Κάπνισμα και Αναισθησία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κάπνισμα και Αναισθησία"

Transcript

1 92 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑΠΚΗΣ ΙΑΊΊ'ΙΚΗΣ Κάπνισμα και Αναισθησία ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Το κάπνισμα θεωρείται ο πιο σημαντικός αναστρέψιμος παράγοντας νοσηρότητας και θνητότητας στον σύγχρονο κόσμο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζει ότι το κάπνισμα είναι εθιστικό και προκαλεί σημαντικές βλάβες τόσο στους ενεργητικούς όσο και στους παθητικούς καπνιστές. Ένας στους πέντε θανάτους στις Η.Π.Α. σχετίζεται με το κάπνισμα ενώ οι καπνιστές ζουν κατά μέσο όρο 7 έτη λιγότερα από τους μη καπνιστέςl. Τουλάχιστον παιδιά πεθαίνουν στις Η.Π.Α. κάθε χρόνο λόγω παθητικού καπνίσματος. Οι κύριες αιτίες θανάτου στους καπνιστές είναι ο καρκίνος του πνεύμονα (29% ), το έμφραγμα του μυοκαρδίου (24% ), η αναπνευστική ανεπάρκεια κ.α. Το κάπνισμα ευθύνεται για σημαντικές διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι καπνιστές έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιαγγειακά και αναπνευστικά συμβάματα τόσο κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης όσο και στον άμεσο μετεγχειρητικό χρόνο. Επιπλέον παρουσιάζουν καθυστερημένη επούλωση των χειρουργικών τραυμάτων, ελαττωμένη ανοσολογική απάντηση του οργανισμού και αυξημένο ποσοστό νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε σχέση με τους μη καπνιστές. Ο ρόλος του αναισθησιολόγου είναι διττός. Αρχικά, στον προεγχειρητικό έλεγχο να ενημερώσει τον ασθενή για τις επιπλοκές του καπνίσματος και να του συστήσει άμεση προεγχειρητική διακοπή ώστε να ελαττώσει τη βαρύτητα τους. Κατά δεύτερον, έχοντας γνώση των πιθανών διεγχειρητικών συμβαμάτων, να επιτύχει όσο το δυνατόν ασφαλέστερη αναισθησία στον ασθενή. ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Ο καπνός του τσιγάρου είναι ένα μείγμα αερίων και στερεών σωματιδίων. Το αέριο μέρος, που αποτελεί το 60%, συνίσταται από φορμαλδεύδη, μονοξείδιο του άνθρακα, νιτρικό οξείδιο και άλλα συστατικά. Το υπόλοιπο 40% είναι η στέρεη φάση. Περιλαμβάνει περίπου 3500 διαφορετικές ουσίες με κυριότερη ένα αλκαλοειδές, την νικοτίνη. Περιέχονται και άλλα αλκαλοειδή όπως η νορνικοτίνη, η ανταμπίνη και οξέα όπως λακτόνες, αλδεύδες, κετόνες, νιτροαμίνες και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Η στέρεη φάση μείον των αλκαλοειδών και το νερό αποτελεί την πίσσα. Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει 1%-5% μονοξείδιο του άνθρακα (CO) το οποίο έχει 200 φορές μεγαλύτερη συγγένεια με την αιμοσφαιρίνη σε σχέση με το 02. Έτσι, παρά τη μικρή συγκέντρωση CO, παράγονται σημαντικά ποσά καρβοξυαιμοσφαιρίνης (COHb). Το ποσό της COHb που παράγεται εξαρτάται από το είδος του τσιγάρου, τον αριθμό τσιγάρων ανά ημέρα, το βάθος της εισπνοής του καπνού,την μόλυνση του περιβάλλοντος και το βαθμό φυσικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του καπνίσματος2. Το ποσό της COHb στους καπνιστές είναι 3%-15% ενώ στους μη καπνιστές εώς 2,5%. Οι δύο κύριες δράσεις της COHb είναι: Ελάττωση του ποσού της Hb που είναι διαθέσιμη για σύνδεση με το 02 προκαλώντας ελάττωμένη περιεκτικότητα του αίματος σε 02 Μετατόπιση της καμπύλης αποδέσμευσης 02 προς τα αριστερά προκαλώντας αυξημένη συγγένεια αιμοσφαιρίνης- 02 Και οι δύο παράγοντες οδηγούν σε μειωμένη προσφορά 02 στους ιστούς. Έχει αποδειχθεί ότι η

2 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΓΑΥΙΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ 93 απάντηση του οργανισμού στην ιστική υποξία από COHb είναι η ελάττωση της αποδέσμευσης 02 στους ιστούς (OER= Oxygen Extractio Rate). Το μυοκάρδιο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε αυτή τη μεταβολή, επειδή έχει φυσιολογικά υψηλό OER. Το CO έχει επίσης αρνητική ινότροπη δράση3. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην σύνδεση του CO με την οξειδάση του κυτοχρώματος και την μυοσφαιρίνη, επεμβαίνοντας έτσι στην λειτουργικότητα του μιτοχονδρίου και τη μυική σύσπαση. Η μυοσφαιρίνη λειτουργεί ως αποθήκη 02 για τον μεταβολισμό των μυών. Όταν αντιδρά με το CO σχηματίζεται καρβοξυμυοσφαιρίνη(cοημb ). Στον καρδιακό μυ ο σχηματισμός καρβοξυμυοσφαιρίνης, εις βάρος της μυοσφαιρίνης, επιβαρύνει την οξυγόνωση του καρδιακού μυ, ιδιαίτερα περιοχών με ιστορικό ισχαιμίας. Έτσι προκαλείται επιπλέον καταστολή της συσταλτικότητας της καρδιάς. Η νικοτίνη ανευρίσκεται στους καπνιστές σε επίπεδα ng/ml και έχει δοσοεξαρτώμενη δράση στο καρδιαγγειακό σύστημα. Διεγείρει το συμπαθητικό νευρικό σύστημα και προκαλεί αύξηση του καρδιακού ρυθμού, της συστολικής και διαστολικής aρτηριακής πίεσης και περιφερική αγγεισύσπαση4. Η νικοτίνη δρά σε διάφορες θέσεις για να προκαλέσει τα παραπάνω αποτελέσματα, όπως στους αδρενεργικούς υποδοχείς, στα αυτόνομα γάγγλια, στα καρωτιδικά σωμάτια και στον φλοιό των επινεφριδίων. Η διέγερση του φλοιού των επινεφριδίων προκαλεί απελευθέρωση κατεχολαμινών. Στους καπνιστές παρατηρούνται αυξημένα επίπεδα στο πλάσμα νοραδρεναλίνης, αδρεναλίνης,αυξητικής ορμόνης και κορτιζόλης. Η συμπαθητική αυτή διέγερση οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση 02 Οι καπνιστές, προκειμένου να αντισταθμίσουν την ελαττωμένη ιστική οξυγόνωση, αναπτύσσουν πολυερυθραιμία και αυξημένη γλοιότητα αίματος. Η αυξημένη γλοιότητα του αίματος οδηγεί σε αυξημένη συχνότητα θρομβοεμβολικών επεισοδίωνs. Τέλος, οι καπνιστές εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα σπασμού των στεφανιαίων αγγείων6. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Το κάπνισμα θεωρείται παράγοντας κινδύνου για διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές αναπνευστικές επιπλοκές. Σημαντικές μεταβολές υφίστανται στο αναπνευστικό σύστημα των καπνιστών με σημαντικότερες: Υπερέκκριση βλέννης Ελάττωση της ικανότητας κάθαρσης βλέννης από το τραγχειοβρογχικό δέντρο Ελάττωση της διαμέτρου των μικρών αεροφόρων οδών η. Η κάθαρση της βλέννης είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί καλή κινητικότητα των κροσσών του αναπνευστικού επιθηλίου και συγκεκριμένη πυκνότητα και ποσότητα βλέννης ώστε να υπάρχει ισορροπία παραγωγής - απομάκρυνσης. Κάποια συστατικά του καπνού προκαλούν στάση των κροσσών του αναπνευστικού επιθηλίου. Ταυτόχρονα παράγεται μεγαλύτερη ποσότητα βλέννης με πυκνότερη σύσταση. Οι καπνιστές, με το μηχανισμό του βήχα, προκαλούν απομάκρυνση της βλέννης από τους πνεύμονες. Ο μηχανισμός αυτός, όμως, καταργείται στη διάρκεια του χειρουργείου και ελαττώνεται σημαντικά στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο. Ταυτόχρονα, ελαττώνεται η διάμετρος των μικρών αεροφόρων οδών, ελαττώνεται η FRC (ζωτική υπολειπόμενη χωρητικότητα) και αυξάνεται η χωρητικότητα σύγκλεισης (Closing Capasity CC= ο όγκος πνεύμονα στον οποίο παρατηρείται απόφραξη των αεραγωγών). Αυτό δημιουργεί συνθήκες χαμηλού V/Q, ατελεκτασίες και τελικά υποξυγοναιμία. Επίσης, παρουσιάζουν αυξημένη διαπερατότητα του αναπνευστικού επιθηλίου και μερική απώλεια του επιφανειοδραστικού παράγονταί,s. Τέλος, οι καπνιστές εμφανίζουν μεγαλύτερη ευαισθησία των ανώτερων αεροφόρων οδών κατά τη διασωλήνωση με αποτέλεσμα μεγαλύτερη συχνότητα λαρυγγόσπασμου, βρογχόσπασμου και άπνοιας. Σε μια πρόσφατη εργασία του 2002, οι Myles et al, σε σύνολο 489 ασθενών παλαιών καπνιστών ' καπνιστών και μη, που υποβλήθηκαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, παρατήρησαν τις παρακά-

3 94 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΊ'ΡΙΚΗΣ τω αναπνευστικές επιπλοκές και τα ποσοστά τους(πίνακας 1,9): Πίνακας Ι Συχνότητα αναπνευστικών επιπλοκών στο χειρουργείο και στην Μ.Μ.Α.Φ. σε καπνιστές και μη ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΗ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ (ν= 173) (ν= 116) ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ( v=200) Ρ Βήχας Αποκορεσμός Hb(Sp02<92%) Λαρυγγόσπασμος ή βρογχόσπασμος Άπνοια Άλλες αναπν.επιπλ. 19 (11%) 20(17,2%) 22(12,7%) 21(18,1 %) 7(4%) 3 (2,6%) 6(3,5%) 4(3,4%) 45(25,9%) 40(34,5%) Ρ<0,05 σταστιστικά σημαντικό, 40( 20%) 0,044* 19(9,5%) 0,83 18(9 %) 0,21 13(6,5%) 0,20 67(33,5%) 0,024* Οι Bluman και συν.,σε μια μελέτη που περιελάμβανε 410 ασθενείς, καπνιστές και μη, παρατήρησε ότι οι καπνιστές παρουσιάζουν 6 φορές μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης μετεγχειρητικών αναπνευστικών επιπλοκώνω. Οι επιπλοκές και η αναλογία τους φαίνονται στον πίνακα 2. Πίνακας 2 - Μετεγχειρητικές αναπνευστικές επιπλοκές ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ * Μετεγχειρ. χρήση βρογχοδιασταλτικών Ατελεκτασίες σε μετ/κη α/α θώρακος ΜΕΙΖΟΝΕΣ Πνευμονική λοίμωξη( α/α θώρακος) Χ ρήση αμινοφυλλίνης ή στεροειδών IV Επαναδιασωλήνωση λόγω Α.Α. Επαναεισαγωγή στο νοσοκομείο λόγω πνευμονίας Θάνατος λόγω πνευμ.. παθήσεων Καπνιστές Ν(% ) (ν=141) 30 (21) 24 (17) 4(3) 3(2) 3( 2) 1 (1) 1(1) Παλαιοί καπνιστές Ν(%) ( ν=187) 23( 12) 14 (7) ο 2 (Ι) ο Μ η-καπνιστές Ν(%) (ν=82) 3(4) ο ο 1(1) ο ο 1(1) 1(1) ο ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΟΚΏΝ (ελασ. +μείζονες)* 31 (22) 24(13) 4(5) * στατιστικά σημαντικό,,p < 0,05, χ2 tests Επίσης, παρατηρήθηκε ότι οι ασθενείς που καπνίζουν πάνω από 20 τσιγάρα/ημέρα και υποβάλλονται σε επεμβάσεις θώρακος ή άνω κοιλίας έχουν 4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν ατελεκτασίεςη. Μια άλλη σημαντική παρατήρηση είναι ότι οι καπνιστές παρουσιάζουν συχνότερα επεισόδια αποκορεσμού κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο και συγκεκριμένα κατά την μεταφορά τους στην M.A.Φ.ll. Η επικρατέστερη αιτία για αυτό είναι ότι η ελαττωμένη FRC σε συνδυασμό με την αυξημένη CC, οδηγούν σε διαταραχές αερισμού - αιμάτωσης και υποξυγοναιμία. Σε μια μελέτη καπνιστών και μη (ν=60), παρατηρήθηκε μεγαλύτερη συχνότητα επεισοδίων υποξυγοναιμίας στους καπνιστές κατα τη μεταφορά τους στην Μ.Α.Φ. Οι μετρήσεις έγιναν με παλμικό οξυγονόμετρο (πίνακας 3): Πίνακας 3 Μετεγχειρητική υποξυγοναιμία,καπνιστές έναντι μη καπνιστών Sa02 % %Μη καπνιστές %Καπνιστές 84 ο , , ,7 15,8* 15,8 36,8 31,6 *Ρ < Ο,Ο5 Tait et al,can J Anaesth 1999

4 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΠΚΗΣ ΙΑΠ'ΙΚΗΣ 95 Είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους καπνιστές η πολύ καλή προοξυγόνωση του ασθενούς καθώς και η παροχή 02 με προσωπίδα κατά τη μεταφορά του από το χειρουργείο στην Μ.Α.Φ. Να σημειωθεί ότι το παλμικό οξυγονόμετρο δείχνει ψευδώς μεγαλύτερες τιμές κορεσμού της αιμοσφαιρίνης από τις πραγματικές στους καπνιστές. Αυτό συμβαίνει γιατί το οξυγονόμετρο προσμετρά και την καρβοξυαιμοσφαιρίνη ως οξυαιμοσφαιρίνη12. Δεδομένου ότι οι βαρείς καπνιστές έχουν μέχρι και 15% COHb, ο αληθής κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε 02 είναι μέχρι και 15% χαμηλότερος του ενδεικνυόμενου. Εάν υπάρχουν και συνοδοί παράγοντες κινδύνου, όπως η παχυσαρκία, τα επεισόδια μεταγχειρητικής υποξυγοναιμίας είναι συχνότερα. Η συχνότητα εισαγωγής σε Μ.Ε.Θ. μετεγχειρητικά είναι σημαντικά μεγαλύτερη στους καπνιστές σε σχέση με τους μη καπνιστέςβ. Αυτό φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 4): ισοένζυμα Ρ-450/1Α2, Ρ-450 2C9, P-450/2C19, P- 450/2D6. Το κάπνισμα οδηγεί σε τριπλασιασμό της δραστηριότητας του ενζύμου Ρ Α2 ιs. Έτσι επιταχύνεται ο μεταβολισμός των φαρμάκων και απαιτούνται υψηλότερες δόσεις. Παρατηρείται π. χ. αύξηση των απαιτήσεων των καπνιστών σε διαζεπάμη. Η πιο σημαντική παρατήρηση όσον αφορά τα αναισθησιολογικά φάρμακα,είναι ότι οι καπνιστές έχουν αυξημένες ανάγκες σε περιεγχειρητική και μετεγχειρητική αναλγησίαι6.0ι αυξημένες αυτές ανάγκες οφείλονται: Στον αυξημένο μεταβολισμό από το ήπαρ,όπως προαναφέρθηκε Στην πιθανή αναστολή από το κάπνισμα της έκκρισης ενδογενών aπιοειδών Το ίδιο συμβαίνει και με τα πτητικά αναισθητικά,τα οποία μεταβολίζονται από το Ρ-450. Το αποτέλεσμα είναι οι καπνιστές να έχουν ταχύτερη και ηπιότερη ανάνηψη από την αναισθησίαι6. Οι Πίνακας 4 Μετεγχειρητικές αναπν. επιπλοκές και συχνότητα εισαγωγής στη Μ.Ε.Θ. σε καπνιστές και μη Καπνιστές (ν=1884) Μη-καπνιστές (ν=2150) Εισαγωγή στη Μ.Ε.Θ. Α ναπν. επιπλοκές 42( 2,3%) 31( 1,4%)* 77 (4,1%) 81 (3,8%) *στατιστικά σημαντικό, p< 0,05 Τα αίτια εισαγωγής στην μονάδα είναι κυρίως οι αναπνευστικές επιπλοκές και στη συνέχεια τα θρομβοεμβολικά επεισόδια και οι χειρουργικές επιπλοκές. Όσον αφορά τους παθητικούς καπνιστές, έχει παρατηρηθεί ότι παιδιά που εκτίθονταν στον καπνό των γονέων τους και οδηγήθηκαν στο χειρουργείο, έχουν αυξημένο κίνδυνο αναπνευστικών επιπλοκών διε - και μετεγχειρητικά14. Apfel και συνεργάτες παρατήρησαν ότι τα πτητικά αναισθητικά είναι το κύριο αίτιο ναυτίας και εμέτου τις δύο πρώτες μετεγχειρητικές ώρεςιί. Μία πρόσφατη εργασία, βασιζόμενη στην παραπάνω παρατήρηση καθώς και στο γεγονός της ταχύτερης ανάνηψης των καπνιστών από την εισπνεόμενη αναισθησία, οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι οι καπνιστές που υπόκεινται σε αυτού του είδους την αναισθησία έχουν χαμηλότερα ποσοστά μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτουιs. ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ο μεταβολισμός των περισσότερων φαρμάκων γίνεται στο ήπαρ, μέσω του κυτοχρώματος Ρ 450. Στον άνθρωπο, τα ισοένζυμα του Ρ450 που είναι υπεύθυνα για τον μεταβολισμό των φαρμάκων ανήκουν στις οικογένειες 1-4. Έχει υπολογιστεί ότι το 90 %των φαρμάκων μεταβολίζονται κυρίως από τα

5 96 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊ'ΡΙΚΗΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΆΤΩΝ Οι καπνιστές εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά επιμόλυνσης του χειρουργικού τραύματος, ιδιαίτερα σε επεμβάσεις ΩΡ Λ, πλαστικής και επανορθωτικής χειρουργικήςι9,9. Αυτό φαίνεται καθαρά στον παρακάτω πίνακα,από μία εργασία που έγινε σε καπνιστές και μη οι οποίοι υποβλήθηκαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση9: Ελαττώνει τα επίπεδα των ανοσοσφαιρινών Ελαττώνει την χημειοταξία των ουδετεροφίλων. Επηρεάζει τη λειτουργικότητα των μακροφάγων του πνεύμονα. Η τελευταία δράση του καπνού είναι και η πιο σημαντική. Τα μακροφάγα του πνεύμονα αποτελούν τη πρώτη γραμμή αντιμετώπισης των μικροβίων. Οι κυριότερες αντιμικροβιακές τους λειτουργίες είναι η φαγοκυττάρωση και η μικροβιο- Συχνότητα επιμόλυνσης χειρουργικού τραύματος μετεγχειρητικά σε καπνιστές( ν= 173) και μη ( ν=200) Καπνιστές με επιμόλυνση Μη καπνιστές με επιμόλυνση ν=7 ( 3,6%) ν=l ( 0,6%) Ρ νalue 0,019 ( < 0,05) Myles et al.anaesthesiology 2002 Οι Kurz και συν., ανακοίνωσαν ότι οι καπνιστές έχουν 10 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης μόλυνσης του χειρουργικού τραύματος σε σχέση με τους μη καπνιστές20. Μια άλλη μελέτη απέδειξε ότι οι καπνιστές που υποβλήθηκαν σε κολεκτομή,παρουσίασαν μεγαλύτερη συχνότητα ρήξης της αναστόμωσης σε σχέση με τους μη καπνιστές2ι. Η διαταραχή αυτή της επούλωσης των τραυμάτων οφείλεται: Στην αγγειοσυσπαστική δράση της νικοτίνης που προκαλεί ισχαιμία στο τραύμα Στο CO που ελαττώνει τη μεταφορά 02 στην περιφέρεια με αποτέλεσμα διαταραχές στην μικροκυκλοφορία Στην τοξική δράση των κυανιδίων του καπνού στο κύτταρο,προκαλώντας αναστολή του αερόβιου μεταβολισμού στο μιτοχόνδριο. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Πολλές μελέτες τόσο σε πειραματόζωα, όσο και σε ανθρώπους, έχουν αποδείξει ότι τα συστατικά του καπνού του τσιγάρου επηρεάζουν την ανοσολογική απάντηση του οργανισμού. Στον άνθρωπο έχει παρατηρηθεί ότι το κάπνισμα Αυξάνει τον απόλυτο αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων22 στατική δράση. Επίσης εκκρίνουν σημαντικές κυτοκίνες, όπως οι ιντερλευκίνες (IL) 1β,6,8, η ιντερφερόνη -γ και ο παράγοντας ΤΝF-α, οι οποίες ενισχύουν την ανοσολογική απάντηση των πνευμόνων σε βλάβες και μικροβιακές μολύνσεις. Στους καπνιστές παρατηρείται: Ι. Μειωμένη φαγοκυτταρική και μικροβιοστατική δραστηριότητα λόγω ελαττωμένης μεταβολικής δραστηριότητας Ελαττωμένη σύνθεση κυτοκινών 111. Μεγαλύτερη συσσώρευση μακροφάγων,με αποτέλεσμα να ελαττώνεται η ελεύθερη επιφάνεια της μεμβράνης του μακροφάγου που είναι ικανή να φαγοκυτταρώσει24. Επομένως, παρά την αύξηση του αριθμού τω μακροφάγων του πνεύμονα, η λειτουργικότητα τους είναι επηρασμένη. Έτσι, οι καπνιστές έχουν ελαττωμένη αντίσταση στις πνευμονικές λοιμώξεις. Εάν προστεθεί και η ανασοκαταστολή που προκαλείται λόγω αναισθησίας και χειρουργείου,είναι ακόμη πιο επιρρεπείς στις μετεγχειρητικές αναπνευστικές λοιμώξεις/επιπλοκές. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ Παλαιότερες μελέτες αναφέρουν ότι οι καπνιστές παρουσιάζουν επιβραδυνόμενη κένωση του στομάχου και αύξηση της οξύτητας του γαστρικού

6 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ'ΓΑΠΚΗΣ ΙΑrΡΙΚΗΣ 97 υγρού25 Οι παρατηρήσεις όμως αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί με νεώτερες έρευνες. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ Οι καπνιστές παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα αρτηριακών θρομβοεμβολικων επεισοδίων. Τα συστατικά του καπνού προκαλούν: Ελάττωση του χρόνου ζωής των αιμοπεταλίων Αύξηση της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων 24,26. Όσον αφορά όμως τη φλεβική θρόμβωση, δεν έχει αποδειχθεί μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης της στους καπνιστές σε σχέση με τους μη καπνιστές. Μάλιστα, δύο διαφορετικές μελέτες που έγιναν σε καπνιστές μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου,κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η πιθανότητα εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης είναι σημαντικά μικρότερη στους καπνιστέςζί,zs. Οι έρευνες όμως δεν μπόρεσαν να διακρίνουν αν αυτή η μικρότερη συχνότητα οφείλεται στο χρόνιο κάπνισμά ή στη απότομη διακοπή του μετά το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Περαιτέρω έρευνα στο θέμα αυτό απαιτείται για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΙΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΣΥΜΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ; Ο αναισθησιολόγος οφείλει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση του ασθενούς για έγκαιρη διακοπή του καπνίσματος προεγχειρητικά. Εξαρτάται βέβαια από τη χρονική στιγμή που έρχεται σε επαφή με τον ασθενή. Εάν δηλαδή, η πρώτη επαφή είναι την προηγούμενη μέρα του χειρουργείου ή αν μπορούν να δοθούν οδηγίες αρκετό καιρό πριν. Επειδή στα νοσοκομεία μας ισχύει κατά βάση το πρώτο, τα αναισθησιολογικά τμήματα πρέπει σε συνεννόηση με τις χειρουργικές κλινικές και τις νοσηλευτικές υπηρεσίες να δίνουν γραπτές οδηγίες διακοπής του καπνίσματος όταν προγραμματίζεται ο ασθενής για χειρουργείο. Ο χρόνος ημίσειας ζωής της νικοτίνης είναι περίπου 2 ώρες και της καρβοξυαιμοσφαιρίνης περί- που 4ώρες. Και στις δύο, όμως αυτές ουσίες, ο χρόνος ημίσειας ζωής αυξάνεται κατά τη νυχτερινή κατάκλιση. Διακοπή τσιγάρου για ώρες Ελαττώνει σημαντικά την καρβοξυαιμοσφαιρίνη Βελτιώνει την αποδέσμευση 02 στους ιστούς Βελτιώνει την οξυγόνωση του μυοκαρδίου και της περιφέρειας Αναστρέφει την αρνητική ινότροπη και αρρυθμιογόνο δράση του cozg Επειδή οι καπνιστές μπορεί να αποκρύπτουν ότι δεν διέκοψαν το κάπνισμα προ χειρουργείου, μπορούν να μετρηθούν τα επίπεδα της νικοτίνης και της COHb3o. Ετσι, μπορεί να μετρηθεί η κοτινίνη, που είναι ο πρώτος μεταβολίτη ς της νικοτίνης, στο πλάσμα, στα ούρα και το σίελο. Έχει χρόνο ημίσειας ζωής πάνω από 20 ώρες και αποτελεί δείκτη του βαθμού «aπεξάρτησης» από τον καπνό. Επίσης, υπάρχουν μικρές φορητές συσκευές που μπορούν να μετρήσουν το εκπνεόμενο CO, καθώς άλλες, τύπου οξυμέτρου που μετρούν τα επίπεδα της καρβοξυαιμοσφαιρίνης3ι. Τα θετικά αποτελέσματα της βραχύχρονης διακοπής του καπνίσματος αφορούν μόνο το καρδιαγγειακό σύστημα. Για να επανέλθει το αναπνευστικό και τα υπόλοιπα συστήματα των καπνιστών στην πρό καπνίσματος κατάσταση απαιτείται πολύ μεγαλύτερο διάστημα διακοπής. Η παραγωγή βλέννης από το αναπνευστικό επιθήλιο μειώνεται μετά από τουλάχιστον 6 εβδομάδες αποχής από τον καπνό Η λειτουργικότητα των μικρών αεροφόρων οδών βελτιώνεται μετά τουλάχιστον 1 μήνα ενώ Η λειτουργικότητα των μακροφάγων του πνεύμονα και τα επίπεδα ανοσοσφαιρινών στο αίμα επανέρχονται στο φυσιολογικό μέχρι και 6 μήνες μετά τη διακοπή καπνίσματος. Σε μια μεγάλη μελέτη 200 ασθενών, καπνιστών και μη, που υποβλήθηκαν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση, παρατηρήθηκε ότι η υψηλή συχνότητα μετεγχειρητικών αναπνευστικών επιπλοκών ελαττώθηκε στους ασθενείς που διέκοψαν το κάπνισμα παραπάνω από 2 μήνες ενώ απαιτείται διακοπή 6 μηνών για να ελαττωθεί η συχνότητα στα επίπεδα των μη καπνιστών3z.

7 98 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση της προηγούμενης και της εργασίας των Bluman και συν. είναι ότι οιι καπνιστές που ελάττωσαν το κάπνισμα 1 μήνα ή λιγότερο πριν το χειρουργείο παρουσίασαν μεγαλύτερη συχνότητα αναπνευστικών μετεγχειρητικών επιπλοκών σε σχέση με τους καπνιστές που συνέχισαν να καπνίζουνω. Αυτό πιθανότατα να οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ συνεχίζει να υπερεκκρίνεται βλέννη, ο βήχας που αντανακλαστικά αναπτύσσουν οι καπνιστές ελαττώνεται και δεν αποβάλλονται ικανοποιητικά οι εκκρίσεις. Το κύριο συμπέρασμα όλων των εργασιών είναι ότι για να ελαττωθεί η μετεγχειρητική νοσηρότητα απαιτείται διακοπή του καπνίσματος για τουλάχστον 6 εβδομάδες προεγχειρητικά Εν κατακλείδει, ο αναισθησιολόγος οφείλει να ενημερώνει προεγχειρητικά για τους μετεγχειρητικούς κινδύνους του καπνίσματος και να συστήνει διακοπή για τουλάχιστον ώρες. Ταυτόχρονα, τα αναισθησιολογικά τμήματα πρέπει να καταρτίσουν ενημερωτικά φυλλάδια που περιγράφουν τους κινδύνους του καπνίσματος και συστή- νουν αποχή τουλάχιστον 6 εβδομάδων από αυτό. Τα φυλλάδια θα δίνονται με τις λοιπές χειρουργικές οδηγίες στα εξωτερικά χειρουργικά ιατρεία, οταν προγραμματίζονται οι ασθενείς. ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ Το τσιγάρο αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου κατά τη διεγχειρητική και μετεγχειρητική περίοδο. Η μακρόχρονη βλαπτική του δράση αφορά όλα τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού με σημαντικότερα το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό. Είναι αναγκαία η σύσταση για έγκαιρη διακοπή του ώστε να ελαττωθεί η μετεγχειρητική θνητότητα των καπνιστών. Επιβάλλεται αποχή τουλάχιστον 6 εβδομάδων για να επιτευχθεί αυτό. Ο αναισθησιολόγος παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην παρότρυνση του ασθενούς για διακοπή του καπνίσματος, έστω και ώρες προ χειρουργείου εάν δεν είναι δυνατή η αποχή των 6 εβδομάδων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1) Smoking - attributable mortality and years of potential life lost,centers for disease control and prenention.morbidity and Mortality Weekly report 1993;42(33): ) Wald Ν et al.use of carboxyhaemoglobin levels to predict the development of disease associated with cigarette smoking Thorax 1975; 30 : ) Turino GM et al. Effect of cardon monoxide ση the cardiorespiratory system. Circulation 1981; 63: 253Α : 259 4) Roth G et al.the cardiovascular effects of smoking with special reference to hypertension Ann ΝΥ Acad Sci 1970; 90 : ) Krupsui WC. The peripheral vascular concequences of smoking. Ann of Vascular Surgery 1991; 5: ) Bartecchi CE et al.the human cost of tobacco use ( parts one and two ). New Engl Journal of Medicine 1994; 330: and ) Ersine RJ et al.sensitivity of upper airway reflexes in cigarrete smokers: effect of abstinence. Brit. Jour of Anaesth 1994; 73: ) Finley ΤΝ et al. Low yied of pulmonary surfactant in cigarette smokers.new Engl J Med 1972; 286: ) Myles PS et al.risk of respiratory complications and wound infections in patients undergoing ambulatory surgery. Anaesthesiology 2002; 97: ) Bluman LG et al.preoperative smoking habits and postoperative pulmonary complications. Chest 1998; 113: ) Tait AR et al.changes in arterial oxygen saturation in cigarette smokers following general anaesthesia. Can J Anaesth 1990; 37: ) 'Γyler et al.continuous monitoring of arterial

8 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΥΙΚΗΣ ΙΑΥΡΙΚΗΣ 99 σxygeη saturatiση with pulse σximetry duriηg traηfer tσ recσvery rσσm Anaesth Analg 1985 ; 64: ) Mσller ΑΜ et al.pσstσperative iηteηsive care admittaηce.the role σf tσbaccσ smσkiηg. Acta Anaesthsiσl Scaηd 2001; 45: ) Skσlηick ΕΤ et al.childreη expσsed tσ passive smσkiηg have iηcreased respiratσry eveηts iη childreη receiviηg geηeral aηaesthesia. Anaesthesiσlσgy 1998;88: ) Zeviη S et al.drug iηteractiσηs with tσbaccσ smσkiηg. Cliη Pharm 1999; 36: ) Miller LG et al. Cigarettes aηd drug therapy: pharmacσkiηetics aηd pharmacσdyηamic cσηsideratiσηs. Ther rev 1990; 9: ) Apfel CC et al. Vσlatile aηaesthetics may be the maiη cause σf early but ησt delayed pσstσperative vσmitiηg.a raηdσmized cσηtrσlled trial σf factσrial desigη. Br J Aηaesth 2002; 88: ) Sweeηey ΒΡ. Why dσes smσkiηg prσtect agaiηst PONV British J Anaesth 2002; 89(6): ) Silversteiη Ρ. Smσkiηg aηd wσuηd healiηg Am J Med 1992; 93: 22S-24S 20) Kurz Α et al. Periσperative ησrmσthermia tσ reduce the iηcideηce σf surgical - wσuηd iηfectiση aηd shσrteη hσspitalizatiση New Eηgl J Med 1996; 334: ) Fawcett Α et al. Smσkiηg,hyprteηsiση aηd cσlσηic aηastσmσsis healiηg: Α cσmpiηed cliηical aηd histσpathσlσgical study. Gut 1996; 38: ) Cσrre F et al. Smσkiηg aηd leycσcyte cσuηts.results σf epidemiσlσgy survey. Laηcet 1971; 2: ) Skσld CM et al.metabσlic activity iη humaη alveσlar macrσphages iηcreases after cessatiση σf smσkiηg Iηflammatiση 1993; 17: ) Kσtaηi Ν et al.smσkiηg decreases alveσlar macrσphages fuctiση duriηg aηaesthesia aηd surgery Anaesthesiσlσgy 2000; 92(5): ) Egaη TD et al.periσperative smσkiηg cessatiση aηd aηaesthesia: a review Jσurηal σf cliηical aηaesthesia 1992; 4: ) Biereηbaum MD et al.effect σf cigarette smσkiηg upση iη vivσ platelet fuctiση iη maη Thromb Res 1978; 12: ) Haηdley AJ et al.iηflueηce σf smσkiηg ση deep veiη thrombσsis after myσcardial iηfractiση. Br Med J 1974; 3: ) Marks Ρ et al.iηcreased iηcideηce σf deep veiη thrσmbσsis after myσcardial iηfractiση iη ησηsmσkers Br Med J 1974; 3; ) Jσηes RM et al.smσkiηg aηd aηaesthetics( editσrial) Anaesthesia 1987; 42:1-2 30) Beησwitz NL et al.nicσtiηe aηd cσtιπιπe elimiηatiση pharmakσkiηetics iη smσkers aηd ηση-smσkers Cliηical Pharmacσlσgy aηd therapeytics 1993; 53: ) Galviη ΚΤ et al.cσmparisση σf three methσds fσr measuriηg cigarette smσkiηg iη patieηt with vascular disease. Cardiσvascular Surgery 1994; 2: ) Warηeη Μ et al.rσle of preσperative cessatiση σf smσkiηg aηd σther factσrs iη pσstσperative pulmσηary cσmplicatiση: a bliηded prσspective study σf cσrσηary artery by-pass patieηts Mayσ Cliηic Prσc 1989; 64: ) Pearce AC et al. Smσkiηg aηd aηaesthesia : preσperative abstiηeηce aηd periσperative mσrbidity Anaesthesiσlσgy 1984; 61: ) Smσkiηg aηd aηaesthesia ( editσrial) Anaesthesia 1996; 51: ) Muηday ΙΤ et al.the effectiveηess σf preσperative advice tσ stσp smσkiηg:a prospective cσηtrσlled trial Anaesthesia 1993; 48: ) Schwilk Β et al.periσperative respiratσry eveηts iη smσkers aηd ησηsmσkers uηdergσiηg geηeral aηaesthesia Acta Anaesthesiσl Scaηd 1997; 41: ) Deηηis Α et al.effects σf passive aηd active smσkiηg ση iηductiση σf aηaesthesia

9 100 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Brit J of Anaesth 1994; 73: ) Laisalmi Μ et al. Flyoride metabolism in smokers and non-smokers following enflurane anaesthesia. Brit J Anaesth 2003 ; 91(6): ) Wetterslev J et al. Pa02 during anaesthesia and years of smoking predict late postoperative hypoxaemia and complications after upper abdominal surgery in patients without preoperative cardiopulmonary dysfuction Acta Anaesth Scand 2000; 44: ) Moores LK et al. Smoking and postoperative pulmonary complications: An evidence - based reviw of the recent literature Clin Chest Med 2000; 21: ) \Konrad FX et al. Brochial mucous transport in chronic smokers and non smokers during general anaesthesia. J Clin Anaesth 1993; 5: ) Wallman JJ et al.respiratory complications of surgery. 2nd edition Boston :Butterworth 1988;155-60

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία

Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία 60 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΆΊΊΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ Περιεγχειρητική Προσέγγιση του ασθενή με Νοσογόνο Παχυσαρκία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ Η νοσογόνος παχυσαρκία (ΝΠ) είναι μια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπνευστικός Ασθενής

Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 277 Ο Αναπνευστικός Ασθενής ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΑΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΠΡΙΑΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ασθενείς με πνευμονοπάθειες, που προσέρχονται για χειρουργική επέμβαση βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171. Εγκαυματική Ν όσος , ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171. Εγκαυματική Ν όσος , ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΤΙΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ 171 Εγκαυματική Ν όσος, ΑΘΗΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΙΕΒΑ Επιδημιολογία Παρά τη σημαντική πρόοδο στην πρόληψη και αντιμετώπιση, τα εγκαύματα αποτελούν τον βαρύτερο τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου.

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου. Κλινικές υποδείξεις περιεγχειρητικής αντιµετώπισης υπερηλίκων Αικατερίνη Λαµπαδαρίου *, Ελένη Παπαϊωάννου *, Παντελία Νασοπούλου **, Βίρνα Τανού ** * Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ** Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Παθητικό κάπνισμα και παιδιά με άσθμα»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Παθητικό κάπνισμα και παιδιά με άσθμα» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Παθητικό κάπνισμα και παιδιά με άσθμα» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΙΣΜΑΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:ΚΟΥΡΤΟΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προαναισθητική Εκτίμηση και Ετοιμασία για Επέμβαση των Παιδιατρικών Ασθενών

Προαναισθητική Εκτίμηση και Ετοιμασία για Επέμβαση των Παιδιατρικών Ασθενών ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 11 Προαναισθητική Εκτίμηση και Ετοιμασία για Επέμβαση των Παιδιατρικών Ασθενών ΑΘΗΝΑ ΖΑΜΠΟΥΡΗ -ΕΥΆΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ» 6, 7 και 8 Νοεμβρίου 2014 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY

4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. «ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ» 6, 7 και 8 Νοεμβρίου 2014 COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY COMMITTEE FOR EUROPEAN EDUCATION IN ANAESTHESIOLOGY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΩΝΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΩΝΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΟΡΗΓΩΝΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. 15 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΝΟΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Πέτρου Α* MD, PhD, Χριστοφορίδης Σ # PhD ABSTRACT Pathophysiology of hypoxia during apnoea. A short review Petrou A, Christoforidis

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ 7

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ 7 Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ 7 ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Τσαγκούλη Σοφία Πνευμονολόγος Το κάπνισμα είναι η μόνη αιτία ανικανότητας, νόσου και θανάτου που μπορεί να προληφθεί. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο στις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ): ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ): ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης (Τ.Ε.Ι.) Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) Τµήµα ιατροφής και ιαιτολογίας, Παράρτηµα Σητείας ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ): ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα

Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 135 Φάρμακα που Δρουν στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα ΦΡΙΞΟΣ ΤΑΧΙΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η φυσιολογία του οργανισμού διατηρείται από μια σύνθετη ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα (ΜΣΑΦ) και οι εκλεκτικοί αναστολείς της κυκλοοξυγενάσης-2 (cox-2) στην αντιµετώπιση του πόνου

Τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα (ΜΣΑΦ) και οι εκλεκτικοί αναστολείς της κυκλοοξυγενάσης-2 (cox-2) στην αντιµετώπιση του πόνου Τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα (ΜΣΑΦ) και οι εκλεκτικοί αναστολείς της κυκλοοξυγενάσης-2 (cox-2) στην αντιµετώπιση του πόνου 1 Ζαραλίδου Άννα MD, 1 Μαϊδάτση Παναγιώτα MD, PhD, 2 Γοργίας Νίκος MD,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΑΡΙΤΗ Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΡΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS).

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING SKILLS IN CORONARY UNITS). ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (MODERN DATA IN NURSING

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ (CECC) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

102 103 104 105 106 107 Περιεχόμενα Φυσιολογία του ύπνου...2 Εισαγωγή ορισμοί...3 Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο...6 - επιδημιολογικά στοιχεία...7 - προδιαθεσικοί παράγοντες...8 - κλινική εικόνα...9

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Στεφανιαία Νόσο για μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση

Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Στεφανιαία Νόσο για μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ 5 Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Στεφανιαία Νόσο για μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση ΑΝΤΩΝΗ ΣΠΑΠΑΔΟ ΠΟΥΛΟ Σ Οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ. Επιδημιολογία

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ. Επιδημιολογία Επιδημιολογία ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Σήμερα υπάρχουν 1.1 δισεκατομμύρια καπνιστές παγκοσμίως. Κάθε μέρα, περίπου 80-100.000 νέοι άνθρωποι παγκοσμίως αρχίζουν το κάπνισμα. Εάν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1 Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής για

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία Παρόξυνση ΧΑΠ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ

Οξεία Παρόξυνση ΧΑΠ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) εξακολουθεί να ελκύει το αμέριστο ενδιαφέρον των πνευμονολόγων, μιας και παραμένει τεράστιο πρόβλημα υγείας ανά τον κόσμο. Η επίπτωση και η θνησιμότητα της εξακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνοι Εκδοσης Δρ. Ι.Α. Κυριαζής Δρ. Ι.Μ. Ιωαννίδης. Τομος Πρακτικων

Υπεύθυνοι Εκδοσης Δρ. Ι.Α. Κυριαζής Δρ. Ι.Μ. Ιωαννίδης. Τομος Πρακτικων Υπεύθυνοι Εκδοσης Δρ. Ι.Α. Κυριαζής Δρ. Ι.Μ. Ιωαννίδης Τομος Πρακτικων 1 o (ΕΑΡΙΝΟ) ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Πρόληψη και Αντιμετώπιση Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου: Πρακτικές Οδηγίες Τόμος Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Βαρομετρικές Συνθήκες

Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Βαρομετρικές Συνθήκες 204 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΊΑΠΚΗΣ ΙΑΊΡΙΚΗΣ Επείγουσες Παθολογικές Καταστάσεις από Ακραίες Βαρομετρικές Συνθήκες ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΥΡΑΗΛΟΓ ΛΟΥ Α. ΥΠΟΒΑΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :Ω3 ΚΑΙ Ω6 ΛΙΠΑΡΑ ΩΞΕΑ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :Ω3 ΚΑΙ Ω6 ΛΙΠΑΡΑ ΩΞΕΑ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ-ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝOΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΘΕΜΑ :Ω3 ΚΑΙ Ω6 ΛΙΠΑΡΑ ΩΞΕΑ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαιευτική Αναισθησία - Αναλγησία

Μαιευτική Αναισθησία - Αναλγησία ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 327 Μαιευτική Αναισθησία - Αναλγησία ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΚΑ, ΑΡΙΣΤΗ ΜΠΑΡΑΧΑΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΟΣΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ.

Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ. 136 ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αναισθησιολογική Αντιμετώπιση Ασθενών με Κακώσεις της Σ.Σ. Ε. ΚΕτΙΚΙΔΟΥ- Ε. ΒΟΛΑΚΛΗ Όσοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση των τραυματιών από ατυχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ñüíéåò ÅðéäñÜóåéò ôïõ Êáðíßóìáôïò óôç ËåéôïõñãéêÞ Éêáíüôçôá ôïõ Êõêëïöïñéêïý ÓõóôÞìáôïò Íåáñþí Õãéþí Áôüìùí

ñüíéåò ÅðéäñÜóåéò ôïõ Êáðíßóìáôïò óôç ËåéôïõñãéêÞ Éêáíüôçôá ôïõ Êõêëïöïñéêïý ÓõóôÞìáôïò Íåáñþí Õãéþí Áôüìùí ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÉÁÔÑÉÊÇ Ó ÏËÇ ÔÏÌÅÁÓ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÓ - ÊËÉÍÉÊÏÅÑÃÁÓÔÇÑÉÁÊÏÓ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÖÕÓÉÏËÏÃÉÁÓ ñüíéåò ÅðéäñÜóåéò ôïõ Êáðíßóìáôïò óôç ËåéôïõñãéêÞ Éêáíüôçôá ôïõ Êõêëïöïñéêïý ÓõóôÞìáôïò Íåáñþí Õãéþí

Διαβάστε περισσότερα