Παύλος Εμμ. Δασκαλάκης 1, Ευστράτιος Μυλωνάκης 2, Βουμβουλάκης Χαρίδημος 3, Τσαντηράκη Σοφία 4.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παύλος Εμμ. Δασκαλάκης 1, Ευστράτιος Μυλωνάκης 2, Βουμβουλάκης Χαρίδημος 3, Τσαντηράκη Σοφία 4."

Transcript

1 «Νήσος Χρυσή: Η διαμαντόπετρα της Μεσογείου και η αειφορική της διαχείρισης», καλές πρακτικές και δράσεις που εφαρμόζονται στα πλαίσια του Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου «Υγροτ(ρ)οπο ποιώ τη συμπεριφορά μου» Παύλος Εμμ. Δασκαλάκης 1, Ευστράτιος Μυλωνάκης 2, Βουμβουλάκης Χαρίδημος 3, Τσαντηράκη Σοφία Μηχ/γος Μηχ/κος δάσκαλος- Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας Νεάπολης,2. Δάσκαλος -Αναπληρωτής Υπ. του ΚΠΕ Ιεράπετρας Νεάπολης, 3. Διπλ. Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός - Μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Ιεράπετρας- Νεάπολης, 4. Φυσικών Επιστημών - Μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Ιεράπετρας- Νεάπολης. Οδ. Ελύτη, Ιεράπετρα, ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Η Κρήτη, διαθέτει εξαιρετική ομορφιά και φυσικό πλούτο, με χαρακτηριστικά μεγάλη βιοποικιλότητα, σε λίμνες, εκβολές ποταμών, μικρούς κόλπους και ακτές, δάση και μικρά νησάκια. Έχουν καταγραφεί 209 υγρότοποι. Η ίδρυση ενός περιφερειακού δικτύου για τους υγρότοπους, από το ΚΠΕ Ιεράπετρας- Νεάπολης, έχει συγκεκριμένους σκοπούς: Αναπτύσσει και συντονίζει συγκεκριμένες δράσεις με τα σχολεία που συμμετέχουν, με τους επιστημονικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση, ώστε να εμπεδωθούν οι έννοιες της βιωσιμότητας και της εκπαίδευσης για την αειφoρία από τις τοπικές κοινωνίες. Μέσω του περιφερειακού δικτύου οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητέςτριες και οι πολίτες, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες και πληροφορίες, να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές συστημικής προσέγγισης του θέματος, στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και αειφόρου εκπαίδευσης. Στην εισήγηση παρουσιάζονται οι δράσεις, τα προγράμματα και οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει, στα πλαίσια του δικτύου καθώς και η εξέλιξη μιας εκ των υποθέσεων που έχει αναλάβει ο Συνήγορος του Πολίτη για τον υγρότοπο της αλυκής της νήσου Χρυσής (αριθμός υπόθεσης ΣτΠ, /2012), ύστερα από αναφορά που υποβλήθηκε μέσα από κάποια δράση του δικτύου. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιώσιμη διαχείριση περιοχών σε θέματα αειφόρου τουρισμού. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: υγρότοπος, βιοποικιλότητα, αειφορική διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη, δημόσιο συμφέρον, εκπαίδευση για την αειφορία, τοπική κοινωνία, Συνήγορος του Πολίτη.

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εκπαίδευση για την αειφορία: είναι μια έννοια που τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο, χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία για να την χαρακτηρίσει. Πρόκειται για μια σχετικά νέα εκπαιδευτική διαδικασία, που συνδέει την περιβαλλοντική εκπαίδευση - αγωγή με την αναπτυξιακή εκπαίδευση, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης των γενεών, με απώτερο στόχο τον βαθύτερο μετασχηματισμό της σκέψης και της πρακτικής των ανθρώπων, στη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και πρέπει να απευθύνεται όχι μόνο στους νέους, αλλά και στους ενήλικες μέσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσδίδονται σε αυτούς από την κοινωνική, επαγγελματική ή και άλλη θέση 1. Η διαμόρφωση, επομένως, μιας συγκεκριμένης στρατηγικής, στα πλαίσια του επανασχεδιασμού της τυπικής εκπαίδευσης, για την Αειφόρο εκπαίδευση, συνάμα με τις αρχές που την διέπουν, θα ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα για τη ριζική αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού μας πλαισίου. Μέχρι στιγμής, αυτή η στρατηγική έχει υλοποιηθεί, με τα θετικά και τα αρνητικά της σημεία, από τα τμήματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του υπουργείου παιδείας, των υπευθύνων περιβαλλοντικής των διευθύνσεων εκπαίδευσης και τα ΚΠΕ. Ήδη από τη Διάσκεψη του Ρίο το 1992 η Π.Ε είχε θεωρηθεί το κύριο όχημα για μια εκπαίδευση για την αειφορία. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 όμως κι ύστερα διεξάγεται έντονη συζήτηση γύρω από την έννοια της "Εκπαίδευσης για την Αειφορία". Εμφανίζονται πολλοί όροι, όπως "Αειφόρος Εκπαίδευση", "Εκπαίδευση για έναν Αειφόρο Τρόπο Ζωής" κ.α. Ο όρος όμως "Εκπαίδευση για την Αειφορία" αρχίζει να επικρατεί από τo 2005, όταν η UNESCO καταρτίζει τη στρατηγική για την "Δεκαετία για την Εκπαίδευση και την Αειφορία, ". Η έννοια της αειφορίας είναι πολυδιάστατη και επιδέχεται πολλαπλών ερμηνειών. Το τρίπτυχο "φυσικό περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία" αποδίδει την ουσία της αειφόρου ανάπτυξης. Ωστόσο ο καθένας αντιλαμβάνεται με τον δικό του τρόπο το πώς ακριβώς επιτυγχάνεται αυτή η ισορροπία. Εμείς αντιλαμβανόμαστε την Εκπαίδευση για την Αειφορία ως μια εκπαίδευση που: Αναπτύσσει την κριτική ικανότητα των μαθητών. Καθιστά ικανούς τους μαθητές να αντιμετωπίζουν την περιπλοκότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων με συστημικό και διεπιστημονικό τρόπο, να αποσαφηνίζουν τις αξίες τους και να διαμορφώνουν άποψη και θέση. Καλλιεργεί αξίες όπως αλληλεγγύη, σεβασμός στο διαφορετικό, αποδοχή του άλλου, δημοκρατία Καλλιεργεί τις απαραίτητες δεξιότητες για υπεύθυνη δράση και συμμετοχή στην Κοινωνία Πολιτών και ενισχύει το αίσθημα του "μπορώ να κάνω τη διαφορά". Δεν υπάρχουν μονοδιάστατες απαντήσεις στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Πιστεύουμε σε μια εκπαίδευση που θα καθιστά τους μαθητές ικανούς να νοηματοδοτήσουν οι ίδιοι την έννοια της αειφορίας. Εξάλλου τα επιστημονικά του προγράμματα και οι δράσεις του δικτύου «Υγροτ(ρ)οπο ποιώ τη συμπεριφορά μου», στο σύνολό τους, βασίζονται στην έννοια της αειφορίας και στην κατανόηση της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής διάστασης των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 2

3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ Η λέξη υγρότοπος είναι ένας νεολογισμός που αποδίδει στα ελληνικά τον αγγλικό όρο «wetland» 3. Υγρότοποι είναι φυσικές ή τεχνητές περιοχές που αποτελούνται από έλη µε ποώδη βλάστηση (marsh), από µη αποκλειστικώς οµβροδίαιτα έλη µε τυρφώδες υπόστρωµα (fen), από τυρφώδη εδάφη ή από νερό. Οι περιοχές αυτές μπορεί να είναι μόνιµα ή προσωρινά κατακλυζόµενες από νερό το οποίο είναι στάσιµο ή τρεχούμενο, γλυκό, υφάλμυρο ή αλµυρό και περιλαμβάνουν επίσης εκείνες που καλύπτονται από θαλασσινό νερό το βάθος του οποίου κατά την αµπώτιδα δεν ξεπερνά τα έξι μέτρα (Συνθήκη Ramsar, 1971). Οι συνηθέστεροι τύποι υγροτόπων είναι: ποταµοί, ρύακες, εκβολές και δέλτα ποταµών, λίµνες, λιµνοθάλασσες, έλη, πηγές, παρόχθιες περιοχές, αλυκές, τεχνητοί ταμιευτήρες νερού. Οι υγρότοποι, ακόμα και οι μικροί, θεωρούνταν μέχρι πρότινος μη παραγωγικοί και ανθυγιεινοί τόποι. Υπήρχε άγνοια για τις πολύτιμες αλλά αφανείς λειτουργίες τους (οικολογική, υδρολογική, παραγωγική, βιογεωχημική, κλιματική. κ.ά.) ενώ οι προφανείς υπηρεσίας που παρείχαν όπως το νερό για ύδρευση και άρδευση, τα αλιεύματα, τα θηράματα, τα βοσκοτόπια, τα εύφορα εδάφη, η αισθητική απόλαυση, θεωρούνταν ως δεδομένα. Έτσι, μέσα σε λίγες δεκαετίες του περασμένου αιώνα αποστραγγίστηκαν και μετατράπηκαν σε καλλιεργήσιμη γη πάνω από το 50% των υγροτοπικών εκτάσεων της Γης. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι απώλειες υγροτόπων την περίοδο έφτασαν το 10% ενώ στην Ελλάδα η συνολική έκταση των υγρότοπων μειώθηκε κατά 61-63% ( εκτάρια) κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα! Και ενώ στην ηπειρωτική Ελλάδα οι αποστραγγίσεις των υγροτόπων γίνονταν για την απόκτηση καλλιεργήσιμης γης, στα νησιά οι παράκτιες υγροτοπικές περιοχές άρχισαν μετά τη δεκαετία του 60 - λόγω τουρισμού- να οικοδομούνται κυρίως για παραθεριστικές κατοικίες και τουριστικές εγκαταστάσεις. Επιπλέον, οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε νερό οδήγησαν στην κατασκευή ενός σχετικά μεγάλου αριθμού τεχνητών ταμιευτήρων αρκετοί από τους οποίους αποστερούν από τους φυσικούς υγρότοπους, το επιφανειακό νερό αλλά και τα πολύτιμα φερτά υλικά. ΛΙΓΟ ΝΕΡΟ, ΛΙΓΟ ΞΗΡΑ, ΠΟΛΛΗ ΖΩΗ: (Ανα)γνωρίζοντας τα πολύτιμα στοιχεία της φυσικής κληρονομιάς των νησιών μας. Η ύπαρξη πολλών νησιών αποτελεί αναμφισβήτητα μια από τις πιο σημαντικές ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας. Τα νησιά, καταλαμβάνουν περίπου το 20% του Ελλαδικού χώρου και δημιουργούν δυο μεγάλα αρχιπελάγη, του Ιονίου και του Αιγαίου. Ιδιαίτερα το αρχιπέλαγος του Αιγαίου περιλαμβάνοντας περισσότερα από νησιά μεγαλύτερα από 3 στρέμματα, είναι το πλέον εκτεταμένο νησιωτικό σύμπλεγμα στην Ευρώπη και παράλληλα ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα αρχιπελάγη στον κόσμο λόγω της γεωλογικής, της παλαιογεωγραφικής και της πολιτιστικής του ιστορίας. Η νησιωτική Ελλάδα έχει πολλά χαρακτηριστικά, ξεχωρίζουν όμως η μεγάλη βιολογική και οικολογική ποικιλία. Επιπλέον, αρκετά νησιά αποτελούν πολύ σημαντικές περιοχές για την αναπαραγωγή ειδών προτεραιότητας για προστασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Θαλάσσια Χελώνα, Μεσογειακή Φώκια, Μαυροπετρίτης, κ.ά). Λόγω του αριθμού και των γεωγραφικών τους θέσεων, οι νησιωτικοί υγρότοποι αποτελούν ενδιαιτήματα καθοριστικής σημασίας για πολλά σπάνια και ενδημικά είδη φυτών και ζώων της Ελλάδας, αλλά και ενδιάμεσοι σταθμοί για εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά. Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Προστασία των

4 Νησιωτικών Υγρότοπων της Ελλάδας» του WWF Ελλάς υπάρχουν 806 υγρότοποι μεγαλύτεροι από ένα στρέμμα, σε 75 νησιά. Από αυτούς οι 98 βρίσκονται σε 8 νησιά του Ιονίου, οι 499 σε 64 νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρωνικού και οι 209 στην Κρήτη και σε 2 δορυφορικά νησιά (Γαύδος και Χρυσή). Στην πλειονότητά τους οι νησιωτικοί υγρότοποι έχουν έκταση 1-20 στρέμματα. Από τους 806 υγρότοπους που υπάρχουν στα ελληνικά νησιά, οι 576 είναι φυσικοί (εκβολές, έλη, εποχιακά/μόνιμα τέλματα αλμυρού ή γλυκού νερού, λίμνες, λιμνοθάλασσες, ποτάμια, καρστικές πηγές και υπόγεια ποτάμια) και οι 230 τεχνητοί (λιμνοδεξαμενές, φραγμολίμνες, φράγματα ανάσχεσης σε ποτάμια, λίμνες ορυχείων, υδατοσυλλέκτες από απόληψη αργίλου/αδρανών υλικών, έλη επεξεργασίας λυμάτων και αλυκές). Στην πλειονότητά τους οι φυσικοί υγρότοποι των νησιών είναι παράκτιοι και σχεδόν όλοι περιλαμβάνουν περισσότερους από ένα τύπο υγρότοπων. Σχεδόν κάθε λίμνη, λιμνοθάλασσα ή αλυκή έχει κάποιο ρύακα ο οποίος την τροφοδοτεί με νερό, κάθε ρύακας καταλήγει σε εκβολή με συνήθως διαφορετικά φυσικοχημικά και οικοτοπικά χαρακτηριστικά από τον ίδιο τον ρύακα, ενώ κοντά στις εκβολές υπάρχουν συνήθως εμφανίσεις υπόγειων νερών που σχηματίζουν έλη γλυκού, υφάλμυρου ή αλμυρού νερού. 3 Οι νησιωτικοί υγρότοποι, εκτός του ότι αποτελούν βασικό κρίκο στον υδρολογικό κύκλο και ρυθμίζουν τοπικά το κλίμα, αποτελούν οάσεις για την άγρια ζωή. Παρόλο που η συνολική τους έκταση είναι μικρότερη του 1% της έκτασης των νησιών φιλοξενούν σπάνιους τύπους οικότοπων και αποτελούν χώρους διατροφής, φωλιάσματος και αναπαραγωγής πληθυσμών εκατοντάδων ειδών ζώων, πολλά από τα οποία είναι απειλούμενα ή και ενδημικά. Τόσο οι μεγάλοι όσο και οι μικροί νησιωτικοί υγρότοποι είναι εξαιρετικά σημαντικοί ως σταθμοί ξεκούρασης, καταφυγίου και διατροφής για εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά κάθε χρόνο. Το 45,1% των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας είναι ενταγμένοι σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000, Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)] και σε Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ). Η αλλαγή του τρόπου ζωής τις τελευταίες δεκαετίες, η αύξηση του τουρισμού, η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού, η εκτός σχεδίου δόμηση, η παράνομη δόμηση και ο ελλιπέστατος έλεγχος της νομιμότητας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων έχουν επιτρέψει ραγδαίους ρυθμούς αλλαγής των χρήσεων γης. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες υποβαθμίζουν και συρρικνώνουν με ανησυχητικούς ρυθμούς τους νησιωτικούς υγρότοπους. Ήδη τουλάχιστον 45 υγρότοποι έχουν καταστραφεί πλήρως τα τελευταία 30 χρόνια ενώ το 50% των φυσικών νησιωτικών υγρότοπων είναι κρίσιμα υποβαθμισμένοι. Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι οι εκχερσώσεις, τα μπαζώματα, η δόμηση, οι διανοίξεις δρόμων, τα στερεά απορρίμματα, οι επεκτάσεις των καλλιεργειών, οι αποστραγγίσεις και η διακοπή της τροφοδοσίας τους με γλυκό νερό. Στην Κρήτη η κατάσταση είναι η χειρότερη από οποιοδήποτε άλλο ελληνικό νησί 3. Η Κρήτη, έχοντας έκταση τ.χλμ., είναι το μεγαλύτερο ελληνικό νησί, διαθέτει εξαιρετική ομορφιά και φυσικό πλούτο, με χαρακτηριστικά μεγάλη βιοποικιλότητα. Είναι νησί με ορεινό χαρακτήρα. Τα βασικά ορεινά συγκροτήματα είναι τα Λευκά Όρη (2.452 μ.), ο Ψηλορείτης (2.456 μ.), η Δείκτη (2.148 μ.), τα όρη της Θρυπτής (1.476 μ.), τα Όρη Σητείας Ορνό (1.237 μ.), τα Αστερούσια (1.231 μ) και αρκετά άλλα κάτω 1200μ. Το ανάγλυφο είναι ιδιαίτερα έντονο (περισσότερα από 200 φαράγγια, πάνω από σπήλαια, πολλές δολίνες _ βαθιές λακκούβες, μικροί

5 κρατήρες, τρύπες) ενώ το μήκος των ακτών της Κρήτης και των 70 περίπου μικρών και μεγάλων νησιών που την περιβάλλουν ξεπερνούν τα χλμ. Η ποικιλότητα τοπίων είναι εντυπωσιακή: ακτές (βραχώδεις, αμμώδεις, με κροκάλες), μικρά νησιά, αμμοθίνες, ποτάμια μόνιμης και διαλείπουσας ροής, φαράγγια, υγρότοποι (εκβολές ποταμών, λίμνες), σπήλαια και βάραθρα, δολίνες, απόκρημνες πλαγιές, σάρες, αλπικές περιοχές, δάση, θαμνότοποι, στέππες, καλλιέργειες, κ.ά. Η χλωρίδα της Κρήτης είναι ιδιαίτερα πλούσια σε είδη. Μέχρι σήμερα είναι γνωστά ιθαγενή είδη φυτών (37 πτεριδόφυτα, 5 γυμνόσπερμα και αγγειόσπερμα) εκ των οποίων τα 189 είναι ενδημικά (ποσοστό 10,33%). Σ' αυτά θα πρέπει να προστεθούν τουλάχιστον 150 είδη τα οποία έχουν εισαχθεί από τον άνθρωπο. Η πανίδα της Κρήτης αν και πολύ λιγότερο μελετημένη, περιλαμβάνει πολλές χιλιάδες είδη εκ των οποίων τα ενδημικά είναι της τάξης των Στα πλαίσια του προγράμματος του WWF Ελλάς «Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας» απογράφηκαν 107 φυσικοί και 102 τεχνητοί υγρότοποι μεγαλύτεροι από στρέμμα στην Κρήτη, τη Γαύδο και το Γαϊδουρονήσι, που καταλαμβάνουν συνολική έκταση 10 τ.χλμ. ΦΥΣΙΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ Οι φυσικοί υγρότοποι έχουν συνολική έκταση 5,5 τ.χλμ, καταλαμβάνοντας ένα αξιοσημείωτα μικρό ποσοστό της έκτασης του νησιού (0,07%). Οι μισοί έχουν έκταση 1-10 στρέμματα ενώ 63 υγρότοποι δεν ξεπερνούν τα 20στρ. Μόνο 13 υγρότοποι είναι μεγαλύτεροι από 100 στρ. και 4 από αυτούς μεγαλύτεροι από 400 [Εποχικό τέλμα Ομαλού Βιάννου (443 στρ.), Λίμνη και ποταμός Αλμυρού Ηρακλείου (452 στρ.), Λιμνοθάλασσα Μπάλου (502 στρ.) και Λίμνη Κουρνά (705 στρ.)]. Περισσότερους υγρότοπους έχει ο νομός Χανίων (44 υγρότοποι, στρ.) και ακολουθούν οι νομοί: Λασιθίου (30, 722 στρ.), Ρεθύμνου (21, 397στρ.) και Ηρακλείου (13, στρ.). ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ Οι τεχνητοί υγρότοποι (κυρίως ταμιευτήρες) είναι όλοι εσωτερικοί και καταλαμβάνουν πλέον συνολική έκταση μεγαλύτερη από αυτήν των φυσικών (4.642 στρ.). Οι 77 είναι μικρότεροι από 10 στρ. και μόνο 7 είναι μεγαλύτεροι από 100 στρ. Οι μεγαλύτεροι είναι οι φραγμολίμνες Μπραμιανών Ιεράπετρας, Λασιθίου (1040 στρ.), Φανερωμένης Ηρακλείου (908 στρ.) και Ποταμών Ρεθύμνου (1.354 στρ.). Η έκταση των τεχνητών υγρότοπων αναμένεται να αυξηθεί πολύ στο άμεσο μέλλον καθώς συνεχίζουν να κατασκευάζονται φραγμολίμνες (πχ Φράγμα Αποσελέμη) και λιμνοδεξαμενές (Ομαλού Χανίων, Οροπεδίου Λασιθίου, κ.ά). Περισσότερους τεχνητούς υγρότοπους έχει ο νομός Ηρακλείου (59 υγρότοποι, στρ.) και ακολουθούν οι νομοί: Λασιθίου (18, στρ.), Ρεθύμνου (11, στρ.) και Χανίων (13, 241 στρ.). ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υγρότοποι της Κρήτης είναι οι εκχερσώσεις, τα μπαζώματα, η δόμηση (παράνομη και «νόμιμη»), οι διανοίξεις δρόμων, τα στερεά απορρίμματα, ή ρύπανση με απόβλητα ελαιουργείων και αστικών λυμάτων, οι επεκτάσεις των καλλιεργειών, οι αποστραγγίσεις και η διακοπή της τροφοδοσίας τους με γλυκό νερό. Οι φυσικές υγροτοπικές εκτάσεις μειώθηκαν κατά τουλάχιστον 70% στη διάρκεια του περασμένου αιώνα. Οι μισοί από τους 107 φυσικούς υγρότοπους του νησιού έχουν αλλοιωθεί σημαντικά και οι απειλές

6 είναι άμεσες και ορατές για τους υπόλοιπους, ακόμα και για τους 22 που βρίσκονται σε καλή κατάσταση διατήρησης. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ; Καθώς η απάθεια και η αμάθεια συνεχίζουν να επιτρέπουν την καταστροφή των υγροτόπων, η απώλεια των ωφελειών που κάποτε παρείχαν χωρίς κόστος, θα γίνει όλο και πιο αισθητή. Οι πρωτοβουλίες, όπως αυτή του ΚΠΕ Ιεράπετρας Νεάπολης, για τη δημιουργία ενός θεματικού δικτύου στην περιφέρεια Κρήτης για τους υγρότοπους και την συντονισμένη ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων σχολείων και την παρακολούθηση των υγροτόπων και εάν αυτοί διαχειρίζονται βιώσιμα, είναι απαραίτητες για να κατανοήσουν οι πολίτες ότι το ζειν και το ευ ζειν εξαρτάται από την συνολική κατάσταση των φυσικών μας πόρων και ότι η υποβάθμισή τους αναπόφευκτα οδηγεί στην υποβάθμιση της δικής μας Ζωής και κυρίως της Ζωής των επόμενων γενιών. Η ίδρυση του δικτύου για τους υγρότοπους στην περιφέρεια Κρήτης, έχει κεντρικό στόχο την αειφορική διαχείριση των Υγροτόπων και πιστεύουμε ότι θα συμβάλει με την ανάπτυξη πολυποίκιλων προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τοπικών δράσεων, στο να αφυπνιστούν οι τοπικές κοινωνίες για τη μεγάλη σημασία των Υγροτόπων, ώστε ορθολογικά πλέον να τους διαχειρίζονται. Συντονιστής του περιφερειακού δικτύου για τους υγρότοπους της Κρήτης είναι το ΚΠΕ Λασιθίου (Ιεράπετρας- Νεάπολης). Το δίκτυο απευθύνεται σε όλα τα σχολεία της Κρήτης και έχουν ενταχθεί ήδη 50 σχολεία με 600μαθητές και 50 συντονιστές εκπαιδευτικούς. Τεράστια είναι η βοήθεια που προσφέρει στο δίκτυό μας, ο επιστημονικός του συνεργάτης, κ. Καλούστ Παραγκαμιάν, βιολόγος, υπεύθυνος του γραφείου Κρήτης του WWF Ελλάδος. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 06/07/2009, Ίδρυση Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου «ΥΓΡΟΤ(Ρ)ΟΠΟ ΠΟΙΩ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΟΥ» 5-6/12/2009, 1η Συνάντηση Περιφερειακού Δικτύου, «ΥΓΡΟΤ(Ρ)ΟΠΟ ΠΟΙΩ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΟΥ» ΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ: Το ΚΠΕ Λασιθίου (Ιεράπετρας- Νεάπολης), υποστηρίζει το δίκτυο με τα προγράμματά του που έχουν θέμα το νερό: Προγράμματα εκπαίδευσης για την αειφορία 1. Ένα πρωινό παρέα με τον Μπραμιανούλη, για ηλικίες από 5-9ετών, μονοήμερο. 2. Πεύκα και φρύγανα μαζί! για ηλικίες από 9-18ετών, Μονοήμερο διήμερο. 3. Σταλαγματιά- σταλαγματιά αδειάζει η στάμνα η πλατειά, για ηλικίες από 9-18ετών, Μονοήμερο διήμερο. 4. Γιαλό - γιαλό για ηλικίες από 9-18ετών, Μονοήμερο διήμερο. Σεμινάρια- ημερίδες 1. 26,27 και 28/03/2009, Ιεράπετρα, «Οι έννοιες της αειφορίας και της βιωσιμότητας και πως αυτές συνδέονται με τις έννοιες εκπαίδευση, διαχείριση

7 φυσικών πόρων, τροφή, καταφύγιο-κατοικία, σωματική και ψυχική υγεία, ειρήνη, εισόδημα» /10/2009, Λίμνη Μπραμιανών, με αφορμή την πανευρωπαϊκή γιορτή πουλιών το ΚΠΕ Ιεράπετρας διοργανώνει παρατήρηση πουλιών στην λίμνη των Μπραμιανών 3. 06/02/2011, επιστολή προς τα σχολεία της Κρήτης, «Μια αγκαλιά για τη λίμνη Πρέβελη», μια πρωτοβουλία στα πλαίσια του δικτύου «Υγροτ(ρ)οπο ποιώ τη συμπεριφορά μου» /02/2011, Ηράκλειο, σε συνεργασία με ΚΠΕ Γουβών, ημερίδα πολιτών, «Η αξία των υγροτόπων της Κρήτης για τις τοπικές κοινωνίες και η σημασία τους για το περιβάλλον του νησιού» 5. 14/04/2011, Ιεράπετρα, σε συνεργασία με το ΜΑΙΧ, «Οι Αμμοθίνες με κέδρα στη νήσο Χρυσή και στην Κρήτη» /03/2012, Χανιά, σε συνεργασία με το ΚΠΕ Βάμου, «Νερό, μνήμη και προοπτική» 7. 05/06/2012, σε συνεργασία με ΜΦΙΚ, «Η 5η Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και η προστασία της βιοποικιλότητας» 8. 24,25,26/06/2012, Ιεράπετρα, «Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτόπων - η περίπτωση της αλυκής της Νήσου Χρυσής» /01/2012, Ιεράπετρα, ημερίδα για πολίτες, «Οι Υγρότοποι της ευρύτερης περιοχής Ιεράπετρας και η ορθολογική τους διαχείριση» /09/2012, Ιεράπετρα, ημερίδα για πολίτες, «Η βιοποικιλότητα των Υγροτόπων της Κρήτης» /10/2012, Χανιά, ημερίδα για πολίτες, «Βιοποικιλότητα και Απειλές για τους Υγρότοπους των Χανίων» ,10,11/11/2012, Μαργαρίτες Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, «Ένας αλλιώτικος περίπατος στους δρόμους του νερού του Ψηλορείτη» /11/2012, Ιεράπετρα, ημερίδα για πολίτες, «Τουρισμός και αειφόρος διαχείριση παράκτιων περιοχών με αμμοθίνες με κέδρα». ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. Στα πλαίσια του δικτύου, μαθητές και εκπαιδευτικοί, έχουν επισκεφτεί πολλούς υγροτόπους (όπως π.χ Αλμυρός ποταμός Αγίου Νικολάου, Λίμνη Μπραμιανών Ιεράπετρας, εκβολές Αποσελέμη στο Ηράκλειο, έλος Μαλίων, λίμνη Κουρνά Χανιά, Λίμνη Πρέβελη, αλυκές Ελούντας κλπ), τους έχουν γνωρίσει και έχουν δημιουργήσει μια σειρά εργασιών που παρουσιάζονται σε σεμινάρια που διοργανώνουμε, στα οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι των μαθητικών ομάδων, όπως στο τελευταίο σεμινάριο που διοργανώσαμε στις 25,26 και 27 Ιουνίου, στην Ιεράπετρα. Εργασίες πολυποίκιλες, από τη συγγραφή μιας ιστορίας ή παραμυθιού μέχρι τη δημιουργία ενός βίντεο ή μιας θεατρικής παράστασης. Εκατοντάδες μαθητών εργάστηκαν πάνω σε αυτή τη θεματολογία τις προηγούμενες σχολικές χρονιές και ευελπιστούμε με μεγαλύτερη φαντασία να προχωρήσουμε και εφέτος.

8 ΜΕΡΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: 1. 3ο Γυμν. Ιεράπετρας, «Μπραμιανά, Κεφαλοβρύση, Αγ. Ανδρέας, Αλμυρός, Στόμιο», Ψαρουδάκης Χρυσοβαλάντης, Δρακάκη Μαρία. 2. Γυμνάσιο Γέργερης Ηρακλείου, «Ο υγρότοπος της Γέργερης», Γρηγόρα Όλγα. 3. 1ο ΔΣ Γεωργιούπολης Χανίων, Δράσεις στη Λίμνη του Κουρνά, Αραμπατζής Μιχάλης. 4. 4ο Γυμνάσιου Ρεθύμνου, «Φοινικόδασος Πρέβελη: Πριν και μετά...η πορεία αποκατάστασης», Νίκος Γλένης. 5. 2ο Δ.Σ Ιεράπετρας, «Βιο-σταυρόλεξο», Κοκκινίδης Ανέστης ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, «Παρουσίαση μελέτης υδροβιότοπου Ξυροποτάμου Γαζίου», Νικολάου Δήμητρα. 7. 1ο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας, «Ο τεχνητός ταμιευτήρας νερού στα Λακώνια Αγίου Νικολάου», Πετσαλάκης Γιώργος 8. 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, «Το πληγωμένο φοινικόδασος της Πρέβελης», Λιανού Σοφία, Φραγκιαδάκη Ειρήνη. 9. 1ο ΔΣ Αλικαρνασσού Ηρακλείου, «Η Μπραμιανούλα, η νεράιδα της λίμνης των Μπραμιανών», Μελεσσανάκη Μαρία, Καραμπόλια Αναστασία. 10. Δημοτικό Σχολείο Ανάληψης Χερσονήσου, «Εξερευνώντας τον υγροβιότοπο του Αποσελέμη», Καψάλη Άννα, Ασυνάνογλου Μαρία. ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. Σε δύο σεμινάριο που διοργανώσαμε, το πρώτο στα πλαίσια των δράσεων της Δια Βίου Μάθησης, στις 12 και 13/02/2011 σε συνεργασία με το ΚΠΕ Γουβών και το δεύτερο, το απολογιστικό των δράσεων του δικτύου, στις 25,26 και 27/06/2012, προέκυψε το αίτημα από τους συμμετέχοντες να αντιδράσουμε δυναμικά σε όσα θέματα υπέπεσαν στην αντίληψή μας και σχετίζονταν με ανθρώπινες παρεμβάσεις στους υγρότοπους που επισκεφτήκαμε για δράσεις πεδίου. Έτσι, υποβάλλαμε μια αναφορά προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την εκβολή του Αποσελέμη ποταμού και το έλος του ποταμού των Μαλίων, που βρίσκονται στο Ηράκλειο, που την υπέγραψαν 101 πολίτες, ενώ υποβάλλαμε ακόμη μια αναφορά για τον υγρότοπο της αλυκής και όλη τη νήσο Χρυσή, που βρίσκονται στην Ιεράπετρα και που την υπέγραψαν 45 εκπαιδευτικοί. Οι υποθέσεις έχουν λάβει αριθμό υπόθεσης από τον Συνήγορο του Πολίτη: 1. Εκβολή του Αποσελέμη ποταμού και έλος του ποταμού των Μαλίων, Αριθμός Υπόθεσης ΣτΠ,138059/ Υγρότοπος αλυκής και νήσου Χρυσής, Αριθμός Υπόθεσης ΣτΠ, /2012. Τις δύο υποθέσεις έχουν αναλάβει οι κ.κ. Παπαθανάσογλου Αντωνίνα και Μαυρομάτη Ελευθερία. Στο παράρτημα παρουσιάζεται η αναφορά, για την υπόθεση της Χρυσής, σε πλήρη ανάπτυξη. Εκθέτονται αναλυτικά οι διαπιστώσεις των συμμετεχόντων στο σεμινάριο, για την κατάσταση που αντίκρισαν, επισκεπτόμενοι τον υγρότοπο της αλυκής της Χρυσής και της ευρύτερης περιοχής του νησιού. Κατέγραψαν τα προβλήματα, με την βοήθεια των επιστημόνων εισηγητών του σεμιναρίου, διερεύνησαν το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας της περιοχης και συνέταξαν από κοινού την σχετική αναφορά.

9 Και οι δύο υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Για την υπόθεση, που αφορά τον Υγρότοπο της αλυκής και όλη τη νήσο Χρυσή, ο Σ.τ.Π. μελετά τις απαντήσεις των υπηρεσιών και όπως μας γνώρισε θα τους αποστείλει σχετικό έγγραφο, που θα ζητά συγκεκριμένες προτάσεις για τη διαχείριση της Χρυσής. Με πρωτοβουλία του Γ.Γ Περιφέρειας Κρήτης κ. Δεικτάκη, πραγματοποιήθηκαν δύο συσκέψεις των αρμόδιων υπηρεσιών, συγκροτήθηκε επιτροπή που επισκέφτηκε τη Χρυσή και κατέγραψε το τι συμβαίνει εκεί. Στη συνέχεια συντάχθηκε πρόταση Κανονισμού Προστασίας της Χρυσής. Για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Χρυσής, ο Δήμος Ιεράπετρας, συγκάλεσε δύο φορές σύσκεψη με πολίτες και φορείς, όπου έγιναν διάφορες προτάσεις για την ορθολογική διαχείριση της Χρυσής. Το ΚΠΕ Ιεράπετρας Νεάπολης έκανε συγκεκριμένη παρέμβαση με προτάσεις που διαβιβάστηκαν και στον κ. Δεικτάκη. Ο Δήμος Ιεράπετρας, στη συνέχεια σε συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου, τροποποίησε το Τεχνικό Πρόγραμμα και ενέγραψε ποσό ευρω για να ανατεθεί η μελέτη του διαχειριστικού σχεδίου της Χρυσής, σε αρμόδιο φορέα. Σε νέα συνεδρίαση του ΔΣ Ιεράπετρας, εγκρίθηκε η σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΜΦΙΚ) στο οποίο ανατέθηκε η μελέτη για το Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο. Το δασαρχείο Λασιθίου θα τοποθετήσει 4 δασοφύλακες στη Χρυσή, ώστε να ελέγχεται ο χώρος όλο το χρόνο, όλο το 24ωρο. Ευελπιστούμε ότι η δημόσια διοίκηση θα γίνει πιο αποτελεσματική, κάτω από την πίεση τη δική μας και του Σ.τ.Π. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Για όλες αυτές τις δράσεις το ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης, δημοσιοποιεί και ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς μέλη του δικτύου, καθώς και τις τοπικές κοινωνίες. Ευελπιστούμε, ότι με τέτοιου είδους ενέργειες, που αναδεικνύουν την σημασία τόσο σημαντικών βιοτόπων στην καθημερινή μας ζωή, την υγεία και το ευ- ζην μας, θα ευαισθητοποιήσουν ακόμη περισσότερους οι συμπολίτες μας και θα οδηγήσουν ακόμη περισσότερους σε δράσεις και συνέργειες για την προστασία τους. Ας δείξουμε όλοι μαζί ότι μπορούμε να προστατεύσουμε τον τόπο μας και να διαφυλάξουμε την σημαντική αυτή φυσική κληρονομιά για τις μελλοντικές γενιές, κρατώντας στο νου μας, ότι ίσως είναι η μοναδική μορφή πλούτου που μας έχει απομείνει. Θεωρούμε, ακόμη, ότι με τον τρόπο αυτόν, εκτός από την ευαισθητοποίηση, δείχνουμε τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθεί η εκπαίδευση για την αειφορία. Ο μαθητής, ο γονέας, ο εκπαιδευτικός, οι τοπικές κοινωνίες γενικότερα, όταν γίνονται αποδέκτες τέτοιων δράσεων, συνειδητοποιούν την ατομική τους ευθύνη στη διαχείριση του περιβάλλοντος, αλλά συνειδητοποιούν ταυτόχρονα και τον ρόλο που μπορούν να «παίξουν» στην ορθολογική διαχείρισή του, αν ως ενεργοί πολίτες παρακολουθούν και παρεμβαίνουν. ΑΠΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1. Μανόλης Βουτυράκης, Φυσικός Περιβαλλοντολόγος, =82 2. WWF Ελλάδος, =171&Itemid=173

10 3. Καλούστ Παραγκαμιάν, Βιολόγος WWF Ελλάδος, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Ελληνικοί Υγρότοποι Ραμσάρ: Αξιολόγηση Προστασίας και Διαχείρισης. Αθήνα. Φεβρουάριος 2009, 39 σελ. 2. Γεράκης Π.Α. & Ε.Θ. Κουτράκης Ελληνικοί Υγρότοποι. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγρότοπων, Εµπορική Τράπεζα Ελλάδας, Αθήνα, 381 σελ. 3. Δωρικός, Σ Βασικοί υγρότοποι της χώρας. Υπουργείο Συντονισμού, Υπηρεσία Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Αθήνα. 400 σελ. 4. Ζαλίδης, Χ.Γ. & Α. Μαντζαβέλας (συντ. έκδοσης) Απογραφή των ελληνικών υγρότοπων ως φυσικών πόρων (πρώτη προσέγγιση). ΕΚΒΥ. xviii σελ. 5. Κατσαδωράκης, Γ. & Κ. Παραγκαμιαν Οι υγρότοποι του Αιγαίου. WWF Ελλάς, Αθήνα, 28 σελ. 6. Κατσαδωράκης, Γ. και Κ. Παραγκαμιάν Απογραφή των υγρότοπων των νησιών του Αιγαίου: Ταυτότητα, οικολογική κατάσταση και απειλές. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση - WWF Ελλάς, Αθήνα. 392 σελ. 7. Τσιούρης Σ. & Π. Γεράκης Υγρότοποι της Ελλάδος. Αξία Αλλοιώσεις - Προστασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης WWF Ελλάς, 96 σελ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 26 Ιουνίου 2012 Αναφορά σχετικά με τη διαχείριση του υγρότοπου της αλυκής και όλης της νήσου Χρυσής. Υπογράφτηκε από 45 εκπαιδευτικούς Προς 1. Δήμο Ιεράπετρας 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης: Διεύθυνση Υδάτων, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού σχεδιασμού & Γενική Διεύθυνση Δασών 3. Περιφέρεια Κρήτης: Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού & Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 4. Δασαρχείο Λασιθίου 5. Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Υπ.Ε.Κ.Α. 6. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Υπ.Ε.Κ.Α. 7. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Υπ.Ε.Κ.Α. 8. Λιμεναρχείο Ιεράπετρας

11 9. Αστυνομία Ιεράπετρας 10. ΚΔ Εφορία Αρχαιοτήτων Λασιθιου 11. Κτηματική Υπηρεσία Λασιθίου 12. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λασιθίου 13. Συνήγορο του Πολίτη Κοινοποίηση 1. Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 2. Περιφερειάρχη Κρήτης 3. Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 4. Βουλευτές Κρήτης Αξιότιμες Κυρίες, αξιότιμοι Κύριοι Εμείς οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και πολίτες, στο σεμινάριο που διοργάνωσε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας Νεάπολης, στην Ιεράπετρα στις 25, 26 ΚΑΙ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, στα πλαίσια του Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου «Υγροτ(ρ)οπο ποιώ τη συμπεριφορά μου», με θέμα «Βιώσιμη Διαχείριση Υγροτόπων - η περίπτωση της αλυκής της Νήσου Χρυσής», επισκεφτήκαμε στα πλαίσια του σεμιναρίου, για εργασίες πεδίου τη Νήσο Χρυσή Ιεράπετρας στις και διαπιστώσαμε τα παρακάτω: 1. Το οίκημα του αναψυκτηρίου-ταβέρνας δεν λειτουργεί μεν, καθώς η έκταση που καταλαμβάνει είναι πολλαπλάσια αυτής για την οποία είχε αδειοδοτηθεί, αλλά δεν έχει κατεδαφιστεί ως παράνομο. 2. Στη θέση Κεφάλα υπάρχει πυροφυλάκιο στο οποίο κατοικεί ιδιώτης (σύμφωνα με πληροφορίες είναι ο φερόμενος ιδιοκτήτης της έκτασης επί της οποίας κτίστηκε το πυροφυλάκιο) 3. Λειτουργεί προφανώς παράνομα αυτοσχέδια ταβέρνα στο ύψωμα ανατολικά της λεγόμενη «χρυσής ακτής», στα βόρεια του νησιού 4. Την παρουσία μηχανοκίνητων οχημάτων (γουρούνες) οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα εκτεταμένο «οδικό» δίκτυο, υποβαθμίζοντας σοβαρά και τις αμμοθίνες με άρκευθους που αποτελούν είδος και οικότοπο προτεραιότητας για προστασία. 5. Υπάρχουν αρκετές σκηνές αλλά και ημι-μόνιμες και πρόχειρες κατασκηνωτικές κατασκευές σε διάφορα σημεία του δάσους αρκεύθων.

12 6. Υπάρχουν τουλάχιστον 12 πρόβατα στο δυτικό τμήμα του και τουλάχιστον 10 κατσίκες στο ανατολικό τμήμα του, όλα αδέσποτα. 7. Σε διάφορα σημεία του νησιού υπάρχουν στερεά υπολείμματα όπως εγκαταλειμμένα οχήματα, καμένες γουρούνες, λάστιχα τρακτέρ (μετρήσαμε τουλάχιστον 10 συγκεντρωμένα σε ένα σημείο), υπολείμματα καύσης απορριμμάτων σε διάφορα σημεία καθώς και συσκευών (ψυγεία, καταψύκτες κλπ). 8. Στον υγρότοπο της Αλυκής έχει διανοιχθεί δρόμος με επίχωση της όχθης του υγρότοπου για να εξυπηρετεί τους ιδιοκτήτες ενός οικήματος ξύλινου καλής κατασκευής, με πέργκολα, βοηθητικούς χώρους, φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, ηλιακό θερμοσίφωνα, γεννήτρια, παροχή νερού με λάστιχα από παρακείμενο πηγάδι, κλπ 9. Στο νησί έχουν εισαχθεί και εξαπλώνονται ξενικά είδη προς την χλωρίδα του νησιού όπως μπούζι, αθάνατοι κλπ, ενώ γίνεται εκτροφή πέρδικας σε ειδικό κλουβί. 10. Εθεάθησαν επίσης 5 αδέσποτα σκυλιά και κατά πληροφορίες ο αριθμός τους υπερβαίνει τα 15. Σημειώνοντας ότι οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες αποτελούν οικότοπο αυστηρά προστατευόμενο από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία (2250* Θίνες των παραλιών με Juniperus spp) θα θέλαμε να επισημαίνουμε ότι, όπως πληροφορηθήκαμε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, η νήσος Χρυσή έχει τεθεί υπό αυστηρό καθεστώς προστασίας λόγω των φυσικών χαρακτηριστικών, της σπάνιας χλωρίδας και του αρχαιολογικού της ενδιαφέροντος. Ειδικότερα η νήσος είναι χαρακτηρισμένη και προστατεύεται: ως Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους [αποφάσεις 9597/ του Υφυπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως (Β' 666) και ΥΠΠΕ/ΛΡΧ/Λ1/Φ24/83607/2735/ (Β' 50/1982) του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών], ως αρχαιολογικός χώρος [απόφαση Α/Φ31/24456/1831 π.ε./ (Β' 699) του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών], ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής [απόφαση / του Υπουργού Γεωργίας (Β' 562)],

13 ως Ζώνη Ειδικής Διατήρησης του δικτύου Natura 2000 με κωδικό αριθμό GR [βλ. ήδη απόφαση 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής, της (ΕΕ L 259), Επιπλέον, στο νησί έχει απαγορευθεί η βοσκή [2727/ΔΑΔ 10/ Απαγορευτική Διάταξη Βοσκής της Δ/νσης Δασών Λασιθίου] ενώ ολόκληρη η έκτασή του (με εξαίρεση του χώρου του αναψυκτηρίου που είχε παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση στον Δήμο Ιεράπετρας) έχει κηρυχθεί αναδασωτέα [απόφαση 2576/ του Γ. Γ. Περιφέρειας Κρήτης (Δ' 896)]. Τέλος, ο υγρότοπος του νησιού περιλαμβάνεται το Π.Δ. για την προστασία των μικρών νησιωτικών υγρότοπων με όνομα «Αλυκή Χρυσής» και κωδικό Y432HRY001 (το Π.Δ. έχει ήδη υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αναμένεται από μέρα σε μέρα η δημοσίευσή του). Έχοντας υπ όψη τα παραπάνω εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια και ανησυχία μας για την αλόγιστη χρήση αυτού του πολύτιμου και αυστηρά προστατευόμενου φυσικού πόρου. Η πλήρης έλλειψη οποιουδήποτε διαχειριστικού σχεδιασμού (παρόλο που έχουν εκπονηθεί διαχειριστικές μελέτες) και η αδυναμία των αρμόδιων υπηρεσιών να επιβάλουν το θεσμικό πλαίσιο που οι ίδιες έχουν θεσπίσει για την προστασία της περιοχής προκαλεί απογοήτευση. Απευθυνόμαστε λοιπόν προς τις υπηρεσίες σας και επιθυμούμε να μας ενημερώσετε σχετικά για όσα εκ των ανωτέρω έχετε κατά τον νόμο αρμοδιότητα α) για τη νομιμότητα των κατασκευών και των ενεργειών που σας αναφέραμε, β) των ενεργειών έχετε μέχρι σήμερα προωθήσει και τα αποτελέσματά τους, και γ) τι πρόκειται άμεσα να κάνετε -όπως εκ του θεσμικού πλαισίου έχετε υποχρέωση- για την αποκατάσταση της νομιμότητας στη νήσο Χρυσή, την αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ορθολογική του διαχείριση.

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Η κατάσταση των υγροτόπων Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας Οι νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας -προϋπάρχουσα γνώση- Η πρώτη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Η ανάγκη διατήρησης-παρακολούθησης-ανάδειξης των υγροτόπων της Αττικής Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Υπεύθυνος έργου από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ: Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης zogaris@ath.hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Ίδρυση Δικτύου «Τουρισμός και περιβάλλον» Με την απόφαση 3927/17/17-4-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς. Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ μ ά τ ω ν Α χ α ΐ α ς Επένδυση για ένα υγιές μέλλον... ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΙΑΣ Χ ώ ρ ο ι Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ή ς Τ α φ ή ς Α π ο ρ ρ ι μ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Έτος: 2010 2011

Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Έτος: 2010 2011 Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία 1. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Έτος: 2010 2011 Απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και σε ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παπαστεργίου Σ. Κωνσταντινιά Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. M.Sc. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Οι αμμοθίνες ή θίνες, είναι μικροί λόφοι από άμμο που συνήθως βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές. Αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013

69994/29433 2012 12120/296/05.03.2014 32575/12-3-2014 37698/21-03-2014 43457/4-4-2014 3258/03-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΠΠΧΣΑΑ) ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΠΠΧΣΑΑ) ΚΡΗΤΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 1 Ταχ. Κώδικας: 712.01 Πληροφορίες: Ε. Καργάκη Τηλέφωνο: 2813 400-249 Fax: 2810 240-320 Email: kalogeris@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας. Εθνικό Δίκτυο Σχολείων «Γεωργία και Περιβάλλον» Γαία αειφόρος. Γαία μήτρα ζωής. Αναζητώντας το ευ ζην.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας. Εθνικό Δίκτυο Σχολείων «Γεωργία και Περιβάλλον» Γαία αειφόρος. Γαία μήτρα ζωής. Αναζητώντας το ευ ζην. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας Εθνικό Δίκτυο Σχολείων «Γεωργία και Περιβάλλον» Γαία αειφόρος. Γαία μήτρα ζωής. Αναζητώντας το ευ ζην. Νάουσα 2008 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & «Γεωργία» Ο περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ηράκλειο 27-28/11/2014

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ηράκλειο 27-28/11/2014 «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ» Ηράκλειο 27-28/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ http://phoenix-crete.org/ Ο ρόλος της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή

12-14/06/2015 Περιφερειακό Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή Το e-επιστημονικό περιοδικό «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Πολιτισμός στην Κοινότητα» και το Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κρήτης (EΔΕΕΚ) σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης - Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ Τίτλος προγρ/τος : «Μελετώ και διερευνώ το χώρο του λιμανιού του Κουφονησίου» Σχ. χρονιά : 2005-06 Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Ντέμσια Γεωργία (συντονίστρια) Χριστοδούλου Τριανταφυλλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων

Λ έ ιμ νες ξενοδοχειακών μονάδων Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων Παγκρήτιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων «ΟικοΚρήτη» Ο η Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων Περιβαλλοντικός Σύλλογος Ρεθύμνου Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης» Οικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Ε. Περουλάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Α. Μπαρνιάς, Δασολόγος MSc Δρ. Π. Λυμπεράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΔΕΔΣ Λευκά Όρη Τα Λευκά Όρη καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη

1. Περιφερειάρχη Κρήτης κ Σταύρο Αρναουτάκη ΓΕΩΤΕΕ Ηράκλειο 19/9/2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Λ.Δημοκρατίας 35 Α όροφος Αρ. πρωτ. 1392 Ηράκλειο 71306 Γραματεία τηλ.-φαξ 2810-223303/343906 Πληρ. Γ. Τίγκιλης Τηλ. 2810-305865 ΠΡΟΣ 1. Περιφερειάρχη Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση λειτουργίας Εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013 2014.»

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση λειτουργίας Εθνικών θεματικών δικτύων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013 2014.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Μελέτη. Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή

Πιλοτική Μελέτη. Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ξηρασία, Νερό και Ακτές Πιλοτική Μελέτη Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή Τρεις πιλοτικές μελέτες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου OrientGate

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη www.kpe-thess.gr www.facebook.com/kpethess Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Χ. Αθανασίου - Ε. Παπαδημητρίου - Ν. Ριφάκη - Γ. Σλαυκίδης Π. Τσολακίδου - Γ. Υφαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου

ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου 1 ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ : ΠΟΣΟ «ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΑΝΤΕΧΕΙ Η ΦΥΣΗ ; Της Ελένης Σβορώνου Στη Μεσόγειο (και μάλιστα σε Ισπανία, Ιταλία, πρώην Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρο, Μάλτα, Τυνησία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /18.02.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /18.02.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Δ. Καλογήρου Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

Χριστιάνα Δ. Καλογήρου Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Η Διακυβέρνηση των Φυσικών Πόρων στην Περιοχή του Αιγαίου:

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή πιλοτικών περιοχών ΕΣΔΑΚ

Επιλογή πιλοτικών περιοχών ΕΣΔΑΚ ΕΣΔΑΚ Για το Έργο Ανάπττυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση LIFE10 ENV/GR/ 622 Ιούνιος 2012 Το Έργο «Εργαλείο WASP» συγχρηματοδοτείται από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Οι ακτές του Θερμαϊκού ως παραγωγικός χώρος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Οι ακτές του Θερμαϊκού ως παραγωγικός χώρος ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Οι ακτές του Θερμαϊκού ως παραγωγικός χώρος Όλγα Τραγανού-Δεληγιάννη Αρχιτέκτων ΥΠ.ΠΟ./ΕΝΜΚΜ, Μέλος TICCIH Αθηνά Καλλαρά Σχολική Σύμβουλος Α βάθμιας Εκπαίδευσης ΧΑΡΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

LAYMAN S ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE08 NAT/GR/000533

LAYMAN S ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE08 NAT/GR/000533 LIFE08 NAT/GR/000533 ΑΝΑΦΟΡΑ LAYMAN S Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών Ασφάλεια & Αποδοτικότητα 4 Παρεμβάσεων στην NATURA 2000 της Ρόδου FRAMME Σεπτέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. Εισαγωγή στο έργο ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Προγραµµατική σύµβαση Εκπόνησης Ερευνητικού έργου µε την Περιφέρεια Κρήτης Εισαγωγή στο έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8-9 -2011 Αριθ. Πρωτ. :101837 /Γ2 Βαθµός Προτερ.: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πρόγραμμα Ενημέρωσης εκπαιδευτικών για INDUCTION 4-5 Φεβρουαρίου 2012 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. φωτο: GreenPeace - SteakEarth

Πρόλογος. φωτο: GreenPeace - SteakEarth Μάρτιος 2009 1 Πρόλογος Η εφημερίδα ξεκίνησε ως ιδέα με την απόφαση συμμετοχής της τάξης στο πρόγραμμα «Πράσινος Πλανήτης» του «Τομέα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης» της Δ' Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας. Είναι μια προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών»

Πρόγραμμα Εργασιών. «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Πρόγραμμα Εργασιών «Αποκατάσταση Δασικού Οικοσυστήματος & Τοπίου μετά από Φυσικές Καταστροφές ή άλλες Επεμβάσεις Επίδειξη Καλών Πρακτικών» Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Divani Caravel 8:30-9:00 Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία. ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη

Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία. ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη Βιοποικιλότητα η φυσική ισορροπία ράσεις υπεύθυνης επιχειρηµατικής πρακτικής για βιώσιµη ανάπτυξη Μέριµνα µε ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας Η βιοποικιλότητα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταξίδι στο κέντρο της γης Ο κόσµος των εντόµων Είµαι ο σπόρος Το παιχνίδι της χαµένης Θη-Σάυρας Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την υλοποίηση του Π.Π.Ε.

Κατά την υλοποίηση του Π.Π.Ε. Πριν την υλοποίηση του Π.Π.Ε. Κατά την υλοποίηση του Π.Π.Ε. Μετά την υλοποίηση του Π.Π.Ε. Έκδοση: Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης Σχολική Χρονιά: 2013 2014 Εκτύπωση: Τυπογραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Στυλίδας -Υπάτης ως Παιδαγωγικό Εργαλείο και στην Ειδική Αγωγή

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Στυλίδας -Υπάτης ως Παιδαγωγικό Εργαλείο και στην Ειδική Αγωγή Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Στυλίδας -Υπάτης ως Παιδαγωγικό Εργαλείο και στην Ειδική Αγωγή Μαρίνα Παπαγεωργίου 1, Γεώργιος Κουραβάνας 2, Παναγιώτης Κουτμάνης 3, Κωνσταντίνος Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο 08-04-2015 Αρ. Πρωτ.:Φ.26/2393 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο 08-04-2015 Αρ. Πρωτ.:Φ.26/2393 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Δ/νση : Kνωσού

Διαβάστε περισσότερα

98 Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

98 Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 98 Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» ΤΟ ΝΕΡΟ - Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Θέμα: Υδρογνωσία Αειφορία Λουτρότοποι

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Θέμα: Υδρογνωσία Αειφορία Λουτρότοποι ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ Α. Παπανδρέου 2, 56334 Ελευθέριο Κορδελιό Θεσσαλονίκη www.kpe-thess.gr ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 1. «Θερμαλισμός Αειφορία - Πολιτισμός 2. «Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: θεματικού σεμιναρίου στο πλαίσιο συμμετοχής του ΚΠΕ Ανωγείων στο Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο:«Υγροτ(ρ)οπο ποιώ τη συμπεριφορά μου.

ΘΕΜΑ: θεματικού σεμιναρίου στο πλαίσιο συμμετοχής του ΚΠΕ Ανωγείων στο Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο:«Υγροτ(ρ)οπο ποιώ τη συμπεριφορά μου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Σ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΣΗΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ανώγεια Ρεθύμνης Ταχ. Κώδικας: 74051

Διαβάστε περισσότερα