Εγκαταλειµµένα µεταλλεία Λέσβου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκαταλειµµένα µεταλλεία Λέσβου"

Transcript

1 Εγκαταλειµµένα µεταλλεία Λέσβου Εγκαταλειµµένα µεταλλεία Λέσβου: Το µεταλλείο λευκόλιθου των Βασιλικών Του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη Κάποια ορύγµατα, κάποιες ορατές και κραυγαλέες για τη σύστασή τους εκβολάδες, διάσπαρτες σε όλη τη Λέσβο, µηνάνε την παλιά ύπαρξη κάποιου µεταλλείου και σαφούς τεχνολογικής και οικονοµικής βέβαια δραστηριότητας. Λίγο ή πολύ αν ερευνήσει κάνεις στον τόπο ή στους εκεί κοντά ανθρώπους πολλά είναι δυνατόν να ανακαλύψει. Στην αρχαιότητα η Λέσβος ήταν µεγάλη οικονοµική και στρατιωτική δύναµη. Κάποτε «ήρξε της θαλάσσης», κατά τον Αιλιανό. Αυτό δεν γινόταν χωρίς παραγωγή και πλήθος παραγωγών ανθρώπων. Και εφόσον επρόκειτο για νησιωτικό κράτος, απαραίτητο ήταν το ναυτικό. Ξέρουµε ότι εξαιτίας αυτού του ναυτικού κατείχε ξεχωριστή θέση στην Αθηναϊκή Συµµαχία, στην οποία µετείχε µε πλοία κι όχι µε χρηµατική «σύνταξη», όπως κοµψά οι Αθηναίοι ονόµαζαν τις εισφορές, αν όχι σχεδόν φόρους υποτέλειας, των συµµάχων τους. Για να υπάρχει όµως ναυτικό χρειαζόταν άφθονη και εύκολη ξυλεία. Αυτή την προµήθευαν τα λεσβιακά δάση και η απέναντι δασώδης Μικρασιατική Ίδη. Χρειάζονταν και µέταλλα για όπλα και κοπή νοµισµάτων. Σίδηρος, χαλκός, χρυσός και άργυρος ήταν απαραίτητα. Το λεσβιακό υπέδαφος είχε άφθονα από τα πρώτα. Τα δεύτερα µάλλον τα εισήγε. Στο παρελθόν όµως η ανασκάλευση των εδαφικών σπλάχνων του νησιού αποτελούσε µια πλουτοπαραγωγική ενασχόληση των κατοίκων και των επιχειρηµατιών, που τις µεθόδευαν. Τα κατάλοιπα από αυτή προκαλώντας, χρόνια µετά, την απορία της λαϊκής κρίσης, η οποία εγκαταλείφθηκε από τη µνήµη, στάθηκαν αιτία να πλαστούν ιστορίες, µύθοι και θρύλοι, που µόλις εγγίζουν την πραγµατικότητα. Στη θέση «Πέτρες Αράπη» στο Τσαµλίκι της Καλλονής (το αρχαίο Πυρραίο δάσος) σώζονται σωροί σιδηρόπετρες, που η λαϊκή µυθοπλασία τις απέδωσε σε κάποιον Αράπη, ο οποίος υποχρέωνε τους περαστικούς να ξεπετραδίζουν τα χωράφια του και να συγκεντρώνουν εκεί το πετραδαριό. Μια έρευνα στα πέριξ, στους άνωθεν λόφου ς και στο γύρωθεν πευκώνα µπορεί να διαφωτίσει την προέλευση του συγκεντρωµένου αυτού υλικού. Ένα άλλο ακαθόριστης προέλευσης κατάλοιπο είναι οι στοές της Αγίας Μαγδαληνής στον Σκόπελο της Γέρας. Η λαϊκή µάλλον η λευιτική φαντασία τις ερµήνευσε σαν «Κατακόµβες», ή τουλάχιστον σαν εκσκαφές αναζήτησης ιερού εικονίσµατος. Μόνο µια εδαφολογική έρευνα είναι δυνατόν να προσδιορίσει τη σκοπιµότητα της διάνοιξης αυτών των στοών, αφού ούτε γραπτή ούτε άγραφη παράδοση δίνει ικανοποιητική ερµηνεία.

2 Αρχαίο λατοµείο µε σαφή και αναγνωρίσιµα για τη χρήση και την περίοδο κατασκευής τους κατάλοιπα (κίονες, πεσσοί και αποκοµισθέντα αγάλµατα, σε µεγάλη αφθονία) βρίσκεται κοντά στο χωριό Μόρια(1). Γατελούζικο ορυχείο εξόρυξης στύψης σώζεται στο οµώνυµο χωριό Στύψη(2) και αλλαχού (Παράκοιλα, Χύδηρα κ.α.). Ορυχεία αντιµονίτη υπήρχαν στην περιοχή Μεσαγρού, όπου σώζονται οι στοές τους στη θέση «Σέλινα». Η µετονοµασία της αρχαίας πόλης Μήθυµνα σε Μόλυβο δικαιολογείται µόνο µε την ύπαρξη και συστηµατική εκµετάλλευση µολύβδου της περιοχής. Τέλος, ορύγµατα εξόρυξης τιτανίτη (ταλκ) µε τον οποίο ενίσχυαν, ή ορθότερα νόθευαν, τη σαπωνοποιία υπάρχουν στο Πλωµάρι, στην Αγιάσο και σε πολλά άλλα µέρη. Ενδεικτικές και µόνο ήταν αυτές οι επισηµάνσεις της ορυκτικής δραστηριότητας στη Λέσβο και δυστυχώς δεν υπάρχει καταγραφή της και η σχετική βιβλιογραφία είναι πτωχή. Αυτή αρχίζει βέβαια µε το Περί λίθων του Θεοφράστου, αλλά έκτοτε δεν πλουτίστηκε ιδιαίτερα. Η ανακάλυψη και η αξιοποίηση του περιλάλητου Απολιθωµένου άσους Σιγρίου δίνει βέβαια µεγάλη ώθηση στη γεωλογική και τα συναφή µε αυτήν εξέταση του λεσβιακού υπεδάφους, αλλά γενικά σε αυτό οι δραστηριότητες του παρελθόντος (ορυχεία, µεταλλεία, λατοµεία, κλπ.) ελάχιστα κίνησαν το ενδιαφέρον των ερευνητών και των ιστορικών. Εκτός της ιστορικής και ίσως της οικονοµικής σηµασίας που έχουν οι περιοχές και τα κατάλοιπα των ανενεργών πλέον ορυχείων και µεταλλείων, αναµφιβόλως έχουν περιβαλλοντικό και ενδεχοµένως τουριστικό ενδιαφέρον. Αποτελούν λοιπόν θέµα ιστορικής διαπραγµάτευσης και τουλάχιστον προβληµατισµού, αν όχι προτάσεων για την τύχη τους. Αυτό αποπειρόµαστε για ένα από τα πολλά εγκαταλειµµένα µεταλλεία της Λέσβου. Το µεταλλείο λευκόλιθου του Αλέξανδρου Αποστολίδη στα Βασιλικά. Ο λευκόλιθος είναι ένα ορυκτό, που χρησιµοποιήθηκε σαν πυρίµαχο υλικό για κατασκευή µητρών τηλεβόλων και άλλων όπλων, για πυρότουβλα και άλλες ειρηνικές χρήσεις. Το λεσβιακό υπέδαφος διέθετε και διαθέτει πλούσια κοιτάσµατα του ορυκτού αυτού. Το τελευταίο ορυχείο εξόρυξής του ήταν του Στρ. Χωραφά στο Πετρί, που διέκοψε τη λειτουργία του στη δεκαετία του 1980 αφήνοντας ορατές στο έδαφος εκσκαφές και λακκώµατα. Παλαιότερο όµως, µεγαλύτερο και σηµαντικής οικονοµικής δραστηριότητας υπήρξε το µεταλλείο λευκόλιθου των Βασιλικών. Ίδρυση και λειτουργία Το καλοκαίρι του 1924 περιόδευσε στη λεσβιακή ύπαιθρο ο γεωλόγος, και µετά από πολλά χρόνια καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής, Ηλίας Παρασκευαΐδης, ο οποίος µεταξύ άλλων επεσήµανε και υπέδειξε την ύπαρξη λευκόλιθου στην περιοχή Μικρής Λίµνης των Βασιλικών. Την εκµετάλλευση του κοιτάσµατος αποφάσισε ο δραστήριος και θαρραλέος Βολιώτης επιχειρηµατίας και γεωπόνος Αλέξανδρος Αποστολίδης και έστησε το µεταλλείο του το Το µεταλλείο µετέφερε το εξορυσσόµενο µετάλλευµα µε «ντεκοβίλ» βαγονέτα

3 µέχρι το χώρο καθαρισµού του, κάτω από την οδική αρτηρία Μυτιλήνης-Βασιλικών- Πολιχνίτου, µέσα στον υπάρχοντα πευκώνα, στον οποίο βρίσκονταν και οι στοές του. Για την υπερκέραση του δρόµου, αλλά και για την ευκολότερη και ταχύτερη µεταφορά του µεταλλεύµατος, στήθηκε εναέριος δρόµος µε σιδερένιους πυλώνες και συρµατόσχοινα µέχρι την αποβάθρα που κατασκευάσθηκε στην Αχλαδερή, κοντά στη βυθισµένη στα νερά του κόλπου Καλλονής αρχαία Πύρρα και στη θέση «Άγιος Παύλος», όπου βρίσκεται το οµώνυµο παραλιακό εξωκκλήσι. Αυτο έγινε το Κι όπως φαίνεται από το σωζόµενο φάκελο αποδείξεων του Αρχείου του µεταλλείου τότε αποζηµίωσαν κτηµατίες στις θέσεις «Λίβροχο», «Γαϊδουροράχη», «Μάκρη» και αλλού, όθε πέρασε ο Εναέριος ή όπου έκοψαν για ξυλεία δέντρα(3). Τη χρονιά αυτή γίνονται επεκτάσεις των στοών και διατρήσεις οφίτη (πετρώµατος πρασινωπού) στον «Φιρέ»(4): (γαλαρία µε µεγάλη κλίση, κατά την εξήγηση του Σερίφιου Θ. Λιβάνιου σε ποίηµά του) της Κεντρικής Γαλαρίας, στον «Παλιό Φιρέ» και αλλού, όπου υπήρχαν «φελόνια» (φλέβες ορυκτού). Οι διανοίξεις αυτές έγιναν µε εκσκαπτικά µηχανήµατα «χόυζερ», όπως δηλώνουν οι αποδείξεις γενοµένων δαπανών. Τον Ιούνιο του 1936 έρχεται από τον Πειραιά η γραµµή Ντέκοβιλ. Όλη αυτή η δραστηριότητα και οι εντάσεις που προκαλεί και που οι λιγοστές υπάρχουσες πηγές πληροφόρησης δεν καταγράφουν, προκαλούν προβλήµατα στους εργάτες και αντιδρούν µε απεργίες. Το Μάρτιο του 1936 δικάζονται «διαστάσιν» στη Μυτιλήνη οι εργάτες του Σωµατείου «Οµόνοια», το οποίο φαίνεταισυνέστησαν οι µεταλλωρύχοι του λευκόλιθου. Στις 28 Απριλίου 1936 οι απεργοί δικάζονται και λίγο µετά, στις 16 και 19 Μαΐου 1936, εκδικάζεται αγωγή του ανταγωνιστή και ιδιοκτήτη γειτονικού µεταλλείου λευκόλιθου Ακύλα, µε άγνωστα αποτελέσµατα. Μια έρευνα στα αρχεία του δικαστηρίου Μυτιλήνης ίσως δώσει λεπτοµέρειες γι' αυτές τις δίκες. Για να καλυφθούν οι ανάγκες σε πιο ειδικευµένους µεταλλωρύχους, ο Κ. Μπαλαµπάνης ως εντολέας του µεταλλείου φέρνει εργάτες από την Κύµη της Ευβοίας, όπου υπήρχαν ήδη ορυχεία και σχετική πείρα (Απόδειξη δαπάνης δραχµών για τη µεταφορά τους από τη Ραφήνα, 18/3/1936). Μιναδόρους φέρνουν από το Τσαγκλί της Θεσσαλίας. Για τη στήριξη των νέων στοών χρειάζεται βέβαια ξυλεία που όταν δεν αποκτάται από το πέριξ πευκόδασος, αγοράζεται. Το ιστιοφόρο «Ελπίς» φέρνει 40 κυβικά καστανιάς από το Χορευτό της Ζαγοράς και πληρώνεται για τη µεταφορά δραχµές (Απόδειξη 21/1/1936). Μια δεύτερη φορά το «Ελπίς» έπαθε αβαρία στον κόλπο Καλλονής, αλλά η ξυλεία που ρίχτηκε στη θάλασσα µαζεύτηκε από βαρακαρούς και χρησιµοποιήθηκε στο µεταλλείο Συχνά ανερώτητα υλοτοµούνταν πεύκα, για να ανοίξουν δρόµοι και πλατώµατα, και ανάγκασαν τον Πρόεδρο της Κοινότητας Βασιλικών µε επίσηµο (πρωτοκολληµένο µε αριθ. 121) έγγραφό του να ειδοποιήσει τη ιεύθυνση του Μεταλλείου «δια τελευταίαν φοράν» ότι θα προβεί σε µηνύσεις, αν χωρίς την προβλεπόµενη συγκατάθεση της Κοινότητας έκοβαν δέντρα, που ούτως ή άλλως η ξυλεία τους

4 ανήκε στην Κοινότητα (έγγραφο 8/2/1940). Το 1936, ως γνωστόν, είναι έτος εργατικών κινητοποιήσεων σε όλη την Ελλάδα και η αναταραχή µε τις διεκδικήσεις των εργαζοµένων φθάνει και στο µεταλλείο των Βασιλικών. Το Κράτος ενισχυµένο και µε το «ιδιώνυµο» του 1929 αντιµετώπιζε τις απεργίες ως αδίκηµα. Μετά τέσσερις µήνες µάλιστα ο Μεταξάς βρήκε και σε αυτές τη δικαιολογία για να εγκαθιδρύσει τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Το µεταλλείο δεν άργησε να αποκτήσει πολλές στοές: την Κεντρική, που έφτανε σε βάθος 50 µ. σε οκτώ επίπεδα, µε οριζόντιες στοές µήκους µ. Σε µία από αυτές συνάντησαν ένα υπόγειο ποτάµι και την έκλεισαν ευτυχώς χωρίς θύµατα. Άλλες στοές ανοίχθηκαν στις θέσεις Φιρές, Παλαιού Φιρέ, Ραχίδας, Τσαµουρά, Αξιωτάκη, Σπαθαριώτη και Συνοικισµού. Εξορυκτικές εργασίες γίνονταν, επίσης, στις περιοχές Κάτω Μπαχαρώµατα, Μπαρτσή, Κρυονέρι και Πηγάδια. Το µεταλλείο δούλευε και µε τρεις βάρδιες και φόρτωνε νυχθηµερόν το µετάλλευµα µε φορτηγίδες στα ατµόπλοια, πολλές φορές και τις Κυριακές και τις γιορτές. Εργάζονταν σε αυτό εκατοντάδες εργάτες και εργάτριες, που έφτασαν τον αριθµό των 700. Οι ειδικότητες εργατών και τεχνιτών που αναφέρονται στα σωζόµενα έγγραφα είναι µιναδόροι, πιστολαδόροι, µπαζαδόροι, βαριοκόποι, σιδηροδροµίτες, µηχανικοί σιδηρουργείου, εργάτες Εναερίου και µακαράδες. Η παραγωγή λευκόλιθου ξεκίνησε από κάποιες δεκάδες τόνων ηµερησίως και συνεχώς αυξανόταν για να καλύπτει τη µεγάλη ζήτηση και να υπερνικιέται ο ανταγωνισµός, ιδίως ο τοπικός, που εµφανίσθηκε στην ίδια περιοχή µε άλλα δύο µεταλλεία (του Σκαλιστήρη και του Ακύλα), τα οποία διοχέτευαν τα µεταλλεύµατά τους από τις «σκάλες» τους στην Αχλαδερή το ένα και στη σκάλα Πολιχνίτου το άλλο. Του Ακύλα παρήγε «καµένο» σε φούρνο λευκόλιθο, δηλαδή σκόνη έτοιµη για χρήση. Του Αποστολίδη φόρτωνε µόνο «ωµό» λευκόλιθο, δηλαδή καθαρισµένο και σε τεµάχια, που ο παραλήπτης «έψηνε» ή κονιορτοποιούσε. Ο Αποστολίδης που διοικούσε την επιχείρησή του αυτή συνήθως µακρόθεν από τον Βόλο, όπου είχε τα γραφεία του, ασκούσε συνεχή και αποτελεσµατικό έλεγχο επικοινωνώντας µε το διευθυντή του µεταλλείου του µε τηλεγραφήµατα, αλληλογραφία και ειδικούς απεσταλµένους. Ζητούσε από το διευθυντή Λάµπρου και του έστελνε ταχυδροµικώς δείγµατα λευκόλιθου για έλεγχο και γνωµοδότηση. Από την Κύµη όµως έρχονταν στο µεταλλείο και οι ειδικοί Ευ. Νταλές και Κ. Μπαµπαράκος, που για τα ναύλα τους µόνο καταβλήθηκαν 700 δραχµές (Απόδειξη 22/6/1936). Το µήνα Ιούνιο, όπου, όπως είδαµε, έγιναν τόσες εργασίες και γεγονότα, ήρθε αυτοπροσώπως και ο Αποστολίδης µε τη σύζυγό του Άδα και νοικιάστηκε µε 100 δραχµές σπίτι στα Βασιλικά για παραµονή τους 10 ηµερών (Απόδειξη 24/6/1936). Για έξοδα περιποιήσεως του ζεύγους (κοτόπουλα, αυγά, φρούτα, λάδι κλπ.) κόπηκαν δύο αποδείξεις των και δραχµών. Ιδιοκτήτης ήταν και οι δαπάνες γι' αυτόν έπρεπε να είναι ανάλογες, βέβαια. Αλλά και για τους επισκέπτες µηχανικούς και τους µη ντόπιους εργάτες νοικιάζονταν σπίτια στα Βασιλικά µε 150 δραχµές το µήνα.

5 Ο Αποστολίδης γνωρίζει πολύ καλά να διοικεί και παρακολουθεί στενά κάθε ενέργεια και κάθε παρουσιαζόµενο πρόβληµα. Συχνότατα είναι απαιτητικότατος και πιεστικότατος εννοώντας να εκτελούνται οι αποφάσεις και διαταγές του που είναι µέσα στους κανόνες της επιχειρηµατικότητας και της λεγόµενης «πιάτσας», την οποία γνωρίζει στην εντέλεια. Με τηλεγράφηµά του (2/1/1940) εντέλλεται στο διευθυντή του Ν. Λάµπρο «απαιτώ τουλάχιστον 50 τόνους ηµερησίως και µεταφορά 40 τόνων». Σε επιστολή του της ίδιας ηµεροµηνίας είναι σαφέστερος και απειλητικός. «Πάση θυσία να αυξήσετε την παραγωγήν τουλάχιστον εις τόνους και να καθαρίζετε και µεταφέρετε τόνους κατ' ελάχιστον όριον»(5). Θέλει να καλύψει την έντονη ζήτηση του προϊόντος στην αγορά και επισείει ακόµα και την αντικατάσταση του διευθυντή, αν αδυνατεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Ήδη το µεταλλείο του έχει βραβευθεί µε χρυσό µετάλλιο στη ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Το µετάλλιο βρισκόταν στα Γραφεία της Κοινότητας Βασιλικών. Κατά κανένα λοιπόν τρόπο δεν θέλει να χάσει τη θέση που έχει κερδίσει η επιχείρησή του και φυσικά τα κέρδη που του αποφέρει. Από τις καταστάσεις ηµεροµισθίων του Αυγούστου 1938 φαίνεται το εργατικό δυναµικό και οι στοές στις οποίες αυτό εργαζόταν. Παράλληλα, βέβαια, υπήρχαν εργάτες και στα άλλα συνεργεία, σιδηρουργοί, µαραγκοί, κτίστες κλπ. Οι εργασίες γίνονταν σε τρεις βάρδιες ως εξής Στοές Α' Βάρδια Β' Βάρδια Γ' Βάρδια µιναδόροι µπαζαδόροι µιναδόροι µπαζαδόροι µιναδόροι µπαζαδόροι Κεντρική Γαλαρία Παλαιού Φιρέ Κάτω Μπαχαρώµατα Μπαρτσή 3 5 Ραχίδας Σπαθαριώτη Κρυονέρι 3 1 Πηγάδια

6 Παράλληλα, στη διαλογή του λευκόλιθου δούλευαν στην κεντρική γαλαρία 26 εργάτες, στον Παλιό Φιρέ 4, στα Κάτω Μπαχαρώµατα 16 και στου Σπαθαριώτη 29. Στα συνεργεία, τέλος, εργάζονταν 43 ειδικευµένοι τεχνίτες. Σύνολο 585 εργάτες! Συνθήκες εργασίας Είναι βέβαια σκληρές οι συνθήκες εργασίας σε ένα µεταλλείο, ιδίως για αυτούς που δουλεύουν στις στοές, τους µιναδόρους. Καθόλου όµως δεν συγκρίνονται µε αυτές του παρελθόντος, όπως µας τις περιγράφει π.χ. ο Έκτωρ Μαλό στο «Χωρίς Οικογένεια», ή ακόµα περισσότερο, όπως τις ξέρουµε από το αρχαίο Λαύριο, όπου οι δούλοι µιναδόροι σέρνονταν µέσα στις στενές και χαµηλές στοές και συχνά πέθαιναν εκεί. Στο µεταλλείο των Βασιλικών οι στοές είναι τέτοιων διαστάσεων που µέσα τους χωρούν να κινούνται πάνω σε ράγες βαγονέτα µισού τόνου και στη δεκαετία του 1970 αυτοκινούµενος «φορτωτής». Ο αερισµός τους ήταν καλός µε «ξετρύπια», που και σήµερα µετά την εγκατάλειψη δεκαετιών, όταν στέκεσαι στην είσοδο της κεντρικής γαλαρίας αισθάνεσαι να βγαίνει από αυτή ένα συνεχές ψυχρό ρεύµα αέρα. Όπου δεν υπήρχαν ανοίγµατα, ο εξαερισµός και η έξοδος της δηµιουργούµενης σκόνης γινόταν µε µηχανήµατα-κοµπρεσέρ αναρρόφησης. Με µηχανές, επίσης, τραβούσαν και τα νερά, όπου αυτά παρουσιάζονταν. Παλιά δούλευαν µε σφυριά, καλέµια, λοστούς, σφήνες, κοπίδια, «κορόνες», µακάπια και «παραµίνες». Στις τελευταίες δεκαετίες λειτουργίας του όµως χρησιµοποιήθηκαν τα µηχανικά µέσα εξόρυξης και κοπής του µεταλλεύµατος. Οι τρεις βάρδιες µοίραζαν το χρόνο εργασίας στον προβλεπόµενο από την εργατική νοµοθεσία και η ασφάλιση των εργατών γινόταν στο «Ταµείο Μεταλλευτών» και στη δεκαετία του 1950 στο ΙΚΑ, τότε δηλαδή που άνοιξαν γραφεία του στον Πολιχνίτο. Έτσι οι εργάτες είχαν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και µετά τη συµπλήρωση των καθορισµένων ενσήµων σύνταξη. Πάρα πολλοί κάτοικοι των Βασιλικών σήµερα είναι συνταξιούχοι του ΙΚΑ από εργασία τους στο µεταλλείο λευκόλιθου. Ο απλός εργάτης έπαιρνε που αυξάνονταν σε , και , αν είχε ειδικότητα. Ο σιδηρουργός έπαιρνε κι ο εργοδηγός (. Νίνος µε το όνοµα) Ο γραµµατέας του µεταλλείου Ευγ. Καράγγελος έπαιρνε κι ο µηχανικός Ι. Βαλτάς (πάντα για ηµεροµίσθιο µιλάµε, προτού βέβαια κοπούν τα τρία µηδενικά από τα χαρτονοµίσµατα). Ο γιατρός (Α. Γεωργαντίδης) τον Απρίλιο του 1952 εξετάζει 120 εργάτες για να προσληφθούν στο µεταλλείο και αµείβεται µε δραχµές και µε άλλες για την περίθαλψη τραυµατιών εργατών. Προπολεµικά (το 1936) για κάθε επίσκεψη τραυµατία εργάτη έπαιρνε 25 δραχµές. Τα διπλάσια (50 δραχµές) έπαιρνε ένας άλλος γιατρός, ο Πολιχνιάτης Κωστοµοίρης (Απόδειξη 13/61 Ι 936 µε δραχµές για 17 επισκέψεις). Στη φούρια των εργασιών του 1936 οι τραυµατισµοί είναι συχνότατοι και ο µόνιµος γιατρός του µεταλλείου δεν επαρκεί. Οι τραυµατισµοί οφείλονται σε µικροατυχήµατα από εκτίναξη θραυσµάτων λευκόλιθου και είσοδό τους στα µάτια, ιδίως κατά τον «καθαρισµό» του. Συχνά, επίσης, σηµειώνονται τραυµατισµοί στα

7 δάχτυλα. Οι σοβαρότερα τραυµατισµένοι στέλνονται µε σηµείωµα του διευθυντή στο νοσοκοµείο Μυτιλήνης και εισάγονται για θεραπεία. Τέτοιος ήταν ο εργάτης Ιγν. Κουταλέλλης, του οποίου αποκόπηκε το δεξί πόδι (13/4/1940) και το Νοσοκοµείο πληρώθηκε µε δρχ. για την αντιµετώπιση της περίπτωσης αυτής. Αυτή την περίοδο χρησιµοποιήθηκαν οκάδες δυναµίτιδας που έστελνε το εργοστάσιο Μαλτσινιώτη για τη διάνοιξη στοών, εξόρυξη µεταλλεύµατος κλπ. Σε τέτοιες ποσότητες εκρηκτικών φυσικό ήταν να γίνονται ατυχήµατα. Θανατηφόρο υπήρξε µόνο ένα, το 1936, όταν ο εργάτης Ν. Παλαιολόγος χτυπήθηκε από βαγονέτο. Στη µητέρα του επιδικάστηκε µηνιαία σύνταξη 231,50 δραχµών. Βαρύς τραυµατισµός σηµειώθηκε το 1954, όταν έπεσε γαλαρία και χτύπησε τον εργάτη Π. Σοφό και τον άφησε παράλυτο. Σε αυτόν δόθηκε µηνιαία σύνταξη 600 δραχµών, όταν το µεροκάµατο ήταν 25 δραχµές. Επειδή οι µικροτραυµατισµοί ήταν συχνοί, υπήρχαν έντυπα διπλότυπα «ελτία Τραυµατισµού», που υπογράφονταν από τον προϊστάµενο του µεταλλείου και τον παθόντα ή αν ήταν αγράµµατος από ένα µάρτυρα. Το πανοµοιότυπο αντίγραφο υπογραφόταν από το γιατρό. Σε µια τετραετία ( εκέµβριος εκέµβριος 1952) καταγράφονται 156 περιπτώσεις τραυµατισµού, κατά το πλείστον του είδους που προαναφέραµε. Το 1952 οι γυναίκες των 16 ετών παίρνουν µόλις δραχµές ηµεροµίσθιο, ενώ ένα αγόρι 15 ετών δραχµές. Γι' αυτό ο δαιµόνιος επιχειρηµατίας σε επιστολή του συµβουλεύει να προσληφθεί ως βοηθός γραφέα µαθητής Γυµνασίου. Η παραγωγή και η διακίνησή της Οι νέοι, παιδιά µάλλον, 15 και 16 χρονών που δούλευαν στο µεταλλείο µαζί µε τους πεπειραµένους τεχνίτες κι όλο το εργατικό δυναµικό εξάγουν, καθαρίζουν και προωθούν στην αποβάθρα του Αγίου Παύλου πολύ µεγάλες ποσότητες λευκόλιθου. Εκατοντάδες τόνους κάθε µήνα και χιλιάδες το χρόνο. Το 1938 (όπως φαίνεται από έγγραφο της 18/4/1938) η ηµερήσια παραγωγή ήταν 30 τόνοι λευκόλιθου που καθαρίζονταν από 60 εργάτριες, ενώ άλλοι εργάτες τον φόρτωναν στα βαγονέτα του εναέριου συστήµατος µεταφοράς. Μαζί µε τα υπάρχοντα αποθέµατα στη σκάλα του Αγίου Παύλου συγκεντρώνονταν κάθε µέρα 40 έως 50 τόνοι. Το φορτηγό ατµόπλοιο που κατέφθανε φορτωνόταν µε φορτηγίδες µε έως τόνους, «σότο πανιόλο». Η Εφορία, η πανθ' ορώσα, αύξησε από 600 δραχµές στις τη φορολογία γης για τη χρήση της αποβάθρας του Αγίου Παύλου. Η αύξηση αυτή ώθησε το διευθυντή του µεταλλείου να επιδιώξει την ανατροπή της µε παρέµβαση του δικηγόρου του Πολύβιου Χιωτέλλη και το συνηθισµένο σε αυτές τις περιπτώσεις ισχυρισµό ότι «η παραγωγή µας είναι µικρή, µόλις 300 έως 400 τόνους το µήνα» (έγγραφο 22/4/1938). Το αποτέλεσµα της παρέµβασης αυτής δεν µας είναι γνωστό. Η αλήθεια είναι ότι η παραγωγή είναι µεγάλη και τα επόµενα χρόνια, ιδίως όταν εκσυγχρονίστηκε και βελτιώθηκε ο µηχανικός του εξοπλισµός, τα µέσα και οι µέθοδοι. Τον Ιούνιο του 1952 εξορύσσονται 818 τόνοι λευκόλιθου, τον Ιούλιο 903, τον Αύγουστο 876 και το Σεπτέµβριο 849, που εξάγονται πάντα από τη σκάλα Αγίου Παύλου στη Λυβέκη της υτικής Γερµανίας στη Βαλτική θάλασσα.

8 Προπολεµικά και κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσµίου πολέµου, προτού βέβαια η Ελλάδα κατακτηθεί από τους Γερµανούς, ο λευκόλιθος εξαγόταν στα αγγλικά λιµάνια, ιδίως του Μάντσεστερ, του Κάρντιφ και του Λίβερπουλ. Στις 10/12/1940, π.χ., φορτώνονται από τον Άγιο Παύλο σε αγγλικό πλοίο τόνοι λευκόλιθου από τις εννιά το πρωί έως τις εννιά τη νύχτα της επόµενης µέρας, µε υπερωρίες των εργατών και ολονύχτια φόρτωση. Ο λογαριασµός εξόδων που υποβάλλεται λεπτοµερής και επεξηγούµενος από το διευθυντή Λάµπρο στον ιδιοκτήτη Αποστολίδη, είναι χαρακτηριστικός για τον έλεγχο που ασκούσε ο τελευταίος πάνω σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησής του. Τα έξοδα φόρτωσης είναι 31,318 δραχµές µαζί µε το 1 % «υπέρ των φυµατικών εργατών θαλάσσης και του Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου», για την οποία εισφορά ο Αποστολίδης είχε εκφράσει ρητή διαφωνία, αλλά δεν µπόρεσε να αποφύγει. «Πάψτε να πληρώνετε υπέρ φυµατικών 1 % στα ναύλα φόρτωσης εξαγοµένου λευκολίθου. Εκ των µεγάλων εξαγωγέων µεταλλευµάτων ουδείς καταβάλλει το δικαίωµα τούτο. Αναφέρατε λήψιν και εκτέλεσιν» (έγγραφο 2/1/1940). Οι «µεγάλοι εξαγωγείς» και τότε ήθελαν να έχουν τους δικούς τους νόµους... Η αναφορά του διευθυντή καταλήγει: «Στον Τελώνη έδωσα δώρο 800 δραχµές, εις τον πλοίαρχο ουδέν δώρο έδωκα». Ο πλοίαρχος, βλέπετε, θα έφευγε. Ο Τελώνης θα έµενε... Η περίοδος αυτή πάντως είναι δύσκολη. Από το Σεπτέµβριο έχει αρχίσει ο Β' Παγκόσµιος πόλεµος και ναι µεν η εµπορία του είδους αυξάνει τα κέρδη, αυξάνονται όµως και οι διάφορες ελλείψεις και αντιξοότητες. Ελλείπουν απαραίτητα για τη λειτουργία του εργοταξίου και πρέπει να βρεθούν λύσεις εκ των ενόντων. εν υπάρχουν λαµαρίνες στην αγορά και αντ' αυτών χρησιµοποιούνται λαµαρίνες τεποζίτων νερού (έγγραφο 4/3/1940). Έτσι τα βαγονέτα µεταφοράς, όταν δεν έρχονται µεταχειρισµένα από την Αθήνα, κατασκευάζονται στη Μυτιλήνη µε λαµαρίνες τριών χιλιοστών. Ούτε «κορόνες» για τα «µακάπια» υπήρχαν και γι' αυτό οι φθαρµένες στέλνονται για ειδικό τρόχισµα και επαναχρησιµοποίηση. Τίποτα δεν πετιέται και η ανακύκλωση των υλικών είναι συνεχής. Εκείνο το µηχάνηµα που βρίσκεται διαθέσιµο στην αγορά είναι ένας «αεροσυµπιεστής» βάρους 850 κιλών, που µεταφέρεται διά θαλάσσης τον Ιανουάριο του Μόνο για την ασφάλεια της µεταφοράς καταβάλλονται δραχµές. Και η ασφάλιση είναι απαραίτητη γιατί τα ναυάγια και οι αβαρίες ήταν κάτι συνηθισµένο. Το Μάρτιο του 1940 το πετρελαιοκίνητο «Ελένη», που µετέφερε υλικά και εξαρτήµατα του µεταλλείου, ηµιβυθίστηκε στην Κάρυστο. Ανελκύστηκε όµως και ήρθε στη Μυτιλήνη φέρνοντας τα ασφαλισµένα υλικά του µεταλλείου: µια πλάστιγγα, βαγονέτα, λαµαρίνες και ανταλλακτικά για τον «αεροσυµπιεστή». Η µόνη ζηµιά από τη «µερική αβαρία» ήταν σε κάποια βαρέλια ασετυλίνης, µε την οποία τροφοδοτούσαν τις λάµπες τους. Μαζί µε τα υλικά αυτά υπήρχε και «κώδικας» για τηλεγραφήµατα από το γραφείο του Βόλου προς τη διεύθυνση του µεταλλείου στα Βασιλικά. Κάποιες εντολές και πληροφορίες ήταν κωδικοποιηµένες για λόγους ασφαλείας, κυρίως βέβαια από τους καραδοκούντες ανταγωνιστές Σκαλιστήρη και Ακύλα. Σε ένα τηλεγράφηµα π.χ. (5/2/1940) διαβάζουµε τα εξής ακατανόητα: «Αχθεναζοφφασεκτελεγ κοξαπ». Σε άλλο υπάρχει η «µετάφραση» (Φεβρουάριος 1940) «ασετυλίνην φογιθελίθα= ασετυλίνη θα φορτώσουµε εντός ολίγου». Το σχέδιο Μάρσαλ του 1948 ενίσχυσε µε

9 την αφειδώς παρεχόµενη «Αµερικανική βοήθεια» και το µεταλλείο του Αποστολίδη, που άρχισε να έχει ανάγκη κεφαλαίων(6). Το 1952 το µεταλλείο µε εγγύηση τα επί και εντός του εδάφους µηχανήµατα συνάπτει «βιοµηχανικό» δάνειο δραχµών. Οι εµπορικές συνθήκες έχουν µεταβληθεί και η ευρωστία της επιχείρησης ανήκει στο παρελθόν. Το δάνειο την κράτησε σε λειτουργία άλλη µια διετία. Μετά έκλεισε. Ξανάνοιξε το 1974, αλλά δούλευε µε διάφορα δάνεια και εκ διαλειµµάτων. Τα ατυχήµατα µηδενίσθηκαν, δηλώνει ο Γρ. Καλαγάνης, που ήταν φύλακας στο µεταλλείο µέχρι το 1992, οπότε και αυτό αφέθηκε στη µοίρα των ανωφελών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Το 1984 ο ανταγωνιστής του Αποστολίδη, Σκαλιστήρης, το αγόρασε από αυτόν και το κράτησε σε υπολειτουργία ή πλήρη στασιµότητα µέχρι το προαναφερθέν έτος Η παραγωγή φθηνού λευκόλιθου από την Τουρκία και την Κίνα κατέστησε ασύµφορη την εξόρυξη και εµπορία του µεταλλεύµατος αυτού από το µεταλλείο Βασιλικών και έτσι επήλθε το οριστικό τέλος του... Επίλογος Τι µένει από όλη αυτή τη µυρµηγκοφωλιά οικονοµοτεχνικής δραστηριότητας και παραγωγικότητας, που παράλληλα στύλωσε για δεκαετίες την κοινωνία κυρίως των Βασιλικών, αλλά και του Πολιχνίτου και άλλων χωριών της Λέσβου; Μένουν οι ηµιχαίνουσες οπές της αρχής των στοών, τα κτίρια διοίκησης, κάποια βαγονέτα και άλλα σκουριασµένα εξαρτήµατα του µηχανικού εξοπλισµού, σύρµατα και σίδερα κατακείµενα στο χώµα µαζί µε ένα µεγάλο σωρό εκβολάδων. Μένει ακόµα το Αρχείο της Επιχείρησης, συνταγµένο µε σχολαστική ευσυνειδησία και αφάνταστα λεπτοµερή καταγραφή της παραγωγής, των ηµεροµισθίων, του δούναι και λαβείν µέσα στους φακέλους, τα ντοσιέ και τα διάφορα µπλοκ χύδην όλα αυτά ριγµένα στο τσιµεντένιο πάτωµα των γραφείων και οσηµέραι φθειρόµενα και διαλυόµενα. Η για πρώτη φορά εξιστόρηση της πορείας στο χρόνο του µεταλλείου αυτού είναι αρκετή συµβολή, φαντάζοµαι, για την πρόκληση ενδιαφέροντος, αντίληψης και µέριµνας των Τοπικών Αρχών, της Κρατικής Εξουσίας και ειδικά των Υπουργείων Πολιτισµού και Βιοµηχανίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 3.1. Προκόπι (Αχμέτ Αγά) 559 (1830-1922) Το 1830 η Εύβοια περιελήφθη στα όρια του ελληνικού κράτους,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Παραγωγή και Παραγωγικότητα

Κεφάλαιο 5 Παραγωγή και Παραγωγικότητα Κεφάλαιο 5 Παραγωγή και Παραγωγικότητα 5.1 Η έννοια της παραγωγής και της παραγωγικότητας Παραγωγή: Οι άνθρωποι χρειάζονται αγαθά και υπηρεσίες, που ικανοποιούν τις ανάγκες τους και άρα είναι διατεθειµένοι

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ. ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ.»

«Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ. ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ.» Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ. ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ.» ECONOMIC MIGRATION IN GREECE

Διαβάστε περισσότερα

«Αγροτικά» Σικυωνίων ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ;

«Αγροτικά» Σικυωνίων ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ; Σικυωνίων ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 87 Οκτώβριος 2012 Φάκελος ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ; «Αγροτικά» Ο Σύλλογος Σικυωνίων Πολιτών και η εφημερίδα «Σικυωνίων Πολιτεία» σας καλούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 1950-1970 (Αμερική, Αυστραλία, Ευρώπη)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 1950-1970 (Αμερική, Αυστραλία, Ευρώπη) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 1950-1970 (Αμερική, Αυστραλία, Ευρώπη) ΤΜΗΜΑ: A 3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Γοργοράπτης Γιώργος Ζωγραφιστού Αννα ΟΜΑΔΕΣ:Οι Αμερικάνοι Οι Αβέβαιοι Γερμανικοί Ποιμενικοί Μόνοι στη Ξενιτιά

Διαβάστε περισσότερα

Η μύριδα της Νάξου. Η Σμύριδα της Νάξου

Η μύριδα της Νάξου. Η Σμύριδα της Νάξου Η Σμύριδα της Νάξου Η μύριδα της Νάξου Τπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: ΚOΝΣΕ ΙΩΑΝΝΗ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - εκπαιδευτικός ΠΕΡΙΑΛΗ ΚΤΡΙΑΚΗ εκπαιδευτικός γαλλικής γλώσσας Μαθητές που εργάστηκαν στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα οι μετανάστες εργάζονται υπό ένα καθεστώς ημιπαρανομίας, με επιπρόσθετο το φόβο της απέλασης.

Ειδικότερα οι μετανάστες εργάζονται υπό ένα καθεστώς ημιπαρανομίας, με επιπρόσθετο το φόβο της απέλασης. «Κάθε παραγωγική δραστηριότητα είναι αναγκαστικά ετερόνομη, κάθε μισθωτή εργασία υπό τη διεύθυνση κάποιου είναι αναγκαστικά αδιάφορη και δεν μπορεί να έχει μόνο ένα ρόλο, να διασφαλίζει ένα εισόδημα Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα. Διμηνιαία Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας Ο Άγ. Κωνσταντίνος

Βήμα. Διμηνιαία Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας Ο Άγ. Κωνσταντίνος Η εφημερίδα όλων των Φενεατών Βήμα ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ Διμηνιαία Έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας Ο Άγ. Κωνσταντίνος Έτος 4. Αρ. Φύλλου 21 Oκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΟΙΑΡΙΑ, ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ν.Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ (ΒΑΤΙΚΑ).

ΠΛΟΙΑΡΙΑ, ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ν.Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ (ΒΑΤΙΚΑ). ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Π. ΑΛΕΞΑΚΗ, δ. Φ. Διευθυντού Ερευνών του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών ΠΛΟΙΑΡΙΑ, ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ν.Α ΛΑΚΩΝΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΑΡ ΑΚΗ 4958. Επιβλέπων: ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Εισηγητής: ΕΛΕΝΗ ΛΑΜΠΑΡ ΑΚΗ 4958. Επιβλέπων: ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1999

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1999 ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 1999 Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας 1 ΑΓΡΟΤΗΣ /-ΙΣΣΑ Χρήσιµες Πληροφορίες για το Επάγγελµα στην Ελλάδα, τη Γερµανία και τη Μεγάλη Βρετανία 1. Περιγραφή του Επαγγέλµατος Προετοιµάζει

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αριστοτέλης: Αμμουλιανή, Αρναία, Βαρβάρα, Γομάτι, Παλαιοχώρι, Πυργαδίκια, Στάγειρα, Στανός, Στρατονίκη, Στρατώνι. www.oramapoliton.

Δήμος Αριστοτέλης: Αμμουλιανή, Αρναία, Βαρβάρα, Γομάτι, Παλαιοχώρι, Πυργαδίκια, Στάγειρα, Στανός, Στρατονίκη, Στρατώνι. www.oramapoliton. Δήμος Αριστοτέλης: Αμμουλιανή, Αρναία, Βαρβάρα, Γομάτι, Ιερισσός, Μ. Παναγία, Νέα Ρόδα, Νεοχώρι, Ολυμπιάδα, Ουρανούπολη, Παλαιοχώρι, Πυργαδίκια, Στάγειρα, Στανός, Στρατονίκη, Στρατώνι. www.oramapoliton.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Vglass ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΑΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΚΙΤΣΚΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜ 15/11 Υποβλήθηκε ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ, Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (1909-1993)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (1909-1993) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (1909-1993) ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΆποψηΜηνιαία έκδοση. Σ την ιστοσελίδα του «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα» Τι συµβαίνει µε το νερό; και όχι µόνο...

ΆποψηΜηνιαία έκδοση. Σ την ιστοσελίδα του «Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα» Τι συµβαίνει µε το νερό; και όχι µόνο... Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 9 Ι Α Ν Ε Μ Ε ΤΑ Ι Ω Ρ Ε Α Ν ΆποψηΜηνιαία έκδοση για την ποιότητα ζωής στην περιοχή Βασιλικών ιαφωνώ µε ότι λες, αλλά θα αγωνιστώ µέχρι θανάτου για το δικαίωµά σου να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : «Οι φάροι του χθες και του σήµερα στην Κεφαλονιά, φως για τον µέλλον και την αειφόρο ανάπτυξη» ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός πυρετός για τον Καλλικράτη

Εκλογικός πυρετός για τον Καλλικράτη ΤΕΥΧΟΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ έκδοση για την ποιότητα ζωής στη Θέρµη ΆποψηΜηνιαία ιαφωνώ µε ότι λες, αλλά θα αγωνιστώ µέχρι θανάτου για το δικαίωµά σου να το λες Βολταίρος σελ.5τί φέρνει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Το Πετρέλαιο στην Οικονοµική Σκηνή του 20 ου Αιώνα... 8 1.1. Κατηγορίες Πετρελαιοειδών... 8 1.2.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Το Πετρέλαιο στην Οικονοµική Σκηνή του 20 ου Αιώνα... 8 1.1. Κατηγορίες Πετρελαιοειδών... 8 1.2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΟΕΙ ΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ <<ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ>>

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ <<ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ>> ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της οικονομίας της νήσου Μήλου

Μελέτη της οικονομίας της νήσου Μήλου Μελέτη της οικονομίας της νήσου Μήλου για το Έτος 2013 Των μαθητών της Β' Λυκείου του Σχολ. έτους 2013-2014 στα πλαίσια του μαθήματος «Ερευνητική εργασία» 1 Αϊβαλιώτης Σπύρος - Βικελή Ειρήνη - Ζούλιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1924-2014 90 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ

1924-2014 90 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ 1924-2014 90 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιστορικό Αφιέρωμα ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Βασιλέως Γεωργίου 10 & Ρηγίλλης, 106 74 Αθήνα, Ελλάδα T: 210 7215900-902

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΝΑΞΟΥ ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΤΑΙΟΥ 47, ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 111 46, ΤΗΛ. 210-2913369, FAX 210-2917400 ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ

ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΝΑΞΟΥ ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΤΑΙΟΥ 47, ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 111 46, ΤΗΛ. 210-2913369, FAX 210-2917400 ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΚΟΡΩΝΙΔΑ ΝΑΞΟΥ 6129 ΔΙΜΗΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΤΑΙΟΥ 47, ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 111 46, ΤΗΛ. 210-2913369, FAX 210-2917400 ΕΤΟΣ Ε - ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 33 ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ Ενημερώνουμε τους αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

Το ελαιόλαδο. στο Χρηματιστήριο! ΚΕΡΔΙΣΤΕ 50 + 50 3/5/2013. Ευρωχαστούκι στην ελληνική πτηνοτροφία

Το ελαιόλαδο. στο Χρηματιστήριο! ΚΕΡΔΙΣΤΕ 50 + 50 3/5/2013. Ευρωχαστούκι στην ελληνική πτηνοτροφία Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας ΚΕΡΔΙΣΤΕ 50 + 50 Χορτοκοπτικά Βενζινοκίνητες αντλίες νερού Μ. Παρασκευή 3.5.2013 ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 22 ΤΙΜΗ 2 Εβδομαδιαία οικονομική & αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΥΨΗ. www.stipsi.gr/efimerida/ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 61 * ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ

Η ΣΤΥΨΗ. www.stipsi.gr/efimerida/ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 61 * ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ Η ΣΤΥΨΗ www.stipsi.gr/efimerida/ ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1992 * ΦΥΛΛΟ 61 * ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΨΗΣ Το προηγούμενο φύλλο Πνιγήκαμε στα σκουπίδια Πληθαίνουν στο χωριό μας τα σκουπίδια ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πλοία και οι Άνθρωποι

Τα Πλοία και οι Άνθρωποι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Τα Πλοία και οι Άνθρωποι Ιστορία, Αναμνήσεις, Χρονικά ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Τα Πλοία και οι Άνθρωποι Ιστορία, Αναμνήσεις, Χρονικά ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΕΧΠΛ, ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΕΧΠΛ, ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΕΧΠΛ, ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 1. Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 1909-1992. Ιστορική προσέγγιση. "Γνώρισµα πάσης ζώσης βιοµηχανίας είναι η διαρκής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Αγορά Ο χώρος μέσα στον οποίο γίνονται η αγορά και η πώληση παραγωγικών συντελεστών, αγαθών και υπηρεσιών. Ο χώρος μπορεί να είναι υποθετικός ή πραγματικός (κεντρική λαχαναγορά).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο "κόκκινο" Απολογισμός ενός χρόνου Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Τσιάνο. Καθαριότητα και περιβάλλον:

ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο κόκκινο Απολογισμός ενός χρόνου Συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο κ. Γιάννη Τσιάνο. Καθαριότητα και περιβάλλον: Αριθμός φύλλου: 78 Δεκέμβριος 2011 Διανέμεται δωρεάν Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ο Υ Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο Υ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν Π Ο Λ Ι Τ Ω Ν ΑΓΟΡΑ ΚΙΑΤΟΥ: στο "κόκκινο" Συνέντευξη με το νέο πρόεδρο του Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα