INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "INSTALLATION MANUAL. AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal."

Transcript

1 AIR CONDITIONER INDOOR UNIT Wall Mounted Type INSTALLATION MANUAL INSTALLATION MANUAL For authorized service personnel only. INSTALLATIONSANLEITUNG Nur für autorisiertes Fachpersonal. MANUEL D'INSTALLATION Pour le personnel agréé uniquement. MANUAL DE INSTALACIÓN Sólo para personal de mantenimiento autorizado. MANUALE DI INSTALLAZIONE Esclusivamente destinato al personale autorizzato. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μόνο για εξουσιοδοτημένο προσωπικό του σέρβις. MANUAL DE INSTALAÇÃO Apenas para técnicos de assistência autorizados. P ortuguês EλληvIkά Italiano Español Français Deutsch Englis h РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Только для авторизованного обслуживающего персонала. MONTAJ KILAVUZU Sadece yetkili servis personeli içindir. T ürkçe Русски й PART NO

2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ PART NO ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Επιτοιχιος Τύπος) Περιεμενα. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Προφυλάξεις κατά τη χρήση του ψυκτικού R40A Ειδικά εργαλεία για R40A Μόνο για εξουσιοδοτημένο προσωπικό του σέρβις Παρελκόμενα Προαιρετικά εξαρτήματα ΓΕΝΙΚΑ Τύπος χαλκοσωλήνα και μονωτικού υλικού Πρόσθετα υλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Διαστάσεις εγκατάστασης Κατεύθυνση σωληνώσεων εσωτερικής μονάδας Τομή στον τοίχο για τη σωλήνωση σύνδεσης Εγκατάσταση του βραχίονα ανάρτησης Διαμόρφωση του λάστιχου αποστράγγισης και του σωλήνα Σύνδεση με εκχείλωση (Σύνδεση σωλήνωσης) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ Διάγραμμα συστήματος καλωδίωσης Καλωδίωση εσωτερικής μονάδας Τρόπος σύνδεσης της καλωδίωσης στους ακροδέκτες ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΑΝΕΛ Αφαίρεση σχάρας εισαγωγής αέρα Τοποθέτηση σχάρας εισαγωγής αέρα Αφαίρεση μπροστινού πάνελ Τοποθέτηση του μπροστινού πάνελ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ REMOTE CONTROLLER INSTALLATION Εγκατάσταση τηλεχειριστηρίου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΚΙΤ (ΕΠΙΛΟΓΗ) Πριν από την εγκατάσταση του προαιρετικού τηλεχειριστηρίου Τροποποίηση καλωδίου τηλεχειριστηρίου Τροποποίηση καλωδίου εξωτερικής εισόδου/εξόδου Αφαίρεση μπροστινού πάνελ, καλύμματος κυτίου ελέγχου και θήκης οθόνης Connecting cable to control board connector Τοποθέτηση μπροστινού πάνελ, καλύμματος κυτίου ελέγχου και θήκης οθόνης... 8 Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν δεν εκτελεστούν σωστά, ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό του χρήστη ή υλικές ζημιές. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε ή εγκαταστήσετε το κλιματιστικό. Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό ή μέρος αυτού μόνοι σας. Αυτή η μονάδα πρέπει να εγκαθίσταται από εξειδικευμένο προσωπικό με πιστοποίηση ικανότητας χειρισμού ψυκτικών υγρών. Ανατρέξτε στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της περιοχής εγκατάστασης. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στην περιοχή εγκατάστασης και σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή. Η παρούσα μονάδα είναι μέρος ενός συνόλου που αποτελεί το κλιματιστικό. Δεν πρέπει να εγκατασταθεί από τον πελάτη ή από προσωπικό μη εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε πάντοτε ξεχωριστή γραμμή τροφοδοσίας που προστατεύεται με ασφαλειοδιακόπτη για όλα τα καλώδια με απόσταση επαφών 3 mm για αυτήν τη μονάδα. Η μονάδα πρέπει να είναι σωστά γειωμένη και η γραμμή τροφοδοσίας να είναι εξοπλισμένη με διαφορικό διακόπτη για την προστασία των ατόμων. Οι μονάδες δεν έχουν προστασία από εκρήξεις και, συνεπώς, δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε χώρους όπου είναι δυνατό να προκληθεί έκρηξη. Μην αγγίζετε ποτέ ηλεκτρικά εξαρτήματα αμέσως μετά την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μετά την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας, περιμένετε πάντοτε 5 λεπτά πριν αγγίξετε ηλεκτρικά εξαρτήματα. Αυτή η μονάδα δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να συντηρηθούν από το χρήστη. Να απευθύνεστε πάντοτε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του σέρβις για επισκευές. Όταν μετακομίζετε, να απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του σέρβις για την αποσύνδεση και την εγκατάσταση της μονάδας. 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2.. Προφυλάξεις κατά τη χρήση του ψυκτικού R40A Οι βασικές διαδικασίες εγκατάστασης είναι οι ίδιες με τα συμβατικά μοντέλα που χρησιμοποιούν ψυκτικό (R22). Ωστόσο, προσέξτε ιδιαίτερα τα εξής σημεία: (Καθώς η πίεση λειτουργίας είναι,6 φορές υψηλότερη από αυτή των συμβατικών μοντέλων που χρησιμοποιούν ψυκτικό (R22), απαιτούνται ορισμένα ειδικά εργαλεία για τις σωληνώσεις, την εγκατάσταση και την επισκευή.) (Δείτε τον παρακάτω πίνακα.) Ειδικότερα, κατά την αντικατάσταση ενός συμβατικού μοντέλου που χρησιμοποιεί ψυκτικό (R22) με νέο μοντέλο που χρησιμοποιεί ψυκτικό R40A, αντικαθιστάτε πάντοτε τα συμβατικά παξιμάδια σωληνώσεων και εκχείλωσης με τα αντίστοιχα παξιμάδια σωληνώσεων και εκχείλωσης που είναι κατάλληλα για το ψυκτικό R40A. Τα μοντέλα που χρησιμοποιούν ψυκτικό R40A έχουν διαφορετική διάμετρος σπειρώματος στη θύρα εισαγωγής, για την αποφυγή της κατά λάθος εισαγωγής συμβατικού ψυκτικού (R22) και για λόγους ασφάλειας. Για το λόγο αυτόν, πρέπει να προηγείται έλεγχος. [Η διάμετρος σπειρώματος της θύρας εισαγωγής για το R40A είναι /2 ίντσας.] Προσέξτε ιδιαίτερα προκειμένου να μην εισέλθουν ξένες ουσίες (λάδι, νερό κ.τ.λ.), περισσότερο από όσο στα μοντέλα που χρησιμοποιούν ψυκτικό (R22). Επίσης, κατά την αποθήκευση της σωλήνωσης, σφραγίστε προσεκτικά τα ανοίγματα, π.χ. με ασφάλεια ή ταινία. Κατά την εισαγωγή του ψυκτικού, λάβετε υπόψη τη μικρή αλλαγή στη σύνθεση των αερίων και υγρών φάσεων. Να πληρώνετε πάντοτε με ψυκτικό από την υγρή φάση, όπου η σύνθεση του ψυκτικού είναι σταθερή. 3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ Ειδικά εργαλεία για R40A 5. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις που επισημαίνονται σε αυτό το Εγχειρίδιο περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλειά σας. Φροντίστε να τις τηρήσετε. Παραδώστε αυτό το Εγχειρίδιο μαζί με το Εγχειρίδιο λειτουργίας στον πελάτη. Ζητήστε από τον πελάτη να τα φυλάξει για μελλοντική χρήση, όπως για τη μετακίνηση ή την επισκευή της μονάδας. Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν εκτελεστούν εσφαλμένα, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του χρήστη. Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο ή έναν επαγγελματία τεχνικό εγκατάστασης να εγκαταστήσει την εσωτερική μονάδα σύμφωνα με το παρόν Εγχειρίδιο εγκατάστασης. Μια μονάδα που δεν έχει εγκατασταθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα, όπως διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Αν η εσωτερική μονάδα εγκατασταθεί χωρίς να τηρηθούν οι οδηγίες του Εγχειριδίου εγκατάστασης, η εγγύηση του κατασκευαστή θα ακυρωθεί. Μην ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ την τροφοδοσία μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες. Τυχόν ενεργοποίηση της τροφοδοσίας πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Αν υπάρχει διαρροή ψυκτικού κατά την εκτέλεση των εργασιών, πραγματοποιήστε εξαερισμό του χώρου. Αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα, παράγεται τοξικό αέριο. Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα καλωδίωσης και μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Όνομα εργαλείου Μετρητής πολλαπλής Σωλήνας πλήρωσης Αντλία κενού Ανιχνευτής διαρροής αερίου Περιεχόμενα αλλαγών Η πίεση είναι υψηλή και δεν μπορεί να μετρηθεί με συμβατικό μετρητή (R22). Για την αποφυγή εσφαλμένης ανάμιξης με άλλα ψυκτικά, η διάμετρος κάθε θύρας έχει αλλάξει. Συνιστάται μετρητής με στεγανοποίηση -0, έως 5,3 MPa (- έως 53 bar) για υψηλή πίεση. -0, έως 3,8 MPa (- έως 38 bar) για χαμηλή πίεση. Για να αυξηθεί η αντίσταση στην πίεση, το υλικό του σωλήνα και το μέγεθος της βάσης έχουν αλλάξει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμβατική αντλία κενού με την τοποθέτηση προσαρμογέα αντλίας κενού. Ειδικός ανιχνευτής αερίου για το ψυκτικό HFC R40A. Χαλκοσωλήνες Είναι απαραίτητη η χρήση χαλκοσωλήνων χωρίς συγκόλληση, και η ποσότητα του λαδιού που απομένει θα πρέπει να είναι κατά προτίμηση μικρότερη από 40 mg/0 m. Μην χρησιμοποιείτε χαλκοσωλήνες με βαθουλώματα, παραμορφωμένα ή αποχρωματισμένα τμήματα (ειδικά στην εσωτερική τους επιφάνεια). Διαφορετικά, η εκτονωτική βαλβίδα ή ο τριχοειδής σωλήνας μπορεί να φράξουν με ρύπους. Καθώς τα κλιματιστικά που χρησιμοποιούν R40A παρουσιάζουν πίεση υψηλότερη από όση όταν χρησιμοποιούν συμβατικό ψυκτικό, είναι απαραίτητο να επιλέξετε τα κατάλληλα υλικά. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Μην χρησιμοποιήσετε τα υπάρχοντα παξιμάδια σωληνώσεων και εκχείλωσης (για R22). Εάν χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα υλικά, η πίεση στον κύκλο ψυκτικού θα αυξηθεί και θα προκληθεί βλάβη, τραυματισμός κ.λπ. (Χρησιμοποιήστε τα ειδικά υλικά για το R40A). Κατά την εγκατάσταση και επανατοποθέτηση του κλιματιστικού, μην αναμειγνύετε αέρια πέραν του καθορισμένου ψυκτικού (R40A) για εισαγωγή στον κύκλο ψυκτικού. Εάν εισέλθει αέρας ή άλλο αέριο στον κύκλο ψυκτικού, η πίεση στον κύκλο θα αυξηθεί υπερβολικά και θα προκληθεί βλάβη, τραυματισμός κ.λπ. El-

3 ] 2.3. Μόνο για εξουσιοδοτημένο προσωπικό του σέρβις. Για να λειτουργεί ικανοποιητικά το κλιματιστικό, εγκαταστήστε το όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης. Συνδέστε την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα ή το κυτίο διακλάδωσης με τους διαθέσιμους σωλήνες και τα διαθέσιμα καλώδια του κλιματιστικού που παρέχονται από τον τοπικό διανομέα. Το παρόν εγχειρίδιο εγκατάστασης περιγράφει τις σωστές συνδέσεις με χρήση του σετ εγκατάστασης που διατίθεται από τον τοπικό διανομέα. Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα καλωδίωσης μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Μην ενεργοποιείτε την τροφοδοσία μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες εγκατάστασης. Αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης περιγράφει μόνο τον τρόπο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας. Για να εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που περιλαμβάνεται στην εξωτερική μονάδα ή στο κυτίο διακλάδωσης. Προσέξτε να μην γδάρετε το κλιματιστικό κατά το χειρισμό του. Μετά την εγκατάσταση, εξηγήστε τη σωστή λειτουργία στον πελάτη χρησιμοποιώντας το εγχειρίδιο λειτουργίας Παρελκόμενα Παρέχονται τα παρακάτω παρελκόμενα. Χρησιμοποιήστε τα με κατάλληλο τρόπο. Όνομα και Σχήμα Ποσότητα Όνομα και Σχήμα Ποσότητα Εγχειρίδιο Μόνωση λάστιχου αποστράγγισης 2.5. Προαιρετικά εξαρτήματα Δείτε κάθε εγχειρίδιο εγκατάστασης για τη μέθοδο εγκατάστασης των προαιρετικών εξαρτημάτων. Όνομα εξαρτήματος μοντέλου Εφαρμογή Ενσύρματο τηλεχειριστήριο UTY-RNN M Για το χειρισμό του κλιματιστικού Απλό τηλεχειριστήριο UTY-RSN M Για το χειρισμό του κλιματιστικού Κιτ εξωτερικής σύνδεσης UTY-XWZX Για τη θύρα εισόδου/εξόδου ελέγχου 3. ΓΕΝΙΚΑ Αυτό το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ περιγράφει με συντομία τη θέση και τον τρόπο εγκατάστασης του συστήματος κλιματισμού. Διαβάστε ολόκληρο το σύνολο οδηγιών για την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα και, πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε στη διάθεσή σας όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα που αναφέρονται. 3.. Τύπος χαλκοσωλήνα και μονωτικού υλικού Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας για την περιγραφή του επιτρεπτού μήκους σωλήνωσης και της επιτρεπτής διαφοράς ύψους. Μοντέλο τύπου Διάμετρος Σωλήνας υγρού Σωλήνας αερίου 8L 6,35 mm (/4 in.) 2,70 mm (/2 in.) 24L 6,35 mm (/4 in.) 5,88 mm (5/8 in.) 30L 9,52 mm (3/8 in.) 5,88 mm (5/8 in.) Εγχειρίδιο Εγκατάστασης (Αυτό το εγχειρίδιο) Υφασμάτινη ταινία Βίδα διάνοιξης σπειρώματος (M4 25 mm) 8 Τοποθετήστε θερμομόνωση γύρω από τους σωλήνες αερίου και υγρού. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού. Χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με αντοχή στη θερμότητα μεγαλύτερη από 20 C. (Μόνο μοντέλο με αντίστροφο κύκλο) Επίσης, αν το επίπεδο υγρασίας στη θέση εγκατάστασης των σωλήνων ψυκτικού αναμένεται να υπερβεί το 70%, τοποθετήστε θερμομόνωση γύρω από τους σωλήνες ψυκτικού. Αν το αναμενόμενο επίπεδο υγρασίας είναι %, χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με πάχος 5 mm ή μεγαλύτερο, και αν η αναμενόμενη υγρασία υπερβαίνει το 80 %, χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με πάχος 20 mm ή μεγαλύτερο. Αν χρησιμοποιείται θερμομόνωση με πάχος μικρότερο από το προβλεπόμενο, ενδέχεται να σχηματιστεί συμπύκνωση στην επιφάνεια της μόνωσης. Επίσης, χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με θερμική αγωγιμότητα 0,045 W/(m K) ή μικρότερη (στους 20 C) Πρόσθετα υλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση Τηλεχειριστήριο Βίδα διάνοιξης σπειρώματος (M3 2 mm) 2 Α. Ταινία ψύξης (θωρακισμένη) Β. Μονωμένοι συνδετήρες ή σφιγκτήρες για τη σύνδεση της καλωδίωσης (δείτε τους τοπικούς σας ηλεκτρολογικούς κανονισμούς.) Γ. Στόκος Δ. Λιπαντικό ψύξης Ε. Σφιγκτήρες ή κολάρα για την ασφάλιση της σωλήνωσης ψυκτικού Μπαταρία Φίλτρο καθαρισμού αέρα 4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2 2 Η εσωτερική μονάδα τροφοδοτείται από την εξωτερική μονάδα ή το κυτίο διακλάδωσης. Μην τροφοδοτείτε την εσωτερική μονάδα από ξεχωριστή πηγή ισχύος. Βάση στήριξης τηλεχειριστηρίου Πλαίσιο φίλτρου καθαρισμού αέρα 2 Ανατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς για να ενημερωθείτε για τον αποδεκτό τύπο καλωδίου. Τα παρακάτω στοιχεία είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση αυτού του κλιματιστικού. (Τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνονται μαζί με το κλιματιστικό και πρέπει να τα αγοράσετε ξεχωριστά.) Όνομα Ποσότητα Όνομα Ποσότητα Συγκρότημα σωλήνων σύνδεσης σύνδεσης (τετραπλό) Κολάρο σετ Σωλήνας τοίχου Βίδες διάνοιξης σπειρώματος σετ Διακοσμητική ταινία Στεγανωτικό Ταινία βινυλίου Κάλυμμα τοίχου Μπουλόνι M0, παξιμάδι 4 σετ El-2

4 ] ] ] 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 6.2. Κατεύθυνση σωληνώσεων εσωτερικής μονάδας Καθορίστε τη θέση τοποθέτησης με τον πελάτη ως εξής: () Εγκαταστήστε την επιφάνεια της εσωτερικής μονάδας σε γερό τοίχο χωρίς δονήσεις. (2) Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μπροστά από τις θύρες εισόδου και εξόδου. Ο αέρας πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα σε όλο το δωμάτιο. (3) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε αποκλειστικό ηλεκτρονικό κύκλωμα διακλάδωσης. (4) Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε σημείο που εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως. (5) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε σημείο όπου είναι εύκολη η σύνδεση με την εξωτερική μονάδα ή το κυτίο διακλάδωσης. (6) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου είναι δυνατή η εύκολη εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης. (7) Λάβετε υπόψη την επισκευή κλπ. του κλιματιστικού και αφήστε ελεύθερους τους χώρους που φαίνονται στην εικόνα [6.. Διαστάσεις εγκατάστασης]. Επίσης, εγκαταστήστε τη μονάδα σε σημείο όπου είναι δυνατή η αφαίρεση του φίλτρου. Είναι σημαντικό να γίνει σωστά η αρχική εγκατάσταση, επειδή είναι δύσκολη η μετακίνηση της μονάδας μετά την εγκατάστασή της. Η σωλήνωση μπορούν να συνδεθεί στις 7 κατευθύνσεις που φαίνονται στο σχήμα. Αν η σωλήνωση συνδεθεί στην κατεύθυνση 2, 3, 4 ή 5, κόψτε κατά μήκος με πριόνι το αυλάκι της σωλήνωσης στο πλάι του μπροστινού πάνελ. 2 Δεξιά 3 Κάτω Πίσω (Πίσω) 6 Κεντρική 5 Αριστερή 7 Πίσω αριστερή 4 Κάτω αριστερή Επιλέξτε θέσεις εγκατάστασης που μπορούν να υποστηρίξουν επαρκώς το βάρος της εσωτερικής μονάδας. Εγκαταστήστε προσεκτικά τις μονάδες για να μην καταρρεύσουν. Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα στις παρακάτω περιοχές: Σε περιοχή όπου υπάρχει πολύ αλάτι, όπως σε παραλία. Θα προκληθεί φθορά στα μεταλλικά εξαρτήματα, με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί βλάβη ή διαρροή νερού από τη μονάδα. Σε περιοχή όπου υπάρχει ορυκτέλαιο ή μεγάλη ποσότητα από λάδι που έχει χυθεί ή ατμό, όπως στην κουζίνα. Θα διαβρώσει τα πλαστικά μέρη, προκαλώντας πτώση των εξαρτημάτων ή διαρροή νερού από τη μονάδα. Περιοχή που παράγει ουσίες που επηρεάζουν αρνητικά τον εξοπλισμό, όπως θειούχα αέρια, χλωριούχα αέρια, οξέα ή αλκάλια. Θα προκληθεί διάβρωση των χαλκοσωλήνων και των συγκολλημένων ενώσεων, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα τη διαρροή ψυκτικού υγρού. Περιοχή στην οποία μπορεί να σημειωθεί διαρροή αερίου καυσίμου, περιοχή με αιωρούμενες ίνες άνθρακα ή εύφλεκτη σκόνη ή πτητικές εύφλεκτες ουσίες, όπως διαλυτικό βαφής ή βενζίνη. Αν σημειωθεί διαρροή και συγκέντρωση αερίου γύρω από τη μονάδα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά. Περιοχή όπου κάποια ζώα μπορεί να ουρήσουν στη μονάδα ή να παραχθεί αμμωνία. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως είναι η αποθήκευση τροφίμων, η φροντίδα ζώων, η καλλιέργεια φυτών ή η διατήρηση συσκευών ακριβείας ή έργων τέχνης. Ενδέχεται να υποβαθμιστεί η ποιότητα αυτών των αντικειμένων. Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής καύσιμου αερίου. Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγή θερμότητας, ατμού ή εύφλεκτου αερίου. Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου δεν υπάρχει πρόβλημα με την αποστράγγιση. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα, την εξωτερική μονάδα, το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο σύνδεσης και το καλώδιο τηλεχειριστηρίου τουλάχιστον μέτρο μακριά από τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό δέκτη. Σκοπός αυτής της προφύλαξης είναι να αποτραπούν οι παρεμβολές στο τηλεοπτικό ή το ραδιοφωνικό σήμα. (Ακόμα και αν εγκατασταθούν σε απόσταση μεγαλύτερη του μέτρου, ενδέχεται και πάλι να υπάρχει θόρυβος κάτω από ορισμένες συνθήκες). Αν παιδιά κάτω των 0 ετών είναι δυνατό να πλησιάσουν τη μονάδα, λάβετε προληπτικά μέτρα ώστε να μην μπορούν να φτάσουν τη μονάδα. Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα στον τοίχο, σε ύψος πάνω από 8 mm από το δάπεδο. 6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 6.. Διαστάσεις εγκατάστασης 80 mm ή περισσότερο* 80 mm ή περισσότερο** 20 mm ή περισσότερο** 6.3. Τομή στον τοίχο για τη σωλήνωση σύνδεσης () Ανοίξτε μια οπή διαμέτρου 80 mm στον τοίχο, στο σημείο που υποδεικνύεται στην εικόνα. (2) Όταν ανοίγετε την οπή στην εσωτερική πλευρά του βραχίονα ανάρτησης στον τοίχο, ανοίξτε την οπή στο σημείο τομής των σημαδιών κεντραρίσματος. Όταν ανοίγετε την οπή στην εξωτερική πλευρά του βραχίονα ανάρτησης στον τοίχο, ανοίξτε την οπή σε σημείο 0 mm πιο κάτω. (3) Ανοίξτε την οπή έτσι ώστε το εξωτερικό άκρο να βρίσκεται χαμηλότερα (5 έως 0 mm) από το εσωτερικό άκρο. (4) Ευθυγραμμίζετε πάντοτε το κέντρο της οπής στον τοίχο. Εάν δεν ευθυγραμμιστεί σωστά, θα προκληθεί διαρροή νερού. (5) Κόψτε το σωλήνα του τοίχου ανάλογα με το πάχος του τοίχου, περάστε το στο κάλυμμα τοίχου, καλύψτε το κάλυμμα με ταινία βινυλίου και περάστε το σωλήνα μέσα από την οπή. (6) Για την αριστερή και τη δεξιά σωλήνωση, κόψτε την οπή λίγο χαμηλότερα, έτσι ώστε το νερό αποστράγγισης να ρέει ελεύθερα. 0 mm ή πιο χαμηλά Στερεώστε με ταινία βινυλίου Κάλυμμα τοίχου* οπή 80 mm Σωλήνας τοίχου* Σημάδια κεντραρίσματος (Εσωτερικό) Τοίχος (Εξωτερικό) 0 mm ή πιο χαμηλά 5 έως 0 mm *Παρέχεται επιτόπου Εάν δεν χρησιμοποιηθεί ο σωλήνας τοίχου, το καλώδιο που συνδέει την ή τις εσωτερικές μονάδες με την εξωτερική μονάδα ή το κυτίο διακλάδωσης ενδέχεται να αγγίζει μέταλλο και να προκληθεί ηλεκτρική εκκένωση Εγκατάσταση του βραχίονα ανάρτησης () Εγκαταστήστε το βραχίονα ανάρτησης ώστε να είναι σε σωστή θέση οριζόντια και κάθετα. Αν ο βραχίονας ανάρτησης έχει κλίση, θα τρέχει νερό στο δάπεδο. (2) Εγκαταστήστε το βραχίονα με τρόπο που να μπορεί να αντέξει το βάρος της μονάδας. Στερεώστε το βραχίονα ανάρτησης στον τοίχο τοποθετώντας 6 ή περισσότερες βίδες στις τρύπες κοντά στο εξωτερικό άκρο του βραχίονα. Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας δεν κουνιέται. 5 mm ή περισσότερο (Κάλυμμα τοίχου) 8 mm ή περισσότερο * Η απόσταση μεταξύ του βραχίονα ανάρτησης στον τοίχο και της οροφής πρέπει να είναι πάνω από 80 χιλ. ** Η πλευρά δίπλα στον τοίχο πρέπει να ακολουθήσει το μέγεθος που δείχνει η εικόνα. Τηλεχειριστήριο Βάση στήριξης τηλεχειριστηρίου Βίδα διάνοιξης σπειρώματος (μικρή) Βίδα διάνοιξης σπειρώματος (μέγεθος: μεγάλο, ποσότητα: 8) Εγκαταστήστε το βραχίονα ανάρτησης ευθυγραμμίζοντάς τον οριζόντια και κάθετα. El-3

5 6.5. Διαμόρφωση του λάστιχου αποστράγγισης και του σωλήνα [Πίσω σωλήνωση, Δεξιά σωλήνωση, Κάτω σωλήνωση] Εγκαταστήστε τη σωλήνωση της εσωτερικής μονάδας προς την κατεύθυνση της οπής στον τοίχο και δέστε μαζί το λάστιχο αποστράγγισης με το σωλήνα χρησιμοποιώντας ταινία βινυλίου. Εγκαταστήστε τη σωλήνωση, έτσι ώστε το λάστιχο αποστράγγισης να βρίσκεται στο κάτω μέρος. Τυλίξτε με διακοσμητική ταινία τους σωλήνες της εσωτερικής μονάδας, έτσι ώστε να φαίνονται από έξω. [Για Πίσω αριστερή σωλήνωση, Αριστερή σωλήνωση] Ανταλλάξτε το καπάκι αποστράγγισης και το λάστιχο αποστράγγισης. Βραχίονας ανάρτησης στον τοίχο Σωλήνωση σύνδεσης Σημάδια ευθυγράμμισης Μικρή σωλήνωση Μεγάλη σωλήνωση Επάνω άγκιστρα Εισαγάγετε τον σωλήνα αποστράγγισης και το καπάκι αποστράγγισης με ασφάλεια. Η αποστράγγιση θα πρέπει να έχει κλίση προς τα κάτω προς αποφυγή τυχόν διαρροής νερού. Κατά την εισαγωγή, φροντίστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλο υλικό εκτός από νερό. Εάν έρθουν σε επαφή με άλλο υλικό, θα προκληθεί διάβρωση και διαρροή νερού. Μετά την αφαίρεση του λάστιχου αποστράγγισης, φροντίστε να μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε το καπάκι αποστράγγισης. Φροντίστε να στερεώσετε το λάστιχο αποστράγγισης με ταινία στο κάτω μέρος της σωλήνωσης. Μην αφήνετε το αποστραγγισμένο νερό να παγώσει σε περιβάλλον με χαμηλή θερμοκρασία. Όταν εγκαθιστάτε το λάστιχο αποστράγγισης της εσωτερικής μονάδας σε υπαίθριο χώρο, λάβετε τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην παγώσει το αποστραγγισμένο νερό. Σε περιβάλλον με χαμηλή θερμοκρασία (όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω από 0 C), μετά την εκτέλεση της λειτουργίας ψύξης, το νερό στο σωλήνα αποστράγγισης ενδέχεται να παγώσει. Εάν παγώσει το αποστραγγισμένο νερό, ο σωλήνας αποστράγγισης θα φράξει και ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού στην εσωτερική μονάδα. Εσωτερική μονάδα (Σύνδεσμος) Κάτω άγκιστρα Βραχίονας ανάρτησης στον τοίχο Αφού αγκιστρώσετε την εσωτερική μονάδα στο επάνω άγκιστρο, αγκιστρώστε τους συνδέσμους της εσωτερικής μονάδας στα 2 κάτω άγκιστρα κατεβάζοντας παράλληλα τη μονάδα και ωθώντας την προς τον τοίχο Σύνδεση με εκχείλωση (Σύνδεση σωλήνωσης) Δεξιά σωλήνωση Κάτω σωλήνωση Δέστε με ταινία βινυλίου Σωλήνας (πάνω μέρος) Πίσω σωλήνωση εσωτερικής μονάδας (κάτω μέρος) Στην αριστερή σωλήνωση εξόδου, κόψτε με πριόνι το αυλάκι της σωλήνωσης στην έξοδο. Αφαιρέστε το καπάκι αποστράγγισης τραβώντας την προεξοχή στο άκρο του καπακιού με τανάλια κ.τ.λ. εσωτερικής Καπάκι αποστράγγισης μονάδας Εισαγάγετε το λάστιχο αποστράγγισης και το καπάκι αποστράγγισης στη θύρα αποστράγγισης, φροντίζοντας ώστε να έρθει σε επαφή με το πίσω μέρος της θύρας αποστράγγισης, και κατόπιν στερεώστε το. Εάν το λάστιχο αποστράγγισης δεν συνδεθεί σωστά, θα προκληθεί διαρροή. Προσαρμόστε τη μόνωση του λάστιχου αποστράγγισης στο λάστιχο αποστράγγισης. Μόνωση λάστιχου αποστράγγισης Στην αριστερή και την πίσω αριστερή σωλήνωση, ευθυγραμμίστε τα σημάδια στο βραχίονα ανάρτησης και δώστε σχήμα στο σωλήνα σύνδεσης. Λυγίστε το σωλήνα σύνδεσης με ακτίνα καμπυλότητας mm ή μεγαλύτερη και σε απόσταση όχι πάνω από 35 mm από τον τοίχο. Αφότου περάσετε τη σωλήνωση της εσωτερικής μονάδας και το λάστιχο αποστράγγισης μέσα από την οπή του τοίχου, αναρτήστε την εσωτερική μονάδα στα άγκιστρα που βρίσκονται στο πάνω και το κάτω μέρος του βραχίονα ανάρτησης. [Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας] Αναρτήστε την εσωτερική μονάδα στα άγκιστρα που βρίσκονται στο πάνω μέρος του βραχίονα Εσωτερική μονάδα ανάρτησης. Βάλτε τον αποστάτη κ.τ.λ. ανάμεσα στην (Αποστάτης) εσωτερική μονάδα και το βραχίονα ανάρτησης, και κρατήστε σε απόσταση το κάτω μέρος της εσωτερικής μονάδας από τον τοίχο. Σφίξτε τα παξιμάδια εκχείλωσης με ροπόκλειδο, χρησιμοποιώντας την προβλεπόμενη μέθοδο σύσφιξης. Διαφορετικά, τα παξιμάδια εκχείλωσης μπορεί να σπάσουν μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή ψυκτικού και να δημιουργηθούν επικίνδυνα αέρια αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα Εκχείλωση Χρησιμοποιήστε ειδικό σωληνοκόφτη και εργαλείο εκχείλωσης αποκλειστικά για R40A. () Με το σωληνοκόφτη κόψτε το συνδετικό σωλήνα στο κατάλληλο μήκος. (2) Κρατήστε το σωλήνα προς τα κάτω, έτσι ώστε να μην μπουν στο σωλήνα υπολείμματα κοπής, και αφαιρέστε τυχόν γρέζια. (3) Τοποθετήστε το παξιμάδι εκχείλωσης (χρησιμοποιείτε πάντα τα παξιμάδια εκχείλωσης που βρίσκονται αντίστοιχα στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα) μέσα στο σωλήνα και πραγματοποιήστε την εκχείλωση με ένα εργαλείο εκχείλωσης. Χρησιμοποιήστε το ειδικό εργαλείο εκχείλωσης για το R40A ή το συμβατικό εργαλείο εκχείλωσης. Αν χρησιμοποιηθούν διαφορετικά παξιμάδια εκχείλωσης μπορεί να προκληθεί διαρροή του ψυκτικού. (4) Προστατέψτε τους σωλήνες, π.χ. με ασφάλεια ή ταινία, για να αποτρέψετε την είσοδο σκόνης, ρύπων ή νερού στο εσωτερικό των σωλήνων. Φιλιέρα Σωλήνας Ελέγξτε αν γίνεται ομοιόμορφη εκχείλωση του [L] και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρωγμές ή αμυχές. Διάσταση A [mm] Εξωτερική διάμετρος Εργαλείο εκχείλωσης για σωλήνα [mm (in.)] R40A, τύπου συμπλέκτη 0 Διάσταση B-0,4 [mm] 6.35 (/4) (3/8) (/2) 0 έως 0, (5/8) (3/4) 24.0 Όταν χρησιμοποιούνται συμβατικά εργαλεία εκχείλωσης για την εκχείλωση σωλήνων R40A, η διάσταση A θα πρέπει να είναι περίπου 0,5 mm μεγαλύτερη από αυτήν που αναφέρεται στον πίνακα (για την εκχείλωση με εργαλεία εκχείλωσης ειδικά για R40A), προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη εκχείλωση. Χρησιμοποιήστε παχύμετρο για να μετρήσετε τη διάσταση A. Πλάτος μεταξύ εδρών L Πλάτος μεταξύ εδρών Εξωτερική διάμετρος παξιμαδιού εκχείλωσης σωλήνα [mm (in.)] [mm] 6.35 (/4) (3/8) (/2) (5/8) (3/4) 36 El-4

6 ] Λύγισμα σωλήνων Αν το σχήμα των σωλήνων δίνεται με το χέρι, προσέξτε να μην τους σπάσετε. Μην λυγίζετε τους σωλήνες με γωνία μεγαλύτερη των 90. Όταν οι σωλήνες υφίστανται επανειλημμένο λύγισμα ή ίσιωμα, το υλικό τους σκληραίνει, δυσκολεύοντας το περαιτέρω λύγισμα ή ίσιωμά τους. Μην λυγίζετε ή τεντώνετε τους σωλήνες πάνω από 3 φορές. Για να αποτρέψετε τη θραύση του σωλήνα, μην τον λυγίζετε υπερβολικά. Αν λυγίσετε επανειλημμένα το σωλήνα στο ίδιο σημείο, θα σπάσει Σύνδεση σωλήνων Φροντίστε να τοποθετήσετε σωστά το σωλήνα στη θύρα της εσωτερικής μονάδας. Αν το κεντράρισμα δεν είναι σωστό, το παξιμάδι εκχείλωσης δεν μπορεί να σφίξει ομαλά. Αν ασκήσετε δύναμη για να γυρίσετε το παξιμάδι εκχείλωσης, το σπείρωμά του θα υποστεί ζημιά. Μην αφαιρέσετε το παξιμάδι εκχείλωσης από το σωλήνα της μονάδας εισόδου παρά μόνο λίγο πριν συνδέσετε το συνδετικό σωλήνα. Κρατήστε το ροπόκλειδο από τη λαβή του σε ορθή γωνία με το σωλήνα, προκειμένου να σφίξετε σωστά το παξιμάδι εκχείλωσης. Σφίξτε τα παξιμάδια εκχείλωσης με ροπόκλειδο, χρησιμοποιώντας την προβλεπόμενη μέθοδο σύσφιξης. Διαφορετικά, τα παξιμάδια εκχείλωσης μπορεί να σπάσουν μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή ψυκτικού και να δημιουργηθούν επικίνδυνα αέρια αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα. Συνδέστε τη σωλήνωση έτσι ώστε, όταν χρειαστεί, να είναι δυνατό να αφαιρεθεί εύκολα το κάλυμμα του κυτίου ελέγχου για επισκευή. Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση έχει μονωθεί καλά, προκειμένου να αποτρέψετε τη διαρροή νερού στο κυτίο ελέγχου. Όταν σφίξετε σωστά το παξιμάδι εκχείλωσης με το χέρι σας, κρατήστε τη σύνδεση από την πλευρά του σώματος με ξεχωριστό κλειδί σύσφιξης και, στη συνέχεια, σφίξτε με ένα ροπόκλειδο. (Για τις ροπές σύσφιξης του παξιμαδιού εκχείλωσης, δείτε τον παρακάτω πίνακα) Σφίξτε με δύο κλειδιά. Ροπόκλειδο Σωλήνας εσωτερικής μονάδας (Πλευρά σώματος) Κλειδί (σταθερό) Παξιμάδι εκχείλωσης Σωλήνας σύνδεσης 7.2. Καλωδίωση εσωτερικής μονάδας () Αφαιρέστε το σφιγκτήρα καλωδίου. (2) Λυγίστε την άκρη του καλωδίου σύνδεσης όπως δείχνει η εικόνα. (3) Συνδέστε το άκρο του καλωδίου σύνδεσης βάζοντάς το ολόκληρο μέσα στο μπλοκ ακροδεκτών. (4) Στερεώστε το καλώδιο σύνδεσης με ένα σφιγκτήρα. Σφιγκτήρας καλωδίου (Υπάρχει μέσα ένα μπλοκ ακροδεκτών.) Βίδα σύνδεσης Σφιγκτήρας καλωδίου Γλωσσίδι Βίδα γείωσης σύνδεσης Τετραγωνική οπή Βάλτε το γλωσσίδι μέσα στην τετραγωνική οπή της εσωτερικής μονάδας και στερεώστε με μια βίδα Τρόπος σύνδεσης της καλωδίωσης στους ακροδέκτες Προσοχή στο χειρισμό του καλωδίου Κατά την αφαίρεση της μόνωσης ενός ηλεκτρικού καλωδίου, να χρησιμοποιείτε πάντοτε ένα ειδικό εργαλείο, για παράδειγμα απογύμνωση καλωδίων. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο κανένα ειδικό εργαλείο, αφαιρέστε προσεκτικά τον συζεύκτη με ένα μαχαίρι κ.τ.λ. () Χρησιμοποιήστε πρεσαριστούς ακροδέκτες με μονωτικά χιτώνια, όπως φαίνεται στην εικόνα, για τη σύνδεση στο μπλοκ ακροδεκτών. (2) Σφίξτε καλά τους πρεσαριστούς ακροδέκτες στα καλώδια χρησιμοποιώντας κατάλληλο εργαλείο, έτσι ώστε να μην χαλαρώσουν τα καλώδια. Πρεσαριστός Απογυμνώστε: 0 mm ακροδέκτης 35 mm 25 mm Παξιμάδι εκχείλωσης [mm (in.)] Ροπή σύσφιξης [N m (kgf cm)] Διαμ. 6,35 (/4) 6 έως 8 (60 έως 80) Διαμ. 9,52 (3/8) 32 έως 42 (320 έως 420) Διαμ. 2,70 (/2) 49 έως 6 (490 έως 60) Διαμ. 5,88 (5/8) 63 έως 75 (630 έως 750) Διαμ. 9,05 (3/4) 90 έως 0 (9 έως,) 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ Μέγεθος καλωδίου (mm 2 ) Tύπου Παρατηρήσεις σύνδεσης,5 IEC57 τύπου Kαλώδια+Γείωση, φ230v Μέγιστο μήκος καλωδίου: Περιορίστε την πτώση τάσης σε λιγότερο από 2%. Αυξήστε το πάχος του καλωδίου, αν η πτώση τάσης είναι 2% ή μεγαλύτερη Διάγραμμα συστήματος καλωδίωσης Χιτώνιο (3) Χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα καλώδια, συνδέστε τα καλά και στερεώστε τα έτσι ώστε να μην καταπονούνται οι ακροδέκτες. (4) Χρησιμοποιήστε κατάλληλο κατσαβίδι για να σφίξετε τις βίδες των ακροδεκτών. Μην χρησιμοποιείτε πολύ μικρό κατσαβίδι, διαφορετικά μπορεί να καταστραφούν οι κεφαλές των βιδών και να μην μπορούν να σφίξουν σωστά οι βίδες. (5) Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες των ακροδεκτών γιατί μπορεί να σπάσουν. Βιδώστε με ειδική ροδέλα Πρεσαριστός ακροδέκτης Μπλοκ ακροδεκτών Βιδώστε με ειδική ροδέλα Πρεσαριστός ακροδέκτης ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ τύπου IEC57 Μέγεθος καλωδίου,5 mm 2 (διασύνδεσης μονάδων) Γραμμές τροφοδοσίας 230 V 230 V 230 V ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ή ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ (6) Δείτε τον πίνακα για τις ροπές σύσφιγξης που μπορείτε να ασκήσετε στις βίδες των ακροδεκτών. Ροπή σύσφιξης [N m (kgf cm)] Βίδα M4,2 έως,8 (2 έως 8) Γραμμή γείωσης Συνδέστε το στον προβλεπόμενο ακροδέκτη. Αντιστοιχίστε τους αριθμούς στο μπλοκ ακροδεκτών και τα χρώματα των καλωδίων σύνδεσης με εκείνα στην εξωτερική μονάδα ή το κυτίο διακλάδωσης. Αν η καλωδίωση δεν είναι σωστή, ενδέχεται να καούν τα ηλεκτρικά μέρη. Κάθε καλώδιο πρέπει να είναι συνδεδεμένο σωστά. Δεν θα πρέπει κανένα καλώδιο να αγγίζει το σωλήνα του ψυκτικού, το συμπιεστή ή οποιοδήποτε κινούμενο τμήμα. Η χαλαρή καλωδίωση ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση του ακροδέκτη ή δυσλειτουργία της μονάδας. Επίσης υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι όλες οι καλωδιώσεις είναι σωστά συνδεδεμένες. Συνδέστε τα καλώδια στους αντίστοιχους αριθμούς ακροδεκτών. Συνδέστε σταθερά τα καλώδια σύνδεσης στον πίνακα ακροδεκτών. Αν η εγκατάσταση είναι εσφαλμένη, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά. Στερεώνετε πάντα το εξωτερικό κάλυμμα του καλωδίου σύνδεσης με το σφιγκτήρα καλωδίου. (Αν ο μονωτήρας είναι φθαρμένος, μπορεί να παρουσιαστεί αποφόρτιση.) Να συνδέετε πάντοτε το καλώδιο γείωσης. Μην χρησιμοποιείτε τη βίδα γείωσης της εσωτερικής μονάδας για τη σύνδεση εξωτερικής μονάδας ή κυτίου διακλάδωσης εκτός των προβλεπόμενων. El-5

7 ]] ] 8. ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 9. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΑΝΕΛ () Μονώστε μεταξύ των σωλήνων. Μονώστε τους σωλήνες αναρρόφησης και κατάθλιψης ξεχωριστά. Στην πίσω, τη δεξιά και την κάτω σωλήνωση, επικαλύψτε τη θερμομόνωση του σωλήνα σύνδεσης και τη θερμομόνωση του σωλήνα της εσωτερικής μονάδας και δέστε τα μαζί με ταινία βινυλίου για να μην υπάρχει κενό. Στην αριστερή και την πίσω αριστερή σωλήνωση, εφαρμόστε τη θερμομόνωση του σωλήνα σύνδεσης μαζί με τη θερμομόνωση του σωλήνα της εσωτερικής μονάδας και δέστε τα μαζί με ταινία βινυλίου για να μην υπάρχει κενό. Στην αριστερή και την πίσω αριστερή σωλήνωση, τυλίξτε με υφασμάτινη ταινία το σημείο όπου εφαρμόζει το τμήμα του περιβλήματος της πίσω σωλήνωσης. Στην αριστερή και την πίσω αριστερή σωλήνωση, συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης στο πάνω μέρος του σωλήνα με ταινία βινυλίου. Στην αριστερή και την πίσω αριστερή σωλήνωση, τοποθετήστε τη σωλήνωση και το λάστιχο αποστράγγισης στην ίδια δέσμη τυλίγοντάς τα με υφασμάτινη ταινία στο σημείο όπου εφαρμόζουν στο τμήμα του περιβλήματος της πίσω σωλήνωσης. (2) Στερεώστε προσωρινά το καλώδιο σύνδεσης κατά μήκος του σωλήνα σύνδεσης χρησιμοποιώντας ταινία βινυλίου. (Τυλίξτε κατά το /3 του πλάτους του ταινίας περίπου από το κάτω μέρος του σωλήνα για να μην εισέλθει νερό). (3) Στερεώστε το σωλήνα σύνδεσης στον εξωτερικό τοίχο με κολάρα κ.τ.λ. (4) Γεμίστε το κενό μεταξύ της εξωτερικής οπής στον τοίχο και του σωλήνα με στεγανωτικό, έτσι ώστε να μην μπορεί να εισέλθει νερό της βροχής ή άνεμος. (5) Στερεώστε το λάστιχο αποστράγγισης στον εξωτερικό τοίχο κ.τ.λ. Κολάρο* Εξωτερικό κάλυμμα τοίχου* (Εξωτερικά) Στόκος στεγανοποίησης* 9.. Αφαίρεση σχάρας εισαγωγής αέρα () Ανοίξτε τη σχάρα εισαγωγής αέρα. (2) Τραβήξτε την ασφάλεια προς τα κάτω. (3) Σηκώστε τη σχάρα εισαγωγής αέρα προς τα πάνω, έως ότου αφαιρεθεί ο άξονας στο πάνω μέρος της σχάρας Τοποθέτηση σχάρας εισαγωγής αέρα () Ο άξονας στερέωσης της σχάρας εισαγωγής αέρα είναι εγκατεστημένος στο πάνελ. (2) Κατεβάστε τη σχάρα εισαγωγής αέρα Αφαίρεση μπροστινού πάνελ () Αφαιρέστε τη σχάρα εισαγωγής αέρα (ανατρέξτε στην παράγραφο σχετικά με την αφαίρεση της σχάρας εισαγωγής αέρα). (2) Αφαιρέστε 6 βίδες. (3) Ο αντίχειρας βρίσκεται στο κάτω μέρος, όπως δείχνει η εικόνα, και πιέζει προς τα εμπρός, σπρώχνοντας το σημάδι [ ], και τα κάτω άγκιστρα (2 θέσεις) αφαιρούνται από το βραχίονα ανάρτησης. (4) Το μπροστινό πάνελ τραβιέται προς τα εμπρός, η επάνω επιφάνεια ανασηκώνεται και το μπροστινό πάνελ αφαιρείται Τοποθέτηση του μπροστινού πάνελ () Πρωτα, τοποθετήστε το κάτω μέρος του μπροστινού πάνελ και εισαγάγετε τα επάνω και κάτω άγκιστρα. (Τρεις επάνω πλευρές) (2) Προσαρτήστε 6 βίδες. (3) Ανοίξτε τη σχάρα εισαγωγής αέρα. Σωλήνας Σωλήνας σύνδεσης (θερμομόνωση) Δέστε τους σωλήνες μαζί έτσι ώστε να μην υπάρχει κενό. Τοίχος Επικαλύψτε τη μόνωση Σωλήνας Ταινία βινυλίου * Παρέχεται επιτόπου Σωλήνας εσωτερικής μονάδας (θερμομόνωση) Βίδες (6 θέσεις) Σχάρα εισαγωγής αέρα Άξονας στερέωσης Ρουλεμάν Μπροστινό πάνελ Μπροστινό πάνελ Σχάρα εισαγωγής αέρα Ασφάλεια Αριστερή σωλήνωση σύνδεσης Σωλήνας Υφασμάτινη ταινία Τυλίξτε με υφασμάτινη ταινία Για σύνδεση από πίσω αριστερά Σωλήνας τοίχου σύνδεσης Σωλήνας σύνδεσης Πιέστε Πιέστε Επάνω οπές (δύο πλευρές) Επάνω οπή (κέντρο) [στο σημάδι ] Μπροστινό πάνελ Επάνω άγκιστρο (κέντρο) Μπροστινό πάνελ Ελέγξτε τα εξής: ΣΩΣΤΟ Κολάρο ΛΑΘΟΣ ΛΑΘΟΣ ΛΑΘΟΣ Εσωτερική μονάδα Επάνω άγκιστρα (δύο πλευρές) Ανασηκωμένη Κυματοειδής Καταλήγει σε νερό Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ και τη ΣΧΑΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ σταθερά. Αν η εγκατάσταση δεν γίνει σωστά, το μπροστινό πάνελ ή η ΣΧΑΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό. El-6

8 ] 0. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μην ενεργοποιείτε την τροφοδοσία μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες εγκατάστασης. Όταν χρησιμοποιείτε εκ νέου το κλιματιστικό ύστερα από μακρά περίοδο απενεργοποίησης το χειμώνα, ανοίξτε το διακόπτη τροφοδοσίας τουλάχιστον 2 ώρες πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα. Στοιχεία ελέγχου () Λειτουργεί κανονικά κάθε κουμπί του τηλεχειριστηρίου; (2) Ανάβει κανονικά κάθε λυχνία; (3) Λειτουργούν σωστά οι περσίδες κατεύθυνσης αέρα; (4) Γίνεται σωστά η αποστράγγιση; (5) Υπάρχουν μη αναμενόμενοι θόρυβοι και δονήσεις κατά τη λειτουργία; Μην αφήνετε το κλιματιστικό στην ενεργή κατάσταση λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. [Μέθοδος χειρισμού] Σχετικά με τη μέθοδο χειρισμού, ανατρέξτε Πομπός στο εγχειρίδιο λειτουργίας. Η εξωτερική μονάδα ενδέχεται να μην λειτουργεί ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου. Σε αυτή την περίπτωση, πατήστε το κουμπί δοκιμαστικής λειτουργίας στο ασύρματο τηλεχειριστήριο ενώ λειτουργεί το κλιματιστικό. (Στρέψτε τον πομπό του τηλεχειριστηρίου προς το κλιματιστικό και πατήστε το Κουμπί δοκιμαστικής λειτουργίας κουμπί δοκιμαστικής λειτουργίας με την άκρη ενός στυλό κ.τ.λ.) Για να τερματίσετε τη δοκιμαστική λειτουργία, πατήστε το κουμπί START/STOP (Έναρξη/ Διακοπή) του τηλεχειριστηρίου.(πατώντας το κουμπί δοκιμαστικής λειτουργίας όταν το κλιματιστικό λειτουργεί, η ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) και η ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) θα αναβοσβήσουν ταυτόχρονα αργά.) [Χρήση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου] (Προαιρετικό) Σχετικά με τη μέθοδο χειρισμού, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας. () Διακόψτε τη λειτουργία του κλιματιστικού. (2) Πατήστε ταυτόχρονα το κύριο κουμπί ελέγχου και το κουμπί ελέγχου ανεμιστήρα για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, προκειμένου να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία. (3) Πατήστε το κουμπί έναρξης/διακοπής λειτουργίας για να ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία.. REMOTE CONTROLLER INSTALLATION Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική μονάδα λαμβάνει σωστά το σήμα από το τηλεχειριστήριο και κατόπιν εγκαταστήστε τη βάση στήριξης του τηλεχειριστηρίου. Επιλέξτε το σημείο τοποθέτησης της βάσης στήριξης του τηλεχειριστηρίου προσέχοντας τα εξής: Αποφύγετε σημεία εκτεθειμένα στο ηλιακό φως. Επιλέξτε ένα σημείο που δεν επηρεάζεται από τη θερμότητα σόμπας κ.τ.λ... Εγκατάσταση τηλεχειριστηρίου Εγκαταστήστε τη μονάδα τηλεχειριστηρίου σε απόσταση το πολύ μέχρι 7 m ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και στο δέκτη σήματος τηλεχειριστηρίου. Ωστόσο, όταν εγκαθιστάτε το τηλεχειριστήριο, ελέγξτε ότι λειτουργεί σωστά. Εγκαταστήστε τη βάση του τηλεχειριστηρίου σε τοίχο, στύλο κ.τ.λ., χρησιμοποιώντας τις βίδες. Στερέωση βάσης στήριξης τηλεχειριστηρίου Βάση στήριξης τηλεχειριστηρίου Τοποθέτηση τηλεχειριστηρίου () Τοποθετήστε Οθόνη δοκιμαστικής λειτουργίας 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΚΙΤ (ΕΠΙΛΟΓΗ) Αυτό το κλιματιστικό μπορεί να συνδεθεί με τα εξής προαιρετικά κιτ. Ανατρέξτε σε κάθε εγχειρίδιο εγκατάστασης για τη μέθοδο εγκατάστασης των εξαρτημάτων. Ενσύρματο τηλεχειριστήριο Απλό τηλεχειριστήριο Κιτ εξωτερικής σύνδεσης 2.. Πριν από την εγκατάσταση του προαιρετικού τηλεχειριστηρίου Όταν χρησιμοποιείτε προαιρετικό τηλεχειριστήριο, ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Χρησιμοποιήστε το ενδεδειγμένο προαιρετικό τηλεχειριστήριο. Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι έχετε διακόψει πλήρως την παροχή ρεύματος. Μην αγγίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας. Κατά την εγκατάσταση ή την αφαίρεση, φροντίστε ώστε ότι τα καλώδια να μην πιάνονται σε εξαρτήματα και να μην τα τραβάτε απότομα. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο κλιματιστικό. Αποφύγετε σημεία εκτεθειμένα στο ηλιακό φως. Επιλέξτε ένα σημείο που δεν επηρεάζεται από τη θερμότητα σόμπας κ.τ.λ. Πριν από την εγκατάσταση του προαιρετικού κιτ, βεβαιωθείτε ότι το κλιματιστικό μπορεί να λάβει το σήμα. Μην συνδέετε το προαιρετικό τηλεχειριστήριο με τον ακροδέκτη παροχής ρεύματος. Όταν συνδέετε το προαιρετικό τηλεχειριστήριο με την εσωτερική μονάδα, χρησιμοποιήστε το καλώδιο σύνδεσης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προαιρετικού τηλεχειριστηρίου. Το συνιστώμενο μήκος καλωδίου για το προαιρετικό τηλεχειριστήριο είναι 0 m. Μονώστε οπωσδήποτε το σημείο σύνδεσης όταν προεκτείνετε το καλώδιο Τροποποίηση καλωδίου τηλεχειριστηρίου () Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο για να κόψετε τον ακροδέκτη στο άκρο του καλωδίου του τηλεχειριστηρίου και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τη μόνωση από το κομμένο άκρο του καλωδίου. (2) Συνδέστε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου και το καλώδιο σύνδεσης. (παρέχεται με το ασύρματο τηλεχειριστήριο) Σημαντικό: Κολλάτε τα καλώδια με θερμοκόλληση. Φροντίστε να μονώνετε τη σύνδεση μεταξύ των καλωδίων. 20 mm τηλεχειριστηρίου τηλεχειριστηρίου σύνδεσης Λευκό Κόκκινο Λευκό Κόκκινο Μαύρο Μαύρο Μονωμένη σύνδεση 2.3. Τροποποίηση καλωδίου εξωτερικής εισόδου/εξόδου () Αφαιρέστε τη μόνωση από το καλώδιο που είναι συνδεδεμένο στον σύνδεσμο του κιτ καλωδίων. Αφαιρέστε τη μόνωση από το καλώδιο που παρέχεται. Χρησιμοποιήστε τον μονωμένο σύνδεσμο άκρης πρεσαριστού τύπου για να συνδέσετε το καλώδιο πεδίου και το καλώδιο του κιτ καλωδίων. (2) Συνδέστε το καλώδιο με το καλώδιο επιτόπου παροχής. (παρέχεται με το κιτ εξωτερικής σύνδεσης) Σημαντικό: Φροντίστε να κολλήσετε τα καλώδια με θερμοκόλληση. Φροντίστε να μονώνετε τη σύνδεση μεταξύ των καλωδίων. εσωτερικής/εξωτερικής εξόδου προαιρετικών εξαρτημάτων Μονωμένη σύνδεση (Παροχή επιτόπου) (2) Πιέστε Βίδα διάνοιξης σπειρώματος (μικρή) Τηλεχειριστήριο El-7

9 ] ] 2.4. Αφαίρεση μπροστινού πάνελ, καλύμματος κυτίου ελέγχου και θήκης οθόνης () Για την αφαίρεση του μπροστινού πάνελ, ανατρέξτε στην παράγραφο ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΑΝΕΛ. (2) Αφαιρέστε τη βίδα, και μετά το κάλυμμα του κυτίου ελέγχου. (3) Αφαιρέστε τη θήκη και το φις της οθόνης. κάλυμμα κυτίου ελέγχου υποδοχή 3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εκτελέστε τη ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ σύμφωνα με τις συνθήκες εγκατάστασης, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Ελέγξτε εάν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καλωδίωσης για την εξωτερική μονάδα ή το κυτίο διακλάδωσης. Επιβεβαιώστε ότι το κάλυμμα του ηλεκτρικού περιβλήματος της εξωτερικής μονάδας βρίσκεται στη θέση του. βίδα θήκη οθόνης Αυτή η διαδικασία αλλάζει τις ρυθμίσεις λειτουργίας που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εσωτερικής μονάδας σύμφωνα με τις συνθήκες εγκατάστασης. Αν οι ρυθμίσεις δεν είναι σωστές, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της μονάδας. Μετά την ενεργοποίηση της μονάδας, πραγματοποιήστε τη ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις εξής δύο ρυθμίσεις: λειτουργίας ή Τιμή ρύθμισης. Οι ρυθμίσεις δεν αλλάζουν αν επιλέξετε μη έγκυρους αριθμούς ή τιμές ρύθμισης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που συνοδεύει το τηλεχειριστήριο, όταν χρησιμοποιείτε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο (προαιρετικό) Connecting cable to control board connector () Περάστε το καλώδιο από την οπή στο πίσω μέρος της εσωτερικής μονάδας. (2) Συνδέστε το καλώδιο στην υποδοχή του πίνακα ελέγχου. (3) Αγκιστρώστε το καλώδιο στο νεύρο. οπή Είσοδος στη Ρύθμιση λειτουργίας Ενώ πιέζετε ταυτόχρονα το κουμπί FAN (Ανεμιστήρας) και το κουμπί SET TEMP. (Ρύθμιση θερμοκρασίας) ( ), πιέστε το κουμπί RESET (Επαναφορά) για να εισέλθετε στη ρύθμιση λειτουργίας. ΒΗΜΑ Επιλογή του κωδικού σήματος του τηλεχειριστηρίου Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιλέξετε τον κωδικό σήματος του τηλεχειριστηρίου. (Σημειώστε ότι το κλιματιστικό δεν μπορεί να λάβει κωδικό σήματος εάν δεν έχει ρυθμιστεί για τον συγκεκριμένο κωδικό σήματος.) Οι κωδικοί σήματος που ρυθμίζονται μέσω αυτής της διαδικασίας ισχύουν μόνο για τα σήματα που καθορίζετε στη ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των κωδικών σήματος με την κανονική διαδικασία, ανατρέξτε στην ενότητα "Κωδικός σήματος τηλεχειριστηρίου". () Πιέστε το κουμπί SET TEMP. (Ρύθμιση θερμοκρασίας) ( ) ( ) για να επιλέξετε έναν από τους κωδικούς σήματος συνδέστε το καλώδιο PCB CN6 CN4. Αντιστοιχίστε τον κωδικό στην οθόνη με τον κωδικό σήματος του κλιματιστικού.(αρχική ρύθμιση ) (Αν ο κωδικός σήματος δεν χρειάζεται να επιλεγεί, πιέστε το κουμπί MODE (Λειτουργία) και συνεχίστε στο ΒΗΜΑ 2). (2) Πιέστε το κουμπί TIMER MODE (Λειτουργία χρονοδιακόπτη) και ελέγξτε εάν η εσωτερική μονάδα μπορεί να λάβει σήματα στον κωδικό σήματος που εμφανίζεται. CN6 (3) Πιέστε το κουμπί MODE για να αποδεχθείτε τον κωδικό σήματος και συνεχίστε με το ΒΗΜΑ 2. νεύρο (4) Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρα καλωδίου και βίδα για να στερεώσετε το καλώδιο του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου. σφιγκτήρας καλωδίου βίδα καλώδιο ενσύρματου τηλεχειριστηρίου (5) Στερεώστε το σφιγκτήρα με τη βίδα και συνδέστε το καλώδιο του εξωτερικού κιτ με το δετήρα. σφιγκτήρας βίδα δετήρας καλώδιο εξωτερικής σύνδεσης Τύπος προαιρετικού εξαρτήματος Ενσύρματο τηλεχειριστήριο Απλό τηλεχειριστήριο Εξωτερική είσοδος Εξωτερική υποδοχής 2.6. Τοποθέτηση μπροστινού πάνελ, καλύμματος κυτίου ελέγχου και θήκης οθόνης Τοποθετήστε το μπροστινό πάνελ, το κάλυμμα του κυτίου ελέγχου και τη θήκη της οθόνης ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία από εκείνη της παραγράφου 2.4 Αφαίρεση μπροστινού πάνελ, καλύμματος κυτίου ελέγχου και θήκης οθόνης. CN6 CN4 CN6 Ο κωδικός σήματος του κλιματιστικού είναι ρυθμισμένος στο A πριν από την παράδοση. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης για να αλλάξετε τον κωδικό σήματος. Το τηλεχειριστήριο επανέρχεται στον κωδικό σήματος A όταν αντικαθίστανται οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Εάν χρησιμοποιείτε άλλο κωδικό σήματος εκτός από A, επαναφέρετε τον κωδικό σήματος μετά την αντικατάσταση των μπαταριών. Εάν δεν γνωρίζετε τη ρύθμιση του κωδικού σήματος του κλιματιστικού, δοκιμάστε καθέναν από τους κωδικούς σήματος () μέχρι να βρείτε τον κωδικό που θέτει σε λειτουργία το κλιματιστικό. ΒΗΜΑ 2 Επιλογή του αριθμού λειτουργίας και της τιμής ρύθμισης () Πιέστε το κουμπί SET TEMP. ( ) ( ) για να επιλέξετε τον αριθμό λειτουργίας. (Πιέστε το κουμπί MODE (Λειτουργία), για εναλλαγή μεταξύ των αριστερών και των δεξιών ψηφίων.) (2) Πιέστε το κουμπί FAN για να συνεχίσετε με τη ρύθμιση της τιμής. (Πιέστε ξανά το κουμπί FAN για να επιστρέψετε στην επιλογή αριθμού λειτουργίας.) (3) Πιέστε το κουμπί SET TEMP. ( ) ( ) για να επιλέξετε την τιμή ρύθμισης. (Πιέστε το κουμπί MODE (Λειτουργία), για εναλλαγή μεταξύ των αριστερών και των δεξιών ψηφίων.) (4) Πιέστε το κουμπί TIMER MODE (Λειτουργία χρονοδιακόπτη) και το κουμπί START/STOP (Έναρξη/Τέλος), με αυτήν τη σειρά, για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις. (5) Πιέστε το κουμπί RESET (Επαναφορά) για να ακυρώσετε τη ρύθμιση λειτουργίας. (6) Αφού ολοκληρώσετε τη ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, φροντίστε να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία και να την ενεργοποιήσετε ξανά. λειτουργίας Αφού διακόψετε την παροχή ρεύματος, περιμένετε 0 δευτερόλεπτα ή περισσότερο μέχρι να την ενεργοποιήσετε ξανά. Η Ρύθμιση λειτουργίας δεν ενεργοποιείται εκτός αν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Τιμή ρύθμισης El-8

10 Ένδειξη Φίλτρου Στην εσωτερική μονάδα υπάρχει μια ένδειξη για να ειδοποιείται ο χρήστης σχετικά με το πότε πρέπει να καθαρίσει το φίλτρο. Επιλέξτε τη ρύθμιση ώρας για το διάστημα εμφάνισης της ένδειξης φίλτρου στον παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την ποσότητα της σκόνης ή των ρύπων στο δωμάτιο. Αν δεν θέλετε να εμφανίζεται η ένδειξη φίλτρου, ορίστε την τιμή ρύθμισης σε Χωρίς ένδειξη. El-9 Τυπική (4 ώρες) Μεγάλο διάστημα (.0 ώρες) 0 Μικρό διάστημα (2 ώρες) 02 Καμιά ένδειξη 03 Διόρθωση θερμοκρασίας δωματίου για το σύστημα ψύξης Ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης, ενδέχεται να πρέπει να γίνει κάποια διόρθωση στον αισθητήρα θερμοκρασίας δωματίου. Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Τυπική Ελαφρώς χαμηλότερη θερμοκρασία 0 30 Χαμηλότερη θερμοκρασία 02 Υψηλότερη θερμοκρασία 03 Διόρθωση θερμοκρασίας δωματίου για το σύστημα θέρμανσης Ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης, ενδέχεται να πρέπει να γίνει κάποια διόρθωση στον αισθητήρα θερμοκρασίας δωματίου. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Τυπική Χαμηλότερη θερμοκρασία 0 3 Ελαφρώς υψηλότερη θερμοκρασία 02 Υψηλότερη θερμοκρασία 03 Αυτόματη επανεκκίνηση Ενεργοποίηση η απενεργοποίηση αυτόματης επανεκκίνησης συστήματος ύστερα από διακοπή ρεύματος. Ναι 40 Όχι 0 * Η αυτόματη επανεκκίνηση είναι μια λειτουργία επείγουσας ανάγκης όπως όταν συμβαίνει διακοπή ρεύματος κ.τ.λ. Μην εκτελείτε εκκίνηση και διακοπή της λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας όταν αυτή λειτουργεί κανονικά. Βεβαιωθείτε ότι ο χειρισμός θα γίνει μέσω της μονάδας ελέγχου ή της εξωτερικής συσκευής εισόδου. Λειτουργία αλλαγής αισθητήρα θερμοκρασίας δωματίου της εσωτερικής μονάδας (Μόνο για ενσύρματο τηλεχειριστήριο) Πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα κατά τη χρήση της μονάδας ελέγχου του αισθητήρα θερμοκρασίας του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου. Όχι 42 Ναι 0 * Αν η τιμή ρύθμισης είναι : Η θερμοκρασία δωματίου ελέγχεται με τον αισθητήρα θερμοκρασίας της εσωτερικής μονάδας. * Αν η τιμή ρύθμισης είναι 0 : Η θερμοκρασία δωματίου ελέγχεται με τον αισθητήρα θερμοκρασίας της εσωτερικής μονάδας ή τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου. Κωδικός σήματος τηλεχειριστηρίου Αλλαγή του Κωδικού Σήματος της εσωτερικής μονάδας, ανάλογα με τα ασύρματα τηλεχειριστήρια. A B 0 44 C 02 D 03 Στοιχείο ελέγχου εξωτερικής εισόδου Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας Operation/Stop (Λειτουργία/Διακοπή) ή Forced stop (Αναγκαστική διακοπή). Κατάσταση λειτουργίας "Λειτουργία/Διακοπή" (Μη επιτρεπόμενη ρύθμιση) 46 0 Κατάσταση λειτουργίας "Αναγκαστική διακοπή" 02 Καταγραφή ρυθμίσεων Καταγράψτε τυχόν αλλαγές στις ρυθμίσεις στον ακόλουθο πίνακα. Ένδειξη φίλτρου Διόρθωση θερμοκρασίας δωματίου για το σύστημα ψύξης Διόρθωση θερμοκρασίας δωματίου για το σύστημα θέρμανσης Αυτόματη επανεκκίνηση Λειτουργία αλλαγής αισθητήρα θερμοκρασίας δωματίου της εσωτερικής μονάδας Κωδικός σήματος τηλεχειριστηρίου Στοιχείο ελέγχου εξωτερικής εισόδου Αφού ολοκληρώσετε τη ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, φροντίστε να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία και να την ενεργοποιήσετε ξανά. Επιλογή του κωδικού σήματος του τηλεχειριστηρίου Όταν σε ένα δωμάτιο είναι εγκατεστημένα 2 ή περισσότερα κλιματιστικά και το τηλεχειριστήριο ελέγχει ένα κλιματιστικό διαφορετικό από αυτό που θέλετε να ρυθμίσετε, αλλάξτε τον κωδικό σήματος του τηλεχειριστηρίου για να χειριστείτε μόνο το κλιματιστικό που θέλετε (τέσσερις δυνατές επιλογές). Όταν σε ένα δωμάτιο είναι εγκατεστημένα δύο ή περισσότερα κλιματιστικά, επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης για να ρυθμίσετε τους κωδικούς σήματος για καθένα από τα κλιματιστικά. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση του κωδικού σήματος του τηλεχειριστηρίου και τη ρύθμιση λειτουργίας. Εάν δεν επιβεβαιωθούν αυτά, δεν θα είναι δυνατή η χρήση του τηλεχειριστηρίου για τη λειτουργία του κλιματιστικού. Επιλογή του κωδικού σήματος του τηλεχειριστηρίου Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιλέξετε τον κωδικό σήματος του τηλεχειριστηρίου. (Σημειώστε ότι το κλιματιστικό δεν μπορεί να λάβει κωδικό σήματος εάν δεν έχει ρυθμιστεί για τον αντίστοιχο κωδικό σήματος.) () Πιέστε το κουμπί START/STOP (ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ) μέχρι να εμφανιστεί το ρολόι στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. (2) Πιέστε το κουμπί MODE (Λειτουργία) για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί ο τρέχων κωδικός σήματος (αρχική ρύθμιση: ). (3) Πιέστε το κουμπί SET TEMP. (Ρύθμιση θερμοκρασίας) κουμπί ( ) ( ) για να αλλάξετε τον κωδικό σήματος ανάμεσα στο. Αντιστοιχίστε τον κωδικό στην οθόνη με τον κωδικό σήματος του κλιματιστικού. (4) Πιέστε ξανά το κουμπί MODE για να επιστρέψετε στην οθόνη με το ρολόι. Ο κωδικός σήματος άλλαξε. Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα ύστερα από την εμφάνιση του κωδικού σήματος, το σύστημα επιστρέφει στην αρχική οθόνη με το ρολόι. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε ξανά από το βήμα. Ο κωδικός σήματος του κλιματιστικού είναι ρυθμισμένος στο A πριν από την παράδοση. Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης για να αλλάξετε τον κωδικό σήματος. Το τηλεχειριστήριο επανέρχεται στον κωδικό σήματος A όταν αντικαθίστανται οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Εάν χρησιμοποιείτε κωδικό σήματος διαφορετικό από τον κωδικό A, επαναφέρετε τον κωδικό σήματος μετά την αντικατάσταση των μπαταριών. Εάν δεν γνωρίζετε τη ρύθμιση του κωδικού σήματος του κλιματιστικού, δοκιμάστε καθέναν από τους κωδικούς σήματος ( ) μέχρι να βρείτε τον κωδικό που θέτει σε λειτουργία το κλιματιστικό. 4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ Εξηγήστε τα ακόλουθα στον πελάτη σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας: () Τη μέθοδο εκκίνησης και διακοπής, την αλλαγή των λειτουργιών, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη, την αλλαγή ροής του αέρα και άλλες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου. (2) Την αφαίρεση και τον καθαρισμό του φίλτρου αέρα και τον τρόπο χρήσης των περσίδων αέρα. (3) Προμηθεύστε τον πελάτη με το εγχειρίδιο λειτουργίας. (4) Εάν ο κωδικός σήματος αλλάξει, εξηγήστε στον πελάτη πώς άλλαξε (το σύστημα επιστρέφει στον κωδικό σήματος A όταν αντικατασταθούν οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο). *(4) Ισχύει για τη χρήση ασύρματου τηλεχειριστηρίου.

11 5.ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Εάν χρησιμοποιείτε ασύρματο τηλεχειριστήριο, η λυχνία στη μονάδα ανίχνευσης φωτός θα εμφανίζει κωδικούς σφαλμάτων αναβοσβήνοντας. Εάν χρησιμοποιείτε τηλεχειριστήριο με καλώδιο, οι κωδικοί σφαλμάτων εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Δείτε το μοτίβο της λυχνίας που αναβοσβήνει και τους κωδικούς σφαλμάτων στον πίνακα. Μια οθόνη σφάλματος εμφανίζεται μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Οθόνη σφάλματος ECONOMY Ενσύρματο OPERATION ΧΡΟΝΟΔΙ- (ΕΞΟΙΚΟτηλε (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) ΑΚΟΠΤΗΣ ΝΟΜΗΣΗ χειριστήριο λυχνία λυχνία ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) Κωδικός (πράσινη) (πορτοκαλί) λυχνία σφάλματος (πράσινη) Περιγραφή (8) Σφάλμα επικοινωνίας ενσύρματου τηλεχειριστηρίου () Ανολοκλήρωτος έλεγχος λειτουργίας Σφάλμα ρύθμισης αριθμού μονάδας ή διεύθυνσης κυκλώματος ψυκτικού [Ταυτόχρονη χρήση πολλών μονάδων] Σφάλμα χωρητικότητας εσωτερικής μονάδας Σφάλμα συνδυασμού Σφάλμα αριθμού μονάδας σύνδεσης (εσωτερική εξαρτημένη μονάδα) [Ταυτόχρονη χρήση πολλών μονάδων] Σφάλμα αριθμού μονάδας σύνδεσης (εσωτερική μονάδα ή μονάδα διακλάδωσης) [Ευέλικτη χρήση πολλών μονάδων] Σφάλμα ρύθμισης κύριας μονάδας, εξαρτημένης μονάδας [Ταυτόχρονη χρήση πολλών μονάδων] Σφάλμα πληροφοριών μοντέλου PCB εσωτερικής μονάδας Σφάλμα αυτόματης-μη αυτόματης εναλλαγής (8) Σφάλμα σειριακής επικοινωνίας () (6) (7) () () (8) () (8) (9) (9) (9) (9) (9) (0) () (0) (0) (0) Κατάσταση λειτουργίας οθόνης () () Σφάλμα ενεργού φίλτρου, σφάλμα κυκλώματος PFC Σφάλμα ενεργοποίησης ακροδέκτη L (0) Σφάλμα επικοινωνίας μικροϋπολογιστών PCB οθόνης () κατάθλιψης συμπιεστή Σφάλμα αισθητήρα μέσης θερμοκρασίας εναλλάκτη θερμότητας εσωτερικής μονάδας Σφάλμα κινητήρα ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας 2-οδης βαλβίδας 3-οδης βαλβίδας απαγωγέα θερμότητας εισόδου αερίου ανταλλαγής θερμότητας υπόψυξης εξόδου αερίου ανταλλαγής θερμότητας υπόψυξης σωλήνα υγρού Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος Σφάλμα αισθητήρα πίεσης κατάθλιψης Σφάλμα αισθητήρα πίεσης αναρρόφησης Σφάλμα διακόπτη υψηλής πίεσης Ανίχνευση ενεργοποίησης Σφάλμα ανίχνευσης θέσης ρότορα συμπιεστή (μόνιμη διακοπή) Σφάλμα κινητήρα ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας Σφάλμα 4-οδης βαλβίδας Σφάλμα θερμοκρασίας κατάθλιψης Σφάλμα θερμοκρασίας συμπιεστή Σφάλμα υψηλής πίεσης Σφάλμα χαμηλής πίεσης Σφάλμα κυτίων διακλάδωσης [Ευέλικτη χρήση πολλών μονάδων] : 0,5s ON / 0,5s OFF : 0,s ON / 0,s OFF ( ) : αναλαμπών αέρα εισόδου αερίου αναρρόφησης [Αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται στην οθόνη της εσωτερικής μονάδας] Σφάλμα αντλίας αποστράγγισης Σφάλμα αποσβεστήρα Σφάλμα εσωτερικής μονάδας Σφάλμα πληροφοριών μοντέλου κύριου PCB εξωτερικής μονάδας ή σφάλμα επικοινωνίας Σφάλμα αντιστροφέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Λυχνία OPERATION (πράσινη) Λυχνία TIMER (πορτοκαλί) Λυχνία ECONOMY (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) (πράσινη) [Αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάζονται στην Οθόνη ενσύρματου τηλεχειριστηρίου (Προαιρετικό)] Εάν παρουσιαστεί σφάλμα, θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη. (Θα εμφανιστεί η ένδειξη Er (Σφάλμα) στην οθόνη ρύθμισης θερμοκρασίας δωματίου.) Κωδικός σφάλματος υγρού εναλλάκτη θερμότητας εξωτερικής μονάδας Σφάλμα αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας El _IM.indb 0 7/27/20 4:9:50 PM

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter Επιτοίχια Μονάδα - Inverter E / Greek...... 3 English /... 26 μ 4 μ μ μ 5 8 μ 9 11 12 μ 15 μ 18 μ 21 22 μ 23 * μ μ. μ μ, μ. 3 Δομή και λειτουργία Κάλυμμα Είσοδος αέρα Φίλτρο Εσωτερική Μονάδα Κάλυμμα των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

TSP100GT Εγχειρίδιο υλικού (hardware)

TSP100GT Εγχειρίδιο υλικού (hardware) TSP100GT Εγχειρίδιο υλικού (hardware) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα με το εξής URL http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Αφαίρεση της συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ DAIKIN Εγχειρίδιο λειτουργίας FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη

i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη i - in Επιδαπέδιοι χυτοσίδηροι λέβητες αερίου µε αυτόµατη ανάφλεξη και ηλεκτρονική ρύθµιση της φλόγας Οδηγίες χρήσης για το χρήστη και τον εγκαταστάτη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRK0ZM-S SRK5ZM-S SRK35ZM-S SRK50ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Gr-1 ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ...Gr-1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...Gr-2 ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ...Gr-3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...Gr-4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ...Gr-5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ...Gr-7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΚΟΠΤΗ ΝΥΚΤΟΣ...Gr-8

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION.

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION. Η εταιρεία Riso δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή δαπάνη µπορεί να προκληθεί από τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου. Λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων µας, υπάρχει περίπτωση το µηχάνηµα να διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα:

RKI-26/RKO-26. Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual. Μοντέλα: Μοντέλα: RKI-26/RKO-26 Μονάδα δαπέδου-οροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Floor Ceiling Unit Owner s Manual 66129901376 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕE ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN KULLANIM KLAVUZU LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

Διαβάστε περισσότερα

OPEL CORSA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας

OPEL CORSA. Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας OPEL CORSA Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Εν συντομία... 6 Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα... 20 Καθίσματα, προσκέφαλα... 37 Αποθήκευση... 57 Όργανα και χειριστήρια...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Εκτύπωση. Αντιμετώπιση Προβλημάτων. Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Εκτύπωση Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αναπλήρωση και Αντικατάσταση Αναλωσίμων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα