Περιεχόμενα. Εισαγωγή...7. Λεξικό όρων πληροφορικής... 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Εισαγωγή...7. Λεξικό όρων πληροφορικής... 11"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Εισαγωγή...7 Λεξικό όρων πληροφορικής Παράρτημα Α: Μιμικά σύμβολα και ακρώνυμα που χρησιμοποιούνται σε άμεσα μηνύματα Παράρτημα Β: Περιοχές του Διαδικτύου Παράρτημα Γ: Σύνολο χαρακτήρων ANSI Αγγλοελληνικό Γλωσσάρι

4

5 Εισαγωγή Το "Μικρό" Λεξικό της Πληροφορικής της Microsoft Press έχει αποστολή να α- ποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο αναφοράς για κάθε αναγνώστη που πρωτογνωρίζεται με τον κόσμο της πληροφορικής αλλά και ταυτόχρονα για όλους τους επιστήμονες και επαγγελματίες άλλων τομέων, εκτός πληροφορικής, που θέλουν να βρουν απλές απαντήσεις χωρίς όμως να εμπλακούν σε πολύπλοκες έννοιες που μόνο μυημένους ενδιαφέρουν. Το λεξικό περιλαμβάνει όρους που ανήκουν σε μια πλατιά ποικιλία τομέων oι οποίοι ενδιαφέρουν τους χρήστες των υπολογιστών, όπως: λογισμικό, υλικό, δίκτυα, αποθήκευση δεδομένων, γραφικά, παιχνίδια υπολογιστή, επεξεργασία πληροφοριών, το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός. Το βιβλίο βασίζεται στο βραβευμένο Λεξικό της Πληροφορικής της Microsoft Press, 5η έκδοση, το οποίο επίσης κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Σειρά παρουσίασης Τα λήμματα παρουσιάζονται σε απόλυτη αλφαβητική σειρά του συνόλου των λέξεών τους, ενώ αγνοούνται κενά και χαρακτήρες όπως οι παύλες και οι κάθετοι. Έτσι, το λήμμα signal βρίσκεται ανάμεσα στα λήμματα sign και sign bit ενώ το machine-independent ανάμεσα στο machine code και στο machine language. Οι αριθμοί και τα σύμβολα αποτελούν ιδιαίτερο κεφάλαιο στην αρχή του λεξικού, παρατίθενται δε σε αύξουσα σειρά ASCII. Αν ένα λήμμα αρχίζει από γράμμα ή γράμματα αλλά περιέχει και αριθμό, παρατίθεται αλφαβητικά σύμφωνα με το αρχικό γράμμα (ή τα γράμματα) και στη συνέχεια σύμφωνα με τη σειρά ASCII. Έτσι, το λήμμα X10 προηγείται του x86, και τα δύο προηγούνται του Xbase. Λήμματα Τα λήμματα είναι δύο τύπων: κύρια λήμματα, που περιέχουν πλήρεις ορισμούς, και συνώνυμες παραπομπές, που περιέχουν παραπομπές με Δείτε σε κύρια λήμματα. Οι συνώνυμες παραπομπές σε γενικές γραμμές είναι δευτερεύοντες ή λιγότερο συνήθεις τρόποι αναφοράς σε ένα κύριο λήμμα και, για τον ορισμό τους, ισχύει ο ορισμός του κυρίου λήμματος. Μορφή Οι πληροφορίες κάθε κυρίου λήμματος παρουσιάζονται με σταθερή μορφή: η ονομασία του λήμματος με έντονους χαρακτήρες, η ελληνική απόδοση με πλά- 7

6 Εισαγωγή γιους χαρακτήρες και διαφορετική γραμματοσειρά, ο ορισμός, η παραπομπή (ενδεχομένως) σε εικόνες ή πίνακες, το ακρώνυμο (ενδεχομένως), οι εναλλακτικές ονομασίες (ενδεχομένως) και οι παραπομπές (ενδεχομένως). Κύρια λήμματα Τα λήμματα που αποτελούν ακρώνυμα ή συντμήσεις μίας ή περισσότερων λέξεων ή συνενώσεις λέξεων γράφονται με την ανεπτυγμένη ολόγραφη μορφή τους (και την ελληνική τους απόδοση) στην αρχή του ορισμού. Τα γράμματα των λέξεων αυτών τα οποία σχηματίζουν το ακρώνυμο, τη σύντμηση, ή τη συνεπτυγμένη μορφή τυπώνονται με έντονους χαρακτήρες. Όταν δύο κύρια λήμματα γράφονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (ομόγραφα), συνήθως όταν η ίδια αγγλική λέξη αφορά, κατά περίπτωση, διαφορετικά μέρη του λόγου, τα δύο λήμματα διακρίνονται με τη χρήση αριθμητικού σε μορφή εκθέτη μετά από κάθε όρο. Για παράδειγμα: 1 (ουσιαστικό) 2 (ρήμα) Ορθογραφικές παραλλαγές Όταν ένα κύριο λήμμα γράφεται με δύο ή περισσότερους διαφορετικούς τρόπους, κάθε ορθογραφική παραλλαγή ακολουθεί το κυρίως λήμμα, μετά τη λέξη ή. Ορισμοί Ο κάθε ορισμός είναι γραμμένος σε απλή, κατανοητή γλώσσα. Πολλά λήμματα προχωρούν πέρα από τον απλό ορισμό και δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες ή τοποθετούν τον όρο μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της πληροφορικής. Όταν ένα λήμμα έχει περισσότερες από μία σημασίες ή ορισμούς, οι ορισμοί παρουσιάζονται με τη μορφή αριθμημένου καταλόγου, ώστε να γίνεται ευκολότερο να διακρίνονται οι συγκεκριμένες, ορισμένες φορές λεπτές, παραλλαγές της σημασίας τους. Εικόνες και πίνακες Σε ορισμένα λήμματα προσαρτώνται εικόνες ή πίνακες που βοηθούν στην κατανόηση του λήμματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εικόνες και οι πίνακες εμφανίζονται στην ίδια σελίδα με το κύριο λήμμα ωστόσο, μερικές φορές, για λόγους τυπογραφικής διάταξης της ύλης στη σελίδα, εμφανίζονται σε επόμενη σελίδα. Στο τέλος του ορισμού, υπάρχει παραπομπή στην εικόνα ή στον πίνακα που συνδέεται με το λήμμα, ως εξής: 8

7 Εισαγωγή Δείτε την εικόνα Δείτε τον πίνακα Ακρώνυμα Ορισμένοι όροι της πληροφορικής, ιδιαίτερα στους τομείς των προτύπων, καθώς και της αργκό του Διαδικτύου, εμφανίζονται συντομευμένοι με τη μορφή ακρωνύμων. Ορισμένες φορές, το ακρώνυμο είναι ο συνηθέστερος τρόπος εμφάνισης της έννοιας ή του αντικειμένου στις περιπτώσεις αυτές, το ακρώνυμο είναι το κύριο λήμμα. Σε άλλες περιπτώσεις, το ακρώνυμο χρησιμοποιείται σπανιότερα από ό,τι οι λέξεις που το σχηματίζουν, οπότε το κύριο λήμμα αποτελείται από αυτές τις λέξεις. Το ακρώνυμο, τότε, δίνεται μετά τον ορισμό του λήμματος ως εξής: Ακρώνυμο: Άλλες ονομασίες Ορισμένα αντικείμενα ή έννοιες του τομέα της πληροφορικής είναι γνωστά με περισσότερες από μία ονομασίες. Σε γενικές γραμμές όμως, μία από αυτές είναι η επικρατούσα. Η επικρατούσα ονομασία είναι το κύριο λήμμα, ενώ οι άλλες παρατίθενται στο τέλος του ορισμού και μετά τα τυχόν ακρώνυμα, ως εξής: Ονομάζεται επίσης Παραπομπές Υπάρχουν τριών ειδών παραπομπές: Δείτε, Δείτε επίσης, και Πρβλ. Μια παραπομπή με Δείτε χρησιμοποιείται στα λήμματα που αποτελούν συνώνυμα κυρίων λημμάτων και απλώς παραπέμπει σε άλλο λήμμα, το οποίο περιέχει τις αναζητούμενες πληροφορίες. Μια παραπομπή με Δείτε επίσης παραπέμπει σε ένα ή περισσότερα άλλα κύρια λήμματα, που περιέχουν επιπλέον ή συμπληρωματικές πληροφορίες για ένα θέμα αυτή εμφανίζεται μετά τον ορισμό και μετά από τυχόν ακρώνυμα ή άλλες ονομασίες. Οι παραπομπές Πρβλ. (παραβάλετε) παραπέμπουν σε λήμμα ή λήμματα με αντίθετη σημασία, για λόγους αντιδιαστολής, και εμφανίζονται μετά τον ορισμό και μετά τα τυχόν ακρώνυμα, άλλες ονομασίες, ή τις παραπομπές Δείτε επίσης. 9

8 E E πρόθεμα Δείτε exa-. e- πρόθεμα. Σύντμηση του electronic. Πρόθεμα που δηλώνει ότι μια λέξη αναφέρεται στη βασισμένη σε υπολογιστή εκδοχή κάποιου παραδοσιακά μη ηλεκτρονικού όρου, όπως , e-commerce, και e-money. Στα ελληνικά, συνήθως ο όρος αποδίδεται χωρίς σύντμηση: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό εμπόριο, κλπ. Easter egg "πασχαλινό αυγό". Κρυμμένο χαρακτηριστικό ενός προγράμματος υ- πολογιστή. Μπορεί να είναι μια κρυφή διαταγή, ένα στιγμιότυπο κινούμενων σχεδίων, ένα χιουμοριστικό μήνυμα, ή ο κατάλογος των συντελεστών του προγράμματος. Συχνά, για να εμφανιστεί το πασχαλινό αυγό, ο χρήστης πρέπει να πατήσει μια, κάθε άλλο παρά προφανή, σειρά πλήκτρων. EBCDIC Ακρώνυμο του Extended Binary Coded Decimal Interchange Code Επεκτεταμένος Κώδικας Ανταλλαγής Δυαδικά Κωδικοποιημένων Δεκαδικών. Κώδικας της ΙΒΜ που χρησιμοποιεί 8 bit για να αντιπροσωπεύσει 256 δυαδικούς χαρακτήρες, μεταξύ των οποίων χαρακτήρες κειμένου, αριθμοί, σημεία στίξης, και χαρακτήρες ελέγχου μετάδοσης. Χρησιμοποιείται κυρίως στα μεγάλα υπολογιστικά συστήματα της ΙΒΜ. Πρβλ. ASCII. e-book ηλεκτρονικό βιβλίο. Μορφή που επιτρέπει το κατέβασμα από τον Ιστό βιβλίων και άλλων εκτενών κειμένων και την ψηφιακή τους παρουσίαση. Κατά κανόνα, η ανάγνωση ενός ηλεκτρονικού βιβλίου απαιτεί τη χρήση μιας μικρής συσκευής που έχει περίπου το μέγεθος ενός βιβλίου τσέπης και αποτελείται από μια οθόνη παρουσίασης και ορισμένα βασικά χειριστήρια. Οι χρήστες μπορούν να βάζουν σελιδοδείκτες, να υπογραμμίζουν ή να σχολιάζουν το κείμενο, αλλά, αν το ηλεκτρονικό βιβλίο διαθέτει δυνατότητες διαχείρισης δικαιωμάτων, ενδέχεται να μην μπορούν να στείλουν το περιεχόμενό του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να το τυπώσουν, ή να το μοιραστούν με άλλο τρόπο με τρίτους. Ονομάζεται επίσης: electronic book. echo αντήχηση. Στις επικοινωνίες, σήμα που επιστρέφει στον αποστολέα και είναι διακριτό από το αρχικό σήμα. Ένας τρόπος για τη δοκιμή των συνδέσεων δικτύου είναι να γίνει αντήχηση στον κεντρικό υπολογιστή. echo suppressor καταστολέας αντήχησης. Μέθοδος για την πρόληψη της αντήχησης στις τηλεφωνικές γραμμές. Οι καταστολείς αντήχησης εμποδίζουν τα σήματα από τον ακροατή προς τον ομιλητή, δημιουργώντας ένα μονόδρομο κανάλι. Στα μόντεμ που στέλνουν και δέχονται δεδομένα στην ίδια συχνότητα, ο καταστολέας αντήχησης πρέπει να είναι απενεργοποιημένος ώστε να είναι δυνατή η 148

9 e-commerce EEPROM αμφίδρομη μετάδοση. Αυτή η απενεργοποίηση παράγει τον οξύ τόνο που ακούγεται στις συνδέσεις μεταξύ δύο μόντεμ. e-commerce Σύντμηση του electronic commerce ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές συναλλαγές. Εμπορική δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω υπολογιστών συνδεδεμένων σε δίκτυο. Μπορεί να πάρει τη μορφή συναλλαγής μεταξύ χρήστη και πωλητή μέσω του Διαδικτύου, μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας πληροφοριών, ή ενός ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων, ή μεταξύ των υπολογιστών του πωλητή και του πελάτη μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI). Ονομάζεται επίσης: e-tail. E edit 1 διόρθωση. Αλλαγή που γίνεται σε αρχείο ή έγγραφο. edit 2 επεξεργάζομαι, διορθώνω, 1. Κάνω μια αλλαγή σε υπάρχον αρχείο ή έγγραφο. Οι αλλαγές αποθηκεύονται στη μνήμη ή σε ένα προσωρινό αρχείο αλλά δεν προστίθενται στο έγγραφο αν δε δοθεί στο πρόγραμμα η εντολή να τις αποθηκεύσει. Τα προγράμματα διόρθωσης παρέχουν, γενικά, ασφαλιστικές δικλείδες εναντίον της αποθήκευσης αθέλητων αλλαγών για παράδειγμα, ζητούν επιβεβαίωση πριν αποθηκεύσουν ένα αρχείο με όνομα που ήδη υπάρχει, επιτρέπουν στο χρήστη να καθορίσει κωδικό πρόσβασης σε ένα αρχείο, ή δίνουν τη δυνατότητα να οριστεί καθεστώς μόνον ανάγνωσης για το αρχείο. 2. Εκτελώ ένα πρόγραμμα, π.χ. ένα συνδετικό πρόγραμμα ή ένα φίλτρο γραφικών, που πραγματοποιεί αυτόματα εκτεταμένες αλλά προβλέψιμες αλλαγές σε ένα αρχείο. editor διορθωτής. Πρόγραμμα που δημιουργεί αρχεία ή κάνει αλλαγές σε υπάρχοντα. Συνήθως ο διορθωτής είναι λιγότερο ισχυρός από έναν επεξεργαστή κειμένου και, ειδικότερα, δε διαθέτει τις δυνατότητες του τελευταίου για μορφοποίηση κειμένου, π.χ. χρήση πλαγίων χαρακτήρων. Οι διορθωτές κειμένου ή πλήρους οθόνης επιτρέπουν στο χρήστη να μετακινείται μέσα στο έγγραφο με τη χρήση των πλήκτρων βελών. Αντίθετα, οι διορθωτές γραμμής απαιτούν από το χρήστη να δηλώσει σε ποια γραμμή βρίσκεται το προς διόρθωση κείμενο..edu Στο σύστημα ονομάτων περιοχής (DNS) του Διαδικτύου, πρόκειται για την περιοχή ανωτάτου επιπέδου η οποία προσδιορίζει διευθύνσεις που ανήκουν σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τετραετούς φοίτησης. Ο όρος.edu εμφανίζεται στο τέλος της διεύθυνσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα σχολεία από την προσχολική μέχρι και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση χρησιμοποιούν την περιοχή ανωτάτου επιπέδου.k12.us ή απλώς.us. Δείτε επίσης DNS (1ος ορισμός), domain (3ος ορισμός). Πρβλ..com,.gov,.mil,.net,.org. EEPROM Ακρώνυμο του electrically erasable programmable read-only memory ηλεκτρικά απαλείψιμη προγραμματίσιμη μνήμη μόνο για ανάγνωση. Τύπος EPROM που μπορεί να σβηστεί με ηλεκτρικό σήμα. Είναι χρήσιμη για σταθερή αποθήκευση για μακρές περιόδους χωρίς ηλεκτρική ενέργεια, ενώ δεν παύει να επιτρέπει τον επαναπρογραμματισμό. Οι EEPROM περιέχουν λιγότερη μνήμη από τις 149

10 EFT electronic commerce RAM, ο επαναπρογραμματισμός τους διαρκεί περισσότερο, και μπορούν να επαναπρογραμματιστούν λίγες μόνο φορές πριν φθαρούν. Δείτε επίσης EPROM, ROM. EFT Δείτε electronic funds transfer. ego-surfing ναρκισσιστική περιήγηση. Η πρακτική τού να χρησιμοποιεί κανείς μηχανή αναζήτησης για να αναζητά εμφανίσεις του ονόματός του στο Διαδίκτυο. e-home Δείτε smart home. EIDE ή E-IDE Ακρώνυμο του Enhanced Integrated Drive Electronics Προηγμένο IDE, Προηγμένα Ενσωματωμένα Ηλεκτρονικά Μονάδας. Επέκταση του προτύπου IDE. Το Enhanced IDE είναι πρότυπο διασύνδεσης υλικού για τις σχεδιάσεις μονάδων δίσκου που έχουν τα κυκλώματα ελέγχου ενσωματωμένα μέσα στις ίδιες τις μονάδες. Παρέχει δυνατότητα τυποποιημένης διασύνδεσης στο δίαυλο συστήματος, ενώ παράλληλα προβλέπει βελτιωμένες δυνατότητες, όπως μεταφορά δεδομένων κατά ριπές και άμεση προσπέλαση δεδομένων. electromagnetic spectrum ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Το εύρος συχνοτήτων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Θεωρητικά, το εύρος του φάσματος είναι ά- πειρο. Δείτε την εικόνα. Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. electron gun πυροβόλο ηλεκτρονίων. Συσκευή η οποία παράγει μια δέσμη ηλεκτρονίων συνήθως χρησιμοποιείται στις οθόνες των τηλεοπτικών συσκευών ή των υπολογιστών. Δείτε επίσης CRT. electronic commerce Δείτε e-commerce. 150

11 electronic funds transfer address electronic funds transfer ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων. Η μεταφορά χρήματος μέσω μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών (ATM), τηλεφωνικών γραμμών, ή σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Παραδείγματα ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων είναι η χρήση πιστωτικής κάρτας για αγορές από μια τοποθεσία ηλεκτρονικού ε- μπορίου ή η χρήση ενός μηχανήματος αυτόματων συναλλαγών ή αυτόματου τηλεφωνικού τραπεζικού συστήματος για τη μετακίνηση χρηματικών ποσών από έναν τραπεζικό λογαριασμό σε άλλο. Ακρώνυμο: EFT. electronic mail Δείτε 1. electronic paper ηλεκτρονικό χαρτί. Τεχνολογία που επιτρέπει σε μια οθόνη υπολογιστή να μιμηθεί την όψη και την αίσθηση των παραδοσιακών χάρτινων μέσων. Το ηλεκτρονικό χαρτί αποτελείται από λεπτά, εύκαμπτα φύλλα πλαστικού που περιέχουν εκατομμύρια μικρά σφαιρίδια που ονομάζονται μικροκάψουλες. Κάθε μικροκάψουλα περιέχει μια λευκή και μια μαύρη χρωστική και παρουσιάζει το αντίστοιχο χρώμα σε απόκριση σε ηλεκτρικό φορτίο που δέχεται. Η κατάσταση αυτή διατηρείται μέχρις ότου ζητηθεί από το χρήστη μια νέα οθόνη κειμένου ή εικόνας. elevator ανελκυστήρας, ασανσέρ. Το τετράγωνο κουτάκι μέσα σε μια ράβδο κύλισης που μπορεί να κινηθεί προς τα επάνω και προς τα κάτω, αλλάζοντας παράλληλα τη θέση του κειμένου ή μιας εικόνας στην οθόνη. Δείτε την εικόνα. Ονομάζεται επίσης: scroll box (πλαίσιο κύλισης), thumb (αντίχειρας). Δείτε επίσης scroll bar. E Ανελκυστήρας Ανελκυστήρας. 1 ή ή Σύντμηση του electronic mail ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου και αρχείων υπολογιστή από δίκτυο επικοινωνιών, όπως ένα τοπικό δίκτυο, ή από το Διαδίκτυο, συνήθως μέσω υπολογιστών ή τερματικών. 2. Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 2 ή ή (ρήμα): Στέλνω ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. address διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονική διεύθυνση. Αλφαριθμητικό που προσδιορίζει την ταυτότητα ενός χρήστη, προκειμένου αυτός να μπορεί να δέχεται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Διαδίκτυο. Η 151

12 embedded system emulation διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνήθως, απαρτίζεται από ένα όνομα με το οποίο ο χρήστης αναγνωρίζεται από το διακομιστή ταχυδρομείου, ακολουθούμενο από το σύμβολο "at" και από το όνομα υπολογιστή υπηρεσίας και το όνομα περιοχής (τομέα) του διακομιστή ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, αν η Anne E. Oldhacker έχει λογαριασμό στο μηχάνημα με όνομα baz στην επιχείρηση Foo Enterprises, θα μπορούσε να έχει ηλεκτρονική διεύθυνση foo.com. embedded system ενσωματωμένο σύστημα. Μικροεπεξεργαστές που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο συσκευών όπως οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, αυτοκίνητα, και μηχανές που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις ή στη βιομηχανία. Τα ενσωματωμένα συστήματα δημιουργούνται για να διαχειρίζονται περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων εργασιών μέσα σε μια μεγαλύτερη συσκευή ή σύστημα. Συχνά, το ενσωματωμένο σύστημα κατασκευάζεται επάνω σε ένα τσιπ ή κάρτα και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ή την παρακολούθηση της συσκευής που το φιλοξενεί, συνήθως με ελάχιστη ή και καθόλου ανθρώπινη παρέμβαση και συχνά σε πραγματικό χρόνο. Δείτε επίσης microprocessor. emitter εκπομπός. Στα τρανζίστορ, η περιοχή που χρησιμεύει ως πηγή των φορέων φορτίου. Πρβλ. base (3ος ορισμός), collector. emotag μιμική ετικέτα. Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε άρθρο ομάδας ειδήσεων (συζήτησης), ονομάζεται έτσι ένα γράμμα, λέξη, ή φράση που περικλείεται σε γωνιακές αγκύλες (< >) και, όπως και τα μιμικά σύμβολα, δηλώνει τη διάθεση με την οποία ο συντάκτης αντιμετωπίζει αυτά που έγραψε. Συχνά, χρησιμοποιούνται μιμικές ετικέτες σε ζεύγη, παρόμοιες με τις ετικέτες HTML, που περικλείουν μια φράση ή μία ή περισσότερες προτάσεις. Για παράδειγμα: <αστείο>δε φαντάζομαι να με παίρνεις στα σοβαρά, έτσι;</αστείο>. Άλλες μιμικές ετικέτες χρησιμοποιούνται μόνες τους, π.χ. <χαμόγελο>. Δείτε επίσης emoticon, HTML. emoticon μιμικό σύμβολο, συναισθημόγραμμα. Αλφαριθμητικό χαρακτήρων κειμένου που, όταν το δει κανείς από τα πλάγια, σχηματίζει την εικόνα ενός προσώπου που εκφράζει ένα συγκεκριμένο συναίσθημα. Τα μιμικά σύμβολα χρησιμοποιούνται συχνά σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε άρθρα σε ομάδες ειδήσεων (συζήτησης), ως σχόλιο στο κείμενο που προηγείται. Συνηθισμένα μιμικά σύμβολα είναι τα: :-) ή :) (που σημαίνει "Χαμογελάω με το αστείο αυτό"), ;-) ("Χαμογελάω με το αστείο και κλείνω το μάτι"), :-( ("Αυτό μου προκαλεί θλίψη"), :-7 ("Δεν το λέω στα σοβαρά, μιλάω ειρωνικά"), :D ή :-D (μεγάλο χαμόγελο "είμαι πολύ χαρούμενος"), και :-O (ή χασμουρητό πλήξης ή στόμα ορθάνοιχτο από κατάπληξη). Πρβλ. emotag. emulation εξομοίωση. Η διαδικασία κατά την οποία ένας υπολογιστής, μια συσκευή, ή ένα πρόγραμμα μιμείται τη λειτουργία ενός άλλου υπολογιστή, συσκευής, ή προγράμματος. 152

13 emulator EPROM emulator εξομοιωτής. Υλικό ή λογισμικό σχεδιασμένο να κάνει έναν υπολογιστή ή στοιχείο να συμπεριφέρεται όπως ένα άλλο. Με τη βοήθεια του εξομοιωτή, έ- νας υπολογιστής μπορεί να εκτελέσει λογισμικό γραμμένο για άλλο μηχάνημα. Σε ένα δίκτυο, οι μικροϋπολογιστές θα μπορούσαν να εξομοιώνουν τερματικά ώστε να επικοινωνήσουν με μεγάλα υπολογιστικά συστήματα. encapsulation ενθυλάκωση. Στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό, η συσκευασία χαρακτηριστικών (ιδιοτήτων) και λειτουργικότητας (μεθόδων ή συμπεριφορών) ώστε να δημιουργηθεί ένα αντικείμενο που ουσιαστικά αποτελεί "μαύρο κουτί", δηλαδή η εσωτερική δομή του παραμένει κρυφή και οι υπηρεσίες του μπορούν να προσπελάζονται από άλλα αντικείμενα μόνο μέσω μηνυμάτων που περνούν από μια σαφώς καθορισμένη διασύνδεση (το προγραμματιστικό ι- σοδύναμο του γραμματοκιβωτίου ή της τηλεφωνικής γραμμής). Με την ενθυλάκωση εξασφαλίζεται ότι το αντικείμενο που παρέχει υπηρεσία μπορεί να εμποδίζει άλλα αντικείμενα να χειρίζονται απευθείας τα δεδομένα ή τις διαδικασίες του, ενώ επίσης το αντικείμενο που ζητά την υπηρεσία μπορεί να αγνοεί τις λεπτομέρειες του πώς παρέχεται αυτή η υπηρεσία. E encryption κρυπτογράφηση. Η διαδικασία της κωδικοποίησης δεδομένων ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ιδιαίτερα στη διάρκεια της μετάδοσής τους. Η κρυπτογράφηση βασίζεται συνήθως σε ένα ή περισσότερα κλειδιά, που είναι απαραίτητα για την αποκρυπτογράφηση, δηλαδή την επαναφορά των δεδομένων σε αναγνώσιμη μορφή. Ο Εθνικός Οργανισμός Προτυποποίησης των ΗΠΑ έχει δημιουργήσει ένα περίπλοκο πρότυπο κρυπτογράφησης, το Πρότυπο Κρυπτογράφησης Δεδομένων (Data Encryption Standard, ή DES), που βασίζεται σε μεταβλητή 56 δυαδικών ψηφίων, η οποία παρέχει περισσότερα από 70 τετράκις εκατομμύρια μοναδικά κλειδιά για την κρυπτογράφηση δεδομένων. End-User License Agreement άδεια τελικού χρήστη. Νομική συμφωνία μεταξύ του κατασκευαστή ενός πακέτου λογισμικού και του αγοραστή του λογισμικού, που διέπει τους όρους διανομής, επαναπώλησης, και περιορισμένης χρήσης. Α- κρώνυμο: EULA. ENIAC. Υπολογιστής βάρους 30 τόννων και επιφάνειας 180 τετραγωνικών μέτρων, που περιείχε περίπου λυχνίες κενού και 6000 χειροκίνητους διακόπτες. Ο ENIAC αναπτύχθηκε μεταξύ του 1942 και του 1946 από τους J. Presper Eckert και John Mauchly στο πανεπιστήμιο της Pennsylvania, για λογαριασμό του αμερικανικού στρατού. Θεωρείται ο πρώτος πραγματικά ηλεκτρονικός υπολογιστής. Παρέμεινε σε λειτουργία μέχρι το EPROM Ακρώνυμο του erasable programmable read-only memory απαλείψιμη προγραμματίσιμη μνήμη μόνο για ανάγνωση. Τσιπ μη πτητικής μνήμης που προγραμματίζεται μετά την κατασκευή του. Οι EPROM μπορούν να επαναπρογραμματιστούν αν αφαιρεθεί το προστατευτικό κάλυμμα από την κορυφή του τσιπ και το τσιπ εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία. Παρά το ότι τα τσιπ EPROM 153

14 erasable programmable read-only memory e-text είναι καταρχήν ακριβότερα από τα τσιπ PROM, καταλήγουν οικονομικότερα στις περιπτώσεις που απαιτούνται πολλές αλλαγές. Ονομάζεται επίσης: reprogrammable read-only memory (επαναπρογραμματίσιμη μνήμη μόνο για ανάγνωση, RPROM). Δείτε επίσης EEPROM, PROM, ROM. erasable programmable read-only memory Δείτε EPROM. erase απαλείφω. Αφαιρώ για πάντα δεδομένα από ένα μέσο αποθήκευσης. Αυτό συνήθως γίνεται με αντικατάσταση των υπαρχόντων δεδομένων με μηδενικά ή τυχαίους χαρακτήρες κειμένου ή, στα μαγνητικά μέσα, με διαταραχή της φυσικής διευθέτησης των μαγνητικών σωματιδίων, είτε με τη βοήθεια της κεφαλής απαλοιφής είτε με ένα μεγάλο μαγνήτη. Η απαλοιφή διαφέρει από τη διαγραφή (delete), επειδή η διαγραφή απλώς λέει στον υπολογιστή ότι τα δεδομένα ή το αρχείο δε χρειάζονται πλέον τα δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα και μπορούν να ανακτηθούν μέχρι το λειτουργικό σύστημα να ξαναχρησιμοποιήσει το χώρο όπου περιέχεται το διαγραμμένο αρχείο. Από την άλλη πλευρά, η απαλοιφή αφαιρεί για πάντα τα δεδομένα. Πρβλ. delete. error σφάλμα, λάθος. Μια τιμή ή συνθήκη που δεν αντιστοιχεί στην πραγματική, καθορισμένη, ή αναμενόμενη τιμή ή συνθήκη. Στους υπολογιστές, σφάλμα προκύπτει όταν ένα γεγονός δε συμβεί κατά τα αναμενόμενα ή όταν επιχειρηθούν αδύνατοι ή μη επιτρεπτοί χειρισμοί. Στην επικοινωνία δεδομένων, σφάλμα έχουμε όταν υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ μεταδιδόμενων και λαμβανόμενων δεδομένων. error message μήνυμα σφάλματος. Μήνυμα από το σύστημα ή από πρόγραμμα, που δηλώνει ότι σημειώθηκε σφάλμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. escape character Δείτε ESC character. escape code κωδικός διαφυγής. Χαρακτήρας ή ακολουθία χαρακτήρων που δηλώνει ότι ένας χαρακτήρας που ακολουθεί σε ένα ρεύμα δεδομένων δεν πρέπει να υποστεί επεξεργασία με το συνήθη τρόπο. Στη γλώσσα προγραμματισμού C, ο κωδικός διαφυγής είναι η ανάποδη κάθετος \. ESC character χαρακτήρας ESC, χαρακτήρας διαφυγής. Ένας από τους 32 κωδικούς ελέγχου που ορίζονται στο σύνολο χαρακτήρων ASCII. Συνήθως δηλώνει την έναρξη μιας ακολουθίας διαφυγής (ενός αλφαριθμητικού χαρακτήρων που δίνει οδηγίες σε μια συσκευή, π.χ. σε έναν εκτυπωτή). Αντιπροσωπεύεται από τον κωδικό χαρακτήρα 27 (δεκαεξαδικό 1Β). Ονομάζεται επίσης: escape character. e-tail Δείτε e-commerce. e-text Σύντμηση του electronic text ηλεκτρονικό κείμενο. Βιβλίο ή άλλο έργο που έχει ως βάση το κείμενο και είναι διαθέσιμο σε άμεση επικοινωνία και σε ηλεκτρονική μορφή. Ο χρήστης μπορεί να διαβάσει το ηλεκτρονικό κείμενο σε 154

15 EULA exa- άμεση επικοινωνία ή να το "κατεβάσει" στον υπολογιστή του για να το διαβάσει χωρίς σύνδεση. Δείτε επίσης ezine. EULA Δείτε End-User License Agreement. evaluation υπολογισμός, αποτίμηση, αξιολόγηση. Ο καθορισμός, από ένα πρόγραμμα, της τιμής μιας παράστασης ή της ενέργειας που καθορίζει μια πρόταση προγράμματος. Ο υπολογισμός μπορεί να διεξάγεται κατά το χρόνο μεταγλώττισης ή κατά το χρόνο εκτέλεσης. E even parity Δείτε parity. event συμβάν. Ενέργεια ή γεγονός, συχνά προκαλούμενο από το χρήστη, στο ο- ποίο ένα πρόγραμμα θα μπορούσε να αποκριθεί. Για παράδειγμα, πατήματα πλήκτρων, κινήσεις του ποντικιού, πατήματα πλήκτρων του ποντικιού, κλπ. event-driven processing επεξεργασία οδηγούμενη από συμβάντα. Ιδιότητα προγράμματος των πιο προηγμένων αρχιτεκτονικών για λειτουργικά συστήματα, όπως είναι το λειτουργικό σύστημα του Apple Macintosh, τα Windows, και το UNIX. Στο παρελθόν, τα προγράμματα όφειλαν να ρωτούν κάθε συσκευή που αναμενόταν να αλληλεπιδράσει με το πρόγραμμα, π.χ. το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, ο εκτυπωτής, η μονάδα δίσκου, και η σειριακή θύρα, και μάλιστα να τις προκαταλαμβάνουν. Συχνά, αν δύο συμβάντα προέκυπταν ταυτόχρονα, το ένα χανόταν εκτός αν χρησιμοποιούνταν εξελιγμένες προγραμματιστικές τεχνικές. Η επεξεργασία συμβάντων λύνει το πρόβλημα αυτό με τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας ουράς συμβάντων. Τα περισσότερα συνήθη συμβάντα που παρουσιάζονται προστίθενται στο τέλος της ουράς και περιμένουν το πρόγραμμα να τα επεξεργαστεί όταν έλθει η σειρά τους ωστόσο, ορισμένοι τύποι συμβάντων μπορούν να προεκτοπίσουν άλλα, αν έχουν υψηλότερη προτεραιότητα. Ένα συμβάν μπορεί να ανήκει σε διάφορους τύπους, ανάλογα με το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα: πάτημα ενός πλήκτρου του ποντικιού ή του πληκτρολογίου, τοποθέτηση δισκέτας στη μονάδα, πάτημα σε ένα παράθυρο, ή λήψη πληροφοριών από έναν οδηγό συσκευής (π.χ., για τη διαχείριση της μεταφοράς αρχείων από τη σειριακή θύρα ή από σύνδεση σε δίκτυο). Δείτε επίσης autopolling, event, interrupt. e-wallet ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Πρόγραμμα που χρησιμοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και αποθηκεύει τις πληροφορίες αποστολής και χρέωσης του πελάτη ώστε να διευκολύνονται οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται στον Ιστό. Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι επιτρέπει στους πελάτες να καταχωρίζουν ακαριαία κρυπτογραφημένες πληροφορίες αποστολής και χρέωσης κάθε φορά που κάνουν παραγγελία, αντί να πρέπει να πληκτρολογούν τις πληροφορίες σε μια φόρμα ιστοσελίδας. exa- πρόθεμα. Ένα πεντάκις εκατομμύριο (10 18 ). Στην πληροφορική, όπου ισχύει το δυαδικό αριθμητικό σύστημα (με βάση το 2), η κυριολεκτική τιμή του exa- 155

16 exabyte expansion board είναι , που είναι η κοντινότερη στο 1 πεντάκις εκατομμύριο δύναμη του 2 (2 60 ). Σε συντομογραφία: Ε. exabyte Κατά προσέγγιση ένα πεντάκις εκατομμύριο byte, ή ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια byte, ή byte. Σε συντομογραφία: EB. exception εξαίρεση. Στον προγραμματισμό, ένα πρόβλημα ή μια αλλαγή συνθηκών που αναγκάζει το μικροεπεξεργαστή να σταματήσει ό,τι κάνει και να αντιμετωπίσει την κατάσταση με ξεχωριστή ρουτίνα. Η εξαίρεση είναι παρόμοια με τη διακοπή και οι δύο παραπέμπουν το μικροεπεξεργαστή σε ένα ξεχωριστό σύνολο εντολών. Δείτε επίσης interrupt. exchangeable disk Δείτε removable disk. exclusive NOR αποκλειστικό NOR. Ψηφιακό ηλεκτρονικό κύκλωμα δύο καταστάσεων, η έξοδος του οποίου είναι υψηλή μόνον όταν οι είσοδοι είναι όλες υψηλές ή όλες χαμηλές. exclusive OR αποκλειστικό OR, αποκλειστική διάξευξη. Λογική πράξη που δίνει ως αποτέλεσμα "αληθές" αν και μόνον αν ένας από τους τελεστέους της είναι αληθής και ο άλλος ψευδής. Δείτε τον πίνακα. Ακρώνυμο: EOR. Ονομάζεται επίσης: XOR. Δείτε επίσης Boolean operator, truth table. Πρβλ. AND, OR. Πίνακας Ε.1 Αποκλειστικό OR a b a XOR b executable program εκτελέσιμο πρόγραμμα. Πρόγραμμα που μπορεί να εκτελεστεί. Ο όρος συνήθως χρησιμοποιείται για μεταγλωττισμένα προγράμματα που μεταφράζονται σε κώδικα μηχανής, σε μια μορφή που μπορεί να φορτωθεί στη μνήμη και να εκτελεστεί από τον επεξεργαστή του υπολογιστή. Στις ερμηνευόμενες γλώσσες, ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα μπορεί να είναι σε μορφή πηγαίου κώδικα. Δείτε επίσης code (1ος ορισμός), compiler (2ος ορισμός), computer program, interpreter, source code. execute εκτελώ. Φέρω σε πέρας μια εντολή. Στον προγραμματισμό, ο όρος εκτέλεση υπονοεί φόρτωση του κώδικα μηχανής του προγράμματος στη μνήμη και στη συνέχεια διεκπεραίωση των εντολών. expansion board κάρτα επέκτασης. Κάρτα κυκλώματος που τοποθετείται στο δίαυλο (τη βασική διαδρομή μεταφοράς δεδομένων) ενός υπολογιστή και του προ- 156

17 expert system extender board σθέτει επιπλέον λειτουργίες ή πόρους. Παραδείγματα όσων μπορούν να προστεθούν συνήθως με κάρτες επέκτασης είναι: μνήμη, ελεγκτές μονάδας δίσκου, υ- ποστήριξη βίντεο, παράλληλες και σειριακές θύρες, εσωτερικά μόντεμ. Στην περίπτωση των φορητών υπολογιστών, οι κάρτες επέκτασης έχουν το μέγεθος πιστωτικής κάρτας και τοποθετούνται σε μια σχισμή στο πλάι ή στο πίσω μέρος του υπολογιστή. Ονομάζεται επίσης: extender board. expert system έμπειρο σύστημα. Πρόγραμμα εφαρμογής που παίρνει αποφάσεις ή λύνει προβλήματα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, π.χ. στα οικονομικά ή την ιατρική, χρησιμοποιώντας γνώσεις και αναλυτικούς κανόνες που έχουν διατυπωθεί από εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτόν. Χρησιμοποιεί δύο συστατικά στοιχεία: μια γνωσιακή βάση και μια μηχανή συμπερασμάτων, προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα. Υπάρχουν και επιπλέον εργαλεία, όπως οι διασυνδέσεις με το χρήστη και οι ευκολίες επεξήγησης, που δίνουν στο σύστημα τη δυνατότητα να δικαιολογήσει ή να εξηγήσει τα συμπεράσματά του και, παράλληλα, επιτρέπουν στους προγραμματιστές να ενεργούν ελέγχους στο λειτουργικό σύστημα. Δείτε επίσης artificial intelligence. export εξάγω. Μεταφέρω πληροφορίες από ένα σύστημα ή από ένα πρόγραμμα σε άλλο. Τα αρχεία που περιέχουν μόνο κείμενο μπορούν να εξαχθούν σε μορφή ASCII (απλού κειμένου). Ωστόσο, αν τα αρχεία περιέχουν γραφικά, το σύστημα που θα τα δεχθεί πρέπει να παρέχει κάποια υποστήριξη της μορφής του εξαγόμενου αρχείου. Πρβλ. import. expression παράσταση. Συνδυασμός συμβόλων (αναγνωριστικών, τιμών, και τελεστών) που δίνει ένα αποτέλεσμα όταν υπολογιστεί. Η τιμή που προκύπτει ως αποτέλεσμα μπορεί στη συνέχεια να αποδοθεί σε μια μεταβλητή, να μεταβιβαστεί ως όρισμα, να ελεγχθεί από μια πρόταση ελέγχου, ή να χρησιμοποιηθεί σε άλλη παράσταση. extended ASCII επεκτεταμένο σύνολο ASCII. Κάθε σύνολο χαρακτήρων που έχουν αποδοθεί σε τιμές ASCII μεταξύ των αριθμών 128 και 255 στο δεκαδικό σύστημα (80 έως FF στο δεκαεξαδικό). Το ποιοι συγκεκριμένοι χαρακτήρες αποδίδονται στους κωδικούς του επεκτεταμένου ASCII διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του υπολογιστή, αλλά και ανάλογα με το πρόγραμμα, τη γραμματοσειρά, ή τους χαρακτήρες γραφικών που χρησιμοποιούνται. Το επεκτεταμένο σύνολο ASCII προσθέτει επιπλέον δυνατότητες, δεδομένου ότι επιτρέπει 128 επιπλέον χαρακτήρες, όπως οι τονούμενοι χαρακτήρες διάφορων γλωσσών, οι χαρακτήρες του ελληνικού ή του κυριλλικού αλφαβήτου, χαρακτήρες γραφικών, και ειδικά σύμβολα. Δείτε επίσης ASCII. extender board Δείτε expansion board. E 157

18 extension ezine extension προέκταση ονόματος αρχείου. Σύνολο χαρακτήρων που προστίθεται σε ένα όνομα αρχείου με σκοπό να προεκτείνουν ή να διευκρινίσουν τη σημασία του ονόματος ή να δηλώσουν ότι το αρχείο ανήκει σε μια κατηγορία. Η προέκταση ονόματος μπορεί να δίνεται είτε από το χρήστη ή από το πρόγραμμα. Παράδειγμα είναι οι προεκτάσεις.com ή.exe των εκτελέσιμων προγραμμάτων που μπορεί να φορτώσει και να εκτελέσει το MS-DOS. ezine Σύντμηση του electronic magazine ηλεκτρονικό περιοδικό. Ψηφιακή έκδοση διαθέσιμη στο Διαδίκτυο, σε ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων, ή άλλη υπηρεσία ηλεκτρονικής επικοινωνίας, συχνά δωρεάν. 158

19

20

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Τετάρτη 5-12/11/2014. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Τετάρτη 5-12/11/2014 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 3 ου και 4 ου ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. Παράσταση και οργάνωση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας.

Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα, τα σήματα της τροχαίας. Δεδομένα Πληροφορίες Δεδομένα: Μια ομάδα από σύμβολα, αριθμούς, λέξεις που αντιπροσωπεύουν κάτι και θα χρησιμοποιηθούν σε μια επεξεργασία. Παραδείγματα Δεδομένων: Οι τιμές στο κυλικείο, μια λίστα από ονόματα,

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ Μνήμες (Memory) - Είναι ημιαγώγιμα κυκλώματα που μπορούν να αποθηκεύσουν ένα σύνολο από δυαδικά ψηφία (bit). - Μια μνήμη αποθηκεύει λέξεις (σειρές από bit). - Σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΜΝΗΜΗ) Συσκευές αποθήκευσης Ένας υπολογιστής προκειµένου να αποθηκεύσει δεδοµένα χρησιµοποιεί δύο τρόπους αποθήκευσης: Την Κύρια Μνήµη Τις συσκευές µόνιµης αποθήκευσης (δευτερεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές Ι. Άδειες Χρήσης. Εισαγωγή. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης

Υπολογιστές Ι. Άδειες Χρήσης. Εισαγωγή. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης Υπολογιστές Ι Εισαγωγή Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ. (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που κάνουμε για να λυθεί το πρόβλημα) ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ. (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που κάνουμε για να λυθεί το πρόβλημα) ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΡΜΗΣ Μάθημα: Ενότητα: Πληροφορική Α' Γυμν. Το Υλικό του Υπολογιστή ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Είναι τα στοιχεία που δίνουμε για λυθεί το πρόβλημα) ΕΠΕΓΕΡΓΑΣΙΑ (Είναι οι σκέψεις και οι πράξεις που

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

4 η γενιά ( δεκαετία 70 έως σήμερα) Δομικό Στοιχείο : Ολοκληρωμένο κύκλωμα ή τσιπ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης.

4 η γενιά ( δεκαετία 70 έως σήμερα) Δομικό Στοιχείο : Ολοκληρωμένο κύκλωμα ή τσιπ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης. Γενιές Η/Υ Χωρίζουμε τη χρονική περίοδο από τη στιγμή της εμφάνισης του πρώτου Η/Υ (του ENIAC) μέχρι σήμερα σε χρονικά διαστήματα, τα οποία καθορίζονται από αλλαγές στην τεχνολογία κατασκευής των Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης

Κεφάλαιο 7. ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης ΕΠΑΛ Σύμης Εφαρμογές πληροφορικής Ερωτήσεις επανάληψης Κεφάλαιο 7 1. Σε τι διαφέρει ο Η/Υ από τις υπόλοιπες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές; Που οφείλεται η δυνατότητά του να κάνει τόσο διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit)

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit) ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά εξαρτήµατα. Τα περισσότερα από αυτά είναι εσωτερικά, που βρίσκονται µέσα στο κουτί του υπολογιστή. Ωστόσο, µερικά εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2007 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 17 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 22 Η Λίστα φακέλων... 23 Το Outlook Σήμερα...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2003 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 16 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 20 Η Λίστα φακέλων... 21 Ο φάκελος Το Outlook

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Αρχική σελίδα υπηρεσιών Κατάσταση εργασίας Οθόνη αφής Έναρξη Καθαρισμός όλων Τερματισμός. Τοποθετήστε τα έγγραφά σας με την όψη προς τα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT)

Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Μάθημα 10 ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (INPUT/OUTPUT) Τι είναι Είσοδος και τι Έξοδος Με τον όρο Είσοδο (Input) αναφερόμαστε στη ροή δεδομένων προς την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), ενώ με τον όρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΑΞΗ Απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1. 2. Από ποια στοιχεία αποτελείται το κεντρικό μέρος ενός υπολογιστή και ποια η λειτουργία καθενός; Κεντρική Μονάδα επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το HARDWARE στην σημερινή εποχή; Σελίδα 3 Το καθένα από αυτά σε τι χρησιμεύει; Σελίδα 4

Τι είναι το HARDWARE στην σημερινή εποχή; Σελίδα 3 Το καθένα από αυτά σε τι χρησιμεύει; Σελίδα 4 H A R D W A R E Τι είναι το HARDWARE στην σημερινή εποχή; Σελίδα 3 Το καθένα από αυτά σε τι χρησιμεύει; Σελίδα 4 Επεξεργαστής Σελίδα 4 Κύρια μνήμη Σελίδα 5 Κάρτα γραφικών Σελίδα 5 Οθόνη Σελίδα 6 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου

Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου 3.1.1.1 Άνοιγμα (και κλείσιμο) της εφαρμογής Εγγράφου Κειμένου Ως επί το πλείστον δεν υπάρχουν διαφορές στη χρήση του Εγγράφου Κειμένου στα λειτουργικά Windows ή Linux. Η σημαντικότερη διαφορά παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές. Σημειώσεις Μαθήματος Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας,

Μικροεπεξεργαστές. Σημειώσεις Μαθήματος Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας, Μικροεπεξεργαστές Σημειώσεις Μαθήματος 2013-14 Υπεύθυνος: Δρ Άρης Παπακώστας, Η γλώσσα assembly είναι μια γλώσσα προγραμματισμού χαμηλού επιπέδου για συγκεκριμένους υπολογιστές ή άλλη προγραμματιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή»

Ενότητα Β1 κεφ.2 ο «Σο Εσωτερικό του Τπολογιστή» 1 2 1) ΚΟΤΣΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ (computer case): το κύριο κουτί που περικλείει τις βασικές συσκευές του υπολογιστή (επεξεργαστή, αποθήκες, RAM). 2) ΜΗΣΡΙΚΗ (motherboard): η πιο μεγάλη κάρτα πάνω στην οποία βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TEI ΧΑΛΚΙ ΑΣ

Εισαγωγή στην Πληροφορική ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ TEI ΧΑΛΚΙ ΑΣ Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Περιεχόµενα - Κωδικοποιήσεις - Αριθµητικά Συστήµατα 2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Είπαµε ότι είναι, µία Ηλεκτρονική Μηχανή, που δουλεύει κάτω από τον έλεγχο εντολών αποθηκευµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1)

Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1) International Diploma in It Skills Foundation for Young Learners Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1) Χρήση Υπολογιστή (Κωδ. AJ1.A 01) 1.1 Γενικές διαδικασίες και ρυθμίσεις 1.1.1 Βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ HARDWARE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος Γενικό διάγραμμα υπολογιστικού συστήματος - Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής Βασικές Έννοιες Πληροφορικής 1. Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι οποιαδήποτε συσκευή μεγάλη ή μικρή που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Η έννοια και η παράσταση της πληροφορίας στον ΗΥ. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 2 Η έννοια και η παράσταση της πληροφορίας στον ΗΥ. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 2 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 2 Η έννοια και η παράσταση της πληροφορίας στον ΗΥ Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 2.1Η έννοια της πληροφορίας Δεδομένα Πληροφορία Καραμαούνας Πολύκαρπος 2 2.2 ΗΥ Το βασικό εργαλείο επεξεργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

Mέσα στερεάς κατάστασης

Mέσα στερεάς κατάστασης Πηγή: http://www.ipet.gr Mέσα στερεάς κατάστασης Τα αποθηκευτικά μέσα στερεής κατάστασης είναι συσκευές αποθήκευσης δεδομένων κλειστού τύπου, χωρίς κινούμενα μέρη, στις οποίες τα δεδομένα αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Πρόγραμμα Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων H/Y ΕΝΟΤΗΤΑ 1: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Μάθημα 0.2: Το Λογισμικό (Software) Δίκτυα υπολογιστών Αντώνης Χατζηνούσκας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Σκοπός του Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa. Πληροφορική 1 Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.gr/~organosi/ 2 Η δομή του μαθήματος Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 3 : Μια άποψη του κορυφαίου επιπέδου λειτουργίας και διασύνδεσης του υπολογιστή Καρβούνης Ευάγγελος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο):

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο): ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Διατάξεις χαρακτήρων Το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει όλους τους χαρακτήρες κάποιου αλφάβητου π.χ. του λατινικού, και πολλά σημεία στίξης, διακριτικά σύμβολα, και βοηθητικά πλήκτρα. Ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικά Συστήματα

Αριθμητικά Συστήματα Αριθμητικά Συστήματα Οργάνωση Δεδομένων (1/2) Bits: Η μικρότερη αριθμητική μονάδα ενός υπολογιστικού συστήματος, η οποία δείχνει δύο καταστάσεις, 0 ή 1 (αληθές η ψευδές). Nibbles: Μονάδα 4 bit που παριστά

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal)

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Ένα σειριακό τερματικό είναι ο απλούστερος τρόπος για να συνδέσουμε πολλαπλές μονάδες εξόδου (οθόνες) και εισόδου (πληκτρολόγια) σε ένα μηχάνημα UNIX

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από την αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών

Στοιχεία από την αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών Στοιχεία από την αρχιτεκτονική των μικροϋπολογιστών Η επεξεργασία των δεδομένων ακολουθεί μια στερεότυπη διαδρομή: τα δεδομένα εισάγονται στο υπολογιστικό σύστημα, υφίστανται μια ορισμένη επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ - ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ -  ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΜΑΡΗΣ - www.kostasdelimaris.gr ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στους υπολογιστές... 3 Εκκίνηση του ΗΥ:... 3 Τερματισμός του ΗΥ:... 3 Διαχείριση Διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox WorkCentre 9/9 Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο. Τοποθετήστε τα έγγραφά σας με την όψη προς τα επάνω στο δίσκο εισόδου του τροφοδότη εγγράφων. Ρυθμίστε τον. Πατήστε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ R3 I Καταχωρητές PC Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Αριθμητική και λογική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο)

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο) TEC610 (ΣΤ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Εαρινό εξάμηνο Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3.8 Τεχνικές μεταφοράς δεδομένων Λειτουργία τακτικής σάρωσης (Polling) Λειτουργία Διακοπών DMA (Direct Memory Access)

Μάθημα 3.8 Τεχνικές μεταφοράς δεδομένων Λειτουργία τακτικής σάρωσης (Polling) Λειτουργία Διακοπών DMA (Direct Memory Access) Μάθημα 3.8 Τεχνικές μεταφοράς δεδομένων Λειτουργία τακτικής σάρωσης (Polling) Λειτουργία Διακοπών DMA (Direct Memory Access) Μελετώντας το μάθημα θα μπορείς να ξέρεις τη λειτουργία του Polling να ξέρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΥ Βασικές Έννοιες Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης

Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Β1.1 Αναπαράσταση Δεδομένων και Χωρητικότητα Μονάδων Αποθήκευσης Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τον τρόπο αναπαράστασης των δεδομένων (δυαδικό σύστημα) Να αναγνωρίζουμε πώς γράμματα και σύμβολα από

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για:

Σελίδα 1 από 11. Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: Σελίδα 1 από 11 Απαντήσεις στο φυλλάδιο 57 Ερώτηση: 1 η : Οι ακροδέκτες αυτοί χρησιµοποιούνται για: την επικοινωνία, µε τα υπόλοιπα ολοκληρωµένα κυκλώµατα του υπολογιστικού συστήµατος. την παροχή τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 2ο Aντώνης Σπυρόπουλος v2_061015 Οροι που

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων)

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 2 η : Λειτουργία Η/Υ Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Ηλεκτρονικού υπολογιστή

Δομή Ηλεκτρονικού υπολογιστή Δομή Ηλεκτρονικού υπολογιστή Η κλασσική δομή του μοντέλου που πρότεινε το 1948 ο Von Neumann Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Είσοδος Αποθήκη Αποθήκη - Έξοδος Εντολών Δεδομένων Κλασσικό μοντέλο Von Neumann

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κεφάλαιο 3 Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικού Τμήματος (hardware) των Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Τι εννοούμε με τον όρο υπολογιστικό σύστημα και τι με τον όρο μικροϋπολογιστικό σύστημα; Υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής

Κεφάλαιο 4 ο. Ο Προσωπικός Υπολογιστής Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.3 Ο Επεξεργαστής - Εισαγωγή - Συχνότητα λειτουργίας - Εύρος διαδρόμου δεδομένων - Εύρος διαδρόμου διευθύνσεων - Εύρος καταχωρητών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Η/Υ. Γιώργος Δημητρίου. Μάθημα 1 ο

Εισαγωγή στους Η/Υ. Γιώργος Δημητρίου. Μάθημα 1 ο Γιώργος Δημητρίου Μάθημα 1 ο Δομή ενός Προσωπικού Υπολογιστή Eπεξεργαστής ΚΜΕ Κρυφή Μνήμη ΜΔΜ Μονάδα Διασύνδεσης Αρτηρίας Κύρια Μνήμη Βοηθητική Μνήμη Οθόνη Πληκτρολόγιο Προσαρμογέας Δικτύου Ελεγκτής Ελεγκτής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ )

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ ) Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ. 147 159) Για τις γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό - Προγράμματα

Λογισμικό - Προγράμματα Λογισμικό - Προγράμματα Πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών, βάση των οποίων ο υπολογιστής εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία Λογισμικό (Software) Το σύνολο των προγραμμάτων Προγράμματα Προγράμματα συστήματος

Διαβάστε περισσότερα