα, µετφρ. αρβέρη, Τ., Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986. 232 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ 1. APPLE, M. Ιδεολογία και αναλυτικά προγράµµατα, µετφρ. αρβέρη, Τ., Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1986. 2. LIEGOIS, J, R. «Οι όροι ανάπτυξης του παιδαγωγικού υλικού για

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Αναλυτική Χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος, που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές, για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση και φύση υλικών

Διαβάστε περισσότερα

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Η EUROPA είναι στη θέση να παράγει τα περισσότερα κράματα αλουμινίου της σειράς 6ΧΧΧ σε διάφορες διεργασίες γήρανσης. Τα πιο συνηθισμένα

Διαβάστε περισσότερα