ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ی ا ک ل ا ه م ی ل ح ر"

Transcript

1 ل- ال ج ه) ن و م ن م د ر م ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ) س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م : د ر و م 1 ل م آ م ظ ع ل ال ج ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب و ا ف ا ر غ ج ه و ر گ ر ا د ا ت س ا ا ک ل ا ه م ل ح ر و ن د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک ز ر ب ت ن ن ز ا ن ن ا ر د ن ز ا م ه ا گ ش ن ا د د ر گ ن ا ه ج ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س ا / 0 23/ : ه ل ا ق م ت ف ا ر د خ ر ا ت / 1 02/ : ه ل ا ق م ش ر ذ پ خ ر ا ت ه د ک چ ر ه ه ک ت س ا ا ه ر ه ش ر د ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ل ک ش م د ن ن ت س ه گربان به ت س د ن آ ا ب کشورها از ر ا س ب ه ز و ر م ا که معضالت ز ا ک ف د ه چنن تحقق. د ر ا د ف ل ت خ م ن ا ز ا د ر پ ه ر ظ ن ء ا ر آ ه ا پ ر ب و خوش بوم ا ه ا ن ا و ت و ت ا ن ا ک م ا س ا س ا ر ب ن آ ع ف ر ر د سع کشور هک مباشد ر ا د ا پ ه ع س و ت ق ق ح ت شهرسازانه شوهها و ر ا د ا پ شهر بافت شاخصها به ل ن جهت گسترده مطالعات م ا ج ن ا م ز ل ت س م ن ا و ت ب ا ر ج ا ي ا ه ر ا د ر ب ر ت ش ب ه چ ر ه ي ز ا س ا ت س ا ر م ه ا ب ا ت ت س ا م ز ال ط ب ر ي ذ ل ح م و ل م ي ا ه د ا ه ن م ا م ت ت ک ر ا ش م ا ت س ا ر ن ا ر د ن ا ز م ن ب ا آ ه ک د و ش م ح ر ط م س ا س ا ل ا و س ن ا ن ا ر ب ا ن ب. د ر ک د ا ج ا ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ي ز ا س و ن و ء ا ح ا ر م ا ر د د ن م ن ا و ت ي د ن آ ر ب ه ل ح م ر د ه د و س ر ف ت ف ا ب ز ا س و ن س ر ر ب ه ب ه ل ا ق م ن ا د ر ا د د و ج و ه ط ب ا ر س و ل ا چ 6 ه ل ح م ه د و س ر ف ت ف ا ب ز ا س و ن د ن و ر و م د ر م ت ک ر ا ش م ه ک د ن ت س ه چالوس شهر 6 ه ل ح م ن ن ک ا س ز ا ر ف ن ز ا ل ك ش ت م ه ن و م ن جامعه. مردممپردازد ت ک ر ا ش م د ر ک و ر ا ب چالوس شهر 6 ف د ا ص ت ت ر و ص ه ب د ش ا ب م ت ر ک ل طف استفاده د ر و م ف ط و ساخته محقق ه م ا ن ش س ر پ ش ه و ژ پ ن ا ر د سنجش ابزار. د ن د ش ب ا خ ت ن ا و ن و س ر پ چوپروف همبستگ ضرب آزمون ش و ر ا ب ا ه ه د ا د ل ي ل ح ت. د ه د م ر ا ر ق ب ا ز ر ا د ر و م ا ر 6 ه ل ح م م د ر م ت ک ر ا ش م ن ا ز م ه ک د ن و ر و م د ر م ت ک ر ا ش م ن ا ز م ن ب ه ک د ا د ن ا ش ن ر ا م آ ا ه ن و م ز آ ز ا ل ص ا ح ج ي ا ت ن د. ش م ا ج ن ا Spss ر ا ز ف ا م ر ن ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب و د خ د و ج و ل ل د ب که مدهد ن ا ش ن ق ح ت ا ه ه ت ف ا ز ا حاصل نتاج ن آ ر ب ه و ال ع. د ر ا د د و ج و ه ط ب ا ر س و ل ا چ 6 ه ل ح م ه د و س ر ف ت ف ا ب ز ا س و ن عه ل ا ط م د ر و م ه ل ح م ن ن ک ا س ن ب ر د ت ک ر ا ش م ت ه ج ال ا ب ل س ن ا ت پ ه ل ح م ن ن ک ا س ن ب ر د ر ط ا خ ق ل ع ت و ا ه ل ح م ت و ه ا ه ه ف ل و م. د ر ا د د و ج و. ر ا د ا پ ه ع س و ت م د ر م ت ک ر ا ش م ه د و س ر ف ت ف ا ب ز ا س و ن : ي د ي ل ک ن ا گ ژ ا و ل م آ م ظ ع ) ل و ئ س م ه د ن س و ن ( 1

2 % ر ي ز ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه ل ئ س م ن ا ب و ح ر ط 1- ر ص ع ع ا م ت ج ا ا ه ه د د پ ن ر ت ر گ ا ر ف ز ا ک و ن د م ت و گ ن ه ر ف ا ه د ر و ا ت س د ن ر ت م ه م ز ا ک ن ا و ن ع ه ب ز و ر م ا ر ه ش و ر ي ي غ ت ر ي گ ر د ا ه ن ا س ن ا د و خ ي ت ح و ر ه ش ر د د و ج و م ي ع ي ب ط و ت خ ا س ن ا س ن ا ل م ا و ع ي م ا م ت ر گ د و س ز ا. ت س ا ر ض ا ح ت س ا ف ق و ت و ت ا ب ث ت و ك س ي ا ن ع م ه ب ا ر ي ز ت س ي ن ر ي ذ پ ن ا ك م ا ت ا ر ي غ ت ن ي ا ز ا ي ي ا ه ر. د ن ش ا ب م م ا ر آ و ه ت س و ي پ ي ت ال و ح ت ت س ا ي ر ه ش ي ا ض ف ه ب ط و ب ر م ل ئ ا س م ن ي ر ت م ه م ز ا ي ك ي ي گ د و س ر ف ن ا م ن ا ر د. د د ر گ م ر ه ش ت ا ي ح گ ر م ه ب ر ج ن م ه ك م ك ي ب ا ت ش ا ب و ر ث ا ر م ع ش ه ا ك ا ب ل م ا ع ن ي ا. د و ش م ن آ ي گ ر ا و ق ي ب و ب س ا ن ت م د ع ل د ا ع ت م د ع ي ن ا م ز ا س ي ب ث ع ا ب ه ك ت ف ا ب ي ز ا س ر ه ش و ي ر ا م ع م ي ل ا ع ي ا ر و ش ه ب و ص م ق ب ط. د د ر گ م ي ن ا ي ا پ ه ط ق ن ي و س ه ب ت ك ر ح ث ع ا ب د ن ت ش ي ب و ي گ د و س ر ف ر ت م 6 ز ا ر ت م ک ض ر ع ا ب ر ب ا ع م % 0 5 ا ب ي ي ا ه ت ف ا ب ل م ا ش ه د ا س صورت به ه ک ت س ا ه ص خ ا ش ه س ي ا ر ا د ه د و س ر ف. د و ش م ع ب ر م ر ت م 0 5 ا ب ي ي ا ه ل س ر ا پ ا ي ت ا ع ط ق ي د ب ل ا ک م د ع ي د ب ل ا ك ي گ د و س ر ف ل ي ل د ه ب ه ك د و ش م ق ال ط ا ا ه ر ه ش ي ن و ن ا ق ه د و د ح م ز ا ي ي ا ه ه ص ر ع ه ب ي ر ه ش ه د و س ر ف ت ف ا ب ش ز ر ا ز ا و ه د و ب ر ي ذ پ ب ي س آ ي ر ه ش ي ا ه ت خ ا س ر ي ز و ت ا م د خ ت ا س ي س ا ت ه ر ا و س ي س ر ت س د ز ا ب س ا ن م ي ر ا د ر و خ ر ب ي ز ا س و ن ن ا ك م ا ا ه ن آ ن ي ك ل ا م و ن ي ن ك ا س ر ق ف ل ي ل د ه ب ا ه ت ف ا ب ن ي ا. د ن ر ا د ر و خ ر ب ي ل ز ا ن ي د ا ص ت ق ا و ي ط ي ح م ي ن ا ك م ئ ا د خ و ف و ط م ( د ن ر ا د ن ا ر ن آ ر د ي ر ا ذ گ ه ي ا م ر س ت ه ج ي ا ه ز ي گ ن ا ن ا ر ا ذ گ ه ي ا م ر س ز ي ن و ه ت ش ا د ن ا ر ي د و خ ب د و خ ر د د ن چ ل م ا و ع. ت س ا ن آ ر د د م آ ر ا ک ا ن و ر ه ش م ت س س ا ب گ ن ه ا م ه م د ع ا ه ت ف ا ب ه ن و گ ن ا ه ص خ ش م ن ر ت ز ر ا ب. ) ت ال ض ع م م ج س ن م ع م ا ج ز ر ه م ا ن ر ب ک ز ا و ر پ م د ع ه ب ن ا و ت م ن ا م ن آ ز ا ه ک د ن ا ل خ د ا ه ن آ ر گ ل ک ش و ز و ر ب ن ا ر د ت س ز ط ح م ف ک و م ک ا ه ش ز ر ا ش ه ا ک. د ر ک ه ر ا ش ا... و ن ا س ن ا ل م ا و ع و ع ب ط ط ح م ل م ا و ع د ر ک ل م ع ب ب ح ( د ن ک م ل و ت س م ت ف ا ب ر ب ا ر د م آ ر ا ک ا ن و گ د و س ر ف ت ل ا ح ل و ح ت و ر غ ت م د ع ه ب ل م و ا ه ه د و د ح م. ) 1 2 ه ب ه ن ا ف س ا ت م ا م ا ت س ا ي ر و ر ض ي ل ح م ن ا ن ك ا س ر و ض ح ش و ج د و خ و ه د ن ز ت ر و ص ه ب ت ف ا ب ظ ف ح ر و ظ ن م ه ب ب ت ر ت ن د ب ه ن ا گ ي ب د ا ر ف ا و ه د ر ك ت ر ج ا ه م ي م ي د ق و ل ي ص ا ي ا ه ر ا و ن ا خ ن آ ن د ش ن ر ص ا ع م و ت ف ا ب ر د ي گ د ن ز ت ال ي ه س ت ن ا د ق ف ت ل ع ا ر ت ف ا ب ل ك ر ي ز گ ا ن ت ف ا ب ن ا گ د ن ن ك ت م ر م و د ن ا ه د ش ن ك ا س ن آ ر د ) ا ه ب ه ر ا ج ا و ك ل م ن ي ي ا پ ش ز ر ا ( ي د ا ص ت ق ا ل ل ع ه ب ا ه ن ت ل ح م ا ب ه ل ح م ي ع ا م ت ج ا و ي د ا ص ت ق ا ت ي ع ض و ا ب ي گ ن ه ا م ه ه ك ي د ي ل ق ت ي ا ه ه و ي ش ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب و د ن ر گ ن ي م ي ا ه د ر م م س ج ن و چ م ه. ) ن ا ر ا ک م ه و ن م و م ( د ن ز ا د ر پ م د ب ل ا ك ه ب ا ه ن ت د ر ا د ن ي ز ا س و ن ن» آ و د ع ب ك ي ا ب ا ر ي ر ه ش ي ز ا س و ن د ا ع ب ا ي ر ه ش ه ع س و ت ر د ي س د ن ه م ي ا ه د ر ك ي و ر ن د ش م ك ا ح ر گ د و س ز ا ي ت خ س و ز ا س و ت خ ا س ي ر و آ ن ف ن د ر ك د ر ا و ت ل و ه س ل ي ل د ه ب ن ا ر ي ا ر د ه ك ه ا گ د ي د ن ي ا ن د ش م ك ا ح. د ا د ر ي ي غ ت» ي د ب ل ا ك و ه د ش م ك ا ح ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ي ز ا س و ن ي ك ي ن ك ت ي ا ه ه ب ن ج ا ه ن ت ت ف ا ي ي ب ر غ ع م ا و ج ز ا ر ت ش ي ب ي ت د ش ي ل ح م ت ا ع ا م ت ج ا ا ب ر ا ك ل م ا و ع ي ط ي ا ر ش ن ي ن چ ر د ت س ا ي ه ي د ب. د ن د ش ي ر ه ش ت ف ا ب ر د ز ا س و ت خ ا س ي ا ه ه ن ح ص ي ل ص ا ن ا د ر گ ي ز ا ب ا ه ن ي س ن ك ت ه ك ن ا ن آ ي م ا ح و ن ا گ د ن ز ا س ز ا م د ر م ي ي ا د ج ر ا و گ ا ن ج ي ا ت ن و ه د ش ه د ر پ س ي ش و م ا ر ف ه ب ه ر غ و ي د ا ص ت ق ا ي گ ن ه ر ف عي- ا م ت ج ا د ر ا و ه ک ت س ا ه ه د ک ز ا ش ب ا ال م ع ه ك ن آ ا ب ه ن ا ف س ا ت م. ) ب ي ل د ن ع ( ت س ا ه د ر ك ز و ر ب ه د و ب ت ل و د ا ال و م ع م

3 ن- ا ي م د- ن و ر... ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ي ا ه ت ف ا ب. م ي ا ه د ر و ا ي ن ت س د ه ب ي ل و ب ق ل ب ا ق د ر و تا س د ن و ن ك ا ت م ي ا ه د ش ر و ش ك ي ا ه ر ه ش ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ر د ه ل خ ا د م ا ه ر و ش ك ر ي ا س ي ا ه ر ه ش ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ا ب ي د ب ل ا ك و ي گ ن ه ر ف ي ع ا م ت ج ا ي د ا ص ت ق ا د ا ع ب ا ر د ن ا ر ا ر د ا ه ر ه ش ه د و س ر ف ت ا ي ب ر ج ت ز ا ن ا و ت م ي ل و د ر ك ر ا ر ك ت ا نا ي ع ن ا و ت م ن ا ر د ن ا ه د ا د م ا ج ن ا ا ه ن آ ه ك ا ر ي ر ا ك ب ي ت ر ت ن ي د ب. ت س ا ت و ا ف ت م ا ال م ا ك م ا ج ن ا ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ي ز ا س ه ب و ي ز ا س و ن ا ي ح ا ه و ال ع ب. ) ا پ ر پ ( د و م ن ه د ا ف ت س ا ي ز ا س م و ب ا ب ه ا ر م ه ا ه ن آ ر ظ ن ر د ن ا ن ک ا س ع ف ا ن م ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ي ا ي ح ا ر د ه ک ي ن ا م ز ا ت و ي ت ک ر ا ش م ي ز ا س و ن ن ع م د ر م ط س و ت ر گ م د و ش م ن ز ا م ع ا ( م و م ع ي ا ه د ا ه ن و ت ل و د د ي ا ب و ت ش ا د د ي م ا ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ع ي ر س ي ا ي ح ا ه ب ن ا و ت م ن د و ش ن ه ت ف ر گ ه ع س و ت ه ب ب ا ت س د ا ر ب ا ه ل س و ت ک ر ا ش م. ) ب ل د ن ع ( د ن ر و ا ي ب ت س د ب ا ر م د ر م د ا م ت ع ا )... و ا ه ي ر ا د ر ه ش ن آ ز ا ل ح ا ر م ر د م د ر م ه ک ح ر ط ر ه ا ر ج ا ر د. د آ م ب ا س ح ه ب ر ه ش ع م ا و ج ه ع س و ت ر د ل ق ت س م ش ز ر ا ک و ن ا س ن ا ل م ا ع ن ر ت م ه م ن ا و ن ع ه ب م د ر م ت ک ر ا ش م ل ل د ن م ه ه ب و د و ش م ل ص ا ح ت ق ف و م ا ب ل ا غ د ن ش ا ب ه ت ش ا د ه ن ال ا ع ف ت ک ر ا ش م ي گ د و س ر ف ن د و د ز ت ه ج ه ك ي ت م ر م ع و ن ن ي ن چ م ه و م ا د ق ا ه ل خ ا د م ع و ن ن ي ا ر ب ا ن ب. د و ر م ر ا م ش ه ب ا ه ح ر ط ر د ت ق ف و م ه د و س ر ف ي ا ه ت ف ا ب ي ز ا س و ن و ي ز ا س ه ب د ن و ر ت ع ر س ه ن ا ي ا ر گ م د ر م ه ل خ ا د م و د ش ا ب م ت و ا ف ت م د و ر م ر ا ك ه ب ا ه ت ف ا ب ن ا ه د ن ر ا گ ن ه د ش ر ک ذ ل ا س م ه ب ه ج و ت ا ب. ) ن ا ر ا ک م ه و ن م و م ( د ه د ي م ش ي ا ز ف ا ي ا ه ظ ح ال م ل ب ا ق ر و ط ه ب ا ر. د ر ا د د و ج و ه ط ب ا ر س و ل ا چ 6 ه ل ح م ه د و س ر ف ت ف ا ب ز ا س و ن د ن و ر و م د ر م ت ک ر ا ش م ن ا ز م ن ب : د ا م ن م ن و د ت ا ر ه ض ر ف ق ق ح ت ه ن ش پ و ر ظ ن ن ا ب م ق ق ح ت ا ه ر غ ت م : ر 1 ا د و م ن : د ر ا د د و ج و ه ت ك ن و د ن ا ه ج ر د ي ر ه ش ي ز ا س و ن د ن و ر ي س ر ر ب ر د ن ا م ز ز ا غ ر ا ف ه ك د ر ا د د و ج و ي ت ا ك ا ر ت ش ا ي ز ا س و ن ي ا ه ن ا ي ر ج ي ر ي گ ل ك ش ي ف س ل ف و ي ر ظ ن ي ا ه ه ن ي م ز و ا ه ر ت س ب د ن ن ا م ي م ي ق ا ب د ا د ي و ر ن ا ك م و ع و ق و ل ي ك ش ت م ه ه ب ط ب ت ر م ي ر ك ف ت ا ص ت خ م و ل و ص ا ا ه ي ر و ئ ت ا ه ت ي ص خ ش ز ا ي ا ه ع و م ج م ا ر ي ر ه ش ي ز ا س و ن د ن ك م ن ه ي ك ت ي ن ي ع م ي ا ه ي ر و ئ ت ا ي و ا ه ت ي ص خ ش ر ب و د ه د م : د ش ا ب م ر ي ز ح ر ش ه ب ه ك ت س ا ي ي ا ه ه ص خ ش م ي ا ر ا د ه ز و ر م ا د و خ ع م ا ج م و ه ف م ر د ي ر ه ش ي ز ا س و ن س ا س ا ن ا ر ب

4 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ن د ب ب ت ر ت ر د ط ا ب ت ر ا ا ب ه ل ئ س م ن ا گ د ن ر ا گ ن ل ل ح ت : ع ب ن م جدد مفهوم ر د ر ه ش ز ا س و ن : ل 1 ک ش ر و ک ذ م ت ا ي ر ظ ن ي ا ه و گ ل ا و ي ف ل ت خ م ح ر ط م د و ش م : د ن ن ا م ه ي ر ظ ن ت ل ا ص ا ي ش خ ب ي ز ا س د ن م ن ا و ت ي گ د ن ز ت ي ف ي ك و ي ع ا م ت ج ا ه ا ف ر ه ا گ د ي د ي م ي ظ ن ت د و خ و ي ي ا ف ك د و خ د ر ب ه ا ر ر ه ش ت ف ا ب ه ب ي ا ه ز و م ش ر گ ن ر ص ت خ م ت ر و ص ه ب ل ذ ل و د ج ر د ه ک ي ر ه ش ي ز ا س و ن و ي ز ا س ه ب ر و ظ ن م ه ب ر ه ش ر ا د ا پ ه ع س و ت ه ر ظ ن و ن ا ن ي ش ن ه ي ش ا ح. ت س ا ه د ش ه ت خ ا د ر پ ا ه ن آ ه ب ا ه ه ر ظ ن ع ا و ن ا ي ش خ ب ت ل ا ص ا ه ي ر ظ ن ر ه ش ت ف ا ب ه ب ي ا ه ز و م ش ر گ ن ي م ي ظ ن ت د و خ و ي ي ا ف ك د و خ د ر ب ه ا ر ي گ د ن ز ت ي ف ي ك و ي ع ا م ت ج ا ه ا ف ر ه ا گ د ي د ن ا ن ي ش ن ه ي ش ا ح ي ز ا س د ن م ن ا و ت ر ه ش ر ا د ا پ ه ع س و ت ه ر ظ ن ح ر ش ت ز ا س و ن و ز ا س ه ب ب ا ب ر د ح ر ط م ت ا ر ظ ن : ل 1 و د ج ب ک ر ت ر د ر غ ت و ن و ک س م ط ح م و ن ک س م د و ب ه ب و ح ال ص ا ر و ظ ن م ه ب ه ک د و ش م ه ت ف گ ا ه ت ل ا ع ف ه ل ک ه ب ش خ ب ت ل ا ص ا ز ک ر م ش خ ب ر د د م آ ر د م ک و ر ق ف ا ه ه و ر گ ا ب ط س و ت م و د ا ز د م آ ر د ا ب ا ه ه و ر گ ن ز گ ا ج و ا ه ه ل ح م ن و ک س م ا ه د ح ا و. د ر ذ پ م ت ر و ص ا ه ر ه ش ه ن و گ ن ا ن ا ن ک ا س ه ج ت ن ر د. د و ش م ه د ا د ح ج ر ت ر ص ا ع م گ د ن ز ت ا ض ت ق م ر ب ن ا ک ا ن ث ا ر م و ت و ه ظ ف ح ش ر گ ن ن ا ر د ه ک ر ه ش ا ه ت خ ا س ر ز ا ه ا س ر ا ن و ا ه ت س ا ک ز ن و ر ص ا ع م ه ر م ز و ر گ د ن ز ض ت ق م ت ا ر غ ت ل ا م ع ا م د ع ل ل د ه ب ا ه ت ف ا ب. د ن و ش م ت ف ا ب ک ر ت ه ب ر ز گ ا ن د ر ا د ش ن ب ن ن چ ر د ه ش ر. د ز ا د ر پ م ن آ ن ا ن ک ا س ن ز گ ا ج ن و د ب د و ج و م ک ال م ا د و ب ه ب و ظ ف ح ه ب ن ا ک م ض و ع ت و ت ف ا ب ه ل خ ت ف ال خ ر ب د ر ب ه ا ر ن ا. د ر ا د ا ر د و خ ل ح م ر د ح ال ص ا ش ز ر ا و ت س ا د و ب ه ب ل ب ا ق ا ض ف ر ه د ر ب ه ا ر ن ا س ا س ا ر ب ز ر ه م ا ن ر ب ه ب ا ر د ب ل ا ک ز ر ه م ا ن ر ب د ش و ک م ه ک ت س ا ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب ر د ا ه ز ا ت ر و ح م ع ا م ت ج ا ه ا ف ر ز ر ه م ا ن ر ب و گ د ن ز ت ف ک ه ش د ن ا ر ه ش ا ه ا ض ف د و ب ه ب و ح ال ص ا ت ه ج ر د ن و ن د ر ک و ر ن ا. د ه د د ن و پ ع ا م ت ج ا - د ا ص ت ق ا ا ه ل ح م و ع ا م ت ج ا ا ه ه و ر گ ش ق ن ن ت ف ا ت م ه ا. د ن ک م ح ر ط م ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب ر د ا ر ع ا م ت ج ا ا ه ه و ر گ ن د ا د ت ل ا خ د. ت س ال ا ب ه ع س و ت د ر ب ه ا ر ه ل ع ش ن ک ا و ز ر ه م ا ن ر ب ر د ل ر ت ن ک ا ر ب ر گ د ف ر ط ز ا. ت س ا ر و ر ض م س ر ر غ ن ا ک س ا و ن ش ن ه ش ا ح ل ر ت ن ک ر ه ش ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر و ظ ن م ه ب ا ه ا ض ف ز ا س و ن و ز ا س ه ب ر د ا ه ن آ ت ک ر ا ش م و ر ه ش ن ا ن ش ن ه ش ا ح ز ا س د ن م ن ا و ت م س ر ر غ ن ا ک س ا و ن ش ن ه ش ا ح. ت س ا ر و ر ض ا ه ن آ ت س ز ت ظ ا ف ح ه ب ر ه ش ط ح م ک ژ و ل و ک ا ط ا ر ش و ع ب ا ن م ز ا ت ظ ا ف ح ن م ض ه ک ت س ا ر ه ش ه ع س و ت ز ا ل ک ش ر ه ش ر ا د ا پ ه ع س و ت ه د ن آ و ل ا ح ا ه ز ا ن ع ف ر ر و ظ ن م ه ب م ک ا ر ت ح و ط س و ض ا ر ا ر ب ر ا ک ر د ت ا ر غ ت ن آ ه ا پ ر ب و گ ن ه ر ف - خ ر ا ت ا ه ش ز ر ا ز ا د ا ص ت ق ا د ا ص ت ق ا ر ظ ن ز ا. د ش ا ب گ د ن ز و ت ن و ک س ل ب ا ق ط ح م ت س ز ر ظ ن ز ا ر ه ش ن ا م ز ل و ط ر د ا ت د ر ا د ه ج و ت ن ا د ن و ر ه ش و ل و ح ت ع ا م ت ج ا ر ظ ن ز ا د ب ا ه ع س و ت ا ه ا پ ر غ و ا ه ا پ ل غ ا ش م ظ ف ح ر و ظ ن م ه ب ت ع ن ص و ن ف ت ا ر غ ت ا ب گ ن ه ا م ه ر ه ش خ ر ا ت - گ ن ه ر ف ه ن ش پ و ر ه ش ط ح م ه ب ن ا د ن و ر ه ش ق ل ع ت س ا س ح ا و ع ا م ت ج ا گ ت س ب م ه و د ر گ صورت اجتماع ل م ا ک ت. ) د م ح ا ر و پ و ع ا م ش ( د د ر گ م ک ح ت ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م

5 ... ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ا ه ه ا گ د د ه ن و گ ن د ب. د و ش م ل و ح ت و ر غ ت ر ا چ د ز ن ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب د ن و ر ف ل ت خ م ت ا ر ظ ن ه ئ ا ر ا ا ب ن ا م ز م ه : ز ا د ن ت ر ا ب ع ه ک د ش ح ر ط م ل ک ش 4 ه ب ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ر د ز ا س ر ه ش ز ر ه م ا ن ر ب د ن و ر ا ر ب ز ر ه م ا ن ر ب ن و د ب. ت س ا ن ا م ت خ ا س ز ا س ا ب ز ن آ ل ص ا ر ا ع م و ن ا م ت خ ا س ه ا گ د د ن ا ف د ه ا: ه ن ا م ت خ ا س ه ت ف ر گ ر ا ر ق ر ظ ن د م ن آ د ب ل ا ک ط ق ف ر ه ش ا و ت ح م و م د ر م ن ص ص خ ت م ن ل و ئ س م ر گ م م ص ت ه و ح ن و م س ن ا ک م ه ب ه ج و ت. د و ش م ز ر ه م ا ن ر ب ن ا م ت خ ا س د ب ل ا ک ز ا س و ن ر و ح م ل و ح ز چ ه م ه و ح ا ر ط ز ا س ر ه ش ن ا و ت ر د ق ز ر ه م ا ن ر ب ا ر د ن ر ا د ا ر ب ه ک ه ب 2 ر د : م د ر م م د ر م ن ا ت ا م د خ ه ا گ د د ص ص خ ت ن ا ز ا س ر ه ش ه ئ ا ر ا ه ب. د ن ه د ل ل د. د ن ن ک م ر ا ک ن ا ن آ ع ف ن ه ب و د ن ر ا د ر و خ ر ب م د ر م ا ر ب ز ر ه م ا ن ر ب و ت ر د م ت ر د ق ه ل س و ه ب ز ا س ر ه ش 3- ر ا د ر و خ ر ب ن ا ز ر ه م ا ن ر ب ر د ز ا ه ا گ ا ج ش ن ا د ز ر ه م ا ن ر ب ص ص خ ت د و خ و ز ا 3 ت ا ر ا ت خ ا. د ن ر گ م ر ا ر ق ز ر ه م ا ن ر ب و ز ا س ر ه ش ص ص خ ت ه ا گ ا ج ر د م د ر م ه ا گ د د ن ا ر د : م د ر م. د ر گ م ر ا ر ق ت ل ا خ د م د ع ع ض و م ر د ز ر ه م ا ن ر ب و د و ش م ر ا ذ گ ا و م د ر م ه ب ا ب ز ا س ر ه ش 4-4 و د ت ک ر ا ش م ق ر ط ز ا و ه ت ف ر گ ر ا ر ق د و خ ا ج ر د ک ر ه ز ا س ر ه ش و م د ر م ه ا گ د د ن ا ر د : م د ر م. ) ب ل د ن ع ( د ر گ م ت ر و ص ز ا س ر ه ش ا ه ن آ ه ف ر ط و ب ا ز ر ا ل ک ش ن د ب ن ا و ت م ا ر ا ه ن آ ه ک ت س ا ت و ا ف ت م ت ک ر ا ش م ز ا س و ن د ن آ ر ف ر د ز ن م د ر م ا ه ر ا ت ف ر ل ب ا ق م ر د : د و م ن ل ل ح ت د ر گ ن صورت مردم ز ا ز ا س و ن ن ا ب ت ش پ ر د ا ه ر ا د ر ه ش و ت ل و د و س ز ا ت ا م ح م ا د ق ا ه ن و گ چ ه ه ک صورت در. 1 ت و ا ف ت ب ت ش ا د د هن ا و خ ن ت ک ر ا ش م ه ن و گ چ ه د ن ن ب ن ه ت ف ا ق ق ح ت ا ر ر م ا ن ا ر د ن ا ش ر و ض ح ا ه ه ز گ ن ا ز ن م د ر م و. د ا د د ن ه ا و خ ن ا ش ن د و خ ز ا ه و س ل ا ل ع ر ا ت ف ر و ه د ش ز ا و م د ر م ر گ د ا ه ه ز گ ن ا ه ب ن ک ل د ب ا ق ق ح ت ب س ن ت ر و ص ه ب ر ا د ر ه ش ف ر ط ز ا ت ا م ح ت ا م ا د ق ا ه چ ن ا ن چ. 2 ه ک د ا د د ن ه ا و خ ن ا ش ن د و خ ر ا ت ف ر ر د ت ل و د ه ب ا ک ت ا و گ ت س ب ا و ع و ن ا ه ن آ د و ش ن ه د ا د خ س ا پ د ا ص ت ق ا ا ه ه ز گ ن ا ه ل م ج. ت ف ا د ه ا و خ ن ق ق ح ت ز ا س و ن و ه ت ف ر گ ن ت ر و ص ت ک ر ا ش م ه ج ت ن ر د ا ر م ز ال ت ا م ح ت ا م ا د ق ا ا ه ر ا د ر ه ش ل و د ن ن ب ب ه ت ف ا ق ق ح ت ز ا س و ن ر د ا ر د و خ ا ه ه ز گ ن ا و ا ه ه ت س ا و خ م د ر م ر گ ا ا م ف ا ه ع ا ز ن ر د ف ر ط و د ع ب ا ن م و د و ش م ز ا س و ن ه ب ت ب س ن ز م آ ض ا ر ت ع ا ر ا ت ف ر ع و ن ز و ر ب ب ج و م د ن ه د ن ت ر و ص. د ش د ه ا و خ ن ق ق ح م ت ک ر ا ش م و د و ر م ر د ه ن ب د ن ا ر ف ن ر ت ه ب ق ق ح ت ت ل ا ح ر د ل م ا ع ت ن ا م م د ر م ز ا ک ر ا د ر ه ش و و س ز ا و س ر گ د ن ا م ز ه ب ع و ق و د د ن و پ م ه ک ت ا م ا د ق ا. 3( 8 3 ن ا م ه ( د ن ن ب ب ه ت ف ا ق ق ح ت ز ا س و ن ر د ا ر ن ا ش ا ه ه ت س ا و خ م د ر م و د ر ذ پ صورت شهردار ف ر ط ز ا م ز ال ت ا م ح : د و ش م ف ا د ه ا ز ا س و ن ز ا ق ر ط ت ک ر ا ش م م د ر م ر د ز ا س و ن ا ه ت ف ا ب ه د و س ر ف ت ر و ص ب ر ز ش ا م ن ه د ا د 1 Planning for bulding 2 Planning for people 3 Planning by people 4 Planning with people

6 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ت ک ر ا ش م ز ا س و ن ف ا د ه ا د ن آ ر ف : ل 2 ک ش ب ل د ن ع : ع ب ن م م ا ج ن ا ت ک ر ا ش م و ز ا س و ن ل و ص ا ه ب ز ا ن س ا س ا ر ب ف ل ت خ م ا ه ن ا م ز ا س و د ا ر ف ا ط س و ت د ا ز ا ه ش ه و ژ پ س ا س ا ن ا ر ب. ت س ا ه د ش ه ر ا ش ا ا ه ن آ ز ا خ ر ب ه ب ر ز ل و د ج ر د ه ک ه ت ف ا / ن ا ق ق ح م ن ا ر گ ش ه و ژ پ ن چ و س ر گ و م ل ک ن م ز د ا ص ت ق ا ه و ر گ ه ا گ ش ن ا د ر م ت ن س ن و ر ب آ ل ا س ن ا ر گ ش ه و ژ پ / ن ا ق ق ح م و ق ن ر و پ ر د ن ک س ا ر و پ د ا ه د ن ا ر ف ش و ر ه ل ا ق م ن ا و ن ع ل ل ح ت ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ص و ص خ ر د ه د ش م ا ج ن ا ت ا ق ق ح ت : ل 2 و د ج ) AHP( ل ا س ه ل س ل س ا ر ب ر ه ش نوساز ا ه ح ر ط ت ک ر ا ش م م د ر م ن چ ر ه ش ح ا و ن ب ت ا ر م ب ا ز ر ا ا ه ه ژ و ر پ ر د : گ ن ک گ ن ه ر د ر ه ش ز ا س و ن ه ع س و ت ت ک ر ش ز ا ل ا ق ت ن ا د د ج ت ت ر د ق ه ب ج ا ت ن ت ا ر ا ظ ت ن ا د ا ب ر ه ش ز ا س و ن ح ر ط ل ا ب ق ت س ا ز ا س ه د ا م آ ا ر ب گ ن ک گ ن ه ت ل و د ه ک د ا م ن ر ه ش ز ا س و ن د ر و م ر د ن ا ر ا د م ا ه س ه م ه ت ا ض ر ق ب ا ط م ا ر د و خ AHP. ت س ا ر ت ه ب ه د ن آ و ل ا ح ا ه ل س ن ا ر ب ت ر ث ک ا ع ف ا ن م ه ب ق ب ط ن م ت ا د ا ه ن ش پ و ق ع ا م ت ج ا ت ال ک ش م ل ح ر گ م م ص ت ا ر ب ) MCDM( ش و ر ا ه ه ص خ ا ش. ت س ا ا ه ت ک ر ش و ت ل و د ل ب ا ق ن چ ل ع ف س ا س م ژ ر ا ب ز ا س و ن و ز ا س ز ا ب ر م ا ر د م د ر م ت ک ر ا ش م. ت س ا ر ج ا ت س ا س ز ا گ ن ک گ ن ه ر د ر ه ش ز ا س و ن ر خ ا ه ب ر ج ت ل ک ر و ط ب ش ه و ژ پ ن ا ن ب ر ث و م ط ا ب ت ر ا ت م ه ا ص و ص خ و ت ل و د ش خ ب ط ب ا و ر ت ه ا م ل م ا ش ز ا س و ن ت س ا س ل ا ق ت ن ا ز ا ش ا ن ت ا ر ط خ و ز ا س ه د ا پ و ک ژ ت ا ر ت س ا ز ر ه م ا ن ر ب. د ه د م ه ئ ا ر ا ا ر ر گ د ل ح م ک ز ا د ا ق ت ن ا ر غ ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا ع: ب ن م ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ص و ص خ ر د ه د ش م ا ج ن ا ت ا ق ق ح ت : ل 3 و د ج ه ل ا ق م ن ا و ن ع ب ا ز ر ا ا ه ح ر ط د ر ک و ر ه د و س ر ف ح ر ط ت م ع ن ر ظ ن م ق ق ح ت ر ظ ن م ز ا س و ن ه ع ل ا ط م د ا ب آ ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ر ه ش ر ه ش ه ق ط ن م ر ذ پ ا ب ت ف ا ب : د ر و م ه ل ح م ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س ه ب د ر ک و ر ر ب د ک ا ت ا ب ر ه ش ه ع ل ا ط م د ن و ر ه ش ت ک ر ا ش م ن ا ر ه ت ب ال و د ه ل ح م : د ر و م ت ر د م م ا ظ ن ز ا س د ن م ن ا و ت ر ه ش ا ب د ک أ ت ر ب ه ل ح م م د ر م ت ک ر ا ش م و ر و ح م ه ع ل ا ط م ج ل گ ن س ن ا ر ه ت د ر و م و ک ر ه ش ا ه ه ل ح م ب ر غ ج ا ت ن ا ب ر د ر ه ش ر ظ ن م ح ر ط ا ه ت ف ر ش پ و ا ه ت س ا ک و ف ع ض و ت و ق م ا م ت ظ ف ح و ر ا د ا پ ا ب د. د ر گ ا ر ج ا ل و ب ق ل ب ا ق د ح ر د د ا ب آ ت م ع ن ه ل ح م ش ر ت س گ و ه ن ه ب ت ر د م ا ه ن آ ر گ ن ز ا ب و م ا ج ن ا ل ا ح ر د ا ه ت ل ا ع ف ن ا و ت م ق و ش ت ا ه ه ت س ب. ت ش ا د ر ت ش ب د م ا ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ر د ت ال ح م م د ر م ا ه ت ل ا ع ف ه ب ن ن ک ا س ن ب ر د ر ط ا خ ق ل ع ت و ا ه ل ح م ت و ه ا ه ه ف ل و م د و ج و ل ل د ب ه ل ح م ن ن ک ا س ن ب ر د ر ذ پ ت ک ر ا ش م ت ه ج ب س ا ن م ل س ن ا ت پ ه ل ح م ه ل ح م ر د ب ه ذ م ه ص خ ا ش ن د و ب گ ن ر ر پ ل ل د ه ب ن ن چ م ه. د ر ا د د و ج و ه ر ا و م ه ن ک ا م ا ب ه ذ م ز ا ل ب ق د ج ا س م ا ا ک ت ا ه ه ن س ح. ت س ا ح ر ط م ه ل ح م م د ر م ا ر گ م ه و ع ا م ت ج ا ا ه ه ا گ ا پ ه ب ن ا و ن ع ي ر ه ش ت ي ر ي د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ي ن ا ک م ق ل ع ت ي ل ي ص ح ت ح ط س ن ي ب ي ر ه ش ت ي ر ي د م ا ب ن ا ن آ ت ک ر ا ش م ن ا ز ي م و ن ا د ن و ر ه ش ت ر د ق س ا س ح ا ش ق ن ي ن ي ش ن ر ه ش ن ا ب ا ت ش د ن و ر ن ي ن چ م ه. د ر ا د د و ج و م ي ق ت س م ط ا ب ت ر ا ب ج و م ن آ ه م ا د ا ه ک ه ت ش ا د ي م ي د ق ي ا ه ه ل ح م ه ا گ ي ا ج ل ا و ز ر د ي ر ث ؤ م ي ر ي گ ل ک ش. ت س ا ه د ش ي ر ه ش ت ي ر ي د م ا ب م د ر م ت ک ر ا ش م ش ه ا ک س ا س ا ر ب ا ا ت د م ع ز ي ن ن ا ب ا ت ش ي ن ي ش ن ر ه ش ن ا ر و د ر د د ي د ج ي ا ه ه ل ح م ي ع ا م ت ج ا م ا ج س ن ا ز ا ا ه ه ل ح م ن ي ا و ه د و ب ن ي ن ک ا س ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ي ن و گ م ه ي ر ه ش ت ي ر ي د م ا ب ن ا ن آ ي ر ا ک م ه و ت ک ر ا ش م ي ا ر ب ي ک ر ح م ه ک ي ف ا ک. د ن ت س ي ن ر ا د ر و خ ر ب د د ر گ ع ب ن م ع ب ن م ن و م ا گ ر پ ه ر ش ن د ر ب ر ا ک ن م ز س ا س ت ا ق ق ح ت ه ژ و ر پ د ن و ل ه ا گ ش ن ا د ه ر ش ن ج ل ا ک گ ن ک د ن ل ت ا ک س ا ن د ر ب آ س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ا پ د ش ر ا ه ا گ ش ن ا د د ا ز آ م و ل ع د ح ا و م ال س ا ن ا ر ه ت ت ا ق ق ح ت س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ا پ د ه ش ه ا گ ش ن ا د د ش ر ا ت ش ه ب ن م ز م و ل ع ر ت ک د ه ل ا س ر ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ه د ک ش ن ا د

7 ... ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ز ا ب و ق ع د م ح م ن م و م ه د ا ز د ه م و ر و پ ش ا د ا د و ه د ا ز ل ع ن ا ع ف ر و ا و ق ت و ب س ن ا ب ا ب و س و م ش ج ن س ت ک ر ا ش م ه د و د ح م و ب ا ز ر ا م د ر م ه ل ح م ا ف ص ن ا ز م ن ن ک ا س ر د ن ا ر ه ت ر ا د ر ه ش ۳ ۱ ه ق ط ن م و ء ا ح ا ا ه ح ر ط ر ب ل ل ح ت ه د و س ر ف ي س ر ر ب ت ي ن م ا ي ف ر ع ز ا س و ن و ف ر ص ت ا ب ا ه ر ا و ن ا خ ل ي ل ح ت ن ا ز ي م ر د ا ه ت ف ا ب ي ن و ن ا ق ه ط ب ا ر و ت ك ر ا ش م ي ا ه ح ر ط د ا ب آ م ال س ا ه ل ح م ر د ي ز ا س ه ب ن ا ر ه ت ل م ا و ع ش ج ن س ر ب ي ل ي ل ح ت ن ا د ن و ر ه ش ت ك ر ا ش م ر ب ر ث ؤ م ه ع ل ا ط م ي ر ه ش ت ي ر ي د م ر د ز ي ر ب ت ر ه ش ه 4 ق ط ن م : ي د ر و م ا ر ب ل م ع ت ا م ا د ق ا و ه ت ش ا د ر ا ع ش ه ب ن ج ر ظ ن د ر و م ه ل ح م ر د ت ک ر ا ش م. ت س ا ه ت ف ر گ ن ت ر و ص م د ر م ن د ر ک د ن م ن ا و ت ي ا ه ص خ ا ش ل م ا ش ش ه و ژ پ ن ي ا ر د ه د ش ه ت ف ر گ ر ا ك ه ب ي ا ه ص خ ا ش ت ي ف ي ك ( ي د ب ل ا ك و ) ت ي ك ل ا م د م آ ر د ل غ ش ( ي د ا ص ت ق ا ) ن ي د د ا و س ( ي ع ا م ت ج ا ن ي ا ز ا ل ص ا ح ج ي ا ت ن ي خ ر ب. ت س ا ح ر ط م ا ج ن ا ز ا د ع ب و ل ب ق ) ت ا ق ب ط ا ن ب ه ب ه ج و ت و ت خ ا ن ش ن و د ب ر ا د ي ا پ ي ز ا س و ن : ت س ا ر ي ز ر ا ر ق ه ب ق ي ق ح ت ن و د ب ت س ي ن ر ي ذ پ ن ا ك م ا ل ح م ي د ا ص ت ق ا و ي گ ن ه ر ف ي ع ا م ت ج ا ر ا ت خ ا س ي ز ا س ه ب ه ب ي ب ا ي ت س د ن ا ك م ا ا ه ت ف ا ب ن ي ا ن ا ك ل ا م ي ع ق ا و ت ك ر ا ش م ب ل ج د. ش د ه ا و خ ن ق ق ح م ب و ل ط م ر د ا ه ن آ ت ك ر ا ش م ه ز ي گ ن ا و ا ه ر ا و ن ا خ ت ي ك ل ا م ع و ن ي ن و ن ا ق ص خ ا ش ن ي ب ه ك ت س ا ن ع م ن ا د ب ن ي ا. د ر ا د ن د و ج و ي ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ي ز ا س ه ب ي ا ه ح ر ط ك ي ه ب ا ب ي ر ق ت ) ه ر ي غ و ي ا ه م ا ن ل و ق ر ا د د ن س ( ي ر ا م آ ه ن و م ن ي ا ه ر ا و ن ا خ ه م ه ن ي ع ر د. د ن ر ا د ي ت ل و د و ي ل ح م ي ا ه ن ا م ز ا س ا ب ت ك ر ا ش م ه ب ل ي ا م ت ه ز ا د ن ا ل ا ح -1 ن ي ب ي ا ه ص خ ا ش ي ن و ن ا ق ا ر ف و ه ت س ب ا و ر ي غ ت م ه ز ي گ ن ا ت ك ر ا ش م ه ب د ر ا د د و ج و ي ت ب ث م ر ا د ي ن ع م ه ط ب ا ر ي ز ا س ه ب ي ا ه ح ر ط ر د ا ه ر ا و ن ا خ ت ك ر ا ش م ه ز ي گ ن ا ن ت ف ر ال ا ب ه ب ر ج ن م ق و ف ي ا ه ص خ ا ش ن د و ب ال ا ب ه ك ي ر و ط ن ا ز ي م ص خ ا ش ن ي ب ن ي ن چ م ه. د و ش م ي ز ا س ه ب ي ا ه ح ر ط ر د ا ه ر ا و ن ا خ ت ك ر ا ش م ه ز ي گ ن ا و ن ي م ز ف ر ص ت ت ي ن م ا ي ا ه ص خ ا ش و ر ا و ن ا خ د م آ ر د ش ي ا ز ف ا ه ب ن آ ن د و ب ال ا ب و د ر ا د د و ج و ت ب ث م ر ا د ا ن ع م ه ط ب ا ر ا ه ر ا و ن ا خ ي ر ا ك م ه ن ا ز ي م ش ي ا ز ف ا ن ي ن چ م ه و ا ه ر ا و ن ا خ ي ك ا ر د ا ف ر ص ت ت ي ن م ا ن ا ز ي م. د و ش م ر ج ن م ه ر ي غ و ي ل ح م ي ت ل و د ي ا ه ن ا م ز ا س ا ب ا ه ر ا و ن ا خ ي ب ا ي ز ر ا ن ا د ن و ر ه ش ز ا ي ا ه د م ا ي پ ت ك ر ا ش م ت ب ث م ه د و ب ر ت ش ي ب ي ر ه ش ت ي ر ي د م ر د ت ك ر ا ش م ا ب د ن ن ا و ت م ه ك د ن د و ب د ق ت ع م ن ا د ن و ر ه ش ي ن ا س ر ت ا م د خ ز ا د ا ر ف ا ي د ن م ت ي ا ض ر ن ا ز ي م ه چ ر ه 2-. د ن ش ا ب ر ا ذ گ ر ي ث ا ت ت ي ر ي د م ر د ت ك ر ا ش م ه ب ل ي ا م ت ن ا ز ي م ن ا م ه ه ب د ش ا ب ر ت ش ي ب ي ر ه ش ن ا ر ي د م ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م ر د ت ك ر ا ش م ن ا ز ي م ن ي ا ه ك د ب ا ي م ش ي ا ز ف ا ي ر ه ش چ ر ه ه- 3. ت س ا % 2 4 ع و ن و ت ن و ك س ن ا م ز ت د م ي ن ع ي ت ي ك ل ا م س ا س ح ا ا د ي پ ش ي ا ز ف ا ت ك ر ا ش م ه ز ا د ن ا ن ا م ه ه ب د ش ا ب ر ت ش ي ب ) ي ك ل م ( ت ي ك ل ا م ي ا ن- 4. د ن ك م ت ك ر ا ش م ر ب ن ا د ن و ر ه ش ي ع ا م ت ج ا و ي د ا ص ت ق ا ت ي ع ض و ه ك ي ع ا م ت ج ا و ي د ا ص ت ق ا ي ا ه ر ي غ ت م ي س ر ر ب ا ب ه ك ت س ا ه د ن ن ك ن ي ي ع ت ت ك ر ا ش م ن ا ز ي م ي ع ا م ت ج ا و ي د ا ص ت ق ا ت ي ع ض و ن د ش ر ت ه ب ا ب د ش ص خ ش م. د و ر م ال ا ب م ه ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا ع: ب ن م س ا ن ش ر ا ک ه م ا ن ن ا ا پ د ش ر ا ه ا گ ش ن ا د د ا ز آ ن ا ر ه ت د ح ا و م ال س ا ز ک ر م ت ا ع ل ا ط م و ر ه ش ا ه ش ه و ژ پ ن ا ه ف ص ا ا ه ق ط ن م و ت ا ع ل ا ط م و ي ر ه ش ي ا ه ش ه و ژ پ ي ا ه ق ط ن م و ت ا ع ل ا ط م و ي ر ه ش ي ا ه ش ه و ژ پ ي ا ه ق ط ن م و ه ب ت س د ر و ب ز م ز ا س و ن ر د م و م ع ت ک ر ا ش م و ز ا س و ن ل و ص ا ه ب ز ا ن س ا س ا ر ب ف ل ت خ م ا ه ه ر ا ق ر د ف ل ت خ م ا ه ر و ش ک ر د ر ه ش د ن چ ا ه د ر و ا ت س د ه ا ر م ه ه ب ه س ن ا ر ف و ا ک ر م آ ن ا ت س ل گ ن ا ر و ش ک 3 ه ل ا ق م ن ا ر د ه ک د ن ا ه د ز ن ا و ا ر ف ت ا ب ر ج ت د: ن ا ه د ش ه ا م ن ر ز ل ک ش و د ر د ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ص و ص خ ر د ن ا ر ا ت ف ا ب ز ا س و ن ر د ر ه ش ر ا د ا پ ه ع س و ت ه ر ظ ن ر ب ن ت ب م ا ر ج ا ا ه ه و ش ه ک ت س ا ن آ ر گ ن ا ب ت ا ع ل ا ط م ل ل ح ت و ه ز ج ت ا ه ه و ش ر ا س ت ب س ن ه ب ن ا ر ا ه ل م ج ز ا م و س ن ا ه ج ا ه ر و ش ک ز ا خ ر ب و ه ت ف ر ش پ ا ه ر و ش ک ز ا ر ا س ب ر د ر ه ش ه د و س ر ف ت ق ف و م ر ت ش ب ر ا د ر و خ ر ب ه د و ب. ت س ا ه چ ن ا ن چ 1 ز ن س ک ا ک ا ر د د ق ت ع م : ت س ا ا ر ب «ع ف ر ا ه ز ا ن ن و ن ک ن و د ب ز ن و ر ه ش ه ع س و ت ه ع ل ا ط م ا ر ب ب و چ ر ا چ ن ا و ن ع ه ب و ت ف ر ذ پ ا ر ر ا د ا پ ه ع س و ت ل و ص ا د ا ب ه د ن آ ا ه ل س ن ت م و ر ح م 1 Drakakis

8 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف صورت به ه ل ا ق م ن ا م و ه ف م ل د م س ا س ا ن ا ر ب. ) س ک ا ک ا ر د ( د ر ب ر ا ک ه ب ر ظ ن د ر و م ا ه ه ن م ز ا س ا ن ش. ت س ا ه د ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ه د ن ا م ا س ا ر ب ا ر ج ا ه و ش ن ا ه ب ه ج و ت ا ب ه ک ت س ا ه د د ر گ ن و د ت ر ز ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م جهان در ت ک ر ا ش م ز ا س و ن ه ب ر ج ت : ل 3 ک ش ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م ن ا ر ا ر د ت ک ر ا ش م ز ا س و ن ه ب ر ج ت : ل 4 ک ش

9 ن و س ا ز ب ا ف ت ه ا ف ر س و د ه ش ه ر ب ا م س ک ن م ن ا س ب ت س ه ال ت ح م ل ه م ک ا ر ب ا ش ر ک ت ه ا 3- م و ا د و ر و ش ه ا ش ک ل 5 : م د ل م ف ه و م ر ا ب ط ه ن و س ا ز ب ا ف ت ف ر س و د ه و م ش ا ر ک ت م ر د م ر و ش م و ر د ا س ت ف ا د ه د ر ا ن م ق ا ل ه ت و ص ف - ت ح ل ل ا س ت ب ر ا ج م ع آ و ر ا ط ال ع ا ت م و ر د ن ا ز ا ز ر و ش گ ر د آ و ر ا ط ال ع ا ت ا س ن ا د و ک ت ا ب خ ا ن ه ا و م ط ا ل ع ه م د ا ن ( پ م ا ش ) ا س ت ف ا د ه ش د ه ا س ت. ب د ن ت ر ت ب ب ر ا ت د و ن ا ط ال ع ا ت ک ت ا ب خ ا ن ه ا ا ز ا ب ز ا ر ف ش ت ح ق ق ب ه ر ه گ ر ف ت ه ش د ت ا ز م ن ه ت ن ظ م چ ا ر چ و ب ن ظ ر و م د ل م ف ه و م ف ر ا ه م گ ر د د. د ر ر و ش م د ا ن ن گ ا ر ن د ه پ س ا ز ر ج و ع ب ه م ح ل ه 6 چ ا ل و س و م ص ا ح ب ه ب ا ا ف ر ا د ح ا ض ر د ر م ح ل ه و م س ئ و ل ن ش ه ر د ا ر ب ه ت د و ن پ ر س ش ن ا م ه پ ر د ا خ ت. ت ع د ا د 0 2 پ ر س ش ن ا م ه به صورت آ ز م ا ش ت س ت ش د و ب د ن گ و ن ه پ س ا ز ک س ب ا ع ت ب ا ر ال ز م

10 ح) ر ط - ا ه ه ت ف ا ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه م ا ن ش س ر پ و ه ب ح ا ص م ش ف ا ه ر ا ز ب ا ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ر ض ا ح ق ق ح ت ب ت ر ت ن د ب. د ش م ه ا ر ف ه م ا ن ش س ر پ ل ک ع ز و ت ه ن م ز. ت ف ا م ا ج ن ا ن ا ر ک و ک ل و م ر ف ز ا ت ه ج ن م ه ه ب. ت س ا ر ف ن ل د ا ع م ت ع م ج ا ب س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م ق ق ح ت ن ا ر ا م آ ه ع م ا ج ن ر ت ه د م ع. د ن د ش ب ا خ ت ن ا ف د ا ص ت ت ر و ص ه ب ر ف ن د ا د ع ت ش و ر ن ا ا ب و د ش ه د ا ف ت س ا ر گ ه ن و م ن ش و ر ا ر ب ا ه ت ل ا ع ف ن ا س ن ا و ر ن ا ه ت ل ا ع ف ه ع ف ن م ل ا م ا ع ا ه ت ل ا ع ف ن ا ر م ع ا ه ت ل ا ع ف ل م ا ش ت ک ر ا ش م ا ه ص خ ا ش ز ا ( ا ه ن ز گ 5 ت ر ک ل ف ط ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب ه ل ا ق م ا ه ر غ ت م ه ب ه ج و ت ا ب ا ه ش س ر پ. د ش ا ب م ت ر د م ا ه ت ل ا ع ف و ت ن م ا ا ه ه د ا د ز ن ت ا ه ن ر د. د ن ا ه د ش ح ا ر ط ز ا ب ه م ا ن ش س ر پ ب ل ا ق ر د ل ا و س د ا د ع ت ن ن چ م ه و ) ف ل ا خ م ر ا س ب ا ت ق ف ا و م ر ا س ب ف ص و ت ر ا م آ ز ا ه د ا ف ت س ا ا ب س پ س و د ن د ش SPSS ر ا ز ف ا م ر ن د ر ا و و ر ا ذ گ د ک و د ن ب ه ق ب ط ه د ش ر و آ د ر گ ت ا ع ال ط ا و ر غ ت م و م د ر م ت ک ر ا ش م ا ه ص خ ا ش ه ل ا ق م ن ا ل ق ت س م ر غ ت م. د ن ت ف ر گ ر ا ر ق ل ل ح ت و ه ز ج ت د ر و م ط ا ب ن ت س ا ر ا م آ و ا (X²) و د خ ن و م ز آ ه ر ا م آ ز ا ا ه ه د ا د ل ل ح ت و ه ز ج ت ا ر ب. د ش ه ت ف ر گ ر ظ ن ر د ه ل ح م ه د و س ر ف ت ف ا ب ز ا س و ن ز ن ه ت س ب ا و و ف ک ش و ر ز ا ن ن چ م ه. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ن و س ر پ و ف و ر پ و چ گ ت س ب م ه ب ر ض و ) Chi-square( ر ئ و ک س ا ا ک ا ه د د ه ت و ا ه ت ص ر ف و ضعف قوت ط ا ق ن ا س ا ن ش ه ب ا ت ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ق م ع ه ع ل ا ط م ر و ظ ن م ه ب ز ن swot ک ن ک ت. د ر گ ر ا ر ق س ر ر ب د ر و م ا ه د د ه ت و ف ع ض ن د و م ن ل ق ا د ح و ا ه ت ص ر ف و ا ه ت و ق ن د ن ا س ر ر ث ک ا د ح ه ب ت ه ج ه ک ت س ا ن ا ر د ن ز ا م ن ا ت س ا ا ه ن ا ت س ر ه ش ز ا ک ) س و ل ا چ ر ه ش ت ز ک ر م ا ب ( س و ل ا چ ن ا ت س ر ه ش ه ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م ر ه ش ه ب ق ر ش م ز ا ن ا ر د ن ز ا م ا ر د ه ب ل ا م ش ز ا س و ل ا چ ر ه ش. د ش ا ب م ه ع ب ا ت ر ه ش ه س و ن ا ت س ه د ج ن پ ش خ ب و د ا ر ا د ر ه ش 6 ه ل ح م. ت س ا د و د ح م ن ب ا ک ن ت ر ه ش ه ب ب ر غ ز ا و ن و ز ق ن ا ت س ا ه ب ب و ن ج ز ا ر و ن ر ه ش ه ب ق ر ش ب و ن ج ز ا ر ه ش و ن / 6 ه ل ح م ر د ض ا ر ا ل ک ت ح ا س م ه ک ل ا ح ر د و ه ت ف ر گ ر ا ر ق ر ه ش ز ک ر م و ن ا م ه د و د ح م ر د ا ب ر ق ت س و ل ا چ ت س ا ر ف ن ل د ا ع م ت ع م ج ا ر ا د و ت س ا ر ا ت ک ه 2 7 8/ ه ل ح م ن ا ه د ش ه ت خ ا س ا ه ا ض ف ع م ج د ش ا ب م ر ا ت ک ه ض ر ع ا ب ر ب ا ع م % 0 5 ا ب ي ي ا ه ت ف ا ب ا ر ا د گ د و س ر ف ا ه ص خ ا ش ن د و ب ا ر ا د ظ ا ح ل ز ا ه ل ح م ن ا. ) ل ص ف ت ا ر ا د ن ن چ م ه. د ش ا ب م ل ا س 0 3 ز ا ش ي ب ت م د ق ا ب ا ه ا ن ب د و ج و ن ن چ م ه و ي د ب ل ا ک ي گ د و س ر ف و ر ت م 8 ز ا ر ت م ک م ظ ن م ا ن ا ه ک ال پ ک ر ا ب و گ ن ت ر ب ا ع م ت ا م د خ ع ا و ن ا و ت ا ن ا ک م ا ه ب ب و ل ط م ا ن س ر ت س د : ن و چ م ه ا ه د د ع ت ال ک ش م ز ا ر پ و ح ط س ت ل ا ف س آ و ح ل ا ص م ظ ا ح ل ز ا د ب ر ا س ب جادهها بعالوه ز ب س ا ض ف ر ظ ن ز ا ن د ر و م ا ه ه ن ا ر س ن د و ب ن ا پ. ت س ا ه ل ا چ ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا ف ص و ت ن ج س- ن ا د ر م ا ر ن ا و گ خ س ا پ د ص ر د ن ر ت ش ب ه ک ت س ا ن آ ز ا ک ا ح س ن ج ا ه ه و ر گ ک ک ف ت ه ب ن ا و گ خ س ا پ ت ا ر ظ ن س ر ر ب. د ن ن ا ر ذ گ م ت ق و ه ن ا خ ر د ر ت ش ب ن ا د ر م ه ب ت ب س ن ن ا ن ز ال و م ع م ه ک د ش ا ب ل ل د ن ا ه ب د ن ا و ت م ن ا. د ن ه د م ل ک ش ت

11 ... ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ر ظ ن صاحب زنان ه ب ت ب س ن ا ر د و خ ا ه ن آ ع ا م ت ج ا ه د چ پ ا ه ت ن س ن ن چ م ه و ن ا د ر م ر ث ک ا ن د و ب ل غ ا ش ت ل ع ه ب ر گ د. د ن ن ا د م ه ل ح م ز ا س ه ب و ز ا س و ن ر د چالوس شهر 6 ه ل ح م ه ش ق ن : ه 1 ش ق ن ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م ن ا گ د ن ر ا گ ن : ع ب ن م چالوس فرسوده ت ف ا ب ه ش ق ن : ه 2 ش ق ن ت س ن ج ب س ح ر ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ن ا و ا ر ف ع ز و ت : 4 ه ر ا م ش ل و د ج ع م ج ت ن ا و ا ر ف د ص ر د ن ا و ا ر ف /6 3 5 /3 6 4 / ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ت س ن ج ن ز د ر م ع م ج

12 ل 6 ا س 0 5 ا ت ر 0 ا ز ه ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ا ت. د ن ر ا د ن- س ل ا س و 1 4 ا ت 5 4 ل ا س 6 3 ن ب د ا ر ف ا ل م ا ش ب ت ر ت ه ب د ص ر د ن ر ت ش ب ه ک ت س ا ن آ ز ا ک ا ح ن س ک ک ف ت ه ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ت ا ر ظ ن س ر ر ب ن ا د و ش م ر ا م آ ن ا ش ن د ه د م ه ک د ا ر ف ا ل ا س ن ا م ن س ب س ح ر ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ن ا و ا ر ف ع ز و ت : ه 5 ر ا م ش ل و د ج ع م ج ت ن ا و ا ر ف 2 د ص ر د 2 ن ا و ا ر ف / /3 1 1 /3 4/6 2 1 / / / /6 2 ن س ل ا س 5 2 ر ز ل ا س 0 3 ا ت 6 2 ن ب ا س 5 3 ا ت ل 1 3 ن ب ل ا س 0 4 ا ت 6 3 ن ب ا س 5 4 ا ت ل 1 4 ن ب ل- غ ش ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ع م ج ر ت ال ا ب و ل ا م ت ر ت ش ب ه ب ه ل ا س م ز ا س و ن ر ه ش و ن ا د ن م ر ا ک ل م ا ش ل غ ا ش د ا ر ف ا د ص ر د ن ر ت ش ب ه ک ت س ا ن آ ز ا ک ا ح ل غ ش ک ک ف ت ه ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ت ا ر ظ ن س ر ر ب ز ا ت س ا ب ن ا ر ب ا ن ب د ن ت س ه ه د ن ش و ر ف و د ن م ر ا ک ه ل ح م ن ا ر د ن ک ا س د ا ر ف ا ر ت ش ب ه ک ن ا ل ل د ه ب. د و ش م ن ا گ د ن ش و ر ف. د ر ب د و س ه ل ح م ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س ه ب و ز ا س و ن ه ع س و ت ت ف ر ش پ ت ه ج ر د ن ا ن آ ت ا ر ظ ن ل غ ش ب س ح ر ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ن ا و ا ر ف ع ز و ت : 6 ل و د ج ع م ج ت ن ا و ا ر ف 6 د ص ر د 6/4 ن ا و ا ر ف /1 5 6 /3 1 1 /3 6 1 / /3 ه ن ا ه ا م د م آ ر د ن ا ز م د ا ر ف ا ن ا ه ل ح م ر د ح ط س ن ا پ و ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ل غ ش ه ت س ش ن ز ا ب ر ا د ه ن ا خ ر گ ر ا ک د ن م ر ا ک ه د ن ش و ر ف ع م ج ه ب ه ن ا ه ا م د م آ ر د د ص ر د ن ر ت ش ب ه ک ت س ا ن آ ز ا ک ا ح ه ن ا ه ا م د م آ ر د ن ا ز م ک ک ف ت ه ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ت ا ر ظ ن س ر ر ب ر ث ک ا د م آ ر د ن ا ز م ه ک ن ا ل ل د ه ب. د و ش م ن ا م و ت ر ا ز ه ا ت و ر ا ز ه ا ت د ز م ت س د ا ب د ا ر ف ا ل م ا ش ب ت ر ت ط س و ت م ت س ا ا ذ ل ا ب ش ا ز ف ا. د ب ا م ش ا ز ف ا ه ل ح م ن ن ک ا س ر د ز ا س و ن ه ب ل ا م ت ط ب ر ذ ا ه د ا ه ن س و س ح م ر د د م آ ر د ب س ح ر ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ن ا و ا ر ف ع ز و ت : 7 ل و د ج ع م ج ت ن ا و ا ر ف د ص ر د ن ا و ا ر ف /1 ه ن ا ه ا م د م آ ر د ن ا م و ت ر ا ز ه ز ا ر ت م ک /3 9 1 / /3 3 8 /6 ن ا م و ت ن ا م و ت ر ا ز ه ن ا م و ت ر ا ز ه ال ا ب ع م ج ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ت ال ه س ت ل ا م ط س و ت ر ا د ر ه ش و

13 ... ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ا ن ب ت ف ک د ص ر د ن ر ت ش ب ه ک ت س ا ن آ ز ا ک ا ح س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م ر د ا ن ب ت ف ک ک ک ف ت ه ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ت ا ر ظ ن س ر ر ب ا ه ن ا م ت خ ا س ل م ا ش ا ه ا ن ب ت م ر م و س پ ز ا ن آ ل م ا ش ا ه ا ن ب ب ر خ ت. د ر ا د ت ف ا ب ز ا س ه ب و ز ا س و ن ه ب ز ا ن ه ک ه د و ب ه ل ح م ن و ک س م ا ه ن ا م ت خ ا س. د و ش م ا ن ب ت ف ک ب س ح ر ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ن ا و ا ر ف ع ز و ت : ل 8 و د ج ع م ج ت ن ا و ا ر ف 1 1 /2 د ص ر د 1 1 /3 ن ا و ا ر ف / /3 0 7 /6 3 9 /6 ا ن ب ر م ع ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ا ن ب ت ف ک ز ا س و ن ت م ر م ب ر خ ت ت خ ا س ل ا ح ر د ع م ج ن ا ه ل ئ س م ر گ ن ا ش ن ن د و ب م د ق ل م ا ش د ص ر د ن ر ت ش ب ه ک ت س ا ن آ ز ا حاک چالوس ر ه ش ه 6 ل ح م ر د ا ن ب ر م ع ک ک ف ت ه ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ت ا ر ظ ن س ر ر ب ز ا ک د ن ا و ت م ه ل ئ س م ن ا. د و ش م ل ا س 0 5 ز ا ر ت ال ا ب ا ه ا ن ب ل م ا ش ن آ ز ا س پ و ل ا س 0 5 ا ت 1 3 ر م ع ا ر ا د ا ه ا ن ب 0 5 ا ت 1 3 ن ب ر م ع ا ر ا د ت ر ث ک ا ه ک ه ل ح م ن ا ا ه ا ن ب ت م د ق ا ر ز د و ش ه ل ح م ر د ر ا ذ گ ه ا م ر س م د ع ه د م ع ل ال د. د و ش م ه ل ح م ر د ر ا ذ گ ه ا م ر س ه ن و گ ر ه ع ن ا م د ن ا ب ر خ ت ا و ت م ر م ا ه ک ا ه ن آ ت ف ک ن ن چ م ه و د ن ش ا ب م ل ا س ن و د ب و م د ق ا ه ه ن ا خ ا ب ا ه ل ح م ر د ر ا ذ گ ه ا م ر س و د ا ص ت ق ا ه ع س و ت ر د ت ک ر ا ش م ا ر ب ل ا م ت د ا ر ف ا ن ا ر ب ا ن ب ر د ز ا س ه ب و ز ا س و ن ا ه ت ل ا ع ف ر ا ذ گ ه ا م ر س ه ب ق و ش ت و ا د ز ر ق ف ا ر ب ت س ا ضرور بنابران. د ن ر ا د ن ت و ه. د ر گ م ا ج ن ا ر و ب ز م ه ل ح م ع م ج ت ن ا و ا ر ف 8 ا ن ب ر م ع ب س ح ر ب ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ع ز و ت : ل 9 و د ج د ص ر د 8/6 ن ا و ا ر ف / /6 1 1 /6 9 1 /6 5 5 / /6 س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م ت ال ک ش م ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ا ن ب ر م ع ل ا س 5 ا ت 1 ل ا س 0 1 ا ت 6 ل ا س 0 2 ا ت 1 1 ل ا س 0 3 ا ت 1 2 ل ا س 0 5 ا ت 1 3 ل ا س 0 5 ز ا ر ت ال ا ب ع م ج د ص ر د ن ر ت ش ب ه ک ت س ا ن آ ز ا ک ا ح س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م ر د ت ال ک ش م د ر و م ر د ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ت ا ر ظ ن س ر ر ب. د و ش م ا ه ن ا ب ا خ و ا ه ه چ و ک ه ب س ر ت س د ن د و ب ب س ا ن م ا ن ن آ ز ا س پ و ا ه ا ن ب ن د و ب م د ق و ه ن ه ک ه ب ط و ب ر م ت ال ک ش م و ز ا س و ن ه ب ر ت ش ب ز ا ن ر ه ش ر گ د ت ال ح م ه ب ت ب س ن س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م ه ل ص ا ح ج ا ت ن ه ب ه ج و ت ا ب ب ت ر ت ن د ب. د ر ا د د و ج و ه ن ب ا ز ا س ه ب

14 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ز ا ع م ج ت ن ا و ا ر ف 1 1 /3 س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م ل ک ش م ن ا و ا ر ف ع ز و ت : 0 1 ل و د ج د ص ر د 1 1 /3 ن ا و ا ر ف / /3 2 4/6 1 2 / /3 5 9 /3 س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م ر د ت ن و ک س ب ا خ ت ن ا ل ال د ه ل ح م م د ر م ت ال ک ش م ا ه ه چ و ک و ا ه س ر ت س د ن د و ب ب س ا ن م ا ن ت ا م د خ و ت ا ن ا ک م ا ن د و ب ن ا پ ن م ا ا ن و ع ا م ت ج ا ب س ا ن م ا ن ط ا ر ش ا ن ب ن د و ب م د ق و ه ن ه ک ب ال ض ا ف ع ف د ل ک ش م و ط ح م گ د و ل آ ن م ز ش ز ر ا ن د و ب ن ا پ ع م ج ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م 1- : د و ش م د ر ا و م ن ا ل م ا ش س و ل ا چ ر ه ش ه 6 ل ح م ر د ت ن و ک س ب ا خ ت ن ا ل ال د د ر و م ر د ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ت ا ر ظ ن س ر ر ب د ر ب ش پ ر د ن آ ز ا ن ا و ت م ال ا ب ل ال د ه ب ن ا ر ب ا ن ب. ر ا ک ل ح م ه ب ک د ز ن 3- و ن ا ک م ر ط ا خ ق ل ع ت 2- ه د ا و ن ا خ ت ن و ک س. د و م ن ه د ا ف ت س ا ز ا س و ن ح ر ط ا ر ج ا س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م ر د ت ن و ک س ب ا خ ت ن ا ل ال د ن ا و ا ر ف ع ز و ت : 1 1 ل و د ج ع م ج ت ن ا و ا ر ف 0/6 0 د ص ر د 0/6 0 ن ا و ا ر ف /3 9 7 /3 4 1 /6 4 1/9 1 8 /2 5 9 /8 ت ن و ک س ل ال د ه ر ا ج ا ن د و ب ن ا پ ک ل م ت م ق ن د و ب ن ا پ ه د ا و ن ا خ ت ن و ک س ن ا ک م ر ط ا خ ق ل ع ت ر ا ک ل ح م ه ب ک د ز ن ع م ج ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م چالوس 6 ه ل ح م ه د و س ر ف ت ف ا ب ز ا س و ن ر د م د ر م ت ک ر ا ش م ن ا ز م ب ا ز ر ا ا ج ن آ ه د و س ر ف ن ا ر ب ا ن ب ه ک ت ف ا ب ر ه ش ن و د ب ک ه د و س ر ف ت ک ر ا ش م ع و ض و م ل ب ق ع ق ا و ز ا ن آ د ع ب د ن چ م د ر م ه ک و ع و ض و م ت س ا ه ک ت ه ک ر ب ن ف ر ث ا ت ز ا س د ا ه ن د ش ا ب م ق ت س م و ک ر ب. د و ب د ه ا و خ ن ر ذ پ ن ا ک م ا ا ه ت ف ا ب ن ا ز ا س و ن ه د و س ر ف ت ف ا ب ا ب ه ل ح م ح ر ط ع و ض و م ت ا ع و ض و م گ چ ر ا پ ک ل م ا ک ع ا م ت ج ا گ ن ه ر ف ن ا م ت س ا و د ا ص ت ق ا ر ا د ر ه ش گ د و س ر ف و و ع ا م ت ج ا ا ه ت و ل و ا ا ه ت ف ا ب. د ر ا د م د ر م ت ل ا ف س آ ر د ت ک ر ا ش م ر ب ا ع م ز ا س ه ب و ض ر ع ت ر د ت ک ر ا ش م ز ا ن ا گ د ن ه د خ س ا پ ر ت ش ب د آ م ر ب ل و د ج ز ا ه ک ر و ط ن ا م ه ن ا ن ن ک ا س ال و ا ه ک ت س ا ن ا ز ن ن آ ل ل د ن ر ت م ه م. د ن ت س ن ق ف ا و م ک ل م ن ش ن ب ق ع ر د ت ک ر ا ش م ان ب ا خ ر گ ه ک ل و ه ب ا ن ا ث و د ن ر ا د ن ا ر ر ب ا ع م ز ا س ه ب و ض ر ع ت ا ن ا و ت ا ص خ ش و د ن ر ا د ر ا ر ق ن ا پ ح ط س ر د د م آ ر د ظ ا ح ل ه ب ه ل ح م ا ه ه ن ز ه ز ا س ه ب ر ت م ک ن ل و ئ س م و ا ر ر د ا ر ج ا ر ب ن آ د ر گ م ن ا ن م ط ا ن ا ه ا و خ ف ا ک ت ک ر ا ش م. د ن ر ا د ن ر د ر ا د ر ه ش ه ن م ز و ز ا ر م ع ت و س م و ا ق م و ر گ د ز ا س ا ه ن آ ا ب ک ل م ت ل ا خ د ص خ ش و د و خ ت ر ا ظ ن ه ک د و خ ف ا ظ و ز ا ا ر ت ن م ا ر ا ر ق ر ب ا ر ز د ن ر ا د ن ف ل ا خ م ا ق ف ا و م ر ظ ن ه ل ح م ت ن م ا ر ا ر ق ر ب ه ط ب ا ر ر د ه ل ح م د ا ر ف ا. د ن ش ا ب م. د ن ن ا د م ن ش خ ب ر ث ا و م ه م ا ر د و خ ت ل ا ع ف و د ن ن ا د م ط ب ر ذ ن ل و ئ س م

15 - ا ه ه ت ف ا... ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن ا ه ه د ا د ع م ج % % ف ا ر ح ن ا ر ا ع م 6/4 3 ن گ ن ا م 1 3 /5 2 ت ک ر ا ش م ن ا ز م ب ا ز ر ا ال م ا ک ق ف ا و م 0 5 %6 1 / %8 1 ز ا س و ن ر د م د ر م ت ک ر ا ش م ن ا ز م ب ا ز ر ا : 2 1 ل و د ج ق ف ا و م 0 5 %6 1 /6 0 6 %0 2 ط س و ت م 4 9 %1 3 /3 6 9 %2 3 ف ل ا خ م 0 6 % %1 2 /3 ال م ا ک ف ل ا خ م 6 4 %5 1 /3 6 2 %8/6 0 2 %6/6 6 1 %5/3 4 4 % 4 1 /6 0 1 %3/3 6 %2 6 1 %5/3 6 2 %8/6 5 2 %8/ %6/4 4 5 % % %6 1 /6 6 3 % % %1 1 /3 3 3 %1 1 /3 0 8 %6 2 / % % % %6 4 / % %4 6 / %4 6 /6 8 3 %2 1 / %5 1 /3 0 6 % %3 1 /3 8 8 % %5 1 /3 0 2 %6/6 0 2 %6/6 0 4 %3 1 /3 4 6 %1 2 /3 0 4 %3 1 /3 0 2 %6/6 4 3 %1 1 /3 4 6 %1 2 /3 6 2 %8/6 0 2 %8/6 3 3 /5 9 2 / /1 8 2 / / / / /4 2 3 /5 4 4/1 6 7/8 2 4/9 5 4/8 9 6/5 4 5/8 7 5/7 9 6/0 5 5/3 3 % % % % % % % % ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م د ا د ع ت د ص ر د د ا د ع ت د ص ر د د ا د ع ت د ص ر د د ا د ع ت د ص ر د د ا د ع ت د ص ر د د ا د ع ت د ص ر د د ا د ع ت د ص ر د د ا د ع ت د ص ر د د ا د ع ت د ص ر د د ا د ع ت د ص ر د ا ه ه و گ ت ال ا و س و ض ر ع ت ر د م د ر م ت ک ر ا ش م ر ب ا ع م ز ا س ه ب ت ل ا ف س آ ر د م د ر م ت ک ر ا ش م و ن ا ب ا خ ر گ ه ک ل و ن د ر ک ه چ و ک ب ق ع ا ر ب م د ر م ر ا ک م ه ک ل م ر د ن ش ن ح ر ط ر د م د ر م ت ک ر ا ش م ک ل م ز ا س م و ا ق م و ر م ع ت و ص خ ش ل ع ف ت ن م ا ر د ت ک ر ا ش م ه ل ح م ا ه م س ا ر م ر د م د ر م ت ک ر ش م و م ع ر ا د ر ه ش ا ب م د ر م ر ا ک م ه م و م ع ا ن ب ز ا س و ن ر د.N).G د ا ه ن د و ج و م د ر م ت ک ر ا ش م ا ر ب (O ن م ا ت ر د م د ر م ت ک ر ا ش م ن ا س ن ا و ر ن ت ر د م ر د م د ر م ت ک ر ا ش م ر گ م م ص ت و د ن ب ه ت س د ت ک ر ا ش م ع و ن ا ه ت ل ا ع ف ن ا ر م ع ت ن م ا ا ه ت ل ا ع ف ا ه ت ل ا ع ف ه ع ف ن م ل ا م ا ع و ر ن ا ه ت ل ا ع ف ن ا س ن ا ا ه ت ل ا ع ف ت ر د م ر د ر ا د ر ه ش ا ب ت ک ر ا ش م ه ل ح م م و م ع م س ا ر م ر د ت ک ر ا ش م ا ب د ا ر ف ا ر ث ک ا ز ن ه ع ف ن م ل ا م ا ع ا ه ت ل ا ع ف ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ا ض ع ا ن ب د د ش گ ت س ب م ه ه د ن ه د ن ا ش ن ه ل ئ س م ن ا. د ن ت س ه ق ف ا و م (N.G.O) د ا ه ن د و ج و م و م ع ا ه ا ن ب ز ا س و ن ه ب ه ک ا ه ت ل ا ع ف ر د د ن ر ض ا ح و د ن ر ا د ل ا م ت ر ا س ب ع م ج ا ه ه ژ و ر پ ر د ت ک ر ا ش م ه ب ر و ب ز م ه ل ح م د ا ر ف ا. د ش ا ب م ه ل ح م ن ا س ن ا و ر ن ا ه ت ل ا ع ف ر د ت ک ر ا ش م ک ک ف ت ا ب ط ا ب ت ر ا ر د. د ن ن ک ت ک ر ش د و ش م ا ر ج ا د ا ر ف ا ر گ د ا ب ه و ر گ ت ر و ص ن ا س ن ا ع ب ا ن م ا ه ت ل ا ع ف ر د د ن ن ا و ت م ن ت ق و ق ض و ه ل ح م د ا ر ف ا ت ر ث ک ا ن د و ب د ن م ر ا ک ل ل د ه ب ا ر ز. د ن ر ا د ن ق ف ا و م ر ظ ن ه ک د ه د م ن ا ش ن ب ل ط م ن ا. د ن ت س ه ق ف ا و م ه ل ح م ت ر د م ر د ت ک ر ا ش م ا ب ه ل ح م د ا ر ف ا ر ث ک ا ن ن چ م ه. د ن و ج ت ک ر ا ش م د ا م ت ع ا د ن ا ه ت س ن ا و ت ن د ا م ت م ا ه ل ا س ط ه ک ن ل و ئ س م ط س و ت ه ژ و ر پ صحح اجرا ه ب د ا م ت ع ا ب ت ل ع ه ب ه ل ح م د ا ر ف ا د. ن ا م ن ت ر د م و ه ت ش ا د ت ر ا ظ ن ح ر ط ا ر ج ا ر د ا م ق ت س م د و خ ه ک د ن ر ا د ل ا م ت د ن ا م ن ب ل ج ا ر ن ا ن آ ط ا ب ن ت س ا ت ک ر ا ش م ن ب ه ک د ر ا ذ گ م صحه ادعا ن ا ر ب ز ن ف و ر پ و چ گ ت س ب م ه ب ر ض و و د خ ن و م ز آ ا ب ط ا ب ن ت س ا ا ه ه ت ف ا. د ر ا د د و ج و ر ا د ن ع م ه ط ب ا ر س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م ر د ز ا س و ن و م د ر م 2 2 ( mij mij ) mij 2 K = ΣΣ = ΣΣ n = χ1 وα ( s 1)( t 1) mij mij د. ر ا د د و ج و ر ا د ن ع م ه ط ب ا ر چالوس شهر 6 ه ل ح م ر د ز ا س و ن و م د ر م ت ک ر ا ش م ن ب : ق ق ح ت ه ض ر ف

16 () ش ز ر ا ت 0 س ا ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه ض ر ف و د خ آزمون ل ل ح ت ج ا ت ن : 3 1 ل و د ج ل و ا ه ض ر ف ه د ش ه هد ا ش م N ر ا ظ ت ن ا د ر و م N ه ج ت ن 0 9 / /0 0 3 ف ل ا خ م ال م ا ک -6 1 / /0 0 4 ف ل ا خ م / / ط س و ت م 2/ /0 0 6 ق ف ا و م -0 4 / /0 0 3 ق ف ا و م ال م ا ک ع م ج ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ه ض ر ف د ر ا ت ا ب ث ا جهت خ 2 آزمون : 4 1 ل و د ج ل و ا ه ض ر ف ج و ر خ / ر ا م آ ن و م ز آ Chi-square Df Asymp.Sig ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ت ک ر ا ش م ن ب ه ک م س ر م ه ج ت ن ن ا ه ب د ش ا ب م ر ت م ک 0/5 0 ز ا و ت س ا 0/ ر ب ا ر ب Sig ر ا د ق م ه ک ن ا ه ب ه ج و ت ا ب 4 2 ن آ د ا ز آ ه ج ر د و ه د ش ه ب س ا ح م 2 خ ر ا د ق م ه ک ن ا ه ب ه ج و ت ا ب ز ن و د ر ا د د و ج و ه ط ب ا ر ز ا س و ن و م د ر م ر ت گ ر ز ب ل و د ج 2 خ ز ا ه د ش ه ب س ا ح م 2 خ ن و چ 4 2 د ا ز آ ه ج ر د ا ب ل و د ج 2 خ ا ب د د ع ن ا ه س ا ق م ر د د ش ا ب م ه ط ب ا ر ر غ ت م و د ن ب و د و ش م د ر ز ا س و ن و م د ر م ت ک ر ا ش م ن ب ه ط ب ا ر م د ع ض ر ف ه ک ت ف ر گ ه ج ت ن ن ا و ت م ت س ا. د ر ا د د و ج و ه ئ ا ر ا ف ف خ ت ر ا ک ن ا ا پ و ت خ ا س ه ن ا و ر پ ض ر ا و ع ر د و د ش ا ب د ه ع ت م ز ا س و ن ح ر ط ا ر ج ا ه ب س و ل ا چ ر ا د ر ه ش ر گ ا د ا ز آ ر گ د ت ر ا ب ع ه ب ا د ه د ش ه ا ک ا ر ک چ و ک ا ه ک ل م ت ح ا س م ا ر ب ر گ ت خ س و ز ا س و ن ا ه ت ا ل ا م و د ه د ه ب د ر ا د م ا و ر ا ک م ه و ه ا ر م ه ه ب ا ر ا ه ن آ و د ر ا ذ گ م ر ث ا ت م د ر م ت ک ر ا ش م ن ا ز م ر ب د و ش ه د ا د ه ل ح م د ا ر ف ا ه ب ل م ع. د ا م ن ب ه ل ح م م د ر م و ر ا د ر ه ش ا ب ا ر م ز ال ر ا ک م ه ز ن ر ه ش ا ر و ش ر گ ا ه ژ و ه ب ر ط ا خ ق ل ع ت س ح ع م ج د ر خ ز ا ه د ا ف ت س ا و ه ل ح م ت ش و ن ر س ر د م د ر م ن د ا د ت ک ر ا ش م ا ب د ن ا و ت م د ر ک و ر ن ن چ ا ه ت ف ک ه ب ه ج و ت ش ر گ ن ن ا ر د. د ا م ن ل و ئ س م ر ه ش ه ر ا د ا ل ا ب ق ر د ا ر ا ه ن آ و ه د و م ن ت و ق ت ا ه ن آ ر د ا ر گ د ن ز ل ح م ا ت ا ه ن و د د ر گ م ر و ل ب ت م ) ا ر گ د ر ک ر ا ک ( ا ه ت م ک ر ا ن ک ر د ه ل ح م ر ه ) گ ن ه ر ف ع ا م ت ج ا م ا ظ ن ( م د ر م ت ا ن ع د ر و م. د ا م ن م د ا ج ا ت ا ض ر س ا س ح ا ا ه ن آ ر د و ه د ش خ ب د و ب ه ب ر ه ش ا ب ا ر م د ر م ه ط ب ا ر ل ح م و م و ب ا ه ش ز ر ا ه ب ه ج و ت 0/3=R 7 ف و ر پ و چ ب ر ض س ا س ا ر ب. ت س ا ه د ش ه د ا ف ت س ا ف و ر پ و چ ل و م ر ف ز ا گ ت س ب ا و ت د ش س ر ر ب ا ر ب ن ن چ م ه ا ب د د ع ن ا و 2/ 3 0 ر ب ا ر ب ه د م آ ت س د ه ب p-value ه ک ا ج ن آ ز ا. د ه د م ن ا ش ن ا ر ر غ ت م و د گ ت س ب م ه ن ا ز م ن ب گ ت س ب م ه ه ک د و ش م ه ت ف ر گ ه ج ت ن ن ا ر ب ا ن ب د ش ا ب م 0/5 0 ز ا ر ت ک چ و ک P ن و چ و د و ش م ه س ا ق م 0/5 0 ل ل د ه ب ر م ا ن ا. د ش ا ب م 0/3 7 ن آ ر ا د ق م و. د ر ا د د و ج و چالوس 6 ه ل ح م ه د و س ر ف ت ف ا ب ز ا س و ن د ن و ر و م د ر م ت ک ر ا ش م و ل ح م ا ه د ا ه ن د و ج و و ن ن ک ا س ن ب ر د گ ت س ب م ه و ع م ج ت ر و ص ه ب ال ا ب و ج ت ک ر ا ش م ا ه ه ف ل و م د و ج و. د ن ک م د ا ز ا ر ت ک ر ا ش م ز ا س و ن ن ب گ ت س ب م ه ه ک ت س ا ب ه ذ م ا ص و ص خ م م د ر م

17 د- و ب ن م- ک د- و ب ن ح- ط س... ا ب ر ه ش ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س و ن K = m1 + m2 m1 + m2 1 1 ( )(1 )( + ) n + n n + n m m 1 2 m1 m2 n n ر- و ض ح Symmetric Measures گ ت س ب م ه ضرب : جدول 51 ف و ر پ و چ ب ر ض N ش ز ر ا 0/2 3 0 ا ط خ ب ر ض 0/ ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ر ا د ق م 0/3 7 ا ه ز ر ه م ا ن ر ب و ت ا م ا د ق ا ل ل ح ت ن ا. د ش م ا ج ن ا ز ن س ر ر ب د ر و م ر غ ت م و د ن ب ه ط ب ا ر د ر ب ه ا ر ل ل ح ت ن ا ر ب ن و ز ف ا. ت س ا ه د د ه ت و ضعفها رساندن ل ق ا د ح ه ب و ا ه ت ص ر ف و ا ه ت و ق ن د ن ا س ر ر ث ک ا د ح ه ب ن آ ه ج ت ن ه ک د و ش م ل م ا ش ا ر ل و د ج ح ر ش ه ب س و ل ا چ ر ه ش 6 ه ل ح م ا ه د د ه ت و ا ه صت ر ف ضعف نقاط ت و ق ط ا ق ن د ر ب ه ا ر ل ل ح ت س ا س ا ن ا ر ب. د ش ا ب م 6( 1 ( )S( ا ه ت و ق ر گ م م ص ت و ت ر د م ا ه ت ل ا ع ف ه ن م ز ر د ت ک ر ا ش م ه ب ه ل ح م د ا ر ف ا ل ا م ت - S1 ه ل ح م ن ا ن ک ا س ن ب ر د ل ح م ق ر ع و ن ا ک م ق ل ع ت س ا س ح ا - S2 ص خ ش ک ل م ز ا س م و ا ق م و ر م ع ت ه ن م ز ر د ه ل ح م د ا ر ف ا ر ا ک م ه ق ب ا و س د و ج و - S3 گ ت س ب م ه د و ج و ت ل ع ه ب ع م ج ا ه ه ژ و ر پ ر د ت ک ر ا ش م ه ب ن ن ک ا س ل ا م ت - S4 ه ل ح م ا ض ع ا ن ب د د ش ن د و ب ر ا و ن ا خ ک ت ل ل د ه ب د ح ا و ک ت ن ک ا س م ن د و ب ا ر ا د - S5 ه ل ح م م و م ع م س ا ر م ر د ه ل ح م د ا ر ف ا ل ا ع ف S6 ن ال ا س ن ه ک ه ب ت ب س ن ل ا س ن ا م و ن ا و ج د ا ر ف ا خ ر ن ن د و ب ال ا ب - S7 ه ل ح م ن ن ک ا س ن ب ر د ر ط ا خ ق ل ع ت و ا ه ل ح م ت و ه ا ه ه ف ل و م د و ج و - S8 )O( ا ه ت ص ر ف ر ه ش ز ک ر م و ن ا م ش خ ب ر د ه ل ح م ه د و د ح م ن ت ف ر گ ر ا ر ق O1- ر ه ش ا ه ن ا ر ش ه ب ب س ا ن م س ر ت س د ن ا ک م ا O2- ه ع ل ا ط م د ر و م ه د و د ح م ر د ب س ا ن م ا ن ت ا م د خ م ا ظ ن ع ز و ت O3- ل ا غ ت ش ا ا ه ت ص ر ف د ا ج ا و ر ا ج ت ا ه ه ت س ا ر ر گ ر ا ر ق O4- م و م ع د ر ب ر ا ک ه ب ل د ب ت ا ر ب ه ل ح م ر د د و ج و م ا ه ن م ز د ا ز ر ا د ق م O5- ه ل ح م ن ا ر د ه د م ع ن ا م ر د و ت ش ا د ه ب ز ک ا ر م د و ج و O6- ر گ ه ج ت ن و ث ح ب 5- ه ل ح م ا ه ن swot س ر ت ا م : 6 1 ل و د ج )W( ا ه ف ع ض ه ل ح م ن ن ک ا س ن ا پ ه ب و ر و ط س و ت م د ا ص ت ق ا W1 ر ظ ن د ر و م ه د و د ح م ر د د ا و س ح ط س ن د و پ ن ا پ W2- ز ب س ا ض ف د و ب م ک W3- ا ه ن ا ب ا خ و ا ه ه چ و ک ه ب س ر ت س د ن د و ب ب س ا ن م ا ن W4- ه ل ح م ب ر خ ت و م د ق ا ه ا ن ب د ا د ع ت ن د و ب د ا ز W5- ر ه ش ا ه ه ل ح م و ر ه ش ر د (NGO) و ت ل و د ر غ ا ه ن ا م ز ا س د و ب م ک W6- ر ه ش ا ه ح ر ط ت ک ر ا ش م ه ن م ز ر د ه ل ح م د ا ر ف ا ه ا گ آ م د ع W7- ن ا ر م ع ا ه ت ل ا ع ف م ا ج ن ا ت ه ج ن ن ک ا س ف ا ک ل ا م ا ن ا و ت ن ت ش ا د ن W8- ر ه ش ا ض ف د و ب ه ب ا ر ب ص و ص خ ض ا ر ا ر ا ذ گ ا و و ر ه ش ه ع س و ت گ ن ه ر ف ن ا د ق ف W ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ه ل ح م ا ه ن swot س ر ت ا م : 7 1 ل و د ج )T( ا ه د د ه ت ز ا س و ن د ن و ر ر د ر ه ش ن ال و ئ س م ز ا ه ل ح م د ا ر ف ا ف ا ک ت ا ض ر و ن ا ن م ط ا م د ع T1- ت ف ا ب ت م ر م و ت ظ ا ف ح ا ر ب ل م ت ا ل ا م ا ه ه ن ا ر ا ن د و ب ص خ ش م ا ن T2- ه د و س ر ف ا ه ت ف ا ب ز ا س ه ب و ز ا س و ن ا ب ط ا ب ت ر ا ر د ن ن ک ا س ه ب ف ا ک ن ا س ر ع ال ط ا د و ب م ک ا و T3 ه ل ح م ن ن ک ا س ا ر ب ن م ا ا ن ط ح م ه ب ا ه ن آ ل د ب ت ه ج ت ن ر د و ه د ا ف ت س ا ال ب ا ه ا ض ف و ا ه ن م ز د و ج و T4- ق ن و ر ت ه ج ر د ص و ص خ ش خ ب ر د ه چ و م و م ع ش خ ب ر د ه چ ر ا ذ گ ه ا م ر س ه ب ه ج و ت T5 ه ل ح م د ا ص ت ق ا - ر ا م ع م ش ز ر ا ا ب ا ه د ح ا و د م آ ر ا ک و ظ ف ح ا ر ب ق ط ن م ت س ا س ذ ا خ ت ا ت ه ج ر د ل م ا ع ت T6 گ ن ه ر ف ط س و ت ه د ش ه ا ر ا ا ه م ا ن ر ب و ر ا ب ت ع ا - ر ا د ا ق و ق ح ا ه ت ا م ح و ن ا ب ت ش پ ه ن م ز ر د ف ع ض T7- ر ه ش ن ل و ئ س م ن ا ر ج ه ع س و ت و ز ا س و ن ق ق ح ت ت ه ج ر د ه ل ح م د م آ ر د م ک ر ا ش ق ا ه ب ل ا م ا ه ر ا ک و ز ا س ف ع ض T8- ز ا س و ت خ ا س ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا : ع ب ن م ح ر ط م ي ع ا م ت ج ا و ي ن ا س ن ا ي م ا د ق ا ن ا و ن ع ه ب د ش ا ب ت ي م ه ا د ج ا و ي د ب ل ا ك ه ل خ ا د م ك ي ن ا و ن ع ه ب ه ك ن آ ز ا ش ي ب ي ز ا س و ن ن د ي س ر ه ج ي ت ن ه ب ب ج و م ا ر ج ا ا ت ي ر ا ز گ ت س ا ي س و ي ز ي ر ه م ا ن ر ب ز ا ل ح ا ر م ه ي ل ك ر د ن ا ن ك ا س ت ك ر ا ش م و ر و ض ح. ت س ا

18 ن ا ت س م ز ل و ا ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س ن ا س ن ا ا ف ا ر غ ج ر د و ن ا ه ش ر گ ن ش ه و ژ پ - ي م ل ع ه م ا ن ل ص ف ه ب ي ل ح م ي ا ه ا ه ا ر و ش و ي ز ك ر م ت ل و د ن ي ب ه ي و س و د ط ا ب ت ر ا ي ر ا ر ق ر ب و ي ل م ا ع ت ش و ر ه ب ه ج و ت ا ذ ل د و ش م ح ر ط ه ب ه ج و ت ر م ا ن ي ا ه م ز ال. د و ر م ر ا م ش ه ب ي ز ا س و ن ي ا ه ح ر ط ت ي ق ف و م ر د ر ا ذ گ ر ي ث ا ت ل م ا و ع ز ا م د ر م ن ا گ د ن ي ا م ن ن ا و ن ع. ت س ا د و خ ي ا ه ه ل ح م ر د ن د ن ا م ي ا ر ب ي ل ح م ن ا ن ك ا س ق ي و ش ت ل ص ا د ش ا ب م س و ل ا چ ر ه ش ه 6 ل ح م ر د ز ا س و ن و م د ر م ت ک ر ا ش م ن ب و ق ط ا ب ت ر ا ز ا ک ا ح ن ا ن م ط ا ح ط س و و د خ د د ع و ز ا س و ن ت م ه ا ب ب س ه ب ط ا ب ت ر ا ن ا ت ل ع. د ر ا د د و ج و ر ه ش ز ا س و ن و م د ر م ت ک ر ا ش م ن ب ر ا د ن ع م ط ا ب ت ر ا ن ع و ه ع ف ن م ل ا م ا ع ا ه ح ر ط ن ا ر م ع ا ه ح ر ط ر د ت ک ر ا ش م ا ب د ن ر ض ا ح م د ر م. د ش ا ب م ه ل ح م د ا ر ف ا ن ب ر د ر ه ش ز ا س ه ب ت ا س ل ج ر د ر و ض ح ر م ا ن ا ه ک د ن ن ک ت ک ر ش ن ا ش ه ل ح م ر د ز ا س ه ب د و ب ه ب ت ه ج ر د ت ر د م ا ه ه ن م ز ر د ن ن چ م ه ت ک ر ا ش م ا ه ه ف ل و م د و ج و ل ل د ه ب و د ر ا د پ ر د ا ر ر ه ش ز ا س و ن ر د ن ا ر م ع ا ه ت ل ا ع ف ه ب ک م ک و ل ح م ر د م و م ع ب ه ذ م ا ص و ص خ م م د ر م و ل ح م ا ه د ا ه ن د و ج و و ن ن ک ا س ن ب ر د گ ت س ب م ه و ع م ج ت ر و ص ه ب ال ا ب و ج. د ر ا د ت ک ر ا ش م ز ا س و ن ق ق ح ت ا ر ب ب و خ ل س ن ا ت پ ا ه ا ن ب ز ا س و ن ح ر ط ر د ت ک ر ا ش م ه ب ن ا ن آ ل ا م ت ز ن س و ل ا چ 6 ه ل ح م ن ا و گ خ س ا پ ز ا ر ا س ب ا ه خ س ا پ ر د ه چ ن ا ن چ ت ح و د ن ت س ه ر ا د ر ه ش د ا ه ن ا ب ص خ ش ک ل م ز ا س م و ا ق م و ر م ع ت و ت م ر م ه ب ل ا م ت م د و د ح ا ت ن ن چ م ه و م و م ع ش ي پ ه ن و گ ن د ب. د ن ش ا ب م ه ل ح م ز ا س و ن ا ر ب ز ا ن د ر و م ن ا س ن ا و ر ن ن م ا ت ا ر ب ر و ب ز م د ا ه ن ا ب ت ک ر ا ش م ه ب ر ض ا ح ه ك ي د ر ا و م ر د ه ن ا ر ا ي ي ا ط ع ا و ا ه ي گ د و ش خ ب ر ي ا س و ي ت ا ي ل ا م ي ا ه ت ي ف ا ع م ن ت ف ر گ ر ظ ن ر د ت م ي ق ن ا ز ر ا ت ال ي ه س ت ي ن ي ب ه ت ف ر گ ر ا ر ق ه د ا ف ت س ا د ر و م ر گ د ا ه ر و ش ک ر د ي ز ا س و ن ق ف و م ب ر ا ج ت ر ت ش ي ب ر د ه ك ت س ا ي ت ي ا م ح ي ا ه ر ا ز ب ا ز ا د ش ا ب ز ا ي ن ا ط ع ا ک ن ا ب ت ال ه س ت ش ا ز ف ا ا ب ه ک د ن ت س ه ق ف ا و م ز ن س و ل ا چ 6 ه ل ح م ن ا ن ک ا س د ش ر ک ذ ز ن ر ت ش پ ه ک ن ا ن چ. ت س ا ر ه ش ت ا س س ا ت ن ا گ ا ر ب ا ع ش ن ا ق ح ه ئ ا ر ا ت خ ا س ه ن ا و ر پ ه ب ط و ب ر م ض ر ا و ع ل ا م ا ه ت ف ا ع م ق و ش ت م ک ا ر ت و ي ت ك ر ا ش م د ر ك ي و ر ض ر ف ا ب ه ك ت ف ر گ ه ج ي ت ن ن ا و ت م ن ا ر ب ا ن ب. ت ف ر گ د ه ا و خ ش پ ر ت ع ر س د ن و ر ز ا س و ن ط ي ا ر ش ن د ر و آ م ه ا ر ف ل ح م ا ه ا ر و ش و ر ا د ر ه ش ه ف ي ظ و ن ي ر ت م ه م س و ل ا چ 6 ه ل ح م م د ر م ه ب ا ر ج ا ش ق ن ي ر ا ذ گ ا و. د ش ا ب م ز ا س و ت خ ا س جريان توسعه و ي ز ا س و ن ق ق ح ت ت ه ج ب س ا ن م 6 ه ل ح م ه د و س ر ف ت ف ا ب ز ا س و ن د ن و ر و م د ر م ت ک ر ا ش م ن ا ز م ن ب ه ک د ه د م ن ا ش ن ش ه و ژ پ ا ه ه ت ف ا ر گ د و س ز ا ف ک م و م ز ال ت ا م ا د ق ا ر ه ش ن ال و ئ س م ر گ ا ن ع د ش ا ب م ه و س و د ه ط ب ا ر ک ه ط ب ا ر ن ا و د ر ا د د و ج و ه ط ب ا ر س و ل ا چ ر گ ا س ک ع ل ا ب و د و م ن د ن ه ا و خ ا ر م ز ال ر ا ک م ه و ه د ش ل خ د ز ا س و ن د ن و ر ر د ت ا ض ر و د ا م ت ع ا ا ب ز ن م د ر م د ن ا م ن ب ا ر و ه د ش د ن ک ت ک ر ا ش م د ن و ر د ا م ن ن ل م ع د و خ ا ه د ع و و ه د ع و ه ب و د ا م ن ب س ک ا ر م د ر م د ا م ت ع ا د ن ا و ت ن ر ا د ر ه ش ن س ح و ر ذ آ ) ( ر و پ ر د ن ک س ا ق ق ح ت ا ه ه ت ف ا ا ب ه ل ا ق م ن ا ز ا ل ص ا ح ا ه ه ت ف ا ب ت ر ت ن د ب. د د ر گ م د و ک ر ر ا چ د ا ر ب ن ق ق ح م ن ا ز ا ک ر ه. د ش ا ب م و س م ه ) ( و م ل ک ) ( ن ا ع ف ر و ه د ا ز ل ع ر و پ ش ا د ا د ) ( ر ل د ه د ا ز ر ه ش د د ج ر ص ا ن ع ق ر ز ت ق ر ط ز ا د ر ک ر ا ک و ک ز ف ا ه گ ژ و ا ق ت ر ا ر ظ ن د ر و م ه ق ط ن م ا ه ل ح م م د ر م ت ک ر ا ش م ه ج ت ن ه ک ن ا ه ژ و ه ب د ن ت س ن ا د ر ث و م ا ر ک ن ا ب ت ال ه س ت و ر ه ش ت ا م د خ ه ن ا ر س ش ا ز ف ا ا ه ل ح م ت و ه ش ا ز ف ا ه ج ت ن ا ب ش ه و ژ پ ن ا ه ت ف ا ا م ا. ت س ا م د ر م ت ک ر ا ش م ا ب ه ژ و ر پ ت ق ف و م ه د ن ه د ن ا ش ن ز ن ) ( و ق ت ه د ش ا ر ج ا ح ر ط

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل &

ر ک ش ل ن س ح ن د م ح م ب ن ی ز ن. ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی ر ک ش ل & ن- س ح ی ژ ر ن ا ل ا ق ت ن ا ر د ر ا و ی د ي ر ي گ ت ه ج و د ی ش ر و خ ش ب ا ت ه ی و ا ز و ت ه ج ه ط ب ا ر ل ی ل ح ت ) ر ال ر ه ش ي د ر و م ه ع ل ا ط م ( ي ر ي س م ر گ ي ا ه ر ه ش ر د ن ا م ت خ ا س ل خ

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د

ت خ ی م آ ر ص ا ن ع ز ا ن ا گ د ن ن ک د ی د ز ا ب ی د ن م ت ی ا ض ر ی س ر ر ب د ه ت خ م آ ر ص ا ع ز ا ا گ د ک د د ز ا ب د م ت ا ض ر س ر ر ب د ال م ج ر ب ر گ ش د ر گ ب ا ر ا ز ا ب خالر امر ا ر ا ا ر ه ت ا ر ه ت ه ا گ ش ا د ت ر د م ه د ک ش ا د ا گ ر ز ا ب ت ر د م ه و ر گ ر ا د ا ت س

Διαβάστε περισσότερα

2

2 م ط ا ل ع ه) ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ر ت آ م و ز ش د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ف ت م ش م ا ر ه ب ه ا ر 9 3 ص ص -8 3 7 ح س ن ع ل ب ر ر س ر ا ب ط ه م ا ن ر ه ب ر ت ح

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و

ی ن ا م ز ا س ی ر ت ر ا ت ی و ه ر ی ظ ن ( ن ا ر ظ ن ب ح ا ص و ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -9 9 7 9 ر ا ب ط ه ب ی ن ر ا ه ب ر د ه ا ی م د ی ر ی ت ت

Διαβάστε περισσότερα

ص ا د ق ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -2 8 5 9 م ق ا ی س ه م ی ز ا ن ک ا ر ب س ت

Διαβάστε περισσότερα

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry

2 - Robbins 3 - Al Arkoubi 4 - fry ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م ش م ا ر ه 3 پاییز 3931 ص ص -6 4 1 1 1 2 ح م ی د ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ی ن ر ه ب ر ی

Διαβάστε περισσότερα

م ح ق ق س ا خ ت ه () ک ا ر ش ن ا س- ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر ی و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 1 ب ه ا ر 3 9 3 1 ص ص -8 6 1 1 3 4 1

Διαβάστε περισσότερα

ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ال ح م ی ر ا د ی ا پ ش ج ن س )

ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک ا ت ا ب ی ر ه ش ت ال ح م ی ر ا د ی ا پ ش ج ن س ) ه) د ن س ی و ن د) ر و م ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج تابستان ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س - : ص ص ری ه ش ر ا د ی ا پ ت ال ح م د ر ک ی و ر ر ب د ی ک

Διαβάστε περισσότερα

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا )

ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا ی ز ر ا ) ه) ن و م ن ی ش ه و ژ پ ی- م ل ع ه م ا ن ل ص ف ی ن ا س ن ا ی ا ی ف ا ر غ ج ر د و ن ی ا ه ش ر گ ن 1396 بهار م و د ه ر ا م ش م ه ن ل ا س ی ر ه ش ت ی ر ی د م ه ب ن ا د ن و ر ه ش د ا م ت ع ا ن ا ز ی م ی ب ا

Διαβάστε περισσότερα

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن

ر ی د م ی د ه م ن ر ی د م ن ا س ح ا ن ز ا س م ه ی ر ا م ع م ی ح ا ر ط و ی م ی ل ق ا ش ی ا س آ ی ا ه ص خ ا ش ی س ر ر ب ن ا ج ن ز ر ه ش م ی ل ق ا ا ب ی ر ی د م ی د ه م ن ا ر ی ا ن ا ر ه ت ر ت ش ا ک ل ا م ی ت ع ن ص ه ا گ ش ن ا د ی ر ه ش ی ز ی

Διαβάστε περισσότερα

م ش د ی ج م ن گ ر ب ه م ط ا ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی گ ر ز ب

م ش د ی ج م ن گ ر ب ه م ط ا ف ن ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ی گ ر ز ب ش) خ ب ر 4 ف ن ر ا د ی ا پ ه ع س و ت د ر ک ی و ر ا ب ی ر ه ش ل ق ن لو م ح ی ط ی ح م ت س ی ز ت ا ر ث ا ی ب ا ی ز ر ا ) ر ی ال م ر ه ش ی ز ک ر م س م ش د ی ج م ن ا ر ی ا ر ی ال م ر ی ال م د ح ا و ی م ال س

Διαβάστε περισσότερα

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ.

ل ی ل خ د و و ا د ه ا ر ج ا ه م ز ا ن ه ب 3 د ن ک م ی ل س ی ف ر ش ا د ی ش ر ف : ه د ی ک چ. شی ز و م آ ت دیری م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و می ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 5931 پاییز 3 ه ر ا م ش م ه د ل ا س 5 1 1-12 3 ص ص ی ل ی ل خ د و و ا د ه ب ی ل غ ش ت ی ا ض ر ی ر گ ی ج ن

Διαβάστε περισσότερα

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م

ن ه ع ال م ط ا بی ان ز م ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ار س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 7-4 9 ص ص ش ق ه ع ل ا ط م ا ب ا م ز ا س ر گ د ا ر ب ر ا ز گ ت م د خ ر ب

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م ی - پ ژ و ه ش ی ر ه ب ر ی و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک

Διαβάστε περισσότερα

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3

ق ل ر ا ق د ا ج س 2 م ی ر ک ر و پ د ی س 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 4931 بهار 1 ه ر ا م ش م ه ل ا س 5 9-5 1 1 ص ص د ا و ج ت ا س س ؤ م ش ه و ژ پ ا س ا ش ر ا ک ا ه ف ر ح ا ه

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4

ش ز و م آ ت ی ر ی د م د ش ر ا س ا ن ش ر ا ک. 4 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 4-5 6 ص ص ه ل خ ا د م م د ع و ی ل د ا ب ت ن ی ر ف آ ل و

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن

ن ا ب ر ق د ا و ج د م ح م ن ه ک ب ش ت ی ض و و ی ژ و ل و ف م و ئ ژ ا ب ن آ ه ط ب ا و ی ن و ک س م ی ا ه ز ا س و ت خ ا س ه س و ت ل ی ل ح ت ی ل ز ن ا ن ب ه ش ج ن پ ه ی ح ا ن : ی و م ه ل ا ط م ی ه ش ن و ت ا ف ا ص ت و ل ق ن و ل م ح 1 ه

Διαβάστε περισσότερα

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2

ا ر ف ی و ن ع م ی ر ب ه ر ل د م س ا س ا ر ب 2 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 تابستان 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 5 1-9 7 1 ص ص ن ا ر ب د ه ا گ د د ز ا و ن ع م ر ب ه ر ا ه

Διαβάστε περισσότερα

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin

1 2 Marsick & Watkins 3. Saw, Wilday & Harte 4 -Chen & Kuo 5. Liao,Chang & Wu 6 -Garvin ي ش ز و م آ ت ي ي د م و ی ب ه ه م ا ن ل ص ف ا س م گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3931 زمستان 4 ه ا م ش م ت ش ه ل ا س 1 1 1-10 3 ص ص ه د ن ی گ د ا ی ن ا م ز ا س ای ه ه ف ل ؤ م ت س ب ا ک ا ب

Διαβάστε περισσότερα

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran

Gholami, S. Ph.D student of Educational Psychology, University of Tabriz, Iran Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 4/Issue14/Spring 2013 PP: 2135 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ص ن ع ت / س ا ز م ا ن س ا ل چ ه ا ر م. ش م ا ر ه چ ه ا ر د ه م بهار 2931 ص ص : 3 5 2 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت

ا د ی بن ت و ی ولا ی ذ ار گ د ف ه ما ن ت ي ش ز و م آ ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا س م ز 4 ه ر ا م ش م ف ه ل ا س 1 4-55 ص ص ه ط س و م ع ط ق م ر خ د ن ا ز و م آ ش ن ا د س ر

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 5 7 0-9 : 5 2 ی پ ا ی پ 1 9 3 1 م و د ه ا م ش م ت ش ه ه و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ک ی م ه ی ش ن م و ی د ی و پ س و ت پ ی ک ی ا ه ت س ی س و و ا ی ز ا س ا د ج ت ه ج ب س ا ن م ی ش و ی ف ع م ه د و

Διαβάστε περισσότερα

ATLAS green. AfWA /AAE

ATLAS green. AfWA /AAE مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت K S A ا إل ص د ا ر ا ل د و ل ي ٠ ١ مج م و ع ة ا لم ن ت ج ا ت ٠ ٣ ج و ھ ر ة( ع د ت خ ص ص ة م TENVIRONMENTALLY FRIENDLY PRODUC ح د د ة م ا ل ھ و ي ة و ا ال ب ت ك ا ر و ا ل ط م و

Διαβάστε περισσότερα

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir

Website:http://journals.iau-garmsar.ac.ir ه ب د ن و ا د خ م ا ن ه د ن ش خ ب ن ا ب ر ه م ف ص ل ن ا م ه ع ل م - پ ژ و ه ش ر ه ب ر و م د ير ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر ب ه ا س ت ن ا د م ص و ب ا ت ک م س و

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص EFQM ی ل ا ع ت ل د م س ا س ا ر ب ی ن ا م ز

Διαβάστε περισσότερα

amongst the Faculty Members

amongst the Faculty Members Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 3/Issue9/Winter 2012 PP: 919 ن ا م ز ا س / ت ع ن ص س ا ن ش ن ا و ر م ا ن ل ص ف 0 9 3 1 ن ا ت س م ز م ن ر ا م ش م و س ل ا س 9 19 : ص ص م ل ع ت أ ا ض ع ا

Διαβάστε περισσότερα

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees

An Investigation into Personal and Organizational Factors Affecting the Creativity of the National Iranian Gas Company Employees Journal of Industrial/Organization Psychology Vol. 3/Issue/Summer 0 PP: -34 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل س و م. ش م ا ر ه ی ا ز د ه م ت ا ب س ت ا ن 9 3 ص ص : 3-4 ب ر

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م ط ا ل ع ه) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ر ت ب ه ب ن د ی ع و ا م ل م و ث ر ب ر ا ر ز ی ا ب ی ع م ل ک ر د م د ی ر

Διαβάστε περισσότερα

ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ر ا ی ش ن ا د - 3.

ن ا ر ه ت ه ا گ ش ن ا د ر ا ی ش ن ا د - 3. ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9-3 2 ص ص ن ا ر ی د م ی ن ا م ز ا س س ف ن ت ز ع و ه ی ح

Διαβάστε περισσότερα

ی ا و ق ت د و ع س م ن

ی ا و ق ت د و ع س م ن ه د ک چ ت م ال س ر گ ش د ر گ ه ع س و ت ر د ر ث و م ل م ا و ع د ب ت و ل و ا و ا س ا ش ر و پ ل ر ب ک ا ل ع د س ا ر ا ا ه ف ص ا ه و ژ پ ص خ ا ش ه ا گ ش ه و ژ پ ر ا د ا ت س ا ا و ق ت د و ع س م ا ر ا ا ه ف

Διαβάστε περισσότερα

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س

ص خ ش ش ن ا د ت ی ر ی د م ت ر ا ه م و ی ن ا م ز ا س ت ی ا م ح ز ا ک ا ر د ا ن ی ب ه ط ب ا ر ی س ر ر ب س ر 2 ف د ا ه ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ر ب ه ر ه م ا ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ا د 3931 تابستا 2 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 7 2-7 4 ص ص ص خ ش ش ا د ت ر د م ت ر ا ه م و ا م ز ا س

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 5 4-8 5 ص ص د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د ن ا ي و ج ش ن ا

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3

Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 م و ر د م ط ا ل ع ه :) پژوهشهای جامعه شناختی سال نهم / شماره سوم / پاییز 49 Journal of Sociological researches, 2015 (Autumn), Vol.9, No. 3 ب ر ر س ی ر ا ب ط ه ب ن ی ا ن ه ا ی ا خ ال ق ی و خ و د ک ا ر

Διαβάστε περισσότερα

نگرشهاي كارشناس چكيده توسعهي نشان ميدهد

نگرشهاي كارشناس چكيده توسعهي نشان ميدهد فصلنامه علمي-پژوهشي نو در جغرافياي انساني نگرشهاي 1395 سال هشتم شماره چهارم پاييز گردشگري در منطقه آزاد اروند راهكارهاي توسعه بررسي 1 پريسا سجادي جهانگردي موسسه آموزش عالي قشم قشم ايران جهانگردي گرايش

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ * د ن س ی و ن د ی ع س د ی س 12 1 : 24 ی پ ا ی پ 9 3 1 1 ل و ا ر ا م ش م ت ش ر و د / ی ک ش پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ی ر ش ن ش ر و ر پ و ر ی ث ک ت ع ر ا م ی ی ا ی ر ت ک ا ب ی ا ی ر ا م ی ب ع ل ا ط م

Διαβάστε περισσότερα

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر غ ا ر م ن ا ت س ر ه ش ه ط س و ت م س ر ا د م 3

ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر غ ا ر م ن ا ت س ر ه ش ه ط س و ت م س ر ا د م 3 ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س ب ا ت 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 1 3 1-4 4 1 ص ص ن ا ر دبی نی ا م ز ا س د ه ع ت و تی

Διαβάστε περισσότερα

ي ش ز و م آ ت ي ر ي د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و ي م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 2 9 3 1 ن ا ت س م ز 4 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 7 5-70 ص ص ه ر و د م و س ل ا س ن ا ز و م آ ش ن ا د ن

Διαβάστε περισσότερα

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6.

2. Cropanzano, Byrne, Bobocel & Rupp 3. Maslach, & Leiter 4. Kivimaki,, Elovainio,., Vahtera., & Ferrie 5. Masterson., Lewise, Goldman, & Taylor 6. و ب و ش ش ز و م آ ت ر د م و ی ر ب ه ر ه م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ه ا گ ش ن ا د 3 9 3 1 ر ا ه ب 1 ه ر ا م ش. م ت ش ه ل ا س 9 9-4 1 1 ص ص ت ل ا د ع ن ی ب ط ا ب ت ر ا ن ی ی ب ت ر د

Διαβάστε περισσότερα

2. Knowledge Management

2. Knowledge Management ز و م آ ت در م و ر ب ر م ا ن ل ص ف ر ا س م ر گ د ح ا و م ال س ا د ا ز آ ا گ ن ا د 5 9 3 1 ر ا ب 1 ر ا م م د ل ا س 1 0 1-9 1 1 ص ص ن س ح ل ک ر ا د ا ر د ن ا م ز ا س ت م ال س ا ب ن ا د ت ر د م ر ا ر ق ت

Διαβάστε περισσότερα

Investigation of relation between work values with job and work involvement among oil refinery personnel of Isfahan

Investigation of relation between work values with job and work involvement among oil refinery personnel of Isfahan Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 5/Issue19/Summer 2014 PP: 31-41 ف ص ل ن ا م ه ر و ا ن ش ن ا س ی ص ن ع ت ی / س ا ز م ا ن ی س ا ل پ ن ج م ش م ا ر ه ن و ز د ه م تابستان 3931 ص ص : 4-1 3

Διαβάστε περισσότερα

ف ص ل ن ا م ه ر ه ب ر و م د ي ر ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ ر م س ا ر س ا ل ه ش ت م. ش م ا ر ه 2 تابستان 3931 ص ص -7 8 6 7 ت ب ن ر ا ب ط ه ب ن ف ر ه ن گ س ا ز م ا ن و س ال

Διαβάστε περισσότερα

Employees in Oil Refinery Company

Employees in Oil Refinery Company Journal of Industrial/Organization Psychology Vol 3/Issue10/Spring 2012 PP: 73-84 ی ن ا م ز ا س / ی ت ع ن ص ی س ا ن ش ن ا و ر ه م ا ن ل ص ف 1 9 3 1 ر ا ه ب م ه د ه ر ا م ش م و س ل ا س 3 7-4 8 : ص ص ن ا

Διαβάστε περισσότερα

Phallocryptus spinosa ر ا

Phallocryptus spinosa ر ا 0 8 7 ا و لي ن گ ز ا ر ش م ش ا ه د ه Phallocryptus spinosa ا س ت ا ن ه ا ی ا ز و ي ز د ف ا ر س د ر ج ن و ب Anostraca( )Crustaceae; اي ر ا ن ب ه ر و ز 4 4 2 آ ت ش ب ا ر *, ر ا م ي ن م ن ا ف ف ر ن ا ص ر

Διαβάστε περισσότερα

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) اإليمان بالقدر. Άχμαντ Μ.Ελντίν

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) اإليمان بالقدر. Άχμαντ Μ.Ελντίν Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 Πίστη Θειο διάταγμα (Κάνταρ Πεπρωμένο) الركن السادس من أركان اإليمان بالقدر اإليمان: Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ

Διαβάστε περισσότερα

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6

ر ک خواهد کمک ر گ ی د ن ا م ز ا س ر د ی ر ا ک م ا ج ن ا ه ب د ا ی ز ل ا م ت ح ا ه ب و ر ا ک ک ی م ا ج ن ا ر د ی ن ا م ز ا س 6 م ط ا ل ع ه) ک م ا ل ف ص ل ن ا م ه ه ب ی و م د ي ي ت آ م و ز ش ي د ا ن ش گ ا ه آ ز ا د ا س ال م ي و ا ح د گ م س ا س ا ل ه ش ت م. ش م ا ه 2 تابستان 3931 ص ص -8 5 1 1 9 3 پ ی ش ب ی ن ی ف ت ا ش ه و ن د ی

Διαβάστε περισσότερα

ة من ي لأ م و ة بي ال ع ج 2 1

ة من ي لأ م و ة بي ال ع ج 2 1 ج ا م ع ة ن ا ي ف ا أل م ن ي ة ل ل ع ل و م ا ل ع ر ب ي ة = = =m ^ á _ Â ª ^ = I = } _ s ÿ ^ = ^ È ƒ = I = ø _ ^ = I = fl _ Â ª ^ = I = Ó É _ Î ÿ ^ = = =KÉ ^ Ñ ƒ d = _ s Î = Ñ π ` = f = π à ÿ ^ Ñ g ƒ =

Διαβάστε περισσότερα

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan

Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan ijk Bacaan Doa dan Dzikir serta Taubat pilihan Dibawah ini adalah Dzikir Nabawiyah yang dibaca / diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk ummatnya dan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk diamalkan semua ummatnya.

Διαβάστε περισσότερα

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους

Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους Οι 5 πυλώνες της πίστης: Μέρος 2 Πίστη στους αγγέλους أركان اإلميان - الركن الثاين : اإلميان ابملالئكة Άχμαντ Μ. Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org - Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

(Camelus dromedarius)

(Camelus dromedarius) س ع ی د و 6 ن ش ر ی ه م ی ک ر ب ی و ل و ژ ی د ا م پ ز ش ک ی / د و ر ه ی ا ز د ه م ش م ا ر ه د و م 1 4 9 3 پ ی ا پ ی 0-9 1: 3 7 9 ج د ا س ا ز ی ک و ه ا ن ه ا ی ر ا ن ی و ش ن ا س ا ی ی گ و ن ه ه ا ی ا ن

Διαβάστε περισσότερα

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم

الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 5 Πίστη στην Ημέρα της Κρίσης الركن الخامس من اركان االيمان اإليمان باليوم اآلخر Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους

Διαβάστε περισσότερα

S Ô Ñ ª ^ ھ ھ ھ ھ ا حل م د هلل ا ل ذ ي أ ك ر م ا ل ب رش ي ة ة ب م ب ع ث ا ل ر مح ة ا مل ه د ا ة و ا ل ن ع م ة املسداة خرية خ ل ق ا هلل ا ل ن ب ي ا مل ص ط ف ى و ا ل ر س و ل ا مل ج ت ب ى ن ب ي ن ا و إ م

Διαβάστε περισσότερα

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن

د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ه د ا ز ز ا ب ه ش ر و ال د ن ا ر م ا ک 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 1 3 1-12 4 : 9 2 ی پ ا ی پ ی ا ه ه ی و س ی و ر ی ن ا ر ی ا ل س ع ر و ب ن ز

Διαβάστε περισσότερα

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ

: ک ی ن و ر ت ک ل ا ت س پ 3 9 3 1 م و د ه ر ا م ش م ه د ه ر و د / ی ک ش ز پ م ا د ی ژ و ل و ی ب ر ک ی م ه ی ر ش ن 3 4 1 13 5 : 9 2 ی پ ا ی پ ر د ی ز ا ئ ل ک و ن و ب ی ر ی س ک ا د ت ی ل ا ع ف ی س ر ر ب ی ر و ت س ا پ س و ک و ک و

Διαβάστε περισσότερα

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur.

Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. ( ijk Assalamu 'Alaikum Wr.Wb. Pak Dasrul, Benar sekali Allah memberi informasi dalam Quran dan lebih-lebih melalui lisan RasulNya Muhammad SAW tentang siksa dan nikmat kubur. Kepada Fir'un di dalam kuburnya

Διαβάστε περισσότερα

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب

الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 3 Πίστη στα βιβλία του Αλλάχ الركن الثالث من أركان اإليمان: اإليمان بالكتب Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους Σαάλιχ»

Διαβάστε περισσότερα

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough

خ ہ ت ارف ادب جا زہ [+ ا ] through a cough and hiccough, he still had a rough ا ک( و ا ہ خان ب ری" ا جم ح د ث ان تح ات ا ہ پ جاب ) اج ) خ ا اور ت ظ ا واز ہ خ ہ ہ ا با د ا پر پا جا وا زبا وں ا ک روا ت ہ ان وت اور خ ا ا ار ں ت اد پا ا جاتا ہ تبد اں وت ات وا ن وجہ و وع پز ر وت ں جو

Διαβάστε περισσότερα

الركن الرابع من أركان اإلميان: اإلميان ابلرسل

الركن الرابع من أركان اإلميان: اإلميان ابلرسل Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 4 Πίστη στoυς Προφήτες/Αγγελιοφόρους الركن الرابع من أركان اإلميان: اإلميان ابلرسل Άχμαντ Μ.Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας www.islamforgreeks.org Τζαμί «Σάλαφ ους

Διαβάστε περισσότερα

ANTIGONE Ptolemaion 29Α Tel.:

ANTIGONE Ptolemaion 29Α Tel.: Ενημερώσου για τα τις δράσεις μας μέσα από τη σελίδα του 123help.gr και κάλεσε στο 2310 285 688 ή στείλε email στο info@antigone.gr για περισσότερες πληροφορίες. Get informed on ANTIGONE s activities through

Διαβάστε περισσότερα

نانوالیه. Investigation of Structural and Electronic Properties of Chalcopyrite Semiconductors in Bulk and its Nanolayers: Ab initio Study

نانوالیه. Investigation of Structural and Electronic Properties of Chalcopyrite Semiconductors in Bulk and its Nanolayers: Ab initio Study علوم و مهنذسی سطح 69-80)1396(31 بزرسی خواص الکتزونی و ساختاری تزکیبهای کلکوپزیت در حالت انبوهه و نانوالیه حمذاله صالحی الهام گزدانیان گش ف ض ل دا طگا ض ذ چوشاى ا اص ( دریافت مقاله: 95/03/09- پذیزش مقاله:

Διαβάστε περισσότερα

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\

a;$ ag\a$ d D lb\ a;$ d d\ a$ d Dcn\ Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα ἐκκλ. Μουσικῆς 1 Μέρος 1 ον, Θ. Λειτουργία Ἀραβική διά ἀρχαρίους, ἦχος πλ. Δ على للحن الثامن Beginning of the Divine Liturgy Ἦχος πλ. Δ weνη1 \s;$ s;cn\ s;$ 1a5 \

Διαβάστε περισσότερα

Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1

Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας Κλασσικά Ἦχος ςeνη1 nassj\pa #gif j \ndcnf: j[ aa\x#pa duaγ d \ndlb Κσ ρι ε ε λε ε ε η ζον Κσ ρι ε ε λε ε ε η ζον Ya a ra ab u u u ur 7am Ya a ra ab u u u ur 7am Го спо ди по

Διαβάστε περισσότερα

Α Εκπαιδευτική Περίοδος Ακαδημαϊκού Έτους 2016/2017 Πανεπιστημίου Αλεξανδρείας Αιγύπτου Μάθημα Επιλογής Β Τάξης του Τμήματος Ελληνορωμαϊκών Σπουδών

Α Εκπαιδευτική Περίοδος Ακαδημαϊκού Έτους 2016/2017 Πανεπιστημίου Αλεξανδρείας Αιγύπτου Μάθημα Επιλογής Β Τάξης του Τμήματος Ελληνορωμαϊκών Σπουδών ا ب ارا Coursebook - Explaining the Intro of the 2 ح Συντονισμός & Διδασκαλία: Μιχάλης Γ. Σολομωνίδης Σελίδα: 1/ مفاهيم تمهيدية - Έννοιες Εισαγωγικές الصوتيات): ٢ با نه العلم الخاص بدراسة الا صوات اللغويةمن

Διαβάστε περισσότερα

فرزیه رضایی اژي ای کلیدی : عبختبس عش بی ثذ ی بی ث ذ ذت ث ش داس ک تب ذت ؽشکت بی ک چک ت عظ.

فرزیه رضایی اژي ای کلیدی : عبختبس عش بی ثذ ی بی ث ذ ذت ث ش داس ک تب ذت ؽشکت بی ک چک ت عظ. ثشسعی ػ ا تؼیی ک ذ عبختبس عش بی ؽشکت بی ثب ا ذاص ک چک ت عظ * وظام الدیه رحیمیان ** فرزیه رضایی *** حسیه ماستری فرا اوی 1390/03/11 1390/02/15 تبسیخ دسیبفت: تاسیخ پزیشػ: چکیدي ذف اف ی ای مب ثشسعی تزشثی ػ

Διαβάστε περισσότερα

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا

انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا اال ل االخس زؤ 17 1: Holy_bible_1 انجزء انصانس نهسد ػه شث ح ا االنف ان اء انثدا ح ان ا ح اال ل االخس يضاف نضفس انسؤ ا 3( صفس زؤ ا د ا انال ذ 17 1: ف ه ا ز أ ر ص ق ط د ػ د ز ج ه ك د ف ض غ د ان ػ ه ق ائ

Διαβάστε περισσότερα

نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب

نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب اصلی مقبله مجله ارتقبی ایمنی و پیؽگیری از مصذومیت هب ز ض 2. قوبض 2. تبثؿتبى 393 نفحبت 73 تب 84 (Original Article) نقػ افؽبظبزی و گسارغ دهی در پیؽگیری از خطبهب در بیمبرظتبنهب 2 * امیر اؼکبن نصیری پور پوران

Διαβάστε περισσότερα

ت ٤ یس VHH ف ی ٦ ز ی ٠ ته ق ١٤ س ٥ ث ٦ ضؾپت ٤ ض VEGF ا ١ ؿب ١ ی ٣ تقیی ٠ ذه ٤ نیبت آ

ت ٤ یس VHH ف ی ٦ ز ی ٠ ته ق ١٤ س ٥ ث ٦ ضؾپت ٤ ض VEGF ا ١ ؿب ١ ی ٣ تقیی ٠ ذه ٤ نیبت آ دا ؽکذ عل م پبی گر زیعتؼ بظی )گرایػ ثی ؼیوی( ت ٤ یس VHH ف ی ٦ ز ی ٠ ته ق ١٤ س ٥ ث ٦ ضؾپت ٤ ض VEGF ا ١ ؿب ١ ی ٣ تقیی ٠ ذه ٤ نیبت آ اظ: ػیذ ؿیشی ؿب یب اؾبتیس ضا ٢٧ ب: دوتش سضب حؼ ػبخذی دوتش صبدق حؼ یب دوتش

Διαβάστε περισσότερα

کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص

کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص کار گا آه سضی کاربزد آهار زم افشار SPSS در پژ ص عضو By:Reza Mazloum, PhD candidate 1 سیدرضا مظلوم ىیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دکتری پرستاری rmazlomr@mums.ac.ir آهار تحلیلی یا است باطی Analytic Statistics

Διαβάστε περισσότερα

Penyebab Rusaknya Amal

Penyebab Rusaknya Amal 3 ÉΟŠÏm 9$# Ç uη q 9$# «! $# ÉΟó Î0 Penyebab Rusaknya Amal الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الا مي وعلى ا له وصحبه أجمعين.والتابعين لهم با حسان إلى

Διαβάστε περισσότερα

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9

ال حش ذ باىض س. Holy_bible_1 اىشب ت. Rom 13:9 ال حش ذ باىض س Holy_bible_1 اىشب ت س ت 9 :13 Rom 13:9 ( SVD )أل»ال حض ال حقخو ال حغشق ال حش ذ باىض س ال حشخ «إ ما ج ص ت أخش ج عت ف ز اىني ت:»أ ححب قش بل م فغل«. ( ALAB )أل اى صا ا»ال حض ال حقخو ال حغشق

Διαβάστε περισσότερα

ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح

ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح ا جزء ا ثا ا شد ػ ذشج ح ) ش د ج ( ا صخش وا د ا ض ح ) 4 : ( 1 و 10 Holy_bible_1 ا ضؤاي ثاي اخش 9-4: او 10 ج ؼ ششت ا ششاتا احذا س ح ا - أل وا ا ششت صخشج س ح ح ذاتؼر 1Co 10:4 ا صخشج وا د ا ض ح. ال جشب ا ض

Διαβάστε περισσότερα

BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN

BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN BAB EMPAT: ANALISIS DAN DAPATAN KAJIAN 4.0 Pendahuluan: Bab ini membentangkan hasil dapatan kajian yang diperolehi menerusi instrumen soal selidik dan ujian bertulis yang dijalankan ke atas kumpulan responden

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ. Aaqa ka Mahinah

ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ. Aaqa ka Mahinah Aaqa ka Mahinah Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΜΟΥ Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι, Αλλάμα Μολάνα Αμπου Μπιλάλ Μουχάμμαντ

Διαβάστε περισσότερα

به روش الیهبرداری الکتروشیمیائی

به روش الیهبرداری الکتروشیمیائی )س( مجلة فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا سال پنجم شمارة 2 پاییز و زمستان 1394 بررسی خواص الکتریکی ذر ات گراف ن ساخته شده به روش الیهبرداری الکتروشیمیائی 1 رضا ثابت داریانی 2 مریم هادی طالع تاریخ دریافت: 94/6/7

Διαβάστε περισσότερα

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11:

هل تعبير والذي يأتي هو مضاف رؤيا 11: هل تعبير والذي يأتي هو مضاف 11 رؤيا 11: Holy_bible_1 الشبهة " 11 يقول البعض أن تعبير " الذي يأتي" في رؤيا 11: قائلين نشكرك ايها الرب االله القادر على كل شيء الكائن والذي كان والذي يأتي ألنك اخذت قدرتك

Διαβάστε περισσότερα

هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 1395/ د ر 6/ ضوار 4/ صفح DOI: **** حرارتی س ل ل ای دا طج ی کارض اس ارضذ ه ذسی هکا یک دا طگا عل م ف ى بابل بابل 2

هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 1395/ د ر 6/ ضوار 4/ صفح DOI: **** حرارتی س ل ل ای دا طج ی کارض اس ارضذ ه ذسی هکا یک دا طگا عل م ف ى بابل بابل 2 ی س ا هکا یک ساز ا ضار ا/ سال 395/ د ر 6/ ضوار 4/ صفح 262-249 مجله علم ی ژپو هش ی م کانیک سازه اه و شاره اه DOI: **** اثر افسایص تعذاد چیذهاى ل ل یال گرم بر رفتار ر ب هاد تغییر فاز د ذ در هبذل حرارتی س

Διαβάστε περισσότερα

Ὠδὴ Γ. Ὠδὴ Δ. Ὠδὴ Ε. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ ου ὺ γάρ, ἀπειρόγαμε Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ, Ὠδὴ Σ

Ὠδὴ Γ. Ὠδὴ Δ. Ὠδὴ Ε. Ἐξέστη τὰ σύμπαντα, ἐπὶ τῇ θείᾳ δόξῃ ου ὺ γάρ, ἀπειρόγαμε Παρθένε, ἔσχες ἐν μήτρᾳ, Ὠδὴ Σ Ἀρχιμ. Ἀριστοβούλου Κυριαζῆ, Μαθήματα Ψαλτικῆς Τέχνης 1 Μέρος 17 ον, Ἅπαντα ἑορτῶν, Εὐαγγελισμός Ναζαρέτ Καταβασίες Σῆς Θεοτόκου Ὠδὴ Α. Ἦχος Δ. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, καὶ πληρωθήσεται Πνεύματος, καὶ λόγον

Διαβάστε περισσότερα

Web. month day, Titre. Article. Source :

Web. month day, Titre. Article. Source : month day, 2015 Titre Article Source : January 12, 2016 Αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον για τον Όλυμπο ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ Του Γιάννη Μουκίδη Μέσα σε πανηγυρική ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان

ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان ارزیابی ريش ای مختلف برآيرد تبخیر بر مبىای تابص در ایستگا سیى پتیک سمىان 3 1 مسع د سمیعی حاتم حیاتی میالد میرزائی -1 - واسض اس اسضذ آتخيضداسي اداس ول ه لاتغ يثيؼل آتخيلضداسي ا ل اى فلاسسmassamie@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Άχμαντ Ελντίν Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου. Θάνατος:

Άχμαντ Ελντίν Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου. Θάνατος: Θάνατος: Το αναπόφευκτο γεγονός και η επίγεια προετοιμασία του Μουσουλμάνου كل نفس ذائقة املوت του Άχμαντ Ελντίν Διπλωματούχος Ισλαμικής Θεολογίας Τζαμί Σάλαφ ους Σάλιχ (πρώην αρ- Ραχμάν) Αθήνα, 2016 Δεν

Διαβάστε περισσότερα

NUMERICAL EXPERIMENTS FOR MATHEMATICAL MODELS OF RAILWAY TRACK OSCILLATIONS

NUMERICAL EXPERIMENTS FOR MATHEMATICAL MODELS OF RAILWAY TRACK OSCILLATIONS APPLICATIONES MATHEMATICAE 31,4 (004), pp. 433 441 (ف دا ف مىغ) T. Sułkowski ل ف M. Niedziela NUMERICAL EXPERIMENTS FOR MATHEMATICAL MODELS OF RAILWAY TRACK OSCILLATIONS م ف ى ف ىك كف ف 属 ىف ن مل فكى ف

Διαβάστε περισσότερα

Technical Support Committee AZEX_2015

Technical Support Committee AZEX_2015 1Page 2Page ا ؾ ذ هلل ا ز ث ؼ ز رز ا قب ؾبد ثلن هللا رؼب ٠ ر ك ٤ و أ ٤ ب ؾ غ ا ذػ ا ل ٠ لش ٣ ن ؼشك األص ش زطج ٤ وبد ا ذع ٤ رؾن ٤ ش شاعؼ ز ا بد ا ؼ ٤ ا ز ٠ عؼ ب ذك ب األ ك ٤ ب اكبد ا طالة ا ز ٤ ث زا ا غب

Διαβάστε περισσότερα

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c

Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c Refugee Phrasebook/Greece March 2016-c Arabic / Farsi / Urdu / Greek alphabet / Greek phonetic / English These icons come from the The Noun Project (CC-BY 3.0, not edited). Source: https://thenounproject.com/.

Διαβάστε περισσότερα

اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی

اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی صفحههای 281-290 اثر عصارۀ آبی بادرنجبویه officinalis( )Melissa بر پاسخ ایمنی و عملکرد جوجههای گوشتی *2 1 فائزه عبدینژاد و مهرداد محمدی 1. دانشآموخته کارشناسیارشد گروه علوم دامی دانشکدۀ علوم کشاورزی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

BAB DUA KAJIAN BERKAITAN

BAB DUA KAJIAN BERKAITAN BAB DUA KAJIAN BERKAITAN 2.0 Pendahuluan: Dalam bab ini, penyelidik akan membentangkan usul ilmu nahu arab serta pengasasan dan perkembangannya. Seterusnya perbincangan berkenaan kajian-kajian terdahulu

Διαβάστε περισσότερα

حوضۀ تبرک منطقۀ موردی: )مطالعۀ *2

حوضۀ تبرک منطقۀ موردی: )مطالعۀ *2 ایزان طبیعی مىببع مجلۀ چ ة فزآيرد هبی ي جىگل 1331 بهبر 1 ضمبرۀ 00 ديرۀ 33-31 ص چکیده ایرانی بلوط گونۀ نقش در )Quercus persica( بازفت( حوضۀ تبرک منطقۀ موردی: )مطالعۀ *2 1 باریس عبدی احسان کاظمی مرضیه خاک

Διαβάστε περισσότερα

سرآغاز

سرآغاز ی کبریه نقش حیطشنی درة 4 شة به 394 صفحة 5-37 ری قئشهر یهرد ردخنۀ طرف رب آب در جد گنکلره گنففره بقیندۀآفتکشهی 4 3 حدپر حن ردي حيدرض * بهريفر ندر طهري كي kmyrthri@yhoo.om نر پردی در تربیت دنشگه ز حیطزیت

Διαβάστε περισσότερα

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 SET 4. 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna.

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 SET 4. 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. ( ( 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. îy$t6óáïβ $pκ Ïù ;οθs3ô±ïϑx. ÍνÍ θçρ ã swtβ ÇÚö F{$#uρ ÅVuθyϑ 9$# â θçρ ª!$# >πy_%ỳ ã ßy$t6óÁÏϑø9$# (سورة

Διαβάστε περισσότερα

اثربخشی آموزش مثبتنگری در افزایش كيفيت زندگی با تأكيد بر قرآن و آموزههای اسالمی

اثربخشی آموزش مثبتنگری در افزایش كيفيت زندگی با تأكيد بر قرآن و آموزههای اسالمی اثربخشی آموزش مثبتنگری در افزایش كيفيت زندگی با تأكيد بر قرآن و آموزههای اسالمی علی فرنام محمد حمیدی 2 تاریخ دریافت: 3/8/2 تاریخ پذیرش: 3// چکیده هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشي آموزش مثبتنگري بر افزایش كیفیت

Διαβάστε περισσότερα

èè èè ççç ÎÎ Îm mm yy ZZZ ((( ξ Ï ««« ŸŸŸ ÜÜÜ Οß ßß KEUTAMAAN ZIKIR

èè èè ççç ÎÎ Îm mm yy ZZZ ((( ξ Ï ««« ŸŸŸ ÜÜÜ Οß ßß KEUTAMAAN ZIKIR ZZZ õõ çç ççç ßß Îm mm ÌÌÌ òò ÉÉ ŸŸŸ rr xx «««ÌÌÌ ÉÉ ((( çç ââ èè èè èè ((( ÈÈ ôô ÜÜÜ ãã èèàà ((( ãã ÈÈ ôô šš rr «««rr KEUTAMAAN ZIKIR Berkata Imam Habib Abdullah Al-Haddad Ketahuilah wahai saudara-saudaraku

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΡΘΩΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ

ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΡΘΩΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ میں س دھرنا چاہتا ہوں Mayn Sudharna Chahta hon ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΡΘΩΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε στα ουρντού (πακιστανικά) από τον Σαίχ-ε-Ταρίκατ Αμίρ-ε-Άχλ-ε-Σούννατ, ιδρυτή της Δάβατ-ε-Ισλάμι,

Διαβάστε περισσότερα

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 SET 1. 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna.

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 SET 1. 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. 1 a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. y7ƒî Ÿ Ÿω t ÏΗs>yèø9$# Éb>u! ÎA$yϑtΒuρ y $u øtxχuρ Å5Ý èσuρ ÎAŸξ ¹ βî) ö è% سورة الا نعام) b) Firman Allah S.W.T.

Διαβάστε περισσότερα

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 SET 2. 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. ...

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 SET 2. 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. ... 4 3 ( 1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. ß ÏΒ σßϑø9$# ãνn= 9$# â ρ à)ø9$# à7î=yϑø9$# uθèδ ωî) tµ9î) Iω Ï%!$#

Διαβάστε περισσότερα

تبدیل راد ن تفکیک باال با استفادي از مىظم سازی تسریق کىىدي تىکی

تبدیل راد ن تفکیک باال با استفادي از مىظم سازی تسریق کىىدي تىکی 33 3 مجم ع مقاالت 3 صفح 47-47 تا اردیب شت ماي تبدیل راد ن تفکیک باال با استفادي از مىظم سازی تسریق کىىدي تىکی ؽ شیبس خبؿ ادوذی ػلی غالهی دا ؾج ی کبسؽ بعی اسؽذ دا ؾگب ت شاى ه عغ ژئ فیضیک sh.khasahmad@ut.ac.r

Διαβάστε περισσότερα

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ عفش ا ال ١٠

الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ عفش ا ال ١٠ الزجبعبد ا ؼ ذ ا جذ ٠ ذ عفش ا ال ١٠ Holy_bible_1 87 ال ١٠ 8 901»خ شا غىشا ال رششة ا ذ ث ن ؼه ػ ذ دخ ى ا خ ١ خ االجز بع ى ال ر ر ا. فشضب د ش ٠ ب ف اج ١ ب ى H8354 drink ת שת H413 אל H4191 ye die: תמתו H408

Διαβάστε περισσότερα

الوحدة األولى البناء الرياضي ليندسة إقميدس

الوحدة األولى البناء الرياضي ليندسة إقميدس الوحدة األولى البناء الرياضي ليندسة إقميدس نظم المسممات 1 مكونات نظام المسممات يتكون أي نظام مسممات رياضي من : )1 ) )3 )4 )5 )6 مجموعة من العناصر األولية غير المعرفة مجموعة من العالقات األولية الغير معرفة

Διαβάστε περισσότερα

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 SET 3. 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna.

1223/2 LATIH TUBI PENDIDIKAN ISLAM 2005 SET 3. 1 (a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. 1 a) Tulis semula petikan ayat al-quran berikut dan letakkan tanda baris dengan sempurna. ëèƒì ym óοšgïψtã $tβ ϵø n=tã î ƒí tã öνà6å à Ρr& ô ÏiΒ Ñ^θß u öνà2u!%ỳ ô s)s9 ÒΟŠÏm Ô ρâ u š ÏΖÏΒ σßϑø9$î/ Νà6ø

Διαβάστε περισσότερα

ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب

ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب ا جزء ا ضابع ا شد ع اخطاء حشج ت ش د ط ب ا خشب 19-17 : 19 Holy_bible_1 ا ضؤاي ى ىخف ف حع ا ا ض خ ب د ب ا ى حذم ش ف س ز ا خالص ا ذي ا ظ ب د ذ ا م ف حشج ا ظ ب ا ى خشب خ شى ع عخمذ ا ا ض خ ظ ب ع ى ط ب ب ع ى

Διαβάστε περισσότερα

Electricity and Energy

Electricity and Energy Electricity and Energy - 1 - Standards: 22.1: Distinguish alternating current (AC) from direct current (DC) and know why household electricity is AC and not DC. 22.2: Know that household electrical energy

Διαβάστε περισσότερα

الغشاء البولميري مطعم بالصبغات العضوية الستخدامها فعالة ليزرية ذات استقرا ريه عالية علي جهاد كاطع / جامعة ذي قار / كلية العلوم / قسم الفيزياء الخالصة

الغشاء البولميري مطعم بالصبغات العضوية الستخدامها فعالة ليزرية ذات استقرا ريه عالية علي جهاد كاطع / جامعة ذي قار / كلية العلوم / قسم الفيزياء الخالصة دراسة تكوين الغشاء البولميري مطعم بالصبغات العضوية الستخدامها فعالة ليزرية ذات استقرا ريه عالية علي جهاد كاطع / جامعة ذي قار / كلية العلوم / قسم الفيزياء كأوساط تمممي هممما بمممصن نة غممم ومممري مممي ممم

Διαβάστε περισσότερα