ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

2

3 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών (Τ Π) είναι ένα υβριδικό Τµήµα που ιδρύθηκε µε το Προεδρικό ιάταγµα 200/1999 (ΦΕΚ 179/6-9-99) και υποδέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του τον Σεπτέµβριο του 2000, ενώ τον Νοέµβριο του 2004 ορκίστηκαν και οι πρώτοι απόφοιτοι. Ανήκει στη Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας του ΤΕΙ Καβάλας και προσφέρει γνώσεις από τα επιστηµονικά πεδία της Πληροφορικής, της ιοίκησης Επιχειρήσεων και της Οικονοµίας. Η ίδρυση και δραστηριότητα του Τµήµατος αρχικά χρηµατοδοτήθηκε από το Β' και Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης - Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). Αποστολή του ΕΠΕΑΕΚ ήταν η δηµιουργία ενός αναβαθµισµένου Προγράµµατος Σπουδών το οποίο θα ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες µιας αναπτυσσόµενης κοινωνίας που συνεχώς δηµιουργεί νέες απαιτήσεις, νέες προκλήσεις και νέες προοπτικές. Τμήμα Το Τ Π αποτελεί ένα µεσαίου µεγέθους Τµήµα του ΤΕΙ Καβάλας και υποδέχονταν στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του κάθε έτος περί τους 250 νέους σπουδαστές ενώ µετά την εφαρµογή της βάσης εισαγωγής υποδέχονταν σπουδαστές κάθε έτος. Στεγάζεται στα νέα κτίρια του οικοδοµικού συγκροτήµατος του ΤΕΙ Καβάλας, που βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Λουκά. Με αυτό τον τρόπο είναι πλήρως ενσωµατωµένο στον πολεοδοµικό ιστό της πόλης. Το νέο κτιριακό συγκρότηµα εκτείνεται επί εδάφους 132 στρεµµάτων µε κάλυψη περίπου 36000m 2 από τα οποία 6000m 2 σε αίθουσες διδασκαλίας και 11500m 2 σε εργαστήρια. Συγκεκριµένα, το Τµήµα στεγάζεται σε χώρους του κτιρίου της βιβλιοθήκης. Ιστορικό της εξέλιξης του Τµήµατος. Αντικείµενο της ιαχείρισης Πληροφοριών είναι η παραγωγή και η αξιοποίηση µεθόδων και γνώσεων από τα επιστηµονικά πεδία της Πληροφορικής, της ιοίκησης Επιχειρήσεων και της Οικονοµίας, µε στόχο την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας και των υπολογιστών προς όφελος των ανθρώπων και των επιχειρήσεων και οργανισµών.

4 Ιδιαίτερη βαρύτητα για τη ιαχείριση Πληροφοριών δίδεται σε συγκεκριµένα επιστηµονικά πεδία όπως: Ο Προγραµµατισµός Υπολογιστών, οι εφαρµογές Βάσεων εδοµένων και οι ιαδικτυακές εφαρµογές. Τα Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης. Τα Έµπειρα Συστήµατα και τα Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων. Η Στατιστική και η Επιχειρησιακή Έρευνα. Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην Οργάνωση και ιοίκηση Επιχειρήσεων. Το ηλεκτρονικό εµπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Στελέχωση του Τµήµατος Το Τ Π για το ακαδηµαϊκό έτος στελεχώνεται µε επτά (7) µόνιµους καθηγητές, δύο (2) διδάσκοντες από το Τµήµα Λογιστικής και σαράντα εννέα (47) εξωτερικούς συνεργάτες. Το µόνιµο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) του Τµήµατος αποτελείται από τους: Πίνακας 0-1 Μόνιµο Προσωπικό του Τµήµατος ιαχείρισης Πληροφοριών Ονοµατεπώνυµο Βαθµίδα Ειδικότητα Τερζίδης Κωνσταντίνος Καθηγητής Μάνατζµεντ Γεροντίδης Ιωάννης Καθηγητής Στατιστική - Επιχειρησιακή Έρευνα Χατζής Βασίλειος Παπαδηµητρίου Αστέριος Γκούµας Στέφανος Μαρδύρης Βασίλειος Κοσµίδης Κοσµάς Αναπληρωτής Καθηγητής Αναπληρωτής Καθηγητής Επίκουρος Καθηγητής Καθηγητής Εφαρµογών Καθηγητής Εφαρµογών Προγραµµατισµός Η/Υ Βάσεις εδοµένων Πληροφοριακά Συστήµατα - Έµπειρα Συστήµατα Προγραµµατισµός Η/Υ Τεχνολογία, Σχεδιασµός και Υλοποίηση Συστηµάτων Μικροηλεκτρονικής & Πληροφορικής Λογιστική & Χρηµατοοικονοµική Επίσης στο Τµήµα διδάσκουν και µέλη Ε.Π. άλλων Τµηµάτων:

5 Πίνακας 0-2 Εκπαιδευτικό Προσωπικό άλλων Τµηµάτων Ονοµατεπώνυµο Βαθµίδα Τµήµα που ανήκει Καλαµπούκα Καλλιόπη Επίκουρη Καθηγήτρια Τµήµα Λογιστικής Βαλσαµίδης Σταύρος Καθηγητής Εφαρµογών Τµήµα Λογιστικής Μια συγκεντρωτική εικόνα της εξέλιξης του προσωπικού του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία αποτυπώνεται στον Πίνακα Το σύνολο ωρών του προαναφερθέντος µονίµου ΕΠ του Τµήµατος ανέρχεται σε 88 διδακτικές ώρες, και προσεγγίζει ποσοστό 23% επί του Γενικού Συνόλου Ωρών διδασκαλίας του Τµήµατος. Το σύνολο ωρών που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, ανά βαθµίδα ανάθεσης, για το ακαδηµαϊκό έτος συγκριτικά µε το ακαδηµαϊκό έτος έχει ως εξής: Πίνακας 0-3 Σύνολο Ωρών ανά Βαθµίδα Ανάθεσης έκτακτου Προσωπικού Βαθµίδα (Ώρες) (Ώρες) (Ώρες) Με πλήρη προσόντα: Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ µε προσόντα Επίκουρου Καθηγητή Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ µε προσόντα Καθηγητή Εφαρµογών Με ελλιπή προσόντα: Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ µε βασικό τίτλο και διδακτορικό Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ µε βασικό τίτλο και µεταπτυχιακό Γ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ µε βασικό τίτλο σπουδών Γενικό Σύνολο Ωρών Τµήµατος:

6 Όπως προκύπτει από τον παραπάνω Πίνακα έχει αυξηθεί σηµαντικά το ποσοστό του διδακτικού έργου που προσφέρεται από εκπαιδευτικό προσωπικό πλήρων προσόντων σε σχέση µε το προηγούµενο ακαδηµαϊκό έτος. Ιδιαίτερα το ποσοστό ωρών διδασκαλίας που προσφέρεται από εξωτερικούς συνεργάτες χωρίς µεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών έχει µειωθεί σηµαντικά. Σκοπός και Στόχοι του Τµήµατος Η επιστήµη της πληροφορικής και οι επιστήµες της οικονοµίας και διοίκησης, καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος, τόσο επιστηµονικό όσο και εφαρµογών της ανθρώπινης δραστηριότητας. Στην καθηµερινή µας ενασχόληση διαπιστώνουµε συχνά ότι η πληροφορική και οι οικονοµικές επιστήµες χρειάζονται η µία την άλλη για την δηµιουργία ολοκληρωµένων διαδικασιών. Ο βέλτιστος συνδυασµός των τεχνικών, οικονοµικών και διοικητικών γνώσεων διαµορφώνει την ταυτότητα του σύγχρονου στελέχους ικανού να ανταποκριθεί τόσο στις ανάγκες µιας επιχείρησης όσο και της δηµόσιας διοίκησης. Τα τελευταία δε χρόνια η ανάγκη δηµιουργίας στελεχών µε ικανότητες ανάλυσης και σύνθεσης, ώστε να κατανοούν και να ερµηνεύουν το ραγδαία µεταβαλλόµενο οικονοµικό και τεχνολογικό περιβάλλον, γίνεται πλέον επιτακτική. Σε αυτή την εξέλιξη συνηγορούν τόσο η αναδυόµενη κοινωνία της πληροφορίας όσο και η προϊούσα παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας. Στόχο, συνεπώς, του Τ Π αποτελεί η δηµιουργία «ειδικών» που να κατέχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν, να διαµορφώνουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν οικονοµικά τη ροή και τα προϊόντα της πληροφορίας. Οι «ιαχειριστές Πληροφορίας» διαµορφώνουν την πληροφορία τόσο από οικονοµική όσο και από τεχνολογική άποψη και είναι αρµόδιοι για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν το αντικείµενο αυτό, σε επίπεδο λειτουργικών διευθύνσεων ή διοικούν εξειδικευµένες στο αντικείµενο επιχειρήσεις, όπως π.χ. «µεσιτείας πληροφοριών», που ήδη αναπτύσσουν έντονη δραστηριότητα στην αγορά. Το Τ Π έχει λοιπόν πρωτοποριακό χαρακτήρα για την Ελληνική Τεχνολογική Εκπαίδευση, καθώς η καινοτοµία που εισάγει, συνίσταται στη συνένωση δύο ειδικοτήτων σε ένα πρόσωπο. Με δεδοµένο το γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι στη µεγάλη τους πλειοψηφία (98%) µικρο-µεσαίες οι οποίες λόγω του µεγέθους τους αδυνατούν να προσλάβουν περισσότερα του ενός άτοµα, η λύση του «δύο σε ένα» είναι επωφελής τόσο για την επιχείρηση όσο και για τον απόφοιτο του

7 Τµήµατος ο οποίος κατ αυτό τον τρόπο απολαµβάνει από την αγορά εργασίας προνοµιακή µεταχείριση. Στα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων του Τµήµατος τα οποία κατοχυρώθηκαν µε το προεδρικό διάταγµα Υπ. Αριθµ. 287 (ΦΕΚ 257/τΑ / ) αναφέρεται ότι: Οι πτυχιούχοι του Τ Π της Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας απασχολούνται επαγγελµατικά µε την Τεχνολογία της ιαχείρισης και της Τεκµηρίωσης της Πληροφορίας, ως στελέχη σε Οργανισµούς του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα και ως αυτοαπασχολούµενοι. Ειδικότερα, αποστολή ενός Τεχνολόγου ιαχειριστή της Πληροφορίας είναι, µεταξύ άλλων να: 1. ασχολείται µε το τεχνικό µέρος της ανάλυσης των Πληροφοριακών Αναγκών και του καθορισµού των Πληροφοριακών Ροών ενός Οργανισµού, 2. επεξεργάζεται και να υλοποιεί τεχνικά τις Λογικές οµές που έχουν προκαθοριστεί για την κατάταξη και αποθήκευση των πληροφοριών του οργανισµού, 3. παράγει και να συντηρεί τα ταξινοµικά εργαλεία (θησαυρούς, ελεγχόµενα λεξιλόγια), τα οποία έχουν σχεδιαστεί για τη ιαχείριση των Πληροφοριών του Οργανισµού, 4. προσεγγίζει τεχνικά τις Πληροφοριακές Πηγές που, σύµφωνα µε την προηγηθείσα ανάλυση των Πληροφοριακών Αναγκών, πρέπει να αξιοποιηθούν, 5. φροντίζει ώστε τα µέσα, οι µέθοδοι και το κόστος της άντλησης των Πληροφοριακών Πηγών και της Αποθήκευσης των Πληροφοριών να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του Οργανισµού, 6. εξειδικεύει την πολιτική που έχει καθορίσει ο Οργανισµός ή η Επιχείρηση στους τοµείς της ιοίκησης και της Οικονοµίας και να φροντίζει µέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης κατάλληλων πληροφοριακών συστηµάτων για την εφαρµογή και εκτέλεση των επιµέρους αποφάσεων του Οργανισµού ή της Επιχείρησης, 7. φροντίζει για τη µορφή που τελικά θα λάβουν οι Πληροφορίες που ρέουν από τον Οργανισµό προς τους αποδέκτες τους και για τα µέσα που χρησιµοποιούνται για να φτάσει το περιεχόµενο των Πληροφοριών στους αποδέκτες. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν επίσης να σταδιοδροµήσουν σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ειδικότερα στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ20 Πληροφορικής ΤΕΙ

8 σύµφωνα µε το Προεδρικό ιάταγµα 268/2004. Στη ηµόσια ιοίκηση ως πτυχιούχοι του Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής σύµφωνα µε το Προεδρικό ιάταγµα 347/2003 και εξελίσσονται στις βαθµίδες της ιεραρχίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το νόµο. Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος, µε την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελµα όπως αυτό οριοθετείται από τα επαγγελµατικά δικαιώµατα που προαναφέρθηκαν. Η πρωτοπορία και η µοναδικότητα του Τµήµατος αποδεικνύεται εξ άλλου και µε την ανυπαρξία αντιστοιχίας µε κάποιο άλλο Τµήµα ΤΕΙ της χώρας. Λόγω της µοναδικότητας αυτής, η µετακίνηση σπουδαστών στο πλαίσιο των εσωτερικών µεταγραφών που ανακοινώνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Παιδείας είναι αδύνατη. ιοίκηση του Τµήµατος Η γενική οργανωτική διάρθρωση του Τµήµατος καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας (ΕΚΛ) του ΤΕΙ Καβάλας (ΦΕΚ τ.β 1622/ ) (βλέπε Παράρτηµα I) και στην ισχύουσα νοµοθεσία, ενώ εξειδικεύεται περαιτέρω από το ίδιο το Τµήµα όπως παρουσιάζεται στο οργανόγραµµα. Το οργανόγραµµα αποτυπώνει τις ποικίλες διοικητικές λειτουργίες του Τµήµατος, εκτελεστικές και επιτελικές, συλλογικές και ατοµικές και τις σχέσεις αναφοράς τους. Στο Τ Π λειτουργούν δύο Τοµείς: 1. Ο Τοµέας Πληροφορικής και 2. Ο Τοµέας ιοίκησης και Συναφούς Υποδοµής. Οι λειτουργίες του Τµήµατος χωρίζονται : στα διοικητικά όργανα του Τµήµατος που είναι υπεύθυνα για τον καθορισµό της πολιτικής του Τµήµατος και τη λήψη αποφάσεων και στις λοιπές λειτουργίες υπεύθυνες για την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων και την καθηµερινή λειτουργία του Τµήµατος.

9 Εικόνα 0-1 Το οργανόγραµµα του Τµήµατος Τα συλλογικά και µονοµελή όργανα του Τµήµατος (σύµφωνα µε τον ΕΚΛ) είναι : η Γενική Συνέλευση Τµήµατος, το Συµβούλιο Τµήµατος, ο Προϊστάµενος Τµήµατος, η Γενική Συνέλευση Τοµέα, ο Υπεύθυνος Τοµέα. Ο τρόπος εκλογής, συγκρότησης και λειτουργίας των οργάνων περιγράφεται στον ΕΚΛ. Το προσωπικό του Τµήµατος είναι : Το Εκπαιδευτικό προσωπικό που χωρίζεται σε τακτικό και έκτακτο και κατατάσσεται αντίστοιχα στις βαθµίδες του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Επίκουρου και Καθηγητή Εφαρµογών και στις βαθµίδες του Επιστηµονικού Συνεργάτη µε πλήρη προσόντα σε κάποια από τις τρεις πρώτες βαθµίδες ή µε ελλιπή προσόντα και του Εργαστηριακού Συνεργάτη µε πλήρη προσόντα Καθηγητή Εφαρµογών ή µε ελλιπή προσόντα. Η Γραµµατεία του Τµήµατος (υπάγεται διοικητικά στον Γενικό Γραµµατέα του ΤΕΙ),

10 Το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΠ) Το προαναφερθέν προσωπικό εξειδικεύει τα καθήκοντά του στις εξής λειτουργίες/αρµοδιότητες: ιδάσκων Θεωρίας ιδάσκων Εργαστηρίου Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπεύθυνος Ποιότητας Υπεύθυνος για τη σύνταξη του Προγράµµατος Μαθηµάτων Υπεύθυνος για τη σύνταξη του Προγράµµατος Εξετάσεων Υπεύθυνος Εξοπλισµού. Προϊστάµενος του Τµήµατος για το Ακαδηµαϊκό Έτος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Χατζής Βασίλειος. Σπουδαστές του Τµήµατος Σπουδαστές, σύµφωνα µε τις κείµενες νοµοθετικές διατάξεις, καθίστανται όσοι εγγράφονται στο Τµήµα µετά από εισαγωγή, µετεγγραφή ή κατάταξη. Αυτοί διατηρούν την σπουδαστική τους ιδιότητα µέχρι την απόκτηση πτυχίου. ικαίωµα εγγραφής έχουν όλοι όσοι αναγράφονται στον πίνακα επιτυχόντων των εισαγωγικών εξετάσεων που κοινοποιείται από το υπουργείο Παιδείας στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Πτυχιούχοι άλλων τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µπορούν να εισάγονται στο Τµήµα κατόπιν κατατακτήριων Εξετάσεων που διεξάγονται από το ίδιο το Τµήµα. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση κατάταξης στη Γραµµατεία του Τµήµατος προσκοµίζοντας επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας. Ο αριθµός των σπουδαστών που δέχεται το Τµήµα µε τη διαδικασία κατάταξης, κυµαίνεται από 2% έως 4% του αριθµού των εισακτέων στο Τµήµα και καθορίζεται για κάθε ακαδηµαϊκό έτος µε απόφαση του Συµβουλίου του Τµήµατος. Τα µαθήµατα, η ύλη των εξετάσεων και η ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεων καθορίζονται επίσης από το Συµβούλιο του Τµήµατος. Η Γραµµατεία του Τµήµατος ανακοινώνει στους υποψηφίους την ηµεροµηνία, τα µαθήµατα και την ύλη των

11 εξετάσεων και αναρτά επίσης τις σχετικές πληροφορίες στον ιστότοπο του Τµήµατος. Οι σπουδαστές οφείλουν να ανανεώνουν την εγγραφή τους ανά εκπαιδευτικό εξάµηνο. Σε περίπτωση µη πραγµατοποίησης της εγγραφής ή της ανανέωσης εγγραφής εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τον Κανονισµό σπουδών και την ισχύουσα νοµοθεσία. Σπουδαστής που έχει εγγραφεί στο Τµήµα δεν µπορεί να είναι συγχρόνως σπουδαστής και σε άλλο τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό ίδρυµα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Οι εγγραφές κάθε εξαµήνου πραγµατοποιούνται κατά τις κοινές ηµεροµηνίες που ισχύουν για όλα τα ΤΕΙ και καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Οι ανανεώσεις εγγραφών πραγµατοποιούνται την εβδοµάδα πριν από την έναρξη των µαθηµάτων κάθε εξαµήνου. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες καθορίζονται επακριβώς από το Συµβούλιο του ΤΕΙ το αργότερο µέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους και ανακοινώνονται ενιαία σε όλες τις Σχολές µε ευθύνη του Αντιπροέδρου του ΤΕΙ (αρµόδιου για εκπαιδευτικά θέµατα). Οι ηµεροµηνίες εγγραφών - ανανεώσεων κοινοποιούνται στους σπουδαστές µε ανακοίνωση στους πίνακες ανακοινώσεων και τον ιστότοπο του Τµήµατος. Οι ανανεώσεις εγγραφών πραγµατοποιούνται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους σπουδαστές µέσω του δικτυακού τόπου του Τµήµατος, έπονται της ολοκλήρωσης της καταχώρησης της βαθµολογίας της προηγούµενης εξεταστικής περιόδου και της σύνταξης του προγράµµατος µαθηµάτων του εποµένου εξαµήνου. Οι σπουδαστές µπορούν να αναστείλουν τις σπουδές τους (µε κατάθεση αίτησης στη Γραµµατεία). Φοιτητής που δεν ανανεώνει την εγγραφή του για δύο συνεχόµενα ή τρία µη συνεχόµενα εξάµηνα (και εφόσον δεν βρίσκεται σε αναστολή) χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο ΤΕΙ Καβάλας και διαγράφεται αυτοµάτως από τα Μητρώα του Τµήµατος. Αιτήσεις επανεγγραφής διαγραφέντων εξετάζονται από το Συµβούλιο του Τµήµατος µόνο εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Ο αριθµός των σπουδαστών που έχουν εγγραφεί στο Τµήµα από το ακαδηµαϊκό έτος (έτος ίδρυσης του Τµήµατος) µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος , ανέρχεται σε σπουδαστές. Αναλυτικά ο αριθµός των εισακτέων ανά ακαδηµαϊκό έτος και φύλο αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:

12 Πίνακας 0-4 Κατανοµή εισαχθέντων ανά Ακαδηµαϊκό Έτος και Φύλο Έτος εισαγωγής Άρρεν Θήλυ Aθροισµα Γενικό Σύνολο 2077 Παρατηρήθηκε µια πτώση της τάξης του 55% στον αριθµό των εισαχθέντων στο Τµήµα κατά το Ακαδηµαϊκό Έτος , πρώτο έτος εφαρµογής του νέου νόµου εισαγωγής στα Πανεπιστήµια µε χρήση της βάσης του 10. Από τότε οι εισροές στο Τµήµα διατηρούνται σχετικά σταθερές. ιαχρονικά η εξέλιξη του πληθυσµού µε βάση τις εγγραφές, τις διαγραφές και τα πτυχία που απονέµονται παρουσιάζεται στον επόµενο πίνακα και στο αντίστοιχο γράφηµα: Πίνακας 0-5 ιαχρονική κατάσταση σύνθεσης πληθυσµού Έτος εισαγωγής Σύνολα Εγγραφή ιαγραφή Αποφοίτηση Σύνολο

13 Εικόνα 0-2 ιαχρονική κατάσταση σύνθεσης πληθυσµού Στον Πίνακα 3 του Παραρτήµατος των Πινάκων, καταγράφεται η εξέλιξη των εισαχθέντων προπτυχιακών σπουδαστών του Τµήµατος από το Ακαδηµαϊκό Έτος (έτος ίδρυσης του Τµήµατος) µέχρι και σήµερα. Το ποσοστό των διαγραφέντων φοιτητών από της ιδρύσεως του Τµήµατος µέχρι σήµερα, κυµαίνεται από 8-26% µε µέσο όρο 19%. Οι πτυχιούχοι αποτελούν το 29% των εγγεγραµµένων στο Τµήµα, ενώ εξακολουθούν να σπουδάζουν 1064 άτοµα. Συµπεράσµατα Το Τ Π είναι ένα σχετικά νέο Τµήµα, εγκατεστηµένο σε νεόδµητες κτιριακές εγκαταστάσεις, κτισµένες µέσα σε ιδανικό για σπουδές περιβάλλον. Το αντικείµενο σπουδών είναι σύγχρονο και µε διεπιστηµονικό χαρακτήρα, γεγονός που του προσδίδει ελκυστικότητα. Είναι στελεχωµένο µε επτά µόνιµα µέλη ΕΠ, ενώ για να καλύψει τις υπόλοιπες διδακτικές ανάγκες προσλαµβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό µε ετήσιες συµβάσεις. Το προσωπικό που επιλέγεται έχει υψηλό επίπεδο σπουδών. Το Τµήµα ζητά εδώ και πολλά χρόνια την προκήρυξη νέων θέσεων µονίµου ΕΠ προκειµένου να καλύψει τις πάγιες διδακτικές ανάγκες.

14 Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών Η κατάρτιση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών συνιστά την πρωταρχική διαδικασία σχεδιασµού του Τµήµατος και πραγµατοποιείται βάσει συγκεκριµένων προδιαγραφών που τέθηκαν αρχικά από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ). Το Πρόγραµµα διαµορφώνεται από αρµόδια τριµελή επιτροπή σε συνεργασία µε τους Υπεύθυνους Τοµέων βάσει συγκεκριµένων κατευθύνσεων. Στη συνέχεια εγκρίνεται αρχικά από το Συµβούλιο του Τµήµατος και στη συνέχεια από το Συµβούλιο του ΤΕΙ µετά από εισήγηση σχετικής επιτροπής. Η επικύρωσή του πραγµατοποιείται µε την ετήσια παρακολούθηση της υλοποίησής του και µέσω των ερευνών που διεξάγει κατά καιρούς το Τµήµα στο πλαίσιο των µετρήσεων και αναλύσεων που πραγµατοποιεί (όπως π.χ. µέτρηση ικανοποίησης των σπουδαστών, έρευνα εξέλιξης των αποφοίτων του κ.ά.). Από το ακαδηµαϊκό έτος εφαρµόσθηκε νέο Πρόγραµµα Σπουδών στο Τµήµα το οποίο περιγράφεται στη συνέχεια. Πρόγραμμα Σπουδών Βασικές Αρχές που διαπνέουν το Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών Οι αρχές που διαπνέουν ένα Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι προδιαγραφές της µορφής τους, καθώς και οι βασικές κατευθύνσεις για την κατάρτισή του βασίζονται σε γραπτές οδηγίες του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ), ενώ επίσης προκύπτουν από Πανελλαδικές συναντήσεις των Τµηµάτων οµοειδών αντικειµένων που συγκαλούνται κατά καιρούς. Οι βασικές αυτές αρχές είναι : 1. Επικαιρότητα αναφορικά µε τις εξελίξεις στην πρόοδο της επιστήµης της τεχνολογίας και εξισορροπηµένη εναρµόνιση µε τις ανάγκες εξέλιξης της επιστήµης και ανάπτυξης της οικονοµίας. Το ΠΠΣ ενσωµατώνει τη νέα γνώση που παράγεται παγκοσµίως και κάνει δυνατή την πρόσβαση των σπουδαστών σε αυτήν. Παράλληλα λαµβάνει υπόψη την ελληνική πραγµατικότητα και συµβάλλει στην ανάπτυξή της µέσω της δηµιουργίας υψηλού επιπέδου στελεχών κατάλληλων ειδικοτήτων. 2. υνατότητα αντιστοίχησης µε ΠΠΣ άλλων τριτοβάθµιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της Ευρώπης. Λόγω της οικονοµικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης και της διεθνοποίησης της οικονοµίας δηµιουργείται η ανάγκη ισοτίµισης των

15 πτυχίων και άρα η ανάγκη αντίστοιχης προσαρµογής µε τα ΠΠΣ των Ευρωπαϊκών Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 3. Ενδυνάµωση και ολοκλήρωση των σπουδαστών µέσω της ανεξάρτητης µάθησης. Η «στρατηγική διδασκαλίας και µάθησης των σπουδαστών», τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει διεθνώς. Επιδίωξη κάθε τριτοβάθµιου ιδρύµατος είναι η δηµιουργία µιας «εκπαιδευτικής κουλτούρας» µε επίκεντρο τον σπουδαστή - φοιτητή που στοχεύει στην ολοκληρωµένη ανάπτυξη αποφοίτων, ικανών να λειτουργούν αυτόνοµα τόσο µέσα στην κοινωνία όσο και µέσα στο επαγγελµατικό τους περιβάλλον. Το Τµήµα επιδιώκει ώστε οι σπουδαστές να οδηγηθούν, έγκαιρα σε αλλαγή της µεθόδου µάθησης: από την «από έδρας διδασκαλία» στην «ανεξάρτητη µάθηση»και από την «από στήθους αποµνηµόνευση» στην «κριτική επεξεργασία» της διδαχθείσας ύλης. Οι σπουδαστές εθίζονται να µελετούν ως ανεξάρτητοι πόλοι µάθησης, ενώ οι καθηγητές ενεργοποιούνται ως καθοδηγητές και σύµβουλοι των σπουδαστών σε ζητήµατα, π.χ., εκπόνησης εργασιών, ανάλυσης περιπτωσιολογικών µελετών, κ.ά. Πρόγραµµα Σπουδών Το πρόγραµµα σπουδών του Τ Π παρέχει επιστηµονικές γνώσεις στην Πληροφορική και το Μάνατζµεντ συνδυάζοντας δύο από τους πλέον σύγχρονους επιστηµονικούς κλάδους. Έχει διαµορφωθεί έτσι ώστε να συµβάλλει, κατά το µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, στην εκπλήρωση της αποστολής του Τµήµατος και να παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα εξασφαλίζουν επιτυχηµένη επαγγελµατική πορεία στους αποφοίτους του. Το Τ Π του ΤΕΙ Καβάλας έχει ήδη αναµορφώσει δύο φορές το πρόγραµµα σπουδών του το 2004 όταν συµπλήρωσε 4 χρόνια λειτουργίας και το Το αρχικό πρόγραµµα σπουδών του έχει εγκριθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) του ΥΠΕΠΘ µε την Πράξη 16/ Το πρόγραµµα σπουδών και η εφαρµογή του ελέγχεται µέσω διαδικασίας Αξιολόγησης που εντάσσεται στο Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας και εφαρµόζεται όπως προαναφέρθηκε το Τµήµα από το Οι πληροφορίες που συλλέγονται και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν, οδηγούν σε συµπεράσµατα που αποτελούν τη βάση για την περαιτέρω συνεχή αναβάθµιση του προγράµµατος µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. H

16 δηµοσιοποίηση του επικαιροποιηµένου προγράµµατος γίνεται µέσω της ιστοσελίδας του Τµήµατος στο ιαδίκτυο. ιάρθρωση του Προγράµµατος Σπουδών Η διάρκεια των σπουδών είναι 4 έτη χωρισµένα σε 8 ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Τα πρώτα 7 εξάµηνα περιλαµβάνουν παρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών µαθηµάτων, ασκήσεων πράξης, φροντιστηρίων και σεµιναρίων, καθώς και εκπόνηση εργασιών και µελετών. Το τελευταίο 8ο εξάµηνο περιλαµβάνει την εκπλήρωση της υποχρέωσης πρακτικής άσκησης και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται το πρόγραµµα σπουδών του Τ Π, που ίσχυσε για το ακαδηµαϊκό έτος , το οποίο ακολουθεί τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Πιστωτικών ιδακτικών Μονάδων (ECTS). ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Α! ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΥΠΟΣ Θ ΑΠ Ε ΦΕ Ω Μ ΜΓΥ(Υ) Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ΜΓΥ(Υ) Πληροφορία και ιαχείριση της Επικοινωνίας ΜΕΥ(Υ) οµηµένος Προγραµµατισµός ΜΓΥ(Υ) Μαθηµατικά στη ιοίκηση ΜΓΥ(Υ) Οικονοµική ΜΓΥ(Υ) Εισαγωγή στην Πληροφορική ΣΥΝΟΛΑ: B! ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΥΠΟΣ Θ ΑΠ Ε ΦΕ Ω Μ ΜΕΥ(Υ) Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός ΜΕ(Υ) Βάσεις εδοµένων Ι ΜΓΥ(Υ) ιακριτά Μαθηµατικά - Γραµµική Άλγεβρα ΜΓΥ(Υ) Ιδιωτική Οικονοµική ΜΓΥ(Υ) Λειτουργικά Συστήµατα ΜΕ(Υ) ιοίκηση Επιχειρήσεων ΣΥΝΟΛΑ: Γ! ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΥΠΟΣ Θ ΑΠ Ε ΦΕ Ω Μ ΜΕΥ(Υ) Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθµων ΜΕ(Υ) Βάσεις εδοµένων ΙΙ ΜΕΥ(Υ) ίκτυα Υπολογιστών Ι ΜΓΥ(Υ) Ευρωπαϊκοί Θεσµοί και Πολιτισµός ΜΕ(Υ) Μάρκετινγκ της Πληροφορίας ΜΕΥ(Υ) Λογιστική Ι ΣΥΝΟΛΑ:

17 ! ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΥΠΟΣ Θ ΑΠ Ε ΦΕ Ω Μ ΜΕΥ(Υ) ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ ΜΕΥ(Υ) οµές εδοµένων ΜΕΥ(Υ) Πολυµέσα στη ιαχείριση Πληροφοριών ΜΓΥ(Υ) Στατιστική Επιχειρήσεων ΜΕΥ(Υ) Λογιστική ΙΙ ΜΓΥ(ΕΥ) Στοιχεία ιδακτικής και Παιδαγωγικής ΜΓΥ(ΕΥ) Ειδικά Θέµατα ικαίου ΣΥΝΟΛΑ: Ε! ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΥΠΟΣ Θ ΑΠ Ε ΦΕ Ω Μ ΜΕ(Υ) ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ΜΕ(Υ) Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση και Αποτίµηση Επιχειρήσεων ΜΓΥ(Υ) Επιχειρησιακή Έρευνα ΜΕ(Υ) Πληροφοριακά Συστήµατα ιοίκησης ΜΕΥ(ΕΥ) Εφοδιαστική ΜΕΥ(ΕΥ) Οπτικός Προγραµµατισµός - Σχεδίαση ιεπαφών ΣΥΝΟΛΑ: ΣΤ! ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΥΠΟΣ Θ ΑΠ Ε ΦΕ Ω Μ ΜΕΥ(Υ) Ανάλυση Συστηµάτων - Τεχνολογία Λογισµικού ΜΕ(Υ) Επιχειρηµατικότητα - ιοίκηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων ΜΓΥ(Υ) Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας ΜΕΥ(Υ) Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης ΜΕΥ(ΕΥ) Ολική ιαχείριση Ποιότητας ΜΕΥ(ΕΥ) Προηγµένα Θέµατα Πληροφορικής ΣΥΝΟΛΑ: Ζ! ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΥΠΟΣ Θ ΑΠ Ε ΦΕ Ω Μ ΜΕΥ(Υ) ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων ΜΕΥ(Υ) Έµπειρα Συστήµατα και Συστήµατα Υποστήριξης Αποφάσεων ΜΕΥ(Υ) Ηλεκτρονική Επιχειρησιακή ράση ΜΕY(Υ) Σεµινάριο Τελειοφοίτων ΜΕΥ(ΕΥ) ιαχείριση έργων ΜΕΥ(ΕΥ) Γραφικά ΣΥΝΟΛΑ: Η! ΤΥΠΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΥΠΟΣ Θ ΑΠ Ε ΦΕ Ω Μ Πτυχιακή Εργασία Πρακτική Άσκηση ΣΥΝΟΛΑ: ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Θ ΑΠ Ε ΦΕ Ω Μ ΜΕΥ(ΕΥ) Προηγµένα Θέµατα ιαχείρισης Πληροφοριών Ι 4 2 ΜΕΥ(ΕΥ) Προηγµένα Θέµατα ιαχείρισης Πληροφοριών ΙI 4 2

18 ΜΕΥ(ΕΥ) Προηγµένα Θέµατα ιαχείρισης Πληροφοριών ΙΙΙ 8 4 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΓΥ ΜΕΥ ΜΕ (Υ) (ΕΥ) Θ ΑΠ Ε ΦΕ Ω Μ Μάθηµα Γενικής Υποδοµής Μάθηµα Ειδικής Υποδοµής Μάθηµα Ειδικότητας Υποχρεωτικό Επιλογής Υποχρεωτικό Θεωρία (Ώρες) Ασκήσεις Πράξης (Ώρες) Εργαστήριο (Ώρες) Φόρτος Εργασίας Ώρες ιδασκαλίας ιδακτικές Μονάδες ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ Πληροφορία και ιαχείριση της Επικοινωνίας οµηµένος Προγραµµατισµός οµηµένος Προγραµµατισµός οµηµένος Προγραµµατισµός Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός Βάσεις εδοµένων Ι ίκτυα Υπολογιστών Ι Ιδιωτική Οικονοµική Λογιστική Ι ιοίκηση Επιχειρήσεων ιοίκηση Επιχειρήσεων ιοίκηση Επιχειρήσεων ιοίκηση Επιχειρήσεων Στατιστική Επιχειρήσεων ιακριτά Μαθηµατικά Γραµµική Άλγεβρα Στατιστική Επιχειρήσεων Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ Μάρκετινγκ της Πληροφορίας Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός Οπτικός Προγραµµατισµός - Σχεδίαση ιεπαφών Ανάλυση και Σχεδίαση Αλγορίθµων οµές εδοµένων Βάσεις εδοµένων ΙΙ ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση και Αποτίµηση Επιχειρήσεων Λογιστική ΙΙ Επιχειρηµατικότητα - ιοίκηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Ολική ιαχείριση Ποιότητας Εφοδιαστική Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας Σεµινάριο Τελειοφοίτων Ωρολόγιο Πρόγραµµα Καταβάλλεται προσπάθεια στο Τµήµα, να ρυθµίζεται το Ωρολόγιο Πρόγραµµα έτσι ώστε τα µαθήµατα να µην γίνονται µέχρι αργά το βράδυ όπως και να µην υπάρχουν πολλά µαθήµατα ίδιου εξαµήνου την ίδια µέρα. Προς το παρόν, όµως, η επίτευξη του στόχου αυτού συναντά δυσκολίες, διότι:

19 Η ζήτηση αιθουσών διδασκαλίας είναι σε αρκετές περιπτώσεις πολύ µεγαλύτερη από την προσφορά, κατά τις πρωινές ώρες Τα µαθήµατα επιλογής ενός εξαµήνου, συχνά διδάσκονται παράλληλα, όµως µε αυτό τον τρόπο χάνει ο φοιτητής τη δυνατότητα επιλογής Ο αριθµός των αιθουσών του Τµήµατος είναι µικρός σε σχέση µε τον αριθµό των µαθηµάτων Αναπόφευκτα, λοιπόν, τα µαθήµατα ξεκινούν στις 8:30 το πρωί και τελειώνουν αργά το απόγευµα ή και το βράδυ. Λόγω του εκτεταµένου ωραρίου και της κόπωσης που αυτό συνεπάγεται, παρατηρείται αδικαιολόγητα µειωµένη προσέλευση των σπουδαστών στις παρακολουθήσεις των µαθηµάτων. Πρακτική Άσκηση Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµο-πλαίσιο των ΤΕΙ (Ν. 1404/83), η πρακτική άσκηση των φοιτητών αποτελεί µέρος του εκπαιδευτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τµήµα των σπουδών τους. Η πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται σε θεσµοθετηµένες θέσεις τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, µετά από σχετικό προγραµµατισµό-σχεδιασµό. Επίσης θεσµοθετηµένη είναι και η καταβολή αποζηµίωσης στους ασκούµενους σπουδαστές, ενώ παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελµατικού κινδύνου, κατά τη διάρκεια της άσκησής τους. Τέλος, η πρακτική άσκηση είναι εποπτευόµενη από το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΤΕΙ και διεξάγεται µε βάση το περίγραµµα προγράµµατος πρακτικής άσκησης που εκπονείται για κάθε ειδικότητα. Ως εκ τούτου, ο προσανατολισµός της Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δίνει ξεχωριστή σηµασία στην πρακτική άσκηση των φοιτητών της συµβάλλοντας άµεσα στην σύνδεση της εκπαίδευσης µε την παραγωγή. Συγκεκριµένα, η πρακτική άσκηση: Είναι υποχρεωτική. Έχει εξάµηνη διάρκεια (ηµερολογιακό εξάµηνο). ιεξάγεται κατά το τελευταίο (όγδοο) εξάµηνο των σπουδών. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου. Ειδικότερα, στο Τ Π η Πρακτική Άσκηση που διεξάγεται κατά τα ανωτέρω αποσκοπεί: α) στην ενηµέρωση των ασκούµενων για τη διάρθρωση και λειτουργία των διάφορων οικονοµικών µονάδων (παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών) καθώς

20 και στην ενεργό συµµετοχή των ασκούµενων στις διεργασίες παραγωγής και παροχής υπηρεσιών, β) στην εξοικείωση των ασκούµενων µε τους κοινωνικούς, οικονοµικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, γ) στον συσχετισµό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών µε τα προβλήµατα των χώρων εφαρµογής, δ) στην επαφή του Τµήµατος µε τους χώρους παραγωγής και εφαρµοσµένης έρευνας, µε σκοπό την δηµιουργία αµφίδροµης σχέσης µεταξύ τους. Η Πρακτική Άσκηση (όπως και η πτυχιακή εργασία) δεν θεωρείται µάθηµα (θεωρητικό ή εργαστηριακό) και δεν χρεώνεται µε ώρες διδασκαλίας. Χαρακτηρίζεται όµως από φόρτο εργασίας 30 ωρών και αξία 10 διδακτικών µονάδων, και επίσης δεν βαθµολογείται, αποτελεί όµως απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου. Η Πρακτική Άσκηση των σπουδαστών πραγµατοποιείται σε δύο κύκλους µε έναρξη είτε την 1η Απριλίου, είτε την 1η Οκτωβρίου εφόσον αυτοί έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα 2/3 του συνολικού αριθµού µαθηµάτων του Προγράµµατος Σπουδών (29 µαθήµατα) και στο 80% από τα µαθήµατα ειδικότητας. Ωστόσο, εάν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι η πρακτική άσκηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί και σε διαφορετικές ηµεροµηνίες. Σχετική βεβαίωση δυνατότητας Πρακτικής Άσκησης παραλαµβάνεται για όσους σπουδαστές πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις από τη Γραµµατεία του Τµήµατος. Για την καθοδήγηση και την υποβοήθηση των σπουδαστών κατά την πρακτική τους άσκηση το Τµήµα, µε ευθύνη του Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης, συντάσσει και εκδίδει σχετικό σπουδαστικό οδηγό (Παράρτηµα VII, Οδηγός Πρακτικής Άσκησης). Αντικειµενική αδυναµία εφαρµογής του θεσµού αποτελεί η ελλιπής εποπτεία οφειλόµενη στον περιορισµένο διαθέσιµο χρόνο του ΕΠ, καθώς και στην ανεπάρκεια των διατιθέµενων προς το σκοπό αυτό κονδυλίων. Πτυχιακή Εργασία Βασική επιδίωξη της πτυχιακής εργασίας είναι να εισάγει τους σπουδαστές στην εφαρµογή της επιστηµονικής µεθόδου έρευνας ή στην λεπτοµερειακή µελέτη και παρουσίαση θεµάτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το Τµήµα και την αγορά ή

21 στην δηµιουργία προγραµµάτων λογισµικού για την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων και την υλοποίηση συγκεκριµένων εφαρµογών µε ενδιαφέρον για το Τµήµα. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πραγµατοποιείται κατά το όγδοο εξάµηνο της τετραετούς φοίτησης παράλληλα µε την πρακτική άσκηση. Η πτυχιακή εργασία (όπως και η πρακτική άσκηση) δεν θεωρείται µάθηµα (θεωρητικό ή εργαστηριακό) και δεν χρεώνεται µε ώρες διδασκαλίας. Χαρακτηρίζεται όµως από φόρτο εργασίας 20 ωρών και αξία 20 διδακτικών µονάδων. Η πτυχιακή εργασία βαθµολογείται και ο βαθµός της συνυπολογίζεται στον βαθµό του πτυχίου. Η εκπόνηση των πτυχιακών εργασιών προτείνεται και επιβλέπεται από το ΕΠ του Τµήµατος (τακτικό και έκτακτο µε πλήρη προσόντα). Τα µέλη του ΕΠ µε πλήρες ωράριο υποχρεούνται να προτείνουν και να αναλάβουν την επίβλεψη τριών πτυχιακών ανά εξάµηνο ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιµότητά τους για υποστήριξη του σπουδαστή και η συµβολή τους στην ανύψωση της ποιοτικής στάθµης της πτυχιακής εργασίας. Οι προδιαγραφές για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας περιγράφονται στην ανάλογη διαδικασία του Σ Π του Τµήµατος, (Παράρτηµα VIII, Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας) ενώ χορηγείται στους σπουδαστές και ειδικό υπόδειγµα για τη µορφή που πρέπει να εµφανίζει η υπό εκπόνηση διπλωµατική εργασία. Η Γραµµατεία τηρεί αρχείο όλων των εντύπων που παράγονται από τη διαδικασία καθώς και ηλεκτρονικών αντιγράφων των πτυχιακών εργασιών (CD). Εξεταστικό Σύστηµα Το Τ Π εφαρµόζει συγκεκριµένες προδιαγραφές όσον αφορά στο εξεταστικό σύστηµα, που περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική διαδικασία του εγχειριδίου ποιότητας του Τµήµατος. Σκοπός της διαδικασίας είναι η απρόσκοπτη και αδιάβλητη πραγµατοποίηση των εξαµηνιαίων γραπτών εξετάσεων των σπουδαστών για την αξιολόγηση του βαθµού κατανόησης από αυτούς της διδακτέας ύλης και η ορθή και έγκαιρη κοινοποίηση και καταχώρηση των αποτελεσµάτων. Οι γραπτές εξετάσεις των µαθηµάτων πραγµατοποιούνται στο τέλος του εξαµήνου σε δύο εξεταστικές περιόδους διάρκειας δύο εβδοµάδων η καθεµία. Η δεύτερη εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαµήνου γίνεται εντός του Σεπτεµβρίου του επόµενου διδακτικού έτους. Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται καθηµερινά σύµφωνα

22 µε το πρόγραµµα εξετάσεων και επιτηρήσεων σε πέντε κύκλους διάρκειας δύο και µισή (2,5) ωρών ο καθένας. Ειδικότερα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων ισχύει η οδηγία εργασίας: «Επιτήρηση και Εποπτεία Εξετάσεων». Για πειθαρχικά ζητήµατα που άπτονται των εξετάσεων εφαρµόζεται ο Κανονισµός Σπουδών και ο Εσωτερικός Κανονισµός του ΤΕΙ Καβάλας. Εφόσον παρουσιαστούν λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. κακοκαιρία κ.ά.) που καθιστούν τη διεξαγωγή των εξετάσεων κάποιων ηµερών αδύνατη, τα αρµόδια όργανα του Τµήµατος γνωµοδοτούν όπως προβλέπεται στον Κανονισµό του ΤΕΙ για την πραγµατοποίησή τους την αµέσως επόµενη εβδοµάδα µετά την λήξη των εξετάσεων ή το συντοµότερο δυνατόν. ιεθνής διάσταση του Προγράµµατος Σπουδών Το ΤΕΙ Καβάλας προωθεί την συνεργασία µε Τριτοβάθµια Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα των άλλων µελών κρατών ως µέσο για την βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Κύριο στοιχείο της συνεργασίας αυτής αποτελεί η κινητικότητα Σπουδαστών και Προσωπικού µέσω των προγραµµάτων Erasmus και Leonardo. Μέσα από τα προγράµµατα αυτά, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν µέρος των σπουδών τους σε συνεργαζόµενο Πανεπιστήµιο ενός άλλου κράτους µέλους. Το µέρος αυτό των σπουδών µπορεί να αφορά: Μαθήµατα Πτυχιακή εργασία Πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο της κινητικότητας Προσωπικού πραγµατοποιούνται από µέλη ΕΠ του Τµήµατος επισκέψεις διδασκαλίας στα Ιδρύµατα Hochschule Karlsruhe kai Hochschule Nuernberg της Γερµανίας. Το ΤΕΙ Καβάλας είναι ιδρυτικό µέλος και συµµετέχει στο δίκτυο PrimeNetworking για περισσότερα από δέκα τρία έτη. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από 18 Πανεπιστήµια και ΤΕΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ένα Πανεπιστήµιο της Κολοµβίας. Σκοπός του είναι να ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ καθηγητών και σπουδαστών. Μια δράση του δικτύου αυτού είναι και η Euroweek. Κάθε χρόνο, γίνεται η ετήσια συνάντηση καθηγητών και σπουδαστών εκ περιτροπής σε διαφορετική κάθε φορά

23 χώρα µέλος του δικτύου. Σκοπός της συνάντησης αυτής είναι η παρουσίαση εργασιών από φοιτητές, οι οποίοι καθοδηγούµενοι από τους καθηγητές τους, προσπαθούν να παρουσιάσουν καινοτόµες ιδέες και εργασίες. Οι σπουδαστές συγκροτούν οµάδες από δύο ακόµη Ευρωπαϊκά Ιδρύµατα του δικτύου και κάτω από την επίβλεψη των καθηγητών τους συνεργάζονται για την υλοποίηση του στόχου τους. Οι οµάδες εργασίας συγκροτούνται τον Νοέµβριο και συνεργάζονται επί 6 µήνες να ολοκληρώσουν την έρευνα τους. Κατά τη διάρκεια της εβδοµαδιαίας συνάντησης τους (Euroweek) παρουσιάζουν την εργασία τους η οποία αξιολογείται από επιτροπές που συγκροτούν οι εκπαιδευτικοί των Ιδρυµάτων µελών. Τα οφέλη που αποκοµίζουν τόσο οι σπουδαστές όσο και οι καθηγητές είναι πάρα πολλά καθώς µαθαίνοντας να εργάζονται και να συνεργάζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αποκτούν πολυπολιτισµικές εµπειρίες πολύτιµες για την επαγγελµατική καταξίωση στη σύγχρονη διεθνοποιηµένη οικονοµία, χρησιµοποιούν το ιαδίκτυο, εξασκούν την αγγλική γλώσσα και εφαρµόζουν όσα έχουν διδαχθεί στις σχολές τους. Στο ΤΠ διδάσκουν κάθε εαρινό εξάµηνο τα προαιρετικά µαθήµατα Business Game και Innovation Management δύο διακεκριµένοι καθηγητές από το εξωτερικό και συγκεκριµένα: Ο Prof. Dr. Werner Fees από το Ηochschule Nuernberg της Γερµανίας και ο Prof. Dr.-Ing.Karl-Robert Graf του Hochschule Karlstuhe της Γερµανίας. Η διδασκαλία των µαθηµάτων γίνεται στην Αγγλική γλώσσα. Σε ανταπόδοση των εκπαιδευτικών αυτών δραστηριοτήτων ο ρ. Τερζίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τµήµατος, πραγµατοποιεί διδασκαλία στα αντίστοιχα ιδρύµατα ενώ επίκειται η διδασκαλία και άλλων µελών ΕΠ του Τµήµατος στο πανεπιστήµιο Εφαρµοσµένων Επιστηµών της Καρλσρούης. Σύστηµ α µεταφοράς διδακτικών µονάδων (ECTS) Βασικός σκοπός του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS) είναι η ανάπτυξη µιας κοινής µεθοδολογίας για τη µέτρηση του φόρτου εργασίας, η οποία να εστιάζει στο διδασκόµενο. Η κύρια χρήση του ECTS, που ήταν και ο αρχικός λόγος για τη θέσπισή του, τοποθετείται στο πλαίσιο ανταλλαγών φοιτητών, για τη µεταφορά πιστωτικών µονάδων από ένα εκπαιδευτικό σύστηµα σε άλλο.

24 To Τ Π εφαρµόζει το σύστηµα ECTS κατά τον υπολογισµό των διδακτικών ωρών και του υπολογισµ ού του φόρτου εργασίας, όπως αυτοί αναγράφονται στους σχετικούς πίνακες του Προγράµµατος Σπουδών. Συµπεράσµατα Το πρόγραµµα σπουδών του Τ Π παρέχει διεπιστηµονικές γνώσεις στην Πληροφορική και το Μάνατζµεντ συνδυάζοντας δύο από τους πλέον σύγχρονους επιστηµονικούς κλάδους. Έχει σχεδιασθεί και διαµορφωθεί έτσι ώστε να συµβάλλει, κατά το µέγιστο δυνατό βαθµό, στην εκπλήρωση της αποστολής του Τ Π. Το πρόγραµµα σπουδών αναθεωρείται και αναµορφώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Αυτό επιβάλλεται από την ανάγκη έγκαιρης προσαρµογής στις ραγδαίες εξελίξεις της τεχνολογίας, αλλά και στις αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στο παγκόσµιο σκηνικό και επηρεάζουν σηµαντικά τις απαιτήσεις επαγγελµατικού χαρακτήρα. Σχετικά µηνύµατα που αξιολογούνται προς το σκοπό αυτό, προέρχονται από το χώρο των εργοδοτικών οργανώσεων και των επαγγελµατικών φορέων, ενώ πολύτιµη είναι η συνδροµή του Γραφείου ιασύνδεσης του Ιδρύµατος αναφορικά µε τις επίκαιρες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το πρόγραµµα σπουδών και η εφαρµογή του ελέγχονται µέσω διαδικασίας Αξιολόγησης η οποία εντάσσεται στο Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας που εφαρµόζει το Τµήµα από το Οι πληροφορίες και τα αποτελέσµατα που συλλέγονται, αξιοποιούνται για την περαιτέρω βελτίωση του προγράµµατος µε στόχο τη συνεχή βελτίωση και αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης.

25 ιδακτικό έργο Οργάνωση και εφαρµογή του διδακτικού έργου Το µάθηµα αποτελεί τον πυρήνα κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος. Σκοπός του µαθήµατος είναι η ενεργός µάθηση και όχι η παθητική παρακολούθηση διαλέξεων του διδάσκοντα. Προς τα σκοπό αυτό επιδιώκεται η χρήση πραγµατικών παραδειγµάτων από την επιχειρηµατική ζωή για ενίσχυση και αφοµοίωση της θεωρίας από τους σπουδαστές και επεξήγηση της µετάβασης από τη θεωρία στην πράξη. Παράλληλα ενισχύεται η αυτενέργεια µε την ανάθεση προβληµάτων - ασκήσεων προς επίλυση κατά τη διάρκεια και εκτός του µαθήµατος. Γενικά λαµβάνεται από τον καθηγητή η απαραίτητη µέριµνα ώστε οι δραστηριότητες στο µάθηµα να είναι καλά συντονισµένες, τα µαθήµατα να είναι καλά προετοιµασµένα και οργανωµένα και οι εξηγήσεις να είναι ξεκάθαρες ενώ αποφεύγεται η παράδοση «από έδρας» µέσα από το βιβλίο. Για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της τάξης ο καθηγητής φροντίζει να δηµιουργήσει µία ατµόσφαιρα αµοιβαίου σεβασµού και εµπιστοσύνης µέσα σε αυτήν τόσο µεταξύ του ίδιου και των σπουδαστών όσο και µεταξύ των σπουδαστών. Διδακτικό Έργο Τα µαθήµατα κάθε εξαµήνου καλύπτουν δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδοµάδες και πραγµατοποιούνται κανονικά τις ηµέρες και ώρες που προβλέπονται από το Εβδοµαδιαίο Πρόγραµµα Μαθηµάτων κάθε εξαµήνου. Οι παραδόσεις πραγµατοποιούνται σε επτά πρωινούς και έξι απογευµατινούς κύκλους. Κάθε διδακτική ώρα διαρκεί 45 λεπτά και αξιοποιείται πλήρως ώστε οι σπουδαστές να µπορούν να αποκοµίσουν τα µέγιστα από το µάθηµα. Τα διαλείµµατα διαρκούν 15 λεπτά. Μεταξύ παραδόσεων ασκήσεων πράξης µπορούν να µην παρεµβάλλονται διαλείµµατα. Οι παρουσίες στα µαθήµατα θεωρίας είναι προαιρετικές για τους σπουδαστές. Οι παρουσίες στις ασκήσεις πράξεις µπορεί να είναι είτε υποχρεωτικές είτε προαιρετικές κατά την κρίση του διδάσκοντα καθηγητή ο οποίος προτείνει ανάλογα στο Συµβούλιο του Τµήµατος για έγκριση. Στο πρώτο µάθηµα ο διδάσκων µοιράζει στους σπουδαστές αντίγραφα του εντύπου Περιγραφής Μαθήµατος, όπως προβλέπει η σχετική διαδικασία του Σ Π του Τµήµατος, και τους παρέχει τις απαραίτητες διευκρινίσεις για το περιεχόµενό του.

26 Ειδικότερα περιγράφει: το σκοπό και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα του µαθήµατος, το περίγραµµα της ύλης, τα βιβλία και σηµειώσεις, τον τρόπο διεξαγωγής του µαθήµατος, τις ασκήσεις πράξεις, τις όποιες προθεσµίες ισχύουν, τις όποιες απαιτήσεις για παρουσίες, τις ώρες γραφείου και τα στοιχεία επικοινωνίας του και τον τρόπο αξιολόγησης του σπουδαστή. Εκτέλεση εργαστηρίων Ως εργαστήριο νοείται το εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) καθώς το Τ Π σε ένα µεγάλο µέρος του προγράµµατος σπουδών του καλύπτεται από µαθήµατα πληροφορικής. Στο εργαστήριο οι σπουδαστές εφαρµόζουν τις γνώσεις που λαµβάνουν από τις αντίστοιχες διαλέξεις των θεωρητικών µαθηµάτων. Εκπαιδεύονται / ασκούνται στην ανάπτυξη προγραµµάτων, χρήση εφαρµογών λογισµικού, εξειδικευµένων και κατάλληλων µε το περιεχόµενο των σπουδών του. Η διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων πραγµατοποιείται τόσο κατά τις πρωινές όσο και κατά τις απογευµατινές ώρες, τις ηµέρες και ώρες που προβλέπονται από το Εβδοµαδιαίο Πρόγραµµα Μαθηµάτων κάθε εξαµήνου. Οι παρουσίες των σπουδαστών στα εργαστήρια είναι υποχρεωτικές και καταγράφονται. Για την καταγραφή των απουσιών έχει αναπτυχθεί από το Τµήµα ειδική εφαρµογή ηλεκτρονικής καταχώρησης παρουσιών. Τα εργαστηριακά µαθήµατα πραγµατοποιούνται κατά τµήµατα το µέγεθος των οποίων εξαρτάται από τον αριθµό των διαθέσιµων Η/Υ (ένας ανά σπουδαστή). Ο ελάχιστος αριθµός σπουδαστών ανά τµήµα είναι δέκα (10) και ο µέγιστος (24). Στο πρώτο µάθηµα ο διδάσκων µοιράζει στους σπουδαστές αντίγραφα του εντύπου: Περιγραφή Εργαστηρίου ή τους υποδεικνύει να διαβάσουν το ανάλογο έντυπο από την ιστοσελίδα του εργαστηρίου, τους επισηµαίνει την ύπαρξη του κανονισµού λειτουργίας των εργαστηρίων (ο οποίος είναι τοιχοκολληµένος αλλά και αποθηκευµένος στην επιφάνεια εργασίας του κάθε Η/Υ) και µοιράζει σηµειώσεις µε την περιγραφή και τον τρόπο εκτέλεσης των εργαστηριακών ασκήσεων. Ειδικότερα περιγράφει: το σκοπό και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα του εργαστηρίου, τα γενικά χαρακτηριστικά των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για την πραγµατοποίηση του εργαστηρίου, τη δοµή των σηµειώσεων, τον τρόπο διεξαγωγής του µαθήµατος, τις ηµεροµηνίες των εξετάσεων, τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των παρουσιών σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, τις ώρες γραφείου και τα στοιχεία επικοινωνίας του και τον τρόπο αξιολόγησης των σπουδαστών.

27 Σε όλα τα µαθήµατα συστήνεται η πλέον σύγχρονη και επίκαιρη βιβλιογραφία µε βάση τη διεθνή εξέλιξη των εµπλεκοµένων επιστηµών, όπως της Πληροφορικής, της ιοίκησης Επιχειρήσεων, του Marketing, του Management, της Χρηµατοοικονοµικής, κλπ. Μέσα και υποδοµές Οι αίθουσες διδασκαλίας των θεωρητικών µαθηµάτων του Τµήµατος περιλαµβάνουν τις αίθουσες: 102 στο κτίριο της Βιβλιοθήκης, εµβαδού 47 m 2 µε 1 σταθµό εργασίας ψηφιακό προβολικό και χωρητικότητα 60 ατόµων 107 στο κτίριο της Βιβλιοθήκης, εµβαδού 47 m 2 µε 1 σταθµό εργασίας µε σύνδεση στο διαδίκτυο, ψηφιακό προβολικό και χωρητικότητα 60 ατόµων και 108 στο κτίριο της Βιβλιοθήκης, εµβαδού 47 m 2 µε 1 σταθµό εργασίας µε σύνδεση στο διαδίκτυο, ψηφιακό προβολικό και χωρητικότητα 60 ατόµων. Επίσης χρησιµοποιούνται σε συνεργασία µε τα άλλα τµήµατα του ΤΕΙ το µεγάλο αµφιθέατρο του ΤΕΙ, η αίθουσα 1 (του Τµήµατος Λογιστικής) και η αίθουσα 27 (του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων). Οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν τα βασικά εποπτικά μέσα: ασπροπίνακα και οθόνες προβολής διαφανειών, ενώ διατίθενται εφόσον χρειάζονται και πρόσθετα εποπτικά μέσα όπως: φορητός υπολογιστής, ψηφιακό προβολικό, διαφανοσκόπιο, τηλεόραση και video. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εργαστηρίων σε κάθε σπουδαστή αναλογεί ένας Η/Υ στον οποίο υπάρχουν εγκατεστηµένα όλα τα εργαλεία λογισµικού που θα χρησιµοποιηθούν στο µάθηµα. Όλοι οι Η/Υ είναι συνδεδεµένοι στο ιαδίκτυο. Το τοπικό δίκτυο του Τµήµατος συνδέεται µε την µισθωµένη γραµµή του ΤΕΙ, η οποία υποστηρίζει µεταφορά δεδοµένων της τάξης του 1 Gbps. Το δίκτυο του Ιδρύµατος είναι συνδεδεµένο µε το GUNΕT (Greek University Network). Οι χώροι εργαστηρίων του Τµήµατος περιλαµβάνουν : Εργαστήριο ικτύου Υπολογιστών, Εφαρµογών και Υπηρεσιών ιαδικτύου (αίθουσα 205 στο κτίριο της Βιβλιοθήκης), εµβαδού 47 m 2 µε 25 σταθµούς εργασίας

28 Εργαστήριο Υπολογιστικής Νοηµοσύνης και Λειτουργικών Συστηµάτων (αίθουσα 206 στο κτίριο της Βιβλιοθήκης), εµβαδού 47 m 2 µε 25 σταθµούς εργασίας Εργαστήριο Προγραµµατισµού Υπολογιστών και Τεχνολογίας Λογισµικού (αίθουσα 207 στο κτίριο της Βιβλιοθήκης), εµβαδού 72 m 2 µε 30 σταθµούς εργασίας Εργαστήριο Επιχειρησιακών και Στατιστικών Ερευνών (αίθουσα 208 στο κτίριο της Βιβλιοθήκης), εµβαδού 72 m 2 µε 25 σταθµούς εργασίας Αίθουσα Τηλεκπαιδεύσεων-Τηλεδιασκέψεων «Κλεοξένης» (στο κτίριο της Βιβλιοθήκης), εµβαδού 102 m 2 µε 25 σταθµούς εργασίας. Το Τ Π διαθέτει σχετικά σύγχρονο εξοπλισµό, κατάλληλο για την εκπλήρωση της αποστολής του. Τα εργαστήρια υπολογιστών είναι εξοπλισµένα µε υπολογιστές τύπου Pentium. Στους υπολογιστές των εργαστηρίων είναι εγκατεστηµένο το λογισµικό που απαιτείται για την διδασκαλία των εργαστηριακών µαθηµάτων του Τµήµατος. Κρίνεται όµως απαραίτητη η συνεχής αναβάθµιση των συστηµάτων αλλά και του λογισµικού προκειµένου να παρακολουθούνται οι σύγχρονες εξελίξεις στα επιστηµονικά πεδία του Τµήµατος. Ο βαθµός χρήσης των προαναφερθέντων εργαστηρίων αγγίζει το 100% τις µέρες διδασκαλίας µε εξαίρεση την αίθουσα «Κλεοξένης» που είναι διαθέσιµη για τους σπουδαστές προς χρήση εκτός προγραµµατισµένων ωρών. Η ποιότητα και η καθαριότητα των αιθουσών και του υλικού βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα. Λόγω της µείωσης του αριθµού των εισακτέων ο αριθµός των ενεργών φοιτητών µειώνεται και έτσι δεν κρίνεται απαραίτητη η αύξηση του αριθµού των σταθµών εργασίας. Ειδικότερα η αίθουσα τηλεδιασκέψεων«κλεοξένης» είναι µοναδική σε ότι αφορά τον αυτοµατισµό, το σχεδιασµό, αλλά και τη λειτουργικότητά της, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Έχει χωρητικότητα ατόµων και περιλαµβάνει µια σειρά από συσκευές και λογισµικό για τηλεδιάσκεψη µέσω γραµµών ISDN αλλά και µέσω Internet.

29 Προσωπικό διοικητικής - τεχνικής υποστήριξης Το Τ Π στελεχώνεται µε δύο διοικητικούς υπαλλήλους και έναν υπάλληλο Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού. Συγκεκριµένα τη γραµµατεία του Τµήµατος στελεχώνει η κα Τσοράκου Ιωάννα και η κ. Ιωαννίδου Ελισάβετ, διοικητικοί υπάλληλοι του ΤΕΙ Καβάλας ενώ ΕΤΠ του Τµήµατος είναι ο κ. Παναγιωτόπουλος Φώτιος. Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Όπως προκύπτει και από την διαδικασία διδασκαλίας των µαθηµάτων αλλά και των εργαστηρίων η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από το Τµήµα είναι η µεγαλύτερη δυνατή µιας και πρόκειται και για τµήµα Πληροφορικής. Ειδικότερα σε όλο το διδακτικό έργο γίνεται χρήση των ΤΠΕ ενώ πιο συγκεκριµένα έχουν αναπτυχθεί από το Τµήµα στα πλαίσια προγραµµάτων, πλατφόρµες για την διευκόλυνση του διδακτικού αλλά και του διοικητικού έργου του Τµήµατος. Συγκεκριµένα έχουν αναπτυχθεί: Ψηφιακή οργάνωση µαθήµατος (e-class) Για την ενίσχυση και διευκόλυνση της επικοινωνίας µεταξύ σπουδαστών και διδάσκοντος, την πληρέστερη ενηµέρωση των σπουδαστών για το µάθηµα, την παροχή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού και γενικά την διαχείριση του µαθήµατος µε ορατό και συστηµατικό τρόπο λειτουργεί µε ευθύνη του Υπεύθυνου Εξοπλισµού ιστοσελίδα για κάθε µάθηµα την οποία ενηµερώνει - διαχειρίζεται ο διδάσκων. Η ιστοσελίδα περιέχει ενδεικτικά: την περιγραφή του µαθήµατος, έγγραφα µε ψηφιακό υλικό του µαθήµατος (π.χ. διαλέξεις σε powerpoint), ατζέντα µε τα ορόσηµα του µαθήµατος, ανακοινώσεις από τον διδάσκοντα στους σπουδαστές, περιοχές συζητήσεων, λίστα µε τους χρήστες του ψηφιακού µαθήµατος και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, οµάδες εργασίας, χρήσιµους συνδέσµους στο διαδίκτυο αναφορικά µε το µάθηµα, περιοχή που παραδίδουν οι σπουδαστές τις εργασίες τους, ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, βιντεοσκοπηµένα µαθήµατα, κ.τ.λ. Η ψηφιακή οργάνωση των µαθηµάτων στο e-class βρίσκεται σε συνεχή ανανέωση και επικαιροποίηση. Αρχικά χρηµατοδοτήθηκε από το έργο «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής» του Μέτρου 2.2 «Αναµόρφωση Προγραµµάτων Σπουδών - ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς πόρους µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον ρ. Βασίλειο Χατζή.

30 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο ( ) Για την ενίσχυση και διευκόλυνση της επικοινωνίας µεταξύ σπουδαστών και διδάσκοντος, έχει ήδη δηµιουργηθεί πλατφόρµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Με τον τρόπο αυτό κάθε σπουδαστής και διδάσκων του Τµήµατος έχει ήδη προµηθευτεί µε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου την οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει για την επικοινωνία του µε άλλους σπουδαστές ή µε τον εκάστοτε διδάσκοντα. Επίσης κάθε διδάσκων µπορεί άµεσα και ταυτόχρονα να επικοινωνεί µε τους σπουδαστές που είναι εγγεγραµµένοι στο µάθηµά του ώστε να τους ενηµερώσει για θέµατα του µαθήµατος κτλ. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται µε χρήση των κωδικών που δίνονται σε κάθε σπουδαστή και διδάσκοντα µε την εγγραφή του ή συνεργασία του µε το Τµήµα. Ηλεκτρονική Εξέταση Η ηλεκτρονική εξέταση είναι µια εφαρµογή που αναπτύχθηκε από το Τµήµα ώστε οι σπουδαστές να µπορούν οποιαδήποτε στιγµή να εξετάσουν τις γνώσεις τους σε οποιοδήποτε µάθηµα επιθυµούν. Τράπεζα Θεµάτων Στην τράπεζα θεµάτων ο φοιτητής έχει την δυνατότητα επιλέγοντας µάθηµα, εισηγητή και εξάµηνο να εµφανίσει θέµατα παλαιότερων εξεταστικών περιόδων καθώς και προόδων έτσι ώστε να µπορεί να προετοιµαστεί καλύτερα για την εξεταστική περίοδο. Αναλογία διδασκόντων / διδασκοµένων και η µεταξύ τους συνεργασία Σύµφωνα µε το εγχειρίδιο ποιότητας του Τµήµατος κάθε διδάσκων στο τέλος κάθε µαθήµατος συµπληρώνει το Ηµερολόγιο Μαθήµατος. Εκεί αναγράφει την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης του µαθήµατος, την ύλη που διδάχθηκε, τον αριθµό των σπουδαστών που το παρακολούθησαν (πόσοι από αυτούς εµφανίστηκαν για πρώτη φορά) και όποιες άλλες παρατηρήσεις κρίνει σκόπιµες. Το Ηµερολόγιο Μαθήµατος συµπληρώνεται ανά καθηγητή για όλα τα µαθήµατα που δίδαξε. Ο µέσος αριθµός των σπουδαστών που παρακολούθησαν το µάθηµα ανά εξάµηνο (σαν µέσος όρος των παρακολουθούντων ανά µάθηµα) κοινοποιείται στον Υπεύθυνο Ποιότητας.

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Έκδοση 1 Μάρτιος 2007 Σύνταξη Σέντρου Νικολέτα ΣΟ-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πότε είναι οι Ανανεώσεις Εγγραφών για το Εαρινό Εξάμηνο 2006/2007; 2. Πότε είναι η εξεταστική για

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 1 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (NEO Δ.Ε.) ΔΕΥΤΕΡΑ 31/8 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ. Θερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) 1 ΔΕΥΤΕΡΑ 1/9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι I (ΝΕΟ) Δ. Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015) 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι I (ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης, εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. ΆΡΘΡΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης - Εγγραφές 1. Σπουδαστές ΤΕΙ καθίστανται όσοι εγγράφονται σε αυτό µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Αρ. 1/8-7-03 ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γνωστοποιείται στους σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Φεβρουάριος 2000 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σπουδαστές Τ.Ε.Ι., Εγγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Το Σεμινάριο είναι ίδιο με Εργαστηριακό Μάθημα Οι παρουσίες καταγράφονται Προακτέος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. (Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β') Τα βασικότερα σημεία του προβλέπουν τα εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. (Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β') Τα βασικότερα σημεία του προβλέπουν τα εξής: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης (Υ.Α.Ε5.1515/1999/Φ.Ε.Κ. 1622/18-8-99/τ.Β') Τα βασικότερα σημεία του προβλέπουν τα εξής: Φοιτητές Τ.Ε.Ι.Θ. καθίστανται όσοι εγγράφονται σ' αυτό μετά από εισαγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Τα Τμήματα της Νοσηλευτικής Α και Β ήταν από τα πρώτα Τμήματα της ΣΕΥΠ και γενικά του ΤΕΙ Αθήνας, που συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Ε.) Δρ. Α. Λ. Αθανάσαινας, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30.04.2014 ΔΟΜΗ & ΠΙΝΑΚΕΣ 1 Α. Δομή και τεχνικά στοιχεία ΠΣ 1. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ημερομηνία: 30-7-2015 Αριθμ. πρωτ.: Δ/1933 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΠΑΙΚ) ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΠΕΦΑ) Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σοφοκλέους 1, Αθήνα 105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ του Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του διδακτικού και τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη

Η επιχειρηματικότητα στην πράξη ΕΠΕΦΑ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Π Ε Ν Δ Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σoφοκλέους

Διαβάστε περισσότερα