ΑΡΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΡΑΚΗ Γραφείο Γ111 Τηλ

2 ΑΡΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΙΦ) 262 Ωρες: 3 Πέµπτη (Αιθ. 3) Μ : 6 ECTS Έχει προαπαιτούµενα Φ-101, Φ-102 και ισχυρώς συνιστώµενα Φ-201 και Φ202. Αξιολόγηση: A) 100% εξέταση Ή Β) 70% εξέταση και 30% εργασία (παράδοση έως 23/12/2011)

3 Syllabus - περίληψη µαθήµατος Ιστορική αναδροµή Ακτινοφυσική- Ιοντίζουσες ακτινοβολίες οµή της ύλης ( το άτοµο, ο πυρήνας, πυρηνική σύντηξη και σχάση, πυρηνικό σπίν και µαγνητικές ροπές). Ραδιενεργός διάσπαση (πυρηνική σταθερότητα και διάσπαση, διάσπαση α και β, ισοµερής µεταβάσεις, εξισώσεις διάσπασης και ηµίσεια ζωή)

4 Syllabus - περίληψη µαθήµατος Ιοντίζουσες ακτινοβολίες Αλληλεπιδράσεις ακτινοβολίας (Χαρακτηριστικά των αλληλεπιδράσεων. Άµεση ιοντισµένη ακτινοβολία, αλληλεπιδράσεις e -, αλληλεπιδράσεις βαρέων φορτισµένων σωµατιδίων. Έµµεση ιοντισµένη ακτινοβολία, αλληλεπιδράσεις νετρονίων. Ακτινοβολία Χ και γ. Μη ιοντίζουσα ακτινοβολία. Αλληλεπιδράσεις µη ιοντίζουσας ακτινοβολίας) Παραγωγή ακτινών Χ. (Συµβατικός σωλήνας ακτινών Χ, πηγές ηλεκτρονίων. Φάσµατα εκποµπής, φιλτράρισµα, ακτινών Χ που εξυπηρετούν ειδικούς σκοπούς)

5 Syllabus - περίληψη µαθήµατος ΑΙΦ Ιοντίζουσες ακτινοβολίες Ανιχνευτές ακτινοβολίας Θάλαµος ιονισµού, αναλογικοί µετρητές, Geiger-Muller, ανιχνευτές στερεού και υγρού σπινθηρισµού, ηµιαγώγιµοι ανιχνευτές. Ποιότητα και Ποσότητα ακτινοβολίας. ( Παραδοσιακές µονάδες και διεθνή πρότυπα. Εκποµπή ραδιενέργειας. Μονάδες ακτινοβολούµενης δόσεις, µέτρηση δόσεως ακτινοβολίας,) Αλληλεπίδραση ακτινών Χ και γ µε το σώµα. Συντελεστής F, εξασθένιση ακτινών Χ και γ στο βιολογικό ιστό. όση µαλακού ιστού. Στοιχεία ακτινοπροστασίας

6 Syllabus - περίληψη µαθήµατος ΑΙΦ Ιοντίζουσες ακτινοβολίες Όργανα για πυρηνική απεικόνιση γ-camera, (SPECT) Μονοφωτονική Υπολογιστική Tοµογραφία Εκποµπής, (PET) Εκποµπής Ποζιτρονίων Υπολογιστική τοµογραφία. (CT) Αρχές λειτουργίας,µέθοδος σάρωσης, κατεύθυνση ανιχνευτών, δοσηµετρία.

7 Syllabus - περίληψη µαθήµατος ΑΙΦ (µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, απεικόνιση) Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Κυµατική, Ακουστική Kύµατα υπερήχων. Ιστορική αναδροµή, κυµατική κίνηση, χαρακτηριστικά, ένταση και ταχύτητα υπερήχων. Ανάκλαση διάθλαση και απορρόφηση υπερήχων. Όργανα υπερήχων Το φαινόµενο Doppler Στοιχεία Οπτικής- Οπτικές µέθοδοι ιατρικής απεικόνισης

8 (µη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, απεικόνιση MRI) Στοιχειώδεις µαγνητική απόκριση Αλληλεπίδραση του πυρήνα µε στατικά µαγνητικά πεδία. Περιστροφή και µετάπτωση. Αλληλεπίδραση του πυρήνα µε κύµατα ραδιοσυχνοτήτων Μετάπτωση. Επαγωγικός µαγνητικός συντονισµός σε σπειροειδή έλικα coil, πηνίο. Κβαντοµηχανική ερµηνεία, µεταπτώσεις Τ1 και Τ2. Χρόνοι Τ1 και Τ2 σε βιολογικά υλικά. Απεικόνιση µαγνητικού συντονισµού και φασµατοσκοπία. Όργανα µαγνητικού συντονισµού και βιολογικές επιδράσεις του µαγνητισµού. Functional MRI (λειτουργικό MRI) Στοιχεία Οπτικής- Οπτικές µέθοδοι ιατρικής απεικόνισης

9 Ακτινοθεραπεία και Ακτινοπροστασία εν συµπεριλαµβάνεται στην εξεταστική ύλη Φυσικές αρχές της Ακτινοθεραπείας Μονάδες Co-60, Γραµµικοί Επιταχυντές. Παράµετροι ακτινοβολήσεως µε δέσµες φωτονίων. Ακτινοπροστασία. Κανονισµός ρυθµίσεως της ακτινοπροστασίας. οσηµετρία, επίπεδα ασφαλείας. Προστασία από εσωτερικές πηγές ακτινοβολίας οσηµετρία σε ανθρώπους και πληθυσµούς background radiation. Πληθυσµοί που έχουν προσβληθεί από ασυνήθιστα όρια ακτινοβολίας. Επίδραση δόσεων ακτινοβολίας σε µοντέλα και παράγοντες που επηρεάζουν τα µοντέλα. Εκτίµηση του ρίσκου ακτινοβολίας.

10 Βιβλιογραφία. Κ.Ψαρράκος Ιατρική Φυσική τόµος Α, µέρος τόµου Β. F.H. Attix, Introduction to radiobiological Physics and radiation Dosimetry H.B. Johns and Cunningham, The Physics of Radiology J.E Turner, J.Wiley pub (1995), Atoms, radiation and radiation protection S Webb (1991): The Physics of Medical Imaging Εµείς και η ραδιενέργεια ΠΕΚ Ραδιενέργεια σε απλά ελληνικά ΠΕΚ Σύγχρονη φυσική Serway Σύγχρονη φυσική Beiser

11 Ιστορικoί σταθµοί από σηµαντικές πρωτιές στην ιατρική φυσική και στην ιατρική απεικόνιση Ανακάλυψη των ακτινών Χ Wilhem C Röntgen.. Wilhelm Conrad Röntgen Germany Munich University Munich, Germany The Nobel Prize in Physics 1901 "in recognition of the extraordinary services he has rendered by the discovery of the remarkable rays subsequently named after him"

12 Ιστορικoί σταθµοί από σηµαντικές πρωτιές στην ιατρική φυσική και στην ιατρική απεικόνιση Ανακάλυψη ραδιενέργειας προερχόµενη από το U από τον Becquerel The Nobel Prize in Physics 1903 "in recognition of the extraordinary services he has rendered by his discovery of spontaneous radioactivity

13 Ιστορικoί σταθµοί από σηµαντικές πρωτιές στην ιατρική φυσική και στην ιατρική απεικόνιση Μέτρηση αναλογίας φορτίου-µάζας e από τον JJ Thomson The Nobel Prize in Physics 1906 "in recognition of the great merits of his theoretical and experimental investigations on the conduction of electricity by gases" Plum pudding model

14 Ιστορικoί σταθµοί από σηµαντικές πρωτιές στην ιατρική φυσική και στην ιατρική απεικόνιση Ανακάλυψη Po και Ra από τους Currie The Nobel Prize in Physics 1903 in recognition of the extraordinary services they have rendered by their joint researches on the radiation phenomena discovered by Professor Henri Becquerel 1911 The Nobel Prize in Chemistry Marie Sklodowska- Currie "in recognition of her services to the advancement of chemistry by the discovery of the elements radium and polonium, by the isolation of radium and the study of the nature and compounds of this remarkable element."

15 Ιστορικoί σταθµοί από σηµαντικές πρωτιές στην ιατρική φυσική και στην ιατρική απεικόνιση. Ernest Rutherford The Nobel Prize in Chemistry 1908 "for his investigations into the disintegration of the elements, and the chemistry of radioactive substances" O Rutherford καθιερώνει το πυρηνικό µοντέλο για το άτοµο O Rutherford παράγει τον πρώτο τεχνικό πυρηνικό µετασχιµατισµό 14 N + α 17 O + p

16 Ιστορικoί σταθµοί The Nobel Prize in Physics 1915 was awarded jointly to Sir William Henry Bragg and William Lawrence Bragg "for their services in the analysis of crystal structure by means of X-rays" 2dsinΘ = n λ

17 Ιστορικoί σταθµοί από σηµαντικές πρωτιές στην ιατρική φυσική Albert Einstein The Nobel Prize in Physics 1921 "for his services to Theoretical Physics, and especially for his discovery of the law of the photoelectric effect".

18 Ιστορικoί σταθµοί Niels Bohr The Nobel Prize in Physics 1922 for his services in the investigation of the structure of atoms and of the radiation emanating from them".

19 Ιστορικoί σταθµοί από σηµαντικές πρωτιές στην ιατρική φυσική 1922 Φαινόµενο Compton The Nobel Prize in Physics 1927 "for his discovery of the effect named after him" Arthur Holly Compton

20 Ιστορικoί σταθµοί από σηµαντικές πρωτιές στην ιατρική φυσική Πυρηνικό σπίν W Pauli The Nobel Prize in Physics 1945 "for the discovery of the Exclusion Principle, also called the Pauli Principle" 1929 Geiger- Müller tube- Clinical diaphanography

21 Ιστορικoί σταθµοί από σηµαντικές πρωτιές στην ιατρική φυσική και στην ιατρική απεικόνιση Ο Earnest O Lowrence ανακαλύπτει το κύκλοτρο. The Nobel Prize in Physics 1939 "for the invention and development of the cyclotron and for results obtained with it, especially with regard to artificial radioactive elements"

22 Ιστορικoί σταθµοί The Nobel Prize in Physics 1935 "for the discovery of the neutron" 1932 J Chadwick

23 Ιστορικοί σταθµοί 1937 Μέτρηση της πυρηνικής µαγνητικής ροπής από τους Rabi και Gorter The Nobel Prize in Physics 1944 "for his resonance method for recording the magnetic properties of atomic nuclei"

24 Ιστορικοί σταθµοί 1948 Πυρηνική Ιατρική Ανακάλυψη του τρανζίστορ από Shockley, Bardeen, Brattain. The Nobel Prize in Physics 1956 "for their researches on semiconductors and their discovery of the transistor effect"

25 Ιστορικοί σταθµοί 1945 Ατοµική βόµβα The Nobel Prize in Physics Nuclear Magnetic Resonance (NMR) principles F Bloch and E M Purcell "for their development of new methods for nuclear magnetic precision measurements and discoveries in connection therewith"

26 Ιστορικοί σταθµοί Αναλογικός ανιχνευτής Γάµµα ( γ camera) Απεικόνιση µε σπινθηριστή Αυτόµατη ευθύγραµµη σάρωση. Μέτρηση ποζιτρονίων. 2-D απεικόνιση υπερήχων. Toµογραφία Ποζιτρονίων.

27 Ιστορικοί σταθµοί 1956 Πρώτες µελέτες NMR σε ιστούς και βιολογικούς οργανισµούς 1958 The Nobel Prize in Physics 1963 "for their discoveries concerning nuclear shell structure" 1960 Πρώτο Laser 1961 στήθους Θερµογραφία Single Photon Maria Goeppert- Mayer J. Hans D. Jensen

28 Ιστορικοί σταθµοί Single Photon Emission Tomography (SPET) Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT) Εµπορικό CT και πατέντα ΝΜR Σαρωτής και NMR απεικόνιση in vitro MRI. Εµπορική διάδοση, γ-camera, SPECT, και NMR. Παθολογικό NMR,- ΜRI Tοµογραφία εµπέδησης Impedance Tomography

29 Ιστορικοί σταθµοί The Nobel Prize in Physics 1981 "for their contribution to the development of laser spectroscopy" "for his contribution to the development of high-resolution electron spectroscopy" N Bloembergen A L Schawlow Kai M. Siegbahn

30 Ηλεκτροµαγνητικό φάσµα

31 Ενεργειακές πηγές και Ιδιότητες του Ιστού που χρησιµοποιούνται στην Ιατρική Απεικόνιση Ενεργειακές πηγές Ακτινοβολία Χ Ακτινοβολία γ Οπτική ακτινοβολία Ακτινοβολία UV και IR Ακτινοβολία από εξαΰλωση Ηλεκτρικά πεδία Μαγνητικό πεδίο Υπέρηχοι Ιδιότητες του Ιστού Πυκνότητα µάζας Πυκνότητα e- Πυκνότητα p Ατοµικός αριθµός Ταχύτητα ρoής Χαλάρωση spin Poή ρεύµατος Εντοπισµός φαρµάκων Χηµική κατάσταση Ιδιότητες απεικόνισης ιάδοση ακτινοβολίας Απορρόφηση Σκέδαση Ανάκλαση Μαγνήτιση Αγωγιµότητα Εκποµπή Απορρόφηση συντονισµού Θερµοκρασία Αιµατικός όγκος / ροή

32 Χ-ray images

33 Computerized Tomography (CT) Images

34 Computerized Tomography (CT) Images

35 Ultrasonic (US) images

36 Ultrasonic (US) images

37 MRI Images

Αθηνών. Maria Lyra,, Assoc Prof. Medical Physicist, University of Athens

Αθηνών. Maria Lyra,, Assoc Prof. Medical Physicist, University of Athens H ελαχίστη ακτινοβολία για να επιτύχουμε την βέλτιστη ποιότητα εικόνας Τo κύμα είvαι από τα πιo o oικείαo σε μας φυσικά φαιvόμε όμεvα. Καθέvας ας έχει παρατηρήσει κύματα στη θάλασσα, κι όλoι έχoυμε θαυμάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραφείο: Γραµµατεία Σχολής Κατάταξη πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) και Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών στην Ιατρική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς

HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση. ιδάσκων: Kώστας Μαριάς HY 571 - Ιατρική Απεικόνιση ιδάσκων: Kώστας Μαριάς 3. Πυρηνική Ιατρική Πυρηνική Ιατρική Πυρηνική Ιατρική Οι τεχνικές διαγνωστικής απεικόνισης που χρησιµοποιούνται στην πυρηνική ιατρική βασίζονται στο φαινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Κατατακτήριες Εξετάσεις στην Ιατρική Φυσική Χαρακτηριστικές Ερωτήσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις στην Ιατρική Φυσική Χαρακτηριστικές Ερωτήσεις Κατατακτήριες Εξετάσεις στην Ιατρική Φυσική Χαρακτηριστικές Ερωτήσεις ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ενέργεια 1. Η γλυκόζη η οποία χρησιμοποιείται και στην ενδοφλέβια διατροφή, οξειδώνεται κατά την αντίδραση:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ. Μεταβαλλόµενη δύναµη. Θεώρηµα µεταβολής κινητικής ενέργειας

ΕΡΓΟ. Μεταβαλλόµενη δύναµη. Θεώρηµα µεταβολής κινητικής ενέργειας ΕΡΓΟ Οταν µια σταθερή δύναµη F δρα σε ένα σώµα µάζας m που βρίσκεται σε ηρεµία, το σώµα επιταχύνεται µε α=f/m και η ταχύτητά του αυξάνει. Ηδύναµη παράγει έργο στο σώµα και αυξάνει την κινητική του ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική

HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση. Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς. Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις II: Πυρηνική Ιατρική Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Πυρηνική Ιατρική Εισαγωγή Η Πυρηνική Ιατρική είναι κλάδος της ιατρικής που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix

Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Περιεχόμενα Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης... v Πρόλογος...vii Λίγα λόγια για τον συγγραφέα...ix Ευχαριστίες...ix Κεφαλαιο 1: Eισαγωγή... 1 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 1 2. ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Το βιβλίο αυτό αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό ενός κύκλου σεμιναρίων στην ακτινοπροστασία, που διοργανώνονται υπό την εποπτεία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ Το βιβλίο αυτό αποτελεί εκπαιδευτικό υλικό ενός κύκλου σεμιναρίων στην ακτινοπροστασία, που διοργανώνονται υπό την εποπτεία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κάππας Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κώστας Κάππας Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Κώστας Κάππας Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Wilhelm Conrad Roentgen THE TIMES, 12 JUNE 1995 Wilhelm Conrad Roentgen Wilhelm Conrad Roentgen (1845-1923) 8 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ: Από το πρωτόνιο στη βιοχημική ανάλυση του ανθρώπινου οργανισμού. Αναστάσιος Καρατόπης

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ: Από το πρωτόνιο στη βιοχημική ανάλυση του ανθρώπινου οργανισμού. Αναστάσιος Καρατόπης e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 41 ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ: Από το πρωτόνιο στη βιοχημική ανάλυση του ανθρώπινου οργανισμού Αναστάσιος Καρατόπης Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Πυρηνική Ιατρική? Ιστορική Αναδροµή Τι κάνει η Πυρηνική Ιατρική? Πως δουλεύει η γ-camera? Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρικό Τµήµα Παν/µίου Θεσσαλίας ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Βλάχμπεη Μαρίας

Πτυχιακή Εργασία. Βλάχμπεη Μαρίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν. Μακεδονίας και Θράκης Τμήμα Νοσηλευτικής Πτυχιακή Εργασία Ο ρόλος του νοσηλευτή στο διαγνωστικό τμήμα της Πυρηνικής Ιατρικής της Βλάχμπεη Μαρίας Ιούνιος 2014 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Αθ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα μη Κερδοσκοπική Εκδοτική Εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Γ. ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ε.Γ. ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ε.Γ. ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr.rer.nat. Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ Τομέας Πυρηνικής Φυσικής & Στοιχειωδών Σωματιδίων ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημιούπολη ΙΛΙΣΙΑ, GR 15771, ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Τo Τμήμα έχει μεγάλo αριθμό φoιτητών (πάνω από 1.200 πρoπτυχιακoύς και περίπoυ 70 μεταπτυχιακoύς).

Τo Τμήμα έχει μεγάλo αριθμό φoιτητών (πάνω από 1.200 πρoπτυχιακoύς και περίπoυ 70 μεταπτυχιακoύς). 257 Φυσικής Πάτρας Σκοπός Τo Τμήμα Φυσικής ασχoλείται με τη διδασκαλία και μελέτη των θεμελιωδών νόμων και φαινoμένων της φύσης, από τη δoμή των βασικών μoρίων στη δoμή τoυ Σύμπαντoς. Επιπρόσθετα, δίνει

Διαβάστε περισσότερα

Willem Röntgen Η πρώτη του εικόνα 1895

Willem Röntgen Η πρώτη του εικόνα 1895 Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρικό Τµήµα, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Willem Röntgen Ηπρώτη του εικόνα 1895 Η απεικονιστική αλυσίδα 8 Στάδια Απεικόνισης 1. Πηγή: λυχνία ακτίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΘΟΡΙΖΟΥΣΩΝ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων

Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Εισαγωγή στη Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Θεόδωρος Αλεξόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ Greek Teacher Programmes 08/2012 1 Θ. Αλεξόπουλος 2 Τι είναι η Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων; Η Φυσική των Στοιχειωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΑΣΠΟΡΑ 137 Cs ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ Υ ΑΤΙΝΗ ΣΤΗΛΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΥΟ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΑΣΠΟΡΑ 137 Cs ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ Υ ΑΤΙΝΗ ΣΤΗΛΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΜΕ ΥΟ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΑΣΠΟΡΑ 137 Cs ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ Υ ΑΤΙΝΗ ΣΤΗΛΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα.

βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα. Εξωτερικές πηγές, Επίδραση Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών εσωτερική μόλυνση βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα. ύο κατηγορίες βλαβών: 1. Σωματικά αποτελέσματα Η βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Ιατρικές Εφαρµογές Εµφυτευµένων Κεραιών

Πτυχιακή εργασία. Ιατρικές Εφαρµογές Εµφυτευµένων Κεραιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩN Πτυχιακή εργασία µε θέµα Ιατρικές Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ Ορισµός ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ - Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µικρού µήκους κύµατος (10-5 - 100 Å) - Συνήθως χρησιµοποιούνται ακτίνες Χ µε µήκος κύµατος 0.1-25

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ - Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ-

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ - Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ- ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ - Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑΣ- Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου, Αν. Καθ. Ακτινοφυσικός Μονάδα Ακτινοφυσικής, Α Εργαστήριο Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών 1896 Henri Becquerel ανακαλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Σελίδα 1 από 16 1. Το φως 1.1. Η φύση του φωτός Οι μαθητές και μαθήτριες να: 5 1.1.1. Η κυματική φύση του φωτός. Ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας

288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας 288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας Το Τµήµα Επιστήµης των Υλικών ιδρύθηκε το 1999 µε το προεδρικό διάταγµα υπ' αριθ. 206 που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης Αρ. Φύλλου 179, στις 9 Σεπτεµβρίου 1999.

Διαβάστε περισσότερα

Monte Carlo προσομοίωση δεσμών φωτονίων και ηλεκτρονίων με το Geant4/GATE σε ομοιώματα ύδατος στο πλαίσιο της εξωτερικής ακτινοθεραπείας

Monte Carlo προσομοίωση δεσμών φωτονίων και ηλεκτρονίων με το Geant4/GATE σε ομοιώματα ύδατος στο πλαίσιο της εξωτερικής ακτινοθεραπείας Monte Carlo προσομοίωση δεσμών φωτονίων και ηλεκτρονίων με το Geant4/GATE σε ομοιώματα ύδατος στο πλαίσιο της εξωτερικής ακτινοθεραπείας Ευστάθιος Καμπέρης ΑΕΜ 12868 Επιβλέπων καθηγητής Στούλος Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

Χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Μ. ΖΑΜΑΝΗ, Α. ΛΙΟΛΙΟΣ, Μ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, Η. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Μ. ΖΑΜΑΝΗ, Α. ΛΙΟΛΙΟΣ, Μ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, Η. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Μ. ΖΑΜΑΝΗ, Α. ΛΙΟΛΙΟΣ, Μ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, Η. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Χ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Μ. ΖΑΜΑΝΗ, Α. ΛΙΟΛΙΟΣ, Μ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ, Η. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα