Α Π Ο Φ Α Σ Η 86 /2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η 86 /2015"

Transcript

1 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3898/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 86 /2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της, την , σε συνέχεια της από συνεδρίασης και εξ αναβολής της από συνεδρίασης, προκειµένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν οι Π. Χριστόφορος, Πρόεδρος της Αρχής, Λ. Κοτσαλής, Α.-Ι. Μεταξάς, Α. Συµβώνης, ως εισηγητής, Κ. Χριστοδούλου και Π. Τσαντίλας, τακτικά µέλη. εν παρέστησαν λόγω κωλύµατος, αν και κλήθησαν νοµίµως εγγράφως, το µέλος. Μπριόλας και το αναπληρωµατικό µέλος αυτού Χ. Ανθόπουλος. Στη συνεδρίαση, χωρίς δικαίωµα ψήφου, επίσης παρέστη και η Γ. Παλαιολόγου, υπάλληλος του Τµήµατος ιοικητικού-οικονοµικού, ως γραµµατέας, µετά από εντολή του Προέδρου. Ο βοηθός εισηγητής Γ. Ρουσόπουλος ειδικός επιστήµονας υπάλληλος του Τµήµατος Ελεγκτών, απουσίαζε λόγω κωλύµατος. Η Αρχή έλαβε υπόψη τα παρακάτω: Υποβλήθηκε στην Αρχή η υπ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/69/ ερώτηµα του Πανελλήνιου Σωµατείου Εργαζοµένων ΤΙΜ (Wind), σύµφωνα µε το οποία στο CS (Εξυπηρέτηση πελατών) της εταιρείας WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής WIND) γίνεται η λεγόµενη «συνακρόαση κλήσης», µε σκοπό την «αξιολόγηση»- αστυνόµευση του εργαζοµένου από τον προϊστάµενο, χωρίς σχετική ενηµέρωση των

2 -2- συµµετεχόντων στην κλήση (πελάτη ή εργαζόµενου). Επίσης, αναφέρεται ότι γίνεται ηχογράφηση και καταγραφή των εισερχόµενων κλήσεων, η οποία χρησιµοποιείται για την ίδια προσχηµατική «αξιολόγηση» του εργαζοµένου, ενώ δεν υπάρχει µηχανισµός διασφάλισης των εµπορικών συναλλαγών. Επίσης, το Σωµατείο αναφέρει ότι δίδεται εξ αποστάσεως πρόσβαση σε συστήµατα της εταιρείας σε συνεργαζόµενες τρίτες εταιρείες και ότι έχει παρατηρηθεί ότι εργαζόµενοι εργάζονται εξ αποστάσεως σε τµήµατα εκτός των αρµοδιοτήτων τους. Το ανωτέρω έγγραφο ερώτηµα, που έχει ουσιαστικά τη µορφή καταγγελίας, υποβλήθηκε και στην Αρχή ιασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ). Η Α ΑΕ διαβίβασε στην Αρχή το υπ αριθµ. πρωτ. Α ΑΕ 1404/ έγγραφό της (αρ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/3352/ ). Σε αυτό περιέχονται τα υπ αριθµ. πρωτ. Wind τµ. Ασφ 489α και 499 έγγραφα της WIND. Στο πρώτο από αυτά η εταιρεία αναφέρει ότι οι εργαζόµενοί της που υπηρετούν στις θέσεις εργασίας όπου πραγµατοποιείται η καταγραφή, µπορούν να ζητήσουν τη συνδροµή και παρέµβαση των άµεσα προϊσταµένων τους, είτε για την επίλυση αιτηµάτων καταναλωτών που εκφεύγουν των συνηθισµένων περιπτώσεων, είτε για εκπαιδευτικούς λόγους. Στο δεύτερο από αυτά αναφέρεται ότι από την πλατφόρµα που χρησιµοποιείται (NICE) παρέχεται η δυνατότητα εποπτείας (monitoring) των κλήσεων που καταγράφονται, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν. Στο παρελθόν, η εταιρεία µε τα υπ αριθ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/481/ και ΓΝ/ΕΙΣ/876/ έγγραφά της (ως TIM Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. τότε), ενηµέρωσε την Αρχή σχετικά µε την πρόθεσή της να καταγράφει τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που αφορούν τις εξής κατηγορίες: (1) παραγγελίες συνδροµητών, (2) θέµατα λογαριασµών συνδροµητών, (3) διασφάλιση φυσικής ασφάλειας υπαλλήλων και (4) δειγµατοληπτική καταγραφή κλήσεων εξυπηρέτησης πελατών, παραθέτοντας σύντοµη περιγραφή των κατηγοριών αυτών. Η Αρχή, µε το υπ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΞ/136/ έγγραφό της, την ενηµέρωσε ότι είναι, καταρχάς, νόµιµη η καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων για τις κατηγορίες (1) και (2) και όχι για τις κατηγορίες (3) και (4). Ζήτησε, δε, την παροχή διευκρινίσεων για τις κατηγορίες (3) και (4) καθώς και για την αναγκαιότητα τήρησης των δεδοµένων που αφορούν τις

3 -3- κατηγορίες (1) και (2) για δύο έτη. Η εταιρεία απάντησε µε το υπ αριθ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/227/ έγγραφό της, ότι θα συλλέγει και καταγράφει τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις µεταξύ των υπαλλήλων και των συνδροµητών της που εµπίπτουν στις κατηγορίες (1) και (2), ότι ο χρόνος τήρησης των σχετικών δεδοµένων είναι δύο έτη έτσι ώστε η περίοδος αυτή να συνάδει µε τους όρους της άδειας που της έχει δοθεί από την ΕΕΤΤ και θεωρείται επαρκής για πιθανές περιπτώσεις µελλοντικής αµφισβήτησης αίτησης ή/και κίνησης νοµικής διαδικασίας, ότι οι συνδροµητές θα ενηµερώνονται µε ηχογραφηµένη ειδοποίηση και τέλος ότι οι εµπλεκόµενοι υπάλληλοι θα ενηµερωθούν σχετικά, πριν από την έναρξη λειτουργίας του καταγραφικού, στις θέσεις εργασίας τους καθώς και για το χώρο από τον οποίο θα µπορούν να πραγµατοποιούν µε ασφάλεια τις προσωπικές τους επικοινωνίες. Μετέπειτα, µε το το υπ αριθ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/192/ έγγραφο µε συµπληρωµατικά στοιχεία ενηµέρωσε την Αρχή ότι το σύστηµα καταγραφής, εκτός από τις εισερχόµενες κλήσεις, θα εφαρµόζεται και στις εξερχόµενες κλήσεις από τους εµπλεκόµενους υπαλλήλους προς τους συνδροµητές. Οι κλήσεις αυτές θα πραγµατοποιούνται από συγκεκριµένα εσωτερικά τηλέφωνα και µόλις ο συνδροµητής απαντήσει θα ενηµερώνεται για την καταγραφή της κλήσης. Η καταγραφή αυτή πραγµατοποιείται στο ίδιο πλαίσιο και για τους ίδιους σκοπούς µε αυτούς που αναφέρονται στο προαναφερθέν έγγραφο της Αρχής. Παράλληλα, µε το ίδιο έγγραφο προσκόµισε νεώτερη έκδοση του εσωτερικού διαδικαστικού κειµένου που αφορά στην καταγραφή κλήσεων. Η Αρχή, µε το Γ/ΕΞ/69-1/ έγγραφό της κάλεσε την εταιρεία να εκθέσει τις απόψεις της για τα καταγγελλόµενα και ειδικότερα για τα εξής: α) Αν και µε ποιο τρόπο έχει γνωστοποιήσει στην Αρχή τη διαδικασία συνακρόασης κλήσεων. β) Με ποιο τρόπο ακριβώς παρέχεται η ενηµέρωση για τη συνακρόαση των κλήσεων, ζητώντας να παρατεθεί ενδεικτικό απόσπασµα κειµένου σε ηλεκτρονική µορφή. γ) Σε πόσες περιπτώσεις έχει χρησιµοποιήσει τη δυνατότητα συνακρόασης των κλήσεων κατά το διάστηµα των µηνών Οκτωβρίου έως και εκεµβρίου δ) Σε πόσες περιπτώσεις χρήστες της εταιρείας έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο καταγεγραµµένο υλικό της

4 -4- συνοµιλίας και για ποιο σκοπό, κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστηµα. Για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις ζήτησε την αποστολή αναλυτικών στοιχείων από τα τηρούµενα αρχεία καταγραφής, σε ηλεκτρονική µορφή, µε επεξήγηση τυχόν χρησιµοποιούµενων κωδικών. Επιπλέον, ζήτησε να συµπεριλαµβάνονται στα στοιχεία αυτά τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες του κάθε χρήστη. Η WIND απάντησε µε το υπ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/4901/ έγγραφό της αναφέροντας ότι, όπως έχει γνωστοποιηθεί στην Αρχή, έχει εγκαταστήσει το σύστηµα NICE 1 µε προδιαγραφές αντίστοιχες µε όλα τα συστήµατα που εγκαθιστούν εταιρείες του κλάδου ή που διαθέτουν τµήµατα εξυπηρέτησης πελατών. Μία από τις δυνατότητες του συστήµατος είναι να ακούει κάποιος εξουσιοδοτηµένος τρίτος την κλήση, είτε την ώρα που πραγµατοποιείται, είτε εφόσον αυτή έχει καταγραφεί. Συνεπώς, θεωρεί ότι δεν απαιτείται περαιτέρω ενηµέρωση της Αρχής, από τη στιγµή που δεν απαιτείται ενηµέρωση ούτε για την εγκατάσταση του καταγραφικού. Υποστηρίζει επίσης τα εξής: i) Ότι η µετέπειτα ακρόαση της καταγεγραµµένης κλήσης είναι νόµιµη καθώς µέσω αυτής ικανοποιούνται αιτήµατα των συνδροµητών (π.χ. αίτηµα αποµαγνητοφώνησης για τη διασφάλιση συναλλαγών). ii) Ότι το «live monitoring» (συνακρόαση σε πραγµατικό χρόνο) θεωρείται απαραίτητο εργαλείο για τα τµήµατα εξυπηρέτησης πελατών των εταιρειών και οι εργαζόµενοι που υπηρετούν στις θέσεις αυτές µπορούν να ζητούν και να λαµβάνουν τη συνδροµή (ή και την παρέµβαση) των άµεσων προϊσταµένων τους, όπως ενδεικτικά αναφέρουν είτε για την επίλυση αιτηµάτων καταναλωτών που εκφεύγουν των συνηθισµένων περιπτώσεων είτε για εκπαιδευτικούς λόγους. Και επεξηγούν ότι µε την έννοια του εκπαιδευτικού λόγου θεωρούν την πρώτη περίοδο εργασίας των υπαλλήλων που είναι απαραίτητη η συνδροµή κάποιου προϊσταµένου και την περίοδο προώθησης νέων προϊόντων και προσφορών που ακόµα και οι παλαιοί υπάλληλοι έχουν ανάγκη ενηµέρωσης και υποβοήθησης κατά την επικοινωνία. Ο προϊστάµενος µπορεί να ακούσει και να κατευθύνει τον υπάλληλο χωρίς να µπορεί να παρέµβει ή να συνοµιλήσει µε το συνδροµητή. 1 Πρόκειται για ολοκληρωµένη εφαρµογή κέντρου τηλεφωνικών κλήσεων µε υποστήριξη καταγραφής κλήσεων και πολλές δυνατότητες παραµετροποίησης

5 -5- iii) Οι συνοµιλίες για τις οποίες δίνεται η δυνατότητα «live monitoring» είναι αυτές για τις οποίες επιτρέπεται η καταγραφή, σύµφωνα µε αυτά που έχει ενηµερώσει η Αρχή την εταιρεία. Η ενέργεια αυτή δεν αποτελεί νέα επεξεργασία ώστε να απαιτείται γνωστοποίηση. Σκοπός της ακρόασης είναι η επίλυση θεµάτων σχετικών µε παραγγελιοληψία, συµβάσεις και θέµατα λογαριασµών και δεν διαφοροποιείται από τον σκοπό για τον οποίο επιτρέπεται η καταγραφή των συνοµιλιών. iv) Όσον αφορά την ενηµέρωση, η WIND τη διαχωρίζει σε αυτή που παρέχει στους υπαλλήλους της και στους καταναλωτές. Στην πρώτη περίπτωση, οι υπάλληλοι ενηµερώνονται για κάθε δυνατότητα του καταγραφικού συστήµατος και τη δυνατότητα παράλληλης ακρόασης των συνοµιλιών τους, εκπαιδεύονται ειδικά, υπάρχει ανακοίνωση στον πίνακα του σχετικού τµήµατος (επισηµαίνεται και η ύπαρξη χωριστών τηλεφωνικών συσκευών για προσωπικές τους κλήσεις) και ανάρτηση στο εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας (intranet). Στη δεύτερη περίπτωση η ενηµέρωση γίνεται µε ηχογραφηµένο µήνυµα κατά την έναρξη της επικοινωνίας. Οι καταναλωτές δεν ενηµερώνονται ειδικά για τη συνακρόαση καθώς η WIND υποστηρίζει ότι αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό (όταν µάλιστα αφορά µικρό ποσοστό κλήσεων), ενώ θεωρούν ότι δεν συντρέχει υποχρέωση ειδικής ενηµέρωσης καθώς η ακρόαση από επιπλέον πρόσωπο της εταιρείας δεν επιφέρει αλλαγή στην επικοινωνία του συνδροµητή (ο οποίος γνωρίζει ότι καταγράφεται η συνοµιλία του για τη διασφάλιση της συναλλαγής) και εφόσον ο προϊστάµενος δεν µπορεί να παρέµβει, η συνοµιλία παραµένει διµερής, κάτι που ισχύει σε κάθε περίπτωση, αφού η WIND δρα ως σύνολο απέναντι στον καταναλωτή, ανεξάρτητα µε το πόσοι υπάλληλοί της επικοινωνούν µε τον συνδροµητή. Τούτο δε ισχύει και για τυχόν προστιθέντες οι οποίοι καλούν για λογαριασµό και εκ µέρους της WIND. v) Οι κανόνες ασφάλειας προβλέπονται σε κείµενο εσωτερικής διαδικασίας. Σύµφωνα µε αυτούς καταγράφονται τα ονόµατα και οι θέσεις των προϊσταµένων που έχουν τη δυνατότητα χρήσης του live monitoring. Συγκεκριµένα, στο αρχείο καταγραφής αποτυπώνονται το όνοµα του προϊσταµένου που ενεργοποιεί το live monitoring, το όνοµα του υπαλλήλου και η ώρα έναρξης/λήξης. Για το διάστηµα που ερώτησε η Αρχή (τρεις µήνες) έχουν καταγραφεί τριάντα πέντε (35) κλήσεις στις οποίες έγινε τέτοια

6 -6- ενέργεια. Η WIND παραθέτει τον κατάλογο αυτό και επισηµαίνει ότι αυτό δείχνει ότι γίνεται περιορισµένη χρήση της δυνατότητας, καθώς καθηµερινά η εταιρεία εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες κλήσεις. vi) O σκοπός της καταγραφής των συνοµιλιών στο τµήµα εξυπηρέτησης πελατών είναι η παροχή αποδεικτικών στοιχείων εµπορικής συναλλαγής. Ο σκοπός αυτός αναλύεται περαιτέρω και οι πιο αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις είναι: η αµφισβήτηση σύναψης σύµβασης ή ποσών επιδότησης/έκπτωσης, η αµφισβήτηση λογαριασµού, θέµατα φορητότητας, αιτήµατα καταναλωτών για αποµαγνητοφώνηση συνοµιλιών και απαντήσεις της εταιρείας σε παράπονα/καταγγελίες καταναλωτών, ειδικά εκείνων που λαµβάνονται από δηµόσιες αρχές (ΕΕΤΤ/ΓΓΚ/ΣτΚ). Το πλήθος των προσβάσεων στις καταγεγραµµένες κλήσεις για το σκοπό αυτό είναι υψηλό, καθώς εξαρτάται από τα αιτήµατα των καταναλωτών. Κατόπιν της απάντησης της WIND η Αρχή, µε το υπ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΞ/4901-1/ έγγραφό της, ζήτησε να προσκοµιστεί, σε ηλεκτρονική ή/και σε γραπτή µορφή, αντίγραφο των καταγεγραµµένων συνοµιλιών που αντιστοιχούν στα χρονικά διαστήµατα για τα οποία έχει ενεργοποιηθεί η συνακρόαση. Η εταιρεία χορήγησε τον κατάλογο αυτό µε το υπ αριθµ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/8141/ έγγραφό της, χορηγώντας αντίγραφο τριανταπέντε (35) κλήσεων και δύο ακόµα για τις οποίες έχει καταγραφεί η έναρξη ακρόασης αλλά για τεχνικούς λόγους δεν καταγράφηκε η λήξη της. Με την απάντηση η εταιρεία επισύναψε και περιγραφή του αντικειµένου των καταγεγραµµένων κλήσεων. Οι κλήσεις αυτές αφορούσαν σε προσωπικό της συνεργαζόµενης εταιρείας ICAP, που ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασµό της WIND µε τη χρήση συστηµάτων της WIND. Σε µία περίπτωση (κλήση υπ αριθµ. 31 µε διάρκεια 4.09 ) η κλήση ξεκινάει ως έρευνα ικανοποίησης νέου πελάτη. Στη διάρκειά της και κατόπιν ενηµέρωσης για νέες επιλογές στο υπάρχον συνδροµητικό του πρόγραµµα ο πελάτης συµφωνεί και προχωρεί σε αλλαγή προγράµµατος κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η χειρίστρια στο µέσο της κλήσης (περίπου στο σηµείο 2.30 της κλήσης) προχωρεί σε ενηµέρωση ότι η κλήση ηχογραφείται από τότε και στο εξής για την ανανέωση του συµβολαίου του και προχωρεί στις ενέργειες ενηµέρωσης και λήψης στοιχείων του συνδροµητή για τη σύναψη της σύµβασης.

7 -7- Στη συνεδρίαση της Αρχής κατά την , µετά από τις υπ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΞ/1530/ και Γ/ΕΞ/1532/ κλήσεις, παρέστησαν οι εκπρόσωποι του Σωµατείου και της WIND οι οποίοι και εξέθεσαν τις απόψεις τους. Μάλιστα το Σωµατείο είχε καταθέσει και την προηγούµενη ηµέρα το υπ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/2686/ υπόµνηµά του. Με αυτό παραθέτει επιπλέον στοιχεία προς απόδειξη σκέλους της καταγγελίας, τα οποία δεν είχαν αρχικά αναφερθεί. Συγκεκριµένα υποστηρίζει ότι η δυνατότητα ακρόασης κλήσεων παρέχεται στους προϊσταµένους και µέσω κινητών τηλεφώνων, ενώ µέσω της κονσόλας κλήσεων ακρόαση µπορεί να συµβαίνει και σε προσωπικές επικοινωνίες. Για τους ισχυρισµούς αυτούς δεν παρέχει στοιχεία ή ενδείξεις. Αναφέρει ότι αν και η WIND έχει δηλώσει ως σκοπό «την παροχή βοήθειας και εκπαίδευση των υπαλλήλων» η ακρόαση των κλήσεων αποτελεί ουσιαστικά εργαλείο αξιολόγησης, καθώς ο άµεσος προϊστάµενος κάθε υπαλλήλου χρησιµοποιεί ειδικό λογισµικό όπου εισάγει βαθµούς σε κριτήρια αξιολόγησης του εργαζόµενου (π.χ. χαιρετισµός στην έναρξη ή τη λήξη της κλήσης, ευχάριστη διάθεση κλπ.). Με βάση αυτό λαµβάνει «bonus» ή δέχεται επιστολή προειδοποίησης για µειωµένη απόδοση. Προς απόδειξη, προσκοµίζει αντίγραφα µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όπου σε κάθε εργαζόµενο στο τµήµα CS κοινοποιούνται προσωπικά στατιστικά. Όπως προκύπτει από αυτά, έως τον Αύγουστο του έτους 2014 περιλαµβάνεται και αριθµητική ένδειξη µε τίτλο «monitoring». Υποστηρίζουν δε ότι, αν και δεν εµφανίζεται σε κάποιο έγγραφο, η διαδικασία αυτή αποτελεί αξιολόγηση η οποία πραγµατοποιείται µε τον τρόπο αυτό και µετά τον Αύγουστο του Προς υποστήριξη των ισχυρισµών του, το Σωµατείο παραθέτει αντίγραφα µαρτυρικών καταθέσεων όπου στελέχη της WIND, εξεταζόµενοι ως µάρτυρες υπέρ της εταιρείας σε δίκη εργατικής διαφοράς έχουν αναφέρει ενόρκως, µεταξύ άλλων, ότι ο έλεγχος των παρεχόµενων υπηρεσιών του εργαζόµενου πραγµατοποιείται µε δειγµατοληπτική συνακρόαση-ποιοτικό έλεγχο των κλήσεων που απαντά. Αυτή γίνεται σε δείγµα 25 κλήσεων ανά µήνα και εργαζόµενο ενώ συµπληρώνεται από τον προϊστάµενο ορισµένη φόρµα µε τα στοιχεία που διαπίστωσε. Για το γεγονός αυτό είναι όλοι οι εργαζόµενοι ενήµεροι.

8 -8- Επίσης, υποστηρίζουν ότι τα ίδια ισχύουν και για το σύστηµα καταγραφής συνδιαλέξεων, όπου αν και ο σκοπός του συστήµατος είναι η παροχή αποδεικτικών στοιχείων εµπορικής συναλλαγής ή άλλης επικοινωνίας επαγγελµατικού χαρακτήρα, στην πράξη χρησιµοποιείται, όπως και η συνακρόαση κλήσης, και για την αξιολόγηση επιτήρηση εργαζοµένων. Επισηµαίνουν µάλιστα ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αντιστοίχισης κλήσης και συναλλαγής, µε αποτέλεσµα να καταγράφονται όλες οι κλήσεις αδιακρίτως και όχι µόνο όσες είναι απαραίτητες για την απόδειξη συναλλαγής. Μετά την ακρόαση στην ολοµέλεια της Αρχής κατά την τόσο η WIND, στην οποία δόθηκε αντίγραφο του από υποµνήµατος του Σωµατείου, όσο και το Σωµατείο έλαβαν προθεσµία και υπέβαλαν υποµνήµατα (υπ αριθµ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/3000/ και Γ/ΕΙΣ/2955/ αντίστοιχα). Με το νεώτερο υπόµνηµά του το Σωµατείο επαναλαµβάνει τους ισχυρισµούς που έχει ήδη αναπτύξει, παραθέτοντας νεώτερα στοιχεία. Αναφέρει ότι και η ίδια η WIND στις προτάσεις της προς το δικαστήριο σε περίπτωση εργατικής διαφοράς έχει υποστηρίξει ότι για κάθε εργαζόµενο στο CS πραγµατοποιούνται 25 δειγµατοληπτικές «συνακροάσεις» των κλήσεων που απαντά, γεγονός που γνωρίζουν ήδη οι εργαζόµενοι. Αυτές γίνονται είτε από τον άµεσο προϊστάµενο είτε από άλλο προϊστάµενο και τα αποτελέσµατα καταγράφονται σε ειδικό έντυπο. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ποιοτικός έλεγχος των κλήσεων. Κάθε εργαζόµενος οφείλει να συγκεντρώνει ποσοστό επιτυχίας της απόδοσής του τουλάχιστον 80%. Μαζί µε το υπόµνηµα το Σωµατείο προσκοµίζει περισσότερα αντίγραφα ηλεκτρονικών µηνυµάτων ατοµικών στατιστικών εργαζοµένου όπου, µεταξύ άλλων, αναγράφεται ποσοστό και για το monitoring. Με το υπόµνηµά της η WIND παραθέτει µια σειρά από επιχειρήµατα µε τα οποία υποστηρίζει το δικαίωµά της να αξιολογεί τους εργαζοµένους της, προς βελτίωση των ιδίων αλλά και των υπηρεσιών της. Όσον αφορά στην καταγγελία, υποστηρίζει ότι από κανένα αποδεικτικό µέσο δεν προέκυψε ότι έγινε καταγραφή ή συνακρόαση που αποσκοπούσε σε αρνητική αξιολόγηση υπαλλήλου της εν αγνοία του και ουδείς εργαζόµενος υπέστη βλάβη. Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται ως µια από τις παραµέτρους επιβράβευσης (bonus) των υπαλλήλων του τµήµατος εξυπηρέτησης πελατών. Οι δε τριανταπέντε (35) περιπτώσεις συνακρόασης (σε πραγµατικό χρόνο) που

9 -9- προέκυψαν, αφορούν περιστατικά της εκτελούσας την επεξεργασία εταιρείας ICAP και δεν τεκµηριώνουν πρακτική της εταιρείας. Ενηµέρωση του συνδροµητή γίνεται πάντα κατά την έναρξη της κλήσης, ενώ στη µία περίπτωση που παρουσιάζεται ενηµέρωση προ της αποδοχής προσφοράς, αυτή υποστηρίζει ότι έχει γίνει από υπερβολικό ζήλο της υπαλλήλου, ώστε να είναι πλήρως ενήµερος ο συνδροµητής. Οι κλήσεις αυτές ήταν εξερχόµενες και αφορούσαν περιπτώσεις ταυτοποίησης συνδροµητή ή παροχής και «κλειδώµατος» προσφοράς ή επιδότησης. Μάλιστα, στο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕΤΤ προβλέπεται υποχρέωση τήρησης κλήσεων για απόδειξη πώλησης, σύµβασης, παραπόνων ή καταγγελιών ενώ ο πάροχος υποχρεούται σε περιοδική αναφορά δεικτών ποιότητας (µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται δείκτης ποιότητας για τις υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών) για την οποία διαθέτει διαδικασία ανωνυµοποίησης. Οι δείκτες αυτοί αφορούν µέσες τιµές, δεν περιλαµβάνουν προσωπικά δεδοµένα αλλά προκύπτουν είτε από εξωτερικά στοιχεία κλήσεων (π.χ. µέσοι χρόνοι εξυπηρέτησης και αναµονής, αριθµός αναπάντητων κλήσεων) είτε µετά από εκτίµηση του αποτελέσµατος κάθε κλήσης (π.χ. ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών ή παραπόνων ορθότητας λογαριασµού). Επίσης, η εταιρεία παρουσιάζει τις διαδικασίες για την εκ των υστέρων ακρόαση συνοµιλιών, παραθέτοντας σχετικό εσωτερικό κανονιστικό έγγραφο. Από τη διαδικασία αυτή προκύπτει ότι εκ των υστέρων ακρόαση πραγµατοποιείται µόνο µέσω του ειδικού συστήµατος (NICE) ενώ τηρούνται αρχεία καταγραφής. Όσον αφορά στις αιτίες που ενεργοποιούν την ακρόαση διευκρινίζει ότι αυτή µπορεί επίσης να συµβεί όταν από ποιοτική ανάλυση προκύπτει ότι πρέπει να στραφεί η προσοχή της εταιρείας σε µια κατηγορία κλήσεων ή σε µια οµάδα κλήσεων και όταν παρατηρείται σηµαντική αλλαγή στην απόδοση κάποιου τµήµατος, οπότε και εξετάζονται οι κλήσεις που πιθανά επηρεάζουν τους δείκτες απόδοσης. Αναφέρει δε ότι οι προϊστάµενοι των οµάδων είναι εκπαιδευµένοι να παρακολουθούν τις µεταβολές και να εξηγούν τις αποκλίσεις, µε ακρόαση µικρού δείγµατος τυχαίων κλήσεων, χωρίς αυτό να συνδέεται µε αξιολόγηση. Συγκεκριµένα, παρατίθενται οι «λόγοι για τους οποίους πραγµατοποιείται το monitoring» όπου αναφέρεται α) «Οι προϊστάµενοι του τµήµατος να παράσχουν βοήθεια στον

10 -10- υπάλληλο που αντιµετωπίζει δυσκολία σε επικοινωνία µε το συνδροµητή» και β) «Οι προϊστάµενοι και Q/A Training team του τµήµατος να εκπαιδεύουν υπαλλήλους της εταιρείας.» Τέλος, βεβαιώνει ότι σε καµία περίπτωση δεν υφίσταται δυνατότητα ακρόασης από κινητά τηλέφωνα παρά µόνο από τις θέσεις εργασίας των προϊσταµένων, ενώ αναφέρει ότι η ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων (εργαζόµενων και πελατών) είναι πλήρης. Η WIND παρουσιάζει επίσης τη διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων της, για την οποία παραθέτει το σχετικό εγχειρίδιο. Από αυτό πράγµατι προκύπτει ότι στόχος της αξιολόγησης είναι η βελτίωση του προσωπικού, µέσω διαδικασίας επίτευξης στόχων που υλοποιείται µε ειδικά σχεδιασµένο ηλεκτρονικό εργαλείο. Σε κανένα από τα έγγραφα της αξιολόγησης δεν αναφέρεται ως παράµετρος τo monitoring των καταγεγραµµένων κλήσεων. Προσθέτει µάλιστα γι αυτό ότι «αφενός γιατί η καταγραφή κλήσεων και εποµένως και το live monitoring (συνακρόαση) αφορά µόνο τους υπαλλήλους του Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών και αφετέρου γιατί η ιδιαίτερα περιορισµένη χρήση αυτού µπορεί να συµµετρηθεί (από κοινού µε άλλους στατιστικούς δείκτες) στην παροχή bonus σε ορισµένους υπαλλήλους, πλην όµως δεν είναι µέθοδος αξιολόγησης, ούτε επηρεάζει την ετήσια αξιολόγηση των υπαλλήλων.» Τέλος, η εταιρεία παραθέτει στοιχεία αναφορικά µε τη φόρµα που συµπληρώνεται από τους προϊσταµένους του τµήµατος εξυπηρέτησης πελατών. Υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που συγκεντρώνονται στη φόρµα αυτή είναι σε συµµόρφωση µε τις κατευθύνσεις της εταιρείας, την υπ αριθµ. 488/82/ (ΦΕΚ 1505/Β/ ) απόφαση της ΕΕΤΤ (Κώδικας εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές) και την υπ αριθµ. 621/011/ (ΦΕΚ 2417/Β/ ) απόφαση της ΕΕΤΤ (Τροποποίηση και κωδικοποίηση της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/ Καθορισµός των δεικτών ποιότητας των παρεχόµενων προς το κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προσδιορισµός του περιεχοµένου και της µορφής των προς δηµοσίευση πληροφοριών καθώς και του τρόπου και χρόνου δηµοσίευσής τους από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών). Καταλήγει δε ότι από το ανωτέρω θεσµικό πλαίσιο έχει υποχρέωση για τον ποιοτικό έλεγχο των παρεχόµενων υπηρεσιών

11 -11- τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Η Αρχή, µετά από εξέταση των προαναφεροµένων στοιχείων, άκουσε τον εισηγητή και τις διασαφηνίσεις από τους βοηθούς εισηγητές, οι οποίοι στη συνέχεια αποχώρησαν, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 και 3 του ν. 3471/2006 για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών απαγορεύεται η ακρόαση, υποκλοπή, αποθήκευση ή άλλο είδος παρακολούθησης ή επιτήρησης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών δεδοµένων κίνησης και θέσης. Η καταγραφή συνδιαλέξεων και των συναφών δεδοµένων κίνησης επιτρέπεται µόνο κατ εξαίρεση, όταν πραγµατοποιείται κατά τη διάρκεια νόµιµης επαγγελµατικής πρακτικής µε σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων εµπορικής συναλλαγής ή άλλης επικοινωνίας επαγγελµατικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι και τα δύο µέρη, µετά από προηγούµενη ενηµέρωση σχετικά µε το σκοπό της καταγραφής, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους. Η Αρχή έχει κρίνει ότι όπου η καταγραφή των συνδιαλέξεων είναι νόµιµη σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3471/2006, δεν απαιτείται προηγούµενη συγκατάθεση και των δύο µερών αλλά προηγούµενη ενηµέρωση του µέρους που δεν έχει την πρωτοβουλία της καταγραφής σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 2472/1997 (βλέπε επίσης και ετήσια έκθεση της Αρχής για το 2006, σελ. 78). Η απαιτούµενη από το νόµο ενηµέρωση µπορεί να διενεργηθεί και µε ηχογραφηµένη ειδοποίηση πριν από την έναρξη της κρίσιµης τηλεφωνικής συνδιάλεξης. 2. Στις διατάξεις των υπ αριθµ. 488/82/ και 621/011/ αποφάσεων της ΕΕΤΤ τεκµηριώνεται υποχρέωση του παρόχου να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες και το προσωπικό του είναι σε συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 12 παρ. 1 της πρώτης εξ αυτών ορίζεται ότι «Ο πάροχος ενηµερώνει το προσωπικό του σχετικά µε το περιεχόµενο του παρόντα Κώδικα, το ισχύον

12 -12- θεσµικό πλαίσιο και οποιαδήποτε τυχόν οδηγία λαµβάνει από την ΕΕΤΤ για την εφαρµογή της νοµοθεσίας. Το προσωπικό του παρόχου οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το πλαίσιο αυτό» ενώ στις παρ. 4 και 5 της προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα εξής για το προσωπικό του παρόχου: «4. Ο πάροχος υποχρεούται να έχει εσωτερικές διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζει ότι τα συστήµατα, οι διαδικασίες, τα έγγραφα και το προσωπικό του είναι σε συµµόρφωση µε τον Κώδικα και την κείµενη νοµοθεσία. 5. Ειδικότερα στις περιπτώσεις που η πώληση γίνεται τηλεφωνικά (σύµβαση από απόσταση) ο πάροχος πρέπει να διαθέτει µηχανισµούς ώστε να ελέγχει ότι η τηλεφωνική επικοινωνία µε τον καταναλωτή και η σύναψη της σύµβασης γίνεται σύµφωνα µε τον παρόντα Κώδικα και το ισχύον κανονιστικό και νοµοθετικό πλαίσιο.» Παράλληλα, στα προηγούµενα άρθρα της απόφασης αυτής (βλ. ίδιως, άρ. 4 για τις µεθόδους διενέργειας πωλήσεων, άρ. 5 για τα ελάχιστα σηµεία ενηµέρωσης καταναλωτών, άρ. 6 για την κατάρτιση συµβάσεων, άρ. 8 για την ποιότητα υπηρεσίας) ορίζονται συγκεκριµένες υποχρεώσεις για το προσωπικό του παρόχου που ασχολείται µε την τηλεφωνική εξυπηρέτηση. 3. Όπως διαπιστώθηκε από το φάκελο της υπόθεσης, οι καταγεγραµµένες συνοµιλίες συνδροµητών µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της WIND χρησιµοποιήθηκαν από την εταιρεία για την εξαγωγή ατοµικού στατιστικού (monitoring) και την συµπερίληψή του σε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προς τους εργαζόµενους στο τµήµα αυτό, µαζί µε λοιπά ατοµικά στατιστικά που προκύπτουν από εξωτερικά στοιχεία των κλήσεων και αφορούν τους δείκτες ποιότητας τηλεφωνικά παρεχόµενων υπηρεσιών, όπως αυτοί ορίζονται στην υπ αριθµ. 621/011/ απόφαση της ΕΕΤΤ. Το σύνολο των στοιχείων αυτών χρησιµοποιήθηκε για την απόδοση επιβράβευσης και δεν αποτέλεσε τµήµα της τυπικής διαδικασίας αξιολόγησης προσωπικού. Με δεδοµένο ότι ο πάροχος οφείλει να διαθέτει µηχανισµούς ώστε να ελέγχει ότι η τηλεφωνική επικοινωνία µε τον καταναλωτή γίνεται σύµφωνα µε το ισχύον κανονιστικό και νοµοθετικό πλαίσιο, η παραπάνω ενέργειά του αποτελεί νόµιµη επαγγελµατική πρακτική, που σκοπό έχει την παροχή αποδεικτικών στοιχείων επικοινωνίας επαγγελµατικού χαρακτήρα, συνεπώς, ως προς αυτό το σηµείο γίνεται δεκτό ότι µπορεί να εφαρµοστεί το άρ. 4 παρ. 3 του ν. 3471/2006.

13 ιαπιστώθηκε επίσης, ότι σε µικρό αριθµό περιπτώσεων προϊστάµενοι της εταιρείας ICAP, που ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασµό της WIND, προχώρησαν σε ενέργεια παρακολούθησης, σε πραγµατικό χρόνο, τηλεφωνικών επικοινωνιών µεταξύ συνδροµητών της και υπαλλήλων της. Για την ενέργεια αυτή δεν απαιτείται ξεχωριστή γνωστοποίηση ή ενηµέρωση καθώς τα δύο µέρη της επικοινωνίας παραµένουν ο συνδροµητής και η εταιρεία, τα οποία δεν µεταβάλει η παρέµβαση επιπλέον προσώπου του υπευθύνου. Άλλωστε, καθώς τα τηρούµενα δεδοµένα αφορούν συνδροµητές της WIND, δεν απαιτείται ούτε γνωστοποίηση στην Αρχή, καθώς εφαρµόζεται η εξαίρεση του αρ. 7Α παρ. 1 του ν. 2472/1997. Η ακρόαση των συνοµιλιών σε πραγµατικό χρόνο από τους προϊσταµένους αποτελεί µία επιπλέον επεξεργασία, η νοµιµότητα της οποίας θα πρέπει να εξετασθεί και µε βάση το αρ. 4 παρ. 1 του ν. 2472/1997. Όπως αναλύθηκε παραπάνω, η ενέργεια αυτή µπορεί να ενταχθεί στις διαδικασίες ελέγχου ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και να θεωρηθεί ότι αποτελεί νόµιµη επαγγελµατική πρακτική. Επιπλέον, ο ιδιαίτερα µικρός αριθµός περιστατικών σε διάστηµα τριών µηνών οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δεν πρόκειται για πάγια και καθηµερινή πρακτική, αλλά περισσότερο για περιστασιακά γεγονότα, άρα δεν µπορεί να τεκµηριωθεί επιτήρηση εργαζοµένων όπως υποστηρίζει το Σωµατείο. 5. ιαπιστώνεται, όµως, ότι στα ενηµερωτικά έγγραφα της εταιρείας δεν είναι απόλυτα σαφής η ενηµέρωση που παρέχεται προς τους εργαζόµενους, σχετικά µε τους σκοπούς ακρόασης των καταγεγραµµένων συνοµιλιών στο τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. Προς τούτο θα πρέπει να γίνεται σαφές, τόσο στην ενηµέρωση που παρέχεται στους εργαζόµενους όσο και στα έγγραφα των εσωτερικών διαδικασιών της εταιρείας, ότι ακρόαση των καταγεγραµµένων κλήσεων γίνεται και για τον ειδικότερο σκοπό της συµµόρφωσης µε την κείµενη νοµοθεσία για την έλεγχο παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, όπως και ότι τα στοιχεία αυτά θα χρησιµοποιηθούν µόνον για την επιβράβευση στους εργαζόµενους. Η ενηµέρωση θα πρέπει να ακολουθεί τα οριζόµενα στο αρ. 11 παρ. 1 του ν. 2472/1997. Η ενηµέρωση αυτή θα πρέπει να είναι άµεσα διαθέσιµη και προς τις αρµόδιες Αρχές, καθώς µόνο µε το τελευταίο υπόµνηµα της WIND κατέστησαν απόλυτα σαφείς οι σκοποί χρήσης των καταγεγραµµένων συνοµιλιών. 6. Όσον αφορά στην παρεχόµενη στο συνδροµητή ενηµέρωση κατά την κλήση µε

14 -14- αριθµό 31, η Αρχή διαπιστώνει ότι πρόκειται για µεµονωµένο περιστατικό και θα πρέπει εποµένως να γίνει δεκτή η απάντηση της εταιρείας ότι πρόκειται για υπερβολή της υπαλλήλου και δεν προκύπτει παράβαση των όσων ορίζονται στο άρ. 4. παρ. 3 του ν. 3471/2006 και της υποχρέωσης ενηµέρωσης του αρ. 11 παρ. 1 του ν. 2472/ Τέλος, όσον αφορά στη δυνατότητα εξ αποστάσεως πρόσβασης σε συστήµατα της εταιρείας από τις συνεργαζόµενες τρίτες εταιρείες, που ενεργούν ως εκτελούσες την επεξεργασία, και στο γεγονός ότι εργαζόµενοι εργάζονται εξ αποστάσεως, δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου παράβαση των διατάξεων για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει το δικαίωµα να επιλέγει τόσο τους εκάστοτε εκτελούντες την επεξεργασία όσο και τα πρόσωπα που ασχολούνται για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον τηρούνται οι προβλέψεις του άρ. 10 του ν. 2472/1997 για το απόρρητο και την ασφάλεια για τις οποίες δεν τεκµηριώθηκε παράβαση. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Αρχή απευθύνει σύσταση στην εταιρεία WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. όπως παρέχει αναλυτικότερη ενηµέρωση για τους σκοπούς που πραγµατοποιείται η επεξεργασία των καταγεγραµµένων τηλεφωνικών κλήσεων, όπως αναλύεται στη σκέψη υπ αριθµ. 5 του σκεπτικού της παρούσης. Ο Πρόεδρος Η Γραµµατέας Πέτρος Χριστόφορος Γεωργία Παλαιολόγου

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014 Αθήνα, 31-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6617/31-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 164/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2180/27-03-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 42/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6987/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 136/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6987/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 136/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 04-11-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6987/04-11-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 136/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-04-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2186/06-04-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5003/05-08-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6410-3/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2012

Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6410-3/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-12-2012 Αριθµ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6410-3/07-12-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2118/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 41 / 2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2118/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 41 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2118/02-04-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 41 / 2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Α Π Ο Φ Α Σ Η 33/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Α Π Ο Φ Α Σ Η 33/2016 Αθήνα, 21-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4608/21-07-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 33/2016 H Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της στις 12-04-2016,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2754-1/17-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 65/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 04-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3111 Α Π Ο Φ Α Σ Η 49/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4271/03-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη 28.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/13-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3413/17.05.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 64 /2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 26-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3072/26-04-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/29-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1001-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1001-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2015 Αθήνα, 14-07-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1001-1/14-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 3/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8287/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 191 / 2012

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8287/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 191 / 2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-12-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8287/27-12-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 191 / 2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2016 Αθήνα, 03-06-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/03-06- Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1791/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 36/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1791/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 36/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 19-03-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1791/19-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 36/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3287-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3287-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-06-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3287-1/05-06-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014 Αθήνα, 09-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2025-1/09-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 50/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5059/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77 / 2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5059/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5059/09-08-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77 / 2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 86/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 86/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 19-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4896/19-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 86/2013 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6642/17-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 06-06-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4022/06-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009 ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 18-02-2009 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1076/18-02-2009 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1052-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1052-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1052-1/15-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 169/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 169/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 23-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3297-1/23-12-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 169/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1242-2/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1242-2/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 10-05-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1242-2/10-05-2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 56/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2014 Αθήνα, 13-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1467-2/13-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ.Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4940-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ.Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4940-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αθήνα, 16-10-2015 Αριθ.Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4940-1/16-10-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 106 2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 91/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 91/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5059/29-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 91/2013 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 Αθήνα, 11-10-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6726/11-10-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014 Αθήνα, 11-07-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/11-07-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6264-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 140/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6264-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 140/2013 Αθήνα, 19-11-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6264-2/19-11-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 140/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-03-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1837/16-03-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 93/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 93/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3947/31-05-2012 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 193 /2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 193 /2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 27-12-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8283/27-12-2012 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 11523 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4267/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 81/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 131

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-08-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5384/09-08-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 131 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/11-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7499-1/20-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 111/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 111/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 08-08-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4931/08-08-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 111/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016 Αθήνα, 16-06-2016 ΑΠ: Γ/ΕΞ/3027-2/16-06-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013

Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 02-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4444/02-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 78/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 21-01-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/21-01-2013 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα απόφαση ανακλήθηκε µε την υπ αριθµ.73/2011

Η παρούσα απόφαση ανακλήθηκε µε την υπ αριθµ.73/2011 Η παρούσα απόφαση ανακλήθηκε µε την υπ αριθµ.73/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 8.2.2005 ΑΠ: 348 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 120/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 120/2014 Αθήνα, 03-09-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5210/03-09-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα Ταχ. Κώδ. : 115 23 Τηλ. : 210 64 75 601 Fax : 210 64

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2950-1//

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2950-1// Αθήνα, 01.06.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2950-1//01.06.20.2011 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6690/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 134/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6690/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 134/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6690/22-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 134/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1222/20-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-10-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/390-1/11-10-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 126/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 30-03-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1998/30-03-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/14-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/14-07-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 62/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 62/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4899/03-08-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 62/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7648/05-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 64/ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 64/ 2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 12.06.2015 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/3414/12.06.2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 64/ 2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-03-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2168/22-03-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 35/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5009-4/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 128/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5009-4/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 128/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5009-4/11-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 128/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4761/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 82 /2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4761/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 82 /2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 12-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4761/12-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 82 /2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ COSMOTE

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ COSMOTE ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ COSMOTE Διαθεσιμότητα υπηρεσίας εξυπηρέτησης τελικών χρηστών (H01) Υπηρεσία Τηλεφωνική Γραμμή Ωράριο Λειτουργίας Χρέωση υπηρεσίας εξυπηρέτησης τελικών Εξυπηρέτηση Οικιακών Πελατών & Καρτοκινητής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 168/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 168/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-12-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2853-1/22-12-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 168/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4603-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4603-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 30-09-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4603-1/30-09-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 135/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5785-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 127 / 2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5785-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 127 / 2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-10-2013 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5785-1/17-10-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 127 / 2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/681-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/681-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/2015 Αθήνα, 12-02-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/681-1/12-02-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 65 /2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 65 /2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3414/17.05.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 65 /2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-03-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1805/15-03-2011 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ Θεσσαλονίκη 2011 Κανονισµός ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών 1 Επιµέλεια: Χρήστος Ζηλίδης, ιοικητής 3ης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/114-1/25-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5048/29-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03/05/2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3080/03.05.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2011 Η συνεδρίαση έγινε στα γραφεία της ΑΡΧΗΣ, ηµέρα Πέµπτη 15.10.2009 και ώρα 10.00,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5218/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 129/2012

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5218/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 129/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 30-07-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5218/30-07-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 129/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/90-1/09-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5799-2/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 7/2016

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5799-2/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 7/2016 Αθήνα, 31-10-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5799-2/31-10-2016 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 7/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/581-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/ 2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/581-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/ 2013 Αθήνα, 20-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/581-1/20-03-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/ 2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 56/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 56/2013 Αθήνα, 18-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2763/18-04-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/4279/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/4279/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-06-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/4279/20-06-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 84/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 186 / 2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 186 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 18-12-2014 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/1136-1/18-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 186 / 2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/8247/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 194/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/8247/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 194/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31-12-2014 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/8247/31-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 194/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/8251/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 198/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/8251/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 198/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31-12-2014 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/8251/31-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 198/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/4439/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 53 / 2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/4439/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 53 / 2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-07-2016 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/4439/14-07-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 53 / 2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε, µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2628/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 49/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2628/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 49/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-05-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2628/07-05-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 49/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012 Αθήνα, 12-11-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7233/12-11-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 162/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26 / 2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26 / 2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 18-04-2016 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/2506/18-04-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26 / 2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε, µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/761/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/761/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/761/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1684/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/1684/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 05-03-2012 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1684/05-03-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 ΑΠΟΦΑΣΗ 27 /2012 Η

Διαβάστε περισσότερα