Πρόλογος Πρόλογος ελληνικής έκδοσης Πρόλογος συγγραφέων Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος... 17. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης... 19. Πρόλογος συγγραφέων... 21. Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Πρόλογος Πρόλογος ελληνικής έκδοσης Πρόλογος συγγραφέων Mέρος Ι. Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή Το σκυρόδεμα ως δομικό υλικό Συστατικά του σύγχρονου σκυροδέματος Τύποι σκυροδέματος Οι ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος και η σημασία τους Μονάδες μέτρησης Έλεγχος γνώσεων Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Κεφάλαιο 2. Μικροδομή του σκυροδέματος Εισαγωγή Ορισμός Σημαντικότητα Πολυπλοκότητα Μικροδομή της φάσης αδρανών Μικροδομή της ενυδατωμένης πάστας τσιμέντου Στερεά στην ενυδατωμένη πάστα τσιμέντου Κενά στην ενυδατωμένη πάστα τσιμέντου Το νερό στην ενυδατωμένη πάστα τσιμέντου Σχέσεις μικροδομής και ιδιοτήτων στην ενυδατωμένη πάστα τσιμέντου Διεπιφανειακή μεταβατική ζώνη στο σκυρόδεμα Σημασία της διεπιφανειακής μεταβατικής ζώνης Μικροδομή Αντοχή Επίδραση της διεπιφανειακής μεταβατικής ζώνης στις ιδιότητες του σκυροδέματος Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη... 74

4 Poisson (Poisson s Ratio)

5 A ASR

6 10 Περιεχόμενα Έλεγχος της διαστολής Ενυδάτωση των κρυστάλλων MgO και CaO Διάβρωση του ενσωματωμένου χάλυβα στο σκυρόδεμα Μηχανισμοί που σχετίζονται με τη φθορά του σκυροδέματος από τη διάβρωση του ενσωματωμένου χάλυβα Επιλεγμένες περιπτώσεις Έλεγχος της διάβρωσης Η ανάπτυξη ενός ολιστικού μοντέλου φθοράς του σκυροδέματος Το σκυρόδεμα στο θαλάσσιο περιβάλλον Θεωρητικά ζητήματα Περιπτώσεις φθοράς σκυροδέματος Διδάγματα από τις περιπτώσεις αστοχιών Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Mέρος ΙΙ. Υλικά σκυροδέματος, αναλογίες ανάμιξης και ιδιότητες πρώιμης ηλικίας Κεφάλαιο 6. Υδραυλικά τσιμέντα Εισαγωγή Υδραυλικά και μη υδραυλικά τσιμέντα Η χημεία των τσιμέντων γύψου και ασβέστη Τσιμέντο Πόρτλαντ Η διαδικασία κατασκευής Η χημική σύνθεση O προσδιορισμός της σύνθεσης των ενώσεων από τη χημική ανάλυση Η δομή κρυστάλλου και η ικανότητα αντιδράσεως των ενώσεων Η λεπτότητα Η ενυδάτωση του τσιμέντου Πόρτλαντ Σπουδαιότητα Ο μηχανισμός της ενυδάτωσης Η ενυδάτωση των αργιλικών ενώσεων Η ενυδάτωση των πυριτικών αλάτων Η θερμότητα ενυδάτωσης Τα φυσικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας πήξης και σκλήρυνσης Η επίδραση των χαρακτηριστικών του τσιμέντου στην αντοχή και τη θερμότητα ενυδάτωσης Τύποι τσιμέντου Πόρτλαντ Ειδικοί τύποι τσιμέντου Ορισμοί και ταξινόμηση Ανάμικτα τσιμέντα Διογκούμενα τσιμέντα Τσιμέντα με γρήγορη πήξη και σκλήρυνση

7 Περιεχόμενα Τσιμέντα πετρελαιοπηγών Λευκά και έγχρωμα τσιμέντα Αργιλοασβεστούχα τσιμέντα Εξελίξεις στις προδιαγραφές για το τσιμέντο Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Κεφάλαιο 7. Αδρανή υλικά Εισαγωγή Σημασία Κατηγοριοποίηση και ονοματολογία Φυσικά (ορυκτά) αδρανή Περιγραφή των πετρωμάτων Περιγραφή των ορυκτών Ελαφρά αδρανή Βαριά αδρανή Αδρανή σκωρίας υψικαμίνων Αδρανή από ιπτάμενη τέφρα Αδρανή από ανακυκλωμένο σκυρόδεμα και αστικά απόβλητα Παραγωγή αδρανών Χαρακτηριστικά των αδρανών και η σημασία τους Πυκνότητα και φαινόμενο ειδικό βάρος Απορροφητικότητα και επιφανειακή υγρασία Αντοχή σε θραύση, αντοχή σε απότριψη και μέτρο ελαστικότητας Ακεραιότητα Διαστάσεις και κοκκομετρία Σχήμα και επιφανειακή υφή Επιβλαβείς ουσίες Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Κεφάλαιο 8. Πρόσμικτα Εισαγωγή Σπουδαιότητα Ονοματολογία, προδιαγραφές, και ταξινόμηση Τασιενεργές ενώσεις Ονοματολογία και χημική σύσταση Μηχανισμός δράσης Εφαρμογές Υπερρευστοποιητές Ρυθμιστές πήξης Ονοματολογία Σύσταση

8 12 Περιεχόμενα Μηχανισμός λειτουργίας Εφαρμογές Ορυκτά πρόσμικτα Σπουδαιότητα Ταξινόμηση Φυσικά ποζολανικά υλικά Βιομηχανικά παραπροϊόντα Εφαρμογές Συμπερασματικά σχόλια Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Κεφάλαιο 9. Σύνθεση μιγμάτων σκυροδέματος Εισαγωγή Σπουδαιότητα και στόχοι Γενικοί παράγοντες Κόστος Εργασιμότητα Αντοχή και ανθεκτικότητα Ιδανική κοκκομετρική καμπύλη αδρανών Βασικές αρχές Εργασιμότητα Αντοχή Ανθεκτικότητα Μέθοδοι Παράδειγμα υπολογισμού Πίνακες του ACI στο μετρικό σύστημα μονάδων Σύνθεση μιγμάτων σκυροδέματος υψηλής αντοχής και υψηλής επιτελεστικότητας Παράρτημα: Μέθοδοι προσδιορισμού μέσης θλιπτικής αντοχής από την χαρακτηριστική αντοχή Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Κεφάλαιο 10. Σκυρόδεμα σε πρώιμη ηλικία Εισαγωγή Ορισμοί και σημασία Ζύγιση και φόρτωση, ανάμιξη και μεταφορά Τοποθέτηση, συμπύκνωση, και επεξεργασία διαστρωμένων επιφανειών Συντήρηση του σκυροδέματος και αφαίρεση ξυλότυπων Εργασιμότητα Ορισμός και σημασία

9 Περιεχόμενα Μέτρηση Παράγοντες επιρροής της εργασιμότητας και έλεγχος αυτών Απώλεια κάθισης Ορισμοί Σπουδαιότητα Αιτίες και έλεγχος Απόμιξη και εξίδρωση Ορισμοί και σημασία Μέτρηση Αίτια και έλεγχος φαινομένου Μεταβολές όγκου σε πρώιμο στάδιο Ορισμοί και σημασία Αίτια και έλεγχος του φαινομένου Χρόνος πήξης Ορισμοί και σημασία Μετρήσεις και έλεγχος Θερμοκρασία του σκυροδέματος Σημασία Σκυροδέτηση σε ψυχρό καιρό Σκυροδέτηση σε υψηλές θερμοκρασίες Δοκιμασίες και έλεγχος ποιότητας του σκυροδέματος Μέθοδοι και σημασία Δοκιμασίες αντοχής με επιταχυνόμενη σκλήρυνση Δοκιμές θραύσης πυρήνων Χάρτες ελέγχου ποιότητας Ρηγμάτωση του σκυροδέματος σε πρώιμη ηλικία Συμπεράσματα Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Κεφάλαιο 11. Μη καταστρεπτικές μέθοδοι Εισαγωγή Οι μέθοδοι σκληρότητας επιφάνειας Τεχνικές αντίστασης στη διείσδυση Δοκιμή εξόλκευσης Η μέθοδος ωριμότητας Αξιολόγηση της ποιότητας του σκυροδέματος με τις δοκιμές απορρόφησης και διαπερατότητας Μέθοδοι διάδοσης κυμάτων έντασης Θεωρητικές αρχές της διάδοσης κυμάτων έντασης στα στερεά Μέθοδοι υπερηχητικής παλμικής ταχύτητας Μέθοδοι κρούσης Η ακουστική εκπομπή

10 14 Περιεχόμενα 11.7 Ηλεκτρικές μέθοδοι Η ειδική αντίσταση Ηλεκτροχημικές μέθοδοι Εισαγωγή στην ηλεκτροχημεία του οπλισμένου σκυροδέματος Το δυναμικό διάβρωσης Αντίσταση πόλωσης Η φασματοσκοπία ηλεκτροχημικής σύνθετης αντίστασης Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι Μετρητής επικάλυψης Διεισδυτικό ραντάρ εδάφους Υπέρυθρη θερμογραφία Η τομογραφία του οπλισμένου σκυροδέματος Τομογραφία με ακτίνες X Διάσπαση ενός τρισδιάστατου κόσμου σε μια επίπεδη δισδιάσταση εικόνα Τομογραφία επανασκέδασης μικροκυμάτων Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Mέρος ΙΙΙ. Πρόσφατες εξελίξεις και σκυρόδεμα του μέλλοντος Κεφάλαιο 12. Εξελίξεις στην τεχνολογία σκυροδέματος Εισαγωγή Ελαφρύ σκυρόδεμα κατασκευών (ελαφροσκυρόδεμα) Ορισμός και προδιαγραφές Κριτήρια καθορισμού αναλογιών μίγματος Ιδιότητες Εφαρμογές Υψηλής αντοχής σκυρόδεμα Σύντομη ανασκόπηση του ιστορικού ανάπτυξης Ορισμός Σημαντικότητα Υλικά Αναλογίες μίγματος Μικροδομή Ιδιότητες νωπού και σκληρυμένου σκυροδέματος Σκυρόδεμα υψηλής αντοχής με ελαφρά αδρανή Αυτό-συμπυκνούμενο σκυρόδεμα Ορισμός και σπουδαιότητα Ανάπτυξη ιστορικό Υλικά και αναλογίες ανάμιξης Ιδιότητες του SCC Εφαρμογές

11 Περιεχόμενα Υψηλής επιτελεστικότητας σκυρόδεμα Ανάπτυξη ιστορικό Ορισμός και σχόλια για το υψηλής επιτελεστικότητας σκυρόδεμα κατά ACI Εμπειρία πεδίου Εφαρμογές Σκυροδέματα υψηλής επιτελεστικότητας, με υψηλό ποσοστό ιπτάμενης τέφρας Μη συρρικνούμενο σκυρόδεμα Ορισμός και σημασία Σημαντικότητα Υλικά και αναλογίες μίξης Ιδιότητες Εφαρμογές Ινοπλισμένο σκυρόδεμα Ορισμός και σημασία Μηχανισμός δυσθραυστότητας Υλικά και αναλογίες ανάμιξης Ιδιότητες Ανάπτυξη ινοπλισμένων μιγμάτων εξαιρετικά υψηλής απόδοσης Εφαρμογές Σκυρόδεμα που περιέχει πολυμερή Ονοματολογία και σημαντικότητα Πολυμερικό σκυρόδεμα Λατέξ-τροποποιημένο σκυρόδεμα Εμποτισμένο με πολυμερές σκυρόδεμα Μεγάλου βάρους σκυρόδεμα για προστασία από την ακτινοβολία Σημαντικότητα Το σκυρόδεμα ως υλικό προστατευτικών καλυμμάτων Τα υλικά και οι αναλογίες μίξης Σημαντικές ιδιότητες Μαζικό σκυρόδεμα Ορισμός και σημαντικότητα Γενικές θεωρήσεις Τα υλικά και οι αναλογίες ανάμιξης Εφαρμογή των αρχών Κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (RCC) Υλικά και αναλογίες μίξης Εργαστηριακή δοκιμή Ιδιότητες Η πρακτική κατασκευής Εφαρμογές Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

12 16 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 13. Η εξέλιξη της μηχανικής του σκυροδέματος Εισαγωγή Ελαστική συμπεριφορά Τα όρια Hashin-Shtrikman (H-S) Ιξωδοελαστικότητα Βασικά ρεολογικά μοντέλα Γενικευμένα ρεολογικά μοντέλα Ρεολογικά μοντέλα μεταβλητά με το χρόνο Η αρχή της επαλληλίας και η ολοκληρωτική απεικόνιση Μαθηματικές εκφράσεις του ερπυσμού Μέθοδοι πρόβλεψης ερπυσμού και συστολής Συστολή Κατανομή θερμοκρασιών στο μαζικό σκυρόδεμα Υπολογισμός μεταφοράς θερμότητας Αρχική συνθήκη Οριακές συνθήκες Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων Παραδείγματα εφαρμογών Μελέτη περίπτωσης: η κατασκευή του καθεδρικού ναού Lady of the Angels στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α Θραυστομηχανική Γραμμική ελαστική θραυστομηχανική Θραυστομηχανική του σκυροδέματος Ζώνη εξέλιξης της ρηγμάτωσης Έλεγχος γνώσεων Βιλιογραφία Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη Κεφάλαιο 14. Μελλοντικές προκλήσεις στην τεχνολογία σκυροδέματος Εισαγωγή Επισκόπηση των δυνάμεων που διαμορφώνουν τον κόσμο μας Μελλοντική ζήτηση σκυροδέματος Τα πλεονεκτήματα του σκυροδέματος έναντι των κατασκευών από χάλυβα Τεχνικές παράμετροι Περιβαλλοντική θεώρηση Ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα του σκυροδέματος Υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ; Τεχνολογία για την αειφόρο ανάπτυξη Βιλιογραφία Ευρετήριο

13 Κεφάλαιο Σταθερότητα όγκου Εισαγωγή Το σκυρόδεμα παρουσιάζει ελαστικές και ανελαστικές παραμορφώσεις κατά τη φόρτιση και παραμορφώσεις συστολής κατά την ξήρανση ή την ψύξη. Όταν οι παραμορφώσεις συστολής παρεμποδίζονται προκύπτει ανάπτυξη συνθέτου τάσης στο εσωτερικό που συχνά οδηγεί σε ρηγμάτωση. Στο κεφάλαιο αυτό συζητώνται οι αιτίες της μη γραμμικότητας στη σχέση τάσεων παραμορφώσεων του σκυροδέματος και περιγράφονται οι διάφοροι τύποι των μέτρων ελαστικότητας και οι μέθοδοι προσδιορισμού των. Δίνονται επίσης εξηγήσεις για το πώς και γιατί τα α- δρανή, η τσιμεντόπαστα και η διεπιφανειακή ζώνη καθώς και οι πειραματικές παράμετροι επηρεάζουν το μέτρο ελαστικότητας. Οι επιδράσεις των τάσεων που προκύπτουν από τη συστολή ξήρανσης και τις ιξωδοελαστικές παραμορφώσεις δεν είναι οι ίδιες. Εν τούτοις και για τα δύο φαινόμενα οι σημαντικότερες αιτίες και οι παράγοντες που τα ρυθμίζουν έχουν πολλά κοινά. Αναπτύσσονται επίσης οι παράμετροι που επηρεάζουν τη συστολή ξήρανσης και τον ερπυσμό όπως το περιεχόμενο ποσό των αδρανών, η δυσκαμψία, ο λόγος νερού/τσιμέντου, ο χρόνος έκθεσης, η σχετική υγρασία, το μέγεθος και το σχήμα των στοιχείων του σκυροδέματος. Η θερμική συστολή είναι μεγάλης σημασίας στα ογκώδη στοιχεία σκυροδέματος. Το μέγεθος της συστολής μπορεί να ελεγχθεί με τη ρύθμιση του συντελεστού θερμικής διαστολής των αδρανών, τον τύπο και το περιεχόμενο του τσιμέντου και τη θερμοκρασία των υλικών του αναμίγματος του σκυροδέματος. Εξετάζονται επίσης οι έννοιες του έκτατου, της παραμορφωσιμότητας σε εφελκυσμό και η σημαντικότητά τους για τη ρηγμάτωση του σκυροδέματος.

14 ,. - ( ), ( - ) ( - ).,, -. ( 1m ). -, ( = ) ( 4-1). - -., -. - (creep). - - (stress relaxation). -., ( b)., ,., -

15 Σταθερότητα όγκου 113 Εικόνα 4-1 Επιρροή της συστολής ξήρανσης και του ερπυσμού στη ρηγμάτωση του σκυροδέματος. (Troxell, G.E., H.E. Davis, και J.W. Kelly, Composition and Properties of Concrete, McGraw-Hill, New York, σελ. 342, 1968.) Υπό συνθήκες περιορισμού στο σκυρόδεμα το παιγνίδι ανάμεσα στις ελαστικές εφελκυστικές τάσεις που δημιουργούνται από τις παραμορφώσεις λόγω συστολής και η χαλάρωση τάσεων λόγω ιξωδοελαστικής συμπεριφοράς του σκυροδέματος αποτελεί τη καρδιά του προβλήματος των παραμορφώσεων και της ρηγμάτωσης του σκυροδέματος. φώσεις ούτε οι περιορισμοί είναι ομοιόμορφοι σε όλο το δομικό στοιχείο. Έτσι, οι προκύπτουσες κατανομές τάσεων τείνουν να διαφέρουν από σημείο σε σημείο. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις ιδιότητες του σκυροδέματος την ελαστική, τη συστολή ξήρανσης, τη θερμική συστολή και την ιξωδοελαστική και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. 4.2 Ελαστική συμπεριφορά Τα ελαστικά χαρακτηριστικά ενός υλικού είναι ένα μέτρο της δυσκαμψίας του. Αν και η συμπεριφορά του σκυροδέματος είναι μη γραμμική μια εκτίμηση του μέτρου ελαστικότητας (ο λόγος μεταξύ της εφαρμοζόμενης τάσης και της στιγμιαίας παραμόρφωσης μέσα σε μια υποτιθέμενη περιοχή αναλογίας) είναι απαραίτητη για το προσδιορισμό των τάσεων που εισάγονται στο υλικό από παραμορφώσεις που συνδέονται με τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Χρειάζεται επίσης για τον υπολογισμό των τάσεων σχεδιασμού υπό φόρτιση σε απλά στοιχεία των ροπών και των αποκλίσεων σε σύνθετες κατασκευές Μη γραμμικότητα της σχέσης τάσεων-παραμορφώσεων Από τις τυπικές καμπύλες σ-ε για τα αδρανή, τη τσιμεντόπαστα και το σκυρόδεμα σε μονοαξονική θλίψη (Εικόνα 4-2) είναι αμέσως φανερό ότι σε αντίθεση με τα αδρανή και τη τσιμε-

16 114 Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος Εικόνα 4-2 Τυπικές καμπύλες σ-ε συμπεριφοράς της τσιμεντόπαστας, των αδρανών και του σκυροδέματος (Βασισμένο στην εργασία του Hsu, T.C., ACI Monograph 6, σελ. 100, 1971.) Οι ιδιότητες των πολύπλοκων σύνθετων υλικών δεν είναι απαραίτητα το άθροισμα των επιμέρους αντίστοιχων ιδιοτήτων των συστατικών τους. Έτσι, η τσιμεντόπαστα και τα αδρανή δείχνουν γραμμικές ιδιότητες, ενώ το σκυρόδεμα δεν έχει γραμμική ελαστική συμπεριφορά. ντόπαστα, το σκυρόδεμα δεν είναι ένα ελαστικό υλικό. Ούτε η παραμόρφωση κατά τη στιγμιαία φόρτιση ενός δοκιμίου σκυροδέματος είναι ανάλογη της εφαρμοζόμενης τάσης ούτε η παραμόρφωση αναιρείται πλήρως κατά την αποφόρτιση. Η αιτία της μη γραμμικότητας της σχέσης σ-ε εξηγείται από τις μελέτες της προοδευτικής ανάπτυξης της μικρορηγμάτωσης υπό φόρτιση των ερευνητών από το Cornell University (Εικόνα 4-3) και την αξιολόγηση των εργασιών τους από τον Glucklish 2. Όσον αφορά στη σχέση μεταξύ επιπέδου επιβαλλόμενης τάσης (εκπεφρασμένης ως ποσοστό της τελικής αντοχής θραύσης) και της ρηγμάτωσης στο σκυρόδεμα, η Εικόνα 4-3 δείχνει ότι η συμπεριφορά του σκυροδέματος μπορεί να διακριθεί σε 4 ξεχωριστά στάδια. Υπό κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες έκθεσης (όταν το στοιχείο σκυροδέματος υποβάλλεται σε επιδράσεις ξήρανσης ή θερμικής συστολής), δημιουργούνται ρωγμές στη διεπιφανειακή ζώνη αδρανών-τσιμέντου λόγω των διαφορετικών παραμορφώσεων των αδρανών και της τσιμεντόπαστας που οφείλονται στα διαφορετικά μέτρα ελαστικότητας των δυο αυτών φάσεων που συνιστούν το σκυρόδεμα. Έτσι, ακόμη και πριν την επιβολή εξωτερικής φόρτισης, μικρορωγμές στη διεπιφανειακή ζώνη αδρανών-τσιμεντόπαστας ήδη υπάρχουν. Ο αριθμός και το εύρος αυτών των ρωγμών στο δοκίμιο σκυροδέματος, εξαρτάται, εκτός των άλλων παραγόντων και από την εξίδρωση και την ιστορία της συντήρησης του σκυροδέματος. Για επίπεδο φόρτισης κάτω από 30% της τελικής αντοχής, οι μικρορωγμές της διεπιφανειακής ζώνης παραμένουν σταθερές. Έτσι, η καμπύλη σ-ε παραμένει γραμμική. Αυτό είναι το Στάδιο 1 στην Εικόνα 4-3. Πάνω από το 30% της τελικής αντοχής, αύξηση της επιβαλλόμενης τάσης, επιφέρει αύξηση των μικρορωγμών της διεπιφανειακής ζώνης σε μήκος, εύρος και αριθμό. Έτσι, ο λόγος ε/σ αυξάνει και η καμπύλη αρχίζει να αποκλίνει σημαντικά από την ευθεία γραμμή. Εν τού-

17 Σταθερότητα όγκου 115 Εικόνα 4-3 Διαγραμματική παράσταση της σ-ε συμπεριφοράς του σκυροδέματος σε μονοαξονική θλίψη (Βασισμένο στην εργασία του Glucklich, J., Proceedings of International Conference on the Structure of Concrete, Cement and Concrete Association, Wexham Springs, Slough, U.K., σελ , 1968). Η εξέλιξη της εσωτερικής μικρορηγμάτωσης του σκυροδέματος περνά από διάφορα στάδια που εξαρτώνται από το επίπεδο της εφαρμοζόμενης τάσης. τοις, για φόρτιση μέχρι περίπου στο 50% της τελικής αντοχής ένα σταθερό σύστημα μικρορωγμών εμφανίζεται να υπάρχει στη διεπιφανειακή ζώνη. Αυτό είναι το Στάδιο 2 και σ αυτό το στάδιο η μικρορηγμάτωση της τσιμεντόπαστας είναι αμελητέα. Για φορτία 50 έως 60% του τελικού φορτίου θραύσης, ρηγματώσεις αρχίζουν να εμφανίζονται και στην τσιμεντόπαστα. Για περαιτέρω αύξηση του επιπέδου της φόρτισης μέχρι 75% του τελικού φορτίου, όχι μόνο το σύστημα ρωγμών της διεπιφανειακής ζώνης γίνεται ασταθές αλλά και οι ρωγμές της τσιμεντόπαστας πολλαπλασιάζονται και εξελίσσονται με αποτέλεσμα η καμπύλη σ-ε να κάνει καμπή προς τον οριζόντιο άξονα. Αυτό είναι το Στάδιο 3. Για φόρτιση 75% έως 80% της τελικής, ο ρυθμός της έκλυσης της ενέργειας παραμόρφωσης φαίνεται να φθάνει το κρίσιμο ε- πίπεδο που απαιτείται για την αυτόματη ανάπτυξη ρηγμάτωσης υπό το υφιστάμενο φορτίο και το υλικό παραμορφώνεται μέχρι αστοχίας. Εν συντομία, πάνω από 75% του τελικού φορτίου θραύσης, με μικρή αύξηση τάσης πολύ μεγάλες παραμορφώσεις αναπτύσσονται πράγμα που δείχνει ότι το σύστημα ρωγμών αποκτά συνέχεια λόγω της ταχείας εξέλιξης της ρηγμάτωσης τόσο στη τσιμεντόπαστα όσο και στη διεπιφανειακή ζώνη. Αυτό είναι το τελικό στάδιο (Στάδιο 4).

18 116 Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος Τύποι μέτρου ελαστικότητας Το στατικό μέτρο ελαστικότητας για ένα υλικό υπό εφελκυσμό ή θλίψη δίνεται από τη κλίση της καμπύλης σ-ε για σκυρόδεμα υπό μονοαξονική φόρτιση. Επειδή η καμπύλη σ-ε του σκυροδέματος δεν είναι γραμμική χρησιμοποιούνται τρεις μέθοδοι για τον υπολογισμό του μέτρου ελαστικότητας. Έτσι υπάρχουν τρεις τύποι μέτρων ελαστικότητας όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.4: 1. Το εφαπτομενικό μέτρο (tangent modulus) που δίνεται από την κλίση της εφαπτομένης της καμπύλης σ-ε σε οποιοδήποτε σημείο της. 2. Το μέτρο ελαστικότητας (secant modulus) που αντιστοιχεί στη κλίση της γραμμής που ενώνει το σημείο 0 με το σημείο της καμπύλης σ-ε που αντιστοιχεί σε τάση 40% της τελικής. 3. Το μέτρο ελαστικότητας (chord modulus) που αντιστοιχεί στη κλίση της γραμμής που ε- νώνει δύο σημεία της καμπύλης σ-ε. Σε σύγκριση με το προηγούμενο μέτρο ελαστικότητας, η γραμμή δεν ξεκινά από το 0 αλλά από ένα σημείο που αντιστοιχεί σε κατά μήκος παραμόρφωση 50μm/m και τελειώνει σε σημείο της σ-ε που αντιστοιχεί στο 40% της τελικής τάσης θραύσης. Αυτή η μετατόπιση της γραμμής κατά 50 μm/m συνίσταται για την απαλοιφή του λάθους που εισάγεται από την ελαφρά κοιλότητα που συχνά παρατηρείται στο ξεκίνημα της καμπύλης σ-ε. Το δυναμικό μέτρο ελαστικότητας (dynamic modulus) που αντιστοιχεί στην πολύ μικρή στιγμιαία παραμόρφωση δίνεται κατά προσέγγιση από το αρχικό εφαπτομενικό μέτρο (initial tangent modulus) που είναι το εφαπτομενικό μέτρο για μια γραμμή με αφετηρία το 0. Είναι γενικά 20,30 και 40% υψηλότερο από το στατικό μέτρο ελαστικότητας για υψηλής, μέσης και χαμηλής αντοχής σκυροδέματα αντίστοιχα. Για την ανάλυση τάσεων κατασκευών που θα υ- ποβληθούν σε σεισμική επιπόνηση ή σε φορτία κρούσης είναι προτιμότερο να χρησιμοποιεί- Εικόνα 4.4 Διάφοροι τύποι των μέτρων ελαστικότητας και οι μέθοδοι με τις οποίες υπολογίζονται.

19 Σταθερότητα όγκου 117 ται το δυναμικό μέτρο ελαστικότητας που προορίζεται ακριβέστερα με τη μέθοδο των υπερήχων (sonic test). Το καμπτικό μέτρο ελαστικότητας (flexural modulus of elasticity) μπορεί να προσδιοριστεί από τη βύθιση δοκού σε κάμψη. Για δοκό που στηρίζεται στα άκρα και φορτίζεται στο κέντρο, αγνοώντας τη διατμητική απόκλιση, η τιμή του μέτρου αυτού κατά προσέγγιση είναι 3 PL E = 48IΔ Όπου Δ = βύθιση μέσου δοκού λόγω φορτίου P L = άνοιγμα δοκού I = ροπή αδράνειας Το καμπτικό μέτρο ελαστικότητας χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό και ανάλυση δαπέδων από σκυρόδεμα Προσδιορισμός του στατικού μέτρου-ελαστικότητας Το πρότυπο ASTM C469 περιγράφει μια μεθοδολογία μέτρησης του στατικού μέτρου ελαστικότητας (chord modulus) και του λόγου του Poisson s με κυλινδρικά δοκίμια 150*300 mm που φορτίζονται με αξονική θλίψη με ένα σταθερό ρυθμό φόρτισης 0,24 ± 0,03 Mpa/s. Κανονικά, οι παραμορφώσεις μετρώνται με LV DT s. Τυπικές σ-ε καμπύλες των τριών αναμιγμάτων σκυροδέματος της Εικόνας 3-17 και τα υπολογισμένα μέτρα ελαστικότητας (secant moduli) δίνονται στην Εικόνα 4-5. Οι τιμές του μέτρου ελαστικότητας που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς του σχεδιασμού κατασκευών από σκυρόδεμα υπολογίζονται συνήθως από εμπειρικές εκφράσεις που προϋποθέτουν την άμεση εξάρτηση του μέτρου ελαστικότητας από την αντοχή και την πυκνότητα του σκυροδέματος. Σε μια πρώτη προσέγγιση αυτό έχει αξία εφόσον η σ-ε συμπεριφορά των τριών κύριων συστατικών του σκυροδέματος, των αδρανών, της τσιμεντόπαστας και της διεπιφανειακής ζώνης θα μπορούσαν να προσδιορίζονται από τις επί μέρους αντοχές των φάσεων που με τη σειρά τους σχετίζονται με την τελική αντοχή του σκυροδέματος. Περαιτέρω, πρέπει να σημειωθεί ότι το μέτρο ελαστικότητας των αδρανών (που σχετίζεται με την ικανότητα των αδρανών να παρεμποδίζουν τις μεταβολές όγκου στη τσιμεντόπαστα) ε- ξαρτάται άμεσα από το πορώδες και η μέτρηση του βάρους της μονάδος όγκου του σκυροδέματος αποτελεί ένα εύκολο τρόπο εκτίμησης του πορώδους των αδρανών του αναμίγματος. Σύμφωνα με το ACI Building Code 318 για σκυροδέματα βάρους μονάδος όγκου μεταξύ 1500 και 2500 kg/m 3 το μέτρο ελαστικότητας μπορεί να προσδιορισθεί από τη σχέση E = w 0,043f 15. 1/ 2 c c c όπου E c = στατικό μέτρο ελαστικότητας (MPa) W c = βάρος μονάδας όγκου (kg/m 3 ) f c = 28 ημερών θλιπτική αντοχή προτύπων κυλίνδρων (MPa) Κατά τον κώδικα CEB-FIP Model Code (1990) το μέτρο ελαστικότητας του κανονικού σκυροδέματος μπορεί να υπολογισθεί από την έκφραση

20 118 Μικροδομή και ιδιότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος Εικόνα 4-5 Προσδιορισμός του στατικού μέτρου ελαστικότητας (secant modulus) στο εργαστήριο (ASTM C469) Βλέπε Εικόνα 3-18 για τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά αντοχής των αναμιγμάτων των σκυροδεμάτων. (Μη δημοσιευμένα πειραματικά δεδομένα φοιτητών, University of California at Berkeley.) E = 2,15 10 ( f / 10) c 4 1/ 3 cm όπου E c = 28 ημερών μέτρο ελαστικότητας (MPa) f cm = μέση 28 ημερών αντοχή Εάν η πραγματική αντοχή δεν είναι γνωστή, f cm μπορεί να υπολογισθεί από τη χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή f cm = f ck + 8. Η σχέση μέτρου ελαστικότητας και αντοχής αναπτύχθηκε για σκυρόδεμα με χαλαζιακά αδρανή. Για άλλους τύπους αδρανών το μέτρο ελαστικότητας μπορεί να ληφθεί πολλαπλασιάζοντας το E c με συντελεστές a e που δίνονται στον Πίνακα 4-1. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι μαθηματικές εκφράσεις της CEB-FIP ισχύουν για χαρακτηριστικές αντοχές μέχρι 80 MPa ενώ η εξίσωση του ACI ισχύει για σκυροδέματα μέχρι 41 MPa. Επέκταση των σχέσεων του ACI παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 12 (υψηλής αντοχής σκυρόδεμα). Θεωρώντας ότι η πυκνότητα του σκυροδέματος είναι 2320 kg/m 3 οι τιμές του μέτρου ελαστικότητας για κανονικού βάρους σκυροδέματα υπολογισμένα κατά ACI Building Code και CEB-FIP Model Code (1990) φαίνονται στον Πίνακα 4-2.

21 Σταθερότητα όγκου 119 Πίνακας 4-1 Επίδραση του τύπου των αδρανών στο μέτρο ελαστικότητας. Τύπος αδρανών Βασάλτης, πυκνός ασβεστόλιθος 1,2 Χαλαζίας 1,0 Ασβεστόλιθος 0,9 Αμμόλιθος 0,7 αe Πίνακας 4-2 Μέτρο ελαστικότητας για κανονικού βάρους σκυροδέματα με χαλαζιακά αδρανή κατά τους κώδικες ACI και CEB-FIP. Κώδικας ACI Κώδικας CEB-FIP f cm Ec psi (MPa) x 10 6 psi (GPa) psi (MPa) x 10 6 psi (GPa) 3000 (21) 3,1 (21) 3000 (21) 4,0 (28) 4000 (27) 3,6 (25) 4000 (27) 4,3 (30) 5000 (34) 4,1 (28) 5000 (34) 4,7 (32) 6000 (41) 4,4 (30) 6000 (41) 5,0 (34) f cm Από τη συζήτηση που ακολουθεί σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν το μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος, θα φανεί ότι οι υπολογισμένες τιμές που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 4-2 βάσει της αντοχής και της πυκνότητας του σκυροδέματος έχουν αξία ως προσεγγιστικές μόνο τιμές. Αυτό επειδή τα χαρακτηριστικά της διεπιφάνειας και η κατάσταση υγρασίας των δοκιμίων κατά τη δοκιμασία δεν επηρεάζουν με τον ίδιο τρόπο την αντοχή και το μέτρο ελαστικότητας Λόγος του Poisson (Poisson s Ratio) Λόγος του Poisson καλείται ο λόγος της εγκάρσιας παραμόρφωσης προς την αξονική στην ελαστική περιοχή του διαγράμματος σ-ε όταν το υλικό υποβάλλεται σε απλή μονοαξονική φόρτιση. Ο λόγος του Poisson δεν χρειάζεται γενικά για τους συνήθεις υπολογισμούς σχεδιασμού κατασκευών από σκυρόδεμα. Εν τούτοις απαιτείται στην ανάλυση φορέων όπως τούνελ, φράγματα ή άλλα στατικά απροσδιόριστα δομικά συστήματα. Στο σκυρόδεμα οι τιμές του λόγου του Poisson κυμαίνονται γενικά μεταξύ 0,15 και 0,20. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει σταθερή σχέση μεταξύ του λόγου του Poisson και των χαρακτηριστικών του σκυροδέματος όπως είναι ο λόγος νερού/τσιμέντου, ο χρόνος συντήρησης και η διαβάθμιση των αδρανών. Εν τούτοις, ο λόγος του Poisson είναι γενικά χαμηλότερος στα υ- ψηλής αντοχής σκυροδέματα και υψηλότερος για σκυροδέματα κεκορεσμένης κατάστασης υγρασίας ή για σκυροδέματα που φορτίζονται δυναμικά. Ec

22 ,, -. -,, -.,,.. -., ,, ,. -, GPa (10 20*10 6 psi), -, GPa (3 7*10 6 psi).., 7 GPa (1*10 6 psi) 28 GPa (4*10 6 psi)., GPa (20 3,0*10 6 psi), 50 75%. -,,,, , /, -, Portland, -, 7 28 GPa (1 4*10 6 psi)...,,, -

23 Σταθερότητα όγκου 121 Εικόνα 4-6 Σχέση μεταξύ θλιπτικής αντοχής και μέτρου ελαστικότητας (Βασισμένο στην εργασία του Shideler,J.J., J. ACI, Proc., Τόμος 54, No. 4, 1957.) Η ανοδική τάση των καμπύλων των σχέσεων E-f c για διαφόρου αντοχής αναμίγματα σκυροδέματος τα οποία υποβλήθηκαν σε δοκιμασία σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι την ηλικία 1 έτους, δείχνει ότι μακροπρόθεσμα το μέτρο ελαστικότητας αυξάνεται ταχύτερα απ ό,τι η αντοχή σε θλίψη. δομής της διεπιφανειακής ζώνης της τσιμεντόπαστας. Γι αυτό παίζουν σημαντικό ρόλο στο προσδιορισμό της σχέσης σ-ε του σκυροδέματος. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το πορώδες της διεπιφανειακής ζώνης φαίνονται στην Εικόνα Αναφέρθηκε ότι η αντοχή και το μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος δεν επηρεάζονται στον ίδιο βαθμό από το χρόνο συντήρησης. Για διάφορα αναμίγματα ποικίλων αντοχών, βρέθηκε ότι σε μακρού χρόνου ηλικίες (από 3 μήνες έως 1 χρόνο) το μέτρο ελαστικότητας αυξάνεται με υψηλότερο ρυθμό απ ό,τι η θλιπτική αντοχή (Εικόνα 4-6). Ως εξήγηση μπορεί να λεχθεί ότι είναι πιθανό να υπάρχει ένα ευεργετικό αποτέλεσμα από την αργού ρυθμού χημική δράση του αλκαλικού τσιμεντοπολτού επί των αδρανών που είναι περισσότερο έκδηλο στη σχέση τάσεων παραμορφώσεων απ ό,τι στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος. Πειραματικές παράμετροι. Παρατηρείται ότι ανεξάρτητα από τις αναλογίες ανάμιξης ή το χρόνο συντήρησης τα δοκίμια σκυροδέματος που ελέγχονται (μετριέται το μέτρο ελαστικότητας πειραματικά) σε υγρή κατάσταση δείχνουν περίπου 15% υψηλότερο μέτρο ελαστικότητας από ό,τι τα αντίστοιχα δοκίμια που ελέγχονται σε ξηρή κατάσταση. Αξιοπρόσεκτο είναι, ότι η θλιπτική αντοχή των δοκιμίων συμπεριφέρεται αντίστροφα δηλαδή παρουσιάζει μια αύξηση περίπου 15% όταν τα δοκίμια είναι σε ξηρή κατάσταση. Φαίνεται ότι η ξήρανση του σκυροδέματος επιφέρει διαφορετικό αποτέλεσμα στην τσιμεντόπαστα απ ό,τι στη διεπιφανειακή ζώνη. Ενώ η πρώτη κερδίζει σε αντοχή, λόγω της αύξησης των δυνάμεων Van der Waals στα προϊόντα ενυδάτωσης, η δεύτερη χάνει αντοχή λόγω της μικρορηγμάτωσης. Η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος αυξάνει επειδή η τσιμεντόπαστα είναι ο κύριος προσδιοριστικός παράγοντας της αντοχής. Εν τούτοις, το μέτρο ελαστικότητας μειώνεται με τη ξήρανση γιατί αυξάνεται η μικρορηγμάτωση της διεπιφανειακής ζώνης η οποία κυρίως επηρεάζει τη συμπεριφορά του σκυροδέματος στη σχέση τάσεων-παραμορφώσεων. Υπάρχει ακόμα μια εξήγηση

24

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ.

6/5/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Έως τώρα Καταστατικός νόμος όλκιμων υλικών (αξονική καταπόνιση σε μία διεύθυνση) σ ε Συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

3 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 3 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 8: Εργαστηριακός Έλεγχος Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά Ι. Ενότητα 1: Ιδιότητες δομικών υλικών. Ιωάννα Παπαγιάννη, Νικόλαος Οικονόμου, Μαρία Στεφανίδου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Δομικά Υλικά Ι. Ενότητα 1: Ιδιότητες δομικών υλικών. Ιωάννα Παπαγιάννη, Νικόλαος Οικονόμου, Μαρία Στεφανίδου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Ιδιότητες δομικών υλικών Ιωάννα Παπαγιάννη, Νικόλαος Οικονόμου, Μαρία Στεφανίδου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Κοκκομετρική Διαβάθμιση Αδρανών Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) 1 Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + +??? Χημικώς Αδρανή Πρόσθετα Πρόσμικτα Εισαγωγή Ιδιαίτερα σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

12 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

12 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 12 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1. Γενικά 2. Φυσικές ιδιότητες 3. Μηχανικές ιδιότητες 4. Χημικές ιδιότητες 5. Τεχνολογικές ιδιότητες 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα υλικά που χρησιμοποιούνται, για να κατασκευασθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά. Μάθημα ΙΙ. Μηχανικές Ιδιότητες των Δομικών Υλικών (Αντοχές, Παραμορφώσεις)

Δομικά Υλικά. Μάθημα ΙΙ. Μηχανικές Ιδιότητες των Δομικών Υλικών (Αντοχές, Παραμορφώσεις) Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙ Μηχανικές Ιδιότητες των Δομικών Υλικών (Αντοχές, Παραμορφώσεις) Μηχανικές Ιδιότητες Υλικών Τάση - Παραμόρφωση Ελαστική Συμπεριφορά Πλαστική Συμπεριφορά Αντοχή και Ολκιμότητα Σκληρότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΣ (ΧΡΟΝΙΕΣ) ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΣ (ΧΡΟΝΙΕΣ) ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΩΠΛIΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ι. Ν. ΣΙΓΑΛΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Ζωγράφου 157 73 e mail: sigalasi@ cental.ntua.gr N A T I O N A L T E C H N I C A

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του.

ΑΔΡΑΝΗ. Σημαντικός ο ρόλος τους για τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος με δεδομένο ότι καταλαμβάνουν το 60-80% του όγκου του. ΑΔΡΑΝΗ Κοκκώδη Υλικά που προέρχονται από φυσική κατάτμηση ή τεχνητή θραύση φυσικών πετρωμάτων. Είναι ανόργανα υλικά και δεν αντιδρούν χημικά (πρακτικά στο σκυρόδεμα η επιφάνειά τους αντιδρά με το σκυρόδεμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 1 Στρατηγικές και μέθοδοι ενίσχυσης ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΔΟΜΗ

6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΔΟΜΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 6 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: ΔΟΜΗ Ε. Βιντζηλαίου (Συντονιστής), Ε. Βουγιούκας, Ε. Μπαδογιάννης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

Τσιµέντα. Χρονολογική σειρά. Άσβεστος. Φυσικά τσιµέντα. Τσιµέντα Portland. παραγωγή τσιµέντων> 1 δισεκατοµµύρια τόννοι/ έτος. Non-Portland τσιµέντα

Τσιµέντα. Χρονολογική σειρά. Άσβεστος. Φυσικά τσιµέντα. Τσιµέντα Portland. παραγωγή τσιµέντων> 1 δισεκατοµµύρια τόννοι/ έτος. Non-Portland τσιµέντα Τσιµέντα Άσβεστος παραγωγή τσιµέντων> 1 δισεκατοµµύρια τόννοι/ έτος «Αειφόρα» τσιµέντα Φυσικά τσιµέντα Τσιµέντα Portland Non-Portland τσιµέντα Blended Portland (σύνθετα) τσιµέντα Χρονολογική σειρά Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου

ΤΣΙΜΕΝΤΟ. 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου ΤΣΙΜΕΝΤΟ 1. Θεωρητικό μέρος 2. Είδη τσιμέντου 3. Έλεγχος ποιότητας του τσιμέντου 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το τσιμέντο είναι τεχνητή λεπτόκοκκη κονία, η οποία παρασκευάζεται με λεπτή άλεση του κλίνκερ. Κλίνκερ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

20/10/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού. Πανεπιστημιακός Υπότροφος

20/10/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού. Πανεπιστημιακός Υπότροφος Εργαστηριακές Σημειώσεις Κάμψη Ξυλινης Δοκού Δρ. Σωτήρης Δέμης Πανεπιστημιακός Υπότροφος Τσιμεντοπολτός Περιλαμβάνονται διαγράμματα από τα βιβλία «Μηχανική των Υλικών» και «Δομικά Υλικά» του Αθανάσιου

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 07 Εφελκυσμός Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 1 Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C).

Πίνακας 1. Κατά βάρος σύσταση πρώτων υλών σκυροδέματος συναρτήσει του λόγου (W/C). E: Να γίνει διάκριση μεταξύ τσιμέντου και σκυροδέματος A: Το τσιμέντο είναι ένα από τα συστατικά του σκυροδέματος. Το τσιμέντο σε ανάμειξη με το νερό δημιουργεί τη συνδετική ουσία («κόλλα»), που διατηρεί

Διαβάστε περισσότερα

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους

Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους Η σκληρότητα των πετρωμάτων ως γνωστόν, καθορίζεται από την αντίσταση που αυτά παρουσιάζουν κατά τη χάραξή τους σφυρί αναπήδησης Schmidt τύπου L (Schmidt rebound hammer) Κατηγορία πετρωμάτων Μέση ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας.

Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ. ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο οµικών Υλικών Α.Π.Θ., 4-9 εκεµβρίου, 2006 Σχεδιασµός Σκυροδεµάτων Οδοστρωσίας. Παράγοντες που επηρρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Τα κονιάματα έχουν σκοπό να ενώσουν τα λιθοσώματα. Οι μηχανικές τους ιδιότητες επηρεάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας.

Τα κονιάματα έχουν σκοπό να ενώσουν τα λιθοσώματα. Οι μηχανικές τους ιδιότητες επηρεάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας. Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία Κονιάματα Τα κονιάματα έχουν σκοπό να ενώσουν τα λιθοσώματα. Οι μηχανικές τους ιδιότητες επηρεάζουν τα μηχανικά χαρακτηριστικά της τοιχοποιίας. Παλαιότερα : άσβεστος,

Διαβάστε περισσότερα

χαρακτηριστικά και στην ενεσιμότητα των αιωρημάτων, ενώ έχει ευμενείς επιπτώσεις στα τελικό ποσοστό εξίδρωσης (μείωση έως και κατά 30%) και στην

χαρακτηριστικά και στην ενεσιμότητα των αιωρημάτων, ενώ έχει ευμενείς επιπτώσεις στα τελικό ποσοστό εξίδρωσης (μείωση έως και κατά 30%) και στην ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η μέθοδος των ενέσεων εμποτισμού εφαρμόζεται συχνά για τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς εδαφικών και βραχωδών σχηματισμών σε εφαρμογές που περιλαμβάνουν φράγματα, σήραγγες.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011

Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος. Ιανουάριος 2011 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΔ Α Φ Ο Μ Α Ν Ι Κ Η Επαναληπτικές Ερωτήσεις στην Ύλη του Μαθήματος Ι Ελέγξτε τις γνώσεις σας με τις παρακάτω ερωτήσεις οι οποίες συνοψίζουν τα βασικά σημεία του κάθε κεφαλαίου. Γ. Μπουκοβάλας

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Παραμορφώσεις ανομοιόμορφων ράβδων

2.1 Παραμορφώσεις ανομοιόμορφων ράβδων ΑΞΟΝΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ 9 Αξονική φόρτιση. Παραμορφώσεις ανομοιόμορφων ράβδων. Ελαστική ράβδος ΑΒ μήκους, Γ B μέτρου ελαστικότητας Ε και / συντελεστή θερμικής διαστολής α, είναι πακτωμένη στα σημεία Α και Β και

Διαβάστε περισσότερα

Τελική γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιούνιος 2016

Τελική γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιούνιος 2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο (25 Μονάδες) (Καθ. Β.Ζασπάλης) Δοκίμιο από PMMA (Poly Methyl MethAcrylate)

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Κωδικός έργου: 716-ΒΕΤ-2013

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Κωδικός έργου: 716-ΒΕΤ-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

M1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

M1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η M1 Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Αθήνα, 20.3. 2017 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα παρακάτω στους αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι και ισοτίμων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΊΘΟΙ- ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ μέρος Α

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΊΘΟΙ- ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ μέρος Α ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΛΊΘΟΙ- ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ μέρος Α Πρώτες ύλες Οι πρώτες ύλες για την παρασκευή των τεχνητών δοµικών λίθων είναι : άργιλοι για αργιλικά ή κεραµικά δοµικά στοιχεία, καολίνης για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ RCC ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ (FACE SYMMETRICAL HARDFILL DAMS - FSHD)

ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ RCC ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ (FACE SYMMETRICAL HARDFILL DAMS - FSHD) ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ RCC ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΠΙΧΩΣΗΣ (FACE SYMMETRICAL HARDFILL DAMS - FSHD) Όταν οι συνθήκες θεμελίωσης δεν είναι ιδεώδεις ή τα σεισμικά φορτία είναι πολύ μεγάλα, το σύνηθες τριγωνικό σχήμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ Ενίσχυση Προβόλου που έχει Υποστεί Βέλος Κάμψης ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ ΒΕΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Περίληψη Η παρούσα εργασία εξετάζει την δημιουργία βέλους κάμψης σε

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: Θραύση. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών

Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: Θραύση. Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Μηχανικές ιδιότητες συνθέτων υλικών: Θραύση Άλκης Παϊπέτης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Μηχανική της θραύσης: Εισαγωγή Υποθέσεις: Τα υλικά συμπεριφέρονται γραμμικώς ελαστικά Οι ρωγμές (ή τα ελαττώματα)

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 οκίμια εφελκυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017 Εισαγωγή στο Μάθημα Μηχανική των Υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr Εισαγωγή/ Μηχανική Υλικών 1 Χρονοδιάγραμμα 2017 Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος

Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Βασικά Συστατικά Σκυροδέματος + + Πρόσθετα Πρόσμικτα 1 Μελέτη Σύνθεσης Σκυροδέματος - Εισαγωγή Ποιοτικός και

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242

Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Παράδειγµα ελέγχου αδρανών σκωρίας σύµφωνα µε ταευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12620 και ΕΝ 13242 Ελ. Αναστασίου Πολιτικός Μηχανικός MSc ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΙ ΡΟΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 Κεραμικών και Πολυμερικών Υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr 1 Εισαγωγή Όπως ήδη είδαμε, η μηχανική συμπεριφορά των υλικών αντανακλά

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΔΡΑΝΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΙΩΡΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Η Εργαστηριακή Μελέτη είναι ατομική, με διαφορετικά δεδομένα για κάθε σπουδαστή. Θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά

Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Πεδίο Ορισµού του Μέτρου Ελαστικότητας και του Μέτρου Παραµόρφωσης σε οµοιογενή εδαφικά υλικά Α. Μουρατίδης Καθηγητής ΑΠΘ Λ. Παντελίδης Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτορας ΑΠΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Μέτρο Ελαστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα θλίψης με λυγισμό Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών

Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστήριο Συνθέτων Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 03 ΔΟΚΙΜΕΣ(TEST) ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Διδάσκων Δρ Κατσιρόπουλος Χρήστος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών 2014-15 1 Καταστροφικές μέθοδοι 1. Τεχνική διάλυσης της μήτρας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΥΛΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο 2 ΥΛΙΚΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Για το σχεδιασµό µιας κατασκευής είναι απαραίτητη η γνώση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών των υλικών που την αποτελούν. Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται µια σύντοµη περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability)

Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Συνεκτικότητα (Consistency) Εργάσιμο (Workability) Η συνεκτικότητα είναι η φυσική ιδιότητα του σκυροδέματος που καθορίζει τη συνοχή του νωπού μίγματος και των επί μέρους υλικών, και σχετίζεται έμμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμή Θλίψης Σκυροδέματος

Δοκιμή Θλίψης Σκυροδέματος Δοκιμή Θλίψης Σκυροδέματος 1. Εισαγωγή Το σκυρόδεμα (αγγλ. concrete, γαλλ. beton) είναι για περισσότερο από ένα αιώνα τώρα, το πλέον διαδεδομένο υλικό κατασκευής στατικών φορέων, όπως την κατασκευή κτιρίων,

Διαβάστε περισσότερα

KONIAMATA. διαμέτρου μέχρι 4mm και νερό. Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη

KONIAMATA. διαμέτρου μέχρι 4mm και νερό. Παραδόσεις του Αναπλ. Καθηγητή Ξ. Σπηλιώτη KONIAMATA Μίγμα μιάς ή περισσότερων κονιών με άμμο διαμέτρου μέχρι 4mm και νερό. ΔΙΑΚΡΙΣΗ Με βάση τη χρήση (α) Κονιάματα φερόντων δομικών στοιχείων π.χ. λιθοδομές, οπτοπλινθοδομές (β) Κονιάματα μη φερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013

ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια. ΟΚΑ από Ευστάθεια 29/5/2013 ΟΚΑ από Ευστάθεια σε Κατασκευές από Σκυρόδεμα Φαινόμενα 2 ης Τάξης (Λυγισμός) ΟΚΑ από Ευστάθεια παρουσιάζεται σε κατασκευές οι οποίες περιλαμβάνουν δομικά στοιχεία μεγάλης λυγηρότητας με σημαντικές θλιπτικές

Διαβάστε περισσότερα

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42

10,2. 1,24 Τυπική απόκλιση, s 42 Ασκηση 3.1 (a) Αν μία ράβδος οπλισμού θεωρηθεί ότι λυγίζει μεταξύ δύο διαδοχικών συνδετήρων με μήκος λυγισμού το μισό της απόστασης, s w, των συνδετήρων, να υπολογισθεί η απόσταση συνδετήρων, s w, πέραν

Διαβάστε περισσότερα

20/3/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος)

20/3/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εισαγωγή στη Δοκιμή Εφελκυσμού Δοκίμιο στερεωμένο ακλόνητα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Πειραματική Αντοχή Υλικών. Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Πειραματική Αντοχή Υλικών. Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Πειραματική Αντοχή Υλικών Ενότητα: Μονοαξονική Θλίψη Κωνσταντίνος Ι.Γιαννακόπουλος Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Τεχνικής Μηχανικής Διαγράμματα Ελευθέρου Σώματος (Δ.Ε.Σ.) Υπολογισμός Αντιδράσεων Διαγράμματα Φορτίσεων Διατομών (MNQ) Αντοχή Φορέα? Αντικείμενο Τεχνικής Μηχανικής Σχήμα 2 F Y A Γ B A Y B Y 1000N

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 105 Κεφάλαιο 5 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στα προηγούμενα κεφάλαια αναλύσαμε την εντατική κατάσταση σε δομικά στοιχεία τα οποία καταπονούνται κατ εξοχήν αξονικά (σε εφελκυσμό ή θλίψη) ή πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού. ΕργαστηριακήΆσκηση2 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Εφελκυσμού ΕργαστηριακήΆσκηση2 η Κατηγορίες υλικών Μέταλλα Σιδηρούχαµέταλλα (ατσάλι, ανθρακούχοι, κραµατούχοι και ανοξείγωτοιχάλυβες, κ.α. Πολυµερικά υλικά Πλαστικά Ελαστοµερή Μη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ Άσκηση 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ 3.1. Εισαγωγή 3.2. Σκυρόδεμα 3.3. Κονιάματα 3.4. Κεραμικά προϊόντα 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές ή τεχνολογικές ιδιότητες αναφέρονται στην ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Γενικά Ο σχεδιασμός ενισχύσεων με σύνθετα υλικά ακολουθεί τη φιλοσοφία των σύγχρονων κανονισμών (π.χ. ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικες 2, 6 και 8, ΚΑΝΕΠΕ), και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

5. Θερμικές τάσεις και παραμορφώσεις

5. Θερμικές τάσεις και παραμορφώσεις 5. Θερμικές τάσεις και παραμορφώσεις Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών 5. Θερμικές Τάσεις και Παραμορφώσεις/ Μηχανική Υλικών 2015 1 Περιεχόμενα ενότητας Επίδραση ορθών τάσεων στη μεταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 9: Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 9: Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 9: Θραύση και κόπωση συγκολλήσεων Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Κ.Γ. Τρέζος, Δ.Θ. Σαγιάς Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: Συνάφεια, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, πυρκαγιά, υψηλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στην τεχνική ενίσχυσης υποστυλωμάτων με σύνθετα υλικά, με κάποια εξειδίκευση στη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με:

Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 1 Η εταιρία μας εξειδικεύεται από το 1969 σε εξοπλισμούς και συστήματα Δοκιμών και Μετρήσεων σχετικών με: 01: Αισθητήρια & Συστήματα Μέτρησης 02: Συστήματα Συλλογής Δεδομένων 03: Εργαστήρια Δοκιμών Πολ.

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Κωδικός έργου: 716-ΒΕΤ-2013

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Κωδικός έργου: 716-ΒΕΤ-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ

η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Ανθεκτικότητα κατασκευών από σκυρόδεμα : η νέα προσέγγιση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1 Ι. Μαρίνος, Χημικός Μηχανικός, Τεχνικός Σύμβουλος ΤΙΤΑΝ ΑΕ Διάβρωση οπλισμού στο Σκυρόδεμα Διάβρωση οπλισμού Ενανθράκωση Χλωριόντα

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο (25 Μονάδες) (Καθ. Β.Ζασπάλης) Σε μια διεργασία ενανθράκωσης κάποιου

Διαβάστε περισσότερα

EMACO T545 (FEBSET 45)

EMACO T545 (FEBSET 45) Προαναμεμιγμένο κονίαμα, βασισμένο στο μαγνησιακό φωσφωρούχο τσιμέντο, για επισκευές όπου απαιτείται η ταχύτατη επίτευξη υψηλών μηχανικών αντοχών, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργασία Νο. 6 ΤΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη παρούσα εργασία παρουσιάζονται στοιχεία αναφορικά με το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα και τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ζ. Ν. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΕΠ / ΤΕΙ. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ζ. Ν. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΕΠ / ΤΕΙ. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΩΠΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ζ. Ν. ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΤΕΠ / ΤΕΙ. Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ/ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΤΙ (θέλω να προσδιορίσω) ΠΩΣ (Εξοπλισμός, εργαστηριακός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΓΕΩΤΕΓΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μεθοδολογία σύνθεσης σκυροδεμάτων τα οποία καταπονούνται σε κάμψη»

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ «ΓΕΩΤΕΓΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μεθοδολογία σύνθεσης σκυροδεμάτων τα οποία καταπονούνται σε κάμψη» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΩΤΕΓΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μεθοδολογία σύνθεσης σκυροδεμάτων τα οποία καταπονούνται σε κάμψη» Ιωάννα Κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΙ 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με : ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ποσοστό κενών κ.ο, όγκο κάθε κενού, πάχος τοιχωμάτων.

ΠΑΛΙ 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με : ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ποσοστό κενών κ.ο, όγκο κάθε κενού, πάχος τοιχωμάτων. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ EC6 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με: Υλικό λιθοσώματος, προσανατολισμό οπών, ποσοστό κενών κ.ο, όγκο κάθε κενού, πάχος τοιχωμάτων. ΠΑΛΙ 4 ομάδες κατάταξης ανάλογα με : ΠΑΛΙΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ, ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΟΥ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΧΑΡΗΣ. Περίληψη

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ, ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΟΥ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΧΑΡΗΣ. Περίληψη Ινοπλισµένο εκτοξευόµενο σκυρόδεµα, συγκρίσεις του και µηχανικές του ιδιότητες ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ, ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΟΥ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι σκληρυμένου σκυροδέματος κατά το νέο ΚΤΣ-2016

Έλεγχοι σκληρυμένου σκυροδέματος κατά το νέο ΚΤΣ-2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ: Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016, Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ, 8 Ιουνίου 2017 Έλεγχοι σκληρυμένου σκυροδέματος κατά το νέο ΚΤΣ-2016 Λευτέρης Αναστασίου Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 115 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 10.1 Γενικά Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της ανθεκτικότητας συστημάτων ενίσχυσης συνθέτων υλικών υπό την επίδραση μίας σειράς παραγόντων, που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Άσκηση 2 ΑΝΑΜΙΞΗ (ΣΥΝΘΕΣΗ) ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. Γενικά 2.2. Παράδειγμα 2.3. 1 η μέθοδος (διαδοχικών προσεγγίσεων) 2.4. 2 η μέθοδος (ελαχίστων τετραγώνων) 2.5. Άσκηση 1 2.6. Άσκηση 2 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙ ΗΡΟΠΑΓΟΥΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΤΩΤΑΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ ΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑ. 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων

ΜΕΤΑΛΛΑ. 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων ΜΕΤΑΛΛΑ 1. Γενικά 2. Ιδιότητες μετάλλων 3. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα μέταλλα παράγονται, κυρίως, από τις διάφορες ενώσεις τους, οι οποίες βρίσκονται στη φύση με τη μορφή μεταλλευμάτων. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1.

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ. Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ. 1. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Γεώργιος Κ. Μπαράκος Διπλ. Αεροναυπηγός Μηχανικός Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΚΑΜΨΗ 1. Γενικά Με τη δοκιμή κάμψης ελέγχεται η αντοχή σε κάμψη δοκών από διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Χ. Κορδούλης ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τα κεραμικά υλικά είναι ανόργανα µη μεταλλικά υλικά (ενώσεις μεταλλικών και μη μεταλλικών στοιχείων), τα οποία έχουν υποστεί θερμική κατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - 2017 Β3. Κόπωση Υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητης Τμήματος Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr Β3. Κόπωση/Μηχανική Υλικών 1 Εισαγωγή (1/2) Η κόπωση είναι μία μορφή αστοχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ Άσκηση 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ 1.1. Γενικά 1.2. Αρχή λειτουργίας 1.3. Μέτρηση πάχους εξαρτημάτων 1.4. Εντοπισμός ελαττωμάτων 1.5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό

2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/06/2014 Κωδικός: 10.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010204030010000145 010402030010000125 EN 1504-4:2004 13 0099 2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Ασκήσεις (Μέρος βιβλίου υπό έκδοση)

Εργαστηριακές Ασκήσεις (Μέρος βιβλίου υπό έκδοση) Α.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις (Μέρος βιβλίου υπό έκδοση) Δρ Κωνσταντίνος Δημάκος Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Αθήνα, 2017

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8: Εργαστηριακός Έλεγχος Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα