ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΒΕΝΘΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΒΕΝΘΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ"

Transcript

1 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 813 ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΒΕΝΘΙΚΗΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Κουτσούμπας Δ. 1, Ευαγγελόπουλος, Α. 1, Μαϊδανού Μ. 1,2, Βασιλειάδου Φ. 1, Γεροβασιλείου Β. 1, Σπυράκος Ε. 1, Δημητριάδης Χ. 1, Μαρκαντωνάτου Β. 1, Κουλούρη Π. 2, & Κ. Ντούνας 2 1 Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 811 Μυτιλήνη, 2 ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, Γούρνες Πεδιάδος, Τ.Θ. 2214, 713 Ηράκλειο, Κρήτη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα μελέτη δίνονται πληροφορίες για τη βιοκοινότητα των μακροβενθικών ασπονδύλων και τα πρότυπα ποικιλότητας στα παράκτια μεταβατικά οικοσυστήματα της περιοχής των Αλυκών Καλλονής Λέσβου. Οι κυρίαρχες ομάδες μακροβενθικών ασπόνδυλων στην περιοχή μελέτης ήταν τα μαλάκια, οι πολύχαιτοι και τα καρκινοειδή. Τα χωρικά πρότυπα κατανομής της μακροπανίδας στη περιοχή μελέτης είναι ανάλογα με αυτά που έχουν καταγραφεί σε άλλα φυσικά παράκτια μεταβατικά οικοσυστήματα της Μεσογείου και φαίνεται ότι καθορίζονται από παράγοντες σχετιζόμενους με τον περιορισμό (confinement), που για την περίοδο μελέτης ήταν η αλατότητα και η θερμοκρασία. Macrobenthic fauna biodiversity patterns in the transitional aquatic ecosystems of Kalloni saltworks, Lesvos Island Koutsoubas D., Evagelopoulos Α., Μaidanou Μ., Vasiliadou F., Gerovasiliou Β., Spyrakos Ε., Dimitriadis Ch., Markantonatou V., Koulouri P. & C. Dounas ABSTRACT The structure and spatial diversity patterns of the macrobenthic fauna have been examined in the transitional aquatic ecosystems of the Kalloni saltworks, Lesvos island. The dominant taxa were the molluscs followed by the polychaetes and the crustaceans. The observed spatial pattern of the macrobenthic communities is similar with that observed in other natural transitional aquatic ecosystems of the Mediterranean Sea and strongly related with the confinement (mainly salinity and temperature). Λέξεις - κλειδιά: Παράκτια Μεταβατικά Οικοσυστήματα, Αλυκές, Μακροπανίδα, Ποικιλότητα, Παράγοντες Περιορισμού

2 814 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κόλπος Καλλονής είναι ένας από τους δύο ημίκλειστους κόλπους της Λέσβου με συνολική επιφάνεια 114km 2. Αποτελεί μια ρηχή σχετικά περιοχή, με μέγιστο βάθος που δεν ξεπερνά τα 2m, η οποία επικοινωνεί με την ανοικτή θάλασσα μέσω ενός στενού διαύλου επικοινωνίας και δέχεται εισροές γλυκού νερού από ποταμοχειμάρρους στον μυχό του (Παναγιωτίδης, 1997). Σημαντική έκταση καταλαμβάνουν στον Κόλπο παράκτια υγροτοπικά μεταβατικά οικοσυστήματα (π.χ. Αλυκές Καλλονής, Εκβολές Τσικνιά). Αν και η πανίδα των μακροβενθικών ασπονδύλων θεωρείται ως ένα βασικό βιολογικό ποιοτικό στοιχείο για την εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των παράκτιων υδατικών οικοσυστημάτων (Οδηγία Πλαίσιο της ΕΕ Περί Υδάτων, 2/6/EC, Simboura & Zenetos, 22), οι μελέτες που δίνουν πληροφορίες για τις μακροβενθικές βιοκοινότητες στον κόλπο Καλλονής είναι σχετικά περιορισμένες και καλύπτουν κυρίως το θαλάσσιο τμήμα του (π.χ. Millet & Lamy, 22). Οι Αλυκές Καλλονής Λέσβου είναι ένα ημιφυσικό - ημιτεχνητό παράκτιο υδατικό οικοσύστημα που συνδυάζει, όπως ανάλογα συστήματα σε άλλες περιοχές του πλανήτη (Davis, 2), την παραγωγή αλατιού με μεγάλη οικολογική αξία, και για τον λόγο αυτό έχει ενταχθεί στο δίκτυο περιοχών NATURA 2. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται η σύνθεση και τα χωρικά πρότυπα ποικιλότητας της βιοκοινότητας των μακροβενθικών ασπόνδυλων στα παράκτια μεταβατικά οικοσυστήματα των Αλυκών Καλλονής Λέσβου. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Επαναληπτικά (5) ποσοτικά δείγματα ιζήματος για ανάλυση μακροπανίδας συλλέχθηκαν το φθινόπωρο του 24, με την χρήση ποσοτικού δειγματολήπτη τύπου box corer, δειγματοληπτικής επιφάνειας.3 m 2, από διαφορετικές περιοχές δειγματοληψίας (σταθμοί δειγματοληψίας A1, B1, B2, C1, D1, D2, E1, F1), που κάλυψαν τόσο τα θαλάσσια όσο και τα υφάλμυρα οικοσυστήματα στην περιοχή μελέτης (Εικ. 1). Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις in situ και συλλέχθηκαν δείγματα νερού και ιζήματος για τη μέτρηση μιας σειράς αβιοτικών πε- Εικ. 1. Χάρτης της περιοχή μελέτης όπου απεικονίζονται οι σταθμοί δειγματοληψίας αβιοτικών και βιοτικών οικολογικών παραμέτρων.

3 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 815 Πλούτος των ειδών Ολική αφθονία (άτομα/δειγμ. επιφάνεια) Ολική υγρή βιομάζα (g/δειγμ. επιφάνεια) (α) (β) (γ) Εικ. 2. Συμμετοχή στο συνολικό αριθμό των ειδών (α), στην ολική αφθονία (β) και στην ολική υγρή βιομάζα των ομάδων της μακροβενθικής πανίδας στην περιοχή μελέτης. ριβαλλοντικών παραμέτρων (π.χ. θερμοκρασία, αλατότητα, ανόργανα θρεπτικά άλατα, Chl a). Οι οργανισμοί προσδιορίστηκαν στο επίπεδο του είδους, όπου ήταν δυνατόν, και υπολογίστηκε η αφθονία και η βιομάζα τους. Η ανάλυση της δομής των βιοκοινοτήτων της μακροβενθικής πανίδας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού πακέτου PRIMER (Clarke & Warwick, 21). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στην περιοχή μελέτης καταγράφηκαν 56 είδη μακροβενθικών ασπονδύλων 6 διαφορετικών ταξινομικών ομάδων [Ανθόζωα - 1, Νημερτίνοι - 1, Πολύχαιτοι - 16, Μαλάκια - 23, Καρκινοειδή 13, Έντομα (Προνύμφες Chironomidae) - 1 και Φορωνοειδή - 1]. Τα είδη που βρέθηκαν στη περιοχή μελέτης θα μπορούσαν να διακριθούν σε 3 κύριες ομάδες (Barnes, 1994): είδη με θαλάσσια/εκβολική φυλογενετική προέλευση (π.χ. Μαλάκια Bittium reticulatum και Cyclope neritea, Πολύχαιτος Capitella capitata, Καρκινοειδές Microdeutopus gryllotalpa), τυπικά λιμνοθαλάσσια είδη με θαλάσσια προέλευση (π.χ. Μαλάκια Hydrobia acuta και Pirenella conica), είδη γλυκού νερού (προνύμφες Chironomidae). H μέση συνολική πυκνότητα των μακροβενθικών ασπόνδυλων στην περιοχή μελέτης ήταν 17,17 άτομα/m 2. Ο αριθμός ειδών των μακροβενθικών ασπονδύλων παρουσίασε ένα πρότυπο σταδιακής μείωσης όσο αυξανόταν η απόσταση από τη θάλασσα, ενώ αντίθετα η συνολική αφθονία και βιομάζα παρουσίασαν ένα πρότυπο αύξησης όσο αυξανόταν η απόσταση από τη θάλασσα μέχρι τη λεκάνη D, όπου και πήραν τις μέγιστες τιμές τους, ενώ στους πλέον απομακρυσμένους σταθμούς από το κανάλι επικοινωνίας με την θάλασσα (λεκάνες Ε και F) ήταν μειωμένες (Εικ. 2α - γ). Από τους δείκτες ποικιλότητας, ο δείκτης ποικιλότητας Margalef (d ) παρουσίασε το ίδιο χω- (α) (β) (γ) Εικόνα 3. Μεταβολές των δεικτών ποικιλότητας (α) της μακροβενθικής πανίδας, διεύθετηση non-metric MDS (β) και ομαδοποίηση CLUSTER (γ) των σταθμών δειγματοληψίας στην περιοχή μελέτης

4 816 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας ρικό πρότυπο με αυτό του αριθμού των ειδών (Εικ. 2α, 3α). Οι δείκτες ποικιλότητας Shannon (H ), ομοιόμορφης κατανομής Pielou (J ) και Simpson (1-λ ) παρουσίασαν τις μέγιστες τιμές τους στη θάλασσα και τις ελάχιστες τιμές τους στη λεκάνη D (Εικ. 3α). Οι μη παραμετρικές πολυμεταβλητές αναλύσεις διευθέτησης (nonmetric MDS) και ομαδοποίησης (CLUSTER) των σταθμών δειγματοληψίας, βασισμένες στο συντελεστή ομοιότητας Bray-Curtis που προέκυψαν από τα μετασχηματισμένα με διπλή τετραγωνική ρίζα δεδομένα αφθονίας των ειδών, έδειξαν ότι ο σταθμός της θάλασσας (Α) διαφοροποιείται από τους εσωτερικούς σταθμούς στα υφάλμυρα οικοσυστήματα (Εικ. 3β - γ). Όπως έδειξε η ανάλυση BIOENV, oι κυρίαρχοι περιβαλλοντικοί παράγοντες που φαίνεται να καθορίζουν το παρατηρούμενο χωρικό πρότυπο κατανομής των μακροβενθικών ασπόνδυλων στην περιοχή μελέτης, ήταν η αλατότητα και η θερμοκρασία. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η σύνθεση της μακροβενθικής πανίδας στα παράκτια μεταβατικά οικοσυστήματα της περιοχής των Αλυκών Καλλονής Λέσβου έδειξε ότι οι βενθικές βιοκοινότητες αντιστοιχούν σε αυτές των Ιλυωδών Άμμων σε προφυλαγμένες περιοχές (SVMC) που καλύπτει την θαλασσινή περιοχή, και της Ευρύαλης και Ευρύθερμης Βιοκοινότητας σε Υφάλμυρα Νερά (LEE) που εξαπλώνεται στις εσωτερικές λεκάνες (Peres, 1967). Τα πρότυπα κατανομής των βιοκοινοτήτων των μακροβενθικών ασπονδύλων στη περιοχή μελέτης φαίνεται να ακολουθούν το σχέδιο ζώνωσης σε παράκτια μεταβατικά οικοσυστήματα που έχει προταθεί για τη Μεσόγειο (Guelorget & Perthuisot, 1992), και το οποίο σχετίζεται με τους παράγοντες περιορισμού (αλατότητα και θερμοκρασία κατά την περίοδο μελέτης). Ανάλογα πρότυπα έχουν καταγραφεί και σε φυσικά παράκτια μεταβατικά οικοσυστήματα των Ελληνικών Θαλασσών (π.χ. Koutsoubas et al., 2, Reizopoulou & Nicolaidou, 24, Nicolaidou et al., 25). ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος INTERREG IIIB CADSES 3B73 ΤWReferenceNET - Management and sustainable development of protected transitional waters. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ BARNES, R.S.K., A critical appraisal of the application of Guelorget and Perthuisot s concepts of the paralic ecosystem and confinement to macrotidal Europe. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 38: CLARKE, K.R. and WARWICK, R.M., 21. Change in marine communities: an approach to statistical analysis and interpretation, 2 nd edition. Plymouth, PRIMER-E, 172 pp. DAVIS, J. S., 2. Structure, function, and management of the biological system for seasonal solar saltworks. Global Nest, 2 (3): GUELORGET, O. and PERTHUISOT, P., Paralic ecosystems. Biological organization and functioning. Vie Millieu, 42 (2): KOUTSOUBAS, D., DOUNAS, C., ARVANIT- IDIS, C., ΚORNILIOS, S., PETIHAKIS, G., TRANTAFYLLOU, G. and ELEFTHE- RIOU, A., 2. Macrobenthic community structure and disturbance assessment in Gialova Lagoon, Ionian Sea. ICES Journal of Marine Science, 57: ΜΙLLET, B. and LAMY, N., 22. Spatial patterns and seasonal strategy of macrobenthic species relating to hydrodynamics in a coastal bay. Journal Recherchι Ocιanographique, 27 (1): NICOLAIDOU, A., REIZOPOULOU, S., KOUTSOUBAS, D., ORFANIDIS, S. and KEVREKIDIS, T., 25. Coastal lagoons. In: SoHeLME: State of the Hellenic Marine

5 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 817 Environment, Papathanassiou E. & Zenetos A. (Eds), HCMR Publ., 36pp. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, Π., Έρευνα δομής και λειτουργίας του θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος του Κόλπου Καλλονής Λέσβου. Τελική Έκθεση, ΕΚΘΕ, 41 σελ. PERES, J.M., The Mediterranean benthos. Oceanography and Marine Biology, Annual Review, 5: REIZOPOULOU, S. and NICOLAIDOU, A., 24. Benthic diversity of coastal brackishwater lagoons in Western Greece. Aquatic Conservation: Marine Freshwater Ecosystems, 14: S93 - S12. SIMBOURA, N. and ZENETOS, A., 22. Benthic indicators to use in Ecological Quality classification of Mediterranean soft bottom marine ecosystems, including a new Biotic Index. Mediterranean Marine Science, 3/2:

Σε ανάµνηση του θείου µου Νίκου, µε αµέριστη αγάπη και εκτίµηση.

Σε ανάµνηση του θείου µου Νίκου, µε αµέριστη αγάπη και εκτίµηση. Σε ανάµνηση του θείου µου Νίκου, µε αµέριστη αγάπη και εκτίµηση. 3 Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής *Κουτσούµπας ρόσος ** Καραµπάς Θεοφάνης ** Μπατζάκας Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής, Tµήµα Επιστηµών Της

Διαβάστε περισσότερα

Sigala K., Papageorgiou N., Karakassis I. Marine Ecology Lab, Biology Dptm., University of Crete, 71409 Heraklion, Greece, karakassis@biology.uoc.

Sigala K., Papageorgiou N., Karakassis I. Marine Ecology Lab, Biology Dptm., University of Crete, 71409 Heraklion, Greece, karakassis@biology.uoc. 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΒΑΘΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΣΤΑΚΟΣ) Σιγάλα Κ., Παπαγεωργίου Ν., Καρακάσης

Διαβάστε περισσότερα

Μειοπανιδα και περιβαλλον: ποιοι παραγοντες καθοριζουν τη συνθεση και κατανομη της στις αμμωδεις παραλιες χωρις παλιρροια;

Μειοπανιδα και περιβαλλον: ποιοι παραγοντες καθοριζουν τη συνθεση και κατανομη της στις αμμωδεις παραλιες χωρις παλιρροια; 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 781 Μειοπανιδα και περιβαλλον: ποιοι παραγοντες καθοριζουν τη συνθεση και κατανομη της στις αμμωδεις παραλιες χωρις παλιρροια; Κατερίνα Σεβαστού 1 & Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

THE COPEPOD PARACARTIA LATISETOSA IN THE LAGOON OF PAPAS (ACHAIA)

THE COPEPOD PARACARTIA LATISETOSA IN THE LAGOON OF PAPAS (ACHAIA) ΤΟ ΚΩΠΗΠΟΔΟ PARACARTIA LATISETOSA ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ (ΑΧΑΪΑ) Νεστορίδου Π. 1, Φραγκοπούλου Ν. 2 1 Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, polymnianest@hotmail.com 2 Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρης Ορφανίδης 1, Νικόλαος Σταμάτης 1, Ευαγγελία Τσιάγγα 1

Σωτήρης Ορφανίδης 1, Νικόλαος Σταμάτης 1, Ευαγγελία Τσιάγγα 1 1 12 th Panhellenic Congress of Ichtyologists, Drama, Greece, 13-16 October 2005 Εκτίμηση του βαθμού ευτροφισμού των λιμνοθαλασσών του Δέλτα του Νέστου με τη χρήση βιολογικών και χημικών δεικτών, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Long-term changes of fisheries landing patterns of most important species in Amvrakikos lagoonal system

Long-term changes of fisheries landing patterns of most important species in Amvrakikos lagoonal system 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ Λ/Θ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Μουτόπουλος Δ.Κ. 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΒΕΝΘΙΚΩΝ ΒΙΟΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΚΛΗΡΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PRESENT TROPHIC STATE EVALUATION OF LAKE TRICHONIS - COMPARISON WITH PREVIOUS DATA

PRESENT TROPHIC STATE EVALUATION OF LAKE TRICHONIS - COMPARISON WITH PREVIOUS DATA 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ - ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ντούλκα Ε., Κεχαγιάς Γ. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΒΟΛΗ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ή ΑΛΛΟΧΘΟΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ

ΕΙΣΒΟΛΗ ΕΞΩΤΙΚΩΝ ή ΑΛΛΟΧΘΟΝΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ 76 Θεµατική Ενότητα δ: Ανθρωπογενείς επιδράσεις στα Βενθικά Οικοσυστήµατα: Εισβολή Εξωτικών ειδών στην Μεσόγειο, Επιπτώσεις Ρύπανσης στις Βενθικές Βιοκοινότητες, Αλληλεπιδράσεις Ιχθυοκαλλιεργειών και Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΧΘΟΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ CALLINECTES SAPIDUS (DECAPODA: BRACHYURA) ΣΤΟΝ OΡΜΟ ΜΕΘΩΝΗΣ (ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ): ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΧΘΟΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ CALLINECTES SAPIDUS (DECAPODA: BRACHYURA) ΣΤΟΝ OΡΜΟ ΜΕΘΩΝΗΣ (ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ): ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΧΘΟΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ CALLINECTES SAPIDUS (DECAPODA: BRACHYURA) ΣΤΟΝ OΡΜΟ ΜΕΘΩΝΗΣ (ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ): ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κεβρεκίδης, Κ. 1, Αβράμογλου, Κ. 2, Ευσταθιάδης Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΩΠΗΠΟΔΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΩΠΗΠΟΔΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΩΠΗΠΟΔΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Μ. Γρηγοράτου 1, Σ. Ζερβουδάκη 2, Δ. Κουτσούμπας 1 1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, mariagrigoratou1@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΜΑΛΑΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΜΠΟΡΗ (Λέκτορας ΑΠΘ, επιστημονικώς

Διαβάστε περισσότερα

εποχιακη Περιβαλλοντικη μελετη της ποιοτητας του νερου του συμπλεγματοσ της βιστωνιδασ (βορεια ελλαδα)

εποχιακη Περιβαλλοντικη μελετη της ποιοτητας του νερου του συμπλεγματοσ της βιστωνιδασ (βορεια ελλαδα) εποχιακη Περιβαλλοντικη μελετη της ποιοτητας του νερου του συμπλεγματοσ της βιστωνιδασ (βορεια ελλαδα) Κλαουδάτος Δ., Κονίδης Α., Γλυκοκόκκαλος Σ., Παπακωνσταντίνου Κ. Ινστιτούτο Θαλλάσιων Βιολογικών Πόρων,

Διαβάστε περισσότερα

HUMAN INFLUENCE IN POPULATION DYNAMICS OF DONACILLA CORNEA (POLI, 1795)

HUMAN INFLUENCE IN POPULATION DYNAMICS OF DONACILLA CORNEA (POLI, 1795) 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ DONACILLA CORNEA (POLI, 1795) Γαληνού - Μητσούδη Σ., Πασπαλά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311 Όνοµα, Επώνυµο Χρήστος Αρβανιτίδης Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Κρήτης, Πρώην Αµερικανική Βάση Γουρνών, 71003, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30-2810 337748 Κινητό: +30-6947 854311

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus)

Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus) Πτυχιακή Εργασία Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus) Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης Επίβλεψη: Επίκουρος Καθηγητής Τριαντάφυλλος Ακριώτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Ε. ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ -6 Τίτλος: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA ΚΩΔΙΚΟΣ: Ι31112 Εταίρος 3: ΤΕΙ Μεσολογγίου Τίτλος: ΤΕΙ Μεσολογγίου ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΔΙΑΠΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ DISTRIBUTION OF MESOZOOPLANKTON RESTING EGGS IN THE SARONIC GULF

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΔΙΑΠΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ DISTRIBUTION OF MESOZOOPLANKTON RESTING EGGS IN THE SARONIC GULF ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΔΙΑΠΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ Γρηγοράτου Μ. 1, Ζερβουδάκη Σ. 2 1 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, mariagrigoratou1@yahoo.gr 2 Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

19. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

19. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 19. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ A. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ 1. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑ ΟΥ, Ε. (1990): Φυτοκοινωνιολογική και Οικολογική Μελέτη των Υδροβίων Μακροφύτων (Υδροφύτων), στη Βόρεια Ελλάδα. ιδακτορική ιατριβή.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΑΓΙΑ ΩΣ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΦΑΛΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ «ΖΗΝΟΒΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ)

ΝΑΥΑΓΙΑ ΩΣ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΦΑΛΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ «ΖΗΝΟΒΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ) 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΝΑΥΑΓΙΑ ΩΣ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΦΑΛΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ «ΖΗΝΟΒΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION

ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION ACTION 3: RIVER BASIN FUNCTIONS AND VALUES ANALYSIS AND WATER QUALITY CRITERIA DETERMINATION Giannouris Ε. & Manolaki P. giannouris.epaminondas@gmail.com manolaki@upatras.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Α.Ν. Σιδηροπούλου και Ι.Π. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Α.Π.Θ. (286), 541 24 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΑΣ Ελένη Τρύφων κ αι Εύα Π απαστεργιάδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1995 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Τεχνική Συνάντηση. Προώθηση ολοκληρωμένης διαχείρισης διασυνοριακών υδάτων σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/Ε Κ. ΕΚΒΥ, 16 & 17 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Τεχνική Συνάντηση. Προώθηση ολοκληρωμένης διαχείρισης διασυνοριακών υδάτων σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/Ε Κ. ΕΚΒΥ, 16 & 17 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Τεχνική Συνάντηση Προώθηση ολοκληρωμένης διαχείρισης διασυνοριακών υδάτων σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/Ε Κ ΕΚΒΥ, 16 & 17 Σεπτεμβρίου 2008 Expert Meeting Enhancement of integrated management of

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Επίδραση διαχειριστικών πρακτικών στην ποιότητα νερού και στην οικολογία των ποταμών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ Μωρίκη Α., Σαββίδης Ι., Κοµπιάδου Αικ., ηµητριάδης Ξ., Χούλη Φ. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα