Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (3 ½ 7 ½ ετών)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (3 ½ 7 ½ ετών)"

Transcript

1 Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (3 ½ 7 ½ ετών) Ελάτε να γνωρίσουε τη συφωνική ορχήστρα έσα από το ουσικό παραύθι Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ του Σεργκέι Προκόφιεβ! Το Ίδρυα Συφωνική Ορχήστρα Κύπρου σε συνεργασία ε ειδικευένες ουσικοπαιδαγωγούς, απευθύνεται για τρίτη συνεχόενη χρονιά στα παιδιά της πρώιης παιδικής ηλικίας οργανώνοντας ουσικό εκπαιδευτικό πρόγραα στο διάστηα 11 Ιανουαρίου 18 Φεβρουαρίου To πρόγραα στοχεύει στη ουσική καλλιέργεια, και παράλληλα στην πολιτιστική, συναισθηατική και κοινωνική διαπαιδαγώγηση των ικρών παιδιών. ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Tο πρόγραα περιλαβάνει τις ακόλουθες δράσεις: (α) Ενηερωτικά Εκπαιδευτικά Σεινάρια για τους εκπαιδευτικούς των νηπιαγωγείων και των δηοτικών που θα επλακούν στο πρόγραα (β) Μουσικοπαιδαγωγικά Εργαστήρια για τα παιδιά και τις νηπιαγωγούς (γ) Επισκέψεις ουσικών Συφωνικής Ορχήστρας Κύπρου στα δηοτικά σχολεία (δ) Εκπαιδευτικές Συναυλίες ε τη Συφωνική Ορχήστρα Κύπρου (ε) Οικογενειακές Συναυλίες ε τη Συφωνική Ορχήστρα Κύπρου Συετέχοντες: σχολεία επαρχιών Λευκωσίας και Λεεσού 10 δηόσια νηπιαγωγεία και 6 ιδιωτικά νηπιαγωγεία 400 περίπου παιδιά 12 δηόσια δηοτικά σχολεία 650 περίπου παιδιά Μουσικοπαιδαγωγοί: τα ενηερωτικά-εκπαιδευτικά σεινάρια, τα ουσικοπαιδαγωγικά εργαστήρια και την παρουσίαση των συναυλιών διεξάγουν οι: κυρία Ερασία Ρουσιά, Επιθεωρήτρια Μουσικής Δηοτικής Εκπαίδευσης κυρία Δώρα Κωνσταντίνου, Επιθεωρήτρια Μουσικής Δηοτικής Εκπαίδευσης κυρία Μαρία Γεννάρη, αποσπασένη εκπαιδευτικός, σύβουλος στη ουσική αγωγή κυρία Μαρία Παπαζαχαρίου, αποσπασένη εκπαιδευτικός, σύβουλος στη ουσική αγωγή Συνεργάτες είναι από έρους του Υπουργείου Παιδείας οι Επιθεωρήτριες Μουσικής Δηοτικής Εκπαίδευσης, κα Ερασία Ρουσιά και κα Δώρα Κωνσταντίνου και οι Επιθεωρήτριες Δηοτικής Εκπαίδευσης, υπεύθυνες για τα νηπιαγωγεία, κα Άννα Βιολάρη και κα Ευαγγελία Παναγιώτου καθώς και ο Σύνδεσος Πτυχιούχων Ιδιοκτητών και Διευθυντών Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων Κύπρου. Το όλο πρόγραα συντονίζεται από: Tο Ίδρυα Συφωνική Ορχήστρα Κύπρου και την κα Ερασία Ρουσιά, Ε.Δ.Ε. Μουσικής. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (α) Η καλλιέργεια ενεργητικής ουσικής ακρόασης και ουσικής εκτίησης. (β) Η καλλιέργεια της δηιουργικότητας. (γ) Η γνωριία και η ουσική επαφή ε ικρά οργανικά σύνολα και ε το ευρύτερο ουσικό σύνολο της συφωνικής ορχήστρας. (δ) Η γνωριία ε έργα που έχουν καθιερωθεί στο παγκόσιο ουσικό ρεπερτόριο. (ε) Η καλλιέργεια στάσεων και συπεριφορών. ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (α) Ενηερωτικά Εκπαιδευτικά Σεινάρια για τους εκπαιδευτικούς των νηπιαγωγείων και των δηοτικών που θα επλακούν στο πρόγραα Το σεινάριο προσφέρει κατευθυντήριες γραές ως προς τις ουσικο-παιδαγωγικές προσεγγίσεις που πορούν να υιοθετήσουν οι νηπιαγωγοί και δάσκαλοι ώστε να δουλέψουν στη συνέχεια στις τάξεις αζί ε τα παιδιά. Με γνώονα τις βασικές ουσικές δεξιότητες τις οποίες στοχεύει να αναπτύξει το πρόγραα δίνονται παραδείγατα ουσικών δραστηριοτήτων. Επίσης θα διδαχθεί το κυπριακό παραδοσιακό τραγούδι αζί ε την ενορχήστρωσή του για συφωνική ορχήστρα. Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011, 11:30 13:30 Χώρος: Αίθουσα εκδηλώσεων, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισού, Λευκωσία Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011, 11:30 13:30 Χώρος: ΚΣτ (26 ο ) Δηοτικό Σχολείο Λεεσού

2 (β) Μουσικοπαιδαγωγικά Εργαστήρια Στα εργαστήρια συνεισφέρουν επίσης δύο ουσικοί οι οποίοι παρουσιάζουν δύο διαφορετικά ουσικά όργανα της συφωνικής ορχήστρας. Προσφέρονται 8 εργαστήρια στην επαρχία Λευκωσίας και 8 στην επαρχία Λεεσού. Όλα τα νηπιαγωγεία θα έχουν την ευκαιρία να συετάσχουν σε 2 εργαστήρια σε διαφορετικές ηέρες. Σε κάθε εργαστήρι θα συετέχουν έχρι 50 παιδιά από 2 διαφορετικά νηπιαγωγεία. Εργαστήρια 1-4: Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011, 9:30-10:20 και 11:00-11:50 κάθε έρα Εργαστήρια 5-8: Πέπτη 20 και Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011, 9:30-10:20 και 11:00-11:50 κάθε έρα Χώρος: Μεσαιωνική Αίθουσα Καστελιώτισσα, Λευκωσία Εργαστήρια 1-4: Δευτέρα 24 και Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011, 9:30-10:20 και 11:00-11:50 κάθε έρα Εργαστήρια 5-8: Τετάρτη 26 και Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011, 9:30-10:20 και 11:00-11:50 κάθε έρα Χώρος: ΚΣτ (26 ο ) Δηοτικό Σχολείο Λεεσού (γ) Επισκέψεις ουσικών Συφωνικής Ορχήστρας Κύπρου στα δηοτικά σχολεία Στο κάθε τήα θα προσφερθεί ία επίσκεψη. Οι ουσικοί χωρίζονται σε οάδες από 4-6 όργανα η καθειά οι οποίες επισκέπτονται τα επιλεγένα δηοτικά σχολεία. Η κάθε οάδα ουσικών θα επισκεφθεί 2 διαφορετικά τήατα σε 2 συνεχόενες διδακτικές σχολικές περιόδους. Στη διάρκεια της επίσκεψης οι ουσικοί παρουσιάζουν τα ουσικά τους όργανα. Εκτελούν αποσπάσατα από το έργο Ο Πέτρος και ο Λύκος ε τρόπο που να επλέκονται και τα παιδιά στην όλη ουσική δραστηριότητα είτε ε εκτέλεση ελωδίας, ρυθού, κίνησης ή άλλη αλληλεπίδραση. Τέλος, εκτελούν αζί ε τα παιδιά το τραγούδι Βάι τσίβι τσέλλο. Δηοτικά Σχολεία Λευκωσίας Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011, 3 η και 4 η περίοδος 9:25-10:05 και 10:30-11:10 Δηοτικά Σχολεία Λεεσού Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011, 3 η και 4 η περίοδος 9:25-10:05 και 10:30-11:10 (δ) Εκπαιδευτικές συναυλίες Στην κάθε συναυλία συετέχουν περίπου 125 παιδιά νηπιαγωγείων και περίπου 150 παιδιά δηοτικών. Το έργο Ο Πέτρος και ο λύκος συνοδεύεται από κουκλοθέατρο: Θουκυδίδης Μηχανικός Κατασκευή κούκλων: Ανδρούλα Επεδοκλέους 2 συναυλίες για τα παιδιά νηπιαγωγείων Λευκωσίας: Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011, 9:30 10:20 και 11:00 11:50 2 συναυλίες για τα παιδιά δηοτικών σχολείων Λευκωσίας: Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011, 9:30 10:20 και 11:00 11:50 Χώρος: Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου, Λευκωσία 2 συναυλίες για τα παιδιά νηπιαγωγείων Λεεσού: Πέπτη 3 Φεβρουαρίου 2011, 9:30 10:20 και 11:00 11:50 2 συναυλίες για τα παιδιά δηοτικών σχολείων Λεεσού: Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011, 9:30 10:20 και 11:00 11:50 Χώρος: Θέατρο Ριάλτο, Λεεσός (ε) Οικογενειακές απογευατινές συναυλίες Οι οικογενειακές συναυλίες απευθύνονται σε παιδιά 4-8 ετών και τους γονείς τους. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011, 17:00 18:00 Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου, Λευκωσία Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011, 17:00 18:00 Θέατρο Ριάλτο, Λεεσός

3 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ Μέσα από την ενεργή ακρόαση του ουσικού έργου και την επεξεργασία που θα γίνει κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών εργαστηρίων και στην τάξη ε τους/τις εκπαιδευτικούς επιδιώκουε οι αθητές να πορούν: ΑΚΡΟΑΣΗ 1. Να ανταποκρίνονται ελεύθερα σε ια ουσική ακρόαση ε ποικιλία τρόπων (κίνηση, εικαστική έκφραση, λόγο, παντοία κλπ.) χωρίς να εστιάζουν απαραίτητα σε συγκεκριένες ουσικές έννοιες. 2. Να αναγνωρίζουν τη χροιά αντιπροσωπευτικών ουσικών οργάνων από κάθε οικογένεια οργάνων. 3. Να εκφράζουν τα συναισθήατα, τις απόψεις και τις προτιήσεις τους για ουσικά έργα. 4. Να αναπτύξουν την ακουστική τους νήη, αναγνωρίζοντας και αποδίδοντας ρυθικά και ελωδικά σχήατα. ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 1. Να τραγουδούν ελωδίες ε ίηση. 2. Να τραγουδούν συγχρονισένα, ακολουθώντας τις οδηγίες αέστρου. ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ 1. Να πειραατίζονται και να εξερευνούν ελεύθερα έσα από πολυαισθητηριακές επειρίες, διάφορους τρόπους παραγωγής ήχου ε το σώα, ηχογόνα αντικείενα και ουσικά όργανα. 2. Να αναπτύξουν την ακουστική τους νήη εκτελώντας ε ίηση σύντοα ρυθικά και ελωδικά σχήατα ε το σώα, ηχογόνα αντικείενα και ουσικά όργανα. 3. Να εκτελούν τον παλό, το ρυθό και την έφαση, συνοδεύοντας τραγούδια ή και ορχηστρική ουσική. 4. Nα εκτελούν απλά ρυθικά οστινάτι σε ρυθικά κρουστά όργανα συνοδεύοντας ορχηστρική ουσική. 5. Να εκτελούν συντονισένα σε οάδα ακολουθώντας τις οδηγίες αέστρου. ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΥΝΘΕΣΗ 1. Να δηιουργούν εναλλακτικές πλοκές στο ουσικό έργο και να αυτοσχεδιάζουν ουσικά για να επενδύσουν τη δική τους ιστορία. 2. Να αποκτήσουν θετική περιέργεια ως προς τα φαινόενα του ήχου και άλλα φυσικά φαινόενα που σχετίζονται ε τη ουσική δηιουργία. Να πειραατίζονται ε τον ήχο και να εφαρόζουν τις παρατηρήσεις τους στις δικές τους δηιουργίες (Δεξιότητες δηιουργίας: Πειραατισός). 3. Να καλλιεργήσουν την ικανότητα να επιλέγουν ανάεσα σε διάφορα σύβολα, ερεθίσατα ή ήχους που δηιουργούν, αυτά που είναι πιο κατάλληλα και αποτελεσατικά και να δοκιάζουν την εφαρογή τους στις ουσικές δηιουργίες τους και σε πρωτότυπες ορφές καταγραφής της ουσικής τους (Δεξιότητες δηιουργίας: Επιλογή-Εφαρογή). 4. Να η φοβούνται να υπερβούν τα όρια του συβατού στις δηιουργίες τους και να πορούν να σκέφτονται ε η συβατικούς τρόπους κατά τον αυτοσχεδιασό, τη σύνθεση και τη δηιουργία των δικών τους ουσικών κειένων (Δεξιότητες δηιουργίας: Επικινδυνότητα, ρίσκο, αποκλίνουσα σκέψη). 5. Να πειραατίζονται και να δηιουργούν χωρίς το φόβο της απόρριψης ή της αποτυχίας, έχοντας ταυτόχρονα κριτήρια ποιότητας για τις ουσικές δηιουργίες τους (Συναισθηατική αγωγή: αυτοσεβασός, αυτοκριτική). ΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 1. Να αποκτήσουν θετική στάση ως προς τη δραστηριότητα της ακρόασης, να γίνουν καλοί ακροατές και να εταφέρουν τη δεξιότητα αυτή και σε άλλες πτυχές της ζωής τους. 2. Nα πορούν να συπεριφέρονται ως καλοί ακροατές ανάλογα ε τις περιστάσεις της ουσικής επικοινωνίας. 3. Να αναπτύξουν συπεριφορά ακροατηρίου. 4. Να αναπτύξουν θετική περιέργεια για νέα, διαφορετικά ακούσατα. 5. Να παρακολουθούν ένα ουσικό δρώενο και να συπεριφέρονται ανάλογα ε την περίσταση. 6. Να πορούν να ακολουθούν απλές έχρι σύνθετες οδηγίες τις οποίες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν και να διαπραγατευτούν, πριν και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης αλλά και ετά το τέλος της (Πειθαρχία-Αίσθηση ευθύνης, Πολιτότητα).

4 ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ Η Συφωνική Ορχήστρα Κύπρου ιδρύθηκε το 1987 από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισού και έχρι το 2006 λειτουργούσε ως Κρατική Ορχήστρα Κύπρου. Το 2006 η Κυβέρνηση συνέστησε το Ίδρυα Συφωνική Ορχήστρα Κύπρου, το οποίο ανέλαβε τη λειτουργία της από τον Ιανουάριο του Σύφωνα ε την Καλλιτεχνική Πολιτική του Ιδρύατος, κύριος στόχος της Συφωνικής Ορχήστρας Κύπρου είναι να φέρει την κλασική ουσική κοντά στο ευρύ κοινό. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζει συναυλίες σε όλες τις πόλεις, καθώς και σε αγροτικές κοινότητες και διάφορα ιδρύατα. Τα εκπαιδευτικά προγράατα της Ορχήστρας, που οργανώνονται σε συνεργασία ε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισού, καλύπτουν όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης προσχολική έως και έση εκπαίδευση και περιλαβάνουν επισκέψεις των ουσικών στα σχολεία, ουσικοπαιδαγωγικά σεινάρια και εργαστήρια, εκπαιδευτικές και οικογενειακές συναυλίες. Οι δραστηριότητες της Ορχήστρας περιλαβάνουν επίσης συετοχή σε Διεθνή και τοπικά Φεστιβάλ, καθώς και σε παραγωγές όπερας. Με στόχο την προώθηση της καλλιτεχνικής δηιουργίας, η Σ.Ο.Κ. συνεργάζεται ε Κύπριους συνθέτες, παρουσιάζοντας συχνά έργα τους σε πρώτη εκτέλεση. Έχει συνεργαστεί ε πληθώρα καταξιωένων Κυπρίων και ξένων σολίστ και αέστρων, ενώ παράλληλα προσφέρει ευκαιρίες σε νέους Κύπριους καλλιτέχνες να παρουσιαστούν προστά στο κοινό. Με στόχο την προβολή του σύγχρονου πολιτισού της Κύπρου, η Ορχήστρα πραγατοποιεί προγράατα πολιτιστικής ανταλλαγής και έχει πραγατοποιήσει εφανίσεις στο εξωτερικό, όπως στην Ελλάδα, Γερανία, Δανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Αγγλία, Μάλτα και Ελβετία. Πρώτος Μαέστρος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Ορχήστρας διετέλεσε ο Άγις Ιωαννίδης, τον οποίο διαδέχθηκαν ο Roland Melia, ο Maciej Zoltowski, ο Σπύρος Πίσυνος, και ο Peter Kovacs ως Γενικός και Καλλιτεχνικός Διευθυντής.

5 Εξάρχων / Leader: Wolfgang Schroeder Α ΒΙΟΛΙΑ Janna Sargerson Πέτρος Παπακώστας Anna Wrobel Ayşe Karaoğlan Χάρης Στυλιανού Robert Hovhanessyan Krasen Penev Β ΒΙΟΛΙΑ Κύπρος Χριστοδουλίδης Sorin Alexandru Horlea Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Βαρβάρα Πλουσίου Varvara Merzlova-Peneva Χαρουτιούν Τουµαγιάν ΒΙΟΛΕΣ Ewa Bartmann Vladimir Tkachenko Amanda Constantinou Krzysztof Wrobel Zoltan Juhash BIOΛΟΝΤΣΕΛΑ Πέτρος Γκοσποντίνοφ Μιράντα Παπανεοκλέους Ρίτα Σεργίδου Σταύρος Πετρόπουλος ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΑ Νίκος Ιωάννου Γιάννος Ιωάννου ΦΛΑΟΥΤΑ Svetlana Ristić Virginie Bove ΟΜΠΟΕ David Pepiñán Laura Rodgers ΚΛΑΡΙΝΕΤΑ Ντούσκο Ζάρκοβιτς Άγγελος Αγγελίδης ΦΑΓΚΟΤA Giovanni Galetti ΚΟΡΝΑ Kelly Alijani James Moore Catherine Heaver ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ Gareth Griffiths Ανδρέας Γιαννακούρας ΤΡΟΜΠΟΝΙ James Adams ΤΥΜΠΑΝΑ Νικόλας Παπαγεωργίου ΚΡΟΥΣΤΑ Αναστάσιος Χαραλαµπίδης

6 ΕΡΑΣΜΙΑ ΡΟΥΣΙΑ Η Ερασία Ρουσιά γεννήθηκε στη Μόρφου. Από ικρή ασχολήθηκε ε τη ουσική και πήρε αθήατα πιάνου. Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυνάσιο Θηλέων Κύκκου και την Παιδαγωγική Ακαδηία Κύπρου. Είναι κάτοχος των πτυχίων Ωδικής, Αρονίας, Πιάνου, Αντίστιξης και Φούγκας. Έχει πτυχίο Παιδαγωγικών του Πανεπιστηίου Ιωαννίνων. Συνέχισε τις σπουδές της στην Αγγλία. Είναι κάτοχος των πτυχίων B.A. in Music and Music Education του Anglia University of Cambridge και M.A. in Education του Institute of Education του Πανεπιστηίου του Λονδίνου. Έχει εργαστεί σαν δασκάλα Μουσικής σε πολλά Δηοτικά και Ειδικά Σχολεία και ε απόσπαση στην Παιδαγωγική Ακαδηία Κύπρου, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραάτων και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Στα Ιδρύατα αυτά δίδαξε Μουσική σε νηπιαγωγούς και δασκάλους, έγραψε βιβλία Μουσικής για το Δηοτικό Σχολείο και οργάνωσε σεινάρια ουσικής τόσο για την Προδηοτική και Δηοτική Εκπαίδευση. Έχει συνεργαστεί ε πολλές χορωδίες όπως τις χορωδίες ΠΟΕΔ (για αθητές δηοτικών και δασκάλων) του Εθνικού Ωδείου Κύπρου, Αγίου Νικολάου Έγκωης και πολλών σωατείων. Έλαβε έρος σε πολλά πανευρωπαϊκά και παγκόσια συνέδρια Μουσικής (Ελλάδα, Ιταλία, Αγγλία, Αερική, Κίνα). Τώρα εργάζεται σαν Επιθεωρήτρια Μουσικής στις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Ελεύθερης Αοχώστου. Έργα της: Κελαηδήατα - Τραγούδια για παιδιά, Βιβλίο Μουσικής Α - Βιβλίο Μουσικής για την Α τάξη για τους αθητές Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισού, Βιβλίο Μουσικής Α - Βιβλίο Μουσικής για την Α τάξη για το δάσκαλο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισού, Ας γίνουε αρνάκια (ηχοϊστορία, ηχοεικόνες), Μέρα αγική - Τραγούδια για παιδιά. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ Ο Γιώργος Κουντούρης γεννήθηκε στη Λευκωσία το Το 2006 αποφοίτησε ε το Κόκκινο Δίπλωα από το Κρατικό Κονσερβατόριο της Αγίας Πετρούπολης, όπου σπούδασε Διεύθυνση Οπερατικής και Συφωνικής Μουσικής στην τάξη του Αλεξάντρ Αλεξέγιεβ, και Βιολί στην τάξη της Αντονίνα Καζάρενα. Πριν από τις σπουδές του στο Κονσερβατόριο αποφοίτησε από τη σχολή βιολιού του Εθνικού Ωδείου Κύπρου ε Άριστα Παψηφεί. Το 2005 ο κ. Κουντούρης διηύθυνε τη Philharmonia Δωατίου της Αγ. Πετρούπολης και έκανε την πρώτη του εφάνιση στο χώρο της όπερας. Ακολούθησαν πολλές εφανίσεις διευθύνοντας όπερες και παλέτα. Αέσως ετά την αποφοίτησή του διορίστηκε στο Πανεπιστήιο της Καλιφόρνιας στο Αντζελες ως βοηθός αέστρος της Φιλαρονικής Ορχήστρας και της Συφωνικής Ορχήστρας του πανεπιστηίου. Από το 2007 συγγράφει τη διατριβή του ε θέα Η 2 η συφωνία του Μανώλη Καλοοίρη στο Κρατικό Κονσερβατόριο της Αγίας Πετρούπολης υπό την καλλιτεχνική επιέλεια του καθ. Αλεξάντρ Αλεξέγιεβ και την επιστηονική επίβλεψη της Δρ. Νατάλιας Μπραγκίνσκαγια. Επιστηονικά άρθρα του έχουν ήδη δηοσιευθεί σε ΗΠΑ, Ρωσία, Κύπρο και Ελλάδα ενώ συετέχει σε διεθνή συνέδρια ως οιλητής. To 2008 ο κ. Κουντούρης έδωσε σειρά συναυλιών ε τη Φιλαρονική Ορχήστρα της Σιβηρίας (Τοσκ), και την Κρατική Φιλαρονική και Κρατική Συφωνική Ορχήστρα Αγ. Πετρούπολης. Το 2009 διηύθυνε την Κρατική Ακαδηαϊκή Φιλαρονική Ορχήστρα Αγ. Πετρούπολης και τη Χορωδία Δωατίου Lege Artis στην πρώτη συναυλία ακαδηαϊκών συνθέσεων του Αλκίνοου Ιωαννίδη ε τον συνθέτη ως σολίστ. Με τη Συφωνική Ορχήστρα Κύπρου εφανίστηκε το 2008, και το 2010 διηύθυνε την ίδια ορχήστρα στη Θεσσαλονίκη, Βέροια και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μελλοντικές εφανίσεις του περιλαβάνουν συναυλία ε την Καεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Φεβρουάριος 2011), τη Φιλαρονική Ορχήστρα και Χορωδία του Petrozavodsk, ενώ το Νοέβριο θα διευθύνει τη Wiener KammerOrchester στο Konzerthaus της Βιέννης.

7 ΔΩΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Η Δώρα Θεοδώρου Κωνσταντίνου, ε καταγωγή από την Κερύνεια, γεννήθηκε τον Απρίλη του 1969 στη Λευκωσία. Η αθητική της ζωή ξεκινά το Σεπτέβρη του Από νωρίς συνειδητοποιεί την αγάπη και την έφεσή της για τη ουσική και επλέκεται ενεργά στα ουσικά σύνολα τόσο του δηοτικού σχολείου όσο και του γυνασίου και του λυκείου αργότερα. Παράλληλα ε τη φοίτησή της στο σχολείο ξεκινά αθήατα πιάνου και θεωρητικών ουσικής στο Ελληνικό Ωδείο Κύπρου και αποκτά Πτυχίο Αρονίας και Πτυχίο Αντίστιξης. Τελειώνοντας το λύκειο επιτυγχάνει στις εισαγωγικές εξετάσεις της Παιδαγωγικής Ακαδηίας Κύπρου από όπου ετά από τρία χρόνια αποφοιτά ε άριστα. Διορίζεται ως δασκάλα το 1989 και υπηρετεί σε διάφορους τύπους σχολείων. Το 1995 εταβαίνει στο Λονδίνο για σπουδές και παίρνει εταπτυχιακό τίτλο στη Μουσική. Ασχολείται ερασιτεχνικά ε τη σύνθεση και τραγούδια της έχουν βραβευτεί ε α βραβεία σε παγκύπριους διαγωνισούς σύνθεσης. Σήερα υπηρετεί τη Μουσική από τη θέση της Επιθεωρήτριας Μουσικής Δηοτικής Εκπαίδευσης, στην οποία προάχθηκε το Δρ ΜΑΡΙΑ ΓΕΝΝΑΡΗ Η Δρ Μαρία Γεννάρη είναι εκπαιδευτικός στη δηόσια εκπαίδευση και ουσικοπαιδαγωγός-ερευνήτρια, κάτοχος διδακτορικού τίτλου Φιλοσοφίας στη Μουσική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση από το Πανεπιστήιο του Birmingham (UK), όπου και σπούδασε ε πλήρη υποτροφία. Κατέχει επίσης τους τίτλους Master of Arts in Music Education από το Institute of Education University of London και Bachelor of Arts (Music and Music Education) από το Anglia Ruskin University Cambridge. Είναι άριστη απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τήατος Φλώρινας (Αριστοτέλειο Πανεπιστήιο Θεσσαλονίκης) στον τοέα Δηοτικής Εκπαίδευσης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην εκπαίδευση των κωφών νηπίων και παιδιών προσχολικής ηλικίας που χρησιοποιούν κοχλιακά εφυτεύατα και γενικά στη ουσική εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως Σύβουλος Μουσικής Δηοτικής Εκπαίδευσης και ασχολείται ε την επιόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το άθηα της ουσικής. Διετέλεσε έλος της οάδας σύνταξης του Νέου Αναλυτικού Προγράατος Σπουδών Μουσικής για τα δηόσια σχολεία. ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ Η Μαρία Παπαζαχαρίου είναι δασκάλα ουσικής στη δηοτική εκπαίδευση από το Από τo 2008 έχει αναλάβει καθήκοντα συβούλου ουσικής. Σε συνεργασία ε την Επιθεωρήτρια της ουσικής, οργανώνει και παρουσιάζει συνέδρια ουσικής που αφορούν εθοδολογία, διδακτικούς στόχους, δραστηριότητες όπως και προσεγγίσεις της ουσικής παιδαγωγικής. Είναι κάτοχος του διπλώατος της Παιδαγωγικής Ακαδηίας Κύπρου και πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηίου Θεσσαλονίκης ε άριστα. Έχει πτυχίο πιάνου και αρονίας και έχει παρακολουθήσει ουσικές σπουδές στο Κονσερβατόριο Rimsky Korsakov της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία. Τον Αύγουστο του 2008 πήρε το εταπτυχιακό της στη Μουσική, Degree of Master of Music in Music Education, από το πανεπιστήιο Michigan State University USA. Έχει ασχοληθεί ε την έρευνα σε σχέση ε τη ουσική εκπαίδευση στην Κύπρο. Είναι ειδικευένη στην επαναστατική έθοδο διδασκαλίας της Μουσικής, Music Learning Theory, του παγκόσια γνωστού ουσικοπαιδαγωγού, ερευνητή, συγγραφέα και Δόκτορα Ψυχολογίας Edwin E. Gordon και έχει παρακολουθήσει εργαστήρια σε όλα τα επίπεδα ε τον ίδιο τον E. Gordon και την ερευνητική του οάδα! Είναι αέστρος της χορωδίας Μελιζόνα του Δήου Παραλινίου και της παιδικής χορωδίας ΠΟΕΔ Λάρνακας. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ο Θουκυδίδης Μηχανικός γεννήθηκε στη Λευκωσία το Σπούδασε θέατρο και κινηατογράφο στην Αθήνα. Ανάεσα στις δραστηριότητες του η πιο αγαπηένη είναι το κουκλοθέατρο. Διδάσκει και δίνει παραστάσεις κουκλοθέατρου εδώ και είκοσι χρόνια. ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ Η Ανδρούλα Επεδοκλέους γεννήθηκε στο Κονγκό και έζησε εκεί τα παιδικά της χρόνια. Με τη ζωγραφική, που είναι το ταλέντο της, ασχολήθηκε από ικρή. Έχει στο ενεργητικό της τέσσερις ατοικές και πολλές οαδικές εκθέσεις. Έχει εικονογραφήσει και εκδώσει πολλά λογοτεχνικά βιβλία. Έχει δηιουργήσει το δικό της κουκλοθέατρο. Κέρδισε πολλά κρατικά βραβεία εικονογράφησης και παιδικής λογοτεχνίας.

8 O Πέτρος και ο λύκος Το ουσικό παραύθι O Πέτρος και ο λύκος σε κείενο του ίδιου του Προκόφιεβ, πρωτοπαρουσιάστηκε στη Μόσχα το Δεν είναι το οναδικό έργο για παιδιά που γράφει ο συνθέτης. Όπως φανερώνει και ο υπότιτλος του έργου ουσικό παραύθι για παιδιά, πρόκειται για ια ιστορία όπου οι πρωταγωνιστές προσωποποιούνται και ταυτίζονται ε τα ηχοχρώατα ενός ή περισσότερων οργάνων, όπως συβαίνει και ε το Καρναβάλι των ζώων του Σεν Σανς. Είναι ένα παραύθι που αποσκοπεί να υήσει το παιδί στα όργανα της ορχήστρας. Πρόκειται για ια ουσική εικονογραφηένη ιστορία, όπου οι ήρωες προσωποποιούνται έσω ενός ή περισσοτέρων οργάνων. Το φλάουτο εκπροσωπεί το πουλί, το όποε την πάπια, το κλαρίνο τη γάτα, το φαγκότο τον αυστηρό παππού, τρία κόρνα παίζουν τον λύκο, τα έγχορδα όλα αζί τον Πέτρο, τα ξύλινα πνευστά τους κυνηγούς, τα τύπανα και η γκρανκάσα βροντούν σαν τις τουφεκιές τους. Περίληψη: Ένα ικρό αγόρι, ο Πέτρος, ια έρα ανοίγει την πόρτα του κήπου και βγαίνει στο λιβάδι, παρά την απαγόρευση του παππού του. Εκεί είναι ο φίλος του, το πουλάκι, που τιτιβίζει χαρούενα. Η πάπια βρίσκοντας ανοιχτή την πόρτα του κήπου βγαίνει κι εκείνη στο λιβάδι και πηγαίνει στη λινούλα. Στη συνέχεια έρχεται η γάτα. Τότε βγαίνει θυωένος ο παππούς, παίρνει τον Πέτρο έσα στον κήπο και κλειδώνει την πόρτα. Ξαφνικά παρουσιάζεται ο λύκος από το δάσος. Το πουλάκι και η γάτα πάνω στα δέντρα διασώζονται, η πάπια όως καταλήγει στο στοάχι του λύκου. Ο Πέτρος σκαρφαλώνει στον τοίχο και ανεβαίνει σε ένα κλαδί και βοηθούενος από το πουλάκι πιάνει το λύκο ε ένα σχοινί από την ουρά. Την ίδια στιγή βγαίνουν από το δάσος οι κυνηγοί πυροβολώντας (είχαν ακολουθήσει το λύκο). Ο Πέτρος τους φωνάζει να σταατήσουν και να πάνε τον λύκο στον ζωολογικό κήπο. Στο τέλος όλοι αζί σε ποπή οδηγούν το λύκο στον ζωολογικό κήπο. Σηείωση προς τους ενήλικες: Το βιβλιαράκι που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει εκπαιδευτικά και άλλα παιχνίδια που απευθύνονται στα παιδιά (ηλικίες 3,5-7,5 χρόνων) και τα οποία βοηθούν τα παιδιά να επεδώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράατος. Για κάποιες από τις δραστηριότητες, τα παιδιά θα χρειαστούν την καθοδήγηση ενός ενήλικα αλλά και τη συντροφιά του! Επιλέξτε τις δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την ηλικία των παιδιών σας. Διαβάστε τις οδηγίες στα παιδιά, βοηθήστε τα να γράψουν, να διαβάσουν και όπου τα κείενα είναι δύσκολα διαβάστε τους τις πληροφορίες, βοηθήστε τα να απαντήσουν τις ερωτήσεις, λύστε τις απορίες τους και ιλήστε αζί τους για τη ουσική επειρία στην οποία συετείχαν. Καλή διασκέδαση! Οι ουσικοπαιδαγωγοί: Ερασία Ρουσιά Θεοδώρα Κωνσταντίνου Μαρία Γεννάρη Μαρία Παπαζαχαρίου Εικονογράφηση: Οι εικόνες των χαρακτήρων στο βιβλιαράκι προέρχονται από τη δουλειά της εικονογράφου Mariella Villa Lobos Η εικόνα των κυνηγών είναι του Βασίλη Παπατσαρούχα (από το βιβλίο Ο Πέτρος και ο Λύκος, εκδόσεις Παπαδόπουλος)

9 Ο συνθέτης ας: Σεργκέι Προκόφιεβ (Sergei Prokofiev ) Γεννήθηκε σε ένα χωριό της Ουκρανίας στις 25 Απριλίου Εσύ πότε γεννήθηκες;... Αυτή είναι η εκκλησία στο χωριό, όπου βαφτίστηκε ο Σεργκέι Ο πατέρας του ο Σεργκέι Αλεξέγιεβιτς ήταν γεωργός, υπεύθυνος επιστάτης σε ια εγάλη φάρα. Η ητέρα του Μαρία Γρηγορίεβνα ήταν πολύ ορφωένη και έπαιζε πολύ καλό πιάνο. Ο Σεργκέι δεν είχε αδέλφια. Έχεις αδέλφια; Πώς τα λένε;.... Η ητέρα του πρόσεξε ότι του άρεσε η ουσική και όταν έγινε 7 χρονών άρχισε να του αθαίνει ουσική και πιάνο, χωρίς όως να τον πιέζει. Ο ικρός Σεργκέι έγραψε την πρώτη του σύνθεση για πιάνο όταν ήταν 5 χρονών και την ονόασε Ινδιάνικος Καλπασός ( Indian Gallop ). Η ητέρα του τον βοήθησε να γράψει τη σύνθεση αυτή ε νότες. Τα πρώτα του έργα τα άζευε σε σηειωατάρια τα οποία ονόαζε ικρά κουταβάκια και πολλές φορές αργότερα, όταν ήταν πια εγάλος, ξαναγύριζε σ αυτά. Εσύ έχεις δικό σου σηειωατάριο ή ηερολόγιο;. Του άρεσαν πολύ τα Μαθηατικά και η Επιστήη. Η εγάλη του αγάπη εκτός από τη ουσική ήταν το σκάκι. Σε ηλικία 7 χρονών ήξερε να παίζει πολύ καλό σκάκι. Εσένα ποιο είναι το αγαπηένο σου άθηα;... Ποιο είναι το αγαπηένο σου παιχνίδι;. Η ητέρα του κατάλαβε ότι ο ικρός Σεργκέι έχει ταλέντο αποφάσισε να τον πάρει αζί της στη Μόσχα για να αποκτήσει ουσικά ερεθίσατα. Στο πρώτο του ταξίδι ε τη ητέρα του στη Μόσχα παρακολουθεί δύο όπερες. Η επειρία αυτή του κάνει τεράστια εντύπωση. Πήγες τελευταία σε κάποιο έρος που σου έκανε εντύπωση; Πού; Τι σου άρεσε εκεί; Όταν γυρίζει στο σπίτι του γράφει (σε ηλικία 9 χρονών) την πρώτη του όπερα, δηλαδή κάτι σαν ουσικό θέατρο. Της δίνει τον τίτλο Ο γίγαντας και ετοιάζει ια παράσταση για την οικογένεια και τους φίλους του στο σπίτι του θείου του. Έχεις κάνει κάποιο κατόρθωα για το οποίο είσαι περήφανος;... Ο Σεργκέι όταν ήταν 9 χρονών. Πάνω στο πιάνο είναι η όπερα Ο γίγαντας που έγραψε ο ίδιος Ένας από τους δασκάλους του Σεργκέι, ο Ρίσκυ Κόρσακοφ

10 Όταν γίνεται 13 χρονών ετακοίζει αζί ε τη ητέρα του στην Αγία Πετρούπολη. Σε ηλικία 13 χρονών γίνεται δεκτός στο Κονσερβατόριο της Αγίας Πετρούπολης, ένα ουσικό πανεπιστήιο όπως θα λέγαε σήερα. Είναι ο ικρότερος σε ηλικία φοιτητής. Ποιος είναι ο αγαπηένος σου δάσκαλος/δασκάλα; Τι θέλεις να γίνεις όταν εγαλώσεις;. Ο Σεργκέι γίνεται ένας εξαιρετικός πιανίστας. Οι συνθέσεις του εξακολουθούν να είναι πρωτότυπες και προχωρηένες για την εποχή. Παίρνει πολύ χαηλούς βαθούς γιατί οι συνθέσεις του είναι διαφορετικές και οι άλλοι δεν τις καταλαβαίνουν. Σε ηλικία 27 χρονών ο Σεργκέι φεύγει από τη Ρωσία για να πάει στην Αερική. Ο Σεργκέι στο σπίτι του στην Αερική Σιάτοσλαβ Σεργκέι Όλεγκ Εκεί γράφει πολλές συνθέσεις. Στην Αερική γνωρίζει και την πρώτη του γυναίκα τη Λίνα που είναι τραγουδίστρια της όπερας. Παντρεύονται και κάνουν δύο παιδιά: τον Όλεγκ και τον Σιάτοσλαβ. Βρες κι εσύ ε τη βοήθεια ενός εγάλου, παλιές αυρόασπρες φωτογραφίες. Ποιοι είναι αυτοί στις φωτογραφίες; Ζήτησε να σου πουν. Μετά από κάποια χρόνια ο Σεργκέι φεύγει από την Αερική για τη Γαλλία. Όως πάντα πεθυά τη Ρωσία και το 1935 ξαναγυρίζει πάλι πίσω. Εκεί γράφει πολλά ουσικά έργα: σονάτες για πιάνο, την όπερα Πόλεος και Ειρήνη, πολλές Συφωνίες (έργα για ορχήστρα), το παλέτο Ρωαίος και Ιουλιέτα. Ο Προκόφιεβ αγαπούσε πολύ τα παραύθια. Ένα από τα ουσικά παραύθια που έγραψε ήταν ο Πέτρος και ο Λύκος. Έγραψε αυτό το ουσικό έργο για ένα παιδικό θέατρο της Μόσχας, τον Απρίλιο του 1936 και το τέλειωσε σε 2 βδοάδες. Το παραύθι που ακούσατε από τον αφηγητή το έγραψε ο ίδιος ο Προκόφιεβ και είναι βασισένο σε ανανήσεις από την παιδική του ηλικία. Εκτός από τον Πέτρο και το Λύκο ο Προκόφιεβ έγραψε κι ένα παλέτο ε τίτλο Σταχτοπούτα.

11 Σκέφτηκα ότι ήθελα κάθε ένα από τους χαρακτήρες του ουσικού παραυθιού ου να τον παίζει ένα όργανο της συφωνικής ορχήστρας. Να τι αποφάσισα: (Μπορείς να γράψεις τα ονόατα των οργάνων ε ικρά γράατα στις γραούλες;) Ο ΠΕΤΡΟΣ ΕΓΧΟΡΔΑ _ ΒΙΟΛΙ ΒΙΟΛΑ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΦΑΓΚΟΤΟ _ ΤΟ ΠΟΥΛΙ Η ΠΑΠΙΑ ΦΛΑΟΥΤΟ _ ΟΜΠΟΕ _ Η ΓΑΤΑ Ο ΛΥΚΟΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ _ ΚΟΡΝΟ _ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΥΜΠΑΝΑ

12 Ζωγράφισε κάτι που σου άρεσε από την επειρία σου στη συναυλία ή από το ουσικό παραύθι Ο Πέτρος και ο Λύκος Να πώς φαντάστηκε τους ήρωες του ουσικού παραυθιού η εικονογράφος και κουκλοποιός Αντρούλα Επεδοκλέους. Όως ένας από τους ήρωες λείπει από την εικόνα. Ποιος λείπει;

13 Βοήθησε τους ήρωες του παραυθιού να βρουν τα ουσικά όργανα που αντιπροσωπεύουν το χαρακτήρα τους. Ένωσέ τους ε ια γραή.

14 Βοήθησε τον Πέτρο να βρει την πάπια του οδηγώντας τον έσα στο λαβύρινθο: Βοήθησε τη γάτα να βρει το κλαρινέτο:

15 Ο ΠΕΤΡΟΣ, Ο ΛΥΚΟΣ, Η ΠΑΠΙΑ, ΤΟ ΠΟΥΛΙ, Ο ΠΑΠΠΟΥΣ, Η ΓΑΤΑ, ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ, ΤΟ ΒΙΟΛΙ, ΤΟ ΦΛΑΟΥΤΟ, ΤΟ ΦΑΓΚΟΤΟ, ΤΟ ΚΟΡΝΟ, ΤΑ ΤΥΜΠΑΝΑ, ΤΟ ΟΜΠΟΕ, ΤΟ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ Όλα αυτά έχουν κρυφτεί στο κρυπτόλεξο (οριζόντια και κάθετα). Μπορείς να τα βρεις (κύκλωσέ τα); Ε Τ Υ Π Α Τ Σ Α Κ Λ Α Ρ Ι Ν Ε Τ Ο Γ Α Τ Α Ξ Ε Ν Β Φ Υ Κ Π Ι Τ Κ Ι Ν Π Ν Ι Π Χ Ο Β Δ Λ Κ Ο Α Τ Ι Ο Σ Α Ο Κ Α Π Ε Α Ι Γ Α Ο Τ Π Ε Τ Ρ Ο Σ Υ Π Δ Ο Μ Π Ο Ε Ο Σ Α Ι Χ Η Ν Π Π Λ Σ Ι Υ Α Ο Λ Τ Υ Μ Π Α Ν Α Ο Μ Ν Ι Α Ν Σ Τ Δ Ι Ο Τ Σ Κ Λ Υ Ζ Τ Ε Φ Ζ Τ Φ Α Γ Κ Ο Τ Ο Ψ Κ Υ Ν Η Γ Ο Ι ΛΥΣΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ (ΠΟΥΛΙ, ΓΑΤΑ, ΟΜΠΟΕ, ΦΑΓΚΟΤΟ, ΦΛΑΟΥΤΟ, ΠΕΤΡΟΣ, ΠΑΠΙΑ): ΚΑΘΕΤΑ 1: Το όργανο που παίζει τον παππού στο ουσικό παραύθι Ο Πέτρος και ο Λύκος ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Το όργανο που παίζει το πουλάκι 2. Είναι πουλί αλλά δεν πορεί να πετάξει 3. Είναι ναζιάρα και χνουδωτή. Μπορεί να σε γρατσουνίσει. 4. Μάλωνε ε την πάπια στο ουσικό παραύθι που ακούσαε 5. Ο και 6. Το ουσικό όργανο που παίζει την πάπια στο παραύθι

16 Για παιδιά (και εγάλους) που έχουν περιέργεια και θέλουν να άθουν περισσότερα για το λύκο! Πράγατα που ίσως θα αλλάξουν τη γνώη που είχες για τους λύκους Ο λύκος στα παραύθια είναι συνήθως ο κακός. Όως ίσως θα ήθελες να ξέρεις ότι στην πραγατικότητα ο λύκος είναι ένα από τα πολλά ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Μερικές πληροφορίες για το λύκο Ο λύκος (Canis Lupus όπως είναι το επιστηονικό του όνοα), εφανίστηκε στη γη πριν από ενάισι εκατούριο χρόνια, δηλαδή πολύ πριν από τα αυτοκίνητα, τις πάλες ποδοσφαίρου και τα παγωτά! Στην Κύπρο δεν έχουε λύκους. Η πιο κοντινή ας χώρα στην οποία ζουν λύκοι είναι η Ελλάδα. Αν καλέσουε τους λύκους της Ελλάδας σε πάρτι, θα χρειαστούε ια αίθουσα που να χωράει γύρω στα άτοα, γιατί περίπου τόσοι λύκοι υπάρχουν στην Ελλάδα. Πώς είναι στην εφάνιση; Ο λύκος οιάζει ε εγάλο άγριο σκύλο. Το τρίχωά του είναι καφέ και η ράχη του γκρίζα. Ζυγίζει περίπου 20 ως 40 κιλά και είναι 1 1,5 έτρο ακρύς. Έχει 42 δόντια. Οι κυνόδοντές του είναι πολύ εγάλοι. Μπορεί και έχρι 7 εκατοστά. (Πάρε ια ρίγα και έτρησε για να δεις. Μετά σύγκρινε ε τους δικούς σου κυνόδοντες!) Το δάγκωα του λύκου έχει τεράστια δύναη (γι αυτό ακριά τα χεράκια από το στόα του λύκου) Τα πόδια του είναι γερά και ψηλά και τον βοηθούν να τρέχει πολύ γρήγορα ακόα και στο χιόνι. Έχει πολύ καλή ακοή και πολύ καλή όσφρηση. Μπορεί να υρίσει το θήραά του από απόσταση 3 χιλιοέτρων. Πώς είναι ε την οικογένειά του; Ο λύκος είναι πολύ καλός οικογενειάρχης! Ζει σε ια οάδα που λέγεται αγέλη και αποτελείται από 7 ως 10 λύκους. Σε κάθε αγέλη υπάρχει ο αρχηγός. Ένας αρσενικός λύκος που παίρνει σηαντικές αποφάσεις για την οάδα. Πηγαίνει πρώτος στο κυνήγι και οι άλλοι τον ακολουθούν. Οι λύκοι συνεργάζονται πολύ καλά εταξύ τους όταν κυνηγούν γιατί απ αυτό εξαρτάται η επιβίωσή τους. Οι λύκοι γεννούν 3-7 λυκάκια. Οι γονείς και οι άλλοι λύκοι της αγέλης τα προσέχουν και τα ταΐζουν. Όταν γίνουν 22 ηνών πορούν να δηιουργήσουν τη δική τους αγέλη και να φτιάξουν το δικό τους σπιτικό. Πώς επικοινωνούν εταξύ τους οι λύκοι; Επειδή οι λύκοι ζουν σε οάδες, χρειάζεται να επικοινωνούν καλά εταξύ τους. Επειδή δεν έχουν τηλέφωνα, επικοινωνούν ε ήχους, δηλαδή ε ουρλιαχτά. Με αυτό τον τρόπο προειδοποιούν τις ξένες αγέλες να ένουν ακριά από την περιοχή τους. Από ικρά τα λυκάκια αθαίνουν να ουρλιάζουν και να αναγνωρίζουν ια εγάλη ποικιλία ήχων. Είναι δηλαδή, πολύ καλοί «ουσικοί»! Εκτός από τους ήχους, οι λύκοι φανερώνουν τις διαθέσεις τους ε εκφράσεις του προσώπου και συγκεκριένες στάσεις του σώατος που εκφράζουν θυό, απειλή, υποταγή, κυριαρχία, φόβο, δειλία, διάθεση για παιχνίδι ή για καυγά. Ο λύκος κινδυνεύει Ο λύκος είναι ένα δυνατό και όορφο ζώο. Όως η καταστροφή του δάσους από τον άνθρωπο έχει ειώσει τη φυσική λεία, δηλαδή την τροφή του λύκου (ελάφια, λαγοί, ζαρκάδια, αγριοκάτσικα κ.ά.). Έτσι αναγκάζεται να επιτεθεί στα κοπάδια και τα ζώα των ανθρώπων. Γι αυτό οι άνθρωποι θέλουν να εξοντώσουν το λύκο. Ακόα κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να εξηερώσουν τους λύκους και να τους έχουν για κατοικίδια, αντί για σκύλους. Αυτό όως δεν είναι σωστό αφού οι άνθρωποι στερούν την ελευθερία του περήφανου αυτού ζώου. Ο λύκος είναι έρος της άγριας φύσης και εκεί πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει! Οι πληροφορίες πιο πάνω προέρχονται από το βιβλίο της Μάιρας Παπαθανασοπούλου Έχω ράατα για τη γούνα σου, Εκδόσεις Πατάκη (2002)

17 Χρήσιες πηγές για τους γονείς και όλους τους ενήλικες που κάνουν παρέα στα παιδιά Α. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ (ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΟ) «Ο Πέτρος και ο λύκος» (ε αριονέτες)- δείτε την βραβευένη ε Όσκαρ ταινία της Suzie Templeton (2006) (παρακολουθήστε τη διαδικασία κατασκευής των αριονέτων) «Ο Πέτρος και ο Λύκος» Ταινία κινουένων σχεδίων του Walt Disney (1946) Μέρος 1: Μέρος 2: Για να ακούσετε και να δείτε ξανά κάποια από τα όργανα που είδατε στη συναυλία: Το πουλάκι και ο Πέτρος (Φλάουτο και beatboxing)- Για να δείτε το φλάουτο σε δράση και τι πορεί να κάνει! Το φαγκότο: Το κλαρίνο: Το όποε: Το γαλλικό κόρνο: Όργανα της Συφωνικής Ορχήστρας Για να ακούσετε και να δείτε τα όργανα της Συφωνικής Ορχήστρας (Γλώσσα ιστοσελίδας: Αγγλική) Ο ΛΥΚΟΣ (ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) Μαθαίνω για το λύκο Περιβαλλοντική οργάνωση ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ Για την προστασία της άγριας ζωής και του περιβάλλοντος. Προστατεύει ανάεσα σε άλλα άγρια ζώα και τους λύκους που έχουν αποείνει σε περιοχές της Ελλάδας. Β. «Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΥΚΟΣ» ΚΑΙ ΑΛΛΑ BIΒΛΙΑ ΜΕ ΛΥΚΟΥΣ Κώστας Πούλος: «Ο Πέτρος και ο Λύκος» (ε CD), Εκδόσεις Παπαδόπουλος Selina Hastings (Μετφρ. Ζωή Βαλάση): «Ο Πέτρος και ο Λύκος», Εκδόσεις Μίνωας Άνν Κίνγκ Χέρρινγκ: «Ο Πέτρος και ο Λύκος», Εκδόσεις Γνώση Μάιρα Παπαθανασοπούλου: «Έχω ράατα για τη γούνα σου», Εκδόσεις Πατάκη Αγγελική Παπαδοπούλου: «Ο Λύκος που δεν ήθελε να είναι πια κακός», Εκδόσεις Φερενίκη Δήητρα Μήττα: «Ο χορτοφάγος λύκος», Εκδόσεις Ελληνικά Γράατα Κατερίνα Αναγνώστου: «Ο λύκος και η αά», Εκδόσεις Ελληνικά Γράατα Φράνση Σταθάτου: «Ο παπάς ου ο καλός, εγάλος, γκρίζος λύκος», Εκδόσεις Αγκυρα Κατερίνα Παπανικολοπούλου: «Ο λύκος ο Νίκος και η προβατίνα η Ματίνα», Εκδόσεις Δίπτυχο Κατίνα-Ζένιου Κωνσταντινίδη: «Λύκε λύκε είσ εδώ; (Οικολογικά παραύθια)», ISBN , Λευκωσία 2003 Tάι Μάρκ Λε Ταν: «Λύκος ο Λουδοβίκος», Εκδόσεις Μεταίχιο Nadine Brun-Cosme: «Ο εγάλος λύκος και ο ικρός λύκος», Εκδόσεις Ηλίβατον Geoffroy de Pennart: «Ο καλόκαρδος λύκος», Εκδόσεις Παπαδόπουλος Geoffroy de Pennart: «Ο λύκος ξαναγύρισε», Εκδόσεις Παπαδόπουλος Ευγένιος Τριβιζάς: «Τα τρία ικρά λυκάκια», Εκδόσεις Μίνωας

18 : / /

19 / - / ( )

20 Βάι τσιβι τσέλλο 1. Η αίγια εγέννησεν αβκόν (2) Τζι ο πετεινός ριφούιν, Βάι τσιβι τσέλλο βάι τσιβιτσό (2) 2. Τζι είπες ας ούλλον ψέατα (2) Πε ας τζιαι ιαν αλήθκειαν, Βάι τσιβι τσέλλο βάι τσιβιτσό (2) Τζιαι βκήκα πάνω στη ηλιάν (2) Να κόψω ιαν παττίχαν, Βάι τσιβι τσέλλο βάι τσιβιτσό (2) 4. Να φάω γιω την ήισην (2) Τζιαι σου την παραπάνω, Βάι τσιβι τσέλλο βάι τσιβιτσό (2) Τζι απ όλα τα πετούενα (2) Μ αρέσει το γαϊδούριν, Βάι τσιβι τσέλλο βάι τσιβιτσό (2) 6. Τζι είπες ας σίλια ψέατα (2) Πε ας τζιαι ιαν αλήθκειαν, Βάι τσιβι τσέλλο βάι τσιβιτσό (2) Ζωγράφισε εδώ το δικό σου αθώο ψεατάκι! 7. Τζι ο ψύλλος εγονάτισεν (2) Τζι εφίλαν την καήλαν, Βάι τσιβι τσέλλο βάι τσιβιτσό (2)

Ο Παπαγκένο, ο Μαγικός Αυλός και τα Καµπανάκια

Ο Παπαγκένο, ο Μαγικός Αυλός και τα Καµπανάκια Ι ΡΥΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο Παπαγκένο, ο Μαγικός Αυλός και τα Καµπανάκια Βασισµένο στη διασκευή στα Ελληνικά της όπερας του Μότσαρτ «Ο Μαγικός Αυλός» του Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΑΪΒΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ! ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ. Μουσική διεύθυνση: Άγις Ιωαννίδης. ιανοµή: Τρία παιδιά. ιευθυντής σκηνής: Ευριπίδης ίκαιος

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ. Μουσική διεύθυνση: Άγις Ιωαννίδης. ιανοµή: Τρία παιδιά. ιευθυντής σκηνής: Ευριπίδης ίκαιος ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Μουσική διεύθυνση: Άγις Ιωαννίδης Σκηνοθεσία: Μαγδαλένα Ζήρα ιανοµή: Μαργαρίτα Ηλία (σοπράνο) Βασίλης Καβάγιας (τενόρος) Σταύρος Μάντης (βαρύτονος) Κυρία στην υπηρεσία της Βασίλισσας

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική, Τέχνες και ιαθεµατικότητα: Θεωρητικό πλαίσιο & πρακτικές εφαρµογές

Μουσική, Τέχνες και ιαθεµατικότητα: Θεωρητικό πλαίσιο & πρακτικές εφαρµογές περιλήψεις Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Μουσική, Τέχνες και ιαθεµατικότητα: Θεωρητικό πλαίσιο & πρακτικές εφαρµογές Περιλήψεις Εισηγήσεων Παιδαγωγικής Hµερίδας 4 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Στηβ Χριστόπουλος: Λάτρης της Ελληνικής Παιδείας που ιδρύει επιτυχη ένα σχολεία. sd Σάββατο 1 - Κυριακή 2 Μαρτίου 2014 AΦΙEΡΩΜΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ. Στηβ Χριστόπουλος: Λάτρης της Ελληνικής Παιδείας που ιδρύει επιτυχη ένα σχολεία. sd Σάββατο 1 - Κυριακή 2 Μαρτίου 2014 AΦΙEΡΩΜΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ sd Σάββατο 1 - Κυριακή 2 Μαρτίου 2014 AΦΙEΡΩΜΑ Στηβ Χριστόπουλος: Λάτρης της Ελληνικής Παιδείας που ιδρύει επιτυχη ένα σχολεία 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Παράδοση και Νοστι ιά Krinos

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση

Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση Περιλήψεις 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μουσική Εκπαίδευση: Μπροστά στις προκλήσεις του 21ου αιώνα Πολύβιος Ανδρούτσος Σε αυτή την εναρκτήρια ομιλία, ο πρόεδρος της

Διαβάστε περισσότερα

250579 Natural Europe CIP-ICT PSP-2009-3. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προσχολική ηλικία. Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

250579 Natural Europe CIP-ICT PSP-2009-3. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προσχολική ηλικία. Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό 250579 Natural Europe CIP-ICT PSP-2009-3 Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προσχολική ηλικία Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό Κείμενα-Σχεδιασμός-Παραγωγή: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Κασπαρή, ΕΕΠ Προσχολικής Αγωγής, Νόπη Νικολάου Τηλεμάχου, ΕΕΠ Μουσικής Αγωγής, Ελένη Λοΐζου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εαρινό Εξάμηνο 2012.

Μάρω Κασπαρή, ΕΕΠ Προσχολικής Αγωγής, Νόπη Νικολάου Τηλεμάχου, ΕΕΠ Μουσικής Αγωγής, Ελένη Λοΐζου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εαρινό Εξάμηνο 2012. Μάρω Κασπαρή, ΕΕΠ Προσχολικής Αγωγής, Νόπη Νικολάου Τηλεμάχου, ΕΕΠ Μουσικής Αγωγής, Ελένη Λοΐζου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εαρινό Εξάμηνο 2012. ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εκπαιδευτικός ως µέλος της σχολικής και της τοπικής κοινότητας: έρευνα - διδακτική πράξη - κοινωνική προσφορά

Ο εκπαιδευτικός ως µέλος της σχολικής και της τοπικής κοινότητας: έρευνα - διδακτική πράξη - κοινωνική προσφορά Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης επιστηµονική διηµερίδα Ο εκπαιδευτικός ως µέλος της σχολικής και της τοπικής κοινότητας: έρευνα - διδακτική πράξη - κοινωνική προσφορά περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑI Ερασμία Ρουσιά Ε.Δ.Ε Μουσικής 2006-2007 Η Μουσική, ως δύναμη με πολλές μορφωτικές και διδακτικές αξίες,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (1976 2011)

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (1976 2011) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Όνομα φοιτήτριας: Αστέρω Τουμάζου Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΘΟΔΟΣ COLOURSTRINGS ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΘΟΔΟΣ COLOURSTRINGS ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΘΟΔΟΣ COLOURSTRINGS ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Μ. : 15/05 Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ΛΗΔΑ ΣΤΑΜΟΥ, επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα γαλλικών ΚΕΙΜΕΝΟ 1. Δεν ήξερα πώς ν αρχίσω το μάθημα των. τα γράμματα και τις τέχνες. γαλλικών. Σκέφτηκα πως το καλύτερο θα ήταν,

Μάθημα γαλλικών ΚΕΙΜΕΝΟ 1. Δεν ήξερα πώς ν αρχίσω το μάθημα των. τα γράμματα και τις τέχνες. γαλλικών. Σκέφτηκα πως το καλύτερο θα ήταν, ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Μάθημα γαλλικών Δεν ήξερα πώς ν αρχίσω το μάθημα των γαλλικών. Σκέφτηκα πως το καλύτερο θα ήταν, για να κάνω τα παιδιά να ενδιαφερθούν για το μάθημα, να τους μιλήσω πρώτα για τη Γαλλία. Την έδειξα

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μαρία Αργυρίου Ελένη Τσούτσια Λουλάκη Μαρία Μαγαλιού Μουσικh Α & Β Δημοτικοy βιβλiο δασκαλου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ. Έργα για Πιάνο των Κυπρίων Συνθετών Ανδρέα Χαραλάμπους και Νικόλα Οικονόμου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ. Έργα για Πιάνο των Κυπρίων Συνθετών Ανδρέα Χαραλάμπους και Νικόλα Οικονόμου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Έργα για Πιάνο των Κυπρίων Συνθετών Ανδρέα Χαραλάμπους και Νικόλα Οικονόμου ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Μαρίας Περγαντή 51/05 Επιβλέπουσα καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

2. Editorial 4. Πρόσωπα Who is who Συνέντευξη Ν. Μπακογιάννη Συνέντευξη Ν. Κόκλας Συνέντευξη Δ. Κοντόπουλος. 14. Business Internet Βusiness Οικονοµμία

2. Editorial 4. Πρόσωπα Who is who Συνέντευξη Ν. Μπακογιάννη Συνέντευξη Ν. Κόκλας Συνέντευξη Δ. Κοντόπουλος. 14. Business Internet Βusiness Οικονοµμία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Editorial 4. Πρόσωπα Who is who Συνέντευξη Ν. Μπακογιάννη Συνέντευξη Ν. Κόκλας Συνέντευξη Δ. Κοντόπουλος 14. Business Internet Βusiness Οικονοµμία 18. Agenda Κόσµμος Unicef Διεθνής Αµμνηστία

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες για την παρουσίαση ενός μουσικοθεατρικού έργου

Oδηγίες για την παρουσίαση ενός μουσικοθεατρικού έργου Oδηγίες για την παρουσίαση ενός μουσικοθεατρικού έργου Για δασκάλους μουσικής, καλλιτεχνικών και θεατρολογίας Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου Η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία Επιμέλεια - κείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Σ ας καλωσορίζουμε με πολλή χαρά στο

Σ ας καλωσορίζουμε με πολλή χαρά στο ΛΑΒστόρι H ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ TEΥΧΟΣ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Το «Λαβστόρι» στους παλμούς του ΛΑΒ Σ ας καλωσορίζουμε με πολλή χαρά στο ολόφρεσκο τέταρτο τεύχος της εφημερίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΜΟΥΣΙΚΗ-ΤΕΧΝΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΜΟΥΣΙΚΗ-ΤΕΧΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΜΟΥΣΙΚΗ-ΤΕΧΝΕΣ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟ INTERNET: e-business, social media, e-marketing Scrapbooking Παρουσίαση οικογενειακών επιχειρήσεων Θέματα Υγεία, Ταξίδι, Χόμπι, Επάγγελμα,

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Μουσική Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Μουσική Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κάρμεν Ρουγγέρη. Daniel Lommel. Τζωρτζίνα Κακουδάκη. Μουσική & Κίνηση από τον Θωμά Κινδύνη. Το παιδί και τα μάγια διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

Κάρμεν Ρουγγέρη. Daniel Lommel. Τζωρτζίνα Κακουδάκη. Μουσική & Κίνηση από τον Θωμά Κινδύνη. Το παιδί και τα μάγια διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ ISSN: 2241-4819 θέαμα για παιδιά και νέους ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τ. 4 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Κάρμεν Ρουγγέρη Συνομιλώντας μ έναν χορογράφο Daniel Lommel Νεανικό θέατρο Τζωρτζίνα Κακουδάκη Μουσική & Κίνηση από τον

Διαβάστε περισσότερα

Μάθε να φτιάχνεις κάρτες. Δeς πως στην σελ. 7

Μάθε να φτιάχνεις κάρτες. Δeς πως στην σελ. 7 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΟΣ1ο1ο- -Φεβρουάριος Φεβρουάριος2013 2013 Μαθητική Εφημερίδα 3ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας Ο Κουτσομπόλης του Σχολείου μας Viva Voce Η χορωδία μας Διάβασε τα πρώτος στη σελ. 3 Μάθε οσα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

2. Editorial 3. Μήνυµμα Προέδρου ΣΑΛΑ 4. Πρόσωπα Who is who Συνέντευξη Μ. Κατρανίδου Συνέντευξη Μ. Φραγκούλη

2. Editorial 3. Μήνυµμα Προέδρου ΣΑΛΑ 4. Πρόσωπα Who is who Συνέντευξη Μ. Κατρανίδου Συνέντευξη Μ. Φραγκούλη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Editorial 3. Μήνυµμα Προέδρου ΣΑΛΑ 4. Πρόσωπα Who is who Συνέντευξη Μ. Κατρανίδου Συνέντευξη Μ. Φραγκούλη 12. Business Οικονοµμία Success Stories Internet 16. Agenda Οικολογία Πολιτιστικά

Διαβάστε περισσότερα

DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 DE LA SALLE ALUMNI ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 04 Ας έρθουμε πιο κοντά Editorial 05 Μου έδωσε τα πάντα Του Στέλιου Συμεωνίδη 06 Μαθητής, μοναδικός και ανεπανάληπτος

Διαβάστε περισσότερα

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου σε συνεργασία με τον Anthony Manna oδηγός για τους εκπαιδευτικοyς Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Copyright Σούλα Μητακίδου, Ευαγγελία Τρέσσου Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο Αθήνα 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 23 ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! Περιεχόμενα Χαιρετισμός Χαιρετισμός...3 Απαντήσεις σε θέματα γονέων... 4 Eντυπώσεις ενός νέου μέλους Δ.Σ....6 Εκδηλώσεις...7 Πανηγύρι 2009...9 Τμήμα Αγγλικών...10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Η καθηγήτρια Μαθηματικών στο πανεπιστήμιο Temple με αγάπη για την Ελληνική Παιδεία. sd Σάββατο 22 - Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Η καθηγήτρια Μαθηματικών στο πανεπιστήμιο Temple με αγάπη για την Ελληνική Παιδεία. sd Σάββατο 22 - Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014 ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 22 - Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014 Αφιέρωμα στην Γεωργία Τριανταφύλλου Η καθηγήτρια Μαθηματικών στο πανεπιστήμιο Temple με αγάπη για την Ελληνική Παιδεία 2 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ Π Ε Ρ Ι Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα

Geitonas Alumni UK. Η Disneyland των μεγάλων... Συνέντευξη Μαρία Αλεξίου. Πρόεδρος Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ. Magic Bus.

Geitonas Alumni UK. Η Disneyland των μεγάλων... Συνέντευξη Μαρία Αλεξίου. Πρόεδρος Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ. Magic Bus. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Σ.Α.Ε.Γ. ΤΕΥΧΟΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Η Disneyland των μεγάλων... Magic Bus Geitonas Alumni UK Ένα νέο ξεκίνημα Συνέντευξη Μαρία Αλεξίου Πρόεδρος Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ [ WELCOME PAGE ] EDITORIAL

Διαβάστε περισσότερα

διαλειμμα Τεύχος 3 ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟς ΓΟΝΕΙς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

διαλειμμα Τεύχος 3 ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟς ΓΟΝΕΙς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ διαλειμμα Τεύχος 3 1 διαλειμμα Τεύχος 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΪΟΣ 2013 Στους γονείς μου οφείλω το «ζην»...στο δάσκαλο μου το «ευ ζην»! ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟς ΓΟΝΕΙς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ ια ακόμη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα