Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Χρίστου Γενοβέφα για την πολύτιμη βοήθεια της στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας και την ανατροφοδότηση σε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Χρίστου Γενοβέφα για την πολύτιμη βοήθεια της στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας και την ανατροφοδότηση σε"

Transcript

1 1

2 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Χρίστου Γενοβέφα για την πολύτιμη βοήθεια της στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας και την ανατροφοδότηση σε κομβικά σημεία της έρευνας και το μεταφραστή Μπαμίδη Κωσταντή για τη συνεισφορά του στη δημιουργία του λεξικού και την τελική μορφοποίηση του κειμένου. 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 8 Α) Ορισμός των διαδικτυακών παιχνιδιών... 8 Β) Η εξέλιξη των διαδικτυακών παιχνιδιών ρόλων μαζικής συμμετοχής Γ) Βασικές ψυχολογικές διεργασίες/ συνθήκες του διαδικτύου Δ) Οι κοινότητες στα διαδικτυακά παιχνίδια Ε) Τα κίνητρα και οι τύποι των παικτών ΣΤ) Κριτική και ψυχοπαθολογία στα διαδικτυακά παιχνίδια Ζ) Οι θετικές επιδράσεις των διαδικτυακών παιχνιδιών H) Συζήτηση - Συμπεράσματα Θ) Ερευνητικοί στόχοι ΙΙ) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α) Μεθοδολογική προσέγγιση B) Το παιχνίδι-πλαίσιο και η δημιουργία του χαρακτήρα μου (avatar) Γ) Συλλογή δεδομένων Δ) Επεξεργασία του υλικού Ε) Η προσωπική μου θέση για τα διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων μαζικής συμμετοχής ΣΤ) Δεοντολογικά ζητήματα Ζ) Περιορισμοί της έρευνας ΙΙΙ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α) Κίνητρα και ενισχυτές A.1) Ψυχοκοινωνικά κίνητρα των παικτών διαδικτυακών παιχνιδιών ρόλων μαζικής συμμετοχής A.2) Ενισχυτικοί παράγοντες των διαδικτυακών παιχνιδιών ρόλων μαζικής συμμετοχής Β) Αποκλίνουσα συμπεριφορά IV) ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ V) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ VI) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα έρευνα μελετά δύο πολύ βασικές πτυχές των διαδικτυακών παιχνιδιών ρόλων μαζικής συμμετοχής (MMORPG): τα κίνητρα των παικτών και την αποκλίνουσα συμπεριφορά, που κάποιοι παίκτες μπορεί να επιδεικνύουν. Αρχικά, γίνεται μια εκτενέστατη βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με τη φύση, την εξέλιξη, τις βασικές ψυχολογικές διεργασίες και τις κοινωνίες των παιχνιδιών αυτών. Έπειτα, η βιβλιογραφική επισκόπηση εξετάζει τα δύο ερευνητικά ζητούμενα, τα κίνητρα των παικτών, τον τρόπο που έχουν διερευνηθεί και οριστεί μέχρι σήμερα και την κριτική που ασκείται στα MMORPGs, δεδομένων των διαφόρων προβλημάτων στα οποία οδηγούν πολλούς χρήστες, με προεξάρχον το θέμα της κατάχρησή τους. Στη συνέχεια προτείνεται μια διαφορετική ερευνητική προσέγγιση, η οποία αναμένεται να διερευνήσει κάποια δυσδιάκριτα φαινόμενα και να απαντήσει περισσότερο ολοκληρωμένα στα δύο ερωτήματα της μελέτης. Τα αποτελέσματα περιγράφουν μια ευρύτατη ομάδα κινήτρων (13 κατηγορίες), τόσο από την πλευρά των παικτών, όσο και του παιχνιδιού (με τη μορφή ενισχυτών) και πολλά διαφορετικά είδη προβληματικής συμπεριφοράς (12 βασικά ρεπερτόρια συμπεριφορών και τους συνδυασμούς τους). Η έρευνα προχωρά πέρα από την απλή καταγραφή και συσχετίζει τα κίνητρα με τις αποκλίνουσες συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν, ενώ ρίχνει μεγάλο βάρος στην αναγωγή των συμπεριφορών αυτών στην πραγματική ζωή των παικτών. Τα συμπεράσματα συνηγορούν υπέρ μιας ολιστικής άποψης των χρηστών των διαδικτυακών παιχνιδιών ρόλων μαζικής συμμετοχής και όχι της μονοδιάστατης θεώρησης, που προτιμούν οι περισσότερες έρευνες. Όσον αφορά στις αποκλίνουσες συμπεριφορές και την κατάχρηση, προτείνεται ένα συνθετικό μοντέλο που συνδυάζει παράγοντες ατομικούς, κοινωνικούς, ψυχολογικούς, αλλά, επίσης, προσμετρά και τη συνεισφορά των παιχνιδιών στο φαινόμενο αυτό, καθώς είναι κατασκευασμένα και δομημένα, ώστε να ικανοποιούν ανάγκες που μετατρέπονται σε κίνητρα. 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διαδίκτυο αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια νέα πραγματικότητα, η οποία εξελίχθηκε ιδιαίτερα γρήγορα και επηρέασε τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου σε πολλές παραμέτρους, όπως η ενημέρωση και η διασκέδαση (Bakardjieva, 2005). Η επίδραση του διαδικτύου ήταν τέτοια που, σύντομα, πολλοί επιστημονικοί κλάδοι, ανάμεσα τους και η ψυχολογία, άρχισαν να ασχολούνται με το πεδίο. Μια σημαντικότατη εφαρμογή του διαδικτύου είναι τα παιχνίδια που παίζονται διαδικτυακά και, κυρίως, τα αμιγώς διαδικτυακά παιχνίδια που ονομάζονται διαδικτυακά παιχνίδια μαζικής συμμετοχής (MMO games). Η αλήθεια είναι πως τα διαδικτυακά παιχνίδια μαζικής συμμετοχής έχουν απασχολήσει την ψυχολογία, κυρίως λόγω της μεγάλης τους συσχέτισης με αρνητικές επιπτώσεις στο άτομο και τη συνεισφορά τους στην εξάρτηση από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και το διαδίκτυο (Adams, 2002, Peters & Malesky, 2008). Χωρίς να υπάρχει αποδεδειγμένη αιτιώδης σχέση ανάμεσα στα παιχνίδια και τις προβληματικές συμπεριφορές, υπάρχει σίγουρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν τα παιχνίδια αυτά στη ζωή κάποιων ατόμων. Οι συνέπειες από την κατάχρηση του διαδικτύου και των διαδικτυακών παιχνιδιών ταυτίζονται με συγκεκριμένες ψυχολογικές διαταραχές και με την εξάρτηση από ουσίες (Groesser, Thalemman & Griffiths, 2007). Οι θεωρίες κυμαίνονται από την αποκλειστική απόδοση ευθυνών στα παιχνίδια (BPN, 2008), έως περισσότερο σύνθετες θεωρίες για προϋπάρχουσα ψυχοπαθολογία στο άτομο (Davis, 2001). Χαρακτηριστική είναι η απουσία της σχετικής διαταραχής από τα διαγνωστικά κριτήρια (APA, 1995), αν και αυτό αναμένεται να αλλάξει, όπως έχει ήδη προταθεί (Young, 1996, 2004). Το πεδίο των διαδικτυακών παιχνιδιών μαζικής συμμετοχής είναι τόσο ευρύ, που συντάσσονται πολλές έρευνες όλων των προσανατολισμών και κατευθύνσεων, προκειμένου να καταστεί ξεκάθαρο αν η κατάχρησή τους αποτελεί αυτόνομη διαταραχή και τι είναι αυτό που την προκαλεί, όπως και αν μπορεί να γίνει διαχωρισμός ανάμεσα στην εκτεταμένη χρήση και την κατάχρηση (Charlton & Danforth, Yellowless & Marks, 2007). Σε κάθε περίπτωση όμως, τα παιχνίδια αυτά είναι αντικείμενο μελέτης τόσο της κλινικής όσο και της κοινωνικής ψυχολογίας και αυτό διότι προεξάρχουν ταυτόχρονα τα ατομικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές, τα ομαδικά/διαδραστικά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές και ο συνδυασμός 5

6 των δύο. Η παρούσα εργασία σκοπεύει να παρουσιάσει μια πολύ ολοκληρωμένη βιβλιογραφική αναφορά για τα παιχνίδια αυτά, εστιασμένη στα διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων μαζικής συμμετοχής (MMORPG), ώστε να καταστεί σαφής η ακριβής φύση τους και οι παράγοντες που την απαρτίζουν. Ο σημαντικότερος σκοπός της βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι να καταστεί σαφές ότι τα MMORPGs δεν αποτελούν στατικούς, μονοδιάστατους κόσμους, παρά πλαίσια τα οποία διαμορφώνονται και διαμορφώνουν, με τη μορφή ανατροφοδότησης. Η κεντρική ιδέα της έρευνας είναι η απομάκρυνση από τις ποσοτικές μεταβλητές και η έμφαση στις ποιοτικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στα MMORPGs. Ενώ οι περισσότερες έρευνες μελετούν το φαινόμενο της εξάρτησης και τις επιπτώσεις που έχει στο άτομο (AMA, 2007), εδώ θα προτιμηθεί μια διαφορετική οπτική γωνία του ζητήματος. Μέσω της διείσδυσης και της άμεσης εμπλοκής σε ένα τέτοιο παιχνίδι θα γίνει εκτενής αναφορά στις κινητήριες δυνάμεις που ωθούν τους παίκτες αρχικά να εμπλακούν με τα παιχνίδια και, έπειτα, να συνεχίζουν να παίζουν καθώς και στις συμπεριφορές που απαντώνται μέσα στο παιχνίδι και μπορούν να χαρακτηριστούν προβληματικές. Εστιάζοντας στην εικονική κοινότητα και στα άτομα που την απαρτίζουν, ίσως να δοθούν απαντήσεις ή εφαλτήρια σχετικά με τον ακριβή προσδιορισμό του φαινομένου της αρνητικής επίδρασης των παιχνιδιών στο άτομο, των αιτιωδών παραγόντων, των παραγόντων διατήρησης και να εκπορευθούν λύσεις για την υγιή αντιμετώπιση του όλου ζητήματος. Η συμπεριφορά, ως πράξη, ενός ατόμου ή μιας ομάδας θεωρείται το μέσο της διεργασίας της αλληλεπίδρασης ατόμου- λογισμικού. Αρχή της αλληλεπίδρασης αυτής θεωρείται η θέληση του ατόμου να πράξει (να παίξει), είτε με τη μορφή κινήτρου είτε ως αντίδραση, ενώ τέλος καταγράφονται οι συνέπειες της συμπεριφοράς αυτής στο άτομο και στο περιβάλλον του. Στο σημείο αυτό, θα παρατηρηθεί το μέσο της διεργασίας αυτής, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σχετικά με την αρχή αλλά και το τέλος. Άλλωστε, αυτό που υποστηρίζει η υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι ότι η διασκέδαση δεν είναι το μοναδικό κίνητρο, αλλά υπάρχει και κάλυψη άλλων αναγκών (Yee, 2006). Στην παρούσα εργασία, λοιπόν, η συμπεριφορά δεν εξετάζεται μεμονωμένα, αλλά ως ένα συνεχές με τρία επιπλέον στοιχεία: το πλαίσιο στο οποίο εκφράζεται η όποια συμπεριφορά, η μεταφορά συμπεριφορών από το παιχνίδι στην αληθινή ζωή και η ανίχνευση συμμετοχής του παιχνιδιού στη βούληση του παίκτη να συνεχίζει να παίζει. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση περιλαμβάνει: Α) Τον ακριβή ορισμό των διαδικτυακών παιχνιδιών, Β) την εξέλιξη τους, Γ) τις ψυχολογικές διεργασίες του διαδικτύου και το πώς 6

7 μεταφράζονται στα διαδικτυακά παιχνίδια, Δ) τις κοινότητες των παιχνιδιών, Ε) τους τύπους των παικτών και τα κίνητρα τους, ΣΤ) την κριτική στα παιχνίδια και τις μελέτες σχετικά με τις συνέπειες τους, Ζ) τις θετικές επιδράσεις των MMORPGs, H) τα συμπεράσματα της επισκόπησης και Θ) τα ερωτήματα που προκύπτουν από την ανασκόπηση και αποτελούν τα ζητούμενα της έρευνας. Επίσης, θα παρουσιαστεί αναλυτικά η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί και η οποία θα περιλαμβάνει: Α) τη φύση της ποιοτικής προσέγγισης που θα χρησιμοποιηθεί, Β) το παιχνίδιπλαίσιο στο οποίο θα πραγματοποιηθούν οι παρατηρήσεις, Γ) τους τρόπους συλλογής του υλικού, Δ) την επεξεργασία του υλικού, Ε) την προσωπική θέση του ερευνητή για τα MMORPGs, ΣΤ) τα δεοντολογικά ζητήματα που προέκυψαν και Ζ) τους περιορισμούς των αποτελεσμάτων της έρευνας. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε δύο μέρη, ανάλογα με τα ερωτήματα που τέθηκαν: Ι) Στα κίνητρα των παικτών, τα οποία περιλαμβάνουν Α) τα ψυχοκοινωνικά κίνητρα, Β) τους ενισχυτές που προσφέρει το παιχνίδι και Γ) τη συζήτηση σχετικά με τα παραπάνω ευρήματα. ΙΙ) Στις αποκλίνουσες συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν και την αντίστοιχη συζήτηση. (Τα δύο αυτά μέρη θα παρουσιαστούν μαζί σε ένα συσχετιστικό πίνακα). Έπειτα από την παράθεση των αποτελεσμάτων, ακολουθεί μια γενικότερη συζήτηση που μελετά κάποιες αναγωγές των ευρημάτων στην πραγματική κοινωνία, η παράθεση της βιβλιογραφίας και το παράρτημα αλλά και ένα λεξικό όρων και εκφράσεων των διαδικτυακών παιχνιδιών ρόλων μαζικής συμμετοχής, ιδιαίτερα χρήσιμο στον αναγνώστη. 7

8 Ι) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α) Ορισμός των διαδικτυακών παιχνιδιών Η έννοια του ηλεκτρονικού παιχνιδιού ως μέσο ψυχαγωγίας έχει διαφοροποιηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, ενώ η εξέλιξη των παιχνιδιών ακολουθεί παράλληλη πορεία με τα τεχνολογικά άλματα της εποχής (Newman, 2008). Τα διαδικτυακά παιχνίδια είναι δισδιάστατα ή τρισδιάστατα, παίζονται από τον προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και μέσω του διαδικτύου επιτρέπουν στο άτομο την αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες σε έναν ενιαίο εικονικό κόσμο, ο οποίος μπορεί να υποστηρίζει χιλιάδες χρήστες ταυτόχρονα (Clark, 2006). Για να συμμετάσχει στον κόσμο αυτόν, ο χρήστης δημιουργεί έναν εικονικό χαρακτήρα/εαυτό, το λεγόμενο avatar, δίνοντάς του τα ειδικά χαρακτηριστικά που επιθυμεί. Χαρακτηριστική είναι η παρομοίωση από την Turkle (1995), σύμφωνα με την οποία τα διαδικτυακά παιχνίδια (στην τότε τους μορφή) μοιάζουν με κηλίδες του Rorschach, πάνω στις οποίες προβάλλεται το φανταστικό, με τη διαφορά ότι εδώ οι κηλίδες δε μένουν σταθερές, αλλά μεταλλάσσονται συνεχώς. Ο δόκιμος όρος για τα διαδικτυακά παιχνίδια μαζικής συμμετοχής είναι Massively Multiplayer Online (ΜΜΟ) που δόθηκε από τον Richard Garriot, το δημιουργό ενός πρωτοπόρου παιχνιδιού, του Ultima Online. Συχνά ο όρος MMO συγχέεται με τον όρο MMORPG, ο οποίος ουσιαστικά δηλώνει μία υποκατηγορία διαδικτυακών παιχνιδιών, τα παιχνίδια ρόλων (Massively Multiplayer Online Role Playing Games), τα οποία αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία των διαδικτυακών παιχνιδιών μαζικής συμμετοχής. Παρότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες μεταξύ τους, στα τεχνικά κυρίως χαρακτηριστικά, τα MMOs διαφέρουν σε κάποια σημεία από τα παιχνίδια που παίζονται ατομικά (single player games) (Weems, 2008). Το σημαντικότερο όλων είναι η ύπαρξη ενός ενιαίου κόσμου, ο οποίος συνεχίζει να υφίσταται ακόμα και όταν ο χρήστης δεν είναι παρών. Ο κόσμος αυτός δε σταματά ποτέ, πέρα από μια προσωρινή διακοπή λειτουργίας των διακομιστών (servers) για τεχνικούς λόγους, σε εβδομαδιαία βάση. Αυτό το χαρακτηριστικό εισάγει αυτόματα δύο νέες συνθήκες: α) ο παίκτης δεν αποτελεί το κέντρο του κόσμου, αλλά ένα μικρό τμήμα του και β) τα παιχνίδια αυτά δεν «τερματίζονται» ποτέ, όπως συνέβαινε 8

9 παλαιότερα. Οι εταιρίες, ειδικότερα, υποστηρίζουν το ατέρμονο των παιχνιδιών, είτε απελευθερώνοντας δωρεάν υλικό είτε μέσω επίσημων επεκτάσεων (expansions) των παιχνιδιών, με τις οποίες εισάγονται πολλά νέα στοιχεία και δίνεται νέα πνοή στο παιχνίδι και τους χρήστες. Μία ακόμη άξια αναφοράς διαφορά είναι ο τρόπος πληρωμής των παιχνιδιών αυτών, καθώς η αγορά τους τις περισσότερες φορές δεν είναι αρκετή. Ο χρήστης πληρώνει μηνιαία συνδρομή, προκειμένου να έχει πρόσβαση στον εικονικό κόσμο. Τελευταία, μάλιστα, αρκετά είναι τα παιχνίδια που υιοθετούν μια νέα τακτική: δεν έχουν μηνιαία ή γενικότερα μια σταθερή συνδρομή, απλά ο χρήστης πρέπει να καταβάλλει κάποιο χρηματικό πόσο, ώστε να έχει πρόσβαση σε ειδικά τμήματα του παιχνιδιού (π.χ. ορισμένα όπλα ή αποστολές), όποτε το επιθυμεί (microtransactions). Η πιο αξιοσημείωτη, όμως, διαφορά των διαδικτυακών παιχνιδιών μαζικής συμμετοχής από τα υπόλοιπα βιντεοπαιχνίδια είναι η δυνατότητα συνύπαρξης εκατοντάδων ή χιλιάδων παικτών ταυτόχρονα, που αποτελεί και το βασικότερο στοιχείο διάδοσης και διεύρυνσης τους. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω συνύπαρξη αφορά στη συνεργασία, στη συνδιαλλαγή των παικτών, στον ανταγωνισμό μεταξύ τους, αλλά και στη δημιουργία μιας εικονικής κοινότητας, η οποία χαρακτηρίζεται τόσο από τη φαντασία, ως μέσο αποφυγής, όσο και από έναν έντονο κοινωνικό ρεαλισμό (Kolbert, 2001). Οι κοινότητες αυτές, όπως και γενικότερα οι διαδικτυακές κοινότητες, παρουσιάζουν διάφορα χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες (Grabowski, Wallace, 1999). Αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης των διακομιστών (servers), για την εξασφάλιση, δηλαδή, της ομαλής υποστήριξης όλων των χρηστών. Με το πέρας του χρόνου και την έξαρση των MMOs, οι διακομιστές απέκτησαν και έναν ακόμα ρόλο: να προσφέρουν στους συνδρομητές διαφορετικές συνθήκες, ώστε να επιλέγουν το πιο κατάλληλο περιβάλλον για αυτούς. Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι οι διάφορες κοινότητες των διαδικτυακών παιχνιδιών αριθμούν εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, με τους αριθμούς αυτούς ολοένα να αυξάνονται (Woodrock, 2005). Ο Yee (2005, 2006) σε μια εκτενέστατη έρευνα με παίκτες στο δημοφιλέστερο παιχνίδι, World of Warcraft (WoW), προσπάθησε να κατανοήσει και να σκιαγραφήσει τη μεγάλη απήχηση του συγκεκριμένου παιχνιδιού στο ευρύ κοινό, ως δείγμα για τα παιχνίδια των επόμενων γενεών, προσφέροντας παράλληλα πολύτιμα στοιχεία για τους παίκτες σε δημογραφικό επίπεδο. Σύμφωνα με τον Yee, ο μέσος όρος ωρών που καταναλώνει ένας παίκτης στα διαδικτυακά παιχνίδια ανέρχεται σε 22 ώρες την εβδομάδα, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών είναι τα 26 έτη. Ο Yee απέδωσε, ειδικότερα, την επιτυχία του WoW στο σύστημα 9

10 ανταμοιβής που χρησιμοποιεί και οδηγεί σε συντελεστική μάθηση, αλλά και στο σύστημα αποστολών, μέσω των οποίων ρέουν η πλοκή του παιχνιδιού και η εξέλιξη του χαρακτήρα, καθιστώντας την εμπειρία του παίκτη περισσότερο διασκεδαστική. Επιπλέον, πολύ σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι το WoW κατάφερε να προσελκύσει άτομα από διαφορετικές «σχολές» παιχνιδιών, πολλά από τα οποία ήταν δημιούργημα της ίδιας εταιρίας (Blizzard Entertainment). Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι όταν ο Yee διεξήγαγε την έρευνα του, το WoW αριθμούσε 6 εκατομμύρια χρήστες, ενώ σήμερα υπολογίζεται ότι στο παιχνίδι υπάρχουν περίπου 11,5 εκατομμύρια ενεργοί συνδρομητές, καταδεικνύοντας, έτσι, την εξαιρετική αντοχή του συγκεκριμένου τίτλου στο χρόνο. Σχετικά με την τυπολογία των εικονικών κόσμων, παρόλο που ο συνηθέστερος τύπος θεωρείται αυτός που σχετίζεται με την Ηρωική Φαντασία και το παιχνίδι ρόλων, υπάρχουν και άλλα είδη διαδικτυακών κόσμων, όπως MMO στρατηγικής, κοινωνικά, αγώνων ταχύτητας, αθλητισμού, ερωτικού παιχνιδιού και, φυσικά, δράσης πρώτου προσώπου (first person shooter). Η διαφορά όλων των παραπάνω κατηγοριών με τα MMORPGs είναι η απουσία ενός σεναριακού υπόβαθρου, το οποίο χαρίζει στον εικονικό κόσμο και στους παίκτες μια συνοχή, αλλά και η δυνατότητα να δημιουργήσει κανείς και να εξελίξει το χαρακτήρα του με τρόπο μοναδικό, ως προς την εμφάνιση, τη συμπεριφορά και το σκοπό του. Με βάση, τέλος, τα παραπάνω και δεδομένου ότι η εν λόγω κατηγορία αποτέλεσε το αντικείμενο των περισσότερων μελετών, από εδώ και στο εξής θα χρησιμοποιείται ο όρος MMORPG για την περιγραφή των διαδικτυακών παιχνιδιών και παρακάτω θα αναλυθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και η εξέλιξή τους. Β) Η εξέλιξη των διαδικτυακών παιχνιδιών ρόλων μαζικής συμμετοχής Για να μελετήσει κανείς το φαινόμενο των διαδικτυακών παιχνιδιών, είναι απαραίτητο να κατανοήσει το πνεύμα και την εποχή που αυτά γεννήθηκαν καθώς και την πορεία που χάραξαν, ώστε να φτάσουν στην τωρινή τους μορφή. Πράγματι, τα σημερινά MMORPG έχουν διαγράψει μια μακρά πορεία, η οποία πάντα ήταν άμεσα συνυφασμένη με τις εξελίξεις στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά και την εξάπλωση του διαδικτύου (Yee, 2004, Mulligan, 1999). Οι ρίζες των MMORPGs εντοπίζονται, συγκεκριμένα, στα βιβλία ηρωικής φαντασίας, όπως στα βιβλία του Tolkien (1938), τα οποία εισήγαγαν τον αναγνώστη σε νέους 10

11 εναλλακτικούς κόσμους φαντασίας, ενώ οι κόσμοι αυτοί πήραν «σάρκα και οστά» στη μετεξέλιξη τους στα επιτραπέζια παιχνίδια ρόλων (π.χ. Dungeons and Dragons- Gygax & Arneson, 1973), τα οποία απέκτησαν εκατομμύρια οπαδούς. Την εποχή εκείνη ξεκίνησε και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, με αποτέλεσμα την εμφάνιση διάφορων προσπαθειών απεικόνισης των μαγικών κόσμων αυτών στις οθόνες τους (Newman, 2008). Στις προσπάθειες αυτές νέα ώθηση και πνοή έδωσε η εξάπλωση του διαδικτύου, αφού υπήρχε πλέον η δυνατότητα σύνδεσης πολλών χρηστών και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Απόρροια των παραπάνω ήταν η γέννηση των «πολυχρηστικών μπουντρουμιών» [Multi- User Dungeons (MUDS) και των MOOS] (Trubshaw & Bartle, 1978), τα οποία και, πιο συγκεκριμένα το MUD1, μετεξελίχθηκαν στα σημερινά τρισδιάστατα MMORPGs. Βέβαια, αυτή η διαδικασία πέρασε από πολλά στάδια (Koster, 2002), καθώς δεν υπάρχει σύμπνοια απόψεων για το ποιο ήταν το πρώτο διαδικτυακό παιχνίδι. Ωστόσο, οι περισσότεροι συμφωνούν ότι πιθανότατα πρόκειται για το «Mazewar» του Steven Colley, το οποίο εισήγαγε την έννοια του χαρακτήρα του παίκτη (avatar) με τη μορφή βολβών ματιού και χρησιμοποιήθηκε το 1973 από τη NASA (Lequerica-Calvo, 2008). Το επόμενο έτος, το 1974, τα επιτραπέζια παιχνίδια ρόλων έκαναν την επίσημη εμφάνισή τους στην αγορά, με αποτέλεσμα τα δύο αυτά είδη παιχνιδιών να έχουν για ορισμένα χρόνια παράλληλη πορεία και εξέλιξη. Ένα άλλο σημαντικό σημείο στην ιστορία των MMORPGs ήταν το 1981, όταν ένας κλώνος του MUD1, το MAD, χρησιμοποιώντας το δίκτυο BITNET κατάφερε να καταστεί όχι μόνο προσιτός στους παίκτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ισραήλ και στην Ευρώπη, αλλά και να εμφανιστεί ως το πρώτο MMORPG. Από το σημείο εκείνο, με βάση τη βιβλιογραφία (Armitage, Claypool & Branch, Kent, Motfort, 2003), διακρίνονται τρεις κύριοι σταθμοί-φάσεις στην εξέλιξη των MMORPGs, οι οποίοι παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 1. Η πρώτη φάση εγκαινιάζει το άνοιγμα των MMORPGs στην αγορά με κανονική διαδικτυακή υποστήριξη, με το «Legends of Future Past». Σύντομα, πολλοί τίτλοι αρχίζουν να χαρακτηρίζονται ως εμπορικοί. Χαρακτηριστικά, το 1996 το Meridian 59 γράφει ιστορία, καθώς γίνεται το πρώτο MMORPG εξώφυλλο περιοδικού και παρουσιάζει στο κοινό την πρώτη μηνιαία συνδρομή. Το σημαντικότερο, όμως, είναι η μηχανή γραφικών του, που επέτρεπε στον παίκτη να βλέπει τον κόσμο κυριολεκτικά «μέσα από τα μάτια» του χαρακτήρα του. Η φάση αυτή κλείνει με τα ιστορικά Ultima Online και Everquest και με το δεύτερο 11

12 να οδηγεί τα MMORPGs στη δυτική αγορά και να κάνει πάταγο πωλήσεων, φτάνοντας τις 14 επεκτάσεις (expansions) το Η δεύτερη ξεκινάει με τη νέα χιλιετία και εγκαινιάζει το μεγάλο ανταγωνισμό στα διαδικτυακά παιχνίδια. Νέα στοιχεία κάνουν την εμφάνιση τους, προκειμένου να τραβήξουν το κοινό στους διαδικτυακούς τόπους. Τα παιχνίδια εξελίσσονται ακόμη περισσότερο. Καλοστημένα, με βάθος στα γραφικά, στον ήχο και στο γενικότερο τρόπο που παίζεται το παιχνίδι (game play). Τίτλοι, όπως τα Dark Age of Camelot, Anarchy Online, Final Fantasy XI, Eve Online και Lineage II, πρωταγωνιστούν στις προτιμήσεις του κοινού. 3. Η τρίτη, τέλος, είναι η τρέχουσα φάση. Αρχίζει με την κυκλοφορία του εμπορικότερου παιχνιδιού όλων των εποχών, του World of Warcraft, το οποίο αυτή τη στιγμή αριθμεί 11,5 εκατομμύρια συνδρομητές, με τους ενεργούς παίκτες να αυξάνονται συνεχώς (Woodrock, 2005). Το συγκεκριμένο παιχνίδι λανσαρίστηκε πολύ έξυπνα στην αγορά και σύντομα έγινε σημείο αναφοράς για όλα τα προηγούμενα και επόμενα MMORPGs. Ήταν τόση η επιτυχία του, που ανάγκασε τις υπόλοιπες εταιρίες να βρουν εναλλακτικούς τρόπους προσέλκυσης του κοινού, είτε μέσω της εξαγοράς δικαιωμάτων κάποιων μεγάλων franchise (Warhammer Online, Age of Conan, Lord of The Rings), είτε μέσω διαφοροποιημένου τρόπου πληρωμής. Δημοφιλέστερο παράδειγμα αποτελεί το Guild Wars, το οποίο πιθανότατα οφείλει τη μεγάλη του επιτυχία στο γεγονός ότι δεν απαιτεί καμία συνδρομή, πέρα από την αγορά του παιχνιδιού. Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι υπάρχουν και πολλοί τίτλοι παιχνιδιών που είναι τελείως δωρεάν. Κάθε χρόνο κυκλοφορούν πολλές νέες δημιουργίες και ακόμα περισσότερες σχεδιάζονται. Φυσικά, ο παραπάνω διαχωρισμός δεν είναι ο μοναδικός. Ο Bartle (2003) χωρίζει την εξέλιξη των ΜΜΟRPG σε εννέα φάσεις, καθεμιά με τα δικά της χαρακτηριστικά. Η Boudreau (2008) τονίζει ότι η εξέλιξη των παιχνιδιών δεν υπήρξε γραμμική, αλλά με μορφή ιστού, και αυτό συνέβη διότι τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξής τους τα δίκτυα ήταν τοπικά και απομονωμένα, με αποτέλεσμα οι δημιουργοί να διαφοροποιηθούν μεταξύ τους και να μην ακολουθήσουν μια κοινή πορεία. Γενικά, υπήρξαν δύο χαρακτηριστικές περίοδοι στην εξέλιξη των διαδικτυακών παιχνιδιών, η περίοδος , όπου το παιχνίδι αποτελούνταν μόνο από 12

13 κείμενο και η δεύτερη, , της μεγάλης τεχνολογικής ανάπτυξης, όπου η γραφική απεικόνιση πήρε πρωταγωνιστικό ρόλο και τα MUDS έδωσαν τη θέση τους στα ολοκληρωμένα παιχνίδια του σήμερα. Το πλαίσιό τους, όπως προαναφέρθηκε, είναι είτε επική φαντασία, είτε ψυχεδελικοί κόσμοι του μέλλοντος, ενώ οι εταιρείες προσπαθούν να πρωτοτυπήσουν σεναριακά και τεχνικά, με κύριο, όπως είναι φυσικό, στόχο την προσέλκυση του κοινού, καθώς, ως γνωστόν, ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Χάρη σε αυτήν την ποικιλία, ο χρήστης μπορεί να παίξει με άλλους χρήστες, ανταγωνιστικά ή συνεργατικά, ή μόνος του, νιώθοντας, όμως, πάντα μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Οι καινοτομίες, αναλυτικότερα, που επέφεραν τα διαδικτυακά παιχνίδια ήταν πολλές και συνδύαζαν τυπικά ψυχαγωγικά μέσα, όπως η εικόνα και ο ήχος, με πλούσια σενάρια και την ανθρώπινη αλληλεπίδραση (Newman, 2008). Για παράδειγμα, για πρώτη φορά μπορούσε ο χρήστης να αλληλεπιδράσει με άλλους παίκτες και όχι μόνο με το λογισμικό του παιχνιδιού, ατομικά ή ομαδικά, στοιχείο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μεγάλη εξάπλωση των παιχνιδιών (Steinkuehler & Williams, 2006). Μία άλλη σημαντική καινοτομία που επισημάνθηκε από την Turkle (1995, 2005), ήταν η ανωνυμία, η οποία συνεπάγεται αλλοίωση του πραγματικού εαυτού. Στα επιτραπέζια παιχνίδια, ο παίκτης υποδυόταν έναν ρόλο, όντας παρών, μαζί με τους συμπαίκτες του. Στο πλαίσιο ενός διαδικτυακού παιχνιδιού ρόλων μαζικής συμμετοχής, όμως, ο παίκτης έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τον εαυτό του, τόσο τον πραγματικό, όσο και τον εικονικό, πλήρως ελεγχόμενο, ακριβώς όπως τον επιθυμεί. Στα παραπάνω μπορεί να προστεθεί και η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών εικονικών εαυτών. Επίσης, σε σχέση με άλλα ψυχαγωγικά ηλεκτρονικά μέσα, όπως η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, στα MMORPGs το άτομο είναι ενεργητικός και όχι παθητικός χρήστης και η ενεργητικότητα αυτή μεταφράζεται σε καταστάσεις που ποτέ δεν είχαν συσχετισθεί με τα παιχνίδια, όπως το οικονομικό κέρδος μέσα στο περιβάλλον του παιχνιδιού (Papagiannidis, Bourlakis & Li, 2008). Γ) Βασικές ψυχολογικές διεργασίες/ συνθήκες του διαδικτύου Τα δύο βασικά στοιχεία των διαδικτυακών παιχνιδιών ρόλων μαζικής συμμετοχής είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το διαδίκτυο, ως απαραίτητο μέσο υλοποίησής τους. Το πρώτο μέρος επεξηγήθηκε παραπάνω και περιλαμβάνει, πέρα από τη δημιουργία των γραφικών, του 13

14 ήχου και της διεπαφής χρήστη (δηλαδή το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται τα στοιχεία λειτουργίας του παιχνιδιού), το σενάριο του παιχνιδιού. Το δεύτερο μέρος, το διαδίκτυο, είναι περιπλοκότερο να αναλυθεί. Αποτελεί το ζωτικό χώρο των MMORPGs. Μια ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας επιτρέπει τον εντοπισμό των βασικών ψυχολογικών αλλά και κοινωνικών διεργασιών που λαμβάνουν χώρα εντός του κυβερνοχώρου και των διαδικτυακών παιχνιδιών. (Agger, Amichai-Hamburger & Furnham, Barak, Bartle, Dixon & Cassidy 1998, Griffiths, Jahn- Sudmann & Stockmann, Leung & Lee, Rheingold, Salazar, Turkle, Wallace, Yee, Ducheneaut, Nickell & Moore, Xue Quiang, 2008). Στην ανάλυση κάθε διεργασίας θα παραθέτονται και κάποια εξειδικευμένα σχόλια σχετικά με την εφαρμογή της στα διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων μαζικής συμμετοχής. Ρευστή-πολλαπλή ταυτότητα. Όπως είχε ισχυριστεί η Turkle (1995, 2005), η επικοινωνία των ατόμων δε γίνεται κατά πρόσωπο, ούτε καν μέσω της ομιλίας, παρά μέσω του γραπτού λόγου, πράγμα που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να παρουσιάσει τον εαυτό του όπως ακριβώς επιθυμεί ή όπως επιθυμεί να τον δουν οι άλλοι. Αυτή η νέα παράμετρος αλλάζει τον παραδοσιακό τρόπο της επικοινωνίας και διάδρασης μεταξύ των ατόμων. Στα MMORPGs, η συνθήκη αυτή διαφοροποιείται ακόμα περισσότερο, καθώς το άτομο συνθέτει έναν εικονικό εαυτό, για την ακρίβεια όσους εικονικούς εαυτούς επιθυμεί, φορτίζοντας τους με διαφορετικά στοιχεία. Η ρευστή και πολλαπλή αυτή ταυτότητα μπορεί να απελευθερώσει το άτομο συναισθηματικά και κοινωνικά ή, αντιθέτως, να του προσφέρει την αίσθηση του αναλώσιμου εαυτού και της ατιμωρησίας. Σήμερα, βέβαια, είναι πολλοί οι χρήστες που επικοινωνούν και με άλλους τρόπους, κυρίως με την ομιλία. Αυτό υποστηρίζεται από τα περισσότερα παιχνίδια, τα οποία έχουν ενσωματωμένο πρόγραμμα ομιλίας, για να διευκολύνουν τους παίκτες. Οι χρήστες που επιλέγουν να επικοινωνούν αποκλειστικά μέσω της γραπτής ομιλίας είναι λίγοι, ενώ η επιλογή αυτή, κάποιες φορές, αποτελεί ένδειξη για κάποια ενδεχόμενη προβληματική συμπεριφορά του ατόμου. Κοινωνική ισότητα. Όπως προαναφέρθηκε, στα πλαίσια του διαδικτύου δεν υπάρχουν σύνορα, κοινωνικές τάξεις ή φυλές (Mehra, Merkel & Bishop, 14

15 2004). Στα διαδικτυακά παιχνίδια, όπου συνυπάρχουν έντονα στοιχεία ιεραρχίας ταυτόχρονα με τον κοινωνικό μηδενισμό, μπορεί κανείς να συναντήσει φημισμένους παίκτες ή αρχηγούς συντεχνιών, οι οποίοι χαίρουν μεγάλου σεβασμού, ενώ είναι άτομα με χαμηλή κοινωνικό-οικονομική θέση εκτός του εικονικού κόσμου, αλλά παρόλα αυτά καθοδηγούν άλλα άτομα, πολύ περισσότερο αναρριχημένα στην πραγματική κοινωνία. Επομένως η θέση του ατόμου και η έννοια της επιτυχίας δεν εναρμονίζονται με την πραγματική ζωή. Το ίδιο ισχύει και για την εμφάνιση: άτομα που δεν είναι ή δε νιώθουν ελκυστικά έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν πανέμορφους χαρακτήρες και να αντιμετωπίζονται αναλόγως. Άτομα που ανήκουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες, συνήθως, θα αρνηθούν να μοιραστούν αληθινά στοιχεία ή φωτογραφίες με άτομα που γνωρίζουν ακόμα και χρόνια (π.χ. στην ιστοσελίδα μιας συντεχνίας). Διαδικτυακή άρση των αναστολών. Παράλληλα με την ανωνυμία, συχνά παρατηρείται και το φαινόμενο της χαλάρωσης των αναστολών των χρηστών του διαδικτύου. Καθώς η επικοινωνία γίνεται από απόσταση και με φαινομενική ασφάλεια και το άτομο προσδιορίζει συνήθως τις συνθήκες που επιθυμεί, είναι επόμενο να υπάρχει μεγαλύτερη χαλάρωση και ροπή προς την αυτοαποκάλυψη. Αυτό βέβαια μπορεί να έχει πολλαπλές συνέπειες. Από τη μια οι χρήστες, ιδίως αυτοί με φτωχές κοινωνικές διαδράσεις, βρίσκουν την ευκαιρία να ανοιχτούν, να επικοινωνήσουν αληθινά (ακόμα και σε έναν εικονικό τόπο) και να παρουσιάσουν τις καλύτερες πτυχές του εαυτού τους. Από την άλλη, η χαλάρωση των αναστολών, συνδυαζόμενη με άλλα χαρακτηριστικά, όπως η ρευστή ταυτότητα, μπορεί να οδηγεί σε αίσθημα ατιμωρησίας, με πολύ εχθρική συμπεριφορά, που περιλαμβάνει ρατσιστικές εξάρσεις, άσχημη γλώσσα, κριτική, προσβολές και επικίνδυνες συμπεριφορές (π.χ. επίσκεψη σε σελίδες παιδικής πορνογραφίας). Τέλος, η έλλειψη αναστολών μπορεί να καταστήσει το άτομο ευκολότερα θύμα των επιτηδείων, που επιδιώκουν να το εκμεταλλευτούν. Η εκμετάλλευση αυτή κυμαίνεται από τη γελοιοποίηση έως την εμπλοκή με το νόμο. Φυσικά, το παραπάνω φαινόμενο λαμβάνει χώρα και στους εικονικούς κόσμους των MMORPGs, 15

16 όπου η δημιουργία του χαρακτήρα, η συνεργασία και οι πολλές ώρες παιχνιδιού συντελούν στην ανάπτυξη πολύ ισχυρών δεσμών. Η χαλάρωση των αναστολών συνδυάζεται με την τριβή που έχουν οι παίκτες, κάτι που κάνει ακόμα ευκολότερη την αυτοαποκάλυψη. Η τελευταία, με τη σειρά της, γίνεται εντονότερη, καθώς λαμβάνει χώρα μέσω αποστολών, μαχών και έντονης συνεργασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η επιβίωση και οι εκάστοτε στόχοι. Παρατηρείται, λοιπόν, το φαινόμενο της διαδικτυακής άρσης των αναστολών, περισσότερο ενισχυμένο, καθώς τα όρια μεταξύ επικίνδυνης άρσης και θετικής αλληλεπίδρασης των συμπαικτών είναι αρκετά δυσδιάκριτα. Φαντασία και Αληθινός Κόσμος. Θεωρητικά, οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου γνωρίζουν πολύ καλά τα όρια μεταξύ του πραγματικού και του φανταστικού, ξέρουν δηλαδή πότε υπόκεινται στους κανόνες της κοινωνίας και πότε στους κανόνες του διαδικτύου. Αυτό συντελεί πολύ στην ενίσχυση του ρόλου του διαδικτύου ως μέσο αποφυγής από την πραγματικότητα, μια εφαρμογή πολύ σημαντική στα MMORPGs (Yee, 2006). Σε κάποιες περιπτώσεις, βέβαια, το άτομο δε μπορεί εύκολα να ξεχωρίσει τα όρια αυτά και έτσι πυροδοτούνται οι συνθήκες για την εμφάνιση ψυχοπαθολογικής συμπεριφοράς. Όπως σχολιάστηκε προγενέστερα, πολλές φορές τα παιχνίδι γίνεται κάτι παραπάνω από αυτό που σχεδιάστηκε να είναι. Κάποιες φορές είναι τόσο μεγάλη η υποβλητικότητα των MMORPGs που, ενώ οι παίκτες γνωρίζουν ότι είναι ένα παιχνίδι, σε επίπεδο γνωστικό, σε επίπεδο συναισθηματικό και συμπεριφορικό δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία. Ανωνυμία. Άμεσα σχετιζόμενη με τη διεργασία της ρευστής ταυτότητας, η ανωνυμία αποτελεί από τις πλέον αναγνωρίσιμες συνθήκες του διαδικτύου. Αυτό δίνει στο χρήστη μια ελευθερία να πράξει κατά το δοκούν. Η διαχείριση, άλλωστε, της δύναμης της ανωνυμίας ήταν πάντα ένα ακανθώδες θέμα κριτικής για τον κυβερνοχώρο. Κάποιες φορές χρησιμοποιείται για να απελευθερώσει το άτομο με θετικό τρόπο, συνήθως όμως έχει συσχετιστεί με παραβατική και εχθρική συμπεριφορά καθώς και με ανευθυνότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις το άτομο διαχωρίζει πλήρως τη θέση του από αυτήν 16

17 του διαδικτυακού του εαυτού, διχοτομεί ουσιαστικά τη σκέψη και τη συμπεριφορά του. Στα MMORPGs παρατηρούνται πολλά τέτοια φαινόμενα που, όμως, οδηγούν συχνά στο στιγματισμό του χαρακτήρα και απομόνωσή του, με αποτέλεσμα ο χρήστης να αναγκάζεται να αλλάξει διακομιστή. Ο χρήστης είναι και, ταυτόχρονα, δεν είναι ανώνυμος: δεν παρουσιάζει τα πραγματικά του στοιχεία, αλλά στο συγκεκριμένο εικονικό περιβάλλον έχει όνομα και φυσική υπόσταση. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις, όταν η συμπεριφορά κάποιου παίκτη είναι ιδιαίτερα άσχημη ή επικριτική, η εταιρία έχει δικαίωμα να του αρνηθεί τη σύνδεση στο παιχνίδι (ban) και με αυτό το δεδομένο καταλαβαίνει κανείς πως η ανωνυμία και οι συνέπειές της βρίσκονται υπό μερικό έλεγχο. Αορατότητα. Πρόκειται για μια συνθήκη που δε συναντάται συχνά στα MMORPGs καθαυτά, όσο στις σχετικές ιστοσελίδες και στα fora. Ο χρήστης μπορεί και μεταφέρεται γρήγορα και αθόρυβα στις διάφορες τοποθεσίες, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι να «βλέπουν» μόνο τα ίχνη του. Βέβαια, υπάρχουν φορές που είναι δυνατός ο εντοπισμός των χρηστών. Σε ένα MMORPG, ειδικότερα, η αορατότητα μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός εναλλακτικού (alternative) χαρακτήρα, που είναι μεν κάποιος άλλος μέσα στο παιχνίδι, ο χρήστης που τον χειρίζεται, όμως, είναι ο ίδιος, κάτι που δεν είναι γνωστό και στους υπόλοιπους παίκτες. Κοινωνικός πλουραλισμός και επιλογή. Είναι γνωστό πως το διαδίκτυο δεν έχει σύνορα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να έρχεται σε επαφή με άτομα από όλο τον κόσμο, με άτομα συγκεκριμένα και σταθερά ή με χιλιάδες διαφορετικά άτομα, συνεχώς εναλλασσόμενα. Έχει δηλαδή τη δυνατότητα να δημιουργεί σταθερές ή εφήμερες σχέσεις, να είναι ειλικρινής ή να εξαπατά. Σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι, όπου η κοινότητα είναι σαφώς πιο καθορισμένη και οργανωμένη από ένα forum ή μια ιστοσελίδα, η σύναψη σχέσεων λειτουργεί σε πoλλαπλά επίπεδα. Όπως και στον αληθινό κόσμο, το άτομο φιλτράρει και επιλέγει τα άτομα με τα οποία θα σχετιστεί φιλικά (friend list), ακόμη και τα άτομα που σε κάποια στιγμή αποφάσισε ότι πρέπει να αποφεύγει (ignore list), βοηθούμενο από το ίδιο το παιχνίδι. Γενικά, αυτό που 17

18 παρατηρείται είναι ότι οι χρήστες επιλέγουν χαρακτηριστικά φίλων όμοια με τα κριτήρια των φίλων τους στον πραγματικό κόσμο, με τη διαφορά ότι στις ειδικές αυτές συνθήκες, άτομα από τελείως διαφορετικό υπόβαθρο βρίσκουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να κριθούν επί ίσοις όροις. Τα γραπτά μένουν («Scripta manem»). Ο λόγος στο διαδίκτυο είναι κυρίως γραπτός. Στις περισσότερες ιστοσελίδες και fora οτιδήποτε γραφεί μένει στη σελίδα, ώστε να το διαβάζουν οι υπόλοιποι, και αυτός είναι άλλωστε ο σκοπός. Ανάλογα με το πού δημοσιεύεται το μήνυμα του χρήστη, μπορεί να αποθηκευτεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο. Όλα τα παραπάνω, βέβαια, λειτουργούν σε συνδυασμό με την ανωνυμία και την πολλαπλή ταυτότητα του χρήστη. Στα δωμάτια γραπτής επικοινωνίας (chat rooms), όπως το MSN και MIRC, υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης των διαλόγων κατόπιν επιλογής του χρήστη. Βέβαια, παρότι ένας χρήστης δεν επιλέγει να αποθηκεύσει ένα διάλογο, αυτό δε σημαίνει ότι το ίδιο θα αποφασίσει και η άλλη πλευρά του διαλόγου. Η παραπάνω δυνατότητα μπορεί να είναι πολύ πρακτική, καθώς υπάρχει ένα τεράστιο αρχείο, το οποίο μπορεί να χρειάζεται ο χρήστης. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις καταστρατηγεί την ιδιωτικότητα των συζητήσεων. Στα MMORPGs, η παραπάνω κατάσταση υφίσταται επίσης, αν και η αποθήκευση των διαλόγων και γενικά όλων των συμβάντων γίνεται από την εταιρία που κυκλοφορεί το παιχνίδι. Αυτό συμβαίνει κυρίως προκειμένου να μπορεί κανείς να ανατρέξει στα πεπραγμένα και να αποδώσει δικαιοσύνη. Το γεγονός, όμως, αυτό δεν περιορίζεται μόνο στους διαλόγους, αφού κάθε χαρακτήρας με όλα του τα υπάρχοντα είναι καταγεγραμμένος την οποιαδήποτε στιγμή. Για παράδειγμα, στην πολύ συνηθισμένη περίπτωση που ο χρήστης αντιλαμβάνεται ότι ο λογαριασμός του έχει υποκλαπεί μαζί με όλο τον πλούτο του avatar, μπορεί να επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους της εταιρίας μέσα στο παιχνίδι (GMs). Αυτοί, με τη σειρά τους, θα εντοπίσουν το χαρακτήρα ακριβώς τη στιγμή που έγινε η υποκλοπή και, ανάλογα με το πόσο πειστικές θα είναι οι εξηγήσεις του χρήστη, θα του επιστρέψουν μέρος ή όλα του τα υπάρχοντα. Η υποκλοπή του προσωπικού λογαριασμού (account) του χρήστη, είναι και η υπέρτατη αρνητική συνέπεια της χρήσης και της 18

19 δυνατότητα καταγραφής του γραπτού λόγου. Αυτό γίνεται μέσω πειρατικού λογισμικού που ο χρήστης άθελα του θα «κατεβάσει» από ιστοσελίδες και θα εγκαταστήσει στον υπολογιστή του. Αυτά τα λογισμικά ονομάζονται key loggers και σκοπός τους είναι να καταγράφουν οτιδήποτε πληκτρολογείται στο συγκεκριμένο υπολογιστή. Όταν λοιπόν ο χρήστης πληκτρολογήσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό του για να εισέλθει στο παιχνίδι, αυτά καταγράφονται. Όταν θα αποσυνδεθεί ο χρήστης, ο διαδικτυακός πειρατής μπαίνει στο παιχνίδι με τον κλεμμένο λογαριασμό και αποσπά από το λογαριασμό του χρήστη όλα τα υπάρχοντά του, από όλους τους χαρακτήρες. Συχνά μπορεί να αλλάξει και τα στοιχεία του λογαριασμού, με αποτέλεσμα να αδυνατεί έπειτα ο χρήστης να εισέλθει στο παιχνίδι. Αυτό μπορεί να επιλυθεί μόνο μέσω επικοινωνίας με την εταιρία του παιχνιδιού, αλλά σε κάθε περίπτωση η ζημιά είναι μεγάλη και τα συναισθήματα πολύ αρνητικά, ιδίως αν έχουν επενδυθεί πολλές ώρες στο παιχνίδι. Ο χρήστης από την πλευρά του μπορεί να αποθηκεύσει διαλόγους και εικόνες μέσω της λήψης φωτογραφιών (screenshots) από το παιχνίδι, με το πάτημα ενός κουμπιού. Νέοι τρόποι επικοινωνίας. Οι χρήστες του διαδικτύου, όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, εκφράζονται, κυρίως, μέσω του γραπτού λόγου. Αυτό από μόνο του είναι μια σημαντικότατη συνθήκη, καθώς η γνωστική εστίαση μεταφέρεται από την ομιλία και την ακοή στην όραση και στην κατανόηση των συμβόλων. Η προσωπική έκφραση στα MMORPGs γίνεται με το γραπτό λόγο κυρίως, αλλά δε μένει εκεί. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί μέσω των εντολών συναισθηματικής έκφρασης (emotes). Μέσω αυτών, ο χαρακτήρας μπορεί να γελάσει, να κλάψει, να φιλήσει, να αγκαλιάσει, να χορέψει, να φτύσει, να κάνει άσεμνες χειρονομίες κ.α. Επίσης, στο επίπεδο των τελικών μαχών-επιδρομών του παιχνιδιού (raids) είναι απαραίτητη η χρήση προγραμμάτων ομιλίας, όπως Τeamspeak και Ventrilo, προκειμένου να μεταφέρονται ευκολότερα οι διάφορες εντολές. Αυτός είναι πιθανότατα και ένας από του λόγους της μεγαλύτερης σύσφιξης σχέσεων που παρατηρείται στα διαδικτυακά παιχνίδια. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι όλο και περισσότερα άτομα επιλέγουν τη διαδικτυακή, περιορισμένη επικοινωνία 19

20 πρέπει να προβληματίσει. Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο εισαγωγής όρων και συντομογραφιών του γραπτού λόγου ενός MMORPG στην ομιλία της πραγματικής ζωής. Αυτό συμβαίνει κυρίως από νεαρότερα άτομα και χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι προσφωνήσεις των συντομογραφιών «lol» (laughing out loud) και «omg» (oh my god), ως ενδείξεις γέλιου και έκπληξης αντίστοιχα. Μείωση των αισθήσεων. Μια ακόμη χαρακτηριστική διεργασία του κυβερνοχώρου είναι η σαφώς ελαττωμένη χρήση των αισθήσεων σε σχέση με τον πραγματικό κόσμο. Με τον τρόπο έκφρασης να είναι σαφώς περιορισμένος, σημαντικοί επικοινωνιακοί κόμβοι, όπως η μη λεκτική επικοινωνία, παραμερίζονται πλήρως. Δε μπορεί να υπάρξει επικοινωνία σε ένα βαθύτερο επίπεδο, καθώς το οτιδήποτε πρέπει να δηλωθεί γραπτώς και με συγκεκριμένο τρόπο. Στα MMORPGs, αυτό ισχύει σε μικρότερο βαθμό, καθώς η ίδια η φύση του παιχνιδιού αναγκάζει τον παίκτη να ενεργοποιηθεί οπτικοακουστικά. Οι αισθητηριακές διεργασίες μπορούν επίσης να είναι περισσότερο πολύπλευρες, τόσο με τη χρήση των emotes, όσο και με την εγκατάσταση προγραμμάτων ομιλίας. Σε καμία περίπτωση πάντως, η επικοινωνία στα πλαίσια των MMORPGs δεν μπορεί να συγκριθεί με την επικοινωνία στον πραγματικό κόσμο σε ποιότητα και εύρος. Υπερρεαλιστική αντίληψη. Σε συνδυασμό με τη μείωση των αισθήσεων, το διαδίκτυο προσφέρει τη δυνατότητα μια ευμετάβλητης αντίληψης του χώρου και του χρόνου. Η κάμψη των δύο αυτών εννοιών ήταν και η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης του διαδικτύου στο ευρύ κοινό. Σε σχέση με το χώρο, οι αποστάσεις εκμηδενίζονται. Η ίδια η έννοια του χώρου παύει να υφίσταται στην κλασσική της μορφή, αφού ο χρήστης μπορεί να την ελέγξει και να παίξει με τις διαστάσεις, να μεταφερθεί από ιστότοπο σε ιστότοπο με το πάτημα ενός πλήκτρου, να διαμορφώσει την εικόνα μόνος του. Η ελευθερία κινήσεων μοιάζει με κατάσταση ονείρου, όπου δεν υπάρχουν όρια στις δυνατότητες του ατόμου. Αυτό μπορεί να έχει επιδράσεις και σε επίπεδο συνείδησης, στον τρόπο που το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, αλλά και στον τρόπο που λειτουργεί, καθώς οι αποστάσεις επίσης εκμηδενίζονται. 20

21 Το άτομο μπορεί σε πραγματικό χρόνο να επιτελέσει εργασίες σε εικονικό επίπεδο, ελαχιστοποιώντας το χρόνο που κανονικά αυτές συνεπάγονται. Αυτό επιτυγχάνεται είτε μέσω του άμεσου μηνύματος (instant message), όπου πραγματικός και εικονικός χρόνος γίνονται ένα, είτε μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, όπου μεσολαβεί ένα μεσοδιάστημα πριν την απάντηση. Στα διαδικτυακά παιχνίδια ρόλων, αυτή η σχέση του χώρου, του χρόνου και της συνείδησης αποκτά ακόμη περιπλοκότερη μορφή. Τα παιχνίδια παρέχουν στο χρήστη έναν έτοιμο εικονικό κόσμο που εκμεταλλεύεται στο έπακρο όλες τις προαναφερθείσες δυνατότητες-ιδιότητες. Είτε πρόκειται για έναν κόσμο ηρωικής φαντασίας, είτε για προσομοίωση του αχανούς σύμπαντος, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάμψει το χώρο και το χρόνο όπως επιθυμεί, με τα δεύτερο πλαίσιο που αναφέρθηκε να έχει σαφώς εντονότερο το στοιχείο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, αν το διαδίκτυο μοιάζει με ονειρική κατάσταση, τα MMORPGs μοιάζουν με ένα ολοκληρωμένο όνειρο. Ο χαρακτήρας του χρήστη, ο εικονικός του μαγικός εαυτός, πολεμάει με μυθικά τέρατα, κάνει πανίσχυρα ξόρκια, ταξιδεύει σε μαγευτικά μέρη, κερδίζει δόξα, συμπορεύεται με κάποιους ήρωες και πολεμάει άλλους, και όλα αυτά έχουν μεταφερθεί στην οθόνη του υπολογιστή με πανέμορφα, γεμάτα χρώματα, γραφικά και καλοδουλεμένη μουσική. Τέλος, τα παραπάνω υπάγονται στον έλεγχο του χρήστη, ο οποίος μπορεί να καθοδηγεί και να σκηνοθετεί τον ονειρικό κόσμο που του παρουσιάζεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να χάνει ο χρήστης συχνά την αίσθηση του χρόνου, κάτι που συνεπάγεται πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη, καθώς και να αναπολεί τις ώρες του παιχνιδιού, όταν δεν παίζει. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, το διαδικτυακό παιχνίδι ρόλων μαζικής συμμετοχής έχει χαρακτηριστεί ως το ύστατο μέσο διαφυγής από την πραγματικότητα. Ευαλωτότητα των μέσων. Δεν θα πρέπει να ξεχνάει ο αναγνώστης ότι, όσο προηγμένο και αν είναι το διαδίκτυο και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, παρόλη την ξέφρενη εξέλιξή τους, δεν παύουν να είναι μέσα που στηρίζονται στη λειτουργία άλλων συσκευών και στην ύπαρξη λογισμικού. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούνται βλάβες, οι οποίες επηρεάζουν είτε 21

22 τη λειτουργία του υπολογιστή, είτε διακόπτουν την παροχή του διαδικτύου. Η εν λόγω διαδικασία καθίσταται πολύ εκνευριστική για κάθε χρήστη. Και πάλι, στα MMORPGs, αυτή η περίπτωση αποκτά άλλη βαρύτητα, καθώς τα παιχνίδια περιέχουν πολλά στοιχεία ζωντανής δράσης, η οποία διακόπτεται απότομα. Για παράδειγμα, σε μια ομάδα 40 ατόμων (raid) που αντιμάχεται τους δυνατότερους αντιπάλους του παιχνιδιού,ένας παίκτης με τον πιο νευραλγικό ρόλο μπορεί να αποσυνδεθεί την κρισιμότερη ώρα, με αποτέλεσμα μια οδυνηρή ήττα. Αυτό δημιουργεί πολλές εντάσεις, συχνά και καυγάδες, και αποτελεί το μεγαλύτερο φόβο των συνδρομητών διαδικτυακών παιχνιδιών ρόλων μαζικής συμμετοχής (μετά από την υποκλοπή των προσωπικού τους λογαριασμού φυσικά). Δ) Οι κοινότητες στα διαδικτυακά παιχνίδια Το διαδίκτυο οφείλει, εν μέρει, τη μεγάλη του ανάπτυξη και διάδοση στη δυνατότητα που δίνει στους χρήστες να συναντιούνται εύκολα και γρήγορα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών ομάδων και κοινοτήτων, καθεμία με τα δικά της χαρακτηριστικά, καθώς και τις δικές της ομοιότητες και διαφορές με τις κοινότητες στον πραγματικό κόσμο (Blanchard, Wellman & Gullia, 1999). Οι ρίζες τους είναι ψυχοκοινωνικές: α) διαδικτυακή πραγματικότητα, δηλαδή ένα κοινωνικό σύστημα όμοιο με δίχτυ, το οποίο μέσω της ανατροφοδότησης των χρηστών δημιουργεί γνωστικές δομές, οι οποίες θεωρούνται πλέον κάτι που συμβαίνει μεταξύ των ατόμων και όχι μέσα στα άτομα, β) εικονική συζήτηση, ένα νέο μοντέλο επικοινωνίας, το οποίο παρουσιάζει χαρακτηριστική ασυμμετρία ανάμεσα στον αποστολέα και το δέκτη του μηνύματος και γ) κατασκευή ταυτότητας, όπου μια μηχανή, ο υπολογιστής, ξεπερνά την παθητική σχέση μέσου-ατόμου και καθιστά το άτομο ενεργό χρήστη, επηρεάζοντας τη διαμόρφωση της ατομικότητάς του (Riva & Galimberti, 1997). Ο βασικός διαχωρισμός των κοινοτήτων εντοπίζεται σε σχέση με τα εικονικά περιβάλλοντα, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως στην έρευνα, και οι δύο αυτές κατηγορίες χαρακτηρίζονται από διαφορετικά ηθικό-κοινωνικά ζητήματα (Schroeder, 2006). Τα μέλη μιας τέτοιας κοινότητας εκλαμβάνουν την αίσθηση του ανήκειν μέσω της αμφίδρομης υποστήριξης στα πλαίσιά της, την ταυτοποίηση των μελών της και την επικοινωνία εκτός της εικονικής κοινότητας. Πιο 22

23 συγκεκριμένα, για να είναι μια εικονική κοινότητα πετυχημένη, πρέπει να συνδυάζονται τεχνικά στοιχεία και κοινωνικά στοιχεία. Τα πρώτα σχετίζονται με την ικανοποίηση των μελών για την καλή λειτουργία του συστήματος και τα δεύτερα με την αίσθηση του ανήκειν. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά συντελούν στην αφοσίωση των μελών, η οποία αποτελεί το κλειδί της βιωσιμότητας μιας τέτοιας κοινότητας (Lin, 2008) και δημιουργούν, επιπρόσθετα, νόρμες συμπεριφοράς στα πλαίσια της ομάδας (Blanchard, 2008). Συχνά, κυρίως στους εφήβους, οι επαφές εντός διαδικτύου είναι επαφές που προϋπήρχαν και εκτός αυτού και απλά διατηρούνται, μια τάση που φθίνει με την ενηλικίωση (Subrahmanyam, Reich, Waechter & Espinoza, 2008). Φυσικά, υπάρχει και η άποψη ότι οι ομάδες και κοινότητες που δημιουργούνται στο διαδίκτυο και, κατά συνέπεια στα διαδικτυακά παιχνίδια, είναι ψευδό-κοινότητες, αφού δεν είναι «πραγματικές» (Beniger, 1987). Η McKenna (2002, 2008,) διακρίνει και αναλύει τέσσερις κύριους διακριτούς τύπους διαδικτυακών ομάδων: 1. Ομάδες οργάνωσης. Οι ομάδες αυτές δεν έχουν ιδιαίτερη κοινωνική ταυτότητα και σκοπό, παρά την οργάνωση της ίδιας της ομάδας, σε αντίθεση τις ομάδες που αναφέρονται παρακάτω. Επιπλέον, ο διαδικτυακός τρόπος έκφρασης (η ανωνυμία, η απουσία φυσικής υπόστασης και η δυνατότητα για μεγάλο έλεγχο στην ιδία πλευρά της συναλλαγής) έχει στις ομάδες αυτές διαφορετικά αποτελέσματα από ότι στις υπόλοιπες. Αντί για καλύτερη επαφή και αίσθηση του ανήκειν, στα πλαίσια μιας ομάδας οργάνωσης, π.χ. μιας διαπραγματευτικής ομάδας ανάμεσα σε εταιρείες, θα αναπτυχθεί μεγαλύτερη έλλειψη εμπιστοσύνης. 2. Ομάδες κοινωνικής φύσης. Οι ομάδες αυτές χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τις ομάδες κοινού δεσμού (π.χ. μια ομάδα φίλων) και τις ομάδες κοινής ταυτότητας (π.χ. η ιστοσελίδα ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου). Η διαφορά των δύο ομάδων είναι οι προσωπικές σχέσεις ως μέσο συνοχής στην πρώτη και η ταύτιση με την ομάδα στο σύνολο της, κάτω από ένα κοινό στόχο, στη δεύτερη. 3. Στιγματισμένες ομάδες. Μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία, η οποία περιλαμβάνει ομάδες από άτομα που θεωρούνται περιθωριοποιημένα, όπως για παράδειγμα οι ομοφυλόφιλοι. Τα άτομα αυτά βρίσκουν πολύ θετική την ανωνυμία του διαδικτύου που τους επιτρέπει να αναζητήσουν άλλους με παρόμοιες προτιμήσεις και να αλληλεπιδράσουν απαλλαγμένοι από το κοινωνικό στίγμα. Οι McKenna 23

24 και Bargh (1998) βρήκαν ότι άτομα που άνηκαν σε τέτοιες κοινότητες, ως αποτέλεσμα της υποστήριξης που συνάντησαν, βρήκαν για πρώτη φορά τη δύναμη να μιλήσουν στην οικογένεια τους για τις όποιες τους ιδιαιτερότητες, κάνοντας το πρώτο βήμα για ένα άνοιγμα στον αληθινό κόσμο. 4. Ομάδες υποστήριξης. Πρόκειται για κοινότητες ατόμων που προσπαθούν να αλληλοβοηθηθούν απέναντι σε ένα κοινό πρόβλημα, συνήθως σωματικές ή ψυχολογικές διαταραχές. Όσο πιο ντροπιαστικό και στιγματισμένο είναι το πρόβλημα, όπως AIDS, καρκίνος του προστάτη ή αλκοολισμός, τόσο πιθανότερο είναι να αναπτυχθούν αντίστοιχες ομάδες υποστήριξης (Davison, Pennebaker & Dickerson, 2000). Πέρα από τα χαρακτηριστικά των διαδικτυακών ομάδων, τα MMORPGs έχουν αρκετά ακόμα χαρακτηριστικά που δε συναντά κανείς γενικότερα στο διαδίκτυο. Σε μελέτη χαρτογράφησης των γνωστικών φορτίων των διαδικτυακών παιχνιδιών, βρέθηκε ότι τέσσερα από τα πέντε φορτία εμπεριείχαν την ομαδικότητα και την επαφή έμμεσα ή άμεσα (Ang, Zaphiris & Mahmood, 2007). Οι κοινότητες υφίστανται τόσο εντός όσο και εκτός του παιχνιδιού, στα διάφορα fora. Γενικά, θα μπορούσε κανείς να κατατάξει τις ομάδες των διαδικτυακών παιχνιδιών στις ομάδες κοινωνικής φύσης και, πιο συγκεκριμένα, στις ομάδες κοινής ταυτότητας, όπου οι παίκτες συνυπάρχουν χωρίς να μοιράζονται απαραίτητα άλλα κοινά χαρακτηριστικά, πέρα από τη βούλησή τους να ψυχαγωγηθούν από το ίδιο παιχνίδι (McKenna, 2008). Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλές υπό-ομάδες μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι οι συντεχνίες (guilds) ή οι «ομάδες επιδρομών» (raid groups) που συχνά έχουν πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, π.χ. εθνική ομοιογένεια, φυλετική ομοιογένεια, σκληροπυρηνικό παιχνίδι ρόλων ή πλήρη απουσία του, εμμονή με συγκεκριμένες μυθολογίες κ.λπ., με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται σε ομάδες δεσμού. Η εθνική και φυλετική ομοιογένεια μπορεί να είναι πραγματική ή εικονική (Wallace, 1999). Μια συντεχνία μπορεί να περιλαμβάνει Έλληνες, Σουηδούς, νάνους, ξωτικά, πραγματικές γυναίκες ή εικονικούς άντρες. Σύγχρονες μελέτες θεωρούν ότι η αλληλεπίδραση και το παιχνίδι (game play) στο διαδίκτυο είναι κάτι πολύ περισσότερο από την αλληλεπίδραση του χρήστη με το λογισμικό του υπολογιστή (Williams, 2006). Οι ομάδες στα MMΟPRPGs αποτελούνται από ανθρώπους που συνεργατικά πετυχαίνουν κοινούς στόχους. Οι σχέσεις που δημιουργούνται είναι στενές και συχνά έχουν και ερωτική διάσταση, εντός και εκτός διαδικτύου (Baker, 2008). Σε κάθε 24

25 περίπτωση, οι ψυχολογικές διεργασίες που παρατηρούνται στα MMORPGs είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα αυτού του κοινωνικού πλαισίου (Lim & Lee, 2008). Επίσης, στο πλαίσιο ενός διαδικτυακού παιχνιδιού, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν και υπό-ομάδες υποστηρικτικής φύσης ή ομάδες στιγματισμένων ατόμων. Οι Steinkuehler και Williams (2006) εξέτασαν τα διαδικτυακά παιχνίδια υπό το πρίσμα της θεώρησης του Oldenburg (1999), ο οποίος χαρακτήρισε τα πολυμέσα ως «τρίτα μέρη» μείζονος κοινωνικής και αλληλεπιδραστικής σημασίας, πέρα από το σπίτι και το χώρο εργασίας, σύμφωνα με τη θεωρία του Putnam (2000). Η θεωρία περιλαμβάνει κυρίως την τηλεόραση, την τηλεφωνία και την καλωδιακή τηλεόραση, που είναι πολύ δημοφιλής στην Αμερική, ενώ διχογνωμία υπάρχει σχετικά με το αν το διαδίκτυο και οι εφαρμογές του αποτελούν εξαίρεση (Smith & Kollock, 1999). Το πρόβλημα έγκειται στο ότι, ενώ οι εφαρμογές του διαδικτύου είναι πολλές (αναζήτηση πληροφοριών, ανταλλαγή απόψεων, γραπτές συνομιλίες (chat), παιχνίδια, λήψη αρχείων), αυτό εν γένει θεωρείται ως μία ενιαία ενεργεία, ένα αδιαίρετο σύνολο. (Bakarddjieva, 2005). Τα βασικά χαρακτηριστικά των σημείων αυτών των τρίτων μερών που τόνισε ο Oldenburg (1999) είναι, εν συντομία, τα εξής: Ουδέτερο έδαφος. Στα μέρη αυτά ο χρήστης μπορεί να εισέλθει και να αποχωρήσει κατά βούληση, χωρίς να έχει ιδιαίτερες υποχρεώσεις προς άλλους χρήστες. Επίπεδα. Η αποδοχή που έχει ο χρήστης από ευρύτερα σύνολα δεν εξαρτάται από το βαθμό του και το status του στην πραγματική ζωή. Συζήτηση ως κύρια απασχόληση. Στα τρίτα μέρη, η χαρούμενη και ψυχαγωγική συζήτηση αποτελεί μια από τις βασικότερες ασχολίες. Ευκολία στην πρόσβαση και την παραμονή. Η πρόσβαση και παραμονή σε αυτά τα μέρη είναι εύκολη διαδικασία, ιδίως για τους χρήστες που τα χρησιμοποιούν συχνά. Οι «σταθεροί». Στα μέρη αυτά συνηθίζεται να υπάρχουν κάποια σταθερά μέλη με έντονη ενασχόληση, τα οποία α) προσελκύουν νέα μέλη και β) τους προσδίδουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Χαμηλό προφίλ. Οι χώροι αυτοί είναι ζεστοί και χωρίς ανάγκη προσποίησης 25

Δημιουργία πλαισίου και μελέτης των οικονομικών δραστηριοτήτων των online δυνητικών κοινοτήτων

Δημιουργία πλαισίου και μελέτης των οικονομικών δραστηριοτήτων των online δυνητικών κοινοτήτων Δημιουργία πλαισίου και μελέτης των οικονομικών δραστηριοτήτων των online δυνητικών κοινοτήτων Ράπτη Κωνσταντίνα- Ειρήνη Α.Μ: 10006 Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «e-ασφαλεια ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση και σύγκριση διαδικτυακών πλατφόρμων για την υποστήριξη παιχνιδιών μεγάλης κλίμακας (MMOG) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επισκόπηση και σύγκριση διαδικτυακών πλατφόρμων για την υποστήριξη παιχνιδιών μεγάλης κλίμακας (MMOG) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Επισκόπηση και σύγκριση διαδικτυακών πλατφόρμων για την υποστήριξη παιχνιδιών μεγάλης κλίμακας (MMOG) ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΑΡΦΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΕΜ 1087 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ένα σύγχρονο ψυχαγωγικό μέσο και η επιρροή τους στα μικρά παιδιά»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ένα σύγχρονο ψυχαγωγικό μέσο και η επιρροή τους στα μικρά παιδιά» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ένα σύγχρονο ψυχαγωγικό μέσο και η επιρροή τους στα μικρά παιδιά» Φοιτήτριες: Σπερδούλη

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση του διαδικτύου στις κοινωνικές σχέσεις των νέων»

«Η επίδραση του διαδικτύου στις κοινωνικές σχέσεις των νέων» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Η επίδραση του διαδικτύου στις κοινωνικές σχέσεις των νέων» Σπουδαστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πτυχιακή Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πτυχιακή Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εικονικές κοινότητες και σχεδιασμός ενός κατανεμημένου και σύγχρονου περιβάλλοντος εκμάθησης για προσομοίωση μιας εικονικής αίθουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΒΕΛΗ (Α.Ε.Μ 1385) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΠΟΠΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ψυχαγωγία και κίνδυνοι στο διαδίκτυο»

«Ψυχαγωγία και κίνδυνοι στο διαδίκτυο» Τ Ε Χ Ν ΟΛΟ Γ Ι ΚΟ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι ΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Μ Ε Σ ΟΛΟ Γ Γ Ι Ο Υ Σ Χ ΟΛ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ε ΦΑ Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Σ Τ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Γεωργία Οικονόμου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Γεωργία Οικονόμου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Ιιη Τ Λ«ΑΐΑΚ!ΐρυΓκΠΙΐΡ«ψΓι[«1' ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γεωργία Οικονόμου ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΖΑΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Α.Ε.Μ:1382 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Χατζής Βασίλειο ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Ευχαριστώ όλους

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ... 3 ΠΙΝΑΚΕΣ... 5. Εισαγωγή... 6. Εισαγωγή... 6. Μέρος 1ο: Υπάρχουσα κατάσταση... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ... 3 ΠΙΝΑΚΕΣ... 5. Εισαγωγή... 6. Εισαγωγή... 6. Μέρος 1ο: Υπάρχουσα κατάσταση... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ... 3 ΠΙΝΑΚΕΣ... 5 Εισαγωγή... 6 Εισαγωγή... 6 Μέρος 1ο: Υπάρχουσα κατάσταση... 8 Εισαγωγή... 8 Η χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση... 8 Ασύγχρονες συζητήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΗΜΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (REPUTATION SYSTEMS) ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΘΕΜΑ: Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΗΜΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (REPUTATION SYSTEMS) ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ. Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση : Δικτυοκεντρικά Συστήματα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Περιβάλλοντα Οπτικοποίησης Σχέσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ενότητα αυτή θα επικεντρωθεί στο μάρκετινγκ των τηλεπικοινωνιών. Για την καλύτερη οργάνωση του περιεχομένου καθώς και για την

Διαβάστε περισσότερα

«SOCIAL MEDIA MARKETING»

«SOCIAL MEDIA MARKETING» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA Tourism Management) Διπλωματική Εργασία «SOCIAL MEDIA MARKETING» Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μυρσίνη Δημητρίου Μαρία Παλιανιώτη Σεπτέμβριος 2011 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πετασάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήµατα ασφαλείας στις κυβερνο-κοινότητες και στα διαδικτυακά παίγνια ρόλων

Ζητήµατα ασφαλείας στις κυβερνο-κοινότητες και στα διαδικτυακά παίγνια ρόλων Ζητήµατα ασφαλείας στις κυβερνο-κοινότητες και στα διαδικτυακά παίγνια ρόλων Η ιπλωµατική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του ιδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση των Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα