ΑΠΟΦΑΣΗ 01/2015. Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 24 η /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 01/2015. Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 24 η /27.4.2015"

Transcript

1 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς Τηλ.: Fax: e- mail : ΑΠΟΦΑΣΗ 01/2015 Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 24 η / ΘΕΜΑ 4 ο : Εξέταση αιτήματος της Εταιρείας Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ προς τον Οργανισμό Λιμένα Βόλου Α.Ε. Στις 27 Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή, ώρα 10:00, στην οδό Γρ. Λαμπράκη αρ.150- Πειραιάς, όπου στεγάζεται το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, συνήλθαν στη 24 η Συνεδρίασή τους τα Μέλη της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Καθ. Κωνσταντίνου Μουτζούρη, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του ανωτέρω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΡΑΛ Παρόντες είναι οι κ.κ.: 1. Μουτζούρης Κωνσταντίνος του Ιωάννη Πρόεδρος 2. Μπαντιάς Δημήτριος του Παρασκευά 3. Παπαδόπουλος Γεώργιος του Τριαντάφυλλου 4.Μακρυγιάννη Αφροδίτη- Ευαγγελία του Σταματίου 5.Αμούργης Παντελής του Σπυραγγέλου 6. Βαγγέλας Γιώργος του Κωνσταντίνου 7. Βαλλεράς Κρίτων- Αθανάσιος του Στεφάνου 8. Χλωμούδης Κων/νος του Ιωάννη Αντιπρόεδρος Εισηγητής Εισηγήτρια Απούσα : Σέργη Αντωνία του Ιακώβου Η Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΑΡΤΙΑ

2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την από αίτησή της προς τον Οργανισμό Λιμένα Βόλου Α.Ε.(για συντομία: Ο.Λ.Β.) η Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ» (για συντομία: ΑΓΕΤ - ΗΡΑΚΛΗΣ) ζητεί την αναπροσαρμογή των Λιμενικών Τελών που καταβάλλει προς τον Ο.Λ.Β. για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή. Η ως άνω αίτηση κοινοποιήθηκε προς εξέταση στην Ρ.Α.Λ στις (αρ. πρωτ. 57/ ).Ο Πρόεδρος ανέθεσε την διαμόρφωση εισηγήσεως κατ άρθρον 43 παρ.5 εδ.1 του Ν.4150/2013 στον Εισηγητή της Ρ.Α.Λ. κ. Γ. Παπαδόπουλο. Κατόπιν της απορρίψεως του αιτήματος από τον Ο.Λ.Β. με την υπ αρ. 2781/2014 απόφασή του, η οποία κοινοποιήθηκε στην Ρ.Α.Λ. στις (αρ.πρωτ. ΡΑΛ 149/ ), η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια, κατ άρθρον 43, παρ. 8του Ν.4150/2013, όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του με το Ν.4250/2014 (κεφάλαιο Α, Άρθρο Πρώτο, Υποπαράγραφος I Στ- 1), να εξετάσει το εν λόγω αίτημα. Ο Εισηγητής κ. Γ. Παπαδόπουλος κατέθεσε την γραπτή εισήγηση του προς τη Ρ.Α.Λ. (αρ.πρωτ.280/ ), η οποία διανεμήθηκε σε όλα τα Μέλη Τα Μέλη της Ρ.Α.Λ., αφού ΕΛΑΒΑΝ ΥΠ ΟΨΙΝ Την ανωτέρω εισήγηση του Εισηγητή κ. Γ. Παπαδόπουλου. Την νομοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργία της Ρ.Α.Λ. Το γεγονός ότι η Ρ.Α.Λ. είναι μεταξύ άλλων αρμόδια και για την διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών μεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης των Λιμένων. Τις εκατέρωθεν απόψεις των αρμοδίων μερών, όπως αυτές διατυπώθηκαν αφενός από την αιτούσα εταιρεία ΑΓΕΤ- ΗΡΑΚΛΗΣ προφορικά κατά την συνεδρίαση της Ρ.Α.Λ. στις και στη συνέχεια με το από γραπτό υπόμνημά της και αφετέρου από τον Οργανισμό Λιμένα Βόλου με τα υπ αρ.πρωτ. ΡΑΛ 149/ και 115/ έγγραφά του. Το γεγονός ότι η Ρ.Α.Λ. έχει πρόθεση να εξευρεθεί εύλογη λύση επί των ζητημάτων που θέτονται στην κρινόμενη αίτηση, στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ του Ο.Λ.Β. και της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, υπό το πρίσμα της ισχύουσας νομοθεσίας και πρακτικής σε σχέση με την αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού που πρέπει να διέπει τους φορείς διαχείρισης και τους χρήστες των Λιμένων, με απώτερο στόχο την τόνωση της Εθνικής Οικονομίας.

3 3 ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ (1) Ως προς τον τύπο υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος από την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ: Το καταβαλλόμενο στον Ο.Λ.Β. από την ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ οικονομικό αντάλλαγμα Α ανά μήνα για την αποκλειστική χρήση και εκμετάλλευση της χερσαίας ζώνης προ των εγκαταστάσεων της για το διάστημα προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: Α = ΕxΔ1 + 0,40xTxΔ2 όπου Ε η επιφάνεια της ζώνης, Δ1 το ενοίκιο ανά μήνα και ανά τ.μ., Τ η διακινούμενη ποσότητα σε τόνους ανά μήνα υλικών της Εταιρείας και Δ2 το ανά τόνο καταβαλλόμενο ποσό για την διακίνηση. Από τον πρώτο προσθετέο ΕxΔ1 προκύπτει το σταθερό ενοίκιο για την καταλαμβανόμενη μονίμως επιφάνεια χερσαίας ζώνης, καταβαλλόμενο ακόμη και αν η διακίνηση είναι μηδενική. Ο δεύτερος μεταβλητός προσθετέος 0,40xTxΔ2 αντιπροσωπεύει το δικαίωμα του Ο.Λ.Β. για την διακίνηση των υλικών. Το καταβαλλόμενο σταθερό ενοίκιο ΕxΔ1 είναι (βλ. παρακάτω παραγράφους (2) και (3)) για τις τιμές Ε και Δ1): ΕxΔ1 = τ.μ. x 1,02 /τ.μ. x 12 = ανά έτος το οποίο αντιστοιχεί σε για Ε = τ.μ. ή 12,24 /τ.μ. εάν Ε= τ.μ. 20,34 /τ.μ. εάν Ε = τ.μ. Στο ΥΠΟΜΝΗΜΑ της με ημερομηνία προς την Ρ.Α.Λ. η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ζητεί την απαλοιφή του μεταβλητού προσθετέου 0,40 Χ Τ Χ Δ2 και παραθέτει στις σελ. 7 και 8 συγκριτικά στοιχεία για το ενοίκιο ΕxΔ1 σε 5 άλλες περιοχές της χώρας με εγκαταστάσεις τσιμεντοβιομηχανιών. Τα παρουσιαζόμενα ενοίκια ανά τ.μ. εμφανίζονται να είναι έως και πολύ μικρότερα από το παρόν. Η Ρ.Α.Λ. διαπιστώνει, ότι όλες οι 5 περιπτώσεις δεν είναι συγκρίσιμες με την παρούσα. (2) Ως προς την Επιφάνεια Ε: Στην Εταιρεία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ δόθηκε άδεια χρήσεως και αποκλειστικής εκμεταλλεύσεως υφισταμένης χερσαίας ζώνης λιμένος και διαμορφούμενης νέας χερσαίας ζώνης, μετά από επιχωμάτωση και κατασκευή λιμενικών έργων απαραίτητων για την λειτουργία της

4 4 με συνολική επιφάνεια m 2. Η Εταιρεία υπέβαλε στην Ρ.Α.Λ. το Σχέδιο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ/1:500/Οκτώβριος 2014, το οποίο εκπονήθηκε με μέριμνα και ανάθεση της από τον Τοπογράφο Μηχανικό κ. Ε. Κ. Καρρά. Από το Σχέδιο προκύπτει, ότι η χρησιμοποιούμενη σήμερα συνολική επιφάνεια είναι m 2.Ο Ο.Λ.Β. δεν επιβεβαιώνει την επιφάνεια των m 2 (βλ. έγγραφο του με αρ. πρωτ. 604/ , σε απάντηση εγγράφου ερωτήματος της Ρ.Α.Λ.). Η Εταιρεία δεν έχει μέχρι σήμερα βεβαιώσει, ότι δεν σκοπεύει να κάνει στο μέλλον χρήση, με την κατασκευή νέων λιμενικών έργων και επιχωμάτωση, και των υπολοίπων = m 2, τα οποία της δόθηκαν και για τα οποία αποδεχόταν να χρεώνεται. Σημειώνεται, ότι η επιφάνεια των m 2 θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από τον Ο.Λ.Β. με δική του αποτύπωση. Διαπιστώθηκε, ότι η Εταιρεία χρησιμοποιεί και δύο πλωτές επεκτάσεις των προβλητών της, οι οποίες αυξάνουν την επιφάνεια τους και θα πρέπει να προσμετρηθούν. (3) Ως προς τον Συντελεστή Δ1: Στα εγκεκριμένα και σε ισχύ τιμολόγια παροχής λιμενικών υπηρεσιών του Ο.Λ.Β. (Φ.Ε.Κ. 2341/ ), στον 1. ΠΙΝΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο.Λ.Β. αναγράφονται:... Παραχώρηση χρήσης ακαλύπτου λιμενικού χώρου εμβαδού άνω των τ.μ., Α 15ήμερο (άνευ Φ.Π.Α.): Παραχώρηση χρήσης ακαλύπτου λιμενικού χώρου εμβαδού άνω των τ.μ.,β 15ήμερο (άνευ Φ.Π.Α.): 0,25 /τ.μ. 0,51 /τ.μ.... Ο Ο.Λ.Β. κοστολογεί την Εταιρεία με χρήση μόνο της αυξημένης τιμής του Β 15ημέρου και για τα δύο 15ήμερα κάθε μήνα, δεδομένου ότι παρήλθε το αρχικό Α 15ήμερο. Ήτοι: 2 x 0,51 = 1,02 /τ.μ. για κάθε μήνα Δεδομένου ότι η χρήση του ακαλύπτου χώρου γίνεται συνεχώς και αδιαλείπτως επί πολλά έτη, η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ προτείνει να επαναλαμβάνεται κάθε μήνα η κοστολόγηση με χρήση των τιμών για τα Α και Β 15ήμερα,ήτοι:

5 5 0,25 + 0,51 = 0,76 /τ.μ. για κάθε μήνα Η Ρ.Α.Λ. διαπιστώνει, ότι στα ισχύοντα τιμολόγια του Ο.Λ.Β. καθορίζεται τιμή για το Α και για το Β 15ήμερο χρήσης ακαλύπτου χώρου, όμως δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον χρόνο μετά το Β 15ήμερο καταλήψεως για περιπτώσεις μακροχρόνιας καταλήψεως. Η παραχώρηση του χώρου στην ΑΓΕΤ- ΗΡΑΚΛΗΣ ήταν γνωστό, ότι θα ήταν για πολλά 15 ήμερα (40 έτη). Επιπλέον η Ρ.Α.Λ. θεωρεί, ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφορετική χρέωση για κατάληψη χώρου στον κεντρικό λιμένα από την κατάληψη χώρου σε απομακρυσμένη περιοχή. (4) Ως προς τον Συντελεστή Δ2: Στα εγκεκριμένα και σε ισχύ τιμολόγια παροχής λιμενικών υπηρεσιών του Ο.Λ.Β. (Φ.Ε.Κ. 2341/ ), στον 1. ΠΙΝΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο.Λ.Β. αναγράφονται:... Αναρρόφηση σιταριού, κριθαριού ή καλαμποκιού για ποσότητες πέραν των τόνων ανά έτος (άνευ Φ.Π.Α.): Διακίνηση χύδην, συσκευασμένων φορτίων από προβλήτα Πευκακίων (άνευ Φ.Π.Α.): 0,35 /τόνο 0,10 έως 0,33 /τόνο... Η τιμή των 0,10 /τόνο είναι η ελάχιστη χρεούμενη από τον Ο.Λ.Β. στην περιοχή δικαιοδοσίας του και η 0,35 /τόνο η μέγιστη. Ο Ο.Λ.Β. κοστολογεί την Εταιρεία κατ αρχήν με την τιμή των 0,35 /τόνο, η οποία αντιστοιχεί σε αναρρόφηση σιταριού, κριθαριού ή καλαμποκιού και ταυτοχρόνως εισάγει στον τύπο τον μειωτικό συντελεστή 0,40, ο οποίος τελικώς επιφέρει μια έκπτωση κατά 60% στην τιμή του Δ2, ήτοι: 0,40 x 0,35 = 0,14 /τόνο

6 6 Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ προτείνει κοστολόγηση με την ελάχιστη τιμή των 0,10 /τόνο, η οποία αντιστοιχεί σε διακίνηση φορτίων πέραν των τόνων ανά έτος στον προβλήτα Πευκάκια, δεδομένου ότι (α) στα διακινούμενα φορτία της δεν γίνεται αναρρόφηση με μηχανικά μέσα του Ο.Λ.Β. και (β) ο χώρος της είναι σε μεγάλη απόσταση από τον κεντρικό λιμένα, όπως και τα Πευκάκια. Η Ρ.Α.Λ. διαπιστώνει, ότι για την περιοχή των εγκαταστάσεων της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, η οποία όντως είναι μακράν του κεντρικού λιμένα όπως και τα Πευκάκια, ο Ο.Λ.Β. δεν έχει ιδιαίτερη πρόβλεψη κοστολογήσεως όπως έχει γίνει για τα Πευκάκια και ότι η διακίνηση του τσιμέντου γίνεται με μέσα της Εταιρείας. Κατόπιν των παραπάνω, τα Μέλη της Ρ.Α.Λ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (εκτός του αρμοδίου Εισηγητή, ο οποίος απέχει από την ψηφοφορία του θέματος, σύμφωνα με άρθρο 43, παρ.5 εδ.β του Ν.4150/2013) Να συστήσουν την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσεως μεταξύ του Οργανισμού Λιμένα Βόλου Α.Ε. και της Εταιρείας ΑΓΕΤ- ΗΡΑΚΛΗΣ, όσον αφορά τον προσδιορισμό των Λιμενικών Τελών (οικονομικό αντάλλαγμα), εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την κοινοποίηση της παρούσας αποφάσεως στα εκατέρωθεν μέρη. Να ενημερωθεί εν συνεχεία η Ρ.Α.Λ. για το αποτέλεσμα, με επιμέλεια του επισπεύδοντος μέρους, για τις περαιτέρω κατά Νόμον δικές της ενέργειες με νέα απόφαση, εφόσον απαιτηθεί. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. Καθ. Κ. Ι. Μουτζούρης

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) θεσπίστηκε με τον νόμο 4150/2013 αρ.43 τον Απρίλιο του 2014 ως

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 1/22-09-2010

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 1/22-09-2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. 1/22-09-2010 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 22 Σεπτεμβρίου ημέρα Tετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κεντρικής (Τ.Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της Επιχείρησης:

Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της Επιχείρησης: ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της Επιχείρησης: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 23 Ιουλίου 2013 ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 23 Ιουλίου 2013 ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 100/2013 Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 23 Ιουλίου 2013 ΑΔΑ: Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 651/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 651/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 651/2014 ΘΕΜΑ 25 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης των Εγκεκριμένων Οριστικών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117193/ΓΠ 32116

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117193/ΓΠ 32116 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117193/ΓΠ 32116 ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 1 / 17-01-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Καθορισμός φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Καθορισμός φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 433/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Β

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 433/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Β ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 433/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25 η Σεπτεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΠ-Φ6Η Α. ΓΕΝΙΚΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΠ-Φ6Η Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ 11/5/2015. ΠΡΟΣ Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κο Χαριτίδη Μαρία

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ 11/5/2015. ΠΡΟΣ Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κο Χαριτίδη Μαρία Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ 11/5/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κο Χαριτίδη Μαρία Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΘΕΜΑ: Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.16/03-06-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.16/03-06-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για : α)ψήφιση πίστωσης ύψους 93.947.40 Ευρώ σε βάρος των Κ.Α.45-6662.004, 45-6662.005, 30-6662.021 και 30-6662.009

Διαβάστε περισσότερα

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αριθμό 13/2015 μελέτης. 2. Την έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αριθμό 13/2015 μελέτης. 2. Την έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 9 η της 24-03-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 9 η Συνεδρίαση της 24-03-2015 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013

Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-10-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 28/24-10-2013 Αριθ. Απόφασης: 651/24-10-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2/20-2-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2/20-2-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2/20-2-2012 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 20 η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 3676/26-2-2015

Αριθ. Πρωτ. : 3676/26-2-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: maryhajigh@synigoroskatanaloti. gr Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 12 ΠΡΟΣ: 1. HOLMES PLACE Health

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146576/11.11.2011 καταγγελίας της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10509/4-8- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης / Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 130/ Π

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 18-12-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/18-12-2012 Αριθ. Απόφασης: 810/18-12-2012

Διαβάστε περισσότερα