Πρόλογος Πρόλογος ελληνικής έκδοσης Πρόλογος συγγραφέων Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος... 17. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης... 19. Πρόλογος συγγραφέων... 21. Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Πρόλογος Πρόλογος ελληνικής έκδοσης Πρόλογος συγγραφέων Mέρος Ι. Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Το σκυρόδεμα ως δομικό υλικό Συστατικά του σύγχρονου σκυροδέματος Τύποι σκυροδέματος Οι ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος και η σημασία τους Μονάδες μέτρησης Έλεγχος γνώσεων Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Κεφάλαιο 2. Μικροδομή του σκυροδέματος Εισαγωγή Ορισμός Σημαντικότητα Πολυπλοκότητα Μικροδομή της φάσης αδρανών Μικροδομή της ενυδατωμένης πάστας τσιμέντου Στερεά στην ενυδατωμένη πάστα τσιμέντου Κενά στην ενυδατωμένη πάστα τσιμέντου Το νερό στην ενυδατωμένη πάστα τσιμέντου Σχέσεις μικροδομής και ιδιοτήτων στην ενυδατωμένη πάστα τσιμέντου Διεπιφανειακή μεταβατική ζώνη στο σκυρόδεμα Σημασία της διεπιφανειακής μεταβατικής ζώνης Μικροδομή Αντοχή Επίδραση της διεπιφανειακής μεταβατικής ζώνης στις ιδιότητες του σκυροδέματος Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη... 74

4 Poisson (Poisson s Ratio)

5 A ASR

6 10 Περιεχόμενα Έλεγχος της διαστολής Ενυδάτωση των κρυστάλλων MgO και CaO Διάβρωση του ενσωματωμένου χάλυβα στο σκυρόδεμα Μηχανισμοί που σχετίζονται με τη φθορά του σκυροδέματος από τη διάβρωση του ενσωματωμένου χάλυβα Επιλεγμένες περιπτώσεις Έλεγχος της διάβρωσης Η ανάπτυξη ενός ολιστικού μοντέλου φθοράς του σκυροδέματος Το σκυρόδεμα στο θαλάσσιο περιβάλλον Θεωρητικά ζητήματα Περιπτώσεις φθοράς σκυροδέματος Διδάγματα από τις περιπτώσεις αστοχιών Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Mέρος ΙΙ. Υλικά σκυροδέματος, αναλογίες ανάμιξης και ιδιότητες πρώιμης ηλικίας Κεφάλαιο 6. Υδραυλικά τσιμέντα Εισαγωγή Υδραυλικά και μη υδραυλικά τσιμέντα Η χημεία των τσιμέντων γύψου και ασβέστη Τσιμέντο Πόρτλαντ Η διαδικασία κατασκευής Η χημική σύνθεση O προσδιορισμός της σύνθεσης των ενώσεων από τη χημική ανάλυση Η δομή κρυστάλλου και η ικανότητα αντιδράσεως των ενώσεων Η λεπτότητα Η ενυδάτωση του τσιμέντου Πόρτλαντ Σπουδαιότητα Ο μηχανισμός της ενυδάτωσης Η ενυδάτωση των αργιλικών ενώσεων Η ενυδάτωση των πυριτικών αλάτων Η θερμότητα ενυδάτωσης Τα φυσικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας πήξης και σκλήρυνσης Η επίδραση των χαρακτηριστικών του τσιμέντου στην αντοχή και τη θερμότητα ενυδάτωσης Τύποι τσιμέντου Πόρτλαντ Ειδικοί τύποι τσιμέντου Ορισμοί και ταξινόμηση Ανάμικτα τσιμέντα Διογκούμενα τσιμέντα Τσιμέντα με γρήγορη πήξη και σκλήρυνση

7 Περιεχόμενα Τσιμέντα πετρελαιοπηγών Λευκά και έγχρωμα τσιμέντα Αργιλοασβεστούχα τσιμέντα Εξελίξεις στις προδιαγραφές για το τσιμέντο Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Κεφάλαιο 7. Αδρανή υλικά Εισαγωγή Σημασία Κατηγοριοποίηση και ονοματολογία Φυσικά (ορυκτά) αδρανή Περιγραφή των πετρωμάτων Περιγραφή των ορυκτών Ελαφρά αδρανή Βαριά αδρανή Αδρανή σκωρίας υψικαμίνων Αδρανή από ιπτάμενη τέφρα Αδρανή από ανακυκλωμένο σκυρόδεμα και αστικά απόβλητα Παραγωγή αδρανών Χαρακτηριστικά των αδρανών και η σημασία τους Πυκνότητα και φαινόμενο ειδικό βάρος Απορροφητικότητα και επιφανειακή υγρασία Αντοχή σε θραύση, αντοχή σε απότριψη και μέτρο ελαστικότητας Ακεραιότητα Διαστάσεις και κοκκομετρία Σχήμα και επιφανειακή υφή Επιβλαβείς ουσίες Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Κεφάλαιο 8. Πρόσμικτα Εισαγωγή Σπουδαιότητα Ονοματολογία, προδιαγραφές, και ταξινόμηση Τασιενεργές ενώσεις Ονοματολογία και χημική σύσταση Μηχανισμός δράσης Εφαρμογές Υπερρευστοποιητές Ρυθμιστές πήξης Ονοματολογία Σύσταση

8 12 Περιεχόμενα Μηχανισμός λειτουργίας Εφαρμογές Ορυκτά πρόσμικτα Σπουδαιότητα Ταξινόμηση Φυσικά ποζολανικά υλικά Βιομηχανικά παραπροϊόντα Εφαρμογές Συμπερασματικά σχόλια Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Κεφάλαιο 9. Σύνθεση μιγμάτων σκυροδέματος Εισαγωγή Σπουδαιότητα και στόχοι Γενικοί παράγοντες Κόστος Εργασιμότητα Αντοχή και ανθεκτικότητα Ιδανική κοκκομετρική καμπύλη αδρανών Βασικές αρχές Εργασιμότητα Αντοχή Ανθεκτικότητα Μέθοδοι Παράδειγμα υπολογισμού Πίνακες του ACI στο μετρικό σύστημα μονάδων Σύνθεση μιγμάτων σκυροδέματος υψηλής αντοχής και υψηλής επιτελεστικότητας Παράρτημα: Μέθοδοι προσδιορισμού μέσης θλιπτικής αντοχής από την χαρακτηριστική αντοχή Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Κεφάλαιο 10. Σκυρόδεμα σε πρώιμη ηλικία Εισαγωγή Ορισμοί και σημασία Ζύγιση και φόρτωση, ανάμιξη και μεταφορά Τοποθέτηση, συμπύκνωση, και επεξεργασία διαστρωμένων επιφανειών Συντήρηση του σκυροδέματος και αφαίρεση ξυλότυπων Εργασιμότητα Ορισμός και σημασία

9 Περιεχόμενα Μέτρηση Παράγοντες επιρροής της εργασιμότητας και έλεγχος αυτών Απώλεια κάθισης Ορισμοί Σπουδαιότητα Αιτίες και έλεγχος Απόμιξη και εξίδρωση Ορισμοί και σημασία Μέτρηση Αίτια και έλεγχος φαινομένου Μεταβολές όγκου σε πρώιμο στάδιο Ορισμοί και σημασία Αίτια και έλεγχος του φαινομένου Χρόνος πήξης Ορισμοί και σημασία Μετρήσεις και έλεγχος Θερμοκρασία του σκυροδέματος Σημασία Σκυροδέτηση σε ψυχρό καιρό Σκυροδέτηση σε υψηλές θερμοκρασίες Δοκιμασίες και έλεγχος ποιότητας του σκυροδέματος Μέθοδοι και σημασία Δοκιμασίες αντοχής με επιταχυνόμενη σκλήρυνση Δοκιμές θραύσης πυρήνων Χάρτες ελέγχου ποιότητας Ρηγμάτωση του σκυροδέματος σε πρώιμη ηλικία Συμπεράσματα Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Κεφάλαιο 11. Μη καταστρεπτικές μέθοδοι Εισαγωγή Οι μέθοδοι σκληρότητας επιφάνειας Τεχνικές αντίστασης στη διείσδυση Δοκιμή εξόλκευσης Η μέθοδος ωριμότητας Αξιολόγηση της ποιότητας του σκυροδέματος με τις δοκιμές απορρόφησης και διαπερατότητας Μέθοδοι διάδοσης κυμάτων έντασης Θεωρητικές αρχές της διάδοσης κυμάτων έντασης στα στερεά Μέθοδοι υπερηχητικής παλμικής ταχύτητας Μέθοδοι κρούσης Η ακουστική εκπομπή

10 14 Περιεχόμενα 11.7 Ηλεκτρικές μέθοδοι Η ειδική αντίσταση Ηλεκτροχημικές μέθοδοι Εισαγωγή στην ηλεκτροχημεία του οπλισμένου σκυροδέματος Το δυναμικό διάβρωσης Αντίσταση πόλωσης Η φασματοσκοπία ηλεκτροχημικής σύνθετης αντίστασης Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι Μετρητής επικάλυψης Διεισδυτικό ραντάρ εδάφους Υπέρυθρη θερμογραφία Η τομογραφία του οπλισμένου σκυροδέματος Τομογραφία με ακτίνες X Διάσπαση ενός τρισδιάστατου κόσμου σε μια επίπεδη δισδιάσταση εικόνα Τομογραφία επανασκέδασης μικροκυμάτων Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Mέρος ΙΙΙ. Πρόσφατες εξελίξεις και σκυρόδεμα του μέλλοντος Κεφάλαιο 12. Εξελίξεις στην τεχνολογία σκυροδέματος Εισαγωγή Ελαφρύ σκυρόδεμα κατασκευών (ελαφροσκυρόδεμα) Ορισμός και προδιαγραφές Κριτήρια καθορισμού αναλογιών μίγματος Ιδιότητες Εφαρμογές Υψηλής αντοχής σκυρόδεμα Σύντομη ανασκόπηση του ιστορικού ανάπτυξης Ορισμός Σημαντικότητα Υλικά Αναλογίες μίγματος Μικροδομή Ιδιότητες νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος Σκυρόδεμα υψηλής αντοχής με ελαφρά αδρανή Αυτό-συμπυκνούμενο σκυρόδεμα Ορισμός και σπουδαιότητα Ανάπτυξη ιστορικό Υλικά και αναλογίες ανάμιξης Ιδιότητες του SCC Εφαρμογές

11 Περιεχόμενα Υψηλής επιτελεστικότητας σκυρόδεμα Ανάπτυξη ιστορικό Ορισμός και σχόλια για το υψηλής επιτελεστικότητας σκυρόδεμα κατά ACI Εμπειρία πεδίου Εφαρμογές Σκυροδέματα υψηλής επιτελεστικότητας, με υψηλό ποσοστό ιπτάμενης τέφρας Μη συρρικνούμενο σκυρόδεμα Ορισμός και σημασία Σημαντικότητα Υλικά και αναλογίες μίξης Ιδιότητες Εφαρμογές Ινοπλισμένο σκυρόδεμα Ορισμός και σημασία Μηχανισμός δυσθραυστότητας Υλικά και αναλογίες ανάμιξης Ιδιότητες Ανάπτυξη ινοπλισμένων μιγμάτων εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Εφαρμογές Σκυρόδεμα που περιέχει πολυμερή Ονοματολογία και σημαντικότητα Πολυμερικό σκυρόδεμα Λατέξ-τροποποιημένο σκυρόδεμα Εμποτισμένο με πολυμερές σκυρόδεμα Μεγάλου βάρους σκυρόδεμα για προστασία από την ακτινοβολία Σημαντικότητα Το σκυρόδεμα ως υλικό προστατευτικών καλυμμάτων Τα υλικά και οι αναλογίες μίξης Σημαντικές ιδιότητες Μαζικό σκυρόδεμα Ορισμός και σημαντικότητα Γενικές θεωρήσεις Τα υλικά και οι αναλογίες ανάμιξης Εφαρμογή των αρχών Κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (RCC) Υλικά και αναλογίες μίξης Εργαστηριακή δοκιμή Ιδιότητες Η πρακτική κατασκευής Εφαρμογές Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

12 16 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 13. Η εξέλιξη της μηχανικής του σκυροδέματος Εισαγωγή Ελαστική συμπεριφορά Τα όρια Hashin-Shtrikman (H-S) Ιξωδοελαστικότητα Βασικά ρεολογικά μοντέλα Γενικευμένα ρεολογικά μοντέλα Ρεολογικά μοντέλα μεταβλητά με το χρόνο Η αρχή της επαλληλίας και η ολοκληρωτική απεικόνιση Μαθηματικές εκφράσεις του ερπυσμού Μέθοδοι πρόβλεψης ερπυσμού και συστολής Συστολή Κατανομή θερμοκρασιών στο μαζικό σκυρόδεμα Υπολογισμός μεταφοράς θερμότητας Αρχική συνθήκη Οριακές συνθήκες Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων Παραδείγματα εφαρμογών Μελέτη περίπτωσης: η κατασκευή του καθεδρικού ναού Lady of the Angels στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α Θραυστομηχανική Γραμμική ελαστική θραυστομηχανική Θραυστομηχανική του σκυροδέματος Ζώνη εξέλιξης της ρηγμάτωσης Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Κεφάλαιο 14. Μελλοντικές προκλήσεις στην τεχνολογία σκυροδέματος Εισαγωγή Επισκόπηση των δυνάμεων που διαμορφώνουν τον κόσμο μας Μελλοντική ζήτηση σκυροδέματος Τα πλεονεκτήματα του σκυροδέματος έναντι των κατασκευών από χάλυβα Τεχνικές παράμετροι Περιβαλλοντική θεώρηση Ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα του σκυροδέματος Υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ; Τεχνολογία για την αειφόρο ανάπτυξη Βιλιογραφία Ευρετήριο

13 Κεφάλαιο Σταθερότητα όγκου Εισαγωγή Το σκυρόδεμα παρουσιάζει ελαστικές και ανελαστικές παραμορφώσεις κατά τη φόρτιση και παραμορφώσεις συστολής κατά την ξήρανση ή την ψύξη. Όταν οι παραμορφώσεις συστολής παρεμποδίζονται προκύπτει ανάπτυξη συνθέτου τάσης στο εσωτερικό που συχνά οδηγεί σε ρηγμάτωση. Στο κεφάλαιο αυτό συζητώνται οι αιτίες της μη γραμμικότητας στη σχέση τάσεων παραμορφώσεων του σκυροδέματος και περιγράφονται οι διάφοροι τύποι των μέτρων ελαστικότητας και οι μέθοδοι προσδιορισμού των. Δίνονται επίσης εξηγήσεις για το πώς και γιατί τα α- δρανή, η τσιμεντόπαστα και η διεπιφανειακή ζώνη καθώς και οι πειραματικές παράμετροι επηρεάζουν το μέτρο ελαστικότητας. Οι επιδράσεις των τάσεων που προκύπτουν από τη συστολή ξήρανσης και τις ιξωδοελαστικές παραμορφώσεις δεν είναι οι ίδιες. Εν τούτοις και για τα δύο φαινόμενα οι σημαντικότερες αιτίες και οι παράγοντες που τα ρυθμίζουν έχουν πολλά κοινά. Αναπτύσσονται επίσης οι παράμετροι που επηρεάζουν τη συστολή ξήρανσης και τον ερπυσμό όπως το περιεχόμενο ποσό των αδρανών, η δυσκαμψία, ο λόγος νερού/τσιμέντου, ο χρόνος έκθεσης, η σχετική υγρασία, το μέγεθος και το σχήμα των στοιχείων του σκυροδέματος. Η θερμική συστολή είναι μεγάλης σημασίας στα ογκώδη στοιχεία σκυροδέματος. Το μέγεθος της συστολής μπορεί να ελεγχθεί με τη ρύθμιση του συντελεστού θερμικής διαστολής των αδρανών, τον τύπο και το περιεχόμενο του τσιμέντου και τη θερμοκρασία των υλικών του αναμίγματος του σκυροδέματος. Εξετάζονται επίσης οι έννοιες του έκτατου, της παραμορφωσιμότητας σε εφελκυσμό και η σημαντικότητά τους για τη ρηγμάτωση του σκυροδέματος.

14 ,. - ( ), ( - ) ( - ).,, -. ( 1m ). -, ( = ) ( 4-1). - -., -. - (creep). - - (stress relaxation). -., ( b)., ,., -

15 Σταθερότητα όγκου 113 Εικόνα 4-1 Επιρροή της συστολής ξήρανσης και του ερπυσμού στη ρηγμάτωση του σκυροδέματος. (Troxell, G.E., H.E. Davis, και J.W. Kelly, Composition and Properties of Concrete, McGraw-Hill, New York, σελ. 342, 1968.) Υπό συνθήκες περιορισμού στο σκυρόδεμα το παιγνίδι ανάμεσα στις ελαστικές εφελκυστικές τάσεις που δημιουργούνται από τις παραμορφώσεις λόγω συστολής και η χαλάρωση τάσεων λόγω ιξωδοελαστικής συμπεριφοράς του σκυροδέματος αποτελεί τη καρδιά του προβλήματος των παραμορφώσεων και της ρηγμάτωσης του σκυροδέματος. φώσεις ούτε οι περιορισμοί είναι ομοιόμορφοι σε όλο το δομικό στοιχείο. Έτσι, οι προκύπτουσες κατανομές τάσεων τείνουν να διαφέρουν από σημείο σε σημείο. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις ιδιότητες του σκυροδέματος την ελαστική, τη συστολή ξήρανσης, τη θερμική συστολή και την ιξωδοελαστική και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. 4.2 Ελαστική συμπεριφορά Τα ελαστικά χαρακτηριστικά ενός υλικού είναι ένα μέτρο της δυσκαμψίας του. Αν και η συμπεριφορά του σκυροδέματος είναι μη γραμμική μια εκτίμηση του μέτρου ελαστικότητας (ο λόγος μεταξύ της εφαρμοζόμενης τάσης και της στιγμιαίας παραμόρφωσης μέσα σε μια υποτιθέμενη περιοχή αναλογίας) είναι απαραίτητη για το προσδιορισμό των τάσεων που εισάγονται στο υλικό από παραμορφώσεις που συνδέονται με τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Χρειάζεται επίσης για τον υπολογισμό των τάσεων σχεδιασμού υπό φόρτιση σε απλά στοιχεία των ροπών και των αποκλίσεων σε σύνθετες κατασκευές Μη γραμμικότητα της σχέσης τάσεων-παραμορφώσεων Από τις τυπικές καμπύλες σ-ε για τα αδρανή, τη τσιμεντόπαστα και το σκυρόδεμα σε μονοαξονική θλίψη (Εικόνα 4-2) είναι αμέσως φανερό ότι σε αντίθεση με τα αδρανή και τη τσιμε-

16 114 Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος Εικόνα 4-2 Τυπικές καμπύλες σ-ε συμπεριφοράς της τσιμεντόπαστας, των αδρανών και του σκυροδέματος (Βασισμένο στην εργασία του Hsu, T.C., ACI Monograph 6, σελ. 100, 1971.) Οι ιδιότητες των πολύπλοκων σύνθετων υλικών δεν είναι απαραίτητα το άθροισμα των επιμέρους αντίστοιχων ιδιοτήτων των συστατικών τους. Έτσι, η τσιμεντόπαστα και τα αδρανή δείχνουν γραμμικές ιδιότητες, ενώ το σκυρόδεμα δεν έχει γραμμική ελαστική συμπεριφορά. ντόπαστα, το σκυρόδεμα δεν είναι ένα ελαστικό υλικό. Ούτε η παραμόρφωση κατά τη στιγμιαία φόρτιση ενός δοκιμίου σκυροδέματος είναι ανάλογη της εφαρμοζόμενης τάσης ούτε η παραμόρφωση αναιρείται πλήρως κατά την αποφόρτιση. Η αιτία της μη γραμμικότητας της σχέσης σ-ε εξηγείται από τις μελέτες της προοδευτικής ανάπτυξης της μικρορηγμάτωσης υπό φόρτιση των ερευνητών από το Cornell University (Εικόνα 4-3) και την αξιολόγηση των εργασιών τους από τον Glucklish 2. Όσον αφορά στη σχέση μεταξύ επιπέδου επιβαλλόμενης τάσης (εκπεφρασμένης ως ποσοστό της τελικής αντοχής θραύσης) και της ρηγμάτωσης στο σκυρόδεμα, η Εικόνα 4-3 δείχνει ότι η συμπεριφορά του σκυροδέματος μπορεί να διακριθεί σε 4 ξεχωριστά στάδια. Υπό κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες έκθεσης (όταν το στοιχείο σκυροδέματος υποβάλλεται σε επιδράσεις ξήρανσης ή θερμικής συστολής), δημιουργούνται ρωγμές στη διεπιφανειακή ζώνη αδρανών-τσιμέντου λόγω των διαφορετικών παραμορφώσεων των αδρανών και της τσιμεντόπαστας που οφείλονται στα διαφορετικά μέτρα ελαστικότητας των δυο αυτών φάσεων που συνιστούν το σκυρόδεμα. Έτσι, ακόμη και πριν την επιβολή εξωτερικής φόρτισης, μικρορωγμές στη διεπιφανειακή ζώνη αδρανών-τσιμεντόπαστας ήδη υπάρχουν. Ο αριθμός και το εύρος αυτών των ρωγμών στο δοκίμιο σκυροδέματος, εξαρτάται, εκτός των άλλων παραγόντων και από την εξίδρωση και την ιστορία της συντήρησης του σκυροδέματος. Για επίπεδο φόρτισης κάτω από 30% της τελικής αντοχής, οι μικρορωγμές της διεπιφανειακής ζώνης παραμένουν σταθερές. Έτσι, η καμπύλη σ-ε παραμένει γραμμική. Αυτό είναι το Στάδιο 1 στην Εικόνα 4-3. Πάνω από το 30% της τελικής αντοχής, αύξηση της επιβαλλόμενης τάσης, επιφέρει αύξηση των μικρορωγμών της διεπιφανειακής ζώνης σε μήκος, εύρος και αριθμό. Έτσι, ο λόγος ε/σ αυξάνει και η καμπύλη αρχίζει να αποκλίνει σημαντικά από την ευθεία γραμμή. Εν τού-

17 Σταθερότητα όγκου 115 Εικόνα 4-3 Διαγραμματική παράσταση της σ-ε συμπεριφοράς του σκυροδέματος σε μονοαξονική θλίψη (Βασισμένο στην εργασία του Glucklich, J., Proceedings of International Conference on the Structure of Concrete, Cement and Concrete Association, Wexham Springs, Slough, U.K., σελ , 1968). Η εξέλιξη της εσωτερικής μικρορηγμάτωσης του σκυροδέματος περνά από διάφορα στάδια που εξαρτώνται από το επίπεδο της εφαρμοζόμενης τάσης. τοις, για φόρτιση μέχρι περίπου στο 50% της τελικής αντοχής ένα σταθερό σύστημα μικρορωγμών εμφανίζεται να υπάρχει στη διεπιφανειακή ζώνη. Αυτό είναι το Στάδιο 2 και σ αυτό το στάδιο η μικρορηγμάτωση της τσιμεντόπαστας είναι αμελητέα. Για φορτία 50 έως 60% του τελικού φορτίου θραύσης, ρηγματώσεις αρχίζουν να εμφανίζονται και στην τσιμεντόπαστα. Για περαιτέρω αύξηση του επιπέδου της φόρτισης μέχρι 75% του τελικού φορτίου, όχι μόνο το σύστημα ρωγμών της διεπιφανειακής ζώνης γίνεται ασταθές αλλά και οι ρωγμές της τσιμεντόπαστας πολλαπλασιάζονται και εξελίσσονται με αποτέλεσμα η καμπύλη σ-ε να κάνει καμπή προς τον οριζόντιο άξονα. Αυτό είναι το Στάδιο 3. Για φόρτιση 75% έως 80% της τελικής, ο ρυθμός της έκλυσης της ενέργειας παραμόρφωσης φαίνεται να φθάνει το κρίσιμο ε- πίπεδο που απαιτείται για την αυτόματη ανάπτυξη ρηγμάτωσης υπό το υφιστάμενο φορτίο και το υλικό παραμορφώνεται μέχρι αστοχίας. Εν συντομία, πάνω από 75% του τελικού φορτίου θραύσης, με μικρή αύξηση τάσης πολύ μεγάλες παραμορφώσεις αναπτύσσονται πράγμα που δείχνει ότι το σύστημα ρωγμών αποκτά συνέχεια λόγω της ταχείας εξέλιξης της ρηγμάτωσης τόσο στη τσιμεντόπαστα όσο και στη διεπιφανειακή ζώνη. Αυτό είναι το τελικό στάδιο (Στάδιο 4).

18 116 Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος Τύποι μέτρου ελαστικότητας Το στατικό μέτρο ελαστικότητας για ένα υλικό υπό εφελκυσμό ή θλίψη δίνεται από τη κλίση της καμπύλης σ-ε για σκυρόδεμα υπό μονοαξονική φόρτιση. Επειδή η καμπύλη σ-ε του σκυροδέματος δεν είναι γραμμική χρησιμοποιούνται τρεις μέθοδοι για τον υπολογισμό του μέτρου ελαστικότητας. Έτσι υπάρχουν τρεις τύποι μέτρων ελαστικότητας όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.4: 1. Το εφαπτομενικό μέτρο (tangent modulus) που δίνεται από την κλίση της εφαπτομένης της καμπύλης σ-ε σε οποιοδήποτε σημείο της. 2. Το μέτρο ελαστικότητας (secant modulus) που αντιστοιχεί στη κλίση της γραμμής που ενώνει το σημείο 0 με το σημείο της καμπύλης σ-ε που αντιστοιχεί σε τάση 40% της τελικής. 3. Το μέτρο ελαστικότητας (chord modulus) που αντιστοιχεί στη κλίση της γραμμής που ε- νώνει δύο σημεία της καμπύλης σ-ε. Σε σύγκριση με το προηγούμενο μέτρο ελαστικότητας, η γραμμή δεν ξεκινά από το 0 αλλά από ένα σημείο που αντιστοιχεί σε κατά μήκος παραμόρφωση 50μm/m και τελειώνει σε σημείο της σ-ε που αντιστοιχεί στο 40% της τελικής τάσης θραύσης. Αυτή η μετατόπιση της γραμμής κατά 50 μm/m συνίσταται για την απαλοιφή του λάθους που εισάγεται από την ελαφρά κοιλότητα που συχνά παρατηρείται στο ξεκίνημα της καμπύλης σ-ε. Το δυναμικό μέτρο ελαστικότητας (dynamic modulus) που αντιστοιχεί στην πολύ μικρή στιγμιαία παραμόρφωση δίνεται κατά προσέγγιση από το αρχικό εφαπτομενικό μέτρο (initial tangent modulus) που είναι το εφαπτομενικό μέτρο για μια γραμμή με αφετηρία το 0. Είναι γενικά 20,30 και 40% υψηλότερο από το στατικό μέτρο ελαστικότητας για υψηλής, μέσης και χαμηλής αντοχής σκυροδέματα αντίστοιχα. Για την ανάλυση τάσεων κατασκευών που θα υ- ποβληθούν σε σεισμική επιπόνηση ή σε φορτία κρούσης είναι προτιμότερο να χρησιμοποιεί- Εικόνα 4.4 Διάφοροι τύποι των μέτρων ελαστικότητας και οι μέθοδοι με τις οποίες υπολογίζονται.

19 Σταθερότητα όγκου 117 ται το δυναμικό μέτρο ελαστικότητας που προορίζεται ακριβέστερα με τη μέθοδο των υπερήχων (sonic test). Το καμπτικό μέτρο ελαστικότητας (flexural modulus of elasticity) μπορεί να προσδιοριστεί από τη βύθιση δοκού σε κάμψη. Για δοκό που στηρίζεται στα άκρα και φορτίζεται στο κέντρο, αγνοώντας τη διατμητική απόκλιση, η τιμή του μέτρου αυτού κατά προσέγγιση είναι 3 PL E = 48IΔ Όπου Δ = βύθιση μέσου δοκού λόγω φορτίου P L = άνοιγμα δοκού I = ροπή αδράνειας Το καμπτικό μέτρο ελαστικότητας χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό και ανάλυση δαπέδων από σκυρόδεμα Προσδιορισμός του στατικού μέτρου-ελαστικότητας Το πρότυπο ASTM C469 περιγράφει μια μεθοδολογία μέτρησης του στατικού μέτρου ελαστικότητας (chord modulus) και του λόγου του Poisson s με κυλινδρικά δοκίμια 150*300 mm που φορτίζονται με αξονική θλίψη με ένα σταθερό ρυθμό φόρτισης 0,24 ± 0,03 Mpa/s. Κανονικά, οι παραμορφώσεις μετρώνται με LV DT s. Τυπικές σ-ε καμπύλες των τριών αναμιγμάτων σκυροδέματος της Εικόνας 3-17 και τα υπολογισμένα μέτρα ελαστικότητας (secant moduli) δίνονται στην Εικόνα 4-5. Οι τιμές του μέτρου ελαστικότητας που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς του σχεδιασμού κατασκευών από σκυρόδεμα υπολογίζονται συνήθως από εμπειρικές εκφράσεις που προϋποθέτουν την άμεση εξάρτηση του μέτρου ελαστικότητας από την αντοχή και την πυκνότητα του σκυροδέματος. Σε μια πρώτη προσέγγιση αυτό έχει αξία εφόσον η σ-ε συμπεριφορά των τριών κύριων συστατικών του σκυροδέματος, των αδρανών, της τσιμεντόπαστας και της διεπιφανειακής ζώνης θα μπορούσαν να προσδιορίζονται από τις επί μέρους αντοχές των φάσεων που με τη σειρά τους σχετίζονται με την τελική αντοχή του σκυροδέματος. Περαιτέρω, πρέπει να σημειωθεί ότι το μέτρο ελαστικότητας των αδρανών (που σχετίζεται με την ικανότητα των αδρανών να παρεμποδίζουν τις μεταβολές όγκου στη τσιμεντόπαστα) ε- ξαρτάται άμεσα από το πορώδες και η μέτρηση του βάρους της μονάδος όγκου του σκυροδέματος αποτελεί ένα εύκολο τρόπο εκτίμησης του πορώδους των αδρανών του αναμίγματος. Σύμφωνα με το ACI Building Code 318 για σκυροδέματα βάρους μονάδος όγκου μεταξύ 1500 και 2500 kg/m 3 το μέτρο ελαστικότητας μπορεί να προσδιορισθεί από τη σχέση E = w 0,043f 15. 1/ 2 c c c όπου E c = στατικό μέτρο ελαστικότητας (MPa) W c = βάρος μονάδας όγκου (kg/m 3 ) f c = 28 ημερών θλιπτική αντοχή προτύπων κυλίνδρων (MPa) Κατά τον κώδικα CEB-FIP Model Code (1990) το μέτρο ελαστικότητας του κανονικού σκυροδέματος μπορεί να υπολογισθεί από την έκφραση

20 118 Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος Εικόνα 4-5 Προσδιορισμός του στατικού μέτρου ελαστικότητας (secant modulus) στο εργαστήριο (ASTM C469) Βλέπε Εικόνα 3-18 για τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά αντοχής των αναμιγμάτων των σκυροδεμάτων. (Μη δημοσιευμένα πειραματικά δεδομένα φοιτητών, University of California at Berkeley.) E = 2,15 10 ( f / 10) c 4 1/ 3 cm όπου E c = 28 ημερών μέτρο ελαστικότητας (MPa) f cm = μέση 28 ημερών αντοχή Εάν η πραγματική αντοχή δεν είναι γνωστή, f cm μπορεί να υπολογισθεί από τη χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή f cm = f ck + 8. Η σχέση μέτρου ελαστικότητας και αντοχής αναπτύχθηκε για σκυρόδεμα με χαλαζιακά αδρανή. Για άλλους τύπους αδρανών το μέτρο ελαστικότητας μπορεί να ληφθεί πολλαπλασιάζοντας το E c με συντελεστές a e που δίνονται στον Πίνακα 4-1. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι μαθηματικές εκφράσεις της CEB-FIP ισχύουν για χαρακτηριστικές αντοχές μέχρι 80 MPa ενώ η εξίσωση του ACI ισχύει για σκυροδέματα μέχρι 41 MPa. Επέκταση των σχέσεων του ACI παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 12 (υψηλής αντοχής σκυρόδεμα). Θεωρώντας ότι η πυκνότητα του σκυροδέματος είναι 2320 kg/m 3 οι τιμές του μέτρου ελαστικότητας για κανονικού βάρους σκυροδέματα υπολογισμένα κατά ACI Building Code και CEB-FIP Model Code (1990) φαίνονται στον Πίνακα 4-2.

21 Σταθερότητα όγκου 119 Πίνακας 4-1 Επίδραση του τύπου των αδρανών στο μέτρο ελαστικότητας. Τύπος αδρανών Βασάλτης, πυκνός ασβεστόλιθος 1,2 Χαλαζίας 1,0 Ασβεστόλιθος 0,9 Αμμόλιθος 0,7 αe Πίνακας 4-2 Μέτρο ελαστικότητας για κανονικού βάρους σκυροδέματα με χαλαζιακά αδρανή κατά τους κώδικες ACI και CEB-FIP. Κώδικας ACI Κώδικας CEB-FIP f cm Ec psi (MPa) x 10 6 psi (GPa) psi (MPa) x 10 6 psi (GPa) 3000 (21) 3,1 (21) 3000 (21) 4,0 (28) 4000 (27) 3,6 (25) 4000 (27) 4,3 (30) 5000 (34) 4,1 (28) 5000 (34) 4,7 (32) 6000 (41) 4,4 (30) 6000 (41) 5,0 (34) f cm Από τη συζήτηση που ακολουθεί σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν το μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος, θα φανεί ότι οι υπολογισμένες τιμές που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 4-2 βάσει της αντοχής και της πυκνότητας του σκυροδέματος έχουν αξία ως προσεγγιστικές μόνο τιμές. Αυτό επειδή τα χαρακτηριστικά της διεπιφάνειας και η κατάσταση υγρασίας των δοκιμίων κατά τη δοκιμασία δεν επηρεάζουν με τον ίδιο τρόπο την αντοχή και το μέτρο ελαστικότητας Λόγος του Poisson (Poisson s Ratio) Λόγος του Poisson καλείται ο λόγος της εγκάρσιας παραμόρφωσης προς την αξονική στην ελαστική περιοχή του διαγράμματος σ-ε όταν το υλικό υποβάλλεται σε απλή μονοαξονική φόρτιση. Ο λόγος του Poisson δεν χρειάζεται γενικά για τους συνήθεις υπολογισμούς σχεδιασμού κατασκευών από σκυρόδεμα. Εν τούτοις απαιτείται στην ανάλυση φορέων όπως τούνελ, φράγματα ή άλλα στατικά απροσδιόριστα δομικά συστήματα. Στο σκυρόδεμα οι τιμές του λόγου του Poisson κυμαίνονται γενικά μεταξύ 0,15 και 0,20. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει σταθερή σχέση μεταξύ του λόγου του Poisson και των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος όπως είναι ο λόγος νερού/τσιμέντου, ο χρόνος συντήρησης και η διαβάθμιση των αδρανών. Εν τούτοις, ο λόγος του Poisson είναι γενικά χαμηλότερος στα υ- ψηλής αντοχής σκυροδέματα και υψηλότερος για σκυροδέματα κεκορεσμένης κατάστασης υγρασίας ή για σκυροδέματα που φορτίζονται δυναμικά. Ec

22 ,, -. -,, -.,,.. -., ,, ,. -, GPa (10 20*10 6 psi), -, GPa (3 7*10 6 psi).., 7 GPa (1*10 6 psi) 28 GPa (4*10 6 psi)., GPa (20 3,0*10 6 psi), 50 75%. -,,,, , /, -, Portland, -, 7 28 GPa (1 4*10 6 psi)...,,, -

23 Σταθερότητα όγκου 121 Εικόνα 4-6 Σχέση μεταξύ θλιπτικής αντοχής και μέτρου ελαστικότητας (Βασισμένο στην εργασία του Shideler,J.J., J. ACI, Proc., Τόμος 54, No. 4, 1957.) Η ανοδική τάση των καμπύλων των σχέσεων E-f c για διαφόρου αντοχής αναμίγματα σκυροδέματος τα οποία υποβλήθηκαν σε δοκιμασία σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι την ηλικία 1 έτους, δείχνει ότι μακροπρόθεσμα το μέτρο ελαστικότητας αυξάνεται ταχύτερα απ ό,τι η αντοχή σε θλίψη. δομής της διεπιφανειακής ζώνης της τσιμεντόπαστας. Γι αυτό παίζουν σημαντικό ρόλο στο προσδιορισμό της σχέσης σ-ε του σκυροδέματος. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το πορώδες της διεπιφανειακής ζώνης φαίνονται στην Εικόνα Αναφέρθηκε ότι η αντοχή και το μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος δεν επηρεάζονται στον ίδιο βαθμό από το χρόνο συντήρησης. Για διάφορα αναμίγματα ποικίλων αντοχών, βρέθηκε ότι σε μακρού χρόνου ηλικίες (από 3 μήνες έως 1 χρόνο) το μέτρο ελαστικότητας αυξάνεται με υψηλότερο ρυθμό απ ό,τι η θλιπτική αντοχή (Εικόνα 4-6). Ως εξήγηση μπορεί να λεχθεί ότι είναι πιθανό να υπάρχει ένα ευεργετικό αποτέλεσμα από την αργού ρυθμού χημική δράση του αλκαλικού τσιμεντοπολτού επί των αδρανών που είναι περισσότερο έκδηλο στη σχέση τάσεων παραμορφώσεων απ ό,τι στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος. Πειραματικές παράμετροι. Παρατηρείται ότι ανεξάρτητα από τις αναλογίες ανάμιξης ή το χρόνο συντήρησης τα δοκίμια σκυροδέματος που ελέγχονται (μετριέται το μέτρο ελαστικότητας πειραματικά) σε υγρή κατάσταση δείχνουν περίπου 15% υψηλότερο μέτρο ελαστικότητας από ό,τι τα αντίστοιχα δοκίμια που ελέγχονται σε ξηρή κατάσταση. Αξιοπρόσεκτο είναι, ότι η θλιπτική αντοχή των δοκιμίων συμπεριφέρεται αντίστροφα δηλαδή παρουσιάζει μια αύξηση περίπου 15% όταν τα δοκίμια είναι σε ξηρή κατάσταση. Φαίνεται ότι η ξήρανση του σκυροδέματος επιφέρει διαφορετικό αποτέλεσμα στην τσιμεντόπαστα απ ό,τι στη διεπιφανειακή ζώνη. Ενώ η πρώτη κερδίζει σε αντοχή, λόγω της αύξησης των δυνάμεων Van der Waals στα προϊόντα ενυδάτωσης, η δεύτερη χάνει αντοχή λόγω της μικρορηγμάτωσης. Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος αυξάνει επειδή η τσιμεντόπαστα είναι ο κύριος προσδιοριστικός παράγοντας της αντοχής. Εν τούτοις, το μέτρο ελαστικότητας μειώνεται με τη ξήρανση γιατί αυξάνεται η μικρορηγμάτωση της διεπιφανειακής ζώνης η οποία κυρίως επηρεάζει τη συμπεριφορά του σκυροδέματος στη σχέση τάσεων-παραμορφώσεων. Υπάρχει ακόμα μια εξήγηση

24

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) 1 Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + +??? Χημικώς Αδρανή Πρόσθετα Πρόσμικτα Εισαγωγή Ιδιαίτερα σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1. Γενικά 2. Φυσικές ιδιότητες 3. Μηχανικές ιδιότητες 4. Χημικές ιδιότητες 5. Τεχνολογικές ιδιότητες 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα υλικά που χρησιμοποιούνται, για να κατασκευασθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΣ (ΧΡΟΝΙΕΣ) ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΣ (ΧΡΟΝΙΕΣ) ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛIΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ι. Ν. ΣΙΓΑΛΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου 157 73 e mail: sigalasi@ cental.ntua.gr N A T I O N A L T E C H N I C A

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του.

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του. ΑΔΡΑΝΗ Κοκκώδη Υλικά που προέρχονται από φυσική κατάτμηση ή τεχνητή θραύση φυσικών πετρωμάτων. Είναι ανόργανα υλικά και δεν αντιδρούν χημικά (πρακτικά στο σκυρόδεμα η επιφάνειά τους αντιδρά με το σκυρόδεμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου ΤΣΙΜΕΝΤΟ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το τσιμέντο είναι τεχνητή λεπτόκοκκη κονία, η οποία παρασκευάζεται με λεπτή άλεση του κλίνκερ. Κλίνκερ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 07 Εφελκυσμός Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 1 Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους σφυρί αναπήδησης Schmidt τύπου L (Schmidt rebound hammer) Κατηγορία πετρωμάτων Μέση ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας.

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο οµικών Υλικών Α.Π.Θ., 4-9 εκεµβρίου, 2006 Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. Παράγοντες που επηρρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C).

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C). E: Να γίνει διάκριση μεταξύ τσιμέντου και σκυροδέματος A: Το τσιμέντο είναι ένα από τα συστατικά του σκυροδέματος. Το τσιμέντο σε ανάμειξη με το νερό δημιουργεί τη συνδετική ουσία («κόλλα»), που διατηρεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Τα κονιάματα έχουν σκοπό να ενώσουν τα λιθοσώματα. Οι μηχανικές τους ιδιότητες επηρεάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας.

Τα κονιάματα έχουν σκοπό να ενώσουν τα λιθοσώματα. Οι μηχανικές τους ιδιότητες επηρεάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας. Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία Κονιάματα Τα κονιάματα έχουν σκοπό να ενώσουν τα λιθοσώματα. Οι μηχανικές τους ιδιότητες επηρεάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας. Παλαιότερα : άσβεστος,

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΔ Α Φ Ο Μ Α Ν Ι Κ Η Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος Ι Ελέγξτε τις γνώσεις σας με τις παρακάτω ερωτήσεις οι οποίες συνοψίζουν τα βασικά σημεία του κάθε κεφαλαίου. Γ. Μπουκοβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: Θραύση. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: Θραύση. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: Θραύση Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Μηχανική της θραύσης: Εισαγωγή Υποθέσεις: Τα υλικά συμπεριφέρονται γραμμικώς ελαστικά Οι ρωγμές (ή τα ελαττώματα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ Ενίσχυση Προβόλου που έχει Υποστεί Βέλος Κάμψης ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ ΒΕΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Περίληψη Η παρούσα εργασία εξετάζει την δημιουργία βέλους κάμψης σε

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 οκίμια εφελκυσμού

Διαβάστε περισσότερα

20/3/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος)

20/3/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εισαγωγή στη Δοκιμή Εφελκυσμού Δοκίμιο στερεωμένο ακλόνητα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Θλίψης Σκυροδέματος

Δοκιμή Θλίψης Σκυροδέματος Δοκιμή Θλίψης Σκυροδέματος 1. Εισαγωγή Το σκυρόδεμα (αγγλ. concrete, γαλλ. beton) είναι για περισσότερο από ένα αιώνα τώρα, το πλέον διαδεδομένο υλικό κατασκευής στατικών φορέων, όπως την κατασκευή κτιρίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΥΛΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο 2 ΥΛΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Για το σχεδιασµό µιας κατασκευής είναι απαραίτητη η γνώση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών των υλικών που την αποτελούν. Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται µια σύντοµη περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + + Πρόσθετα Πρόσμικτα 1 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος - Εισαγωγή Ποιοτικός και

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Α. Μουρατίδης Καθηγητής ΑΠΘ Λ. Παντελίδης Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Μέτρο Ελαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ Άσκηση 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ 3.1. Εισαγωγή 3.2. Σκυρόδεμα 3.3. Κονιάματα 3.4. Κεραμικά προϊόντα 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές ή τεχνολογικές ιδιότητες αναφέρονται στην ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Πειραματική Αντοχή Υλικών. Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Πειραματική Αντοχή Υλικών. Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πειραματική Αντοχή Υλικών Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη Κωνσταντίνος Ι.Γιαννακόπουλος Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 105 Κεφάλαιο 5 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύσαμε την εντατική κατάσταση σε δομικά στοιχεία τα οποία καταπονούνται κατ εξοχήν αξονικά (σε εφελκυσμό ή θλίψη) ή πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση2 η Κατηγορίες υλικών Μέταλλα Σιδηρούχαµέταλλα (ατσάλι, ανθρακούχοι, κραµατούχοι και ανοξείγωτοιχάλυβες, κ.α. Πολυµερικά υλικά Πλαστικά Ελαστοµερή Μη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Τεχνικής Μηχανικής Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.) Υπολογισμός Αντιδράσεων Διαγράμματα Φορτίσεων Διατομών (MNQ) Αντοχή Φορέα? Αντικείμενο Τεχνικής Μηχανικής Σχήμα 2 F Y A Γ B A Y B Y 1000N

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability)

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Η συνεκτικότητα είναι η φυσική ιδιότητα του σκυροδέματος που καθορίζει τη συνοχή του νωπού μίγματος και των επί μέρους υλικών, και σχετίζεται έμμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

5. Θερμικές τάσεις και παραμορφώσεις

5. Θερμικές τάσεις και παραμορφώσεις 5. Θερμικές τάσεις και παραμορφώσεις Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 5. Θερμικές Τάσεις και Παραμορφώσεις/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Περιεχόμενα ενότητας Επίδραση ορθών τάσεων στη μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 9: Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 9: Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 9: Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Κ.Γ. Τρέζος, Δ.Θ. Σαγιάς Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: Συνάφεια, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, πυρκαγιά, υψηλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

EMACO T545 (FEBSET 45)

EMACO T545 (FEBSET 45) Προαναμεμιγμένο κονίαμα, βασισμένο στο μαγνησιακό φωσφωρούχο τσιμέντο, για επισκευές όπου απαιτείται η ταχύτατη επίτευξη υψηλών μηχανικών αντοχών, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΓΕΩΤΕΓΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μεθοδολογία σύνθεσης σκυροδεμάτων τα οποία καταπονούνται σε κάμψη»

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΓΕΩΤΕΓΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μεθοδολογία σύνθεσης σκυροδεμάτων τα οποία καταπονούνται σε κάμψη» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΩΤΕΓΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μεθοδολογία σύνθεσης σκυροδεμάτων τα οποία καταπονούνται σε κάμψη» Ιωάννα Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΠΑΓΟΥΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο (25 Μονάδες) (Καθ. Β.Ζασπάλης) Σε μια διεργασία ενανθράκωσης κάποιου

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑ. 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων

ΜΕΤΑΛΛΑ. 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων ΜΕΤΑΛΛΑ 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα μέταλλα παράγονται, κυρίως, από τις διάφορες ενώσεις τους, οι οποίες βρίσκονται στη φύση με τη μορφή μεταλλευμάτων. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Χ. Κορδούλης ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τα κεραμικά υλικά είναι ανόργανα µη μεταλλικά υλικά (ενώσεις μεταλλικών και μη μεταλλικών στοιχείων), τα οποία έχουν υποστεί θερμική κατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό

2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/06/2014 Κωδικός: 10.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010204030010000145 010402030010000125 EN 1504-4:2004 13 0099 2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ Άσκηση 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ 1.1. Γενικά 1.2. Αρχή λειτουργίας 1.3. Μέτρηση πάχους εξαρτημάτων 1.4. Εντοπισμός ελαττωμάτων 1.5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8: Εργαστηριακός Έλεγχος Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Άσκηση 2 ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. Γενικά 2.2. Παράδειγμα 2.3. 1 η μέθοδος (διαδοχικών προσεγγίσεων) 2.4. 2 η μέθοδος (ελαχίστων τετραγώνων) 2.5. Άσκηση 1 2.6. Άσκηση 2 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα

Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Υδραυλικές κατασκευές - φράγματα Φράγματα από Κυλινδρούμενο Σκυρόδεμα (RCC) Ιωάννης Στεφανάκος, Λέκτορας Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, Πέτρος Κωµοδρόµος Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, Πέτρος Κωµοδρόµος Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 13-15 Εισαγωγή στις Παραµορφώσεις και Μετακινήσεις Τρίτη, 5, και Τετάρτη, 6 και Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικός Έλεγχος Σκυροδέματος

Μη καταστροφικός Έλεγχος Σκυροδέματος Μη καταστροφικός Έλεγχος Σκυροδέματος 1. Εισαγωγή Οι μέθοδοι μη-καταστροφικού ελέγχου του σκυροδέματος (ή έμμεσες μέθοδοι) αποσκοπούν στην εκτίμηση ορισμένων ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών του υλικού σε παλαιές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1

Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά. Μάθημα Νο 1 Ακουστική Χώρων & Δομικά Υλικά Μάθημα Νο 1 Καταστάσεις της ΎΎλης (Φυσικές Ιδιότητες) Στερεά Υγρή Αέρια Στερεά Συγκεκριμένο Σχήμα Συγκεκριμένο ΌΌγκο Μεγάλη πυκνότητα Δεν συμπιέζονται εύκολα Σωματίδια με

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Διερεύνηση της επίδρασης του προσομοιώματος στην ανάλυση κτηρίου Ο/Σ κατά ΕΚ8 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Castigliano Ελαστική γραμμή Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Επίλυση υπερστατικών φορέων Για την επίλυση των ισοστατικών φορέων (εύρεση αντιδράσεων και μεγεθών έντασης) αρκούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 28.0.205 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : CSN 73 20 R Πάσσαλος Συντ ασφάλειας πάσσαλου θλίψης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Περιβάλλον Μικρός λόγος Ν/Τ εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Ταξινόμηση ΣΥ 2 Διάφοροι Τύποι ινών 3 Ίνες Άνθρακα -υψηλές ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επισκευή ρωγμών με την χρήση ρητινενέσεων «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την μέθοδο επισκευής ρωγμών σε

Διαβάστε περισσότερα

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών

6. Κάμψη. Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 6. Κάμψη Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενα ενότητας Ανάλυση της κάμψης Κατανομή ορθών τάσεων Ουδέτερη γραμμή Ροπές αδρανείας Ακτίνα καμπυλότητας 2 Εισαγωγή (1/2) Μελετήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 07 Σκυρόδεµα έργων µεγάλου όγκου 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Μάθημα:

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal Traffic 2301

MasterSeal Traffic 2301 Αστάρι για άσφαλτο Μεμβράνη Διασπορά Αστάρωμα Αστάρι MasterSeal Traffic 2301 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το MasterSeal Traffic 2301 (πρώην MasterSeal 689 Bridge) είναι ένα σύστημα συνεχούς τύπου με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ολοκληρωμένες προτάσεις από τη Sika για την παραγωγή Προκατασκευασμένου Σκυροδέματος

Construction. Ολοκληρωμένες προτάσεις από τη Sika για την παραγωγή Προκατασκευασμένου Σκυροδέματος Costructio Ολοκληρωμένες προτάσεις από τη Sika για την παραγωγή Προκατασκευασμένου Σκυροδέματος Σκυρόδεμα για παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος Ο τομέας της προκατασκευής αποτελεί έναν

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού

2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 08/02/20122 Κωδικός: 2012.08.04.030 2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού Περιγραφή Προϊόντος H είναι 2 συστατικών, εποξειδική ρητίνη εμποτισμού. Εφαρμογές Ρητίνη εμποτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου Επίπλου ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Μηχανικές ιδιότητες = είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA. σελ. iii ΠΡΟΛΟΓΟΣ KEΦAΛAIO 1 ΟΡΘΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΜΗΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ,

ΠEPIEXOMENA. σελ. iii ΠΡΟΛΟΓΟΣ KEΦAΛAIO 1 ΟΡΘΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΜΗΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ, v ΠEPIEXOMENA ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠEPIEXOMENA iii v KEΦAΛAIO 1 ΟΡΘΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΜΗΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 1.1 Εισαγωγή 1 1.2 H µέθοδος των τοµών 2 1.3 Ορισµός της τάσης 3 1.4 Ο τανυστής των τάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 2012 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 2012 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Μάθημα: Στατική ΙΙ 3 Ιουλίου 202 Διδάσκων: Τριαντ. Κόκκινος, Ph.D. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ( η περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (BLAINE) ΣΤΗΝ ΑΛΕΣΗ ΚΛΙΝΚΕΡ ΣΕ ΣΦΑΙΡΟΜΥΛΟΥΣ

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (BLAINE) ΣΤΗΝ ΑΛΕΣΗ ΚΛΙΝΚΕΡ ΣΕ ΣΦΑΙΡΟΜΥΛΟΥΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (BLAINE) ΣΤΗΝ ΑΛΕΣΗ ΚΛΙΝΚΕΡ ΣΕ ΣΦΑΙΡΟΜΥΛΟΥΣ Τσακαλάκης Κώστας, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Ε.Μ. Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Κωνσταντίνος Γ. Τρέζος Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Ιωάννης Π. Σφήκας Υποψήφιος Διδάκτορας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Η ανθεκτικότητα κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο.Σ) επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας

Θεμελιώσεις τεχνικών έργων. Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Θεμελιώσεις τεχνικών έργων Νικόλαος Σαμπατακάκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας Ορισμός Θεμελίωση (foundation) είναι το κατώτερο τμήμα μιας κατασκευής και αποτελεί τον τρόπο διάταξης των δομικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα