Α Π Ο Φ Α Σ Η 86 /2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η 86 /2015"

Transcript

1 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3898/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 86 /2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της, την , σε συνέχεια της από συνεδρίασης και εξ αναβολής της από συνεδρίασης, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν οι Π. Χριστόφορος, Πρόεδρος της Αρχής, Λ. Κοτσαλής, Α.-Ι. Μεταξάς, Α. Συµβώνης, ως εισηγητής, Κ. Χριστοδούλου και Π. Τσαντίλας, τακτικά µέλη. εν παρέστησαν λόγω κωλύµατος, αν και κλήθησαν νοµίµως εγγράφως, το µέλος. Μπριόλας και το αναπληρωµατικό µέλος αυτού Χ. Ανθόπουλος. Στη συνεδρίαση, χωρίς δικαίωµα ψήφου, επίσης παρέστη και η Γ. Παλαιολόγου, υπάλληλος του Τµήµατος ιοικητικού-οικονοµικού, ως γραµµατέας, µετά από εντολή του Προέδρου. Ο βοηθός εισηγητής Γ. Ρουσόπουλος ειδικός επιστήµονας υπάλληλος του Τµήµατος Ελεγκτών, απουσίαζε λόγω κωλύµατος. Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω: Υποβλήθηκε στην Αρχή η υπ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/69/ ερώτηµα του Πανελλήνιου Σωµατείου Εργαζοµένων ΤΙΜ (Wind), σύµφωνα µε το οποία στο CS (Εξυπηρέτηση πελατών) της εταιρείας WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής WIND) γίνεται η λεγόµενη «συνακρόαση κλήσης», µε σκοπό την «αξιολόγηση»- αστυνόµευση του εργαζοµένου από τον προϊστάµενο, χωρίς σχετική ενηµέρωση των

2 -2- συµµετεχόντων στην κλήση (πελάτη ή εργαζόµενου). Επίσης, αναφέρεται ότι γίνεται ηχογράφηση και καταγραφή των εισερχόµενων κλήσεων, η οποία χρησιµοποιείται για την ίδια προσχηµατική «αξιολόγηση» του εργαζοµένου, ενώ δεν υπάρχει µηχανισµός διασφάλισης των εµπορικών συναλλαγών. Επίσης, το Σωµατείο αναφέρει ότι δίδεται εξ αποστάσεως πρόσβαση σε συστήµατα της εταιρείας σε συνεργαζόµενες τρίτες εταιρείες και ότι έχει παρατηρηθεί ότι εργαζόµενοι εργάζονται εξ αποστάσεως σε τµήµατα εκτός των αρµοδιοτήτων τους. Το ανωτέρω έγγραφο ερώτηµα, που έχει ουσιαστικά τη µορφή καταγγελίας, υποβλήθηκε και στην Αρχή ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ). Η Α ΑΕ διαβίβασε στην Αρχή το υπ αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ 1404/ έγγραφό της (αρ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/3352/ ). Σε αυτό περιέχονται τα υπ αριθµ. πρωτ. Wind τµ. Ασφ 489α και 499 έγγραφα της WIND. Στο πρώτο από αυτά η εταιρεία αναφέρει ότι οι εργαζόµενοί της που υπηρετούν στις θέσεις εργασίας όπου πραγµατοποιείται η καταγραφή, µπορούν να ζητήσουν τη συνδροµή και παρέµβαση των άµεσα προϊσταµένων τους, είτε για την επίλυση αιτηµάτων καταναλωτών που εκφεύγουν των συνηθισµένων περιπτώσεων, είτε για εκπαιδευτικούς λόγους. Στο δεύτερο από αυτά αναφέρεται ότι από την πλατφόρµα που χρησιµοποιείται (NICE) παρέχεται η δυνατότητα εποπτείας (monitoring) των κλήσεων που καταγράφονται, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Στο παρελθόν, η εταιρεία µε τα υπ αριθ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/481/ και ΓΝ/ΕΙΣ/876/ έγγραφά της (ως TIM Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. τότε), ενηµέρωσε την Αρχή σχετικά µε την πρόθεσή της να καταγράφει τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που αφορούν τις εξής κατηγορίες: (1) παραγγελίες συνδροµητών, (2) θέµατα λογαριασµών συνδροµητών, (3) διασφάλιση φυσικής ασφάλειας υπαλλήλων και (4) δειγµατοληπτική καταγραφή κλήσεων εξυπηρέτησης πελατών, παραθέτοντας σύντοµη περιγραφή των κατηγοριών αυτών. Η Αρχή, µε το υπ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΞ/136/ έγγραφό της, την ενηµέρωσε ότι είναι, καταρχάς, νόµιµη η καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων για τις κατηγορίες (1) και (2) και όχι για τις κατηγορίες (3) και (4). Ζήτησε, δε, την παροχή διευκρινίσεων για τις κατηγορίες (3) και (4) καθώς και για την αναγκαιότητα τήρησης των δεδοµένων που αφορούν τις

3 -3- κατηγορίες (1) και (2) για δύο έτη. Η εταιρεία απάντησε µε το υπ αριθ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/227/ έγγραφό της, ότι θα συλλέγει και καταγράφει τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις µεταξύ των υπαλλήλων και των συνδροµητών της που εµπίπτουν στις κατηγορίες (1) και (2), ότι ο χρόνος τήρησης των σχετικών δεδοµένων είναι δύο έτη έτσι ώστε η περίοδος αυτή να συνάδει µε τους όρους της άδειας που της έχει δοθεί από την ΕΕΤΤ και θεωρείται επαρκής για πιθανές περιπτώσεις µελλοντικής αµφισβήτησης αίτησης ή/και κίνησης νοµικής διαδικασίας, ότι οι συνδροµητές θα ενηµερώνονται µε ηχογραφηµένη ειδοποίηση και τέλος ότι οι εµπλεκόµενοι υπάλληλοι θα ενηµερωθούν σχετικά, πριν από την έναρξη λειτουργίας του καταγραφικού, στις θέσεις εργασίας τους καθώς και για το χώρο από τον οποίο θα µπορούν να πραγµατοποιούν µε ασφάλεια τις προσωπικές τους επικοινωνίες. Μετέπειτα, µε το το υπ αριθ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/192/ έγγραφο µε συµπληρωµατικά στοιχεία ενηµέρωσε την Αρχή ότι το σύστηµα καταγραφής, εκτός από τις εισερχόµενες κλήσεις, θα εφαρµόζεται και στις εξερχόµενες κλήσεις από τους εµπλεκόµενους υπαλλήλους προς τους συνδροµητές. Οι κλήσεις αυτές θα πραγµατοποιούνται από συγκεκριµένα εσωτερικά τηλέφωνα και µόλις ο συνδροµητής απαντήσει θα ενηµερώνεται για την καταγραφή της κλήσης. Η καταγραφή αυτή πραγµατοποιείται στο ίδιο πλαίσιο και για τους ίδιους σκοπούς µε αυτούς που αναφέρονται στο προαναφερθέν έγγραφο της Αρχής. Παράλληλα, µε το ίδιο έγγραφο προσκόµισε νεώτερη έκδοση του εσωτερικού διαδικαστικού κειµένου που αφορά στην καταγραφή κλήσεων. Η Αρχή, µε το Γ/ΕΞ/69-1/ έγγραφό της κάλεσε την εταιρεία να εκθέσει τις απόψεις της για τα καταγγελλόµενα και ειδικότερα για τα εξής: α) Αν και µε ποιο τρόπο έχει γνωστοποιήσει στην Αρχή τη διαδικασία συνακρόασης κλήσεων. β) Με ποιο τρόπο ακριβώς παρέχεται η ενηµέρωση για τη συνακρόαση των κλήσεων, ζητώντας να παρατεθεί ενδεικτικό απόσπασµα κειµένου σε ηλεκτρονική µορφή. γ) Σε πόσες περιπτώσεις έχει χρησιµοποιήσει τη δυνατότητα συνακρόασης των κλήσεων κατά το διάστηµα των µηνών Οκτωβρίου έως και εκεµβρίου δ) Σε πόσες περιπτώσεις χρήστες της εταιρείας έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο καταγεγραµµένο υλικό της

4 -4- συνοµιλίας και για ποιο σκοπό, κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστηµα. Για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις ζήτησε την αποστολή αναλυτικών στοιχείων από τα τηρούµενα αρχεία καταγραφής, σε ηλεκτρονική µορφή, µε επεξήγηση τυχόν χρησιµοποιούµενων κωδικών. Επιπλέον, ζήτησε να συµπεριλαµβάνονται στα στοιχεία αυτά τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του κάθε χρήστη. Η WIND απάντησε µε το υπ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/4901/ έγγραφό της αναφέροντας ότι, όπως έχει γνωστοποιηθεί στην Αρχή, έχει εγκαταστήσει το σύστηµα NICE 1 µε προδιαγραφές αντίστοιχες µε όλα τα συστήµατα που εγκαθιστούν εταιρείες του κλάδου ή που διαθέτουν τµήµατα εξυπηρέτησης πελατών. Μία από τις δυνατότητες του συστήµατος είναι να ακούει κάποιος εξουσιοδοτηµένος τρίτος την κλήση, είτε την ώρα που πραγµατοποιείται, είτε εφόσον αυτή έχει καταγραφεί. Συνεπώς, θεωρεί ότι δεν απαιτείται περαιτέρω ενηµέρωση της Αρχής, από τη στιγµή που δεν απαιτείται ενηµέρωση ούτε για την εγκατάσταση του καταγραφικού. Υποστηρίζει επίσης τα εξής: i) Ότι η µετέπειτα ακρόαση της καταγεγραµµένης κλήσης είναι νόµιµη καθώς µέσω αυτής ικανοποιούνται αιτήµατα των συνδροµητών (π.χ. αίτηµα αποµαγνητοφώνησης για τη διασφάλιση συναλλαγών). ii) Ότι το «live monitoring» (συνακρόαση σε πραγµατικό χρόνο) θεωρείται απαραίτητο εργαλείο για τα τµήµατα εξυπηρέτησης πελατών των εταιρειών και οι εργαζόµενοι που υπηρετούν στις θέσεις αυτές µπορούν να ζητούν και να λαµβάνουν τη συνδροµή (ή και την παρέµβαση) των άµεσων προϊσταµένων τους, όπως ενδεικτικά αναφέρουν είτε για την επίλυση αιτηµάτων καταναλωτών που εκφεύγουν των συνηθισµένων περιπτώσεων είτε για εκπαιδευτικούς λόγους. Και επεξηγούν ότι µε την έννοια του εκπαιδευτικού λόγου θεωρούν την πρώτη περίοδο εργασίας των υπαλλήλων που είναι απαραίτητη η συνδροµή κάποιου προϊσταµένου και την περίοδο προώθησης νέων προϊόντων και προσφορών που ακόµα και οι παλαιοί υπάλληλοι έχουν ανάγκη ενηµέρωσης και υποβοήθησης κατά την επικοινωνία. Ο προϊστάµενος µπορεί να ακούσει και να κατευθύνει τον υπάλληλο χωρίς να µπορεί να παρέµβει ή να συνοµιλήσει µε το συνδροµητή. 1 Πρόκειται για ολοκληρωµένη εφαρµογή κέντρου τηλεφωνικών κλήσεων µε υποστήριξη καταγραφής κλήσεων και πολλές δυνατότητες παραµετροποίησης

5 -5- iii) Οι συνοµιλίες για τις οποίες δίνεται η δυνατότητα «live monitoring» είναι αυτές για τις οποίες επιτρέπεται η καταγραφή, σύµφωνα µε αυτά που έχει ενηµερώσει η Αρχή την εταιρεία. Η ενέργεια αυτή δεν αποτελεί νέα επεξεργασία ώστε να απαιτείται γνωστοποίηση. Σκοπός της ακρόασης είναι η επίλυση θεµάτων σχετικών µε παραγγελιοληψία, συµβάσεις και θέµατα λογαριασµών και δεν διαφοροποιείται από τον σκοπό για τον οποίο επιτρέπεται η καταγραφή των συνοµιλιών. iv) Όσον αφορά την ενηµέρωση, η WIND τη διαχωρίζει σε αυτή που παρέχει στους υπαλλήλους της και στους καταναλωτές. Στην πρώτη περίπτωση, οι υπάλληλοι ενηµερώνονται για κάθε δυνατότητα του καταγραφικού συστήµατος και τη δυνατότητα παράλληλης ακρόασης των συνοµιλιών τους, εκπαιδεύονται ειδικά, υπάρχει ανακοίνωση στον πίνακα του σχετικού τµήµατος (επισηµαίνεται και η ύπαρξη χωριστών τηλεφωνικών συσκευών για προσωπικές τους κλήσεις) και ανάρτηση στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας (intranet). Στη δεύτερη περίπτωση η ενηµέρωση γίνεται µε ηχογραφηµένο µήνυµα κατά την έναρξη της επικοινωνίας. Οι καταναλωτές δεν ενηµερώνονται ειδικά για τη συνακρόαση καθώς η WIND υποστηρίζει ότι αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό (όταν µάλιστα αφορά µικρό ποσοστό κλήσεων), ενώ θεωρούν ότι δεν συντρέχει υποχρέωση ειδικής ενηµέρωσης καθώς η ακρόαση από επιπλέον πρόσωπο της εταιρείας δεν επιφέρει αλλαγή στην επικοινωνία του συνδροµητή (ο οποίος γνωρίζει ότι καταγράφεται η συνοµιλία του για τη διασφάλιση της συναλλαγής) και εφόσον ο προϊστάµενος δεν µπορεί να παρέµβει, η συνοµιλία παραµένει διµερής, κάτι που ισχύει σε κάθε περίπτωση, αφού η WIND δρα ως σύνολο απέναντι στον καταναλωτή, ανεξάρτητα µε το πόσοι υπάλληλοί της επικοινωνούν µε τον συνδροµητή. Τούτο δε ισχύει και για τυχόν προστιθέντες οι οποίοι καλούν για λογαριασµό και εκ µέρους της WIND. v) Οι κανόνες ασφάλειας προβλέπονται σε κείµενο εσωτερικής διαδικασίας. Σύµφωνα µε αυτούς καταγράφονται τα ονόµατα και οι θέσεις των προϊσταµένων που έχουν τη δυνατότητα χρήσης του live monitoring. Συγκεκριµένα, στο αρχείο καταγραφής αποτυπώνονται το όνοµα του προϊσταµένου που ενεργοποιεί το live monitoring, το όνοµα του υπαλλήλου και η ώρα έναρξης/λήξης. Για το διάστηµα που ερώτησε η Αρχή (τρεις µήνες) έχουν καταγραφεί τριάντα πέντε (35) κλήσεις στις οποίες έγινε τέτοια

6 -6- ενέργεια. Η WIND παραθέτει τον κατάλογο αυτό και επισηµαίνει ότι αυτό δείχνει ότι γίνεται περιορισµένη χρήση της δυνατότητας, καθώς καθηµερινά η εταιρεία εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες κλήσεις. vi) O σκοπός της καταγραφής των συνοµιλιών στο τµήµα εξυπηρέτησης πελατών είναι η παροχή αποδεικτικών στοιχείων εµπορικής συναλλαγής. Ο σκοπός αυτός αναλύεται περαιτέρω και οι πιο αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις είναι: η αµφισβήτηση σύναψης σύµβασης ή ποσών επιδότησης/έκπτωσης, η αµφισβήτηση λογαριασµού, θέµατα φορητότητας, αιτήµατα καταναλωτών για αποµαγνητοφώνηση συνοµιλιών και απαντήσεις της εταιρείας σε παράπονα/καταγγελίες καταναλωτών, ειδικά εκείνων που λαµβάνονται από δηµόσιες αρχές (ΕΕΤΤ/ΓΓΚ/ΣτΚ). Το πλήθος των προσβάσεων στις καταγεγραµµένες κλήσεις για το σκοπό αυτό είναι υψηλό, καθώς εξαρτάται από τα αιτήµατα των καταναλωτών. Κατόπιν της απάντησης της WIND η Αρχή, µε το υπ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΞ/4901-1/ έγγραφό της, ζήτησε να προσκοµιστεί, σε ηλεκτρονική ή/και σε γραπτή µορφή, αντίγραφο των καταγεγραµµένων συνοµιλιών που αντιστοιχούν στα χρονικά διαστήµατα για τα οποία έχει ενεργοποιηθεί η συνακρόαση. Η εταιρεία χορήγησε τον κατάλογο αυτό µε το υπ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/8141/ έγγραφό της, χορηγώντας αντίγραφο τριανταπέντε (35) κλήσεων και δύο ακόµα για τις οποίες έχει καταγραφεί η έναρξη ακρόασης αλλά για τεχνικούς λόγους δεν καταγράφηκε η λήξη της. Με την απάντηση η εταιρεία επισύναψε και περιγραφή του αντικειµένου των καταγεγραµµένων κλήσεων. Οι κλήσεις αυτές αφορούσαν σε προσωπικό της συνεργαζόµενης εταιρείας ICAP, που ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασµό της WIND µε τη χρήση συστηµάτων της WIND. Σε µία περίπτωση (κλήση υπ αριθµ. 31 µε διάρκεια 4.09 ) η κλήση ξεκινάει ως έρευνα ικανοποίησης νέου πελάτη. Στη διάρκειά της και κατόπιν ενηµέρωσης για νέες επιλογές στο υπάρχον συνδροµητικό του πρόγραµµα ο πελάτης συµφωνεί και προχωρεί σε αλλαγή προγράµµατος κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η χειρίστρια στο µέσο της κλήσης (περίπου στο σηµείο 2.30 της κλήσης) προχωρεί σε ενηµέρωση ότι η κλήση ηχογραφείται από τότε και στο εξής για την ανανέωση του συµβολαίου του και προχωρεί στις ενέργειες ενηµέρωσης και λήψης στοιχείων του συνδροµητή για τη σύναψη της σύµβασης.

7 -7- Στη συνεδρίαση της Αρχής κατά την , µετά από τις υπ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΞ/1530/ και Γ/ΕΞ/1532/ κλήσεις, παρέστησαν οι εκπρόσωποι του Σωµατείου και της WIND οι οποίοι και εξέθεσαν τις απόψεις τους. Μάλιστα το Σωµατείο είχε καταθέσει και την προηγούµενη ηµέρα το υπ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/2686/ υπόµνηµά του. Με αυτό παραθέτει επιπλέον στοιχεία προς απόδειξη σκέλους της καταγγελίας, τα οποία δεν είχαν αρχικά αναφερθεί. Συγκεκριµένα υποστηρίζει ότι η δυνατότητα ακρόασης κλήσεων παρέχεται στους προϊσταµένους και µέσω κινητών τηλεφώνων, ενώ µέσω της κονσόλας κλήσεων ακρόαση µπορεί να συµβαίνει και σε προσωπικές επικοινωνίες. Για τους ισχυρισµούς αυτούς δεν παρέχει στοιχεία ή ενδείξεις. Αναφέρει ότι αν και η WIND έχει δηλώσει ως σκοπό «την παροχή βοήθειας και εκπαίδευση των υπαλλήλων» η ακρόαση των κλήσεων αποτελεί ουσιαστικά εργαλείο αξιολόγησης, καθώς ο άµεσος προϊστάµενος κάθε υπαλλήλου χρησιµοποιεί ειδικό λογισµικό όπου εισάγει βαθµούς σε κριτήρια αξιολόγησης του εργαζόµενου (π.χ. χαιρετισµός στην έναρξη ή τη λήξη της κλήσης, ευχάριστη διάθεση κλπ.). Με βάση αυτό λαµβάνει «bonus» ή δέχεται επιστολή προειδοποίησης για µειωµένη απόδοση. Προς απόδειξη, προσκοµίζει αντίγραφα µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όπου σε κάθε εργαζόµενο στο τµήµα CS κοινοποιούνται προσωπικά στατιστικά. Όπως προκύπτει από αυτά, έως τον Αύγουστο του έτους 2014 περιλαµβάνεται και αριθµητική ένδειξη µε τίτλο «monitoring». Υποστηρίζουν δε ότι, αν και δεν εµφανίζεται σε κάποιο έγγραφο, η διαδικασία αυτή αποτελεί αξιολόγηση η οποία πραγµατοποιείται µε τον τρόπο αυτό και µετά τον Αύγουστο του Προς υποστήριξη των ισχυρισµών του, το Σωµατείο παραθέτει αντίγραφα µαρτυρικών καταθέσεων όπου στελέχη της WIND, εξεταζόµενοι ως µάρτυρες υπέρ της εταιρείας σε δίκη εργατικής διαφοράς έχουν αναφέρει ενόρκως, µεταξύ άλλων, ότι ο έλεγχος των παρεχόµενων υπηρεσιών του εργαζόµενου πραγµατοποιείται µε δειγµατοληπτική συνακρόαση-ποιοτικό έλεγχο των κλήσεων που απαντά. Αυτή γίνεται σε δείγµα 25 κλήσεων ανά µήνα και εργαζόµενο ενώ συµπληρώνεται από τον προϊστάµενο ορισµένη φόρµα µε τα στοιχεία που διαπίστωσε. Για το γεγονός αυτό είναι όλοι οι εργαζόµενοι ενήµεροι.

8 -8- Επίσης, υποστηρίζουν ότι τα ίδια ισχύουν και για το σύστηµα καταγραφής συνδιαλέξεων, όπου αν και ο σκοπός του συστήµατος είναι η παροχή αποδεικτικών στοιχείων εµπορικής συναλλαγής ή άλλης επικοινωνίας επαγγελµατικού χαρακτήρα, στην πράξη χρησιµοποιείται, όπως και η συνακρόαση κλήσης, και για την αξιολόγηση επιτήρηση εργαζοµένων. Επισηµαίνουν µάλιστα ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αντιστοίχισης κλήσης και συναλλαγής, µε αποτέλεσµα να καταγράφονται όλες οι κλήσεις αδιακρίτως και όχι µόνο όσες είναι απαραίτητες για την απόδειξη συναλλαγής. Μετά την ακρόαση στην ολοµέλεια της Αρχής κατά την τόσο η WIND, στην οποία δόθηκε αντίγραφο του από υποµνήµατος του Σωµατείου, όσο και το Σωµατείο έλαβαν προθεσµία και υπέβαλαν υποµνήµατα (υπ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/3000/ και Γ/ΕΙΣ/2955/ αντίστοιχα). Με το νεώτερο υπόµνηµά του το Σωµατείο επαναλαµβάνει τους ισχυρισµούς που έχει ήδη αναπτύξει, παραθέτοντας νεώτερα στοιχεία. Αναφέρει ότι και η ίδια η WIND στις προτάσεις της προς το δικαστήριο σε περίπτωση εργατικής διαφοράς έχει υποστηρίξει ότι για κάθε εργαζόµενο στο CS πραγµατοποιούνται 25 δειγµατοληπτικές «συνακροάσεις» των κλήσεων που απαντά, γεγονός που γνωρίζουν ήδη οι εργαζόµενοι. Αυτές γίνονται είτε από τον άµεσο προϊστάµενο είτε από άλλο προϊστάµενο και τα αποτελέσµατα καταγράφονται σε ειδικό έντυπο. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ποιοτικός έλεγχος των κλήσεων. Κάθε εργαζόµενος οφείλει να συγκεντρώνει ποσοστό επιτυχίας της απόδοσής του τουλάχιστον 80%. Μαζί µε το υπόµνηµα το Σωµατείο προσκοµίζει περισσότερα αντίγραφα ηλεκτρονικών µηνυµάτων ατοµικών στατιστικών εργαζοµένου όπου, µεταξύ άλλων, αναγράφεται ποσοστό και για το monitoring. Με το υπόµνηµά της η WIND παραθέτει µια σειρά από επιχειρήµατα µε τα οποία υποστηρίζει το δικαίωµά της να αξιολογεί τους εργαζοµένους της, προς βελτίωση των ιδίων αλλά και των υπηρεσιών της. Όσον αφορά στην καταγγελία, υποστηρίζει ότι από κανένα αποδεικτικό µέσο δεν προέκυψε ότι έγινε καταγραφή ή συνακρόαση που αποσκοπούσε σε αρνητική αξιολόγηση υπαλλήλου της εν αγνοία του και ουδείς εργαζόµενος υπέστη βλάβη. Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται ως µια από τις παραµέτρους επιβράβευσης (bonus) των υπαλλήλων του τµήµατος εξυπηρέτησης πελατών. Οι δε τριανταπέντε (35) περιπτώσεις συνακρόασης (σε πραγµατικό χρόνο) που

9 -9- προέκυψαν, αφορούν περιστατικά της εκτελούσας την επεξεργασία εταιρείας ICAP και δεν τεκµηριώνουν πρακτική της εταιρείας. Ενηµέρωση του συνδροµητή γίνεται πάντα κατά την έναρξη της κλήσης, ενώ στη µία περίπτωση που παρουσιάζεται ενηµέρωση προ της αποδοχής προσφοράς, αυτή υποστηρίζει ότι έχει γίνει από υπερβολικό ζήλο της υπαλλήλου, ώστε να είναι πλήρως ενήµερος ο συνδροµητής. Οι κλήσεις αυτές ήταν εξερχόµενες και αφορούσαν περιπτώσεις ταυτοποίησης συνδροµητή ή παροχής και «κλειδώµατος» προσφοράς ή επιδότησης. Μάλιστα, στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕΤΤ προβλέπεται υποχρέωση τήρησης κλήσεων για απόδειξη πώλησης, σύµβασης, παραπόνων ή καταγγελιών ενώ ο πάροχος υποχρεούται σε περιοδική αναφορά δεικτών ποιότητας (µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται δείκτης ποιότητας για τις υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών) για την οποία διαθέτει διαδικασία ανωνυµοποίησης. Οι δείκτες αυτοί αφορούν µέσες τιµές, δεν περιλαµβάνουν προσωπικά δεδοµένα αλλά προκύπτουν είτε από εξωτερικά στοιχεία κλήσεων (π.χ. µέσοι χρόνοι εξυπηρέτησης και αναµονής, αριθµός αναπάντητων κλήσεων) είτε µετά από εκτίµηση του αποτελέσµατος κάθε κλήσης (π.χ. ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών ή παραπόνων ορθότητας λογαριασµού). Επίσης, η εταιρεία παρουσιάζει τις διαδικασίες για την εκ των υστέρων ακρόαση συνοµιλιών, παραθέτοντας σχετικό εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο. Από τη διαδικασία αυτή προκύπτει ότι εκ των υστέρων ακρόαση πραγµατοποιείται µόνο µέσω του ειδικού συστήµατος (NICE) ενώ τηρούνται αρχεία καταγραφής. Όσον αφορά στις αιτίες που ενεργοποιούν την ακρόαση διευκρινίζει ότι αυτή µπορεί επίσης να συµβεί όταν από ποιοτική ανάλυση προκύπτει ότι πρέπει να στραφεί η προσοχή της εταιρείας σε µια κατηγορία κλήσεων ή σε µια οµάδα κλήσεων και όταν παρατηρείται σηµαντική αλλαγή στην απόδοση κάποιου τµήµατος, οπότε και εξετάζονται οι κλήσεις που πιθανά επηρεάζουν τους δείκτες απόδοσης. Αναφέρει δε ότι οι προϊστάµενοι των οµάδων είναι εκπαιδευµένοι να παρακολουθούν τις µεταβολές και να εξηγούν τις αποκλίσεις, µε ακρόαση µικρού δείγµατος τυχαίων κλήσεων, χωρίς αυτό να συνδέεται µε αξιολόγηση. Συγκεκριµένα, παρατίθενται οι «λόγοι για τους οποίους πραγµατοποιείται το monitoring» όπου αναφέρεται α) «Οι προϊστάµενοι του τµήµατος να παράσχουν βοήθεια στον

10 -10- υπάλληλο που αντιµετωπίζει δυσκολία σε επικοινωνία µε το συνδροµητή» και β) «Οι προϊστάµενοι και Q/A Training team του τµήµατος να εκπαιδεύουν υπαλλήλους της εταιρείας.» Τέλος, βεβαιώνει ότι σε καµία περίπτωση δεν υφίσταται δυνατότητα ακρόασης από κινητά τηλέφωνα παρά µόνο από τις θέσεις εργασίας των προϊσταµένων, ενώ αναφέρει ότι η ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων (εργαζόµενων και πελατών) είναι πλήρης. Η WIND παρουσιάζει επίσης τη διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων της, για την οποία παραθέτει το σχετικό εγχειρίδιο. Από αυτό πράγµατι προκύπτει ότι στόχος της αξιολόγησης είναι η βελτίωση του προσωπικού, µέσω διαδικασίας επίτευξης στόχων που υλοποιείται µε ειδικά σχεδιασµένο ηλεκτρονικό εργαλείο. Σε κανένα από τα έγγραφα της αξιολόγησης δεν αναφέρεται ως παράµετρος τo monitoring των καταγεγραµµένων κλήσεων. Προσθέτει µάλιστα γι αυτό ότι «αφενός γιατί η καταγραφή κλήσεων και εποµένως και το live monitoring (συνακρόαση) αφορά µόνο τους υπαλλήλους του Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών και αφετέρου γιατί η ιδιαίτερα περιορισµένη χρήση αυτού µπορεί να συµµετρηθεί (από κοινού µε άλλους στατιστικούς δείκτες) στην παροχή bonus σε ορισµένους υπαλλήλους, πλην όµως δεν είναι µέθοδος αξιολόγησης, ούτε επηρεάζει την ετήσια αξιολόγηση των υπαλλήλων.» Τέλος, η εταιρεία παραθέτει στοιχεία αναφορικά µε τη φόρµα που συµπληρώνεται από τους προϊσταµένους του τµήµατος εξυπηρέτησης πελατών. Υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που συγκεντρώνονται στη φόρµα αυτή είναι σε συµµόρφωση µε τις κατευθύνσεις της εταιρείας, την υπ αριθµ. 488/82/ (ΦΕΚ 1505/Β/ ) απόφαση της ΕΕΤΤ (Κώδικας εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές) και την υπ αριθµ. 621/011/ (ΦΕΚ 2417/Β/ ) απόφαση της ΕΕΤΤ (Τροποποίηση και κωδικοποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/ Καθορισµός των δεικτών ποιότητας των παρεχόµενων προς το κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προσδιορισµός του περιεχοµένου και της µορφής των προς δηµοσίευση πληροφοριών καθώς και του τρόπου και χρόνου δηµοσίευσής τους από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών). Καταλήγει δε ότι από το ανωτέρω θεσµικό πλαίσιο έχει υποχρέωση για τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόµενων υπηρεσιών

11 -11- τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Η Αρχή, µετά από εξέταση των προαναφεροµένων στοιχείων, άκουσε τον εισηγητή και τις διασαφηνίσεις από τους βοηθούς εισηγητές, οι οποίοι στη συνέχεια αποχώρησαν, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 και 3 του ν. 3471/2006 για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών απαγορεύεται η ακρόαση, υποκλοπή, αποθήκευση ή άλλο είδος παρακολούθησης ή επιτήρησης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών δεδοµένων κίνησης και θέσης. Η καταγραφή συνδιαλέξεων και των συναφών δεδοµένων κίνησης επιτρέπεται µόνο κατ εξαίρεση, όταν πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια νόµιµης επαγγελµατικής πρακτικής µε σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων εµπορικής συναλλαγής ή άλλης επικοινωνίας επαγγελµατικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι και τα δύο µέρη, µετά από προηγούµενη ενηµέρωση σχετικά µε το σκοπό της καταγραφής, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους. Η Αρχή έχει κρίνει ότι όπου η καταγραφή των συνδιαλέξεων είναι νόµιµη σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3471/2006, δεν απαιτείται προηγούµενη συγκατάθεση και των δύο µερών αλλά προηγούµενη ενηµέρωση του µέρους που δεν έχει την πρωτοβουλία της καταγραφής σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 2472/1997 (βλέπε επίσης και ετήσια έκθεση της Αρχής για το 2006, σελ. 78). Η απαιτούµενη από το νόµο ενηµέρωση µπορεί να διενεργηθεί και µε ηχογραφηµένη ειδοποίηση πριν από την έναρξη της κρίσιµης τηλεφωνικής συνδιάλεξης. 2. Στις διατάξεις των υπ αριθµ. 488/82/ και 621/011/ αποφάσεων της ΕΕΤΤ τεκµηριώνεται υποχρέωση του παρόχου να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες και το προσωπικό του είναι σε συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 12 παρ. 1 της πρώτης εξ αυτών ορίζεται ότι «Ο πάροχος ενηµερώνει το προσωπικό του σχετικά µε το περιεχόµενο του παρόντα Κώδικα, το ισχύον

12 -12- θεσµικό πλαίσιο και οποιαδήποτε τυχόν οδηγία λαµβάνει από την ΕΕΤΤ για την εφαρµογή της νοµοθεσίας. Το προσωπικό του παρόχου οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πλαίσιο αυτό» ενώ στις παρ. 4 και 5 της προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα εξής για το προσωπικό του παρόχου: «4. Ο πάροχος υποχρεούται να έχει εσωτερικές διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζει ότι τα συστήµατα, οι διαδικασίες, τα έγγραφα και το προσωπικό του είναι σε συµµόρφωση µε τον Κώδικα και την κείµενη νοµοθεσία. 5. Ειδικότερα στις περιπτώσεις που η πώληση γίνεται τηλεφωνικά (σύµβαση από απόσταση) ο πάροχος πρέπει να διαθέτει µηχανισµούς ώστε να ελέγχει ότι η τηλεφωνική επικοινωνία µε τον καταναλωτή και η σύναψη της σύµβασης γίνεται σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα και το ισχύον κανονιστικό και νοµοθετικό πλαίσιο.» Παράλληλα, στα προηγούµενα άρθρα της απόφασης αυτής (βλ. ίδιως, άρ. 4 για τις µεθόδους διενέργειας πωλήσεων, άρ. 5 για τα ελάχιστα σηµεία ενηµέρωσης καταναλωτών, άρ. 6 για την κατάρτιση συµβάσεων, άρ. 8 για την ποιότητα υπηρεσίας) ορίζονται συγκεκριµένες υποχρεώσεις για το προσωπικό του παρόχου που ασχολείται µε την τηλεφωνική εξυπηρέτηση. 3. Όπως διαπιστώθηκε από το φάκελο της υπόθεσης, οι καταγεγραµµένες συνοµιλίες συνδροµητών µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της WIND χρησιµοποιήθηκαν από την εταιρεία για την εξαγωγή ατοµικού στατιστικού (monitoring) και την συµπερίληψή του σε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προς τους εργαζόµενους στο τµήµα αυτό, µαζί µε λοιπά ατοµικά στατιστικά που προκύπτουν από εξωτερικά στοιχεία των κλήσεων και αφορούν τους δείκτες ποιότητας τηλεφωνικά παρεχόµενων υπηρεσιών, όπως αυτοί ορίζονται στην υπ αριθµ. 621/011/ απόφαση της ΕΕΤΤ. Το σύνολο των στοιχείων αυτών χρησιµοποιήθηκε για την απόδοση επιβράβευσης και δεν αποτέλεσε τµήµα της τυπικής διαδικασίας αξιολόγησης προσωπικού. Με δεδοµένο ότι ο πάροχος οφείλει να διαθέτει µηχανισµούς ώστε να ελέγχει ότι η τηλεφωνική επικοινωνία µε τον καταναλωτή γίνεται σύµφωνα µε το ισχύον κανονιστικό και νοµοθετικό πλαίσιο, η παραπάνω ενέργειά του αποτελεί νόµιµη επαγγελµατική πρακτική, που σκοπό έχει την παροχή αποδεικτικών στοιχείων επικοινωνίας επαγγελµατικού χαρακτήρα, συνεπώς, ως προς αυτό το σηµείο γίνεται δεκτό ότι µπορεί να εφαρµοστεί το άρ. 4 παρ. 3 του ν. 3471/2006.

13 ιαπιστώθηκε επίσης, ότι σε µικρό αριθµό περιπτώσεων προϊστάµενοι της εταιρείας ICAP, που ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασµό της WIND, προχώρησαν σε ενέργεια παρακολούθησης, σε πραγµατικό χρόνο, τηλεφωνικών επικοινωνιών µεταξύ συνδροµητών της και υπαλλήλων της. Για την ενέργεια αυτή δεν απαιτείται ξεχωριστή γνωστοποίηση ή ενηµέρωση καθώς τα δύο µέρη της επικοινωνίας παραµένουν ο συνδροµητής και η εταιρεία, τα οποία δεν µεταβάλει η παρέµβαση επιπλέον προσώπου του υπευθύνου. Άλλωστε, καθώς τα τηρούµενα δεδοµένα αφορούν συνδροµητές της WIND, δεν απαιτείται ούτε γνωστοποίηση στην Αρχή, καθώς εφαρµόζεται η εξαίρεση του αρ. 7Α παρ. 1 του ν. 2472/1997. Η ακρόαση των συνοµιλιών σε πραγµατικό χρόνο από τους προϊσταµένους αποτελεί µία επιπλέον επεξεργασία, η νοµιµότητα της οποίας θα πρέπει να εξετασθεί και µε βάση το αρ. 4 παρ. 1 του ν. 2472/1997. Όπως αναλύθηκε παραπάνω, η ενέργεια αυτή µπορεί να ενταχθεί στις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και να θεωρηθεί ότι αποτελεί νόµιµη επαγγελµατική πρακτική. Επιπλέον, ο ιδιαίτερα µικρός αριθµός περιστατικών σε διάστηµα τριών µηνών οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δεν πρόκειται για πάγια και καθηµερινή πρακτική, αλλά περισσότερο για περιστασιακά γεγονότα, άρα δεν µπορεί να τεκµηριωθεί επιτήρηση εργαζοµένων όπως υποστηρίζει το Σωµατείο. 5. ιαπιστώνεται, όµως, ότι στα ενηµερωτικά έγγραφα της εταιρείας δεν είναι απόλυτα σαφής η ενηµέρωση που παρέχεται προς τους εργαζόµενους, σχετικά µε τους σκοπούς ακρόασης των καταγεγραµµένων συνοµιλιών στο τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. Προς τούτο θα πρέπει να γίνεται σαφές, τόσο στην ενηµέρωση που παρέχεται στους εργαζόµενους όσο και στα έγγραφα των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας, ότι ακρόαση των καταγεγραµµένων κλήσεων γίνεται και για τον ειδικότερο σκοπό της συµµόρφωσης µε την κείµενη νοµοθεσία για την έλεγχο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, όπως και ότι τα στοιχεία αυτά θα χρησιµοποιηθούν µόνον για την επιβράβευση στους εργαζόµενους. Η ενηµέρωση θα πρέπει να ακολουθεί τα οριζόµενα στο αρ. 11 παρ. 1 του ν. 2472/1997. Η ενηµέρωση αυτή θα πρέπει να είναι άµεσα διαθέσιµη και προς τις αρµόδιες Αρχές, καθώς µόνο µε το τελευταίο υπόµνηµα της WIND κατέστησαν απόλυτα σαφείς οι σκοποί χρήσης των καταγεγραµµένων συνοµιλιών. 6. Όσον αφορά στην παρεχόµενη στο συνδροµητή ενηµέρωση κατά την κλήση µε

14 -14- αριθµό 31, η Αρχή διαπιστώνει ότι πρόκειται για µεµονωµένο περιστατικό και θα πρέπει εποµένως να γίνει δεκτή η απάντηση της εταιρείας ότι πρόκειται για υπερβολή της υπαλλήλου και δεν προκύπτει παράβαση των όσων ορίζονται στο άρ. 4. παρ. 3 του ν. 3471/2006 και της υποχρέωσης ενηµέρωσης του αρ. 11 παρ. 1 του ν. 2472/ Τέλος, όσον αφορά στη δυνατότητα εξ αποστάσεως πρόσβασης σε συστήµατα της εταιρείας από τις συνεργαζόµενες τρίτες εταιρείες, που ενεργούν ως εκτελούσες την επεξεργασία, και στο γεγονός ότι εργαζόµενοι εργάζονται εξ αποστάσεως, δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου παράβαση των διατάξεων για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει το δικαίωµα να επιλέγει τόσο τους εκάστοτε εκτελούντες την επεξεργασία όσο και τα πρόσωπα που ασχολούνται για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον τηρούνται οι προβλέψεις του άρ. 10 του ν. 2472/1997 για το απόρρητο και την ασφάλεια για τις οποίες δεν τεκµηριώθηκε παράβαση. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Αρχή απευθύνει σύσταση στην εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. όπως παρέχει αναλυτικότερη ενηµέρωση για τους σκοπούς που πραγµατοποιείται η επεξεργασία των καταγεγραµµένων τηλεφωνικών κλήσεων, όπως αναλύεται στη σκέψη υπ αριθµ. 5 του σκεπτικού της παρούσης. Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας Πέτρος Χριστόφορος Γεωργία Παλαιολόγου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2168/22-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-10-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/390-1/11-10-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ COSMOTE

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ COSMOTE ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ COSMOTE Διαθεσιμότητα υπηρεσίας εξυπηρέτησης τελικών χρηστών (H01) Υπηρεσία Τηλεφωνική Γραμμή Ωράριο Λειτουργίας Χρέωση υπηρεσίας εξυπηρέτησης τελικών Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών & Καρτοκινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03/05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3080/03.05.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011 Η συνεδρίαση έγινε στα γραφεία της ΑΡΧΗΣ, ηµέρα Πέµπτη 15.10.2009 και ώρα 10.00,

Διαβάστε περισσότερα

Πότε είναι παράνομες οι κάμερες σε χώρους εργασίας

Πότε είναι παράνομες οι κάμερες σε χώρους εργασίας Πότε είναι παράνομες οι κάμερες σε χώρους εργασίας Αθήνα, 27-01-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/550/27-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2008 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1654 Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014

Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014 Αθήνα, 09-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2223-2/09-12-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 182/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014

Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Αθήνα, 17-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/702-1/17-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Τηλεφωνητής Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Χρήσιμες Συμβουλές: Τηλεφωνητής Η Vodafone σου παρέχει την υπηρεσία Vodafone Business Connect Voicemail ώστε όποιος σε καλεί στον επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5909/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138 / 2014

Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5909/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5909/02-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138 / 2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.05 Διαχείριση Φοιτητών και Παραπόνων Φοιτητών Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 03 15.9.2014 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015

Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές Η Green χρησιμοποιεί ως μέσο διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας : την επίσημη ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06-11-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7015/06-11-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 137/2013

Αθήνα, 06-11-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7015/06-11-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 137/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-11-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7015/06-11-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 137/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Dt.733.13-12-2012 ΣΤΑΘΕΡΑ ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Η ΕΚΠΟΙΖΩ πραγµατοποίησε σήµερα, στα γραφεία της, συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταµούλας Ειδικός Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 19-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015

Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/953-2/06-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» Για το διαγωνισμό «Ο ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΚΕΡΔΙΖΕΙ» που διοργανώνει η ΑΜΑΖΕ Α.Ε. που εφεξής καλείται με τεχνικό πάροχο την ιδία, ισχύουν τα κάτωθι: 1]

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αριθμός αποφάσεως 83/2009

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αριθμός αποφάσεως 83/2009 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αριθμός αποφάσεως 83/2009 Περίληψη: Επιβολή προστίμου σε εταιρεία για αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία και παράνομη διαβίβαση δεδομένων σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Άρθρο 2 Λειτουργία της Αρχής Αριθ.209 Κανονισµός Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 336/2000), όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/2015/22-04-2008 (ΦΕΚ Β 859) και Γ/ΕΞ/3082/03-05-2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011)

Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Προτεινόμενες τροποποιήσεις καταστατικού (Τακτική Γενική Συνέλευση 21 Ιουνίου 2011) Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του Ν.3556/2007, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παραθέτει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας με τη και της ενημέρωσης της κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης των έργων, μέσω της διαβίβασης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου Αιγυπτιάδου Δικηγόρος -Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Παν/μιο Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα

Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα Τάκης Κακούρης, Δικηγόρος, Ζέπος & Γιαννόπουλος www.zeya.com Επισκόπηση εξελίξεων (2013-2014) 158 αποφάσεις της Αρχής το 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-06-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3761/16-06-2014 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Λάρισα, 13/03/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Μαρούσι, 15/7/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 488/82 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µπορούν να αποθηκευτούν µέχρι και 30 µηνύµατα διάρκειας έως και 3 λεπτών το καθένα. Μπαίνοντας στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µε τον ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1457/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα