ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر"

Transcript

1 ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب و ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ر ا د ا ت س ا ا ک ل ا ه م ل ح ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک ز ر ب ت ن ن ز ا ن ن ا ر د ن ز ا م ه ا گ ش ن ا د د ر گ ن ا ه ج ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س ا / 0 23/ : ه ل ا ق م ت ف ا ر د خ ر ا ت / 1 02/ : ه ل ا ق م ش ر ذ پ خ ر ا ت ه د ک چ ر ه ه ک ت س ا ا ه ر ه ش ر د ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ل ک ش م د ن ن ت س ه گربان به ت س د ن آ ا ب کشورها از ر ا س ب ه ز و ر م ا که معضالت ز ا ک ف د ه چنن تحقق. د ر ا د ف ل ت خ م ن ا ز ا د ر پ ه ر ظ ن ء ا ر آ ه ا پ ر ب و خوش بوم ا ه ا ن ا و ت و ت ا ن ا ک م ا س ا س ا ر ب ن آ ع ف ر ر د سع کشور هک مباشد ر ا د ا پ ه ع س و ت ق ق ح ت شهرسازانه شوهها و ر ا د ا پ شهر بافت شاخصها به ل ن جهت گسترده مطالعات م ا ج ن ا م ز ل ت س م ن ا و ت ب ا ر ج ا ي ا ه ر ا د ر ب ر ت ش ب ه چ ر ه ي ز ا س ا ت س ا ر م ه ا ب ا ت ت س ا م ز ال ط ب ر ي ذ ل ح م و ل م ي ا ه د ا ه ن م ا م ت ت ک ر ا ش م ا ت س ا ر ن ا ر د ن ا ز م ن ب ا آ ه ک د و ش م ح ر ط م س ا س ا ل ا و س ن ا ن ا ر ب ا ن ب. د ر ک د ا ج ا ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ي ز ا س و ن و ء ا ح ا ر م ا ر د د ن م ن ا و ت ي د ن آ ر ب ه ل ح م ر د ه د و س ر ف ت ف ا ب ز ا س و ن س ر ر ب ه ب ه ل ا ق م ن ا د ر ا د د و ج و ه ط ب ا ر س و ل ا چ 6 ه ل ح م ه د و س ر ف ت ف ا ب ز ا س و ن د ن و ر و م د ر م ت ک ر ا ش م ه ک د ن ت س ه چالوس شهر 6 ه ل ح م ن ن ک ا س ز ا ر ف ن ز ا ل ك ش ت م ه ن و م ن جامعه. مردممپردازد ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب چالوس شهر 6 ف د ا ص ت ت ر و ص ه ب د ش ا ب م ت ر ک ل طف استفاده د ر و م ف ط و ساخته محقق ه م ا ن ش س ر پ ش ه و ژ پ ن ا ر د سنجش ابزار. د ن د ش ب ا خ ت ن ا و ن و س ر پ چوپروف همبستگ ضرب آزمون ش و ر ا ب ا ه ه د ا د ل ي ل ح ت. د ه د م ر ا ر ق ب ا ز ر ا د ر و م ا ر 6 ه ل ح م م د ر م ت ک ر ا ش م ن ا ز م ه ک د ن و ر و م د ر م ت ک ر ا ش م ن ا ز م ن ب ه ک د ا د ن ا ش ن ر ا م آ ا ه ن و م ز آ ز ا ل ص ا ح ج ي ا ت ن د. ش م ا ج ن ا Spss ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب و د خ د و ج و ل ل د ب که مدهد ن ا ش ن ق ح ت ا ه ه ت ف ا ز ا حاصل نتاج ن آ ر ب ه و ال ع. د ر ا د د و ج و ه ط ب ا ر س و ل ا چ 6 ه ل ح م ه د و س ر ف ت ف ا ب ز ا س و ن عه ل ا ط م د ر و م ه ل ح م ن ن ک ا س ن ب ر د ت ک ر ا ش م ت ه ج ال ا ب ل س ن ا ت پ ه ل ح م ن ن ک ا س ن ب ر د ر ط ا خ ق ل ع ت و ا ه ل ح م ت و ه ا ه ه ف ل و م. د ر ا د د و ج و. ر ا د ا پ ه ع س و ت م د ر م ت ک ر ا ش م ه د و س ر ف ت ف ا ب ز ا س و ن : ي د ي ل ک ن ا گ ژ ا و ل م آ م ظ ع ) ل و ئ س م ه د ن س و ن ( 1

2 % ر ي ز ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه ل ئ س م ن ا ب و ح ر ط 1- ر ص ع ع ا م ت ج ا ا ه ه د د پ ن ر ت ر گ ا ر ف ز ا ک و ن د م ت و گ ن ه ر ف ا ه د ر و ا ت س د ن ر ت م ه م ز ا ک ن ا و ن ع ه ب ز و ر م ا ر ه ش و ر ي ي غ ت ر ي گ ر د ا ه ن ا س ن ا د و خ ي ت ح و ر ه ش ر د د و ج و م ي ع ي ب ط و ت خ ا س ن ا س ن ا ل م ا و ع ي م ا م ت ر گ د و س ز ا. ت س ا ر ض ا ح ت س ا ف ق و ت و ت ا ب ث ت و ك س ي ا ن ع م ه ب ا ر ي ز ت س ي ن ر ي ذ پ ن ا ك م ا ت ا ر ي غ ت ن ي ا ز ا ي ي ا ه ر. د ن ش ا ب م م ا ر آ و ه ت س و ي پ ي ت ال و ح ت ت س ا ي ر ه ش ي ا ض ف ه ب ط و ب ر م ل ئ ا س م ن ي ر ت م ه م ز ا ي ك ي ي گ د و س ر ف ن ا م ن ا ر د. د د ر گ م ر ه ش ت ا ي ح گ ر م ه ب ر ج ن م ه ك م ك ي ب ا ت ش ا ب و ر ث ا ر م ع ش ه ا ك ا ب ل م ا ع ن ي ا. د و ش م ن آ ي گ ر ا و ق ي ب و ب س ا ن ت م د ع ل د ا ع ت م د ع ي ن ا م ز ا س ي ب ث ع ا ب ه ك ت ف ا ب ي ز ا س ر ه ش و ي ر ا م ع م ي ل ا ع ي ا ر و ش ه ب و ص م ق ب ط. د د ر گ م ي ن ا ي ا پ ه ط ق ن ي و س ه ب ت ك ر ح ث ع ا ب د ن ت ش ي ب و ي گ د و س ر ف ر ت م 6 ز ا ر ت م ک ض ر ع ا ب ر ب ا ع م % 0 5 ا ب ي ي ا ه ت ف ا ب ل م ا ش ه د ا س صورت به ه ک ت س ا ه ص خ ا ش ه س ي ا ر ا د ه د و س ر ف. د و ش م ع ب ر م ر ت م 0 5 ا ب ي ي ا ه ل س ر ا پ ا ي ت ا ع ط ق ي د ب ل ا ک م د ع ي د ب ل ا ك ي گ د و س ر ف ل ي ل د ه ب ه ك د و ش م ق ال ط ا ا ه ر ه ش ي ن و ن ا ق ه د و د ح م ز ا ي ي ا ه ه ص ر ع ه ب ي ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا ب ش ز ر ا ز ا و ه د و ب ر ي ذ پ ب ي س آ ي ر ه ش ي ا ه ت خ ا س ر ي ز و ت ا م د خ ت ا س ي س ا ت ه ر ا و س ي س ر ت س د ز ا ب س ا ن م ي ر ا د ر و خ ر ب ي ز ا س و ن ن ا ك م ا ا ه ن آ ن ي ك ل ا م و ن ي ن ك ا س ر ق ف ل ي ل د ه ب ا ه ت ف ا ب ن ي ا. د ن ر ا د ر و خ ر ب ي ل ز ا ن ي د ا ص ت ق ا و ي ط ي ح م ي ن ا ك م ئ ا د خ و ف و ط م ( د ن ر ا د ن ا ر ن آ ر د ي ر ا ذ گ ه ي ا م ر س ت ه ج ي ا ه ز ي گ ن ا ن ا ر ا ذ گ ه ي ا م ر س ز ي ن و ه ت ش ا د ن ا ر ي د و خ ب د و خ ر د د ن چ ل م ا و ع. ت س ا ن آ ر د د م آ ر ا ک ا ن و ر ه ش م ت س س ا ب گ ن ه ا م ه م د ع ا ه ت ف ا ب ه ن و گ ن ا ه ص خ ش م ن ر ت ز ر ا ب. ) ت ال ض ع م م ج س ن م ع م ا ج ز ر ه م ا ن ر ب ک ز ا و ر پ م د ع ه ب ن ا و ت م ن ا م ن آ ز ا ه ک د ن ا ل خ د ا ه ن آ ر گ ل ک ش و ز و ر ب ن ا ر د ت س ز ط ح م ف ک و م ک ا ه ش ز ر ا ش ه ا ک. د ر ک ه ر ا ش ا... و ن ا س ن ا ل م ا و ع و ع ب ط ط ح م ل م ا و ع د ر ک ل م ع ب ب ح ( د ن ک م ل و ت س م ت ف ا ب ر ب ا ر د م آ ر ا ک ا ن و گ د و س ر ف ت ل ا ح ل و ح ت و ر غ ت م د ع ه ب ل م و ا ه ه د و د ح م. ) 1 2 ه ب ه ن ا ف س ا ت م ا م ا ت س ا ي ر و ر ض ي ل ح م ن ا ن ك ا س ر و ض ح ش و ج د و خ و ه د ن ز ت ر و ص ه ب ت ف ا ب ظ ف ح ر و ظ ن م ه ب ب ت ر ت ن د ب ه ن ا گ ي ب د ا ر ف ا و ه د ر ك ت ر ج ا ه م ي م ي د ق و ل ي ص ا ي ا ه ر ا و ن ا خ ن آ ن د ش ن ر ص ا ع م و ت ف ا ب ر د ي گ د ن ز ت ال ي ه س ت ن ا د ق ف ت ل ع ا ر ت ف ا ب ل ك ر ي ز گ ا ن ت ف ا ب ن ا گ د ن ن ك ت م ر م و د ن ا ه د ش ن ك ا س ن آ ر د ) ا ه ب ه ر ا ج ا و ك ل م ن ي ي ا پ ش ز ر ا ( ي د ا ص ت ق ا ل ل ع ه ب ا ه ن ت ل ح م ا ب ه ل ح م ي ع ا م ت ج ا و ي د ا ص ت ق ا ت ي ع ض و ا ب ي گ ن ه ا م ه ه ك ي د ي ل ق ت ي ا ه ه و ي ش ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب و د ن ر گ ن ي م ي ا ه د ر م م س ج ن و چ م ه. ) ن ا ر ا ک م ه و ن م و م ( د ن ز ا د ر پ م د ب ل ا ك ه ب ا ه ن ت د ر ا د ن ي ز ا س و ن ن» آ و د ع ب ك ي ا ب ا ر ي ر ه ش ي ز ا س و ن د ا ع ب ا ي ر ه ش ه ع س و ت ر د ي س د ن ه م ي ا ه د ر ك ي و ر ن د ش م ك ا ح ر گ د و س ز ا ي ت خ س و ز ا س و ت خ ا س ي ر و آ ن ف ن د ر ك د ر ا و ت ل و ه س ل ي ل د ه ب ن ا ر ي ا ر د ه ك ه ا گ د ي د ن ي ا ن د ش م ك ا ح. د ا د ر ي ي غ ت» ي د ب ل ا ك و ه د ش م ك ا ح ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ي ز ا س و ن ي ك ي ن ك ت ي ا ه ه ب ن ج ا ه ن ت ت ف ا ي ي ب ر غ ع م ا و ج ز ا ر ت ش ي ب ي ت د ش ي ل ح م ت ا ع ا م ت ج ا ا ب ر ا ك ل م ا و ع ي ط ي ا ر ش ن ي ن چ ر د ت س ا ي ه ي د ب. د ن د ش ي ر ه ش ت ف ا ب ر د ز ا س و ت خ ا س ي ا ه ه ن ح ص ي ل ص ا ن ا د ر گ ي ز ا ب ا ه ن ي س ن ك ت ه ك ن ا ن آ ي م ا ح و ن ا گ د ن ز ا س ز ا م د ر م ي ي ا د ج ر ا و گ ا ن ج ي ا ت ن و ه د ش ه د ر پ س ي ش و م ا ر ف ه ب ه ر غ و ي د ا ص ت ق ا ي گ ن ه ر ف عي- ا م ت ج ا د ر ا و ه ک ت س ا ه ه د ک ز ا ش ب ا ال م ع ه ك ن آ ا ب ه ن ا ف س ا ت م. ) ب ي ل د ن ع ( ت س ا ه د ر ك ز و ر ب ه د و ب ت ل و د ا ال و م ع م

3 ن- ا ي م د- ن و ر... ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ي ا ه ت ف ا ب. م ي ا ه د ر و ا ي ن ت س د ه ب ي ل و ب ق ل ب ا ق د ر و تا س د ن و ن ك ا ت م ي ا ه د ش ر و ش ك ي ا ه ر ه ش ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ر د ه ل خ ا د م ا ه ر و ش ك ر ي ا س ي ا ه ر ه ش ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ا ب ي د ب ل ا ك و ي گ ن ه ر ف ي ع ا م ت ج ا ي د ا ص ت ق ا د ا ع ب ا ر د ن ا ر ا ر د ا ه ر ه ش ه د و س ر ف ت ا ي ب ر ج ت ز ا ن ا و ت م ي ل و د ر ك ر ا ر ك ت ا نا ي ع ن ا و ت م ن ا ر د ن ا ه د ا د م ا ج ن ا ا ه ن آ ه ك ا ر ي ر ا ك ب ي ت ر ت ن ي د ب. ت س ا ت و ا ف ت م ا ال م ا ك م ا ج ن ا ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ي ز ا س ه ب و ي ز ا س و ن ا ي ح ا ه و ال ع ب. ) ا پ ر پ ( د و م ن ه د ا ف ت س ا ي ز ا س م و ب ا ب ه ا ر م ه ا ه ن آ ر ظ ن ر د ن ا ن ک ا س ع ف ا ن م ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ي ا ي ح ا ر د ه ک ي ن ا م ز ا ت و ي ت ک ر ا ش م ي ز ا س و ن ن ع م د ر م ط س و ت ر گ م د و ش م ن ز ا م ع ا ( م و م ع ي ا ه د ا ه ن و ت ل و د د ي ا ب و ت ش ا د د ي م ا ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ع ي ر س ي ا ي ح ا ه ب ن ا و ت م ن د و ش ن ه ت ف ر گ ه ع س و ت ه ب ب ا ت س د ا ر ب ا ه ل س و ت ک ر ا ش م. ) ب ل د ن ع ( د ن ر و ا ي ب ت س د ب ا ر م د ر م د ا م ت ع ا )... و ا ه ي ر ا د ر ه ش ن آ ز ا ل ح ا ر م ر د م د ر م ه ک ح ر ط ر ه ا ر ج ا ر د. د آ م ب ا س ح ه ب ر ه ش ع م ا و ج ه ع س و ت ر د ل ق ت س م ش ز ر ا ک و ن ا س ن ا ل م ا ع ن ر ت م ه م ن ا و ن ع ه ب م د ر م ت ک ر ا ش م ل ل د ن م ه ه ب و د و ش م ل ص ا ح ت ق ف و م ا ب ل ا غ د ن ش ا ب ه ت ش ا د ه ن ال ا ع ف ت ک ر ا ش م ي گ د و س ر ف ن د و د ز ت ه ج ه ك ي ت م ر م ع و ن ن ي ن چ م ه و م ا د ق ا ه ل خ ا د م ع و ن ن ي ا ر ب ا ن ب. د و ر م ر ا م ش ه ب ا ه ح ر ط ر د ت ق ف و م ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ي ز ا س و ن و ي ز ا س ه ب د ن و ر ت ع ر س ه ن ا ي ا ر گ م د ر م ه ل خ ا د م و د ش ا ب م ت و ا ف ت م د و ر م ر ا ك ه ب ا ه ت ف ا ب ن ا ه د ن ر ا گ ن ه د ش ر ک ذ ل ا س م ه ب ه ج و ت ا ب. ) ن ا ر ا ک م ه و ن م و م ( د ه د ي م ش ي ا ز ف ا ي ا ه ظ ح ال م ل ب ا ق ر و ط ه ب ا ر. د ر ا د د و ج و ه ط ب ا ر س و ل ا چ 6 ه ل ح م ه د و س ر ف ت ف ا ب ز ا س و ن د ن و ر و م د ر م ت ک ر ا ش م ن ا ز م ن ب : د ا م ن م ن و د ت ا ر ه ض ر ف ق ق ح ت ه ن ش پ و ر ظ ن ن ا ب م ق ق ح ت ا ه ر غ ت م : ر 1 ا د و م ن : د ر ا د د و ج و ه ت ك ن و د ن ا ه ج ر د ي ر ه ش ي ز ا س و ن د ن و ر ي س ر ر ب ر د ن ا م ز ز ا غ ر ا ف ه ك د ر ا د د و ج و ي ت ا ك ا ر ت ش ا ي ز ا س و ن ي ا ه ن ا ي ر ج ي ر ي گ ل ك ش ي ف س ل ف و ي ر ظ ن ي ا ه ه ن ي م ز و ا ه ر ت س ب د ن ن ا م ي م ي ق ا ب د ا د ي و ر ن ا ك م و ع و ق و ل ي ك ش ت م ه ه ب ط ب ت ر م ي ر ك ف ت ا ص ت خ م و ل و ص ا ا ه ي ر و ئ ت ا ه ت ي ص خ ش ز ا ي ا ه ع و م ج م ا ر ي ر ه ش ي ز ا س و ن د ن ك م ن ه ي ك ت ي ن ي ع م ي ا ه ي ر و ئ ت ا ي و ا ه ت ي ص خ ش ر ب و د ه د م : د ش ا ب م ر ي ز ح ر ش ه ب ه ك ت س ا ي ي ا ه ه ص خ ش م ي ا ر ا د ه ز و ر م ا د و خ ع م ا ج م و ه ف م ر د ي ر ه ش ي ز ا س و ن س ا س ا ن ا ر ب

4 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن د ب ب ت ر ت ر د ط ا ب ت ر ا ا ب ه ل ئ س م ن ا گ د ن ر ا گ ن ل ل ح ت : ع ب ن م جدد مفهوم ر د ر ه ش ز ا س و ن : ل 1 ک ش ر و ک ذ م ت ا ي ر ظ ن ي ا ه و گ ل ا و ي ف ل ت خ م ح ر ط م د و ش م : د ن ن ا م ه ي ر ظ ن ت ل ا ص ا ي ش خ ب ي ز ا س د ن م ن ا و ت ي گ د ن ز ت ي ف ي ك و ي ع ا م ت ج ا ه ا ف ر ه ا گ د ي د ي م ي ظ ن ت د و خ و ي ي ا ف ك د و خ د ر ب ه ا ر ر ه ش ت ف ا ب ه ب ي ا ه ز و م ش ر گ ن ر ص ت خ م ت ر و ص ه ب ل ذ ل و د ج ر د ه ک ي ر ه ش ي ز ا س و ن و ي ز ا س ه ب ر و ظ ن م ه ب ر ه ش ر ا د ا پ ه ع س و ت ه ر ظ ن و ن ا ن ي ش ن ه ي ش ا ح. ت س ا ه د ش ه ت خ ا د ر پ ا ه ن آ ه ب ا ه ه ر ظ ن ع ا و ن ا ي ش خ ب ت ل ا ص ا ه ي ر ظ ن ر ه ش ت ف ا ب ه ب ي ا ه ز و م ش ر گ ن ي م ي ظ ن ت د و خ و ي ي ا ف ك د و خ د ر ب ه ا ر ي گ د ن ز ت ي ف ي ك و ي ع ا م ت ج ا ه ا ف ر ه ا گ د ي د ن ا ن ي ش ن ه ي ش ا ح ي ز ا س د ن م ن ا و ت ر ه ش ر ا د ا پ ه ع س و ت ه ر ظ ن ح ر ش ت ز ا س و ن و ز ا س ه ب ب ا ب ر د ح ر ط م ت ا ر ظ ن : ل 1 و د ج ب ک ر ت ر د ر غ ت و ن و ک س م ط ح م و ن ک س م د و ب ه ب و ح ال ص ا ر و ظ ن م ه ب ه ک د و ش م ه ت ف گ ا ه ت ل ا ع ف ه ل ک ه ب ش خ ب ت ل ا ص ا ز ک ر م ش خ ب ر د د م آ ر د م ک و ر ق ف ا ه ه و ر گ ا ب ط س و ت م و د ا ز د م آ ر د ا ب ا ه ه و ر گ ن ز گ ا ج و ا ه ه ل ح م ن و ک س م ا ه د ح ا و. د ر ذ پ م ت ر و ص ا ه ر ه ش ه ن و گ ن ا ن ا ن ک ا س ه ج ت ن ر د. د و ش م ه د ا د ح ج ر ت ر ص ا ع م گ د ن ز ت ا ض ت ق م ر ب ن ا ک ا ن ث ا ر م و ت و ه ظ ف ح ش ر گ ن ن ا ر د ه ک ر ه ش ا ه ت خ ا س ر ز ا ه ا س ر ا ن و ا ه ت س ا ک ز ن و ر ص ا ع م ه ر م ز و ر گ د ن ز ض ت ق م ت ا ر غ ت ل ا م ع ا م د ع ل ل د ه ب ا ه ت ف ا ب. د ن و ش م ت ف ا ب ک ر ت ه ب ر ز گ ا ن د ر ا د ش ن ب ن ن چ ر د ه ش ر. د ز ا د ر پ م ن آ ن ا ن ک ا س ن ز گ ا ج ن و د ب د و ج و م ک ال م ا د و ب ه ب و ظ ف ح ه ب ن ا ک م ض و ع ت و ت ف ا ب ه ل خ ت ف ال خ ر ب د ر ب ه ا ر ن ا. د ر ا د ا ر د و خ ل ح م ر د ح ال ص ا ش ز ر ا و ت س ا د و ب ه ب ل ب ا ق ا ض ف ر ه د ر ب ه ا ر ن ا س ا س ا ر ب ز ر ه م ا ن ر ب ه ب ا ر د ب ل ا ک ز ر ه م ا ن ر ب د ش و ک م ه ک ت س ا ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب ر د ا ه ز ا ت ر و ح م ع ا م ت ج ا ه ا ف ر ز ر ه م ا ن ر ب و گ د ن ز ت ف ک ه ش د ن ا ر ه ش ا ه ا ض ف د و ب ه ب و ح ال ص ا ت ه ج ر د ن و ن د ر ک و ر ن ا. د ه د د ن و پ ع ا م ت ج ا - د ا ص ت ق ا ا ه ل ح م و ع ا م ت ج ا ا ه ه و ر گ ش ق ن ن ت ف ا ت م ه ا. د ن ک م ح ر ط م ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب ر د ا ر ع ا م ت ج ا ا ه ه و ر گ ن د ا د ت ل ا خ د. ت س ال ا ب ه ع س و ت د ر ب ه ا ر ه ل ع ش ن ک ا و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ل ر ت ن ک ا ر ب ر گ د ف ر ط ز ا. ت س ا ر و ر ض م س ر ر غ ن ا ک س ا و ن ش ن ه ش ا ح ل ر ت ن ک ر ه ش ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر و ظ ن م ه ب ا ه ا ض ف ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر د ا ه ن آ ت ک ر ا ش م و ر ه ش ن ا ن ش ن ه ش ا ح ز ا س د ن م ن ا و ت م س ر ر غ ن ا ک س ا و ن ش ن ه ش ا ح. ت س ا ر و ر ض ا ه ن آ ت س ز ت ظ ا ف ح ه ب ر ه ش ط ح م ک ژ و ل و ک ا ط ا ر ش و ع ب ا ن م ز ا ت ظ ا ف ح ن م ض ه ک ت س ا ر ه ش ه ع س و ت ز ا ل ک ش ر ه ش ر ا د ا پ ه ع س و ت ه د ن آ و ل ا ح ا ه ز ا ن ع ف ر ر و ظ ن م ه ب م ک ا ر ت ح و ط س و ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر د ت ا ر غ ت ن آ ه ا پ ر ب و گ ن ه ر ف - خ ر ا ت ا ه ش ز ر ا ز ا د ا ص ت ق ا د ا ص ت ق ا ر ظ ن ز ا. د ش ا ب گ د ن ز و ت ن و ک س ل ب ا ق ط ح م ت س ز ر ظ ن ز ا ر ه ش ن ا م ز ل و ط ر د ا ت د ر ا د ه ج و ت ن ا د ن و ر ه ش و ل و ح ت ع ا م ت ج ا ر ظ ن ز ا د ب ا ه ع س و ت ا ه ا پ ر غ و ا ه ا پ ل غ ا ش م ظ ف ح ر و ظ ن م ه ب ت ع ن ص و ن ف ت ا ر غ ت ا ب گ ن ه ا م ه ر ه ش خ ر ا ت - گ ن ه ر ف ه ن ش پ و ر ه ش ط ح م ه ب ن ا د ن و ر ه ش ق ل ع ت س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا گ ت س ب م ه و د ر گ صورت اجتماع ل م ا ک ت. ) د م ح ا ر و پ و ع ا م ش ( د د ر گ م ک ح ت ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م

5 ... ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ا ه ه ا گ د د ه ن و گ ن د ب. د و ش م ل و ح ت و ر غ ت ر ا چ د ز ن ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب د ن و ر ف ل ت خ م ت ا ر ظ ن ه ئ ا ر ا ا ب ن ا م ز م ه : ز ا د ن ت ر ا ب ع ه ک د ش ح ر ط م ل ک ش 4 ه ب ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ر د ز ا س ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب د ن و ر ا ر ب ز ر ه م ا ن ر ب ن و د ب. ت س ا ن ا م ت خ ا س ز ا س ا ب ز ن آ ل ص ا ر ا ع م و ن ا م ت خ ا س ه ا گ د د ن ا ف د ه ا: ه ن ا م ت خ ا س ه ت ف ر گ ر ا ر ق ر ظ ن د م ن آ د ب ل ا ک ط ق ف ر ه ش ا و ت ح م و م د ر م ن ص ص خ ت م ن ل و ئ س م ر گ م م ص ت ه و ح ن و م س ن ا ک م ه ب ه ج و ت. د و ش م ز ر ه م ا ن ر ب ن ا م ت خ ا س د ب ل ا ک ز ا س و ن ر و ح م ل و ح ز چ ه م ه و ح ا ر ط ز ا س ر ه ش ن ا و ت ر د ق ز ر ه م ا ن ر ب ا ر د ن ر ا د ا ر ب ه ک ه ب 2 ر د : م د ر م م د ر م ن ا ت ا م د خ ه ا گ د د ص ص خ ت ن ا ز ا س ر ه ش ه ئ ا ر ا ه ب. د ن ه د ل ل د. د ن ن ک م ر ا ک ن ا ن آ ع ف ن ه ب و د ن ر ا د ر و خ ر ب م د ر م ا ر ب ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ت ر د ق ه ل س و ه ب ز ا س ر ه ش 3- ر ا د ر و خ ر ب ن ا ز ر ه م ا ن ر ب ر د ز ا ه ا گ ا ج ش ن ا د ز ر ه م ا ن ر ب ص ص خ ت د و خ و ز ا 3 ت ا ر ا ت خ ا. د ن ر گ م ر ا ر ق ز ر ه م ا ن ر ب و ز ا س ر ه ش ص ص خ ت ه ا گ ا ج ر د م د ر م ه ا گ د د ن ا ر د : م د ر م. د ر گ م ر ا ر ق ت ل ا خ د م د ع ع ض و م ر د ز ر ه م ا ن ر ب و د و ش م ر ا ذ گ ا و م د ر م ه ب ا ب ز ا س ر ه ش 4-4 و د ت ک ر ا ش م ق ر ط ز ا و ه ت ف ر گ ر ا ر ق د و خ ا ج ر د ک ر ه ز ا س ر ه ش و م د ر م ه ا گ د د ن ا ر د : م د ر م. ) ب ل د ن ع ( د ر گ م ت ر و ص ز ا س ر ه ش ا ه ن آ ه ف ر ط و ب ا ز ر ا ل ک ش ن د ب ن ا و ت م ا ر ا ه ن آ ه ک ت س ا ت و ا ف ت م ت ک ر ا ش م ز ا س و ن د ن آ ر ف ر د ز ن م د ر م ا ه ر ا ت ف ر ل ب ا ق م ر د : د و م ن ل ل ح ت د ر گ ن صورت مردم ز ا ز ا س و ن ن ا ب ت ش پ ر د ا ه ر ا د ر ه ش و ت ل و د و س ز ا ت ا م ح م ا د ق ا ه ن و گ چ ه ه ک صورت در. 1 ت و ا ف ت ب ت ش ا د د هن ا و خ ن ت ک ر ا ش م ه ن و گ چ ه د ن ن ب ن ه ت ف ا ق ق ح ت ا ر ر م ا ن ا ر د ن ا ش ر و ض ح ا ه ه ز گ ن ا ز ن م د ر م و. د ا د د ن ه ا و خ ن ا ش ن د و خ ز ا ه و س ل ا ل ع ر ا ت ف ر و ه د ش ز ا و م د ر م ر گ د ا ه ه ز گ ن ا ه ب ن ک ل د ب ا ق ق ح ت ب س ن ت ر و ص ه ب ر ا د ر ه ش ف ر ط ز ا ت ا م ح ت ا م ا د ق ا ه چ ن ا ن چ. 2 ه ک د ا د د ن ه ا و خ ن ا ش ن د و خ ر ا ت ف ر ر د ت ل و د ه ب ا ک ت ا و گ ت س ب ا و ع و ن ا ه ن آ د و ش ن ه د ا د خ س ا پ د ا ص ت ق ا ا ه ه ز گ ن ا ه ل م ج. ت ف ا د ه ا و خ ن ق ق ح ت ز ا س و ن و ه ت ف ر گ ن ت ر و ص ت ک ر ا ش م ه ج ت ن ر د ا ر م ز ال ت ا م ح ت ا م ا د ق ا ا ه ر ا د ر ه ش ل و د ن ن ب ب ه ت ف ا ق ق ح ت ز ا س و ن ر د ا ر د و خ ا ه ه ز گ ن ا و ا ه ه ت س ا و خ م د ر م ر گ ا ا م ف ا ه ع ا ز ن ر د ف ر ط و د ع ب ا ن م و د و ش م ز ا س و ن ه ب ت ب س ن ز م آ ض ا ر ت ع ا ر ا ت ف ر ع و ن ز و ر ب ب ج و م د ن ه د ن ت ر و ص. د ش د ه ا و خ ن ق ق ح م ت ک ر ا ش م و د و ر م ر د ه ن ب د ن ا ر ف ن ر ت ه ب ق ق ح ت ت ل ا ح ر د ل م ا ع ت ن ا م م د ر م ز ا ک ر ا د ر ه ش و و س ز ا و س ر گ د ن ا م ز ه ب ع و ق و د د ن و پ م ه ک ت ا م ا د ق ا. 3( 8 3 ن ا م ه ( د ن ن ب ب ه ت ف ا ق ق ح ت ز ا س و ن ر د ا ر ن ا ش ا ه ه ت س ا و خ م د ر م و د ر ذ پ صورت شهردار ف ر ط ز ا م ز ال ت ا م ح : د و ش م ف ا د ه ا ز ا س و ن ز ا ق ر ط ت ک ر ا ش م م د ر م ر د ز ا س و ن ا ه ت ف ا ب ه د و س ر ف ت ر و ص ب ر ز ش ا م ن ه د ا د 1 Planning for bulding 2 Planning for people 3 Planning by people 4 Planning with people

6 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ت ک ر ا ش م ز ا س و ن ف ا د ه ا د ن آ ر ف : ل 2 ک ش ب ل د ن ع : ع ب ن م م ا ج ن ا ت ک ر ا ش م و ز ا س و ن ل و ص ا ه ب ز ا ن س ا س ا ر ب ف ل ت خ م ا ه ن ا م ز ا س و د ا ر ف ا ط س و ت د ا ز ا ه ش ه و ژ پ س ا س ا ن ا ر ب. ت س ا ه د ش ه ر ا ش ا ا ه ن آ ز ا خ ر ب ه ب ر ز ل و د ج ر د ه ک ه ت ف ا / ن ا ق ق ح م ن ا ر گ ش ه و ژ پ ن چ و س ر گ و م ل ک ن م ز د ا ص ت ق ا ه و ر گ ه ا گ ش ن ا د ر م ت ن س ن و ر ب آ ل ا س ن ا ر گ ش ه و ژ پ / ن ا ق ق ح م و ق ن ر و پ ر د ن ک س ا ر و پ د ا ه د ن ا ر ف ش و ر ه ل ا ق م ن ا و ن ع ل ل ح ت ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ص و ص خ ر د ه د ش م ا ج ن ا ت ا ق ق ح ت : ل 2 و د ج ) AHP( ل ا س ه ل س ل س ا ر ب ر ه ش نوساز ا ه ح ر ط ت ک ر ا ش م م د ر م ن چ ر ه ش ح ا و ن ب ت ا ر م ب ا ز ر ا ا ه ه ژ و ر پ ر د : گ ن ک گ ن ه ر د ر ه ش ز ا س و ن ه ع س و ت ت ک ر ش ز ا ل ا ق ت ن ا د د ج ت ت ر د ق ه ب ج ا ت ن ت ا ر ا ظ ت ن ا د ا ب ر ه ش ز ا س و ن ح ر ط ل ا ب ق ت س ا ز ا س ه د ا م آ ا ر ب گ ن ک گ ن ه ت ل و د ه ک د ا م ن ر ه ش ز ا س و ن د ر و م ر د ن ا ر ا د م ا ه س ه م ه ت ا ض ر ق ب ا ط م ا ر د و خ AHP. ت س ا ر ت ه ب ه د ن آ و ل ا ح ا ه ل س ن ا ر ب ت ر ث ک ا ع ف ا ن م ه ب ق ب ط ن م ت ا د ا ه ن ش پ و ق ع ا م ت ج ا ت ال ک ش م ل ح ر گ م م ص ت ا ر ب ) MCDM( ش و ر ا ه ه ص خ ا ش. ت س ا ا ه ت ک ر ش و ت ل و د ل ب ا ق ن چ ل ع ف س ا س م ژ ر ا ب ز ا س و ن و ز ا س ز ا ب ر م ا ر د م د ر م ت ک ر ا ش م. ت س ا ر ج ا ت س ا س ز ا گ ن ک گ ن ه ر د ر ه ش ز ا س و ن ر خ ا ه ب ر ج ت ل ک ر و ط ب ش ه و ژ پ ن ا ن ب ر ث و م ط ا ب ت ر ا ت م ه ا ص و ص خ و ت ل و د ش خ ب ط ب ا و ر ت ه ا م ل م ا ش ز ا س و ن ت س ا س ل ا ق ت ن ا ز ا ش ا ن ت ا ر ط خ و ز ا س ه د ا پ و ک ژ ت ا ر ت س ا ز ر ه م ا ن ر ب. د ه د م ه ئ ا ر ا ا ر ر گ د ل ح م ک ز ا د ا ق ت ن ا ر غ ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا ع: ب ن م ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ص و ص خ ر د ه د ش م ا ج ن ا ت ا ق ق ح ت : ل 3 و د ج ه ل ا ق م ن ا و ن ع ب ا ز ر ا ا ه ح ر ط د ر ک و ر ه د و س ر ف ح ر ط ت م ع ن ر ظ ن م ق ق ح ت ر ظ ن م ز ا س و ن ه ع ل ا ط م د ا ب آ ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ر ه ش ر ه ش ه ق ط ن م ر ذ پ ا ب ت ف ا ب : د ر و م ه ل ح م ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س ه ب د ر ک و ر ر ب د ک ا ت ا ب ر ه ش ه ع ل ا ط م د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ن ا ر ه ت ب ال و د ه ل ح م : د ر و م ت ر د م م ا ظ ن ز ا س د ن م ن ا و ت ر ه ش ا ب د ک أ ت ر ب ه ل ح م م د ر م ت ک ر ا ش م و ر و ح م ه ع ل ا ط م ج ل گ ن س ن ا ر ه ت د ر و م و ک ر ه ش ا ه ه ل ح م ب ر غ ج ا ت ن ا ب ر د ر ه ش ر ظ ن م ح ر ط ا ه ت ف ر ش پ و ا ه ت س ا ک و ف ع ض و ت و ق م ا م ت ظ ف ح و ر ا د ا پ ا ب د. د ر گ ا ر ج ا ل و ب ق ل ب ا ق د ح ر د د ا ب آ ت م ع ن ه ل ح م ش ر ت س گ و ه ن ه ب ت ر د م ا ه ن آ ر گ ن ز ا ب و م ا ج ن ا ل ا ح ر د ا ه ت ل ا ع ف ن ا و ت م ق و ش ت ا ه ه ت س ب. ت ش ا د ر ت ش ب د م ا ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ر د ت ال ح م م د ر م ا ه ت ل ا ع ف ه ب ن ن ک ا س ن ب ر د ر ط ا خ ق ل ع ت و ا ه ل ح م ت و ه ا ه ه ف ل و م د و ج و ل ل د ب ه ل ح م ن ن ک ا س ن ب ر د ر ذ پ ت ک ر ا ش م ت ه ج ب س ا ن م ل س ن ا ت پ ه ل ح م ه ل ح م ر د ب ه ذ م ه ص خ ا ش ن د و ب گ ن ر ر پ ل ل د ه ب ن ن چ م ه. د ر ا د د و ج و ه ر ا و م ه ن ک ا م ا ب ه ذ م ز ا ل ب ق د ج ا س م ا ا ک ت ا ه ه ن س ح. ت س ا ح ر ط م ه ل ح م م د ر م ا ر گ م ه و ع ا م ت ج ا ا ه ه ا گ ا پ ه ب ن ا و ن ع ي ر ه ش ت ي ر ي د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ي ن ا ک م ق ل ع ت ي ل ي ص ح ت ح ط س ن ي ب ي ر ه ش ت ي ر ي د م ا ب ن ا ن آ ت ک ر ا ش م ن ا ز ي م و ن ا د ن و ر ه ش ت ر د ق س ا س ح ا ش ق ن ي ن ي ش ن ر ه ش ن ا ب ا ت ش د ن و ر ن ي ن چ م ه. د ر ا د د و ج و م ي ق ت س م ط ا ب ت ر ا ب ج و م ن آ ه م ا د ا ه ک ه ت ش ا د ي م ي د ق ي ا ه ه ل ح م ه ا گ ي ا ج ل ا و ز ر د ي ر ث ؤ م ي ر ي گ ل ک ش. ت س ا ه د ش ي ر ه ش ت ي ر ي د م ا ب م د ر م ت ک ر ا ش م ش ه ا ک س ا س ا ر ب ا ا ت د م ع ز ي ن ن ا ب ا ت ش ي ن ي ش ن ر ه ش ن ا ر و د ر د د ي د ج ي ا ه ه ل ح م ي ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ز ا ا ه ه ل ح م ن ي ا و ه د و ب ن ي ن ک ا س ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ي ن و گ م ه ي ر ه ش ت ي ر ي د م ا ب ن ا ن آ ي ر ا ک م ه و ت ک ر ا ش م ي ا ر ب ي ک ر ح م ه ک ي ف ا ک. د ن ت س ي ن ر ا د ر و خ ر ب د د ر گ ع ب ن م ع ب ن م ن و م ا گ ر پ ه ر ش ن د ر ب ر ا ک ن م ز س ا س ت ا ق ق ح ت ه ژ و ر پ د ن و ل ه ا گ ش ن ا د ه ر ش ن ج ل ا ک گ ن ک د ن ل ت ا ک س ا ن د ر ب آ س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ا پ د ش ر ا ه ا گ ش ن ا د د ا ز آ م و ل ع د ح ا و م ال س ا ن ا ر ه ت ت ا ق ق ح ت س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ا پ د ه ش ه ا گ ش ن ا د د ش ر ا ت ش ه ب ن م ز م و ل ع ر ت ک د ه ل ا س ر ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ه د ک ش ن ا د

7 ... ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ز ا ب و ق ع د م ح م ن م و م ه د ا ز د ه م و ر و پ ش ا د ا د و ه د ا ز ل ع ن ا ع ف ر و ا و ق ت و ب س ن ا ب ا ب و س و م ش ج ن س ت ک ر ا ش م ه د و د ح م و ب ا ز ر ا م د ر م ه ل ح م ا ف ص ن ا ز م ن ن ک ا س ر د ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ۳ ۱ ه ق ط ن م و ء ا ح ا ا ه ح ر ط ر ب ل ل ح ت ه د و س ر ف ي س ر ر ب ت ي ن م ا ي ف ر ع ز ا س و ن و ف ر ص ت ا ب ا ه ر ا و ن ا خ ل ي ل ح ت ن ا ز ي م ر د ا ه ت ف ا ب ي ن و ن ا ق ه ط ب ا ر و ت ك ر ا ش م ي ا ه ح ر ط د ا ب آ م ال س ا ه ل ح م ر د ي ز ا س ه ب ن ا ر ه ت ل م ا و ع ش ج ن س ر ب ي ل ي ل ح ت ن ا د ن و ر ه ش ت ك ر ا ش م ر ب ر ث ؤ م ه ع ل ا ط م ي ر ه ش ت ي ر ي د م ر د ز ي ر ب ت ر ه ش ه 4 ق ط ن م : ي د ر و م ا ر ب ل م ع ت ا م ا د ق ا و ه ت ش ا د ر ا ع ش ه ب ن ج ر ظ ن د ر و م ه ل ح م ر د ت ک ر ا ش م. ت س ا ه ت ف ر گ ن ت ر و ص م د ر م ن د ر ک د ن م ن ا و ت ي ا ه ص خ ا ش ل م ا ش ش ه و ژ پ ن ي ا ر د ه د ش ه ت ف ر گ ر ا ك ه ب ي ا ه ص خ ا ش ت ي ف ي ك ( ي د ب ل ا ك و ) ت ي ك ل ا م د م آ ر د ل غ ش ( ي د ا ص ت ق ا ) ن ي د د ا و س ( ي ع ا م ت ج ا ن ي ا ز ا ل ص ا ح ج ي ا ت ن ي خ ر ب. ت س ا ح ر ط م ا ج ن ا ز ا د ع ب و ل ب ق ) ت ا ق ب ط ا ن ب ه ب ه ج و ت و ت خ ا ن ش ن و د ب ر ا د ي ا پ ي ز ا س و ن : ت س ا ر ي ز ر ا ر ق ه ب ق ي ق ح ت ن و د ب ت س ي ن ر ي ذ پ ن ا ك م ا ل ح م ي د ا ص ت ق ا و ي گ ن ه ر ف ي ع ا م ت ج ا ر ا ت خ ا س ي ز ا س ه ب ه ب ي ب ا ي ت س د ن ا ك م ا ا ه ت ف ا ب ن ي ا ن ا ك ل ا م ي ع ق ا و ت ك ر ا ش م ب ل ج د. ش د ه ا و خ ن ق ق ح م ب و ل ط م ر د ا ه ن آ ت ك ر ا ش م ه ز ي گ ن ا و ا ه ر ا و ن ا خ ت ي ك ل ا م ع و ن ي ن و ن ا ق ص خ ا ش ن ي ب ه ك ت س ا ن ع م ن ا د ب ن ي ا. د ر ا د ن د و ج و ي ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ي ز ا س ه ب ي ا ه ح ر ط ك ي ه ب ا ب ي ر ق ت ) ه ر ي غ و ي ا ه م ا ن ل و ق ر ا د د ن س ( ي ر ا م آ ه ن و م ن ي ا ه ر ا و ن ا خ ه م ه ن ي ع ر د. د ن ر ا د ي ت ل و د و ي ل ح م ي ا ه ن ا م ز ا س ا ب ت ك ر ا ش م ه ب ل ي ا م ت ه ز ا د ن ا ل ا ح -1 ن ي ب ي ا ه ص خ ا ش ي ن و ن ا ق ا ر ف و ه ت س ب ا و ر ي غ ت م ه ز ي گ ن ا ت ك ر ا ش م ه ب د ر ا د د و ج و ي ت ب ث م ر ا د ي ن ع م ه ط ب ا ر ي ز ا س ه ب ي ا ه ح ر ط ر د ا ه ر ا و ن ا خ ت ك ر ا ش م ه ز ي گ ن ا ن ت ف ر ال ا ب ه ب ر ج ن م ق و ف ي ا ه ص خ ا ش ن د و ب ال ا ب ه ك ي ر و ط ن ا ز ي م ص خ ا ش ن ي ب ن ي ن چ م ه. د و ش م ي ز ا س ه ب ي ا ه ح ر ط ر د ا ه ر ا و ن ا خ ت ك ر ا ش م ه ز ي گ ن ا و ن ي م ز ف ر ص ت ت ي ن م ا ي ا ه ص خ ا ش و ر ا و ن ا خ د م آ ر د ش ي ا ز ف ا ه ب ن آ ن د و ب ال ا ب و د ر ا د د و ج و ت ب ث م ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ا ه ر ا و ن ا خ ي ر ا ك م ه ن ا ز ي م ش ي ا ز ف ا ن ي ن چ م ه و ا ه ر ا و ن ا خ ي ك ا ر د ا ف ر ص ت ت ي ن م ا ن ا ز ي م. د و ش م ر ج ن م ه ر ي غ و ي ل ح م ي ت ل و د ي ا ه ن ا م ز ا س ا ب ا ه ر ا و ن ا خ ي ب ا ي ز ر ا ن ا د ن و ر ه ش ز ا ي ا ه د م ا ي پ ت ك ر ا ش م ت ب ث م ه د و ب ر ت ش ي ب ي ر ه ش ت ي ر ي د م ر د ت ك ر ا ش م ا ب د ن ن ا و ت م ه ك د ن د و ب د ق ت ع م ن ا د ن و ر ه ش ي ن ا س ر ت ا م د خ ز ا د ا ر ف ا ي د ن م ت ي ا ض ر ن ا ز ي م ه چ ر ه 2-. د ن ش ا ب ر ا ذ گ ر ي ث ا ت ت ي ر ي د م ر د ت ك ر ا ش م ه ب ل ي ا م ت ن ا ز ي م ن ا م ه ه ب د ش ا ب ر ت ش ي ب ي ر ه ش ن ا ر ي د م ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م ر د ت ك ر ا ش م ن ا ز ي م ن ي ا ه ك د ب ا ي م ش ي ا ز ف ا ي ر ه ش چ ر ه ه- 3. ت س ا % 2 4 ع و ن و ت ن و ك س ن ا م ز ت د م ي ن ع ي ت ي ك ل ا م س ا س ح ا ا د ي پ ش ي ا ز ف ا ت ك ر ا ش م ه ز ا د ن ا ن ا م ه ه ب د ش ا ب ر ت ش ي ب ) ي ك ل م ( ت ي ك ل ا م ي ا ن- 4. د ن ك م ت ك ر ا ش م ر ب ن ا د ن و ر ه ش ي ع ا م ت ج ا و ي د ا ص ت ق ا ت ي ع ض و ه ك ي ع ا م ت ج ا و ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ر ي غ ت م ي س ر ر ب ا ب ه ك ت س ا ه د ن ن ك ن ي ي ع ت ت ك ر ا ش م ن ا ز ي م ي ع ا م ت ج ا و ي د ا ص ت ق ا ت ي ع ض و ن د ش ر ت ه ب ا ب د ش ص خ ش م. د و ر م ال ا ب م ه ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا ع: ب ن م س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ا پ د ش ر ا ه ا گ ش ن ا د د ا ز آ ن ا ر ه ت د ح ا و م ال س ا ز ک ر م ت ا ع ل ا ط م و ر ه ش ا ه ش ه و ژ پ ن ا ه ف ص ا ا ه ق ط ن م و ت ا ع ل ا ط م و ي ر ه ش ي ا ه ش ه و ژ پ ي ا ه ق ط ن م و ت ا ع ل ا ط م و ي ر ه ش ي ا ه ش ه و ژ پ ي ا ه ق ط ن م و ه ب ت س د ر و ب ز م ز ا س و ن ر د م و م ع ت ک ر ا ش م و ز ا س و ن ل و ص ا ه ب ز ا ن س ا س ا ر ب ف ل ت خ م ا ه ه ر ا ق ر د ف ل ت خ م ا ه ر و ش ک ر د ر ه ش د ن چ ا ه د ر و ا ت س د ه ا ر م ه ه ب ه س ن ا ر ف و ا ک ر م آ ن ا ت س ل گ ن ا ر و ش ک 3 ه ل ا ق م ن ا ر د ه ک د ن ا ه د ز ن ا و ا ر ف ت ا ب ر ج ت د: ن ا ه د ش ه ا م ن ر ز ل ک ش و د ر د ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ص و ص خ ر د ن ا ر ا ت ف ا ب ز ا س و ن ر د ر ه ش ر ا د ا پ ه ع س و ت ه ر ظ ن ر ب ن ت ب م ا ر ج ا ا ه ه و ش ه ک ت س ا ن آ ر گ ن ا ب ت ا ع ل ا ط م ل ل ح ت و ه ز ج ت ا ه ه و ش ر ا س ت ب س ن ه ب ن ا ر ا ه ل م ج ز ا م و س ن ا ه ج ا ه ر و ش ک ز ا خ ر ب و ه ت ف ر ش پ ا ه ر و ش ک ز ا ر ا س ب ر د ر ه ش ه د و س ر ف ت ق ف و م ر ت ش ب ر ا د ر و خ ر ب ه د و ب. ت س ا ه چ ن ا ن چ 1 ز ن س ک ا ک ا ر د د ق ت ع م : ت س ا ا ر ب «ع ف ر ا ه ز ا ن ن و ن ک ن و د ب ز ن و ر ه ش ه ع س و ت ه ع ل ا ط م ا ر ب ب و چ ر ا چ ن ا و ن ع ه ب و ت ف ر ذ پ ا ر ر ا د ا پ ه ع س و ت ل و ص ا د ا ب ه د ن آ ا ه ل س ن ت م و ر ح م 1 Drakakis

8 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف صورت به ه ل ا ق م ن ا م و ه ف م ل د م س ا س ا ن ا ر ب. ) س ک ا ک ا ر د ( د ر ب ر ا ک ه ب ر ظ ن د ر و م ا ه ه ن م ز ا س ا ن ش. ت س ا ه د ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ه د ن ا م ا س ا ر ب ا ر ج ا ه و ش ن ا ه ب ه ج و ت ا ب ه ک ت س ا ه د د ر گ ن و د ت ر ز ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م جهان در ت ک ر ا ش م ز ا س و ن ه ب ر ج ت : ل 3 ک ش ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م ن ا ر ا ر د ت ک ر ا ش م ز ا س و ن ه ب ر ج ت : ل 4 ک ش

9 ن و س ا ز ب ا ف ت ه ا ف ر س و د ه ش ه ر ب ا م س ک ن م ن ا س ب ت س ه ال ت ح م ل ه م ک ا ر ب ا ش ر ک ت ه ا 3- م و ا د و ر و ش ه ا ش ک ل 5 : م د ل م ف ه و م ر ا ب ط ه ن و س ا ز ب ا ف ت ف ر س و د ه و م ش ا ر ک ت م ر د م ر و ش م و ر د ا س ت ف ا د ه د ر ا ن م ق ا ل ه ت و ص ف - ت ح ل ل ا س ت ب ر ا ج م ع آ و ر ا ط ال ع ا ت م و ر د ن ا ز ا ز ر و ش گ ر د آ و ر ا ط ال ع ا ت ا س ن ا د و ک ت ا ب خ ا ن ه ا و م ط ا ل ع ه م د ا ن ( پ م ا ش ) ا س ت ف ا د ه ش د ه ا س ت. ب د ن ت ر ت ب ب ر ا ت د و ن ا ط ال ع ا ت ک ت ا ب خ ا ن ه ا ا ز ا ب ز ا ر ف ش ت ح ق ق ب ه ر ه گ ر ف ت ه ش د ت ا ز م ن ه ت ن ظ م چ ا ر چ و ب ن ظ ر و م د ل م ف ه و م ف ر ا ه م گ ر د د. د ر ر و ش م د ا ن ن گ ا ر ن د ه پ س ا ز ر ج و ع ب ه م ح ل ه 6 چ ا ل و س و م ص ا ح ب ه ب ا ا ف ر ا د ح ا ض ر د ر م ح ل ه و م س ئ و ل ن ش ه ر د ا ر ب ه ت د و ن پ ر س ش ن ا م ه پ ر د ا خ ت. ت ع د ا د 0 2 پ ر س ش ن ا م ه به صورت آ ز م ا ش ت س ت ش د و ب د ن گ و ن ه پ س ا ز ک س ب ا ع ت ب ا ر ال ز م

10 ح) ر ط - ا ه ه ت ف ا ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م ا ن ش س ر پ و ه ب ح ا ص م ش ف ا ه ر ا ز ب ا ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ر ض ا ح ق ق ح ت ب ت ر ت ن د ب. د ش م ه ا ر ف ه م ا ن ش س ر پ ل ک ع ز و ت ه ن م ز. ت ف ا م ا ج ن ا ن ا ر ک و ک ل و م ر ف ز ا ت ه ج ن م ه ه ب. ت س ا ر ف ن ل د ا ع م ت ع م ج ا ب س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م ق ق ح ت ن ا ر ا م آ ه ع م ا ج ن ر ت ه د م ع. د ن د ش ب ا خ ت ن ا ف د ا ص ت ت ر و ص ه ب ر ف ن د ا د ع ت ش و ر ن ا ا ب و د ش ه د ا ف ت س ا ر گ ه ن و م ن ش و ر ا ر ب ا ه ت ل ا ع ف ن ا س ن ا و ر ن ا ه ت ل ا ع ف ه ع ف ن م ل ا م ا ع ا ه ت ل ا ع ف ن ا ر م ع ا ه ت ل ا ع ف ل م ا ش ت ک ر ا ش م ا ه ص خ ا ش ز ا ( ا ه ن ز گ 5 ت ر ک ل ف ط ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ل ا ق م ا ه ر غ ت م ه ب ه ج و ت ا ب ا ه ش س ر پ. د ش ا ب م ت ر د م ا ه ت ل ا ع ف و ت ن م ا ا ه ه د ا د ز ن ت ا ه ن ر د. د ن ا ه د ش ح ا ر ط ز ا ب ه م ا ن ش س ر پ ب ل ا ق ر د ل ا و س د ا د ع ت ن ن چ م ه و ) ف ل ا خ م ر ا س ب ا ت ق ف ا و م ر ا س ب ف ص و ت ر ا م آ ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب س پ س و د ن د ش SPSS ر ا ز ف ا م ر ن د ر ا و و ر ا ذ گ د ک و د ن ب ه ق ب ط ه د ش ر و آ د ر گ ت ا ع ال ط ا و ر غ ت م و م د ر م ت ک ر ا ش م ا ه ص خ ا ش ه ل ا ق م ن ا ل ق ت س م ر غ ت م. د ن ت ف ر گ ر ا ر ق ل ل ح ت و ه ز ج ت د ر و م ط ا ب ن ت س ا ر ا م آ و ا (X²) و د خ ن و م ز آ ه ر ا م آ ز ا ا ه ه د ا د ل ل ح ت و ه ز ج ت ا ر ب. د ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ه ل ح م ه د و س ر ف ت ف ا ب ز ا س و ن ز ن ه ت س ب ا و و ف ک ش و ر ز ا ن ن چ م ه. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ن و س ر پ و ف و ر پ و چ گ ت س ب م ه ب ر ض و ) Chi-square( ر ئ و ک س ا ا ک ا ه د د ه ت و ا ه ت ص ر ف و ضعف قوت ط ا ق ن ا س ا ن ش ه ب ا ت ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ق م ع ه ع ل ا ط م ر و ظ ن م ه ب ز ن swot ک ن ک ت. د ر گ ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م ا ه د د ه ت و ف ع ض ن د و م ن ل ق ا د ح و ا ه ت ص ر ف و ا ه ت و ق ن د ن ا س ر ر ث ک ا د ح ه ب ت ه ج ه ک ت س ا ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ا ه ن ا ت س ر ه ش ز ا ک ) س و ل ا چ ر ه ش ت ز ک ر م ا ب ( س و ل ا چ ن ا ت س ر ه ش ه ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م ر ه ش ه ب ق ر ش م ز ا ن ا ر د ن ز ا م ا ر د ه ب ل ا م ش ز ا س و ل ا چ ر ه ش. د ش ا ب م ه ع ب ا ت ر ه ش ه س و ن ا ت س ه د ج ن پ ش خ ب و د ا ر ا د ر ه ش 6 ه ل ح م. ت س ا د و د ح م ن ب ا ک ن ت ر ه ش ه ب ب ر غ ز ا و ن و ز ق ن ا ت س ا ه ب ب و ن ج ز ا ر و ن ر ه ش ه ب ق ر ش ب و ن ج ز ا ر ه ش و ن / 6 ه ل ح م ر د ض ا ر ا ل ک ت ح ا س م ه ک ل ا ح ر د و ه ت ف ر گ ر ا ر ق ر ه ش ز ک ر م و ن ا م ه د و د ح م ر د ا ب ر ق ت س و ل ا چ ت س ا ر ف ن ل د ا ع م ت ع م ج ا ر ا د و ت س ا ر ا ت ک ه 2 7 8/ ه ل ح م ن ا ه د ش ه ت خ ا س ا ه ا ض ف ع م ج د ش ا ب م ر ا ت ک ه ض ر ع ا ب ر ب ا ع م % 0 5 ا ب ي ي ا ه ت ف ا ب ا ر ا د گ د و س ر ف ا ه ص خ ا ش ن د و ب ا ر ا د ظ ا ح ل ز ا ه ل ح م ن ا. ) ل ص ف ت ا ر ا د ن ن چ م ه. د ش ا ب م ل ا س 0 3 ز ا ش ي ب ت م د ق ا ب ا ه ا ن ب د و ج و ن ن چ م ه و ي د ب ل ا ک ي گ د و س ر ف و ر ت م 8 ز ا ر ت م ک م ظ ن م ا ن ا ه ک ال پ ک ر ا ب و گ ن ت ر ب ا ع م ت ا م د خ ع ا و ن ا و ت ا ن ا ک م ا ه ب ب و ل ط م ا ن س ر ت س د : ن و چ م ه ا ه د د ع ت ال ک ش م ز ا ر پ و ح ط س ت ل ا ف س آ و ح ل ا ص م ظ ا ح ل ز ا د ب ر ا س ب جادهها بعالوه ز ب س ا ض ف ر ظ ن ز ا ن د ر و م ا ه ه ن ا ر س ن د و ب ن ا پ. ت س ا ه ل ا چ ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا ف ص و ت ن ج س- ن ا د ر م ا ر ن ا و گ خ س ا پ د ص ر د ن ر ت ش ب ه ک ت س ا ن آ ز ا ک ا ح س ن ج ا ه ه و ر گ ک ک ف ت ه ب ن ا و گ خ س ا پ ت ا ر ظ ن س ر ر ب. د ن ن ا ر ذ گ م ت ق و ه ن ا خ ر د ر ت ش ب ن ا د ر م ه ب ت ب س ن ن ا ن ز ال و م ع م ه ک د ش ا ب ل ل د ن ا ه ب د ن ا و ت م ن ا. د ن ه د م ل ک ش ت

11 ... ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ر ظ ن صاحب زنان ه ب ت ب س ن ا ر د و خ ا ه ن آ ع ا م ت ج ا ه د چ پ ا ه ت ن س ن ن چ م ه و ن ا د ر م ر ث ک ا ن د و ب ل غ ا ش ت ل ع ه ب ر گ د. د ن ن ا د م ه ل ح م ز ا س ه ب و ز ا س و ن ر د چالوس شهر 6 ه ل ح م ه ش ق ن : ه 1 ش ق ن ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م چالوس فرسوده ت ف ا ب ه ش ق ن : ه 2 ش ق ن ت س ن ج ب س ح ر ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ن ا و ا ر ف ع ز و ت : 4 ه ر ا م ش ل و د ج ع م ج ت ن ا و ا ر ف د ص ر د ن ا و ا ر ف /6 3 5 /3 6 4 / ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ت س ن ج ن ز د ر م ع م ج

12 ل 6 ا س 0 5 ا ت ر 0 ا ز ه ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ا ت. د ن ر ا د ن- س ل ا س و 1 4 ا ت 5 4 ل ا س 6 3 ن ب د ا ر ف ا ل م ا ش ب ت ر ت ه ب د ص ر د ن ر ت ش ب ه ک ت س ا ن آ ز ا ک ا ح ن س ک ک ف ت ه ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ت ا ر ظ ن س ر ر ب ن ا د و ش م ر ا م آ ن ا ش ن د ه د م ه ک د ا ر ف ا ل ا س ن ا م ن س ب س ح ر ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ن ا و ا ر ف ع ز و ت : ه 5 ر ا م ش ل و د ج ع م ج ت ن ا و ا ر ف 2 د ص ر د 2 ن ا و ا ر ف / /3 1 1 /3 4/6 2 1 / / / /6 2 ن س ل ا س 5 2 ر ز ل ا س 0 3 ا ت 6 2 ن ب ا س 5 3 ا ت ل 1 3 ن ب ل ا س 0 4 ا ت 6 3 ن ب ا س 5 4 ا ت ل 1 4 ن ب ل- غ ش ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ع م ج ر ت ال ا ب و ل ا م ت ر ت ش ب ه ب ه ل ا س م ز ا س و ن ر ه ش و ن ا د ن م ر ا ک ل م ا ش ل غ ا ش د ا ر ف ا د ص ر د ن ر ت ش ب ه ک ت س ا ن آ ز ا ک ا ح ل غ ش ک ک ف ت ه ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ت ا ر ظ ن س ر ر ب ز ا ت س ا ب ن ا ر ب ا ن ب د ن ت س ه ه د ن ش و ر ف و د ن م ر ا ک ه ل ح م ن ا ر د ن ک ا س د ا ر ف ا ر ت ش ب ه ک ن ا ل ل د ه ب. د و ش م ن ا گ د ن ش و ر ف. د ر ب د و س ه ل ح م ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س ه ب و ز ا س و ن ه ع س و ت ت ف ر ش پ ت ه ج ر د ن ا ن آ ت ا ر ظ ن ل غ ش ب س ح ر ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ن ا و ا ر ف ع ز و ت : 6 ل و د ج ع م ج ت ن ا و ا ر ف 6 د ص ر د 6/4 ن ا و ا ر ف /1 5 6 /3 1 1 /3 6 1 / /3 ه ن ا ه ا م د م آ ر د ن ا ز م د ا ر ف ا ن ا ه ل ح م ر د ح ط س ن ا پ و ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ل غ ش ه ت س ش ن ز ا ب ر ا د ه ن ا خ ر گ ر ا ک د ن م ر ا ک ه د ن ش و ر ف ع م ج ه ب ه ن ا ه ا م د م آ ر د د ص ر د ن ر ت ش ب ه ک ت س ا ن آ ز ا ک ا ح ه ن ا ه ا م د م آ ر د ن ا ز م ک ک ف ت ه ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ت ا ر ظ ن س ر ر ب ر ث ک ا د م آ ر د ن ا ز م ه ک ن ا ل ل د ه ب. د و ش م ن ا م و ت ر ا ز ه ا ت و ر ا ز ه ا ت د ز م ت س د ا ب د ا ر ف ا ل م ا ش ب ت ر ت ط س و ت م ت س ا ا ذ ل ا ب ش ا ز ف ا. د ب ا م ش ا ز ف ا ه ل ح م ن ن ک ا س ر د ز ا س و ن ه ب ل ا م ت ط ب ر ذ ا ه د ا ه ن س و س ح م ر د د م آ ر د ب س ح ر ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ن ا و ا ر ف ع ز و ت : 7 ل و د ج ع م ج ت ن ا و ا ر ف د ص ر د ن ا و ا ر ف /1 ه ن ا ه ا م د م آ ر د ن ا م و ت ر ا ز ه ز ا ر ت م ک /3 9 1 / /3 3 8 /6 ن ا م و ت ن ا م و ت ر ا ز ه ن ا م و ت ر ا ز ه ال ا ب ع م ج ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ت ال ه س ت ل ا م ط س و ت ر ا د ر ه ش و

13 ... ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ا ن ب ت ف ک د ص ر د ن ر ت ش ب ه ک ت س ا ن آ ز ا ک ا ح س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م ر د ا ن ب ت ف ک ک ک ف ت ه ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ت ا ر ظ ن س ر ر ب ا ه ن ا م ت خ ا س ل م ا ش ا ه ا ن ب ت م ر م و س پ ز ا ن آ ل م ا ش ا ه ا ن ب ب ر خ ت. د ر ا د ت ف ا ب ز ا س ه ب و ز ا س و ن ه ب ز ا ن ه ک ه د و ب ه ل ح م ن و ک س م ا ه ن ا م ت خ ا س. د و ش م ا ن ب ت ف ک ب س ح ر ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ن ا و ا ر ف ع ز و ت : ل 8 و د ج ع م ج ت ن ا و ا ر ف 1 1 /2 د ص ر د 1 1 /3 ن ا و ا ر ف / /3 0 7 /6 3 9 /6 ا ن ب ر م ع ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ا ن ب ت ف ک ز ا س و ن ت م ر م ب ر خ ت ت خ ا س ل ا ح ر د ع م ج ن ا ه ل ئ س م ر گ ن ا ش ن ن د و ب م د ق ل م ا ش د ص ر د ن ر ت ش ب ه ک ت س ا ن آ ز ا حاک چالوس ر ه ش ه 6 ل ح م ر د ا ن ب ر م ع ک ک ف ت ه ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ت ا ر ظ ن س ر ر ب ز ا ک د ن ا و ت م ه ل ئ س م ن ا. د و ش م ل ا س 0 5 ز ا ر ت ال ا ب ا ه ا ن ب ل م ا ش ن آ ز ا س پ و ل ا س 0 5 ا ت 1 3 ر م ع ا ر ا د ا ه ا ن ب 0 5 ا ت 1 3 ن ب ر م ع ا ر ا د ت ر ث ک ا ه ک ه ل ح م ن ا ا ه ا ن ب ت م د ق ا ر ز د و ش ه ل ح م ر د ر ا ذ گ ه ا م ر س م د ع ه د م ع ل ال د. د و ش م ه ل ح م ر د ر ا ذ گ ه ا م ر س ه ن و گ ر ه ع ن ا م د ن ا ب ر خ ت ا و ت م ر م ا ه ک ا ه ن آ ت ف ک ن ن چ م ه و د ن ش ا ب م ل ا س ن و د ب و م د ق ا ه ه ن ا خ ا ب ا ه ل ح م ر د ر ا ذ گ ه ا م ر س و د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ت ک ر ا ش م ا ر ب ل ا م ت د ا ر ف ا ن ا ر ب ا ن ب ر د ز ا س ه ب و ز ا س و ن ا ه ت ل ا ع ف ر ا ذ گ ه ا م ر س ه ب ق و ش ت و ا د ز ر ق ف ا ر ب ت س ا ضرور بنابران. د ن ر ا د ن ت و ه. د ر گ م ا ج ن ا ر و ب ز م ه ل ح م ع م ج ت ن ا و ا ر ف 8 ا ن ب ر م ع ب س ح ر ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ع ز و ت : ل 9 و د ج د ص ر د 8/6 ن ا و ا ر ف / /6 1 1 /6 9 1 /6 5 5 / /6 س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م ت ال ک ش م ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ا ن ب ر م ع ل ا س 5 ا ت 1 ل ا س 0 1 ا ت 6 ل ا س 0 2 ا ت 1 1 ل ا س 0 3 ا ت 1 2 ل ا س 0 5 ا ت 1 3 ل ا س 0 5 ز ا ر ت ال ا ب ع م ج د ص ر د ن ر ت ش ب ه ک ت س ا ن آ ز ا ک ا ح س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م ر د ت ال ک ش م د ر و م ر د ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ت ا ر ظ ن س ر ر ب. د و ش م ا ه ن ا ب ا خ و ا ه ه چ و ک ه ب س ر ت س د ن د و ب ب س ا ن م ا ن ن آ ز ا س پ و ا ه ا ن ب ن د و ب م د ق و ه ن ه ک ه ب ط و ب ر م ت ال ک ش م و ز ا س و ن ه ب ر ت ش ب ز ا ن ر ه ش ر گ د ت ال ح م ه ب ت ب س ن س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م ه ل ص ا ح ج ا ت ن ه ب ه ج و ت ا ب ب ت ر ت ن د ب. د ر ا د د و ج و ه ن ب ا ز ا س ه ب

14 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ز ا ع م ج ت ن ا و ا ر ف 1 1 /3 س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م ل ک ش م ن ا و ا ر ف ع ز و ت : 0 1 ل و د ج د ص ر د 1 1 /3 ن ا و ا ر ف / /3 2 4/6 1 2 / /3 5 9 /3 س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م ر د ت ن و ک س ب ا خ ت ن ا ل ال د ه ل ح م م د ر م ت ال ک ش م ا ه ه چ و ک و ا ه س ر ت س د ن د و ب ب س ا ن م ا ن ت ا م د خ و ت ا ن ا ک م ا ن د و ب ن ا پ ن م ا ا ن و ع ا م ت ج ا ب س ا ن م ا ن ط ا ر ش ا ن ب ن د و ب م د ق و ه ن ه ک ب ال ض ا ف ع ف د ل ک ش م و ط ح م گ د و ل آ ن م ز ش ز ر ا ن د و ب ن ا پ ع م ج ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م 1- : د و ش م د ر ا و م ن ا ل م ا ش س و ل ا چ ر ه ش ه 6 ل ح م ر د ت ن و ک س ب ا خ ت ن ا ل ال د د ر و م ر د ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ت ا ر ظ ن س ر ر ب د ر ب ش پ ر د ن آ ز ا ن ا و ت م ال ا ب ل ال د ه ب ن ا ر ب ا ن ب. ر ا ک ل ح م ه ب ک د ز ن 3- و ن ا ک م ر ط ا خ ق ل ع ت 2- ه د ا و ن ا خ ت ن و ک س. د و م ن ه د ا ف ت س ا ز ا س و ن ح ر ط ا ر ج ا س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م ر د ت ن و ک س ب ا خ ت ن ا ل ال د ن ا و ا ر ف ع ز و ت : 1 1 ل و د ج ع م ج ت ن ا و ا ر ف 0/6 0 د ص ر د 0/6 0 ن ا و ا ر ف /3 9 7 /3 4 1 /6 4 1/9 1 8 /2 5 9 /8 ت ن و ک س ل ال د ه ر ا ج ا ن د و ب ن ا پ ک ل م ت م ق ن د و ب ن ا پ ه د ا و ن ا خ ت ن و ک س ن ا ک م ر ط ا خ ق ل ع ت ر ا ک ل ح م ه ب ک د ز ن ع م ج ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م چالوس 6 ه ل ح م ه د و س ر ف ت ف ا ب ز ا س و ن ر د م د ر م ت ک ر ا ش م ن ا ز م ب ا ز ر ا ا ج ن آ ه د و س ر ف ن ا ر ب ا ن ب ه ک ت ف ا ب ر ه ش ن و د ب ک ه د و س ر ف ت ک ر ا ش م ع و ض و م ل ب ق ع ق ا و ز ا ن آ د ع ب د ن چ م د ر م ه ک و ع و ض و م ت س ا ه ک ت ه ک ر ب ن ف ر ث ا ت ز ا س د ا ه ن د ش ا ب م ق ت س م و ک ر ب. د و ب د ه ا و خ ن ر ذ پ ن ا ک م ا ا ه ت ف ا ب ن ا ز ا س و ن ه د و س ر ف ت ف ا ب ا ب ه ل ح م ح ر ط ع و ض و م ت ا ع و ض و م گ چ ر ا پ ک ل م ا ک ع ا م ت ج ا گ ن ه ر ف ن ا م ت س ا و د ا ص ت ق ا ر ا د ر ه ش گ د و س ر ف و و ع ا م ت ج ا ا ه ت و ل و ا ا ه ت ف ا ب. د ر ا د م د ر م ت ل ا ف س آ ر د ت ک ر ا ش م ر ب ا ع م ز ا س ه ب و ض ر ع ت ر د ت ک ر ا ش م ز ا ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ر ت ش ب د آ م ر ب ل و د ج ز ا ه ک ر و ط ن ا م ه ن ا ن ن ک ا س ال و ا ه ک ت س ا ن ا ز ن ن آ ل ل د ن ر ت م ه م. د ن ت س ن ق ف ا و م ک ل م ن ش ن ب ق ع ر د ت ک ر ا ش م ان ب ا خ ر گ ه ک ل و ه ب ا ن ا ث و د ن ر ا د ن ا ر ر ب ا ع م ز ا س ه ب و ض ر ع ت ا ن ا و ت ا ص خ ش و د ن ر ا د ر ا ر ق ن ا پ ح ط س ر د د م آ ر د ظ ا ح ل ه ب ه ل ح م ا ه ه ن ز ه ز ا س ه ب ر ت م ک ن ل و ئ س م و ا ر ر د ا ر ج ا ر ب ن آ د ر گ م ن ا ن م ط ا ن ا ه ا و خ ف ا ک ت ک ر ا ش م. د ن ر ا د ن ر د ر ا د ر ه ش ه ن م ز و ز ا ر م ع ت و س م و ا ق م و ر گ د ز ا س ا ه ن آ ا ب ک ل م ت ل ا خ د ص خ ش و د و خ ت ر ا ظ ن ه ک د و خ ف ا ظ و ز ا ا ر ت ن م ا ر ا ر ق ر ب ا ر ز د ن ر ا د ن ف ل ا خ م ا ق ف ا و م ر ظ ن ه ل ح م ت ن م ا ر ا ر ق ر ب ه ط ب ا ر ر د ه ل ح م د ا ر ف ا. د ن ش ا ب م. د ن ن ا د م ن ش خ ب ر ث ا و م ه م ا ر د و خ ت ل ا ع ف و د ن ن ا د م ط ب ر ذ ن ل و ئ س م

15 - ا ه ه ت ف ا... ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ا ه ه د ا د ع م ج % % ف ا ر ح ن ا ر ا ع م 6/4 3 ن گ ن ا م 1 3 /5 2 ت ک ر ا ش م ن ا ز م ب ا ز ر ا ال م ا ک ق ف ا و م 0 5 %6 1 / %8 1 ز ا س و ن ر د م د ر م ت ک ر ا ش م ن ا ز م ب ا ز ر ا : 2 1 ل و د ج ق ف ا و م 0 5 %6 1 /6 0 6 %0 2 ط س و ت م 4 9 %1 3 /3 6 9 %2 3 ف ل ا خ م 0 6 % %1 2 /3 ال م ا ک ف ل ا خ م 6 4 %5 1 /3 6 2 %8/6 0 2 %6/6 6 1 %5/3 4 4 % 4 1 /6 0 1 %3/3 6 %2 6 1 %5/3 6 2 %8/6 5 2 %8/ %6/4 4 5 % % %6 1 /6 6 3 % % %1 1 /3 3 3 %1 1 /3 0 8 %6 2 / % % % %6 4 / % %4 6 / %4 6 /6 8 3 %2 1 / %5 1 /3 0 6 % %3 1 /3 8 8 % %5 1 /3 0 2 %6/6 0 2 %6/6 0 4 %3 1 /3 4 6 %1 2 /3 0 4 %3 1 /3 0 2 %6/6 4 3 %1 1 /3 4 6 %1 2 /3 6 2 %8/6 0 2 %8/6 3 3 /5 9 2 / /1 8 2 / / / / /4 2 3 /5 4 4/1 6 7/8 2 4/9 5 4/8 9 6/5 4 5/8 7 5/7 9 6/0 5 5/3 3 % % % % % % % % ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م د ا د ع ت د ص ر د د ا د ع ت د ص ر د د ا د ع ت د ص ر د د ا د ع ت د ص ر د د ا د ع ت د ص ر د د ا د ع ت د ص ر د د ا د ع ت د ص ر د د ا د ع ت د ص ر د د ا د ع ت د ص ر د د ا د ع ت د ص ر د ا ه ه و گ ت ال ا و س و ض ر ع ت ر د م د ر م ت ک ر ا ش م ر ب ا ع م ز ا س ه ب ت ل ا ف س آ ر د م د ر م ت ک ر ا ش م و ن ا ب ا خ ر گ ه ک ل و ن د ر ک ه چ و ک ب ق ع ا ر ب م د ر م ر ا ک م ه ک ل م ر د ن ش ن ح ر ط ر د م د ر م ت ک ر ا ش م ک ل م ز ا س م و ا ق م و ر م ع ت و ص خ ش ل ع ف ت ن م ا ر د ت ک ر ا ش م ه ل ح م ا ه م س ا ر م ر د م د ر م ت ک ر ش م و م ع ر ا د ر ه ش ا ب م د ر م ر ا ک م ه م و م ع ا ن ب ز ا س و ن ر د.N).G د ا ه ن د و ج و م د ر م ت ک ر ا ش م ا ر ب (O ن م ا ت ر د م د ر م ت ک ر ا ش م ن ا س ن ا و ر ن ت ر د م ر د م د ر م ت ک ر ا ش م ر گ م م ص ت و د ن ب ه ت س د ت ک ر ا ش م ع و ن ا ه ت ل ا ع ف ن ا ر م ع ت ن م ا ا ه ت ل ا ع ف ا ه ت ل ا ع ف ه ع ف ن م ل ا م ا ع و ر ن ا ه ت ل ا ع ف ن ا س ن ا ا ه ت ل ا ع ف ت ر د م ر د ر ا د ر ه ش ا ب ت ک ر ا ش م ه ل ح م م و م ع م س ا ر م ر د ت ک ر ا ش م ا ب د ا ر ف ا ر ث ک ا ز ن ه ع ف ن م ل ا م ا ع ا ه ت ل ا ع ف ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ا ض ع ا ن ب د د ش گ ت س ب م ه ه د ن ه د ن ا ش ن ه ل ئ س م ن ا. د ن ت س ه ق ف ا و م (N.G.O) د ا ه ن د و ج و م و م ع ا ه ا ن ب ز ا س و ن ه ب ه ک ا ه ت ل ا ع ف ر د د ن ر ض ا ح و د ن ر ا د ل ا م ت ر ا س ب ع م ج ا ه ه ژ و ر پ ر د ت ک ر ا ش م ه ب ر و ب ز م ه ل ح م د ا ر ف ا. د ش ا ب م ه ل ح م ن ا س ن ا و ر ن ا ه ت ل ا ع ف ر د ت ک ر ا ش م ک ک ف ت ا ب ط ا ب ت ر ا ر د. د ن ن ک ت ک ر ش د و ش م ا ر ج ا د ا ر ف ا ر گ د ا ب ه و ر گ ت ر و ص ن ا س ن ا ع ب ا ن م ا ه ت ل ا ع ف ر د د ن ن ا و ت م ن ت ق و ق ض و ه ل ح م د ا ر ف ا ت ر ث ک ا ن د و ب د ن م ر ا ک ل ل د ه ب ا ر ز. د ن ر ا د ن ق ف ا و م ر ظ ن ه ک د ه د م ن ا ش ن ب ل ط م ن ا. د ن ت س ه ق ف ا و م ه ل ح م ت ر د م ر د ت ک ر ا ش م ا ب ه ل ح م د ا ر ف ا ر ث ک ا ن ن چ م ه. د ن و ج ت ک ر ا ش م د ا م ت ع ا د ن ا ه ت س ن ا و ت ن د ا م ت م ا ه ل ا س ط ه ک ن ل و ئ س م ط س و ت ه ژ و ر پ صحح اجرا ه ب د ا م ت ع ا ب ت ل ع ه ب ه ل ح م د ا ر ف ا د. ن ا م ن ت ر د م و ه ت ش ا د ت ر ا ظ ن ح ر ط ا ر ج ا ر د ا م ق ت س م د و خ ه ک د ن ر ا د ل ا م ت د ن ا م ن ب ل ج ا ر ن ا ن آ ط ا ب ن ت س ا ت ک ر ا ش م ن ب ه ک د ر ا ذ گ م صحه ادعا ن ا ر ب ز ن ف و ر پ و چ گ ت س ب م ه ب ر ض و و د خ ن و م ز آ ا ب ط ا ب ن ت س ا ا ه ه ت ف ا. د ر ا د د و ج و ر ا د ن ع م ه ط ب ا ر س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م ر د ز ا س و ن و م د ر م 2 2 ( mij mij ) mij 2 K = ΣΣ = ΣΣ n = χ1 وα ( s 1)( t 1) mij mij د. ر ا د د و ج و ر ا د ن ع م ه ط ب ا ر چالوس شهر 6 ه ل ح م ر د ز ا س و ن و م د ر م ت ک ر ا ش م ن ب : ق ق ح ت ه ض ر ف

16 () ش ز ر ا ت 0 س ا ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه ض ر ف و د خ آزمون ل ل ح ت ج ا ت ن : 3 1 ل و د ج ل و ا ه ض ر ف ه د ش ه هد ا ش م N ر ا ظ ت ن ا د ر و م N ه ج ت ن 0 9 / /0 0 3 ف ل ا خ م ال م ا ک -6 1 / /0 0 4 ف ل ا خ م / / ط س و ت م 2/ /0 0 6 ق ف ا و م -0 4 / /0 0 3 ق ف ا و م ال م ا ک ع م ج ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ه ض ر ف د ر ا ت ا ب ث ا جهت خ 2 آزمون : 4 1 ل و د ج ل و ا ه ض ر ف ج و ر خ / ر ا م آ ن و م ز آ Chi-square Df Asymp.Sig ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ت ک ر ا ش م ن ب ه ک م س ر م ه ج ت ن ن ا ه ب د ش ا ب م ر ت م ک 0/5 0 ز ا و ت س ا 0/ ر ب ا ر ب Sig ر ا د ق م ه ک ن ا ه ب ه ج و ت ا ب 4 2 ن آ د ا ز آ ه ج ر د و ه د ش ه ب س ا ح م 2 خ ر ا د ق م ه ک ن ا ه ب ه ج و ت ا ب ز ن و د ر ا د د و ج و ه ط ب ا ر ز ا س و ن و م د ر م ر ت گ ر ز ب ل و د ج 2 خ ز ا ه د ش ه ب س ا ح م 2 خ ن و چ 4 2 د ا ز آ ه ج ر د ا ب ل و د ج 2 خ ا ب د د ع ن ا ه س ا ق م ر د د ش ا ب م ه ط ب ا ر ر غ ت م و د ن ب و د و ش م د ر ز ا س و ن و م د ر م ت ک ر ا ش م ن ب ه ط ب ا ر م د ع ض ر ف ه ک ت ف ر گ ه ج ت ن ن ا و ت م ت س ا. د ر ا د د و ج و ه ئ ا ر ا ف ف خ ت ر ا ک ن ا ا پ و ت خ ا س ه ن ا و ر پ ض ر ا و ع ر د و د ش ا ب د ه ع ت م ز ا س و ن ح ر ط ا ر ج ا ه ب س و ل ا چ ر ا د ر ه ش ر گ ا د ا ز آ ر گ د ت ر ا ب ع ه ب ا د ه د ش ه ا ک ا ر ک چ و ک ا ه ک ل م ت ح ا س م ا ر ب ر گ ت خ س و ز ا س و ن ا ه ت ا ل ا م و د ه د ه ب د ر ا د م ا و ر ا ک م ه و ه ا ر م ه ه ب ا ر ا ه ن آ و د ر ا ذ گ م ر ث ا ت م د ر م ت ک ر ا ش م ن ا ز م ر ب د و ش ه د ا د ه ل ح م د ا ر ف ا ه ب ل م ع. د ا م ن ب ه ل ح م م د ر م و ر ا د ر ه ش ا ب ا ر م ز ال ر ا ک م ه ز ن ر ه ش ا ر و ش ر گ ا ه ژ و ه ب ر ط ا خ ق ل ع ت س ح ع م ج د ر خ ز ا ه د ا ف ت س ا و ه ل ح م ت ش و ن ر س ر د م د ر م ن د ا د ت ک ر ا ش م ا ب د ن ا و ت م د ر ک و ر ن ن چ ا ه ت ف ک ه ب ه ج و ت ش ر گ ن ن ا ر د. د ا م ن ل و ئ س م ر ه ش ه ر ا د ا ل ا ب ق ر د ا ر ا ه ن آ و ه د و م ن ت و ق ت ا ه ن آ ر د ا ر گ د ن ز ل ح م ا ت ا ه ن و د د ر گ م ر و ل ب ت م ) ا ر گ د ر ک ر ا ک ( ا ه ت م ک ر ا ن ک ر د ه ل ح م ر ه ) گ ن ه ر ف ع ا م ت ج ا م ا ظ ن ( م د ر م ت ا ن ع د ر و م. د ا م ن م د ا ج ا ت ا ض ر س ا س ح ا ا ه ن آ ر د و ه د ش خ ب د و ب ه ب ر ه ش ا ب ا ر م د ر م ه ط ب ا ر ل ح م و م و ب ا ه ش ز ر ا ه ب ه ج و ت 0/3=R 7 ف و ر پ و چ ب ر ض س ا س ا ر ب. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ف و ر پ و چ ل و م ر ف ز ا گ ت س ب ا و ت د ش س ر ر ب ا ر ب ن ن چ م ه ا ب د د ع ن ا و 2/ 3 0 ر ب ا ر ب ه د م آ ت س د ه ب p-value ه ک ا ج ن آ ز ا. د ه د م ن ا ش ن ا ر ر غ ت م و د گ ت س ب م ه ن ا ز م ن ب گ ت س ب م ه ه ک د و ش م ه ت ف ر گ ه ج ت ن ن ا ر ب ا ن ب د ش ا ب م 0/5 0 ز ا ر ت ک چ و ک P ن و چ و د و ش م ه س ا ق م 0/5 0 ل ل د ه ب ر م ا ن ا. د ش ا ب م 0/3 7 ن آ ر ا د ق م و. د ر ا د د و ج و چالوس 6 ه ل ح م ه د و س ر ف ت ف ا ب ز ا س و ن د ن و ر و م د ر م ت ک ر ا ش م و ل ح م ا ه د ا ه ن د و ج و و ن ن ک ا س ن ب ر د گ ت س ب م ه و ع م ج ت ر و ص ه ب ال ا ب و ج ت ک ر ا ش م ا ه ه ف ل و م د و ج و. د ن ک م د ا ز ا ر ت ک ر ا ش م ز ا س و ن ن ب گ ت س ب م ه ه ک ت س ا ب ه ذ م ا ص و ص خ م م د ر م

17 د- و ب ن م- ک د- و ب ن ح- ط س... ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن K = m1 + m2 m1 + m2 1 1 ( )(1 )( + ) n + n n + n m m 1 2 m1 m2 n n ر- و ض ح Symmetric Measures گ ت س ب م ه ضرب : جدول 51 ف و ر پ و چ ب ر ض N ش ز ر ا 0/2 3 0 ا ط خ ب ر ض 0/ ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ر ا د ق م 0/3 7 ا ه ز ر ه م ا ن ر ب و ت ا م ا د ق ا ل ل ح ت ن ا. د ش م ا ج ن ا ز ن س ر ر ب د ر و م ر غ ت م و د ن ب ه ط ب ا ر د ر ب ه ا ر ل ل ح ت ن ا ر ب ن و ز ف ا. ت س ا ه د د ه ت و ضعفها رساندن ل ق ا د ح ه ب و ا ه ت ص ر ف و ا ه ت و ق ن د ن ا س ر ر ث ک ا د ح ه ب ن آ ه ج ت ن ه ک د و ش م ل م ا ش ا ر ل و د ج ح ر ش ه ب س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م ا ه د د ه ت و ا ه صت ر ف ضعف نقاط ت و ق ط ا ق ن د ر ب ه ا ر ل ل ح ت س ا س ا ن ا ر ب. د ش ا ب م 6( 1 ( )S( ا ه ت و ق ر گ م م ص ت و ت ر د م ا ه ت ل ا ع ف ه ن م ز ر د ت ک ر ا ش م ه ب ه ل ح م د ا ر ف ا ل ا م ت - S1 ه ل ح م ن ا ن ک ا س ن ب ر د ل ح م ق ر ع و ن ا ک م ق ل ع ت س ا س ح ا - S2 ص خ ش ک ل م ز ا س م و ا ق م و ر م ع ت ه ن م ز ر د ه ل ح م د ا ر ف ا ر ا ک م ه ق ب ا و س د و ج و - S3 گ ت س ب م ه د و ج و ت ل ع ه ب ع م ج ا ه ه ژ و ر پ ر د ت ک ر ا ش م ه ب ن ن ک ا س ل ا م ت - S4 ه ل ح م ا ض ع ا ن ب د د ش ن د و ب ر ا و ن ا خ ک ت ل ل د ه ب د ح ا و ک ت ن ک ا س م ن د و ب ا ر ا د - S5 ه ل ح م م و م ع م س ا ر م ر د ه ل ح م د ا ر ف ا ل ا ع ف S6 ن ال ا س ن ه ک ه ب ت ب س ن ل ا س ن ا م و ن ا و ج د ا ر ف ا خ ر ن ن د و ب ال ا ب - S7 ه ل ح م ن ن ک ا س ن ب ر د ر ط ا خ ق ل ع ت و ا ه ل ح م ت و ه ا ه ه ف ل و م د و ج و - S8 )O( ا ه ت ص ر ف ر ه ش ز ک ر م و ن ا م ش خ ب ر د ه ل ح م ه د و د ح م ن ت ف ر گ ر ا ر ق O1- ر ه ش ا ه ن ا ر ش ه ب ب س ا ن م س ر ت س د ن ا ک م ا O2- ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م ر د ب س ا ن م ا ن ت ا م د خ م ا ظ ن ع ز و ت O3- ل ا غ ت ش ا ا ه ت ص ر ف د ا ج ا و ر ا ج ت ا ه ه ت س ا ر ر گ ر ا ر ق O4- م و م ع د ر ب ر ا ک ه ب ل د ب ت ا ر ب ه ل ح م ر د د و ج و م ا ه ن م ز د ا ز ر ا د ق م O5- ه ل ح م ن ا ر د ه د م ع ن ا م ر د و ت ش ا د ه ب ز ک ا ر م د و ج و O6- ر گ ه ج ت ن و ث ح ب 5- ه ل ح م ا ه ن swot س ر ت ا م : 6 1 ل و د ج )W( ا ه ف ع ض ه ل ح م ن ن ک ا س ن ا پ ه ب و ر و ط س و ت م د ا ص ت ق ا W1 ر ظ ن د ر و م ه د و د ح م ر د د ا و س ح ط س ن د و پ ن ا پ W2- ز ب س ا ض ف د و ب م ک W3- ا ه ن ا ب ا خ و ا ه ه چ و ک ه ب س ر ت س د ن د و ب ب س ا ن م ا ن W4- ه ل ح م ب ر خ ت و م د ق ا ه ا ن ب د ا د ع ت ن د و ب د ا ز W5- ر ه ش ا ه ه ل ح م و ر ه ش ر د (NGO) و ت ل و د ر غ ا ه ن ا م ز ا س د و ب م ک W6- ر ه ش ا ه ح ر ط ت ک ر ا ش م ه ن م ز ر د ه ل ح م د ا ر ف ا ه ا گ آ م د ع W7- ن ا ر م ع ا ه ت ل ا ع ف م ا ج ن ا ت ه ج ن ن ک ا س ف ا ک ل ا م ا ن ا و ت ن ت ش ا د ن W8- ر ه ش ا ض ف د و ب ه ب ا ر ب ص و ص خ ض ا ر ا ر ا ذ گ ا و و ر ه ش ه ع س و ت گ ن ه ر ف ن ا د ق ف W ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ه ل ح م ا ه ن swot س ر ت ا م : 7 1 ل و د ج )T( ا ه د د ه ت ز ا س و ن د ن و ر ر د ر ه ش ن ال و ئ س م ز ا ه ل ح م د ا ر ف ا ف ا ک ت ا ض ر و ن ا ن م ط ا م د ع T1- ت ف ا ب ت م ر م و ت ظ ا ف ح ا ر ب ل م ت ا ل ا م ا ه ه ن ا ر ا ن د و ب ص خ ش م ا ن T2- ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س ه ب و ز ا س و ن ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ن ن ک ا س ه ب ف ا ک ن ا س ر ع ال ط ا د و ب م ک ا و T3 ه ل ح م ن ن ک ا س ا ر ب ن م ا ا ن ط ح م ه ب ا ه ن آ ل د ب ت ه ج ت ن ر د و ه د ا ف ت س ا ال ب ا ه ا ض ف و ا ه ن م ز د و ج و T4- ق ن و ر ت ه ج ر د ص و ص خ ش خ ب ر د ه چ و م و م ع ش خ ب ر د ه چ ر ا ذ گ ه ا م ر س ه ب ه ج و ت T5 ه ل ح م د ا ص ت ق ا - ر ا م ع م ش ز ر ا ا ب ا ه د ح ا و د م آ ر ا ک و ظ ف ح ا ر ب ق ط ن م ت س ا س ذ ا خ ت ا ت ه ج ر د ل م ا ع ت T6 گ ن ه ر ف ط س و ت ه د ش ه ا ر ا ا ه م ا ن ر ب و ر ا ب ت ع ا - ر ا د ا ق و ق ح ا ه ت ا م ح و ن ا ب ت ش پ ه ن م ز ر د ف ع ض T7- ر ه ش ن ل و ئ س م ن ا ر ج ه ع س و ت و ز ا س و ن ق ق ح ت ت ه ج ر د ه ل ح م د م آ ر د م ک ر ا ش ق ا ه ب ل ا م ا ه ر ا ک و ز ا س ف ع ض T8- ز ا س و ت خ ا س ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ح ر ط م ي ع ا م ت ج ا و ي ن ا س ن ا ي م ا د ق ا ن ا و ن ع ه ب د ش ا ب ت ي م ه ا د ج ا و ي د ب ل ا ك ه ل خ ا د م ك ي ن ا و ن ع ه ب ه ك ن آ ز ا ش ي ب ي ز ا س و ن ن د ي س ر ه ج ي ت ن ه ب ب ج و م ا ر ج ا ا ت ي ر ا ز گ ت س ا ي س و ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ز ا ل ح ا ر م ه ي ل ك ر د ن ا ن ك ا س ت ك ر ا ش م و ر و ض ح. ت س ا

18 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه ب ي ل ح م ي ا ه ا ه ا ر و ش و ي ز ك ر م ت ل و د ن ي ب ه ي و س و د ط ا ب ت ر ا ي ر ا ر ق ر ب و ي ل م ا ع ت ش و ر ه ب ه ج و ت ا ذ ل د و ش م ح ر ط ه ب ه ج و ت ر م ا ن ي ا ه م ز ال. د و ر م ر ا م ش ه ب ي ز ا س و ن ي ا ه ح ر ط ت ي ق ف و م ر د ر ا ذ گ ر ي ث ا ت ل م ا و ع ز ا م د ر م ن ا گ د ن ي ا م ن ن ا و ن ع. ت س ا د و خ ي ا ه ه ل ح م ر د ن د ن ا م ي ا ر ب ي ل ح م ن ا ن ك ا س ق ي و ش ت ل ص ا د ش ا ب م س و ل ا چ ر ه ش ه 6 ل ح م ر د ز ا س و ن و م د ر م ت ک ر ا ش م ن ب و ق ط ا ب ت ر ا ز ا ک ا ح ن ا ن م ط ا ح ط س و و د خ د د ع و ز ا س و ن ت م ه ا ب ب س ه ب ط ا ب ت ر ا ن ا ت ل ع. د ر ا د د و ج و ر ه ش ز ا س و ن و م د ر م ت ک ر ا ش م ن ب ر ا د ن ع م ط ا ب ت ر ا ن ع و ه ع ف ن م ل ا م ا ع ا ه ح ر ط ن ا ر م ع ا ه ح ر ط ر د ت ک ر ا ش م ا ب د ن ر ض ا ح م د ر م. د ش ا ب م ه ل ح م د ا ر ف ا ن ب ر د ر ه ش ز ا س ه ب ت ا س ل ج ر د ر و ض ح ر م ا ن ا ه ک د ن ن ک ت ک ر ش ن ا ش ه ل ح م ر د ز ا س ه ب د و ب ه ب ت ه ج ر د ت ر د م ا ه ه ن م ز ر د ن ن چ م ه ت ک ر ا ش م ا ه ه ف ل و م د و ج و ل ل د ه ب و د ر ا د پ ر د ا ر ر ه ش ز ا س و ن ر د ن ا ر م ع ا ه ت ل ا ع ف ه ب ک م ک و ل ح م ر د م و م ع ب ه ذ م ا ص و ص خ م م د ر م و ل ح م ا ه د ا ه ن د و ج و و ن ن ک ا س ن ب ر د گ ت س ب م ه و ع م ج ت ر و ص ه ب ال ا ب و ج. د ر ا د ت ک ر ا ش م ز ا س و ن ق ق ح ت ا ر ب ب و خ ل س ن ا ت پ ا ه ا ن ب ز ا س و ن ح ر ط ر د ت ک ر ا ش م ه ب ن ا ن آ ل ا م ت ز ن س و ل ا چ 6 ه ل ح م ن ا و گ خ س ا پ ز ا ر ا س ب ا ه خ س ا پ ر د ه چ ن ا ن چ ت ح و د ن ت س ه ر ا د ر ه ش د ا ه ن ا ب ص خ ش ک ل م ز ا س م و ا ق م و ر م ع ت و ت م ر م ه ب ل ا م ت م د و د ح ا ت ن ن چ م ه و م و م ع ش ي پ ه ن و گ ن د ب. د ن ش ا ب م ه ل ح م ز ا س و ن ا ر ب ز ا ن د ر و م ن ا س ن ا و ر ن ن م ا ت ا ر ب ر و ب ز م د ا ه ن ا ب ت ک ر ا ش م ه ب ر ض ا ح ه ك ي د ر ا و م ر د ه ن ا ر ا ي ي ا ط ع ا و ا ه ي گ د و ش خ ب ر ي ا س و ي ت ا ي ل ا م ي ا ه ت ي ف ا ع م ن ت ف ر گ ر ظ ن ر د ت م ي ق ن ا ز ر ا ت ال ي ه س ت ي ن ي ب ه ت ف ر گ ر ا ر ق ه د ا ف ت س ا د ر و م ر گ د ا ه ر و ش ک ر د ي ز ا س و ن ق ف و م ب ر ا ج ت ر ت ش ي ب ر د ه ك ت س ا ي ت ي ا م ح ي ا ه ر ا ز ب ا ز ا د ش ا ب ز ا ي ن ا ط ع ا ک ن ا ب ت ال ه س ت ش ا ز ف ا ا ب ه ک د ن ت س ه ق ف ا و م ز ن س و ل ا چ 6 ه ل ح م ن ا ن ک ا س د ش ر ک ذ ز ن ر ت ش پ ه ک ن ا ن چ. ت س ا ر ه ش ت ا س س ا ت ن ا گ ا ر ب ا ع ش ن ا ق ح ه ئ ا ر ا ت خ ا س ه ن ا و ر پ ه ب ط و ب ر م ض ر ا و ع ل ا م ا ه ت ف ا ع م ق و ش ت م ک ا ر ت و ي ت ك ر ا ش م د ر ك ي و ر ض ر ف ا ب ه ك ت ف ر گ ه ج ي ت ن ن ا و ت م ن ا ر ب ا ن ب. ت ف ر گ د ه ا و خ ش پ ر ت ع ر س د ن و ر ز ا س و ن ط ي ا ر ش ن د ر و آ م ه ا ر ف ل ح م ا ه ا ر و ش و ر ا د ر ه ش ه ف ي ظ و ن ي ر ت م ه م س و ل ا چ 6 ه ل ح م م د ر م ه ب ا ر ج ا ش ق ن ي ر ا ذ گ ا و. د ش ا ب م ز ا س و ت خ ا س جريان توسعه و ي ز ا س و ن ق ق ح ت ت ه ج ب س ا ن م 6 ه ل ح م ه د و س ر ف ت ف ا ب ز ا س و ن د ن و ر و م د ر م ت ک ر ا ش م ن ا ز م ن ب ه ک د ه د م ن ا ش ن ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا ر گ د و س ز ا ف ک م و م ز ال ت ا م ا د ق ا ر ه ش ن ال و ئ س م ر گ ا ن ع د ش ا ب م ه و س و د ه ط ب ا ر ک ه ط ب ا ر ن ا و د ر ا د د و ج و ه ط ب ا ر س و ل ا چ ر گ ا س ک ع ل ا ب و د و م ن د ن ه ا و خ ا ر م ز ال ر ا ک م ه و ه د ش ل خ د ز ا س و ن د ن و ر ر د ت ا ض ر و د ا م ت ع ا ا ب ز ن م د ر م د ن ا م ن ب ا ر و ه د ش د ن ک ت ک ر ا ش م د ن و ر د ا م ن ن ل م ع د و خ ا ه د ع و و ه د ع و ه ب و د ا م ن ب س ک ا ر م د ر م د ا م ت ع ا د ن ا و ت ن ر ا د ر ه ش ن س ح و ر ذ آ ) ( ر و پ ر د ن ک س ا ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا ا ب ه ل ا ق م ن ا ز ا ل ص ا ح ا ه ه ت ف ا ب ت ر ت ن د ب. د د ر گ م د و ک ر ر ا چ د ا ر ب ن ق ق ح م ن ا ز ا ک ر ه. د ش ا ب م و س م ه ) ( و م ل ک ) ( ن ا ع ف ر و ه د ا ز ل ع ر و پ ش ا د ا د ) ( ر ل د ه د ا ز ر ه ش د د ج ر ص ا ن ع ق ر ز ت ق ر ط ز ا د ر ک ر ا ک و ک ز ف ا ه گ ژ و ا ق ت ر ا ر ظ ن د ر و م ه ق ط ن م ا ه ل ح م م د ر م ت ک ر ا ش م ه ج ت ن ه ک ن ا ه ژ و ه ب د ن ت س ن ا د ر ث و م ا ر ک ن ا ب ت ال ه س ت و ر ه ش ت ا م د خ ه ن ا ر س ش ا ز ف ا ا ه ل ح م ت و ه ش ا ز ف ا ه ج ت ن ا ب ش ه و ژ پ ن ا ه ت ف ا ا م ا. ت س ا م د ر م ت ک ر ا ش م ا ب ه ژ و ر پ ت ق ف و م ه د ن ه د ن ا ش ن ز ن ) ( و ق ت ه د ش ا ر ج ا ح ر ط

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د ه ت خ م آ ر ص ا ع ز ا ا گ د ک د د ز ا ب د م ت ا ض ر س ر ر ب د ال م ج ر ب ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب خالر امر ا ر ا ا ر ه ت ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ر د م ه د ک ش ا د ا گ ر ز ا ب ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س

Διαβάστε περισσότερα

2

2 م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ر ت آ م و ز ش د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه ب ه ا ر 9 3 ص ص -8 3 7 ح س ن ع ل ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 9-5 1 1 ص ص د ا و ج ت ا س س ؤ م ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت ي ش ز و م آ ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا س م ز 4 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س 1 4-55 ص ص ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر

Διαβάστε περισσότερα

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 2135 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ص ن ع ت / س ا ز م ا ن س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 3 5 2 1 1

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 5 7 0-9 : 5 2 ی پ ا ی پ 1 9 3 1 م و د ه ا م ش م ت ش ه ه و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ک ی م ه ی ش ن م و ی د ی و پ س و ت پ ی ک ی ا ه ت س ی س و و ا ی ز ا س ا د ج ت ه ج ب س ا ن م ی ش و ی ف ع م ه د و

Διαβάστε περισσότερα

ATLAS green. AfWA /AAE

ATLAS green. AfWA /AAE مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت K S A ا إل ص د ا ر ا ل د و ل ي ٠ ١ مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٣ ج و ھ ر ة( ع د ت خ ص ص ة م TENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUC ح د د ة م ا ل ھ و ي ة و ا ال ب ت ك ا ر و ا ل ط م و

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ي و ج ش ن ا

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5-70 ص ص ه ر و د م و س ل ا س ن ا ز و م آ ش ن ا د ن

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6.

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6. و ب و ش ش ز و م آ ت ر د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 9-4 1 1 ص ص ت ل ا د ع ن ی ب ط ا ب ت ر ا ن ی ی ب ت ر د

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6 م ط ا ل ع ه) ک م ا ل ف ص ل ن ا م ه ه ب ی و م د ي ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ م س ا س ا ل ه ش ت م. ش م ا ه 2 تابستان 3931 ص ص -8 5 1 1 9 3 پ ی ش ب ی ن ی ف ت ا ش ه و ن د ی

Διαβάστε περισσότερα

S Ô Ñ ª ^ ھ ھ ھ ھ ا حل م د هلل ا ل ذ ي أ ك ر م ا ل ب رش ي ة ة ب م ب ع ث ا ل ر مح ة ا مل ه د ا ة و ا ل ن ع م ة املسداة خرية خ ل ق ا هلل ا ل ن ب ي ا مل ص ط ف ى و ا ل ر س و ل ا مل ج ت ب ى ن ب ي ن ا و إ م

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur.

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. ( ijk Assalamu 'Alaikum Wr.Wb. Pak Dasrul, Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. Kepada Fir'un di dalam kuburnya

Διαβάστε περισσότερα

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\ Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 1 ον, Θ. Λειτουργία Ἀραβική διά ἀρχαρίους, ἦχος πλ. Δ على للحن الثامن Beginning of the Divine Liturgy Ἦχος πλ. Δ weνη1 \s;$ s;cn\ s;$ 1a5 \

Διαβάστε περισσότερα

Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1

Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 nassj\pa #gif j \ndcnf: j[ aa\x#pa duaγ d \ndlb Κσ ρι ε ε λε ε ε η ζον Κσ ρι ε ε λε ε ε η ζον Ya a ra ab u u u ur 7am Ya a ra ab u u u ur 7am Го спо ди по

Διαβάστε περισσότερα

ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح

ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح ) ش د ج ( ا صخش وا د ا ض ح ) 4 : ( 1 و 10 Holy_bible_1 ا ضؤاي ثاي اخش 9-4: او 10 ج ؼ ششت ا ششاتا احذا س ح ا - أل وا ا ششت صخشج س ح ح ذاتؼر 1Co 10:4 ا صخشج وا د ا ض ح. ال جشب ا ض

Διαβάστε περισσότερα

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا اال ل االخس زؤ 17 1: Holy_bible_1 انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا 3( صفس زؤ ا د ا انال ذ 17 1: ف ه ا ز أ ر ص ق ط د ػ د ز ج ه ك د ف ض غ د ان ػ ه ق ائ

Διαβάστε περισσότερα

نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب

نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب اصلی مقبله مجله ارتقبی ایمنی و پیؽگیری از مصذومیت هب ز ض 2. قوبض 2. تبثؿتبى 393 نفحبت 73 تب 84 (Original Article) نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب 2 * امیر اؼکبن نصیری پور پوران

Διαβάστε περισσότερα

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9 ال حش ذ باىض س Holy_bible_1 اىشب ت س ت 9 :13 Rom 13:9 ( SVD )أل»ال حض ال حقخو ال حغشق ال حش ذ باىض س ال حشخ «إ ما ج ص ت أخش ج عت ف ز اىني ت:»أ ححب قش بل م فغل«. ( ALAB )أل اى صا ا»ال حض ال حقخو ال حغشق

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ. Aaqa ka Mahinah

ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ. Aaqa ka Mahinah Aaqa ka Mahinah Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ Μουχάμμαντ

Διαβάστε περισσότερα

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11:

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11: هل تعبير والذي يأتي هو مضاف 11 رؤيا 11: Holy_bible_1 الشبهة " 11 يقول البعض أن تعبير " الذي يأتي" في رؤيا 11: قائلين نشكرك ايها الرب االله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي ألنك اخذت قدرتك

Διαβάστε περισσότερα

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c Arabic / Farsi / Urdu / Greek alphabet / Greek phonetic / English These icons come from the The Noun Project (CC-BY 3.0, not edited). Source: https://thenounproject.com/.

Διαβάστε περισσότερα

انض دخ TC يز بثم انض دخ انطبفش CC لذ ثهغ انزكشاس االن ه نالن م C نذ ان غبء ان ش ؼبد 0.44 اكثش ي ػعف يب ف

انض دخ TC يز بثم انض دخ انطبفش CC لذ ثهغ انزكشاس االن ه نالن م C نذ ان غبء ان ش ؼبد 0.44 اكثش ي ػعف يب ف اسرجبؽ رعذد اشكبل اندCYP17 يع يزالصيخ رك ظ ان جب غ PCOS نذ غبء يسبفظخ طالذ انذ / انعشاق Plymorphism of CYP17 for Polycystic Ovarian Syndrome in Women of Salah Al-Din Provence/ Iraq عم م زغ انعبط * عبدل

Διαβάστε περισσότερα

Άχμαντ Ελντίν Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου. Θάνατος:

Άχμαντ Ελντίν Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου. Θάνατος: Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου كل نفس ذائقة املوت του Άχμαντ Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας Τζαμί Σάλαφ ους Σάλιχ (πρώην αρ- Ραχμάν) Αθήνα, 2016 Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΡΘΩΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ

ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΡΘΩΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ میں س دھرنا چاہتا ہوں Mayn Sudharna Chahta hon ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΡΘΩΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι,

Διαβάστε περισσότερα

الغشاء البولميري مطعم بالصبغات العضوية الستخدامها فعالة ليزرية ذات استقرا ريه عالية علي جهاد كاطع / جامعة ذي قار / كلية العلوم / قسم الفيزياء الخالصة

الغشاء البولميري مطعم بالصبغات العضوية الستخدامها فعالة ليزرية ذات استقرا ريه عالية علي جهاد كاطع / جامعة ذي قار / كلية العلوم / قسم الفيزياء الخالصة دراسة تكوين الغشاء البولميري مطعم بالصبغات العضوية الستخدامها فعالة ليزرية ذات استقرا ريه عالية علي جهاد كاطع / جامعة ذي قار / كلية العلوم / قسم الفيزياء كأوساط تمممي هممما بمممصن نة غممم ومممري مممي ممم

Διαβάστε περισσότερα

Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d. ns\ ae s f: d d za d d a \a;#cd.k\ zaqe d d s

Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d. ns\ ae s f: d d za d d a \a;#cd.k\ zaqe d d s Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ὀκτώηχος, Δοξολογία Ἑλληνο-Ἀραβική, Ἦχος πλ. Δ Δοξολογία Ἦχος πλ δ,weνη1 Eacs Dsszs d d aa; f d dssaa[ Γ d d Δ ν ν μα ζνη ησ δεη μαλ ηη

Διαβάστε περισσότερα

اقحجبصبت انع ذ انجذ ذ ي صفش اخجبس اال بو اال ل انثب

اقحجبصبت انع ذ انجذ ذ ي صفش اخجبس اال بو اال ل انثب اقحجبصبت انع ذ انجذ ذ ي صفش اخجبس اال بو اال ل انثب Holy_bible_1 481 اخجبس اال بو اال ل 41 41: أ ب أك ن أثب ك ن اث ب, ال أ زع سح ح ع ك ب زعح ب ع انز كب (SVD) H1931 and he והוא H3808 and I will לא H5493

Διαβάστε περισσότερα

ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب

ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب 19-17 : 19 Holy_bible_1 ا ضؤاي ى ىخف ف حع ا ا ض خ ب د ب ا ى حذم ش ف س ز ا خالص ا ذي ا ظ ب د ذ ا م ف حشج ا ظ ب ا ى خشب خ شى ع عخمذ ا ا ض خ ظ ب ع ى ط ب ب ع ى

Διαβάστε περισσότερα

اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی

اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی صفحههای 281-290 اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی *2 1 فائزه عبدینژاد و مهرداد محمدی 1. دانشآموخته کارشناسیارشد گروه علوم دامی دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

Jinnat ka Badshah Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΖΙΝ

Jinnat ka Badshah Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΖΙΝ ج ن ات کا بادشاھ Jinnat ka Badshah Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΤΖΙΝ Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ

Διαβάστε περισσότερα

سرآغاز

سرآغاز ی کبریه نقش حیطشنی درة 4 شة به 394 صفحة 5-37 ری قئشهر یهرد ردخنۀ طرف رب آب در جد گنکلره گنففره بقیندۀآفتکشهی 4 3 حدپر حن ردي حيدرض * بهريفر ندر طهري كي kmyrthri@yhoo.om نر پردی در تربیت دنشگه ز حیطزیت

Διαβάστε περισσότερα

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 SET 2. 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. ...

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 SET 2. 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. ... 4 3 ( 1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. ß ÏΒ σßϑø9$# ãνn= 9$# â ρ à)ø9$# à7î=yϑø9$# uθèδ ωî) tµ9î) Iω Ï%!$#

Διαβάστε περισσότερα

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ عفش ا ال ١٠

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ عفش ا ال ١٠ الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ عفش ا ال ١٠ Holy_bible_1 87 ال ١٠ 8 901»خ شا غىشا ال رششة ا ذ ث ن ؼه ػ ذ دخ ى ا خ ١ خ االجز بع ى ال ر ر ا. فشضب د ش ٠ ب ف اج ١ ب ى H8354 drink ת שת H413 אל H4191 ye die: תמתו H408

Διαβάστε περισσότερα

pfe d s d za d daa;fdssdh{aa\#a;cd.j\

pfe d s d za d daa;fdssdh{aa\#a;cd.j\ Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 2 ον, Ἑλληνο-Ἀραβική Δοξολογία ἦχος Α Δοξολογία Ἑλληνο-Ἀραβική Ἦχος Α,qe.Πα2 pfe d s d za d daa;fdssdh{aa\#a;cd.j\ Γο ξα ζοι ηυ δει ξαν ηι ηο

Διαβάστε περισσότερα

تحميمبت ه بث آة ايطاى Iran-Water Resources Research

تحميمبت ه بث آة ايطاى Iran-Water Resources Research تحميمبت ه بث آة ايطاى Iran-Water Resources Research ؾبل ز ن قوبض 3 ظهؿتبى 1393 38-5 Assessment of changes in hydro-meteorological variables upstream of Helmand Basin during the last century using CRU data

Διαβάστε περισσότερα

3 24: فدخلن و لم يجدن جسد الرب يسوع

3 24: فدخلن و لم يجدن جسد الرب يسوع Holy_bible_1 م قب 3:24 امرة ش ػ م قب 3:24 3 24: فدخلن و لم يجدن جسد الرب يسوع امخى يبك أقن وى أؽظبء امنجي فظنح امقراء األقضر, خدؽو وب اموخع عبح ا ذؼث ش " D it a,b,d,e,ff2,l,r1 ( ايغر امونح غ ؽنى ؽده امز

Διαβάστε περισσότερα

Samundari Gumbad. (Τα δικαιώματα των γονιών στο Ισλάμ)

Samundari Gumbad. (Τα δικαιώματα των γονιών στο Ισλάμ) رى Samundari Gumbad ΩΚΕΑΝΙΟΣ ΤΡΟΥΛΟΣ (Τα δικαιώματα των γονιών στο Ισλάμ) Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα Ούρντου(Πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα

Διαβάστε περισσότερα

Electricity and Energy

Electricity and Energy Electricity and Energy - 1 - Standards: 22.1: Distinguish alternating current (AC) from direct current (DC) and know why household electricity is AC and not DC. 22.2: Know that household electrical energy

Διαβάστε περισσότερα

الزجبصبد ا ؿ ذ ا جذ ذ صفش ش ؼ

الزجبصبد ا ؿ ذ ا جذ ذ صفش ش ؼ الزجبصبد ا ؿ ذ ا جذ ذ صفش ش ؼ Holy_bible_1 071 ش ؼ 5 :0 ال مف إ ضب ف ج ه و أ ب ح بره. و ب و ذ ؽ صى أو ؿه. ال أ ه (SVD) ال أرشوه. H376 any man אי ש H834 as כא שר H5973 with עמך H2416 of thy life: חייך H3320

Διαβάστε περισσότερα

الزجبعبد ا ع ذ ا جذ ٠ ذ عفش اس ١ ب

الزجبعبد ا ع ذ ا جذ ٠ ذ عفش اس ١ ب الزجبعبد ا ع ذ ا جذ ٠ ذ عفش اس ١ ب Holy_bible_1 363 اس ١ ب 12 :5 (SVD) اع ع زا أ ٠ ب ا شعت ا جب ا عذ ٠ ا ف ا ز ٠ أع ١ ال ٠ جصش. آرا ال ٠ غ ع. H5530 O סכל להם H5971 people, עם H2063 this, ז H5869 which

Διαβάστε περισσότερα

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ االعفبس ا مب ١ خ ا ثب ١ خ

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ االعفبس ا مب ١ خ ا ثب ١ خ الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ االعفبس ا مب ١ خ ا ثب ١ خ Holy_bible_1 ٠ جذ شى ز ١ ر اج ف الزجبعبد االعفبس ا مب ١ خ ا ثب ١ خ ا ال ػذ ر افك و ا زشج بد ف ا ش ا ذ فش ا ذ ٠ د ٠ ذ ف ا ف جبرب رخز ف ر ب ب ػ ا ز ف ا غجؼ

Διαβάστε περισσότερα

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-a

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-a Refugee Phrasebook/Greece March 2016-a Standard Arabic / English [ ر. ] / Farsi / Greek phonetic / Greek alphabet / Kurdish (Kurmancî) / Urdu These icons come from the The Noun Project (CC-BY 3.0, not

Διαβάστε περισσότερα

Κπ ξη ε ε θε θξα α μα πξν νο ζε εη ζα α α θνπ. ζπ κη α α α κα α ε λσ πη ν ν ν νλ ζνπ ε. da;sss;sssss;ss;sss;sss;s

Κπ ξη ε ε θε θξα α μα πξν νο ζε εη ζα α α θνπ. ζπ κη α α α κα α ε λσ πη ν ν ν νλ ζνπ ε. da;sss;sssss;ss;sss;sss;s b K Ἀρχιμ Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 17 ον, Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος, Ἅπαντα Εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Γονυκλισίας, Ἦχος Δ,ce.Πα zq zg D Go ] G s k fe: x ] K π ξη ε ε θε θξα α μα

Διαβάστε περισσότερα

The Fragments of Heraclitus

The Fragments of Heraclitus The Fragments of Heraclitus Introduction When reading the fragments of Heraclitus, we are reading what a dozen people a long time ago said Heraclitus said a long time ago. We are reaching back two thousand,

Διαβάστε περισσότερα

ms[\zsο d xd d gaqaγ[ d]\d<#vg\si\dzaqζ d Dg aaγ[ d] \d<#qk.\

ms[\zsο d xd d gaqaγ[ d]\d<#vg\si\dzaqζ d Dg aaγ[ d] \d<#qk.\ .p Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ἐκκλ. Μουσικῆς, Μέρος 6 ον 1 Λειτουργικά Β. Νικολαΐδου Ἀραβικά-Ρωσικά-Ρουμανικά, Ἦχος Γ Λειτουργικά Βασ. Νικολαΐδου Ἑλληνικά-Ἀραβικά-Ρωσικά Φορωδιακά 1 Ἦχος Γ t

Διαβάστε περισσότερα

المعجم اإلنجليزي الفرنسي العربي لمصطلحات ضعف المناعة األولي. محمد واورير Mohamed OUAOURIR. أحمد عزيز بوصفيحة Ahmed Aziz Bousfiha

المعجم اإلنجليزي الفرنسي العربي لمصطلحات ضعف المناعة األولي. محمد واورير Mohamed OUAOURIR. أحمد عزيز بوصفيحة Ahmed Aziz Bousfiha Dictionary English French Arabic terms of PID Dictionnaire Anglais Français Arabe des termes des DIP المعجم اإلنجليزي الفرنسي العربي لمصطلحات ضعف المناعة األولي محمد واورير Mohamed OUAOURIR أحمد عزيز بوصفيحة

Διαβάστε περισσότερα

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران )

شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) شناسائي راهکار مناسب بکارگيري هوش تجاري با استفاده از مدل QFD ( مورد مطالعه بانک ملت استان تهران ) 1 فاطمه کریمي دانشجوي دوره کارشناسي ارشد رشته مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه آزاد اسالمي تهران ایران fatima.karimi04@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 SULIT 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 September 2011 2 jam MAKTAB RENDAH SAINS MARA 1223/1 PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011 PENDIDIKAN ISLAM Kertas 1 Dua jam 1 2 2 3 1 JANGAN BUKA KERTAS

Διαβάστε περισσότερα

BAB DUA: PENENTUAN WAKTU SOLAT DAN RUKHSAHNYA TERHADAP MUSAFIR

BAB DUA: PENENTUAN WAKTU SOLAT DAN RUKHSAHNYA TERHADAP MUSAFIR BAB DUA: PENENTUAN WAKTU SOLAT DAN RUKHSAHNYA TERHADAP MUSAFIR 2.1 PENDAHULUAN Ibadah solat merupakan ibadah fardu dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Nabi Muhammad menekankan solat setelah

Διαβάστε περισσότερα

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ذ عفش صوش ب ا ج

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ذ عفش صوش ب ا ج الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ذ عفش صوش ب ا ج Holy_bible_1 415 صوش ب 2 :3 فمبي ا شة ش طب : ] ز شن ا شة ب ش طب. ز شن ا شة ا زي اخزبس (SVD) أ سش. أف ظ زا شؼ خ زش خ ا بس [. H7854 Satan, ה שטן H1605 rebuke ויגער H413

Διαβάστε περισσότερα

Allied signal) (Jack Welch) % ػبذ الرحوي السؼذ هجلت ػالن السؼىد ت ق اش األداء الوؤسس و ه هج ت األداء الوتىازى ص 63

Allied signal) (Jack Welch) % ػبذ الرحوي السؼذ هجلت ػالن السؼىد ت ق اش األداء الوؤسس و ه هج ت األداء الوتىازى ص 63 Résumé, : La matrice de la Six Sigma est un système de gestion et de suivi de la performance, ce qui est une démarche globale et intégrée de la méthodologie de tous les aspects de l'activité de l'institution

Διαβάστε περισσότερα

الحجبصبت ا ع ذ ا جذ ٠ ذ صفش ص ئ ١ اال ي ا ثب

الحجبصبت ا ع ذ ا جذ ٠ ذ صفش ص ئ ١ اال ي ا ثب الحجبصبت ا ع ذ ا جذ ٠ ذ صفش ص ئ ١ اال ي ا ثب Holy_bible_1 371 ص ئ ١ اال ي 11 :31 (SVD) أل ال ٠ حشن ا شة شعج أج اص ا عظ ١. أل لذ شبء ا شة أ ٠ جع ى شعجب. H3068 the LORD H1419 for his great הגדול H6213 to

Διαβάστε περισσότερα

بسم ا الرحمن الرحيم الطلاب و الطالبات الكرام... ا ليكم جميع حلول كتاب فيزياء الحادي عشر و الما خوذة من كتاب دليل المعلم الفلسطيني في الفيزياء..

بسم ا الرحمن الرحيم الطلاب و الطالبات الكرام... ا ليكم جميع حلول كتاب فيزياء الحادي عشر و الما خوذة من كتاب دليل المعلم الفلسطيني في الفيزياء.. بسم ا الرحمن الرحيم الطلاب و الطالبات الكرام... ا ليكم جميع حلول كتاب فيزياء الحادي عشر و الما خوذة من كتاب دليل المعلم الفلسطيني في الفيزياء.. لمشاهدة كل ما هو ممتع و مفيد في فيزياء الحادي عشر تفضلوا

Διαβάστε περισσότερα

KAJIAN BAHARU MENGENAI FASILAH: DARI ASPEK KEINDAHAN KEPADA KESERASIAN YANG MELUAS

KAJIAN BAHARU MENGENAI FASILAH: DARI ASPEK KEINDAHAN KEPADA KESERASIAN YANG MELUAS KAJIAN BAHARU MENGENAI FASILAH: DARI ASPEK KEINDAHAN KEPADA KESERASIAN YANG MELUAS Mohd Hisyam bin Abdul Rahim UniversitiTun Hussein Onn Malaysia mdhisyam@uthm.edu.my Prof. Dato Dr. Zulkifli bin Haji MohdYusoff

Διαβάστε περισσότερα

وبديلة اليلوهيم وهو ثيؤس في اليوناني أي اهلل

وبديلة اليلوهيم وهو ثيؤس في اليوناني أي اهلل اقتباس العهد الجديد من القديم يؤكد ان لقب الرب او كيريوس هو اسم يهوه كيريوس اسم الرب يسوع المسيح وبديلة اليلوهيم وهو ثيؤس في اليوناني أي اهلل Holy_bible_1 درسنا سابقا وعرفنا ان يسوع المسيح اهلل الظاهر

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 27 Ιουνίου 2014 Βενετία (Βένετο)

ΤΕΛΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 27 Ιουνίου 2014 Βενετία (Βένετο) A0 COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA C O M I S I Ó N I N T E R M EDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE ة ک ر ت ش م ل ا ة ي ط س و ت م ل ا ة ن ج ل ل ا

Διαβάστε περισσότερα

STATUS DAN HAK WANITA MENURUT ISLAM. Oleh: Fatimah Binti Ali 1. Abstrak

STATUS DAN HAK WANITA MENURUT ISLAM. Oleh: Fatimah Binti Ali 1. Abstrak STATUS DAN HAK WANITA MENURUT ISLAM Oleh: Fatimah Binti Ali 1 Abstrak Artikel ini menjelaskan mengenai status (taraf atau kedudukan) dan hak (kuasa berbuat sesuatu) wanita menurut Islam. Perbincangan meliputi

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

القواميس والم ارجع المختلفه واستخداماتها في الكتاب المقدس

القواميس والم ارجع المختلفه واستخداماتها في الكتاب المقدس لقب كيريس اثبات ان المسيح قال انا ه هللا Holy_bible_1 في البداية ارجا الرجع الي ملف اثبات ان السيد المسيح قال لفظيا انه هللا شرحت فيه معني كلمة كيريس اثبات ان كيريس باليناني تساي يهه بالعبري اركز هنا علي

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID Vector Error Correction Model(VECM)

Archive of SID Vector Error Correction Model(VECM) فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي سال هفتم شماره چهارم زمستان ١٣٨۶ صفحات ١١٩-١۴٠ ارزيابي اثرات سياستهاي ا زادسازي مالي و تغييرات نرخ بهره بانكي بر توسعه بخش مالي در اقتصاد ايران (با استفاده از تكنيك (VECM علاءالدين

Διαβάστε περισσότερα

Family portrait. Cyrillic regular 120pt Italic regular 120pt

Family portrait. Cyrillic regular 120pt Italic regular 120pt Amaikha Hamaika means eleven in the Basque language. Sometimes we use the same word to say many or a lot, when the group of things we are talking about is countless or we just won t take the time to count

Διαβάστε περισσότερα

Bahagian ini bertujuan memberi penjelasan mengenai Kem Bestari Solat dan cara pelaksanaannya.

Bahagian ini bertujuan memberi penjelasan mengenai Kem Bestari Solat dan cara pelaksanaannya. Panduan Pelaksanaan Kem Bestari Solat (KBS) Tahap Satu PANDUAN PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT (KBS) TAHAP SATU 1. PENDAHULUAN Bahagian ini bertujuan memberi penjelasan mengenai Kem Bestari Solat dan cara

Διαβάστε περισσότερα

KELEBIHAN SURAH AL-FATIHAH

KELEBIHAN SURAH AL-FATIHAH KELEBIHAN SURAH AL-FATIHAH Diterbitkan oleh Jamiyah Singapura Percuma 2 Kandungan Mukadimah 5 Surah Al Fatihah dengan terjemahannya 9 Masa dan Tempat turunnya 10 Keagungan Surah Al-Fatihah 11 Kesimpulan

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή

Ακαδημαϊκός Λόγος Εισαγωγή - سا قوم في هذه المقالة \ الورقة \ الا طروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل Γενική εισαγωγή για μια εργασία/διατριβή سا قوم في هذه المقالة \ الورقة \ الا طروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل للا جابة عن هذا

Διαβάστε περισσότερα

BAB EMPAT: PEROLEHAN DAN ANALISIS. Pengambilan data cerapan pula adalah untuk waktu solat Isyak dan Subuh bagi

BAB EMPAT: PEROLEHAN DAN ANALISIS. Pengambilan data cerapan pula adalah untuk waktu solat Isyak dan Subuh bagi BAB EMPAT: PEROLEHAN DAN ANALISIS 4.1 PENDAHULUAN Dalam bab ini, pengkaji menghuraikan kaedah yang diperolehi untuk menentukan waktu solat dalam kapal terbang dari sudut fiqh dan astronomi. Pengambilan

Διαβάστε περισσότερα

هل العدد الذي يقول وفيما هما منطلقتان لتخبرا تالميذه محرف متي

هل العدد الذي يقول وفيما هما منطلقتان لتخبرا تالميذه محرف متي هل العدد الذي يقول وفيما هما منطلقتان لتخبرا تالميذه محرف متي 9 :82 Holy_bible_1 الشبهة يقول البعض ان جملة " و فيما هما منطلقتان لتخبرا تالميذه " هي مضافه الن كثير من الترجمات ال تحتوي عليها الرد لنتاكل

Διαβάστε περισσότερα

استجابة برنامج الا غذية العالمي في سوريا التقرير الدوري

استجابة برنامج الا غذية العالمي في سوريا التقرير الدوري استجابة برنامج الا غذية العالمي في سوريا التقرير الدوري ۳۰ نيسان - ۱۳ ا يار ۲۰۱٤ سوريا الا ردن لبنان تركيا العراق مصر ا برز التطورات: ا غذية العا إ ل ريف حلب ل رة يصل ا و ع ة أ ر سور قلت إرساليات ا صص

Διαβάστε περισσότερα

Personal Letter السي د ا حمد رامي ٣٣٥ شارع الجمهوري ة القاهرة ١١٥١١. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926

Personal Letter السي د ا حمد رامي ٣٣٥ شارع الجمهوري ة القاهرة ١١٥١١. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 - Address Greek Κυρ. Ιωάννου Οδ. Δωριέων 34 Τ.Κ 8068, Λάρνακα Standard English Address format: name of recipient street number + street name name of town + region/state + zip/postal code. Jeremy Rhodes

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

هل العدد الذي يقول لكن نجنا من الشرير محرف لوقا 11:

هل العدد الذي يقول لكن نجنا من الشرير محرف لوقا 11: هل العدد الذي يقول لكن نجنا من 4 الشرير محرف لوقا 11: Holy_bible_1 الشبهة يقول البعض ان العدد الذي في لوقا " 4 11: و اغفر لنا خطايانا الننا نحن ايضا نغفر لكل من يذنب الينا و ال تدخلنا في تجربة لكن نجنا

Διαβάστε περισσότερα

نارفاس ونير ةديدلجا drive the change

نارفاس ونير ةديدلجا drive the change GôaÉ S ƒæjq Iójó G drive the change عن ق رب الأناقة واجلاذبية... موا صفات جعلتها حتظى باإعجاب اجلميع òncéjك ábéfcg إلى آفاق جديدة 2. 1. 3. 4. رين و س افران رم ز الأناق ة احلقيقي ة تع بر رين و س افران

Διαβάστε περισσότερα

هل تعبير ووقف المالك قائال هو مضاف رؤيا 11:

هل تعبير ووقف المالك قائال هو مضاف رؤيا 11: هل تعبير ووقف المالك قائال هو 1 مضاف رؤيا 11: Holy_bible_1 الشبهة يقول البعض ان العدد الذي في رؤيا " 1 11: ثم اعطيت قصبة شبه عصا و وقف المالك قائال لي قم و قس هيكل هللا و المذبح و الساجدين فيه " محرف الن

Διαβάστε περισσότερα

خالط فعاليت اي آه زشي پص شي

خالط فعاليت اي آه زشي پص شي بنام خدا خالط فعاليت اي آه زشي پص شي Name: Present Position: Address: Phone: Fax: E-mail: Majid Sirati-Sabet Associate Professor Department of Clinical Biochemistry, School of Medicine, Shahid Beheshti

Διαβάστε περισσότερα

DAMAGE ASSESSEMENT AND REHABILITATION OF HISTORIC TRADITIONAL STRUCTURES

DAMAGE ASSESSEMENT AND REHABILITATION OF HISTORIC TRADITIONAL STRUCTURES National Technical University of Athens (NTUA) Faculty of civil engineering DAMAGE ASSESSEMENT AND REHABILITATION OF HISTORIC TRADITIONAL STRUCTURES Doctoral thesis By Mohamed Mostafa Mohamed Abdelmegeed

Διαβάστε περισσότερα

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC)

بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) .۱ No. F-3-AAA- بهبود قابليت گذر از خطاي تورب ين بادي داراي ژنراتور القايي تغذ هي دوگانه (DFIG) با استفاده از جبران كننده توان راكتيو (SVC) ا رمان صفايي قرهپت اين گي ورگ حس ين حسينيان حسين عسكان ابيانه

Διαβάστε περισσότερα

هل اضيف كلمة يسوع في العدد الذي يقول انسانا كامال في المسيح يسوع كولوسي 1:

هل اضيف كلمة يسوع في العدد الذي يقول انسانا كامال في المسيح يسوع كولوسي 1: هل اضيف كلمة يسوع في العدد الذي يقول انسانا كامال في المسيح يسوع 82 كولوسي 1: Holy_bible_1 الشبهة يقول البعض ان العدد الذي في كولوسي " 82 1: الذي ننادي به منذرين كل انسان و معلمين كل انسان بكل حكمة لكي

Διαβάστε περισσότερα

هل تعبير الن كثيرون يدعون وقليلين ينتخبون هو مضاف متي 02:

هل تعبير الن كثيرون يدعون وقليلين ينتخبون هو مضاف متي 02: هل تعبير الن كثيرون يدعون وقليلين 61 ينتخبون هو مضاف متي 02: Holy_bible_1 الشبهة ن و ق ل يل ين ي ن ت خ ب ون " في متي 61 02: هو مضاف في يقول البعض ان تعبير " أل ن ك ث ير ين ي د ع و الفانديك النه غير موجود

Διαβάστε περισσότερα

ع فو و درگ زر کے ف ضاي ل مع ایک ا ہم مدن ی وص تی

ع فو و درگ زر کے ف ضاي ل مع ایک ا ہم مدن ی وص تی عفو و درگ زر کے ف ضاي ل مع ایک اہم مدن ی وص تی Και μια Σημαντική Μαδανί θέληση Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα Oυρντού (Πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι,

Διαβάστε περισσότερα

Liturgia Verbi. Παπα βενεδικτου 16ου. a Papa Benedicto XVI in Maronita cathedrale peracta Τελεση της ακολουθιας του θειου λογου

Liturgia Verbi. Παπα βενεδικτου 16ου. a Papa Benedicto XVI in Maronita cathedrale peracta Τελεση της ακολουθιας του θειου λογου Liturgia Verbi a Papa Benedicto XVI in Maronita cathedrale peracta Τελεση της ακολουθιας του θειου λογου Χοροστατουντος της αυτου αγιοτητας Παπα βενεδικτου 16ου die 6 Iunii 2010 6 Ιουνίου 2010 Ecclesia

Διαβάστε περισσότερα

Μικρή Γραμματική دستور زبان مختصر

Μικρή Γραμματική دستور زبان مختصر Μικρή Γραμματική قواع د بسيطة دستور زبان مختصر 66 ΓΡΑΜΜΑΤΑ Η ελληνική γλώσσα έχει 24 γράμμα. Χρησιμοπούμε κεφαλαία στην αρχή της πρόσης ή όν έχουμε ένα όνομα (προσώπου, χώρας, μέρας, μήνα κ.λπ.): Μοχάμετ,

Διαβάστε περισσότερα

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ

٢٢٢ ٣٩٣ ﻥﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻭ ﺭﺎﻬﺑ ﻢ / ﻫﺩﺭﺎﻬﭼ ﻩﺭﺎﻤﺷ ﻢ / ﺘ ﺸﻫ ﻝﺎﺳ ﻲﻨﻓ ﺖﺷﺍﺩﺩﺎﻳ ﻱ ﻪﻃ مجله پژوهش ا ب ايران سال هشتم/ شماره چهاردهم/ بهار و تابستان (٢١٧-٢٢٢) ١٣٩٣ يادداشت فني بررسي ا زمايشگاهي تعيين رابطه عمق جريان غليظ در محل غوطهوري ٢ *١ حسن گليج و مهدي قمشي چکيده جريانهاي غليظ در اثر

Διαβάστε περισσότερα

هل تعبير لست مستحق أن احل سيور حذائه محرف يوحنا 1:

هل تعبير لست مستحق أن احل سيور حذائه محرف يوحنا 1: هل تعبير لست مستحق أن احل سيور 72 حذائه محرف يوحنا 1: Holy_bible_1 الشبهة يوحنا 72 1: ) 72 ه و ال ذ ي ي أ ت ي ب ع د ي ال ذ ي ص ار ق د ام ي ال ذ ي ل س ت ب م س ت ح ق أ ن أ ح ل س ي ور ح ذ ائ ه«.( لقد أثبتتها

Διαβάστε περισσότερα

ps si aq s f d s s S d f: a35p d dj; aq gi s

ps si aq s f d s s S d f: a35p d dj; aq gi s Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 17 ον, Ἅπαντα Κυριακῆς τῶν Βαΐων Εἰς τόν Ἑσπρινόν Ἦχοςqe.Πα ps si aq s f d s s S d f: a35p d dj; aq gi s Τ λ θνη λλ Α λα ζηα ζηλ πξν ηνπ ζνπ

Διαβάστε περισσότερα

الرد علي شبهة هل كلمة عالنية مضافة وليست اصلية متي 6:

الرد علي شبهة هل كلمة عالنية مضافة وليست اصلية متي 6: الرد علي شبهة هل كلمة عالنية 6 مضافة وليست اصلية متي 6: Holy_bible_1 الشبهة «ورد في متى 6 6: «فأبوك الذي يرى فيي الفاي ي يز كييال ية ي». قي اليض إ ك مة ي «ية ي كائدة الرد بدراسة متانية للشواهد الخارجية

Διαβάστε περισσότερα

ب عى ان پيصبينيضکستنهاييدرچنداليههايمتقارنباروشانرژي

ب عى ان پيصبينيضکستنهاييدرچنداليههايمتقارنباروشانرژي ( ) - : : 1386 : معادل ب رسي افضا م ىذسی داوشکذي داوشج مشخصات سيذاحمذگلچ بيان وامخاو ادگي: وام 1:8928:8 داوشج ئي: شماري افضايي( اي )سازي افضا م ىذسی تحصيلی: رشت آزاد داوشج ي ت دشكي حسيىي حسيه را ىما: استاد

Διαβάστε περισσότερα

BAB TIGA: KAJIAN LITERATUR. Walaupun demikian, ilmu fonetik di dalam bahasa Arab menjadi ilmu yang

BAB TIGA: KAJIAN LITERATUR. Walaupun demikian, ilmu fonetik di dalam bahasa Arab menjadi ilmu yang BAB TIGA: KAJIAN LITERATUR 3.0 Pengenalan Sistem bunyi bahasa Arab merupakan tonggak kepada pembinaan katanya Walaupun demikian, ilmu fonetik di dalam bahasa Arab menjadi ilmu yang dikemudiankan. Kenapa

Διαβάστε περισσότερα

كىرة انجذر او انجزاص او انجزجض

كىرة انجذر او انجزاص او انجزجض كىرة انجذر او انجزاص او انجزجض Holy_bible_1 انشبهت نىقا 26 :8 Luk 8:26 ( SVD )وصاروا إنى كىرة انجذر انخ ه يقابم انجه م. ( ALAB )ووصهىا إنى بهذة انجزاص وه حقع يقابم انجه م. ( GNA )ووصهىا إنى اح ت انجزاص

Διαβάστε περισσότερα