ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΜΑΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΜΑΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΜΑΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ Σαββίδης Γ. 1, Αλβανού Λ. 2 1 Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, 2 Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού Λουδία-Αλιάκμονα, Χαλάστρα, Περίληψη Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός μαθηματικού μοντέλου που περιγράφει την κυκλοφορία των υδάτινων μαζών και τη μεταφορά μακροφυκών στη λεκάνη του Θερμαϊκού Κόλπου. Ειδικότερα, η προσομοίωση αφορά περιπτώσεις καταγραφής ανθίσεων μακροφυκών, στις δυτικές ακτές του Θερμαϊκού και οδηγεί, με χρήση απλοποιητικών παραδοχών, στην πρόβλεψη της διασποράς της βιομάζας τους. Η εφαρμογή γίνεται για τους επικρατέστερους στην περιοχή ΒΒΔ και ΝΝΑ ανέμους. Οι μαθηματικές προσομοιώσεις έδειξαν τελικά ότι υπό την επίδραση ΒΒΔ ανέμων, 5 και μέρες μετά τα επεισόδια των ανθίσεων η εξάπλωση των μακροφυκών είναι σημαντική, ενώ υπό την επίδραση ΝΝΑ ανέμων περιορίζεται γενικά στην εγγύς περιοχή των ανθίσεων. Για την περίπτωση ανθίσεων στις εκβολές του Λουδία η βιομάζα των μακροφυκών, υπό την επίδραση ΒΒΔ ανέμων, εξαπλώνεται προς τα νότια και προς τον εξωτερικό Θερμαϊκό ενώ για την περίπτωση εμφάνισης των ανθίσεων στην περιοχή του Καλοχωρίου, η εξάπλωση των μακροφυκών, φαίνεται να φτάνει στις απέναντι ανατολικές ακτές του κόλπου. Λέξεις κλειδιά: μαθηματικό μοντέλο, υδροδυναμική, διασπορά μακροφυκών. MATHEMATICAL MODELLING OF THE SEA WATER CIRCULATION AND SPREADING OF MACROALGAE IN THERMAIKOS GULF Savvidis Y. 1, Alvanou L. 2 1 Department of Fisheries and Aquaculture Technology, Alexander Technological Educational Instiute of Thessaloniki, Nea Moudania Chalkidiki, 2 Axios- Loudias- Aliakmonas Managemnet Authority, Halastra, Abstract The present paper includes the development and application of a mathematical model which describes the seawater circulation and the transport of macroalgae in the area of Thermaikos gulf. More specifically, the simulation, concerns particular events of macroalgae blooms along the west coasts of the gulf, and, based on simplified assumptions, leads to the forecast of the macroalgae biomass dispersion. The model application was realized for the dominant NNW and SSE winds blowing over the area of the gulf. The mathematical simulations showed ultimately that under the influence of NNW blowing winds, 5 and days after the bloom events, the spreading of macroalgae is quite significant while under the influence of SSE winds the dispersion is generally limited in the area close to the bloom sources. For the case of NNW dominant winds and the blooms occurring at the Loudias mouth, the biomass is spreading to the central areas of the gulf and southern to the external Thermaikos gulf while for the case of the blooms at the Kalochori coastal area, the spreading of the macroalgae, seems to reach to the opposite east coasts of the gulf. Keywords: mathematical model, hydrodynamics, macroalgae dispersion.

2 1. Εισαγωγή Η κυκλοφορία των υδάτινων μαζών στο Θερμαϊκό Κόλπο υπήρξε αντικείμενο μελέτης εδώ και αρκετές δεκαετίες (Koutitas 1987, Balopoulos & Friligos 1993, Ganoulis 1994, Poulos et al. 00, Dodou et al. 02, Hyder et al. 02, Kourafalou et al. 04). Όσον αφορά την γενική κυκλοφορία των θαλάσσιων μαζών στο Θερμαϊκό, παρατηρείται είσοδος των νερών από το Βόρειο Αιγαίο στα ανατολικά του εξωτερικού Θερμαϊκού, κίνησή τους κατά μήκος των ανατολικών ακτών και εν συνεχεία στροφή προς τα δυτικά, κίνησή τους κατά μήκος των δυτικών ακτών και έξοδός τους από τα νοτιοδυτικά του κόλπου (Ganoulis, 1994). Οι ταχύτητες των θαλάσσιων ρευμάτων είναι της τάξης των 5- cm/s κοντά στην επιφάνεια και μέχρι 9 cm/s κοντά στον πυθμένα (Poulos et al. 00). Ουσιαστικά, η υδροδυναμική κυκλοφορία στο Θερμαϊκό προκύπτει από τη συνισταμένη επίδραση διάφορων εξωτερικών αίτιων, μεταξύ των οποίων σημαντικότερα είναι α) οι άνεμοι που φυσούν στην περιοχή με επικρατέστερους τους βοριάδες και τους νοτιάδες β) οι ανταλλαγές θερμότητας και νερού στην διεπιφάνεια θάλασσας/ατμόσφαιρας, γ) οι εισροές γλυκού νερού στο Θερμαϊκό από τα ποτάμια που εκβάλουν στις δυτικές ακτές του κόλπου (με παροχές οι οποίες φθίνουν τις τελευταίες δεκαετίες), δ) η αστρονομική παλίρροια (της οποίας η επίδραση στην κυκλοφορία δεν είναι σημαντική, λόγω μικρού παλιρροιακού εύρους) και ε) η γενική κυκλοφορία των νερών του Βόρειου Αιγαίου, τα οποία εισέρχονται από τα νοτιοανατολικά του εξωτερικού Θερμαϊκού κόλπου. Είναι βέβαια γνωστό, ότι το κύριο αίτιο γένεσης της υδροδυναμικής κυκλοφορίας στο Θερμαϊκό είναι ο άνεμος, καθιστώντας την κυκλοφορία των νερών στον κόλπο κατεξοχήν ανεμογενή. Η μεταφορά ύλης στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι ένα επόμενο σημαντικό αντικείμενο της θαλάσσιας υδροδυναμικής το οποίο συνδέεται άμεσα με την κυκλοφορία. Πολλές είναι οι σχετικές έρευνες που έχουν γίνει και αφορούν στην εξάπλωση λεπτόκοκκων αιωρουμένων σωματιδίων που φτάνουν στο Θερμαϊκό από τα ποτάμια των δυτικών ακτών (Savvidis et al. 01, Krestenitis et al. 07), στη διασπορά αιωρουμένου οργανικού υλικού (Savvidis and Koutitas, 00), ή τοξικών φυτοπλαγκτονικών κυττάρων (Savvidis et al., 11) στην υδρολογία και την κατανομή του σωματιδιακού υλικού στον κόλπο (Zervakis, et al., 05) όπως επίσης και τα επεισόδια επαναιώρησης ιζημάτων (Paphitis and Collins, 05). Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η δόμηση και εφαρμογή ενός μαθηματικού μοντέλου, βασισμένου σε απλοποιητικές παραδοχές, που θα χρησιμοποιείται ως επιχειρησιακό εργαλείο για την πρόγνωση της κυκλοφορίας των θαλάσσιων μαζών και της εξάπλωσης μακροφυκών μετά από επεισόδια ανθίσεων τα οποία παρατηρούνται σε περιοχές των δυτικών ακτών του Θερμαϊκού και συνδέονται με δυσμενείς επιπτώσεις στους θαλάσσιους οργανισμούς, υποβάθμιση της ποιότητας των νερών, οπτική όχληση και γενικότερα απώλεια της αναψυχικής αξίας της παράκτιας ζώνης. 2. Μεθοδολογία Η μελέτη βασίστηκε στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός διδιάστατου, μέσου κατά το βάθος, μαθηματικού μοντέλου για την περιγραφή της ανεμογενούς κυκλοφορίας του νερού και της εξάπλωσης των μακροφυκών στον κόλπο. Ειδικότερα, πρόκειται για την δόμηση ενός υδροδυναμικού μοντέλου το οποίο βρίσκεται σε σύζευξη με ένα μοντέλο μεταφοράς με στόχο μία πρώτη, αδρή περιγραφή της υδροδυναμικής στον κόλπο. Οι εξισώσεις που περιγράφουν την υδροδυναμική κυκλοφορία είναι οι γνωστές εξισώσεις της διατήρησης ορμής και μάζας (Koutitas, 1988). Από τις μέσες κατά το βάθος ταχύτητες υπολογίζονται εν συνεχεία οι επιφανειακές (Koutitas & Gousidou-Koutita,1986). Τα υδροδυναμικά στοιχεία που υπολογίζονται από το μοντέλο της κυκλοφορίας εισάγονται απευθείας στο συζευγμένο μοντέλο μεταφοράς. Θεωρώντας

3 ότι η κατακόρυφη μεταφορά των μακροφυκών είναι αμελητέα, λόγω μικρή ταχύτητας καθίζησης, υιοθετείται η παραδοχή της επιφανειακής κίνησής τους. Το μοντέλο μεταφοράς βασίζεται στη μέθοδο του ιχνηλάτη. Η μέθοδος αυτή, υιοθετήθηκε σε μία σειρά από ερευνητικές δουλειές μεταξύ των οποίων αναφέρονται οι εργασίες των Dimou and Adams (1993), Savvidis and Koutitas (00), Krestenitis et al. (07), Patoucheas and Savvidis (). Σύμφωνα με τη μέθοδο του ιχνηλάτη (Koutitas, 1988) ένας μεγάλος αριθμός σωματιδίων που προσομοιώνει το συνεχές αιωρούμενο υλικό εισάγεται σε μία θέση. Η μεταφορά και τύχη των σωματιδίων αυτών, τα οποία, στην παρούσα εργασία, εκφράζουν τη μάζα των μακροφυκών, παρακολουθείται με το χρόνο. Η μεταφορά καθορίζεται από την τοπική ταχύτητα της ροής ενώ η διάχυση καθορίζεται από τους συντελεστές τυρβώδους διάχυσης. Πιο ειδικά σύμφωνα με τη μέθοδο του ιχνηλάτη η κίνηση του κάθε σωματιδίου αναλύεται σε δύο μέρη, ένα καθοριστικό (της μεταφοράς) και ένα στοχαστικό (της διάχυσης). Η οριζόντια θέση των σωματιδίων υπολογίζεται, σε κάθε χρονικό βήμα, από την υπέρθεση του καθοριστικού και του στοχαστικού αποκόμματος. Τέλος, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα δεδομένων είναι δυνατό να γίνει περιγραφή της εξάπλωσης μακροφυκών με την ενσωμάτωση της πληροφορίας της βιολογικής ανάπτυξης ή εξαφάνισής τους (Patoucheas and Savvidis, ). Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζεται η σχέση N=N 0 e (μ-t) όπου N 0 είναι ο αρχικός πληθυσμός, μ ένας συντελεστής αύξησης και T ένας συντελεστής απωλειών. Επειδή η παρούσα προσομοίωση γίνεται για μικρό χρονικό διάστημα (της τάξης των μερικών ημερών) δεν λαμβάνεται υπόψη εξαφάνιση μακροφυκών. Η περιγραφή της αύξησης των μακροφυκών γίνεται ως εξής: μετά από χρόνο μίας ημέρας, δημιουργείται μία νέα βιομάζα μακροφυκών (με την αύξηση του μήκους τους) που εκφράζεται από έναν αριθμό νέων υλικών σωματιδίων ίσο με (μ N 0 ), όπου N 0 είναι ο αριθμός των σωματιδίων που εκφράζει την αρχική βιομάζα μακροφυκών πριν την αύξηση (συνολικός αριθμός σωματιδίων της προηγούμενης μέρας). Ο συνολικός αριθμός σωματιδίων N, μετά την αύξησή τους, υπολογίζεται εν συνεχεία από τη σχέση N=N 0 +μ N 0. Η θέση των νέων σωματιδίων καθορίζεται από τις θέσεις άλλων -ήδη υπαρχόντων- σωματιδίων που επιλέγονται τυχαία. Όσον αφορά την κίνηση των σωματιδίων σε σχέση με τα όρια του πεδίου, όταν τα σωματίδια φτάσουν σε ακτή, επανέρχονται στην προηγούμενή τους θέση, ενώ όταν φτάσουν στο νότιο όριο προς τον εξωτερικό Θερμαϊκό παύει η παρακολούθησή τους στο πεδίο (θεωρώντας ότι έχουν διαφύγει προς την ανοιχτή θάλασσα). Η εφαρμογή του μοντέλου σύμφωνα με την μέθοδο που περιγράφηκε δίνει τελικά τη χωροχρονική κατανομή του αιωρούμενου υλικού των μακροφυκών. Οι συγκεντρώσεις υπολογίζονται από τον αριθμό των σωματιδίων σε κάθε βρόχο. Το μοντέλο εφαρμόστηκε στο πεδίο του Θερμαϊκού με αίτιο γένεσης της κυκλοφορίας, τον άνεμο. Πρόκειται επομένως για αριθμητικά πειράματα σε ιδεατές συνθήκες (process oriented experiments). Το πεδίο μελέτης διακριτοποιήθηκε οριζόντια με έναν κάναβο κελιών με διάσταση κελιού Δx=Δy=0 m και χρονικό βήμα Δt= sec. Για την επίλυση των εξισώσεων διατήρησης της μάζας και της ορμής χρησιμοποιήθηκε ρητό σχήμα πεπερασμένων διαφορών σε έκκεντρο κάναβο. Στο νότιο όριο ανοιχτής θάλασσας εφαρμόστηκε η συνθήκη Orlanksi (Orlanski, 1976). Στην Εικόνα 1 δίνεται πεδίο του Θερμαϊκού και οι δύο θέσεις στις οποίες έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα ανθίσεων: οι εκβολές του Λουδία (θέση Λ) και η παράκτια ζώνη Καλοχωρίου στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης (θέση Κ). Όσον αφορά την καταγραφή επεισοδίων ανθίσεων ενός μεγάλου αριθμού μακροφυκών και τον υπολογισμό της εξάπλωσής τους στο Θερμαϊκό, η μοντελοποίηση βασίσθηκε στα παρακάτω στοιχεία: Από περιστατικό του 08 που αφορούσε στην εμφάνιση μεγάλων ποσοτήτων μακροφυκών στην εκβολική ζώνη του Λουδία, υπολογίσθηκε η τιμή της βιομάζας στο μέγιστο της παρουσίας των Gracilaria spp, σύμφωνα με την οποία η βιομάζα τους στην περιοχή (α) δυτικά και ανατολικά των εκβολών του Λουδία

4 ανέρχεται σε 3.3 και 2.64 tn/στρέμμα αντίστοιχα και (β) ανατολικά των εκβολών του Αξιού ανέρχεται σε 2.5 tn/στρέμμα (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 08). Έτσι, στην εγγύς περιοχή του Λουδία λαμβάνεται υπόψη για τη μελέτη μία μέση τιμή βιομάζας για το μέγιστο της παρουσίας των Gracilaria spp, 3tn/στρέμμα. Η τιμή αυτή υιοθετήθηκε σε όλες τις προσομοιώσεις. Επειδή η επιφάνεια ενός βρόχου είναι 2 στρέμματα προκύπτει ότι σε ένα βρόχο-κελί θα έχουμε 3 2 tn βιομάζας Gracilaria οπότε στην περιοχή εμφάνισης του μέγιστου της βιομάζας Gracilaria, λαμβάνεται υπόψη ποσότητα 7 tn. Οι θέσεις που αφορούν το μέγιστο εμφάνισης των μακροφυκών (θέση ανθίσεων) σημειώνονται με αστερίσκο στην εικ 1. B Θερμαϊκός Κόλπος Θεσ/νίκη Κ Λ 5 km Εικ. 1. Το πεδίο μελέτης του Θερμαϊκού κόλπου με τις θέσεις εμφάνισης επεισοδίων άνθισης μακροφυκών (θέση Λ στην περιοχή των εκβολών του Λουδία και θέση Κ στην παράκτια περιοχή του Καλοχωρίου) Εισάγοντας 00 σωματίδια στη θέση πηγής τότε, αφού το σύνολο της μάζας είναι 7 tn, κάθε σωματίδιο θα αντιστοιχεί σε μάζα 7 kgr. Όσον αφορά τον ειδικό ρυθμό αύξησης, η τιμή του κυμαίνεται από 4.8 ως 5.2 για διάστημα 80 ημερών ενώ για διάστημα 38 ημερών είναι 2.5 ως 3.3 (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 08). Με βάση τα στοιχεία αυτά, στο μοντέλο λαμβάνεται υπόψη ένας συντελεστής αύξησης 0.1/μέρα. Όσον αφορά την επίδραση των νερών των ποταμών των δυτικών ακτών του Θερμαϊκού, αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη στο μοντέλο. Η εισροή αυτή, αν και ιδιαίτερα σημαντική στην κυκλοφορία του κόλπου, τις τελευταίες δεκαετίες έχει μειωθεί δραστικά με αποτέλεσμα να μειώνεται και η επίδρασή της στην κυκλοφορία των νερών στον κόλπο. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν συμπεριλήφθηκε στη μελέτη η εισροή από τα ποτάμια ακόμη και στην περίπτωση που η αρχική θέση των μακροφυκών είναι η περιοχή του Λουδία. 3. Αποτελέσματα 3.1. Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΦΥΚΩΝ ΓΙΑ Β-ΒΔ ΑΝΕΜΟ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ Β-ΒΔ ΑΝΕΜΟ Στην εικόνα 2 που ακολουθεί δίνεται η κυκλοφορία των επιφανειακών νερών στο Θερμαϊκό Κόλπο για Β-ΒΔ άνεμο έντασης 5.1 m/s, 5 μέρες μετά το φαινόμενο της άνθισης, χρονικό διάστημα στο οποίο η υδροδυναμική κυκλοφορία στον κόλπο φτάνει σε μονιμοποίηση. Η

5 κυκλοφορία αυτή (εικόνα 2) φαίνεται ότι βρίσκεται σε γενική συμφωνία με τη μορφή της κυκλοφορίας για ΒΒΔ άνεμο που δίνεται από τους Ganoulis (1994) και Poulos et al. (00) Εικ. 2. Επιφανειακές ταχύτητες ρευμάτων (m/s) για Β-ΒΔ άνεμο 5.1 m/s Η τιμή 5.1 m/s προκύπτει ως μέση τιμή του εύρους ταχυτήτων 4.2 ως 6.0 m/s που αντιστοιχεί στους ανέμους κύριας βόρειας συνιστώσας που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου κατά τη διάρκεια του χειμώνα σύμφωνα με τους Poulos et al. (1994). Όπως φαίνεται στην εικόνα 2 η κυκλοφορία των νερών χαρακτηρίζεται από έναν εκτεταμένο αντικυκλωνικό στρόβιλο στα νότια και κεντρικά του κόλπου και έναν μικρότερο κυκλωνικό στρόβιλο στα νoτιoδυτικά του κόλπου. Βόρεια του Μεγάλου Εμβόλου διακρίνεται ένας κυκλωνικής μορφής στρόβιλος στα κεντρικά του κόλπου Θεσσαλονίκης, ενώ έναν αντικυκλωνικός στρόβιλος στα ανατολικά. Στα βόρεια του Κόλπου και στην περιοχή του όρμου της Θεσσαλονίκης η κίνηση των επιφανειακών νερών είναι αντικυκλωνική προς τις ανατολικές ακτές και κυκλωνική προς τις δυτικές ακτές Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΦΥΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΑΝΘΙΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΥΔΙΑ ΓΙΑ Β-ΒΔ ΑΝΕΜΟ Στην εικόνα 3, δίνεται η διασπορά των συγκεντρώσεων των μακροφυκών 5 και μέρες μετά από το επεισόδιο άνθισης στην περιοχή των εκβολών του Λουδία. Αναλυτικότερα, 5 ημέρες μετά την εμφάνιση της άνθισης στην εκβολική ζώνη του Λουδία, το μεγαλύτερο μέρος της μάζας των μακροφυκών, έχει κινηθεί νότια διαφεύγοντας προς τον εξωτερικό Θερμαϊκό κόλπο. Πολύ μικρές ποσότητες της τάξης των 18 κιλών/στρέμμα αλλά και ακόμη μικρότερες φαίνεται να έχουν εξαπλωθεί στο νότιο και κεντρικό τμήμα του κόλπου ενώ στην εγγύς περιοχή των εκβολικών συστημάτων του Λουδία και Αξιού δεν φαίνεται να έχει παραμείνει βιομάζα μακροφυκών. Παρόμοια είναι και η μορφή της εξάπλωσης των μακροφυκών μέρες ημέρες μετά την εμφάνιση της πληθυσμιακής έκρηξης στην εκβολική ζώνη του Λουδία, όπου και πάλι η διασπορά των μακροφυκών οδηγεί σε συγκεντρώσεις των εναπομεινάντων μαζών στα κεντρικά και νότια του κόλπου, μικρότερες από 12 κιλά/στρέμμα.

6 Εικ. 3. Διασπορά μακροφυκών (κιλά /στρέμμα) για ΒΒΔ άνεμο 5 μέρες (3α, αριστερά) και μέρες (3β, δεξιά) μετά το επεισόδιο άνθισης στις εκβολές του Λουδία Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με μαρτυρίες αλιέων και επαγγελματιών της περιοχής οι οποίοι αναφέρουν την απομάκρυνση των μακροφυκών από την παράκτια ζώνη και της διασπορά τους προς την ανοιχτή θάλασσα κατά τη διάρκεια ανεμολογικών επεισοδίων που χαρακτηρίζονται από ανέμους κύριας βόρειας συνιστώσας. Επιπλέόν, η απομάκρυνση των μακροφυκών από τις εκβολές του Λουδία και η εξάπλωσή τους προς τα νότια, όπως προκύπτει από το μοντέλο, φαίνεται να υποστηρίζεται από τη μορφή της κυκλοφορίας των νερών που αναφέρεται από τους Kourafalou et al. (04) σύμφωνα με την οποία οι βοριάδες ωθούν τα νερά χαμηλής αλατότητας των εκβολικών συστημάτων στις δυτικές ακτές του Θερμαϊκού προς τα νότια και προς τον εξωτερικό Θερμαϊκό κόλπο Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΦΥΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΑΝΘΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΓΙΑ Β-ΒΔ ΑΝΕΜΟ Στην εικόνα 4 που ακολουθεί, δίνεται η διασπορά των συγκεντρώσεων των μακροφυκών 5 και μέρες αντίστοιχα, μετά από το επεισόδιο πληθυσμιακής έκρηξης μακροφυκών στην παράκτια περιοχή του Καλοχωρίου, δυτικά της πόλης της Θεσσαλονίκης, με επίδραση βοριάδων. Γίνεται κι εδώ, η υπόθεση για αρχική πληθυσμιακή έκρηξη 7 tn μακροφυκών. Όπως φαίνεται στην εικόνα, 5 ημέρες μετά την εμφάνιση των ανθίσεων στην περιοχή Καλοχωρίου, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις μακροφυκών καταγράφονται στις ανατολικές ακτές του κόλπου Θερμαϊκού με τιμές που φτάνουν τα 2 κιλά/στρέμμα (παράκτια περιοχή Περαίας και Αγίας Τριάδας) ενώ μικρότερες συγκεντρώσεις φαίνεται να εξαπλώνονται γειτονικά της περιοχής αυτής (εικόνα 4β, αριστερά). Η εξάπλωση των μακροφυκών στις ανατολικές περιοχές του κόλπου της Θεσσαλονίκης έχει παρόμοια μορφή ημέρες μετά την εμφάνιση της άνθισης στην περιοχή του Καλοχωρίου (εικόνα 4β, δεξιά) με τιμές που φτάνουν τα 4 κιλά/στρέμμα στην περιοχή της Περαίας και Αγίας Τριάδας. Στην περίπτωση αυτή, είναι αξιοσημείωτο ότι το καθεστώς των ΒΒΔ ανέμων απομακρύνει το σύνολο της μάζας των μακροφυκών από την περιοχή του Καλοχωρίου, όπου εμφανίστηκε αρχικά το επεισόδιο άνθισης, μεταφέροντάς το στις απέναντι ανατολικές ακτές του Θερμαϊκού.

7 Εικ. 4. Διασπορά μακροφυκών (κιλά/ στρέμμα) για ΒΒΔ άνεμο 5 μέρες (4α, αριστερά) και μέρες (4β, δεξιά) μετά το επεισόδιο άνθισης στην περιοχή Καλοχωρίου 3.2. Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΦΥΚΩΝ ΓΙΑ Ν-ΝΑ ΑΝΕΜΟ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑ Ν-ΝΑ ΑΝΕΜΟ Στην εικόνα 5 δίνεται η κυκλοφορία των επιφανειακών νερών στο Θερμαϊκό με άνεμο Ν-ΝΑ έντασης 3.5 m/s μετά από χρονικό διάστημα 5 μερών στο οποίο έχει ήδη μονιμοποιηθεί η υδροδυναμική κυκλοφορία στον κόλπο. Η μορφή αυτή της κυκλοφορίας (εικόνα 5) φαίνεται ότι βρίσκεται σε γενική συμφωνία με τη μορφή της κυκλοφορίας για ΝΝΑ άνεμο που δίνεται από τους Ganoulis (1994) και Poulos et al. (00). Η τιμή 3.5 m/s προκύπτει ως μέση τιμή του εύρους ταχύτητας 3.0 ως 4.0 m/s των ανέμων κύριας νότιας συνιστώσας που επικρατούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Poulos et al., 1994). Όπως φαίνεται στην εικόνα 5, η κυκλοφορία των υδάτινων μαζών χαρακτηρίζεται από έναν μεγάλο κυκλωνικό στρόβιλο στα νότια και κεντρικά του κόλπου, και έναν μικρότερο αντικυκλωνικό στα νοτιοδυτικά του κόλπου. Όσον αφορά την κεντρική περιοχή του κόλπου βόρεια από το Μεγάλο Έμβολο, φαίνεται η τάση δημιουργίας ενός κυκλωνικού στροβίλου προς τις δυτικές ακτές και ενός αντικυκλωνικού προς τις ανατολικές ακτές. Στα βόρεια του Κόλπου και στην περιοχή του όρμου της Θεσσαλονίκης η κίνηση είναι κυκλωνική ενώ διαφαίνεται και μία τάση αντικυκλωνικής κίνησης προς τις δυτικές ακτές Εικ. 5. Eπιφανειακές ταχύτητες ρευμάτων (m/s) για Ν-ΝΑ άνεμο 3.5 m/s

8 Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΦΥΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΑΝΘΙΣΗΣ ΣΤΟ ΛΟΥΔΙΑ ΓΙΑ Ν-ΝΑ ΑΝΕΜΟ Στην εικόνα 6 που ακολουθεί, δίνεται η διασπορά των συγκεντρώσεων των μακροφυκών 5 και ημέρες, μετά από το επεισόδιο άνθισης των μακροφυκών στην περιοχή των εκβολών του Λουδία Εικ. 6. Διασπορά μακροφυκών (κιλά/στρέμμα) για Ν-ΝΑ άνεμο 5 μέρες (6α, αριστερά) και μέρες (6β, δεξιά) μετά το επεισόδιο άνθισης στις εκβολές του Λουδία Η διασπορά των μακροφυκών 5 ημέρες μετά την εμφάνιση της άνθισης στις εκβολική ζώνη του Λουδία, περιορίζεται στην εγγύς περιοχή των εκβολικών συστημάτων του Λουδία και Αξιού με μέγιστες συγκεντρώσεις 8 κιλών/στρέμμα και πολύ μικρές συγκεντρώσεις νοτιοανατολικά των εκβολών ου Λουδία. Παρόμοια φαίνεται να είναι και η μορφή της εξάπλωσης μέρες μετά την εμφάνιση της άνθισης όπου και πάλι η βιομάζα των μακροφυκών περιορίζεται στην περιοχή των εκβολών του Λουδία και Αξιού με μέγιστες συγκεντρώσεις της τάξης των κιλών/στρέμμα. Επισημαίνεται εδώ, η παρατήρηση στο πεδίο της επίμονης παρουσίας και παραμονής των μακροφυκών στην περιοχή των εκβολών του Λουδία κατά τη διάρκεια περιόδων που επικρατούν άνεμοι νότιας κύριας συνιστώσας. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η κυκλοφορία των νερών για ΝΝΑ άνεμο, όπως δίνεται στην εικόνα 5, έχει τέτοια μορφή ώστε τα νερά από νοτιοδυτικά αλλά και ανατολικά των εκβολών του Λουδία κινούνται προς το μυχό δυτικά των εκβολών με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η παραπέρα εξάπλωση των μακροφυκών Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΦΥΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΑΝΘΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΓΙΑ Ν-ΝΑ ΑΝΕΜΟ Στην εικόνα 7, δίνεται η διασπορά των συγκεντρώσεων των μακροφυκών 5 και ημέρες μετά το επεισόδιο άνθισης μακροφυκών στην παράκτια περιοχή του Καλοχωρίου με επίδραση νοτιάδων.

9 Εικ. 7. Διασπορά μακροφυκών (κιλά/στρέμμα) για ΝΝΑ άνεμο 5 μέρες (7α, αριστερά) και μέρες (7β, δεξιά) μετά το επεισόδιο άνθισης στην περιοχή Καλοχωρίου Όπως φαίνεται, η εξάπλωση των μακροφυκών 5 ημέρες μετά το επεισόδιο άνθισης περιορίζεται κυρίως στο βορειοδυτικό τμήμα του κόλπου με τιμές που φτάνουν τα 360 κιλά/ στρέμμα στην εγγύς περιοχή του Καλοχωρίου. Η εξάπλωση των μακροφυκών στις δυτικές ακτές του κόλπου Θεσσαλονίκης έχει παρόμοια μορφή και ημέρες μετά την άνθιση στην περιοχή του Καλοχωρίου με τιμές που φτάνουν τα 4 κιλά/ στρέμμα. 4. Συμπεράσματα/Συζήτηση Στην παρούσα έρευνα παρουσιάσθηκε η δόμηση και εφαρμογή ενός μαθηματικού μοντέλου για την περιγραφή της υδροδυναμικής κυκλοφορίας και εξάπλωσης των μακροφυκών στη λεκάνη του Θερμαϊκού κόλπου. Η προσομοίωση έγινε για ανεμολογικά επεισόδια χαρακτηριστικά για την περιοχή του Θερμαϊκού, δηλαδή για Β-ΒΔ και Ν-ΝΑ ανέμους και αφορούσε στη διερεύνηση της εξάπλωσης της βιομάζας μακροφυκών μετά από φαινόμενα ανθίσεων στις δυτικές ακτές του κόλπου και ειδικότερα στις εκβολές του Λουδία και στην παράκτια περιοχή του Καλοχωρίου. Οι μαθηματικές προσομοιώσεις έδειξαν ότι, υπό την επίδραση Ν-ΝΑ ανέμων, η εξάπλωση των μακροφυκών 5 και μέρες μετά τα επεισόδια ανθίσεων περιορίζεται γενικά στην κοντινή περιοχή όπου εμφανίζεται το φαινόμενο των ανθίσεων ενώ υπό την επίδραση ΒΒΔ ανέμων παρατηρείται μία σημαντική διασπορά της βιομάζας. Ειδικότερα, στην περίπτωση εμφάνισης των ανθίσεων στην εκβολική ζώνη του Λουδία οι βοριάδες οδηγούν τις μάζες των μακροφυκών προς τον εξωτερικό Θερμαϊκό ενώ μικρό σχετικά μέρος της μάζας τους εξαπλώνεται νότια και κεντρικά του κόλπου. Στην περίπτωση εμφάνισης των ανθίσεων στην παράκτια ζώνη Καλοχωρίου η διασπορά των μακροφυκών, υπό συνθήκες ΒΒΔ ανέμου, φαίνεται να φτάνει σε αρκετά μεγαλύτερη απόσταση, στις απέναντι ανατολικές ακτές του Θερμαϊκού κόλπου, στην παράκτια περιοχή της Περαίας και Αγίας Τριάδας. Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή του μοντέλου μπορεί να συμβάλλει στην έγκαιρη πρόγνωση της εξάπλωσης των μακροφυκών μετά από επεισόδια ανθίσεων στη λεκάνη ενός κόλπου ώστε να ληφθούν άμεσα τα όποια μέτρα απαιτούνται για την προστασία της παράκτιας ζώνης. 5. Ευχαριστίες Η εργασία έγινε στo πλαίσιo του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εργαλείων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης Θερμαϊκού κόλπου: Πιλοτική Εφαρμογή στη δυτική παράκτια ζώνη» με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γ. Ζαλίδη, καθηγητή

10 της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ. Το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EOX) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 6. Βιβλιογραφικές Αναφορές Balopoulos, E.T. & Friligos, N.C. (1993). Water circulation and eutrophication in the northwestern Aegean Sea: Thermaikos Gulf. Journal of Environmental Science and Health, A 28 (6), Dimou K. N. and E. E. Adams (1993). A Random-walk, Particle Tracking model for Well-mixed Estuaries and Coastal Waters Estuarine, Coastal and Shelf Science, Vol. 33, pp Dodou, M.G, Savvidis, Y.G., Krestenitis, Y.N. & Koutitas, C.G. (02). Development of a two-layer mathematical model for the study of hydrodynamic circulation in the sea. Application to the Thermaikos gulf. Mediterranean Marine Science, 3 (2), 5-25 GANOULIS JG (1994). Engineering Risk Analysis of Water Pollution. VCH Verlagsgesellschaft mbh, Weinheim, Federal Republic of Germany, pp. 6 Hyder, P., J., Simpson, H. & Christopoulos, S. (02). Sea-breeze forced diurnal surface currents in the Thermaikos Gulf, North-west Aegean. Continental Shelf Research, 22, Kourafalou, V.H., Savvidis, Y.G., Krestenitis Y.N. & Koutitas, C.G. (04). Modelling studies on the processes that influence matter transfer on the Gulf of Thermaikos (NW Aegean Sea). Continental Shelf Research, 24, Koutitas Christopher and Maria Gousidou-Koutita (1986) A comparative study of 3 mathematical models for wind generated circulation in coastal areas Coastal Engineering, (1986) , Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam Koutitas C. (1987). Τhree - Dimensional Models of Coastal Circulation: An Engineering Viepoint, In: Three-dimensional Coastal Ocean Models, (Ed. Norman S. Heaps) American Geophysical Union Koutitas, C. (1988). Mathematical models in Coastal Engineering, Pentech Press Limited, London (UK) Krestenitis Y. N., Kombiadou Κ.D. and Savvidis Y.G. (07). Modelling the cohesive sediment transport in the marine environment: the case of Thermaikos Gulf Ocean Science, Vol. 3, pp Orlanski I. (1976). A Simple Boundary Condition for Unbounded Hyperbolic Flows JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS2 1, Paphitis D., M.B. Collins (05). Sediment resuspension events within the (microtidal) coastal waters of Thermaikos Gulf, northern Greece, Continental Shelf Research, 25 pp Patoucheas D.P. and Savvidis Υ. G (). A HYDROBIOLOGICAL MODEL AS A TOOL FOR THE DETECTION OF HAB EPISODES. APPLICATION TO THERMAIKOS GULF, Fresenius Environmental Bulletin Vol. 19 No 9b pp Poulos S., a A. Papadopoulos b & M. B. Collins (1994), Deltaic Propagation in Thermaikos Bay, Northern Greece and its Socio-Economical Implications, Ocean & Coastal Management (22) pp Poulos, S. E., Chronis, G. Th., Collins, M.B. & Lycousis V. (00). Thermaikos Gulf Coastal System, NW Aegean Sea: an Overview of Water/Sediment Fluxes in Relation to Air-Land-Ocean Interactions and Human Activities, Journal of Marine Systems, 25, Savvidis, Y.G, Koutitas, C.G. & Krestenitis, Y.N. (01). Development and application of a three-dimensional cohesive sediment transport mathematical model, Marine Environ. Engng, 6, Savvidis Y. & C. Koutitas (00). Simulation of transport & fate of suspended matter along the coast of Agathoupolis (N. Greece), Proceedings of the 5th International Conference Protection and Restoration of the Environment, Thassos, Greece, July, 00 Savvidis Υ. G., D.P. Patoucheas, G. Nikolaidis and C.G. Koutitas (11). MODELLING THE DISPERSION OF HARMFUL AN ALGAL BLOOM IN ΤΗΕ THERMAIKOS GULF (NW AEGEAN SEA) Global NEST Journal, Vol. 13, Νo 2, pp Zervakis V., A.P. Karageorgis, H. Kontoyiannis, V. Papadopoulos, V. Lykousis (05). Hydrology, circulation and distribution of particulate matter in Thermaikos Gulf (NW Aegean Sea), during September 01 October 01 and February 02. Continental Shelf Research, 25 (05) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, (08). «Σχέδιο Πρότυπης Πειραματικής Καλλιέργειας Μακροφυκών για χρήσεις στη φαρμακευτική και τη βιολογική γεωργία» - Φάση Β: Έκθεση Παρακολούθησης. Α.Π.Θ.

Η ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΑΝΘΗΣΗΣ ΦΥΚΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ

Η ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΑΝΘΗΣΗΣ ΦΥΚΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 37 Η ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΑΝΘΗΣΗΣ ΦΥΚΩΝ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ I. Γ. Σαββίδης 1 και Χ. Γ. Κουτίτας 2 1 Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ INTERPOL. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ INTERPOL. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 1 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ INTERPOL Β. Ζερβάκης 1, Ε. Τράγου 1, Α. Καραγεώργης 2, Χ. Κοντογιάννης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΧωρικΗ και χρονικη κατανομη των αιωρουμενων σωματιδιων στο βορειο τμημα του ΘερμαϊκοΥ ΚΟλπου, ΒΔ ΑιγαΙο

ΧωρικΗ και χρονικη κατανομη των αιωρουμενων σωματιδιων στο βορειο τμημα του ΘερμαϊκοΥ ΚΟλπου, ΒΔ ΑιγαΙο 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 73 ΧωρικΗ και χρονικη κατανομη των αιωρουμενων σωματιδιων στο βορειο τμημα του ΘερμαϊκοΥ ΚΟλπου, ΒΔ ΑιγαΙο Τσομπάνογλου Κ., Τσιραμπίδης Α., Αλμπανάκης Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 67 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γιάννης N. Κρεστενίτης, Γιάννης Ανδρουλιδάκης & Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ερευνα πεδιου για τη μελετη της ΚυκλοφορΙασ των νερων και

ερευνα πεδιου για τη μελετη της ΚυκλοφορΙασ των νερων και 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι ερευνα πεδιου για τη μελετη της ΚυκλοφορΙασ των νερων και διακυμανσης της σταθμης στον ΛιμΕνα ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (ΒΔ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ SIMULATION - INVESTIGATION OF THE SEDIMENTATION IN THE THERMAIKOS GULF

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ SIMULATION - INVESTIGATION OF THE SEDIMENTATION IN THE THERMAIKOS GULF 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 91 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ Κατερίνα Κομπιάδου και Γιάννης N. Κρεστενίτης Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή Β : Τρισδιάστατη Αριθμητική Προσομοίωση της Υδροδυναμικής Κυκλοφορίας του Πατραϊκού Κόλπου

Διδακτορική Διατριβή Β : Τρισδιάστατη Αριθμητική Προσομοίωση της Υδροδυναμικής Κυκλοφορίας του Πατραϊκού Κόλπου Διδακτορική Διατριβή Β : Τρισδιάστατη Αριθμητική Προσομοίωση της Υδροδυναμικής Κυκλοφορίας του Πατραϊκού Κόλπου Στη διδακτορική διατριβή μελετάται αριθμητικά η υδροδυναμική κυκλοφορία του Πατραϊκού κόλπου,

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΕΝΘΙΚΕΣ ΤΡΑΤΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΕΝΘΙΚΕΣ ΤΡΑΤΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΒΕΝΘΙΚΕΣ ΤΡΑΤΕΣ Κοµπιάδου Κ. 1, Κρεστενίτης Ι.N. 1 1 Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλασσίων Έργων, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗς ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, από ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚων ΟΜΟΙΩΜΑΤων

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗς ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, από ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚων ΟΜΟΙΩΜΑΤων 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗς ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, από ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλα Boussinesq. Σειρά V 2

Μοντέλα Boussinesq. Σειρά V 2 Μοντέλα Boussinesq Σειρά V Μοντέλα Boussinesq Η πρώτη ομάδα εξισώσεων εφαρμοσμένη σε μη σταθερό πυθμένα εξήχθη από τον Peregrine (1967) και είναι κοινώς γνωστές ως εξισώσεις Boussinesq. Η μαθηματική προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 7 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Χριστόφορος Γ. Κουτίτας*, Αχιλλέας Γ. Σαμαράς**

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή Α : Αριθμητική προσομοίωση της τρισδιάστατης τυρβώδους ροής θραυομένων κυμάτων στην παράκτια ζώνη απόσβεσης

Διδακτορική Διατριβή Α : Αριθμητική προσομοίωση της τρισδιάστατης τυρβώδους ροής θραυομένων κυμάτων στην παράκτια ζώνη απόσβεσης Διδακτορική Διατριβή Α : Αριθμητική προσομοίωση της τρισδιάστατης τυρβώδους ροής θραυομένων κυμάτων στην παράκτια ζώνη απόσβεσης Στη διδακτορική διατριβή παρουσιάζεται η αριθμητική μέθοδος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, gsylaios@env.duth.gr

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, gsylaios@env.duth.gr ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ (ΚΟΛΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) Καρδιτσά Α. 1, Καμίδης Ν. 2, Πούλος Σ.E. 1, Συλαίος Γ. 3 1 Τομέας Γεωγραφίας & Κλιματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 183 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΝΑΒΛΥΣΗΣ ΣΤΟ Β.Α. ΑΙΓΑΙΟ Γ. Δ. Κακαγιάννης 1, Β. Ζερβάκης 1 και Κ. Νίττης 2 1 Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Συλαίος Γιώργος Ομάδα Εργασίας: Πρίνος Παναγιώτης, Σαμαράς Αχιλλέας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Συλαίος Γιώργος Ομάδα Εργασίας: Πρίνος Παναγιώτης, Σαμαράς Αχιλλέας INTERREG III C / Zone Sud - Πρόγραμμα BEACHMED-e Strategic management of beach protection measures for the sustainable development of the Mediterranean coastal areas Μέτρο 2.2: NAUSICAA Προσδιορισμός των

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011 2 1 0 0 1-20 2 1 0 1 -1-

2010-2011 2 1 0 0 1-20 2 1 0 1 -1- 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ρ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΟΦΤΗΣ 2011-1- ΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ i. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΜΑΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ii. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΑΖΩΝ ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ iii.παρακτια ΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π.

Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π. Περιβαλλοντικά Προβλήματα και Σύγχρονα Εργαλεία ιαχείρισής τους στο θαλάσσιο περιβάλλον του Στρυμονικού Κόλπου και των εκβολών του π. Στρυμόνα ρ. Γεώργιος Συλαίος Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. investigation of the coastal risk level in eastern MEDITERRANEAN

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. investigation of the coastal risk level in eastern MEDITERRANEAN ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ανδρουλιδάκης Γ., Κοντός Γ., Κρεστενίτης Γ., Γεωργακόπουλος Γ. Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής & Θαλάσσιων Έργων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής

Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Εφαρμογή μοντέλων MERAMOD και ΜΟΜ στις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής Το Έργο με Αρ. Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ Αρχές και έννοιες της Ωκεανογραφίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις φυσικές διεργασίες των ωκεάνιων συστημάτων. Φυσικές ιδιότητες και οι φυσικές παράμετροι του θαλασσινού νερού, και χωροχρονικές

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογη Υδροδυναμικου υβριδικου μοντελου στο βορειο ΑΙΓΑΙΟ HYDRODYNAMIC HYBRID MODEL IMPLEMENTATION IN north AEGEAN

εφαρμογη Υδροδυναμικου υβριδικου μοντελου στο βορειο ΑΙΓΑΙΟ HYDRODYNAMIC HYBRID MODEL IMPLEMENTATION IN north AEGEAN 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι εφαρμογη Υδροδυναμικου υβριδικου μοντελου στο βορειο ΑΙΓΑΙΟ Ανδρουλιδάκης Γ. 1, Κουράφαλου Β. 2, Κρεστενίτης Γ. 1 1 Εργαστήριο Θαλάσσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΑΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΑΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΑΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ Η ωκεάνια κυκλοφορία διαιρείται σε δύο τμήματα: Α) τη θερμόαλη κυκλοφορία, και Β) την ανεμογενή κυκλοφορία. Άρα η ωκεάνια κυκλοφορία οφείλεται κατά ένα μέρος

Διαβάστε περισσότερα

WAVEFORUS: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεστενίτης Γ.Ν. 1, Ανδρουλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδου Κ. 1, Μακρής Χ. 1, Μπαλτίκας Β. 1, και Καλαντζή Γ. 2 1 Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 203 Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας Γαρουφαλιά Χ., 1 Αναγνώστου Χ., 2 Παπαγεωργίου Α. 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φλόκα Ελενα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος-Μετεωρολογίας Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ILATIC Project, Ημερίδα 14 Οκτωβρίου 2014, Λεμεσός Σκοπός Να αποτυπωθούν

Διαβάστε περισσότερα

«Η μεθοδολογία υπολογισμού του Ανέμου για τη δημιουργία βιώσιμων αιολικών πάρκων»

«Η μεθοδολογία υπολογισμού του Ανέμου για τη δημιουργία βιώσιμων αιολικών πάρκων» «Η μεθοδολογία υπολογισμού του Ανέμου για τη δημιουργία βιώσιμων αιολικών πάρκων» Συνέδριο TEE με θέμα: «Ενέργεια: Σημερινή εικόνα Σχεδιασμός Προοπτικές», Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL 8, 9 και 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE

ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΔΕΣΜΗ 2009 2010 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΝEWSLETTER 3 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Ε WAVE To έργο E WAVΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Habitat: κυρίαρχη μορφή, γύρω από την οποία αναπτύσσεται ένας οικότοπος Χλωρίδα (π.χ. φυτό-φύκος) Πανίδα (π.χ. ύφαλος διθύρων) Γεωλογική μορφή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015

ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ. Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ Ασημακοπούλου Βασιλική Follow up June 2015 Θεματικά αντικείμενα -Design and Implementation of scaled experiments and field measurements (Indoor and Outdoor areas) -Chemical Transport Modelling

Διαβάστε περισσότερα

4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (OWF)

4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (OWF) Operational Programme Education and Lifelong Learning Continuing Education Programme for updating Knowledge of University Graduates: Modern Development in Offshore Structures AUTh TUC 4.3 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

ΟΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ ελτίο της Ελληνικής εωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ. Κ. Λαγουβάρδος

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ. Κ. Λαγουβάρδος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ Κ. Λαγουβάρδος Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ Επίλυση των εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ»

«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙEΡΓΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» Άντρεα Χ. Σταυρινίδη Λεµεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A study of the distribution of the suspended matter in the Korintiakos Gulf with the use of optical methods

A study of the distribution of the suspended matter in the Korintiakos Gulf with the use of optical methods ΜελΕτη της διασπορας του αιωρουμενου υλικου του ΚορινθιακοΥ ΚΟλπου με τη χρηση οπτικων μεθοδων 9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Πούλος Σ. 1, Σπερελέκη Μ. 2, Δρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ακτομηχανική και λιμενικά έργα

Ακτομηχανική και λιμενικά έργα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 12 η. Θαλάσσια ρεύματα, κυκλοφορία, μετεωρολογική παλίρροια Θεοφάνης Καραμπάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 657 ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΜΑΡΙΚΕΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΑΦΗΝΑΣ) ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟΥ ΑΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

buoyancy TRANSPORT THROUGH THE AEGEAN SEA

buoyancy TRANSPORT THROUGH THE AEGEAN SEA ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μερκουριάδη Ι., Τράγου Ε., Ζερβάκης Β. Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, tragou@marine.aegean.gr Περίληψη Σκοπός αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Υδροδυναμική και Διασπορά Ρύπων σε Παράκτιες Περιοχές Παράκτια Κυκλοφορία και Εξισώσεις Ροής

Κεφάλαιο 10. Υδροδυναμική και Διασπορά Ρύπων σε Παράκτιες Περιοχές Παράκτια Κυκλοφορία και Εξισώσεις Ροής Κεφάλαιο 10 Υδροδυναμική και Διασπορά Ρύπων σε Παράκτιες Περιοχές Σύνοψη Ορίζονται τα χαρακτηριστικά ροής των παράκτιων περιοχών και οι κύριες παραδοχές κατάστρωσης του μαθηματικού ομοιώματος υδροδυναμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑς ΑΚΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑς ΑΚΤΩΝ 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 29 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑς ΑΚΤΩΝ Καραμπάς Θ.Β. Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

MODELING OF HEAVY METALS DISTRIBUTION IN THE THERMAIKOS GULF

MODELING OF HEAVY METALS DISTRIBUTION IN THE THERMAIKOS GULF MODELING OF HEAVY METALS DISTRIBUTION IN THE THERMAIKOS GULF H. Mpimpas, P. Anagnostopoulos and J. Ganoulis Department of Ciil Engineering Diision of Hydraulics and Enironmental Engineering Aristotle Uniersity

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Μελέτη χαρτογράφησης πληµµύρας (flood mapping) µε χρήση του υδραυλικού µοντέλου HEC RAS Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Μάϊος 2006 1 Εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Τσουνάμι στην Ελλάδα Αντιμετώπιση Κινδύνου-

Τσουνάμι στην Ελλάδα Αντιμετώπιση Κινδύνου- Τσουνάμι στην Ελλάδα Αντιμετώπιση Κινδύνου- Πολιτικός Σχεδιασμός & Πολιτική Προστασία ρ Γ. Α. Παπαδόπουλος ιευθυντής Ερευνών, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Συν-Πρόεδρος Ομάδας UNESCO

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΠΟΤΙ ΑΙΑΣ Μωρίκη Α., Σαββίδης Ι., Κοµπιάδου Αικ., ηµητριάδης Ξ., Χούλη Φ. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ακτομηχανική & Παράκτια Έργα 3/26/2012. Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή. Σειρά V 2. Δρ. Βασιλική Κατσαρδή 1

Ακτομηχανική & Παράκτια Έργα 3/26/2012. Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή. Σειρά V 2. Δρ. Βασιλική Κατσαρδή 1 Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή Σειρά V 2 Δρ. Βασιλική Κατσαρδή 1 Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή Backshore region: Οπίσθιο τμήμα ακτής: Μέρος της ακτής που καλύπτεται από

Διαβάστε περισσότερα

Αμαλία Μωρίκη-Βιογραφικό Σημείωμα

Αμαλία Μωρίκη-Βιογραφικό Σημείωμα Αμαλία Μωρίκη-Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα Ημεπομηνία/Σόπορ γεννήζεωρ Θέζη Ανηικείμενο Γιεύθςνζη επγαζίαρ Ακαιία Μσξίθε 9 Ηνπιίνπ 1964, Αζήλα Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Πνηόηεηα Νεξώλ-Τδαηηθή Ρύπαλζε Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε λ Νίνιο (El Niño) ονοµάζεται το θερµό βόρειο θαλάσσιο ρεύµα που εµφανίζεται στις ακτές του Περού και του Ισηµερινού, αντικαθιστώντας το ψυχρό νότιο ρεύµα Humboldt. Με κλιµατικούς όρους αποτελει µέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκοπηση του ρολου των ποταμιων στερεοπαροχων στη συγχρονη ιζηματογενεση της ΜαΥρης ΘΑλασσας

Ανασκοπηση του ρολου των ποταμιων στερεοπαροχων στη συγχρονη ιζηματογενεση της ΜαΥρης ΘΑλασσας 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι Ανασκοπηση του ρολου των ποταμιων στερεοπαροχων στη συγχρονη ιζηματογενεση της ΜαΥρης ΘΑλασσας Πούλος Σ. Ε. Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΝΕΑ Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΝΕΑ Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΝΕΑ Ο ΗΓΙΑ SEVESO ΙΙΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ Μ.Ν. Χριστόλη, Περιβαλλοντολόγου DEA Ν.Χ. Μαρκάτου, Kαθηγητή ΕΜΠ & τ. Πρύτανη Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση δεδομένων πεδίου: Υφαλμύρινση παράκτιων υδροφορέων

Παρουσίαση δεδομένων πεδίου: Υφαλμύρινση παράκτιων υδροφορέων ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water 31 1 2010 1 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol. 31,No. 1 Jan.,2010, 3, (,, 100084) :,.,, ( Microcystis aeruginosa),3 (A 2 O ) 10 6 ml - 1,> 0139 d - 1. A 2 O222,. TP ( K max ) ( R max ), Monod. :; ; ; ; :X173 :A

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SWAN ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SWAN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SWAN A. Σαµαράς, Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., Υπ. ιδάκτορας Τ.Π.Μ. Α.Π.Θ. Π. Πρίνος, Καθηγητής Τ.Π.Μ. Α.Π.Θ. Τοµέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙς ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ του ΚΟΛΠΟΥ ΤΗς ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -272-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Παπαδάτος Π. 1, Βαββάς Δ. 1, Θεοχαράτος

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογενείς Κυματισμοί

Ανεμογενείς Κυματισμοί Ανεμογενείς Κυματισμοί Γένεση Ανεμογενών Κυματισμών: Μεταφορά ενέργειας από τα κινούμενα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα στις επιφανειακές θαλάσσιες μάζες. Η ενέργεια αρχικά περνά από την ατμόσφαιρα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ Δηµήτρης Δούνας

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι -540-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι Επιχeiρησιακο συστημα προγνωσης διασπορας πετρελαιοκηλιδας στην περιοχή εγκαταστασησ του αγωγου burgas- αλεξανδρουπολησ (βορειοανατολικο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Απόρριψη λυµάτων σε χειµάρρους: Επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού και της άµµου ακτών κολύµβησης Μαρία Α. Ευστρατίου Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας Πανεπιστήµιο Αιγαίου Στο θαλάσσιο περιβάλλον οι µολυσµατικές/ρυπογόνες

Διαβάστε περισσότερα

Βαρώτσου Ε., Σοφιανός Σ., Μαντζιαφού Α. Ομάδα Φυσικής Ωκεανογραφίας και Αριθμητικών Μοντέλων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα

Βαρώτσου Ε., Σοφιανός Σ., Μαντζιαφού Α. Ομάδα Φυσικής Ωκεανογραφίας και Αριθμητικών Μοντέλων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΒΑΝΤΙΝΗΣ Βαρώτσου Ε., Σοφιανός Σ., Μαντζιαφού Α. Ομάδα Φυσικής Ωκεανογραφίας και Αριθμητικών Μοντέλων, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Division of Hydraulics and Environmental Engineering, Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124, Thessaloniki

Division of Hydraulics and Environmental Engineering, Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124, Thessaloniki ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ο..Π.Ζ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ, ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Ζ. Κωνσταντίνου 1,. Λατινόπουλος 2, Γ. Κρεστενίτης 3 Τοµέας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΑΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΑΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΜΑΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ Η ωκεάνια κυκλοφορία διαιρείται σε δύο τμήματα, την θερμόαλη και την ανεμογενή συνιστώσα ωκεάνιας κυκλοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι η ωκεάνια κυκλοφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013 ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας έτους 2013 Ιανουάριος 2014 Αγ. Γερμανός, Πρέσπα Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση ανασκόπησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νησί της Νάξου

Μελέτη για την αξιοποίηση υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νησί της Νάξου Μελέτη για την αξιοποίηση υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο νησί της Νάξου Σουσούνης Μάριος Χαρίλαος Υποψήφιος Διδάκτορας Ινστιτούτο Ενεργειακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου M.Sousounis@ed.ac.uk

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αγγελίδης Π., Αναπλ. καθηγητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΝΩΣΤΙΚΗ ΦΛΕΒΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΑΚΤΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διεύθυνση (-εις) ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 64100, ΚΑΒΑΛΑ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο (-α) +30 6974803377 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι -256-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume Ι ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΧΑΛΚΟΥ, ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΔΜΙΟΥ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ και των εκβολων του σπερχειου

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιωση Ροης με τη Μεθοδο lattice-boltzmann

Προσομοιωση Ροης με τη Μεθοδο lattice-boltzmann Προσομοιωση Ροης με τη Μεθοδο lattice-boltzmann Υποψήφιος διδάκτορας: Γιάννης Γ. Ψυχογιός Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Άγγελος Θ. Παπαϊωάννου, Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π (Επιβλέπων)

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική

Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική Προπτυχιακό Πρόγραμμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακά Προγράμματα Μηχανική Περιβάλλοντος Διατμηματικό Πρόγραμμα: Ενεργειακές Τεχνολογίες & Αειφόρος Σχεδιασμός Ερευνητικές Οντότητες:

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξη τηλεμετρικου συστηματος για την παρακολουθηση περιβαλλοντικων παραμετρων του αιγιαλου

Αναπτυξη τηλεμετρικου συστηματος για την παρακολουθηση περιβαλλοντικων παραμετρων του αιγιαλου 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 721 Αναπτυξη τηλεμετρικου συστηματος για την παρακολουθηση περιβαλλοντικων παραμετρων του αιγιαλου Γ. Γκιώνης 1, Π. Δρακόπουλος 2, Σ. Πούλος 1 και Π. Νάστος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 Αξιοποίηση βιοχημικών δεδομένων υποδομής Αξιολόγηση κλιματικών και βιογεωχημικών μοντέλων. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Χημείας

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 Αξιοποίηση βιοχημικών δεδομένων υποδομής Αξιολόγηση κλιματικών και βιογεωχημικών μοντέλων. Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Χημείας ΥΠΟΕΡΓΟ 6 Αξιοποίηση βιοχημικών δεδομένων υποδομής Αξιολόγηση κλιματικών και βιογεωχημικών μοντέλων Πανεπιστήμιο Κρήτης - Τμήμα Χημείας Το CO 2 στην ατμόσφαιρα της Α. Μεσογείου Το CO 2 στην ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Εξισώσεις Κίνησης (Equations of Motion)

Εξισώσεις Κίνησης (Equations of Motion) Εξισώσεις Κίνησης (Equations of Motion) Αναλύουμε την απόκριση ενός ρευστού υπό την επίδραση εσωτερικών και εξωτερικών δυνάμεων. Η εφαρμογή της ρευστομηχανικής στην ωκεανογραφία βασίζεται στη Νευτώνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ; ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ; Χαρίλαος Κοντογιάννης 1, Βασίλειος Παπαδόπουλος 1, Τακβόρ Σουκισιάν 1 1 Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ 5. Ανάλυση αποτελεσμάτων αλιευτικής και περιβαλλοντικής έρευνας- Διαχειριστικές προτάσεις ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΦΑΣΗ 5. Ανάλυση αποτελεσμάτων αλιευτικής και περιβαλλοντικής έρευνας- Διαχειριστικές προτάσεις ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ρωμανού 3 Χαλέπα - 73 133 Χανιά Κρήτης - http://triton.chania.teicrete.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ4 : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗ

ΠΕ4 : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΠΕ4 : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗ : Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη στάθμη και το κυματικό κλίμα των ελληνικών θαλασσών, στην τρωτότητα

Διαβάστε περισσότερα

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ

9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ -946-9 th Symposium on Oceanography & Fisheries, 2009 - Proceedings, Volume ΙΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική Αλλαγή και Υδάτινο Περιβάλλον

Κλιματική Αλλαγή και Υδάτινο Περιβάλλον Κλιματική Αλλαγή και Υδάτινο Περιβάλλον Μ.Α. Ευστρατίου Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Department of Marine Sciences University of the Aegean Τί είναι κλίμα ; Κλίμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ 1 ο ΘΕΜΑ (1,5 Μονάδες) Στην παράδοση είχε παρουσιαστεί η αριθµητική επίλυση της εξίσωσης «καθαρής συναγωγής» σε µία διάσταση, η µαθηµατική δοµή της οποίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ. Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης. Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΛΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ Αν. Καθηγητης Μ.Δασενακης Δρ Θ.Καστριτης Ε.Ρουσελάκη Φ.Σάλτα Κύκλος αζώτου Κύκλος φωσφόρου Kύκλος πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ3.4. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ3.4. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ SEASONAL FLUCTUATIONS OF PHOSPHORUS IN THE WESTERN BASIN OF SARONIC GULF

ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ SEASONAL FLUCTUATIONS OF PHOSPHORUS IN THE WESTERN BASIN OF SARONIC GULF 9 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 2009 - Πρακτικά, Τόμος Ι ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Γιαννικόπουλος Ν., Δασενάκης Ε., Παρασκευοπούλου Β. Τμημα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σύνοψη δραστηριοτήτων Σύνοψη δραστηριοτήτων 0-04-2009 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΙΠΤΑ Γενικά Στοιχεία Αναγκαιότητα για γιααποθήκευση Θερμοτητας (ΑΘ) (ΑΘ): : Ηλιακή ακτινοβολία :: Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη μέση στάθμη των ελληνικών θαλασσών

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη μέση στάθμη των ελληνικών θαλασσών Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη μέση στάθμη των ελληνικών θαλασσών Ελίνα Τράγου και Γιάννης Μαμούτος Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Μέση παγκόσμια στάθμη από δορυφορική υψομετρία (1993-2012) Cazenave

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σπυρίδων Κωτσόπουλος Καθηγητής, Διαχείριση Υδατικών Πόρων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας AGROCLIMA

Διαβάστε περισσότερα

Ενασ νεοσ drifter για την παρακολουθηση πετρελαιοκηλιδων

Ενασ νεοσ drifter για την παρακολουθηση πετρελαιοκηλιδων Ενασ νεοσ drifter για την παρακολουθηση πετρελαιοκηλιδων Ζερβάκης Β. 1, Κτιστάκης Μ. 2, Νικολαΐδης Γ. 3, Μοσχόπουλος Κ. 1, Τράγου Ε. 1, Βουσδούκας Μ. 1, Λελούδας Β 2, Κοζυράκης Γ. 1 1 Τμήμα Επιστημών της

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της περιεκτικότητας επιφανειακού αιωρούμενου υλικού (SPM) στον εξωτερικό Θερμαϊκό Κόλπο, με την χρήση δορυφορικών εικόνων Landsat 8

Εκτίμηση της περιεκτικότητας επιφανειακού αιωρούμενου υλικού (SPM) στον εξωτερικό Θερμαϊκό Κόλπο, με την χρήση δορυφορικών εικόνων Landsat 8 Εκτίμηση της περιεκτικότητας επιφανειακού αιωρούμενου υλικού (SPM) στον εξωτερικό Θερμαϊκό Κόλπο, με την χρήση δορυφορικών εικόνων Landsat 8 Τσάπανου Α. 1, Οικονόμου Ε. 2, Σκιάνης Γ. 1 και Πούλος Σ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Οδηγίες Διαμόρφωσης Κειμένου για το 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Α. Διαμαντής 1, Δ. Λιόβας 2 1 Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας adiamantis@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα