Η ανάδειξη και συμβολή των σχέσεων οικολογίας και οικονομίας στην υπέρβαση της σημερινής κρίσης των ηθικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αξιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ανάδειξη και συμβολή των σχέσεων οικολογίας και οικονομίας στην υπέρβαση της σημερινής κρίσης των ηθικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αξιών"

Transcript

1 Η ανάδειξη και συμβολή των σχέσεων οικολογίας και οικονομίας στην υπέρβαση της σημερινής κρίσης των ηθικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αξιών Αρτέμης Μ. Αθανασάκης Δρ. Περιβαλλοντικής Αγωγής, M.Sc. Οικολογίας, M.Ed. Παιδαγωγικών M.Sc. Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή βασισμένη στην οικοπεριβαλλοντική προβληματική άρνησης κάθε αλόγιστης, περιττής και ανώφελης υπερκαταναλωτικής διαδικασίας, καταλήγει στην αναγκαιότητα διαμόρφωσης μιας οικολογικής κοινωνίας -έστω και οραματικά- στην οποίαν οι οικονομικές αξίες δεν θα διατηρούν, πλέον, κυρίαρχη θέση, αλλά θα θέτουν, στο επίκεντρο της ζωής, διαφορετικά νοήματα, σημασίες, ιδέες και αξίες που αντιστρατεύονται την υπερκερδώα λογική της αγοραίας καταναλωτικής ιδεολογίας. Μέσα από την αντίληψη αυτή προκύπτει η ιδέα και πράξη της απο-ανάπτυξης, όχι ως νοσταλγική και αναχρονιστική επιστροφή στη φύση, αλλά ως κάλυψη των βασικών, αναγκαίων και περιττών αναγκών (Letouche, Mendes, Boockhin, Castoriadis), που εξασφαλίζει μία αξιοπρεπή διαβίωση. Ταυτόχρονα μπορεί ως ιδεολογία, συμπεριφορά και προοπτική να απεγκλωβίσει την ανθρώπινη ζωή από τη σημερινή ηθική, οικονομική και περιβαλλοντική κρίση, απελευθερώνοντας και ενισχύοντας δημιουργικές ικανότητες και δράσεις αλληλεγγύης πολιτών, εθελοντικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Ακόμη, καταγράφει τις σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μέτρων προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τη διαμόρφωση νέων συμπεριφορών, αξιών και συνηθειών (μείωση κατανάλωσης ενέργειας, περιττών αγαθών και άσκοπων ενεργοβόρων μετακινήσεων κ.ά.), που προκύπτουν από την κρίση, αλλά και είναι συμβατές με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την προοπτική ενός φιλοπεριβαλλοντικού οικο-αναπτυξιακού ήθους. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία στο ξεπέρασμα της κρίσης. ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ: οικονομική κρίση - ήπια αποανάπτυξη - τοπική δημοκρατία - εθελοντικές ομάδες πολιτών - βιώσιμη ανάπτυξη - περιβαλλοντική αγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προς τούτο, η εργασία αυτή, στηριγμένη στις παραπάνω ιδέες και αντιλήψεις, διαμορφώνει το παρακάτω περιεχόμενο: Η ιδέα και η πράξη της απο-ανάπτυξης, ως κάλυψη βασικών, αναγκαίων και απαραίτητων αναγκών, που αντιστρατεύεται την παραγωγή και κατανάλωση βλαβερών, περιττών και ανώφελων αγαθών. 1

2 Οι προϋποθέσεις αποδόμησης της κυρίαρχης οικονομικής σκέψης και των συνακόλουθων "ποσοτικών οικονομικών αξιών" στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η δημιουργία εθελοντικών-εναλλακτικών και συμμετοχικών κινημάτων πολιτών για την αρωγή ευπαθών (οικονομικά-κοινωνικά και πολιτισμικά) ατόμων και ομάδων. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και η τροποποίηση των ανθρώπινων στάσεων και συμπεριφορών για την αντιμετώπισή τους. Ο ρόλος της περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης στη διαμόρφωση ενός φιλοπεριβαλλοντικού, οικο-αναπτυξιακού ήθους και προτύπου. ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΧΓΡΟΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η σύγχρονη οικολογική σκέψη και πράξη, αλλά και κάθε υγιής πολιτική σκέψη αρνείται την πραγματικότητα της αλόγιστης ποσοτικής παραγωγικο-καταναλωτικής διαδικασίας, καθώς και τη λογική της κυριαρχίας πάνω στο φυσικό περιβάλλον, στους πόρους του και στα ανθρώπινα, και μη, όντα. Στην οικο-περιβαλλοντική αυτή προβληματική, η πολιτική αυτονομία, ως συνειδητή, έστω και οραματική, αυτο-οργάνωση της κοινωνίας, κατέχει περίοπτη θέση, καταλήγοντας στην άμεση δημοκρατία (Καστοριάδης 1996). Γιατί η πολιτική αυτονομία αλλά και η προσωπική αυτονομία, σε επίπεδο πολιτικής πρακτικής, ευνοούν τις αρχές της αυτοδιαχείρισης του παραγωγικοεργασιακού χώρου, και όπως οι αρχές αυτές επιδιώκουν -έστω και ουτοπικά- την ανακατανομή του πλούτου, ιδιαίτερα, στους αναπτυσσόμενους φτωχούς πληθυσμούς των χωρών του τρίτου αλλά και του ανεπτυγμένου, κόσμου. Έτσι, δεν είναι καθόλου ανέφικτο, αναφέρει ο Marray Bookchin, διάσημος οικολογιστής, «να σχηματιστεί μια οικολογική κοινωνία, από ένα σύνολο μικρών δήμων, που θα συγκροτούσαν μια κοινότητα κοινοτήτων, ενταγμένη, αρμονικά, στα φυσικά τους οικοσυστήματα. Επειδή έτσι θα είχαμε συγκροτήσει, κατά κάποιον τρόπο, συνεχίζει ο Boockchin, μικρές δημοκρατίες γειτονιάς, που θα ενσωμάτωναν τις διαθέσεις, τις επιθυμίες, τις προσδοκίες, τις δυνατότητες και τις δράσεις πολιτών, μικρών τοπικών κοινωνιών, και όπως οι επιδιώξεις αυτές προσεγγίζονται στη ζωντανή τους καθημερινότητα και πραγματικότητα» (Bockhin 1990 και 2003). Βεβαίως φαντάζει, ως ουτοπική, η αναζήτηση της λύσης όλων των προβλημάτων, στη λειτουργία της τοπικής δημοκρατίας. Όμως η ανακίνησή της, στις μέρες μας, είναι εξαιρετικά επίκαιρη, επειδή η άμεση τοπική δημοκρατία συνιστά μορφή της ήπιας αποανάπτυξης, αλλά και της πολιτικής και προσωπικής αυτονομίας (Castoriadis 2005, Καράμπελας 2011, Managhi 2003). Ωστόσο οι αρνητές της αποαναπτυξιακής ιδέας θεωρούν ότι η έξοδος από το αναπτυξιακό μοντέλο συνεχούς συσσώρευσης αγαθών θα μειώσει το επίπεδο ποιότητας ζωής. Όμως ο Serge Latouche, πρόδρομος και στοχαστής της αποανάπτυξης, ισχυρίζεται ότι το επίπεδο ζωής που θα προκύψει, αποαναπτυξιακά, δεν θα είναι χαμηλότερο του σημερινού, επειδή το νέο αυτό επίπεδο ζωής προκύπτει από την αλλαγή των κριτηρίων που καθορίζουν την ποιότητα ζωής και τα φυσικά όρια της ανάπτυξης (Latouche 2005). Γιατί στην καπιταλιστική Δύση, αλλά και στον πρώην υπαρκτό σοσιαλισμό, η βιομηχανοποίηση συσσώρευσε αγαθά που "έπρεπε να καταναλωθούν για να παραχθούν ξανά τα ίδια". Το γεγονός αυτό προκάλεσε σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος και υπερανάλωση των πολύτιμων φυσικών πόρων, χωρίς δυνατότητα αναπαραγωγής τους, κατεύθυνση φθοράς και καταστροφής που 2

3 χρειάζεται να μεταβληθεί, αν επιθυμούμε να διατηρηθεί η ζωή -ανθρώπινη και μηστον πλανήτη μας. Η απο-ανάπτυξη, συνεπώς, δηλαδή η κάλυψη των βασικών και απαραίτητων αναγκών, αποτελεί μια νέα οικο-αναπτυξιακή πορεία, που λαβαίνει υπόψη της τα φυσικά όρια της ανάπτυξης, χωρίς να αρνείται τις τεχνολογικές εφαρμογές που βελτιώνουν το επίπεδο ζωής, αρκεί αυτές να χρησιμοποιούν υλικά και μέσα που ρυπαίνουν λιγότερο, διαρκούν περισσότερο και καταναλώνουν μικρότερη ενέργεια. Πέρα όμως από τις επιδιώξεις αυτές, η αποανάπτυξη σαν μια μακρόπνοη κοινωνικο-πολιτική διαδικασία, μας καλεί να απεγκλωβιστούμε από τις κοινωνικές σχέσεις, ώστε αυτές να επιτρέπουν, μια, αληθινά, ευτυχισμένη ζωή, σε επίπεδο υγείας, παιδείας, ελευθερίας, εργασίας και αναψυχής. Αλλά και να θεμελιώσουμε κοινωνικές σχέσεις γνήσιας και ουσιαστικής ζωής, μέσα από θεσμούς δημοκρατικούς, στους οποίους η λιτότητα (σαν περιβαλλοντικός όρος), η μείωση της κατανάλωσης και η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα προσανατολίζουν τις επιλογές μας, χωρίς να πληρώνουμε το υψηλότατο τίμημα της καταστροφής του περιβάλλοντος και των φυσικών του πόρων (Beck 1992, Athanassakis 2009, Γιαλκέτσης 2010). Όλα αυτά ισχύουν αν είναι επιθυμητή μια κοινωνία, στην οποίαν οι οικονομικές αξίες δεν θα αποτελούν κορυφαίο σκοπό, αλλά μέσον κατανόησης και εναρμόνισης των κοινωνικο-παραγωγικών σχέσεων, που οδηγεί σε αξιοπρεπή κοινωνική επιβίωση και διαβίωση. Με άλλα λόγια, όπως σημειώνει και ο Latouche: «Χρειάζεται μια ουσιαστική αποδόμηση της κυρίαρχης οικονομικής σκέψης, προς μια οικολογική κοινωνία, στην οποίαν οι οικονομικές αξίες δεν θα κατέχουν πλέον προνομιακή θέση, αλλά θα θέτουν στο επίκεντρο της ζωής, διαφορετικά νοήματα, σημασίες, ιδέες και αξίες, πέρα από τη δαιμονική υπερ-κερδώα λογική του παραγωγικο-καταναλωτικού μας συστήματος». Μια τέτοια επιλογή που δεν θα ανάγει την οικονομία σε υπέρτατο οικονομισμό και δεν θα οδηγεί σε απραξία και στασιμότητα, μπορεί να σταθεροποιήσει την οικολογική ισορροπία και να προωθήσει την οικονομική ευρωστία (Mendes 1977, Latouche 2005, Μαραβέγιας 2010). ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ Για να υπάρξουν όμως τέτοιες ριζικές αλλαγές σκέψης και συμπεριφοράς απέναντι στη φύση, στην κοινωνία, στην ανάπτυξη και στην πολιτική, χρειάζεται να πραγματοποιηθούν βαθιές αλλαγές, γράφει ο Καστοριάδης, στην ψυχοκοινωνική οργάνωση των δυτικών κοινωνιών, στο σύστημα της παιδείας τους, καθώς και στη στάση τους απέναντι στη ζωή, απομυθοποιώντας το πρότυπο που εννοεί ότι το "περισσότερο" είναι πάντοτε και "καλύτερο", χαράσσοντας όρια στην απεριόριστη επέκταση της παραγωγικο-καταναλωτικής διαδικασίας, την οποίαν κινεί η αχαλίνωτη επιδίωξη του κέρδους (Castoriadis 2005, Giroux 2003). Διαφορετικά, αν οι οικονομικές αξίες κατέχουν κεντρική θέση στο κοινωνικό γίγνεσθαι, τότε, αυτές, είναι δυνατόν να οδηγήσουν στην πολιτική διαφθορά, στην κοινωνική περιθωριοποίηση, στην ψυχολογική ρομποτοποίηση, στην περιβαλλοντική καταστροφή, στην πολιτισμική υποβάθμιση και στην ηθική εξαθλίωση των σύγχρονων ανθρώπινων κοινωνιών (Athanassakis 2009). Γιατί, όπως αναφέρει ο Candido Mendes, στο βιβλίο του: "Ο μύθος της ανάπτυξης": «Ο δυτικός κόσμος δεν θεωρεί, πλέον, ότι η ευτυχία της ανθρωπότητας 3

4 βρίσκεται στην ετήσια αύξηση του επιπέδου κατανάλωσης, αφού σήμερα, δεν προσδοκά τίποτα παραπάνω, παρά μόνο, πότε θα αποκτήσει -επιτέλους- τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας» (Mendes 1977). ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Τέτοιου είδους προσδοκίες, αλλά και άλλες παρεμφερείς, έστω και τόσο μικρού αξιακού βάρους, αλλά όμως ανθρώπινες, ενταγμένες στο πλαίσιο της δομής και εξέλιξης της ανθρώπινης ψυχολογίας, εμποδίζουν ακόμη τους πολίτες των σημερινών καταναλωτικών κοινωνιών να κατανοήσουν και να δεχτούν την αναγκαιότητα της αποαναπτυξιακής διαδικασίας, η οποία λειτουργούσα θεραπευτικά για την απεξάρτηση της καταναλωτικής μανίας, μπορεί, ως ιδεολογία, αντίληψη, στάση, συμπεριφορά και προοπτική να απεγκλωβίσει την ανθρώπινη ζωή από τη σημερινή πολιτική, οικονομική, περιβαλλοντική και ηθική κρίση, απελευθερώνοντας και ενισχύοντας ανθρώπινες συμμετοχές, δημιουργικές ικανότητες και δράσεις κυρίως εθελοντικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Έτσι μπορούμε μέσα από την ανακάλυψη των νέων αυτών εθελοντικών δυνατοτήτων και δράσεων των πολιτών, που διαμορφώνει, ιδεολογικά, η αποαναπτυξιακή διαδικασία, να ανακαλύψουμε -μέσω μιας νέας αξιακής, κοινωνικής οργάνωσης και λειτουργίας- τον πλούτο των κοινωνικών συμβιωτικών σχέσεων, στις οποίες η ποιότητα ζωής δεν σχετίζεται με την παραγωγή και κατανάλωση ανώφελων, περιττών ή βλαβερών προϊόντων, παρά με την κάλυψη -λογικά- περιορισμένων και απαραίτητων βασικών αναγκών. Γι'αυτό πολίτες με τέτοιες επωφελείς δράσεις, ιδιαίτερα, σε καιρούς οικονομικής κρίσης, μπορούν να διαμορφώσουν αφιλοκερδείς στάσεις, συμπεριφορές και πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και φιλαλληλίας, μορφοποιώντας, έτσι, ένα νέο κοινωνικό πρότυπο (Μουζέλης 2011), που αντιστρατεύεται τη βία, την παραβατικότητα, το ρατσισμό, την κοινωνική ανομία, την προσφυγή στο αλκοόλ και στα ναρκωτικά και άλλα προβλήματα, τα οποία σχετίζονται στενά με τις υπερκερδώες λογικές της αγοραίας καταναλωτικής ιδεολογίας. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να δημιουργηθεί ένα εθελοντικό - εναλλακτικό - συμμετοχικό κίνημα πολιτών, το οποίο να βοηθά αδύναμα -οικονομικώς- (και όχι μόνο) άτομα και ομάδες, που χρήζουν άμεσης κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας, και μάλιστα σε εποχές που η οικονομική κρίση έχει συρρικνώσει τις υπηρεσίες του κράτους πρόνοιας. Ένα τέτοιο κίνημα, όπως σήμερα εμφανίζεται πραξιακά στη χώρα μας, πέρα από τον κοινωνικό, ανθρωπιστικό και ιδεαλιστικό του χαρακτήρα, μπορεί να μεταβάλλει και τις δομές και τις μορφές της πολιτικής, οικονομικής και πολιτισμικής μας κουλτούρας και να οδηγήσει άμεσα σε θεσμικές αλλαγές που βελτιώνουν τη λειτουργία του κοινοβουλευτικού, δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Ύστερα από τις παραπάνω αντιλήψεις, ιδέες και αρχές, σε σχέση και με τις συνέπειες της ποσοτικής, αλόγιστης ανάπτυξης, που, σε κάποιο βαθμό, οδήγησε στη σημερινή οδυνηρή οικονομική κρίση, είναι φανερό πως οποιαδήποτε μελλοντική οικο-περιβαλλοντική διαχείριση, δεν μπορεί να μην λαβαίνει υπόψη της τις αρχές και λογικές της αποανάπτυξης, η οποία βεβαίως, δεν εννοείται ως αναχρονιστική και νοσταλγική επιστροφή στη φύση, αλλά ως ανθρώπινη στροφή προς το βασικό, το αναγκαίο και το απαραίτητο, που ίσως μπορεί να προσφέρει ελπίδα στο μαύρο, ζοφερό και σκοτεινό μέλλον του πολιτικού, οικονομικού, παραγωγικού και εκπαιδευτικού μας συστήματος. 4

5 ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Όσον αφορά τις αρχές αυτές και τις σχέσεις τους με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της σημερινής κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στη χώρα μας, ερευνητικές καταγραφές σοβαρών περιβαλλοντικών οργανισμών επισημαίνουν ότι τα μέτρα προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας, υπονομεύουν ή και ακυρώνουν τη μικρή -έστω- πρόοδο, που σημειώθηκε στην περιβαλλοντική νομοθεσία και πολιτική της χώρας μας, τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, διαπιστώνουν ότι (Αθανασάκης 2015): Έχει αποδυναμωθεί το σύστημα περιβαλλοντικών αδειών για παραγωγικές και οικιστικές δραστηριότητες. Πωλείται, χωρίς ιδιαίτερους δεσμευτικούς όρους, η δημόσια γη. Νομιμοποιούνται τα "αυθαίρετα" σε προστατευόμενες περιοχές. Ενισχύεται η χρήση ρυπογόνων καυσίμων. Αποδυναμώνονται ή καταργούνται περιβαλλοντικές δημόσιες υπηρεσίες, κ.ά. Γι'αυτό -καταλήγουν οι ερευνητικές αυτές καταγραφές- καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τις περιβαλλοντικές της δράσεις, έστω και σε εποχές οικονομικής κρίσης, γιατί αυτές αποτελούν τη βάση στήριξης των ανθεκτικών οικονομιών, που σέβονται τη φύση, τον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες. Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Από την άλλη όμως πλευρά, η ενίσχυση της φτώχειας και του οικονομικού αποκλεισμού, στη σημερινή οικονομική κρίση, διαμορφώνει "νέες συμπεριφορές, αξίες και συνήθειες", που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα ουσιαστικότερο και ποιοτικότερο, τρόπο ζωής (Giroux 2003, Boockhin 1990, Managhi 2003). Σήμερα, για παράδειγμα, μειώνεται η υπερβολική ή περιττή κατανάλωση πρώτων υλών, οι πολίτες προσαρμόζονται σε λιγότερο δαπανηρές και περισσότερο υγιεινές διατροφικές συνήθειες, περιορίζονται οι άσκοπες μετακινήσεις με την ευρεία χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, μειώνεται η σπάταλη κατανάλωση ενέργειας και χρησιμοποιούνται οικονομικότερες και καθαρότερες μορφές της (με τις μονώσεις και τη χρήση του φυσικού αερίου αντί του πετρελαίου), ενώ παράλληλα οι παραγωγοί προσαρμόζονται στη ζήτηση νέων συσκευών και τεχνολογιών, που εξοικονομούν ενέργεια και προκαλούν λιγότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Έτσι, με την υιοθέτηση ενός νέου, οικολογικότερου, τρόπου ζωής, διευκολύνεται, μέσω της αποαναπτυξιακής ιδέας, φιλοσοφίας και πράξης και η προσέγγιση των αρχών της αειφορικής ή βιώσιμης ανάπτυξης που γεφυρώνει, πλέον, το ιστορικό χάσμα, μεταξύ οικονομίας και οικολογίας. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τέτοιες πρακτικές και πολιτικές μπορούν να μεταβάλλουν ευνοϊκά τις συμπεριφορές, τις στάσεις, τις συνειδήσεις και τις αξίες των πολιτών της τοπικής και πλανητικής κοινωνίας, με την αρωγή και της οικο-περιβαλλοντικής αγωγής και εκπαίδευσης (τυπικής και άτυπης, θεσμικής και μη), συντελώντας έτσι στη διαμόρφωση ενός νέου, φιλικότερου προς τη φύση, αναπτυξιακού ήθους και προτύπου. 5

6 Και τούτο, γιατί οι θέσεις και οι προτάσεις αυτές, ενισχυμένες και από τη φιλοσοφία, ιδεολογία και πράξη της περιβαλλοντικής αγωγής και αντλημένες από την αποαναπτυξιακή ιδεολογία και τη σημερινή κοινωνική, οικονομική, οικολογική και εκπαιδευτική κρίση που μαστίζει τον τόπο μας, δεν μπορούν να προωθηθούν μόνο με την επιστημονική έρευνα ή την ισχύουσα νομοθεσία, αν δεν διέλθουν μέσα από διερευνητικές, βιωματικές και διεπιστημονικές μεθοδεύσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όχι μόνο σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, αλλά και στους ενηλίκους πολίτες των επαγγελματο-παραγωγικών τάξεων, που χρειάζεται να αντιληφθούν "το περιβάλλον και την οικονομία" σαν θεμελιακούς, αξεχώριστους και αλληλεξαρτώμενους πυλώνες μιας πραγματικής και ουσιαστικής ποιότητας ζωής. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αθανασάκης Α. (2015). Περιβάλλον-Αγωγή και Εκπαίδευση. Αθήνα: Leader books. Athanassakis A. (2009). Sustainable Development and Protection of the Environment: Two management strategies not always compatible. 7 th Conference of the Balkan Physical Union and Hellenic Physical Society. Alexandroupolis: Hellenic Physical Scoeity. Beck U. (1992). Risk Society, London. Boockhin M. (1990). Remarking Society. Montreal: Black Rose Press. Boockhin M. (2003). Pour un municipalisme libertaire. Lyon: Atelier de creation libertaire. Γιαλκέτσης Θ. (2010). Υπάρχει ζωή και έξω από την ανάπτυξη, Ελευθεροτυπία. Giroux H.A. (2003). Schooling for Democracy: Critical Pedagogy in the Modern Age. London: Routledge, Καστοριάδης Κ. (1996). Η φαντασιακή θέσπιση της κοινωνίας. Αθήνα: Ράππας. Castoriadis C. (2005). L' ecologie contre les marchands, Seuil - Paris. Latouche S. (2005). L' Invention del' Economie. Paris: Albin Michel. Καράμπελας Γ. (2011). Καστοριάδης και Λατούς: Στοχαστές της οικολογικής δημοκρατίας και πρόδρομοι της αποανάπτυξης. Αθήνα: Εκδ. αντιεξουσιαστικών ομάδων. Managhi A. (2003). Le projet local, Mardaga: Sprimont. Μαραβέγιας Ν. (2010). Οικονομική Κρίση και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ελευθεροτυπία. Mendes C. (1997). Le Mythe du Développement, Seuil - Paris. Μουζέλης Ν. (2011), Υπάρχει Χώρος για Αλληλεγγύη; Το Βήμα. 6

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & TΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΜΠΣ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές

Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές Δήμητρα Σπυροπούλου 1,Θοδωρής Μαρδίρης 2, Νίκος Στεφανόπουλος 3 1. Επίτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεώργιος Κ. Κούσουλας Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΙTΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: Α. Ε. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 Παιδεία Εκπαίδευση Αγωγή σ. 24-27, 262-266, 190-193, 183-187 * Παιδεία δύναμις θεραπευτική ψυχής σ.260-263 Σχολική αξιολόγηση 1-23 2 Ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΧΓΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Επιμέλεια: Χρυσάνθη Κάτζη και Αραβέλλα Ζαχαρίου FREDERICK

Διαβάστε περισσότερα

Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία

Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Φωτόπουλος Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΡΟΜΟΣΙΟΥ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 7 1. Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ... 8 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ» ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιλογή κειμένων : Καθ. Χρ. Τσουραμάνης ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ευστάθιος Ζωγόπουλος, Εκπαιδευτικός - Δρ Μηχανικός Ε.Μ.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Εισαγωγή Το σχολείο αποτελεί έναν κοινωνικοποιητικό θεσμό στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ A.M. 2595 ΕΠΟΠΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1. Εκπαίδευση ή παιδαγωγική ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1. Εκπαίδευση ή παιδαγωγική ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα; ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 1. Εκπαίδευση ή παιδαγωγική ενηλίκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΛΜΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΑ 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4 1 Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ... 5 1.1 Δημοκρατικός σοσιαλισμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΜΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Πράσινη Επιχειρηματικότητα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πράσινη Επιχειρηματικότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μιχάλης Χρηστάκης Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣEIΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ

ΠΡΟΤΑΣEIΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΤΑΣEIΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΤΑΣEIΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ Συλλογή εισηγήσεων και άρθρων Εισηγήσεις από το τριήμερο Φόρουμ- Πολιτικό Εργαστήρι «Ευημερία χωρίς ανάπτυξη, προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διά Βίου Μάθηση και Σύγχρονη Κοινωνία: Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Εργασία ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ (Η καταχώρηση των περιλήψεων έγινε με αλφαβητική σειρά:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α H ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΜΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα για τα δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Αναλυτικό πρόγραμμα για τα δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας Αναλυτικό πρόγραμμα για τα δημόσια σχολεία της Κυπριακής Δημοκρατίας Προοίμιο Μεταρρυθμίσεις αναλυτικών προγραμμάτων Ο δικός μας δρόμος Αποστολή και σκοποί της εκπαίδευσης Θεμελιώδεις παιδαγωγικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία Φρεζούλη Ερμιόνη

Μεταπτυχιακή Εργασία Φρεζούλη Ερμιόνη + Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 Η διερεύνηση των συμπεριφορών, των απόψεων και των στάσεων των ατόμων, των νοικοκυριών του πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κατανάλωση

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κατανάλωση ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κατανάλωση ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓ ΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΠΤΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

μάρτιος 2009 κείμενο διαλόγου

μάρτιος 2009 κείμενο διαλόγου Πράσινη Ανάπτυξη οι προτάσεις μας μάρτιος 2009 κείμενο διαλόγου Ανάπτυξη για τον άνθρωπο βασισμένη στην πράσινη οικονομία Περιεχόμενα 6 11 12 18 20 22 27 28 34 Προοίμιο Κεφάλαιο 1 Η κατάσταση σήμερα Η

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη

Οικολογική Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οικολογική Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Βιώσιμη Τουριστική ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα