ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Β1 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών Ταχ. Κωδ.: (ΑΘΗΝΑ) Πληροφορίες: Κ. Πανοπούλου Τηλ: Fax: Αθήνα, Α.Π.: ΘΕΜΑ:«Έγκριση Φακέλου Υποψηφιότητας Νέου Γεωργού- Οδηγού Συμπλήρωσης Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας για τη 2 η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 του καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας » ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το Νόμο 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α /2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων του Π.Α.Α. και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α., όπως τροποποιημένος ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 24 και τους σχετικούς εφαρμοστικούς κανονισμούς, όπως τροποποιημένοι ισχύουν. 3. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), όπως τροποποιημένος ισχύει κι ιδιαίτερα το άρθρο Την αριθμ. Ε(2007) 6015/ Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού όπως αυτή ισχύει κάθε φορά καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της αριθ. Ε(2007) 6015/ Απόφασης της Επιτροπής. 5. Την υπ αριθ. 9828/ Υπουργική Απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας » (Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.) στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π που μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ-Ανταγωνιστικότητα σύμφωνα με την παράγραφο 13 α του άρθρου 7 του Ν. 3840/2010 και αναδιαρθρώθηκε με την αριθμ / (ΦΕΚ 315 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση. 6. Tην υπ. αριθμ / (ΦΕΚ 2603/Β /2008) ΚΥΑ Εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της

2 Ελλάδας » (Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.) στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3614/ Την αριθμ. πρωτ /αριθμ. αποφ. 704/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2497/Β/2008) «Καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας » όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 8. Το υπ. αριθμ. 5382/ έγγραφο έκφρασης του Σύμφωνου της Γνώμης της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. 9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την έγκριση του συνημμένου Φακέλου Υποψηφιότητας- Οδηγού Συμπλήρωσης Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας που αφορά για τη 2 η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 στο καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014 ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 1 / 54

4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Τρόπος και Υπηρεσία Υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας Πληρότητα Φακέλου Υποψηφιότητας Τόπος Μόνιμης Κατοικίας Ηλικία κάτω των 40 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη λήψη ενίσχυσης στα πλαίσια του μέτρου Ηλικία άνω των 18 ετών και πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα Νόμιμη κατοχή γεωργικής εκμετάλλευσης Εγκατάσταση το αργότερο 14 μήνες πριν τη υποβολή της αίτησης για τη λήψη ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου Άνω όριο ατομικού εξωγεωργικού εισοδήματος Άνω όριο συνολικού οικογενειακού εισοδήματος Περιορισμοί εξωγεωργικής απασχόλησης ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ανάληψη μακροχρονίων υποχρεώσεων για δέκα (10) έτη ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 45 7 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΤΟΠ) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Κλάδος Παραγωγής / Καλλιέργειας ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 2 / 54

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α) Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΥΑ 704 / 2008 ΕΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014 ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 112 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Επώνυμο: Όνομα: Δήμος: * Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝ. * Ημ/νια παραλαβής αίτησης: ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ ΚΩΔ. ΠΕΡ/ΡΕΙΑΣ ΚΩΔ. ΠΕΡ.ΕΝΟΤ. ΚΩΔ. ΔΗΜΟΥ Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ * Κωδικός αίτησης: *Συμπληρώνεται από την υπηρεσία υποδοχής ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 3 / 54

6 ΠΟΡΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Α. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ: 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 2. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 4. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ) ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 4 / 54

7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Αριθμός Δικαιολογητικών Αύξων αριθμός δικαιολογητικών Από Έως Αποτέλεσμα ελέγχου Επικυρωμένο αντίγραφο (δύο όψεων) της Αστυνομικής Ταυτότητας ή επικυρωμένο αντίγραφο του Διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ηλικία. Επικυρωμένα αντίγραφα Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (Δήλωση ΟΣΔΕ) του υποψήφιου και του/της συζύγου του για το σύνολο των ετών κατά τα οποία έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση. Άδεια εισόδου ή αντίγραφα των καταστάσεων εισόδου σε κοινοτικούς βοσκοτόπους. Θεωρημένο αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής / πτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. Απόφαση οριστικής ένταξης και προέγκριση στην περίπτωση δημιουργίας της εκμετάλλευσης από Πρόωρη Συνταξιοδότηση. Τιμολόγιο Πώλησης ή Δελτίο Αποστολής (περίπτωση ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ) για την αγορά των μελισσοσμηνών. Ιδιωτικό συμφωνητικό για την αγορά μελισσοσμηνών από άλλο μελισσοκόμο, θεωρημένο από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Αποδεικτικό δωρεάς εν ζωή μελισσοσμηνών, εφόσον η παραχώρηση έγινε από τους γονείς, θεωρημένο από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Επικυρωμένο αντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου υποψηφίου. Αντίγραφα Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 & Ε3 (εφ όσον υποβάλλονται) των τριών τελευταίων ετών (και του/της συζύγου, εφόσον δεν υπάρχει κοινή δήλωση των δύο συζύγων στην τριετία). Αντίγραφα Δηλώσεων Ε9 (Αρχικής και όλων των επόμενων μεταβολών και των δύο συζύγων). Εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών και των δύο συζύγων. Υπεύθυνη δήλωση ότι το περιεχόμενο των αντιγράφων της φορολογικής δήλωσης είναι αληθές και ίδιο με το υποβληθέν στη Δ.Ο.Υ αντίγραφο, εφ όσον τα αντίγραφα που υποβάλλονται δεν είναι επικυρωμένα από τη Δ.Ο.Υ. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν φορολογικές δηλώσεις: α) αντίγραφο βεβαίωσης της τελευταίας μεταβολής του μητρώου της ΔΟΥ και εφ όσον δεν υφίσταται μεταβολή, αντίγραφο της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ επικυρωμένα από οποιαδήποτε διοικητική αρχή. β) υπέυθυνη δήλωση του υποψήφιου νέου γεωργού προς την οικεία ΔΟΥ, με βεβαίωση παραλαβής προς έλεγχο από τη ΔΟΥ, ότι δεν ήταν υπόχρεος σε υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος την τελευταία τριετία. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών. Βεβαίωση Δημάρχου για το μόνιμο της κατοικίας του υποψηφίου με αριθμό πρωτοκόλλου και πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους: "Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης" ή "Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης", κατά περίπτωση. Δικαιολογητικά και παραστατικά που να αποδεικνύουν τη διακοπή προηγούμενου επαγγέλματος του υποψήφιου (Δ.Ο.Υ, Ο.Α.Ε.Δ, βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη, κλπ.) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη διάρκεια και το χρονικό διάστημα απασχόλησης για εποχιακή ή με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή με ημερομίσθιο αμειβόμενη εργασία του υποψηφίου (συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αντίγραφο λογαριασμού ασφαλισμένου από το Ι.Κ.Α.). Αντίγραφο Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών του συντάκτη του επιχειρηματικού σχεδίου. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του υποψηφίου και του συντάκτη του επιχειρηματικού σχεδίου που αφορά στην εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την τεχνική στήριξη του δικαιούχου μέχρι την ολοκλήρωσή του. Άλλο (Περιγράψτε): ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 5 / 54

8 Τόπος Έδρας Εργασίας Τόπος Μόνιμης Κατοικίας Ατομικά Στοιχεία Υποψηφίου και Συζύγου ΑΔΑ: ΒΛΓΓΒ-3ΩΠ ΑΙΤΗΣΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Υποβάλλεται μέσω της Δ/νσης Αγροτ. Οικον. και Κτηνιατρικής ΘΕΜΑ: Κατάθεση αίτησης υποψηφιότητας για ένταξη στο Μέτρο 112 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ Φύλο Υποψηφίου 1 Αριθμός τέκνων Υποψηφίου 1 Επώνυμο (όπως στην ταυτότητα) 2 3 Όνομα 4 5 Όνομα Πατέρα 6 7 Όνομα Μητέρας 8 9 Επώνυμο Μητέρας Τόπος Γέννησης Ημερομηνία Γέννησης Α.Δ.Τ ή Διαβατηρίου Ημερομηνία Έκδοσης Δ.Τ ή Διαβατηρίου Άνδρας Αριθμός τέκνων Γυναίκα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥ Αρχή Έκδοσης Δ.Τ ή Διαβατηρίου ΑΦΜ: ΔΟΥ: Διάδοχος γεωργού δικαιούχου πρόωρης συνταξιοδότησης Επίπεδο επαγγελματικής εκπαίδευσης Επάγγελμα/ιδιότητα πριν την εγκατάσταση Κύριο ταμείο ασφάλισης πριν την εγκατάσταση Νομός Δήμος Δημοτική/Τοπική Κοινότητα Οικισμός Οδός - Αριθμός - Τ.Κ Τηλέφωνο επικοινωνίας (Σταθερό) Τηλέφωνο επικοινωνίας (Κινητό) Μόνιμος κάτοικος από (ημερομηνία) Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης (Γεωργίας) Νομός Δήμος Δημοτική/Τοπική Κοινότητα Οικισμός ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 58 ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ Ο ΔΗΛΩΝ /Η ΔΗΛΟΥΣΑ Υπογραφή:.. Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής Ημερομηνία:..../.../... ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 6 / 54

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΝΕΟΥ /ΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥ: ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 7 / 54

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ I ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Α/Α Αγρ/χίου Χαρτογραφικό υπόβαθρο (ΟΣΔΕ) Αξιοποίηση Έκταση (στρέμματα) Κλάδος παραγωγής (Είδος καλλιέργειας) Αρδευόμενη Ξηρική Σύνολο Εισόδημα ( ) Εισόδημα Α.Π.Α*/στρ. (βάσει δεικτών) Συνολικό εισόδημα ΑΠΑ* Ανθρώπινη εργασία (ώρες/στρέμμα) (βάσει δεικτών) ΜΑΕ Συνολικές ώρες ανθρώπινης εργασίας Ώρες εργασίας/ ΜΑΕ Συνολικές ΜΑΕ α 4β 5 6 = 4β Χ = 4β Χ = 8 : 9 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (Α) 1.750,00 ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ * Α.Π.Α = Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (Β) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γ = (Α + Β) 1.750,00 ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 8 / 54

11 II ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Θέση εγκατάστασης Αξιοποίηση Απόκτηση Εισόδημα ΜΑΕ Α/Α Δ.Κ. ή Τ.Κ/Τοποθεσία Είδος εκτροφής Αριθμός ζώων Ημ/νια Τρόπος Εισόδημα Α.Π.Α*/ζώο (βάσει δεικτών) Συνολικό εισόδημα ΑΠΑ* Ανθρώπινη εργασία (ώρες/ζώο) (βάσει δεικτών) Συνολικές ώρες ανθρώπινης εργασίας Ώρες εργασίας/ ΜΑΕ Συνολικές ΜΑΕ = 4 X = 4 Χ = 10 : 11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Δ) 1.750,00 III ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ Έδρα εκμετάλλευσης Απόκτηση Εισόδημα ΜΑΕ Α/Α Δ.Κ. ή Τ.Κ/Τοποθεσία Αριθμός Μελ/σμηνων Ημ/νια Τρόπος Εισόδημα Α.Π.Α*/μελ (βάσει δεικτών) Συνολικό εισόδημα ΑΠΑ* Ανθρώπινη εργασία (ώρες/μελ/σμηνος) (βάσει δεικτών) Συνολικές ώρες ανθρώπινης εργασίας Ώρες εργασίας/ ΜΑΕ Συνολικές ΜΑΕ = 3 Χ = 3 Χ = 9 : 10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (Ε) 1.750,00 * Α.Π.Α = Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 9 / 54

12 IV ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΟΛΙΣΜΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α/Α ΕΙΔΟΣ Επιφάνεια κτίσματος (τ.μ.) Θέση εγκατάστασης Δ.Κ. ή Τ.Κ Τοποθεσία Τρόπος απόκτησης Έτος Α κατασκευής / αγοράς V ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ Ιδιοκτησιακό καθεστώς Χαρτογραφικό υπόβαθρο (ΟΣΔΕ) Έκταση (στρ) Κοινοτικοί βοσκότοποι Μισθωμένοι βοσκότοποι Ιδιόκτητοι βοσκότοποι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 10 / 54

13 I ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (όπως εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα πλαίσια της στρατηγικής που θα επιλεγεί) Α/Α Αγρ/χίου Χαρτογραφικό υπόβαθρο (ΟΣΔΕ) Αξιοποίηση Κλάδος παραγωγής (Είδος καλλιέργειας) Έκταση (στρέμματα) Εισόδημα ( ) Αρδευόμενη Ξηρική Σύνολο Εισόδημα Α.Π.Α*/στρ. (βάσει δεικτών) Συνολικό εισόδημα ΑΠΑ* Ανθρώπινη εργασία (ώρες/στρέμμα) (βάσει δεικτών) Συνολικές ώρες ανθρώπινης εργασίας Ώρες εργασίας/ ΜΑΕ Συνολικές ΜΑΕ α 4β 5 6 = 4β Χ = 4β Χ = 8 : 9 ΜΑΕ ΣΥΝΟΛΟ (Α) 1.750,00 ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ * Α.Π.Α = Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ΣΥΝΟΛΟ (Β) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γ = (Α + Β) 1.750,00 ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 11 / 54

14 II ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Θέση εγκατάστασης Αξιοποίηση Απόκτηση Εισόδημα ΜΑΕ Α/Α Δ.Κ. ή Τ.Κ/Τοποθεσία Είδος εκτροφής Αριθμός ζώων Ημ/νια Τρόπος Εισόδημα Α.Π.Α*/ζώο (βάσει δεικτών) Συνολικό εισόδημα ΑΠΑ* Ανθρώπινη εργασία (ώρες/ζώο) (βάσει δεικτών) Συνολικές ώρες ανθρώπινης εργασίας Ώρες εργασίας/ ΜΑΕ Συνολικές ΜΑΕ = 4 X = 4 Χ = 10 : 11 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Δ) 1.750,00 III ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ Α/Α Έδρα εκμετάλλευσης Δ.Κ. ή Τ.Κ/Τοποθεσία Αριθμός Μελ/σμηνων Ημ/νια Απόκτηση Τρόπος Εισόδημα Α.Π.Α*/μελ (βάσει δεικτών) Εισόδημα Συνολικό εισόδημα ΑΠΑ* Ανθρώπινη εργασία (ώρες/μελ/σμηνος) (βάσει δεικτών) ΜΑΕ Συνολικές ώρες ανθρώπινης εργασίας Ώρες εργασίας/ ΜΑΕ Συνολικές ΜΑΕ = 3 Χ = 3 Χ = 9 : 10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ (Ε) * Α.Π.Α = Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 1.750,00 ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 12 / 54

15 IV ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΟΛΙΣΜΟΣ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α/Α ΕΙΔΟΣ Επιφάνεια κτίσματος (τ.μ.) Θέση εγκατάστασης Δ.Κ. ή Τ.Κ Τοποθεσία Τρόπος απόκτησης Έτος Α κατασκευής / αγοράς V ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ Ιδιοκτησιακό καθεστώς Χαρτογραφικό υπόβαθρο (ΟΣΔΕ) Έκταση (στρ) Κοινοτικοί βοσκότοποι Μισθωμένοι βοσκότοποι Ιδιόκτητοι βοσκότοποι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 13 / 54

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ), ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Α.Π.Α) ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ/ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φυτική παραγωγή Ιδιόκτητες = Α (Πίνακες 1 & 2) Μισθωμένες = Β (Πίνακες 1 & 2) Ιδιόκτητες + Μισθωμένες Γ= Α + Β (Πίνακες 1 & 2) Ζωική παραγωγή Δ (Πίνακες 1 & 2) Μελισσοκομία Ε (Πίνακες 1 & 2) Εισόδημα γεωργικής εκμετάλλευσης από ιδιόκτητες εκτάσεις + ζωική παραγωγή Συνολικό εισόδημα γεωργικής εκμετάλλευσης Ζ = Α + Δ Η = Γ + Δ + Ε Εισόδημα από ιδιόκτητες εκτάσεις + ζωική παραγωγή ως ποσοστό (%) του συνολικού εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης Θ = (Z : Η) * 100 Εισόδημα αναφοράς (Ι) Συνολικό εισόδημα εκμετάλλευσης ως ποσοστό % του εισοδήματος αναφοράς Κ = (Η : Ι) * ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΕ ΜΑΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΕ φυτικής παραγωγής Ιδιόκτητες = Α (Πίνακες 1 & 2) Μισθωμένες = Β (Πίνακες 1 & 2) Ιδιόκτητες + Μισθωμένες Γ= Α + Β (Πίνακες 1 & 2) ΜΑΕ ζωικής παραγωγής Δ (Πίνακες 1 & 2) ΜΑΕ μελισσοκομίας Ε (Πίνακες 1 & 2) Συνολικές ΜΑΕ γεωργικής εκματάλλευσης ΜΑΕ Φυτικής παραγωγής (%) του συνόλου των ΜΑΕ της γεωργικής εκμετάλλευσης ΜΑΕ ζωικής παραγωγής (%) του συνόλου των ΜΑΕ της γεωργικής εκμετάλλευσης ΜΑΕ μελισσοκομίας (%) του συνόλου των ΜΑΕ της γεωργικής εκμετάλλευσης Προσανατολισμός γεωργικής εκμετάλλευσης (βάσει ΜΑΕ) 3.3 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΤΟΠ) Ζ = Γ + Δ + Ε Η = (Γ : Z) X 100 Θ = (Δ : Z) X 100 Ι = (Ε : Ζ) Χ 100 Κ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΠ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (βάσει ΤΟΠ) ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 14 / 54

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 4α: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1 Απόκτηση Επαρκούς Επαγγελματικής Ικανότητας 1. Υποχρέωση παρακολούθησης μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής άσκησης διάρκειας 150 ωρών τουλάχιστον, τα οποία οργανώνονται από πιστοποιημένους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης Επιθυμητή κατεύθυνση μαθημάτων σύμφωνα με την κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης: 2. Υφιστάμενη επαρκής επαγγελματική ικανότητα κατά την ημερομηνία εξέτασης του φακέλου υποψηφιότητας Πτυχιούχοι γεωτεχνικοί και τεχνολόγοι γεωπονίας καθώς και απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΙΕΚ (Δημοσίου) και ΕΠΑΣ ειδικότητας ανάλογης με την κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης: Τίτλος Σπουδών Ειδικότητα Έτος απόκτησης τίτλου 2 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΑΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (1 ) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (2 ) (1) Η γεωργική εκμετάλλευση στην υφιστάμενη κατάσταση οφείλει να είναι μεγέθους τουλάχιστον των 0,5 ΜΑΕ (2) Η γεωργική εκμετάλλευση στη μελλοντική κατάσταση οφείλει να είναι συνολικού µεγέθους μεγαλύτερου 1 ΜΑΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΜΟΝΑΔΕΣ 3 ΜΑΕ φυτικής παραγωγής #ΔΙΑΙΡ./0! ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΑΕ ζωικής παραγωγής #ΔΙΑΙΡ./0! ΠΟΣΟΣΤΟ (%) #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! ΜΑΕ μελισσοκομίας ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! #ΔΙΑΙΡ./0! 4 ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Α.Π.Α) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (%) ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (3 ) ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (%) (4 ) (3) Το εισόδημα της εκμετάλλευσης, στη μελλοντική κατάσταση, οφείλει να αυξηθεί κατά 10% τουλάχιστον, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση (4) Το εισόδηµα της εκµετάλλευσης, στη μελλοντική κατάσταση, οφείλει να είναι µεγαλύτερο του 80% του εισοδήµατος αναφοράς (όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά) 5 Πρόγραμμα Προσαρμογής Εκμετάλλευσης Προσαρμογή της εκμετάλλευσης στις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το ακόλουθο σχέδιο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ Προσωρινή Άδεια Εγκατάστασης για όλες τις κατηγορίες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (5 ) Οριστική Άδεια Εγκατάστασης για όλες τις κατηγορίες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (5) (5) Η Προσωρινή Άδεια Εγκατάστασης θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριών ετών από την έκδοση της απόφασης έγκρισης του Υποψηφίου στο Πρόγραμμα. Η Οριστική Άδεια Εγκατάστασης ελέγχεται κατά την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου. ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 15 / 54

18 ΠΙΝΑΚΑΣ 4β: ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ & ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1 Τόπος μόνιμης κατοικίας Δήμος Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα Πληθυσμός Κατηγορία περιοχής (Δ.Κ. ή Τ.Κ. ή οικισμού) Οικισμός Ορεινή Μειονεκτική Κανονική 2 Επαγγελματική εκπαίδευση στην υφιστάμενη κατάσταση Εάν ΝΑΙ Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ γεωτεχνικής κατεύθυνσης Δημιουργία γεωργικής εκμετάλλευσης στην υφιστάμενη κατάσταση από διαδοχή πρόωρης συνταξιοδότησης με οριστική παραχώρηση τουλάχιστον του 40% της γεωργικής εκμετάλλευσης του παραχωρούντος Ποσοστό εισοδήματος που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη και ζώα στην υφιστάμενη κατάσταση (Πίνακας 3.1, στοιχείο Θ) Μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης σε εργασία κατά την υφιστάμενη κατάσταση (Πίνακας 3.2, στοιχείο Ζ) Επίπεδο του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης στην υφιστάμενη κατάσταση, ως ποσοστό του εισοδήματος αναφοράς (Πίνακας 3.1, στοιχείο Κ) Επίπεδο του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση, ως ποσοστό του εισοδήματος αναφοράς (Πίνακας 3.1, στοιχείο Κ) Προβλεπόμενες επενδύσεις στη γεωργική εκμετάλλευση άνω των Προσανατολισμός παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση (Πίνακας 3.2, στοιχείο Κ) Υποψήφιος από Νομό βαμβακοκαλλιέργειας ή καπνοκαλλιέργειας Σημείωση: Στις απαντήσεις που υπάρχει η επιλογή ΝΑΙ ή ΌΧΙ, αναφέρετε αυτό που ισχύει Εάν ΝΑΙ Απολυτήριο ΕΠΑΛ, ΤΕΕ, ΤΕΣ, ΙΕΚ (Δημοσίου), ΕΠΑΣ, ΤΕΛ φυτικής / ζωικής κατεύθυνσης Ποσοστό (%): ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 16 / 54

19 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ 1. Σύντομη περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της εκμετάλλευσης Δώστε μία σύντομη περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της γεωργικής εκμετάλλευσης με στοιχεία πέραν αυτών που αναφέρονται στον Πίνακα 1 του παρόντος Φακέλου Υποψηφιότητας 1.1 Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίου: 1.2 Αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης: 1.3 Αιτιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου [Αιτιολόγηση της επιλογής της συγκεκριμένης παραγωγικής κατεύθυνσης, κλάδου παραγωγής / καλλιέργειας ή εκτροφής. Αναφορές σε επίπεδο υφιστάμενης και μελλοντικής κατάστασης σχετικά με την παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης, τη βιωσιμότητά της και τη δυνατότητα διάθεσης των προϊόντων της στην αγορά σε συνδυασμό με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά (βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, ολοκληρωμένη διαχείριση κτλ).]: ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 17 / 54

20 2. Σύντομη περιγραφή της στρατηγικής για την επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου Α/Α Στρατηγική για την επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου Περιγραφή ενεργειών επίτευξης των στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου 1 Μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία (ΜΑΕ) 2 Εισόδημα εκμετάλλευσης ίσο με το 80% του εισοδήματος αναφοράς ή αύξηση του εισοδήματος της εκμετάλλευσης κατά 10% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. 3 Εφόσον ο/η νέος /α γεωργός υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης για ένταξη στο Μέτρο 121 με σκοπό τη συμμόρφωση προς ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Επιχειρηματικό του Σχέδιο, τήρηση των ισχυόντων κάθε φορά κοινοτικών προτύπων για το είδος της επένδυσης που πραγματοποιεί. Η επίτευξη της συμμόρφωσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης. 4 Κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης. 5 Άλλος στόχος: ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 18 / 54

21 3. Στόχοι της γεωργικής εκμετάλλευσης στην ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου (μελλοντική κατάσταση) Α/Α Περιγραφή στόχου 1 Μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία (ΜΑΕ) 2 3 Εισόδημα εκμετάλλευσης (Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία - Α.Π.Α.) ως ποσοστό % του εισοδήματος αναφοράς. Αύξηση εισοδήματος της εκμετάλλευσης ως ποσοστό % του εισοδήματος στην υφιστάμενη κατάσταση. Στόχος Προβλεπόμενη ημ/νια Καταληκτική ημερομηνία επίτευξης 4 Κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης. 5 Ημερομηνία ολοκλήρωσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου. 3.1 Χρονοδιάγραμμα επίτευξης των κύριων στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου Α/Α Περιγραφή στόχου Υφιστάμενη Κατάσταση 1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος (Ολοκ/ρωση Επ. Σχεδίου) 1 ΜΑΕ (>1 ΜΑΕ) 2 Εισόδημα (>80% του εισοδήματος αναφοράς) σε 3 Κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Μετά το τέλος του τρίτου έτους από την έκδοση της απόφασης έγκρισης γίνεται ενδιάμεση αξιολόγηση για την καταβολή της 2ης δόσης της ενίσχυσης Διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι και τρόποι αξιοποίησής τους Διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι (ποσό ενίσχυσης, ίδια κεφάλαια, τραπεζικά δάνεια) Α/Α Προέλευση οικονομικών πόρων Ποσό Ποσοστό % 1 Εκτιμώμενο ποσό ενίσχυσης από το Μέτρο Εκτιμώμενο ποσό ενίσχυσης από άλλα Μέτρα του Π.Α.Α. 3 Ίδια κεφάλαια 4 Τραπεζικά δάνεια Σύνολο διαθέσιμων οικονομικών πόρων 4.2 Δαπάνες Α/Α Περιγραφή Ποσό Ποσοστό % 1 Κτιριακά και λοιπές κατασκευές ζωικής παραγωγής 2 Κτιριακά και λοιπές κατασκευές μελισσοκομίας 3 Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις φυτικής παραγωγής 4 Λοιπές επενδύσεις γεωργικών κτισμάτων & κατασκευών 5 Αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα 6 Παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα 7 Εξοπλισμός σταυλικών εγκαταστάσεων 8 Αρδευτικά συστήματα 9 Εξοπλισμός θερμοκηπιακών εγκατάστασεων 10 Μελισσοκομικός εξοπλισμός 11 Λοιπές επενδύσεις σε μηχανολογικό και άλλο εξοπλισμό 12 Έγγειες βελτιώσεις 13 Εγκατάσταση πολυετών φυτειών 14 Δαπάνη για αγορά γεωργικής γης 15 Δαπάνη για αγορά ζωικού κεφαλαίου 16 Δαπάνη για αγορά μελισσοσμηνών 17 Δαπάνη για υποδομές (νερό ύδρευσης - ποτίσματος ζώων, ηλεκτροδότηση) 18 Δαπάνη προμήθειας Η/Υ και λογισμικού 19 Κυκλοφοριακό κεφάλαιο 20 Λοιπές χρήσεις (περιγράψτε) Σύνολο δαπανών ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 19 / 54

22 5. Εκδήλωση πρόθεσης πρόσβασης σε άλλα Μέτρα του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (Π.Α.Α.) Α/Α Μέτρο Μέτρο 114: Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών συμβουλών στην εκμετάλλευση και παροχή δασοκομικών συμβουλών Μέτρο 121: Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων Μέτρο 121: Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Μικρά Σχέδια Βελτίωσης) Μέτρο 132: Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα των τροφίμων Μέτρο 133: Δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης (εφόσον συμμετέχουν σε συστήματα για την ποιότητα με 70% του επιλέξιμου κόστους) Έως Έως Έως % του επιλέξιμου κόστους Προβλεπόμενο ύψος δαπάνης ( ) ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για την πρόσβαση στα ανωτέρω Μέτρα του ΠΑΑ, θα πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις στην πρώτη προκήρυξη που θα γίνει για τα μέτρα αυτά. Στην περίπτωση αυτή, στο παρόν Επιχειρηματικό Σχέδιο θα πρέπει να αναφέρονται αρκούντως λεπτομερή για την τεκμηρίωση της αίτησης στοιχεία για χορήγηση στήριξης στο πλαίσιο του κάθε μέτρου ξεχωριστά. 5.1 Προβλεπόμενες ενέργειες του υποψηφίου για επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου, εφόσον προβλέπεται πρόσβαση στο Μέτρο 114 ΠΑΑ Χρονοδιάγραμμα Α/Α Είδος Ενέργειας και σύντομη περιγραφή επενδύσεων Ύψος δαπάνης ( ) ενεργειών (μήνας / έτος) Σύνολο δαπάνης 5.2 Προβλεπόμενες ενέργειες του υποψηφίου για επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου, εφόσον προβλέπεται πρόσβαση στο Μέτρο 121 ΠΑΑ Α/Α 1 Είδος Ενέργειας και σύντομη περιγραφή επενδύσεων Κτιριακά και λοιπές κατασκευές ζωικής παραγωγής Ύψος δαπάνης ( ) Χρονοδιάγραμμα ενεργειών (μήνας / έτος) Κτιριακά και λοιπές κατασκευές μελισσοκομίας Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις φυτικής παραγωγής Λοιπές επενδύσεις γεωργικών κτισμάτων & κατασκευών Αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα Παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα Εξοπλισμός σταυλικών εγκαταστάσεων Αρδευτικά συστήματα Εξοπλισμός θερμοκηπιακών εγκατάστασεων Μελισσοκομικός εξοπλισμός 11 Λοιπές επενδύσεις σε μηχανολογικό και άλλο εξοπλισμό Έγγειες βελτιώσεις Εγκατάσταση πολυετών φυτειών Λοιπές επενδύσεις Σύνολο δαπάνης ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εάν ο /η Νέος/α Γεωργός υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης για ένταξη στο ανωτέρω Μέτρο 121 με σκοπό τη συμμόρφωση προς ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Επιχειρηματικό του Σχέδιο θα πρέπει να τηρεί τα ισχύοντα κάθε φορά κοινοτικά πρότυπα τα αντίστοιχα για το είδος της επένδυσης που πραγματοποιεί. Η περίοδος χάριτος εντός της οποίας πρέπει να επιτυγχάνεται συμμόρφωση προς τα πρότυπα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης του Νέου Γεωργού. ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 20 / 54

23 5.3 Προβλεπόμενες ενέργειες του υποψηφίου για επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου, εφόσον προβλέπεται πρόσβαση στο Μέτρο 132 ΠΑΑ Α/Α 1 Είδος Ενέργειας και σύντομη περιγραφή επενδύσεων Ύψος δαπάνης ( ) Χρονοδιάγραμμα ενεργειών (μήνας / έτος) Σύνολο δαπάνης 5.4 Προβλεπόμενες ενέργειες του υποψηφίου για επίτευξη των στόχων του Επιχειρηματικού Σχεδίου, εφόσον προβλέπεται πρόσβαση στο Μέτρο 133 ΠΑΑ Α/Α 1 Είδος Ενέργειας και σύντομη περιγραφή επενδύσεων Ύψος δαπάνης ( ) Χρονοδιάγραμμα ενεργειών (μήνας / έτος) Σύνολο δαπάνης 6. Χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης προς υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Κανονισμό 1698/2005 και την εθνική νομοθεσία (Εκτίμηση) Α/Α Είδος υποχρέωσης Προσωρινή Άδεια Εγκατάστασης για όλες τις κατηγορίες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (εντός 36 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης στήριξης) Οριστική Άδεια Εγκατάστασης για όλες τις κατηγορίες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Εφόσον ο/η Νέος/α Γεωργός υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης για ένταξη στο Μέτρο 121 με σκοπό τη συμμόρφωση προς ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Επιχειρηματικό του Σχέδιο θα πρέπει να τηρεί τα ισχύοντα κάθε φορά κοινοτικά πρότυπα τα αντίστοιχα για το είδος της επένδυσης που πραγματοποιεί. Η επίτευξη της συμμόρφωση προς τα πρότυπα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 36 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης. Παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, τουλάχιστον 150 ωρών, σε συναφές με την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης αντικείμενο από πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης (εντός 36 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης στήριξης) Συμμόρφωση (μήνας / έτος) Αίτηση Έγκριση Εγγραφή στον κλάδο κύριας ασφάλισης ΟΓΑ ( εγγραφή εντός 36 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης στήριξης) Οριστική εγγραφή με την ιδιότητα του κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εντός 36 μηνών το πολύ από την απόφαση έγκρισης πράξης και με την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα γεωργού μέχρι τη λήξη του επιχειρηματικού σχεδίου) Απόκτηση της ιδιότητας του κατά κύρια απασχόληση γεωργού (ή αγρότη) σύμφωνα με το σημείο στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 704/2008. Ημερομηνία ολοκλήρωσης του Επιχειρηματικού Σχεδίου (εντός 5 ετών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης στήριξης) ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 21 / 54

24 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 Έχετε υποβάλει στο παρελθόν ή εκκρεμεί άλλη αίτηση για ένταξη στο παρόν ή άλλο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης που αφορά στη γεωργική εκμετάλλευσή σας ή του/της συζύγου σας; Εάν NAI συμπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα Έτος Ενίσχυση / Πρόγραμμα ΑΙΤΩΝ(ΟΥΣΑ) ΣΥΖΥΓΟΣ 2 Έχετε εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων; Εάν ΝΑΙ προσδιορίστε την ημερομηνία εγγραφής. ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ (αιτών/ούσα) 3 ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ (σύζυγο) Έχετε συμβόλαια αγοράς ή δωρεάς ή γονικής παροχής γεωργικών εκτάσεων που περιέχουν μόνιμες φυτείες; Εάν ΝΑΙ προσδιορίστε την ημερομηνία. ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ (αιτών/ούσα) 4 ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ (σύζυγος) Έχετε μισθώσει γεωργικές εκτάσεις που περιέχουν μόνιμες φυτείες; Εάν ΝΑΙ προσδιορίστε την ημερομηνία. ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ (αιτών/ούσα) 5 ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ (σύζυγος) Πότε καταθέσατε ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης (δήλωση ΟΣΔΕ) για πρώτη φορά; ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ (αιτών/ούσα) (σύζυγος) 6 Έχετε παραστατικά αγοράς ζωικού κεφαλαίου; Αν ΝΑΙ προσδιορίστε την ημερομηνία αγοράς (αιτών/ούσα) ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ (σύζυγος) 7 Έχετε παραστατικά αγοράς μελισσοσμηνών; Αν ΝΑΙ προσδιορίστε την ημερομηνία αγοράς ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ (αιτών/ούσα) (σύζυγος) 8 Έχετε λάβει οικονομικές ενισχύσεις την τελευταία πενταετία για τη γεωργική εκμετάλλευση; 9 10 Έχετε δηλώσει εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις που αφορά σε γεωργική εκμετάλλευση μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία από 0,5 ΜΑΕ και άνω κατά την τελευταία πενταετία; Έχετε άλλα παραστατικά προσδιορισμού της ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης σε γεωργική εκμετάλλευση δυναμικότητας σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ; Αν ναι, προσδιορίστε το είδος του παραστατικού και την ημερομηνία: ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 11 ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ Από τη συνεκτίμηση των ανωτέρω στοιχείων θεωρώ ότι η ημερομηνία που εγκαταστάθηκα για πρώτη φορά σε δική μου γεωργική εκμετάλλευση μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ και απέκτησα για πρώτη φορά την ιδιότητα του αρχηγού της, είναι η ακόλουθη: ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ (αιτών/ούσα) (σύζυγος) Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Υπογραφή Υπογραφή Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 22 / 54

25 Ο / Η (συμπληρώνεται όνομα και επώνυμο) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΝΕΟΥ/ΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥ (Ν. 1599/1986)... του.. με αριθμό δελτίου ταυτότητας:.. και ΑΦΜ.... κάτοικος οδού:.. αριθμ.... Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας : Δήμου: Περιφερειακής Ενότητας : δηλώνω υπεύθυνα και σε γνώση των συνεπειών του νόμου 1599/1986 "περί ψευδούς δήλωσης", τα κάτωθι: Όλα τα στοιχεία στα συμπληρωμένα πεδία της αίτησης, του Επιχειρηματικού Σχεδίου και των παραρτημάτων είναι αληθή, και δύναμαι, εφόσον μου ζητηθεί, να προσκομίσω αποδεικτικά στοιχεία. Η έντυπη και η ηλεκτρονική μορφή του φακέλου υποψηφιότητας είναι πανομοιότυπες. Όλα τα ασυμπλήρωτα πεδία της αίτησης, του Επιχειρηματικού Σχεδίου και των πινάκων δεν έχουν εφαρμογή στο πρόσωπό μου και δύναμαι, εφόσον μου ζητηθεί, να το αποδείξω. Διαθέτω πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Είμαι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, τα πλήρη και ακριβή στοιχεία της οποίας είναι αυτά που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 (Υφιστάμενη Κατάσταση). Στην εκμετάλλευση αυτή εγκαταστάθηκα για πρώτη φορά ως αρχηγός της την../../20 Δεν έχω ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομά μου ή για λογαριασμό μου ως ιδιοκτήτης ή αρχηγός γεωργικής εκμεταλλεύσης, μεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, στο παρελθόν ούτε είχα τον έλεγχο καθ οιονδήποτε τρόπο (μέτοχος, εταίρος, διαχειριστής, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, νόμιμος εκπρόσωπος, κ.λπ.) νομικού προσώπου που ασκούσε ή εξακολουθεί να ασκεί γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής μου δραστηριότητας Δεν ασκώ μόνιμη εξωαγροτική απασχόληση, εξαρτημένη ή όχι, και δεν θα αφιερώνω, μετά την εγκατάστασή μου για δραστηριότητες εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης, χρόνο μεγαλύτερο του 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης ετησίως. Κατά το εξεταζόμενο έτος 20, το ατομικό εξωαγροτικό μου εισόδημα δεν υπερβαίνει τα ,00 και το συνολικό οικογενειακό μου εισόδημα από όλες τις πηγές δεν υπερβαίνει τα ,00. Δεν έχω τύχει απόφασης ένταξης ή και λάβει ενισχύσεις πρώτης εγκατάστασης και επενδύσεων στις γεωργικές εκμετάλλευσεις οποτεδήποτε στο παρελθόν και δεν έχω υποβάλλει στο παρελθόν ούτε εκκρεμεί άλλη αίτηση για να ενισχυθώ από το ίδιο ή άλλο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και ο / η σύζυγός μου δεν είναι κατά κύρια απασχόληση γεωργός, ούτε είναι αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης την οποία λειτουργούσε, ούτε λάμβανε ενισχύσεις που χορηγούνται σε αρχηγούς γεωργικών εκμετάλλευσεων δυναμικότητας σε εργασία τουλάχιστον 0,5 ΜΑΕ κατά τα προηγούμενα έτη Δεν είμαι άμεσα συνταξιοδοτούμενος από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού και δεν λαμβάνω επίδομα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%. Δεν είμαι σπουδαστής/σπουδάστρια, φοιτητής/φοιτήτρια που δεν έχει συμπληρώσει τα προβλεπόμενα για τη σχολή του έτη φοίτησης. Δεν εκτίω ποινή φυλάκισης και δεν εκκρεμεί σε βάρος μου δίωξη για καλλιέργεια, κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη σε βάρος του δημοσίου, ή έχει παρέλθει τριετία από την έκτιση της οποιασδήποτε ποινής για τα αδικήματα αυτά. 12. Αποδέχομαι τη διασταύρωση των στοιχείων που έχω δηλώσει ή έχω αφήσει ασυμπλήρωτα με επίσημα στοιχεία του Κράτους και των λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών (Στοιχεία ΟΠΕΚΕΠΕ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του φορολογικού TAXIS, του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, του εθνικού δημοτολογίου, του εθνικού κτηματολογίου, των οργανισμών κοινής οφέλειας κλπ.). ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 23 / 54

26 Αναλαμβάνω την υποχρέωση σε χρονικό διάστημα έως 5 ετών από την έκδοση της απόφασης έγκρισης να επιτύχω τους ακόλουθους δεσμευτικούς στόχους: (γνωρίζω ότι εφ όσον εντός του χρονικού αυτού διαστήματος δεν επιτύχω έστω και ένα από τους στόχους αυτούς, αυτό αποτελεί αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων και συνεπάγεται απένταξη μου από το μέτρο και επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων των ενισχύσεων που θα έχω λάβει) 13.1 Να εγγραφώ στον ΟΓΑ εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισης Να αποκτήσω επαρκή επαγγελματική ικανότητα αναλόγου κατευθύνσεως με την κατεύθυνση της γεωργικής μου εκμετάλλευσης, εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισης. Να αποκτήσω την ιδιότητα του κατά κύρια απασχόληση γεωργού ή του κατά κύρια απασχόληση αγρότη σύμφωνα με το σημείο στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 704/2008. Να επιτύχω τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους της γεωργικής εκμετάλλευσης του μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία και του γεωργικού εισοδήματος, που προσδιορίζονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο. Εφόσον υποβάλλω αίτηση ενίσχυσης στο Μέτρο 121 του ΠΑΑ με σκοπό τη συμμόρφωση προς ισχύοντα κοινοτικά πρότυπα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Επιχειρηματικό μου Σχέδιο, να επιτύχω τη συμμόρφωση προς τα ισχύοντα κάθε φορά κοινοτικά πρότυπα, τα αντίστοιχα για το είδος της επένδυσης που πραγματοποιώ. Η επίτευξη θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικής περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης. Να υποβάλλω Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανελλιπώς καθ όλη τη διάρκεια του Επιχειρηματικού Σχεδίου και των μακροχρόνιων υποχρεώσεων μου, ανεξαρτήτως από τη λήψη ή μη ενιαίας ενίσχυσης. Να εγγραφώ στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την ιδιότητα του κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης εντός 36 μηνών το πολύ από την απόφαση έγκρισης και με την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα γεωργού μέχρι τη λήξη του επιχειρηματικού μου σχεδίου. Αναλαμβάνω για χρονικό διάστημα δέκα ετών από τη ημερομηνία ένταξής μου στο μέτρο, τις ακόλουθες μακροχρόνιες υποχρεώσεις: Να υποβάλλω κατ έτος στον ΟΠΕΚΕΠΕ Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης και να τηρώ τις λοιπές υποχρεώσεις των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε σχέση με το ΟΣΔΕ και τα Μητρώα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Να τηρώ απλοποιημένη λογιστική για την παρακολούθηση των παραγωγικών και οικονομικών στοιχείων της εκμετάλλευσής μου από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Να παραμείνω στον τόπο της μόνιμης κατοικίας που έχω δηλώσει. Να διατηρήσω την ιδιότητα του κατά κύρια απασχόληση αγρότη ή κατ' ελάχιστον αυτή του μερικής απασχόλησης γεωργού, δηλαδή να αντλώ το 25% του συνολικού μου εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της γεωργικής εκμετάλλευσής μου και να μην αφιερώνω για δραστηριότητες εκτός της εκμετάλλευσής μου χρόνο μεγαλύτερο του 50% της συνολικής μου απασχόλησης, από το πέρας της ανώτατης προθεσμίας ή της ανώτατης ημερομηνίας επίτευξης των δεσμευτικών στόχων. Να μην εμπλακώ σε ενέργειες που έχουν σχέση με την κατοχή, εμπορία, διάθεση ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη σε βάρος του Δημοσίου. Να δέχομαι και να διευκολύνω τους ελέγχους που πραγματοποιούν τα εθνικά και κοινοτικά όργανα και να συμμορφώνομαι με τις υποδείξεις τους. Να διατηρήσω την ασφάλιση του ΟΓΑ Να παραμείνω εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με τουλάχιστον την ιδιότητα του κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης. Να υποβάλλω κατ έτος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογική δήλωση από την ένταξή μου στο πρόγραμμα. Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι εφόσον κριθώ ως δικαιούχος ότι ο τίτλος της πράξης "οι δικαιούχοι και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης" θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης. Έχω λάβει γνώση των όρων και προϋποθέσεων καθώς και των επιπτώσεων που θα έχω στην περίπτωση αθέτησής τους και τους αποδέχομαι. Γνωρίζω ότι στις ενισχύσεις που θα λάβω, εφόσον κριθώ δικαιούχος, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) συμμετέχει απολογιστικά με ποσοστό 70,87%. Τα ακριβή στοιχεία παραλήπτη και ταχυδρομικής διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας μου (ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ-ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ-ΣΥΝΟΙΚΙΑ-ΠΟΛΗ ή ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ), είναι τα ακόλουθα: Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή εκμισθωτή της μόνιμης κατοικίας μου είναι τα ακόλουθα: Ονοματεπώνυμο....., Δ/νση......, ΑΦΜ Τα ακριβή στοιχεία του προσωπικού μου τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίον επιθυμώ να κατατίθενται, εφόσον κριθώ δικαιούχος, οι οικονομικές ενισχύσεις, είναι τα ακόλουθα: Ο ΔΗΛΩΝ /Η ΔΗΛΟΥΣΑ Να διατηρήσω από την ημερομηνία επίτευξης του δεσμευτικού στόχου το επίπεδο εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον στο επίπεδο για το οποίο, εφόσον κριθώ δικαιούχος, θα ενισχυθώ. ΑΡΙΘΜΟΣ IBAN ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ THN TΡΑΠΕΖΑ Υπογραφή:.. Ημερομηνία:. /... /.. Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 24 / 54

27 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Τρόπος και Υπηρεσία Υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας Ο Φάκελος Υποψηφιότητας πρέπει να υποβάλλεται από τον υποψήφιο πλήρης και να κατατίθεται αποκλειστικά στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου μόνιμης κατοικίας του. Η υποβολή του Φακέλου Υποψηφιότητας πρέπει να γίνεται, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου ως αποδεικτικό υποβολής, εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται κατά περίοδο στην Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου 112. Επισημαίνεται ότι ο Φάκελος Υποψηφιότητας κατατίθεται σε δύο αντίγραφα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο με όλα τα δικαιολογητικά) καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή σε πλήρη ταύτιση με το πρωτότυπο. Η υποβολή του Φακέλου Υποψηφιότητας και στις δύο μορφές είναι υποχρεωτική και σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος απορρίπτεται. Πληρότητα Φακέλου Υποψηφιότητας Για να αξιολογηθεί ένας Φάκελος Υποψηφιότητας θα πρέπει να είναι πλήρης. Με το όρο πλήρης χαρακτηρίζεται ο φάκελος όταν: Όλα τα πεδία της αίτησης, του επιχειρηματικού σχεδίου, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 είναι συμπληρωμένα με ευκρίνεια. Επιπρόσθετα, το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να συντάσσεται και να υπογράφεται από γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας. Περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών που ορίζονται στην πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης και στο φάκελο υποψηφιότητας καθώς και όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση. Επισημαίνεται η υποχρεωτική προσκόμιση των επικυρωμένων αντίγραφων της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης του/της υποψηφίου και του/της συζύγου του για το σύνολο των ετών κατά τα οποία έχει αυτή υποβληθεί στο παρελθόν. Επίσης, επισημαίνεται ότι το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν φορολογικές δηλώσεις, απαραίτητη είναι η υποβολή: α) αντίγραφου βεβαίωσης της τελευταίας μεταβολής του Μητρώου της ΔΟΥ και εφόσον δεν υφίσταται μεταβολή, αντίγραφου της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ, επικυρωμένων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή. β) υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου νέου γεωργού προς την οικεία ΔΟΥ, με βεβαίωση παραλαβής προς έλεγχο από τη ΔΟΥ, ότι δεν ήταν υπόχρεος σε υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος κατά την τελευταία τριετία. Περιλαμβάνει τα πρόσθετα δικαιολογητικά που ενδεχόμενα θα ζητήσουν οι Φορείς Εφαρμογής του Μέτρου (Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων). Τόπος Μόνιμης Κατοικίας Για να κριθεί κάποιος υποψήφιος δικαιούχος, πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος της ελληνικής επικράτειας σε περιοχή εφαρμογής του Μέτρου. Η γεωργική του εκμετάλλευση πρέπει να είναι εντός της ευρύτερης περιοχής του τόπου μόνιμης κατοικίας του. Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής: Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού. Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως κατοίκους. Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, οι περιοχές εφαρμογής του προγράμματος είναι αυτές της τέως επαρχίας Τροιζηνίας και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, Αγκιστρίου, Αίγινας, Σαλαμίνας, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας, καθώς και οι αναφερόμενες στον πιο κάτω πίνακα: ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 25 / 54

28 Ανατολική Αττική α/α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 1 ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΕΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2 ΑΥΛΩΝΟΣ, ΚΑΛΑΜΟΥ, ΩΡΩΠΙΩΝ, ΩΡΩΠΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ& ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 3 ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ &ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 6 ΒΑΡΝΑΒΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ& ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δυτική Αττική α/α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ 1 ΒΙΛΙΩΝ, ΕΡΥΘΡΩΝ& ΟΙΝΟΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ- ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 2 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Κατά την εφαρμογή του Μέτρου, ο πραγματικός πληθυσμός λαμβάνεται υπόψη σε επίπεδο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και προσδιορίζεται από την τελευταία επικυρωμένη γενική απογραφή πληθυσμού της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος. Επισημαίνεται ότι κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ταυτίζονται οι έννοιες της μόνιμης κατοικίας και της διαμονής. Δικαιολογητικό προσδιορισμού της μόνιμης κατοικίας αποτελεί η σχετική βεβαίωση του Δημάρχου όπου κατοικεί μόνιμα ο υποψήφιος με αριθμό πρωτοκόλλου και πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης. Η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου που δηλώνεται στην αρχική φορολογική δήλωση πρέπει να ταυτίζεται με τη δηλούμενη στην αίτηση ενίσχυσης. Η ιδιοκατοίκηση αποδεικνύει το μόνιμο της κατοικίας ενώ η δήλωση του υποψηφίου ότι φιλοξενείται θα πρέπει να συνοδεύεται από λογαριασμό ΔΕΗ με στοιχεία κατανάλωσης στο όνομα του φιλοξενούντος. Σε περιπτώσεις αμφιβολιών ή καταγγελίας το μόνιμο της κατοικίας εξετάζεται και το βάρος της απόδειξης φέρει ο ενδιαφερόμενος (αποδείξεις ΔΕΗ με κατανάλωση, φοίτηση παιδιών, υποβολή φορολογικής δήλωσης κ.λπ.). Εάν δεν αποδεικνύεται το μόνιμο της κατοικίας του υποψηφίου στη Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα που δηλώνει, η αίτηση υποψηφιότητάς του απορρίπτεται. Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος δηλώνει διαφορετική κατοικία από αυτή του/της συζύγου, το μόνιμο της κατοικίας δε γίνεται αποδεκτό. Σημειώνεται ότι η ύπαρξη οικογενειακής μερίδας ή η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους δεν αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο και συνεκτιμάται με τα άλλα στοιχεία. H μειονεκτικότητα και το ορεινό της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή οικισμού καθώς και ο πληθυσμός της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας επηρεάζουν το ύψος της ενίσχυσης και τη βαθμολογία αντίστοιχα (Οι οικισμοί λαμβάνονται υπόψη μόνο ως προς την κατηγορία της περιοχής και όχι ως προς τον πληθυσμό τους). Ειδικότερα για αλλοδαπούς, πλην της ανωτέρω βεβαίωσης του Δημάρχου, απαιτείται κατά περίπτωση και ένα από τα ακόλουθα: 1. Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης. Οι πολίτες της Ε.Ε., δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. πληρούν την προϋπόθεση του μόνιμου κατοίκου της ελληνικής επικράτειας εφόσον τους έχει χορηγηθεί «Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ένωσης» από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για θέματα Αλλοδαπών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Π.Δ. 106/2007 (Άρθρο 19 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ). 2. Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη τη Ένωσης. Τα μέλη οικογενειών πολιτών της Ε.Ε. που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. πληρούν την προϋπόθεση του μόνιμου κατοίκου της ελληνικής επικράτειας εφόσον του έχει χορηγηθεί «Δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη τη Ένωσης» από την αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Π.Δ. 106/2007 (άρθρα 20, 21 και 36 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ). ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 26 / 54

29 Ηλικία κάτω των 40 ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη λήψη ενίσχυσης στα πλαίσια του μέτρου 112 Για να κριθεί κάποιος υποψήφιος δικαιούχος θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για λήψη ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου 112 να μην έχει συμπληρώσει το 40 ο έτος της ηλικίας του. 1 ο Παράδειγμα Ημέρα Μήνας Έτος Ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη λήψη ενίσχυσης Ημερομηνία γέννησης Διαφορά Ο υποψήφιος δύναται να κριθεί δικαιούχος 2ο Παράδειγμα Ημέρα Μήνας Έτος Ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη λήψη ενίσχυσης Ημερομηνία γέννησης Διαφορά Ο υποψήφιος δεν δύναται να κριθεί δικαιούχος Ως δικαιολογητικό αποδεικτικό της ημερομηνίας γέννησης του υποψηφίου και συνεπώς της ηλικίας του, ορίζεται το επικυρωμένο φωτοαντίγραφο (δύο όψεων) της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του, ή άλλου επίσημου εγγράφου στο οποίο βεβαιώνεται η ηλικία. Ηλικία άνω των 18 ετών και πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα. Για να κριθεί κάποιος υποψήφιος δικαιούχος θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για λήψη ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου 112 να έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 1 ο Παράδειγμα Ημέρα Μήνας Έτος Ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη λήψη ενίσχυσης Ημερομηνία γέννησης Διαφορά Ο υποψήφιος δύναται να κριθεί δικαιούχος. 2 ο Παράδειγμα Ημέρα Μήνας Έτος Ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη λήψη ενίσχυσης Ημερομηνία γέννησης Διαφορά Ο υποψήφιος δεν δύναται να κριθεί δικαιούχος. ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 27 / 54

30 Νόμιμη κατοχή γεωργικής εκμετάλλευσης. Για να κριθεί κάποιος δικαιούχος θα πρέπει να είναι νόμιμος κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης η οποία: α) βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας. Η περιοχή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια των όμορων νομών και ορίζεται κατά περίπτωση από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων με βάση το είδος της καλλιέργειας ή του κλάδου παραγωγής, τη βατότητα του οδικού δικτύου, το οικονομικό αποτέλεσμα κλπ. β) έχει μέγεθος τυπικών απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον μισή (0,5) ΜΑΕ (1 ΜΑΕ = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος). Εκμεταλλεύσεις ή τμήματα εκμεταλλεύσεων που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου δεν γίνονται αποδεκτά για τους σκοπούς του προγράμματος. Α. Η κατοχή της γεωργικής εκμετάλλευσης θεωρείται νόμιμη όταν: Α.1 Τα αγροτεμάχιά της είναι: Ιδιόκτητα (με τίτλους κυριότητας νομίμως μετεγγεγραμμένους και προέρχονται από αγορά, γονική παροχή, αποδοχή κληρονομιάς κ.λπ.), ή / και μισθωμένα. Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης και σε κάθε άλλη περίπτωση μεγαλύτερα ή ίσα των τετραγωνικών μέτρων (1 στρέμμα), με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους (πλην των νήσων Κρήτης και Εύβοιας) στα οποία είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά και μικρότερα αγροτεμάχια. Επίσης με τον όρο νόμιμη κατοχή νοείται: Η χρηματοδοτική μίσθωση αγροτικών εκτάσεων. Η μίσθωση ή αγροληψία εφόσον είναι στο όνομα του υποψηφίου. Η νόμιμη είσοδος σε δημοτικό ή κοινοτικό βοσκότοπο, η οποία αποδεικνύεται από τις ετήσιες καταστάσεις (Ν. 1080/80, όπως ισχύει κάθε φορά). Α.2 Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιό της είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. H μελισσοκομία για να γίνει αποδεκτή θα πρέπει να συνοδεύεται και από τα αντίστοιχα παραστατικά (μελισσοκομικό βιβλιάριο υποψηφίου, αποδείξεις αγοράς κ.λπ.) και η έδρα της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης να ευρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της μόνιμης κατοικίας. Για τη μελισσοκομία δεν απαιτείται η ύπαρξη γης ενώ απαιτείται η ύπαρξη μελισσοκομικού εργαστηρίου. Α.3 Για τους σκοπούς της εφαρμογής του Μέτρου 112 ως προς την ιδιοκτησία και αρχηγία οικογενειακών εκμεταλλεύσεων ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα: Η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται μισθώσεις μεταξύ των συζύγων. Δεν γίνονται αποδεκτές μισθώσεις από παιδί σε πατέρα. Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης, μεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, μεταξύ συζύγων δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο Μέτρο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών». Το σύνολο της εκμετάλλευσης του υποψηφίου πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης που έχει υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο αρχηγός της και η/ο σύζυγός του/της. Α.4 Οι μόνιμες φυτείες (δενδρώδεις καλλιέργειες) δύνανται να εγκατασταθούν ή να επεκταθούν σε ιδιόκτητες εκτάσεις ή σε μισθωμένες με μισθωτήρια συμβόλαια ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης όση και η παραγωγική ζωή της φυτείας. Επιτρέπεται η μίσθωση υφιστάμενων (πριν από τη μίσθωση) μόνιμων φυτειών, τόσο στην υφιστάμενη όσο και στη μελλοντική κατάσταση. Α.5 Στους βοσκότοπους που ανήκουν στην εκμετάλλευσή του, ο γεωργός πρέπει να φροντίζει ώστε να βόσκουν κατ ελάχιστο 0,2 ΜΜΖ (Μονάδες Μεγάλων Ζώων) ανά εκτάριο και κατά μέγιστο 3 ΜΜΖ ανά εκτάριο (1 εκτάριο= 10 στρέμματα). Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στη προστασία και διατήρηση των βοσκοτόπων. ΜΕΤΡΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» 28 / 54

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.1.2 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

ΜΕΤΡΟ 1.1.2 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τα προαπαιτούμενα, τις υποχρεώσεις και το επενδυτικό σχέδιο Ένας διαφωτιστικός οδηγός για την καλύτερη ενημέρωση σας Για μια ερμηνευμένη λύση κομμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /2/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2541 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1424 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Έδρες τους

ΠΡΟΣ: Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Έδρες τους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 5-11-2014 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Αριθ. πρωτ.: 22109 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Συντάκτης: Γιώργος Μαδεμλής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιώργος Μαδεμλής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής. Ανάπτυξης. Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης

Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής. Ανάπτυξης. Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 Στόχοι, απαιτήσεις, προϋποθέσεις ένταξης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Στήριξη των Νέων Γεωργών στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0Β-ΤΛΥ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ:

ΑΔΑ: ΒΙΥ0Β-ΤΛΥ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 6-6-2014 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 11640 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: Π.Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100%, 14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100%, 14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 100%, 14/10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Υποµέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12/3/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π.: 3343 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 17371/Αρ. Απ. 704 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 17371/Αρ. Απ. 704 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/11/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 17371/Αρ. Απ. 704 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ 2497Β/2008 ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της αρ. 17371/20.11.2008 (ΦΕΚ 2497/Β ) Κοινής Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί του καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1.Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Έδρες τους 2. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειών Έδρες τους

ΠΡΟΣ: 1.Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Έδρες τους 2. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειών Έδρες τους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 11-3-2014 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Αριθ. πρωτ.: 5607 Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ46ΨΧΞΧ-ΜΔΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 31-1-2013 Πληροφορίες : Τσούμας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

12.000 έως και 16.000

12.000 έως και 16.000 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» για συμμετοχή στην πράξη:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝΓΕΩΡΓΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝΓΕΩΡΓΩΝ Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 ΜΕΤΡΟ 1.1.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝΓΕΩΡΓΩΝ Εισηγητής: ΚουτσουμπλήςΕλευθέριος ΔιευθυντήςΑγροτικώνΥποθέσεωνΑποκεντρωμένηςΔιοίκησηςΑττικής ΣΤΟΧΟΣΤΟΥΜΕΤΡΟΥ Ηπροσέλκυσηνέωνανθρώπωνστιςαγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

Αίτηση συμμετοχής. στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης (συμπληρώνεται από το Φορέα) Αίτηση συμμετοχής στην Πράξη: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) « »

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) « » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 Δ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ (φωτογραφία) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» Έργο ΤΟΠΣΑ: «Eχετλαίος» Συντονισμός Διαχείριση: ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. Τρεμπεσίνας 32, 12136 Περιστέρι Τηλ. 210 5244760,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 210 527 5206 Φαξ: 210 527 5270 Ηλ. Ταχυδρομείο: kmelas@mou.gr

Τηλέφωνο: 210 527 5206 Φαξ: 210 527 5270 Ηλ. Ταχυδρομείο: kmelas@mou.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 12-6 -2013 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 12710 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: Π.Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ) ΆΞΟΝΑΣ 4: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ " A.R.T.A. (Business start-up) Activities Revitalizing The Area "

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ  A.R.T.A. (Business start-up) Activities Revitalizing The Area ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ένα τοπικό σχέδιο δράσης για την εκκίνηση επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας» Α.Π. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Φωτογραφία A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια :

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π1) ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : α) Γεωργία Είναι ο τομέας της οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψήφιου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» που υλοποιείται στα πλαίσια των «Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθ. ανακοίνωσης Τ O Π Σ Α... /... /... [συμπληρώνεται από τον υποψήφιο] Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το δικαιούχο φορέα] ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (*) Υποψήφιου Ωφελούμενου στο πλαίσιο Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ» ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΟΥ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην Πράξη «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ»

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην Πράξη «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ» Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην Πράξη «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ» Προς: Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ένωση Υποστηρικτικών Φορέων για την υλοποίηση Επιχειρηματικών Ιδιωτικών σχεδίων «ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ» *Αριθμός Πρωτοκόλλου.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψηφίου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου :

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Υποψηφίου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου : την Απασχόληση «ΠΑΣΙΘΕΑ» ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψηφίου ωφελούμενου στο πλαίσιο του έργου : Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το φορέα] «Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την Αναζωογόνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Συν-Εργασία στη Χίο» Αίτηση υποψήφιου

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Συν-Εργασία στη Χίο» Αίτηση υποψήφιου Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το φορέα] ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Συν-Εργασία στη Χίο» Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης: «Δίκτυο τοπικών φορέων για την ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Γιολδάση 2 & Ρουμπέση, Αθήνα, T.K. 11744, Τ: 2109273118, F: 2109273119, E: asset@asset-tec.gr, Πληρ.: Α.Καντιδάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

Γιολδάση 2 & Ρουμπέση, Αθήνα, T.K. 11744, Τ: 2109273118, F: 2109273119, E: asset@asset-tec.gr, Πληρ.: Α.Καντιδάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ Στην Πράξη: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Διαβάστε περισσότερα

Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Voucher 29-64 ετών «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθ. ανακοίνωσης Τ O Π Σ Α... /... /... [συμπληρώνεται από τον υποψήφιο] Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το δικαιούχο φορέα] ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (*) Υποψήφιου Ωφελούμενου στο πλαίσιο Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η - Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η NUTS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην πράξη : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ»

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στην πράξη : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συν-Κοινωνία Απασχόλησης» - Αίτηση Υποψηφίου Σελίδα 1 από 8 «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤοπΣΑ)» Αίτηση υποψήφιου για

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΤΑΣΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ: 2310 995132 ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. ΑΔΤ:. ή διαβατήριο:. Ημερ/νία Γέννησης Φύλο: Άρρεν..Θήλυ.. Πόλη ή Χωριό Οδός:., Αριθμός Τ.Κ

ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΟΝΟΜΑ:... ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. ΑΔΤ:. ή διαβατήριο:. Ημερ/νία Γέννησης Φύλο: Άρρεν..Θήλυ.. Πόλη ή Χωριό Οδός:., Αριθμός Τ.Κ Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το φορέα] ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Υποψήφιου Ωφελούμενου ( * ) στο έργο: «Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα από την Αξιοποίηση του Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.1

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 Π31) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 Για τον υπολογισμό του ύψους της πριμοδότησης πρώτης εγκατάστασης λαμβάνεται υπόψη το μέρος ή το σύνολο των ακόλουθων παραμέτρων, χωρίς το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΨΥΧΙΚΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ www.topsagfp.gr Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. Π. : 16254 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β6 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου. Αγιος Νικόλαος, 24-1-2014 Αρ. πρωτ: 2 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ημερομηνία θεώρησης : Έγγαμος/η Άγαμος/η Άλλο:

Τελευταία ημερομηνία θεώρησης : Έγγαμος/η Άγαμος/η Άλλο: (Φωτογραφία) «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών της Περιφέρειας Θεσσαλίας» Έργο ΤοπΣΑ:ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΘΕΤΤΑΛΩΝ Συντονιστής: ΘΕΨΥΠΑ Αγίου Όρους 6Β, Λάρισα, ΤΚ 41335,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ/λου Αίτησης [συμπληρώνεται από τον εταίρο της Α.Σ.] ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.... ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ.. ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Σ. «ΑΣ ΝΕΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Ταχ. Δν/ση : Κουγιουμτζόγλου 11 19200 Ελευσίνα Τηλέφωνο : 210210419 Fax : 210210419 Ιστοσελίδες: http://neoepih.omegatechnology.gr/ E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 9/12/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Η Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση και κατάρτιση ανέργων στον τουριστικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17579

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17579 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Για συμμετοχή στις δράσεις: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α /2012) και Ν. 3919/2011, άρθρο 3 (ΦΕΚ 32 Α /2011) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ 1.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες µπορούν να υποβάλλουν στις Γραμματείες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 1.1 Τίτλος ιδιοκτησίας : Ανάλογα µε την περίπτωση προσκοµίζονται κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Τίτλοι κυριότητας : 1. συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ»

«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, 47100 Κωστακιοί Άρτας ΤΗΛ. 26810-50234, ΦΑΞ: 26810-50330 www.topsa-arta.gr info@topsa-arta.gr www.facebook.com/topsa.arta Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση υποψήφιου ωφελούμενου της Πράξης «Τοπικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης»

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ» Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 2/4/013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034/6263/186 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (για δημοσίευση) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000 Ακάδ. έτους

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000 Ακάδ. έτους ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙ ΟΜΑ 1000 Ακάδ. έτους 2015-2016 Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα 11/12/2012 Αρ. Πρωτοκόλλου: 17

Καρδίτσα 11/12/2012 Αρ. Πρωτοκόλλου: 17 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ (Intelligent Initiations)» Καρδίτσα 11/12/2012 Αρ. Πρωτοκόλλου: 17 Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: Φ4-2045/05-06-2014 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Ενίσχυση της επιστημονικής και επιχειρησιακής ικανότητας και της τεκμηρίωσης της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ Αρ. Πρωτ.: 87 / 03-09-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ Η Α.Σ. «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικής Γεωργίας στην περιοχή της Θεσσαλίας», στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013» / ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: 144\m144_proskl_klironomoi.doc

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: 144\m144_proskl_klironomoi.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 3/5/2012 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6148 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Α.Α. ΠΡΟΣ: Π.Δ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αίτηση υποψήφιου για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. ΟΤΑ, Συντονιστής Εταίρος Περιφέρεια Πελοποννήσου Πελοπόννησος ΚΣΣΑ Δήμος Βόρειας Κυνουρίας Δήμος Νότιας Κυνουρίας Δήμος Ευρώτα Δήμος Μονεμβασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, 22/1/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 25376 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΑΜΙΑ 03/03/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΑΜΙΑ 03/03/2015 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΛΑΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των ανέργων, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Τμήμα Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9 22100 Τρίπολη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Δελτίο Τύπου Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΑΡΩΝ»

1 ο Δελτίο Τύπου Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΑΡΩΝ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΑΡΩΝ» Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Μαρώνειας- Σαπών» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: 24660

Διαβάστε περισσότερα

Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα.

Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα. Στο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το είδος της πρότασης και τη μορφή του υποψήφιου φορέα.. 1.4: Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (για πολύ μικρές επιχειρήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Β467Λ7-Γ5Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας : 7 4 Αθήνα Πληροφορίες : Κλειώ

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα