Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων"

Transcript

1 Προτάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στο ήµο Αθηναίων Ιανουάριος 2008 Κλεισόβης 9, Αθήνα, τηλ , fax

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 1. Μείωση λειτουργικών επιπτώσεων Παρεµβάσεις στο κτιριακό απόθεµα του ήµου Οχήµατα και µετακινήσεις προσωπικού Πολιτική προµηθειών Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών από το ήµο Ένα µοντέλο χρηµατοδότησης έργων εξοικονόµησης 88 2

3 Εισαγωγή Η ποιότητα ζωής των πολιτών είναι στενά συνυφασµένη µε την ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο διαβιούν. Η Αθήνα είναι µια πόλη µε σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα που συχνά την κατατάσσουν σε µη κολακευτικές θέσεις στον κατάλογο των περιβαλλοντικά υποβαθµισµένων πόλεων. Συνήθως βέβαια, οι καταγραφές αυτές αφορούν σε προβλήµατα τοπικής κλίµακας (π.χ. ατµοσφαιρική ρύπανση). Ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί µέχρι σήµερα στις λειτουργίες της πόλης που συµβάλλουν σε ευρύτερα περιβαλλοντικά προβλήµατα, όπως είναι π.χ. η έκλυση αερίων που συµβάλλουν στην αποσταθεροποίηση του κλίµατος. Οι εκποµπές αυτές είναι στενά συνυφασµένες µε τον τρόπο που διαχειριζόµαστε την ενέργεια σε τοπικό επίπεδο. Αν και δεν έχουµε στη διάθεσή µας επαρκή στοιχεία για την ακριβή συµβολή του ήµου Αθηναίων στην προϊούσα κλιµατική αλλαγή, είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι οι σηµερινές λειτουργίες του ήµου, αλλά και του ευρύτερου αστικού ιστού, είναι υπέρ το δέον ενεργοβόρες, άρα και ρυπογόνες. Για να µείνουµε στα πιο προφανή, αν εξετάσει κανείς το κτιριακό απόθεµα του ήµου Αθηναίων θα διαπιστώσει ότι τα περισσότερα κτίρια που φιλοξενούν δραστηριότητες του ήµου είναι µεγάλης ηλικίας και συνεπώς δεν έχουν κατασκευαστεί µε προδιαγραφές χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Το ίδιο ισχύει και για τα οχήµατα που χρησιµοποιεί ο ήµος. Συµβατικής τεχνολογίας, πετρελαιοκίνητα ως επί το πλείστον, συµβάλλουν στην επιδείνωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, επιβαρύνουν την υγεία των πολιτών αλλά και τα οικονοµικά του ήµου. Είναι σαφές ότι η αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών απαιτεί µία προσπάθεια σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Καµία τέτοια προσπάθεια όµως δεν θα πετύχει αν δεν τα καταφέρει πρώτα στο τοπικό επίπεδο. Πριν ο ήµος ζητήσει από τους δηµότες του µια συνετή ενεργειακή και περιβαλλοντική συµπεριφορά, οφείλει να κοιτάξει τα του οίκου του. Επιχειρούµε παρακάτω µια πρώτη καταγραφή ενεργειών που θα µπορούσαν να υλοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο και να επιφέρουν µια ριζική στροφή στον τρόπο που σήµερα αντιµετωπίζουµε τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά θέµατα. Προφανώς οι προτάσεις αυτές δεν είναι εξαντλητικές, ούτε τόσο αναλυτικές ώστε να απαντούν σε όλα τα θέµατα. Ανοίγουν όµως ένα παράθυρο στο µέλλον. Ένα µέλλον πολύ πιο κοντινό απ ότι συχνά φανταζόµαστε. 3

4 ύο άξονες παρεµβάσεων Ο ήµος Αθηναίων µπορεί να κινηθεί σε δύο, συµπληρωµατικές µεταξύ τους, κατευθύνσεις προκειµένου να µειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωµα. 1. Μειώνοντας τις λειτουργικές επιπτώσεις των υπηρεσιών του. 2. Συµβάλλοντας στη µείωση των συνολικών λειτουργικών επιπτώσεων της πόλης µε την παροχή σχετικών υπηρεσιών προς τους πολίτες Είναι αυτονόητο ότι η περαιτέρω συνεργασία µε δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς σε εθνικό επίπεδο µόνο οφέλη µπορεί να αποφέρει στο ήµο Αθηναίων. Η συνεργασία αυτή µπορεί να εστιάσει ειδικότερα σε θέµατα όπως η εξοικονόµηση ενέργειας, οι εναλλακτικές µεταφορές, η πολιτική πράσινων προµηθειών και εν γένει η µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος του ήµου. Για τη χρηµατοδότηση των αναγκαίων παρεµβάσεων, προτείνεται η συνεργασία µε µία Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Ενέργειας και ο µηχανισµός της Χρηµατοδότησης από Τρίτους ως ο προσφορότερος τρόπος για την γρήγορη, απρόσκοπτη και εν τέλει οικονοµικότερη υλοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων. 4

5 1. ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Οι λειτουργικές επιπτώσεις προκύπτουν από την καθηµερινή λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου και αφορούν στα εξής: - Κτιριακό απόθεµα - Κοινόχρηστοι χώροι (π.χ. πράσινο, διαχείριση µικροκλίµατος, δηµοτικός φωτισµός) - Οχήµατα και µετακινήσεις προσωπικού - Προµήθειες 1.1 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Όλες οι µελέτες που έχουν εκπονηθεί µέχρι σήµερα έχουν καταδείξει τον σπάταλο χαρακτήρα των κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του ηµοσίου. Οι λόγοι που δεν γίνεται ορθολογική ενεργειακή διαχείριση στα κτίρια αυτά είναι πολλοί. Επιγραµµατικά, θα µπορούσαµε να τους συνοψίσουµε στα εξής: Έλλειψη γνώσης των ενεργειακών παραµέτρων του κτιρίου, τόσο από τη διοίκηση όσο και από το προσωπικό. Έλλειψη συντονισµού και υπευθύνων για την ορθολογική ενεργειακή διαχείριση. Έλλειψη ενδιαφέροντος και αδράνεια της διοίκησης. Έλλειψη στόχων για την ενεργειακή συµπεριφορά και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κάθε δηµόσιου κτιρίου. Έλλειψη ενεργειακής µελέτης των περισσότερων δηµοσίων κτιρίων ώστε να καθοριστούν οι κατά προτεραιότητα παρεµβάσεις. Έλλειψη επαρκών πόρων για τη χρηµατοδότηση των απαραίτητων παρεµβάσεων. Έλλειψη κινήτρων προς τη διοίκηση και τους εργαζόµενους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στα οποία εργάζονται. Έλλειψη επαρκούς ενηµέρωσης προκειµένου να υπάρχει συµµετοχή του προσωπικού. Έλλειψη σαφούς πολιτικής προµηθειών που θα αποτρέπει την αγορά ενεργοβόρων συσκευών και θα προωθεί τις ενεργειακά αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Ο ήµος Αθηναίων δεν αποτελεί εξαίρεση σ αυτό τον κανόνα. Η µεγάλη ηλικία των κτιρίων που φιλοξενούν τις υπηρεσίες του ήµου, καθιστά το πρόβληµα ακόµα µεγαλύτερο. Μία επιπλέον παράµετρος που συχνά δεν λαµβάνεται υπόψη είναι πως στα κτίρια που δεν έχουν σχεδιαστεί σωστά µε βάση τις αρχές της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής, πέραν της ενεργειακής σπατάλης έχουµε και κακές συνθήκες αερισµού και φυσικού φωτισµού. Αυτό όχι µόνο επιδεινώνει την ενεργειακή κατανάλωση αλλά έχει άµεσες συνέπειες και στην ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος των 5

6 κτιρίων και εµµέσως στην παραγωγικότητα των εργαζοµένων σ αυτά. Σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες, υπάρχει άµεσος συσχετισµός µεταξύ της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος στα κτίρια και της παραγωγικότητας στην εργασία. Σύµφωνα µε τις έρευνες αυτές, τα πράσινα κτίρια µπορούν να επιφέρουν κατά µέσο όρο αύξηση της παραγωγικότητας κατά 1-5%. Η υγεία των εργαζοµένων σχετίζεται άµεσα µε την παραγωγικότητα. Οργανισµοί και εταιρίες µε υγιείς υπαλλήλους και αισθητά καλύτερο εργασιακό περιβάλλον χρεώνονται σε κάποιες χώρες πολύ χαµηλότερα ασφάλιστρα. Επίσης το Σύνδροµο του άρρωστου κτιρίου σχετίζεται και µε την αύξηση των απουσιών στην εργασία αλλά και στα σχολεία. Εκτιµάται ότι το σύνδροµο αυτό επιφέρει κατά µέσο όρο µία µείωση της παραγωγικότητας των διαβιούντων σε ένα κτίριο κατά 2%. Στον αντίποδα, µελέτες σε εργαζόµενους σε 107 κτίρια στην Ευρώπη µε επαρκή αερισµό και ελεγχόµενη θερµοκρασία, έδειξαν σηµαντική µείωση των ασθενειών καθώς και των απουσιών από την εργασία και αύξηση της παραγωγικότητας. Με βάση τη διεθνή εµπειρία, και ακολουθώντας µια συντηρητική προσέγγιση, εκτιµούµε πως αύξηση της παραγωγικότητας κατά µόλις 1%, µεταφράζεται σε κέρδη για τις στεγαζόµενες υπηρεσίες της τάξης των 20 /m 2 χώρου γραφείων/έτος. Αξιολογώντας τις επενδύσεις για την επίτευξη ενός υγιούς εσωτερικού περιβάλλοντος, και µε βάση τα προαναφερθέντα οικονοµικά οφέλη, διαπιστώνουµε ότι η Καθαρά Παρούσα Αξία (Net Present Value) των επενδύσεων αυτών (για µια δεκαετία και µε επιτόκιο προεξόφλησης 10%) είναι µηδενική στα 123 /m 2. Συνεπώς, έχει νόηµα -ακόµη και µε στενά οικονοµικούς όρους- να επενδύσει κανείς έως και 120 /m 2 (π.χ. σε µη τοξικά υλικά, επαρκή αερισµό και φυσικό φωτισµό), προκειµένου να επιτύχει ένα υγιές περιβάλλον στο χώρο εργασίας που θα αυξήσει την παραγωγικότητα κατά 1%. Οι διάφορες µελέτες που έχουν κατά καιρούς εκπονηθεί για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, έδειξαν σχετικά υψηλές καταναλώσεις τόσο για θέρµανσηψύξη των χώρων όσο και ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των υπολοίπων αναγκών. Το παράδοξο είναι ότι παρά τη σχετικά υψηλή ενεργειακή κατανάλωση, τα επίπεδα θερµικής άνεσης στα περισσότερα δηµόσια κτίρια απέχουν πολύ από το να είναι ικανοποιητικά. Το πρόβληµα εµφανίζεται ιδιαίτερα έντονο κατά τη θερινή περίοδο, οπότε και προκύπτει η ανάγκη κλιµατισµού. Στα περισσότερα κτίρια που χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες των δήµων, οι κλιµατιστικές συσκευές τοποθετήθηκαν εκ των υστέρων, µε αποτέλεσµα να µην εντάσσονται σε ένα ορθολογικό ενεργειακό σχεδιασµό για το σύνολο του κτιρίου. Επιπλέον, τα κλιµατιστικά καλούνται συχνά να καλύψουν ανάγκες δροσισµού σε κτίρια που δεν ηλιοπροστατεύονται, έχουν κακή αεροστεγανότητα ή δεν είναι καν θερµοµονωµένα. Ως συνέπεια, εγκαθίστανται κλιµατιστικές συσκευές που καλούνται να καλύψουν ψυκτικά φορτία πολύ µεγαλύτερα από αυτά που πραγµατικά θα απαιτούνταν για την επίτευξη ικανοποιητικών συνθηκών άνεσης, εφόσον είχαν προηγηθεί παρεµβάσεις αναβάθµισης των κτιρίων. 6

7 Εξίσου αυξητική, αν και όχι στον ίδιο βαθµό µε τα κλιµατιστικά, αποδεικνύεται και η κατανάλωση ηλεκτρισµού από ηλεκτρονικές συσκευές και εξοπλισµό γραφείου σε δηµόσιες υπηρεσίες λόγω εκσυγχρονισµού του δηµόσιου τοµέα. Στον τοµέα αυτό, η προµήθεια ενεργειακά αποδοτικών συσκευών αποδεικνύεται ιδιαιτέρως σηµαντική και θα τη συζητήσουµε εκτενέστερα παρακάτω. Βασικές αρχές επεµβάσεων στα υφιστάµενα κτίρια Ο κανονισµός θερµοµόνωσης που ισχύει από το 1979, όχι απλώς έχει ξεπεραστεί πλέον από την πραγµατικότητα, αλλά έχει αφήσει εξαρχής εκτός παρεµβάσεις σε υφιστάµενα κτίρια προκειµένου να βελτιωθεί η ενεργειακή τους απόδοση. Τα παλιά υφιστάµενα κτίρια αποτελούν όµως την πλειοψηφία του κτιριακού αποθέµατος και συνεπώς θα έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση και βαρύτητα σ αυτά. Οι βασικές παρεµβάσεις που µπορεί και πρέπει να κάνει κανείς προκειµένου να εξοικονοµήσει ενέργεια, αφορούν: [Α]. [Β]. οικοδοµικές επεµβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, και επεµβάσεις στο µηχανολογικό εξοπλισµό Ιδιαίτερα οι πρώτες επεµβάσεις θα πρέπει, πέραν της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, να στοχεύουν και στα εξής: Να µη προσβάλλουν και να σέβονται την αρχιτεκτονική του κτιρίου, αποφεύγοντας κατά το δυνατόν αλλοιώσεις που αλλάζουν τη φυσιογνωµία του, εκτός αν η απόφαση για επέµβαση αποβλέπει και προς αυτό το σκοπό. Να προκύπτουν ως αποτέλεσµα ολοκληρωµένης µελέτης που θα έχει υπολογίσει τα ενεργειακά µεγέθη του κτιρίου και θα έχει προσδιορίσει τον τρόπο κατανοµής των θερµικών απωλειών από τα διάφορα δοµικά στοιχεία του κελύφους. Να λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κτιρίου. Λύσεις κατάλληλες για κάποιο κτίριο δεν σηµαίνει ότι µπορούν να εφαρµοστούν µε την ίδια ευκολία σε κάποιο άλλο. Να είναι αποδοτικές και οικονοµικά. 1.Α. Επεµβάσεις στα κτιριακά κελύφη Οι οικοδοµικές επεµβάσεις στα κτιριακά κελύφη µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες: [α]. Επεµβάσεις στα κουφώµατα και τα υαλοστάσια Σφράγιση των αρµών µεταξύ τοίχων και κάσας κουφωµάτων. Βελτίωση της αεροστεγανότητας των αρµών µεταξύ κινητών και ακίνητων φύλλων των κουφωµάτων. Αντικατάσταση των µονών υαλοπινάκων µε διπλούς ή ακόµη καλύτερα µε υαλοπίνακες χαµηλής εκπεµψιµότητας (low-e). 7

8 Πιθανή τοποθέτηση και δεύτερου κουφώµατος. Πιθανή µετατροπή ορισµένων κουφωµάτων από κινητά σε ακίνητα και αντιστρόφως. Τοποθέτηση µηχανισµού επαναφοράς των θυρών. [β]. Επεµβάσεις στα αδιαφανή δοµικά στοιχεία Θερµοµόνωση των εξωτερικών τοίχων (από την εξωτερική ή εσωτερική τους όψη). Θερµοµόνωση των κιβωτίων των ρολών των παραθύρων. Θερµοµόνωση του δώµατος και των εσοχών των ορόφων. Θερµοµόνωση της οροφής κάτω από τη στέγη. Θερµοµόνωση της οροφής των υπόστυλων χώρων ή της οροφής του υπογείου. Θερµοµόνωση δαπέδου επί του εδάφους. [γ]. Επεµβάσεις βιοκλιµατικού χαρακτήρα ηµιουργία προθαλάµου ανάσχεσης της ροής θερµότητας από την είσοδο του κτιρίου. Ενσωµάτωση παθητικών ηλιακών συστηµάτων. Τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών ηλιοπροστατευτικών διατάξεων. Βελτίωση του φυσικού φωτισµού και προσαρµογή των συστηµάτων φωτισµού. Βελτίωση του φυσικού αερισµού και δροσισµού. ηµιουργία πράσινης στέγης στο δώµα του κτιρίου για βελτίωση των συνθηκών άνεσης και της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Ενσωµάτωση συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο κέλυφος του κτιρίου (π.χ. φωτοβολταϊκά σε θερµές ή ψυχρές προσόψεις, στο δώµα ή ως σκίαστρα). Ας δούµε αναλυτικότερα κάποιες από αυτές τις παρεµβάσεις Α. (α). Επεµβάσεις στα κουφώµατα και τα υαλοστάσια Τα ασθενέστερα σηµεία του κελύφους ως προς τις θερµικές απώλειες είναι οι πόρτες και τα παράθυρα. Η αντικατάσταση των µονών υαλοπινάκων µε διπλούς ή ακόµη καλύτερα µε υαλοπίνακες χαµηλής εκπεµψιµότητας (low-e) µπορεί να περιορίσει τις θερµικές απώλειες ενός κτιρίου σε σηµαντικό βαθµό. Η εξοικονόµηση που µπορεί να επιτευχθεί ανέρχεται έως και σε 30% σε σχέση µε ένα συµβατικό πλαίσιο αλουµινίου µε µονό υαλοστάσιο. Σηµειώστε ακόµη ότι: - Η θερµοδιακοπή στα πλαίσια αλουµινίου προσφέρει εξοικονόµηση 3-5%. 8

9 Τοµή κουφώµατος µε θερµοδιακοπή - Τα ξύλινα πλαίσια προσφέρουν εξοικονόµηση 8-10% σε σχέση µε τα αντίστοιχα από αλουµίνιο. Την ίδια εξοικονόµηση προσφέρουν περίπου και τα σύνθετα πλαίσια ξύλουαλουµινίου, καθώς και τα συνθετικά από PVC. Η χρήση των τελευταίων όµως δεν συνιστάται, γιατί το PVC είναι το χειρότερο από περιβαλλοντικής σκοπιάς πλαστικό και η χρήση του θα πρέπει να αποφεύγεται. Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν τα πλεονεκτήµατα αντικατάστασης των κουφωµάτων και υαλοστασίων στις περιπτώσεις παλαιών αµόνωτων κτιρίων ή και νεότερων που πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος κανονισµού θερµοµόνωσης. Τα συγκριτικά κόστη που αναφέρονται παρακάτω εκφράζουν µέσες τιµές για κτίρια στις κλιµατικές συνθήκες της Αθήνας. Προφανώς, ανάλογα µε την κλιµατική ζώνη, αλλά και την ποιότητα της κατασκευής, τη σκίαση, τον προσανατολισµό του κτιρίου, κ.λπ υπάρχουν διαφοροποιήσεις από τις ενδεικτικές αυτές τιµές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του κτιρίου που φιλοξενεί τα γραφεία της Greenpeace στο κέντρο της Αθήνας όπου η αντικατάσταση των παλιών µεταλλικών πλαισίων µε µονό υαλοστάσιο από πλαίσια αλουµινίου µε θερµοδιακοπή και υαλοστάσια χαµηλής εκπεµψιµότητας, οδήγησε σε µείωση των αναγκών θέρµανσης κατά 27% και των αντίστοιχων αναγκών ψύξης κατά 10% (συνολική εξοικονόµηση 17,6%) σύµφωνα µε σχετική προσοµοίωση που πραγµατοποίησε το Πανεπιστήµιο Αθηνών. 9

10 ΤΥΠΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ Π1 Απλό υαλοστάσιο - Πλαίσιο αλουµινίου Π2 Απλό υαλοστάσιο - Πλαίσιο αλουµινίου µε θερµοδιακοπή Π3 Απλό υαλοστάσιο Ξύλινο πλαίσιο Π4 ιπλό υαλοστάσιο - Πλαίσιο αλουµινίου Π5 ιπλό υαλοστάσιο - Πλαίσιο αλουµινίου µε θερµοδιακοπή Π6 ιπλό υαλοστάσιο Ξύλινο πλαίσιο Π7 ιπλό υαλοστάσιο χαµηλής εκπεµψιµότητας (Low-e) Πλαίσιο αλουµινίου Π8 ιπλό υαλοστάσιο χαµηλής εκπεµψιµότητας (Low-e) Πλαίσιο αλουµινίου µε θερµοδιακοπή Π9 ιπλό υαλοστάσιο χαµηλής εκπεµψιµότητας (Low-e) Ξύλινο πλαίσιο Συµβολή του τύπου των παραθύρων στην κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση-δροσισµό (συµβατικό παράθυρο µε απλό υαλοστάσιο = 100) Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6 Π7 Π8 Π9 Παλιά κτίρια (χωρίς µόνωση) ,5 83,5 80,5 75 Εξοικονόµηση - 4% 8% 12% 16% 20,5% 16,5% 19,5% 25% Νέα κτίρια (µε µόνωση) Εξοικονόµηση - 5% 10% 14% 19% 25% 20% 24% 30% Αξιολόγηση

11 Συγκριτικά κόστη θέρµανσης-ψύξης για διάφορους τύπους παραθύρων Π1 Π2 Π3 Π4 Π5 Π6 Π7 Π8 Π9 Παλιά κτίρια Νέα κτίρια Ο παρακάτω πίνακας δίνει ενδεικτικά κόστη για τους διάφορους τύπους υαλοστασίων. Τύπος υαλοστασίου Ενδεικτικό κόστος υαλοστασίου ( /m 2 ) Ενδεικτικό κόστος υαλοστασίου µαζί µε το κούφωµα ( /m 2 ) Μονό Απλό διπλό ιπλό χαµηλής εκπεµψιµότητας Α. (β). Επεµβάσεις στα αδιαφανή δοµικά στοιχεία Επεµβάσεις στην τοιχοποιία Η πλειοψηφία του κτιριακού αποθέµατος της χώρας είτε στερείται πλήρως θερµοµόνωσης είτε έχει ελλιπή θερµοµόνωση. Η ενίσχυση της θερµοµόνωσης της κατακόρυφης τοιχοποιίας µπορεί να γίνει θεωρητικά µε τέσσερις τρόπους: Με θερµοµονωτική στρώση εξωτερικά. Με θερµοµονωτική στρώση εσωτερικά. Με θερµοµονωτική στρώση στον πυρήνα του τοίχου (δικέλυφη κατασκευή). Με θερµοµονωτικά τούβλα που είτε έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία είτε έχουν γεµισµένο µέρος των οπών τους µε θερµοµονωτικό υλικό. 11

12 Η δικέλυφη κατασκευή µε θερµοµόνωση στον πυρήνα είναι η πλέον συνήθης στη χώρα µας. εν είναι όµως εύκολο να εφαρµοστεί σε υφιστάµενες κατασκευές αφού προϋποθέτει την εκ νέου κατασκευή της τοιχοποιίας. Για τον ίδιο λόγο είναι πρακτικά ανέφικτη και η χρήση θερµοµονωτικών τούβλων σε υφιστάµενα κτίρια. Η εξωτερική θερµική προστασία προτιµάται σε κτίρια συνεχούς χρήσης (γραφεία, νοσοκοµεία, κ.λπ), στα οποία είναι επιθυµητή η σταθερή θερµοκρασία και ενδιαφέρει περισσότερο η διατήρηση της θερµότητας µετά τη διακοπή της θέρµανσης παρά η άµεση απόδοση του συστήµατος θέρµανσης. Αντίθετα, η εσωτερική θερµική προστασία προτιµάται σε κτίρια διακοπτόµενης χρήσης στα οποία ζητείται η άµεση απόδοση του συστήµατος θέρµανσης ή ψύξης και δεν ενδιαφέρει η θερµοκρασιακή διακύµανση µετά τη διακοπή της λειτουργίας της εγκατάστασης θέρµανσης ή ψύξης (δηµόσιες υπηρεσίες, σχολεία, αίθουσες εκδηλώσεων, κ.λπ). Επίσης η λύση αυτή είναι προτιµητέα σε κτίρια που απαιτούνται µικρής έκτασης επεµβάσεις, σύντοµες και µε σχετικά µικρό κόστος. Εξωτερική θερµοµόνωση Οι πίνακες που ακολουθούν συνοψίζουν τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της εξωτερικής και εσωτερικής θερµικής προστασίας. 12

13 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Εκµεταλλεύεται τη θερµοχωρητικότητα της υφιστάµενης τοιχοποιίας. Μπορεί να αλλοιώσει τα εξωτερικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτιρίου (µπορεί όµως και να τα βελτιώσει). ιατηρεί για αρκετό διάστηµα (που εξαρτάται από τη θερµοχωρητικότητα των τοίχων) τη θερµοκρασία του χώρου µετά τη διακοπή λειτουργίας των θερµαντικών σωµάτων. Απαιτεί συνήθως την εγκατάσταση ικριωµάτων. Καθυστερεί την αρχική θέρµανση του χώρου. Μειώνει στο ελάχιστο ή εξαλείφει πλήρως το σχηµατισµό θερµογεφυρών. Επιτρέπει ευκολότερα τη διάχυση των υδρατµών, µειώνοντας τον κίνδυνο σχηµατισµού υγρασίας συµπύκνωσης. Επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργία του χώρου ή προκαλεί ελάχιστη αναστάτωση κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών. 13

14 Εσωτερική θερµοµόνωση ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η επέµβαση δεν είναι ορατή εξωτερικά και µε κατάλληλη κατασκευή µπορεί να µη γίνει αντιληπτή και στο εσωτερικό του χώρου. Ευνοεί τη σύντοµη θέρµανση του χώρου. εν απαιτεί ιδιαίτερη προστασία των θερµοµονωτικών υλικών αλλά µόνο κάλυψή τους ώστε να δεχτούν τους αναγκαίους χρωµατισµούς. Επιτρέπει την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. εν εκµεταλλεύεται τη θερµοχωρητικότητα της υφιστάµενης τοιχοποιίας. Επιτρέπει τη γρήγορη ψύξη του χώρου µετά τη διακοπή λειτουργίας των θερµαντικών σωµάτων. Επιτρέπει το σχηµατισµό θερµογεφυρών κυρίως στα σηµεία σύνδεσης των ενδιάµεσων τοίχων µε την εξωτερική τοιχοποιία καθώς και στα σηµεία διακοπής της τοιχοποιίας από τα πατώµατα των ορόφων. Αφήνει την τοιχοποιία απροστάτευτη σε µεταβολές της εξωτερικής θερµοκρασίας. 14

15 εν απαιτεί την εγκατάσταση ικριωµάτων. Έχει συνήθως µικρότερο κόστος σε σχέση µε την εξωτερική θερµοµόνωση. Ευνοεί το σχηµατισµό συµπύκνωσης λόγω δυσχερέστερης διάχυσης των υδρατµών. Μειώνει τον ελεύθερο χώρο του κτιρίου. Επιφέρει αναστάτωση µέχρι και διακοπή της λειτουργίας του χώρου κατά την εκτέλεση των οικοδοµικών εργασιών. Καθιστά υποχρεωτικές τις µετατροπές σε δίκτυα ύδρευσης, θέρµανσης και παροχής ηλεκτρισµού. εν επιτρέπει τη στερέωση υλικών (κάδρα, πίνακες, ράφια, κ.λπ) στους τοίχους αν χρησιµοποιηθούν µαλακά θερµοµονωτικά υλικά. Για την εξωτερική θερµική προστασία µιας υφιστάµενης κατασκευής υπάρχει ποικιλία λύσεων. Η επιλογή της πλέον κατάλληλης εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του κάθε κτιρίου. Τοποθέτηση θερµοµονωτικής στρώσης και επικάλυψή της µε επιχρισµένη ή εµφανή τοιχοποιία. Τοποθέτηση θερµοµονωτικής στρώσης και επικάλυψή της µε επίχρισµα µε ή χωρίς ενίσχυση µε ειδικό πλέγµα ανάλογα µε το υλικό. Τοποθέτηση θερµοµονωτικής στρώσης και επικάλυψή της µε µαρµάρινες ή πέτρινες πλάκες ή άλλα προκατασκευασµένα στοιχεία. Τοποθέτηση προκατασκευασµένων θερµοµονωτικών στοιχείων. ηµιουργία αεριζόµενης όψης µε την τοποθέτηση θερµοµονωτικού υλικού και επικάλυψή του µε κυµατοειδή µεταλλικά φύλλα, µε προκατασκευασµένα στοιχεία ή µε τοιχοποιία που θα αφήνει ενδιάµεσο αεριζόµενο κενό. Ενδεικτικό κόστος εξωτερικής θερµοµόνωσης: /m 2 15

16 Για την εσωτερική θερµική προστασία µιας υφιστάµενης κατασκευής οι επιλογές είναι οι εξής: Τοποθέτηση θερµοµονωτικής στρώσης και επικάλυψή της µε επιχρισµένη τοιχοποιία. Τοποθέτηση θερµοµονωτικής στρώσης και επικάλυψή της µε επίχρισµα. Τοποθέτηση θερµοµονωτικής στρώσης και επικάλυψή της µε πετάσµατα ή άλλα προκατασκευασµένα στοιχεία. Τοποθέτηση προκατασκευασµένων θερµοµονωτικών στοιχείων. Επεµβάσεις στο δώµα και τις εσοχές των ορόφων Η µόνωση της οροφής αποτελεί την πιο οικονοµικά ενδεδειγµένη λύση για τη θερµική προστασία ενός κτιρίου. Ένα ενδεικτικό µέσο κόστος για τη µόνωση οροφής είναι 27 /m 2. Αν όµως αναλογιστεί κανείς πως για τη θέρµανση ενός κτιρίου ξοδεύουµε κατά µέσο όρο 5-7 /m 2 ετησίως και ότι η αναµενόµενη εξοικονόµηση από τη µόνωση της οροφής µπορεί να µειώσει τις απαιτήσεις για θέρµανση έως και κατά 30% (ανάλογα µε το κτίριο), τότε είναι σαφές ότι η βελτίωση της θερµικής προστασίας της οροφής είναι µία συµφέρουσα επένδυση. Επειδή κατά κανόνα η αποξήλωση και επανακατασκευή των επικαλύψεων ενός υφιστάµενου δώµατος ανεβάζει το κόστος, οι προσφορότερες λύσεις για τη θερµική και υγρασιακή προστασία είναι συνήθως τέσσερις: Κατασκευή συµπαγούς αντεστραµµένου δώµατος. Κατασκευή αεριζόµενου αντεστραµµένου δώµατος υπό µορφή δικέλυφης κατασκευής. ιαµόρφωση στέγης. Χρήση ανακλαστικών βαφών επικάλυψης Στο συµπαγές αντεστραµµένο δώµα, η στεγανωτική στρώση βρίσκεται κάτω από τη θερµοµονωτική η οποία προστατεύεται από τις καιρικές επιδράσεις µε µία επικαλυπτική στρώση που µπορεί να αποτελείται από: Βότσαλα διαµέτρου 4-8 εκατ. σε συνολικό πάχος στρώσης τουλάχιστον 5 εκατ. Πλάκες πεζοδροµίου που πατούν επί ειδικών στηριγµάτων ή αυτοκόλλητων ταινιών. Πλάκες πεζοδροµίου, κεραµικά πλακίδια ή πλακάκια που συνδέονται µε ισχυρή τσιµεντοκονία. Στρώση ελαφροσκυροδέµατος, πάχους τουλάχιστον 4 εκατ. επικαλυµµένη ή ελεύθερη στην άνω επιφάνειά της. 16

17 ιαµόρφωση αντεστραµµένου δώµατος Το αεριζόµενο δώµα είναι µια δικέλυφη κατασκευή µε ενδιάµεσο διάκενο αέρα. Για τη δηµιουργία του εξωτερικού κελύφους απαιτείται κάποιος ξυλότυπος από µεταλλικά φύλλα, πέτρινες πλάκες, κεραµικά υλικά, πλάκες ξυλόµαλλου κ.λπ, επί του οποίου θα διαστρωθεί η τελική επικάλυψη. Το παρεµβαλλόµενο διάκενο έχει πάχος τουλάχιστον 5 εκατ. και απολήγει στις άκρες του στηθαίου σε σχισµές ή οπές που βρίσκονται σε κάποιο ύψος περίπου 10 εκατ. από την τελική διαµορφωµένη επιφάνεια του δώµατος, ώστε σε περίπτωση νεροποντής να αποφευχθεί ο κίνδυνος εισροής νερών που θα µπορούσαν να διαποτίσουν τη θερµοµονωτική στρώση. ιαµόρφωση αεριζόµενου δώµατος Οι ανακλαστικές βαφές επικάλυψης αποτελούν µια νέα και συγκριτικά οικονοµικότερη µέθοδο για την βελτίωση της θερµικής συµπεριφοράς ενός δώµατος ή και των εξωτερικών τµηµάτων του κτιρίου συνολικά. Η παραγωγή των ειδικών αυτών βαφών (τύπου Intermat) γίνεται στην Ελλάδα και τα 17

18 υλικά αυτά έχουν µάλιστα αξιολογηθεί µε άριστα αποτελέσµατα από το Πανεπιστήµιο Αθηνών. Η αξιολόγηση αυτή έδειξε ότι: Τα υλικά µε ανακλαστικές βαφές επικάλυψης παρουσιάζουν µεγάλο συντελεστή ανακλαστικότητας στο ορατό µέρος του ηλιακού φάσµατος που ξεπερνά το 95%. Τα υλικά µε ανακλαστικές βαφές επικάλυψης παρουσιάζουν σηµαντικά χαµηλότερη θερµοκρασία επιφάνειας κατά την διάρκεια της ηµέρας από τις υπόλοιπες κοινά χρησιµοποιούµενες επιφάνειες επικάλυψης. Επίσης τα υλικά αυτά παρουσιάζουν µικρή θετική διαφορά θερµοκρασίας µε άλλα λευκόχρωµα υλικά κατά τη διάρκεια της νύχτας και των ωρών µε χαµηλή ακτινοβολία λόγω του ιδιαίτερα χαµηλού συντελεστή εκποµπής τους. Τα υλικά µε ανακλαστικές βαφές επικάλυψης ενδείκνυνται για χρήση σε θερµές περιοχές καθώς µπορούν να συνεισφέρουν ιδιαίτερα σηµαντικά στη µείωση της θερµοκρασίας του αστικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερα, σε περιοχές που παρουσιάζουν έντονο το φαινόµενο της αστικής νησίδας όπως η Αθήνα, η χρήση των υλικών αυτών θα έχει εξαιρετικά ευεργετικά αποτελέσµατα. Επίσης τα υλικά αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως επικάλυψη ορόφων κτιρίων δεδοµένου ότι κατά το καλοκαίρι µειώνουν σηµαντικά τη θερµοκρασία επιφάνειας του κτιρίου και άρα το ψυκτικό του φορτίο (κλιµατισµός-ψύξη), ενώ αντίθετα κατά τη διάρκεια του χειµώνα και ιδιαίτερα τις ανήλιες µέρες µειώνουν το θερµικό φορτίο (κλιµατισµόςθέρµανση) του κτιρίου καθώς παρουσιάζουν υψηλότερη θερµοκρασία επιφάνειας από τα κοινά υλικά επικάλυψης. Η θερµοκρασία των υλικών µε ανακλαστικές βαφές επικάλυψης µετρήθηκε έως και 6 βαθµούς χαµηλότερη κατά τη θερινή περίοδο από την αντίστοιχη θερµοκρασία επιφάνειας µε λευκό µάρµαρο. Μελέτες του Πανεπιστηµίου Αθηνών για τη χρήση ανακλαστικών βαφών επικάλυψης σε εµπορικά κτίρια στις κλιµατικές συνθήκες της Αθήνας έδειξαν µείωση του ψυκτικού φορτίου κατά 15% για µονωµένα κτίρια και έως 52% για αµόνωτα. εδοµένου ότι το µεγαλύτερο κόστος για το βάψιµο είναι το κόστος των εργατικών και όχι το κόστος των χρωµάτων, είναι σαφές ότι η χρήση των βαφών αυτών ελάχιστα επιβαρύνει το συνολικό κόστος σε σχέση µε τη χρήση συµβατικών χρωµάτων, ενώ τα πλεονεκτήµατα είναι αναµφισβήτητα. Το ενδεικτικό κόστος των ανακλαστικών βαφών επικάλυψης είναι 12 /λίτρο, ενώ ένα λίτρο καλύπτει επιφάνεια 10 τ.µ. περίπου, έχουµε δηλαδή ενδεικτικό κόστος 1,2 /m 2. 18

19 Επεµβάσεις σε στέγες Σε µια υφιστάµενη κατασκευή οι δυνατότητες επέµβασης για τη βελτίωση της θερµικής της προστασίας εξαρτώνται από το είδος της στέγης. Στις µονοκέλυφες κατασκευές οι δυνατότητες είναι δύο: Τοποθέτηση θερµοµονωτικής στρώσης στο κάτω µέρος του κεκλιµένου φλοιού. Η λύση αυτή είναι συνήθως δυνατή όταν η στέγη είναι ξύλινη και τα ζευκτά είναι ορατά από το εσωτερικό του χώρου. ιαµόρφωση θερµοµονωµένης ψευδοροφής. Στις δικέλυφες κατασκευές και πάλι προσφέρονται δύο δυνατότητες: Όταν και τα δύο κελύφη βρίσκονται υπό κλίση, ακολουθούνται οι λύσεις της µονοκέλυφης. Όταν το εσωτερικό κέλυφος είναι οριζόντιο, η πλέον ενδεδειγµένη λύση είναι η τοποθέτηση θερµοµονωτικής στρώσης πάνω από αυτό. Θερµοµόνωση µονοκέλυφης στέγης Επεµβάσεις στα πατώµατα και στα δάπεδα Η θερµοκρασία του δαπέδου είναι καθοριστική για τη διαµόρφωση του αισθήµατος άνεσης σε ένα χώρο. Όταν αυτή είναι κάτω από 17 βαθµούς Κελσίου, δηµιουργείται η αίσθηση ενός ιδιαίτερα ψυχρού χώρου. Αν και ο κανονισµός θερµοµόνωσης επιβάλλει τη θερµική προστασία ολόκληρου του 19

20 κελύφους ενός κτιρίου, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, ακόµη και σύγχρονων κτιρίων, µε αµόνωτο δάπεδο είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω αδιαφορίας είτε τέλος µιας εσφαλµένης εντύπωσης ότι αυτό εξοικονοµεί πόρους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η απουσία θερµικής προστασίας στα δάπεδα οδηγεί σε αυξηµένα λειτουργικά κόστη πολύ υψηλότερα από το αρχικό κόστος της όποιας επέµβασης. Οι συνηθέστερες περιπτώσεις πατωµάτων που χρειάζονται θερµοµόνωση είναι: Πατώµατα πάνω από ανοιχτές διαβάσεις και υπόστυλους χώρους (πυλωτή). Προεξοχές ορόφων. Πατώµατα πάνω από υπόγεια. Πατώµατα πάνω στο έδαφος Α. (γ). Επεµβάσεις βιοκλιµατικού χαρακτήρα Η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασµό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) µε βάση το τοπικό κλίµα, µε σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερµικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες περιβαλλοντικές πηγές αλλά και τα φυσικά φαινόµενα του κλίµατος. Βασικά στοιχεία του βιοκλιµατικού σχεδιασµού αποτελούν τα παθητικά συστήµατα που ενσωµατώνονται στα κτίρια µε στόχο την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πηγών για θέρµανση, ψύξη και φωτισµό των κτιρίων. Το ενεργειακό όφελος που προκύπτει από την εφαρµογή του βιοκλιµατικού σχεδιασµού αποδίδεται µε τους παρακάτω τρόπους: Εξοικονόµηση ενέργειας από τη σηµαντική µείωση απωλειών λόγω της βελτιωµένης προστασίας του κελύφους και συµπεριφοράς των δοµικών στοιχείων. Παραγωγή θερµικής ενέργειας (θερµότητας) µέσω των ηλιακών συστηµάτων άµεσου η έµµεσου κέρδους µε συµβολή στις θερµικές ανάγκες των χώρων προσάρτησης και µερική κάλυψη των απαιτήσεων θέρµανσης του κτιρίου. ηµιουργία συνθηκών θερµικής άνεσης και µείωση των απαιτήσεων όσον αφορά στη ρύθµιση θερµοστάτη (σε χαµηλότερες θερµοκρασίες τον χειµώνα και υψηλότερες το καλοκαίρι). ιατήρηση της θερµοκρασίας εσωτερικού αέρα σε επίπεδα υψηλά τον χειµώνα (και αντίστοιχα χαµηλά το καλοκαίρι), µε αποτέλεσµα τη µείωση του φορτίου για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων από τα επικουρικά συστήµατα κατά την χρήση του κτιρίου. Τα παθητικά συστήµατα θέρµανσης και δροσισµού είναι συστήµατα τα οποία αξιοποιούν τις φυσικές πηγές (ήλιο, άνεµο, κ.ά.) για τη θέρµανση ή ψύξη του κτιρίου χωρίς την παρεµβολή µηχανικών µέσων. Η λειτουργία τους βασίζεται στην ανταλλαγή ενέργειας µε το περιβάλλον και περιλαµβάνει και την κατάλληλη αποθήκευση και διανοµή της ενέργειας µέσα στους χώρους. Τα παθητικά 20

21 συστήµατα αποτελούν δοµικά στοιχεία του κτιρίου και εντάσσονται στον βιοκλιµατικό σχεδιασµό. Όταν τα παθητικά συστήµατα υποβοηθούνται από µηχανικό σύστηµα µικρής χαµηλής κατανάλωσης (π.χ. ανεµιστήρα) ονοµάζονται υβριδικά. Στόχος της επιλογής και της διαστασιολόγησης των παθητικών συστηµάτων είναι η βελτίωση της θερµικής άνεσης µε ταυτόχρονη εξοικονόµηση ενέργειας για όσο το δυνατόν µεγαλύτερη περίοδο του έτους. Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα προσαρτώνται σε όψεις του κτιρίου µε νότιο προσανατολισµό, µε δυνατότητα απόκλισης µέχρι 30 ο ανατολικά ή δυτικά του καθαρού Νότου. Παρακάτω εξετάζουµε µερικές επεµβάσεις βιοκλιµατικού χαρακτήρα που µπορούν να εφαρµοστούν σχετικά εύκολα και σε υφιστάµενα κτίρια ή να αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του σχεδιασµού ενός νέου κτιρίου. ηµιουργία προθαλάµου ανάσχεσης της ροής θερµότητας Είναι σύνηθες σε δηµόσιες υπηρεσίες η κύρια είσοδος του κτιρίου να παραµένει ανοιχτή χειµώνακαλοκαίρι καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της υπηρεσίας. Έτσι, λόγω των συνεχών εναλλαγών αέρα, υπάρχει µεγάλη απώλεια θερµότητας στον εσωτερικό χώρο. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να λυθεί µε τη δηµιουργία ενός προθαλάµου µήκους 4 τουλάχιστον µέτρων (εφόσον βέβαια το επιτρέπει η φύση του εν λόγω κτιρίου) µε δύο πόρτες που η µία κλείνει πριν ανοίξει η άλλη. Ανάλογα µε την αρχιτεκτονική του κτιρίου και τις δυνατότητες του χώρου, ο προθάλαµος µπορεί να κατασκευαστεί από: Τοιχοποιία Προκατασκευασµένα στοιχεία Ελαφρά πετάσµατα Γυαλί 21

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο Ε-mail: mkten@stef.teiher.gr 1 Βασικές προϋποθέσεις ΠΡΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50

Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Τι κάνουμε για τα αυξημένα έξοδα με την τιμή του πετρελαίου στο 1.50 Αυτό που προτείνουμε είναι η ενεργειακή θωράκιση του χώρου μας, προκειμένου να πετύχουμε μείωση έως 50% στα έξοδα θέρμανσης. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 Κατάλογος Ενδεικτικών Συστάσεων 1 Περιγράφονται ενδεικτικές συστάσεις επεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στο κτιριακό κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια»

«Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» ΗΜΕΡΙ Α: Φωτοβολταϊκά συστήµατα για Οικιστικά Σύνολα «Εξοικονόµηση Ενέργειας σε Υφιστάµενα Κτίρια» Μιχ. Κτενιαδάκης Μηχ/γος - Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης, Τµήµα Μηχανολογίας Σταυρωµένος 71500, Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δρ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας του Νόμου 3661/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι ΑΝΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Αγαπητοί συνάδελφοι Μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών για περικοπές σε όλους τους τομείς που σήμερα είναι κάτι επιβεβλημένο, το MILITARY CLUB έρχεται με μια πρόταση εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι μας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Οδηγίες για επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημόσια κτήρια Αντικαταστήστε λαμπτήρες πυρακτώσεως με ενεργειακά αποδοτικούς Βελτιώστε

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ e-mail : dimoveli@sch.gr Το Πρόβληµα Η εξάντληση των φυσικών πόρων Ρύπανση του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού

Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Ο «δρόμος» για την επιλογή του ιδανικού κλιματισμού Η επιλογή ενός συστήματος κλιματισμού για μια επιχείρηση ή μια οικία είναι εξαιρετικά σημαντική απόφαση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής & άνεση των διαμενόντων

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής Γενικά Υφιστάμενα Κτίρια Ανομοιομορφία στις Καταναλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011»

GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» GEO POWER, Ημερίδα 16 Ο ΕΘΝΙΚΟ Γεωθερμίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» 23 Νοεμβρίου 14 Μαΐου 2011 2012 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Όπως είναι γνωστό, ο ηλεκτρισµός παρέχεται στον καταναλωτή-χρήστη ως τελική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε ωφέλιµη ενέργεια, µε πληθώρα χρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Πρόκειται για την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία ενός κτιρίου στο σύνολό του. Η ιδανική περίπτωση κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες )

1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 1ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ( 2 ηµέρες ) 15. 30 16. 00 16. 00 17. 00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ Π 100, για ενεργειακούς επιθεωρητές, ΟΛΟΙ 30 30 30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΛΟΙ 60 60 60 ΠΗΓΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17. 00 17. 45 ΚΟΙΝ. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχανικός MSc Τμήμα Κτιρίων Κτίρια-ενέργεια ενέργεια-περιβάλλον Στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για 42% της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Τεχνικό Εγχειρίδιο Νοέμβριος 2012

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. Τεχνικό Εγχειρίδιο Νοέμβριος 2012 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τεχνικό Εγχειρίδιο Νοέμβριος 2012 Ενδεικτικές λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον κτηριακό τομέα Κτηριακό κέλυφος Συστήματα υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας Παθητικά και υβριδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ O φυσικός ή παθητικός δροσισμός βασίζεται στην εκμετάλλευση ή και στον έλεγχο των φυσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στο κτήριο και το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ορόλος των κτιρίων είναι να παρέχουν τις. Η συµβολή των ανοιγµάτων στην ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ Η κατασκευή των κτιριακών κελυφών και των συστηµάτων που τα συνοδεύουν (διατάξεις θέρµανσηςψύξης-αερισµού κ.α.) πρέπει να συντελείται µε τη µικρότερη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψιν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

// COMFORT. THERMOBELT Ultra. Low-E Insulating Glass

// COMFORT. THERMOBELT Ultra. Low-E Insulating Glass THERMOBELT Ultra Low-E Insulating Glass GR THERMOBELT Ultra Low-E Insulating Glass Η ενεργειακή απόδοση και η υψηλή αισθητική πρέπει να συνυπάρχουν. Με τη σειρά υαλοπινάκων THERMOBELT Ultra μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τους Ενεργειακούς Διαχειριστές των Δήμων

Εγχειρίδιο για τους Ενεργειακούς Διαχειριστές των Δήμων Εγχειρίδιο για τους Ενεργειακούς Διαχειριστές των Δήμων Έργο SAVE: 4.1031/Z/02-095 Νοέμβριος 2005 Το παρόν Εγχειρίδιο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Έργου ENEFMUN: Κατάρτιση των Υπευθύνων Ενεργειακής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Σ ένα βιοκλιµατικό κτίριο σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 18 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 38% ΚΤΙΡΙΑ : 35% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : 27 % ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1ΤΙΠ/κατ.έτος ή 11630 kwh/κατ.έτος ΤΙΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Κ1: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ιανουάριος 6/2009 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 1/29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Περιγραφή του

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοίκησης ΚΑΠΕ Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αποτελέσματα. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχ/κός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Βίκυ Σαγιά Αρχιτέκτων, MSc Δ/νση Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός

Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός Οικιακός Εταιρικός Συνοπτικός Οδηγός Γ. ΜΠΑΚΟΥ 3, 115 24 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: (210) 6911777 FAX: (210) 6911577, E-mail : cardel@cardel.gr, www.cardel.gr Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει ως στόχο την ενημέρωση καθενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΡΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Τα εξωτερικά κουφώματα (θύρες και παράθυρα) είναι τα δομικά στοιχεία που καλύπτουν τα ανοίγματα που αφήνουμε στους εξωτερικούς τοίχους του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΔΗΓΙΕΣ Περιορίστε δραστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κατανομή των ελληνικών κτηρίων ανά χρονολογία κατασκευής για το 2001 ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ποσοστιαία κατανομή ελληνικών κτηρίων ανά τελική χρήση για το 2001 29,7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

EURECO (2000 2002) (2004)

EURECO (2000 2002) (2004) Ηµερίδα ΚΑΠΕ & ήµου Κερατέας «Τρόποι ενσωµάτωσης Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας σε τοπικό επίπεδο» 30 Ιουνίου 2010 Εξοικονόµησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Οικιακό Τοµέα Αργυρώ Γιακουµή Φυσικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο. Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου ΤΕΕ και πρόταση βελτίωσης ως πιλοτικό ενεργειακό έργο Δομή ΚΕΝΑΚ του ΤΕΕ- Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ιστορικό κτιρίου Είναι ιδιοκτησία του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Η

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Απονέμεται στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 1 ο Βραβείο για ολοκληρωμένη πολιτική Από την αρχή λειτουργίας του, το ΤΕΠΑΚ περιλάμβανε κριτήρια Πράσινων Δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων

Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Εξοικονόμηση ενέργειας και θέρμανση κτιρίων Μέρος 1 ο : Σύγκριση τοπικών και κεντρικών συστημάτων θέρμανσης "Μύρισε χειμώνας" και πολλοί επιλέγουν τις θερμάστρες υγραερίου για τη θέρμανση της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Προτιμήστε οικονομικό πρόγραμμα πλύσης Επιλέξτε χαμηλότερη θερμοκρασία: 30-40 C για χρωματιστά, 50-60 C για λευκά ρούχα. Με πλύση σε 40 C αντί 60 C μεώνετε το κόστος πλύσης κατά 35% Xρησιμοποιήστε το πλυντήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟ ΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟΤΟΓΥΑΛΙ ΟΡΑΤΟ ΦΩΣ ΧΡΩΜΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Όλο και συχνότερα στις µέρες µας γίνεται λόγος για τις Αρχές της Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής και τις απαιτήσεις της για: Θερµοµόνωση Παθητικό αερισµό Όµως ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βραχόπουλος Μ. Γρ., Κωτσιόβελος Γ. Τρ. Τµήµα Τεχνολόγων Μηχανολόγων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Χαλκίδας, 344 Ψαχνά

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Εύη Τζανακάκη Ελευθερία Αλεξανδρή Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης «Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας KELYFOS και η συµβολή του στην εξοικονόµηση ενέργειας.» Κων/νος νος Ασλάνης ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής υποστήριξης και marketing ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. 1 Στην Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ηλιακή ενέργεια Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων για τη

Διαβάστε περισσότερα