ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ"

Transcript

1 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΕΠΕΙΣΟ ΙΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ ΙΟ Μαυράκης Αναστάσιος 1, Θεοχαράτος Γεώργιος 2, Πιτσιτάκης Νικόλαος 3, Χρηστίδης Αναστάσιος 4, Μακρυγιάννης Γεώργιος 5 1 Φυσικός-Περιβαλλοντολόγος (MSc) 2 Εργαστήριο Μετεωρολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών 3 Μετεωρολόγος-Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 4 Γραφείο Ελέγχου Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος (Γ.Ε.Ρ.Π.ΠΕ.) του Αναπτυξιακού Συνδέσµου ήµων και Κοινοτήτων Θριασίου Πεδίου 5 Φυσικός, (MSc) Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περίληψη Στην παρούσα εργασία γίνεται µία προσπάθεια διερεύνησης των ειδικών µετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου, κατά την εκδήλωση 4 ισχυρών επεισοδίων ρύπανσης, όπως αυτά καταγράφηκαν, κατά τα παρελθόντα έτη, από το δίκτυο σταθµών του Γραφείου Ελέγχου Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος (Γ.Ε.Ρ.Π.ΠΕ.) του Αναπτυξιακού Συνδέσµου ήµων και Κοινοτήτων Θριασίου Πεδίου. Τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν, αφορούν ωριαίες τιµές των ρύπων SO 2, TSP, THC, O 3 και της πορείας των οξειδίων του αζώτου, καθώς επίσης και η πορεία της θερµοκρασίας και της υγρασίας του αέρα, και της ταχύτητας και διεύθυνσης του ανέµου. Επίσης γίνεται χρήση των αποτελεσµάτων από ραδιοβολήσεις της ΕΜΥ, γιά τον εντοπισµό του ύψους των θερµοκρασιακών αναστροφών. Τα συµπεράσµατα που συνολικά προέκυψαν συνοψίζονται ως ακολούθως: Εµφάνιση ιδιαίτερα υψηλών τιµών πρωτογενών κατά την εµφάνιση άπνοιας και ισχυρής θερµοκρασιακής αναστροφής ιδιαίτερα κατά την ψυχρή περίοδο. Εµφάνιση υψηλών τιµών όζοντος κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων των θερµών µηνών σε συνδιασµό µε ασθενείς νοτιοδυτικούς ανέµους υνατότητα να επικαιροποιηθούν οι ρυπαίνουσες βοµηχανικές δραστηριότητες. METEOROLOGICAL CONDITIONS DURING THE OCCURRENCE OF SEVERE AIR POLLUTION EPISODES IN THE THRIASSIO PLAIN Mavrakis Anastasios 1, Theoharatos Georgios 2, Pitsitakis Nikolaos 3, Christides Anastasios 4, Makrigiannis Georgios 5 1 Environmental Physicist (MSc) 2 Laboratory of Meteorology, University of Athens 3 Hellenic National Meteorological Service 4 Bureau of Pollution Control and Environmental Quality of the Thriasion Pedion area 5 Physicist - (MSc) Economic and Regional Development Abstract In this work we attempt to investigate the specific meteorological conditions prevailing over the area of Thriassion Plain, during 4 severe pollution episodes, as these were recorded, over the past years, by the monitoring network of the Office of Pollution Control and Environmental Quality of the Developmental Contact of Municipalities of Thriassion Plain. The data consist of hourly values of pollutants SO 2, TSP, THC, O 3 and diurnal course of the nitrogen oxides, as well as that of air temperature and humidity, and wind speed and direction. We have also utilized radiosonde data obtained from HNMS, in order to locate the temperature inversion height. The overall conclusions can be summarized as follows: Extremely high values of primary air pollutants (SO 2, TSP, THC) occur under calm wind conditions accompanied by strong temperature inversion, especially during the cold period. High ozone values are observed during weekends of the warm period, combined with weak southwesterly wind flow. There is potential for updating the data on polluting industrial activities. Λέξεις κλειδιά: αέρια ρύπανση, θερµοκρασιακή αναστροφή, θαλάσσια αύρα Key words: air pollution, temperature inversion, sea breeze 1. Εισαγωγή

2 Η ευρύτερη περιοχή του Θριασίου Πεδίου είναι γνωστή για τη συγκέντρωση βιοµηχανιών και βιοτεχνιών καθώς και για τον σηµαντικό κυκλοφοριακό φόρτο που δέχεται. ιασχίζεται από δύο εθνικές οδούς, µία σιδηροδροµική γραµµή και πλήθος άλλων οδικών αξόνων που εξυπηρετούν κυρίως την βιοµηχανική δραστηριότητα. Η εκτίµηση για την συνολική κίνηση οχηµάτων υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 3 εκατ. οχήµατα τον χρόνο. Η συνεισφορά σε ρύπους, που εκπέµπουν τα οχήµατα αυτά θεωρείται αρκετά σηµαντική. Κατά την απογραφή δραστηριοτήτων του 1994, καταµετρήθηκαν περίπου 16 δραστηριότητες εντός και εκτός νοµοθετηµένων περιοχών, ενώ σήµερα το συνολικό πρόβληµα, εµφανίζεται να επιδεινώνεται σε ότι αφορά την απολύτως άναρχη εξάπλωση των παραγωγικών µονάδων (περίπου 2 το 21). Στο Θριάσιο κατά µήκος των 12Km από τα 15Km των ακτών, έχουν αναπτυχθεί πλήθος δραστηριοτήτων, εκ των οποίων µερικές µπορούν να χαρακτηρισθούν σηµειακές, άλλες χαρακτηρίζονται ως επιφανειακές, ενώ κατά µήκος της ακτογραµµής υπάρχει µία µεγάλη γραµµική πηγή πρωτογενών ρύπων, η Νέα Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου. Στην παρούσα εργασία γίνεται µία προσπάθεια διερεύνησης των µετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, κατά την εκδήλωση 4 ισχυρών επεισοδίων ρύπανσης τις αντίστοιχες ηµέρες, στα οποία καταγράφηκαν οι απολύτως µέγιστες τιµές των ρύπων: SO 2, TSP, THC και O 3, κατά τα παρελθόντα έτη, από το δίκτυο σταθµών του Γραφείου Ελέγχου Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος (Γ.Ε.Ρ.Π.ΠΕ.) του Αναπτυξιακού Συνδέσµου ήµων και Κοινοτήτων Θριασίου Πεδίου. Οι υψηλότερες τιµές πρωτογενών ρύπων καταγράφηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από 4 έως 12 Ιανουαρίου 1997 στη θέση Παραλία Ασπροπύργου. Τα Ολικά Αιωρούµενα Σωµατίδια (TSP) καταγράφηκαν στις Η υψηλότερη τιµή Ολικών Υδρογονανθράκων (THC) καταγράφηκε στις 4 και Η µέγιστη τιµή για το SO 2 καταγράφηκε στις Οι υψηλότερες τιµές του δευτερογενούς και φωτοχηµικού ρύπου O 3, καταγράφηκαν στην Ελευσίνα και στην Μαγούλα, στις εδοµένα Για την διερεύνηση των επεισοδίων ρύπανσης, εξετάστηκαν τα παρακάτω δεδοµένα: η Θερµοκρασία και η Σχετική Υγρασία του Αέρα, καθώς και η ιεύθυνση και η Ταχύτητα Άνεµου, τόσο καθ ύψος, όσο και από επίγειες µετρήσεις και η ηµερήσια πορεία των επιπέδων ρύπανσης Τα µετεωρολογικά δεδοµένα για την ανώτερη ατµόσφαιρα, προέρχονται από την ΕΜΥ, ενώ τα επίγεια δεδοµένα από το Γ.Ε.Ρ.Π.Π.Ε. Τα επίγεια δεδοµένα (µετεωρολογικά και ρύπανσης), προέρχονται από µετρήσεις που πραγµατοποιεί το Γ.Ε.Ρ.Π.ΠΕ. σε 4 θέσεις του Θριασίου Πεδίου και αφορούν την χρονική περίοδο Το δίκτυο µετρήσεων του διαθέτει 4 σταθµούς µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης, στους οποίους πραγµατοποιείται δειγµατοληψία ανά 3 sec και καταγραφή των µέσων τιµών ανά 1h. Τα δεδοµένα που αφορούν την ανώτερη ατµόσφαιρα, προέρχονται από τις ραδιοβολήσεις (:h και 12:h) της ΕΜΥ, από τον σταθµό του Ελληνικού. 3. Συνθήκες ιαµόρφωσης των Επιπέδων Ρύπανσης στο Θριάσιο Πεδίο Μια σειρά ιδιαίτερων γεωγραφικών χαρακτηριστικών της περιοχής, συµβάλλει στη συσσώρευση αέριων ρύπων και στις µετρούµενες υψηλές τιµές τους. Λόγω του αναγλύφου που περιβάλλει το Θριάσιο, ο καλός εξαερισµός της περιοχής δεν ευννοείται. Η απόσταση της ακτογραµµής από τις κορυφές του αναγλύφου που το περιβάλλουν είναι 1 Km, ενώ η απόσταση της υψηλότερης κορυφής του αναγλύφου από την Σαλαµίνα είναι συνολικά 169 m, δηλαδή η απόσταση της Σαλαµίνας από την ακτογραµµµή είναι 69 m. Η απόσταση των κορυφών του αναγλύφου που το περιβάλλουν κατά την διεύθυνση Α- είναι 1 Km. Για περιοχές οικοδοµηµένες κοντά στη θάλασσα, η κατανοµή των ρύπων βρίσκεται υπό την άµεση επίδραση των µετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν στη παράκτια ζώνη, µε κυριότερο τη θαλάσσια αύρα. Οι αντίστοιχες οριζόντιες κυκλοφορίες καλύπτουν γενικά αποστάσεις περίπου των 1 Km. Τα τοπικά συστήµατα κυκλοφορίας υφίστανται µέσα στο ατµοσφαιρικό οριακό στρώµα, βρίσκονται µεταξύ των 3-8m και προκαλούν µετακίνηση και ποιοτική µεταβολή των ρύπων. Η ύπαρξη κατασκευών και των λιµενικών δραστηριοτήτων των βιοµηχανιών βιοτεχνιών κατά µήκος των 12Km της ακτογραµµής, αποτελεί ένα τεχνητό εµπόδιο στην ανάπτυξη του µηχανισµού αυτού. Από τους παράγοντες που ευθύνονται για την αυξηµένη ρύπανση της περιοχής, είναι το ποσοστό (%) που εµφανίζουν οι άπνοιες, που για τους µήνες από Νοέµβριο έως και Μάιο κυµαίνεται στο 43%, σε αντίθεση µε το ποσοστό που εµφανίζουν κατά τους µήνες Ιούνιο έως και Οκτώβριο που κυµαίνεται στο 3%. Ο µήνας µε το µεγαλύτερο ποσοστό άπνοιας είναι ο Νοέµβριος (,8%) και ο µήνας µε το µικρότερο ποσοστό άπνοιας, λόγω και των Ετησίων Ανέµων είναι ο Ιούλιος (23%). Το υψηλό ποσοστό άπνοιας, συνδυάζεται πολύ καλά µε τις υψηλές ηµερήσιες και ωριαίες συγκεντρώσεις που παρατηρούνται για τους πρωτογενείς ρύπους SO 2, NO x, TSP και THC τους ψυχρούς µήνες (δηλ. από Νοέµβριο έως και Απρίλιο) και καταγράφονται πρωινές

3 ώρες. Το O 3 εµφανίζει υψηλές τιµές κατά τους θερµούς µήνες του έτους, τις πρώτες µεσηµεριανές και απογευµατινές ώρες (δευτερεύων και φωτοχηµικός ρύπος). Γενικά µειωµένη ρύπανση έχουµε για ταχύτητες ανέµου: V αέρα > 4 m/sec. ( ελτία τύπου του ΓΕΡΠΠΕ, Χρηστίδης (1995), Μαυράκης (1998)) Άλλος σηµαντικός παράγοντας, που συµβάλλει στη δηµιουργία έντονων επεισοδίων ρύπανσης είναι το ύψος των θερµοκρασιακών αναστροφών ιδιαίτερα κατά τους ψυχρούς µήνες του έτους. Αυτό έχει σαν συνέπεια την παγίδευση των ρύπων σε χαµηλό ύψος και τις υψηλές τιµές (ηµερήσιες ή ωριαίες) που καταγράφονται για τους διάφορους ρυπαντές. Το ύψος των αναστροφών είναι: 1. Χαµηλότερο από το ύψος κορυφής του χαµηλότερου λόφου που περιβάλλει την ευρύτερη περιοχή του Θριασίου Πεδίου και του Κόλπου της Ελευσίνας. 2. Συγκρίσιµο µε το ύψος των υψηλότερων καµινάδων των µεγάλων βιοµηχανιών π.χ. ΧΑΛΥΨ, ΕΛ Α, ΤΙΤΑΝ, ΠΕΤΡΟΛΑ κ.τ.λ. 4. Αποτελέσµατα 4.1. Μετεωρολογικές συνθήκες καθ ύψος Τον Ιανουάριο του 1997, το χρονικό διάστηµα από 4 έως 12 του µηνός, ολόκληρος ο Ελλαδικός χώρος, όπως και ο χώρος της Ανατολικής Μεσογείου, βρισκόταν κάτω από την επίδραση πεδίου υψηλών πιέσεων (χάρτες καιρού επιφανείας και hpa της ΕΜΥ). Οι συνθήκες της Ανώτερης Ατµόσφαιρας θεωρούνται ιδανικές, αλλά και τυπικές γιά την εµφάνιση υψηλών συγκεντρώσεων ρύπων, γιατί ευνοείται η δηµιουργία θερµοκρασιακών αναστροφών (Σχήµατα 1 a, b) (Kassomenos et al., 1998). Από τα µετεωρολογικά δεδοµένα που αφορούν τις καθ ύψος µεταβολές των 4 εξεταζόµενων παραµέτρων και για τα 4 επεισόδια ρύπανσης (Σχήµατα 1 a, b, c, d) προκύπτουν τα παρακάτω: Η κατακόρυφη δοµή της ατµόσφαιρας εµφανίζει εξαιρετική ευστάθεια, γιά όλα τα επεισόδια ρύπανσης που εξετάζονται στη παρούσα εργασία Το εύρος της διακύµανσης της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του αέρα µεταξύ των ραδιοβολίσεων της.h και της 12h, είναι µικρό. Το ηµερήσιο θερµοµετρικό εύρος, όπως αυτό προκύπτει από τις επίγειες µετρήσεις, εµφανίζει διακύµανση, µειούµενη συνεχώς µε την πάροδο των ηµερών, γιά το χρονικό διάστηµα 4 έως 12 Ιανουαρίου Από τα Σχήµατα 1a, 1b προκύπτει, η ύπαρξη επιφανειακής αναστροφής λόγω ακτινοβολίας, η οποία στην στο Θριάσιο Πεδίο εµφανίζεται εντονότερη λόγω του αναγλύφου που περιβάλλει την περιοχή. Επιπλέον στα 9 έως 8 hpa (δηλ. περίπου στα 1m) έχουµε την εµφάνιση ισόθερµου στρώµατος (potential stability) και αναστροφή αντικυκλωνικής καθίζησης (capping inversion). Ανάλογες συνθήκες, προκύπτουν γιά την κατακόρυφη δοµή της ατµόσφαιρας και γιά τις Το πολύ χαµηλό ύψος των αναστροφών το χρονικό διάστηµα από 4 έως 12 Ιανουαρίου 1997, π.χ. µόλις 66m στις και 74m στις , το οποίο είναι µικρότερο από τις κορυφές του αναγλύφου που περιβάλλον το Θριάσιο και συγκρίσιµο µε το ύψος των περισσότερων καµινάδων των µεγάλων βιοµηχανιών. Σε ότι αφορά το επεισόδιο της µέγιστης τιµής Όζοντος: το ύψος της αναστροφής την 1 η Οκτωβρίου 1993 βρισκόταν στα 433m (Σχήµα 1 d) T _h T _12h RH _h RH _12h T _h T _12h -8-8 RH _h -9-9 RH _12h Σχήµα 1 a: Σχήµα 1 b:

4 T _h T _12h RH _h RH _12h -8-9 T _h T _12h RH _h RH _12h Σχήµα 1 c: Σχήµα 1 d: Σχήµα 1: Στα παραπάνω σχήµατα 1 a, b, c d, απεικονίζεται η καθ ύψος µεταβολή της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του αέρα, τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες, µε δεδοµένα που προέρχονται από τις ραδιοβολήσεις της ΕΜΥ Από την µελέτη των διαγραµµάτων 2 a, 2 b, γιά την ταχύτητα και την διεύθυνση του ανέµου προκύπτουν τα ακόλουθα: 1. Οι καθ ύψος άνεµοι παραµένουν ασθενείς και για τις 2 ραδιοβολήσεις των αντίστοιχων ηµεροµηνιών. Ειδικά για την το εύρος των ταχυτήτων µεταξύ της ραδιοβόλησης της :h και της 12:h παραµένει πολύ µικρό 2. Η διεύθυνση του ανέµου είναι βόρεια και παραµένει σχεδόν αµετάβλητη σε όλο το ύψος της ραδιοβόλησης στις και βόρεια-βορειοανατολική στις WF _h WF _h WF _12h WF _12h -8 WD _h -8 WD _12h -9 WD _12h -9 WD _h Σχήµα 2 a: WF-WD Σχήµα 2 b: WF-WD Σχήµα 2: Στα παραπάνω σχήµατα 2 a, b, απεικονίζεται η καθ ύψος µεταβολή της ταχύτητας και της διεύθυνσης (WF-WD) του ανέµου, τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες, µε δεδοµένα που προέρχονται από τις ραδιοβολήσεις της ΕΜΥ 4.2. Μετεωρολογικές συνθήκες στην επιφάνεια Τα µετεωρολογικά δεδοµένα επιφανείας που αφορούν τον Ιανουάριο του 1997, οδηγούν στα παρακάτω αποτελέσµατα: 1. Τα δεδοµένα θερµοκρασίας δείχνουν µία σταθερότητα σε ότι αφορά το εύρος και την ηµερήσια µορφή της διακύµανσης γιά όλες τις εξετασθείσες περιπτώσεις. 2. Το θερµοκρασιακό εύρος µειώνεται µε την πάροδο των ηµερών από 11 o C, στις στους 5 o C στις Η σχετική υγρασία του αέρα µειώνεται κατά το χρονικό διάστηµα από έως και αυξάνεται ξανά στις κατά τις νυχτερινές ώρες. Το εύρος της διακύµανσης παραµένει σταθερό γιά τις δύο πρώτες ηµεροµηνίες.

5 2 1 T T-6-1 T-12-1 RH RH-6-1 RH Σχήµα 3 a Σχήµα 3 b Σχήµα 3: Στα παραπάνω σχήµατα 3 a, b, απεικονίζεται η µεταβολή της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέµου, τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες, µε δεδοµένα που προέρχονται από επίγειες µετρήσεις Τα µετεωρολογικά δεδοµένα επιφανείας που αφορούν την 1 η Οκτωβρίου 1993 και απεικονίζονται στα Σχήµατα 4 a και 4b, οδηγούν στα παρακάτω αποτελέσµατα: 4. Το ηµερήσιο εύρος της θερµοκρασίας του αέρα ήταν 12 o C και της σχετικής υγρασίας 35% (Σχήµα 4a) 5. Οι µέγιστες τιµές του όζοντος καταγράφηκαν τις πρώτες απογευµατινές ώρες µε πολύ ασθενή άνεµο άνεµο Ν-Ν διεύθυνσης (Σχήµα 4b) 3 9 T RH Average of O Σχήµα 4 a Σχήµα 4 b Σχήµα 4: Ηµερήσια πορεία της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του αέρα την 1 η (4a) και των µεγίστων συγκεντρώσεων του Όζοντος σε σχέση µε την ιεύθυνση του ανέµου (4 b) WD-1-1 Η καταγραφή των µεγίστων συγκεντρώσεων των πρωτογενών ρύπων γίνεται πρωινές κυρίως ώρες και µε άπνοια, ενώ του δευτερογενούς όζοντος κατά τις πρώτες απογευµατινές ώρες. Η εµφάνιση της θαλάσσιας αύρας, είναι πολύ συνεπής στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου, όπως άλλωστε συµβαίνει και στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας και αρχίζει να εκδηλώνεται στις 11:π.µ., (Σχήµα 5) όλες τις εποχές του έτους. Η διάρκειά της διαφοροποιείται κατά την ψυχρή και θερµή εποχή του έτους (Λυκούδης et al., (1996)). Έτσι, κατά τους ψυχρούς µήνες διαρκεί έως τις 6:µ.µ. και τους θερµούς µήνες του έτους η διάρκειά της εκτείνεται έως τις 8:µ.µ., σε συµφωνία και µε τα αποτελέσµατα άλλων εργασιών Lalas et al (1983). Average of WD-1-1 1:: πµ 1/1/19 2 2:: πµ 11:: µµ 3:: πµ 2 1:: µµ 4:: πµ 1 9:: µµ 5:: πµ 1 8:: µµ 6:: πµ 7:: µµ 7:: πµ 6:: µµ 8:: πµ 5:: µµ 4:: µµ 9:: πµ 1:: πµ 3:: µµ 11:: πµ 2:: µµ 12:: µµ 1:: µµ Time Σχήµα 5. Ώρες εµφάνισης της θαλάσσιας αύρας τους ψυχρούς µήνες του έτους στο Θριάσιο Πεδίο 4.3. Επίπεδα αέριας ρύπανσης

6 Στα διαγράµµατα που ακολουθούν απεικονίζεται η ηµερήσια πορεία των συγκεντρώσεων των αερίων ρύπων. Γιά τις 3 ηµεροµηνίες του Ιανουαρίου, δίνονται οι ηµερήσιες πορείες ανά ρύπο/ανά διάγραµµα. Η µελέτη της πορείας των συγκεντρώσεων των TSP, δείχνει ότι οι πολύ µεγάλες τιµές που καταγράφονται, δεν οφείλονται µόνο στις επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες. Είναι φανερό ότι οι ώρες που καταγράφονται µέγιστες τιµές δεν είναι πάντα καθορισµένες. Οι κορυφές (peak) των επιπέδων των TSP, εµφανίζουν περιοδικότητα Αυτό συµβαίνει γιατί πολλές εµφανίσεις µεγίστων οφείλονται στις παραγωγικές διαδικασίες ή σε δυσλειτουργίες των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον το είδος του εκπεµπόµενου ρύπου και η διάρκεια εκποµπής, δείχνουν µε σαφήνεια ότι γιά τις συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, το κύριο αίτιο πρέπει να αναζητηθεί στην παραγωγική διαδικασία (Σχήµα 6) (Αµπατζόγλου et al., 199). Η πηγή των TSP έχει ταυτότητα! Το παραπάνω συµπέρασµα είναι φανερό ότι ισχύει και για τις συγκεντρώσεις των THC. Εδώ οι υψηλές τιµές που καταγράφονται οφείλονται σε έναν συνδυασµό εκποµπών λόγω της παραγωγικής διαδικασίας και των µετεωρολογικών συνθηκών (Σχήµα 7), όπως εχει παρατηρηθεί και σε αντίστοιχες µελέτες γιά άλλες στις οποίες αναπτύσονται παρόµοιες δραστηριότηες (Kalabokas et al., 21). Επίσης γιά το SO 2 ισχύουν παρόµοιες εκτιµήσεις (Σχήµα 8). Σε ότι αφορά το επεισόδιο των µεγίστων τιµών του Όζοντος, όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε και από το αντίστοιχο διάγραµµα, φαίνεται καθαρά ο µετασχηµατισµός των NO x, και των THC (οι συγκεντρώσεις τους κυµάνθηκαν σε µεσαία επίπεδα), σε όζον (O 3 ) οι συγκεντρώσεις του οποίου κατέγραψαν ρεκόρ γιά την περιοχή, µετασχηµατισµός που αποτελεί χαρακτηριστική φωτοχηµική αντίδραση (Σχήµα 9). 12 TSP-4-1 [µgr/m3] TSP-6-1 [µgr/m3] TSP-12-1 [µgr/m3] 6 1 THC-4-1 [mgr/m3] 8 4 THC-6-1 [mgr/m3] Σχήµα 6. TSP [µgr/m 3 ] Σχήµα 7. THC [mgr/m 3 ] SO2-4-1 SO ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ NOx -O3 [µgr/m3] NOx O3... THC.. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ THC [µgr/m3] SO : 3: 5: 7: 9: 11: 13: 15: 17: 19: 21: Σχήµα 8. SO 2 [µgr/m 3 ] Σχήµα 9. O 3 [µgr/m 3 ] Σχήµατα 6, 7, 8 και 9: Ηµερήσια πορεία των συγκεντρώσεων των εξεταζοµένων ρυπαντών 1 5. Συµπεράσµατα Από τα αποτελέσµατα που συνολικά προέκυψαν, µπορούµε να διατυπώσουµε τις παρακάτω εκτιµήσεις: 1. Καθοριστικός παράγοντας γιά την εµφάνιση επεισοδίων ρύπανσης, αποτελούν οι δυσµενείς µετεωρολογικές συνθήκες συνοπτικές και τοπικές (ευστάθια, θερµοκρασιακή αναστροφή, ασθενείς άνεµοι τόσο επιφανειακά, όσο και καθ ύψος) 2. ιαδοχικά επεισόδια ρύπανσης έχουν σαν κοινό σηµείο την µεγάλη διάρκεια των δυσµενών µετεωρολογικών συνθηκών. 3. Στη βιοµηχανική περιοχή του ΘριασίουΠεδίου, οι πολύ µεγάλες τιµές οφείλονται και στις παραγωγικές διαδικασίες των βιοµηχανιών και βιοτεχνιών. 4. Από το είδος του εκπεµπόµενου ρύπου και την διάρκεια εκποµπής, µπορούν να ταυτοποιηθούν οι ρυπαίνουσες δραστηριότητες.

7 5. Η εµφάνιση του Όζοντος και οι µέγιστες συγκεντρώσεις του, τους θερµούς µήνες του έτους, συνδέονται µε το µηχανισµό της θαλάσσιας αύρας και την απουσία συνοπτικού ανέµου. 6. Βιβλιογραφία Αµπατζόγλου Γ., Χρηστίδης Α., Μουρίκης., 199: Η σκόνη στο Θριάσιο Πεδίο. Χηµικά Χρονικά ΓΕΡΠΠΕ: Τριµηνιαία δελτία αποτελεσµάτων µετρήσεων της ρύπανσης για τα έτη Λυκούδης, Σ., Κασσωµένος, Π. και Πετράκης, Μ., 1996: Μια µέθοδος προσδιορισµού της έναρξης και λήξης της θερµής περιόδου του έτους, 3ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Μετεωρολογίας, Κλιµατολογίας και Φυσικής της Ατµόσφαιρας, Σεπτέµβριος 1996, Αθήνα, pp Μαυράκης Α., (24): Η Μέση Μηνιαία Πορεία των Μεγίστων Συγκεντρώσεων του Όζοντος και Ορισµένων Κλιµατικών Παραµέτρων στο Θριάσιο Πεδίο. 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, (Λουτράκι, 3 Ιανουαρίου έως 1 Φεβρουαρίου 24). Τόµος Περιλήψεων, pp 57 Μαυράκης Α., 1998: Συµβολή στην ιερεύνηση του Γενικότερου Περιβαλλοντικού Προβλήµατος στην Ευρύτερη Περιοχή του Θριασίου Πεδίου. ιπλωµατική Εργασία, Ε.Κ.Π.Α. ΥΠΕΧΩ Ε: Η ατµοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα 1995 Τεχνική έκθεση. Χρηστίδης Α: Μελέτη κατανοµής αεροµεταφερόµενων ρύπων στο Θριάσιο Πεδίο, περιοχή Ελευσίνας. ιδακτορική ιατριβή ΕΜΠ Αθήνα 1995 Kalabokas P.D., Hatzianestis J., Bartzis J.G., Papagiannakopoulos P., 21: Atmospheric concentrations of saturated and aromatic hydrocarbons around a Greek oil refinery. Atmospheric Environment, vol. 35, Kassomenos P.A., Flocas H.A., Lykoudis S., Skouloudis A., 1998: Spatial and temporal characteristics of the relationship between air quality status and mesoscale circulation over an urban Mediterranean basin. The Science of the Total Environment, vol. 217, pp Lalas D.P., Asimakopoulos D.N., Deligiorgi D.G., Helmis C.G., 1983: Sea breeze circulation and photochemical pollution in Athens, Greece. Atmospheric Environment vol. 17, pp Pielke R., Stocker R., Arrit R., McNider R., 1991: A procedure to estimate worst-case air quality in complex terrain. Environment International, Vol. 17, pp

ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙ ΙΑ PM 2.5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πετρακάκης Μ.Ι. 1, Κελέσης Α.Γ. 1, Τζουµάκα Π.Ν. 1, Ζουµάκης Ν. 2, Κασσωµένος Π. 3, Κανελλοπούλου Ζ. 1, Τσακνιά Α. 1 και Κούτσαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών (061) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Β. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΧΕΛΜΗΣ, Ε. ΦΛΟΚΑ Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τοµέας Φυσικής Εφαρµογών, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

concentration of DISSOLVED heavy metals at the elefsis gulf

concentration of DISSOLVED heavy metals at the elefsis gulf ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΜΕΝΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟν ΚΟΛΠΟ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Βαββάς Δ. 1, Παπαδάτος Π. 1, Θεοχαράτος Γ. 1, Μαυράκης Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΤΕΧ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΤΕΧ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΤΕΧ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Γ. Κελέσης 1, Μ.Ι. Πετρακάκης 1, Α.Γ. Σεραφειµίδου 1, Π.Ν. Τζουµάκα 1, Μ.Α. Τσούγκας, Ν.Μ. Ζουµάκης 3 και Ζ.. Κανελλοπούλου 1 1 Τµήµα Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

(081) ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

(081) ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ (081) ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Μ. Τ. ΜΑΡΚΟΥ 1, Α. ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ 1, Χ.. ΚΑΜΠΕΖΙ ΗΣ 2 1 Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 2 Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Α.Ρ.- ΠΕ.ΦΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ http://airlab.edu.gr

Ε.Α.Ρ.- ΠΕ.ΦΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ http://airlab.edu.gr Ε.Α.Ρ.- ΠΕ.ΦΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ http://airlab.edu.gr ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Δίκτυο Ελέγχου της Ποιότητας του Αέρα Αξιολόγηση συγκεντρώσεων Αιωρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διπλωματική εργασία Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 17 Φεβρουαρίου 2015 DOI: 10.13140/2.1.1465.0245 (generated from ResearchGate)

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 17 Φεβρουαρίου 2015 DOI: 10.13140/2.1.1465.0245 (generated from ResearchGate) Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας Catalogue of Scientific Papers for Thriasio Plain and Elefsis Gulf Ο «Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΣΩ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ SO2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΒΛΑΣΑΚΟΥ ΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ I. Mεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τ.Κ. 15236, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 810 9122, 210 810 3231 Fax: 210 810 3236 URL: http://www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Λιάµπας Ν. 1 και Νικολάου Κ. 2 1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών

Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Συσχετίσεις Χρονοσειρών Οδικών Ατυχηµάτων και Μετεωρολογικών Συνθηκών ιπλωµατική Εργασία ηµήτριος Β. Μπιλιώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ» ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Σ. Λάτση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα αποτελεί την τελική έκθεση της Μελέτης Ετήσιας Διάρκειας (Ιανουάριος 28 - Δεκέμβριος 28) με τον τίτλο «Μελέτη του φαινομένου της ομίχλης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης με

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 25 Ιουνίου 2015 DOI: 10.13140/2.1.1465.0245 (generated from ResearchGate)

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης Τελευταία Ενηµέρωση: 25 Ιουνίου 2015 DOI: 10.13140/2.1.1465.0245 (generated from ResearchGate) Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο και τον Κόλπο της Ελευσίνας Catalogue of Scientific Papers for Thriasio Plain and Elefsis Gulf Ο «Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 23 Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 Η ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χαρτογράφηση της αστικής θερμονησίδας και του δείκτη ποιότητας ζωής για την πόλη της Αθήνας με συνδυαστική χρήση δορυφορικών εικόνων υψηλής χωρικής κλίμακας και δεδομένων GIS. Μ. Σταθοπούλου και Κ. Καρτάλης

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Στο παρόν κεφάλαιο της ΣΜΠΕ καταγράφεται, αναλύεται και αξιολογείται η υφιστάµενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην περιοχή µελέτης και την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ : Γεωλογικό και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για τον Σχεδιασμό Έργων Υποδομής ΤΟΜΕΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟ- ΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟ ΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟ- ΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟ ΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ Π. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ, Η. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ, Ν. ΓΚΙΚΑΣ, Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 79 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΧΑΡΟ- ΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟ ΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΕΩΝ Πέτρος Κατσαφάδος, 1 Ηλίας Μαυροματίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ FRAMME LIFE NAT08//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2010 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ FRAMME LIFE08 NAT/GR/000533 ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΡΟΔΟ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ PM10 CONCENTRATION IN THE TWO MOST POPULATED CITIES OF WESTERN MACEDONIA

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ PM10 CONCENTRATION IN THE TWO MOST POPULATED CITIES OF WESTERN MACEDONIA ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΣ10 ΣΤΙΣ ΥΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ X. ιαµαντόπουλος 1, Σ. Γκάρας 1, Ι. Σκόρδας 1, Α. Τριανταφύλλου 1, Φ. Βοσνιάκος 2, Ν. Ζουµάκης 2 (1) Εργαστήριο Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ι. ΠΥΘΑΡΟΥΛΗΣ, Χ. ΦΕΙΔΑΣ, Θ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 51 ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΑΣΤΡΑΠΩΝ-ΚΕΡΑΥ- ΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ιωάννης Πυθαρούλης, 1 Χαράλαμπος Φείδας, 2 Θεόδωρος Καρακώστας 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ - ΑΤΤΙΚΗ ΕΜΠ - ΥΠΕΧΩ Ε Επιστηµονική Υπεύθυνος: Κ. Γεράρδη, επ. καθ. ΕΜΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υπεύθυνος για τον τοµέα «περιβάλλον»: Κίµων Χατζηµπίρος,

Διαβάστε περισσότερα

7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Λευκωσία 28-30 Σεπτεμβρίου, 2004.

7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Λευκωσία 28-30 Σεπτεμβρίου, 2004. 7 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Λευκωσία 28-30 Σεπτεμβρίου, 2004. 7 TH PANHELLENIC (INTERNATIONAL) CONFERENCE OF METEOROLOGY, CLIMATOLOGY AND ATMOSPHERIC

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου

Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου 1 ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Εγκατάσταση αυτόματου μετεωρολογικού σταθμού στο χώρο του 1 ου Γυμνασίου Σχολικό Ετος 2011 2012 2 Μαθητές συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα 1. Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη συμπεριφοράς συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM 10, PM 2.5, PM 10-2.5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας

Μελέτη συμπεριφοράς συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM 10, PM 2.5, PM 10-2.5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕθΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Μ.Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα