ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόµος 5,Τεύχος 1, 1-6 ISSN

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόµος 5,Τεύχος 1, 1-6 ISSN 1791-9649"

Transcript

1 ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόµος 5,Τεύχος 1, 1-6 ISSN Επιδηµιολογία του φαινοµένου της αντοχής στην αντιµικροβιακή χηµειοθεραπεία στην κλινική πράξη και νεώτερες θεραπευτικές επιλογές στον έλεγχο των Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων. Σαράφης Π 1, 1 RN, BSc, MSc, MPH, PhD Καθηγητής Εφαρµογών Τµήµατος Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λαµίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η µικροβιακή αντοχή καταγράφεται σήµερα ως πρωτεύων και καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή µιας αντιµικροβιακής ουσίας, αφού σχεδόν όλα τα µικρόβια παρουσιάζουν νέα προσαρµοστικότητα και αντίδραση στις ουσίες που εφαρµόζονται επί αυτών. H αντιµικροβιακή θεραπεία στην καθ ηµέρα κλινική πράξη µπορεί να είναι «ιδεώδης» εφόσον αποµονωθεί ο παθογόνος µικροοργανισµός ή «εµπειρική» εφόσον τελικά δεν προσδιοριστεί το παθογόνο. Μέχρι όµως το τελικό αποτέλεσµα των καλλιεργειών και στις δύο περιπτώσεις η αρχική θεραπευτική απόφαση θα είναι εµπειρική αλλά συγχρόνως θα πρέπει να είναι και ορθολογική. Οι νοσοκοµειακές λοιµώξεις εξακολουθούν να αποτελούν την συχνότερη επιπλοκή του σύγχρονου τρόπου νοσηλείας, µε απόρροιες την παράταση του χρόνου νοσηλείας και την αύξηση του κόστους, καθως και την αύξηση του ποσοστού της θνητότητας παράλληλα. Η γρήγορη αύξηση της ανθεκτικότητας των παθογόνων βακτηρίων στα αντιµικροβιακά, που παρατηρείται τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι απ τα µεγάλα προβλήµατα-πρόκληση που αντιµετωπίζει η ιατρική και νοσηλευτική επιστήµη σήµερα. Είναι λοιπόν ουσιαστικό να εφαρµοστούν κανόνες για τον έλεγχο της διασποράς των λοιµώξεων στην καθηµερινή κλινική πράξη. Λέξεις κλειδιά: µικροβιακή αντοχή, νοσοκοµειακές λοιµώξεις, τυγεκυκλίνη, κολιµυκίνη, πολυανθεκτικά Μικρόβια Υπεύθ.Αλ/γιας: Σαράφης Παύλος 1

2 Interscientific Health Care (2013) Vol 5, Issue 1, 1-6 ISSN Epidemiology of phenomenon of resistance in the antimicrobial chemotherapy in the clinical practice and newer therapeutic choices in the control of Hospital Infections Sarafis P 1 1 RN, BSc, MSc, MPH, PhD Nursing Department TEI of Lamia Introduction: The microbial resistance is recorded today as being the primary and decisive factor in the choice of an antimicrobial substance, since almost all microbes present new adaptability and reaction in the substances. Antimicrobial treatment in at daily clinical action can be ideal provided that the pathogenic bacteria are isolated or empiric in case the pathogen is not determined. However until the final result of cultures in both cases the therapeutic decision will be empiric but simultaneously must be also rational. The hospital infections continue constituting the most frequent complication of modern way of hospitalisation, with emanations the extension of the hospitalisation period and the increase of cost, while at the same time percentage of mortality is increased. The fast increase of resistibility of pathogenic bacteria in antimicrobial substances, which is observed the last two decades, is one of the biggest problems-challenge that the medical and nursing science faces today. Therefore it is essential to apply rules that would check the dissemination of infections in the daily clinical practice. Key words: antimicrobial resistance, Hospital Infections, tigecycline colimycin, multi-drug resistance bacteria ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην σύγχρονη εποχή δεν υπάρχει αµφιβολία ότι τα αντιβιοτικά, που αποτελούν µια από τις µεγαλύτερες και συγχρόνως πολυτιµότερες για τη ζωή του ανθρώπου επιτεύξεις στην ιστορία της Ιατρικής και της Νοσηλευτικής Επιστήµης, σε συνάρτηση µε την ορθή γνώση για την θεραπευτική των λοιµώξεων, σώζουν εκατοµµύρια ανθρώπινες υπάρξεις. Οι νοσοκοµειακές λοιµώξεις εξακολουθούν να αποτελούν την συχνότερη επιπλοκή του σύγχρονου τρόπου νοσηλείας, µε απόρροιες την παράταση του χρόνου νοσηλείας και την αύξηση του κόστους, ενώ παράλληλα και την αύξηση του ποσοστού της θνητότητας 1-2. Σε µελέτη που διεξήχθη σε 25 επιλεγµένες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στην Ν. Αµερική, 1321 βακτηριδιακά στελέχη αποµονώθηκαν από το αίµα, τα ούρα, τις βρογχικές εκκρίσεις, το πύον τραυµάτων, µέρος της πολυκεντρικής µελέτης SENTRY (Antimicrobial Surveilance Program-2001). Το ποσοστό των βακτηριδίων που αναφέρθηκαν ήταν: Staphylococcus aureus 24,1%, Pseudomonas aeruginosa 12,2%, Escherichia coli 10,1%, Klebsiella spp 8,9%, Enterococcus spp 7,2%, Enterobacter spp 7% 3. Η µεγάλη οµάδα των αρνητικών κατά gram βακτηριδίων, φαίνεται ότι αποτελεί το συνηθέστερο 2 Cor. Author Sarafis Pavlos

3 Medical Wards Surgical Wards ICU Hospital Mean Weighted Average GR057 GR027 GR005 GR039 GR001 GR040 GR030 GR060 GR007 GR014 GR049 GR043 GR015 GR056 GR028 GR026 GR038 Πίνακας 1. Αντοχή Pseudomοnas aeruginosa στην ιµιπενέµη σε χειρουργικές κλινικές, παθολογικές κλινικές(surgical Wards & Medical Wards) και ΜΕΘ(ICU) στα νοσοκοµεία Αττικής. (Iαν-Ιουν 2005) αιτιολογικό παράγοντα, ενώ ανάµεσα σε αυτά η υποκατηγορία των µη-ζυµούντων τη λακτόζη, επιπολάζει τόσο στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, όσο και στα παθολογικά και χειρουργικά τµήµατα των τριτοβάθµιων νοσηλευτικών ιδρυµάτων της χώρας (πίνακας 1). Σε αυτήν την τελευταία οµάδα ανήκει και η Pseudomonas aeruginosa 4 η οποία παραδοσιακά θεωρείται σχεδόν αποκλειστικά νοσοκοµειακό παθογόνο (µε εξαίρεση τις περιπτώσεις µετατραυµατικής οστεοµυελίτιδας, εξωτερικής ωτίτιδας των διαβητικών ασθενών και λοιµώξεων ασθενών µε κυστική ίνωση) που προκαλεί λοιµώξεις σε ασθενείς µε παραβιασµένους τοπικούς αµυντικούς φραγµούς, εγγενή ή επίκτητη ανοσοκαταστολή καθώς και σε αυτούς µε πρόσφατη κατανάλωση αντιµικροβιακών. H αντιµικροβιακή θεραπεία στην καθηµέρα κλινική πράξη µπορεί να είναι «ιδεώδης» εφόσον αποµονωθεί ο παθογόνος µικροοργανισµός ή «εµπειρική» εφόσον τελικά δεν προσδιοριστεί το παθογόνο 5. Μέχρι όµως το τελικό αποτέλεσµα των καλλιεργειών και στις δύο περιπτώσεις η αρχική θεραπευτική απόφαση θα είναι εµπειρική αλλά συγχρόνως θα πρέπει να είναι και ορθολογική, ενώ και στις δύο περιπτώσεις οι στόχοι είναι κοινοί και αφορούν 5 : (α)την ανάγκη σωστής θεραπευτικής των λοιµώξεων χρησιµοποιώντας το καλύτερο διαθέσιµο για την κάθε περίπτωση αντιβιοτικό, στη σωστή δόση και διάρκεια θεραπείας, µε µειωµένη επίπτωση ανεπιθύµητων ενεργειών και τοξικότητας. (β)την αποφυγή της επικρατήσεως ανθεκτικών στελεχών µικροβίων και τη µείωση των ήδη επικρατούντων τόσο στην κοινότητα όσο και στο νοσοκοµειακό περιβάλλον. (γ)την «ιδανική» προσφορά υπηρεσιών υγείας µε λογικό κόστος. Η Ελλάδα δυστυχώς 5 κατέχει µία από τις πρώτες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση που αφορά τόσο την αντοχή των µικροβίων στα αντιβιοτικά όσο και την υπερκατανάλωση των αντιβιοτικών τόσο στην κοινότητα όσο και στο νοσοκοµείο όπως αποδείχθηκε επισήµως και από τα Ευρωπαϊκά δίκτυα EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance System) και ΕSAC (European Surveillance Antibiotic Consumption). Από τα δεδοµένα του δικτύου επαγρύπνησης και καταγραφής της αντιµικροβιακής αντοχής (WHONET) προκύπτει ότι η Pseudomonas aeruginosa αποτελεί το δεύτερο (µετά το είδος Acinitobacter) σε συχνότητα αίτιο νοσοκοµειακών λοιµώξεων 6. Η εξήγηση των εντυπωσιακά υψηλών ποσοστών τοποθετείται τόσο σε παράγοντες που αφορούν τον ξενιστή 7-11, όσο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου µικροβιακού είδους. Το επικρατέστερο είναι το υψηλό επίπεδο αντοχής σε ποικιλία χηµειοθεραπευτικών παραγόντων. Το φαινόµενο της πολυαντοχής 7-11 έχει εκλάβει τέτοιες διαστάσεις, ώστε στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας να αποµονώνονται στελέχη Pseudomonas aeruginosa ευαίσθητων µόνο στην κολιµυκίνη (πολυµυξίνη Β, E), στην οποία έχουν επίσης αναφερθεί σποραδικά ανθεκτικά στελέχη 8. Είναι όµως γεγονός και παρά τα θλιβερά ελληνικά ποσοστά, ότι οι γόνοι της αντοχής είναι δυνατόν να χαθούν όταν αρθεί η πίεση επιλογής που ασκεί η «υπερκατανάλωση των αντιβιοτικών» 12 µε την εφαρµογή ορθολογικής πολιτικής στη συνταγογραφία των αντιβιοτικών. Μηχανισµοί επιλογής-αντοχής πολυανθεκτικών µικροβίων Οι µικροοργανισµοί στην προσπάθεια αυτοσυντήρησης και διαιώνισής τους αναπτύσσουν πολλές στρατηγικές προσαρµογής όταν εκτίθενται σε δυσµενές περιβάλλον, όπως είναι για παράδειγµα το θερµοκρασιακά ακραίο περιβάλλον, η υπεριώδης ακτινοβολία αλλά και το αρνητικό σε µοριακό και κυτταρικό επίπεδο περιβάλλον του ξενιστή κατά την διάρκεια των λοιµώξεων. Η µικροβιακή αντοχή καταγράφεται σήµερα ως πρωτεύων και καθοριστικός παράγοντας στην επιλογή µίας αντιµικροβιακής ουσίας, αφού σχεδόν όλα τα µικρόβια παρουσιάζουν νέα προσαρµοστικότητα και αντίδραση στις ουσίες 3

4 Σχήµα 1. Η µεταφορά γεννετικού υλικού µέσω µικροβιακής σύζευξης, µετάλλαξης, µεταµόρφωσης, µεταγωγής Image taken from Levy, που εφαρµόζονται επί αυτών 13. Ακολούθως θα δοθούν περιληπτικά οι ισχύοντες µηχανισµοί ανάπτυξης αντοχής των µικροβίων, οι στρατηγικές δηλαδή που αναπτύσσουν τα βακτήρια για να υπερισχύσουν έναντι των ενδογενών και εξωγενών µηχανισµών άµυνας του ξενιστή, κάτι που οδηγεί συχνά στην ανάπτυξη επίµονων, χρόνιων και δυνητικά θανατηφόρων λοιµώξεων. Η επίκτητη αντοχή 13 την οποία αποκτούν τα µικρόβια είναι αποτέλεσµα µεταβολής των κληρονοµικών χαρακτηριστικών τους. Οφείλεται είτε σε αλλαγή γόνων (µετάλλαξη), είτε σε µεταφορά νέων γόνων µεταξύ των µικροβιακών κυττάρων (µολυσµατική αντοχή) (Σχήµα 1). Και στις δύο περιπτώσεις οι γόνοι µπορεί να βρίσκονται στο χρωµόσωµα ή σε πλασµίδια. Παρουσιάζεται: (α) Αντοχή λόγω αλλαγής γόνων (µετάλλαξη) συµβαίνει υποδειγµατικά στα µυκοβακτηρίδια έναντι των αντιφυµατικών φαρµάκων, αλλά και στα Gramβακτηρίδια έναντι των κεφαλοσπορινών τρίτης γενεάς και (β) Αντοχή λόγω µεταφοράς νέων γόνων παρουσιάζεται ως αποτέλεσµα ι) Μικροβιακής σύζευξης (µεταβίβαση πλασµιδίων - συναντάται στα Gram- βακτηρίδια), ιι) Μεταµόρφωσης (πρόσληψη ελευθέρου τµήµατος DNA - συχνή στους πνευµονιόκοκκους, µηνιγγιτιδόκοκκους, αιµόφιλους, γονόκοκκους) ή ιιι) Μεταγωγής (µεταφοράς µέσω βακτηριοφάγων-απαντάται στο χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο). Οι παράγοντες που διευκολύνουν τη µεταφορά νέων γόνων είναι οι κάτωθι: (α)τµήµατα DNA µε ειδική σύνθεση. Ονοµάζονται µεταθετά στοιχεία. ιευκολύνουν ιδιαίτερα την µεταφορά των νέων γόνων. Τα µεταθετά στοιχεία είναι υπεύθυνα για τη διασπορά γόνων αντοχής µεταξύ διαφορετικών µικροβιακών ειδών όπως Gardnerella vaginalis, Haemophilus ducrey, γονόκοκκοι, µηνιγγιτιδόκοκκοι, µυκοπλάσµατα, ουρεοπλάσµατα, Clostridium difficile και (β)ειδικές θέσεις πάνω στο µικροβιακό DNA. Έχουν την ικανότητα να διευκολύνουν την είσοδο και ενσωµάτωση νέων γόνων αντοχής στο γενετικό υλικό του µικροβίου, χωρίς κανένα περιορισµό. Τις θέσεις αυτές, οι ερευνητές τις προσοµοιάζουν µε το 4 µηχανισµό υποδοχής µίας "κασέτας". Το αποτέλεσµα είναι να συναθροίζονται στη σειρά γόνοι αντοχής πάνω στα µικρόβια και έτσι ευαίσθητα µικρόβια να µεταβάλλονται σε πολυανθεκτικά. Μικροοργανισµοί που διεθνώς παρουσιάζουν προβλήµατα αντοχής και που χαρακτηρίζονται πολυανθεκτικοί είναι οι ακόλουθοι 14,15 : (α) Από τους Gram+ κόκκους, ο σταφυλόκοκκος, ο ανθεκτικός στη µεθικιλλίνη (γνωστός ως MRSA) και η πρόσφατη αντοχή του στη βανκοµυκίνη, (β) Οι Κοαγκουλάσηαρνητικοί σταφυλόκοκκοι (γνωστοί ως CNS) µε αντοχή στις κινολόνες, (γ) Πνευµονιόκοκκοι µε αντοχή στην πενικιλίνη (αναφορά κυρίως σε Ισπανία και Ουγγαρία), (δ) Εντερόκοκκοι µε αντοχή σε αµπικιλίνη, βανκοµυκίνη, αµινογλυκοσίδες, (ε) Gram- βακτηρίδια όπως Klebsiella, Enterobacter, citrobacter, serratia µε αντοχή στα β-λακταµικά φάρµακα, και (στ) Pseudomonas aeruginosa µε αντοχή στην ιµιπενέµη (πρόσφατη αναφορά στην Ιαπωνία). Εκτός από τη µικροβιακή αντοχή, πρόσθετα προβλήµατα στην προσπάθεια ριζικής αντιµετώπισης των λοιµώξεων προκαλεί το γεγονός ότι οι κλασσικές µέθοδοι in vitro ελέγχου της αποτελεσµατικότητας και της επιλογής του κατάλληλου αντιµικροβιακού φαρµάκου, δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες για την in vivo αποτελεσµατικότητα του εκάστοτε φαρµάκου. Έτσι, η ελάχιστη ανασταλτική πυκνότητα, (Minimal Inhibitory Concentration - MIC) και η ελάχιστη µικροβιοκτόνος πυκνότητα (Minimal Bactericidal Concentration - MBC) εκτιµούν το αποτέλεσµα των αντιµικροβιακών φαρµάκων έναντι των «αιωρούµενων» βακτηριακών κυττάρων που βρίσκονται σε λογαριθµική φάση ανάπτυξης, αλλά αδυνατούν να προβλέψουν τη διείσδυση του φαρµάκου σε επαρκή συγκέντρωση εντός της βιοµεµβράνης. Γίνονται προσπάθειες να αναπτυχθούν νέες και πιο ακριβείς τεχνικές, ώστε να γίνει πιο αποτελεσµατικό αλλά και να προστατευθεί κατά το δυνατό από φαινόµενα αντοχής, το οπλοστάσιο των αντιµικροβιακών φαρµάκων 16,17. Στην προσπάθεια να κερδηθεί οριστικά η µάχη του ανθρώπου έναντι των λοιµώξεων, η επιστηµονική σκέψη πρέπει, (εκτός από τη λελογισµένη χρήση των υπαρχόντων αντιµικροβιακών φαρµάκων ή την πιθανή

5 ανακάλυψη νέων) να βρει νέους τρόπους εξουδετέρωσης των θαυµαστών µηχανισµών µέσω των οποίων οι µικροοργανισµοί καταφέρνουν να προσαρµόζονται και να επιβιώνουν, εδώ και δισεκατοµµύρια χρόνια, σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο και εν δυνάµει εχθρικό περιβάλλον. Νεώτερες Θεραπευτικές επιλογές 1. Τυγεκυκλίνη Οι νεώτερες αυτές τετρακυκλίνες 18,19 που είναι βακτηριοστατικά αντιβιοτικά ευρέος φάσµατος και δρουν αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των πρωτεϊνών του µικροβιακού κυττάρου- προήλθαν από προσθήκες πλαγίων αλύσεων στις οποίες αποδίδεται η αδυναµία - αναπτύξεως ριβοσωµατικής αντοχής όπως και στην ικανότητά τους να αναστέλλουν τις «αντλίες εξόδου». Αποτέλεσµα του τελευταίου είναι η δραστικότητά 20 τους έναντι των MRSA και VRE στελεχών, των ανθεκτικών στην πενικιλλίνη πνευµονιοκόκκων, πρασινιζόντων στρεπτοκόκκων και β-αιµολυτικών της οµάδος Β, στελεχών E. coli και Klebsiella spp που παράγουν ESBLs, όπως και ικανού αριθµού στελεχών Acinetobacter baumannii, Bacteroides fragilis όλων των στελεχών Prevotella spp, Clostridium perfringens και των αναεροβίων κόκκων και µυκοβακτηριδίων - ταχείας αναπτύξεως ενώ στελέχη Pseudomonas aeruginosa είναι κατά κανόνα ανθεκτικά. Σε κλινική µελέτη φάσεως ΙΙΙ ευρίσκεται µόνον η tigecycline η οποία συµπεριφέρεται άλλοτε ως µικροβιοκτόνο και άλλοτε ως µικροβιοστατικό αντιβιοτικό, έχει παρατεταµένο PAE (>4h) ενώ σε φαρµακοδυναµικό επίπεδο, η αποτελεσµατικότητά της έχει σχέση µε την AUC. Συγκεντρώνεται 21 ικανοποιητικά σε όλους τους ιστούς όπως και στο υγρό που επαλείφει τις κυψελίδες (ELF) και τα µακροφάγα ώστε να χαρακτηρίζεται ως πλεονεκτικό αντιβιοτικό τόσο από άποψη φαρµακοκινητική όσο και φαρµακοδυναµική. Η κλινική εµπειρία αφορά σε επιτυχή θεραπεία λοιµώξεων του δέρµατος-µαλακών µορίων όπως και ενδοκοιλιακών λοιµώξεων, ενώ ευρίσκεται σε εξέλιξη µελέτη 18,20 που αφορά νοσοκοµειακές λοιµώξεις από πολυανθεκτικά στελέχη που περιλαµβάνονται στο αντιµικροβιακό φάσµα της. 2. Κολιµυκίνη Οι πολυµυξίνες, που διαθέτουν βακτηριοκτόνο δράση, αναστέλλουν τη σύνθεση και τη λειτουργία της εξωτάτης και της κυτταροπλασµατικής µεµβράνης των Gram-αρνητικών βακτηρίων. Πρόκειται για πέντε διαφορετικές ουσίες (A, B, C, D και E) από τις οποίες µόνον οι πολυµυξίνες Β και Ε (ή κολιστίνη) χρησιµοποιούνται στην κλινική πράξη, δεδοµένου ότι οι υπόλοιπες εµφανίζουν µεγάλη τοξικότητα 22. Όλα τα παράγωγα έχουν όµοιο αντιµικροβιακό φάσµα 22,23, το οποίο περιλαµβάνει µόνο Gramαρνητικά βακτήρια όπως Escherichia coli, Enterobacter spp, Citrobacter spp, Klebsiella spp, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter spp, ακόµα και στελέχη ανθεκτικά σε άλλες οµάδες αντιβιοτικών καθώς και πολυανθεκτικά στελέχη, Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Pasteurella spp, Salmonella spp, Shigella spp. Ανθεκτικά στη δράση τους είναι όλα τα Gram-θετικά βακτήρια και όλα τα στελέχη Proteus spp, Providencia spp, Serratia spp, Burkholderia cepacia, Edwardsiella spp, Clostridium spp, Bacteroides fragilis και γενικώς οι αναερόβιοι µικροοργανισµοί. Βιβλιογραφικά 24,25, αναφέρεται συνέργεια της κολιστίνης µε διάφορα αντιψευδοµοναδικά αντιβιοτικά έναντι πολυανθεκτικών στελεχών P. aeruginosa καθώς και µε τη ριφαµπικίνη έναντι πολυανθεκτικών στελεχών Acinetobacter baumannii. Η πολυµυξίνη Β είναι περισσότερο δραστική in vitro από την κολιστίνη αλλά δεν χρησιµοποιείται λόγω µεγαλύτερης τοξικότητας. Xρησιµοποιείται ευρέως στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 24,25 των µεγάλων νοσοκοµείων για τη θεραπεία λοιµώξεων από πολυανθεκτικά - νοσοκοµειακά στελέχη εντεροβακτηριακών (και στελέχη Klebsiella pneumoniae που παράγουν ESBL, και VIM β-λακταµάσες), Pseudomonas aeruginosa, που παράγουν ΙΜΡ και VIM β-λακταµάσες, όπως και Acinetobacter spp, που δεν µπορούν να αντιµετωπισθούν µε άλλα αντιβιοτικά λόγω πολυαντοχής περιλαµβανοµένων και των καρβαπενεµών. Παρόλη την περιορισµένη κλινική εµπειρία σε λοιµώξεις από πολυανθεκτικά Acinetobacter baumannii τουλάχιστο in vitro ο συνδυασµός της κολιστίνης µε ριφαµπικίνη, ιµιπενέµη ή µεροπενέµη είναι συνεργικός Άλλοι τρόποι Η υπερκατανάλωση των αντιβιοτικών ασκεί πίεση στο µικροβιακό πληθυσµό των φυσιολογικών χλωρίδων 27,28. Επόµενο είναι να αναζητηθούν άλλες θεραπευτικές λύσεις που περιγράφονται κατωτέρω και βασίζονται στην άρση αυτής της «πιέσεως επιλογής»: (α) Ελεγχόµενος περιορισµός της καταναλώσεως συγκεκριµένης οµάδος ή οµάδων αντιβιοτικών. (β) Εφαρµογή προγράµµατος ανακυκλίσεως (rotation ή cycling) των διαφόρων οµάδων των αντιβιοτικών. (γ) Εφαρµογή πολιτικής αποκλιµακώσεως (de-escalation) των χορηγουµένων αντιβιοτικών. Ασφαλώς δεν πρέπει να παραλείπεται η συντονισµένη προσπάθεια εφαρµογής της αποκαλουµένης «υγιεινής των χεριών». Η υπερκατανάλωση των αντιβιοτικών προκαλεί µεταλλάξεις επιλέγοντας τους ανθεκτικούς κλώνους των βακτηριδίων από την «πίεση επιλογής» που ασκεί (κάθετος µετάδοση αντοχής) και στη συνέχεια η έλλειψη εφαρµογής των κανόνων υγιεινής στο νοσοκοµειακό περιβάλλον, και κατά κύριο λόγο της εφαρµογής της «υγιεινής των χεριών» µε την τοπική χρήση αντισηπτικού «πριν και µετά την επαφή µε κάθε ασθενή» από κάθε µέλος του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και επαγγελµατία της υγείας, µεταφέρει τα πολυανθεκτικά µικρόβια από ασθενή σε ασθενή αποικίζοντάς τον και δίνοντάς του την ευκαιρία µελλοντικής λοιµώξεως από πολυανθεκτικούς νοσοκοµειακούς µικροοργανισµούς (οριζόντια µετάδοση αντοχής) 29. Η γρήγορη και µη κατασταλτική αυτή αύξηση της ανθεκτικότητας των παθογόνων βακτηρίων στα αντιµικροβιακά, που παρατηρείται τις τελευταίες δύο δεκαετίες είναι απ τα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ιατρική και η νοσηλευτική επιστήµη σήµερα 30. Είναι λοιπόν ουσιαστικό να εφαρµοστούν κανόνες για να ελέγξουν την διασπορά των λοιµώξεων µε απλές καθηµερινές πράξεις 31,32. 5

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Quinn J. Clinical problems posed by multiresistant nonfermenting gram negative pathogens. Clin Inf Dis 1998, 27:S Gould C., Rothenberg R., Steinberg J. Antibiotic Resistance in Long-Term Acute Care Hospitals: The perfect storm. Inf Cont and Hosp Epi, 2006: 27: Streit J., Jones R., Sader H., Fritsche T. Assesment of pathogens occurrences and resistant profiles among infected patients in the intensive care unit: report from the SENTRY Antimicrobial Surveillance Program (North America, 2001). Int J Ant Ag 2004, 24: Gasink L., Fishman N., Weiner M., Nachamkin I., Bilker W., Lautenbach E. Fluoroquinolone-Resistant Pseudomonas aeruginosa:assesment of Risk Factors and Clinical Impact. Am J Med 2006, 119: 526.e e25 5. Γιαµαρέλλου Ε. Αρχές στην αντιµικροβιακή θεραπεία. Στο: Λοιµώξεις και Αντιµικροβιακή Χηµειοθεραπεία. Λίτσας, Αθήνα, 2005 : Vatopoulos AC, Kalapothaki V., Greek Network for the Surveillance of Antimicrobial Resistance, Legakis NJ. Bacterial resistance to ciprofloxacin in Greece: results from the National electronic surveillance system. Emerg Inf Dis 1995, 5: Ishii Y, Alba J., Kimura S., Yamaguchi K. Evaluation of activity of b-lactams antibiotics by Etest against clinical isolates from 100 medical centers in Japan(2004). Diagn Microb Inf Dis 2006, 55: DeBellis R. Antibiotic-resistant pathogens-epidemiology and clinical relevance. Current opinion in Pulmonary Medicine 2004, 10 (suppl 1): S14-S Agata EMC. Rapidly risingprevelance of Nosocomial Multidrug-resistant, gram-negative bacilli: a 9-year surveillance study. Inf Contr Hosp Epidem 2004, 25 : Drusano GL, Louie A., Deziel M., Gumbo T. The crisis of resistance: Indentifing Drug Exposures to suppress amplification of resistant mutant Subpopulations. Antimicrob Resist 2006, 42: Yildirim S., Nursal TZ, Tarim A., Torer N., Noyan T., Demiroglou YZ, Moray G., Haberal M. Bacteriological profile and antibiotic resistance: comparison on findings in a burn intensive care unit, other ICU and the hospital Services unit of a single center. J Burn Care Rehab 2005, 26: Begley S. The end of antibiotics. Newsweek 1994, March 28, p Tenover FC. Mechanisms of antimicrobial resistance in bacteria. Am J Med 2006, 119: S3-S Kollef M. Gram-negative Bacterial Resistance: Evolving patterns and treatment paradigms. Clinical Inf Dis 2005, 40: S McGowan J.E. Resistance in nonfermetnting gramnegative bacteria: Multidrug resistance to the maximum. Am J Med 2006, 119: S29-S Donlan RM. Biofilm formation: a clinically relevant microbiological process. Clin Infect Dis 2001, 33: Chambless JD, Hunt SM, Stewart PS. A three- dimensional computer model of four hypothetical mechanisms protecting biofilms antimicrobials. Appl Environ Microbiol 2006, 72: Hoban D, Buchillon S, Johnson B, Johnson J, Dowzicky M. In vitro activity of tygecycline against 6792 Gramnegative and Gram-possitive clinical isolates from the global Tigecycline Evaluation and Surveillance trial (test program, 2004). Diag Microb Inf Dis 2005, 52: Zhanel GG, Homennik K, Nichol K, et al. The glycylcyclines: a comparative review with the tetracyclines. Drugs 2004, 64: Buchillon S, Hoban D, Johnson B, Stevens T, Dowzicky M, Wu D, Brandford P. In vitro evaluation of tygecycline and comparative agents in 3049 clinical isolates: Diag Microb Inf Dis 2005, 51: Γαλανάκης Ν,. Αρχές στην αντιµικροβιακή θεραπεία. Στο: Γιαµαρέλλου Ε. και Συν., Λοιµώξεις και Αντιµικροβιακή Χηµειοθεραπεία. Λίτσας, Αθήνα, 2005 : Li J, Nution R, Milne R, Couldhard K, Rayner C, Paterson D. Lancet Infect Dis 2006, 6: Γαλανάκης Ν, Γιαµαρέλλου Ε. Αρχές στην αντιµικροβιακή θεραπεία. Στο: Γιαµαρέλλου Ε. και Συν., Λοιµώξεις και Αντιµικροβιακή Χηµειοθεραπεία. Λίτσας, Αθήνα, 2005 : Linden PK, Kusne S, Coley K, Kramer DJ, Paterson D. Use of parenteral colistin for the treatment of serious infection due to antimicrobial-resistant Pseudomonas aeruginosa. Clin Infect Dis 2003, 37: Tan TY, Ng SY. The in-vitro activity of colistin in gramnegative bacteria. Singapore Med J 2006, 47: Giamarellos-Bourboulis EJ, Xirouchaki E, Giamarellou H. Interactions of colistin and rifampin on multidrugresistant Acinetobacter baumannii. Diagn Microbiol Infect Dis 2001, 40: Harris A, McGrecor J, Furuno J. What infection control interventions should be undertaken to control multidrugresistant gram-negative bacteria?. Clinical infect Dis 2006, 43:S Hassoun A. Effectiveness of flouroquinolone therapy for gram-negative infections within the intensive care unit setting. American J Med 2005, 119:e7 29. Γιαµαρέλλου Ε. Αρχές στην αντιµικροβιακή θεραπεία. Στο: Λοιµώξεις και Αντιµικροβιακή Χηµειοθεραπεία. Λίτσας, Αθήνα, 2005 : Sader HS, Fritsche TR, Jones RN. Potency and spectrum trends for cefepime tested against 65,746 clinical bacterial isolates collected in North American medical centrers: results from SENTRY Antimicrobial Surveillance Program ( ). Diagn Microbiol Infect Dis 2005, 52: Lautenbach E, Patel JB, Bilker WB, Edelstain NO. Fishman, Extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli and klebsiella pneumonia: Risk factors for infection and impact on resistance outcomes. Clin Infect Dis 2001, 32: Ratjen F Munck A, Kho P,G. AngyalosiTreatment of early Pseudomonas aeruginosa infection in patients with cystic fibrosis: the ELITE trial.thorax 2010;65: doi: /thx

O ρόλος του αποικισμού με πολυανθεκτικά παθογόνα μικρόβια στη μονάδα εντατικής θεραπείας

O ρόλος του αποικισμού με πολυανθεκτικά παθογόνα μικρόβια στη μονάδα εντατικής θεραπείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW O ρόλος του αποικισμού με πολυανθεκτικά παθογόνα μικρόβια στη μονάδα εντατικής θεραπείας Η

Διαβάστε περισσότερα

Αcinetobacter Βaumannii στη ΜΕΘ πρόληψη-νοσηλευτική επαγρύπνηση

Αcinetobacter Βaumannii στη ΜΕΘ πρόληψη-νοσηλευτική επαγρύπνηση ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόµος 5,Τεύχος 2, 66-73 ISSN 1791-9649 Αcinetobacter Βaumannii στη ΜΕΘ πρόληψη-νοσηλευτική επαγρύπνηση Μπιτσιώρη Z. 1 1 ΤΕ Νοσηλεύτρια, Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Χαρακτηριστικά βιομεμβρανών και ανάπτυξη σε βιοϊατρικές συσκευές

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Χαρακτηριστικά βιομεμβρανών και ανάπτυξη σε βιοϊατρικές συσκευές Α ν α σ κ ό π η σ η Χαρακτηριστικά βιομεμβρανών και ανάπτυξη σε βιοϊατρικές συσκευές Α. Στάμου, Ε.-Δ. Βενιζέλου, Μ. Σταυροπούλου, Ν. Φωτακοπούλου, Β. Καψιμάλη, Γ. Βρυώνη Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HELLENIC MICROBIOLOGY SOCIETY

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HELLENIC MICROBIOLOGY SOCIETY Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2014 Τόμος 59 Τεύχος 3 July-September 2014 Volume 59 Issue 3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ QUARTERLY JOURNAL OF THE HELLENIC MICROBIOLOGY SOCIETY

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Παπαπετρόπουλος Δ. Φελέκης Δ. Μουρκάς Ζ. Παππάς ΩΡΛ Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς

Ν. Παπαπετρόπουλος Δ. Φελέκης Δ. Μουρκάς Ζ. Παππάς ΩΡΛ Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς 05_00_PAPAPETROPOULOS-08:MASTER ORL 03/11/2009 11:50 ΠΜ Page 115 Ν. Παπαπετρόπουλος Δ. Φελέκης Δ. Μουρκάς Ζ. Παππάς ΩΡΛ Κλινική Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γ. Γεννηματάς Σύγχρονες απόψεις για την χρόνια εκκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής στα Αντιβιοτικά και των Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής στα Αντιβιοτικά και των Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 2008-2012 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής στα Αντιβιοτικά και των Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 2008-2012 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

MICROBIOLOGICAL DIAGNOSIS OF DIABETIC FOOT INFECTION

MICROBIOLOGICAL DIAGNOSIS OF DIABETIC FOOT INFECTION ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ RESEARCH ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ MICROBIOLOGICAL DIAGNOSIS OF DIABETIC FOOT INFECTION Ευγενία Καπράλου Eugenia Kapralou,1 Δρόσος Καραγεωργόπουλος Drossos

Διαβάστε περισσότερα

Αµινογλυκοσίδες στην ουρολογία

Αµινογλυκοσίδες στην ουρολογία ΓΕΝΙΚA ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚA Ο όρος αναφέρθηκε αρχικά σε οποιοδήποτε µέσο µε βιολογική δράση ενάντια στους µικροοργανισµούς εντούτοις σήµερα χρησιµοποιείται ειδικότερα για την περιγραφή ουσιών που εµποδίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ÌéêñïâéïëïãéêÞò. äåëôßï åëëçíéêþò. åôáéñåßáò ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA

ÌéêñïâéïëïãéêÞò. äåëôßï åëëçíéêþò. åôáéñåßáò ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ äåëôßï åëëçíéêþò ÌéêñïâéïëïãéêÞò åôáéñåßáò ACTA MICROBIOLOGICA HELLENICA Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Για τη διεκπεραίωση της πτυχιακής μου εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μου, καθηγητή κ. Στέφανο Μαντζούκα, για τις πολύτιμες συμβουλές και τη διακριτική επιτήρηση, ώστε να ολοκληρώσω

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση του μικροβιακού φορτίου στο άψυχο περιβάλλον σε Μ.Ε.Θ. και ο ρόλος των εργαζομένων στην οριζόντια μετάδοσή του

Αποτίμηση του μικροβιακού φορτίου στο άψυχο περιβάλλον σε Μ.Ε.Θ. και ο ρόλος των εργαζομένων στην οριζόντια μετάδοσή του Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ OΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α

Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α Μεταλλάξεις σχετιζόµενες µε ανάπτυξη αντοχής στην κολιστίνη σε κλινικά στελέχη Acinetobacter baumannii Κ. Νταφοπούλου 1, Α. Πούλου,. Μακρής 3, Χ. Χατζηχριστοδούλου 1,

Διαβάστε περισσότερα

Ουρολοιμώξεις σε ασθενείς με ουροκαθετήρα Παθογένεση πρόληψη

Ουρολοιμώξεις σε ασθενείς με ουροκαθετήρα Παθογένεση πρόληψη ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(6):741-750 Ουρολοιμώξεις σε ασθενείς με ουροκαθετήρα Παθογένεση πρόληψη Ο καθετηριασμός της ουροδόχου κύστης αποτελεί τον πλέον σημαντικό παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Diet, gut microbiota and GI disorders. A lesson from Africa

Diet, gut microbiota and GI disorders. A lesson from Africa ΟΜΙΛΙΕΣ Diet, gut microbiota and GI disorders. A lesson from Africa Paolo Lionetti Department of Neuroscience, Psychology, Pharmacology and Child's Health, University of Florence, Meyer Hospital, Florence,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Χρήση των αντιµικροβιακών φαρµάκων στα αραγωγικά ζώα και ανθεκτικότητα των µικροοργανισµών

ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Χρήση των αντιµικροβιακών φαρµάκων στα αραγωγικά ζώα και ανθεκτικότητα των µικροοργανισµών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ Χρήση των αντιµικροβιακών φαρµάκων στα αραγωγικά ζώα και ανθεκτικότητα των

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. . Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. . Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1 Α ν α σ κ ό π η σ η Κλινικοεργαστηριακές προσεγγίσεις των περιπροθετικών λοιµώξεων. Αργύρης, 1 Π. Λεπέτσος, 2 Κ. Τσόπελας, 1 Α. Στυλιανάκης 1 1 Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νοσοκοµείου Κ.Α.Τ. 2 4 η Ορθοπαιδική

Διαβάστε περισσότερα

Καντινταιμία στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων: Επιδημιολογία και αντιμετώπιση

Καντινταιμία στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων: Επιδημιολογία και αντιμετώπιση Παιδιατρικ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 7 Α ΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Καντινταιμία στη Μονάδα Εντατικς Νοσηλείας Παίδων: Επιδημιολογία και αντιμετώπιση Λ. Βογιατζ, Ε. Ροηλίδης Γ Παιδιατρικ Κλινικ Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

Of fi cers of the So ci e ty. Οι αναγνώστες του περιοδικού μας μπορούν να απευθύνονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ekmed.gr www.scmld.

Of fi cers of the So ci e ty. Οι αναγνώστες του περιοδικού μας μπορούν να απευθύνονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ekmed.gr www.scmld. ΕΦΑ ΡΜ Ο ΣΜ Ε ΝΗ ΚΛ Ι Ν ΙΚΗ ΜΙΚΡ Ο ΒΙ ΟΛ Ο ΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΡΙ ΑΚΗ ΔΙ ΑΓ Ν Ω ΣΤ ΙΚΗ (Εφαρ Κλ ιν Μικρ ο βι ολ Εργ Δι αγν) ΚΩΔΙΚΟΣ: 4315 Τρίμη νη Έκδ οση της Ετ αιρ είας Κλ ι ν ικής Μικρ ο βι ολ ο γίας και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Κλινικής Βιοχηµείας, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. 2

Εργαστήριο Κλινικής Βιοχηµείας, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. 2 Α ν α σ κ ό ϖ η σ η, ένα άγνωστο εντεροβακτηριακό: κλινική σηµασία σύγχρονοι βιοχηµικοί και µοριακοί τρόποι διάγνωσης και ταυτοποίησης Μ. Νταλαµάγκα 1, Γ.Π. Σωτηρόπουλος 1,2, Γ. Βρυώνη 3, Α. Τσακρής 3

Διαβάστε περισσότερα

www.academyofvisioncare.gr

www.academyofvisioncare.gr Συγγραφείς: Jimmy D. Bartlett (OD. DOS. ScD) και Chris Snyder (OD, MS, FAAO) Τμήμα 1: Επισκόπηση του ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου (ΑΜΧΣ) Η λοίμωξη από τον ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη

Διαβάστε περισσότερα

GR1306107033. somethink.gr

GR1306107033. somethink.gr GR1306107033 somethink.gr 3 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Αγαπητοί συνάδελφοι, Οι λοιµώξεις συνεχίζουν να αποτελούν µεγάλο πρόβληµα στη δηµόσια υγεία και στην καθηµερινή απασχόληση του παιδιάτρου, είτε ως πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΛΙΝΕΖΟΛΙ Η, ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ, ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΛΙΝΕΖΟΛΙ Η, ΛΕΒΟΦΛΟΞΑΣΙΝΗ, ΜΟΞΙΦΛΟΞΑΣΙΝΗ ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Π.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ==================================================== ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διερεύνηση Μικροβιακού Φορτίου Άνω Άκρων Επαγγελματιών Υγείας σε 2βαθμιο Γενικό Νοσοκομείο.

2. Διερεύνηση Μικροβιακού Φορτίου Άνω Άκρων Επαγγελματιών Υγείας σε 2βαθμιο Γενικό Νοσοκομείο. 2. Διερεύνηση Μικροβιακού Φορτίου Άνω Άκρων Επαγγελματιών Υγείας σε 2βαθμιο Γενικό Νοσοκομείο. 189 Ιωάννης Α. Κυριαζής 1, Κωνσταντίνος Κοροβέσης 2, Μαρία Σαρίδη 2, Μαρία Ρεκλείτη 2, Θωμαΐς Καλογήρου 1

Διαβάστε περισσότερα

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων

Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Επιδηµιολογία νοσοκοµειακών λοιµώξεων Η επιδηµιολογία των νοσοκοµειακών λοιµώξεων παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες σε σχέση µε αυτήν των λοιµωδών νοσηµάτων που εκδηλώνονται στην κοινότητα. Αφορά ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στην επιδημιλογικής επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών

Ο ρόλος του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στην επιδημιλογικής επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών Ο ρόλος του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου στην επιδημιλογικής επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών (Τμήμα των σημειώσεων του Μαθήματος «Μικροβιολογία της Δημόσιας Υγείας) Α. Βατόπουλος, Σ. Βουρλή, Π. Γιακκούπη.

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή στις αμινογλυκοσίδες ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αντοχή στις αμινογλυκοσίδες ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αντοχή στις αμινογλυκοσίδες ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αμινογλυκοσίδες Αντιμικροβιακό φάσμα Κλινικές ενδείξεις Αντιμικροβιακό φάσμα αμινογλυκοσιδών: Gram-αρνητικά βακτηρίδια: Gram-θετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμασίες ευαισθησίας αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στην ενδοδοντία

Δοκιμασίες ευαισθησίας αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στην ενδοδοντία Ενδοδοντολογία ΣTOMA 2011; 39 : 235-240 Bιβλιογραφική ανασκόπηση Δοκιμασίες ευαισθησίας αντιμικροβιακών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων στην ενδοδοντία Α. ΚΟΚΚΑΣ 1Α, ΧΡ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ 2Α, Ο. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 3Β, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της συντηρητικής θεραπείας

Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της συντηρητικής θεραπείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Αυτόματες βακτηριακές σπονδυλοδισκίτιδες Διαγνωστική προσέγγιση και αξιολόγηση της

Διαβάστε περισσότερα