ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ 100 εκ. δρχ. ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΜΠΩΝ; σελίδα 5 ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ 100 εκ. δρχ. ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΜΠΩΝ; σελίδα 5 ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ"

Transcript

1 ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιb - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - ioyλιοσ 2009 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ Ο μητροπολίτης Λαρίσης Ιγνάτιος συμμετείχε στο δευτεροβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο που ασχολή θηκε με την υπόθεση του πρώην μητροπολίτη Αττι κής, του Παντελεήμονος Μπεζενίτη, και ετάχθη υ πέρ της απαλλαγής του, παρ όλο ότι είχε ήδη κα ταδικασθεί από τα «κοσμικά» δικαστήρια σε πο λυετή φυλάκιση για υπεξαίρεση. Με την ψήφο του ο σεβασμιότατος Ιγνάτιος αμφισβητούσε στην πράξη την αρμοδιότητα των «κοσμικών» δικαστηρίων για αδικήματα που διαπράττουν κληρικοί. Αν θυμάμαι καλά, αυτός και οι ομοϊδεάτες του Συνοδικού Δικαστηρίου διακήρυξαν δημοσίως την αρχή ότι οι κληρικοί δικάζονται από εκκλησιαστικά και σύμφωνα με τους «ιερούς κανόνες» και όχι σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας. Αυτά όταν πρόκειται να υπερασπισθούν εαυτούς και αλλήλους. Όταν όμως πρόκειται να διεκδικήσουν «δικαιώματα» από τους πολίτες, τότε με σκληρότητα, συχνά με πανουργία και με μεθό δευση τους παραπέμπουν στα «κοσμικά» δικα στήρια, ακόμη και για ασήμαντη αιτία. Αυτό έκανε και ο σεβασμιότατος Ιγνάτιος και παρέπεμψε πο λίτες της Λάρισας στα δικαστήρια, επειδή έχουν αντιρρήσεις με τη νομι μότητα της αρχιεροσύνης του αλλά και τα πεπραγ μένα της, και την εκφρά ζουν ευθαρσώς και δη μοσίως. Προηγουμένως, μάλιστα, ως... χριστιανική συναντίληψη προσέφε ρε... τη μεγαλοψυχία του με αντάλλαγμα επονείδιστη «δήλωση μετανοίας και υποταγής», ευτυχώς για την αξιοπρέπεια των πιστών δεν την έλαβε, ούτε μία. Δεν θέλω να σας κουράσω με λεπτομέρειες. Επι βλήθηκαν με Δικαστικές και άλλες διώξεις εναντίον «αντιφρονούντων» χριστιανών του Αντώνη Καρκαγιάννη δικαστικές αποφάσεις, σε βάρος 33 «αντιφρονούντων» προς τον μητροπολίτη χριστια νών, όχι ευκαταφρόνητες χρηματικές ποινές. Και ενώ η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στα δικαστήρια και δεν έχει τελεσιδικήσει, ο σεβασμιότατος μητροπολίτης, υποθέτω από εκδικητικό μένος αλλά και περισσή φιλοχρηματία, προχωρά σε πράξεις ε κτελέσεως κατά περιουσιών. Το εκκλησιαστικό θέμα στη μητρόπολη Λαρίσης αλλά και σε άλλες μητροπόλεις είναι γνωστό και χρονολογείται από δεκαετίες. Ποιος είχε τότε δίκαιο και ποιος άδικο είναι υπόθεση άλλων να το ε ρευνήσουν. Το βέβαιο είναι ότι οι λύσεις που τότε δόθηκαν, δεν βρήκαν σύμφωνους τους πιστούς και προκλήθηκαν αντιδράσεις επίμονες και θορυβώδεις. Τι να κάνουμε, δεν είναι όλοι διατεθειμένοι να δεχθούν άκριτα άνωθεν αποφάσεις και να υποταγούν σ αυτές. Όχι μόνο στα εκκλησιαστικά μας ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ 2Η ΣΕΛΙΔΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Το Μυστήριο των Μυστηρίων, της Θείας Ευχαριστίας, λέγεται και Μετάληψη και Κοινωνία, γιατί δια της Μεταλήψεως μετέχουμε της Θεότητος του Ιησού Χριστού, και διά της Κοινωνίας μετέχουμε αληθώς και της Σαρκός Του και της θεότητός Του, κατά τον άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό. Επίσης και ο ερμηνευτής της Γραφής Ευθύμιος Ζιγαβηνός, δηλώνει ευθέως, ότι με τη Θεία Κοινωνία γινόμαστε σύσσωμοι και σύναιμοι όχι μόνον του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, αλλά και μεταξύ μας οι πιστοί, ως πι στά και αληθινά μέλη της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας Του. [πρβλ. ΘΗΕ. τόμ. 8 ος, σελ. 1038]. Το φρικτό τούτο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι Θεοσύστατο. ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Τα τελευταία σαράντα χρόνια η ορθόδοξη Ελλαδική Εκ κλησία βιώνει μέσα στους κόλ πους της κραδασμούς, αν όχι πρω τόγνωρους, αλλά οπωσδήποτε νε οφανείς που κλυδωνίζουν το σκάφος της επικίνδυνα. Ιδιαίτερα με τά την μεταπολίτευση το Σεραφείμιον άγος και ο διωγμός δώδε κα ανεπίληπτων επισκόπων με τις Συντακτικές Πράξεις του δικτά τορα Ιωαννίδη, επλήγωσαν το λαό τότε και εδίχασαν το σώμα της Ιε ραρχίας ανεπανόρθωτα. Έκτοτε η αμετανοησία των «δεσποτάδων» και η βάναυση απροθυμία τους να επανορθώσουν το έγκλημα και να επουλώσουν την πληγή (όπως αυτή συνεχίζεται με την μη απο κατάσταση ακόμα του μακαριστού Μητροπολίτου Χαλκίδος Νικο λάου Σελέντη) τιμωρεί αυτούς τους ίδιους με ποικίλους τρόπους χωρίς να «χαμπαρίζουν»... Ναι. Όσον ο «Κάιν» θα μένει αμετανόητος και η αδικία αθερά πευτος, τόσον το άδικον «αίμα» του Άβελ θα παροργίζει την Δι καιοσύνη του Θεού και θα εκτρέ πει την Εκκλησία από το καθαυ τό έργο της την σωτηρία. Η βοή από τα απανωτά σε ξουαλικά σκάνδαλα ρασοφόρων, τα «κουσούρια» τους, η λαγνεία της φιλοχρηματίας, η δεσποτο κρατία της επηρμένης των μιτροφόρων κεφαλής, τα «Ιερά σώου», οι λαμπρές αυτοκρατορικές τελε τές, τα «δεσποτικά» ονομαστήρια ανταλλαγής επισκέψεων παρό μοια μ αυτές που απαιτεί η μόδα των καλών κυριών της γειτονιάς, η αλλοίωση του εκκλησιαστικού γε γονότος σε ιεροκοσμικόν θέαμα, ταυτισμένο ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ 100 εκ. δρχ. ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΜΠΩΝ; σελίδα 5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΕΝ ΕΙΝΑΙ του π. Ευσταθίου Κόλλα Μας το συ νέστησε ο Ίδιος ο Κύριος μας Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός: «Λαβών άρτον είπε, λάβετε φάγετε, τούτο εστί (= είναι) το σώμα μου. Και λαβών ΤΟ ποτήριον έδωκεν αυτοίς λέγων, πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί (= είναι) το αίμα μου το υπέρ ημών και περί πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο (= αυτό που τώρα γίνεται και όχι το άλλο, το πρώην εμού), ποιείτε (= να κάνετε οσάκις θέλετε), εις την εμήν ανάμνησιν (= της Σταυρικής μου θυσίας, και την απολύτρωση και σωτηρία σας που επετεύχθη με την θυσία μου αυτή)». [Ματθ. 26, 26-28, Μάρκ. 14,22-24, Λουκ. 22,19-20]. Οι συνεπείς Χριστιανοί γνωρίζουν, και μάλιστα πολύ καλά, ότι με την Θεία Με τάληψη Κοινωνία μεταλαμβάνουν και Κοινωνούν, αυτό τούτο, το Αναμάρτητο και Σωτήριο Σώμα και Αίμα του Ιησού Χριστού, και γίνονται σύσσωμοι και σύναιμοι Ιησού Χριστού, αλλά και μεταξύ τους ως μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτό το αμόλυντο και σωτήριο Φάρμακο, το Σώμα και το Αίμα του Θεανθρώπου Ιησού Χρι στού, χαρίζει στους πιστούς την ψυχική και σωματική τους υγεία και την κληρονομιά της αιώνιας ζωής. Τούτο το πιστεύουν, ακράδαντα, οι αληθινοί πιστοί Χριστιανοί. Επομένως, το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και Κοινωνίας, αυτό το παντοδύ ναμο και σωτήριο Φάρμακο της ψυχής και του σώματος των πιστών, τελείται μόνον γι αυτούς τους πιστούς Χριστιανούς, για τους οποίους ουδεμία αμφιβολία υπάρχει. Δεν το σκέπτονται καν, ότι είναι ποτέ δυνατόν να εισχωρήσει και να μολύνει το αναμάρτητο Σώμα και Αίμα του Θεανθρώπου Σωτήρα μας Ιησού Χριστού ο,τιδήποτε επίγειο, γιατί αυτό το Άχραντο Σώμα του ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ 2Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΥ με την βρώμικη κο σμική εξουσία, ο αλληθωρισμός ως εκτροπή του αγιοπνευματικού ήθους σε οικουμενιστικές-αιρετικές «μαζώξεις», «η απαξίωση» της Εκκλησίας από την πλειοψηφία του λαού και άλλα πολλά κακά, εκτρέποντα το ζητούμενον της ορθοδοξοπνευματικής βιωτής σε συσχηματισμό-συμπόρευση με το πνεύμα «του κόσμου τούτου του απατεώνος», τί άλλο μπορεί να είναι παρά αποδοκιμασία και τι μωρία του παροργισμένου Ουρανού; Για όλους μας. Είναι καιρός λοιπόν φίλοι α ναγνώστες, εμείς οι λαϊκοί να δια κρίνουμε, μέσα απ την σύγχυση που επικρα- ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ 2Η ΣΕΛΙΔΑ Μακαριότατε: Η Μητρόπολη Αττικής ανήκει στον ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ κ. ΝΙΚΟ- ΗΜΟ ΓΚΑΤΖΙΡΟΥΛΗ. Κάθε άλλη απόφασή σας θα αποτελεί εκτροπή από την οδό της δικαιοσύνης και προσπάθεια αποφυγής της ειρήνευσης της εκκλησίας. εν σας προβλημάτισε το τί συνέβη στους τόσους μοιχεπιβάτες επισκόπους Αττικής, Θεσσαλιώτιδας και Λάρισας; Η σύγκληση της Ιεραρχίας εγγύς, ΟΨΟΜΕΘΑ. NΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΒΑΤΟΠΕΔΙ» ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

2 2 ΑΓΩΝΑΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ συνέχεια από την 1η σελίδα πράγματα, αλλά παντού. Και όταν μια απόφαση δεν γίνεται αποδεκτή, το πρόβλημα το έχει εκεί νος που την πήρε και όχι εκείνος που αρνείται να την αποδεχθεί. Ούτε είναι στο πνεύμα της εποχής να καταφεύγουμε σε καταναγκασμούς, δικαστι κούς, αστυνομικούς ή άλλους και σε «δηλώσεις μετανοίας και υποταγής». Θέλω να πιστεύω ότι ο σώφρων και μετριοπαθής Αρχιεπίσκοπος, ο κ. Ιερώνυμος, δεν θέλει να βλέ πει τους μητροπολίτες να αντιδικούν και να δια πληκτίζονται στις αίθουσες των δικαστηρίων με τους πιστούς. Και όταν μητροπολίτες αδιαφορούν για την εικόνα και το κύρος τους, ο Αρχιεπίσκο πος δεν μπορεί να αδιαφορεί για το κύρος της Εκκλησίας. Εφημ. «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 23/07/09 Οι διωκόμενοι από τον δεσπότη Ιγνάτιο Λάππα Λαρισαίοι χριστιανοί, εξέρχονται από τον Άρειο Πάγο ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ Το άρθρο αυτό γράφτηκε από τον δημοσιογράφο κ. Αντ. Καρκαγιάννη διότι βρέθηκε την ημέρα αυτή (22/7/09) στον Αρειο Πάγο και είδε 33 Λαρισαίους διωκόμενους από τον επιχώριο δεσπότη Ιγνάτιο. Τριάντα τρεις ηλικιωμένους και υπερήλικες (70-80 ετών), πολύτεκνους (16) και άλλους, συνοδευόμενους από συγγενείς και μη, που άφησαν τις δουλειές τους και μέσα στον καύσωνα ήρθαν να συμπαρασταθούν και ενισχύσουν με την παρουσία τους. Δικαιολογημένη η συγκίνηση αλλά και η αγανάκτηση τόσο του ίδιου (κ.καρκαγιάννη) όσο και των παραβρισκόμενων (δικηγόρων ) για προσωπικούς λόγους, οι οποίοι παραξενεμένοι ζητούσαν πληροφορίες και μυκτήριζαν το δεσποτικό κατάντημα. ΟΞΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ Τι έγραψε ο τοπικός τύπος «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ» 24/07/09 Ιδιαιτέρως επικριτικός κατά του Μητροπολίτη Λα ρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνατίου είναι ο, εξ Αμπελακίων, αρθρογράφος της Καθημερινής Αντ. Καρκαγιάννης. Στο χθεσινό φύλλο της εφημερί δας ( ) και υπό τον τίτλο Μητροπολίτου Λαρίσης έρ γα και ημέρες διατυπώνει πολύ σκληρή κριτική αναφορικά με τη διαφορά στη στάση του Μητρο πολίτη Ιγνατίου αφενός στην περίπτωση του πρώ ην Μητροπολίτη Αττικής, στο Συνοδικό Δικαστήριο, και αφετέρου έναντι 33 Αγωνιζομένων με τους οποίους ακόμη αντιδικεί στα δικαστήρια. Ο κ. Καρκαγιάννης επικρίνει τον Μητροπολίτη για το ότι ενώ αρχικώς υπεραμύνθηκε της αποκλειστι κής δικαιοδοσίας των εκκλησιαστικών δικαστηρί ων να κρίνουν αρχιερείς, εντούτοις προσέφυγε στα κοσμικά δικαστήρια εναντίον αμφισβητιών της νομιμότητας της αρχιεροσύνης του και των πεπραγμένων της. Σημειώνει ακόμη ο αρθρογράφος της Καθημερι νής ότι, ενώ η υπόθεση δεν έχει τελεσιδικήσει στα δικαστήρια, ο Μητροπολίτης προχωρά σε πρά ξεις εκτελέσεως κατά των περιουσιών (των αντιδί κων του). Και καταλήγει ο κ. Καρκαγιάννης: Θέ λω να πιστεύω ότι ο σώφρων και μετριοπαθής Αρχιεπίσκοπος, ο κ. Ιερώνυμος, δεν θέλει να βλέπει τους μητροπολίτες να αντιδικούν και να διαπληκτί ζονται στις αίθουσες των δικαστηρίων με πιστούς. Και όταν μητροπολίτες αδιαφορούν για την εικόνα και το κύρος τους, ο Αρχιεπίσκοπος δεν μπορεί να αδιαφορεί για το κύρος της Εκκλησίας. ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ συνέχεια από την 1η σελίδα Χριστού είναι «πυρ καταναλίσκον» των αμαρτιών της ψυχής, για την πάταξη της οποίας «ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν... ήλθεν ο υιός του ανθρώπου ζητήσαι και σώσαι το απολλωλός» [Ιωάν. 1,14 Ματθ. 19,10. Οι πιστοί, λοιπόν, Χριστιανοί μεταλαμβάνουν και Κοινωνούν μετά πλήρους βεβαιότητος «Σώμα και Αίμα Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών (= και σωματικών ασθενειών) και εις ζωήν αιώνων». Για το θέμα αυτό της Μεταλήψεως και Κοινωνίας αυτού τούτου του Σώματος και του Αίματος του Χριστού δεν υπάρχει ουδεμία δυσπιστία στους πιστούς χριστιανούς, για τους οποίους και τελείται μόνον το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά δεν δέχονται και αντίρρηση, ούτε και συμμετέχουν σε διάλογο με βάση αμφιβολίες γι αυτή την βεβαιότητα της ακραδάντου πί στεώς τους. Όσοι αμφιβάλλουν γι αυτή την βεβαιότητα, της Μεταλήψεως και Κοινωνίας αυτού τούτου του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, δεν είναι πιστοί της Εκκλησίας του Χριστού, διό και «τούτους απόβλητους γίνεσθαι της Εκκλησίας» [Καν. 2 ος Συν. Αντιοχείας, Σύνταγμα Θείων και Ιερών Κανόνων, Γ. Ραλλή - Μ. Ποτλή, σελ ]. Αλλά και όσοι ρασοφόροι Κληρικοί της Εκκλησίας του Χριστού αποδέχονται και συμμετάσχουν σε «βέβηλους και γραώδεις μύθους» [Α Τιμ. 4,6-7], και συζητήσεις που αμφισβητούν την Αγιότητα και την παντοδυναμία του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, Μεταλήψεως και Κοινωνίας του Σώματος και του Αίματος του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, και μάλιστα αποτολμούν, οι άθλιοι, με ανούσιους δικολαβισμούς και παραθεολογίες να αποδείξουν, ότι υπάρχουν δήθεν προφυλάξεις από την Εκκλησία, και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών, προσφέρουν αρνητικότατον έργο στην Εκκλησία του Χριστού, προσέτι δε είναι επι λήσμονες και ανάξιοι της αποστολής τους, και είναι περιττόν να τονιστεί, ότι με την όλως απαράδεκτη και αντί/γραφική τους αυτή συμπεριφορά και πράξη αποδεικνύουν και την δικιά τους ενυπάρχουσα και υποβόσκουσα αμφιβολία, ότι ελλοχεύει πράγματι κίνδυνος στα «Άγια των αγίων!» κατά την μετάληψη της Θείας Κοινωνίας. Αιδώς! Άπαγε της βλασφημίας!! Όλοι αυτοί οι ρασοφόροι κληρικοί, «χλιαροί» έναντι της σώζουσας πίστης του Χριστού, και εμετικοί όντες, [Απκ. 3,16], δεν έχουν ουδεμία θέση στον άγιο χώρο της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας Του, «ην περιεποιήσατο δια του αίματος του ιδίου» [Πρξ. 20,28]. Διό, «... γενηθήτωσαν οι επαύλεις αυτών ηρημωμέναι... και τις επισκοπές αυτών λάβουν έτεροι». [πρβλ. Ψαλμ. 68/69, 26. Πράξ. 1,20]. Ο πιστός λαός του Θεού δεν αντέχει άλλο, να βλέπει τέτοιες παραθεολογίες και παρεκκλησιολογικά τερατουργήματα από ταγούς της Εκκλησίας του Χριστού, που α πλώς, ως φαίνεται, υπάρχουν για να παριστάνουν τον ποιμένα, και πριν ακόμη κάνει ντου στους Ιερούς Ναούς, [και μάλιστα σε ώρες που ουσιαστικά θα διακωμωδούνται τα Θεία από ανύπαρκτους και εν πολλοίς εμπερίστατους ψευτο/ιερωμένους], η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας που επίκειται, και που την κοσμούν φωτισμένοι Ιεράρχες, ας λάβει τα Κανονικά εκείνα μέτρα για την επαναφορά της Εκκλησίας του Χριστού στην Εκκλησιολογική και Κανονική Τάξη, πριν είναι αργά, γιατί «ου γαρ εστίν ακατα στασίας ο Θεός, αλλά (τάξεως και) ειρήνης» (Α Κορ. 14,33), και με την μυϊκή υπόμνηση προς τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, ότι η Βασιλεία του Θεού μας σημαδεύει... Πρεσβύτερος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ Θεολόγος - Εκκλ/κός Συνήγορος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΕΝ ΕΙΝΑΙ συνέχεια από την 1η σελίδα τεί τί είναι Εκκλησία και τί όχι. Γιατί όσοι πιστεύουμε σ Αυτήν πρέπει να την βιώνουμε σωτηριολογικά και όχι φολκλορικά. Το σχόλιο που ακολουθεί σ αυτό αποβλέπει, να συγκρίνουμε την Εκκλησία των Αγίων με αυτή των κάποιων «δεσποτάδων»... Η Εκκλησία των μαρτυ ρικών κατακομβών και η εκκλησία της υπερυψωμέ νης πασαρέλας των «πολυαρχιερατικών» Η πρώτη Αγία Εκκλησία: Στην Εκκλησία, αυτή που ίδρυσε ο Χριστός, συνεχίζεται μέσα στις κατακόμβες και τους διωγμούς η αυθεντική έκφραση του μαρτυρί ου, της δοκιμασίας και της ασκή σεως. Ο Άγιος Πολύκαρπος τελούσε στις κατακόμβες το Μυστή ριο της αναιμάκτου θυσίας ύπτιος, επάνω στα αγιασμένα στήθη του. Και για πολλούς αιώνες μετά, διά τον φόβον των ποικίλων διωκτών της, η ίδια πρωτοχριστιανική Εκκλησία, λειτουργούσε μέσα στις υπόσκαφες εκκλησίες-ναούς της Καππαδοκίας πιο έπειτα μέσα στα «Κρυφά Σχολειά» και πρόσφατα μέσα στα κομμουνιστικά Γκουλάγκ της Σιβηρίας...!! Η ύστερη «εξουσιαστική» Εκκλησία: Λειτουργεί πάνω σε υπερυψωμένες πασαρέλες περίβλεπτων θρόνων με χρυσοφορεμένους μιτροφόρους, θυμιατιζόμενους προ κλητικά και αυτάρεσκα από εκκολαπτόμενους «αρχιρασοφόρους». Λειτουργεί από «ξεφωνημένους» «δεσποτάδες» και όχι μόνον, σε κα νάλια της T.V., σε εκκλησιόμαχα δημοσιογραφικά συγκροτήματα, σε στημένες offshore εταιρείες, σε πολυτελή ξενοδοχεία και κρουα ζιερόπλοια με ύποπτες διασυν δέσεις μεγαλοεπιχειρηματιών και πολιτικών σε διαβίωση μεγιστά νων του πλούτου και της χλιδής (!!!) Σε ποια από τις δύο Εκκλη σίες ανήκουμε; Μήπως είναι και ρός, για να μην συνευδοκούμε σε ιερές εκτροπές, που αποσπούν την προσοχή μας από την κατάνυξη του Μυστηρίου της Θ. Λατρείας, να αναζητήσουμε την πρώτη Αγία Εκκλησία μέσα σε μικρούς ναούς και ταπεινά μοναστήρια, που θυμίζουν «κατακόμβες» και εκεί ανθοφορεί η χάρι του Θεού και όχι η ματαιοδοξία του Εωσφόρου; Περιοδικό «Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ» ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ 1) «Πώς θα μείνω στην ιστορία και να είμαι κάποιος; Ας κάψω το ναό της Αρτέμιδος» (Ηρόστρατος 356 π.χ.). 2) «Πώς θα βγω από τη φτώχεια και τη μιζέργια; Θα προδώσω τους πατριώτες μου στους Πέρσες» (Εφιάλτης 480 π.χ.). 3) «Πώς θα μείνω στην ιστορία αφού δε μπορώ να κάνω τίποτε άλλο; Θα πάω 33 Αγωνιζόμενους Χριστιανούς στα δικαστήρια ασφαλιστικά μέτρα και θα τους πάρω τα οικοπεδάκια, τα διαμερισματάκια, τα παραθεριστικά σπιτάκια και ό,τι άλλο αδιάφορο αν οι 16 απ αυτούς είναι υπερπολύτεκνοι και πολύτεκνοι και μετά βίας αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα. Έτσι θα μείνω στην ιστορία!» (Ιγνάτιος Λάππας, δεσπότης Λάρισας, 2009 μ.χ.).

3 ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΤΣΙ ΔΙΚΑΖΟΥΝ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Σήμερα δημοσιεύουμε την 8η από τις 14 κατηγορίες που συνέταξε ο κατήγορος και δικαστής Ιγνάτιος Λάππας, και την 8η αντίκρούση από τον κατηγορούμενο π. Ευθύμιο Τρικαμηνά ΑΓΩΝΑΣ 3 (συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο) 8η κατηγορία του δεσπότη Ιγνατίου Επί υποκινήσει πιστών εις απείθειαν, εχθροπάθειαν, εξέγερσιν, στάσιν και ανταρσίαν κατά του οικείου αυτών Μητροπολίτου και ποιμενάρχου, ως και εναντίον της Ανωτάτης αυτών Εκκλησιαστικής Αρχής της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος της Ιεράς δηλονότι Συνόδου κατά συρροήν, ευρισκόμενος πάντοτε έξωθεν του Ιερού Ναού του Αγίου Αχιλλίου μετά των αυτοαποκαλουμένων Αγωνιζομένων Χριστιανών πρωτοστατών μεταξύ αυτών, φωνάζων συνθήματα και υποκινών τους λοιπούς κατά τας μεγάλας ημέρας των Εθνικών Εορτών, της Πρωτοχρονιάς, κ.α. εορτών, παραπτώματα δια τα οποία έχει πολλάκις συλληφθεί και έχει αφεθεί ελεύθερος, επειδή ουδέποτε εδιώξαμεν ποινικώς ή άλλως πως αυτόν τε και τους οπαδούς αυτού. Επίσης έχει λειτουργήσει εις το ιδιωτικόν παρεκκλήσιον των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης εις την παραλίαν των Μεσαγγάλων ανήκον εις τον Σύλλογον Σάπφειρος μη μνημονεύσας του ονόματος ημών και έχει δια του κηρύγματός του εξεγείρει εις απείθειαν άπαντας τους εκκλησιασθέντας, αδικήματα τα οποία έχει καταδικάσει δια μακρών ο Θείος της Εκκλησίας ημών Δομήτωρ ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εξυμνών την ειρήνην, την αγάπην, την ομόνοιαν, την δικαιοσύνην, καλών εις αγάπην και των εχθρών αλλά και τιμωρούμενα και υπό των Ιερών Κανόνων ΙΗ της Δ Οικουμενικής Συνόδου και ΛΔ της Στ. 8η αντίκρουση επί του κατηγροτηρίου Δια την η κατηγορία έχω να αναφέρω τα κάτωθι: Δυστυχώς αντιλαμβάνομαι ότι τα προεκτεθέντα δεν γίνονται αντιληπτά και κατανοητά εκ μέρους σας, αισθάνομαι δε ότι ομιλώ και γράφω σε γλώσσα άγνωστη σε σας. Αυτό το λέγω στο σημείο αυτό, πλην όμως ισχύει για όλο το κατηγορητήριο. Βλέπω καθαρά ότι η πρόθεσίς σας είναι να εύρετε κάποιους κανόνες, να τους συρράψετε στην κάθε κατασκευασμένη κατηγορία και να εξοντώσετε κάποιον, του οποίου το μόνο λάθος είναι, ότι δεν έσκυψε να προσκύνηση το σάπιο εκκλησιαστικό κατεστημένο, εκφραστής ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΩN ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 147, ΚΩ. ΥΠ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Ιδιοκτήτης - Εκδότης - ιευθυντής Τριαντάφυλλος Ι. Τασιόπουλος ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γραφεία: Αιόλου 20 & Αστροναυτών Τ.Κ Λάρισα Τηλ. & Φαξ: Εκδίδεται με προαιρετικές προσφορές ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ του οποίου στην Λάρισα είστε εσείς. Επί πλέον μου δίδετε την εντύπωσι ότι ουδέποτε ανοίξατε το ιερό Πηδάλιο της εκκλησίας, πολύ δε περισσότερο δεν εντρυφήσατε μελετώντας το. Ίσως δε και κάποιοι άλλοι σας παρουσίασαν τους κανόνες τους οποίους εσείς επικαλείσθε και εσείς απλώς τους αντιγράψατε. Δεν εξηγείται διαφορετικά ο τρόπος με τον οποίον προσπαθείτε να αποδείξετε κάποιον ένοχο. Βεβαίως λέγοντας αυτά δεν θέλω να κάνω τον κανονολόγο, πλην όμως καθημερινά σχεδόν ανοίγω το Πηδάλιο, είτε διά μελέτη, είτε διά κάτι το οποίο με ερώτησαν, είτε διά να ιδώ την θέσι της εκκλησίας σε κάποιο θέμα κλπ. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι από την μέχρι τώρα μελέτη μου διεπίστωσα, ότι ο σκοπός των ιερών κανόνων δεν είναι να δικαιώνουν τους ισχυρούς και αξιωματούχους και να «πετσοκόβουν» κυριολεκτικά τους αδυνάτους, ούτε να δημιουργήσουν άβουλα όντα πάνω στα οποία θα κυριαρχείτε, όπως εσείς ίσως υποθέσατε. Ο σκοπός των ιερών κανόνων είναι να αποδώσουν δικαιοσύνη κατ άνθρωπον, με απαραίτητη προϋπόθεσι τον σεβασμό των θεσμών και με σκοπό την σωτηρία των ανθρώπων. Έχοντας λοιπόν αυτό υπ όψιν του ο άριστος ερμηνευτής των ιερών κανόνων, αγ. Νικόδημος ο αγιορείτης, στους δύο κανόνες τους οποίους επικαλείστε στην προκειμένη παράγραφο και οι οποίοι είναι πιστή αντιγραφή ο ένας του άλλου, σας παραπέμπει και τις δύο φορές στον ΛΑ κανόνα των αγ. Αποστόλων. Ο λόγος για τον οποίο το κάνει αυτό είναι προφανής και μπορεί να γίνει κατανοητός ακόμη και από ένα νήπιο. Ναι μεν δηλαδή η συνομωσία και η φατρία πρέπει να τιμωρείται, εφ όσον αποδειχθή, υπό την προϋπόθεσι όμως του ΛΑ Αποστολικού κανόνος, ο οποίος λέγει στην ερμηνεία του αγ. Νικόδημου: «Όποιος πρεσβύτερος ήθελε καταφρονήσει τον ιδικόν του Επίσκοπον και χωρίς να γνωρίση αυτόν πως σφάλλει φανερά ή εις την ευσέβειαν ή εις την δικαιοσύνην: ταυτόν ειπείν χωρίς να γνωρίση αυτόν πως είναι φανερά, ή αιρετικός ή άδικος, ήθελε συμμαζώνει κατ ιδίαν τους χριστιανούς και κτίσας άλλην εκκλησίαν ήθελε λειτουργεί εις αυτήν ξεχωριστά, χωρίς την άδεια και γνώμην του Επισκόπου του, ο τοιούτος ως φίλαρχος ας καθαίρεται». Βλέπετε τις προϋποθέσεις τις οποίες θέτει ο κανόνας και το λόγο για τον οποίον καθαιρεί αυτόν τον πρεσβύτερο; Ο Επίσκοπος να μην είναι αιρετικός ή άδικος και ο πρεσβύτερος φίλαρχος. Το θέμα των αιρέσεων στις οποίες έχετε υποπέσει θα το εκθέσω όταν αναφερθώ στην μνημόνευσι και στο σχίσμα. Το θέμα του ότι είστε άδικος μπορεί να το μαρτυρήσουν ακόμη και οι πέτρες στην Λάρισα, εφ όσον σιωπήσωμε εμείς. Σας ανέφερα την καταπάτησι των ιερών κανόνων κατά την εκλογή σας τον στρατιωτικό και δικτατορικό τρόπο της ενθρονίσεώς σας, την διό της βίας μακροχρόνια παραμονή σας, τα «ανάξιος», τα οποία κατά εκατοντάδες ηκούοντο κατά την χειροτονία σας και την ενθρόνισί σας, την είσοδο με ειδικές κάρτες στον ιερό ναό του αγ. Αχιλλείου κατά την ημέρα της ενθρονίσεώς σας και την παρόμοια είσοδο στον ναό κατά την χειροτονία σας στην Αθήνα, όλων αυτών τους οποίους εσύρατε από την Σαλαμίνα και αλλού και την βίαιη αποπομπή όσων δεν σας άρεσαν, τους 148 τραυματίες τους οποίους έστειλαν τα ΜΑΤ στο νοσοκομείο, προκειμένου εσείς να ανακηρυχθήτε Μητροπολίτης Λαρίσης κλπ, Και κάτι το οποίο λησμόνησα να αναφέρω και καταδεικνύει το απύθμενο βάθος της αδικίας σας. Όταν ήλθατε στην Λάρισα δεν σεβαστήκατε ούτε τον συλλειτουργό σας Μητροπολίτη Λαρίσης Θεολόγο, ο οποίος ήτο στο τέλος της ζωής του και ενοσηλεύετο στο νοσοκομείο της πόλεως. Την ανυπομονησία σας αυτή να καταλάβετε τον θρόνο με τα ΜΑΤ, οπωσδήποτε δεν μπορεί να την ξεχάση ο λαός. Σύμφωνα λοιπόν με τον ΛΑ αποστολικό κανόνα, τον οποίο σας εξέθεσα ανωτέρω ποιος είναι φίλαρχος; Εγώ ο οποίος δεν σας αναγνωρίζω, ή εσείς ο οποίος εκάνατε όλα αυτά διά να αναρριχηθήτε στον θρόνο; Κρίνετε μόνος σας και απαντήστε. Άλλωστε ούτε μισθούς σας εζήτησα, ούτε θέσεις, ούτε αξιώματα, η δε τωρινή διαμονή μου στο δάσος μπορεί να πείση κάθε καλόπιστον για τα αισθήματα της φιλαρχίας μου. Εγώ μόλις με διέταξαν να φύγω από το εξωκκλήσι του Προφ. Ηλίου απεχώρησα, σεβόμενος ακόμη και την προθεσμία την οποία μου έθεταν. Σε σας τόσα χρόνια τώρα φωνάζει ο λαός της πόλεως να φύγετε, αλλά εσείς με μεγαλυτέρα εμμονή έχετε «κολλήσει» στον θρόνο σας, σαν να βάλατε με πείσμα σκοπό να κολάσετε ολόκληρη την πόλι και να την διατηρήτε σε ταραχή. Θα έλθω τώρα στο περιεχόμενο του κατηγορητηρίου της παραγράφου αυτής. Τα ψεύδη τα οποία αναφέρετε είναι ότι ευρίσκομαι πάντοτε έξωθεν του ναού του αγ. Αχιλλείου, ότι υποκινώ τους πιστούς εις απείθεια και εχθροπάθεια, εξέγερσι, στάσι και ανταρσία, το ότι πρωτοστατώ στον αγώνα αυτόν, το ότι ευρίσκομαι και διαμαρτύρομαι κατά τις μεγάλες εορτές, τις εθνικές επετείους, την Πρωτοχρονιά κλπ. και το ότι πολλάκις συνελήφθην υπό της αστυνομίας και με άφησαν ελεύθερο λόγω της ευσπλαχνίας και μακροθυμίας σας. Φαίνεται ότι παντού βλέπετε σκιές, φαντάσματα και εχθρούς και πίσω από κάθε κίνησί σας διακρίνετε εμένα, έτοιμο να σας ανατρέψω. Έτσι όπως σκέπτεσθε, θα με ιδήτε σε λίγο να θέλω να σας πάρω και τον θρόνο! Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι μόνον στην εορτή του αγ. Αχίλλειου στέκομαι με τους αγωνιζόμενους χριστιανούς και διαμαρτύρομαι στο πεζοδρόμιο και τούτο όχι γιατί δεν θα ήθελα να ευρίσκωμαι σε κάθε διαμαρτυρία των αγωνιζομένων χριστιανών, αλλά γιατί δεν μου το επιτρέπουν αυτό οι ασχολίες μου, λόγω του ότι υπάρχουν οι αγρυπνίες, οι εξομολογήσεις, το ότι ευρίσκομαι κάποια διαστήματα στο άγιον Όρος κλπ. Επίσης μία φορά μόνο με συνέλαβε η αστυνομία κατά την ημέρα της περιβόητου ενθρονίσεώς σας, τότε που η αστυνομία εξαπέλυε δακρυγόνα και καπνογόνα για να επιβάλη την τάξι. Δεν υποκινώ δε κανέναν εις απείθεια και εχθροπάθεια και ανταρσία, απλώς μεταφέρω στους πιστούς αυτά τα οποία διαβάζω από τους αγίους μας, την ορθόδοξο Παράδοσι δηλαδή, τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις των μέσα στην εκκλησία, τον αγώνα τον οποίον πρέπει να κάνουν εναντίον του κακού μέσα τους και γύρω τους, τις παγίδες του διαβόλου, τους κακούς ποιμένες κλπ. Τώρα αν όλα αυτά εσείς τα ερμηνεύετε ως εχθροπάθεια, απείθεια και ανταρσία νομίζω πως ή πρέπει να αλλάξωμε όλη την Ορθόδοξο Παράδοσι και να γίνωμε όλοι άβουλα οντά στις διαταγές σας και στις ορέξεις σας, ή να παίξωμε θέατρο σκιών, στο οποίο εσείς θα είστε ο σκηνοθέτης και εμείς όλοι οι μαριονέττες. Αντιλαμβάνεσθε δέσποτα, ότι δεν αντέχετε στην κρίσι του λαού και δι αυτό θέλετε να του κλείσετε το στόμα; Δεν νομίζετε ότι ζείτε ένα απατηλό όνειρο, στο οποίο αισθάνεσθε ότι είστε θεόκλητος και δημόκλητος ενώ στην πραγματικότητα είστε αυτόκλητος; Αυτόκλητος, όπως γνωρίζετε μόνον τον δρόμο του μαρτυρίου μπορεί κανείς να ακολουθήση, ποτέ όμως τον δρόμο της εξουσίας. Ο δρόμος της εξουσίας απαιτεί να είναι κάποιος ή θεόκλητος ή έστω δημόκλητος. Δεν κατανοείτε ότι η Λάρισα και η κάθε Λάρισα δεν χρειάζεται εξουσιαστές, άλλα μαχητές εναντίον των δυνάμεων του σκότους; Τέτοιοι μαχητές ήταν όλοι οι άγιοι Επίσκοποι και Πατριάρχες και δι αυτό, ενώ τους ελάτρευε ο λαός, τους κατεδίωκαν οι έχοντες την εξουσία, ενώ σε σας συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Όσον άφορα τα περί αγάπης και ειρήνης και ομονοίας, τα οποία αναφέρετε στο τέλος της Η παραγράφου, αυτά ισχύουν εφ όσον δεν επισκιάζουν την αλήθεια και την δικαιοσύνη, διότι σ αυτήν την περίπτωσι ισχύει το του αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου ρητό: «Κρείττων επαινετός πόλεμος ειρήνης χωριζούσης Θεώ». (ΕΠΕ 1, ). Άλλωστε αν όντως επιθυμητέ να ειρήνευση η πόλις της Λαρίσης, γνωρίζετε τί πρέπει να πράξετε, άλλα δεν έχετε την τόλμη να το πράξετε ή δεν σας αφήνουν οι συνάδελφοί σας από την Αθήνα και ως εκ τούτου είστε αξιολύπητος και αξιοθρήνητος. Αρκετά νομίζω ανέφερα και δι αυτήν την παράγραφο. Το θέμα της Θ. Λειτουργίας στον ιερό ναό αγ. Κων/νου και Ελένης στα Μεσάγγαλα θα το εντάξω στο θέμα της μνημονεύσεως, οπότε θα αναφερθώ στον οικείο τόπο. συνέχεια στο επόμενο

4 4 ΑΓΩΝΑΣ Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι ο επίσκοπος, κατά κύριο και ουσιαστικό λόγο, και ο ιερεύς, κατά δευτερεύοντα και σχετικό, είναι εις «τύπον και τόπον Χριστού». Δηλαδή βρίσκονται στη θέση του Χριστού, τον εκπροσωπούν, μιλούν εξ ονόματός του και σύμφωνα με τις επιθυμίες του και το ευαγγέλιο του, προσφέρουν τη χάρη των μυστηρίων της Εκκλησίας, λύουν τα δεσμά της αμαρτίας και παρέχουν την άφεση, καθοδηγούν και ποιμαίνουν τον λαό του Θεού. Συνεπώς οι πιστοί οφείλουν να συμπεριφέρονται προς τους ποιμένες όπως θα συμπεριφερόταν στον ίδιο τον Χριστό, να τους τιμούν, να τους υπακούουν, να είναι ενωμένοι μαζύ τους. Και οι ποιμένες όμως πρέπει συνεχώς να σκέπτονται το πρόσωπο του Χριστού, τα έργα του, τα λόγια του, τον εν γένει βίο και την πολιτεία του. Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει να βρίσκεται ο ποιμήν εις τόπον και τύπον Χριστού. Σύμφωνα με τα ευαγγέλια πρέπει να νηστεύει και να προσεύχεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μέχρι και 40 μέρες. Να μη ξεχνά ότι ο διάβολος απομακρύνεται από τον πιστό μόνο με προσευχή και νηστεία να μη ξεχνά ότι ο Χριστός περνούσε όλη τη νύχτα προσευχόμενος σε δύσκολες ποιμαντικές στιγμές, όπως πριν εκλέξει τους μαθητές του. Πρέπει να είναι πιο ακτήμων -ειδικά ο άγαμος- κι από τα άγρια θηρία. Η ακτημοσύνη του αυτή να μη είναι εξ ανάγκης αλλά προαιρετική και σφόδρα επιθυμητή. «Όρος αφιλαργυρίας ούτω θέλειν το μη έχειν ως θέλει τις το έχειν» λένε οι πατέρες. Εξυπακούεται ότι μετά απ αυτά θα είναι τελείως ανάργυρος. Τους τυχόν εράνους και τους δίσκους και τα παγκάρια, πάντοτε ενώπιον πολλών μαρτύρων, θα διαχειρίζεται και θα διαθέτει και θα προσέχει μήπως εμφανισθεί κάποιος Ιούδας μέσα στους συνεργάτες του ή μήπως καταντήσει και αυτός ο ίδιος σαν τον Ιούδα. Επιβάλλεται ν αγαπά τους πάντες ακόμη και τους εχθρούς του, να τους ΕΙΣ ΤΥΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ευλογεί και να μη τους καταριέται, να τους ευεργετεί, και να προσεύχεται γι αυτούς που τον καταδιώκουν. Να συγχωρεί ακόμη και τους σταυρωτές του. Να πλένει τα πόδια των μαθητών του και να εργάζεται με τα ίδια του τα χέρια, τρέφοντας και αυτούς, όπως συνήθιζε ο απόστολος Παύλος. Έχει υποχρέωση να ελέγχει με δύναμη το παντοειδές κακό μερικές φορές να παίρνει και το φραγγέλιο. Να ξηραίνει κάποτε κάποια συκιά ή να στέλνει κάποια γουρούνια να γκρεμοτσακιστούν ώστε να δείχνει έμπρακτα τι τιμωρία περιμένει τους άκαρπους και όσους ακολουθούν ανεπιστρεπτί τον χοιρώδη βίο. Τη στιγμή που θέλουν να τον κάνουν βασιλιά, γιατί τους χόρτασε υλικά, να έχει τη δύναμη να φεύγει στην ερημιά μόνοςμονώτατος και να προσεύχεται, επιζητών την συντροφιά του Θεού από τις τιμές των ανθρώπων. Και, όταν οι άνθρωποι επιμένουν να τον ανακηρύξουν βασιλιά και φωνάζουν ωσαννά και ζήτω και χειροκροτούν και στρώνουν χαλιά ή τα ρούχα τους από κει που θα περάσει εκείνος, μη μπορώντας αλλιώς να τους νουθετήσει, ν ανεβαίνει σ ένα γαϊδουράκι, κονιορτοποιώντας έτσι τον κοσμικό Μεσσία που λατρεύουν. Ηδονικά να τέρπεται και να ευχαριστείται με τις «ασθένειες του», δηλαδή με τις φυλακίσεις, τους διωγμούς, τις συκοφαντίες, τους ονειδισμούς, τους λιθοβολισμούς, τα μαστιγώματα, τις αγρυπνίες, τις υποχρεωτικές πείνες και τις προαιρετικές νηστείες, την καθημερινή του προσαγωγή για θανάτωση Αυτούς που προσπαθούν να τον αποτρέψουν από το μαρτύριο, ακόμη και εάν είναι φίλοι, συγγενείς κατά σάρκα και πνεύμα, μαθητές, πνευματικά του παιδιά, να τους λέγει απερίφραστα και δίχως υποχωρήσεις «ύπαγε οπίσω μου, σατανά σκάνδαλόν μου ει ότι ου φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Να κηρύττει συνεχώς το «μετανοείτε», ότι «στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός», ότι «δια πολλών θλίψεων δει εισελθείν ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών». Κυρίως να κλαίει για τις αμαρτίες των ανθρώπων και για το κακό που υπάρχει στον κόσμο και σπάνια να γελά. Να έχει το προορατικό να διαβάζει τις σκέψεις των ανθρώπων. Να προφητεύει, να θαυματουργεί ποικίλως και ποικιλοτρόπως, να βγάζει δαιμόνια, να επιτελεί ιάσεις. Αν διαθέτει τα χαρίσματα που αναφέραμε, τότε μπορεί να επισκέπτεται τους ανθρώπους στα σπίτια τους -ακόμη και τους αμαρτωλούς- ή το γλέντι κάποιου γάμου. Να κηρύττει σύμφωνα με το ευαγγέλιο, ότι ο Τριαδικός Θεός είναι ο μόνος αληθινός και ότι οι θεοί των ειδωλολατρών είναι δαιμόνια. Ότι ο Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και Θεός αληθινός, που από αγάπη για τον άνθρωπο ενσαρκώθηκε και βίωσε το μυστήριο της κενώσεως. Όσοι θεωρούν τον Χριστό ως απλό άνθρωπο μόνο ή ακόμη και προφήτη ή μεγάλο μύστη ή οτιδήποτε άλλο, που παραθεωρεί την θεία του φύση, δεν μπορούν να σωθούν επ ουδενί. Ότι το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, Θεός αληθινός, και σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι η προσωπική απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Ότι υπάρχει Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία -η Ορθόδοξη- και ότι οι άλλες «εκκλησίες» είναι απλώς χριστώνυμοιεγκόσμιοι οργανισμοί. Είναι βασιλείες ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ «ΙΕΡΗΣ ΠΑΣΑΡΕΛΑΣ» Όχι, δεν κρύφτηκαν ακόμα για να μετανοήσουν, απλώς ποζάρουν στην «πασαρέλα» (!!) Θέαμα «λαμπρόν και προκλητικόν» Απογοητευτικό το θέαμα... Να θυμίζει αναμνηστική φωτογραφία απονομής των βρα βευθέντων σταρ, σε Καλλιστεία(!!) Και να σκεφθεί κανείς, ότι ο ναός που... φιλοξενεί την «αναμνηστική», είναι θεμελιωμένος επάνω σε ιερά λείψανα Αγίων και μαρτύρων που τις σάρκες τους καταξέσχισαν άγρια θηρία και τα σώματά τους έλυωσαν όπως και τα ταπεινά ενδύματά τους «στην άσκηση εν όρεσι και σπηλαίοις της γης...». «Χρυσομανείς και λιθομανείς» Ο Θεόφιλος Αλεξανδρείας, ένας από τους απηνείς διώκτες του Ιερού Χρυσοστόμου, είχε τόσες στολές με τόσους πολύτιμους λίθους, που από το λαό αποκαλούνταν «λιθομανής». Γι αυτό και όλοι αυτοί (οι διώκτες του επίσκοποι...) δεν χώνευαν τον απλό ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 εκ του κόσμου τούτου του οποίου το «σχήμα παράγει» (Α Κορ. 7,31). πως φαίνεται ξεκάθαρα από τα προεκτεθέντα, μόνο ένας άγιος μπορεί να γίνει επίσκοπος ή ιερεύς. Οι δε πλείστοι των επισκόπων και ιερέων, καταχρηστικώς και κατ άκραν οικονομίαν, βρίσκονται εις τόπον και τύπον Χριστού. Μερικοί δε με τα όσα κάνουν, όπως λέγει ο Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης, έπρεπε να εκβληθούν και από τη τάξη των λαϊκών χριστιανών. Και ακριβώς επειδή είναι τόσο μεγάλο και απαιτητικό το επισκοπικό και ιερατικό αξίωμα, λέγει ο ίδιος πατέρας, θα πρέπει «τον έρωτα προς αυτό ούτε οι λίαν ευδόκιμοι να τον τρέφουν στη ψυχή τους, αλλά με κάθε τρόπο να τον απωθούν». Και συμπληρώνει ο άγιος Χρυσόστομος ότι λόγω των εξοντωτικών απαιτήσεων της αρχιερωσύνης και της ιερωσύνης ελάχιστοι των αξιωματούχων της Εκκλησίας θα σωθούν. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, θα πρέπει οι ευρισκόμενοι εις τύπον και τόπον Χριστού να κατέχονται συνεχώς από αυτομεμψία, συντριβή, ταπείνωση, εξουθένωση, στεναγμούς, αγωνία και συνεχή ανησυχία και αδιάλειπτη εκζήτηση του θείου ελέους. Να βιώνουν κατά Χριστό, όσο είναι δυνατό, το ανυπόφορο μαρτύριο των απαιτήσεων της ιερωσύνης και ποτέ να μη θεωρούν το «εις τύπον και τόπον Χριστού» μέσο και πρόφαση για ηγεμονική έπαρση και εγωϊσμό, για υπερφίαλες απαιτήσεις τιμών και δόξας κοσμικής, για βίωση ησυχίας, ραστώνης καλοπεράσεως και ηδονικής απολαύσεως. Να αναρωτιώνται είμαι πιο φτωχός από τα πιο φτωχά πνευματικά μου παιδιά είμαι πιο γυμνός, πιο πεινασμένος, πιο άστεγος, πιο ακτήμων, πιο απροστάτευτος, πιο αδικημένος, πιο Και αν τίποτα από τα ανωτέρω δεν πετυχαίνουν, τουλάχιστον, ας φυλάσσουν την καθαρότητα του δόγματος και της εν Χριστώ αποκαλύψεως. Γένοιτο. ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ Χρυ σόστομο. Τους ήλεγχε και μόνο το ότι δεν έκανε ό,τι εκείνοι. Σε μια επιστολή του ο εξό ριστος Χρυσόστομος γράφει: «Να για ποιους λόγους με καταδίκασαν, επειδή ποτέ δεν φόρεσα μεταξωτή στολή με χρυσό και πετράδια, επειδή δεν είχα στο σπίτι μου πολυτελή χαλιά, επειδή δεν έκανα ποτέ πολυδάπανα τραπέζια στον αυτοκράτορα και σ αυτούς, ούτε πήγα ποτέ στα τέτοια τραπέζια τους, επειδή δεν έκανα τίποτε απ όσα κάνουν αυτοί, επειδή δεν τους προσέφερα ούτε πήρα δώρα χρυσά και ασημένια». «Αλλ οίδατε, αγαπητοί, διατί με θέλουσι καθελείν; Ότι τάπητας ουχ ήπλωσα, ούτε σηρικά ιμάτια ουκ ενδυσάμην και ότι την γαστριμαργίαν αυτών ου παρεμυθησάμην, ότι χρυσόν και άργυρον ου προσήνεγκα» (ΕΠΕ, 33, 394) («Ιερά Παρακαταθήκη, Αριθμ. Φύλ, 27). Και στις μέρες μας ένας επίσκοπος, κ. Λάππας (στη Λάρισα), και πολλοί άλλοι, έχει εκατό χρυσοστόλιστες στολές... με κουδουνάκια... Δοξάστε τους... (!!) Περ. «Χριστιανική Βιβλιογραφία»

5 Διώκτη μας Μέσα στη ραστώνη των διακοπών θάλασσα, ήλιος, ξεγνοιασιά μ έβαλες ξαφνικά, έτσι απ το πουθενά, να μπω σε προβληματισμό, για το αν και κατά πόσο η πρόσφατη ενέργειά σου εναντίον μας είχε ελατήριο την εμπάθεια ή ήταν καρπός αναλγησίας. Θάθελα να μοιραστώ μαζί σου τους προβληματισμούς μου και με τους αναγνώστες μου. Αναρωτιέμαι λοιπόν ποιος άραγε να είναι τέλος πάντων, αυτός ο αριβίστας που σε καθοδηγεί, που σε συμβουλεύει ή ακόμα που δεν σ εμποδίζει στις ενέργειές σου εναντίον μας; Δεν μπορώ να καταλάβω τι επιδιώκει, σε τι αποσκοπεί το βέβαιο πάντως είναι ότι θέλει σίγουρα το κακό σου. Είναι μια ερεβώδης και σκοτεινή ψυχή, που στόχος της είναι να ευτελίσει την προσωπικότητά σου και κατ επέκταση και το αξίωμά σου. Δεν είναι δυνατό αυτό, που ένας κοινός απλοϊκός νους ανθρώπου το βλέπει ανόητο, παράλογο, ο τύπος αυτός, ο παραπάνω, ή οι τύποι αυτοί (αν είναι πολλοί), να σου το συστήνουν σαν κάτι θεάρεστο, σαν κάτι σωστό και εκ των υστέρων εσύ, ανοίγοντας τα μάτια σου, μετά από τον θόρυβο που επακολουθεί, να διαπιστώνεις τα τραγικά σου λάθη. Το ασυγχώρητο πάντως λάθος για σένα είναι ότι συνεχίζεις και τον εμπιστεύεσαι και ακολουθείς τις συμβουλές του και τις υποδείξεις του. Ίσως το φαινόμενο αυτό νάναι το χαρακτηριστικό των ανθρώπων εκείνων που δεν έχουν ως πυξίδα και καθοδηγητή το Χριστό, που μας λέει: «μη πεποίθατε επί υιούς ανθρώπων, οις ουκ έστι σωτηρία». Η νέα μεγάλη «πατάτα», αγαπητέ αναγνώστη, που μας ήρθε κατακαλόκαιρο και πήγασε από τη δεσποτική «μεγαθυμία», όπως θα κατάλαβες, έχει σχέση με τις τελευταίες απρόσμενες εξελίξεις που είχαμε με τις αγωγές εναντίον των αγωνιζόμενων χριστιανών. Για όσους δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες, πρόκειται εν συντομία για μια περίεργη και σκοτεινή υπόθεση όπου 33 αγωνιζόμενοι χριστιανοί τιμωρήθηκαν, αρχής γενομένης το 2005 και μετά, από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας, κατόπιν αγωγών του «μεγάλου», σε χρηματικό πρόστιμο ευρώ ο καθένας, με βάση ανυπόστατες και ψευδείς κατηγορίες, ότι τάχα «πέταξαν πέτρες εναντίον του αυτοκινήτου του, έσπασαν τζάμια, απείλησαν την σωματική του ακεραιότητα και γενικά προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη του με υβριστικά συνθήματα!!!». Υπ όψη ότι οι περισσότεροι εκ των ως άνω εναγομένων είναι μέσου όρου ηλικίας άνω των 70 ετών, τυγχάνουν δε εκτιμήσεως εκ μέρους της κοινωνίας ως αξιοπρεπή μέλη της (είναι επαγγέλματος εκπαιδευτικού, γιατρού, στρατιωτικού, εμπόρου, υπαλλήλου, αγρότου), μεταξύ δε των 33 είναι και μερικές αξιοσέβαστες και σεμνές γυναίκες. Οι μισοί και πλέον εκ των 33 τυγχάνουν πολύτεκνοι (!!!). Βέβαια η όλη υπόθεση δεν έχει ακόμη τελεσιδικήσει. Των μεν 15, εκκρεμεί αναίρεση στον Άρειο Πάγο, των δε υπολοίπων 18, βρίσκεται στο Εφετείο Λάρισας. Έτσι είχαν τα πράγματα, όταν ξαφνικά ήρθε χαρτί στους 7 πρώτους εκ των 15 να πληρώσουν ο καθένας, εντός τριών (3) (εμπάθεια ή ανοησία;) ημερών, ευρώ συν άλλες περίπου για τόκους, έξοδα κλπ.. Αλλοιώς θα προχωρήσει σε κατασχέσεις κλπ. Ακούτε;;; Και το άλλο, το εξωφρενικό (!), σύμφωνα με τα λεχθέντα από τον συνήγορό του: «εκτός αν έρθουν και φιλήσουν το χέρι, του δεσπότη και ζητήσουν συγγνώμη οπότε σταματάει κάθε περαιτέρω διαδικασία» (!!!). Αυτά αγαπητοί μου τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Ευτυχώς εγκαίρως προσφύγαμε στον Άρειο Πάγο για αναστολή εκτέλεσης των κατασχέσεων και μετά από 15 μέρες συνήλθε το α θερινό τμήμα και εκδίκασε την προσφυγή μας, παρουσία του συνηγόρου μας και 55 από μας που κατεβήκαμε με πούλμαν στην Αθήνα. Βλέπετε οι κ.κ. Αρεοπαγίτες είναι σοβαροί και υπεύθυνοι άνθρωποι και αποφάσισαν υπέρ ημών, δίδοντας αναβολή μέχρι 17/1/2011, ημερομηνία που εκδικάζεται η αναίρεσή μας. «Βγήκαν απ τα ρούχα τους» οι άνθρωποι απ αυτά που άκουσαν από τον άξιο και δυναμικό συνήγορό μας και με τον κόσμο το δικό μας που είδαν στους διαδρόμους του Αρείου Πάγου (!). Βλέπετε είναι πεπειραμένοι δικαστές και είδανε με τι ανθρώπους έχουνε να κάνουν!!! Αλήθεια, δεν αποτελεί βασανιστήριο ή ηλεκτροσόκ για ένα πολύτεκνο οικογενειάρχη να του σφίγγεις στο λαιμό τον βρόγχο της κατάσχεσης του σπιτιού του μέχρι να πει, με την βραχνή φωνή πριν τον πνιγμό, «ναι, είσαι ο νόμιμος και άξιος δεσπότης της Λάρισας;». Τέτοια αποζημίωση, διώκτη μας, όχι γιατί σου αφαίρεσαν ή έκλεψαν κάτι, αλλά γιατί πλήγωσαν την προσωπικότητά σου, δεν μπορώ να την κατανοήσω, πώς να το κάνουμε; Μήπως για την αποκατάσταση της τρωθείσης τιμής και υπόληψής σου, αναγκάσθηκες να το ρίξεις στην αγορά εκατοντάδων αρχιερατικών στολών και άλλες τόσες πατερίτσες και μίτρες, αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ; Εάν βέβαια υπάρξει δικαίωση στον Άρειο Πάγο, το 2011, θα μας επιστραφούν τα χρήματα εντόκως!!! Πού θα βρεθούν τότε τόσα χρήματα, αφού η μόνη εμφανής περιουσία σου είναι οι πανάκριβες αρχιερατικές στολές; Θα προχωρήσουμε τότε σε κατασχέσεις κι έτσι ο καθένας θα λάβει από 2-3 στολές με τις ασορτί μίτρες και μπαστούνες, να τις βάλει για ενθύμιο στο δωμάτιο του νοικιασμένου σπιτιού του!!! Άραγε ο Αρχιεπίσκοπος και σύνοδος της Ελλαδικής Εκκλησίας δεν βλέπουν; Δεν ακούνε; Άσε ο άλλος, ο μεγάλος, με τα τερτίπια του Οικουμενισμού και τις λοιπές ασχολίες του που παρακολουθεί με το ένα μάτι τον Πάπα και με το άλλο μη τυχόν και λειώσει κανένα παγόβουνο (!) και χαλάσει η φωλιά των πιγκουίνων και μείνουν τα πιγκουϊνάκια άστεγα (!!). Τί μας ενδιαφέρει για τα παιδιά των πολυτέκνων; Τί περιμένουμε; Εδώ σέρνονταν με χειροπέδες οι «Μπουμπουλίνες» που τον έκραξαν μέσα στον Άγιο Αχίλιο, αποκαλώντας τον αιρεσιάρχη, κι αυτός, ο «πράσινος» πατριάρχης, απελευθέρωνε γερακίνες στην Πάρνηθα!!! Από κει και πέρα τι να περιμένει κανείς; Τη Λάρισα πάντως θα τη θυμάται για πολύ καιρό ΑΓΩΝΑΣ 5 ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΤΙ ΕΓΙΝΑΝ ΤΑ 100 εκ. δρχ. ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΜΠΩΝ; Μία δικαστική υπόθεση. Γιατί μπήκε στο αρχείο; Στην τοπική εφημερίδα Ημερήσιος Κήρυκας ( ) διαβάσαμε τα παρακάτω: «Από το Ιερό Προσκύνημα Τεμπών κατατέθηκε αγωγή εναντίον τεσσάρων μελών της Διοίκησης του ιδίου προσκυνήματος δύο κληρικών και δύο λαϊκών κατηγορούμενων για υπεξαίρεση χρημάτων από το παραπάνω προσκύνημα της αγίας Παρασκευής, μέσω της οποίας ζητείται η επιστροφή των ποσών που φέρονται να υπεξαίρεσαν παράνομα από τα έσοδα του Προσκυνήματος, καθώς και η καταβολή αποζημίωσης της τάξεως των 100 εκατομμυρίων δραχμών για ηθική βλάβη. Ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης ορίσθηκε η στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Λάρισας. Τη συγκεκριμένη ημερομηνία η υπόθεση αναβλήθηκε για την ». Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη νέα δικάσιμο δεν προσήλθαν στο δικαστήριο ούτε οι ενάγοντες ούτε οι εναγόμενοι και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Εύλογα γεννιούνται συνεπώς τα παρακάτω ερωτήματα: 1) Εφόσον η Διοικούσα Επιτροπή κατέθεσε αγωγή γιατί δεν προσήλθε κατά την ημέρα της δίκης; 2) Έλαβε τα χρήματα που υπεξαιρέθηκαν και το ποσό της αποζημίωσης των 100 εκατομμυρίων δραχμών για ηθική βλάβη χωρίς να γίνει δίκη; 3) Μήπως τα βρήκαν; Και αν ναι, επιστράφηκαν τα υπεξαιρεθέντα; Η ηθική βλάβη αποκαταστάθηκε και πώς; Οι τόσο λαλήστατες εφημερίδες για άλλα θέματα, γι αυτό, το τόσο σοβαρό, δεν έγραψαν τίποτε. Μόνο κάποιοι ανέφεραν την παροιμία: «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει». Θα επανέλθουμε σύντομα γιατί η υπόθεση όζει. Ωραία τάγραφε στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ στη στήλη «ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ» ο τότε δημοσιογράφος Χάρης Ανδρεόπουλος και τώρα συνεργάτης της Μητρόπολης. Συγκεκριμένα έγραψε: «Ποιοι διασύρουν την Εκκλησία;» «Το καμπανάκι της στήλης ακούσθηκε, βεβαίως, στο Επισκοπείο, αλλά αντί να ηχήσει στα μηλίγγια και να σαλπίσει την κάθαρση στον κόπρο του Αυγείου, ήχησε στα παγωμένα κράσπεδα της αδιαφορίας, για να μη πούμε ότι προκάλεσε και ενόχληση σε κάποιους ρασοφόρους και λαϊκούς του Επισκοπείου, που η ευαισθησία τρέχει απ τα μπατζάκια τους, και στο καμπανάκι μας ως απάντηση ήρθε η αδράνεια. Στη λογική του μπόρα είναι θα περάσει Ποιοι διασύρουν την Εκκλησία μας: αυτοί που αποκαλύπτουν τα σκάνδαλα και βάζουν (άλλοι με πολιτειακό ή Εκκλησιαστικό αξίωμα που κατέχουν κι άλλοι με τη πένα τους) το μαχαίρι στα αποστήματα στην Αγία μας Εκκλησία και κωφεύουν; Η απάντηση ανήκει σε σένα αναγνώστη. Εμείς πάντως, δεν το κρύβουμε ότι επιχαίρουμε γιατί με τα δημοσιεύματά μας συμβάλαμε να πάρει κάποιος αρμόδιος το φραγγέλιο» Αυτό περιμένουμε κι εμείς, σαν απάντηση στα όσα γράψαμε. Θα επανέλθουμε.

6 6 ΑΓΩΝΑΣ ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Οι επτά κλεπτοπροστάται πάλιν εις το προσκήνιον! 1. Αρχή: Εις τον «Ορθόδοξον Τύ πον» της (σελ 6η) αναφέρε ται ότι ο καθαιρεθείς κ. Μπεζενίτης Παντ. προσέφυγε εις το Συμβούλιον της Επικρατείας, ζητών να ακυρωθή η απόφασις του Συνοδικού Δικαστηρίου, δια της οποίας καθηρέθη. «Ότι η απόφασις αυτή είναι αντισυνταγματική, και πολλα πλά παράνομη...» κ.λπ. Αναφέρει, επίσης, ότι «...δεν ελήφθη υπ όψιν η από απόφασις του Συνοδικού Δικαστηρίου με την οποίαν κατά πλειοψηφίαν 7 έναντι 5 η υπόθεσις αυτή ετέθη στο αρχείον...», καθώς και πολλά άλλα αφορώντα μόνον εις την καθαίρεσίν του. 2. Με δεδομένα: α. Ότι παρεπέμφθη εις την Κρατικήν Δικαιοσύνην κατηγορούμε νος δι αποδεδειγμένην κλοπήν σημαντικών χρηματικών ποσών ως Μητροπολίτης Αττικής, β. Ότι οι εκπρόσωποι της Δι καιοσύνης ηρεύνησαν με προσοχήν τα εις βάρος του κατατε θέντα στοιχεία, εξήτασαν όλους τους μάρτυρες, (και τους ιδικούς του υπερασπίσεως), και έκριναν τούτον ένοχον, κατά νόμον, οπότε του επέβαλαν τας γνωστάς βαρυτάτας ποινάς καθείρξεως, 8 ετών αρχικής, και 6 ετών τελικώς. γ. Ότι οι ως άνω εκπρόσωποι έπραξαν ευόρκως τα καθήκοντα των απέναντι αυτού και την ιδίαν κρίσιν θα διετύπωναν και εις βάρος οιουδήποτε τρίτου, ομοίου τούτου. 3. Επομένως το αδίκημα (ή κα κούργημα) της κλοπής υπ αυτού, ως Μητροπολίτου, εις βάρος Ιεράς και πολυσεβάστου Μονής της Μητρο πόλεως του, είναι Αληθές. Εγένετο, μάλιστα, αποδεκτή η εις βάρος του επιβληθείσα ποινή και υπό του Αρεί ου Πάγου, προς τον οποίον ο ίδιος προσέφυγεν ως τελευταίαν ελπίδα του, η οποία και πάλιν διεψεύσθη. 4. Με Δεδομένες τις δύο πρώτες καταδίκες του, και παρά το πλήθος των εις βάρος του κατηγοριών, (βαρυτάτων και αυτών), των περιλαμβανομένων εις μακρόν και τεκμηριωμένον πόρισμα άλλου, παλαιοτέρου του, και εγνωσμένης σοβαρότητος και αξιοπιστίας, Αρχιερέως, ευρέθησαν επτά (7) Αρχιερείς, μέλη του Συνοδικού Δικαστηρίου, και τον απήλλαξαν πάσης κατηγορίας, θέσαντες την όλην αυτήν υπόθεσιν Μπεζενίτη εις το αρχείον, ενώ οι άλλοι πέντε (5) τον έκριναν ένοχον. 5. Ως φυσική συνέπεια της πράξεως αυτής των επτά (7) Συνοδικών Αρχιερέων προκύπτει η διατύπωσις σαφώς, εις βάρος των κατηγορίας, της των Κλεπτοπροστατών. Και ως γνωστόν, η πράξις των εκείνη εξήγειρε πολύ μεγάλην μερίδα του Ελληνικού λαού, των Μ.Μ.Ε., ακόμη και μη πιστών συμπολιτών μας, εις βάρος των. 6. Βεβαίως οι ανωτέρω επτά (7) ήσαν ελεύθεροι να κρίνουν την συγκεκριμένην υπόθεσιν Μπεζενίτη, ως ασήμαντον, δι ο και την πα ρέπεμψαν εις το Αρχείον της Εκκλησιαστικής Δικαιοσύνης. Δι καίωμα των απαράγραπτον. 7. Η Απόφασις, όμως, του Αρεί ου Πάγου, εκδοθείσα μετά τίνα χρόνον, απέδειξε το παράνομον της πράξεως εκείνης των ως άνω επτά (7) Αρχιερέων, με υποχρεωτικήν διά την ηγεσίαν της Εκκλη σίας της Ελλάδος, την καθαίρεσιν του κ. Μπεζενίτη από την θεσιν του Μητροπολίτου, όπερ και εγένετο εντός 20 ήμερων. 8. Ερωτήματα: α. οι επτά (7) Μητροπολίται, οι οποίοι απήλλαξαν τον κ. Μπεζενίτην πάσης κατηγορίας, παρά τας αποφάσεις της «κοσμικής» Δικαιο σύνης και τις βαρύτατες καταδίκες του, μετά την τελική απόφασιν και του Αρείου Πάγου, οι ίδιοι οι επτά (7) υπέστησαν τον Αυτοεξευτελισμόν να υπογράφουν άλλην απόφασίν των, την της Καθαιρέσεως του κ. Μπεζενίτη από τον βαθμόν του Μητροπολίτου. Διατί το έπρα ξαν αυτό; Διατί δεν παρητήθησαν προκειμένου να αποφύγουν αυτόν τον βαρύτατον δι ένα έκαστον αυτών εξευτελισμών; β. Όταν η προσφυγή του κ. Μπε ζενίτη προχώρηση εις το Σ.τ.Ε., τό τε θα κληθούν και μάρτυρες. Εάν μεταξύ των μαρτύρων υπερασπί σεώς του ο κ. Μπεζενίτης καλέση και τους ανωτέρω επτά (7) Συνοδικούς Αρχιερείς, τότε; Τί θα είπη ο καθένας από αυτούς εις το ως άνω Δικαστήριον: Εις το Σ.τ.Ε.; Θα ημπορέσουν οι κύριοι αυτοί, οι επτά (7), να αποφύγουν το πικρόν τούτο ποτήριον, ή θα υποστούν άλλον δεύτερον και χειρότερον του πρώτου, αυτοεξευτελισμόν; γ. Έστω και μετά τον πρώτον αυτοεξευτελισμόν, τον οποίον υπέστησαν, με τί πρόσωπον ανέρ χονται τας βαθμίδας του Αρχιερα τικού Θρόνου, ο οποίος υπάρχει εις όλες τις Εκκλησίες της Μητροπό λεώς των, και με πόσον καθαράν συνείδησιν δέχονται τα χειροφιλήματα των πιστών και τα λιβανίσματα των ιερέων των; Και με ποίαν συνείδησιν ομιλούν υπέρ εντιμότητος, αληθείας, κ.λπ; δ. Εάν υποστούν ενώπιον του Σ.τ.Ε. και δεύτερον αυτοεξευτελι σμόν, και δεν έχουν το στοιχειώδες φιλότιμον να παραιτηθούν και να αναχωρήσουν διά τόπους της μετα νοίας των, (ή διά τις πολυτελείς βίλλες των), μήπως θα πρέπει να επέμβη αυτεπαγγέλτως η Ηγεσία, (η ση μερινή), της Εκκλησίας μας; Ε... Μακαριώτατε; Μήπως εσείς θα πρέπει να μεθοδεύσετε και να επιμείνετε μέχρι τέλους εις την αποπομπήν των από την Αγίαν μας Εκκλησίαν; 9. Τα ονόματα αυτών των επτά (7) είναι, και πρέπει να παραμείνουν γνωστά! α. Νικόδημος Ιερισσού και Αγίου Όρους β. Χρυσόστομος Μηθύμνης γ. Αθηναγόρας Φωκίδος δ. Νικηφόρος Διδυμοτείχου ε. Ιάκωβος Μυτιλήνης στ. Ιγνάτιος Λαρίσης και ζ. Κωνσταντίνος Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας 10. Οι υπόλοιποι πέντε (5) ήσαν: α. Μελέτιος Πρεβέζης β. Αγαθόνικος Κίτρους και Κατε ρίνης γ. Ιγνάτιος Άρτης δ. Αλέξανδρος Μαντινείας και Κυνουρίας ε. Ιάκωβος Αργολίδος Μετά τιμής Πάτροκλος Ευαγ. Σκορδάς Κυψέλη (113 61) Αθήναι Κύριε Διευθυντά, Σε ένα από τα Δελτία Τύπου ( ) της Μητροπόλεως Σύρου πλη ροφορούμαστε ότι «το απόγευμα της ίδιας ημέρας ( ) ο επίσκοπος Σύρου μετέβη στη Ρωμαιοκαθολική Επισκοπή, στην Άνω Σύρο, και παρέστη στις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 175 ετών από την Ίδρυση του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου». Ενώ λοιπόν τα Δελτία Τύπου της Μητροπόλεως είναι λαλίστατα για επισκέψεις, ονομαστήρια, πανηγύρια (συχνά «πολυαρχιερατικά») και άλλα «ιερά σώου», εδώ αναφέρεται συνεσκιασμένα η τελευταία (πολλών παλαιοτέρων) απαράδεκτη «ενεργός» παράστασή του, την 24η Απριλίου, στην επίσημη τελετή των παπικών στον ρωμαιοκαθολικό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο. Ας δούμε λοιπόν καλύτερα τί ακριβώς συνέβη. Στις Κυκλάδες εκπέ μπει το τοπικό κανάλι «Αιγαίο T.V.», το οποίο, σε καθημερινή σχεδόν βάση, παρουσιάζει επί ώρες ζωντανά ή επαναληπτικά λατινικές τελετές. Παραλλήλως πυκνές είναι και οι εμφανίσεις από τοπικά πανηγύρια και Θ. Λειτουργίες του Σεβ. Μητροπολίτου Σύρου κ. Δωροθέου. Είναι δε τόσο πυκνές αυτές οι αναμεταδιδόμενες εμφανίσεις, ώστε να διερωτάται ο τηλεθεατής αν έχουν «ενημερωτικό» (;) ή διαφημιστικό χαρακτήρα. Εν πάση περιπτώσει, ο Σεβ. Σύρου κ. Δωρόθεος είναι γνωστός στους εκκλησιαστικούς κύκλους από τα ανοίγματά του στους παπικούς και τις εκκλησιολογικές «παραφωνίες» του (βλ. άρθρο του Ομ. Καθηγητού του Πανεπ. Αθηνών κ. Ιω. Κορναράκη, στην τοπική εφημερίδα «Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ», Μάρτ.-Απρ. 2007, φ. 58 με τίτλο «Αναμίξεις επικοινω νιακές»). Γνωστές λοιπόν οι δοκιμαστικές «συμπροσευχές» του, οι «ενωτι κές» προσεγγίσεις με τους παπικούς, τα κοινά μηνύματα μετά των ρωμαιοκαθολικών επισκόπων (π.χ. Πρωτοχρονιά του 2007), οι αντίστοιχες συχνές επι σκέψεις των παπικών επισκόπων σε ορθοδόξους ναούς της Σύρου και της Τήνου, οι οποίοι ένθρονοι απαγγέλλουν λειτουργικά κείμενα και πολλά αλλά «ενωτικά» παρόμοια κατ εξακολούθησιν. Το βράδυ της 30ης Απριλίου το τηλεοπτικό κανάλι «Αιγαίο T.V» μετέδωσε μαγνητοσκοπημένη την τελετή (όπως προείπαμε) για τα 175 χρόνια ιδρύσεως του ρωμαιοκαθολικού ναού Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο. Μέσα στο Βήμα, δίπλα στον ρωμαιοκαθολικό επίσκοπο κ. Φραγκίσκο Παπαμανώλη, ιερουργούντα με πλειάδα ρωμαιοκαθολικών κληρικών, στεκόταν ο ορθόδοξος επίσκοπος Σύρου. Κατά την διάρκεια της τελετής είδαμε, ακούσαμε και σημειώνουμε τα εξής: α) να εκφωνείται (από λαϊκό!) μεταξύ άλλων λειτουργικών αιτήσεων και η εξής: «ο Κύριος να έχει καλά τους επισκόπους Φραγκίσκο και Δωρόθεο» Για την σκανδαλώδη συνοδική απόφαση των επτά δεσποτάδων, που αθώωσαν τον περιβόητον Αττικής Μπεζενίτη, έγραψε ο τύπος πολλά σε όλη την Ελλάδα και εξωτερικό. Μάλιστα ήταν τόσα τα δημοσιεύματα που αν θελήσουμε να ασχοληθούμε με το καθένα θα πρέπει να γράφουμε μήνες. Όλοι τους απαιτούσαν από τους εν λόγω δεσποτάδες να παραιτηθούν εάν είχαν την παραμικρή ευαισθησία. Εμείς θα βάζουμε κατά διαστήματα κάποια απ τα δημοσιεύματα αυτά για να υπενθυμίζουμε στο δεσπότη της Λάρισας ότι καταδίκασε ένα ασκητή Ιερομόναχο τον π. Ευθύμιο Τρικαμηνά και ότι ζητάει από 33 χριστιανούς της Λάρισας τα σπίτια τους, γιατί δεν τον αποδέχονται. Ακόμη ότι αθώωσε έναν διεστραμμένο δεσπότη δύο φορές το 2003 και το Πρέπει να γνωρίζει ότι θα αρχίσουμε να δημοσιεύουμε τις κασέτες με τις ροζ στιχομυθίες, αν χρειαστεί, και τότε θα βρεθούν πολλά κεφάλια χωρίς μαλλιά. β) να θυμιάζεται τρις εντός του Βήματος ο κ. Δωρόθεος από ρωμαιοκαθολικό κληρικό γ) να μνημονεύονται επισήμως στην «Λειτουργική Αναφορά» το όνομα του πάπα Βενεδίκτου και μαζί αμέσως «των επισκόπων μας Φραγκίσκου (Ρ/καθολ.) και Δωροθέου (Ορθοδ.)» δ) περί δε το τέλος της τελετής τον κ. Δωρόθεο από ειδική λειτουργική θέση να απευθύνει -ομολογουμένως προσεκτικήομιλία εις το εκκλησία σμα... Η επίσκεψη του επισκόπου είναι αποδεκτή, εφ όσον εξυπηρετεί την ανταλλαγή επιβεβλημένων εθιμοτυπικών επισκέψεων αμοιβαίας αβροφροσύνης. Τα ανωτέρω όμως δεδομένα απέχουν από την τυπική παράσταση και με κάνουν να διερωτώμαι και μαζί με εμένα πολλούς άλλους για τις «συμπροσευχές του επισκόπου Σύρου»: Ποιος έδωσε τόσον «αέρα» στους Ρωμαιοκαθολικούς να εμπλέξουν το όνομα του Ορθοδ. Επισκόπου στη Λει τουργία τους επί παρουσία του; Μήπως ο επίσκοπος Σύρου έχει διολισθήσει σιωπηρώς στην ανοχή -αν όχι αποδοχή- των απαραδέκτων απόψεων του Καρδιναλίου Βάλτερ Κάσπερ, προέδρου του «Ποντιφικού Συμβουλίου για την Ενότητα των Χριστιανών», ότι δηλαδή: «μιλάμε... περί της ακεραίας αποκαταστάσεως της Κοινωνίας μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Ενότητα που θα διατηρεί την διαφορετικότητά μας... και περί ανταλ λαγής των θείων δωρημάτων(!!) τα οποία αξιωθήκαμε να έχουμε οι δυό, ώστε τελικά να εμπλουτιστούμε και οι δυό, δηλαδή η μία Εκκλησία διά της άλλης και αμφότερες η μία από την άλλη...»; (βλ. περιοδ. «Παρακατα θήκη», Ιαν.-Φεβρ. 2009, τεύχ. 64). Ανεξαρτήτως προσωπικών του φρονημάτων και θεολογικών «προτιμήσεων» (Σ: ένας ορθόδοξος επίσκοπος βεβαίως δεν έχει ιδιωτική πίστη, είναι χρεωμένος την Εκκλησιαστική Πίστη, που ομολόγησε και υποσχέ θηκε να διαφυλάξει ακεραία στην χειροτονία του), η δημοσία αποδοχή της συμπεριλήψεως και εκφωνήσεως του ονόματός του στην πλέον επίσημη θέση της Λειτουργίας των Ρωμαιοκαθολικών μαζί με του Πάπα της Ρώμης και του Ρωμαιοκαθολικού επισκόπου, οι εκατέρωθεν προσφωνήσεις «ο αδελφός», και η αποδοχή του θυμιάματος μέσα στο Βήμα, άραγε δεν συνιστούν μικρές εκχωρήσεις οι οποίες - προς το παρόν (!)- δίνουν την εντύπωση ότι δια φορές δεν υπάρχουν κι έτσι χτίζεται ένα πλαστό επικοινωνιακό οικοδό μημα ενότητας; Οι νεώτεροι παρακολουθώντας αυτά τί συμπεράσματα θα εξαγάγουν και τί «εικόνα» θα αρχίσει να σχηματίζεται μέσα τους; Και εν τέλει η Ι. Σύνοδος ουδένα λόγος έχει να παρέμβει για την σύγχυση που μονιμοποιείται; Μετά τιμής ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ Θεολόγος - Εκδότης Εφημ. «Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ» ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Πανοσ. Αρχιμ. Γεώργιος, Καθηγούμ. Ι.Μ. Οσ. Γρηγορίου Αγ. Ορους Ομότ. Καθηγητήν Παν. Αθηνών κ. Ιω. Κορναράκην περιοδικόν «Ο Σωτήρ» περιοδικόν «Παρακαταθήκη» περιοδικόν «Θεοδρομία» Φιλορθόδοξος Ένωσις «Κοσμάς Φλαμιάτος» περιοδ. «Ιωάννης ο Βαπτιστής» περιοδ. «Χριστιανική Βιβλιογραφία» περιοδ. «Ιερά Παρακαταθήκη» Εφημ. «Αγώνας» Εφημ. «Ο Φάρος της Τήνου»

7 Την Κυριακή 26 Ιουλίου τελέσθηκε στην Ιερά Κομνήνειο Μονή, στο Στόμιο Λάρισας, το δέκατο τρίτο ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτη Λάρισας, κυρού ΘΕΟΛΟΓΟΥ, από την αδελφότητα της Ιεράς Μονής, προεξάρχοντος του γέροντα π. Πολυκάρπου. Πλήθη πιστών κατέκλυσαν τον ιερό χώρο της Μονής, όπου και βρίσκεται ο τάφος του, για να εκφράσουν την αγάπη τους, το σεβασμό και την εκτίμησή τους στο πρόσωπό του, διότι η επίγεια ζωή του υπήρξε παράδειγμα προς μίμηση. Με έντονη τη συγκίνηση προσκύνησαν τον τάφο του, ομολογώντας πως το είδος αυτό των επισκόπων έπαψε πια να υπάρχει, γιατί τους θρόνους της εκκλησίας κατέχουν πλέον κενόδοξοι, φιλοχρήματοι και καιροσκόποι επαγγελματίες, διώκτες των πιστών και επαίτες της αναγνώρισης και της διαφήμισής τους. Παρ όλη τη σήψη στο χώρο της διοίκησης, δεν είναι λίγοι εκείνοι που μένουν πιστοί στην παράδοση της Ορθοδοξίας μας και με κάθε τρόπο εκζητούν την μεσιτεία των αγίων αυτών που υπήρξαν θύματα των συνεπισκόπων τους, οι οποίοι δεν ανέχονται τους αγίους διότι «οι δίκαιοι είναι βαρείς και βλεπόμενοι». Μέσα στο μοναστηριακό χώρο που τον διακρίνει η καθαριότητα, η τάξη, η πειθαρχία και προπαντός ο φόβος του Θεού κι εμείς μαζί με όλους τους άλλους, που προσήλθαν να τιμήσουν τον μακαριστό επίσκοπό μας, παρακολουθήσαμε με κατάνυξη τη θεία λειτουργία και το μνημόσυνο. Ακολούθησε ομιλία του γέροντα π. Πολυκάρπου αναφερόμενη στο ευαγγέλιο της ημέρας (Μαθ. θ 27-35) που αφορούσε την θεραπεία δύο τυφλών και ενός κωφάλαλου. Αφού ανέπτυξε το θέμα σε βάθος ουσίας παρατήρησε και τα ακόλουθα: α) Οι δύο τυφλοί δέχονταν το Χριστό ως Μεσσία, υιό Δαυίδ: «ελέησον ημάς υιέ Δαυίδ» αλλά και Κύριο, δυνάμενο θεραπεύσει την τύφλωσή τους: «ναι, Κύριε, πιστεύουμε». Και «κατά την πίστην αυτών ανεώχθησαν οι οφθαλμοί». β) Αν και οι τυφλοί δεν έβλεπαν τα θαύματα και τις θεραπείες που έκανε ο Χριστός, εν ταύτοις πίστευαν σ Αυτόν με πίστη εξ ακουής, ενώ οι Φαρισαίοι, που είδαν με τα μάτια τους τόσα θαύματα, όχι μόνο απιστούσαν στο πρόσωπο του Χριστού αλλά και διέδιδαν συκοφαντίες και παραπλανούσαν το λαό. (Άραγε σήμερα πιστεύουν στο Θεό οι εκκλησιαστικοί άρχοντες; - το σχόλιο της εφημερίδας). Οι μεν υπήρξαν καλοπροαίρετοι και ευλογήθηκαν, οι δε κακοπροαίρετοι και έφθασαν στο έγκλημα. Οι μεν προσεύχονταν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους, οι δε θεοποιούσαν τον εαυτό τους λέγοντας: «Εμείς γνωρίζομεν εν τω άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια». Και στρέφοντας το λόγο στο μακαριστό ΘΕΟΛΟΓΟ τόνισε, ότι υπήρξε προσωπικότητα με ακρίβεια στην πίστη και ασυμβίβαστη επιμονή σ αυτά που πίστευε. Ήταν άνθρωπος θερμής προσευχής, εκούσιας πτωχείας, ελεήμων, με μορφή ήρεμη και πρόσωπο πράο. Διεξήγαγε νίκες στα αθλήματα της αγόγγυστης υπομονής και ταπείνωσης. Άκακος επίσκοπος προσπαθούσε πάντα να δίνει ελαφρυντικά σε όσους με μανία τον εδίωξαν. Η αγάπη του υπήρξε παροιμιώδης γι αυτό και όπου πέρασε, ασκώντας την κατά Θεόν διακονία, άφησε αγαθές αναμνήσεις σε βαθμό και οι εχθροί του να αναγνωρίζουν ότι υπήρξε όντως «άκακο αρνίο της ποίμνης του Χριστού» που έφερε με καρτερία το μαρτύριο του διωγμού. Μετά την απόλυση μοιράστηκαν τα κόλλυβα και αναχωρώντας οι πιστοί εύχονταν να δώσει ο Θεός στην εκκλησία μας τέτοιους, σαν τον μακαριστό Θεολόγο, αρχιερείς. Β.Γ. ΓΙΑ ΤΑ 13 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Όταν κάποτε έγινε Λόγος για την προαγωγή του σε επίσκοπο, ο Μητροπολίτης Διονύσιος, που τον υπεραγαπούσε και τον καμάρωνε, απέκλεισε την υποψηφιότητά του. Δε θα αντέξει ο πατήρ Θεολόγος τα βάρη της αρχιερωσύνης, έλεγε ο γέροντας Μητροπολίτης και προσπερνούσε τον ιεροκήρυκά του. Όμως ο Θεός είχε άλλο σχέδιο. Το 1968 και ύστερα από πολλές αναβολές η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος τον επέλεξε για Μητροπολίτη Λαρίσης Πλαταμώνος και Τυρνάβου. Και τότε ο Διονύσιος έγραψε στο ημερολόγιό του: Προσπαθούσαμε να νικήσουμε το Θεό και να παραμερίσουμε το θέλημά Του. Αλλά Εκείνος μας νίκησε. Ήθελε τον Θεολόγο επίσκοπο. Και τελικά μας ανάγκασε να υποχωρήσουμε και να δεχτούμε το θέλημά Του. Η θεσσαλική πρωτεύουσα, η Λάρισα έζησε μια νεκρανάσταση με την παρουσία του νέου Μητροπολίτη! Δεκαετίες ολόκληρες συγκλονιζόταν από εκκλησιαστικά σκάνδαλα και από την αδιαφορία των ποιμένων για τα προβλήματα του ποιμνίου. Και ξαφνικά, είδε τον καινούργιο επίσκοπο να σκύβει για να ακούσει το κλάμα και για να θεραπεύσει τις πληγές. Το γεγονός αυτό συνεπήρε το λαό. Άνθρωποι, που ίσαμε κείνη τη στιγμή έδειχναν προκλητική περιφρόνηση στη διοίκηση της Εκκλησίας, άνοιξαν τις καρδιές τους και αντιμετάδωσαν το θησαυρό της αγάπης τους στον επίσκοπο, που δεν κρατούσε απόσταση από τις πλατειές μάζες του λαού και δεν υπολόγιζε θυσία στην άσκηση των ποιμαντικών του καθηκόντων. Ο Μητροπολίτης Θεολόγος έγινε για τη Λάρισα σύμβολο επισκόπου και υπόδειγμα πνευματικού πατέρα. Η πόρτα του πάντα ανοιχτή. Η καρδιά του πάντα γεμάτη. Ο Βίος του ζωντανή αγιογραφία. Ο λόγος του ουράνια διδαχή και βάλσαμο στις ώρες της οδύνης. Με θρησκευτική κατάνυξη ΤΕΛΕΣΘΗΚΕ ΤΟ ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ (13 ο ) ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ ΚΥΡΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Η μεγάλη χαρά δεν κράτησε πολύ. Πριν κλείσουν έξι χρόνια, ο νέος προκαθήμενος, ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, που τρόμαζε το ήθος του Θεολόγου, με τη βοήθεια του φίλου του, του δικτάτορα Ιωαννίδη, έσπρωξε βίαια το σεμνό επίσκοπο έξω από τον επισκοπικό θρόνο και μακριά από το αγαπημένο του ποίμνιο. Η θύελλα που ξεσηκώθηκε στη Λάρισα, ήταν πρωτοφανής και ασυγκράτητη. Ο λαός επαναστάτησε. Δε δέχτηκε τον καινούργιο επίσκοπο, που σαν εισβολέας ώρμησε να καθίσει στο θρόνο του Θεολόγου και στις καρδιές των Λαρισαίων. Οι διαμαρτυρίες, οι κραυγές του πόνου, οι πράξεις αντίστασης, η ηρωική μαχητικότητα θα μείνουν στην ιστορία. Θα αποτελέσουν κεφάλαια, που θα αφυπνίζουν τις κοιμισμένες συνειδήσεις και θα διαμορφώνουν τις θετικές αντιδράσεις του εκκλησιαστικού σώματος σε κάθε έκρηξη αυθαιρεσίας των υπευθύνων ποιμένων. Δεκαεπτά χρόνια έμεινε μακριά από τη Λάρισα ο μακαριστός Μητροπολίτης Θεολόγος. Και δε λησμονήθηκε. Οι παλιοί δεν απάλειψαν τη φυσιογνωμία του από τη καρδιά τους. Και οι νέοι, αυτοί, που δεν είχαν αξιωθεί να τον γνωρίσουν, ακούγοντας τις αφηγήσεις και την ευλαβική αναφορά στον μάρτυρα επίσκοπο, τον αποδέχτηκαν δίχως να αντικρίσουν το πρόσωπό του και έσπευσαν να πλαισιώσουν την αγωνιστική παράταξη, που μαχόταν με τη σημαία της Δικαιοσύνης και της αγάπης. Αυθόρμητα σχηματίστηκε ένα δυναμικό σώμα, συμπαγές και αποφασιστικό, που ζητούσε την αποκατάσταση της Κανονικής τάξης στην Εκκλησία Ιησού Χριστού και την επαναφορά του Θεολόγου στο θρόνο του. Μετά από μια σειρά αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Χώρας, που δικαίωναν το Μητροπολίτη Θεολόγο και όλους τους διωκόμενους Μητροπολίτες, ο Θεολόγος ξαναγύρισε στη Λάρισα. Το πλήρωμα της Εκκλησίας πανηγύρισε. Έζησε Ανάσταση. Και έτρεξε να πλαισιώσει τον μαρτυρικό επίσκοπό του. Αλλά ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ και το στενό περιβάλλον του φρύαξαν. Και άρχισαν τις απανωτές, μικροπρεπείς και εμπαθείς επιθέσεις εναντίον του. Στρέβλωσαν τους Ιερούς Κανόνες. Ποδοπάτησαν τους Νόμους της Ελληνικής Πολιτείας και τις αποφάσεις του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου. Περιφρόνησαν τις αρχές της χρηστής διοίκησης. Και με σειρά παρανόμων ενεργειών προσπάθησαν να εξοντώσουν τον αγνό λευίτη. Τον επίσκοπο, που περιέφερε στη θεσσαλική γη τη λάμψη της πτώχειας και τη γοητεία της αγιότητας. Χρόνια κράτησαν οι επιθέσεις. Κάθε τόσο λησμονώντας, ότι πριν από λίγο τον είχαν καταδικάσει αναπολόγητο, επινοούσαν καινούργιες καταδίκες, δίχως και πάλι να νοιώσουν την ανάγκη να του απαγγείλουν κατηγορία και να ακούσουν την απολογία του. Ο Μητροπολίτης Θεολόγος έμεινε όρθιος. Γενναίος. Ως άκμων τυπτόμενος. Και επαλήθευε ο Πατερικός λόγος, ότι μεγάλου εστί το δέρεσθαι και νικάν. Στις 31 Ιουλίου του 1996 ο Μητροπολίτης Λαρίσης Θεολόγος, ήρεμος, με την προσευχή της συγγνώμης στα χείλη του, έφευγε από τον κόσμο της μικρότητας και της αδικίας, για να αναπαυτεί στους κόλπους του σταυρωμένου νικητή, του Θεανθρώπου Κυρίου μας. Η κηδεία του ήταν γεγονός, που συγκλόνισε τη Θεσσαλία, συνήγειρε το λαό σε πάνδημη λιτανεία και τάραξε τις συνειδήσεις των αδίστακτων διωκτών του. Έφυγε για να πάει εν χώρα ζώντων. Να συνεχίσει την προσφορά της δοξολογίας του. Και άφησε πίσω τη μνήμη δικαίου. Το φως, που συνεχίζει να εκπέμπει η μορφή του. Τη χαρμολύπη, που είναι θρονιασμένη στις ψυχές των πνευματικών παιδιών του. Από το ημερολόγιο της Πρωτοβουλίας ΑΓΩΝΑΣ 7 Χρήστος Καραθανάσης (Ανχης ΠΖ ε.α.)ο πιστός και ασυμβίβαστος Χριστιανός Ο μακαριστός Χρήστος, που έφυγε πρόσφατα από κοντά μας και μετακόμισε στους Ουρανούς, άφησε μεγάλο κενό πίσω του. Η απουσία του είναι αισθητή σε μας που τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε. Κι αυτό γιατί κοντά του ανέπνεε κανείς ταπείνωση, καλοσύνη, στοργή, υπομονή, πραότητα, καταδεκτικότητα, άγια συμβουλή και προπαντός γενναίο φρόνημα και ακλόνητη πίστη στον Χριστό. Ως στρατιωτικό δεν τον γνώρισα. Ξέρω, όμως, ότι υπηρέτησε σε όλη σχεδόν την Ελλάδα αγόγγυστα. Υπηρέτησε και στο Ελληνικό Προξενείο στη Σμύρνη και στην Κύπρο μας, με τα γεγονότα του Παντού άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα αρετής. Καθώς ήταν ολιγόλογος, απέφευγε να μιλήσει για τον εαυτό του, δεν περιαυτολογούσε άσκοπα. Εκεί που διακρίθηκε ιδιαιτέρως ήταν στην υπηρεσία της ψαλτικής τέχνης. Υπήρξε εξαίρετος ψάλτης. Κοσμούσε για πολλά χρόνια το αναλόγιο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην 1 η ΣΤΡΑΤΙΑ αλλά και του Αγίου Αποστόλου Θωμά στη ομώνυμη συνοικία. Παράλληλα, αγωνιζόταν πάντα για την ορθή Πίστη στον Χριστό και για μια αμόλυντη Ορθοδοξία. Βρέθηκε στις τάξεις των αγωνιζομένων χριστιανών Λαρίσης στο πλευρό του Αγίου μας μακαριστού ΘΕΟΛΟΓΟΥ από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία του πνοή. εν αμφέβαλλε για το δίκαιο του αγώνος ούτε για μια στιγμή. Ρουφούσε στην κυριολεξία τα ορθόδοξα χριστιανικά έντυπα, που του πήγαινα στο λίγο διάστημα που ασθενούσε, και κυρίως τον «Αγώνα». Για να φανεί η μεγάλη αγάπη του στην ανόθευτη Ορθοδοξία, θα ήθελα να αναφέρω ένα περιστατικό που μου διηγιόταν ο ίδιος. Την εποχή που ο μακαριστός Χριστόδουλος ήταν επίσκοπος στο Βόλο, έγινε μια σύναξη αξιωματικών στην οποία ομιλητής ήταν ο ίδιος ο Χριστόδουλος. Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, της ομιλίας του άρχισε ο Χριστόδουλος να εκθειάζει κάποια «προτερήματα της καθολικής εκκλησίας». Αμέσως, ο μακαριστός Χρήστος, χαμηλόβαθμος τότε αξιωματικός, εν μέσω απόλυτης ησυχίας, πετάχτηκε όρθιος, διέκοψε το μητροπολίτη και του είπε με τη βροντερή φωνή του εις επήκοον όλων των παρευρισκομένων: «Τι είναι αυτά που μας λέτε; Εμείς γνωρίζουμε ότι ο παπισμός είναι αίρεση και παρασυναγωγή και όχι εκκλησία». Ο Χριστόδουλος «ανέκρουσε πρύμναν» και άρχισε να τα μασάει, κατά το κοινώς λεγόμενον. Μάλιστα, ενώ όλοι στο τέλος περίμεναν την τιμωρία του τολμηρού αξιωματικού από τον Στρατηγό, αυτός, απευθυνόμενος προς το δεσπότη, αφού τον ευχαρίστησε για την ανάλυση του αναφερομένου θέματος, είπε: «Όσο για τον πάπα, γνωρίζουμε την πολιτεία του από το δέκατο αιώνα». Τέλος, ένα άλλο περιστατικό που δείχνει την Πρόνοια του Θεού για τον ίδιο είναι το εξής. Υπηρετούσε σε κάποια περιοχή της Ελλάδας υπό δύσκολες συνθήκες ως αξιωματικός πεζικού. Κοντά του είχε ένα καλό στρατιώτη ως βοηθό του. Κάποια στιγμή, εκεί που ο μακαριστός Χρήστος τον είχε ανάγκη, ήρθε διαταγή να μετατεθεί ο τόσο χρήσιμος βοηθός του. Στεναχωρήθηκε πολύ ο Χρήστος, γι αυτό και κατέφυγε στην προσευχή. Βρέθηκε, μάλιστα, εκείνες τις ημέρες στο Άγιον Όρος, στο κελάκι του πατρός Παϊσίου και το μόνο που παρακάλεσε το γέροντα ήταν να προσευχηθεί να είναι καλά εκεί που θα πάει το νέο αυτό παλικάρι. Ο πατήρ Παΐσιος τού είπε: «Χρήστο, θα μείνει για ένα ακόμη χρονικό διάστημα ο στρατιώτης κοντά σου, για να σε βοηθήσει». Επιστρέφοντας στο στρατόπεδο ο μακαριστός βρήκε το βοηθό του έτοιμο να αναχωρήσει την επόμενη μέρα, με τις βαλίτσες στο χέρι. Ωστόσο, τηνν επόμενη ανεστάλη η μετάθεση του οπλίτη κι έτσι δεν έμεινε χωρίς βοηθό! Σίγουρα, η αξιοσέβαστη κύρια Βασιλική, η σύζυγός του, όπως και τα τρία του παιδιά, ο ημήτριος, ο Απόστολος και η Κωνσταντινιά αλλά και τα εγγόνια του θα έχουν να θυμούνται πολλά περισσότερα. Ας είναι αιωνία του η μνήμη! Ν. Β. Χ.

8 8 ΑΓΩΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΨΑΛΤΙΚΑ ΒΡΕ ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ Παλαιότερα αποτελούσε τιμή και δόξα: 1) να δηλώνει κανείς βατοπεδινός ή ό,τι άλλο, 2) να παραβρίσκεται δίπλα-δίπλα με τον ηγούμενο και την αδελφότητα, 3) να συντρώγει στην ίδια τράπεζα, 4) να συλλειτουργεί μαζί τους, 5) να παρακολουθεί ομιλίες τους, 6) να υποδέχεται άγια λείψανα αυτών των μονών. Τότε που φιλοξενούνταν στους ιερούς αυτούς χώρους μεγιστάνες, πρίγκιπες, πρόεδροι, πρωθυπουργοί, υπουργοί, δικαστικοί, πατριάρχες και που στο όνομά τους και μόνο «άνοιγαν όλες οι πόρτες». Τότε που η φωτογράφιση με τα πρόσωπα αυτά θεωρούνταν ευλογία και ευκαιρία ΟΧΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ Είναι και αυτό φαινόμενο της εποχής μας. Δηλαδή χριστιανικά περιοδικά, εφημερίδες και εικόνες αγίων να πετιούνται σε κάδους απορριμμάτων ενώ κάτι τέτοιο σε παλιότερες εποχές θα αποτελούσε λόγο εξομολογήσεως. Δεν θα γινόταν καν λόγος εάν εργάτες του Δήμου δεν μας παρέδιδαν μικρά πακέτα με λαχνούς που βρέθηκαν σε κάδους μιας λαχειοφόρου αγοράς που πραγματοποίησε η Μητρόπολη Λάρισας, για την ανέγερση ιερού ναού στο Καμερούν. Το δυσάρεστο στην προκειμένη περίπτωση είναι το ότι στη δεξιά μπροστινή όψη του λαχνού απεικονίζεται ο άγιος Αχίλιος. Και ρωτάμε: 1) Έτσι σέβονται και τιμούν τον άγιο; 2) Μήπως πρέπει να γίνεται κάποια κατήχηση στα συνεργαζόμενα με τη Μητρόπολη πρόσωπα; 3) Αφού ένας μεγάλος αριθμός λαχνών πετάχτηκε στους κάδους, πώς έγινε η κλήρωση; προβολής της ελαχιστότητάς μας για την απόδειξη του αντιθέτου επιδεικνύοντας περιχαρώς τα αποδεικτικά στοιχεία των ιστορικών αυτών στιγμών (φωτογραφίες). Σήμερα, που οι καιροί άλλαξαν «τα πάντα ρει» οι άλλοτε φίλοι «γυρίζουν τις πλάτες» και κάνουν πως δεν γνωρίζουν εκείνους που πρώτα επεδίωκαν να φωτογραφηθούν μαζί τους. Θεωρούν κατάρα, πλέον, μια τέτοια σχέση και φαντάζομαι πως ήδη εξαφάνισαν κάθε προηγούμενο πειστήριο, μέχρις ότου αλλάξουν και πάλι οι καιροί. Τα γράφουμε αυτά γιατί σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες ο δεσπότης Ιγνάτιος μας απειλεί με νέες μηνύσεις και αγωγές ζητώντας, μάλιστα, αποζημίωση χιλιάδες ευρώ, διότι σε προηγούμενο φύλλο μας τον αποκαλέσαμε «βατοπεδινό» λόγω των αγαθών σχέσεών του με τη Μονή και τη συνεργασία τους σε πνευματικό επίπεδο. Κάτι παρόμοιο δηλαδή μ εκείνους που επισκέπτονται τους Αγίους Τόπους και τιμητικά αποκαλούνται ΧΑΤΖΗΔΕΣ. Αν παραστεί ανάγκη θα επανέλθουμε δημοσιεύοντας το πλούσιο σχετικό υλικό. ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΣΙΩΠΗ Ούτε κουβέντα δεν βρήκαν να πούνε, ούτε λέξη να γράψουν τα τοπικά Μ.Μ.Ε. 1) για τις 100 και πλέον αρχιερατικές στολές του δεσπότη Ιγνατίου Λάππα που κόστισαν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ (πόθεν έσχες;). 2) Για τις δεκάδες δισκοφορίες στους ναούς, και τον προορισμό των χρημάτων. 3) Για τη μεταφορά εικόνων και λειψάνων αμφίβολης γνησιότητας καθώς και τα κουτιά συλλογής χρημάτων. 4) Για τον «Επιούσιο» που σιτίζονται μερικές δεκάδες αλλά εισπράττονται από τους ναούς ποσά για εκατοντάδες σιτιζόμενους. 5) Για την α του «Κρίκκειου Ορφανοτροφείου» που αποτελεί το Βατοπέδι της Λάρισας. Μούγκα, αγαπητοί αναγνώστες άκρα του τάφου σιωπή. Όλοι αυτοί, οι λαλίστατοι κατά την εποχή του μακαριστού Θεολόγου, που ερευνούσαν με το μικροσκόπιο να βρουν (;) αφορμή να την σχολιάσουν δυσμενώς, ξαφνικά βουβάθηκαν. Σιώπησαν με ένοχη σιωπή, μπροστά στον ογκόλιθο των σκανδάλων που αφορούν το δεσπότη Ιγνάτιο Λάππα. Τώρα όλα «καλώς καμωμένα», άξια μάλιστα και επαίνων, ενώ θα έπρεπε όλοι αυτοί οι κύριοι να βρίσκονταν κάπου αλλού, αν λειτουργούσε το σύστημα σωστά. Φίλος δημοσιογράφος, σε συζήτηση για τις συνεχείς μας αποκαλύψεις, μας είπε: «Γράψτε όσα, και όσο εκεί στην Μεγ. Αλεξάνδρου δεν βλέπουν ούτε ακούνε η Τσαρίνα έδωσε εντολή να μην γράψουν τίποτε για τον πνευματικό της. Οι άλλοι έχουν τους «δικούς τους» λόγους. Τώρα μάλιστα, που έστειλαν και δικό τους στην Λεωφ. Αλεξάνδρας Αθηνών όλα χαμένος κόπος». Ίσως, κατά το ανθρώπινο, έτσι να έχουν τα πράγματα. Ξέχασαν όμως, αγαπητοί αναγνώστες, ότι υπάρχει και η οδός του Στρασβούργου απ την οποία έχουμε τα πρώτα ευχάριστα νέα βέβαια τον τελικό λόγο τον έχει ο Θεός, ο οποίος δεν εμπαίζεται ούτε και από τους θεωρούμενους ισχυρούς των ημερών μας. Από τις 14/6/07 στον μητροπολιτικό ναό του αγίου Αχιλίου φιλοξενείται μόνιμα τεμάχιο λειψάνου του αγίου Λουκά του ιατρού αρχιεπισκόπου Κριμαίας και Συμφερουπόλεως, του Ρώσου και το οποίο μεταφέρεται σε διάφορους πανηγυρίζοντες ναούς για ευλογία. Το είδαμε όμως κι αυτό. Φέτος επί μέρες διαφημίζονταν «η υποδοχή του ιερού λειψάνου του νεοφανούς θαυματουργού αγίου Λουκά, στις 2 Απριλίου» καθώς και ότι «η ιερά λειψανοθήκη την οποία θα παραδώσει ο καθηγούμενος της ιεράς μονής Σαγματά αρχιμανδρίτης Π. Νεκτάριος στα χέρια του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λάρισας και Τυρνάβου κ. Ιγνατίου, θα περιέχει λείψανα του θαυματουργού αγίου, τμήμα της καρδιάς του, μέρος από το τίμιο ράσο του καθώς και χώμα από τον τάφο του». Και ρωτάμε: Αφού λείψανα του αγίου Λουκά υπάρχουν στο ναό του αγίου Αχιλίου, όπου μάλιστα κάθε Τρίτη διαβάζεται η παράκλησή του, γιατί αυτή η διαφήμιση της έλευσης των λειψάνων, οι φιέστες, οι επισημότητες και οι υποδοχές; Μήπως έχει άλλη αγιαστική δύναμη, το ίδιο ΤΟ ΕΙ ΑΜΕ ΚΙ ΑΥΤΟ λείψανο, όταν έρχεται από άλλη πόλη; Μερικές ενέργειες αδυνατεί το ανθρώπινο μυαλό να κατανοήσει. Μήπως επειδή συμπληρωματικά μεταφέρθηκαν χώμα από τον τάφο και τεμάχιο από το ράσο του αγίου; Δηλαδή δεν αρκούσε το υπάρχον ήδη τεμάχιο του σώματος του αγίου να μεταδώσει την αγιαστική χάρη και χρειάζονταν συμπληρωματικά τη βοήθεια του χώματος και του τεμαχίου εκ του ράσου; Έφεραν λέγει η ανακοίνωση και μέρος της καρδιάς του. Αλήθεια γιατί; Μήπως επειδή πληροφορήθηκαν την σκληροκαρδία του δεσπότη Ιγνατίου, ο οποίος καταδιώκει με πάθος τους πιστούς που δεν του προσφέρουν λιβανωτό (δεν τον αναγνωρίζουν) εξ αιτίας της σωρείας των αμαρτημάτων και της αμετανοησίας του, και έκριναν απαραίτητη την μόνιμη παρουσία της πάλλουσας από αγάπη καρδιάς ενός αληθινού αγίου, για να γαληνέψει τις φουρτουνιασμένες ψυχές των διωκόμενων χριστιανών και να μαλάξει τη σκληρότητα του Ιγνατίου; Οστά, καρδιά, τεμάχιο ράσου και χώμα από τον τάφο του αγίου. Και όλα αυτά στη Λάρισα! Δεν είναι απορίας άξιον; Ναι, αλλά όχι και ανερμήνευτο. Στη Λάρισα διαπράχθηκε από την εκκλησιαστική και πολιτική εξουσία φοβερό έγκλημα σε βάρος του Αγίου και μακαριστού τώρα, Μητροπολίτη ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ, το οποίο εξακολουθεί να διαπράττεται τόσο στον ίδιο όσο και στα πνευματικά του παιδιά τους θεολογικούς οι οποίοι προσάγονται ομαδικά (33) σε δίκες και αγωγές για να ξεχάσουν τον ΠΑΤΕΡΑ και να αγαπήσουν τον ΠΑΤΡΙΟ. Σε περίπτωση δε που δεν θα υποκύψουν, πιστεύει, ότι θα τους κάμψει με τα υπέρογκα χρηματικά ποσά, που του έδωσαν το δικαίωμα να ζητάει από τον καθένα Αγωνιζόμενο. Ας γνωρίζει, λοιπόν ο κ. Ιγνάτιος και όσοι παρασκηνιακά τον στηρίζουν, ότι 1) ο σεβασμός και η υπακοή δεν επιβάλλονται αλλά κατακτιούνται με προσωπικό, κατά Θεόν, αγώνα και ταπείνωση, την οποία οφείλει να διδάξει. Αλλά αυτό είναι αδύνατο, διότι πρέπει να έχεις για να δώσεις: «ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος». 2) η εξιλέωση δεν επιτυγχάνεται όσα λείψανα, καρδιές, εικόνες κι αν έχει κανείς αν δεν υπάρχει μετάνοια και καρδιά συντετριμμένη, 3) τις συμβουλές του Κυρίου προς τους μαθητές του όταν κάποιοι δεν θα τους αποδέχονταν: «ός εάν μη δέξηται υμάς μηδέ ακούση τους λόγους υμών, εξερχόμενοι έξω της πόλεως εκείνης εκτινάξατε τον κονιορτόν των ποδών υμών». Τελειώνοντας θα λέγαμε κι εμείς στον κ. Ιγνάτιο: «φεύγε και σώζου». Β.Γ. Έκλεισαν την πόρτα στην πρόταση για το Σύμφωνο Συμβίωσης στους ομοφυλόφιλους Η εφημερίδα μας πρώτη, τον Νοέμβριο του 2008, δημοσίευσε άρθρο του π. Ευσταθίου Κολλά, το οποίο γνώριζε στους αναγνώστες μας ότι 19 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ είχαν καταθέσει στη Βουλή πρόταση προς ψήφιση υπέρ της νομιμοποίησης της συμβίωσης των ομοφυλόφιλων. Προ ημερών, σε συζήτηση της πρότασης στη Βουλή, ακούστηκαν πολλές αξιόλογες και αξιοπρεπείς τοποθετήσεις αλλά και άλλες θλιβερές και αξιοθρήνητες. Εμείς θα ασχοληθούμε με ό,τι καλό ειπώθηκε. 1) Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ν. Δένδιας δήλωσε ότι δεν αποδέχεται την πρόταση, αλλά ότι η Κυβέρνηση διερευνά το θέμα 2) Ο εισηγητής του ΛΑΟΣ Γεώργιος Γεωργίου είπε: «Αν θέλουν με τη διαφορετικότητά τους να διακωμωδήσουν μυστήρια ή πρακτικές των δικών μας δρόμων, νομίζω ότι αγγίζει το διασκεδαστικό και την προσπάθεια να κοσμήσουμε τη θλιβερή καθημερινότητά μας με νυφικούς πέπλους επί ανδρών Εγώ προσωπικώς δέχομαι την μήνιν της κοινωνίας ενίοτε κατά του Κοινοβουλίου όταν προχωρεί σε τέτοιες πρωτοβουλίες, αλλά δεν δέχομαι επ ουδενί λόγο τον γέλωτα. Προτιμώ να θυμώνουν παρά να γελούν μαζί μας». Δεύτερη έκφραση του ΛΑΟΣ: «Δεν μας έφτανε η κατάντια της Ελλάδας, φτάσαμε τώρα να πυροβολούμε και την οικογένεια» Ο μοναδικός υποστηρικτής της πρότασης αυτής του ΠΑΣΟΚ, που απορρίφθηκε από την Κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα, ήταν, όπως αναμένονταν, ο ΣΥΡΙΖΑ.

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά.

Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. Οι τεμπέληδες άνθρωποι είναι κατάρα. Πιάστε δουλειά. illbehonest.com/greek Tim Conway Αδέλφια, λέει πιάστε δουλειά Αδέλφια, αυτό είναι που μας λέει εδώ. Κοίταξε το επόμενο πράγμα που είναι στο εδάφιο 28

Διαβάστε περισσότερα

Έχασε την υπόθεση στο δικαστήριο διαζυγίων για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εκκλησίας του ο αυτοαποκαλούμενος "Αντίχριστος".

Έχασε την υπόθεση στο δικαστήριο διαζυγίων για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εκκλησίας του ο αυτοαποκαλούμενος Αντίχριστος. Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009 Ο «Αντίχριστος» έχασε το δικαστήριο από την πρώην σύζυγό του... Έχασε την υπόθεση στο δικαστήριο διαζυγίων για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εκκλησίας του ο αυτοαποκαλούμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Μισραχή - ΚΙΡΚΗ συνθήκες τις θυσίες. Είναι ένας πόνος τόσο αβάστακτος το να ζεις με άλλη και η καρδιά σου ν' ανήκει αλλού. Κι ο χρόνος αντί να αμβλύνει και να επουλώνει την πληγή, να επιμένει

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 2/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας

Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Προσοχή στο κενό Μπάρμπαρα Τόμπσον Δεύτερη σύμβουλος στην Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας Τα κενά μπορούν να είναι μια υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να βελτιωθούμε ή, αν τα αγνοήσουμε,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία

του Οίκου Προσευχής Διδασκαλία για την διακονία Από Γιώργο Μαρκάκη, Ποιμένα Χριστιανικού Οίκου Προσευχής «Κέντρο Σαλόμ», Αθήνα 02.2012 Σελ. 1 Ο αδελφός Νίκος έλαβε τον κάτωθι λόγο από τον Κύριο: «Λέγω στην Εκκλησία αυτή την ώρα: μείνετε πιστοί και μήν

Διαβάστε περισσότερα

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν.

Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως και να ήταν. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι μόνος είναι απλά ένα όνειρο. Ένα όνειρο που ονειρεύεσαι με άλλους μαζί είναι πραγματικότητα. John Lennon Κάπως έτσι ονειρεύτηκα την Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση!!! Μπορεί όμως

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ RICHARD DAWKINS «ΤΗΕ GOD DELUSION» («Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΑΥΤΑΠΑΤΗ») Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/07/2007 00:00 Του Π. Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Η ανθρωπότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι.

Χριστός Ανέστη. Έχουμε αληθινό πρόβλημα όταν έρχεται στην διαχείριση των χρημάτων. Οι περισσότεροι από μας είμαστε σοβαρά χρεωμένοι. Αγαπημένοι μου εν Χριστώ Χριστός Ανέστη Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα αλλαγή όσον αφορά στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων. Οι στατιστικές των χρεών στις ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είναι συγκλονιστικές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Θ. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ:

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Θ. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ: 386 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Η κα Σταθούλια έχει το λόγο. Θ. ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ: Νομίζω ότι ή τοποθέτηση του Μιχάλη είναι σωστή ως προς την αρχή της, ως προς το γενικό πλαίσιο. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 2 ο ) Η Εκκλησία, στην οποία είναι ο χώρος που ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, περιλαμβάνεται στη θεϊκή κυριαρχία πάνω στο χρόνο. Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Greek Translations of Brad Yates Videos

Greek Translations of Brad Yates Videos Greek Translations of Brad Yates Videos Contents: Allowing and Receiving Feeling Betrayed Tapping with Brad Yates Allowing and Receiving http://www.youtube.com/watch?v=4iftrjbas5o Translation by Vicky

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Ποιμαντική μέσω Διαδικτύου

Συμβουλευτική Ποιμαντική μέσω Διαδικτύου Συμβουλευτική Ποιμαντική μέσω Διαδικτύου Η συμβουλευτική ποιμαντική είναι ένα από τα κύρια μελήματα του ιερέως. Ζούμε σε μία εποχή που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως εποχή της γνώσης, της πληροφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17-1-2013 Αριθ. Πρωτ. : 680 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ( ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ )

ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ( ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ) ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ( ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ) ΣΚΗΝΙΚΑ: Είναι καλό να υπάρχει το σκηνικό μιας αρχαίας πόλης (Καισάρειας) Το σκηνικό της Καισάρειας αναπαράχθηκε σε ύφασμα με τη βοήθεια επιδιασκόπιου από

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Υπεξαίρεση και Απάτη σε βάρος του Λαού και της Χώρας!!!

Υπεξαίρεση και Απάτη σε βάρος του Λαού και της Χώρας!!! ΕΤΣΙ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΤΣΙ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΜΙΜΑ ΕΔΩΣΑΝ 233 δις ευρώ στις τράπεζες σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες πήραν δάνειο μετρητά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Η νομική διάσταση των σπάνιων νοσημάτων.

Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Η νομική διάσταση των σπάνιων νοσημάτων. 1 Οργανωτής ημερίδας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Θέμα ημερίδας: Χρόνος ημερίδας: Σπάνια νοσήματα και Ε.Σ.Υ. 21-6-09, ώρα 09:30 π.μ. 13:30 μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί; www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr»

«Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Επεξήγηση web site με λογικό διάγραμμα «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλοί άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ένα θεατρικό διάλογο και να προβληματιστούν για τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων τους στα μαθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει;

Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές. φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2011 Τι φασαρία είναι αυτή; Τι ξεχωριστό συμβαίνει φέτος τις Αποκριές στους δρόμους της Πλάκας; Τι ακούω; Ένα νταούλι; Κουδουνάκια; Τύμπανα; φωτογραφική της μηχανή και βγήκε μας. Τι να δει; Όλο

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την τόσο έξυπνη ερώτηση και μου δίνεται την ευκαιρία να βάλω τα πράγματα στη θέση τους

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την τόσο έξυπνη ερώτηση και μου δίνεται την ευκαιρία να βάλω τα πράγματα στη θέση τους Κύριε Gates φτάσατε ως την Γκάνα για να μελετήσετε την επίδραση των Windows στον άνθρωπο. Ποια είναι τα συμπεράσματα σας ; Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την τόσο έξυπνη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος.

Δημιουργία σημαντικού εισοδήματος. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 15 ως έναντι ασφαλίστρων και συστήνοντας 2 τουλάχιστον άτομα έχετε ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών

Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας. Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών Ανήλικος καταναλωτής: Ευκαιρίες, κίνδυνοι και μέσα προστασίας Ομιλία Συνηγόρου του Καταναλωτή, κου Ευάγγελου Ζερβέα, στο Κολέγιο Αθηνών 30 Νοεμβρίου 2011 Εισαγωγή Καταναλωτής είναι κάθε άτομο, για το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση.

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014 Καθηγήτρια Κ.Δ.Παντελίδου Ζήτημα πρώτο (βαθμοί 6) Ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων Α ανέλαβε την υποχρεώση να τοποθετήσει με αμοιβή ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες

Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΏΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΊΑΣ, ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2011 Από τον Πρόεδρο Χένρυ Άιρινγκ Πρώτο σύμβουλο στην Πρώτη Προεδρία Η επιλογή να είμαστε ευγνώμονες Ο Πατέρας μας στους Ουρανούς μας προσέταξε να είμαστε ευγνώμονες

Διαβάστε περισσότερα