Πρόλογος Πρόλογος ελληνικής έκδοσης Πρόλογος συγγραφέων Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος... 17. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης... 19. Πρόλογος συγγραφέων... 21. Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Πρόλογος Πρόλογος ελληνικής έκδοσης Πρόλογος συγγραφέων Mέρος Ι. Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Το σκυρόδεμα ως δομικό υλικό Συστατικά του σύγχρονου σκυροδέματος Τύποι σκυροδέματος Οι ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος και η σημασία τους Μονάδες μέτρησης Έλεγχος γνώσεων Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Κεφάλαιο 2. Μικροδομή του σκυροδέματος Εισαγωγή Ορισμός Σημαντικότητα Πολυπλοκότητα Μικροδομή της φάσης αδρανών Μικροδομή της ενυδατωμένης πάστας τσιμέντου Στερεά στην ενυδατωμένη πάστα τσιμέντου Κενά στην ενυδατωμένη πάστα τσιμέντου Το νερό στην ενυδατωμένη πάστα τσιμέντου Σχέσεις μικροδομής και ιδιοτήτων στην ενυδατωμένη πάστα τσιμέντου Διεπιφανειακή μεταβατική ζώνη στο σκυρόδεμα Σημασία της διεπιφανειακής μεταβατικής ζώνης Μικροδομή Αντοχή Επίδραση της διεπιφανειακής μεταβατικής ζώνης στις ιδιότητες του σκυροδέματος Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη... 74

4 Poisson (Poisson s Ratio)

5 A ASR

6 10 Περιεχόμενα Έλεγχος της διαστολής Ενυδάτωση των κρυστάλλων MgO και CaO Διάβρωση του ενσωματωμένου χάλυβα στο σκυρόδεμα Μηχανισμοί που σχετίζονται με τη φθορά του σκυροδέματος από τη διάβρωση του ενσωματωμένου χάλυβα Επιλεγμένες περιπτώσεις Έλεγχος της διάβρωσης Η ανάπτυξη ενός ολιστικού μοντέλου φθοράς του σκυροδέματος Το σκυρόδεμα στο θαλάσσιο περιβάλλον Θεωρητικά ζητήματα Περιπτώσεις φθοράς σκυροδέματος Διδάγματα από τις περιπτώσεις αστοχιών Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Mέρος ΙΙ. Υλικά σκυροδέματος, αναλογίες ανάμιξης και ιδιότητες πρώιμης ηλικίας Κεφάλαιο 6. Υδραυλικά τσιμέντα Εισαγωγή Υδραυλικά και μη υδραυλικά τσιμέντα Η χημεία των τσιμέντων γύψου και ασβέστη Τσιμέντο Πόρτλαντ Η διαδικασία κατασκευής Η χημική σύνθεση O προσδιορισμός της σύνθεσης των ενώσεων από τη χημική ανάλυση Η δομή κρυστάλλου και η ικανότητα αντιδράσεως των ενώσεων Η λεπτότητα Η ενυδάτωση του τσιμέντου Πόρτλαντ Σπουδαιότητα Ο μηχανισμός της ενυδάτωσης Η ενυδάτωση των αργιλικών ενώσεων Η ενυδάτωση των πυριτικών αλάτων Η θερμότητα ενυδάτωσης Τα φυσικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας πήξης και σκλήρυνσης Η επίδραση των χαρακτηριστικών του τσιμέντου στην αντοχή και τη θερμότητα ενυδάτωσης Τύποι τσιμέντου Πόρτλαντ Ειδικοί τύποι τσιμέντου Ορισμοί και ταξινόμηση Ανάμικτα τσιμέντα Διογκούμενα τσιμέντα Τσιμέντα με γρήγορη πήξη και σκλήρυνση

7 Περιεχόμενα Τσιμέντα πετρελαιοπηγών Λευκά και έγχρωμα τσιμέντα Αργιλοασβεστούχα τσιμέντα Εξελίξεις στις προδιαγραφές για το τσιμέντο Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Κεφάλαιο 7. Αδρανή υλικά Εισαγωγή Σημασία Κατηγοριοποίηση και ονοματολογία Φυσικά (ορυκτά) αδρανή Περιγραφή των πετρωμάτων Περιγραφή των ορυκτών Ελαφρά αδρανή Βαριά αδρανή Αδρανή σκωρίας υψικαμίνων Αδρανή από ιπτάμενη τέφρα Αδρανή από ανακυκλωμένο σκυρόδεμα και αστικά απόβλητα Παραγωγή αδρανών Χαρακτηριστικά των αδρανών και η σημασία τους Πυκνότητα και φαινόμενο ειδικό βάρος Απορροφητικότητα και επιφανειακή υγρασία Αντοχή σε θραύση, αντοχή σε απότριψη και μέτρο ελαστικότητας Ακεραιότητα Διαστάσεις και κοκκομετρία Σχήμα και επιφανειακή υφή Επιβλαβείς ουσίες Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Κεφάλαιο 8. Πρόσμικτα Εισαγωγή Σπουδαιότητα Ονοματολογία, προδιαγραφές, και ταξινόμηση Τασιενεργές ενώσεις Ονοματολογία και χημική σύσταση Μηχανισμός δράσης Εφαρμογές Υπερρευστοποιητές Ρυθμιστές πήξης Ονοματολογία Σύσταση

8 12 Περιεχόμενα Μηχανισμός λειτουργίας Εφαρμογές Ορυκτά πρόσμικτα Σπουδαιότητα Ταξινόμηση Φυσικά ποζολανικά υλικά Βιομηχανικά παραπροϊόντα Εφαρμογές Συμπερασματικά σχόλια Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Κεφάλαιο 9. Σύνθεση μιγμάτων σκυροδέματος Εισαγωγή Σπουδαιότητα και στόχοι Γενικοί παράγοντες Κόστος Εργασιμότητα Αντοχή και ανθεκτικότητα Ιδανική κοκκομετρική καμπύλη αδρανών Βασικές αρχές Εργασιμότητα Αντοχή Ανθεκτικότητα Μέθοδοι Παράδειγμα υπολογισμού Πίνακες του ACI στο μετρικό σύστημα μονάδων Σύνθεση μιγμάτων σκυροδέματος υψηλής αντοχής και υψηλής επιτελεστικότητας Παράρτημα: Μέθοδοι προσδιορισμού μέσης θλιπτικής αντοχής από την χαρακτηριστική αντοχή Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Κεφάλαιο 10. Σκυρόδεμα σε πρώιμη ηλικία Εισαγωγή Ορισμοί και σημασία Ζύγιση και φόρτωση, ανάμιξη και μεταφορά Τοποθέτηση, συμπύκνωση, και επεξεργασία διαστρωμένων επιφανειών Συντήρηση του σκυροδέματος και αφαίρεση ξυλότυπων Εργασιμότητα Ορισμός και σημασία

9 Περιεχόμενα Μέτρηση Παράγοντες επιρροής της εργασιμότητας και έλεγχος αυτών Απώλεια κάθισης Ορισμοί Σπουδαιότητα Αιτίες και έλεγχος Απόμιξη και εξίδρωση Ορισμοί και σημασία Μέτρηση Αίτια και έλεγχος φαινομένου Μεταβολές όγκου σε πρώιμο στάδιο Ορισμοί και σημασία Αίτια και έλεγχος του φαινομένου Χρόνος πήξης Ορισμοί και σημασία Μετρήσεις και έλεγχος Θερμοκρασία του σκυροδέματος Σημασία Σκυροδέτηση σε ψυχρό καιρό Σκυροδέτηση σε υψηλές θερμοκρασίες Δοκιμασίες και έλεγχος ποιότητας του σκυροδέματος Μέθοδοι και σημασία Δοκιμασίες αντοχής με επιταχυνόμενη σκλήρυνση Δοκιμές θραύσης πυρήνων Χάρτες ελέγχου ποιότητας Ρηγμάτωση του σκυροδέματος σε πρώιμη ηλικία Συμπεράσματα Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Κεφάλαιο 11. Μη καταστρεπτικές μέθοδοι Εισαγωγή Οι μέθοδοι σκληρότητας επιφάνειας Τεχνικές αντίστασης στη διείσδυση Δοκιμή εξόλκευσης Η μέθοδος ωριμότητας Αξιολόγηση της ποιότητας του σκυροδέματος με τις δοκιμές απορρόφησης και διαπερατότητας Μέθοδοι διάδοσης κυμάτων έντασης Θεωρητικές αρχές της διάδοσης κυμάτων έντασης στα στερεά Μέθοδοι υπερηχητικής παλμικής ταχύτητας Μέθοδοι κρούσης Η ακουστική εκπομπή

10 14 Περιεχόμενα 11.7 Ηλεκτρικές μέθοδοι Η ειδική αντίσταση Ηλεκτροχημικές μέθοδοι Εισαγωγή στην ηλεκτροχημεία του οπλισμένου σκυροδέματος Το δυναμικό διάβρωσης Αντίσταση πόλωσης Η φασματοσκοπία ηλεκτροχημικής σύνθετης αντίστασης Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι Μετρητής επικάλυψης Διεισδυτικό ραντάρ εδάφους Υπέρυθρη θερμογραφία Η τομογραφία του οπλισμένου σκυροδέματος Τομογραφία με ακτίνες X Διάσπαση ενός τρισδιάστατου κόσμου σε μια επίπεδη δισδιάσταση εικόνα Τομογραφία επανασκέδασης μικροκυμάτων Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Mέρος ΙΙΙ. Πρόσφατες εξελίξεις και σκυρόδεμα του μέλλοντος Κεφάλαιο 12. Εξελίξεις στην τεχνολογία σκυροδέματος Εισαγωγή Ελαφρύ σκυρόδεμα κατασκευών (ελαφροσκυρόδεμα) Ορισμός και προδιαγραφές Κριτήρια καθορισμού αναλογιών μίγματος Ιδιότητες Εφαρμογές Υψηλής αντοχής σκυρόδεμα Σύντομη ανασκόπηση του ιστορικού ανάπτυξης Ορισμός Σημαντικότητα Υλικά Αναλογίες μίγματος Μικροδομή Ιδιότητες νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος Σκυρόδεμα υψηλής αντοχής με ελαφρά αδρανή Αυτό-συμπυκνούμενο σκυρόδεμα Ορισμός και σπουδαιότητα Ανάπτυξη ιστορικό Υλικά και αναλογίες ανάμιξης Ιδιότητες του SCC Εφαρμογές

11 Περιεχόμενα Υψηλής επιτελεστικότητας σκυρόδεμα Ανάπτυξη ιστορικό Ορισμός και σχόλια για το υψηλής επιτελεστικότητας σκυρόδεμα κατά ACI Εμπειρία πεδίου Εφαρμογές Σκυροδέματα υψηλής επιτελεστικότητας, με υψηλό ποσοστό ιπτάμενης τέφρας Μη συρρικνούμενο σκυρόδεμα Ορισμός και σημασία Σημαντικότητα Υλικά και αναλογίες μίξης Ιδιότητες Εφαρμογές Ινοπλισμένο σκυρόδεμα Ορισμός και σημασία Μηχανισμός δυσθραυστότητας Υλικά και αναλογίες ανάμιξης Ιδιότητες Ανάπτυξη ινοπλισμένων μιγμάτων εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Εφαρμογές Σκυρόδεμα που περιέχει πολυμερή Ονοματολογία και σημαντικότητα Πολυμερικό σκυρόδεμα Λατέξ-τροποποιημένο σκυρόδεμα Εμποτισμένο με πολυμερές σκυρόδεμα Μεγάλου βάρους σκυρόδεμα για προστασία από την ακτινοβολία Σημαντικότητα Το σκυρόδεμα ως υλικό προστατευτικών καλυμμάτων Τα υλικά και οι αναλογίες μίξης Σημαντικές ιδιότητες Μαζικό σκυρόδεμα Ορισμός και σημαντικότητα Γενικές θεωρήσεις Τα υλικά και οι αναλογίες ανάμιξης Εφαρμογή των αρχών Κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (RCC) Υλικά και αναλογίες μίξης Εργαστηριακή δοκιμή Ιδιότητες Η πρακτική κατασκευής Εφαρμογές Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

12 16 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 13. Η εξέλιξη της μηχανικής του σκυροδέματος Εισαγωγή Ελαστική συμπεριφορά Τα όρια Hashin-Shtrikman (H-S) Ιξωδοελαστικότητα Βασικά ρεολογικά μοντέλα Γενικευμένα ρεολογικά μοντέλα Ρεολογικά μοντέλα μεταβλητά με το χρόνο Η αρχή της επαλληλίας και η ολοκληρωτική απεικόνιση Μαθηματικές εκφράσεις του ερπυσμού Μέθοδοι πρόβλεψης ερπυσμού και συστολής Συστολή Κατανομή θερμοκρασιών στο μαζικό σκυρόδεμα Υπολογισμός μεταφοράς θερμότητας Αρχική συνθήκη Οριακές συνθήκες Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων Παραδείγματα εφαρμογών Μελέτη περίπτωσης: η κατασκευή του καθεδρικού ναού Lady of the Angels στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α Θραυστομηχανική Γραμμική ελαστική θραυστομηχανική Θραυστομηχανική του σκυροδέματος Ζώνη εξέλιξης της ρηγμάτωσης Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Κεφάλαιο 14. Μελλοντικές προκλήσεις στην τεχνολογία σκυροδέματος Εισαγωγή Επισκόπηση των δυνάμεων που διαμορφώνουν τον κόσμο μας Μελλοντική ζήτηση σκυροδέματος Τα πλεονεκτήματα του σκυροδέματος έναντι των κατασκευών από χάλυβα Τεχνικές παράμετροι Περιβαλλοντική θεώρηση Ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα του σκυροδέματος Υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ; Τεχνολογία για την αειφόρο ανάπτυξη Βιλιογραφία Ευρετήριο

13 Κεφάλαιο Σταθερότητα όγκου Εισαγωγή Το σκυρόδεμα παρουσιάζει ελαστικές και ανελαστικές παραμορφώσεις κατά τη φόρτιση και παραμορφώσεις συστολής κατά την ξήρανση ή την ψύξη. Όταν οι παραμορφώσεις συστολής παρεμποδίζονται προκύπτει ανάπτυξη συνθέτου τάσης στο εσωτερικό που συχνά οδηγεί σε ρηγμάτωση. Στο κεφάλαιο αυτό συζητώνται οι αιτίες της μη γραμμικότητας στη σχέση τάσεων παραμορφώσεων του σκυροδέματος και περιγράφονται οι διάφοροι τύποι των μέτρων ελαστικότητας και οι μέθοδοι προσδιορισμού των. Δίνονται επίσης εξηγήσεις για το πώς και γιατί τα α- δρανή, η τσιμεντόπαστα και η διεπιφανειακή ζώνη καθώς και οι πειραματικές παράμετροι επηρεάζουν το μέτρο ελαστικότητας. Οι επιδράσεις των τάσεων που προκύπτουν από τη συστολή ξήρανσης και τις ιξωδοελαστικές παραμορφώσεις δεν είναι οι ίδιες. Εν τούτοις και για τα δύο φαινόμενα οι σημαντικότερες αιτίες και οι παράγοντες που τα ρυθμίζουν έχουν πολλά κοινά. Αναπτύσσονται επίσης οι παράμετροι που επηρεάζουν τη συστολή ξήρανσης και τον ερπυσμό όπως το περιεχόμενο ποσό των αδρανών, η δυσκαμψία, ο λόγος νερού/τσιμέντου, ο χρόνος έκθεσης, η σχετική υγρασία, το μέγεθος και το σχήμα των στοιχείων του σκυροδέματος. Η θερμική συστολή είναι μεγάλης σημασίας στα ογκώδη στοιχεία σκυροδέματος. Το μέγεθος της συστολής μπορεί να ελεγχθεί με τη ρύθμιση του συντελεστού θερμικής διαστολής των αδρανών, τον τύπο και το περιεχόμενο του τσιμέντου και τη θερμοκρασία των υλικών του αναμίγματος του σκυροδέματος. Εξετάζονται επίσης οι έννοιες του έκτατου, της παραμορφωσιμότητας σε εφελκυσμό και η σημαντικότητά τους για τη ρηγμάτωση του σκυροδέματος.

14 ,. - ( ), ( - ) ( - ).,, -. ( 1m ). -, ( = ) ( 4-1). - -., -. - (creep). - - (stress relaxation). -., ( b)., ,., -

15 Σταθερότητα όγκου 113 Εικόνα 4-1 Επιρροή της συστολής ξήρανσης και του ερπυσμού στη ρηγμάτωση του σκυροδέματος. (Troxell, G.E., H.E. Davis, και J.W. Kelly, Composition and Properties of Concrete, McGraw-Hill, New York, σελ. 342, 1968.) Υπό συνθήκες περιορισμού στο σκυρόδεμα το παιγνίδι ανάμεσα στις ελαστικές εφελκυστικές τάσεις που δημιουργούνται από τις παραμορφώσεις λόγω συστολής και η χαλάρωση τάσεων λόγω ιξωδοελαστικής συμπεριφοράς του σκυροδέματος αποτελεί τη καρδιά του προβλήματος των παραμορφώσεων και της ρηγμάτωσης του σκυροδέματος. φώσεις ούτε οι περιορισμοί είναι ομοιόμορφοι σε όλο το δομικό στοιχείο. Έτσι, οι προκύπτουσες κατανομές τάσεων τείνουν να διαφέρουν από σημείο σε σημείο. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις ιδιότητες του σκυροδέματος την ελαστική, τη συστολή ξήρανσης, τη θερμική συστολή και την ιξωδοελαστική και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. 4.2 Ελαστική συμπεριφορά Τα ελαστικά χαρακτηριστικά ενός υλικού είναι ένα μέτρο της δυσκαμψίας του. Αν και η συμπεριφορά του σκυροδέματος είναι μη γραμμική μια εκτίμηση του μέτρου ελαστικότητας (ο λόγος μεταξύ της εφαρμοζόμενης τάσης και της στιγμιαίας παραμόρφωσης μέσα σε μια υποτιθέμενη περιοχή αναλογίας) είναι απαραίτητη για το προσδιορισμό των τάσεων που εισάγονται στο υλικό από παραμορφώσεις που συνδέονται με τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Χρειάζεται επίσης για τον υπολογισμό των τάσεων σχεδιασμού υπό φόρτιση σε απλά στοιχεία των ροπών και των αποκλίσεων σε σύνθετες κατασκευές Μη γραμμικότητα της σχέσης τάσεων-παραμορφώσεων Από τις τυπικές καμπύλες σ-ε για τα αδρανή, τη τσιμεντόπαστα και το σκυρόδεμα σε μονοαξονική θλίψη (Εικόνα 4-2) είναι αμέσως φανερό ότι σε αντίθεση με τα αδρανή και τη τσιμε-

16 114 Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος Εικόνα 4-2 Τυπικές καμπύλες σ-ε συμπεριφοράς της τσιμεντόπαστας, των αδρανών και του σκυροδέματος (Βασισμένο στην εργασία του Hsu, T.C., ACI Monograph 6, σελ. 100, 1971.) Οι ιδιότητες των πολύπλοκων σύνθετων υλικών δεν είναι απαραίτητα το άθροισμα των επιμέρους αντίστοιχων ιδιοτήτων των συστατικών τους. Έτσι, η τσιμεντόπαστα και τα αδρανή δείχνουν γραμμικές ιδιότητες, ενώ το σκυρόδεμα δεν έχει γραμμική ελαστική συμπεριφορά. ντόπαστα, το σκυρόδεμα δεν είναι ένα ελαστικό υλικό. Ούτε η παραμόρφωση κατά τη στιγμιαία φόρτιση ενός δοκιμίου σκυροδέματος είναι ανάλογη της εφαρμοζόμενης τάσης ούτε η παραμόρφωση αναιρείται πλήρως κατά την αποφόρτιση. Η αιτία της μη γραμμικότητας της σχέσης σ-ε εξηγείται από τις μελέτες της προοδευτικής ανάπτυξης της μικρορηγμάτωσης υπό φόρτιση των ερευνητών από το Cornell University (Εικόνα 4-3) και την αξιολόγηση των εργασιών τους από τον Glucklish 2. Όσον αφορά στη σχέση μεταξύ επιπέδου επιβαλλόμενης τάσης (εκπεφρασμένης ως ποσοστό της τελικής αντοχής θραύσης) και της ρηγμάτωσης στο σκυρόδεμα, η Εικόνα 4-3 δείχνει ότι η συμπεριφορά του σκυροδέματος μπορεί να διακριθεί σε 4 ξεχωριστά στάδια. Υπό κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες έκθεσης (όταν το στοιχείο σκυροδέματος υποβάλλεται σε επιδράσεις ξήρανσης ή θερμικής συστολής), δημιουργούνται ρωγμές στη διεπιφανειακή ζώνη αδρανών-τσιμέντου λόγω των διαφορετικών παραμορφώσεων των αδρανών και της τσιμεντόπαστας που οφείλονται στα διαφορετικά μέτρα ελαστικότητας των δυο αυτών φάσεων που συνιστούν το σκυρόδεμα. Έτσι, ακόμη και πριν την επιβολή εξωτερικής φόρτισης, μικρορωγμές στη διεπιφανειακή ζώνη αδρανών-τσιμεντόπαστας ήδη υπάρχουν. Ο αριθμός και το εύρος αυτών των ρωγμών στο δοκίμιο σκυροδέματος, εξαρτάται, εκτός των άλλων παραγόντων και από την εξίδρωση και την ιστορία της συντήρησης του σκυροδέματος. Για επίπεδο φόρτισης κάτω από 30% της τελικής αντοχής, οι μικρορωγμές της διεπιφανειακής ζώνης παραμένουν σταθερές. Έτσι, η καμπύλη σ-ε παραμένει γραμμική. Αυτό είναι το Στάδιο 1 στην Εικόνα 4-3. Πάνω από το 30% της τελικής αντοχής, αύξηση της επιβαλλόμενης τάσης, επιφέρει αύξηση των μικρορωγμών της διεπιφανειακής ζώνης σε μήκος, εύρος και αριθμό. Έτσι, ο λόγος ε/σ αυξάνει και η καμπύλη αρχίζει να αποκλίνει σημαντικά από την ευθεία γραμμή. Εν τού-

17 Σταθερότητα όγκου 115 Εικόνα 4-3 Διαγραμματική παράσταση της σ-ε συμπεριφοράς του σκυροδέματος σε μονοαξονική θλίψη (Βασισμένο στην εργασία του Glucklich, J., Proceedings of International Conference on the Structure of Concrete, Cement and Concrete Association, Wexham Springs, Slough, U.K., σελ , 1968). Η εξέλιξη της εσωτερικής μικρορηγμάτωσης του σκυροδέματος περνά από διάφορα στάδια που εξαρτώνται από το επίπεδο της εφαρμοζόμενης τάσης. τοις, για φόρτιση μέχρι περίπου στο 50% της τελικής αντοχής ένα σταθερό σύστημα μικρορωγμών εμφανίζεται να υπάρχει στη διεπιφανειακή ζώνη. Αυτό είναι το Στάδιο 2 και σ αυτό το στάδιο η μικρορηγμάτωση της τσιμεντόπαστας είναι αμελητέα. Για φορτία 50 έως 60% του τελικού φορτίου θραύσης, ρηγματώσεις αρχίζουν να εμφανίζονται και στην τσιμεντόπαστα. Για περαιτέρω αύξηση του επιπέδου της φόρτισης μέχρι 75% του τελικού φορτίου, όχι μόνο το σύστημα ρωγμών της διεπιφανειακής ζώνης γίνεται ασταθές αλλά και οι ρωγμές της τσιμεντόπαστας πολλαπλασιάζονται και εξελίσσονται με αποτέλεσμα η καμπύλη σ-ε να κάνει καμπή προς τον οριζόντιο άξονα. Αυτό είναι το Στάδιο 3. Για φόρτιση 75% έως 80% της τελικής, ο ρυθμός της έκλυσης της ενέργειας παραμόρφωσης φαίνεται να φθάνει το κρίσιμο ε- πίπεδο που απαιτείται για την αυτόματη ανάπτυξη ρηγμάτωσης υπό το υφιστάμενο φορτίο και το υλικό παραμορφώνεται μέχρι αστοχίας. Εν συντομία, πάνω από 75% του τελικού φορτίου θραύσης, με μικρή αύξηση τάσης πολύ μεγάλες παραμορφώσεις αναπτύσσονται πράγμα που δείχνει ότι το σύστημα ρωγμών αποκτά συνέχεια λόγω της ταχείας εξέλιξης της ρηγμάτωσης τόσο στη τσιμεντόπαστα όσο και στη διεπιφανειακή ζώνη. Αυτό είναι το τελικό στάδιο (Στάδιο 4).

18 116 Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος Τύποι μέτρου ελαστικότητας Το στατικό μέτρο ελαστικότητας για ένα υλικό υπό εφελκυσμό ή θλίψη δίνεται από τη κλίση της καμπύλης σ-ε για σκυρόδεμα υπό μονοαξονική φόρτιση. Επειδή η καμπύλη σ-ε του σκυροδέματος δεν είναι γραμμική χρησιμοποιούνται τρεις μέθοδοι για τον υπολογισμό του μέτρου ελαστικότητας. Έτσι υπάρχουν τρεις τύποι μέτρων ελαστικότητας όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.4: 1. Το εφαπτομενικό μέτρο (tangent modulus) που δίνεται από την κλίση της εφαπτομένης της καμπύλης σ-ε σε οποιοδήποτε σημείο της. 2. Το μέτρο ελαστικότητας (secant modulus) που αντιστοιχεί στη κλίση της γραμμής που ενώνει το σημείο 0 με το σημείο της καμπύλης σ-ε που αντιστοιχεί σε τάση 40% της τελικής. 3. Το μέτρο ελαστικότητας (chord modulus) που αντιστοιχεί στη κλίση της γραμμής που ε- νώνει δύο σημεία της καμπύλης σ-ε. Σε σύγκριση με το προηγούμενο μέτρο ελαστικότητας, η γραμμή δεν ξεκινά από το 0 αλλά από ένα σημείο που αντιστοιχεί σε κατά μήκος παραμόρφωση 50μm/m και τελειώνει σε σημείο της σ-ε που αντιστοιχεί στο 40% της τελικής τάσης θραύσης. Αυτή η μετατόπιση της γραμμής κατά 50 μm/m συνίσταται για την απαλοιφή του λάθους που εισάγεται από την ελαφρά κοιλότητα που συχνά παρατηρείται στο ξεκίνημα της καμπύλης σ-ε. Το δυναμικό μέτρο ελαστικότητας (dynamic modulus) που αντιστοιχεί στην πολύ μικρή στιγμιαία παραμόρφωση δίνεται κατά προσέγγιση από το αρχικό εφαπτομενικό μέτρο (initial tangent modulus) που είναι το εφαπτομενικό μέτρο για μια γραμμή με αφετηρία το 0. Είναι γενικά 20,30 και 40% υψηλότερο από το στατικό μέτρο ελαστικότητας για υψηλής, μέσης και χαμηλής αντοχής σκυροδέματα αντίστοιχα. Για την ανάλυση τάσεων κατασκευών που θα υ- ποβληθούν σε σεισμική επιπόνηση ή σε φορτία κρούσης είναι προτιμότερο να χρησιμοποιεί- Εικόνα 4.4 Διάφοροι τύποι των μέτρων ελαστικότητας και οι μέθοδοι με τις οποίες υπολογίζονται.

19 Σταθερότητα όγκου 117 ται το δυναμικό μέτρο ελαστικότητας που προορίζεται ακριβέστερα με τη μέθοδο των υπερήχων (sonic test). Το καμπτικό μέτρο ελαστικότητας (flexural modulus of elasticity) μπορεί να προσδιοριστεί από τη βύθιση δοκού σε κάμψη. Για δοκό που στηρίζεται στα άκρα και φορτίζεται στο κέντρο, αγνοώντας τη διατμητική απόκλιση, η τιμή του μέτρου αυτού κατά προσέγγιση είναι 3 PL E = 48IΔ Όπου Δ = βύθιση μέσου δοκού λόγω φορτίου P L = άνοιγμα δοκού I = ροπή αδράνειας Το καμπτικό μέτρο ελαστικότητας χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό και ανάλυση δαπέδων από σκυρόδεμα Προσδιορισμός του στατικού μέτρου-ελαστικότητας Το πρότυπο ASTM C469 περιγράφει μια μεθοδολογία μέτρησης του στατικού μέτρου ελαστικότητας (chord modulus) και του λόγου του Poisson s με κυλινδρικά δοκίμια 150*300 mm που φορτίζονται με αξονική θλίψη με ένα σταθερό ρυθμό φόρτισης 0,24 ± 0,03 Mpa/s. Κανονικά, οι παραμορφώσεις μετρώνται με LV DT s. Τυπικές σ-ε καμπύλες των τριών αναμιγμάτων σκυροδέματος της Εικόνας 3-17 και τα υπολογισμένα μέτρα ελαστικότητας (secant moduli) δίνονται στην Εικόνα 4-5. Οι τιμές του μέτρου ελαστικότητας που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς του σχεδιασμού κατασκευών από σκυρόδεμα υπολογίζονται συνήθως από εμπειρικές εκφράσεις που προϋποθέτουν την άμεση εξάρτηση του μέτρου ελαστικότητας από την αντοχή και την πυκνότητα του σκυροδέματος. Σε μια πρώτη προσέγγιση αυτό έχει αξία εφόσον η σ-ε συμπεριφορά των τριών κύριων συστατικών του σκυροδέματος, των αδρανών, της τσιμεντόπαστας και της διεπιφανειακής ζώνης θα μπορούσαν να προσδιορίζονται από τις επί μέρους αντοχές των φάσεων που με τη σειρά τους σχετίζονται με την τελική αντοχή του σκυροδέματος. Περαιτέρω, πρέπει να σημειωθεί ότι το μέτρο ελαστικότητας των αδρανών (που σχετίζεται με την ικανότητα των αδρανών να παρεμποδίζουν τις μεταβολές όγκου στη τσιμεντόπαστα) ε- ξαρτάται άμεσα από το πορώδες και η μέτρηση του βάρους της μονάδος όγκου του σκυροδέματος αποτελεί ένα εύκολο τρόπο εκτίμησης του πορώδους των αδρανών του αναμίγματος. Σύμφωνα με το ACI Building Code 318 για σκυροδέματα βάρους μονάδος όγκου μεταξύ 1500 και 2500 kg/m 3 το μέτρο ελαστικότητας μπορεί να προσδιορισθεί από τη σχέση E = w 0,043f 15. 1/ 2 c c c όπου E c = στατικό μέτρο ελαστικότητας (MPa) W c = βάρος μονάδας όγκου (kg/m 3 ) f c = 28 ημερών θλιπτική αντοχή προτύπων κυλίνδρων (MPa) Κατά τον κώδικα CEB-FIP Model Code (1990) το μέτρο ελαστικότητας του κανονικού σκυροδέματος μπορεί να υπολογισθεί από την έκφραση

20 118 Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος Εικόνα 4-5 Προσδιορισμός του στατικού μέτρου ελαστικότητας (secant modulus) στο εργαστήριο (ASTM C469) Βλέπε Εικόνα 3-18 για τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά αντοχής των αναμιγμάτων των σκυροδεμάτων. (Μη δημοσιευμένα πειραματικά δεδομένα φοιτητών, University of California at Berkeley.) E = 2,15 10 ( f / 10) c 4 1/ 3 cm όπου E c = 28 ημερών μέτρο ελαστικότητας (MPa) f cm = μέση 28 ημερών αντοχή Εάν η πραγματική αντοχή δεν είναι γνωστή, f cm μπορεί να υπολογισθεί από τη χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή f cm = f ck + 8. Η σχέση μέτρου ελαστικότητας και αντοχής αναπτύχθηκε για σκυρόδεμα με χαλαζιακά αδρανή. Για άλλους τύπους αδρανών το μέτρο ελαστικότητας μπορεί να ληφθεί πολλαπλασιάζοντας το E c με συντελεστές a e που δίνονται στον Πίνακα 4-1. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι μαθηματικές εκφράσεις της CEB-FIP ισχύουν για χαρακτηριστικές αντοχές μέχρι 80 MPa ενώ η εξίσωση του ACI ισχύει για σκυροδέματα μέχρι 41 MPa. Επέκταση των σχέσεων του ACI παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 12 (υψηλής αντοχής σκυρόδεμα). Θεωρώντας ότι η πυκνότητα του σκυροδέματος είναι 2320 kg/m 3 οι τιμές του μέτρου ελαστικότητας για κανονικού βάρους σκυροδέματα υπολογισμένα κατά ACI Building Code και CEB-FIP Model Code (1990) φαίνονται στον Πίνακα 4-2.

21 Σταθερότητα όγκου 119 Πίνακας 4-1 Επίδραση του τύπου των αδρανών στο μέτρο ελαστικότητας. Τύπος αδρανών Βασάλτης, πυκνός ασβεστόλιθος 1,2 Χαλαζίας 1,0 Ασβεστόλιθος 0,9 Αμμόλιθος 0,7 αe Πίνακας 4-2 Μέτρο ελαστικότητας για κανονικού βάρους σκυροδέματα με χαλαζιακά αδρανή κατά τους κώδικες ACI και CEB-FIP. Κώδικας ACI Κώδικας CEB-FIP f cm Ec psi (MPa) x 10 6 psi (GPa) psi (MPa) x 10 6 psi (GPa) 3000 (21) 3,1 (21) 3000 (21) 4,0 (28) 4000 (27) 3,6 (25) 4000 (27) 4,3 (30) 5000 (34) 4,1 (28) 5000 (34) 4,7 (32) 6000 (41) 4,4 (30) 6000 (41) 5,0 (34) f cm Από τη συζήτηση που ακολουθεί σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν το μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος, θα φανεί ότι οι υπολογισμένες τιμές που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 4-2 βάσει της αντοχής και της πυκνότητας του σκυροδέματος έχουν αξία ως προσεγγιστικές μόνο τιμές. Αυτό επειδή τα χαρακτηριστικά της διεπιφάνειας και η κατάσταση υγρασίας των δοκιμίων κατά τη δοκιμασία δεν επηρεάζουν με τον ίδιο τρόπο την αντοχή και το μέτρο ελαστικότητας Λόγος του Poisson (Poisson s Ratio) Λόγος του Poisson καλείται ο λόγος της εγκάρσιας παραμόρφωσης προς την αξονική στην ελαστική περιοχή του διαγράμματος σ-ε όταν το υλικό υποβάλλεται σε απλή μονοαξονική φόρτιση. Ο λόγος του Poisson δεν χρειάζεται γενικά για τους συνήθεις υπολογισμούς σχεδιασμού κατασκευών από σκυρόδεμα. Εν τούτοις απαιτείται στην ανάλυση φορέων όπως τούνελ, φράγματα ή άλλα στατικά απροσδιόριστα δομικά συστήματα. Στο σκυρόδεμα οι τιμές του λόγου του Poisson κυμαίνονται γενικά μεταξύ 0,15 και 0,20. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει σταθερή σχέση μεταξύ του λόγου του Poisson και των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος όπως είναι ο λόγος νερού/τσιμέντου, ο χρόνος συντήρησης και η διαβάθμιση των αδρανών. Εν τούτοις, ο λόγος του Poisson είναι γενικά χαμηλότερος στα υ- ψηλής αντοχής σκυροδέματα και υψηλότερος για σκυροδέματα κεκορεσμένης κατάστασης υγρασίας ή για σκυροδέματα που φορτίζονται δυναμικά. Ec

22 ,, -. -,, -.,,.. -., ,, ,. -, GPa (10 20*10 6 psi), -, GPa (3 7*10 6 psi).., 7 GPa (1*10 6 psi) 28 GPa (4*10 6 psi)., GPa (20 3,0*10 6 psi), 50 75%. -,,,, , /, -, Portland, -, 7 28 GPa (1 4*10 6 psi)...,,, -

23 Σταθερότητα όγκου 121 Εικόνα 4-6 Σχέση μεταξύ θλιπτικής αντοχής και μέτρου ελαστικότητας (Βασισμένο στην εργασία του Shideler,J.J., J. ACI, Proc., Τόμος 54, No. 4, 1957.) Η ανοδική τάση των καμπύλων των σχέσεων E-f c για διαφόρου αντοχής αναμίγματα σκυροδέματος τα οποία υποβλήθηκαν σε δοκιμασία σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι την ηλικία 1 έτους, δείχνει ότι μακροπρόθεσμα το μέτρο ελαστικότητας αυξάνεται ταχύτερα απ ό,τι η αντοχή σε θλίψη. δομής της διεπιφανειακής ζώνης της τσιμεντόπαστας. Γι αυτό παίζουν σημαντικό ρόλο στο προσδιορισμό της σχέσης σ-ε του σκυροδέματος. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το πορώδες της διεπιφανειακής ζώνης φαίνονται στην Εικόνα Αναφέρθηκε ότι η αντοχή και το μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος δεν επηρεάζονται στον ίδιο βαθμό από το χρόνο συντήρησης. Για διάφορα αναμίγματα ποικίλων αντοχών, βρέθηκε ότι σε μακρού χρόνου ηλικίες (από 3 μήνες έως 1 χρόνο) το μέτρο ελαστικότητας αυξάνεται με υψηλότερο ρυθμό απ ό,τι η θλιπτική αντοχή (Εικόνα 4-6). Ως εξήγηση μπορεί να λεχθεί ότι είναι πιθανό να υπάρχει ένα ευεργετικό αποτέλεσμα από την αργού ρυθμού χημική δράση του αλκαλικού τσιμεντοπολτού επί των αδρανών που είναι περισσότερο έκδηλο στη σχέση τάσεων παραμορφώσεων απ ό,τι στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος. Πειραματικές παράμετροι. Παρατηρείται ότι ανεξάρτητα από τις αναλογίες ανάμιξης ή το χρόνο συντήρησης τα δοκίμια σκυροδέματος που ελέγχονται (μετριέται το μέτρο ελαστικότητας πειραματικά) σε υγρή κατάσταση δείχνουν περίπου 15% υψηλότερο μέτρο ελαστικότητας από ό,τι τα αντίστοιχα δοκίμια που ελέγχονται σε ξηρή κατάσταση. Αξιοπρόσεκτο είναι, ότι η θλιπτική αντοχή των δοκιμίων συμπεριφέρεται αντίστροφα δηλαδή παρουσιάζει μια αύξηση περίπου 15% όταν τα δοκίμια είναι σε ξηρή κατάσταση. Φαίνεται ότι η ξήρανση του σκυροδέματος επιφέρει διαφορετικό αποτέλεσμα στην τσιμεντόπαστα απ ό,τι στη διεπιφανειακή ζώνη. Ενώ η πρώτη κερδίζει σε αντοχή, λόγω της αύξησης των δυνάμεων Van der Waals στα προϊόντα ενυδάτωσης, η δεύτερη χάνει αντοχή λόγω της μικρορηγμάτωσης. Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος αυξάνει επειδή η τσιμεντόπαστα είναι ο κύριος προσδιοριστικός παράγοντας της αντοχής. Εν τούτοις, το μέτρο ελαστικότητας μειώνεται με τη ξήρανση γιατί αυξάνεται η μικρορηγμάτωση της διεπιφανειακής ζώνης η οποία κυρίως επηρεάζει τη συμπεριφορά του σκυροδέματος στη σχέση τάσεων-παραμορφώσεων. Υπάρχει ακόμα μια εξήγηση

24

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας.

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο οµικών Υλικών Α.Π.Θ., 4-9 εκεµβρίου, 2006 Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. Παράγοντες που επηρρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους σφυρί αναπήδησης Schmidt τύπου L (Schmidt rebound hammer) Κατηγορία πετρωμάτων Μέση ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Α. Μουρατίδης Καθηγητής ΑΠΘ Λ. Παντελίδης Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Μέτρο Ελαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΥΛΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο 2 ΥΛΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Για το σχεδιασµό µιας κατασκευής είναι απαραίτητη η γνώση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών των υλικών που την αποτελούν. Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται µια σύντοµη περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Κ.Γ. Τρέζος, Δ.Θ. Σαγιάς Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: Συνάφεια, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, πυρκαγιά, υψηλές

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση2 η Κατηγορίες υλικών Μέταλλα Σιδηρούχαµέταλλα (ατσάλι, ανθρακούχοι, κραµατούχοι και ανοξείγωτοιχάλυβες, κ.α. Πολυµερικά υλικά Πλαστικά Ελαστοµερή Μη

Διαβάστε περισσότερα

EMACO T545 (FEBSET 45)

EMACO T545 (FEBSET 45) Προαναμεμιγμένο κονίαμα, βασισμένο στο μαγνησιακό φωσφωρούχο τσιμέντο, για επισκευές όπου απαιτείται η ταχύτατη επίτευξη υψηλών μηχανικών αντοχών, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία δοκιμίων

Προετοιμασία δοκιμίων Πρότυπες δοκιμές διόγκωσης Δειγματοληψία, αποθήκευση και προετοιμασία δοκιμίων (ISRM, 1999): - Κατά το δυνατόν διατήρηση της φυσικής υγρασίας και της in-situ πυκνότητας των δειγμάτων - Προτιμώνται δείγματα

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό

2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/06/2014 Κωδικός: 10.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010204030010000145 010402030010000125 EN 1504-4:2004 13 0099 2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ε.Μ.Π., 2010 4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χαρακτηριστικά χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος Αίτια

Διαβάστε περισσότερα

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή

(a) Λεία δοκίµια, (b) δοκίµια µε εγκοπή, (c) δοκίµια µε ρωγµή ΜηχανικέςΜετρήσεις Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials: Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Third Edition, 2007 Pearson Education (a) οκιµήεφελκυσµού,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Ταξινόμηση ΣΥ 2 Διάφοροι Τύποι ινών 3 Ίνες Άνθρακα -υψηλές ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού

2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 08/02/20122 Κωδικός: 2012.08.04.030 2-συστατικών εποξειδική ρητίνη εμποτισμού Περιγραφή Προϊόντος H είναι 2 συστατικών, εποξειδική ρητίνη εμποτισμού. Εφαρμογές Ρητίνη εμποτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Ερπυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση 4 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο πειραµατικός προσδιορισµός της καµπύλης ερπυσµού, υπό σταθερό εξωτερικό φορτίο και ελεγχοµένη θερµοκρασία εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου Επίπλου ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Μηχανικές ιδιότητες = είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Περιβάλλον Μικρός λόγος Ν/Τ εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επισκευή ρωγμών με την χρήση ρητινενέσεων «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΩΓΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΡΗΤΙΝΕΝΕΣΕΩΝ» ΤΣΑΛΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την μέθοδο επισκευής ρωγμών σε

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

BYZANTINE BLUE ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ TD 13 C Κονίαμα δομικής ενίσχυσης ιστορικής τοιχοποιίας Περιγραφή Το TD13C είναι ένα έτοιμο κονίαμα δομικής ενίσχυσης, βασισμένο σε φυσικό υδραυλικό ασβέστη και επιλεγμένα αδρανή. Είναι ιδανικό για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 01-01-07-00 01 Κατασκευές από σκυρόδεµα 01 Παραγωγή και διάστρωση σκυροδέµατος 07 Σκυρόδεµα έργων µεγάλου όγκου 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων

Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Σκυρόδεμα οπλισμένο με χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων Κυριάκος Νεοκλέους, Κύπρος Πηλακούτας, Peter Waldron Centre for Cement and Concrete, Department of Civil and Structural

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Κωνσταντίνος Γ. Τρέζος Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Ιωάννης Π. Σφήκας Υποψήφιος Διδάκτορας, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1

Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Ημερίδες / ΤΕΕ ΤΔΚ - ΤΑΚ Το νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το Σκυρόδεμα: ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Νικ. Μαρσέλλος Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μάιος, 2011 Κανονισμοί Σκυροδέματος 20cm Κυβικά Δοκίμια 20x20x20 cm Β.Δ./54* Β80 ΠΤΠ-504

Διαβάστε περισσότερα

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου

«γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» όρια εδάφους και βράχου «γεωλογικοί σχηματισμοί» - «γεωϋλικά» έδαφος (soil) είναι ένα φυσικό σύνολο ορυκτών κόκκων που μπορούν να διαχωριστούν με απλές μηχανικές μεθόδους (π.χ. ανακίνηση μέσα στο νερό) όλα τα υπόλοιπα φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

5. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 5-1 5. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 5.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η καθηµερινή πείρα µας έχει δείξει ότι τα πολυµερή συµπεριφέρονται µηχανικά µε διάφορους τρόπους: σα ψαθυρό υλικό, σα λάστιχο και σαν ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων

1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1η Εργαστηριακή Άσκηση: Πείραµα εφελκυσµού µεταλλικών δοκιµίων 1.1. Σκοπός Οι σπουδαστές θα πρέπει να αναλύουν βήµα προς βήµα τους χειρισµούς που πρέπει να εκτελέσουν για να προσδιορίσουν πειραµατικά την

Διαβάστε περισσότερα

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σήραγγες Μέθοδος ΝΑΤΜ. Αιμίλιος Κωμοδρόμος, Καθηγητής, Εργαστήριο Υ.Γ.Μ. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Συστατικά Υλικά Τσιμέντο, λεπτόκοκκα αδρανή (έως 10 mm), νερό, πρόσμικτα επιτάχυνσης πήξης Μέθοδος Εφαρμογής Εκτόξευση Υγρού Μίγματος (μεγάλες απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι Κατάλογος Βλαβών σε Στρωτήρες Προεντεταμένου Σκυροδέματος Σελίδα 1

Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι Κατάλογος Βλαβών σε Στρωτήρες Προεντεταμένου Σκυροδέματος Σελίδα 1 Κατάλογος Βλαβών σε Στρωτήρες Προεντεταμένου Σκυροδέματος Σελίδα 1 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2. Ορισμοί 3. Κριτήρια εκτίμησης / κατηγορίες βλαβών 4. Είδη και εκτίμηση βλαβών 4.1 Ρωγμές 4.1.1 Διαμήκεις ρωγμές

Διαβάστε περισσότερα

Διαπερατό σκυρόδεμα (Pervious Concrete)

Διαπερατό σκυρόδεμα (Pervious Concrete) Διαπερατό σκυρόδεμα (Pervious Concrete) Σπύρος Λυκούδης, Γεωλόγος 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία ολοένα αυξανόμενη τάση, οι κατασκευές να χρησιμοποιούν υλικά και μεθόδους που είναι όσο το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2: Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος 1 Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Ιπποκράτους 9, 106 79 Αθήνα Τηλ. 210-9238170 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση

2008-05-16 ICS: 91.140.90. Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση 2008-05-16 ICS: 91.140.90 ΣΕΠ ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ΣΧΕΔΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Ελληνικό Προσάρτημα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα Μέρος 1: Προδιαγραφή, επιδόσεις, παραγωγή και συμμόρφωση Geek

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη, 24-26 Νοεμβρίου 2005 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα

Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗ ΘΕΟΦΑΝΩ ΠΑΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται στοιχεία για την τεχνολογία του εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Ε.Σ) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων

ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο οµικών Υλικών & Στοιχείων / Αθήνα, Μάιος 2008 ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων Σουζάνα Π. ΤΑΣΤΑΝΗ, ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

MasterEmaco S480. Πρώην EMACO R4 EASY ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το EMACO R4 EASY είναι ενός συστατικού, τσιμεντοειδές, προαναμεμιγμένο θιξοτροπικό επισκευαστικό κονίαμα, που περιέχει πολυακρυλονιτριλικές ίνες ανθεκτικές σε επιθετικά περιβάλλοντα. ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά.

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά. Κινησιοθεραπεία Ιδιότητες Υλικών 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανθρώπινο σώμα Παθητικά στοιχεία Οστά Αρθρ. χόνδροι Πολύπλοκη κατασκευή Σύνδεσμοι τένοντες Ανομοιογενή βιολογικά υλικά Ενεργητικά στοιχεία Μύες

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις

Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και υψηλής ρευστότητας για μη συρρικνούμενες χυτεύσεις Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/10/2013 (v2) Κωδικός: 09.03.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010201010010000011-312A EN 1504-3 EN 1504-6 13 0546-312A Ινοπλισμένο τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής διόγκωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

Ν. Σαμπατακάκης Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ Ε ΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (1 ο ΜΕΡΟΣ) Τεχνική Γεωλογία - Γεωτεχνική Μηχανική 1. Υλικά έδρασης (θεμελίωσης) κατασκευών 2. Υλικά κατασκευής τεχνικών έργων (επιχώματα,φράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ. 3 η Σειρά Ασκήσεων. 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους. 2. Γεωστατικές τάσεις ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 3 η Σειρά Ασκήσεων 1. Υπολογισμός Διατμητικής Αντοχής Εδάφους Συνοχή (c) Γωνία τριβής (φ ο ) 2. Γεωστατικές τάσεις Ολικές τάσεις Ενεργές τάσεις Πιέσεις πόρων Διδάσκοντες: Β. Χρηστάρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙΙ εισαγωγή Μαρίνα Μωρέττη, Επικ.Καθηγήτρια Π.Θ. Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας

Παραγωγή Κυβολίθων Πεζοδρόµησης µε χρήση Ιπτάµενης Τέφρας Πτολεµαϊδας Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων Ηµερίδα: «K-clusters / Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε τη χρήση Ιπτάµενης Τέφρας στη. Μακεδονία» Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2006, ΤΕΕ. Μακεδονίας Παραγωγή Κυβολίθων

Διαβάστε περισσότερα

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ)

Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/02/2012 Κωδικός: 2012.08.03.020 SikaWrap Anchor G SikaWrap Anchor G Ίνες υάλου για δομητικές συνδέσεις και αγκυρώσεις των ινωπλισμένων πολυμερών (ΙΩΠ) Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος.

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 04.04.020 Sika MonoTop -910 N Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιατί μας ενδιαφέρει η συμπεριφορά των υλικών απέναντι στο νερό; 1. Προστασία των κτηριακών κατασκευών από το νερό της βροχής 2. Προστασία των κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ- 2015 1. Εισαγωγικές έννοιες στην μηχανική των υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Περιεχόμενο μαθήματος Μηχανική των Υλικών: τμήμα των θετικών επιστημών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ 9ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΙΟΠ : ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΙΟΠ ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Περίληψη Τα σύνθετα

Διαβάστε περισσότερα

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com Peikko TERA Joint Peikko TERA Joint Info.gr@peikko.com Τηλ:210-6564644-5 TERA JointΚΑΙΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ηκατασκευήβιοµηχανικώνδάπεδωναυξάνειµεέντονουςρυθµούς. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,000,000m αρµών

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια TEE, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΕΜΠ, Εργαστήριο Ω.Σ. Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΡΕΖΟΣ Μεγαλόπολη, 13 Οκτωβρίου 2007 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου

Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Τεχνικές µαθηµατικές συσχετίσεις θλιπτικών αντοχών σκυροδέµατος και τσιµέντου Κ. K. Ευαγόρου ρ. Χηµικός, ιευθυντής Ποιότητας της Τσιµεντοποιίας ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Κύπρου A. Γ. ηµητρίου Μεταλλειολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης. ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Στρέψης ΕργαστηριακήΆσκηση 3 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ηκατανόησητωνδιαδικασιώνκατάτηκαταπόνησηστρέψης, η κατανόηση του διαγράµµατος διατµητικής τάσης παραµόρφωσης η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης

Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 02/02/2011 Κωδικός: 2011.05.02.010 Sikadur -30 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα Το Sikadur

Διαβάστε περισσότερα

M M n+ + ne (1) Ox + ne Red (2) i = i Cdl + i F (3) de dt + i F (4) i = C dl. e E Ecorr

M M n+ + ne (1) Ox + ne Red (2) i = i Cdl + i F (3) de dt + i F (4) i = C dl. e E Ecorr Επιταχυνόμενες μέθοδοι μελέτης της φθοράς: Μέθοδος Tafel και μέθοδος ηλεκτροχημικής εμπέδησης Αντώνης Καραντώνης, και Δημήτρης Δραγατογιάννης 1 Σκοπός της άσκησης Στην άσκηση αυτή θα μελετηθεί η διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού

Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/02/2012 Κωδικός: 2012.06.03.050 Sika MonoTop Dynamic Υψηλών αντοχών ινοπλισμένο επισκευαστικό κονίαμα ενός συστατικού Περιγραφή Προϊόντος Το Sika MonoTop Dynamic είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ποζολανική αντίδραση

ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ποζολανική αντίδραση ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ και ποζολανική αντίδραση Τσακαλάκης Κώστας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., 2013 1 ΟΡΙΣΜΟΙ - Υδραυλικές ιδιότητες Είναι οι ιδιότητες που έχουν ορισμένα υλικά, όπως π.χ. το τσιμέντο, να σχηματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων

Πρότυπος οπλισμός Νεοκλέους, Πηλακούτας και Tlemat. σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Πρότυπος οπλισμός σκυροδέματος: χαλύβδινες ίνες ανακυκλωμένες από μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων Κυριάκος Νεοκλέους Κύπρος Πηλακούτας Houssam Tlemat Centre for Cement and Concrete, Department of Civil

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΗΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Το φαινόµενο της µνήµης σχήµατος συνδέεται µε τη δυνατότητα συγκεκριµένων υλικών να «θυµούνται» το αρχικό τους σχήµα ακόµα και µετά από εκτεταµένες παραµορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/06/2014 Κωδικός: 08.04.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401040010000001 EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 09 09 0099 0099 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όλες οι κατασκευές από σκυρόδεμα μπορούν να ρηγματωθούν. Οι ρωγμές είναι αποτέλεσμα διαφόρων αιτίων, που προκαλούν στην κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΣ, ΘΛΙΨΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Ο κύλινδρος που φαίνεται στο σχήμα είναι από χάλυβα που έχει ένα ειδικό βάρος 80.000 N/m 3. Υπολογίστε την θλιπτική τάση που ενεργεί στα σημεία Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Το σκυρόδεμα είναι σύνθετο υλικό, που αποτελείται κυρίως από τσιμέντο, αδρανή και νερό,

Διαβάστε περισσότερα

Το Αυτοσυμπυκνούμενο Ελαφροσκυρόδεμα στην Επισκευή και Ενίσχυση Κατασκευών από Ο.Σ.

Το Αυτοσυμπυκνούμενο Ελαφροσκυρόδεμα στην Επισκευή και Ενίσχυση Κατασκευών από Ο.Σ. ΤΟ ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΕΛΑΦΡΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ Ο.Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε ένα νέο τύπο σκυροδέματος, το Αυτοσυμπυκνούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2015

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2015 4. Εισαγωγή στις Τάσεις και Παραμορφώσεις Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 4. Τάσεις και Παραμορφώσεις/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Σκοποί ενότητας Να συμφιλιωθεί

Διαβάστε περισσότερα

2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης

2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 15/12/2010 Κωδικός: 2011.07.01.020 Sikadur -31 CF Normal 2-συστ. θιξοτροπικό, εποξειδικής βάσης, υλικό συγκόλλησης Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Το Sikadur -31 CF Normal

Διαβάστε περισσότερα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα

dq dt μεταβολή θερμοκρασίας C = C m ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ J mole Θερμικές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα ΥΛΙΚΑ Ι ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 7 κές Ιδιότητες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ κές ιδιότητες Θερμοχωρητικότητα κή διαστολή κή αγωγιμότητα γμ κή τάση Θερμοχωρητικότητα Η θερμοχωρητικότητα

Διαβάστε περισσότερα