ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία: ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2011

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σελ ΚΟΝΙΟ ΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ «3 3. ΠΑΤΩΜΑΤΑ.. «6 4. ΜΟΝΩΣΕΙΣ «7 5. ΕΛΑΦΡΕΣ ΤΟΙΧΟ ΟΜΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ.. «12 6. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΨΕΥ ΟΡΟΦΕΣ.. «16 7. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΕ ΩΝ.. «21 8. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ... «24 9. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ.. « ΣΙ ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. « ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ. « ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. « ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ. « ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ.. «43 1

3 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η παρούσα εργολαβία αφορά: 1.1. Γενικές εκσκαφές σε πάσης φύσεως έδαφος με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε βάθος για τη μόρφωση των επιπέδων εφαρμογής του κτιρίου στον περιβάλλοντα χώρο και για τη διαμόρφωση του υπογείου. Γενικές εκσκαφές θα πραγματοποιηθούν και στο γυρω περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου για τη διαμόρφωση των τοιχίων της περίφραξης και διέλευση σωληνώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων.τυχόν επιφανειακές φυτικές γαίες θα αφαιρούνται σε βάθος μέχρι 30 εκ. και θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο Εκσκαφές τάφρων και θεμελίων σε πάσης φύσεως έδαφος με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε βάθος για την κατασκευή των ορυγμάτων των θεμελίων Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές οπουδήποτε και με οποιαδήποτε μέσα, καταλλήλων και υγειών προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων που απαιτούνται για την κατασκευή επιχωμάτων, από τις θέσεις εξαγωγής των σε θέσεις εντός του οικοπέδου όπου: α. Θα διαστρωθούν για τη δημιουργία επιχωμάτων περιβάλλοντα χώρου. β. Θα εναποτεθούν προσωρινά και σε εύθετο χρόνο (μετά την κατασκευή των θεμελίων) θα επαναφερθούν με την ίδια διαδικασία στις θέσεις επιχώσεων Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε απόσταση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων από τις θέσεις εξαγωγής τους σε θέσεις εκτός του οικοπέδου που επιτρέπεται η απόρριψή τους από τις αρμόδιες αρχές, όπου και θα διαστρωθούν Συμπύκνωση με οποιαδήποτε μέσα (οδοστρωτήρας, δονητικές πλάκες κ.λ.π.) ήδη διαστρωμένων καταλλήλων και υγειών προϊόντων σε θέσεις επιχωμάτων (1.1.3α.), με τη βελτίστη υγρασία σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 95% της μεγίστης ξερής πυκνότητας που λαμβάνεται εργαστηριακά με την πρότυπη μέθοδο προσδιορισμού της σχετικής υγρασίας - πυκνότητας AASHO: Τ - 180/D (τροποποιημένη μέθοδο AASHO), αφού η εργαστηριακή μεγίστη πυκνότητα διορθωθεί για το % ποσοστό του χονδροκόκκου υλικού που συγκρατείται από κόσκινο Ύ (19,1 ΜΜ) με βάση τον τύπο της παρ της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Χ Ι του Υ..Ε Επιχώσεις (περιλαμβάνουν έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις 30 CM., κατάβρεγμα και συμπύκνωση) με οποιαδήποτε μέσα και με κατάλληλα και υγιή προϊόντα κατά την κρίση του επιβλέποντος μηχανικού: α. ιαμορφουμένων χώρων μέσα στην περίμετρο των κτιρίων και στεγασμένων χώρων, για τη διαμόρφωση της στάθμης εφαρμογής του δαπέδου Υπογείου. 2

4 β. των κενών των ορυγμάτων μετά της κατασκευής των θεμελίων και λοιπών οικοδομικών στοιχείων που κατασκευάζονται μέσα στα ορύγματα. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις οι επιχώσεις θα συμπυκνωθούν με τη βέλτιστη υγρασία, σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 95% της μεγίστης ξερής πυκνότητας που λαμβάνεται εργαστηριακά με την πρότυπη μέθοδο προσδιορισμού της σχετικής υγρασίας-πυκνότητας AASHO: Τ-180/D (τροποποιημένη μέθοδο AASHO), αφού η εργαστηριακή μεγίστη πυκνότητα διορθωθεί για το % ποσοστό του χονδροκόκκου υλικού που συγκρατείται από κόσκινο 3 / 4 (19,1 ΜΜ) με βάση τον τύπο της παρ της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Χ Ι του Υ..Ε ιαμόρφωση με μικροεκσκαφές ή μικροεπιχώσεις της επιφανείας των σκαφών του περιβάλλοντα χώρου που έχουν ήδη σκαφτεί ή επιχωματωθεί για την απόκτηση του επιθυμητού γεωμετρικού σχήματος και των απαιτουμένων κλίσεων και συμπύκνωση με οποιαδήποτε κατάλληλα μέσα, με την βέλτιστη υγρασία, σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 95% της μεγίστης ξερής πυκνότητας που λαμβάνεται εργαστηριακά με την πρότυπη μέθοδο προσδιορισμού της σχετικής υγρασίας - πυκνότητας AASHO: T- 180/D (τροποποιημένη μέθοδο AASHO) αφού η εργαστηριακή μεγίστη πυκνότητα διορθωθεί για το % ποσοστό του χονδροκόκκου υλικού, που συγκρατείται από κόσκινο 3 / 4 (19,1 ΜΜ) με βάση τον τύπο της παρ της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Χ Ι του Υ..Ε Προμήθεια με οποιαδήποτε μέσα από δανειοθαλάμους που βρίσκονται εκτός του οικοπέδου και σε οποιεσδήποτε αποστάσεις από αυτό (το οικόπεδο) και φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές οσεσδήποτε και με οποιαδήποτε μέσα, δανείων χωμάτων καταλλήλων για επιχώσεις, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, σε θέσεις επιχωμάτων αυλείου χώρου όπου θα διαστρωθούν ή σε θέσεις επιχώσεων όπου θα εναποτεθούν καταλλήλως Προμήθεια κηποχώματος, μεταφορά επί τόπου και διάστρωσή του, σε θέσεις παρτεριών και ζαρντινιερών περιβάλλοντα χώρου σε πάχος από 40 έως 60 εκ. 2. ΚΟΝΙΟ ΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ 2.1. ΛΕΠΤΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 Προβλέπεται σύμφωνα με τη μελέτη: Στο σκάμμα των θεμελίων beton καθαριότητας Στην κατασκευή πεζοδρομίων και γενικά δαπέδων περιβάλλοντα χώρου που προβλέπονται να επιστρωθούν με οποιουδήποτε είδους επίστρωση, σε πάχος 10 cm. Στα δάπεδα αυτά προβλέπονται αρμοί εργασίας, πλάτους 2 cm και βάθος όσο το πάχος του δαπέδου που θα πληρωθούν με φύλλο διογκωμένης πολυστερίνης, βάρους 10 χλγ./m 3, ούτως ώστε η όλη επιφάνεια να χωρίζεται σε τμήματα, επιφανείας 20 m2-25 m 2. 3

5 Στα δάπεδα αυτά, εφ όσον το προβλέπει η μελέτη ή απαιτηθεί, κατά την κρίση της επίβλεψης, θα τοποθετηθεί δομικό πλέγμα, τύπου άριγκ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/ Προβλέπεται στην κατασκευή της βάσεως της περίφραξης και της θεμελίωσής της καθώς και των από σκυρόδεμα στοιχείων της περίφραξης (τοιχία, κ.λ. π.) Όπου αλλού η μελέτη προβλέπει ή θελήσει ο επιβλέπων μηχανικός 2.3. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25 (ΒΛ. Λεπτομερειακά Στατική Μελέτη) Στην κατασκευή των θεμελίων, των περιμετρικών τοιχίων με τα των ενσωματωμένων υποστυλωμάτων, του δαπέδου του υπογείου της πλάκας του ισογείου του κτιρίου, και γενικά κάθε φέροντος στοιχείου οπλισμένου σκυροδέματος σύμφωνα με την μελέτη. Στα δάπεδα επί εδάφους και στα περιμετρικά τοιχία και υποστυλώματα υπογείου προβλέπεται οπωσδήποτε στεγανοποιητικό υλικό μάζας σκυροδέματος τύπου DUROSTICK D-34 HYDROSTOP ή αντίστοιχου στις αναλογίες που προβλέπουν οι προδιαγραφές του υλικού αυτού Στην κατασκευή των κλιμάκων επικοινωνίας τμημάτων αυλείου χώρου με διαφορετική στάθμη και τη θεμελίωσή τους ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΡΑΣΠΕ Α Προβλέπονται σύμφωνα με την μελέτη: Για την κατασκευή πεζουλιών με οπλισμένα προκατασκευασμένα κράσπεδα σκυροδέματος, κατηγορίας C16/20, διαστάσεων 100x15x30 cm της εταιρίας ΜΠΕΤΟΦΙΛ ή άλλης αντιστοίχου Για την κατασκευή κρασπεδόρειθρων με οπλισμένα προκατασκευασμένα κράσπεδα σκυροδέματος, κατηγορίας C16/20 διαστάσεων 100x15x30 cm της εταιρίας ΜΠΕΤΟΦΙΛ ή άλλης αντιστοίχου ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΓΕΝΙΚΑ (Βλ. Λεπτομερειακά Στατική Μελέτη) Προβλέπονται στη μορφή και τις διατάξεις που καθορίζονται στη στατική και αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής για τον εγκιβωτισμό των πάσης φύσεως διαστρωνομένων σκυροδεμάτων Θα κατασκευασθούν ούτως ώστε να φέρουν ασφαλώς το βάρος του σκυροδέματος, μετά του όποιου σιδηρού οπλισμού του, καθώς και των κυκλοφορούντων φορτίων, των δονήσεων κ.λ.π., κατά τη διάρκεια της διάστρωσης. 4

6 Απαγορεύεται απόκλιση από την κατακόρυφο και την οριζόντια μεγαλύτερη από ένα τοις χιλίοις (1%ο). Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται ανακατασκευή του ξυλοτύπου ή και κατεδάφιση του αντίστοιχου στοιχείου σκυροδέματος, εφ όσον η κακοτεχνία έγινε αντιληπτή μετά τη διάστρωση Σε όλες τις ακμές προβλέπονται φαλτσογωνιές, εκτός των θέσεων που σαφώς καθορίζονται από τη μελέτη Στις θέσεις επαφής φερόντων κατακορύφων στοιχείων με μη φέροντα τοιχώματα θα τοποθετηθεί υλικό π.χ. φύλλο πλαστικό, για να αποφεύγεται η συνεργασία τους, όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους αντισεισμικής συμπεριφοράς και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα μηχανικού της φέρουσας κατασκευής Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις προβλέψεις στον ξυλότυπο, που απορρέουν από τις ανάγκες Η/Μ εγκαταστάσεων ή άλλων οικοδομικών εργασιών, έτσι που να εξασφαλίζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα, ιδίως σε ανεπίχριστες επιφάνειες ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΑΝΕΠΙΧΡΙΣΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Όλες οι εσωτερικές κατακόρυφες επιφάνειες των σκυροδεμάτων παραμένουν ανεπίχριστες και ο ξυλότυπος προβλέπεται επιμελημένος. Ανεπίχριστες θα παραμείνουν και όλες οι επιφάνειες από οπλισμένο σκυρόδεμα των κατασκευών του περιβάλλοντα χώρου Θα κατασκευασθούν με όλως ιδιαίτερη επιμέλεια από ξυλόπλακες άριστης κατάστασης, τύπου BETOFORM, πάχους 19 mm τουλάχιστον. Οι επιφάνειες των πάρα πάνω ξυλοτύπων θα επαλειφθούν με αποκολλητικό υλικό τύπου SPLIT 2000 της ISOMAT ή αντίστοιχου μέχρι κορεσμού. Είναι στην επιλογή του εργολάβου η χρησιμοποίηση μεταλλότυπου μετά την έγκριση από την επίβλεψη η οποία αποδέχεται κατ εκτίμηση τη χρήση του στο σύνολο ή μέρος της κατασκευής (π.χ. μόνο στην οροφή υπογείου) Τοποθέτηση επί των ξυλοτύπων ξύλινων πηχίσκων, τριγωνικής (ορθογωνίου τριγώνου) ή τραπεζοειδούς διατομής ή ειδικών πλαστικών - μεταλλικών σκοτιών, σχήματος Π, για την κατασκευή σκοτιών που είτε προβλέπονται από τη μελέτη, είτε είναι απαραίτητες για ειδικούς κατασκευαστικούς λόγους, είναι υποχρεωτική για τον εργολάβο Στους ξυλοτύπους των τοιχίων δεν θα τοποθετηθούν τρυπόξυλα αλλά σιδηροί σύνδεσμοι με παρεμβολή σωλήνων Οι επιφάνειες των σκυροδεμάτων μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων θα είναι εμφανισιακά άψογες Σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας του οι ανεπίχριστες εμφανείς επιφάνειες σκυροδεμάτων δεν είναι εμφανισιακά 5

7 άψογες, ο ανάδοχος υποχρεούται στην επίχρισή τους με τσιμεντοκονίαμα 450 ΚΛΓ. τσιμέντου με προσθήκη ειδικών συγκολλητικών ρητινών DUROSTICK D-33 ή αντιστοίχου και σε όποια έκταση απαιτεί η αισθητική, κατά την απόλυτη κρίση της επίβλεψης, εμφάνιση των κατασκευών Πριν από την τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται οπωσδήποτε παραλαβή των ξυλοτύπων/μεταλλοτύπων που θα μνημονεύεται στο ημερολόγιο του έργου ΣΙ ΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ (ΒΛ. Λεπτομερειακά Στατική Μελέτη) Σιδηροπλισμοί B500C προβλέπονται σύμφωνα με τη μελέτη για την κατασκευή οπλισμένων σκυροδεμάτων, κατηγορίας C20/ Σιδηροπλισμοί B500A (δομικό πλέγμα) προβλέπονται σε δάπεδα περιβάλλοντα χώρου επί εδάφους, από σκυρόδεμα C12/15, ή C16/20 μόνον εφ όσον το προβλέπει η μελέτη ή το κρίνει απαραίτητο η επίβλεψη κατά την κατασκευή Ολοι οι σιδηροί οπλισμοί θα καλύπτονται με σκυρόδεμα, πάχους όπως προβλέπεται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς Οπλισμένου Σκυροδέματος και τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. 3. ΠΑΤΩΜΑΤΑ A. Υπόβαση - Υγρομόνωση - πατώματος, ισογείoυ και υπογείου 3.1. Οι στάθμες του εδάφους (είτε με εκσκαφή, είτε με επίχωση, είτε και με συνδυασμό τους) επί των οποίων θα γίνει η σκυροδέτηση μέσα στην περίμετρο του κτιρίου (υπόγειο), θα διαμορφωθούν έτσι ώστε να μην παρουσιάσουν καθιζήσεις κατά την χρήση τους Η επιφάνεια του εδάφους που θα προκύψει, είτε από επίχωση, είτε από εκσκαφή, είτε από συνδυασμό τους, θα κυλινδρωθεί καταλλήλως, ούτως ώστε να επιτευχθεί η συμπύκνωσή της, παρ του άρθρου 1 της παρούσας Στις επιφάνειες των επιχώσεων όπου υπάρχουν και γίνουν από προϊόντα εκσκαφής το πάνω τμήμα τους σε βάθος τουλάχιστον 40 cm θα πληρωθεί από κάτω προς τα πάνω με: Στρώση σκύρων σκυροδέματος, καλώς κυλινδρωμένη πάχους σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα Ισοπεδωτική στρώση υλικού 3Α, πάχους 5 cm καλώς κυλινδρωμένο για την εξομάλυνση της επιφάνειας του σκυροστρώτου που θα το υπερκαλύπτει πλήρως. 6

8 ιάστρωση τεντωμένων φύλλων πλαστικού (πολυαιθυλενίου), πλάτους 5 μ., βάρους 200 χγρ./m 2 - νάυλον θερμοκηπίων 20 γραμμών. Τα φύλλα αλληλοεπικαλύπτονται κατά 10 cm τουλάχιστον και συγκολλούνται σ όλο το μήκος τους με ειδική αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας, πλάτους 5 cm τουλάχιστον. Τα περιμετρικά άκρα του πλαστικού σε κάθε φάτνωμα των συνδετηρίων δοκών εξέχουν 30 cm έως 40 cm του αντίστοιχου ανοίγματος του φατνώματος. Τα εξέχοντα άκρα θα αναδιπλωθούν τελικά σύμφωνα με τα πάρα κάτω Επί της ως άνω διαμορφωμένης επιφάνειας του υπογείου τοποθετείται η προβλεπόμενη στρώση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, οπλισμένου σύμφωνα με την μελέτη. Η στρώση του σκυροδέματος δαπέδου δεν θα διακόπτει σε καμία περίπτωση τη συνέχεια (από την άποψη κατηγορίας σκυροδέματος) κατακορύφων στοιχείων του φέροντος οργανισμού που κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας C20/ Στο σκυρόδεμα δαπέδων επί εδάφους θα προστεθεί στεγανωτικό υλικό μάζης, τύπου DUROSTICK D-34 HYDROSTOP στην αναλογία που προβλέπουν οι προδιαγραφές του υλικού. Η προσθήκη του στεγανωτικού, σε περίπτωση έτοιμου σκυροδέματος, θα γίνεται στο εργοτάξιο, παρουσία οποιουδήποτε αρμόδιου υπαλλήλου της Επίβλεψης Στα σημεία των μεταλλικών υποστυλωμάτων του υπογείου όπου θα τοποθετηθούν τα αγγύρια που θα αναδεχθούν τις πλάκες έδρασης θα γίνει μέριμνα ώστε να μείνει κενό καταλλήλων διαστάσεων για την μετά την τοποθέτηση των υποστυλωμάτων ρύθμισή τους. Το κενό αυτό ακολούθως θα πληρωθεί με μη συρρικνούμενο σκυρόδεμα Σε όλα τα περιμετρικά και ενδιάμεσα συνδετήρια δοκάρια και τοιχεία που δημιουργούν τα φατνώματα, θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τη μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων, τεμάχια σωλήνων πλαστικών διαμέτρου και μήκους όπως η αντίστοιχη μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων προσδιορίζει. Οι σωλήνες αυτοί θα τοποθετηθούν στους ξυλοτύπους, πριν τη διάστρωση του σκυροδέματος. Β. ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ΟΡΟΦΟΥ Τα πατώματα ισογείου και α ορόφου προβλέπονται να είναι στο σύνολό τους σύμμεικτες πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος (βλ. στατική μελέτη). 4. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 4.1. ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΩΝΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Εκτός από την προσθήκη στεγανωτικού υλικού μάζας, στο σκυρόδεμα προβλέπονται και οι παρακάτω εργασίες, για την προστασία από υγρασία των τοιχωμάτων και κολωνών υπογείων: 7

9 Πολύ επιμελημένο μερεμέτισμα των εμφανών επιφανειών των περιμετρικών τοιχωμάτων και κολωνών υπογείων (πλήρωση τυχόν μικροοπών, μικρορωγμών, κάλυψη τυχόν εκτεθειμένου σιδηροπλισμού κ.λ.π.) με ταχύπηκτο τσιμέντο τύπου DUROSTICK D11 έτσι όπως προβλέπουν οι προδιαγραφές του υλικού) Επάλειψη των πάρα πάνω επιφανειών με 2 διασταυρούμενες στρώσεις ανιονικού γαλακτώματος ασφαλτικής προστασίας τύπου IGOL A της εταιρείας SIKA σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού. Κάθε επόμενη διάστρωση θα γίνεται αφού στεγνώσει τελείως η προηγούμενη Τοποθέτηση αποστραγγιστικού φύλλου τύπου SIKADRAIN Σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο η Υπηρεσία επίβλεψης, 10 cm τουλάχιστον πάνω από τον πυθμένα του ορύγματος, τοποθετούνται εν ξηρώ μέσα στη στρώση των σκύρων, στη σειρά, ειδικοί τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στο άνω ήμισυ της περιμέτρου (στραγγιστήρες), Φ16 cm - Φ20 cm,καλυμμένοι με γεωύφασμα με κλίση τουλάχιστον 0,5% προς την πιο πρόσφορη θέση για την κατασκευή φρεατίου αποδοχής των υδάτων ή και ενδιαμέσου φρεατίου αποδοχής των υδάτων ή και ενδιαμέσου φρεατίου αλλαγής διεύθυνσης. Τα φρεάτια αυτά θα είναι επισκέψιμα και θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τη μελέτη Το κενό, του έξω από την περίμετρο του υπογείου ορύγματος που προέκυψε από τις εκσκαφές για την κατασκευή της θεμελιώσεως, γεμίζει είτε με υγιή προίόντα εκσκαφών έως τη στάθμη εφαρμογής των αντιστοίχων σε κάθε θέση κατασκευών του αύλειου χώρου είτε με σκύρα ή άλλα προϊόντα ασυμπίεστα κατά την κρίση της επίβλεψης. Η πλήρωση με προϊόντα εκσκαφής γίνεται σε στρώσεις το πολύ 30 cm αρίστης συμπύκνωσης Σε περίπτωση επίχωσης με προϊόντα εκσκαφής τοποθετούνται πάνω και κάτω από αυτά σκύρα. Η επάνω επιφάνεια του σκυρόστρωτου θα μορφωθεί επίπεδη. Ελάχιστο πλάτος σκυροστρώτου 50 cm κάτω και 70 cm άνω Στην κάτω στάθμη της πλάκας επί εδάφους του υπογείου στα περιμετρικά τοιχία του κτιρίου και περιμετρικά των εσωτερικών κολωνών τοποθετείται αρμός από κορδόνι μπετονίτη στερεωμένος επί του ξυλοτύπου ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΟΜΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο φέρων οργανισμός της ανωδομής του κτιρίου προβλέπεται μεταλλικός από διατομές μορφοσιδήρου σύμφωνα με τη συνημμένη στατική μελέτη Το περίβλημα του κτιρίου έχει απαιτήσεις θερμομόνωσης μόνο στο χώρο του ορόφου των γραφείων σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη ΚΕΝΑΚ. 8

10 Έτσι στο χώρο των γραφείων έχουμε από έξω προς τα μέσα στο εξωτερικό περίβλημα: Α. Κατακόρυφοι τοίχοι : Θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης,ονομαστικού πάχους 5 εκ. τύπου ISOWAVE65 της ISOBAU ή αντίστοιχα άλλης εταιρείας -που αποτελούν και το συνολικό κατακόρυφο περίβλημα του κτιρίου- επενδεδυμένα εσωτερικά με επένδυση απλής γυψοσανίδας ενδεικτικού τύπου GKA με επιπρόσθετη ενδιάμεση θερμομόνωση με ρολό πολυεστέρα τύπου THERMOBOND πάχους 4 εκ. και βάρους 30kg/m3 ενταγμένης στο σκελετό αυτής της επένδυσης Β. Επιστέγαση Επίσης από ειδικά θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης πάχους και αυτά 5 εκ. τύπου TRS5 της ISOBAU ή αντίστοιχα άλλης εταιρείας 4.3. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 5 εκ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τα πανέλα τύπου ISOWAVE65 της ISOBAU ή αντίστοιχα άλλης εταιρείας είναι σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία αποτελούμενα από δύο διαμορφωμένα ελασματόφυλλα,-το εξωτερικό με έντονες κυματοειδείς εξάρσεις το εσωτερικό ελαφρά διαμορφωμένο - μεταξύ των οποίων εγχύεται αφρός πολυουρεθάνης πάχους 5-6,5 εκ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 5 εκ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τα πανέλα τύπου TRS5 της ISOBAU ή αντίστοιχα άλλης εταιρείας είναι επίσης σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία αποτελούμενα από δύο διαμορφωμένα ελασματόφυλλα,-το εξωτερικό με πέντε ανά φύλλοτραπεζοειδείς εξάρσεις το εσωτερικό ελαφρά διαμορφωμένο - μεταξύ των οποίων εγχύεται αφρός πολυουρεθάνης πάχους 5-8 εκ. Προδιαγραφές υλικών Τύπος / Ποιότητα Ελάσματος - Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ σε πάχος 0,50mm το εξωτερικό και 0.40 mm το εσωτερικό για τα πανέλα επικάλυψης και σε πάχος 0.50 mm τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό για τα πανέλα πλαγιοκάλυψης. (ανοχές διαστάσεων κατά EN 10143) Tο εν θερμώ γαλβανισμένο χαλυβοέλασμα τύπου DX51D (FePO2 G),κατά EN & EN έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Γαλβάνισμα τύπου Z200 ή Ζ275 με βάρος γαλβανίσματος :200 ή 275 gr/m2 Ελάχιστο Όριο ιαρροής : Re = 280 N/mm2 Μέγιστη Εφελκυστική Αντοχή : Rm =500 N/mm2 Ελάχιστη Επιμήκυνση Θραύσης : A = 20% 9

11 Βαφή ελασμάτων Η Βαφή των ελασμάτων είναι πολυεστερική.το ήδη γαλβανισμένο χαλυβοέλασμα υφίσταται χημική επεξεργασία, στη συνέχεια επιστρώνεται με primer και τελικά βάφεται με πολυεστερικό χρώμα. Η βαφή είναι ειδική για την παραγωγή πανέλων πολυουρεθάνης, οροφής και πλαγιοκάλυψης και είναι τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής χρήσης. Οι εξωτερικές βαφές είναι χρώματος RAL 6021 και οι εσωτερικές χρώματος λευκού. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πολυεστερικής βαφής είναι : Πάχος βαφής της εξωτερικής επιφάνειας : 25 ±3μm Πάχος βαφής της εσωτερικής επιφάνειας : 5 μm,χρώμα άσπρο Στιλπνότητα υπό γωνία : (ASTM 523) Σκληρότητα : Μεγαλύτερη από F της κλίμακας Koh-I-Noor Αντοχή σε Σχετική Υγρασία (100%) : Κλάση Νο.8 κατά ASTM D 714 μετά από έκθεση σε σχετική υγρασία επί 1000/1500 ώρες. Αντοχή σε αλκαλικό Περιβάλλον : Έπειτα από έκθεση σε αλκα - λικό περιβάλλον (ASTM B 117)δεν παρατηρείται η ύπαρξη πόρων ή διάβρωσης.επίσης δεν παρατηρείται κανένα σημάδι αποφλοίωσης μετά από παρέλευση τεσσάρων ωρών από τη λήξη της δοκιμής Τεχνητή Γήρανση : οκιμή κατά το Atlas mod.xwwr weatherometer. Κύκλοι 60 λεπτά φωτός- 60 λεπτά σκότους : εν παρουσιάστηκαν ρωγμές ή αποφλοιώσεις μετά από δοκιμές επί 500/1000 ώρες Αφρός πολυουρεθάνης Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας στους 10 ο C : λ 10 = w/m.ο K ή λ 10 = kcal/ m. h. o C ( ΕΛΟΤ514) Πυκνότητα Αφρού Πολυουρεθάνης : 40 ± 2 kg/m 3 (ISO 845) Ποσοστό κλειστών κυψελίδων: % (ASTM D 2856) Ιδιότητες των πανέλων Συμπεριφορά σε Θλίψη με Συμπίεση 10 % : σc =0.215 Mpa (ISO 844), Ec=3.3 Mpa (DIN ) Συμπεριφορά σε Εφελκυσμό: Et = 4 Mpa (ISO 845) Συμπεριφορά σε Κάμψη: Eb = 3.7 Mpa Συμπεριφορά σε ιάτμηση: G = 2.6 Mpa (DIN ) Συμπεριφορά σε Πυρκαγιά : Κατηγορία Καυστότητας :B2 ή κατά παραγγελία Β1(DIN 4102) Συντελεστής Θερμοπερατότητας k (kcal/m 2 h o C) :για μεν τα τύπου isowave kcal/m 2 h o C για δε τα TRS kcal/m 2 h o C Ηχομόνωση : Μείωση έντασης ήχου από 20 μέχρι και 25 db Ανοχές διαστάσεων Πάχος Πανέλων : Απόκλιση (-2/+2 mm) 10

12 Μήκος Πανέλων : Απόκλιση (± 10 mm) Πλάτος Πανέλων : Απόκλιση ( ± 2.5mm) Ορθογωνικότητα Πανέλων : Απόκλιση (max 2 mm) Χρώματα εξωτερικού χαλυβοελάσματος: RAL 6021 Χρώματα εσωτερικού χαλυβοελάσματος: λευκό. Κατασκευαστικά Η τοποθέτηση θα ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες του κατασκευαστή των πανέλων και θα χρησιμοποιεί τα ειδικά τεμάχια και τα λοιπά μικρουλικά (ελαστικά παρεμβύσματα αεροστεγανότητας, μεταλλικές καλύπτρες, ροδέλες στεγανότητας κλπ. ) Προσοχή θα δοθεί στην άρτια τοποθέτηση των ενώσεων σε σχέση με τη φορά της επικρατούσας διεύθυνσης των ανέμων στην περιοχή και της άρτιας στεγάνωσης των ενώσεων (πλαϊνά τύπου αρσενικό / θηλυκό έτσι ώστε να θηλυκώνουν το ένα μέσα στο άλλο και να παρεμποδίζεται η εισροή του ανέμου και της βροχής.) Επιδιώκεται πρόσθετα στεγάνωση των πλαϊνών των πανέλλων. Έτσι η κατασκευή θα υποστηρίζεται: α) Από ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένα ή έγχρωμα χαλυβοελάσματα που θα ικανοποιούν την άρτια σύνδεση συνδυασμό και απόληξη των πετασμάτων πλαγιοκάλυψης, επικάλυψης και διαχωρισμού πυροδιαμερισμάτων. β) Στερεωτικά και στεγανωτικά υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή των πανέλων. γ) Για την στερέωσή των πανέλων πλαγιοκάλυψης εκτός από την αυτοβυθιζόμενη βίδα της κρυφής στήριξης, τοποθετούνται και αυτοβυθιζόμενες βίδες ανά 25 εκ. μήκους 2 εκ. από την εσωτερική πλευρά του πανέλου στο σημείο επαφής μηκίδας και πανέλου. ) Η στερέωσή των πανέλων επικάλυψης επί των τεγίδων γίνεται με αυτοβιθιζόμενες βίδες αναλόγου μήκους μετά των απαιτουμένων εξαρτημάτων στεγάνωσης οι οποίες τοποθετούνται σε κάθε τραπέζιο του πανέλου ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ BLOCK ΤΥΠΟΥ YTONG Η πλαγιοκάλυψη του κτιρίου στην μεσοτοιχία κατά μήκος της δυτικής πλευράς του οικοπέδου (άξονας Α ) θα γίνει με τοιχοποιία από YTONG BLOCK η αντίστοιχο υλικό διαστάσεων 60 χ 25 χ 25 εκ Κατασκευαστικά Η κατασκευή της τοιχοποιίας από YTONG BLOCK πάχους 25 εκ., θα ακολουθεί τις παρακάτω οδηγίες: Η πρώτη στρώση των YTONG αλφαδιάζεται με λάσπη εκτός εάν η επιπεδότητα είναι εξασφαλισμένη (π.χ βιομηχανικό δάπεδο), όπου μπορεί με την πρώτη στρώση να χρησιμοποιηθεί κόλλα πορομπετόν της YTONG. Το κτίσιμο θα γίνει χρησιμοποιώντας κονίαμα (κόλλα) YTONG στον οριζόντιο αρμό σε πάχος 1-2 mm. 11

13 Η τοιχοποιία θα είναι περισφιγμένη από οριζόντια στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (σενάζ διαστάσεων 25x25 cm με τον κατάλληλο οπλισμό), ανά δυο μέτρα ύψος. Τα σενάζ θα είναι κατασκευασμένα με YTONG ΣΕΝΑΖ Block διαστάσεων 60x25x25 cm. Η τοιχοποιία θα είναι συνδεδεμένη με κατάλληλο τρόπο στα κατακόρυφα, μεταλλικά, φέροντα στοιχεία. Στο σημείο που η τοιχοποιία καταλήγει σε επαφή με κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία του φέροντος οργανισμού, θα δημιουργηθεί αρμός ύψους 1,5 έως 3 cm που θα σφραγιστεί με αφρό πολυουρεθάνης. Πριν εφαρμοστεί η πολυουρεθάνη, καθαρίζονται και διαβρέχονται οι επιφάνειες με τις οποίες θα έρθει σε επαφή. Η τοιχοποιία θα είναι σοβατισμένη χρησιμοποιώντας βιομηχανικά επιχρίσματα της YTONG και πιο συγκεκριμένα τον YTONG έτοιμο λευκό μαρμαροσοβά και τον YTONG έτοιμο βασικό σοβά. Οι τοιχοποιίες θα πρέπει να βρέχονται καλά πριν σοβατιστούν ή να ασταρώνονται με YTONG PRIMER το οποίο αραιώνεται με νερό 1:4, χρησιμοποιώντας βούρτσα ή ρολό. Το minimum πάχος τοποθέτησης του σοβά, θα πρέπει να είναι εσωτερικά 8-10mm και εξωτερικά 12-15mm. Οι σοβάδες θα πρέπει να βρέχονται δύο μέρες μετά την εφαρμογή τους ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΟΜΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Στις εσωτερικές κατακόρυφες και οριζόντιες διαχωριστικές επιφάνειες των χώρων γραφείων προς μη θερμαινόμενους χώρους τοποθετούνται στο ενδιάμεσο των κατακόρυφων τοιχοπετασμάτων γυψοσανίδας και στο διάκενο των σχετικών ψευδοροφών τοποθετούνται πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 4 εκ. και βάρους 40 kg/m3. 5. ΕΛΑΦΡΕΣ ΤΟΙΧΟ ΟΜΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 5.1.ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ Στην ανωδομή του κτιρίου όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο 4.2.του παρόντος τοποθετούνται : Κατακόρυφοι τοίχοι : Θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης τύπου ISOWAVE65 της ISOBAU ή αντίστοιχα άλλης εταιρείας που αποτελούν και το συνολικό κατακόρυφο περίβλημα του κτιρίου με όλα τα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια που τοποθετούνται στην συναρμογή των ακμών και στην βάση τους ώστε να προστατευθεί η πολυουρεθάνη που περιέχουν. Η επιμέτρηση γίνεται στο συνολικό εμβαδόν της πραγματικής επιφάνειάς τους, και στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω υλικά μετά της εργασίας τοποθέτησης. 12

14 Στο χώρο των γραφείων είναι επενδεδυμένα εσωτερικά με επένδυση απλής γυψοσανίδας ενδεικτικού τύπου GKB με επιπρόσθετη ενδιάμεση θερμομόνωση πετροβάμβακα 40 kg/m3 πάχους 4 εκ. ενταγμένου στο σκελετό αυτής της επένδυσης.(με κατασκευαστικά χαρακτηριστικά όπως παρακάτω αναφέρονται και με την επισήμανση ότι έχει μόνο από τη μία πλευρά επένδυση με μονή γυψοσανίδα απλή ή ανθυγρή κατά περίπτωση.) Επιστέγαση Επίσης από ειδικά θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης τύπου TRS5 με δείκτη πυραντίστασης 60 της ISOBAU ή αντίστοιχα άλλης εταιρείας. Στο σημείο συναρμογής τους κορυφαίος- τοποθετείται και εξωτερικός και εσωτερικός κοριφαίος. Στα σημεία συναρμογής τους με τα πανέλα πλαγιοκάλυψης τοποθετούνται τα ανάλογα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένη και βαμμένη λαμαρίνα. Η επιμέτρηση γίνεται στο συνολικό εμβαδόν της πραγματικής επιφάνειάς τους, και στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω υλικά μετά της εργασίας τοποθέτησης. Για προδιαγραφές υλικών και τοποθέτησης ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο κεφ του παρόντος ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ Α. ΜΕΤΑΞΥ ΠΥΡΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ Προδιαγράφονται μεταλλικά πανέλα πετροβάμβακα πάχους 8 εκ. τα οποία είναι σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία αποτελούμενα από δύο διαμορφωμένα ελασματόφυλλα πάχους 0,5 mm τα οποία εγκιβωτίζουν πετροβάμβακα πάχους 8 cm με πυκνότητα 120 kg/m ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙ ΑΣ 60 ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Προδιαγράφονται τοίχοι τύπου Knauf-W112: πάχους 100mm Μη φέρουσα εσωτερική τοιχοποιία ξηράς δόμησης συνολικού πάχους 100mm, κατά DIN 4103, σε μεταλλικό σκελετό από μονούς ορθοστάτες πλάτους 50mm, με εσωτερική μόνωση από πετροβάμβακα σε πλάκες πάχους των 4cm και πυκνότητας των 40 Kg/m 3, με αμφίπλευρη διπλή επίστρωση από πυράντοχες γυψοσανίδες τύπου Knauf-GKF,ή ανθυγροπυράντοχες -στην περίπτωση απαίτησης προστασίας και από την υγρασία- πάχους 12,5mm. Πάχος τοίχου: 100 mm Ύψος τοίχου: Μέγιστο επιτρεπτό ύψος για χώρους χαμηλής κυκλοφορίας 4,00m Σύστημα: τύπου W112 της Knauf 13

15 Κατηγορία πυροπροστασίας: F60A κατά DIN 4102 Συντελεστής ηχομόνωσης: Rw 50dB (Πιστοποιητικό Knauf 005/2002). Μεταλλικός σκελετός: από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας τύπου Knauf CW: 50x50x0,6 mm κατά DIN 18182, με πάχος χάλυβα 0,6mm με ανοχές πάχους 0,02% ελεγχόμενο κατά DIN μέρος 1, με γαλβάνισμα εν θερμώ Ζ-200=100gr/m 2, δηλαδή με πάχος επίστρωσης 7,14μ με ανοχές 0,01% ελεγχόμενο κατά DIN μέρος 1. Κατασκευή σκελετού: με στρωτήρες οροφής και δαπέδου από προφίλ τύπου Knauf-UW: 50x40x0,6 mm και μονούς ορθοστάτες των 50mm από προφίλ τύπου Knauf-CW: 50x50x0,6 mm που θα τοποθετούνται κατακόρυφα μέσα στους στρωτήρες με το άνοιγμά τους προς μία κατεύθυνση σε αποστάσεις των 600mm και που θα συνδέονται με πριτσίνωμα. Όλοι οι στρωτήρες και οι ορθοστάτες που έρχονται σε επαφή με τα υπάρχοντα δομικά στοιχεία θα τοποθετούνται πάνω σε αφρώδη αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία. Τα μεταλλικά προφίλ θα στερεώνονται με ειδικές βίδες και βύσματα σε όλα τα συνορεύοντα δομικά στοιχεία σε αποστάσεις μικρότερες του 1,00 m και το λιγότερο σε τρία σημεία. Για συμπαγή δομικά στοιχεία: Βίδα με βύσμα. Για μη συμπαγή δομικά στοιχεία: Κατάλληλες για το υλικό βίδες με βύσματα. ιαμόρφωση ανοιγμάτων θυρών: Στην περίπτωση που το ύψος του τοίχου δεν υπερβαίνει τα 3,00 m και το βάρος της θύρας είναι κατώτερο των 30Kg τότε η κατασκευή των πλαισίων του ανοίγματος θα γίνεται με CW προφίλ που θα ενισχύεται με ενσωματωμένη ξυλοδοκό. Ο στρωτήρας θα ενισχύεται στα άκρα με μεταλλική πλάκα που θα στερεώνεται με βίδα και βύσμα L8/80 και η στερέωση των ορθοστατών στην οροφή θα γίνεται με Γ έλασμα που θα στερεώνεται επίσης με βίδα και βύσμα L8/80. Στην περίπτωση που το ύψος του τοίχου υπερβαίνει τα 3,00 m ή το βάρος της πόρτας έιναι πάνω από 30 Kg τότε η διαμόρφωση του ανοίγματος θα γίνεται από ειδικά UA προφίλ πάχους των 2mm τύπου Knauf-UA: 4x40x20 mm. Η στερέωση αυτών των ορθοστατών στην οροφή και το δάπεδο θα γίνεται με Γ έλασμα και θα στερεώνεται με βίδα και βύσμα L8/80. Μόνωση: Πετροβάμβακας κατά DIN σε πλάκες 600Χ1000 mm, πυκνότητας 40 Kg/m 3 και πάχους 40mm. Κατηγορία πυραντίστασης Α με κατώτατο σημείο τήξης 1000 C. Προιόν επίστρωσης: Γυψοσανίδες στάνταρντ τύπου Knauf-GKB με λοξά και ημιστρόγγυλα άκρα τύπου HRAK, πάχους 12,5 mm, κατά DIN Επίστρωση: Με διπλή στρώση γυψοσανίδων τοποθετημένες όρθια και στις δύο όψεις με κατάλληλες αυτοπροωθούμενες βίδες TN25 και TN35 στην απαιτούμενη πυκνότητα των 75 cm για την πρώτη στρώση και των 25 cm για την δεύτερη στρώση και την απαιτούμενη επεξεργασία στοκαρίσματος. Το ελάχιστο βάθος εισχώρησης των βιδών στο σκελετό θα είναι 10 mm. Οι ελεύθερες γωνιακές απολήξεις θα προστατεύονται με γαλβανισμένα γωνιόκρανα 31/31/0,5 mm. Οι αρμοί των δύο στρώσεων γυψοσανίδας θα πρέπει να μετατίθενται (σταυρώνουν) κατά μήκος και κατά πλάτος. εν επιτρέπεται να γίνεται αρμολόγηση γυψοσανίδων σε ορθοστάτες που στερεώνεται το κάσσωμα της πόρτας. Η ένωση των γυψοσανίδων πρέπει να γίνεται στο υπέρθυρο. 14

16 Τεχνική Στοκαρίσματος: Το στοκάρισμα των αρμών των διαμορφωμένων άκρων της γυψοσανίδας (Λοξά και Ημιστρόγγυλα άκρα) γίνεται με Knauf-Uniflott. Το στοκάρισμα των μη διαμορφωμένων άκρων (σόκορα) γίνεται με Knauf-Uniflott και ταινία. Η πρώτη στρώση γυψοσανίδας πρέπει να στοκάρεται. Β. ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΕΝΤΟΣ ΠΥΡΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Υλικά - Προδιαγραφές- Κατασκευαστικά Όλοι οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι εντός των πυροδιαμερισμάτων ύψους έως 2,70 m. θα κατασκευαστούν τύπου Knauf W111 με απλή,τύπου Knauf- GKB,ή ανθυγρή τύπου Knauf GKI γυψοσανίδα -στην περίπτωση υγρών χώρων.- Προδιαγράφονται τοίχοι τύπου Knauf-W111: πάχους 75mm Μη φέρουσα εσωτερική τοιχοποιία ξηράς δόμησης συνολικού πάχους 75mm, κατά DIN 4103, σε μεταλλικό σκελετό από μονούς ορθοστάτες πλάτους 50mm, με εσωτερική μόνωση από πετροβάμβακα σε πλάκες πάχους των 4cm και πυκνότητας των 50 Kg/m 3, με αμφίπλευρη μονή επίστρωση από στάνταρντ γυψοσανίδες τύπου Knauf-GKB, ή Knauf-GKΙ, πάχους 12,5mm. Πάχος τοίχου: 75 mm Ύψος τοίχου: Μέγιστο επιτρεπτό ύψος για χώρους χαμηλής κυκλοφορίας 3,00m Σύστημα: W111 της Knauf Κατηγορία πυροπροστασίας: F30A κατά DIN 4102 με επένδυση πυράντοχης γυψοσανίδας Knauf-GKF 12,5mm. Συντελεστής ηχομόνωσης: Rw 41dB (Πιστοποιητικό Knauf 005/2002) Μεταλλικός σκελετός: από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας τύπου Knauf CW: 50x50x0,6 mm κατά DIN 18182, με πάχος χάλυβα 0,6mm με ανοχές πάχους 0,02% ελεγχόμενο κατά DIN μέρος 1, με γαλβάνισμα εν θερμώ Ζ-200=100gr/m 2, δηλαδή με πάχος επίστρωσης 7,14μ με ανοχές 0,01% ελεγχόμενο κατά DIN μέρος 1. Κατασκευή σκελετού: με στρωτήρες οροφής και δαπέδου από προφίλ τύπου Knauf-UW: 50x40x0,6 mm και μονούς ορθοστάτες των 50mm από προφίλ τύπου Knauf-CW:50x50x 0,6 mm που θα τοποθετούνται κατακόρυφα μέσα στους στρωτήρες με το άνοιγμά τους προς μία κατεύθυνση σε αποστάσεις των 600mm και που θα συνδέονται με πριτσίνωμα. Όλοι οι στρωτήρες και οι ορθοστάτες που έρχονται σε επαφή με τα υπάρχοντα δομικά στοιχεία θα τοποθετούνται πάνω σε αφρώδη αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία. Τα μεταλλικά προφίλ θα στερεώνονται με ειδικές βίδες και βύσματα σε όλα τα συνορεύοντα δομικά στοιχεία σε αποστάσεις μικρότερες του 1,00 m και το λιγώτερο σε τρία σημεία. Για συμπαγή δομικά στοιχεία: Βίδα με βύσμα. Για μη συμπαγή δομικά στοιχεία: Κατάλληλες για το υλικό βίδες με βύσματα. ιαμόρφωση ανοιγμάτων θυρών: Στην περίπτωση που το ύψος του τοίχου δεν υπερβαίνει τα 3,00 m και το βάρος της θύρας είναι κατώτερο 15

17 των 30Kg τότε η κατασκευή των πλαισίων του ανοίγματος θα γίνεται με CW προφίλ που θα ενισχύεται με ενσωματωμένη ξυλοδοκό. Ο στρωτήρας θα ενισχύεται στα άκρα με μεταλλική πλάκα που θα στερεώνεται με βίδα και βύσμα L8/80 και η στερέωση των ορθοστατών στην οροφή θα γίνεται με Γ έλασμα που θα στερεώνεται επίσης με βίδα και βύσμα L8/80. Στην περίπτωση που το ύψος του τοίχου υπερβαίνει τα 3,00 m ή το βάρος της πόρτας έιναι πάνω από 30 Kg τότε η διαμόρφωση του ανοίγματος θα γίνεται από ειδικά UA προφίλ πάχους των 2mm τύπου Knauf-UA: 48x40x20 mm. Η στερέωση αυτών των ορθοστατών στην οροφή και το δάπεδο θα γίνεται με Γ έλασμα και θα στερεώνεται με βίδα και βύσμα L8/80. Μόνωση: Πετροβάμβακας κατά DIN σε πλάκες 600Χ1000 mm, πυκνότητας 40 Kg/m 3 και πάχους 40mm. Κατηγορία πυραντίστασης Α με κατώτατο σημείο τήξης 1000 C. Προϊόν επίστρωσης: Γυψοσανίδες στάνταρντ τύπου Knauf-GKB με λοξά και ημιστρόγγυλα άκρα τύπου HRAK, πάχους 12,5 mm, κατά DIN Επίστρωση: Με μονή στρώση γυψοσανίδων τοποθετημένες όρθια και στις δύο όψεις με κατάλληλες αυτοπροωθούμενες βίδες TN25 στην απαιτούμενη πυκνότητα των 25 cm. Το ελάχιστο βάθος εισχώρησης των βιδών στο σκελετό θα είναι 10 mm. Οι ελεύθερες γωνιακές απολήξεις θα προστατεύονται με γαλβανισμένα γωνιόκρανα 31/31/0,5 mm. εν επιτρέπεται να γίνεται αρμολόγηση γυψοσανίδων σε ορθοστάτες που στερεώνεται το κάσσωμα της πόρτας. Η ένωση των γυψοσανίδων πρέπει να γίνεται στο υπέρθυρο. Τεχνική Στοκαρίσματος : Το στοκάρισμα των αρμών των διαμορφωμένων άκρων της γυψοσανίδας ( Λοξά και Ημιστρόγγυλα άκρα) γίνεται με Knauf-Uniflott. Το στοκάρισμα των μη διαμορφωμένων άκρων (σόκορα) γίνεται με Knauf-Uniflott και ταινία ΠΑΝΕΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑ- ΜΩΝ ( ΠΛΑΙΝΑ- ΟΡΟΦΗ). Προτείνονται τα τύπου WFR της ISOBAU αντίστοιχα άλλης εταιρείας επίσης αποτελούμενα από δύο διαμορφωμένα ελασματόφυλλα, ελαφρά διαμορφωμένα, εντός των οποίων εγχύεται αφρός πολυουρεθάνης, πάχους 12 cm, και των οποίων τα άκρα διαμορφώνουν έναν ειδικό αρμό σύνδεσης,ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη θερμομονωτική συμπεριφορά,ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Τόσο ο θάλαμος της συντήρησης, όσο και της κατάψυξης έχουν από μία θύρα κατάψυξης συντήρησης 1.20m x 2.20 m. 6. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ - ΨΕΥ ΟΡΟΦΕΣ 6.1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΠΛΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙ ΑΣ ΕΠΙ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 16

18 Όπως στο (Με κατασκευαστικά χαρακτηριστικά όπως παρ και με την επισήμανση ότι έχει μόνο από τη μία πλευρά επένδυση με μονή γυψοσανίδα απλή ή ανθυγρή κατά περίπτωση.) ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ SHAFTS H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΦΡΑΓΕΣ 60 ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Η εσωτερική πλευρά των shafts επενδύεται επι μεταλλικού ως άνω σκελετού -από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας τύπου Knauf CW: 50x50x0,6 mm κατά DIN 18182,- με μία στρώση Knauf Fireboard πάχους 20 mm και με πετροβάμβακα πάχους 40 mm επιτυγχάνουν πυρασφάλεια 1,0 ώρας, F60A ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ PVC ΣΕ ΤΑΠΗΤΑ (ΡΟΛΛΟ) Επενδύονται οι τοιχοι εντός των χώρων υγιεινής και μέχρι ύψους 1,00 m από ομοιογενές PVC τύπου MYSTIQUE PUR, κατηγορίας P, της κατασκευάστριας εταιρείας POLYFLOR, με διασφάλιση ποιότητας σύμφωνη με το ISO 9001, ISO 9002 & ISO σε ρολά πλάτους 2,0 μέτρων, μήκους 20 μέτρων και πάχους 2.0 χιλ. οποιουδήποτε χρώματος. Τα ρολλά PVC είναι εργοστασιακά εμποτισμένα με επένδυση πολυουρεθάνης. Έχουν μεγάλη αντοχή στα χημικά. Επικολλούνται σε υπόστρωμα λείο, στέρεο, επίπεδο και μόνιμα στεγνό χωρίς υπολείμματα οικοδομικών υλικών, τυχόν ρωγμές ή άλλες ατέλειες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επί του υποστρώματος γυψοσανίδας. Πριν την εφαρμογή θα πρέπει να μετρηθεί το υπόλοιπο υγρασίας που εσωκλείεται στο υπόστρωμα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει την τάξη μεγέθους 4,0%. Η υγρασία μετριέται με ειδικό υγρόμετρο ηλεκτροδίων σε βάθος 25,0 χιλ. Τα δάπεδα επικολλούνται με ειδική κόλλα τύπου F-BALL F-44,σε αναλογία 350 γρ ανά Μ2,με ειδική σπάτουλα διατομής που ορίζει ο κατασκευαστής. Ακολουθεί πάτημα με κύλινδρο 50 κιλών σε ολόκληρη την επιφάνεια. Οι αρμοί συγκολλούνται με την μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για ρολλά PVC, τύπου POLYFLOR WELD πάχους 3,5 χιλ. Το πλάτος του αρμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5 χιλ. το δε βάθος του πρέπει να είναι ίσο με τα 2/3 του πάχους του δαπέδου και ποτέ μεγαλύτερο από 2,0χιλ,δηλαδή το ήμισυ του πάχους του κορδονιού. Οι ραφές θερμοκολλούνται 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Μετά το πέρας της διαδικασίας της θερμοκόλλησης, η περίσσια του υλικού του αρμού θα αφαιρεθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις με ειδικά εργαλεία έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των αρμών καθώς και η μη διαφορο ποίηση ύψους μεταξύ των φύλλων και των αρμών. 17

19 6.2. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΜΕ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙ ΕΣ KNAUF-W 629 Εσωτερική επένδυση ξηράς δόμησης, σε μεταλλικό σκελετό από διπλούς ορθοστάτες,πλάτους 75mm, βιδωμένους πλάτη-πλάτη, με εσωτερική μόνωση από πετροβάμβακα σε πλάκες πάχους των 4cm και πυκνότητας των 40Kg/m³, με διπλή οριζόντια επίστρωση από πυράντοχες γυψοσανίδες τύπου Knauf-GKF, πάχους 20+12,5mm έκαστη. Πάχος επένδυσης: 107,5 mm Βάρος επένδυσης: ca. 29 Kg/m 2 Μέγιστο επιτρεπτό ύψος: 5,50m για αποστάσεις ορθοστατών 62,50cm ή 6,50m για αποστάσεις ορθοστατών 31,25cm. Απαιτείται μόνο κατακόρυφη στήριξη σε στρωτήρες στερεωμένους στο δάπεδο και στη φέρουσα οροφή. Κατηγορία πυροπροστασίας: F60A σύμφωνα με το πιστοποιητικό Nr. 3079/0699 Μεταλλικός σκελετός: από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας τύπου Knauf CW: 75X50X0,6 mm κατά DIN Το πάχος του μεταλλικού σκελετού είναι 0,6mm. Κατασκευή σκελετού: με στρωτήρες οροφής και δαπέδου από προφίλ τύπου Knauf-UW: 75X40X0,6 mm και διπλούς ορθοστάτες των 75mm από προφίλ τύπου Knauf-CW:75X50X 0,6 mm που θα τοποθετούνται κατακόρυφα μέσα στους στρωτήρες και θα συνδέονται με πριτσίνωμα, στη συνέχεια θα βιδώνονται πλάτη-πλάτη, ανά 75cm καθ ύψος, σε αξονικές αποστάσεις των 62,50cm ή 32,25 cm. Όλοι οι στρωτήρες και οι ορθοστάτες που έρχονται σε επαφή με τα υπάρχοντα δομικά στοιχεία θα τοποθετούνται πάνω σε αφρώδη αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία. Τα μεταλλικά προφίλ θα στερεώνονται με ειδικές βίδες και βίσματα σε όλα τα συνορεύοντα δομικά στοιχεία σε αποστάσεις μικρότερες του 1,00 m και το λιγώτερο σε τρία σημεία. Για συμπαγή δομικά στοιχεία : Βίδα με βίσμα. Για μη συμπαγή δομικά στοιχεία: Κατάλληλες για το υλικό βίδες με βίσματα. Μόνωση: Πετροβάμβακας πυκνότητας 40 Kg/m³ και πάχους 40mm. Κατηγορία πυραντίστασης Α1 με κατώτατο σημείο τήξης 1000 C. Προιόν επίστρωσης: Γυψοσανίδες πυράντοχες τύπου Knauf-GKFμε λοξά και ημιστρόγγυλα άκρα τύπου HRAK, πάχους 20 mm και 12,5mm, κατά DIN Επίστρωση: Με διπλή στρώση γυψοσανίδων τοποθετημένες στην μία όψη του σκελετού με κατάλληλες αυτοπροωθούμενες βίδες TN35 και TN55 στην απαιτούμενη πυκνότητα των 60 cm για την πρώτη στρώση και των 25 cm για την δεύτερη στρώση και την απαιτούμενη επεξεργασία στοκαρίσματος. Οι αρμοί των δύο στρώσεων γυψοσανίδας θα πρέπει να μετατίθενται (σταυρώνουν) κατά μήκος και κατά πλάτος Τεχνική Στοκαρίσματος: Το στοκάρισμα των αρμών των διαμορφωμένων άκρων της γυψοσανίδας ( Λοξά και Ημιστρόγγυλα άκρα) γίνεται με Knauf-Uniflott. Το στοκάρισμα των μη διαμορφωμένων άκρων (σόκορα) γίνεται με Knauf-Uniflott και ταινία. Η πρώτη στρώση γυψοσανίδας πρέπει να στοκάρεται. 18

20 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο μεταλλικός φέρων οργανισμός προστατεύεται με αντιπυρική βαφή τύπου SIKA UNITHERM ή αντίστοιχη άλλης διαπιστευμένης εταιρείας, εξασφαλίζοντας την απαίτηση πυροπροστασίας που υπάρχει F60 σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή του υλικού ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΑΝΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Στο περίβλημα του κτιρίου ορισμένα τμήματα επενδύονται, σύμφωνα με τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης, με ελαφρύ σύνθετο πανέλο τύπου ETALBOND που αποτελείται από δύο επιδερμίδες ανοπτημένου αλουμινίου κράματος AlMg1 πάχους 0,5 mm επικολλημένων σε φύλλο μαύρου πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας.οι επιδερμίδες αλουμινίου είναι προβαμμένες με πολυεστερικό σύστημα βαφής ποιότητας PVDF. Τα πανέλα αυτά διατηρούν την επιπεδότητά τους λόγω της επικολλητής δομής τους, ελαχιστοποιώντας τα βέλη κάμψης από ίδιο βάρος ή ανεμοπίεση. Στερεώνονται επί σκελετού από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τις προδιαγραφές υλικού (βλ. Πίνακα Ποιοτικών Στοιχείων) 6.4. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙ ΟΥΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ Τοποθετούνται ως επικάλυψη του εξωτερικού στεγάστρου και επιλέγονται προβαμμένα φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας μη συνεχών τραπεζίων πάχους 5/10 χλστ. Τα στέγαστρα θα έχουν οροφή από γαλβανισμένη επίπεδη λαμαρίνα με σκοτίες 2*2 εκ. ανά αποστάσεις 30 εκ. Στην τιμή της επιστέγασης περιλαμβάνονται και όλα τα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια μετώπης, επικάλυψης αρμών κλπ ΨΕΥ ΟΡΟΦΕΣ Οι ψευδοροφές θα είναι σταθερές, τελείως επίπεδες και επισκέψιμες για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων. Προβλέπεται λοιπόν, η χρήση και τοποθέτηση ψευδοροφών των εξής κατηγοριών: ΨΕΥ ΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙ ΑΣ ΑΠΛΗΣ (κατηγορία ανάληψης φορτίου 0,15KN/m 2 ) ή ΙΠΛΗΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ F 60 Ψευδοροφή (τοποθετείται σύμφωνα με τα σχέδια) αφανούς συστήματος ανάρτησης με μονή απλή γυψοσανίδα τύπου Knauf-A, πάχους 12,5 mm, με σύστημα ανάρτησης του τύπου Knauf, που αποτελείται από: 19

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων

κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 με προέκταση των κάθετων στοιχείων Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.40.01 Συστήματα τοιχοποιίας Rigips Εγκατάσταση κάσας πόρτας και κάσας φεγγίτη Υπολογισμός παραστάτη πόρτας 5.40.01 Προφίλ που απαιτούνται σε κλειστές κάσες

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου

Λεπτομέρειες. Γυψοσανίδες προστασίας από την ακτινοβολία Rigips PF ή PB, με επίστρωση φύλλο μολύβδου Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. Συστήματα τοιχοποιίας Rigips 5.55.01 Τοιχοποιία προστασίας από ακτίνες Röntgen (ακτίνες Χ ) Σύστημα τοιχοποιΐας Rigips για προστασία από ακτίνες Χ σε πάχος στρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες Συνδέσεις

Λεπτομέρειες Συνδέσεις Μελέτη και Κατασκευή, με συστήματα Rigips. 5.16.01 Συστήματα Συνδέσεις τοιχοποιίας Rigips Οι συνδέσεις των συστημάτων τοιχοποιίας με τα παρακείμενα δομικά στοιχεία παίζουν καταλυτικό ρόλο στην ηχομόνωση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2413-500285 FAX: 2410-251339 e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Θέση: Π.Ε. ΑΓ.

Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Θέση: Π.Ε. ΑΓ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Θέση: Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 41/2011 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οδηγίες συστηµάτων εξωτερικών θερµοµονώσεων µε διογκωµένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισµένα οργανικά επιχρίσµατα ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Cladding Panels. Panel πλαγιοκάλυψης

Cladding Panels. Panel πλαγιοκάλυψης Cladding Panels Panel πλαγιοκάλυψης. Περιεχόμενα Panel πλαγιοκάλυψης ΣΕΙΡΑ PROMISOL (Πολυουρεθάνης) PROMISOL W 1000 S 4-9 PROMISOL W 1000 N 4-9 PROMISOL W 1000 F 4-9 ΣΕΙΡΑ ALLIANCE (Πολυουρεθάνης) PROMISOL

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ Τ.Ε.Ι. Λάρισας - Παράρτημα Καρδίτσας Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Εργαστήριο Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών 4 ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΙΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΞΥΛΙΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ του Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 33131 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ? ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Υδροαπορρόφηση ονομάζουμε την αποθήκευση μορίων νερού μέσα σε ένα υλικό. Η ικανότητα ενός υλικού να αποθηκεύει νερό καθορίζεται κύρια από τη γεωμετρία των πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. : 210-529 4870 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN 12667 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ -- -- 2500 600 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΟΤ EN 12667 ΕΛΟΤ ΕΝ 1606 ΕΛΟΤ ΕΝ -- -- 2500 600 ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ SHAPEMATE GREC-A ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ SHAPEMATE GREC-A ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤ. ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ λ 90 ΗΜΕΡ. ΣΤΟΥΣ 10 C ΕΛΟΤ EN 12667 W/mkKcal/mh C 0,035 0,030 ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ (τιμή στο όριο

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα.

Ιδιότητες Ανόργανο υλικό, διαπνέον, για εσωτερική και εξωτερική χρήση, με εξαιρετική εργασιμότητα. Baumit StarContact Προϊόν Σύνθεση Έτοιμη προς χρήση κονία για επικόλληση θερμομονωτικών πλακών EPS, πετροβάμβακα και XPS και για επίστρωση του υαλοπλέγματος. Κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι ή μηχανή.

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf»

«Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» «Συστήµατα εσωτερικής θερµοµόνωσης Κnauf» 1 Πάκος Σπυρίδων ιπλ. ΠολιτικόςΜηχανικός Univ. Dortmund KnaufΓυψοποιίαΑ.Β.Ε.Ε. Ευριπίδου 10, Καλλιθέα Τηλ: +30 2109310567 Fax: +30 2109310568 Email: pakos.spyridon@knauf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Date: 20/06/12 ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SAFEDOOR

Date: 20/06/12 ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SAFEDOOR Date: 20/06/12 ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SAFEDOOR Page 2 Για παραγγελίες καλέστε στο: Τηλ: 22990 47800 Fax: 22990 47688 Web: www.safedoor.gr - E-mai: info@safedoor.gr ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SAFEDOOR FB6 ή UL752-7&8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 1 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΕΔΔΗΕ / ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 132 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ» Τ Ι Μ Ο Λ Ο

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 0.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mονάδα Ενδεικτική Τιμή Μερικό Α/Α Περιγραφή υλικού μέτρησης ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Οικ. 15629 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτής ΚΕ.ΠΑ Αφού έχουμε γνωρίσει τα υλικά που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση στις κατασκευές, θα μελετήσουμε τους τρόπους εφαρμογής τους αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΥΑΛΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΜΑΓΝΗΣΙΟΣΑΝΙΔΕΣ

ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΥΑΛΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΜΑΓΝΗΣΙΟΣΑΝΙΔΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΥΑΛΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΜΑΓΝΗΣΙΟΣΑΝΙΔΕΣ A. ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ RIGIPS ΑΠΛΗ Απλές γυψοσανίδες 50 φύλλα/παλ. Μήκος 2m-120m 2 /παλ. Μήκος 2,5m-150m 2 /παλ. Μήκος 3m-180m 2 /παλ 55051 55052 55053

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 37 ΔΑΦΝΗ ΤΗΛ.210-9758619 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ι.ΜΑΚΟΥ ΑΤΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ -ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 1+0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Εργασίες βελτίωσης Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ των Κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας και Ν.Αγχιάλου - 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 Παράρτημα Α:Τεχνικό Παράρτημα Έργου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στη σύμβαση περιλαμβάνονται οι ακόλουθες βασικές κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 132 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC).

Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Γενικά τα συνδετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC). To PVC είναι το τρίτο πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / 4001195 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :./ΔΠΝ/ΤΤΕΔ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣH Υ/Σ 5 ΠATMOY» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 5 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ -----------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H 9 /2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H 9 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4ηΥ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Διεύθυνση:Ιπποκράτους τέρμα. Τηλέφωνο :2521350228-240 Φαξ : 2521025997 E-mail :Grafeio.Promithion@dramahospital.gr Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.000,00 (με Φ.Π.Α 23%) KA: 15.7135.10002 οικ.έτους 2013

ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.000,00 (με Φ.Π.Α 23%) KA: 15.7135.10002 οικ.έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

horizon περιγραφή horizon

horizon περιγραφή horizon horizon περιγραφή Τα θερμομονωτικά πάνελ πολυουρεθάνης κρυφής στήριξης, μπορούν να τοποθετηθούν οριζόντια και κάθετα. Και στις δύο περιπτώσεις τα πάνελ συνδέονται μέσω της κρυφής στήριξης διπλού κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η 08 / 2016 Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α : «Προµήθεια προκατασκευασµένου Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : 18.600,00 µε Φ.Π.Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Α Σ Α : ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΙ ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσης, θέλοντας να παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, διαθέτουμε ένα

Επίσης, θέλοντας να παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, διαθέτουμε ένα Από το 1968 η MACON ΑΤΕΕ δραστηριοποιείται στο χώρο της διακίνησης και διάθεσης προηγμένων δομικών υλικών, τα οποία προορίζονται κυρίως για την προστασία και την ποιοτική αναβάθμιση των κατασκευών. Η παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑTΟΣ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΧΗΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PENETRON 1. Στεγανοποίηση σκυροδέματος, με την προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

υγρό διαφανές 5 30 o C

υγρό διαφανές 5 30 o C ΕΚΔΟΗ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2006 POLYSTAMP PROTECT 862 (ΕΙΔΙΚΟ ΥΡΑΓΙΣΙΚΟ, ΚΛΗΡΤΝΣΙΚΟ,ΑΝΣΙΚΟΝΙΚΟ,ΔΙΑΥΑΝΕ ΒΕΡΝΙΚΙ ΓΙΑ ΣΑΜΠΩΣΟ ΔΑΠΕΔΟ) ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΣΗΝ ΣΑΦΕΙΑ ΕΞΑΣΜΙΗ ΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΚΑΙ ΥΡΑΓΙΖΕΙ ΣΟΤ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ ΜΠΕΣΟΝ, ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΝΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΕΡΓΟ : " Ανακαίνιση WC στο κτίριο υπηρεσιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : 44 : 59100 : : 2331350207 FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση : Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας : 59100 Πληροφορίες : Φρειδερίκη Μαργαρίτου Τηλέφωνο : 2331350207 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών

Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κ Α Ι ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Σύστημα Uponor για Θέρμανση και Δροσισμό με Ακτινοβολία Κατοικιών Upo_Home_Comf_EN_GR_0508.indd 1 02.06.2008 16:06:57 Ur Σύστημα Uponor

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Τεύχος αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Βύρωνας, 23/11/2016 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. : 30002 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33, ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ. : 2132008600,655 ΦΑΞ : 2132008660 e-mail : vallianatos@dimosbyrona.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργασίες διαμόρφωσης και αποκατάστασης τοίχων ξηρής δόμησης πυροδιαμερισμάτων Διωρόφου Τμήματος Κεντρικού Κτιρίου ΓΝΠατρών.

ΘΕΜΑ: Εργασίες διαμόρφωσης και αποκατάστασης τοίχων ξηρής δόμησης πυροδιαμερισμάτων Διωρόφου Τμήματος Κεντρικού Κτιρίου ΓΝΠατρών. ΘΕΜΑ: Εργασίες διαμόρφωσης και αποκατάστασης τοίχων ξηρής δόμησης πυροδιαμερισμάτων Διωρόφου Τμήματος Κεντρικού Κτιρίου ΓΝΠατρών. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πρόκειται για την υλοποίηση Εργασίες διαμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003

Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 Συµµόρφωση Συστηµάτων κατά EN 14351-2:2009 & EN 13830:2003 05/2011 Η EXALCO στα πλαίσια της υποχρεωτικής Ευρωπαϊκής σήµανσης CE και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων της, διαθέτει για

Διαβάστε περισσότερα

AQUAMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα

AQUAMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Τεχνικό Φυλλάδιο AQUAMAT Επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα Ιδιότητες To ΑQUAMAT είναι ένα επαλειφόμενο στεγανωτικό κονίαμα με βάση το τσιμέντο. Προσφέρει πλήρη στεγανότητα σε υδροστατική πίεση έως 7 atm

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα θερμομόνωσης Star XPS

Σύστημα θερμομόνωσης Star XPS Σύστημα θερμομόνωσης Star XPS με θερμομονωτικές πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη Ιδέες με μέλλον. Baumit XPS ΣΎΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ XPS Θερμομόνωση και διαμόρφωση πρόσοψης ταυτόχρονα Το Σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Γ. Σελίδα 1 από 12

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Τιμαριθμική : 2012Γ. Σελίδα 1 από 12 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 12 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 2 από 12 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 3 από 12 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 4 από 12 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 5 από 12 Τιμολόγιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου του νέου κτιρίου του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση δεκαεπτά Σχολικών Μονάδων, Δήμου Καλλιθέας" ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑTΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασίες Συσκευασία των 5Kg Χαρτοκιβώτιο (4τεµ. x 5kg) 60 Σακιά των 25kg σε παλέτα SUPER ELASTIC 500 ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ ΑΚΡΥΛΙΚΗ Ρητινούχος αρµόστοκος, µε βάση το τσιµέντο, υψηλής ποιότητας, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα 100% HCFC-free

Dow - Λύσεις δόμησης. Θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα 100% HCFC-free Dow - Λύσεις δόμησης Θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα 100% HCFC-free 15 Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τη θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα με χρήση της μπλε μόνωσης αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 206.000,00 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 38/13 ΟΜΑΔΑ Ε (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6400mm Απαιτούμενος χώρος 9550Χ8700mm Μήκος 7850mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 2100 mm Ύψος 3300mm Ηλικία χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: /20 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Τ.Υ.Δ.Κ. ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: /20 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Τ.Υ.Δ.Κ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: /20 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Τ.Υ.Δ.Κ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΩΓΩΝΙΟΥ 90.000,00 Ευρώ α. Για εργασίες: 73.170,73 β. Για

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α. Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής και κάλυψης Η/Ζ της Δ.Κ. Ροδόπολης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2012

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α. Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής και κάλυψης Η/Ζ της Δ.Κ. Ροδόπολης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2012 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΕΑΣ: Η/Μ εργασίες, εγκατάσταση Η/Ζ και κατασκευή έργων υποδομής και κάλυψης Η/Ζ της Δ.Κ. Ροδόπολης Προϋπ: 11.205,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Χρήση: 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: / 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ (Λ-01) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΕ ΩΝ (Λ-02) 1 Λ 01.01 2 Λ 01.02 3 Λ 01.03 4 Λ 01.04 5 Λ 01.05 6 Λ 01.06 7 Λ 01.07 8 Λ 01.08

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧ/ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TOΠOΘETHΣH ΓENIKEΣ O HΓIEΣ

TOΠOΘETHΣH ΓENIKEΣ O HΓIEΣ TOΠOΘETHΣH ΓENIKEΣ O HΓIEΣ Σε µεγάλο βαθµό το τελικό αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσµα ενός οικοδοµικού έργου, εξαρτάται από τη σωστή και προσεκτική τοποθέτηση των υλικών επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ

ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÅÓ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÐÕÑÉÔÉÊÇ ÁÌÌÏ ÊÏÉÍÇ ÔÓÉÌÅÍÔÏÊÏÍÉÁ ÌÅ ÈÑÁÕÓÔÇ ÁÌÌÏ ËÁÔÏÌÅÉÏÕ ÕÐÏÓÔÑÙÌÁÔÁ ÄÁÐÅÄÙÍ Η εταιρεία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος από το 1985, έχοντας συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα και τη συνέπεια. Σήμερα, με πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα