ερµάνης Α, Φωτίου Α (1992) Μέθοδοι και εφαρµογές συνόρθωσης παρατηρήσεων. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ερµάνης Α, Φωτίου Α (1992) Μέθοδοι και εφαρµογές συνόρθωσης παρατηρήσεων. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη."

Transcript

1 Βιβλιογραφία α) Ελληνική Ανδριτσάνος Β, Κεχαϊδου ΚΕ (1996) Βελτιστοποίηση τοπικού γεωειδούς µε δεδοµένα βαρύτητας, τοπογραφίας, πυκνότητας και GPS µε χρήση πακέτων FFT και GIS. ιπλωµατική εργασία, Τοµέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ. Ανδριτσάνος Β, Πικριδάς Χ, Τζιαβός ΗΝ (1997) Σύγχρονες γεωδαιτικές εφαρµογές του GPS. ΤΕΕ Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας, Σεµινάριο Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Νοεµβρίου ερµάνης Α, Φωτίου Α (1992) Μέθοδοι και εφαρµογές συνόρθωσης παρατηρήσεων. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. ερµάνης Α (1999) ιαστηµικές µέθοδοι Γεωδαισίας και Γεωδυναµικής. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. Κατσάµπαλος Κ (2001) Σηµειώσεις στα πλαίσια του µεταπτυχιακού µαθήµατος «Εφαρµογές διαστηµικών µεθόδων». Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχ/κων, Α.Π.Θ.. Κατσάµπαλος Κ, Τζιαβός ΗΝ (1991) Φυσική Γεωδαισία. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. Λιβιεράτος Ε (1992) Θεωρία της Γεωδαισίας. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. Λιβιεράτος Ε, Φωτίου Α (1993) Ελλειψοειδής Γεωδαισία και Γεωδαιτικά ίκτυα. 2 η Εκδοση. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. Ρωσσικόπουλος (1999) Τοπογραφικά δίκτυα και υπολογισµοί. 2 η Θεσσαλονίκη. Έκδοση Ζήτη, Ρωσσικόπουλος (1998) ίκτυα GPS. ιδακτικές σηµειώσεις Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχ/κων, Α.Π.Θ.. Ρωσσικόπουλος, Φωτίου Α (1993) GPS Χωρίς Εξισώσεις, Ενηµερωτικό ελτίο Συλλόγου ΑTΜ Βορείου Ελλάδος, Επιστηµονικά Θέµατα, Τεύχη 33 και 34, Θεσσαλονίκη. Τζιαβός Η (1993) Σηµειώσεις Υδρογραφίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας. Θεσσαλονίκη, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ.. Φωτιού Α, Πικριδάς Χ (2001) Το δορυφορικό σύστηµα GPS. ιδακτικές σηµειώσεις Τ.Α.Τ.Μ., Α.Π.Θ.. β) Ξενόγλωσση Achilli V, Anzidei M, Baldi P, Gasparini C, Marsella M, Riguzzi F (1993) TYRGEONET: a global posisioning system geodetic network for the geodynamic survey of the Italian peninsula. Ann Geofis, 36, 2.

2 136 Andritsanos V, Hryssomallidis H, Kappos G, Kehaidou K, Pikridas C, Tsoulis D (1995) Orthometric Height Determination with a Combination of GPS and Gravity Data. Submitted to the Institute Of Navigation Student Paper Competition 95. Anzidei M, Baldi P, Casula G, Crespi M, Fotiou A, Riguzzi F (1995) Crustal deformation analysis applied to G.P.S. observations in the frame of the tyrgeonet project. XXI IUGG General Assembly, Boulder, July Anzidei M, Baldi P, Casula G, Riguzzi F, Surace L (1995) La Rete Tyrgeonet, I.G.M. Firenze. Ashjaee J, Lorenz R (1992) Precision GPS surveying after Y-code. In: Proceedings of ION GPS-92, Fifth International Technical Meeting of the Satellite Division of the Institute of Navigation, Albuquerque, New Mexico, September 16-18, Ashjaee J (1993) An analysis of Y-code tracking techniques and associated technologies. Geodetical Info Magazine, 7(7): Bock Y, Shimada S (1990) Continously monitoring G.P.S. networks for deformation measurments. In Bock, Lepard (eds), Counselman CC (1981) Miniature interferometer terminals for earth surveying - MITES. CSTG Bulletin vol 3, International Activities, Technology and Mission Developments. Frei E, Schubernigg M (1992) G.P.S. surveying techniques using the Fast Ambiguity Resolution Approach (FARA). Georgiadou Y, Kleusberg A (1988) On carrier signal multipath effects in relative G.P.S. positioning. Manu Geod 13, , 188. Goad CC, Muller A (1988) An automed procedure for generating an optimum set of independent double difference observables using G.P.S. carrier phase measurment. Manu geod, Gurtner W, Mader GL (1990) The RINEX format Current status, future developments. GPS 90 Ottawa, Hofmann-Wellenhof B, Lichtenegger H, Collins J (1994) Global Positioning System. Theory and Practice, 3 rd Ed, Springer-Verlag, New York. Kahman H, Feig W (1988) Surveing. W. de Gryter, Berlin - New York. Keegan R (1990) P-code aided Global Positioning System receiver. U.S. Pattern Office, Pattern no. 4, 972, 431. Kelso TS (1995) Satellite Times - Orbital Coordinate Systems. Part I September/October 1995, Part II November/December 1995, Part III January/February Kleusberg Al, Teunissen PJG. (eds.) (1996) G.P.S. for Geodesy. Lecture Notes in Earth Sciences No. 60, Springer-Verlag, New York. Kleusberg Al, Teunissen PJG (1997) Lecture Notes in the 2 nd International School G.P.S. for Geodesy, Delft, The Netherlands, March 2-8. Klobuchar JA (1991) Ionospheric effection GPS, GPS world 2 (4)

3 137 Lachapelle G (2000) GPS Theory and Applications. Lecture notes for ENGO625, Department of Geomatics Engineering, University of Calgary, Alberta, Canada. Leica (2002) Techical Reference Manual. Heerbrugg. Leica (2002) User Manual-SKI. Heerbrugg. Lerch F, Klosko SM, Patel GB (1983) A refined gravity model from LAGEOS (GEM-L2), NASA Technical Memorandum Lohmar FJ (1985) Zur Berechung ionospharischer Refraktionskorrekturen Fur VLBI - Beobachtungen aus simlutanen Dopplermessungen nach satelliten. Mitt. Geod, Inst. Univ. Bonn. Nr. 67. MacDoran PF, Miller RB, Buennagel LA, Whitcomb JH (1985) Codeless systems for positioning with NAVSTAR-GPS. In: Proceedings of the First International Symposium on Precise Positioning with the Global Positioning System, Rockville, Maryland, April 15-19, vol 1: Mainville A, Forsberg R, Sideris MG (1992) Global positioning system testing of geoids computed from geopotential models and local gravity data: A case study. Journal of Geophysical Research, 97(B7), Marsh JG et al. (1989) The GEM-T2 gravitational model, NASA Technical Memorandum Pavlis N, Rapp RH, Lemoine FG, Kenyon SC (1996) High resolution global geopotential models for the joint GSFC/DMA project. Presented at the GraGeoMar Symposium of IAG, Tokyo, Sept Oct. 3. Pavlis N (1997) Unpublished report on the data used for the computation of EGM models. Rapp RH (1981) The earth s gravity field to degree and order 180 using SEASAT altimeter data. Ohio State University Report No 335. Rapp RH, Cruz JY (1986) Spherical harmonic expansions of the earth s gravitational potential to degree 360, using 30 mean anomalies. Ohio State University Report No 376. Rapp RH, Wang YM, Pavlis NK (1991) The Ohio State 1991 geopotential and sea surface topography harmonic coefficient models. Ohio State University Report No 410. Reinisch BW, Huang X, Belehaki A, Jodogne J-C (2001) Bottom and Topside Ionospheric TEC Obtained From Ground-Based Ionosonde Measurements. Beacon Satellite Symposium Proceedings. Rothacher M, Beutler G, Brockmann E, Fankhauser S, Gurtner W, Johnson J, Mervart L, Schaer S, Springer T, Weber R (1996) Bernese GPS softaware version 4.0. Saastamoinen J (1973) Contributions to the theory of atmospheric refraction. Bull Geiod, 107. Schubernigg M (1993) Guidelines on Processing RINEX Data with SKI, Heerbrugg. Seeber G (1993) Satellite Geodesy (Foundations, Methods, and Applications). Walter de Gruyter, Berlin - New York.

4 138 Tziavos IN (1993) Numerical Considerations of FFT Methods in Gravity Field Modeling. Wiss Arb, University of Hannover, No 188. Vergos GS (2002) Sea Surface Topogrpahy, Bathymetry and Marine Gravity Field Modeling. MSc Theses Dissertation, Submitted to the Faculty of Graduate Studies in Partial Fulfillment for the Degree of Master of Science, Department of Geomatics Engineering, University of Calgary, UCGE Report 20157, February Vergos GS, Bayoud FA, Sideris MG and Tziavos IN (2002) High-Resolution Geoid Computation by Combining Shipborne and Multi-Satellite Altimetry Data in the Eastern Mediterranean Sea. IGeS Buletin Special Issue, Vol. 13, Proceedings of the EGS G7 Session "Regional and Local Gravity Field Approximation", I.N. Tziavos and R. Barzaghi (eds.), pp , March 25-30, Nice, France. Vergos GS, Grebenicharsky RS and Sideris MG (2001) Improving the Marine Geoid by Combining Satellite and Shipborne Data. Presented at the 3 rd Annual Conference of the GEOIDe Network of Centers of Excellence (NCE), June 21 22, 2001, Fredericton, New Brunswick, Canada. Vergos GS, Grebenicharsky RS and Sideris MG (2002a) Combination of Multi-Satellite Altimetry and Shipborne Gravity Data for Geoid Determination in a Coastal Region of Eastern Canada. IGeS Buletin Special Issue, Vol. 13, Proceedings of the EGS G7 Session "Regional and Local Gravity Field Approximation", I.N. Tziavos and R. Barzaghi (eds.), pp , March 25-30, Nice, France. Vergos GS, Sideris MG (2002b) Evaluation of Geoid Models and Validation of Geoid and GPS/Leveling Undulations in Canada. IGeS Bulletin, Vol. 12, pp Vergos GS and Sideris MG (2002d) Marine Geoid Estimation Using Satellite and Shipborne Data. Presented at the Annual Scientific Meeting of the Canadian Geophysical Union, May 18-21, Banff, Canada. Vergos GS and Sideris MG (2002f) Estimation of a High-Accuracy Marine Geoid Offshore Newfoundland, Eastern Canada. Presented at the 3rd Meeting of the International Gravity and Geoid Commission (IGGC), Gravity and Geoid GG2002, August 26-30, Thessaloniki, Greece. Vergos GS and Sideris MG (2002g) Altimetry-Derived Marine Gravity Field Estimation Using Single- and Multi-Satellite Data. Presented at the 3rd Meeting of the International Gravity and Geoid Commission (IGGC), Gravity and Geoid GG2002, August 26-30, Thessaloniki, Greece. Vergos GS, Sideris MG, Tziavos IN (2002) High-Resolution and High-Accuracy Marine Geoid Estimation in the Aegean Sea Using Satellite and Shipborne Data. Presented at the 3rd Meeting of the International Gravity and Geoid Commission (IGGC), Gravity and Geoid GG2002, August 26-30, Thessaloniki, Greece. Vergos GS, Tziavos IN and the GAVDOS Team (2002) A Survey of Marine Geoid Estimation Using Satellite and Shipborne Data in Gavdos. Presented at the XXVII EGS General Assembly, April 21-26, Nice, France. Vergos GS, Tziavos IN and the GAVDOS Team (2002b) A Survey of Marine Geoid Estimation Using Satellite and Shipborne Data in Gavdos II. Presented at the 3rd Meeting of the International Gravity and Geoid Commission (IGGC), Gravity and Geoid GG2002, August 26-30, Thessaloniki, Greece.

5 139 Wanninger (1992) Monitoring total electron ionospheric content and ionospheric irregularities with G.P.S. In: De Munck, spoeistra (eds.), Wenzel H (1985) : Hochauflosende Kugelfunktionsmodelle fur das Gravitationspotential der Erde, Wiss. Arb. University of Hannover, No Wanninger L, Jahn C-H (1991) Effects of severe ionospheric conditions on G.P.S. data processing. IAG symp. G-2, Permanent Satellite Tracking Networks for Geodesy and Geodynamics. IUGG General Assemply, Vienna. Wells DE (1986) Guide to G.P.S. positioning. Fredericton.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ε.Μ.Π.- ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ε.Μ.Π.- ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ε.Μ.Π.- ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ DIONYSOS SATELLITE OBSERVATORY NTUA - SCHOOL OF RURAL & SURVEYING ENGINEERING NTUA ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 2001 & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο ιαστηµικών Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης (Ι ΕΤ) ιδρύθηκε το 1955 (Ν.. 3350/1955) µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΔΕΤ) ιδρύθηκε το 1955 (Ν.Δ. 3350/1955) με την ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

Μητρική γλώσσα Ελληνική Αγγλικά Κατανόηση Άριστη Προφορικός λόγος Άριστος Γραπτός Λόγος Άριστος Ιταλικά Μέτρια Μέτρια

Μητρική γλώσσα Ελληνική Αγγλικά Κατανόηση Άριστη Προφορικός λόγος Άριστος Γραπτός Λόγος Άριστος Ιταλικά Μέτρια Μέτρια Όνοµα, Επώνυµο Γεράσιµος Κορρές Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση 47χλµ Λεωφ. Αθηνών Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος Τηλέφωνο (-α) +30 22910 76402 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ +30 22910 76323 Υπηκοότητα (ες) Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοματεπώνυμο: Διεύθυνση : Email: Κων/νος Α. Μπελιμπασάκης Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγικής ΤΕΙ Αθήνας Τμ. Ναυπηγικής ΤΕΙ-Α, Αιγάλεω 12210, ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210-5385389, 5385311,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 1. Βιογραφικά Στοιχεία - Σπουδές - Μετεκπαιδεύσεις Γεννήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. Αλέξανδρος Σ. Σαββαΐδης ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΙΤΣΑΚ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. Αλέξανδρος Σ. Σαββαΐδης ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΙΤΣΑΚ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Αλέξανδρος Σ. Σαββαΐδης Γεωλόγος - Δρ. Γεωφυσικός Κάτοχος Διπλώματος Ειδίκευσης στη Γεωφυσική ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΙΤΣΑΚ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μιχαήλ Ταρουδάκη. Καθηγητού. Τµήµατος Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Κρήτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μιχαήλ Ταρουδάκη. Καθηγητού. Τµήµατος Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μιχαήλ Ταρουδάκη Καθηγητού Τµήµατος Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Κρήτης Νοέµβριος 2009 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο ιεύθυνση κατοικίας ΤΑΡΟΥ ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ Ορφέως 50, 714 09

Διαβάστε περισσότερα

Professor Demetre P. Argialas, MSc, PhD

Professor Demetre P. Argialas, MSc, PhD Professor Demetre P. Argialas, MSc, PhD Professor and Director Remote Sensing Laboratory School of Rural and Surveying Engineering National Technical University of Athens, CURRICULUM VITAE PERSONAL DATA

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Βάβαλης. Προσωπικά Στοιχεία. Εκπαίδευση. Επαγγελματική Εμπειρία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Ακαδημαϊκές Θέσεις

Μανόλης Βάβαλης. Προσωπικά Στοιχεία. Εκπαίδευση. Επαγγελματική Εμπειρία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Ακαδημαϊκές Θέσεις Μανόλης Βάβαλης Curriculum Vitæ Προσωπικά Στοιχεία Όνομα Πατέρα Αναστάσιος Τόπος Γέννησης Σέρρες Ημερομηνία Γέννησης 3 Νοεμβρίου 1958 Οικογενειακή Κατάσταση Παντρεμένος με δύο παιδιά B T H u k Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Επώνυμο : ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ. 3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης : Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 1948

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Επώνυμο : ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ. 3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης : Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 1948 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυμο : ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 2. Όνομα : ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης : Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 1948 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Οικογενειακή Κατάσταση : Παντρεμένος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Προέδρου, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασίλειος Α. ουγαλής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Βασίλειος Α. ουγαλής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασίλειος Α. ουγαλής ιευθυντής Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηµατικών Ι.Τ.Ε. Καθηγητής Τµήµατος Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Αθηνών. ιεύθυνση: Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών Ίδρυµα

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE NIKOLAOS A. KAMPANIS

CURRICULUM VITAE NIKOLAOS A. KAMPANIS CURRICULUM VITAE NIKOLAOS A. KAMPANIS Birthdate: September 18, 1963. Birthplace: Iraklion, Crete, Hellas Citizenship: Hellenic E-mail: kampanis@iacm.forth.gr Languages: English (fluent), French (fluent),

Διαβάστε περισσότερα

THEODORE S. KARACOSTAS

THEODORE S. KARACOSTAS CURRICULUM VITAE: THEODORE S. KARACOSTAS P E R S O N A L I N F O R M A T I O N Family Name: Karacostas First Name: Theodore Date of Birth: October 1 st, 1950 Nationality: Greek Place of Birth: Naoussa

Διαβάστε περισσότερα

Paraskevi V. Nomikou, Ph.d Lecturer CURRICULUM VITAE

Paraskevi V. Nomikou, Ph.d Lecturer CURRICULUM VITAE , Ph.d Lecturer CURRICULUM VITAE Latest update: February 2015 Paraskevi V. Nomikou, Ph.d Personal Data ------------------------------------------------------------------------------------- Date of Birth:

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Born September 21, 1959 in Rhodes, GREECE. Resident of Heraklion Crete for more than 20 years with his wife and five children.

CURRICULUM VITAE. Born September 21, 1959 in Rhodes, GREECE. Resident of Heraklion Crete for more than 20 years with his wife and five children. Personal: CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------- PANAGIOTIS J. PAPADAKIS ------------------------------------------------------------------------ Born September

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Κ. ΜΑΖΗ ΠΕ Υδρογεωλόγος, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμων ΙΕΠΒΑ, ΕΑΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Κ. ΜΑΖΗ ΠΕ Υδρογεωλόγος, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμων ΙΕΠΒΑ, ΕΑΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Κ. ΜΑΖΗ ΠΕ Υδρογεωλόγος, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμων ΙΕΠΒΑ, ΕΑΑ kmazi@noa.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2010 σήμερα Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Φυσικής Γεωγραφίας και Γεωλογίας του Τεταρτογενούς,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 1.0 ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Βιογραφικό Σημείωμα. 1.0 ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Βιογραφικό Σημείωμα Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Ζωγράφος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 113 62, Αθήνα Τηλ.: +30 210 8203673-5, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ηµοσιεύσεις µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ηµοσιεύσεις µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ηµοσιεύσεις µελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Περιλαµβάνονται οι δηµοσιεύσεις των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ XΡΗΣΤOΣ ΔOΥΛΗΓΕΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ XΡΗΣΤOΣ ΔOΥΛΗΓΕΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ XΡΗΣΤOΣ ΔOΥΛΗΓΕΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ τηλ. (210) 414-2137, φαξ. (210) 414-2264 email:cdoulig@unipi.gr ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. National Technical University of Athens, Greece Diploma, School of Electrical & Mechanical Engineering (1972)

CURRICULUM VITAE. National Technical University of Athens, Greece Diploma, School of Electrical & Mechanical Engineering (1972) CURRICULUM VITAE IOANNIS AGAMEMNON PAPAZOGLOU PRESENT ADDRESS: Institute of Nuclear Technology- Radiation Protection, National Center for Scientific Research "DEMOKRITOS" Aghia Paraskevi, 15310, Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ρ. Πολιτικού Μηχανικού, Καθηγητή Π Ε, ΤΕΙ Σερρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ρ. Πολιτικού Μηχανικού, Καθηγητή Π Ε, ΤΕΙ Σερρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ρ. Πολιτικού Μηχανικού, Καθηγητή Π Ε, ΤΕΙ Σερρών Ηµερ. Γέννησης 3 Μαρτίου 1960 Οικογ. Κατάσταση Έγγαµος, 4 παιδιά Στρατ. Υποχρεώσεις Στρατός Ξηράς Μηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Eκπαίδευση Yποτροφίες Eπαγγελματική και επιστημονική δράση

BIOΓPAΦIKO ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Eκπαίδευση Yποτροφίες Eπαγγελματική και επιστημονική δράση BIOΓPAΦIKO ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Oνομα: Aντώνης Bαφείδης Διεύθυνση: 3η Πάροδος Mάνου, Xανιά, T.K. 73100 Tηλέφωνο: Oικία: 2821056803 Γραφείο: 2821037643 Fax: 2821069554 Hμερ. Γεννήσεως: 8 Oκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Apostolos Sarris. Place of Birth: Chania, Crete Date of Birth: 02/02/1963. Family Situation: Married, 1 child

Apostolos Sarris. Place of Birth: Chania, Crete Date of Birth: 02/02/1963. Family Situation: Married, 1 child Apostolos Sarris May 25, 2005 Permanent Address Rethymno, Crete: Michail Papadaki 2, Rethymno 74100, Crete, tel. 28310-57020 Athens: Arkesilaou 15, Neos Kosmos, Athens, tel. 210-9224305, 210-9648820 Mobile:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης: Υπηκοότητα: Οικογενειακή Κατάσταση: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 5/10/1962, Αθήνα Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Ν. ΧΟΥΣΤΗΣ. Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών ΗΥ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΗΛΙΑΣ Ν. ΧΟΥΣΤΗΣ. Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών ΗΥ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ Ν. ΧΟΥΣΤΗΣ Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών ΗΥ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Purdue, ΗΠΑ Διευθυντής Κεντρικής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ετερο-αναφορών σε εργασίες μου και αναλυτικοί πίνακες.

Κατάλογος ετερο-αναφορών σε εργασίες μου και αναλυτικοί πίνακες. Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ Βασίλειος Γ. Καμπουρλάζος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Σεπτέμβριος 1963 ΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Μόνιμος Καθηγητής Α βαθμίδας στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα