Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (3 ½ 7 ½ ετών)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (3 ½ 7 ½ ετών)"

Transcript

1 Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (3 ½ 7 ½ ετών) Ελάτε να γνωρίσουε τη συφωνική ορχήστρα έσα από το ουσικό παραύθι Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ του Σεργκέι Προκόφιεβ! Το Ίδρυα Συφωνική Ορχήστρα Κύπρου σε συνεργασία ε ειδικευένες ουσικοπαιδαγωγούς, απευθύνεται για τρίτη συνεχόενη χρονιά στα παιδιά της πρώιης παιδικής ηλικίας οργανώνοντας ουσικό εκπαιδευτικό πρόγραα στο διάστηα 11 Ιανουαρίου 18 Φεβρουαρίου To πρόγραα στοχεύει στη ουσική καλλιέργεια, και παράλληλα στην πολιτιστική, συναισθηατική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση των ικρών παιδιών. ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Tο πρόγραα περιλαβάνει τις ακόλουθες δράσεις: (α) Ενηερωτικά Εκπαιδευτικά Σεινάρια για τους εκπαιδευτικούς των νηπιαγωγείων και των δηοτικών που θα επλακούν στο πρόγραα (β) Μουσικοπαιδαγωγικά Εργαστήρια για τα παιδιά και τις νηπιαγωγούς (γ) Επισκέψεις ουσικών Συφωνικής Ορχήστρας Κύπρου στα δηοτικά σχολεία (δ) Εκπαιδευτικές Συναυλίες ε τη Συφωνική Ορχήστρα Κύπρου (ε) Οικογενειακές Συναυλίες ε τη Συφωνική Ορχήστρα Κύπρου Συετέχοντες: σχολεία επαρχιών Λευκωσίας και Λεεσού 10 δηόσια νηπιαγωγεία και 6 ιδιωτικά νηπιαγωγεία 400 περίπου παιδιά 12 δηόσια δηοτικά σχολεία 650 περίπου παιδιά Μουσικοπαιδαγωγοί: τα ενηερωτικά-εκπαιδευτικά σεινάρια, τα ουσικοπαιδαγωγικά εργαστήρια και την παρουσίαση των συναυλιών διεξάγουν οι: κυρία Ερασία Ρουσιά, Επιθεωρήτρια Μουσικής Δηοτικής Εκπαίδευσης κυρία Δώρα Κωνσταντίνου, Επιθεωρήτρια Μουσικής Δηοτικής Εκπαίδευσης κυρία Μαρία Γεννάρη, αποσπασένη εκπαιδευτικός, σύβουλος στη ουσική αγωγή κυρία Μαρία Παπαζαχαρίου, αποσπασένη εκπαιδευτικός, σύβουλος στη ουσική αγωγή Συνεργάτες είναι από έρους του Υπουργείου Παιδείας οι Επιθεωρήτριες Μουσικής Δηοτικής Εκπαίδευσης, κα Ερασία Ρουσιά και κα Δώρα Κωνσταντίνου και οι Επιθεωρήτριες Δηοτικής Εκπαίδευσης, υπεύθυνες για τα νηπιαγωγεία, κα Άννα Βιολάρη και κα Ευαγγελία Παναγιώτου καθώς και ο Σύνδεσος Πτυχιούχων Ιδιοκτητών και Διευθυντών Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων Κύπρου. Το όλο πρόγραα συντονίζεται από: Tο Ίδρυα Συφωνική Ορχήστρα Κύπρου και την κα Ερασία Ρουσιά, Ε.Δ.Ε. Μουσικής. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (α) Η καλλιέργεια ενεργητικής ουσικής ακρόασης και ουσικής εκτίησης. (β) Η καλλιέργεια της δηιουργικότητας. (γ) Η γνωριία και η ουσική επαφή ε ικρά οργανικά σύνολα και ε το ευρύτερο ουσικό σύνολο της συφωνικής ορχήστρας. (δ) Η γνωριία ε έργα που έχουν καθιερωθεί στο παγκόσιο ουσικό ρεπερτόριο. (ε) Η καλλιέργεια στάσεων και συπεριφορών. ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (α) Ενηερωτικά Εκπαιδευτικά Σεινάρια για τους εκπαιδευτικούς των νηπιαγωγείων και των δηοτικών που θα επλακούν στο πρόγραα Το σεινάριο προσφέρει κατευθυντήριες γραές ως προς τις ουσικο-παιδαγωγικές προσεγγίσεις που πορούν να υιοθετήσουν οι νηπιαγωγοί και δάσκαλοι ώστε να δουλέψουν στη συνέχεια στις τάξεις αζί ε τα παιδιά. Με γνώονα τις βασικές ουσικές δεξιότητες τις οποίες στοχεύει να αναπτύξει το πρόγραα δίνονται παραδείγατα ουσικών δραστηριοτήτων. Επίσης θα διδαχθεί το κυπριακό παραδοσιακό τραγούδι αζί ε την ενορχήστρωσή του για συφωνική ορχήστρα. Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011, 11:30 13:30 Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισού, Λευκωσία Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011, 11:30 13:30 Χώρος: ΚΣτ (26 ο ) Δηοτικό Σχολείο Λεεσού

2 (β) Μουσικοπαιδαγωγικά Εργαστήρια Στα εργαστήρια συνεισφέρουν επίσης δύο ουσικοί οι οποίοι παρουσιάζουν δύο διαφορετικά ουσικά όργανα της συφωνικής ορχήστρας. Προσφέρονται 8 εργαστήρια στην επαρχία Λευκωσίας και 8 στην επαρχία Λεεσού. Όλα τα νηπιαγωγεία θα έχουν την ευκαιρία να συετάσχουν σε 2 εργαστήρια σε διαφορετικές ηέρες. Σε κάθε εργαστήρι θα συετέχουν έχρι 50 παιδιά από 2 διαφορετικά νηπιαγωγεία. Εργαστήρια 1-4: Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011, 9:30-10:20 και 11:00-11:50 κάθε έρα Εργαστήρια 5-8: Πέπτη 20 και Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011, 9:30-10:20 και 11:00-11:50 κάθε έρα Χώρος: Μεσαιωνική Αίθουσα Καστελιώτισσα, Λευκωσία Εργαστήρια 1-4: Δευτέρα 24 και Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011, 9:30-10:20 και 11:00-11:50 κάθε έρα Εργαστήρια 5-8: Τετάρτη 26 και Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011, 9:30-10:20 και 11:00-11:50 κάθε έρα Χώρος: ΚΣτ (26 ο ) Δηοτικό Σχολείο Λεεσού (γ) Επισκέψεις ουσικών Συφωνικής Ορχήστρας Κύπρου στα δηοτικά σχολεία Στο κάθε τήα θα προσφερθεί ία επίσκεψη. Οι ουσικοί χωρίζονται σε οάδες από 4-6 όργανα η καθειά οι οποίες επισκέπτονται τα επιλεγένα δηοτικά σχολεία. Η κάθε οάδα ουσικών θα επισκεφθεί 2 διαφορετικά τήατα σε 2 συνεχόενες διδακτικές σχολικές περιόδους. Στη διάρκεια της επίσκεψης οι ουσικοί παρουσιάζουν τα ουσικά τους όργανα. Εκτελούν αποσπάσατα από το έργο Ο Πέτρος και ο Λύκος ε τρόπο που να επλέκονται και τα παιδιά στην όλη ουσική δραστηριότητα είτε ε εκτέλεση ελωδίας, ρυθού, κίνησης ή άλλη αλληλεπίδραση. Τέλος, εκτελούν αζί ε τα παιδιά το τραγούδι Βάι τσίβι τσέλλο. Δηοτικά Σχολεία Λευκωσίας Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011, 3 η και 4 η περίοδος 9:25-10:05 και 10:30-11:10 Δηοτικά Σχολεία Λεεσού Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011, 3 η και 4 η περίοδος 9:25-10:05 και 10:30-11:10 (δ) Εκπαιδευτικές συναυλίες Στην κάθε συναυλία συετέχουν περίπου 125 παιδιά νηπιαγωγείων και περίπου 150 παιδιά δηοτικών. Το έργο Ο Πέτρος και ο λύκος συνοδεύεται από κουκλοθέατρο: Θουκυδίδης Μηχανικός Κατασκευή κούκλων: Ανδρούλα Επεδοκλέους 2 συναυλίες για τα παιδιά νηπιαγωγείων Λευκωσίας: Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011, 9:30 10:20 και 11:00 11:50 2 συναυλίες για τα παιδιά δηοτικών σχολείων Λευκωσίας: Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011, 9:30 10:20 και 11:00 11:50 Χώρος: Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου, Λευκωσία 2 συναυλίες για τα παιδιά νηπιαγωγείων Λεεσού: Πέπτη 3 Φεβρουαρίου 2011, 9:30 10:20 και 11:00 11:50 2 συναυλίες για τα παιδιά δηοτικών σχολείων Λεεσού: Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011, 9:30 10:20 και 11:00 11:50 Χώρος: Θέατρο Ριάλτο, Λεεσός (ε) Οικογενειακές απογευατινές συναυλίες Οι οικογενειακές συναυλίες απευθύνονται σε παιδιά 4-8 ετών και τους γονείς τους. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011, 17:00 18:00 Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου, Λευκωσία Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011, 17:00 18:00 Θέατρο Ριάλτο, Λεεσός

3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ Μέσα από την ενεργή ακρόαση του ουσικού έργου και την επεξεργασία που θα γίνει κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών εργαστηρίων και στην τάξη ε τους/τις εκπαιδευτικούς επιδιώκουε οι αθητές να πορούν: ΑΚΡΟΑΣΗ 1. Να ανταποκρίνονται ελεύθερα σε ια ουσική ακρόαση ε ποικιλία τρόπων (κίνηση, εικαστική έκφραση, λόγο, παντοία κλπ.) χωρίς να εστιάζουν απαραίτητα σε συγκεκριένες ουσικές έννοιες. 2. Να αναγνωρίζουν τη χροιά αντιπροσωπευτικών ουσικών οργάνων από κάθε οικογένεια οργάνων. 3. Να εκφράζουν τα συναισθήατα, τις απόψεις και τις προτιήσεις τους για ουσικά έργα. 4. Να αναπτύξουν την ακουστική τους νήη, αναγνωρίζοντας και αποδίδοντας ρυθικά και ελωδικά σχήατα. ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 1. Να τραγουδούν ελωδίες ε ίηση. 2. Να τραγουδούν συγχρονισένα, ακολουθώντας τις οδηγίες αέστρου. ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Να πειραατίζονται και να εξερευνούν ελεύθερα έσα από πολυαισθητηριακές επειρίες, διάφορους τρόπους παραγωγής ήχου ε το σώα, ηχογόνα αντικείενα και ουσικά όργανα. 2. Να αναπτύξουν την ακουστική τους νήη εκτελώντας ε ίηση σύντοα ρυθικά και ελωδικά σχήατα ε το σώα, ηχογόνα αντικείενα και ουσικά όργανα. 3. Να εκτελούν τον παλό, το ρυθό και την έφαση, συνοδεύοντας τραγούδια ή και ορχηστρική ουσική. 4. Nα εκτελούν απλά ρυθικά οστινάτι σε ρυθικά κρουστά όργανα συνοδεύοντας ορχηστρική ουσική. 5. Να εκτελούν συντονισένα σε οάδα ακολουθώντας τις οδηγίες αέστρου. ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΥΝΘΕΣΗ 1. Να δηιουργούν εναλλακτικές πλοκές στο ουσικό έργο και να αυτοσχεδιάζουν ουσικά για να επενδύσουν τη δική τους ιστορία. 2. Να αποκτήσουν θετική περιέργεια ως προς τα φαινόενα του ήχου και άλλα φυσικά φαινόενα που σχετίζονται ε τη ουσική δηιουργία. Να πειραατίζονται ε τον ήχο και να εφαρόζουν τις παρατηρήσεις τους στις δικές τους δηιουργίες (Δεξιότητες δηιουργίας: Πειραατισός). 3. Να καλλιεργήσουν την ικανότητα να επιλέγουν ανάεσα σε διάφορα σύβολα, ερεθίσατα ή ήχους που δηιουργούν, αυτά που είναι πιο κατάλληλα και αποτελεσατικά και να δοκιάζουν την εφαρογή τους στις ουσικές δηιουργίες τους και σε πρωτότυπες ορφές καταγραφής της ουσικής τους (Δεξιότητες δηιουργίας: Επιλογή-Εφαρογή). 4. Να η φοβούνται να υπερβούν τα όρια του συβατού στις δηιουργίες τους και να πορούν να σκέφτονται ε η συβατικούς τρόπους κατά τον αυτοσχεδιασό, τη σύνθεση και τη δηιουργία των δικών τους ουσικών κειένων (Δεξιότητες δηιουργίας: Επικινδυνότητα, ρίσκο, αποκλίνουσα σκέψη). 5. Να πειραατίζονται και να δηιουργούν χωρίς το φόβο της απόρριψης ή της αποτυχίας, έχοντας ταυτόχρονα κριτήρια ποιότητας για τις ουσικές δηιουργίες τους (Συναισθηατική αγωγή: αυτοσεβασός, αυτοκριτική). ΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 1. Να αποκτήσουν θετική στάση ως προς τη δραστηριότητα της ακρόασης, να γίνουν καλοί ακροατές και να εταφέρουν τη δεξιότητα αυτή και σε άλλες πτυχές της ζωής τους. 2. Nα πορούν να συπεριφέρονται ως καλοί ακροατές ανάλογα ε τις περιστάσεις της ουσικής επικοινωνίας. 3. Να αναπτύξουν συπεριφορά ακροατηρίου. 4. Να αναπτύξουν θετική περιέργεια για νέα, διαφορετικά ακούσατα. 5. Να παρακολουθούν ένα ουσικό δρώενο και να συπεριφέρονται ανάλογα ε την περίσταση. 6. Να πορούν να ακολουθούν απλές έχρι σύνθετες οδηγίες τις οποίες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να διαπραγατευτούν, πριν και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης αλλά και ετά το τέλος της (Πειθαρχία-Αίσθηση ευθύνης, Πολιτότητα).

4 ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ Η Συφωνική Ορχήστρα Κύπρου ιδρύθηκε το 1987 από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισού και έχρι το 2006 λειτουργούσε ως Κρατική Ορχήστρα Κύπρου. Το 2006 η Κυβέρνηση συνέστησε το Ίδρυα Συφωνική Ορχήστρα Κύπρου, το οποίο ανέλαβε τη λειτουργία της από τον Ιανουάριο του Σύφωνα ε την Καλλιτεχνική Πολιτική του Ιδρύατος, κύριος στόχος της Συφωνικής Ορχήστρας Κύπρου είναι να φέρει την κλασική ουσική κοντά στο ευρύ κοινό. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζει συναυλίες σε όλες τις πόλεις, καθώς και σε αγροτικές κοινότητες και διάφορα ιδρύατα. Τα εκπαιδευτικά προγράατα της Ορχήστρας, που οργανώνονται σε συνεργασία ε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισού, καλύπτουν όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης προσχολική έως και έση εκπαίδευση και περιλαβάνουν επισκέψεις των ουσικών στα σχολεία, ουσικοπαιδαγωγικά σεινάρια και εργαστήρια, εκπαιδευτικές και οικογενειακές συναυλίες. Οι δραστηριότητες της Ορχήστρας περιλαβάνουν επίσης συετοχή σε Διεθνή και τοπικά Φεστιβάλ, καθώς και σε παραγωγές όπερας. Με στόχο την προώθηση της καλλιτεχνικής δηιουργίας, η Σ.Ο.Κ. συνεργάζεται ε Κύπριους συνθέτες, παρουσιάζοντας συχνά έργα τους σε πρώτη εκτέλεση. Έχει συνεργαστεί ε πληθώρα καταξιωένων Κυπρίων και ξένων σολίστ και αέστρων, ενώ παράλληλα προσφέρει ευκαιρίες σε νέους Κύπριους καλλιτέχνες να παρουσιαστούν προστά στο κοινό. Με στόχο την προβολή του σύγχρονου πολιτισού της Κύπρου, η Ορχήστρα πραγατοποιεί προγράατα πολιτιστικής ανταλλαγής και έχει πραγατοποιήσει εφανίσεις στο εξωτερικό, όπως στην Ελλάδα, Γερανία, Δανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Αγγλία, Μάλτα και Ελβετία. Πρώτος Μαέστρος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Ορχήστρας διετέλεσε ο Άγις Ιωαννίδης, τον οποίο διαδέχθηκαν ο Roland Melia, ο Maciej Zoltowski, ο Σπύρος Πίσυνος, και ο Peter Kovacs ως Γενικός και Καλλιτεχνικός Διευθυντής.

5 Εξάρχων / Leader: Wolfgang Schroeder Α ΒΙΟΛΙΑ Janna Sargerson Πέτρος Παπακώστας Anna Wrobel Ayşe Karaoğlan Χάρης Στυλιανού Robert Hovhanessyan Krasen Penev Β ΒΙΟΛΙΑ Κύπρος Χριστοδουλίδης Sorin Alexandru Horlea Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Βαρβάρα Πλουσίου Varvara Merzlova-Peneva Χαρουτιούν Τουµαγιάν ΒΙΟΛΕΣ Ewa Bartmann Vladimir Tkachenko Amanda Constantinou Krzysztof Wrobel Zoltan Juhash BIOΛΟΝΤΣΕΛΑ Πέτρος Γκοσποντίνοφ Μιράντα Παπανεοκλέους Ρίτα Σεργίδου Σταύρος Πετρόπουλος ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΑ Νίκος Ιωάννου Γιάννος Ιωάννου ΦΛΑΟΥΤΑ Svetlana Ristić Virginie Bove ΟΜΠΟΕ David Pepiñán Laura Rodgers ΚΛΑΡΙΝΕΤΑ Ντούσκο Ζάρκοβιτς Άγγελος Αγγελίδης ΦΑΓΚΟΤA Giovanni Galetti ΚΟΡΝΑ Kelly Alijani James Moore Catherine Heaver ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ Gareth Griffiths Ανδρέας Γιαννακούρας ΤΡΟΜΠΟΝΙ James Adams ΤΥΜΠΑΝΑ Νικόλας Παπαγεωργίου ΚΡΟΥΣΤΑ Αναστάσιος Χαραλαµπίδης

6 ΕΡΑΣΜΙΑ ΡΟΥΣΙΑ Η Ερασία Ρουσιά γεννήθηκε στη Μόρφου. Από ικρή ασχολήθηκε ε τη ουσική και πήρε αθήατα πιάνου. Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυνάσιο Θηλέων Κύκκου και την Παιδαγωγική Ακαδηία Κύπρου. Είναι κάτοχος των πτυχίων Ωδικής, Αρονίας, Πιάνου, Αντίστιξης και Φούγκας. Έχει πτυχίο Παιδαγωγικών του Πανεπιστηίου Ιωαννίνων. Συνέχισε τις σπουδές της στην Αγγλία. Είναι κάτοχος των πτυχίων B.A. in Music and Music Education του Anglia University of Cambridge και M.A. in Education του Institute of Education του Πανεπιστηίου του Λονδίνου. Έχει εργαστεί σαν δασκάλα Μουσικής σε πολλά Δηοτικά και Ειδικά Σχολεία και ε απόσπαση στην Παιδαγωγική Ακαδηία Κύπρου, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραάτων και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Στα Ιδρύατα αυτά δίδαξε Μουσική σε νηπιαγωγούς και δασκάλους, έγραψε βιβλία Μουσικής για το Δηοτικό Σχολείο και οργάνωσε σεινάρια ουσικής τόσο για την Προδηοτική και Δηοτική Εκπαίδευση. Έχει συνεργαστεί ε πολλές χορωδίες όπως τις χορωδίες ΠΟΕΔ (για αθητές δηοτικών και δασκάλων) του Εθνικού Ωδείου Κύπρου, Αγίου Νικολάου Έγκωης και πολλών σωατείων. Έλαβε έρος σε πολλά πανευρωπαϊκά και παγκόσια συνέδρια Μουσικής (Ελλάδα, Ιταλία, Αγγλία, Αερική, Κίνα). Τώρα εργάζεται σαν Επιθεωρήτρια Μουσικής στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Ελεύθερης Αοχώστου. Έργα της: Κελαηδήατα - Τραγούδια για παιδιά, Βιβλίο Μουσικής Α - Βιβλίο Μουσικής για την Α τάξη για τους αθητές Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισού, Βιβλίο Μουσικής Α - Βιβλίο Μουσικής για την Α τάξη για το δάσκαλο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισού, Ας γίνουε αρνάκια (ηχοϊστορία, ηχοεικόνες), Μέρα αγική - Τραγούδια για παιδιά. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Ο Γιώργος Κουντούρης γεννήθηκε στη Λευκωσία το Το 2006 αποφοίτησε ε το Κόκκινο Δίπλωα από το Κρατικό Κονσερβατόριο της Αγίας Πετρούπολης, όπου σπούδασε Διεύθυνση Οπερατικής και Συφωνικής Μουσικής στην τάξη του Αλεξάντρ Αλεξέγιεβ, και Βιολί στην τάξη της Αντονίνα Καζάρενα. Πριν από τις σπουδές του στο Κονσερβατόριο αποφοίτησε από τη σχολή βιολιού του Εθνικού Ωδείου Κύπρου ε Άριστα Παψηφεί. Το 2005 ο κ. Κουντούρης διηύθυνε τη Philharmonia Δωατίου της Αγ. Πετρούπολης και έκανε την πρώτη του εφάνιση στο χώρο της όπερας. Ακολούθησαν πολλές εφανίσεις διευθύνοντας όπερες και παλέτα. Αέσως ετά την αποφοίτησή του διορίστηκε στο Πανεπιστήιο της Καλιφόρνιας στο Αντζελες ως βοηθός αέστρος της Φιλαρονικής Ορχήστρας και της Συφωνικής Ορχήστρας του πανεπιστηίου. Από το 2007 συγγράφει τη διατριβή του ε θέα Η 2 η συφωνία του Μανώλη Καλοοίρη στο Κρατικό Κονσερβατόριο της Αγίας Πετρούπολης υπό την καλλιτεχνική επιέλεια του καθ. Αλεξάντρ Αλεξέγιεβ και την επιστηονική επίβλεψη της Δρ. Νατάλιας Μπραγκίνσκαγια. Επιστηονικά άρθρα του έχουν ήδη δηοσιευθεί σε ΗΠΑ, Ρωσία, Κύπρο και Ελλάδα ενώ συετέχει σε διεθνή συνέδρια ως οιλητής. To 2008 ο κ. Κουντούρης έδωσε σειρά συναυλιών ε τη Φιλαρονική Ορχήστρα της Σιβηρίας (Τοσκ), και την Κρατική Φιλαρονική και Κρατική Συφωνική Ορχήστρα Αγ. Πετρούπολης. Το 2009 διηύθυνε την Κρατική Ακαδηαϊκή Φιλαρονική Ορχήστρα Αγ. Πετρούπολης και τη Χορωδία Δωατίου Lege Artis στην πρώτη συναυλία ακαδηαϊκών συνθέσεων του Αλκίνοου Ιωαννίδη ε τον συνθέτη ως σολίστ. Με τη Συφωνική Ορχήστρα Κύπρου εφανίστηκε το 2008, και το 2010 διηύθυνε την ίδια ορχήστρα στη Θεσσαλονίκη, Βέροια και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μελλοντικές εφανίσεις του περιλαβάνουν συναυλία ε την Καεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Φεβρουάριος 2011), τη Φιλαρονική Ορχήστρα και Χορωδία του Petrozavodsk, ενώ το Νοέβριο θα διευθύνει τη Wiener KammerOrchester στο Konzerthaus της Βιέννης.

7 ΔΩΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Η Δώρα Θεοδώρου Κωνσταντίνου, ε καταγωγή από την Κερύνεια, γεννήθηκε τον Απρίλη του 1969 στη Λευκωσία. Η αθητική της ζωή ξεκινά το Σεπτέβρη του Από νωρίς συνειδητοποιεί την αγάπη και την έφεσή της για τη ουσική και επλέκεται ενεργά στα ουσικά σύνολα τόσο του δηοτικού σχολείου όσο και του γυνασίου και του λυκείου αργότερα. Παράλληλα ε τη φοίτησή της στο σχολείο ξεκινά αθήατα πιάνου και θεωρητικών ουσικής στο Ελληνικό Ωδείο Κύπρου και αποκτά Πτυχίο Αρονίας και Πτυχίο Αντίστιξης. Τελειώνοντας το λύκειο επιτυγχάνει στις εισαγωγικές εξετάσεις της Παιδαγωγικής Ακαδηίας Κύπρου από όπου ετά από τρία χρόνια αποφοιτά ε άριστα. Διορίζεται ως δασκάλα το 1989 και υπηρετεί σε διάφορους τύπους σχολείων. Το 1995 εταβαίνει στο Λονδίνο για σπουδές και παίρνει εταπτυχιακό τίτλο στη Μουσική. Ασχολείται ερασιτεχνικά ε τη σύνθεση και τραγούδια της έχουν βραβευτεί ε α βραβεία σε παγκύπριους διαγωνισούς σύνθεσης. Σήερα υπηρετεί τη Μουσική από τη θέση της Επιθεωρήτριας Μουσικής Δηοτικής Εκπαίδευσης, στην οποία προάχθηκε το Δρ ΜΑΡΙΑ ΓΕΝΝΑΡΗ Η Δρ Μαρία Γεννάρη είναι εκπαιδευτικός στη δηόσια εκπαίδευση και ουσικοπαιδαγωγός-ερευνήτρια, κάτοχος διδακτορικού τίτλου Φιλοσοφίας στη Μουσική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση από το Πανεπιστήιο του Birmingham (UK), όπου και σπούδασε ε πλήρη υποτροφία. Κατέχει επίσης τους τίτλους Master of Arts in Music Education από το Institute of Education University of London και Bachelor of Arts (Music and Music Education) από το Anglia Ruskin University Cambridge. Είναι άριστη απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τήατος Φλώρινας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήιο Θεσσαλονίκης) στον τοέα Δηοτικής Εκπαίδευσης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εκπαίδευση των κωφών νηπίων και παιδιών προσχολικής ηλικίας που χρησιοποιούν κοχλιακά εφυτεύατα και γενικά στη ουσική εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως Σύβουλος Μουσικής Δηοτικής Εκπαίδευσης και ασχολείται ε την επιόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το άθηα της ουσικής. Διετέλεσε έλος της οάδας σύνταξης του Νέου Αναλυτικού Προγράατος Σπουδών Μουσικής για τα δηόσια σχολεία. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ Η Μαρία Παπαζαχαρίου είναι δασκάλα ουσικής στη δηοτική εκπαίδευση από το Από τo 2008 έχει αναλάβει καθήκοντα συβούλου ουσικής. Σε συνεργασία ε την Επιθεωρήτρια της ουσικής, οργανώνει και παρουσιάζει συνέδρια ουσικής που αφορούν εθοδολογία, διδακτικούς στόχους, δραστηριότητες όπως και προσεγγίσεις της ουσικής παιδαγωγικής. Είναι κάτοχος του διπλώατος της Παιδαγωγικής Ακαδηίας Κύπρου και πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηίου Θεσσαλονίκης ε άριστα. Έχει πτυχίο πιάνου και αρονίας και έχει παρακολουθήσει ουσικές σπουδές στο Κονσερβατόριο Rimsky Korsakov της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία. Τον Αύγουστο του 2008 πήρε το εταπτυχιακό της στη Μουσική, Degree of Master of Music in Music Education, από το πανεπιστήιο Michigan State University USA. Έχει ασχοληθεί ε την έρευνα σε σχέση ε τη ουσική εκπαίδευση στην Κύπρο. Είναι ειδικευένη στην επαναστατική έθοδο διδασκαλίας της Μουσικής, Music Learning Theory, του παγκόσια γνωστού ουσικοπαιδαγωγού, ερευνητή, συγγραφέα και Δόκτορα Ψυχολογίας Edwin E. Gordon και έχει παρακολουθήσει εργαστήρια σε όλα τα επίπεδα ε τον ίδιο τον E. Gordon και την ερευνητική του οάδα! Είναι αέστρος της χορωδίας Μελιζόνα του Δήου Παραλινίου και της παιδικής χορωδίας ΠΟΕΔ Λάρνακας. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ο Θουκυδίδης Μηχανικός γεννήθηκε στη Λευκωσία το Σπούδασε θέατρο και κινηατογράφο στην Αθήνα. Ανάεσα στις δραστηριότητες του η πιο αγαπηένη είναι το κουκλοθέατρο. Διδάσκει και δίνει παραστάσεις κουκλοθέατρου εδώ και είκοσι χρόνια. ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ Η Ανδρούλα Επεδοκλέους γεννήθηκε στο Κονγκό και έζησε εκεί τα παιδικά της χρόνια. Με τη ζωγραφική, που είναι το ταλέντο της, ασχολήθηκε από ικρή. Έχει στο ενεργητικό της τέσσερις ατοικές και πολλές οαδικές εκθέσεις. Έχει εικονογραφήσει και εκδώσει πολλά λογοτεχνικά βιβλία. Έχει δηιουργήσει το δικό της κουκλοθέατρο. Κέρδισε πολλά κρατικά βραβεία εικονογράφησης και παιδικής λογοτεχνίας.

8 O Πέτρος και ο λύκος Το ουσικό παραύθι O Πέτρος και ο λύκος σε κείενο του ίδιου του Προκόφιεβ, πρωτοπαρουσιάστηκε στη Μόσχα το Δεν είναι το οναδικό έργο για παιδιά που γράφει ο συνθέτης. Όπως φανερώνει και ο υπότιτλος του έργου ουσικό παραύθι για παιδιά, πρόκειται για ια ιστορία όπου οι πρωταγωνιστές προσωποποιούνται και ταυτίζονται ε τα ηχοχρώατα ενός ή περισσότερων οργάνων, όπως συβαίνει και ε το Καρναβάλι των ζώων του Σεν Σανς. Είναι ένα παραύθι που αποσκοπεί να υήσει το παιδί στα όργανα της ορχήστρας. Πρόκειται για ια ουσική εικονογραφηένη ιστορία, όπου οι ήρωες προσωποποιούνται έσω ενός ή περισσοτέρων οργάνων. Το φλάουτο εκπροσωπεί το πουλί, το όποε την πάπια, το κλαρίνο τη γάτα, το φαγκότο τον αυστηρό παππού, τρία κόρνα παίζουν τον λύκο, τα έγχορδα όλα αζί τον Πέτρο, τα ξύλινα πνευστά τους κυνηγούς, τα τύπανα και η γκρανκάσα βροντούν σαν τις τουφεκιές τους. Περίληψη: Ένα ικρό αγόρι, ο Πέτρος, ια έρα ανοίγει την πόρτα του κήπου και βγαίνει στο λιβάδι, παρά την απαγόρευση του παππού του. Εκεί είναι ο φίλος του, το πουλάκι, που τιτιβίζει χαρούενα. Η πάπια βρίσκοντας ανοιχτή την πόρτα του κήπου βγαίνει κι εκείνη στο λιβάδι και πηγαίνει στη λινούλα. Στη συνέχεια έρχεται η γάτα. Τότε βγαίνει θυωένος ο παππούς, παίρνει τον Πέτρο έσα στον κήπο και κλειδώνει την πόρτα. Ξαφνικά παρουσιάζεται ο λύκος από το δάσος. Το πουλάκι και η γάτα πάνω στα δέντρα διασώζονται, η πάπια όως καταλήγει στο στοάχι του λύκου. Ο Πέτρος σκαρφαλώνει στον τοίχο και ανεβαίνει σε ένα κλαδί και βοηθούενος από το πουλάκι πιάνει το λύκο ε ένα σχοινί από την ουρά. Την ίδια στιγή βγαίνουν από το δάσος οι κυνηγοί πυροβολώντας (είχαν ακολουθήσει το λύκο). Ο Πέτρος τους φωνάζει να σταατήσουν και να πάνε τον λύκο στον ζωολογικό κήπο. Στο τέλος όλοι αζί σε ποπή οδηγούν το λύκο στον ζωολογικό κήπο. Σηείωση προς τους ενήλικες: Το βιβλιαράκι που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει εκπαιδευτικά και άλλα παιχνίδια που απευθύνονται στα παιδιά (ηλικίες 3,5-7,5 χρόνων) και τα οποία βοηθούν τα παιδιά να επεδώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράατος. Για κάποιες από τις δραστηριότητες, τα παιδιά θα χρειαστούν την καθοδήγηση ενός ενήλικα αλλά και τη συντροφιά του! Επιλέξτε τις δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών σας. Διαβάστε τις οδηγίες στα παιδιά, βοηθήστε τα να γράψουν, να διαβάσουν και όπου τα κείενα είναι δύσκολα διαβάστε τους τις πληροφορίες, βοηθήστε τα να απαντήσουν τις ερωτήσεις, λύστε τις απορίες τους και ιλήστε αζί τους για τη ουσική επειρία στην οποία συετείχαν. Καλή διασκέδαση! Οι ουσικοπαιδαγωγοί: Ερασία Ρουσιά Θεοδώρα Κωνσταντίνου Μαρία Γεννάρη Μαρία Παπαζαχαρίου Εικονογράφηση: Οι εικόνες των χαρακτήρων στο βιβλιαράκι προέρχονται από τη δουλειά της εικονογράφου Mariella Villa Lobos Η εικόνα των κυνηγών είναι του Βασίλη Παπατσαρούχα (από το βιβλίο Ο Πέτρος και ο Λύκος, εκδόσεις Παπαδόπουλος)

9 Ο συνθέτης ας: Σεργκέι Προκόφιεβ (Sergei Prokofiev ) Γεννήθηκε σε ένα χωριό της Ουκρανίας στις 25 Απριλίου Εσύ πότε γεννήθηκες;... Αυτή είναι η εκκλησία στο χωριό, όπου βαφτίστηκε ο Σεργκέι Ο πατέρας του ο Σεργκέι Αλεξέγιεβιτς ήταν γεωργός, υπεύθυνος επιστάτης σε ια εγάλη φάρα. Η ητέρα του Μαρία Γρηγορίεβνα ήταν πολύ ορφωένη και έπαιζε πολύ καλό πιάνο. Ο Σεργκέι δεν είχε αδέλφια. Έχεις αδέλφια; Πώς τα λένε;.... Η ητέρα του πρόσεξε ότι του άρεσε η ουσική και όταν έγινε 7 χρονών άρχισε να του αθαίνει ουσική και πιάνο, χωρίς όως να τον πιέζει. Ο ικρός Σεργκέι έγραψε την πρώτη του σύνθεση για πιάνο όταν ήταν 5 χρονών και την ονόασε Ινδιάνικος Καλπασός ( Indian Gallop ). Η ητέρα του τον βοήθησε να γράψει τη σύνθεση αυτή ε νότες. Τα πρώτα του έργα τα άζευε σε σηειωατάρια τα οποία ονόαζε ικρά κουταβάκια και πολλές φορές αργότερα, όταν ήταν πια εγάλος, ξαναγύριζε σ αυτά. Εσύ έχεις δικό σου σηειωατάριο ή ηερολόγιο;. Του άρεσαν πολύ τα Μαθηατικά και η Επιστήη. Η εγάλη του αγάπη εκτός από τη ουσική ήταν το σκάκι. Σε ηλικία 7 χρονών ήξερε να παίζει πολύ καλό σκάκι. Εσένα ποιο είναι το αγαπηένο σου άθηα;... Ποιο είναι το αγαπηένο σου παιχνίδι;. Η ητέρα του κατάλαβε ότι ο ικρός Σεργκέι έχει ταλέντο αποφάσισε να τον πάρει αζί της στη Μόσχα για να αποκτήσει ουσικά ερεθίσατα. Στο πρώτο του ταξίδι ε τη ητέρα του στη Μόσχα παρακολουθεί δύο όπερες. Η επειρία αυτή του κάνει τεράστια εντύπωση. Πήγες τελευταία σε κάποιο έρος που σου έκανε εντύπωση; Πού; Τι σου άρεσε εκεί; Όταν γυρίζει στο σπίτι του γράφει (σε ηλικία 9 χρονών) την πρώτη του όπερα, δηλαδή κάτι σαν ουσικό θέατρο. Της δίνει τον τίτλο Ο γίγαντας και ετοιάζει ια παράσταση για την οικογένεια και τους φίλους του στο σπίτι του θείου του. Έχεις κάνει κάποιο κατόρθωα για το οποίο είσαι περήφανος;... Ο Σεργκέι όταν ήταν 9 χρονών. Πάνω στο πιάνο είναι η όπερα Ο γίγαντας που έγραψε ο ίδιος Ένας από τους δασκάλους του Σεργκέι, ο Ρίσκυ Κόρσακοφ

10 Όταν γίνεται 13 χρονών ετακοίζει αζί ε τη ητέρα του στην Αγία Πετρούπολη. Σε ηλικία 13 χρονών γίνεται δεκτός στο Κονσερβατόριο της Αγίας Πετρούπολης, ένα ουσικό πανεπιστήιο όπως θα λέγαε σήερα. Είναι ο ικρότερος σε ηλικία φοιτητής. Ποιος είναι ο αγαπηένος σου δάσκαλος/δασκάλα; Τι θέλεις να γίνεις όταν εγαλώσεις;. Ο Σεργκέι γίνεται ένας εξαιρετικός πιανίστας. Οι συνθέσεις του εξακολουθούν να είναι πρωτότυπες και προχωρηένες για την εποχή. Παίρνει πολύ χαηλούς βαθούς γιατί οι συνθέσεις του είναι διαφορετικές και οι άλλοι δεν τις καταλαβαίνουν. Σε ηλικία 27 χρονών ο Σεργκέι φεύγει από τη Ρωσία για να πάει στην Αερική. Ο Σεργκέι στο σπίτι του στην Αερική Σιάτοσλαβ Σεργκέι Όλεγκ Εκεί γράφει πολλές συνθέσεις. Στην Αερική γνωρίζει και την πρώτη του γυναίκα τη Λίνα που είναι τραγουδίστρια της όπερας. Παντρεύονται και κάνουν δύο παιδιά: τον Όλεγκ και τον Σιάτοσλαβ. Βρες κι εσύ ε τη βοήθεια ενός εγάλου, παλιές αυρόασπρες φωτογραφίες. Ποιοι είναι αυτοί στις φωτογραφίες; Ζήτησε να σου πουν. Μετά από κάποια χρόνια ο Σεργκέι φεύγει από την Αερική για τη Γαλλία. Όως πάντα πεθυά τη Ρωσία και το 1935 ξαναγυρίζει πάλι πίσω. Εκεί γράφει πολλά ουσικά έργα: σονάτες για πιάνο, την όπερα Πόλεος και Ειρήνη, πολλές Συφωνίες (έργα για ορχήστρα), το παλέτο Ρωαίος και Ιουλιέτα. Ο Προκόφιεβ αγαπούσε πολύ τα παραύθια. Ένα από τα ουσικά παραύθια που έγραψε ήταν ο Πέτρος και ο Λύκος. Έγραψε αυτό το ουσικό έργο για ένα παιδικό θέατρο της Μόσχας, τον Απρίλιο του 1936 και το τέλειωσε σε 2 βδοάδες. Το παραύθι που ακούσατε από τον αφηγητή το έγραψε ο ίδιος ο Προκόφιεβ και είναι βασισένο σε ανανήσεις από την παιδική του ηλικία. Εκτός από τον Πέτρο και το Λύκο ο Προκόφιεβ έγραψε κι ένα παλέτο ε τίτλο Σταχτοπούτα.

11 Σκέφτηκα ότι ήθελα κάθε ένα από τους χαρακτήρες του ουσικού παραυθιού ου να τον παίζει ένα όργανο της συφωνικής ορχήστρας. Να τι αποφάσισα: (Μπορείς να γράψεις τα ονόατα των οργάνων ε ικρά γράατα στις γραούλες;) Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΓΧΟΡΔΑ _ ΒΙΟΛΙ ΒΙΟΛΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΦΑΓΚΟΤΟ _ ΤΟ ΠΟΥΛΙ Η ΠΑΠΙΑ ΦΛΑΟΥΤΟ _ ΟΜΠΟΕ _ Η ΓΑΤΑ Ο ΛΥΚΟΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ _ ΚΟΡΝΟ _ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΥΜΠΑΝΑ

12 Ζωγράφισε κάτι που σου άρεσε από την επειρία σου στη συναυλία ή από το ουσικό παραύθι Ο Πέτρος και ο Λύκος Να πώς φαντάστηκε τους ήρωες του ουσικού παραυθιού η εικονογράφος και κουκλοποιός Αντρούλα Επεδοκλέους. Όως ένας από τους ήρωες λείπει από την εικόνα. Ποιος λείπει;

13 Βοήθησε τους ήρωες του παραυθιού να βρουν τα ουσικά όργανα που αντιπροσωπεύουν το χαρακτήρα τους. Ένωσέ τους ε ια γραή.

14 Βοήθησε τον Πέτρο να βρει την πάπια του οδηγώντας τον έσα στο λαβύρινθο: Βοήθησε τη γάτα να βρει το κλαρινέτο:

15 Ο ΠΕΤΡΟΣ, Ο ΛΥΚΟΣ, Η ΠΑΠΙΑ, ΤΟ ΠΟΥΛΙ, Ο ΠΑΠΠΟΥΣ, Η ΓΑΤΑ, ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ, ΤΟ ΒΙΟΛΙ, ΤΟ ΦΛΑΟΥΤΟ, ΤΟ ΦΑΓΚΟΤΟ, ΤΟ ΚΟΡΝΟ, ΤΑ ΤΥΜΠΑΝΑ, ΤΟ ΟΜΠΟΕ, ΤΟ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ Όλα αυτά έχουν κρυφτεί στο κρυπτόλεξο (οριζόντια και κάθετα). Μπορείς να τα βρεις (κύκλωσέ τα); Ε Τ Υ Π Α Τ Σ Α Κ Λ Α Ρ Ι Ν Ε Τ Ο Γ Α Τ Α Ξ Ε Ν Β Φ Υ Κ Π Ι Τ Κ Ι Ν Π Ν Ι Π Χ Ο Β Δ Λ Κ Ο Α Τ Ι Ο Σ Α Ο Κ Α Π Ε Α Ι Γ Α Ο Τ Π Ε Τ Ρ Ο Σ Υ Π Δ Ο Μ Π Ο Ε Ο Σ Α Ι Χ Η Ν Π Π Λ Σ Ι Υ Α Ο Λ Τ Υ Μ Π Α Ν Α Ο Μ Ν Ι Α Ν Σ Τ Δ Ι Ο Τ Σ Κ Λ Υ Ζ Τ Ε Φ Ζ Τ Φ Α Γ Κ Ο Τ Ο Ψ Κ Υ Ν Η Γ Ο Ι ΛΥΣΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ (ΠΟΥΛΙ, ΓΑΤΑ, ΟΜΠΟΕ, ΦΑΓΚΟΤΟ, ΦΛΑΟΥΤΟ, ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΠΙΑ): ΚΑΘΕΤΑ 1: Το όργανο που παίζει τον παππού στο ουσικό παραύθι Ο Πέτρος και ο Λύκος ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Το όργανο που παίζει το πουλάκι 2. Είναι πουλί αλλά δεν πορεί να πετάξει 3. Είναι ναζιάρα και χνουδωτή. Μπορεί να σε γρατσουνίσει. 4. Μάλωνε ε την πάπια στο ουσικό παραύθι που ακούσαε 5. Ο και 6. Το ουσικό όργανο που παίζει την πάπια στο παραύθι

16 Για παιδιά (και εγάλους) που έχουν περιέργεια και θέλουν να άθουν περισσότερα για το λύκο! Πράγατα που ίσως θα αλλάξουν τη γνώη που είχες για τους λύκους Ο λύκος στα παραύθια είναι συνήθως ο κακός. Όως ίσως θα ήθελες να ξέρεις ότι στην πραγατικότητα ο λύκος είναι ένα από τα πολλά ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Μερικές πληροφορίες για το λύκο Ο λύκος (Canis Lupus όπως είναι το επιστηονικό του όνοα), εφανίστηκε στη γη πριν από ενάισι εκατούριο χρόνια, δηλαδή πολύ πριν από τα αυτοκίνητα, τις πάλες ποδοσφαίρου και τα παγωτά! Στην Κύπρο δεν έχουε λύκους. Η πιο κοντινή ας χώρα στην οποία ζουν λύκοι είναι η Ελλάδα. Αν καλέσουε τους λύκους της Ελλάδας σε πάρτι, θα χρειαστούε ια αίθουσα που να χωράει γύρω στα άτοα, γιατί περίπου τόσοι λύκοι υπάρχουν στην Ελλάδα. Πώς είναι στην εφάνιση; Ο λύκος οιάζει ε εγάλο άγριο σκύλο. Το τρίχωά του είναι καφέ και η ράχη του γκρίζα. Ζυγίζει περίπου 20 ως 40 κιλά και είναι 1 1,5 έτρο ακρύς. Έχει 42 δόντια. Οι κυνόδοντές του είναι πολύ εγάλοι. Μπορεί και έχρι 7 εκατοστά. (Πάρε ια ρίγα και έτρησε για να δεις. Μετά σύγκρινε ε τους δικούς σου κυνόδοντες!) Το δάγκωα του λύκου έχει τεράστια δύναη (γι αυτό ακριά τα χεράκια από το στόα του λύκου) Τα πόδια του είναι γερά και ψηλά και τον βοηθούν να τρέχει πολύ γρήγορα ακόα και στο χιόνι. Έχει πολύ καλή ακοή και πολύ καλή όσφρηση. Μπορεί να υρίσει το θήραά του από απόσταση 3 χιλιοέτρων. Πώς είναι ε την οικογένειά του; Ο λύκος είναι πολύ καλός οικογενειάρχης! Ζει σε ια οάδα που λέγεται αγέλη και αποτελείται από 7 ως 10 λύκους. Σε κάθε αγέλη υπάρχει ο αρχηγός. Ένας αρσενικός λύκος που παίρνει σηαντικές αποφάσεις για την οάδα. Πηγαίνει πρώτος στο κυνήγι και οι άλλοι τον ακολουθούν. Οι λύκοι συνεργάζονται πολύ καλά εταξύ τους όταν κυνηγούν γιατί απ αυτό εξαρτάται η επιβίωσή τους. Οι λύκοι γεννούν 3-7 λυκάκια. Οι γονείς και οι άλλοι λύκοι της αγέλης τα προσέχουν και τα ταΐζουν. Όταν γίνουν 22 ηνών πορούν να δηιουργήσουν τη δική τους αγέλη και να φτιάξουν το δικό τους σπιτικό. Πώς επικοινωνούν εταξύ τους οι λύκοι; Επειδή οι λύκοι ζουν σε οάδες, χρειάζεται να επικοινωνούν καλά εταξύ τους. Επειδή δεν έχουν τηλέφωνα, επικοινωνούν ε ήχους, δηλαδή ε ουρλιαχτά. Με αυτό τον τρόπο προειδοποιούν τις ξένες αγέλες να ένουν ακριά από την περιοχή τους. Από ικρά τα λυκάκια αθαίνουν να ουρλιάζουν και να αναγνωρίζουν ια εγάλη ποικιλία ήχων. Είναι δηλαδή, πολύ καλοί «ουσικοί»! Εκτός από τους ήχους, οι λύκοι φανερώνουν τις διαθέσεις τους ε εκφράσεις του προσώπου και συγκεκριένες στάσεις του σώατος που εκφράζουν θυό, απειλή, υποταγή, κυριαρχία, φόβο, δειλία, διάθεση για παιχνίδι ή για καυγά. Ο λύκος κινδυνεύει Ο λύκος είναι ένα δυνατό και όορφο ζώο. Όως η καταστροφή του δάσους από τον άνθρωπο έχει ειώσει τη φυσική λεία, δηλαδή την τροφή του λύκου (ελάφια, λαγοί, ζαρκάδια, αγριοκάτσικα κ.ά.). Έτσι αναγκάζεται να επιτεθεί στα κοπάδια και τα ζώα των ανθρώπων. Γι αυτό οι άνθρωποι θέλουν να εξοντώσουν το λύκο. Ακόα κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να εξηερώσουν τους λύκους και να τους έχουν για κατοικίδια, αντί για σκύλους. Αυτό όως δεν είναι σωστό αφού οι άνθρωποι στερούν την ελευθερία του περήφανου αυτού ζώου. Ο λύκος είναι έρος της άγριας φύσης και εκεί πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει! Οι πληροφορίες πιο πάνω προέρχονται από το βιβλίο της Μάιρας Παπαθανασοπούλου Έχω ράατα για τη γούνα σου, Εκδόσεις Πατάκη (2002)

17 Χρήσιες πηγές για τους γονείς και όλους τους ενήλικες που κάνουν παρέα στα παιδιά Α. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ (ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ) «Ο Πέτρος και ο λύκος» (ε αριονέτες)- δείτε την βραβευένη ε Όσκαρ ταινία της Suzie Templeton (2006) (παρακολουθήστε τη διαδικασία κατασκευής των αριονέτων) «Ο Πέτρος και ο Λύκος» Ταινία κινουένων σχεδίων του Walt Disney (1946) Μέρος 1: Μέρος 2: Για να ακούσετε και να δείτε ξανά κάποια από τα όργανα που είδατε στη συναυλία: Το πουλάκι και ο Πέτρος (Φλάουτο και beatboxing)- Για να δείτε το φλάουτο σε δράση και τι πορεί να κάνει! Το φαγκότο: Το κλαρίνο: Το όποε: Το γαλλικό κόρνο: Όργανα της Συφωνικής Ορχήστρας Για να ακούσετε και να δείτε τα όργανα της Συφωνικής Ορχήστρας (Γλώσσα ιστοσελίδας: Αγγλική) Ο ΛΥΚΟΣ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) Μαθαίνω για το λύκο Περιβαλλοντική οργάνωση ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ Για την προστασία της άγριας ζωής και του περιβάλλοντος. Προστατεύει ανάεσα σε άλλα άγρια ζώα και τους λύκους που έχουν αποείνει σε περιοχές της Ελλάδας. Β. «Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ» ΚΑΙ ΑΛΛΑ BIΒΛΙΑ ΜΕ ΛΥΚΟΥΣ Κώστας Πούλος: «Ο Πέτρος και ο Λύκος» (ε CD), Εκδόσεις Παπαδόπουλος Selina Hastings (Μετφρ. Ζωή Βαλάση): «Ο Πέτρος και ο Λύκος», Εκδόσεις Μίνωας Άνν Κίνγκ Χέρρινγκ: «Ο Πέτρος και ο Λύκος», Εκδόσεις Γνώση Μάιρα Παπαθανασοπούλου: «Έχω ράατα για τη γούνα σου», Εκδόσεις Πατάκη Αγγελική Παπαδοπούλου: «Ο Λύκος που δεν ήθελε να είναι πια κακός», Εκδόσεις Φερενίκη Δήητρα Μήττα: «Ο χορτοφάγος λύκος», Εκδόσεις Ελληνικά Γράατα Κατερίνα Αναγνώστου: «Ο λύκος και η αά», Εκδόσεις Ελληνικά Γράατα Φράνση Σταθάτου: «Ο παπάς ου ο καλός, εγάλος, γκρίζος λύκος», Εκδόσεις Αγκυρα Κατερίνα Παπανικολοπούλου: «Ο λύκος ο Νίκος και η προβατίνα η Ματίνα», Εκδόσεις Δίπτυχο Κατίνα-Ζένιου Κωνσταντινίδη: «Λύκε λύκε είσ εδώ; (Οικολογικά παραύθια)», ISBN , Λευκωσία 2003 Tάι Μάρκ Λε Ταν: «Λύκος ο Λουδοβίκος», Εκδόσεις Μεταίχιο Nadine Brun-Cosme: «Ο εγάλος λύκος και ο ικρός λύκος», Εκδόσεις Ηλίβατον Geoffroy de Pennart: «Ο καλόκαρδος λύκος», Εκδόσεις Παπαδόπουλος Geoffroy de Pennart: «Ο λύκος ξαναγύρισε», Εκδόσεις Παπαδόπουλος Ευγένιος Τριβιζάς: «Τα τρία ικρά λυκάκια», Εκδόσεις Μίνωας

18 : / /

19 / - / ( )

20 Βάι τσιβι τσέλλο 1. Η αίγια εγέννησεν αβκόν (2) Τζι ο πετεινός ριφούιν, Βάι τσιβι τσέλλο βάι τσιβιτσό (2) 2. Τζι είπες ας ούλλον ψέατα (2) Πε ας τζιαι ιαν αλήθκειαν, Βάι τσιβι τσέλλο βάι τσιβιτσό (2) Τζιαι βκήκα πάνω στη ηλιάν (2) Να κόψω ιαν παττίχαν, Βάι τσιβι τσέλλο βάι τσιβιτσό (2) 4. Να φάω γιω την ήισην (2) Τζιαι σου την παραπάνω, Βάι τσιβι τσέλλο βάι τσιβιτσό (2) Τζι απ όλα τα πετούενα (2) Μ αρέσει το γαϊδούριν, Βάι τσιβι τσέλλο βάι τσιβιτσό (2) 6. Τζι είπες ας σίλια ψέατα (2) Πε ας τζιαι ιαν αλήθκειαν, Βάι τσιβι τσέλλο βάι τσιβιτσό (2) Ζωγράφισε εδώ το δικό σου αθώο ψεατάκι! 7. Τζι ο ψύλλος εγονάτισεν (2) Τζι εφίλαν την καήλαν, Βάι τσιβι τσέλλο βάι τσιβιτσό (2)

Μουσικοκινητική Αγωγή B εξάμηνο Θεωρία Μουσικά Παραμύθια Ο Πέτρος και ο Λύκος Σεργκέι Προκόφιεφ

Μουσικοκινητική Αγωγή B εξάμηνο Θεωρία Μουσικά Παραμύθια Ο Πέτρος και ο Λύκος Σεργκέι Προκόφιεφ Μουσικοκινητική Αγωγή B εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσικά Παραμύθια 2 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) ΜΙΧΑ Παρασκευή 2 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΛΑΪΚΕΣ ΜΕΛΩ ΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΥΣ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά της πρώιμης παιδικής ηλικίας (3 ½ - 7 ½ ετών)

ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΛΑΪΚΕΣ ΜΕΛΩ ΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΟΥΣ. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά της πρώιμης παιδικής ηλικίας (3 ½ - 7 ½ ετών) ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Αρ. Φακ.: 7.11.12.11.1 Αρ. Τηλ.: 22800910 Αρ. Φαξ.: 22305126 E-mail: dde-eparhiako-lef@schools.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Η ποιότητα της μουσικής παιδείας ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Από τη φετινή χρονιά το Δημοτικό μας Ωδείο διευρύνεται με νέα τμήματα διδασκαλίας πνευστών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για παιδιά 8 14 ετών

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για παιδιά 8 14 ετών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Αρ. Φακ.: 7.11.12.11.1 Αρ. Τηλ.: 22800926 Αρ. Φαξ.: 22305126 E-mail: dde-eparhiako-lef@schools.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΩΔΕΙΟΝ "ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ"

ΩΔΕΙΟΝ ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ ΩΔΕΙΟΝ "ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ" Αναγνωρισμένο από το κράτος 33 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ... Διδάσκονται όλα τα είδη Ενόργανης, Θεωρητικής και Φωνητικής Μουσικής Αγίας Λαύρας 95 210-2232339 210-2287555 www.odeio-nikos-skalkotas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Μήνυμα Μιχάλη Χατζημιχαήλ για τον εθελοντισμό Όταν ένας συνάνθρωπος μας ή μια ομάδα ανθρώπων γύρω μας χρειάζεται βοήθεια κι εμείς αρνηθούμε, τότε οι λέξεις αλληλεγγύη, ανιδιοτέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου

για παιδιά (8-12 ετών) Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Διάρκεια: 30 λεπτά Επίπεδο Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Η Χαρά γράφει ένα γράμμα στη Νικολέτα. Θέλεις να δεις αν καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις, γι αυτό σημειώνεις

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι

Βούλα Μάστορη. Ένα γεμάτο μέλια χεράκι 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη Ένα γεμάτο μέλια χεράκι Βούλα Μάστορη Εικονογράφηση: Σπύρος Γούσης Σελ. 91 Δραστηριότητες για Γ & Δ τάξη Συγγραφέας: Η Βούλα Μάστορη γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Πέρασε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα

ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού 1.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό. Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σχολή Χορού.Εκπαιδευτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό Τίτλοι σπουδών. Δίπλωμα για αναγνωρισμένης Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘ. 1 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική Ι 14/1/ :00-13:00 13, 14 3 Ιστορία της Μουσικής Ι 19/1/ :00-12:00 12,13,14

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘ. 1 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική Ι 14/1/ :00-13:00 13, 14 3 Ιστορία της Μουσικής Ι 19/1/ :00-12:00 12,13,14 ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘ. 1 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική Ι 1/1/2010 10:00-13:00 13, 1 3 Ιστορία της Μουσικής Ι 19/1/2010 10:00-12:00 12,13,1 Εισαγωγή στην Ελληνική Παραδοσιακή (Δημοτική) Μουσική Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο. Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι

Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο. Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο Μπορούμε να αναγνωρίσουμε το Μουσικό ταλέντο; Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι δύσκολο να αναγνωριστεί και να μετρηθεί στις τέχνες. Ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-12 ΕΤΩΝ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8 - ΕΤΩΝ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

«The Queen s Gigue» του Τόμας Ρόμπινσον, (Thomas Robinson )

«The Queen s Gigue» του Τόμας Ρόμπινσον, (Thomas Robinson ) «The Queen s Gigue» του Τόμας Ρόμπινσον, (Thomas Robinson 1560-1609) Ο Τόμας Ρόμπινσον ήταν Άγγλος συνθέτης και μουσικοδιδάσκαλος της περιόδου της Αναγέννησης. Έγραψε μουσικά έργα και δίδαξε τραγούδι,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» Δράσεις που υλοποιήθηκαν με την A τάξη των Δημοτικών Σχολείων Δράμας, Ερατεινού, Χρυσοχωρίου & Αγίασμου Συντελεστές προγράμματος Οι μαθητές/τριες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΑΪΒΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ! ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό για µαθητές/τριες Γυµνασίου και Λυκείου Εισαγωγή στην Ορχήστρα Παρακολούθηση συναυλιών

Εκπαιδευτικό Υλικό για µαθητές/τριες Γυµνασίου και Λυκείου Εισαγωγή στην Ορχήστρα Παρακολούθηση συναυλιών Εκπαιδευτικό Υλικό για µαθητές/τριες Γυµνασίου και Λυκείου Εισαγωγή στην Ορχήστρα Παρακολούθηση συναυλιών Αγαπητοί/τές Μαθητές και Μαθήτριες, Μέσα από αυτή την παρουσίαση Θα γνωρίσετε: τη Συµφωνική Ορχήστρα

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη, κρατική μουσική Σχολή στην Κύπρο

Η πρώτη, κρατική μουσική Σχολή στην Κύπρο Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α Σ Η πρώτη, κρατική μουσική Σχολή στην Κύπρο Ιστορικό της ίδρυσης του Μουσικού Σχολείου και η υλοποίηση της ιδέας ιδέα για τη δημιουργία του Μουσικού Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα εφαρμοσμένων μουσικών σπουδών στα πρότυπα των Ανωτάτων Μουσικών Ακαδημιών (Musikhochschule) και παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το σχεδιασμό των πρώτων διδακτικών σας παρεμβάσεων. Τετάρτη 6 Απριλίου 2015

Σχετικά με το σχεδιασμό των πρώτων διδακτικών σας παρεμβάσεων. Τετάρτη 6 Απριλίου 2015 Σχετικά με το σχεδιασμό των πρώτων διδακτικών σας παρεμβάσεων Τετάρτη 6 Απριλίου 2015 Βασικά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε κάθε εκπαιδευτικό σχεδιασμό Περιεχόμενο και βασικές επιδιώξεις των δραστηριοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Συνέργειες μεταξύ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού 2013

ΜΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Συνέργειες μεταξύ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού 2013 ΜΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέργειες μεταξύ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού 2013 Περιεχόμενα Α. Συνέργειες μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και της ΟΠΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Zoltán Kodály (Ζόλταν Κοντάυ) Ούγγρος συνθέτης, 1882 1967

Zoltán Kodály (Ζόλταν Κοντάυ) Ούγγρος συνθέτης, 1882 1967 Zoltán Kodály (Ζόλταν Κοντάυ) Ούγγρος συνθέτης, 1882 1967 Ο Kodály γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1886 στο Kecskemet της Ουγγαρίας. Ο πατέρας του ήταν σταθμάρχης σιδηροδρομικής γραμμής και έπαιζε ερασιτεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών: Πρόγραμμα, Δράσεις, Προοπτικές Κώστας Χάρδας Λέκτορας Τμήματος Μουσικών Σπουδών «Οι Σπουδές στο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 - Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ Σ Τ Ο Υ Σ Κ Λ Α Δ Ο Υ Σ Π Ε Π Ε Π Ε 1 7.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 - Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ Σ Τ Ο Υ Σ Κ Λ Α Δ Ο Υ Σ Π Ε Π Ε Π Ε 1 7. Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 1 - Τ Υ Π Ι Κ Α Π Ρ Ο Σ Ο Ν Τ Α Ε Ν Τ Α Ξ Η Σ Σ Τ Ο Υ Σ Κ Λ Α Δ Ο Υ Σ Π Ε 1 6. 0 1 - Π Ε 1 6. 0 2 - Π Ε 1 7. 1 3 - Π Ε 1 7. 1 4 - Τ Ε 1 6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15 Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15 Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-15 Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙI ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΖΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-13:00 ΑΜΦΙΘ.8 2 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙV ΜΑΧΙΛΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 69ΔΡΟΛ8Γ-ΙΟΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 69ΔΡΟΛ8Γ-ΙΟΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 29 07 2015 ----------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:1691 Καραολή Δημητρίου &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΔΕΙΟΥ. 2 9 μήνες. 1 9 μήνες

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΔΕΙΟΥ. 2 9 μήνες. 1 9 μήνες ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 01/07/2016 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 16 Μαρτίου 2012, ώρα 7.30 μ.μ.. 1

Ημερομηνία: 16 Μαρτίου 2012, ώρα 7.30 μ.μ.. 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.24.07.6.2 Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 E-mail:circularsec@schools.ac.cy 5 Ιανουαρίου 2012 Διευθυντές/τριες

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ. Η Σοφία η μέλισσα ταξίδεψε και έπαιξε με παιδιά έξι Δημοτικών σχολείων στις επαρχίες της Κύπρου. Λευκωσία, 7 Δεκεμβρίου 2015 ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Επικοινωνία: Γραφείο Επικοινωνίας Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλ. 22894304 ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy ιστοσελίδα: www.pr.ucy.ac.cy ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Live ANEMA E CORE. Στους ρυθμούς της Μεσογείου. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013

Live ANEMA E CORE. Στους ρυθμούς της Μεσογείου. Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 Live ANEMA E CORE Στους ρυθμούς της Μεσογείου Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 Τραγούδια με άξονα τις μελωδίες και τους ρυθμούς της Μεσογείου παρουσιάζει το μουσικό σύνολο Anema e Core, στο Black Duck, την Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απογευματινές δραστηριότητες σχολικού έτους 2011-2012

Θέμα: Απογευματινές δραστηριότητες σχολικού έτους 2011-2012 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-INTERNATIONAL BACCALAUREATE Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών του Γενικού Λυκείου και του ΙΒ Κολλεγίου Ψυχικού Αγαπητοί γονείς,

Διαβάστε περισσότερα

Φιλαναγνωσία Δραστηριότητες. Χρύσα Κουράκη (Ph.D) Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής

Φιλαναγνωσία Δραστηριότητες. Χρύσα Κουράκη (Ph.D) Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής Φιλαναγνωσία Δραστηριότητες Χρύσα Κουράκη (Ph.D) Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ανατολικής Αττικής Φιλαναγνωσία - Aimer lire Η θετικά προσδιορισμένη σχέση του αναγνώστη με το βιβλίο ως το κατεξοχήν είδος

Διαβάστε περισσότερα

Το Εικονογραφημένο Βιβλίο στην Προσχολική Εκπαίδευση

Το Εικονογραφημένο Βιβλίο στην Προσχολική Εκπαίδευση Το Εικονογραφημένο Βιβλίο στην Προσχολική Εκπαίδευση Ενότητα 4.4: Αρχιτεκτονική και Εικονογραφημένο Βιβλίο Αγγελική Γιαννικοπούλου Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) Διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: 7.24.07/4 προσ. Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 19 Απριλίου 2011 E-mail:circularsec@schools.ac.cy

Αρ. Φακ.: 7.24.07/4 προσ. Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 19 Απριλίου 2011 E-mail:circularsec@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.24.07/4 προσ. Αρ. Τηλ.:22800698/735 Αρ. Φαξ:22428268 19 Απριλίου 2011 E-mail:circularsec@schools.ac.cy Διευθυντές/Διευθύντριες,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που

Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που Τίτλος προγράμματος: «Παιχνίδια στο χθες, παιχνίδια στο σήμερα, παιχνίδια δίχως σύνορα» Υπεύθυνη προγράμματος: Μπότη Ευαγγελή Εκπαιδευτικός που συμμετέχει: Κακάρη Κωνσταντίνα Παρακολουθώντας τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 03-09-2014 ----------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:1745 Καραολή Δημητρίου &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Κάθε χρόνο, 6,000 περίπου παιδιά έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και οικογενειακές συναυλίες με τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ιωάννινα, 26/7/2012 Αριθμ. Πρωτ. -1000- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, Σχολή Κλασικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. ΣΧΟΛΕΣ 1. ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ 2. ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο.

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. ΣΧΟΛΕΣ 1. ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ 2. ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο. 1 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Δ.Ω.Λ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΠΟ. ΣΧΟΛΕΣ 1. ΣΧΟΛΗ ΠΙΑΝΟΥ 2. ΣΧΟΛΗ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο. 3. ΣΧΟΛΗ ΠΝΕΥΣΤΩΝ: φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο, σαξόφωνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ τεύχος Β Ελένη ΚΑΜΠΕΡΗ - ΤΖΟΥΡΙΑΔΟΥ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Σταυρούλα ΠΑΝΤΑΖΗ Νηπιαγωγός ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2004 1 λίγα λόγια για τις δραστηριότητες Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται:

Διαβάστε περισσότερα

«Οι σελίδες αφηγούνται»

«Οι σελίδες αφηγούνται» Πειραματικό Δ.Σ. Φλώρινας Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Πουγαρίδου Παρασκευή Τάξη : Δ «Οι σελίδες αφηγούνται» 1. Θέμα project κριτήρια επιλογής θέματος Η επιλογή του συγκεκριμένου project σχετίζεται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Νηπιαγωγοί: Τζομίδου Μαρία, Κουτάκου Ελένη

Νηπιαγωγοί: Τζομίδου Μαρία, Κουτάκου Ελένη Ν η π ι α γ ω γ ε ί ο Α γ ί ο υ Δ η μ η τ ρ ί ο υ «Τ Ο Δ Α Σ Ο Σ» Αριθμός νηπίων: 15 Νηπιαγωγοί: Τζομίδου Μαρία, Κουτάκου Ελένη Διάρκεια του προγράμματος: Νοέμβριος 2004 - Ιούνιος 2005 Κριτήρια επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ιωάννινα, 01 /09/2014 Αριθμ. Πρωτ. -1096 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, Σχολή Κλασικού

Διαβάστε περισσότερα

Ζήκος Γεώργιος: Πρόεδρος.Σ. ηµοτικός Σύµβουλος. Κατσιγιάννης Επαµεινώνδας: Αντιπρόεδρος ηµοτικός Σύµβουλος

Ζήκος Γεώργιος: Πρόεδρος.Σ. ηµοτικός Σύµβουλος. Κατσιγιάννης Επαµεινώνδας: Αντιπρόεδρος ηµοτικός Σύµβουλος Ηµεροµηνία, 11.7.2012 Αρ. Πρωτ.: 780 ΑΔΑ: Β41ΛΟΡΝΝ-ΡΝΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΞΙΨ-ΚΞ0. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ (ΚΕΥΝΣ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚOΥ 11 ου ΤΗΣ 04/12/2012 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ.

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΞΙΨ-ΚΞ0. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ (ΚΕΥΝΣ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚOΥ 11 ου ΤΗΣ 04/12/2012 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ (ΚΕΥΝΣ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚOΥ 11 ου ΤΗΣ 04/12/2012 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. Αρ. Απόφασης 104/2012 Στο Γραφείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικά όργανα. Κουδουνίστρα. Υλικά κατασκευής: Περιγραφή κατασκευής: Λίγα λόγια γι αυτό:

Μουσικά όργανα. Κουδουνίστρα. Υλικά κατασκευής: Περιγραφή κατασκευής: Λίγα λόγια γι αυτό: Μουσικά όργανα Κουδουνίστρα Υλικά κατασκευής: 5 άδεια κουτιά από φωτογραφικό φιλμ ένα παλιό ξύλινο σκουπόξυλο 5 καρφάκια με κεφάλι σποράκια πετραδάκια, χάντρες σέγα σφυρί Περιγραφή κατασκευής: Με τη σέγα

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή δοκιμή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου

Ανοιχτή δοκιμή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου Ανοιχτή δοκιμή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου 10 Φεβρουαρίου 2016 Γενικός στόχος των ανοιχτών δοκιμών: Οι μαθητές/τριες με την ακρόαση της δοκιμής θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζει μια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

2 Aγαπώ τα ζώα. Δείτε και δείξτε. η γάτα ο σκύλος το καναρίνι. η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο. το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι

2 Aγαπώ τα ζώα. Δείτε και δείξτε. η γάτα ο σκύλος το καναρίνι. η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο. το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι 2 Aγαπώ τα ζώα Δείτε και δείξτε η γάτα ο σκύλος το καναρίνι η κατσίκα η αγελάδα το πρόβατο το γουρούνι το άλογο το γαϊδούρι 11 η κότα ο πετεινός η πάπια Zώα του δάσους η αλεπού ο λύκος η αρκούδα 12 το

Διαβάστε περισσότερα

16 η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση

16 η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση 16 η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση Στα πλαίσια της 16 ης Διεθνούς Εκπαιδευτικής Έκθεσης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συμμετέχει με δικό του περίπτερο με θέμα: «Έτος Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης»

Διαβάστε περισσότερα

Πόλη και πολιτισμός Πόλη και διασκέδαση

Πόλη και πολιτισμός Πόλη και διασκέδαση 28 Πόλη και πολιτισμός Πόλη και διασκέδαση Η πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης Έντονη είναι η πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης ολόκληρο τον χρόνο. Εκδηλώσεις του Μακεδονικού Μουσείου της Σύγχρονης Τέχνης,

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 14 07 2017 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.: 1976 Καραολή Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ Δ1 7 ου Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ Δ1 7 ου Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ Δ1 7 ου Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΝΚΑ ΧΕΚΕΡΙΜ ΜΠΑΡΜΠΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΡΑΣΜΙΑ ΡΟΥΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ ΣΧΟΛΙΚΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΝ Αγωγή Σταδιοδροίας

ΣΧΕΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ ΣΧΟΛΙΚΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΝ Αγωγή Σταδιοδροίας ΣΧΕΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΝ ΣΧΟΛΙΚΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΝ 2013-14 Αγωγή Σταδιοδροίας Οι εκπαιδευτικοί που επιθυούν να αναλάβουν την υλοποίηση προγράατος συγκροτούν εθελοντική αθητική οάδα, η οποία πορείνααποτελείται:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 30-11-2012 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2017 Βραβεία

Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2017 Βραβεία Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας Τελετή Αποφοίτησης 29 Ιουνίου 2017 Βραβεία 1. Βραβείο Συνεργατισμού ( 350) Απονέμεται στον άριστο σε ήθος τελειόφοιτο μαθητή με την υψηλότερη γενική βαθμολογία. Σταύρου

Διαβάστε περισσότερα

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ

11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ 11 ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου Ελένη Κουντουρά Ελισάβετ Ταουφίκ Παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος: Ευαισθητοποίηση των νηπίων απέναντι στα αδέσποτα Κατανόηση των δικαιωμάτων/αναγκών/συναισθημάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο. Θέμα : Απογευματινές δραστηριότητες μαθητών/μαθητριών

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο. Θέμα : Απογευματινές δραστηριότητες μαθητών/μαθητριών ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Ψυχικό, 4 Οκτωβρίου 2016 Προς τους κ.κ. γονείς μαθητών/μαθητριών Θέμα : Απογευματινές δραστηριότητες μαθητών/μαθητριών 2016-2017 Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 Τ.Θ.: 534, 715 00 ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ.: 2810 763141 FAX: 2810 762701 www.ppkae.gr / e-mail: info@ppkae.gr Αγαπητοί φίλοι, Κρατάτε στα χέρια

Διαβάστε περισσότερα

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Αριθμός Επίθετο Όνομα Όνομα πατέρα THE G C SCHOOL OF CAREERS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 0-0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Αυτό το γραπτό αποτελείται από 0 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας αυτής). THE G

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία για την ανάγνωση και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Εργαλεία για την ανάγνωση και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση www.e-istories.gr Εργαλεία για την ανάγνωση και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Βασικές αρχές Οι εφαρμογές δεν υποκαθιστούν την ανάγνωση. Στοχεύουν στο να παροτρύνουν τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

H Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Σωτηρούλα Χαραλάμπους και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργος Δημοσθένους παραδίδουν το 1

H Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Σωτηρούλα Χαραλάμπους και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργος Δημοσθένους παραδίδουν το 1 H Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Σωτηρούλα Χαραλάμπους και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργος Δημοσθένους παραδίδουν το 1 ο Βραβείο στα παιδιά της ερευνητικής ομάδας, κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικό Δοκίμιο GCSE1

Διαγνωστικό Δοκίμιο GCSE1 Διαγνωστικό Δοκίμιο GCSE 1 Όνομα:.... Ημερομηνία:... 1. Διάβασε το κείμενο και συμπλήρωσε τις εργασίες. (Στο τηλέφωνο) Παρακαλώ! Έλα Ελένη. Επιτέλους σε βρήκα! Τι κάνεις; Πώς είσαι; Πού ήσουν όλο το Σαββατοκυριάκο;

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Μάθημα: Ελληνικά για ξενόγλωσσους Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμφωνία. Εκτεταμένη οργανική σύνθεση που αναπτύσσεται κατά την Κλασική εποχή (18 ος αιώνας).

Η Συμφωνία. Εκτεταμένη οργανική σύνθεση που αναπτύσσεται κατά την Κλασική εποχή (18 ος αιώνας). Ζωρζ Μπιζέ [George Bizet] (1836-1875) Γάλλος συνθέτης Συµφωνία αρ. 1, σε Ντο µείζονα Η µία και µοναδική συµφωνία του γάλλου συνθέτη του 19 ου αιώνα Ζωρζ Μπιζέ, ήταν ένα από τα πρώτα του έργα και γράφτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ»

Β ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ» Β ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ» Ονοματεπώνυμα εκπαιδευτικών: α) Μαρία Βούζα β) Αννίτα Ανδρέου Τάξη: Νήπια Προνήπια Αριθμός μαθητών: 24 Στόχοι προγράμματος Να γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SUZUKI για ΚΙΘΑΡΑ ενημερωτικό δελτίο

Η ΜΕΘΟΔΟΣ SUZUKI για ΚΙΘΑΡΑ ενημερωτικό δελτίο July 2016 SuzukiGuitarthens Τηλ.: 6948009754 Η ΜΕΘΟΔΟΣ SUZUKI για ΚΙΘΑΡΑ ενημερωτικό δελτίο Περίπου 500.000 μαθητές της μεθόδου Suzuki σε όλο τον κόσμο απολαμβάνουν την μελέτη σε πιάνο, βιολί, τσέλο, βιόλα,

Διαβάστε περισσότερα

16η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση

16η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση 16η Διεθνής Εκπαιδευτική Έκθεση Στα πλαίσια της 16 ης Διεθνούς Εκπαιδευτικής Έκθεσης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συμμετέχει με δικό του περίπτερο με θέμα: «Έτος Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης» Το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Λοΐζος Λοΐζου, Μαέστρος Χορωδίας. Ανδρέας Μουστούκης, Συνθέτης

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Λοΐζος Λοΐζου, Μαέστρος Χορωδίας. Ανδρέας Μουστούκης, Συνθέτης ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 2008 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 14 Φεβρουαρίου: Βάσος Αργυρίδης, Συνθέτης Λοΐζος Λοΐζου, Μαέστρος Χορωδίας 15 Φεβρουαρίου: Βάσος Αργυρίδης, Συνθέτης Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΌ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/1/2017 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/2/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΌ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/1/2017 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/2/2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016-2017 ΑΠΌ ΔΕΥΤΕΡΑ 16/1/2017 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/2/2017 ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ ΡΑΠΤΗΣ 16-Ιαν 16:30-18:30 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΖΕΡΒΑΣ 23-Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 10-09-2014 ----------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:1847 Καραολή Δημητρίου &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών α. Σεμινάριο Μουσικής: Η σχολική μπάντα. Αξιολόγηση. Λεμεσός Λανίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Δεσποτοπούλου: Έφη Τριγκίδου:

Κατερίνα Δεσποτοπούλου: Έφη Τριγκίδου: Κατερίνα Δεσποτοπούλου: «Σε ποια ηλικία κατάλαβες ότι ήθελες να ασχοληθείς με το θέατρο και ποιο ήταν το 'εναρκτήριο λάκτισμα';» Γύρω στα δώδεκα με δεκατρία μου γεννήθηκε η αγάπη για το θέατρο. Το έχω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου

Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ζωή Διονυσίου Μουσική Αγωγή στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ζωή Διονυσίου Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Βιβλίου. Αναστασία Οικονομίδου Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Παρουσίαση Βιβλίου. Αναστασία Οικονομίδου Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Επιστημονική Επετηρίδα, Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τόμος 8 (2015) Παρουσίαση Βιβλίου Κανατσούλη Μ.,(2014) Μυστικά, ψέματα, όνειρα και άλλα: λογοτεχνία για αναγνώστες προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Ακ. Έτος (Ενημέρωση: Οκτώβριος 2014)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Ακ. Έτος (Ενημέρωση: Οκτώβριος 2014) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ακ. Έτος 2014-15 (Ενημέρωση: Οκτώβριος 2014) Σελίδα 1 από 33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παράρτημα ΙΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ...3 Α ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: Ε1 Διάρκεια: 2 ώρες Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Δ Τάξη Όνομα: Ημερομηνία: 1. Ακούω και γράφω (Ορθογραφία) 2. Άκουσε προσεκτικά και γράψε ό,τι λείπει - Ευτυχία μου γεια σου. Τι κάνεις; - Γεια σου Αντώνη. Είμαι καλά. Εσύ; -

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλίες φοιτητών/τριων του Εργαστηρίου Μουσικής σε Δημοτικά Σχολεία-Ημερίδες-Εκδηλώσεις (Φωτογραφικό υλικό-αφίσες-προγράμματα)

Διδασκαλίες φοιτητών/τριων του Εργαστηρίου Μουσικής σε Δημοτικά Σχολεία-Ημερίδες-Εκδηλώσεις (Φωτογραφικό υλικό-αφίσες-προγράμματα) Εργαστήριο Μουσικής Διδασκαλίες φοιτητών/τριων του Εργαστηρίου Μουσικής σε Δημοτικά Σχολεία-Ημερίδες-Εκδηλώσεις (Φωτογραφικό υλικό-αφίσες-προγράμματα) Χειμερινό εξάμηνο 2010 Διδασκαλίες φοιτητών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά το Πρόγραμμα της Συναυλίας

Αναλυτικά το Πρόγραμμα της Συναυλίας ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Δημοτικό Ωδείο Θέρμης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καθηγητών του Δημοτικού Ωδείου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Μουσικές Τετάρτες» διοργανώνει συναυλία του ενόργανου συνόλου idee fixe ensemble

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλ.: Σταδίου 7 0 8 0 7 44 97 9 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ. Περικλής Ούτσιος Φίλιππος Ντομασένκο Γιάννης Παζαρτζής Ορέστης Πλιάκης Νικόλας Μπάλτου

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ. Περικλής Ούτσιος Φίλιππος Ντομασένκο Γιάννης Παζαρτζής Ορέστης Πλιάκης Νικόλας Μπάλτου ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Περικλής Ούτσιος Φίλιππος Ντομασένκο Γιάννης Παζαρτζής Ορέστης Πλιάκης Νικόλας Μπάλτου Με τον όρο κλασική μουσική αναφέρεται ευρύτερα η Δυτικοευρωπαϊκή μουσική παραγωγή που εκτείνεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιστορίες που μας αποκοιμίζουν είναι αυτές που μας κρατούν πιο ξύπνιους... MARTHE ROBERT

Οι ιστορίες που μας αποκοιμίζουν είναι αυτές που μας κρατούν πιο ξύπνιους... MARTHE ROBERT Οι ιστορίες που μας αποκοιμίζουν είναι αυτές που μας κρατούν πιο ξύπνιους... MARTHE ROBERT 4o ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: η δύναμη των παραμυθιών... μήπως τα παραμύθια έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια

παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια Κουκλοθέατρο ΑΝΕΜΗ παραστάσεις κατασκευές εργαστήρια H πολύχρονη εμπειρία και η αγάπη μας για τα παιδιά, σας υπόσχονται μια μοναδική παράσταση κουκλοθεάτρου με χειροποίητες κούκλες και σκηνικά, που ζωντανεύουν

Διαβάστε περισσότερα

6o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Απριλίου 2017 Aπολογισμός

6o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ Απριλίου 2017 Aπολογισμός 6o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 9-10-11 Απριλίου 2017 Aπολογισμός (Του Αντώνη Κουφουδάκη) Το Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας και τον Σύλλογο Γονέων

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ»

«ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ» «ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ» Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών συμμετέχει για 4 η συνεχή χρονιά στην καλοκαιρινή εκστρατεία για παιδιά που φέτος οργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου

Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου Η ΗΜΕΡΑ Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, την ημέρα που γεννήθηκε ο μεγάλος Δανός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Την καθιέρωσε

Διαβάστε περισσότερα