Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη και Διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Ιεράπετρας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά πιο συμφέρουσα προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 27/01/2014 Ημερομηνία Αποστολής σε: Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.: 02/12/2013 Ελληνικό Τύπο: 05/12/2013 ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: 05/12/2013

2 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω δημιουργίας Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 6 Συντομογραφίες... 6 Α1. Περιβάλλον του Έργου... 7 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου...7 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας...7 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)...12 Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 12 Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου...15 Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη...19 Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου...20 Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου...21 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...22 Α3.2 Απαιτήσεις Μεθοδολογίας Παραγωγής Περιεχομένου...23 Α3.3 Περιγραφή Ψηφιακού Περιεχομένου...26 Α3.4 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος...27 Α3.4.1 Αρχιτεκτονική Συστήματος Ψηφιακού Μουσείου Α3.4.2 Αρχιτεκτονική Διαδικτυακού τόπου...29 Α3.5 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)...31 Α3.5.1 Λειτουργική Ενότητα «Υποσύστημα Οπτικοακουστικών Μέσων Μουσείου»...31 Α3.5.2 Λειτουργική Ενότητα «Αποθήκευσης και Διαχείρισης περιεχομένου» Α3.5.3 Λειτουργική Ενότητα «Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης Ψηφιακού Μουσείου Δήμου Ιεράπετρας» Α3.5.4 Λειτουργική Ενότητα «Υποσύστημα Υπηρεσιών Κινητών Τηλεφώνων» Α3.5.5 Λειτουργική Ενότητα «Υποσύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Τεχνολογικού Εξοπλισμού και Υπηρεσιών» Σελίδα 2 από 63

3 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω δημιουργίας Α3.6 Διαλειτουργικότητα...41 Α3.7 Πολυκαναλική προσέγγιση...44 Α3.8 Ανοικτά Πρότυπα...45 Α3.9 Ανοιχτά δεδομένα...46 Α3.10 Απαιτήσεις Ασφάλειας...46 Α3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος...46 Α3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας...48 Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου...48 Α3.14 Πίνακας Παραδοτέων...53 Α3.15 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου...54 Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...55 Α4.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας...56 Α4.3 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»...57 Α4.3.1 Τήρηση προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας...58 Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης...59 Α5.2 Μεθοδολογία Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου...59 Α5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας...60 Α5.4 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου...60 Σελίδα 3 από 63

4 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω δημιουργίας Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το εμργο «Ανάπτυξη και Διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω Δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Ιεράπετρας» σκοπομ εμχει να αναδείξει τον ιστορικομ, αρχαιολογικομ και πολιτισμικομ πλούτο του δήμου Ιεράπετρας και να ενισχυμσει την αξιοποιμησημ του, με εμμφαση στην τουριστικημ προωμθηση του δήμου και την ενοποίηση της ιστορίας και του πολιτισμού του, μεμσα απομ μια πρωτοποριακή δράση με την χρήση νέας ψηφιακής τεχνολογίας. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη Ψηφιακού Μουσείου σε χώρο που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό από τον Δήμο. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη Διαδικτυακού Τόπου και εφαρμογής κινητών τηλεφώνων για την προβολή σχετικού περιεχομένου που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της πρότασης. Κύριος στόχος του έργου είναι η πολιτιστική ανάδειξη του Δήμου και η ενδυνάμωση του πολιτιστικού προϊόντος μέσω της προσφοράς καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Οι βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν κατά τη λήξη του έργου είναι, 1. Στόχος 1: Ψηφιακού Μουσείου στον υπάρχον χώρο που θα διατεθεί από τον Δήμο 2. Στόχος 2: Η ανάπτυξη Πολιτιστικού Δικτυακού Τόπου που θα προβάλει μέρος του ψηφιακού περιεχομένου και θα ενημερώνει για τον πολιτσμό και την ιστορία της περιοχής 3. Στόχος 3: Δημιουργία εφαρμογής κινητών τηλεφώνων (mobile application) θα διατίθεται μέσω του διαδικτυακού τόπου και μέσω Bluetooth & Wifi HotSpot στο χώρο του Μουσείου. Δεν υπάρχουν ορατοί κίνδυνοι αποκλίσεων χρονοδιαγράμματος δεδομένου ό,τι ο Δήμος διαθέτει εμπειρία διαγωνιστικών διαδικασιών και διαχείρισης σύνθετων έργων ΤΠΕ και έχει άριστη γνώση των θεμάτων πολιτισμού και Μουσείων. Επιπρόσθετα, οι εμπλεκώμενες στο έργο Υπηρεσίες του Δήμου στελεχώνονται με προσωπικό που διαθέτει αναγνωρισμένη γνώση και εμπειρία στη διαχείριση και στην υλοποίηση σύνθετων χρηματοδοτούμενων και μη έργων (βλ. ενότητα Α2.4 για κρίσιμουςι παράγοντες επιτυχίας και σχετικές ενέργειες αντιμετώπισης). Η Αναθέτουσα Αρχή θα θεωρεί το έργο ως επιτυχές όταν επιτευχθούν οι ακόλουθοι μετρήσιμοι στόχοι: Μετρήσιμος Στόχος Αριθμός επισκεπτών του Ψηφιακού Μουσείου σε ετήσια βάση Ποσοστό επισκεπτών που «κατέβασαν την εφαρμογή κινητών τηλεφώνων» Τιμή >1500 >20% Σελίδα 4 από 63

5 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω δημιουργίας ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ Δήμος Ιεράπετρας «Ανάπτυξη και διάχυση πολιτιστικού περιεχομένου μέσω δημιουργίας Υπουργείο Εσωτερικών / Δήμος Ιεράπετρας Οι εγκαταστάσεις του Δήμου Ιεράπετρας Σύμβαση Υπηρεσιών. Κατηγορία υπηρεσίας 07 υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες. Ταξινόμηση κατά CPV «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες». Άλλη σχετική ονοματολογία :CPC 84 Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,81, ΦΠΑ: ,19 ). Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, ημέρα ΧΧΧΧ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, ημέρα ΧΧΧΧ και ώρα 12:00 π.μ. Δήμος Ιεράπετρας, Πλ. Κανουπάκη 1, 72200, Ιεράπετρα, ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, ημέρα ΧΧΧΧ και ώρα ΧΧΧΧΧ π.μ. ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, ημέρα ΧΧΧΧ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, ημέρα ΧΧΧΧ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, ημέρα ΧΧΧΧ ΧΧ/ΧΧ/ ΧΧΧΧ, ημέρα ΧΧΧΧ Σελίδα 5 από 63

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες Ε.Ε. Ε.Ε.Ε.Κ. Ε.Ο.Χ. Ε.Π. Ψ.Σ. Ε.Υ.Δ. Ψ.Σ. Κ.Π.Σ. Δ.ΦΧ. Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Π.Ι.Δ. Σ.Α.Ε. Π.Σ. Κ.Ε.Π. Ο.Τ.Α. Υ.Π.ΕΣ.Δ.Δ.Α. C.M.S. H/W S/W UPS Ο.Δ.Ε. Α.Π.Δ.Π.Χ. Β.Δ. Δ.Σ. Δ.Π. Ε.Ε. Ε.Ε.Ε.Ε. Ε.Κ.Δ. Ε.Σ.Π.Α. Ο.Π.Σ. Π.Δ.&Υ.Η.Σ. Τ.Π.Ε. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ψηφιακή Σύγκλιση Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση» Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης/ πακέτο εθνικών προγραμμάτων κοινοτικού ενδιαφέροντος (για την Ελλάδα) Δήμος Ιεράπετρας Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο Συλλογική Απόφαση Έργου Πληροφοριακό Σύστημα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Content Management System Hardware Software Συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος Ομάδα Διοίκησης Έργου Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Βάση Δεδομένων Διοικητικό Συμβούλιο Διαδικτυακή Πύλη Ευρωπαϊκή Ένωση Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. Εφαρμογή Καταχώρησης Δεδομένων Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σελίδα 6 από 63

7 Α1.Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Φορέας Λειτουργίας είναι ο Δήμος Ιεράπετρας Φορέας Λειτουργίας είναι ο Δήμος Ιεράπετρας. Ο νέος (Καλλικρατικός) Δήμος Ιεράπετρας περιλαμβάνει τον τέως ομώνυμο Δήμο με πληθυσμό (απογραφή 2001) και έκταση 394,6 τ.χλμ. και τον τ. Δήμο Μακρύ Γιαλού με πληθυσμό 4204 και έκταση 159,2 ήτοι συνολικά κατοίκους και 553,8 τ.χλμ. Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του 2011 ο διευρυμένος Δήμος Ιεράπετρας έχει πληθυσμό (αύξηση 1,3% έναντι μείωσης του πληθυσμού Νομού Λασιθίου κατά 0,8%), είναι ο 4ος σε πληθυσμό Δήμος της Περιφέρειας Κρήτης και ο μεγαλύτερο ς του Νομού Λασιθίου (37,3% ). Ο ανωτέρω πληθυσμός εκτός από τους επισκέπτες κατά τη θερινή περίοδο, προσαυξάνεται από οικονομικούς μετανάστες που ζουν μόνιμα στην περιοχή. Εκτιμάται ότι ο πληθυσμός ξεπερνά συνολικά τους κατοίκους. Πρόκειται για μια ομοιογενή στα χαρακτηριστικά της περιοχή που καταλαμβάνει το νότιο τμήμα του Ν.Λασιθίου. Διαθέτει αναπτυγμένο τον πρωτογενή τομέα με μεγάλη εμπειρία και σε πρωτοπορία στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες και επίσης μεγάλες δυνατότητες στην ανάπτυξη του τουρισμού. Εκτός από την υφιστάμενη τουριστική αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης ( με χαμηλό βαθμό κορεσμού), η ορεινή αγροτική ενδοχώρα με την αυθεντικότητα που διατηρεί μπορεί να αναπτύξει εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Η πόλη της Ιεράπετρας είναι το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της νότιας Κρήτης και επίσης ο ενιαίος ουσιαστικά οικισμός Κουτσουρά- Μακρύ Γιαλού- Ανάληψης διαθέτει χαρακτηριστικά για να αποτελέσει ένα οικιστικό κέντρο ανάπτυξης, αντίβαρο στην αποδυνάμωση των αγροτικών οικισμών. Ιστορικά στοιχεία Η Ιεράπετρα είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης και η νοτιότερη της Ελλάδας και της Ευρώπης. Είναι επίσης η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη, αλλά και το κύριο οικονομικό και εμπορικό κέντρο του νομού Λασιθίου. Βρίσκεται 100 χιλιόμετρα μακριά από το Ηράκλειο, 242 χιλιόμετρα απο τα Χανιά και 36 χιλιόμετρα νότια απο τον Αγιο Νικόλαο. Η πόλη βρίσκεται στη θέση της αρχαίας πόλεως Ιεράπυτνας στη νοτιοανατολική Κρήτη. Παλαιότερες ονομασίες της Ιεράπυτνας ήταν Κύρβα, Κάμιρος, Πύτνα και ήταν μια από τις σπουδαιότερες πόλεις της Κρήτης, ιδιαίτερα κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Η Βενετοκρατία κράτησε στην Ιεράπετρα από τον 13ο μέχρι τον 17ο αιώνα. Σελίδα 7 από 63

8 Το κάστρο "Καλές" χτίστηκε τα πρώτα χρόνια της Βενετοκρατίας και ισχυροποιήθηκε από τον Φραντσίσκο Μοροζίνι (τον καταστροφέα της Ακρόπολης) το 1626[5] για να προστατεύει τον μικρό λιμένα, παρόλο που σύμφωνα με ντόπια παράδοση χτίστηκε από τον Γενοβέζο πειρατή Πεσκατόρε το Τον Ιούλιο του 1798 η Ιεράπετρα συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια ιστορία. Ο Μέγας Ναπολέων μετά την μάχη των Πυραμίδων στην Αίγυπτο, εγκαταλείπει τον ηττημένο στρατό του και διανυκτερεύει μια νύχτα στην Ιεράπετρα. Το σπίτι που τον φιλοξένησε υπάρχει ακόμα. Την εποχή της Τουρκικής κατοχής χτίστηκε ένα τζαμί το οποίο υπάρχει ακόμη. Ανάμεσα στα κτίρια εκείνης της εποχής διακρίνεται κατ το Τουρκικό σχολείο που τώρα στεγάζει το Μουσείο Αρχαιοτήτων. Ξεχωριστή θέση σε αυτό έχει το άγαλμα της Περσεφόνης. Η Ιεράπετρα στην αρχαιότητα: Κύρβα, Πύτνα, Ιεράπυτνα Η Ιεράπετρα υπήρξε μια από τις σπουδαίες πόλεις στην αρχαιότητα, με το όνομα Κύρβα, που συνδέεται με τη Ρόδο. Σύμφωνα με το μύθο, ο Κύρβας ήταν ένας από τους Τελχίνες που ήρθαν από τη Ροδο, και ίδρυσαν την πόλη που γνωρίζουμε σήμερα ως Ιεράπετρα. Αργότερα η πόλη μετονομάστηκε σε Πύτνα, και τελικά σειεράπυτνα που σημαίνει «ιερός λόφος», λόγω του ιερού που υπήρχε εκεί στα αρχαία χρόνια. Τον 1ο πχ αιώνα η Ιεράπετρα είχε γίνει ένα από τα πολύ σημαντικά λιμάνια της Κρήτης, εκμεταλλευόμενη φυσικά τη στρατηγική της θέση για εμπορικές συναλλαγές με τα κράτη της Ανατολικής και Νότιας Μεσογείου. Η δύναμη και η επιρροή που απέκτησε η Ιεράπετρα είχε συνέπειες, καθώς έδωσε την αφορμή σε γειτονικές πόλεις της περιοχής να στραφούν εναντίον της. Η Βιάννος, η Μάλλα καθώς και η Πραισός ανέπτυξαν εχθρική δράση εναντίον της Ιεράπετρας, ωστόσο μέχρι το 2ο αιώνα και πάλι η Ιεράπετρα κατάφερε να επικρατήσει και να γίνει η μεγαλύτερη σε έκταση πόλη στη νότια Κρήτη. Η Ιεράπετρα την εποχή των Ρωμαίων Όταν τον 1ο πχ αιώνα η Ρώμη χτύπησε την πόρτα της Κρήτης, η Ιεράπετρα αντιστάθηκε σθεναρά, ωστόσο έπεσε στα χέρια των Ρωμαίων το 66πΧ. Oι Ρωμαίοι αντιλαμβανόμενοι τη σημασία της θέσης της, ανοικοδόμησαν εκ νέου την πόλη, επιτρέποντας της να γνωρίσει τη δεύτερη και μεγαλύτερη ακμή στην ιστορία της. Η Ιεράπετρα την εποχή των Ρωμαίων γέμισε με εντυπωσιακά κτίρια μοναδικής αρχιτεκτονικής, με θέατρα, υδραγωγεία, δημόσια λουτρά, επιγραφές και αγάλματα. Μια από τις εντυπωσιακότερες κατασκευές που πραγματοποιήθηκαν τα χρόνια της Ρωμαικής περιόδου ήταν ηναυμαχία, μια τεράστια τεχνητή κατασκευή όπου γίνονταν αναπαραστάσεις ναυμαχιών για την ψυχαγωγία των πολιτών και των ευγενών της περιοχής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η θαλάσσια αυτή κατασκευή βρισκόταν κάπου στα δυτικά της πόλης. Η έλευση του χριστιανισμού στην Ιεράπετρα Τον 1ο μχ αιώνα ιδρύθηκε στην Ιεράπετρα η επισκοπή Ιεραπύτνης από τον Αγιο Τίτο, τον πρώτο επίσκοπο Κρήτης. Η Ιεράπετρα από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι την Τουρκοκρατία Η Ιεράπετρα διατήρησε την δύναμη της κατά την περίοδο του Βυζαντίου, γεγονός που οφείλεται στην εξαιρετική της γεωγραφική θέση. Σελίδα 8 από 63

9 Ωστόσο, η θέση αυτή υπήρξε ευχή και κατάρα για την Ιεράπετρα, αφού αποτέλεσε θέλγητρο για πολλούς που θέλησαν να κυριαρχήσουν στην Κρήτη και την Ανατολική Μεσόγειο, με αποτέλεσμα να βιώσει διάφορες καταστροφές και φάσεις διαδοχικών κατακτήσεων, με τους Άραβες να έρχονται τον 9ο αιώνα, τους Ενετούς το 13ο, και τους Τούρκους τον 17ο αιώνα. Στο δρόμο προς Ιεράπετρα βρίσκεται πάνω σ ένα χαμηλό λόφο στον κόλπο Μεραμπέλου, δυτικά από την Παχιά Άμμο και σε απόσταση 19 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τον Άγιο Νικόλαο, ο αρχαιολογικός χώρος των Γουρνιών. Τα Γουρνιά είναι το χαρακτηριστικότερο ανασκαμμένο παράδειγμα ενός μεσαίου μεγέθους οικισμού της εποχής της μινωικής ακμής. Το πραγματικό όνομα δεν είναι γνωστό. Η τοποθεσία οφείλει το όνομά της στις πολλές αρχαίες γούρνες που βρέθηκαν στο χώρο πριν την ανασκαφή. Η μεγάλη αρχαιολογική αξία της πόλης έγκειται στο γεγονός ότι μας δίνει μια εικόνα της καθημερινής ζωής των Μινωιτών, οι οποίοι ασχολούνται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία, την αγγειοπλαστική και την υφαντουργία. Αυτό το επιβεβαιώνουν τα διάφορα εργαλεία που βρέθηκαν (σμίλες, αγκίστρια, σφυριά, πριόνια, βελόνες κ.α.). Κοντά στα Γουρνιά έχει αποκαλυφθεί ένας μινωικός οικισμός, ο οικισμός της Βασιλικής. Βρίσκεται στο ομώνυμο χωριό, στη θέση Κεφάλι και 12 χιλιόμετρα από την Ιεράπετρα. Άλλη σημαντική θέση βρίσκεται στο χωριό Μύρτος, το οποίο απέχει 16 χιλιόμετρα δυτικά από την Ιεράπετρα. Στο λόφο Πύργο, στην περιοχή δυτικά από το χωριό ανασκάφηκε το από τον αρχαιολόγο G. Cadogan ένας σημαντικός μινωικός οικισμός των Νεοανακτορικών χρόνων. Στην κορυφή του λόφου αποκαλύφθηκε ένα μικρό ανάκτορο αξιόλογης αρχιτεκτονικής, το οποίο έχει ομοιότητες με το ανάκτορο των Γουρνιών. Επίσης, στο λόφο Φούρνου Κορυφή, 3,5 χιλιόμετρα ανατολικά από το Μύρτος, ανασκάφηκε το από τον Άγγλο αρχαιολόγο P. Warren ένας προανακτορικός οικισμός, ο οποίος καταλάμβανε έκταση περίπου 1250 τ.μ. Ο οικισμός αποτελείται από σπίτια χτισμένα με μεγάλους ακατέργαστους λίθους, περιστοιχίζεται από ένα είδος εξωτερικού περιβόλου με δυο εισόδους και ένα προμαχώνα για την ενίσχυση της νότιας εισόδου. Στην πόλη της Ιεράπετρας λειτουργεί από το 1986 η Αρχαιολογική Συλλογή Ιεράπετρας, η οποία περιλαμβάνει ευρήματα όχι μόνο από την πόλη αλλά και από ολόκληρη την επαρχία και χρονολογούνται από τη Μινωική εποχή ως τα Ρωμαϊκά χρόνια. Στεγάζεται σ ένα κτίριο του 1899 στο κέντρο της πόλης, γνωστό ως Οθωμανική Σχολή. Είχαν γίνει πολλές προσπάθειες από το παρελθόν για την ίδρυση αρχαιολογικής συλλογής περισσότερο για να φυλαχτούν τα ευρήματα. Όμως, πολλά από τα ευρήματα κλάπηκαν από συλλέκτες έργων τέχνης και σήμερα βρίσκονται σε μουσεία του εξωτερικού. Επίσης, πολλά καταστράφηκαν στη διάρκεια της Κατοχής. Η Ιεράπετρα έχει σπουδαία βυζαντινή παράδοση. Στα Μεσοβυζαντινά χρόνια η έδρα της επισκοπής Ιεραπύτνης και Σητείας βρισκόταν στο χωριό Επισκοπή. Ο ναός σωζόταν μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Σήμερα σώζονται μόνο αρχιτεκτονικά και ανάγλυφα τμήματα, καθώς και το βαπτιστήριο αριστερά του δρόμου. Ο ναός ήταν σταυρεπίστεγος με ενδιαφέρουσα Σελίδα 9 από 63

10 κεραμοπλαστική διακόσμηση στο εξωτερικό. Είναι αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Χαράλαμπο. Σημαντική μονή της Β Βυζαντινής περιόδου είναι η μονή Φανερωμένης. Η μονή αυτή απέχει από τον Άγιο Νικόλαο 24 χιλιόμετρα και βρίσκεται κοντά στη μινωική πόλη Γουρνιά. Είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου και τη Ζωοδόχο Πηγή. Το μοναστήρι έχει φρουριακή μορφή και γι αυτό το λόγο πρόσφερε καταφύγιο στους καταδιωγμένους χριστιανούς αλλά και στους πολεμιστές. Μια άλλη σημαντική μονή είναι η μονή Εξακουστής. Βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Ανατολή και Μάλλες και απέχει από την Ιεράπετρα 18 χιλιόμετρα. Βρίσκεται σε μια ωραία πανοραμική τοποθεσία αλλά είναι άγνωστο το πότε χτίστηκε. Τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα ελλιπή. Πάντως πριν το 1877 υπήρχε στο χώρο αυτό ένας ερειπωμένος ναός, του οποίου το όνομα είναι και αυτό άγνωστο. Χάρη στο μοναχό Ανανία Μπαρμπεράκη ο παλαιός αυτός ναός ανοικοδομήθηκε στα τέλη του προηγούμενου αιώνα και λειτουργούσε ως το 1935 που κρίθηκε διαλυτέα. Επαναλειτούργησε το 1960 και από το 1976 μετατράπηκε σε γυναικεία μονή, η οποία λειτουργεί μέχρι σήμερα. Ο ναός είναι αφιερωμένος στη Γέννηση της Θεοτόκου. Αξιόλογα είναι τα κελιά των μοναχών, καθώς και οι φορητές εικόνες του ναού. Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Ο Φορέας Υλοποίησης ταυτίζεται με το φορέα Λειτουργίας ήτοι ο Δήμος Ιεράπετρας. Για συνοπτική παρουσίαση βλ. Α Βάση του νέου ΟΕΥ οι κεντρικές υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούςσκοπού και αντικειμένου: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Γενικός Γραμματέας 2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 3. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ΔημοσίωνΣχέσεων 4. Νομική Υπηρεσία 5. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 6. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1) Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσηςκαι Πληροφορικής και Διαφάνειας που περιλαμβάνειτα παρακάτω γραφεία: Α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης Β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Γ) Γραφείο Διαφάνειας ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1) Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξηςπου περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: Α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής (Γεωργίας Κτηνοτροφίας Αλιείας) Β) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης ΕμπορικώνΔραστηριοτήτων Γ) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1) Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας που περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: Α) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Β) Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1) Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία: Α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Γ) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: Σελίδα 10 από 63

11 Α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών Γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας 2) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: Α) Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου Β) Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου Γ) Τμήμα Προμηθειών 3) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: Α) Τμήμα Μελέτης Κατασκευής Συγκοινωνιακών, Κτιριακών και Η/Μ Έργων Β) Τμήμα Συντήρησης Συγκοινωνιακών, Κτιριακών και Η/Μ Έργων Γ) Τμήμα Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης Δ) Τμήμα Πολεοδομίας 4) Διεύθυνση ΚΕΠ που περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: Α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης Διάρθρωση αποκεντρωμένων υπηρεσιών Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού, εξυπηρετούν τις Τοπικές Κοινότητες της Ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ (ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ) 1. Γραφείο ΚΕΠ 2. Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη 3. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων 4. Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης 5. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών 6. Γραφείο Καθαριότητας Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Δεν εμπλέκονται άλλοι φορείς στην υλοποίηση του έργου. Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Ομάδα Διοίκησης και Συντονισμού του Έργου Η Ομάδα Διοίκησης θα στελεχωθεί από στελέχη που υπηρετούν στο Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), το οποίο υπάγεται στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου σύμφωνα με το νέο Οργανισμό. Σήμερα υπηρετεί 1 μόνιμος υπάλληλος κλάδου Πληροφορικής της κατηγορίας ΠΕ. Επίσης από στελέχη του Δήμου με καθήκοντα και αρμοδιότητες συναφή με το προς υλοποίηση πρόγραμμα. Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου (Ε.Π.Π.Ε.)», η οποία θα αποτελείται από τον Υπεύθυνο του Έργου και λοιπά διοικητικά στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής που ως βασικό στόχο έχουν την προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου, την λήψη αποφάσεων στα καίρια ζητήματα του έργου,ι τη διοίκηση και συντονισμό των επιμέρους εργασιών του και την προσωρινή και οριστική παραλαβή του. Στην Ε.Π.Π.Ε. ορίζονται και τα ακόλουθα μέλη, σύμφωνα με το Σ.Δ.Ε.Π. του Φορέα: - Υπεύθυνος Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου - Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης Έργου Υπεύθυνος Έργου Σελίδα 11 από 63

12 Η Αναθέτουσα Αρχή έχει ορίσει αρμόδιο στέλεχός της, τον υπεύθυνο του Γραφείου Πληροφορικής, ως υπεύθυνο για τη διοίκηση του έργου και τον συντονισμό των επιμέρους εμπλεκόμενων. Το στέλεχος αυτό καλείται Υπεύθυνος Έργου της Αναθέτουσας Αρχής και θα αποτελέσει και το βασικό σημείο επαφής με τον Ανάδοχο για όλα τα καίρια ζητήματα του έργου. Θεματικές Ομάδες Εργασίας & Βασικοί Χρήστες (Key Users) Η προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου υποστηρίζεται εφ οσον απαιτείται με τη λειτουργία Θεματικών Ομάδων Εργασίας, οι οποίες θα στελεχώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε αυτές τις ομάδες θα εμπλέκονται και βασικοί χρήστες του νέου συστήματος (Key Users). Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από τον Υπεύθυνο Έργου που έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Η άμεσα εμπλεκόμενη υπηρεσία για την εκτέλεση του έργου είναι ο Δήμος Ιεράπετρας o οποίος αποτελεί εκτός από φορέα υλοποίησης και φορέα λειτουργίας. Επιπλέων ο Δήμος Ιεράπετρας, προκειμένου να διαχειρίζεται θέματα πολιτισμού έχει ιδρύσει το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής-Πολιτιστικής Αλληλεγγύης Ιεράπετρας. Μέσα στους σκοπούς του Νομικού Προσώπου περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού με την ανάπτυξη προγραμμάτων και δομών. Το παραπάνω Νομικό πρόσωπο δεν εμπλέκεται στην υλοποίηση του έργου και η περιγραφή των σκοπών του παρατίθεται για πληροφορικούς λόγους Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του νέου Δήμου Ιεράπετρας καταρτίστηκε σύμφωνα με το Ν.3852/2010 από το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι δημοσιευμένος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο νέος ΟΕΥ περιλαμβάνει τις υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο (3 αυτοτελή γραφεία και το Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας) και τις υπόλοιπες υπηρεσίες διαρθρωμένες σε 3 κύκλους που περιλαμβάνουν 5 Διευθύνσεις (Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Διοικητικών, Οικονομικών, Τεχνικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ) και 4 Αυτοτελή Τμήματα (Προγραμματισμού, Τοπικής Ανάπτυξης, Πολεοδομίας και Υγείας- Πρόνοιας- Εκπαίδευσης και Πολιτισμού). Επίσης περιλαμβάνει αποκεντρωμένες υπηρεσίες στη Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού που υπάγονται στις κεντρικές υπηρεσίες.στο οργανόγραμμα προβλέπονται 367 θέσεις υπαλλήλων, από τις οποίες νέες 131. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει αποφασιστεί η άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που έχουν σχέση με την παροχή άμεσων υπηρεσιών μέσω της σύστασης δύο ΝΠΔΔ: της Κοινωνικής-Πολιτιστικής Αλληλεγγύης Ιεράπετρας και της Περιβαλλοντικής και Τεχνολογικής Σελίδα 12 από 63

13 Ανάπτυξης. Έχει προβλεφθεί η μη επικάλυψη αρμοδιοτήτων ανάμεσα στον Οργανισμό του Δήμου και στα ΝΠΔΔ. Για την εκτέλεση του έργου εμπλέκεται το τμήμα Προγραμματισμού όπου εντάσσεται το Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο συγκεκριμένο τμήμα έχουν τοποθετηθεί δύο υπάλληλοι. Το τμήμα αυτό θα αναλάβει το Τεχνικό τμήμα του έργου εγκαταστάσεις software και hardware. Οργανωτική Μονάδα Γραφείο Μηχανοργάνωσης Σχετική εμπειρία και αρμοδιότητες που έχουν αναληφθεί στα πλαίσια των έργων - Φέρει την ευθύνη της συνολικής κατεύθυνσης και ελέγχου του έργου, - Επιβλέπει το χρονοδιάγραμμα του έργου, - Επιβλέπει τη διαχείριση των πόρων στο έργο και αξιολογεί την απόδοσή τους, - Ελέγχει την ποιότητα των παραδοτέων του Αναδόχου, - Ελέγχει τις εκθέσεις προόδου που καταθέτει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή, - Εντοπίζει προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση του Έργου και προβαίνει σε ανάλογες διορθωτικές παρεμβάσεις, - Αξιολογεί τη συνολική πορεία εκτέλεσης του έργου και ενημερώνει τα όργανα διοίκησης των φορέων λειτουργίας - Συνεισφορά στη διαμόρφωση του λεπτομερειακού προγράμματος εργασιών, - Επίβλεψη των δραστηριοτήτων των μελών της Ομάδας Έργου Αναδόχου, - Παρακολούθηση και έλεγχος των παραδοτέων καθώς και των σχετικών εκθέσεων προόδου των εργασιών, - Ευθύνη επίβλεψης για την επίτευξη όλων των αποτελεσμάτων των Φάσεων ή / και Πακέτων Εργασιών, στα συμφωνημένα χρονικά διαστήματα και ποιοτικά επίπεδα, - Παροχή συνεχούς ενημέρωσης στην ΕΠΠΕ και στα διοικητικά όργανα των Δήμων σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης των εργασιών και των παραδοτέων, - Έλεγχος όλων των παραδοτέων και των εκθέσεων προόδου πριν την υποβολή τους στο αρμόδιο όργανο διοίκησης. Εκτός από το γραφείο Τεχνολογίων πληροφορικής στο Τμήμα προγραμματισμού έχουν τοποθετηθεί ο προϊστάμενος και μια ακόμη υπάλληλος. Η αρμοδιότητα τους στα πλαίσια του έργου αφορά την γενική διοίκηση, οργάνωση, παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος του έργου και σύνταξη των σχετικών δελτίων και αλληλογραφίας προς την διαχειριστική αρχή. Τμήμα Προγραμματισμού - Επιβλέπει το εσωτερικό ποιοτικό πλάνο του έργου, - Καθορίζει τα πρότυπα συμμόρφωσης που πρέπει να ικανοποιούν τα παραδοτέα των ελέγχων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής - Πραγματοποιεί τις συμφωνημένες με το Συντονιστή Έργου επισκοπήσεις και αναφορές ποιότητας των παραδοτέων του Αναδόχου. - Καθοδηγεί την Ομάδα Έργου, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να συνεισφέρει στην επίλυση σημαντικών θεμάτων που ανακύπτουν, - Εντοπίζει προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση του Έργου και προβαίνει σε ανάλογες διορθωτικές παρεμβάσεις, Σελίδα 13 από 63

14 Τέλος στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου εμπλέκεται η οικονομική υπηρεσία με την προετοιμασία και πληρωμή των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής. Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Στην παρούσα φάση, ο Δήμος προβάλει τον πολιτισμό και τα αξιοθέτα της περιοχής με«συμβατικούς» τρόπους, μέσω των δράσεων που αναλαμβάνει το «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής-Πολιτιστικής Αλληλεγγύης Ιεράπετρας». Επιπλέον, οι επισκέπτες της περιοχής, έχουν τη δυνατότητα να επισκευτούν τους Μουσειακούς χώρους που αναφέρονται στην παράγραφο Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.. Ο Δήμος Ιεράπετρας επιθυμεί να προβάλει στο πλαίσιο του ψηφιακού μουσείου ιστορικά στοιχεία και αρχαιολογικά ευρήματα από επισκέψιμους και μη αρχαιολογικούς χώρους καθώς και περιεχόμενο πολιτισμού, το οποίο δεν προβάλλεται στα υπάρχοντα Μουσεία. Το Ψηφιακό Μουσείο που θα δημιουργηθεί θα αποτελεί ένα χώρο όπου η πληροφορία προσφέρεται σε μία πλατφόρμα συμμετοχικότητας και διάδρασης μέσω της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών τόσο στον τομέα της ψηφιοποίησης δεδομένων, φωνής και εικόνας όσο και της ανάπτυξης διαδραστικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην οπτικοποίηση της πληροφορίας μέσω της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών τόσο στον τομέα της ψηφιοποίησης δεδομένων, φωνής και εικόνας όσο και στον τομέα του οπτικοακουστικού εξοπλισμού. Η ψηφιακή, πλέον, πληροφορία που μπορεί να είναι αυτούσια ή ανακατασκευασμένη, με την έννοια της εικονικής αναπαράστασης του πρωτοτύπου, καθιστά από μόνη της μία θεματική ενότητα, η οποίαμπορεί κυριολεκτικά να μεταφέρει τον επισκέπτη σε ένα σύντομο ταξίδι στο χώρο και το χρόνο. Η δημιουργία πολλών τέτοιων ενοτήτων συνθέτει ένα άρτιο και πρωτοποριακό μουσικό χώρο. Η ψηφιακή πληροφορία θα προσφέρεται μέσα από Εφαρμογές ψηφιακού μουσείου οι οποίες θα αποτελούνται από τα εξής μέρη: a) Τον τομέα του περιεχομένου, ο οποίος περιλαμβάνει τη συλλογή, μελέτη, καταγραφή και επεξεργασία της πληροφορίας, η οποία τελικά μετατρέπεται σε ψηφιακό μορφή. b) Τον τομέα της αναπαραγωγής και διαχείρισης, ο οποίος περιλαμβάνει την αποθήκευση της ψηφιακής πληροφορίας, καθώς και τη δημιουργία σεναρίου της αναπαραγωγής του στα μέσα αναπαραγωγής. c) Τον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων, ο οποίος περιλαμβάνει τον εξοπλισμό αναπαραγωγής της ψηφιακής πληριοφορίας. Σελίδα 14 από 63

15 Ο Δήμος σε συνεργασία με τον ανάδοχο θα προχωρήσουν στον προσδιορισμό των αντικειμένων προς ψηφιοποίηση (επιλογή χώρων για βιντεοσκόπηση, αξιολόγηση υπαρχοντός υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κτλ.). Ειδικότερα, ο Δήμος θα υποδείξει στον Ανάδοχο τα σημεία ιστορικού / αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με κάθε μία ιστορική περίοδο που πραγματεύεται το έργο (Μινωική, Αρχαία, Βυζαντινή, Νεότερη) και θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος του Ψηφιακού Περιεχομένου (βίντεο ντοκιμαντέρ, φωτογραφικές λήψεις, ολογράμματα κτλ.). Επιπλέον, θα καθοδηγήσει τον Ανάδοχο σχετικά με την συλλογή πληροφοριών και αξιοποίηση υπάρχοντος υλικού (κείμενα, φωτογραφίες, ευρήματα ανασκαφών κλπ.) και θα μεριμνήσει για την συνεργασία του με φορείς πολιτισμού, οι οποίοι έχουν μελετήσει τις συγκεκριμένες ιστορικές περιόδους. Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ο Δήμος Ιεράπετρας διαθέτει ενεργή ιστοσελίδα «www.dimosierapetras.gr που διαθέτει βασικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς επίσης και site τουριστικών πληροφοριών, το «www.ierapetra.gr. Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν μηχανογραφηθεί μέσω δομημένης καλωδίωσης και δικτύου οπτικών ινών που συνδέει τα κτίρια στέγασής του. Λειτουργεί κεντρικό ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και βασικά προγράμματα για κάθε υπηρεσία. Την ευθύνη διαχείρισης του συστήματος (servers, backup κλπ.) έχει το Γραφείο Μηχανοργάνωσης. Yπάρχει συνεχής στήριξη και αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων από τον υπεύθυνο υπάλληλο (μηχανογράφο) του Δήμου Ιεράπετρας. Τα πληροφοριακά συστήματα είναι επαρκή για την εκτέλεση έργων και υπάρχει συνεχή στήριξη και αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων από τον υπεύθυνο υπάλληλο (μηχανογράφο) του Δήμου Ιεράπετρας. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Έργου θα υλοποιηθούν συνδέσμοι μεταξύ της Διαδικτυακής Δημοτικής Πύλης και του Δικτυακού Τόπου Ιστορίας της Ιεράπετρας και ότι η υπάρχουσα υποδομή workstations και Διαδικτύου θα χρησιμοποιηθεί από τα στελέχη του γραφείου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την διαχείριση του συστήματος μετά την υλοποίηση του. Επιπλέον σημειώνεται ότι στον χώρο εγκατάστασης του Μουσείο δεν υπάρχουν υποδομές πληροφορικής και δικτύου. Όλος ο απαιτούμενος εξοπλισμός αποτελεί αντικέιμενο του παρόντος έργου. Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Το έργο «Ανάπτυξη και διάχυση πολιτιστικού περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Ιεράπετρας» έχει σκοπό να αναδείξει τον ιστορικό, αρχαιολογικό και πολιτισμικό πλούτο του δήμου Ιεράπετρας και να ενισχύσει την αξιοποίηση του, με Σελίδα 15 από 63

16 έμφαση στην τουριστική προώθηση του δήμου και την ενοποίηση της ιστορίας και του πολιτισμού του, μέσα από μια πρωτοποριακή δράση με την χρήση νέας ψηφιακής τεχνολογίας. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη Ψηφιακού Μουσείου σε χώρο που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό από τον Δήμο. Επιπλέον, το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη Διαδικτυακού Τόπου και εφαρμογής κινητών τηλεφώνων για την προβολή σχετικού περιεχομένου που θα αναπτυχθεί. Τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης ανάπτυξης στην τεχνολογία των υπολογιστών πολυμέσων, υπάρχουν πολλά παραδείγματα εκθεσιακών χώρων και ιδίως μουσείων σε όλο τον κόσμο που παρουσιάζουν τα εκθέματά τους και με διαδραστικό τρόπο. Οι νέες διαδραστικές τεχνολογίες με σωστό σχεδιασμό μπορούν να βοηθήσουν ώστε το μουσείο να προσφέρει το επιστημονικό του περιεχόμενο με ελκυστικό τρόπο στο κοινό. Ο σχεδιασμός αυτός έχει σκοπό ο επισκέπτης να συμμετέχει με όλες του τις αισθήσεις δηλαδή να έχει βιωματική προσέγγιση και να παροτρύνεται στην αυτενέργεια, τον πειραματισμό και την εξερεύνηση ώστε η επίσκεψή του να συνδυάζει την εκπαίδευση με την ψυχαγωγία. Βεβαίως όλα αυτά πρέπει να γίνουν με σεβασμό στους επισκέπτες και με φροντίδα ώστε η νέα ψηφιακή τεχνολογία να ικανοποιεί τις ανάγκες τους αποφεύγοντας την αλόγιστη και επιπόλαιη χρήση των τεχνολογικών δυνατοτήτων. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη Ψηφιακού Μουσείου σε χώρο που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό από τον Δήμο, την ανάπτυξη Διαδικτυακού Τόπου Ιστορίας της Ιεράπετρας και εφαρμογής κινητών τηλεφώνων για την προβολή σχετικού περιεχομένου που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της πρότασης. Το ψηφιακό μουσείο που θα δημιουργηθεί στον δήμο Ιεράπετρας θα αποτελεί ένα χώρο πολιτισμού που θα έχει σκοπό να λειτουργεί συμπληρωματικά, για τον επισκέπτη των αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και άλλων χώρων ιστορίας και πολιτισμού του δήμου. Τοποθετημένος στον κέντρο του δήμου και με την χρήση πολυμέσων και σύγχρονων τεχνολογιών θα δίνει την δυνατότητα στον επισκέπτη να δημιουργεί μία συνολική εικόνα, όλων των τόπων πολιτισμού του δήμου καθώς και των σημαντικών σταθμών του στην ελληνική ιστορία. Χάρη στην δυνατότητα παροχής συνδυασμένης πληροφορίας με τρισδιάστατα βίντεο, ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές και ολογράμματα ο επισκέπτης θα αποκτά μία ολιστική κατανόηση των θεμάτων και έτσι θα του γεννάται η επιθυμία για την μετέπειτα επίσκεψη σε διάφορα σημεία του δήμου ή θα εμβαθύνει και θα εμπλουτίζει την εμπειρία της πρότερης επίσκεψης του. Το μουσείο θα αποτελείται από χρονικούς «σταθμούς», που θα ενοποιούν την ιστορία της Ιεράπετρας και θα ταξιδεύουν τον επισκέπτη στις όψεις του δήμου ανα τους αιώνες. Οι χρονικοί αυτοί σταθμοί προσδιορίζονται στην παράγραφο Α3.3 της παρούσας. Μία κεντρική εφαρμογή θα λειτουργεί ώς καθοδηγητής μέσα σε αυτο το ταξίδι στον χρόνο, και Σελίδα 16 από 63

17 θα σηματοδοτεί την ταυτότητα κάθε εποχής που στη συνέχεια θα μπορεί να βρίσκει ο επισκέπτης στους επιμέρους σταθμούς. Ειδικότερα το Ψηφιακό Μουσεία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω Ψηφιακά εκθέματα: Ένα (1) Τρισδιάστατο (3D) βίντεο ντοκιμαντέρ διάρκειας τουλάχιστον 5 λεπτών στο οποίο θα η ιστορία της περιοχής κατά την Μινωική Περίοδο. Τρία (3) βίντεο ντοκιμαντέρ διάρκειας τουλάχιστον 5 λεπτών σχετικά με την ιστορία της περιοχής κατά την διάρκεια της Αρχαίας, Βυζαντικής και Νεώτερης περιόδου. Το ακριβές περιοεχόμενο των ντοκιμαντέρ θα προσδιοριστεί κατά την φάση της Μελέτης Εφαρμογής σε συνεργασία του αναδόχου και του Δήμου και θα αφορού Δύο (2) ψηφιακά ολογράμματα Αρχαιολογικών Ευρημάτων Μία (1) Διαδραστική εφαρμογή εφαρμογή που θα παρέχει γενικές πληροφορίες για κάθε μία από τις 5 ιστορικές περιόδους (Μινωική, Αρχαία, Βυζαντινή, Νεότερη). Το σύνολο του παραπάνω Ψηφιακού Υλικού πρέπει να παραχθεί από τον Ανάδοχο. Δεν υπάρχει αξιοποιήσιμο σχετικό υλικό από τον Δήμο προς Ψηφιοποίηση ούτε ήδη Ψηφιοποιημένο. Οι βιντεοσκοπήσεις, φωτογραφήσεις και ηχογραφήσεις για την δημιουργία των ντοκιμαντέρ και των διαδραστικών εφαρμογών πρέπει να γίνουν ολοκληρωτικά από τον ανάδοχο και θα βασιστούν σε σενάρια και κείμενα τα οποία θα συντάξει και θα εγκριθούν από τον Δήμο. Κατά την Φάση της Μελέτης Εφαμογής θα προσδιοριστεί με ακρίβεια η διαδικασία καθώς και το τελικό περιεχόμενο των νοτκιμαντέρ. Ο Δήμος έχει προκαθορίσει τον κατάλληλο χώρο για την δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου. Οι διαστάσεις του συγκεκριμένου χώρου είναι επαρκείς για την φιλοξενία του ζητούμενου οπτικοακουστικού εξοπλισμού. Στο παρακάτω σχέδιο παρατίθεται μια πρώτη πρόβλεψη για την χωροθέτηση του εξοπλισμού. Κατά την φάση της μελέτης εφαρμογής θα οριστικοποιηθεί η χωροθέτηση σε συνεργασία του Δήμου και του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση κατά την φάση της κατασκευής του ψηφιακού μουσείου μπορεί να επανεξεταστεί σε συνεργασία με τον ανάδοχο ο χώρος εγκατάστασης και μετά την σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής να τροποποιηθεί. Από τον ανάδοχο ζητείται να καταθέσει και πρότασεις συμπληρωματικών παρεμβάσεων που πιθανόν θα απαιτηθούν (χωρίσματα, βαψίματα, κτλ.) λόγω απαιτήσεων των συστημάτων (π.χ. έλεγχος φωτεινότητας χώρου) και εικαστικής ολοκλήρωσης των εκθεμάτων. Το κόστος των παρεμβάσεων βαρύνει τον Δήμο, εκτός των καλωδιώσεων που απαιτούνται για την λειτουργία του εξοπλισμού, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να επισκευτούν τον χώρο κατόπιν συνεννόησης με τον Δήμο, προκειμένουν να βοηθηθούν για την σύνταξη της προσφοράς τους. Σελίδα 17 από 63

18 Επιπλέον, ο Δικτυακός Τόπος Ιστορίας της Ιεράπετρας που θα αναπτυχθεί θα προσφέρει την δυνατότητα στους επισκέπτες να ενημερωθούν για το πολιτισμό και την ιστορία του αθλήματος και επιπλέον θα προβάλει το ψηφιακό περιεχομένου που θα είναι εφικτό να διατεθεί μέσω διαδικτυακών τεχνολογιών. Τέλος, η εφαρμογή κινητών τηλεφώνων (mobile app) θα διατίθεται μέσω του διαδικτυακού τόπου και μέσω Bluetooth & Wifi HotSpot στο χώρο του Μουσείου και θα περιλαμβάνει περιγραφή του μουσείου και έναν οδηγό σε τουλάχιστον 2 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά) Με τον τρόπο αυτό θα προσφέρεται μια καινοτόμα υπηρεσία προς τους επισκέπτες και επιπλέον, δεδομένου ότι η εφαρμογή θα διατηρείται στις συσκευές Σελίδα 18 από 63

19 μια ψηφιακή ανάμνηση του μουσείου, η οποία μπορεί να προσελκύσει επιπλέον επισκέπτες (με την παροσουσίαση της σε φίλους) ή να οδηγήσει σε μια νέα επίσκεψη. Ο Δικτυακός τόπος και η εφαρμογή κινητών τηλεφώνων δίνουν μαζί με το Ψηφιακό Μουσεία την δυνατότητα πολυκαναλικής προβολής του πολιτισμού της Ιεράπετρας Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της ισότιμης πρόσβαση όλων των πολιτών στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στη διαθεσιμότητα ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.). Ο φορέας λειτουργίας θα έχει την ευθύνη διατήρησης των αποτελεσμάτων του έργου μετά την υλοποίησή του. Σκοπός της δημιουργίας του Ψηφιακού Μουσείου είναι: Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του δήμου μέσα από την ιστορία του τόπου Η ενίσχυση του πολιτιστικού προϊόντος του Δήμου Η παρουσίαση λαογραφικών εθίμων και παραδόσεων, μοναδικών στην ευρύτερη περιοχή Βαθύτερη αντίληψη και αμεσότερη κατανόηση των εκθεμάτων Ενεργή συμμετοχή του επισκέπτη του μουσείου στη διαδικασία της περιήγησης του χώρου Επιπλέον εφαρμογές καθαρά εκπαιδευτικού χαρακτήρα προοριζόμενες για παιδιά και σχολεία Οφέλη από την υλοποίηση Τα αποτελέσματα του έργου αφορούν τόσο στην προώθηση του Δήμου ώς πολιτιστικό -τουριστικό προορισμό, όσο και σε οφέλη για τους πολίτες: παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, παροχή μέσων για πρόσβαση και ενημέρωση πολιτών σε θέματα πολιτισμού, αμεσότερη και αποτελεσματικότερη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών από οποιονδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε Ειδικότερα τα οφέλη του έργου είναι πολλαπλά και αφορούν: Σελίδα 19 από 63

20 Στην ανάδειξη του ιστορικού, αρχαιολογικού και πολιτισμικού πλούτου του Δήμου και την ενίσχυση της αξιοποίησης του, Στην πολιτιστική ανάδειξη του Δήμου και την ενδυνάμωση του πολιτιστικού προϊόντος μέσω της προσφοράς καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, Στην πολιτιστική εκπαίδευση των νέων του, μεμσα απομ μια πρωτοποριακή δράση με την χρήση νέας ψηφιακής τεχνολογίας, Στην ενίσχυση του προφίλ του νέου Δήμου Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Το σύνολο του φυσικού αντικειμένου αποσκοπεί στην ισότιμη πρόσβαση στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, αφού μέσω του έργου, Δημότες και Επισκέπτες κάθε ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, οικονομικής κατάστασης θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες. Σχετικό φυσικό αντικείμενο: Εφαρμογές Ψηφιακού Μουσείου Διαδικτυακή Πύλη Ψηφιακού Μουσείου Δήμου Ιεράπετρας Εφαρμογή Κινητών Ψηφιακού Μουσείου Δήμου Ιεράπετρας Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν κατά τη λήξη του έργου είναι: 1. Στόχος 1: Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου στον υπάρχοντα χώρο που θα διατεθεί από τον Δήμο Ιεράπετρας 2. Στόχος 2: Η ανάπτυξη Πολιτιστικού Δικτυακού Τόπου που θα προβάλει μέρος του ψηφιακού περιεχομένου και θα ενημερώνει για τον πολιτσμό και την ιστορία της περιοχής 3. Στόχος 3: Δημιουργία εφαρμογής κινητών τηλεφώνων (mobile application) θα διατίθεται μέσω του διαδικτυακού τόπου και μέσω Bluetooth & Wifi HotSpot στο χώρο του Μουσείου. Μετρήσιμος Στόχος Αριθμός επισκεπτών του Ψηφιακού Μουσείου σε ετήσια βάση Ποσοστό επισκεπτών που «κατέβασαν» την εφαρμογή κινητών τηλεφώνων» Τιμή >1500 >20% Σελίδα 20 από 63

21 Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Δεν υπάρχουν ορατοί κίνδυνοι αποκλίσεων χρονοδιαγράμματος δεδομένου ό,τι ο Δήμος διαθέτει εμπειρία διαγωνιστικών διαδικασιών και διαχείρισης σύνθετων έργων ΤΠΕ και έχει άριστη γνώση των θεμάτων πολιτισμού. Σημειώνεται ότι οι τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου στελεχώνονται με μηχανικούς και άλλο προσωπικό που διαθέτουν αναγνωρισμένη γνώση και εμπειρία στη διαχείριση και στην υλοποίηση σύνθετων τεχνικών έργων, έχοντας υλοποιήσει και διαχειριστεί ποικίλο πλήθος χρηματοδοτούμενων. Σε κάθε περίπτωση στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται κάποιοι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου, καθώς και σχετικές ενέργειες αντιμετώπισης. Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Επιλογή / συγγραφή κειμένων ντοκιμαντερ / εφαρμογών Επιλογή υπάρχοντος υλικού προς αξιοποίηση Επιλογή των χώρων λήψεων / γυρισμάτων των ντοκιμαντερ Τύπος 1 Ο Ο Ο Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης Ο φορέας λειτουργίας θα συνεργαστεί με τον Ανάδοχο και τους τοπικούς φορείς πολιτισμού, με σκοπό την επιλογή του προς παρουσίαση υλικού και την συγγραφή σεναρίων για κάθε σύστημα Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πραγματοποιήσει συλλογή και αξιολόγηση όλου του υπάρχοντος υλικού για την υποστήριξη της παραγωγής Υποβολή Πλήρους περιγραφή των χώρων λήψεων στην μελέτη εφαρμογής και τεκμηρίωση της επιλογής τους. Ο φορέας λειτουργίας θα αξιολογήσει τις προτάσεις του αναδόχου Σχεδιασμός του Ψηφιακού Μουσείου, οριστικοποίηση Ο / Τ Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μελετήσει το διαθέσιμο χώρο και να προτείνει στον Φορέα 1 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός Σελίδα 21 από 63

22 χωροθέτησης του εξοπλισμού Τεκμηριώση υλικού Εκπαίδευση υπευθύνων Μουσείο για τον χειρισμό των Τεχνολογιών Τ Ο/Τ τις θέσεις εγκατάστασης του εξοπλισμού και τις πρόσθετες εργασίες που απαιτιούνται. Επιπλέων θα γίνει έλεγχος εναλλακτικών χώρων εγκατάστασης. Ο φορέας λειτουργίας θα αξιολογήσει τις προτάσεις του αναδόχου Ο Ανάδοχος θα υποβάλει το συγκεντρωμένο υλικό σε επιστημονικό έλεγχο και τεκμηρίωση, το οποίο θα παραδοθεί στον Φορέα Λειτουργίας για έγκριση πριν την παραγωή του Ψηφιακού Περιεχομένου Ο Ανάδοχος θα προτείνει πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο θα αξιολογηθεί από τον Φορέα Λειτουργίας και το εμπλεκόμενο προσωπικό. Α3.Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Περιγραφή Υπηρεσίας Απαιτούμενα στοιχεία (δεδομένα εισόδου) Στοιχεία αποτελέσματος (δεδομένα εξόδου) Παρατηρήσεις (π.χ. επίπεδο «ηλεκτρονικοποίησης», επίπεδο Υπηρεσίας κλπ.) Διαδικτυακή Πύλη (Επιμορφωτικά Βίντεο, aggregator) web Περιεχόμενο πολιτισμού / πληροφορίες Ιστοσελίδα 5- Αλληλεπίδραση Σελίδα 22 από 63

23 Εφαρμογή Κινητών Τηλεφώνων «m_πολιτιστικός Οδηγός Ιεράπετρας» Περιεχόμενο πολιτισμού / πληροφορίες Εφαρμογή λογισμικού 1 ο - Πληροφοριακό Α3.2 Απαιτήσεις Μεθοδολογίας Παραγωγής Περιεχομένου Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία που απαιτείται να χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για την παραγωγή του Ψηφιακού Περιεχομένου που θα προβάλλεται μέσω του Οπτικοακουστικό εξοπλισμό του Ψηφιακού Μουσείου, της διαδικτιακής πύλης και της εφαρμογής κινητών τηλεφώνων. Η διαδικασία παραγωγής του περιεχομένου για τα συστήματα του μουσείου θα αποτελείται από τα εξής στάδια: 1. Ανάλυση απαιτήσεων Στο πρώτο στάδιο θα προσδιορίζεται η έκταση και η ποικιλία του διαθέσιμου προς παρουσίαση υλικού καθώς και η ανάγκη έρευνας και συλλογής επιπλέον υλικού. Έπειτα θα προσδιορίζεται το προφίλ του κοινού στο οποίο απευθύνεται όπως οι ηλικίες, το εκπαιδευτικό επίπεδο κτλ. Αυτά τα στοιχεία οδηγούν στον προσδιορισμό του τύπου κάθε συστήματος (π.χ πληροφοριακό, ψυχαγωγικό, εκπαιδευτικό ή συνδυασμός τους), της διάρκειας και του βασικού στόχου του. Τέλος σε αυτό το στάδιο θα προσδιορίζεται ένα βασικό χρονοδιάγραμμα παραγωγής και βασική ανάλυση κόστους. 2. Σχεδιασμός παραγωγών Το δεύτερο στάδιο αποτελείται από την συγγραφή σεναρίων για κάθε σύστημα, με ανάλυση σε storyboards. Αυτά οδηγούν στην αναλυτική προδιαγραφή των απαιτήσεων συλλογής υλικού αλλά και στον καθορισμό του τελικού παραγόμενου ψηφιακού προϊόντος. 3. Συλλογή, οργάνωση και αξιολόγηση υλικού Στο τρίτο στάδιο γίνεται η πλήρη συλλογή όλου του απαιτούμενου υλικού για την υποστήριξη της παραγωγής (αποτελείται από κείμενα, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις χώρων και αντικειμένων, απλό και τρισδιάστατο βίντεο). Όσον αφορά στην συγκέντρωση, ψηφιοποίηση και διασφάλιση των δεδομένων, θα γίνει η χρήση ανοικτών και τεκμηριωμένων προτύπων σε συμφωνία με τις μελέτες και απαιτήσεις της Ψηφιακή Σύγκλισης. 4. Τεκμηρίωση υλικού Στο τέταρτο στάδιο το συγκεντρωμένο υλικό υποβάλλεται σε επιστημονικό έλεγχο και τεκμηρίωση και γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές. Επίσης στο υλικό προστίθενται τα αντίστοιχα μεταδεδομένα που το καθιστούν έτοιμο για εκμετάλλευσης από οποιαδήποτε Σελίδα 23 από 63

24 εφαρμογή ή πλατφόρμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση από υπηρεσίες ή/και το ευρύ κοινό πολιτών. 5. Εκτέλεση παραγωγών Στο πέμπτο και τελικό στάδιο γίνεται η τελική οργάνωση της παραγωγής, με αναλυτικά χρονοδιαγράμματα και διαδικασίες ελέγχου ποιότητας και ολοκλήρωσης παραδοτέων. Επειτα η εκτέλεση της παραγωγής και μετέπειτα στο τελικό βήμα, έλεγχος των τελικών προιόντων όπου γίνεται αξιολόγηση των παραδοτέων, ανατροφοδότηση διορθώσεων και τελικό cheklist παράδοσης και παραλαβής. Σελίδα 24 από 63

25 Σελίδα 25 από 63

26 Α3.3 Περιγραφή Ψηφιακού Περιεχομένου Στα πλαίσια του έργου ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδόσει το Ψηφιακό Περιεχόμενο που περιγράφεται παρακάτω: 1 Κεντρική ενοποιητική εφαρμογή «Ταξίδι στον χρόνο» Σε ένα διαδραστικό τραπέζι αφής, τοποθετημένο στο κέντρο του μουσείου, θα λειτουργεί εφαρμογή που θα παρέχει γενικές πληροφορίες για κάθε μία από τις 5 εποχές (Μινωική, Αρχαία, Βυζαντινή, Νεότερη). Ο επισκέπτης θα μπορεί με την αφή του να περιηγείται σε ένα timeline του δήμου και να ενημερώνεται για την ιστορία και τον πολιτισμό κάθε εποχής, δημιουργώντας έτσι μία συνολική χρονική εικόνα του μεγάλου και ετερόκλητου πολιτιστικού πλούτου της Ιεράπετρας. Κάθε περίοδος θα αντιστοιχεί σε έναν επιμέρους σταθμό μέσα στο ψηφιακό μουσείο. Η εφαρμογή θα παραχθεί σε εκτελέσιμο αρχείο υπολογιστή. 2 Σταθμός Μινωικής Περιόδου Σε αυτόν τον σταθμό θα παρουσιάζεται η ιστορία του δήμου κατα την μινωική περίοδο, με επίκεντρο τα Γουρνιά, τον οικισμό της Βασιλικής, τον Μύρτο κ.α. Η παρουσίαση θα γίνεται μέσω προβολής τριών διαστάσεων σε οθόνη τοίχου. Παράλληλα εκθετήρια ολλογραμάτων θα παρουσιάζουν ευρήματα από τους αντίστοιχους αρχαιολογικούς χώρους. Η προβολή θα αναπαράγεται από ένα αρχείο video ανοιχτού τύπου. Τα εκθετήρια θα προβάλουν κατάλληλο αρχείο ολογράμματος. 3 Σταθμός Αρχαίας περιόδου (Κλασική και Ελληνιστική και Ρωμαϊκή) Σε αυτόν τον σταθμό θα παρουσιάζεται η Κλασική και Ελληνιστική περίοδος του δήμου. Η παρουσίαση θα γίνεται μέσω προβολής σε οθόνη LCD. Επίκεντρο αυτής της video παρουσίασης θα είναι η Κύρβα, η Πύτνα και η Ιεράπυτνα. Η προβολή θα αναπαράγεται από ένα αρχείο video ανοιχτού τύπου. 5 Σταθμός Βυζαντινής περιόδου (Ρωμαϊκή, Ενετική, Οθωμανική) Σε αυτόν τον σταθμό μια προβολή θα παρουσιάζει την την εξέλιξη του δήμου κατά τη Ρωμαική, Βυζαντινή, Ενετική και Οθωμανική περίοδο. Η παρουσίαση θα γίνεται μέσω προβολής σε οθόνη LCD. Επίκεντρο της προβολής θα είναι το Κάστρο Καλές, το χωριό Επισκοπή, η μονές Φανερωμένης και Ξακουστής κ.α.. Η προβολή θα αναπαράγεται από ένα αρχείο video ανοιχτού τύπου. Σελίδα 26 από 63

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη και Διάχυση Πολιτιστικού Περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Ιεράπετρας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός: 262.590,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιακό µουσείο για τη διάχυση του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου του ήµου Χερσονήσου, Αβδού,.Ε. Χερσονήσου Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χερσονήσου Προϋπολογισµός: 199.998,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» Της Πράξης: «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι»

«Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια στο Σπίτι» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας «e-βοήθεια Της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεφροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος Προϋπολογισμός: 319.779,68 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή:Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καβάλα, 11/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1201 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Αναλυτικότερα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Ψηφιακό µουσείο για τη διάχυση του ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου του ήµου Χερσονήσου, Αβδού,.Ε. Χερσονήσου ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehuse) της Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehuse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ανάδειξη & Προβολή Πολιτιστικού Ψηφιακού Περιεχομένου με τη Χρήση Σύγχρονων Εφαρμογών και Εργαλείων ΤΠΕ» Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 254.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (206.504,06 χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» 1 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 2 Ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Τρίπολης Προϋπολογισμός: 150.447,16 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 185.050,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Προϋπολογισμός: 323.300,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 8 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού 2/2013 για το Έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Επιτροπή Ερευνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα