Βασικές αρχές για τη χρήση και την ερμηνεία των διαγνωστικών εξετάσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασικές αρχές για τη χρήση και την ερμηνεία των διαγνωστικών εξετάσεων"

Transcript

1 1 Βασικές αρχές για τη χρήση και την ερμηνεία των διαγνωστικών εξετάσεων Diana Nicoll, MD, PhD, MPA, και Michael Pignone, MD, MPH Το κύριο καθήκον του γιατρού είναι να η λήψη σωστών αποφάσεων για τη φροντίδα των ασθενών του ακόμη και στις περιπτώσεις που υπάρχουν, ελλιπείς κλινικές πληροφορίες και αβεβαιότητα για την κλινική έκβαση. Μολονότι τα στοιχεία που λαμβάνονται από το ιστορικό και την κλινική εξέταση συχνά επαρκούν για να τεθεί διάγνωση ή να δοθεί θεραπεία, μερικές φορές χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι γιατροί συχνά καταφεύγουν στη βοήθεια του κλινικού εργαστηρίου. ΟΦΕΛΗ, ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Η σωστή χρησιμοποίηση των διαγνωστικών εξετάσεων αποτελεί σημαντικό βοήθημα. Οι εξετάσεις είναι χρήσιμες στον προληπτικό έλεγχο, δηλαδή την ανεύρεση παραγόντων κινδύνου για νόσο και τον εντοπισμό λανθάνουσας νόσου σε ασυμπτωματικά άτομα. Η ανεύρεση των παραγόντων κινδύνου θα επιτρέψει την έγκαιρη προληπτική παρέμβαση, ενώ ο εντοπισμός λανθάνουσας νόσου μπορεί να περιορίσει τη νοσηρότητα και τη θνητότητα με την έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση. Οι προληπτικές εξετάσεις που συνιστώνται σε ασυμπτωματικά άτομα χαμηλού κινδύνου περιλαμβάνουν μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης και των λιπιδίων του αίματος. Συνιστάται επίσης ο έλεγχος για καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, ενώ για τον καρκίνο του προστάτη οι γνώμες διίστανται. Οι πιο χρήσιμες προληπτικές εξετάσεις πληρούν τα κριτήρια του Πίνακα 1 1. Οι εξετάσεις επίσης είναι χρήσιμες για τη διάγνωση και βοηθούν να τεκμηριωθεί ή να αποκλειστεί η παρουσία νόσου σε συμπτωματικά άτομα. Μερικές εξετάσεις συμβάλλουν στην πρώιμη διάγνωση μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων και σημείων άλλες είναι χρήσιμες για τη διαφορική διάγνωση και άλλες βοηθούν στον καθορισμό του σταδίου και της ενεργότητας της νόσου. Οι εξετάσεις μπορούν να φανούν χρήσιμες και για την αντιμετώπιση του ασθενή βοηθώντας στην: (1) αξιολόγηση της βαρύτητας της νόσου, (2) εκτίμηση της πρόγνωσης, (3) παρακολούθηση της πορείας της νόσου (εξέλιξη, σταθεροποίηση ή αποδρομή), (4) ανακάλυψη υποτροπών, και (5) επιλογή φαρμάκων και επικουρικής θεραπείας. 1

2 28 Συνοπτικός οδηγός διαγνωστικών εξετάσεων Λευκά αιμοσφαίρια Ερυθρά αιμοσφαίρια Πλακώδη επιθηλιακά κύτταρα Σπειράματα Curschmann Βρογχικά επιθηλιακά κύτταρα Gram (+) Gram ( ) Ζυμομύκητας Οξεάντοχα P. jirovecii κόκκοι κόκκοι βακτηρίδια Σχήμα 2 1 Συνηθισμένα ευρήματα στη μικροσκόπηση πτυέλων. Τα περισσότερα στοιχεία είναι ορατά με τη χρώση Gram, πλην των οξεάντοχων βακτηριδίων (χρώση αουραμίνης-ροδαμίνης) και της Pneumocystis jirovecii (χρώση Giemsa). (Αναδημοσίευση κατόπιν αδείας από Krupp MA et al: Physician s Handbook, 21st ed. Αρχική έκδοση από Lange Medical Publications. Copyright 1985 by The McGraw-Hill Companies, Inc.) 3. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α. Ανάλυση ούρων Λήψη και προετοιμασία του δείγματος α. Συλλέξτε ποσότητα ούρων από το μέσον της ούρησης. Το δείγμα δεν πρέπει να περιέχει επιθηλιακά κύτταρα ή βακτήρια του δέρματος, εκκρίσεις, τρίχες, ίνες υφάσματος κλπ. β. Εξετάστε το δείγμα όσο είναι ακόμη θερμό. Αλλιώς, μπορεί τα βακτήρια να πολλαπλασιαστούν, οι κύλινδροι και οι κρύσταλλοι να διαλυθούν και τα υλικά σωματίδια να καθιζήσουν. (Μερικές φορές, άμορφοι κρύσταλλοι καθιζάνουν και αποκρύπτουν τα έμμορφα στοιχεία. Στα κρύα ούρα υπάρχουν άμορφοι ουρικοί κρύσταλλοι που μπορεί να επαναδιαλυθούν με ήπια θέρμανση των ούρων. Στα αλκαλικά ούρα υπάρχουν άμορφοι φωσφορικοί κρύσταλλοι που μπορεί να επαναδιαλυθούν με προσθήκη 1 ml οξικού οξέος.) γ. Τοποθετήστε 10 ml ούρων σε σωλήνα και φυγοκεντρήστε επί 3 5 λεπτά στις σ.α.λ. δ. Αποχύστε το υπερκείμενο υγρό. Με τις ελάχιστες σταγόνες που απέμειναν στον σωλήνα και ελαφρά ανάδευση αραιώστε το ίζημα. ε. Τοποθετήστε μία σταγόνα σε αντικειμενοφόρο πλάκα, καλύψτε

3 Εργαστηριακές εξετάσεις στην Κλινική Πράξη 29 ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ Φυσιολογικά Στοχοκύτταρα Δακρυοκύτταρα Ελλειπτοκύτταρα ερυθρά (ωοκύτταρα) Ακανθοκύτταρα Μακροκύτταρα Σφαιροκύτταρα Στοματοκύτταρα Υπόχρωμα Σχιστοκύτταρα Σωμάτια Βασεόφιλη μικροκυτταρικά Howell-Jolly στίξη ερυθρά ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ Εχινοκύτταρα Δρεπανοκύτταρα Δαγκωμένα κύτταρα Μονοκύτταρο Ηωσινόφιλο Λεμφοκύτταρο Βασεόφιλο ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ Ραβδοπύρηνο Ουδετερόφιλο (πολυμορφοπύρηνο λευκοκύτταρο) Υπερκατατμημένο ουδετερόφιλο Ουδετερόφιλο με τοξική κοκκίωση Σχήμα 2 2 Συνηθισμένα ευρήματα στο περιφερειακό αίμα. με καλυπτρίδα και εξετάστε στο μικροσκόπιο δεν απαιτείται χρώση. Εάν βρείτε βακτηριακή λοίμωξη, η τοποθέτηση μιας σταγόνας κυανού του μεθυλενίου στο άκρον της καλυπτρίδας ή η χρώση κατά Gram επιχρίσματος στεγνωμένου στον αέρα και μονιμοποιημένου με θέρμανση θα βοηθήσουν στη διάκριση

4 216 Συνοπτικός οδηγός διαγνωστικών εξετάσεων ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μηνιγγίτιδα, βακτηριακή Μικροοργανισμός Δείγμα/Διαγνωστικές εξετάσεις Σχόλια Βακτηριακή μηνιγγίτιδα Νεογνά: Στρεπτόκοκκοι ομάδας Β (GPC) (70%), L monocytogenes (GPR) (20%), S pneumoniae (GPC) (10%), E coli (GNR) και Klebsiella sp. (GNR) (1%) και άλλοι στρεπτόκοκκοι. Βρέφη: S pneumoniae (GPC) (47%), Ν meningitidis (GNDC) (30%), στρεπτόκοκκοι ομάδας Β (GPC) (18%), L monocytogenes (GPR), H influenzae (GNCB) (5%). Παιδιά: Ν meningitidis (60%), S pneumoniae (25%), H influenzae (8%) και άλλοι στρεπτόκοκκοι. Ενήλικες: S pneumoniae (60%), Ν meningitidis (20%), L monocytogenes (6%), στρεπτόκοκκοι ομάδας Β (4%), άλλοι Hemophilus sp. και σταφυλόκοκκοι (1%). Μετεγχειρητικά: S aureus (GPC), S pneumoniae, P acnes (GPR), σταφυλόκοκκοι πηκτάση-αρνητικοί (GPC), Pseudomonas (GNR), E coli (GNR) άλλα Enterobacteriaceae, Acinetobacter (GNR). Αλκοολικοί και ηλικιωμένοι ασθενείς: Εκτός από τους μικροοργανισμούς των ενηλίκων, Enterobacteriaceae, Pseudomonas, H influenzae. ΕΝΥ: Πίεση (>180 mm H 2 O), αριθμός κυττάρων (WBC /mcL, >50% PMN), πρωτεΐνη ( mg/dl), γλυκόζη (<40% του ορού). (Βλέπε Προφίλ ΕΝΥ, Πίνακας 8 8). ΕΝΥ για χρώση του φυγοκεντρημένου ιζήματος κατά Gram (θετικό στο 70 80%). Καλλιέργεια ΕΝΥ για βακτήρια. Αιμοκαλλιέργεια θετική στο 40 60% των ασθενών με μηνιγγίτιδα από πνευμονιόκοκκο, μηνιγγιτιδόκοκκο και H influenzae. Η αναζήτηση στο ΕΝΥ αντιγόνων δεν θεωρείται πλέον χρήσιμη λόγω χαμηλής ευαισθησίας και ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. Πρώτη προτεραιότητα στη φροντίδα ασθενών με πιθανή οξεία μηνιγγίτιδα είναι η θεραπεία και ύστερα η διάγνωση. Τα αντιβιοτικά πρέπει να αρχίσουν εντός 30 λεπτών από την εκδήλωση. Η θνητότητα από τη μηνιγγίτιδα είναι περίπου 50% για τον πνευμονιόκοκκο, λιγότερο για άλλες. Επί υποτροπών μηνιγγίτιδας από Ν meningitidis υποπτευθείτε έλλειψη συστατικού του συμπληρώματος. Με υποτροπές άλλων βακτηριακών μηνιγγίτιδων υποπτευθείτε διαρροή του ΕΝΥ. με τον S pneumoniae το πιθανότερο παθογόνο. Χορηγήστε κεφαλοσπορίνη 3ης γενιάς μαζί με βανκομυκίνη ώσπου να βγουν τα αποτελέσματα των καλλιεργειών. Έτσι καλύπτεται και ο H influenzae. Η θεραπεία μπορεί να αλλάξει όταν προσδιοριστεί η ευαισθησία. Εάν η χρώση του ΕΝΥ κατά Gram δείξει gram-αρνητικό βακτηρίδιο προσθέστε αμινογλυκοσίδη. Με τον S pneumoniae παρατηρείται αύξηση της αντίστασης στην πενικιλλίνη και σε πολλαπλά φάρμακα (δηλ. κεφαλοσπορίνες, μακρολίδες, καρβαπενέμες, TMP-SMX). Medicine (Baltimore) 2000;79:360. [PMID: ] J Infect Dis 2002;186(Suppl 2):S225. [PMID: ] Clin Infect Dis 2004;39:1267. [PMID: ] N Engl J Med 2004;351:1849. [PMID: ]

5 Μικροβιολογία: Επιλογή εξέτασης 217 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μηνιγγίτιδα, μυκητίαση Μυκητιασική μηνιγγίτιδα C neoformans (σφαιρικός, εκβλαστητικός ζυμομύκητας), C immitis (σφαιρίδια), H capsulatum. Σε ανοσοκαταστολή: Aspergillus sp., P boydii, Candida sp., Sporothrix, Blastomyces. ΕΝΥ: Πίεση (κανονική ή αυξημένη), αριθμός κυττάρων (WBC /mcL, κυρίως λεμφοκύτταρα), πρωτεΐνη (αυξημένη) και γλυκόζη (ελαττωμένη). Ορός για κρυπτοκοκκικό αντιγόνο (CrAg) του C neoformans (99%). Για άλλους μύκητες λήψη και καλλιέργεια τουλάχιστον 5 ml ΕΝΥ. Οι αρχικές καλλιέργειες είναι θετικές στο 40% των περιπτώσεων με Coccidioides και 27 65% των περιπτώσεων με Histoplasma. Πρέπει να γίνουν επανειλημμένες καλλιέργειες. Καλλιέργεια μυελού οστών, δερματικών βλαβών ή άλλων προσβληθέντων οργάνων, εάν ενδείκνυται κλινικά. Δεν συνιστάται για τον Cryptococcus επίχρισμα ΕΝΥ με χρώση σινικής μελάνης. Η ορολογική εξέταση για Coccidioides στον ορό γίνεται με ανοσοδιάχυση (75 95%). Σπανίως απαιτείται ορολογική εξέταση του ΕΝΥ. (Βλέπε Αντισώματα κοκκιδιοειδικά, Κεφάλαιο 3). Εξέταση για ιστόπλασμα με σύνδεση του συμπληρώματος γίνεται σε ειδικά εργαστήρια (βλέπε Κεφ. 4). Αντιγόνο του ιστοπλάσματος μπορεί να ανιχνευθεί στα ούρα (90%), το αίμα (70%) ή το ΕΝΥ στο 61% των περιπτώσεων μηνιγγίτιδας από Histoplasma. Η κλινική εικόνα της μυκητικής μηνιγγίτιδας σε ανοσοκατεσταλμένο ασθενή είναι αυτή της νωθρής χρόνιας μηνιγγίτιδας. Προ του AIDS, η κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα εμφανιζόταν, περίπου με την ίδια αναλογία, τόσο σε ασθενείς με ελαττωματική κυτταρική ανοσία όσο και σε ασθενείς χωρίς εμφανή ελαττώματα. Στους ασθενείς με AIDS, ο κρυπτόκοκκος είναι η συνηθέστερη αιτία μηνιγγίτιδας και μπορεί τα ευρήματα από το ΕΝΥ να είναι φυσιολογικά. Ο τίτλος του CrAg στο ΕΝΥ μπορεί να χρησιμεύσει για την παρακολούθηση της απάντησης στη θεραπεία, θετικής (πτώση του τίτλου) ή αρνητικής (στασιμότητα ή αύξηση του τίτλου), ή για την πρόγνωση των υποτροπών κατά την κατασταλτική θεραπεία (αύξηση του τίτλου) σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς, αλλά όχι σε ασθενείς με AIDS. Clin Infect Dis 2002;16:836. [PMID: ] Clin Infect Dis 20023;36:337. [PMID: ] Trends Microbiol 2003;11:488. [PMID: ] Clin Infect Dis 2005; [PMID: ]

6 314 Συνοπτικός οδηγός διαγνωστικών εξετάσεων βοκομβική ταχυκαρδία (φλεβοκομβικός ρυθμός >100 σφύξεις) είναι συνηθισμένη. Σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες παρατηρείται συχνά φλεβοκομβική αρρυθμία (φλεβοκομβικός ρυθμός που διαφέρει περισσότερο από 10% μέσα σε 10 δευτερόλεπτα) εξαιτίας της αναπνοής. Έκτοπος κολπικός ρυθμός Σε μερικές καταστάσεις οι κόλποι διεγείρονται από ένα έκτοπο σημείο των κόλπων διαφορετικό του φλεβόκομβου. Σε αυτή την περίπτωση το κύμα P έχει μη φυσιολογικό σχήμα ανάλογα με το πού είναι η έκτοπη εστία. Για παράδειγμα αν η εστία είναι στον αριστερό κόλπο το κύμα P αναστρέφεται στις απαγωγές Ι και avl. Aν η συχνότητα εκπόλωσης της έκτοπης εστίας είναι ο ασθενής έχει έκτοπο κολπικό ρυθμό. Αν είναι μικρότερη από 60 τότε έχουμε έκτοπη κολπική βραδυκαρδία Κολπικός πτερυγισμός με 4;1 κολποκοιλιακή αγωγιμότητα Στον κολπικό πτερυγισμό οι κόλποι ενεργοποιούνται ταχύτατα (συνήθως 300/min) λόγω σταθερού κυκλώματος επανεισόδου. Στις περισσότερες περιπτώσεις το κύκλωμα επανεισόδου περιστρέφεται με τη φορά του ρολογιού, συνήθως γύρω από την τριγλώχινα βαλβίδα. Επειδή ο αριστερός κόλπος και το μεσοκολπικό διάφραγμα ενεργοποιείται από τα χαμηλά προς τα ψηλά, «πριονωτά»κύματα πτερυγισμού εμφανίζονται στις απαγωγές (ΙΙ, ΙΙΙ, avf). Aν μεταδίδεται στις κοιλίες κάθε τέταρτος κολπικός χτύπος (εξαιτίας της αργής μετάδοσης στον κολποκοιλιακό κόμβο) εμφανίζεται μια φυσιολογική κοιλιακή συχνότητα περίπου 75 bpm. Επιταχυνόμενος ρυθμός Πρώιμη ενεργοποίηση QRS Είναι συνηθισμένο να υπάρχει απομονωμένη πρώιμη ενεργοποίηση QRS που διαταράσσει τον καρδιακό ρυθμό. Ένα πρώιμο στενό QRS συχνά αποδίδεται σε φυσιολογικό πρώιμο κολπικό σύμπλεγμα (premature atrial complex PAC) ή πιο σπάνια σε πρώιμο κομβικό σύμπλεγμα (premature junctional complex PJC). Ένα πρώιμο πλατύ QRS αποδίδεται σε πρώιμο κοιλιακό σύμπλεγμα (premature ventricular complex - PVC) ή σε πρώιμο υπερκοιλιακό σύμπλεγμα (PAC ή PJC) που μεταδίδεται στην κοιλία με aberrant (παραπληρωματική) αγωγή εξαιτίας αποκλεισμού σε ένα από τα σκέλη του δεματίου. Τα πρώιμα υπερκοιλιακά συμπλέγματα (με η χωρίς επιπλέον αγωγή) είναι συνηθισμένα φαινόμενα και δε σχετίζονται με καρδιακή νόσο. Παρότι τα PVC παρατηρούνται σε φυσιολογικά άτομα, σχετίζονται συνήθως με υψηλότερο κίνδυνο σε ασθενείς με καρδιακή νόσο. Γ. Ταχυκαρδία Η ταχυκαρδία κανονικά ταξινομείται με βάση αν το QRS είναι στενό ή πλατύ και αν ο ρυθμός είναι κανονικός ή όχι. Μια ταχυκαρδία με στενό QRS υποδεικνύει φυσιολογική ενεργοποίηση του κοιλιακού ιστού ανεξάρτητα από το μηχανισμό της ταχυκαρδίας. Οι ταχυκαρδίες με στενό QRS ομαδοποι-

7 Βασική ηλεκτροκαρδιογραφία 315 ούνται ως υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (supraventricular tachycardia SVT) και μπορούν να οφείλονται σε έναν αριθμό από αιτίες που περιγράφονται στη συνέχεια. Η ομαδοποίηση αυτή έχει επίσης κλινική χρησιμότητα καθώς Κολπική ταχυκαρδία Κολπικός πτερυγισμός Κολπική μαρμαρυγή Κολπική ταχυκαρδία Κολπική ταχυκαρδία (Πολυεστιακή) Κομβικές ταχυκαρδίες Ταχυκαρδία επανεισόδου κολποκοιλιακού κόμβου Κοιλιακές ταχυκαρδίες Αυτόματη ταχυκαρδία κολποκοιλιακού κόμβου Κοιλιακή ταχυκαρδία Κοιλιακή μαρμαρυγή Ταχυκαρδίες μεσολαβούμενες από παραπληρωματικό/ βοηθητικό δεμάτιο Ορθόδρομη κολποκοιλιακή ταχυκαρδία επανεισόδου Αντίδρομη κολποκοιλιακή ταχυκαρδία ποίηση κοιλιών μέσω της πα- Κολπική μαρμαρυγή με ενεργο- επανεισόδου ραπληρωματικής οδού και του κολποκοιλιακού κόμβου Σχήμα 7-1 Ανατομική ταξινόμηση ταχυκαρδίας. (Adapted from Kusumoto FM: Arrhythmias. In: Cardiovascular Pathophysiology, FM Kusumoto (editor), Hayes Barton Press, 2004).

Ελένη Μπελεσιώτου Ιατρός - Κλινικός Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος Διευθύντρια Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Ελένη Μπελεσιώτου Ιατρός - Κλινικός Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος Διευθύντρια Νοσοκομείο Ευαγγελισμός Ελένη Μπελεσιώτου Ιατρός - Κλινικός Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος Διευθύντρια Νοσοκομείο Ευαγγελισμός Λοίμωξη: Αποτέλεσμα αρνητικού ισοζυγίου ανάμεσα στην λοιμογόνο δύναμη των μικροοργανισμών που εισβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος της κοινότητας αποτελούν μία ετερογενή ομάδα νοσημάτων. Η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους απαιτεί σωστή διάγνωση και αξιολόγηση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ ΗΣΥΜΒΟΛΗΤΗΣΤΕΧΝΗΤΗΣΚΑΡΔΙΑΚΗΣΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΣΤΗΘΕΡΑΠΕΙΑΤΩΝΚΑΡΔΙΑΓΕΙΑΚΩΝΠΑΘΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ III. Ομοφωνία για την αντιμετώπιση των ουρολοιμώξεων Α. ΛΟΥΡΙΔΑ. Λοιμώξεις από HPV στη βρεφική και παιδική ηλικία Β.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ III. Ομοφωνία για την αντιμετώπιση των ουρολοιμώξεων Α. ΛΟΥΡΙΔΑ. Λοιμώξεις από HPV στη βρεφική και παιδική ηλικία Β. 406 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2009 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ III ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: M. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, Γ. ΜΟΣΤΡΟΥ Ομοφωνία για την αντιμετώπιση των ουρολοιμώξεων Α. ΛΟΥΡΙΔΑ Λοιμώξεις από HPV στη βρεφική και παιδική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ (Μάθημα στους φοιτητές 8 ο εξάμηνο)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ (Μάθημα στους φοιτητές 8 ο εξάμηνο) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ (Μάθημα στους φοιτητές 8 ο εξάμηνο) Βαγγελογιάννης Α. Κατεργιαννάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Πριν την ανάπτυξη της χειρουργικής λοίμωξης και των ιδιαιτεροτήτων της, θα πρέπει να θυμηθούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΕΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΕΣ. Ζωή Ψαρουδάκη. Επιμελήτρια Α. Μικροβιολογικό Τμήμα, ΓΝΑ ο Ευαγγελισμός. Λοιμώξεις. Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

ΧΡΟΝΙΕΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΕΣ. Ζωή Ψαρουδάκη. Επιμελήτρια Α. Μικροβιολογικό Τμήμα, ΓΝΑ ο Ευαγγελισμός. Λοιμώξεις. Κεντρικού Νευρικού Συστήματος ΧΡΟΝΙΕΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΕΣ Ζωή Ψαρουδάκη Επιμελήτρια Α Μικροβιολογικό Τμήμα, ΓΝΑ ο Ευαγγελισμός 8 η Ημερίδα Κλινικής Μικροβιολογίας - 19/1/2008 Λοιμώξεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος Εισαγωγή Η χρόνια μηνιγγίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2011 91 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά Συντονιστές: Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ, Χ. ΜΠΑΚΟΥΛΑ Η αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. ... Κ. Κόλλια, 1,2 Α. Βελεγράκη 1 ... 1. Candidemia

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW. ... Κ. Κόλλια, 1,2 Α. Βελεγράκη 1 ... 1. Candidemia archieves review 1836 VELEGRAKI (pages 19) Σελιδοποίηση: 15/2/2008 Αποστολή galley-proofs: 20/2/2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Καντινταιμία Τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται διεθνώς αυξημένο ενδιαφέρον για τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη εργαστηριακή διάγνωση λοιμώξεων αναπνευστικού Μέρος Α. Καλλιεργητικές μέθοδοι

Σύγχρονη εργαστηριακή διάγνωση λοιμώξεων αναπνευστικού Μέρος Α. Καλλιεργητικές μέθοδοι Σύγχρονη εργαστηριακή διάγνωση λοιμώξεων αναπνευστικού Μέρος Α. Καλλιεργητικές μέθοδοι Αθηνά Αργυροπούλου Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Δομή της παρουσίασης Κατάταξη λοιμώξεων αναπνευστικού

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Νοσοκομειακών Λοιμώξεων CDC (2004)

Κριτήρια Νοσοκομειακών Λοιμώξεων CDC (2004) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ Κριτήρια Νοσοκομειακών

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ» 14, 15 και16 Νοεμβρίου 2013 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩN ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Topistin 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ TOPISTIN δισκία επικαλυμμένα με υμένιο 500mg/tab:

Διαβάστε περισσότερα

SUMMARY. Key Words: Electrocardiograph, Heart, Lead wires.

SUMMARY. Key Words: Electrocardiograph, Heart, Lead wires. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 07174ΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ ΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΥΣΑΛΗ (504109) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το κεντρικό θέµα είναι η µελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος Οξεία Βακτηριακή Μηνιγγίτιδα

Λοιμώξεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος Οξεία Βακτηριακή Μηνιγγίτιδα Λοιμώξεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος Οξεία Βακτηριακή Μηνιγγίτιδα Βογιατζή Αλίκη Η οξεία βακτηριακή μηνιγγίτιδα αποτελεί σοβαρή νοσολογική οντότητα με Υψηλή θνητότητα και Αυξημένη επίπτωση νευρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

λοιμώξεων ανδρών/γυναικών που επηρεάζουν την αναπαραγωγή Αν. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο

λοιμώξεων ανδρών/γυναικών που επηρεάζουν την αναπαραγωγή Αν. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο Εργαστηριακή μεθοδολογία διερευνήσεως λοιμώξεων ανδρών/γυναικών που επηρεάζουν την αναπαραγωγή Σταυρούλα Μπάκα Σταυρούλα Μπάκα Αν. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο Ανησυχητικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΛΗΜΝΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MabThera 100 mg πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ NURSING INTERVENTIONS IN PATIENTS WITH HEART FAILURE: NEW DATA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λοιμώξεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Ζωή Ψαρουδάκη Επιμελήτρια Α Μικροβιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α «ο Ευαγγελισμός»

Λοιμώξεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Ζωή Ψαρουδάκη Επιμελήτρια Α Μικροβιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α «ο Ευαγγελισμός» Λοιμώξεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος Ζωή Ψαρουδάκη Επιμελήτρια Α Μικροβιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α «ο Ευαγγελισμός» Νευρικό Σύστημα Κεντρικό νευρικό σύστημα Εγκέφαλος Νωτιαίος μυελός Περιφερικό νευρικό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Forcid Solutab 125/31,25, δισκίο/διασπειρόμενο δισκίο Forcid

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων Τμήμα Έκδοσης Αδειών & Κωδ. Αποφάσεων ΑΘΗΝΑ, 22-3-2013

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III. Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III. Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτή η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, η επισήμανση και το φύλλο οδηγιών χρήσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) ISSN: 2241-1739 ΕΠ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ιθεώρηση Κ αρδιοµεταβολικών ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ αραγόντωνκινδυνου ινδύνου Τεύχος 14 Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε φιαλίδιο περιέχει τριυδρική μεροπενέμη που αντιστοιχεί με 500 mg άνυδρη μεροπενέμη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Κάθε φιαλίδιο περιέχει τριυδρική μεροπενέμη που αντιστοιχεί με 500 mg άνυδρη μεροπενέμη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Meronem 500 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση Meronem 1g κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Α Λ Ι Κ Η Β Ο Γ Ι Α Τ Ζ Η Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Τ Ρ Ι Α Δ / Ν Τ Ρ Ι Α Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ «Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ω Ν Π Ε Ν Τ Ε Λ Η Σ» ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Revionorm ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC)

Revionorm ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) NORMA HELLAS S.A. VERSION: SPC-2701605_06-04 DATE: 14-12-2012 REVIONORM INJ Revionorm ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SmPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Revionorm 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ. (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ. (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ) Είδη κόκκων κόκκος διπλόκοκκος σταφυλόκοκκος στρεπτόκοκκος

Διαβάστε περισσότερα