Εξωτερική Θερµοµόνωση κτιρίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξωτερική Θερµοµόνωση κτιρίων"

Transcript

1 Εξωτερική Θερµοµόνωση κτιρίων Εισηγητής :ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε..Ε ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΤΕΕ ΤΑΚ

2 Ενεργειακή Κατανάλωση Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει την ενεργειακή κατανάλωση ως πρόβληµα µε κύριες επιπτώσεις: Στην Οικονοµία των Κρατών Μελών και στην εξάρτηση τους από το πετρέλαιο. Στις επιπτώσεις στο κλίµα και στο περιβάλλον (ρύπανση, φαινόµενο θερµοκηπίου, φαινόµενο της αστικής νησίδας κλπ) που χρήζει «άµεση ανάγκη καταπολέµησης». Στην Ευρώπη, ο κτιριακός τοµέας: Καταναλώνει περίπου το 40% της συνολικής ενέργειας Είναι ο µεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας, εκτοπίζοντας τη βιοµηχανία και τις µεταφορές. 2 Εκπέµπει το 45% των αερίων ρύπων CO2

3 Εξελίξεις Εποµένως η σωστή διαχείριση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. 3

4 Εξελίξεις Από τον Ιανουάριο 2006 έχει τεθεί σε εφαρµογή η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/EC για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Στην Οδηγία προβλέπεται: ηµιουργία σε όλα τα Κράτη Μέλη, προτύπων ολοκληρωµένου ενεργειακού σχεδιασµού Θέσπιση ελάχιστων κριτηρίων ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια (υφιστάµενα και νέα). 4 Μέτρηση ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια τα οποία θα επηρεάζουν την εµπορική αξία τους. Τα αποτελέσµατα θα αποτυπώνονται σε σχετικό πιστοποιητικό που θα αναρτάται σε κάθε κτίριο.

5 Εξελίξεις Στην Ελλάδα: Είµαστε ήδη εκπρόθεσµοι στη συµµόρφωση µας µε την Οδηγία. Η θερµοµόνωση είναι βασικός τοµέας επέµβασης και υπάρχει άµεση ανάγκη βελτίωσης του τρόπου θερµοµόνωσης νέων και υφιστάµενων κτιρίων. Υπάρχουν ~ κτίρια χωρίς ή µε ελλιπή θερµοµόνωση πριν από το Εποµένως υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια εξοικονόµησης ενέργειας. Για τα υφιστάµενα κτίρια η Κοινοτική οδηγία ενθαρρύνει µεταξύ άλλων ενεργειών και τη θερµοµόνωση τους, καθώς αναφέρει ότι: 5 «οι µεγάλης κλίµακας ανακαινίσεις υφιστάµενων κτιρίων θα πρέπει να θεωρούνται ευκαιρία για τη λήψη µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης»

6 Ενεργειακός σχεδιασµός κτιρίου Ενεργειακή Απόδοση, σηµαίνει, η διατήρηση των εσωτερικών συνθηκών για µεγαλύτερο χρόνο, και µε λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Οι παράγοντες που συντελούν στην εξισορρόπηση των εσωτερικών κλιµατικών συνθηκών προκύπτουν είτε, µε τον ενεργειακό σχεδιασµό του κτιρίου ή/και µε συστήµατα κατανάλωσης ενέργειας (συστήµατα κλιµατισµού) Φωτοβολταικά Υδρογεννήτριες Ανεµογεννήτριες Λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης Θερµαντικά Στοιχεία Ηλιακός Θερµοσίφωνας 6 Συσσωρευτές ηλεκτρικής Ενέργειας Μονωτικά δοµικά Υλικά Κλιµατισµός

7 Θερµοµόνωση Κτιρίων Βασικές Κατηγορίες Θερµοµόνωσης Αµόνωτα Κτίρια 7 Κτίρια µε Εξωτερική Θερµοµόνωση Κτίρια µε Παραδοσιακή Θερµοµόνωση ικέλυφη Κατασκευή

8 Εξωτερική Θερµοµόνωση Πλεονεκτήµατα Εξοικονόµηση ενέργειας από την Εκµετάλλευση ολόκληρης της θερµοχωρητικότητας των τοίχων. Εξοικονόµηση Ενέργειας µε την αποφυγή σχηµατισµού Θερµικών γεφυρών σε νέα και υφιστάµενα κτίρια Προστασία από καιρικές καταπονήσεις. Άψογη τελική επιφάνεια (σοβάτισµα σε λείες επιφάνειες, ευθύγραµµες ακµές, ιδιαίτερη εµφάνιση κλπ) Βελτίωση της εµπορευσιµότητας του κτιρίου λόγω ενεργειακής ταυτότητας 8

9 Αποτελεσµατικότητα Θερµοµόνωσης Αποτελεσµατικότητα Θερµοµόνωσης* Μελέτη του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης έδειξε ότι η δικέλυφη κατασκευή µε ενδιάµεση µόνωση είναι κατά 20-25% λιγότερο αποδοτική σε σχέση µε την εξωτερική θερµοµόνωση * ηµοσίευση Α. Παπαδόπουλος Building & Environment

10 Τι είναι η εξωτερική θερµοµόνωση ένα επικολούµενο σύστηµα πολλαπλών στρώσεων (µε προαιρετική µηχανική στερέωση) που αποτελείται από, θερµοµονωτικές πλάκες, κόλλες και σοβάδες παρελκόµενα (οδηγούς στήριξης θερµοµονωτικών πλακών,ειδικά τεµάχια εξηλασµένης πολυστερίνης, γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγµατα κα.). 10

11 Τα υλικά που χρησιποιούνται συνήθως Σύστηµα : Το κάθε παρελκόµενο, έχει µελετηθεί και σχεδιαστεί για την καλύτερη από αποδοτικότερη συνεργασία του ως σύστηµα Ειδικά βύσµατα Οδηγός στήριξης για Υαλόπλεγµα Γωνιόκρανο µε νεροσταλάκτη Γωνιόκρανο Εξωτερικών Γωνιών Γωνιόκρανο Εσωτερικών Γωνιών 11

12 Ειδικά τεµάχια 1 Προφίλ για τις γωνίες του κτιρίου 2 Προφίλ για τα δοµικά ανοίγµατα 12

13 Οι καταλληλότερες Προδιαγραφές Πολυστερίνης Χαµηλός συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας (λ=0,035 W/mK) Υψηλή αντοχή στην συµπίεση Μεγάλη υδατοαπωθητικότητα Σταθερή θερµική συµπεριφορά 13

14 Κόλλα Ισχυρή Πρόσφυση Αντοχή στην υγρασία Μεγάλο Ανοιχτό χρόνο επικόλλησης Η ποιότητα της κόλλας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να χρησιµοποιείται και ως βασικό επίχρισµα 14

15 Σοβάδες εν ρηγµατώνει Προσφέρει πλήρη υδαταπωθητικότητα Παρέχει άριστη ικανότητα διαπνοής του δοµικού στοιχείου ίνει λεία η αδρή επιφάνεια 15

16 Εφαρµογή 1. Προετοιµασία της υφιστάµενης επιφάνειας Καθαρισµός/ επισκευή 2. Τοποθέτηση οδηγών στήριξης περιµετρικά του κτηρίου 3. Προετοιµασία της Κόλλας και εφαρµογή της επάνω στα θερµοµονωτικά τεµάχια και στη συνέχεια τοποθέτηση αυτών στη τοιχοποιία µε διακοπτόµενο αρµό 4. Μηχανική στερέωση (εάν απαιτείται) µε ειδικά βύσµατα 5. Τοποθέτηση ειδικών ενισχυτικών τεµαχίων στις γωνίες και υαλοπλέγµατος σε όλη την επιφάνεια µε κόλλα 6. Εφαρµογή τελικού επιχρίσµατος (Σοβά) Ακρυλικής η Τσιµεντοειδούς Βάσης. 16

17 Εφαρµογή Προετοιµασία της υφιστάµενης επιφάνειας Προετοιµασία επιφάνειας Εάν η τοιχοποιία είναι σε καλή κατάσταση: απαιτείται µόνο ένας καλός καθαρισµός. Εάν η τοιχοποιία δεν είναι σε καλή κατάσταση : αποµακρύνουµε τα σαθρά σηµεία και προχωράµε στην κατάλληλη αποκατάσταση αναλόγως των προβληµάτων 17

18 Εφαρµογή Τοποθέτηση οδηγών στήριξης Οδηγοί στήριξης Αλφαδιάζουµε την επιφάνεια οριζόντια µε αλφάδι και κάθετα µε χρήση νήµατος και πλαστικών αποστατών. Τοποθέτηση κατάλληλων αλουµινένιων οδηγών στήριξης, ανάλογα µε το πάχος των θερµοµονωτικών πλακών Οι οδηγοί πρέπει να ξεκινούν λίγο πιο πάνω από το έδαφος Τους στηρίζουµε µε ειδικές βίδες 18

19 Εφαρµογή Τοποθέτηση ειδικών γωνιακών τεµαχίων Προετοιµασία κόλλας σύµφωνα µε τις οδηγίες και εφαρµογή της πάνω στις πλάκες και τα ειδικά γωνιακά τεµάχια. Εφαρµόζουµε πρώτα τα γωνιακά τεµάχια θερµοµονωτικού 19

20 Εφαρµογή Τοποθέτηση θερµοµονωτικών πλακών Σε περιπτώσεις όπου η επιφάνεια εργασίας είναι ανώµαλη, εφαρµόζουµε την κόλλα περιµετρικά της πλάκας και σηµειακά στο κέντρο της. Σε περιπτώσεις όπου η επιφάνεια εργασίας είναι οµαλή, εφαρµόζουµε την κόλλα σε όλη την επιφάνεια της πλάκας.. 20

21 Εφαρµογή Τοποθέτηση θερµοµονωτικών πλακών Επικόλληση των θερµοµονωτικών πλακών από κάτω προς τα πάνω ξεκινώντας από µια γωνία της επιφάνειας σε οριζόντιες επάλληλες στρώσεις. Οι πλάκες περιµετρικά διαθέτουν πατούρα για την αποφυγή δηµιουργίας θερµογεφυρών. Οι πλάκες τοποθετούνται κολλητά και ευθυγραµµίζονται. Κάθε νέα σειρά πλάκών θα πρέπει να είναι µετατοπισµένη κατά µισή πλάκα για να µην δηµιουργήσουµε κατακόρυφο αρµό. 21

22 Εφαρµογή Τοποθέτηση θερµοµονωτικών πλακών Τοποθέτηση του Κατά την εφαρµογή των πλακών, προσέχουµε να µην δηµιουργείται συνεχής κατακόρυφος αρµός ΛΑΘΟΣ 22

23 Εφαρµογή Μηχανική Στερέωση / Τοποθέτηση βυσµάτων Μηχανική στερέωση πλακών µε ειδικά βύσµατα Μετά 24 ώρες τουλάχιστον, που η κόλλα έχει αποκτήσει τις αντοχές της, φρεζάρουµε την πλάκα και τοποθετούµε τα ειδικά βύσµατα και εν συνεχεία τα στοκάρουµε µε κόλλα. Η διάταξη των βυσµάτων, φαίνεται στο σχήµα. Αριθµός απαιτούµενων βυσµάτων: Η < 8 m: 6 βύσµατα /m² 8 < Η < 20 m: 7 βύσµατα /m² Η > 20 m: 8 βύσµατα /m² Κοντά σε ακµές ή γωνίες κτιρίου ανάλογα µε το ύψος της κατασκευής 23

24 Εφαρµογή Τοποθέτηση Ειδικών Ενισχυτικών τεµαχίων 24 Ενίσχυση άκρων και γωνιών Τοποθέτηση µε κόλλα : ειδικών γωνιόκρανων από PVC µε επικολληµένο υαλόπλεγµα στις εξωτερικές και εσωτερικές γωνίες κτιρίου. Ειδικού γωνιακού τεµαχίου υαλοπλέγµατος στις άκρες του παραθύρου Ειδικού γωνιόκρανου µε νεροσταλάκτη σε οριζόντιες αρχιτεκτονικές προεξοχές, µαρκίζες, ακάλυπτα παράθυρα εκτεθειµένα στη βροχή. Τα γωνιόκρανα παράγονται από PVC αντί από µέταλλο για την αποφυγή προβληµάτων µετά την εφαρµογή του συστήµατος.(διάβρωση, σκουριά)

25 Εφαρµογή Τοποθέτηση Υαλοπλέγµατος Καθολική εφαρµογή της στρώσης κόλλας Εφαρµογή κόλλας σε όλη την επιφάνεια του θερµοµονωτικού υλικού, Εφαρµογή υαλοπλέγµατος Σε περιπτώσεις εφαρµογής κοντά στο έδαφος, τοποθετούµε διπλό υαλόπλεγµα Εφαρµογή υαλοπλέγµατος σε όλη την επιφάνεια µε επικάλυψη 10 cm.(πυκνότητα 160 gr / m2) 25

26 Εφαρµογή Ενίσχυση κοντά στο έδαφος Εφαρµογή υαλοπλέγµατος Σε περιπτώσεις εφαρµογής κοντά στο έδαφος, τοποθετούµε διπλό υαλόπλεγµα 26

27 Εφαρµογή Εγκιβωτισµός υαλοπλέγµατος Εγκιβωτισµός υαλοπλέγµατος Μετά την τοποθέτηση του υαλοπλέγµατος και ενώ η στρώση κόλλας είναι ακόµα νωπή, γίνεται εγκιβωτισµός του υαλοπλέγµατος και εξοµάλυνση της στρώσης κόλλας Το συνολικό πάχος της οπλισµένης στρώσης είναι 3-4 mm 27

28 Εφαρµογή Τελικό επίχρισµα (σοβάς) Εφαρµογή του τελικού επιχρίσµατος (σοβά) Αφού στεγνώσει καλά η οπλισµένη στρώση της κόλλας (περίπου 2 ηµέρες το καλοκαίρι και 1 εβδοµάδα το χειµώνα), ακολουθεί το σοβάτισµά της µε τους ειδικούς σοβάδες για λεία ή αδρή επιφάνεια αντίστοιχα. 28

29 Κλιµατικές Ζώνες στην Ελλάδα Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Μέτρησε εργαστηριακά τo συντελεστή Θερµικής διαπερατότητας δοκιµίων Εν συνεχεία, για κάθε µία κλιµατική ζώνη της Ελλάδος, µελέτησε την εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή του σε κατοικία και ξενοδοχειακή µονάδα χωρίς θερµοµόνωση. 29

30 Εξοικονόµηση ενέργειας Συγκριτική Τεχνοοικονοµική Μελέτη (ΚΑΠΕ) σε κτίριο µε και χωρίς Θερµοµόνωση Αποτελέσµατα για κτίριο κατοικίας: Εξοικονόµηση για θέρµανση Εξοικονόµηση για ψύξη Συνολική εξοικονόµηση ενέργειας Α ΖΩΝΗ % 48-49% 35-37% Β ΖΩΝΗ % % 36-39% Γ ΖΩΝΗ % % 36-38% ΖΩΝΗ % 39-41% Αποτελέσµατα για ξενοδοχειακή µονάδα: Εξοικονόµηση για θέρµανση Εξοικονόµηση για ψύξη Συνολική εξοικονόµηση ενέργειας Α ΖΩΝΗ % 27-28% 44-47% Β ΖΩΝΗ % % 44-47% Γ ΖΩΝΗ % % 45-48% ΖΩΝΗ % 49-52% 30 Παρατηρείται επίσης µείωση εκποµπής αερίων ρύπων (CO 2, CO, SO 2 ) κατά 40-49%

31 Παραδείγµατα εφαρµογής στην Ελλάδα Χίος 450 m 2 31

32 Παραδείγµατα εφαρµογής στην Ελλάδα 32 Νεα Κηφισιά 250 m 2

33 Παραδείγµατα εφαρµογής στην Ελλάδα Χίος 450 m 2 33

34 Παραδείγµατα εφαρµογής στην Ελλάδα Πέρδικα 200m 2 Ηλιούπολη 350m 2 Παιανία 150m 2 34 Χαλάνδρι 100m 2

35 Παραδείγµατα εφαρµογής στην Ελλάδα Χαλάνδρι 100m 2 Θεσσαλονίκη 300m 2 35 Ξάνθη 250m 2

36 36 Παραδείγµατα εφαρµογής στο Εξωτερικό

37 Παραδείγµατα εφαρµογής στο Εξωτερικό Συγκρότηµα κατοικιών τ.µ.

38 Παραδείγµατα εφαρµογής στο Εξωτερικό Συγκρότηµα κατοικιών 60,000 τ.µ.

39 Παραδείγµατα εφαρµογής στο Εξωτερικό Σύµπλεγµα κατοικιών τ.µ.

40 Παραδείγµατα εφαρµογής στο Εξωτερικό τ.µ.

41 Παραδείγµατα εφαρµογής στο Εξωτερικό Σύµπλεγµα κατοικιών sqmeters

42 Παραδείγµατα εφαρµογής στο Εξωτερικό INTERROYAL HOTEL- Κωνσταντινούπολη τ.µ.

43 Με Σεβασµό προς το περιβάλλον Ενεργειακή συνείδηση σε κάθε τοµέα Ευχαριστούµε 43

Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών:

Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών: 1 Το ολοκληρωµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS είναι προϊόν συνεργασίας των εταιρειών: 2 Εξοικονόµηση ενέργειας - Τεχνοοικονοµική Μελέτη (ΚΑΠΕ) Αποτελέσµατα για κτίριο κατοικίας: Εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

προστασίας θερµοµόνωσης!

προστασίας θερµοµόνωσης! συστήµατα ολοκληρωµένης προστασίας θερµοµόνωσης! εισαγωγή Στις σύγχρονες κοινωνίες, ο τοµέας των κτιρίων είναι ιδιαίτερα υπερκαταναλωτικός, επιβαρύνοντας κατά 50% την ενεργειακή κατανάλωση της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ KELYFOS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ KELYFOS 1/14 1. Ονομασία: KELYFOS THERMAL PROTECTION SYSTEM 2. Κατηγορία: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3. Τεχνική Περιγραφή: Το σύστημα Kelyfos είναι ένα επικολούμενο σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Οδηγίες για των εφαρμογή των πλακών Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Η πρόσοψη Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙIΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ CLIMATOTAL TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 9. CLIMATOTAL ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ....................................................22 10. CLIMATOTAL ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.................................................23

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχάριστη διαµονή. Χειµώνα Και καλοκαίρι. Ευχάριστη διαβίωση Εξοικονόµηση ενέργειας και χρηµάτων Για παλιά και νέα κτίρια

Ευχάριστη διαµονή. Χειµώνα Και καλοκαίρι. Ευχάριστη διαβίωση Εξοικονόµηση ενέργειας και χρηµάτων Για παλιά και νέα κτίρια Baumit Συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης Ευχάριστη διαµονή Χειµώνα Και καλοκαίρι Ευχάριστη διαβίωση Εξοικονόµηση ενέργειας και χρηµάτων Για παλιά και νέα κτίρια Baumit Συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια Ο όρος κτιριακή µόνωση αναφέρεται ευρέως σε κάθε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια

Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Κίνητρα για την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια Οι προτάσεις της Greenpeace Οκτώβριος 2007 Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ. 2103840774-5, fax. 2103804008 www.greenpeace.gr Εισαγωγή Ο κτιριακός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

W 61. Copyright by Knauf Gips KG W61_TITEL-0109.dwg Stand 01.09. Συστήματα Ξηράς Δόμησης

W 61. Copyright by Knauf Gips KG W61_TITEL-0109.dwg Stand 01.09. Συστήματα Ξηράς Δόμησης W 61 Συστήματα Ξηράς Δόμησης 11/20 W61 W 61 Knauf Ξηρά Ξηρός επιχρίσματα Σοβάς και επενδύσεις και Επενδύσεις Knauf W611 Ξηρό επίχρισμα Knauf με επικολλημένες γυψοσανίδες W612 Επεξεργασμένες γυψοσανίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τεχνική Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 25 Απριλίου 2012 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc. Εργαστήριο Ενεργειακών Μετρήσεων Τμήμα Κτιρίων ΚΑΠΕ Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την

Διαβάστε περισσότερα

Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ

Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ Νέο σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ Ένα σύστημα θέρμανσης - ψύξης χαμηλών θερμοκρασιών ακολουθεί την ενεργειακή εναλλαγή μεταξύ ανθρώπινου οργανισμού και θερμαινόμενης - ψυχόµενης

Διαβάστε περισσότερα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα

open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα open Die KlimaFassade Διαπνέουσα Θερμομόνωση Μειωμένο κόστος θέρμανσης και ψύξης Για πάντα n Διαπνέουσα θερμομόνωση n Ευχάριστο εσωτερικό κλίμα n Εξοικονόμηση ενέργειας Ευχάριστο κλίμα για μιά ζωή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.gr Οικοδοµή Αυτοκίνητο Βιοµηχανία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

τις Ελληνικές Κλιµατικές Συνθήκες

τις Ελληνικές Κλιµατικές Συνθήκες Ηµερίδα: Εξοικονόµηση Ενέργειας στα Κτίρια - Τεχνολογίες, Εφαρµογές, Εµπειρίες, Θεσµικό πλαίσιο, Αγορά, Προοπτικές Κέρδη από Θερµική Μόνωση σε Υφιστάµενα Κτίρια: Μια Αξιολόγηση για τις Ελληνικές Κλιµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 1. Γενικά. 2. Μέθοδοι υπολογισµού θερµικών αναγκών κτιρίων ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Οι θερµικές ανάγκες ενός χώρου και γενικότερα ενός κτιρίου είναι το ποσό θερµότητας που πρέπει να ληφθεί ως βάση για τον σχεδιασµό της εγκατάστασης θέρµανσης. Οι

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός

Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός Ιανουάριος 2011 Λ. Βουλιαγμένης 224 & Αγίου Δημητρίου, 173 43 Άγιος Δημήτριος, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Βασικές τεχνικές πληροφορίες για τα φωτοβολταϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Το Πράσινο Σχολείο Χαρακτηριστικά και διαφορές με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες

Το Πράσινο Σχολείο Χαρακτηριστικά και διαφορές με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες Το Πράσινο Σχολείο Χαρακτηριστικά και διαφορές με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μονάδες Ποντικάκη Ρουμπίνη 1, Ρόκα Χριστίνα 2, Ρουκουνάκη Έλλη 3 και Χαλαμανδάρης Στέφανος 4 1,2,3,4 LFH Eugène Delacroix 1

Διαβάστε περισσότερα

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι:

Eεντούτοις τα πλεονεκτήματα των ξύλινων κουφωμάτων είναι: Το τεχνικό εγχειρίδιο που έχετε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας των στελεχών της SIMPLY WOOD. Σκοπό έχει να παρουσιάσει όλα τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά των κουφωμάτων SIMPLY WOOD

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΚΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα