Διπλωματική Εργασία. Προσομοίωση της διασποράς αέριων ρύπων λέβητα κεντρικής θέρμανσης γύρω από κτήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διπλωματική Εργασία. Προσομοίωση της διασποράς αέριων ρύπων λέβητα κεντρικής θέρμανσης γύρω από κτήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης."

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Προσομοίωση της διασποράς αέριων ρύπων λέβητα κεντρικής θέρμανσης γύρω από κτήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης. Κιτσάκης Παναγιώτης AM: Επιβλέπων: Ιωάννης Κ. Νικολός, Επίκουρος Καθηγητής Χανιά 2010

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής μου κ. Ι.Κ. Νικολό, για την καθοδήγησή του και την βοήθεια του σε κάθε φάση δημιουργίας της. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κ. Σαρακηνό Σωτήρη, Υποψήφιο Διδάκτορα στο τμήμα Μ.Π.Δ. του Πολ. Κρήτης, για τις χρήσιμες συμβουλές του. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στους γονείς μου για την διαρκή τους υποστήριξη, που επέτρεψε την επιτυχή διεκπεραίωση των σπουδών μου. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους μου για τα όμορφα φοιτητικά χρόνια που περάσαμε μαζί. Κιτσάκης Παναγιώτης, Χανιά 2010 ~ 2 ~

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ..... Σελ.3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ..... Σελ.4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ.... Σελ.6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ..... Σελ.7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.. Σελ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ.Σελ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΠΝΟΥ - ΔΙΑΣΠΟΡΑ - ΔΙΑΧΥΣΗ....Σελ ΤΥΠΟΙ ΠΛΟΥΜΙΟΥ...Σελ ΠΗΓΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ....Σελ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΡΥΠΩΝ.....Σελ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΩΝ.....Σελ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ.. Σελ ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... Σελ.20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ CATIA V5.. Σελ.21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ...Σελ.30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ.. Σελ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ (TRANSIENT SIMULATION...Σελ.61 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.Σελ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.Σελ.76 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ....Σελ.80 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.. Σελ.81 ~ 3 ~

4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ Εικόνα 1.1: Πλούμιο εξαγώμενο από καμινάδα Εικόνα 1.2: Διαταραχές Τυρβώδους Πεδίου Εικόνα 1.3: Gaussian Plume Εικόνα 1.4: Συντελεστές διασποράς ως συνάρτηση της απόστασης και της ατμοσφαιρικής ευστάθειας Εικόνα 1.5: Κάτοψη Συγκροτήματος Εικόνα 2.1: Αμφιθέατρο - Κάτοψη δώματων Εικόνα 2.2: Σχέδιο βάσης αμφιθέατρου στο CATIA V5 Εικόνα 2.3: Δημιουργία Επιφάνειας στο CATIA V5 Εικόνα 2.4: Δημιουργία όγκου στο CATIA V5 Εικόνα 2.5α: Διαδοχικά βήματα σχεδίασης αμφιθέατρου στο CATIA V5 Εικόνα 2.5β: Διαδοχικά βήματα σχεδίασης αμφιθέατρου στο CATIA V5 Εικόνα 2.5γ: Διαδοχικά βήματα σχεδίασης αμφιθέατρου στο CATIA V5 Εικόνα 2.5δ: Διαδοχικά βήματα σχεδίασης αμφιθέατρου στο CATIA V5 Εικόνα 2.6: Πτέρυγα Μ.Π.Δ - Κάτοψη δώματων Εικόνα 2.7: Σχέδιο βάσης πτέρυγας Μ.Π.Δ στο CATIA V5 Εικόνα 2.8: Πτέρυγα Μ.Π.Δ σχεδιασμένη στο CATIA V5 Εικόνα 2.9: Πτέρυγα Η.Μ.Μ.Υ - Κάτοψη δώματων Εικόνα 2.10: Σχέδιο βάσης πτέρυγας Η.Μ.Μ.Υ στο CATIA V5 Εικόνα 2.11: Πτέρυγα Η.Μ.Μ.Υ σχεδιασμένη στο CATIA V5 Εικόνα 2.12: Συμπληρωματικά κτήρια των Η.Μ.Μ.Υ και Μ.Π.Δ σχεδιασμένα στο CATIA V5 Εικόνα 3.1: Όψη συγκροτήματος κτηρίων πριν την απλοποίηση Εικόνα 3.2: Όψη συγκροτήματος κτηρίων μετά την απλοποίηση Εικόνα 3.3: Δημιουργία επιφάνειας για την μοντελοποίηση του όγκου του αέρα Εικόνα 3.4: Δημιουργία όγκου αέρα ύψους 40 m Εικόνα 3.5: Ο όγκος του αέρα που περικλείει το συγκρότημα Εικόνα 3.6: Παράμετροι ορισμού του υπολογιστικού πλέγματος Εικόνα 3.7: Περιοχή "Default 2D Regions" Εικόνα 3.8: Περιοχή "Top" Εικόνα 3.9: Περιοχή "Base" Εικόνα 3.10: Περιοχή "Inlet" Εικόνα 3.11: Περιοχή "Outlet" Εικόνα 3.12: Περιοχή "Wall1" Εικόνα 3.13: Περιοχή "Wall2" Εικόνα 3.14: Περιοχή αναφοράς του "face spacing 1" Εικόνα 3.15: Περιοχή αναφοράς του "face spacing 2" Εικόνα 3.16: Παράδειγμα κύβου διαστάσεων 1m και εφαρμογή των παραμέτρων του πλέγματος Εικόνα 3.17: Παράμετροι του "face spacing 1" Εικόνα 3.18: Παράμετροι του "face spacing 2" Εικόνα 3.19: Παράδειγμα εφαρμογής "Inflation" Εικόνα 3.20: Περιοχή αναφοράς του "Inflated Boundary 1" ~ 4 ~

5 Εικόνα 3.21: Περιοχή αναφοράς του "Inflated Boundary 2" Εικόνα 3.22: Παράμετροι του "inflation", όπως εφαρμόστηκαν στην παρούσα εργασία Εικόνα 3.23: Τελικό επιφανειακό πλέγμα Όψη 1 Εικόνα 3.24: Τελικό επιφανειακό πλέγμα Όψη 2 Εικόνα 3.25: Λεπτομέρεια στρώματος πρισμάτων Εικόνα 3.26: Χαρακτηριστικά πλέγματος Εικόνα 4.1: Εικόνα του υπολογιστικού χωρίου στο ANSYS CFX-PRE Εικόνα 4.2: Το δέντρο ορισμού μεταβλητών στο ANSYS CFX-PRE Εικόνα 4.3: Βασικές ρυθμίσεις της πυκνότητας του καπνού Εικόνα 4.4: Γενικές ρυθμίσεις υπολογιστικού χωρίου Εικόνα 4.5: Γενικές ρυθμίσεις υπολογιστικού χωρίου Εικόνα 4.6: Προεπιλεγμένο υπολογιστικό χωρίο (Default Domain) Εικόνα 4.7: Λεπτομέρειες ορισμού της οριακής συνθήκης "Opening" στις αντίστοιχες επιφάνειες του υπολογιστικού χωρίου Εικόνα 4.8: Οι επιφάνειες που συνθέτουν την οριακή συνθήκη "Atmosphere", τύπου "Opening" Εικόνα 4.9: Λεπτομέρειες από την εφαρμογή των οριακών συνθηκών στην περιοχή Atmosphere" Εικόνα 4.10: Λεπτομέρειες από τον ορισμό της οριακής συνθήκης "Chimney" τύπου "Inlet" Εικόνα 4.11: Θέση της οριακής συνθήκης "Chimney" Εικόνα 4.12: Λεπτομέρειες από την εφαρμογή των οριακών συνθηκών στην περιοχή "Chimney" Εικόνα 4.13: Λεπτομέρειες από τον ορισμό της οριακής συνθήκης "Inlet" τύπου "Inlet" Εικόνα 4.14: Θέση της οριακής συνθήκης "Inlet" Εικόνα 4.15: Λεπτομέρειες από την εφαρμογή των οριακών συνθηκών στην περιοχή "Inlet" Εικόνα 4.16: Λεπτομέρειες από τον ορισμό της οριακής συνθήκης "Solid" τύπου "Wall" Εικόνα 4.17: Θέση της οριακής συνθήκης "Solid" Εικόνα 4.18: Λεπτομέρειες από την εφαρμογή των οριακών συνθηκών στην περιοχή "Solid" Εικόνα 4.19: Όψη των οριακών συνθηκών, όπως απεικονίζονται στο περιβάλλον του CFX PRE Εικόνα 4.20: Simulation Type - Basic Settings Εικόνα 4.21: Ορισμός των μαθηματικών συναρτήσεων Εικόνα 4.22: Ρυθμίσεις Γραφήματος ExpFunction Εικόνα 4.23: Γράφημα "ExpFunction", που δίνει την εκθετική μεταβολή της συγκέντρωσης του καπνού στην έξοδο της καμινάδας με τον χρόνο (επιβαλλόμενη οριακή συνθήκη για την μη μόνιμη χρονικά επίλυση). Εικόνα 4.24: Σύγκλιση των εξισώσεων ορμής και συνέχειας Εικόνα 5.1: Χάρτης μεταβολής της στατικής πίεσης στην επιφάνεια των κτηρίων και του εδάφους Εικόνα 5.2: Γραμμές ροής του αέρα γύρω από τα κτήρια ~ 5 ~

6 Εικόνα 5.3: Συγκέντρωση e-05 kg/m3 Εικόνα 5.4: Συγκέντρωση e-05 kg/m3 Εικόνα 5.5: Συγκέντρωση e-06 kg/m3 Εικόνα 5.6: Συγκέντρωση e-06 kg/m3 Εικόνα 5.7: Συγκέντρωση e-06 kg/m3 Εικόνα 5.8: Συγκέντρωση e-06 kg/m3 Εικόνα 5.9: Συγκέντρωση e-07 kg/m3 Εικόνα 5.10: Συγκέντρωση e-07 kg/m3 Εικόνα 5.11: Συγκέντρωση 2.064e-08 kg/m3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1.1: Pasquil-Έξι κατηγορίες σταθερότητας Πίνακας 1.2: Pasquil- Μετεωρολογικές συνθήκες που προσδιορίζουν την κατηγορία σταθερότητας Πίνακας 1.3: Ενδεικτικές Εκπομπές ρύπων Πίνακας 1.4: Ταχύτητα ανέμου (km/h) Πίνακας 5.1: Συγκεντρώσεις Καπνού - SO2 ~ 6 ~

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η προσομοίωση της διασποράς των ρύπων από λέβητα κεντρικής θέρμανσης των συμπληρωματικών κτηρίων των Τμημάτων Μ.Π.Δ. και Η.Μ.Μ.Υ. του Πολυτεχνείου Κρήτης, με λογισμικό υπολογιστικής ρευστοδυναμικής ANSYS CFX v.11. Αρχικά γίνεται βιβλιογραφική επισκόπηση του φαινομένου διασποράς ρύπων, αναφορά σε ορισμούς και ορολογίες, που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα, για την ευκολότερη κατανόηση του προβλήματος, καθώς και περιγραφή μαθηματικών μοντέλων διασποράς ρύπων. Στην συνέχεια γίνεται ανάλυση των ρύπων που εξέρχονται από την καμινάδα κεντρικής θέρμανσης με σκοπό τον υπολογισμό της συγκέντρωσης του εξερχόμενου καπνού. Στο λογισμικό σχεδίασης CATIA V5 σχεδιάζονται τα προαναφερθέντα κτήρια και με συγκεκριμένη τεχνική (η οποία περιγράφεται αναλυτικά στην εργασία) μοντελοποιείται ο όγκος του αέρα που περιβάλει τα κτήρια. Ο συγκεκριμένος όγκος εισάγεται στο λογισμικό υπολογιστικής ρευστοδυναμικής ANSYS CFX v.11 όπου μοντελοποιούνται οι κατάλληλες οριακές συνθήκες του προβλήματος και τελικά πραγματοποιείται η προσομοίωση της διασποράς των ρύπων. Τέλος συγκρίνονται οι τιμές συγκέντρωσης του εξερχόμενου διοξειδίου του θείου με ανώτατα επιτρεπόμενα όρια που έχουν θεσπιστεί και γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης. ~ 7 ~

8 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 Βιβλιογραφική επισκόπηση Από τη δεκαετία του '70 και μετά υπήρξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρουσία χημικών στο περιβάλλον. Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. εντομοκτόνα, αρώματα) τα χημικά απελευθερώνονται στο περιβάλλον ηθελημένα. Σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. CO 2, H 2 S) τα χημικά εκπέμπονται στο περιβάλλον από διάφορες διεργασίες. Άλλα χημικά (π.χ. διοξίνες, ΝΗ 3, ισοκυανιούχο μεθύλιο) διαρρέουν στο υπέδαφος, στα υδάτινα συστήματα και στον αέρα λόγω ατυχημάτων. Γενικά υπάρχει δημόσιος προβληματισμός για την μακροχρόνια επίδρασή τους στο περιβάλλον, κάτι που οδήγησε σε σειρά μέτρων νόμων και οδηγιών, αναφορικά με τα επιτρεπόμενα όρια συγκέντρωσης των χημικών (μέση συγκέντρωση σε 1 ώρα, 1 μέρα, 1 χρόνο) [1]. Αντίθετα με την κοινή αντίληψη, το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγόμενων αέριων ρύπων προέρχεται από φυσικές πηγές. Με τον όρο φυσικές πηγές αναφερόμαστε στις πηγές εκπομπών αερίων ρύπων που δεν οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Παρ όλα αυτά οι ανθρωπογενείς εκπομπές είναι κυρίως υπεύθυνες για τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα, που εμφανίσθηκαν. Αυτό οφείλεται βεβαίως στην ανατροπή της φυσικής ισορροπίας αλλά επίσης και στην μεγάλη πυκνότητα των εκπομπών από ανθρωπογενείς εκπομπές, οι οποίες συγκεντρώνονται σε μικρές γεωγραφικές περιοχές (κυρίως αστικές περιοχές και βιομηχανικές ζώνες). Αντίθετα, η καλή διασπορά των φυσικών πηγών ανά την υφήλιο προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερης ανάμιξης των ρύπων με τον καθαρό αέρα. Κατά συνέπεια, με κάποιες μικρές εξαιρέσεις, οι εκπομπές αερίων ρύπων από φυσικές πηγές από μόνες τους δεν οδηγούν σε υψηλές συγκεντρώσεις [2]. Οι σημαντικότερες φυσικές πηγές είναι: 1. Τα ηφαίστεια (κυρίως αιωρούμενα σωματίδια, διοξείδιο του θείου, υδρόθειο και μεθάνιο). 2. Οι πυρκαγιές δασών (κυρίως αιωρούμενα σωματίδια, μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα). 3. Οι ωκεανοί και γενικότερα οι θαλάσσιες εκτάσεις (κυρίως χλωριούχο νάτριο και θειικά άλατα). 4. Η βιολογική αποσύνθεση των φυτών και των ζώων (κυρίως υδρογονάνθρακες, αμμωνία και υδρόθειο). 5. Η αποσάθρωση του εδάφους (αιωρούμενα σωματίδια). 6. Τα φυτά και τα δέντρα (κυρίως υδρογονάνθρακες) [2]. ~ 8 ~

9 Η ανθρωπογενής ρύπανση διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες [2]: 1. Κοινωνική ονομάζεται η περιβάλλουσα ή εξωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση την οποία υφίσταται το σύνολο του πληθυσμού. 2. Επαγγελματική ονομάζεται η ρύπανση του εργασιακού περιβάλλοντος την οποία υφίστανται συγκεκριμένες ομάδες η κατηγορίες εργαζομένων. 3. Προσωπική ρύπανση (κάπνισμα, διάφορα σπρέι κ.λπ.). Οι κυριότερες ανθρωπογενείς πηγές είναι [2]: Βιομηχανικές πηγές (καύσεις, επεξεργασία). Παραγωγή και μεταφορά ενέργειας. Μεταφορές. Κεντρική θέρμανση. Τα κτήρια έχουν άμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση πρωτογενών υλικών (κατασκευή, επισκευές), την κατανάλωση φυσικών πόρων (νερό, καύσιμα) καθώς και την παραγωγή ρύπων και οικιακών αποβλήτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν 193 εκατ. κτήρια, τα οποία ευθύνονται για το 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας (το 25.9% για τα κτήρια κατοικιών) και το ένα τρίτο περίπου των εκπεμπόμενων αερίων θερμοκηπίου, από τα οποία τα δύο τρίτα οφείλονται σε κτήρια κατοικιών [3],[4]. Η κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό τομέα αποτελεί περίπου το 65% της συνολικής κατανάλωσης του κτηριακού τομέα (οικιακός και τριτογενής τομέας), φτάνοντας τους 279 Mtoe (Million Tonnes of Oil Equivalent). H μέση ετήσια ενεργειακή κατανάλωση σε κτήρια κατοικιών κυμαίνεται μεταξύ kwh/m 2 [5]. Στην Βόρεια Ευρώπη, τα καλά θερμομονωμένα κτήρια παρουσιάζουν ετήσια κατανάλωση kwh/m 2, ενώ στα αποκαλούμενα «ενεργειακά αποδοτικά» κτήρια η κατανάλωση φτάνει μέχρι και kwh/m 2. Στα Ευρωπαϊκά κτήρια κατοικιών, περίπου το 57% της συνολικής κατανάλωσης είναι για θέρμανση χώρων, 25% για θέρμανση νερού χρήσης και 11% για ηλεκτρισμό [6]. Τα κτήρια, επίσης, συμβάλουν σημαντικά στη ρύπανση του περιβάλλοντος, αφού ευθύνονται περίπου για το 50% των εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO 2 ), το 35% των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ), το 25% των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NO x ) και 10% των εκπεμπόμενων σωματιδίων [7]. Παρά το γεγονός ότι τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται για την θέρμανση χώρων και του ζεστού νερού χρήσης διαφέρουν από χώρα σε χώρα, η επικρατούσα τάση είναι η χρήση φυσικού αερίου και η όλο και λιγότερη χρήση πετρελαίου, άνθρακα και βιομάζας. ~ 9 ~

10 Η συσσώρευση ρύπων σε μια περιοχή εξαρτάται προφανώς από τους ρυθμούς εκπομπής των διαφόρων πηγών, από τους ρυθμούς διασποράς (και απομάκρυνσης) των ρύπων και τους ρυθμούς παραγωγής ή καταστροφής (μέσω χημικών αντιδράσεων). Η διασπορά των ρύπων εξαρτάται σημαντικά από τις τοπικές μετεωρολογικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ευστάθεια (δηλ. την τάση του αέρα να μην αναμιγνύεται σε κάθετη διεύθυνση). Προφανώς εξαρτάται και από το είδος και τις ποσότητες των ρύπων. Με δυνατό άνεμο και καλή κατακόρυφη ανάμιξη οι ρύποι διασπείρονται γρήγορα σε μεγάλο όγκο αέρα [1]. 1.2 Ατμοσφαιρικός κύκλος της ρύπανσης Οι αέριοι ρύποι όταν αφήνουν την καμινάδα είναι κατά κανόνα θερμότεροι από τον περιβάλλοντα αέρα. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αρχική ορμή που έχουν τα καυσαέρια όταν φθάνουν στην κορυφή της καμινάδας, έχει ως αποτέλεσμα το πλούμιο να ανυψώνεται μέχρι ενός ορισμένου ύψους. Το ύψος αυτό είναι βέβαια υψηλότερο του φυσικού (κατασκευαστικού) ύψους της καμινάδας και ονομάζεται ενεργό ύψος της καμινάδας. Η διαφορά ανάμεσα στο φυσικό και στο ενεργό ύψος της καμινάδας ονομάζεται αρχική ανύψωση του πλουμίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις η αρχική ανύψωση του πλουμίου έχει πολύ μεγάλη σημασία στην ποιότητα του αέρα της περιοχής, διότι μπορεί να αυξήσει το ενεργό ύψος της καμινάδας με ένα παράγοντα 2 έως 10 φορές το κατασκευαστικό ύψος της. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συγκέντρωση εδάφους είναι χονδρικά αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου του ενεργού ύψους εκπομπής, είναι φανερό ότι η ανύψωση του πλουμίου μπορεί, στη ακραία περίπτωση, να μειώσει τις συγκεντρώσεις εδάφους με ένα παράγοντα της τάξης του 100. Ο καπνός μεταφέρεται μακριά από την πηγή από τον μέσο οριζόντιο άνεμο. Η οριζόντια μεταφορά αποτελεί τον πλέον σημαντικό μηχανισμό απομάκρυνσης και αραίωσης των ρύπων. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ταχύτητα του ανέμου είναι πολύ χαμηλή (άπνοια) οι συνθήκες διασποράς είναι άσχημες και υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης επεισοδίου ρύπανσης σε περιοχές με μεγάλη πυκνότητα εκπομπών. Οι αναταρακτικές κινήσεις του αέρα (τυρβώδεις στρόβιλοι) είναι υπεύθυνες για την κατακόρυφη μεταφορά και την διαπλάτυνση του πλουμίου, με τελικό αποτέλεσμα την αραίωση. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται διάχυση. Η κλίμακα και η ένταση της αραίωσης εξαρτώνται από τον βαθμό ανατάραξης της ατμόσφαιρας. Σε συνθήκες ευστάθειας οι τυρβώδεις στρόβιλοι είναι μικρότερης κλίμακας και η κατακόρυφη διάχυση γίνεται αργά ενώ σε συνθήκες μεγάλης αστάθειας οι τυρβώδεις στρόβιλοι είναι μεγαλύτεροι και η διάχυση πολύ έντονη. Η διάχυση των ρύπων γίνεται μέχρι ένα συγκεκριμένο ύψος από την επιφάνεια της γης το οποίο ονομάζεται ύψος ανάμειξης. Το ~ 10 ~

11 στρώμα το οποίο περιέχεται ανάμεσα στην επιφάνεια της γης και το ύψος ανάμειξης ονομάζεται στρώμα ανάμειξης. Η μεταφορά των ρύπων από την ατμόσφαιρα στο έδαφος ονομάζεται απόθεση. Γενικά ξεχωρίζουμε τρεις διαφορετικούς τύπους απόθεσης: 1. Καθίζηση ονομάζεται η πτώση λόγω βαρύτητας των σχετικά μεγάλων και βαρέων σωματιδίων. 2. Ξηρή απόθεση υφίστανται τα μικρά σωματίδια και οι αέριες ενώσεις τα οποία ακολουθούν αδρανώς τις κινήσεις του αέρα και τα οποία κατακρατούνται, όταν έρθουν σε επαφή, από την υποκείμενη επιφάνεια. 3. Υγρή απόθεση μπορεί να συμβεί σε κάποιο από τα παρακάτω ενδεχόμενα: Είτε σάρωση των ρύπων, οι οποίοι βρίσκονται στην ατμόσφαιρα, από την βροχή ή το χιόνι (απόπλυση), είτε πρόσληψη των ρύπων σε ένα προηγούμενο στάδιο από τα μικρά σταγονίδια του νέφους, τα οποία αργότερα ενώνονται μεταξύ τους φτιάχνοντας σταγόνες βροχής. Κατά τον χρόνο της παραμονής τους στην ατμόσφαιρα οι ρύποι υφίστανται διάφορους χημικούς μετασχηματισμούς, λόγω αντιδράσεων είτε μεταξύ τους είτε με τα συστατικά της καθαρής ατμόσφαιρας. Η ατμόσφαιρα είναι ένα αποτελεσματικό εργαστήριο αντιδράσεων, μέσα στο οποίο διοχετεύονται χημικά ενεργά συστατικά, με αποτέλεσμα την παραγωγή ενός αριθμού καινούργιων ουσιών. Οι καινούργιες ουσίες παράγονται από αέρια και υγρά, τα οποία αντιδρούν μεταξύ τους, καθώς και με τα σωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Οι χημικές αντιδράσεις των ρύπων μπορεί να δώσουν και ουσίες οι οποίες δεν είναι ρύποι. Σε πολλές περιπτώσεις όμως στα προϊόντα των χημικών αντιδράσεων περιλαμβάνονται και νέοι ρύποι, οι οποίοι ονομάζονται δευτερογενείς ρύποι, σε αντιδιαστολή με αυτούς που εκπέμπονται από τις πηγές, οι οποίοι ονομάζονται πρωτογενείς ρύποι. Ένα μέρος της ρύπανσης διαφεύγει από το στρώμα ανάμειξης στην ελεύθερη ατμόσφαιρα. Η απουσία αναταρακτικών κινήσεων στην ελεύθερη ατμόσφαιρα έχει ως αποτέλεσμα η διάχυση και η κατακόρυφη μεταφορά των ρύπων να γίνεται με πολύ βραδύτερους ρυθμούς. Από την άλλη μεριά, οι αντίστοιχοι ατμοσφαιρικοί μηχανισμοί είναι μεγαλύτερης χωρικής και χρονικής κλίμακας, με αποτέλεσμα τα φαινόμενα να επηρεάζουν ευρύτερες περιοχές της γης [2]. ~ 11 ~

12 1.3 Συγκέντρωση καπνού - διασπορά - διάχυση Ως συγκέντρωση καπνού χαρακτηρίζεται κάποια αυθαίρετη «μέση» τιμή της συγκέντρωσης όλων των συστατικών, είτε αυτά είναι μόρια ή σωματίδια (ή σταγονίδια). Διάχυση, ή παθητική μεταφορά, χαρακτηρίζεται η τάση των μορίων μιας ουσίας να διασπείρονται από περιοχές υψηλότερης συγκέντρωσης προς τις περιοχές μικρότερης συγκέντρωσης. Η τάση αυτή εκδηλώνεται με αντίστοιχη μετακίνηση των μορίων. Η διασπορά ρύπων (pollutant dispersion) συνδέεται με τη διάχυση (diffusion) σε 2 επίπεδα: 1. Η διασπορά είναι ένα είδος ανάμιξης (δηλ. σε μικροσκοπικό επίπεδο απαιτείται διάχυση μορίων). Αυτή η μικροσκοπική «διασπορά» δεν είναι πλήρως κατανοητή, αλλά γίνεται ιδιαίτερα γρήγορα. 2. Η διασπορά και η διάχυση περιγράφονται με παρόμοιες μαθηματικές σχέσεις [1]: [Διασπορά]= [Μεταφορά μάζας λόγω ροής (ανέμου)] + [Διάχυση] ~ 12 ~

13 1.4 Τύποι πλουμίου Οι καμινάδες είναι σχεδιασμένες να εκπέμπουν καπνό. Το ρυπασμένο αέριο ρεύμα που εξέρχεται από μια καμινάδα καλείται πλούμιο (plume) [1]. Εικόνα 1.1: Πλούμιο εξαγόμενο από καμινάδα [1] Ανωστικά πλούμια (Buoyant plumes): Πλούμια ελαφρύτερα από τον αέρα (π.χ. καυσαέρια από καυστήρες, μεθάνιο). Πυκνά πλούμια (Dense gas plumes): Πλούμια βαρύτερα από τον αέρα (π.χ. CO 2, ψυχρά αέρια). Παθητικά ή ουδέτερα πλούμια (Passive or neutral plumes): Πλούμια με αέρια περίπου στην πυκνότητα του αέρα [1]. 1.5 Πηγές διάχυσης Οι πιο συνηθισμένοι χαρακτηρισμοί των πηγών διάχυσης είναι [1]: Σημειακή πηγή (Point source): Μια σημειακή πηγή είναι μία μοναδική, αναγνωρίσιμη πηγή εκπομπής αέριων ρύπων (π.χ. από μία καμινάδα). Σε moles/s. Γραμμική πηγή (Line source): Μία πηγή εκπομπής ρύπων που βρίσκεται σε μία γραμμή (π.χ. οι εκπομπές από έναν φορτωμένο αυτοκινητόδρομο). Σε moles/m s. Επιφανειακή πηγή (Area source): Μια επιφανειακή πηγή σε δύο διαστάσεις (π.χ. οι εκπομπές από μια δασική πυρκαγιά, εξάτμιση από μία μεγάλη διαρροή). Σε moles/m2 s. ~ 13 ~

14 Πηγή όγκου (volume source): Από μία τρισδιάστατη πηγή (π.χ. εκπομπές από ένα διυλιστήριο σε διάφορα επίπεδα). Σε moles/ m3 s. Άλλοι χαρακτηρισμοί των πηγών διάχυσης είναι: Σταθερές ή κινητές (stationary or mobile). Αστικές ή αγροτικές (urban or rural). Επιφανειακές ή στο επίπεδο του εδάφους, κοντά στην επιφάνεια ή υπερυψωμένες (surface or ground-level, near surface or elevated). Οι πηγές μπορούν επίσης να χαρακτηρίζονται από τη χρονική τους διάρκεια: Στιγμιαία πηγή (puff or intermittent): η ταχεία απελευθέρωση ποσότητας ενός υλικού στην ατμόσφαιρα, που θα διασπαρθεί από τις διαταραχές του τυρβώδους πεδίου. Συνεχής πηγή (continuous): μπορεί να θεωρηθεί ως ένας άπειρος αριθμός στιγμιαίων πηγών. Εικόνα 1.2: Διαταραχές Τυρβώδους Πεδίου [1] ~ 14 ~

15 1.6 Μοντέλα διασποράς ρύπων Τα κυριότερα μοντέλα διασποράς της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι τα ακόλουθα: 1. Μοντέλο "κουτιού" (Box Model): Το μοντέλο αυτό είναι το απλούστερο. Διεκπεραιώνεται σε ένα συγκεκριμένο όγκο ατμοσφαιρικού αέρα σε μια γεωγραφική περιοχή που έχει το σχήμα ενός κουτιού. Προϋποθέτει ότι οι ρύποι στο εσωτερικό του κουτιού είναι κατανεμημένοι ομοιογενώς και χρησιμοποιεί αυτή την υπόθεση για τον υπολογισμό του μέσου όρου των συγκεντρώσεων των ρύπων σε οποιοδήποτε σημείο εντός αυτού. Αν και χρήσιμο, το μοντέλο αυτό είναι πολύ περιορισμένο στην ικανότητά του να προβλεφθεί με ακρίβεια η διασπορά των αερίων ρύπων, γιατί η υπόθεση της ομοιογενούς κατανομής ρύπων είναι πολύ απλοϊκή [8]. 2. Γκαουσιανό Μοντέλο (Gaussian Model): Το μοντέλο αυτό είναι ίσως το παλαιότερο (γύρω στο 1936) [9] και ίσως το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο. Υποθέτει ότι η διασπορά των αέριων ρύπων έχουν Gaussian κατανομή, πράγμα που σημαίνει ότι ο ρύπος διανομής έχει μια κανονική κατανομή πιθανοτήτων. Τα μοντέλα Gaussian πιο συχνά χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη της διασποράς συνεχών, ανωστικών πλουμίων. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της διασποράς των μη συνεχών πλουμίων (που ονομάζεται puff models ). Ο πρωταρχικός αλγόριθμος που χρησιμοποιείται στα Gaussian μοντέλα είναι ο «Generalized Dispersion Equation For A Continuous Point-Source Plume» [10]: Όπου, C = συγκέντρωση σε μόνιμες συνθήκες στο σημείο (x,y,z), (mg/m3) Q = ρυθμός εκπομπής, (mg/s) σ y, σ z = οριζόντια και κατακόρυφη παράμετρος εξάπλωσης (m), που είναι παράμετροι της απόστασης x και της ατμοσφαιρικής ευστάθειας. u = μέση ταχύτητα ανέμου στο ύψος της καμινάδας, (m/s) y = οριζόντια απόσταση από τον κεντρικό άξονα του πλουμίου, (m) z = κατακόρυφη απόσταση από το επίπεδο του εδάφους, (m) H = ενεργό ύψος καμινάδας (H = h + Δh), (m) h = φυσικό ύψος καμινάδας, (m) Δh = ανύψωση πλουμίου, (m) [1]. ~ 15 ~

16 3. Μοντέλο Lagrangian (Lagrangian Model): Το συγκεκριμένο μοντέλο ακολουθεί την κίνηση κάποιων σωματιδίων (parcels) των ρύπων καθώς αυτά κινούνται στην ατμόσφαιρα και μοντελοποιεί τη κίνηση τους ως μια διαδικασία τυχαίου περίπατου (random walk). Στη συνέχεια υπολογίζει τη διασπορά των ρύπων με υπολογισμό των στατιστικών της πορείας ενός μεγάλου αριθμού των σωματιδίων (parcels) των ρύπων. Ένα μοντέλο Lagrangian χρησιμοποιεί ένα κινούμενο πλαίσιο αναφοράς καθώς τα σωματίδια (parcels) μετακινούνται από την αρχική θέση τους. Ένας παρατηρητής του Lagrangian μοντέλου κινείται μαζί με το πλούμιο. [11] 4. Μοντέλο Eulerian (Eulerian Model): Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι παρόμοιο με το μοντέλο Lagrangian, δεδομένου ότι ακολουθεί επίσης την κυκλοφορία ενός μεγάλου αριθμού σωματιδίων (parcels) καθώς μετακινούνται από την αρχική θέση τους. Η πιο σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο μοντέλων είναι ότι το Eulerian μοντέλο χρησιμοποιεί ένα σταθερό τρισδιάστατο Καρτεσιανό σύστημα αναφοράς και όχι ένα κινούμενο σύστημα αναφοράς [11]. 5. Μοντέλα Πυκνoύ αέριου (Dense gas model): Είναι μοντέλα που προσομοιώνουν τη διασπορά πυκνών πλουμίων (πλούμια βαρύτερα από τον αέρα). Τα τρία πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μοντέλα πυκνού αερίου (Dense gas model) είναι τα ακόλουθα: DEGADIS MODEL, που αναπτύχθηκε από τους Dr. Jerry Havens και Dr. Tom Spicer στο πανεπιστήμιο του Αρκάνσας υπό την προμήθεια των US Coast Guard and US EPA. [12] SLAB MODEL, που αναπτύχθηκε από το Lawrence Livermore National Laboratory χρηματοδοτούμενο από το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας (US Department of Energy), την Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία (US Air Force) και το American Petroleum Institute [13]. HEGADAS MODEL αναπτύχθηκε από το τμήμα έρευνας της Shell Oil Company [14]. ~ 16 ~

17 Εικόνα 1.3: Gaussian Plume [18] 1.7 Ατμοσφαιρικές αναταράξεις διασπορά ρύπων Το ποσό των αναταράξεων στην ατμόσφαιρα έχει σημαντική επίδραση στη διασπορά των ρύπων, επειδή οι αναταράξεις ευνοούν την παράσυρση και την ανάμειξη του μη ρυπασμένου (καθαρού) αέρα με το πλούμιο και ως εκ τούτου συντελεί στο να μειωθεί η συγκέντρωση των ρύπων μέσα στο πλούμιο (δηλαδή, ενισχύει τη διασπορά των ρύπων στο πλούμιο). Επομένως είναι σημαντικό να κατηγοριοποιηθούν οι ατμοσφαιρικές αναταράξεις σε κάθε δεδομένη στιγμή. Η παλαιότερη και, για πάρα πολλά χρόνια, ευρύτερη χρησιμοποιούμενη μέθοδος κατηγοριοποίησης του ποσού των ατμοσφαιρικών αναταράξεων (atmospheric turbulence) ήταν η μέθοδος που αναπτύχθηκε από τον Pasquill το 1961 [15]. Ο Pasquill έχει χωρίσει την ατμοσφαιρική τύρβη (atmospheric turbulence) σε έξι κατηγορίες σταθερότητας που ονομάζονται A, B, Γ, Δ, Ε και ΣΤ με την κατηγορία A να είναι το πιο ασταθής ή πιο ταραγμένη τάξη (most turbulent class) και κατηγορία F η πιο σταθερή ή λιγότερο ταραχώδης κατηγορία (least turbulent class). Οι παρακάτω Πίνακες παραθέτουν τις έξι τάξεις και τις μετεωρολογικές συνθήκες που προσδιορίζουν την κάθε κατηγορία, αντίστοιχα. ~ 17 ~

18 Κατηγορία σταθερότητας Χαρακτηρισμός Κατηγορία σταθερότητας Χαρακτηρισμός Α πολύ ασταθής ουδέτερος Β ασταθής Ε ελαφρώς σταθερός Γ ελαφρώς ασταθής ΣΤ σταθερός Πίνακας 1.1: Pasquil-Έξι κατηγορίες σταθερότητας [22] Προφίλ ταχύτητας ανέμου Ημερήσια Ηλιακή ακτινοβολία Νυχτερινή κάλυψη σύννεφων m/s mi/h Ισχυρή Μέτρια Μικρή > 50% < 50% < 2 < 5 A A B B E ΣΤ A B B Γ E ΣΤ B B Γ Γ E Γ Γ > 6 > 13 Γ Πίνακας 1.2: Pasquil- Μετεωρολογικές συνθήκες, που προσδιορίζουν την κατηγορία σταθερότητας [22] Εικόνα 1.4: Συντελεστές διασποράς ως συνάρτηση της απόστασης και της ατμοσφαιρικής ευστάθειας [1] ~ 18 ~

19 1.8 Χαρακτηριστικά εξερχόμενων ρύπων Προκειμένου να προσομοιώσουμε τον καπνό που εξέρχεται από την καμινάδα των κτηρίων χρειάστηκε να υπολογίσουμε κατά προσέγγιση την συγκέντρωσή του. Για τον σκοπό έπρεπε 1) να αναγνωριστούν οι κυριότεροι ρύποι που περιέχονται στον καπνό και 2) να υπολογιστεί η επιμέρους συγκέντρωσή τους μέσα σε αυτόν. Οι κυριότερες μετρήσιμες εκπομπές ρύπων, που εξέρχονται από την καμινάδα κεντρικής θέρμανσης, είναι το μονοξείδιο του άνθρακα CO, το διοξείδιο του θείου SO 2, τα οξείδια του αζώτου NΟx, οι υδρογονάνθρακες CxHy και η αιθάλη. Για να υπολογιστεί η επιμέρους συγκέντρωση του καθενός παραπάνω ρύπου μέσα στον καπνό χρησιμοποιήσαμε κάποιες δειγματοληπτικές μετρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα με σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της ρύπανσης, που προκαλείται από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων Κεντρικής Θέρμανσης και τη δημιουργία υποδομής για την καταγραφή των εκπομπών [17]. Πίνακας 1.3: Ενδεικτικές Εκπομπές ρύπων [17] = =1147 mg/m^3= kg/m3 ~ 19 ~

20 1.9 Ανεμολογικά δεδομένα Year Month Average HI DATE DIR ,2 90,1 22 SW ,4 80,5 4 SW ,1 69,2 5 SW ,3 56,3 15 E ,4 46,7 1 SW ,4 51,5 3 W ,6 45,1 11 SW , NNW ,2 45,1 24 NNW ,5 59,5 25 SW ,3 4 SW ,5 61,2 15 SW 8,6 90,1 JAN SW Πίνακας 1.4: Ταχύτητα ανέμου(km/h) [19] Η προσομοίωση της συγκεκριμένης μελέτης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ανεμολογικά δεδομένα του έτους 2009 [19]. Στον παραπάνω Πίνακα 1.4 δίνονται οι μέσες τιμές της ταχύτητας του ανέμου για κάθε μήνα καθώς και η κατευθύνσεις του. Επομένως για όλο το έτος του 2009 η μέση ταχύτητα του ανέμου είναι 8,6 km/h και η κατεύθυνσή του είναι νοτιοδυτική(sw). Εικόνα 1.5: Κάτοψη Συγκροτήματος ~ 20 ~

21 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 Σχεδιασμός συγκροτήματος κτηρίων στο λογισμικό CATIA V5 Ο σχεδιασμός των συμπληρωματικών κτηρίων των Τμημάτων Η.Μ.Μ.Υ. και Μ.Π.Δ. πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό CATIA V5 βάση των διαθέσιμων αρχιτεκτονικών σχεδίων. Η μελέτη αφορά στη ροή αέρα έξω και γύρω από τα κτήρια και για τον λόγο αυτό τα κτήρια στο εσωτερικό τους σχεδιάστηκαν συμπαγή. Οι κυριότερες εντολές που χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό των κτηρίων στο CATIA V5 είναι οι εξής: 1. Η δημιουργία συστήματος συντεταγμένων (axis system). 2. Η δημιουργία επιφάνειας ως οδηγό (plane). 3. Η δημιουργία σημείου (point). 4. Η δημιουργία γραμμής (line). 5. Η δημιουργία επιφάνειας (fill). 6. Η δημιουργία όγκου (volume extrude). 7. Η δημιουργία κύκλου-τόξου (circle). 8. Η ένωση στοιχείων (join). 9. H δημιουργία κλειστής επιφάνειας (close surface). 10. Η δημιουργία καμπύλου γεωμετρικού σχήματος (sweep). 11. Η ενσωμάτωση στοιχείων (add). 12. Η αφαίρεση μιας γεωμετρίας από κάποια άλλη (remove). Τα γενικά βήματα που ακολουθήθηκαν κατά τον σχεδιασμό είναι τα ακόλουθα: 1. Δημιουργία ενός συστήματος συντεταγμένων. 2. Δημιουργία σημείου αναφοράς το (0,0,0). 3. Τοποθέτηση σημείων που οριοθετούν τη βάση του κάθε κτηρίου με βάση τις διαστάσεις των αρχιτεκτονικών σχεδίων. 4. Τοποθέτηση γραμμών ανάμεσα στα σημεία. 5. Δημιουργία επιφανειών, που περικλείονται από τις παραπάνω γραμμές. 6. Δημιουργία όγκων. 7. Δημιουργία εδάφους από τα τοπογραφικά σχέδια. 8. Περαιτέρω επεξεργασία των κτηρίων για την δημιουργία λεπτομερειών στην εξωτερική γεωμετρία των κτηρίων. ~ 21 ~

22 Ο σχεδιασμός αμφιθέατρου. του συγκροτήματος ξεκίνησε με αυτόν του κτηρίου του Αρχικά εισήχθησαν όλα τα σημεία, που σχηματίζουν την βάση του αμφιθέατρου (βάση του αρχιτεκτονικού σχεδίου) και ενώθηκαν με τις απαραίτητες γραμμές. Εικόνα 2.1: Αμφιθέατρο - Κάτοψη δωμάτων ~ 22 ~

23 Εικόνα 2.2: Σχέδιο βάσης αμφιθέατρου στο CATIA V5 Στο μπροστινό μέρος του αμφιθέατρου, που αποτελεί και την κεντρική είσοδο του κτηρίου, δημιουργούμε μια επιφάνεια (Εντολή: Fill) που περικλείεται από τις γραμμές line.71, line.65, line.72, line.64, line.63 και το τόξο Circle.1. Εικόνα 2.3: Δημιουργία Επιφάνειας στο CATIA V5 ~ 23 ~

24 Στην συνέχεια την παραπάνω επιφάνεια την κάνουμε όγκο (Εντολή: Volume Extrude) εισάγοντας το αντίστοιχο ύψος του κτηρίου, που είναι 9,55 m. Εικόνα 2.4: Δημιουργία όγκου στο CATIA V5 Ακολουθώντας παρόμοια βήματα δημιουργούμε τις υπόλοιπες επιφάνειες και τους όγκους του αμφιθέατρου, όπως φαίνεται στις εικόνες που ακολουθούν. Εικόνα 2.5α: Διαδοχικά βήματα σχεδίασης αμφιθέατρου στο CATIA V5 ~ 24 ~

25 Εικόνα 2.5β: Διαδοχικά βήματα σχεδίασης αμφιθέατρου στο CATIA V5 Εικόνα 2.5γ: Διαδοχικά βήματα σχεδίασης αμφιθέατρου στο CATIA V5 ~ 25 ~

26 Εικόνα 2.5δ: Διαδοχικά βήματα σχεδίασης αμφιθέατρου στο CATIA V5 Ακολουθώντας παρόμοια διαδικασία δημιουργούμε και τα υπόλοιπα κτήρια του συγκροτήματος. Εικόνα 2.6: Πτέρυγα Μ.Π.Δ - Κάτοψη δωμάτων ~ 26 ~

27 Εικόνα 2.7: Σχέδιο βάσης πτέρυγας Μ.Π.Δ στο CATIA V5 Εικόνα 2.8: Πτέρυγα Μ.Π.Δ. σχεδιασμένη στο CATIA V5 ~ 27 ~

28 Εικόνα 2.9: Πτέρυγα Η.Μ.Μ.Υ - Κάτοψη δωμάτων Εικόνα 2.10: Σχέδιο βάσης πτέρυγας Η.Μ.Μ.Υ στο CATIA V5 ~ 28 ~

29 Εικόνα 2.11: Πτέρυγα Η.Μ.Μ.Υ σχεδιασμένη στο CATIA V5 Εικόνα 2.12: Συμπληρωματικά κτήρια των Τμημάτων Η.Μ.Μ.Υ. και Μ.Π.Δ., σχεδιασμένα στο CATIA V5 ~ 29 ~

30 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 Δημιουργία του πλέγματος Προκειμένου να μελετηθεί η ροή μάζας του αέρα και η διασπορά των ρύπων γύρω από το συγκρότημα κτηρίων, πρέπει να δημιουργηθεί το υπολογιστικό πλέγμα που περικλείει τα κτήρια και να μοντελοποιηθούν οι κατάλληλες οριακές συνθήκες. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ANSYS CFX v11.0. Στο τελικό σχέδιο των κτηρίων πραγματοποιήθηκαν κάποιες απλοποιήσεις, με σκοπό την απλοποίηση και του πλέγματος που θα δημιουργηθεί. Οι απλοποιήσεις που έγιναν είναι οι εξής: Αφαίρεση λεπτομερειών στις ταράτσες των κτηρίων. Αφαίρεση κολονών από τους διαδρόμους επικοινωνίας των κτηρίων. Αφαίρεση παραθύρων και πορτών στην ανατολική πλευρά του κτηρίου του Τμήματος Η.Μ.Μ.Υ. Αφαίρεση των στηριγμάτων της πέργολας στη βόρεια πλευρά του αμφιθέατρου. Απλοποίηση γεωμετρίας εδάφους καθορισμός κατάλληλων διαστάσεων του εδάφους για να πραγματοποιηθεί η προσομοίωση προσανατολισμός των κτηρίων σύμφωνα με τα ανεμολογικά δεδομένα με σκοπό η είσοδος του ανέμου να είναι από την νοτιοδυτική πλευρά. Τα αποτελέσματα των παραπάνω απλοποιήσεων παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν. ~ 30 ~

31 Εικόνα 3.1: Όψη συγκροτήματος κτηρίων πριν την απλοποίηση Εικόνα 3.2: Όψη συγκροτήματος κτηρίων μετά την απλοποίηση ~ 31 ~

32 Η μοντελοποίηση του χώρου ροής του αέρα, που περιβάλει το συγκρότημα, πραγματοποιήθηκε στα ακόλουθα βήματα: 1. Σχεδιάστηκε μια επιφάνεια (Εντολή: Fill ) περιμετρικά του εδάφους, που εφάπτεται σε αυτό. Εικόνα 3.3: Δημιουργία επιφάνειας για την μοντελοποίηση του όγκου του αέρα ~ 32 ~

33 2. Δημιουργία όγκου (Εντολή: Volume Extrude) ύψους 40 m από την επιφάνεια, που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο βήμα. Εικόνα 3.4: Δημιουργία όγκου ύψους 40 m 3. Αφαίρεση (Εντολή: Remove) του αρχικού όγκου των κτηρίων από τον νέο όγκο, που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο βήμα. Τελικά προκύπτει η συγκεκριμένη γεωμετρία, όπως φαίνεται παρακάτω, που αντιπροσωπεύει τον αέρα που περιβάλει το συγκρότημα των κτηρίων. ~ 33 ~

34 Εικόνα 3.5: Ο όγκος του αέρα που περικλείει το συγκρότημα Η τελική γεωμετρία που προκύπτει εισάγεται στο λογισμικό ANSYS CFX 11.0 και γίνεται ο απαραίτητος καθορισμός των παραμέτρων για τη δημιουργία του υπολογιστικού πλέγματος. Οι παράμετροι που προσδιορίζονται, όπως φαίνονται στην ακόλουθη Εικόνα 3.6, είναι: ~ 34 ~

35 Εικόνα 3.6: Παράμετροι ορισμού του υπολογιστικού πλέγματος 1. Regions Στο συγκεκριμένο πεδίο προσδιορίζονται οι περιοχές του προς μελέτη όγκου για να είναι ξεκάθαρο στο εξής σε πια πλευρά αναφερόμαστε. Έτσι προκύπτουν τα συγκεκριμένα "regions": ~ 35 ~

36 Default 2D Regions: Αντιπροσωπεύει όλα τα κτήρια του συγκροτήματος. Εικόνα 3.7: Περιοχή "Default 2D Regions" Top: Αντιπροσωπεύει την πάνω πλευρά του όγκου. Εικόνα 3.8: Περιοχή "Top" ~ 36 ~

37 Base: Αντιπροσωπεύει το έδαφος. Εικόνα 3.9: Περιοχή "Base" Inlet: Αντιπροσωπεύει τη νοτιοδυτική πλευρά του όγκου. Εικόνα 3.10: Περιοχή "Inlet" ~ 37 ~

38 Outlet: Αντιπροσωπεύει την βορειοανατολική πλευρά του όγκου. Εικόνα 3.11: Περιοχή "Outlet" Wall1: Αντιπροσωπεύει τη νοτιοανατολική πλευρά του όγκου. Εικόνα 3.12: Περιοχή "Wall1" ~ 38 ~

39 Wall2: Αντιπροσωπεύει τη βορειοδυτική πλευρά του όγκου. Εικόνα 3.13: Περιοχή "Wall2" 2. Spacing Στο συγκεκριμένο πεδίο ορίζεται η κλίμακα μήκους πλέγματος (mesh length scale) σε μια ή περισσότερες επιφάνειες (face or faces). Για την δική μας περίπτωση ορίστηκαν δυο face spacings. Το ένα (face spacing 1) αφορά την περιοχή του πλέγματος γύρω από τα κτήρια και το άλλο (face spacing 2) την περιοχή του πλέγματος στο έδαφος, όπως φαίνεται και στις εικόνες που ακολουθούν. ~ 39 ~

40 Εικόνα 3.14: Περιοχή αναφοράς του "face spacing 1" Εικόνα 3.15: Περιοχή αναφοράς του "face spacing 2" ~ 40 ~

41 Οι παράμετροι που προσδιορίζονται σε κάθε face spacing είναι οι ακόλουθες: Option Είναι το είδος του face spacing. Υπάρχουν τέσσερεις τύποι: 1. Angular Resolution 2. Relative Error 3. Constant 4. Volume Spacing Για την δική μας περίπτωση επιλέχθηκε το Constant Face Spacing στην σύμφωνα με το οποίο το μήκος πλέγματος είναι σταθερό. Constant Edge Length [m] Είναι το μήκος του κάθε στοιχείου του πλέγματος. Radius of Influence [m] Είναι η ακτίνα επιρροής της κάθε περιοχής (face). Πέρα από την ακτίνα επιρροής της συγκεκριμένης περιοχής, το μέγεθος των στοιχείων μεγαλώνει, σύμφωνα με τον παράγοντα επέκτασης (Expansion factor). Expansion Factor [m] Είναι ο παράγοντας επέκτασης δηλαδή πόσο γρήγορα μεγαλώνει η κλίμακα μήκους πλέγματος καθώς απομακρυνόμαστε πέρα από την ακτίνα επιρροής. Για παράδειγμα στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται ο συγκεκριμένος κύβος διαστάσεων 1m με "face spacing" την επιλεγμένη μπλε περιοχή, με μήκος στοιχείου (Constant Edge Length) 0.05 m, ακτίνα περιοχής (Radius of Influence) 0.2 m και παράγοντα επέκτασης (Expansion Factor) 1.2. ~ 41 ~

42 Εικόνα 3.16: Παράδειγμα κύβου διαστάσεων 1m και εφαρμογή των παραμέτρων του πλέγματος Στην δική μας περίπτωση οι παράμετροι των δύο "face spacing" είναι οι παρακάτω: Εικόνα 3.17: Παράμετροι του "face spacing 1" Εικόνα 3.18: Παράμετροι του "face spacing 2" 3. Inflation Σε επαφή με τα στερεά τοιχώματα χρησιμοποιούνται πρισματικά στοιχεία πλέγματος, ώστε να υπάρχει μεγάλη πύκνωση για την ορθή προσομοίωση των συνεκτικών οριακών στρωμάτων. Αυτό πραγματοποιείται με την εντολή "inflation". ~ 42 ~

43 Εικόνα 3.19: Παράδειγμα εφαρμογής "Inflation" Όπως και στην περίπτωση του "Spacing" έτσι και εδώ ορίστηκαν δύο "inflated boundaries".το ένα στην περιοχή των κτηρίων (Inflated Boundary 1) και το άλλο στο έδαφος (Inflated Boundary 2), όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες: Εικόνα 3.20: Περιοχή αναφοράς του "Inflated Boundary 1" ~ 43 ~

44 Εικόνα 3.21: Περιοχή αναφοράς του "Inflated Boundary 2" Οι παράμετροι που καθορίζονται στο συγκεκριμένο πεδίο είναι: Number of Inflated Layers Είναι ο αριθμός των διαδοχικών στρωμάτων από πρίσματα. Expansion Factor Είναι ο παράγοντας επέκτασης, δηλαδή πόσο γρήγορα μεγαλώνει η κλίμακα πάχους των στρωμάτων, καθώς μετακινούμαστε στα επόμενα στρώματα. Number of Spreading Iterations Αφορά στον αριθμό των επαναληπτικών διαδικασιών που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή της διαδικασίας. Minimum Internal Angle [Degrees] - Minimum External Angle [Degrees] Αφορούν τις εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες των πρισμάτων για να κρίνεται αν είναι αποδεκτά συμφωνα με την θεωρία της διαγραφής. ~ 44 ~

45 First Prism Height [m] Είναι το πάχος (ύψος) του πρώτου στρώματος πρισμάτων σε επαφή με το τοίχωμα. Παρακάτω φαίνονται οι παράμετροι, όπως ορίστηκαν στην δική μας εφαρμογή: Εικόνα 3.22: Παράμετροι του "inflation", όπως εφαρμόστηκαν στην παρούσα εργασία Εικόνα 3.23: Τελικό επιφανειακό πλέγμα Όψη 1 ~ 45 ~

46 Εικόνα 3.24: Τελικό επιφανειακό πλέγμα Όψη 2 Εικόνα 3.25: Λεπτομέρεια στρώματος πρισμάτων ~ 46 ~

47 Το τελικό υπολογιστικό πλέγμα γύρω από το συγκρότημα των κτηρίων έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Εικόνα 3.26: Χαρακτηριστικά πλέγματος ~ 47 ~

48 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.1 Μοντελοποίηση των οριακών συνθηκών Η μοντελοποίηση των οριακών συνθηκών του προβλήματος θα πραγματοποιηθεί εισάγοντας το υπολογιστικό πλέγμα που έχουμε δημιουργήσει στο λογισμικό ANSYS CFX-PRE. Πραγματοποιώντας το τελευταίο η εικόνα που έχουμε μέσα στο περιβάλλον του λογισμικού παρουσιάζεται στη συνέχεια: Εικόνα 4.1: Εικόνα του υπολογιστικού χωρίου στο ANSYS CFX-PRE ~ 48 ~

49 Εικόνα 4.2: Το δέντρο ορισμού μεταβλητών στο ANSYS CFX- PRE Αρχικά δημιουργούμε μια επιπρόσθετη μεταβλητή (additional variable) με όνομα smoke, η οποία αντιπροσωπεύει τη συγκέντρωση του εξερχόμενου καπνού από την καμινάδα. Εικόνα 4.3: Βασικές ρυθμίσεις της πυκνότητας του καπνού Στην συνέχεια ρυθμίζουμε τις παραμέτρους του χωρίου (DOMAIN) στο οποίο θα επιλύσουμε τις εξισώσεις. Οι παράμετροι αναφέρονται στις συνθήκες που θα επικρατούν μέσα στον όγκο ελέγχου (τύπος Domain, θερμοκρασία, πίεση κ.λπ.): ~ 49 ~

50 Εικόνα 4.4: Γενικές ρυθμίσεις υπολογιστικού χωρίου ~ 50 ~

51 Εικόνα 4.5: Γενικές ρυθμίσεις υπολογιστικού χωρίου Παρατηρούμε ότι το λογισμικό αυτόματα ορίζει ως προεπιλεγμένη περιοχή όλο τον όγκο του υπολογιστικού χωρίου. Έτσι προχωρούμε στη δημιουργία επιμέρους περιοχών με συγκεκριμένες οριακές συνθήκες (Boundaries): ~ 51 ~

52 Εικόνα 4.6: Προεπιλεγμένο υπολογιστικό χωρίο (Default Domain) 1. "Atmosphere" Με τον συγκεκριμένο τύπο ορίου αναφερόμαστε στον περιβάλλοντα αέρα γύρω από το υπολογιστικό χωρίο. Έτσι, προχωρώντας στις επιμέρους παραμέτρους, κάνουμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις (τύπος οριακής συνθήκης "Opening"): Εικόνα 4.7: Λεπτομέρειες ορισμού της οριακής συνθήκης "Opening" στις αντίστοιχες επιφάνειες του υπολογιστικού χωρίου ~ 52 ~

53 Εικόνα 4.8: Οι επιφάνειες που συνθέτουν την οριακή συνθήκη "Atmosphere", τύπου "Opening" ~ 53 ~

54 Εικόνα 4.9: Λεπτομέρειες από την εφαρμογή των οριακών συνθηκών στην περιοχή Atmosphere" 2. "Chimney" Με το συγκεκριμένο όριο αναφερόμαστε στην έξοδο της καπνοδόχου. Έτσι, προχωρώντας στις επιμέρους παραμέτρους, κάνουμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: ~ 54 ~

55 Εικόνα 4.10: Λεπτομέρειες από τον ορισμό της οριακής συνθήκης "Chimney" τύπου "Inlet" Εικόνα 4.11: Θέση της οριακής συνθήκης "Chimney" ~ 55 ~

56 Εικόνα 4.12: Λεπτομέρειες από την εφαρμογή των οριακών συνθηκών στην περιοχή "Chimney" 3. "Inlet" Με το συγκεκριμένο όριο αναφερόμαστε στην είσοδο του αέρα. Έτσι, προχωρώντας στις επιμέρους παραμέτρους, κάνουμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: Εικόνα 4.13: Λεπτομέρειες από τον ορισμό της οριακής συνθήκης "Inlet" τύπου "Inlet" ~ 56 ~

57 Εικόνα 4.14: Θέση της οριακής συνθήκης "Inlet" ~ 57 ~

58 Εικόνα 4.15: Λεπτομέρειες από την εφαρμογή των οριακών συνθηκών στην περιοχή "Inlet" 4. "Solid" Με το συγκεκριμένο όριο αναφερόμαστε σε οτιδήποτε στερεό υπάρχει μέσα στον όγκο ελέγχου (κτήρια, έδαφος). Έτσι, προχωρώντας στις επιμέρους παραμέτρους, κάνουμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: ~ 58 ~

59 Εικόνα 4.16: Λεπτομέρειες από τον ορισμό της οριακής συνθήκης "Solid" τύπου "Wall" Εικόνα 4.17: Θέση της οριακής συνθήκης "Solid" ~ 59 ~

60 Εικόνα 4.18: Λεπτομέρειες από την εφαρμογή των οριακών συνθηκών στην περιοχή "Solid" Εικόνα 4.19: Όψη των οριακών συνθηκών, όπως απεικονίζονται στο περιβάλλον του CFX PRE ~ 60 ~

61 4.2 Μοντελοποίηση μη μόνιμης προσομοίωσης (transient simulation) Στην συνέχεια προχωρούμε στη ρύθμιση των παραμέτρων, που απαιτούνται για μια μη μόνιμη χρονικά προσομοίωση της ροής (transient simulation). Η διαφορά μίας τέτοιας προσομοίωσης από μία μόνιμη χρονικά ροή (steady state) είναι ότι στην πρώτη περίπτωση (transient) δίνεται η δυνατότητα να φαίνεται η μεταβολή της συγκέντρωσης του καπνού καθώς βγαίνει από την καμινάδα συναρτήσει του χρόνου. Αρχικά επιλέγουμε από την γραμμή εντολών "Outline" το "Simulation Type" και πραγματοποιούμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια: Εικόνα 4.20: Simulation Type - Basic Settings Simulation Type: Το είδος της προσομοίωσης που, όπως εξηγήσαμε και παραπάνω, στην δική μας περίπτωση είναι μη μόνιμη (Transient Simulation) ~ 61 ~

62 Time Duration: Η διάρκεια της προσομοίωσης. Ορίσαμε να πραγματοποιείται για 30 sec. Time Steps: Είναι οι επιμέρους χρόνοι, στους οποίους χωρίζεται η συνολική διάρκεια προσομοίωσης των 30 sec. Ορίσαμε 30 χρόνους (Time Steps) του 1 sec. Στην συνέχεια δημιουργούμε κάποιες μαθηματικές συναρτήσεις (Expressions) που μας υπολογίζουν τις τιμές των συγκεντρώσεων του καπνού συναρτήσει του χρόνου, όπως φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί. Εικόνα 4.21: Ορισμός των μαθηματικών συναρτήσεων Πιο συγκεκριμένα, δημιουργούμε τις εξής συναρτήσεις (Expressions) : Time Constant: Μια χρονική σταθερά με τιμή 3 sec. Final Concentration: Μια μεταβλητή, που αντιπροσωπεύει την τελική τιμή συγκέντρωσης καπνού, ίση με 0, kg/m 3 (Βλέπε Χαρακτηριστικά Εξερχόμενων ρύπων Υπολογισμός Συγκέντρωσης Καπνού). ~ 62 ~

63 ExpFunction: Η συνάρτηση υπολογισμού των συγκεντρώσεων του καπνού σε συνάρτηση με τον χρόνο, που επιβάλλεται κάθε χρονική στιγμή στην έξοδο της καμινάδας (εκθετική μεταβολή της συγκέντρωσης): Δημιουργούμε το γράφημα της συγκέντρωσης του καπνού συναρτήσει του χρόνου επιλέγοντας την καρτέλα "Plot" της συνάρτησης "ExpFunction". Εικόνα 4.22: Ρυθμίσεις Γραφήματος ExpFunction Εικόνα 4.23: Γράφημα "ExpFunction", που δίνει την εκθετική μεταβολή της συγκέντρωσης του καπνού στην έξοδο της καμινάδας με τον χρόνο (επιβαλλόμενη οριακή συνθήκη για την μη μόνιμη χρονικά επίλυση). ~ 63 ~

64 Παρατηρούμε ότι η συγκέντρωση του καπνού αυξάνεται εκθετικά από 0 sec μέχρι 20 sec και μετά σταθεροποιείται στην τιμή 0, kg/m3 που είναι και η τελική συγκέντρωση του καπνού στην καμινάδα. Τελικά εισάγουμε το τελικό αρχείο στο CFX-Solver, όπου θα πραγματοποιηθεί η προσομοίωση. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα τυπικό ιστορικό σύγκλισης των εξισώσεων ορμής και συνέχειας όπου: κόκκινο χρώμα: υπόλοιπο εξίσωσης συνέχειας, πράσινο χρώμα: υπόλοιπο εξίσωσης x-ορμής, γαλάζιο χρώμα: υπόλοιπο y-ορμής, πορτοκαλί χρώμα: υπόλοιπο z-ορμής. Εικόνα 4.24: Σύγκλιση των εξισώσεων ορμής και συνέχειας ~ 64 ~

65 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.1 Αποτελέσματα Αφού πραγματοποιηθεί η προσομοίωση χρησιμοποιείται το λογισμικό CFX- POST για την επεξεργασία και οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων. Στην Εικόνα 5.1 παρουσιάζονται οι ισογραμμές στατικής πίεσης πάνω στις στερεές επιφάνειες του υπολογιστικού χωρίου. Οι έντονα κόκκινες περιοχές αντιστοιχούν σε περιοχές υψηλών πιέσεων (κυρίως σημεία ανακοπής), ενώ οι γαλάζιες περιοχές αντιστοιχούν σε χαμηλές πιέσεις. Οι στατικές πιέσεις είναι σχετικές πιέσεις (για το λόγο αυτό εμφανίζονται και αρνητικές τιμές). Εικόνα 5.1: Χάρτης μεταβολής της στατικής πίεσης στην επιφάνεια των κτηρίων και του εδάφους ~ 65 ~

66 Στην Εικόνα 5.2 παρουσιάζονται οι γραμμές ροής του αέρα γύρω από τα κτήρια. Φαίνονται χαρακτηριστικά περιοχές έντονου στροβιλισμού της ροής πίσω από τα κτήρια, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο να συμβεί. Είναι ενδιαφέρον αν δούμε στη συνέχεια εάν αυτοί οι στροβιλισμοί επιδρούν στη διάχυση των ρύπων. Εικόνα 5.2: Γραμμές ροής του αέρα γύρω από τα κτήρια ~ 66 ~

67 Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι ισοεπιφάνειες της συγκέντρωσης των ρύπων για διαφορετικές τιμές συγκέντρωσης, όπου οπτικοποιείται η μεταφορά και η διάχυση των ρύπων από την καμινάδα γύρω από τα κτήρια. Εικόνα 5.3: Συγκέντρωση e-05 kg/m 3 ~ 67 ~

68 Εικόνα 5.4: Συγκέντρωση e-05 kg/m 3 ~ 68 ~

69 Εικόνα 5.5: Συγκέντρωση e-06 kg/m 3 ~ 69 ~

70 Εικόνα 5.6: Συγκέντρωση e-06 kg/m 3 ~ 70 ~

71 Εικόνα 5.7: Συγκέντρωση e-06 kg/m 3 ~ 71 ~

72 Εικόνα 5.8: Συγκέντρωση e-06 kg/m 3 ~ 72 ~

73 Εικόνα 5.9: Συγκέντρωση e-07 kg/m 3 ~ 73 ~

74 Εικόνα 5.10: Συγκέντρωση e-07 kg/m 3 ~ 74 ~

75 Εικόνα 5.11: Συγκέντρωση 2.064e-08 kg/m 3 ~ 75 ~

76 Στις προηγούμενες εικόνες οπτικοποιείται η διάχυση των ρύπων γύρω από τα κτήρια και φαίνεται ότι αυτά δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από την παρουσία της καμινάδας. Το πλούμιο κινείται πάνω από τα κτήρια και ιδιαίτερα μικρές συγκεντρώσεις παρατηρούνται κοντά σε αυτά. Η ανύψωση του πλουμίου διευκολύνεται και από την καμπύλωση των γραμμών ροής που προκαλεί η παρουσία των κτηρίων. 5.2 Συμπεράσματα Οι εξαγόμενοι ρύποι από την καπνοδόχο σε υψηλές συγκεντρώσεις και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα έκθεσης σε αυτούς μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες ανθρώπων. Οι κυριότερες επιπτώσεις, ορισμένων ρύπων, στην ανθρώπινη υγεία είναι: Το μονοξείδιο του άνθρακα(co) αντιδρά με την αιμογλομπίνη του αίματος και σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να οδηγήσει σε ανωμαλίες της όρασης, κακή εκτίμηση του χώρου και του χρόνου και πιθανόν σε αναισθησία. Το διοξείδιο του θείου(so 2 ) επιδρά στο αναπνευστικό σύστημα, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με υψηλές συγκεντρώσεις αιωρουμένων σωματιδίων Κάποιες ενώσεις υδρογονανθράκων(cxhx) έχουν καρκινογόνο δράση. Τα οξείδια του αζώτου (NOx) σε έκθεση μικρής διάρκειας (π.χ. για λιγότερο από 3 ώρες) σε τρέχοντα επίπεδα NO 2, πιθανόν να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες της αναπνευστικής ανταπόκρισης. Παρατεταμένη έκθεση προκαλεί ευαισθησία του αναπνευστικού συστήματος και δύναται να οδηγήσει σε σοβαρές, μόνιμες αλλοιώσεις των πνευμόνων [21]. Για την εκτίμηση των επιπτώσεων από την παρουσία τοξικών ουσιών στην ατμόσφαιρα χρησιμοποιούνται συνήθως οριακές τιμές, οι οποίες εκφράζουν τη συγκέντρωση μιας τοξικής ουσίας στον αέρα στην οποία εκτίθεται ένας πληθυσμός (συνήθως για 30 min) στην οποία αντιστοιχούν συγκεκριμένες επιδράσεις. Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από διερεύνηση της διεθνούς βιβλιογραφίας κατά κανόνα χρησιμοποιούνται κάποια όρια (IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health), LC50 (Lethal Concentration 50), LC1 (Lethal Concentratιon κ.α) εκ των οποίων εμείς θα μελετήσουμε τα όρια IDLH, αφού τα υπόλοιπα αφορούν συγκεντρώσεις για σοβαρότερες τοξικές ουσίες που μπορούν να φέρουν ακόμα και θάνατο σε συγκεκριμένα ποσοστά πληθυσμών που θα εκτεθούν σε αυτές για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα [16]. ~ 76 ~

77 IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health) Ορίζεται ως η μέγιστη συγκέντρωση μιας τοξικής ουσίας στον αέρα στην οποία μπορεί να εκτεθεί ένας υγιής εργαζόμενος για 30 min και να διαφύγει χωρίς να υποστεί μηανατάξιμες βλάβες στην υγεία του ή τραυματισμούς που εμποδίζουν τη διαφυγή του (κυρίως ερεθισμούς ματιών ή πνευμόνων) (Technical Guidance for Hazards Analysis Emergency Planning for Extremely Hazardous Substances, 1987) [16]. Το όριο για το ΙDLH SO2 είναι ίσο με 26.5 mg/m 3 [16]. Στην συνέχεια θα υπολογίσουμε τις συγκεντρώσεις του διοξειδίου του θείου για τις δεδομένες τιμές συγκέντρωσης του εξερχόμενου καπνού, που προέκυψαν από την προσομοίωση και θα τις συγκρίνουμε με τα όρια ΙDLH SO2 για να δούμε αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την υγεία των φοιτητών. Η συγκέντρωση του SO 2 στον εξερχόμενο καπνό είναι 220 mg/m 3 (Βλέπε Κεφάλαιο 2 - Πίνακας 2.1: Ενδεικτικές Εκπομπές ρύπων). Επομένως το ποσοστό που καταλαμβάνει του SO2 στον καπνό την ώρα που εξέρχεται από την καμινάδα είναι: Όπου C(n) είναι η συγκέντρωση. Στη συνέχεια για τις ισοεπιφάνειες που σχεδιάστηκαν στις προηγούμενες εικόνες υπολογίζουμε τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις SO2, θεωρώντας σταθερό ποσοστό του μέσα στο πλούμιο. ΣΥΓΚΕΤΡΩΣΗ ΚΑΠΝΟΥ (kg/m3) ΣΥΓΚΕΤΡΩΣΗ ΚΑΠΝΟΥ (mg/m3) 2,02E-05 20,2 3,87 1,02E-05 10,2 1,96 6,02E-06 6,02 1,15 4,02E-06 4,02 0,771 2,02E-06 2,02 0,387 1,02E-06 1,02 0,196 4,02E-07 0,402 0,0771 1,02E-07 0,102 0,0196 2,06E-08 0,0206 0,00396 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ SO2 (mg/m3) ~ 77 ~

78 Πίνακας 5.1: Συγκεντρώσεις Καπνού - SO2 Παρατηρούμε ότι όλες οι τιμές συγκέντρωσης του SO2 είναι κατά πολύ μικρότερες από τα όρια για το ΙDLH SO2 που είναι 26.5 mg/m3. Επομένως διαπιστώνουμε πως δεν τίθεται θέμα κινδύνου για την υγεία των φοιτητών από την συγκεκριμένη καμινάδα. Η τιμή συγκέντρωσης καπνού που αντιστοιχεί στο όριο ΙDLH SO2 = 26.5 mg/m3 είναι: Η συγκεκριμένη τιμή συγκέντρωσης αντιστοιχεί σε καπνό που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην καμινάδα. Επομένως και πάλι δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία των φοιτητών. Επιπλέον Σχόλια Οι εκπομπές ρύπων που χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς δεν αφορούν τον καυστήρα των συγκεκριμένων κτηρίων, διότι τα συγκεκριμένα κτήρια δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και δεν ήταν δυνατή η δειγματοληπτική μελέτη των ρύπων του συγκεκριμένου καυστήρα. Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε με νοτιοδυτική κατεύθυνση ανέμου και ταχύτητα 8,6 km/h. Τα δεδομένα αυτά δεν είναι τίποτα περισσότερο από τις μέσες τιμές των ανεμολογικών δεδομένων του έτους 2009 (αφού το 2010 είναι ακόμα τρέχον έτος και δεν έχουμε ολοκληρωμένη άποψη όλων των μηνών). Για τους υπολογισμούς της συγκέντρωσης του διοξειδίου του θείου υποθέσαμε την ομοιόμορφη κατανομή του (SO2) μέσα στο καπνό. Το λογισμικό ANSYS CFX v11 έδωσε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα και η προσομοίωση του καπνού ήταν αρκετά ρεαλιστική. Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα προσομοίωσης του πεδίου ροής με μεγάλη λεπτομέρεια, οπότε η διασπορά των ρύπων υπολογίζεται χωρίς σημαντικές απλοποιητικές παραδοχές. Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι οι συγκεντρώσεις των εξερχόμενων ρύπων δεν θα είναι ~ 78 ~

79 βλαβερές για την υγεία των φοιτητών. Ωστόσο μια παρόμοια μελέτη θα μπορούμε να πραγματοποιηθεί σε μία άλλη εγκατάσταση (π.χ. εργοστάσιο), του οποίου οι εκπεμπόμενοι ρύποι θα ήταν κατά πολύ περισσότεροι και με υψηλότερες συγκεντρώσεις και επομένως το ενδιαφέρον για την επίδραση τους στην ανθρώπινη υγεία θα ήταν μεγαλύτερο. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της μεθοδολογίας επιλέχθηκε ως "case study" λόγω της ύπαρξης αναλυτικών δεδομένων της γεωμετρίας. ~ 79 ~

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΦΑΣΗ Β CASE STUDIES ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β.1 Διερεύνηση μέσω CFD της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Δεκέμβριος 2012

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Δεκέμβριος 2012 Σελίδα1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2012 Τα τελευταία δύο χρόνια οι επιστήμονες παρατηρούν στα μεγάλα αστικά κέντρα ότι η στροφή στη φθηνότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος

Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Αθανάσιος Κωστούλας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος Η παρουσία στην ατμόσφαιρα αερίων ή σωματιδίων σε συγκεντρώσεις οι οποίες προξενούν βλάβες τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στους ζωντανούς οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 1 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Οι στόχοι του μαθήματος Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προοπτικών για την τεχνολογική δραστηριότητα Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Ατμόσφαιρα είναι το αεριώδες περίβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός

Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός Αέρια ρύπανση: Θεσμικό πλαίσιο, πηγές & υφιστάμενη κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας Κων/νος Ι. Δελήμπασης, Χημικός Μηχανικός ΤΕΕ τμ. Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, Μ.Ε. Περιβάλλοντος & Αειφορίας ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr

Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση στο Λεκανοπέδιο Αθηνών Εισηγητής: Αλέξανδρος Παπαγιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Laser apdlidar@central.ntua.gr Περιεχόμενα Βασικοί αέριοι ρύποι Ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.

Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα: Μετεωρολογία-Κλιματολογία. Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 1 7. ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ενεργειακό πρόβληµα Τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε αµφίβολη µακροπρόθεσµη επάρκεια ενεργειακών πόρων Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων αξιοποίησης της ενέργειας (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες

Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ε. Χάσα, Σ. Ν. Πανδής

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ε. Χάσα, Σ. Ν. Πανδής Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Ε. Χάσα, Σ. Ν. Πανδής Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 Πάτρα Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ I. Mεταξά & Βασ. Παύλου, Παλαιά Πεντέλη Τ.Κ. 15236, ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210 810 9122, 210 810 3231 Fax: 210 810 3236 URL: http://www.meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Μοντελοποίηση Διάδοσης Φωτιάς σε Κτίρια

Υπολογιστική Μοντελοποίηση Διάδοσης Φωτιάς σε Κτίρια ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Ετερογενών Μιγμάτων και Συστημάτων Καύσης Υπολογιστική Μοντελοποίηση Διάδοσης Φωτιάς σε Κτίρια Δ. Κοντογεώργος, Δ. Κολαΐτης, Μ. Φούντη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. Η καλύτερη εποχή για τη συντήρηση του λέβητα και του καυστήρα της κεντρικής θέρμανσης, είναι αμέσως μετά την παύση της λειτουργίας τους στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης

κάποτε... σήμερα... ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ποιος ρυπαίνει; κάποτε... η βιομηχανία ήταν ο βασικός χρήστης ενέργειας και κύριος τομέας ενεργειακής κατανάλωσης σήμερα... σήμερα ΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: σημαντικός ρυπαντής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινα Δώματα. Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος. Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Πράσινα Δώματα. Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος. Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου Πράσινα Δώματα Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου Ποθητός Σταματιάδης, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης

1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης 1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Γ εξάμηνο ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -Ειδικότητα Υδραυλική Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και ρύπανση στην Ελλάδα: οι δυο όψεις του νομίσματος

Οικονομική κρίση και ρύπανση στην Ελλάδα: οι δυο όψεις του νομίσματος Οικονομική κρίση και ρύπανση στην Ελλάδα: οι δυο όψεις του νομίσματος Ε. Γερασόπουλος, Δ/ντής Ερευνών Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Fax: 38 33 597 http://www.eex.gr

Fax: 38 33 597 http://www.eex.gr ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα Τηλ.: 38 21 524, 38 29 266, Fax: 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos Str,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά. από το 1957 με γνώση και μεράκι Βασικές Αγορές Βιομηχανία Οικίες Βιομάζα Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ Ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; σελ. 137 ( μονάδες 6 ΤΕΕ 2003 ) ( μονάδες 13 ΕΠΑΛ 2010 ) 1. το σύστημα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ Μαρία Μαρασίνου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%)

Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Φυσικό αέριο Βιοαέριο Αλκάνια ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Είναι: µίγµα αέριων υδρογονανθράκων µε κύριο συστατικό το µεθάνιο, CH 4 (µέχρι και 90%) Χρησιµοποιείται ως: Καύσιµο Πρώτη ύλη στην πετροχηµική βιοµηχανία Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σύνοψη δραστηριοτήτων Σύνοψη δραστηριοτήτων 0-04-2009 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΙΠΤΑ Γενικά Στοιχεία Αναγκαιότητα για γιααποθήκευση Θερμοτητας (ΑΘ) (ΑΘ): : Ηλιακή ακτινοβολία :: Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να γνωρίζουμε τα κυριότερα συστατικά του πετρελαίου Να περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Είδη ρύπανσης Το νέφος του Λονδίνου (1950) Πρωτογενείς ρύποι: Μονοξείδιο του άνθρακα, ιοξείδιο του θείου Καπνός Το νέφος του Λος Άντζελες (1970) ευτερογενείς ρύποι: Όζον Mόλυβδος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Οι χάρτες των 850 Hpa είναι ένα από τα βασικά προγνωστικά επίπεδα για τη παράµετρο της θερµοκρασίας. Την πίεση των 850 Hpa τη συναντάµε στην ατµόσφαιρα σε ένα µέσο ύψος περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ. A. Λονδίνο B. Αθήνα ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ A. Λονδίνο B. Αθήνα A. Λονδίνο Απόσπασµα από το AIR POLLUTION του Henry C. Perkins, U.S., 1974 Σελίδες 332, 341, 342, 343 B. Αθήνα Στοιχεία ατµοσφαιρικής ρύπανσης µέτρα για τα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Μέτρα Αντιμετώπισης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 1. Κατηγοριοποίηση Οχημάτων για την Εφαρμογή των Μέτρων Η εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προϋποθέτει την κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Κ. Φλώρου, Χ. Καλτσονούδης, Δ. Παπαναστασίου, Ε. Λούβαρης, Σ.Ν. Πανδής Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

«Εκτίμηση της έκθεσης πεζών σε αέρια σωματιδιακή ρύπανση (PM 10, PM 2.5, PM 1 ) σε οδούς πυκνής κυκλοφορίας σε περιοχή κατοικιών της Αθήνας»

«Εκτίμηση της έκθεσης πεζών σε αέρια σωματιδιακή ρύπανση (PM 10, PM 2.5, PM 1 ) σε οδούς πυκνής κυκλοφορίας σε περιοχή κατοικιών της Αθήνας» ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο

4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο 4.4 Η αναπνοή στον άνθρωπο Στον άνθρωπο οι θρεπτικές ουσίες της τροφής απορροφώνται από το λεπτό έντερο. Με την κυκλοφορία του αίματος φτάνουν σε όλα τα κύτταρα του σώματος. Εκεί, ορισμένες από αυτές,

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Πρόδρομου Ζάνη Επίκουρου Καθηγητή Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Μετεωρολογίας - Κλιματολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA TQM - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΕΜΠΣ.ΔΕ-ΔΟΠ) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική. Νοέμβριος 2011

Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική. Νοέμβριος 2011 Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Αττική Νοέμβριος 2011 1 Σύγχρονη Φιλοσοφία, Δυναμική Αποστολή H Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (ΕΠΑ Αττικής) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2001 και είναι ο αποκλειστικός

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 21-1. Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των αερίων; Η συμπεριφορά των αερίων είναι περισσότερο απλή και ομοιόμορφη από τη συμπεριφορά των υγρών και των στερεών. Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ένα σύστηµα εκκρεµούς όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα: Πάνω στη µάζα Μ επιδρά µια οριζόντια δύναµη F l την οποία και θεωρούµε σαν είσοδο στο σύστηµα. Έξοδος του συστήµατος θεωρείται η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Η Φυσική Γεωγραφία εξετάζει: τον γήινο

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά είναι περισσότερο από ποτέ περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη ενώ παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η επιστήμη της Θερμοδυναμικής (Thermodynamics) συσχετίζεται με το ποσό της μεταφερόμενης ενέργειας (έργου ή θερμότητας) από ένα σύστημα προς ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

η ενέργεια του μέλλοντος

η ενέργεια του μέλλοντος η ενέργεια του μέλλοντος τι είναι τα pellets; Τα Pellets ή αλλιώς συσσωματώματα ή σύμπηκτα, είναι είδος φυσικού βιολογικού καυσίμου. Τα pellets έχουν τη μορφή μικρών κυλίνδρων μήκους 30 χιλιοστών και διαμέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Απαρχές Σύμπαντος Ύλη - Ενέργεια E = mc 2 Θεμελιώδεις καταστάσεις ύλης Στερεά Υγρή Αέριος Χημικές μορφές ύλης Χημικά στοιχεία Χημικές ενώσεις Χημικά στοιχεία 92 στη

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Διδακτικό Έτος 2015-2016 Παραδόσεις Διδακτικής Ενότητας: Πληθυσμιακή πρόβλεψη Δούκισσας Λεωνίδας, Στατιστικός, Υποψ. Διδάκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2008 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος. Θεωρητικό Μέρος Θέμα 1o A Λυκείου 22 Μαρτίου 28 Στις ερωτήσεις Α,Β,Γ,Δ,E μια μόνο απάντηση είναι σωστή. Γράψτε στο τετράδιό σας το κεφαλαίο γράμμα της ερώτησης και το μικρό γράμμα της σωστής απάντησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Η Ολοκληρωμένη Πολιτική για τα Προϊόντα (ΟΠΠ) Η στρατηγική της ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γ. Τριανταφύλλου, Β. Ευαγγελόπουλος, Η. Κύρος, Χ. Διαμαντόπουλος

Α. Γ. Τριανταφύλλου, Β. Ευαγγελόπουλος, Η. Κύρος, Χ. Διαμαντόπουλος 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΥΠΡΟΣ 28 30/09/2004 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα: Αρχιμήδης ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι (ΕΕΟΤ)

Πρόγραμμα: Αρχιμήδης ΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Τ.Ε.Ι (ΕΕΟΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα