«Οι καταθετικοί λογαριασμοί των εμπορικών τραπεζών και η παρακολούθηση τους μέσα από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Οι καταθετικοί λογαριασμοί των εμπορικών τραπεζών και η παρακολούθηση τους μέσα από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οι καταθετικοί λογαριασμοί των εμπορικών τραπεζών και η παρακολούθηση τους μέσα από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών» Εισηγητής: Χαραλαμπίδης Τρύφωνας Επιβλέπων Καθηγητής: Μπεκιάρης Μιχάλης ΧIOΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...3 Εισαγωγή: Ιστορική εξέλιξη του πιστωτικού συστήματος. Α Περίοδος: «Αρχαία χρόνια»...4 Β Περίοδος: «Η Βιομηχανική Επανάσταση»...5 Μέρος Α «Το Τραπεζικό Σύστημα» Κεφάλαιο 1 ο «Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα» 1. Η εξέλιξη των Ελληνικών Τραπεζών στον 20 ο αιώνα Α Περίοδος: Β Περίοδος: «Τραπεζική Απελευθέρωση»...12 Γ Περίοδος: «Η Ελληνική Τραπεζική Αγορά υπό το πρίσμα του Ευρώ» H ιστορία των ξένων τραπεζών στην Ελλάδα ( )...28 Κεφάλαιο 2 ο «Οι Τράπεζες στην Ελλάδα» 1. Ορισμός Τραπεζικής επιχείρησης Κατηγοριές Τραπεζών Είδη τραπεζών Κατηγοριοποίηση των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα...35 Κεφάλαιο 3 ο «Νέα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» 1. Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες Νέα Χρηματοοικονομικά προϊόντα Tραπεζικά επενδυτικά προϊόντα...48 Κεφάλαιο 4 ο «Στατιστικά Στοιχεία Επενδύσεων» 1. Στατιστικά στοιχεία επενδύσεων Ελλάδας Ευρωζώνης Ο Έλληνας επενδυτής

4 Μέρος Β «Καταθέσεις και λογιστική παρακολούθηση τους» Κεφάλαιο 1 ο «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών» 1. Γενικά και κλαδικά λογιστικά σχέδια Συνοπτική παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου του Κλαδικού λογιστικού σχεδίου τραπεζών Βασικές αρχές Κ.ΛΣΤ Ταξινόμηση των λογαριασμών στο Κ.ΛΣΤ Διαφορές ΚΛΣΤ σε σχέση με το ΕΓΛΣ...77 Κεφάλαιο 2 ο «Καταθετικοί λογαριασμοί» 1. Γενικά στοιχεία καταθετικών λογαριασμών Διακρίσεις των καταθέσεων Ο Ρόλος των καταθέσεων για τις Τράπεζες και η θέση τους στον Ισολογισμό των Τραπεζών Σχέδιο λογαριασμών του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Τραπεζών Ανάλυση των παραπάνω λογαριασμών του ΚΛΣΤ 5.1 Λογαριασμός 50 «ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ» Λ/σμός «Τρεχούμενοι λογαριασμοί καταθέσεων» Λογαριασμός 51 «ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ» Λογαριασμός 52 «ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ» Λογαριασμός 53 «ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ» Λογαριασμός Καταθέσεων σε Συνάλλαγμα Λογαριασμός 37«Ειδικές καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα»..101 Κεφάλαιο 3 ο «Στατιστικά στοιχεία των Τραπεζών στην Ελλάδα» 1. Πίνακες Υποχρεώσεων των Τραπεζών Μεταβολή των καταθέσεων πελατών κατά τα έτη 2004, 2005, Παράρτημα Βιβλιογραφία

5 Πρόλογος Η έργασία αυτή αποτελεί την Διπλωματική Εργασία για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η μελέτη του Τραπεζικού τομέα, των υποχρεώσεων των τραπεζών με ιδιαίτερη έμφαση στους λογαριασμούς καταθέσεων, τα είδη τους, τις διαφορές και την λογιστική παρακολούθηση τους. Επιπλέον γίνεται εκτενής αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος. Δίνεται έμφαση στην Τραπεζική απελευθέωση που πραγματοποιήθηκε το 1993 και στα αποτελέσματα της τόσο σε εγχώριο, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η εργασία αυτή δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη βοήθεια, ακούραστη καθοδήγηση και συμπαράσταση του Καθηγητή κ. Μιχάλη Γ. Μπεκιάρη, που είχε και την επίβλεψη της εργασίας. Χαραλαμπίδης Τρύφωνας 3

6 Εισαγωγή: Ιστορική εξέλιξη του πιστωτικού συστήματος. Α Περίοδος: «Αρχαία χρόνια» Οι πρώτες δανειοληψίες εμφανίζονται αρκετές χιλιάδες χρόνια πρίν από την εποχή μας, για τις οποίες μάλιστα δεν υπάρχουν γραπτά κείμενα. Ο δανεισμός γινόταν με διάφορα αντικείμενα ή εμπορεύματα, χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος, το οποίο με τη μορφή που έχει σήμερα εμφανίστηκε πολλά χρόνια αργότερα. Η πρώτη εμφάνιση τραπεζικών εργασιών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ιστορικών, χρονολογείται γύρω στο 3300 π.χ. στην Μεσοποταμία. Η δημιουργία αδρευτικών έργων σε αυτή την περιοχή προκάλεσε εντυπωσιακή άνοδο της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, η οποία με τη σειρά της συνέβαλε στο μεγαλύτερο οικονομικό καταμερισμό, στην ανάπτυξη της βιοτεχνίας και του εμπορίου και στη γενικότερη διερεύνηση των οικονομικών συναλλαγών. Οι ιερείς της πόλης, με τα σημαντικά πλούτη τους, είχαν την δυνατότητα να δανείζουν, απαιτώντας για αντάλλαγμα την επιστροφή ενός μεγαλύτερου ποσού. Οι αγρότες και οι έμποροι που ήταν σε μειονεκτική θέση και αναγκάζονταν να μπαίνουν στην διαδικασία του δανεισμού από τραπεζίτες-ιερείς, έπρεπε με κάθε τρόπο να αυξήσουν την παραγωγή τους ή τις τιμές πώλησης των προϊόντων τους, ώστε να είναι ικανοί να ξοφλήσουν όχι μόνο το ποσό το οποίο είχαν δανειστεί, αλλά και το επιπλέον τίμημα, τον λεγόμενο τόκο. Στα πολύ παλία χρόνια ο δανεισμός δε γινόταν μόνο σε μετρητό χρήμα, αλλά και σε είδος, όπως σπόρους, ζώα και άλλα. Ο δανεισμός όμως σε είδος μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις επέτρεπε την την διευκόλυνση των συναλλαγών και των οικονομικών και εμπορικών διαδικασιών. Αποτέλεσμα αυτών των λανθασμένων υπολογισμών ήταν το ξεπούλημα ολόκληρων περιουσιών των δανειοληπτών προκειμένου να ικανοποιηθούν οι δανειστές. Με τον κώδικα του Χαμουραμπί, θεσμοθετούνται συγκεκριμένοι κανόνες με βάση τους οποίους ρυθμίζονται οι όροι των οικονομικών συναλλαγών και οι κανόνες του δανεισμού. Η θέσπιση αυτού του κώδικα υποδηλώνει την αναγκαιότητα κανόνων 4

7 προστασίας τόσο των δανειστών όσο και των δανειζομένων. Κατά κάποιο τρόπο, αυτός ο κώδικας είναι ή πρώτη οργανωμένη προσπάθεια που έγινε μέχρι εκείνη τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο για να τεθούν ορισμένοι περιορισμοί στην άσκηση της τραπεζικής πίστης. Στη βαβυλωνιακή οικονομία ο βαθμός ανάπτυξης των τραπεζικών εργασιών είναι σημαντικός. Υπάρχουν γραπτά μνημεία που αναφέρουν πράξεις δανεισμού. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι εκείνα τα χρόνια τα επιτόκια δανεισμού για δάνεια σε είδος ξεπερνούσαν πολλές φορές το 33% σε ετήσια βάση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες γίνεται απόλυτα αντιληπτό ότι τα δάνεια έθεταν σε κίνδυνο όχι μόνο ολόκληρες τις περιούσιες αυτών που δανείζονταν αλλά πολλές φορές και την προσωπική τους ελευθερία, δημιουργώντας τελικά σημαντικά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Αν και πολλές από τις τραπεζικές πράξεις έχουν την καταγωγή τους σε πανάρχαιες εποχές όπως στην αρχαία Βαβυλώνα, οι πρώτες πραγματικές τραπεζικές εργασίες μπορούν να εντοπιστούν στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με τους «τραπεζίτες» και στο ρωμαϊκό με τους «argentarii», οι οποίοι δέχονταν καταθέσεις και χορηγούσαν δάνεια, ενώ παράλληλα εκτελούσαν πληρωμές και για λογαριασμό τρίτων. Μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η πείρα των τραπεζικών χάθηκε μαζί με τους τραπεζίτες. Οι επόμενες μορφές τραπεζικών συναλλαγών εμφανίζονται στο Μεσαίωνα όπου οι αργυραμοιβοί, οι χρυσοχόοι και οι έμποροι δέχονταν καταθέσεις για τις οποίες εξέδιδαν πιστοποιητικά βεβαιώσεις. Β Περίοδος: «Η Βιομηχανική Επανάσταση» Η βιομηχανική επανάσταση έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική ώθηση και πρόοδο στο γενικότερο οικονομικό επίπεδο. Μακροχρόνια αυξάνει διαρκώς η βιομηχανία και προσφέρονται όλο και περισσότερα καθώς και φθηνότερα βιομηχανικά προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές. Η αυξανόμενη χρήση μηχανών, η κατακόρυφη άνοδος της παραγωγικότητας και του όγκου των αγροτικών προϊόντων εξαιτίας της βελτίωσης των τεχνικών μεθόδων, η ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών, η δημιουργία των βιομηχανικών μονάδων, η αυξανόμενη διεύρυνση του διεθνούς εμπορίου και η γενικότερη άνθιση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ταμιακών διαθεσίμων, καθώς 5

8 και τη συνολική αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης του χρήματος. Αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων είναι η δημιουργία κατάλληλου κλίματος ανάπτυξης του τραπεζικού συστήματος. Τα κύρια χαρακτηριστικά που σημειώνονται στο τραπεζικό σύστημα κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης είναι τα ακόλουθα: 1. Εξαφανίζονται ουσιαστικά οι μικρές οικογενειακές τράπεζες και τη θέση τους παίρνουν οι λίγες αλλά σημαντικά οργανωμένες για την εποχή εκείνη. Το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών ανήκει σε μεγαλομετόχους και με την πάροδο των ετών, την πρόοδο των εργασιών και το άνοιγμα των χρηματιστηριακών εργασιών, ολοένα και αυξάνεται με εκδόσεις νέων μετοχών που διατίθενται σε μικροεπενδυτές. Στην εξαφάνιση των μικρών τραπεζικών οργανισμών συνετέλεσαν οι συνεχόμενες κρίσεις του 19 ου αιώνα, με αποτέλεσμα να επιβιώνουν οι μεγάλες τράπεζες, οι οποίες είχαν προβλέψει σωστά, κάνοντας και καλύτερο καταμερισμό κινδύνου. 2. Αναπτύσσεται τραπεζικό σύστημα συγκεντρωτικού χαρακτήρα. Οι αναπτυγμένες τράπεζες αγοράζουν τις μικρότερες τοπικές, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες τους σε μικρές πόλεις, γεγονός που οδηγεί στην ενοποίηση των επιμέρους μικρών χρηματαγορών. 3. Η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη χορήγηση τόκων για τους πελάτες - καταθέτες. Μέχρι τις αρχές του 19 ου αιώνα οι τράπεζες δεν χορηγούσαν κάποια χρηματική αμοιβή για τα χρηματικά διαθέσιμα που τους ανέθεταν οι ιδιώτες για φύλαξη. Με τη χορήγηση επιτοκίων στους καταθέτες, οι τράπεζες κατόρθωσαν να έχουν σημαντική εισροή χρημάτων και επομένως είχαν τη δυνατότητα να δανειοδοτούν ιδιωτικές επιχειρήσεις. 4. Διευρύνονται οι διεθνείς εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές. Οι τράπεζες ανοίγουν υποκαταστήματα σε άλλες χώρες και συνεργάζονται με άλλες τράπεζες. Κατ' αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούν τους πελάτες, οι οποίοι έχουν αυξημένες για την εποχή εκείνη απαιτήσεις, όπως να εξοφλούν μέσω τραπέζης προμηθευτές, να στέλνουν εμβάσματα, να διακανονίζουν χρηματικές μεταφορές εμπορευμάτων κ.α. 6

9 5. Οι κεντρικές τράπεζες 1 αποκτούν το αποκλειστικό δικαίωμα να εκδίδουν χρήμα, γεγονός που τους επιτρέπει να έχουν το σταθερό έλεγχο της νομισματικής κυκλοφορίας και της ισορροπίας των πληθωριστικών πιέσεων. 6. Αυξάνεται η εξειδίκευση μέσα στις τράπεζες. Η σημαντική άνοδος των εργασιών, η επέκταση σε νέες σφαίρες δράσης επιβάλλουν στις διοικήσεις των τραπεζών να πρoxωρήσoυν σε καλύτερη οργάνωση του ανθρώπινου παράγοντα και σημαντική βελτίωση των ανθρώπινων πόρων. 7. Αυξάνει ο παρεμβατικός ρόλος του κράτους, κυρίως μετά την ενεργοποίηση των κρατικών τραπεζών στο τομέα έκδοσης χαρτονομισμάτων. 1 Στην Ελλάδα το ρόλο της κεντρικής τράπεζας έπαιζε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αν και ιδιωτική, την εποχή εκείνη κάλυπτε απόλυτα τις ανάγκες του κράτους, ελέγχοντας τη συνολική κυκλοφορία του χρήματος και πραγματοποιώντας εσωτερικά και εξωτερικά δάνεια για λογαριασμό του δημοσίου. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πραγματική αφετηρία στην ιστορία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θεωρείται το 1841 που πραγματοποιήθηκε η ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 7

10 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8

11 Kεφάλαιο 1 ο «Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα» 1. Η εξέλιξη των Ελληνικών Τραπεζών στον 20 ο αιώνα. Α Περίοδος: Η ελληνική τραπεζική αγορά λειτουργεί κατά τρόπο ανάλογο μ αυτόν των διεθνών τραπεζικών αγορών, αλλά με κάποια υστέρηση χρόνου και μερικές δυσλειτουργίες και αναποτελεσματικότητες, που οφείλονται, κυρίως, στην έλλειψη θεσμικού πλαισίου και αυστηρών προδιαγραφών, καθώς επίσης στην έλλειψη της εφαρμογής των κανόνων του χρηματοοικονομικού πλαισίου. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στη μεταπολεμική περίοδο, βασίσθηκε σε μία σειρά από διοικητικά μέτρα, ελέγχους, παρεμβάσεις και πιστωτικούς κανόνες της Τράπεζας της Ελλάδος και γενικότερα στη φιλοσοφία των ρυθμίσεων. 2 Τα επιτόκια καθορίζονταν με διοικητικά μέτρα από την Τράπεζα της Ελλάδος, 3 για να εξυπηρετούν άλλοτε τη δημοσιονομική πολιτική και να καλύπτουν τα ελλείμματα του Δημοσίου και άλλοτε τη νομισματική πολιτική και να προτάσσουν συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις. Ένα πλήθος νόμων και διατάξεων καθόριζε πολλά διαφορετικά επιτόκια που έφθαναν να ορίζονται ακόμη και κατά κλάδο παραγωγής. Στην πρώτη δεκαετία του 20 ου αιώνα το κύριο χαρακτηριστικό στον τραπεζικό χώρο ήταν η τάση συνεχούς συγκεντρωτισμού του τραπεζικού κεφαλαίου, με την εξαγορά των μικρότερων σε δύναμη και κεφάλαια τραπεζών από τις μεγαλύτερες. Στον Ελλαδικό χώρο την περίοδο πραγματοποιείται σταδιακά ένας βασικός καταμερισμός της τραπεζικής λειτουργίας, με τη δημιουργία ειδικών τραπεζικών φορέων. Έτσι ιδρύεται το 1927 η Εθνική Κτηματική Τράπεζα της 2 Η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας, ιδρύθηκε το 1928 ως Ανώνυμη Εταιρεία και είναι μικτή κρατική και ιδιωτική με κύριο μέτοχο το κράτος αλλά και ιδιώτες. Ο ίδιος νόμος προβλέπει τον τρόπο διοίκησής της υπό διοικητικό συμβούλιο, έναν διοικητή και δύο υποδιοικητές, που διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδας που ήταν καθοριστικός σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, την εποπτεία, την παρέμβαση και την εν γένει διοικητική λειτουργία της περιορίζεται σταδιακά μετά το 1985 με μία σειρά μέτρων για την απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος. Με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ οι περισσότερες αρμοδιότητες της, πέρασαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και ουσιαστικά ασκεί πλέον τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος. Βλ. περ. Σύγχρονες Χρηματοοικονομικές αγορές & προϊόντα, Γιάννης Θ. Μητσιόπουλος, εκδόσεις Ηπειρωτική, Αθήνα Βλ. περ. Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα κάτω από τις εσωτερικές, τις κοινοτικές και τις άλλες διεθνείς εξελίξεις, Αλεξάκης Π. και Πετράκης Π. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα

12 Ελλάδος (ΕΚΤΕ) που ανάλαβε την κτηματική πίστη. Το 1928 δημιουργήθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος με πρωταρχικό στόχο την προστασία της εγχώριας αγοράς από τον ξένο ανταγωνισμό και την ενίσχυση της αγροτικής κα εμποροβιομηχανικής ανάπτυξης. Το 1929 ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα, η οποία εξειδικεύεται στο τομέα της αγροτικής πίστης. Αργότερα, το 1931, εκδηλώνεται για πρώτη φορά η κρατική μέριμνα για τη νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας του τραπεζικού τομέα. Με τη νομοθεσία καθορίζονται η κεφαλαιακή συγκρότηση, οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις των τραπεζών και παράλληλα η αναγκαστική κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων, η μονοπωλιακή διαχείριση από την Τράπεζα της Ελλάδος του χρυσού και του εξωτερικού συναλλάγματος, ο έλεγχος των εισαγωγών και των εξαγωγών, καθώς και άλλες συναφείς ρυθμίσεις. Μέχρι τη δεκαετία του 1940 οι εμπορικές τράπεζες της χώρας όσες φυσικά άντεξαν τα χρόνια της οικονομικής ταλαιπωρίας, διεύρυναν τις εμπορικές τους δραστηριότητες στον αστικό τομέα. Παράλληλα οι εκσυγχρονιστικές και οργανωτικές ρυθμίσεις χαρακτηρίστηκαν από έντονη τάση συγκέντρωσης των τραπεζών σε ισχυρότερες και σταθερότερες μονάδες, με συγχωνεύσεις τραπεζών ή απορροφήσεις μικρών από μεγαλύτερες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου το 1940 στον ελληνικό τραπεζικό χώρο υπήρχαν δεκατρείς μεγάλες τράπεζες. Μετά την αδράνεια της περιόδου , η τραπεζική οργάνωση πέρασε σε νέα εξελικτική φάση, με κύρια χαρακτηριστικά τη τάση εξειδίκευσης των τραπεζικών μηχανισμών αλλά και την έντονη παρέμβαση του κράτους στην τραπεζική λειτουργία, με την άσκηση αυστηρής εποπτείας και συστηματικής πιστωτικής πολιτικής μέσω της κεντρικής τράπεζας. Παράλληλα αρχίζει να προσελκύει στον ελληνικό χώρο το ξένο τραπεζικό ενδιαφέρον. Με τη λήξη του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου το διεθνές πλαίσιο της τραπεζικής λειτουργίας άλλαξε. Στον ελληνικό χώρο σταθμοί της περιόδου είναι η σύσταση, από το κράτος, του Οργανισμού Τουριστικής Πίστεως (ΟΤΠ) το 1946, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως (ΟΧΟΑ) το 1954 και του Οργανισμού Βιομηχανικής Αναπτύξεως το Τα τρία αυτά πιστωτικά lδρύματα 10

13 συγχωνεύθηκαν και δημιούργησαν το 1964 την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ). Ανάλογη πρωτοβουλία αναπτύχθηκε από τις μεγάλες εμπορικές τράπεζες με συνεργασία του ξένου τραπεζικού κεφαλαίου. Έτσι δημιουργήθηκε το 1962 η Τράπεζα Επενδύσεων από την Εμπορική Τράπεζα και το 1963 η Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΕΒΑ) από την Εθνική Τράπεζα. Τα βασικά χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού συστήματος μέχρι τις αρxές δεκαετίας του 1960 ήταν ο διοικητικός έλεγχος, η ρύθμιση των επιτοκίων, η επιβολή ανώτατων πιστωτικών ορίων και γενικότερα η κάθε μορφής παρέμβαση. Η συντηρητική αυτή θέση δεν οδήγησε στην επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας και δεν εξασφάλισε ικανοποιητικές συνθήκες δράσης του χρηματοπιστωτικού μηχανισμού. Αντίθετα, οδήγησε στη συρρίκνωση των κερδών, τη σπατάλη των πόρων και τελικά έγινε σε όλους αντιληπτό ότι ένα χρηματοδοτικό σύστημα υπερπροστατευμένο, που λειτουργούσε κάτω από ένα καθεστώς περίπλοκων διοικητικών περιορισμών και κανόνων, δεν εξασφάλιζε την ισορροπία, την φερεγγυότητα και τη σταθερότητα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 άρχισαν οι προσπάθειες από τις αρχές των περισσότερων χωρών, για τον εκσυγχρονισμό των χρηματοδοτικών τους συστημάτων. Με τη μεταπολίτευση του 1974 το σύστημα περνά σε μια εντελώς νέα φάση, με κύρια γνωρίσματα την ισχυροποίηση της παρουσίας του κράτους στο τραπεζικό χώρο και τη διεύρυνση εγκατάστασης ξένων τραπεζών στην Ελλάδα. Σταθμό αποτελεί το πέρασμα του μεγάλου ιδιωτικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της Εμπορικής Τράπεζας στον έλεγχο του δημοσίου, που πραγματοποιήθηκε το Το σύστημα φτάνει πλέον σε μια πιο σύγχρονη φάση και χαρακτηρίζεται από μια σχετική τάση απελευθέρωσης της τραπεζικής λειτουργίας από τους αυστηρούς διοικητικούς περιορισμούς και τους ειδικούς πιστωτικούς κανόνες. Η περίοδος αυτή ξεκινά κυρίως από το 1979 και τις κατευθύνσεις υπέδειξε ειδική επιτροπή μελέτης του τραπεζικού συστήματος, που κινείται στα καθορισμένα πλαίσια της Τράπεζας της Ελλάδος. Ανάλογες κινήσεις πραγματοποίησε το 1986 μια δεύτερη επιτροπή, η οποία λειτούργησε κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Γεγονός παραμένει πάντως ότι μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1980, το σύστημα 11

14 λειτουργούσε ολοκληρωτικά κάτω από τη κυβερνητική καθοδήγηση, με προφανή στόχο τη φορολόγηση μέσω του πληθωρισμού των αποταμιεύσεων και τη χρηματοδότηση με αρνητικά πραγματικά επιτόκια του δημόσιου τομέα. Η ελληνική αγορά γνωρίζει μια σταδιακή αλλά εκτεταμένη εφαρμογή μέτρων αποκανονικοποίησης. Καταργήθηκαν τα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων και η υποχρέωση των τραπεζών να τοποθετούν σημαντικό ποσοστό των διαθεσίμων τους σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου. Σε ό,τι αφορά την κίνηση των κεφαλαίων, πραγματοποιήθηκε σταδιακή άρση των συναλλαγματικών περιορισμών και δημιουργήθηκε η δυνατότητα εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό και επένδυση σε τίτλους. Επίσης επιτεύχθηκε η διεύρυνση του φάσματος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Β Περίοδος: «Τραπεζική Απελευθέρωση» Η δεκαετία ήταν καθοριστική για την αναμόρφωση, εξέλιξη, απελευθέρωση και εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος. Η εν λόγω αναμόρφωση του τραπεζικού συστήματος ήταν και το ζητούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ασκούσε πιέσεις, με μία σειρά οδηγιών, στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εναρμονισθούν τα τραπεζικά συστήματα στα πλαίσια της ενιαίας τραπεζικής αγοράς και της Οικονομικής και Νομισματικής Ενοποίησης (ΟΝΕ). Με τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και των αρμοδίων Υπουργών, έχει οριστικά επιτευχθεί η ιστορική μετεξέλιξη του τραπεζικού συστήματος. Έτσι η μεταβολή των τραπεζών στο σύνολο τους, σχεδόν σε αυτόνομα διοικητικά και οικονομικά συγκροτήματα, τους προσδίδουν ένα διεθνή χαρακτήρα τραπεζών πολλαπλών επιλογών και εργασιών. Οι ελληνικές τράπεζες εξελίσσονται μέσα στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον της χώρας μας, το οποίο κατά την τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζεται από: 12

15 Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων (εσωτερικό και εξωτερικό χρέος), μείωση του πληθωρισμού. Σημαντική παρουσία των Τραπεζών Δραστική μείωση κρατικών επεμβάσεων Τάση συγκέντρωσης και δημιουργίας νέων ισχυρών χρηματοοικονομικών ομίλων Διεύρυνση επενδυτικών επιλογών Συμπίεση των περιθωρίων Ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον Έντονη χρηματιστηριακή αγορά Ιδιωτικοποίηση πολλών επιχειρήσεων του Δημοσίου Συγκρητικοί πίνακες μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα 4 Το τραπεζικό σύστημα διαχρονικά απομακρύνεται από χορηγήσεις προς το δημόσιο τομέα, σε σχέση με τις άλλες εναλλακτικές χρήσεις κεφαλαίων. Εάν συγκρίνουμε τις χορηγήσεις προς τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, διαπιστώνουμε ότι ο τελευταίος απορροφά ολοένα και λιγότερες πιστώσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί, δίνεται η κατανομή των Τραπεζικών Κεφαλαίων ανάμεσα στους φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τα έτη 1986 εως και Επιπλέον δίνονται και τα αντίστοιχα ποσοστά για κάθε φορέα. Σημείωση: τα ποσά που ακολουθούν είναι σε εκατομμύρια δραχμές. 4 Πετράκης Π. Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό σύστημα, τόμος Β, Αθήνα

16 Πίνακας 1 Τραπεζική Χρηματοδότηση Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Έτος Γενικό Δημόσιος Ποσοστό Ιδιωτικό Ποσοστό Σύνολο τομέας % ς τομέας % ,00 86, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος Στο διάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατανομή της τραπεζικής χρηματοδότησης μεταξύ ιδωτικού και δημοσίου τομέα. Τα στοιχεία προέρχονται από τον παραπάνω πίνακα. Διάγραμμα Ποσοστό % Ιδιωτικός τομέας Δημόσιος τομέας Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται αντιληπτή η σταδιακή μείωση της απορρόφησης τραπεζικών κεφαλαίων από το δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα μετά το Έτσι, παρατηρείται αισθητή μείωση της χρηματοδότησης του, που κυμαίνεται από 30,23% 14

17 το 1989, στο ποσοστό του17,65% το 1994 (πάντα επί του συνόλου των πιστωτικών κεφαλαίων). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζουν μεταστροφή στον τρόπο χρηματοδότησης των Δημοσίων ελλειμμάτων, με χαρακτηριστικό την αποφυγή της τραπεζικής χρηματοδότησης. Η τάση αυτή χαρακτηρίζεται θετική για την χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα λόγω του περιορισμού της απορρόφησης τραπεζικών κονδυλίων από το Δημόσιο και την διάθεση ολοένα και μεγαλύτερου μεγέθους πιστώσεων για τον ιδιωτικό τομέα. Η εξέλιξη αυτή δικαιολογείται σε μεγάλο βαθμό από την υιοθέτηση άλλων τρόπων χρηματοδότησης του Δημοσίου, όπως τα έντοκα γραμμάτια και ομόλογα, που τα τελευταία έτη αποτελούν μια εξαιρετικά διαδεδομένη πηγή άντλησης πόρων. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο σε αυτή την μείωση διαδραμάτισε και η απελευθέρωση του πιστωτικού συστήματος, λόγω της βαθμιαίας μείωσης αρχικά και πλήρους κατάργησης τελικά, των υποχρεωτικών επενδύσεων σε τίτλους του Δημοσίου. Το σύστημα υποχρεωτικών δεσμεύσεων και της ποσοστιαίας τοποθέτησης των τραπεζών, καθώς και οι μεταβολές που επήλθαν διαχρονικώς, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Σημείωση: τα ποσά που ακολουθούν είναι σε ποσοστά(%) υποχρεωτικών διαθεσίμων επί του συνόλου των διαθεσίμων των τραπεζών. Πίνακας 2 Υποχρεωτικές δεσμεύσεις στη διάθεση πιστωτικών κεφαλαίων Ποσοστά % Δεκ-85 Δεκ-87 Δεκ-89 Δεκ-91 Δεκ-93 Προς το Δημόσιο τομέα 48,50 56,00 56,50 39,00 9,00 Προς το Ιδιωτικό τομέα 26,50 10,00 10,00 10,00 - Σύνολο 75,00 66,00 66,50 49,00 9,00 Πηγή: OECD: Economic Surveys, Greece

18 Διάγραμμα 2 Π ο σ ο σ τ ό % Προς το Ιδιωτικό τομέα Προς το Δημόσιο τομέα Χαρακτηριστικό του συστήματος δεσμεύσεων ήταν ότι το 1985 οι τράπεζες ήταν υποχρεωμένες να τοποθετούν το 75% των διαθεσίμων τους ανεξάρτητα από τις επιλογές τους. Οι υποχρεώσεις αυτές ήταν προσανατολισμένες κατά κύριο λόγο προς το Δημόσιο με ποσοστά από 48,5% το 1985 εώς 56,5% το1989. Για τις χορηγήσεις προς τον ιδιωτικό τομέα υπήρχε ποσοστό διάθεσης της τάξης του 10% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιοτεχνικές κυρίως επιχειρήσεις, ενώ υπήρχε και το αντίστοιχο ποσοστό για χορηγήσεις μακροχρόνιων δανείων (15% για το 1985). Οι δανειοδοτήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελούσαν τραπεζικές εργασίες με ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Αυτό συνέβαινε διότι οι τράπεζες ήταν υποχρεωμένες να λαμβάνουν τόκους με αρνητικά πραγματικά επιτόκια, ενώ οι επιχειρήσεις επιβαρύνονταν με υψηλό κόστος δανεισμού εξ αιτίας των περιορισμένων διαθέσιμων κεφαλαίων. Η Πιστωτική Απελευθέρωση στην Ελλάδα (1993) 5 Η διαδικασία απελευθέρωσης του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος συνίσταται σε μια σειρά μεταβολών, που σκοπό έχουν την εναρμόνηση της Ελλάδας με τις συνθήκες λειτουργίας και οργάνωσης των αγορών χρήματος και κεφαλαίου των 5 Προβόπουλος Γ. το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα- τάσεις και προοπτικές 16

19 χωρών της Ε.Ε. Οι μεταβολές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τη ριζική αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των κανόνων διεξαγωγής της χρηματοδοτικής πρακτικής. Έναυσμα της όλης διαδικασίας αποτέλεσε η ευρύτερη πολιτική απορρύθμισης και απελευθέρωσης των Ευρωπαϊκών πιστωτικών αγορών που αναπτύχθηκε απο τις αρχές της δεκαετίας του 80. Το 1993 αποτελεί ένα έτος σταθμό για την εξέλιξη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Από το 1993 τα κοινοτικά πιστωτικά ιδρύματα δραστηριοποιούνται στον ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο, υπό συνθήκες ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η πολιτική που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα αφορά μια συνεχή αναπροσαρμογή των κανόνων και του θεσμικού πλαισίου του Τραπεζικού Συστήματος. Έτσι διαμορφώνεται ένα νέο τραπεζικό τοπίο. Στο νέο αυτό περιβάλλον κυριαρχεί ο ανταγωνισμός τιμών και ποιότητας υπηρεσιών. Αυτό το νέο περιβάλλον, υποκινεί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προσαρμόζονται στις καθημερινά μεταβαλλόμενες συνθήκες, διαμορφώνοντας στρατηγικές συμμαχίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις, με συνεργασίες ή επεκτάσεις ώστε να αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα περιθώρια οικονομιών κλίμακος αλλά και οικονομιών φάσματος. Επιπρόσθετα σε αυτό το νέο περιβάλλον αλλάζει και η τραπεζική εποπτεία από τις κεντρικές τράπεζες. Πλέον δίνεται έμφαση στην διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος με προληπτικούς ελέγχους που αποσκοπούν στον περιορισμό των κινδύνων, πιστωτικών, λειτουργικών και συστημικών, τους οποίους συνεπάγεται ο διαρκώς αυξανόμενος ανταγωνισμός σε ολοένα πιο σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον. Βασικά Χαρακτηριστικά Πιστωτικής Απελευθέρωσης Πιστωτική απελευθέρωση σημαίνει άρση των κανονιστικών διατάξεων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό και παρεμποδίζουν την επενέργεια των δυνάμεων της αγοράς στην διαμόρφωση των επιτοκίων και την κατανομή των αποταμιευτικών πόρων. 17

20 Βασικά χαρακτηριστικά της πιστωτικής απελευθέρωσης στην Ελλάδα: Βαθμιαία μείωση αρχικά, και πλήρη κατάργηση τελικά, των υποχρεωτικών επενδύσεων σε τίτλους του Δημοσίου. Πλήρη απελευθέρωση των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων. Άρση των πάσης φύσεως περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων. Κατάργηση των επιδοτήσεων επιτοκίου. Διεύρυνση του φάσματος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που διέπει την λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα η απελευθέρωση επί των τραπεζικών εργασιών επικεντρώθηκε στις εξής περιπτώσεις: Δάνεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπηρεσίες τύπου underwriting από την Αγροτική Τράπεζα. Υπηρεσίες επί συναλλαγματικών εργασιών της Αγροτικής Τράπεζας. Απελευθέρωση καταναλωτικής πίστης. Κτηματικές διεργασίες για τις Εμπορικές Τράπεζες. Διατραπεζικές διεργασίες και από τα ειδικά πιστωτικά ιδρύματα. Έκδοση ομολόγων και διάθεση μετοχών από τις Εμπορικές Τράπεζες. Currency Swaps από τις Εμπορικές Τράπεζες. Παράλληλα καταργήθηκαν όλοι οι φόροι που αφορούσαν στην ανάληψη δανείου από τις επιχειρήσεις (3% επί του συνόλου του δανείου), καθώς και οι περιοριστικοί κανόνες λειτουργίας μεταξύ των εμπορικών τραπεζών και των ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Επιπτώσεις Η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος διαμορφώνει νέους ορίζοντες στην ελληνική τραπεζική αγορά. Η τραπεζική αγορά εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα εργαλεία και θεσμούς, που συμβάλλουν στην βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και προωθούν την 18

21 διαφάνεια των συναλλαγών, την σταθερότητα της αγοράς και την προστασία των συναλλασσομένων. Η απελευθέρωση του πιστωτικού συστήματος οδήγησε στο φαινόμενο της τραπεζικής διαμεσολάβησης (disintermediation). Έτσι αναπτύχθηκαν με γοργό ρυθμό όχι μόνο το Χρηματιστήριο, αλλά και ο θεσμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλλακίου. Με την πιστωτική απελευθέρωση αναμένουμε αύξηση της παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων(derivatives) στην χώρα μας. Ως τώρα η χρήση τους ήταν υποτυπώδης στην Ελλάδα. Ένας άλλος τομέας που επηρέασε η απελευθέρωση είναι η κεφαλαιαγορά. Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της κεφαλαιαγοράς ακολούθησε, σε γενικές γραμμές, πορεία παράλληλη με εκείνη της απελευθέρωσης του τραπεζικού τομέα. Συγχωνεύσεις στον ελληνικό τραπεζικό τομέα Η πρώτη φάση συγκέντρωσης στον ελληνικό τραπεζικό χώρο συνέβη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90. Και αφορούσε ιδιωτικοποιήσεις κρατικών τραπεζών. H πρώτη ιδιωτικοποίηση στο σύγχρονο τραπεζικό περιβάλλον, ήταν αυτή της Τράπεζας Πειραιώς το 1991 και η πρώτη εξαγορά, της Interbank από τη Eurobank το Ακολούθησαν οι ιδιωτικοποιήσεις της Μακεδονίας Θράκης και της Τράπεζας Κρήτης με την εξαγορά τους από τις Τράπεζες Πειραιώς και Eurobank αντίστοιχα. Από το 1996 μέχρι το 2003 πραγματοποιήθηκαν περίπου 21 εξαγορές ή/και συγχωνεύσεις στην εγχώρια τραπεζική αγορά (πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος). Παρόμοιο κύμα συγκέντρωσης εμφανίστηκε την ίδια περίοδο και στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο. Συγκεκριμένα, το διάστημα πραγματοποιήθηκαν 14 εξαγορές/συγχωνεύσεις μεταξύ τραπεζών που δραστηριοποιούνταν στην ίδια χώρα (in-market) με μέση αξία συναλλαγής 10 δι. ευρώ (πηγή: KBW). 19

22 Ο σημαντικότερος λόγος που ώθησε τις ελληνικές τράπεζες σε συνενώσεις ήταν η ανάγκη γρήγορης αύξησης μεριδίου αγοράς μέσω της πρόσκτησης μεγέθους, ούτως ώστε να εκμεταλλευτούν τις προοπτικές ανάπτυξης που άρχισαν να εμφανίζονται με τη σταδιακή μείωση των επιτοκίων στον τομέα των χορηγήσεων και ιδιαίτερα στη λιανική τραπεζική όπου ο βαθμός διείσδυσης ήταν αρκετά χαμηλός. Η πρόσκτηση μάζας εργασιών θα μείωνε, όπως και συνέβη, τα κόστη και θα αύξανε την αποδοτικότητα μέσω της αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακος. Τέλος, η συνένωση των ελληνικών τραπεζών θα μπορούσε να θεωρηθεί μια συσπείρωση δυνάμεων με στόχο την απομάκρυνση της απειλής εισόδου ξένων παικτών στην ελληνική αγορά. Ένας άλλος παράγοντας είναι η ανάγκη περαιτέρω αύξησης του μεγέθους με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο της εγχώριας αγοράς, τη μείωση του κόστους, την ενίσχυση του διευρυμένου ομίλου στα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα με σκοπό τη βελτίωση των πηγών χρηματοδότησης των δανείων (funding sources), την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη δυνατότητα αύξησης σταυροειδών πωλήσεων (cross-selling), την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και την επέκταση σε άλλες αγορές. Παράλληλα, βλέπουμε εξαγορές τραπεζών σε χώρες με σχετικά χαμηλά ποσοστά διείσδυσης σε τραπεζικά προϊόντα από τράπεζες ανεπτυγμένων χωρών. Αυξημένη δραστηριότητα έχει εμφανιστεί σε υπό ένταξη στην Ε.Ε. χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία ή σε χώρες με μεγάλη πληθυσμιακή βάση και χαμηλό βαθμό διείσδυσης όπως είναι η Τουρκία. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν κινηθεί αρκετά δυναμικά στην ευρύτερη περιοχή με σημαντική παρουσία από Πολωνία και Ουκρανία μέχρι τις χώρες της Βαλκανικής, την Τουρκία και την Αίγυπτο. Συγκεκριμένα, στην αγορά της Ρουμανίας οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν ήδη τη δεύτερη θέση μεταξύ ξένων τραπεζών ελέγχοντας το 15% των συνολικών τραπεζικών κεφαλαίων της χώρας, στη Βουλγαρία το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 30% και στην Αλβανία πλησιάζει το 35%. 20

23 Τράπεζες που έχουν κλείσει ή έχουν συγχωνευτεί στην Ελλάδα Ενδεικτικό είναι ότι μέσα σε μια εφταετία, το 2004 σε σχέση με το 1997 o αριθμός των τραπεζών από 26 μειώθηκε σε 19. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες μεταβολές στον Ελληνικό Τραπεζικό τομέα. Η Εθνική Τράπεζα συγχώνευσε και απορρόφησε την Κτηματική Τράπεζα 6 (Απρίλιος 1998) και την ΕΤΕΒΑ 7 (Ιούνιος 2002). Σχήμα 1 Εθνική Τράπεζα Κτηματική Τράπεζα 4 ος /1998 ΕΤΕΒΑ 6 ος / Η Εθνική Τράπεζα προέβη στη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της θυγατρικής της «Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», η οποία είχε προέλθει από τη συγχώνευση δύο πρώην θυγατρικών της εταιρειών, της «Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και της «Εθνική Στεγαστική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», με σκοπό την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της στον τομέα της στεγαστικής και κτηματικής πίστης 7 Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ (ETEBA). 21

24 Η Τράπεζα Πειραιώς συγχώνευσε με μορφή απορρόφησης την Τράπεζα Χίου (Ιούνιος 2000), την Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης (Ιούνιος 2000) και τέλος την ΕΤΒΑ Bank 8 (Νοέμβριος 2003) Σχήμα 2 Τράπεζα Πειραιώς Τράπεζα Χίου 6 ος /2000 Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης 6 ος /2000 ΕΤΒΑ 11 ος /2003 Η EFG Eurobank-Ergasias συγχώνευσε με μορφή απορρόφησης με τις ακόλουθες τέσσερεις Τράπεζες: την Interbank (1997), την Τράπεζα Κρήτης (1999), την Τράπεζα Αθηνών (1999) και τέλος την Τράπεζα Εργασίας (Σεπτέμβριος 2000). 8 Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης 22

25 Σχήμα 3 EFG Eurobank- Ergasias Τράπεζα Εργασίας 9 ος /2000 Τράπεζα Αθηνών 1999 Τράπεζα Κρήτης 1999 Interbank 1997 Η Alpha Bank τον Απρίλιο του 2000 ολοκλήρωσε την συγχώνευση με μορφή απορρόφησης της Ιονικής Τράπεζας. Σχήμα 4 Alpha Bank Ιονική Τράπεζα 4 ος /2000 Η μεγαλύτερη συγχώνευση των ελληνικών δεδομένων, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, ήταν μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και Alpha Bank το Νοέμβριο του Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχειρηματική συμφωνία στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Τα δύο κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα δημιουργούσαν ένα ενιαίο τραπεζικό όμιλο γίγα. 23

26 Σχήμα 5 Alpha National 11 ος /2001 Εθνική Τράπεζα Alpha Bank Τέλος, η Arab Hellenic Bank 9 αποτελούσε μια ελληνικών και ξένων συμφερόντων Τράπεζα που έδρευε στην Ελλάδα. Λειτουργούσε από το Έκλεισε το Η απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς και ο σταδιακός εκσυγχρονισμός της ελληνικής οικονομίας έχουν ως αποτέλεσμα την εισαγωγή στην Ελλάδα νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων και πρακτικών. Οι ελληνικές τράπεζες κατά την τελευταία δεκαετία επικεντρώνονται στην κάλυψη του χαμένου εδάφους σε σχέση με τις τράπεζες του εξωτερικού και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σύντομα έγινε αντιληπτό ότι για να επιβιώσουν στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα πρέπει να προχωρήσουν όχι μόνο σε νέες δραστηριότητες και προϊόντα αλλά και σε διαρθρωτικές αλλαγές. Για τον επιτυχή εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος, πρέπει οι τράπεζες να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση της 9 Πρόκειται για μια ιδιαζουσα περίπτωση. Η Ελληνική Κυβέρνηση απαγόρευε τις αλλοδαπές Τράπεζες που από το μετοχικό τους κεφάλαιο άνηκε σε Έλληνες ποσοστό μικρότερο του 40%. Αποτελεί εξαίρεση η λειτουργία της στην Ελλάδα γιατί το μετοχικό της κεφάλαιο αναλύοταν ως εξής: 51% Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 20% Arab Foreign Investment Bank, 20% Kuwait Investment Office και 9% άλλοι Άραβες επενδυτές. 24

27 δημιουργίας μίας σύγχρονης υποδομής τόσο σε επίπεδο οργάνωσης, λειτουργίας και προώθησης νέων εργασιών, όσο και σε επίπεδο εξειδίκευσης του προσωπικού, για να αποφευχθούν οι υπέρμετροι κλυδωνισμοί από τις ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται στη διεθνή τραπεζική αγορά. Οι πρόσφατες συγχωνεύσεις ελληνικών τραπεζών, η δημιουργία εκ μέρους τους ευρύτερων χρηματοοικονομικών ομίλων, η καθολική υιοθέτηση αυτοματισμών, η επέκταση τους στα Βαλκάνια, η γέννηση νέων εξειδικευμένων τραπεζών, κάνουν σαφές ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται στο σωστό δρόμο που θα τις κάνει εφάμιλλες και ανταγωνιστικές απέναντι στις μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι από το 1987 μέχρι το 1996 τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών αυξήθηκαν περισσότερο από 500%, η απασχόληση αυξήθηκε κατά εργαζόμενους, και ιδρύθηκαν 280 περίπου νέα καταστήματα. Πλήθος νέων τραπεζικών προϊόντων προσφέρονται στην αγορά και πολλές τράπεζες έχουν εξελιχθεί σε ολοκληρωμένους χρηματοπιστωτικούς ομίλους, παρέχοντας οι ίδιες ή μέσω των θυγατρικών εταιρειών τους χρηματιστηριακά και ασφαλιστικά προϊόντα, leasing, factoring, σύμβουλοι επενδύσεων, διαχείριση ακινήτων, πολιτική μεγάλων πελατών κ.α. Γ Περίοδος: «Η Ελληνική Τραπεζική Αγορά υπό το πρίσμα του Ευρώ» Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία συμμετέχουν δεκαπέντε (15) ευρωπαϊκά κράτη, διαθέτει το 23% του Παγκοσμίου ΑΕΠ. Το κοινό νόμισμα (το Euro), εισήχθη αρχικά σε 11 χώρες μέλη, με στόχο να επεκταθεί στην συνέχεια και στις δεκαπέντε χώρες. Από την πρώτη Ιανουαρίου του 2001, η Ελλάδα συμμετέχει, ως ο δωδέκατος ισότιμος εταίρος, στην οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ). Οι βασικές αποφάσεις οικονομικής πολιτικής στη ζώνη του Ευρώ, λαμβάνονται από το Συμβούλιο Euro 12 και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Το Ευρώ αποτελεί μία σημαντική διάσταση της ΟΝΕ, όχι όμως τη μόνη. Άλλες βασικές και αναγκαίες διαστάσεις είναι, η ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς και η πορεία προς την πολιτική ενοποίηση και την κοινή εξωτερική πολιτική. Ο βασικός 25

28 στόχος της οικονομικής και νομισματικής ένωσης είναι η δημιουργία μίας μεγάλης ανταγωνιστικής ευημερούσης οικονομικής περιοχής. Η είσοδος της χώρας μας στη Ζώνη του Ευρώ συνοδεύεται από μία σειρά επιπτώσεων και προοπτικών στην οικονομία: Απώλεια της δυνατότητας ασκήσεως αυτόνομης νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής. 1. Τα επιτόκια της χώρας μας προσδιορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και είναι ήδη πολύ χαμηλότερα από ότι ξέραμε μέχρι σήμερα. 2. Η συναλλαγματική ισοτιμία που μας ενδιαφέρει είναι εκείνη του Ευρώ έναντι των τρίτων νομισμάτων. 3. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι μόνο εκείνος που προέρχεται από τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας του Ευρώ. 4. Η ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων έναντι των προϊόντων των άλλων χωρών της ζώνης του Ευρώ, εξαρτάται μόνο από τη συγκριτική αύξηση της παραγωγικότητας των εγχώριων παραγωγικών συντελεστών. 5. Η ανταγωνιστικότητα έναντι των προϊόντων τρίτων χωρών εξαρτάται και από την ισοτιμία του Ευρώ. Η Τράπεζα της Ελλάδος, που αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), δεν έχει δυνατότητα να επηρεάζει το ύψος των εγχωρίων επιτοκίων και ασκεί μόνο την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος. Περιορισμοί στη δημοσιονομική και εισοδηματική πολιτική. Η διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, απαιτεί πολιτικές μειώσεως του ελληνικού δημοσίου χρέους και αυξήσεις των μισθών που δεν υπερβαίνουν το ρυθμό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Αναπτύξεως στη Ζώνη του Ευρώ, θέτει συγκεκριμένους 26

29 στόχους μειώσεως των ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. 10 Υψηλό επίπεδο καταναλωτικής και επενδυτικής δαπάνης, λόγω των χαμηλών επιτοκίων και των διαρθρωτικών προσαρμογών από την ένταξη στο Ευρώ. Υψηλοί ρυθμοί αναπτύξεως, λόγω του χαμηλού κόστους αναχρηματοδότησης του ισχύοντος ιδιωτικού χρέους και τη σημαντική αύξηση της πιστωτικής επέκτασης στον ιδιωτικό τομέα. Η νομισματική και οικονομική ενοποίηση αποτελεί μία πρόκληση για την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα για τις ελληνικές τράπεζες που βγαίνουν από ένα πρόσφατο προστατευτικό (αλλά και περιοριστικό) περιβάλλον. Η ένταξη τους σε μία ιδιαίτερα έντονα ανταγωνιστική αγορά, στην οποία συμμετέχουν ήδη αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτεί την πραγματοποίηση τολμηρών βημάτων εκ μέρους τους. Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, ώστε να εξυπηρετείται η ανάγκη για σχεδιασμό και εισαγωγή στην αγορά, μίας νέας σειράς προϊόντων ενεργητικού και παθητικού, προσαρμοσμένων στο οικονομικό περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων και του χαμηλού συναλλαγματικού κινδύνου, που περιλαμβάνουν: 1. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αποκτηθεί το κρίσιμο μέγεθος. 2. Επιδίωξη αύξησης του μεριδίου στις αγορές λιανικών τραπεζικών εργασιών στην εγχώρια αγορά. Εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας για λειτουργία με πολύ μικρότερα περιθώρια κέρδους από ότι στο παρελθόν. 10 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το χρέος της Κεντρικής Διοικήσεως μετρήθηκε στο τέλος του 2000 κατά 136 δις. δρχ. χαμηλότερα από ότι είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του Η βελτίωση αυτή προήλθε κατά κύριο λόγο από την ανατίμηση του Ευρώ τον Δεκέμβριο. Όμως, το χρέος της Γενικής Κυβερνήσεως (ορισμός Maastricht) δεν επηρεάστηκε από αυτήν την εξέλιξη και διαμορφώθηκε στο 103,9% του ΑΕΠ, αφού μειώθηκε ταυτόχρονα και η αποτίμηση των χρεογράφων που κατέχουν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι Δημόσιοι Οργανισμοί που αφαιρούνται από το συνολικό ύψος του δημοσίου χρέους για να προκύψει το χρέος της Γενικής Κυβερνήσεως. Πηγή Alpha Bank Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων. 27

30 3. Συνεργασία με ευρωπαϊκές τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, για αποτελεσματική λειτουργία στις Ευρωπαϊκές αγορές χρήματος, συναλλάγματος, ομολόγων και μετοχών. 4. Επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες και σε νέα κανάλια διανομής χρηματοοικονομικών προϊόντων. 5. Σε βάθος εσωτερική αναδιοργάνωση με στόχο την αύξηση των πωλήσεων χρηματοοικονομικών προϊόντων με χαμηλό κόστος. 2. H ιστορία των ξένων τραπεζών στην Ελλάδα ( ) 11 Από το 1921, όταν εμφανίστηκε η πρώτη ξένη τράπεζα στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, ο χάρτης έχει αλλάξει σχεδόν ολοκληρωτικά. Η πρώτη ξένη τράπεζα που ήρθε στην Ελλάδα ήταν η American Express, η οποία σήμερα συνεχίζει την παρουσία της με 3 καταστήματα, ενώ αρκετές εργασίες, όπως οι πιστωτικές κάρτες, προωθούνται μέσω συνεργασιών (Alpha Bank). Η δεύτερη αρχαιότερη τράπεζα από το εξωτερικό ήταν η Citibank, η οποία συνεχίζει και σήμερα τη λειτουργία της στην Ελλάδα και μάλιστα με δυναμικούς ρυθμούς, κατέχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς από πλευράς ενεργητικού, χορηγήσεων και καταθέσεων μετά την Τράπεζα Κύπρου, η οποία εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα αρκετά αργότερα (1990). Ακολούθησε «εισβολή» ξένων τραπεζών στη δεκαετία του 1980 (Banque National De Paris, Barclays Bank, Midland, Credit Commercial De France, Bayerische, Societe Generale, Banque Paribas, Arab Bank), μερικές εκ των οποίων σήμερα δεν έχουν υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή η δραστηριότητά τους είναι αρκετά περιορισμένη. Αρκετές από τις ξένες τράπεζες που σήμερα δεν δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα άμεσα ή που έχουν περιορίσει στο ελάχιστο την παρουσία τους προέρχονται από τη δεκαετία του Τη δεκαετία του 1970 εμφανίστηκαν στην Ελλάδα οι National Westminster Bank, Bank of America, ABN Amro Bank, Royal Bank of Scotland, 11 Πηγή: Εφημερίδα Καθημερινή. 28

31 Bank of Nova Scotia, ANZ Gridlays, The Chase Manhattan Bank, Bank Saderat Iran κλπ. Από τότε μέχρι σήμερα μερικές ελληνικές τράπεζες έγιναν ξένες και αρκετές ξένες δεν υπάρχουν. Ενδεικτικά αναφέρεται η εξαγορά της Novabank από την πορτογαλική BCP και της Γενικής Τράπεζας από τη Societe Generale. Επίσης, σημαντική είναι η παρουσία της Credit Agricole μέσω της Εμπορικής Τράπεζας, αλλά και η «φυγή» της Deutsche Bank από το μετοχικό κεφάλαιο της EFG Eurobank Ergasias. Στη συνέχεια και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, εν όψει της απελευθέρωσης της καταναλωτικής πίστης, ήρθε στην Ελλάδα η Cetelem (θυγατρική της BNP), ενώ ήρθε το υποκατάστημα της γαλλικής Cofidis. Όλα αυτά λίγο πριν την απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης τον Ιούνιο του

32 Κεφάλαιο 2 ο «Οι Τράπεζες στην Ελλάδα» 1. Ορισμός Τραπεζικής επιχείρησης Σύμφωνα με τον καθηγητή Μ.Γεωργιάδη, τραπεζική επιχείρηση είναι εκείνη που προβαίνει στη συγκέντρωση της κοινωνικής αποταμιεύσεως και τη διοχέτευση αυτής με κέρδος προς τους διαφόρους κλάδους της οικονομίας, ενώ σε πολλά επίσημα συγγράμματα απαντάται ο ορισμός ότι «τράπεζα είναι μια επιχείρηση που έχει ως αντικείμενο εμπορίας το χρήμα». Τράπεζα είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που δέχεται καταθέσεις και χορηγεί δάνεια. Ο όρος χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι κανονικά λανθασμένος διότι ίδρυμα θεωρείται ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικός που έχει ως σκοπό την διαχείριση μίας περιουσίας. Ωστόσο η πολύχρονη καθημερινή πρακτική παγίωσε αυτόν το όρο και θεωρείται αποδεκτός. Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, «τράπεζα» είναι κάθε οργανισμός ο οποίος: 1. δέχεται καταθέσεις τις οποίες ο καταθέτης έχει το δικαίωμα να αποσύρει κατά τη βούλησή του και 2. επιδίδεται στη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών. Η ονομασία «τράπεζα» προέρχεται από το έπιπλο, το τραπέζι, στο οποίο ήταν εγκατεστημένοι οι πρώτοι τοαπεζίτες, ένα είδος σημερινών αργυραμοιβών, που ασχολούνται με την εμπορία του χρήματος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ορισμοί που έχουν δοθεί κατά διαστήματα είναι πολύ περιορισμένοι για να περιλάβουν και να εκφράσουν με ακρίβεια το νόημα και το φάσμα λειτουργίας και δραστηριότητας της τραπεζικής φύσης. Ο πρόσφατος νόμος 2076/1992, με τον οποίο ενσωματώθηκαν στην ελληνική τραπεζική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 89/646/Ε.Ο.Κ., χρησιμοποιεί τον ευρύτερο όρο «τραπεζικό ίδρυμα» και με βάση αυτό θεωρεί τράπεζα «την επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση πιστώσεων για λογαριασμό της». 30

33 Ο ορισμός αυτός, ο οποίος είχε ήδη διατυπωθεί στην Πρώτη Τραπεζική Οδηγία (77Π80/Ε.Ο.Κ), κρίνεται πληρέστερος σε σχέση με τους προηγούμενους, αφού καλύπτει τις παθητικές και ενεργητικές εργασίες της τράπεζας δηλαδή και οι δύο τομείς θεωρούνται σημαντικοί. 2. Κατηγοριές Τραπεζών «Τραπεζική ολοκλήρωση» σημαίνει ενοποίηση διαφορετικών εθνικών τραπεζικών αγορών και δημιουργία μιας μεγαλύτερης ενιαίας αγοράς στην οποία δεν εφαρμόζονται σε βάρος των νόμιμα δραστηριοποιούμενων τραπεζών «διακρίσεις λόγω ιθαγένειας». Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο κριτήριο και αντικείμενο εργασίας, οι τράπεζες είναι δυνατόν να διακριθούν σε ορισμένες κατηγορίες. Διακρίνουμε τις ακόλουθες κατηγορίες: 1. Ανάλογα με το σκοπό τον οποίο εξυπηρετούν μπορεί να διακριθούν σε εκδοτικές (ή κεντρικές), εμπορικές, αναπτυξιακές, αγροτικές, κτηματικές και σε ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς. 2. Ανάλογα με το φορέα των κεφαλαίων τους διακρίνονται σε κρατικές και σε ιδιωτικές. 3. Ανάλογα με την τοπική έκταση των εργασιών τους, οι τράπεζες διακρίνονται σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς. 4. Ανάλογα με το μέγεθος τους, οι τράπεζες διακρίνονται σε μικρές και μεγάλες. Το βασικό κριτήριο είναι ο αριθμός των υποκαταστημάτων, ο αριθμός των υπαλλήλων και το σύνολο του Ενεργητικού τους. 3. Είδη τραπεζών 1. Κεντρικές τράπεζες: ελέγχουν συνήθως τη νομισματική πολιτική και μπορούν να είναι ο δανειστής της τελευταίας λύσης σε περίπτωση κρίσης. 31

34 Μόνο μία κεντρική τράπεζα λειτουργεί σε κάθε χώρα. Χρεώνονται συχνά με τον έλεγχο του διάθεσης χρήματος, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νομίσματος. Η κεντρική τράπεζα έχει περιορισμένες τραπεζικές εργασίες στις περισσότερο εκβιομηχανισμένες χώρες, ενώ στο παρελθόν οι δραστηριότητες και τα προνόμια ήταν περισσότερα. Το φαινόμενο αυτό είναι κυρίως εμφανές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματα κεντρικών τραπεζών είναι η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 2. Εμπορικές τράπεζες, έχουν σαν στόχο την μεγιστοποίηση των κερδών τους, ασχολουνται με τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων αλλά και του κράτους. Αντλούν μεγάλο μέρος των κεφαλαίων τους από τις καταθέσειςπου πραγματοποιούν σε αυτές φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια ασχολούνται με το «εμπόριο του χρήματος 12», δηλαδή με την εξασφάλιση κερδών από τη διαφορά μεταξύ του τόκου που καταβάλουν στους καταθέτες και του τόκου που εισπράττουν από από τα δανεισθένται κεφάλαια. Το μέγεθος τους κρίνεται ανάλογα του ύψους του Ενεργητικού τους και του αριθμού των υοκαταστημάτων τους. Η σημασία τους είναι μεγάλη, διότι μέσω αυτών χρηματοδοτείται ο μεγαλύτερος όγκος των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν μέσα στον κόσμο. 3. Επενδυτικές τράπεζες (ή τράπεζες επενδύσεων): είναι οι τράπεζες που χορηγούν μακροπρόθεσμα δάνεια σε βιομηχανίες, αλλά και συμμετέχουν άμεσα στην πραγματοποίηση επενδύσεων, παρέχουν τεχνική και χρηματοοικονομική υποστήριξη για συγχωνεύσεις και εξογορές, δίνουν εγγυητικές επιστολές για πώληση μετοχών και χρεογράφων. 4. Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια: είναι ταμιευτήρια που συνδέονται με τα εθνικά ταχυδρομικά συστήματα. Είναι οργανισμοί προσέλκυσης των μικροκαταθετών, ελεγχόμενοι από τον οργανισμό ταχυδρομείων της χώρας, ενώ οι συγκεντρουμενες καταθέσεις αξιοποιούνται από τις κρατικές αρχές για τη χρηματοδότηση διαφόρων έργων. 12 Κ.Π.Στεριώτης 32

35 5. Δημοτικές τράπεζες: είναι καθαρά τοπικές τράπεζες διοικούνται από εκπροσώπους του δήμου και με αντικείμενο εργασιών την πραγματοποίηση καταθέσεων δημοτών και μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση έργων κοινής ωφέλειας, δημοτικών επιχειρήσεων κλπ. 6. Συνεταιριστικές: Οι συνεταιριστικές τράπεζες αποτελούν πρωτοβουλίες τοπικού κυρίως χαρακτήρα με σκοπό την ενίσχυση π.χ. των τοπικών παραγωγών γεωργικών προϊόντων. Οι μετοχές τους ανήκουν σε συνεταιρισμούς αγροτών και βιοτεχνών, οι οποίοι χρηματοδοτούνται με ευνοϊκότερους όρους από την δική τους τράπεζα. Στόχος τους είναι η επίτευξη ικανοποιητικών κερδών για να αυτοχρηματοδοτήσουν επέκταση των χορηγήσεων τους προς προς τα συνεταιριστικά μέλη τους. Τέτοιες είναι η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Τρικάλων, η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα κλπ. 7. Τράπεζες εξωτερικού εμπορίου: είναι χρηματοδοτικοί οργανισμοί με κύρια αποστολή την χρηματοοικονομική υποστήριξη ξαγωγικών επιχειρήσεων. Τα χορηγούμενα κεφάλαια είναι είναι βραχυπρόθεσμα και το ίσκο απώλειας τους είναι αρκετά αυξημένο λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων που σημειώνονται στις διεθνελις αγορές για τα εμπορεύματα από διάφορους παραγοντες, όπως πτώση των τιμών των πρώτων υλών, ένταση του διεθνούς ανταγωνισμού, αδυναμία εξόφλησης των αγορασθέντων από τους εισαγωγείς εμπορευμάτων κλπ. 8. Ναυτιλιακές τράπεζες: είναι οι τράπεζες, οι οποίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη χορήγηση δανείων σε ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες αντιμετωπίζουν και τους περισσότερους κινδύνους να υποστούν μεγάλες ζημιές λόγω απώλειας των σκαφών. 9. Κτηματικές τράπεζες: είναι εξειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα που ασχολούνται με τις χορηγήσεις δανείων για διευκόλυνση των αγορών κατοικιών ή για την αναπαλαίωση, επισκευή και χτίσιμο κατοικιών, για τη 33

36 χρηματοδότηση μεγάλων έργων κατασκευής, για οικοδομήσεις μεγάλων τουριστικών μονάδων κλπ. 10. Αγροτικές τράπεζες: είναι εξειδικευμένες τράπεζες που ασχολούνται κατα κύριο λόγο με τη χρηματοδότηση της αγροτικής οικονομίας και ειδικότερα με τη χρηματοδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, βιομηχανιών επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων,εξαγωγικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών. 11. Εξειδικευμένες κατηγοίες που υπάρχουν κατα κύριο λόγο στο εξωτερικό: 1. Τράπεζες καταθέσεων: επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη προσέλκυση καταθετών. 2. Οίκοι προεξοφλήσεων: ασχολούνται μόνο με αγοροπωλησίες συναλλαγματικών. 3. Οικογενειακές τράπεζες: λέγονται κλαδοι τραπεζών που λειτουργούν στην Γερμανία, οι οποίες προσφέρουν στα νοικοκυριά αρκετά σε όγκο καταναλωτικά δάνεια και δέχονται καταθέσεις με ευνοϊκούς όρους από νοικοκυριά. 4. Τράπεζες γης: έχουν ως κύρια αποστολή τη χρηματοδότηση των αγοροπωλησιών εκτάσεως γης, με σκοπό την απόδοση του σε γεωργούς κατά κύριο επάγγελμα. 5. Κινητές τράπεζες: Είναι ειδικά διασκευασμένα οχήματα με τα οποία μετακινούνται τραπεζοϋπάλληλοι σε απομακρυσμένες περιοχές για να διενεργήσουν εργασίες σε επαρχιακές εκθέσεις, να χρηματοδοτήσουναπομακρυσμένα χωριά και επιχειρήσεις. 6. Τράπεζες αμοιβαίων αποταμιεύσεων: είναι ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στις ΗΠΑ, στα οποία οι μετοχές των τραπεζών ανήκουν στους ίδιους τους τραπεζίτες. 7. Μοναδικές τράπεζες: χαρακτηρίζονται στις ΗΠΑ τα τραπεζικά ιδρύματα που εκτελούν εργασίες διαφόρων ειδών σε ένα και μόνο κτίριο και δεν διαθέτουν υποκαταστήματα σε άλλη πόλη ή αλλού. 8. Τράπεζες βιομηχανικής πίστης: είναι οι τράπεζες επενδύσεων που επιδιώκουν την πολύπλευρη υποστήριξη νεοδημιουργούμενων βιομηχανιών ή τη χρηματοδοτική υποβοήθηση εκείνων που πραγματοποιούν μεγάλα προγράμματα εκσυγχρονισμού. 34

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν.

Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πτυχιακή Εργασία: Συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Που αποβλέπουν και τι επιτυγχάνουν. Πάρις - Θεόδωρος Καραγιαννίδης. Α.Μ. 01/056 Υπευθ. Καθ.- Δρ. Ι. Χατζηκιάν Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σκοπός είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους Μέσω της διαφοράς ανάμεσα σε επιτόκιο δανεισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 6 Χρήμα και Τράπεζες Ορισμός χρήματος! Χρήμα είναι το σύνολο των οικονομικών αξιών που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα υπήρξε πρωτοπόρος κλάδος στη διαδικασία μετασχηματισμού και σύγκλισης της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International

Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG. στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Ομιλία κ. Ν. Καραμούζη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ομίλου Eurobank EFG στo Forum στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GO International Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου στην Κύπρο Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ

Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το Ευρώ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1. Πότε θα γίνει η εισαγωγή του ευρώ; Το ευρώ αναμένεται να εισαχθεί και να αποτελέσει επίσημο νόμισμα της χώρας την 1 η Ιανουαρίου 2008. 2. Πότε θα καταργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών διοργανώνει 5-ήμερο σεμινάριο ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου : 23/6/2008-27/6/2008 Ώρες διεξαγωγής: 17:30-21:15 Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Νοµικό πλαίσιο, σκοποί, αρµοδιότητες και βασικές εργασίες Νοµικό πλαίσιο Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1963, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την ανακήρυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης

Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς. Κυριάκος Φιλίνης Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική Νίκος Κουτσιαράς Κυριάκος Φιλίνης Οργανισμοί που δέχονται καταθέσεις Εμπορικές τράπεζες ΣυνεταιριστικέςτράπεζεςΣ έ ά ζ Πιστωτικές ενώσεις Οργανισμοί αποταμιεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ενότητα 4: Δραστηριότητες της Διεθνούς Τραπεζικής Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 1. Τα αναμενόμενα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 2. Πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η παγκόσμια αγορά κεφαλαίου; 3. Οι συστημικοί κίνδυνοι των

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές ΚΕΦ. 5 ΧΡΗΜΑ Τα πολύ παλιά χρόνια η ανταλλαγή των αγαθών γινόταν απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος. Γινόταν δηλαδή Αντιπραγματισμός ή φυσική ανταλλαγή (έδινε προϊόντα και έπαιρνε προϊόντα, έκανε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΕΑΝ ΑΕ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η Διοίκηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ επειδή προέβλεψε την τραπεζική πιστωτική ασφυξία και ακρίβεια στην ελληνική αγορά δημιούργησε κατάλληλα Εγγυοδοτικά προϊόντα και Ταμεία Χαρτοφυλακίου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

EΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ EΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1. Πώς διαγράφεται η θέση των ελληνικών τραπεζών στο περιβάλλον της Οικονομικής & Νομισματικής Ενωσης; Η ένταξη της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 «Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» DERMOT McALEESE: «Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές» ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ& ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: «ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: AΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ Τεηάρηη, 10 Ιοσλίοσ 2013 1 Ελλάδα: Από την Κρίση στην Ανάκαμψη;

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Φανή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω:

Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ κ. Δ. ΓΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥΣ i. Κύριες Δραστηριότητες 2011. Οι κυριότερες δραστηριότητες της Τράπεζας για το έτος 2011 συνοψίζονται στα παρακάτω: Λειτουργία 2 ου καταστήματος στο Βόλο (Ιωλκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 ΟΥ 6ΜΗΝΟΥ 2013. Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης. Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ Αποτελέσματα 1 ου 6μήνου 2013 - Δηλώσεις Διοίκησης «Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης και της αναδιάρθρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα γυρίζει σελίδα. H αποκατάσταση της κεφαλαιακής βάσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων 1 Θέματα παρουσίασης Η Παγκόσμια Αγορά ο κύκλος της οικονομίας και των επενδύσεων Το Τρίπτυχο της Επένδυσης : Κατανομή Διασπορά Χρονικός Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.06.2012

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.06.2012 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2659/11.6.212 ΘΕΜΑ : Τροποποίηση των ΠΔΤΕ 2623/12.2.21 και 2637/7.12.21, αναφορικά με τη Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον Όμιλο της Crédit Agricole Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 Εμπορικής Τράπεζας Με επιστροφή στην κερδοφορία ολοκληρώνεται η πρώτη χρήση της Εμπορικής Τράπεζας μετά την ενσωμάτωση στον

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοί συγκροτούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα 1 χώρας

Ποιοί συγκροτούν το χρηματοπιστωτικό σύστημα 1 χώρας Πολλές φορές οι Α.Ε. που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο κάνουν το λεγόμενο split ( διάσπαση): Επειδή με το χρόνο η αξία 1 μετοχής μπορεί να ανέβει σημαντικά και έτσι να μη γίνεται ελκυστική σπάνε τη

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα