ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ ΤΟΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ ΤΟΜΟΥ"

Transcript

1 Αποτελεί προτεινοµένη ενδεικτική λύση- Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. (α) Εφόσον η ΕΠΙΛ ΑΕ έχει αγοράσει το χρυσό, τότε η θέση της στην αγορά µετρητοίς θα είναι θετική. ηλαδή όσο αυξάνεται η τιµή του χρυσού θα αυξάνεται και το κέρδος της ΕΠΙΛ ΑΕ ενώ όταν θα έφτει η τιµή του χρυσού θα µειώνεται το κέρδος της. ιαγραµµατικά έχουµε: Θετική Θέση Αγοράς 4 Ζηµία / Κέρδος 2 Θέση Μετρητοίς Τιµή Χρυσού Μετρητοίς Θετική Θέση Μετρητοίς (β) i) Εφόσον η ΕΠΙΛ ΑΕ έχει θετική θέση στην αγορά µετρητοίς τότε θα ρέ ει να άρει αντίθετη θέση (αρνητική) στα ροθεσµιακά συµβόλαια, δηλαδή να ουλήσει ροθεσµιακά στη τιµή των 122$ ανα ουγκιά για να εξουδετερώσει τον κίνδυνο ζηµίας. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax: φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. 1

2 Αποτελεί προτεινοµένη ενδεικτική λύση- Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ii) Εάν η τιµή µειωθεί στα 11$ τότε η ΕΠΙΛ ΑΕ θα έχει χάσει 11$ -122$ = -12$ στην αγορά µετρητοίς αλλά θα έχει κερδίσει 122$ - 11$ = 12 $ στην ροθεσµιακή αγορά. Άρα ο κίνδυνος θα έχει εξουδετερωθεί λήρως. Εάν η τιµή αυξηθεί στα 13$ τότε η ΕΠΙΛ ΑΕ θα έχει κερδίσει 13$ -122$ = 8$ στην αγορά µετρητοίς αλλά θα έχει χάσει 122$ - 13$ = -8$ στην ροθεσµιακή αγορά. Άρα ο κίνδυνος θα έχει εξουδετερωθεί λήρως. iii) ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ Ζηµία / Κέρδος 8 4 Τιµή Χρυσού Μετρητοίς Θετική Θέση Μετρητοίς Αρνητική Θέση Προθεσµιακά B. (α) Έχουµε τα στοιχεία: 1 ΠΣ 1 ΠΣ = 1 βαρέλια Τρέχουσα Προθεσµιακή Τιµή: F = 78$ ανά βαρέλι Ελάχιστο Περιθώριο ασφάλισης = 8% Αρχικός Λογαριασµός Περιθωρίου Ασφάλισης = 78$ *8%*1ΠΣ*1 βαρέλια= 624.$ ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax: φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. 2

3 Αποτελεί προτεινοµένη ενδεικτική λύση- Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία (i) Ηµεροµηνία Τιµή ΠΣ ετρελαίου (ανά βαρέλι, σε $) Ηµερήσιο Κέρδος/Ζηµία Λογαριασµός Περιθωρίου 12/4/ /4/ Ε ι λέον κατάθεση στο λογαριασµό εριθωρίου 14/4/ /4/ /4/ /4/ /4/ /4/ /4/ /4/211 Ηµερήσιο Κέρδος = (δεν υ ήρξε µαταβολή στη τιµή). Λογαριασµός εριθωρίου = 624.$ 13/4/211 Ηµερήσιο Κέρδος = 8,2 78 = 2,2 $ άρα 2,2$ *1ΠΣ*1 βαρέλια= 22.$ Λογαριασµός εριθωρίου = 624.$ + 22.$ = 844.$ 14/4/211 Ηµερήσιο Κέρδος = 77,87-8,2 = -2,33 $ άρα -2,33$ *1ΠΣ*1 βαρέλια= -233.$ Λογαριασµός εριθωρίου = 844.$-233.$ = 611.$ Ε ι λέον κατάθεση στο λογαριασµό εριθωρίου = 611.$ + 13$ = 624.$ 15/4/211 Ηµερήσιο Κέρδος = 8,1-77,87= 2,23 $ άρα 2,23$ *1ΠΣ*1 βαρέλια= 223.$ Λογαριασµός εριθωρίου = 624.$+223.$ = 847.$ Με τον ίδιο ακριβώς τρό ο συµ ληρώνουµε και τις υ όλοι ες ηµεροµηνίες. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax: φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. 3

4 Αποτελεί προτεινοµένη ενδεικτική λύση- Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία (ii) Στην ερί τωση ου ο Αρχικός Λογαριασµός Περιθωρίου Ασφάλισης µειωθεί (εφόσον δεν υ άρχει συγκεκριµένο ε ί εδο συντήρησης) τότε θα ρέ ει να γίνει ε ι λέον κατάθεση µέχρι το ύψος του Αρχικού Περιθωρίου Ασφάλισης. Στη συγκεκριµένη ερί τωση, στις 14/4/211 ο λογαριασµός εριθωρίου έ εσε κάτω α ό τα 624.$ (µειώθηκε στα 611.$) ο ότε θα έ ρε ε να κάνουµε ε ι λέον κατάθεση 13.$ για να ανέβει ξανά στα 624.$. (β) i) Το συνολικό κέρδος του κερδοσκό ου σε $ είναι: $ $ -13.$ =1.13.$ Το συνολικό κέρδος του κερδοσκό ου σε % είναι: 1, % = = ii) Ένας άλλος ε ενδυτής ου είχε άρει θετική θέση α ευθείας στο υ οκέιµενο αγαθό θα είχε το ίδιο κέρδος µε τον κερδοσκό ο, δηλαδή: 89,3 78 = 11,3 $ ο ότε 11,3$*1*1 = 1.13.$ Αυτό συµβαίνει λόγω της ισότητας F = C (1 + R ) iii) Το λεονέκτηµα των ΣΜΕ είναι ότι δίνεις ένα µικρό οσοστό συνήθως για να το αγοράσεις και είναι εύκολο να κλείσεις στη συνέχεια τη θέση σου σε αυτό. Το µειονέκτηµα της α ευθείας ε ένδυσης στο αγαθό είναι ότι χρειάζεται να ληρώσεις όλη την αξία του για να το α οκτήσεις ενώ υ άρχει και το κόστος α οθήκευσης ου ρέ ει να ληφθεί υ όψη. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax: φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. 4

5 Αποτελεί προτεινοµένη ενδεικτική λύση- Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ΘΕΜΑ 2 Ο (α) Η τιµή του ΣΜΕ εξάµηνης διάρκειας του δείκτη FTSE/ASE-2 θα είναι: 6 F = C + R = + F = (1 ) 68 5 (1, 4 ) (β) Εάν το ΣΜΕ εξάµηνης διάρκειας δια ραγµατεύεται στις 695 µονάδες ή = 3.475, τότε το ΣΜΕ είναι υ ερτιµηµένο (αφού η δίκαιη τιµή του σύµφωνα µε το α ερώτηµα θα έ ρε ε να ήταν 3.468, δηλαδή ιο φθηνό α ό ότι δια ραγµατεύεται), άρα θα ρέ ει να το ουλήσουµε, ο ότε: Σήµερα Παίρνω θέση ώλησης στο ΣΜΕ εξάµηνης διάρκειας στο δείκτη FTSE/ASE-2. Παίρνω δάνειο 68 5 = 3.4 α ό τρά εζα µε ε ιτόκιο 4% ετησίως ή 2% εξαµηνιαίως για να αγοράσω το δείκτη FTSE/ASE-2. Μετά α ό 6 µήνες Εισ ράττω α ό την ώληση του ΣΜΕ και δίνω τον δείκτη ου είχα αγοράσει. Το δάνειο α ό την τρά εζα θα φτάσει στα 3.4 (1+,2) = µε το τόκο. Με τα ου εισέ ραξα α ό το ΣΜΕ α ο ληρώνω το δάνειο. Κέρδος= = 7 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax: φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. 5

6 Αποτελεί προτεινοµένη ενδεικτική λύση- Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία Εάν το ΣΜΕ εξάµηνης διάρκειας δια ραγµατεύεται στις 69 µονάδες ή 69 5 = 3.45, τότε το ΣΜΕ είναι υ οτιµηµένο (αφού η δίκαιη τιµή του σύµφωνα µε το α ερώτηµα θα έ ρε ε να ήταν 3.468, δηλαδή ιο ακριβό α ό ότι δια ραγµατεύεται), άρα θα ρέ ει να το αγοράσουµε, ο ότε: Σήµερα Πουλάω το δείκτη χωρίς αντίκρισµα* και εισ ράττω 68 5 = 3.4 Μετά α ό 6 µήνες Καταθέτω στην τρά εζα τα 3.4 µε ε ιτόκιο 4% ετησίως ή 2% εξαµηνιαίως. Τα χρήµατα ου κατέθεσα στην τρά εζα θα φτάσουν στα 3.4 (1+,2) = µε το τόκο. Αγοράζω το ΣΜΕ εξάµηνης διάρκειας στο δείκτη FTSE/ASE-2 σε τιµή Με τα ου ήρα α ό την κατάθεση αγοράζω το ΣΜΕ ου αξίζει 3.45 και ε ιστρέφω το δείκτη στον broker. Κέρδος= = 18 * Πώληση µετοχής χωρίς αντίκρισµα (ή short selling) είναι η διαδικασία ώλησης µετοχών τις ο οίες ο ε ενδυτής έχει δανειστεί α ό κά οιον τρίτο (συνήθως χρηµατιστή broker) µε την ρόθεση να αγοράσει τις ίδιες µετοχές αργότερα και να τις ε ιστρέψει στον χρηµατιστή ου τις χρωστάει. (γ) Ε ειδή ο διαχειριστής κατέχει το χαρτοφυλάκιο σηµαίνει ότι έχει θετική θέση στην αγορά µετρητοίς άρα για να αντισταθµίσει τον κίνδυνο της αγοράς θα ρέ ει να άρει αντίθετη θέση (αρνητική) στα συµβόλαια, δηλαδή να ουλήσει ΣΜΕ. Για να υ ολογίσουµε όσα ΣΜΕ ρέ ει να ουλήσει ο διαχειριστής θα βρούµε ρώτα την αναλογία αντιστάθµισης ή το συντελεστή β του χαρτοφυλακίου, ο ότε: σ σ C,35 AA= β = = ρ C, F =,9 AA= β = 1,575 σ σ,2 C, F 2 F F Αριθµός ΣΜΕ = συµβόλαια. Τρέχουσα Αξία προς Αντισταθµιση β 1.. 1,575 = Αξία ενος ΣΜΕ 693,6 5 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax: φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. 6

7 Αποτελεί προτεινοµένη ενδεικτική λύση- Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ΘΕΜΑ 3 Ο Α. (i) Στρατηγική 1 MT 78 MT > 78 Αγορά Μετοχικού Χαρτοφυλακίου MT - 9 MT - 9 Αγορά ικαιώµατος Πώλησης 78 - MT Σύνολο -12 MT - 9 Στρατηγική 2 MT 84 MT > 84 Αγορά ικαιώµατος Αγοράς MT 84 Αγορά Οµολόγων Σύνολο 84 MT (ii) Στρατηγική 1 18 Ζηµία / Κέρδος 12 6 Μτ Σύνολο ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax: φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. 7

8 Αποτελεί προτεινοµένη ενδεικτική λύση- Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία Στρατηγική 2 12 Ζηµία / Κέρδος 8 4 Μτ Σύνολο B. Η 1 η Στρατηγική έχει το υψηλότερο κόστος υλο οίησης γιατί εκτός α ό το δικαίωµα ώλησης ρέ ει να αγοράσουµε και το χαρτοφυλάκιο µετοχών. Η 2 η Στρατηγική έχει χρηµατοροές µεγαλύτερες α ό την 1 η Στρατηγική. Γ. (i) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 1 Τιµή Εξάσκησης (X) ικαιώµατος Πώλησης: 78 Τιµή ικαιώµατος Πώλησης (P): 6 Κόστος για την α όκτηση του δικαιώµατος ώλησης: 6 Αξία του Χαρτοφυλακίου του ελάτη: 9 ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ (M T) ΑΠΟ ΟΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ [ X - M T ] ΑΠΟ ΟΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ [ M T 9] ΤΙΜΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (P) ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1 [ X - M T ] + [ M T 9] + P ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax: φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. 8

9 Αποτελεί προτεινοµένη ενδεικτική λύση- Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2 Τιµή Εξάσκησης (X) ικαιώµατος Αγοράς: 84 Τιµή ικαιώµατος Αγοράς (C): 12 Κόστος για την α όκτηση του δικαιώµατος αγοράς: 12 Οµόλογο: 81 ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ (M T) ΑΠΟ ΟΣΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ [ M T - Χ ] ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΙΜΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ (C) ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2 [ M T - Χ ]+ΟΜΟΛΟΓΟ+ C (ii) Ζηµίες / Κέρδη ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1 & 2 Τιµή Μετοχής ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2. Η Στρατηγική 1 είναι η ιο ε ικίνδυνη γιατί έχουµε το χαρτοφυλάκιο ενώ η Στρατηγική 2 έχει το ακίνδυνο οµόλογο ο ότε είναι λιγότερο ε ικίνδυνη. Συνε ώς µεγάλο β έχει η 1 η στρατηγική λόγω χαρτοφυλακίου, ενώ η 2 η δεν έχει β αφού το ακίνδυνο οµόλογο έχει β=. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax: φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. 9

10 Αποτελεί προτεινοµένη ενδεικτική λύση- Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία ΘΕΜΑ 4 Ο Α. Η στρατηγική ου θα ακολουθήσουµε αφορά την αγορά ενός δικαιώµατος αγοράς και την αγορά ενός δικαιώµατος ώλησης. Άρα και στις 2 ερι τώσεις θα ρέ ει να καταβάλουµε ασφάλιστρο (τιµή δικαιώµατος αγοράς και ώλησης). Ο ότε θα ρέ ει να υ ολογίσουµε τη τιµή του κάθε δικαιώµατος. Τιµή µετοχής (S)= 2 ιακύµανση µετοχής (σ 2 ) =,1 Αξιόγραφο χωρίς κίνδυνο (rf) = 8% Τιµή Εξάσκησης (Χ) = 2 Ήµερες µέχρι τη λήξη = 6 µήνες ή 6/12 =,5 έτη d 2 S σ ln 2,1 + rf + ln +,8+,5 2 T X 2 2 = = d =, 297 σ Τ,1, d = d σ T =, 297,1,5 d =, [ ] [ ] d ( d ) = (, 297) = (, 29) +,7 (,3) (, 29) ( d ) =,6141+,7,6179,6141 ( ) =, [ ] [ ] d ( d ) = (,671) = (,6) +,71 (,7) (, 6) ( d ) =,5239+, 71,5279,5239 ( ) =, Υ ολογισµός της τιµής δικαιώµατος αγοράς (C) rf T -,8,5 ( 1) ( 2) 2,6144-2,5267 2,167 C = S d X e d = e C = Υ ολογισµός της τιµής δικαιώµατος ώλησης(p) r T f P= C S+ X e = P = -,8,5 2, e 1, 383 α) Το κόστος της στρατηγικής θα είναι: 1. µετοχές * (2, ,383) = 355. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax: φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. 1

11 Αποτελεί προτεινοµένη ενδεικτική λύση- Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία β) Αρχική Αξία Χαρτοφυλακίου 2 * 1. = 2 Νέα τιµή µετοχής 2 *(1-,2) = 16 Νέα Αξία Χαρτοφυλακίου 16 *1. = 16 ικαίωµα Αγοράς [S-X]=16-2=-4 άρα εν εξασκείται [X-S]=2-16=4 άρα ικαίωµα Πώλησης εξασκείται 4*1. = 4 Κόστος Στρατηγικής 355. Συνολική Αξία Χαρτοφυλακίου = γ) Αρχική Αξία Χαρτοφυλακίου 2 * 1. = 2 Νέα τιµή µετοχής 2 *(1+,2) = 24 Νέα Αξία Χαρτοφυλακίου 24 *1.= 24 [S-X]=24-2=4 άρα ικαίωµα Αγοράς εξασκείται 4*1. = 4 ικαίωµα Πώλησης [X-S]=2-24=-4 άρα εν εξασκείται Κόστος Στρατηγικής 355. Συνολική Αξία Χαρτοφυλακίου = ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax: φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π

12 Αποτελεί προτεινοµένη ενδεικτική λύση- Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία Β. Έχουµε τα αρακάτω στοιχεία: FTSE/ASE-2 8 rf.5 Τιµή Εξάσκησης ικαιώµατος Αγοράς (Χ) 815 Τιµή ικαιώµατος Αγοράς (C) 75 Τιµή Εξάσκησης ικαιώµατος Πώλησης (Χ) 815 Τιµή ικαιώµατος Αγοράς (P) 45 α) Η αρχική αξία της ε ένδυσης µας θα είναι: Αγοράζω το δείκτη FTSE/ASE-2-8 Πουλάω δικαίωµα Αγοράς 75 Αγοράζω δικαίωµα Πώλησης -45 Αρχική Ε ένδυση -77 Σε 1 έτος θα ρέ ει τα 77 να α οδώσουν 815 (η τιµή εξάσκησης), ο ότε η α όδοση θα είναι: r f T rf rf rf rf 815= 77 e 815= 77 e 815= 77 e e = e = 1, r f ln( e ) = ln(1,5844) r ln( e) =,568 r 1=,568 r =,568= 5,68% f f f β) Έχουµε ευκαιρίες κερδοσκο ίας (5,68% - 5% =,68%) αφού η α όδοση α ό την αρα άνω στρατηγική (5,68%) είναι µεγαλύτερη α ό το ακίνδυνο ε ιτόκιο (5%). Άρα θα δανειστούµε στο ακίνδυνο ε ιτόκιο 5%, θα κάνουµε την αρα άνω στρατηγική (θα αγοράσουµε το δείκτη και το δικαίωµα ώλησης και θα ουλήσουµε το δικαίωµα αγοράς) και θα έχουµε α όδοση,68%. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax: φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π

13 Αποτελεί προτεινοµένη ενδεικτική λύση- Μελετήστε και δώστε τη δική σας προσωπική µατιά Σε περίπτωση αντιγραφής ή τυπογραφικών λαθών δε φέρουµε καµία γ) εν θα υ ήρχαν ευκαιρίες κερδοσκο ίας εάν η διαφορά στη τιµή δικαιώµατος αγοράς και ώλησης ήταν: rf T rf T, , 748 P= C S+ X e C P= S X e C P= e C P= ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax: φροντιστηριακά µαθήµατα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π

14 Θέμα 1ο excel Τιμή Χρυσού Μετρητοίς Α (α) Θετική Θέση Μετρητοίς -2 2 Α (β-ii) Τιμή Χρυσού Μετρητοίς Θετική Θέση Μετρητοίς Αρνητική Θέση Προθεσμιακά ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

15 Α (β-iii) Τιμή Χρυσού Μετρητοίς Θετική Θέση Μετρητοίς Αρνητική Θέση Προθεσμιακά 12-8 Β (α-i&ii) Αριθμός ΠΣ 1 ΠΣ 1 1 βαρέλια ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

16 F($) 78 Ελάχιστο περιθώριο Ασφάλισης ανά βαρέλι,8 Αρχικός Λογαριαμός περιθωρίου ασφάλισης 624 Ημερομηνία Τιμή ΠΣ πετρελαίου (ανά βαρέλι, σε $) Ημερήσιο Κέρδος/Ζημία Λογαριασμός Περιθωρίου 4/12/211 13/4/211 14/4/211 15/4/211 18/4/211 19/4/211 2/4/211 21/4/211 22/4/211 78, 8,2 77,87 8,1 83,45 86,6 85, 88,8 89, Επιπλέον κατάθεση στο λογαριασμό περιθωρίου Β (β-i) Κέρδος σε Κέρδος σε % ,39% ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

17 Β (β-ii) Επενδυτής 113 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

18 Θέμα 2ο C R 68,2 Πολλαπλασιαστής Δείκτη ( ) 5 Α F= 3468 B (i) F= 3475 (i) F= T Αγοράζω το ΣΜΕ Πουλάω το δείκτη χωρίς αντίκρισμα και εισπράττω 34 T Πουλάω το ΣΜΕ Παιρνω δάνειο ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

19 Αγοράζω το δείκτη Καταθέτω στη Τράπεζα T6 μήνες 34 T6 μήνες Εισπράττω από το ΣΜΕ 3475 Εισπράττω από τη Τράπεζα 3468 Αποπληρώνω το δάνειο 3468 Αγοράζω το ΣΜΕ 345 Κέρδος ( ) 7 Κέρδος ( ) 18 Γ Αξία χαρτοφυλακίου 1 σδc,35 σδf,2 ρδc,δf,9 Τρέχουσα τιμή ΣΜΕ 693,6 ΑΑ=β= 1,575 Αριθμός ΣΜΕ 4542 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

20 Θέμα 3ο excel Α (i) Στρατηγική 1 MT 78 MT > 78 Στρατηγική 2 MT 84 MT > 84 Αγορά Μετοχικού Χαρτοφυλακίου MT - 9 MT - 9 Αγορά Δικαιώματος Αγοράς MT 84 Αγορά Δικαιώματος Πώλησης 78 - MT Αγορά Ομολόγων Σύνολο -12 MT - 9 Σύνολο 84 MT Α (ii) Στρατηγική 1 MT 7 72 Σύνολο ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

21 Στρατηγική 2 MT Σύνολο ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

22 Γ (i) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 1 (Δικαίωμα Πώλησης + Χαρτοφυλάκιο) Τιμή Εξάσκησης: Τιμή Δικαιώματος: Κόστος για την απόκτηση Αξία του Χαρτοφυλακίου του πελάτη: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2 (Δικαίωμα Αγοράς + Ομόλογο) Τιμή Εξάσκησης: Τιμή Δικαιώματος: Κόστος για την απόκτηση 12 Ομόλογο 81 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 1 ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

23 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2 ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΙΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Γ (ii) ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

24 Δ 1η Στρατηγική επικίνδυνη 1η Στρατηγική μεγάλο β ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

25 Θέμα 4ο excel Α S σ 2, rf Αριθμός Μετοχών Χ Λήξη,8 1 2,5 α) d1,2969 C 2, d2, P 1, N(d1), N(d2), Κόστος Στρατηγικής ,465 β) γ) Αρχική Αξία Χαρτοφυλακίου Νέα τιμή μετοχής Νέα Αξία Χαρτοφυλακίου Αρχική Αξία Χαρτοφυλακίου Νέα τιμή μετοχής Νέα Αξία Χαρτοφυλακίου ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

26 Δικαίωμα Αγοράς Δικαίωμα Πώλησης Κόστος Στρατηγικής Συνολική Αξία Χαρτοφυλακίου Δεν εξασκείται ,465 Δικαίωμα Αγοράς Δικαίωμα Πώλησης Κόστος Στρατηγικής ,593 4 Δεν εξασκείται ,465 Συνολική Αξία Χαρτοφυλακίου ,593 Β FTSE/ASE-2 8 rf,5 Τιμή Εξάσκησης Δικαιώματος Αγοράς (Χ) 815 Τιμή Δικαιώματος Αγοράς (C) 75 Τιμή Εξάσκησης Δικαιώματος Πώλησης (Χ) 815 Τιμή Δικαιώματος Αγοράς (P) 45 α) β) Αγοράζω το δείκτη FTSE/ASE-2-8 Πουλάω δικαίωμα Αγοράς 75 Αγοράζω δικαίωμα Πώλησης -45 Αρχική Επένδυση -77 γ) Ευκαιρία κερδοσκοπίας,68% ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax: C-P 24,748

27 Αποδοση 5,68% ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ Fax:

Υπολογίζουμε το αρχικό περιθώριο ασφάλισης (ΠΑ) για τα 4 ΣΜΕ. ΠΣ=500 /συμβολαιο 4συμβόλαια

Υπολογίζουμε το αρχικό περιθώριο ασφάλισης (ΠΑ) για τα 4 ΣΜΕ. ΠΣ=500 /συμβολαιο 4συμβόλαια ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2012-2013 Γραπτή Εργασία 3 - Παράγωγα-Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στέλιος Ξανθόπουλος Εισαγωγικά Ένα παράγωγο συµβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείµενων µεταβλητών. Τα παράγωγα συµβόλαια είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Αγορά Calls για µόχλευση Ητιµή ενός call για 100 µετοχές είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το να αγοράσουµε τις 100 µετοχές στη spot αγορά. Παράδειγµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Αριθµ.Αδείας : 2/61/20-11-1990) Επικαιροποίηση Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 009-10 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.1. Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι 1.1.1. Μετοχές Μετοχή είναι ένα μερίδιο του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0. Ασκήσεις προθέρµανσης. Επιτόκια και παρούσα αξία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0. Ασκήσεις προθέρµανσης. Επιτόκια και παρούσα αξία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 Ασκήσεις προθέρµανσης Επιτόκια και παρούσα αξία. (οι παρακάτω ασκήσεις είναι από το βιβλίο του Sheldo Ross: A elemetary itroductio to mathematical fiace, d ed.). Ποιο είναι το πραγµατικό επιτόκιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Στο παρόν έντυπο περιγράφονται οι κυριότεροι επενδυτικοί κίνδυνοι που συνδέονται µε τις συναλλαγές επί χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς να παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εισαγωγή στην Τιμολόγηση Παραγώγων Διωνυμικό Μοντέλο μιας Περιόδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Εισαγωγή στην Τιμολόγηση Παραγώγων Διωνυμικό Μοντέλο μιας Περιόδου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εισαγωγή στην Τιμολόγηση Παραγώγων Διωνυμικό Μοντέλο μιας Περιόδου 2.1. Χρονική Αξία Χρήματος - Επιτόκια Αν ένα άτομο ή εταιρία Α κατέχει ένα χρηματικό ποσό P και δεν σκοπεύει να το χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ.

Παράγωγα προϊόντα. Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης. Απόστολος Γ. Παράγωγα προϊόντα Προθεσµιακές Συµφωνίες Συµφωνίες Ανταλλαγών Συµβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ικαιώµατα Προαίρεσης Ορόλος των χρηµατοπιστωτικών αγορών Χρηµατοπιστωτικές Αγορές: µέσω αυτών διοχετεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004

Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 Η Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και τα προϊόντα της Ιούλιος 2004 ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. Αγορά Παραγώγων Αιόλου 73, 105 51 Αθήνα Τηλ.: 210 337 0908 Fax: 210 331

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 10-05-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: FORWARDS, FUTURES, OPTIONS & SWAPS ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΑΓΡΗΣ Περίληψη: Η Χρηµατοοικονοµική Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/20133 (σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ: 305501000 ΑΦΜ:094060868-.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007 ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. «ELBISCO Α.Ε.» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 23/08/2007 Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε ηµόσια Προσφορά σύµφωνα µε την α όφαση της Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. Γενικό Μέρος Το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών

Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων. ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Α Θ Η Ν Ω Ν Α. Ε. Αγορά Παραγώγων Τα Προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων ικαιώµατα προαίρεσης επί Μετοχών Συνοπτική Παρουσίαση ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών, Τµήµα Marketing εκέµβριος 2002 - Version

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και η συνεισφορά µίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσµατικά για την οικονοµία µίας χώρας είναι ότι:

Τα βασικά πλεονεκτήµατα και η συνεισφορά µίας δευτερογενούς αγοράς που λειτουργεί αποτελεσµατικά για την οικονοµία µίας χώρας είναι ότι: Τι µπορούµε να κάνουµε µε τα χρήµατα που έχουµε; Να τα καταθέσουµε, σε µία τράπεζα, για να παίρνουµε τόκο. Να αγοράσουµε ένα ακίνητο, για να εισπράττουµε ενοίκια. Να αγοράσουµε κάποια έκταση γης, προσδοκώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξετασθούν οι στρατηγικές των ανοιγμάτων και της εξισορροπητικής ισορροπίας. Το άνοιγμα είναι η στρατηγική που περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ»

«ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών στη Ναυτιλία ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» Προοπτικές ανάπτυξής τους στο σύγχρονο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρµι. Σελίδα 1 α ό 37 Ενδιάµεσες Εταιρικές & Ενο οιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») για την ερίοδο α ό 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 [«Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007»] [Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

«ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Του σπουδαστή ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ Επιβλέπων Δρ. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΚΑΒΑΛΑ 2005 1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Ανωνύµου Εταιρείας µε την ε ωνυµία ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ

Διαβάστε περισσότερα