ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ EE1 Προεπεξεργασία Δεδομένων Παραδοτέο Π1.1: ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Υπεύθυνος Φορέας Υλοποίησης: ΤΜΚ ΕΦΑ Συνεργαζόμενοι φορείς: ΤΓ, Δράξις, SL Έκδοση: 2.0 Ημερομηνία παράδοσης: 15 /7/ 2011 Καταληκτική ημερομηνία: 13/5/2011 Επίπεδο διάχυσης: Δημόσιο Συγγραφείς: Δ. Μελάς (ΤΜΚ ΕΦΑ), Χ. Φείδας (ΤΜΚ ΕΦΑ), Π. Ζάνης (ΤΜΚ ΕΦΑ), Ι. Κιουτσιούκης (ΤΜΚ ΕΦΑ), Α. Καραγιαννίδης (ΤΜΚ ΕΦΑ), Γ. Μαρουγιάννη (ΤΜΚ ΕΦΑ), Ν. Σουλακέλλης (ΤΓ), Μ. Βαΐτης (ΤΓ), A. N. Μπαλής (SL), Π. Συμεωνίδης (Δράξις), Ε. Κοσμίδης (Δράξις), Γ. Σπύρου (Δράξις), Α. Μάνος (Δράξις), Χ. Ντόγρας (ΤΜΚ ΕΦΑ), Δ. Μπαλής (ΤΜΚ ΕΦΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Copyright 2011 Η σύμπραξη του έργου «Γεώκλιμα» Το παρόν κείμενο δημοσιεύτηκε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των φορέων της σύμπραξης. Περιέχει υλικό τα δικαιώματα του οποίου ανήκουν στην κοινοπραξία του έργου «Γεώκλιμα» και το οποίο δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς άδεια από την σύμπραξη. Η έρευνα που οδήγησε στα αποτελέσματα του παρόντος κειμένου χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) και από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). Η σύμπραξη του έργου αποτελείται από τους φορείς: Α/Α Φορέα 1 (Συντονιστής) Επωνυμία Φορέα Τομέας Μετεωρολογίας & Κλιματολογίας και Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Συντομογραφία Φορέα ΤΜΚ ΕΦΑ 2 Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ΕΜΥ 3 Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΓ 4 Singular Logic Α.Ε SL 5 DRAXIS Περιβαλλοντική Α.Ε. Δράξις 1

3 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΕΤΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙΡΟΥ ΝΕΦΩΣΗ ΑΝΕΜΟΣ ΠΙΕΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ (RCMS) ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ (10 KM X 10 KM) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ (LAND SURFACE TEMPERATURE LST) ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ (NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX NDVI) ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ MODIS (ΚΛΑΣΜΑ ΝΕΦΩΣΗΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ LIFTED INDEX ΚΑΙ TOTAL TOTALS INDEX) ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ CORINE (COORDINATION OF INFORMATION ON THE ENVIRONMENT) ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ GLOBECORINE ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ερευνητικό έργο «Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας (ΓΕΩΚΛΙΜΑ)» στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) το οποίο θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης, ανάλυσης, μοντελοποίησης και οπτικοποίησης του συνόλου της πληροφορίας που σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με το κλίμα της Ελλάδας, των παραγόντων που το διαμορφώνουν, τη διαχρονική του εξέλιξη στο παρελθόν και τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη του στο άμεσο μέλλον. Απώτερος στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας καινοτόμου, σύγχρονης τεχνολογίας πληροφοριών η οποία θα αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη των κλιματικών μεταβολών στη χώρα μας, παρέχοντας άμεσα και με διαδραστικό τρόπο, συνδυασμένες πληροφορίες που σχετίζονται με τη μεταβολή του κλίματος στο χώρο και το χρόνο σε κάθε περιοχή της ελληνικής επικράτειας. Στόχος της πρώτης Ενότητας Εργασίας του έργου είναι η συλλογή και προεπεξεργασία των δεδομένων (κλιματολογικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών) παρελθόντων ετών έτσι ώστε να αποκτήσουν τη μορφή που απαιτείται για τη δημιουργία της βάσης γεωγραφικών δεδομένων και την μετέπειτα διαχείριση, επεξεργασία, ανάλυση και χαρτογράφηση των αντίστοιχων παραμέτρων. Η παρούσα έκθεση αφορά στο παραδοτέο Π1.1 του έργου με τίτλο «Έκθεση προδιαγραφών των δεδομένων». Πρόκειται για αναφορά στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές, ως προς τη μορφή και το είδος, του σετ των δεδομένων που θα παραχθεί σε σχέση με τις απαιτήσεις της βάσης γεωγραφικών δεδομένων του συστήματος. Οι προδιαγραφές αφορούν τα παρακάτω: Κύρια πηγή κλιματικών δεδομένων είναι η κλιματική βάση της ΕΜΥ που δημιουργείται από το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών της. Η χρονοσειρά των δεδομένων αφορά την περίοδο από το 1950 μέχρι σήμερα και καλύπτει όλη την έκταση του ελληνικού χώρου. Για τις ανάγκες του έργου θα χρησιμοποιηθούν μηνιαίες στατιστικές τιμές και οι παράμετροι που εξετάζονται αφορούν την θερμοκρασία, τον υετό, την πίεση, τα φαινόμενα καιρού, τον άνεμο, την υγρασία και την ηλιοφάνεια. Τα δεδομένα των περιοχικών κλιματικών μοντέλων περιλαμβάνουν τόσο υπάρχουσες προσομοιώσεις από Ευρωπαϊκά Προγράμματα όσο και νέες προσομοιώσεις υψηλής ανάλυσης για την Ελλάδα. Οι υπάρχουσες προσομοιώσεις του ENSEMBLES έχουν χωρική ανάλυση 25 x 25 km2 και καλύπτουν τη περίοδο 150 ετών Τα διαθέσιμα αποτελέσματα περιλαμβάνουν μηνιαίες και εποχικές τιμές α) θερμοκρασίας αέρα στα 2μ, β) μέγιστης θερμοκρασίας αέρα στα 2μ, γ) ελάχιστης θερμοκρασίας αέρα στα 2μ και δ) ολικού ύψους βροχής. Για τις ανάγκες του έργου θα πραγματοποιηθεί μακροχρόνια κλιματική προσομοίωση με ανάλυση (10 km x 10 km) για την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας για την περίοδο , με το περιοχικό κλιματικό μοντέλο RegCM. Τα δορυφορικά δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο αφορούν στην βροχόπτωση, την θερμοκρασία επιφανείας εδάφους, τον κανονικοποιημένο δείκτη βλάστησης, τα ατμοσφαιρικά προϊόντα MODIS (κλάσμα νέφωσης, δείκτες 3

5 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ αστάθειας Lifted Index and Total Totals Index) και δεδομένα κάλυψης γης CORINE και GlobeCorine. Τα δεδομένα βροχόπτωσης προέρχονται από τη βάση δεδομένων του προγράμματος Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) και καλύπτουν μια περίοδο 13 ετών, από τον Μάρτιο του 1998 έως τον Φεβρουάριο του 2011 με χωρική ανάλυση 0.25 ο x0.25 ο. Τα δεδομένα θερμοκρασίας εδάφους προέρχονται από τα δορυφορικά δεδομένα του οργάνου MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) των δορυφόρων Terra και Aqua της NASA και καλύπτουν μια περίοδο 8.5 ετών, από τον Αύγουστο του 2002 έως τον Μάρτιο του 2011 με χωρική ανάλυση 0.05 ο x0.05 ο. Τα ατμοσφαιρικά δεδομένα του οργάνου MODIS των δορυφόρων Terra και Aqua της NASA περιλαμβάνουν τους δείκτες αστάθειας Lifted Index και Total Totals Index καθώς και δεδομένα νεφοκάλυψης. Τα ατμοσφαιρικά δεδομένα του MODIS καλύπτουν μια περίοδο 11 ετών, από τον Φεβρουάριο του 2000 έως τον Μάρτιο του 2011 και παρέχονται με χωρική ανάλυση 1 ο x 1 ο. Τα δεδομένα του κανονικοποιημένου δείκτη βλάστησης (NDVI) του οργάνου MODIS καλύπτουν μια περίοδο 11 ετών, από τον Φεβρουάριο του 2000 έως τον Μάρτιο του 2011 με χωρική ανάλυση 0.05 ο x0.05 ο. Τα δεδομένα κάλυψης γης CORINE και GlobeCorine προέρχονται από τις βάσεις δεδομένων που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος και η Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, αντίστοιχα. Τα κοινωνικο οικονομικά δεδομένα προέρχονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή και καλύπτουν την περίοδο από το 1951 ως το Η γεωγραφική ανάλυση των δεδομένων είναι σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο Νομού ή/και σε επίπεδο πρωτεύουσας Νομού, ανάλογα τη μεταβλητή. Τα δεδομένα υποβάθρου (ψηφιακό μοντέλο εδάφους, υδρογραφικό δίκτυο της Ελλάδας, σύνορα κρατών) προέρχονται από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού και θεωρούνται αμετάβλητα για την περίοδο που εξετάζει το έργο. Τα γεωγραφικά δεδομένα αφορούν την ακτογραμμή, τα διοικητικά όρια Δημοτικών Διαμερισμάτων (Καποδίστριας) και τους οικισμούς. 4

6 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ερευνητικό έργο «Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Κλιματικής Πληροφορίας (ΓΕΩΚΛΙΜΑ)» στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) το οποίο θα έχει τη δυνατότητα διαχείρισης, ανάλυσης, μοντελοποίησης και οπτικοποίησης του συνόλου της πληροφορίας που σχετίζεται έμμεσα ή άμεσα με το κλίμα της Ελλάδας, των παραγόντων που το διαμορφώνουν, τη διαχρονική του εξέλιξη στο παρελθόν και τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη του στο άμεσο μέλλον. Απώτερος στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας καινοτόμου, σύγχρονης τεχνολογίας πληροφοριών η οποία θα αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη των κλιματικών μεταβολών στη χώρα μας, παρέχοντας άμεσα και με διαδραστικό τρόπο, συνδυασμένες πληροφορίες που σχετίζονται με τη μεταβολή του κλίματος στο χώρο και το χρόνο σε κάθε περιοχή της ελληνικής επικράτειας. Η τεχνολογία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα γνωσιακό υπόβαθρο αναφοράς σε θέματα κλίματος και κλιματικών μεταβολών, στο οποίο θα μπορούν να βασιστούν οι μελλοντικές εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών και κοινωνικό οικονομικών επιπτώσεων τους. H υλοποίηση του έργου θα βασιστεί στις ακόλουθες δράσεις: Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των κλιματολογικών (συμβατικών και δορυφορικών), περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων για την περιοχή της Ελλάδας. Εκτίμηση των μελλοντικών κλιματικών μεταβολών με περιοχικά κλιματικά μοντέλα υψηλής χωρικής ανάλυσης για την Ελλάδα. Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και ενιαίας γεωγραφικής βάσης δεδομένων η οποία θα συγκεντρώνει και θα οργανώνει το σύνολο της πληροφορίας που αφορά στο κλίμα της Ελλάδας στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Χαρτογραφική απεικόνιση των κλιματικών δεδομένων για το παρόν και το παρελθόν καθώς και των αντίστοιχων εκτιμήσεων για το μέλλον, και δημιουργία αντίστοιχων ψηφιακών θεματικών χαρτών, και Ανάπτυξη του ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών της κλιματικής πληροφορίας το οποίο θα έχει διαδικτυακή εφαρμογή με διαδραστική επικοινωνία με το χρήστη. Στόχος της πρώτης Ενότητας Εργασίας του έργου (ΕΕ1) είναι η συλλογή και προεπεξεργασία των δεδομένων (κλιματολογικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών) παρελθόντων ετών έτσι ώστε να αποκτήσουν τη μορφή που απαιτείται για τη δημιουργία της βάσης γεωγραφικών δεδομένων και την μετέπειτα διαχείριση, επεξεργασία, ανάλυση και χαρτογράφηση των αντίστοιχων παραμέτρων. Οι επιμέρους στόχοι της ΕΕ1 είναι: Η συλλογή των δεδομένων από τις αντίστοιχες πηγές για την περίοδο μελέτης. Ο ποιοτικός έλεγχος και η συμπλήρωση των ελλιπών τιμών των δεδομένων για τη δημιουργία ενός πλήρους και αξιόπιστου σετ δεδομένων. Η ομογενοποίηση των χρονοσειρών των δεδομένων για τη διόρθωση τυχόν απότομων αλλαγών. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων. 5

7 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ανάλυση τάσεων των χρονοσειρών των δεδομένων Η προτυποποίηση των δεδομένων σε μορφή η οποία απαιτείται για την εισαγωγή τους στη βάση γεωγραφικών δεδομένων. Η παρούσα έκθεση αφορά το παραδοτέο Π1.1 του έργου με τίτλο «Έκθεση προδιαγραφών των δεδομένων». Πρόκειται για αναφορά στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές, ως προς τη μορφή και το είδος, του σετ των δεδομένων που θα παραχθεί σε σχέση με τις απαιτήσεις της βάσης γεωγραφικών δεδομένων του συστήματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προδιαγραφές των κλιματικών δεδομένων, στο τρίτο κεφάλαιο οι προδιαγραφές των δεδομένων από προσομοιώσεις περιοχικών κλιματικών μοντέλων, στο τέταρτο κεφάλαιο οι προδιαγραφές των δορυφορικών δεδομένων και στο πέμπτο κεφάλαιο οι προδιαγραφές κοινωνικοοικονομικών και γεωγραφικών δεδομένων και δεδομένων υποβάθρου. 6

8 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι προδιαγραφές των κλιματικών δεδομένων (θερμοκρασία, υετός, πίεση, νέφωση, φαινόμενα καιρού, άνεμος, υγρασία, ηλιοφάνεια) που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία της γεωγραφικής βάσης κλιματικής πληροφορίας του έργου «Γεώκλιμα». Κύρια πηγή των δεδομένων είναι η κλιματική βάση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Η ΕΜΥ ιδρύθηκε το 1931 με κύρια αποστολή τη μετεωρολογική υποστήριξη των φορέων της Εθνικής Άμυνας και της Εθνικής Οικονομίας της χώρας μας. Στα πλαίσια των στόχων, που αρχικά τέθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο της ΕΜΥ, η Υπηρεσία ανέπτυξε στην περίοδο Δίκτυο Μετεωρολογικών Σταθμών. Μετά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο η ΕΜΥ σχεδίασε και υλοποίησε τον εκσυγχρονισμό του τεχνολογικού της εξοπλισμού. Σήμερα η ΕΜΥ έχει αναπτύξει Εθνικό Δίκτυο στελεχωμένων Μετεωρολογικών Σταθμών Επιφανείας και Ανώτερης Ατμόσφαιρας, Σταθμών εμπορικών πλοίων και Αυτομάτων Σταθμών ενταγμένων με ειδικό κωδικό στο διεθνές δίκτυο του WMO, οι οποίοι μετρούν τις μετεωρολογικές παραμέτρους, όπως Θερμοκρασία, Πίεση, Άνεμο, Υετό (π.χ. Βροχή, Χιόνι κλπ), Νέφη (τύπο, ποσό, ύψος βάσης), Φαινόμενα καιρού, Ηλιοφάνεια, Ηλιακή Ακτινοβολία κ.α. Η κλιματική βάση της ΕΜΥ δημιουργείται από το δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών της το οποίο αποτελείται από 141 σταθμούς. Με τις παρατηρήσεις των σταθμών αυτών η ΕΜΥ δημιούργησε και συντηρεί μία βάση κλιματικών δεδομένων, η οποία από το 1950 μέχρι σήμερα καλύπτει όλη την έκταση του ελληνικού χώρου. Πιο συγκεκριμένα, η καλυπτόμενη γεωγραφική περιοχή εκτείνεται από 19 έως 31 δυτικό γεωγραφικό μήκος και από 34 έως 42 βόρειο γεωγραφικό πλάτος. Πίνακας Ι: Δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών επιφανείας ΕΜΥ 7

9 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πίνακας ΙΙ: Μετεωρολογικές παράμετροι της κλιματικής βάσης της ΕΜΥ Ηλιοφάνεια και ακτινοβολία Ηλιοφάνεια Μέση Ημερησία Ολική Ηλιακή Ακτινοβολία Νέφωση Μέση Ολική Νέφωση Φαινόμενα Aριθμός Ημερών Καταιγίδας Αριθμός Ημερών Χιονιού Αριθμός Ημερών Βροχής Αριθμός Ημερών Όμβρου Υγρασία Μέση Σχετική Υγρασία Μέση Ελάχιστη Σχετική Υγρασία Μέση Μέγιστη Σχετική Υγρασία Μέση Τάση Ατμών (hpa) Μεγαλύτερη Μέση Ημερήσια Τάση Ατμών Μικρότερη Μέση Ημερήσια Τάση Ατμών Μέσος Δείκτης Δυσφορίας DI Μεγαλύτερος Μέσος Ημερήσιος Δείκτης Δυσφορίας DI Μικρότερος Μέσος Ημερήσιος Δείκτης Δυσφορίας DI Συχνότητες ανέμου Μηνιαία Ετήσια Άνεμος Μέση Ταχύτητα Ανέμου (σε knots και m/sec) Υετός Υψος Υετού (18 εως 18 UTC)(mm) Αριθμός Ημερών με Υετό 1.0 mm Αριθμός Ημερών με Υετό 0.1 mm Μέγιστη θερμοκρασία Μέση Μέγιστη Θερμοκρασία Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Θερμοκρασία 0 o C(ολικός παγετός) Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Θερμοκρασία >0 o C, >20 o C, >30 o C, 35 o C, 40 o C Εξάτμιση Εξάτμιση PAN Μέγιστη Εξάτμιση PAN (24ώρου) Ελάχιστη Εξάτμιση PAN (24ώρου) Μέση Εξάτμιση PICHE (12ώρου 06 18UTC) Πίεση Μέση Πίεση στη Μέση Στάθμη Θάλασσας Ελάχιστη θερμοκρασία Μέση Ελάχιστη Θερμοκρασία Αριθμός Ημερών με Ελάχιστη Θερμοκρασία <0 o C, < 10 o C, 20 o C Μέση θερμοκρασία Μέση Θερμοκρασία Θερμοκρασία εδάφους Μέση Μέγιστη Θερμοκρασία Επιφάνειας Εδάφους Μέση Ελάχιστη Θερμοκρασία Επιφάνειας Εδάφους Η χρονική περίοδος κάλυψης κάθε σταθμού φαίνεται στον πίνακα Ι ενώ οι μετεωρολογικές παράμετροι της κλιματικής βάσης της ΕΜΥ εμφανίζονται στον Πίνακα ΙΙ. Όπως φαίνεται στον Πίνακα Ι, η χρονική περίοδος κάλυψης των δεδομένων δεν είναι ίδια για όλους τους σταθμούς. Οι μετεωρολογικοί σταθμοί της ΕΜΥ με χρονοσειρές δεδομένων μεγαλύτερες των 30 ετών είναι 80 στον αριθμό, εκείνοι με χρονοσειρές δεδομένων ετών είναι 18 στον αριθμό ενώ εκείνοι με χρονοσειρές ετών είναι 10 στον αριθμό. 8

10 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων της, η ΕΜΥ χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό των στατιστικών (μέσων μηνιαίων και ετήσιων) τιμών μετεωρολογικών παραμέτρων όπως η θερμοκρασία, ο υετός, η ηλιοφάνεια και τα φαινόμενα καιρού τον κανόνα αθροιστικής ή άκρας μεταβλητής, σύμφωνα με τον οποίο αν το δείγμα δεδομένων χαρακτηριστεί ελλιπές τότε δεν υπολογίζεται η μέση μηνιαία τιμή της παραμέτρου. Οι στατιστικές τιμές άλλων μετωρολογικών παραμέτρων όπως η πίεση και η νέφωση εκτιμώνται από τον κανόνα μέσης τιμής μεταβλητής. Για την ποιότητα των δεδομένων των μετεωρολογικών παραμέτρων, των οποίων ο υπολογισμός στατιστικών τιμών βασίζεται στον κανόνα αυτό, ισχύουν τα εξής: 1) Δεδομένα ποιότητας Α: στο μηνιαίο δείγμα υπάρχουν μέγιστες ελλείψεις 3 συνεχόμενων ή 5 συνολικά ημερών. 2) Δεδομένα ποιότητας Β: στο μηνιαίο δείγμα υπάρχουν μέγιστες ελλείψεις 5 συνεχόμενων ή 10 συνολικά ημερών. 3) Δεδομένα ποιότητας Γ: στο μηνιαίο δείγμα υπάρχουν περισσότερες ελλείψεις. Τα κλιματικά δεδομένα που παραχωρήθηκαν από την ΕΜΥ για την υλοποίηση των στόχων της πρώτης ενότητας εργασίας του έργου (ΕΕ1) είναι σε μορφή (format).xls (ένα αρχείο ανά σταθμό). Τα δεδομένα εξόδου από την ΕΕ1 που απαιτούνται για τη δημιουργία της βάσης γεωγραφικών δεδομένων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών, θα είναι σε μορφή ascii. Αναφέρεται ότι έπειτα από έλεγχο των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι για τη χρονική περίοδο υπάρχουν διαθέσιμα πρωτογενή κλιματικά δεδομένα από τη βάση της ΕΜΥ, χωρίς ωστόσο να έχει διενεργηθεί ποιοτικός έλεγχος και στατιστική επεξεργασία (απουσία δευτερογενών δεδομένων). Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε για τον υπολογισμό των τάσεων των κλιματικών δεδομένων για τη χρονική περίοδο καθώς και για δύο ενδιάμεσες περιόδους να χρησιμοποιηθούν, εκτός από την κλιματική βάση της ΕΜΥ, η κλιματική βάση του Εθνικού Ωκεανογραφικού και Ατμοσφαιρικού Ινστιτούτου των Η.Π.Α. (http://iridl.ldeo.columbia.edu/sources/.noaa/.ncep/.cpc/.eve/) καθώς επίσης και η κλιματική βάση European Climate Assessment and Database που υποστηρίζεται από το European Climate Support Network (http://eca.knmi.nl/). 2.1 Θερμοκρασία Πρωτογενή δεδομένα επιφάνειας Οι μετεωρολογικοί σταθμοί της ΕΜΥ καταγράφουν τριωριαίες παρατηρήσεις θερμοκρασίας, μέγιστης θερμοκρασίας (06UTC και 18UTC) και ελάχιστης θερμοκρασίας (06UTC και 18UTC) σε βαθμούς Κελσίου ( C). Δευτερογενή δεδομένα Τα δευτερογενή δεδομένα θερμοκρασίας αφορούν σε μηνιαίες και ετήσιες στατιστικές τιμές των ακόλουθων στοιχείων, για όλους τους σταθμούς της Ελλάδας. 9

11 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πίνακας ΙIΙ: δευτερογενή δεδομένα θερμοκρασίας Μέγιστη θερμοκρασία Μέση μέγιστη θερμοκρασία Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 0 C (ολικός παγετός) Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία > 0 C Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 20 C Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 30 C Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 35 C Αριθμός ημερών με μέγιστη θερμοκρασία 40 C Ελάχιστη θερμοκρασία Μέση ελάχιστη θερμοκρασία Αριθμός ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία 0 C (μερικός παγετός) Αριθμός ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία 10 C Αριθμός ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία 20 C Μέση θερμοκρασία Στον Πίνακα IV εμφανίζονται οι κανόνες υπολογισμού των στατιστικών τιμών τους οποίους εφαρμόζει η ΕΜΥ για τις μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα ΓΕΩΚΛΙΜΑ. Αναφέρεται ότι οι μηνιαία στατιστική τιμή της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας προκύπτει ως η μέση τιμή των ημερήσιων μέγιστων τιμών του μήνα. Η ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία είναι η μεγαλύτερη από τις τιμές του πεδίου μέγιστης θερμοκρασίας των συνοπτικών παρατηρήσεων 18UTC ή 06UTC. Αν απουσιάζει η συνοπτική παρατήρηση 06UTC τότε ως μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία θεωρείται αυτή της 18UTC. Αν απουσιάζει και η συνοπτική παρατήρηση της 18UTC τότε δεν υπολογίζεται η ημερήσια τιμή και έχουμε ελλιπές δείγμα. Στην περίπτωση αυτή δεν υπολογίζεται η μηνιαία στατιστική τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας, σύμφωνα με τον κανόνα αθροιστικής ή άκρας μεταβλητής. Αντίστοιχα προκύπτει η μηνιαία στατιστική τιμή ελάχιστης θερμοκρασίας. Όσον αφορά στον υπολογισμό της μηνιαίας μέσης θερμοκρασίας, ακολουθεί τον κανόνα αθροιστικής ή άκρας μεταβλητής και είναι η μέση τιμή των ημερήσιων τιμών του μήνα. Η μέση ημερήσια τιμή θερμοκρασίας προκύπτει ως ο αριθμητικός μέσος όρος των συνοπτικών παρατηρήσεων 06UTC, 12UTC, 18UTC, 18UTC (η συνοπτική παρατήρηση της 18UTC επαναπροστίθεται λόγω έλλειψης νυχτερινής μέτρησης). Διευκρινίζεται ότι είναι απαραίτητες και οι τρεις συνοπτικές παρατηρήσεις. Αν το κριτήριο αυτό δεν ικανοποιείται, η ημερήσια τιμή δεν υπολογίζεται. 10

12 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2.2 Υετός Πρωτογενή δεδομένα Τα πρωτογενή δεδομένα υετού που καταγράφονται από την ΕΜΥ περιλαμβάνουν το ημερήσιο ύψος και τη διάρκεια ημερήσιου υετού (06UTC 06UTC και 18UTC 18UTC), το ύψος και τη διάρκεια υετού 12ώρου (06UTC και 18UTC), το ύψος 24ωρου συσσωρευμένου χιονιού και την εξάωρη πρόσφατη χιονόπτωση. Δευτερογενή δεδομένα Τα δευτερογενή δεδομένα υετού που θα συλλεχθούν και θα αναλυθούν κατά την υλοποίηση του έργου είναι οι μηνιαίες και ετήσιες τιμές του ύψους του υετού σε χιλιοστά, του αριθμού ημερών με ύψος υετού 1.0mm και του αριθμού ημερών με ύψος υετού 0.1mm. Η μέση μηνιαία τιμή του ύψους υετού είναι το άθροισμα των ημερήσιων τιμών και ο υπολογισμός της ακολουθεί τον κανόνα αθροιστικής/άκρας μεταβλητής. Ως Ημερήσιο Ύψος Υετού θεωρείται το ύψος υετού 24ώρου από τη συνοπτική παρατήρηση 18UTC της προηγουμένης έως τη συνοπτική παρατήρηση 18UTC της τρέχουσας ημέρας. Υπολογίζεται ως άθροισμα των δύο 12 ωρων τιμών ύψους υετού (Ύψος Υετού από τη συνοπτική παρατήρηση 18UTC της προηγουμένης έως την συνοπτική παρατήρηση 06UTC της τρέχουσας ημέρας + Ύψος Υετού από συνοπτική παρατήρηση 06UTC έως 18UTC της τρέχουσας ημέρας). Διευκρινίζεται ότι αν έχουμε ελλιπές δείγμα, τότε η ημερήσια τιμή δεν υπολογίζεται. 2.3 Φαινόμενα Καιρού Πρωτογενή δεδομένα Οι μετεωρολογικοί σταθμοί της ΕΜΥ καταγράφουν αριθμό ημερών καταιγίδας, χιονιού, βροχής και όμβρου. Δευτερογενή δεδομένα Θα συλλεχθούν και θα επεξεργαστούν δεδομένα φαινομένων καιρού που αφορούν στις μηνιαίες τιμές αριθμού ημερών καταιγίδας, χιονιού, βροχής και όμβρου. Ο υπολογισμός των μηνιαίων τιμών γίνεται σύμφωνα με το κριτήριο αθροιστικής/άκρας μεταβλητής. Διευκρινίζεται ότι αν δεν βρεθούν συνοπτικές παρατηρήσεις, στις οποίες να εμφανίζονται τα σύμβολα των φαινομένων, τότε η εξεταζόμενη ημέρα είτε θεωρείται ΗΜΕΡΑ ΜΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ (εφόσον έχει ελεγχθεί το παραπάνω κριτήριο απαραιτήτως και στις τρεις συνοπτικές παρατηρήσεις των 06UTC, 12UTC, 18UTC) είτε εξαιρείται από το δείγμα (ελλιπές δείγμα) αν λείπει κάποια των συνοπτικών παρατηρήσεων 06UTC, 12UTC, 18UTC. 11

13 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2.4 Νέφωση Πρωτογενή δεδομένα Καταγράφονται από το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών της ΕΜΥ παρατηρήσεις ολικής νέφωσης και νέφωσης χαμηλών νεφών, το ποσό, το ύψος και η εικόνα του πρώτου χαμηλού, το ποσό, το ύψος και η εικόνα του δεύτερου χαμηλού, το ποσό και η εικόνα μεσαίων νεφών, το ποσό και η εικόνα υψηλών νεφών και τα είδη των νεφών. Δευτερογενή δεδομένα Κατά την υλοποίηση του έργου θα χρησιμοποιηθούν μηνιαίες τιμές μέσης ολικής νέφωσης. Η μηνιαία μέση τιμή ολικής νέφωσης είναι η μέση τιμή των ημερήσιων τιμών του μήνα και εκτιμάται με βάση τον κανόνα μέσης τιμής μεταβλητής. Η ημερήσια τιμή προκύπτει ως μέση τιμή όλων των διαθέσιμων συνοπτικών παρατηρήσεων, εφ όσον όμως υπάρχουν τουλάχιστον τρεις συνοπτικές παρατηρήσεις όπου η πρώτη με την τελευταία διαφέρουν 12 ώρες. Σε διαφορετική περίπτωση η ημερήσια τιμή δεν υπολογίζεται. 2.5 Άνεμος Πρωτογενή δεδομένα Όσον αφορά στον άνεμο, οι μετεωρολογικοί σταθμοί της ΕΜΥ καταγράφουν τη διαδρομή του ανέμου, την ένταση και τη διεύθυνση του ανέμου ανά τρίωρο και τη μέγιστη ριπή τριώρου. Δευτερογενή δεδομένα Θα χρησιμοποιηθούν μέσες μηνιαίες και ετήσιες τιμές της μέσης ταχύτητας του ανέμου (υπολογίζονται από την ΕΜΥ σε knots και σε m/sec) καθώς και μέσες μηνιαίες και ετήσιες τιμές συχνότητας ανέμου. Η μηνιαία μέση τιμή της ταχύτητας του ανέμου υπολογίζεται με βάση τον κανόνα μέσης τιμής μεταβλητής. Η ημερήσια τιμή προκύπτει ως μέση τιμή όλων των διαθέσιμων συνοπτικών παρατηρήσεων, εφ όσον όμως υπάρχουν τουλάχιστον τρεις συνοπτικές παρατηρήσεις όπου η πρώτη με την τελευταία διαφέρουν 12 ώρες. Εφόσον δεν ικανοποιείται το κριτήριο αυτό, τότε η ημερήσια τιμή δεν υπολογίζεται. Η μηνιαία μέση τιμή της συχνότητας ανέμου προκύπτει από έναν πίνακα με το ποσοστό (%) εμφάνισης των οκτώ κυρίων κατηγοριών διεύθυνσης ανέμου σε αντίστοιχες εννέα κατηγορίες έντασης. Στον Πίνακα περιλαμβάνεται ως ξεχωριστή κατηγορία η άπνοια (calm). Το δείγμα δεδομένων περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες συνοπτικές παρατηρήσεις και δεν εξετάζεται ως προς την πληρότητα των ημερών του μήνα. Η ποιότητα των δεδομένων χαρακτηρίζεται κλάσης Α όταν το μέγεθος του δείγματος είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με 75 παρατηρήσεις, κλάσης Β όταν το μέγεθος του δείγματος είναι μεταξύ παρατηρήσεων και κλάσης Γ όταν το μέγεθος του δείγματος είναι μικρότερο από 60 παρατηρήσεις. 12

14 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2.6 Πίεση Πρωτογενή δεδομένα Τα πρωτογενή δεδομένα υετού που καταγράφονται από την ΕΜΥ η ωριαία πίεση, η τριωριαία πίεση (MSL), η τριωριαία πίεση (σταθμός) και η τάση. Δευτερογενή δεδομένα Τα δευτερογενή δεδομένα πίεσης αφορούν στη μηνιαία μέση πίεση στη μέση στάθμη θάλασσας, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανόνα μέσης τιμής μεταβλητής. Η ημερήσια τιμή πίεσης στη μέση στάθμη θάλασσας προκύπτει ως ο αριθμητικός μέσος των συνοπτικών παρατηρήσεων 06UTC, 12UTC, 18UTC. Διευκρινίζεται ότι είναι απαραίτητες και οι τρεις συνοπτικές παρατηρήσεις. Αν δεν ικανοποιείται το κριτήριο αυτό, τότε η ημερήσια τιμή δεν υπολογίζεται. 2.7 Υγρασία Πρωτογενή δεδομένα Καταγράφονται από το μετεωρολογικό δίκτυο της ΕΜΥ τριωριαίες τιμές υγρασίας, μέγιστη υγρασία (06UTC) και ελάχιστη υγρασία (06UTC). Δευτερογενή δεδομένα Τα δευτερογενή δεδομένα υγρασίας που υπολογίζονται από την ΕΜΥ και θα χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση του έργου είναι η μέση σχετική υγρασία (%), ο μέσος δείκτης δυσφορίας DI ( C), ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος μέσος ημερήσιος δείκτης δυσφορίας DI. Αναφέρεται ότι ο υπολογισμός της σχετικής υγρασίας RH γίνεται από τη σχέση: 100 όπου e (σε hpa) είναι η τάση υδρατμών, που υπολογίζεται για την (T T w ), ενώ Τ και Τ w είναι η θερμοκρασία ξηρού και υγρού θερμομέτρου αντίστοιχα, και είναι η τάση κορεσμένων υδρατμών, δηλαδή η μέγιστη τάση στη δεδομένη θερμοκρασία Τ. Ο υπολογισμός του δείκτη δυσφορίας του Thom (Discomfort Index DI) γίνεται από την παρακάτω σχέση: Η μηνιαία μέση σχετική υγρασία και ο μηνιαίος μέσος δείκτης δυσφορίας DI εκτιμώνται με βάση τον κανόνα μέσης τιμής μεταβλητής. Η ημερήσια τιμή σχετικής υγρασίας και του δείκτη δυσφορίας DI προκύπτουν ως οι αριθμητικοί μέσοι των συνοπτικών παρατηρήσεων 06UTC, 12UTC, 18UTC. Διευκρινίζεται ότι είναι απαραίτητες και οι τρεις συνοπτικές παρατηρήσεις. Αν δεν ικανοποιείται το κριτήριο αυτό, τότε η ημερήσια τιμή δεν υπολογίζεται. 13

15 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2.8 Ηλιοφάνεια Πρωτογενή δεδομένα Καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της ΕΜΥ ωριαίες τιμές ηλιοφάνειας, από τις οποίες προκύπτει η ημερήσια τιμή ηλιοφάνειας ως το άθροισμα των 14 ωριαίων τιμών. Δευτερογενή δεδομένα Η ΕΜΥ υπολογίζει τις μέσες μηνιαίες και ετήσιες τιμές ηλιοφάνειας σε ώρες. Ο υπολογισμός των μηνιαίων τιμών γίνεται με βάση το άθροισμα των ημερήσιων τιμών, με βάση το κριτήριο αθροιστικής ή άκρας μεταβλητής. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τρόποι υπολογισμού των στατιστικών τιμών των παραπάνω μεταβλητών, όπως αυτές υπολογίζονται από την ΕΜΥ. 14

16 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πίνακας IV: Κανόνες υπολογισμού στατιστικών τιμών των μεταβλητών τους οποίους εφαρμόζει η ΕΜΥ. ΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ Ηλιοφάνεια Ηλιοφάνεια h (ώρες) STAT Νέφωση Φαινόμενα Μέση Ολική Νέφωση Αριθμός Ημερών Καταιγίδας όγδοα ημέρες SYNOP SYNOP Η ημερήσια τιμή προκύπτει ως άθροισμα των 14 ωριαίων τιμών του μηνύματος STAT. Αν η ημερήσια τιμή ΔΕΝ έχει υπολογισθεί, τότε έχουμε ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΕΙΓΜΑ. Η ημερήσια τιμή προκύπτει ως μέση τιμή όλων των διαθέσιμων συνοπτικών παρατηρήσεων, εφ όσον όμως υπάρχουν τουλάχιστον 3 συνοπτικές παρατηρήσεις όπου η πρώτη με την τελευταία διαφέρουν 12 ώρες. Διευκρινίζεται ότι εφ όσον ΔΕΝ ικανοποιείται το παραπάνω κριτήριο, η ημερήσια τιμή ΔΕΝ υπολογίζεται. Ως ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑΣ θεωρείται εκείνη όπου σε μια τουλάχιστον από τις διαθέσιμες συνοπτικές παρατηρήσεις σε τουλάχιστον ένα από τα πεδία present (μόνο φαινόμενο1,2,3) και past weather (μόνο φαινόμενο1,2,3,4) υπάρχουν τα σύμβολα T ή V. Διευκρινίζεται ότι αν ΔΕΝ βρεθούν συνοπτικές παρατηρήσεις με τα σύμβολα αυτά, τότε η εξεταζόμενη ημέρα: είτε θεωρείται ως ΗΜΕΡΑ-ΜΗ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ εφ όσον έχει ελεγχθεί το παραπάνω κριτήριο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ και στις τρεις συνοπτικές παρατηρήσεις των 06:00, 12:00, 18:00 UTC είτε εξαιρείται από το δείγμα (ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΕΙΓΜΑ) αν λείπει κάποια των συνοπτικών παρατηρήσεων 06:00, 12:00, 18:00 UTC. Άθροισμα ημερησίων τιμών. Κριτήριο Αθροιστικής/Ακραίας Μεταβλητής. Η μέση τιμή των ημερησίων τιμών του μήνα. Κριτήριο Μέσης Τιμής Μεταβλητής. Άθροισμα ημερών. Κριτήριο Αθροιστικής/Ακραίας Μεταβλητής. 15

17 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Φαινόμενα Αριθμός Ημερών Χιονιού ημέρες SYNOP Ως ΗΜΕΡΑ XIONIOY θεωρείται εκείνη όπου σε μια τουλάχιστον από τις διαθέσιμες συνοπτικές παρατηρήσεις σε τουλάχιστον ένα από τα πεδία present (μόνο φαινόμενο1,2,3) και past weather (μόνο φαινόμενο1,2,3,4) υπάρχουν τα σύμβολα Α ή Β ή * ή Χ ή G. Διευκρινίζεται ότι αν ΔΕΝ βρεθούν συνοπτικές παρατηρήσεις με τα σύμβολα αυτά, τότε η εξεταζόμενη ημέρα: είτε θεωρείται ως ΗΜΕΡΑ-ΜΗ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ εφ όσον έχει ελεγχθεί το παραπάνω κριτήριο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ και στις τρεις συνοπτικές παρατηρήσεις των 06:00, 12:00, 18:00 UTC είτε εξαιρείται από το δείγμα (ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΕΙΓΜΑ) αν λείπει κάποια των συνοπτικών παρατηρήσεων 06:00, 12:00, 18:00 UTC. Άθροισμα ημερών. Κριτήριο Αθροιστικής/Ακραίας Μεταβλητής. Ως ΗΜΕΡΑ θεωρείται εκείνη όπου σε μια τουλάχιστον από τις διαθέσιμες συνοπτικές παρατηρήσεις σε τουλάχιστον ένα από τα πεδία present (μόνο φαινόμενο1,2,3) και past weather (μόνο φαινόμενο1,2,3,4) υπάρχει το σύμβολο F. Φαινόμενα Αριθμός Ημερών ομίχλης ημέρες SYNOP Διευκρινίζεται ότι αν ΔΕΝ βρεθούν συνοπτικές παρατηρήσεις όπου ικανοποιείται το παραπάνω κριτήριο, τότε η εξεταζόμενη ημέρα: είτε θεωρείται ως ΗΜΕΡΑ-ΜΗ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ εφ όσον έχει ελεγχθεί το παραπάνω κριτήριο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ στην συνοπτική παρατήρηση των 06:00 UTC είτε εξαιρείται από το δείγμα (ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΕΙΓΜΑ) αν λείπει η συνοπτική παρατήρηση των 06:00 UTC. Άθροισμα ημερών. Κριτήριο Αθροιστικής/Ακραίας Μεταβλητής. 16

18 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ως ΗΜΕΡΑ ΒΡΟΧΗΣ θεωρείται εκείνη όπου σε μια τουλάχιστον από τις διαθέσιμες συνοπτικές σε τουλάχιστον ένα από τα πεδία present (μόνο φαινόμενο1,2,3) και past weather (μόνο φαινόμενο1,2,3,4) υπάρχουν το σύμβολο R. Φαινόμενα Φαινόμενα Πίεση Αριθμός Ημερών Βροχής Αριθμός Ημερών Όμβρου Μέση Πίεση στην Μέση Στάθμη Θάλασσας ημέρες ημέρες hpa SYNOP SYNOP SYNOP Διευκρινίζεται ότι αν ΔΕΝ βρεθούν συνοπτικές παρατηρήσεις με το σύμβολο αυτό, τότε η εξεταζόμενη ημέρα: είτε θεωρείται ως ΗΜΕΡΑ-ΜΗ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ εφ όσον έχει ελεγχθεί το παραπάνω κριτήριο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ και στις τρεις συνοπτικές παρατηρήσεις των 06:00, 12:00, 18:00 UTC είτε εξαιρείται από το δείγμα (ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΕΙΓΜΑ) αν λείπει κάποια των συνοπτικών παρατηρήσεων 06:00, 12:00, 18:00 UTC. Ως ΗΜΕΡΑ ΟΜΒΡΟΥ θεωρείται εκείνη όπου σε μια τουλάχιστον από τις διαθέσιμες συνοπτικές παρατηρήσεις σε τουλάχιστον ένα από τα πεδία present (μόνο φαινόμενο1,2,3) και past weather (μόνο φαινόμενο1,2,3,4) υπάρχουν τα σύμβολα O ή M ή S. Διευκρινίζεται ότι αν ΔΕΝ βρεθούν συνοπτικές παρατηρήσεις με τα σύμβολα αυτά, τότε η εξεταζόμενη ημέρα: είτε θεωρείται ως ΗΜΕΡΑ-ΜΗ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ εφ όσον έχει ελεγχθεί το παραπάνω κριτήριο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ και στις τρεις συνοπτικές παρατηρήσεις των 06:00, 12:00, 18:00 UTC είτε εξαιρείται από το δείγμα (ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΕΙΓΜΑ) αν λείπει κάποια των συνοπτικών παρατηρήσεων 06:00, 12:00, 18:00 UTC. Η ημερήσια τιμή προκύπτει ως μέση τιμή των συνοπτικών παρατηρήσεων 06:00, 12:00, 18:00 UTC, δηλαδή (P 06 +P 12 +P 18 )/3. Διευκρινίζεται ότι είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ και οι τρεις συνοπτικές παρατηρήσεις 06:00, 12:00, 18:00 UTC. Αν ΔΕΝ ικανοποιείται το κριτήριο αυτό, τότε η ημερήσια τιμή ΔΕΝ υπολογίζεται. Άθροισμα ημερών. Κριτήριο Αθροιστικής/Ακραίας Μεταβλητής. Άθροισμα ημερών. Κριτήριο Αθροιστικής/Ακραίας Μεταβλητής. Η μέση τιμή των ημερησίων τιμών του μήνα. Κριτήριο Μέσης Τιμής Μεταβλητής. 17

19 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Άνεμος Μέση Ταχύτητα Ανέμου Knots m/sec km/h ή ή SYNOP Η ημερήσια τιμή προκύπτει ως μέση τιμή όλων των διαθέσιμων συνοπτικών παρατηρήσεων, εφ όσον όμως υπάρχουν τουλάχιστον 3 συνοπτικές παρατηρήσεις όπου η πρώτη με την τελευταία διαφέρουν 12 ώρες. Διευκρινίζεται ότι εφ όσον ΔΕΝ ικανοποιείται το παραπάνω κριτήριο, τότε η ημερήσια τιμή ΔΕΝ υπολογίζεται. Η μέση τιμή των ημερησίων τιμών του μήνα. Κριτήριο Μέσης Τιμής Μεταβλητής.. Πίνακας με το ποσοστό (%) εμφάνισης των 8 κυρίων κατηγοριών διεύθυνσης ανέμου σε αντίστοιχες 9 κατηγορίες έντασης. Στον Πίνακα περιλαμβάνεται ως ξεχωριστή κατηγορία η άπνοια (calm). Συχνότητες Ανέμου Μηνιαία SYNOP Το δείγμα δεδομένων περιλαμβάνει ΟΛΕΣ τις διαθέσιμες συνοπτικές παρατηρήσεις και ΔΕΝ εξετάζεται ως προς την πληρότητα των ημερών του μήνα. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Ποιότητα Α: μέγεθος δείγματος 75 παρατηρήσεις (έντονη γραφή). Ποιότητα Β: μέγεθος δείγματος μεταξύ παρατηρήσεις (πλάγια γραφή). Ποιότητα Γ: μέγεθος δείγματος < 60 παρατηρήσεις (υπογραμμισμένη γραφή). 18

20 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Συχνότητες Ανέμου Ετήσια SYNOP Πίνακας με το ποσοστό (%) εμφάνισης των 8 κυρίων κατηγοριών διεύθυνσης ανέμου σε αντίστοιχες 9 κατηγορίες έντασης. Στον Πίνακα περιλαμβάνεται ως ξεχωριστή κατηγορία η άπνοια (calm). Το δείγμα δεδομένων περιλαμβάνει ΟΛΕΣ τις διαθέσιμες συνοπτικές παρατηρήσεις και ΔΕΝ εξετάζεται ως προς την πληρότητα των ημερών του μήνα. Ως Ημερήσιο Ύψος Υετού θεωρείται το ύψος υετού 24ώρου από την συνοπτική παρατήρηση 18:00 UTC προηγουμένης έως την συνοπτική παρατήρηση 18:00 UTC τρέχουσας ημέρας. Υετός Ύψος Υετού (18 έως 18UTC) mm SYNOP Υπολογίζεται ως άθροισμα των δύο 12-ωρων τιμών ύψους υετού (Ύψος Υετού από την συνοπτική παρατήρηση 18:00 UTC προηγουμένης έως την συνοπτική παρατήρηση 06:00 UTC τρέχουσας ημέρας + Ύψος Υετού από συνοπτική παρατήρηση 06:00 UTC έως18:00 UTC τρέχουσας ημέρας). Άθροισμα ημερήσιων τιμών. Κριτήριο Αθροιστικής/Ακραίας Μεταβλητής. Υετός Υετός Αριθμός Ημερών με Υετό 1.0 mm Αριθμός Ημερών με Υετό 0.1 mm ημέρες ημέρες SYNOP SYNOP Διευκρινίζεται ότι αν έχουμε ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΕΙΓΜΑ, τότε η ημερήσια τιμή ΔΕΝ υπολογίζεται. Ως ΗΜΕΡΑ θεωρείται εκείνη όπου το ημερήσιο ύψος υετού 1.0 mm. Αν η ημερήσια τιμή ΔΕΝ έχει υπολογισθεί, τότε έχουμε ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΕΙΓΜΑ. Ως ΗΜΕΡΑ θεωρείται εκείνη όπου το ημερήσιο ύψος υετού 0.1 mm. Αν η ημερήσια τιμή ΔΕΝ έχει υπολογισθεί, τότε έχουμε ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΕΙΓΜΑ. Άθροισμα ημερών. Κριτήριο Αθροιστικής/Ακραίας Μεταβλητής. Άθροισμα ημερών. Κριτήριο Αθροιστικής/Ακραίας Μεταβλητής. 19

21 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μέγιστη Θερμοκρασία Μέγιστη Θερμοκρασία Μέγιστη Θερμοκρασία Μέγιστη Θερμοκρασία Μέγιστη Θερμοκρασία Μέγιστη Θερμοκρασία Μέγιστη Θερμοκρασία Μέση Μέγιστη Θερμοκρασία Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Θερμοκρασία 0 C (ολικός παγετός) Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Θερμοκρασία > 0 C C Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Θερμοκρασία 20 C Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Θερμοκρασία 30 C Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Θερμοκρασία 35 C Αριθμός Ημερών με Μέγιστη Θερμοκρασία 40 C C SYNOP ημέρες SYNOP ημέρες SYNOP ημέρες SYNOP ημέρες SYNOP ημέρες SYNOP ημέρες SYNOP Η μεγαλύτερη από τις τιμές του πεδίου μεγίστης θερμοκρασίας των συνοπτικών παρατηρήσεων 18:0UTC ή 06:00UTC. Αν απουσιάζει η συνοπτική παρατήρηση 06:0UTC, τότε ως μέγιστη θερμοκρασία θεωρείται αυτή της 18:0UTC. Αν απουσιάζει η συνοπτική παρατήρηση 18:0UTC, τότε ΔΕΝ υπολογίζεται η μεταβλητή και έχουμε ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΕΙΓΜΑ. Ως ΗΜΕΡΑ θεωρείται εκείνη όπου η μέγιστη θερμοκρασία 0 C. Αν η ημερήσια τιμή ΔΕΝ έχει υπολογιστεί, τότε έχουμε ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΕΙΓΜΑ. Ως ΗΜΕΡΑ θεωρείται εκείνη όπου η μέγιστη θερμοκρασία > 0 C. Αν η ημερήσια τιμή ΔΕΝ έχει υπολογισθεί, τότε έχουμε ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΕΙΓΜΑ. Ως ΗΜΕΡΑ θεωρείται εκείνη όπου η μέγιστη θερμοκρασία 20 C. Αν η ημερήσια τιμή ΔΕΝ έχει υπολογισθεί, τότε έχουμε ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΕΙΓΜΑ. Ως ΗΜΕΡΑ θεωρείται εκείνη όπου η μέγιστη θερμοκρασία 30 C. Αν η ημερήσια τιμή ΔΕΝ έχει υπολογισθεί, τότε έχουμε ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΕΙΓΜΑ. Ως ΗΜΕΡΑ θεωρείται εκείνη όπου η μέγιστη θερμοκρασία 35 C. Αν η ημερήσια τιμή ΔΕΝ έχει υπολογισθεί, τότε έχουμε ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΕΙΓΜΑ. Ως ΗΜΕΡΑ θεωρείται εκείνη όπου η μέγιστη θερμοκρασία 40 C. Αν η ημερήσια τιμή ΔΕΝ έχει υπολογισθεί, τότε έχουμε ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΕΙΓΜΑ. Η μέση τιμή των ημερησίων μεγίστων τιμών του μήνα. Κριτήριο Μέσης Τιμής Μεταβλητής. Άθροισμα ημερών. Κριτήριο Αθροιστικής/Ακραίας Μεταβλητής. Άθροισμα ημερών. Κριτήριο Αθροιστικής/Ακραίας Μεταβλητής. Άθροισμα ημερών. Κριτήριο Αθροιστικής/Ακραίας Μεταβλητής. Άθροισμα ημερών. Κριτήριο Αθροιστικής/Ακραίας Μεταβλητής. Άθροισμα ημερών. Κριτήριο Αθροιστικής/Ακραίας Μεταβλητής. Άθροισμα ημερών. Κριτήριο Αθροιστικής/Ακραίας Μεταβλητής. 20

22 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ελάχιστη Θερμοκρασία Ελάχιστη Θερμοκρασία Ελάχιστη Θερμοκρασία Ελάχιστη Θερμοκρασία Μέση Θερμοκρασία Υγρασία Μέση Ελάχιστη Θερμοκρασία Αριθμός Ημερών με Ελάχιστη Θερμοκρασία 0 C (μερικός παγετός) Αριθμός Ημερών με Ελάχιστη Θερμοκρασία -10 C Αριθμός Ημερών με Ελάχιστη Θερμοκρασία 20 C Μέση Θερμοκρασία Μέση Σχετική Υγρασία C SYNOP ημέρες SYNOP ημέρες SYNOP ημέρες SYNOP C SYNOP % SYNOP Η μικρότερη από τις τιμές του πεδίου ελάχιστης θερμοκρασίας των συνοπτικών παρατηρήσεων 18:0UTC ή 06:00UTC. Αν απουσιάζει η συνοπτική παρατήρηση 18:0UTC, τότε ως ελάχιστη θερμοκρασία θεωρείται αυτή της 06:0UTC. Αν απουσιάζει η συνοπτική παρατήρηση 06:0UTC, τότε ΔΕΝ υπολογίζεται η μεταβλητή και έχουμε ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΕΙΓΜΑ. Ως ΗΜΕΡΑ θεωρείται εκείνη όπου η ελάχιστη θερμοκρασία 0 C. Αν η ημερήσια τιμή ΔΕΝ έχει υπολογισθεί, τότε έχουμε ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΕΙΓΜΑ. Ως ΗΜΕΡΑ θεωρείται εκείνη όπου η ελάχιστη θερμοκρασία - 10 C. Αν η ημερήσια τιμή ΔΕΝ έχει υπολογισθεί, τότε έχουμε ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΕΙΓΜΑ. Ως ΗΜΕΡΑ θεωρείται εκείνη όπου η ελάχιστη θερμοκρασία 20 C. Αν η ημερήσια τιμή ΔΕΝ έχει υπολογισθεί, τότε έχουμε ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΕΙΓΜΑ. Η ημερήσια τιμή προκύπτει ως μέση τιμή των συνοπτικών παρατηρήσεων 06:00, 12:00 και 2 φορές της 18:00 UTC, δηλαδή (Τ 06 +Τ 12 +2*Τ 18 )/4. Διευκρινίζεται ότι είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ και οι τρεις συνοπτικές παρατηρήσεις 06:00, 12:00, 18:00 UTC. Αν ΔΕΝ ικανοποιείται το κριτήριο αυτό, τότε η ημερήσια τιμή ΔΕΝ υπολογίζεται. Η ημερήσια τιμή προκύπτει ως μέση τιμή των συνοπτικών παρατηρήσεων 06:00, 12:00, 18:00 UTC, δηλαδή (RH 06 +RH 12 +RH 18 )/3. Διευκρινίζεται ότι είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ και οι τρεις συνοπτικές παρατηρήσεις 06:00, 12:00, 18:00 UTC. Αν ΔΕΝ ικανοποιείται το κριτήριο αυτό, τότε η ημερήσια τιμή ΔΕΝ υπολογίζεται. Η μέση τιμή των ημερησίων ελαχίστων τιμών του μήνα. Κριτήριο Μέσης Τιμής Μεταβλητής. Άθροισμα ημερών. Κριτήριο Αθροιστικής/Ακραίας Μεταβλητής. Άθροισμα ημερών. Κριτήριο Αθροιστικής/Ακραίας Μεταβλητής. Άθροισμα ημερών. Κριτήριο Αθροιστικής/Ακραίας Μεταβλητής. Η μέση τιμή των ημερησίων τιμών του μήνα. Κριτήριο Μέσης Τιμής Μεταβλητής. Η μέση τιμή των ημερησίων τιμών του μήνα. Κριτήριο Μέσης Τιμής Μεταβλητής. 21

23 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Υγρασία Υγρασία Υγρασία Μέσος Δείκτης Δυσφορίας DI Μεγαλύτερος Μέσος Ημερήσιος Δείκτης Δυσφορίας DI Μικρότερος Μέσος Ημερήσιος Δείκτης Δυσφορίας DI C SYNOP C SYNOP C SYNOP Η ημερήσια τιμή προκύπτει ως μέση τιμή των συνοπτικών παρατηρήσεων 06:00, 12:00, 18:00 UTC, σύμφωνα με τον τύπο υπολογισμού. Διευκρινίζεται ότι είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ και οι τρεις συνοπτικές παρατηρήσεις 06:00, 12:00, 18:00 UTC. Αν ΔΕΝ ικανοποιείται το κριτήριο αυτό, τότε η ημερήσια τιμή ΔΕΝ υπολογίζεται. Αν η ημερήσια τιμή ΔΕΝ έχει υπολογισθεί, τότε έχουμε ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΕΙΓΜΑ. Αν η ημερήσια τιμή ΔΕΝ έχει υπολογισθεί, τότε έχουμε ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΕΙΓΜΑ. Η μέση τιμή των ημερησίων τιμών του μήνα. Κριτήριο Μέσης Τιμής Μεταβλητής. Η μεγαλύτερη από τις ημερήσιες μέσες τιμές του μήνα. Κριτήριο Αθροιστικής/Ακραίας Μεταβλητής. Η μικρότερη από τις ημερήσιες μέσες τιμές του μήνα. Κριτήριο Αθροιστικής/Ακραίας Μεταβλητής. 22

24 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι προδιαγραφές (είδος, μορφή, τεχνικά χαρακτηριστικά) των δεδομένων από προσομοιώσεις περιοχικών κλιματικών μοντέλων που θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία της γεωγραφικής βάσης κλιματικής πληροφορίας του έργου «Γεωκλίμα». Τα δεδομένα προέρχονται από υπάρχουσες προσομοιώσεις περιοχικών κλιματικών μοντέλων για την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδος από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα PRUDENCE και ENSEMBLES και από τη διενέργεια μακροχρόνιας κλιματικής προσομοίωσης με ιδιαίτερα υψηλή ανάλυση (10 km x 10 km) για την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας. 3.1 Δεδομένα από υπάρχουσες προσομοιώσεις περιοχικών κλιματικών μοντέλων (RCMs) Πρωτογενή δεδομένα α. Πηγή Τα δεδομένα προέρχονται από υπάρχουσες προσομοιώσεις περιοχικών κλιματικών μοντέλων για την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδος από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα PRUDENCE (http://prudence.dmi.dk/) και ENSEMBLES (http://ensemblesrt3.dmi.dk/). Συγκεκριμένα από τη βάση δεδομένων του Προγράμματος PRUDENCE θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα προσομοιώσεων από 9 διαφορετικά RCMs με χωρική ανάλυση 50 km x 50 km για όλη την Ευρώπη τόσο για το παρόν κλίμα όσο και για το μελλοντικό κλίμα της περιόδου υπό το σενάριο εκπομπών SRES A2 της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (Nakicenovic et al., 2000). Επίσης θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα προσομοιώσεων από 5 διαφορετικά RCMs με την ίδια χωρική ανάλυση και για τις ίδιες περιόδους υπό το σενάριο εκπομπών SRES Β2 (Nakicenovic et al., 2000). Από τη βάση δεδομένων του Προγράμματος ENSEMBLES θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα προσομοιώσεων από 7 διαφορετικά RCMs με χωρική ανάλυση 25 km x 25 km για όλη την Ευρώπη για την περίοδο υπό το σενάριο εκπομπών SRES A1Β της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (Nakicenovic et al., 2000). Ο Πίνακας IV παρουσιάζει μία σύντομη περιγραφή των μοντέλων RCMs από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα PRUDENCE και ENSEMBLES που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσια του προγράμματος «Γεωκλίμα». Δίδονται πληροφορίες όπως το ακρωνύμιο και ο φορέας του μοντέλου, οι οριακές συνθήκες του οδηγού General Circulation Model (GCM), το μελλοντικό σενάριο που χρησιμοποιήθηκε για τις προσομοιώσεις, η χωρική ανάλυση των προσομοιώσεων και η σχετική βιβλιογραφία για κάθε ένα μοντέλο RCM. β. Γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος Η μελετώμενη γεωγραφική περιοχή είναι ο ευρύτερος Ελληνικός χώρος (Σχήμα 1). Ποιο συγκεκριμένα, αυτή εκτίνεται από 19 ο έως 31 ο δυτικό γεωγραφικό μήκος, και από 34 ο έως 42 ο βόρειο γεωγραφικό πλάτος. 23

25 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σχήμα 1: Η Γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος. γ. Χρονική περίοδος Τα δεδομένα προσομοιώσεων από RCMs που έγιναν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PRUDENCE καλύπτουν την τριακονταετία που αποτελεί την περίοδο αναφοράς και την τριακονταετία Τα δεδομένα προσομοιώσεων από RCMs που έγιναν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENSEMBLES καλύπτουν τη περίοδο 150 ετών δ. Φυσικό μέγεθος Μηνιαίες και εποχικές τιμές α) θερμοκρασίας αέρα στα 2μ ( 0 C), β) μέγιστης θερμοκρασίας αέρα στα 2μ ( 0 C), γ) ελάχιστης θερμοκρασίας αέρα στα 2μ ( 0 C) και δ) ολικού ύψους βροχής σε χιλιοστά (mm). ε. Χαρακτηριστικά Τα δεδομένα προσομοιώσεων από RCMs που έγιναν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PRUDENCE είναι με χωρική ανάλυση 50 km x 50 km για όλη την Ευρώπη ενώ τα αντίστοιχα που έγιναν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENSEMBLES είναι με χωρική ανάλυση 25 km x 25 km για όλη την Ευρώπη. Τα δεδομένα είναι σε μορφή αρχείων binary. Ενδεικτικά στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται η ορεογραφία του μοντέλου RegCM3 για τις προσομοιώσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENSEMBLES. 24

26 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ orography RegCM3 25 km x 25 km lat lon Σχήμα 2: Η ορεογραφία (m) του μοντέλου RegCM3 για τις προσομοιώσεις 25 km x 25 km στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENSEMBLES. Δευτερογενή δεδομένα Τα δευτερογενή δεδομένα αφορούν στη μεσοποίηση των προσομοιώσεων των διαφορετικών RCMs ώστε να παραχθεί ένα ενιαίο (ensemble) μέσο πεδίο για κάθε ένα από τα σενάρια εκπομπών Α2, Β2 και Α1Β με τις διαφορές των μετεωρολογικών παραμέτρων θερμοκρασίας και βροχόπτωσης ανάμεσα στις μελλοντικές περιόδους και και τη περίοδο ελέγχου α. Γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος Όμοια με αυτή των πρωτογενών δεδομένων. β. Χρονική περίοδος Αφορά στις μελλοντικές περιόδους και σε σχέση με περίοδο ελέγχου γ. Μέγεθος Ετήσιες και εποχικές μεταβολές στις μελλοντικές περιόδους και σε σχέση με περίοδο ελέγχου για α) θερμοκρασία αέρα στα 2μ ( 0 C), β) μέγιστη θερμοκρασία αέρα στα 2μ ( 0 C), γ) ελάχιστη θερμοκρασία αέρα στα 2μ ( 0 C) και δ) ολικό ύψος βροχής σε χιλιοστά (mm). 25

27 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ δ. Χαρακτηριστικά Οι ενιαίες μέσες προσομοιώσεις για τα σενάρια εκπομπών Α2, Β2 θα είναι με χωρική ανάλυση 50 km x 50 km που θα στηρίζεται στη μεσοποίηση των προσομοιώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο τόσο του προγράμματος PRUDENCE. Η ενιαία προσομοίωση για το σενάριο Α1Β θα είναι με χωρική ανάλυση 25 km x 25 km που θα στηρίζεται στη μεσοποίηση των προσομοιώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ENSEMBLES. Λόγω της διαφορετικής γεωμετρίας των μοντέλων θα γίνει αρχικά επαναπροσδιορισμός των σημείων του πλέγματος (regrid) των μοντέλων σε ένα κοινό πλέγμα ανάλυσης. Τα δευτερογενή δεδομένα των θα είναι σε μορφή αρχείων ascii. 3.2 Δεδομένα μακροχρόνιας κλιματικής προσομοίωσης με ανάλυση (10 km x 10 km) Πρωτογενή δεδομένα α. Πηγή Τα πρωτογενή δεδομένα αφορούν στα δεδομένα εισόδου ως οριακές συνθήκες για τη διενέργεια της μακροχρόνιας κλιματικής προσομοίωσης με ανάλυση (10 km x 10 km) για την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας για την περίοδο , με το περιοχικό κλιματικό μοντέλο RegCM. Τα δεδομένα εισόδου προέρχονται από τη προσομοίωση με το περιοχικό κλιματικό μοντέλο RegCM3 με χωρική ανάλυση 25 km x 25 km για όλη την Ευρώπη για την περίοδο υπό το σενάριο εκπομπών SRES A1Β της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) στο πλαίσιο του Προγράμματος ENSEMBLES. β. Γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος Η γεωγραφική περιοχή των δεδομένα εισόδου είναι η Ευρώπη (Σχήμα 2). γ. Χρονική περίοδος Τα δεδομένα εισόδου που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν στη χρονική περίοδο δ. Φυσικό μέγεθος Τα δεδομένα εισόδου είναι με 6 ωρη ανάλυση σε 18 ατμοσφαιρικά επίπεδα για μια σειρά μετεωρολογικών παραμέτρων που περιγράφονται στο Πίνακα V. ε. Χαρακτηριστικά Τα δεδομένα εισόδου είναι με χωρική ανάλυση 25 km x 25 km για την περιοχή της Ευρώπης, Επίσης είναι με 6 ωρη ανάλυση σε 18 ατμοσφαιρικά επίπεδα για μια σειρά μετεωρολογικών παραμέτρων που περιγράφονται στο Πίνακα V. Ο συνολικός όγκος των δεδομένων εισόδου είναι 4.3 ΤΒ σε μορφή αρχείων binary. 26

28 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερογενή δεδομένα α. Πηγή Τα δεδομένα θα προκύψουν από τη διενέργεια μακροχρόνιας κλιματικής προσομοίωσης με ιδιαίτερα υψηλή ανάλυση (10 km x 10 km) για την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας για την περίοδο , με το περιοχικό κλιματικό μοντέλο RegCM. Να σημειωθεί ότι σε τέτοια υψηλή ανάλυση δεν υπάρχουν κλιματικές προσομοιώσεις για την περιοχή της Ελλάδας. Το περιοχικό κλιματικό μοντέλο RegCM που θα κάνει με δυναμικό τρόπο υποβιβασμό κλίμακας από το παγκόσμιο κλιματικό μοντέλο ECHAM υπό το σενάριο Α1Β. Το μοντέλο RegCM σχεδιάστηκε με βάση το National Center for Atmospheric Research Pennsylvania State University (NCAR PSU) μέσης κλίμακας μοντέλο MM4 στα τέλη της δεκαετίας του 1980 ενώ για την χρήση του μοντέλου υπάρχει στενή συνεργασία με το δίκτυο των χρηστών του μοντέλου RegCNET (http://www.ictp.trieste.it/~pubregcm/regcm3/) και την ερευνητική ομάδα που συντονίζει το δίκτυο των χρηστών και εδρεύει στο International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, Italy. Το κλιματικό μοντέλο RegCM χρησιμοποιείται ήδη για κλιματικές μελέτες από ένα ευρύ δίκτυο επιστημόνων τόσο στη Ευρώπη όσο και στις άλλες ηπείρους (Pal et al., 2007). β. Γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος Η γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντος είναι ο ευρύτερος Ελληνικός χώρος (Σχήμα 1). γ. Χρονική περίοδος Η προσομοίωση αφορά στη χρονική περίοδο δ. Φυσικό μέγεθος Α) Μηνιαίες τιμές α) θερμοκρασίας αέρα στα 2μ ( 0 C), β) μέγιστης θερμοκρασίας αέρα στα 2μ ( 0 C), γ) ελάχιστης θερμοκρασίας αέρα στα 2μ ( 0 C) και δ) ολικού ύψους βροχής σε χιλιοστά (mm). Β) Ετήσιες και εποχικές μεταβολές στη μελλοντική περίοδο σε σχέση με τη περίοδο ελέγχου για α) θερμοκρασία αέρα στα 2μ ( 0 C), β) μέγιστη θερμοκρασία αέρα στα 2μ ( 0 C), γ) ελάχιστη θερμοκρασία αέρα στα 2μ ( 0 C) και δ) ολικό ύψος βροχής σε χιλιοστά (mm). ε. Χαρακτηριστικά Τα δεδομένα προσομοιώσεων θα είναι με χωρική ανάλυση 10 km x 10 km για την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας. Τα δεδομένα θα είναι σε μορφή αρχείων binary και ascii. 27

29 Π1.1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πίνακας V: Περιγραφή των μοντέλων RCMs από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα PRUDENCE και ENSEMBLES που θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσια του προγράμματος «Γεωκλίμα». Ακρωνύ μιο RCMs Φορέας Οριακές συνθήκες από GCM Σενάριο Ανάλ υση Βιβλιογραφία CHRM ETHZ (Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, Switzerland) HadAM3H A2 50km Vidale et al, 2003 CLM GKSS (GKSS Research Center, Geesthacht GmbH, Germany) HadAM3H A2 50km Steppeler et al., 2003 Prudence RCMs HadRM3 H HC (Hadley Centre for Climate Prediction and Research, UK) HadAM3H HIRHAM DMI (Danish Meteorological Institute, Denmark) HadAM3H PROMES UCM (Universidad Complutense de Madrid, Spain) HadAM3H A2 and B2 A2 and B2 A2 and B2 50km Buonomo et al., km Christensen et al., km Castro et al., 1993 RACMO KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute, the Netherlands) HadAM3H A2 50km Lenderink et al., 2003 RCAO SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Sweden) HadAM3H RegCM2 ICTP (The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Italy) HadAM3H A2 and B2 A2 and B2 50km Döscher et al., km Giorgi and Mearns 1999 REMO MPI (Max Planck Institute for Meteorology, Germany) HadAM3H A2 50km Jacob, 2001 CLM ETHZ (Swiss Federal Institute of Technology, Zurich, Switzerland) HadCM3 Q0 A1B 25km Böhm et al., 2006 HadRM3 HC (Hadley Centre for Climate Prediction and Research, UK) HadCM3 Q0 A1B 25km Collins et al., 2006 Ensembles RCMs HIRHAM DMI (Danish Meteorological Institute, Denmark) ECHAM5 r3 A1B 25km Haugen et al., 2006 RACMO2 KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute, the Netherlands) ECHAM5 r3 A1B 25km Lenderink et al., 2003 RCA SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Sweden) ECHAM5 r3 A1B 25km Kjellström et al., 2005 RCA3 C41 (Community Climate Change Consortium of Ireland) HadCM3 Q16 A1B 25km Jones et al., 2004 RegCM3 ICTP (The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Italy) ECHAM5 r3 A1B 25km Jacob et al., 2007 REMO MPI (Max Planck Institute for Meteorology, Germany) ECHAM5 r3 A1B 25km Jacob,

ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE3

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστημα Συλλογής, Ποιοτικού Ελέγχου και Επεξεργασίας των Μετεωρολογικών και Υδρολογικών Πληροφοριών της ΕΜΥ Αναδρανιστάκης Μανόλης Δντης Κλιματολογίας - Εφαρμογών Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Μετεωρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ Κωδικός Έργου:09-ΣΥΝ31-667 ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE5

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τη χωρική παρεμβολή κλιματικών δεδομένων & Βάση δεδομένων χωρικής παρεμβολής

Έκθεση για τη χωρική παρεμβολή κλιματικών δεδομένων & Βάση δεδομένων χωρικής παρεμβολής Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ

Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εισαγωγή στο Υ ΡΟΣΚΟΠΙΟ Ν. Μαµάσης & Σ. Μίχας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε Υδρολογικό δίκτυο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας Ιστορικό -Προοπτικές ρ. Ελεήμων Τηλιγάδας Αν.Προιστάμενος ν/σης Παρακολούθησης Κ.Υ.Υ Ιστορικό ικτύου Επανίδρυση δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία N. Μισυρλής (e-mail: nmis@di.uoa.gr) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Parallel Scientific Computing Laboratory (PSCL)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Μ.Ι. Ασσαέλ, Κ.Ε. Κακοσίμος, Α. Αλεξανδρίδης Εργαστήριο Θερμοφυσικών Ιδιοτητων, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 54124 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4

Κ. Παπακώστας 1, Α. Μιχόπουλος 2, Θ. Μαυρομμάτης 3, Ν. Κυριάκης 4 Χρονικές μεταβολές των θερμοκρασιακών δεδομένων για ενεργειακές μελέτες κτιρίων και η επίδρασή τους στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη Η περίπτωση της Αθήνας και Θεσσαλονίκης Κ. Παπακώστας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΡΟΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ν. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Φυσική της Ατμόσφαιρας (Β. Δ. Κατσούλης Ν. Χατζηαναστασίου) Ηλεκτρονικές Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γ. Τριανταφύλλου, Β. Ευαγγελόπουλος, Η. Κύρος, Χ. Διαμαντόπουλος

Α. Γ. Τριανταφύλλου, Β. Ευαγγελόπουλος, Η. Κύρος, Χ. Διαμαντόπουλος 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΥΠΡΟΣ 28 30/09/2004 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ σκοπό έχει ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΛΙΜΑΤΩΝ Το κλίμα είναι συνδυασμός των μέσων όρων και των άκρων τιμών των μετεωρολογικών φαινομένων που συμβαίνουν σ έναν τόπο. Υπάρχουν άπειρα κλίματα. Η ταξινόμηση των κλιμάτων σκοπό έχει: 1.Να

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος Παύλος. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή. Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» ACSTAC 2012

Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος Παύλος. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ελένη Βουκλουτζή. Γενικό Λύκειο «Ο Απόστολος Παύλος» ACSTAC 2012 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ (DISCOMFORT INDEX) ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (HEAT INDEX) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2010 Κραχτόπουλος Κωνσταντίνος, Κραχτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ 8.ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 ΥΔΑΤΩΔΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. 1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ N-THERMON 9mm ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEOTEX AEBE. Μάρτιος 2013 66/2013 1 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθ. Μ. Σανταμούρης 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΔΡΑΣΗ 2: Παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων Παραδοτέο: Έκθεση των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Εποχιακή (μεσοπρόθεσμη) πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών. Αθανάσιος ΣΦΕΤΣΟΣ

Εποχιακή (μεσοπρόθεσμη) πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών. Αθανάσιος ΣΦΕΤΣΟΣ Εποχιακή (μεσοπρόθεσμη) πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών προγνωστική χαρτογράφηση κινδύνου πυρκαγιάς, με βάση το Καναδικό Σύστημα Μετεωρολογικού Δείκτη Κινδύνου FWI Αθανάσιος ΣΦΕΤΣΟΣ Εργαστήριο Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09

Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ. Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης. Printed 12/06/09 Λογισμικό μετεωρολογικού σταθμού 265ΝΕ Γρήγορος οδηγός ρύθμισης και χρήσης Printed 12/06/09 Γενική περιγραφή Το πρόγραμμα Weather 265NE, σχεδιάστηκε, και εξελίσεται, στην Ελλάδα, αποκλειστικά για τον μετεωρολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση επιπτώσεων καιρικών φαινοµένων την περίοδο 2001-2011 στην Ελλάδα

Ανάλυση επιπτώσεων καιρικών φαινοµένων την περίοδο 2001-2011 στην Ελλάδα Ανάλυση επιπτώσεων καιρικών φαινοµένων την περίοδο 2001-2011 στην Ελλάδα Κ. Παπαγιαννάκη Κ. Λαγουβάρδος Β. Κοτρώνη Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοσειρές Θερμοκρασίας και Βροχόπτωσης Ομάδα μαθητών: Συντονιστής Καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου Σχολική Χρονιά 2010 2011 Εισαγωγή

Χρονοσειρές Θερμοκρασίας και Βροχόπτωσης Ομάδα μαθητών: Συντονιστής Καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου Σχολική Χρονιά 2010 2011 Εισαγωγή Χρονοσειρές Θερμοκρασίας και Βροχόπτωσης Ομάδα μαθητών: Γεδεών Στέλλα, Ιωάννου Παναγιώτης, Παπαδοπούλου Στυλιανή Συντονιστής Καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου Αντωνίου Σχολική Χρονιά 2010 2011 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΠΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σίνα 32, Αθήνα 106 72, τηλ.210-3617824, φαξ 210-3643476, e- mails: ellspe@otenet.gr & info@speleologicalsociety.gr website: www.speleologicalsociety.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ 9 O COMECAP 2008, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 O COMECAP 2008, PROCEEDINGS, THESSALONIKI, GREECE ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Π. Θ. ΝΑΣΤΟΣ 1 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ζ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατακρηµνίσεις ( η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση ου Μαθήµατος Ασκήσεων Έλεγχος οµοιογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία. Ενότητες 8 και 9. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ.

Μετεωρολογία. Ενότητες 8 και 9. Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Μετεωρολογία Ενότητες 8 και 9 Δρ. Πρόδρομος Ζάνης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τομέας Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας, Α.Π.Θ. Ενότητες 8 και 9: Αέριες μάζες, μέτωπα και βαρομετρικά συστήματα Χαρακτηριστικά και ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗ ΝΑΞΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διπλωματική εργασία Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ 11 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 31 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 33 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 43 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ 21

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κύριος

ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Κύριος ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5: ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣ ΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.4.1: 1 η ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Βασίλης Αμοιρίδης Κύριος Ερευνητής Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Ανίχνευση αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Range και Meteorological Optical Range.

Range και Meteorological Optical Range. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Συγγραφείς: Σίλας Μιχαηλίδης, Αδριανός Ρετάλης, ηµήτρης Παρώνης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Κλιµατικός Άτλαντας Ελλάδος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Φαρµακάκη Αικατερίνη Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχανικός

Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Κλιµατικός Άτλαντας Ελλάδος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Φαρµακάκη Αικατερίνη Αγρονόµος & Τοπογράφος Μηχανικός ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κλιµατικός Άτλαντας Ελλάδος Περιβάλλον και Ανάπτυξη Φαρµακάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορδελιό - Εύοσμος 29.11.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠ ΜΕΛΕΤΗ: Αρ. Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

(α) 1 000 Kg m 2 sec -1 (γ) 50 000 Kg m 2 sec -1. (δ) 100 000 Kg m 2 sec -1

(α) 1 000 Kg m 2 sec -1 (γ) 50 000 Kg m 2 sec -1. (δ) 100 000 Kg m 2 sec -1 1 Ένα κυβικό µέτρο νερού έχει µάζα 1000 Kg. Σ ένα πληµµυρικό φαινόµενο, που η ροή του νερού φτάνει τα 10 m/sec, ποια θα είναι η κινητική ενέργεια ενός κυβικού µέτρου νερού; 1 000 Kg m 2 sec -1 5 000 Kg

Διαβάστε περισσότερα

1 γυναίκα έχασε την ζωή της (παγιδευμένη στο αυτοκίνητό της πέθανε από καρδιακή προσβολή).

1 γυναίκα έχασε την ζωή της (παγιδευμένη στο αυτοκίνητό της πέθανε από καρδιακή προσβολή). Α Κ Ρ Α ΙΙ Ο Ε Π Ε ΙΙ Σ Ο Δ ΙΙ Ο Β Ρ Ο Χ Ο Π Τ Ω Σ Η Σ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ: στις 22 Φεβρουαρίου 2013 στην περιοχή της Αττικής. Πολύ ισχυρές καταιγίδες έπληξαν το λεκανοπέδιο της Αττικής στις 22 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γιώργου Τσακίρη Καθηγητή Ε.Μ.Π. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (Integrated water resources management)

Διαβάστε περισσότερα

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΔΕΣΜΗ 2009 2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE To έργο E WAVΕ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ν έφη ονοµάζονται οι αιωρούµενοι ατµοσφαιρικοί σχηµατισµοί οι οποίοι αποτελούνται από υδροσταγόνες, παγοκρυστάλλους ή και από συνδυασµό υδροσταγόνων και παγοκρυστάλλων. Ουσιαστικά πρόκειται για το αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας B ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Νέες Τεχνολογίες για την άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία στη γεωργία» ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Διονύσιος Καλύβας Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.343-350 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Αναστάσιος Σκουρκέας

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών Γιώργος Ευτυχίδης ασολόγος Τι είναι τα ΠΣΔΠ? Συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του έργου της διαχείρισης των πυρκαγιών.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Η Γεωπληροφορική αφορά γενικά πληροφορικής στις επιστήµες της γης. στις εφαρµογές της Η Γεωργία Ακριβείας βασίζεται σε τεχνολογίες και σε µέσα ικανά να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία

Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία 2 ο & 3 ο Μάθηµα 2.1 Αγροκλιµατικοί Σταθµοί Για την µελέτη του καιρού και του κλίµατος λαµβάνονται µετεωρολογικές παρατηρήσεις. Μετεωρολογική παρατήρηση είναι µια σειρά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ

2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Υ ΡΟΣΦΑΙΡΑΣ 2.1 Ωκεανοί και Θάλασσες. Σύµφωνα µε τη ιεθνή Υδρογραφική Υπηρεσία (International Hydrographic Bureau, 1953) ως το 1999 θεωρούντο µόνο τρεις ωκεανοί: Ο Ατλαντικός, ο Ειρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2. Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2. Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΕ2 Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών και υδρομετρικών παρατηρήσεων ΕΡΓΟ: «Λεπτομερής αποτύπωση κατακρημνισμάτων, εκτίμηση του υδρολογικού ισοζυγίου στον ταμιευτήρα του Μόρνου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ιαρκής έρευνα παρακολούθησης σε ηµερήσια βάση ΣΕΙΡΑ Α.1 Εβδοµαδιαία µερίδια τηλεθέασης τηλεοπτικών σταθµών W50 ΚΥΜΑ 150 Αποτελέσµατα εβδοµάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κωδικός: Δ2-02-Ε-03 Έκδοση 01 9/1/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το σχολικό κήπο Πετρίδου Βαρβάρα,

Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το σχολικό κήπο Πετρίδου Βαρβάρα, «Ο σχολικός κήπος μέσα από ένα πρόγραμμα Π.Ε.: Κομποστοποίηση-Κατασκευή βραχόκηπου» Παρασκευή 2 Μαΐου 2014,Π.Ε. & Δ.Ε. Β Αθήνας Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Β Αθήνας, με θέμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜ Α 1 Ο. Α1. Τι είναι το ραβδόγραµµα και πότε χρησιµοποιείται; 5) Α2. Σε τι διακρίνονται οι µεταβλητές και τι είναι οι τιµές τους;

ΖΗΤΗΜ Α 1 Ο. Α1. Τι είναι το ραβδόγραµµα και πότε χρησιµοποιείται; 5) Α2. Σε τι διακρίνονται οι µεταβλητές και τι είναι οι τιµές τους; ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΖΗΤΗΜ Α 1 Ο Α1. Τι είναι το ραβδόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων

Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων «Οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Σύμπραξης PIAAC - Ο ρόλος του Εθνικού Συντονιστή» ΜΑΓΔΑ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΗ - Εθνική Συντονίστρια PIAAC

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση

ιάρθρωση παρουσίασης 1. Ιστορικό διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα 2. Συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων 3. Μεθοδολογική προσέγγιση Ανδρέας Ευστρατιάδης, υποψήφιος διδάκτορας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών πόρων Ποσοτική και ποιοτική θεώρηση της λειτουργίας του ταµιευτήρα Πλαστήρα Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Υδραυλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη (user interface) για Διαδραστική Εφαρμογή Αναζήτησης Πλοίων σε Τοπική Εμβέλεια, για Κινητές Συσκευές με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α. Π. Θ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Kλιματική Aλλαγή Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη

1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη Η 1 η Συνάντηση Εργασίας στα πλαίσια το έργου APICE πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2012 στο Ξενοδοχείο Electra Palace, μεταξύ των Ελλήνων εταίρων και των φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα