Περιεχόμενα. Εισαγωγή...7. Λεξικό όρων πληροφορικής... 11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Εισαγωγή...7. Λεξικό όρων πληροφορικής... 11"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Εισαγωγή...7 Λεξικό όρων πληροφορικής Παράρτημα Α: Μιμικά σύμβολα και ακρώνυμα που χρησιμοποιούνται σε άμεσα μηνύματα Παράρτημα Β: Περιοχές του Διαδικτύου Παράρτημα Γ: Σύνολο χαρακτήρων ANSI Αγγλοελληνικό Γλωσσάρι

4

5 Εισαγωγή Το "Μικρό" Λεξικό της Πληροφορικής της Microsoft Press έχει αποστολή να α- ποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο αναφοράς για κάθε αναγνώστη που πρωτογνωρίζεται με τον κόσμο της πληροφορικής αλλά και ταυτόχρονα για όλους τους επιστήμονες και επαγγελματίες άλλων τομέων, εκτός πληροφορικής, που θέλουν να βρουν απλές απαντήσεις χωρίς όμως να εμπλακούν σε πολύπλοκες έννοιες που μόνο μυημένους ενδιαφέρουν. Το λεξικό περιλαμβάνει όρους που ανήκουν σε μια πλατιά ποικιλία τομέων oι οποίοι ενδιαφέρουν τους χρήστες των υπολογιστών, όπως: λογισμικό, υλικό, δίκτυα, αποθήκευση δεδομένων, γραφικά, παιχνίδια υπολογιστή, επεξεργασία πληροφοριών, το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός. Το βιβλίο βασίζεται στο βραβευμένο Λεξικό της Πληροφορικής της Microsoft Press, 5η έκδοση, το οποίο επίσης κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Σειρά παρουσίασης Τα λήμματα παρουσιάζονται σε απόλυτη αλφαβητική σειρά του συνόλου των λέξεών τους, ενώ αγνοούνται κενά και χαρακτήρες όπως οι παύλες και οι κάθετοι. Έτσι, το λήμμα signal βρίσκεται ανάμεσα στα λήμματα sign και sign bit ενώ το machine-independent ανάμεσα στο machine code και στο machine language. Οι αριθμοί και τα σύμβολα αποτελούν ιδιαίτερο κεφάλαιο στην αρχή του λεξικού, παρατίθενται δε σε αύξουσα σειρά ASCII. Αν ένα λήμμα αρχίζει από γράμμα ή γράμματα αλλά περιέχει και αριθμό, παρατίθεται αλφαβητικά σύμφωνα με το αρχικό γράμμα (ή τα γράμματα) και στη συνέχεια σύμφωνα με τη σειρά ASCII. Έτσι, το λήμμα X10 προηγείται του x86, και τα δύο προηγούνται του Xbase. Λήμματα Τα λήμματα είναι δύο τύπων: κύρια λήμματα, που περιέχουν πλήρεις ορισμούς, και συνώνυμες παραπομπές, που περιέχουν παραπομπές με Δείτε σε κύρια λήμματα. Οι συνώνυμες παραπομπές σε γενικές γραμμές είναι δευτερεύοντες ή λιγότερο συνήθεις τρόποι αναφοράς σε ένα κύριο λήμμα και, για τον ορισμό τους, ισχύει ο ορισμός του κυρίου λήμματος. Μορφή Οι πληροφορίες κάθε κυρίου λήμματος παρουσιάζονται με σταθερή μορφή: η ονομασία του λήμματος με έντονους χαρακτήρες, η ελληνική απόδοση με πλά- 7

6 Εισαγωγή γιους χαρακτήρες και διαφορετική γραμματοσειρά, ο ορισμός, η παραπομπή (ενδεχομένως) σε εικόνες ή πίνακες, το ακρώνυμο (ενδεχομένως), οι εναλλακτικές ονομασίες (ενδεχομένως) και οι παραπομπές (ενδεχομένως). Κύρια λήμματα Τα λήμματα που αποτελούν ακρώνυμα ή συντμήσεις μίας ή περισσότερων λέξεων ή συνενώσεις λέξεων γράφονται με την ανεπτυγμένη ολόγραφη μορφή τους (και την ελληνική τους απόδοση) στην αρχή του ορισμού. Τα γράμματα των λέξεων αυτών τα οποία σχηματίζουν το ακρώνυμο, τη σύντμηση, ή τη συνεπτυγμένη μορφή τυπώνονται με έντονους χαρακτήρες. Όταν δύο κύρια λήμματα γράφονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (ομόγραφα), συνήθως όταν η ίδια αγγλική λέξη αφορά, κατά περίπτωση, διαφορετικά μέρη του λόγου, τα δύο λήμματα διακρίνονται με τη χρήση αριθμητικού σε μορφή εκθέτη μετά από κάθε όρο. Για παράδειγμα: 1 (ουσιαστικό) 2 (ρήμα) Ορθογραφικές παραλλαγές Όταν ένα κύριο λήμμα γράφεται με δύο ή περισσότερους διαφορετικούς τρόπους, κάθε ορθογραφική παραλλαγή ακολουθεί το κυρίως λήμμα, μετά τη λέξη ή. Ορισμοί Ο κάθε ορισμός είναι γραμμένος σε απλή, κατανοητή γλώσσα. Πολλά λήμματα προχωρούν πέρα από τον απλό ορισμό και δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες ή τοποθετούν τον όρο μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της πληροφορικής. Όταν ένα λήμμα έχει περισσότερες από μία σημασίες ή ορισμούς, οι ορισμοί παρουσιάζονται με τη μορφή αριθμημένου καταλόγου, ώστε να γίνεται ευκολότερο να διακρίνονται οι συγκεκριμένες, ορισμένες φορές λεπτές, παραλλαγές της σημασίας τους. Εικόνες και πίνακες Σε ορισμένα λήμματα προσαρτώνται εικόνες ή πίνακες που βοηθούν στην κατανόηση του λήμματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εικόνες και οι πίνακες εμφανίζονται στην ίδια σελίδα με το κύριο λήμμα ωστόσο, μερικές φορές, για λόγους τυπογραφικής διάταξης της ύλης στη σελίδα, εμφανίζονται σε επόμενη σελίδα. Στο τέλος του ορισμού, υπάρχει παραπομπή στην εικόνα ή στον πίνακα που συνδέεται με το λήμμα, ως εξής: 8

7 Εισαγωγή Δείτε την εικόνα Δείτε τον πίνακα Ακρώνυμα Ορισμένοι όροι της πληροφορικής, ιδιαίτερα στους τομείς των προτύπων, καθώς και της αργκό του Διαδικτύου, εμφανίζονται συντομευμένοι με τη μορφή ακρωνύμων. Ορισμένες φορές, το ακρώνυμο είναι ο συνηθέστερος τρόπος εμφάνισης της έννοιας ή του αντικειμένου στις περιπτώσεις αυτές, το ακρώνυμο είναι το κύριο λήμμα. Σε άλλες περιπτώσεις, το ακρώνυμο χρησιμοποιείται σπανιότερα από ό,τι οι λέξεις που το σχηματίζουν, οπότε το κύριο λήμμα αποτελείται από αυτές τις λέξεις. Το ακρώνυμο, τότε, δίνεται μετά τον ορισμό του λήμματος ως εξής: Ακρώνυμο: Άλλες ονομασίες Ορισμένα αντικείμενα ή έννοιες του τομέα της πληροφορικής είναι γνωστά με περισσότερες από μία ονομασίες. Σε γενικές γραμμές όμως, μία από αυτές είναι η επικρατούσα. Η επικρατούσα ονομασία είναι το κύριο λήμμα, ενώ οι άλλες παρατίθενται στο τέλος του ορισμού και μετά τα τυχόν ακρώνυμα, ως εξής: Ονομάζεται επίσης Παραπομπές Υπάρχουν τριών ειδών παραπομπές: Δείτε, Δείτε επίσης, και Πρβλ. Μια παραπομπή με Δείτε χρησιμοποιείται στα λήμματα που αποτελούν συνώνυμα κυρίων λημμάτων και απλώς παραπέμπει σε άλλο λήμμα, το οποίο περιέχει τις αναζητούμενες πληροφορίες. Μια παραπομπή με Δείτε επίσης παραπέμπει σε ένα ή περισσότερα άλλα κύρια λήμματα, που περιέχουν επιπλέον ή συμπληρωματικές πληροφορίες για ένα θέμα αυτή εμφανίζεται μετά τον ορισμό και μετά από τυχόν ακρώνυμα ή άλλες ονομασίες. Οι παραπομπές Πρβλ. (παραβάλετε) παραπέμπουν σε λήμμα ή λήμματα με αντίθετη σημασία, για λόγους αντιδιαστολής, και εμφανίζονται μετά τον ορισμό και μετά τα τυχόν ακρώνυμα, άλλες ονομασίες, ή τις παραπομπές Δείτε επίσης. 9

8 E E πρόθεμα Δείτε exa-. e- πρόθεμα. Σύντμηση του electronic. Πρόθεμα που δηλώνει ότι μια λέξη αναφέρεται στη βασισμένη σε υπολογιστή εκδοχή κάποιου παραδοσιακά μη ηλεκτρονικού όρου, όπως , e-commerce, και e-money. Στα ελληνικά, συνήθως ο όρος αποδίδεται χωρίς σύντμηση: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό εμπόριο, κλπ. Easter egg "πασχαλινό αυγό". Κρυμμένο χαρακτηριστικό ενός προγράμματος υ- πολογιστή. Μπορεί να είναι μια κρυφή διαταγή, ένα στιγμιότυπο κινούμενων σχεδίων, ένα χιουμοριστικό μήνυμα, ή ο κατάλογος των συντελεστών του προγράμματος. Συχνά, για να εμφανιστεί το πασχαλινό αυγό, ο χρήστης πρέπει να πατήσει μια, κάθε άλλο παρά προφανή, σειρά πλήκτρων. EBCDIC Ακρώνυμο του Extended Binary Coded Decimal Interchange Code Επεκτεταμένος Κώδικας Ανταλλαγής Δυαδικά Κωδικοποιημένων Δεκαδικών. Κώδικας της ΙΒΜ που χρησιμοποιεί 8 bit για να αντιπροσωπεύσει 256 δυαδικούς χαρακτήρες, μεταξύ των οποίων χαρακτήρες κειμένου, αριθμοί, σημεία στίξης, και χαρακτήρες ελέγχου μετάδοσης. Χρησιμοποιείται κυρίως στα μεγάλα υπολογιστικά συστήματα της ΙΒΜ. Πρβλ. ASCII. e-book ηλεκτρονικό βιβλίο. Μορφή που επιτρέπει το κατέβασμα από τον Ιστό βιβλίων και άλλων εκτενών κειμένων και την ψηφιακή τους παρουσίαση. Κατά κανόνα, η ανάγνωση ενός ηλεκτρονικού βιβλίου απαιτεί τη χρήση μιας μικρής συσκευής που έχει περίπου το μέγεθος ενός βιβλίου τσέπης και αποτελείται από μια οθόνη παρουσίασης και ορισμένα βασικά χειριστήρια. Οι χρήστες μπορούν να βάζουν σελιδοδείκτες, να υπογραμμίζουν ή να σχολιάζουν το κείμενο, αλλά, αν το ηλεκτρονικό βιβλίο διαθέτει δυνατότητες διαχείρισης δικαιωμάτων, ενδέχεται να μην μπορούν να στείλουν το περιεχόμενό του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να το τυπώσουν, ή να το μοιραστούν με άλλο τρόπο με τρίτους. Ονομάζεται επίσης: electronic book. echo αντήχηση. Στις επικοινωνίες, σήμα που επιστρέφει στον αποστολέα και είναι διακριτό από το αρχικό σήμα. Ένας τρόπος για τη δοκιμή των συνδέσεων δικτύου είναι να γίνει αντήχηση στον κεντρικό υπολογιστή. echo suppressor καταστολέας αντήχησης. Μέθοδος για την πρόληψη της αντήχησης στις τηλεφωνικές γραμμές. Οι καταστολείς αντήχησης εμποδίζουν τα σήματα από τον ακροατή προς τον ομιλητή, δημιουργώντας ένα μονόδρομο κανάλι. Στα μόντεμ που στέλνουν και δέχονται δεδομένα στην ίδια συχνότητα, ο καταστολέας αντήχησης πρέπει να είναι απενεργοποιημένος ώστε να είναι δυνατή η 148

9 e-commerce EEPROM αμφίδρομη μετάδοση. Αυτή η απενεργοποίηση παράγει τον οξύ τόνο που ακούγεται στις συνδέσεις μεταξύ δύο μόντεμ. e-commerce Σύντμηση του electronic commerce ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές συναλλαγές. Εμπορική δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω υπολογιστών συνδεδεμένων σε δίκτυο. Μπορεί να πάρει τη μορφή συναλλαγής μεταξύ χρήστη και πωλητή μέσω του Διαδικτύου, μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας πληροφοριών, ή ενός ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων, ή μεταξύ των υπολογιστών του πωλητή και του πελάτη μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI). Ονομάζεται επίσης: e-tail. E edit 1 διόρθωση. Αλλαγή που γίνεται σε αρχείο ή έγγραφο. edit 2 επεξεργάζομαι, διορθώνω, 1. Κάνω μια αλλαγή σε υπάρχον αρχείο ή έγγραφο. Οι αλλαγές αποθηκεύονται στη μνήμη ή σε ένα προσωρινό αρχείο αλλά δεν προστίθενται στο έγγραφο αν δε δοθεί στο πρόγραμμα η εντολή να τις αποθηκεύσει. Τα προγράμματα διόρθωσης παρέχουν, γενικά, ασφαλιστικές δικλείδες εναντίον της αποθήκευσης αθέλητων αλλαγών για παράδειγμα, ζητούν επιβεβαίωση πριν αποθηκεύσουν ένα αρχείο με όνομα που ήδη υπάρχει, επιτρέπουν στο χρήστη να καθορίσει κωδικό πρόσβασης σε ένα αρχείο, ή δίνουν τη δυνατότητα να οριστεί καθεστώς μόνον ανάγνωσης για το αρχείο. 2. Εκτελώ ένα πρόγραμμα, π.χ. ένα συνδετικό πρόγραμμα ή ένα φίλτρο γραφικών, που πραγματοποιεί αυτόματα εκτεταμένες αλλά προβλέψιμες αλλαγές σε ένα αρχείο. editor διορθωτής. Πρόγραμμα που δημιουργεί αρχεία ή κάνει αλλαγές σε υπάρχοντα. Συνήθως ο διορθωτής είναι λιγότερο ισχυρός από έναν επεξεργαστή κειμένου και, ειδικότερα, δε διαθέτει τις δυνατότητες του τελευταίου για μορφοποίηση κειμένου, π.χ. χρήση πλαγίων χαρακτήρων. Οι διορθωτές κειμένου ή πλήρους οθόνης επιτρέπουν στο χρήστη να μετακινείται μέσα στο έγγραφο με τη χρήση των πλήκτρων βελών. Αντίθετα, οι διορθωτές γραμμής απαιτούν από το χρήστη να δηλώσει σε ποια γραμμή βρίσκεται το προς διόρθωση κείμενο..edu Στο σύστημα ονομάτων περιοχής (DNS) του Διαδικτύου, πρόκειται για την περιοχή ανωτάτου επιπέδου η οποία προσδιορίζει διευθύνσεις που ανήκουν σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τετραετούς φοίτησης. Ο όρος.edu εμφανίζεται στο τέλος της διεύθυνσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα σχολεία από την προσχολική μέχρι και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση χρησιμοποιούν την περιοχή ανωτάτου επιπέδου.k12.us ή απλώς.us. Δείτε επίσης DNS (1ος ορισμός), domain (3ος ορισμός). Πρβλ..com,.gov,.mil,.net,.org. EEPROM Ακρώνυμο του electrically erasable programmable read-only memory ηλεκτρικά απαλείψιμη προγραμματίσιμη μνήμη μόνο για ανάγνωση. Τύπος EPROM που μπορεί να σβηστεί με ηλεκτρικό σήμα. Είναι χρήσιμη για σταθερή αποθήκευση για μακρές περιόδους χωρίς ηλεκτρική ενέργεια, ενώ δεν παύει να επιτρέπει τον επαναπρογραμματισμό. Οι EEPROM περιέχουν λιγότερη μνήμη από τις 149

10 EFT electronic commerce RAM, ο επαναπρογραμματισμός τους διαρκεί περισσότερο, και μπορούν να επαναπρογραμματιστούν λίγες μόνο φορές πριν φθαρούν. Δείτε επίσης EPROM, ROM. EFT Δείτε electronic funds transfer. ego-surfing ναρκισσιστική περιήγηση. Η πρακτική τού να χρησιμοποιεί κανείς μηχανή αναζήτησης για να αναζητά εμφανίσεις του ονόματός του στο Διαδίκτυο. e-home Δείτε smart home. EIDE ή E-IDE Ακρώνυμο του Enhanced Integrated Drive Electronics Προηγμένο IDE, Προηγμένα Ενσωματωμένα Ηλεκτρονικά Μονάδας. Επέκταση του προτύπου IDE. Το Enhanced IDE είναι πρότυπο διασύνδεσης υλικού για τις σχεδιάσεις μονάδων δίσκου που έχουν τα κυκλώματα ελέγχου ενσωματωμένα μέσα στις ίδιες τις μονάδες. Παρέχει δυνατότητα τυποποιημένης διασύνδεσης στο δίαυλο συστήματος, ενώ παράλληλα προβλέπει βελτιωμένες δυνατότητες, όπως μεταφορά δεδομένων κατά ριπές και άμεση προσπέλαση δεδομένων. electromagnetic spectrum ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Το εύρος συχνοτήτων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Θεωρητικά, το εύρος του φάσματος είναι ά- πειρο. Δείτε την εικόνα. Ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. electron gun πυροβόλο ηλεκτρονίων. Συσκευή η οποία παράγει μια δέσμη ηλεκτρονίων συνήθως χρησιμοποιείται στις οθόνες των τηλεοπτικών συσκευών ή των υπολογιστών. Δείτε επίσης CRT. electronic commerce Δείτε e-commerce. 150

11 electronic funds transfer address electronic funds transfer ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων. Η μεταφορά χρήματος μέσω μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών (ATM), τηλεφωνικών γραμμών, ή σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Παραδείγματα ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων είναι η χρήση πιστωτικής κάρτας για αγορές από μια τοποθεσία ηλεκτρονικού ε- μπορίου ή η χρήση ενός μηχανήματος αυτόματων συναλλαγών ή αυτόματου τηλεφωνικού τραπεζικού συστήματος για τη μετακίνηση χρηματικών ποσών από έναν τραπεζικό λογαριασμό σε άλλο. Ακρώνυμο: EFT. electronic mail Δείτε 1. electronic paper ηλεκτρονικό χαρτί. Τεχνολογία που επιτρέπει σε μια οθόνη υπολογιστή να μιμηθεί την όψη και την αίσθηση των παραδοσιακών χάρτινων μέσων. Το ηλεκτρονικό χαρτί αποτελείται από λεπτά, εύκαμπτα φύλλα πλαστικού που περιέχουν εκατομμύρια μικρά σφαιρίδια που ονομάζονται μικροκάψουλες. Κάθε μικροκάψουλα περιέχει μια λευκή και μια μαύρη χρωστική και παρουσιάζει το αντίστοιχο χρώμα σε απόκριση σε ηλεκτρικό φορτίο που δέχεται. Η κατάσταση αυτή διατηρείται μέχρις ότου ζητηθεί από το χρήστη μια νέα οθόνη κειμένου ή εικόνας. elevator ανελκυστήρας, ασανσέρ. Το τετράγωνο κουτάκι μέσα σε μια ράβδο κύλισης που μπορεί να κινηθεί προς τα επάνω και προς τα κάτω, αλλάζοντας παράλληλα τη θέση του κειμένου ή μιας εικόνας στην οθόνη. Δείτε την εικόνα. Ονομάζεται επίσης: scroll box (πλαίσιο κύλισης), thumb (αντίχειρας). Δείτε επίσης scroll bar. E Ανελκυστήρας Ανελκυστήρας. 1 ή ή Σύντμηση του electronic mail ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου και αρχείων υπολογιστή από δίκτυο επικοινωνιών, όπως ένα τοπικό δίκτυο, ή από το Διαδίκτυο, συνήθως μέσω υπολογιστών ή τερματικών. 2. Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 2 ή ή (ρήμα): Στέλνω ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. address διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονική διεύθυνση. Αλφαριθμητικό που προσδιορίζει την ταυτότητα ενός χρήστη, προκειμένου αυτός να μπορεί να δέχεται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Διαδίκτυο. Η 151

12 embedded system emulation διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνήθως, απαρτίζεται από ένα όνομα με το οποίο ο χρήστης αναγνωρίζεται από το διακομιστή ταχυδρομείου, ακολουθούμενο από το σύμβολο "at" και από το όνομα υπολογιστή υπηρεσίας και το όνομα περιοχής (τομέα) του διακομιστή ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, αν η Anne E. Oldhacker έχει λογαριασμό στο μηχάνημα με όνομα baz στην επιχείρηση Foo Enterprises, θα μπορούσε να έχει ηλεκτρονική διεύθυνση foo.com. embedded system ενσωματωμένο σύστημα. Μικροεπεξεργαστές που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο συσκευών όπως οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, αυτοκίνητα, και μηχανές που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις ή στη βιομηχανία. Τα ενσωματωμένα συστήματα δημιουργούνται για να διαχειρίζονται περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων εργασιών μέσα σε μια μεγαλύτερη συσκευή ή σύστημα. Συχνά, το ενσωματωμένο σύστημα κατασκευάζεται επάνω σε ένα τσιπ ή κάρτα και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ή την παρακολούθηση της συσκευής που το φιλοξενεί, συνήθως με ελάχιστη ή και καθόλου ανθρώπινη παρέμβαση και συχνά σε πραγματικό χρόνο. Δείτε επίσης microprocessor. emitter εκπομπός. Στα τρανζίστορ, η περιοχή που χρησιμεύει ως πηγή των φορέων φορτίου. Πρβλ. base (3ος ορισμός), collector. emotag μιμική ετικέτα. Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε άρθρο ομάδας ειδήσεων (συζήτησης), ονομάζεται έτσι ένα γράμμα, λέξη, ή φράση που περικλείεται σε γωνιακές αγκύλες (< >) και, όπως και τα μιμικά σύμβολα, δηλώνει τη διάθεση με την οποία ο συντάκτης αντιμετωπίζει αυτά που έγραψε. Συχνά, χρησιμοποιούνται μιμικές ετικέτες σε ζεύγη, παρόμοιες με τις ετικέτες HTML, που περικλείουν μια φράση ή μία ή περισσότερες προτάσεις. Για παράδειγμα: <αστείο>δε φαντάζομαι να με παίρνεις στα σοβαρά, έτσι;</αστείο>. Άλλες μιμικές ετικέτες χρησιμοποιούνται μόνες τους, π.χ. <χαμόγελο>. Δείτε επίσης emoticon, HTML. emoticon μιμικό σύμβολο, συναισθημόγραμμα. Αλφαριθμητικό χαρακτήρων κειμένου που, όταν το δει κανείς από τα πλάγια, σχηματίζει την εικόνα ενός προσώπου που εκφράζει ένα συγκεκριμένο συναίσθημα. Τα μιμικά σύμβολα χρησιμοποιούνται συχνά σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε άρθρα σε ομάδες ειδήσεων (συζήτησης), ως σχόλιο στο κείμενο που προηγείται. Συνηθισμένα μιμικά σύμβολα είναι τα: :-) ή :) (που σημαίνει "Χαμογελάω με το αστείο αυτό"), ;-) ("Χαμογελάω με το αστείο και κλείνω το μάτι"), :-( ("Αυτό μου προκαλεί θλίψη"), :-7 ("Δεν το λέω στα σοβαρά, μιλάω ειρωνικά"), :D ή :-D (μεγάλο χαμόγελο "είμαι πολύ χαρούμενος"), και :-O (ή χασμουρητό πλήξης ή στόμα ορθάνοιχτο από κατάπληξη). Πρβλ. emotag. emulation εξομοίωση. Η διαδικασία κατά την οποία ένας υπολογιστής, μια συσκευή, ή ένα πρόγραμμα μιμείται τη λειτουργία ενός άλλου υπολογιστή, συσκευής, ή προγράμματος. 152

13 emulator EPROM emulator εξομοιωτής. Υλικό ή λογισμικό σχεδιασμένο να κάνει έναν υπολογιστή ή στοιχείο να συμπεριφέρεται όπως ένα άλλο. Με τη βοήθεια του εξομοιωτή, έ- νας υπολογιστής μπορεί να εκτελέσει λογισμικό γραμμένο για άλλο μηχάνημα. Σε ένα δίκτυο, οι μικροϋπολογιστές θα μπορούσαν να εξομοιώνουν τερματικά ώστε να επικοινωνήσουν με μεγάλα υπολογιστικά συστήματα. encapsulation ενθυλάκωση. Στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό, η συσκευασία χαρακτηριστικών (ιδιοτήτων) και λειτουργικότητας (μεθόδων ή συμπεριφορών) ώστε να δημιουργηθεί ένα αντικείμενο που ουσιαστικά αποτελεί "μαύρο κουτί", δηλαδή η εσωτερική δομή του παραμένει κρυφή και οι υπηρεσίες του μπορούν να προσπελάζονται από άλλα αντικείμενα μόνο μέσω μηνυμάτων που περνούν από μια σαφώς καθορισμένη διασύνδεση (το προγραμματιστικό ι- σοδύναμο του γραμματοκιβωτίου ή της τηλεφωνικής γραμμής). Με την ενθυλάκωση εξασφαλίζεται ότι το αντικείμενο που παρέχει υπηρεσία μπορεί να εμποδίζει άλλα αντικείμενα να χειρίζονται απευθείας τα δεδομένα ή τις διαδικασίες του, ενώ επίσης το αντικείμενο που ζητά την υπηρεσία μπορεί να αγνοεί τις λεπτομέρειες του πώς παρέχεται αυτή η υπηρεσία. E encryption κρυπτογράφηση. Η διαδικασία της κωδικοποίησης δεδομένων ώστε να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ιδιαίτερα στη διάρκεια της μετάδοσής τους. Η κρυπτογράφηση βασίζεται συνήθως σε ένα ή περισσότερα κλειδιά, που είναι απαραίτητα για την αποκρυπτογράφηση, δηλαδή την επαναφορά των δεδομένων σε αναγνώσιμη μορφή. Ο Εθνικός Οργανισμός Προτυποποίησης των ΗΠΑ έχει δημιουργήσει ένα περίπλοκο πρότυπο κρυπτογράφησης, το Πρότυπο Κρυπτογράφησης Δεδομένων (Data Encryption Standard, ή DES), που βασίζεται σε μεταβλητή 56 δυαδικών ψηφίων, η οποία παρέχει περισσότερα από 70 τετράκις εκατομμύρια μοναδικά κλειδιά για την κρυπτογράφηση δεδομένων. End-User License Agreement άδεια τελικού χρήστη. Νομική συμφωνία μεταξύ του κατασκευαστή ενός πακέτου λογισμικού και του αγοραστή του λογισμικού, που διέπει τους όρους διανομής, επαναπώλησης, και περιορισμένης χρήσης. Α- κρώνυμο: EULA. ENIAC. Υπολογιστής βάρους 30 τόννων και επιφάνειας 180 τετραγωνικών μέτρων, που περιείχε περίπου λυχνίες κενού και 6000 χειροκίνητους διακόπτες. Ο ENIAC αναπτύχθηκε μεταξύ του 1942 και του 1946 από τους J. Presper Eckert και John Mauchly στο πανεπιστήμιο της Pennsylvania, για λογαριασμό του αμερικανικού στρατού. Θεωρείται ο πρώτος πραγματικά ηλεκτρονικός υπολογιστής. Παρέμεινε σε λειτουργία μέχρι το EPROM Ακρώνυμο του erasable programmable read-only memory απαλείψιμη προγραμματίσιμη μνήμη μόνο για ανάγνωση. Τσιπ μη πτητικής μνήμης που προγραμματίζεται μετά την κατασκευή του. Οι EPROM μπορούν να επαναπρογραμματιστούν αν αφαιρεθεί το προστατευτικό κάλυμμα από την κορυφή του τσιπ και το τσιπ εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία. Παρά το ότι τα τσιπ EPROM 153

14 erasable programmable read-only memory e-text είναι καταρχήν ακριβότερα από τα τσιπ PROM, καταλήγουν οικονομικότερα στις περιπτώσεις που απαιτούνται πολλές αλλαγές. Ονομάζεται επίσης: reprogrammable read-only memory (επαναπρογραμματίσιμη μνήμη μόνο για ανάγνωση, RPROM). Δείτε επίσης EEPROM, PROM, ROM. erasable programmable read-only memory Δείτε EPROM. erase απαλείφω. Αφαιρώ για πάντα δεδομένα από ένα μέσο αποθήκευσης. Αυτό συνήθως γίνεται με αντικατάσταση των υπαρχόντων δεδομένων με μηδενικά ή τυχαίους χαρακτήρες κειμένου ή, στα μαγνητικά μέσα, με διαταραχή της φυσικής διευθέτησης των μαγνητικών σωματιδίων, είτε με τη βοήθεια της κεφαλής απαλοιφής είτε με ένα μεγάλο μαγνήτη. Η απαλοιφή διαφέρει από τη διαγραφή (delete), επειδή η διαγραφή απλώς λέει στον υπολογιστή ότι τα δεδομένα ή το αρχείο δε χρειάζονται πλέον τα δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα και μπορούν να ανακτηθούν μέχρι το λειτουργικό σύστημα να ξαναχρησιμοποιήσει το χώρο όπου περιέχεται το διαγραμμένο αρχείο. Από την άλλη πλευρά, η απαλοιφή αφαιρεί για πάντα τα δεδομένα. Πρβλ. delete. error σφάλμα, λάθος. Μια τιμή ή συνθήκη που δεν αντιστοιχεί στην πραγματική, καθορισμένη, ή αναμενόμενη τιμή ή συνθήκη. Στους υπολογιστές, σφάλμα προκύπτει όταν ένα γεγονός δε συμβεί κατά τα αναμενόμενα ή όταν επιχειρηθούν αδύνατοι ή μη επιτρεπτοί χειρισμοί. Στην επικοινωνία δεδομένων, σφάλμα έχουμε όταν υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ μεταδιδόμενων και λαμβανόμενων δεδομένων. error message μήνυμα σφάλματος. Μήνυμα από το σύστημα ή από πρόγραμμα, που δηλώνει ότι σημειώθηκε σφάλμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. escape character Δείτε ESC character. escape code κωδικός διαφυγής. Χαρακτήρας ή ακολουθία χαρακτήρων που δηλώνει ότι ένας χαρακτήρας που ακολουθεί σε ένα ρεύμα δεδομένων δεν πρέπει να υποστεί επεξεργασία με το συνήθη τρόπο. Στη γλώσσα προγραμματισμού C, ο κωδικός διαφυγής είναι η ανάποδη κάθετος \. ESC character χαρακτήρας ESC, χαρακτήρας διαφυγής. Ένας από τους 32 κωδικούς ελέγχου που ορίζονται στο σύνολο χαρακτήρων ASCII. Συνήθως δηλώνει την έναρξη μιας ακολουθίας διαφυγής (ενός αλφαριθμητικού χαρακτήρων που δίνει οδηγίες σε μια συσκευή, π.χ. σε έναν εκτυπωτή). Αντιπροσωπεύεται από τον κωδικό χαρακτήρα 27 (δεκαεξαδικό 1Β). Ονομάζεται επίσης: escape character. e-tail Δείτε e-commerce. e-text Σύντμηση του electronic text ηλεκτρονικό κείμενο. Βιβλίο ή άλλο έργο που έχει ως βάση το κείμενο και είναι διαθέσιμο σε άμεση επικοινωνία και σε ηλεκτρονική μορφή. Ο χρήστης μπορεί να διαβάσει το ηλεκτρονικό κείμενο σε 154

15 EULA exa- άμεση επικοινωνία ή να το "κατεβάσει" στον υπολογιστή του για να το διαβάσει χωρίς σύνδεση. Δείτε επίσης ezine. EULA Δείτε End-User License Agreement. evaluation υπολογισμός, αποτίμηση, αξιολόγηση. Ο καθορισμός, από ένα πρόγραμμα, της τιμής μιας παράστασης ή της ενέργειας που καθορίζει μια πρόταση προγράμματος. Ο υπολογισμός μπορεί να διεξάγεται κατά το χρόνο μεταγλώττισης ή κατά το χρόνο εκτέλεσης. E even parity Δείτε parity. event συμβάν. Ενέργεια ή γεγονός, συχνά προκαλούμενο από το χρήστη, στο ο- ποίο ένα πρόγραμμα θα μπορούσε να αποκριθεί. Για παράδειγμα, πατήματα πλήκτρων, κινήσεις του ποντικιού, πατήματα πλήκτρων του ποντικιού, κλπ. event-driven processing επεξεργασία οδηγούμενη από συμβάντα. Ιδιότητα προγράμματος των πιο προηγμένων αρχιτεκτονικών για λειτουργικά συστήματα, όπως είναι το λειτουργικό σύστημα του Apple Macintosh, τα Windows, και το UNIX. Στο παρελθόν, τα προγράμματα όφειλαν να ρωτούν κάθε συσκευή που αναμενόταν να αλληλεπιδράσει με το πρόγραμμα, π.χ. το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, ο εκτυπωτής, η μονάδα δίσκου, και η σειριακή θύρα, και μάλιστα να τις προκαταλαμβάνουν. Συχνά, αν δύο συμβάντα προέκυπταν ταυτόχρονα, το ένα χανόταν εκτός αν χρησιμοποιούνταν εξελιγμένες προγραμματιστικές τεχνικές. Η επεξεργασία συμβάντων λύνει το πρόβλημα αυτό με τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας ουράς συμβάντων. Τα περισσότερα συνήθη συμβάντα που παρουσιάζονται προστίθενται στο τέλος της ουράς και περιμένουν το πρόγραμμα να τα επεξεργαστεί όταν έλθει η σειρά τους ωστόσο, ορισμένοι τύποι συμβάντων μπορούν να προεκτοπίσουν άλλα, αν έχουν υψηλότερη προτεραιότητα. Ένα συμβάν μπορεί να ανήκει σε διάφορους τύπους, ανάλογα με το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα: πάτημα ενός πλήκτρου του ποντικιού ή του πληκτρολογίου, τοποθέτηση δισκέτας στη μονάδα, πάτημα σε ένα παράθυρο, ή λήψη πληροφοριών από έναν οδηγό συσκευής (π.χ., για τη διαχείριση της μεταφοράς αρχείων από τη σειριακή θύρα ή από σύνδεση σε δίκτυο). Δείτε επίσης autopolling, event, interrupt. e-wallet ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Πρόγραμμα που χρησιμοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και αποθηκεύει τις πληροφορίες αποστολής και χρέωσης του πελάτη ώστε να διευκολύνονται οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται στον Ιστό. Το ηλεκτρονικό πορτοφόλι επιτρέπει στους πελάτες να καταχωρίζουν ακαριαία κρυπτογραφημένες πληροφορίες αποστολής και χρέωσης κάθε φορά που κάνουν παραγγελία, αντί να πρέπει να πληκτρολογούν τις πληροφορίες σε μια φόρμα ιστοσελίδας. exa- πρόθεμα. Ένα πεντάκις εκατομμύριο (10 18 ). Στην πληροφορική, όπου ισχύει το δυαδικό αριθμητικό σύστημα (με βάση το 2), η κυριολεκτική τιμή του exa- 155

16 exabyte expansion board είναι , που είναι η κοντινότερη στο 1 πεντάκις εκατομμύριο δύναμη του 2 (2 60 ). Σε συντομογραφία: Ε. exabyte Κατά προσέγγιση ένα πεντάκις εκατομμύριο byte, ή ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια byte, ή byte. Σε συντομογραφία: EB. exception εξαίρεση. Στον προγραμματισμό, ένα πρόβλημα ή μια αλλαγή συνθηκών που αναγκάζει το μικροεπεξεργαστή να σταματήσει ό,τι κάνει και να αντιμετωπίσει την κατάσταση με ξεχωριστή ρουτίνα. Η εξαίρεση είναι παρόμοια με τη διακοπή και οι δύο παραπέμπουν το μικροεπεξεργαστή σε ένα ξεχωριστό σύνολο εντολών. Δείτε επίσης interrupt. exchangeable disk Δείτε removable disk. exclusive NOR αποκλειστικό NOR. Ψηφιακό ηλεκτρονικό κύκλωμα δύο καταστάσεων, η έξοδος του οποίου είναι υψηλή μόνον όταν οι είσοδοι είναι όλες υψηλές ή όλες χαμηλές. exclusive OR αποκλειστικό OR, αποκλειστική διάξευξη. Λογική πράξη που δίνει ως αποτέλεσμα "αληθές" αν και μόνον αν ένας από τους τελεστέους της είναι αληθής και ο άλλος ψευδής. Δείτε τον πίνακα. Ακρώνυμο: EOR. Ονομάζεται επίσης: XOR. Δείτε επίσης Boolean operator, truth table. Πρβλ. AND, OR. Πίνακας Ε.1 Αποκλειστικό OR a b a XOR b executable program εκτελέσιμο πρόγραμμα. Πρόγραμμα που μπορεί να εκτελεστεί. Ο όρος συνήθως χρησιμοποιείται για μεταγλωττισμένα προγράμματα που μεταφράζονται σε κώδικα μηχανής, σε μια μορφή που μπορεί να φορτωθεί στη μνήμη και να εκτελεστεί από τον επεξεργαστή του υπολογιστή. Στις ερμηνευόμενες γλώσσες, ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα μπορεί να είναι σε μορφή πηγαίου κώδικα. Δείτε επίσης code (1ος ορισμός), compiler (2ος ορισμός), computer program, interpreter, source code. execute εκτελώ. Φέρω σε πέρας μια εντολή. Στον προγραμματισμό, ο όρος εκτέλεση υπονοεί φόρτωση του κώδικα μηχανής του προγράμματος στη μνήμη και στη συνέχεια διεκπεραίωση των εντολών. expansion board κάρτα επέκτασης. Κάρτα κυκλώματος που τοποθετείται στο δίαυλο (τη βασική διαδρομή μεταφοράς δεδομένων) ενός υπολογιστή και του προ- 156

17 expert system extender board σθέτει επιπλέον λειτουργίες ή πόρους. Παραδείγματα όσων μπορούν να προστεθούν συνήθως με κάρτες επέκτασης είναι: μνήμη, ελεγκτές μονάδας δίσκου, υ- ποστήριξη βίντεο, παράλληλες και σειριακές θύρες, εσωτερικά μόντεμ. Στην περίπτωση των φορητών υπολογιστών, οι κάρτες επέκτασης έχουν το μέγεθος πιστωτικής κάρτας και τοποθετούνται σε μια σχισμή στο πλάι ή στο πίσω μέρος του υπολογιστή. Ονομάζεται επίσης: extender board. expert system έμπειρο σύστημα. Πρόγραμμα εφαρμογής που παίρνει αποφάσεις ή λύνει προβλήματα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, π.χ. στα οικονομικά ή την ιατρική, χρησιμοποιώντας γνώσεις και αναλυτικούς κανόνες που έχουν διατυπωθεί από εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτόν. Χρησιμοποιεί δύο συστατικά στοιχεία: μια γνωσιακή βάση και μια μηχανή συμπερασμάτων, προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα. Υπάρχουν και επιπλέον εργαλεία, όπως οι διασυνδέσεις με το χρήστη και οι ευκολίες επεξήγησης, που δίνουν στο σύστημα τη δυνατότητα να δικαιολογήσει ή να εξηγήσει τα συμπεράσματά του και, παράλληλα, επιτρέπουν στους προγραμματιστές να ενεργούν ελέγχους στο λειτουργικό σύστημα. Δείτε επίσης artificial intelligence. export εξάγω. Μεταφέρω πληροφορίες από ένα σύστημα ή από ένα πρόγραμμα σε άλλο. Τα αρχεία που περιέχουν μόνο κείμενο μπορούν να εξαχθούν σε μορφή ASCII (απλού κειμένου). Ωστόσο, αν τα αρχεία περιέχουν γραφικά, το σύστημα που θα τα δεχθεί πρέπει να παρέχει κάποια υποστήριξη της μορφής του εξαγόμενου αρχείου. Πρβλ. import. expression παράσταση. Συνδυασμός συμβόλων (αναγνωριστικών, τιμών, και τελεστών) που δίνει ένα αποτέλεσμα όταν υπολογιστεί. Η τιμή που προκύπτει ως αποτέλεσμα μπορεί στη συνέχεια να αποδοθεί σε μια μεταβλητή, να μεταβιβαστεί ως όρισμα, να ελεγχθεί από μια πρόταση ελέγχου, ή να χρησιμοποιηθεί σε άλλη παράσταση. extended ASCII επεκτεταμένο σύνολο ASCII. Κάθε σύνολο χαρακτήρων που έχουν αποδοθεί σε τιμές ASCII μεταξύ των αριθμών 128 και 255 στο δεκαδικό σύστημα (80 έως FF στο δεκαεξαδικό). Το ποιοι συγκεκριμένοι χαρακτήρες αποδίδονται στους κωδικούς του επεκτεταμένου ASCII διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του υπολογιστή, αλλά και ανάλογα με το πρόγραμμα, τη γραμματοσειρά, ή τους χαρακτήρες γραφικών που χρησιμοποιούνται. Το επεκτεταμένο σύνολο ASCII προσθέτει επιπλέον δυνατότητες, δεδομένου ότι επιτρέπει 128 επιπλέον χαρακτήρες, όπως οι τονούμενοι χαρακτήρες διάφορων γλωσσών, οι χαρακτήρες του ελληνικού ή του κυριλλικού αλφαβήτου, χαρακτήρες γραφικών, και ειδικά σύμβολα. Δείτε επίσης ASCII. extender board Δείτε expansion board. E 157

18 extension ezine extension προέκταση ονόματος αρχείου. Σύνολο χαρακτήρων που προστίθεται σε ένα όνομα αρχείου με σκοπό να προεκτείνουν ή να διευκρινίσουν τη σημασία του ονόματος ή να δηλώσουν ότι το αρχείο ανήκει σε μια κατηγορία. Η προέκταση ονόματος μπορεί να δίνεται είτε από το χρήστη ή από το πρόγραμμα. Παράδειγμα είναι οι προεκτάσεις.com ή.exe των εκτελέσιμων προγραμμάτων που μπορεί να φορτώσει και να εκτελέσει το MS-DOS. ezine Σύντμηση του electronic magazine ηλεκτρονικό περιοδικό. Ψηφιακή έκδοση διαθέσιμη στο Διαδίκτυο, σε ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων, ή άλλη υπηρεσία ηλεκτρονικής επικοινωνίας, συχνά δωρεάν. 158

19

20

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit)

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit) ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά εξαρτήµατα. Τα περισσότερα από αυτά είναι εσωτερικά, που βρίσκονται µέσα στο κουτί του υπολογιστή. Ωστόσο, µερικά εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal)

Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Σειριακό Τερματικό Serial Terminal (Dumb Terminal) Ένα σειριακό τερματικό είναι ο απλούστερος τρόπος για να συνδέσουμε πολλαπλές μονάδες εξόδου (οθόνες) και εισόδου (πληκτρολόγια) σε ένα μηχάνημα UNIX

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa. Πληροφορική 1 Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.gr/~organosi/ 2 Η δομή του μαθήματος Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ CAD Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών και δεδομένων με ταχύτητα και ακρίβεια. Επίσης ένας η/υ μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Το 1944 με την κατασκευή του υπολογιστή Mark I από τον Howard Aiken και την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM και από το 1950 μπήκανε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Κεφάλαιο 8 8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Σελ. 320-325 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα

Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα Μάθημα 4.2 Η μητρική πλακέτα - Εισαγωγή - Οι βάσεις του επεξεργαστή και της μνήμης - Οι υποδοχές της μητρικής πλακέτας - Άλλα μέρη της μητρική πλακέτας - Τυποποιήσεις στην κατασκευή μητρικών πλακετών Όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα.

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα και τα κυριότερα μέρη στο εσωτερικό της. Μητρική πλακέτα (motherboard) Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Κ.Μ.Ε. (Central Processing

Διαβάστε περισσότερα

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ

Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Β2.1 Βασικές έννοιες της Αρχιτεκτονικής του Η/Υ Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε και να εξηγούμε τι είναι Αρχιτεκτονική Η/Υ Να γνωρίσουμε τα βασικά εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο όρος είναι συντομογραφία του όρου «Αυτόματος, Ηλεκτρονικός Ψηφιακός Υπολογιστής Γενικού Σκοπού» [1]. Αυτόματος Μετά την έναρξη της λειτουργίας του εργάζεται μόνος του εκτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix

Περιεχόμενα. 1 Tο βιβλίο... 1. 2 Ξεκίνημα... 7. 3 Σύνταξη και αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας... 27. iii. Ευχαριστίες... ix Περιεχόμενα Ευχαριστίες... ix 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!...1 Σύντομη παρουσίαση...2 Μερικές συμβάσεις...4 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...5 2 Ξεκίνημα... 7 Το ελληνικό Outlook 2002 με μια

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Επεξήγηση των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της ιστοσελίδας... 6 2.1 Γλώσσα προγραμματισμού ΗΤML για την δημιουργία της Ιστοσελίδας... 6 2.2 Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωτόκολο http εντολών έκδοση 1.0 Σελ:2...περιεχόμενα Σελ:3...τι θα βρείτε σε αυτό το βιβλίο Σελ:3...γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά Σελ:4-5...πως

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΟΙΜΙΟ 4 η Ενότητα Στην 4 η Ενότητα ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) έχουμε δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στην FORTRAN Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Fortran FORmula TRANslation: (Μία από τις πρώτες γλώσσες τρίτης γενιάς) Εκδόσεις FORTRAN (1957) FORTRAN II (1958) FORTRAN III

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 7 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις περιγράφει την σωστή διαδικασία ασφάλειας των πληροφοριών για ένα οργανισμό; a) Να μην υπάρχουν διαδικασίες για την αναφορά των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο Πολυμέσα Πολυμέσα είναι κλάδος της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών. Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων είναι τα εξής : Κείμενο Εικόνα Ήχος Κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0)

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) Ultima EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) E05.06.02.GR.0.9.0.31.7.2013 2/44 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η/Υ...6 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...6 4. ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Βιβλιογραφία "C Προγραμματισμός", Deitel & Deitel, Πέμπτη Έκδοση, Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Connection Manager

Οδηγός χρήσης Connection Manager Οδηγός χρήσης Connection Manager Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Σχετικά με την εφαρμογή διαχείρισης συνδέσεων 3 Ξεκινώντας 3 Άνοιγμα της εφαρμογής διαχείρισης συνδέσεων 3 Προβολή της τρέχουσας κατάστασης σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 1 ο Εξάμηνο Σπουδών Χειμερινό Εξάμηνο 2012/13 Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκων: Χαρμανδάρης Ευάγγελος, email: vagelis@tem.uoc.gr, Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας,

3. Χρησιμοποιώντας το CD-ROM Πληροφορικής του εργαστηρίου σας, θητή, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, ο βαθμός του πρώτου τριμήνου για το κάθε μάθημα που έχει διδαχθεί o μαθητής, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής, το σύνολο των απουσιών και το σύνολο των δικαιολογημένων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6 Gmail 8. Υαhoo! Mail 58. Δημιουργία λογαριασμού 58 Αλλαγή κωδικού 68 Επισύναψη αρχείων 69 Φίλτρα 71

Εισαγωγή 6 Gmail 8. Υαhoo! Mail 58. Δημιουργία λογαριασμού 58 Αλλαγή κωδικού 68 Επισύναψη αρχείων 69 Φίλτρα 71 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Gmail 8 Δημιουργία λογαριασμού 8 Δημιουργία επαφών 16 Αποστολή e-mail 24 Aπάντηση και προώθηση 30 Ρυθμίσεις Gmail 32 Ετικέτες 35 Φίλτρα e-mail 47 Πρόσβαση στο Gmail από Outlook 51

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πηγή: Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order POS Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order POS θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα