«Οι καταθετικοί λογαριασμοί των εμπορικών τραπεζών και η παρακολούθηση τους μέσα από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Οι καταθετικοί λογαριασμοί των εμπορικών τραπεζών και η παρακολούθηση τους μέσα από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών»"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οι καταθετικοί λογαριασμοί των εμπορικών τραπεζών και η παρακολούθηση τους μέσα από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών» Εισηγητής: Χαραλαμπίδης Τρύφωνας Επιβλέπων Καθηγητής: Μπεκιάρης Μιχάλης ΧIOΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...3 Εισαγωγή: Ιστορική εξέλιξη του πιστωτικού συστήματος. Α Περίοδος: «Αρχαία χρόνια»...4 Β Περίοδος: «Η Βιομηχανική Επανάσταση»...5 Μέρος Α «Το Τραπεζικό Σύστημα» Κεφάλαιο 1 ο «Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα» 1. Η εξέλιξη των Ελληνικών Τραπεζών στον 20 ο αιώνα Α Περίοδος: Β Περίοδος: «Τραπεζική Απελευθέρωση»...12 Γ Περίοδος: «Η Ελληνική Τραπεζική Αγορά υπό το πρίσμα του Ευρώ» H ιστορία των ξένων τραπεζών στην Ελλάδα ( )...28 Κεφάλαιο 2 ο «Οι Τράπεζες στην Ελλάδα» 1. Ορισμός Τραπεζικής επιχείρησης Κατηγοριές Τραπεζών Είδη τραπεζών Κατηγοριοποίηση των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα...35 Κεφάλαιο 3 ο «Νέα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά Προϊόντα» 1. Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες Νέα Χρηματοοικονομικά προϊόντα Tραπεζικά επενδυτικά προϊόντα...48 Κεφάλαιο 4 ο «Στατιστικά Στοιχεία Επενδύσεων» 1. Στατιστικά στοιχεία επενδύσεων Ελλάδας Ευρωζώνης Ο Έλληνας επενδυτής

4 Μέρος Β «Καταθέσεις και λογιστική παρακολούθηση τους» Κεφάλαιο 1 ο «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών» 1. Γενικά και κλαδικά λογιστικά σχέδια Συνοπτική παρουσίαση της δομής και του περιεχομένου του Κλαδικού λογιστικού σχεδίου τραπεζών Βασικές αρχές Κ.ΛΣΤ Ταξινόμηση των λογαριασμών στο Κ.ΛΣΤ Διαφορές ΚΛΣΤ σε σχέση με το ΕΓΛΣ...77 Κεφάλαιο 2 ο «Καταθετικοί λογαριασμοί» 1. Γενικά στοιχεία καταθετικών λογαριασμών Διακρίσεις των καταθέσεων Ο Ρόλος των καταθέσεων για τις Τράπεζες και η θέση τους στον Ισολογισμό των Τραπεζών Σχέδιο λογαριασμών του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Τραπεζών Ανάλυση των παραπάνω λογαριασμών του ΚΛΣΤ 5.1 Λογαριασμός 50 «ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ» Λ/σμός «Τρεχούμενοι λογαριασμοί καταθέσεων» Λογαριασμός 51 «ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ» Λογαριασμός 52 «ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ» Λογαριασμός 53 «ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ» Λογαριασμός Καταθέσεων σε Συνάλλαγμα Λογαριασμός 37«Ειδικές καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα»..101 Κεφάλαιο 3 ο «Στατιστικά στοιχεία των Τραπεζών στην Ελλάδα» 1. Πίνακες Υποχρεώσεων των Τραπεζών Μεταβολή των καταθέσεων πελατών κατά τα έτη 2004, 2005, Παράρτημα Βιβλιογραφία

5 Πρόλογος Η έργασία αυτή αποτελεί την Διπλωματική Εργασία για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η μελέτη του Τραπεζικού τομέα, των υποχρεώσεων των τραπεζών με ιδιαίτερη έμφαση στους λογαριασμούς καταθέσεων, τα είδη τους, τις διαφορές και την λογιστική παρακολούθηση τους. Επιπλέον γίνεται εκτενής αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος. Δίνεται έμφαση στην Τραπεζική απελευθέωση που πραγματοποιήθηκε το 1993 και στα αποτελέσματα της τόσο σε εγχώριο, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η εργασία αυτή δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη βοήθεια, ακούραστη καθοδήγηση και συμπαράσταση του Καθηγητή κ. Μιχάλη Γ. Μπεκιάρη, που είχε και την επίβλεψη της εργασίας. Χαραλαμπίδης Τρύφωνας 3

6 Εισαγωγή: Ιστορική εξέλιξη του πιστωτικού συστήματος. Α Περίοδος: «Αρχαία χρόνια» Οι πρώτες δανειοληψίες εμφανίζονται αρκετές χιλιάδες χρόνια πρίν από την εποχή μας, για τις οποίες μάλιστα δεν υπάρχουν γραπτά κείμενα. Ο δανεισμός γινόταν με διάφορα αντικείμενα ή εμπορεύματα, χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος, το οποίο με τη μορφή που έχει σήμερα εμφανίστηκε πολλά χρόνια αργότερα. Η πρώτη εμφάνιση τραπεζικών εργασιών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ιστορικών, χρονολογείται γύρω στο 3300 π.χ. στην Μεσοποταμία. Η δημιουργία αδρευτικών έργων σε αυτή την περιοχή προκάλεσε εντυπωσιακή άνοδο της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, η οποία με τη σειρά της συνέβαλε στο μεγαλύτερο οικονομικό καταμερισμό, στην ανάπτυξη της βιοτεχνίας και του εμπορίου και στη γενικότερη διερεύνηση των οικονομικών συναλλαγών. Οι ιερείς της πόλης, με τα σημαντικά πλούτη τους, είχαν την δυνατότητα να δανείζουν, απαιτώντας για αντάλλαγμα την επιστροφή ενός μεγαλύτερου ποσού. Οι αγρότες και οι έμποροι που ήταν σε μειονεκτική θέση και αναγκάζονταν να μπαίνουν στην διαδικασία του δανεισμού από τραπεζίτες-ιερείς, έπρεπε με κάθε τρόπο να αυξήσουν την παραγωγή τους ή τις τιμές πώλησης των προϊόντων τους, ώστε να είναι ικανοί να ξοφλήσουν όχι μόνο το ποσό το οποίο είχαν δανειστεί, αλλά και το επιπλέον τίμημα, τον λεγόμενο τόκο. Στα πολύ παλία χρόνια ο δανεισμός δε γινόταν μόνο σε μετρητό χρήμα, αλλά και σε είδος, όπως σπόρους, ζώα και άλλα. Ο δανεισμός όμως σε είδος μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις επέτρεπε την την διευκόλυνση των συναλλαγών και των οικονομικών και εμπορικών διαδικασιών. Αποτέλεσμα αυτών των λανθασμένων υπολογισμών ήταν το ξεπούλημα ολόκληρων περιουσιών των δανειοληπτών προκειμένου να ικανοποιηθούν οι δανειστές. Με τον κώδικα του Χαμουραμπί, θεσμοθετούνται συγκεκριμένοι κανόνες με βάση τους οποίους ρυθμίζονται οι όροι των οικονομικών συναλλαγών και οι κανόνες του δανεισμού. Η θέσπιση αυτού του κώδικα υποδηλώνει την αναγκαιότητα κανόνων 4

7 προστασίας τόσο των δανειστών όσο και των δανειζομένων. Κατά κάποιο τρόπο, αυτός ο κώδικας είναι ή πρώτη οργανωμένη προσπάθεια που έγινε μέχρι εκείνη τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο για να τεθούν ορισμένοι περιορισμοί στην άσκηση της τραπεζικής πίστης. Στη βαβυλωνιακή οικονομία ο βαθμός ανάπτυξης των τραπεζικών εργασιών είναι σημαντικός. Υπάρχουν γραπτά μνημεία που αναφέρουν πράξεις δανεισμού. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι εκείνα τα χρόνια τα επιτόκια δανεισμού για δάνεια σε είδος ξεπερνούσαν πολλές φορές το 33% σε ετήσια βάση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες γίνεται απόλυτα αντιληπτό ότι τα δάνεια έθεταν σε κίνδυνο όχι μόνο ολόκληρες τις περιούσιες αυτών που δανείζονταν αλλά πολλές φορές και την προσωπική τους ελευθερία, δημιουργώντας τελικά σημαντικά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Αν και πολλές από τις τραπεζικές πράξεις έχουν την καταγωγή τους σε πανάρχαιες εποχές όπως στην αρχαία Βαβυλώνα, οι πρώτες πραγματικές τραπεζικές εργασίες μπορούν να εντοπιστούν στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με τους «τραπεζίτες» και στο ρωμαϊκό με τους «argentarii», οι οποίοι δέχονταν καταθέσεις και χορηγούσαν δάνεια, ενώ παράλληλα εκτελούσαν πληρωμές και για λογαριασμό τρίτων. Μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η πείρα των τραπεζικών χάθηκε μαζί με τους τραπεζίτες. Οι επόμενες μορφές τραπεζικών συναλλαγών εμφανίζονται στο Μεσαίωνα όπου οι αργυραμοιβοί, οι χρυσοχόοι και οι έμποροι δέχονταν καταθέσεις για τις οποίες εξέδιδαν πιστοποιητικά βεβαιώσεις. Β Περίοδος: «Η Βιομηχανική Επανάσταση» Η βιομηχανική επανάσταση έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική ώθηση και πρόοδο στο γενικότερο οικονομικό επίπεδο. Μακροχρόνια αυξάνει διαρκώς η βιομηχανία και προσφέρονται όλο και περισσότερα καθώς και φθηνότερα βιομηχανικά προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές. Η αυξανόμενη χρήση μηχανών, η κατακόρυφη άνοδος της παραγωγικότητας και του όγκου των αγροτικών προϊόντων εξαιτίας της βελτίωσης των τεχνικών μεθόδων, η ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών, η δημιουργία των βιομηχανικών μονάδων, η αυξανόμενη διεύρυνση του διεθνούς εμπορίου και η γενικότερη άνθιση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ταμιακών διαθεσίμων, καθώς 5

8 και τη συνολική αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης του χρήματος. Αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων είναι η δημιουργία κατάλληλου κλίματος ανάπτυξης του τραπεζικού συστήματος. Τα κύρια χαρακτηριστικά που σημειώνονται στο τραπεζικό σύστημα κατά την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης είναι τα ακόλουθα: 1. Εξαφανίζονται ουσιαστικά οι μικρές οικογενειακές τράπεζες και τη θέση τους παίρνουν οι λίγες αλλά σημαντικά οργανωμένες για την εποχή εκείνη. Το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών ανήκει σε μεγαλομετόχους και με την πάροδο των ετών, την πρόοδο των εργασιών και το άνοιγμα των χρηματιστηριακών εργασιών, ολοένα και αυξάνεται με εκδόσεις νέων μετοχών που διατίθενται σε μικροεπενδυτές. Στην εξαφάνιση των μικρών τραπεζικών οργανισμών συνετέλεσαν οι συνεχόμενες κρίσεις του 19 ου αιώνα, με αποτέλεσμα να επιβιώνουν οι μεγάλες τράπεζες, οι οποίες είχαν προβλέψει σωστά, κάνοντας και καλύτερο καταμερισμό κινδύνου. 2. Αναπτύσσεται τραπεζικό σύστημα συγκεντρωτικού χαρακτήρα. Οι αναπτυγμένες τράπεζες αγοράζουν τις μικρότερες τοπικές, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες τους σε μικρές πόλεις, γεγονός που οδηγεί στην ενοποίηση των επιμέρους μικρών χρηματαγορών. 3. Η ανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη χορήγηση τόκων για τους πελάτες - καταθέτες. Μέχρι τις αρχές του 19 ου αιώνα οι τράπεζες δεν χορηγούσαν κάποια χρηματική αμοιβή για τα χρηματικά διαθέσιμα που τους ανέθεταν οι ιδιώτες για φύλαξη. Με τη χορήγηση επιτοκίων στους καταθέτες, οι τράπεζες κατόρθωσαν να έχουν σημαντική εισροή χρημάτων και επομένως είχαν τη δυνατότητα να δανειοδοτούν ιδιωτικές επιχειρήσεις. 4. Διευρύνονται οι διεθνείς εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές. Οι τράπεζες ανοίγουν υποκαταστήματα σε άλλες χώρες και συνεργάζονται με άλλες τράπεζες. Κατ' αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούν τους πελάτες, οι οποίοι έχουν αυξημένες για την εποχή εκείνη απαιτήσεις, όπως να εξοφλούν μέσω τραπέζης προμηθευτές, να στέλνουν εμβάσματα, να διακανονίζουν χρηματικές μεταφορές εμπορευμάτων κ.α. 6

9 5. Οι κεντρικές τράπεζες 1 αποκτούν το αποκλειστικό δικαίωμα να εκδίδουν χρήμα, γεγονός που τους επιτρέπει να έχουν το σταθερό έλεγχο της νομισματικής κυκλοφορίας και της ισορροπίας των πληθωριστικών πιέσεων. 6. Αυξάνεται η εξειδίκευση μέσα στις τράπεζες. Η σημαντική άνοδος των εργασιών, η επέκταση σε νέες σφαίρες δράσης επιβάλλουν στις διοικήσεις των τραπεζών να πρoxωρήσoυν σε καλύτερη οργάνωση του ανθρώπινου παράγοντα και σημαντική βελτίωση των ανθρώπινων πόρων. 7. Αυξάνει ο παρεμβατικός ρόλος του κράτους, κυρίως μετά την ενεργοποίηση των κρατικών τραπεζών στο τομέα έκδοσης χαρτονομισμάτων. 1 Στην Ελλάδα το ρόλο της κεντρικής τράπεζας έπαιζε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αν και ιδιωτική, την εποχή εκείνη κάλυπτε απόλυτα τις ανάγκες του κράτους, ελέγχοντας τη συνολική κυκλοφορία του χρήματος και πραγματοποιώντας εσωτερικά και εξωτερικά δάνεια για λογαριασμό του δημοσίου. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πραγματική αφετηρία στην ιστορία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θεωρείται το 1841 που πραγματοποιήθηκε η ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 7

10 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8

11 Kεφάλαιο 1 ο «Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα» 1. Η εξέλιξη των Ελληνικών Τραπεζών στον 20 ο αιώνα. Α Περίοδος: Η ελληνική τραπεζική αγορά λειτουργεί κατά τρόπο ανάλογο μ αυτόν των διεθνών τραπεζικών αγορών, αλλά με κάποια υστέρηση χρόνου και μερικές δυσλειτουργίες και αναποτελεσματικότητες, που οφείλονται, κυρίως, στην έλλειψη θεσμικού πλαισίου και αυστηρών προδιαγραφών, καθώς επίσης στην έλλειψη της εφαρμογής των κανόνων του χρηματοοικονομικού πλαισίου. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στη μεταπολεμική περίοδο, βασίσθηκε σε μία σειρά από διοικητικά μέτρα, ελέγχους, παρεμβάσεις και πιστωτικούς κανόνες της Τράπεζας της Ελλάδος και γενικότερα στη φιλοσοφία των ρυθμίσεων. 2 Τα επιτόκια καθορίζονταν με διοικητικά μέτρα από την Τράπεζα της Ελλάδος, 3 για να εξυπηρετούν άλλοτε τη δημοσιονομική πολιτική και να καλύπτουν τα ελλείμματα του Δημοσίου και άλλοτε τη νομισματική πολιτική και να προτάσσουν συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις. Ένα πλήθος νόμων και διατάξεων καθόριζε πολλά διαφορετικά επιτόκια που έφθαναν να ορίζονται ακόμη και κατά κλάδο παραγωγής. Στην πρώτη δεκαετία του 20 ου αιώνα το κύριο χαρακτηριστικό στον τραπεζικό χώρο ήταν η τάση συνεχούς συγκεντρωτισμού του τραπεζικού κεφαλαίου, με την εξαγορά των μικρότερων σε δύναμη και κεφάλαια τραπεζών από τις μεγαλύτερες. Στον Ελλαδικό χώρο την περίοδο πραγματοποιείται σταδιακά ένας βασικός καταμερισμός της τραπεζικής λειτουργίας, με τη δημιουργία ειδικών τραπεζικών φορέων. Έτσι ιδρύεται το 1927 η Εθνική Κτηματική Τράπεζα της 2 Η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας, ιδρύθηκε το 1928 ως Ανώνυμη Εταιρεία και είναι μικτή κρατική και ιδιωτική με κύριο μέτοχο το κράτος αλλά και ιδιώτες. Ο ίδιος νόμος προβλέπει τον τρόπο διοίκησής της υπό διοικητικό συμβούλιο, έναν διοικητή και δύο υποδιοικητές, που διορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Ο ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδας που ήταν καθοριστικός σε ό,τι αφορά τον έλεγχο, την εποπτεία, την παρέμβαση και την εν γένει διοικητική λειτουργία της περιορίζεται σταδιακά μετά το 1985 με μία σειρά μέτρων για την απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος. Με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ οι περισσότερες αρμοδιότητες της, πέρασαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και ουσιαστικά ασκεί πλέον τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος. Βλ. περ. Σύγχρονες Χρηματοοικονομικές αγορές & προϊόντα, Γιάννης Θ. Μητσιόπουλος, εκδόσεις Ηπειρωτική, Αθήνα Βλ. περ. Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα κάτω από τις εσωτερικές, τις κοινοτικές και τις άλλες διεθνείς εξελίξεις, Αλεξάκης Π. και Πετράκης Π. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα

12 Ελλάδος (ΕΚΤΕ) που ανάλαβε την κτηματική πίστη. Το 1928 δημιουργήθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος με πρωταρχικό στόχο την προστασία της εγχώριας αγοράς από τον ξένο ανταγωνισμό και την ενίσχυση της αγροτικής κα εμποροβιομηχανικής ανάπτυξης. Το 1929 ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα, η οποία εξειδικεύεται στο τομέα της αγροτικής πίστης. Αργότερα, το 1931, εκδηλώνεται για πρώτη φορά η κρατική μέριμνα για τη νομοθετική ρύθμιση της λειτουργίας του τραπεζικού τομέα. Με τη νομοθεσία καθορίζονται η κεφαλαιακή συγκρότηση, οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις των τραπεζών και παράλληλα η αναγκαστική κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων, η μονοπωλιακή διαχείριση από την Τράπεζα της Ελλάδος του χρυσού και του εξωτερικού συναλλάγματος, ο έλεγχος των εισαγωγών και των εξαγωγών, καθώς και άλλες συναφείς ρυθμίσεις. Μέχρι τη δεκαετία του 1940 οι εμπορικές τράπεζες της χώρας όσες φυσικά άντεξαν τα χρόνια της οικονομικής ταλαιπωρίας, διεύρυναν τις εμπορικές τους δραστηριότητες στον αστικό τομέα. Παράλληλα οι εκσυγχρονιστικές και οργανωτικές ρυθμίσεις χαρακτηρίστηκαν από έντονη τάση συγκέντρωσης των τραπεζών σε ισχυρότερες και σταθερότερες μονάδες, με συγχωνεύσεις τραπεζών ή απορροφήσεις μικρών από μεγαλύτερες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου το 1940 στον ελληνικό τραπεζικό χώρο υπήρχαν δεκατρείς μεγάλες τράπεζες. Μετά την αδράνεια της περιόδου , η τραπεζική οργάνωση πέρασε σε νέα εξελικτική φάση, με κύρια χαρακτηριστικά τη τάση εξειδίκευσης των τραπεζικών μηχανισμών αλλά και την έντονη παρέμβαση του κράτους στην τραπεζική λειτουργία, με την άσκηση αυστηρής εποπτείας και συστηματικής πιστωτικής πολιτικής μέσω της κεντρικής τράπεζας. Παράλληλα αρχίζει να προσελκύει στον ελληνικό χώρο το ξένο τραπεζικό ενδιαφέρον. Με τη λήξη του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου το διεθνές πλαίσιο της τραπεζικής λειτουργίας άλλαξε. Στον ελληνικό χώρο σταθμοί της περιόδου είναι η σύσταση, από το κράτος, του Οργανισμού Τουριστικής Πίστεως (ΟΤΠ) το 1946, του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως (ΟΧΟΑ) το 1954 και του Οργανισμού Βιομηχανικής Αναπτύξεως το Τα τρία αυτά πιστωτικά lδρύματα 10

13 συγχωνεύθηκαν και δημιούργησαν το 1964 την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ). Ανάλογη πρωτοβουλία αναπτύχθηκε από τις μεγάλες εμπορικές τράπεζες με συνεργασία του ξένου τραπεζικού κεφαλαίου. Έτσι δημιουργήθηκε το 1962 η Τράπεζα Επενδύσεων από την Εμπορική Τράπεζα και το 1963 η Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΕΒΑ) από την Εθνική Τράπεζα. Τα βασικά χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού συστήματος μέχρι τις αρxές δεκαετίας του 1960 ήταν ο διοικητικός έλεγχος, η ρύθμιση των επιτοκίων, η επιβολή ανώτατων πιστωτικών ορίων και γενικότερα η κάθε μορφής παρέμβαση. Η συντηρητική αυτή θέση δεν οδήγησε στην επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας και δεν εξασφάλισε ικανοποιητικές συνθήκες δράσης του χρηματοπιστωτικού μηχανισμού. Αντίθετα, οδήγησε στη συρρίκνωση των κερδών, τη σπατάλη των πόρων και τελικά έγινε σε όλους αντιληπτό ότι ένα χρηματοδοτικό σύστημα υπερπροστατευμένο, που λειτουργούσε κάτω από ένα καθεστώς περίπλοκων διοικητικών περιορισμών και κανόνων, δεν εξασφάλιζε την ισορροπία, την φερεγγυότητα και τη σταθερότητα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 άρχισαν οι προσπάθειες από τις αρχές των περισσότερων χωρών, για τον εκσυγχρονισμό των χρηματοδοτικών τους συστημάτων. Με τη μεταπολίτευση του 1974 το σύστημα περνά σε μια εντελώς νέα φάση, με κύρια γνωρίσματα την ισχυροποίηση της παρουσίας του κράτους στο τραπεζικό χώρο και τη διεύρυνση εγκατάστασης ξένων τραπεζών στην Ελλάδα. Σταθμό αποτελεί το πέρασμα του μεγάλου ιδιωτικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της Εμπορικής Τράπεζας στον έλεγχο του δημοσίου, που πραγματοποιήθηκε το Το σύστημα φτάνει πλέον σε μια πιο σύγχρονη φάση και χαρακτηρίζεται από μια σχετική τάση απελευθέρωσης της τραπεζικής λειτουργίας από τους αυστηρούς διοικητικούς περιορισμούς και τους ειδικούς πιστωτικούς κανόνες. Η περίοδος αυτή ξεκινά κυρίως από το 1979 και τις κατευθύνσεις υπέδειξε ειδική επιτροπή μελέτης του τραπεζικού συστήματος, που κινείται στα καθορισμένα πλαίσια της Τράπεζας της Ελλάδος. Ανάλογες κινήσεις πραγματοποίησε το 1986 μια δεύτερη επιτροπή, η οποία λειτούργησε κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Γεγονός παραμένει πάντως ότι μέχρι τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1980, το σύστημα 11

14 λειτουργούσε ολοκληρωτικά κάτω από τη κυβερνητική καθοδήγηση, με προφανή στόχο τη φορολόγηση μέσω του πληθωρισμού των αποταμιεύσεων και τη χρηματοδότηση με αρνητικά πραγματικά επιτόκια του δημόσιου τομέα. Η ελληνική αγορά γνωρίζει μια σταδιακή αλλά εκτεταμένη εφαρμογή μέτρων αποκανονικοποίησης. Καταργήθηκαν τα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων και η υποχρέωση των τραπεζών να τοποθετούν σημαντικό ποσοστό των διαθεσίμων τους σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου. Σε ό,τι αφορά την κίνηση των κεφαλαίων, πραγματοποιήθηκε σταδιακή άρση των συναλλαγματικών περιορισμών και δημιουργήθηκε η δυνατότητα εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό και επένδυση σε τίτλους. Επίσης επιτεύχθηκε η διεύρυνση του φάσματος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Β Περίοδος: «Τραπεζική Απελευθέρωση» Η δεκαετία ήταν καθοριστική για την αναμόρφωση, εξέλιξη, απελευθέρωση και εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος. Η εν λόγω αναμόρφωση του τραπεζικού συστήματος ήταν και το ζητούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ασκούσε πιέσεις, με μία σειρά οδηγιών, στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εναρμονισθούν τα τραπεζικά συστήματα στα πλαίσια της ενιαίας τραπεζικής αγοράς και της Οικονομικής και Νομισματικής Ενοποίησης (ΟΝΕ). Με τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και των αρμοδίων Υπουργών, έχει οριστικά επιτευχθεί η ιστορική μετεξέλιξη του τραπεζικού συστήματος. Έτσι η μεταβολή των τραπεζών στο σύνολο τους, σχεδόν σε αυτόνομα διοικητικά και οικονομικά συγκροτήματα, τους προσδίδουν ένα διεθνή χαρακτήρα τραπεζών πολλαπλών επιλογών και εργασιών. Οι ελληνικές τράπεζες εξελίσσονται μέσα στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον της χώρας μας, το οποίο κατά την τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζεται από: 12

15 Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης, μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων (εσωτερικό και εξωτερικό χρέος), μείωση του πληθωρισμού. Σημαντική παρουσία των Τραπεζών Δραστική μείωση κρατικών επεμβάσεων Τάση συγκέντρωσης και δημιουργίας νέων ισχυρών χρηματοοικονομικών ομίλων Διεύρυνση επενδυτικών επιλογών Συμπίεση των περιθωρίων Ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον Έντονη χρηματιστηριακή αγορά Ιδιωτικοποίηση πολλών επιχειρήσεων του Δημοσίου Συγκρητικοί πίνακες μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα 4 Το τραπεζικό σύστημα διαχρονικά απομακρύνεται από χορηγήσεις προς το δημόσιο τομέα, σε σχέση με τις άλλες εναλλακτικές χρήσεις κεφαλαίων. Εάν συγκρίνουμε τις χορηγήσεις προς τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, διαπιστώνουμε ότι ο τελευταίος απορροφά ολοένα και λιγότερες πιστώσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί, δίνεται η κατανομή των Τραπεζικών Κεφαλαίων ανάμεσα στους φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τα έτη 1986 εως και Επιπλέον δίνονται και τα αντίστοιχα ποσοστά για κάθε φορέα. Σημείωση: τα ποσά που ακολουθούν είναι σε εκατομμύρια δραχμές. 4 Πετράκης Π. Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό σύστημα, τόμος Β, Αθήνα

16 Πίνακας 1 Τραπεζική Χρηματοδότηση Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Έτος Γενικό Δημόσιος Ποσοστό Ιδιωτικό Ποσοστό Σύνολο τομέας % ς τομέας % ,00 86, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος Στο διάγραμμα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η κατανομή της τραπεζικής χρηματοδότησης μεταξύ ιδωτικού και δημοσίου τομέα. Τα στοιχεία προέρχονται από τον παραπάνω πίνακα. Διάγραμμα Ποσοστό % Ιδιωτικός τομέας Δημόσιος τομέας Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται αντιληπτή η σταδιακή μείωση της απορρόφησης τραπεζικών κεφαλαίων από το δημόσιο τομέα, ιδιαίτερα μετά το Έτσι, παρατηρείται αισθητή μείωση της χρηματοδότησης του, που κυμαίνεται από 30,23% 14

17 το 1989, στο ποσοστό του17,65% το 1994 (πάντα επί του συνόλου των πιστωτικών κεφαλαίων). Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζουν μεταστροφή στον τρόπο χρηματοδότησης των Δημοσίων ελλειμμάτων, με χαρακτηριστικό την αποφυγή της τραπεζικής χρηματοδότησης. Η τάση αυτή χαρακτηρίζεται θετική για την χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα λόγω του περιορισμού της απορρόφησης τραπεζικών κονδυλίων από το Δημόσιο και την διάθεση ολοένα και μεγαλύτερου μεγέθους πιστώσεων για τον ιδιωτικό τομέα. Η εξέλιξη αυτή δικαιολογείται σε μεγάλο βαθμό από την υιοθέτηση άλλων τρόπων χρηματοδότησης του Δημοσίου, όπως τα έντοκα γραμμάτια και ομόλογα, που τα τελευταία έτη αποτελούν μια εξαιρετικά διαδεδομένη πηγή άντλησης πόρων. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο σε αυτή την μείωση διαδραμάτισε και η απελευθέρωση του πιστωτικού συστήματος, λόγω της βαθμιαίας μείωσης αρχικά και πλήρους κατάργησης τελικά, των υποχρεωτικών επενδύσεων σε τίτλους του Δημοσίου. Το σύστημα υποχρεωτικών δεσμεύσεων και της ποσοστιαίας τοποθέτησης των τραπεζών, καθώς και οι μεταβολές που επήλθαν διαχρονικώς, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Σημείωση: τα ποσά που ακολουθούν είναι σε ποσοστά(%) υποχρεωτικών διαθεσίμων επί του συνόλου των διαθεσίμων των τραπεζών. Πίνακας 2 Υποχρεωτικές δεσμεύσεις στη διάθεση πιστωτικών κεφαλαίων Ποσοστά % Δεκ-85 Δεκ-87 Δεκ-89 Δεκ-91 Δεκ-93 Προς το Δημόσιο τομέα 48,50 56,00 56,50 39,00 9,00 Προς το Ιδιωτικό τομέα 26,50 10,00 10,00 10,00 - Σύνολο 75,00 66,00 66,50 49,00 9,00 Πηγή: OECD: Economic Surveys, Greece

18 Διάγραμμα 2 Π ο σ ο σ τ ό % Προς το Ιδιωτικό τομέα Προς το Δημόσιο τομέα Χαρακτηριστικό του συστήματος δεσμεύσεων ήταν ότι το 1985 οι τράπεζες ήταν υποχρεωμένες να τοποθετούν το 75% των διαθεσίμων τους ανεξάρτητα από τις επιλογές τους. Οι υποχρεώσεις αυτές ήταν προσανατολισμένες κατά κύριο λόγο προς το Δημόσιο με ποσοστά από 48,5% το 1985 εώς 56,5% το1989. Για τις χορηγήσεις προς τον ιδιωτικό τομέα υπήρχε ποσοστό διάθεσης της τάξης του 10% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βιοτεχνικές κυρίως επιχειρήσεις, ενώ υπήρχε και το αντίστοιχο ποσοστό για χορηγήσεις μακροχρόνιων δανείων (15% για το 1985). Οι δανειοδοτήσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελούσαν τραπεζικές εργασίες με ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Αυτό συνέβαινε διότι οι τράπεζες ήταν υποχρεωμένες να λαμβάνουν τόκους με αρνητικά πραγματικά επιτόκια, ενώ οι επιχειρήσεις επιβαρύνονταν με υψηλό κόστος δανεισμού εξ αιτίας των περιορισμένων διαθέσιμων κεφαλαίων. Η Πιστωτική Απελευθέρωση στην Ελλάδα (1993) 5 Η διαδικασία απελευθέρωσης του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος συνίσταται σε μια σειρά μεταβολών, που σκοπό έχουν την εναρμόνηση της Ελλάδας με τις συνθήκες λειτουργίας και οργάνωσης των αγορών χρήματος και κεφαλαίου των 5 Προβόπουλος Γ. το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα- τάσεις και προοπτικές 16

19 χωρών της Ε.Ε. Οι μεταβολές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τη ριζική αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των κανόνων διεξαγωγής της χρηματοδοτικής πρακτικής. Έναυσμα της όλης διαδικασίας αποτέλεσε η ευρύτερη πολιτική απορρύθμισης και απελευθέρωσης των Ευρωπαϊκών πιστωτικών αγορών που αναπτύχθηκε απο τις αρχές της δεκαετίας του 80. Το 1993 αποτελεί ένα έτος σταθμό για την εξέλιξη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Από το 1993 τα κοινοτικά πιστωτικά ιδρύματα δραστηριοποιούνται στον ενιαίο Ευρωπαϊκό χώρο, υπό συνθήκες ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής διασυνοριακών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η πολιτική που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα αφορά μια συνεχή αναπροσαρμογή των κανόνων και του θεσμικού πλαισίου του Τραπεζικού Συστήματος. Έτσι διαμορφώνεται ένα νέο τραπεζικό τοπίο. Στο νέο αυτό περιβάλλον κυριαρχεί ο ανταγωνισμός τιμών και ποιότητας υπηρεσιών. Αυτό το νέο περιβάλλον, υποκινεί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προσαρμόζονται στις καθημερινά μεταβαλλόμενες συνθήκες, διαμορφώνοντας στρατηγικές συμμαχίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις, με συνεργασίες ή επεκτάσεις ώστε να αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα περιθώρια οικονομιών κλίμακος αλλά και οικονομιών φάσματος. Επιπρόσθετα σε αυτό το νέο περιβάλλον αλλάζει και η τραπεζική εποπτεία από τις κεντρικές τράπεζες. Πλέον δίνεται έμφαση στην διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος με προληπτικούς ελέγχους που αποσκοπούν στον περιορισμό των κινδύνων, πιστωτικών, λειτουργικών και συστημικών, τους οποίους συνεπάγεται ο διαρκώς αυξανόμενος ανταγωνισμός σε ολοένα πιο σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον. Βασικά Χαρακτηριστικά Πιστωτικής Απελευθέρωσης Πιστωτική απελευθέρωση σημαίνει άρση των κανονιστικών διατάξεων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό και παρεμποδίζουν την επενέργεια των δυνάμεων της αγοράς στην διαμόρφωση των επιτοκίων και την κατανομή των αποταμιευτικών πόρων. 17

20 Βασικά χαρακτηριστικά της πιστωτικής απελευθέρωσης στην Ελλάδα: Βαθμιαία μείωση αρχικά, και πλήρη κατάργηση τελικά, των υποχρεωτικών επενδύσεων σε τίτλους του Δημοσίου. Πλήρη απελευθέρωση των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων. Άρση των πάσης φύσεως περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων. Κατάργηση των επιδοτήσεων επιτοκίου. Διεύρυνση του φάσματος των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που διέπει την λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Ειδικότερα η απελευθέρωση επί των τραπεζικών εργασιών επικεντρώθηκε στις εξής περιπτώσεις: Δάνεια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπηρεσίες τύπου underwriting από την Αγροτική Τράπεζα. Υπηρεσίες επί συναλλαγματικών εργασιών της Αγροτικής Τράπεζας. Απελευθέρωση καταναλωτικής πίστης. Κτηματικές διεργασίες για τις Εμπορικές Τράπεζες. Διατραπεζικές διεργασίες και από τα ειδικά πιστωτικά ιδρύματα. Έκδοση ομολόγων και διάθεση μετοχών από τις Εμπορικές Τράπεζες. Currency Swaps από τις Εμπορικές Τράπεζες. Παράλληλα καταργήθηκαν όλοι οι φόροι που αφορούσαν στην ανάληψη δανείου από τις επιχειρήσεις (3% επί του συνόλου του δανείου), καθώς και οι περιοριστικοί κανόνες λειτουργίας μεταξύ των εμπορικών τραπεζών και των ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Επιπτώσεις Η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος διαμορφώνει νέους ορίζοντες στην ελληνική τραπεζική αγορά. Η τραπεζική αγορά εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα εργαλεία και θεσμούς, που συμβάλλουν στην βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και προωθούν την 18

21 διαφάνεια των συναλλαγών, την σταθερότητα της αγοράς και την προστασία των συναλλασσομένων. Η απελευθέρωση του πιστωτικού συστήματος οδήγησε στο φαινόμενο της τραπεζικής διαμεσολάβησης (disintermediation). Έτσι αναπτύχθηκαν με γοργό ρυθμό όχι μόνο το Χρηματιστήριο, αλλά και ο θεσμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλλακίου. Με την πιστωτική απελευθέρωση αναμένουμε αύξηση της παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων(derivatives) στην χώρα μας. Ως τώρα η χρήση τους ήταν υποτυπώδης στην Ελλάδα. Ένας άλλος τομέας που επηρέασε η απελευθέρωση είναι η κεφαλαιαγορά. Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της κεφαλαιαγοράς ακολούθησε, σε γενικές γραμμές, πορεία παράλληλη με εκείνη της απελευθέρωσης του τραπεζικού τομέα. Συγχωνεύσεις στον ελληνικό τραπεζικό τομέα Η πρώτη φάση συγκέντρωσης στον ελληνικό τραπεζικό χώρο συνέβη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90. Και αφορούσε ιδιωτικοποιήσεις κρατικών τραπεζών. H πρώτη ιδιωτικοποίηση στο σύγχρονο τραπεζικό περιβάλλον, ήταν αυτή της Τράπεζας Πειραιώς το 1991 και η πρώτη εξαγορά, της Interbank από τη Eurobank το Ακολούθησαν οι ιδιωτικοποιήσεις της Μακεδονίας Θράκης και της Τράπεζας Κρήτης με την εξαγορά τους από τις Τράπεζες Πειραιώς και Eurobank αντίστοιχα. Από το 1996 μέχρι το 2003 πραγματοποιήθηκαν περίπου 21 εξαγορές ή/και συγχωνεύσεις στην εγχώρια τραπεζική αγορά (πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος). Παρόμοιο κύμα συγκέντρωσης εμφανίστηκε την ίδια περίοδο και στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο. Συγκεκριμένα, το διάστημα πραγματοποιήθηκαν 14 εξαγορές/συγχωνεύσεις μεταξύ τραπεζών που δραστηριοποιούνταν στην ίδια χώρα (in-market) με μέση αξία συναλλαγής 10 δι. ευρώ (πηγή: KBW). 19

22 Ο σημαντικότερος λόγος που ώθησε τις ελληνικές τράπεζες σε συνενώσεις ήταν η ανάγκη γρήγορης αύξησης μεριδίου αγοράς μέσω της πρόσκτησης μεγέθους, ούτως ώστε να εκμεταλλευτούν τις προοπτικές ανάπτυξης που άρχισαν να εμφανίζονται με τη σταδιακή μείωση των επιτοκίων στον τομέα των χορηγήσεων και ιδιαίτερα στη λιανική τραπεζική όπου ο βαθμός διείσδυσης ήταν αρκετά χαμηλός. Η πρόσκτηση μάζας εργασιών θα μείωνε, όπως και συνέβη, τα κόστη και θα αύξανε την αποδοτικότητα μέσω της αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακος. Τέλος, η συνένωση των ελληνικών τραπεζών θα μπορούσε να θεωρηθεί μια συσπείρωση δυνάμεων με στόχο την απομάκρυνση της απειλής εισόδου ξένων παικτών στην ελληνική αγορά. Ένας άλλος παράγοντας είναι η ανάγκη περαιτέρω αύξησης του μεγέθους με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο της εγχώριας αγοράς, τη μείωση του κόστους, την ενίσχυση του διευρυμένου ομίλου στα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα με σκοπό τη βελτίωση των πηγών χρηματοδότησης των δανείων (funding sources), την ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη δυνατότητα αύξησης σταυροειδών πωλήσεων (cross-selling), την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και την επέκταση σε άλλες αγορές. Παράλληλα, βλέπουμε εξαγορές τραπεζών σε χώρες με σχετικά χαμηλά ποσοστά διείσδυσης σε τραπεζικά προϊόντα από τράπεζες ανεπτυγμένων χωρών. Αυξημένη δραστηριότητα έχει εμφανιστεί σε υπό ένταξη στην Ε.Ε. χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία ή σε χώρες με μεγάλη πληθυσμιακή βάση και χαμηλό βαθμό διείσδυσης όπως είναι η Τουρκία. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν κινηθεί αρκετά δυναμικά στην ευρύτερη περιοχή με σημαντική παρουσία από Πολωνία και Ουκρανία μέχρι τις χώρες της Βαλκανικής, την Τουρκία και την Αίγυπτο. Συγκεκριμένα, στην αγορά της Ρουμανίας οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν ήδη τη δεύτερη θέση μεταξύ ξένων τραπεζών ελέγχοντας το 15% των συνολικών τραπεζικών κεφαλαίων της χώρας, στη Βουλγαρία το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 30% και στην Αλβανία πλησιάζει το 35%. 20

23 Τράπεζες που έχουν κλείσει ή έχουν συγχωνευτεί στην Ελλάδα Ενδεικτικό είναι ότι μέσα σε μια εφταετία, το 2004 σε σχέση με το 1997 o αριθμός των τραπεζών από 26 μειώθηκε σε 19. Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες μεταβολές στον Ελληνικό Τραπεζικό τομέα. Η Εθνική Τράπεζα συγχώνευσε και απορρόφησε την Κτηματική Τράπεζα 6 (Απρίλιος 1998) και την ΕΤΕΒΑ 7 (Ιούνιος 2002). Σχήμα 1 Εθνική Τράπεζα Κτηματική Τράπεζα 4 ος /1998 ΕΤΕΒΑ 6 ος / Η Εθνική Τράπεζα προέβη στη συγχώνευση δι' απορροφήσεως της θυγατρικής της «Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», η οποία είχε προέλθει από τη συγχώνευση δύο πρώην θυγατρικών της εταιρειών, της «Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και της «Εθνική Στεγαστική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», με σκοπό την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών της στον τομέα της στεγαστικής και κτηματικής πίστης 7 Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ (ETEBA). 21

24 Η Τράπεζα Πειραιώς συγχώνευσε με μορφή απορρόφησης την Τράπεζα Χίου (Ιούνιος 2000), την Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης (Ιούνιος 2000) και τέλος την ΕΤΒΑ Bank 8 (Νοέμβριος 2003) Σχήμα 2 Τράπεζα Πειραιώς Τράπεζα Χίου 6 ος /2000 Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης 6 ος /2000 ΕΤΒΑ 11 ος /2003 Η EFG Eurobank-Ergasias συγχώνευσε με μορφή απορρόφησης με τις ακόλουθες τέσσερεις Τράπεζες: την Interbank (1997), την Τράπεζα Κρήτης (1999), την Τράπεζα Αθηνών (1999) και τέλος την Τράπεζα Εργασίας (Σεπτέμβριος 2000). 8 Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης 22

25 Σχήμα 3 EFG Eurobank- Ergasias Τράπεζα Εργασίας 9 ος /2000 Τράπεζα Αθηνών 1999 Τράπεζα Κρήτης 1999 Interbank 1997 Η Alpha Bank τον Απρίλιο του 2000 ολοκλήρωσε την συγχώνευση με μορφή απορρόφησης της Ιονικής Τράπεζας. Σχήμα 4 Alpha Bank Ιονική Τράπεζα 4 ος /2000 Η μεγαλύτερη συγχώνευση των ελληνικών δεδομένων, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, ήταν μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και Alpha Bank το Νοέμβριο του Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχειρηματική συμφωνία στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Τα δύο κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα δημιουργούσαν ένα ενιαίο τραπεζικό όμιλο γίγα. 23

26 Σχήμα 5 Alpha National 11 ος /2001 Εθνική Τράπεζα Alpha Bank Τέλος, η Arab Hellenic Bank 9 αποτελούσε μια ελληνικών και ξένων συμφερόντων Τράπεζα που έδρευε στην Ελλάδα. Λειτουργούσε από το Έκλεισε το Η απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς και ο σταδιακός εκσυγχρονισμός της ελληνικής οικονομίας έχουν ως αποτέλεσμα την εισαγωγή στην Ελλάδα νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων και πρακτικών. Οι ελληνικές τράπεζες κατά την τελευταία δεκαετία επικεντρώνονται στην κάλυψη του χαμένου εδάφους σε σχέση με τις τράπεζες του εξωτερικού και ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σύντομα έγινε αντιληπτό ότι για να επιβιώσουν στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, θα πρέπει να προχωρήσουν όχι μόνο σε νέες δραστηριότητες και προϊόντα αλλά και σε διαρθρωτικές αλλαγές. Για τον επιτυχή εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος, πρέπει οι τράπεζες να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση της 9 Πρόκειται για μια ιδιαζουσα περίπτωση. Η Ελληνική Κυβέρνηση απαγόρευε τις αλλοδαπές Τράπεζες που από το μετοχικό τους κεφάλαιο άνηκε σε Έλληνες ποσοστό μικρότερο του 40%. Αποτελεί εξαίρεση η λειτουργία της στην Ελλάδα γιατί το μετοχικό της κεφάλαιο αναλύοταν ως εξής: 51% Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 20% Arab Foreign Investment Bank, 20% Kuwait Investment Office και 9% άλλοι Άραβες επενδυτές. 24

27 δημιουργίας μίας σύγχρονης υποδομής τόσο σε επίπεδο οργάνωσης, λειτουργίας και προώθησης νέων εργασιών, όσο και σε επίπεδο εξειδίκευσης του προσωπικού, για να αποφευχθούν οι υπέρμετροι κλυδωνισμοί από τις ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται στη διεθνή τραπεζική αγορά. Οι πρόσφατες συγχωνεύσεις ελληνικών τραπεζών, η δημιουργία εκ μέρους τους ευρύτερων χρηματοοικονομικών ομίλων, η καθολική υιοθέτηση αυτοματισμών, η επέκταση τους στα Βαλκάνια, η γέννηση νέων εξειδικευμένων τραπεζών, κάνουν σαφές ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται στο σωστό δρόμο που θα τις κάνει εφάμιλλες και ανταγωνιστικές απέναντι στις μεγάλες τράπεζες του εξωτερικού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι από το 1987 μέχρι το 1996 τα ίδια κεφάλαια των τραπεζών αυξήθηκαν περισσότερο από 500%, η απασχόληση αυξήθηκε κατά εργαζόμενους, και ιδρύθηκαν 280 περίπου νέα καταστήματα. Πλήθος νέων τραπεζικών προϊόντων προσφέρονται στην αγορά και πολλές τράπεζες έχουν εξελιχθεί σε ολοκληρωμένους χρηματοπιστωτικούς ομίλους, παρέχοντας οι ίδιες ή μέσω των θυγατρικών εταιρειών τους χρηματιστηριακά και ασφαλιστικά προϊόντα, leasing, factoring, σύμβουλοι επενδύσεων, διαχείριση ακινήτων, πολιτική μεγάλων πελατών κ.α. Γ Περίοδος: «Η Ελληνική Τραπεζική Αγορά υπό το πρίσμα του Ευρώ» Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία συμμετέχουν δεκαπέντε (15) ευρωπαϊκά κράτη, διαθέτει το 23% του Παγκοσμίου ΑΕΠ. Το κοινό νόμισμα (το Euro), εισήχθη αρχικά σε 11 χώρες μέλη, με στόχο να επεκταθεί στην συνέχεια και στις δεκαπέντε χώρες. Από την πρώτη Ιανουαρίου του 2001, η Ελλάδα συμμετέχει, ως ο δωδέκατος ισότιμος εταίρος, στην οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ). Οι βασικές αποφάσεις οικονομικής πολιτικής στη ζώνη του Ευρώ, λαμβάνονται από το Συμβούλιο Euro 12 και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Το Ευρώ αποτελεί μία σημαντική διάσταση της ΟΝΕ, όχι όμως τη μόνη. Άλλες βασικές και αναγκαίες διαστάσεις είναι, η ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς και η πορεία προς την πολιτική ενοποίηση και την κοινή εξωτερική πολιτική. Ο βασικός 25

28 στόχος της οικονομικής και νομισματικής ένωσης είναι η δημιουργία μίας μεγάλης ανταγωνιστικής ευημερούσης οικονομικής περιοχής. Η είσοδος της χώρας μας στη Ζώνη του Ευρώ συνοδεύεται από μία σειρά επιπτώσεων και προοπτικών στην οικονομία: Απώλεια της δυνατότητας ασκήσεως αυτόνομης νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής. 1. Τα επιτόκια της χώρας μας προσδιορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και είναι ήδη πολύ χαμηλότερα από ότι ξέραμε μέχρι σήμερα. 2. Η συναλλαγματική ισοτιμία που μας ενδιαφέρει είναι εκείνη του Ευρώ έναντι των τρίτων νομισμάτων. 3. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι μόνο εκείνος που προέρχεται από τις διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας του Ευρώ. 4. Η ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων έναντι των προϊόντων των άλλων χωρών της ζώνης του Ευρώ, εξαρτάται μόνο από τη συγκριτική αύξηση της παραγωγικότητας των εγχώριων παραγωγικών συντελεστών. 5. Η ανταγωνιστικότητα έναντι των προϊόντων τρίτων χωρών εξαρτάται και από την ισοτιμία του Ευρώ. Η Τράπεζα της Ελλάδος, που αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), δεν έχει δυνατότητα να επηρεάζει το ύψος των εγχωρίων επιτοκίων και ασκεί μόνο την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος. Περιορισμοί στη δημοσιονομική και εισοδηματική πολιτική. Η διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, απαιτεί πολιτικές μειώσεως του ελληνικού δημοσίου χρέους και αυξήσεις των μισθών που δεν υπερβαίνουν το ρυθμό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Αναπτύξεως στη Ζώνη του Ευρώ, θέτει συγκεκριμένους 26

29 στόχους μειώσεως των ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. 10 Υψηλό επίπεδο καταναλωτικής και επενδυτικής δαπάνης, λόγω των χαμηλών επιτοκίων και των διαρθρωτικών προσαρμογών από την ένταξη στο Ευρώ. Υψηλοί ρυθμοί αναπτύξεως, λόγω του χαμηλού κόστους αναχρηματοδότησης του ισχύοντος ιδιωτικού χρέους και τη σημαντική αύξηση της πιστωτικής επέκτασης στον ιδιωτικό τομέα. Η νομισματική και οικονομική ενοποίηση αποτελεί μία πρόκληση για την ελληνική οικονομία και ιδιαίτερα για τις ελληνικές τράπεζες που βγαίνουν από ένα πρόσφατο προστατευτικό (αλλά και περιοριστικό) περιβάλλον. Η ένταξη τους σε μία ιδιαίτερα έντονα ανταγωνιστική αγορά, στην οποία συμμετέχουν ήδη αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτεί την πραγματοποίηση τολμηρών βημάτων εκ μέρους τους. Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, ώστε να εξυπηρετείται η ανάγκη για σχεδιασμό και εισαγωγή στην αγορά, μίας νέας σειράς προϊόντων ενεργητικού και παθητικού, προσαρμοσμένων στο οικονομικό περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων και του χαμηλού συναλλαγματικού κινδύνου, που περιλαμβάνουν: 1. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αποκτηθεί το κρίσιμο μέγεθος. 2. Επιδίωξη αύξησης του μεριδίου στις αγορές λιανικών τραπεζικών εργασιών στην εγχώρια αγορά. Εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας για λειτουργία με πολύ μικρότερα περιθώρια κέρδους από ότι στο παρελθόν. 10 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το χρέος της Κεντρικής Διοικήσεως μετρήθηκε στο τέλος του 2000 κατά 136 δις. δρχ. χαμηλότερα από ότι είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του Η βελτίωση αυτή προήλθε κατά κύριο λόγο από την ανατίμηση του Ευρώ τον Δεκέμβριο. Όμως, το χρέος της Γενικής Κυβερνήσεως (ορισμός Maastricht) δεν επηρεάστηκε από αυτήν την εξέλιξη και διαμορφώθηκε στο 103,9% του ΑΕΠ, αφού μειώθηκε ταυτόχρονα και η αποτίμηση των χρεογράφων που κατέχουν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι Δημόσιοι Οργανισμοί που αφαιρούνται από το συνολικό ύψος του δημοσίου χρέους για να προκύψει το χρέος της Γενικής Κυβερνήσεως. Πηγή Alpha Bank Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων. 27

30 3. Συνεργασία με ευρωπαϊκές τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, για αποτελεσματική λειτουργία στις Ευρωπαϊκές αγορές χρήματος, συναλλάγματος, ομολόγων και μετοχών. 4. Επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες και σε νέα κανάλια διανομής χρηματοοικονομικών προϊόντων. 5. Σε βάθος εσωτερική αναδιοργάνωση με στόχο την αύξηση των πωλήσεων χρηματοοικονομικών προϊόντων με χαμηλό κόστος. 2. H ιστορία των ξένων τραπεζών στην Ελλάδα ( ) 11 Από το 1921, όταν εμφανίστηκε η πρώτη ξένη τράπεζα στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, ο χάρτης έχει αλλάξει σχεδόν ολοκληρωτικά. Η πρώτη ξένη τράπεζα που ήρθε στην Ελλάδα ήταν η American Express, η οποία σήμερα συνεχίζει την παρουσία της με 3 καταστήματα, ενώ αρκετές εργασίες, όπως οι πιστωτικές κάρτες, προωθούνται μέσω συνεργασιών (Alpha Bank). Η δεύτερη αρχαιότερη τράπεζα από το εξωτερικό ήταν η Citibank, η οποία συνεχίζει και σήμερα τη λειτουργία της στην Ελλάδα και μάλιστα με δυναμικούς ρυθμούς, κατέχοντας το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς από πλευράς ενεργητικού, χορηγήσεων και καταθέσεων μετά την Τράπεζα Κύπρου, η οποία εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα αρκετά αργότερα (1990). Ακολούθησε «εισβολή» ξένων τραπεζών στη δεκαετία του 1980 (Banque National De Paris, Barclays Bank, Midland, Credit Commercial De France, Bayerische, Societe Generale, Banque Paribas, Arab Bank), μερικές εκ των οποίων σήμερα δεν έχουν υποκαταστήματα στην Ελλάδα ή η δραστηριότητά τους είναι αρκετά περιορισμένη. Αρκετές από τις ξένες τράπεζες που σήμερα δεν δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα άμεσα ή που έχουν περιορίσει στο ελάχιστο την παρουσία τους προέρχονται από τη δεκαετία του Τη δεκαετία του 1970 εμφανίστηκαν στην Ελλάδα οι National Westminster Bank, Bank of America, ABN Amro Bank, Royal Bank of Scotland, 11 Πηγή: Εφημερίδα Καθημερινή. 28

31 Bank of Nova Scotia, ANZ Gridlays, The Chase Manhattan Bank, Bank Saderat Iran κλπ. Από τότε μέχρι σήμερα μερικές ελληνικές τράπεζες έγιναν ξένες και αρκετές ξένες δεν υπάρχουν. Ενδεικτικά αναφέρεται η εξαγορά της Novabank από την πορτογαλική BCP και της Γενικής Τράπεζας από τη Societe Generale. Επίσης, σημαντική είναι η παρουσία της Credit Agricole μέσω της Εμπορικής Τράπεζας, αλλά και η «φυγή» της Deutsche Bank από το μετοχικό κεφάλαιο της EFG Eurobank Ergasias. Στη συνέχεια και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, εν όψει της απελευθέρωσης της καταναλωτικής πίστης, ήρθε στην Ελλάδα η Cetelem (θυγατρική της BNP), ενώ ήρθε το υποκατάστημα της γαλλικής Cofidis. Όλα αυτά λίγο πριν την απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης τον Ιούνιο του

32 Κεφάλαιο 2 ο «Οι Τράπεζες στην Ελλάδα» 1. Ορισμός Τραπεζικής επιχείρησης Σύμφωνα με τον καθηγητή Μ.Γεωργιάδη, τραπεζική επιχείρηση είναι εκείνη που προβαίνει στη συγκέντρωση της κοινωνικής αποταμιεύσεως και τη διοχέτευση αυτής με κέρδος προς τους διαφόρους κλάδους της οικονομίας, ενώ σε πολλά επίσημα συγγράμματα απαντάται ο ορισμός ότι «τράπεζα είναι μια επιχείρηση που έχει ως αντικείμενο εμπορίας το χρήμα». Τράπεζα είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που δέχεται καταθέσεις και χορηγεί δάνεια. Ο όρος χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι κανονικά λανθασμένος διότι ίδρυμα θεωρείται ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικός που έχει ως σκοπό την διαχείριση μίας περιουσίας. Ωστόσο η πολύχρονη καθημερινή πρακτική παγίωσε αυτόν το όρο και θεωρείται αποδεκτός. Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, «τράπεζα» είναι κάθε οργανισμός ο οποίος: 1. δέχεται καταθέσεις τις οποίες ο καταθέτης έχει το δικαίωμα να αποσύρει κατά τη βούλησή του και 2. επιδίδεται στη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών. Η ονομασία «τράπεζα» προέρχεται από το έπιπλο, το τραπέζι, στο οποίο ήταν εγκατεστημένοι οι πρώτοι τοαπεζίτες, ένα είδος σημερινών αργυραμοιβών, που ασχολούνται με την εμπορία του χρήματος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ορισμοί που έχουν δοθεί κατά διαστήματα είναι πολύ περιορισμένοι για να περιλάβουν και να εκφράσουν με ακρίβεια το νόημα και το φάσμα λειτουργίας και δραστηριότητας της τραπεζικής φύσης. Ο πρόσφατος νόμος 2076/1992, με τον οποίο ενσωματώθηκαν στην ελληνική τραπεζική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 89/646/Ε.Ο.Κ., χρησιμοποιεί τον ευρύτερο όρο «τραπεζικό ίδρυμα» και με βάση αυτό θεωρεί τράπεζα «την επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων κεφαλαίων από το κοινό και στη χορήγηση πιστώσεων για λογαριασμό της». 30

33 Ο ορισμός αυτός, ο οποίος είχε ήδη διατυπωθεί στην Πρώτη Τραπεζική Οδηγία (77Π80/Ε.Ο.Κ), κρίνεται πληρέστερος σε σχέση με τους προηγούμενους, αφού καλύπτει τις παθητικές και ενεργητικές εργασίες της τράπεζας δηλαδή και οι δύο τομείς θεωρούνται σημαντικοί. 2. Κατηγοριές Τραπεζών «Τραπεζική ολοκλήρωση» σημαίνει ενοποίηση διαφορετικών εθνικών τραπεζικών αγορών και δημιουργία μιας μεγαλύτερης ενιαίας αγοράς στην οποία δεν εφαρμόζονται σε βάρος των νόμιμα δραστηριοποιούμενων τραπεζών «διακρίσεις λόγω ιθαγένειας». Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο κριτήριο και αντικείμενο εργασίας, οι τράπεζες είναι δυνατόν να διακριθούν σε ορισμένες κατηγορίες. Διακρίνουμε τις ακόλουθες κατηγορίες: 1. Ανάλογα με το σκοπό τον οποίο εξυπηρετούν μπορεί να διακριθούν σε εκδοτικές (ή κεντρικές), εμπορικές, αναπτυξιακές, αγροτικές, κτηματικές και σε ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς. 2. Ανάλογα με το φορέα των κεφαλαίων τους διακρίνονται σε κρατικές και σε ιδιωτικές. 3. Ανάλογα με την τοπική έκταση των εργασιών τους, οι τράπεζες διακρίνονται σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς. 4. Ανάλογα με το μέγεθος τους, οι τράπεζες διακρίνονται σε μικρές και μεγάλες. Το βασικό κριτήριο είναι ο αριθμός των υποκαταστημάτων, ο αριθμός των υπαλλήλων και το σύνολο του Ενεργητικού τους. 3. Είδη τραπεζών 1. Κεντρικές τράπεζες: ελέγχουν συνήθως τη νομισματική πολιτική και μπορούν να είναι ο δανειστής της τελευταίας λύσης σε περίπτωση κρίσης. 31

34 Μόνο μία κεντρική τράπεζα λειτουργεί σε κάθε χώρα. Χρεώνονται συχνά με τον έλεγχο του διάθεσης χρήματος, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης νομίσματος. Η κεντρική τράπεζα έχει περιορισμένες τραπεζικές εργασίες στις περισσότερο εκβιομηχανισμένες χώρες, ενώ στο παρελθόν οι δραστηριότητες και τα προνόμια ήταν περισσότερα. Το φαινόμενο αυτό είναι κυρίως εμφανές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματα κεντρικών τραπεζών είναι η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 2. Εμπορικές τράπεζες, έχουν σαν στόχο την μεγιστοποίηση των κερδών τους, ασχολουνται με τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων αλλά και του κράτους. Αντλούν μεγάλο μέρος των κεφαλαίων τους από τις καταθέσειςπου πραγματοποιούν σε αυτές φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια ασχολούνται με το «εμπόριο του χρήματος 12», δηλαδή με την εξασφάλιση κερδών από τη διαφορά μεταξύ του τόκου που καταβάλουν στους καταθέτες και του τόκου που εισπράττουν από από τα δανεισθένται κεφάλαια. Το μέγεθος τους κρίνεται ανάλογα του ύψους του Ενεργητικού τους και του αριθμού των υοκαταστημάτων τους. Η σημασία τους είναι μεγάλη, διότι μέσω αυτών χρηματοδοτείται ο μεγαλύτερος όγκος των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν μέσα στον κόσμο. 3. Επενδυτικές τράπεζες (ή τράπεζες επενδύσεων): είναι οι τράπεζες που χορηγούν μακροπρόθεσμα δάνεια σε βιομηχανίες, αλλά και συμμετέχουν άμεσα στην πραγματοποίηση επενδύσεων, παρέχουν τεχνική και χρηματοοικονομική υποστήριξη για συγχωνεύσεις και εξογορές, δίνουν εγγυητικές επιστολές για πώληση μετοχών και χρεογράφων. 4. Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια: είναι ταμιευτήρια που συνδέονται με τα εθνικά ταχυδρομικά συστήματα. Είναι οργανισμοί προσέλκυσης των μικροκαταθετών, ελεγχόμενοι από τον οργανισμό ταχυδρομείων της χώρας, ενώ οι συγκεντρουμενες καταθέσεις αξιοποιούνται από τις κρατικές αρχές για τη χρηματοδότηση διαφόρων έργων. 12 Κ.Π.Στεριώτης 32

35 5. Δημοτικές τράπεζες: είναι καθαρά τοπικές τράπεζες διοικούνται από εκπροσώπους του δήμου και με αντικείμενο εργασιών την πραγματοποίηση καταθέσεων δημοτών και μεταξύ άλλων, τη χρηματοδότηση έργων κοινής ωφέλειας, δημοτικών επιχειρήσεων κλπ. 6. Συνεταιριστικές: Οι συνεταιριστικές τράπεζες αποτελούν πρωτοβουλίες τοπικού κυρίως χαρακτήρα με σκοπό την ενίσχυση π.χ. των τοπικών παραγωγών γεωργικών προϊόντων. Οι μετοχές τους ανήκουν σε συνεταιρισμούς αγροτών και βιοτεχνών, οι οποίοι χρηματοδοτούνται με ευνοϊκότερους όρους από την δική τους τράπεζα. Στόχος τους είναι η επίτευξη ικανοποιητικών κερδών για να αυτοχρηματοδοτήσουν επέκταση των χορηγήσεων τους προς προς τα συνεταιριστικά μέλη τους. Τέτοιες είναι η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Τρικάλων, η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα κλπ. 7. Τράπεζες εξωτερικού εμπορίου: είναι χρηματοδοτικοί οργανισμοί με κύρια αποστολή την χρηματοοικονομική υποστήριξη ξαγωγικών επιχειρήσεων. Τα χορηγούμενα κεφάλαια είναι είναι βραχυπρόθεσμα και το ίσκο απώλειας τους είναι αρκετά αυξημένο λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων που σημειώνονται στις διεθνελις αγορές για τα εμπορεύματα από διάφορους παραγοντες, όπως πτώση των τιμών των πρώτων υλών, ένταση του διεθνούς ανταγωνισμού, αδυναμία εξόφλησης των αγορασθέντων από τους εισαγωγείς εμπορευμάτων κλπ. 8. Ναυτιλιακές τράπεζες: είναι οι τράπεζες, οι οποίες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη χορήγηση δανείων σε ναυτιλιακές εταιρείες, οι οποίες αντιμετωπίζουν και τους περισσότερους κινδύνους να υποστούν μεγάλες ζημιές λόγω απώλειας των σκαφών. 9. Κτηματικές τράπεζες: είναι εξειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα που ασχολούνται με τις χορηγήσεις δανείων για διευκόλυνση των αγορών κατοικιών ή για την αναπαλαίωση, επισκευή και χτίσιμο κατοικιών, για τη 33

36 χρηματοδότηση μεγάλων έργων κατασκευής, για οικοδομήσεις μεγάλων τουριστικών μονάδων κλπ. 10. Αγροτικές τράπεζες: είναι εξειδικευμένες τράπεζες που ασχολούνται κατα κύριο λόγο με τη χρηματοδότηση της αγροτικής οικονομίας και ειδικότερα με τη χρηματοδότηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, βιομηχανιών επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων,εξαγωγικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών. 11. Εξειδικευμένες κατηγοίες που υπάρχουν κατα κύριο λόγο στο εξωτερικό: 1. Τράπεζες καταθέσεων: επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη προσέλκυση καταθετών. 2. Οίκοι προεξοφλήσεων: ασχολούνται μόνο με αγοροπωλησίες συναλλαγματικών. 3. Οικογενειακές τράπεζες: λέγονται κλαδοι τραπεζών που λειτουργούν στην Γερμανία, οι οποίες προσφέρουν στα νοικοκυριά αρκετά σε όγκο καταναλωτικά δάνεια και δέχονται καταθέσεις με ευνοϊκούς όρους από νοικοκυριά. 4. Τράπεζες γης: έχουν ως κύρια αποστολή τη χρηματοδότηση των αγοροπωλησιών εκτάσεως γης, με σκοπό την απόδοση του σε γεωργούς κατά κύριο επάγγελμα. 5. Κινητές τράπεζες: Είναι ειδικά διασκευασμένα οχήματα με τα οποία μετακινούνται τραπεζοϋπάλληλοι σε απομακρυσμένες περιοχές για να διενεργήσουν εργασίες σε επαρχιακές εκθέσεις, να χρηματοδοτήσουναπομακρυσμένα χωριά και επιχειρήσεις. 6. Τράπεζες αμοιβαίων αποταμιεύσεων: είναι ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στις ΗΠΑ, στα οποία οι μετοχές των τραπεζών ανήκουν στους ίδιους τους τραπεζίτες. 7. Μοναδικές τράπεζες: χαρακτηρίζονται στις ΗΠΑ τα τραπεζικά ιδρύματα που εκτελούν εργασίες διαφόρων ειδών σε ένα και μόνο κτίριο και δεν διαθέτουν υποκαταστήματα σε άλλη πόλη ή αλλού. 8. Τράπεζες βιομηχανικής πίστης: είναι οι τράπεζες επενδύσεων που επιδιώκουν την πολύπλευρη υποστήριξη νεοδημιουργούμενων βιομηχανιών ή τη χρηματοδοτική υποβοήθηση εκείνων που πραγματοποιούν μεγάλα προγράμματα εκσυγχρονισμού. 34

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΛΑΓΟΓΕΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Κα. Τζαγκαράκη Αικατερίνη Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ»

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ : ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΣΑΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση A.T.E. bank ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΡΙΦΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Α.Μ. 9730 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Φανή

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. ΜΠΣ «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» από

Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος. ΜΠΣ «Οικονομική & Επιχειρησιακή Στρατηγική» από «ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2002-2005» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ Α...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ Α...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ Α...5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΑ...6 1,1 Σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία των χρηματοδοτήσεων...6 1.2 Γενικοί κανόνες χρηματοδοτήσεων..8 2. Η ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ...11

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. Παναγιωτόπουλος Χρήστος

Διπλωματική Εργασία ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. Παναγιωτόπουλος Χρήστος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων Διπλωματική Εργασία ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών:

Χρηµατοδότηση µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Χρηµατοδότηση µέσω του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών: Τραπεζικός κλάδος Κορδιστός Χαράλαµπος ΑΜ: 4473

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Μ. 6588 ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΟΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου..

Στους γονείς µου και στις αδερφές µου.. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Εϖιχειρήσεων Μεταϖτυχιακό Πρόγραµµα Σϖουδών στη ιοίκηση Εϖιχειρήσεων - ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ιϖλωµατική Εργασία της Γεωργίας Κ. Μϖανάκα ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέυα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τραπεζών Αγροτικής και Πειραιώς την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ:ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ e-banking

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ:ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ e-banking ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΤΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ e-banking Υπό τις φοιτήτριες: ΓΡΕΒΕΝΙΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.: 13689 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Καραπετσιάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική εργασία ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ζωή Νικολάου Ζηνούλη Πτυχίο Χρηµατοοικονοµικής & Τραπεζικής ιοικητικής Πανεπιστηµίου Πειραιώς Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΟΕ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COMMUNICATE»

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΟΕ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COMMUNICATE» ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΤΟΕ) ΕΘΝΙΚΟ REPORT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COMMUNICATE» Απρίλιος 2007 1 Κεφάλαιο 1: Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα: Ιστορική εξέλιξη και μελλοντικές προκλήσεις 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: «Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ» ΣΤΟΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔO 2005-2010

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔO 2005-2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔO 2005-2010 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΓΚΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Εξελίξεις και Προοπτικές Ρόλος του τραπεζικού συστήματος Αποτελεί γενικά παραδεκτή αρχή, ότι η ασκούμενη, μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, πολιτική και ο βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>>

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία με τίτλο: Υλοποίηση Εργασίας: Καλιμαγκίνα Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Της ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας

Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα: Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Χουλιάρας Ταχματζίδου Σοφία Ακαδημαϊκό έτος 2009

Διαβάστε περισσότερα

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. 1.1. Γενικά- Ιστορική Αναδροµή...1. 1.2. Ρυθµιστικές Μεταβολές στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 1-7

-ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. 1.1. Γενικά- Ιστορική Αναδροµή...1. 1.2. Ρυθµιστικές Μεταβολές στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 1-7 -ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. Γενικά- Ιστορική Αναδροµή...1 1.2. Ρυθµιστικές Μεταβολές στο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 1-7 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ..8 2.1. Ζήτηση Τραπεζικών Προϊόντων...8-13

Διαβάστε περισσότερα