Θέμα: «Τπόμνημα εξέλιξης Σοπικών χεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής έως και την 01/10/2015»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: «Τπόμνημα εξέλιξης Σοπικών χεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής έως και την 01/10/2015»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟ ΤΝΔΕΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, Αθήνα υντάκτης: κ. Ανδρέας Πανταζόπουλος Σηλ.: Fax: Site: Ημερομηνία: Αρ. Πρωτ.: Προς: Κοιν.: 01/10/ Πρόεδρο Περιφερειακού υμβουλίου Αττικής, κ. Θεόδωρο χοινά Πρόεδρο ΕΔΝΑ κ. Ρένα Δούρου Θέμα: «Τπόμνημα εξέλιξης Σοπικών χεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής έως και την 01/10/2015» Έως και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με Δημάρχους, στελέχη της Σοπικής Αυτοδιοίκησης και συλλογικούς φορείς τόσο μέσω των κατά τόπους Αντιπεριφερειαρχών όσο και σε απευθείας συνεννόηση με τοπικούς φορείς. Οι συναντήσεις εξελίχθηκαν σε πολύ καλό κλίμα και με θετική ανταπόκριση από τις διοικήσεις των Δήμων και τις συλλογικότητες των πολιτών. Μέσω των συναντήσεων αναδείχτηκαν δυνατότητες και καλές πρακτικές των Δήμων ενώ παράλληλα εκφράστηκαν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διοικήσεις λόγω ισχύουσας νομοθεσίας. ε κάθε Περιφερειακή ενότητα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μια συνάντηση, μέσω του κατά τόπου Αντιπεριφερειάρχη, με τους Δήμους της χωρικής αρμοδιότητας του. Α. υνοπτικά οι προβληματισμοί που τέθηκαν στις συναντήσεις είναι οι εξής: (η σειρά παράθεσης σχετίζεται με το πλήθος που τέθηκε το κάθε πρόβλημα) Φωροθέτηση των εγκαταστάσεων. Οι δημοτικές διοικήσεις εκφράζουν προβληματισμό για το που μπορούν να χωροθετήσουν εγκαταστάσεις (πράσινα σημεία, ΚΔΑΤ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Έλλειψη προσωπικού / απαγόρευση προσλήψεων. Η διαδικασία των 8μηνων συμβάσεων χαρακτηρίζεται γραφειοκρατική και μη αποδοτική. Φρηματοδότηση της υλοποίησης των ΣΔΑ χέσεις Δήμων με ΕΕΑΑ. Δεν υπάρχουν συμβάσεις καθορισμένες, τι θα γίνει με τις υπάρχουσες σε περίπτωση αλλαγής τρόπου διαχείρισης και τι θα γίνει ο μπλε κάδος Η νομοθεσία απαγορεύει την διάθεση των προϊόντων (απορριμμάτων) προκειμένου ο Δήμος να αποκτήσει οικονομικό όφελος. Άμεση ανάπτυξη επικοινωνιακού σχεδίου διότι μερίδα δημοτών λόγω έλλειψης ενημέρωσης και μη εμπιστοσύνης προς το κράτος θεωρεί πως η εφαρμογή των σχεδίων θα μετατρέψει τον εκάστοτε δήμο σε χωματερή. Για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών τους ζητούν τα ζυγολόγια από τον ΕΔΝΑ να είναι διαθέσιμα σε καθημερινή βάση Σα ΚΔΑΤ που λειτουργούν αδικούν κάποιους δήμους που έχουν πολύ καλά ποσοστά ανακύκλωσης με την ισοκατανομή των υπολειμμάτων Σελίδα 1 από 145

2 Οι άδειες που χρειάζονται για την δημιουργία πράσινων σημείων αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα δημιουργίας ενώ παράλληλα μειώνει την ευελιξία της κινητικότητας του εξοπλισμού Σο όριο υπερκατανάλωσης καυσίμων περιορίζει την ανάπτυξη ξεχωριστών ρευμάτων. την διαχείριση των πρασίνων οι δήμοι δεν μπορούν να τα συγκεντρώνουν και να τα τεμαχίζουν καθώς η συγκέντρωση πρασίνων σε οικόπεδο χωρίς άδεια εγκατάστασης είναι παράνομη. Η νομοθεσία των ανταποδοτικών εσόδων περιορίζει τις επενδύσεις σε εξοπλισμό. Σο χρονικό όριο για την σύνταξη των ΣΔΑ είναι πολύ μικρό Διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων και επικίνδυνων Οι Δήμοι που χαρακτηρίζονται ως «κόκκινοι» (δεν έχουν ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό τους), πώς θα λάβουν χρηματοδότηση. Πλέον των ανωτέρω προβληματισμών οι δήμοι εξέφρασαν ικανοποίηση για την εν λόγω πρωτοβουλία καθώς τους δίνει το δικαίωμα του σχεδιασμού και της διαχείρισης, ενώ παράλληλα η ανάπτυξη συνεργασιών μειώνει το λειτουργικό κόστος και αυξάνει το επίπεδο των υπηρεσιών λόγω ανταλλαγής εμπειρίας. Β. Δράσεις που έχει προβεί ο ΕΔΝΑ έως και σήμερα: Επιστολές της προέδρου κ. Δούρου από τον πρώτο μήνα της ανάληψης των καθηκόντων της στις οποίες παρουσιάζονταν η νέα πολιτική διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Αττικής η οποία ήταν πλήρως εναρμονισμένη στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με την διαχείριση απορριμμάτων. ύνταξη, έγκριση και αποστολή των Απρίλιο του 2015 του Οδηγού ύνταξης ΣΔΑ (υπ. αριθμ. 84/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΝΑ) υγκέντρωση στοιχείων επικοινωνίας όλων των εμπλεκόμενων στην σύνταξη ΣΔΑ ανά Δήμο. υναντήσεις σε κάθε Περιφερειακή ενότητα μέσω των κατά τόπους Αντιπεριφερειαρχών Παράσταση μετά από πρόσκληση στελεχών και αιρετών του ΕΔΝΑ σε οποιαδήποτε συνάντηση συλλογικού φορέα ή όργανο του Δήμου με θέμα τα ΣΔΑ Αποστολή ενημερωμένων στατιστικών στοιχείων των απορριμμάτων ανά Δήμο Διοικητική υποστήριξη των ΣΔΑ σε όλους τους Δήμους υνεχής επικοινωνία με τις Διοικήσεις και τα στελέχη των Δήμων τόσο μεσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όσο και μέσω ερωτηματολογίων και τηλεφώνου. υγκέντρωση των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων που είναι απαραίτητες στην εφαρμογή των ΣΔΑ και συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής για την αποστολή υπομνήματος προς τα αρμόδια Τπουργεία Ανάπτυξη επικοινωνιακού σχεδίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. Σο επικοινωνιακό χέδιο του ΕΔΝΑ δεν θα υποκαταστήσει το επικοινωνιακό σχέδιο που θέλει να αναπτύξει ο εκάστοτε δήμος. υγκέντρωση και επεξεργασία των ολοκληρωμένων ΣΔΑ υναντήσεις με την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας για την δρομολόγηση της χρηματοδότησης των ΣΔΑ από το νέο ΠΕΠ υναντήσεις με το Τπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τ.Π.Α.Π.ΕΝ) τόσο για την εξεύρεση χρηματοδοτήσεων από το νέο ΕΠΑ όσο και για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα ανάπτυξης του νέου μοντέλου διαχείρισης. Σελίδα 2 από 145

3 υγκέντρωση και επεξεργασία όλων των προβλημάτων των μη αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων δομών που εξυπηρετούν την καθαριότητα και εξεύρεση λύσεων σε συνεργασία με το (Τ.Π.Α.Π.ΕΝ) προκειμένου να λυθεί το θέμα των χωροθετήσεων. Επίσης διαμορφώνεται εγκύκλιος από το Τ.Π.Α.Π.ΕΝ. στην οποία θα καθορίζονται όλα τα σχετικά με τις χωροθετήσεις και τα χαρακτηριστικά των πράσινων σημείων. Επίσης δρομολογούνται άμεσα: Τπόμνημα προς Τπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέματα: Δικαίωμα πώλησης από τους ΟΣΑ Α και Β βαθμού καθώς και των νομικών τους προσώπων απευθείας στην αγορά, των απορριμμάτων προϊόντων που προκύπτουν από την εφαρμογή των ΣΔΑ Άρση του ορίου κατανάλωσης καυσίμων από τα οχήματα που λειτουργούν στην αποκομιδή Δυνατότητα ο Δήμος να παρέχει κάτι άμεσα ανταποδοτικό προς τους Δημότες που ανταποκρίνονται στον καινούργιο τρόπο διαχείρισης υναντήσεις με το Τπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να: δημιουργηθεί ειδικό επικοινωνιακό σχέδιο που θα απευθύνεται στους μαθητές της Περιφέρειας Αττικής και θα προωθεί την αλλαγή πολιτικής στην διαχείριση των απορριμμάτων. Επίσης την δυνατότητα ανάπτυξης δράσεων ανακύκλωσης εντός των σχολικών χώρων. Γ. Εξέλιξη σύνταξης και ολοκλήρωση ΣΔΑ Δήμων της Περιφέρειας Αττικής 1. Δήμοι που έχουν υποβάλει Σοπικά χέδια Διαχείρισης Αποβλήτων στον ΕΔΝΑ ή αναλυτικό προσχέδιο: 78% 1. Δήμοι Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας, Υιλαδέλφειας Φαλκηδόνας (έχουν συντάξει από κοινού ένα ΣΔΑ το οποίο περιλαμβάνει δράσεις και των τεσσάρων Δήμων καθώς και τις ενέργειες συνεργασίας) 2. Δήμος Αγίας Βαρβάρας 3. Δήμος Αγίας Παρασκευής 4. Δήμος Αγίου Δημητρίου 5. Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού 6. Δήμος Αθηναίων 7. Δήμος Αιγάλεω 8. Δήμος Αίγινας 9. Δήμος Αμαρουσίου 10. Δήμος Ασπροπύργου 11. Δήμος Αχαρνών 12. Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 13. Δήμος Βριλησσίων 14. Δήμος Βύρωνα 15. Δήμος Γαλατσίου 16. Δήμος Διονύσου 17. Δήμος Ελευσίνας 18. Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης 19. Δήμος Ζωγράφου 20. Δήμος Ιλίου Σελίδα 3 από 145

4 21. Δήμος Καλλιθέας 22. Δήμος Κερατσινιού Δραπετσώνας 23. Δήμος Κηφισίας 24. Δήμος Κορυδαλλού 25. Δήμος Κρωπίας 26. Δήμος Λαυρεωτικής 27. Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης 28. Δήμος Μεγαρέων 29. Δήμος Μαραθώνα 30. Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας 31. Δήμος Μοσχάτου Σαύρου 32. Δήμος Νέας μύρνης 33. Δήμος Νικαίας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη 34. Δήμος Παιανίας 35. Δήμος Παλαιού Υαλήρου 36. Δήμος Παλλήνης 37. Δήμος Παπάγου Φολαργού 38. Δήμος Πειραιά 39. Δήμος Πεντέλης 40. Δήμος Περιστερίου 41. Δήμος Ραφήνας Πικερμίου 42. Δήμος αλαμίνας 43. Δήμος αρωνικού 44. Δήμος πάτων Αρτέμιδος 45. Δήμος πετσών 46. Δήμος Φαϊδαρίου 47. Δήμος Φαλανδρίου 48. Δήμος Ψρωπού 2. Δήμοι που τα Σοπικά χέδια Διαχείρισης Αποβλήτων βρίσκονται σε διαδικασία σύνταξης και έχουν δηλώσει ότι θα τα υποβάλουν μόλις ολοκληρωθούν: 19% 1. Δήμος Αγκιστρίου 2. Δήμος Αλίμου 3. Δήμος Γλυφάδας 4. Δήμος Δάφνης Τμηττού 5. Δήμος Ηλιούπολης 6. Δήμος Μάνδρας 7. Δήμος Περάματος 8. Δήμος Πόρου 9. Δήμος Σροιζηνίας 10. Δήμος Ύδρας 11. Δήμος Υιλόθεης - Χυχικού 12. Δήμος Υυλής 3. Δήμοι για του οποίους δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση ή δεν έχουν προβεί σε κάποια επίσημη ενέργεια σχετικά με την εξέλιξη των Σοπικών χεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων ή δεν υπάρχει δέσμευση ολοκλήρωσης τους: 3% 1. Δήμος Καισαριανής 2. Δήμος Πετρούπολης Σελίδα 4 από 145

5 Δ. Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των ΣΔΑ που έχουν μέχρι τώρα δημοσιευτεί ή παραληφθεί (περιλαμβάνονται και τα προσχέδια που έχουν σταλεί): ημειώνεται ότι η παρακάτω περίληψη των ΣΔΑ έχει σκοπό την εν τάχει ενημέρωση των ενδιαφερόμενων και δεν αποτελεί εργαλείο αξιολόγησης ή χρηματοδότησης των σχεδίων. Όσα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα περίληψη, σε σχέση με τα ΣΔΑ που αποστάλθηκαν από τους Δήμους, έχουν παραληφθεί για λόγους εξοικονόμησης μεγέθους του κειμένου και προκειμένου να επιτευχθεί η ταχεία ανάγνωση. Πίνακας Περιεχομένων Δήμων 1. Δήμος Αγίας Βαρβάρας Δήμος Αγίας Παρασκευής Δήμος Αγίου Δημητρίου Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού Δήμος Αθηναίων Δήμος Αιγάλεω Δήμος Αίγινας Δήμος Αμαρουσίου Δήμος Ασπροπύργου Δήμος Αχαρνών Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Δήμος Βριλησσίων Δήμος Βύρωνα Δήμος Γαλατσίου Δήμος Διονύσου Δήμος Ελευσίνας Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης Δήμος Ζωγράφου Δήμοι Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας, Υιλαδέλφειας Φαλκηδόνας Δήμος Ιλίου Δήμος Καλλιθέας Δήμος Κερατσινίου Δήμος Κηφισιάς Σελίδα 5 από 145

6 24. Δήμος Κορυδαλλού Δήμος Κρωπίας Δήμος Λαυρεωτικής Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης Δήμος Μαραθώνα Δήμος Μαρκόπουλου Μεσογαίας Δήμος Μεγαρέων Δήμος Μοσχάτου - Σαύρου Δήμος Νέας μύρνης Δήμος Νίκαια - Ρέντη Δήμος Παιανίας Δήμος Παλαιού Υαλήρου Δήμος Παλλήνης Δήμος Παπάγου - Φολαργού Δήμος Πειραιά Δήμος Πεντέλης Δήμος Περιστερίου Δήμος Ραφήνας Πικερμίου Δήμος αλαμίνας Δήμος αρωνικού Δήμος πάτων Αρτέμιδος Δήμος πετσών Δήμος Φαϊδαρίου Δήμος Φαλανδρίου Δήμος Ωρωπού Σελίδα 6 από 145

7 1. Δήμος Αγίας Βαρβάρας Σο ΣΔΑ Δήμου Αγίας Βαρβάρας Περιλαμβάνει: α. Δίκτυο κάδων Οι κάδοι θα αναπτύσσονται κατά συστάδες (ξεχωριστά τα σύμμεικτα από την ανακύκλωση) και θα υποδέχονται ξεχωριστά το χαρτί/χαρτόνι, το πλαστικό, το γυαλί, τα μέταλλα. Όσον αφορά στους οικιακούς χρήστες (κατοικίες) θα εφαρμοστεί το σύστημα πόρτα-πόρτα και το σύστημα συλλογής με κεντρικούς κάδους, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε μικρή απόσταση από κάθε νοικοκυριό ή κατοικία. Όσον αφορά στους επαγγελματίες (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως εστιατόρια και καφετέριες) η συλλογή θα γίνεται σε κεντρικούς κάδους με την τοποθέτηση του κάδου μπροστά από την επιχείρηση. β. Δίκτυο πράσινων σημείων Ο οργανωμένος χώρος, όπου ο πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, ΑΗΗΕ), μικρά επικίνδυνα απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη αποβλήτων ονομάζεται Πράσινο ημείο. Ο χώρος που προτείνονται στο παρόν σχέδιο είναι το οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου στην οδό ιπύλου 16 όπου σήμερα στεγάζεται το αμαξοστάσιο του Δήμου. Μικρά Πράσινα ημεία Προτείνεται η δημιουργία τουλάχιστον τριών (3) μικρών πράσινων σημείων συλλογής για την κάλυψη της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του Δήμου και συγκεκριμένα: γ. Δράσεις για ειδικά ρεύματα: Σηγανέλαια Πράσινα Απόβλητα Απόβλητα Αδρανών Και Τλικών Κατεδάφισης Απόβλητα υσκευασιών ΑΗΗΕ Υορητές Ηλεκτρικές τήλες Επικίνδυνα Απόβλητα δ. Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης κοινού Ενημέρωση δημοτών πόρτα πόρτα. 2. Διοργάνωση επισκέψεων των μαθητών σχολείων του Δήμου στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Τλικών (ΚΔΑΤ). 3. Διοργάνωση Προγράμματος με θέμα: «Ημερίδες Ανακύκλωσης στα σχολεία». 4. Διοργάνωση «φεστιβάλ Ανακύκλωσης» σε χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος. 5. Διαφημιστικές ενέργειες σε εμπορικά κέντρα, πλατεία, πεζόδρομους, καταστήματα, καφέ, εστιατόρια. 6. υνεργασία με φορείς συλλόγους του Δήμου για πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Σελίδα 7 από 145

8 Δράσεις Ευαισθητοποίησης Η συνεχής ευαισθητοποίηση των πολιτών θα γίνει: εκδηλώσεις του Δήμου πολίτες. τους παρακάτω πίνακες παραθέτονται ενδεικτικοί προϋπολογισμοί δημιουργίας χώρου υποδοχής και αξιοποίησης των προδιαλεγμένων υλικών και του πράσινου σημείου, προγράμματος οργανικών αποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης και εκστρατείας ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός δημιουργίας χώρου υποδοχής και αξιοποίησης των προδιαλεγμένων υλικών και των δυο πράσινων σημείων του Δήμου Εργασία Ενδεικτικό κόστος Περιγραφή εργασιών ασφαλτοστρώσεις στις οδούς πρόσβασης και Έργα εσωτερικά του χώρου, χωματουργικά, υποδομής αποχετεύσεις ομβρίων, περιφράξεις, διαμόρφωση εισόδου, ηλεκτρικά, υδραυλικά κλπ Κτιριακά μεταλλικό στέγαστρο, γραφεία, φυλάκιο Κτιριακά πράσινων σημείων υνδέσεις με τα δίκτυα Μηχανολογικ ός εξοπλισμός μεταλλικό στέγαστρο, χώρος γραφείων, εξωτερικοί χώροι ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση Απρόβλεπτα ύνολο τεμαχιστής κλαδιών, πρέσσες ανακυκλώσιμων, παλλετοφόρο όχημα, πάγκοι, κάδοι, κοντέινερ, κλαρκ, Γεφυροπλάστιγγα ζύγισης, δεματοποιητής, εξοπλισμός κομποστοποίησης, σπαστήρας αδρανών, εργαστήριο ανακατασκευής υλικών, κλπ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός προγράμματος οργανικών αποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης Προμήθεια Ενδεικτικό κόστος Δύο απορριμματοφόρα Κάδοι διαφόρων χωρητικοτήτων (για νοικοκυριά, καταστήματα εσωτερικοί και εξωτερικοί) ακούλες αυτοδιασπόμενες ύνολο Σελίδα 8 από 145

9 Ενδεικτικό Κόστος εκστρατείας ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης Εργασία-Προμήθεια Ενδεικτικό κόστος Αυτοκόλλητα για τους εξωτερικούς κάδους και το Α/Υ Ενημερωτικό φυλλάδιο Αφίσα( τεμ) Έντυπο οδηγιών χρήσης ( τεμ) Κινητό περίπτερο ενημέρωσης(1 τεμ) Οργάνωση δραστηριοτήτων ύνολο Κόστος εγκατάστασης Δραστηριότητα Σρόπος υπολογισμού Πηγή χρηματοδότησης Ενημερωτικό υλικό Σεμ Φ Ευρώ/τεμ ΕΠΑ Προμήθεια κομποστοποιητών Σεμ Φ Ευρώ/τεμ ΕΠΑ-Πράσινο ταμείο Προμήθεια κάδων Σεμ Φ Ευρώ/τεμ ΕΠΑ-Πράσινο ταμείο Προμήθεια απορριμματοφό-ρων κλπ οχημάτων Σεμ Φ Ευρώ/τεμ ΕΠΑ-Πράσινο ταμείο Δημιουργία πράσινων σημείων Δημιουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων Δημιουργία σταθμών μεταφόρτωσης Δημιουργία ΚΔΑΤ Δημιουργία μονάδα κομποστοποίησης Κατασκευή ΑΕΔΑ Κατασκευή χώρου επεξεργασίας αδρανών Αγορά οικοπέδων, κατασκευή κτιρίων, εξοπλισμός Αγορά οικοπέδων, κατασκευή κτιρίων Αγορά οικοπέδων, προμήθεια και εγκατάσταση ΜΑ Αγορά οικοπέδου, κατασκευή κτιρίων, εξοπλισμός Αγορά οικοπέδων, κατασκευή κτιρίων, εξοπλισμός Αγορά οικοπέδου, κατασκευή κτιρίων, Η/Μ εξοπλισμός Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού ΕΠΑ-Πράσινο ταμείο Ίδιοι πόροι ΕΠΑ-Πράσινο ταμείο ΕΠΑ-Πράσινο ταμείο ΕΠΑ-Πράσινο ταμείο ΕΠΑ-Πράσινο ταμείο ΕΠΑ-Πράσινο ταμείο Σελίδα 9 από 145

10 2. Δήμος Αγίας Παρασκευής Οι απαιτούμενες δράσεις που πρέπει να προβεί ο Δήμος Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με το ΣΔΑ έως το 2020 καθώς και το αντίστοιχο κόστος και οι πηγές χρηματοδότησης ανά δράση παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ ΡΕΑΛΙΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ Κατασκευή και λειτουργία Π εντός των ορίων του Δήμου Λειτουργία ΜΑ με διαδημοτική συνεργασία Δήμων Αγίας Παρασκευής, Ζωγράφου, Φολαργού και Παπάγου. Λειτουργία σύγχρονου αμαξοστασίου Επανασχεδιασμός των δρομολογίων των απορριμματοφόρων με τη χρήση Γεωγραφικών υστημάτων Πληροφοριών (GIS) ΔσΠ από εμπορικές δραστηριότητες ΔσΠ κήπων και πάρκων (εξαιρούνται τα μεγάλα κλαδέματα) ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Μελετητική ωρίμανση, αγορά οικοπέδων, κατασκευή Μελετητική ωρίμανση, αγορά οικοπέδων, κατασκευή Αγορά γης και κόστος κατασκευής Μελέτη βελτιστοποίησης του συστήματος συλλογής Προμήθεια 185 κάδων (χωρητικότητας 0,12-0,66 m³) Προμήθεια 374 κάδων χωρητικότητας 1m³ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚ Ο ΚΟΣΟ ( ) Θα εκτιμηθεί όταν εκπονηθούν οι σχετικές μελέτες ΕΝ ΔΤΝΑΜΕΙ ΠΗΓΕ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ, Π.Ε.Π. Πράσινο Σαμείο, ίδιοι πόροι ΥοΔΑ ή/και ΟΣΑ ή/και ΕΔ, Επενδυτικός Νόμος Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ , Ε.Π. ΑνΕΚ , Π.Ε.Π. Αττικής Ε.Π.Α.Α Πράσινο Σαμείο Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ , Ε.Π. ΜΔΣ , Ευρωπαϊκά προγράμματα Life και Horizon 2000, Πράσινο Σαμείο, Εθνικοί Πόροι (ΕΟΑΝ, ΕΔΝΑ, Δήμοι, ΕΔ, βιομηχανικοί φορείς) Ίδιοι πόροι, Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ, Π.Ε.Π., Πράσινο ταμείο, Ιδιωτική χρηματοδότηση (τραπεζικός δανεισμός, χρηματοδότηση από τρίτους, κλπ) Ίδιοι πόροι, Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ, Π.Ε.Π., Πράσινο ταμείο, Ιδιωτική χρηματοδότηση (τραπεζικός δανεισμός, χρηματοδότηση από τρίτους, κλπ) ΔσΠ οργανικού από κέντρα εστίασης κλπ Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βυθιζόμενων κάδων Προμήθεια 100 κάδων, σάκων, σχεδιασμός και καμπάνια του προγράμματος Προμήθεια 3 συστημάτων βυθιζόμενων κάδων (2 βυθιζόμενοι κάδοι ανά σύστημα) Ιδίοι πόροι Ιδίοι πόροι Σελίδα 10 από 145

11 ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ Ανταποδοτική κάρτα του πολίτη ΑΙΙΟΔΟΞΟ ΕΝΑΡΙΟ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Θα γίνει αντιστοίχιση των κατόχων της κάρτας του πολίτη με τους υπόχρεους καταβολής των τελών καθαριότητας. Επαναπροσδιορισμό των τελών καθαριότητας με χαμηλότερο συντελεστή για τα νοικοκυριά που έχουν συλλέξει πόντους μέσω της παράδοσης υλικών στο Π. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚ Ο ΚΟΣΟ ( ) ΕΝ ΔΤΝΑΜΕΙ ΠΗΓΕ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ Ιδίοι Πόροι Διαστασιολόγηση προγράμματος ΔσΠ χαρτιού Προμήθεια 400 κάδων 660 lt για χαρτί Ιδιωτικοί πόροι, ΕΠΑΝΕΚίνηση Διαστασιολόγηση προγράμματος ΔσΠ γυαλιού Προμήθεια επιπλέον 24 κάδων 660 lt για γυαλί Ιδιωτικοί πόροι, ΕΠΑΝΕΚίνηση Διαστασιολόγηση προγράμματος ΔσΠ πλαστικού Προμήθεια 334 κάδων πλαστικού 660 lt Ιδιωτικοί πόροι, ΕΠΑΝΕΚίνηση Διαστασιολόγηση προγράμματος ΔσΠ μετάλλου Προμήθεια 51 κάδων για τα μέταλλα 660 lt Ιδιωτικοί πόροι, ΕΠΑΝΕΚίνηση ΔσΠ από οικίες Διαχείριση βιοαπόβλήτων Προμήθεια 521 κάδων συλλογής βιοαποβλήτων χωρητικότητας 0,24 m³ που θα εξυπηρετούν κατοίκους. Προμήθεια σακουλών (βιοδιασπώμενες) για τη συλλογή εντός των οικιών. Προμήθεια αυτοματοποιημένων κινητών κουτιών κομποστοποίησης όπου όλες οι διεργασίες παραγωγής κόμποστ εκτελούνται εσωτερικά (700 τόνοι βιοαποβλήτων Ίδιοι πόροι, Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ, Π.Ε.Π., Πράσινο ταμείο, Ιδιωτική χρηματοδότηση (τραπεζικός δανεισμός, χρηματοδότηση από τρίτους, κλπ.) Ίδιοι πόροι, Πράσινο ταμείο. Σελίδα 11 από 145

12 ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚ Ο ΚΟΣΟ ( ) ΕΝ ΔΤΝΑΜΕΙ ΠΗΓΕ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ το χρόνο) Πρόγραμμα Οικιακής κομποστοποίησης Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης πολιτών για ΔσΠ βιοαποβλήτων Πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των αρμόδιων φορέων για τη διαχείριση των ΑΑ με έμφαση στα βιοαπόβλητα Τπηρεσίες υμβούλου για ΔσΠ βιοαποβλήτων Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος πόρτα πόρτα για έξι ρεύματα σε περιοχή των Πευκακίων νοικοκυριών Δράσεις ευαισθητοποίησης και εκστρατείες ενημέρωσης Προμήθεια ενός κινητού τεμαχιστή-θρυμματιστή πρασίνων Προμήθεια κάδων 0,22m³ οικιακής κομποστοποίησης σε αντίστοιχο αριθμό οικογενειών Δράσεις ευαισθητοποίησης ενημέρωσης πολιτών Πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των αρμόδιων φορέων Παροχές υπηρεσιών συμβούλου εξειδικευμένου σε θέμα διαχείρισης βιοαποβλήτων Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑνΕΚκίνηση, ΠΕΠ Ίδιοι πόροι, Πράσινο ταμείο, Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑνΕΚκίνηση, ΠΕΠ Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ , Ε.Π. ΜΔΣ , Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, ΠΕΠ, Εθνικοί Πόροι και κοινωνική οικονομία (ΕΔΝΑ, Δήμοι, ΕΔ, ΚΑΕΔΙΠ) ΕΠ ΜΔΣ, Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ, ΠΕΠ, Ευρωπαϊκά προγράμματα (LIFE) Ιδίοι Πόροι Ιδίοι Πόροι Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ , Ε.Π. ΜΔΣ , Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, ΠΕΠ, Εθνικοί Πόροι και κοινωνική οικονομία (ΕΔΝΑ, Δήμοι, ΕΔ, ΚΑΕΔΙΠ) Σελίδα 12 από 145

13 ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚ Ο ΚΟΣΟ ( ) ΕΝ ΔΤΝΑΜΕΙ ΠΗΓΕ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ Πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής συστήματος ΠΟΠ σε περίπου νοικοκυριά και επιχειρήσεις του Δήμου σε επιλεγμένες περιοχές εφόσον εξεταστεί πρώτα η διαθεσιμότητα κατόπιν συμπλήρωσης ερωτηματολογίων Ιδίοι Πόροι Κέντρο Επαναχρησιμοποίησης Τλικών Κατασκευή Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Σαμείο, ίδιοι πόροι ΥοΔΑ ή/ και ΟΣΑ ή/ και ΕΔ, Επενδυτικός Νόμος, ΕΠΑΝΕΚίνηση Σελίδα 13 από 145

14 3. Δήμος Αγίου Δημητρίου το Δήμο Αγίου Δημητρίου παρατηρείται έλλειψη κατάλληλων χώρων για την οργάνωση της διαχείρισης των αποβλήτων, όπως χώρος για την κομποστοποίηση προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος (ακόμη και για τα πράσινα απόβλητα). υνεπώς, η εκτροπή ποσοτήτων από την ταφή μπορεί να γίνει στα όρια του Δήμου με την εντατικοποίηση της ανακύκλωσης ξηρών ανακυκλώσιμων ή σε διαδημοτική συνεργασία, με Δήμους που έχουν κατάλληλο χώρο να φιλοξενήσουν εγκαταστάσεις κομποστοποίησης πράσινων ή και αποβλήτων τροφίμων Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου έχει ήδη οργανώσει πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων και έχει μοιράσει κάδους σε 356 νοικοκυριά του δήμου Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ήδη συνεργάζεται με εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα: Ανήκει στο ΕΔ «Ανακύκλωση», ευρύτερα γνωστό και ως το «ύστημα των Μπλε Κάδων» για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών που οργανώνει το εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ). υνεργάζεται με το σύστημα ΑΥΗ για τη διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών. υνεργάζεται με το σύστημα Ανακύκλωση υσκευών για τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), την ΕΔΟΕ για τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής, την ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε. (πρώην ΕΛΣΕΠΕ) για τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων και την ECOELASTIKA AE για τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων. Προτεινόμενες δράσεις ΣΔΑ Δήμου Αγίου Δημητρίου Σελίδα 14 από 145

15 τόχοι του πενταετούς προγραμματισμού των δράσεων Άξονες Δράσεις Οικιακή κομποστοποίηση (νοικοκυριά) Διαλογή στην πηγή (κάλυψη πληθυσμού με 40% 50% 60% 70% 80% κάδους κομποστοποίησης σε πάρκα και πλατείες) Άξονας Λαϊκές αγορές (χωριστή συλλογή οργανικών 1 5% 20% 40% 60% 80% αποβλήτων) Εστιατόρια (χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων) 5% 5% 5% 5% 10% Άξονας 2 Διαλογή στην πηγή (ποσοστό συλλογής) 60% 60% 65% 65% 70% Άξονας 3 Άξονας 4 υμμόρφωση υπόχρεων παραγωγών επικίνδυνων αποβλήτων με τις θεσμικές υποχρεώσεις τους (ποσοστό ορθής διαχείρισης) 40% 50% 60% 70% 80% Διαλογή στην πηγή (ποσοστό συλλογής) 5% 10% 15% 20% 25% υνοπτικά ο Δήμος Αγίου Δημητρίου δηλώνει ότι θα αναπτύξει μικρά πράσινα σημεία λόγω έλλειψης χώρων και ένα ολοκληρωμένο πράσινο σημείο. Ενώ δηλώνει πρόθυμος σε συνεργασία με όμορους Δήμους για την ανάπτυξη Κέντρου Διαλογής εκτός της χωρικής του αρμοδιότητας και σταθμού μεταφόρτωσης. Σελίδα 15 από 145

16 4. Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού Οι δράσεις που προβλέπει το ΣΔΑ Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού είναι: Πρόληψη-επαναχρησιμοποίηση είδος δράσης τόπος περιοδικότητα Ενημέρωση με φυλλάδια Λαϊκές, Super market τριμηνιαίως Επαναχρησιμοποίηση ΗΗΕ Πράσινο σημείο διαρκώς εμινάρια κατασκευών Οδηγός για την κομποστοποίηση πόρτα-πόρτα Ενημέρωση, συμβουλές σχολεία Ηλεκτρονικά μηνύματα Ιστοσελίδα Δήμου διαρκώς Άρθρα, δημοσιεύσεις Σοπικά ΜΜΕ κατά περίπτωση Πρώτο επίπεδο: Διαλογή στην πηγή Οι κάδοι θα υποδέχονται ξεχωριστά το χαρτί/χαρτόνι, το πλαστικό, το γυαλί, τα μέταλλα. Οι κάδοι θα αναπτύσσονται κατά συστάδες (ξεχωριστά τα σύμμεικτα από την ανακύκλωση). Όσον αφορά στους οικιακούς χρήστες (κατοικίες) θα εφαρμοστεί το σύστημα πόρτα-πόρτα και το σύστημα συλλογής με κεντρικούς κάδους, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε μικρή απόσταση από κάθε νοικοκυριό ή κατοικία. Να διαπιστωθεί η δυνατότητα χωροθέτησης τους στην συγκεκριμένη περιοχη. Δίκτυο πράσινων σημείων Δύο μεγάλα πλήρης πράσινα σημεία. Οι χώροι που προτείνονται στο παρόν σχέδιο είναι για τη Δημοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου στην οδό Λ. Κατσώνη και για τη Δημοτική Ενότητα Καματερού οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου δίπλα στο αμαξοστάσιο Καματερού όπου τώρα φιλοξενείται το εργοτάξιο της ΑΒΑΞ ΑΣΕ. Μικρά Πράσινα ημεία Προτείνεται η δημιουργία τουλάχιστον τριών (3) πράσινων σημείων συλλογής κάθε Δημοτική Ενότητα. Δ.Ε. Δήμου Δ.Ε. Αγ. Αναργύρων Δ.Ε. Αγ. Αναργύρων Δ.Ε. Αγ. Αναργύρων Δ.Ε. Καματερού Δ.Ε. Καματερού Δ.Ε. Καματερού Προτεινόμενες ενδεικτικές θέσεις Πλατεία Αγ. Αναργύρων Πλατεία Πλαπούτα Πλατεία Κοκκινόπουλου Πλατεία Δημοκρατίας Πλατεία Καζαντζάκη (Γεροβουνό) Πάρκο Ειρήνης (Αττάλου) Δράσεις για ειδικά ρεύματα Σηγανέλαια, Πράσινα Απόβλητα, Απόβλητα αδρανών και υλικών κατεδάφισης, Απόβλητα υσκευασιών, ΑΗΗΕ, Υορητές ηλεκτρικές στήλες, Επικίνδυνα απόβλητα Δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης κοινού ύστημα συλλογής και μεταφοράς Σελίδα 16 από 145

17 Σο σύστημα συλλογής και μεταφοράς των κάδων και των υλικών που συγκεντρώνονται στα «πράσινα» σημεία απαιτεί περισσότερα οχήματα και πυκνότερα δρομολόγια οχημάτων αποκομιδής. Δεύτερο επίπεδο: Δράσεις υποδοχής και αξιοποίησης των προδιαλεγμένων υλικών Οι δράσεις για την υποδοχή και αξιοποίηση των προδιαλεγμένων υλικών αναπτύσσονται σε δημοτικές ή διαδημοτικές υποδομές διαχείρισης. Ο Δήμος Αγ. Αναργύρων Καματερού, έχει στα διοικητικά του όρια, χώρους που μπορεί να αναπτυχθούν αυτές οι δράσεις. Οικονομικά τοιχεία - Φρηματοδότηση Σα έσοδα από το ΣΔ αναμένονται από: την εξοικονόμηση τέλους υγειονομικής ταφής την επιδότηση εναλλακτικής διαχείρισης την εμπορική διάθεση των υλικών (πέλετ, αδρανή, εδαφοβελτιωτικό, βιοαέριο, υλικό επικάλυψης ΦΤΣΤ) χρηματοδότηση ΕΠΑ χρηματοδότηση πράσινου ταμείου χρηματοδότηση από ανταποδοτικά τέλη τους παρακάτω πίνακες παραθέτονται ενδεικτικός προϋπολογισμός δημιουργίας χώρου υποδοχής και αξιοποίησης των προδιαλεγμένων υλικών και των δυο πράσινων σημείων, προγράμματος οργανικών αποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης και εκστρατείας ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης. Η αγορά των γηπέδων για τη δημιουργία του χώρου υποδοχής και αξιοποίησης των προδιαλεγμένων υλικών δεν περιλαμβάνεται στο επενδυτικό κόστος του σχεδίου. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός δημιουργίας χώρου υποδοχής και αξιοποίησης των προδιαλεγμένων υλικών και των δυο πράσινων σημείων του Δήμου Εργασία Ενδεικτικό Περιγραφή εργασιών κόστος έργα υποδομής ασφαλτοστρώσεις στις οδούς πρόσβασης και εσωτερικά του χώρου, χωματουργικά, αποχετεύσεις ομβρίων, περιφράξεις, διαμόρφωση εισόδου, ηλεκτρικά, υδραυλικά κλπ Κτιριακά μεταλλικό στέγαστρο, γραφεία, φυλάκιο Κτιριακά πράσινων σημείων υνδέσεις με τα δίκτυα Μηχανολογικός εξοπλισμός μεταλλικό στέγαστρο, χώρος γραφείων, εξωτερικοί χώροι ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση τεμαχιστής κλαδιών, πρέσσες ανακυκλώσιμων, παλλετοφόρο όχημα, Σελίδα 17 από 145

18 πάγκοι, κάδοι, κοντέινερ, κλαρκ, Γεφυροπλάστιγγα ζύγισης, δεματοποιητής, εξοπλισμός κομποστοποίησης, σπαστήρας αδρανών, εργαστήριο ανακατασκευής υλικών, κλπ Απρόβλεπτα ύνολο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός προγράμματος οργανικών αποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης Προμήθεια Ενδεικτικό κόστος Δύο απορριμματοφόρα κάδοι διαφόρων χωρητικοτήτων (για νοικοκυριά, καταστήματα εσωτερικοί και εξωτερικοί) σακούλες αυτοδιασπόμενες ύνολο Ενδεικτικό Κόστος εκστρατείας ευαισθητοποίησης & ενημέρωσης Εργασία-Προμήθεια Ενδεικτικό κόστος αυτοκόλλητα για τους εξωτερικούς κάδους και το Α/Υ ενημερωτικό φυλλάδιο Αφίσα( τεμ) Έντυπο οδηγιών χρήσης ( τεμ) Κινητό περίπτερο ενημέρωσης(2 τεμ) Οργάνωση δραστηριοτήτων ύνολο υνοπτικά ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού δηλώνει ότι επιθυμεί να εγκαταστήσει δύο μεγάλα πράσινα σημεία στην περιοχή του καθώς και ότι υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την δημιουργία Κέντρου Διαλογής. Σελίδα 18 από 145

19 5. Δήμος Αθηναίων Προτεινόμενες Δράσεις Σοπικού χεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αθηναίων: Σίτλος Προτεινόμενης Δράσης υνοπτική Περιγραφή 1. Δημιουργία Πράσινων ημείων Δημιουργία ενός κεντρικού πράσινου σημείου σε επίπεδο Δήμου και μικρών πράσινων σημείων συλλογής σε επίπεδο γειτονιάς για κάθε Δημοτική Ενότητα 2. Δράσει Πρόληψης Επαναχρησιμοποίησης Τλικών Δημιουργία νέων κέντρων επαναχρησιμοποίησης, όπως τα πράσινα σημεία 3. Οικιακής Κομποστοποίησης Προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης και στις 7 Δημοτικές Κοινότητες με διανομή κάδων (όπου αυτό καθίσταται εφικτό) καθώς και την δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης και ελέγχου με εξειδικευμένο προσωπικό 4. Φωριστή υλλογή Βιοαποβλήτων 5. Φωριστή υλλογή βρώσιμων Ελαίων (Σηγανελαίων) Οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής και βιοαποβλήτων καλύπτοντας το σύνολο του Δήμου Επέκταση δικτύου συλλογής βρώσιμων ελαίων μέσω συμβάσεων με αδειοδοτημένα συστήματα 6. Φωριστή υλλογή Φαρτιού Αξιοποίηση άλλων δικτύων χωριστής συλλογής χαρτιού κατά προτεραιότητα για τα σχολεία, τις δημόσιες υπηρεσίες και τους μεγάλους παραγωγούς (για τους μεγάλους παραγωγούς προτείνεται η συλλογή με ραντεβού) 7. Φωριστή υλλογή Ογκωδών Αποβλήτων 8. Φριστή υλλογή Πράσινων Αποβλήτων Βελτίωση του συστήματος συλλογής ογκωδών μέσω συμβάσεων με αδειοδοτημένα συστήματα. Δημιουργία κινήτρων για μεταφορά των ογκωδών από τους πολίτες στο κεντρικό πράσινο σημείο Βελτίωση του συστήματος συλλογής πρασίνων ενισχύοντας την ξεχωριστή συλλογής τους. Εγκατάσταση συστήματος τεμαχισμού στο κεντρικό πράσινο σημείο για τη μείωση του όγκου και του κόστους μεταφοράς. Μεταφορά σε μονάδα κομποστοποίησης (κομποστοποιητής ο οποίος θα εγκατασταθεί εντός του Ολοκληρωμένου Πράσινου ημείου) Σελίδα 19 από 145

20 9. Ενίσχυση Διαλογής στην Πηγή Ανακυκλώσιμων και λοιπόν Αποβλήτων Παρακολούθηση υλοποίησης υφιστάμενων προγραμμάτων ΔσΠ στο πλαίσιο συμβάσεων με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (π.χ. συσκευασίες, ΑΗΗΕ, μπαταρίες). Ενίσχυση της ΔσΠ στο κεντρικό πράσινο σημείο και στα μικρά σημεία συλλογής σε επίπεδο γειτονιάς 10. Εκστρατείες Ευαισθητοποίησης Τλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης των πολιτών για τη χωριστή συλλογή (προτείνεται η ενημέρωση να υλοποιηθεί από έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, όπως η λειτουργία για την προώθηση αυτών των ενεργειών μέσα από το facebook) και τη λειτουργία του κεντρικού πράσινου σημείου συλλογής 11. ύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Δημιουργία κατάλληλου κεντρικού μηχανισμού σε επίπεδο Δήμου για το συντονισμό και παρακολούθηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης ΑΑ 12. Μονάδα Αναερόβιας Φώνευσης Δημιουργία Μονάδας Αναερόβιας Φώνευσης για την επεξεργασία βιοαποδομήσιμων και σύμμεικτων αποβλήτων από τις 7 (επτά) Δημοτικές Κοινότητες εγκατεστημένης ισχύος 1 MW 13. Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Τλικών Δημιουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Τλικών (η μονάδα προτείνεται να εξυπηρετεί και τους όμορους Δήμους) Σελίδα 20 από 145

21 6. Δήμος Αιγάλεω Προτεινόμενες Δράσεις Σοπικού χεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αιγάλεω Σίτλος Προτεινόμενης Δράσης Δημιουργία πράσινων σημείων υλλογή Βιαποβλήτων υλλογή Ογκωδών υλλογή Φαρτιού υλλογή Ανακυκλώσιμων υσκευασιών υνοπτική περιγραφή Σοποθέτηση καδοπρεσσών συλλογής κλαδιών σε πλατείες και άλλους κοινόχρηστους χώρους Σοποθέτηση κάδων συλλογής βιοαποβλήτων σε κομβικά σημεία (μαζική εστίαση, λαϊκές αγορές, πυκνής κατοίκησης π.χ εργατικές πολυκατοικίες) Σοποθέτηση ανοικτών σκαφών συλλογής ογκωδών αντικειμένων σε πλατείες και άλλους κοινόχρηστους χώρους Καλύτερη αξιοποίηση επέκταση δικτύου συλλογής χαρτιού που ήδη εφαρμόζουμε σε συνεργασία με τον ΕΔΝΑ με τοποθέτηση νέων κάδων Καλύτερη αξιοποίηση επέκταση δικτύου συλλογής χαρτιού που ήδη εφαρμόζουμε σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ την Ανταποδοτική Ανακύκλωση με τοποθέτηση νέων κάδων, κωδώνων ανακύκλωσης γυαλιού και κέντρων ανταποδοτικής ανακύκλωσης αντίστοιχα Απαραίτητα για Τλοποίηση o o o o o o o o o o o o o 50 καδοπρέσσες 2 φορτηγά περισυλλογής καδοπρεσσών 2 οδηγοί 4 εργάτες 250 κάδοι συλλογής βιοαποβλήτων 1 απορριμματοφόρο 1 πλυντήριο κάδων 2 οδηγοί 4 εργάτες 50 σκάφες συλλογής ογκωδών 2 φορτηγά περισυλλογής ανοιχτών σκαφών 2 οδηγοί 4 εργάτες υλλογή βρώσιμων ελαίων - τηγανελαίων υλλογή χρησιμοποιούμενων ελαστικών υλλογή χρησιμοποιούμενων ελαίων - ορυκτελαίων Αξιοποίηση δικτύου συλλογής που υλοποιείται μέσω συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς Καλύτερη αξιοποίηση επέκταση δικτύου συλλογής ελαστικών που ήδη υλοποιείται σε συνεργασία με την Ecoelastika Αξιοποίηση δικτύου συλλογής που υλοποιείται μέσω συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς Σελίδα 21 από 145

22 Σίτλος Προτεινόμενης Δράσης υλλογή ηλεκτρικών στηλών (μπαταριών) υλλογή αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών (Α.Η.Η.Ε) υλλογή οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Σ.Κ.Ζ) Εκστρατείες ευαισθητοποίησης υνοπτική περιγραφή Καλύτερη αξιοποίηση επέκταση δικτύου συλλογής μπαταριών που ήδη υλοποιείται σε συνεργασία με την ΑΥΗ Καλύτερη αξιοποίηση επέκταση δικτύου συλλογής που ήδη υλοποιείται σε συνεργασία με ιδιωτικό φορέα Καλύτερη αξιοποίηση επέκταση δικτύου συλλογής που ήδη εφαρμόζεται σε συνεργασία με ιδιωτικό φορέα Δράσεις για προγράμματα που ήδη εφαρμόζονται: - Σχολικές δραστηριότητες σε περιβαλλοντικά θέματα και θέματα ανακύκλωσης. - Συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις του Δήμου και των συλλογικών φορέων. - Επιστολές υπενθύμισης από το Δήμο για τις δράσεις που πραγματοποιούνται, τις εκδηλώσεις, επίλυση προβλημάτων κλπ. - Δελτία Τύπου στην ιστοσελίδα του Δήμου και ανακοινώσεις στον τύπο. - Γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες (1515) Εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τις προτεινόμενες νέες δράσεις: 1η φάση της εκστρατείας (αφύπνιση ενημέρωση) - Ενσωμάτωση πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Δήμου - Έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο για το νέο πρόγραμμα - Ενημερωτική αφίσα - Επιστολή του Δήμου προς τους πολίτες - Δελτίο Τύπου - Συνέντευξη τύπου 2η φάση της εκστρατείας (ενεργοποίηση καθοδήγηση) - Ενημέρωση πόρτα πόρτα, για την προσωπική επαφή της Δ/νσης Καθ/τας με τους πολίτες Απαραίτητα για Τλοποίηση Σελίδα 22 από 145

23 Σίτλος Προτεινόμενης Δράσης υνοπτική περιγραφή - Έντυπο οδηγιών χρήσης νέου εξοπλισμού - έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο για το νέο πρόγραμμα - Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τους πολίτες 3η φάση της εκστρατείας (συνεχή ευαισθητοποίηση) - Οι δράσεις καθορίζονται από τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της εκστρατείας. Απαραίτητα για Τλοποίηση 13 ύστημα διαχείρισης και ελέγχου Δημιουργία κατάλληλου κεντρικού μηχανισμού σε επίπεδο Δήμου για το συντονισμό και παρακολούθηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης ΑΑ. υγκρότηση κεντρικού γραφείου συντονισμού και παρακολούθησης - Ανάθεση καθηκόντων σε εργαζόμενο του Δήμου για την παρακολούθηση και οργάνωση της υλοποίησης του σχεδίου. o o o o o 2 διοικητικοί 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές μέσα ατομικής προστασίας καύσιμα συντήρηση οχημάτων Ο Δήμος Αιγάλεω έχει ήδη συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων σχετική με την από κοινού κατασκευή του νέου.μ.α σε περιοχή του Ελαιώνα και εντός του Δήμου Αιγάλεω. Ο νέος.μ.α. βρίσκεται σήμερα σε διαδικασία ανάδειξης μειοδότη. Σελίδα 23 από 145

24 7. Δήμος Αίγινας Σο ΣΔΑ του Δήμου Αίγινας προβλέπει τα εξής: Α) ύμμεικτα απόβλητα Θα εφαρμοστεί η χωριστή διαλογή βιοαποβλήτων στην πηγή (ΔσΠ), με χρήση ξεχωριστού κάδου, χρώματος καφέ (στα νοικοκυριά, ξενοδοχεία, νοσοκομεία και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος). Σα βιοαπόβλητα θα οδηγούνται για κομποστοποίηση στο εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ- Άνω Λιόσια) του ΕΔΝΑ, με πολύ μικρότερη ή και μηδενική χρέωση. Θα γίνεται συστηματική και συνεχής (π.χ. κάθε τρίμηνο) ενημέρωση των δημοτών με σκοπό την μεγιστοποίηση του ποσοστού χωριστής διαλογής βιοαποβλήτων. υμπληρωματικά θα εξεταστεί η δυνατότητα κομποστοποίησης μέρους των χωριστά συλλεγόμενων βιοαποβλήτων σε χώρο του Δήμου με χρήση μηχανικών κομποστοποιητών. Θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται και θα ενισχυθεί η οικιακή κομποστοποίηση, με επιμόρφωση των κατόχων για ορθές πρακτικές οικιακής κομποστοποίησης. τόχος: μέχρι το 2017 να γίνεται χωριστή συλλογή και κομποστοποίηση τουλάχιστον του 20% των βιοαποβλήτων και μέχρι το 2020 τουλάχιστον του 40%. Οι αντίστοιχοι στόχοι για την οικιακή κομποστοποίηση είναι 5 και 10%. Σα υπόλοιπα σύμμεικτα (πράσινος κάδος), θα οδηγούνται για τελική διάθεση στον ΦΤΣΑ Υυλής, όσο αυτός θα λειτουργεί. Θα επιδιωχθεί να διατίθεται στο ΕΜΑΚ η μέγιστη επιτρεπόμενη από τον ΕΔΝΑ ποσότητα, διότι έτσι επιτυγχάνεται ευκολότερη πρόσβαση και μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνιος του δρομολογίου. Όταν το επιτρέψει η νομοθεσία, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα πληρώνω όσο πετάω (ΠΟΠ), (το οποίο είχε εφαρμοστεί πιλοτικά σε τμήμα του δήμου Ελευσίνας από τον Ιανουάριο 2009 μέχρι τον Ιούνιο του 2011). Μετά την εγκατάσταση των καφέ κάδων και την εφαρμογή της χωριστής διαλογής βιοαποβλήτων στην πηγή, οπότε θα έχει μειωθεί σημαντικά το ποσοστό των οργανικών στον πράσινο κάδο, θα εξεταστεί η δυνατότητα τοπικής διαχείρισης των συμμείκτων του πράσινου κάδου, σε κατάλληλο χώρο (π.χ. δημοτικό και με την προϋπόθεση χαμηλότερου κόστους διαχείρισης σε σχέση με το σημερινό. Η διαχείριση αυτή μπορεί ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά να περιλαμβάνει διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών, διαλογή οργανικών και κομποστοποίησή τους και τελική διάθεση του υπολείμματος. Β) Απόβλητα συσκευασιών Θεωρώντας ότι το ποσοστό ανακυκλώσιμων υλικών στον Δήμο μας ανέρχεται σε 4,42% περίπου, η συνολική ποσότητα των ανακυκλώσιμων υλικών ανέρχεται σε 353,43 τόνους. Η συλλογή των συσκευασιών με τη χρήση του μπλε κάδου θεωρούμε ότι δίνει ικανοποιητική λύση και δεν απαιτείται χωριστή συλλογή 4 ρευμάτων (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο), όπως προβλέπεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και την βελτίωση της διαχείρισης των ΑΑ. Η καθιέρωση 4 ρευμάτων θα απαξιώσει τον εξοπλισμό των ΚΔΑΤ αλλά θα κάνει και ευκολότερο το έργο των πλανόδιων ρακοσυλλεκτών, όσον αφορά την Σελίδα 24 από 145

25 αφαίρεση υλικών συσκευασίας από τους κάδους. Επιπλέον θεωρούμε ότι η τοποθέτηση περισσοτέρων κάδων θα είναι δύσκολη στις πυκνοκατοικημένες περιοχές. Επίσης υπάρχουν βάσιμοι φόβοι ότι οι πολίτες δύσκολα θα ανταποκριθούν στην χωριστή συλλογή 4 ρευμάτων με δεδομένο ότι έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση του (ενός) μπλε κάδου και θα τους ζητηθεί και η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων σε άλλο κάδο (καφέ). Θα εξεταστεί η δυνατότητα τοποθέτησης ειδικών κάδων για τη χωριστή συλλογή χαρτιού εκτύπωσης σε επιλεγμένους χώρους, όπως σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, κ.λ.π., όπου όμως θα μπορεί αποθέτει χαρτί εκτύπωσης οποιοσδήποτε πολίτης. Οι ποσότητες που θα συλλέγονται μπορεί να πωλούνται από τον Δήμο σε εταιρεία ανακύκλωσης χαρτιού. Είναι απολύτως αναγκαία η συστηματική και συνεχής ενημέρωση των δημοτών με σκοπό την μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης. τόχος : μέχρι το 2017 να γίνεται συλλογή τουλάχιστον του 60% των υλικών συσκευασίας και μέχρι το 2020 τουλάχιστον του 80%, με ταυτόχρονη μείωση του υπολείμματος (μη ανακυκλώσιμα υλικά), κάτω από 20%. Ειδικά για τα απόβλητα χαρτιού εκτύπωσης θα δοθούν οδηγίες προς τις υπηρεσίες του δήμου για εφαρμογή μέτρων πρόληψης δημιουργίας. Σα μέτρα θα αφορούν α)την ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μέσω του εσωτερικού δικτύου, β)την ανταλλαγή εγγράφων με άλλες υπηρεσίες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax (στις περιπτώσεις που επιτρέπεται), γ)την εκτύπωση διπλής όψεως και δ)την χρησιμοποίηση για πρόχειρα σημειώματα εκτυπωμένων σελίδων μονής όψεως. Σέλος θα αναζητηθεί η κατάλληλη γραμματοσειρά για εκτύπωση με μειωμένη ποσότητα toner. Ο δήμος θα υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με όλα τα υφιστάμενα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης απορριμμάτων (ΕΕΑΑ μπλε κάδη, ΑΗΗΕ ηλεκτρικές συσκευές κ.λ.π.) ως ορίζει ο νόμος. Γ)Ογκώδη απόβλητα-αεκκ (μπάζα) 1)Η ξυλεία (παλέτες, ξύλινα έπιπλα, νοβοπάν, κλπ) που θα διαχωρίζεται από τα ογκώδη, θα τεμαχίζεται δύο φορές στον τεμαχιστή και θα διατίθεται για αξιοποίηση ως εναλλακτικό καύσιμο. τόχος : μέχρι το 2017 να γίνεται διαλογή τουλάχιστον του 80% της εισερχόμενης ξυλείας και μέχρι το 2020 διαλογή του 95%. 2)Σα κλαδιά και τα υπόλοιπα «πράσινα» θα τεμαχίζονται και θα κομποστοποιούνται στην Αίγινα ή θα διατίθενται στο ΕΜΑΚ για κομποστοποίηση με πολύ χαμηλότερη έως και μηδενική χρέωση (σε κάθε περίπτωση πολύ χαμηλότερα από ότι η ταφή). Επίσης ένα μέρος των τεμαχισμένων (θρυμματισμένων σε κατάλληλο τεμαχιστή) κλαδιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικάλυψη γυμνού εδάφους σε πάρκα, κήπους, κ.λπ. ή για επικάλυψη επιφανειών προς αποφυγή ανάπτυξης ζιζανίων (π.χ. στα πρανή της εθνικής οδού). τόχος : μέχρι το 2017 να γίνεται διαλογή τουλάχιστον του 80% της ποσότητας των κλαδιών και μέχρι το 2020 διαλογή του 95%. 3)Για τα εισερχόμενα ΑΕΚΚ θα γίνει προσπάθεια ώστε να μεγιστοποιηθεί το ποσοστό που διατίθεται στο ΕΔ, με την μικρότερη χρέωση. Ήδη σημαντικό Σελίδα 25 από 145

26 ποσοστό διατίθεται στο ΕΔ, μετά την απαραίτητη κοσκίνιση των υλικών. Δ) Ειδικά απόβλητα Σα ειδικά απόβλητα (όπως απόβλητα έλαια, τηγανέλαια, συσσωρευτές, φορητές ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λυχνίες, ελαστικά, Οχήματα Σέλους Κύκλου Ζωής, κ.λ.π.) θα εξακολουθήσουν να παραδίδονται στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, με τα οποία ο Δήμος μας θα διαθέτει πάντα ενεργές συμβάσεις συνεργασίας. Αν υπάρξουν συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και για άλλα απόβλητα, ο δήμος μας θα συνεργαστεί και μ αυτά. Μέσω δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και σε συνεργασία με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης θα επιδιωχθεί η μεγιστοποίηση των συλλεγόμενων ποσοτήτων. Αποτροπή της επιμόλυνσης των ΑΑ Πρέπει να ληφθεί σοβαρή πρόνοια για την αποτροπή της επιμόλυνσης των ΑΑ, με τοξικά απόβλητα, που δεν συμπεριλαμβάνονται στα αστικά ή στα προσομοιάζοντα με αστικά. Η λύση θα δοθεί με τη λειτουργία κινητού συνεργείου συλλογής μικροποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων, που προέρχονται από οικιακή χρήση. Η συλλογή θα γίνεται σε συγκεκριμένες ώρες και μέρες. Σελίδα 26 από 145

27 8. Δήμος Αμαρουσίου Δράσεις που πριλαμβάνει το ΣΔΑ Δήμου Αμαρουσίου: 1. Πρόληψη - επαναχρησιμοποίηση Είδος δράσης Σόπος Περιοδικότητα Ενημέρωση για τη μείωση της χρήσης Λαϊκές αγορές- σούπερ συσκευασιών με διανομή φυλλαδίων μάρκετ Κάθε τρίμηνο Επαναχρησιμοποίηση η/και επιδιόρθωση ηλεκτρονικών Πράσινα σημεία Διαρκώς αποβλήτων εμινάρια χειροποίητων κατασκευών από «άχρηστα» υλικά Πράσινα σημεία Κάθε μήνα Ενημέρωση για τη σημασία και την χολεία - Πράσινα αξία της πρόληψης- χρήσιμες σημεία συμβουλές Κάθε μήνα Ηλεκτρονικά μηνύματα για την πρόληψη Ιστοσελίδα Δήμου Διαρκώς Καταχωρίσεις, άρθρα, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις Σοπικά ΜΜΕ Κατά περίπτωση 2. Δραστηριότητες Διαλογής στην Πηγή 2.1. Βιοαπόβλητα Εκτιμήσεις κόστους για την υλοποίηση συστημάτων ΔσΠ αποβλήτων τροφών & τροφίμων Δήμος Αμαρουσίου Μέσος αριθμός ατόμων ανά νοικοκυριό Σελικός αριθμός κάδων 10 λίτρων Σελικός αριθμός κάδων 360 λίτρων Τπολογισμός κάδων για τα νοικοκυριά Πληθυσμ ός Νοικοκυριά (ηλεκτροδοτού μενες κατοικίες) Κτήρια Αριθμός νοικοκυριών που εξυπηρετούνται ανά κάδο , Σελίδα 27 από 145

28 Σελικός αριθμός κάδων 10 λίτρων Προτεινόμενη προμήθεια κάδων Δήμου Αμαρουσίου Σελικός Σελικός αριθμός κάδων αριθμός κάδων 50 λίτρων 360 λίτρων Σελικός αριθμός κάδων λίτρων Ανακυκλώσιμα Δεδομένου ότι στις περισσότερες περιοχές του Δήμου είναι τεχνικά πολύ δύσκολο να εισαχθούν 5 νέοι κάδοι, προτείνεται γενικά να παραμείνει ο μπλε κάδος για τα απόβλητα γυαλιού, μετάλλων και πλαστικών, και να εισαχθεί ένας νέος κάδος (κίτρινος) για την χωριστή διαλογή του χαρτιού. Όπου είναι τεχνικά εφικτό, μπορεί να αναπτυχθεί σύστημα 4 ξεχωριστών κάδων για γυαλί, μέταλλο, πλαστικό και χαρτί (π.χ. πλατείες και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι στις γειτονιές, πράσινα σημεία, σχολεία κ.λπ.). τα σχολεία μπορεί να μελετηθεί η ύπαρξη 5 κάδων εντός σχολείου, με προτεραιότητα στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για να αρχίσει ο μαθητής βιωματικά να συνδυάζει τα χρώματα και τα ξεχωριστά ρεύματα. Επίσης, μια προοπτική είναι οι έξυπνοι ή οι υπόγειοι κάδοι που μπορούν να συνδυαστούν σε διαφορετικά σημεία του Δήμου. Ήδη, ο Δήμος έχει προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης υπογειοποίησης των κάδων περιμετρικά στο ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης και εντός του επόμενου έτους φιλοδοξεί να εγκαταστήσει στο κέντρο το σύστημα αυτό. Επιπρόσθετα, για την συλλογή των ανακυκλωσίμων μπορεί να χρησιμοποιηθούν κεντρικά συστήματα πολυκάδων (πράσινα περίπτερα), στα οποία με την βοήθεια ενός υπαλλήλου γίνεται απευθείας διαλογή των ανακυκλώσιμων σε όλα τα επιθυμητά ρεύματα Πράσινα απόβλητα Σα πράσινα απόβλητα θα συλλέγονται απευθείας κατά την διαδικασία κλαδέματος, σε Πράσινα σημεία αλλά και μετά από ενημέρωση των καταναλωτών στην ειδική τηλεφωνική γραμμή του Δήμου 2.4. Δίκτυο Πράσινων Σημείων Εκτιμάται ότι θα είναι δύσκολη η εξεύρεση χώρων Πράσινων ημείων, λόγω πολλών περιορισμών και ιδιαιτερότητας του Δήμου. Εναλλακτικά και μέχρι να δημιουργηθούν οι χώροι των Πράσινων ημείων, προτείνουμε τη δημιουργία πολλών σημείων με ειδικά «Περίπτερα Διαλογής στην Πηγή - Ανακύκλωσης» ή «Πράσινα Περίπτερα», σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους, όπου θα δημιουργηθούν ειδικές κατασκευές με έναν εργαζόμενο ανά βάρδια όπου θα προσέρχονται οι δημότες, θα ζυγίζονται επί τόπου τα «υλικά» τους και μέσω ειδικής πλατφόρμας θα καταγράφεται η «παραγωγή» τους. Μπορεί να υπάρχει η «κάρτα δημότη» και άμεσα να κομίζονται «πόντοι» που θα εξαργυρώνονται με εκπτώσεις σε ειδικές υπηρεσίες στο Δήμο (κολυμβητήριο, δραστηριότητες, δημοτική συγκοινωνία) ή σε συνεργαζόμενα καταστήματα με το πρόγραμμα κλπ. Μπορεί ο καθένας να φέρει τα ανακυκλώσιμα υλικά με κοινές σακούλες (οι οποίες - σημειωτέον - είναι ελαφριές, καθαρές και μπορούν να μεταφερθούν εύκολα με τα πόδια ή το αυτοκίνητο, χωρίς να χρειάζεται να κάνει χωριστή διαλογή από το σπίτι. Σελίδα 28 από 145

29 3. Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης του κοινού Ενδεικτικές δράσεις που θα αναπτυχθούν σε όλη τη διάρκεια του σχεδίου είναι οι κάτωθι: Αξιοποίηση ηλεκτρονικών μέσων για την καμπάνια μέσω των ιστοσελίδων του Δήμου ή δημιουργία ιστοσελίδας και φόρουμ διαλόγου. Ενημέρωση σε σχολικές μονάδες: εκδηλώσεις και ομιλίες σε σχολεία, ενημέρωση των σχολικών επιτροπών, των συλλόγων εκπαιδευτικών και γονέων, βραβεύσεις, λοιπά κίνητρα Καταχωρίσεις σε τοπικές εφημερίδες και ιστοσελίδες, άρθρα, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις Προμήθεια και διανομή επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών ανακύκλωσης Διοργάνωση διαδημοτικών αθλητικών εκδηλώσεων, συναυλιών, εορτών, προβολών κλπ Διοργάνωση κοινών ημερίδων ενημέρωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών Δράσεις ενημέρωσης για τη διαχείριση ειδικών κατηγοριών αποβλήτων με διανομή ανακοινώσεων και προφορική ενημέρωση πόρτα-πόρτα. ύνταξη, έγκριση και διάδοση νέων κανονισμών καθαριότητας 4. Διαχείριση ύμμεικτων Θεωρείται ότι δεν είναι δυνατόν στα πλαίσια του Δήμου Αμαρουσίου να υπάρξει μονάδα επεξεργασίας των σύμμεικτων και τελικής διάθεσης του υπολείμματος. Λύση μπορεί να δοθεί σε συνεργασία με όμορους Δήμους ή σε επίπεδο Περιφέρειας. Επίσης Θεωρείται σκόπιμο να αναπτυχθεί σταθμός μεταφόρτωσης στα όρια του Δήμου για να μειωθεί το κόστος αποκομιδής. Η απόκτησή του θα επιδράσει βελτιωτικά, άμεσα και δραστικά, σε όλο το φάσμα των εμπλεκόμενων συνιστωσών: α) προσωπικό, β) εξοπλισμός, γ) καύσιμα, δ) φθορές και ανταλλακτικά και ε) οργάνωση της αποκομιδής. Ενδεικτικές οικονομικές απαιτήσεις συστήματος αποκομιδής Είδος Αριθμός Κόστος ( ) Φώρος Διαλογής Ανακυκλωσίμων 1 ~ ευρώ Κάδοι, βιοδιασπώμενες σακούλες για Μετά από ~ πιλοτική εφαρμογή σε 4+1 ρεύματα μελέτη Απορριμματοφόρα βιοαποβλήτων χωρίς 2 ~ συμπίεση Λοιπά οχήματα: Γερανοφόρο για τη συλλογή 4 ~ γυαλιού, φορτηγό, πλυντήρια κάδων. Λειοτεμμαχιστής 1 ~ ΜΑ 1 ~ Δράσεις ενημέρωσης Ελάχιστο ~ αρχικό κόστος ΤΝΟΛΟ ~ Σελίδα 29 από 145

30 9. Δήμος Ασπροπύργου υνοπτικά οι προτάσεις του Σοπικού χεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Ασπροπύργου είναι: Μέτρα Σοπικού χεδίου Διαχείρισης για τα Α..Α. του Δήμου Ασπροπύργου Προτεινόμενο Απαιτήσεις υνοπτική περιγραφή Μέτρο υλοποίησης Οργάνωση υστήματος ΔσΠ βιοαποβλήτων Οργάνωση συστήματος ΔσΠ, που θα καλύψει σταδιακά το σύνολο του Δήμου, σύμφωνα με στόχους του ΠΕ..Δ.Α Προμήθεια εξοπλισμού Κάλυψη του Δήμου με υποδομές δικτύου για τα πράσινα σημεία Προώθηση επιτόπιας / οικιακής Κομποστοποίησης Ενίσχυση της κάλυψης του Δήμου στο σύστημα ΔσΠ αποβλήτων συσκευασιών Ευαισθητοποίηση Πολιτών & ομάδων στόχων (σχολεία, επιχειρήσεις) Ενίσχυση χωριστής συλλογής των Η.. & Ενίσχυση χωριστής συλλογής Α.Η.Η.Ε. ημαντικό τμήμα των συστημάτων ανακύκλωσης αποτελούν τα πράσινα σημεία (Π..), βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών στοχεύοντας στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών. Ένα πράσινο σημείο, αποτελεί χώρο όπου ο πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη, ειδικά απόβλητα (μπαταρίες, χρώματα), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση. Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης για τη διαχείριση βιοαποβλήτων σε νοικοκυριά & παραγωγούς. Θα πρέπει ο Δήμος σε συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Α. να βελτιώσει / ενισχύσει ποιοτικά και ποσοτικά το υφιστάμενο δίκτυο μπλε κάδων με αντικατάσταση των παλαιών / φθαρμένων κάδων και την προμήθεια νέων ώστε να αυξηθεί η κάλυψη του Δήμου σε μπλε κάδους. Όπου απαιτείται η ενεργή συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις ΔσΠ απαιτείται συνεχείς και οργανωμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης. υμμετοχή του Δήμου στο εγκεκριμένο.ε.δ. Σα Πράσινα σημεία θα έχουν κάδους για τη συλλογή υμμετοχή του Δήμου στα εγκεκριμένα.ε.δ. Σα Δημοτικά και τα Κεντρικά Πράσινα σημεία θα έχουν κάδους για τη συλλογή τους 1 κεντρικό Π.. 2 δημοτικά Π. μικρότερης εμβέλειας Σουλάχιστον 1 νησίδα ανακύκλωσης ανά κατοίκους (σύνολο 6-7) Προμήθεια εξοπλισμού Προμήθεια εξοπλισμού Σελίδα 30 από 145

31 Προτεινόμενο Μέτρο υνοπτική περιγραφή Ανάπτυξη Αξιοποίηση του δικτύου των Π.. ή συστήματος οποιαδήποτε άλλο υφιστάμενο δίκτυο χωριστής συλλογής τους συλλογής Μικρών Η μεταφορά των Μ.Π.Ε.Α. και η ποσοτήτων διαχείριση τους θα πρέπει να γίνεται επικίνδυνων από κατάλληλα αδειοδοτημένες οικιακών εταιρείες αποβλήτων (Μ.Π.Ε.Α.) υλλογή Μεταφορά Εργαλείο παρακολούθησης Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής και παρακολούθησης του κόστους συλλογής & ελέγχου μεταφοράς ανά τόνο, ανά κωδικό παραγόμενων αποβλήτων και αποβλήτου και ανά κάτοικο για κάθε Δήμο κόστους διαχείρισης Ανάκτηση - Ανακύκλωση Κατασκευή και λειτουργία Αποκεντρωμένης Μονάδας διαχείρισης Α..Α. ύμφωνα με τα σενάρια που εξετάστηκαν προτείνεται η κατασκευή μιας μονάδας κομποστοποίησης με ανάκτηση υλικών. Απαιτήσεις υλοποίησης Προμήθεια εξοπλισμού Κατασκευή μιας Α.Μο.Δ.Α. ΕΚΣΙΜΗΗ ΚΟΣΟΤ - ΒΙΨΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΠΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ Σο εκτιμώμενο κόστος εφαρμογής του προτεινόμενου Σοπικού χεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα, όπου οι τιμές είναι χωρίς Υ.Π.Α. και Γ.Ο. & Ε.Ο. Σελίδα 31 από 145

32 Αρχική εκτίμηση κόστους υλοποίησης του Σοπικού χεδίου Σιμή Περιγραφή Σεμάχια μονάδος Κόστος ( /τμχ) Α. ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΑ Βιοδιασπώμενες σακούλες (για ένα , έτος) Καφέ κάδοι Κάδος μπαλκονιού Κάδος κήπου Όχημα συλλογής Μεταφοράς Μερικό ύνολο Α Β. ΑΝΑΚΤΚΛΨΙΜΑ ΤΛΙΚΑ Κάδοι χωριστής συλλογής Πράσινες νησίδες Πράσινα ημεία (1 μεγάλο & 2 μικρά) Όχημα συλλογής Μεταφοράς Μερικό ύνολο Β Γ. Α.Μο.Δ.Α. Μονάδα επεξεργασίας Κομποστοποίηση Β.Α.Α. Διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών Επεξεργασία σύμμεικτων ΑΑ Έργα υποδομής Μερικό ύνολο Γ Δ. ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ Εκπόνηση Μελετών ωρίμανσης Τπηρεσίες Σεχνικού συμβούλου Δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης για περίοδο Μερικό ύνολο Δ Οι βασικές πηγές χρηματοδότησης του προτεινόμενου σχεδίου είναι οι ακόλουθες: Κοινοτική Χρηματοδότηση από την ένταξη στις διαδικασίες των έργων, που θα επιλεχθούν στο νέο ΕΣΠΑ (Ταμείο Συνοχής / ΕΤΠΑ). Πόροι της Περιφέρειας Αττικής Σελίδα 32 από 145

33 10. Δήμος Αχαρνών Προτεινόμενες Δράσεις Σοπικού χεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αχαρνών: Σίτλος υνοπτική περιγραφή Προτεινόμενης Δράσης 1 Δράσεις Μέτρο 1: Ενίσχυση της πρόληψης αποβλήτων κατά την αγορά προϊόντων πρόληψης - και εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης ε τοπικό επαναχρησιμοπ επίπεδο, ενσωμάτωση της πρόληψης στις εκστρατείες ευαισθητοποίησης οίησης υλικών που υλοποιεί ο Δήμος Μέτρο 2: Εισαγωγή και δράσεις εφαρμογής της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στην εκπαίδευση ε τοπικό επίπεδο, υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με την περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης - ενσωμάτωση πρόληψης σε όλες τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης του Δήμου Μέτρο 3: Προώθηση δωρεών τροφίμων Τποστήριξη δωρεών τροφίμων μέσω ΜΚΟ, τοπικών εκκλησιών και του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μέτρο 4: Προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης o Ενθάρρυνση επαναχρησιμοποίησης βιβλίων μέσω προώθησης εκδηλώσεων σε χολεία o Προώθηση χρήσης συσκευασιών και τσαντών πολλαπλών χρήσεων o Ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου που ήδη λειτουργεί στο Δήμο, όπου οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν χρήσιμα υλικά προς επαναχρησιμοποίηση εκτός από τρόφιμα: είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd, ηλεκτρικές συσκευές κλπ. o Επαναχρησιμοποίηση εντός των Πράσινων σημείων, όπου ο πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, ΑΗΗΕ), ειδικά απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη (π.χ. ρουχισμός, υποδήματα, παιχνίδια, έπιπλα κλπ.) (βλ. Πράσινο ημείο) o Δημιουργία ανταποδοτικής κάρτας δημότη για χρήση στα πράσινα σημεία, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν εκπτώσεις σε υπηρεσίες του Δήμου (π.χ. παιδικούς σταθμούς, εκδηλώσεις, κλπ.) ανάλογα με τις ποσότητες ή τον όγκο των απορριμμάτων που επαναχρησιμοποιούν (βλ. ανταποδοτική κάρτα) Μέτρο 5: Προώθηση εθελοντικών συμφωνιών για πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων (μόνο σε κεντρικό επίπεδο) Μέτρο 6: Δημιουργία δικτύου επαναχρησιμοποίησης και επιδιόρθωσης (μέσω των πράσινων σημείων και των υστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης) Σελίδα 33 από 145

34 Σίτλος Προτεινόμενης Δράσης 2 Οικιακή κομποστοποίησ η υνοπτική περιγραφή Εκτροπή 3% κ.β. των βιοαποβλήτων μέσω οικιακής κομποστοποίησης (στόχος 2020). Προμήθεια και δωρεάν διανομή περί κάδων Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των κάδων οικιακής κομποστοποίησης, με δειγματοληπτικούς ελέγχους από το Δήμο. Εφαρμογή συστήματος καθοδήγησης των νοικοκυριών που έχουν ή πρόκειται να λάβουν και να λειτουργήσουν κάδο οικιακής κομποστοποίησης. Διερεύνηση δημιουργίας μία νέας κατηγορίας χρέωσης των δημοτικών τελών καθαριότητας (από τις 7 που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία), με έκπτωση επί των δημοτικών τελών για τους δημότες που διαθέτουν και λειτουργούν κάδους οικιακής κομποστοποίησης. 3 Φωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων 4 Φωριστή συλλογή βιοαποβλήτων (αποβλήτων τροφίμων) 5 Ενίσχυση ΔσΠ ανακυκλώσιμω ν υλικών & λοιπών αποβλήτων Ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος χωριστής συλλογής πράσινων αποβλήτων Εκτροπή 22 % κ.β. των βιοαποβλήτων μέσω του δικτύου χωριστής συλλογής πρασίνων (στόχος 2020). 80% χωριστή συλλογή των πράσινων αποβλήτων (χωρίς ανάμιξη με τα λοιπά ογκώδη απόβλητα) με σκοπό τον τεμαχισμό τους εντός του πράσινου σημείου Εγκατάσταση συστήματος τεμαχισμού στο πράσινο σημείο για τη μείωση του όγκου και κόστους μεταφοράς. Απευθείας μεταφορά των τεμαχισμένων πρασίνων σε κεντρική μονάδα κομποστοποίησης. Οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων καλύπτοντας το σύνολο του Δήμου. Εκτροπή 12 % κ.β. των βιοαποβλήτων μέσω του δικτύου χωριστής συλλογής (στόχος 2020). Μέθοδος συλλογής: υλλογή σε κεντρικούς κάδους, τοποθετημένους σε πυκνό δίκτυο κοντά στα νοικοκυριά/ κατοικίες και για τους εμπορικούς χρήστες του Δήμου. Προμήθεια εξοπλισμού & αναλώσιμων (Α/φ οχήματα συλλογής, κάδοι, βιοδιασπώμενοι σάκοι). Τλοποίηση οργανωμένης Εκστρατείας Ευαισθητοποίησης (βλ. παρακάτω). Αύξηση της υφιστάμενης ποσότητας των συλλεγόμενων αποβλήτων συσκευασίας (για το 2020) Ενίσχυση Τποδομών/ Μέσων Αποθήκευσης/ Βελτιστοποίηση συστήματος συλλογής (αύξηση αριθμού των κάδων ή/και πιθανή αναδιάταξη αυτών, βέλτιστη οργάνωση του προγράμματος συλλογής). Ενίσχυση ευαισθητοποίησης πολιτών και άλλων ομάδων στόχων. Σελίδα 34 από 145

35 Σίτλος Προτεινόμενης Δράσης 6 Φωριστή συλλογή υλικών μέσω δημιουργίας Πράσινου ημείου υνοπτική περιγραφή Δημιουργία ενός κεντρικού πράσινου σημείου σε επίπεδο Δήμου το πράσινο σημείο θα συλλέγονται ενδεικτικά: μικρές ηλεκτρικές συσκευές & ογκώδη ΑΗΗΕ, απλοί λαμπτήρες & λαμπτήρες φθορισμού, βιβλία, μπαταρίες, κεριά, ρούχα, υφάσματα, παπούτσια, ΑΕΚΚ, πλαστικά υλικά, ξύλο, έπιπλα οικιακός εξοπλισμός χαλιά, μεταλλικά αντικείμενα, τζάμια & γυαλιά διαφόρων χρωμάτων, χαρτί έντυπο, συσκευασίες ανάμικτες, χώματα και πέτρες, ογκώδη πλαστικά, πράσινα, μελάνια εκτυπωτή, CD, κα. Οι πολίτες θα παραδίδουν χωριστά συλλεγέντα είδη αποβλήτων με δικό τους μεταφορικό μέσο. Οι πολίτες θα μπορούν να παραδίδουν χρήσιμα υλικά προς επαναχρησιμοποίηση (π.χ. έπιπλα, παιχνίδια). Ο Δήμος θα τροφοδοτεί το Πράσινο ημείο απ ευθείας με υλικά (π.χ. ογκώδη) που δεν συγκεντρώθηκαν από τους πολίτες. Εντός του πράσινου σημείου θα γίνεται τεμαχισμός των πρασίνων. 7 Φωριστή συλλογή υλικών μέσω δημιουργίας Πράσινων ημείων υλλογής - Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης στη Διαλογή στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΠ) 8 Φωριστή συλλογή χαρτιού 9 Φωριστή συλλογή γυάλινων συσκευασιών υμπληρωματικά του κεντρικού πράσινου σημείου: o Δημιουργία 2 πράσινων σημείων συλλογής - κέντρων ανακύκλωσης εκπαίδευσης στη διαλογή στην πηγή (ΚΑΕΔΙΠ) (το 1ο για την εξυπηρέτηση της Δ.Ε. Θρακομακεδόνων και το 2ο για την εξυπηρέτηση της Δ.Ε. Αχαρνών) o Δημιουργία περισσότερων μικρών δορυφορικών πράσινων σημείων συλλογής σε επίπεδο γειτονιάς (βλ. αναλυτική περιγραφή στις ενότητες και 6.3.6). Αύξηση της υφιστάμενης συλλεγόμενης ποσότητας χαρτιού (για το 2020) Ενίσχυση Τποδομών/ Μέσων Αποθήκευσης/ Βελτιστοποίηση συστήματος συλλογής (αύξηση αριθμού των κάδων ή/και πιθανή αναδιάταξη αυτών, βέλτιστη οργάνωση του προγράμματος συλλογής). Αξιοποίηση του δικτύου χωριστής συλλογής χαρτιού που εφαρμόζει ο ΕΔΝΑ για άμεση υλοποίησή του. Εγκατάσταση νέων κάδων συλλογής χαρτιού-έντυπου υλικού - χολείων - Δημοτικών κτιρίων (κτίρια διοίκησης, υπηρεσιών, αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών και λοιπών υπηρεσιών, κα.). - Κέντρων των δημοτικών ενοτήτων. Κατά προτεραιότητα προώθηση της επιστροφής της γυάλινης συσκευασίας σε καταστήματα πώλησης (supermarkets, κάβες, κλπ.) και ενημέρωση των πολιτών Επέκταση του προγράμματος χωριστής συλλογής με τους κώδωνες γυαλιού και σε λοιπούς χώρους όπου συγκεντρώνονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καλύπτοντας το σύνολο των κεντρικών σημείων του Δήμου Σελίδα 35 από 145

36 Σίτλος Προτεινόμενης Δράσης 10 Φωριστή συλλογή ογκωδών αποβλήτων 11 Φωριστή συλλογή ΑΗΗΕ 12 Φωριστή συλλογή ΑΥΗ 13 Φωριστή συλλογή μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων 14 Φωριστή συλλογή βρώσιμων ελαίων (τηγανελαίων) 15 Φωριστή συλλογή ΑΕΚΚ 16 Τλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίη σης υνοπτική περιγραφή ε Β Υάση, διερεύνηση, βάσει του διαθέσιμου δυναμικού του Δήμου, της οργάνωσης συστήματος συλλογής πόρτα-πόρτα. Βελτίωση/ ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος συλλογής ογκωδών μέσω ειδικών οχημάτων του Δήμου κατόπιν ειδοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας καθαριότητας και με χρέωση πάνω από συγκεκριμένο όγκο, ώστε να ενθαρρύνεται η απευθείας μεταφορά τους από τους πολίτες στο πράσινο σημείο του Δήμου. Δημιουργία κινήτρων (ανταποδοτική κάρτα δημότη, βλ. μέτρο ακολούθως) για μεταφορά των ογκωδών από τους πολίτες στο κεντρικό πράσινο σημείο. υγκέντρωση των ογκωδών στο πράσινο σημείο με κατά προτεραιότητα εξέταση της επαναχρησιμοποίησης (είτε από το Δήμο είτε από κοινωνικούς ή λοιπούς φορείς). Ενίσχυση της χωριστής συλλογής που ήδη υλοποιείται, σε συνδυασμό με την εκστρατεία ευαισθητοποίησης. Οργάνωση των πράσινων σημείων συλλογής και του κεντρικού πράσινου σημείου, ώστε να δέχονται τα είδη αυτά και εν συνεχεία να παραδίδονται στα αρμόδια υστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Αξιοποίηση του πράσινου σημείου για τη συλλογή επικινδύνων αποβλήτων από τα νοικοκυριά. Ενίσχυση και παρακολούθηση λοιπών υφιστάμενων δικτύων συλλογής επικινδύνων (όπως τα φαρμακεία που συλλέγουν ληγμένα φάρμακα). Οργάνωση δικτύου συλλογής βρώσιμων ελαίων μέσω συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς Εγκατάσταση ειδικών κάδων σε διάφορα σημεία της πόλης ή/και συλλογή στο πράσινο σημείο του Δήμου. Η συλλογή των αποβλήτων κατασκευών & κατεδαφίσεων δεν αποτελεί υποχρέωση του Δήμου και για το λόγο αυτό: - Η συλλογή θα μπορεί να γίνεται από το Δήμο κατόπιν ειδοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας καθαριότητας και με χρέωση, ώστε να ενθαρρύνεται η απευθείας μεταφορά τους από τους πολίτες στο πράσινο σημείο του Δήμου. - Υποχρέωση πολιτών για μεταφορά των ΑΕΚΚ (μόνο μικρές ποσότητες) στο πράσινο σημείο ύναψη συμβάσεων με εγκεκριμένα υστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ για την παραλαβή και περαιτέρω αξιοποίηση των ΑΕΚΚ. τοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης για τα προγράμματα ΔσΠ που ήδη εφαρμόζονται: - χολικές δραστηριότητες σε περιβαλλοντικά θέματα και θέματα ανακύκλωσης. - υμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις του Δήμου και των συλλογικών φορέων. - Κινητό περίπτερο ενημέρωσης-stand. - Επιστολές υπενθύμισης από το Δήμο για τις δράσεις που Σελίδα 36 από 145

37 Σίτλος Προτεινόμενης Δράσης 17 Λειτουργία ανταποδοτικής κάρτας δημοτών 18 Οργάνωση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου Εκσυγχρονισμό ς και οργάνωση υνοπτική περιγραφή πραγματοποιούνται, τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, επίλυση προβλημάτων κλπ. - Δελτία Σύπου στην ιστοσελίδα ενημέρωσης του Δήμου και ανακοινώσεις στον τύπο. - ελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. - Γραφείο & Γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες. Ολοκληρωμένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για τις προτεινόμενες νέες δράσεις: 1η φάση της εκστρατείας (αφύπνιση ενημέρωση) - Ενσωμάτωση πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Δήμου - Έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο για το νέο πρόγραμμα - Ενημερωτική αφίσα - Επιστολή του Δήμου προς τους πολίτες - Δελτίο Σύπου - υνέντευξη τύπου - Γραφείο & Γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες. - ελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, κλπ.) 2η φάση της εκστρατείας (ενεργοποίηση καθοδήγηση) - Ενημέρωση πόρτα πόρτα, για την προσωπική επαφή της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με τους πολίτες - Έντυπο οδηγιών χρήσης νέου εξοπλισμού - έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο για το νέο πρόγραμμα - Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τους πολίτες - Περίπτερο ενημέρωσης-stand, για την αναλυτική προσωπική ενημέρωση και καθοδήγηση 3η φάση της εκστρατείας (συνεχή ευαισθητοποίηση) Οι δράσεις καθορίζονται από τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της εκστρατείας. χεδιασμός και λειτουργία ανταποδοτικής κάρτας δημοτών που θα χρησιμοποιείται κατεξοχήν στα πράσινα σημεία ως εξής: - Οι δημότες συλλέγουν και μεταφέρουν ανακυκλώσιμα και λοιπά υλικά στο πράσινο σημείο, τα οποία ζυγίζονται και καταχωρούνται σε βασικές κατηγορίες (π.χ. ογκώδη, ανακυκλώσιμα, υλικά επαναχρησιμοποίησης, κλπ). - Για κάθε υλικό που ζυγίζεται, συγκεντρώνονται πόντοι στην κάρτα. - Οι δημότες χρησιμοποιούν την κάρτα για εκπτώσεις είτε στις υπηρεσίες του Δήμου είτε σε συνεργαζόμενα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. ύνδεση της κάρτας με τη βάση δεδομένων που διατηρεί η οικονομική υπηρεσία του Δήμου για τη ΔΕΗ δηλαδή, αντιστοιχίζοντας τους κατόχους των δημοτικών καρτών με τους υπόχρεους καταβολής τέλους καθαριότητας. Δημιουργία μίας νέας κατηγορίας τέλους καθαριότητας για κατοικίες, η οποία να περιλαμβάνει χαμηλότερο συντελεστή για τα νοικοκυριά που μέσω της κάρτας πολιτών έχουν συλλέξει ένα συγκεκριμένο αριθμό πόντων. Εκσυγχρονισμός των υποδομών συλλογής με αντικατάσταση, προμήθεια νέων Α/Υ οχημάτων, προμήθεια νέων / αντικατάσταση των υφιστάμενων κάδων συλλογής με βυθιζόμενους (υπόγειους) κάδους συλλογής ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη πυκνότητα, σε πλατείες κλπ. Οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου σε ένα κεντρικό χώρο (συστέγαση αμαξοστασίων, συνεργείου, γραφείων διοίκησης στο χώρο του ΜΑ - Σελίδα 37 από 145

38 Σίτλος Προτεινόμενης Δράσης υπηρεσίας καθαριότητας 19 Δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΜΑ) υνοπτική περιγραφή Πράσινου σημείου) Ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου Δημιουργία κατάλληλου κεντρικού μηχανισμού σε επίπεδο Δήμου για το συντονισμό και παρακολούθηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης ΑΑ. υγκρότηση κεντρικού γραφείου συντονισμού και παρακολούθησης - Ανάθεση καθηκόντων σε εργαζόμενο του Δήμου για την παρακολούθηση και οργάνωση της υλοποίησης του σχεδίου. Δημιουργία ΜΑ για τη βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου, τη μείωση του κόστους μεταφοράς και την εξοικονόμιση πόρων με στόχο την παροχή πόρων για τη βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας προς τους πολίτες του Δήμου. Ο προτεινόμενος ΜΑ θα εξυπηρετεί τη μεταφόρτωση των συμμείκτων (κατόπιν εφαρμογής των προγραμμάτων ΔσΠ επιμέρους ρευμάτων) και των χωριστά συλλεγόμενων βιοαποβλήτων. Ανάλογα με τη θέση χωροθέτησης, να εξεταστεί η από κοινού εγκατάσταση ΜΑ με πράσινο σημείο αλλά και άλλες βασικές υποδομές του Δήμου Κόστος επένδυσης Φρηματοδότησης: Σίτλος Προτεινόμενης Δράσης Δράσεις πρόληψης - επαναχρησιμοποίησης υλικών Οικιακή κομποστοποίηση (προμήθεια κάδων) Φωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων Φωριστή συλλογή βιοαποβλήτων (αποβλήτων τροφίμων) Ενίσχυση ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών & λοιπών αποβλήτων Φωριστή συλλογή υλικών μέσω δημιουργίας Πράσινου Προϋπολ ογισμός Α' Υάσης ( ) Προϋπολ ογισμός Β' Υάσης ( ) Περιγραφή Δαπάνης για την υλοποίηση των δράσεων απαιτείται ανθρώπινο δυναμικό - οι δράσεις ευαισθητοποίησης έχουν ενσωματωθεί στην αντίστοιχη κατηγορία ανά κάδο x 4000 νέοι κάδοι αξιοποίηση υφιστάμενου εξοπλισμού τεμαχισμού του Δήμου 1.Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης έχει ενσωματωθεί στην αντίστοιχη κατηγορία (βλ. ανάλυση ακολούθως) 2.Σο κόστος προμήθειας νέων οχημάτων συλλογής έχει ενσωματωθεί στη δράση 'Εκσυγχρονισμός και οργάνωση υπηρεσίας καθαριότητας' (βλ. ακολούθως) 1. κόστος αντικατάστασης - επέκτασης κάδων, 2. ενημερωτικό υλικό 1 κεντρικό Πράσινο ημείο (βλ. ανάλυση ακολούθως)) Σελίδα 38 από 145 Πηγή Φρηματοδ ότησης ΕΠΑ - Πράσινο Σαμείο ΕΠΑ - Πράσινο Σαμείο ΕΠΑ - Πράσινο Σαμείο ΕΔ - Ανακύκλω ση (ΕΕΑΑ) ΕΠΑ

39 7 ημείου Φωριστή συλλογή υλικών μέσω δημιουργίας Πράσινων ημείων υλλογής - Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης στη Διαλογή στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΠ) 8 Φωριστή συλλογή χαρτιού 9 Φωριστή συλλογή γυάλινων συσκευασιών μικρά Πράσινα ημεία ΚΑΕΔΙΠ ( έκαστο για κάδους, σήμανση, διαμόρφωση χώρου, κτίριο, κλπ.) και περισσότερα δορυφορικά Πράσινα σημεία σε επίπεδο γειτονιάς ( έκαστο) Προμήθεια εξοπλισμού από ΕΔΝΑ ή άλλο ΕΔ/ χρήση υφιστάμενων κάδων Επέκταση συστήματος Προμήθεια νέων κάδων 10 Φωριστή συλλογή ογκωδών αποβλήτων εντός των πράσινων σημείων 11 Φωριστή συλλογή ΑΗΗΕ εντός των πράσινων σημείων 12 Φωριστή συλλογή ΑΥΗ εντός των πράσινων σημείων 13 Φωριστή συλλογή μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων εντός των πράσινων σημείων αποβλήτων 14 Φωριστή συλλογή βρώσιμων ελαίων (τηγανέλαιων) εντός των πράσινων σημείων 15 Φωριστή συλλογή ΑΕΚΚ εντός των πράσινων σημείων 16 χεδιασμός και αρχική υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης Τλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης των πολιτών για για την ενίσχυση προγραμμάτων/ δράσεων που ήδη εφαρμόζονται και για τις νέες προτεινόμενες δράσεις (χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και πράσινα σημεία) Λειτουργία ανταποδοτικής κάρτας δημοτών Οργάνωση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου Εκσυγχρονισμός και οργάνωση υπηρεσίας καθαριότητας Δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΜΑ) ΤΝΟΛΟ κατασκευή συστήματος διαχείρισης καρτών, έκδοση καρτών Α ΥΑΗ: Προμήθεια νέων Α/Υ (6 Α/Υ 16m3 x και 1 Α/Υ 6 m3 x ) Β ΥΑΗ: Προμήθεια νέων Α/Υ (4 Α/Υ 16m3 x ) Αντικατάσταση υφιστάμενων κάδων με βυθιζόμενους (υπόγειους) κάδους σε περιοχές με αυξημένη πυκνότητα, σε πλατείες κλπ. ( ) υστέγαση του συνεργείου, του αμαξοστασίων και των γραφείων διοίκησης της υπηρεσίας καθαριότητας ( ) ΕΠΑ - Πράσινο Σαμείο ΕΔΝΑ Ίδιοι πόροι ΕΔ - Ανακύκλω ση (ΕΕΑΑ) ΕΠΑ - Πράσινο Σαμείο ΕΠΑ - Πράσινο Σαμείο Πράσινο Σαμείο - Ίδιοι πόροι Πράσινο Σαμείο - Ίδιοι πόροι Σελίδα 39 από 145

40 11. Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Ο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης πλέον των δράσεων ανάπτυξης ρευμάτων, διαλογής στην πηγή, δράσεων ενημέρωσης προβλέπει στο ΣΔΑ την δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης, σταθμού συγκέντρωσης ογκωδών και κλαδεμάτων και εγκατάσταση ενός τουλάχιστον πράσινου σημείου. Δράσεις που επιθυμεί να αναπτύξει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης: Βήματα εντός των επομένων 18 μηνών ύνταξη, ανάρτηση προς διαβούλευση και ψήφιση από το Δημοτικό υμβούλιο ενός σύγχρονου κανονισμού καθαριότητας Εντατικοποίηση της Ανακύκλωσης. Δράσεις ενημέρωσης και παροχή συγκεκριμένων κινήτρων στους δημότες, στους επιχειρηματίες και στο σύνολο των κατοίκων του Δήμου μας, για τη συμμετοχή όλων στην ανακύκλωση. Ο Δήμος προκειμένου να ενισχύσει προγράμματα ανακύκλωσης, μπορεί με αποφάσεις του Δημοτικού υμβουλίου, να θεσπίσει κίνητρα και επιβραβεύσεις σε όσους συμβάλλουν με οιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία των προγραμμάτων (σχολεία, οργανώσεις, πολίτες, γειτονιές, εταιρίες κλπ). Μπορεί να προβεί στην διαδικασία υποδοχής ανακυκλώσιμων υλικών στις εγκαταστάσεις του, όπου θα μπορούν οι πολίτες να μεταφέρουν ανακυκλώσιμα υλικά, αυτά να ζυγίζονται και στη συνέχεια να παρέχονται σχετικά αποδεικτικά έγγραφα τα οποία, μετά από εξειδικευμένη απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη μείωση δημοτικών τελών. Φωροθέτηση ταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Διερεύνηση της περιοχής που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι του ΣΔΑ αλλά και άλλων περιοχών Φωροθέτηση ταθμού συγκέντρωσης ογκωδών / κλαδεμάτων Εγκατάσταση και Λειτουργία ενός τουλάχιστον Πράσινου ημείου Φωριστή συλλογή βιοαποβλήτων: Ανάθεση παροχής υπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τη διερεύνηση του ορθού τρόπου διαχείρισης της απόβλητης υπολειμματικής βιομάζας (κλαδιών) με σκοπό την ενεργειακή αξιοποίηση. Ένταξη στο Σεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2016 της μελέτης «ΜΕΛΕΣΗ ΦΩΡΟΘΕΣΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ» και του έργου «ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Α ΥΑΗ» Αγορά ικανού αριθμού καφέ κάδων για την αποκομιδή βιοαποβλήτων ή οργανικών αποβλήτων, τουλάχιστον 100 για πιλοτική εφαρμογή Διερεύνηση πρακτικών τρόπων εφαρμογής της συμμετοχής του ρυπαίνοντα στο κόστος διαχείρισης των αποβλήτων. Εφαρμογή της αρχής του «πληρώνω όσο πετάω» κατ αρχήν με τη επιβολή προστίμων σε όσους δεν τηρούν τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου μας και στη συνέχεια με τη διερεύνηση μεθόδων ζύγισης της ποσότητας των σύμμεικτων απορριμμάτων που θα παραδίδονται προς αποκομιδή ανά νοικοκυριό ή επιχείρηση. Βήματα εντός των επομένων τριών ετών Αξιοποίηση όγκων κλαδεμάτων με διαδικασίες κομποστοποίησης ευρείας κλίμακας ή/και ανάκτησης ενέργειας υμπερασματικά και με βάση την συνολική Σελίδα 40 από 145

41 εκτιμώμενη ποσότητα (περιπου τόνοι) προτείνεται η ενεργειακή αξιοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του υλικού (80%) και η κομποστοποίηση του υπολοίπου 20% Δημόσιες εφαρμογές έργων για την επιτόπια διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων, με διαδημοτική συνεργασία, κοινωνική φιλικότητα και προστασία του περιβάλλοντος. Η δημιουργία ενός μεγάλου Πράσινου ημείου στο οποίο θα αναπτυχθούν δράσεις και επαναχρησιμοποίησης καθώς και ενός σταθμού μεταφόρτωσης και συγκέντρωσης πρασίνων, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διότι σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του ΣΔΑ η απάντηση της Πολεοδομικής υπηρεσίας είναι αρνητική για εγκατάσταση τέτοιων δράσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ως εναλλακτική εξετάζεται από την υπηρεσία να χρησιμοποιηθεί ο χώρος του αδρανούς λατομείου στην Βουλιαγμένη, ιδιοκτησίας πρώην Δήμου Βάρης συνολικής έκτασης ,22 τμ, που βρίσκεται εκτός σχεδίου και δεν εμπίπτει σε διάταγμα προστασίας. Σελίδα 41 από 145

42 12. Δήμος Βριλησσίων Σο ΣΔΑ του Δήμου Βριλησσίων περιλαμβάνει: Ζυμώσιμα Η πρώτη φάση απαιτεί την προμήθεια μικρών κάδων συλλογής των βιοαποβλήτων στις οικίες. Σο πλεονέκτημα είναι το μικρό κόστος αγοράς. Θα πρέπει να επιστρατευθεί μικρό όχημα για την συλλογή του διαλεγμένου υλικού και να κατασκευαστεί μονάδα για την διαχείριση του. Για την διαχείριση του υλικού μπορεί να υπάρχει κεντρική μονάδα διαχείρισης ή πράσινα σημεία σε διάφορα σημεία του δήμου για την μείωση των δρομολογίων. Πολύ σημαντική είναι και η ΔσΠ στα ανακυκλώσιμα υλικά, όπου το ιδανικό είναι ο διαχωρισμός σε γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό και χαρτί σε διαφορετικούς δημοτικούς κάδους. Κομποστοποίηση Αρχική εφαρμογή σε ελεύθερους χώρους εθελοντών δημοτών ώστε να κομποστοποιούνται και τα πράσινα απορρίμματα. Οικιακή κομποστοποίηση και εκπαίδευση πολιτών, με παρακολούθηση του προγράμματος και ειδικευμένο προσωπικό για να λύνει προβλήματα και να ενημερώνει κι άλλους ενδιαφερόμενους. Ξήρανση Η διαδικασία της ξήρανσης ολοκληρώνεται μέσα σε 10 ώρες παράγοντας ξηρό υλικό μειωμένο κατά 90% σε όγκο από το αρχικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό αλλά και ως καύσιμη βιομάζα. Εκτιμάται ότι θα βοηθήσει σε περιοχές των Βριλησσίων φορτισμένες με αρκετά καταστήματα εστίασης, καθώς η διαχείριση όλων των παραγόμενων βιοαποβλήτων μπορεί να ολοκληρώνεται καθημερινά στον χώρο που παράγονται. Με χρήση κωδικού για κάθε νοικοκυριό/κατάστημα και επιτόπου διαχείριση, με λήψη πολύτιμων στατιστικών στοιχείων για κάθε νοικοκυριό μέσω ειδικού πρόσθετου πληροφοριακού εξοπλισμού. Ανακύκλωση ελαίων τηγανελαίων Η συλλογή των τηγανόλαδων δίνει την ευκαιρία για παραγωγή δημοτικού βιοντίζελ και χρήση σε καυστήρες δημοτικών κτιρίων ή ως πετρέλαιο κίνησης στα απορριμματοφόρα του δήμου, με τις αναμενόμενες κατάλληλες αλλαγές και νομοθετικό πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αυτονομία και σημαντική μείωση εξόδων για το Δήμο. Βυθιζόμενοι κάδοι διαχωρισμένων απορριμμάτων Δρομολογείται η προμήθεια δύο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων εκτεταμένου διαχωρισμού απορριμμάτων (το ένα με συμπίεση των απορριμμάτων), που θα εγκατασταθούν στις κεντρικές πλατείες του Δήμου Βριλησσίων (Πλατεία Αναλήψεως και Πλατεία Ελευθερίας), όπου είναι συγκεντρωμένα κατά κύριο λόγο τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και με στόχο την μελλοντική προέκταση και σε άλλους αντίστοιχους χώρους. Σελίδα 42 από 145

43 Μικρά Πράσινα ημεία στα σχολεία Δρομολογείται η εγκατάσταση μικρών κάδων διαφορετικών χρωμάτων, για διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά στα σχολεία, με παράλληλη εκπαίδευση και ενημέρωση των μαθητών. Ανακύκλωση ρούχων και παλαιών αντικειμένων Δρομολογείται η εγκατάσταση κάδων ρουχισμού σε επιλεγμένα σημεία της Πόλης. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα - Εγκαταλειμμένα οχήματα Κλαδιά και κλαδέματα Έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση σύνταξης μελετών Πλειοδοτικών Διαγωνισμών που αφορούν σε: - Απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων - υλλογή και Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών - Εκποίηση μάζας ξύλου Ανάπτυξη δράσεων επικοινωνίας ΣΔΑ Βριλησσίων Παράλληλα, ο Δήμος οργανώνει δράσεις ενημέρωσης για τους δημότες που σε πρώτη φάση σχετίζονται με την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την εκποίηση μάζας ξύλου με εκδηλώσεις σε κεντρικά σημεία της πόλης, τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας (site) του Δήμου, αλλά και με αποστολή έντυπου υλικού μέσω των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Βριλησσίων. Προγραμματισμός δράσεων πρόληψης παραγωγής απορριμμάτων Είδος δράσης (ενδεικτικά) Σόπος Περιοδικότητα Ενημέρωση για τη μείωση της χρήσης συσκευασιών με διανομή φυλλαδίων Επαναχρησιμοποίηση η/και επιδιόρθωση ΗΗΕ εμινάρια χειροποίητων κατασκευών από «άχρηστα» υλικά Ενημέρωση για τη σημασία και την αξία της πρόληψηςχρήσιμες συμβουλές Ηλεκτρονικά μηνύματα για την πρόληψη Καταχωρίσεις, άρθρα, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις Λαϊκές αγορές- σούπερ μάρκετ Πράσινο ημείο Πράσινο ημείο χολεία Ιστοσελίδα Δήμου Σοπικά ΜΜΕ Κάθε τρίμηνο Διαρκώς Μηνιαίως Αυξημένη συχνότητα Διαρκώς Κατά περίπτωση Σελίδα 43 από 145

44 13. Δήμος Βύρωνα Για την υλοποίηση των δράσεων που θέτει το ΣΔΑ του Δήμου Βύρωνα απαιτούνται να υλοποιηθούν μια σειρά από ενέργειες / έργα. Σο κόστος επένδυσης υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 4,2 εκ.. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το εκτιμώμενο επενδυτικό κόστος ανά ενέργεια / έργο που απαιτείται για την υλοποίηση του ΣΔ του Δήμου Βύρωνα. Εκτιμώμενο κόστος επένδυσης για την υλοποίηση του ΣΔ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ / Α/Α ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΕΠΕΝΔΤΗ ( ) ΜΟΝΑΔΕ 1 Οικιακή Κομποστοποίηση 1590 κάδοι , Διαλογή στη Πηγή Βιοαποβλήτων Αναβάθμιση συστήματος συλλογής-μεταφοράς Κεντρικό Ολοκληρωμένο Πράσινο ημείο Ανάπτυξη Πράσινων ημείων υλλογής υστάδες, Αναβάθμιση και Επέκταση Δικτύου Βυθιζόμενων Κάδων Κινητός ταθμός Μεταφόρτωσης Μονάδα Επεξεργασίας Πράσινων Αποβλήτων Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών, σε περιβαλλοντικά θέματα και ειδικότερα σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων. Ολοκληρωμένο ύστημα Σηλεματικής Διαχείρισης τόλου, αναγνώρισης Κάδων % ,20 5 έτη , , , , ,00 10 έτη ,00 τουλάχιστον 50 οχήματα ,00 ΤΝΟΛΟ ,20 Σελίδα 44 από 145

45 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Φάρτης χρήσεων γης ΓΠ και προτεινόμενες θέσεις δομών επεξεργασίας / διαχείρισης αποβλήτων Ολοκληρωμένο Πράσινο ημείο (μία εγκατάσταση σε μία από τις τρεις προτεινόμενες θέσεις) Εγκατάσταση μονάδας κομποστοποίησης πράσινων αποβλήτων Όρ ια Δή μο υ Βφ ρω να Σελίδα 45 από 145

46 14. Δήμος Γαλατσίου Σο ΣΔΑ του Δήμου Γαλατσίου περιλαμβάνει: 1. Πρόληψη επαναχρησιμοποίηση Προγραμματισμός δράσεων πρόληψης Είδος δράσης Σόπος Περιοδικότητα Ενημέρωση για τη μείωση της χρήσης Λαϊκές αγορές- Κάθε τρίμηνο συσκευασιών με διανομή φυλλαδίων σούπερ μάρκετ Επαναχρησιμοποίηση η/και Πράσινα σημεία Διαρκώς επιδιόρθωση ηλεκτρονικών αποβλήτων εμινάρια χειροποίητων κατασκευών Πράσινα σημεία Κάθε μήνα από «άχρηστα» υλικά Ενημέρωση για τη σημασία και την αξία χολεία - Πράσινα Κάθε μήνα της πρόληψης- χρήσιμες συμβουλές σημεία Ηλεκτρονικά μηνύματα για την Ιστοσελίδα Δήμου Διαρκώς πρόληψη Καταχωρίσεις, άρθρα, δημοσιεύσεις, Σοπικά ΜΜΕ Κατά περίπτωση ανακοινώσεις 2. Δραστηριότητες Διαλογής στην Πηγή 2.1 Βιοαπόβλητα 1. υλλογή υλικών φυτικής προέλευσης ή και ζωικής 2. Απόβλητα κήπου νοικοκυριών 3. Κατάρτιση λίστας υλικών Συλλογή 1. υλλογή πόρτα-πόρτα 2. υλλογή σε κάδους κοντά στα νοικοκυριά 3. υλλογή σε κεντρικά σημεία/κέντρα ανακύκλωσης Ενδεικτική διαστασιολόγηση Συχνότητα συλλογής Αξιοποίηση των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων 2.2 Ανακυκλώσιμα 2.3 Δίκτυο πράσινων σημείων Προτείνεται να γίνει προσπάθεια χωροθέτησης στο Δήμο τουλάχιστον 2 Π 3. Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης του κοινού Ενδεικτικές δράσεις που θα πρέπει να αναπτυχθούν σε όλη τη διάρκεια του σχεδίου είναι οι κάτωθι: Αξιοποίηση ηλεκτρονικών μέσων για καμπάνια μέσω των ιστοσελίδων των Δήμων ή δημιουργία ιστοσελίδας και φόρουμ διαλόγου. Ενημέρωση σε σχολικές μονάδες: εκδηλώσεις και ομιλίες σε σχολεία, ενημέρωση των σχολικών επιτροπών, των συλλόγων εκπαιδευτών και γονέων, βραβεύσεις, λοιπά κίνητρα Καταχωρίσεις σε τοπικές εφημερίδες και ιστοσελίδες, άρθρα, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις Προμήθεια και διανομή επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών ανακύκλωσης Διοργάνωση διαδημοτικών αθλητικών εκδηλώσεων, συναυλιών, εορτών, προβολών κλπ Σελίδα 46 από 145

47 Διοργάνωση κοινών ημερίδων ενημέρωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών Δράσεις ενημέρωσης για τη διαχείριση ειδικών κατηγοριών αποβλήτων με διανομή ανακοινώσεων και προφορική ενημέρωση πόρτα-πόρτα. ύνταξη, έγκριση και διάδοση νέων κανονισμών καθαριότητας. 4. Διαχείριση ύμμεικτων Θεωρείται ότι δεν είναι δυνατόν στα πλαίσια του Δήμου Γαλατσίου να υπάρξει μονάδα επεξεργασίας των σύμμεικτων και τελικής διάθεσης του υπολείμματος. Λύση μπορεί να δοθεί σε συνεργασία με όμορους Δήμους ή σε επίπεδο Περιφέρειας. υνολικά περίπου τόνοι σύμμεικτων ΑΑ θα οδηγούνται προς επεξεργασία σε κεντρικές μονάδες. Επίσης Θεωρείται σκόπιμο να αναπτυχθεί σταθμός μεταφόρτωσης στα όρια του Δήμου για να μειωθεί το κόστος αποκομιδής. Η απόκτησή του θα επιδράσει βελτιωτικά, άμεσα και δραστικά, σε όλο το φάσμα των εμπλεκόμενων συνιστωσών: α) προσωπικό, β) εξοπλισμός, γ) καύσιμα, δ) φθορές και ανταλλακτικά και ε) οργάνωση της αποκομιδής. Σελίδα 47 από 145

48 15. Δήμος Διονύσου υνοπτικά οι προτεινόμενες δράσεις και το κόστος αυτών, για τον Δήμο Διονύσου έχουν ως εξής: 1. Πρόληψη - επαναχρησιμοποίηση Είδος δράσης Σόπος Περιοδικότητα Ενημέρωση για τη μείωση της χρήσης Λαϊκές αγορές- σούπερ συσκευασιών με διανομή φυλλαδίων μάρκετ Κάθε τρίμηνο Επαναχρησιμοποίηση η/και επιδιόρθωση ηλεκτρονικών Πράσινα σημεία Διαρκώς αποβλήτων εμινάρια χειροποίητων κατασκευών από «άχρηστα» υλικά Πράσινα σημεία Κάθε μήνα Ενημέρωση για τη σημασία και την χολεία - Πράσινα αξία της πρόληψης- χρήσιμες σημεία συμβουλές Κάθε μήνα Ηλεκτρονικά μηνύματα για την πρόληψη Ιστοσελίδα Δήμου Διαρκώς Καταχωρίσεις, άρθρα, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις Σοπικά ΜΜΕ Κατά περίπτωση 2. Δραστηριότητες Διαλογής στην Πηγή 2.1. Βιοαπόβλητα Εκτιμήσεις κόστους για την υλοποίηση συστημάτων ΔσΠ αποβλήτων τροφών & τροφίμων Σελίδα 48 από 145

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Ελευσίνα 13/1/2015. Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας Ελευσίνα 13/1/2015 ΝΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Ιούνιος 2015 Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ koi ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Ιούλιος 2015 Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων (2015-2020) Αύγουστος 2015 Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 2 Αντιδήμαρχος της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171. Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 171 Έγκριση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Πρακτικό της με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση Υπολειμμάτων Τροφών Πιλοτική εφαρμογή στους Δήμους Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Σεπτέµβριος 2015 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το παρόν «Σχέδιο ιαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7

3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ... 4 3. ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ... 6 3.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 6 3.2 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1 Πίνακας περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Χαλανδρίου. Ιούνιος 2015

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Χαλανδρίου. Ιούνιος 2015 Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Χαλανδρίου Ιούνιος 2015 1 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλανδρίου, ανταποκρινόμενο στην από 8/4/2015 σχετική επιστολή της Περιφερειάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - Κυρκίτσος Φίλιππος Δρ. Περιβαλλοντολόγος phkirk@otenet.gr ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής -1- ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014 1 ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014 Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο Παπάγου - Χολαργού Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διανύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15ης/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ... 9 1 ΓΕΝΙΚΑ... 10 1.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δήμου Αγίας Παρασκευής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΛ: 213 2004539 Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής για το 2015 Σκοπός Η καθαριότητα αποτελεί μία από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο Μυκόνου Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους

Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο Μυκόνου Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους 1 Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο Μυκόνου Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διανύουμε μια περίοδο, στην οποία έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 12/02-07-2013 Αριθµός Απόφασης: 89/2013 ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απόφασης για την Αναθεώρηση Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ KΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 1 Περιεχόμενα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ! ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ TEI KΡΗΤΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων prosynat.blogspot.com - prosynat@gmail.com Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ...

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ... 5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ... 7 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΩΝ... 8 1 ΓΕΝΙΚΑ... 9 1.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ... 9 1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Βορείου Αιγαίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Βορείου Αιγαίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 23 15 Οκτωβρίου Μαΐου 20152014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Δελτίου: 177/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Προς: ΠΡΟΣ: ΜΜΕ Λέσβου. ΤΗΛ. 22510 54855-56 ΦΑΞ: 22510 29300 & 22510 54854 Email:

Διαβάστε περισσότερα

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 11.1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο φορέας του σχεδιασμού και της διαχείρισης. Β. Το ιστορικό του υφιστάμενου σχεδιασμού

Α. Ο φορέας του σχεδιασμού και της διαχείρισης. Β. Το ιστορικό του υφιστάμενου σχεδιασμού Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων (ΠΡΩΣΥΝΑΤ) Προτάσεις για τις βασικές αρχές της αναθεώρησης του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής Α. Ο φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα