ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ"

Transcript

1 ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος 1 Αγις Μ. Παπαδόπουλος 2 Περίληψη Η πρόοδος που σηµειώθηκε στο χώρο της ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων τα τελευταία τριάντα χρόνια είναι εντυπωσιακή, αν αναλογιστεί κανείς την πολυπλοκότητα ενός κτιρίου σε επίπεδο σχεδιασµού, κατασκευής και χρήσης. Η σηµαντική µείωση στην κατανάλωση ενέργειας οφείλεται στην εξέλιξη στο γνωστικό αντικείµενο το ενεργειακού σχεδιασµού, και στην παράλληλη εξέλιξη υλικών και δοµικών στοιχείων που επιτρέπουν στο σηµερινό µελετητή να υλοποιήσει τις προτάσεις του µε µεγάλους βαθµούς ελευθερίας. Τα θερµοµονωτικά υλικά αποτελούν ίσως το καθοριστικό δοµικό υλικό στην προσπάθεια αυτή. Έχοντας κατοχυρώσει στην Ευρώπη τα σηµερινά, χαµηλά, επίπεδα ενεργειακής κατανάλωσης, κι έχοντας µία αναπτυγµένη αγορά θερµοµονωτικών υλικών στην Ελλάδα, µπορούµε να εξετάσουµε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τη συνολική αξιολόγηση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συµπεριφοράς των υλικών στον κύκλο της ζωής τους, αλλά και την προσέγγιση των επιπτώσεων της χρήσης τους στην ποιότητα αέρα και στην υγεία. Τα αποτελέσµατα της διερεύνησης, όπως εστιάζονται στις δύο πιο διαδοµένες οµάδες υλικών, τα οργανικά αφρώδη και τα ανόργανα ινώδη, παρουσιάζονται στις επόµενες παραγράφους. 1. Εισαγωγή Ένα από τα επιχειρήµατα που συχνά ακούγονται, για να καταδείξουν την αναποτελεσµατικότητα όσων εµπλέκονται στον τοµέα της ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων, είναι η αναφορά στις µεθόδους που υιοθέτησε η αυτοκινητοβιοµηχανία, για να ανταποκριθεί στις ενεργειακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της τελευταίας τριακονταετίας. Παραγνωρίζονται, ωστόσο, µερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε κτιριακής κατασκευής. Σε ότι αφορά το στάδιο σχεδιασµού και κατασκευής, το κτίριο διαθέτει, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, µία µοναδικότητα. Ακόµη κι αν πρόκειται για επανάληψη του ίδιου σχεδίου, κατασκευάζεται σε άλλο οικόπεδο, µε διαφορετικό προσανατολισµό και άλλα γειτνιάζοντα κτίρια ή φυσικά στοιχεία. Παρότι σε αυτό ενσωµατώνονται πολλά βιοµηχανικά παραγόµενα στοιχεία, το τελικό αποτέλεσµα αποτελεί σε µεγάλο βαθµό προϊόν της δεξιότητας και της συνέπειας του των ανθρώπων που το κατασκευάζουν, κι υπάρχουν αρκετές, επαρκώς τεκµηριωµένες, περιπτώσεις, για το πώς υψηλής ποιότητας δοµικά στοιχεία λειτουργούν κατά απαράδεκτο τρόπο λόγω κακής εγκατάστασης. Σε ό,τι αφορά τη χρήση του κτιρίου, ένα από τα σφάλµατα που γίνονται συχνά από τους µελετητές είναι η παράβλεψη του γεγονότος ότι σε αυτά ζουν άνθρωποι κι όχι χρήστες, όπως συχνά τους ονοµάζουµε. Οι άνθρωποι είναι µοναδικοί, απρόβλεπτοι κι έχουν τις συνήθειες, τις προτιµήσεις και τις απαιτήσεις τους, οι οποίες µπορεί να ανατρέψουν κάθε σκεπτικό σχεδιασµού ενός κτιρίου, ακόµη κι αν αυτό είναι καλά µελετηµένο. Τα παραδείγµατα που αφορούν τη χρήση της ηλιοπροστασίας, τη διεξαγωγή αερισµού ή τη λειτουργία των συστηµάτων θέρµανσης είναι πολλά. Επειδή τα κτίρια δηµιουργούνται ακριβώς για να στεγάσουν ανθρώπους, είναι άστοχο να αναφερόµαστε σε λάθος χρήστη, αλλά µάλλον πρέπει να αναφερόµαστε σε σχεδιασµό που δεν έλαβε υπόψη του τις παραµέτρους χρήσης. Τέλος, κι αυτό είναι από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του κτιρίου, πρόκειται για επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου και µε ιδιαίτερα µεγάλη περίοδο ωφέλιµης ζωής. Οι σχεδιαστικές και κατασκευαστικές επιλογές συνοδεύουν ένα κτίριο για πολλές δεκαετίες, και η παρέµβασή µας σε 1 Καθηγητής Τµ. Πολιτικών Μηχανικών, Εργ.Οικοδοµικής και οµικής Φυσικής, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2 Επίκουρος Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργ. Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκης 1

2 αυτές δεν είναι ούτε εύκολη ούτε αδάπανη. Συχνά µάλιστα, σε χώρες όπως η Ελλάδα, παρουσιάζονται και φαινόµενα κατάτµησης της ιδιοκτησίας ενός κτιρίου, δηµιουργώντας ένα καθεστώς που δεν διευκολύνει τέτοιες προσπάθειες. 2. Η εξέλιξη του ενεργειακού σχεδιασµού των κτιρίων: τριάντα χρόνια αναζήτησης Η δεκαετία του 1970 σηµαδεύτηκε από την προσπάθεια απάντησης του επιστηµονικού κόσµου στις δύο πετρελαϊκές κρίσεις, η οποία οδήγησε στην υιοθέτηση από τον πολιτικό κόσµο κανονιστικών ρυθµίσεων για τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρµανση των κτιρίων. Στην προσπάθεια αυτήν περιλαµβάνονταν η θερµική προστασία του κτιριακού κελύφους, η µείωση των απωλειών ακούσιου αερισµού και ο περιορισµός του εκούσιου αερισµού στα απολύτως αναγκαία επίπεδα. Τα αποτελέσµατα αυτής της προσέγγισης ήταν σε ποσοτικό επίπεδο ικανοποιητικά, άφηναν, όµως, σε ποιοτικό επίπεδο αρκετά θέµατα ανοιχτά: ανεπαρκής φυσικός φωτισµός, οπτική αποξένωση από το φυσικό περιβάλλον, κακή ποιότητα αέρα και εµφάνιση προβληµάτων υγρασίας λόγω ανεπαρκούς αερισµού, ήταν µερικά από τα προβλήµατα που διαπιστώθηκαν. Η δεκαετία του 1980 αποτέλεσε µία περίοδο δηµιουργικής ανησυχίας, καθώς η προσπάθεια υλοποίησης των µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας συνοδεύτηκε από αναζήτηση λύσεων στα προβλήµατα που ανέκυπταν από τα ίδια τα µέτρα. Έτσι, δόθηκε έµφαση στην προσέγγιση του κτιρίου «χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας», µε κυριότερο µεθοδολογικό εργαλείο τον ενεργειακό ή βιοκλιµατικό σχεδιασµό, που αξιοποιεί το φυσικό περιβάλλον, µε τον ηλιασµό, την ηλιοπροστασία, τη θερµοχωρητικότητα και το φυσικό αερισµό, και δεν προσπαθεί να αποµονώσει το κτίριο από αυτό. Είναι χαρακτηριστικές οι επιδεικτικές εφαρµογές µεγάλης κλίµακας σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όπως τα σπίτια του Milton Keynes στην Αγγλία, το Ηλιακό Χωριό της Λυκόβρυσης και τα ηλιακά σπίτια στη Γερµανίας. Οι εφαρµογές αυτές, άλλοτε περισσότερο κι άλλοτε λιγότερο επιτυχείς, συνέβαλλαν στην καθιέρωση µίας ολιστικής, κι όχι µονοδιάστατης, προσέγγισης του ενεργειακού σχεδιασµού του κτιρίου. Παράλληλα, κι αυτό έχει σηµασία για τις εξελίξεις που σήµερα βιώνουµε, καθιερώθηκαν σε πολλά πανεπιστήµια και πολυτεχνεία ο ενεργειακός σχεδιασµός και η δοµική φυσική, ως αυτόνοµα, διακλαδικά γνωστικά αντικείµενα, ξεφεύγοντας από την διαχωριστική αντίληψη προηγούµενων δεκαετιών και επιτρέποντας τη συνεργειακή εκµετάλλευση της προόδου που συντελείται σε επιστηµονικούς τοµείς που, σε πρώτη θεώρηση, δεν σχετίζονται άµεσα µε το κτίριο. Στη δεκαετία του 1990 ο ενεργειακός σχεδιασµός χαρακτηρίστηκε από µία επιστηµονική ωριµότητα. ιερευνήθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο και αναπτύχθηκαν οι υπολογιστικές δυνατότητες, που επέτρεψαν τη µετάβαση από το εµπειρικό στο εµπεριστατωµένο επίπεδο. Με αυτά τα δεδοµένα κατέστη δυνατή η ανάλυση των ιδιοτήτων των υλικών, η προσοµοίωση της δυναµικής συµπεριφοράς ενός δοµικού στοιχείου στο χρόνο και η αξιολόγηση της επιτυχίας της ένταξης µίας κατασκευής στο αστικό περιβάλλον, µε ταχύτητα και ακρίβεια. Στην ίδια την κατασκευή η εξέλιξη, και εν συνεχεία η καθιέρωση στην αγορά, νέων δοµικών υλικών και ολοκληρωµένων κατασκευαστικών λύσεων, επέτρεψαν την εκπλήρωση των ολοένα πιο αυστηρών ορίων που σταδιακά θεσµοθετήθηκαν. Ετσι, στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη είναι πλέον εφικτά επίπεδα κατανάλωσης, που είκοσι χρόνια νωρίτερα θεωρούνταν «ακαδηµαϊκά», φτάνοντας στις µετά το 1996 γερµανικές κατασκευές τις 50 kwh/m 2. Στις αρχές του νέου αιώνα τα σύγχρονα κτίρια καταναλώνουν για θέρµανση το ένα έκτο της ενέργειας απ ό,τι αυτά που κατασκευάστηκαν πριν το 1970, χωρίς να περιορίζουν τις επιλογές του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού. Υπήρξαν, ωστόσο, και αρνητικές εξελίξεις. Στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι µόνο σε αυτές, αναδείχθηκε το µείζον πρόβληµα της ραγδαίας αύξησης των φορτίων κλιµατισµού. Η µεταβολή των µικροκλιµατικών συνθηκών στα αστικά κέντρα, η υπερδιαστασιολόγηση των ανοιγµάτων ανεξαρτήτως του προσανατολισµού τους, αφού τα σύγχρονα κουφώµατα επιτρέπουν εύκολα την κάλυψη των απαιτήσεων θερµικής προστασίας το χειµώνα, και οι αυξηµένες απαιτήσεις εσωκλιµατικών συνθηκών από τους κατοίκους, αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες. Η εξέλιξη αυτή υπενθυµίζει., ότι η ηλιοπροστασία, η αξιοποίηση της θερµοχωρητικότητας και η θερµοµόνωση είναι αρετές ενός κτιρίου που πολύ δύσκολα υποκαθίστανται και πάντως µε υψηλό ενεργειακό κόστος και αµφίβολα αποτελέσµατα σε ότι αφορά τη θερµική άνεση. 2

3 Υπό αυτήν την έννοια, ο ενεργειακός σχεδιασµός των κτιρίων στη δεκαετία του 2000 θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τρεις βασικές στόχους: Την κατοχύρωση ενός υψηλού επιπέδου θερµικής προστασίας του κτιριακού κελύφους, µε χρήση περιβαλλοντικά φιλικών υλικών. Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που τα σύγχρονα συστήµατα θέρµανσης, ψύξης και κλιµατισµού παρέχουν, για την επίτευξη όχι µόνο καλών συνθηκών θερµικής άνεσης αλλά και καλής ποιότητας αέρα, µε οικονοµικό τρόπο. Την επανενσωµάτωση των παραδοσιακών αρχών της ηλιοπροστασίας και του αερισµού στο κτίριο, η οποία είναι πολύ πιο εφικτή αξιοποιώντας τα υπολογιστικά εργαλεία και τα προηγµένα, «έξυπνα» δοµικά υλικά που σήµερα είναι διαθέσιµα, ώστε το φορτίο που θα κληθούν να καλύψουν τα προαναφερθέντα συστήµατα να είναι το ελάχιστο δυνατό. Από το σύνολο των παραµέτρων που υπεισέρχονται θα συζητηθεί στη συνέχεια η εξέλιξη στο χώρο των θερµοµονωτικών υλικών. 3. Η εξέλιξη της αγοράς των θερµοµονωτικών υλικών 3.1. Η κατάσταση στην Ευρώπη Είναι ευνόητο ότι για την επίτευξη ιδιαίτερα µικρών τιµών ανηγµένης κατανάλωσης ενέργειας απαιτείται η χρήση δοµικών στοιχείων υψηλής ποιότητας, όπως κουφώµατα µε συντελεστή k µικρότερο του 1 W/m 2 K και θερµοµονωτικά υλικά µε συντελεστή λ µικρότερο του 0.03 W/mK και µέσο πάχος µεγαλύτερο των 20 cm. Ενδιαφέρον έχει να παρατηρήσεις κανείς ότι στην κεντροευρωπαϊκή αγορά κυριαρχούν τα ανόργανα ινώδη υλικά (υαλοβάµβακας και πετροβάµβακας καλύπτουν περίπου το 60%) µε τα οργανικά αφρώδη (διογκωµένη και εξηλασµένη πολυστερίνη, λιγότερο η πολυουρεθάνη) να έπονται καλύπτοντας το 30% της αγοράς, ενώ το εναποµένον 10% καλύπτεται από τα υπόλοιπα υλικά, µε σηµαντικότερη παρουσία αυτή του ξυλόµαλλου. Εξειδικευµένα υλικά, όπως ο φελλός και το αφρώδες γυαλί, χρησιµοποιούνται σε ειδικές εφαρµογές υψηλών απαιτήσεων. Στα µέσα της δεκαετίας του 1990 εµφανίστηκαν στην αγορά δύο νέες κατηγορίες υλικών: Τα διαφανή θερµοµονωτικά υλικά και τα οργανικά ινώδη υλικά από οικολογική πρώτη ύλη, όπως το µαλλί προβάτων και το τριφύλλι. Και οι δύο κατηγορίες παραµένουν στο περιθώριο της αγοράς, παρά το επιστηµονικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, κυρίως εξαιτίας του υψηλού τους κόστους. Συνολικά, η ευρωπαϊκή αγορά θερµοµονωτικών υλικών χαρακτηρίζεται από διαφοροποίηση και πολυµορφία, στην προσπάθεια αναζήτησης του κατάλληλου υλικού ανάλογα µε το δοµικό στοιχείο, τη µορφολογία του κτιρίου και τους οικονοµικούς περιορισµούς. Ταυτόχρονα, µε την ανάπτυξη µίας σφαιρικής πλέον προσέγγισης για τη διαχείριση του περιβάλλοντος, αρχίζει να δίνεται έµφαση όχι µόνο στην εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη λειτουργία του κτιρίου, αλλά σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του. Υπό αυτήν την έννοια αποκτά σηµασία όχι µόνο το τι µείωση στο συντελεστή θερµοπερατότητας µπορούµε να πετύχουµε, αλλά και µε τι δαπάνη σε πρώτες ύλες και ενέργειας για την παραγωγή του θερµοµονωτικού υλικού, και µε τι περιβαλλοντική επιβάρυνση κατά τη χρήση και την απόρριψή του, στο πέρας της ωφέλιµης ζωής του. Η συγκριτική αξιολόγηση των ινδών υλικών (πετροβάµβακας, υαλοβάµβακας) και των αφρωδών (εξηλασµένη και διογκωµένη πολυστερίνη) µε κριτήρια επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία, στην οποία θα γίνει αναφορά στις επόµενες παραγράφους, είναι χαρακτηριστική. Από αυτήν, άλλωστε, την αναζήτηση προέκυψε και η εξέλιξη υλικών όπως το προβατόµαλλο Η κατάσταση στην Ελλάδα Στην Ελλάδα έχουν συµπληρωθεί εικοσιδύο χρόνια από την θέσπιση του Κανονισµού Θερµοµόνωσης το 1979 και, ενώ οι µελετητές και κατασκευαστές περιµένουν τον αναγγελθέντα νέο Κανονισµό Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόµησης Ενέργειας στα κτίρια (ΚΟΧΕΕ), έχει ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς τα αποτελέσµατα της εφαρµογή της θερµοµόνωσης, ως προς τα υλικά και τη διαµόρφωση της αγοράς. Η θεσµοθέτηση του κανονισµού θερµοµόνωσης οδήγησε στην ανάπτυξη ενός νέου βιοµηχανικού κλάδου και µίας νέας αγοράς. Η αγορά θερµοµονωτικών υλικών 3

4 χαρακτηρίστηκε στη δεκαετία του 1980 από εξαιρετική ανάπτυξη, ενώ στη δεκαετία του 1990 πήρε σε µεγάλο βαθµό την µορφή που παρουσιάζει σήµερα, µε την εγχώρια ζήτηση, ως συνάρτηση της οικοδοµικής δραστηριότητας, να αποτελεί τον κύριο παράγοντα διαµόρφωσης της κατάστασης και τις εξαγωγές να αποτελούν εξισορροπητικό παράγοντα για τις λίγες, µεγάλες επιχειρήσεις που µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ξένων αγορών. Οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες µίας αγοράς όπως η διαθέσιµη τεχνολογία, το ανθρώπινο δυναµικό και η κρατική πολιτική, δείχνουν µία σταθερότητα τα τελευταία χρόνια µε σηµαντικότερη εξέλιξη αυτήν της τεχνολογίας παραγωγής, που οδήγησε σε µείωση των τιµών συγκεκριµένων µονωτικών υλικών, όπως η εξηλασµένη πολυστερίνη, σε σχέση µε τη δεκαετία του Παράλληλα, έγινε µία σηµαντική προσπάθεια εµπέδωσης της αναγκαιότητας της θερµοµόνωσης στους τελικούς καταναλωτές, µε αρκετά επιτυχή αποτελέσµατα. Η εικόνα που παρουσιάζουν η ελληνική αγορά και ο εγχώριος κλάδος µονωτικών υλικών το 2001 µπορεί να περιγραφεί από τα εξής χαρακτηριστικά: Υπάρχει ένας πολύ µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων που ασχολείται µε την παραγωγή ή τις εισαγωγές µονωτικών υλικών, αλλά και µε την διακίνησή τους. Πρέπει, όµως, να σηµειωθεί η περιπλοκότητα του αντικειµένου των επιχειρήσεων καθώς είναι συνηθισµένο το φαινόµενο η ίδια επιχείρηση να είναι παραγωγός, εισαγωγέας αλλά και διακινητής όχι µόνο ενός προϊόντος, αλλά µίας ευρείας ποικιλίας προϊόντων που προσπαθούν να φανούν διαφοροποιηµένα από τα προϊόντα των υπολοίπων επιχειρήσεων, να καλύπτουν εισοδηµατικά ένα µεγάλο εύρος καταναλωτικών προϋπολογισµών και να προσφέρουν µία ολοκληρωµένη σειρά δοµικών υλικών για όλο το εύρος των εφαρµογών από τη θερµοµόνωση και τη στεγάνωση ως τις γυψοσανίδες και τα συστήµατα ξηρής δόµησης. Σε επίπεδο προϊόντων η αγορά θα µπορούσε να χαρακτηριστεί σαν περίπτωση «µονοπωλιακού ανταγωνισµού» καθώς οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις προσπαθούν να διαφοροποιηθούν προσφέροντας προϊόντα τα οποία έχουν διαφορετικές ιδιότητες αλλά είναι ανταγωνιστικά µεταξύ τους, ενώ σε συγκεκριµένες αγορές, όπως της διογκωµένης πολυστερίνης, η αγορά θα µπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ανταγωνιστική επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί παραγωγοί που παράγουν το συγκεκριµένο προϊόν. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένας πολύ µεγάλος αριθµός µονωτικών υλικών, τρία από αυτά µονοπωλούν την αγορά αφού καλύπτουν πάνω από το 90% της ζήτησης, ενώ σηµειώνεται µία σχετική µετακίνηση των καταναλωτικών προτιµήσεων προς ακριβότερα υλικά τα τελευταία χρόνια. Στην ελληνική αγορά, ο συνολικός κύκλος εργασιών της οποίας ανήρθε το 1999 στα 63 δις δρχ., κυριαρχούν η διογκωµένη και η εξηλασµένη πολυστερίνη, ενώ σε µικρό ποσοστό εµφανίζονται το ξυλόµαλλο, ο υαλοβάµβκακας και η πολυουρεθάνη. [1] Υπό αυτήν την έννοια ο κλάδος των θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί ένα δυναµικό τµήµα της ελληνικής παραγωγικής βιοµηχανίας, χωρίς, όµως, η οργάνωσή του να είναι η αναµενόµενη. Ειδικότερα, δεν υπάρχει µέχρι σήµερα ένας ενιαίος κλαδικός φορέας, ο οποίος να εκπροσωπεί και να είναι υπεύθυνος για όλους τους παραγωγούς θερµοµονωτικών υλικών, παρά µια ένωση παραγωγών διογκωµένης πολυστερίνης, η οποία και αυτή υπολειτουργεί. Ο µεγάλος αριθµός µικρών παραγωγών και εισαγωγέων καθώς και η κακώς εννοούµενη ανταγωνιστική προσέγγιση κοινών προβληµάτων έχουν συντελέσει σηµαντικά σε αυτήν την κατάσταση. Η έλλειψη προδιαγραφών για τα χρησιµοποιούµενα υλικά, η µη ύπαρξη ενός «καταλόγου αναγνωρισµένων υλικών» καθώς και η απουσία ελέγχου της τήρησης των όποιων προδιαγραφών στην πράξη ευνοούν κατά τεκµήριο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού στην κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης του κόστους, ανεξαρτήτως της ποιότητας. Σε αυτό το σηµείο εντοπίζεται η ουσιαστική ευθύνη της πολιτείας, που επί δύο δεκαετίες δεν προχώρησε στις απαραίτητες διαδικασίες. Το γεγονός ότι οι µηχανικοί-µελετητές και οι τελικοί καταναλωτές έχουν αρχίσει να διαµορφώνουν µία ζήτηση για επώνυµα, αναγνωρίσιµα υλικά αποτελεί θετική εξέλιξη, η οποία έχει ωστόσο και αρνητικές παρενέργειες, όπως θα συζητηθεί στη συνέχεια. Τέλος, και εν µέρει ως συνέπεια της προηγούµενης διαπίστωσης, η µη ύπαρξη αναγνωρισµένου φορέα πιστοποίησης και τυποποίησης των θερµοµονωτικών υλικών και των ιδιοτήτων τους, έχει ως αποτέλεσµα οι παραγωγοί να πρέπει να προσφεύγουν σε εργαστήρια πιστοποίησης του εξωτερικού, µε πολλαπλάσιο κόστος, το οποίο µόνο οι µεγαλύτεροι παραγωγοί µπορούν να επωµιστούν. Αυτό έχει ως συνέπεια οι µελετητές και κατασκευαστές να πρέπει, αρκετές φορές, να βασίζονται σε στοιχεία προδιαγραφών αµφίβολης αξιοπιστίας. Τα «κλασικά» χαρακτηριστικά ιδιοτήτων των κυριότερων υλικών της αγοράς, όπως έχουν πιστοποιηθεί επί σειρά ετών, και οι δυνατές τους χρήσεις φαίνονται στον πίνακα 1. 4

5 Πίνακας 1: Κύριες ιδιότητες και χρήσεις των θερµοµονωτικών υλικών Υλικά Πυκνότητα ρ [kg/m 3 ] Συντελεστής αγωγιµότητας λ [W/m 2 K] Ωφέλιµη διάρκεια ζωής [έτη] Χρήση ιογκωµένη Πολυστερίνη ,4 50 Τοίχοι, στέγες, δάπεδα, τοιχεία Εξηλασµένη πολυστερίνη ,28 0,32 50 Τοίχοι, στέγες, δάπεδα, τοιχεία, Σκληρές πλάκες πολυουρεθάνης ,25 0,30 50 Τοίχοι, στέγες, δάπεδα, τοιχεία, Αφρός πολυουρεθανής Σε όλα τα στοιχεία και ειδικότερα σε 0,30 0,35 αυτά καµπύλης γεωµετρίας Υαλοβάµβακας ,35 0, Τοίχοι, στέγες, δάπεδα, τοιχεία, για θερµοµόνωση - ηχοµόνωση Πετροβάµβακας ,35 0, Τοίχοι, στέγες, δάπεδα, τοιχεία, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις θερµοµόνωση - ηχοµόνωση Ξυλόµαλλο , Τοίχοι, στέγες, δάπεδα, τοιχεία, για εξωτερική θερµοµόνωση, φέρουσες κατασκευές Σύνθετες Πλάκες Ξυλόµαλλου πολυστερίνης κ Ξυλόµαλλου πετροβάµβακα ,40 0, Τοίχοι, στέγες, δάπεδα, τοιχεία, για εξωτερική θερµοµόνωση, φέρουσες κατασκευές Τοίχοι, στέγες, δάπεδα, τοιχεία Φελλός 0,45 0,55 Αφρώδες γυαλί ,45 0, Τοίχοι, στέγες, δάπεδα, τοιχεία, για χώρους που δέχονται αυξηµένα φορτία, Parking και Parking βαρέων οχηµάτων Η αµφιβολία που προαναφέρθηκε γίνεται ισχυρότερη, όταν κανείς θελήσει να εξετάσει µερικές από τις ιδιότητες των υλικών που αρχίζουν να αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, όπως είναι ο ενεργειακός ισολογισµός των υλικών, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους και οι επιπτώσεις τους στην υγεία των, σε ό,τι αφορά τους εργαζόµενους στην παραγωγή, την κατασκευή, κυρίως, όµως, στην ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων. Για το σκοπό αυτό στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκριτικά οι ιδιότητες των δύο κυριοτέρων κατηγοριών υλικών, των αφρωδών και των ινωδών. Πρόκειται για τα υλικά που κυριαρχούν στην αγορά και έχουν παραπλήσιες θερµοµονωτικές ιδιότητες. 4. Ενεργειακός ισολογισµός Η εφαρµογή του ενεργειακού ισολογισµού σε ένα κτίριο προϋποθέτει στην περίπτωση ενός κτιρίου τον προσδιορισµό των στοιχείων κατανάλωσης ενέργειας για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του, από την κατασκευή ως την κατεδάφισή του. Αυτό αφορά τρεις φάσεις. Η «παραγωγή» στην πραγµατικότητα καλύπτει την παραγωγή και συσκευασία των δοµικών υλικών, τη µεταφορά τους στο εργοτάξιο και τις εργασίες κατασκευής. Η χρήση αφορά τις όποιες εργασίες συντήρησης και την επιτυγχανόµενη εξοικονόµηση ενέργειας. Η απόρριψη αφορά την επιλεκτική αποξήλωση ή κατεδάφιση, την διαλογή, τη µεταφορά και την πιθανή ανακύκλωση ή επαναξιοποίηση. Τα δεδοµένα που απαιτούνται για τη διαµόρφωση του ενεργειακού ισοζυγίου είναι πολλά και όχι πάντα εύκολα προσδιορίσιµα. Για το σκοπό αυτό από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 άρχισαν να δηµιουργούνται βάσεις δεδοµένων που να περιλαµβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία κατά κλάδο και είδος προϊόντων. Ωστόσο, η υιοθέτηση και χρήση αυτών των στοιχείων δεν µπορεί να γίνεται αβασάνιστα, καθώς ακόµη και για ένα ίδιο, τυποποιηµένο προϊόν από επιχείρηση σε επιχείρηση και, πολύ περισσότερο, από χώρα σε χώρα διαφοροποιούνται οι διαδικασίες παραγωγής, η µορφή της ενέργειας που χρησιµοποιείται και βέβαια ο τρόπος και η απόσταση µεταφοράς από το χώρο παραγωγής στο εργοτάξιο. Στην περίπτωση, όµως, της συγκριτικής αξιολόγησης κι όχι της εξαγωγής απόλυτων αποτελεσµάτων, αυτό δεν αποτελεί µείζον πρόβληµα. Αν θελήσει κανείς να χρησιµοποιήσει τον ενεργειακό ισολογισµό ως µέθοδο συγκριτικής αξιολόγησης δύο θερµοµονωτικών υλικών, εν προκειµένω του πετροβάµβακα και της εξηλασµένης 5

6 πολυστερίνης, τότε πρέπει καταρχήν να ανάγει τα δύο υλικά σε συγκρίσιµη βάση. Αυτό που διευκολύνει την ανάλυση είναι ότι τα δύο υλικά απαιτούν πρακτικά την ίδια ενεργειακή δαπάνη για τη µεταφορά τους, αλλά και όλες τις εργασίες τοποθέτησης ή και αποξήλωσης. Καταρχήν πρέπει κανείς να προσδιορίσει την απαιτούµενη µάζα υλικού, αφού η µονάδα αναφοράς σε ένα κτίριο είναι στην πράξη η µάζα που χρησιµοποιείται ανά τετραγωνικό µέτρο θερµοµονωµένης επιφάνειας. Εφαρµόζοντας τον Κανονισµό Θερµοµόνωσης, τότε για την επίτευξη του επιθυµητού συντελεστή K w σε ένα τυπικό κτίριο στην Γ κλιµατική ζώνη απαιτείται ένα πάχος υλικού 5 cm. Όπως φαίνεται και από τα δεδοµένα του Πίνακα 2 προκύπτει ότι απαιτείται η χρήση σχεδόν της τριπλάσιας µάζας πετροβάµβακα απ ότι εξηλασµένης πολυστερίνης. Υλικό Πάχος υλικού d [m] Ειδικό βάρος ρ [kg/m 3 ] Θερµική αγωγιµότητα λ [W/mK] Χρησιµοποιούµενη µάζα [kg/m 2 ] Πετροβάµβακας 0, ,035 4,0 Εξηλασµένη πολυστερίνη 0, ,032 1,4 Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά χρησιµοποιούµενου πετροβάµβακα και εξηλασµένης πολυστερίνης Η παραγωγή της θερµοπλαστικής πολυστυρόλης, που αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη της εξηλασµένης πολυστερίνης είναι µία ενεργοβόρα διαδικασία. Αυτό αποτυπώνεται στα στοιχεία του Σχήµατος 3, καθώς φαίνεται ότι ανά κιλό παραγόµενου υλικού η εξηλασµένη πολυστερίνη απαιτεί περίπου πέντε φορές περισσότερη ενέργεια σε σχέση µε τον πετροβάµβακα. Ωστόσο, µε αναγωγή των µεγεθών αυτών στην µονάδα της επιφάνειας, που είναι τελικά και το κρίσιµο µέγεθος καθώς αφορά την εφαρµογή στο κτίριο, η διαφορά αυτή µειώνεται περίπου στο µισό, εξαιτίας του πολύ µικρότερου ειδικού βάρους της εξηλασµένης πολυστερίνης, όπως φαίνεται στο ίδιο σχήµα. Συγκεκριµένα, για την παραγωγή του υαλοβάµβακα απαιτούνται 19,3 kwh/m 2 (d=5cm), ενώ για την εξηλασµένη πολυστερίνη 36,1 kwh/m 2 (d=5cm). [2] Υαλοβάµβακας Εξηλασµένη πολυστερίνη kwh/kg kwh/m2 Σχήµα 3: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή των δύο θερµοµονωτικών υλικών Στο επόµενο στάδιο του κύκλου ζωής, αυτό της χρήσης του κτιρίου, πρέπει να υπολογιστεί η κατανάλωση ενέργειας που συνεπάγονται οι απώλειες θερµότητας µέσα από το συγκεκριµένο δοµικό στοιχείο που θερµοµονώνεται. Υιοθετώντας για την περίπτωση την παραδοχή ότι τα θερµοµονωτικά υλικά εφαρµόζονται σε ένα τοιχίο σκυροδέµατος, κι επειδή έχουν τον ίδιο συντελεστή λ, τότε για την περιοχή της Θεσσαλονίκης οι ετήσιες απώλειες ανά τετραγωνικό µέτρο ανέρχονται σε περίπου 25,2 kwh. Στη συµβατική διάρκεια ζωής του κτιρίου, που είναι 50 χρόνια, οι συνολικές απώλειες 6

7 ανέρχονται σε kwh/m 2 και για τα δύο υλικά, ποσότητα που καθιστά την κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή των υλικών πρακτικά αµελητέα. Τέλος, η απόρριψη των δύο υλικών απαιτεί αµελητέα κατανάλωση ενέργειας, µε τη διαφορά ότι η πολυστερίνη µπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά, ενώ ο πετροβάµβακας όχι. Στην περίπτωση της αξιοποίησης έχουµε, κατά συνέπεια, την επανάκτηση ενός µέρους της αρχικά καταναλωθείσας ενέργειας. Στην περίπτωση αυτών των δύο υλικών, που είναι σε πολλές εφαρµογές εναλλακτικά επιλέξιµα, ο ενεργειακός τους ισολογισµός δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής. Το ενδιαφέρον εστιάζεται, κατά συνέπεια, στις µη ενεργειακές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία. 5. Επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία Η αυξανόµενη ευαισθησία σε θέµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχει οδηγήσει στη θεσµοθέτηση µέτρων που διαµορφώνουν µια νέα πολιτική στον τοµέα των κατασκευών. Η πολιτική αυτή αφορά την αποτίµηση της συνολικής περιβαλλοντικής επίπτωσης των υλικών, και εκφράζεται µε µέτρα όπως η επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση στο κόστος αγοράς των υλικών, που καλύπτει αφενός την υποχρέωση του κατασκευαστή να µεριµνήσει για την αποκοµιδή των οικοδοµικών προϊόντων µετά την συµπλήρωση του κύκλου ωφέλιµης ζωής του κτιρίου και αφετέρου την ανακύκλωσή τους, ή η υποχρέωση του παραγωγού του υλικού να µεριµνήσει για την αποτελεσµατική διαχείριση του αποξηλούµενου υλικού. Ταυτόχρονα, έχει αναπτυχθεί ένας έντονος προβληµατισµός για τις επιπτώσεις, δεδοµένες ή δυνατές, από χρήση των θερµοµονωτικών υλικών, µε χαρακτηριστικότερη περίπτωση τη σύγκριση των δύο κυρίαρχων οµάδων υλικών, των αφρωδών και των ινωδών. Η µελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υλικών διακρίνει µεθοδολογικά τρεις φάσεις. Την παραγωγή, που αφορά κυρίως τη βιοµηχανία και τους κανονισµούς προστασίας του περιβάλλοντος, ασφαλείας και προστασίας των εργαζοµένων. Τη χρήση, που αφορά τους εργαζόµενους κατά την κατασκευή του κτιρίου, Τη χρήση, που αφορά την ποιότητα αέρα στο εσωτερικό του κτιρίου, αλλά και τη συµπεριφορά σε περίπτωση πυρκαγιάς. Την απόρριψη, που αφορά τις δυνατότητες επανάχρησης, ανακύκλωσης και ασφαλούς εναπόθεσησης των υλικών στο πέρας της ωφέλιµης ζωής του κτιρίου Κατά την παραγωγή Αφρώδη υλικά: Οι περισσότερες έρευνες στις διαδικασίες παραγωγής, έδειξαν ότι κατά την παραγωγή και την κατασκευή της διογκωµένης πολυστερίνης δεν εµφανίζονται επικίνδυνες επιβαρύνσεις, όπως αυτές οριοθετούνται από τους ισχύοντες βιοµηχανικούς κανονισµούς ασφαλείας. Οι παρατηρούµενες επιβαρύνσεις αφορούν στυρόλιο, πεντάνιο, βενζόλιο και υδρογονάνθρακες, σε µικρές ποσότητες. Το πεντάνιο, που δεν είναι τοξικό αέριο, αποδεσµεύεται κατά το ήµισυ στη διάρκεια της παραγωγής αφρού και το υπόλοιπο σε διάστηµα µερικών εβδοµάδων, οπότε έχει αποδεσµευτεί προτού τοποθετηθεί το υλικό. Οι ποσότητες βενζολίου, το οποίο είναι δραστικό και δηλητηριώδες, είναι µικρές και εκπέµπονται κατά την παραγωγή, οπότε πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για τον αερισµό. Η µέγιστη συγκέντρωση µονοστυρολίου εµφανίζεται 8 µέρες µετά την παραγωγή, εφόσον, όµως, ο χώρος αποθήκευσης του έτοιµου προϊόντος αερίζεται επαρκώς δεν δηµιουργούνται προβλήµατα. Το πιο επικίνδυνο σηµείο κατά την παραγωγή αφορά τη διαφυγή στυρολίου στο περιβάλλον, πριν αυτό ακόµη πολυµεριστεί και διαµορφωθεί, το οποίο είναι τοξικό. Στη Γερµανία, για την οποία υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, εκτιµάται ότι περίπου 6,000 στυρόλιο τόνοι καταλήγουν ετησίως στο περιβάλλον. Για την παραγωγή της εξηλασµένης πολυστερίνης χρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη το στυρόλιο, το CO 2 ως προωθητικό αέριο σε ποσοστό από 3 έως 7%, στοιχεία αύξησης της πυραντοχής σε ποσοστό από 1 έως 6% και ως βοηθητικές ύλες, όπως το ταλκ και χρωστικές ουσίες, που δίνουν το χαρακτηριστικό για κάθε εταιρία χρώµα στο τελικό προϊόν. Για το στυρόλιο ισχύουν όσα αναφέρθηκαν και για τη διογκωµένη πολυστερίνη. Τα µέσα αύξησης της πυραντοχής είναι τοξικά κατά την επεξεργασία τους, και απαιτούνται µέτρα για την αποµάκρυνση των υπολειµµάτων κατά την παραγωγή. Ωστόσο, δεν έχουν αναφερθεί µακροχρόνιες τοξικές αντιδράσεις ούτε από αυτά ούτε από 7

8 τα προωθητικά αέρια. Ινώδη υλικά: Κατά την παραγωγή των ορυκτοβαµβάκων, τόσο του υαλοβάµβακα όσο και του πετροβάµβακα, προκύπτουν εκποµπές στις παρακάτω διεργασίες: προετοιµασία πρώτων υλών στον κλίβανο, παραγωγή των ινών, µορφοποίηση και κοπή, αποθήκευση και µεταφορά. Για ορυκτές ίνες µε µήκος µεγαλύτερο από 5 µm, διάµετρο µικρότερη από 3 µm και αναλογία µήκους προς διάµετρο 3:1 ισχύει ότι η µέγιστη συγκέντρωση στον αέρα δεν µπορεί να υπερβαίνει τις ίνες/m³ [3]. Από µετρήσεις σε χώρους εργασίας προέκυψε ότι, στη µεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν υπάρχουν προβλήµατα: στο 75% των περιπτώσεων η συγκέντρωση δεν υπερβαίνει τις ινών/ m³, ενώ συνολικά στο 90% των περιπτώσεων η συγκέντρωση δεν υπερβαίνει τις ίνες/m³ [3]. Ακόµη, κατά την παραγωγή ελευθερώνονται σκόνη, φαινόλες, αµµωνία και φορµαλδεΰδη [3]. Συνοψίζοντας, η παραγωγή των αφρωδών υλικών δεν εγκυµονεί κινδύνους για τους εργαζόµενους, απαιτείται, όµως, αυστηρή τήρηση στη διαχείριση των πρώτων και βοηθητικών υλών για την αποφυγή περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων. Η παραγωγή των ινωδών, εφόσον τηρούνται τα µε συνέπεια τα µέτρα προστασίας, είναι επίσης ασφαλής, αν και συνεπάγεται περισσότερες επιβαρύνσεις Κατά την τοποθέτηση Αφρώδη υλικά: Με δεδοµένο το ότι κατά τη µεταφορά, κοπή και στερέωση των πλακών, τόσο της διογκωµένης όσο και της εξηλασµένης, πολυστερίνης δεν παράγεται σκόνη σε αξιόλογες ποσότητες, το σηµαντικότερο σηµείο διερεύνησης αφορά την πιθανότητα διαφυγής αερίων από το µονωτικό υλικό, κυρίως από τα προωθητικά αέρια, τα συνδετικά ή προωθητικά µέσα που έχουν χρησιµοποιηθεί. Η πιθανότητα αυτή είναι µεγαλύτερη για τα προϊόντα που µόλις έχουν παραχθεί, ενώ µειώνεται ραγδαία µε την πάροδο του χρόνου. Είναι χαρακτηριστικό, ότι για µια πλάκα εξηλασµένης πολυστερίνης πάχους 50 mm η µέση διάρκεια ηµιζωής του CO 2 είναι 0,015 χρόνια. Υπό αυτήν την έννοια, οι εκποµπές πρακτικά εξαντλούνται κατά την περίοδο αποθήκευσης του προϊόντος από την παραγωγή ως τη χρήση του, εφόσον αυτό δεν παραµένει αεροστεγώς συσκευασµένο, ώστε να µπορεί να «αναπνεύσει». Η χρήση των υλικών δεν απαιτεί ιδιαίτερα µέτρα προστασίας από τους εργαζόµενους. Ινώδη υλικά: Τα ινώδη υλικά απαιτούν σαφώς περισσότερη προσοχή στο χειρισµό τους στο εργοτάξιο. Για το λόγο αυτό έχουν διεξαχθεί αναλυτικές έρευνες και µετρήσεις, για εργασίες τοποθέτησης σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους. Στο εσωτερικό του κτιρίου εξετάστηκαν η θερµοµόνωση δικέλυφης τοιχοποιίας, διαχωριστικών τοίχων, και εσωτερικά στη στέγη, ενώ εξωτερικά η θερµοµόνωση της τοιχοποιίας και του δώµατος. Κατά την σωστή χρησιµοποίηση ινωδών προϊόντων δεν παρατηρήθηκαν ερεθισµοί δέρµατος και βλεννογόνων, από την σκόνη που εκπέµπεται, ενώ δεν υπάρχουν ιατρικές αναφορές για αλλεργικές επιπτώσεις [4]. Χοντρές ίνες (διάµετρος >3-5 µm) δεν µπορούν να εισπνευσθούν, έχουν, όµως την δυνατότητα να προκαλέσουν ερεθισµούς στο δέρµα και ιδιαίτερα στους βλεννογόνους των µατιών καθώς και στο άνω µέρους του αναπνευστικού συστήµατος [4]. Για το λόγο αυτό απαιτείται η χρήση ατοµικών µέσων προστασίας (γάντια, γυαλιά και µάσκα) Κατά τη λειτουργία του κτιρίου Οι εκποµπές που προκύπτουν από τα υλικά κατά τη χρήση του κτιρίου αποτελούν το σηµείο µε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον διερεύνησης, καθώς αφορούν την έκθεση των κατοίκων σε µεγάλο χρονικό διάστηµα υπό φυσιολογικές συνθήκες ή την συµπεριφορά των υλικών σε έκτακτες, αλλά κρίσιµες, συνθήκες, κυρίως στην περίπτωση πυρκαγιάς. Ταυτόχρονα, όµως, αποτελούν κι ένα περίπλοκο πρόβληµα που πρέπει να αξιολογείται για συγκεκριµένες εφαρµογές, αφού οι εκποµπές από τα θερµοµονωτικά υλικά εξαρτώνται άµεσα από το δοµικό στοιχείο στο οποίο βρίσκονται τοποθετηµένα, τον τρόπο δόµησης και τις συνθήκες χρήσης του κτιρίου ή του χώρου. Αφρώδη υλικά: Σε κανονικές συνθήκες χρήσης δεν έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν εκποµπές στυρολίου ή άλλες τοξικές επιδράσεις. Αυξηµένο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συµπεριφορά τους σε περίπτωση πυρκαγιάς, οπότε, πέρα από τα αναµενόµενα αέρια CO και CO 2, απελευθερώνονται µικρές ποσότητες στυρολίου και ίχνη βρωµιούχου υδρογόνου, αέρια που είναι τοξικά. Επιπρόσθετα, ο µεγαλύτερος κίνδυνος εντοπίζεται σε περίπτωση που πλάκες πολυστερίνης είναι τοποθετηµένες είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά σε µονοκέλυφη τοιχοποιία µε επικάλυψη επιχρίσµατος, υπάρχει ο κίνδυνος 8

9 τήξης και αποκόλλησής τους µαζί µε το επίχρισµα που τις καλύπτει. Το γεγονός αυτό, που παρατηρήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις µε σηµαντικότερη την πυρκαγιά στο αεροδρόµιο του Duesseldorf το 1998, οδήγησε στην απαγόρευση τέτοιων λύσεων σε δηµόσιους χώρους µε υψηλή συγκέντρωση ατόµων στη Γερµανία. [5] Στη δικέλυφη τοιχοποιία τέτοιος κίνδυνος προφανώς δεν υφίσταται. Ινώδη υλικά: Στα ινώδη υλικά τα φαινόµενα κατά την κανονική χρήση είναι περισσότερα και πιο πολύπλοκα, καθώς αφορούν την αποκόλληση ινών και την εκποµπή σκόνης στο εσωτερικό του κτιρίου. Τα φαινόµενα, ωστόσο, εξαρτώνται καθοριστικά από τη µορφή δόµησης. Στην περίπτωση της δικέλυφης κατασκευής δεν έχουν καταγραφεί συγκεντρώσεις ινών ή σκόνης, γεγονός αναµενόµενο, αφού το θερµοµονωτικό υλικό είναι εγκιβωτισµένο. Περισσότερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση εσωτερικής θερµοµόνωσης της τοιχοποιίας ή της στέγης µε επικάλυψη ξηρής δόµησης (γυψοσανίδες, ξύλινη επένδυση) και στις ψευδοροφές. Μακροχρόνιες µετρήσεις που έγιναν έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις ινών µικρού µεγέθους (διαµέτρου < 3µm) είναι χαµηλές, µε µία µέση τιµή περί τις 600 ίνες/m 3. Σε περιπτώσεις, όµως, κακοτεχνιών στην κατασκευή, όπως ανεπαρκές σφράγισµα των αρµών, κυρίως σε στέγες και ψευδοροφές, µετρήθηκαν συγκεντρώσεις µέχρι και ινών/m³. Σε ό,τι αφορά τις συνδετικές ύλες των ινωδών υλικών, η συγκέντρωση φορµαλδεΰδης και ρητίνης φαινοφορµαλδεϋδης βρέθηκαν σαφώς µικρότερες από 0,1 mg/ m³ και δεν αποτελούν πρόβληµα [3,6]. Τα ινώδη υλικά πλεονεκτούν καθοριστικά έναντι των αφρωδων στη συµπεριφορά σε περίπτωση πυρκαγιάς, αφού δεν εµφανίζονται τοξικές συγκεντρώσεις βλαπτικών ή δηλητηριωδών αερίων, ενώ τα υλικά συµπεριφέρονται ως άφλεκτα Κατά την απόρριψη Αφρώδη υλικά: Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ο διαχωρισµός των αφρωδών υλικών από τα υπόλοιπα µπάζα κατά την κατεδάφιση ενός κτιρίου, αφού η εναπόθεσή τους µαζί µε αυτά δεν είναι θεµιτή, λόγω του πολύ µεγάλου χρόνου αποικοδόµησης του πολυστυρολίου. Οι πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης µπορούν, εφόσον είναι σε καλή κατάσταση, να ξαναχρησιµοποιηθούν, διαφορετικά µπορούν να καούν σε κατάλληλες µονάδες θερµικής επεξεργασίας απορριµµάτων, αποδίδοντας ως ωφέλιµη το σύνολο της περιεχόµενης σε αυτές ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται το πρόβληµα από την άποψη της διαχείρισης απορριµµάτων. Από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 διεξάγονται έρευνες για την ανακύκλωση των πλακών ως πρώτη ύλη από την ίδια τη βιοµηχανία εξηλασµένης πολυστερίνης, χωρίς, ωστόσο, να έχουν αποδώσει ακόµη συγκεκριµένα αποτελέσµατα, κυρίως λόγω του µεγάλου κόστους αποξήλωσης και συλλογής των χρησιµοποιηµένων πλακών από τα εργοτάξια. Η επαναξιοποιήση της διογκωµένης πολυστερίνης ως µονωτικού υλικού είναι δυνατή µε την µορφή παραγωγής νέων µονωτικών πλακών, που υπάγονται στην κατηγορία των φυσιολογικά αναφλέξιµων υλικών. Τα κατάλοιπα της διογκωµένης πολυστερίνης µπορούν να λιωθούν µε θέρµανση και να χρησιµοποιηθούν ως χυτά κοµµάτια, κυρίως για υλικά συσκευασίας και προστασίας εµπορευµάτων κατά τις µεταφορές. Τα εναποµένοντα απόβλητα διογκωµένης πολυστερίνης µπορούν να καούν σε αποτεφρωτήρες. Ινώδη υλικά: Η επανάχρηση των πλακών πετροβάµβακα ή υαλοβάµβακα είναι θεωρητικά εφικτή, στην πράξη, όµως, είναι πολύ δύσκολο να αποξηλωθεί το µονωτικό υλικό χωρίς τη µερική ή πλήρη καταστροφή του. Η επανάχρηση των ανακτηθέντων, καθαρών υλικών στη διαδικασία παραγωγής είναι εφικτή και εφαρµόζεται από όλους τους παραγωγούς σε τµήµατα του υλικού που προκύπτουν ως ελαττωµατικά κατά την παραγωγή στο εργοστάσιο. Η επαναξιοποίηση των χρησιµοποιηµένων υλικών για την παραγωγή καινούριων, παρά κάποια προβλήµατα εξαιτίας των αλλοιώσεων που έχουν υποστεί, είναι εφικτή και εφαρµόζεται. Μοναδικό πρόβληµα είναι η ανάγκη συγκέντρωσης, συµπίεσης και µεταφοράς τους στις µονάδες παραγωγής. Κατά κανόνα, ωστόσο, και για λόγους µείωσης κόστους επί του παρόντος συνηθίζεται η ταφή τους, κοντά στην περιοχή αποξήλωσης, για την ελαχιστοποίηση των επιβαρύνσεων κατά την µεταφορά. Ο πετροβάµβακας µπορεί να ταφεί σε χώρο εναπόθεσης µπαζών χωρίς να επηρεάζει το έδαφος: το ποσοστό του οργανικού άνθρακα βρίσκεται κάτω από το 1,5% της συνολικής µάζας,αρκετά κάτω από το επιτρεπτό όριο σε οργανικά συνδεδεµένο άνθρακα (TOC). [6] Τόσο ο πετροβάµβακας όσο και ο υαλοβάµβακας µπορούν να συµπυκνωθούν σε πυκνότητες από 700 έως 1000 kg/m³ µε αποτέλεσµα να µην καταλαµβάνουν περισσότερο χώρο από κανονικά µπάζα. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η 9

10 απλή εναπόθεσή τους σε µη ελεγχόµενους χώρους, ώστε να αποφευχθεί η επιβάρυνση του αέρα ή του υδροφόρου ορίζοντα µε ίνες. Συνοψίζοντας, η χρήση των αφρωδών υλικών είναι πιο εύκολη, υπό κανονικές συνθήκες, όχι όµως σε περίπτωση πυρκαγιάς. Αντίθετα, τα ινώδη υλικά αποτελούν µία πιο δύσχρηστη λύση, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις εφαρµογών καλό είναι να γίνεται µε προσοχή κατά την κατασκευή, ωστόσο συµπεριφέρονται πολύ καλύτερα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Τέλος, η απόρριψη και των δύο υλικών προϋποθέτει σχήµατα διαχείρισής τους, είτε για την ασφαλή ταφή τους είτε για την αξιοποίησή τους. Το κυριότερο συµπέρασµα, όµως, είναι ότι η χρήση κάθε υλικού οφείλει να εξετάζεται ως συνάρτηση του τρόπου δόµησης, των απαιτήσεων της κατασκευής και βεβαίως του κόστους. Υπό αυτήν την έννοια, αποτελεί πλεονασµό η χρήση της εξηλασµένης πολυστερίνης στον πυρήνα µίας δικέλυφης τοιχοποιίας ή στο δάπεδο, όπου θα µπορούσε εξίσου καλά να χρησιµοποιηθεί ο πετροβάµβακας, µε το ένα τρίτο του κόστους και το πλεονέκτηµα της ηχοµονωτικής προστασίας. Το τελευταίο κριτήριο, σε συνδυασµό και µε την πυραντοχή, καθιστά τον πετροβάµβακα προτιµητέο έναντι και της διογκωµένης πολυστερίνης, που έχει παραπλήσιο κόστος. Αντίθετα, σε περιπτώσεις όπως το δώµα ή τα στοιχεία σκυροδέµατος, η χρήση της εξηλασµένης πολυστερίνης παρουσιάζει σαφή πλεονεκτήµατα. 6. Συµπεράσµατα Η εισαγωγή του κανονισµού θερµοµόνωσης, απαίτησε από µία γενιά µηχανικών να µάθουν σε σύντοµο χρόνο το νέο γνωστικό αντικείµενο αυτό, από την αγορά να µεριµνήσει για την ύπαρξη των υλικών και από την πολιτεία να µεριµνήσει για την τήρηση των µελετών και την καθιέρωση των απαιτούµενων ελεγκτικών δοµών. Με δεδοµένες τις αδυναµίες των κρατικών υπηρεσιών στον ελεγκτικό τοµέα, αυξήθηκαν οι ευθύνες όλων των υπόλοιπων, κυρίως των µηχανικών κατά την επίβλεψη, αλλά και των καταναλωτών, οι οποίοι έπρεπε να συνηθίσουν να απαιτούν την εφαρµογή της µελέτης. Είκοσι χρόνια µετά η κατάσταση έχει σαφώς βελτιωθεί, αποµένουν, ωστόσο, σηµαντικά βήµατα που πρέπει να ολοκληρωθούν. Η προσοχή στην κατασκευαστική λεπτοµέρεια, όπως είναι η αποφυγή των θερµογεφυρών και η βελτίωση της ποιότητας των κατασκευαστικών λύσεων είναι δύο από αυτά. Ίσως, όµως, το σηµαντικότερο βήµα είναι η συνειδητοποίηση της ανάγκης χρήσης του κατάλληλου υλικού ανάλογα µε το δοµικό στοιχείο και την κατασκευαστική λύση, ώστε να διασφαλίζονται η αποτελεσµατική θερµική προστασία των κτιρίων, η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία, αλλά και το ελάχιστο δυνατό κόστος. Για την επίτευξη αυτών των στόχων απαιτούνται η συνεχής ενηµέρωση των µηχανικών, αφού οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ταχύτατες, και η πιστοποίηση των υλικών µέσα από αναγνωρισµένα συστήµατα ελέγχου της ποιότητάς τους. Η έλλειψη αυτών των δύο παραγόντων οδηγεί σε µία µαξιµαλιστική προσέγγιση, χρήσης ακριβών θερµοµονωτικών υλικών, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία της θερµικής προστασίας, ακόµη κι όπου αυτή η χρήση δεν είναι αναγκαία. Το αποτέλεσµα αυτής της προσέγγισης είναι η αύξηση του, ήδη υψηλού, κόστους κατασκευής, ή, ακόµη χειρότερα, η εξαιτίας του υψηλού κόστους παράλειψη της εφαρµογής της µελετηθείσας θερµοµονωτικής λύσης, για λόγους «οικονοµίας». Η αποφυγή αυτού του διλήµµατος αποτελεί ευθύνη όλων των εµπλεκοµένων. 7. Βιβλιογραφία 1. ICAP: Kλαδική µελέτη «Μονωτικά Υλικά», Α.Παπαδόπουλος, Α.Μπούρα, Ν.Μουσιόπουλος: "Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Η Ανάλυση κύκλου ζωής σε συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας", 12 ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Σάµος, TRGS 900: Bundesarbeitsblatt: Technische Regel fϋr Gefahrstoffe TRGS 900 Grenzwerte in der Luft am Arbeitplatz MAK- und TRK- Werte. 6 Juni Rϋhl, K: Sicherer Umgang mit Kϋnstlichen Mineralfasern. Arbeitsschutz und Umwelt, WKSB: Zeitschrift fϋr Wärmeschutz Kälteschutz Schallschutz BrandSchutz, Neue Folge, Heft Koenig N., Sedlbauer K., Technische Massnahmen zur Verminderung der Risiken durch kuenstliche Mineralfaserd, IRB-Verlag,

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα

DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Ημερίδα «Καινοτόμα Δομικά Υλικά Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης», Θεσσαλονίκη 21.01.2015 DICOM: Νέα υλικά για παλιά προβλήματα Άγις Μ.Παπαδόπουλος Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών, Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 1 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Το παράδειγμα του κτιρίου διοίκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Όλο και συχνότερα στις µέρες µας γίνεται λόγος για τις Αρχές της Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής και τις απαιτήσεις της για: Θερµοµόνωση Παθητικό αερισµό Όµως ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θερμομόνωση οικοδομικών κατασκευών. Ανάλογα με το τμήμα που θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης

«Σύστηµα. εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας. Κων/νος. νος Ασλάνης «Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας KELYFOS και η συµβολή του στην εξοικονόµηση ενέργειας.» Κων/νος νος Ασλάνης ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής υποστήριξης και marketing ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. 1 Στην Ευρώπη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιστορικά στοιχεία Η πορεία της θερμομόνωσης στη χώρα: 1979 1990 ΚΘΚ Καμία θερμομόνωση - θερμοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1 Ημερίδα ΣΜΗΒΕ Επεμβάσεις εξοικονομήσης ενέργειας σε κτίρια κατοικιών Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου

Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Θερμομονωτική προστασία και ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατερίνα Τσικαλουδάκη*, Θεόδωρος Θεοδοσίου *Δρ πολ. μηχ., επίκουρη καθηγήτρια, katgt@civil.auth.gr Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου Η εξέλιξη της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια πως ξεκίνησε... Η ανθρώπινη κατοικία ήταν πάντα απόλυτα προσαρμοσμένη στις τοπικές κλιματικές συνθήκες (προστασία & θερμική άνεση - παραδοσιακή αρχιτεκτονική)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Η θερμομόνωση της τοιχοποιίας είναι ένα μεγάλο κομμάτι της θερμομόνωσης. Καταρχήν έχουμε τα διαφορετικά είδη τοιχοποιίας: Από σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι απαιτήσεις κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση

Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με στόχο τη βέλτιστη Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Απόδοση Θεώνη Καρλέση Φυσικός Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Παριβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση θερμομονωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών

Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών Καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά ως εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης FIBRAN A.E. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ- ΘΕΡΜΙΚΗ ΡΟΗ- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ τρόποι μετάδοσης της θερμότητας αγωγιμότητα μεταφορά ακτινοβολία Θερμικές απώλειες (ή πρόσοδοι) Το κτίριο χάνει θερμότητα: Μέσω του κελύφους, ανάλογα με τη

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην

Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Νοµοθετικό πλαίσιο για την εξοικονόµηση ενέργειας -στον κτιριακό τοµέαστην Ελλάδα Κατερίνα Τσικαλουδάκη ρ πολιτικός µηχανικός, λέκτορας Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Ημερίδα «Αειφόρος δόμηση και δομικά υλικά» Θεσσαλονίκη, 07.05.14 Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Τμήμα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μονωτικά υλικά για ηλιακούς συλλέκτες

Μονωτικά υλικά για ηλιακούς συλλέκτες Μονωτικά υλικά για ηλιακούς συλλέκτες Γιάννης Κοντούλης Γενικός ιευθυντής Knauf Insulation Ελλάδας Ιούλιος 2012 www.knaufinsulation.gr Περιεχόµενα H Knauf Insulation Ινώδη µονωτικά προϊόντα για συλλέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ.

ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. ορόλος του κτιριακού κελύφους στο πλαίσιο του Κ.Εν.Α.Κ. Κλειώ Αξαρλή, αρχιτέκτονας, αναπλ. καθηγήτρια, τμήμα Πολ. Μηχανικών ΑΠΘ Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων Κανονισμός για την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων

Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων lbcp.civil.auth.gr Φυτεµένα δώµατα & ενεργειακή συµπεριφορά κτιρίων Θ.Γ.Θεοδοσίου, επ.καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Συµπεράσµατα Συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank: Περιφερειακή Ανάπτυξη Καινοτοµία Εξωστρέφεια» ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α. Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τον κλάδο 1. η σηµασία του κλάδου των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΡΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ

Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ EXOIKONOMHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ Μ. Σανταµούρης ΚΑΠΕ - ΕΚΠΑ Σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο ράσης και το σενάριο αναφοράς, αναµένεται για το 2030 αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία;

Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Διεπιστημονική προσέγγιση στα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ :Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός Έργα Υποδομών: μπορούμε να συμβάλουμε στην επιτυχή σύζευξή τους με το «αστικό» περιβάλλον και την αειφορία; Κλειώ Αξαρλή,

Διαβάστε περισσότερα

K.A.Π.Ε. Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα - 19009 Πικέρµι Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

K.A.Π.Ε. Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα - 19009 Πικέρµι Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ K.A.Π.Ε. Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα - 19009 Πικέρµι Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Ευγενία Α. Λάζαρη Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μ.Α.Arch. η

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Βιοκλιµατικός σχεδιασµός α. κατοικίας και β. οικισµού 16 κατοικιών, µε κατάλληλες βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων και στον περιβάλλοντα χώρο τους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας

Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας Ησυμβολήτης Διογκωμένης Πολυστερίνης στην εξοικονόμηση ενέργειας Τυποποίηση και Σήμανση των προϊόντων EPS σύμφωνα με την 89/106/ΕΟΚ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ E.O.Q MANAGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Υλικά-Κατασκευές

ΤΟΣ Υλικά-Κατασκευές ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υλικά-Κατασκευές Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου

Οικονομοτεχνική σκοπιμότητα θερμικής προστασίας κτιρίου ΕΤΕΚ, Λευκωσία, 16.05.2013 Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ

Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας. Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Εφαρμογή μόνωσης σε υφιστάμενα κτίρια κατοικίας Γ. Πολυμενόπουλος Τμήμα Κτιρίων, ΚΑΠΕ Κτίρια-ενέργεια ενέργεια-περιβάλλον Στην Ευρώπη ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για 45% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Ανάλυση της Ευφροσύνης Αθαν. Καράµπαµπα, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 Το πρώτο µέτρο στη χώρα µας για εξοικονόµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδια Φωτογραφίες 18 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ : 38% ΚΤΙΡΙΑ : 35% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : 27 % ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1ΤΙΠ/κατ.έτος ή 11630 kwh/κατ.έτος ΤΙΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS

Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS Παρουσίαση Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εξωτερικής Θερµοµόνωσης Κτιρίων Knauf THERMOPROSOPSIS 1 ηµήτρης Πολιτόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος Καινοτοµικών Συστηµάτων όµησης Knauf ΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ)

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η Εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των Συνθηκών της Αγοράς «Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Η ΑΠΑ του κλάδου των δομικών υλικών ανήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για Παρέμβαση Θερμομόνωση οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για Επαγγελματικά Κτίρια Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΑΘΗΝΑ 2225 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Τ.Ε.Ε. ENVIRONMENT & ENERGY IN SHIPS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Αφού έχουμε γνωρίσει τα υλικά που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση στις κατασκευές, θα μελετήσουμε τους τρόπους εφαρμογής τους αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια

Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Δομικά Υλικά στο Κτιριακό Κέλυφος Ημερίδα ΚΑΠΕ Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Αθήνα,, 12 Ιουνίου 2008 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ το κέλυφος του κτιρίου και τα συστήματα ελέγχου του εσωκλίματος επηρεάζουν: τη θερμική άνεση την οπτική άνεση την ηχητική άνεση την ποιότητα αέρα Ο βαθμός ανταπόκρισης του κελύφους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Κατανάλωση Ενέργειας στον Κτιριακό Τομέα Κατανομή τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα (1999) Οικιακός Τομέας Τριτογενής Τομέας Κατανάλωση ενέργειας σε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας.

Παρουσιάζουμε σήμερα το πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των ιδιωτικών κατοικιών στη χώρα μας. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Εισαγωγική Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη κατά την παρουσίαση του προγράμματος Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών «Εξοικονόμηση κατ οίκον» Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερική Θερµοµόνωση κτιρίων

Εξωτερική Θερµοµόνωση κτιρίων Εξωτερική Θερµοµόνωση κτιρίων Εισηγητής :ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ. ΙΩΑΝΝΗΣ 1 ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε..Ε ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΤΕΕ ΤΑΚ Ενεργειακή Κατανάλωση Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ. Η κατασκευαστική φάση ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2009 Πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων το 2010 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοίκησης ΚΑΠΕ Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Αποτελέσματα. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Μηχανολόγος Μηχ/κός, MSc Δ/νση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Βίκυ Σαγιά Αρχιτέκτων, MSc Δ/νση Αναπτυξιακών

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ

GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ GREEN PANEL ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ SIP ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ SIP H ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ DIP -ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ EVOTHERM PLUS ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ των ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ (AΜ:01106608) & ΜΙΧΑΛΗ ΡΟΚΑΝΑ (AΜ:01099906)

Διαβάστε περισσότερα

Δόμηση Ενεργειακής με Πηλό και Κανονισμός (ΚΕΝΑΚ); Ελευθερία Αλεξανδρή 1

Δόμηση Ενεργειακής με Πηλό και Κανονισμός (ΚΕΝΑΚ); Ελευθερία Αλεξανδρή 1 Δόμηση Ενεργειακής με Πηλό και Κανονισμός Δυνατότητες (ΚΕΝΑΚ): Απόδοσης και Περιορισμοί Κτιρίων MPhil Πολιτικός Ελευθερία Cambridge, Μηχανικός Αλεξανδρή PhD ΕΜΠ, Cardiff Τι είναι ο Κανονισμός Στα Κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμομόνωση Οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για κτίρια Κατοικιών - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον

Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμομόνωση Οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για κτίρια Κατοικιών - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον Οδηγών πιστοποίησης προϊόντων για την Παρέμβαση Θερμομόνωση Οροφής / Θερμομόνωση Τοίχων για κτίρια Κατοικιών - Πρόγραμμα Χτίζοντας το Μέλλον 1. Εισαγωγή Το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον Παρεμβάσεις Μεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ Ι: ΘΕΩΡΙΑ Τρίτη, 16.00-18.00 Διδακτική Ομάδα Κλειώ Αξαρλή, Μανώλης Τζεκάκης, Βασίλης Βασιλειάδης, Κατερίνα Μερέση, Θέμις Χατζηγιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011

Εσωτερική θερμομόνωση Knauf. Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων. Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμομόνωση Knauf Διαχείριση θερμοκρασίας επαγγελματικών χώρων Eσωτερική θερμομόνωση Knauf 02/2011 Εσωτερική θερμ Κnauf Intherm - Knauf Alutherm Η άμεση λύση μόνωσης στα επαγγελματικά κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Λογισµικό Εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Εισηγητής: Λάµπρος Μανασής ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ - EnergyRes Αθήνα, Φεβρουάριος 2009 Πρόλογος Με την ιδιότητά µου ως µελετητής

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων

Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Χάρης Σαββίδης αρχιτέκτων d.p.l.g. Η Αρχιτεκτονική εντός της Αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική του κελύφους και της δομής των κτιρίων Στον σύγχρονο πολεοδομικό ιστό της Αθήνας δημιουργήθηκε τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική.

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα της θερμογραφίας είναι ότι είναι μη καταστροφική. Θερμογραφία είναι η παρατήρηση, μέτρηση και καταγραφή της θερμότητας και της ροής της. Όλα τα σώματα στη γη, με θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ( 273 ο C) εκπέμπουν θερμική ενέργεια στο υπέρυθρο

Διαβάστε περισσότερα

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3.

Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS. Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N 5 gr/m 3. Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3. ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΤΤΕΥΕΙ Από την ΤΕΚΤΟ HELLAS Η ΧΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΑ ΩΜΑΤΑ Το φράγµα υδρατµών δύναται να τοποθετηθεί ανάλογα της υγροµετρίας

Διαβάστε περισσότερα

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με

Για την παραγωγή του γίνεται ανάμειξη τηγμένης πρώτης ύλης με Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΟΣ ΑΦΡΟΣ Ο φαινολικός αφρός γνωστός και σαν ισοκυανουρίνη είναι σκληροποιημένος αφρός ο οποίος όπως και οι πολυστερίνες ανήκει στα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Η ψύξη είναι σήµερα η πιο διαδοµένη µέθοδος διατήρησης των ευπαθών προϊόντων, όπως είναι τα τρόφιµα. Η επιστήµη της Βιοµηχανικής Ψύξης έχει σήµερα ξεχωριστή θέση και παίζει σηµαντικό ρόλο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘEMA ο Επίπεδο κατακόρυφο σώµα από αλουµίνιο, µήκους 430 mm, ύψους 60 mm και πάχους

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοποριακή, οικολογική δόμηση, από φυσική ελαφρόπετρα!

Πρωτοποριακή, οικολογική δόμηση, από φυσική ελαφρόπετρα! LAVAWALL Plus NEOPOR EPS 80 by LAVAWALL Plus Διογκωμένη Πολυστερίνη EPS 80 LAVAWALL Standard Δ ο μ ι κ ά Σ τ ο ι χ ε ί α Ε λ α φ ρ ό π ε τ ρ α ς Πρωτοποριακή, οικολογική δόμηση, από φυσική ελαφρόπετρα!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης

Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Προγραμματική Κατοίκηση. Σχεδιασμός Kοινότητας Kοινωνικών Kατοικιών με αρχές Oικολογικού Σχεδιασμού στο δήμο Αξιού, Νομού Θεσσαλονίκης Στολίδου Ρ., Κεχρινιώτη Μ., Ψυχογιός Δ. & Ψυχογιός Σ. Αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ Μετάδοση της θερμότητας Αγωγή Μεταφορά θερμότητας από μόριο σε μόριο ενός στοιχείου Η θερμότητα μεταδίδεται πάντοτε από μια θερμότερη προς μια ψυχρότερη περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2)

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2050 (WETO-H2) ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της µελέτης WETO-H2 εκπονήθηκε σενάριο προβλέψεων και προβολών αναφοράς για το παγκόσµιο σύστηµα ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην

(http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jessica_en.htm) που αφορά στην ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Πώς µπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραµµα; 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το καλοκαίρι του 2009, παρουσιάστηκε από το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης το πρόγραµµα Εξοικονοµώ κατ οίκον το οποίο στόχευε στην ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0

(W/m 2 K) 0.75 0.85 2.0 Ενεργειακή Αϖόδοση Κτιρίων και Νοµικό Πλαίσιο Οδηγίες 2002/91/ΕΚ και 2010/31/ΕΚ και ϖρακτική εφαρµογή στην Κύϖρο Σεµινάριο ΕΤΕΚ µε θέµα «Ενεργειακή Αναβάθµιση Κτιρίων στην Κύπρο» 2 Μαρτίου 2013 Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΕΡΙΔΑ "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημόσιων Χώρων: Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές Στυλιανός Διαμαντίδης, Γενικός Γραμματέας του Δήμου Πειραιά Δήμος Πειραιά Πειραιάς, 20 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές Ημερίδα «Σύγχρονα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια στην αυτοδιοίκηση», Θεσσαλονίκη, 18.02.15 Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων και δημοτικών κτιρίων: Προκλήσεις και προοπτικές Άγις Μ. Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού. 2000: Κτίριο χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας

Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού. 2000: Κτίριο χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ΕΤΕΚ, Λευκωσία, 16.05.2013 Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12. Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΧΡΗΣΗ: Οικοτροφεία Κτίριο Τμήμα κτιρίου Αριθμός ιδιοκτησίας (για

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθημα προς Οικοδομικές Αρχές Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων.

Βοήθημα προς Οικοδομικές Αρχές Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων. Βοήθημα προς Οικοδομικές Αρχές Εφαρμογή των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμων, Κανονισμών και Διαταγμάτων. Ιανουάριος 2010 Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π.

Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π. Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗ 3 Κύρια σηµεία διάλεξης για τη Θερµοµόνωση Κτιρίων από Η. Ζαχαρόπουλο, Καθηγητή Ε.Μ.Π. Θερµότητα µεταδίδεται, σύµφωνα µε τη θεωρία της Φυσικής, µε: - αγωγή, σε στερεά

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

Διημερίδα. Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας. Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ Έκθεση Διημερίδα Ενέργεια, Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας Αθήνα, πρώην ανατ. αερολιμένας, 11 Απριλίου 2008 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Μονοκατοικία κ. Βοναζούντα, Αγία Παρασκευή 27/3/2008 Α. ΣΥΝΟΨΗ 1. ΕΛΕΓΧΟΣ Κατά την ενεργειακή αποτίμηση εξετάστηκαν: Εξωτερική τοιχοποιία Δώμα Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Συνδέσεις

Λεπτομέρειες Συνδέσεις Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.16.01 Συστήματα Συνδέσεις τοιχοποιίας Rigips Οι συνδέσεις των συστημάτων τοιχοποιίας με τα παρακείμενα δομικά στοιχεία παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ηχομόνωση.

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ Η διογκωμένη πολυστερίνη, γνωστή στην Ελλάδα και σαν φελιζόλ, είναι ένα ελαφρύ θερμομονωτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό-διαθεσιμότητα

Το υλικό-διαθεσιμότητα τοιχοποιίες Το υλικό-διαθεσιμότητα Διαθεσιμότητα Περιοχή Κορεστείων Ν. Καστοριάς Δισπηλιό, Φλώρινα-λημναίοι οικισμοί Δισπηλιό, Φλώρινα-λημναίοι οικισμοί Μονεμβασιά παραδόσεις, πολιτισμός Το κλίμα το κέλυφος

Διαβάστε περισσότερα